Page 1

regionálne noviny

Prečítajte si lepšie noviny.2

... nájdeš, čo hľadáš

5

PARTIZÁNSKO-BÁNOVECKO

5

týždenne do 38 000 domácností a firiem

PÔŽIČKY

0917 181 678 Pracujem ako viazaný finančný agent pre PROFI CREDIT Slovakia

45-0006

č. 02 / 13. január 2017 / 21. ročník

6 59-12-1

topolciansko.sk

TOPOĽČIANSKO

2-6

3 2-6 6-8

TO 17-02 STRANA - 01


redakÄ?nĂŠ slovo

Ivan BroŞík

NeÄ?akajme na vĂ˝zvy DobrĂ˝ deĹˆ vĂĄĹženĂ­ naĹĄi Ä?itatelia a zĂĄroveĹˆ aj dobrĂ˝ rok 2017! Opäż sme tu s naĹĄimi a dĂşfame, Ĺže aj pre mnohĂ˝ch z  vĂĄs – vaĹĄimi novinami. KeÄ? sa tvorili, Slovensko zvierala ÄžadovĂĄ vlna a ako sa zdĂĄ, riadna zima bude eĹĄte zopĂĄr týŞdĹˆov trvaĹĽ. VatikĂĄn otvoril Ăştulky pre

celodennĂş prevĂĄdzku. U nĂĄs sme eĹĄte len na zaÄ?iatku otvĂĄrania naĹĄich duĹĄĂ­. Vonku mrznĂş Äžudia bez strechy nad hlavou rovnako ako zvieratkĂĄ v útulkoch Ä?i vo voÄžnej prĂ­rode. NeÄ?akajme na vĂ˝zvy charitatĂ­vnych organizĂĄciĂ­, poupratujme si v domovoch i v srdciach a darujme to, Ä?o mĂ´Ĺže ohriaĹĽ, zatepliĹĽ, pomĂ´cĹĽ preĹžiĹĽ. CharitatĂ­vnym organizĂĄciĂĄm, Ăştulkom, ĹživĂ˝m tvorom v nĂşdzi. VeÄ? vĹĄetci sme „BoĹžie deti“. NeÄ?akajme v tomto roku ani na inĂŠ vĂ˝zvy a aktĂ­vne sa podieÄžajme na kontrole toho, ako sa u nĂĄs spravuje nĂĄĹĄ ĹĄtĂĄt. PretoĹže nikomu inĂŠmu, nech si niektorĂ­ jedinci myslia Ä?okoÄžvek, nepatrĂ­. Ĺ tĂĄt nie je sĂşkromnĂŠ vlastnĂ­ctvo prĂĄve tak, ako

naĹĄe zdravie Ä?i vzdelanie. Je Ä?as na vĂ˝menu tĂ˝ch politikov, ktorĂ­ si to myslia a podÄža toho tak vo vĂ˝kone nami zverenej moci svojvoÄžne a arogantne konajĂş smejĂşc sa nĂĄm do tvĂĄrĂ­. NeÄ?akajme na vĂ˝zvy, Ĺže to spravĂ­ niekto za nĂĄs. Bez naĹĄej aktivity moĹžno zomrie niekoÄžko bezdomovcov, moĹžno uhynie mnoĹžstvo zvierat, ale bez nej rovnako chradne aj nĂĄĹĄ ĹĄtĂĄt. VĹždy ide o obrovskĂş tragĂŠdiu, za ktorĂş nesieme svoj diel zodpovednosti. Porobme si to upratovanie kĂ˝m je Ä?as. Inak sme uĹž aj my zamrzli v objatĂ­ mrazivej apatie a neochoty ĹžiĹĽ lepĹĄie. Ivan BroŞík VeÄža ĹĄĹĽastia!

KUCHĂ RA / KUCHĂ RKU s praxou zamestnĂĄme

NA TRVALĂ? PRACOVNĂ? POMER

www.gaudium.sk 033/647 73 49 resp. 0903 433 225

51-0009

v centre oddychu pri Bratislave. Varenie iba na akcie. Plat dohodou, nĂĄstup od 1.4.2017.

13-0012XX02

 

oddlĹženie sprĂĄva dlhov

94-002

osobnĂ˝ bankrot

vymĂĄhanie pohÄžadĂĄvok

0948 626 665

Nevolajte, nepĂ­ĹĄte. Ĺ etrite. Iba prezvoĹˆte na toto Ä?Ă­slo a my VĂĄm zavolĂĄme naspäż.

45-0024

www.oddlzeniekonkurz.sk

MĂ ME PRE TEBA TE MIESTO:

BĂ NOVCE NAD BEBRAVOU ZUZKA, PREDAVAÄŒKA/POKLADNĂ?ÄŒKA

„NEPRACUJEM V POTRAVINĂ CH, PRACUJEM V LIDLI.“ sekcia KariĂŠra 02-0006

Viac informĂĄciĂ­ na www.lidl.sk


svet knihy

Dvanásť statočných „Keď v maďarskom záchytnom tábore pre utečencov hrozila humanitárna katastrofa, denne tam prichádzal tajomný muž, aby čistil záchody. Upozornil na neho lekár a bývalý rektor Vladimír Krčméry, ktorý na stretnutie s týmto mužom nezabudne

do smrti: „Latríny vyzerali hrozne, všetko z nich vytekalo. Bol hmlistý deň a zrazu sa z hmly vynorila impozantná postava, vyše dvojmetrový muž, mohutný starec, sivé vlasy, hustá dlhá brada. V rukách mal vedrá, metly, handry. Prišiel k záchodom a mlčky ich čistil. Bál som sa ho spýtať, kto je, aby mi nepovedal: „Ja som, kto som.“ Po menšom pátraní cez maďarských priateľov sa mi podarilo zistiť, že tým tajomným mužom bol Gábor Iványi, farár evanjelickej metodistickej cirkvi a rektor Vysokej školy J. Wesleyho.“ Aj to sa dozviete z knižky 12 statočných, z  ktorej autorom Ľubom Bechným sme sa na sklonku vlaňajšieho roka rozprá-

vali v rubrike Na rovinu. Knižke sa darí, už čoskoro bude mať prezentáciu v Bratislave. Stane sa tak 18. 1. 2017 v známom kníhkupectve za účasti takých hostí, ako je Vladimír Krčméry, Andrej Bán, Zuzana Števulová, Zuzana Wienk či Iveta Radičová a samozrejme, autor. Tentoraz pre vás Ľubo Bechný vybral nasledujúci citát z knižky 12 statočných: ,,Večnosť sa začína už na zemi, a keď sa tu nevieme dohodnúť a spolupracovať na zlepšení tohto sveta, tak ani v nebi to nebude len o vyspevovaní svätých pesničiek.“ ib (Anton Srholec)

občianska

riadková inzercia

auto-moto/predaj 1 auto-moto/iné 2

STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ prijme

3 4 5

pozemky/predaj reality/iné

6 7

stavba domácnosť záhrada a zverinec hobby a šport

8 9 10 11

deťom rôzne/iné

12 14

zoznamka

16

51-0003

Miesto výkonu práce : celé územie Slovenskej republiky BENEFITY: Ubytovanie, Stravné lístky v hodnote 3,40€/deň Zimné a letné pracovné oblečenie Kompletné ochranné pracovné prostriedky Najmodernejšie pracovné náradie 271170004-1

PONÚKAME: MZDA: Od 5,00€/hod. za odborné práce (vyučený v stavebnom odbore) Od 6,00€/hod. za odborné práce (elektrikári, inštalatéri, zvárači)

byty/predaj byty/prenájom domy/predaj

Chcete si podať inzerát? Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraTOmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP TO 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, TO zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.


2 6

3

3 8 9 6

3 4 2

inšpirácie 5

9 5 4 5 9 1 1 4 5 4 8 1 6 3 4 2

Otvárajme dvere na živote ohrozeným!

ANSA spresnil, že ak aj v týchto centrách nebude už žiadne voľné lôžko, „ktokoľvek by zaklopal, nájde sa preňho vždy miesto v teple i jedlo“. Pápež František v spolu- Pre tých, ktorí nechcú spať v nocľahárni, dal Vatikán k dispráci s Úradom apoštolskej pozícii spacie vaky vhodné do prostredia, kde je 20-stupcharity rozhodol, že tri den- ňový mráz. Ľudia bez domova budú môcť stráviť noc aj né centrá pre bezdomovcov v autách, ktoré poskytne pápežská charita. „Je jasné, že zostanú teraz otvorené auto nemôže zostať naštartované celú noc. Bolo by to 24 hodín bez prestávky. nebezpečné. Ale ako úkryt sa dajú použiť,“ vysvetlil KraApoštolský almužník Kon- jewski a dodal, že charitné auto na prenocovanie už vo rad Krajewski pre agentúru Vatikáne využíva jeden 87-ročný bezdomovec.

Krajewski podľa agentúry ANSA dodal, že „robíme, čo je v našich silách“ - bezdomovcom v okolí Vatikánu rozdávajú teplú polievku, sendviče i teplú čokoládu. Pomoc je financovaná z darov pre apoštolskú charitu a pri jej distribúcii pomáhajú príslušníci talianskej armády i Pápežskej švajčiarskej gardy. Mrazy na Slovensku ešte potrvajú. Mnohé dvere, ktoré bývajú inak obvykle zamknuté, by sme mali pootvárať. Aj napriek tomu, že pohodlie nás, ktorí nie sú nijak ohrození, sa o určitý „štandard“ zníži. Za záchranu života to určite ib stojí.

duchovné okienko

Ján Buc

To je krása!

030001

Vo Važci sme mali pred pár dňami 30 stupňov pod nulou. Mrzlo všetko, žiaľ aj autá. Po tak mrazivej noci sme museli autá oživovať. Jedno sme našťastie naštartovali a to pomohlo k štartu ďalším. Prvá zahrievacia jazda smerovala kúsok nad dedinu, odkiaľ je nádherný výhľad na Vysoké Tatry. Kamarát, ktorý sedel pri mne, v práve sa pomaličky rozmrazujúcom aute, pri pohľade na nádheru našich hôr, spontánne zo seba vyhŕkol: „To je krása!“ Má pravdu a stále, keď je jasno a vidím túto nádheru, tak sa ma to v mojom vnútri dotýka. Táto krása ma poteší, upokojí a pripomenie, že to Boh tak urobil pre nás, pre mňa. Mám rád presne tieto momenty, keď krása vstúpi do srdca, neudržíme to a ústa z plnosti srdca hovoria: „ To je krása! Chvála Bohu za takúto nádheru! Vďaka Otec, že môžem žiť v takej krásnej krajine!“ Stalo sa vám niekedy, že ste pripravili pre niekoho prekvapenie a on si to ani nevšimol? Možno prešiel okolo bez toho, aby sa potešil. Možno ste čakali aspoň trochu údivu, radosti ... a nič. Vaša energia, nádej z potešenia iného a radosť sa stratia. Tak sa niekedy asi cíti BOH. Pozval nás do nádhery života, pripravil pre nás nespočetne veľa prejavov svojej náklonnosti, lásky, pozornosti a my, my nič. Radšej pozeráme so sklopeným pohľadom do „displejov života“ ako na dar krásy od Otca svetiel. Prestali sme žasnúť, prestali sme si vychutnávať krásu. Nevieme si dopriať ani chvíľku zastavania, kedy sa môžeme na niečom krásnom pokochať. Myslím, že sa tratí cit pre krásno a nevnímame to, čo pre nás Boh pripravil a neustále pripravuje. Ochudobňujeme sa o dotyk Jeho citlivosti, nádhery a dobroty. Kedy ste naposledy nejakú nádheru pustili do svojho srdca a dovolili ste svojej duši žasnúť? Kráľ Dávid to nádherne zachytil v 19. žalme: „Nebesia rozprávajú o Božej sláve, obloha hlása dielo jeho rúk. Deň dňu odovzdáva správu, noc noci zvestuje... Ich posolstvo znie po celej zemi a ich oznamy doletia až po končiny sveta.“ Skúsme dnes, možno zajtra spomaliť a nechať do seba prúdiť krásu človeka, stvorenia a povedzme Bohu, že je skvelý Stvoriteľ. Poteší to nás a Jeho určite tiež.

79-0002

Ján Buc, katolícky kňaz


ošúpeme, rozdelíme na polovicu a vydlabeme malý otvor, do ktorého dáme medu koľko sa zmestí (záleží od veľkosti Ak vás ostatné dni obišla chrípka, ste šťastní ľudia. No buď- reďkovky) - položíme na pohár, do ktorého do rána pretečie te v strehu a svojmu organizmu doprajte dobrôtky na posil- med spolu s reďkovkovou šťavou. nenie imunity. Na posilnenie imunity je vhodný zázvor, ale Organizmus super zahreje teplá citronáda Šťavu z dvoch citrónov zmiešajte vo vysokom pohári s dvoaj čierna reďkovka. Nakrájanú ošúpanú čiernu reďkovku zasypeme a zalejeme ma lyžicami trstinového cukru a zalejte teplou vodou. Pridať medom, necháme v chladničke kým pustí šťavu - minimál- môžete aj šťavu z jedného pomaranča. Pite ju každé ráno ne však do druhého dňa. Podávame po lyžičkách 3 x denne pred raňajkami počas celého zimného obdobia. Zbraň proti prechladnutiu - netreba zapíjať - tento sirup je veľmi chutný. Pre tých, ktorí majú radšej med: čiernu reďkovku umyjeme, Univerzálnym domácim doktorom je zázvor. Kocky zázvoru

zmiešame s klinčekmi a troškou mletej škorice, zalejeme horúcou vodou a dosladíme medom. Klinček pôsobí ako antiseptikum, zázvor a škorica majú protizápalové účinky. Na začínajúcu chrípku pomáha čaj s dvoma lyžicami bazového kvetu a šípkami, lyžicou medovky a materinej dúšky. Všetky bylinky zalejte horúcou vodou a nechajte 15 minút lúhovať. Vhodné je piť bylinkové čaje z čiernych ríbezlí, skorocelu, lipového kvetu, mäty piepornej či echinacei. Je vhodné ich striedať s minerálkami, pretože telo stráca pri chorobe nielen vodu, ale aj ionty. A nezabudnite na dostatočný príjem tekutín a časté umýgazdinka Evka vanie rúk.

Chrípkový čas

Vtip: Učiteľ sa pýta: „O záhrady sa starajú záhradníci. Kto sa teda stará o sady?“ „Sadisti“- ozve sa Karolko. Miroslav Schlesinger: „Nik z nás síce nie je dokonalý, ale každý je schopný žiť ako skutočne milujúci človek.“

na rovinu

s Martinom Skubanom

... učiteľom gitary, čerstvým oteckom, pesničkárom, hudobníkom, autorom stoviek piesní, troch muzikálov a jednej opery. Martin Skuban otec – založili ste vlastnú rodinu, už prebaľujete, kŕmite, aký je to pocit pre mladého muža? Mám 37 rokov a na dieťa som čakal, kým dozriem. Je to najkrajší pocit. Jeden zo zmyslov naplneného života. Okrem piesní tu tak po sebe zanechám aj svoju krv. Mať dieťa je živý zázrak.

13-0034TO02

Martin Skuban hudobník – skomponovali ste stovky piesní, ale na ich obsah a posolstvo dávate veľký dôraz, nie sú len o  tom, že „ona miluje jeho, on ju a oni všetkých...“ Mnohí si nikdy nepoložia otázku, prečo sme vlastne na svete. Hľadanie zmyslu života zamestnávalo moju myseľ od puberty. Našiel som ho v robení piesní, ktorými chcem povedať, že najdôležitejšie je byť sám sebou za každú cenu, bez pretvárky, mať otvorené srdce a myseľ. Dnes je všetko o peniazoch, nie však o myslení, ale do hrobu odchádzame s holými rukami.

ǠǻȂɊ Ǥǡǝ ǠǻȂɊ ǝǧǤǬ

$NDGHP\

Zastavme sa pri pesničke Vítaný hosť. Vyslovujete sa v nej ako sklamaný až frustrovaný občan zo súčasného stavu našej spoločnosti a korupcie v nej. V televíziách a  rádiách sú len vyvolení. Kto má známosti, zaplatí si to, alebo iným spôsobom sa „zainteresuje“. Ozaj talentovaní ľudia, ktorí nemajú peniaze, nedostanú priestor ani šancu. Preto v rádiách často počujeme piesne, z ktorých je nám neraz zle, ale človek si zvykne, bohužiaľ. A odkiaľ má učiteľ zo mzdy zobrať peniaze na vydanie platne? Alebo na muzikál? Mám hotovú prekrásnu operu, ale z 500 eur musím zaplatiť nájom a stravu, nestačí to na nahratie piesní v štúdiu a zaplatenie hercov a ľudí okolo toho, ale možno keby som mal známosti a peniaze...

09-10

ȠǵǾǻǷȫǼǻǺȁǷǭǷȁǾȆǻȂ ǨǭǨǓǷǭǰDZǹȅ˭ǭǶȂǻȂǭɄǻǹǹDZǿȀDZ ǨǭǨǭǷǭǰDZǹȅ˘ǿǷ ̙˂ˋˆˊˋˋˈˈ˅ˋ

12-0002

9D9

V mesiaci január 2017 vyhrajte finančnú hotovosť 300 EUR

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV I TERÁS Slovenský certifikovaný výrobca HLINIKOVÝCH POSÚVNYCH ZASKLIEVACÍCH SYSTÉMOV BALKÓNY

TERASY

ZÁDVERIA

ZIM. ZÁHRADY

PRÍSTREŠKY

bezrámový a rámový systém

od

337 €

od

od

od

od

od

22 €s.

125s.€

86 s.€

206s.€

62 €s.

/me

• Ku každej objednávke darček ZDARMA • 7-ročná záruka + doživotná na posúvny mechanizmus (kovanie) • Možnosť splátok s 0% úrokom

/me

NOVOROČNÝ VÝPREDAJ

/me

/me

15% - 60%

/me

0948 787 777 www.balkona.eu

63-0011

gazdinka radí

Česi mali Kryla, Rusi Vysockého. Inklinujete k významnej a u nás v súčasnosti prepotrebnej spoločenskej pozícii – k pesničkárovi svedomia? Áno. Určite. Už v 14-tich som napísal pieseň Aj vy ste boli mladí, pre ľudí, ktorí príliš rýchlo duševne zostarli. Pieseň Červená, biela, čierna, bojuje proti rasizmu. „Život vnímaj“ je o kráse života, že ťažké je vstávať unavený a nemať sny a cieľ, vzdať sa. Spomínaný „ Vítaný hosť“ je red o korupcii. A takých mám veľa.


8 5

5

3

Zážitková výchova v prírode

do konca zimy takých dní zažili toľko, koľko sa vám len zažiada. Stačí iba, aby sa rodičia alebo škola dohodli s miestnymi Je to naozaj netradičný tip lesníkmi. A čuduj sa svete – tí pracujú aj v mestách, nielen na výlet. Nemusíte nikam na vidieku. ďaleko, nebude vás to stáť Denne v týchto mrazoch vynášajú do krmelcov pomocnú okrem trošky fyzickej ná- dodatkovú potravu pre lesnú zver. Je to naozaj drina a urmahy nič a  zažijete nád- čite stojí za to pomôcť aj s deťmi a tak ich nasmerovať na herný deň, na aký budete čosi, čo by sme mohli nazvať ohľaduplnosťou k  prírode. spomínať možno celý život. A keď je tá dostatočná, potom máme záruku aj v tom, že A nič vám nebráni, aby ste naše deti nebudú v budúcnosti necitlivé ani k trápeniu od-

tip na výlet

8 9 2 7 9 4 3

8 7 3

9

glosa Ivan Brožík Klamstvo považujeme za pravdu Lebo veríme lžiam. Aj napriek tomu, že keď nám klamú deti, potrestáme ich a rázne im dáme najavo, že klamstvo je v prostredí bežnej ľudskej morálky neprípustné. Keď nám klame sused či domnelý priateľ, obvykle s  ním akýkoľvek kontakt obmedzíme na najnutnejšie spoločenské minimum. Keď nás oklame zamestnávateľ, obrátime sa na súd. Keď nám však klame vláda a predstavitelia strán, odmeníme ich volebným hlasom. Divný zvyk! Keď niekto proti klamstvám vládnych predstaviteľov vystupuje a  poukazuje na ne, práve on je označený za klamára, lebo tí naši vyvolení predsa „vždy len pravdu vravia a dobre nám chcú.“ Klamstvo je asociálne správanie. Zmyslom lži je zavádzanie a manipulácia. Motívom je potom vždy nejaký zisk. Lož býva rozmanitá. Či už zahmlievanie skutočnosti, predstieranie, dezinformácia, manipulácia až po klasickú lož. Klasickú lož definujeme ako zámerný podvod. Klamať možno aj tým, že sa oznámeniu pravdy vyhneme, preženieme ju, či spochybníme. Dokonca klameme aj keď sme pasívni a len sa o niečom „zabudneme“ zmieniť. Klamať sa dá slovami i mlčaním. Spoľahlivým spôsobom, ako ľudí primäť veriť nepravdám, je ich časté opakovanie, keďže to, čo je známe, sa ťažko odlišuje od pravdy. Ak chcete, aby vás ľudia považovali za dôveryhodných, nepoužívajte zložitý, zle zapamätateľný jazyk tam, kde možno použiť jazyk jednoduchší. Vystihuje to aj motto, že jednoduchá podaná lož je prijateľnejšia než zložito podaná pravda. Z analýzy projektu demagog.sk vyplýva, že v  roku 2016 predseda vlády Robert Fico nehovoril pravdu v 17,7 percentách svojich faktických výrokov a v 9,7 percentách zavádzal. Predseda strany Most-Híd Béla Bugár mal nepravdivých 26 a pol percenta výrokov a 4,4 percent zavádzajúcich. Predseda SNS Andrej Danko mal zas „problém“ s číslami. Hoci sa v diskusiách chváli tým, že argumenty stavia na presných faktoch, v minulom roku mal nepravdivých 28,8 svojich výrokov a viac ako desať percent bolo zavádzajúcich. Takže hrdiť sa charakterom a  súčasne nehovoriť pravdu vo štvrtine výrokov je tiež iba – lož! A my čoraz viac veríme lžiam. Žiaľ. Pritom po štvrťstoročí už konštatujeme takmer s istotou, že ide v našej politike o prejav patologického klamania a dotyční možno už ani sami nevedia, že a  kedy a o čom klamú. Sú presvedčení, že majú pravdu. Vždy. Iba oni a nikto iný. A my im túto lož ako jednu z ich mnohých ib tiež veríme!

kázaných ľudí. Počas takéhoto dňa sa deti od lesníkov dozvedia veľa zaujímavého, nielen to, že na zver sa poľuje. Naučia sa, ako žije, čím sa živí, ako zvláda takéto zimy, možno si vypočujú pár pekných príbehov. A určite sa dostanú aj k tomu, čo by sme mohli nazvať „tvrdou prácou“. Chce to len trochu chuti, organizačných schopností, dobré teplé oblečenie, termosku čaju a dospelí možno aj so sebou čosi tuhšie – ale pozor, iba tak na glg. Verte, toto sú tie najkrajšie zimné zážitky, na aké na žiadnej zjazdovke nikdy nenarazíte.

Handsfree Bluetooth - MINI na pôvodná ce

29,99 €

-51% Balenie obsahuje: bluetooth wireless headset, držiak na ucho, USB kábel, manuál. Pohotovostný režim: 100 - 150 hod. Dosah: 10 m. cena

nová

14,99 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Pánske hodinky QUARTZ na pôvodná ce

12,99 €

-39%

Dámske hodinky QUARTZ na pôvodná ce

12,99 €

-39%

Tvrdené minerálne sklo, puzdro a korunka sú z ušľachtilej nerezovej ocele, náramok z kvalitnej kože v čiernej farbe. Priemer hodiniek je 4,2 cm a šírka nová cena remienku 2 cm.

Tvrdené minerálne sklo, puzdro a korunka sú z ušľachtilej nerezovej ocele, náramok z kvalitnej kože v čiernej farbe. Priemer hodiniek je 3,5 cm a šírka nová cena remienku 1,6 cm.

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

7,99 €

7,99 €

59-14-1

4

1

45-0009

9 4 1 2 5 3 8 2

veterinár radí

Nebytový psík a arktické mrazy Psíkov, ktorých celoročne chováme v  exteriéri, pri dome či na záhrade, chlad až tak neohrozuje. Samozrejme, ak nie je extrémny. Také mínusové teploty, aké sme zažili v uplynulých dňoch, si však vyžadujú mimoriadnu starostlivosť.

Predovšetkým je nevyhnutné, aby psík mal prístrešok, optimálna je búda. Musíme ju zatepliť– buď zvnútra obložiť nejakým starým paplónom, alebo polystyrénom. Búda by mala mať predsieň a bolo by vhodné, keby bola celá ešte na izolačnej podložke. Ak sa dá, sprístupnime im garáž, prístavok na náradie. Psík by v búde mal mať k dispozícii staré handry, deku, alebo niečo podobné zo starých textílií. Veľkým problémom je zabezpečenie dostatku pitnej vody. Tá totiž pri mínusových teplotách okamžite zamŕza. Je to možné riešiť tak, že nádobu na pitie psíkovi vložíme do „predsiene“

jeho búdy, obložíme slamou alebo zas – polystyrénom. Na trhu existujú aj elektricky vyhrievané nádoby na pitnú vodu. Pes by v takýchto mimoriadnych mrazoch mal dostávať energeticky obohatenú stravu s väčším podielom živočíšnych bielkovín a tukov, aby si dokázal sám produkovať dostatok tepla. Dbajme tiež na to, aby jeho srsť bola vždy načesaná a nie „zdredovaná“ (splstnatená), pretože taká má oveľa horšie tepelno-izolačné charakteristiky. Častejšie kontrolujme psíkom chovaným vonku ich labky pred prípadnými poraneniami z omrzlín, ako aj ich celkovú kondíred ciu.


Pozor na zmenu platobných príkazov na odvody

financie

Od 1.1.2017 musí SZČO (živnostník) platiť do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne odvody spolu minimálne v sume 208,16 eur, čo je v porovnaní s rokom 2016 o 5,90 eur viac. Podľa § 15 ods. 1 zákona o zdravotnom poistení vzniká povinnosť platiť poistné odo dňa, od ktorého je poistenec SZČO. Poistné sa platí mesačnými preddavkami na poistné počas kalendárneho roka a zúčtováva sa v ročnom zúčtovaní poistného po skončení kalendárneho roka. Preddavky na zdravotné poistenie SZČO sú splatné do 8. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Na rok 2017 je pre SZČO stanovený minimálny vymeriavací základ vo výške 50 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za kalendárny rok 2015, teda 50 % z 883 eur, čo na rok 2017 predstavuje sumu minimálneho základu SZČO 441,50 eur mesačne. Minimálne preddavky SZČO (odvody) SZČO do zdravotnej poisťovne pre rok 2017 sú v sume 61,81 eur. Ak SZČO povinne platila minimálne poistné od 1.7.2016 vo výške 142,20€, od 1.1.2017 stále platí minimálne poistné, ale už vo výške 146,35€ (prvú platbu vo zvýšenej sume ib musí zaplatiť do 8.2.2017).

VŠMU. Členom Činohry SND je od roku 1964. Stvárnil desiatky postáv ako herec na javisku Činohry SND, Doc. Juraj Slezáček sa televízii a filme. narodil 14. januára 1943 Od roku 1979 zastával funkciu umeleckého šéfa vo Zvolene a skonal 5. činohry SND. K tomu istému postu len pod titulom augusta 2016 v Piešťa- riaditeľ činohry SND sa vrátil v roku 1997. V októbri noch. Bol to obľúbený 2005 požiadal o uvoľnenie z funkcie. Venoval sa aj slovenský herec a diva- pedagogickej práci spočiatku ako pedagóg a v rodelný pedagóg. koch 1996 – 2002 tiež ako dekan Činohernej a bábV roku 1964 absolvoval karskej fakulty VŠMU v Bratislave. štúdium herectva na Po rokoch sa vrátil na televíznu obrazovku v seriáli,

v ktorom stvárnil manžela Božidary Turzonovovej. Od roku 2015 zvádzal nerovný boj s rakovinou ústnej dutiny. Liečil sa v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave, kde podstúpil šesťtýždňovú rádioterapiu a chemoterapiu. Choroba na určitý čas ustúpila. Mesto Piešťany sa stalo jeho druhým domovom a posledné roky v ňom trávil všetok svoj voľný čas. Obyvatelia Piešťan ho mohli stretávať na prechádzkach aj so svojím psom Klorkom, ktorého si zobral z útulku. Aj posledné dni trávil v Piešťanoch, kde nared koniec svojej chorobe podľahol.

ra bola skôr napätá... Poraďte, prosím, ako to spraviť lepšie.“ Ak sa nevieme dohodnúť, deti by za žiadnych okolností nemali byť svedkami „nekomunikácie“ či konfliktnej komunikácie, pretože práve to v nich stupňuje napätie, ako aj neistotu. Najmä mladšie deti by nemali byť ani vystavované rozhodnutiu, s kým chcú stráviť sviatky, pretože nech sa rozhodnú akokoľvek, majú pocit, že jednému z rodičov bude ublížené a práve ten pocit, že by sa tak malo stať ich pričinením pre ne znamená veľkú psychickú záťaž. To, akú atmosféru budú sviatky mať, by ste mali vopred prebrať spolu s  expartnerom a až, ak dospejete aspoň k uspo-

kojivému riešeniu, oboznámiť s tým deti. Samozrejme sa spoločne posaďte, rozprávajte sa, nech aj deti majú priestor povedať, ak tú potrebu majú. Plánmi a dohodami je dôležité sa neskôr aj riadiť. Deťom totiž dokáže emočne veľmi ublížiť, ak sa tešia, že ten ktorý deň budú nejako tráviť a na poslednú chvíľu sa začnú plány meniť. Deti sú veľmi vnímavé, preto živiť v nich nádej, alebo ich naopak vystavovať stresu, nie je vhodné. Prajem vám, aby ste časom dospeli do fázy, kedy môžete prežiť pokojné sviatky aj s vedomím, že hoci spolu nežijete, viete spolu vychádzať Mgr. Renáta Botková psychológ a deti to tak aj cítia.

Na prevenciu prípadnej infekcie by sme si mali umývať ruky pred akýmkoľvek jedlom, pred prípravou jedla, po návšteve toalety, po kýchnutí, pred návštevou chorej osoby ako aj po nej, po príchode do práce i z práce domov a samozrejme vždy, keď máme ruky viditeľne špinavé. Malý kurz účinného umývania rúk určite nezaškodí. Pustite si čistú teplú vodu a namočte si do nej ruky. Použitie mydlo. Dôležité je, aby ste ruky o seba silno treli a aby ste nezabudli vynechať žiadne miesto. Vedeli ste o tom, že väčšina z nás má tendenciu si umývať len jeden palec? Potrebné je, umyť si oba palce! Nezabúdajte na také miesta ako priestory pod

nechtami, hodinkami či šperkami, kde sa zhromažďujú aj milióny choroboplodných zárodkov. Prekvapí vás zistenie, že pod vaším prsteňom je v skutočnosti toľko baktérií ako ľudí v celej Európe! Opláchnite si ruky čistou vodou. Poriadne si usušte ruky, najlepšie papierovou utierkou na jedno použite, ktorú hneď môžete zahodiť. Dôležité je, aby ste mali ruky úplne suché, nakoľko vlhké ruky šíria 1000krát viac choroboplodných zárodkov ako suché ruky. Keďže je potrebné umývať si ruky niekoľkokrát za deň, používajte jemné mydlo či vlhčiace prípravky, čím ostanú vaše ruky red hebké.

Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne od 1.1.2017 sa menia, prvý raz sa budú v nových (opäť vyšších) hodnotách platiť vo februári.

osobnosti regiónov

psychológ radí

Juraj Slezáček

Sviatky po rozvode

„Máme za sebou prvé Vianoce po rozvode a mám pocit, že nedopadli práve najlepšie, aj keď sme dali deťom možnosť nech si sami vyberú, čo chcú. Exmanžel nebol veľmi ochotný robiť kompromisy, Mgr. Renáta deti si opäť museli prežiť Botková naše doťahovanie, atmosfé-

zdravie

Pozor na zbytočné infekcie Vtáčia chrípka síce nie je prenosná na človeka, ale opatrnosti nikdy nie je dosť. Najmä v bežnom chrípkovom období, keď už len návšteva všeobecného lekára za účelom predpísania bežných liekov môže spôsobiť ochorenie.

svet múzeí

Kaštieľ Betliar

Návštevníci sa môžu tešiť na zreinštalovaný kabinet rarít, kde uvidia doteraz nikdy nevystavovaKaštieľ v Betliari otvorí né vzácnosti z pôvodných zbierok Andrássyovcov, opäť svoje expozície. Po jednu z najväčších kúpeľní, detskú izbu a galériu dlhšom čase, keď bol starých majstrov, kde budú vystavené najhodz dôvodu reinštalácií, notnejšie výtvarné diela Andrássyovskej rodiny. revitalizácie, údržby a Reinštaláciami sa odborníci snažili vrátiť kaštieľ realizácie spoločného do podoby z čias Andrássyovcov, čím upriamujú projektu s komerčnou pozornosť na autenticitu a pôvodnosť zbierok v televíziou zatvorený, múzeu. Do expozície pribudlo viac ako 100 noho znovu sprístupnili. vých predmetov z tamojších depozitárov.

Vstupy do kaštieľa Betliar a mauzólea Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí v pondelok sú len pre vopred ohlásené skupiny návštevníkov. Objednať sa je potrebné minimálne týždeň vopred. V „mimosezóne“ november až marec je Betliar prístupný denne okrem pondelka od 10.00 do 16.00 hod. (posledný vstup o 15.00) Na základe rozhodnutia MKSR je vstup do kaštieľa každú prvú nedeľu v mesiaci voľný. ib

občan

Ľudia boli vlani k ľuďom ľuďmi

milión eur a prevyšuje tak hranicu 2,6 milióna darovaných eur. Portál ĽudiaĽuďom.sk sprostredkoval k 2. januáru 2017 dary v celkovej výške 2 630 369, 24 eur. Túto sumu sa podarilo dosiahDarcovský portál ĽudiaĽu- nuť vďaka 116 930 darom od fyzických a právnických osôb, ktoďom.sk sa môže popýšiť mi- ré venovali v prospech rôznych výziev z portálu ĽudiaĽuďom.sk moriadne úspešným rokom. V za päť rokov fungovania projektu. medziročnom porovnaní na- „Darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk prekonal v roku 2016 niekoľrástla suma, ktorou takmer ko rekordov. Suma eur, ktorou presne 51 896 darcov pomohlo 52 000 darcov pomohlo ľu- rodinám v núdzi, chorým a hendikepovaným deťom či mimoďom v núdzi a mimovládnym vládnym organizáciám prekročila 2 630 000 eur. Suma daroorganizáciám o neuveriteľný vaných eur je presne o 1 milión vyššia ako minulý rok. Ďalším

rekordným úspechom je počet darov, ktoré prekročili 100 000,“ bilancuje riaditeľ ĽUDIA ĽUĎOM, n. o. Roland Kyška. V uplynulom roku tradične najviac rezonovali výzvy na pomoc jednotlivcom, ľuďom v núdzi alebo ľuďom s ťažkým zdravotným hendikepom. „Rekordnou bola výzva na pomoc matke so šiestimi deťmi, ktoré majú na jeden deň po uhradení nájmu len 88 centov na živobytie. Pôvodná cieľová suma 4 000 eur sa naplnila za neuveriteľné 4 hodiny. Pre vysoký záujem sa autorka výzvy rozhodla cieľovú sumu navýšiť na 6 000 eur, ktorú sa podarilo opäť dosiahnuť za pár hodín,“ opísal najúspešnejšiu ib výzvu roku 2016 Roland Kyška.

zabudnuté remeslá

Drina s vôňou dreva

dreva v rotačnom pohybe súmerne podľa osi. V ľudovom prostredí sa týmto spôsobom vyrábalo tkáčske náradie, kuchynský riad, hračky, jarmočné píšťalky. Tvarová jednoduchosť umocnená sfarbením a kresbou dreva bývala decentne doplnená napr. vybíjaním, či vylievaným kovom. Debnárska technika je zas založená na princípe skladania nádob zo štiepaných dielov dreva, stiahnutých kovovými obručami. Debnárstvo bolo známe takmer na celom Slovensku. Jeho rozšírenie a vývoj boli podmienené potrebami viacerých špecializovaných zamestnaní, ako bolo napr. vinohradníctvo, ib bryndziarstvo, pivovarníctvo, garbiarstvo.

čerstvo zoťaté, nevysušené drevo, najčastejšie topoľa, osiky, vŕby alebo lipy. Technika štiepania našla v tradičnom ľudoKorytárska výroba patrí k vom prostredí široké uplatnenie. Využívala sa v ľudovej arnajstarším technikám spra- chitektúre, pri zhotovovaní nábytku, pri výrobe náradia pre covania dreva. V minulosti domácnosť a hospodárstvo ako aj pri výrobe menších dekobola hlavným zamestnaním ratívnych predmetov. obyvateľov rumunského pô- Štiepanie prevažne z bukového, dubového a javorového drevodu, ktorí v druhej polovici va alebo dreva ihličnatých stromov bolo rozšírené na celom 19. storočia prišli na územie území Slovenska Zo štiepaného dreva sa zhotovujú závesné východného Slovenska. holubičky a pávy, tienidlá lámp. Dlabaním sa spracováva Tokárenie je zas technika založená na princípe tvarovania

Vtip: Na zastávke stojí autobus chystajúci sa na odchod. Beží za ním chlap, je celý spotený a kričí. „Pán vodič, zastavte, inak nestihnem prácu!“ Vodič chce odísť, ale cestujúci ho presvedčia, aby počkal. Chlapík dobehne k zadným dverám, naskočí si, dvere sa zatvoria a on si víťazoslávne oddýchne, potom vyberie odznak a povie: „Revízia cestovných lístkov.“ Anton Srholec: „Najväčšie, ľudsky povedané -úspechy- sa dosahujú až za hranicami toho, čo je našou povinnosťou.“

príbehy pre dušu Bruno Ferrero Tri kľúče od neba Bol raz jeden veľký kráľ, najväčší kráľ svojej doby. V tých časoch ešte ľudia vedeli, kde sa nachádza nebeská brána. Kráľ získal všetko, čo sa dalo, ale chcel ešte jednu, tú najdôležitejšiu vec - kľúče od tej brány. Jeden anjel sa naňho pozrel s pobavením v očiach, lebo pozemskí králi nie sú pre nebeských anjelov dôležití a odvetil: „Na zemi sú tisícky kľúčov, ktorými sa dá nebeská brána otvoriť. Kvitnú ľuďom pod nohami, ale ľudia po nich šliapu. Pre teba sú určené tri kľúče. Môžeš ich nájsť, ak vieš hľadať.“ Kráľ zoskočil z koňa a hneď začal hľadať. Niekoľko rokov hľadal s očami upretými na zem, po ktorej kráčal, ale žiaden kvet pod jeho nohami nekvitol. Raz, keď kráčal, priam zakopol o neduživý, takmer vyschnutý stromček. Vzal stromček aj s jeho koreňmi a odniesol si ho domov. Zasadil ho do dobrej pôdy a starostlivo ho polial. Potom prútmi podoprel jeho slabé konáriky a kmeň. V tej chvíli uvidel prvý kľúč. Bol rovno pod jeho pravou nohou a vyzeralo to, akoby vyklíčil priamo zo zeme. Prešiel istý čas. Kráľ pokračoval vo svojom hľadaní. V jedno zimné popoludnie počas silnej fujavice zbadal otrhané, bosé dievčatko, ktoré sa chúlilo pri jednej z brán v starom meste. Kráľ zastal, vyzliekol si kabát a dievčatko doň zababušil. Potom ho vzal na ruky a odniesol do kráľovského paláca. Dal mu pripraviť teplé jedlo a vhodné oblečenie. Práve v tej chvíli si všimol, že pod jeho ľavou nohou je druhý kľúč. Prešli ďalšie roky. Z kráľa sa stal starý a unavený pútnik. Chodil len s námahou a pri chôdzi sa opieral o palicu. Napriek tomu neprestával hľadať chýbajúci kľúč. Raz v noci prišiel do malého mestečka na východe. Hľadal miesto, kde by prenocoval, keď jeho zvedavosť vzbudil čudný rozruch medzi ľuďmi. Uvidel vychádzať z mesta zvláštny sprievod rozrušených ľudí. „Kam sa to vybrali takto o polnoci?“ pýtal sa kráľ. A išiel za nimi. Prišiel pred biednu chatrč, ktorá slúžila ako maštaľ. V sliepňavom svetle dymiacej fakle zbadal mladú mamičku, ktorá kolísala v náručí dieťatko. V tej chvíli dieťa otvorilo oči. Starý kráľ cítil, akoby ho ten pohľad osvietil a prvýkrát vo svojom živote pred niekým padol na kolená. Jeho srdce zaplavovala radosť, lebo pred ním z ničoho rozkvitol tretí kľúč. Našiel tri kľúče a teraz si mohol otvoriť nebeskú bránu. Ježiš hovorí: „Stretli ste ma v každom smoliarovi, v každom tulákovi, v každom narkomanovi a v každej sirote rozvedených rodičov, v každom dlhodobo nezamestnanom a v každom človekovi, ktorému ste pomohli a milovali ho.“ Príbehy pre potešenie duše nájdete v kníhkupectve www.donbosco.sk


číslo 02 / 13. január 2017

zadarmo do poštových schránok v rámci celej SR

TOMÁŠ MATONOHA ∙ ĽUBOŠ KOSTELNÝ ∙ MARKO IGONDA

Milé maminky! e v chalupe kunu. m á m si A ! er p su Máme sa tu h sko ro zjedol. ic o k iš M a i m a zími bobk Sused ju plašil ko tko nám zho relo. še .V ie en ec bl o é k a nej P.S.: Pošlit e nám

V STREDU 18. JANUÁRA O 20:35 NA JOJKE 34-0001

PRAZDNINY.JOJ.SK | FB.COM/PRAZDNINYTVJOJ | INSTAGRAM.COM/TVJOJ

Topolciansko 17-02  

Topolciansko 17-02

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you