Page 1

číslo 45 8. novembra 2013

OD 18. OKTÓBRA NOVÁ

PÔŽIČKÁREŇ AVOU V BÁNOVCIACH NAD BEBR NA NÁM. Ľ. ŠTÚRA 19/19 (OD ROKOŠ, PRÍZEMIE)

•

www.pozzick karen.s sk

0904 346 221 0901 785 271

03-0063

뤤¥ªªëˆˆ˜ ’‡ë¡¡ªªë‡’


TV PROGRAM

(dokončenie rozhovoru z 1. strany)

OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE MÄSOKOMBINÁTU V PARTIZÁNSKOM Miesto konania dražby: Dražobná miestnosť č. 407, 4. poschodie, Košická 56, 821 08 Bratislava Čas konania dražby: 28.11.2013 o 15:30 hod. Termíny obhliadok: 12.11.2013 o 13:30 hod., 27.11.2013 o 13:30 hod. Predmet dražby: súbor vecí - sociálna budova s.č. 193 na parc.č. 438/2, bitúnok bez s.č. na parc.č. 438/3, maštal bez s.č. na parc.č. 438/4 a pozemky druhu zastavané plochy a nádvoria parc.č. 438/1 o výmere 3939 m2, parc.č. 438/2 o výmere 273 m2, parc.č. 438/3 o výmere 536 m2, parc.č. 438/4 o výmere 273 m2, k.ú. Malé Bielice, obec Partizánske. Najnižšie podanie: 515 000,00 EUR Dražobník: Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, Bratislava, tel.: 02 - 322 02 735, www.platitsaoplati.sk. 52-0638

09:00 Sila lásky 09:50 Asijina voľba 10:50 Duel PONDELOK 11.11.13 11:15 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 13:55 Taxík 14:20 Postav dom, zasaď strom 15:15 Asijina voľba 16:20 Destinácia svet 17:10 Podvodníci v akcii 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy 20:20 Malena 21:45 Rossella 23:30 Medicopter 117 00:20 Autosalón 00:45 Občan za dverami 01:10 Dámsky klub 02:45 Sila lásky 12:30 FARMA 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS 17:25 Lampáreň 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:30 Búrlivé víno 21:40 FARMA 23:00 NCIS 00:00 Kobra 11 00:50 Bez stopy 01:35 Vráť mi moje deti 03:00 FARMA 04:00 Kobra 11 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti 14:30 Vtierka Castle 15:40 Nakupuje vám to 15:55 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 17:50 SÚDNA SIEŇ 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:30 Panelák 21:40 DEDIČSTVO 23:05 Kuriér 00:15 Kosti 01:15 MOVE UP! 09:00 Sila lásky 09:50 Asijina voľba 10:50 Duel UTOROK 12.11.13 11:15 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 14:30 Hurá do záhrady 15:10 Asijina voľba 16:20 Destinácia svet 17:10 Podvodníci v akcii 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy 20:20 Nikto nie je dokonalý 21:30 Sanitka 22:30 Najväčšie kriminálne prípady Slovenska 23:25 Medicopter 117 00:10 O 5 minút 12 01:20 Dámsky klub 02:50 Sila lásky 12:45 Dr. House 13:40 Krok za krokom 14:10 FARMA 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS 17:25 REFLEX 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TN 20:30 Búrlivé víno 21:40 FARMA 23:00 NCIS 00:00 Kobra 11 00:55 Bez stopy 01:35 Dr. House 02:20 NCIS 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti 14:30 Vtierka Castle 15:40 Nakupuje vám to 15:55 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 17:50 SÚDNA SIEŇ 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:30 Panelák 21:40 Česká spojka 00:00 Vyvolení 01:30 Kosti 02:30 C.S.I.: New York 09:50 Asijina voľba 10:45 Duel 11:15 5 proti STREDA 13.11.13 5 12:20 Dámsky klub 14:25 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou 15:10 Asijina voľba 16:20 Destinácia svet 17:10 Podvodníci v akcii 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy 20:20 Tichá vojna 22:15 Smrť darebáka 00:15 Medicopter 117 01:00 Reportéri 01:25 Slovensko v obrazoch 01:50 Dámsky klub 03:20 Sila lásky 11:45 Bez stopy 12:45 Dr. House 13:45 Krok za krokom 14:10 FARMA 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS 17:25 REFLEX 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TN 20:30 Modré z neba 22:30 NCIS 23:30 Kobra 11 00:30 Bez stopy 01:20 Dr. House 02:00 Sila búrky 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti 14:30 Vtierka Castle 15:40 Nakupuje vám to 15:55 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 17:50 SÚDNA SIEŇ 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:30 Panelák 21:40 Kosti 22:50 Vtierka Castle 00:50 Kuriér 02:55 Zločin 09:00 Sila lásky 09:50 Asijina voľba 10:50 Duel ŠTVRTOK 14.11.13 11:15 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 14:20 Tajomstvo mojej kuchyne 15:10 Asijina voľba 16:20 Geo report 17:10 Podvodníci v akcii 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy 20:20 Kriminálka Staré Mesto 21:15 Reportéri 21:45 Wallander 23:15 Medicopter 117 00:05 Najväčšie kriminálne prípady Slovenska 01:00 Dámsky klub 12:40 Bez stopy 13:35 Dr. House 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS 17:25 REFLEX 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:30 Búrlivé víno 21:40 FARMA 23:00 NCIS 00:00 Kobra 11 00:50 Bez stopy 01:30 Dr. House 02:50 FARMA 03:50 Kobra 11 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti 14:30 Vtierka Castle 15:40 Nakupuje vám to 15:55 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 17:50 SÚDNA SIEŇ 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:30 Panelák 21:40 Kick-Ass 00:00 Vyvolení 01:30 Gigolovia 02:40 Kosti

TV PROGRAM

06:55 Medicopter 117 07:45 Správy RTVS „N“ PIATOK 15.11.13 08:55 Sila lásky 09:45 Asijina voľba 10:45 Duel 11:15 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 13:55 Postav dom, zasaď strom 14:30 Nebíčko v papuľke 15:10 Asijina voľba 16:20 Geo report 17:10 Podvodníci v akcii 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:20 Milujem Slovensko 21:40 Legendy popu: Olympic 23:40 Nikto nie je dokonalý 00:50 Medicopter 117 01:40 Dámsky klub 03:10 Sila lásky 03:55 Drišľakoviny 06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:35 Chlapi neplačú 10:45 Kobra 11 11:45 Bez stopy 12:45 Dr. House 13:45 Krok za krokom 14:10 FARMA 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS 17:25 REFLEX 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:30 Búrlivé víno 21:40 FARMA 23:00 AKČNÝ PIATOK: Zabijak 00:45 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:25 Kobra 11 02:10 Bez stopy VII. 6/24 02:50 FARMA 04:00 Kobra 11 XI. 10/10 07:10 Nakupuje vám to 07:25 Súdna sieň 09:25 Panelák 10:50 Pod povrchom 10 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti 14:30 Vtierka Castle 15:40 Nakupuje vám to 15:55 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 17:50 SÚDNA SIEŇ 19:00 VEĽKÉ NOVINY 20:30 Panelák 21:40 LÁSKA NA CELÝ ŽIVOT 23:15 Agent bez minulosti 02:00 Pozor, hryzie! 07:45 Bol raz jeden život 08:10 Fidlibumove SOBOTA 16.11.13 rozprávky 08:40 Výprava nádeje 09:30 Megamozog 10:00 Berlin, Berlin 11:00 Milujem Slovensko 12:20 On air 12:50 Pošta pre teba 13:50 Moje dcéry 15:35 Super mama 17:15 Postav dom, zasaď strom 18:00 Taxík 18:25 Nebíčko v papuľke 19:00 Správy RTVS 20:20 Pošta pre teba 21:20 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou 21:55 Dych nebies 00:10 Super mama 01:45 Moje dcéry 03:20 Dych nebies 06:45 Zajac Bugs a priatelia 07:15 Kung Fu Panda 07:40 Tučniaky z Madagaskaru 08:05 Alf 08:35 Krok za krokom 09:05 Tlsťoch z Beverly Hills 10:50 2 baby na mizine 11:15 Návštevníci 13:35 Stormbreaker 15:25 Hádaj, kto príde 17:35 Hurikán 18:20 Smotánka 19:00 TN 20:30 FARMA 22:15 Pritiahni si šťastie 00:25 Zabijak 02:00 Hrozba z temnoty 06:45 Max Steel 07:15 Legenda o Tarzanovi 08:30 MOVE UP! 10:00 LÁSKA NA CELÝ ŽIVOT 11:25 Príbeh o hľadaní lásky 13:25 Agent bez minulosti 16:10 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 17:55 Cena je správna 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:30 Piráti Karibiku: V neznámych vodách 23:30 Vyvolení 01:35 Liga výnimočných 03:40 C.S.I.: New York 06:50 Dračie poviedky 07:15 Flipper a Lopaka NEDEĽA 17.11.13 07:40 Včielka Maja 07:55 Bol raz jeden život 08:25 My sme malí muzikanti 09:20 60 zabijakov divočiny 09:50 Autosalón 10:15 Planéta Zem I.: Od pólu k pólu 11:05 Slovensko v obrazoch 11:30 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:05 Občan za dverami 13:50 Poirot: Smrť na Níle 15:30 Zlatá klasika: Varúj..! 17:00 Nikto nie je dokonalý 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:20 Pupendo 22:20 Koncert 00:20 Prípady detektíva Murdocha: Okrem zomierania 01:50 Poirot: Smrť na Níle 07:05 Scooby-Doo, ako sa máš? 07:30 Kung Fu Panda 08:00 Tučniaky z Madagaskaru 08:20 Stormbreaker 10:05 O statečném kováři 11:50 Žandár vo výslužbe 14:00 Báječná Angelika 16:15 Osobný strážca 19:00 TN 20:30 RED: Vo výslužbe a extrémne nebezpeční 22:50 Barbar Conan 01:00 RED: Vo výslužbe a extrémne nebezpeční 02:45 Barbar Conan 05:05 Príbeh o hľadaní lásky 07:10 Barbie Mariposa a Kvetinová princezná 08:50 Liga výnimočných 11:20 Pasca na rodičov 14:15 Divočina 16:10 Čivava z Beverly Hills 2 17:55 Cena je správna 19:00 VEĽKÉ NOVINY 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 23:15 Stroj na zabíjanie 01:20 Edison 03:35 KRIMI 04:00 Stroj na zabíjanie

TO 13-45 STRANA - 02

... reportáž


0800 162 162 52-0630

www.stannah.sk

JATOČNÉ MORKY

20-0002

0915 747 030 0908 615 992

45-0438

farma Vinodol

TO 13-45 STRANA - 03


R2 • AUTO-MOTO kúpa Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP TO R2 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,40 € s DPH

R11 • POZEMKY ZÁHRADY predaj Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP TO R11 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,40 € s DPH

R3 • AUTO-MOTO rôzne Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP TO R3 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,40 € s DPH

R21 • RÔZNE predaj R14 • HĽADÁM PRÁCU Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP TO R14 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,30 € s DPH

Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP TO R21 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,30 € s DPH

R5 • BYTY predaj

R25 • DIELŇA ZÁHRADA

Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP TO R5 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,40 € s DPH

Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP TO R25 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,30 € s DPH

R15 • ELEKTRO - TECHNIKA Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP TO R15 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,30 € s DPH

R27 • ZOZNÁMENIA Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP TO R27 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,30 € s DPH

R7 • BYTY prenájom

R22 • VŠETKO PRE DETI

Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP TO R7 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,40 € s DPH

Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP TO R22 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,30 € s DPH

Spirit s.r.o.

R17 • DROBNOCHOV

Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP TO R9 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,40 € s DPH

Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP TO R17 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,30 € s DPH

R23 • STAVBA Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP TO R23 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,30 € s DPH

Predaj zábavnej pyrotechniky na obdobie: november – december Miesto práce:

Partizánske Kontakt: 0905 737 473

73-0283

R9 • DOMY CHATY predaj

ponúka brigádu!

TO 13-45 STRANA - 04


09-252 34-0069

Potrebujete poĹžiÄ?aĹĽ pred vĂ˝platou?

od 25 do 350 Eur

od 25 do 350 Eur TopoÄžÄ?any Ä˝udovĂ­ta Ĺ tĂşra 2357 (v spoloÄ?enskom dome oproti vrĂĄtnici) Tel. 0948 200 028, 0948 818 311

250

&"%$

0x

94-0368

    

â‚Ź59

len

 !%$DO 5 000 EUR $"%$DO 10 000 EUR %$&#DO 20 000 EUR

      

03-0071

03-0071

VysoÄ?any-NedaĹĄovce 0911995031

ZateplenĂĄ brĂĄna s pohonom na diaÄžkovĂŠ ovlĂĄdanie + zateplenie Predaj aj na splĂĄtky Dovoz a montĂĄĹž po celej SR. RĂ´zne prevedenia, veÄžkosti a farby. LAPORTA, Ĺ aĹĄtĂ­nska 477, 908 77 BorskĂ˝ MikulĂĄĹĄ

TO 13-45 STRANA - 05

sD

PH

SEKÄŒNÉ GARĂ Ĺ˝OVÉ BRĂ NY

205

za

9,-

0915 636 832 www.laporta.sk

0

63-0316

Potrebujete poĹžiÄ?aĹĽ pred vĂ˝platou?


PO ČASTIACH HOROLEZECKOU TECHNIKOU 0902 118 988

45-0444

PÍLENIE RIZIKOVÝCH STROMOV

Rozprávkové Wolfgang See - zájazd

Formy na pečenie muffinov

-61%

Teraz len za 45€

Nová cena

29,90€

7,89 €

Adventný 1 dňový zájazd k jazeru Wolfgang See. Kúzelná atmosféra Vianočných trhov v čarovnom mestečku Sankt Wolfgang Termín zájazdu: 14.12.2013

Predám tatranský profil - brúsený

Teraz len za 35€

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

52-0017

ďalej v ponuke: dlážkovica a zrubový obklad cena aj s dovozom do 3 dní 0905 808 616, 0907 885 834

Adventná Budapešť - zájazd

3 ks foriem na pečenie muffinov. Uhlíková oceľ s nepriľnavým povrchom Xynflon - poštovné v cene

1. trieda - 4 € 2. trieda - 3 €

34%

32%

24€ 1 dňový autobusový zájazd na vianočné trhy do Budapešti + návšteva Tropikária a Oceanária Termíny zájazdu: 07.12.2013 / 08.12.2013 / 14.12.2013

Bojnice Hotel Regia Teraz len za 188€

65%

65,90€

Krém na popraskané chodilá

-47%

- ubytovanie priamo pod Bojnickým zámkom Cena kupónu zahŕňa: - 2x ubytovanie pre 2 osoby - 2x polpenzia pre 2 osoby - neobmedzený vstup do hotelového fitness

10 palcový notebook

-52%

Nová cena

6,99 €

5 - dňový zájazd do Paríža

Nová cena

169 €

Teraz len za 229€

33%

154€ Krém Heel Tastic slúži na popraskané chodidlá a suchú kožu. Má liečivé účinky. - poštovné a balné v cene

Cena zahŕňa (pre 1 osobu): - 2 x hotelové ubytovanie - 2 x francúzske raňajky - dopravu klimatizovaným autobusom Termín zájazdu: 13.11. - 17.11.2013

- operačný systém Android 4.1.1. - rozlíšenie: 1024 x 552 px - procesor: 1,2 Ghz VIA 8850 ARM Cortex A9 - nabíjačka + PC myš - slovenský návod + elegantná krabica

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

www.megazlava.sk

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Čo je MegaZľava.sk? Webová služba alebo zľavový portál, kde si môžete kúpiť každý deň nový tovar alebo služby za výhodné ceny. Zaujala Vás zľava? Chcete na MegaZľava.sk nakúpiť a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (PO – PIA OD 9.00 do 17.00 HOD.) a poradíme Vám, ako nakupovať.

KANÁLSERVIS ČISTENIE KANALIZÁCIÍ WC odtokov, umývadiel, spŕch, priemyselných a iných kanalizácií

ČISTENIE TLAKOM A ŠPIRÁLOU MONITORING KAMEROU

LEXAN

www.kanalservis.sk

BALKÓNY Stačí prezvoniť a my Vám zavoláme späť

H¼ADÁME OBCHODNÝCH ZÁSTUPCOV

balkónové striešky zastrešenie terás zimné záhrady hliníkové zasklenie roletový systém rekonštrukcie zábradlí

0908 427 957, 0908 427 124 41-0316

ručenie nehnuteľnosťou - zostávate naďalej jej vlastníkom

• • • • • •

www.jm-pristresky.sk jozef.jm@gmail.com

... výhodná spolupráca pri rekonštrukcii bytových domov ...

45-0021

0903 353 166

45-0128

rýchlo • čisto • spoľahlivo • NON STOP

TO 13-45 STRANA - 06


Ušetrite s ATTACKom akciová ponuka 1. 9. – 15. 11. 2013

• Splyňovacie kotly • Peletové kotly

• Kotly na pevné palivá • Nástenné kotly • Kondenzačné kotly • Elektrokotly

• Zásobníky TÚV • Solárna technika

• Akumulačné nádrže • Príslušenstvo

ATTACK AT TTA DP, DPX DPX *

– 10 %

o kotla fi vacieh ro splyňo Standard, P upením ii k * Zakú /DPX vo verz koukoľvek a te a P s D a va ATTACK ambda spolu ATTACK® získ rž) d L u á o o n aleb ou nádrž mulačnú mulačn 10 % na aku zľavu

6

ZÁRUKA 6 ROKOV

Ocenenie Efficienza & Innovazione Milano

Ocenenie Racionergia Bratislava

NÁZOV Splyňovací kotol ATTACK 25 DP PROFI Splyňovací kotol ATTACK 25 DP STANDARD Splyňovací kotol ATTACK 35 DP PROFI Splyňovací kotol ATTACK 35 DP STANDARD Splyňovací kotol ATTACK 45 DP PROFI Splyňovací kotol ATTACK 45 DP STANDARD

MC s DPH 1 236,24 € 1 143,22 € 1 430,86 € 1 339,06 € 1 774,80 € 1 681,78 €

NÁZOV MC s DPH Splyňovací kotol ATTACK 25 DPX STANDARD 1 417,77 € Splyňovací kotol ATTACK 25 DPX PROFI 1 512,28 € Splyňovací kotol ATTACK 25 DPX LAMBDA 2 615,24 € Splyňovací kotol ATTACK 35 DPX STANDARD 1 619,26 € Splyňovací kotol ATTACK 35 DPX PROFI 1 712,74 € Splyňovací kotol ATTACK 35 DPX LAMBDA 2 834,43 € Splyňovací kotol ATTACK 45 DPX STANDARD 2 051,76 € Splyňovací kotol ATTACK 45 DPX PROFI 2 144,46 € Splyňovací kotol ATTACK 45 DPX LAMBDA 3 288,63 € Kompletný sortiment a podrobnejšie informácie o všetkých výrobkoch a ich parametroch nájdete na našej webstránke www.attack.sk

PELETOVÉ KOTLY ATTACK

AKUMULAČNÉ NÁDRŽE ATTACK

ATTACK PELLET

ATTACK AK, AS

Ocenenie SHK Brno

IA

AS

TUV

TUV

ÁC

NOVÝ

DIZAJN ‫ٲ‬ ‫ٲ‬ ‫ٲ‬ ‫ٲ‬A‫ٲ‬ INOV

AK

NÁZOV MC s DPH Kotol na pelety ATTACK PELLET 30 Automatic 3 537,60 € Príklad – zostava pre peletový kotol ATTACK PELLET 30 Automatic Plus Kotol na pelety ATTACK PELLET 30 Automatic 3 537,60 € Dopravník peliet ATTACK 1,5 m 397,20 € Zásobník na pelety – 300 l 274,80 € SPOLU 4 209,60 €

*

– 10 %

čnú kumula k oľvek a e a akúk í s akýmkoľv LLET n tí la va p zakúpen P, DPX, PE ená zľa ri ET, * Uved rž ATTACK® p a biomasu (D EAT, FD PELL nád ATTACK® n , FD BIOH NER) FD UR m B o T, k E T b L E L L ro E L P E vý OOD & EAT a P Plus, W orákmi BIOH h

PRÍKLAD ZĽAVY STAR STARÁ T RÁ CEN CENA NA NOVÁ V CENA CEN NA Názov MC s DPH MC s DPH Akumulačná nádrž ATTACK AK800 648,00 € 583,20 € Akumulačná nádrž ATTACK AK1000 784,80 € 706,32 € AKUMULAČNÉ NÁDRŽE S HADOM PRE PRIPOJENIE SOLÁRNEHO SYSTÉMU Akumulačná nádrž ATTACK AS800 853,20 € 767,88 € Akumulačná nádrž ATTACK AS1000 1 003,20 € 902,88 € Uvedená NOVÁ CENA je už po akciovej zľave.

LIATINOVÉ KOTLY NA DREVO A UHLIE UHLIIE

PRÍSLUŠENSTVO PRE KOTOL ATTACK FD

ATTACK FD

ATTACK FD PELLET, FD BIOHEAT a mon- žrčená n sada u TACK FD umo a á v o b T Prestav ž do kotlov A revádzky kotl p tá ných menu ie drev ých ňuje zm ssppaľovanie o všetk ind na j a o ak a peliet,t akúpených otlov z už za ch k lovaný FD a U22. štalo ATTACK

NÁZOV Kotol na pevné palivá ATTACK FD15 Kotol na pevné palivá ATTACK FD20 Kotol na pevné palivá ATTACK FD26 Kotol na pevné palivá ATTACK FD32 Kotol na pevné palivá ATTACK FD36 Kotol na pevné palivá ATTACK FD42

MC s DPH 746,40 € 834,00 € 926,40 € 1 016,40 € 1 107,60 € 1 208,40 €

NÁ N Á ZO V NÁZOV MC s DPH Horák ATTACK Pellet Burner Automatic 8 – 30 kW 1 390,00 € Horák ATTACK Burner BIOHEAT 6 – 25 kW 1 032,00 € KOMPLETNÉ ZOSTAVY S KOTLOM ATTACK FD A HORÁKOM Peletový kotol ATTACK FD26 PELLET 5-článkový 3 069,60 € Peletový kotol ATTACK FD26 BIOHEAT 5-článkový 2 713,20 € Kompletný sortiment príslušenstva ku kotlom ATTACK FD a zostáv horákov s kotlami nájdete na našej webstránke www.attack.sk

www.attack.sk Výrobca: ATTACK, s.r.o., Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky Tel.: 043 / 400 31 01, GSM brána: 0918 / 622 700, fax: 043 / 400 31 06, e-mail: kotle@attack.sk Autorizované predajne nájdete v sekcii „predajná sieť“ na web stránke www.attack.sk: GIENGER spol. s r. o., Rastislavova 4, 951 41 Nitra-Lužianky, tel. 037 / 741 13 03, 04, e-mail: gienger.ni@gienger.sk META-GAS spol. s r. o., Rázusova 2, 949 01 Nitra, tel. 037 / 653 70 01, e-mail: nitra@metagas.sk Pavol Maráček – EMPIRIA, Novozámocká 222, 010 01 Nitra, tel. 037 / 286 67 11, 12, e-mail: expressnr@empiriask.sk PTÁČEK – veľkoobchod, a. s., Podjazdová 12, 971 01 Prievidza , tel. 046 / 519 85 12, e-mail: prievidza@ptacek.sk Výrobca ATTACK, s.r.o. si vyhradzuje právo technických zmien výrobkov a zmien uvedených akcií bez predchádzajúceho upozornenia. Za chyby vzniknuté pri sadzbe a tlači neručíme.

TO 13-45 STRANA - 07

74-0350

SPLYŇOVACIE KOTLY NA DREVO


HĽADÁME VODIČOV MKD Najväčšia dopravná spoločnosť na Slovensku STD DONIVO a.s., pobočka Zvolen prijme do pracovného pomeru vodičov MKD

™eaViZc‚k†`ZcYnk:×"dY(%")%:JG ™YdYg ^VkVc^ZkeaVicX]iZgb†cdk"egVk^YZacZ`'*#YĊjbZh^VXV ™oVeaViZc^ZkdY^ùh`‚]ddeg{kcZc^Vh`je^cn8 : ™bd cdhĔcVYiVcYVgYc‚]do{gdW`j ™K>Eed^hiZc^ZhdhedgZc†begZgdY^cj ™)i YĊdkegVXdkcijgcjh ™oVeaViZc^Z`kVa^Ä`VùcZ_`VginkdY^ùV ™hiVW^ac‚oVbZhicVc^Z ™bdYZgckdodkeVg`

egVXV5hiY#h`™lll#hiY#h`™ )'&.%*+&-(*%

02-0333

PONÚKAME:

OZNÁMENIE O DRAŽBE Miesto konania dražby: Reštaurácia Penzión ARTIN, salónik na prízemí, Svätourbanská 107/37, 949 01 Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj. Čas konania dražby: 26.11.2013 o 10:00 hod. Termíny obhliadok: 05.11.2013 o 14:00 hod., 22.11.2013 o 11:30 hod. Predmet dražby: RD súp. č. 103, postavený na p. č. 150 a pozemky - parcely registra „C“ evidované na KM ako: p.č. 150 zastavané plochy a nádvoria 412 m2, p.č. 151 záhrady 155 m2, a p.č. 152 záhrady 938 m2, vedené na LV č. 78, k.ú. Veľké Bedzany. Najnižšie podanie: 35 500,00 EUR / Licitátor dražobníka je oprávnený znížiť sumu najnižšieho podanie. Dražobná zábezpeka: 8 000,00 EUR

52-0579

Dražobník: Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, Bratislava, tel.: 02 - 322 02 731, www.platitsaoplati.sk.

TO 13-45 STRANA - 08

Topolciansko 13-45  

Topolciansko 13-45

Advertisement