Page 1

regionálne noviny

č. 48/ 2. december 2016 / 20. ročník

2 3-5 6

ŠTIAVNICKO-ŽARNOVICKO

2

59-24-18

59-247-10

týždenne do 26 500 domácností a firiem

13-0724XX48

2,15

7 12,15

14 7 10,11 13 94-269

ziarsko.sk

ZIARSKO

... nájdeš, čo hľadáš

ZH 16-48 STRANA - 01


6 9 8 4 9 5 4 2 8 4

6 2 1

5 7 7 1 9

7 1 6 2

6 1 8

7

redakčné slovo

Ivan Brožík

Pevné body vo vesmíre

dátorovi sa chce zvolať, ach ako by sme dnes potrebovali človeka, ktorému stačí dať pár faktov a pohne stojatými vodami mocenskej V  Syrakúzach na Sicílii pred oligarchickej politiky na Slovensku. Nádej tu však je. Spomíname ju oveľa viac ako dvetisíc rokmi napríklad v našom knižnom tipe v podobe u nás i vo svete mimozaznel tento výrok: „Dajte mi riadne uznávanej obrovskej morálnej autority, arcibiskupa Vasiľa. pevný bod vo vesmíre a po- Medzi ľudí sa však dostáva aj iná knižka – ktorá by mohla otvohnem Zemou.“ Pripisuje sa riť oči tým, ktorí ešte nepochopili. Knižka o zákulisí našej politiky. človeku, ktorého meno v  pre- O moci peňazí u nás, o charakteroch bez charakterov, o predávaní klade znamená „železný um“, sa a zapredaní nás, takmer už všetkých. učencovi Archimedovi. V týchto dňoch sa stávame opäť súčasťou „večného príbehu“. VeV  najhlbšej úcte k  tomuto ve- riaci dobre vedia, že je o skromnosti, láske, vytrvalosti a odhod-

na rovinu

s Alojzom Hlinom

... s predsedom KDH o odkaze Novembra 1989, o  úlohe mladých ľudí pri očiste našej spoločnosti, ale aj o „unesenom štáte“. Vyzývate občanov, aby sme spoločne dokončili November 89. Čo by sme preto mali spraviť? V  Novembri 89 zjednodušene ľudia chceli, aby papaláši nekradli cement na svoje súkromné chaty, dnes však „fešáci“ kradnú miliardy a  stavajú si vily na hradnom kopci v  Bratislave. Toto sme určite nechceli. Je potrebné November dokončiť. Nastal čas na zmenu, nestal čas na Nový November. Ľudia by nemali rezignovať. Ten stav, ktorý je teraz, nie je nemenný. Dá sa to zmeniť. Ľudia to môžu zmeniť účasťou vo voľbách, ale aj aktívnou činnosťou v občianskom priestore. Staviate na tom, že našou nádejou sú mladí ľudia. Neobávate sa, že ich už až tak osud našej spoločnosti nezaujíma? Je to aj o mladých ľuďoch, o ich budúcnosti. To, ako to „funguje“ teraz, je neudržateľné. Musí sa to zmeniť. Ak máme radi našu krajinu, musíme jej chcieť pomôcť. Potrebuje to. Nemôžu sa všetci mladí ľudia vysťahovať. Doma je doma. Chcem veriť, že v mladých ľuďoch je energia a záujem veci meniť. Čo si myslíte o  štáte, v  ktorom je oznámenie o  podozrení z  korupcie sprevádzané perzekúciou zo strany štátnej moci? Myslím si, že takýto štát bol unesený. Nepatrí už občanom. A  bude sa to zhoršovať. A  najhoršie na tom je to, že začne pôsobiť aj tzv. Štokholmský syndróm a to, že obeť začne mať rada svojho únoscu. Niektorí naši ľudia žiaľ politikom, ktorí uniesli náš štát, tlieskajú. Boli by ste za to, aby politici, ktorým bola dokázaná (legálne a  spravodlivo) korupcia, už nikdy sa  nesmeli uchádzať o politické funkcie? Áno. red

ZH 16-48 STRANA - 02

laní. O dobre, ale aj o strachu z dobra, oblečeného do bezmocnej nenávisti a ničenia. Dobro už od čias jasličiek v maštali vždy napokon zvíťazilo nad zlom. Je to večný zázrak života. Úlohou nás, dočasne pobývajúcich na tomto svete, v tejto krajine, je poukazovať na zlo a vydať všetko zo seba, aby sme dobru pomohli presadiť sa. Nie, toto naozaj nie je nenávisť, je to iba pomoc tomu všemocnému dobru. A nepochopia to iba tí, ktorí z dobra majú strach. Vediac prečo. Z redakcie vám, milí čitatelia, želáme pokojný a dobra plný ďalší Ivan Brožík adventný týždeň!


TV program pondelok

5. 12. 2016

06:00 Teleráno 08:40 Zámena manželiek 09:55 Búrlivé víno 11:00 Rodinné prípady 12:00 Rodinné prípady 12:55 Mentalista I. 3/23 13:55 Mentalista I. 4/23 14:55 Rodinné prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Búrlivé víno 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 2 20:30 Horná Dolná 21:45 Kredenc DEŇ S NADÁCIOU MARKÍZA 22:50 Ostrov 23:55 Susedské prípady 00:50 Odložený prípad II. 13/23 01:50 Mentalista I. 3-4/23 03:10 NCIS: Los Angeles I. 5/24 04:00 Ostrov MARKÍZA

05:45 KRIMI 06:20 NOVINY TV JOJ 07:30 SÚDNA SIEŇ: Matka striptérka 08:40 SÚDNA SIEŇ: Chcem lásku, nie prachy 09:50 Aféry: Jedna žena nestačí 10:50 UHÁDNI MÔJ VEK 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:50 Kosti V. 9,11 14:50 ČERT NIKDY NESPÍ: Miliónový strýko, Vypadnite z môjho bytu 15:55 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 23:00 UHÁDNI MÔJ VEK 00:35 Bostonské zločiny IV. 11 01:35 Agentúra Jasno II. 5 02:35 NOVINY TV JOJ 03:25 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 04:15 SÚDNA SIEŇ JOJKA

06:00 Duel 06:25 Správy RTVS „N“ 07:40 JEDNOTKA Slovensko v obrazoch 08:00 Ranné správy RTVS 08:30 Svet v obrazoch 08:55 DOKTOR MARTIN 10:00 Policajné oddelenie 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:25 Dámsky klub 14:00 Postav dom, zasaď strom 14:30 Lekári: Tak rýchlo odchádzajú 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny 16:55 Neskoro večer 17:45 Duel 18:15 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:25 Rukojemník 22:05 Reportéri 22:35 Miluj ma alebo odíď 00:00 Policajné oddelenie: V ohrození života. 62 00:50 Lekári 01:40 Rukojemník 03:15 Dámsky klub 04:55 Správy RTVS „N“

Vtip: Babka príde do mäsiarstva a vraví: „Dobrý deň, nemáte niečo pre psa?“ A predavač na to: „Búdu? Alebo reťaz?“ Zdenka Schelingová: „Keď Boh posiela na nás utrpenie, má pritom odvrátenú tvár. Vtedy je život iba prebdením noci na zlom nocľahu. Ale ak nás tŕnie zraňuje, naša láska vydáva vôňu.“

3

občianska

riadková inzercia

auto-moto/predaj 1 auto-moto/iné 2 °ČZ, JAWA-ODKÚPIM Motocykel, DIELY. DOHODA ISTÁ 0907195747 °Kúpim starú motorku do zbierky aj diely, 0902449970 °Kúpim Škoda 110R aj nepojazdné bez papierov. 0904527918 °Kúpim staré motocykle jawa, CZ aj diely, ihneď pricestujem, zaplatím. 0949154017 °KÚPIM STARÉ MOTOCYKELE JAWA, CZ AJ NÁHRADNE DIELY PLATBA HOTOVOSTI, 0904199506 °KÚPIM STARÚ VETERÁN MOTORKU,AUTO, JAWA,CZ, MANET,STADION, ŠKODA,SIMCA,FORD, 0940969845

byty/predaj

3

°PREDÁM BYT V BB NA SÍDLISKU. RK NEVOLAŤ! 0910102409

byty/prenájom

4

°Dám do prenájmu dvoj izbový byt v Novej Bani 0905735884

domy/predaj

5

pozemky/predaj reality/iné stavba domácnosť

6 7 8 9

°Predám RD Pitelová 0908239916

°SPLÁTKY OD 10e na NOTEBOOKY, PC ZOSTAVY, SMARTFONY, LED TV 80-127cm, 0 € akontácia, 0 € dovoz, darcek, tel 0903752333 °Predám sklolaminátové žumpy o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty. Cena od 650 €. Doveziem, osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 925 991

Chcete si podať inzerát? Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraZHmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP ZH 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, ZH zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Chcete si podať inzerát? Službu PlatbaMobilom.sk technicky Návod nájdete strane 4 dolu. zabezpečuje ELET,na s.r.o.

ZH 16-48 STRANA - 03


6

5 2 5 8 1 1

9 2

3 1

svet knihy

3 8 9 2 4 4 5 6 6

4 8 6

1

Kresťan by mal byť hrdinom Kto je najvyššie postavený Slovák vo Vatikáne a ako vidí svet okolo seba? Arcibiskup Cyril Vasiľ hovorí v knižnom rozhovore o svojom živote, o stave cirkvi na Slovensku, ale reaguje aj na aktuálne spoločenské a po-

litické problémy doby. Kniha odhaľuje Vasiľov rozmer teológa a intelektuála, ale aj kňaza, ktorý trávi veľa času na periférii Ríma s tínedžermi a často sa s nimi brodí s ruksakom v blate na skautských výletoch. Aj preto u neho nenájdete banálne cirkevnícke frázy. Prof. ThDr. ICODr. Cyril Vasiľ, SJ, PhD. je slovenský gréckokatolícky duchovný, arcibiskup a sekretár Kongregácie pre východné cirkvi. Do povedomia slovenskej verejnosti sa naposledy v septembri výrazne zapísal svojou homíliou na Národnej púti v Šaštíne. Vtedy okrem iného pripomenul

„dnes je potrebná odvaha, neslobodno mlčať! Sme svedkami ničenia ľudských životov.“ V knihe Kresťan by mal byť hrdinom hovorí arcibiskup o svojom živote v rodine gréckokatolíckeho kňaza, ako neskôr emigroval cez Juhosláviu do Talianska, ako sa stal postupne jezuitom, skautom aj biskupom. Ale aj o tom, čo sa deje v centre cirkvi a či chce pápež František v otázke manželstva naozaj korigovať tradičné cirkevné učenie. Otvorene vysvetľuje, aké vlastnosti by mal mať biskup dneška a čo môžu veriaci robiť, ak tieto kritériá predstavitelia cirkvi ib nespĺňajú.

občianska

riadková inzercia záhrada a zverinec

záhrada a zverinec 10

°Predám ošípané 0902743576 °Predám čiernobielu prasnicu 130 kg, 3 týždne pred oprasením za 150€, 0902076480 °Predám 7mes.krátkosrstého psíka čivavi čokoládovej farby, je veľmi milej povahy cena 50 euro a 10 týžd.krátkosrstého psíka čivavi krémovej farby s bielymi znakmi bude veľmi malého vzrastu cena 130euro tel.0911481822 °Predám šteniatka Weimaského stavača (fenky aj psíky) bez PP. Odber možný od 21.12.2016. Cena 200€. Tel: 0917322306 – volať kedykoľvek, 0915848904 – volať po 17 hod.

hobby a šport

11

°Predám hoblovačku zrovnávačku s.valca 300 0907661925 °ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM STAROŽITNÉ A STARÉ VECI 0918439124

deťom rôzne/predaj

12 13

°Predám auto nabíjačku 10e. 0903976754 °Predám nepoškodené oceľové lano 14mm/59m. Lacno Tel.0455393503

rôzne/iné

14

°Kúpim starší modelársky vláčik aj s príslušenstvom aj v zlom stave. 0903506693

zoznamka

16

°SYMPATICKÁ 53 R HĽADÁ PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 0944724181 °Nemeckého pôvodu stredoškolsky vzdelaný slobodný bez záväzkov 30 ročný 175/72, hľadá nemeckého pôvodu slobodnú bez záväzkov, priateľku do 30 rokov 0949697526

Chcete si podať inzerát?

76-0167

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraZHmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP ZH 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, ZH zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

ZH 16-48 STRANA - 04


06:15 Správy RTVS „N“ 07:30 Postav dom, zaJEDNOTKA saď strom 08:00 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné krajiny 09:00 Neskoro večer 10:00 Policajné oddelenie 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:25 Dámsky klub 14:05 Hurá do záhrady 14:35 Lekári 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny 16:50 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 17:45 Duel 18:15 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:25 Nikto nie je dokonalý 21:35 Slovensko chutí 22:10 Až do konca 23:05 Policajné oddelenie 23:55 Lekári 00:40 Až do konca 01:35 Komisár Manara 03:30 Dámsky klub

Vtip: Na pieskovisku dvaja chválenkári: „Môj otec je historik. Ha!“ „A moja mama hysterička. He!“ Joseph Addison: „Myslieť možno len rozumom, ale chápať len srdcom.“

PALIVOVÉ DREVO tCVL EVC IraC tEĺžLBm tTEopravoV 0918 924 688

výzva Máte DLHY ? Dlhujete ? 0905 638 627 Váš Mediátor Finančné problémy rieši !

Ivan Brožík

Celosvetová iniciatíva Hodina kódu, ktorú organizuje nezisková organizácia Code.org s podporou spoločnosti Microsoft sa bude tento rok konať v týždni od 5. do 11. decembra. Deti, študenti aj dospelí si tak môžu vyskúšať základy programovania a pripojiť sa k mnohým známym osobnostiam ako Barack Obama, Mark Zuckerberg či Bill Gates. Na Slovensku sa do iniciatívy minulý rok zapojila napríklad olympionička Danka Barteková, spisovateľka Petra Nagyová-Džerengová, herec Juraj Kemka či choreograf Jaro Bekr. „Aj tento rok sme sa stali partnerom organizácie Code.org, aby sme vďaka Minecraftu a  Hodine kódu posunuli počítačovú vedu bližšie k miliónom mladých ľudí na celom svete,“ povedal Satya Nadella, výkonný riaditeľ spoločnosti Microsoft. „Inšpirovala ma generácia Minecraft, ktorá sa nevidí na  pozícii hráčov hry, ale na  pozícii, kde tvoria nový vysnívaný svet. Toto je generácia, ktorá bude tvoriť, budovať a vytvárať našu budúcnosť a spoločne im môžeme priblížiť počítačové myslenie a  pomôcť nadobudnúť zručnosti na riešenie problémov, aby sa dokázali chopiť príležitostí, ktoré ich čakajú,“ dodal Satya Nadella.

Vytvorte si vlastnú hru

ZH 16-48 STRANA - 05

5

Malí programátori pozor, Hodina kódu je tu 66-49

06:00 Teleráno 08:40 Svokra 09:55 Búrlivé víno 11:00 Rodinné prípady 12:55 Mentalista I. 5-6/23 14:55 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Búrlivé víno 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dobre vedieť! 22:35 Ostrov 23:50 Rodinné prípady 00:45 Odložený prípad II. 14/23 01:45 Mentalista I. 5-6/23 03:10 NCIS: Los Angeles I. 7/24 04:00 Ostrov 04:55 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

05:55 KRIMI 06:30 NOVINY TV JOJ 07:40 SÚDNA SIEŇ: Vráť sa do decáku 08:50 SÚDNA SIEŇ: Vek nerozhoduje 09:50 Aféry: Školský kabinet 10:50 UHÁDNI MÔJ VEK 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:50 Kosti V. 12,13 14:50 ČERT NIKDY NESPÍ: Nezoberieš si ho! 15:55 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 NAŠI: Právo na súkromie 22:00 UHÁDNI MÔJ VEK 23:30 Geissenovci - Ťažký život milionárov 00:30 Bostonské zločiny 01:30 Agentúra Jasno 02:30 NOVINY TV JOJ 03:20 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA JOJKA

16-0302

6. 12. 2016

68-31

TV program utorok

Do Hodiny kódu sa môže zapojiť akákoľvek škola alebo záujmový krúžok. Učitelia môžu prihlásiť svoju triedu cez jednoduchý formulár na stránke www. hourofcode.com/us/sk a absolvovať so študentmi Hodinu kódu počas vyučovania, pričom po registrácii sa ich škola zobrazí aj na globálnej mape. Samotné lekcie sú špeciálne navrhnuté tak, aby pomocou vizuálneho programovania deťom pomohli veľmi rýchlo pochopiť základy fungovania programovacích jazykov. „Tohtoročná nová lekcia Minecraft prináša do Hodiny kódu jemne pozmenený postup, kedy sa deti v prvej fáze naučia základy vizuálneho programovania a následne v druhej fáze dostanú možnosť vytvoriť si vlastný svet v  prostredí Minecraft, kde využijú to, čo sa predtým naučili,“ hovorí Zuzana Molčanová, manažérka akademických programov v Microsoft Česká republika a Slovensko. Deti sa však môžu zapojiť aj do programovania v prostredí ďalších známych svetov, ako je napríklad Star Wars, Angry Birds, Frozen či Moana. Každý, kto úspešne dokončí aspoň jednu z dostupných lekcií, automaticky získa medzinárodný certifikát o absolvovaní Hodiny kódu. ib


7 1

3 5

1

6

8 3

6 5 8 7 2 9 5 1 9 1 8 3 6 7 8 2 3 9

tradície

inšpirácie

Zamyslime sa nad tým, akí sme

sú tak isto diskriminované v politike a žiaľ – neraz beztrestne dlhodobo vystavené aj násiliu, dokonca nielen psychickému, ale aj fyzickému. Spoločenské postavenie Násilie na ženách treba minimalizovať. Agresiu a netožien na Slovensku je viac leranciu zase vykoreniť v každom človeku, pretože sa ako smutné. V  porovnaní pretavujú do hrubého zaobchádzania. Tvrdí to Marian s vyspelými štátmi Európ- Mesároš, výkonný riaditeľ Slovenského národného streskej únie takmer hanebné. diska pre ľudské práva (SNSĽP). Ženy sú vystavené diskri- Od 25. novembra do 10. decembra prebieha kampaň OSN minácii pri výbere povola- s názvom Orange the World. Prostredníctvom oranžovej nia, mzdovej diskriminácii, farby chce symbolizovať svetlejšiu budúcnosť takto

poznačeným ženám. Neschopnosť akceptovať druhých znamená, že človek nedokáže tolerovať sám seba. Stredisko sa v tomto roku zapojilo do kampane s názvom Biela stužka. „Akcentuje na potrebu zapojenia mužov a chlapcov do boja proti násiliu na ženách, pretože najmä tí sú zaň zodpovední,“ pripomenul Marian Mesároš. Nositelia bielej stužky sa zaväzujú, že nebudú páchateľmi násilia, nebudú ho ospravedlňovať a aktívne proti nemu zabojujú. Dáme si na seba biele stužky a nielen symbolicky? ib

na Slovensku

Stridžie dni Katarína bola tento rok taká nejaká nijaká – ani na ľade, ani na blate. Skôr však pekná. Nič nenasvedčovalo tomu, že práve v súvislosti s  týmto menom sa u  nás už tradične začínajú takzvané „stridžie dni“. Zvýšená aktivita nepriaznivých síl sa viazala hlavne na „stridžie dni“, ktoré začínali na Katarínu (25.11.) a končili v deň zimného slnovratu, na Tomáša (21.12.). Za obdobie popretkávané zlými čarami a mágiou sa tak považovali aj Ondrej (30. novembra), Barbora (4. decembra), Mikuláš (6. decembra) a Lucia (13. decembra).V tieto dni mali ženy zakázané priasť, tkať, šiť a párať perie. Žena, ktorá vošla ráno prvá do cudzieho domu, bola považovaná za strigu. Keď vošiel do domu muž v kožuchu, znamenalo to chorobu. Predvianočné obdobie bolo plné ochrannej a ľúbostnej mágie, dodržiavania poverových príkazov a zákazov. Mikuláš je v súčasnosti asi najznámejším zo stridžích dní, deti si večer položia na oblok vyumývané čižmy a ráno v nich nájdu balíček sladkostí. Tento deň má tradíciu ešte v pohanských sviatkoch, postavy fúzatého Mikuláša v kožuchu naruby, čerta a anjela pripomínajúceho Barborku alebo Luciu sa objavili až v 19. storočí. Najvýznamnejším zo stridžích dní bola Lucia, v minulosti sa s ňou vždy spájali ochranné obyčaje a veštby. Najviac stríg a bosoriek sa potulovalo po dedinách práve v tento deň, verilo sa, že o polnoci mútia pod mostami mlieko. Pastieri ich odháňali trúbením a práskaním bičov z chotára aj krížnych ciest. Na dvere domov, stajní a hospodárskych budov ľudia kreslili svätenou vodou kríže, jedli cesnak a dávali ho dokonca spolu s chlebom aj zvieratám. Po domoch chodievali „Lucky“ oblečené v bielych šatách s pomúčenými tvárami, ometajúc steny štetkou alebo husím krídlom. Poverové úkony v rámci stridžích dní sa vykonávali na dedinách ešte v 30. rokoch 20. storočia, dodnes sú súčasťou folklóru a stretnúť sa s nimi môžete hlavne v skanzenoch a múzeách, ktoré pripravujú sezónne podujatia v rámci ľudového zvykoslovia. ib

Advent a Vianoce sú výzvou

Aj vy máte niekedy ten pocit, že toto, čo tu žijeme, je len paródiou na život skutočný. Hodno‫ ﬚‬si často zamieňame s pseudo-hodnotami a naopak. Dokážeme sa tak uzavrieť do ulít našich pseudo-potrieb, že zabúdame na hodnotu človeka stojaceho oproti. Dokážeme generalizovať a povedať na určité osoby také a onaké hodnotenia. Na základe pocitov, predsudkov, očakávaní či módy. Odsúdiť druhého a zabúdať pri tom, že tým odsudzujeme Boha, ktorý je v každom človeku bez výnimky prítomný. Každý, aj ten bezdomovec, je vytvorený na Boží obraz a je v ňom Boh prítomný. Nie je to odpad, ale ľudská bytosť. História nám ukázala ľudí zlých, ktorí dokázali ľudí odsúdiť len na základe generalizovaných „faktov” ako farba pokožky, národnosť a podobne. Ale boli aj ľudia, ktorí napriek tomu, že ich iní za to považovali za bláznov, odmietli mať luxusný život na kráľovskom dvore a zvolili si predieranie sa turínskymi fabrikami a predmestiami plnými mladých feťákov a alkoholikov, ktorých všetci opustili. Taký bol prípad sv. Don Bosca. Ale aj Budha, či sv. František z Assisi, reálne bytosti, mali podobný osud. Venovali sa chudobným napriek tomu, že oni im tú chudobu nespôsobili. Alebo, vymyslená postava - arcibiskup z Bedárov – keď pomohol Jeanovi Valjeanovi. Mysleli na to, že v nich je prítomný Boh, že sú to proste jedinečné ľudské bytosti a nie zvery. Adventné a vianočné obdobie je príležitosť. Buď zostať v našich pohodlných ulitách, tváriť sa ako najsvätejšie slávime Vianoce, alebo sa pozrieť aj za roh a prijať blížneho, ktorého už všetci odvrhli. Čo tak konečne sa zamyslieť nad tým, aby sme reálne pomohli ľuďom na ulici. Bez ohľadu na to, či si to spôsobili sami, alebo nie. Čo tak zaviesť pre nich ďalšie zariadenia podobne tým, aké má Marián Kuffa? Každomesačne sa skladáme na fungovanie štátu. Štátu, ktorý musí byť aj sociálnym. Vytvorenie ambicióznych solidárnych projektov, ktorým postupne začneme zachraňovať ľudské bytosti pred umieraním na uliciach, sa tiež zapíšeme do histórie. Ale hlavne si to zapíšeme do neba. Lebo, nazdávam sa, že pri vstupe pred Božiu tvár nám bude položená aj otázka: ako sme pomohli najbiednejším, odpísaným? Kašlime na to, čo si o našom „bláznovstve“ myslí naše okolie. Boh takéto výhovorky neprijme. Lebo kresťan musí byť v dobrom zmysle slova bláznom. Nie len si odškrtnúť účasť na bohoslužbách. Myslime na to, že odvážne dobré nápady nikdy neboli prijaté hneď, ale zapísali sa navždy. Skúsme vytvoriť systém, kde sa môže zabrániť umieraniu ľudí na uliciach. Aspoň za pokus to stojí. A Kuffa to dokázal. Len takých Kuffov je treba viacej. PhDr. Michal Albert, PhD., spisovateľ, Varšava

ZH 16-48 STRANA - 06


TV program streda

05:55 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 07:40 SĂšDNA SIEŇ 09:50 AfĂŠry: Zrkadlo 10:50 UHĂ DNI MĂ”J VEK 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:40 Kosti V. 14,15 14:30 ÄŒERT NIKDY NESPĂ?: UkradnutĂ˝ milĂĄÄ?ik, Ĺ˝ivot v trojke 15:55 UHĂ DNI MĂ”J VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARĂ? LEPĹ IE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 Ĺ PORT 20:30 NAJLEPĹ IE POÄŒASIE 20:35 Lovci pokladov: Kniha tajomstiev 23:15 Vtierka Castle VIII.: VraĹžednĂŠ harmĂłnie 9 00:15 BostonskĂŠ zloÄ?iny IV. 13 01:15 AgentĂşra Jasno II. 7 02:10 KRIMI 02:40 NOVINY TV JOJ 03:25 MOJA MAMA VARĂ? LEPĹ IE AKO TVOJA 04:15 SĂšDNA SIEŇ: ObyÄ?ajnĂĄ zĂĄvisĹĽ

06:20 SprĂĄvy RTVS „N“ 07:30 HurĂĄ do zĂĄhraJEDNOTKA dy 08:00 RannĂŠ sprĂĄvy RTVS 08:30 ÚŞasnĂŠ krajiny 08:55 DobrodruĹžstvĂĄ Sherlocka Holmesa 10:00 PolicajnĂŠ oddelenie 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 SprĂĄvy RTVS 12:25 DĂĄmsky klub 14:00 HurĂĄ do zĂĄhrady 14:35 LekĂĄri: Rodina 15:30 TV Ĺ ANCA 16:00 SprĂĄvy RTVS 16:25 ÚŞasnĂŠ krajiny: OpĂĄlovĂŠ pobreĹžie 16:55 DobrodruĹžstvĂĄ Sherlocka Holmesa 17:50 Duel 18:15 KrĂĄtke sprĂĄvy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 SprĂĄvy RTVS 20:25 Liga majstrov 22:50 Liga majstrov - zostrihy 00:15 PolicajnĂŠ oddelenie 01:05 LekĂĄri: Rodina 56/65 01:45 KomisĂĄr Montalbano: PodÄža hmatu 03:30 DĂĄmsky klub

JOJKA

7. 12. 2016

06:00 TelerĂĄno 08:40 Varte s nami 09:00 ZĂĄmena manĹželiek 09:55 BĂşrlivĂŠ vĂ­no 11:00 RodinnĂŠ prĂ­pady 13:00 Mentalista I. 7-8/23 15:00 RodinnĂŠ prĂ­pady 17:00 PRVÉ TELEVĂ?ZNE NOVINY 17:25 Reex 17:55 BĂşrlivĂŠ vĂ­no 19:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 20:05 POÄŒASIE 20:20 Ĺ PORTOVÉ NOVINY 20:30 CHART SHOW 22:30 Kredenc 23:05 ManĹžel, Ä?i milenec? RomantickĂĄ komĂŠdia MN 15 (USA) 2011 V. Vaughn, K. James, J. ConnellyovĂĄ, W. RyderovĂĄ, Ch. Tatum. 01:45 OdloĹženĂ˝ prĂ­pad 02:20 Mentalista 04:15 ZĂĄmena manĹželiek MARKĂ?ZA

Vtip: Dve babky sa rozprĂĄvajĂş: „MĂ´j manĹžel je hroznĂ˝. VÄ?era volal do susedov, akĂŠ majĂş Ä?Ă­slo telefĂłnu.“ „No mĂ´j je eĹĄte horĹĄĂ­. Predal auto, aby mal na benzĂ­n!“ Konfucius: „Ten, kto chce byĹĽ v trvalom ĹĄĹĽastĂ­ a porozumenĂ­, sa musĂ­ Ä?asto meniĹĽ.“

ISTĂ PÔŽIÄŒ0KA do 15 00

viete, Ĺže?

0915 438 718

viete, Şe? analýza mayskej nådo-

... Ä?o moĹžno nevieme

aj pre Ĺženy na materskej, ĹživnostnĂ­kov, dĂ´chodcov a opatrovateÄžky

by odhalila stopy nikotĂ­nu? Ide o vĂ´bec prvĂ˝ pevnĂ˝, fyzickĂ˝ dĂ´kaz pouŞívania tabaku v starovekĂ˝ch kultĂşrach. KonkrĂŠtne pri Mayoch na to dosiaÄž poukazovali iba nĂĄpisy a maÄžby. OznĂĄmili to biochemik Dmitri Zagorevski z Rensselaer Polytechnic Institute v Troy a doktorandka antropolĂłgie Jennifer LoughmillerovĂĄ-NewmanovĂĄ z University at Albany (oboje ĹĄtĂĄt New York, USA). Rozhodli sa preveriĹĽ, Ä?i vyĹĄe 1300-roÄ?nĂĄ zdobenĂĄ nĂĄdoba z klasickĂŠho obdobia Mayov naozaj slúŞila k tomu, Ä?o na nej bolo napĂ­sanĂŠ hieroglyfmi: „domov jeho (Ä?i jej) tabaku“.

24-0012

(staÄ?Ă­ prezvoniĹĽ)

www.istapozicka.sk

CELOROÄŒNĂ PONUKA 59-11-7

DomĂĄce zvieratĂĄ

viete, Ĺže?

Predaj

vĂ˝krmovĂ˝ch oĹĄĂ­panĂ˝ch, odstavÄ?iat, bravÄ?ovĂŠ poloviÄ?ky, oveÄ?ky. DomĂĄce ĂşdenĂŠ vĂ˝robky

0903 271 538

53-0142

(nad 10 kg aj s dovozom)

ObjednĂĄvky a info: 8,00-20,00

 

 

VYBAVTE SI LEPŠIU HYPOTÉKU S V�HODNEJŠ�MI PODMIENKAMI

ak nemĂĄte doma Ĺžiaden dezinfekÄ?nĂ˝ prostriedok a spĂ´sobĂ­te si nejakĂŠ poranenie, pri ktorom hrozĂ­ zĂĄpal, tak pomĂ´Ĺže cukor? O tejto vlastnosti cukru naozaj len mĂĄlokto vie. ObyÄ?ajnĂ˝ cukor sa dĂĄ naozaj pouĹžiĹĽ ako dezinfekcia, ktorĂĄ zabĂ­ja baktĂŠrie a podporuje hojenie rĂĄn. Preto ho moĹžno bez obĂĄv pridaĹĽ naprĂ­klad do obväzu pre urĂ˝chlenie hojenia a na vstrebanie prebytoÄ?nej vlhkosti. S cukrom sa vĹĄak dajĂş efektĂ­vne odstraĹˆovaĹĽ ĹĄkvrny. Na obleÄ?enĂ­, Ä?alĂşnenĂ­ i na kobercoch sa mĂ´Ĺžete fÄžakov zbaviĹĽ aj bez drahej chĂŠmie. NamoÄ?te zneÄ?istenĂŠ miesto v teplej vode a posypte ho sladkĂ˝mi kryĹĄtĂĄlmi. Po niekoÄžkĂ˝ch hodinĂĄch ĹĄkvrna zmizne.

viete, Ĺže? prepitnĂŠ, inak Äžudovo

94-208

 prefinancujeme hypotÊku v plnej výťke budete platiż menej ako doteraz poskytneme våm aj peniaze navyťe

0905 968 999

59-69-9

• On-line prehÄžad nad svojĂ­m ĂşÄ?tom • TransparentnosĹĽ

94-232

]  ]   ]  

15-0081

• V pohodlí Våťho domova • Profesionålne jednanie • FÊrovosż

naĹĄe „ťampanskĂŠâ€œ, vyrĂĄbanĂŠ na juhu Slovenska je sĂ­ce „iba“ ĹĄumivĂŠ vĂ­no, ale receptĂşra pochĂĄdza z oblasti Champagne? ZaÄ?alo sa vyrĂĄbaĹĽ uĹž v  roku 1825 podÄža originĂĄlnej receptĂşry. VĹĄetko mal „na svedomĂ­â€œ mladĂ˝ vojak Johann Hubert, ktorĂ˝ sa na ceste domov z vojny vracal cez Slovensko, kde sa zaĞúbil do sleÄ?ny PaulĂ­ny. NapoleonskĂ˝ vojak veÄžmi dobre poznal tajomstvo vĂ˝roby ĹĄampanskĂŠho, preto zaloĹžil spolu so svojou lĂĄskou v PreĹĄporku prvĂş vĂ˝robĹˆu sektov, ktorĂĄ fungovala mimo Ăşzemia FrancĂşzska. V skutoÄ?nosti sĂ­ce Johann ďŹ rmu nezaloĹžil, ale ďŹ guroval v nej ako jeden z majiteÄžov. KeÄ? v roku 1882 Johanna postihla ĹĽaĹžkĂĄ choroba, ktorej podÄžahol ako 33 roÄ?nĂ˝, PaulĂ­na prebrala vedenie podniku. SamotnĂ˝ cisĂĄr FrantiĹĄek Jozef I. v roku 1896 ohodnotil sekt so slovami: „Toto ĹĄampanskĂŠ je vynikajĂşce.“

viete, Ĺže?

    

Fair Credit | PĂ´ĹžiÄ?ka Pohoda poĹžiÄ?ajte si od 200 do 900 EUR

7

ZH 16-48 STRANA - 07

„tringelt“ z originĂĄlu (Trinkgeld) mĂĄ tieĹž svoje pravidlĂĄ? Ak ste na obede Ä?i veÄ?eri v zahraniÄ?Ă­, predtĂ˝m, neĹž budete chcieĹĽ odmeniĹĽ Ä?aĹĄnĂ­ka tringeltom, preverte si, Ä?i uĹž nie je zarĂĄtanĂ˝ v ĂşÄ?te. ÄŒasto sa oznaÄ?uje tĂĄto daĹˆ ako „fee“. Ak nie je, v prĂ­pade spokojnosti sa stanovuje vo výťke desaĹĽ percent, pri maximĂĄlnej spokojnosti pätnĂĄsĹĽ percent. Ale – v Japonsku a mnohĂ˝ch Ä?alĹĄĂ­ch krajinĂĄch je „tringelt“ zas nezdvorilou urĂĄĹžkou. internet


7

6

3 9 1 5 8

eko okienko

Ján Onduš

Vodiči špinavci – II V minulom článku som písal o vodičoch- špinavcoch, o konkrétnom znečistenom úseku (priekop vedľa cesty, odpočívadiel) medzi Nitrianskym Pravnom a obcou Vyšehradné (po koniec tabule Trenčiansky samosprávny kraj) na samotný kopec. Pri návrate domov na konci pracovného týždňa som zažil pocit spokojnosti a šťastia, keď tento úsek bol krásne vyčistený, (vedľa cesty plné vrecia odpadu, staré pneumatiky, atď.), radosť pozrieť, radosť v duši... Kto takto zodpovedne vyčistil, vyzbieral tento odpad po vodičoch - špinavcoch? Bolo ho tam viac než dosť!!! Pátral som cez rôzne úrady, až som našiel dobrodinca – človeka, ktorý má rád naše Slovensko. Je to pán starosta z obce Nitrianske Pravno v spolupráci s ľuďmi z obce a správou ciest Nitrianske Pravno. Starosta, ktorému daný úsek ani nepatrí (tak hovoria predpisy, vlastnícke vzťahy, nariadenia a pod.), ale ako starosta sa hanbil, že do jeho obce z turčianskej strany, do lona Hornej Nitry vedie takýto znečistený úsek cesty (dlhý asi 10km). Pánovi starostovi a  ľudom, ktorí sa pričinili svojou prácou na vyčistení krásneho kúta Hornej Nitry patrí veľké ĎAKUJEM a obdiv. Poznám a verím, že takýchto starostov a  aktívnych ľudí (skupín) pribúda. Je to veľmi dobre, že stále viac si začíname uvedomovať, čo nám pán Boh dal - krásny kúsok zeme v srdci Európy, nádhernú prírodu, vážme si to! A možno aj tí vodiči -špinavci sa zmenia a pochopia, že to, čo máme, je n a š e S L O V E N S K O, ktoré si musíme chrániť a nie ho ničiť, znečisťovať. Ďakujem, s pozdravom majme radi naše Slovensko. jo Pozn. red.: Samotná obec Nitrianske Pravno návštevníkom už na prvý pohľad pripomína chvíle, keď sme krátko po páde železnej opony iba vzdychali nad námestíčkami v Rakúsku či v Nemecku! Foto: Námestie v Nitrianskom Pravne

to na začiatku prvého a na začiatku tretieho trimestra. Pozor - zdravotné výkony v základnom prevedení poskytnuté v súvislosti so zubným kazom sa plne uhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia len vtedy, ak poistenec absolvoval v predchádzajúcom kalendárnom roku preventívnu prehliadku u zubného lekára. Ak ju neabsolvujete, na budúci rok si každé ošetrenie u stomatológa hradíte zo svojho bez ohľadu na to, že ste poistení. Do Vianoc zostáva už iba pár dní a preto je red naozaj najvyšší čas!

Èlen skupiny

200 €

E M A V Á D Z O R

NA DARÈEKY

každý pracovný deò

Akcia “Rozdávame 200€ na darčeky” platí od 28.11.2016 do 23.12.2016 viac informácií na www.tpd.sk

VIANOÈNÉ NÁKUPY AJ NA SPLÁTKY

319 €

269 €

Cena na splátky 7,99€ / mes*

bežná cena

369€

Cena na splátky 6,74€ / mes*

200 PPI

m

3 2

9

10 1c

8 7

2

šetrí peniaze. Prehliadka pozostáva v podrobnej prehliadky chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, z kontroly mePreventívna prehliadka u dzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia zubov, stomatológa (zubára) je z kontroly zubných náhrad, dentálnej hygieny a hygiepredpokladom ako si v pr- nických návykov. Na základe verejného zdravotného povom rade zachovať zdravý istenia sa prehliadka vykonáva u poistencov, ktorí ešte chrup a tým sa vyhnúť aj nedosiahli 18 rokov veku, dvakrát v kalendárnom roku mnohým vážnym ocho- a u poistencov, ktorí dosiahli 18 rokov veku, jedenkrát v reniam, hoci aj srdcového kalendárnom roku. U tehotných poisteniek sa prehliadsvalu, ale zároveň nám ka vykonáva dva razy počas toho istého tehotenstva, a

”/

3 1

2 3

Zostáva už len pár dní na zubára

40

9

8

zdravie

TR SL R OV O ADI EN DIN ÈN SK N Á Á Á FIR M A

6

8 5 1 3 9

100€ Z�AVA

500GB HDD

Philips 40PFT4101 / LED TV

FULL HD 1920x1080, 200 PPI, DVB-T / C, 2x HDMI, 1x USB, Micro Dimming, EPG (8dni), USB recording, energ. trieda A. 40PFT4101 - 249€ / cena na splátky 6,24€/mes.*

66 €

Microsoft XBOX ONE 500GB Èierna + Halo The Master Chief Collection Herná konzola

Herná konzola, 500GB pevný disk, WiFi, bezdrôtový ovládač, hry

ZH 16-48 STRANA - 08

1GB RAM

8GB

pamä�

Archos 45b neon / Mobilný telefón

Dual SIM 5,0” TN 854 x 480, procesor MediaTek MT6580M810 Quad Core, MicroSDHC až do 32 GB, fotoaparát 8 Mpx+2 Mpx, GPS, WiFi, bluetooth, 3G/LTE, microUSB, batéria 2200mAh, Android 6.0.


TV program štvrtok

8. 12. 2016

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:55 Šťastný domov 09:55 Búrlivé víno 11:05 Rodinné prípady 13:00 Mentalista I. 9-10/23 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Búrlivé víno 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dobre vedieť! 21:40 Hviezdna párty 22:40 Ostrov - FINÁLE 23:45 Odložený prípad II. 16/23 00:45 Mentalista I. 9-10/23 02:30 NCIS: Los Angeles I. 11-12/24 04:10 Šťastný domov 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

06:20 Správy RTVS „N“ 07:30 Hurá do záhrady JEDNOTKA 08:00 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné krajiny 09:00 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 10:00 Policajné oddelenie 10:55 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:25 Dámsky klub 14:00 Hurá do záhrady 14:35 Lekári 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny 16:50 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 17:45 Duel 18:15 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:25 Zlaté časy 21:25 Zypa Cupák 22:40 Na krok od neba 23:35 Policajné oddelenie 00:25 Lekári 01:10 Zypa Cupák 02:20 Slovensko v obrazoch 02:45 Svet v obrazoch 03:05 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou

05:55 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 07:35 SÚDNA SIEŇ: Nezvládaš deti 08:45 SÚDNA SIEŇ: Vytopil ma 09:50 Aféry: Pravá viera 10:50 UHÁDNI MÔJ VEK 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:50 Kosti V. 16,17 14:50 ČERT NIKDY NESPÍ: Šikana, Láska na zabitie 15:55 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 NAŠI: Majstri psychológie 21:30 INKOGNITO 22:40 Geissenovci - Ťažký život milionárov VII. 13 23:45 Bostonské zločiny IV. 14 00:45 Agentúra Jasno II. 8 01:40 NOVINY TV JOJ 02:35 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA JOJKA

Vtip: Malý Miško radostne volá: ,, Mamička ja som sa už naučil písať!“ ,,Áno, drobec? To je výborné!“ Poteší sa mamička. ,,A čo si napísal?“ ,,Čo ja viem, čítať ešte neviem.“ Ján Kostra: „Buď trpezlivý. Porozumenie nech Ťa vždy sprevádza, keď skúmaš, čo bolí. Život je veľké krásne umenie. Nemáme ešte pre ten odbor školy.“

spoločnosť

429 €

299 €

124 cm 49 ”/

PQI

Cena na splátky 9,49€ / mes*

bežná cena

bežná cena

Cena na splátky 10,74€ / mes*

200

379 €

Cena na splátky 7,49€ / mes*

439€

319€

4GB

4GB RAM

20€

500GB HDD

Z�AVA

RAM

60€ Z�AVA

1TB

HDD

Samsung UE49K5102 / FULL HD LED TV

HP 250 G4 / Notebook

Lenovo IdeaCentre C20-00 / All-In-One poèítaè

15,6” HD displej, Intel Pentium N3700 4-jadrový, 4GB RAM, 500GB Pevný disk, Windows 10.

Počítač všetko v jednom 19.5” FullHD, Intel Celeron N3150 4-jadrový, 4GB RAM, 1TB pevný disk, Windows 10, Klávesnica a myš.

59 90 €

29 99 €

13 99 €

Maxtor M3 Portable Externý pevný disk

Orava RSU-04 / Prenosné rádio s USB vstupom a dia¾kovým ovládaèom

Trust GXT 101 / Hráèska optická myš èierna

DVB-T2/C, PQI 200, Mega kontrast, základný Športový mód, Dolby Digital Plus, DTS kodek, 2xHDMI, 1xUSB, en.trieda A. UE40K5102 / 329€ - cena na splátky 8,24€/mes.*

Kapacita: 1 TB, Formát: 2,5”, Konektory: USB 3.0.

199 €

Cena na splátky 4,98€ / mes*

USB / SD / MMC, AM / FM / SW1 / SW2, AUX In, vstup na slúchadlá, vstavaný mikrofón, aktuálny čas, funkcia budenia, RMS 2x 2.2W.

biela

1000

209 €

299 € Cena na splátky 7,49€ / mes*

Cena na splátky 5,23€ / mes*

nerez

329 €

5kg

kapacita

Cena na splátky 8,24€ / mes*

175/87l objem

A

++

otá�ky

Whirlpool AWE 50210 210 / Automatická Autom Auto utomatická práèka pr

Optická, citlivosť: 600/1200/2400/4800 dpi, Maximálne zrýchlenie: 16 g, pripojenie káblom.

Beko DFN 28321W / DFN 28321X 329

A

+

Hlučnosť prania / odstreďovania 59 / 76dB, rýchly program 15min, 18 programov, riadená optimalizácia vody, sytém pre vyrovnanie nestability, rozmery (vxšxh): 90×40×60cm, en.trieda A+.

13 sád, 8 programov, 6 teplôt, 10 litrov vody, displej, odložený štart 24 h, 1/2 náplň, automaticky tablety 3in1, Effective drying sušiace systém, Aquaintense rameno pre dokonalé umývanie, ProSmart invertorový motor s 10 ročnou zárukou, rozmery (VxŠxH): 85x60x60 cm.

BEKO CSA 29020 / Kombinovaná chladnièka

22 999 €

19 99 €

34 90 €

400W

4 sklenené poličky, 1 zásuvka na ovocie a zeleninu, 4 priehradky vo dverách, antibakteriálna úprava, spotreba energie: 257 kWh/rok, rozmery (ŠxVxH): 171 x 54 x 60 cm.

2100W

príkon

príkon

Boch MFQ24200 / Ruèný mixér

Motor má tichú, avšak výkonnú prevádzku s príkonom až 400 W, 4 rýchlostí, momentový a turbo stupeň, metličky je možné umývať v umývačke. Šľahač obsahuje 2 šľahacie metly a 2 masívne háky určené na hnetenie.

Tefal FV 1542 E3 / Naparovacia žehlièka

Keramická, vysoko kĺzava žehliaca doska, nepriľnavý povrch, presná špička Perfect Point. Variabilná para 0-25 g/min, parný ráz 100 g/min, Anti-drip proti odkvapkávaniu, samočistenie, kropenie, XL plniaci otvor na vodu.

Zelmer ZMM0805 / Elektrický mlynèek na mäso

Príkon 500 W, kapacita mletia 1,2 kg/min, 2 sitká 4/8 mm, posúvač.

Akcia platí od 02. 12. 2016 do 08. 12. 2016 alebo do vypredania zásob. Liptovský Mikuláš EURONICS TPD, OD PRIOR, Štúrova ul. 1968, 044/562 1674 � Lučenec EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 047/433 3332 Martin EURONICS TPD, M.R.Štefánika 27, Obchodné centrum Kocka (oproti bývalej Sokolovni) � Žiar nad Hronom EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 045/673 2289 Zvolen OC TPD, RETAIL PARK - Obchodná 11, tel.: 045/540 1845, *Poskytovateľom finančných služieb je CETELEM SLOVENSKO, a.s., mesačná splátka je vypočítaná na 48 mesačných splátok s 10% priamou platbou. Viac informácií v predajniach TPD. O aktuálnej dostupnosti letákových výrobkov sa môžete vopred informovať na telefónnych číslach jednotlivých predajcov uvedených v letáku. Ak sa výrobok uverejnený v letáku nenachádza v predajni uvedenej v zozname predajní, predajňa zabezpečí dodanie požadovaného výrobku do predajne. Technické parametre a vyobrazenia výrobkov sú prevzaté od výrobcov. Chyby a omyly v texte, cenách a technickom popise sú vyhradené. Niektoré obrázky môžu byť len ilustračné. Ceny výrobkov sú uvedené vrátane DPH. Vydavateľ letáku: František Majtán - Euronics TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava

ZH 16-48 STRANA - 09

9

Ivan Brožík

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska o svätení nedele Milí bratia a sestry! Deň Pána je pre nás príležitosťou zastaviť sa, upriamiť pozornosť na Boha. „Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni“ hovorí nám tretie Božie prikázanie. Týmito sviatočnými dňami sú pre nás nedele: pripomínajú nám deň Pánovho zmŕtvychvstania a deň zoslania Ducha Svätého. Zároveň sú pre nás odkazom na biblickú správu o stvorení sveta, po ktorom Boh na siedmy deň odpočíval. V minulosti bolo svätenie nedele v našej spoločnosti samozrejmosťou. Dnes to tak, žiaľ, nie je. Mnohí v nedeľu pracujú alebo chodia na nákupy. Vzniká tak atmosféra, v ktorej sa prežívanie sviatočného dňa nesviatočným spôsobom javí ako bežné a prijateľné, a to dokonca aj pre veriacich katolíkov. S tým však nemožno súhlasiť. Rešpektovanie tretieho Božieho prikázania aj dnes znamená zasvätenie nedeľného dňa, teda oddych od práce a vzdanie vďaky Pánovi prostredníctvom bohoslužby. Máme za čo Bohu ďakovať a máme ho za čo chváliť. Každý človek potrebuje aj oddych od práce, ktorú koná počas týždňa. Potrebuje venovať čas svojim blízkym, svojej rodine. V nedeľu by mala byť rodina spolu, nemalo by chýbať spoločné stolovanie počas obeda, u veriacich spoločná modlitba. Všade naokolo však vidíme, že mnoho otcov musí pracovať na stavbách či developerských projektoch – aj dva-tri týždne bez prestávky. Viaceré ženy – matky nemôžu nedele prežiť s rodinou, lebo ich trávia v obchodných prevádzkach. Musíme si uvedomiť, že prvou obeťou stierania rozdielov medzi pracovnými dňami a nedeľou – je rodina. Obraciame sa na vás, drahí veriaci, aby ste nás podporili v úsilí o lepšie prežívanie nedele. Apelujme spoločne na predstaviteľov politických strán, ale aj na miestne samosprávy a podnikateľov, aby pri rozhodovaní o otváracích hodinách neposielali v nedeľu matky a otcov do zamestnania. Nezabúdajme však, že ak – ako kresťania katolíci – nezmeníme svoje návyky a s nimi súvisiace nároky na druhých – nadarmo budeme vyzývať občianskych predstaviteľov, aby upravili pravidlá nedeľného predaja. Preto vás, drahí bratia a sestry, prosíme: venujme nedeľu Bohu a svojej rodine. Zúčastnime sa na bohoslužbe. Navštívme príbuzných a priateľov, najmä starých, chorých a nevládnych. Oddýchnime si. Nechoďme v nedeľu nakupovať. Nezabúdajme, že aj každý predavač má svoju rodinu a v nedeľu niekomu chýba. Nech vás neustále požehnáva a ochraňuje Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Biskupi Slovenska (redakčne krátené) ib


6

8 7

2 5

5 3 8 2

7 1 6 8 7 9 7 3 6 2 5 9 1 1 3 8 6

tip na výlet

Na Mikulášsky výlet do chrámov svätého Mikuláša

svätým pobrať do jeho svätýň – našich chrámov. Chrám svätého Mikuláša (Cerkov/Cerkva svätého Nikolaja) je drevená gréckokatolícka cerkev byzantského obradu v obci Čo vy na to? Ak je predpoveď Bodružal v okrese Svidník v Prešovskom kraji. Cerkev je zasväpočasia na víkendový výlet tená svätému Mikulášovi Divotvorcovi, arcibiskupovi z Myry v nedobrá, neznamená to, že Lýkii. Od 8. júla 2008 je chrám zapísaný do svetového zoznamu treba zostať doma. Máme tu kultúrneho dedičstva UNESCO. „Mikuláša“ a to znamená, že Chrám svätého Mikuláša v Bratislave je zaujímavá ranobarokonielen na nejaké dobrôtky či vá sakrálna stavba postavená na mieste pôvodného gotického vrecko uhlia sa môžeme tešiť. kostola pod hradným kopcom Bratislavského hradu. V interiéri Nuž teda, poďme sa za týmto je v presbytériu umiestnený hlavný oltár s obrazom sv. Miku-

láša. Kazateľnica je dielom Petra Brandenthala z 18. storočia. Najvýznamnejšou stavbou mesta Pukanec je rím.-kat. farský kostol sv. Mikuláša, patróna mesta. Je to prekrásne gotické architektonické dielo pozostávajúce z dvoch lodí s pozoruhodnou sieťovou klenbou a pôvodným vnútorným zariadením. Výraznou pamiatkou Trnavy je zas Bazilika sv. Mikuláša, ktorého stavba a začala v roku 1380. Tento gotický trojloďový kostol bol postavený na mieste staršieho románskeho kostola, na ktorý sa vzťahuje najstaršia písomná správa o Trnave (1211) a ktorého časť základov bola odkrytá pri rozsiahlych renovačných prácach v r. 1975. ib

za život

Mária Demeterová

Zakúsiť radosť z obdarovania

t¹mpˆÔ|~ˆo 

W`W\_]^X^Y W`X_]W^_`^ W`X^]\WWX_ W`W\^^\[]Z

_\EWWZ\

€||EñāøöĎóð íøðóýôăôĂƊ

75-25-09

Rozžiarené detské oči, deti, ktoré s roztraseným hlasom spievajú naučenú pesničku či básničku pred svätým Mikulášom... Kto z nás by si na to nespomínal? Je tu ten čas, kedy sa usilujeme obdarovať a urobiť radosť našim blízkym, priateľom a  predovšetkým deťom. Obdarovanie však môže mať aj inú podobu. Napríklad čo tak obdarovať našou pomocou a pozornosťou budúcu matku, ktorá je v krajnej životnej núdzi a nestretla sa s podporou okolia? Mladú mamičku, alebo aj tehotnú matku dvoch detí s manželom – agresorom? Ženu po ukončení pobytu v ústavnom zariadení, ženu, ktorá pochádza z ohrozených sociálnych skupín? Rôzne prípady, rôzne okolnosti, rôzne príbehy. Dva životy, ktoré čelia neistej budúcnosti. Matka a dieťa, pre ktoré je najdôležitejší záujem okolia. Preto sme v  neziskovej organizácii Fórum života prišli práve 6. decembra na sviatok sv. Mikuláša s  dvomi projektmi konkrétnej pomoci. Projekt Zachráňme životy oslavuje už deviate narodeniny a jeho mladšia sestra – Poradňa Alexis – funguje sedem rokov. Začínali sme plní entuziazmu, ale bez prostriedkov, s  tromi príjemkyňami pomoci a nevedeli sme, ako zareaguje verejnosť. Veď v spoločnosti je veľa iných zbierok a projektov a ľudia niekedy aj štedrosť a  veľkorysosť iných zneužívajú. Preto sme vsadili najmä na transparentnosť a dôslednú informovanosť. Postupne si projekt získaval podporu a  spolupracovníkov. Z  mesiaca na mesiac rástol nielen počet darcov, a  tým aj príjemkýň pomoci, žien s deťmi, ktoré by veľakrát nemali šancu narodiť sa, ale aj spolupracovníkov, poskytovateľov  pomoci a ďalších nadšencov. Za deväť rokov sme pomohli 130 ženám a dievčatám. Za týmto číslom sú konkrétne mená, konkrétne osudy. Mnohým sa podarilo vyriešiť svoju zložitú životnú situáciu. Pôvodne dúfali, že budú vo svojom vzťahu šťastné, ale sny sa postupne rozplývali a  ony sa ocitli na dne, bez pomoci. Projekty boli pre ne záchranným kolesom. Ani jedna neoľutovala, že sa rozhodla pre dieťatko. Postupne sa narodilo 112 detí, bytostí, z ktorých vyrastú dospelí ľudia, akí, to bude závisieť od rodičov (žiaľ, väčšinou len matiek), ale aj od nás, ktorí  v nich nezabijeme nádej, že majú šancu na lepší život. Mária Demeterová, Koordinátorka projektu Zachráňme životy

zĎĂăĄÿø÷ýôġ 

ZH 16-48 STRANA - 10
TV program piatok

9. 12. 2016

06:00 TelerĂĄno 08:40 ZĂĄmena manĹželiek 09:55 BĂşrlivĂŠ vĂ­no 11:00 RodinnĂŠ prĂ­pady 13:05 Mentalista I. 11-12/23 15:00 RodinnĂŠ prĂ­pady 17:00 PRVÉ TELEVĂ?ZNE NOVINY 17:25 Reex 17:55 BĂşrlivĂŠ vĂ­no 19:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 20:05 POÄŒASIE 20:20 Ĺ PORTOVÉ NOVINY 20:30 HornĂĄ DolnĂĄ KomediĂĄlny seriĂĄl MN 12 (SR) 2016 P. PolniĹĄovĂĄ, P. SklĂĄr, Z. Ĺ ebovĂĄ, M. KubovÄ?Ă­k, M. MajeskĂ˝, P. BrajerÄ?Ă­k. 21:45 CHART SHOW 23:50 Hviezdna pĂĄrty 00:45 Top AplikĂĄcie 01:10 Mentalista 02:50 NCIS: Los Angeles 04:10 SusedskĂŠ prĂ­pady MARKĂ?ZA

05:50 KRIMI 06:20 NOVINY TV JOJ 07:35 SĂšDNA SIEŇ 09:50 AfĂŠry: ÄŒernoĹĄko 10:50 UHĂ DNI MĂ”J VEK 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:55 Lovci pokladov: Kniha tajomstiev 15:30 UHĂ DNI MĂ”J VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARĂ? LEPĹ IE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 Ĺ PORT 20:30 NAJLEPĹ IE POÄŒASIE 20:35 Iron Man AmerickĂ˝ akÄ?nĂ˝ dobrodruĹžnĂ˝ sci-ďŹ ďŹ lm. MN 12 2008 R. Downey Jr., G. PaltrowovĂĄ, T. Howard, J. Bridges, P. Bettany, S. L. Jackson, L. BibbovĂĄ a Ä?alĹĄĂ­. 23:50 PiraĹˆa 01:30 Dom hrĂ´zy 03:20 KRIMI 03:45 NOVINY TV JOJ 04:25 MOJA MAMA VARĂ? LEPĹ IE AKO TVOJA JOJKA

06:00 Duel 06:25 SprĂĄvy RTVS „N“ 07:30 JEDNOTKA HurĂĄ do zĂĄhrady 08:00 RannĂŠ sprĂĄvy RTVS 08:25 ÚŞasnĂŠ krajiny 08:55 DobrodruĹžstvĂĄ Sherlocka Holmesa 09:55 PolicajnĂŠ oddelenie 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 SprĂĄvy RTVS 12:25 DĂĄmsky klub 14:00 Svet v obrazoch 14:25 Strom ĹželanĂ­ 15:30 TV Ĺ ANCA 16:00 SprĂĄvy RTVS 16:25 ÚŞasnĂŠ krajiny: ÄŒierny les 16:55 DobrodruĹžstvĂĄ Sherlocka Holmesa 17:50 Duel 18:15 KrĂĄtke sprĂĄvy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 SprĂĄvy RTVS 20:25 Milujem Slovensko 21:55 VeÄ?ernĂŠ sprĂĄvy RTVS 22:05 ÄŒervenĂ˝ drak 00:05 Nikto nie je dokonalĂ˝ 01:20 PolicajnĂŠ oddelenie 02:10 ÄŒervenĂ˝ drak 04:15 DĂĄmsky klub

Vtip: JoĹžko rĂĄno v izbiÄ?ke plaÄ?e a mamiÄ?ka za nĂ­m prĂ­de a pĂ˝ta sa: „PreÄ?o plaÄ?eĹĄ?“ A JoĹžko odpovie: „Zdalo sa mi, Ĺže nĂĄm zhorela ĹĄkola.“ MamiÄ?ka na to: „VeÄ? to bol len sen.“ JoĹžko hovorĂ­: „PreÄ?o si myslĂ­ĹĄ, Ĺže plaÄ?em?“ Karl Ludwig Borne: „BolesĹĽ je otcom a lĂĄska matkou mĂşdrosti.“

11

prĂ­behy pre duĹĄu

Bruno Ferrero

KaĹždĂ˝ deĹˆ IstĂŠho uÄ?enĂŠho a vĂĄĹženĂŠho rabĂ­na pozvali, aby predsedal konferencii o exode v jednom z najvĂ˝znamnejĹĄĂ­ch kultĂşrnych centier v meste. OdbornĂŠ publikum pozorne sledovalo jeho prednĂĄĹĄku. RabĂ­n vysvetÄžoval pasĂĄĹž o manne, ktorĂĄ padala z neba, takto: „PĂĄn nechal padaĹĽ na zem svoj chlieb, ktorĂ˝ mal chuĹĽ ako medovĂ˝ kolĂĄÄ?. Nazbierali ho vĹždy toÄžko, aby vystaÄ?il na jeden deĹˆ. V piatok nazbierali viac a uchoval sa na nasledujĂşci deĹˆ. KeÄ? zaÄ?alo slnko hriaĹĽ, roztopil sa...“ Jeden posluchĂĄÄ? ho preruĹĄil: „AkĂŠ mrhanie Ä?asom! PreÄ?o mali zbieraĹĽ len na jeden deĹˆ? Nebolo by lepĹĄie, keby im bol Boh poslal zĂĄsoby aspoĹˆ na jeden rok ? Bolo by to praktickĂŠ a menej prĂĄcne...“ RabĂ­n mu podÄža svojho zvyku odpovedal prĂ­behom: „Jeden veÄžkĂ˝ krĂĄÄž mal syna. Bol to len chlapec, ale mal nastĂşpiĹĽ na trĂłn a jeho vĂ˝chova bola ĹĄtĂĄtnou zĂĄleĹžitosĹĽou. Platil zĂĄkon, podÄža ktorĂŠho krĂĄÄž mohol vidieĹĽ svoje dieĹĽa len raz do roka. KrĂĄÄž svojho syna veÄžmi miloval a princ veÄžmi Ğúbil svojho ocka. Ako radi by boli spolu Ä?astejĹĄie! Ale zĂĄkon bol neoblomnĂ˝. Tak sa postupne jeden druhĂŠmu odcudzili.“ A pokraÄ?oval: „Preto Boh posielal svoj dar kaĹždĂ˝ deĹˆ ...“ Preto sa modlĂ­me kaĹždĂ˝ deĹˆ.

Ç‘2#8Ç‘3(#+.0!-4Č .0#12 '*,ČĽ1.-*-Ç&#x;,-1Č = )3.',#-*' ,#0%',*-4#,1)3&Č€"Ç‘ "-204*ÇĽ&-.0!-4,ÇĽ&-.-+#034&-",Čł!& ),"'"Ç‘2-4,.0!-4,ČĽ.-8Ç´!'3

 ŨSƼǮŨ #- # 2* & !8 .'/ ) % -"!!%!'!$7%346'$

KameĹˆ vo vrecku

$! !$% ."#"!)*#&5 !$% #!)"#('!$%%#!*# /

!!# -$"0$!!$7 ')! -'  5 !$%,$!$%% 3%#!% + '!5$3"#&* 

IstĂ˝ ĹžobrĂĄk raz predstĂşpil pred bohĂĄÄ?a, aby ho poprosil o kĂşsok chleba. BohĂĄÄ? nielen, Ĺže mu niÄ? nedal, ale keÄ? ĹžobrĂĄk neodchĂĄdzal, rozhneval sa, zodvihol kameĹˆ a hodil ho doĹˆho. Ĺ˝obrĂĄk ten kameĹˆ vzal a vloĹžil si ho do kapsy so slovami: „Vezmem si ten kameĹˆ pre prĂ­pad, Ĺže prĂ­de hodina, keÄ? ho budem mĂ´cĹĽ hodiĹĽ do bohĂĄÄ?a.“ CelĂ˝ Ĺživot nosil so sebou tĂş ĹĽarchu, ten kameĹˆ v kapse i v srdci. Napokon nadiĹĄiel Ä?as hodiĹĽ ho. BohĂĄÄ? sa dopustil zloÄ?inu, priĹĄiel o celĂ˝ svoj majetok a skonÄ?il vo väzenĂ­. PrĂĄve v ten deĹˆ sa ĹžobrĂĄk ocitol na ceste popri Ĺˆom. Uvidel bohĂĄÄ?a s putami na rukĂĄch. PodiĹĄiel k nemu, vybral z kapsy kameĹˆ a napriahol ruku, Ĺže ho hodĂ­. ChĂ˝bala mu vĹĄak odvaha, a tak nechal kameĹˆ vykÄşznuĹĽ na zem. Povedal si: „ÚboĹžiak! Bol bohatĂ˝ a spupnĂ˝, ale teraz mi ho je Ğúto. PreÄ?o som so sebou toÄžkĂ˝ Ä?as nosil ten kameĹˆ? Bola to hlĂşposĹĽ!“

52-0092-5

!+-+#&%"#!+ &&&%!"%2"# * %1, !%,"#.0%# "' "# %!$! %

PrĂ­behy pre poteĹĄenie duĹĄe nĂĄjdete v knĂ­hkupectve www.donbosco.sk

ZH 16-48 STRANA - 11


9 4

5 5 6

6 9 2 1 1 3 7 9 4 6 7 6 4

prĂĄvnik radĂ­

3 3

1 6 9 5 7

KĂşpa tovaru cez internet

„DobrĂ˝ deĹˆ, objednala som si v rĂĄmci Slovenskej republiky cez internet tovar, ktorĂ˝ mi bol riadne doruÄ?enĂ˝ v  dodacej lehote, a to na dvakrĂĄt, nakoÄžko sa tovar skladal z viacerĂ˝ch Ä?astĂ­. NakoÄžko tovar nezodpovedal mojim predJuDr. Peter stavĂĄm, oznĂĄmila som emailom RokaĹĄ predĂĄvajĂşcemu, Ĺže mĂĄm zĂĄujem

tovar vrĂĄtiĹĽ. PredĂĄvajĂşci mi odpovedal, Ĺže od kĂşpnej zmluvy moĹžno odstĂşpiĹĽ iba v lehote 14 dnĂ­ od prevzatia tovaru, priÄ?om od dodania prvej Ä?asti tovaru uplynuli 3 týŞdne a spolu s emailom mi zaslal svoje obchodnĂŠ podmienky. Pri objednĂĄvke tovaru, ani pri jej potvrdenĂ­ alebo prevzatĂ­ tovaru som obchodnĂŠ podmienky nemala k dispozĂ­cii (na webovej strĂĄnke sa nenachĂĄdzajĂş) a ani o lehote, v ktorej mĂ´Ĺžem odstĂşpiĹĽ od zmluvy som nebola informovanĂĄ. Je takĂ˝to postup predĂĄvajĂşceho sprĂĄvny? NemĂĄm moĹžnosĹĽ dodatoÄ?ne vrĂĄtiĹĽ tovar, ak som o lehote na odstĂşpenie od zmluvy nebola informovanĂĄ predĂĄvajĂşcim? MĂĄm prĂĄvo na vrĂĄtenie kĂşpnej ceny? ÄŽakujem, VaĹĄa Ä?itateÄžka Eva.“ VĂĄĹženĂĄ Ä?itateÄžka, v prĂ­pade kĂşpy tovaru cez internet sa zmluvnĂŠ vzĹĽa-

hy medzi predĂĄvajĂşcim a kupujĂşcim riadia predovĹĄetkĂ˝m zĂĄkonom Ä?. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteÄža pri predaji tovaru alebo poskytovanĂ­ sluĹžieb na zĂĄklade zmluvy uzavretej na diaÄžku alebo zmluvy uzavretej mimo prevĂĄdzkovĂ˝ch priestorov predĂĄvajĂşceho v  platnom znenĂ­. PĂ´jde o tzv. spotrebiteÄžskĂ˝ vzĹĽah, v ktorom kupujĂşci vystupuje ako spotrebiteÄž, za predpokladu, Ĺže ide o fyzickĂş osobu, ktorĂĄ pri uzatvĂĄranĂ­ a plnenĂ­ spotrebiteÄžskej zmluvy nekonĂĄ v rĂĄmci predmetu svojej podnikateÄžskej Ä?innosti, zamestnania alebo povolania. V  zmysle uvedenĂŠho zĂĄkona je v  prvom rade predĂĄvajĂşci povinnĂ˝ pred uzavretĂ­m kĂşpnej zmluvy na diaÄžku informovaĹĽ spotrebiteÄža pokraÄ?ovanie na nasledujĂşcej strane

o móde inak

s Martinom Perneckým

NiekoĞko zimných univerzålnych trendov

   :9 !

 "0*=7".7-;,(+"@&.% !3@D"+&) -&#3%&>=0(C1('-;+$&7/.7&,-?"-2<-3 ,12*+?."4&3*(/<-34"/?$ "2,?8"0."""+40 120342&%/?$460."/4>/7/"342&$)&%0.5"-&#0 $&812*+?."H/&#5%&4&.@$G4*&4034"/*$& 0%+"/5<2"3-&%06"G

6,&E2&"-2<-3  7"*6+(-*

0360+&0#IB#&/>120(2".7-&/0=%&2&

-< .,/+&2 /& (&62<4" 4 6#"4&8?3,"4& */A4"-<$*& 

F +&-7"

*"$*/'02.<$*?/"5551*6+(-*1*"-&#0 /"4&-H?3-& ! !   

  .&G";*"2/"%20/0.9!!  "..&2)0'3,<!"/3,<:4*"6/*$"9!!   <.36-D#&47 06<"F"9! 

ZH 16-48 STRANA - 12

Inz_Skylink_RegioPress_161128_p3-1.indd 8

94-250

Ako ste si uĹž urÄ?ite vĹĄimli, v mĂłdnom priemysle sa zaÄ?Ă­najĂş ĹženskĂŠ a muĹžskĂŠ trendy pomaly zjednocovaĹĽ. Tento vĹĄeobecnĂ˝ trend sa nazĂ˝va â&#x20AC;&#x17E;genderless fashionâ&#x20AC;&#x153;. Napriek tomu, Ĺže to v doslovnom preklade znamenĂĄ â&#x20AC;&#x17E;bezpohlavnĂĄ mĂłdaâ&#x20AC;&#x153;, dizajnĂŠrom ide v skutoÄ?nosti o zlĂşÄ?enie trendov oboch pohlavĂ­ - teda unisex fashion. KoĹžuĹĄina - VĂ˝raznĂŠ koĹžuĹĄiny boli vĹždy viac-menej Ĺženskou zĂĄleĹžitosĹĽou. Raz za Ä?as sa v nich ukĂĄzali exoti alebo odvĂĄĹžlivci, ako LeoĹĄ MareĹĄ, Macklemore Ä?i Kanye West. AvĹĄak na tohtoroÄ?nĂ˝ch týŞdĹ&#x2C6;och mĂłdy bola koĹžuĹĄina jednĂ˝m z najvĂ˝razneĹĄĂ­ch muĹžskĂ˝ch trendov. PĂĄni, priĹĄiel Ä?as zahodiĹĽ predsudky a inĹĄpirovaĹĽ sa tĂ˝mto odvĂĄĹžnym trendom. Zamat - PoÄ?as zimnĂ˝ch mesiacov túŞime po teple, luxuse a komforte. Ĺ˝iadny inĂ˝ materiĂĄl nespÄşĹ&#x2C6;a tieto poĹžiadavky tak ako zamat. Je to materiĂĄl pĂ´sobiaci honosne a prĂ­jemne na dotyk. ViacerĂ˝m z nĂĄs sa zamat spĂĄja s â&#x20AC;&#x17E;vintageâ&#x20AC;&#x153; kĂşskami, no tentokrĂĄt bol zamat prezentovanĂ˝ v novom, modernom svetle, v podobe sĂşÄ?asnĂ˝ch strihov. Pre jeho vĂ˝raznĂş textĂşru kombinujte zamat s hladkĂ˝mi materiĂĄlmi. NajkrajĹĄie vynikne v tmavĂ˝ch a sĂ˝tych farbĂĄch, ako Ä?ierna, tmavomodrĂĄ, bordovĂĄ Ä?i smaragdovozelenĂĄ. ZamatovĂŠ kĂşsky vhodnĂŠ pre muĹžov sĂş naprĂ­klad zamatovĂŠ sakĂĄ pre elegĂĄnov alebo mikiny pre tĂ˝ch, ktorĂ­ obÄžubujĂş ĹĄportovejĹĄĂ­ ĹĄtĂ˝l. Military - Fanúťikovia nedĂĄvno trendovĂ˝ch â&#x20AC;&#x17E;military jacketsâ&#x20AC;&#x153; si na jeseĹ&#x2C6; opäż prĂ­du na svoje. SvetovĂŠ mĂłdne domy sa nechali inĹĄpirovaĹĽ klasickĂ˝mi armĂĄdnymi uniformami, uniformami armĂĄdnych letcov a nĂĄmornikov, no aj exotickejĹĄĂ­mi odevmi marockej strĂĄĹže. Military je trend vhodnĂ˝ aj pre konzervatĂ­vnejĹĄĂ­ch Ä?itateÄžov. OvÄ?ia koĹžuĹĄina - Trend, ktorĂ˝ v zime urÄ?ite radi uvĂ­tame je â&#x20AC;&#x17E;shearlingâ&#x20AC;&#x153;. NazĂ˝va sa tak typ väÄ?ĹĄinou ovÄ?ej koĹžuĹĄiny, ktorĂĄ mĂĄ jednu stranu semiĹĄovĂş a druhĂĄ je pokrytĂĄ pristrihnutou vlnou. â&#x20AC;&#x17E;Shearlingâ&#x20AC;&#x153;kĂşsky sĂş dosĹĽ vĂ˝raznĂŠ, a tak najlepĹĄie vyniknĂş v kombinĂĄcii s jednoduchĂ˝m obleÄ?enĂ­m v neutrĂĄlnych farbĂĄch alebo s rifÄžovinou. NajlepĹĄou investĂ­ciou je podÄža mĂ´jho nĂĄzoru kabĂĄt. Je to praktickĂ˝ kĂşsok na zimnĂş sezĂłnu, ktorĂ˝ urÄ?ite vynosĂ­te. mp

28.11.16 14:08


TV program sobota

05:20 NOVINY TV JOJ 06:20 KRIMI 06:50 NOVINY TV JOJ 07:45 Sníček 07:55 Zabi nudu! 08:05 Káčerovo II. 08:30 Simpsonovci XVIII. 13 08:50 Ninja Factor USA IV. 10:40 Vybíjaná: Choď do toho na plné gule 12:40 Vydatá nevesta 14:35 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 17:30 NAŠI: Právo na súkromie 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:35 Strážcovia Galaxie Americký akčný dobrodružný sci-fi film. MN 12 2014 Ch. Pratt, Z. Saldanaová, D. Bautista, V. Diesel (hlas), B. Cooper (hlas), L. Pace, M. Rooker, K. Gillanová a ďalší. 23:15 Pád Bieleho domu 01:45 Prezidentov muž 2 Ground Zero 03:40 NOVINY TV JOJ 04:20 NAŠI JOJKA

10. 12. 2016

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 05:55 Priatelia Toma a Jerryho II. 06:20 Nové dobrodružstvá Toma a Jerryho 07:10 Tučniaky z Madagaskaru 11-12/16 08:05 Vianoce bez Santa Clausa 10:00 Kredenc 10:30 Teória veľkého tresku VII. 18-21/24 12:15 Vianočné prázdniny 14:20 Veľký zázrak 16:40 Shrek Tretí DolbySur 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Muž z ocele 23:35 Romeo musí zomrieť 02:00 Muž z ocele 04:15 Susedské prípady MARKÍZA

06:55 Ovečky 07:05 Máša a medveď 07:10 JEDNOTKA Kniha džunglí 07:25 Levík Raa Raa 07:35 Požiarnik Sam 07:45 Prasiatko Peppa 08:00 Garfield 08:10 Lassie - Nové dobrodružstvá 08:35 Fidlibum 09:05 Trpaslíci 09:30 Daj si čas 10:00 Robin Hood 11:30 PARK 12:15 On air 12:45 Na krok od neba 13:45 Pekná vyhliadka 15:20 Zlaté časy 16:20 Milujem Slovensko 17:55 Nebíčko v papuľke 18:30 Postav dom, zasaď strom 19:00 Správy RTVS 20:25 Noc nádejí 22:25 Pekná vyhliadka 23:55 Milujem Slovensko 01:25 Nebíčko v papuľke 01:55 Tajomstvo mojej kuchyne 02:35 Slovensko chutí 03:10 Robin Hood 04:35 PARK

Vtip: Lekár vraví starej babke: „Nebojte sa, babička, mám pre vás zázračný liek. Po jeho užívaní omladnete o dvadsať rokov.“ „Joj, pán doktor, len aby som neprišla o dôchodok!“ Ernest Bloch: „Mnohí prišli vďaka peniazom o rozum, ale málokto ho vďaka nim získal.“

názory

13

Ivan Brožík

Keď na hrade nevedia, ako sa žije v podhradí

09-09

15-0081

HĽADÁME Obchodných zástupcov do tímu

ZH 16-48 STRANA - 13

Fenomén sociálnych sietí dlho popisovať netreba. Šíria názory a informácie s rýchlosťou blesku. Dokonca šíria aj politickú propagandu, napríklad v podobe prefabrikovaných statusov (príspevkov), písaných platenými čiernymi dušami. On-line priestor je priestorom, kde sa budú vyhrávať voľby a dobre to vedia tí, ktorí sú pri moci, ako aj tí, ktorí sa k nej chcú dostať. Nedá však veľa práce analyzovať text nielen po stránke jeho obsahu, ale aj konštrukcie, štýlu písania, používania výrazov, interpunkcie a priradiť tak hneď viaceré názory konkrétnemu existujúcemu autorovi. Existujú však aj príspevky, ktorých charakteristickou črtou je zúfalstvo, bezmocnosť a beznádej. Aj tie sa dajú dobre z  bludiska virtuálnych diskusií abstrahovať. Skúsme to. „Pán Fico a čo z toho má robotník „makajúci“ aj dnes na stavbe diaľnice na živnosť či na dohodu a peniaze nedostal už 3 mesiace? Dnes večer po robote pôjde zase na studenú ubytovňu, kde netečie teplá voda a sú tam 15-ti na izbe. Domov ísť nemôže, lebo podnikateľ mu dal dnes zase len toľko, aby nemal na vlak (jemu ste veru vlaky zadarmo nedali, aj keď on by ich potreboval najviac)..........Má sa viac tešiť z úspešného predsedníctva, alebo z rozpočtu?“ Iný zas pridáva – „má vlaky zdarma, tak sa môže pod ne hodiť, tento týždeň tak už urobilo 7 ľudí, priemer jeden mŕtvy pod vlakom za deň. Toľko obetí na ľudských životoch tu už dávno nebolo...“. Na Slovensku nikto z  vlády či vládnej väčšiny v  parlamente nepočúva živnostníkov, drobných remeselníkov, malých podnikateľov – aj preto je určite podnetný aj ich hlas: „Pre tento režim sú robotníci, remeselníci len nevzdelaná pracovná sila, spodina. Keď skončí pod vlakom robotník, tak propaganda napíše, že to bol človek z nízkych sociálnych skupín, nevediaci si rady s bežnými problémami, pod vplyvom alkoholu... A keď to urobí niekto s vysokou, tak to píše propaganda o obrovskom psychickom tlaku a o ťažkom údele jedinca, ktorému táto spoločnosť ublížila...“ Iná status zas pripomína, že „premiér SR nazval už niekoľkokrát verejne okradnutých zamestnancov, živnostníkov a podnikateľov, pri „úžasnej“ reštrukturalizácii ako neúspešných“. Lenže naozaj nie každý môže byť tak úspešný, aby ho priatelia vo vláde oddlžovali donekonečna, kým sa z  neho nestane miliardár. Štátni agenti by fakt mali na sociálne siete nielen písať, ale najmä čítať, čo tam ľudia z podhradia píšu... Tých „hore“ to totiž akosi vôbec nezaujímajú. ib


8

6 8 7 1

4

5 3 9 4 1 1 6 2 2 9 6 3 4 8 7 1 9 3

myslím si

dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. To znamená, že vám vzniklo právo na odstúpenie od zmluvy v 14-dňoo jeho práve odstúpiť od zmluvy, podmienkach a lehote a postupe vej lehote, ktorá začala plynúť odo dňa dodatočného splnenia si pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy. V prípade, že pre- informačnej povinnosti predávajúcim (t.j. od doručenia obchodných dávajúci spotrebiteľovi poskytol riadne a včas uvedené informácie, podmienok). Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak bolo je spotrebiteľ oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané predávajúceho najneuzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Avšak, pokiaľ skôr v posledný deň určenej lehoty. si predávajúci svoju informačnú povinnosť riadne nesplnil a posky- Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že tovar sa potol dané informácie spotrebiteľovi až dodatočne, najneskôr však do važuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo 12 mesiacov od začatia plynutia 14-dňovej lehoty na odstúpenie od ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo objednaného tovaru. To znamená, že ak sa dodáva tovar pozostáva-

Právnik radí

pokračovanie

Igor Matovič

4G LTE od O2 už

Fico robí zlé meno

Fico vynadal novinárom, ktorí sa zaujímali o rozkrádanie peňazí určených na predsedníctvo na Lajčákovom ministerstve, do „špinavých protislovenských prostitútok“. Následne okamžite zo zhrozením správu zverejnili všetky svetové významné denníky. Môžeme teda konštatovať, že Fico urobil Slovensku najhoršiu reklamu od čias Mečiara.

Paškovci môžu

„Čo je dovolené bohovi, nie je dovolené volovi“ si zrejme zmysleli ľudia, keď sa dozvedeli, že súd odmietol odsúdiť dvoch synovcov Pavla pašku, ktorí do krvi zbili na ulici dievča.

Moje účto v pohode

Určite si pamätáte tlačovku pár dní pred voľbami, kedy ma Fico verejne obvinil, že som nezaplatil dane a účtovníctvo som mal dať do zberu. Nuž, prešlo 10 mesiacov, moje účtovníctvo (ktoré som do zberu nedal) prekutralo zprava zľava desiatky policajtov a znalcov - a výsledok - všetko v poriadku a žiaden podvod. Myslíte, že teraz Fico zvolá tlačovku a verejne sa mi ospravedlní, že ma krivo obvinil? Ale, kdeže! Na to je veľký zbabelec. Mňa len hreje dobrý pocit, že ľudia, ktorí mi napriek Ficovému útoku verili, nemusia banovať.

Kryč podvodu riaditeľom

aj vo vašom m este

V Žiari nad Hronom, Banskej Štiavnici, Novej Bani a Žarnovici už surfujú

v najrýchlejšej 4G sieti O2

igor matovič

Rýchlejšie sťahovanie ako s 3G internetom Rýchlejšie odosielanie dát v porovnaní s 3G

0

Bez akýchkoľvek poplatkov navyše

Pokrytie:

2G

3G

4G/LTE

Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Nová Baňa, Žarnovica a okolie už surfujú na internete v mobile 4G rýchlosťou. O2 tak napĺňa plány s pokrývaním všetkých okresných miest vlastnou 4G sieťou. Navyše, surfovať v 4G už môžete pohodlne aj na ceste domov, keďže O2 okrem samotného mesta pokrylo rýchlou sieťou aj priľahlé okolie. Tento rok O2 prinesie 4G signál do všetkých okresných miest, čím sa pokrytie zvýši na dve tretiny obyvateľstva. V ďalšom roku chce operátor pokrývať vyše 80 % obyvateľov Slovenska.

Žarnovica Nová Baňa

Všetky telefóny v O2 štartujú na dvoch eurách

Čo potrebujete, aby ste mohli 4G LTE v mobile využívať naplno? Nemusíte sa obávať žiadnych príplatkov za rýchlosť alebo iných poplatkov, ktoré by navyšovali cenu pripojenia k internetu. Aby ste 4G mohli využívať naplno, potrebujete:

- SIM kartu pre 4G LTE - Mobil s podporou 4G LTE - Aktivovaný dátový balíček Ak máte ešte starú SIM kartu, bezplatne vám ju vymeníme v predajni O2. Podporu 4G LTE internetu na vašej SIM karte môžete overiť aj zaslaním SMS v tvare „4G“ na 99222.

„Odteraz je každý telefón v O2 dostupný za rovnakú štartovaciu cenu 2 eurá. Zvyšok ceny sa rozpočíta do 24 mesačných platieb za zariadenie, no s O2 Paušálmi môžu zákazníci využiť aj atraktívny bonus na zariadenie, s ktorým si výšku mesačných platieb ešte znížia. A keďže sme O2, táto ponuka neplatí len na Vianoce,“ uviedla hovorkyňa O2 Tereza Molnár.

O2 ruší viazanosť u každého operátora Ak sa vám páči ponuka O2 a chceli by ste prejsť na niektorý z O2 Paušálov, nemusíte sa už obávať zmluvnej pokuty! O2 ju za vás preplatí. Stačí si iba požiadať o prenos čísla buď v O2 predajni alebo prostredníctvom webstránky o2.sk.

Žiar nad Hronom

Banská Štiavnica

4G LTE od O2 už aj vo vašom meste! Po minuloročnym spustení 4G v krajských mestách prinášame najrýchlejší 4G internet už aj do všetkých okresných miest po celom Slovensku. V Žiari nad Hronom, Banskej Štiavnici, Novej Bani, Žarnovici a blízkom okolí už možu ľudia chytať signál 4G LTE od O2,“ povedala Tereza Molnárová, hovorkyňa O2.

Čo je 4G LTE? 4G sieť je rýchla mobilná sieť, ktorá umožňuje dosahovať nielen vysoké prenosové rýchlosti dát, ale jej výhodou je aj stabilita a odozva siete. So 4G od O2 môžu zákazníci sťahovať dáta teoretickou rýchlosťou až 73 Mbps, reálne rýchlosti dosiahnu od 25 Mbps pri sťahovaní a od 15 Mbps pri odosielaní dát. 94-269

Fico opäť stratil nervy - odmietal vysvetliť podvod z Lajčákovho ministerstva a novinár sa nedal. Tak mu povedal, že on je premiér a novinár vlastne bezvýznamné nič.

5× 10×

4G LTE od O2, najrýchlejší internet v mobile, umožní pohodlnú zábavu s internetom či spojenie so svojimi blízkymi a známymi cez sociálne siete už aj v Žiari nad Hronom, Banskej Štiavnici, Novej Bani a Žarnovici.

Bašternákova záhada

Sobotné dialógy

VÝHODY 4G LTE

Automaticky súčasťou všetkých programov

Za šéfa Onkologického ústavu Fico vymenoval človeka, ktorý kryl podvod, kedy lekárka zabielila informáciu v zdrav. karte, ktorá ju usvedčovala z toho, že kvôli nej dojčaťu zlyhali obličky. Markíza zistila, že človek, ktorému mal Bašternák predať svoju firmu, aby sa vyhol plateniu daní, v skutočnosti neexistuje ... a Fico si naďalej hovie v jeho z ukradnutých daní postavenom byte.

júci z viacerých dielov alebo kusov, za prevzatý sa tovar považuje okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu a až od daného momentu plynie 14-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy. Pokiaľ dôjde k platnému odstúpeniu od zmluvy v zmysle vyššie uvedeného, predávajúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. JUDr. Peter Rokaš Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.

ZH 16-48 STRANA - 14


05:00 TELEVÍZNE NOVINY 05:55 Priatelia Toma a Jerryho II. 06:20 Scooby Doo, kde si?! 07:10 Tučniaky z Madagaskaru 08:05 Postrach Dennis a Vianoce 09:50 Vianočné prázdniny 11:50 Shrek Tretí DolbySur 13:35 CHART SHOW 15:35 Dobre vedieť! 17:50 Horná Dolná 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Rýchlo a zbesilo 5 Akčný film MN 12 (USA) 2011 V. Diesel, P. Walker, J. Brewsterová, D. Johnson, T. Gibson. 23:10 Parchanti 01:10 Rýchlo a zbesilo 5 03:25 Parchanti MARKÍZA

05:25 NOVINY TV JOJ 06:20 KRIMI 06:50 NOVINY TV JOJ 07:50 Zázrak na 34. ulici 10:15 NOVÁ ZÁHRADA 11:15 Iron Man 14:15 Strážcovia Galaxie 16:55 NA CHALUPE 17:55 NOVÉ BÝVANIE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 V SIEDMOM NEBI 22:50 Nindža Americký akčný film. MN 18 2009 S. Adkins, T. Ihara, M. Hijiiová, T. Jensen, T. Igawa, G. Hagon, M. Anderson, V. Ganec, K. Motomiya, N. Sotirov a ďalší. 00:45 Za nepriateľskou líniou 2 Americký akčný triler. MN 15 2006 N. Gonzales, M. Bushell, K. David, D. Arndt, B. Cross, B. McGill a ďalší. 02:50 NA CHALUPE 03:35 NOVÁ ZÁHRADA 04:15 NOVÉ BÝVANIE JOJKA

07:00 Ovečky 07:05 Máša a medveď 07:10 JEDNOTKA Kniha džunglí 07:25 Levík Raa Raa 07:35 Prasiatko Peppa 07:50 Garfield 08:05 Lassie - Nové dobrodružstvá 08:30 Zázračný ateliér 08:55 Materské znamienko 09:35 Autosalón 10:05 Alpy zhora 11:00 Slovensko v obrazoch 11:20 Svet v obrazoch 11:45 HiSTORY 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami 13:35 Slečna Marpleová: Tajomstvo sídla Komíny 15:05 Buď Bindi 15:40 Zypa Cupák 17:00 Nikto nie je dokonalý 18:20 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:25 Klan Lanzacovcov 23:35 Julie Lescautová 01:10 Slečna Marpleová 02:40 Klan Lanzacovcov

Vtip: „Čím by si chcel byť?“ „Milionárom, ako môj otec.“  „Tvoj otec je milionár?“  „Nie, ale tiež by ním chcel byť.“ Epiktétos: „Rozumný človek nemiluje preto, že je to výhodné, ale preto, že v samej láske nachádza šťastie.“

15

sociálna poradňa Zmena dávok od 1. 1. 2017 Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa od 1. januára 2017 zvýšia o 2 percentá. O rovnaké percento vzrastú aj úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením, náhrada nákladov spojených s pohrebom, ktoré sú zo zákona obmedzené maximálnou sumou, ktorá sa tiež každý rok valorizuje. Maximálna suma jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky v roku 2017 bude vo výške 53 503,20 eur. Maximálna suma úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí sa zvyšuje na 53 503,20 eur. Maximálna suma náhrady nákladov spojených s liečením v roku 2017 bude predstavovať 26 751,80 eur. Maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom v roku 2017 bude vo výške 2 675,70 eur. Na sumu 2 675,70 eur vzrastie aj maximálna suma úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti. Sociálna poisťovňa pripomína, že v roku 2017 sa zvyšuje aj maximálna výška nemocenských dávok. Dotkne sa to tých poistencov, ktorí v súčasnosti zarábajú 1 287 eur a viac. Ide o približne 300 700 osôb. Sociálna poisťovňa upozorňuje, že na rozdiel od iných dávok, ktoré sa menia k 1. januáru, maximálna výška dávky v nezamestnanosti sa mení vždy k 1. júlu kalendárneho roka. Najbližšie sa teda zmení k 1. júlu 2017. Od 1. júla 2016 do 30. júna 2017 je maximálna suma mesačnej dávky v nezamestnanosti v mesiaci, ktorý má 31 dní – 900 eur a v mesiaci, ktorý má 30 dní – 871 eur. Podobne je to s termínmi aj pri dávke garančného poistenia. Maximálna výška tejto dávky závisí od dňa vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa a toto maximum sa mení vždy k 1. júlu kalendárneho roka. Pri vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa v období od 1. júla 2016 do 30. júna 2017 je maximálna výška dávky garančného poistenia 2 649 eur. Zdroj: Sp

59-19-11

11. 12. 2016

321160001-3

TV program nedeľa

ZH 16-48 STRANA - 15


regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

PIESTANSKO ZIARSKO NOVOMESTSKO-MYJAVSKO ŠTIAVNICKO-ŽARNOVICKO

týždenne do 26 500 domácností a firiem

Redakcia: tel/fax: e-mail:

Nám. Matice Slovenskej 17, Žiar nad Hronom 045 / 672 26 16-7, 673 33 04 ziarsko@regionpress.sk vydáva: regionPRESS s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Voňavý príbytok si môžete jednoducho pripraviť pomocou aromatických vreciek pripevnených k teplému radiPokoj, usmiate tváre, radostné stretnutia, nedočkavé átoru. Plátenné vrecúška naplnené klinčekmi, škoricou, deti, svetielka a vône. To je adventný čas. Vôňa orechov, badiánom či iným voňavým korením postupne uvoľňujú badiánu, vanilky, škorice, ale aj vareného vínka nám kaž- príjemnú vôňu. dý deň pripomínajú blížiaci sa Štedrý deň. Vôňa intenzív- Ak do nich pridáte kôru z pomarančov, jej vôňa vás povzbudí pri práci. Ak sa vám vrecká nechce plniť, tak kôru ne vplýva na náladu človeka. Levanduľa upokojuje, rozmarín a čokoláda pôsobia an- z citrusov jednoducho položte na radiátor. Alebo naň tidepresívne, citrón zas zvyšuje pracovný výkon. Koncen- položte misku s vodou, do ktorej kvapnete pár kvapiek tráciu a sústredenie podporujú bazalka a mäta, škorica éterického oleja. Pomocou éterických olejov (prírodný extrakt rastlín, kvetín, zas zútulní domov.

gazdinka radí

Vôňa adventu

Inzercia:

Michaela Vlačuhová0905 915 034 Jana Žabenská 0907 877 860

Distribúcia: (26.500 domácností/firiem) Každý týždeň: Žiar nad Hronom, Lutila, Slaská, Kosorín, Janova Lehota, Lovčica - Trubín, Ladomerská Vieska, Lovča, Dolná Trnávka, Horná Ždaňa, Prochot, Prestavlky, Horná Trnávka, Hliník nad Hronom, Lehôtka pod Brehmi, Žarnovica, Voznica, Rudno nad Hronom, Brehy, Bzenica, Vyhne, Orovnica, Veľká Lehota, Sklené Teplice, Tek. Breznica, Župkov, Jastrabá, Štiavnické Bane, Nová Baňa, Tekovská Breznica, Hronský Beňadik, Psiare, Hrabičov, Ostrý Grúň, Horné Hámre, Stará Kremnička, Kremnica, Pitelová, Trnavá Hora, Jalná, Slaská, Hronská Dúbrava, B.Štiavnica, Svätý Anton, Banská Belá, Nevoľné, Ihráč, Dolná Ves + v párnom týždni navyše: Prenčov, Banský Studenec, Malá Lehota + v nepárnom týždni navyše: Hodruša-Hámre Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu: BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 26.750 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 50.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

dosah na 1.500.000

domácností a firiem

ZH 16-48 STRANA - 16

drevín) byt nielen prevoniate, ale aj vyčistíte. Okrem relaxačných a liečivých účinkov majú aj vynikajúce dezinfekčné vlastnosti - sú tiež veľmi dobrý likvidátori baktérii. Drevené podlahy či kachličky voňavo vydrhnete, ak do vody kvapneme 5-7 kvapiek oleja. V tomto období odporúčam mix borovica- levanduľa alebo pomaranč - vanilka. A ešte niečo, najkrajšia vôňa, ktorá vás vždy upokojí a dobije pozitívnou energiou, je vôňa blízkeho človeka. Preto rodinné objatie nevynechajte ani jeden deň v ro-ku. gazdinka Evka

Žiarsko 16 48  

Žiarsko 16 48

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you