Page 1

regionĂĄlne noviny

ŠTIAVNICKO-ŽARNOVICKO

týŞdenne do 26 500 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

2 3,9 13,15 4

3,9

PĂ´ĹžiÄ?ka na skúťku bez poplatkov

5,14

0RÄœQRVĈYUĂ€WLĈSĂˇÄœLĂ‹NXGRbGQâ 9UĂ€WLWHWRĂŹNRNRĂŹNRVWHVLSRÄœLĂ‹DOL 3HQLD]HXÄœGRKRGâQ

12

Termín trvania akcie: 19. 2.–1. 4. 2014

0850 184 639

=DYRODMWHQĂ€PDbGR]YLHWHVDYLDF

030032

3UDYLGOĂ€DNFLHQĂ€MGHWHQDZZZSURYLGHQWVN

59-125

ziarsko.sk

ZIARSKO

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

6 7


TÉMA TÝŽDŇA

Všetko pre Váš

DOM A BYT

Úvodník

Ing. Mária Zemčíková Dlažby pre interiér

HD kamera do auta na pôvodná ce

85 €

-65% Čierna skrinka - kamera do auta má výklopný displej, zabudovaný mikrofón, nočné videnie a príslušenstvo. - rozlíšenie videa až do 1280 x 960 px

nová cena

29,90 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

59-095-1, 2

Pri výbere podláh do jednotlivých miestností bytu sa riadime podľa ich účelu, to znamená najprv prakticky a až potom esteticky. Teplé drevo či plávajúce laminátové nášľapné vrstvy sú vhodné pre obývacie izby, pracovne a spálne. Praktickosť keramickej dlažby oceníme pri zvýšenom mechanickom a chemickom namáhaní. Navrhujú sa štandardne do kúpeľní, WC, predsiení a hál, alebo do kuchýň, či v blízkosti kozubov. Veľkosť dlaždíc by mala proporčne zodpovedať veľkosti miestnosti – príliš veľké dlaždice sa v malých priestoroch zle osadzujú a zvýrazňujú ich malé rozmery. Príliš malé formáty zase veľký priestor zbytočne „rozbíjajú“. Veľké obrazce a farebné vzory sú vhodné do väčších vstupných hál, ale nepôsobia dobre v malej kuchyni. Zaujímavé sú v tomto smere mozaikové podlahy, ktoré sa v kombinácii so štandardnou dlažbou dajú uplatniť aj v malých aj veľkých priestoroch. Dôležitý je proporčne citlivý návrh. Kladenie dlažby rovnobežne so stenami miestnosti používame, ak sú steny dostatočne rovné a nadväzujú na seba presne v pravých uhloch. V panelákovom bývaní to nie je dodržané takmer nikdy. Aby sme sa vyhli nežiaducemu zvýrazneniu krivosti stien, ukladáme dlaždice do diagonály. Kvalitná dlažba by mala byť dostatočne odolná voči oderu, obrusu, rázu, nenasiakavá, stálofarebná a v kúpeľniach aj s protišmykovou úpravou. Pri kúpe si dávame pozor na triedu konkrétneho výrobku. Dlažba druhej triedy je síce lacnejšia, ale výrobky nemusia mať presne rovnaké rozmery či hrúbku. Kvalitu dlaždíc najjednoduchšie určíme porovnaním dvoch kusov vybraných z rôznych balíkov. Krivosť dlaždice zistíme, ak ju položíme na vodorovnú plochu. Všetky nedokonalosti dlažby sa prejavia až pri jej osadení a zaškárovaní. Keďže dlažbu nemeníme každý rok, oplatí sa investovať. Vyberme si radšej zo sortimentu prevej triedy. Pri kúpe musíme vždy rátať s odpadom na orezy. Každý výrobca expeduje dlažbu v balíkoch, ktoré zodpovedajú určitej ploche. Pri výpočte potrebného množstva dlaždíc pridávame k podlahovej ploche miestnosti najmenej 5% (pri klasickom ukladaní) a až 10% (pri kladení do diagonály). Podľa tohto čísla kúpime počet balíkov, ktoré plošne zodpovedajú vypočítanej spotrebe. Základnou zásadou pri výbere dlažby v interiéri by malo byť pravidlo: Neurobme si z bytu vzorkovňu výrobkov! Ak si vyberieme neutrálne oddtiene, máme záruku, že budú vhodné do viacerých miestností. Výrobcovia ponúkajú v konkrétnych typoch a farbách rôzne veľkostné rady, čo nám pomôže byt podlahovo zjednotiť.

2


TV program pondelok

17. 3. 2014

06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:40 Chlapi neplačú 10:50 Zámena manželiek 12:05 Kobra 11 13:10 NCIS: Los Angeles 14:10 Monk 15:00 Krok za krokom 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:30 Búrlivé víno 21:40 Rodinné prípady 22:35 Dva a pol chlapa 23:05 Krok za krokom 23:30 Monk 00:25 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:20 Kobra 11 02:10 NCIS: Los Angeles 02:55 Monk MARKÍZA

05:50 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 06:50 TOP STAR 07:20 KRIMI 07:50 PANELÁK: Klamárka 08:55 SÚDNA SIEŇ: Tá žena musí preč 09:45 SÚDNA SIEŇ: Rybár 10:50 Áno, šéfe! Zdeněk Pohlreich 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti 13:30 OCHRANCOVIA: Dcéra za majetok 14:30 Extrémne prípady: Nie som jej matka 15:40 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SÚDNA SIEŇ: Rodinný podnik 18:00 OCHRANCOVIA: Sestry na nože 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:30 PANELÁK: Papagáj 21:30 KUKÁTKO 22:30 DEDIČSTVO 22 23:30 Geissenovci - Ťažký život milionárov 00:35 Údolie vlkov 03:05 KRIMI 03:30 PANELÁK: Papagáj 04:15 Lekcia umierania JOJKA

06:00 Sila lásky 06:50 McLeodove dcéry JEDNOTKA 07:30 Helicops: Oldomáš 08:20 Správy RTVS „N“ 09:10 Galileo 09:45 Extrémni experti 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Kolonáda 14:50 Bláznivo zamilovaní: Chvíľa pokoja 16:00 Správy RTVS 16:20 Galileo 16:50 Extrémni experti 25/68 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:20 Nepohodlný 22:15 Peklo na kolesách 3/10 23:00 Prežiť! 23:50 Helicops: Oldomáš 00:40 Peklo na kolesách 3/10 01:20 Dámsky klub 02:50 Sila lásky VI. 33 03:40 Bláznivo zamilovaní: Chvíľa pokoja 41/52 04:35 Správy RTVS „N“

Vtip: Čerstvá vodička vezie domov novým autom svoju mamičku. Keď mamička vystúpila z auta, hovorí: - Veľmi pekne ti ďakujem. - Nie je za čo, - hovorí dcérka. - Nie tebe, dcérka, ale Pánu Bohu. - hovorí mamička. O. F. Babler: „Čím je človek múdrejší, tým pokornejším sa stáva.“

3

občianska

riadková inzercia

auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné

2

byty/predaj

3

byty/prenájom

4

domy/predaj pozemky/predaj

5 6

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 4 dolu.


2 6 7 5 4 9 4 2 8

7

3 5

3 2

6 7

6

8 3 2 7 5 5 9 6 4

Právnik radí

Kóma a pozbavenie spôsobilosti na právne úkony

„Dobrý deň, náš otec dlhodobo prevádzkoval živnosť JUDr. a zamestnával niekoľkých Maroš zamestnancov. Pred časom Prosman náš otec dostal mozgovú

príhodu. V súčasnosti otec leží v bdelej kóme, pričom lekári vyhodnotili jeho stav ako nezvratný. V tejto súvislosti by sme sa chceli spýtať, kto môže za otca konať a v akom rozsahu? Akým spôsobom je možné vyriešiť jeho stav tak, aby mohol za neho konať jeden z nás zo synov?“ Peter a Miloš Vážení čitatelia, vami popisovaný stav sa týka situácie, kedy fyzická osoba nemôže následkom určitej udalosti právne relevantným spôsobom prejavovať svoju vôľu, respektíve táto vôľa u nej úplne absentuje. Na takúto situáciu výslovne pamätá občiansky zákonník, podľa ktorého je možné dotknutú osobu pozbaviť spôsobi-

losti na právne úkony a následne tejto osobe určiť opatrovníka. Pre pozbavenie spôsobilosti na právne úkony zákon vyžaduje, aby fyzická osoba nebola vôbec schopná robiť právne úkony a súčasne je potrebné, aby dôvodom tejto neschopnosti bola „duševná porucha, ktorá nie je len prechodná“. Táto duševná porucha teda musí mať dlhodobý charakter. Na základe vami popísaného stavu je možné konštatovať, že zákonné podmienky pre pozbavenie spôsobilosti na právne úkony sú dané, nakoľko sa u vášho otca jedná zrejme o nezvratnú poruchu vedomia. V predmetnej veci je preto možné pokračovanie na nasledujúcej strane

Prečo dať príspevok 2% z daní práve neziskovej organizácii Áno pre život?

občianska

riadková inzercia

pozemky/predaj

6

reality/iné

7

stavba

8

domácnosť

9

Súpravy Swarovski

na pôvodná ce

19,99 €

-50%

59-111

Súpravy v tvare srdiečok, alebo kociek. - náušnice 13 x 10 mm - prívesok 20 x 16 mm - retiazka 40 - 45 cm

Chcete si podať inzerát? Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraZHmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP ZH 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, ZH zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

nová cena

9,99 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk


TV program utorok

18. 3. 2014

06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:40 Chlapi neplačú 11:05 Komisár Rex 12:10 Kobra 11 13:10 NCIS: Los Angeles 14:10 Monk 15:00 Krok za krokom 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:30 Búrlivé víno 21:40 Rodinné prípady 22:35 Dva a pol chlapa 23:05 Krok za krokom 23:30 Monk 00:25 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:20 Kobra 11 02:10 NCIS: Los Angeles 02:55 Monk 03:40 Kobra 11 MARKÍZA

06:45 TOP STAR 07:15 KRIMI 07:50 PANELÁK: Papagáj 08:50 SÚDNA SIEŇ: „Trucpodnik“ 09:45 SÚDNA SIEŇ: Pán Dokonalý 10:55 Áno, šéfe! Zdeněk Pohlreich 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti 13:25 OCHRANCOVIA: Sestry na nože 14:20 Extrémne prípady: Obrala ma o dom aj ženu 15:40 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SÚDNA SIEŇ: Veď syn zarába 18:00 OCHRANCOVIA: Takmer sirotami 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:30 PANELÁK: Hrozný omyl 21:30 VDOVA 22:35 Telo na telo 00:40 C.S.I.: Kriminálka Miami 01:40 Obeť kanibala 03:10 NOVÝ PANELÁK: Hrozný omyl 04:00 Extrémne prípady: Obrala ma o dom aj ženu JOJKA

06:35 McLeodove dcéry 07:20 Helicops: ExJEDNOTKA plózia 08:10 Správy RTVS „N“ 09:10 Galileo 09:45 Extrémni experti 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Taxík 14:20 Postav dom , zasaď strom 14:50 Bláznivo zamilovaní: Vrátim sa po kolenách 16:00 Správy RTVS 16:20 Galileo 16:50 Extrémni experti 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:20 Nikto nie je dokonalý 21:20 Grand hotel II: Nárek v noci 22:35 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka 23:20 Helicops: Explózia 00:05 Grand hotel II: Nárek v noci 01:20 Občan za dverami 01:45 Dámsky klub 03:15 Sila lásky 04:05 Bláznivo zamilovaní

Vtip: Záhradkár sa oprie o plot a takto sa pochváli susedovi: - Predstav si, Ferko, vypestoval som také kaleráby, ako hlava môjho syna! - Také veľké? - Nie, také duté... Demokritos: „Priateľstvo jedného múdreho je lepšie než priateľstvo všetkých nerozumných.“

5

občianska

riadková inzercia

záhrada a zverinec 10

hobby a šport deťom

11 12

rôzne/predaj

13

rôzne/iné hľadám prácu

14 15

Chcete si podať inzerát? Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraZHmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP ZH 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, ZH zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.


9 1 3

6

7 4 5

5

PrĂĄvnik radĂ­ 2

9

4

2

6 1 9 6 5 6 1 4 7 1 5 4 2

V koneÄ?nom rozhodnutĂ­ o pozbavenĂ­ spĂ´sobilosti na prĂĄvne Ăşkony sĂşd urÄ?Ă­ tomu, kto bol pozbavenĂ˝ spĂ´sobilosti na prĂĄvne Ăşkony opatrovnĂ­ka, ktorĂ˝ bude za tĂşto osobu vykonĂĄvaĹĽ Ăşkony v nevyhnutnom rozsahu. TĂ˝mto opatrovnĂ­kom je zväÄ?ĹĄa osoba blĂ­zka, takĹže bude vhodnĂŠ, ak to bude syn. Na zĂĄver je potrebnĂŠ dodaĹĽ, Ĺže sĂşd pozbavenie spĂ´sobilosti na prĂĄvne Ăşkony zruĹĄĂ­ alebo zmenĂ­, ak sa zmenia alebo odpadnĂş dĂ´vody, ktorĂŠ v nemu viedli. NakoÄžko vĂĄĹĄ otec mĂĄ ĹživnostenskĂŠ oprĂĄvnenie, je potrebnĂŠ predmetnĂş situĂĄciu vyrieĹĄiĹĽ i z hÄžadiska ĹživnostenskĂŠho zĂĄkona. Ĺ˝ivnostenskĂ˝ zĂĄkon umoĹžĹˆuje za urÄ?itĂ˝ch okolnos-

pokraÄ?ovanie

podaĹĽ na prĂ­sluĹĄnĂ˝ sĂşd nĂĄvrh na pozbavenie spĂ´sobilosti na prĂĄvne Ăşkony, priÄ?om nĂĄvrh mĂ´Ĺže podaĹĽ akĂĄkoÄžvek procesne spĂ´sobilĂĄ osoba. Toto konanie je zo zĂĄkona oslobodenĂŠ od sĂşdnych poplatkov. V nĂĄvrhu je vhodnĂŠ sĂşÄ?asne navrhnúż, koho by mal sĂşd urÄ?iĹĽ za opatrovnĂ­ka, priÄ?om tĂ˝mto opatrovnĂ­kom mĂ´Ĺže byĹĽ i sĂĄm navrhovateÄž. Tomu, o ktorĂŠho spĂ´sobilosĹĽ ide, ustanovĂ­ sĂşd opatrovnĂ­ka pre konanie. V rĂĄmci konania bude vykonanĂŠ znaleckĂŠ dokazovanie za ĂşÄ?elom preukĂĄzania existencie duĹĄevnej poruchy dotknutej osoby.

tĂ­ prevĂĄdzkovanie Ĺživnosti a to aj osobĂĄm, ktorĂŠ nespÄşĹˆajĂş vĹĄeobecnĂŠ podmienky prevĂĄdzkovania Ĺživnosti, medzi ktorĂŠ patrĂ­ i ĂşplnĂĄ spĂ´sobilosĹĽ na prĂĄvne Ăşkony. V mene a na ĂşÄ?et fyzickej osoby, ktorĂĄ z dĂ´vodu rozhodnutia sĂşdu nemĂĄ plnĂş spĂ´sobilosĹĽ na prĂĄvne Ăşkony, moĹžno ĹživnosĹĽ prevĂĄdzkovaĹĽ so sĂşhlasom sĂşdu, ak to navrhne jej zĂĄkonnĂ˝ zĂĄstupca (opatrovnĂ­k). V predmetnej veci je preto potrebnĂŠ podaĹĽ nĂĄvrh na vydanie sĂşhlasu s prevĂĄdzkovanĂ­m Ĺživnosti. NĂĄvrh na prĂ­sluĹĄnĂ˝ sĂşd podĂĄva ustanovenĂ˝ opatrovnĂ­k. JUDr. MaroĹĄ Prosman Prosman a PavloviÄ? advokĂĄtska kancelĂĄria, s.r.o.

na rovinu

1)1)&/(2 

0905 464 371

 

   !"

:8 # 6 ;0 6 < <'1=

www.indevel.sk

$% & '&()& # +,-. *% /0

34 1)15 6 34  / 6

7 89.    

   ! " #

">$ ? <'1

  

 # 0

#$%&'(')'"*

 

â&#x20AC;&#x153;S nami to mĂĄte!â&#x20AC;?

PĂ&#x201D;Ĺ˝IÄ&#x152;KA

- ruÄ?enie nehnuteÄžnosĹĽou - ruÄ?enie autom - ruÄ?enie notĂĄrskou zĂĄpisnicou

Sada 3 panvĂ­c

na pĂ´vodnĂĄ ce

49,98 â&#x201A;Ź

-50% Rozmery a farebnĂŠ prevedenia panvĂ­c: 20 Ă&#x2014; 4,0 cm - biela 24 Ă&#x2014; 4,5 cm - Ä?ervenĂĄ 28 Ă&#x2014; 5,5 cm - matnĂĄ Ä?ierna

novĂĄ cena

24,99 â&#x201A;Ź

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

ZdvĂ­hacie popruhy

na pĂ´vodnĂĄ ce

19,99 â&#x201A;Ź

-50% Zdvíhacie popruhy sú praktickým pomocníkom, ktorÊ oceníte najmä pri sżahovaní. - dĺŞka: 2,5 m - nosnosż: do 270 kg

novĂĄ cena

9,99 â&#x201A;Ź

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

12-0060

@55 A BC D)555

 $ (

12-0063

Na Ăşvod zaspomĂ­najme na Ä?asy, keÄ? ste boli eĹĄte dieĹĽa, akĂĄ ste boli ĹžiaÄ?ka? MyslĂ­m, Ĺže celkom dobrĂĄ, bola som takĂĄ jednotkĂĄrka - dvojkĂĄrka. V podstate som bola bezproblĂŠmovĂŠ dieĹĽa. TakĹže ste nevyrĂĄbali Ĺžiadne vylomeniny? Naozaj som bola posluĹĄnĂŠ dieĹĽa. Od svojich desiatich rokov som natĂĄÄ?ala a aj poÄ?as Ä?alĹĄĂ­ch rokov dospievania som mala nielen ĹĄkolskĂŠ povinnosti, ale aj hereckĂŠ, nejako mi nezostĂĄval Ä?as na vylomeniny. VĹždy ste chceli byĹĽ hereÄ?kou alebo ste túŞili aj po inom povolanĂ­? HereÄ?kou som nechcela byĹĽ vĂ´bec, priam som to odmietala. Mojou túŞbou bolo staĹĽ sa spevĂĄÄ?kou â&#x20AC;&#x201C; chodila som roky na spev, veÄža som spievala aj v RadoĹĄinskom naivnom divadle, hosĹĽovala som na koncertoch, spolupracovala som aj s Jankom LehotskĂ˝m. Nakoniec som sa vĹĄak po ďŹ lozoďŹ ckej fakulte rozhodla Ă­sĹĽ ĹĄtudovaĹĽ herectvo. PedagĂłgmi mi boli mnohĂ­, ktorĂ˝ch som uĹž poznala z divadla, Ä?i z natĂĄÄ?ania, takĹže to bol trochu zvlĂĄĹĄtny pocit. Ale dalo mi to veÄža, Ĺže som napriek mnohĂ˝m hereckĂ˝m skĂşsenostiam ĹĄla eĹĄte na VĹ MU. Od detstva ste natĂĄÄ?ali, spomeniete si na svoj prvĂ˝ zĂĄrobok? Ale ĂĄno, bolo to za hlavnĂş postavu v poviedkovom kinoďŹ lme Petra Solana O slĂĄve a trĂĄve a vtedy som dostala 894 korĂşn. Celkom sluĹĄnĂŠ peniaĹžky na tĂş dobu, Ä?o ste si za ne kĂşpili? MyslĂ­m, Ĺže mi ich rodiÄ?ia vtedy odloĹžili na to, ak budem nieÄ?o potrebovaĹĽ. Ale pamätĂĄm si na prvĂş vec, ktorĂş som si kĂşpila z â&#x20AC;&#x17E;vyspievanĂ˝châ&#x20AC;&#x153; peĹ&#x2C6;azĂ­. Boli sme so zborom na súżaĹži v Taliansku, dostali sme â&#x20AC;&#x17E;diĂŠtyâ&#x20AC;&#x153; a ja som si namiesto jedla kĂşpila novĂ˝ kazeĹĽĂĄk. Dodnes je funkÄ?nĂ˝ a pouŞívame ho. MĂĄte nejakĂŠ ĹživotnĂŠ krĂŠdo, motto, ktorĂ˝m sa riadite? Toto nemĂĄm. MnohokrĂĄt sa ma uĹž pĂ˝tali na motto, Ä?i vzor, na tieto otĂĄzky vĹĄak nemĂĄm odpovede... A ako sa VĂĄm darĂ­ popri povinnostiach oddychovaĹĽ? MĂĄte obĞúbenĂş hudbu, ďŹ lm, miesto na relax? Pravdupovediac, momentĂĄlne nemĂĄm takmer Ĺžiadny relax. Oddych mĂĄm, keÄ? uĹž zaspia veÄ?er deti a ja si tieĹž mĂ´Ĺžem Äžahnúż. Ale s rodinou mĂĄme radi prĂ­rodu, takĹže si chodievame oddĂ˝chnuĹĽ na dovolenky. Ak by ste si mohli vybraĹĽ, s ktorou osobnosĹĽou by ste sa aspoĹ&#x2C6; na chvĂ­Äžu mohli stretnúż, kto by to bol a preÄ?o? UrÄ?ite by to bol JĂşlius SatinskĂ˝. StrĂĄvila som s nĂ­m 6 rokov v divadle s predstavenĂ­m Dohoda moĹžnĂĄ, bol to zĂĄzraÄ?nĂ˝ (pokraÄ?ovanie na Ä?alĹĄej strane)

52-0128

s Monikou Hilmerovou


Vtip: - Mirka, počula som, že už si vydatá. Môžeš sa mi pochváliť, aký je tvoj manžel? - Ani sa nepýtaj, je to barbar, denne chodí z baru do baru. Mahátma Gándhí: „Len ten obstojí v živote, kto sa naučil trpieť.“

7

na rovinu

s Monikou Hilmerovou

PONUKÁME PRÁCU Ponúkame stabilnú prácu na HPP v rámci celej ČR za výhodných platových podmienok. Ubytovanie zdarma. Poskytujeme zálohy.

Elektro navíjač Brusič Zvárač / znalosť výkresovej dokumentácie/ www.danox.eu Operátor výroby Danox Holding s.r.o. Elektromechanik/elektrikár +421 908 385 835 Zámočník nabor@danox.eu Horizontkár CNC nabor-vm@danox.eu Obrábač - skladník VZV Zoraďovač Lakyrník Klampiar Nástrojár Obchodný manažér /SK/ Koordinátor /SK/

Hurá jar, hurá práca!

HĽADÁME VODIČOV MKD Najväčšia dopravná spoločnosť na Slovensku STD DONIVO a.s., pobočka Zvolen prijme do pracovného pomeru vodičov MKD PONÚKAME: ™eaViZc‚k†`ZcYnk:×"dY(%")%:JG ™YdYg ^VkVc^ZkeaVicX]iZgb†cdk"egVk^YZacZ`'*#YĊjbZh^VXV ™oVeaViZc^ZkdY^ùh`‚]ddeg{kcZc^Vh`je^cn8 : ™oVeaViZc^Z`kVa^Ä`VùcZ_`VginkdY^ùV ™bd cdhĔcVYiVcYVgYc‚]do{gdW`j ™K>Eed^hiZc^ZhdhedgZc†begZgdY^cj ™)i YĊdkegVXdkcijgcjh ™hiVW^ac‚oVbZhicVc^Z ™bdYZgckdodkeVg`

egVXV5hiY#h`™lll#hiY#h`™ )'&.%-'-.*(.

85-0172

06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:40 Chlapi neplačú 11:05 Komisár Rex 12:10 Kobra 11 13:10 NCIS: Los Angeles 14:10 Monk 15:00 Krok za krokom 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:30 HLAS ČESKO SLOVENSKA - VÝBER NASLEPO 21:50 Arrow 23:50 Dva a pol chlapa 00:15 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:05 Kobra 11 01:55 NCIS: Los Angeles 02:40 Krok za krokom 03:00 Monk MARKÍZA

05:00 VDOVA 05:45 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 06:40 McLeodove dcéry 07:20 Helicops: JEDNOTKA Chamtivosť 08:10 Správy RTVS „N“ 09:10 06:50 TOP STAR 07:20 KRIMI 07:50 NOVÝ PANELÁK: Hrozný omyl 08:55 SÚDNA SIEŇ: Pečiatka 09:45 Galileo 09:45 Extrémni experti 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 SÚDNA SIEŇ: Nič nezarobíš 10:55 Tak už dosť Šéfe 12:00 NO- Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:45 Postav dom, zasaď VINY O 12:00 12:30 Kosti 13:25 OCHRANCOVIA: Takmer sirotami strom 14:15 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou: Až na dno 14:25 Extrémne prípady: Blázon 15:40 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP 14:50 Bláznivo zamilovaní: More v zime 16:00 Správy RTVS STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SÚDNA SIEŇ: Domased 18:00 16:20 Galileo 16:50 Extrémni experti 17:45 Duel 18:20 5 proti OCHRANCOVIA: A bude po mojom! 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:30 Liga 20:30 PANELÁK: Rodinná oslava 21:30 Kosti 22:30 C.S.I.: Krimi- majstrov 22:45 Liga majstrov - zostrihy 23:25 Helicops: Chamnálka Miami 23:30 Vtierka Castle 00:30 Kosti 01:30 C.S.I.: Kri- tivosť 00:15 Reportéri 00:45 Obete páchateľmi 01:15 Dámsky minálka Miami 02:20 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 03:05 KRIMI klub 02:35 Sila lásky 03:25 Bláznivo zamilovaní JOJKA

RWE-Gas Slovensko - partner rozširuje nové pracovisko v Banskej Bystrici a ihneď prijíma

RWE PORADCOV

Plat 1000 eur, ubytovanie, bezplatné školenie, firemné auto. Aj pre absolventov! Osobný pohovor si dohodnite na tel. čísle 0948 875 007

(pokračovanie z predošlej strany) človek a rada by som sa s ním opäť stretla. Ale nie je jediný. Rada by som sa stretla aj s úžasným divadelníkom Janom Werichom. Rozumel divadlu, humoru, ale aj človeku a môcť sa s ním rozprávať by bol pre mňa iste zážitok. Vybrali ste si mužov, stalo sa Vám niekedy, že Vy sama ste chceli byť mužom? Počas tehotenstva...(smiech) - srandujem. Neviem nejako definovať konkrétnu situáciu, nie vždy to majú muži ťažšie ako ženy... Ešte raz muži, spomínate si na svoju prvú lásku? Spomínam... Zrejme neprezradíte viac? Nie, ale sú to pekné spomienky. Aký je Váš postoj k predmanželskému intímnemu životu? Záleží, samozrejme, od veku. Ale myslím si, že je skôr správne, ak dvojica má aj pred uzavretím manželstva vzájomnú skúsenosť. Je dobré, ak sa aj po tejto stránke spoznajú skôr, ako sa rozhodnú pre sobáš. Môžu sa tak vyhnúť neskorším problémom a spoznajú, či sa k sebe hodia. Intímny život dvojice je pre vzťah veľmi dôležitý a lásku môže živiť, ale aj hubiť, pokiaľ nefunguje tak, ako obom vyhovuje. A dokázali by ste odpustiť neveru? No, ak to neprezradíte manželovi, tak poviem, že možno áno. Ale vážne, neviem vopred odhadnúť, ako by som reagovala na takú situáciu, aké budú moje emócie. Odpustenie je vnútorná záležitosť dôležitá pre oboch, ale odpustiť ešte nemusí znamenať, že na to nezareagujem rozchodom. Na druhej strane som človek, ktorý odpúšťa a nepáli mosty, dokonca sa mi stáva, že zabúdam na zlé veci od iných ľudí... Stalo sa Vám, že ste ublížili svojim klamstvom inému človeku? Hoci som herečka, ktorej prácou je niečo hrať, neviem o tom, že by som niekomu vedome ublížila klamstvom. Byť pravdovravnou je pre mňa veľmi dôležité. Zora Kováčová, regionPRESS Foto: Jana Keketi

23-0070

19. 3. 2014

02-0041

TV program streda


4

9

2

3

3 6 8 4 6 2 9 8 3 8 3 1 7 4 2 6 4 2 1 7 3 9

hlavu hore!

Prof. Ján Košturiak

Odborník radí

Ján Blanský, lyžiarsky inštruktor

Ako sa postarať o svoje lyže/snowboard po sezóne.

sionálny servis. Predstavuje precíznu úpravu sklznice a hrán. Servis obsahuje úpravu sklznice, brúsenie spodných a bočných hrán, uhlovanie hrán, voskovanie a leštenie. Takto si lyže servisujú veľmi dobrí jazdci a pretekári, ktorí presne vedia, čo potrebujú. Používajú sa tu Servis lyží/snowboardu by špeciálne typy vosku na presný teplotný stupeň, presný požadovamal byť bežnou súčasťou ný uhol hrán, poprípade špeciálna požadovaná úprava lyží. týchto zimných športov. Tak Strojový servis je servis pre bežného lyžiara/snowboardistu. Tak ako vaše telo potrebuje sta- isto obsahuje precíznu úpravu sklznice (do roviny), brúsenie a uhlorostlivosť, tak ho potrebujú vanie hrán, voskovanie a úpravu (leštenie). Tento typ servisu je veľmi aj lyže/snowboard. rýchly – 5 až 10 minút. Je to kombinácia kameňa a pásu s brúsnym Ručný servis je špičkový, profe- papierom a dokáže vám urobiť perfektnú štruktúru sklznice.

Pliaga Severného Panteónu

Niektorí rodičia majú zase inú vlastnosť. Majú radi svoje deti až tak, že v nich zničia schopnosť samostatného života a rozbijú všetky vzťahy, ktoré by mohli milovanú ratolesť on nich odtrhnúť. Rodičia raz opustia tento svet a ich ratolesti prežijú osamelú starobu. Bola to láska k dieťaťu? Nie. Bolo to sebectvo. Je pochabosť pochovať vlastnú firmu len preto, že človek drží opraty do poslednej chvíle, aj keď je čas stiahnuť sa a prenechať vedenie mladým. Rov(pokračovanie na ďalšej strane)

PLIAGA SEVERNÉHO PANTEONU

Je mi ľúto ľudí, ktorí sa nevedia vzdať majetku alebo firmy, ktoré vybudovali. Nemajú dôveru ku svojim nasledovníkom a neustále sa im miešajú do toho, ako spravujú zverené veci. Ničia tak často človeka, ktorému odovzdali štafetu, aj vzájomnú dôveru a vzťah a často aj samotné dedičstvo. Podobný boj, ako popisuje Ricardo Semler so svojim otcom vo firme Semco, zvádzajú denne desiatky nasledovníkov úspešných podnikateľov a rodičov. Je to láska k nástupcovi a jeho ochrana pred zbytočnými chybami? Alebo láska ku firme, ktorú senior vybudoval? Nie! Je to láska k sebe. Obyčajná ješitnosť. Pýcha, ktorá nám bráni uznať, že aj druhí môžu byť lepší ako my. Aj ja som odovzdal štafetu a som presvedčený, že to Roman Bače zvládne lepšie ako ja. Priznám sa však, že sa niekedy pristihnem, ako mu chcem do toho tárať, namiesto toho, aby som trpezlivo čakal na jeho predstavu alebo rozhodnutie. Aj so mnou občas lomcuje pýcha a ješitnosť.

TORONTO NARA

Poznám ľudí, ktorí milujú svoje firmy až tak, že ich dokážu zničiť. Oni ich založili, venovali im to najlepšie, čo je v nich a nakoniec ich zničia. Do poslednej chvíle nechcú odovzdať vedenie firmy nástupcovi, a keď to urobia, tak požadujú, aby to robil podľa ich predstáv. Poznáte to? Niekto vám dá dar, a zároveň vám dáva podmienky, ako s nim máte zaobchádzať – je to porcelán po babičke, pole po starom otcovi, dom, na ktorom som sa tak narobil... Dávame takto deťom dar a bremeno súčasne. Aj ja bývam v dome po svojich starých rodičoch vo Varíne a teším sa, že rozvíjam dedovizeň. Môj otec mi však nikdy nevnucoval predstavy o tom, čo mám s domom a záhradou robiť. Nechal to na mňa.Pútavá fikcia Toronta Naru (vlastným menom PhDr. Michal Albert) o kultúrnej revolúcii v roku 2054 v Miláne.

Kto dáva, nepýta

V skratke: ak ste dobrí jazdci, viete presne, čo potrebujete a chcete, odporúčam určite ručný servis. Pokiaľ ste menej nároční jazdci, využite možnosť strojového servisu a budete určite spokojní a nič nepokazíte. Nezabudnite na servis lyží/snowboardu na konci sezóny, predĺžite si ich životnosť a budete ich mať pripravené na začiatok ďalšej sezóny. Ktorú variantu servisu si zvolíte, je na vás. Odporúčam buď počas servisu alebo po servise zaliať hrany voskom, tým zabránite zhrdzaveniu počas roka, keďže lyže sa väčšinou skladujú v pivnici alebo garáži, kde je vlhko. Ján Blanský, lyžiarsky inštruktor


MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 HLAS ČESKO SLOVENSKA 10:00 Chlapi neplačú 11:10 Komisár Rex 12:10 Kobra 11 13:10 NCIS: Los Angeles 14:10 Monk 15:00 Krok za krokom 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:30 Búrlivé víno 21:40 Rodinné prípady 22:35 Dva a pol chlapa 23:05 Krok za krokom 23:30 Monk 00:25 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:20 Kobra 11 02:10 NCIS: Los Angeles 02:55 Monk

06:50 TOP STAR 07:20 KRIMI 07:50 PANELÁK: Rodinná oslava 08:55 SÚDNA SIEŇ: Útek zo Slovenska 09:45 SÚDNA SIEŇ: Vojna súrodencov 10:50 Tak už dosť, šéfe 2 12:00 NOVINY O 12:00 12:40 Kosti 13:40 OCHRANCOVIA: A bude po mojom! 14:40 Extrémne prípady: Sterilizácia 15:40 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SÚDNA SIEŇ: Mame asi preskočilo 18:00 OCHRANCOVIA: Brat je hajzel 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:30 PANELÁK: Adrenalín 21:30 Profesionáli: Žirafa 22:30 Hoď svišťom: Dušičky 23:15 Mafstory 2012 23:50 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas 00:55 C.S.I.: Kriminálka New York 01:55 Hawaii 5.0 02:35 Dexter

05:35 Sila lásky 06:25 McLeodove dcéry JEDNOTKA 07:10 Helicops: Útočníci z nebies 08:00 Správy RTVS „N“ 09:10 Galileo 09:45 Extrémni experti 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 14:00 Tajomstvo mojej kuchyne 14:45 Bláznivo zamilovaní: Preč 16:00 Správy RTVS 16:20 Galileo 16:50 Extrémni experti 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:20 Sladkých šestnásť 21:55 Reportéri 22:20 Sherlock III.: Posledná prísaha 23:50 Helicops: Útočníci z nebies 00:40 Slovensko v obrazoch 01:00 Svet v obrazoch 01:25 Dámsky klub 02:55 Sila lásky 03:45 Bláznivo zamilovaní: Preč 04:45 Správy RTVS „N“

JOJKA

Vtip: - Žiaci, kto mi povie meno slávneho dobyvateľa? Anička: - Don Juan. Matka Tereza: „Úspech?“ zadivila sa. „O takom niečom som v evanjeliu nikdy nečítala. Vždy sa tam píše len o obetavej službe.“

9

hlavu hore!

Prof. Ján Košturiak

(pokračovanie z predošlej strany) nako pochabé je brániť svojim deťom žiť svoj život podľa seba a vnucovať im vlastnú predstavu. Podliehať ilúzii, že dokážeme riadiť všetko vo svojom živote aj v našom okolí. Wilfried Stinissen píše: „Kto spolieha na to, že všetko riadi Boh, nikdy nemôže byť sklamaný. Keď človek nedostane vec, ktorú si prial, vie, že ju nepotrebuje. Ak sa neprihodí niečo, čo očakával, môže z toho usúdiť, že to nepatrilo k jeho ceste. Tento človek však nie je sklamaný, lebo všetko je presne, ako má byť.“

BRAVČOVÉ POLOVIČKY, OŠÍPANÉ, ODSTAVČATÁ 0908 88 58 92

09-41

20. 3. 2014

36-0059

TV program štvrtok

Svätorečenie v Ríme 4-dňový zájazd Teraz len za

219 €

139€

37%

Autobusový zájazd do Ríma spojený so Svätorečením Jána Pavla II. a Jána XXIII. - 1 x ubytovanie + raňajky Termín zájazdu: 25. 4. - 28. 4. 2014

Bojnice hotel Regia Teraz len za

188€

65,90 €

65%

- ubytovanie priamo pod Bojnickým zámkom - 2x ubytovanie pre 2 osoby - 2x polpenzia pre 2 osoby - 1 hod wellness pre 2 osoby - neobmedzený vstup do hotelového fitness

www.megazlava.sk Čo je MegaZľava.sk? Webová služba alebo zľavový portál, kde si môžete kúpiť každý deň nový tovar alebo služby za výhodné ceny. Zaujala Vás zľava? Chcete na MegaZľava.sk nakúpiť a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (PO – PIA OD 9.00 do 17.00 HOD.) a poradíme Vám, ako nakupovať.

Rozprával mi tento týždeň muž, ktorý nesmierne miloval svoju ženu, ako si spomína na chvíle keď bol malé dieťa a pozoroval svojich rodičov. Najviac si pamätá, ako občas otec pristúpil k mame a láskavo ju pohladil. Aj on takto niekedy pohladil svoju manželku, presne tak, ako kedysi jeho otec mamu. Toto sú dôležité veci, ktoré dáva deťom rodina. Toto je skutočná láska, bez podmienok a bez sebectva. Láska, ktorá dáva len tak, v tejto chvíli, ktorá sa už nezopakuje. Ten muž už nemôže pohladiť svoju ženu a hľadá odpoveď na svoju bolesť. Skutočnú bolesť môže pocítiť len ten, čo skutočne miloval, tak ako lásku a šťastie naplno prežije človek, ktorý aj trpel. Nepoznáme niekedy zmysel straty, utrpenia a nášho skúšania. A možno to ani nie je skúška ale premena, tak ako o tom rozprával v stredu môj priateľ Denis. Cez veľké osobné pády a trápenia dostal dar, s ktorým dnes aj on môže pomáhať druhým ľuďom. Nevieme prečo nám prichádza do života utrpenie. Krútime hlavou nad tým, prečo tak trpia tí, ktorí nikdy nič zlé neurobili. Jediné, čo nám ostáva je prijať to, byť trpezlivý, všetko znášať, všetko veriť, všetko dúfať a všetko vydržať..

(jk)


2 9 8 3

5 1 7 9 4 3 5 3 2

4

5

7 1 8 4 3

Predstavujeme: 4

7

9 2

príbehy pre dušu

Bruno Ferrero

ZRKADLO Na malebnom, výstrednom, hlučnom bazári v istom orientálnom meste vysliedila bohatá americká turistka zvláštne zrkadielko vo vzácnom striebornom ráme. Cena však bola príliš vysoká, prehnane vysoká. Počas dlhého zjednávania prefíkaný majiteľ zákazníčke tajnostkársky prezradil, že toto zrkadlo má čarovnú moc. Stačí sa doň pozrieť a ukazovákom pravej ruky sa jemne dotknúť povrchu skla. Vtedy sa vraj spolu s tvárou v zrkadle objaví nápis zrozumiteľný v každej reči, ktorý odhalí najhlbšiu pravdu o zobrazenej osobe. Bola to jedinečná príležitosť, prekvapivé šťastie! To si predsa nikto nedá ujsť! Vlastniť zrkadlo, „ktoré hovorí pravdu o všetkom a o každom“! Výnimočný obchod! Američanka neodolala pokušeniu a ihneď to vyskúšala. Pozrela sa do zrkadla. Zrkadlo ju dokonale zobrazilo a, keď sa ho dotkla ukazovákom, zbadala v jeho spodnej časti žiarivý nápis v bezchybnej angličtine: „Bohatá pani z Texasu s plnou peňaženkou.“ Hneď bez debaty zaplatila a ponáhľala sa zrkadlo schovať do bezpečia. Dôkladne ho zabalila, zabezpečila a poistila a leteckou poštou poslala do Texasu. Prirodzene, bohatá dedička si bola istá, že vďaka zázračnému zrkadlu pritiahne pozornosť dôležitých ľudí zo svojho mesta. Zrkadlo sa však pre ňu stalo príčinou nekonečného trápenia. Ukázala ho svojim priateľkám. Najprv sa im zdalo, že je to zábavná hračka. Pri pohľade doň sa pochabo smiali, ale slová v zrkadle boli neúprosné. „Bielizeň, ktorú má na sebe, ukradla v supermarkete,“ ukázalo o prvej. „Je o jedenásť rokov staršia, než tvrdí,“ o druhej. „Je plná závisti a všetky vás ohovára,“ o tretej. Zarazené priateľky sa rýchlo porúčali. Neskôr sa do zrkadla takmer nezúčastnene pozrel aj manžel tejto miliardárky a verdikt znel: „Podvádza manželku.“ Spustila sa strašná hádka a nasledovali telefonáty právnikom. Správy sa, samozrejme, šírili ďalej. Onedlho už nikto nechodil do bohatého domu. Zázračný suvenír vytvoril okolo majiteľky prázdno. Sklamaná a skrúšená, jednoduchá a bohatá Texasanka jedného dňa od zlosti čarovné zrkadlo rozbila. Keď sa rozpadávalo na kúsky, objavili sa na črepinách veľké písmená, akoby jeho závet: „Aj ty, hlúpa Texasanka, aj ty máš strach z pravdy?!“

Pravda nás oslobodí. No cena za to je vysoká. Príbehy pre potešenie duše nájdete v kníhkupectve www.donbosco.sk

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou registrovaná na Ministerstve vnútra SR ako občianske združenie od roku 1990. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách

– skupinkách. Program eRka zabezpečujú vyškolení dobrovoľníci. Združuje viac ako 8 000 členov a patrí k najväčším organizáciám, ktoré na Slovensku pravidelne a systematicky pracujú s deťmi a mladými. Cieľom je pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú. Poslanie eRka sa uskutočňuje cez osobný príklad mladých dobrovoľníkov, ktorí prežívajú spolu s deťmi život v spoločenstve. Východiskovými hodnotami sú: živá viera, radostná služba, otvorené spoločenstvo, úcta k životu, zodpovednosť a dôvera.

Tieto hodnoty zavádzame do života prostredníctvom: ° pravidelných stretnutí v malých spoločenstvách, kde sa rozprávame, hráme a hľadáme odpovede na otázky, ktoré nás trápia ° výletov, táborov, karnevalov, dní radosti ° aktivít spojených s ročnou témou Naše motto: Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí. Ak by ste nás chceli podporiť poukázaním 2% z daní, radi ich príjmeme a použijeme na prácu s deťmi. Identifikačné údaje nájdete na našej webovej stránke: www.eRko.sk Ďakujeme. vaši erkári

O Ostrov (tajniþka 1) je súþasĢou súostrovia D Dodekanézy. Leží v blízkosti ostrova Rodos a p pobrežia Turecka. Je asi 13 km dlhý a 8 km široký. A Aj keć je ostrov malý, ponúka veĐa. Na prvý p pohĐad zaujme jeho typická miestna architektúra. F Farebné malé domþeky postavené na svahoch, k ktoré obkolesujú prístav sú nezabudnuteĐné. V m minulosti sa ostrov preslávil ako najväþší producent m morských húb na svete. Lovenie húb z veĐkej hĎbky j však riziková aktivita a v súþasnej dobe sa už je p príliš nepraktizuje. Stále sa tu však dajú kúpiĢ tie n najkvalitnejšie kúsky. Ćalším typickým znakom je korenia ktorá sa šíri v celom prístave. prístave Je tu totiž množstvo obchodov s korením a suvenírmi. vôĖa korenia, Na ostrove sa nachádza aj kláštor Panormitis, ktorý prevádzkuje pekáreĖ, kde sa údajne (tajniþka 2, 3 a 4) v celom súostroví. Kto sa rád kúpe môže si vybraĢ z viacerých pláží s priezraþnou vodou. Autor: Juraj Mitošinka

nechaj vniknúĢ

juhoamerický strom

skratka jednotného þísla

tón E zvýšený o jeden poltón

šepot (kniž.)

Pomôcky: zachrapþí adept, (expr.) ALS, pajed, Mdyn

postupne všetko zješ

zvyšok na úþte

2. þasĢ tajniþky

4. þasĢ tajniþky let. spol. Laosu

starobabylonské mesto

tlaþenie, nátlak autonómna oblasĢ

jedlo na záver, zákusok

dokážu spaĢ (kniž.)

1. þasĢ tajniþky

necht (v med.)

európsky pohár zlosĢ, hnev (hovor.) v blízkosti nieþoho (zried.) zašpiníš

rúbala, sekala Pomôcky: onyx, Rd, Boo, Ur, yerba

nástroj na lisovanie

Slov. zväz sánkarov motykou kyprí zem

zapar dlhý þas

skr. stavebného bytového družstva

znaþka hliníka

zliatina medi s cínom

citoslovce zvolania na kone vykonaj

mrzká žena zaþiatoþník mužské meno citoslovce radosti

skratka súhvezdia Pastier zn. pre rutherford nanesie nieþo mazĐavé, omaže

najvyššia karta herec v

zlaćuje skratka majora

pantomíme

zn. pre megadyn cit. plašenia vtákov

3. þasĢ tajniþky

EýV Myjavy

zmraštím, pokrþím

rímske þíslo 9

www.scalpermedia.sk

www.facebook.com/krizovkysusmevom


TV program piatok

21. 3. 2014

06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:40 Chlapi neplačú 11:05 Komisár Rex 13:10 NCIS: Los Angeles 14:10 Monk 15:00 Krok za krokom 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Búrlivé víno 21:40 AKČNÝ PIATOK: 96 hodín 23:40 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VII. 1/24 00:35 NCIS: Los Angeles III. 8/24 01:25 96 hodín 02:50 Komisár Rex IV. 11-12/18 MARKÍZA

05:00 OCHRANCOVIA: Brat je hajzel 05:45 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 06:45 TOP STAR 07:20 KRIMI 07:50 PANELÁK: Adrenalín 08:55 SÚDNA SIEŇ: Manželské smeti 09:45 SÚDNA SIEŇ: Arabka 10:50 Tak už dosť, šéfe 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti 13:25 OCHRANCOVIA: Brat je hajzel 14:25 Extrémne prípady: Bez detí sa obesím 15:40 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SÚDNA SIEŇ: Nezvládnuteľné dieťa 18:00 OCHRANCOVIA: Vášnivé milovanie 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:20 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 SÚBOJ NÁRODOV 22:15 Ikarus 00:15 Pohyblivý terč 02:20 Ikarus 03:45 Zákon gangu 04:25 KRIMI 04:50 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ JOJKA

05:45 Sila lásky VI. 37 06:35 McLeodove JEDNOTKA dcéry III. 8/26 07:20 Helicops: Snežný král a samuraj 08:10 Správy RTVS „N“ 08:55 Góly - body - sekundy 09:10 Galileo 09:45 Extrémni experti 28/68 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:50 Občan za dverami 14:20 Reportéri 14:50 Pošta pre teba 16:00 Správy RTVS 16:20 Milujem Slovensko 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:20 Silvester 2013 22:35 Nikto nie je dokonalý 23:35 Helicops: Snežný král a samuraj 00:25 Inšpektor Rocca: Syn 02:00 Tajomstvo mojej kuchyne 02:45 Dámsky klub 04:10 Sila lásky

Prevádzkovateľ cintorína čelí kritike kvôli netransparentnosti

Vtip: Vojenské námorníctvo: Veliteľ vydal nariadenie, aby prijímali len neplavcov. - Pán veliteľ, prečo máme prijímať len neplavcov? - Preto, lebo oni budú bojovať za záchranu lode do posledného dychu. Gilbert Adair: „Dôvera je rastlina, ktorá rastie pomaly.“

11

viete, že?

... čo možno nevieme

viete, že?

najväčšia kniha meria 5 x 8,06 metrov, váži približne 1500 kilogramov a skladá sa zo 429 strán. Na konštrukcii knihy sa zúčastnilo viac ako 50 ľudí. V preklade má názov „Tento prorok Mohamed“. Sú v nej zachytené celoživotné úspechy proroka.

viete, že?

Pohronské múzeum predstavuje starobylú maliarsku techniku

Seniori z Denného centra Lipa predvedú svoje diela na výstave

Na Slovensku sme mali priekopníka v röntgenológii? Volal sa Prof. MUDr. Vojtech Alexander (*1857 Kežmarok, +1916 Budapešť) bol slovenský lekár a fyzik. Už v roku 1896 ako prvý v Uhorsku robil röntgenologické pokusy a neskôr aj snímky. Jeho röntgenový prístroj je vystavený v múzeu na Kežmarskom hrade spolu aj so snímkami. Medzi jeho unikátne röntgenové snímky patria aj snímky embrya jeho syna Imricha, ktorý sa následkom častého ožarovania narodil ako duševne postihnutý. Po doktorovi je pomenovaný rádiologický ústav v Budapešti a maďarská rádiologická spoločnosť každoročne udeľuje pamätnú medailu Dr. Alexandra najlepším röntgenológom. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo v roku 1988 súbor najstarších röntgenových snímkov MUDr. Alexandra za národnú kultúrnu pamiatku. Pričinil sa aj o rozkvet mesta Kežmarku - bola prebudovaná nemocnica, elektrifikovalo sa mesto, urobila kanalizácia, regulácia riek, zalesnilo sa okolie Kežmarku, atď.

viete, že?

Patrónom remeselníkov a robotníkov je sv. Jozef? Úcta k svätému Jozefovi sa rozšírila vďaka svätej Terézii a svätého Františka Saleského. V roku 1675 zvolil cisár Leopold I. svätého Jozefa za ochrancu rakúskych zemí. V roku 1905 pápež Pius X. poctil a povýšil meno svätého Jozefa tým, že schválil litánie k svätému Jozefovi..

viete, že?

Pohľad do sveta motýľov ponúka výstava v MsKC

najväčší lietajúci operenec na území Slovenska je drop fúzatý. Tento asi meter vysoký vták s hmotnosťou do 18 kg sa vyskytuje už len na Sysľovských poliach pri Bratislave a na zimu sa sťahuje za potravou nižšie - do Maďarska. Je veľmi plachý a v malom počte. V dôsledku nevhodných zásahov do krajiny (rozvoj poľnohospodárstva, postreky, zastavenie úhorovej pôdy, výstavba elektrických vedení, …) došlo k likvidácii jeho prirodzeného prostredia a tým aj k poklesu jeho populácie v strednej Európe. V súčasnosti je na Slovensku celoročne chránený.

viete, že?

kosti dospelého človeka tvoria približne 14 % jeho telesnej hmotnosti.


9 2

8 1 5 5

Predstavujeme: 2 4 2 6

7 4 2 7 6 9 5 4 6 8 9 5

„Slovensko za život“

1 5 7

je moto 14. ročníka kampane, ktorú organizuje Fórum života s partnermi pri príležitosti 25. marec Dňa počatého dieťaťa

2

Jej cieľom je šíriť úctu k ľudskému životu od momentu počatia a mobilizovať spoločnosť k podpore pre deti

Deň počatého dieťaťa Verejné zhromaždenia v krajských mestách ku Dňu počatého dieťaťa „Sme svedkami doby, keď sa musíme postaviť na ochranu toho, čo je pre nás prirodzené –manželstvo, deti, rodina, chorí a starí. Sme svedkami doby, kedy sú ľudský život a jeho dôstojnosť ohrozené mocou a relativizmom. Dotýka sa to každého z nás v dennodennom živote – v zamestnaní, v sociálnych službách, v školstve, zdravotníctve, vo výchove našich detí...,“ píše v otvorenom liste při príležitosti otvorenia celoslovenskej kampane „25. marec – Deň počatého dieťaťa“ predsedníčka občianskeho združenia Fórum života Marcela Dobešová. Hlavným mottom už 14. ročníka projektu je „SLOVENSKO ZA ŽIVOT“ a v jeho rámci sa uskutočnia verejné zhromaždenia vo všetkých krajských mestách. Program bude zahŕňať hudobné vystúpenie, príhovory zástupcov Aliancie za rodinu, Fóra života, zástupcov pro-life a pro-family organizácií a inštitúcií z regiónov, prezentáciu konkrétnej pomoci tehotným ženám a matkám v núdzi spojenú so svedectvom konkrétnych žien.

a celé rodiny. „Tento rok sme vybrali hlavnú myšlienku tak, aby nadväzovala na minuloročný Pochod za život v Košiciach. Aby sme dali najavo, že účasť desiatok tisíc ľudí na tejto krásnej manifestácii života nebola iba sezónnou záležitosťou, ale stále trvá a naberá na intenzite v celospoločenskom meradle,“ vysvetľuje predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová. Zároveň pozýva dobrovoľníkov, aby v prípade záujmu o spoluprácu na projekte napísali na adresu: ela@forumzivota.sk. Deň počatého dieťaťa má tento rok dva rozmery – celonárodný v zmysle motta „Slovensko za život“, aj veľmi osobný, predstavujúci to najintímnejšie ľudské puto medzi matkou

Bociany biele opúšťajú africké zimoviská Jarná migrácia vtáctva v plnom prúde Mierna zima a skorší príchod jari rozprúdili jarnú migráciu vtáctva. Vtáky zimujúce na juhu a západe Európy už húfne migrujú smerom na východ a sever. Vnútorné hodiny odštartovali aj putovanie afrických migrantov. Bociany biele sa vydali na púť zo subsaharskej Afriky a smerujú do Európy. Skorý záznam tohtoročného Vtáka roka - dospelého bociana bieleho na Slovensku však už máme za sebou. Prvý prílet bociana bieleho bol pozorovaný v Devínskej Novej Vsi už počas posledných februárových dní.

BirdLife Slovensko a pokračuje: "Dospelé bociany sa v týchto dňoch hromadne vydali na jarnú púť na eu"Prvý bocian biely bol nie bociana na hniezde pri rópske hniezdiská. Bociany zahliadnutý už posledné Devínskej Novej Vsi.", infor- z Nemecka vybavené vysielačkami tiahnu tieto dni pozdĺž Nílu v Sudáne a denne prekonajú niekoľko sto kilometrov. Ženie ich pud rozmnožovania. Na hniezdach sa stretávajú páry po náročnom prezimovaní, aby vychovali novú generáciu bocianov. Kým dospelé vtáky už smerujú do Európy, jedno a dvojročné bociany ešte brázdia africké pláfebruárové dni. 1. marca sme muje Ján Gúgh zo Slovenskej ne. Napríklad slovenské zaznamenali prvé pozorova- ornitologickej spoločnosti/ bociany vybavené vysielač-

Termíny a miesta verejných zhromaždení: 22. marca – Žilina, Námestie A. Hlinku, začiatok o 15:00, vystúpenie žilinskej kapely OFF

Domáca pedikúra

12. apríla – Nitra, Námestie na Kalvárii, začiatok o 14:00, vystúpenie kapely Janais 13. apríla – Bratislava – www.bratislavazazivot.sk Fórum života s partnermi pozýva všetkých, ktorým záleží na živote, aby prišli dať najavo svoj postoj a presvedčenie, že život každého človeka je neoceniteľný, že má byť rešpektovaná ľudská dôstojnosť a že pomôcť žiť je správnou voľbou pre každého z nás – občanov i verejných činiteľov, ktorí sú zodpovední za legislatívne podmienky ochrany a rozvoja ľudského života. Viac na www.25marec.sk.

Domáce zvieratá

na pôvodná ce

17,99 €

5. apríla – Trenčín, Mierové námestie, začiatok o 15:00, vystúpenie kapely Peter Milenky Band 6. apríla – Trnava, Trojičné námestie, začiatok o 15:00, vystúpenie kapely Janais

CELOROČNÁ PONUKA

-51% Domáca pedikúra - Pedi Spin vám pomôže rýchlo odstrániť suchú kožu, stvrdnutú a popraskanú kožu. + 12 náhradných krúžkov

Predaj

výkrmových ošípaných, odstavčiat. Objednávky a info: 8,00-20,00

0903 271 538

53-0041

30. marca – Banská Bystrica, Námestie SNP, začiatok o 16:00, vystúpenie kapely Janais

nová cena

8,99 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

59-095-3

29. marca – Prešov, námestie pred Konkatedrálou sv. Mikuláša, začiatok o 17:00, vystúpenie kapely Peter Milenky Band

59-096-1

23. marca – Košice, Dóm sv. Alžbety, začiatok o 15:00; po sv. omši s emeritným arcibiskupom Alojzom Tkáčom bude nasledovať pochod k budove Ústavného súdu

a jej dieťaťom. „Nakoľko jedným z nosných programov Fóra života sú projekty konkrétnej pomoci tehotným ženám a matkám v núdzi, rozhodli sme sa ponúknuť ľuďom skutočný príbeh dvojročnej Viktórie, ktorej mama uvažovala o potrate. Vďaka tomu, že vyhľadala našu pomoc, sa podaril malý zázrak a dnes sa spolu tešia zo života plného lásky,“ vysvetľuje Zuzana Stohlová Kiňová. Kampaň budú sprevádzať zaujímavé akcie a podujatia, vrátane verejných zhromaždení v krajských mestách, kam sú pozvaní všetci, ktorým nie je ľahostajná otázka ochrany ľudského života. Podrobnosti: www.25marec.sk, www.forumzivota.sk. kami, Alexander, Natália a Karolína, zotrvávajú stále v ďalekom Sudáne a Tanzánii. Na hniezdiská sa vrátia až po dosiahnutí dospelosti." „Na Slovensku prezimovalo počas tohtoročnej miernej zimy minimálne 10 mladých bocianov bielych. Takmer všetky úspešne prečkali zimu v stredoeurópskych podmienkach. Preto predpokladáme, že aj prvý zaznamenaný dospelý bocian mohol prezimovať na juhu alebo západe Európy.“ dopĺňa Gúgh. Bociany biele patria medzi najpopulárnejšie sťahovavé vtáky. S očakávaním sledujeme ich jarné prílety, migráciu i hniezdenie, ktoré zaznamenávame s pomocníkmi po celom Slovensku v internetovom Atlase hniezd

bocianov. Na Slovensku hniezdilo v roku 2013 viac ako 1200 párov bocianov. Na hniezdach vyrástlo a na svoju prvú púť vyštartovalo viac ako 2400 mláďat. Nasledovné týždne až do začiatku mája priletí na Slovensko stovka sťahovavých druhov vtákov. V priebehu marca budú pribúdať prílety bocianov, sťahovavých kačíc, bahniakov, neskôr lastovičiek, belorítok a zoznam ukončia druhy ako mucháriky, dážďovníky, včeláriky či červenáky karmínové. Prílety jednotlivých druhov s nami môžete sledovať aj na www.vtaky.sk v sekcii Jarné prílety. Ján Gúgh


TV program sobota

22. 3. 2014

06:00 Čarodejnice 06:45 Legendy Chima 07:05 Tom a Jerry 07:35 Kung Fu Panda 08:00 Tučniaky z Madagaskaru 08:25 Zachráňte Willyho 2 10:25 2 baby na mizine 10:55 Dva a pol chlapa 11:15 Arrow 1-2/23 13:10 HLAS ČESKO SLOVENSKA - VÝBER NASLEPO 15:10 Harry Potter a Ohnivá čaša 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Mrcha učiteľka 22:15 Temný rytier 01:20 Mrcha učiteľka 02:55 SWAT proti gangom 04:20 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad MARKÍZA

05:35 OCHRANCOVIA: Vášnivé milovanie 06:25 KRIMI 06:55 TOP STAR 07:25 My Little Pony 07:50 Max Steel 08:20 Káčerovo 09:15 Arthur a súboj dvoch svetov 11:35 Bravo Girls: Všetko alebo nič 13:45 SÚBOJ NÁRODOV 15:35 X FACTOR 17:00 Prekvapenie 3 18:00 Profesionáli: Poľovačka 5 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:20 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Kráska a zviera Americký romantický film. MN 12 2011 A. Pettyfer, M.-K. Olsenová, P. Krause, V. Hudgensová, D. Johnsonová, J. Bradley, E. Knudsem, K. Graboshas, D. Francis, S. Godin a ďalší. 22:15 Dragonball: Evolúcia 00:15 Žraloky 02:20 Bravo Girls: Všetko alebo nič 04:00 Žraloky JOJKA

07:25 Ahoj,braček! 07:30 Pingu 07:45 PoJEDNOTKA žiarnik Sam 07:55 Franklin: Franklinova prikrývka 08:10 Škaredé káčatko: Pomoc! 08:35 Garfield II.: Krajina čakania 09:05 Fidlibumove rozprávky 09:30 Dvanásť úloh pre Asterixa 10:50 Arabela sa vracia 11:30 Berlin, Berlin: Práca snov 12:20 On air 12:50 Krásna múdrosť 14:10 Milujem Slovensko 15:40 Záhada hlavolamu 17:25 Postav dom , zasaď strom 17:55 Taxík 18:25 Nebíčko v papuľke 19:00 Správy RTVS 20:20 Pošta pre teba 21:20 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou 21:55 Posledný tanec 23:20 Dva dni v Paríži 01:00 Inšpektor Rocca: Maska a tvár 02:40 Posledný tanec

Vtip: Jedna blondína hovorí druhej: - Včera sa na 3 hodiny vypol prúd a ja som ostala 3 hodiny vo výťahu! - To je ešte nič, ja som ostala 3 hodiny stáť na pohybujúcich sa schodoch... Židovské príslovie: „Polovičná pravda je celá lož.“

stalo sa

13

na Slovensku

Poklad

V roku 2005 našli pri výstavbe priemyselného parku v Poprade-Matejovciach nevídaný jediný v celej Európe 1 600 rokov starý poklad zachovalej hrobky germánskeho kniežaťa. Záštitu si nad ním prevzali Nemci, ktorí ho nielen skúmajú, ale aj konzervujú. Posledné artefakty by mali byť dodané a vystavené v roku 2015 v Podtatranskom múzeu v Poprade. Podmienkou však je pripraviť vhodné priestory na prezentáciu celého nálezu kniežacej hrobky. Múzeum v spolupráci s Prešovským krajom hľadá financie, s ktorými by pokryli náklady spojené s výstavbou novej časti múzea.

Oslávenec

Slovenský kardinál Jozef Tomko oslávil 11. marca svoje 90 narodeniny. Pripomeňme si pár míľnikov z jeho života. Narodil sa v Udavskom pri Humennom, ako 25-ročný bol v Ríme vysvätený za kňaza, ako 55-ročný získal z rúk Jána Pavla II. biskupské svätenie (za svoje biskupské heslo si zvolil: Aby sa Cirkev vzmáhala), no a ako 61-ročného ho Ján Pavol II. menoval kardinálom. Zastával mnohé úrady a tituly, jeho vysoká odbornosť mu otvárala dvere na rôzne ekumenické stretnutia, na prácu vo vieroučných témach, atď. Aj my sa pripájame ku gratulantom a vyprosujeme kardinálovi Božie požehnanie.

Prvé skúšky

V stredu sa uskutočnil monitoring deviatakov z matematiky a jazyka. Celoslovenské testovanie deviatakov robí Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania na Slovensku od roku 2003. Cieľom bolo overiť vedomosti a zručnosti u žiakov, ktoré odrážajú predovšetkým ich zodpovednú prácu na základnej škole, ale aj kvalitu vyučovania, ktorej garantom majú byť učitelia. Žiaci, ktorí napíšu test z matematiky a slovenčiny na minimálne 90 %, nemusia robiť prijímacie skúšky na strednú školu. Výsledky z testovania riaditelia SŠ zvyknú zohľadňovať pri prijímacích skúškach.

Svetový ...

Od 12. do 18. marca sa už piatykrát uskutoční Týždeň mozgu. Je to svetová akcia, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť na ľudský mozog - jeho činnosť, ochorenia a spôsob ich liečby, ale najmä ich prevencie. Po celom Slovensku sa uskutočňujú prednášky, prezentácie, tréningy pamäti, tvorivé dielne, besedy, či dni otvorených dverí, a to v knižniciach, zariadeniach sociálnych služieb, v poradniach zdravia Regionálnych úradov verejného zdravotníctva SR aj na vybraných územných spolkoch Slovenského Červeného kríža.


8

9 6 8 7

2

1

6 8

2

stalo sa

7

3 1

8 2 4 7

PlĂĄnujeme jarnĂŠ upratovanie

a zaÄ?nite rozdeÄžovaĹĽ. PrvĂĄ kopa â&#x20AC;&#x201C; veci, ktorĂŠ stĂĄle nosĂ­te, druhĂĄ â&#x20AC;&#x201C; veci, ktorĂŠ uĹž vyĹĄe roka neboli pouĹžitĂŠ, tretia â&#x20AC;&#x201C; obleÄ?enie ktorĂŠ uĹž nechcete. Pri umĂ˝vanĂ­ skrĂ­Ĺ&#x2C6; okrem polĂ­c a rĂĄmov dĂ´kladne umyDo VeÄžkej noci nĂĄm zostĂĄva 5 vĂ­kendov (aj s tĂ˝mto) . Aby nĂĄm, te otvory urÄ?enĂŠ na zasadenie poliÄ?iek a rĂ´zne dierky a poĹĄkodievÄ?atĂĄm nestĂĄli v poloviÄ?ke aprĂ­la vlasy dupkom nastal denia dreva. V tĂ˝chto miestach najÄ?astejĹĄie kladĂş vajĂ­Ä?ka mole Ä?as plĂĄnovania a upratovania. Ä&#x152;i uĹž mĂĄte malĂ˝ bytĂ­k alebo ĹĄatnĂ­kovĂŠ. Ak uĹž nĂĄhodou mĂĄte skrine napadnutĂŠ, molie vajĂ­Ä?ka veÄžkĂ˝ dom, mali by ste si upratovanie poriadne naplĂĄnovaĹĽ. zlikvidujete teplĂ˝m vzduchom â&#x20AC;&#x201C; ofĂŠnujte ich. Aby ste prediĹĄli tejto nĂĄvĹĄteve vĹĄetky poĹĄkodenia skrine opravte, poprĂ­pade prePredĂ­dete tĂ˝m veÄžkĂŠmu stresu a Ăşnave. Tento vĂ­kend zaÄ?nite s upratovanĂ­m skrĂ­Ĺ&#x2C6;. Ruku na srdce, kaĹždĂĄ lepte lepiacou pĂĄskou. Do Ä?istuÄ?kej skrine naveĹĄajte levanduÄžu, z nĂĄs hromadĂ­ v skriniach Ä?o sa len dĂĄ. A preto je dĂ´leĹžitĂŠ, aby ste chmeÄž alebo cĂŠdrovĂŠ drevo. IntenzĂ­vna vĂ´Ĺ&#x2C6;a mole odplaĹĄĂ­. si vĹždy rozdelili skriĹ&#x2C6;u na menĹĄie bloky. VĹĄetky veci povyberajte Do skrine upratujeme veci iba z prvej kopy. Ak bolo nĂĄhodou ob-

Gazdinka radĂ­

 #& 

v zahraniÄ?Ă­

SoÄ?i

NaĹĄi paraolypionici nĂĄm zbierajĂş medaily. ZaujĂ­mavĂŠ je na tom to, Ĺže nĂĄm zvyÄ?ajne donesĂş viac medaily ako zdravĂ­ olympionici. Opäż sa potvrdzuje, Ĺže hendikepovanĂ˝ Äžudia sĂş pre nĂĄs darom.

ChorvĂĄtsko

V utorok sĂşd v Zahrebe odsĂşdil bĂ˝valĂŠho chorvĂĄtskeho premiĂŠra Iva Sanadera za korupciu, ktorej sa dopustil v rokoch 2003 aĹž 2009 ako Ä?len vlĂĄdy. SĂşd ho odsĂşdil na deväż rokov väzenia, priÄ?om mu bude zhabanĂ˝ majetok v hodnote viac ako 15 miliĂłnov kĂşn (skoro 2 miliĂłny eur).

Malajzia

MalajskĂŠ vojenskĂŠ letectvo objavilo v Melackom prielive prvĂŠ stopy po lietadle, ktorĂŠ zmizlo v sobotu 8. marca poÄ?as letu z Kuala Lumpuru do Pekingu. Pomocou radaru zachytili moĹžnĂŠ stopy po lietadle, ktorĂŠ preveria. Boeing s 239 osobami na palube sa pravdepodobne odklonil od letovej drĂĄhy a od straty z radaru eĹĄte letel 500km. ZĂĄhadou je, Ĺže pasaĹžierom zmiznutĂŠho lietadla zvonia telefĂłny.

Spomienky ° 11. marca sme si pripomenuli EurĂłpsky deĹ&#x2C6; venovanĂ˝ pamiatke obetĂ­ terorizmu.

 #$

$#+)!#<%'+')()9#'& /6) % %'+&'*3#'"% /)&8 '#'2 $'('),7&6 ($' #'*&!%&*+-&! -<2#.#'*&! %%

124 99 â&#x201A;Ź

Ä&#x152;esko

Ä&#x152;eskĂ­ poslanci si odsĂşhlasili â&#x20AC;&#x17E;kontrolkyâ&#x20AC;&#x153; na nevhodnĂŠ poznĂĄmky do mikrofĂłnu a alkohol. Ĺ ĂŠf snemovne Jan HamĂĄÄ?ek (Ä&#x152;SSD) rozhodol, Ĺže kĂ˝m zasadĂĄ snemovĹ&#x2C6;a, nebude sa v budove podĂĄvaĹĽ alkohol.

'*7#.1,$+!-6+').1.49&7 )'-!&')/.1)-/,2:'-7 +)6-&!#'-1$'+'*+)! .16 )&8 )!$.16 )&<&6.+'#1'"7#. #$&9#.15)($6'&+6&. '6)&1)-!7-+!-1,#6) -.*6-7&$9*+1'%('*+8). '/.&)-'1'*+)#'-7 '/%+716)!10+!(7#.& )-'1'/9#.1.*'#'+$#'-87!*+!7 %&8-)+6#.

94 99 â&#x201A;Ź #$ $#+)!#<%'+')()9#'& /6) % %'+&'*3#'"%/)&8 '#'2 $ '('),7&6($' #'*&! %&*+-&! -<2#.#'*&! %%

° Ĺ panielsko si pripomenulo SpomienkovĂ˝mi akciami 10. vĂ˝roÄ?ie Ăştokov na prĂ­mestskĂŠ vlaky na stanici Atocha z 11. marca 2004. Vtedy priĹĄlo o Ĺživot 191 ÄžudĂ­ a 1824 osĂ´b utrpelo rĂ´zne zranenia. Tento teroristickĂ˝ Ä?in sa povaĹžuje za najhorĹĄĂ­, akĂ˝ sa kedy stal v Ĺ panielsku, a jeden z najkrvavejĹĄĂ­ch v zĂĄpadnej EurĂłpe. ° Japonsko si pripomenulo tri roky od niÄ?ivĂ˝ch katastrof spojenĂ˝ch so zemetrasenĂ­m, vlnami â&#x20AC;&#x17E;cunamiâ&#x20AC;&#x153; a nĂĄslednĂ˝m vĂ˝buchom jadrovej elektrĂĄrne vo FukuĹĄime. Vtedy priĹĄlo o Ĺživot pribliĹžne 18 500 ÄžudĂ­. PotvrdenĂ˝ch ĂşmrtĂ­ je 15.884, ostatnĂ­ sĂş nezvestnĂ­. PredpokladĂĄ sa, Ĺže ich vlna zmietla do mora. No ĹživĂ­ sa tieĹž nemajĂş dobre. Aj po troch rokoch po katastrofe Ĺžije pribliĹžne 267-tisĂ­c ÄžudĂ­ v provizĂłrnych domovoch.119 99 â&#x201A;Ź ' !%$ ()9#'& /6) % %'+&'*3#/)&< #;2 $'('),7&6($' % 1 !%$"' 1 !%$"'

Ponuka platĂ­ od 14.03.2014 do 20.03.2014 alebo do vypredania zĂĄsob regionpress 189x125_marec.indd 1

12. 3. 2014 11:53:51

030015

9

9 1 2 4 3 7 8

leÄ?enie napadnutĂŠ moÄžami, zabalĂ­me ho do igelitovĂ˝ch vreciek, dĂĄme do mrazniÄ?ky na 48 hodĂ­n a potom vyperieme. ZimnĂŠ obleÄ?enie, ktorĂŠ budeme uskladĹ&#x2C6;ovaĹĽ vyperieme tieĹž. Pred pranĂ­m obleÄ?enie vykefujte a vyÄ?istite aj vreckĂĄ. Pri uskladnenĂ­ chrĂĄĹ&#x2C6;te hlavne obleÄ?enie s 20% obsahom vlny, koĹžuĹĄiny a hodvĂĄb. Tieto majĂş mole najradĹĄej. Starostlivo ich zabaÄžte do vĂĄkuovĂ˝ch vriec alebo medzi ne naukladajte voĹ&#x2C6;avĂŠ vreckĂĄ levandule. A nezabudnite, obleÄ?enie z druhej a tretej kopy do skrine uĹž nepatrĂ­. Spravte niekomu radosĹĽ, darujte ho. Alebo ho predajte a moĹžno si upratovanĂ­m vlastnej skrine aj nieÄ?o zarobĂ­te. (AspoĹ&#x2C6; na Ä?istiace potreby, budete ich potrebovaĹĽ!) gazdinka Evka


06:00 Arthur a sĂşboj dvoch svetov 08:10 Ultimate Spider-man 09:05 KĂĄÄ?erovo 10:00 Ĺ ĂŠf 05:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 06:00 Ä&#x152;arodejnice v utajenĂ­ 11:00 Agentka bez minulosti 4,5 12:55 Eragon 15:20 MARKĂ?ZA V. 8/23 06:45 Legendy Chima I. 07:05 Tom a KrĂĄska a zviera 17:30 CENA JE SPRĂ VNA 18:00 NOVĂ&#x2030; BĂ?VANIE Jerry 07:25 Scooby-Doo 07:55 Kung Fu Panda I. 5/10 08:20 19:00 VEÄ˝KĂ&#x2030; NOVINY TV JOJ 20:00 Ĺ PORT 20:20 NAJLEPĹ IE POTuÄ?niaky z Madagaskaru I. 5/10 08:40 Krok za krokom VII. Ä&#x152;ASIE 20:30 X FACTOR 22:00 Scary Movie 3 Americko-kanad5/19 09:10 KrĂĄsna mimozemĹĄĹĽanka 11:10 Harry Potter a Oh- skĂĄ blĂĄznivĂĄ hororovĂĄ komĂŠdia/parĂłdia. MN 15 2003 Anna nivĂĄ Ä?aĹĄa 14:10 Daredevil 16:20 Iron Man 2 19:00 TELEVĂ?ZNE FarisovĂĄ, Charlie Sheen, Regina HallovĂĄ, Jenny McCarthyovĂĄ, NOVINY 20:00 Ĺ PORTOVĂ&#x2030; NOVINY 20:15 POÄ&#x152;ASIE 20:30 Thor Pamela AndersonovĂĄ, Jeremy Piven, Timothy Stackm, Simon AkÄ?nĂ˝ dobrodruĹžnĂ˝ ďŹ lm MN 12 (USA) 2011 22:40 Iron Man 2 Rex, Camryn ManheimovĂĄ a Ä?alĹĄĂ­. 23:50 ChudobnĂ˝ ĹženĂ­ch 01:40 Lovec prĂ­ĹĄer 03:35 Zemetrasenia 04:30 SVET ZĂ ZRAKOV 01:20 Thor 03:00 Daredevil 04:35 SmotĂĄnka 23. 3. 2014

JOJKA 

                  

Je po pråzdninåch, chrípka opäż stúpla

Vtip: - No, vy ste sa teda vyznamenali, hovorĂ­ sudca. - Susedovi ste ukradli prasa. Len hanbu robĂ­te rodine! - KdeĹže, mali ste vidieĹĽ tĂş radosĹĽ, keÄ? som ho priniesol. Bentham: â&#x20AC;&#x17E;Ä&#x152;lovek zväÄ?ĹĄuje svoje ĹĄĹĽastie takou mierou, akou ho preukazuje inĂ˝m.â&#x20AC;&#x153;  

 ! "#$%07:00 Ahoj,braÄ?ek! 07:10 Pingu 07:20 PoJEDNOTKA Ĺžiarnik Sam 07:35 Franklin 07:50 Ĺ karedĂŠ kĂĄÄ?atko 08:15 GarďŹ eld 08:30 ZĂĄzraÄ?nĂ˝ ateliĂŠr 08:55 Ĺ˝ivot rĂ˝b: Farby Ăştesu 09:20 AutosalĂłn 10:10 Ä&#x152;arovnĂŠ miesta Zeme 11:05 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minĂşt 12 13:00 ObÄ?an za dverami 13:30 Bud Bindi 14:05 Poirot: Ako sa darĂ­ tvojej zĂĄhradke? 15:00 Obchod na korze 17:10 Nikto nie je dokonalĂ˝ 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 SprĂĄvy RTVS 120:20 KolonĂĄda 21:15 PrinceznĂĄ a Rebel 23:00 KomisĂĄrka 00:40 : Poirot: Ako sa darĂ­ tvojej zĂĄhradke? 01:35 PrinceznĂĄ a Rebel 5/8 02:25 PrinceznĂĄ a Rebel 6/8

myslĂ­m si

 

 

PreÄ?o sĂş bezpeÄ?nostnĂŠ dvere SHERLOCK BalĂ­k EXCELENT

BalĂ­k PLUS

BalĂ­k VĂ?HODA

ZĽAVA -

ZĽAVA -

ZĽAVA -

300 â&#x201A;Ź*

dvere, kovanie a vloĹžka v 3. a 4. bezpeÄ?nostnej triede, vysokĂĄ ochrana proti vlĂĄmaniu

170 â&#x201A;Ź*

ĹživotnosĹĽ na celĂş generĂĄciu otestovanĂĄ skúťobĹ&#x2C6;ou, min. 200 tisĂ­c otvorenĂ­ / zatvorenĂ­

ObchodnÊ zastúpenie SHERLOCKŽ: Žiar nad Hronom, Ul. SNP 82, 0905 274 752 Žiar nad Hronom, Nåm. Matice slovenskej 15, 045/673 8588 *Akcia platí do 31. 3. 2014, viac na www.sherlock.sk

43

90 â&#x201A;Ź*

protihlukovĂĄ ochrana otestovanĂĄ skúťobĹ&#x2C6;ou, garantovanĂĄ v certifikĂĄte min. 43 decibelov

BEZPEÄ&#x152;NOSTNĂ&#x2030; DVERE

15

Igor MatoviÄ?

Zblbli nĂĄs dokonale

15-0069

TV program nedeÄža

Ak Ä?Ă­tate tento Ä?lĂĄnok eĹĄte pred sobotou veÄ?erom, hor sa voliĹĽ, ak ste uĹž nĂĄhodou voliĹĽ neboli ;o) Mnoho ÄžudĂ­ voliĹĽ nechodieva. Tvrdia, Ĺže takto vytrestajĂş zloÄ?incov politikov. HlĂşposĹĽ. VytrestajĂş len samĂ˝ch seba, lebo ich hlas sa rozdelĂ­ medzi vĹĄetkĂ˝ch a najviac pomĂ´Ĺžu vĂ­ĹĽazovi ... a politici sa smejĂş. InĂ­ voliĹĽ idĂş a â&#x20AC;&#x17E;za trest politikomâ&#x20AC;&#x153; vhodia prĂĄzdnu obĂĄlku. Aj hlas tĂ˝chto ÄžudĂ­ sa rovnako rozdelĂ­ ... a skorumpovanĂ­ politici sa smejĂş. TĂ­ poslednĂ­ tvrdia, Ĺže ich hlas aj tak nerozhodne, tak preÄ?o by sa unĂşvali. ChĂĄpem pohnĂştky vĹĄetkĂ˝ch troch skupĂ­n ÄžudĂ­. Ani jedna z tĂ˝chto ciest vĹĄak nie je sprĂĄvna. ChĂĄpem zĂşfalstvo a sklamanie zo vĹĄetkĂ˝ch tĂ˝ch skorumpovanĂ˝ch ĂşsluĹžnĂ˝ch ksichtov, zo vĹĄetkĂ˝ch tĂ˝ch nesplnenĂ˝ch sÄžubov. ChĂĄpem, Ĺže si mnohĂ­ uĹž povedali dosĹĽ. Ĺ˝ijĂş si svojim Ĺživotom a snaĹžia sa tvĂĄriĹĽ, Ĺže politika sa ich netĂ˝ka. A presne to chceli politici dosiahnuĹĽ. Oni nepotrebujĂş, aby Äžudia Ĺžili politikou, aby im ustaviÄ?ne pozerali na prsty. PotrebujĂş rezignovanĂ˝ch ÄžudĂ­, ktorĂ­ sa pred ich svinstvami hrajĂş na slepĂş babu a voliĹĽ nechodia. A ku ĹĄĹĽastiu im staÄ?ia tĂ­, ktorĂ˝ch zase ohlĂşpia natoÄžko, Ĺže do urny vloĹžia ten sprĂĄvny lĂ­stok. Ä˝udia sĂş vlastne v pasci. Politikom sa svojimi skutkami podarilo odradiĹĽ od ĂşÄ?asti na voÄžbĂĄch kritickĂş masu kritickĂ˝ch ÄžudĂ­, bez ktorej aktĂ­vnej ĂşÄ?asti de facto nie je moĹžnĂĄ zĂĄsadnĂĄ zmena k lepĹĄiemu. Bez tĂ˝chto nevoliÄ?ov snaha tĂ˝ch, ktorĂ­ ĹĄpinavĂş hru politikov s ÄžuÄ?mi Ä?Ă­tajĂş a odmietajĂş rezignovaĹĽ, nemĂĄ ĹĄancu byĹĽ korunovanĂĄ Ăşspechom. Dosiahnu len jedinĂŠ - raz nĂĄm bude vlĂĄdnuĹĽ korupcia Ä?ervenĂĄ, potom modrĂĄ a potom Ä?ierno-Ä?ervenĂĄ. Ako z toho von? MĂĄme to v rukĂĄch, ale nebude to ÄžahkĂŠ. UrÄ?ite poznĂĄte vo svojom okolĂ­ ÄžudĂ­, ktorĂ­ z rĂ´znych dĂ´vodov voliĹĽ nechodia. Stretnite sa s nimi, zavolajte im, napĂ­ĹĄte im a vysvetlite im, Ĺže prĂĄve toto chceli skorumpovanĂ­ politici dosiahnuĹĽ. Vysvetlite im, Ĺže bez ich pomoci si Slovensko nevrĂĄtime z bludnej cesty systematickĂŠho rozkrĂĄdania politikmi. Vysvetlite im, Ĺže keÄ? nie pre vĂĄs, tak nech sa premĂ´Ĺžu pre svoje deti a vnĂşÄ?atĂĄ, ktorĂŠ si nezaslúŞia ÄžahostajnosĹĽ a rezignĂĄciu svojich rodiÄ?ov. Igor MatoviÄ?


  

  

 

PIESTANSKO

 NOVOMESTSKO-MYJAVSKO  

 Redakcia: tel/fax: e-mail:

NĂĄm. Matice Slovenskej 17, Ĺ˝iar nad Hronom 045 / 672 26 16-7, 673 33 04 ziarsko@regionpress.sk vydĂĄva: regionPRESS s.r.o. Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava IÄ&#x152;O: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Inzercia: Jana Ĺ˝abenskĂĄ 0907 877 860 Adriana JanÄ?ovĂĄ 0905 915 034

DistribĂşcia: (26.500 domĂĄcnostĂ­/ďŹ riem) KaĹždĂ˝ týŞdeĹ&#x2C6;: Ĺ˝iar nad Hronom, Lutila, SlaskĂĄ, KosorĂ­n, Janova Lehota, LovÄ?ica - TrubĂ­n, LadomerskĂĄ Vieska, LovÄ?a, DolnĂĄ TrnĂĄvka, HornĂĄ Ĺ˝daĹ&#x2C6;a, Prochot, Prestavlky, HornĂĄ TrnĂĄvka, HlinĂ­k nad Hronom, LehĂ´tka pod Brehmi, Ĺ˝arnovica, Voznica, Rudno nad Hronom, Brehy, Bzenica, Vyhne, Orovnica, VeÄžkĂĄ Lehota, SklenĂŠ Teplice, Tek. Breznica, Ĺ˝upkov, JastrabĂĄ, Ĺ tiavnickĂŠ Bane, NovĂĄ BaĹ&#x2C6;a, TekovskĂĄ Breznica, HronskĂ˝ BeĹ&#x2C6;adik, Psiare, HrabiÄ?ov, OstrĂ˝ GrĂşĹ&#x2C6;, HornĂŠ HĂĄmre, StarĂĄ KremniÄ?ka, Kremnica, PitelovĂĄ, TrnavĂĄ Hora, JalnĂĄ, SlaskĂĄ, HronskĂĄ DĂşbrava, B.Ĺ tiavnica, SvätĂ˝ Anton, BanskĂĄ BelĂĄ, NevoÄžnĂŠ, IhrĂĄÄ?, DolnĂĄ Ves + v pĂĄrnom týŞdni navyĹĄe: PrenÄ?ov, BanskĂ˝ Studenec, MalĂĄ Lehota + v nepĂĄrnom týŞdni navyĹĄe: HodruĹĄa-HĂĄmre

Prosba o pomoc: V prĂ­pade, Ĺže viete o mieste, kam naĹĄe noviny nechodia, dajte nĂĄm, prosĂ­me, vedieĹĽ. Ä&#x17D;akujeme V naĹĄej redakcii si mĂ´Ĺžete zadaĹĽ inzerciu do ÄžubovoÄžnĂŠho okresu: ZĂĄpadnĂŠ Slovensko BV 83.229 Bratislavsko VĂ˝chod BZ 86.771 Bratislavsko ZĂĄpad DS 25.000 Dunajskostredsko GA 30.000 Galantsko+Ĺ aliansko HC 26.750 Hlohovecko+SereÄ?sko KM 15.000 KomĂĄrĹ&#x2C6;ansko LV 30.000 Levicko MA 25.500 Malacko NR 50.000 Nitriansko NZ 35.000 NovozĂĄmocko PK 21.000 Pezinsko PN 32.500 PieĹĄĹĽansko+NM+MY SC 25.000 Senecko SE 31.000 Senicko+Skalicko TO 38.000 TopoÄžÄ?iansko+PE+BN TN 52.000 TrenÄ?iansko+IL TT 45.500 Trnavsko ZM 18.000 Zlatomoravecko StrednĂŠ Slovensko BB 50.000 Banskobystricko+BR KY 30.000 Kysucko=CA+KM LI 35.500 Liptovsko=LM+RK LC 30.000 LuÄ?enecko+VK+PT MT 39.250 Martinsko+TR OR 38.600 Oravsko=DK+NA+TS PB 30.000 PovaĹžsko=PB+PU PD 35.000 Prievidzsko ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA ZH 26.500 Ĺ˝iarsko+ZC+BS ZA 52.000 Ĺ˝ilinsko+BY VĂ˝chodnĂŠ Slovensko BJ 27.500 Bardejovsko+SK+SP GE 25.000 Gemersko=RV+RS+RA HU 25.000 Humensko+VT+SV+ML KE 82.750 KoĹĄicko KS 22.250 KoĹĄicko okolie SL 12.000 Ä˝ubovniansko MI 30.500 Michalovsko+TV+SO PP 35.000 Popradsko+KK PO 40.000 PreĹĄovsko+SB SN 30.000 SpiĹĄsko+LE+GL

dosah na 1.500.000

domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

Rado radĂ­

â&#x20AC;&#x17E;Inzerujem podÄža toho ako mĂĄm hlboko do vreckaâ&#x20AC;&#x153; posĹĽaĹžoval sa mi raz klient. InĂ˝ sa mi raz chvĂĄlil, Ĺže tento rok dostal marketingovĂŠ vĂ˝daje na nulu. Ten druhĂ˝ dnes uĹž nepodnikĂĄ, nechal po sebe dlĹžoby a Mgr. dnes jeho ďŹ rmu vlastnĂ­ bezdomovec. Ĺ anca nieÄ?o vymĂ´cĹĽ, Radoslav takmer nulovĂĄ. Ale o tom teraz Gloznek nechcem hovoriĹĽ. Chcem sa te-

raz vrĂĄtiĹĽ k tomu poctivcovi, Ä?o mĂĄ â&#x20AC;&#x17E;hlboko do vreckaâ&#x20AC;&#x153; a poradiĹĽ mu ako sa sprĂĄvne rozhodnúż v investovanĂ­ do reklamy. Rada Ä?.1: Naberte odvahu. NiÄ? nerobenie situĂĄciu nezlepĹĄĂ­, zaÄ?nite jednoduchĂ˝m rozhodnutĂ­m, Ĺže na propagĂĄciu musia Ă­sĹĽ peniaze, tak isto ako ich platĂ­m za nĂĄjom, elektrinu. KÄžudne tieto vĂ˝daje nazvite ako nutnĂŠ zlo. StĂĄle lepĹĄie ako nedaĹĽ na propagĂĄciu vĂĄĹĄho podnikania niÄ?. Rada Ä?.2: Pri rozhodovanĂ­ dĂ´verujte svojej intuĂ­ciĂ­ a zdravĂŠmu rozumu. Neverte faloĹĄnĂ˝m prorokom. Majte uĹĄi a oÄ?i otvorenĂŠ. Ak vidĂ­te, Ĺže Äžudia okolo vĂĄs dostĂĄvajĂş do schrĂĄnky naĹĄe noviny, vaĹĄi znĂĄmi ich sledujĂş, nepotrebujete poÄ?ĂşvaĹĽ reÄ?i ostatnĂ˝ch o tom akĂ˝ sme,

alebo akĂ˝ sĂş dokonalĂ­ inĂ­. Viete si svoj nĂĄzor spraviĹĽ aj sami. Rada Ä?.3: Dajte si poradiĹĽ. Ak ste na nĂĄs vsadili a chcete s nami uzavrieĹĽ zmluvu vyvarujte sa poslednej chyby. Nehovorte nĂĄĹĄmu obchodnĂŠmu zĂĄstupcovi, Ĺže si chcete podaĹĽ iba jeden inzerĂĄt s odĂ´vodnenĂ­m, Ĺže chcete nieÄ?o vyskúťaĹĽ. Nechajte si poradiĹĽ a radĹĄej tie peniaze na jeden inzerĂĄt nechajte hlboko vo vrecku, vrĂĄĹĽte sa k prvej rade, naberte odvahu a nechajte si poradiĹĽ. Investujte radĹĄej tie istĂŠ peniaze do menĹĄieho inzerĂĄtu, ktorĂ˝ zopakujete minimĂĄlne 5 týŞdĹ&#x2C6;ov po sebe. My vĂĄs za to odmenĂ­me 50% zÄžavou. Ak mĂĄte postrehy, potrebujete poradiĹĽ, pĂ­ĹĄte na radoradi@regionpress.sk

Žiarsko 14 11  

Žiarsko 14 11

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you