Page 1

regionálne noviny

Prečítajte si lepšie noviny.2

... nájdeš, čo hľadáš

SPIŠSKONOVOVESKO-LEVOČSKO-GELNICKO

2

č. 10 / 9. marec 2018 / 22. ročník

2

týždenne do 30 000 domácností a firiem

Kúpim nehnuteľnosť v HOTOVOSTI, aj zadlženú.

1

79-0013

Kontakt: 0950 704 511

KONTAKT: 0905 358 480 0908 825 900 www.Hydinafurajtar.sk

5 3

79-0013

Predaj vysoko znáškových mládok v 5-tich farbách brojlerových kurčiat KALIMERO a brojlerových Moriek

3

NÁVRH A MONTÁŽ INTELIGENTNÝCH ZÁVLAHOVÝCH SYSTÉMOV

1

- závlahy záhrad - terénne úpravy - zakladanie trávnikov

Vypracovanie cenovej ponuky a projektu len do konca marca zdarma

Predaj vojenského materiálu

A R M Y VÝPREDAJ

4

Hľadáme kolportérov

www.armystore.sk www.armyvypredaj.sk

Spišský štvrtok, HRABUšice

Otváracie hodiny

SP. NOVÁ VES

1,2

reklamných novín pre oblasť (najlepšie študent od 16) Svoje kontaktné údaje pošlite na: spissko@regionpress.sk alebo zavolajte na tel. číslo 0905 719 139

PIATOK: 10:00 - 18:00 hod. SOBOTA: 09:00 - 15:00 hod.

FIRMA TATRA TEXTIL,S.R.O.

7,8

PREVÁDZKA: DREVÁRSKA 2, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

TELOCVIČŇA BÝVALEJ SPŠ BANÍCKEJ

PRIJME DO ZAMESTNANIA: TECHNOLÓGA PRE ODEVNÚ VÝROBU S PRAXOU V TEXTILNOM PRIEMYSLE COLNÉHO DEKLARANTA S PRAXOU VYUČENÉ KRAJČÍRKY S PRAXOU

16. - 17. marec 2018

TEL.KONTAKT: 053/ 429 89 57 E-MAIL: adabizubova@tatratextil.sk

7,8

61-0006

OSOBNÝ POHOVOR NUTNÝ.

SN 18-10 STRANA - 01

79-0004

0908 334 852 Voda pre Vašu záhradu

99-0089

spissko.sk

SPISSKO

1

5


jarou novĂ˝ch a vyĹĄĹĄĂ­ch vĂ˝ziev, ako len chceme. Je vĹĄak smutnĂŠ, Ĺže toto vĹĄetko sa rodĂ­ na podhubĂ­ nesmiernej tragĂŠdie. A moĹžno aj na nezĂĄujme, nevĹĄĂ­mavosti a nezodpovednosti – nĂĄs milĂ­ Ä?itatelia, dokonca viac- vĹĄetkĂ˝ch. Napriek vĹĄetkĂŠmu – jar je Ä?as nĂĄdejĂ­. Je iba na nĂĄs, nĂĄsobnĂ˝. MeteorolĂłgovia uĹž ktorĂŠ si vyplnĂ­me a na ktorĂŠ, takpovediac, nemĂĄme. svoju jar majĂş od zaÄ?iatku Lebo aj keÄ? sa to uĹž moĹžno ani nezdĂĄ, Slovensko je naĹĄe. Zvrmarca, astronomickĂĄ jar sa chovanĂş moc na Ĺˆom mĂĄme my. Politici sĂş iba ĂşradnĂ­ci, ktorĂ˝ch zaÄ?ne o pĂĄr dnĂ­ a naĹĄimi kon- sme urÄ?ili, aby tĂşto naĹĄu moc a vĂ´Äžu kultivovali. A nie zneuŞíÄ?inami hĂ˝be uĹž aj SlovenskĂĄ vali. Tak je to v kaĹždej demokratickej krajine. Moc pochĂĄdza od jar 2018. MĂ´Ĺžeme je volaĹĽ po- obÄ?anov, nie zo stranĂ­ckych centrĂĄl. Nebodaj eĹĄte z nejakĂ˝ch litickou jarou, Ä?i jarou nĂĄdejĂ­, vplyvnĂ˝ch rodinnĂ˝ch klanov. Moc je naĹĄa, my ju mĂĄme, drŞíme

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO SPIĹ SKONOVOVESKO-LEVOÄŒSKO-GELNICKO týŞdenne do 30 000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

Redakcia: tel/fax: e-mail:

KeĹžmarskĂĄ 1 Poprad 0905 719 139 spissko@regionpress.sk

Ivan BroŞík

vydĂĄva: regionPRESS s.r.o.

Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava IÄŒO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Inzercia: Henrieta MarekovĂĄ 0905 719 139

DistribĂşcia: (30.000 domĂĄcnostĂ­/ďŹ riem) KaĹždĂ˝ týŞdeĹˆ: SpiĹĄskĂĄ NovĂĄ Ves, LevoÄ?a, Gelnica, SmiĹžany, Krompachy, Harichovce, OdorĂ­n, JamnĂ­k, SpiĹĄskĂ˝ Ĺ tvrtok, SpiĹĄskĂŠ Podhradie, Betlanovce, FerÄ?ekovce, NovoveskĂĄ Huta, SpiĹĄskĂŠ Vlachy, SpiĹĄskĂ˝ Hrhov, Prakovce, HrabuĹĄice, IliaĹĄovce, Letanovce SpiĹĄskĂ˝ HruĹĄov, Kluknava, Rychnava a Margecany

VydavateÄž nezodpovedĂĄ za obsah a pravdivosĹĽ inzerĂĄtov. NepreĹĄlo jazykovou Ăşpravou.

Prosba o pomoc: V prĂ­pade, Ĺže viete o mieste, kam naĹĄe noviny nechodia, dajte nĂĄm, prosĂ­me, vedieĹĽ. ÄŽakujeme V naĹĄej redakcii si mĂ´Ĺžete zadaĹĽ inzerciu do ÄžubovoÄžnĂŠho okresu:

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

ZĂĄpadnĂŠ Slovensko 53.500 Bratislavsko VĂ˝chod 63.000 Bratislavsko ZĂĄpad 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Ĺ aliansko 27.000 Hlohovecko+SereÄ?sko 15.000 KomĂĄrĹˆansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 NovozĂĄmocko 21.000 Pezinsko 32.500 PieĹĄĹĽansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 TopoÄžÄ?iansko+PE+BN 52.000 TrenÄ?iansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko StrednĂŠ Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 LuÄ?enecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 PovaĹžsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Ĺ˝iarsko+ZC+BS 52.000 Ĺ˝ilinsko+BY VĂ˝chodnĂŠ Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 KoĹĄicko 22.250 KoĹĄicko okolie 12.000 Ä˝ubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 PreĹĄovsko+SB 30.000 SpiĹĄsko+LE+GL

dosah na 1.500.000

domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

v rukĂĄch a ak sa Ĺˆou ohĂĄĹˆa niekto inĂ˝, nemal by zabudnúż, Ĺže sme mu ju iba prepoĹžiÄ?ali. Potrebujeme pokoj, aby sme mohli v tĂ˝chto dĹˆoch povyhĹ•ĹˆaĹĽ rukĂĄvy a teĹĄiĹĽ sa z prĂĄce na zĂĄhradkĂĄch. Potrebujeme pokoj, aby sme mohli voÄžnĂ˝ Ä?as vyuĹžiĹĽ na zdravĂ˝ pohyb v jarnej prĂ­rode. A potrebujeme pokoj aj na to, aby politika nerozoĹĄtvĂĄvala mnohĂŠ naĹĄe rodiny tak, ako to tu uĹž kedysi bolo. Ĺ˝elajme si teda tvorivĂ˝ aktĂ­vny pokoj a – ozaj, poÄ?ujete ich? UĹž sa ozĂ˝vajĂş z korĂşn stromov, z krĂ­Ä?ia, uĹž prilietajĂş – veÄ? je na Ä?ase. Je jar! PeknĂ˝ týŞdeĹˆ vĂĄm ĹželĂĄ za redakciu Ivan BroŞík

BEZPEÄŒNOSTNÉ DVERE

.FHB;ÇĽBWBTL

OF[OJäVKUFTBLWZTPLâNDFOĂˆN

NAĹ E DVERE CHRĂ NIA-ZATEPLIA-ODHLUÄŒNIA VĂ Ĺ  DOMOV ÄŒEREŠŇA vzor

DUB vzor

JELĹ A vzor

BBUK v vzor

AKCIA na vĹĄetky

250 â‚Ź

V PONUKE UĹ˝ AJ INTERIÉROVÉ DVERE!!! ÄŒEREŠŇA hladkĂĄ

DUB hladkĂ˝

BIELE vzor

JELĹ A hladkĂĄ

- iba u nĂĄs

Olcnava 0-2 Olcnava 0-4 Olcnava 4-8 Olcnava 8-16 Olcnava 16-22 Olcnava 32-63 Sabar 0-1

31.90 â‚Ź

23,90 â‚Ź

14 bodovĂŠ zamykanie, 2 zĂĄmky + 2 sady kĞúÄ?ov, protipoĹžiarne, zateplenĂŠ, vlastnĂ˝ zvonÄ?ek, podsvietenie kÄžuÄ?ky, hrĂşbka krĂ­dla 7 cm, odhluÄ?nenĂŠ, prah vo farbe zĂĄrubne

Kamenina biela KĂžĞŜĹ?ŜĂÄ“Ĺ?ÄžĆŒĹśÄ‚ DunajskĂ˝ kĂžĞŸϰͲϴ DunajskĂ˝ kĂžĞŸϴͲϭϲ DunajskĂ˝ kĂžĞŸϭϲͲώώ DunajskĂ˝ kĂžĞŸϭϲͲώώнώώ LudrovĂĄ 0-4 hŚůĹ?ĞēĹ?ÄžĆŒĹśÄž Uhlie hnedĂŠ

ZAMERANIE ZDARMA!

ZĂĄmok Mikulov a slĂĄvnosti mandlĂ­ a vĂ­na v HustopeÄ?e

KOVANIE ZDARMA !!!

OtvorenĂŠ: Po - Pia: 9:00 - 17:00 ocelovedvere@ocelovedvere.sk

39,00 48,90 28,90 28,90 28,90 28,90 17,90

Teraz len za

27,90 â‚Ź

19,90 â‚Ź

Výstava veterånov Oldtimer Show 2018 s prehliadkou Budapeťti

EL spol. s r.o.

Teraz len za

29,90 â‚Ź

22,90 â‚Ź

Bývalý Areål

RadlinskĂŠho 17 SpiĹĄskĂĄ NovĂĄ Ves

ŠTIEPANÉ OKRASNÉ

VeÄžkĂĄ noc vo Viedni a nĂĄkupy v Primarku

0907 519 566

Teraz len za

24,90 â‚Ź

BETÓNOVÉ

6.58ĂŚ(

TU

ďš˝ FRÉZOVANIE KOMĂ?NOV ďš˝ VLOĹ˝KOVANIE KOMĂ?NOV ďš˝ OBNOVA MUROVANĂ?CH PONĂšKAME VĹ ETKY KOMĂ?NOV KOMINĂ RSKE SLUĹ˝BY ďš˝ REVĂ?ZIE ďš˝ ÄŒISTENIE KOMINARIK.SK

MOHLA BYŤ

TU

mohla byż Vaťa reklama Pre bliŞťie info volajte: 0905 719 139

Nedostávate vaše   obľúbené noviny  do schránky? 

16,90 â‚Ź

33%

1-dĹˆovĂ˝ poznĂĄvacĂ­ zĂĄjazd do Viedne. Doobeda nĂĄkupy v Primarku, poobede prehliadka mesta so sprievodcom, presun na staroviedenskĂŠ veÄžkonoÄ?nĂŠ trhy na nĂĄmestĂ­ Freyung. TermĂ­n: 31.03.2018

www.megazlava.sk ÄŒo je MegaZÄžava.sk? WebovĂĄ sluĹžba alebo zÄžavovĂ˝ portĂĄl, kde si mĂ´Ĺžete kĂşpiĹĽ kaĹždĂ˝ deĹˆ novĂ˝ tovar alebo sluĹžby za vĂ˝hodnĂŠ ceny.

VAŠA REKLAMA Pre bliŞťie info volajte: 0905 719 139

0903 534 118 LEVOÄŒA SP.NOVĂ VES

24%

1-dĹˆovĂ˝ poznĂĄvacĂ­ zĂĄjazd. NĂĄvĹĄteva HistorickĂŠho parku ĹželeznĂ­c, najväÄ?ĹĄieho festivalu veterĂĄnov v strednej a vĂ˝chodnej EurĂłpe. Prehliadka mesta so sprievodcom – hradnĂŠ nĂĄvrĹĄie, chrĂĄm krĂĄÄža Mateja, RybĂĄrska baĹĄa, Bazilika svätĂŠho Ĺ tefana, Parlament.

ZEWKh /d|EEZNE/SdE|Ĺ dZ<VĂ M sZĂ d/DWE/^PĂ&#x201E;eÍ&#x160;Í&#x160;Í&#x160;

KAMENE

29%

1-dĹ&#x2C6;ovĂ˝ poznĂĄvacĂ­ zĂĄjazd. PrechĂĄdzka po historickom centre Mikulova - SgrafitovĂ˝ dom U rytierov, DietrichsteinskĂĄ hrobka v bĂ˝valom kostole Sv. Anny na hlavnom nĂĄmestĂ­. Presun do mesta HustopeÄ?e, kde sa konajĂş slĂĄvnosti mandlĂ­ a vĂ­na. TermĂ­n: 24.03.2018

ul. RadlinskĂŠho

UHLIE SKLADOVANĂ&#x2030; POD PRĂ?STREĹ KOM

ZEMNĂ&#x2030; PRĂ CE

26%

1-dĹ&#x2C6;ovĂ˝ poznĂĄvacĂ­ zĂĄjazd. NĂĄvĹĄteva zĂĄmku Deutschkreutz, hradu Lockenhaus (tento hrad je povaĹžovanĂ˝ za jeden z najkrajĹĄĂ­ch hradov v celom RakĂşsku). Presun do mesta SĂĄrvĂĄr, kde grĂłfka podÄža legendy zabila najviac svojich obetĂ­. TermĂ­n: 2.6.2018

www.ocelovedvere.sk

PREDAJĹ&#x2021;A: Priekopa 1804, 060 01 KeĹžmarok, Tel.: 0905 468 802

14,90 19,90 17,90 16,90 11,90 11,90 11,90 11,90 10,90 25,90

Teraz len za

dvere

VĹ ETKY DVERE SKLADOM

OdbornĂĄ montĂĄĹž s licenciou technickej sluĹžby od polĂ­cie SR

$FTUPWBOJF Za tajomstvami krvavej grĂłfky BĂĄthory

OCEÄ˝OVĂ&#x2030; DVERE SO ZĂ RUBĹ&#x2021;OU

74-0006-1

spissko.sk

PIESTANSKO SPISSKO

SrdeÄ?nĂ˝ jarnĂ˝ pozdrav,

redakÄ?nĂŠ slovo

79-0010

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

99-0003-1

regionĂĄlne noviny

Zaujala VĂĄs zÄžava? Chcete na MegaZÄžava.sk nakĂşpiĹĽ a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (Po â&#x20AC;&#x201C; Pia od 9.00 do 17.00 hod.) a poradĂ­me VĂĄm, ako nakupovaĹĽ.

Nechajte VĂĄĹĄ biznis rĂĄsĹĽ! Povieme VĂĄm ako na to. Kontaktujte nĂĄĹĄho obchodnĂŠho zĂĄstupcu 0905 719 139

  

NapĂ­ĹĄte nĂĄm do redakcie   spissko@regionpress.sk

SN 18-10 STRANA - 02

spissko.sk


prĂĄvnik radĂ­

VrĂĄtenie zĂĄlohy na svadobnĂş hostinu

si pre istotu rezervovali aspoĹ&#x2C6; tento. Museli sme uhradiĹĽ zĂĄlohu vo výťke 400 â&#x201A;Ź, ktorĂĄ nĂĄm mĂĄ byĹĽ zapoÄ?Ă­tanĂĄ do celkovej ceny sluĹžieb. ZĂĄloha bola uhradenĂĄ jednorĂĄzovo v hotovosti priamo prevĂĄdzkovateÄžovi eĹĄte v septembri 2017. MĂĄme o tom potvrdenie - prĂ­jmovĂ˝ pokladniÄ?nĂ˝ doklad. ZaÄ?iatkom februĂĄra tohto roku sa vĹĄak uvoÄžnilo miesto v reĹĄtaurĂĄcii, kde sme pĂ´vodne chceli maĹĽ svadobnĂş hostinu a ktorĂĄ nĂĄm aj viac vyhovuje. NavĹĄtĂ­vili prevĂĄdzkovateÄža penziĂłnu s tĂ˝m, Ĺže ich sluĹžby nevyuĹžijeme a poĹžiadali sme o vrĂĄtenie zĂĄlohy alebo aspoĹ&#x2C6; jej Ä?asti. Bolo nĂĄm oznĂĄmenĂŠ, Ĺže zĂĄlohu nĂĄm nevrĂĄtia. MĂĄme nĂĄrok na vrĂĄtenie zĂĄlohy? VaĹĄa Ä?itateÄžka Vanda.â&#x20AC;&#x153; DobrĂ˝ deĹ&#x2C6; p. Vanda, v tejto veci vystupujete ako spotrebitelia.

â&#x20AC;&#x17E;DobrĂ˝ deĹ&#x2C6;, s partnerom sa budeme braĹĽ a eĹĄte minulĂ˝ rok sme si rezervovali priestory jednĂŠho penziĂłnu, na svadobnĂş hostinu, ktorĂĄ bude tento rok Mgr. 29.09.2018. PĂ´vodne sme chceli Miroslav maĹĽ hostinu inde, no danĂ˝ podTokarÄ?Ă­k nik uĹž bol rezervovanĂ˝, tak sme

SpotrebiteÄžskĂŠ zmluvy nesmĂş obsahovaĹĽ tzv. neprijateÄžnĂŠ podmienky, teda ustanovenia, ktorĂŠ by spĂ´sobovali znaÄ?nĂş nerovnovĂĄhu v prĂĄvach a povinnostiach zmluvnĂ˝ch strĂĄn v neprospech spotrebiteÄža. To neplatĂ­, ak ide o zmluvnĂŠ podmienky, ktorĂŠ sa tĂ˝kajĂş hlavnĂŠho predmetu plnenia a primeranosti ceny, ak tieto zmluvnĂŠ podmienky sĂş vyjadrenĂŠ urÄ?ito, jasne a zrozumiteÄžne alebo ak boli neprijateÄžnĂŠ podmienky individuĂĄlne dojednanĂŠ. Za individuĂĄlne dojednanĂŠ zmluvnĂŠ ustanovenia sa nepovaĹžujĂş takĂŠ, s ktorĂ˝mi sa mohol spotrebiteÄž oboznĂĄmiĹĽ pred podpisom zmluvy, ak nemohol ovplyvniĹĽ ich obsah. Ak dodĂĄvateÄž nepreupokraÄ?ovanie na nasledujĂşcej strane

F R Ă&#x2030; ZO VA N I E a 9 / 2 n . 2 9$ 1 , (

Vtip: Doktor oĹĄetruje pacientov, ktorĂ­ majĂş problĂŠm s oÄ?ami. Doktor sa pĂ˝ta pacientov: â&#x20AC;&#x17E;Pacienti, vidĂ­te ma?â&#x20AC;&#x153; Pacienti hovoria: â&#x20AC;&#x17E;VidĂ­me.â&#x20AC;&#x153; A doktor hovorĂ­: â&#x20AC;&#x17E;Tak domov, vy simulanti.â&#x20AC;&#x153; CH. Dzibran: â&#x20AC;&#x17E;Nech v priateÄžstve niet inĂŠho Ăşmyslu ako vzĂĄjomnĂŠ hlbokĂŠ spoznĂĄvanie sa.â&#x20AC;&#x153;

obÄ?ianska

www.metis-sk.sk

riadkovĂĄ inzercia

auto-moto/predaj 1 auto-moto/inĂŠ 2

.20ÂĽ129

> revĂ­zie komĂ­nov ku kolaudĂĄciĂĄm RD !IUĂ ]RYDQLHDYOR{NRYDQLH komĂ­nov

°KĂşpim Ĺ koda GARDE, RAPID alebo 110R. 0904527918 °Ä&#x152;Z-JAWA KĂşpim takĂŠto motorky aj nepojazdnĂŠ alebo len diely. 0949505827

!VWURMRYĂ Ä&#x2020;LVWHQLH zadechtovanĂ˝ch komĂ­nov > fasĂĄdne komĂ­ny

byty/predaj

Teraz uä&#x;&#x2C6; od

11 690 â&#x201A;Ź

!Ä&#x2020;LVWHQLHDNRQWUROD komĂ­nov

REKOLDGND='$50$

byty/prenĂĄjom domy/predaj

.RQWDNWXMWHQšVYSUDFRYQĂ&#x2022;FKGÄ&#x152;RFK RGKRGGRKRG

www.kominar-poprad.sk www.kominyfrezovanie.sk

4 5

°Predåm dom v Poprad-Velkå s pozemkom 451m2 vhodný aj pre lekåra,ktorý by mohol maż ambulanciu spojenú s bývaním so samostatným vchodom a parkoviskom pre pacientov.Cena 199000 eur kontakt 0911196711

99-0012-1

0LFKDO+XGšÄ&#x2020;

3

°PredĂĄm 2 izbovĂ˝ byt v Krompachoch na ul.Lorencovej 12 s rozlohou 55 m,na 7 poschodĂ­, Ä?iastoÄ?ne prerobenĂ˝. Cena 20000 eur, kontakt 0908142189

+ zimnĂŠ pneumatiky zadarmo(ULPRQWVUR/XÄ&#x2020;LYQš

3

pozemky/predaj

6

°PredĂĄm roÄžu v Harichovciach v blĂ­zkosti novĂ˝ch rodinnĂ˝ch domov o rozlohe 2126 m2 cena 20â&#x201A;Ź/m2 - predĂĄm tieĹž menĹĄĂ­ lis cca 5 l na zĂĄhradnĂŠ ovocie, novĂ˝ - cena 60â&#x201A;Ź, T.Ä?.: 0534496200

reality/iné Nedostávate vaše   obľúbené noviny  do schránky?   

NapĂ­ĹĄte nĂĄm do redakcie   spissko@regionpress.sk

AtraktĂ­vne zÄžavy na obĞúbenĂŠ modely Kia cee´d Vyberte si ktorĂ˝koÄžvek model cee´d so zÄžavou aĹž 1 800 â&#x201A;Ź a zĂ­skajte ho teraz uĹž od fantastickĂ˝ch 11 690 â&#x201A;Ź vrĂĄtene klimatizĂĄcie a plnej bezpeÄ?nostnej vĂ˝bavy. K tomu VĂĄm pribalĂ­me sadu zimnĂ˝ch pneumatĂ­k zadarmo a vĂ˝hodnĂŠ financovanie s 0% Ăşrokom. InformĂĄcie o vĂ˝hodnĂ˝ch akciĂĄch aj na Ä?alĹĄie modely Kia nĂĄjdete na www.kia.sk.

stavba 79-0037

%VLMJBOTLB t4QJĂ?TLĂ&#x2C6;/PWĂ&#x2C6;7FTt.PC 5FM papcun@metis-sk.sk t www.metis-sk.sk KombinovanĂĄ spotreba paliva 4,9 l/100 km, emisie CO2: 113 â&#x20AC;&#x201C; 115 g/km. * ZĂĄruka 7 rokov/150 000 km. ObrĂĄzok je ilustraÄ?nĂ˝.

STROJOVĂ&#x2030; POTERY A OMIETKY

75-36

(platnĂŠ na celom Slovensku) ZĂĄchr. lekĂĄrka sluĹžba: 112, 16 155 PoĹžiarna a zĂĄchr. sluĹžba: 112, 150 PolĂ­cia: 112, 158

DOPRAVA PODLAHY AĹ˝ K VĂ M ZDARMA.

PIESOK - Ĺ TRK KAMENIVO

Mobil: 0948 300 988

1. KvalitnĂŠ podlahy UĹ˝ 1 2. Ĺ irokĂ˝ vĂ˝ber ROK 2 3. BezkonkurenÄ?nĂŠ ceny NA TRHOUV

SPACEWER, s.r.o., StrojnĂ­cka 20, PreĹĄov-Ĺ irpo, koneÄ?nĂĄ MHD 7, 17

0902 246 989

SN 18-10 STRANA - 03

23-0012

123podlahy.sk

Dovoz zdarma

61-0109

Realizujeme

DĂ´leĹžitĂŠ telefĂłnne Ä?Ă­sla

8

°Kúpim haki leťenie, 0908 532 682

METIS (SLOVENSKO) spol. s r.o.

spissko.sk

7

°KĂşpim garĂĄĹž v Sp. Novej Vsi okrem lokality Ĺ˝idov. cintorĂ­n. kontakt: 0904 105 858° PredĂĄm zabehnutĂş krÄ?mu v SmiĹžanoch. Kontakt: 0905 639 975.

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt?

NĂĄvod nĂĄjdete na strane 3 dolu.


4 7 2

4 1 4 2 8 2 3 1 1 5 5 9 8 7 8

Právnik radí 7 9 8 3 4 2 1

pokračovanie

káže opak, zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi dodávateľom a spotrebiteľom sa nepovažujú za individuálne dojednané. Za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä ustanovenia, ktoré umožňujú dodávateľovi, o.i. aj aby spotrebiteľovi nevydal ním poskytnuté plnenie aj v prípade, ak spotrebiteľ neuzavrie s dodávateľom zmluvu alebo od nej odstúpi. Na váš zmluvný vzťah je možné aplikovať ustanovenia zmluvy o obstaraní veci. Zmluvou o obstaraní veci sa obstarávateľ zaväzuje objednávateľovi obstarať určitú vec. Objednávateľ je povinný obsta-

rávateľovi za obstaranie veci poskytnúť odmenu. O uzavretí zmluvy musí obstarávateľ vydať objednávateľovi písomné potvrdenie, v ktorom musí byť uvedený predmet obstarania, jeho cena a doba obstarania. Objednávateľ môže až do obstarania veci od zmluvy odstúpiť; musí však obstarávateľovi nahradiť účelne vynaložené náklady a inú ujmu vzniknutú obstarávateľovi, pokiaľ jej obstarávateľ nemohol zabrániť. Tým nie je dotknutý nárok na uplatnenie práv vyplývajúcich z omeškania alebo z vadného plnenia obstarávateľa. Predpokladáme, že nemáte uzatvorenú riadnu písomnú zmluvu, na základe ktorej by vyplývalo zabezpečenia svadobnej hostiny. Ak máte príjmový pokladničný doklad  o úhrade zaplatenej zálohy a

rozhodli ste sa od predmetnej rezervácie, resp. zmluvy odstúpiť, odporúčam vám napísať prevádzkovateľovi doporučený list, že odstupujete od zmluvy. Ak sa však prevádzkovateľovi nepodarí zohnať za vás náhradu a prevádzkovateľ preukáže, že mu vznikla škoda, môže si vašu zábezpeku ponechať, resp. jej primeranú časť. Pokiaľ by vám záloha nebola vrátená, budete sa musieť obrátiť na súd so žalobou. Naša kancelária rieši aj prípady ako je ten váš, preto nás v prípade potreby môžete kontaktovať na čísle 0907 648 519, alebo mailom tokarcik@aktokarcik.sk. Mgr. Miroslav Tokarčík advokát

občianska

riadková inzercia °Predám sklolaminátové žumpy o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šach‫﬚‬. Cena od 650 €. Doveziem, osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 925 991

domácnosť

9

°SPLÁTKY OD 10e na NOTEBOOKY, PC ZOSTAVY, SMARTFONY, LED TV 80-138cm, 0€ akontácia, 0€ dovoz,záruka, 0903752333

záhrada a zverinec 10 °Kúpim jelenie parožie za 1822€/kg, 0944132200 ° Predám kozie mlieko, 0904380875

hobby a šport deťom rôzne/predaj

11 12 13

° Kúpim obrazy, sochy, šable, medaile, hodinky, mince, parožie, husle a iné starožitnosti. Tel.: 0905 401 697 ° Ponúkam na predaj vo veľmi dobrom stave zachovalú kachľovú pec -funkčnú (vlastné rozobratie)cena dohodou kontakt: 0902140512 ° Predám 4ks letné pneumatiky FALKEN Sincera +hlinikové disky DEZENT 165/70 F14 cena 200€ spolu.0907906509

rôzne/iné hľadám prácu zoznamka

14 15 16

79-0047

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 3 dolu.

SN 18-10 STRANA - 04


psychológ radí

Som introvert...

„Som introvert, no moja práca si vyžaduje neustály kontakt s ľuďmi, nielen so zákazníkmi, ale aj kolegami . Počas dňa mám však chvíle, kedy potrebujem byť osamote, ale neviem, ako Mgr. Renáta sa vtedy zachovať, pretože Botková väčšinou sa správam ako

ostatní a tí sú poväčšine spoločensky zameraní.“ Introvert, ktorý sa na pracovisku snaží správať ako extrovert, to nemá ľahké. Všetci sme sa narodili s  nejakým balíčkom vlastností a  osobnostných čŕt, ktoré tvoria to, kým naozaj sme. Je len na nás, či ich chceme niekomu, alebo niečomu prispôsobovať, dolaďovať a stávať sa tak flexibilnejšími, lebo si to tak sami želáme, no tiež však máme právo v akýchkoľvek situáciách zareagovať podľa toho, ako si to naozaj želáme. Bez výčitiek, že budeme vyčnievať z davu, pretože je to prirodzené, že v ten istý okamih nemáme všetci tú istú potrebu. Ak neustále vysielate signály, ktoré sú v rozpore s vašim sku-

točným prežívaním, nejedná sa o efektívne prekračovanie vašej komfortnej zóny. Ak ste napríklad dostali od svojich kolegov pozvanie na obed a vy by ste radšej ostali v kancelárii, skúste im jednoducho povedať pravdu, že si napríklad potrebujete dobiť baterky, že potrebujete byť chvíľu osamote... Keď nastane situácia, že s nimi nasledujúci deň máte chuť stráviť čas, urobte to a dajte im najavo, že sa s nimi cítite príjemne. Je to úplne v poriadku. Ľudia reflektujú na to, čo im je povedané a tiež sú schopní akceptovať vaše potreby a vy nemusíte neustále robiť to, na čo aktuálne nemáte náladu. Mgr. Renáta Botková psychológ

Vtip: „Milý pane, previedol by ste ma cez cestu?“ „To nejde, babi, svieti červená. Počkajte, až bude zelená.“ „To vás už nebudem potrebovať. Na zelenú prejdem aj sama.“ I. Zangwill: „Jediná pravá láska je láska na prvý pohľad; druhý pohľad rozptyľuje.“

5

hlavu hore!

 Priestory s kapacitou do 200 osôb, Žltý salónik s kapacitou do 60 osôb Viverna – sídlisko Mier s kapacitou do 60 osôb, salónik do 30 osôb Svadby, stužkové, konferencie Iné spoločenské udalosti /oslavy, smútočné hostiny/ Domáca a svetová kuchyňa Denné menu aj počas víkendov Bezbariérový prístup, Wifi free

Rezervácie na telefónnom čísle 0948 272 507

Zimná 221/85, Spišská Nová Ves I www.atrex.sk

Som lepší ako on

79-0008

PONÚKAME VÁM

Prof. Ján Košturiak

POZÝVAME VÁS OCHUTNAŤ JEDLÁ Z NOVÉHO JEDÁLNEHO LÍSTKA POD VEDENÍM NOVÉHO ŠÉFKUCHÁRA.PRIPRAVILI SME PRE VÁS DOBROTY K PIVKU PEČENÉ KRÍDELKA, PEČENÉ KOLENO, HAMBURGERY A PRAVÚ TALIANSKU PIZZU

Milí občania Spišskej Novej Vsi a okolia.

Sme misionári Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní a od marca sme aj v Spišskej Novej Vsi. Je to krásne miesto a veľmi sa tešíme, že vás spoznáme! Ako mladí misionári a misionárky (18-26 rokov) ·

slúžime dobrovoľne počas 1.5 až 2 rokov na rôznych miestach

·

pred misiou sme študovali, pracovali a našetrili si, aby sme sa

·

slovenčinu sme študovali 2 mesiace, pred príchodom na Slovensko.

·

Slovenska.

mohli podeliť o svojou vieru v Boha s vami.

nosíme čierne menovky, sme slušne a konzervatívne oblečení a pracujeme vo dvojiciach.

·

našim povolaním je slúžiť druhým. Vždy hľadáme príležitosť pomáhať a uľahčovať bremená našich bratov a sestier. Okrem iného vyučujeme kurzy angličtiny a poskytujeme svoj čas a zručnosti pri zvelebovaní okolia, v ktorom žijete.

túžime sa podeliť o radostné posolstvo evanjelia, a ktorom máme osobné svedectvo, že je pravdivé a mení životy každého k lepšiemu, ak sa rozhodne podľa neho spravodlivo žiť.

Tešíme sa na stretnutie s vami

Misionári

+421 903 430 284

SN 18-10 STRANA - 05

79-0048

·

Dedko sedel na lavičke pred domom a usmieval sa. Jeden okoloidúci si povedal: „Lenivec jeden, vysedáva pre chalupou a nič nerobí.“ Druhý si pomyslel toto: „Starý chlípnik, sedí pri ceste a obzerá si mladé dievčatá.“ Tretí ho pozdravil a pomyslel si: „Pane, prajem mu, nech si oddýchne, určite sa veľa narobil.“ Kto z nich mal pravdu? Každý, pretože hovorili sami o sebe. Myslíte si niekedy o sebe, že ste šikovnejší a schopnejší ako tí druhí, že viete robiť veci lepšie ako oni? Ste hrdí na to, aké dobré skutky sa vám podarili, ako tvrdo pracujete, pomáhate a čo všetko ste v živote dosiahli? A nezvádza vás táto pýcha k tomu, že sa vám tí druhí zdajú niekedy neschopní, nepoctiví a leniví? Prešli ste už niekedy okolo človeka na ulici, ktorý páchol a pomysleli ste si, ako je dobre, že ste nedopadli ako on? Nesmrdíte, nepijete lacné víno z plastovej fľaše a nespíte na ulici, ale čo viete o tom človeku? Vidíte ho iba zvonka. Možno je špinavý a zapácha, ale viete niečo o tom, čo všetko prežil a aký skutočne je? Všímam si niekedy aj šéfov vo firmách, ktorí hovoria o  ľuďoch s nižším postavením, ako o menej schopných, nesamostatných alebo nezodpovedných. Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal Ježiš toto podobenstvo: „Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: „Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám.“ Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs a hovoril: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu.“ Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“ (Lk 18,9- 14) Nie sme lepší, múdrejší ani dôležitejší od druhých. A preto ich neodsudzujme a nevyvyšujme sa nad nimi. Pýcha je koreňom všetkých našich hriechov.

jk


7 8 5 6 4 9 5 1 6 8 9 9 6 3 1

8

5

9 6 7 3

4

8

4 9 4

zdravie

MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA Príliš sladké nemusí byť nevyhnutné, ani v koláči (Príjem jednoduchých cukrov) Cukry sa nazývajú odborne sacharidy. Sú hlavným zdrojom energie pre naše telo. Delia sa na zložité a jednoduché. Spolu majú tvoriť od 50 do 55 percent celkového energetického príjmu, z nich jednoduchých 10 percent a u tých, ktorí si strážia hmotnosť, dokonca len 5 percent. Väčšinou majú byť v potrave zložité cukry, nazývané aj polysacharidy. Sú v  obilovinách, strukovinách a zelenine. Aj keď majú označenie zložité cukry, sladko nechutia. Za to jednoduché cukry chutia jednoznačne sladko. Veľa jednoduchých cukrov však zdraviu škodí. Nie zbytočne sa cukor (ten jednoduchý) nazýva aj biely jed. U  nás konzumujeme dvakrát viac jednoduchých cukrov, ako sú odporúčania. Najznámejším jednoduchým cukrom je klasický cukor – práškový, kryštálový, kockový, hnedý, biely. Jednoduché cukry sa nachádzanú aj v  mede, ovocí, sladkých nápojoch, cukrovinkách, javorovom sirupe, sirupoch. Na obale výrobku je vždy je uvedený obsah sacharidov - myslia sa jednoduché a zložené spolu, a z toho obsah cukrov - myslia sa jednoduché. Dostal sa mi do rúk recept s  vtipným názvom Koláč veľkého lenivca. Patrí prípravou k obľúbeným sypaným koláčom. Bežné suroviny, rýchla príprava. Vždy pozerám na recept aj ako lekárka. A vždy ma ohúri množstvo cukru. Neprekvapil ani tento. Koláč má byť sladký. Ale zbytočne sladký? Nezdravý? Suroviny podľa receptu boli: 500 g detskej krupice, 400 g cukru, škorica, mleté klinčeky, 1,5 kg očistených jabĺk a 250 g masla. Obsah múky – detskej krupice sa mi zdal veľký,  obsah cukru ohromujúci a  obsah masla veľkorysý, keď sa dával iba na povrch. Skusmo som urobila koláč – namiesto 500g krupice som dala 100g, cukor som nedala vôbec – jablká boli bežne sladké. Namiesto 250 g masla 80g. Jedna porcia mala namiesto pôvodných ohromujúcich a  nezdravých 3306 Kilojoulov (790 kcal) len 921 kilojoulov (220 kcal). Úpravou receptu sa koláč stal chutným, osviežujúcim a zdravým. Preto, ak chceme dodržať zásady modernej výživy, treba každý recept prehodnotiť, či neobsahuje zbytočne veľa tukov a cukrov. MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA

TV program pondelok

12. 3. 2018

06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 09:50 Oteckovia 10:55 Susedské prípady 12:00 Rodinné prípady 13:00 Mentalista IV. 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Susedia 21:10 Kuchyňa 21:50 Kredenc - NOVÉ ČASTI 23:00 Sekerovci 23:35 Mentalista IV. 01:25 50x a stále po prvý raz 03:00 Susedské prípady 03:50 Rodinné prípady 04:50 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

TV program utorok

13. 3. 2018

06:00 Teleráno 08:40 Svokra 09:55 Oteckovia 11:00 Susedské prípady 12:00 Rodinné prípady 13:00 Mentalista IV. 15:00 Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Najväčší víťaz 22:00 Dobre vedieť! 23:10 Rodinné prípady 00:10 Mentalista IV. 01:50 Svokra 02:45 Kredenc 03:10 Susedské prípady 03:50 Rodinné prípady 04:50 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

TV program streda

14. 3. 2018

06:00 Teleráno 08:30 Varte s nami 08:40 Zámena manželiek 09:50 Oteckovia 10:55 Susedské prípady 11:55 Rodinné prípady 13:00 Mentalista IV. 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 CHART SHOW 22:35 Hviezdna párty 23:40 Mentalista IV. 01:35 Zámena manželiek 02:20 Susedské prípady 03:05 Rodinné prípady 04:50 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

TV program štvrtok

15. 3. 2018

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Najväčší víťaz 10:05 Oteckovia 11:10 Susedské prípady 12:05 Rodinné prípady 13:00 Mentalista V. 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Horná Dolná 21:40 Dobre vedieť! 23:50 Mentalista V. 01:40 Najväčší víťaz 02:50 Kredenc 03:15 Susedské prípady 03:55 Rodinné prípady 04:50 TELEVÍZNE NOVINY

TV program piatok

16. 3. 2018

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Sladká výzva 08:40 Zámena manželiek 09:50 Oteckovia 10:55 Susedské prípady 12:00 Rodinné prípady 12:55 Mentalista V. 14:50 Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Milenky 21:40 Unesená na Belize Skutočný príbeh MN 15 (USA) 2016 23:40 Mentalista V. 01:30 Bod zlomu 03:30 Preteky s časom 04:50 Rodinné prípady

TV program sobota

17. 3. 2018

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:55 Kung Fu Panda III. 07:50 Scooby-Doo: Záhady, s. r. o. II. 08:40 Sesterstvo putovných nohavíc 2 11:10 SUPERSTAR 13:15 Tanec je môj život 15:50 Nevesta na úteku 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Všetko alebo nič Romantická komédia MN 15 (SR-ČR-Poľsko) 2017 T. Pauhofová, K. Issová, M. Žebrowski, Ľ. Kostelný, Z. Kronerová. 23:05 Ctihodný občan 01:15 Všetko alebo nič 03:20 Unesená na Belize 04:50 Susedské prípady MARKÍZA

TV program nedeľa

18. 3. 2018

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 07:00 Kung Fu Panda III. 07:25 Scooby-Doo: Záhady, s. r. o. II. 07:45 Kull dobyvateľ 09:50 Vinnetou II. - Červený gentleman 11:50 CHART SHOW 13:55 Miss špeciálny agent 16:25 Kuchyňa 17:00 Horná Dolná 18:15 Susedia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 SUPERSTAR Kto sa stane ďalšou SuperStar? MN 12 22:30 Križovatka smrti 4/13 23:30 Oko dravca 02:00 Ctihodný občan 03:35 Horná Dolná 04:50 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

05:20 NOVINY TV JOJ 08:10 SÚDNA SIEŇ 09:30 POLICAJTI V AKCII 10:40 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:50 NAŠI II. 10 13:25 POLICAJTI V AKCII 14:30 POLICAJTI V AKCII 15:35 NÁKUPNÉ MANIAČKY 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO Slovenská súťažno-zábavná šou. MN 12 2018 Zdena Studenková, Zuzana Šebová, Jozef Vajda, Michal Hudák, Marián Čekovský 21:50 HESLO 23:25 KUKÁTKO 00:25 Vražedné Miami 01:25 Myšlienky vraha 02:25 KRIMI 02:55 TOP STAR 03:10 POLICAJTI V AKCII 03:55 SÚDNA SIEŇ

06:00 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záJEDNOTKA hrady 08:30 Ekologické bývanie 09:00 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 10:05 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Horskí záchranári 15:10 Test magazín 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Ekologické bývanie 16:50 Neskoro večer 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:30 Naše deti 22:00 Občan za dverami 22:40 Kriminálka Staré Mesto 23:40 Nash Bridges 00:25 Horskí záchranári 01:05 Naše deti 02:40 Občan za dverami

05:20 NOVINY TV JOJ 08:10 SÚDNA SIEŇ 09:30 POLICAJTI V AKCII 10:35 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:50 NAŠI II. 11 13:25 POLICAJTI V AKCII 14:30 POLICAJTI V AKCII 15:35 NÁKUPNÉ MANIAČKY 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 SEMAFOR – NOVÝ SERIÁL Slovenský rodinný komediálny seriál. MN 15 2017 21:55 VLCI 23:00 Aféry II. 4 23:55 Vražedné Miami II. 18 00:55 Myšlienky vraha I. 19 01:55 KRIMI 02:30 NOVINY TV JOJ 03:15 POLICAJTI V AKCII 04:00 SÚDNA SIEŇ 04:50 KRIMI

06:05 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záhraJEDNOTKA dy 08:30 Ekologické bývanie 09:00 Neskoro večer 10:05 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Horskí záchranári 15:10 HiSTORY 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Ekologické bývanie 16:50 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:30 Anna Kareninová 22:00 Polnočné slnko 22:55 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka 23:35 Nash Bridges 00:20 Horskí záchranári 01:05 Anna Kareninová 02:35 Slovensko v obrazoch

05:20 NOVINY TV JOJ 08:10 SÚDNA SIEŇ 09:30 POLICAJTI V AKCII 10:35 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:50 NAŠI II. 12 13:25 POLICAJTI V AKCII 14:30 POLICAJTI V AKCII 15:35 NÁKUPNÉ MANIAČKY 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 PRÁZDNINY Slovenský rodinný komediálny seriál. MN 12 Tomáš Matonoha, Ľuboš Kostelný, Marko Igonda, Lucia Siposová, Zuzana Norisová, Kristína Greppelová, Samuel Kennedy a ďalší. 21:55 VLCI 22:55 Aféry 23:55 Vražedné Miami 00:55 Myšlienky vraha 01:50 KRIMI

05:50 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záJEDNOTKA hrady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Ekologické bývanie 09:00 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 10:05 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Horskí záchranári 15:10 HiSTORY 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Ekologické bývanie 16:55 Druhá šanca 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 Liga majstrov: FC Barcelona Chelsea FC 22:50 Liga majstro - zostrihy 23:30 Nash Bridges 00:15 Horskí záchranári 01:00 Komisár Montalbano

05:15 NOVINY TV JOJ 08:10 SÚDNA SIEŇ 09:30 POLICAJTI V AKCII 10:35 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:50 NAŠI II. 13 13:25 POLICAJTI V AKCII 14:30 POLICAJTI V AKCII 15:35 NÁKUPNÉ MANIAČKY 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO Slovenská súťažno-zábavná šou. MN 12 2018 21:45 SEDEM 22:40 SILNÉ REČI 4 23:25 KOLABS 23:55 Vražedné Miami II. 20 00:55 Myšlienky vraha I. 21 01:55 KRIMI 02:30 NOVINY TV JOJ 03:15 POLICAJTI V AKCII 04:00 SÚDNA SIEŇ 04:50 KRIMI

05:50 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záhraJEDNOTKA dy 08:30 Ekologické bývanie 09:00 Druhá šanca 09:55 Nash Bridges: Pomsta 75 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Horskí záchranári 15:10 HiSTORY 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Ekologické bývanie 16:55 Druhá šanca 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Zlaté časy 21:30 Láska pri fjorde 23:00 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka 23:40 Nash Bridges 00:25 Horskí záchranári 01:10 Láska pri fjorde 02:35 Postav dom, zasaď strom 03:10 Dámsky klub

05:20 NOVINY TV JOJ 08:15 SUPERMAMA 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:35 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:50 NAŠI II. 14 13:25 POLICAJTI V AKCII 15:35 NÁKUPNÉ MANIAČKY 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 PRÁZDNINY Slovenský rodinný komediálny seriál. MN 12 Tomáš Matonoha, Ľuboš Kostelný, Marko Igonda, Lucia Siposová, Zuzana Norisová a ďalší. 21:55 VEĽKÝ BALÍK 23:00 Don Verdean 01:05 Pach krvi 6: Krvavý hotel 03:05 NOVINY TV JOJ 03:45 POLICAJTI V AKCII 04:30 SÚDNA SIEŇ

06:00 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záhraJEDNOTKA dy 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Ekologické bývanie 09:00 Druhá šanca 09:55 Nash Bridges 10:35 Test magazín 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Horskí záchranári 15:10 Test magazín 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Ekologické bývanie 16:55 Druhá šanca 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 Milujem Slovensko 21:55 Fetiše socializmu 22:25 Večerné správy RTVS 22:35 Kalifornia 00:30 Nash Bridges 01:15 Neskoro večer 02:05 Kalifornia

05:25 NOVINY TV JOJ 06:20 KRIMI 06:50 NOVINY TV JOJ 07:45 Timon a Pumbaa II. 18 08:10 Eldorádo 10:05 NAŠI III. 11 10:50 Dovidenia, stará mama! 1,2 12:10 DVOJIČKY 5 13:10 OSUDOVÁ KRIŽOVATKA 14:10 MOJI MILÍ SUSEDIA 15:15 Správcovia osudu 17:45 PRÁZDNINY II. 7 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Chaos Kanadsko-britsko-americký kriminálny triler. MN 15 2005 J. Statham, R. Phillippe, W. Snipes, H. Czerny, J. Waddellová, N. Lea, J. Steenová, R. LaBelle, J. Cassini, K.C. Tracyová, N. Maltheová, T. Olsson a ďalší. 23:00 Šesť výstrelov 01:30 Povedz, že to tak nie je 03:25 KRIMI

06:45 Prasiatko Peppa 06:50 Včielka Maja JEDNOTKA 07:05 Garfield IV. 07:20 Mickey Mouseov klub 25/26 07:45 Sofia Prvá I. 2/25 08:05 Fidlibum 08:35 Trpaslíci 09:00 Daj si čas: Galileo GALILEI 09:30 Robin Hood III: Príčina a následok 2/13 10:15 Park 10:45 On air 11:20 Zem spieva 14:30 Cez palubu 16:25 Milujem Slovensko 17:55 Fetiše socializmu II.: Subkultúry 18:30 Postav dom, zasaď strom 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 OTO 18. ročník 23:10 Cez palubu 01:00 Komisár Montalbano: Mačka a kanárik 02:35 Komisár Montalbano: Rovnaké podmienky 04:15 Park 04:45 Robin Hood

05:00 NOVINY TV JOJ 05:50 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 07:30 Kovbojky a anjeli 09:20 PRÁZDNINY II. 8 10:30 Geissenovci - Ťažký život milionárov VI. 11:35 Len trošku šťastia 13:40 Bobule 15:50 NOVÁ ZÁHRADA 16:50 NA CHALUPE 17:55 NOVÉ BÝVANIE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 V SIEDMOM NEBI Slovenská rodinná show Vila Rozborila. MN 12 2017 23:00 Nabúchaná Americká romantická komédia. MN 15 2007 K. Heiglová, S. Rogen, P. Rudd, L. Mannová, J. Segel, J. Baruchel, J. Hill, M. Starr, Ch. Yiová, I. Apatowová a ďalší. 01:45 Umelá inteligencia 03:30 NOVINY TV JOJ 04:05 NOVÁ ZÁHRADA

07:00 Prasiatko Peppa 07:05 Včielka Maja 07:20 Garfield 07:35 Mickey Mouseov klub 08:00 Sofia Prvá 08:20 Zázračný ateliér 08:50 STOJ! POZOR! CHOĎ! 09:10 Autosalón 10:05 Otvorené nebo 11:00 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami 14:05 Poirot: Dvojitý hriech 15:00 „Zítra to roztočíme, drahoušku“ 16:40 „Četnícke humoresky 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:30 Inšpektor Max 21:30 Kramerová versus Kramer 23:10 Poirot: Dvojitý hriech 00:00 Inšpektor Max 01:00 O 5 minút 12 02:05 Kramerová versus Kramer

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

SN 18-10 STRANA - 06

JEDNOTKA


Pozor na dlhy!

mesiaci január 2018, vychádza nám, že zadlžení občania mali v tomto mesiaci takmer o dvadsať percent menej vlastných finančZadlženosť občanov Slovenska ných zdrojov ako vlani. To už je celá pätina. prudko rastie. Napriek tomu, že Ak niekto zarába 500 eur, je zadlžený a žije na Slovensku, vlastbanky sťažili prístup k úverom, ných zdrojov z toho má iba 400 eur. len v januári stúpla zadlženosť Toto už je hranica, za ktorou sa občan či jeho domácnosť, príSlovákov asi o 15 percent oproti padne rodina, dostáva do veľkého finančného rizika prípadnej januáru roka 2017. Ak k tomu budúcej insolventnosti, teda, neschopnosti splácať svoje už skôr prirátame údaj, že inflácia po- nabrané záväzky. travín, teda ich predajné ceny Treba ešte dôrazne pripomenúť, že pôžičky v bankových inštitúvzrástli úplne rekordne práve v ciách sú drahšie ako vlani a v nebankových sú jednak extrémne

drahé a potom – veľmi rizikové. V tejto situácii je oveľa vhodnejšie brať si úver sám od seba. Tí občania, ktorí majú nejaké úspory a potrebujú finančné zdroje neodkladne, použitím časti týchto úspor môžu získať úver na takmer nula percentný úrok. Zároveň však pripomíname, že „strategické rezervy“ rodiny by vo finančnom vyjadrení nemali klesnúť pod priemer trojmesačných výdavkov. Je teda najvyšší čas v tých rodinách, kde sa sumár príjmov dostáva pod hranicu sumáru výdavkov spraviť si takzvaný krízový rozpočet. Rozhodne ho neriešte naberaním úverov, to problémy red iba oddiali a ešte viac zhorší.

Vtip: Čitateľ v knižnici: „Prosím vás, kde máte nejaké knihy o samovraždách?“ „Nech sa páči piaty regál zľava, stredná polička.“ „Ale veď tam nie je žiadna kniha!“ „No vidíte, akí sú ľudia? Požičajú, nevrátia…“ K. Rahner: „Svetlo má vždy skôr pravdu než všetká temnota.“

7

inšpiratívne ženy

Zuzana Ondrisová

Spokojná mama = spokojná rodina

PONUKA PRÁCE HAVLIČKUV BROD

LEDEČ NAD SÁZAVOU

ZÁMOČNÍK - OD 150 KČ/HOD bruto BRÚSIČ ZVAROV - OD 150 KČ/HOD bruto OBSLUHA AUTOMATOV - OD 125 KČ/HOD ZVÁRAČ TIG - OD 200 KČ/HOD bruto

UBYTOVANIE, DOPRAVA, STRAVA

..možné týždenné zálohy,

0949 300 345,

info@draftpeople.eu

61_0028

OPERÁTOR/KY VÝROBY OD 115 KČ/ KONTROLÓR KVALITY OD 120 KČ/

TU

MOHLA BYŤ

34-0015-2

VAŠA REKLAMA Pre bližšie info volajte: 0905 719 139

PÔŽIČKY ŽALÚZIE v bez poplatko

S IEŤKY p r o t i hmy zu

aj pre ženy na MD, živnostníkov, dôchodcov a opatrovateľky (stačí prezvoniť)

www.lacne-zaluzie.sk

75-19-02

www.pozickyimpresia.sk

rýchlo, lacno, kvalitne

0907 942 957

99-0055-5

ໄ 0903 625 926

24-0012

financie

SN 18-10 STRANA - 07

„Milá Zuzka, mám po druhej materskej, ťahá mi na 40-ku, zistila som, že som akosi razom zostarla. Až teraz, keď idem podľa vašich inštrukcií v eBooku, odfotila som sa, vidím nielen vrásky na čele, hlbokú nasolabiálnu vrásku, ale ešte aj dvojitú bradu a úplne ovisnuté líca. Nikdy som si nemyslela, že to príde tak náhle.“ Takýchto správ mi chodí veľa a je to ako cez kopirák. Žena okolo 35 – 40 rokov, jedno a viac detí, pár rokov na materskej a žiaden čas pre seba. Vždy keď takúto správu dostanem, viem presne ako sa takáto žena cíti, pretože som sa tak kedysi cítila aj ja. Po pár rokoch na materskej a rodičovskej sa konečne zastavíte a poriadne sa poobzeráte v zrkadle. Položíte si otázku, či ste to naozaj vy a premýšľate, kam sa podela tá vysmiata rozžiarená žena bez akýchkoľvek známok starnutia. Tá žena sa stratila, pretože na seba zabudla. V snahe byť skvelou mamou, manželkou a partnerkou nakladiete na seba toľko úloh a povinností, že večer doslova „odpadávate“ do postele. Máte pri tom všetkom čo ste si na seba každý deň prichystali aspoň niekoľko voľných minút pre seba? Predpokladám, že nie. Ak to však takto funguje dlhodobo, začnete byť z toho nervózna, deň za dňom sa to nabaľuje. Príde domov muž a veselo zahlási, že si ide zahrať futbal. Jedno dieťa si poreže prst a druhé je hladné. Neviete, čo skôr. Vo vzduchu visí napätie a o pár sekúnd vybuchnete. Hneváte sa, kričíte na všetkých dookola a nikto nerozumie prečo. Čo sa vám stalo? Je to jednoduché, hneváte sa samé na seba. Ani muž ani deti za to nemôžu. Robíte dobre všetkým naokolo ale zabudli ste pritom na toho najdôležitejšieho človeka – NA SEBA. My ženy, mamy, sme veľmi dôležitým elementom v rodine. Od nás závisí, či bude náš domov harmonický a pokojný. Spokojná mama = spokojná rodina, hovorí známy český psychológ Patrik Herman. Je veľmi dôležité, aby sme si pre seba vyhradili čas, aby sme sa mohli venovať len sebe. A je úplne jedno, či začneme behať, cvičiť pilates alebo tvárovú jogu. Podstatné je, aby sme z toho mali radosť a získali energiu pre seba. Otázky môžete smerovať na zuzana@inspirativnezeny.sk. Autor: Zuzana Ondrisová, lektorka tvárovej jogy


číslo 10 / 9. marec 2018

������������������

ucelené partie

MURÁROV

������� ICKÝCH DIELOV OTECHN ELEKTR �����������������������

do Belgicka

��������������������� ���������������������

� Živnosť (aktívna min. 2 mesiace) � Práca na turnusy � Prax, profesionálny prístup � Spoľahlivosť � Platové podmienky 3000 € - 4000 €/mes. � Ubytovanie zabezpečené a hradené.

������������������ ����������������������

0918 395 458 +420 727 974 799

Podrobnejšie informácie na tel. č.:

VESELÝ VEĽKONOČNÝ POBYT V ORAVSKEJ HORÁRNI 30. 3 – 2. 4. 2018 (4 dni/3 noci)

PRIJMEME PRACOVNÍKOV

�������������� (PRÁCA V ELEKTROVÝROBE)

ČAKÁ NA VÁS VÝNIMOČNE ČISTÝ VZDUCH, TICHÉ PROSTREDIE, ÚSTRETOVÝ PERSONÁL, VÝBORNÉ JEDLO A NOVUČIČKÁ PRÍJAZDOVÁ CESTA!!!

ELEKTRIKÁROV ��������

108 €

1 DOSPELÁ OSOBA/POBYT S POLPENZIOU

TPP - brigáda ������������

! 85_0

0905 867 172 0917 650 018

85_0161

�������������������

87-0044

0917 860 693

alebo e-mailom: zucomsro@gmail.com

60 €

1 DIEŤA DO 12 ROKOV V IZBE/POBYT S DETSKOU POLPENZIOU

POBYTY S DOTÁCIOU PRE NEPRACUJÚCICH DÔCHODCOV UŽ V PONUKE

!

ORAVSKÁ HORÁREŇ: Oravský Podzámok č. 396 Hruštín - lokalita Zábava. REZERVÁCIE: 0918 591 942

www.oravskahoraren.sk

27-0069

P

R

IJ

M

E

M

E

zadarmo do poštových schránok v rámci celej SR

Raiffeisen banka: Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen banka

AŽ TOĽKO ZA TAK MÁLO!

1000 €

MÔŽETE MAŤ AJ VY

PÔŽIČKA

LEN ZA

15 € MESAČNE

, bez poplatkov , máme pre vás pôžičky až do výšky 30 000 €

ZASTAVTE SA EŠTE DNES V POBOČKE VO VAŠOM MESTE Viac informácií o podmienkach na www.raiffeisen.sk/1000za15 Príklad výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN): výška pôžičky: 1 000 €, mesačná splátka: 15 €, poplatok za poskytnutie: 0 €, počet splátok/doba splatnosti v mesiacoch: 96. Štandardná úroková sadzba: 9,53 % p. a., RPMN: 10,10 %, celková suma, ktorú zaplatíte: 1 440 €. 02-0040

Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

SN 18-10 STRANA - 08

Spissko 10/2018  
Spissko 10/2018  
Advertisement