Page 1

regionĂĄlne noviny

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

1,3

SPIĹ SKONOVOVESKO-LEVOÄŒSKO-GELNICKO

3

Ä?. 32 / 10. august 2018 / 22. roÄ?nĂ­k

2

týŞdenne do 30 000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

KRT - VRT

6

PretlĂĄÄ?anie - krtkovanie

ŽALÚZIE, SIEŤKY p r o t i h my z u rýchlo, lacno, kvalitne

FIRMA KROMWOOD s.r.o. SO S�DLOM KROMPACHY PONÚKA VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA STOLà R – V�ROBA DEKORAT�VNYCH PREDMETOV

PonĂşkame vaĹˆovĂ˝ kĂşpeÄž v minerĂĄlnej vode /ĂşÄ?innĂ˝ pri lieÄ?be pohybovĂŠho Ăşstrojenstva/ a rĂ´zne masĂĄĹže a zĂĄbaly.

VIAC INFO NA WWW.AQUASPAGANOVCE.SK

€qxW`X\\W^Y``Ă˛ĂˇĂžÄ Ă°ĂťĂ¸Ä‚ĄßôýøôÜßðøÝòÞß

79-0136

KÚPALISKO OTVORENÉ

REKLAMA

Info: 0905 719 139

SN 18-32 STRANA - 01

66-0001-10

volajte

0905 638 627

TU

mohla byĹĽ VaĹĄa

OtvorenĂŠ: pondelok - nedeÄža 10:00 hod. - 19:00 hod. Kontakt: 052/7733617, 0917 123 453

OTVORILI SME AJ PLà ŽOVÉ IHR ISKO!

5

79-0135

ZNAÄŒKA CHORALIS WOOD ART MANUFAKTĂšRNA VĂ?ROBA SO SĂ?DLOM V KROMPACHOCH PONĂšKA PRACOVNĂš POZĂ?CIU : MAJSTROVĂ NĂĄplĹˆ prĂĄce- vybavenie objednĂĄvok, organizĂĄcia vĂ˝robĂ˝, expedĂ­cia objednĂĄvok. DobrĂĄ ruÄ?nĂĄ zruÄ?nosĹĽ, kletovanie, vzĹĽah k ruÄ?nej prĂĄci, znalosĹĽ s poÄ?Ă­taÄ?om, exibilnosĹĽ a zodpovednĂ˝ prĂ­stup, znalosĹĽ NJ alebo AJ PRAX VĂ?TANA NĂ STUP IHNEÄŽ NA DOBU NEURÄŒITĂš

-nĂĄtery striech -nĂĄtery kostolov -oprava komĂ­nov

MICHAL

zodpovednĂ˝ prĂ­stup k prĂĄci Radi prijeme a zauÄ?Ă­me aj snaĹživĂŠho absolventa

2

Ĺ UMNĂ STRECHA

0908 337 893

Uvítame prax a exibilnosż,

KONTAKT - 0905954075 – 053 447 0815 messner.bakosova@gmail.com

5,6

61-027

98-0020

VĹ ETKY DRUHY POISTENIA • poistenie motorovĂ˝ch vozidiel (PZP, havarijnĂŠ, GAP...) • poistenie majetku ­˜iÂ…Â˜Ă•ĂŒiĹŁÂ˜ÂœĂƒĂŒÂˆ]`œ“?VÂ˜ÂœĂƒĂŒÂˆ]ĂƒĂŒĂ€ÂœÂ?ÂœĂ›Â°Â°Â°ÂŽ • poistenie osĂ´b Â­ĂŁÂˆĂ›ÂœĂŒÂ˜j]Ă–Ă€>Ă˘ÂœĂ›j]ViĂƒĂŒÂœĂ›Â˜j°°°Ž • poistenie podnikateÄžov

pred úŞerou, podvodníkmi, draŞbou, susedmi ...

 

      

GorkĂŠho 5, SpiĹĄskĂĄ NovĂĄ Ves, 0918 808 148 HlavnĂĄ 2, Gelnica 0915 293 777

VaĹĄa reklama

Info: 0905 719 139

FINANÄŒNĂ OCHRANA

www.lacne-zaluzie.sk

4

TU mohla byĹĽ 99-0022-7

0907 942 957

PEKNà STRECHA nåtery striech nåtery kostolov oprava a výmena striech lacno a kvalitne tel.: 0908 842 631

7

61_0297

27-0191

0902 348 974

85-0421

Popod cesty, chodnĂ­ky, zatrĂĄvnenĂŠ plochy pre inĹžinierske siete, elektrika-voda-plyn

79-0120

spissko.sk

SPISSKO

PreÄ?Ă­tajte si lepĹĄie noviny.2

spissko.sk

6,7


regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO SPIŠSKONOVOVESKO-LEVOČSKO-GELNICKO týždenne do 30 000 domácností a firiem

Redakcia: e-mail:

Kežmarská 1 Poprad spissko@regionpress.sk

Inzercia: Jana Furmaniková 0905 719 139

Ivan Brožík

Silný odkaz

a jeho vyznávačov, naozaj akoby nebol. Lenže – Rabíndranáth Thákur bol. Žil, myslel, pracoval, písal. V Uprostred týždňa som jednom zo svojich diel nechal aj výzvu pre nasledujúce vďaka nejakej z množstva pokolenia: náhod narazil na texty „Neobetujte slabých silným, ak sa chcete sami zachráčloveka, ktorý mal zhodou niť.“ okolností neokrúhle výro- Slabých je okolo nás už toľko, že niet kam zrak odvráčie úmrtia, teda, vlastne, tiť. Starých, bezmocných, nevládnych, odkázaných, akoby ani nebol. Lebo, u chorých, biednych, opustených. Zúfalých, hladných, nás je, žiaľ, zvykom, že neoblečených, nezaopatrených. Indický filozof, mysliteľ, ten, kto nezaujme bulvár nositeľ Nobelovej ceny za literatúru nám pri príležitosti

u nás nepovšimnutého výročia svojho úmrtia odkázal, čo treba robiť, aby sme aj my – nateraz možno svieži, usmiati, sýti a spokojní raz nedopadli tak, že budeme potrebovať pomoc. Nechať si „silných“ robiť s ľuďmi čo sa im len zachce, nechať ich drancovať majetok, ktorý z veľkej časti patrí práve tým vyššie spomenutým, je sebazničujúci hazard. Občan musí využiť chvíľu, keď je ešte pri sile, lebo ako slabý už nikoho nezaujíma a s nikým nepohne. Nech sa vám to darí – nech sa nám všetkým toto podarí. Ivan Brožík

Vydáva: Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Distribúcia: (30.000 domácností/firiem)

98-0022

Každý týždeň: Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica, Smižany, Krompachy, Harichovce, Odorín, Jamník, Spišský Štvrtok, Spišské Podhradie, Betlanovce, Ferčekovce, Novoveská Huta, Spišské Vlachy, Spišský Hrhov, Prakovce, Hrabušice, Iliašovce, Letanovce Spišský Hrušov, Kluknava, Rychnava a Margecany

Do nášho tímu hľadáme:

ROZPOČTÁR STRIECH A PRIEMYSELNÝCH STAVIEB

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 99-0003-2

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

dosah na 1.500.000

domácností a firiem

Mzda

]Y[ñāĄƈþCąðāøðñøûýĎĉûþűúð 79-0025

Kontakt: Lindab a.s. , 053 22 Jamník 278 +421 907 743 621, kariera@lindab.sk

99-0169

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 27.000 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 52.500 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 27.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravsko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.750 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

ąĈÿāðòþąðýøôòôýþąŭò÷ÿþýŝúðúûðóðòıò÷ÿûĎýþąÿāôþÿûĎŖăôýøô ðĉðĂăāôŖôýøôāôĉøóôýĝýŭò÷ðûôñþÿāøôüĈĂôûýŭò÷þñùôúăþą ăôò÷ýøòúĢāøôŖôýøðóôăðøûþąÿāøôüĈĂôûýŭò÷÷Ďû ýðąā÷þąðýøðĂôúĄýóĎāýĈò÷þòôĽþąŭò÷úþýŖăāĄúòøıñĄóþą ĉýðûþĂśmĄăþomp ÿāĎòðą÷þóýĎðùÿāôðñĂþûąôýăðĂò÷ĄśþĄĄĝøśĂð

UŽ OTVORENÉ!

CHCETE PRERÁBAŤ,

´

STAVAŤ?

HĽADÁTE SPOĽAHLIVÉHO ODBORNÍKA?

- máme vynikajúce ceny - sme rýchli a spoľahliví - máme dlhoročné skúsenosti interiéry a exteriéry * prerábamenové domy * staviame fasády * upravujeme * predávame stavebný materiál * ponúkame autodopravu do 3,5t Viac info:

0940 844 047

JMK STAV s.r.o., Odorín 265 0940 844 047 jmkstav.sro@gmail.com

V našej novej predajni nájdete to, čo potrebujete

a miešanie farieb * tónovanie a exteriérové farby * interiérové * fasádne farby

na maľovanie * pomôcky stavebný materiál * iný * maľby - nátery

NEMECKÝ VÝROBCA-VYSOKÁ KVALITA-UVÁDZACIE CENY

0940 738 091

MK STAV s.r.o.

SN 18-32 STRANA - 02

0940 844 047

Nakúp nad

100 a zober si

FARBY LAKY STAVEBNINY, Letná 53, SNV 0940 738 091 0940 844 047 jmkstav.sr.o@gmail.com

87-0098

spissko.sk

PIESTANSKO SPISSKO

redakčné slovo


psycholĂłg radĂ­

SpoloÄ?nĂ˝ ĂşÄ?et

nera musĂ­m zvyĹĄnĂŠ peniaze doslova ĹĄkemraĹĽ. Teraz navrhol, Ĺže mĂ´Ĺžeme maĹĽ spoloÄ?nĂ˝ ĂşÄ?et, ale hospodĂĄriĹĽ s nĂ­m bude on. BojĂ­m sa, Ĺže budem od neho celkom zĂĄvislĂĄ. Ja zbytoÄ?ne nemĂ­Ĺˆam a prĂ­de mi to poniĹžujĂşce. ÄŒo by bolo najsprĂĄvnejĹĄie?“ ÄŒo sa tĂ˝ka spoloÄ?nĂŠho hospodĂĄrenia s peniazmi v rĂĄmci vzĹĽahu, asi vĂĄm nedĂĄm univerzĂĄlny kĞúÄ?, ako by to malo fungovaĹĽ. Malo by Ă­sĹĽ predovĹĄetkĂ˝m o vaĹĄu spoloÄ?nĂş dohodu tak, aby vĂĄm to obom vyhovovalo. UrÄ?ite sa s partnerom otvorene porozprĂĄvajte, tak, ako o Ä?omkoÄžvek inom. SpoloÄ?nĂŠ hospodĂĄrenie je podÄža mĹˆa dĂ´leĹžitĂĄ sĂşÄ?asĹĽ fungovania vo vzĹĽahu. KÄžudne debatu zaÄ?nite. Ste to prĂĄve vy,

„S mojim partnerom sme doposiaÄž hospodĂĄrili kaĹždĂ˝ so svojim prĂ­jmom samostatne. PovinnĂŠ ĂşÄ?ty sme platili na polovicu. Teraz som na materskej a dohodli sme sa, Ĺže vĹĄetky potrebnĂŠ veci na dieĹĽa Mgr. RenĂĄta platĂ­m ja. No stĂĄva sa, Ĺže nie BotkovĂĄ vĹždy mi to vyjde a od part-

ktorej prĂ­chod dieĹĽatka pozmenil ďŹ nanÄ?nĂş otĂĄzku, preto by bolo dobrĂŠ, keby ste partnerovi predostreli nejakĂ˝ konkrĂŠtny nĂĄvrh, ktorĂ˝ mĂ´Ĺžete spoloÄ?ne rozobraĹĽ. DĂ´leĹžitĂŠ je, aby rozumel, Ä?o vĂĄm aktuĂĄlna situĂĄcia spĂ´sobuje a ako ju vy sama vnĂ­mate. MoĹžnostĂ­ je viacero, naprĂ­klad aj spoloÄ?nĂ˝ ĂşÄ?et s dvoma rovnocennĂ˝mi kartami. TieĹž by vĂĄm mohol pomĂ´cĹĽ ďŹ nanÄ?nĂ˝ poradca, ak by ste zistili, Ĺže vĂĄm hospodĂĄrenie nevychĂĄdza, alebo sa tieĹž porozprĂĄvaĹĽ s priateÄžmi, ktorĂ­ by vĂĄs mohli inĹĄpirovaĹĽ k moĹžnostiam, ktorĂŠ sami odskúťali a osvedÄ?ili sa im. Mgr. RenĂĄta BotkovĂĄ psycholĂłg

Vtip: JoĹžko podĂĄva ockovi papier a povie: „Ocko nespravĂ­ĹĄ mi lietadielko?“ Ocko mu ho spravĂ­ a JoĹžko ho vyhodĂ­ von oknom. Zrazu sa ho otec pĂ˝ta: „Ozaj, JoĹžko a kde mĂĄĹĄ vysvedÄ?enie?“ A JoĹžko odpovie: „PrĂĄve vyletelo von oknom.“ Robert Byrne: „SĂş dva druhy ÄžudĂ­. TĂ­, ktorĂ­ dokonÄ?ia to, Ä?o zaÄ?ali a tĂ­ ostatnĂ­.“

TU

obÄ?ianska

riadkovĂĄ inzercia v

mohla byĹĽ VaĹĄa reklama

F R É ZO VA N I E a 9 / 2 n . 2 9$ 1 , (

3

auto-moto/predaj 1

°Kúpim Suzuki Samurai, Vitara , na stave nezåleŞí, 0949532310

auto-moto/inĂŠ byty/predaj

.20ÂĽ129 99-0193 00-0000

> revĂ­zie komĂ­nov ku kolaudĂĄciĂĄm RD !IUĂ ]RYDQLHDYOR{NRYDQLH komĂ­nov

Info: 0905 719 139

°PredĂĄm 1izb.byt na TarÄ?i v SNV voÄžnĂ˝ ihneÄ? 0903819140

byty/prenĂĄjom domy/predaj pozemky/predaj reality/inĂŠ

BEZPEÄŒNOSTNÉ DVERE

!VWURMRYà ĆLVWHQLH zadechtovaných komínov

NAĹ E DVERE CHRĂ NIA-ZATEPLIA-ODHLUÄŒNIA VĂ Ĺ  DOMOV

!ĆLVWHQLHDNRQWUROD komínov

ÄŒEREŠŇA vzor

DUB vzorJELĹ A vzor

BBUK v vzor

OCEĽOVÉ DVERE SO Zà RUBŇOU AKCIA na vťetky

250 â‚Ź

REKOLDGND='$50$

V PONUKE UŽ AJ INTERIÉROVÉ DVERE!!!

.RQWDNWXMWHQšVYSUDFRYQĂ•FKGÄŒRFK RGKRGGRKRG

www.kominar-poprad.sk www.kominyfrezovanie.sk 99-0012-1

(ULPRQWVUR/XĆLYQš 0LFKDO+XGšĆ

DUB hladkĂ˝

- iba u nĂĄs

ÄŒEREŠŇA hladkĂĄ

BIELE vzor

JELĹ A hladkĂĄ

dvere

www.ocelovedvere.sk

ZAMERANIE ZDARMA!

8 9

° SPLĂ TKY 10e MESAÄŒNE NA SMARTFON SAMSUNG S9, SMARTFON HUAWEI P20, TELEVĂ?ZORY,POÄŒĂ?TAÄŒE, SPLĂ TKY OD 10e 0903752333

KOVANIE ZDARMA !!!

OtvorenĂŠ: Po - Pia: 9:00 - 17:00 ocelovedvere@ocelovedvere.sk

PREDAJŇA: Priekopa 1804, 060 01 KeŞmarok, Tel.: 0905 468 802

FĂšKANĂ IZOLĂ CIA

stavba domĂĄcnosĹĽ

VĹ ETKY DVERE SKLADOM

OdbornĂĄ montĂĄĹž s licenciou technickej sluĹžby od polĂ­cie SR

4 5 6 7

°PredĂĄm chatu v LevoÄ?i, lokalita Fedorkin jarok, aj na celoroÄ?nĂŠ bĂ˝vanie, inf.t.Ä?. 0907209435, 0908885952

14 bodovĂŠ zamykanie, 2 zĂĄmky + 2 sady kĞúÄ?ov, protipoĹžiarne, zateplenĂŠ, vlastnĂ˝ zvonÄ?ek, podsvietenie kÄžuÄ?ky, hrĂşbka krĂ­dla 7 cm, odhluÄ?nenĂŠ, prah vo farbe zĂĄrubne

zĂĄhrada a zverinec 10 34-0157

> fasĂĄdne komĂ­ny

2 3

°Kúpim jelenie paroŞie za 16-20/kg, 0944132200

hobby a ĹĄport deĹĽom rĂ´zne/predaj

KANADSKĂ IZOLĂ CIA

11 12 13

° Predåm våĞandu cena dohodou. 0948448180

rĂ´zne/inĂŠ hÄžadĂĄm prĂĄcu zoznamka

KALKULĂ CIE O A PORADENSTV ZDARMA

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt?

info@axaproperty.sk www.axaproperty.sk www.kanadska-pena.sk

SN 18-32 STRANA - 03

79-0138

 STRECHY VÄZN�KOVÉ KROVY DUTÉ STROPY DREVODOMY

0911 313 632

14 15 16

PoĹĄlite SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RPmedzeraSNmedzeraÄŒĂ­sloRubriky medzeraTextInzerĂĄtu PrĂ­klad: RP SN 12 PredĂĄm koÄ?Ă­k, 0987 654 321. Spätnou sms vĂĄm potvrdĂ­me prijatie inzerĂĄtu a jeho cenu, ktorĂş vĂĄm vyĂşÄ?tuje vĂĄĹĄ mobilnĂ˝ operĂĄtor. Cena je 0,60 eur s DPH za kaĹždĂ˝ch zaÄ?atĂ˝ch 30 znakov textu vĂĄĹĄho inzerĂĄtu vrĂĄtane medzier. NiÄ? inĂŠ neĂşÄ?tujeme. Tip 1: Ak chcete inzerĂĄt na viac týŞdĹˆov, poĹĄlite rovnakĂş sms toÄžkokrĂĄt, v koÄžkĂ˝ch týŞdĹˆoch chcete inzerovaĹĽ. Tip 2: Ak chcete inzerĂĄt uverejniĹĽ v ÄžubovoÄžnĂ˝ch inĂ˝ch naĹĄich novinĂĄch, SN zameĹˆte za skratku novĂ­n, ktorĂş nĂĄjdete na zadnej strane vÄžavo dolu. Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt? SluĹžbu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpeÄ?uje ELET,na s.r.o. NĂĄvod nĂĄjdete strane 4 dolu.


Nájdete nás na týchto miestach: PREŠOV: Sídlo firmy, Konštantinova 7, 051/77 311 96 Podchod žel.stanice, Košická ulica, 051/77 240 82 ZOC Max, Vihorlatská 2A, 0915 933 315 Svätoplukova 2, 051/77 220 94 SABINOV: Nám. Slobody 27, 051/45 253 48 RASLAVICE: Hlavná ul. 325, 054/479 21 08 HANUŠOVCE n/TOPĽOU: Slovenská ulica 631, 057/445 02 85 VRANOV n/TOPĽOU: Nám. Slobody 1246, 057/442 60 65 HUMENNÉ: OD Laborec, 057/775 04 39 MICHALOVCE: OD DODO, 056/642 41 06 TREBIŠOV: M.R. Štefánika 22, 056/668 42 00 MOLDAVA n/BODVOU: Hlavná 15, 055/460 20 69 GELNICA: OC FRESH, Športová 46, 053/459 72 29 SNINA: OC PSO, Strojárska 4030, 057/28 610 10

V NORME sú aj ceny v NORME Otvorili sme pre Vás novú prevádzku v meste Snina, OC PSO NORMA - POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ

www.normappd.sk

-30% na prírodný keramický riad - rôzne veľkosti

stará cena 8,90 €

Etažérka dvojposchodová

Kancelársky kôš tyrkysovej farby

Džbán na studené nápoje 1,3L

2,29 €

3,69 € Wc kefa

6,99€

len 3,99 €

29,90€ hrniec na zaváranie 32cm/15L s vložkou

Elektrický hrniec na zaváranie s časovačom a výpustným ventilom

89,00€ Pohár na zubné kefky

2,89 € 1,49 €

iba 7,49 € Sušiak na prádlo do kúpeľne alebo na balkón Pasírovač na ovocie a zeleninu

rôzne druhy

od 5,89 €

Bomba cena

8,90 €

Rýchlovarná kanvica, výkon: 2200W, objem : 1,7L

forma na nanuk rôzne druhy

od 1,69 €

6-dielna nerezová sada hrncov 18cm, 20cm a 22cm

vhodné na indukciu

39,90€

Metla s násadou rôzne druhy

cena od 2,79€

KOŠÍKY

VEĽKÝ VÝBER z rôznych druhov a farieb.

Dávkovač mydla

ilustračné foto výrobkov

SN 18-32 STRANA - 04


škola

Učiteľ či manažér?

Pritom na personál peniaze nie sú, činnosti sa kumulujú. Často ich vykonávajú učitelia, ktorým sa tým obmedzuje priestor na Za roky politickej devastácie výchovno-vzdelávaciu činnosť. Ako príklad uvediem návrh, školstva sme si zvykli na to, ktorý sa príležitostne zjavuje v agende médií a politikov: Má že namiesto dobrých a zá- byť riaditeľ školy učiteľ či manažér? Pritom, škola je špecifická sadných zmien kompetentní inštitúcia, práve človek z radov učiteľov jej komplexne rozumie. ponúkajú iba zlé, kozmetické Nie iba jej ekonomike. V nápade dostať manažéra na riaditeľa neoverené riešenia. Väčši- skú pozíciu cítim úmysel zvaliť riešenie krízy v školstve školám. nou nimi zaťažia školy, ktoré Ale ani ten najlepší manažér nedokáže z úbohého rozpočtu už teraz majú agendu väčšiu spraviť ekonomický zázrak a už vôbec nie napraviť stav školako úspešná firma. stva, ktorý učitelia nespôsobili. Navyše, nebude rozumieť pod-

state školy, čo je nový problém. Riešenie je pritom jednoduché. Hoci finančne náročnejšie. Ale peniaze sú, len keby sa... Ako riaditeľovi by mi úplne stačilo, aby som si zaplatil kvalitného zástupcu, ekonóma, personalistu či projektového koordinátora. Za tie súčasné platy si škola nemôže vyberať odborníkov, nedokáže im ponúknuť dôstojný plat, ktorý by ich motivoval zachrániť školu. A nepomohol by ani manažér z Microsoftu. Riešiť krízu necitlivým zásahom zvonka ešte nič dobré školstvu neprinieslo. A už vôbec nie znásobenie rozpočtu školy. Ale dobre sa tak vykazuje, že sa koná... Ján Papuga, riadteľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava

Vtip: „Denne chodíš domov opitý, vyčíta Anka svojmu mužovi. A čo ja a deti?!“ „Maj rozum, žena, predsa nebudeme slopať všetci.“ Benjamin Franklin: „Ten, kto vie vymýšľať dobré výhovorky, zriedka vie robiť dobre aj niečo iné.“

postreh www.kia.sk

  

Petra Tótha

Únos zdravého rozumu

NOVÁ KIA

€

00-000

79-0142

ROČNÁ ZÁRUKA

SN 18-32 STRANA - 05

5

Slovensko žije novou kauzou. Únos Vietnamca. Pre spoločnosť je síce prospešné, ak občania pristupujú k vláde so zdravou skepsou, no v tomto prípade je namieste, aby sme pochybovali najmä o hodnovernosti médií. A držali emócie na uzde, ako to prozreteľne odporúča generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Na základe mediálnych správ je veľmi ťažké určiť, čo sú dôkazy zhromaždené nemeckými kriminalistami a čo sú informácie pochádzajúce z tvorivých dielní po senzáciách bažiacich novinárov. Istá je len jedna vec: Vietnamec bol unesený, skutok sa nestal na území Slovenska, ale došlo k nemu v Berlíne, rovno pod nosom Krajinského kriminálneho úradu a miestnej kontrarozviedky – Spolkového úradu na ochranu ústavy. Je možné, že Vietnamci uneseného človeka s falošnými diplomatickými dokladmi neskôr prepašovali na palubu slovenského špeciálu, ktorý im zapožičala naša vláda, ale o tom zatiaľ neexistujú žiadne dôkazy. Ani to nebráni novinárom, aby na základe vyjadrení anonymných, a preto málo dôveryhodných zdrojov obviňovali vtedajšieho ministra vnútra, že sa na únose priamo podieľal. Situácia pripomína festival absurdít. Jeho vrcholným číslom je prirovnávanie únosu Vietnamca k zavlečeniu Michala Kováča mladšieho. Médiá nám však nevysvetlili, aký osoh by mal slovenský vládny kabinet z účasti na únose. Mečiarova vláda mohla aspoň dúfať, že zo zavlečenia prezidentovho syna vyťaží propagandisticky, aj keď napokon bola realita presne opačná. Kabinet Roberta Fica jednoducho nemal na niečo také motív, a to je v celej kauze podstatná okolnosť. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár varuje pred tým, aby bol páchateľ označený skôr, ako je zistený skutok. On aj jeho prvý námestník Peter Šufliarsky si oprávnene kladú otázku, prečo sa v tajomných svedkoch ozvalo svedomie až rok po tom, čo údajne videli dobitého Vietnamca nastupovať do lietadla. Tiež je na pováženie, prečo títo ľudia nekontaktovali prokuratúru, ale médiá. Iba procesne zdokumentovaná svedecká výpoveď má totiž náležitú hodnotu. Pravda, človek v postavení svedka nesmie klamať, inak sa vystavuje hrozbe trestného stíhania. Lenže z takej výpovede sa ťažko vyrába senzácia. A zrejme v týchto nevyjasnených okolnostiach je ukrytá odpoveď na otázku, komu to vlastne prospelo. Aj opozícia prispela dúškou k tomuto karnevalu. V priamom prenose žiadala uvalenie väzby na exministra vnútra a šéfa ministerského protokolu. Je to nielen v rozpore so zásadami právneho štátu, ale aj únos zdravého rozumu do močarísk hlbokého úpadku. pt


7

2 5 4 7

8 3

9 1 2

4

9 1 5

etiketa

4 8 2

Nevedomosť neospravedlňuje hulvátstvo Osobná zóna je vzdialenosť okolo človeka, do ktorej zásah cudzou osobou, teda inou než rodinný príslušník, priateľ či partner, je danému človeku nepríjemný.

8 4 1 3 2 9

Teraz si predstavte, že sedíte v čakárni u lekára a neposedná korpulentnejšia dáma sa postaví zadnou časťou rovno pred váš nos – tak na dvadsať centimetrov. Proste, je to hulvát. Každý človek má okolo seba priestor, ktorý sa dá rozčleniť do niekoľkých zón. Osobné zóny pre Slovensko sú nasledovné: 0 – 15 cm: uzavretá intímna zóna 15 – 46 cm: zóna intímneho priestoru 46 – 120 cm: zóna osobného priestoru 120 – 360 cm: zóna spoločenského priestoru

360 a viac cm: zóna verejného priestoru Intímna zóna je priestor najintímnejší, pretože je to logicky priestor najtesnejšie obklopujúci našu telesnú schránku. Ide asi o pol metra vôkol nás. Spredu, zboku, zozadu, prosto OKOLO nás. Je nevhodné, priam nežiaduce vkročiť do tohto priestoru a zotrvávať v ňom, ak s danou osobu neudržiavate častý kontakt a dôverný vzťah hocakého charakteru. Pri narušení intímnej zóny človeka spôsobujeme druhej osobe masívny diskomfort, pričom jeho reakciou môže byť cúvanie, nepríjemné pohľady, vytláčanie alebo až fyzický útok na narušiteľa intímnej zóny. A to predsa nechceme! red

zdravie

MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA Najčastejšie zlozvyky v stravovaní I.

Firma TATRA TEXTIL Hozelec

prijme do trvalého pracovného pomeru

Bližšie informácie : 0911 321 343

79-0144

OPERÁTORA ŠTEPOVACIEHO STROJA Ôu—w… wxmpz¬wm

47-070

Študentská izba TEENAGER

Detská izba PLAY

MOŽNOSŤ VÝBERU ĎAĽŠÍCH ELEMENTOV ZĽAVA - 20 % PRI OBJEDNÁVKE Ponúkame veľkú variabilitu prvkov študentského a detského nábytku

M.V.Nábtok, Fabíniho 23 /oproti autobusovej stanici/ Sp.Nová Ves www.mvnabytok.sk, 0901704637

SN 18-32 STRANA - 06

79-0009

(Píše pre vás diabetologička, odborníčka na poruchy metabolizmu a výživy.) V odborných prieskumoch až polovica Slovákov priznáva nezdravé stravovanie. Iba necelých 8 percent z nás si myslí, že sa stravuje vždy zdravo a približne 42 percent sa domnieva, že sa stravuje väčšinou zdravo. Zdravé stravovanie predstavuje niekoľko konkrétnych jednoduchých odporučení: každý deň konzumovať ovocie a zeleninu, každý deň konzumovať mliečne výrobky, pravidelne niekoľkokrát do týždňa ryby a strukoviny, vyhýbať sa soleniu a údeným výrobkom, vyhýbať sa soleniu, vyhýbať sa konzumácii údenín, denne vypiť 1,5-2,5 litra nesladených tekutín. To sú zásady platné všade na svete. A ako to vyzerá u nás? Ovocie pravidelne každý deň konzumuje iba 38 percent ľudí , zeleninu dokonca iba 17 percent, a polovica nedostatočne, strukoviny vôbec alebo nedostatočne až jedna tretina, ryby vôbec alebo málo až polovica, solenie viac ako je zdravé denne praktizujú až tri štvrtiny, údeniny konzumuje denne až 20 percent ľudí. Výsledkom je, že priemerná dĺžka života u nás je kratšia ako priemer vo všetkých krajinách Európskej únie. V indikátore nazvanom „zdravá dĺžka života“, naši muži majú tretiu najhoršiu pozíciu od konca a ženy sú dokonca na tom najhoršie. Hippokrates, lekár antického Grécka, už 5. storočí p. n. l., vyhlásil: „Tvoja strava nech je tvojím liekom.“ Určite nepredpokladal, že jeho vyhlásenie bude do bodky platiť aj na začiatku 21.storočia. Skladba prijímanej potravy priamo ovplyvňuje vznik mnohých ochorení srdcovo-cievneho systému, nádorových ochorení, ochorení imunitného systému obezity a metabolických chorôb. V súčasnosti na Zemi trpí špatnou výživou asi 60-75 percent obyvateľstva v dôsledku ekonomického nedostatku. U nás je to väčšinou z malej ochoty zmeniť stravovacie zvyklosti, ktoré nás žiaľ radia na chvost Európy. A pritom je to jednoduché. Rady týkajúce sa stravovania začať dodržiavať. Platí, že nikdy nie je neskoro. Je to to, čo každý môže urobiť sám pre seba a svoje zdravie. A začať treba hneď. MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA vaše otázky k téme – zdravie@regionpress.sk

Inzerujte v najčítanejších regionálnych novinách Kontaktujte svojho obchodného zástupcu:

0905 719 139


dobrĂŠ rady

NĂĄkup tovaru alebo sluĹžieb plaĹĽte kartou

niazom. Aj keÄ? cestovnĂŠ kancelĂĄrie sĂş zvyÄ?ajne poistenĂŠ pre prĂ­pad Ăşpadku, nie vĹždy musia peniaze z poistky staÄ?iĹĽ na vyplatenie Opakuje sa to takmer kaĹž- celej sumy. Existuje vĹĄak jednoduchĂ˝ spĂ´sob, ako sa moĹžno dĂŠ leto. Po krachu cestovky ochrĂĄniĹĽ pred prĂ­padnou ďŹ nanÄ?nou stratou. StaÄ?Ă­ dovolenku SlovĂĄci na dovolenku buÄ? zaplatiĹĽ platobnou kartou. ani neodcestujĂş, alebo majĂş V rĂĄmci pravidiel kartovĂ˝ch spoloÄ?nostĂ­ platĂ­ tzv. ochrana v problĂŠm sa vrĂĄtiĹĽ. Po vyrie- prĂ­pade nedodania zaplatenĂŠho tovaru alebo neposkytnutia ĹĄenĂ­ prvotnĂ˝ch neprĂ­jemnosti sluĹžby. TĂĄ je ĂşÄ?innou pomocou najmä v prĂ­padoch nĂĄkupov na treba vyrieĹĄiĹĽ eĹĄte jednu – diaÄžku (naprĂ­klad cez internet, ale aj vtedy, keÄ? kupujete doako sa dostaĹĽ k svojim pe- volenku Ä?i Ä?okoÄžvek inĂŠ, Ä?o vĂĄm obchodnĂ­k mĂĄ dodaĹĽ v budĂşc-

nosti). Ak si obchodnĂ­k svoju povinnosĹĽ nesplnĂ­, mĂ´Ĺže klient svoju banku poĹžiadaĹĽ o sprostredkovanie vrĂĄtenia platby. PrvĂ˝m krokom Ä?o treba urobiĹĽ, je pokĂşsiĹĽ sa o reklamĂĄciu priamo u obchodnĂ­ka, teda v cestovnej kancelĂĄrii, v ktorej ste dovolenku zaplatili kartou. Ak neuspejete, obrĂĄĹĽte sa na svoju banku a poĹžiadajte o sprostredkovanie vrĂĄtenia platby z dĂ´vodu nedodania sluĹžby zo strany obchodnĂ­ka. K Ĺžiadosti priloĹžte vaĹĄu dovtedajĹĄiu komunikĂĄciu s obchodnĂ­kom, ako aj doklady o kĂşpe zĂĄjazdu. IdeĂĄlne je, ak doklady obsahujĂş Ä?o najpresnejĹĄiu ĹĄpeciďŹ kĂĄciu toho, Ä?o ste zaplatili a mali dostaĹĽ. red

Vtip: Stretli sa po rokoch dve kamarĂĄtky, ktorĂŠ sa nevideli uĹž od strednej ĹĄkoly: „Ako sa mĂĄĹĄ?“ „Som vydatĂĄ za nĂĄmornĂ­ka, 11 mesiacov sa plavĂ­ a na jeden mesiac chodĂ­ domov.“ „Tak to ĹĽa teda Äžutujem.“ „Nie je to aĹž takĂŠ hroznĂŠ, dva týŞdne z toho chodĂ­ na nĂĄvĹĄtevu k rodiÄ?om.“ Ralph Waldo Emerson: „Strach porĂĄĹža viac ÄžudĂ­, ako akĂĄkoÄžvek inĂĄ vec na svete.“

7

pozor (na) liek

Ondrej SukeÄž

Spoj svoje ciele s fascinujĂşcimi perspektĂ­vami

Pozor (na) liek...

Your career connection.

LEONI je s viac ako 87.000 zamestnancami v 31 krajinĂĄch svetovĂ˝m lĂ­drom vo vĂ˝robe drĂ´tov, optickĂ˝ch kĂĄblov, kĂĄblov a kĂĄblovĂ˝ch systĂŠmov a v minulom roku oslĂĄvilo 100. vĂ˝roÄ?ie svojho vzniku. Na Slovensku pĂ´sobĂ­ LEONI od r. 1992, aktuĂĄlne zamestnĂĄva viac ako 2 500 ÄžudĂ­ v 3 zĂĄvodoch, a to v TrenÄ?Ă­ne, TrenÄ?ianskej Teplej a v Starej Turej. Od 1.4.2018 budujeme ĹĄtvrtĂ˝ odĹĄtepnĂ˝ zĂĄvod LEONI na Slovensku v Jaklovciach a hÄžadĂĄme novĂ˝ch spolupracovnĂ­kov, ktorĂ­ sa budĂş spolu s nami podieÄžaĹĽ na dlhodobej stabilizĂĄcii vĂ˝roby kĂĄblovĂ˝ch zväzkov na Slovensku. MomentĂĄlne v naĹĄej novej prevĂĄdzke LEONI Slovakia v Jaklovciach zamestnĂĄvame 150 ÄžudĂ­ a ponĂşkame tieto pracovnĂŠ pozĂ­cie:

ZmenovĂ˝ majster

odmena++mesaÄ?nĂĄ mesaÄ?nĂĄ odmena) (zĂĄkladnĂĄ zloĹžka mzdy: 672 â‚Ź/mesaÄ?ne brutto + prĂ­tomnostnĂĄ prĂ­tomnostĂĄ odmena

Elektromechanik – min. vyhlåťka 21 podmienkou

(zĂĄkladnĂĄ zloĹžka mzdy: 3,90 â‚Ź/hod brutto + funkÄ?nĂ˝ prĂ­platok + prĂ­tomnostnĂĄ prĂ­tomnostĂĄ odmena odmena++mesaÄ?nĂĄ mesaÄ?nĂĄ odmena)

MontĂĄĹžnik

(zĂĄkladnĂĄ zloĹžka mzdy: 3,55 â‚Ź/hod brutto + prĂ­tomnostnĂĄ odmena + mesaÄ?nĂĄ odmena)

PonĂşkame

ďż˝ ďż˝ ďż˝

ďż˝ ďż˝ ďż˝ ďż˝

stabilnĂĄ prĂĄca na trvalĂ˝ pracovnĂ˝ pomer pracovnĂ˝ Ä?as 7,5 hod. denne + prestĂĄvka (6:00 – 14:00, 14:00 – 22:00) firemnĂĄ autobusovĂĄ doprava zo smerov: Ĺ vedlĂĄr - MnĂ­ĹĄek nad Hnilcom – Helcmanovce – Prakovce – Gelnica – Jaklovce a Margecany - VeÄžkĂ˝ Folkmar - Ĺ˝akarovce - Jaklovce vianoÄ?nĂĄ odmena odmeny pri ĹživotnĂ˝ch jubileĂĄch vernostnĂŠ odmeny stravnĂŠ lĂ­stky za zaujĂ­mavĂş cenu len 1 â‚Ź

87-0146

LEONI Slovakia spol. s r. o., odťtepný zåvod Jaklovce Jaklovce 674 ¡ 055 61 Jaklovce ¡ Kontaktnå osoba: Jana Rusinovå Telefon: 0903 490 381 ¡ E-Mail: jana.rusinova@leoni.com

PRĂ CA NA SLOVENSKU:

OPERà TOR V�ROBY 3,"&ȴà 3730()"+Ȏ( miesto výkonu pråce:

VYCHODNE A Zà PADNÉ SLOVENSKO Svit OKR.POPRAD İ?AFRGAC�MIP ,MTh�+CQRM� L?B�4ĖFMK� S@WRMT?LGC�X?@CXNCĹCLh�?�FP?BCLh � RĞƢBCLLC�XĖJMFW �KMƢLMQƄ�RSPLSQMT

3F>@Ă FKCLĂ K>Ă QBI Ă  SR +421 948 259 552 CZ +420 776 868 133 email info@tonix.cz , web www.tonix.cz

SN 18-32 STRANA - 07

61_0232

mzda na pracovnu zmluvu MB� � ��CSP�T�ĹGQRMK� JWA>à K>àȇFSKLPʉà MB��CSP� �CSP�T�ĹGQRMK

HovorĂ­ sa, Ĺže z rĂşk lekĂĄrnika je vĹĄetko liekom. HistĂłria toto konĹĄtatovanie potvrdzuje, nie iba pri zĂĄsadnĂ˝ch objavoch lieÄ?by rĂ´znych chorĂ´b, ale aj v oveÄža prozaickejĹĄĂ­ch prĂ­padoch. MladĂ˝ lekĂĄrnik s menom, bez ktorĂŠho si peÄ?enie dnes ani nevieme predstaviĹĽ, v roku 1893 vynaĹĄiel prĂĄĹĄok do peÄ?iva. InĂ˝ lekĂĄrnik, ktorĂŠho meno preslĂĄvila Ä?okolĂĄda, je autorom prvĂŠho umelĂŠho dojÄ?enskĂŠho mlieka. MenĂĄ Pemberton, Bradham a BlaĹžek sĂş navĹždy spojenĂŠ s najznĂĄmejĹĄĂ­mi colovĂ˝mi nĂĄpojmi u nĂĄs. Je horĂşce leto a popri vode a pive sa zrejme v tĂ˝chto týŞdĹˆoch vypije väÄ?ĹĄina ich celoroÄ?nej spotreby – zvlĂĄĹĄĹĽ nĂĄpoja tajnej receptĂşry docenta BlaĹžeka,... KolovĂŠ nĂĄpoje sĂş sĂ˝tenĂŠ oxidom uhliÄ?itĂ˝m a obsahujĂş kyselinu fosforeÄ?nĂş, alebo kyselinu citrĂłnovĂş. Tieto faktory sĂş predpokladom znĂ­Ĺženia pH ĹžalĂşdka – teda zvýťenia jeho kyslosti. V ĹžalĂşdku sa za normĂĄlnych okolnostĂ­ tvorĂ­ kyselina chlorovodĂ­kovĂĄ, dĂ´leĹžitĂĄ pre Ä?innosĹĽ trĂĄviacich enzĂ˝mov rozkladajĂşcich potravu na zĂĄkladnĂŠ zloĹžky, ktorĂŠ sa nĂĄsledne vstrebĂĄvajĂş do krvnĂŠho obehu a zapĂĄjajĂş sa do Ä?innosti jednotlivĂ˝ch orgĂĄnovĂ˝ch systĂŠmov. ProblĂŠm nastĂĄva, keÄ? je kyseliny primĂĄlo – dochĂĄdza k nedostatoÄ?nĂŠmu trĂĄveniu, alebo naopak priveÄža – dochĂĄdza k prejavom tzv. pĂĄlenia zĂĄhy, reuxu a nezriedka k poĹĄkodeniu ĹžalĂşdka a paĹžerĂĄka. Lieky na znĂ­Ĺženie kyslosti ĹžalĂşdoÄ?nĂŠho obsahu – nazĂ˝vanĂŠ aj antacidĂĄ – patria medzi najÄ?astejĹĄie a niektorĂŠ z nich sĂş dokonca dostupnĂŠ aj bez lekĂĄrskeho predpisu. Je vĹĄak potrebnĂŠ si uvedomiĹĽ, Ĺže pravidelnĂŠ uŞívanie antacĂ­d mĂ´Ĺže natoÄžko znĂ­ĹžiĹĽ kyslosĹĽ ĹžalĂşdoÄ?nĂŠho obsahu, Ĺže ovplyvnĂ­ vstrebĂĄvanie inĂ˝ch liekov. NaprĂ­klad lieky na lieÄ?bu kvasinkovĂ˝ch infekciĂ­ mĂ´Ĺžu byĹĽ v kombinĂĄcii s antacidami aĹž neĂşÄ?innĂŠ. Vtedy prichĂĄdzajĂş na scĂŠnu prĂĄve kolovĂŠ nĂĄpoje, ktorĂ˝mi je vhodnĂŠ tieto lieky zapĂ­jaĹĽ a na potrebnĂş dobu tak zvýťiĹĽ kyslosĹĽ ĹžalĂşdoÄ?nĂŠho obsahu. Ak teda dlhodobo uŞívate lieky na znĂ­Ĺženie tvorby ĹžalĂşdoÄ?nej kyseliny, nezabudnite sa svojho lekĂĄrnika opĂ˝taĹĽ, Ä?i to nespĂ´sobuje problĂŠm inĂ˝m vaĹĄim liekom a Ä?i je kola rieĹĄenĂ­m. MĂ´Ĺžete tieĹž skĂşsiĹĽ aplikĂĄciu www.interakcieliekov.sk, v ktorej sa dozviete, Ä?i akĂĄkoÄžvek kombinĂĄcia vaĹĄich liekov je dostatoÄ?ne bezpeÄ?nĂĄ a ĂşÄ?innĂĄ. Ondrej SukeÄž Prezident Slovenskej lekĂĄrnickej komory


Ä?Ă­slo 32 / 10. august 2018

zadarmo do poťtových schrånok v råmci celej SR

prijme do pracovnĂŠho pomeru:

OPERà TOR V�ROBY �������������������� PRACOVN�K V SKLADE ��������������������

! NOVINKA ! KritÊriå AIW zåstupca je aj v Preťovskom pre spolupråcu s AIW: a Koťickom kraji. ¡ opatrovateĞský kurz a prax Ståle ste vítaní v Bratislave! ¡ dobrå znalosż nemeckÊho jazyka Dohodnite si individuålne stretnutie a pracujte v Rakúsku uŞ o pår dní. ¡ vek 25 aŞ 60 rokov

������������������������������ ELEKTRIKà R ��������������������� �������������������� ��������������������� �������������� ����������

Pre viac informĂĄcii alebo stretnutie volajte 0800 24 24 44 (bezplatnĂĄ infolinka)

TEL.: ������������

pre dlhodobĂş prĂĄcu do Nemecka aj cez zimu

SkladovĂ˝ pracovnĂ­k

��������������������������������� ������������������������������ ���������������

- od 737 â‚Ź (brutto) + 110 â‚Ź (variabilnĂĄ zloĹžka) + Ä?alĹĄie prĂŠmie

0904 516 707

Potrebujete ubytovanie? – zabezpeÄ?Ă­me!

�������������������

Miesto výkonu pråce: Devínska Novå Ves – BA

e-mail: praca@schnellecke.com tel.: 0800 144 140

������������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������

BARTEX JOB PrĂĄca na SR

Firma REMIREL s.r.o.

OPERĂ TOR VĂ?ROBY, (v automobilom priemysle Senica) hradenĂŠ

ubyovanie a inĂŠ beneďŹ ty,

ďż˝ MONTĂ Ĺ˝NY PRACOVNĂ?K ďż˝ ELEKTRIKĂ R ďż˝ZVĂ RAÄŒ ďż˝ PLASTOVĂ VĂ?ROBA

plat: do 4â‚Ź/na hod. v Ä?istom TERMĂ?N NĂ STUPU: IHNEÄŽ

PONUKA PRĂ CE v okr ZlĂ­n

�ODBORNO�TECHNICKà KONTROLA + BALENIE�

PrĂĄca v ÄŒeskej republike +421 918 607 897 +421 421 917 91 650 018

PONUKA PRà CE ����

������

SADROKARTĂ“NISTA

�������������������������

�����������������������

mzda:

85_0569

Kontakt: 0948 159 559, 0948 075 894, bartexjob@gmail.com alebo navĹĄtĂ­vte naĹĄu strĂĄnku www.jobbers.sk

mzda:

��������������������������������������

+421 0918 395 458 +421 905 225 855 ������������������ �������t

SN 18-32 STRANA - 08

r y t o n a g e n c y������

85_571

32-0064

www.aiw.sk

- od 783 â‚Ź (brutto) + 160 â‚Ź (variabilnĂĄ zloĹžka) + Ä?alĹĄie prĂŠmie

85-0487

HonorĂĄr brutto 70 â‚Ź, 80 â‚Ź,90 â‚Ź za 24 hod.

Dopravu hradĂ­ klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

���������������� ����������

PracovnĂ­k montĂĄĹže

32-0123

tSPLPWQPNĂˆIBNFPQBUSPWBUFÇĽPNW3BLĂžTLV tTNFQBSUOFSPNSBLĂžTLFIPĆŽFSWFOĂ?IPLSÓäB tEÇŞPWĂ?UVSOVTZ SBLĂžTLBäJWOPTǸ tQPOVLZBKQSFNVäPWPQBUSPWBUFÇĽPW

85_0568

www.konstrukter.sk ������������������������ info@konstrukter.sk

61_0310

AIW - PrĂĄca pre opatrovateÄžky v RakĂşsku

Spišsko 32/2018  
Spišsko 32/2018  
Advertisement