Page 1

Ä?. 45 / 9. novemBER 2018 / 22. ROÄŒNĂ?K

[_3k<k SI...

SPIĹ SKO

SPIĹ SKONOVOMESTSKO-LEVOÄ&#x152;SKO-GELNICKO NajÄ?Ă­tanejĹĄie regionĂĄlne noviny TýŞdenne do 30 000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

NOVĂ&#x2030; LEPĹ IE NOVINY

SrdeÄ?nĂ˝ pozdrav, vĂĄĹženĂ­ naĹĄi Ä?itatelia,

InformĂĄcie z konkrĂŠtnych regiĂłnov, v ktorĂ˝ch Ĺžijete, budĂş vĂĄm bliŞťie, adresnejĹĄie a aktuĂĄlnejĹĄie, lebo ich budĂş pripravovaĹĽ naĹĄi kolegovia z regionĂĄlnych redakciĂ­, znalĂ­ presne tĂ˝ch problĂŠmov â&#x20AC;&#x201C; ale aj radostĂ­ a Ăşspechov, ktorĂ˝mi Ĺžije prĂĄve vĂĄĹĄ regiĂłn. NajÄ?Ă­tanejĹĄie rubriky zachovĂĄvame, od tĂ˝ch najstarĹĄĂ­ch aĹž po nie aĹž tak dĂĄvno zaradenĂŠ â&#x20AC;&#x17E;Zdravieâ&#x20AC;&#x153;. PridĂĄme vĹĄak Ä?osi navyĹĄe, Ä?o povaĹžujeme za pridanĂş hodnotu pre vĂĄs. Pri pozornom listovanĂ­ v naĹĄom týŞdennĂ­ku na to rĂ˝chlo prĂ­dete, Ä?o sme mali na mysli.

ESHOP:

www.zalozna.sk/eshop

UrÄ?ite ste si uĹž dĂĄvnejĹĄie, vĂĄĹženĂ­ Ä?itatelia, vĹĄimli, Ĺže vydavateÄžstvo REGIONPRESS, s.r.o. vo vĂ˝bere tĂŠm, ktorĂŠ vĂĄm ponĂşka, dĂĄva oveÄža väÄ?ĹĄĂ­ priestor charite, dobroÄ?innosti, neziĹĄtnosti a ĹĄĂ­reniu podnetnĂ˝ch slov, ako inĂŠ tituly na trhu. V tomto naĹĄom trende budeme pokraÄ?ovaĹĽ. Radi budeme informovaĹĽ o aktivitĂĄch a podujatiach, ktorĂŠ sa z najrĂ´znejĹĄĂ­ch prĂ­Ä?in nemajĂş ĹĄancu dostaĹĽ do takzvanĂ˝ch veÄžkĂ˝ch mĂŠdiĂ­. Aj to je nĂĄĹĄ trvalĂ˝ zĂĄmer. Svet totiĹž nie je iba zlĂ˝. A vy to viete asi najlepĹĄie.

KUCHYNSKĂ&#x2030; LINKY VSTAVANĂ&#x2030; SKRINE NĂ BYTOK NA MIERU

-40%

VSTAVANĂ&#x2030; SKRINE! AKCIA!

Mobil: 0902 275 009

79-0262

27-0246

SĂşÄ?asnĂŠ zmeny vĹĄak neznamenajĂş, Ĺže odteraz bude nĂĄĹĄ i vĂĄĹĄ týŞdennĂ­k zas roky vyzeraĹĽ rovnako. PriebeĹžnĂŠ obsahovĂŠ i vizuĂĄlne zmeny nevyluÄ?ujeme ani v Ä?alĹĄĂ­ch mesiacoch.

aĹž do

Teraz ĹĄrotovnĂŠ aj na vaĹĄu starĂş skriĹ&#x2C6;u od 70 do 200 â&#x201A;Ź

len v novembri

ď Ź najniŞťie ceny na trhu ď Ź hlinĂ­kovĂŠ kovanie ď Ź 7-roÄ?nĂĄ zĂĄruka ď Ź kvalitnĂĄ montĂĄĹž ď Ź zameranie a vĂ˝poÄ?et ceny ceny zdarma

- 300 â&#x201A;Ź www.skrinesosna.sk EXTRA9B11O6N4U6S960 nonstop linkaNavĹĄtĂ­vte naĹĄe vzorkovĂŠ predajne: 0

Nech sa vĂĄm dobre Ä?Ă­ta!

Ä&#x17D;alej v ponuke: dvere, kuchynskĂŠ linky a podlahy ...ZARIADIME VĂ M CELĂ? INTERIĂ&#x2030;R!

firma SOSNA

 Ivan BROŽ�K / ťÊfredaktor

I

HĂ´rka KiĹĄovce 187

Sp. NovĂĄ Ves OD Jednota

KONTAKT: 0911 646 960 , 0907 066 581

79-0255

TĂ­ z vĂĄs, ktorĂ­ nemajĂş aĹž tak dokonalĂ˝ zrak, si moĹžno vĹĄimnĂş, Ĺže sme mierne zväÄ?ĹĄili pĂ­smo. MoĹžno sa tak k vĂĄm dostane menej textu, ale predsavzali sme si, Ĺže budeme naozaj v dobrej viere vyberaĹĽ a zaraÄ?ovaĹĽ pre vĂĄs takĂŠ informĂĄcie, ktorĂŠ vĂĄs nielen zaujmĂş, ale vĂĄm aj poradia Ä?i prĂ­padne Ä?o-to pripomenĂş.

SĂşÄ?asne sme rozhodnutĂ­ zvýťiĹĽ poÄ?et strĂĄn týŞdennĂ­ka. NaÄ?alej ho vĹĄak budete dostĂĄvaĹĽ zadarmo, na tom sa nemenĂ­ urÄ?ite niÄ? a mali by ste ho dostĂĄvaĹĽ v tĂ˝ch dĹ&#x2C6;och, na ktorĂŠ ste boli doteraz zvyknutĂ­.

34-0011-1

nie, nemĂ˝lite sa, toto sĂş vaĹĄe noviny, ktorĂŠ ste roky od nĂĄs dostĂĄvali. Iba sĂş vynovenĂŠ. Aj noviny treba totiĹž obÄ?as vynoviĹĽ. SnaĹžili sme sa v tejto zmene zohÄžadniĹĽ mnohĂŠ vaĹĄe pripomienky, ktorĂŠ sme poctivo zaznamenĂĄvali a zamýťĞali sa nad nimi.

VykrocË&#x2021; za prĂĄcou k nĂĄm! 6PHWXXĹ&#x20AC;URNRY6WÂŁOHQDSUHGXMHPHDKÄ&#x20AC;DGÂŁPH

0RQWÂŁĹ&#x20AC;Q\FK SUDFRYQÂŻNRY PRQWÂŁĹ&#x20AC;QHSUÂŁFHWODNRYÂŁ VNŸģNDDY\SHÄ&#x160;RYDQLH29 ]PHQ\ SUDFRYQÂżĂ?DVK

]ÂŁNODGQÂŁ]ORĹ&#x20AC;NDP]G\Č&#x153;K

6SUÂŻSODWNDPLDSUÂŤPLDPL GR(85PHVEH]QDGĂ?DVRY

(OHNWURPRQWÂŁĹ&#x20AC;Q\FK SUDFRYQÂŻNRY

/LVÂŁURY

HOHNWUR]DSRMHQLHPRQWÂŁĹ&#x20AC; UR]YÂŁG]DFÂŻFKVNUÂŻÄ&#x160; Y\NRQÂŁYDQLHHOHNWURVNŸģRN KRWRYÂżFKYÂżURENRY ]PHQ\ SUDFĂ?DVKRG

]ÂŁNODGQÂŁ]ORĹ&#x20AC;NDP]G\Č&#x153;K

6SUÂŻSODWNDPLDSUÂŤPLDPL GR(85PHVEH]QDGĂ?DVRY

REVOXKD]RUDGHQÂżFKOLVRYSULGLHURYDQÂŻ VWULKDQÂŻRKÂżEDQÂŻDY\ħDKRYDQÂŻ]ORĹ&#x20AC;LWÂżFK WYDURYVÂźĂ?LDVWRN]SOHFKX VWULKDQLHSÂŁVRYQD]RUDGHQÂżFKQRĹ&#x20AC;QLFLDFK ]WDEÂźÄ&#x20AC; ]ÂŁNODGQÂŁ]ORĹ&#x20AC;NDP]G\Č&#x153;K 6SUÂŻSODWNDPLDSUÂŤPLDPL GR(85PHVEH]QDGĂ?DVRY

Ak budeĹĄ ĹĄikovnĂ˝ hodinovĂ˝ zĂĄklad mĂ´ĹžeĹĄ matË&#x2021;vyĹĄĹĄĂ­. prĂ­spevok na dopravu

Č´UHPQÂŤÄŁSRUWRYÂŤDNWLYLW\

3RÄŁOLQÂŁPVYRMĹ&#x20AC;LYRWRSLVQDkariera@tatramat.skDOHERKRSULQHVRVREQHQDYUÂŁWQLFXČ´UP\ Ë&#x2021; vody, HlavnĂĄ 1, 058 01 Poprad. TATRAMATâ&#x20AC;&#x201C;ohrievace

SN18-45 strana- 1

YLDQRĂ?QÂżDGRYROHQNRYÂżSODW

99-0261

prĂ­spevok na zĂĄvodnĂŠ stravovanie


2 SLUŽBY, ZDRAVIE, RELAX BIO meranie celého tela

SPIŠSKO

SPIŠSKONOVOMESTSKO-LEVOČSKO-GELNICKO

ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 30 000 domácností a firiem

Bajkalská 3852/20 POPRAD

tGVOLŘOPTƃBTUBWKFEOPUMJWâDIPSHÈOPW tQPWBIVBQSÓŘJOV7ÈÝIPPDIPSFOJB bolestí, alergií, skrytých chorôb tQSÓUPNOPTƃDVE[PSPEâDIPSHBOJ[NPW tPLBNäJUFSJFÝJ[ESBWPUOÏQSPCMÏNZ bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min

spissko@regionpress.sk

Vydavateľ: REGIONPRESS s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg.MKSREV36736/09

Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať : 0905 655 392

Výživová poradňa

Čínska medicína MING

INZERCIA

99-0008-21

Redakcia:

15 €

79-0267

Jana Furmaniková 0905 719 139

Distribúcia:

WWW.REGIONPRESS.SK

www.regionpress.sk www.facebook.com/regionpress.sk www.facebook.com/spisko.sk

ejšie Najčítan ne regionál noviny

Šéfredaktor: Ivan Brožík DISTRIBÚCIA (30 000 domácností) Každý týždeň: Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica, Smižany, Krompachy, Harichovce, Odorín, Jamník, Spišský Štvrtok, Spišské Podhradie, Betlanovce, Ferčekovce, Novoveská Huta, Spišské Vlachy, Spišský Hrhov, Prakovce, Hrabušice, Iliašovce, Letanovce Spišský Hrušov, Kluknava, Rychnava a Margecany

OKTÓBER - NOVEMBER 2018

VIZITKY

Za Hornádom 12, 052 01 Spišská Nová Ves WWW.HOTEL-PREVEZA.SK

REZERVÁCIE 2 DNI VOPRED recepcia@hotel-preveza.sk 053 41 66 301

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme

Západné Slovensko BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

57.000 67.000 25.000 30.000 24.000 15.000 30.000 25.500 48.000 35.000 21.000 32.500 25.000 31.000 38.000 52.000 45.500 18.000

Bratislavsko Východ Bratislavsko Západ Dunajskostredsko Galantsko+Šaliansko Hlohovecko+Sereďsko Komárňansko Levicko Malacko Nitriansko Novozámocko Pezinsko Piešťansko+NM+MY Senecko Senicko+Skalicko Topoľčiansko+PE+BN Trenčiansko+IL Trnavsko Zlatomoravsko

Stredné Slovensko BB KY LI LC MT OR PB OR PB PD ZV ZH ZA

50.000 30.000 35.500 30.000 39.250 38.600 30.000 38.000 30.000 35.000 36.500 26.500 52.000

Banskobystricko+BR Kysucko=CA+KM Liptovsko=LM+RK Lučenecko+VK+PT Martinsko+TR Oravsko=DK+NO+TS Považsko=PB+PU Oravsko=DK+NO+TS Považsko=PB+PU Prievidsko Zvolensko+DT+KA Žiarsko+ZC+BS Žilinsko+BY

Východné Slovensko BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

27.500 25.000 25.000 82.750 22.250 12.000 30.500 35.000 40.000 30.000

Bardejovsko+SK+SP Gemersko = RV+RS+RA Humensko=VT+SV+ML Košicko Košicko okolie Ľubovniansko Michalovsko+TV+SO Popradsko+KK Prešovsko+SB Spišsko+LE+GL

FÚKANÁ IZOLÁCIA

LETÁKY

0905 719 139

KANADSKÁ IZOLÁCIA

KALKULÁCIE O A PORADENSTV ZDARMA

 STRECHY VÄZNÍKOVÉ KROVY DUTÉ STROPY DREVODOMY

0911 313 632 SN18-45 strana- 2

info@axaproperty.sk www.axaproperty.sk www.kanadska-pena.sk

79-0259

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

79-0261

0905 719 139


3 SLUŽBY, Bývanie, RELAX

BEZPEÄ&#x152;NOSTNĂ&#x2030; DVERE

PIESOK - Ĺ TRK KAMENIVO

NAĹ E DVERE CHRĂ NIA-ZATEPLIA-ODHLUÄ&#x152;NIA VĂ Ĺ  DOMOV

PLOTY A MĂ&#x161;RY Z GABIĂ&#x201C;NOV

Mobil: 0948 300 988

Ä&#x152;EREĹ Ĺ&#x2021;A vzor

DUB vzor

JELĹ A vzor

BBUK vvzor

OCEÄ˝OVĂ&#x2030; DVERE SO ZĂ RUBĹ&#x2021;OU AKCIA na vĹĄetky

250 â&#x201A;Ź

V PONUKE UĹ˝ AJ INTERIĂ&#x2030;ROVĂ&#x2030; DVERE!!! Ä&#x152;EREĹ Ĺ&#x2021;A hladkĂĄ

DUB hladkĂ˝

BIELE vzor

14 bodovĂŠ zamykanie, 2 zĂĄmky + 2 sady kĞúÄ?ov, protipoĹžiarne, zateplenĂŠ, vlastnĂ˝ zvonÄ?ek, podsvietenie kÄžuÄ?ky, hrĂşbka krĂ­dla 7 cm, odhluÄ?nenĂŠ, prah vo farbe zĂĄrubne

www.ocelovedvere.sk

ZAMERANIE ZDARMA! VĹ ETKY DVERE SKLADOM

OdbornĂĄ montĂĄĹž s licenciou technickej sluĹžby od polĂ­cie SR

- iba u nĂĄs

spissko.sk

JELĹ A hladkĂĄ

dvere

KOVANIE ZDARMA !!!

OtvorenĂŠ: Po - Pia: 9:00 - 17:00 ocelovedvere@ocelovedvere.sk

PREDAJĹ&#x2021;A: Priekopa 1804, 060 01 KeĹžmarok, Tel.: 0905 468 802

74-0006-3

STROJOVĂ&#x2030; POTERY A OMIETKY

Dovoz zdarma

61-0

Realizujeme

V naĹĄich predajniach: SPIĹ SKĂ NOVĂ VES, Fabiniho 23 (vo dvore vedÄža Hypernovy) Tel.: 053/44 25 751 OtvĂĄracie hodiny: Po - Pia: 8.00 - 16.00, So: 8.00 - 12.00 hod.

www.happyfarmer.sk

79-0263

AKCIA v mesiaci NOVEMBER KĹ&#x2022;mna zmes pre nosnice, 25 kg - len za 9,8 â&#x201A;Ź

79-0256

SPIĹ SKĂ&#x2030; VLACHY, Okolie 9 (pri ĹželezniÄ?nej stanici) Tel.: 0907 806 227 OtvĂĄracie hodiny: Po - Pia: 7.00 - 14.00 hod.

www.kia.sk ROÄ&#x152;NĂ ZĂ RUKA

G A R A N C I A K VA L I T Y

  

  

NovĂĄ Kia Sportage. Nikdy neprestane prekvapovaĹĽ. NovĂĄ Kia Sportage prichĂĄdza s prepracovanĂ˝m dizajnom, najnovĹĄĂ­mi technolĂłgiami a praktickĂ˝mi detailmi. BuÄ?te pripravenĂ­ na pozornosĹĽ vĹĄade, kde sa objavĂ­te, pretoĹže novĂĄ Kia Sportage je auto, za ktorĂ˝m sa obzrie kaĹždĂ˝. Je jednoducho stvorenĂĄ pre vychutnĂĄvanie kaĹždodennĂŠho Ĺživota so vĹĄetkĂ˝m, Ä?o k nemu patrĂ­.

    

Duklianska 36 t 05201 SpiĹĄskĂĄ NovĂĄ Ves tTel.: +421 534 414 712 t Mobil: +421 918 424 390 E-maiMQBQDVO!NFUJTTLTLtwww.metis-sk.sk KombinovanĂĄ spotreba paliva 4,9-7,9 l/100 km,emisie CO

2

: 129-180 g/km. *ZĂĄruka 7 rokov/150 000 km. ObrĂĄzok je ilustraÄ?nĂ˝.

SN18-45 strana- 3

79-0248

METIS (SLOVENSKO) spol. s.r.o.


4 SPomíname / SLUŽBY, ZDRAVIE, RELAX

01 AUTO-MOTO / predaj ÂťPredĂĄm FiatP55/1.1 T0950 620 352

02 AUTO-MOTO / inĂŠ ÂťKĂşpim ĹĄkoda 1000mb, 100, 110R, 105, 120, 130, rapid, octavia, 1202, spartak, tudor, moskviÄ?, trabant, tatra, aj nĂĄhradnĂŠ diely 0905 892 215 ÂťÄ&#x152;Z-JAWA KĂşpim takĂŠto motorky aj diely. 0949505827

03 BYTY / predaj ÂťPredĂĄm 2izbovĂ˝ byt s balkĂłnom na sĂ­dl.Mier SNV 0911 604 647

04 BYTY / prenĂĄjom ÂťDĂĄm do prenĂĄjmu 3 izbovĂ˝ byt s balkĂłnom v le 0915646365

05 DOMY / predaj 06 POZEMKY / predaj 07 REALITY / inĂŠ ÂťPredĂĄm chatu v LevoÄ?i, Ä?asĹĽ Fedorkin jarok.Chata je murovanĂĄ, vlastnĂĄ studĹ&#x2C6;a a je vhodnĂĄ aj na celoroÄ?nĂŠ bĂ˝vanie Cena dohodou,t.Ä?. 0908885952, 0907209435 ÂťPREDĂ M CHATU NA DOMAĹ I 0902 431 198 ÂťChata, ValÄ?ianska dolina (pri Martine), 55.000 â&#x201A;Ź. T.Ä?.: 0907 150 537

DeĹ&#x2C6; boja za slobodu a demokraciu NezdĂĄ sa, ale prichĂĄdza. Bez boja a vzhÄžadom na verejnĂş mienku Ä?oraz viac aj bez demokracie. Vraj ho slĂĄvime od roku 2001. NuĹž, nejak sme si to asi nevĹĄimli. Je tu totiĹž Ä?oraz nĂĄstojÄ?ivejĹĄia otĂĄzka Ä?i je Ä?o slĂĄviĹĽ, alebo si aspoĹ&#x2C6; pripomĂ­naĹĽ. V tej menĹĄej Ä?asti obyvateÄžstva, ktorĂĄ si eĹĄte pamätĂĄ, o Ä?o v Novembri 1989 na Slovensku iĹĄlo. Lebo, ukazuje sa, mnohĂ˝m vyhovuje, Ĺže prĂĄve na to sa zabĂşda. Tak poÄ?me spomĂ­naĹĽ. Na Slovensku sa od roku 2001 pripomĂ­na 17. november aj ako DeĹ&#x2C6; boja za slobodu a demokraciu. DĂĄtum 17. november sa spĂĄjal s MedzinĂĄrodnĂ˝m dĹ&#x2C6;om ĹĄtudentstva. Odpor proti totalitnej moci poÄ?as druhej svetovej vojny si 17. novembra pripomĂ­najĂş ĹĄtudenti na celom svete. MedzinĂĄrodnĂ˝ deĹ&#x2C6; ĹĄtudentstva vyhlĂĄsil v LondĂ˝ne MedzinĂĄrodnĂ˝ zväz ĹĄtudentstva v roku

1941 na manifestĂĄcii solidarity s Ä?eskĂ˝mi ĹĄtudentmi ako spomienku na rozpĂştanie faĹĄistickĂŠho teroru proti Ä?eskĂ˝m vysokĂ˝m ĹĄkolĂĄm a ich ĹĄtudentom v roku 1939. Podobne ako v roku 1939 aj v novembri 1989 zohrali najmä v Prahe a Bratislave vĂ˝znamnĂş Ăşlohu ĹĄtudenti vysokĂ˝ch ĹĄkĂ´l. Stali sa katalyzĂĄtormi vĹĄetkĂ˝ch neskĂ´r nasledujĂşcich zmien. Udalostiam zo 17. novembra 1989, keÄ? sa ĹĄtudentskĂ˝mi demonĹĄtrĂĄciami zaÄ?ala NeĹžnĂĄ revolĂşcia, predchĂĄdzali nelegĂĄlne stretnutia ĹĄtudentov v Prahe aj v Bratislave. Udiali sa v predveÄ?er MedzinĂĄrodnĂŠho dĹ&#x2C6;a ĹĄtudentstva. V novembri 1989 prĂ­sluĹĄnĂ­ci Verejnej bezpeÄ?nosti na NĂĄrodnej triede v Prahe zbili ĹĄtudentov, ktorĂ­ demonĹĄtrovali za zĂĄkladnĂŠ ÄžudskĂŠ prĂĄva. Udalosti nadobudli väÄ?ĹĄĂ­ rozmach.

    

       

       

Âť red

OtvorenĂŠ: PO - NE 10:00 hod. - 19:00 hod. Kontakt: 052/7733617, 0917 123 453

NEJDE VĂ M BIZNIS?

PONĂ&#x161;KAME VAĹ&#x2021;OVĂ? KĂ&#x161;PEÄ˝ V MINERĂ LNEJ VODE /ĂşÄ?innĂ˝ pri lieÄ?be pohybovĂŠho Ăşstrojenstva/ A RĂ&#x201D;ZNE MASĂ Ĺ˝E, ZĂ BALY A BANKOVANIE.

KONTAKTUJ T

E NĂ S

VIAC INFO NA WWW.AQUASPAGANOVCE.SK

spissko@regionpress.sk

spissko.sk

0905 719 139

08 STAVBA ÂťKĂşpim haki leĹĄenie, 0908 532 682 ÂťPREDĂ M TELEVĂ?ZOR SAMSUNG UHL.107,CENA 70EUR Ä&#x152;.T. 0940 916 466 ÂťPREDĂ M PLNE FUNKÄ&#x152;NĂ&#x161; CHLADNIÄ&#x152;KU S MRAZNIÄ&#x152;KOU CENA:65 EURO TEL.0908653494 ÂťSPLĂ TKY 10e MESAÄ&#x152;NE NA SMARTFON SAMSUNG S9, SMARTFON HUAWEI P20, TELEVĂ?ZORY,PO

Batizovce 0-22 Batizovce 0-4 Olcnava 0-2 Olcnava 0-4 Olcnava 4-8 Olcnava 8-16 Olcnava 16-22 Olcnava 32-63 Sabar 0-1 Ĺ aĹĄtĂ­n 0-1

14,90 19,90 17,90 16,90 11,90 11,90 11,90 11,90 10,90 25,90

Kamenina biela Kamenina Ä?ierna DunajskĂ˝ kameĹ&#x2C6; 4-8 DunajskĂ˝ kameĹ&#x2C6; 8-16 DunajskĂ˝ kameĹ&#x2C6; 16-22 DunajskĂ˝ kameĹ&#x2C6; 16-22 +22 LudrovĂĄ 0-4

39,00 48,90 28,90 28,90 28,90 28,90 17,90

ejĹĄie NajÄ?Ă­tan ne regionĂĄl noviny

ul. RadlinskĂŠho

EL spol. s r.o.

AKCIA na uhlie

Bývalý Areål

147,90â&#x201A;Ź s DPH Z

EZNE

S

Ĺ

VĂ M

Ă

PĂ&#x201E;

UHLIE SKLADOVANĂ&#x2030; POD PRĂ?STREĹ KOM - STĂ LE SUCHĂ&#x2030;

ZEMNĂ&#x2030; PRĂ CE

10 ZĂ HRADA A ZVERINEC ÂťKĂşpim jelenie paroĹžie za najlepĹĄiu cenu! 0944 132 200

KAMENE

RadlinskĂŠho 17 SpiĹĄskĂĄ NovĂĄ Ves

0907 519 566 BETĂ&#x201C;NOVĂ&#x2030;

Ĺ TIEPANĂ&#x2030; OKRASNĂ&#x2030;

79-0183

09 DOMà CNOSŤ

11 HOBBY A Ĺ PORT

13 RĂ´ZNE / predaj

LETĂ KY

ODHAD CENY ZADARMO

0905 719 139

ZZZVODYRPLUEXVRYVN\VN Benard

0901 765 567

NĂĄvod nĂĄjdete na strane 6 dolu.

SN18-45 strana- 4

99-0304

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt?

0905

3OiQXMHWHSUHGDMQHKQXWHÄ?QRVWL"

12 DEŤOM ÂťPredĂĄm vĂĄÄžandu. Cena: 30 eur t.Ä?.0948448180 ÂťPredĂĄm palmu. Cena: 20 eur t.Ä?.0948448180 ÂťPredĂĄm televĂ­zor s plochou obrazovkou zn.Phi-

CIA R E Z N I 719 139

VIZITKY

0905 719 139

79-0265

ObÄ?ianska riadkovĂĄ inzercia


5 SLUŽBY, ZDRAVIE, Zamestnanie

spissko.sk

0905 719 139

85_0817

( Pri sídlisku Západ ) Radlinského 2432 / 23, Spišská Nová Ves www.agapriemyselnypark.sk

prijme:

SKLADNÍK-PRÍPRAVÁR v strojárskej výrobe 4,0 až 4,50 EUR/hod, 20 % prémie, odmeny

Pre podrobnejšie info volajte 0907 937 829 alebo píšte na adresu info@agapriemyselnypark.sk

99-0049

www.antolakwylewki.pl

INZERÁT, KTORÝ PREDÁVA

AGA priemyselný park s.r.o.

79-0257

99-0048

ZAMESTNÁM DOMÁCU PANI A ZÁROVEŇ OPATROVATEĽKU PRE 2ROČNÉ DIEŤA. Požiadavky: vek 18 - 40 rokov, stredoškolské vzdelanie, Anglický jazyk podmienka. Ponúkam čistý mesačný plat 600€ + odvody do sociálnej poisťovne, ubytovanie a strava grátis. Životopis posielajte na mirozahorie@gmail.com Tel: 0903 24 45 45

16 ROKOV NA TRHU

SCHODOLEZY, STOLIČKOVÉ VÝŤAHY, PLOŠINY A STROPNÉ ZDVIHÁKY PRE IMOBILNÉ OSOBY

OZVITE SA NÁM NA:

U nás máte bezplatnú návštevu, zameranie a návrh bezbariérového riešenia v rámci celej Slovenskej republiky úplne zadarmo.

bezplatnú infolinku: 0800 199 060 e-mail: velcon@velcon.sk

SN18-45 strana- 5

ALEBO NAVŠTÍVTE: www.velcon.sk

320136-5

Príspevok od štátu pre ŤZP osoby. Pomôžeme vám s jeho vybavením.


6 SLUŽBY Občianska riadková inzercia

15 HĽADÁM PRÁCU »Hľadáme spoločníčku k 86r.žene, oblasť Mlynky. 0904 814 818, 0903 557 024

16 ZOZNAMKA

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzera SN medzera Číslo rubrikymedzera Text inzerátu

Pre stavebniny, realizátorov zateplenia a stavebné firmy Z¼AVY AŽ 50% VRANOV n/T: Ul. Èemernianska 192 tel./fax: 057/44 22 066 O2 mobil: 0904 121 157 e-mail: ok.okno@azet.sk, ok.mineralnavlna@azet.sk

KOŠICE: Ul. Moldavská 8 tel./fax: 055/64 44 446 O2 mobil: 0948 622 266 e-mail: ok.kosice@gmail.com BEZPLATNÁ INFOLINKA: 0800 222 020 Trebišov, Michalovce, Humenné, Snina, Sobrance, Prešov - 0904 121 157

Príklad: RP SN 12 Predám kočík, 0987 654 321.

INZERÁT, KTORÝ PREDÁVA

0905 719 139

34-0027-3

Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. TIP 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, SN zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

66-0238

Chcete si podať inzerát?

SN18-45 strana- 6

Kontaktujte svojho obchodného zástupcu: 0905 719 139

14 RôZNE / iné »Kúpim staré stolové elektronkové rádio s rozsahom VKV. tel.0915042284 »KTO DARUJE RODINE V ŤAŽKEJ FINANČNEJ SITUÁCII OBLEČENIE OBUV ŠKOLSKÉ POMÔCKY HRAČKY DROGÉRIU KOZMETIKU POTRAVINY ĎAKUJEM T.Č.00421948710036 »Kúpim starý fotoap. 0908 896 736. »Predám mech oblecenia... veľkosť 42-46 Rôzne letné aj zimné veci. Cena: 40 eur t.č.0917 218 573

39 regionálnych týždenníkov po celej Slovenskej republike - dosah na 1 500 000 domácností a firiem

€ mesačne nový smartfón Samsung Galaxy S8 ; nový výkonný notebook HP s 15“ LED obrazovkou - vhodný na internet,do školy, aj na hry ; nový herný stolový počítač s procesorom Intel i5,grafickou kartou Nvdia 1050GTX,8Gb DDRAM3,1000Gb HDD - vhodný na internet,do školy, aj na hry ; nový LED TV Smart Samsung – na všetky položky dovoz zdarma,prvá splátka až po 4 týždňoch od dodania, 2 roky záruka,darček istý. T.č. 0903 752 333.

V našej radakcii si môžete podať inzerciu do celej siete regionálnych novín

lips, plné funkčný, krásny obraz,uhl.obrazovky 81 cm. Cena 115,00 eur. ..dohoda možná. ć.t.0949 254 915 »Predám aj na splátky od 10


7 RELAX

SN18-45 strana- 7


16 EDITORIà L / SLUŽBY

SKVELĂ PONUKA  

info@konstrukter.sk 

www.konstrukter.sk

PRĂ?JMEME PRĂ?JM M E M # # 

MikulĂĄĹĄsky pobyt  v Oravskej horĂĄrni 

)J:<ÍąNGĆ DÍąNĂ G:Ă HÍąRĆ <BMĂ NĂ Ćł+

��������� %89:;*%+%

5 dnĂ­ / 4 noci    !!! 3.12. - 7.12.2018 (" iba za 132.- EUR/ 1 osoba "$"

&>K:Ć´GĆ&#x17E;Ă FR=: ������������������� 0434<*=*0>44<*?@AA8 .;QLÍąN:GB>Ă :Ă =ÍąHJ:N: AJ:=>GcĂ Ë&#x201C;JFÍąM

Cena zahĹ&#x2022;Ĺ&#x2C6;a: 4 x ubytovanie, 4 x bufetovĂŠ  raĹ&#x2C6;ajky, 4 x veÄ?era, tradiÄ?nĂŠ vianoÄ?nĂŠ    folklĂłrne vystĂşpenie, Ä?aj o piatej   

Bonus:-) 1* .0 / â&#x20AC;&#x17E;hodnotnĂ˝ mikulĂĄĹĄsky balĂ­Ä?ekâ&#x20AC;&#x17E; "%$ â&#x20AC;&#x17E;predvianoÄ?nĂŠ nĂĄkupy v Jablonke -  . %  uĹž v cene pobytuâ&#x20AC;&#x17E; 2( -

 27-0249

������������������ IJKLM*4546*507*064

 85_0814

)͹=FB>GD: ������������������������ BCDA?E*8BFGH?@?:@*?D*%+%

 e sa $

ĹĄĂ­m Te)(! RezervĂĄcie: #&' s!! ! VĂĄ$ na' 0918 591 942 $#!$$ www.oravskahoraren.sk +++ ) OravskĂ˝ PodzĂĄmok Ä?. 396 & 1',.* $"

PONĂ&#x161;KA PRĂ CU 

�����������Strong Work �  

�� ���������������� �����������������������

!"#$%&'  (&)*+!,-&&). ��������������������������:  //+"-0/1!#"+2$ 

����������������� ��������.-*'0-.!676 ����������� -#"+3-"-.!.4"-%5

900 - 1500 â&#x201A;Ź  �����������������   8

������ 

 34-0248

���������������������������������� 0950 212 742 "  #  #  

www.konstrukter.sk   ������������������������  info@konstrukter.sk   

 

OPERà TOR V�ROBY " $! �������������������� !"#$%% PRACOVN�K SKLADE #V �������������������� !"#$%%

je prĂ­loha najÄ?Ă­tanejĹĄej siete regionĂĄlnych novĂ­n REGIONPRESS s dosahom na viac ako 1,5 mil. domĂĄcnostĂ­ v SR. 85-0774

������������������������������ %&'()*%+%*& !!"#$%% �������������� ����������� +%,-.)*+/01023!!"#$' () OBSLUHA CNC ���������������� (*+&"#$' ()

������������������ ,"-).4546*507*064

PrinĂĄĹĄa uĹžitoÄ?nĂŠ informĂĄcie pre Ä?itateÄžov o najlepĹĄĂ­ch obchodnĂ˝ch ponukĂĄch týŞdĹ&#x2C6;a, ktorĂŠ sa prevaĹžne orientujĂş na zĂĄkaznĂ­kov v slovenskĂ˝ch domĂĄcnostiach.

NEJDE VĂ M BIZNIS?

KONTAKTUJ TE Nwww.regionpress.sk Ă S sieĹĽ 39 regionĂĄlnych spissko@regionpress.sk novĂ­n

0905 719 139

85_0781

�������������������������������������������� 9%53-.)/' :";/4!-*.-<  ����������������������������������, #"=#.- 

 ! <+&->

���������������� ! 3$"/$-.

ZĂĄkladnĂŠ informĂĄcie: periodicita: týŞdennĂ­k, nĂĄklad: 1 300 000 vĂ˝tlaÄ?kov, vydavateÄž: REGIONPRESS, s.r.o., Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava, distribĂşcia: bezplatne do domĂĄcnostĂ­ v SR vlastnĂ˝mi kolportĂŠrmi, umiestnenie: OplatĂ­ sa! vychĂĄdza ako ĹĄpecializovanĂĄ ediÄ?nĂĄ strana na obĂĄlkovej zadnej strane novĂ­n v rĂĄmci vydavateÄžskĂ˝ch titulov spoloÄ?nosti REGIONPRESS, s.r.o.

SN18-45 strana- 16 PP18-45 8

Spissko 45/2018  
Spissko 45/2018  
Advertisement