Page 1

34-0001

číslo 8 22. februára 2013


DOMÁCNOSŤ Občianska riadková inzercia po novom Ako sme vás informovali už v minulom čísle, riadkovú inzerciu si môžete od teraz podať cez SMS.

Je to jednoduché... Už nemusíte nikam chodiť - jednoducho nám pošlite SMS podľa inštrukcií v kupóne a všetko vybavíte z pohodlia domova. Cenu inzerátu, ktorú si vyrátate v kupóne, vám vyúčtuje váš operátor. Ak vám obsluha mobilných zariadení robí ťažkosti, poproste o pomoc niekoho z vašich príbuzných.

Kupón na SMS uverejnenie občianskej inzercie do novín TOPOĽČIANSKO-PARTIZÁNSKO-BÁNOVECKO Cenu inzerátu vypočítate tak, že do políčok napíšete text inzerátu vrátane medzier a na konci posledného riadku si nájdete cenu. Nezabudnite uviesť váš kontakt:

 Napíšte SMS v tvare: RP medzera TO medzera kód rubriky medzera text vášho inzerátu. VZOR: RP TO R17 Predám mladé zajace 0905 XXX XXX Takto napísanú SMS pošlite na číslo 8866. Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu. Výsledná cena vám bude účtovaná vaším mobilným operátorom. Ak chcete inzerát zopakovať viac krát, pošlite nám SMS vždy v požadovanom týždni, najneskôr v utorok. Inzerát odoslaný v stredu a neskôr uverejníme až v ďalšom týždni.

kategória A

kategória B

0,40 €

0,30 €

0,80 €

0,60 €

1,20 €

0,90 €

1,60 €

1,20 €

2,00 €

1,50 €

2,40 €

1,80 €

2,80 €

2,10 €

3,20 €

2,40 €

3,60 €

2,70 €

4,00 €

3,00 €

Podnikateľskú inzerciu riadkovou formou neuverejňujeme. Kontaktujte redakciu: 038 / 532 80 57. Redakcia má právo odmietnuť inzerciu, ktorá nerešpektuje dobré mravy, alebo je v rozpore so zákonom. Ceny uvádzame v eurách s 20% DPH podľa zvolenej redakcie a rubriky za každých, aj začatých, 30 znakov. Reklamácie a požiadavky na daňový doklad si uplatňujte prostredníctvom e-mailu na adrese: riadkova@regionpress.sk. Platíte len za text vášho inzerátu vrátane medzier. Žiadne iné poplatky neúčtujeme. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje spoločnosť ELET, s.r.o. (www.PlatbaMobilom.sk)

34-0074

Označte rubriku kam máme zaradiť váš inzerát: kód: názov rubriky: cenová kat.: R1 Auto-moto predaj A R2 Auto-moto kúpa A R3 Auto-moto rôzne A R4 Byty-kúpa A R5 Byty-predaj A R6 Byty-výmena A R7 Byty-prenájom A R8 Domy, chaty-kúpa A R9 Domy,chaty-predaj A R10 Domy, chaty-prenájom A R11 Pozemky, záhrady-predaj A R12 Pozemky, záhrady-kúpa A R13 Vzdelávanie A R14 Hľadám prácu B R15 Elektro-technika B R16 Móda B R17 Drobnochov B R18 Hobby-záľuby B R19 Športové potreby B R20 Rôzne kúpa B R21 Rôzne predaj B R22 Všetko pre deti B R23 Stavba B R24 Bývanie B R25 Dielňa – záhrada B R26 Darujem B R27 Zoznámenia B

TO 13-08 STRANA - 02


STD DONIVO a.s., o.z. Banská Bystrica prevádzka: Na Štepnici 1, Zvolen prijme do pracovného pomeru }vkphêêtlkpuyvkulqêrhtpuv}lqêkvwyh}€ “•ˆê’‡O—ˆ“‘Uê5™’‡êi„‘–Ž5êiœ–—•Œ†„

w’W„‡˜ˆˆ® ¾ê™’‡Œ:–ŽUꓕˆ˜Ž„ê—œ“˜êêjê„êlêê ¾ê‘„’–Pꆘ‡Œˆ‹’ꍄœŽ„ê™U‹’‡’˜

z{kêkvup}vꄭ–­ w­v­i’›ê¡ª¡ ©§¤êª¥êi„‘–Ž5êiœ–—•Œ†„ %Œ„‡’–PêÐêWŒ™’—’“Œ–ê“’–Œˆ„P “’O—’˜ê„ˆ…’ꈾ„Œ’­ r’‘—„Ž—®ê“­êtŒ„‘êr’™5: ˆ¾„Œ®êŽ’™„†Í–—‡¾‡’‘Œ™’­–Ž —ˆ­®êª©ª¥ê¦¡¨ê£¥ª ššš­–—‡¾‡’‘Œ™’­–Ž

02-0002

w’‘RŽ„ˆ® ¾ê–—„…Œ‘>Ꝅˆ–—‘„‘Œˆ±êŒ–—’—˜ê„ê–“’E„‹Œ™’–P ¾ê‡’‡•WŒ„™„‘Œˆê™U“„—‘U†‹ê—ˆ•B‘’™ ¾ê“•ˆ“•„™œê™êl ¾ê“•„†’™‘Uê:„–ê¡ꐈ–Œ„†Ã ¾ê“•Œ‡ˆˆ‘Œˆê’…Œ‘>‹’ê—ˆˆ‰I‘˜

CELOROÈNÁ PONUKA

Domáce zvieratá

Predaj

výkrmových ošípaných, odstavèiat, oviec.

Bravèové polovièky Domáce údené výrobky 0903 271 538

53-0047

(nad 10 kg aj s dovozom)

Objednávky a info: 8,00-20,00

Farmaceutická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

Prečo študovať u nás? Tradícia – možnosť špičkového štúdia vo farmácii od roku 1952, takmer 10 tisíc kvalitných a sebavedomých absolventov. Prestíž – Farmaceutická fakulta UK v Bratislave má dlhodobo postavenie lídra farmaceutického vzdelávania v našom regióne. Jedinečnosť – Farmaceutické vzdelávanie produkuje originálneho odborníka, ktorý ako jediný v spoločnosti vie o lieku všetko. Uplatnenie – Farmácia patrí medzi odvetvia s najvyššími príjmami a absolventi FaF UK nie sú ohrození absolventskou nezamestnanosťou. Ďalšie informácie hľadaj na: Študijné oddelenie FaF UK, Ing. Helena Jakubčíková, 02/5011 7146, e-mail: studijne@fpharm.uniba.sk, adresa: Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, web: www.fpharm.uniba.sk, Skype: pharmacy.bratislava

TO 13-08 STRANA - 03

09-54

34-0069

SLUŽBY


JASNÉ, ŽE ZA POUŽÍVANIE KARTY VÁS RADI ODMENÍME

Raiffeisen banka: Tatra banka, a. s., o. z. Raiffeisen banka

SLUŽBY

OTVORTE SI U NÁS ÚČET, ZAPLAŤTE KARTOU ZA NÁKUPY POČAS 2 MESIACOV ASPOŇ 100 € A MY VÁM PRIPÍŠEME NA ÚČET 30 €. PONUKA PLATÍ DO 31. 3. 2013.

Topoľčany, Ul. sv. Cyrila a Metoda 18 #&  

0 ...*!$6#$+#'+% 02-0041

126 ROKOV SKÚSENOSTÍ RAIFFEISEN

TO 13-08 STRANA - 04


AUTO-MOTO

Potrebujete požičať pred výplatou? Topoľčany Ľudovíta Štúra 2357 (v spoločenskom dome oproti vrátnici) Tel. 0948/883490 a 0904/883490

Bánovce nad Bebravou J.Matušku 14 (oproti starej nemocnici) Tel. 0904/509771 a 0948/462440

03-0006

Vyplácame v hotovosti od 25 do 350 Eur

TO 13-08 STRANA - 05


PÍLENIE RIZIKOVÝCH STROMOV

prvé víťazstvo vášho dieťaťa?

PO ČASTIACH HOROLEZECKOU TECHNIKOU (AJ V ZIMNOM OBDOBÍ)

0902 118 988

45 0074 08

SLUŽBY

Predám tatranský profil - brúsený

ďalej v ponuke: dlážkovica a zrubový obklad cena aj s dovozom do 3 dní 0905 808 616, 0907 885 834

Každé štvrté dieťa na Slovensku je ohrozené závislosťou od internetu.* Závislosť od online hier sa tak môže týkať aj vášho dieťaťa. Zistite viac o nástrahách a výhodách internetu na www.e-deti.sk, pretože vždy je lepšie vedieť.

stavu ktívnu vý a r te in te Navštív ve-deti“ ve. v Bratisla „interneto 3v 10. 3. 201 o d . 2 . 0 od 2

detstvo môže byť lepšie

* Zistenie na základe exploratívneho prieskumu agentúry 2muse: Každé štvrté dieťa je ohrozené závislosťou od aktivít, ktorým sa venuje prostredníctvom svojho mobilného telefónu alebo počítača s pripojením na internet (napríklad sa správa agresívne, keď rodič vyžaduje, aby skončilo hru alebo inú činnosť).

19-0021

www.orange.sk | 0905 905 905

TO 13-08 STRANA - 06

52-0017

1. trieda - 4 € 2. trieda - 3 €


SLUŽBY DRAŽBA RODINNÉHO DOMU V LUDANICIACH!!!!

Auctioneer s. r. o. Špitálska 61 811 08 Bratislava

Bližšie info na www.auctioneer.sk | tel. č. 0948 39 27 27

75-35

52-0064

DRAŽBA O DOMU RODINNÉH

20-0002

PREDMET DRAŽBY: Rodinný dom súp. č. 24 na parc.č. CKN 283/3, Pekáreň súp.č. 493 s pozemkami parc. č. CKN 283/1, 2, 3 a 4 v obci Ludanice, k .ú. Ludanice, okres Topoľčany, na LV č. 555; DÁTUM A ČAS KONANIA DRAŽBY: 27.02.2013 o 11:00 hod; MIESTO KONANIA DRAŽBY: ul. Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3.poschodie, zasadačka OTP Faktoring s.r.o., miestnosť č.4; NAJNIŽŠIE PODANIE: 64.800,00 EUR; DRAŽOBNÁ ZÁBEZPEKA: 7.000,00 EUR; MINIMÁLNE PRIHODENIE: 1.000,00 EUR; TERMÍN OBHLIADKY č.1: 12.02.2013 o 10:00hod; TERMÍN OBHLIADKY č.2: 22.02.2013 o 10:00hod.

TO 13-08 STRANA - 07


DOMÁCNOSŤ

KANÁLSERVIS ČISTENIE KANALIZÁCIÍ WC odtokov, umývadiel, spŕch, priemyselných a iných kanalizácií

rýchlo • čisto • spoľahlivo • NON STOP

0903 353 166

23-0052

www.kanalservis.sk

45-0015 08

ČISTENIE TLAKOM A ŠPIRÁLOU MONITORING KAMEROU

TO 13-08 STRANA - 08

Topolciansko 13-08  

Topolciansko 13-08