Page 1

Ä?. 49 / 7. deceMBER 2018 / 22. ROÄŒNĂ?K

[_3k<k SI...

SPIĹ SKO

NOVĂ&#x2030; LEPĹ IE NOVINY

SPIĹ SKONOVOVESKO-LEVOÄ&#x152;SKO-GELNICKO NajÄ?Ă­tanejĹĄie regionĂĄlne noviny TýŞdenne do 30 000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

ESHOP:

www.zalozna.sk/eshop

RENOVĂ CIA VANĂ? SMALTOM

34-0011-1

99-0038

vĂ˝mena vanĂ­ liĹĄtovanie a utes. vanĂ­ inĂŠ opravy (voda, odpad) zapojenie prĂĄÄ?ky priamo na odpad

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

79-0294

27-0260

â&#x20AC;˘

VykrocË&#x2021; za prĂĄcou k nĂĄm! 6PHWXXĹ&#x20AC;URNRY6WÂŁOHQDSUHGXMHPHDKÄ&#x20AC;DGÂŁPH

0RQWÂŁĹ&#x20AC;Q\FK SUDFRYQÂŻNRY PRQWÂŁĹ&#x20AC;QHSUÂŁFHWODNRYÂŁ VNŸģNDDY\SHÄ&#x160;RYDQLH29 ]PHQ\ SUDFRYQÂżĂ?DVK

]ÂŁNODGQÂŁ]ORĹ&#x20AC;NDP]G\Č&#x153;K

6SUÂŻSODWNDPLDSUÂŤPLDPL GR(85PHVEH]QDGĂ?DVRY

(OHNWURPRQWÂŁĹ&#x20AC;Q\FK SUDFRYQÂŻNRY

/LVÂŁURY

HOHNWUR]DSRMHQLHPRQWÂŁĹ&#x20AC; UR]YÂŁG]DFÂŻFKVNUÂŻÄ&#x160; Y\NRQÂŁYDQLHHOHNWURVNŸģRN KRWRYÂżFKYÂżURENRY ]PHQ\ SUDFĂ?DVKRG

]ÂŁNODGQÂŁ]ORĹ&#x20AC;NDP]G\Č&#x153;K

6SUÂŻSODWNDPLDSUÂŤPLDPL GR(85PHVEH]QDGĂ?DVRY

REVOXKD]RUDGHQÂżFKOLVRYSULGLHURYDQÂŻ VWULKDQÂŻRKÂżEDQÂŻDY\ħDKRYDQÂŻ]ORĹ&#x20AC;LWÂżFK WYDURYVÂźĂ?LDVWRN]SOHFKX VWULKDQLHSÂŁVRYQD]RUDGHQÂżFKQRĹ&#x20AC;QLFLDFK ]WDEÂźÄ&#x20AC; ]ÂŁNODGQÂŁ]ORĹ&#x20AC;NDP]G\Č&#x153;K 6SUÂŻSODWNDPLDSUÂŤPLDPL GR(85PHVEH]QDGĂ?DVRY

Ak budeĹĄ ĹĄikovnĂ˝ hodinovĂ˝ zĂĄklad mĂ´ĹžeĹĄ matË&#x2021;vyĹĄĹĄĂ­. prĂ­spevok na dopravu

Č´UHPQÂŤÄŁSRUWRYÂŤDNWLYLW\

3RÄŁOLQÂŁPVYRMĹ&#x20AC;LYRWRSLVQDkariera@tatramat.skDOHERKRSULQHVRVREQHQDYUÂŁWQLFXČ´UP\ Ë&#x2021; vody, HlavnĂĄ 1, 058 01 Poprad. TATRAMATâ&#x20AC;&#x201C;ohrievace

SN18-49 strana- 1

YLDQRĂ?QÂżDGRYROHQNRYÂżSODW

99-0261

prĂ­spevok na zĂĄvodnĂŠ stravovanie


2 SLUŽBY, bývanie, zdravie

BajkalskĂĄ 3852/20 POPRAD spissko@regionpress.sk

VydavateÄž: REGIONPRESS s.r.o.

Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava IÄ&#x152;O: 36252417 reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA

Jana FurmanikovĂĄ

0905 719 139

DistribĂşcia: www.regionpress.sk www.facebook.com/regionpress.sk Ĺ ĂŠfredaktor: Ivan BroŞík DISTRIBĂ&#x161;CIA (30 000 domĂĄcnostĂ­) KaĹždĂ˝ týŞdeĹ&#x2C6;: SpiĹĄskĂĄ NovĂĄ Ves, LevoÄ?a, Gelnica, SmiĹžany, Krompachy, Harichovce, OdorĂ­n, JamnĂ­k, SpiĹĄskĂ˝ Ĺ tvrtok, SpiĹĄskĂŠ Podhradie, Betlanovce, FerÄ?ekovce, NovoveskĂĄ Huta, SpiĹĄskĂŠ Vlachy, SpiĹĄskĂ˝ Hrhov, Prakovce, HrabuĹĄice, IliaĹĄovce, Letanovce SpiĹĄskĂ˝ HruĹĄov, Kluknava, Rychnava a Margecany

AKCIA!

Teraz ĹĄrotovnĂŠ aj na vaĹĄu starĂş skriĹ&#x2C6;u od 70 do 200 â&#x201A;Ź

tGVOLĹ&#x2DC;OPTĆ&#x192;BTUBWKFEOPUMJWâDIPSHĂ&#x2C6;OPW tQPWBIVBQSĂ&#x201C;Ĺ&#x2DC;JOV7Ă&#x2C6;Ă?IPPDIPSFOJB bolestĂ­, alergiĂ­, skrytĂ˝ch chorĂ´b tQSĂ&#x201C;UPNOPTĆ&#x192;DVE[PSPEâDIPSHBOJ[NPW tPLBNäJUFSJFĂ?J[ESBWPUOĂ?QSPCMĂ?NZ bezbolestne a vhodnĂŠ aj pre deti, trvĂĄ 45 min

- 300 â&#x201A;Ź www.skrinesosna.sk EXTRA9B11O6N4U6S960 nonstop linkaNavĹĄtĂ­vte naĹĄe vzorkovĂŠ predajne: 0

HĂ´rka KiĹĄovce 187

Ä&#x17D;alej v ponuke: dvere, kuchynskĂŠ linky a podlahy ...ZARIADIME VĂ M CELĂ? INTERIĂ&#x2030;R!

firma SOSNA

Batizovce 0-22 Batizovce 0-4 Olcnava 0-2 Olcnava 0-4 Olcnava 4-8 Olcnava 8-16 Olcnava 16-22 Olcnava 32-63 Sabar 0-1 Ĺ aĹĄtĂ­n 0-1

I

Kamenina biela Kamenina Ä?ierna DunajskĂ˝ kameĹ&#x2C6; 4-8 DunajskĂ˝ kameĹ&#x2C6; 8-16 DunajskĂ˝ kameĹ&#x2C6; 16-22 DunajskĂ˝ kameĹ&#x2C6; 16-22 +22 LudrovĂĄ 0-4

14,90 19,90 17,90 16,90 11,90 11,90 11,90 11,90 10,90 25,90

Ä&#x152;as VaĹĄej konzultĂĄcie je potrebnĂŠ objednaĹĽ : 0905 655 392

Sp. NovĂĄ Ves OD Jednota

KONTAKT: 0911 646 960 , 0907 066 581

39,00 48,90 28,90 28,90 28,90 28,90 17,90

VýŞivovĂĄ poradĹ&#x2C6;a

Ä&#x152;Ă­nska medicĂ­na MING

ul. RadlinskĂŠho

EL spol. s r.o.

AKCIA na uhlie

Bývalý Areål

147,90â&#x201A;Ź s DPH Z

EZNE

S

Ĺ

VĂ M

Ă

PĂ&#x201E;

UHLIE SKLADOVANĂ&#x2030; POD PRĂ?STREĹ KOM - STĂ LE SUCHĂ&#x2030;

ZEMNĂ&#x2030; PRĂ CE

KAMENE

RadlinskĂŠho 17 SpiĹĄskĂĄ NovĂĄ Ves

0907 519 566 BETĂ&#x201C;NOVĂ&#x2030;

Ĺ TIEPANĂ&#x2030; OKRASNĂ&#x2030; Gelnica

15 â&#x201A;Ź

Ä&#x152;O DOKĂ Ĺ˝E ZISTIŤ:

len v novembri

ď Ź najniŞťie ceny na trhu ď Ź hlinĂ­kovĂŠ kovanie ď Ź 7-roÄ?nĂĄ zĂĄruka ď Ź kvalitnĂĄ montĂĄĹž ď Ź zameranie a vĂ˝poÄ?et ceny ceny zdarma

Levoèa

SpiĹĄskĂĄ NovĂĄ Ves

BIO meranie celĂŠho tela

aĹž do

79-0183

Redakcia:

-40%

VSTAVANĂ&#x2030; SKRINE!

99-0008-21

SPIĹ SKONOVOVESKO-LEVOÄ&#x152;SKO-GELNICKO

79-0255

SPIĹ SKO

    

     

  

        

  

       

VydavateÄž nezodpovedĂĄ za obsah a pravdivosĹĽ inzerĂĄtov. NepreĹĄlo jazykovou Ăşpravou. Prosba o pomoc: ProsĂ­me VĂĄs, v prĂ­pade, Ĺže viete o mieste, kam naĹĄe noviny nechodia, dajte nĂĄm, vedieĹĽ. Ä&#x17D;akujeme.

ZĂĄpadnĂŠ Slovensko BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

57.000 67.000 26.000 30.000 24.000 15.000 30.000 25.500 48.000 35.000 21.000 32.500 25.000 31.000 38.000 52.000 45.500 18.000

Bratislavsko VĂ˝chod Bratislavsko ZĂĄpad Dunajskostredsko Galantsko+Ĺ aliansko Hlohovecko+SereÄ?sko KomĂĄrĹ&#x2C6;ansko Levicko Malacko Nitriansko NovozĂĄmocko Pezinsko PieĹĄĹĽansko+NM+MY Senecko Senicko+Skalicko TopoÄžÄ?iansko+PE+BN TrenÄ?iansko+DCA+IL Trnavsko Zlatomoravsko

FĂ&#x161;KANĂ IZOLĂ CIA

KANADSKĂ IZOLĂ CIA

KALKULĂ CIE O A PORADENSTV ZDARMA

StrednĂŠ Slovensko 50.000 30.000 35.500 30.000 39.250 38.600 30.000 35.000 36.500 26.500 52.000

BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

29.000 25.000 25.000 82.750 22.250 12.000 30.500 35.000 40.000 30.000

Banskobystricko+BR Kysucko=CA+KM Liptovsko=LM+RK LuÄ?enecko+VK+PT Martinsko+TR Oravsko=DK+NO+TS PovaĹžsko=PB+PU Prievidsko Zvolensko+DT+KA Ĺ˝iarsko+ZC+BS Ĺ˝ilinsko+BY

VýchodnÊ Slovensko

Bardejovsko+SK+SP Gemersko = RV+RS+RA Humensko=VT+SV+ML Koťicko Koťicko okolie Ľubovniansko Michalovsko+TV+SO Popradsko+KK Preťovsko+SB Spiťsko+LE+GL

 STRECHY VĂ&#x201E;ZNĂ?KOVĂ&#x2030; KROVY DUTĂ&#x2030; STROPY DREVODOMY

0911 313 632 SN18-49 strana- 2

info@axaproperty.sk www.axaproperty.sk www.kanadska-pena.sk

79-0259

BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA


3 auto-moto

spissko.sk

15

od

â&#x201A;Ź/deĹ&#x2C6;

79-0275

0903 132 777

FĂĄbia

79-0284

RENT CAR SNV.SK

VeselĂŠ Vianoce a ĹĄĹĽastnĂ˝ novĂ˝ rok 2019 VaĹĄe obĞúbenĂŠ noviny SPIĹ SKONOVOVESKO-LEVOÄ&#x152;SKO-GELNICKO

www.kia.sk ROÄ&#x152;NĂ ZĂ RUKA

G A R A N C I A K VA L I T Y

  

  

NovĂĄ Kia Sportage. Nikdy neprestane prekvapovaĹĽ. NovĂĄ Kia Sportage prichĂĄdza s prepracovanĂ˝m dizajnom, najnovĹĄĂ­mi technolĂłgiami a praktickĂ˝mi detailmi. BuÄ?te pripravenĂ­ na pozornosĹĽ vĹĄade, kde sa objavĂ­te, pretoĹže novĂĄ Kia Sportage je auto, za ktorĂ˝m sa obzrie kaĹždĂ˝. Je jednoducho stvorenĂĄ pre vychutnĂĄvanie kaĹždodennĂŠho Ĺživota so vĹĄetkĂ˝m, Ä?o k nemu patrĂ­.

    

Duklianska 36 t 05201 SpiĹĄskĂĄ NovĂĄ Ves tTel.: +421 534 414 712 t Mobil: +421 918 424 390 E-maiMQBQDVO!NFUJTTLTLtwww.metis-sk.sk KombinovanĂĄ spotreba paliva 4,9-7,9 l/100 km,emisie CO

2

: 129-180 g/km. *ZĂĄruka 7 rokov/150 000 km. ObrĂĄzok je ilustraÄ?nĂ˝.

SN18-49 strana- 3

79-0248

METIS (SLOVENSKO) spol. s.r.o.


4 EDITORIÁL, čo nás trápi, zdravie / SLUŽBY

Bez bosoriek by to asi nešlo Slovenské legendy považujú Luciu za najväčšiu zo všetkých bosoriek. No, môžeme polemizovať, lebo bosoriek a bosorákov sa nám akosi až príliš štedro urodilo v posledných rokoch na Slovensku. Dokonca, mnohí z nich akosi až príliš verne pripomínajú príbeh, ktorý hovorí, že keď Luciu ľudia chceli upáliť ako bosorku, nič sa jej nestalo a žila si spokojne a bosorácky ďalej. Deň pred Luciou (13. decembra) sa zvykne jesť cesnak, ktorý má chrániť ľudí pred zlými duchmi. V minulosti si ľudia od Lucie až do Vianoc vymetali každú izbu v dome či dokonca aj stajne metličkou a kropili ich svätenou vodou. Dodnes sa ľudia držia príslovia: „Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc“... Ak sa vrátime do reality, potom treba pripomenúť, že ten cesnak má niečo do seba. Má výrazné antibakteriálne účinky a je úžasným pomocníkom v prevencii proti ochoreniu dýchacích ciest. Avšak, treba s ním opatrne, ak pracujete v spoločnosti iných ľudí, či cestujete hromadnou dopravou. Čo sa týka upratovania, je vhodné, ale iba v rozumnej miere. Na Vianoce predsa nechodí po domácnostiach kontrola z hygieny, ale celkom úplne iná bytosť. Vianočné obdobie by sme mali prežiť oddýchnutí, nie uštvaní. A aj tak sú v

tých dňoch najcennejšie ľudské slová, pohladenie či to, že rodina je spolu do tej miery, ako sa len dá. Počas prípravy na sviatočné dni by sa dospelí mali o čosi viac venovať deťom. Spomínať si s nimi na dávnejšie prežité roky, na sviatky u starých rodičov. Na všetkých tých, ktorí sa už medzičasom pobrali. Určite nie so smútkom, veď je toľko veselých zážitkov... Ozaj, kedy naposledy ste si odniekiaľ vybrali škatuľu plnú fotografií a pozerali ste si ich, všetci za jedným stolom? No ak už máte iba tie digitalizované, nič sa nedej, veď aj monitoru počítača sa zmestia viacerí. Kedysi dávno sa celá rodina podieľala na príprave Vianoc. Nenechali to iba na matku. Spolu si dohodli kde a ako ich strávia. Mimochodom, na Štedrý deň sa návštevy, ak nejde o najbližší rodinný kruh, vonkoncom nepatria. Je to naozaj spoločensky intímny čas. Nech sa vám ho teda podarí pripraviť a prežiť tak, ako ste si predsavzali.

Písmená pre dušu III. Adventné obdobie nám veselo, a hlavne rýchlo, plynie. S  ubúdajúcim časom a  blížiacimi sa vianočnými sviatkami v  nás prirodzene vzrastá aj stres. Či už z  nákupnej horúčky, aby sme všetkých blízkych nezabudli potešiť darčekom, upratovania a pečenia, alebo z termínov a povinností, ktoré musíme stihnúť v práci, či v škole. Nie je jednoduché popasovať sa s predvianočným blázincom. Na dnešné uponáhľané dni však existuje jeden fígeľ, ktorý možno neplatí na všetky momenty, ale určite sa zíde vo vypätých chvíľach. Usmejte sa, zhlboka sa nadýchnite a popasujte sa so starosťami a denným zhonom v tvárou v  tvár. Jednoducho, vezmite povinnosti, pečenie či nákupy na vedomie, uskutočnite ich najlepšie ako viete, ale netrápte sa, ak všetko nedopadne na jednotku. Ono to totiž všetko nejako dopadne.

Ak sa vám výsledok nebude pozdávať, veľmi nepremýšľajte nad jeho vylepšovaním. V posledných dňoch pred najkrajšími sviatkami roka aj tak už nič lepšie nevymyslíte. Oveľa krajšie a  kreatívnejšie myšlienky vám zrejme napadnú v pohode a teple domova v kruhu najbližších, než v  hektických momentoch predvianočného týždňa. Naplnení vianočným duchom a  radosťou sa po Novom roku vrátite do kolotoča povinností možno nie celkom stopercentní, ale hádam rozumnejší, krajší a  šťastnejší. Tak nezabudnite spomaliť, usmiať sa a ľúbiť či ľúbiť aj seba. Pekný, ešte stále, advent.

» Miško Scheibenreif

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

konzumáciu všetkých, alebo ktoréhokoľvek typu viac, ako minieme počas dňa, je to podstata redukčného režimu a postupne dôjde k poklesu hmotnosti. Zásadný rozdiel medzi jednotlivými tukmi je ale v ovplyvnení iných ochorení. Pri nedodržaní tretinového pravidla a tým rovnomerného rozloženia, dochádza k vzniku ochorení srdca, možného poškodenia všetkých dôležitých ciev, metabolickým ochoreniam – hlavne cukrovky 2. typu a vysokej hladine cholesterolu a triglyceridov v krvi. V metabolizme tukov sa používa aj názov trans-mastné kyseliny, skratka TFA (Trans Fatty Acids). Vznikajú pri hydrogenácii tukov – teda v procese stužovania a pri zahrievaní olejov nad teplotu, ktorú stolerujú. Príjem takýchto tukov by mal byť minimálny – maximálne do 1% energetického príjmu, teda asi 2 gramy. Najčastejšie bývajú skryté v rôznych hotových výrobkoch, plnených cukrovinkách a keksíkoch, hotových omáčkach, umelých smotanách a šľahačkách, rastlinných zmrzlinách, pri náhrade kakaového masla tukmi, niektoré cereálie typu musli používané často deťom na raňajky. Keďže bývajú veľmi obľúbené, ich príjem býva často prekročený hlavne u detí a ľudí využívajúcimi polotovary.

www.antolakwylewki.pl

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy metabolizmu a výživy

SN18-49 strana- 4

99-0048

2. časť Tuk je neoddeliteľnou súčasťou našej stravy. Jeho množstvo denne by nemalo presiahnuť 70 gramov. Mali by predstavovať tretinu z celkového denného príjmu energie. Dve tretiny majú byť nenasýtené mastné kyseliny. Zmeny majú byť v ich zložení – zvýšenie rastlinných tukov a menej živočíšnych. Tretinové pravidlo má označenie aj SAFA:MUFA:PUFA – teda saturované (nasýtené) ku mononenasýteným a polynenasýteným tukom majú byť 1:1:1. Podľa tohto pravidla a podľa spotreby u nás treba znížiť príjem tučných mäsových výrobkov ako sú klobásy, salámy, paštéty, ďalej konzumáciu voľných tukov, kam patrí slanina, masť, z mäsa nezjesť viditeľné tučné časti, tučnú hydinu konzumovať iba príležitostne, tučné mliečne výrobky obozretne. Tým znížime príjem saturovaných tukov, v tretinovom pravidle označených ako SAFA (Saturated Fatty Acids). Na druhej strane rozloženie prijatých tukov treba zmeniť v prospech mononenasýtených MUFA (Monounsaturated Fatty Acids) a polynenasýtených PUFA (Polyunsaturated Fatty Acids) cestou zvýšenia príjmu rýb, aj tučných morských, napríklad losos. Ich významný, bohatý a kvalitný zdroj je v rastlinných výrobkoch - kvalitných rastlinných olejoch, ale aj rôznych orechov a orieškov. Z hľadiska príjmu energie medzi PUFA, MUFA a PUFA nie je podstatný rozdiel. Teda ak by sme ich skonzumovali viac, ako spotrebujeme počas dňa, priberieme. Ak znížime

99-0003-5

Tuk v strave – nie všetky tuky sú škodlivé

99-0049

spissko.sk


5 služby, zdravie

79-0102

TOP DETSKÝ ZÁBAVNÝ PARK NA SLOVENSKU S REŠTAURÁCIOU A KAVIARŇOU NA PLOCHE 1200 M2

Otvorené: PO - NE 10:00 hod. - 19:00 hod. Kontakt: 052/7733617, 0917 123 453

DENNÉ LETNÉ TÁBORY

VIAC INFO NA WWW.AQUASPAGANOVCE.SK

79-0292

79-0225

Zvonárska ulica 2890/30, Spišská Nová ves +421 905 320 321, alexpark@alexpark.sk www.alexpark.sk

PONÚKAME VAŇOVÝ KÚPEĽ V MINERÁLNEJ VODE /účinný pri liečbe pohybového ústrojenstva/ A RÔZNE MASÁŽE, ZÁBALY A BANKOVANIE.

Týždenne do 30 000 domácností a firiem Najčítanejšie regionálne noviny

SPIŠSKO

SPIŠSKONOVOMESTSKO-LEVOČSKO-GELNICKO

79-0298

WWW.REGIONPRESS.SK

SN18-49 strana- 5


6 sluŞby, bývanie, zamestnanie

ÂťPredĂĄm FiatP55/1.1 T0950 620 352

02 AUTO-MOTO / inĂŠ ÂťKĂşpim ĹĄkoda 1000mb, 100, 110R, 105, 120, 130, rapid, octavia, 1202, spartak, tudor, moskviÄ?, trabant, tatra, aj nĂĄhradnĂŠ diely 0905 892 215 ÂťÄ&#x152;Z-JAWA KĂşpim takĂŠto motorky aj diely. 0949505827

03 BYTY / predaj ÂťPredĂĄm 2izbovĂ˝ byt V SNV sĂ­dl.Mier voÄžnĂ˝ ihneÄ?, 0903604647

04 BYTY / prenĂĄjom ÂťDĂĄm do prenĂĄjmu garsĂłnku v centre SNV. Cena 230,-. VolaĹĽ po 15:00- 0905960535

05 DOMY / predaj ÂťPredĂĄm dom v NemeĹĄanoch 0902116200

06 POZEMKY / predaj 07 REALITY / inĂŠ ÂťPredĂĄm chatu v LevoÄ?i, Ä?asĹĽ Fedorkin jarok.Chata je murovanĂĄ, vlastnĂĄ studĹ&#x2C6;a a je vhodnĂĄ aj na celoroÄ?nĂŠ bĂ˝vanie Cena dohodou,t.Ä?. 0908885952, 0907209435 ÂťKĂşpim sĂşrne 1- izb. byt v SNV 0905775621 ÂťChata, ValÄ?ianska dolina (pri Martine), 55.000 â&#x201A;Ź. T.Ä?.: 0907 150 537

08 STAVBA ÂťKĂşpim haki leĹĄenie, 0908 532 682 ÂťKĂşpim pouĹžitĂŠ (aj nepouĹžitĂŠ) mostĂ­k. - kanalizaÄ?. rĂşry 600-1000 mm. Maxim. 36 bm a menej, 0905369394

09 DOMĂ CNOSŤ ÂťPREDĂ M PLNE FUNKÄ&#x152;NĂ&#x161; CHLADNIÄ&#x152;KU S MRAZNIÄ&#x152;KOU CENA:65 EURO TEL.0908 653 494 ÂťSPLĂ TKY 10e MESAÄ&#x152;NE NA SMARTFON SAMSUNG S9, SMARTFON HUAWEI P20, TELEVĂ?ZORY,PO

10 ZĂ HRADA A ZVERINEC ÂťKĂşpim jelenie paroĹžie za najlepĹĄiu cenu! 0944 132 200

11 HOBBY A Ĺ PORT 12 DEŤOM 13 RĂ´ZNE / predaj ÂťPredĂĄm Ĺ kodu Fabiu1,4Ä?ervenej farby, t.Ä?.0904185248

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt?

NĂĄvod nĂĄjdete na strane 6 dolu.

14 RĂ´ZNE / inĂŠ ÂťKĂşpim starĂŠ maĹžiare, zvony a mince, 0903929268 ÂťKĂşpim starĂŠ stolovĂŠ elektronkovĂŠ rĂĄdio s rozsahom VKV. tel.0915042284 ÂťKTO DARUJE RODINE V ŤAĹ˝KEJ FINANÄ&#x152;NEJ SITUĂ CII OBLEÄ&#x152;ENIE OBUV Ĺ KOLSKĂ&#x2030; POMĂ&#x201D;CKY HRAÄ&#x152;KY DROGĂ&#x2030;RIU KOZMETIKU POTRAVINY Ä&#x17D;AKUJEM T.Ä&#x152;.00421948710036 ÂťKĂşpim starĂ˝ fotoap. 0908 896 736. ÂťPredĂĄm rohovĂş sedaciu sĂşpravu s kreslom 0903 606 301

15 HĽADà M PRà CU 16 ZOZNAMKA

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt? PoĹĄlite SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RPmedzera SN medzera Ä&#x152;Ă­slo rubrikymedzera Text inzerĂĄtu

HÄžadĂĄme manuĂĄlne zruÄ?nĂŠho Ä?loveka s chuĹĽou uÄ?iĹĽ sa novĂ˝m veciam. ( + ubytovanie, cestovnĂŠ a diĂŠty) VĂ˝kon prĂĄce: Ăşzemie SR. V prĂ­pade zĂĄujmu nĂĄs kontaktujte na:

0908 234 961, hofmannova@pfeiffersk.sk

32-0008-3

ÂťPredĂĄm vĂĄÄžandu. Cena: 30 eur t.Ä?.0948448180 ÂťPredĂĄm palmu. Cena: 20 eur t.Ä?.0948448180 ÂťPredĂĄm aj na splĂĄtky od 10 â&#x201A;Ź mesaÄ?ne novĂ˝ smartfĂłn Samsung Galaxy S8 ; novĂ˝ vĂ˝konnĂ˝ notebook HP s 15â&#x20AC;&#x153; LED obrazovkou - vhodnĂ˝ na internet,do ĹĄkoly, aj na hry ; novĂ˝ hernĂ˝ stolovĂ˝ poÄ?Ă­taÄ? s procesorom Intel i5,grafickou kartou Nvdia 1050GTX,8Gb DDRAM3,1000Gb HDD - vhodnĂ˝ na internet,do ĹĄkoly, aj na hry ; novĂ˝ LED TV Smart Samsung â&#x20AC;&#x201C; na vĹĄetky poloĹžky dovoz zdarma,prvĂĄ splĂĄtka aĹž po 4 týŞdĹ&#x2C6;och od dodania, 2 roky zĂĄruka,darÄ?ek istĂ˝. T.Ä?. 0903 752 333.

A.I.I. TechnickĂŠ sluĹžby s. r. o. prijme ihneÄ?

t70%*Ć&#x17D;$SYPAÄ&#x152; - zimnĂĄ ĂşdrĹžba -1 340,- Eur mes. brutto t70%*Ć&#x17D;# 5 1*-Ć&#x17D;Âś,ĂťNFTBÇ?OFCSVUUP t3VÇ?OâQSBDPWOĂ&#x201C;LSVÇ?Ç?JTUFOJFĂťNFTBÇ?OFCSVUUP ZĂĄkladnĂĄ zloĹžka mzdy Ă&#x161;dSĹžCBDJFTU LPNVOJLĂĄDJĂ&#x201C;BzFMFOFW#" a 0%.&/:, CankovovĂĄ9/91 cankovova@aii.sk moĹžnosĹĽ 6#:507"/*";%"3."

.0Ä&#x201A;!Ă?4Ă?Ä°0Ă?.0#Ă?+3Ć -4Ă?Ă?Ć #,7

UBYTOVANIE ZADARMO â&#x20AC;&#x201C; NĂ STUP IHNEÄ&#x17D;

- MONTĂ Ĺ˝NY PRACOVNĂ?K - ELEKTRIKĂ R - ZVĂ RAÄ&#x152; - PLASTOVĂ VĂ?ROBA 0918 607 897 - 0917 650 018 VĂ?BORNĂ&#x2030; PLATOVĂ&#x2030; PODMIENKY

02-0006-20

01 AUTO-MOTO / predaj

SpoloÄ?nosĹĽ Pfeiffer SK s.r.o. prijme do svojho tĂ­mu montĂŠra vodovodov a kanalizĂĄciĂ­ - 6 â&#x201A;Ź / hod. ( brutto) pomocnĂŠho montĂŠra - 5 â&#x201A;Ź / hod. ( brutto)

   

     

BEZPEÄ&#x152;NOSTNĂ&#x2030; DVERE

NAĹ E DVERE CHRĂ NIA-ZATEPLIA-ODHLUÄ&#x152;NIA VĂ Ĺ  DOMOV Ä&#x152;EREĹ Ĺ&#x2021;A vzor

DUB vzor

JELĹ A vzor

BBUK vvzor

OCEÄ˝OVĂ&#x2030; DVERE SO ZĂ RUBĹ&#x2021;OU AKCIA na vĹĄetky

250 â&#x201A;Ź

V PONUKE UĹ˝ AJ INTERIĂ&#x2030;ROVĂ&#x2030; DVERE!!! DUB hladkĂ˝

- iba u nĂĄs

JELĹ A hladkĂĄ

Ä&#x152;EREĹ Ĺ&#x2021;A hladkĂĄ

BIELE vzor

dvere

14 bodovĂŠ zamykanie, 2 zĂĄmky + 2 sady kĞúÄ?ov, protipoĹžiarne, zateplenĂŠ, vlastnĂ˝ zvonÄ?ek, podsvietenie kÄžuÄ?ky, hrĂşbka krĂ­dla 7 cm, odhluÄ?nenĂŠ, prah vo farbe zĂĄrubne

www.ocelovedvere.sk

ZAMERANIE ZDARMA! VĹ ETKY DVERE SKLADOM

OdbornĂĄ montĂĄĹž s licenciou technickej sluĹžby od polĂ­cie SR

KOVANIE ZDARMA !!!

OtvorenĂŠ: Po - Pia: 9:00 - 17:00 ocelovedvere@ocelovedvere.sk

PREDAJĹ&#x2021;A: Priekopa 1804, 060 01 KeĹžmarok, Tel.: 0905 468 802

PrĂ­klad: RP SN 12 PredĂĄm koÄ?Ă­k, 0987 654 321. Spätnou SMS vĂĄm potvrdĂ­me prijatie inzerĂĄtu a jeho cenu, ktorĂş vĂĄm vyĂşÄ?tuje vĂĄĹĄ mobilnĂ˝ operĂĄtor. Cena je 0,60 â&#x201A;Ź s DPH za kaĹždĂ˝ch zaÄ?atĂ˝ch 30 znakov textu vĂĄĹĄho inzerĂĄtu vrĂĄtane medzier. NiÄ? inĂŠ neĂşÄ?tujeme. TIP 1: Ak chcete inzerĂĄt na viac týŞdĹ&#x2C6;ov, poĹĄlite rovnakĂş sms toÄžkokrĂĄt, v koÄžkĂ˝ch týŞdĹ&#x2C6;och chcete inzerovaĹĽ. TIP 2: Ak chcete inzerĂĄt uverejniĹĽ v ÄžubovoÄžnĂ˝ch inĂ˝ch naĹĄich novinĂĄch, SN zameĹ&#x2C6;te za skratku novĂ­n, ktorĂş nĂĄjdete na zadnej strane vÄžavo dolu. SluĹžbu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpeÄ?uje ELET, s.r.o.

SN18-49 strana- 6

74-0006-3

ObÄ?ianska riadkovĂĄ inzercia

85_0887

ObÄ?ianska riadkovĂĄ inzercia


7 bývanie, zamestnanie

 fine

upholstery

*,%&& #'-# "#&"# $#&!&)!&!/! /+ .!( &,(#, $$!*+  % % $ )& ,'( # )' & $##$ # # # $ &  $# *+%# %

  

       

$#! ") $ '$ $ 

   SN18-49 strana- 7

79-0293

    

     


8 o darÄ?ekoch / SLUĹ˝BY

Kam sa podelo 2,4 miliardy eur? zhorĹĄuje. Roky poÄ?Ăşvame o tom, Ĺže na dĂ´leĹžitĂŠ veci nie sĂş peniaze. A zĂĄsadnĂŠ problĂŠmy naĹĄej krajiny roky stoja: platy rastĂş len akoĹže, nemocnice sa nĂĄm rozpadajĂş pred oÄ?ami, ĹĄkoly sa zasekli niekde v osemdesiatych rokoch, celĂŠ ĹĄkolstvo preĹĄÄžapuje na mieste a Äžudia v regiĂłnoch jazdia po Ä?oraz horĹĄĂ­ch cestĂĄch. Pritom na mnohĂŠ z tĂ˝chto problĂŠmov peniaze boli â&#x20AC;&#x201C; pravda je vĹĄak takĂĄ, Ĺže sa roztopili a postrĂĄcali na veci, ktorĂŠ Äžudia nijako nepocĂ­tili. Nie je moĹžnĂŠ, aby ĹĄtĂĄt od obÄ?anov za 4 roky vybral o 2,4 miliardy eur navyĹĄe, ale Äžudia necĂ­tia nijakĂŠ vĂ˝znamnĂŠ zlepĹĄenie. TakĂŠto nehospodĂĄrne narĂĄbanie s peniazmi daĹ&#x2C6;ovĂ˝ch poplatnĂ­kov musĂ­ skonÄ?iĹĽ. Ako prezident budem preto od vlĂĄdy vĹždy ĹžiadaĹĽ, aby sme verejnĂŠ peniaze investovali tam, kde je ich najviac treba â&#x20AC;&#x201C; a so zdravĂ˝m rozumom.

NedĂĄvno priĹĄli odbornĂ­ci na psycholĂłgiu nĂĄkupu s tĂ˝m, Ĺže vraj, ak hÄžadĂĄme vhodnĂ˝ darÄ?ek pre nĂĄm blĂ­zku konkrĂŠtnu osobu a do dvanĂĄstich minĂşt ho v nĂĄkupnom centre nenĂĄjdeme, mali by sme odĂ­sĹĽ z obchodu a daĹĽ si prestĂĄvku. Ide totiĹž o hraniÄ?nĂ˝ Ä?asovĂ˝ limit, kedy eĹĄte hÄžadĂĄme darÄ?ek s lĂĄskou a vyberĂĄme to, Ä?o z nĂĄĹĄho pohÄžadu obdarovanĂŠho naozaj Ăşprimne poteĹĄĂ­. Po dvanĂĄstich minĂştach sa v nĂĄs Ăşdajne Ä?osi zlomĂ­ a prestaneme racionĂĄlne a s citom rozmýťĞaĹĽ a sme nĂĄchylnejĹĄĂ­ kĂşpiĹĽ to, Ä?o by sa pĂĄÄ?ilo nĂĄm. S Ä?alĹĄĂ­m Ä?asovĂ˝m odstupom sme vraj ochotnĂ­ kĂşpiĹĽ Ä?okoÄžvek, len aby to bolo uĹž za nami. Aj preto je vhodnĂŠ najskĂ´r si zadeliĹĽ darÄ?eky do hlavnĂ˝ch skupĂ­n. Teda, pre Ĺženy, manĹželku, priateÄžku, mamu ale aj starĂş mamu, sestru Ä?i dcĂŠru. Potom pre muĹžov, logicky teda pre vĹĄetkĂ˝ch, ktorĂ­ sa tvĂĄria, Ĺže na darÄ?ekoch im nezĂĄleŞí, ale vĹždy sa z kaĹždĂŠho mimoriadne teĹĄia. Pravda, ak to nie je klasika â&#x20AC;&#x201C; ponoĹžky Ä?i trenĂ­rky. Na Vianoce sa vĹždy teĹĄia deti â&#x20AC;&#x201C; od najmenĹĄĂ­ch aĹž po tie najväÄ?ĹĄie.. A pretoĹže priania sa plnia hlavne na Vianoce, tak sa starostlivo rozhliadnite a vyberte pre deti darÄ?e-

ky, ktorĂŠ si priali. Napokon je tu eĹĄte jedna zaujĂ­mavĂĄ kategĂłria â&#x20AC;&#x201C; darÄ?eky pre rodinu. Hoci aj v podobe rodinnĂŠho relaxu. Teda nieÄ?oho, Ä?o je spoloÄ?nou aktivitou vĹĄetkĂ˝ch Ä?lenov rodiny. Vhodne zvolenĂ˝ darÄ?ek by mal vychĂĄdzaĹĽ z naozaj dobrĂŠho poznania obdarovanĂŠho. Mal by prekvapiĹĽ, zaujaĹĽ a mal by byĹĽ funkÄ?nĂ˝. Ä&#x152;i uĹž ako vhodnĂĄ dekorĂĄcia, alebo predmet dennej potreby. ZĂĄroveĹ&#x2C6; by vĹĄak mal byĹĽ z kategĂłrie takĂ˝ch produktov, po ktorĂ˝ch by sĂĄm obdarovanĂ˝ beĹžne nesiahol. Aj prijĂ­manie darÄ?eku je dosĹĽ veÄžkĂĄ veda. Rozhodne sa nepatrĂ­ pred darcom ho nevybaliĹĽ. Ide doslova o rituĂĄl a ak aj nĂĄhodou po rozbalenĂ­ vĂĄhate, Ä?i sa vĂĄm darÄ?ek hodĂ­, alebo pĂĄÄ?i, prĂ­padne, podobnĂ˝ uĹž mĂĄte, nikdy to nedajte najavo darcovi. V prĂ­pade hodnotnejĹĄĂ­ch darov, pri ktorĂ˝ch nie sme si istĂ­, Ä?i ich prijĂ­mateÄž dokĂĄĹže zhodnotiĹĽ, prijaĹĽ a vyuĹžiĹĽ, odloĹžme si radĹĄej pokladniÄ?nĂ˝ blok, potvrdzujĂşci ich zakĂşpenie. MnohĂŠ predajne v januĂĄri takĂŠto predmety spätne odkupujĂş, avĹĄak za urÄ?itĂ˝ch, vopred danĂ˝ch pravidiel.

Âť red

spissko.sk

79-0299

Âť Robert MistrĂ­k nezĂĄvislĂ˝ kandidĂĄt na prezidenta SR

2EMHGQiYDWHÄ?5REHUW0LVWUtN%UDWLVODYD'RGiYDWHÄ?8QLPHGLD3DQyQVNDFHVWD%UDWLVODYD,Ă˝2

Slovenskej ekonomike sa darĂ­. Za poslednĂŠ 4 roky ĹĄtĂĄt vybral od ÄžudĂ­ a firiem aĹž o 2,4 miliardy â&#x20AC;&#x201C; nie miliĂłnov, ale miliĂĄrd! â&#x20AC;&#x201C; eur navyĹĄe. Kam sa podeli tieto peniaze? Ä&#x152;o sa za ne urobilo pre ÄžudĂ­? KeÄ? beĹžnĂĄ rodina prĂ­de k neÄ?akanĂ˝m peniazom, vyuĹžije ich na rieĹĄenie dlho odkladanĂŠho problĂŠmu: vĂ˝mena kotla na kĂşrenie, oprava domu Ä?i novĂ˝ poÄ?Ă­taÄ? pre dieĹĽa. VĹĄetci vieme, Ĺže najakĂştnejĹĄĂ­m problĂŠmom Slovenska je zlĂ˝ stav zdravotnĂ­ctva. Ä&#x152;o teda s peniazmi navyĹĄe urobil nĂĄĹĄ ĹĄtĂĄt? Len za poslednĂŠ 4 roky vlĂĄda vybrala od ÄžudĂ­ a firiem toÄžko peĹ&#x2C6;azĂ­ naviac, Ĺže sme za ne mohli maĹĽ 3 veÄžkĂŠ ĹĄpiÄ?kovĂŠ nemocnice a k tomu novĂş ĹĄtĂĄtnu nemocnicu v kaĹždom druhom okresnom meste â&#x20AC;&#x201C; spolu 44 novĂ˝ch nemocnĂ­c. A eĹĄte by ostalo aj na vyĹĄĹĄie platy pre sestry a lekĂĄrov. SkutoÄ?nosĹĽ je vĹĄak takĂĄ, Ĺže ĹĄtĂĄt dodnes nepostavil ani jednu jedinĂş novĂş nemocnicu. Peniaze vĹĄak zÄ?aleka nechĂ˝bajĂş iba v zdravotnĂ­ctve. NaprĂ­klad na opravu vĹĄetkĂ˝ch rozbitĂ˝ch ciest II. a III. triedy â&#x20AC;&#x201C; teda ciest, po ktorĂ˝ch denne jazdĂ­ väÄ?ĹĄina vodiÄ?ov na Slovensku â&#x20AC;&#x201C; potrebujeme pribliĹžne 450 miliĂłnov eur. To je len necelĂ˝ch 20% sumy, ktorĂş ĹĄtĂĄt vybral navyĹĄe: vĹĄetky tieto cesty teda mohli byĹĽ uĹž dĂĄvno opravenĂŠ. Realita? Kvalita cestnej siete v regiĂłnoch sa nijako nezlepĹĄuje â&#x20AC;&#x201C; naopak, Ä?alej sa

O darÄ?ekoch uĹž by sme mali maĹĽ jasno

SN18-49 strana- 8


9 škola, naši nevidiaci / bývanie

Na Sv. Mikuláša neučí sa, neskúša sa

Matej Hrebenda s nošou plnou svetla

V tento čas už aj školy žijú vianočnou atmosférou. Máloktorá z nich je bez vianočnej výzdoby. Školy však robia viac. V súvislosti s blížiacim sa Mikulášom pripravujú program, ktorý má rozveseliť žiakov. Niekto z komunity školy sa prezlečie za Mikuláša, čerta alebo anjelika, prinášajúc radosť neraz aj starším žiakom. Dokonca sa pripravujú balíčky so sladkosťami. Nie každá škola je taká bohatá, aby dokázala hradiť darčeky z bežného rozpočtu. Opravujem, máloktorá (štátna) škola je toho schopná. Preto učitelia zbierajú poplatky od rodičov. Neraz tak čelia kritike či kadejakým obvineniam. Len preto, že chcú deťom spraviť radosť. Žiaľ, vďaka geniálnemu normatívu na žiakov nezostáva veľa prostriedkov na také nepodstatné veci, akými sú aktivity pre deti. Financie sotva stačia na platy učiteľov a prevádzku. Preto je nevyhnutné spoliehať sa na peniaze rodičov, ktorým sa už roky popiera právo na bezplatné školstvo. Je to ponižujúce aj pre učiteľov, lebo neraz pôsobia ako žobráci, čo pýtajú drobné. Nikdy nie pre seba! Ale na to, aby škola bola naozaj druhým domovom. Škola je odsúdená na rôzne mimorozpočtové zdroje, poplatky, granty, sponzorské dary. To by neprekážalo, keby šlo o tovary alebo služby, ktoré sú nadštandardným vybavením školy. Avšak takýto spôsob financovania často súvisí s úhradou základných potrieb. Aj preto často dochádza k paradoxom, že pýtame od

Nevidiaci hymnológ, distribútor kalendárov a kníh, autor príležitostných veršov a milovník literatúry. Človek, ktorý na svojich púťach s remennou kapsou plnou kníh chodil krajinou najskôr sám, neskôr s pomocou mendíkov. Ten, ktorý po celý život šíril národné povedomie a hrdosť, podporoval vzdelanie a literatúru a všetky svoje prostriedky venoval lýceám, školám a Matici slovenskej. Na počesť jedného (ne)nápadného syna Tatier bol v roku 1988 Ministerstvom kultúry a vtedajším Zväzom invalidov prijatý zakladajúci dokument Dní Mateja Hrebendu. Dodnes je to sviatok umeleckého slova ľudí so zrakovým postihnutím, celoslovenská súťažná prehliadka recitátorov a literárnych tvorcov. V dňoch 23. – 25. novembra Zorganizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska už 19. ročník. O uznanie poroty sa uchádzali nevidiaci a slabozrakí zo všetkých kútov Slovenska a všetkých vekových kategórií – od žiakov I. stupňa ZŠ až po seniorov. Odborným okom a uchom na prednes poézie, prózy a hlasového divadla dohliadali Jaroslava Čajková a Michal Herceg, literárne práce hodnotili Jozef Lapšanský, Štefan Šimko a Ján Petrík. Súčasťou podujatia boli tvorivé dielne a seminár k autorskej tvorbe. Matej Hrebenda naozaj nie je len tak hocikto. Vedeli ste napríklad, že práve na jeho počesť je marec mesia-

rodičov peniaze na mikulášske darčeky, aby sme deťom napr. v čase školského klubu detí pripravili program. Isto, škola môže rezignovať na takéto aktivity. Ale vo veľkej časti učiteľov je snaha byť pre žiakov každodenným Mikulášom. Aj za cenu, že prispejú zo svojho, aby neriskovali škandály pre to, že pýtajú príspevky od rodičov. Pre objektívnosť treba uznať, že príležitostí získať financie je dosť. Treba si však predstaviť tú nekonečnú prácu školy, ktorá sa o peňažnú dotáciu uchádza. S neistým výsledkom, keďže podporu môže dostať len časť uchádzačov. V niektorých dotáciách je nutná miera spolufinancovania. A vo výzvach s obrovskými finančnými čiastkami je nutná administrácia, ktorá si vyžaduje dni a týždne. Popri tom sa škola nesmie zastaviť. Opakujem však, prečo by škola mala vôbec bojovať o financie napr. na asistentov, telocvične, odborné učebne, keď to má patriť k základnému vybaveniu škôl??? Niečo (už dlho) smrdí v školstve slovenskom. Na záver spomeniem výrok jednej z hľadiska školstva dôležitej političky, ktorá sa na jednom stretnutí vyjadrila, že školy majú svojich projektových manažérov, ktorí projekty pripravia. Za takéto kompetentné vyjadrenie by sa mal aj jej ujsť mikulášsky darček...

» Ján Papuga

predseda Rady Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny

3

com knihy? Dôvod je naporúdzi: narodeniny aj „úmrtiny“ má v marci. A že pri stom výročí jeho smrti (v roku 1980) sa mu dostalo cti stať sa dokonca jubilantom UNESCO? A známku s jeho vyobrazením, pod ktorú sa podpísali akademický maliar Dušan Kállay a rytec František Horniak, ste videli? „Nemôže slepý slepého viesť, tento slepý však mnohým vidiacim mohol by byť vodcom.“ Tak znejú obdivné slová Karola Kuzmányho, ktoré krášlia symbolický pomník Mateja Hrebendu v Hačave. Odkaz tohto národovca je stále živý a my by sme nemali dovoliť pamiatke otca všetkých bibliotekárov vymiznúť. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Partneri: IPOS Slovakia, s.r.o., Martinus, s. r. o., Mestská knižnica Bratislava, Národné osvetové centrum, Philips, REGIONPRESS, s. r. o., Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu

» red

-sklo za cenu -skla

2

sLJƵǎŝƚĞĚĞĐĞŵďƌŽǀƷĂŬĐŝƵ a njşƐŬĂũƚĞ3-sklo za cenu 2-skla ŬĐŝĂƉůĂơŶĂƉƌŽĮůW^/sǀŽĨĂƌĞďŶŽŵƉƌĞǀĞĚĞŶş ϬϵϭϬϯϯϯϳϴϳ ƐƉŝƐƐŬĂŶŽǀĂǀĞƐΛƐůŽǀĂŬƚƵĂů͘ƐŬ

Gelnica ,ůĂǀŶĄϱϴ

SN18-49 strana- 9

Ϭϵϭϭϭϵϰϱϵϲ

ŐĞůŶŝĐĂΛƐůŽǀĂŬƚƵĂů͘ƐŬ

99-0323

^ƉŝƓƐŬĄEŽǀĄsĞƐ ŝŵŶĄϵϮ


10 tv program

PONDELOK 10.12.2018 UTOROK

11.12.2018

STREDA

12.12.2018

ŠTVRTOK

13.12.2018

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 09:50 Oteckovia 10:50 Rodinné prípady 11:45 Kobra 11 XXIII. 8-9/19 13:40 FARMA - FINÁLE 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Susedia 21:20 Posledné Vianoce 23:35 Kobra 11 XXIII. 8-9/19 01:40 Rodinné prípady 02:25 Zámena manželiek 03:25 Susedia 04:15 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Šťastný domov 09:40 Rodinné prípady 11:45 Kobra 11 XXIII. 10-11/19 13:50 Susedské prípady 14:55 Policajné prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dospeláci 22:35 Rodinné prípady 23:40 Kobra 11 XXIII. 10-11/19 01:45 Rodinné prípady 02:30 Šťastný domov 03:30 Policajné prípady 04:15 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Varte s nami 08:40 Zámena manželiek 09:55 Rodinné prípady 11:55 Kobra 11 XXIII. 12-13/19 14:00 Susedské prípady 15:00 Policajné prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 CHART SHOW 22:35 Rodinné prípady 23:35 Kobra 11 XXIII. 12-13/19 01:45 Rodinné prípady 02:30 Zámena manželiek 03:25 Policajné prípady 04:10 Rodinné prípady

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Šťastný domov 09:40 Rodinné prípady 11:40 Kobra 11 XXIII. 14-15/19 13:45 Susedské prípady 14:50 Policajné prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Horná Dolná 21:40 Dobre vedieť! 22:55 Rodinné prípady 00:00 Kobra 11 XXIII. 14-15/19 02:00 Rodinné prípady 02:45 Šťastný domov 03:30 Policajné prípady 04:15 Rodinné prípady

TV JOJ 06:15 RANNÉ NOVINY 08:40 SÚDNA SIEŇ 09:40 SÚDNA SIEŇ 10:55 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:50 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 14:20 POLICAJTI V AKCII 16:30 NOVINY 16:50 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 17:50 SÚDNA SIEŇ 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:35 INKOGNITO 21:45 INKOGNITO 23:00 SEDEM 00:10 VŠETKO ČO MÁ ANDER RÁD 00:40 NOVINY TV JOJ 01:35 POLICAJTI V AKCII 03:35 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 04:20 Hoď svišťom 11

TV JOJ 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:35 EXTRÉMNE PRÍPADY 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 13:10 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 15:20 POLICAJTI V AKCII 16:30 NOVINY 16:45 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 17:45 SÚDNA SIEŇ 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Špindl 22:45 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 00:10 NOVINY TV JOJ 01:00 POLICAJTI V AKCII 02:00 SÚDNA SIEŇ 03:10 KRIMI 03:30 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 04:15 Hoď svišťom

TV JOJ 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:35 EXTRÉMNE PRÍPADY 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 13:00 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 15:20 POLICAJTI V AKCII 16:30 NOVINY 16:50 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 17:50 SÚDNA SIEŇ 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 SOM MAMA 19,20/20 22:30 Pokoj v duši 00:35 POLICAJTI V AKCII 01:40 SÚDNA SIEŇ 02:45 SÚDNA SIEŇ 03:35 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 04:20 Hoď svišťom

TV JOJ 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:35 EXTRÉMNE PRÍPADY 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 13:00 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 15:20 POLICAJTI V AKCII 16:30 NOVINY 16:45 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 17:45 SÚDNA SIEŇ 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:35 INKOGNITO 22:00 SEDEM 22:45 Črepiny 23:30 SOM MAMA 19,20/20 01:20 NOVINY TV JOJ 02:15 POLICAJTI V AKCII 03:10 SÚDNA SIEŇ 04:05 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA

RTVS 05:40 Správy RTVS „N“ 07:00 Postav dom, zasaď strom 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:00 Recept na život 09:45 Tajomstvo mojej kuchyne 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Postav dom, zasaď strom 14:30 Recept na život 16:00 Správy RTVS 16:25 Svet z vtáčej perspektívy 16:55 Candice Renoirová 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Jappeloup 22:35 Reportéri 23:15 Prípady 1. oddelenia 00:20 Candice Renoirová 01:10 Jappeloup

RTVS 06:00 Správy RTVS „N“ 07:00 Postav dom, zasaď strom 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:00 Recept na život 09:45 Tajomstvo mojej kuchyne 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Postav dom, zasaď strom 14:25 Recept na život 15:10 Kultúrne dedičstvo 16:25 Svet z vtáčej perspektívy 16:55 Candice Renoirová 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Remeslo má zlaté dno 21:30 Spravodlivosť 22:50 Kapitán Cain 23:45 Candice Renoirová 00:35 Spravodlivosť 01:55 Kapitán Cain

RTVS 06:00 Správy RTVS „N“ 07:00 Postav dom, zasaď strom 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:00 Recept na život 09:45 Tajomstvo mojej kuchyne 10:55 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Postav dom, zasaď strom 14:30 Recept na život 16:00 Správy RTVS 16:25 Svet z vtáčej perspektívy 16:55 Candice Renoirová 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Špecialisti 22:00 Vraždy vo Fresange 23:30 Ray Donovan 00:20 Candice Renoirová

RTVS 06:00 Správy RTVS „N“ 06:55 Postav dom, zasaď strom 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:00 Recept na život 09:50 Tajomstvo mojej kuchyne 10:55 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Postav dom, zasaď strom 14:30 Recept na život 16:00 Správy RTVS 16:25 Svet z vtáčej perspektívy 16:50 Candice Renoirová 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Zlaté časy 21:30 Tootsie 23:25 Radosť zo života 23:55 Candice Renoirová 00:50 Tootsie 02:40 Svet v obrazoch

PONDELOK 10.12.2018 UTOROK

11.12.2018

STREDA

12.12.2018

ŠTVRTOK

13.12.2018

DOMA 06:35 Velvet III. 1-2 08:30 Kým nás smrť nerozdelí 11:20 Indická nevesta 329-333 14:15 Búrlivé víno 16:45 Velvet III. 3-4 18:20 Dr. House III. 15-16/24 20:15 Varte s nami 20:30 Neželaná nevesta 133 Romantický seriál MN 12 (Turecko) 2017-2018 Ö. Deniz, A. Enverová, I. Bilginová, S. Bademci, D. Aksüyeková, F. Tanis. 21:30 Pravý Santa 23:10 Dila II. 16/54 Romantický seriál MN 12 (Turecko) 2012-2014 00:40 Dr. House III. 15-16/24 02:10 Smotánka 02:40 Adela show 03:05 Búrlivé víno

DOMA 05:00 Chlapi neplačú 06:40 Velvet III. 3-4 08:30 Kým nás smrť nerozdelí 10:15 Neželaná nevesta 133 11:25 Indická nevesta 334338 14:25 Búrlivé víno 16:55 Velvet III. 5-6 18:30 Dr. House III. 17-18/24 20:30 Neželaná nevesta 134 Romantický seriál MN 12 (Turecko) 2017-2018 Ö. Deniz, A. Enverová, I. Bilginová, S. Bademci, D. Aksüyeková, F. Tanis. 21:30 Vianočná zámena 23:15 Dila II. 17/54 00:20 Dr. House III. 17-18/24 02:00 Smotánka 02:40 Adela show 03:05 Búrlivé víno

DOMA 05:00 Chlapi neplačú 06:40 Velvet III. 5-6 08:30 Kým nás smrť nerozdelí 10:15 Neželaná nevesta 134 11:25 Indická nevesta 339343 14:20 Búrlivé víno 16:45 Velvet III. 7-8 18:20 Dr. House III. 19-20/24 20:30 Neželaná nevesta 135 Romantický seriál MN 12 (Turecko) 2017-2018 Ö. Deniz, A. Enverová, I. Bilginová, S. Bademci, D. Aksüyeková, F. Tanis. 21:30 Vianoce na inzerát 23:15 Dila II. 18/54 Romantický seriál MN 12 (Turecko) 2012-2014 00:45 Dr. House III. 19-20/24 02:15 Smotánka 03:05 Búrlivé víno

DOMA 05:00 Chlapi neplačú 06:40 Velvet III. 7-8 08:30 Kým nás smrť nerozdelí 10:15 Neželaná nevesta 135 11:30 Indická nevesta 344348 14:25 Búrlivé víno 16:55 Velvet III. 9-10 18:30 Dr. House III. 21-22/24 20:30 Neželaná nevesta 136 Romantický seriál MN 12 (Turecko) 2017-2018 Ö. Deniz, A. Enverová, I. Bilginová, S. Bademci, D. Aksüyeková, F. Tanis. 21:30 Duch Vianoc 23:15 Dila II. 19/54 00:30 Dr. House III. 21-22/24 02:05 Smotánka 02:30 Adela show 03:00 Búrlivé víno 04:55 Chlapi neplačú

PLUS 05:55 Prvé oddelenie II. 06:35 Súdna sieň 07:30 ZOO 46 09:00 Vraždy v Midsomeri 11:25 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 12:35 Neserte nám pestúnku 13:05 Fórky, vtipky XXVIII. 14:00 Simpsonovci 14:55 ZOO 47 16:15 Neserte nám pestúnku 16:40 Fórky, vtipky XXVIII. 17:35 Simpsonovci XXVI. 3,4 18:30 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:40 ŽREBOVANIE 19:45 Hoď svišťom 13 20:35 Obchodník z Číny 22:50 OKTAGON MMA 23:30 Vikingovia 00:30 Hoď svišťom 13 01:20 Varí vám to 02:30 Prvé oddelenie

PLUS 05:50 Prvé oddelenie II. 06:35 Súdna sieň 07:30 ZOO 47 09:15 Vraždy v Midsomeri XIII. 5 11:35 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 12:45 Neserte nám pestúnku II. 3 13:15 Fórky, vtipky XXVIII. 14:10 Simpsonovci 15:05 ZOO 48 16:10 Neserte nám pestúnku 16:40 Fórky, vtipky XXVIII. 17:35 Simpsonovci 18:30 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:30 TIPOS INFO 19:40 ŽREBOVANIE 19:50 Hoď svišťom 14 20:35 Tulipánová horúčka 22:55 Posledných päť rokov 01:00 Hoď svišťom 14 01:45 Varí vám to 02:50 Vikingovia

PLUS 05:50 Prvé oddelenie II. 06:35 Súdna sieň 07:30 ZOO 48 09:05 Vraždy v Midsomeri XIII. 6 11:25 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 12:35 Neserte nám pestúnku II. 4 13:05 Fórky, vtipky XXVIII. 14:00 Simpsonovci XXVI. 6,7 14:55 ZOO 49 16:05 Neserte nám pestúnku II. 5 16:30 Fórky, vtipky XXVIII. 17:25 Simpsonovci XXVI. 8,9 18:25 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:30 ŽREBOVANIE 19:45 Hoď svišťom 15/15 20:35 MACGYVER: NOVÉ ČASTI I. 18,19 22:20 Biele goliere VI. 3,4 00:10 Hoď svišťom 15 00:55 Varí vám to

PLUS 05:50 Prvé oddelenie II. 06:30 Súdna sieň 07:30 ZOO 09:05 Vraždy v Midsomeri 11:25 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 12:40 Neserte nám pestúnku II. 5 13:05 Fórky, vtipky XXVIII. 14:00 Simpsonovci 15:00 ZOO 50 16:05 Neserte nám pestúnku II. 6 16:35 Fórky, vtipky XXVIII. 17:30 Simpsonovci XXVI. 10,11 18:25 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:30 TIPOS INFO 19:40 ŽREBOVANIE 19:45 Hoď svišťom 20:35 Kráľ Škorpión 2: Návrat kráľa 22:50 Smrtonosná pasca 2 01:30 Hoď svišťom 02:10 Varí vám to

RTVS 06:00 Telev: íkend 07:15 Lexi a Lottie 08:45 Ahoj Slovensko 09:30 Tvárou v tvár 10:00 Spomíname na Milana Rúfusa 10:50 Usniže mi, usni 11:30 Obedníček 12:35 Genius loci 12:50 Orientácie 13:15 Cesta 13:45 Generácia 14:20 Moje Kysuce 15:05 Básnik Milan Rúfus 15:30 Národnostný magazín 16:00 Observatóriá 16:30 Autosalón 17:45 Ahoj Slovensko 18:30 Večerníček 19:05 Lexi a Lottie 19:50 Správy RTVS 20:10 Moja diagnóza 20:35 Silná zostava 21:30 Expremiéri 22:25 Stanica pre dvoch 00:40 Správy RTVS „N“

RTVS 06:00 Observatóriá 07:05 Lexi a Lottie 08:45 Ahoj Slovensko 09:30 Národnostný magazín 10:00 Červený muškát 11:00 Zábava liptovských remeselníkov 11:30 Obedníček 12:45 Krajina bez tieňa 13:10 Vietor 13:40 Prvá - Hana Gregorová 14:35 VaT 15:05 Rozhovor 15:30 Ukrajinský magazín 16:00 Observatóriá 16:30 Halali 17:45 Ahoj Slovensko 18:30 Večerníček 19:05 Lexi a Lottie 19:50 Správy RTVS 20:10 Apokalypsa 21:05 Korunovácia 22:25 Večera s Havranom 00:10 Správy RTVS 01:00 Správy

RTVS 06:00 Observatóriá 07:10 Lexi a Lottie 08:45 Ahoj Slovensko 10:00 Červený muškát 11:00 Zabudnutá dolina 11:30 Obedníček 12:40 Apokalypsa 13:30 Korunovácia 14:35 Moja diagnóza 15:00 Televízia za dverami 16:00 Observatóriá 16:25 Energetika 16:40 Test magazín 16:50 Národnostné správy 17:30 Správy RTVS 17:45 Ahoj Slovensko 18:30 Večerníček 19:05 Lexi a Lottie 19:50 Správy RTVS 20:10 Najdivšie tvory 22:00 Správy a komentáre 22:25 Umenie 23:10 Aleš Votava M 00:25 Správy RTVS „N“

RTVS 06:00 Observatóriá 07:05 Lexi a Lottie 08:30 Správy RTVS 08:45 Ahoj Slovensko 09:30 Maďarský magazín 10:00 Narodeniny v hoteli 11:05 Cesty za folklórom 12:35 Najdivšie tvory 13:25 Rómsky magazín 14:05 Biatlon - SP 2018/19 16:00 Hokej - Swiss Challenge 2018 zápasy 19:00 Večerníček 19:15 Lexi a Lottie 19:50 Správy RTVS 20:10 Experiment 20:40 Futbal - Európska liga 23:05 Polícia 23:20 Retro noviny 23:45 Československý filmový týždenník 00:10 Správy RTVS „N“ 01:00 Národnostné správy

SN18-49 strana- 10


11 tv program

PIATOK

14.12.2018

SOBOTA

15.12.2018

NEDEĽA

16.12.2018

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 09:50 Rodinné prípady 12:00 Kobra 11 XXIII. 16-17/19 14:00 Susedské prípady 15:00 Policajné prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dospeláci 2 Komédia MN 15 (USA) 2013 A. Sandler, K. James, Ch. Rock, D. Spade, S. Hayeková. 22:35 Posledný kráľ severu 00:35 Kobra 11 02:25 Rodinné prípady 03:10 Zámena manželiek

MARKÍZA 06:00 Príbehy Toma a Jerryho I. 06:15 Tučniaky z Madagaskaru I. 07:00 Vianočný sľub 08:50 Zázračná opatrovateľka 10:35 Legendárna partia 12:40 Sám doma: Stratení na letisku 14:30 Čas plný zázrakov 16:40 Shrek Tretí 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Snehulienka a lovec Dobrodružný film MN 12 (USA) 2012 K. Stewartová, Ch. Theronová, Ch. Hemsworth, S. Claflin, I. McShane. 23:05 Červená Čiapočka 01:10 Dospeláci 2 02:55 Posledný kráľ severu

MARKÍZA 05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Tučniaky z Madagaskaru III. 06:45 Tom a Jerry 07:10 Scooby-Doo a tajomný vynález 07:40 Sám doma: Stratení na letisku 09:20 Shrek Tretí 11:10 CHART SHOW 13:15 Snehulienka a lovec 15:50 Dobre vedieť! 16:55 Horná Dolná 18:10 Susedia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 47 roninov Dobrodružný film MN 15 (USA) 2013 K. Reeves, H. Sanada, T. Asano, R. Kikuchi. 23:05 Súboj cti 01:05 47 roninov 03:05 Súboj cti 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:35 SUPERMAMA 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:50 Neuveriteľné svetové talenty 14:20 POLICAJTI V AKCII 16:30 NOVINY 17:00 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 18:00 VEĽKÝ BALÍK 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Warcraft: Prvý stret 23:30 Max Payne 01:35 NOVINY TV JOJ 02:30 Kráľ Škorpión 2: Návrat kráľa 04:20 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA

TV JOJ 05:05 Hoď svišťom II. 1/10 05:50 NOVINY TV JOJ 06:35 KRIMI 07:10 NOVINY TV JOJ 08:10 MravecZ 09:50 NAŠI II. 11:05 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 12:35 Špindl 14:50 Dobrodružstvá pána Peabodyho a Shermana 16:30 Narnia: Dobrodružstvá lode Ranný pútnik 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Mechanik zabijak 2 22:40 Periskop hore a dole 00:50 NOVINY TV JOJ 01:45 Smrtonosná pasca 2 03:55 NA CHALUPE 04:40 NOVINY TV JOJ

TV JOJ 05:20 KRIMI 05:50 NOVINY TV JOJ 06:40 Ferdo Mravec 30 07:10 Rýchla rota Chipa a Dala 24,25 08:05 Dobrodružstvá pána Peabodyho a Shermana 09:50 SOM MAMA 19,20/20 11:45 Narnia: Dobrodružstvá lode Ranný pútnik 14:05 Warcraft: Prvý stret 16:45 NA CHALUPE 17:50 NOVÉ BÝVANIE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 V SIEDMOM NEBI 22:50 Hudba ticha 01:30 NOVINY TV JOJ 02:25 Periskop hore a dole 03:55 NOVÉ BÝVANIE

RTVS 05:55 Správy RTVS „N“ 06:55 Postav dom, zasaď strom 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:00 Recept na život 09:55 Tajomstvo mojej kuchyne 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Postav dom, zasaď strom 14:30 Recept na život 15:30 Slovensko s Tiposom 16:25 Svet z vtáčej perspektívy 16:55 Candice Renoirová 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Milujem Slovensko 22:00 Drsný Harry 23:40 Zlaté časy 00:40 Candice Renoirová 01:30 Drsný Harry

RTVS 06:15 Myška Tilda 06:35 Lexi a Lottie 07:20 Sammy a jeho priatelia 07:35 Levia stráž 07:40 Sofia Prvá 08:05 Fidlibum 08:30 Trpaslíci 09:05 Daj si čas 09:35 Durrellovci 10:35 On air 10:55 Park 11:30 Hudba made in Slovakia 11:50 Milujem Slovensko 13:20 Záhady tela 14:25 Slečna Marpleová: Tajomstvo sídla Komíny 15:55 Salón sestier Fontanových 17:50 Cestou necestou 18:25 Postav dom, zasaď strom 19:00 Správy RTVS 20:30 Integrácia 21:50 A.I. Umelá inteligencia 00:10 Slečna Marpleová: Tajomstvo sídla Komíny

RTVS 06:20 Myška Tilda 06:40 Lexi a Lottie 07:40 Levia stráž 08:05 Sofia Prvá 08:30 Zázračný ateliér 08:55 Rozprávanie kvetu kamélie 09:40 Autosalón 10:05 Universum 11:00 Slovensko v obrazoch 11:30 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami 13:45 Poirot: Vražda Rogera Ackroyda 15:35 Remeslo má zlaté dno 16:40 Noční jazdci 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:30 Záhradníctvo 22:30 Poirot: Vražda Rogera Ackroyda 00:15 Komisár Montalbano 02:00 Noční jazdci

PIATOK

14.12.2018

SOBOTA

15.12.2018

NEDEĽA

TIP NA SOBOTNÝ VEČER

15.12.2018 20:30

SNEHULIENKA A LOVEC

16.12.2018

DOMA 06:35 Velvet III. 9-10 08:25 Kým nás smrť nerozdelí 10:10 Neželaná nevesta 136 11:20 Indická nevesta 349-353 14:15 Búrlivé víno 16:45 Velvet III. 11-12 18:20 Dr. House III. 2324/24 20:15 Sladká výzva 20:30 Vianočný sľub Romantická komédia MN 12 (USA) 2014 B. Watson, M. Sagemillerová, S. Grimes, M. J. Hartová, J. White. 22:15 Čarovné Vianoce v Dubaji Romantický film MN 12 (Nemecko) 2010 W. Sittler, A. Dobrová, A. Bocheová, R. Schröterová, J. Laux. 00:15 Dr. House III. 23-24/24 02:10 Smotánka

DOMA 05:35 Smotánka 06:30 Katie DOMA 05:35 Smotánka 06:35 Inga Ffordová: Láska v New Yorku 08:40 Reflex 11:40 Lindströmová: Hviezdy nad Ölandom 08:40 ReExtrémne premeny: Druhá šanca na život 13:55 flex 11:30 Extrémne premeny: Druhá šanca na Čarovné Vianoce v Dubaji 15:55 Vianoce na inze- život 13:40 Najkrajší darček 15:40 Duch Vianoc rát 17:55 Vianočný sľub 20:00 Pravé Vianoce Ro- 17:45 Sladká výzva 17:55 Pravé Vianoce 20:00 mantický film MN 12 (USA-Kanada) 2013 Ashanti, Dvanásť darčekov Romantická komédia MN 12 A. Williamsová, J. Prescott, K. Priceová, D. Ralphe. (Kanada) 2015 B. Nevinová, R. Dunne, D. Kindová, 22:00 Najkrajší darček Romantický film MN 12 A. C. Peterson, D. Allison. 22:00 Vianočné zna(USA) 2014 A. Wittová, G. Hogan, J. Eastwoodová, menie 23:55 Dvanásť darčekov 01:55 Vianočné T. J. McGibbonová, W. Shawn. 00:00 Pravé Viano- znamenie 03:20 Inga Lindströmová: Hviezdy nad Ölandom ce 02:00 Najkrajší darček

PLUS 05:55 Prvé oddelenie 06:35 Súdna sieň 07:30 ZOO 50 09:05 Vraždy v Midsomeri 11:25 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 12:40 Neserte nám pestúnku 13:10 Fórky, vtipky 14:05 Simpsonovci 15:00 ZOO 51 16:10 Neserte nám pestúnku 16:40 Fórky, vtipky 17:35 Simpsonovci 18:30 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:40 ŽREBOVANIE 19:45 Hoď svišťom 20:35 Smrť jej pristane 22:45 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 23:55 Hoď svišťom 00:40 Varí vám to 02:00 KINOSÁLA 02:10 Súdna sieň

PLUS 05:05 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 05:50 Súdna sieň 08:00 NOVÁ ZÁHRADA 09:00 NA CHALUPE 10:20 NOVÉ BÝVANIE 11:25 Varí vám to 13:20 Najlepšie torty 8 14:30 ADVENTNÁ VÝHRA 15:05 „Já už budu hodný, dědečku!“ 16:50 Najkrajšie bývanie II. 17,18 18:50 KINOSÁLA 19:05 ŽREBOVANIE 19:15 NAŠI II. 19:50 Hoď svišťom II. 3 20:45 Neriadená strela 22:50 Mesto 44 01:40 Smrť jej pristane 03:25 „Já už budu hodný, dědečku!“ 04:45 KINOSÁLA 04:55 Varí vám to

PLUS 05:30 NOVÉ BÝVANIE 06:20 Varí vám to 07:25 Najlepšie torty 8 08:40 Život po ľuďoch II. 10/10 09:55 Aj anjeli jedia fazuľu 12:55 VŠETKO ČO MÁM RÁD 14:30 POLICAJTI V AKCII 16:40 ADVENTNÁ VÝHRA 17:15 Späť v hre 19:05 ŽREBOVANIE 19:15 NAŠI II. 19:50 Hoď svišťom II. 4 20:45 Max Payne Americký thriller. MN 15 2008 M. Wahlberg, B. Bridges, M. Kunisová, D. Logue, O. Kurylenková, K. Burtonová, J. Gordon, Ch. O´Donnell, Ludacris, T. Atherton a ďalší. 22:50 Noc je ešte mladá 01:00 NAŠI 02:15 VEĽKÝ BALÍK

RTVS 06:00 Príroda 07:05 Lexi a Lottie 08:45 Ahoj Slovensko 09:30 Rómsky magazín 10:00 Jazda na spiacom obrovi 10:45 Pestrá paleta melódií 11:25 Obedníček 12:40 Najdivšie tvory 13:25 Ján Smrek 14:10 Highlighty Európskej ligy 15:00 Stvorení pre šport 15:30 Tvárou v tvár 16:25 Hokejový sen 17:00 Hľadanie stratených svetov 17:45 Ahoj Slovensko 18:35 Puf a Muf 19:00 Večerníček 19:25 Lexi a Lottie 19:50 Správy RTVS 20:10 Família 20:35 Zima kúzelníkov 22:00 Mladosť 00:00 Správy RTVS „N“

RTVS 06:00 Podzemné krásavice 07:25 Stvorení pre šport 08:30 Extrémne v horách 09:25 Noc v archíve 10:50 Televízny klub nepočujúcich 11:20 Biatlon - SP 2018/19 12:45 Gombasecké kultúrne slávnosti 13:35 Farmárska revue 14:00 Na rybách 14:40 VaT 15:35 Európa v obrazoch 16:05 Opustený vesmír 17:25 Svetlo porozumenia 18:30 Večerníček 19:05 Lexi a Lottie 19:50 Správy RTVS 20:10 Anjeli strážni 20:40 Vycestovacia doložka pre Dubčeka 22:05 Babylon Berlín 23:35 Celuloid country 00:30 Správy RTVS

RTVS 06:30 Pred zimným slnovratom 07:25 Extrémne v horách 08:35 Kapura 09:15 Farmárska revue 09:40 Na rybách 10:25 Hľadanie stratených svetov 10:50 Zima na horách 11:20 Família 11:50 Spievanka 12:50 Ján Smrek 13:20 Orientácie 14:15 Dnešná Medea 15:25 Slávnostný galavečer 17:00 Ktosi je za dverami 17:40 Poniky, Poniky 18:30 Večerníček 19:00 Lexi a Lottie 19:50 Správy RTVS 20:10 Slovensko Advent 2018 21:30 Wallander 23:00 Osvietenie 00:55 Správy RTVS „N“ 01:45 Slovo

SN18-49 strana- 11

TIP NA SOBOTNÝ VEČER

15.12.2018 20:45

NERIADENÁ STRELA


12 za život, hlavu hore / SLUŽBY

Minimalizmus – inšpiruje, alebo nie? Dvaja lade ktorého si dotyčná osoba urobila biznis) nie je až taká silná. Sama som bola prekvapená reakciami ľudí v diskusiách pod článkom. Uvedomila som si, že nápadu chýba hybná sila - zmysel, prečo to všetko robiť. Prečo sa vzdať milých vecí, prečo trápiť deti, prečo? Pre toho, kto žije iba pre seba a pre tento svet, a kto chce život užívať každým dňom to stráca význam. Dotyčná osoba propagujúca minimalizmus života si totiž užila prepych a  luxus najvyššieho stupňa dovtedy. A  vedela porovnať, kedy a  čo jej prináša skutočnú radosť a šťastie. Má vlastnú skúsenosť. Avšak ostatní, ktorí ju nemali, nevedeli dostatočne precítiť jej rady. A tak vo mne vznikla otázka: Naozaj človek potrebuje vystúpiť na vrchol prepychu, aby si žiadal cestu k striedmosti? No vírili vo mne aj iné otázky? Musí človek najprv klesnúť na dno, aby sa vzchopil? Prečo taká cesta „od mantinelu k mantinelu“. Žiaľ, máme dosť takých príkladov vo všetkých oblastiach. Nebolo by oveľa jednoduchšie, keby sme od malička vychovávali generáciu k  postupnosti, k  harmonickej optimálnosti? Nie rýchlo hojnosť, a potom ju trhať z rúk. To by sme však museli postaviť životu vyšší cieľ ako vlastný úspech a šťastie. Aspoň sa učiť ten zmysel hľadať. Cesta z extrému do extrému nás stojí veľa a nie je presvedčivá.

Samému sa kráča životom ťažšie ako dvom. Moji rodičia majú narodeniny v jeden deň. Nedávno sme oslavovali maminu osemdesiatku a otcovu osemdesiatdvojku. Bolo krásne pozrieť sa spoločne na takmer šesťdesiat spoločných rokov – v dobrom aj zlom. Dopĺňajú sa – mama má lepšie nohy a otec ruky, mama má rada červené a otec biele. Je veľa žien, ktoré sú v pozadí svojich mužov. Muži sú často obdivovaní za svoje úspechy, ale potrebujú svoje ženy, ktoré ich držia pri zemi. Nedávno nám náš učiteľ Otec Bernard, SJ vysvetľoval, že sme povolaní k tomu, aby sme spolupracovali s Bohom, tvorili a menili svet. Otec Bernard nám hovoril, že veriaci človek je putujúci na ceste. A dvom sa kráča lepšie. Svätý Ignác z Loyoly učil, že najdôležitejšie je každodenné účtovanie so svojim S-vedomím. Niekedy sme nepozorní a roztržití, a nechávame sa zviesť povrchnosťou a zlými vecami. Potrebujeme žiť vedome, uvedomovať si dobré a zlé veci v našom živote, rozlišovať dôležité a nedôležité veci, nenechať sa zviesť, ale nechať sa viesť našim Partnerom, ktorý je s nami nepretržite na našej ceste. Den-

» Mária Raučinová, Fórum života

nú reflexiu robíme pred Kristom na kríži, ďakujeme mu za všetko dobré, čo sme dostali a prosíme o to, aby sme veci videli zreteľne a jasne. Uvedomujeme si dobrodenia, dary, udalosti a stretnutia, pády aj chyby a ich príčiny, prejavujeme vďačnosť a ľútosť. Predkladáme Mu to, s čím si nevieme poradiť a vkladáme do neho dôveru, že s Jeho pomocou pochopíme a uskutočníme plán, ku ktorému sme povolaní. Je to postupné uvedomovanie si seba, Boha ako svojho spoločníka a spolupracovníka, ktorý nás vedie a premieňa. Ignác používa slovo „examen“ ako sebapozorovanie, pohľad dovnútra a v modlitbe reflexie alebo spytovania svedomia zdôrazňuje hlavne vďačnosť. Boh nás pozýva do každodennej akcie a spolupráce, nie na to, aby sme čakali, že sa niečo stane. Najlepšie na tom celom je, že sme dvaja – On, ktorý dokáže všetko, a ja, ktorý bez Neho nedokážem nič. Vo dvojici sa lepšie kráča životom.

» Ján Košturiak

spissko.sk

62-0093

V adventnom či predvianočnom období už tradične ľudia hľadajú inšpirácie na zmenu či posunutie svojho života dopredu. Niektorí to myslia vecne a  hmotne. Chcú sa priblížiť životu na vyššej úrovni: viac si dovoliť cestovať, zrekonštruovať byt či dom, zaplatiť dlhy, zvýšiť si príjem. Iní sa vydávajú cestou opačnou: zredukovať svoje materiálne potreby na najnutnejšie, usilovať sa myslieť na druhých, rozdávať, darovať, alebo napríklad vzdať sa pre zdravie obľúbenej stravy a prinútiť sa viac k  pohybu. A  ešte iní sa rozhodnú viac sa vzdelávať, posilňovať ducha, ponárať sa do hĺbky života a ľudských vzťahov a  hľadať v  nich zmysel. V  tejto súvislosti ma zaujala na istom spravodajskom webe téma i diskusia okolo výrazu „minimalizmus“. Ide o životný štýl uskromnenia sa: z domu prejsť na bývanie v sídliskovom byte, obmedziť používanie technológii, cestu autom vymeniť za presun bicyklom, deťom dať iba jednu – dve hračky, znížiť výdavky na kozmetiku, stravu zjednodušiť na dva razy denne a tým vylúčiť financie na fitness centrum, a  iné štandardy – napr. neprechovávať staré veci (teda aj pamiatky na minulé generácie v rodine úplne zredukovať). Na prvý dojem sa zdal nápad na minimalizmus úžasný. Najmä v dnešnej dobe nadmernej produkcie a  nevyváženosti bohatstva a chudoby vo svete. V diskusii sa však rýchlo ukázalo, že presvedčivosť tohto navonok pútavého nápadu (na zák-

SN18-49 strana- 12


13 bývanie

O STAROSŤ MENEJ SO SUĹ IÄ&#x152;KOU BEKO

SuĹĄiÄ?ka uĹĄetrĂ­ mnoĹžstvo prĂĄce. &( sa navyĹĄe zmestĂ­ vĹĄade, zbavĂ­ vĂĄs Ĺžehlenia a obleÄ?enie ostane Ä?istĂŠ a hebkĂŠ.

 %  OtoÄ?enie otvĂĄrania dverĂ­ 

8 kg suĹĄiÄ?ka Beko s tepelnĂ˝m Ä?erpadlom DPY 8506 GXB1 kapacita ĹĄatstva 8 kg, 16 programov, signalizĂĄcia plnĂŠho zĂĄsobnĂ­ka na vodu a Ä?istoty filtra, vnĂştornĂŠ osvetlenie, senzor suĹĄenia, moĹžnosĹĽ zameniĹĽ smer otvĂĄrania dverĂ­, moĹžnosĹĽ pripojiĹĽ na odpad, hluÄ?nosĹĽ 65 dB(A), rozmery vxĹĄxh: 85 x 60 x 65,4 cm529 â&#x201A;Ź

#%( $

Bez veĹĄania a Ĺžehlenia

&%"'! Programy na kaĹždĂ˝ typ textĂ­lie8 kg prĂĄÄ?ka Beko WTV 8712 XSW

1400 ot./min, kapacita ĹĄatstva 8 kg, 15 programov, AquaWave bubon, nĂĄdobka na tekutĂ˝ pracĂ­ prostriedok, rozmery vxĹĄxh: 84 x 60 x 59 cm

299 â&#x201A;Ź

199 â&#x201A;Ź

$  NadĂ˝chanĂĄ bielizeĹ&#x2C6;

' &(

TĂ&#x161;TO VĂ?HODNĂ&#x161; CENOVĂ&#x161; PONUKU NĂ JDETE EXLUZĂ?VNE V SIETI PREDAJNĂ?

279 â&#x201A;Ź

259 â&#x201A;Ź

6 kg prĂĄÄ?ka Beko

UmĂ˝vaÄ?ka Beko na 13 sĂşprav riadu

171 cm vysokĂĄ chladniÄ?ka Beko

1000 ot./min, kapacita ĹĄatstva 6 kg, 15 programov, nĂĄdobka na tekutĂ˝ pracĂ­ prostriedok, rozmery vxĹĄxh: 84 x 60 x 44 cm

13 sĂşprav, hluÄ?nosĹĽ 46 db, 6 programov, 5 teplĂ´t, 3. kĂ´ĹĄ - prĂ­borova priehradka, turbo suĹĄenie, drĹžiak na umĂ˝vanie pekĂĄÄ?ov, LCD displej, signalizĂĄcia nedostatku soli a leĹĄtidla, ProSmart invertorovĂ˝ motor s 10 rokmi zĂĄruky

Objem chladniÄ?ky 175 l, objem mrazniÄ?ky 87 l, LED osvetlenie, mrazniÄ?ka s tromi zĂĄsuvkami, moĹžnosĹĽ otoÄ?enia dverĂ­, integrovanĂĄ rukoväż, antibakteriĂĄlna Ăşprava, rozmery vxĹĄxh: 171 x 54 x 60 cm

DFN 26321 W

RCSA 270 K30W

33-025

WTE 6511 B0

Beko prezentace 207x277.indd 1

SN18-49 strana- 13

26.11.18 12:43


14 relax

Krížovky s úsmevom Dedko spomína na staré dobré asy a hovorí vnú ikovi: ikerna ky - Ke som bol malý chlapec ako ty, mami ka ma poslala do obchodu s pä koruná kou a ja som sa vrátil islamská s 3 vreckami zemiakov, 2 bochníkmi monarchia chleba, 3 f ašami mlieka, kusom syra, škatu kou aju a 10 vají kami, ale teraz 4. as to už nejde. tajni ky - A to tak všetko zdraželo? - pýta sa vnú ik. - Aj to, ale hlavne dnes... Róbert (dom.) (Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

maor ina

skratka ambulancie

neón, po esky

ledaže

Pomôcky: nepozoroLast, imavane ušlo nát, Pales, (hovor.) Sém, PsA

lovek, ktorý všetko vie

gibon bieloruký samice jele ov

osobné zámeno

3. as tajni ky

hra, po anglicky

fosfid nióbu Eleonóra (dom.) semitský boh múdra, rozumná

unesie (expr.) zberba (pejor.) hru

2. as tajni ky erpadlá skúšobné jamy, vrty

Renáta (dom.) druh ve kých ôs privinie

pozýva (kniž.)

zametiem (zried.)

podupú, pošliapu vzbudil záujem

skratka leukocytu

zna ka nanometra starorímsky boh

zbavia zn Pomôcky: rmuty, Poe, luza, lár, lot

staršia jednotka plošného obsahu

smútok (bás.)

americký spisovate morský h bkomer

ženské meno vymazávajú

kašovité látky na získanie destilátov 1. as tajni ky

nemecký dirigent skr. súhv. Južná ryba rozde uj na 2 asti otravné látky

užialene

nežne pritískala

www.scalpermedia.sk

jeden z Noemových synov

www.facebook.com/krizovkysusmevom

SN18-49 strana- 14


15 zamestnanie

SN18-49 strana- 15


3D obliečky

NEJDE VÁM BIZNIS?

od 10 €

www.novtex.sk 0905 449 916

spissko@regionpress.sk

10,50 €

AIW - Práca pre opatrovateľky v Rakúsku

www.konstrukter.sk ������������������������ info@konstrukter.sk

Vám praje Vaše obľúbené SPIŠSKONOVOVESKO-LEVOČSKO-GELNICKO

Honorár brutto 70 €, 80 €,90 € za 24 hod.

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov Kritériá v rôznych mestách Slovenska! pre spoluprácu s AIW: Zavolajte na bezplatné číslo · opatrovateľský kurz a prax 0800 24 24 44 · dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie. · vek 25 až 60 rokov Pracovať môžete už o pár dní! 85-0

������������������������������ �������������� ����������� OBSLUHA CNC ����������������

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

0905 719 139

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2019

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB tneustále dostatok ponúk t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť tQonukyBKQrFNVžov-oQBtrovBtFǥov

OPERÁTOR VÝROBY �������������������� PRACOVNÍK V SKLADE ��������������������

������������������

zadajte zľavový kód a získajte zľavu z nákupu 5%

96-0224

16 €

59-0438

„AX6n“

18 €

32-0189

• obliečky • plachty • prehozy • záclony • závesy • osušky • zásteny • deky...

KONTAKTUJ TE NÁS

16 €

18 €

SN18-49 strana- 16

Spišsko 49/2018  
Spišsko 49/2018  
Advertisement