Page 1

regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

PARTIZÁNSKO-BÁNOVECKO

týždenne do 38 000 domácností a firiem

5-11 6 5-6

7-15

11 3,10 Máte DLHY ? Dlhujete ? 0905 638 627 Váš Mediátor Finančné problémy rieši !

66-49

topolciansko.sk

TOPOĽČIANSKO

Prečítajte si lepšie noviny.2

2,4,7

5-13

TO 16-48 STRANA - 01


redakčné slovo

občianska

riadková inzercia

auto-moto/predaj 1 auto-moto/iné 2 Ivan Brožík

byty/predaj byty/prenájom domy/predaj

3 4 5

pozemky/predaj reality/iné stavba domácnosť

6 7 8 9

Pevné body vo vesmíre

dátorovi sa chce zvolať, ach ako by sme dnes potrebovali človeka, ktorému stačí dať pár faktov a pohne stojatými vodami mocenskej V  Syrakúzach na Sicílii pred oligarchickej politiky na Slovensku. Nádej tu však je. Spomíname ju oveľa viac ako dvetisíc rokmi napríklad v našom knižnom tipe v podobe u nás i vo svete mimozaznel tento výrok: „Dajte mi riadne uznávanej obrovskej morálnej autority, arcibiskupa Vasiľa. pevný bod vo vesmíre a po- Medzi ľudí sa však dostáva aj iná knižka – ktorá by mohla otvohnem Zemou.“ Pripisuje sa riť oči tým, ktorí ešte nepochopili. Knižka o zákulisí našej politiky. človeku, ktorého meno v  pre- O moci peňazí u nás, o charakteroch bez charakterov, o predávaní klade znamená „železný um“, sa a zapredaní nás, takmer už všetkých. učencovi Archimedovi. V týchto dňoch sa stávame opäť súčasťou „večného príbehu“. VeV  najhlbšej úcte k  tomuto ve- riaci dobre vedia, že je o skromnosti, láske, vytrvalosti a odhod-

záhrada a zverinec 10

hobby a šport

11

deťom rôzne/predaj rôzne/iné zoznamka

12 13 14 16

Chcete si podať inzerát? Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraTOmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP TO 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, TO zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

TO 16-48 STRANA - 02

laní. O dobre, ale aj o strachu z dobra, oblečeného do bezmocnej nenávisti a ničenia. Dobro už od čias jasličiek v maštali vždy napokon zvíťazilo nad zlom. Je to večný zázrak života. Úlohou nás, dočasne pobývajúcich na tomto svete, v tejto krajine, je poukazovať na zlo a vydať všetko zo seba, aby sme dobru pomohli presadiť sa. Nie, toto naozaj nie je nenávisť, je to iba pomoc tomu všemocnému dobru. A nepochopia to iba tí, ktorí z dobra majú strach. Vediac prečo. Z redakcie vám, milí čitatelia, želáme pokojný a dobra plný ďalší Ivan Brožík adventný týždeň!


svet knihy

Kresťan by mal byť hrdinom Kto je najvyššie postavený Slovák vo Vatikáne a ako vidí svet okolo seba? Arcibiskup Cyril Vasiľ hovorí v knižnom rozhovore o svojom živote, o stave cirkvi na Slovensku, ale reaguje aj na aktuálne spoločenské a po-

litické problémy doby. Kniha odhaľuje Vasiľov rozmer teológa a intelektuála, ale aj kňaza, ktorý trávi veľa času na periférii Ríma s tínedžermi a často sa s nimi brodí s ruksakom v blate na skautských výletoch. Aj preto u neho nenájdete banálne cirkevnícke frázy. Prof. ThDr. ICODr. Cyril Vasiľ, SJ, PhD. je slovenský gréckokatolícky duchovný, arcibiskup a sekretár Kongregácie pre východné cirkvi. Do povedomia slovenskej verejnosti sa naposledy v septembri výrazne zapísal svojou homíliou na Národnej púti v Šaštíne. Vtedy okrem iného pripomenul

„dnes je potrebná odvaha, neslobodno mlčať! Sme svedkami ničenia ľudských životov.“ V knihe Kresťan by mal byť hrdinom hovorí arcibiskup o svojom živote v rodine gréckokatolíckeho kňaza, ako neskôr emigroval cez Juhosláviu do Talianska, ako sa stal postupne jezuitom, skautom aj biskupom. Ale aj o tom, čo sa deje v centre cirkvi a či chce pápež František v otázke manželstva naozaj korigovať tradičné cirkevné učenie. Otvorene vysvetľuje, aké vlastnosti by mal mať biskup dneška a čo môžu veriaci robiť, ak tieto kritériá predstavitelia cirkvi ib nespĺňajú.

Vtip: Babka príde do mäsiarstva a vraví: „Dobrý deň, nemáte niečo pre psa?“ A predavač na to: „Búdu? Alebo reťaz?“ Zdenka Schelingová: „Keď Boh posiela na nás utrpenie, má pritom odvrátenú tvár. Vtedy je život iba prebdením noci na zlom nocľahu. Ale ak nás tŕnie zraňuje, naša láska vydáva vôňu.“

na rovinu s Alojzom Hlinom Večné mesto Rím

... s predsedom KDH o odkaze Novembra 1989, o  úlohe mladých ľudí pri očiste našej spoločnosti, ale aj o „unesenom štáte“.

Teraz len za

245 €

169 €

32%

Vyzývate občanov, aby sme spoločne dokončili November 89. Čo by sme preto mali spraviť? V Novembri 89 zjednodušene ľudia chceli, aby papaláši nekradli cement na svoje súkromné chaty, dnes však „fešáci“ kradnú miliardy a  stavajú si vily na hradnom kopci v  Bratislave. Toto sme určite nechceli. Je potrebné November dokončiť. Nastal čas na zmenu, nestal čas na Nový November. Ľudia by nemali rezignovať. Ten stav, ktorý je teraz, nie je nemenný. Dá sa to zmeniť. Ľudia to môžu zmeniť účasťou vo voľbách, ale aj aktívnou činnosťou v občianskom priestore.

Na 5 dňovom poznávacom zájazde navštívite večné mesto, ktoré dýcha históriou zo všetkých strán, nespočetným množstvom pamiatok, ktoré sú dielom svetoznámych umelcov. Termín: 27.4.-1.5.2017. Cena zahŕňa autobusovú dopravu, ubytovanie s raňajkami, služby sprievodcu.

Tropicarium Budapešť Teraz len za

35,50 €

19,90 €

46%

Jarný jednodňový zájazd do Budapešti s návštevou Tropicaria a Oceanaria. Cena zahŕňa: preprava luxusným vozidlom značky Mercedes, prehliadka mesta Budapešť so sprievodcom Termín a nástupné miesto: 08.04.2017, Bratislava

Staviate na tom, že našou nádejou sú mladí ľudia. Neobávate sa, že ich už až tak osud našej spoločnosti nezaujíma? Je to aj o mladých ľuďoch, o ich budúcnosti. To, ako to „funguje“ teraz, je neudržateľné. Musí sa to zmeniť. Ak máme radi našu krajinu, musíme jej chcieť pomôcť. Potrebuje to. Nemôžu sa všetci mladí ľudia vysťahovať. Doma je doma. Chcem veriť, že v mladých ľuďoch je energia a záujem veci meniť.

Flora Olomouc

Teraz len za

35 €

19,90 €

44%

Jednodňový zájazd do Olomouca na záhradnícku výstavu FLORA. Cena zahŕňa: preprava luxusným vozidlom značky Mercedes, technický sprievodca. Termín a nástupné miesto: 22.04.2017, Bratislava

Karneval v Benátkach

Čo si myslíte o štáte, v  ktorom je oznámenie o  podozrení z  korupcie sprevádzané perzekúciou zo strany štátnej moci? Myslím si, že takýto štát bol unesený. Nepatrí už občanom. A  bude sa to zhoršovať. A  najhoršie na tom je to, že začne pôsobiť aj tzv. Štokholmský syndróm a to, že obeť začne mať rada svojho únoscu. Niektorí naši ľudia žiaľ politikom, ktorí uniesli náš štát, tlieskajú.

Teraz len za

85 €

49 €

43%

Zažite jedinečnú atmosféru svetoznámeho Benátskeho karnevalu a prežite najväčšie fašiangové divadlo masiek. Cena zahŕňa autobusovú dopravu a služby sprievodcu. Termín: 21.02.2017 - 23.02.2017 Nástupné miesto: Bratislava

www.megazlava.sk Čo je MegaZľava.sk? Webová služba alebo zľavový portál, kde si môžete kúpiť každý deň nový tovar alebo služby za výhodné ceny. Zaujala Vás zľava? Chcete na MegaZľava.sk nakúpiť a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (Po – Pia od 9.00 do 17.00 hod.) a poradíme Vám, ako nakupovať.

STOP chrápaniu na pôvodná ce

6,99 €

-58% Nosová svorka proti chrápaniu pre mužov aj ženy zo 100% silikónu, ktorá zaručí nerušený spánok. Dodáva sa v cestovnom puzdre so zradielkom. cena

nová

2,99 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

TO 16-48 STRANA - 03

Boli by ste za to, aby politici, ktorým bola dokázaná (legálne a spravodlivo) korupcia, už nikdy sa  nesmeli uchádzať o politické funkcie? red Áno.


6 9 8 4 9 5 4 2 8 4

6 2 1

5 7 7 1 9

6 1 8

7 1 6 2

7

inšpirácie

Zamyslime sa nad tým, akí sme

sú tak isto diskriminované v politike a žiaľ – neraz beztrestne dlhodobo vystavené aj násiliu, dokonca nielen psychickému, ale aj fyzickému. Spoločenské postavenie Násilie na ženách treba minimalizovať. Agresiu a netožien na Slovensku je viac leranciu zase vykoreniť v každom človeku, pretože sa ako smutné. V  porovnaní pretavujú do hrubého zaobchádzania. Tvrdí to Marian s vyspelými štátmi Európ- Mesároš, výkonný riaditeľ Slovenského národného streskej únie takmer hanebné. diska pre ľudské práva (SNSĽP). Ženy sú vystavené diskri- Od 25. novembra do 10. decembra prebieha kampaň OSN minácii pri výbere povola- s názvom Orange the World. Prostredníctvom oranžovej nia, mzdovej diskriminácii, farby chce symbolizovať svetlejšiu budúcnosť takto

výzva Ivan Brožík Malí programátori pozor, Hodina kódu je tu Celosvetová iniciatíva Hodina kódu, ktorú organizuje nezisková organizácia Code.org s podporou spoločnosti Microsoft sa bude tento rok konať v týždni od 5. do 11. decembra. Deti, študenti aj dospelí si tak môžu vyskúšať základy programovania a pripojiť sa k mnohým známym osobnostiam ako Barack Obama, Mark Zuckerberg či Bill Gates. Na Slovensku sa do iniciatívy minulý rok zapojila napríklad olympionička Danka Barteková, spisovateľka Petra Nagyová-Džerengová, herec Juraj Kemka či choreograf Jaro Bekr. „Aj tento rok sme sa stali partnerom organizácie Code.org, aby sme vďaka Minecraftu a  Hodine kódu posunuli počítačovú vedu bližšie k miliónom mladých ľudí na celom svete,“ povedal Satya Nadella, výkonný riaditeľ spoločnosti Microsoft. „Inšpirovala ma generácia Minecraft, ktorá sa nevidí na  pozícii hráčov hry, ale na  pozícii, kde tvoria nový vysnívaný svet. Toto je generácia, ktorá bude tvoriť, budovať a vytvárať našu budúcnosť a spoločne im môžeme priblížiť počítačové myslenie a  pomôcť nadobudnúť zručnosti na riešenie problémov, aby sa dokázali chopiť príležitostí, ktoré ich čakajú,“ dodal Satya Nadella.

Vytvorte si vlastnú hru Do Hodiny kódu sa môže zapojiť akákoľvek škola alebo záujmový krúžok. Učitelia môžu prihlásiť svoju triedu cez jednoduchý formulár na stránke www. hourofcode.com/us/sk a absolvovať so študentmi Hodinu kódu počas vyučovania, pričom po registrácii sa ich škola zobrazí aj na globálnej mape. Samotné lekcie sú špeciálne navrhnuté tak, aby pomocou vizuálneho programovania deťom pomohli veľmi rýchlo pochopiť základy fungovania programovacích jazykov. „Tohtoročná nová lekcia Minecraft prináša do Hodiny kódu jemne pozmenený postup, kedy sa deti v prvej fáze naučia základy vizuálneho programovania a následne v druhej fáze dostanú možnosť vytvoriť si vlastný svet v  prostredí Minecraft, kde využijú to, čo sa predtým naučili,“ hovorí Zuzana Molčanová, manažérka akademických programov v Microsoft Česká republika a Slovensko. Deti sa však môžu zapojiť aj do programovania v prostredí ďalších známych svetov, ako je napríklad Star Wars, Angry Birds, Frozen či Moana. Každý, kto úspešne dokončí aspoň jednu z dostupných lekcií, automaticky získa medzinárodný certifikát o absolvovaní ib Hodiny kódu.

T0 16-48 STRANA - 04

poznačeným ženám. Neschopnosť akceptovať druhých znamená, že človek nedokáže tolerovať sám seba. Stredisko sa v tomto roku zapojilo do kampane s názvom Biela stužka. „Akcentuje na potrebu zapojenia mužov a chlapcov do boja proti násiliu na ženách, pretože najmä tí sú zaň zodpovední,“ pripomenul Marian Mesároš. Nositelia bielej stužky sa zaväzujú, že nebudú páchateľmi násilia, nebudú ho ospravedlňovať a aktívne proti nemu zabojujú. Dáme si na seba biele stužky a nielen symbolicky? ib


zdravie

Zostáva už len pár dní na zubára

šetrí peniaze. Prehliadka pozostáva v podrobnej prehliadky chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, z kontroly mePreventívna prehliadka u dzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia zubov, stomatológa (zubára) je z kontroly zubných náhrad, dentálnej hygieny a hygiepredpokladom ako si v pr- nických návykov. Na základe verejného zdravotného povom rade zachovať zdravý istenia sa prehliadka vykonáva u poistencov, ktorí ešte chrup a tým sa vyhnúť aj nedosiahli 18 rokov veku, dvakrát v kalendárnom roku mnohým vážnym ocho- a u poistencov, ktorí dosiahli 18 rokov veku, jedenkrát v reniam, hoci aj srdcového kalendárnom roku. U tehotných poisteniek sa prehliadsvalu, ale zároveň nám ka vykonáva dva razy počas toho istého tehotenstva, a

to na začiatku prvého a na začiatku tretieho trimestra. Pozor - zdravotné výkony v základnom prevedení poskytnuté v súvislosti so zubným kazom sa plne uhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia len vtedy, ak poistenec absolvoval v predchádzajúcom kalendárnom roku preventívnu prehliadku u zubného lekára. Ak ju neabsolvujete, na budúci rok si každé ošetrenie u stomatológa hradíte zo svojho bez ohľadu na to, že ste poistení. Do Vianoc zostáva už iba pár dní a preto je red naozaj najvyšší čas!

Vtip: Na pieskovisku dvaja chválenkári: „Môj otec je historik. Ha!“ „A moja mama hysterička. He!“

Joseph Addison: „Myslieť možno len rozumom, ale chápať len srdcom.“

tradície na Slovensku Stridžie dni Katarína bola tento rok taká nejaká nijaká – ani na ľade, ani na blate. Skôr však pekná. Nič nenasvedčovalo tomu, že práve v súvislosti s  týmto menom sa u  nás už tradične začínajú takzvané „stridžie dni“. Zvýšená aktivita nepriaznivých síl sa viazala hlavne na „stridžie dni“, ktoré začínali na Katarínu (25.11.) a končili v deň zimného slnovratu, na Tomáša (21.12.). Za obdobie popretkávané zlými čarami a mágiou sa tak považovali aj Ondrej (30. novembra), Barbora (4. decembra), Mikuláš (6. decembra) a Lucia (13. decembra).V tieto dni mali ženy zakázané priasť, tkať, šiť a párať perie. Žena, ktorá vošla ráno prvá do cudzieho domu, bola považovaná za strigu. Keď vošiel do domu muž v kožuchu, znamenalo to chorobu. Predvianočné obdobie bolo plné ochrannej a ľúbostnej mágie, dodržiavania poverových príkazov a zákazov. Mikuláš je v súčasnosti asi najznámejším zo stridžích dní, deti si večer položia na oblok vyumývané čižmy a ráno v nich nájdu balíček sladkostí. Tento deň má tradíciu ešte v pohanských sviatkoch, postavy fúzatého Mikuláša v kožuchu naruby, čerta a anjela pripomínajúceho Barborku alebo Luciu sa objavili až v 19. storočí. Najvýznamnejším zo stridžích dní bola Lucia, v minulosti sa s ňou vždy spájali ochranné obyčaje a veštby. Najviac stríg a bosoriek sa potulovalo po dedinách práve v tento deň, verilo sa, že o polnoci mútia pod mostami mlieko. Pastieri ich odháňali trúbením a práskaním bičov z chotára aj krížnych ciest. Na dvere domov, stajní a hospodárskych budov ľudia kreslili svätenou vodou kríže, jedli cesnak a dávali ho dokonca spolu s chlebom aj zvieratám. Po domoch chodievali „Lucky“ oblečené v bielych šatách s pomúčenými tvárami, ometajúc steny štetkou alebo husím krídlom. Poverové úkony v rámci stridžích dní sa vykonávali na dedinách ešte v 30. rokoch 20. storočia, dodnes sú súčasťou folklóru a stretnúť sa s nimi môžete hlavne v skanzenoch a múzeách, ktoré pripravujú sezónne podujatia v rámci ľudového zvykosloib via.

TO 16-48 STRANA - 05


7 1

3 5 6

1

8 3

6 5 8 7 2 9 5 1 9 1 8 3 6 7 8 2 3 9

tip na výlet

Na Mikulášsky výlet do chrámov svätého Mikuláša

svätým pobrať do jeho svätýň – našich chrámov. Chrám svätého Mikuláša (Cerkov/Cerkva svätého Nikolaja) je drevená gréckokatolícka cerkev byzantského obradu v obci Čo vy na to? Ak je predpoveď Bodružal v okrese Svidník v Prešovskom kraji. Cerkev je zasväpočasia na víkendový výlet tená svätému Mikulášovi Divotvorcovi, arcibiskupovi z Myry v nedobrá, neznamená to, že Lýkii. Od 8. júla 2008 je chrám zapísaný do svetového zoznamu treba zostať doma. Máme tu kultúrneho dedičstva UNESCO. „Mikuláša“ a to znamená, že Chrám svätého Mikuláša v Bratislave je zaujímavá ranobarokonielen na nejaké dobrôtky či vá sakrálna stavba postavená na mieste pôvodného gotického vrecko uhlia sa môžeme tešiť. kostola pod hradným kopcom Bratislavského hradu. V interiéri Nuž teda, poďme sa za týmto je v presbytériu umiestnený hlavný oltár s obrazom sv. Miku-

láša. Kazateľnica je dielom Petra Brandenthala z 18. storočia. Najvýznamnejšou stavbou mesta Pukanec je rím.-kat. farský kostol sv. Mikuláša, patróna mesta. Je to prekrásne gotické architektonické dielo pozostávajúce z dvoch lodí s pozoruhodnou sieťovou klenbou a pôvodným vnútorným zariadením. Výraznou pamiatkou Trnavy je zas Bazilika sv. Mikuláša, ktorého stavba a začala v roku 1380. Tento gotický trojloďový kostol bol postavený na mieste staršieho románskeho kostola, na ktorý sa vzťahuje najstaršia písomná správa o Trnave (1211) a ktorého časť základov bola odkrytá pri rozsiahlych renovačib ných prácach v r. 1975.

viete, že?

... čo možno nevieme

viete, že?

• V pohodlí Vášho domova • Profesionálne jednanie • Férovosť

• On-line prehľad nad svojím účtom • Transparentnosť

15-0081

viete, že?

naše „šampanské“, vyrábané na juhu Slovenska je síce „iba“ šumivé víno, ale receptúra pochádza z oblasti Champagne? Začalo sa vyrábať už v  roku 1825 podľa originálnej receptúry. Všetko mal „na svedomí“ mladý vojak Johann Hubert, ktorý sa na ceste domov z vojny vracal cez Slovensko, kde sa zaľúbil do slečny Paulíny. Napoleonský vojak veľmi dobre poznal tajomstvo výroby šampanského, preto založil spolu so svojou láskou v Prešporku prvú výrobňu sektov, ktorá fungovala mimo územia Francúzska. V skutočnosti síce Johann firmu nezaložil, ale figuroval v nej ako jeden z majiteľov. Keď v roku 1882 Johanna postihla ťažká choroba, ktorej podľahol ako 33 ročný, Paulína prebrala vedenie podniku. Samotný cisár František Jozef I. v roku 1896 ohodnotil sekt so slovami: „Toto šampanské je vynikajúce.“

Fair Credit | Pôžička Pohoda požičajte si od 200 do 900 EUR

47-012

analýza mayskej nádoby odhalila stopy nikotínu? Ide o vôbec prvý pevný, fyzický dôkaz používania tabaku v starovekých kultúrach. Konkrétne pri Mayoch na to dosiaľ poukazovali iba nápisy a maľby. Oznámili to biochemik Dmitri Zagorevski z Rensselaer Polytechnic Institute v Troy a doktorandka antropológie Jennifer Loughmillerová-Newmanová z University at Albany (oboje štát New York, USA). Rozhodli sa preveriť, či vyše 1300-ročná zdobená nádoba z klasického obdobia Mayov naozaj slúžila k tomu, čo na nej bolo napísané hieroglyfmi: „domov jeho (či jej) tabaku“.

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV I TERÁS Slovenský certifikovaný výrobca HLINIKOVÝCH POSÚVNYCH ZASKLIEVACÍCH SYSTÉMOV BALKÓNY

TERASY

ZÁDVERIA

ZIM. ZÁHRADY

PRÍSTREŠKY

od

337 €

od

od

od

od

od

22 €s.

125s.€

86 s.€

206s.€

62 €s.

/me

/me

• Ku každej objednávke darček ZDARMA • 7-ročná záruka + doživotná na posúvny mechanizmus (kovanie) • Možnosť splátok s 0% úrokom

/me

VIANOČNÁ 15% - 55% AKCIA

TO 16-48 STRANA - 06

/me

/me

0948 787 777 www.balkona.eu

63-0007

„tringelt“ z originálu (Trinkgeld) má tiež svoje pravidlá? Ak ste na obede či večeri v zahraničí, predtým, než budete chcieť odmeniť čašníka tringeltom, preverte si, či už nie je zarátaný v účte. Často sa označuje táto daň ako „fee“. Ak nie je, v prípade spokojnosti sa stanovuje vo výške desať percent, pri maximálnej spokojnosti pätnásť percent. Ale – v Japonsku a mnohých ďalších krajinách je „tringelt“ internet zas nezdvorilou urážkou.

V mesiaci december 2016 vyhrajte finančnú hotovosť 300 EUR

bezrámový a rámový systém

viete, že? prepitné, inak ľudovo

13-0710TO46

viete, že?

ak nemáte doma žiaden dezinfekčný prostriedok a spôsobíte si nejaké poranenie, pri ktorom hrozí zápal, tak pomôže cukor? O tejto vlastnosti cukru naozaj len málokto vie. Obyčajný cukor sa dá naozaj použiť ako dezinfekcia, ktorá zabíja baktérie a podporuje hojenie rán. Preto ho možno bez obáv pridať napríklad do obväzu pre urýchlenie hojenia a na vstrebanie prebytočnej vlhkosti. S cukrom sa však dajú efektívne odstraňovať škvrny. Na oblečení, čalúnení i na kobercoch sa môžete fľakov zbaviť aj bez drahej chémie. Namočte znečistené miesto v teplej vode a posypte ho sladkými kryštálmi. Po niekoľkých hodinách škvrna zmizne.


prĂĄvnik radĂ­

KĂşpa tovaru cez internet

„DobrĂ˝ deĹˆ, objednala som si v rĂĄmci Slovenskej republiky cez internet tovar, ktorĂ˝ mi bol riadne doruÄ?enĂ˝ v  dodacej lehote, a to na dvakrĂĄt, nakoÄžko sa tovar skladal z viacerĂ˝ch Ä?astĂ­. NakoÄžko tovar nezodpovedal mojim predJuDr. Peter stavĂĄm, oznĂĄmila som emailom RokaĹĄ predĂĄvajĂşcemu, Ĺže mĂĄm zĂĄujem

tovar vrĂĄtiĹĽ. PredĂĄvajĂşci mi odpovedal, Ĺže od kĂşpnej zmluvy moĹžno odstĂşpiĹĽ iba v lehote 14 dnĂ­ od prevzatia tovaru, priÄ?om od dodania prvej Ä?asti tovaru uplynuli 3 týŞdne a spolu s emailom mi zaslal svoje obchodnĂŠ podmienky. Pri objednĂĄvke tovaru, ani pri jej potvrdenĂ­ alebo prevzatĂ­ tovaru som obchodnĂŠ podmienky nemala k dispozĂ­cii (na webovej strĂĄnke sa nenachĂĄdzajĂş) a ani o lehote, v ktorej mĂ´Ĺžem odstĂşpiĹĽ od zmluvy som nebola informovanĂĄ. Je takĂ˝to postup predĂĄvajĂşceho sprĂĄvny? NemĂĄm moĹžnosĹĽ dodatoÄ?ne vrĂĄtiĹĽ tovar, ak som o lehote na odstĂşpenie od zmluvy nebola informovanĂĄ predĂĄvajĂşcim? MĂĄm prĂĄvo na vrĂĄtenie kĂşpnej ceny? ÄŽakujem, VaĹĄa Ä?itateÄžka Eva.“ VĂĄĹženĂĄ Ä?itateÄžka, v prĂ­pade kĂşpy tovaru cez internet sa zmluvnĂŠ vzĹĽa-

hy medzi predĂĄvajĂşcim a kupujĂşcim riadia predovĹĄetkĂ˝m zĂĄkonom Ä?. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteÄža pri predaji tovaru alebo poskytovanĂ­ sluĹžieb na zĂĄklade zmluvy uzavretej na diaÄžku alebo zmluvy uzavretej mimo prevĂĄdzkovĂ˝ch priestorov predĂĄvajĂşceho v  platnom znenĂ­. PĂ´jde o tzv. spotrebiteÄžskĂ˝ vzĹĽah, v ktorom kupujĂşci vystupuje ako spotrebiteÄž, za predpokladu, Ĺže ide o fyzickĂş osobu, ktorĂĄ pri uzatvĂĄranĂ­ a plnenĂ­ spotrebiteÄžskej zmluvy nekonĂĄ v rĂĄmci predmetu svojej podnikateÄžskej Ä?innosti, zamestnania alebo povolania. V  zmysle uvedenĂŠho zĂĄkona je v  prvom rade predĂĄvajĂşci povinnĂ˝ pred uzavretĂ­m kĂşpnej zmluvy na diaÄžku informovaĹĽ spotrebiteÄža pokraÄ?ovanie na nasledujĂşcej strane

Vtip: Dve babky sa rozprĂĄvajĂş: „MĂ´j manĹžel je hroznĂ˝. VÄ?era volal do susedov, akĂŠ majĂş Ä?Ă­slo telefĂłnu.“ „No mĂ´j je eĹĄte horĹĄĂ­. Predal auto, aby mal na benzĂ­n!“ Konfucius: „Ten, kto chce byĹĽ v trvalom ĹĄĹĽastĂ­ a porozumenĂ­, sa musĂ­ Ä?asto meniĹĽ.“

eko okienko

JĂĄn OnduĹĄ

59-247-10

Dokladanie tovaru priamo v TO. PrĂĄca je na TPP. Pracuje sa na 3 zmeny, moĹžnĂĄ dohoda. DobrĂŠ finanÄ?nĂŠ ohodnotenie 4 Eur/hod.+ stravnĂ˝ lĂ­stok!! PotrebnĂ˝ je platnĂ˝ ZP. Viac info 0948 867 761. MAHAX Slovakia, s.r.o.

23-0130

VodiÄ?i ĹĄpinavci – II V minulom Ä?lĂĄnku som pĂ­sal o vodiÄ?och- ĹĄpinavcoch, o konkrĂŠtnom zneÄ?istenom Ăşseku (priekop vedÄža cesty, odpoÄ?Ă­vadiel) medzi Nitrianskym Pravnom a obcou VyĹĄehradnĂŠ (po koniec tabule TrenÄ?iansky samosprĂĄvny kraj) na samotnĂ˝ kopec. Pri nĂĄvrate domov na konci pracovnĂŠho týŞdĹˆa som zaĹžil pocit spokojnosti a ťżastia, keÄ? tento Ăşsek bol krĂĄsne vyÄ?istenĂ˝, (vedÄža cesty plnĂŠ vrecia odpadu, starĂŠ pneumatiky, atÄ?.), radosĹĽ pozrieĹĽ, radosĹĽ v duĹĄi... Kto takto zodpovedne vyÄ?istil, vyzbieral tento odpad po vodiÄ?och - ĹĄpinavcoch? Bolo ho tam viac neĹž dosĹĽ!!! PĂĄtral som cez rĂ´zne Ăşrady, aĹž som naĹĄiel dobrodinca – Ä?loveka, ktorĂ˝ mĂĄ rĂĄd naĹĄe Slovensko. Je to pĂĄn starosta z obce Nitrianske Pravno v spoluprĂĄci s ĞuÄ?mi z obce a sprĂĄvou ciest Nitrianske Pravno. Starosta, ktorĂŠmu danĂ˝ Ăşsek ani nepatrĂ­ (tak hovoria predpisy, vlastnĂ­cke vzĹĽahy, nariadenia a pod.), ale ako starosta sa hanbil, Ĺže do jeho obce z turÄ?ianskej strany, do lona Hornej Nitry vedie takĂ˝to zneÄ?istenĂ˝ Ăşsek cesty (dlhĂ˝ asi 10km). PĂĄnovi starostovi a  Äžudom, ktorĂ­ sa priÄ?inili svojou prĂĄcou na vyÄ?istenĂ­ krĂĄsneho kĂşta Hornej Nitry patrĂ­ veÄžkĂŠ ÄŽAKUJEM a obdiv. PoznĂĄm a verĂ­m, Ĺže takĂ˝chto starostov a  aktĂ­vnych ÄžudĂ­ (skupĂ­n) pribĂşda. Je to veÄžmi dobre, Ĺže stĂĄle viac si zaÄ?Ă­name uvedomovaĹĽ, Ä?o nĂĄm pĂĄn Boh dal - krĂĄsny kĂşsok zeme v srdci EurĂłpy, nĂĄdhernĂş prĂ­rodu, vĂĄĹžme si to! A moĹžno aj tĂ­ vodiÄ?i -ĹĄpinavci sa zmenia a pochopia, Ĺže to, Ä?o mĂĄme, je n a ť e S L O V E N S K O, ktorĂŠ si musĂ­me chrĂĄniĹĽ a nie ho niÄ?iĹĽ, zneÄ?isĹĽovaĹĽ. ÄŽakujem, s pozdravom majme radi jo naĹĄe Slovensko. Pozn. red.: SamotnĂĄ obec Nitrianske Pravno nĂĄvĹĄtevnĂ­kom uĹž na prvĂ˝ pohÄžad pripomĂ­na chvĂ­le, keÄ? sme krĂĄtko po pĂĄde Ĺželeznej opony iba vzdychali nad nĂĄmestĂ­Ä?kami v RakĂşsku Ä?i v Nemecku! Foto: NĂĄmestie v Nitrianskom Pravne

C/group

email: info@c-group.sk mobil: 0903 431 350

Prijmeme

OPERĂ TOROV VĂ?ROBY WWW.VENI-VIDI.SK

MĂ„SIAR PrĂĄca v RAKĂšSKU

    

TO 16-48 STRANA - 07

85-0818

0911 413 682

15-0007

    

OBJEDNAJTE SA NA TEL. ÄŒĂ?SLE:


6 9

8 5 1 3 9

8 3 1 8 7

3 2

2 9

7

2 3 6

3 9 1 5 8

dĹˆa, keÄ? predĂĄvajĂşci dodatoÄ?ne splnil informaÄ?nĂş povinnosĹĽ. To znamenĂĄ, Ĺže vĂĄm vzniklo prĂĄvo na odstĂşpenie od zmluvy v 14-dĹˆoo jeho prĂĄve odstĂşpiĹĽ od zmluvy, podmienkach a lehote a postupe vej lehote, ktorĂĄ zaÄ?ala plynúż odo dĹˆa dodatoÄ?nĂŠho splnenia si pri uplatĹˆovanĂ­ prĂĄva na odstĂşpenie od zmluvy. V prĂ­pade, Ĺže pre- informaÄ?nej povinnosti predĂĄvajĂşcim (t.j. od doruÄ?enia obchodnĂ˝ch dĂĄvajĂşci spotrebiteÄžovi poskytol riadne a vÄ?as uvedenĂŠ informĂĄcie, podmienok). Lehota na odstĂşpenie od zmluvy je zachovanĂĄ, ak bolo je spotrebiteÄž oprĂĄvnenĂ˝ aj bez uvedenia dĂ´vodu odstĂşpiĹĽ od zmluvy oznĂĄmenie o odstĂşpenĂ­ od zmluvy odoslanĂŠ predĂĄvajĂşceho najneuzavretej na diaÄžku do 14 dnĂ­ odo dĹˆa prevzatia tovaru. AvĹĄak, pokiaÄž skĂ´r v poslednĂ˝ deĹˆ urÄ?enej lehoty. si predĂĄvajĂşci svoju informaÄ?nĂş povinnosĹĽ riadne nesplnil a posky- ZĂĄroveĹˆ si VĂĄs dovoÄžujeme upozorniĹĽ na skutoÄ?nosĹĽ, Ĺže tovar sa potol danĂŠ informĂĄcie spotrebiteÄžovi aĹž dodatoÄ?ne, najneskĂ´r vĹĄak do vaĹžuje za prevzatĂ˝ spotrebiteÄžom okamihom, keÄ? spotrebiteÄž alebo 12 mesiacov od zaÄ?atia plynutia 14-dĹˆovej lehoty na odstĂşpenie od nĂ­m urÄ?enĂĄ tretia osoba s vĂ˝nimkou dopravcu prevezme vĹĄetky Ä?asti zmluvy, lehota na odstĂşpenie od zmluvy uplynie po 14 dĹˆoch odo objednanĂŠho tovaru. To znamenĂĄ, Ĺže ak sa dodĂĄva tovar pozostĂĄva-

PrĂĄvnik radĂ­

pokraÄ?ovanie

jĂşci z viacerĂ˝ch dielov alebo kusov, za prevzatĂ˝ sa tovar povaĹžuje okamihom prevzatia poslednĂŠho dielu alebo poslednĂŠho kusu a aĹž od danĂŠho momentu plynie 14-dĹˆovĂĄ lehota na odstĂşpenie od zmluvy. PokiaÄž dĂ´jde k platnĂŠmu odstĂşpeniu od zmluvy v zmysle vyĹĄĹĄie uvedenĂŠho, predĂĄvajĂşci je povinnĂ˝ najneskĂ´r do 14 dnĂ­ odo dĹˆa doruÄ?enia oznĂĄmenia o odstĂşpenĂ­ od zmluvy vrĂĄtiĹĽ spotrebiteÄžovi vĹĄetky platby, ktorĂŠ od neho prijal na zĂĄklade kĂşpnej zmluvy alebo v sĂşvislosti s Ĺˆou, vrĂĄtane nĂĄkladov na dopravu, dodanie a poĹĄtovnĂŠ a inĂ˝ch nĂĄkladov a poplatkov. JUDr. Peter RokaĹĄ Prosman a PavloviÄ? advokĂĄtska kancelĂĄria, s.r.o.

spoloÄ?nosĹĽ Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska o svätenĂ­ nedele MilĂ­ bratia a sestry! DeĹˆ PĂĄna je pre nĂĄs prĂ­leĹžitosĹĽou zastaviĹĽ sa, upriamiĹĽ pozornosĹĽ na Boha. „Pamätaj, Ĺže mĂĄĹĄ svätiĹĽ sviatoÄ?nĂŠ dni“ hovorĂ­ nĂĄm tretie BoĹžie prikĂĄzanie. TĂ˝mito sviatoÄ?nĂ˝mi dĹˆami sĂş pre nĂĄs nedele: pripomĂ­najĂş nĂĄm deĹˆ PĂĄnovho zmĹ•tvychvstania a deĹˆ zoslania Ducha SvätĂŠho. ZĂĄroveĹˆ sĂş pre nĂĄs odkazom na biblickĂş sprĂĄvu o stvorenĂ­ sveta, po ktorom Boh na siedmy deĹˆ odpoÄ?Ă­val. V minulosti bolo svätenie nedele v naĹĄej spoloÄ?nosti samozrejmosĹĽou. Dnes to tak, ĹžiaÄž, nie je. MnohĂ­ v nedeÄžu pracujĂş alebo chodia na nĂĄkupy. VznikĂĄ tak atmosfĂŠra, v ktorej sa preŞívanie sviatoÄ?nĂŠho dĹˆa nesviatoÄ?nĂ˝m spĂ´sobom javĂ­ ako beĹžnĂŠ a prijateÄžnĂŠ, a to dokonca aj pre veriacich katolĂ­kov. S tĂ˝m vĹĄak nemoĹžno sĂşhlasiĹĽ. ReĹĄpektovanie tretieho BoĹžieho prikĂĄzania aj dnes znamenĂĄ zasvätenie nedeÄžnĂŠho dĹˆa, teda oddych od prĂĄce a vzdanie vÄ?aky PĂĄnovi prostrednĂ­ctvom bohosluĹžby. MĂĄme za Ä?o Bohu Ä?akovaĹĽ a mĂĄme ho za Ä?o chvĂĄliĹĽ. KaĹždĂ˝ Ä?lovek potrebuje aj oddych od prĂĄce, ktorĂş konĂĄ poÄ?as týŞdĹˆa. Potrebuje venovaĹĽ Ä?as svojim blĂ­zkym, svojej rodine. V nedeÄžu by mala byĹĽ rodina spolu, nemalo by chĂ˝baĹĽ spoloÄ?nĂŠ stolovanie poÄ?as obeda, u veriacich spoloÄ?nĂĄ modlitba. VĹĄade naokolo vĹĄak vidĂ­me, Ĺže mnoho otcov musĂ­ pracovaĹĽ na stavbĂĄch Ä?i developerskĂ˝ch projektoch – aj dva-tri týŞdne bez prestĂĄvky. ViacerĂŠ Ĺženy – matky nemĂ´Ĺžu nedele preĹžiĹĽ s rodinou, lebo ich trĂĄvia v obchodnĂ˝ch prevĂĄdzkach. MusĂ­me si uvedomiĹĽ, Ĺže prvou obeĹĽou stierania rozdielov medzi pracovnĂ˝mi dĹˆami a nedeÄžou – je rodina. Obraciame sa na vĂĄs, drahĂ­ veriaci, aby ste nĂĄs podporili v ĂşsilĂ­ o lepĹĄie preŞívanie nedele. Apelujme spoloÄ?ne na predstaviteÄžov politickĂ˝ch strĂĄn, ale aj na miestne samosprĂĄvy a podnikateÄžov, aby pri rozhodovanĂ­ o otvĂĄracĂ­ch hodinĂĄch neposielali v nedeÄžu matky a otcov do zamestnania. NezabĂşdajme vĹĄak, Ĺže ak – ako kresĹĽania katolĂ­ci – nezmenĂ­me svoje nĂĄvyky a s nimi sĂşvisiace nĂĄroky na druhĂ˝ch – nadarmo budeme vyzĂ˝vaĹĽ obÄ?ianskych predstaviteÄžov, aby upravili pravidlĂĄ nedeÄžnĂŠho predaja. Preto vĂĄs, drahĂ­ bratia a sestry, prosĂ­me: venujme nedeÄžu Bohu a svojej rodine. ZĂşÄ?astnime sa na bohosluĹžbe. NavĹĄtĂ­vme prĂ­buznĂ˝ch a priateÄžov, najmä starĂ˝ch, chorĂ˝ch a nevlĂĄdnych. OddĂ˝chnime si. NechoÄ?me v nedeÄžu nakupovaĹĽ. NezabĂşdajme, Ĺže aj kaĹždĂ˝ predavaÄ? mĂĄ svoju rodinu a v nedeÄžu niekomu chĂ˝ba. Nech vĂĄs neustĂĄle poĹžehnĂĄva a ochraĹˆuje VĹĄemohĂşci Boh, Otec i Syn i Duch SvätĂ˝. Biskupi Slovenska ib (redakÄ?ne krĂĄtenĂŠ)

   :9 !

 "0*=7".7-;,(+"@&.% !3@D"+&) -&#3%&>=0(C1('-;+$&7/.7&,-?"-2<-3 ,12*+?."4&3*(/<-34"/?$ "2,?8"0."""+40 120342&%/?$460."/4>/7/"342&$)&%0.5"-&#0 $&812*+?."H/&#5%&4&.@$G4*&4034"/*$& 0%+"/5<2"3-&%06"G

6,&E2&"-2<-3  7"*6+(-*

0360+&0#IB#&/>120(2".7-&/0=%&2&

-< .,/+&2 /& (&62<4" 4 6#"4&8?3,"4& */A4"-<$*&

F

+&-7"

*"$*/'02.<$*?/"5551*6+(-*1*"-&#0 /"4&-H?3-& ! !   

9 2%<.*)0010IH"/79  A:  -3672*-"" &40%"! 010IH"/79  B <%2"D/< "24*8</3,&9!!

TO 16-48 STRANA - 08

94-250

Ivan BroŞík


Voňavý príbytok si môžete jednoducho pripraviť pomocou aromatických vreciek pripevnených k teplému radiPokoj, usmiate tváre, radostné stretnutia, nedočkavé átoru. Plátenné vrecúška naplnené klinčekmi, škoricou, deti, svetielka a vône. To je adventný čas. Vôňa orechov, badiánom či iným voňavým korením postupne uvoľňujú badiánu, vanilky, škorice, ale aj vareného vínka nám kaž- príjemnú vôňu. dý deň pripomínajú blížiaci sa Štedrý deň. Vôňa intenzív- Ak do nich pridáte kôru z pomarančov, jej vôňa vás povzbudí pri práci. Ak sa vám vrecká nechce plniť, tak kôru ne vplýva na náladu človeka. Levanduľa upokojuje, rozmarín a čokoláda pôsobia an- z citrusov jednoducho položte na radiátor. Alebo naň tidepresívne, citrón zas zvyšuje pracovný výkon. Koncen- položte misku s vodou, do ktorej kvapnete pár kvapiek tráciu a sústredenie podporujú bazalka a mäta, škorica éterického oleja. Pomocou éterických olejov (prírodný extrakt rastlín, kvetín, zas zútulní domov.

gazdinka radí

Vôňa adventu

drevín) byt nielen prevoniate, ale aj vyčistíte. Okrem relaxačných a liečivých účinkov majú aj vynikajúce dezinfekčné vlastnosti - sú tiež veľmi dobrý likvidátori baktérii. Drevené podlahy či kachličky voňavo vydrhnete, ak do vody kvapneme 5-7 kvapiek oleja. V tomto období odporúčam mix borovica- levanduľa alebo pomaranč - vanilka. A ešte niečo, najkrajšia vôňa, ktorá vás vždy upokojí a dobije pozitívnou energiou, je vôňa blízkeho človeka. Preto rodinné objatie nevynechajte ani jeden deň v rogazdinka Evka -ku.

Vtip: Malý Miško radostne volá: ,, Mamička ja som sa už naučil písať!“ ,,Áno, drobec? To je výborné!“ Poteší sa mamička. ,,A čo si napísal?“ ,,Čo ja viem, čítať ešte neviem.“ Ján Kostra: „Buď trpezlivý. Porozumenie nech Ťa vždy sprevádza, keď skúmaš, čo bolí. Život je veľké krásne umenie. Nemáme ešte pre ten odbor školy.“

za život Mária Demeterová Zakúsiť radosť z obdarovania Rozžiarené detské oči, deti, ktoré s roztraseným hlasom spievajú naučenú pesničku či básničku pred svätým Mikulášom... Kto z nás by si na to nespomínal? Je tu ten čas, kedy sa usilujeme obdarovať a urobiť radosť našim blízkym, priateľom a  predovšetkým deťom. Obdarovanie však môže mať aj inú podobu. Napríklad čo tak obdarovať našou pomocou a pozornosťou budúcu matku, ktorá je v krajnej životnej núdzi a nestretla sa s podporou okolia? Mladú mamičku, alebo aj tehotnú matku dvoch detí s manželom – agresorom? Ženu po ukončení pobytu v ústavnom zariadení, ženu, ktorá pochádza z ohrozených sociálnych skupín? Rôzne prípady, rôzne okolnosti, rôzne príbehy. Dva životy, ktoré čelia neistej budúcnosti. Matka a dieťa, pre ktoré je najdôležitejší záujem okolia. Preto sme v  neziskovej organizácii Fórum života prišli práve 6. decembra na sviatok sv. Mikuláša s  dvomi projektmi konkrétnej pomoci. Projekt Zachráňme životy oslavuje už deviate narodeniny a jeho mladšia sestra – Poradňa Alexis – funguje sedem rokov. Začínali sme plní entuziazmu, ale bez prostriedkov, s  tromi príjemkyňami pomoci a nevedeli sme, ako zareaguje verejnosť. Veď v spoločnosti je veľa iných zbierok a projektov a ľudia niekedy aj štedrosť a  veľkorysosť iných zneužívajú. Preto sme vsadili najmä na transparentnosť a dôslednú informovanosť. Postupne si projekt získaval podporu a  spolupracovníkov. Z  mesiaca na mesiac rástol nielen počet darcov, a  tým aj príjemkýň pomoci, žien s deťmi, ktoré by veľakrát nemali šancu narodiť sa, ale aj spolupracovníkov, poskytovateľov  pomoci a ďalších nadšencov. Za deväť rokov sme pomohli 130 ženám a dievčatám. Za týmto číslom sú konkrétne mená, konkrétne osudy. Mnohým sa podarilo vyriešiť svoju zložitú životnú situáciu. Pôvodne dúfali, že budú vo svojom vzťahu šťastné, ale sny sa postupne rozplývali a  ony sa ocitli na dne, bez pomoci. Projekty boli pre ne záchranným kolesom. Ani jedna neoľutovala, že sa rozhodla pre dieťatko. Postupne sa narodilo 112 detí, bytostí, z ktorých vyrastú dospelí ľudia, akí, to bude závisieť od rodičov (žiaľ, väčšinou len matiek), ale aj od nás, ktorí  v nich nezabijeme nádej, že majú šancu na lepší život. Mária Demeterová, Koordinátorka projektu Zachráňme životy

TO 16-48 STRANA - 09


6 2 5

8 7

5 3 8 2

7 1 6 8 7 9 7 3 6 2 5 9 1 1 3 8 6

zabudnuté remeslá

Medovnikárstvo

stupom času, v 17. a 18. storočí vznikli ďalšie cechy aj v Trnave, Banskej Bystrici, Kremnici, Bardejove, Košiciach. Sladké remeslo sa v Európe Med sa ako základná zložka pri výrobe medovníkov skuobjavilo už v rannom stre- poval zároveň s plástmi, takže sa medovnikári často vedoveku, pričom výraznejší novali aj voskárskemu remeslu – výrobe sviečok, fakieľ a rozmach zaznamenalo v 14. ďalších výrobkov z vosku. storočí s rozvojom cechové- Medovníky sa najskôr vyrábali v reliéfnej podobe, keď sa ho hnutia. cesto vtláčalo do plytkých foriem z hruškového dreva. Cesto Prvý medovnikársky cech získalo konečný tvar a bohatú výzdobu, potom sa z formy v Uhorsku bol založený v opatrne vybralo a upieklo. Motívy boli rôzne, pričom každý roku 1619 v  Bratislave. Po- lepší majster chcel mať svoje originálne námety a tvary.

Najobľúbenejšie, v tvare srdca, jazdca na koni (husára), bábätka, koníka či bábiky sa napokon stali najprepracovanejšie. Originálnou pochúťkou boli medovníky okrúhleho tvaru s otvorom v strede, tzv „págle“, ktoré sa napichovali na drevené šable, a tak sa ponúkali zákazníkom. Medovníky (perníky) uskladňujeme v plechových krabiciach v suchých a chladných miestnostiach, tak si perníky uchovávajú dobrú vôňu i chuť, krehkosť i vláčnosť. Perníky a medové pečivo sú zdraviu prospešné aj za výdatným mastným obedom ( obsah glukózy nachádzajúci sa v meib dovom pečive napomáha zužitkovaniu tukov).

duchovné okienko

Martin Mekel

Navzájom

TOPOĽČANY (OD COOP Jednota SD)

Nám. M.R. Štefánika 17, po-pia: 08:00-17:00, so: 08:00-12:00, ෾ 0908 676 233

51-0552

Človek prejde okolo mňa a ... nič. Ani pozdrav ani pohľad. „Načo manželstvo? Máme sa radi, to stačí! Sme priatelia, druh a družka.“ „Nemám na to, ale  chcem? Žiaden problém. Požičiam si.“ Aby sme mohli robiť, čo chceme, dovoľujeme každému, aby robil čo chce. Je správne byť tolerantným. Inak, po slovensky, znášanlivým. Žiaľ očakáva sa, že s  prešibanosťou, chamtivosťou a skazenosťou iných musíme aj súhlasiť. Dokonca máme učiť naše deti, aby ju napodobňovali. Učia nás byť ľahostajnými voči ľuďom okolo nás. Nevadí nám, že sa ženú do záhuby. Nech robia, čo chcú. Je to predsa ich život. Čo nás po nich. Bezdomovci? Sami si za to môžu. Tak im treba! Rómovia? Len nech dajú pokoj. Nech si žijú vo svojich osadách. No lepšie by bolo, keby neboli. Postihnutí? Dáme ich do ústavu. Len sa pozrime, koľko detí pije energetické nápoje. Decko chce mobil, tak nech ho má a dá pokoj. Pletky, klamstvá, horory, pornografia na „sieťach“. Dievčatám kúpime antikoncepčné tabletky a chlapcom vysvetlíme, že ich hodnota je v tom ako vyzerajú a koľko zarobia. Nevadí nám, že naši najbližší žijú v neodpustení, horkosti, často otvorení na okultné praktiky. Nevadí nám, keď niekto zosmiešňuje Boha a cirkev. Odpadky na zemi. Je nám to jedno. Zabudli sme na Ježišov príkaz: „Milujte sa navzájom!“ NAVZÁJOM znamená, že nám záleží na tom druhom a  tomu druhému na mne. My sme sa skôr „NAVZÁJOM“ naučili podozrievať jeden druhého zo zlých úmyslov. „NAVZÁJOM“ vieme ešte tak obchodovať. Samozrejme, že ty, čo čítaš tieto riadky nepatríš k ľuďom čo robia alebo schvaľujú takéto veci. Žiaľ pravda je taká, že za mnohé veci si spoluzodpovedný. Aj ja, aj ty. No cítiš sa bezmocný, a tak ťa unáša prúd. Pochop, že kráčať s dobou neznamená kráčať správne. Nie je múdre robiť si čo chceš. Nie je správne mlčať, keď treba povedať pravdu. Nesmieš byť ľahostajný k zlu. Ani tolerantný k hriechu. Nezabudni však milovať hriešnikov. Ak si odvážny, začni volať k Bohu o milosť. „Bože, očisť moje srdce a myseľ! Chcem žiť v pravde. Zošli mi svojho Ducha.“ Verím že sme viacerí odvážni. To prinesie zmenu. Neboj sa! Odvahu! Do toho!

13-0486XX33

Martin Mekel, gréckokatolícky kňaz

TO 16-48 STRANA - 10


Trikrát meraj a raz kúp!

Živé zviera nie je vec, aj keď naši zákonodarcovia ako jediní a poslední v Európskej únii na to majú zjavne iný a dokonca hanebný názor. Trošku upravená ľudová Vždy budete musieť popri tom naďalej na deti dohliadať a múdrosť je pred Vianocami pri menších ratolestiach počítajte s tým, že starostlivosť o opäť aktuálna. Ak zvažujete psíka budete musieť prevziať do svojich rúk. živý darček pod stromček, Zrazu príde po sviatkoch bežný pracovný zhon – návrat do je to oveľa závažnejšie roz- škôlky, školy, práce. A psík zostáva sám doma. Cez Vianoce ho hodnutie, ako nákup čoho- obklopovali ľudia, teraz je však sám. Môže plakať a zavíjať koľvek, čo možno dokonca od žiaľu, alebo sa začne nudiť a „zábavu“ si už nájde. Vy sa aj do dvoch týždňov vrátiť. však po návrate domov nemusíte s jeho konaním stotožniť.

A jedného dňa pohár pretečie... a psík už nie je členom rodiny, ale jedným z mnohých, ktorí končia na ulici. Pes však nepochopí, prečo skončil na ulici. Veď by dal za svoju rodinu život. Preto nezabúdajte, že pes nie je hračka, ale priateľ a spoločník. No nie na pár dní, ale na niekoľko rokov. Na celý jeho psí život. Ak ste však prebrali všetko naozaj zodpovedne, potom napríklad miešanci z útulkov majú svoje mimoriadne čaro, sú vnímaví, poslušní, inteligentní a aj napriek tomu, čo si prežili, sú novej rodine oddaní. Nový domov zvieratka sa stane pre vás red i pre toho psíka tým najkrajším vianočným darom.

Vtip: Jožko ráno v izbičke plače a mamička za ním príde a pýta sa: „Prečo plačeš?“ A Jožko odpovie: „Zdalo sa mi, že nám zhorela škola.“ Mamička na to: „Veď to bol len sen.“ Jožko hovorí: „Prečo si myslíš, že plačem?“ Karl Ludwig Borne: „Bolesť je otcom a láska matkou múdrosti.“

príbehy pre dušu Bruno Ferrero Každý deň Istého učeného a váženého rabína pozvali, aby predsedal konferencii o exode v jednom z najvýznamnejších kultúrnych centier v meste. Odborné publikum pozorne sledovalo jeho prednášku. Rabín vysvetľoval pasáž o manne, ktorá padala z neba, takto: „Pán nechal padať na zem svoj chlieb, ktorý mal chuť ako medový koláč. Nazbierali ho vždy toľko, aby vystačil na jeden deň. V piatok nazbierali viac a uchoval sa na nasledujúci deň. Keď začalo slnko hriať, roztopil sa...“ Jeden poslucháč ho prerušil: „Aké mrhanie časom! Prečo mali zbierať len na jeden deň? Nebolo by lepšie, keby im bol Boh poslal zásoby aspoň na jeden rok ? Bolo by to praktické a menej prácne...“ Rabín mu podľa svojho zvyku odpovedal príbehom: „Jeden veľký kráľ mal syna. Bol to len chlapec, ale mal nastúpiť na trón a jeho výchova bola štátnou záležitosťou. Platil zákon, podľa ktorého kráľ mohol vidieť svoje dieťa len raz do roka. Kráľ svojho syna veľmi miloval a princ veľmi ľúbil svojho ocka. Ako radi by boli spolu častejšie! Ale zákon bol neoblomný. Tak sa postupne jeden druhému odcudzili.“ A pokračoval: „Preto Boh posielal svoj dar každý deň ...“ Preto sa modlíme každý deň.

Kameň vo vrecku

REMESLOSERVIS NITRA, Bratislavská 2 (oproti HM TESCO), tel.: 0917 277 117, 037 / 641 00 22

45-0340

www.remesloservis.sk 75-135

veterinár radí

Istý žobrák raz predstúpil pred boháča, aby ho poprosil o kúsok chleba. Boháč nielen, že mu nič nedal, ale keď žobrák neodchádzal, rozhneval sa, zodvihol kameň a hodil ho doňho. Žobrák ten kameň vzal a vložil si ho do kapsy so slovami: „Vezmem si ten kameň pre prípad, že príde hodina, keď ho budem môcť hodiť do boháča.“ Celý život nosil so sebou tú ťarchu, ten kameň v kapse i v srdci. Napokon nadišiel čas hodiť ho. Boháč sa dopustil zločinu, prišiel o celý svoj majetok a skončil vo väzení. Práve v ten deň sa žobrák ocitol na ceste popri ňom. Uvidel boháča s putami na rukách. Podišiel k nemu, vybral z kapsy kameň a napriahol ruku, že ho hodí. Chýbala mu však odvaha, a tak nechal kameň vykĺznuť na zem. Povedal si: „Úbožiak! Bol bohatý a spupný, ale teraz mi ho je ľúto. Prečo som so sebou toľký čas nosil ten kameň? Bola to hlúposť!“ Príbehy pre potešenie duše nájdete v kníhkupectve www.donbosco.sk

TO 16-48 STRANA - 11


9 4

5 5 6

6 9 2 1 1 3 7 9 4 6 7 6 4

dobré rady

3 3

1 6 9 5 7

Nezabudnime na Barborky

naše domácnosti. Nerobte si nič z presného dátumu mena Barbora – 4. 12. Ak nestihnete narezať vetvičky v tento deň, nič sa Kúsok poézie jarnej príro- nestane. V  našich domácnostiach je oveľa teplejšie, dy uprostred zimy, priamo predkovia tak nemrhali teplom pri kúrení ako naše gev  čase vianočných sviat- nerácie, preto „Barborkám“ stačia aj dva týždne a nie kov – to sú „Barborky“. Je tri ako kedysi. to zaužívaný názov pre Tradične spoľahlivo vykvitnú konáriky čerešne a višne, odrezky drevín, ktoré by slivky, ale aj jablone. Poteší zlatý dážď, orgován, kalina, nám mohli v  správnom trnka, breza či dokonca vŕba. čase zakvitnúť a oživiť tak Na odrezanie použite dobre nabrúsený čistý nôž, nikdy

o móde inak

s Martinom Perneckým

Ako ste si už určite všimli, v módnom priemysle sa začínajú ženské a mužské trendy pomaly zjednocovať. Tento všeobecný trend sa nazýva „genderless fashion“. Napriek tomu, že to v doslovnom preklade znamená „bezpohlavná móda“, dizajnérom ide v skutočnosti o zlúčenie trendov oboch pohlaví - teda unisex fashion. Kožušina - Výrazné kožušiny boli vždy viac-menej ženskou záležitosťou. Raz za čas sa v nich ukázali exoti alebo odvážlivci, ako Leoš Mareš, Macklemore či Kanye West. Avšak na tohtoročných týždňoch módy bola kožušina jedným z najvýrazneších mužských trendov. Páni, prišiel čas zahodiť predsudky a inšpirovať sa týmto odvážnym trendom. Zamat - Počas zimných mesiacov túžime po teple, luxuse a komforte. Žiadny iný materiál nespĺňa tieto požiadavky tak ako zamat. Je to materiál pôsobiaci honosne a príjemne na dotyk. Viacerým z nás sa zamat spája s „vintage“ kúskami, no tentokrát bol zamat prezentovaný v novom, modernom svetle, v podobe súčasných strihov. Pre jeho výraznú textúru kombinujte zamat s hladkými materiálmi. Najkrajšie vynikne v tmavých a sýtych farbách, ako čierna, tmavomodrá, bordová či smaragdovozelená. Zamatové kúsky vhodné pre mužov sú napríklad zamatové saká pre elegánov alebo mikiny pre tých, ktorí obľubujú športovejší štýl. Military - Fanúšikovia nedávno trendových „military jackets“ si na jeseň opäť prídu na svoje. Svetové módne domy sa nechali inšpirovať klasickými armádnymi uniformami, uniformami armádnych letcov a námornikov, no aj exotickejšími odevmi marockej stráže. Military je trend vhodný aj pre konzervatívnejších čitateľov. Ovčia kožušina - Trend, ktorý v zime určite radi uvítame je „shearling“. Nazýva sa tak typ väčšinou ovčej kožušiny, ktorá má jednu stranu semišovú a druhá je pokrytá pristrihnutou vlnou. „Shearling“kúsky sú dosť výrazné, a tak najlepšie vyniknú v kombinácii s jednoduchým oblečením v neutrálnych farbách alebo s rifľovinou. Najlepšou investíciou je podľa môjho názoru kabát. Je to praktický kúsok na zimnú sezónu, ktorý určite vynosíte. mp

76-0167

Niekoľko zimných univerzálnych trendov

TO 16-48 STRANA - 12

nie nožnice. Tie totiž stlačia konárik tak, že nedokáže „piť“ a čoskoro uschne. Barborky potrebujú dostatok svetla, odstátu vodu treba pravidelne vymieňať a pozor, nikdy nie prievan! Ich krásu možno predĺžiť použitím výživy pre kvetiny, ktorú dostaneme v  každom kvetinárstve. Ovocné dreviny je vhodné denne osviežiť vodným rozprašovačom. Ak máte príliš suchý byt, potom sa rozhodnite pre zlatý dážď – určite to zvládne. Rozkvitnuté čerešňové vetvičky symbolizujú čistotu panny Márie a tak určite patria do našich domácností red práve počas Vianoc.


svet múzeí

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku

časti Bratislavy zistíte, že kedysi to bola samostatná obec, ktorá istý čas niesla aj pomenovanie Chorvátska Nová Ves. Prečo sa teraz, v zime, trošku nepodozvedať čosi o národe, ktorého pláže a more sú našim každoročným letným dovoDevínska Nová Ves pri Brati- lenkovým snom? slave očarí i dnes nedotknu- Expozícia SNM – Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku je tou krásou prírody a bez- zameraná najmä na prezentáciu hmotného a kultúrneho prostrednosťou miestnych dedičstva chorvátskej menšiny na Slovensku. Keď v 16. stoobyvateľov. Ak však začnete ročí priviedli cesty Chorvátov z pôvodnej balkánskej vlasti na pátrať po ďalších informáci- územie západného Slovenska, priniesli si so sebou svoj jazyk, ách z histórie tejto mestskej svoju vieru, zvyky, duchovnú a hmotnú kultúru. V tom čase

bola pre toto územie typická zrubová konštrukcia drevených stavieb. V 17. storočí sa začali stavať domy hlinené, výnimočne sa objavili stavby z kameňa. Strechy boli pokryté slamou. Pre oživenie a zachovanie historického a etnického vedomia slovenských Chorvátov boli dôležité kontakty s Chorvátmi zo starej vlasti, chorvátskymi študentmi a pedagógmi. Táto dlhodobá výstava Chorvátskeho kultúrneho zväzu na Slovensku predstavuje prácu chorvátskych kultúrnych spolkov a pôsobenie folklórnych súborov, ktorých hlavným cieľom je zachovanie živej chorvátskej kultúry – kultúrneho ib dedičstva predkov.

Vtip: Lekár vraví starej babke: „Nebojte sa, babička, mám pre vás zázračný liek. Po jeho užívaní omladnete o dvadsať rokov.“ „Joj, pán doktor, len aby som neprišla o dôchodok!“ Ernest Bloch: „Mnohí prišli vďaka peniazom o rozum, ale málokto ho vďaka nim získal.“

názory

MÁME PRE TEBA TE MIESTO:

Ivan Brožík Keď na hrade nevedia, ako sa žije v podhradí

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU 879 €

NÁSTUPNÁ MZDA

TÁŇA, ASISTENTKA VEDÚCEHO PREDAJNE

Viac informácií na www.lidl.sk

sekcia Kariéra

TO 16-48 STRANA - 13

02-116-0006-54

„JE SKVELÉ ROBIŤ S ĽUĎMI S ROVNAKÝM CIEĽOM.“

Fenomén sociálnych sietí dlho popisovať netreba. Šíria názory a informácie s rýchlosťou blesku. Dokonca šíria aj politickú propagandu, napríklad v podobe prefabrikovaných statusov (príspevkov), písaných platenými čiernymi dušami. On-line priestor je priestorom, kde sa budú vyhrávať voľby a dobre to vedia tí, ktorí sú pri moci, ako aj tí, ktorí sa k nej chcú dostať. Nedá však veľa práce analyzovať text nielen po stránke jeho obsahu, ale aj konštrukcie, štýlu písania, používania výrazov, interpunkcie a priradiť tak hneď viaceré názory konkrétnemu existujúcemu autorovi. Existujú však aj príspevky, ktorých charakteristickou črtou je zúfalstvo, bezmocnosť a beznádej. Aj tie sa dajú dobre z  bludiska virtuálnych diskusií abstrahovať. Skúsme to. „Pán Fico a čo z toho má robotník „makajúci“ aj dnes na stavbe diaľnice na živnosť či na dohodu a peniaze nedostal už 3 mesiace? Dnes večer po robote pôjde zase na studenú ubytovňu, kde netečie teplá voda a sú tam 15-ti na izbe. Domov ísť nemôže, lebo podnikateľ mu dal dnes zase len toľko, aby nemal na vlak (jemu ste veru vlaky zadarmo nedali, aj keď on by ich potreboval najviac)..........Má sa viac tešiť z úspešného predsedníctva, alebo z rozpočtu?“ Iný zas pridáva – „má vlaky zdarma, tak sa môže pod ne hodiť, tento týždeň tak už urobilo 7 ľudí, priemer jeden mŕtvy pod vlakom za deň. Toľko obetí na ľudských životoch tu už dávno nebolo...“. Na Slovensku nikto z  vlády či vládnej väčšiny v  parlamente nepočúva živnostníkov, drobných remeselníkov, malých podnikateľov – aj preto je určite podnetný aj ich hlas: „Pre tento režim sú robotníci, remeselníci len nevzdelaná pracovná sila, spodina. Keď skončí pod vlakom robotník, tak propaganda napíše, že to bol človek z nízkych sociálnych skupín, nevediaci si rady s bežnými problémami, pod vplyvom alkoholu... A keď to urobí niekto s vysokou, tak to píše propaganda o obrovskom psychickom tlaku a o ťažkom údele jedinca, ktorému táto spoločnosť ublížila...“ Iná status zas pripomína, že „premiér SR nazval už niekoľkokrát verejne okradnutých zamestnancov, živnostníkov a podnikateľov, pri „úžasnej“ reštrukturalizácii ako neúspešných“. Lenže naozaj nie každý môže byť tak úspešný, aby ho priatelia vo vláde oddlžovali donekonečna, kým sa z  neho nestane miliardár. Štátni agenti by fakt mali na sociálne siete nielen písať, ale najmä čítať, čo tam ľudia z podhradia píšu... Tých „hore“ to totiž akosi vôbec nezaujímajú. ib


8

6 8 7 1

4

5 3 9 4 1 1 6 2 2 9 6 3 4 8 7 1 9 3

sociálna poradňa

TV program pondelok

5. 12. 2016

06:00 Teleráno 08:40 Zámena manželiek 09:55 Búrlivé víno 11:00 Rodinné prípady 12:00 Rodinné prípady 12:55 Mentalista I. 3/23 13:55 Mentalista I. 4/23 14:55 Rodinné prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Búrlivé víno 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 2 20:30 Horná Dolná 21:45 Kredenc DEŇ S NADÁCIOU MARKÍZA 22:50 Ostrov 23:55 Susedské prípady 00:50 Odložený prípad II. 13/23 01:50 Mentalista I. 3-4/23 03:10 NCIS: Los Angeles I. 5/24 04:00 Ostrov MARKÍZA

TV program utorok

6. 12. 2016

06:00 Teleráno 08:40 Svokra 09:55 Búrlivé víno 11:00 Rodinné prípady 12:55 Mentalista I. 5-6/23 14:55 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Búrlivé víno 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dobre vedieť! 22:35 Ostrov 23:50 Rodinné prípady 00:45 Odložený prípad II. 14/23 01:45 Mentalista I. 5-6/23 03:10 NCIS: Los Angeles I. 7/24 04:00 Ostrov 04:55 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

Zmena dávok od 1. 1. 2017 Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa od 1. januára 2017 zvýšia o 2 percentá. O rovnaké percento vzrastú aj úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením, náhrada nákladov spojených s pohrebom, ktoré sú zo zákona obmedzené maximálnou sumou, ktorá sa tiež každý rok valorizuje. Maximálna suma jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky v roku 2017 bude vo výške 53 503,20 eur. Maximálna suma úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí sa zvyšuje na 53 503,20 eur. Maximálna suma náhrady nákladov spojených s liečením v roku 2017 bude predstavovať 26 751,80 eur. Maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom v roku 2017 bude vo výške 2 675,70 eur. Na sumu 2 675,70 eur vzrastie aj maximálna suma úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti. Sociálna poisťovňa pripomína, že v roku 2017 sa zvyšuje aj maximálna výška nemocenských dávok. Dotkne sa to tých poistencov, ktorí v súčasnosti zarábajú 1 287 eur a viac. Ide o približne 300 700 osôb. Sociálna poisťovňa upozorňuje, že na rozdiel od iných dávok, ktoré sa menia k 1. januáru, maximálna výška dávky v nezamestnanosti sa mení vždy k 1. júlu kalendárneho roka. Najbližšie sa teda zmení k 1. júlu 2017. Od 1. júla 2016 do 30. júna 2017 je maximálna suma mesačnej dávky v nezamestnanosti v mesiaci, ktorý má 31 dní – 900 eur a v mesiaci, ktorý má 30 dní – 871 eur. Podobne je to s termínmi aj pri dávke garančného poistenia. Maximálna výška tejto dávky závisí od dňa vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa a toto maximum sa mení vždy k 1. júlu kalendárneho roka. Pri vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa v období od 1. júla 2016 do 30. júna 2017 je maximálna výška dávky garančného poistenia 2 Zdroj: Sp 649 eur.

TV program streda

7. 12. 2016

06:00 Teleráno 08:40 Varte s nami 09:00 Zámena manželiek 09:55 Búrlivé víno 11:00 Rodinné prípady 13:00 Mentalista I. 7-8/23 15:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Búrlivé víno 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 CHART SHOW 22:30 Kredenc 23:05 Manžel, či milenec? Romantická komédia MN 15 (USA) 2011 V. Vaughn, K. James, J. Connellyová, W. Ryderová, Ch. Tatum. 01:45 Odložený prípad 02:20 Mentalista 04:15 Zámena manželiek MARKÍZA

TV program štvrtok

8. 12. 2016

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:55 Šťastný domov 09:55 Búrlivé víno 11:05 Rodinné prípady 13:00 Mentalista I. 9-10/23 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Búrlivé víno 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dobre vedieť! 21:40 Hviezdna párty 22:40 Ostrov - FINÁLE 23:45 Odložený prípad II. 16/23 00:45 Mentalista I. 9-10/23 02:30 NCIS: Los Angeles I. 11-12/24 04:10 Šťastný domov 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

TV program piatok

9. 12. 2016

06:00 Teleráno 08:40 Zámena manželiek 09:55 Búrlivé víno 11:00 Rodinné prípady 13:05 Mentalista I. 11-12/23 15:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Búrlivé víno 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Horná Dolná Komediálny seriál MN 12 (SR) 2016 P. Polnišová, P. Sklár, Z. Šebová, M. Kubovčík, M. Majeský, P. Brajerčík. 21:45 CHART SHOW 23:50 Hviezdna párty 00:45 Top Aplikácie 01:10 Mentalista 02:50 NCIS: Los Angeles 04:10 Susedské prípady MARKÍZA

TV program sobota

10. 12. 2016

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 05:55 Priatelia Toma a Jerryho II. 06:20 Nové dobrodružstvá Toma a Jerryho 07:10 Tučniaky z Madagaskaru 11-12/16 08:05 Vianoce bez Santa Clausa 10:00 Kredenc 10:30 Teória veľkého tresku VII. 18-21/24 12:15 Vianočné prázdniny 14:20 Veľký zázrak 16:40 Shrek Tretí DolbySur 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Muž z ocele 23:35 Romeo musí zomrieť 02:00 Muž z ocele 04:15 Susedské prípady MARKÍZA

TV program nedeľa

11. 12. 2016

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 05:55 Priatelia Toma a Jerryho II. 06:20 Scooby Doo, kde si?! 07:10 Tučniaky z Madagaskaru 08:05 Postrach Dennis a Vianoce 09:50 Vianočné prázdniny 11:50 Shrek Tretí DolbySur 13:35 CHART SHOW 15:35 Dobre vedieť! 17:50 Horná Dolná 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Rýchlo a zbesilo 5 Akčný film MN 12 (USA) 2011 V. Diesel, P. Walker, J. Brewsterová, D. Johnson, T. Gibson. 23:10 Parchanti 01:10 Rýchlo a zbesilo 5 03:25 Parchanti MARKÍZA

05:45 KRIMI 06:20 NOVINY TV JOJ 07:30 SÚDNA SIEŇ: Matka striptérka 08:40 SÚDNA SIEŇ: Chcem lásku, nie prachy 09:50 Aféry: Jedna žena nestačí 10:50 UHÁDNI MÔJ VEK 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:50 Kosti V. 9,11 14:50 ČERT NIKDY NESPÍ: Miliónový strýko, Vypadnite z môjho bytu 15:55 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 23:00 UHÁDNI MÔJ VEK 00:35 Bostonské zločiny IV. 11 01:35 Agentúra Jasno II. 5 02:35 NOVINY TV JOJ 03:25 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 04:15 SÚDNA SIEŇ

06:00 Duel 06:25 Správy RTVS „N“ 07:40 JEDNOTKA Slovensko v obrazoch 08:00 Ranné správy RTVS 08:30 Svet v obrazoch 08:55 DOKTOR MARTIN 10:00 Policajné oddelenie 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:25 Dámsky klub 14:00 Postav dom, zasaď strom 14:30 Lekári: Tak rýchlo odchádzajú 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny 16:55 Neskoro večer 17:45 Duel 18:15 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:25 Rukojemník 22:05 Reportéri 22:35 Miluj ma alebo odíď 00:00 Policajné oddelenie: V ohrození života. 62 00:50 Lekári 01:40 Rukojemník 03:15 Dámsky klub 04:55 Správy RTVS „N“

05:55 KRIMI 06:30 NOVINY TV JOJ 07:40 SÚDNA SIEŇ: Vráť sa do decáku 08:50 SÚDNA SIEŇ: Vek nerozhoduje 09:50 Aféry: Školský kabinet 10:50 UHÁDNI MÔJ VEK 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:50 Kosti V. 12,13 14:50 ČERT NIKDY NESPÍ: Nezoberieš si ho! 15:55 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 NAŠI: Právo na súkromie 22:00 UHÁDNI MÔJ VEK 23:30 Geissenovci - Ťažký život milionárov 00:30 Bostonské zločiny 01:30 Agentúra Jasno 02:30 NOVINY TV JOJ 03:20 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA

06:15 Správy RTVS „N“ 07:30 Postav dom, zaJEDNOTKA saď strom 08:00 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné krajiny 09:00 Neskoro večer 10:00 Policajné oddelenie 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:25 Dámsky klub 14:05 Hurá do záhrady 14:35 Lekári 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny 16:50 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 17:45 Duel 18:15 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:25 Nikto nie je dokonalý 21:35 Slovensko chutí 22:10 Až do konca 23:05 Policajné oddelenie 23:55 Lekári 00:40 Až do konca 01:35 Komisár Manara 03:30 Dámsky klub

05:55 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 07:40 SÚDNA SIEŇ 09:50 Aféry: Zrkadlo 10:50 UHÁDNI MÔJ VEK 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:40 Kosti V. 14,15 14:30 ČERT NIKDY NESPÍ: Ukradnutý miláčik, Život v trojke 15:55 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Lovci pokladov: Kniha tajomstiev 23:15 Vtierka Castle VIII.: Vražedné harmónie 9 00:15 Bostonské zločiny IV. 13 01:15 Agentúra Jasno II. 7 02:10 KRIMI 02:40 NOVINY TV JOJ 03:25 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 04:15 SÚDNA SIEŇ: Obyčajná závisť

06:20 Správy RTVS „N“ 07:30 Hurá do záhraJEDNOTKA dy 08:00 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné krajiny 08:55 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 10:00 Policajné oddelenie 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:25 Dámsky klub 14:00 Hurá do záhrady 14:35 Lekári: Rodina 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny: Opálové pobrežie 16:55 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 17:50 Duel 18:15 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:25 Liga majstrov 22:50 Liga majstrov - zostrihy 00:15 Policajné oddelenie 01:05 Lekári: Rodina 56/65 01:45 Komisár Montalbano: Podľa hmatu 03:30 Dámsky klub

05:55 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 07:35 SÚDNA SIEŇ: Nezvládaš deti 08:45 SÚDNA SIEŇ: Vytopil ma 09:50 Aféry: Pravá viera 10:50 UHÁDNI MÔJ VEK 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:50 Kosti V. 16,17 14:50 ČERT NIKDY NESPÍ: Šikana, Láska na zabitie 15:55 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 NAŠI: Majstri psychológie 21:30 INKOGNITO 22:40 Geissenovci - Ťažký život milionárov VII. 13 23:45 Bostonské zločiny IV. 14 00:45 Agentúra Jasno II. 8 01:40 NOVINY TV JOJ 02:35 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA

06:20 Správy RTVS „N“ 07:30 Hurá do záhrady JEDNOTKA 08:00 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné krajiny 09:00 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 10:00 Policajné oddelenie 10:55 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:25 Dámsky klub 14:00 Hurá do záhrady 14:35 Lekári 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny 16:50 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 17:45 Duel 18:15 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:25 Zlaté časy 21:25 Zypa Cupák 22:40 Na krok od neba 23:35 Policajné oddelenie 00:25 Lekári 01:10 Zypa Cupák 02:20 Slovensko v obrazoch 02:45 Svet v obrazoch 03:05 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou

05:50 KRIMI 06:20 NOVINY TV JOJ 07:35 SÚDNA SIEŇ 09:50 Aféry: Černoško 10:50 UHÁDNI MÔJ VEK 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:55 Lovci pokladov: Kniha tajomstiev 15:30 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Iron Man Americký akčný dobrodružný sci-fi film. MN 12 2008 R. Downey Jr., G. Paltrowová, T. Howard, J. Bridges, P. Bettany, S. L. Jackson, L. Bibbová a ďalší. 23:50 Piraňa 01:30 Dom hrôzy 03:20 KRIMI 03:45 NOVINY TV JOJ 04:25 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA

06:00 Duel 06:25 Správy RTVS „N“ 07:30 JEDNOTKA Hurá do záhrady 08:00 Ranné správy RTVS 08:25 Úžasné krajiny 08:55 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 09:55 Policajné oddelenie 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:25 Dámsky klub 14:00 Svet v obrazoch 14:25 Strom želaní 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny: Čierny les 16:55 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 17:50 Duel 18:15 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:25 Milujem Slovensko 21:55 Večerné správy RTVS 22:05 Červený drak 00:05 Nikto nie je dokonalý 01:20 Policajné oddelenie 02:10 Červený drak 04:15 Dámsky klub

05:20 NOVINY TV JOJ 06:20 KRIMI 06:50 NOVINY TV JOJ 07:45 Sníček 07:55 Zabi nudu! 08:05 Káčerovo II. 08:30 Simpsonovci XVIII. 13 08:50 Ninja Factor USA IV. 10:40 Vybíjaná: Choď do toho na plné gule 12:40 Vydatá nevesta 14:35 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 17:30 NAŠI: Právo na súkromie 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:35 Strážcovia Galaxie Americký akčný dobrodružný sci-fi film. MN 12 2014 Ch. Pratt, Z. Saldanaová, D. Bautista, V. Diesel (hlas), B. Cooper (hlas), L. Pace, M. Rooker, K. Gillanová a ďalší. 23:15 Pád Bieleho domu 01:45 Prezidentov muž 2 Ground Zero 03:40 NOVINY TV JOJ 04:20 NAŠI

06:55 Ovečky 07:05 Máša a medveď 07:10 JEDNOTKA Kniha džunglí 07:25 Levík Raa Raa 07:35 Požiarnik Sam 07:45 Prasiatko Peppa 08:00 Garfield 08:10 Lassie - Nové dobrodružstvá 08:35 Fidlibum 09:05 Trpaslíci 09:30 Daj si čas 10:00 Robin Hood 11:30 PARK 12:15 On air 12:45 Na krok od neba 13:45 Pekná vyhliadka 15:20 Zlaté časy 16:20 Milujem Slovensko 17:55 Nebíčko v papuľke 18:30 Postav dom, zasaď strom 19:00 Správy RTVS 20:25 Noc nádejí 22:25 Pekná vyhliadka 23:55 Milujem Slovensko 01:25 Nebíčko v papuľke 01:55 Tajomstvo mojej kuchyne 02:35 Slovensko chutí 03:10 Robin Hood 04:35 PARK

05:25 NOVINY TV JOJ 06:20 KRIMI 06:50 NOVINY TV JOJ 07:50 Zázrak na 34. ulici 10:15 NOVÁ ZÁHRADA 11:15 Iron Man 14:15 Strážcovia Galaxie 16:55 NA CHALUPE 17:55 NOVÉ BÝVANIE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 V SIEDMOM NEBI 22:50 Nindža Americký akčný film. MN 18 2009 S. Adkins, T. Ihara, M. Hijiiová, T. Jensen, T. Igawa, G. Hagon, M. Anderson, V. Ganec, K. Motomiya, N. Sotirov a ďalší. 00:45 Za nepriateľskou líniou 2 Americký akčný triler. MN 15 2006 N. Gonzales, M. Bushell, K. David, D. Arndt, B. Cross, B. McGill a ďalší. 02:50 NA CHALUPE 03:35 NOVÁ ZÁHRADA 04:15 NOVÉ BÝVANIE

07:00 Ovečky 07:05 Máša a medveď 07:10 JEDNOTKA Kniha džunglí 07:25 Levík Raa Raa 07:35 Prasiatko Peppa 07:50 Garfield 08:05 Lassie - Nové dobrodružstvá 08:30 Zázračný ateliér 08:55 Materské znamienko 09:35 Autosalón 10:05 Alpy zhora 11:00 Slovensko v obrazoch 11:20 Svet v obrazoch 11:45 HiSTORY 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami 13:35 Slečna Marpleová: Tajomstvo sídla Komíny 15:05 Buď Bindi 15:40 Zypa Cupák 17:00 Nikto nie je dokonalý 18:20 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:25 Klan Lanzacovcov 23:35 Julie Lescautová 01:10 Slečna Marpleová 02:40 Klan Lanzacovcov

JOJKA

JOJKA

JOJKA

JOJKA

JOJKA

JOJKA

JOJKA

TO 16-48 STRANA - 14


psychológ radí

Rozpaky pre úprimnosť

„Stáva sa mi, že keď sa mi kamarát zdôverí so svojimi osobnými záležitosťami, tak som v rozpakoch a neviem ako správne zareagovať.“ Mgr. Renáta Stáva sa pomerne často, že Botková človek nevie ako správne

zareagovať, či už v dôsledku toho, že ho priatelia zaskočia svojou výpoveďou, alebo preto, že sa nám často zdôveria s vecami, ktoré sú pre nás natoľko emočne, či tematicky náročné, alebo s nimi nemáme vôbec žiadnu skúsenosť. Máme totiž tendenciu poradiť svojim priateľom. Čo v takejto situácie nie je práve vhodné riešenie. Niekedy úplne stačí, že si váš priateľ vybral práve vás na to, aby sa vám „len“ zdôveril a vy ho skúste „iba“ vypočuť. Snažte sa nehľadať vinníka v jeho zložitej situácii, buďte tu a teraz s ním. Prejavte mu pochopenie, objímte ho ak treba... Niekedy máme tiež tendenciu veľa rozprávať, či už

preto aby sme vyplnili ticho, ktoré nám nie je prijemné, alebo ako náš obranný mechanizmus pred tým, aby nás problémy našich priateľov úplne nezahltili. Dobré je si uvedomiť, že v takejto situácii je najdôležitejšie, aby mal priestor sa vyrozprávať hlavne váš kamarát. Aby tak mohol zdieľať svoje pocity. Hlavne nehodnoťte, nemoralizujte, nezovšeobecňujte, či nebagatelizujte. Poznáte tie vety typu: „To sa spraví“ alebo „sú aj horšie veci“. Aktuálny rozhovor s vašim priateľom je zároveň aj cesta k budovaniu vzájomnej dôvery medzi vami do budúcna. Mgr. Renáta Botková psychológ

Vtip: „Čím by si chcel byť?“ „Milionárom, ako môj otec.“  „Tvoj otec je milionár?“  „Nie, ale tiež by ním chcel byť.“ Epiktétos: „Rozumný človek nemiluje preto, že je to výhodné, ale preto, že v samej láske nachádza šťastie.“

spomienka Ivan Brožík Básnik citu a dobra – Milan Rúfus Pred siedmimi rokmi nás opustil úžasný človek, ktorého dielo osviežovalo duše detí aj dospelých rovnako a vždy intenzívne – básnik Milan Rúfus. „Dobročinnosť je výnimočný stav, keď sa z ľahostajného prúdu človečiny oddelí skutočná ľudskosť, aby pomohla trpiacemu.“ Prvé básne publikoval Milan Rúfus v časopisoch Prameň, Nový rod, Mladá tvorba a Borba. Debutoval básnickou

zbierkou Až dozrieme (1956), ktorá znamenala výrazný posun dobového chápania poézie. Svoje juvenílie, ktoré predchádzali knižnému debutu, publikoval až o mnoho rokov neskôr v zbierkach Chlapec (1966) a Chlapec maľuje dúhu (1974). „Nie je to práve hysterický nepokoj súčasného sveta, ktorý hovorí o tom, ako veľmi sa tento svet vzďaľuje od jaslí vianočného Dieťaťa?“ Knihou lyrických miniatúr s poetologickým pozadím kresťanských modlitieb je zbierka Modlitbičky (1992), ktorá vyšla vo viacerých reedíciách, ako aj s rozšíreným obsahom pod názvom Nové modlitbičky (1994). Podobnú tematiku, no s motivickým zázemím dialógu dieťaťa a otca, má aj kniha Pamätníček Modlitby za dieťa (1995). Filozoficko-meditatívny charakter má básnická zbierka Neskorý autoportrét (1992), v ktorej básnik sumuje prežitú skutočnosť, rovnako ako zbierka Čítanie z údelu (1996). Nevinnosť ako prísľub vytúženej harmónie stíšeným hlasom oslavuje v osobnej básnickej spovedi Žalmy o nevinnej (1998). „Anjelské prianie Dobré ránko, pekný dník aby na teba pozor dal.“ Milan Rúfus patril medzi najvýraznejšie osobnosti slovenskej poézie. Všeobecne bol považovaný za kultúrnu i morálnu autoritu, pretože dlhodobo nastoľoval otázky pravdy a krásy, písal o svetskej a božskej láske a hľadal ľudskosť a pravdu. Rúfusove básne sú jednoduché a zrozumiteľné, plné viery v Boha, pokory, skromnosti a lásky k životu. Jeho básnické a esejistické diela i tvorba pre deti sa tešia veľkému čitateľskému záujmu a sú preložené do viacerých jazykov. „Dar, Nebo, Zem len teba chcem. Ľúbim ťa úprimne, naveky buď pri mne.“ ib

TO 16-48 STRANA - 15


59-11-7

CELOROČNÁ PONUKA

Domáce zvieratá

Predaj

výkrmových ošípaných, odstavčiat, bravčové polovičky, ovečky. Domáce údené výrobky

0903 271 538

0917 181 678

Pracujem ako viazaný finančný agent pre PROFI CREDIT Slovakia

TO 16-48 STRANA - 16

45-0299

PÔŽIČKY 0% úrok

53-0142

(nad 10 kg aj s dovozom) Objednávky a info: 8,00-20,00

Topolciansko 16-48  

Topolciansko 16-48

Advertisement