Page 1

číslo 25 21. júna 2013

ČISTENIE KANALIZÁCIÍ WC odtokov, umývadiel, spŕch, priemyselných a iných kanalizácií

ČISTENIE TLAKOM A ŠPIRÁLOU MONITORING KAMEROU rýchlo • čisto • spoľahlivo • NON STOP

MLADÉ MORKY 0915 747 030 0908 615 992

45-0210 25

farma Vinodol

ALTÁNKY PRÍSTREŠKY v cene montáž, doprava, náter, krytina, kotvy, tatranský profil

45-0241 25

cena 1 250 €

trvá 3x3 m -1 100 €/kus Akcia Rozmer 3,5x5 m len do 5.7.2013 3x4,5 m -1 400 €/kus 0904 684 635

Á OD 24.6. NOV

TÉ NA UL. ŠKUL NOCH V TOPOĽČA

0904 055 049 0904 842 190 0904 630 125

03-0025

EŇ PÔŽIČKÁTR YHO 2

0903 353 166

www.kanalservis.sk

45-0128 25

Info: 0903 728 843, 0903 785 611

KANÁLSERVIS

51-0319

Stavebná spoločnosť PROFI MODUL so sídlom v BA, príjme na ŽL: • tesárov, murárov, • strojníka na traktor - bager, • vodičov sk. C, E • stavby-vedúceho s osvedčením PS • rozpočtára/-ku


68-122

VÝROBA A MONTÁŽ PLASTOVÝCH OBKLADOV

JARNÉ ZĽAVY NA MONTÁŽ PLASTOVÝCH OBKLADOV!

Hlavná 242, Jahodná 930 21 Tel./fax: 031/559 1125 Mobil: 0905 655 068 www.jhp.sk

53-0148

HĽADÁME OBCHODNÉ ZASTÚPENIE A VEĽKOODBERATEĽOV

- Plastové ploty, brány a zábradlia - Roletové systémy - Plastové okenice - Sieťky proti hmyzu - Betónové montované garáže - Tatranský profil, OSB dosky JHP Univerzum, spol. s r.o.

CELOROČNÁ PONUKA 75-151

Domáce zvieratá

Predaj Objednávky a info: 8,00-20,00

0903 271 538

53-0172

výkrmových ošípaných, odstavčiat, oviec.

TO 13-25 STRANA - 02


BALKÓNY

• • • • • •

Predám tatranský profil - brúsený

balkónové striešky zastrešenie terás zimné záhrady hliníkové zasklenie roletový systém rekonštrukcie zábradlí

1. trieda - 4 € 2. trieda - 3 € ďalej v ponuke: dlážkovica a zrubový obklad cena aj s dovozom do 3 dní 0905 808 616, 0907 885 834

52-0017

LEXAN

... výhodná spolupráca pri rekonštrukcii bytových domov ...

BKB Partners, spol. s r.o. vyhlasuje opakovanú dražbu, ktorá sa uskutoční dňa 17.07.2013 o 11:30 hod. v kancelárii dražobníka v Bratislave na Záhradníckej 68. Predmetom dražby sú určené nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 641 Správy katastra Topoľčany pre katastrálne územie: Preseľany, a to parc. č. 782 a parc. č. 783 a stavba s.č. 423 (rodinný dom v Preseľanoch). Najnižšie podanie: 30.525 eur Minimálne prihodenie: 331,93 eur Dražobná zábezpeka: 9.100 eur Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 1. k rukám alebo na účet v UniCredit Bank Slovakia a.s., č.ú.:1111944009/1111, VS: 6891618 2. bankovou zárukou: veriteľ - BKB Partners, spol. s r.o. (IČO: 35 931 329) 3. do notárskej úschovy: príjemca - BKB Partners, spol. s r.o. (IČO: 35 931 329) Bližšie informácie na tel. č. 02/555 686 23 a na www.bkbpartners.eu

TO 13-25 STRANA - 03

52-0307

www.jm-pristresky.sk jozef.jm@gmail.com

45-0021 25

0908 427 957, 0908 427 124


19-0062

TO 13-25 STRANA - 04


09-170 20-0002

TO 13-25 STRANA - 05


R1 • AUTO-MOTO predaj Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP TO R1 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,40 € s DPH

R2 • AUTO-MOTO kúpa Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP TO R2 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,40 € s DPH

R18 • HOBBY - ZÁĽUBY R5 • BYTY predaj Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP TO R5 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,40 € s DPH

Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP TO R18 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,30 € s DPH

R19 • ŠPORTOVÉ POTREBY Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP TO R19 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,30 € s DPH

R21 • RÔZNE predaj Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP TO R21 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,30 € s DPH

R11 • POZEMKY ZÁHRADY predaj Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP TO R11 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,40 € s DPH

R22 • VŠETKO PRE DETI

R13 • VZDELÁVANIE

Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP TO R22 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,30 € s DPH

Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP TO R13 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,40 € s DPH

R14 • HĽADÁM PRÁCU Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP TO R14 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,30 € s DPH

R23 • STAVBA Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP TO R23 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,30 € s DPH

R15 • ELEKTRO - TECHNIKA Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP TO R15 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,30 € s DPH

R17 • DROBNOCHOV

34-0006

Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP TO R17 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,30 € s DPH

TO 13-25 STRANA - 06


75-150

TO 13-25 STRANA - 07


TO 13-25 STRANA - 08

Topolciansko 13-25  
Topolciansko 13-25  

Topolciansko 13-25

Advertisement