Page 1

regionĂĄlne noviny

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

2-5

SPIĹ SKONOVOVESKO-LEVOÄŒSKO-GELNICKO

2-7

Ä?. 41 / 12. oktĂłber 2018 / 22. roÄ?nĂ­k

2-5

týŞdenne do 30 000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

Vykrocˇ za pråcou k nåm!

5

6PHWXXĹ€URNRY6WÂŁOHQDSUHGXMHPHDKÄ€DGÂŁPH

0RQWÂŁĹ€Q\FK SUDFRYQÂŻNRY PRQWÂŁĹ€QHSUÂŁFHWODNRYÂŁ VNŸģNDDY\SHÄŠRYDQLH29 ]PHQ\ SUDFRYQÂżĂ?DVK

]ÂŁNODGQÂŁ]ORĹ€NDP]G\ČœK

6SUÂŻSODWNDPLDSUÂŤPLDPL GR(85PHVEH]QDGĂ?DVRY

(OHNWURPRQWÂŁĹ€Q\FK SUDFRYQÂŻNRY

/LVÂŁURY

HOHNWUR]DSRMHQLHPRQWÂŁĹ€ UR]YÂŁG]DFÂŻFKVNUÂŻÄŠ Y\NRQÂŁYDQLHHOHNWURVNŸģRN KRWRYÂżFKYÂżURENRY ]PHQ\ SUDFĂ?DVKRG

]ÂŁNODGQÂŁ]ORĹ€NDP]G\ČœK 6SUÂŻSODWNDPLDSUÂŤPLDPL GR(85PHVEH]QDGĂ?DVRY

REVOXKD]RUDGHQÂżFKOLVRYSULGLHURYDQÂŻ VWULKDQÂŻRKÂżEDQÂŻDY\ħDKRYDQÂŻ]ORĹ€LWÂżFK WYDURYVÂźĂ?LDVWRN]SOHFKX VWULKDQLHSÂŁVRYQD]RUDGHQÂżFKQRĹ€QLFLDFK ]WDEŸĀ ]ÂŁNODGQÂŁ]ORĹ€NDP]G\ČœK 6SUÂŻSODWNDPLDSUÂŤPLDPL GR(85PHVEH]QDGĂ?DVRY

Ak budeť ťikovný hodinový zåklad môŞeť matˇvyťťí.

4,7

YLDQRĂ?QÂżDGRYROHQNRYÂżSODW

PredĂĄm pozemok v uzatvorenej priemyselnej zĂłne v MarkuĹĄovciach. Pozemok je moĹžnĂŠ kĂşpiĹĽ podÄža potreby od 3000 m2 do 10 000 m2. Tel.: 0911 792 199, 0911 792 388

79-192

PonĂşkam na predaj rodinnĂ˝ dom v NĂĄlepkove a areĂĄl pĂ­ly v Prakovciach okres Gelnica. Viac info po telefĂłne: 0902 653 193.

ZĂĄhradnĂ­ctvo KatarĂ­nka Harichovce ď Ź vresov ď Ź chryzantĂŠm ď Ź jesennĂ˝ch dekorĂĄcii ď Ź umelĂ˝ch kytĂ­c (3,90 â‚Ź) ď Ź ikebĂĄn (od 6 â‚Ź) ď Ź vencov (od 8 â‚Ź) ď Ź kahancov a nĂĄhrad ....

0

PrijĂ­mame objednĂĄvky ovocnĂ˝ch stromov (od 4,50 â‚Ź) a vencov z Ä?eÄ?iny (od 7,90â‚Ź/ vyzdobenĂ˝ veniec)

PredĂĄm starĹĄiu halu s pozemkom v priemyselnej zĂłne v MarkuĹĄovciach. V hale je 5 t mostovĂ˝ Ĺžeriav. Pred halou je betonovĂĄ plocha. Tel.: 0911 792 199, 0911 792 388

SN 18-41 STRANA - 01

79-191 79-190

PredĂĄm starĹĄiu halu s pozemkom v priemyselnej zĂłne v MarkuĹĄovciach. Hala mĂĄ viac brĂĄn a je moĹžnĂŠ ju rozdeliĹĽ na Ä?asti pre 2 ďŹ rmy. Tel.: 0911 792 199, 0911 792 388

Po-Pia: 9,00-17,00 So: 9,00-12,00

TU

mohla byĹĽ VaĹĄa reklama Info: 0905 719 139

3

3,6

VEĽK� V�BER

0901 780 782 ZĂĄhradnĂ­ctvo KatarĂ­nka

1,3

volajte

FinanÄ?nĂĄ ochrana 0905 638 627

NEBOJTE sa SĂšDOV !

99-0261

3RģOLQ£PVYRMŀLYRWRSLVQDkariera@tatramat.skDOHERKRSULQHVRVREQHQDYU£WQLFXȴUP\ ˇ vody, Hlavnå 1, 058 01 Poprad. TATRAMAT–ohrievace

66-0001-13

Č´UHPQÂŤÄŁSRUWRYÂŤDNWLYLW\

79-184

prĂ­spevok na dopravu

79-0199

prĂ­spevok na zĂĄvodnĂŠ stravovanie

27-0229

spissko.sk

SPISSKO

PreÄ?Ă­tajte si lepĹĄie noviny.2

2-7 2,6


... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO SPIĹ SKONOVOVESKO-LEVOÄŒSKO-GELNICKO týŞdenne do 30 000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

Redakcia: e-mail:

KeĹžmarskĂĄ 1 Poprad spissko@regionpress.sk

Inzercia: Jana FurmanikovĂĄ 0905 719 139

VydĂĄva:

TLÄ™I Ă?Ă?NP?AM Äą W L Ƣ Ä– R Ă?+ML GIÄ–PĂ? Ă?8TÄ–P? P Ă?#JCIR TÄ–Ă?TÄžPM@? M ? J Ă?. QR NAĹ E DVERE CHRĂ NIA-ZATEPLIA-ODHLUÄŒNIA VĂ Ĺ  DOMOV TLÄ™I Ă?Ă?NP?AM Äą Ä™I W L L Ƣ T Ä– M R A ? L OCEÄ˝OVÉ DVERE SO ZĂ RUBŇOU P? Ä–P DUB ÄŒEREŠŇA Ă?+M JELĹ A BBUK ĖƢLWĂ?Ă?N Ä–PĂ? Ă?8T Äą vzor vzor v vzor Ă?+MLR GIÄ–PĂ? Ă?8TÄ–P? JCIRPGI Ă?TÄžPM@? vzor Ă?# AKCIA na vĹĄetky P Ä– J?QRMT Ă?#JCIR TÄ–Ă?TÄžPM@? Ă?. 250 â‚Ź dvere RM Ă?.J?QVĂ?BORNÉ PLATOVÉ PODMIENKY 14 bodovĂŠ zamykanie, 2 zĂĄmky

BEZPEÄŒNOSTNÉ DVERE

PRĂ CA .0#Ă?)Ć "^&-

7*Ăž01+Ç—*ĂžĂ&#x;ÉŹ

?AMTLÄ™I TLÄ™I ƢLWĂ?Ă?NP Ä–P?Äą Ä– R L M Ă?Ă?NP?AM Äą T W L Ă?+ Ă?8 Ƣ Ă? Ä– P 0918 607 897 R Ä– Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava Ă?#JCIRPGI Ă?+ML GIÄ–PĂ? Ă?8TÄ–P? ? Ă?TÄžPM@ Ä– IÄŒO: 36252417, reg. MKSREV3676/09 T JCIRP M R Q PM@? 0917 650 Ă?#018 Ă?.J? MTÄ–Ă?TÄž DistribĂşcia: (30.000 domĂĄcnostĂ­/ďŹ riem) Ă?.J?QR

0905 775 463

KaĹždĂ˝ týŞdeĹˆ: SpiĹĄskĂĄ NovĂĄ Ves, LevoÄ?a, Gelnica, SmiĹžany, Krompachy, Harichovce, OdorĂ­n, JamnĂ­k, SpiĹĄskĂ˝ Ĺ tvrtok, SpiĹĄskĂŠ Podhradie, Betlanovce, FerÄ?ekovce, NovoveskĂĄ Huta, SpiĹĄskĂŠ Vlachy, SpiĹĄskĂ˝ Hrhov, Prakovce, HrabuĹĄice, IliaĹĄovce, Letanovce SpiĹĄskĂ˝ HruĹĄov, Kluknava, Rychnava a Margecany

VydavateÄž nezodpovedĂĄ za obsah a pravdivosĹĽ inzerĂĄtov. NepreĹĄlo jazykovou Ăşpravou.

sady kĞúÄ?ov, protipoĹžiarne, zateplenĂŠ, vlastnĂ˝ zvonÄ?ek, podsvietenie kÄžuÄ?ky, V PONUKE UĹ˝ AJ INTERIÉROVÉ DVERE!!! + 2hrĂşbka krĂ­dla 7 cm, odhluÄ?nenĂŠ, prah

DUB hladkĂ˝

85_0756

ÄŒEREŠŇA hladkĂĄ

BIELE vzor

JELĹ A hladkĂĄ

ZAMERANIE ZDARMA! VĹ ETKY DVERE SKLADOM

0ECPSOĂˆNPOUĂˆĂ¤TMJDFODJPV UFDIOJDkFKTMVäby PEQPMĂ“DJF43

- iba u nĂĄs

vo farbe zĂĄrubne

www.ocelovedvere.sk KOVANIE ZDARMA !!!

OtvorenĂŠ: Po - Pia: 9:00 - 17:00 ocelovedvere@ocelovedvere.sk

PREDA+Ĵ"PriekPQB KFäNBrPL Tel

FĂšKANĂ IZOLĂ CIA

KANADSKĂ IZOLĂ CIA

Prosba o pomoc: V prĂ­pade, Ĺže viete o mieste, kam naĹĄe noviny nechodia, dajte nĂĄm, prosĂ­me, vedieĹĽ. ÄŽakujeme

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

ZĂĄpadnĂŠ Slovensko 53.500 Bratislavsko VĂ˝chod 63.000 Bratislavsko ZĂĄpad 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Ĺ aliansko 27.000 Hlohovecko+SereÄ?sko 15.000 KomĂĄrĹˆansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 52.500 Nitriansko 35.000 NovozĂĄmocko 21.000 Pezinsko 32.500 PieĹĄĹĽansko+NM+MY 25.000 Senecko 27.000 Senicko+Skalicko 38.000 TopoÄžÄ?iansko+PE+BN 52.000 TrenÄ?iansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravsko StrednĂŠ Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 LuÄ?enecko+VK+PT 39.750 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 PovaĹžsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Ĺ˝iarsko+ZC+BS 52.000 Ĺ˝ilinsko+BY VĂ˝chodnĂŠ Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 KoĹĄicko 22.250 KoĹĄicko okolie 12.000 Ä˝ubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 PreĹĄovsko+SB 30.000 SpiĹĄsko+LE+GL

dosah na 1.500.000

domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

KALKULĂ CIE O A PORADENSTV ZDARMA

t STRECHY t VÄZN�KOVÉ KROVY t DUTÉ STROPY t DREVODOMY

0911 313 632

S E PT E M BROV Ă?

2 7 . 1 0 . 2 0 1 8 S T E E L A R É N A

ZĂĄĹĄtitu nad koncertom prevzal Milan LesĹˆĂĄk, starosta MÄŒ KoĹĄice - KoĹĄickĂĄ NovĂĄ Ves.

SN 18-41 STRANA - 02

info@axaproperty.sk www.axaproperty.sk www.kanadska-pena.sk

79-0173

V naĹĄej redakcii si mĂ´Ĺžete zadaĹĽ inzerciu do ÄžubovoÄžnĂŠho okresu:

Ĺ˝ A L T Ă R

KOĹ ICE

W W W . T I C K E T P O R TA L . S K

37-0102

spissko.sk

PIESTANSKO SPISSKO

74-0006-3

regionĂĄlne noviny


Vtip: PrĂ­de matka do izby svojho syna a pod stolom vidĂ­ biÄ?e a rúťka. ZavolĂĄ otca a hovorĂ­: „NĂĄĹĄ syn je asi sadomasochista, Ä?o s tĂ˝m budeme robiĹĽ?“ Otec odpovie: „No mlĂĄtiĹĽ ho asi nemĂĄ cenu ...“

PREDAJ

OVOCNĂ?CH DREVĂ?N

Sri Chinmoy: „SnĂ­vaj, snĂ­vaj, snĂ­vaj! Nikdy nebudeĹĄ maĹĽ Ä?as na zĂşfalstvo.“

ZĂĄhradnĂ­ctvo KLÄŒOV 141

obÄ?ianska

riadkovĂĄ inzercia

79-0213

pondelok-sobota: 08:00 - 17:00 hod 053/4592 456, 0948 244 367 orincak.j@zoznam.sk

v

PlechovĂŠ garĂĄĹže od 279 â‚Ź Koterce +421902 191 560 pre psy www.robstal.pl 45-0495

79-0221

GarĂĄĹžovĂŠ vrĂĄta

OSVIENÄŒIM

1- dĹˆovĂ˝ poznĂĄvacĂ­ zĂĄjazd

PONĂšKAME VAŇOVĂ? KĂšPEÄ˝ V MINERĂ LNEJ VODE /ĂşÄ?innĂ˝ pri lieÄ?be pohybovĂŠho Ăşstrojenstva/ A RĂ”ZNE MASĂ Ĺ˝E A ZĂ BALY.

21.10.2018 CENA: 25 â‚Ź

OtvorenĂŠ: pondelok - nedeÄža 10:00 hod. - 19:00 hod. Kontakt: 052/7733617, 0917 123 453

CestovnĂĄ kancelĂĄria Belmare I MĂĄria DugasovĂĄ 0915 962 706 I info@belmare.sk I www.belmare.sk

79-0120

VIAC INFO NA WWW.AQUASPAGANOVCE.SK

t70%*ĆŽ$OBE UÝÝNFTBÇ?OFCSVUUP

ul. RadlinskĂŠho

t70%*ĆŽ# 5 1*-ĆŽÂś,ÝÝNFTBÇ?OFCSVUUP

EL spol. s r.o.

t3VÇ?OâQSBDPWOĂ“LSVÇ?Ç?JTUFOJFÝÝNFTBÇ?OFCSVUUP

UBYTOVANIE ZADARMO – Nà STUP IHNEĎ Z

EZNE

S

Ĺ

VĂ M

Ă

FIRMA TATRA TEXTIL, s.r.o.

PĂ„

UHLIE SKLADOVANÉ POD PR�STREŠKOM - STà LE SUCHÉ

KAMENE

RadlinskĂŠho 17 SpiĹĄskĂĄ NovĂĄ Ves

Zà KLADNà MZDA PRI Nà STUPE - 496 EUR PR�PLATKY DO V�ŠKY 100 EUR, V�KONNOSTNà PRÉMIA

SN 18-41 STRANA - 03

9

CHLADNIÄŒKU S MRAZNIÄŒKOU CENA:65 EURO TEL.0908653494 ° SPLĂ TKY 10e MESAÄŒNE NA SMARTFON SAMSUNG S9, SMARTFON HUAWEI P20, TELEVĂ?ZORY,PO

zĂĄhrada a zverinec hobby a ĹĄport deĹĽom zĂĄhrada a zverinec hobby a ĹĄport www.antolakwylewki.pl

8

°PREDĂ M TELEVĂ?ZOR SAMSUNG UHL.107,CENA 70EUR ÄŒ.T. 0940 916 466 ° PREDĂ M PLNE FUNKÄŒNĂš

OSOBNĂ? POHOVOR NUTNĂ?.

TEL. KONTAKT: 053/ 429 89 57 E-MAIL: adabizubova@tatratextil.sk

°Chata, ValÄ?ianska dolina (pri Martine), 55.000 â‚Ź. T.Ä?.: 0907 150 537

domĂĄcnosĹĽ

 VYUÄŒENÉ KRAJÄŒĂ?RKY

79-0183

ŠTIEPANÉ OKRASNÉ

6 7

° Kúpim haki leťenie, 0908 532 682

PRIJME DO ZAMESTNANIA:

BETÓNOVÉ

pozemky/predaj reality/inĂŠ stavba

PREVĂ DZKA: DREVĂ RSKA 2, SPIĹ SKĂ NOVĂ VES

0907 519 566

99-0048

ZEMNÉ PRà CE

02-0006-17

159,90

4 5

DOMAĹ I 0902431198

ZĂĄkladnĂĄ zloĹžka mzdy ĂšESĹžCBDJFTU LPNVOJLĂˆDJĂ“ a podÄža skĂşsenostĂ­ B[FMFOFW#"CankovovĂĄ 99 cankovova@aii.sk a schopnostĂ­ + variabilnĂĄ zloĹžka

Bývalý Areål

79-0004

Uhlie MOST kocka

39,00 48,90 28,90 28,90 28,90 28,90 17,90

byty/prenĂĄjom domy/predaj

°PredĂĄm chatu v LevoÄ?i, Ä?asĹĽ Fedorkin jarok.Chata je murovanĂĄ, vlastnĂĄ studĹˆa a je vhodnĂĄ aj na celoroÄ?nĂŠ bĂ˝vanie Cena dohodou,t.Ä?. 0908885952, 0907209435 °PREDĂ M CHATU NA

99-0049

Kamenina biela K DunajskĂ˝ k DunajskĂ˝ k DunajskĂ˝ k DunajskĂ˝ k LudrovĂĄ 0-4

3

°Predåm 2izbový byt s balkónom na sídl.Mier SNV 0911 604 647

t.&$)"/*,OĂˆLMBEWP[JEJFMÝÝNFTBÇ?OFCSVUUP 14,90 19,90 17,90 16,90 11,90 11,90 11,90 11,90 10,90 25,90

°PredĂĄm Ĺ kodu Octavia, 1,9 SDI, r.v. 2000, model 2001, Ä?iernej farby, 1 majiteÄž, nebĂşranĂĄ, najazdenĂ˝ch 248000 km, vo veÄžmi dobrom stave, serv. kniĹžka.STK a em. platnĂĄ do 3/2019. NovĂŠ letnĂŠ aj zimnĂŠ pneu. Cena 2300 euro. Tel. 0907887362.

byty/predaj

A.I.I. TechnickĂŠ sluĹžby s. r. o. prijme ihneÄ?

Olcnava 0-2 Olcnava 0-4 Olcnava 4-8 Olcnava 8-16 Olcnava 16-22 Olcnava 32-63 Sabar 0-1

auto-moto/predaj 1 auto-moto/inĂŠ 2

°KĂşpim ĹĄkoda 1000mb,100,110R, 105,120,130, rapid,octavia, 1202,spartak, tudor,moskviÄ?, trabant,tatra,aj nĂĄhradnĂŠ diely 0905892215 °PredĂĄm 2 duĹĄe 14,00 na 24 na traktor, 0918274205 °ČZ-JAWA KĂşpim takĂŠto motorky aj diely. 0949505827

79-0186

pozinkovanĂĄ konĹĄtrukcia zdarma dodĂĄvka a montĂĄĹž zdarma

3

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt?

10 11 12 10 11

NĂĄvod nĂĄjdete na strane 4 dolu.


9 8

7 4

6

1

6

redakčné slovo

5 2

9 1 7 1 2 5 9 7 1 4 7 5 9 2 4 9 6 1

Ivan Brožík

Nejak sa u nás rozdobrilo

permarketov. Už to, že milá a usmiata, znie napodiv nejak zvláštne. Pretože tieto duše si užijú, čo sa do nich vojde. Od mnohých z nás, ktorí vo svojom slabošstve a bezcitnosti si vylievajú svoje nálady A to je veľmi fajn. Pôvodne mal práve na nich. Veď sú „poruke“. Milá, usmiata, bežiaca za staršou byť tento príhovor o jednej dôchodkyňou, ktorej pri nemotornom platení a balení nákupu vystatočnej žienke. Lenže, akosi padla peňaženka. Jedno dobro. Druhé si všimlo smutného chlapca sa toho dobra nazbieralo a tak v školskej jedálni. Jeho otec prišiel o prácu a chlapča si už nemôže dovoliť obedy. Tak mu to dobro – tiež mama a tiež dosť tvrdo sa obbude mať spoločnosť. Milá usmiata pani pokladníčka, racajúca mama, obedy zaplatila. Až do konca roka. Vraj keď môže blokujúca tovar v prevádzke dvom svojim, aj pre tretie hladné sa ešte nájde. jedného z našich sieťových su- Susedia, ktorí pozbierajú napadané orechy a dajú ich na pôjd

občianska

sušiť, lebo ide dážď a pomokli by. Nie sebe, susedovi, ktorý jednoducho nemal čas prísť. A sami majú upracované ruky a boľavé chrbty od roboty na svojom. Rozdobrilo sa a nie iba babie leto prinieslo konečne aj zopár úsmevov a pod necht šťastia. No, pod necht, to je uhol pohľadu... Ako pre koho. Niekto vidí šťastie v majetkoch, v okrádaní vlastnej krvi, v bezohľadnosti a v cynizme či vo fiktívnej moci, iný v zaplatených obedoch hladnému chlapcovi či v odovzdaní stratenej peňaženky. Alebo v niečom inom, podobnom. Sme fakt rôzni, hoci všetci si vravíme ľudia... Ivan Brožík www.kia.sk

riadková inzercia

ROČNÁ ZÁRUKA

G A R A N C I A K VA L I T Y

deťom rôzne/predaj

12 13

°Predám televízor s plochou obrazovkou zn.Philips, plné funkčný, krásny obraz,uhl.obrazovky 81 cm. Cena 115,00 eur. ..dohoda možná. ć.t.0949 254 915 ° PREDÁM KOMODU S ODNIMATEĽNÝM PREBALOVACÍM PULTOM Z MASÍV DREVA CENA 110,- EURO DOHODA MOŽNÁ TEL.0908 653 494 °Predám zánovný Pc stôl. Cena dohodov, 0918090990 °Predám aj na splátky od 10 € mesačne nový smartfón Samsung Galaxy S8 ; nový výkonný notebook HP s 15“ LED obrazovkou - vhodný na internet,do školy, aj na hry ; nový herný stolový počítač s procesorom Intel i5,grafickou kartou Nvdia 1050GTX,8Gb DDRAM3,1000Gb HDD - vhodný na internet,do školy, aj na hry ; nový LED TV Smart Samsung – na všetky položky dovoz zdarma,prvá splátka až po 4 týždňoch od dodania, 2 roky záruka,darček istý. T.č. 0903 752 333.

rôzne/iné

14 79-0185

°Kúpim staré stolové elektronkové rádio s rozsahom VKV. tel.0915042284 °KTO DA-

RUJE RODINE V ŤAŽKEJ FINANČNEJ SITUÁCII OBLEČENIE OBUV ŠKOLSKÉ POMÔCKY HRAČKY DROGÉRIU KOZMETIKU POTRAVINY ĎAKUJEM T.Č.00421948710036 °Kúpim starý fotoap. 0908 896 736. ° Predám mech oblecenia...veľkosť 42-46 Rôzne letné aj zimné veci. Cena: 40 eur t.č.0917 218 573

hľadám prácu zoznamka

15 16

°Hľadáme spoločníčku k 86r. žene, oblasť Mlynky. 0904 814 818, 0903 557 024

79-0170

99-0169

Chcete si podať inzerát?

TU

mohla byť Vaša reklama

Info: 0905 719 139

SN 18-41 STRANA - 04

99-0003-3

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraSNmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP SN 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, SN zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Chcete si podať inzerát? Službu PlatbaMobilom.sk technicky Návod nájdete strane 3 dolu. zabezpečuje ELET,na s.r.o.


Mgr. Renáta Botková

Ťažká úvaha

som sa vás opýtala, či sa dostatočne venujete sama sebe. To znamená, či si doprajete čas na svoje koníč„Uvažujem nad rozcho- ky, či máte možnosť napĺňať svoje potreby, či zájdedom. Ako zistím, či to uro- te na stretnutie s priateľmi, poprípade niekam inam biť , alebo nie?“ bez svojho partnera. Jednoducho, či máte vo vzťahu Nepoznám dôvody, pre priestor sa realizovať, či rozvíjať? ktoré prípadne zvažuje- Taktiež si skúste položiť otázku, či naozaj chcete svojte rozchod. Píšete veľmi ho partnera opustiť? A skúste si ju položiť, keď práve nekonkrétne. Keby som nie ste v nejakom komplikovanom emočnom rozpolomala tú možnosť s vami žení. komunikovať, určite by Viete si predstaviť, že by už zajtra nebol súčasťou

vášho života? Priťahuje vás ešte, rozumiete si, máte spoločný pohľad na život?.. To všetko je pre spoločný vzťah dôležité. Skúste sa tiež zamyslieť aj nad tým, čo pre vzťah robím ja. Čím prispievam? Mala by som niečo zmeniť? V neposlednom rade odporúčam otvorený rozhovor. Neduste v sebe to, čo vám vo vzťahu prekáža to, „vďaka čomu“ uvažujete nad rozchodom. Ak ste sa už o konverzáciu pokúsili, no neuspeli ste, aj to je informácia, ktorá vám môže pomôcť pri ďalšom rozhodovaní. Mgr. Renáta Botková, psychológ

Vtip: Minule sa jeden poslanec pochválil, že sa živí prácou svojich rúk... „Vážne? A čo robí?“ „Tlieska v parlamente svojim nadriadeným...“ Eleanor Roosevelt: „Musíš sa zmieriť so všetkým, čo príde. Ale najdôležitejšie je, aby si tomu čelil s odvahou a najlepšie, ako dokážeš.“

5

myslím si

Gábor Grendel

Pomáhať a chrániť

99-0006-25

psychológ radí

SN 18-41 STRANA - 05

Polícia by mala pomáhať spravodlivosti a chrániť ju pred grázlami. V kauze uneseného Vietnamca sa stal presný opak. Najnovší vývoj ukazuje, že to nebol amaterizmus, ani babráctvo, ale úmysel. Zaslúži si zločinec súcit? Vietnamského podnikateľa uniesla vietnamská tajná služba z Berlína, pretože sa tam skrýval pred trestným stíhaním. Je to podvodník a nie je mi ho ľúto – hovorí Robert Kaliňák, ktorý v auguste 2017 zapožičal Vietnamcom letecký špeciál, ktorým sa podarilo uneseného občana dostať za hranice Schengenského priestoru. JUDr. Robert Kaliňák však musí vedieť, že vydávanie zločincov na úteku má svoje pravidlá podľa medzinárodného práva. Násilný únos medzi ne nepatrí. Ospravedlňovať zavlečenie tým, že obeť bola vo vlasti stíhaná je ako keby sa ospravedlňovalo zavlečenie Michala Kováča mladšieho v 90-tych rokoch tým, že v Nemecku bol podozrivý z podvodu. Slovenské ministerstvo vnútra sa dnes tvári, že robilo všetko pre objasnenie prípadu. Keď o prípade informovali nemecké médiá v apríli tohto roka, MVSR vyhlásilo, že od augusta minulého roka spolupracuje s nemeckou políciou na vyšetrovaní. Ak by to bola pravda, už v auguste minulého roka mohol vtedajší minister Kaliňák zbaviť svedkov mlčanlivosti, aby vypovedali. Ale neurobil to. V máji tohto roka nám na branno-bezpečnostnom výbore nová ministerka Denisa Saková tvrdila niečo iné. Podľa jej verzie sa Slováci dozvedeli o únose v januári 2018. Lenže ani v januári 2018 neboli svedkovia z radov ochrankárov zbavení mlčanlivosti. Slovensko teda nerobilo všetko pre objasnenie prípadu. Naopak. Zbavenie mlčanlivosti odďalovalo najdlhšie, ako sa dalo. Stalo sa tak až pred dvomi mesiacmi, keď médiá zverejnili anonymné výpovede policajtov, ktorí potvrdili, že videli na bratislavskom letisku uneseného Vietnamca, ako ho násilím vlečú do slovenského vládneho špeciálu. Dnes už orgány činné v trestnom konaní poznajú mená týchto svedkov, lebo svoju výpoveď zopakovali aj po zbavení mlčanlivosti. Je teda zrejmé, že účasť Slovenska mohla byť objasnená už dávno. Keďže Denisa Saková patrí k tým, ktorí vyšetrovanie brzdili, nemala by zotrvať vo funkcii ministerky vnútra. V opačnom prípade to bude signál pre všetkých poctivých policajtov, že pre tento štát je prednejšia ochrana spolupáchateľov, než spravodlivosti. S pozdravom, Gábor Grendel tieňový ministra vnútra

platená inzercia


8 6

1

5 7 8 5 2

8

postreh

5

8 3 6 7 2 9

2 9

6 1 7 9 7 3

škola

Pasca

Ale trpia aj deti, ktoré sú, laicky povedané, normálne. Tie, ktoré sa musia prispôsobovať tempu práce žiakov s poruchami učenia Minule som písal o inklúzii na alebo sú vystavené stresujúcim bojom medzi učiteľmi a žiakmi so slovenský spôsob. Trápi ma zlým správaním. táto téma aj z hľadiska toho, Všetky zúčastnené strany sa ocitli v pasci, ktorú nadriadené rieže sa najväčšia pozornosť šia od stola. Problémoví žiaci nemajú v škole odborníkov, ktorí by venuje deťom s diagnózou a im pomohli. Normálni žiaci sa spomaľujú, klesajú na priemernú s poruchami správania. Isto úroveň. A žiaci so zlým správaním si uťahujú zo školy, ktorá nemá opodstatnene. Takýmto deťom žiadne možnosti na ich vylúčenie, kým trvá ich povinná školská dozle nastavený až ignorujúci chádzka. Ak sa v takejto situácii začne necitlivo presadzovať inklúsystém nedokáže pomôcť. zia, schytajú to opäť len deti. Alebo ich toľko diskutované šťastie.

Petra Tótha

Vohľady u Lajčáka Prieskumy verejnej mienky sú často nespoľahlivé, no medzi voľbami nemáme iný nástroj na meranie politických preferencií. Ak sa teda chceme oprieť aspoň o nejaké čísla, musíme vychádzať z prieskumov. Tie hovoria, že najsilnejšou politickou stranou na Slovensku je ešte stále Smer. V septembri by dostal hlasy 22,4 percenta voličov. Druhá najsilnejšia SaS s 13,5 percentami má o tretinu nižšiu podporu, čo je v politickej matematike rozdiel triedy. Ani tento náskok však Smeru neposkytuje luxusný pocit sebavedomia, o aký sa mohol ešte nedávno oprieť. Úpadok sebadôvery v Smere najlepšie dokumentuje neschopnosť verejne predstaviť kandidáta na prezidenta. Niežeby strana nedisponovala dostatkom výrazných osobností. Problém spočíva v tom, že každého potenciálneho kandidáta odrádza predstava sústredenej mobilizácie médií, tretieho sektora a opozície proti komukoľvek, kto sa bude uchádzať o najvyššiu funkciu v štáte v drese strany Roberta Fica. Aj preto stroskotali nádejne vyzerajúce rokovania s ministrom financií Petrom Kažimírom. Ani nekonečné vohľady vedenia Smeru, zamerané na získanie súhlasu ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka s prezidentskou kandidatúrou, nesvedčia o najlepšej kondícii tejto strany. A preto z jej prostredia začali presakovať informácie o zúfalom pokuse zachrániť situáciu nomináciou vicepremiéra Richarda Rašiho, ktorý pomerne potupne zdupkal z funkcie primátora Košíc a trápne prehral voľby župana Košického samosprávneho kraja. Napriek tomu, že Miroslav Lajčák dlhodobo odmieta kandidovať na prezidenta, jeho meno bolo zaradené do prieskumu verejnej mienky popri iných, už známych uchádzačoch o post hlavy štátu. Miešať reálnych a potenciálnych kandidátov je síce veľmi neštandardný postup, no aj napriek tomu je potrebné zvýrazniť, že Miroslav Lajčák s 26 percentami o niekoľko konských dĺžok porazil všetkých oficiálnych i neoficiálnych kandidátov. Napríklad Robert Mistrík s 9,5 percentami nedosiahol ani tretinu a Zuzana Čaputová s 5,2 percentami zase ani len pätinu z toho, čo prieskum nameral Miroslavovi Lajčákovi. Minister zahraničných vecí sa zatiaľ diplomaticky poďakoval za podporu, ale kandidatúru odmietol. S veľavravnou poznámkou, že kampaň bude špinavá. V tom má Miroslav Lajčák nepochybne pravdu, ale isté je aj to, že Smer sa bude i naďalej usilovať o jeho nomináciu. Nikoho lepšieho s potenciálom vyhrať druhé kolo totiž nemá. Úspech či neúspech tohto úsilia veľa napovie o tom, čo sa skrýva za zdanlivo robustnou fasádou Smeru. pt

SN 18-41 STRANA - 06

Domnievam sa, že táto téma nie je v kompetentných rukách. Ani odborní prívrženci inklúzie nemôžu brať jej zavedenie hurá spôsobom. Predpokladá to široký komplex iných zmien, napr. výraznejšie zníženie počtu žiakov v triedach. Aj keď pedagogický asistent pomôže žiakom, nevie čarovať. Je potrebné nastaviť celý systém vzdelávania a zodpovedne ho zafinancovať. Nešetriť na deťoch a nevyhadzovať financie na úradnícky aparát, ktorý problémy súčasných detí školy nerieši, ba nedokáže riešiť inak ako smernicami a plánmi. V tejto téme by sa však mali angažovať aj rodičia, ktorí nikdy nevedia vopred, ako systém dokáže ublížiť ich milovanému dieťaťu. Ján Papuga


Vtip: Otec, znĂĄmy advokĂĄt, hovorĂ­ synovi: „Ďurko, keÄ? sa ĹĽa bude mama spytovaĹĽ, kde si vÄ?era bol, tak jej len povedz, Ĺže...“ „Otec, ja nebudem mame klamaĹĽâ€œ, - skoÄ?Ă­ otcovi do reÄ?i syn – „Ale keÄ?Ĺže sme v prĂ­buzenskom vzĹĽahu, mĂ´Ĺžem odmietnuĹĽ vypovedaĹĽ!“

prijme do TPP aj ĹživnostnĂ­kov

mohla byĹĽ VaĹĄa reklama

VODIÄŒOV na SKLĂ PACIE NĂ VESY

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

51-0017

Preprava sypkých materiålov. Výkon pråce - zåpadnÊ Slovensko. Ubytovanie ZDARMA. info: 0903 779 101

garancia platu 1000 â‚Ź/mes.

ChalĂ­l DĹžibrĂĄn: „Neha a milota nie sĂş znakmi slabosti a zĂşfalstva, ale prejavmi sily a rozhodnosti.“

TU

7

zdravie

MUDr. Adriana IlavskĂĄ, PhD., MBA

Info: 0905 719 139

objednaĹĽ : 0905 655 392

ÄŒĂ­nska medicĂ­na MING VýŞivovĂĄ poradĹˆa

ÄŒas VaĹĄej konzultĂĄcie je potrebnĂŠ

15 â‚Ź ÄŒO DOKĂ Ĺ˝E ZISTIŤ:

tGVOLĹ˜OPTĆƒBTUBWKFEOPUMJWâDIPSHĂˆOPW tQPWBIVBQSĂ“Ĺ˜JOV7ĂˆĂ?IPPDIPSFOJB bolestĂ­, alergiĂ­, skrytĂ˝ch chorĂ´b tQSĂ“UPNOPTĆƒDVE[PSPEâDIPSHBOJ[NPW tPLBNäJUFSJFĂ?J[ESBWPUOĂ?QSPCMĂ?NZ 45 min pre deti, trvĂĄ bezbolestne a vhodnĂŠ aj

BIO meranie celĂŠho tela

SN 18-35 STRANA - 01

STRIECH V�CH AZBESTO likvidovatazbest@gmail.com 0949 188 661 • 0905 655 414 •  : 

.'33/'2$#,0306#(.#*-%0.

NEBEZPEÄŒNÉHO

LIKVIDĂ CIA ODPADU A

6B4#.'12#7#9'7*$*-/03F 80&106'&/C12B3451,12@%* '/4# #&*12*+'.'#8#5EB.'#+3/#D*6A)0#$30-6

DP PROJEKT s.r.o.

www.lacne-za

957 0907 942luzie.sk

rýchlo, lacno, kvalitne

" !320= > G< < " ;: ?=DOUÄ&#x152;OVANIA

Z POHODLIA VĂ Ĺ HO DOMOVA CEZ SKYPE, PRĂ?P. FORMOU

  

 Ä˝ 

    Ä˝ 

"""

 '1*41+-0, ')'(+52(.3'1'1/    

IE, SIEŤKY Ĺ˝ALĂ&#x161;Z p r o t i h my z u

 "" "%"! 

     

   # "8 $9$: &! ! %#$"%" %# $&#;6 ;7 &!

iera@tatramat.sk DOHER

3RÄŁOLQÂŁPVYRMĹ&#x20AC;LYRWRSLVQDkar

Poprad. Ë&#x2021; vody, HlavnĂĄ 1, 058 01 TATRAMATâ&#x20AC;&#x201C;ohrievace

RGERUQÂŁVSÂśVRELORVħ YHOHNWURWHFKQLNHi PLQ3,64 EURKRG HSUÂŤPLH YÂżNRQRYÂŤSUÂŤPLHNROHNWÂŻYQ SOXVYDULDELOQÂŁ]ORĹ&#x20AC;NDP]G\ SUÂŻSODWN\]D]PHQQRVħ

$ #!(!"%'%, !($%$- '

. !* #' "-)& !"#!* ."-    

       

ESHOP:

ElektromontĂĄĹžnych pracovnĂ­kov

VNUÂŻÄ&#x160; PRQWÂŁĹ&#x20AC;NÂŁEORYUR]YÂŁG]DFÂŻFK ÂżURENRY DHOHNWURVNŸģNDKRWRYÂżFKY

PRQWÂŁĹ&#x20AC;QHSUÂŁFH NDEHOÂŁĹ&#x20AC; SUÂŁFDVXħDKRYÂŁNRP

LH WODNRYÂŁVNŸģNDDY\SHÄ&#x160;RYDQ RKULHYDĂ?RYYRG\ PLQ3,45 EURKRG

MontĂĄĹžnych pracovnĂ­kov Ë&#x2021; y /pracovnĂ­ck

 

6PHWXX

+Ăż$'Â&#x192;0(

Ë&#x2021; za prĂĄcou k nĂĄm! Vykroc jeme. Ĺ&#x20AC;170 rokov a stĂĄle napredu

" ") +"(%( %"! !* !%) !$

p www.zalozna.sk/esho

 

    

 

KontaktovaĹĽ budeme iba kandidĂĄtov spÄşĹ&#x2C6;ajĂşcich vĹĄetky poĹžiadavky. Za pochopenie Ä?akujeme.

InformĂĄcie o vĂ˝berovom konanĂ­ V prĂ­pade, Ĺže spÄşĹ&#x2C6;ate uvedenĂŠ poĹžiadavky a mĂĄte zĂĄujem zĂşÄ?astniĹĽ sa vĂ˝berovĂŠho konania na uvedenĂş pozĂ­ciu, poĹĄlite, prosĂ­m, svoj ĹĄtruktĂşrovanĂ˝ Ĺživotopis na adresu: imrich@regionpress.sk do 31.10.2018

OsobnostnĂŠ predpoklady a zruÄ?nosti - schopnosĹĽ prirodzene komunikovaĹĽ - dobrĂŠ orientaÄ?ne schopnosti - zodpovednĂ˝ prĂ­stup, ďŹ&#x201A;exibilita

NĂĄplĹ&#x2C6; prĂĄce, prĂĄvomoci a zodpovednosti: PrĂĄca distribuÄ?nĂŠho/rozvozcu spoÄ?Ă­va v doruÄ?enĂ­ (rozvezenĂ­) tlaÄ?ovĂ­n kolportĂŠrom kaĹždĂ˝ piatok - sobotu v okrese SNV, prĂĄca s kolportĂŠrmi, kontrola roznosu novĂ­n. PrĂĄca na cca 5-7 hod/ týŞdenne. ZamestnaneckĂŠ vĂ˝hody, beneďŹ ty: - pevnĂŠ zĂĄzemie v prosperujĂşcej ďŹ rme, - prĂĄca v terĂŠne, telefĂłn PoĹžiadavky na zamestnanca: - minimĂĄlne stredoĹĄkolskĂŠ s maturitou - nadstavbovĂŠ/vyĹĄĹĄie odbornĂŠ vzdelanie - ĹĄtudent vysokej ĹĄkoly VodiÄ?skĂ˝ preukaz skupiny B: - aktĂ­vny a skĂşsenĂ˝ vodiÄ? 

Miesto prĂĄce: okres SpiĹĄskĂĄ NovĂĄ ves PonĂşkanĂ˝ plat (brutto): min. 150 â&#x201A;Ź (+bonusy) pre redakciu SpiĹĄskonovovesko-LevoÄ?sko-Gelnicko

DISTRIBUÄ&#x152;NĂ?/ROZVOZCA TLAÄ&#x152;EPreÄ?Ă­tajte si lepĹĄie noviny.   

  

79-0004

5-0005

99-0207

99-0244

SN 18-41 STRANA - 07

27-0203

 

99-0008-21

34-0011-1

2 3262 2004

79-0158

STRABAG PozemnÊ a inŞinierske stavite�stvo s.r.o., andrea.hasenovicova@strabag.com, Tel. +421 2 3262 2004

79-0162

PONĂ&#x161;KAME: PONĂ&#x161;KAME: â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘ ubytovanie ubytovanie zabezpeÄ?uje hradĂ­ zamestnĂĄvateÄž zabezpeÄ?uje a hradĂ­ azamestnĂĄvateÄž â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘ prĂ­spevok prĂ­spevok na stravovanie nadzĂĄkona rĂĄmec zĂĄkona na stravovanie nad rĂĄmec

6,50 â&#x201A;Ź/h 6,50 â&#x201A;Ź/h

99-0022-9

SpoloÄ?nosĹĽ STRABAG PozemnĂŠ a inĹžierske staviteÄžstvo,staviteÄžstvo, s.r.o., vĂ˝robnĂ˝ s.r.o., zĂĄvod SereÄ? obsadzuje SpoloÄ?nosĹĽ STRABAG PozemnĂŠ a inĹžierske vĂ˝robnĂ˝ zĂĄvodpozĂ­cie SereÄ? obsadzuje pozĂ­cie

79-0167

Ako technologickĂ˝ koncern eurĂłpskeho formĂĄtu poskytujĂşci sluĹžby v oblasti stavebnĂ­ctva sa kaĹždoroÄ?ne celosvetovo podieÄžame na tisĂ­ckach stavieb tĂ˝m, Ĺže sĂşstredĂ­me tĂ˝ch sprĂĄvnych ÄžudĂ­, stavebnĂŠ materiĂĄly a stroje v sprĂĄvnom Ä?ase na sprĂĄvnom mieste. Bez tĂ­movej spoluprĂĄce - naprieÄ? geograďŹ ckĂ˝mi hranicami a oblasĹĽami - by to nebolo moĹžnĂŠ. KeÄ? naĹĄi zamestnanci prevezmĂş iniciatĂ­vu a zodpovednosĹĽ, a pritom vĹĄetci ĹĽahajĂş za jeden koniec - aj vzhÄžadom na osobnĂş kariĂŠru. jStaĹ&#x2C6;te sa sĂşÄ?asĹĽou nĂĄĹĄho tĂ­mu! p , p j jpomyselnĂŠho lana, p potom y sĂş moĹžnosti ,nekoneÄ?nĂŠ p

59-0270

����������������������������������������������������.

STAVEBN� STOLà R - TESà R BETONà R (obsluha mieťacieho centra) Zà MO�N�K ŽERIAVNIK (mostových a portålových Şeriavov)

Druh pracovnĂŠho pomeru: na dohodu, ĹživnosĹĽ TermĂ­n nĂĄstupu: oktĂłber 2018

Ako predchĂĄdzaĹĽ prechladnutiu, chrĂ­pke, Ä?i nĂĄdche OchladenĂ­m poÄ?asia narastajĂş infekÄ?nĂŠ ochorenia dĂ˝chacĂ­ch ciest. Ĺ Ă­ria sa kvapĂ´Ä?kovou infekciou pri kĂ˝chanĂ­, kaĹĄÄžanĂ­, podĂĄvanĂ­m rĂşk, Ä?i pri blĂ­zkosti chorĂŠho Ä?loveka. PlatĂ­ niekoÄžko pravidiel: 1. Zmene poÄ?asia je potrebnĂŠ prispĂ´sobiĹĽ obleÄ?enie, primerane sa obliekaĹĽ nielen cez deĹ&#x2C6;, ale aj na noc. Cez deĹ&#x2C6; je dobrĂŠ viacvrstvovĂŠ obleÄ?enie, ktorĂ˝m moĹžno dobre reagovaĹĽ na chladnĂŠ rĂĄna a teplejĹĄie poÄ?asie cez deĹ&#x2C6;. 2. â&#x20AC;&#x17E;Nachladnutie vznikĂĄ najÄ?astejĹĄie od nĂ´hâ&#x20AC;&#x153; hovorievajĂş starĂŠ mamy. PlatĂ­ to. Preto treba s ochladenĂ­m vybraĹĽ si primeranĂŠ topĂĄnky s hrubĹĄou podrĂĄĹžkou, bavlnenĂŠ ponoĹžky, alebo podkolienky. 3. Dostatok tekutĂ­n mĂĄ dĂ´leĹžitĂş Ăşlohu v prevencii. Spolu prĂ­jem tekutĂ­n by mal byĹĽ 1,5-2 litre, hlavne nechladenĂĄ voda, alebo rozriedenĂŠ Ä?erstvĂŠ zeleninovĂŠ alebo ovocnĂŠ ĹĄĹĽavy. TeplĂŠ bylinkovĂŠ Ä?aje, horĂşce polievky v sychravom poÄ?asĂ­ veÄžmi pomĂĄhajĂş. S ochladenĂ­m by sme mali postupne vypiĹĽ denne 2-3 ĹĄĂĄlky Ä?aju. UkazovateÄžom dostatoÄ?nĂŠho mnoĹžstva tekutĂ­n je farba moÄ?u - mĂĄ byĹĽ svetlĂĄ, svetloĹžltĂĄ. ak je moÄ? tmavo ĹžltĂ˝, znamenĂĄ to, Ĺže je koncentrovanĂ˝ a vypitĂ˝ch tekutĂ­n poÄ?as dĹ&#x2C6;a je mĂĄlo. 4. VitamĂ­n C je dĂ´leĹžitĂ˝ pre sprĂĄvne fungovanie imunitnĂŠho systĂŠmu. Najviac ho je v citrusovĂ˝ch plodoch, paprike, kyslej kapuste. DennĂĄ konzumĂĄcia je potrebnĂĄ. 5. PravidelnĂĄ dennĂĄ prechĂĄdzka v kaĹždom poÄ?asĂ­ s vhodnĂ˝m obleÄ?enĂ­m napomĂĄha otuĹžovaniu. Rovnako pravidelnĂŠ cviÄ?enie. 6. VyhĂ˝baĹĽ sa veÄžkej koncentrĂĄciĂ­ ÄžudĂ­ - hlavne v nĂĄkupnĂ˝ch centrĂĄch, divadlĂĄch, kinĂĄch, hromadnĂ˝ch dopravnĂ˝ch prostriedkoch. 7. DĂ´slednĂĄ hygiena rĂşk je nevyhnutnĂĄ. V Ä?ase epidĂŠmiĂ­, ale aj mimo nich, dotĂ˝kaĹĽ sa nosa, oÄ?Ă­, jesĹĽ bez umytia rĂşk je rizikom nĂĄkazy. UmĂ˝vanie rĂşk musĂ­ trvaĹĽ aspoĹ&#x2C6; 20-30 sekĂşnd. 8. Pri styku s chorĂ˝m, samozrejmosĹĽou by malo byĹĽ pouŞívanie rúťka. Ak nepresvedÄ?Ă­te chorĂŠho, dajte si ho sami. 9. PravidelnĂŠ rĂ˝chle vetranie doma, v prĂĄci, v prĂ­tomnosti chorĂŠho, je dĂ´leĹžitĂŠ na znĂ­Ĺženie rizika nĂĄkazy. 10. OÄ?kovanie. Je dostupnĂ˝ch niekoÄžko oÄ?kovacĂ­ch lĂĄtok. OÄ?kovanie je dobrovoÄžnĂŠ. RizikovĂŠ skupiny - Äžudia s chronickĂ˝mi ochoreniami, starĹĄĂ­ Äžudia, zdravotnĂ­cki pracovnĂ­ci by mali byĹĽ zaoÄ?kovanĂ­ pravidelne. MUDr. Adriana IlavskĂĄ, PhD., MBA vaĹĄe otĂĄzky k tĂŠme â&#x20AC;&#x201C; zdravie@regionpress.sk


číslo 41 / 12. október 2018

zadarmo do poštových schránok v rámci celej SR

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA stabilizujeme základovú pôdu a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754 85_0752

SK.ABAINNOVATOR.COM

34-0054-6

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

Krby - kachle - pece - komíny TUMA s dovozom k Vám!

veľkoobchod - maloobchod

��������������������������������������������������������������

������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������

��������������������������� ������������������� (sadrokartónista, izoláter, podlahár) na kompletizáciu kontajnérových domov

�� ���� � ��

���� ���� ���� � �������������������������

������������������������� perso ona al@ @alm marrk.czz ���������������� +4 420 0 73 30 89 98 940 0 �����������������������

������������������������������ �������������� ����������� OBSLUHA CNC ����������������

��������������������������� www.trytonagency.sk

��������

���������������������������� ������������������������������������������

��������������������������������

61 737

40 800 0 € /rrok.

85_0652

si

ponúkame celoročnú prácu na turnusy plat od 13,50 - Nemecko alebo od 15,50 - Švédsko cesta a bývanie ZADARMO

OPERÁTOR VÝROBY �������������������� PRACOVNÍK V SKLADE ��������������������

������������������

SN 18-41 STRANA - 08

+421 948 672 122 +421 907 780 698

85-0719

Tak zavolej do ALM MAR RKu�����������������������

Lešenári a stavbári pozor!

www.konstrukter.sk ������������������������ info@konstrukter.sk

www.facebook.com/alukogroup

94-00176

������������� mzda do 12,00 Eur/ hod.

���������������������� �����������������

40-0083

���������������������������������� viac na: ���������������� �

Spissko 41/2018  
Spissko 41/2018  
Advertisement