Page 1

regionálne noviny

Prečítajte si lepšie noviny.2

... nájdeš, čo hľadáš

5

PARTIZÁNSKO-BÁNOVECKO

2-3

týždenne do 38 000 domácností a firiem

5

do 48h. Topoľčany

45-0080

č. 7 / 16. február 2018 / 22. ročník

45-0017

topolciansko.sk

TOPOĽČIANSKO

5

2-5 6-8

TO 18-07 STRANA - 01


Nie, nepomýlili sme sa. To v astrológii starých Číňanov sa začal nový rok. Rok Psa. To, čo sľubuje ľudstvu je však natoľko zaujímavé, že predsa len mu treba venovať aspoň zopár myšlienok. Vraj, milí čitatelia, sa v

tomto roku naučíme povedať Nie, keď už naozaj treba povedať Nie. Vraj to bude rok mnohých pozitív, mal by nás zbaviť tých, ktorí podvádzajú, kradnú, klamú, mal by nás zbaviť bezprávia a sociálnej nespravodlivosti. Nuž, je to iba „čínsky horoskop“. Ale, znie pekne, treba uznať. Dobre znie aj rada, že sa máme zbaviť falošných priateľov. Rozhodne to spravte. O nič a ani o nikoho neprídete. Tí falošní vás časom aj tak odkopnú! Zbavia sa vás ako obnosenej obuvi. Bez mihnutia oka s argumentom, že veď aj oni majú právo „žiť“.

Viac ako 20 rokov na svetovom trhu NAŠE ŠTYRI ČINNOSTI PO CELOM SVETE - INŠTALÁCIA NOVÝCH STROJOV A ZARIADENÍ PRE MONTÁŽNE LINKY - DEMONTÁŽ A PRESTAVBA ZARIADENÍ, PRESÚVANIE STROJOV S PLNÝM SERVISOM - SERVIS / FULL ON-SITE SERVIS VÝROBNÝCH LINIEK NA MIESTE - PODPORA PRE MONTÁŽ PRÁCE

POŽIADAVKY: ELEKTIKÁRI, ELEKTROMECHANICI - nemčina nutná v prípade ucelených skupín aspoň jeden so znalosťou nemčiny - vedieť samostatne riešiť problémy v súlade s firemnou stratégiou - znalosť čítania projektov, certifikát odbornej spôsobilosti, znalosť prvej pomoci - nulová tolerancia voči alkoholu, zodpovedný prístup k práci, presnosť pri práci, bezpečnosť pri práci - v prípade nutnej potreby pracovať aj cez víkend

VÝHODY PRE ZAMESTNANCOV: - slušní ľudia v tíme - nemecká pracovná zmluva v stabilnej firme - stabilná práca a stabilné podmienky, firemné autá na pracovné cesty

Hovoríme po slovensky, nemecky. Telefón: DE: 0049 174 538 69 00 E - Mail: m.valach@febo.de

SK: 0910 108 221 CZ: 00420 732 273 169

TO 18-07 STRANA - 02

Bolo by krásne očistiť svet o falošnosti, od falošných priateľov i falošných prorokov. Potrebujeme na to horoskop či čosi ešte viac? Nestačíme si my sami? Naozaj to vyzerá na rok veľkých zmien. Hoci je už pol druha mesiaca z neho za nami, sme iba na začiatku. Verme si, my všetci vzájomne, že ten rok a tie zmeny budú pre nás dobré. Za celú redakciu a všetky jej pobočky vám želám pekný týždeň. Pekný, dobrý, pokojný i nádejný. Veď Ivan Brožík sa začal nový rok. Rok Psa.

02-0001-1

Ivan Brožík

Začal sa nový rok...

Generalauftragnehmer und Komlpettdienstleister fűr Industrie und Handwerk Montagen - Demontagen - Umsetzungen kompletter Anlagen

redakčné slovo


Emócie a samota

že sa musíte cítiť osamelo. Skúste práve tento deň využiť vo svoj prospech. Na„Ako prežiť Valentína, po plánujte si nejaký príjemný program, urobte si radosť, prvý raz budem sama, doprajte si niečo, na čo ste už dlhú dobu nemali čas nechcem sa cítiť osame- a čo by vám prinieslo príjemné pocity. Nikde tiež nie je lo.“ napísané, že musíte byť sama. Stretnite sa so svojou Život nám prináša rôzne kamarátkou, vyrazte na kávu s  kolegyňou, navštívte situácie a nie vždy je mož- svoju maminu... , jednoducho skúste práve vy niekoho, né prežiť podobný sviatok na kom vám záleží, svojou spoločnosťou potešiť. Je to Mgr. Renáta po boku niekoho milova- na vás, možností je neúrekom, stačí si vybrať tú, ktorá Botková ného. To však neznamená, vám vyčarí dobrý pocit.

Čo je podľa mňa veľmi dôležité, je uvedomiť si, že aj keby ste strávili tento deň sama, nemusíte sa cítiť osamelo. Taktiež to neznamená, že to tak bude navždy. Jediná istota je, že veci sa neustále menia a život beží , a  to bohužiaľ , alebo našťastie, preto zaujmite ten správny postoj, ktorý vám energiu dodá a nezoberie. Určite poznáte citát, že „dnes strávim večer v  tej najlepšej spoločnosti - sám so sebou.“ A okrem toho, pre mnoho ľudí ide o bežný deň v týždni, možno aj to môže byť pre vás jedna z možností. Mgr. Renáta Botková psychológ

Vtip: Blondínka stojí na autobusovej zastávke a prihovára sa jej okoloidúci pán: „Slečna, ale tento autobus chodí len cez sviatky.“ „Aké šťastie, že ja mám dnes narodeniny.“

občianska riadková inzercia

auto-moto/predaj 1 auto-moto/iné 2

byty/predaj byty/prenájom domy/predaj pozemky/predaj reality/iné stavba

Kontrolór/kontrolórka kvality

– práca vhodná pre ženy, dvojzmenná prevádzka, kontrola gumených výrobkov, fyzicky nenáročná práca

Manipulant

– vodič vysokozdvižného vozíka Ponúkame: stabilné zamestnanie, príplatky za prácu na zmeny, prácu nadčas, dochádzkový bonus, zabezpečené závodné stravovanie. 100€ náborový príspevok pri splnení dohodnutých podmienok. Platnosť ponuky do konca februára.

Miesto výkonu práce – Dolné Vestenice

Nástup možný ihneď

Kontaktné údaje: tel. č.: 0907 396 600, e-mail: limpid@limpid.sk

3 4 5 6 7 8

domácnosť 9 záhrada a zverinec 10 hobby a šport 11

Spoločnosť LIMPID s. r. o. prijme do zamestnania pracovníkov na pozíciu:

131180087

psychológ radí

deťom rôzne/predaj rôzne/iné

12 13 14

hľadám prácu zoznamka

15 16

Chcete si podať inzerát? Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraTOmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP TO 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, TO zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

TO 18-07 STRANA - 03


5

7 4 9 1

8 9 2 5 3 8 1 9

2 8

7

2

8 5 3 7 9 2 1 4 7

charita

Maličká bojovníčka potrebuje pomoc

Dievčatko z Piešťan nemá ruky, zle počuje a trpí poruchou reči. Rodičia ju preto učia komunikovať pomocou očí. Percentá z daní od firiem i zamestnancov prispejú na nákup kom„Keď sa malá „Domča“ na- penzačnej pomôcky Tobii, ktorá bude Dominike pomáhať pri rodila, jej tatino písal svo- komunikácií. jim kolegom: „Je zdravá, je Špeciálny prístroj stojí 17 600 eur a mladá rodina má aj ďalšie krásna, nemá síce vyvinuté nemalé výdavky na rehabilitáciu svojej dcéry. Dvojročnej Domiručičky, ale to zvládneme, je nike po narodení diagnostikovali genetický syndróm Cornelia de Lange. Dievčatko má spomalený rast, oneskorený psychonaša prvá.“ S jeho súhlasom zverejňuje- motorický vývoj, poškodený sluch, poruchu reči a sťažené vnímanie okolia. Napriek tomu miluje hudbu i zvukové hračky. me nasledujúci text.

na rovinu

s prof. PhDr. Pavlom Mešťanom, DrSc.

... s riaditeľom Múzea židovskej kultúry v Bratislave. Naša spoločnosť musí riešiť a vyriešiť veľmi vážnu otázku (ne)znášanlivosti, rasizmu a antisemitizmu. Kto by mal byť autoritou v takejto snahe? Neznášanlivosť, rasizmus a antisemitizmus sú postoje, ktoré sú viac-menej odolné voči akýmkoľvek argumentom. Preto sa treba snažiť, aby nemali živnú pôdu vôbec „vyklíčiť“ či „zakoreniť“. Aby sme to dosiahli, je to záležitosť výchovy už od raného detstva, a teda vecou každého rodiča. V tomto zmysle sa natíska odpoveď na vašu otázku – autoritou by mal byť každý čestný, spravodlivý, humanizmus vyznávajúci rodič. Aký máte názor na povinné návštevy školskej mládeže na pamätných miestach holokaustu? Navštevovať pamätné miesta holokaustu je chvályhodná aktivita, ale bez predchádzajúcej teoretickej prípravy detí a mladých ľudí môže byť takýto „výlet“ kontraproduktívny. Preto ja vždy navrhujem, aby na podobné miesta pedagógovia vodili len študentov, ktorí na to majú vek a potrebné znalosti. O holokauste sa vie vo všeobecnosti, že v rámci konečnej otázky riešil likvidáciu židovského etnika. Ale to asi nie je celá pravda. Slovo holokaust je všeobecne zaužívané na pomenovanie tzv. konečného riešenia židovskej otázky, ktoré nacistické Nemecko implantovalo do svojej každodennej existencie formou platného zákona. To, že jeho rasistický základ sa týkal aj potierania životných práv iných národov, etník, hendikepovaných členov ľudskej spoločnosti sa spomína spravidla v  iných súvislostiach, ale žiadny seriózny akademik (či veciznalý odborník) to nikdy nikde nepoprel. Máte už úctyhodný vek, ako vnímate, že v parlamente sedia ľudia, ktorých viditeľná symbolika na verejnosti spája s nacizmom a fašizmom? To, že sa ľudia s extrémnymi „antihumánnymi“ názormi (fašisti, rasisti, xenofóbi) stali aj u nás viditeľnými (sedia napríklad v parlamente), je výsledkom demokratických princípov, ku ktorým sa Slovensko po r. 1989 prihlásilo, ale aj neriešených historických tabuizovaných tém z obdobia existencie Slovenskej republiky (1939-1945). Kombinácia týchto dvoch fenoménov v súčasnej globalizovanej Európe nie je len „vráskou“ na čele Slovenska, ale aj iných stredoeurópskych, red postkomunistických krajín.

T0 18-07 STRANA - 04

Špeciálny počítať Tobii, na ktorý je zbierka percent z daní určená, bude môcť Dominika ovládať pomocou zreničiek. Pomôcka zlepší jej kognitívne funkcie, učenie i mentálny vývoj. Zamestnanci môžu požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie do 15. februára, potom vyplniť tlačivo a poslať ho do 30. apríla na daňový úrad. Právnické a fyzické osoby môžu vyplniť údaje o prijímateľovi časti zo svojich daní v daňovom priznaní. Údaje o prijímateľovi: Úsmev pre druhých, občianske združenie. Pod Párovcami 7152/151, 921 01 Piešťany. IČO: 50 607 740. O syndróme Cornelia de Lange sa viac dočítate na geneticred kesyndromy.sk.


Pozor na dĺžku pazúrikov

Vo všeobecnosti je však lepšie psiu „manikúru“ prenechať na odborný personál veterinárnych ambulancií. Niektoré psíky majú totiž pazúre sfarbené tak, že laik ťažko odhadne, na akú vzdialenosť od konca je to iba mŕtva rohovina a kde sa už nachádza prekrvovaný nerv. Priveľmi odstrihnutý pazúr krváca a psa to bolí. Potom treba ranu ošetriť, dezinfikovať a zabrániť infekcii. Keď upravíte pazúriky na všetkých štyroch labkách, venujte ešte pozornosť takzvaným „vlčím pazúrom“, ak ich váš psík má. To sú tie vyrastajúce zboku, vyššie nad tlapkou. Aj tie red totiž treba skracovať.

psíkov, chovaných vo vnútorných priestoroch je vždy dobré venovať kontrolu a údržbe pazúrov nejakú tú hodinku – dve. Ak by ste im pazúre nestrihali, začnú sa skrucovať a môžu začať zarastať. To je pre zvieratko veľmi bolestivé a nepríjemné. Dlhé pazúre sa môžu tiež zlomiť a krvácať. To, že má psík dlhé pazúriky, spoznáte podľa toho, že pri chôdzi po dlaždiciach mu labky klepocú a často sa mu šmýka. Pre skúseného chovateľa, ktorý je vybavený kvalitnými špeciálnymi nožnicami, skrátenie pazúrikov nie je problém. A keď už sa venujete tejto činnosti, zbavte psiu tlapku ešte aj prerastených chlpov v medziprstovom priestore – tiež nožnicami.

Psom rastú pazúre rovnako ako ľuďom nechty. Niektoré psíky si pazúre obrusujú pri vychádzke, ale obrúsenie nemusí byť rovnomerné, niektoré si pazúre neobrusujú vôbec. Po zime, keď je menej behania vonku, najmä u

BIO meranie celého tela

15 €

Stavebná firma prijme lešenárov na montáž rámového lešenia. Práca dlhodobá. Nástup ihneď. Práca v PE a okolí. T: 0908 405 669, 0917 467 430

ČO DOKÁŽE ZISTIŤ: tGVOLŘOPTƃBTUBWKFEOPUMJWâDIPSHÈOPW tQPWBIVBQSÓŘJOV7ÈÝIPPDIPSFOJB bolestí, alergií, skrytých chorôb tQSÓUPNOPTƃDVE[PSPEâDIPSHBOJ[NPW tPLBNäJUFSJFÝJ[ESBWPUOÏQSPCMÏNZ bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min

Výživová poradňa

Čínska medicína MING

99-0008-1

Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať : 0905 655 392

Kompletný typizovaný žulový náhrobok na dvojhrob:

45-0009

1300 €

7 3,70 € / ks

45-0024

Rozvoz objednávok zadarmo. OD MARCA DO NOVEMBRA

SBS LAMA SK príjme strážnikov

na objekt

HYZA Topoľčany

TESÁROV STOLÁROV

do Rakúska a Nemecka MONTÁŽ MONTOVANÝCH DOMOV na SK živnosť. 7 - 12 dňové turnusy. Úkolová práca. Aj 4-členné partie (1 pracovník NJ).

Mzda od 140 €/deň JOL s.r.o. Veľký Cetín tel.: 0908 715 316 0043 676 84 66 83 15

45-0060

Kontakt: 0948 170 337

Hľadám

36-0003

Nástup IHNEĎ! POS nutný!

TO 18-07 STRANA - 05

Vtip: „Čo robí váš manžel?“ „Leží v nemocnici.“ „A na čo sa sťažuje?“ „Na nedostatok piva.“ L. N. Tolstoj: „Šťastný je ten, kto našiel šťastie v rodine.“

zdravie

MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA Strava nech je tvojim liekom 131180066

veterinár radí

(Hippokrates 6.st.p.n.l.) Úprava stravy dokáže predchádzať ochoreniam, vyliečiť z existujúcich zdravotných ťažkostí. Máme dostupné potraviny zo všetkých kútov sveta a v akomkoľvek množstve, môžeme si vyberať tie, ktoré sú najzdravšie. Dodržiavať stravovacie rady lekárov sa zdá ťažké, až nemožné. V ambulancii sa často stretávam s názorom, že iba „nezdravé“ je chutné. Nie je to tak. Tí, ktorí sa začali stravovať zdravšie, to opakovane potvrdzujú. Treba iba chcieť. Platí, že za posledných 30 rokov konzumujeme o 30 percent viac potravy, ako by sme mali. Narastá obezita. Navyše priemerne vydáme o 30 percent energie v každodennom živote menej ako naše telo vyžaduje. S obezitou, nedostatkom pohybu a stavom prostredia sa objavujú civilizačné ochorenia – choroby srdca, metabolické ochorenia, onkologické diagnózy. Moderná medicína vie liečiť veľa ochorení. Bežne ale pacienti s civilizačnými ochoreniami jedia 5-15 tabliet denne. Pýtajú sa, ktoré by sa dali zredukovať. Ak človek trpí vysokým krvným tlakom, vysokou hladinou cholesterolu, bolesťami na hrudníku, cukrovkou, bolesťami kĺbov, tak žiadne, ak nezmení svoje stravovanie. Takže veľa má každý vo svojich rukách. Až 80 percent všetkých chronických chorôb závisí od toho, čo človek skonzumuje. Platí, že telo nie je odpadkový kôš. Aké jedlo do seba prijíma, priamo ovplyvňuje kvalitu zdravia každého a vznik a rozvoj ochorení. Preto by sme mali poznať zloženie potravy. Človek nemusí byť biochemikom, aby vedel, že denne zjesť keksík alebo čokoládu je nesprávne. Ani mať klobásu každý deň na tanieri. Najjednoduchším ukazovateľom či je strava správna, je hmotnosť. Ak má človek nadváhu, alebo obezitu, stáva sa okamžite pacientom s rizikom mnohých ochorení. Každý však má v rukách nástroj, ako predísť civilizačným ochoreniam. Zmenu stravy sú ľudia ochotní zväčša dodržiavať iba na krátky čas, kým ustúpia najhlavnejšie príznaky, dlhodobo vydržať dokáže iba málo ľudí. V ambulancii mi často pacienti hovoria, že vždy odchádzajú z  vyšetrenia plní predsavzatí a  miera ich dodržiavania sa znižuje dobou uplynutou od návštevy. Znova začnú byť prísnejší až pred nasledujúcou kontrolou. A to je škoda. Správne spôsoby stravovania sú behy na dlhé trate, je to celoživotná snaha. Má byť dlhodobá, ešte lepšie trvalá. Má byť aj zábavou, z ktorej má byť človek radosť. Aj malé zlepšenie dokáže viesť k víťazstvám v podobe zdravia. MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA


osobnosti regiónov

Jozef Miloslav Hurban Venujme, prosím, pozornosť niekoľkým riadkom osobnosti, ktorá právom dominuje našim dejinám. Prvý predseda Slovenskej národnej rady, slovenský spisovateľ, novinár, politik a organizátor kultúrneho

kultúra Ivan Brožík

tip na výlet

Najskôr učebnicové vysvetlenie - lužný les alebo luh je podmáčaný les s vysokou hladinou podzemnej vody a s pravidelným záplavovým cyklom. Tento kedysi bežný biotop žiaľ mizne s rastúcou regulovateľnosťou vodných

Šanca pre Pustý hrad Dobrá správa pre všetkých milovníkov historických artefaktov - Pustý hrad nad Zvolenom bol zaradený do zoznamu národných kultúrnych pamiatok, ktoré si prioritne vyžadujú ochranu a obnovu vzhľadom na ich stav. Zoznam vznikol v spolupráci Pamiatkového úradu SR, Ministerstva kultúry SR a samosprávnymi krajmi v roku 2012 a začiatkom tohto roka bola zverejnená jeho druhá aktualizácia. Podľa hovorkyne Mestského úradu vo Zvolene Evy Ježovičovej, hrad sa teraz radí medzi také pamiatky ako Červený Kameň, Betliar alebo Lietava, ktorým toto zaradenie do zoznamu umožňuje žiadať financie z dôležitých fondov. Okrem Pustého hradu zoznam obsahuje v regióne napríklad aj opevnenie Banskej Bystrice, kostolíky v Čeríne alebo v Ponikách, pamiatky v Banskej Štiavnici či Kremnici. „Minulý rok zo zoznamu vypadli Haličský či Vígľašský zámok, ktoré už prešli rozsiahlou rekonštrukciou,“ pripomenula. „Pustý hrad patrí medzi najstaršie, najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie objekty hradnej architektúry na Slovensku. Nachádza sa tu najväčšia cisterna na vodu v rámci hradov na Slovensku, veža na Dolnom hrade patrí medzi najväčšie rezidenčné stavby v regióne,“ informoval archeológ Ján Beljak. „Sústavný výskum na Pustom hrade prebieha od roku 1992. Mesto ho podporuje od samého začiatku,“ pripomína primátorka Zvolena Lenka Balkovičová. „Hrad si vyžaduje nepretržité stavebno-konzervačné práce, aby bol bezpečný a atraktívny pre návštevníkov,“ potvrdil archeológ. Mesto Zvolen každoročne úspešne žiada financie na obnovu hradu z rôznych grantov, zaradenie do zoznamu mu umožní žiadať o vyššie čiastky. „Udelený status nám umožní zapájať sa do grantových schém, do ktorých sme doteraz nemali prístup, napríklad podprogram Ministerstva kultúry SR, nórskych fondov,“ vysvetlil Ján Beljak. „Na hrade tak budeme môcť v budúcnosti realizovať aj práce, ktoré sú vysoko špecializované, a teda aj finančne náročnejšie,“dodal. Mesto má v súčasnosti pripravené projekty, ktoré vychádzajú z komplexnej architektonicko-urbanistickej koncepcie areálu schválenej Krajským pamiatkovým úradom. Niektoré projektové dokumentácie bude potrebné ešte dopracovať. „V najbližšom období by sme chceli realizovať projekt sanácie, reštaurovania a prezentácie palácového traktu Horného Pustého hradu, ktorý počíta aj s prestrešením paláca. Vznikol by tak jedinečný priestor pre výstavy a rôzne prednášky, ktorý na Pustom hrade chýba,“ doplnil TA SR + red Ján Beljak.

Pozvánka do lužných lesov

života slovenského národného hnutia, evanjelický kňaz a vedúca osobnosť slovenského povstania 1848 – 1849. Pôvodne stúpenec Jána Kollára, neskôr Ľudovíta Štúra – to všetko bol Jozef Miloslav Hurban. Narodil sa 19. marca 1817 v Beckove a zomrel 21. februára 1888 v Hlbokom. Na večnú pamiatku je po ňom pomenovaná planétka (3730) Hurban. Do národnobuditeľskej, literárnej a kultúrno-organizačnej činnosti sa zapojil v roku 1835. Spolu s Ľudovítom Štúrom, ktorý na neho osobne vplýval, sa stal najaktívnejším členom Společnosti česko-slovanskej a neskôr po jej zrušení

i Ústavu reči a literatúry československej. 24. apríla 1836 sa zúčastnil stretnutia štúrovskej mládeže na Devíne, kde prijal slovanské meno Miloslav. V rokoch 1837 – 1840 bol aktívnym členom tajného spolku Vzájomnosť. V roku 1837 vystúpil s tézou o kmeňovej svojbytnosti Slovákov, v roku 1839 podnikol cestu do českých krajín. Za jeho pôsobenia v Brezovej pod Bradlom a Hlbokom sa stal podjavorinský kraj centrom národnooslobodzovacieho hnutia a taktiež centrom jeho boja proti feudalizmu, útlaku zo strany Maďarov či boja za spoločenskú emancipáciu Slored vákov.

tokov. Na Slovensku sa lužné lesy nachádzajú pozdĺž riek Dunaj, Morava, Váh, Hron, Latorica či Bodrog. Nuž a práve v týchto lokalitách sa zo zeme začína v tomto období tlačiť medvedí cesnak. Takže cieľ pre rodinný výlet je daný, teraz si vysvetlime prečo práve medvedí cesnak. Je to jeden z úplne prvých zdrojov prírodných a ešte predjarných vitamínov a iných dôležitých látok v roku pre ľudský organizmus. Obvykle začína rásť skoro na jar, v niektorých prípadoch už vo februári. Následne rastie a kvitne až do konca mája. Po odkvete jeho listy a stonka zhnijú a stanú sa súčasťou pôdy.

Ide o zelenú prízemnú bylinu, väčšinou sa vyskytuje húfne a pokrýva veľké plochy v lese. Dosahuje výšku 10-45 cm. Široké zelené listy sú 10-12 cm dlhé a 2-5 cm široké. Má typickú cesnakovú vôňu. Staršie a väčšie listy cesnaku bývajú horké, preto sa pri zbere sústreďte na mladé lístky, ktoré sú bohatšie na vitamíny a chuťovo príťažlivejšie. Pri zbere cesnaku si treba dať pozor, aby ste si ho nepomýlili s jedovatou konvalinkou. Nepozornejší ľudia si často mýlia listy mladej konvalinky s medvedím cesnakom. Ak si nie ste istý, overte si rastlinku čuchom – typická vôňa vám zaručene pomôže pri jeho identifikácii. red

počin týždňa

Málo rečí, veľa činov

osobnej hygieny, ktoré bude slúžiť na zabezpečenie nevyhnutnej osobnej hygieny pre ľudí bez prístrešia, ťažko Výstavba komunitného zdravotne postihnutých a ľudí v dôchodkovom veku. Jeho centra (KC) v michalovskej kapacita zatiaľ nie je schválená, Úrad verejného zdravotosade Angi mlyn je vo finál- níctva SR tak urobí po obhliadke budovy. Stavia sa s prednej fáze. Ukončenie staveb- pokladanou kapacitou do 30 klientov. ných prác predpokladajú už V komunitnom centre budú pracovať podľa hovorkyne v tomto mesiaci. Informova- traja zamestnanci. Poskytovať budú viaceré služby, medzi la o tom hovorkyňa radnice ne patrí základné sociálne poradenstvo, prevencia sociálIveta Palečková. no-patologických javov, podpora začleňovania klientov do Súčasťou KC je aj stredisko existujúcich sociálnych sietí, štruktúr, služieb a inštitúcií či

pomoc pri efektívnom riešení sporov a konfliktov v komunite. Ich pracovnou náplňou bude tiež podpora záujmovej činnosti a zmysluplného trávenia voľného času, vzdelávania detí a mládeže, ale aj iniciatív obyvateľov v oblasti zdravého a čistého životného prostredia, tiež realizácia zdravotnej osvety či osvety v oblasti plánovaného rodičovstva. Pomáhať budú obyvateľom komunity v oblasti bývania a zvyšovania zodpovednosti zaň, poskytovať budú tiež služby podpory pre zvyšovanie zamestnateľnosti a zamestnaTA SR + red nosti, vrátane základného poradenstva.

svet knihy

Esej najcitovanejšieho autora

doterajšia história je históriou európskej pýchy. Základnou príčinou, prečo sa svet dostal tam kde je, je skutočnosť, že človek je jediné stvorenie, ktoré odmieta byť tým, čím je. Jeho dielo sa teda zaoberá revoltou ako odpoveďou človeka na skutočnosť, ktorá ho obklopuje, dusí a pohlcuje. Je to náčrt dejín a foriem revolty ako toho jediného a posledného, čo človeku ostáva v konfrontácii so skutočnosťou, ktorú nemôžeme prijať, zmeniť, ani sa s ňou zmieriť. V súčasnom období, keď je spoločnosť rečou vulkanológov v stave, keď nikto nevie, kedy dôjde k erupcii, je Camusova esej red mimoriadne zaujímavým čítaním.

gazdinka radí

toho, aby sa človek stal vrahom. O tom všetko sa v nej dočítate. Keď Camusovi vyšla jeho filozofická esej prvý raz, znamenala definitívny rozkol s J. P. Sartrom a jeho žiakmi a epigónmi z raAlbert Camus je meno milov- dov francúzskych ľavicových intelektuálov. Najviac ich pravdeníkov citátov. Albert Camus: podobne popudil Camusov pokus očistiť revoltu od krvavého Človek revoltujúci je názov tieňa, ktorý ju v dejinách vždy sprevádzal, pomocou kompromiúžasnej knižky, ktorú vo svojej su a hľadaním strednej cesty medzi extrémami. podstate tvorí jedna jediná Camusove dielo sa zaoberá cestou európskej civilizácie, ktorá viedla k dvom najvražednejším vojnám v histórii ľudstva Camusova esej z roku 1951. Ako sa búriť voči moci, ako a najtotalitnejším ideológiám, v ktorých masové vraždenie a revoltovať, ako meniť svet bez totálne zotročenie sa stali základnou dejinnou realitou. Celá

Starostlivosť o obuv v zime ...

Mokré topánky nedávame do skrine. Najprv ich vypcháme novinami a necháme vyschnúť pri izbovej teplote. Ideálne je ich napnúť tzv. napínačmi z vnútra topánky. Nikdy nedávame topánky k tepelnému zdroju. Takto vyčistené topánky sa budú lámať a stvrdnú. Pred každým čistením topánok treba najskôr odstrániť hrubú špinu a potom ich treba vyčistiť vlhkou handrou. Takto pripravené topánky môžeme nakrémovať (keď sú topánky vlhké,

svet múzeí

Mať tak o koliesko viac Múzeum mincí a medailí v Kremnici pripravilo multimediálnu výstavu otca a syna Ivana a Dávida Popovičovcov Mať tak o koliesko viac!, ktorá vznikla podľa rovnomenného animovaného seriálu a knihy pre deti.

rekreačný šport

Čo tak raz už konečne začať... Viacerí si povieme, že pohybu máme naozaj dosť. Štveme sa do práce, z práce, utekáme navlak, ponáhľame sa, v robote sa nachodíme a nastojíme. Ibaže to nie je pohyb. Teda taký druh pohybu, ktorý nášmu organizmu prospeje.

krém lepšie vsiakne do kože). Po 30 minútach ich vyleštite s mäkkou handričkou, prípadne nylonovými pančucháčmi. Ak chceme aby sa topánky leskli, tak ich môžeme pretrieť banánovou šupou (vnútornou stranou). Topánky z hladkej kože vyčistíme tiež mäkkou vlhkou handričkou a neutrálnym mydlom. Čistenie soľných máp - ak nepomôže vlhká handrička tak si zarobte ocot s vodou (pomere 50:50). Mäkkou tkaninou nanášame octovú vodu a fľaky určite odstránime. Po vyschnutí nezabudnite topánky poriadne nakrémovať. Semišové topánky sú na údržbu náročné. Škvrny sa ľahko odstránia hubkou namočenou do mydlovej vody. Čím menej

vody a viac peny, tým lepšie. Alebo použite suchú penu na koberce. Zaschnuté blato odstráňte gumovou alebo krepovou kefou. Kožené topánky a kožené vložky do topánok treba ošetrovať špeciálnym olejom určeným na tento druh topánok. Predídete lámavosti kože. V tomto prípade je však vhodná aj klasická indulona. Impregnácia je dôležitá na kožené aj semišové topánky. Impregnačný sprej použite pred prvým použitím. A aby nám čisté topánky nepáchli, tak ich raz za čas si vysypte kuchynskou soľou a nechajte ju tam celú noc. gazdinka Evka

Podľa útlej knižky o vynálezoch 20. storočia od Ivana Popoviča, vydanej v roku 2001, vytvorili a nakrútili Dávid a Ivan Popovičovci v koprodukcii s RTVS 52-dielny animovaný seriál, ktorý vznikal v rokoch 2002 až 2015. Je to najrozsiahlejšie dielo v novodobých dejinách slovenského animovaného filmu. Projekt sa stal úspešným aj v zahraničí, okrem domácich ocenení seriál bodoval na medzinárodných festivaloch v Mníchove, Toronte, Soule a Amsterdame. „Veselý animovaný seriál mapuje vážne vynálezy 20. storočia, ktoré používame s takou samozrejmosťou, ako keby

tu boli odjakživa. Patria k nim žiarovka, telefón, guľôčkové pero, vysávač, mrakodrap, padák, ale aj počítač, platobná karta či kalkulačka a mnoho ďalších. Seriál sa drží faktov, no nechýba mu humor a nadhľad,“ vysvetlila garantka výstavy Janka Kolláriková. Súčasťou výstavy je aj 13 dielov rovnomenného televízneho seriálu upravených špeciálne pre výstavu do troch vysielacích blokov. Celý projekt je orientovaný rodinne. Zámerom je, aby sa deti pýtali, a aby im rodičia odpovedali. Aby okrem zábavy a poučenia aj spolu komunikovali. Ak si naplánujete výlet s deťmi do Kremnice, zastavte sa! red

Dokonca, najmä tí mladší, mávnu rukou, „veď ja chodím do fitka“. Je to lepšie, ako sa nehýbať vôbec, ale... Z hľadiska komplexných účinkov, najmä na psychiku, je oveľa príjemnejšie behať v lese alebo v parku ako vo fitnescentre. Športovanie vonku má úplne inú kvalitu. Prináša ľuďom väčšiu radosť, hlboké zážitky a rýchlejšie ubehne. Chôdza či beh nám prospievajú preto, že ovplyvňujú kostnú hmotu, pôsobia preventívne aj liečebne pri rednutí kostí, osteoporóze. Takýto pohyb je najdôležitejší do puberty. Mechanické namáhanie kostí je stimulom k tomu, aby hustli a pevneli. Deti, najmä dievčatá by si mali do obdobia do-

spelosti vybudovať pravidelným pohybom čo najkvalitnejšiu kostnú hmotu, aby sa v starobe, príp. po menopauze vyhli kritickému zhoršeniu pevnosti kostí. Bicyklovanie aj in-line korčuľovanie vo voľnej prírode je zas vhodnejšie pre dospelého človeka, ktorému už záleží na čo najdlhšie funkčných zdravých kĺboch. Nezaťažuje a neopotrebúva ich tak, ako pri behaní. Pre niekoho, kto má artrózu, je in-line korčuľovanie určite vhodnejšie ako chôdza. Starším ľuďom pravidelný pohyb zlepšuje motoriku, je vlastne tréningom proti niekedy nepochopiteľným pádom a red následným zlomeninám.

TO 18-07 STRANA - 06


Umývanie auta je celá veda

mývareň. Tá taká automatická, bez ľudského zásahu, však nebude to pravé orechové. Je tu aj riziko poškodenia laku, predovšetkým vtedy, ak je voPrvé slnečné lúče, teploty zidlo priveľmi znečistené. Ani predumytie nemusí odstrániť nad nulou a už nás to ťahá prach a hrubšie nečistoty, ktoré v kombinácii s kefami fungujú vyumývať naše auto naozaj ako spoľahlivý brúsny papier. Využite radšej tzv. wapku alebo „od gruntu“. Veď po zime je čo špecializovanú ručnú umyváreň. umývať a platí to aj trojnásob- Existuje aj domáce umývanie – hadica, kýbel, šampón, špongia ne, ak súčasťou našich ciest je a ešte pred tým vysávač. Nie je to však celkom spoľahlivé, ak na vysávači nemáte špeciálštvornohý chlpáč. Prvé, čo je po ruke, je autou- ne nástavce na čistenie auta od chlpov. A stará špongia z kúpeľPREDÁM A DOVEZIEM

sociálna poradňa

Vzduchovky Kandar B3

sliepky, mládky 12-22 týž., brojlerové kuriatka

Vyveslovali pre Sýriu

1-14 dňové alebo 1 - 2,5 kg,

Rodičia a ošetrovné detí

Zamýšľate sa niekedy nad tým, na čom je postavená dnešná spoločnosť? Prečo je syndróm vyhorenia takým častým javom a prečo hltáme tabletky na depresiu v kvantách? Jednou z hlavných príčin je stres vyvolaný neustálymi požiadavkami na podávanie výkonu. Výkonu v práci, doma ako partner/otec/matka, či v spoločenskej oblasti. Je to častokrát až neúnosný tlak, ktorý sa následne prejaví totálnym vyčerpaním, ba až fyzickými ťažkosťami. V súlade so sebou samým - Uvedomme si, že tu nie sme preto, aby sme plnili predstavy druhých, ale preto, aby sme naplnili náš potenciál. Aby činnosti, ktorým venujeme našu pozornosť neboli len bezhlavým plnením úloh alebo generátorom peňazí, ale aby nám prinášali spokojnosť a súlad so sebou samým. Pokiaľ ten chýba, nastáva stres, ktorý sa prejavuje psychickými i fyzickými ťažkosťami. Signály nadmerného stresu a vyhorenia: ° dlhodobo zlá nálada ° vyčerpanosť a únava ° strata radosti ° strata motivácie ° strata zmyslu života ° zanedbávanie rodiny a priateľov ° migrény °bolesti chrbtice Čo s tým? Šport - výborný spôsob ako vybiť negatívne emócie, vyčistiť myseľ a načerpať zdravú energiu. Navyše posilníte svoje telo a imunitu. Nie nadarmo sa vraví „V zdravom tele, zdravý duch“. Počúvajte sa a vyberte si šport, ktorý vám najviac vyhovuje. Niekto sa potrebuje z emócii „vytrieskať“, niekto vybehať, niekto naopak potrebuje pokojné a pomalé pohyby. Umenie - umenie v nás otvára emócie a necháva racionálnu zložku odpočívať. Meditácia - veľmi dobrý pomocník pri nervovom vypätí. Pokiaľ ste meditáciu ešte neskúsili alebo praktikujete len krátko, je normálne, že vám budú myšlienky „lietať“. Nenechajte sa odradiť a myšlienky nechajte sebou len preplávať, nezachytávajte ich. Pravidelným tréningom a kultiváciou mysli im prestanete prikladať takú veľkú váhu a budete ich lepšie kontrolovať. Pamätajte, vy ste pánom svojej mysle, nie ona vaším. „Hodinka pre mňa“ - aj keď máte povinností vyše hlavy, nezabúdajte na seba. Čas, ktorý si na seba vyhradíte je investíciou do vás samotných. Nájdite si pre seba aspoň hodinku času. Choďte na masáž, kaderníkovi, uvarte si dobré jedlo, stretnite sa s kamarátmi, kúpte si niečo pekné na seba, prečítajte si knihu, pozrite si dobrý film...alebo si len vyložte si nohy a doprajte si šlofíka. Máte otázky? Zastihnete ma na e-mailovej adrese alena@inspirativnezeny.sk. Teším sa na Vaše spätné väzby. Mgr. Alena Kručayová, koučka

Chrípková epidémia zatvára na Slovensku čoraz viac školských i predškolských zariadení. Veľké percento ich žiakov je choré, musí zostať v domácej opatere rodičov. V súvislosti s rozšíreným chrípkovým ochorením na Slovensku Sociálna poisťovňa pripomína rodičom, ktorí potrebujú zostať doma s chorým dieťaťom, ako treba postupovať pri žiadosti o dávku - ošetrovné. Vzhľadom na to, že ide o nemocenskú dávku, o ošetrovné žiada rodič, ktorému trvá nemocenské poistenie, príp. mu plynie ochranná lehota po jeho zániku (spravidla sedem dní). Urobí tak podaním I. dielu Žiadosti o ošetrovné, ktoré vystaví lekár-pediater. Tento I. diel žiadosti treba odoslať najlepšie ihneď po vystavení do Sociálnej poisťovne (zamestnanec v zásade podľa sídla zamestnávateľa, SZČO a dobrovoľne poistená osoba podľa miesta trvalého bydliska), a to buď priamo, alebo ak ide o zamestnanca, prostredníctvom svojho zamestnávateľa, ktorý ho pred odovzdaním potvrdí. Rovnako potvrdenie o skončení osobného a celodenného ošetrovania – II. diel tohto tlačiva – treba zaslať čo najskôr príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Nárok na ošetrovné trvá najviac 10 kalendárnych dní, samotná potreba ošetrovania (ale už bez nároku na dávku ošetrovné zo Sociálnej poisťovne) môže trvať aj dlhšie. Pri chorobe dieťaťa si nárok na ošetrovné môže uplatniť vždy len jeden rodič, rodičia sa nemôžu pri dieťati vystriedať. Všeobecne totiž platí, že nárok na ošetrovné vzniká v tom istom prípade (pri tej istej osobe a rovnakom ochorení) len raz a len jednému poistencovi. Ak dieťa vyzdravie a neskôr znovu ochorie, t.j. nepôjde o ten istý prípad, nárok na ošetrovné vznikne, aj keby to bolo v tom istom mesiaci. Zákon o sociálnom poistení neuvádza, koľko dní musí byť medzi jednotlivými dávkami ošetrovného a ani koľkokrát do mesiaca môže byť ošetrovné poskytnuté, avšak vždy musí ísť o nové ochorenie alebo o inú diagnózu. Ošetrovné sa vypláca od prvého dňa potreby ošetrovania, najdlhšie do desiateho dňa. Zdroj: SP

jačmeň, kukuricu, ovos, pšenicu, slnečnicu, zmesky, šrot

0904 481 220

PÔŽIČKY (stačí prezvoniť)

www.pozickyimpresia.sk

31.90 €

26%

1-dňový poznávací zájazd. Návšteva zámku Deutschkreutz, hradu Lockenhaus (tento hrad je považovaný za jeden z najkrajších hradov v celom Rakúsku). Presun do mesta Sárvár, kde grófka podľa legendy zabila najviac svojich obetí. Termín: 2.6.2018

aj pre ženy na MD, živnostníkov, dôchodcov a opatrovateľky

Zámok Mikulov a slávnosti mandlí a vína v Hustopeče Teraz len za

27,90 €

19,90 €

29%

1-dňový poznávací zájazd. Prechádzka po historickom centre Mikulova - Sgrafitový dom U rytierov, Dietrichsteinská hrobka v bývalom kostole Sv. Anny na hlavnom námestí. Presun do mesta Hustopeče, kde sa konajú slávnosti mandlí a vína. Termín: 24.03.2018

Výstava veteránov Oldtimer Show 2018 s prehliadkou Budapešti Teraz len za

29,90 €

22,90 €

24%

Výstava orchideí a tilandsií Teraz len za

25 €

D O M SENIOROV

17,50 €

Trnava

Kontakt: 0948 402 004 Poskytujeme: vhodné platové podmienky ubytovanie, strava

30%

1-dňový zájazd do Viedne na medzinárodnú výstavu orchideí a tilandsií s CK Trip. Doprava: autobusová Termín zájazdu: 24.02. 2018

• OPATROVATEĽKA • ZDRAVOTNÝ ASISTENT • ZDRAVOTNÁ SESTRA

89,- €

-39% Kaliber: 4,5mm a 5,5mm Úsťová rýchlosť diaboly - 240 m/s (860 km/h) Hmotnosť: 3,3 kg

nová cena

54,90 € Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Overal pre psa

na pôvodná ce

26,99 €

-82% Maskáčový zimný overal pre psa s kapucňou, zapínanie na cvoky. Veľkosti L, XL, XXL.

nová cena

1-dňový poznávací zájazd. Návšteva Historického parku železníc, najväčšieho festivalu veteránov v strednej a východnej Európe. Prehliadka mesta so sprievodcom – hradné návršie, chrám kráľa Mateja, Rybárska baša, Bazilika svätého Štefana, Parlament.

Ponuka práce:

na pôvodná ce

Teraz len za

23,90 €

v bez poplatko

ໄ 0903 625 926

Za tajomstvami krvavej grófky Báthory

59-0016

Naučme sa oddychovať

husi, kačky, husokačky, morky, kalimero

24-0012

inšpiratívne ženy

ne je hotová pohroma. Jej veľké oká udržia aj malé kamienky a poškodenie laku auta bude nezvratné. Na začiatku je potrebné auto dôkladne opláchnuť od hrubých nečistôt, vyhýbajte sa však príliš silnému prúdu vody. Priveľký tlak môže spolu s prachom a nečistotami lak poškodiť. Zvoľte radšej stredný alebo mierny prúd a týka sa to wapky aj záhradnej hadice. Špeciálna autokozmetika možno stojí viac, ale oplatí sa. Či už na lak, sklá, disky kolies, alebo gumové a plastové časti. Pracujte systematicky: začnite strechou a postupne sa prepracúvajte nižšie. Auto vysušte mikrovláknom (umelou jelenicou) a red ak máte čas, obnovte ochrannú voskovú vrstvu.

www.megazlava.sk 63-0048

auto moto

Čo je MegaZľava.sk? Webová služba alebo zľavový portál, kde si môžete kúpiť každý deň nový tovar alebo služby za výhodné ceny. Zaujala Vás zľava? Chcete na MegaZľava.sk nakúpiť a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (Po – Pia od 9.00 do 17.00 hod.) a poradíme Vám, ako nakupovať.

4,99 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Baterka a bejzbalka v jednom na pôvodná ce

39,99 €

-68% Hliníková LED POLICE baterka. Vodevzdorná, prachuvzdorná, energeticky úsporná so zabudovaným kompasom. Maximálny jas: 240 Lumenov.

nová cena

12,99 € Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Zikon baterka

na pôvodná ce

15,99 €

-45% Špeciálna dobíjacia baterka v štýle policajných zásahových jednotiek SWAT. Funkcia nastaviteľný zoom - kde si regulujete dosah svitu lúča až do 200 metrov.

nová cena

8,90 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

TO 18-07 STRANA - 07


Ä?Ă­slo 7 / 16. februĂĄr 2018

zadarmo do poťtových schrånok v råmci celej SR

2018

OPERĂ TOR/KY VĂ?ROBY

MALIAR/LAKĂ?RNĂ?K,

CNC-SÚSTRUŽN�K/FRÉZAR,

UB BYTOVANIE B YTOV YT TOV O AN NIE IE,, DOPR DOPR DO PRAV PRA AV AV VA, A ST A, STRA TRA RAVA AVA VA

2018

ELEKTRIKĂ R, MECHANIK,

2018

VODIÄŒ KAMIĂ“NU, ZVĂ RAÄŒ,

OPERĂ TOR OPERĂ TOR

09449 3300 094 09 00 345 45

INĹ TALATÉR, ZĂ MOÄŒNĂ?K, VODIÄŒ VYSOKOZDVIĹ˝NÉHO VOZĂ?KA

61_0028

na zamestnanie v Nemecku

2018

PracovnĂĄ ponuka

PRIJMEME PRACOVNĂ?KOV

 (PRĂ CA V ELEKTROVĂ?ROBE)

ELEKTRIKĂ ROV 

www.weiderer-personal.de

bewerber@weiderer-personal.de

34-0046

Graflingerstr. 20 94469 Deggendorf

bewerber@weiderer-personal.de Tel.: +49 991 / 27 00 50 - 26

34-0028

2018

Weiderer Personaldienste GmbH

TO 18-07 STRANA 08

0905 867 172 0917 650 018

85_0092

TPP - brigĂĄda 

2018

2018

2018

Pre naĹĄich zamestnancov ponĂşkame: 1. NemeckĂş pracovnĂş zmluvu na neurÄ?itĂ˝ Ä?as vrĂĄtane nemeckĂŠho poistenia a pripoistenia 2. PravidelnĂş vĂ˝platu mzdy vrĂĄtane moĹžnosti zĂĄloh 3. Ubytovanie a pomoc s prekladmi na Ăşradoch 4. Pomoc pri daĹˆovom priznanĂ­ 5. PrĂ­spevky na Vianoce a na letnĂş dovolenku 6. MoĹžnosĹĽ dlhodobej spoluprĂĄce 7. NĂĄrok na nemeckĂŠ prĂ­davky 8. NĂĄrok na pracovnĂŠ obleÄ?enie a obuv zadarmo 9. Dopravu do Nemecka hradĂ­me 10. NemocenskĂ˝ bonus aĹž do výťky 600 â‚Ź za rok

Topolciansko 18-07  

Topolciansko 18-07

Topolciansko 18-07  

Topolciansko 18-07

Advertisement