Page 1

regionĂĄlne noviny

PreÄ?Ă­tajte si lepĹĄie noviny.2

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

spissko.sk

SPISSKO

3 1

SPIĹ SKONOVOVESKO-LEVOÄŒSKO-GELNICKO Ä?. 2 / 13. januĂĄr 2017 / 21. roÄ?nĂ­k

týŞdenne do 30 000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem  " ! " !          PracovnĂ˝ Ä?as:      

    

79-0114

PO-PIA: 15.30 - 07.00 h., SO,NE A SVIATOK: nonstop 24 h.

FIRMA TATRA TEXTIL,S.R.O.

PREVĂ DZKA: DREVĂ RSKA 2, SPIĹ SKĂ NOVĂ VES

0

OSOBNĂ? POHOVOR NUTNĂ?.

0

ProblÊmy s dlhmi rieťi 0905 638 627 Våť Mediåtor Ochrånca sluťných Ğudí

HÄžadĂĄme kolportĂŠrov

4

HĞadåme kolportÊrov reklamných novín pre oblasż 66-02

jamnĂ­ky

(najlepĹĄie ĹĄtudent od 16) Svoje kontaktnĂŠ Ăşdaje poĹĄlite na spissko@regionpress.sk

5

1 2 5 1,3 6,7

79-0002

Ponúkam výrobný program vhodný pre chrånenÊ dielne alebo sociålne podniky. Kontakt: 0903 535 002

28-0023

TEL.KONTAKT: 053/ 429 89 57

79-0001

PRIJME DO ZAMESTNANIA: TECHNOLĂ“GA PRE ODEVNĂš VĂ?ROBU, KONĹ TRUKTÉRA STRIHOV V PROGRAME CAD/CAM, VYUÄŒENÉ KRAJÄŒĂ?RKY.

SN 17-02 STRANA - 01

5,8


regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO SPIŠSKONOVOVESKO-LEVOČSKO-GELNICKO týždenne do 30 000 domácností a firiem

Redakcia: tel/fax: e-mail:

Kežmarská 1 Poprad 0905 719 139 spissko@regionpress.sk

Ivan Brožík vydáva: regionPRESS s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Nečakajme na výzvy

celodennú prevádzku. U nás sme ešte len na začiatku otvárania našich duší. Vonku mrznú ľudia bez strechy nad hlavou Dobrý deň vážení naši čitatelia rovnako ako zvieratká v útulkoch či vo voľnej prírode. a  zároveň aj dobrý rok 2017! Nečakajme na výzvy charitatívnych organizácií, poupratujme Opäť sme tu s našimi a dúfa- si v domovoch i v srdciach a darujme to, čo môže ohriať, zame, že aj pre mnohých z  vás tepliť, pomôcť prežiť. Charitatívnym organizáciám, útulkom, – vašimi novinami. Keď sa tvo- živým tvorom v núdzi. Veď všetci sme „Božie deti“. rili, Slovensko zvierala ľadová Nečakajme v tomto roku ani na iné výzvy a aktívne sa povlna a ako sa zdá, riadna zima dieľajme na kontrole toho, ako sa u nás spravuje náš štát. bude ešte zopár týždňov trvať. Pretože nikomu inému, nech si niektorí jedinci myslia čokoľVatikán otvoril útulky pre vek, nepatrí. Štát nie je súkromné vlastníctvo práve tak, ako

naše zdravie či vzdelanie. Je čas na výmenu tých politikov, ktorí si to myslia a podľa toho tak vo výkone nami zverenej moci svojvoľne a arogantne konajú smejúc sa nám do tvárí. Nečakajme na výzvy, že to spraví niekto za nás. Bez našej aktivity možno zomrie niekoľko bezdomovcov, možno uhynie množstvo zvierat, ale bez nej rovnako chradne aj náš štát. Vždy ide o obrovskú tragédiu, za ktorú nesieme svoj diel zodpovednosti. Porobme si to upratovanie kým je čas. Inak sme už aj my zamrzli v objatí mrazivej apatie a neochoty žiť lepšie. Veľa šťastia! Ivan Brožík

Inzercia: Henrieta Mareková 0905 719 139

Distribúcia: (30.000 domácností/firiem) Každý týždeň: Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica, Smižany, Krompachy, Harichovce, Odorín, Jamník, Spišský Štvrtok, Spišské Podhradie, Betlanovce, Ferčekovce, Novoveská Huta, Spišské Vlachy, Spišský Hrhov, Prakovce, Hrabušice, Iliašovce, Letanovce Spišský Hrušov, Kluknava, Rychnava a Margecany

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 27.000 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

dosah na 1.500.000

domácností a firiem

Ples malých Spišiacikov 28. 1. 2017 v čase od 15:00 do 19:00

v priestoroch detského sveta na 1. poschodí obchodného cent�a

• tanečné a hudobné vyst�penia • divadelné predstavenie • súťaže • tombola • vyhlásenie kráľa a kráľovnej plesu

• Predaj vst�peniek v Detskom svete • Cena vst�penky 4 € (1 dieťa v sprievode rodiča) Viac infor�ácií tel: 0911 936 781 e-mail: detskysvet@ocmadaras.sk Detský svet Madaras n.o.

SN 17-02 STRANA - 02

79-0008

spissko.sk

PIESTANSKO SPISSKO

redakčné slovo


DvanĂĄsĹĽ statoÄ?nĂ˝ch

svet knihy

„KeÄ? v maÄ?arskom zĂĄchytnom tĂĄbore pre uteÄ?encov hrozila humanitĂĄrna katastrofa, denne tam prichĂĄdzal tajomnĂ˝ muĹž, aby Ä?istil zĂĄchody. Upozornil na neho lekĂĄr a bĂ˝valĂ˝ rektor VladimĂ­r KrÄ?mĂŠry, ktorĂ˝ na stretnutie s tĂ˝mto muĹžom nezabudne

PĂĄnske hodinky QUARTZ na pĂ´vodnĂĄ ce

12,99 â‚Ź

-39% TvrdenĂŠ minerĂĄlne sklo, puzdro a korunka sĂş z uĹĄÄžachtilej nerezovej ocele, nĂĄramok z kvalitnej koĹže v Ä?iernej farbe. Priemer hodiniek je 4,2 cm a ĹĄĂ­rka novĂĄ cena remienku 2 cm.

do smrti: „LatrĂ­ny vyzerali hrozne, vĹĄetko z nich vytekalo. Bol hmlistĂ˝ deĹˆ a zrazu sa z hmly vynorila impozantnĂĄ postava, vyĹĄe dvojmetrovĂ˝ muĹž, mohutnĂ˝ starec, sivĂŠ vlasy, hustĂĄ dlhĂĄ brada. V rukĂĄch mal vedrĂĄ, metly, handry. PriĹĄiel k zĂĄchodom a mlÄ?ky ich Ä?istil. BĂĄl som sa ho spĂ˝taĹĽ, kto je, aby mi nepovedal: „Ja som, kto som.“ Po menĹĄom pĂĄtranĂ­ cez maÄ?arskĂ˝ch priateÄžov sa mi podarilo zistiĹĽ, Ĺže tĂ˝m tajomnĂ˝m muĹžom bol GĂĄbor IvĂĄnyi, farĂĄr evanjelickej metodistickej cirkvi a rektor Vysokej ĹĄkoly J. Wesleyho.“ Aj to sa dozviete z kniĹžky 12 statoÄ?nĂ˝ch, z  ktorej autorom Ä˝ubom BechnĂ˝m sme sa na sklonku vlaĹˆajĹĄieho roka rozprĂĄ-

vali v rubrike Na rovinu. KniĹžke sa darĂ­, uĹž Ä?oskoro bude maĹĽ prezentĂĄciu v Bratislave. Stane sa tak 18. 1. 2017 v znĂĄmom knĂ­hkupectve za ĂşÄ?asti takĂ˝ch hostĂ­, ako je VladimĂ­r KrÄ?mĂŠry, Andrej BĂĄn, Zuzana Ĺ tevulovĂĄ, Zuzana Wienk Ä?i Iveta RadiÄ?ovĂĄ a samozrejme, autor. Tentoraz pre vĂĄs Ä˝ubo BechnĂ˝ vybral nasledujĂşci citĂĄt z kniĹžky 12 statoÄ?nĂ˝ch: ,,VeÄ?nosĹĽ sa zaÄ?Ă­na uĹž na zemi, a keÄ? sa tu nevieme dohodnúż a spolupracovaĹĽ na zlepĹĄenĂ­ tohto sveta, tak ani v nebi to nebude len o vyspevovanĂ­ svätĂ˝ch pesniÄ?iek.“ (Anton Srholec) ib

Vtip: UÄ?iteÄž sa pĂ˝ta: „O zĂĄhrady sa starajĂş zĂĄhradnĂ­ci. Kto sa teda starĂĄ o sady?“ „Sadisti“- ozve sa Karolko. Miroslav Schlesinger: „Nik z nĂĄs sĂ­ce nie je dokonalĂ˝, ale kaĹždĂ˝ je schopnĂ˝ ĹžiĹĽ ako skutoÄ?ne milujĂşci Ä?lovek.“

ď Ź VĂ˝stavba rodinnĂ˝ch domov ď Ź ZatepÄžovanie domov a bytov ď Ź FasĂĄdy a omietky ď Ź BĂşranie a rekonĹĄtrukcia domov ď Ź Obklady a dlaĹžby ď Ź SadrokartonĂĄrske prĂĄce

obÄ?ianska

riadkovĂĄ inzercia

auto-moto/predaj 1 auto-moto/inÊ 2 ° Kúpim skúter CZ 175. Aj inÊ starÊ moto JAWA, CZ. 0904527918 ° Kúpim rôzne veteråny: autå, motorky, stabilåky 0911617537

ZA V�HODNÉ CENY Kontakt: 0907 183 228

byty/predaj

7,99 â‚Ź

DĂĄmske hodinky QUARTZ

byty/prenĂĄjom

12,99 â‚Ź

Pre bliŞťie info volajte: 0905 719 139

Nedostávate vaše   obľúbené noviny  do schránky?   

NapĂ­ĹĄte nĂĄm do redakcie   spissko@regionpress.sk

SpätnÊ zrkadielka

domy/predaj pozemky/predaj reality/inĂŠ

KominĂĄr Oto BaÄ?a • dodĂĄvka a montĂĄĹž • frĂŠzovanie • vloĹžkovanie • Ä?istenie • kontrola

KOMĂ?NOV

• frÊzovanie dechtu

0903 534 118

Handsfree Bluetooth - MINI

HÄžadĂĄme kolportĂŠrov

spissko.sk

HĞadåme kolportÊrov reklamných novín pre oblasż

jamnĂ­ky

(najlepĹĄie ĹĄtudent od 16) Svoje kontaktnĂŠ Ăşdaje poĹĄlite na spissko@regionpress.sk na pĂ´vodnĂĄ ce

4,99 â‚Ź

-21% 2 ks menťích zrkadiel s priemerom 5 cm na odstrånenie mŕtveho bodu sa hodí na kaŞdÊ spätnÊ zrkadlo kaŞdÊho automobilu.

novĂĄ cenas

3,99 â‚Ź/1k s 5,99 â‚Ź/2k

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

na pĂ´vodnĂĄ ce

29,99 â‚Ź

-51% Balenie obsahuje: bluetooth wireless headset, drĹžiak na ucho, USB kĂĄbel, manuĂĄl. PohotovostnĂ˝ reĹžim: 100 - 150 hod. Dosah: 10 m. cena

novĂĄ

14,99 â‚Ź

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

BEZPEÄŒNOSTNÉ DVERE ÄŒEREŠŇA vzor

InformĂĄcie o inzercii zĂ­skate na tel. Ä?. 0905 719 139.

BBUK v vzor

OCEĽOVÉ DVERE SO Zà RUBŇOU AKCIA na vťetky

250 â‚Ź

V PONUKE UŽ AJ INTERIÉROVÉ DVERE!!! DUB hladký

VystĂşpte z radu a ĂşkĂĄĹžte sa svojim klientom.

JELĹ A vzor

- iba u nĂĄs

ÄŒEREŠŇA hladkĂĄ

JELĹ A hladkĂĄ

BIELE vzor

dvere

14 bodovĂŠ zamykanie, 2 zĂĄmky + 2 sady kĞúÄ?ov, protipoĹžiarne, zateplenĂŠ, vlastnĂ˝ zvonÄ?ek, podsvietenie kÄžuÄ?ky, hrĂşbka krĂ­dla 7 cm, odhluÄ?nenĂŠ, prah vo farbe zĂĄrubne

www.ocelovedvere.sk

ZAMERANIE ZDARMA! VĹ ETKY DVERE SKLADOM

OdbornĂĄ montĂĄĹž s licenciou technickej sluĹžby od polĂ­cie SR

KOVANIE ZDARMA !!!

OtvorenĂŠ: Po - Pia: 9:00 - 17:00 ocelovedvere@ocelovedvere.sk ooce celoved ovedveere@ re@oce ocelloove veddvere.sk vere sk

PREDAJŇA: Priekopa 1804, 060 01 KeŞmarok, Tel.: 0905 468 802

SN 17-02 STRANA - 03

stavba domĂĄcnosĹĽ

8 9

° SPLĂ TKY OD 10e na NOTEBOOKY, PC ZOSTAVY, SMARTFONY, LED TV 80127cm, 0 â‚Ź akontĂĄcia, 0 â‚Ź dovoz, darÄ?ek, tel 0903752333 ° PredĂĄm beĹžeckĂŠ lyĹže muĹžskĂŠ aj dĂĄmske aj topĂĄnky na beĹžky. Lacno.0907 764582, 053 4464960

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt?

NAĹ E DVERE CHRĂ NIA-ZATEPLIA-ODHLUÄŒNIA VĂ Ĺ  DOMOV DUB vzor

5 6 7

° Dåm do prenåjmu garåŞ v Sp. Novej Vsi sídl.Zåpad1 pri novostavbe / Lidl /kontakt: 0904 105 858 ° Kúpim garåŞ v Sp. Novej Vsi okrem lokali‍ ‏Židov. cintorín. kontakt: 0904 105 858

51-0003

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

mohla byĹĽ VaĹĄa reklama

Koho volaĹĽ ku komĂ­nu v LevoÄ?i a Sp. Novej Vsi?

74-05

7,99 â‚Ź

TU

4

° Prenajmem 1-izb.byt v RD v SNV -pri sĂ­dl.VĂ˝chod, 0904501249 ° KĂşpim 1 izbovĂ˝ byt v Sp. Novej Vsi do 26 000 â‚Ź aj v pĂ´vodnom stave. IhneÄ?.Kontakt: 0905 639 975. ° Prenajmem 3-izb.byt v RD v SNV -VĂ˝chod, 0904501249

na pĂ´vodnĂĄ ce

TvrdenĂŠ minerĂĄlne sklo, puzdro a korunka sĂş z uĹĄÄžachtilej nerezovej ocele, nĂĄramok z kvalitnej koĹže v Ä?iernej farbe. Priemer hodiniek je 3,5 cm a ĹĄĂ­rka novĂĄ cena remienku 1,6 cm.

3

° Predaj 2izbový tehlový byt v pôvod.stave v centre 1poschod. v prerob. bytovke, byt je teplý v dobrej lokalite cena 40000eur. t.c.0944467787

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

-39%

3

PoĹĄlite SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RPmedzeraSNmedzeraÄŒĂ­sloRubriky medzeraTextInzerĂĄtu PrĂ­klad: RP SN 12 PredĂĄm koÄ?Ă­k, 0987 654 321. Spätnou sms vĂĄm potvrdĂ­me prijatie inzerĂĄtu a jeho cenu, ktorĂş vĂĄm vyĂşÄ?tuje vĂĄĹĄ mobilnĂ˝ operĂĄtor. Cena je 0,60 eur s DPH za kaĹždĂ˝ch zaÄ?atĂ˝ch 30 znakov textu vĂĄĹĄho inzerĂĄtu vrĂĄtane medzier. NiÄ? inĂŠ neĂşÄ?tujeme. Tip 1: Ak chcete inzerĂĄt na viac týŞdĹˆov, poĹĄlite rovnakĂş sms toÄžkokrĂĄt, v koÄžkĂ˝ch týŞdĹˆoch chcete inzerovaĹĽ. Tip 2: Ak chcete inzerĂĄt uverejniĹĽ v ÄžubovoÄžnĂ˝ch inĂ˝ch naĹĄich novinĂĄch, SN zameĹˆte za skratku novĂ­n, ktorĂş nĂĄjdete na zadnej strane vÄžavo dolu. Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt? SluĹžbu PlatbaMobilom.sk technicky NĂĄvod nĂĄjdete strane 3 dolu. zabezpeÄ?uje ELET,na s.r.o.


2 6

3

3 8 9 6

inšpirácie

3

5

4 2

9 5 4 5 9 1 1 4 5 4 8 1 6 3 4 2

Otvárajme dvere na živote ohrozeným! Pápež František v spolupráci s Úradom apoštolskej charity rozhodol, že tri denné centrá pre bezdomovcov zostanú teraz otvorené 24 hodín bez prestávky. Apoštolský almužník Konrad Krajewski pre agentúru

ANSA spresnil, že ak aj v týchto centrách nebude už žiadne voľné lôžko, „ktokoľvek by zaklopal, nájde sa preňho vždy miesto v teple i jedlo“. Pre tých, ktorí nechcú spať v nocľahárni, dal Vatikán k dispozícii spacie vaky vhodné do prostredia, kde je 20-stupňový mráz. Ľudia bez domova budú môcť stráviť noc aj v autách, ktoré poskytne pápežská charita. „Je jasné, že auto nemôže zostať naštartované celú noc. Bolo by to nebezpečné. Ale ako úkryt sa dajú použiť,“ vysvetlil Krajewski a dodal, že charitné auto na prenocovanie už vo Vatikáne využíva jeden 87-ročný bezdomovec.

občianska

riadková inzercia

záhrada a zverinec 10 °Predám šteniatka Weimarského stavača (už len psíky) bez PP. Odber možný od 21.12.2016. Cena 200€. Tel: 0917322306 - volať kedykoľvek, 0915848904 – volať po 17 hod. °Kúpim jelenie parožie za naj cenu! 0944132200

hobby a šport

11

°NOVÝ CELOODPRUŽ. BICYKEL 6-9 r. 165 e 0915953729 °Dvd XXX, 0902194004 °Kúpim obrazy, sochy, šable, medaile, hodinky, mince, bižutériu, pohľadnice a iné starožitnosti. Tel.: 0905 401 697

deťom rôzne/predaj

12 13

°Predám sklolaminátové žumpy o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šach‫﬚‬. Cena od 650 €. Doveziem, osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 925 991 °Kúpim a dobre zaplatím za staré Rakúske známky.pohľadnice, bankovky a zlaté mince aj šilingy t.0915627285

rôzne/iné

14

hľadám prácu zoznamka

15 16

° Kúpim obrazy, sochy, šable, medaile, hodinky, mince, bižutériu, pohľadnice a iné starožitnosti. Tel.: 0905 401 697 ° Prenajmem priestor na kaderníctvo a pod. Oproti Hypermove. ČT 0904846203

° Nefajčiar,nealko hľadá ŽENU, podnikám, byt mám! +421949644 884,950634557!+420732879874,6 06902133

Chcete si podať inzerát? Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraSNmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP SN 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, SN zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Chcete si podať inzerát? Službu PlatbaMobilom.sk technicky Návod nájdete strane 3 dolu. zabezpečuje ELET,na s.r.o.

SN 17-02 STRANA - 04

Krajewski podľa agentúry ANSA dodal, že „robíme, čo je v našich silách“ - bezdomovcom v okolí Vatikánu rozdávajú teplú polievku, sendviče i teplú čokoládu. Pomoc je financovaná z darov pre apoštolskú charitu a pri jej distribúcii pomáhajú príslušníci talianskej armády i Pápežskej švajčiarskej gardy. Mrazy na Slovensku ešte potrvajú. Mnohé dvere, ktoré bývajú inak obvykle zamknuté, by sme mali pootvárať. Aj napriek tomu, že pohodlie nás, ktorí nie sú nijak ohrození, sa o určitý „štandard“ zníži. Za záchranu života to určite ib stojí.


oĹĄĂşpeme, rozdelĂ­me na polovicu a vydlabeme malĂ˝ otvor, do ktorĂŠho dĂĄme medu koÄžko sa zmestĂ­ (zĂĄleŞí od veÄžkosti Ak vĂĄs ostatnĂŠ dni obiĹĄla chrĂ­pka, ste ĹĄĹĽastnĂ­ Äžudia. No buÄ?- reÄ?kovky) - poloŞíme na pohĂĄr, do ktorĂŠho do rĂĄna preteÄ?ie te v strehu a svojmu organizmu doprajte dobrĂ´tky na posil- med spolu s reÄ?kovkovou ĹĄĹĽavou. nenie imunity. Na posilnenie imunity je vhodnĂ˝ zĂĄzvor, ale Organizmus super zahreje teplĂĄ citronĂĄda Ĺ ĹĽavu z dvoch citrĂłnov zmieĹĄajte vo vysokom pohĂĄri s dvoaj Ä?ierna reÄ?kovka. NakrĂĄjanĂş oĹĄĂşpanĂş Ä?iernu reÄ?kovku zasypeme a zalejeme ma lyĹžicami trstinovĂŠho cukru a zalejte teplou vodou. PridaĹĽ medom, nechĂĄme v chladniÄ?ke kĂ˝m pustĂ­ ĹĄĹĽavu - minimĂĄl- mĂ´Ĺžete aj ĹĄĹĽavu z jednĂŠho pomaranÄ?a. Pite ju kaĹždĂŠ rĂĄno ne vĹĄak do druhĂŠho dĹˆa. PodĂĄvame po lyĹžiÄ?kĂĄch 3 x denne pred raĹˆajkami poÄ?as celĂŠho zimnĂŠho obdobia. ZbraĹˆ proti prechladnutiu - netreba zapĂ­jaĹĽ - tento sirup je veÄžmi chutnĂ˝. Pre tĂ˝ch, ktorĂ­ majĂş radĹĄej med: Ä?iernu reÄ?kovku umyjeme, UniverzĂĄlnym domĂĄcim doktorom je zĂĄzvor. Kocky zĂĄzvoru

gazdinka radĂ­

ChrĂ­pkovĂ˝ Ä?as

zmieĹĄame s klinÄ?ekmi a troĹĄkou mletej ĹĄkorice, zalejeme horĂşcou vodou a dosladĂ­me medom. KlinÄ?ek pĂ´sobĂ­ ako antiseptikum, zĂĄzvor a ĹĄkorica majĂş protizĂĄpalovĂŠ ĂşÄ?inky. Na zaÄ?Ă­najĂşcu chrĂ­pku pomĂĄha Ä?aj s dvoma lyĹžicami bazovĂŠho kvetu a ĹĄĂ­pkami, lyĹžicou medovky a materinej dúťky. VĹĄetky bylinky zalejte horĂşcou vodou a nechajte 15 minĂşt lĂşhovaĹĽ. VhodnĂŠ je piĹĽ bylinkovĂŠ Ä?aje z Ä?iernych rĂ­bezlĂ­, skorocelu, lipovĂŠho kvetu, mäty piepornej Ä?i echinacei. Je vhodnĂŠ ich striedaĹĽ s minerĂĄlkami, pretoĹže telo strĂĄca pri chorobe nielen vodu, ale aj ionty. A nezabudnite na dostatoÄ?nĂ˝ prĂ­jem tekutĂ­n a Ä?astĂŠ umĂ˝vanie rĂşk. gazdinka Evka

Vtip: Na zastĂĄvke stojĂ­ autobus chystajĂşci sa na odchod. BeŞí za nĂ­m chlap, je celĂ˝ spotenĂ˝ a kriÄ?Ă­. „PĂĄn vodiÄ?, zastavte, inak nestihnem prĂĄcu!“ VodiÄ? chce odĂ­sĹĽ, ale cestujĂşci ho presvedÄ?ia, aby poÄ?kal. ChlapĂ­k dobehne k zadnĂ˝m dverĂĄm, naskoÄ?Ă­ si, dvere sa zatvoria a on si vĂ­ĹĽazoslĂĄvne oddĂ˝chne, potom vyberie odznak a povie: „RevĂ­zia cestovnĂ˝ch lĂ­stkov.“ Anton Srholec: „NajväÄ?ĹĄie, Äžudsky povedanĂŠ -Ăşspechy- sa dosahujĂş aĹž za hranicami toho, Ä?o je naĹĄou povinnosĹĽou.“

myslĂ­m si 

BIO meranie celĂŠho tela

Po krĂĄtkej sviatoÄ?nej prestĂĄvke tieto novinky mĂ´Ĺžete opäż nĂĄjsĹĽ vo svojich schrĂĄnkach. Prajem vĂĄm v novom roku vĹĄetko len to naj, zdravĂ­Ä?ko, ĹĄĹĽastĂ­Ä?ko, lĂĄsku, mĂşdrosĹĽ a pokoj v duĹĄi. VĹĄetkĂ˝m. TĂ˝m, ktorĂ­ ma radi mĂĄte, aj tĂ˝m, ktorĂ­ ma z hÄşbky duĹĄe nenĂĄvidĂ­te.

ÄŒO DOKĂ Ĺ˝E ZISTIŤ:

KaliĹˆĂĄkova ĂşradnĂ­Ä?ka

ÄŒas VaĹĄej konzultĂĄcie je potrebnĂŠ objednaĹĽ na tel. 0905 655 392

VýŞivovĂĄ poradĹˆa ÄŒĂ­nska medicĂ­na MING HÄžadĂĄme asistentku na 1-2 dni v mesiaci

94-002

Igor MatoviÄ?

Len to naj

15 â‚Ź

• funkÄ?nosĹĽ a stav jednotlivĂ˝ch orgĂĄnov • povahu a prĂ­Ä?inu VĂĄĹĄho ochorenie bolestĂ­, alergiĂ­, skrytĂ˝ch chorĂ´b • prĂ­tomnosĹĽ cudzorodĂ˝ch organizmov • okamĹžite rieĹĄi zdravotnĂŠ problĂŠmy bezbolestne a vhodnĂŠ aj pre deti, trvĂĄ 45 min

VysokĂĄ ĹĄtĂĄtna ĂşradnĂ­Ä?ka na ministerstve vnĂştra, priama podriadenĂĄ KaliĹˆĂĄka vyhlĂĄsila, Ĺže KaliĹˆĂĄk by mal okamĹžite odstĂşpiĹĽ. Vraj Äžudia na ministerstve sa hanbia robiĹĽ pod takĂ˝m ministrom, ktorĂ˝ je sĂĄm podozrivĂ˝ z korupcie v kauze BaĹĄternĂĄk.

PoĹžiÄ?iavanie peĹˆazĂ­ mĂĄ novĂŠ sluĹĄnĂŠ pravidlĂĄ

Korupcia neexistuje

KaliĹˆĂĄk sa hneÄ? po Novom roku nechal poÄ?uĹĽ, Ĺže korupcia na najvyĹĄĹĄĂ­ch miestach politiky vĂ´bec neexistuje, preto niet koho stĂ­haĹĽ a daĹĽ do chlĂĄdku. Doteraz neprezradil, Ä?i to myslel ako novoroÄ?nĂ˝ vtip, ale ani ako vtip by takĂĄ hlĂşposĹĽ smieĹĄna nebola. 321170004

NajlepĹĄie sa presvedÄ?Ă­te sami. Zavolajte na infolinku 0800 555 678 alebo vyplĹˆte kontaktnĂ˝ formulĂĄr na www.silverside.sk

umom z o r s i s ajte PoĹžiÄ?iav

5

Danko chrĂĄpal

Andrej Danko sa sprĂĄval ako najväÄ?ĹĄĂ­ „sedlĂĄk“ priamo na udeÄžovanĂ­ najvĂ˝znamnejĹĄĂ­ch ĹĄtĂĄtnych vyznamenanĂ­. Zrejme preto, Ĺže chcel ukĂĄzaĹĽ, Ĺže nesĂşhlasĂ­ s niektorĂ˝mi ocenenĂ˝mi, teatrĂĄlne sa chytal za hlavu, zalamoval rukami a tvĂĄril sa, Ĺže spĂ­. DosĹĽ ĂşbohĂŠ od druhĂŠho najvyĹĄĹĄieho ĂşstavnĂŠho Ä?initeÄža.

RegioJet konÄ?Ă­

StĂĄtisĂ­ce SlovĂĄkov si obĞúbilo rĂ˝chle, Ä?istĂŠ a relatĂ­vne lacnĂŠ vlaky RegioJet. AvĹĄak Danko sa rozhodol tĂşto ďŹ rmu zo Slovenska vyĹĄtvaĹĽ a oni si povedali, Ĺže nedokĂĄĹžu uĹž viac jeho hlĂşposti vzdorovaĹĽ a deďŹ nitĂ­vne konÄ?ia na trati KoĹĄice - Bratislava. HlupĂĄk dosiahol svoje.

GajdoĹĄ prehovoril

030001

Ĺ ĂŠf vyĹĄetrovacieho tĂ­mu Gorila prehovoril, ako mu KaliĹˆĂĄk hĂĄdzal polenĂĄ pod nohy poÄ?as vyĹĄetrovania. ElitnĂ˝ policajt tak KaliĹˆĂĄka usvedÄ?il z toho, Ĺže zasahoval do vyĹĄetrovania, Ä?o KaliĹˆĂĄk vĹždy odmietal. TieĹž povedal, Ĺže KaliĹˆĂĄk mu nezdvĂ­hal telefĂłn a neodpovedal na sms sprĂĄvy.

SN 17-02 STRANA - 05

igor matoviÄ?


5 3 9 3 8 7 2 7 4 9 6 2 8 9 4 9 2 6 5 6 4 8 7 5 9 7

duchovnĂŠ okienko

JĂĄn Buc

To je krĂĄsa! Vo VaĹžci sme mali pred pĂĄr dĹˆami 30 stupĹˆov pod nulou. Mrzlo vĹĄetko, ĹžiaÄž aj autĂĄ. Po tak mrazivej noci sme museli autĂĄ oĹživovaĹĽ. Jedno sme naĹĄĹĽastie naĹĄtartovali a to pomohlo k ĹĄtartu Ä?alĹĄĂ­m. PrvĂĄ zahrievacia jazda smerovala kĂşsok nad dedinu, odkiaÄž je nĂĄdhernĂ˝ vĂ˝hÄžad na VysokĂŠ Tatry. KamarĂĄt, ktorĂ˝ sedel pri mne, v prĂĄve sa pomaliÄ?ky rozmrazujĂşcom aute, pri pohÄžade na nĂĄdheru naĹĄich hĂ´r, spontĂĄnne zo seba vyhĹ•kol: „To je krĂĄsa!“ MĂĄ pravdu a stĂĄle, keÄ? je jasno a vidĂ­m tĂşto nĂĄdheru, tak sa ma to v mojom vnĂştri dotĂ˝ka. TĂĄto krĂĄsa ma poteĹĄĂ­, upokojĂ­ a pripomenie, Ĺže to Boh tak urobil pre nĂĄs, pre mĹˆa. MĂĄm rĂĄd presne tieto momenty, keÄ? krĂĄsa vstĂşpi do srdca, neudrŞíme to a Ăşsta z plnosti srdca hovoria: „ To je krĂĄsa! ChvĂĄla Bohu za takĂşto nĂĄdheru! VÄ?aka Otec, Ĺže mĂ´Ĺžem ĹžiĹĽ v takej krĂĄsnej krajine!“ Stalo sa vĂĄm niekedy, Ĺže ste pripravili pre niekoho prekvapenie a on si to ani nevĹĄimol? MoĹžno preĹĄiel okolo bez toho, aby sa poteĹĄil. MoĹžno ste Ä?akali aspoĹˆ trochu Ăşdivu, radosti ... a niÄ?. VaĹĄa energia, nĂĄdej z poteĹĄenia inĂŠho a radosĹĽ sa stratia. Tak sa niekedy asi cĂ­ti BOH. Pozval nĂĄs do nĂĄdhery Ĺživota, pripravil pre nĂĄs nespoÄ?etne veÄža prejavov svojej nĂĄklonnosti, lĂĄsky, pozornosti a my, my niÄ?. RadĹĄej pozerĂĄme so sklopenĂ˝m pohÄžadom do „displejov Ĺživota“ ako na dar krĂĄsy od Otca svetiel. Prestali sme Ĺžasnúż, prestali sme si vychutnĂĄvaĹĽ krĂĄsu. Nevieme si dopriaĹĽ ani chvĂ­Äžku zastavania, kedy sa mĂ´Ĺžeme na nieÄ?om krĂĄsnom pokochaĹĽ. MyslĂ­m, Ĺže sa tratĂ­ cit pre krĂĄsno a nevnĂ­mame to, Ä?o pre nĂĄs Boh pripravil a neustĂĄle pripravuje. OchudobĹˆujeme sa o dotyk Jeho citlivosti, nĂĄdhery a dobroty. Kedy ste naposledy nejakĂş nĂĄdheru pustili do svojho srdca a dovolili ste svojej duĹĄi Ĺžasnúż? KrĂĄÄž DĂĄvid to nĂĄdherne zachytil v 19. Ĺžalme: „Nebesia rozprĂĄvajĂş o BoĹžej slĂĄve, obloha hlĂĄsa dielo jeho rĂşk. DeĹˆ dĹˆu odovzdĂĄva sprĂĄvu, noc noci zvestuje... Ich posolstvo znie po celej zemi a ich oznamy doletia aĹž po konÄ?iny sveta.“ SkĂşsme dnes, moĹžno zajtra spomaliĹĽ a nechaĹĽ do seba prĂşdiĹĽ krĂĄsu Ä?loveka, stvorenia a povedzme Bohu, Ĺže je skvelĂ˝ StvoriteÄž. PoteĹĄĂ­ to nĂĄs a Jeho urÄ?ite tieĹž. JĂĄn Buc, katolĂ­cky kĹˆaz

ZåŞitkovå výchova v prírode

do konca zimy takĂ˝ch dnĂ­ zaĹžili toÄžko, koÄžko sa vĂĄm len zaĹžiada. StaÄ?Ă­ iba, aby sa rodiÄ?ia alebo ĹĄkola dohodli s miestnymi Je to naozaj netradiÄ?nĂ˝ tip lesnĂ­kmi. A Ä?uduj sa svete – tĂ­ pracujĂş aj v mestĂĄch, nielen na vĂ˝let. NemusĂ­te nikam na vidieku. Ä?aleko, nebude vĂĄs to stĂĄĹĽ Denne v tĂ˝chto mrazoch vynĂĄĹĄajĂş do krmelcov pomocnĂş okrem troĹĄky fyzickej nĂĄ- dodatkovĂş potravu pre lesnĂş zver. Je to naozaj drina a urmahy niÄ? a  zaĹžijete nĂĄd- Ä?ite stojĂ­ za to pomĂ´cĹĽ aj s deĹĽmi a tak ich nasmerovaĹĽ na hernĂ˝ deĹˆ, na akĂ˝ budete Ä?osi, Ä?o by sme mohli nazvaĹĽ ohÄžaduplnosĹĽou k  prĂ­rode. spomĂ­naĹĽ moĹžno celĂ˝ Ĺživot. A keÄ? je tĂĄ dostatoÄ?nĂĄ, potom mĂĄme zĂĄruku aj v tom, Ĺže A niÄ? vĂĄm nebrĂĄni, aby ste naĹĄe deti nebudĂş v budĂşcnosti necitlivĂŠ ani k trĂĄpeniu od-

tip na výlet

OdvĂĄpĹˆovacia magn. lopta na pĂ´vodnĂĄ ce

9,99 â‚Ź

-41% EfektĂ­vne zabraĹˆuje usadzovaniu vodnĂŠho kameĹˆa. Je vhodnĂĄ pre vĹĄetky typy praÄ?iek a umĂ˝vaÄ?iek riadu. ZniĹžuje spotrebu pracĂ­ch prĂĄĹĄkov aĹž o 70%, je ekologickĂĄ, je skvelou novĂĄ cena voÄžbou pre alergikov.

5,99 â‚Ź

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

NajaktĂ­vnejĹĄĂ­ Ä?itatelia Pre sedem regionĂĄlnych kniĹžnĂ­c, ktorĂŠ sĂş v zriaÄ?ovateÄžskej pĂ´sobnosti PreĹĄovskĂŠho samosprĂĄvneho kraja, bol vlaĹˆajĹĄĂ­ rok ĂşspeĹĄnĂ˝. NavĹĄtĂ­vilo ich viac ako 472.000 Ä?itateÄžov. Na prvĂ˝ch troch prieÄ?kach je PreĹĄov, Poprad a StarĂĄ Ä˝ubovĹˆa. RegistrovanĂ˝ch nĂĄvĹĄtevnĂ­kov je takmer 40.000, z toho vyĹĄe 14.000 detskĂ˝ch Ä?itateÄžov, ktorĂ­ si vlani poĹžiÄ?ali aj viac knĂ­h Ä?i inĂ˝ch periodĂ­k. ÄŒĂ­sla vĂ˝poĹžiÄ?iek stĂşpli a prekroÄ?ili hranicu 1,4 miliĂłna. Medzi najaktĂ­vnejĹĄĂ­ch Ä?itateÄžov patrili dĂ´chodcovia, potom dospelĂ­ a deti, pri ktorĂ˝ch knihovnĂ­ci narĂĄtali v priemere 270 vĂ˝poĹžiÄ?iek.

KeĹžmarok chce patriĹĽ k inteligentnĂ˝m mestĂĄm Mesto KeĹžmarok sa chce postupne v horizonte niekoÄžkĂ˝ch rokov staĹĽ Smart City, Ä?iĹže inteligentnĂ˝m mestom. PrimĂĄtor KeĹžmarku JĂĄn FerenÄ?ĂĄk chce vybudovaĹĽ modernĂŠ a dynamickĂŠ mesto. PĂ´jde predovĹĄetkĂ˝m o zlepĹĄenie Ĺživota obÄ?anom s vyuĹžitĂ­m najnovĹĄĂ­ch technolĂłgiĂ­. Smart City znamenĂĄ prepojenie inteligentnĂ˝ch systĂŠmov, ktorĂŠ dokĂĄĹžu optimalizovaĹĽ zdroje, vyuŞívaĹĽ infraĹĄtruktĂşru s Ä?lovekom, spoloÄ?nosĹĽou a rodinou tak, aby smart mesto maximĂĄlne zuĹžitkovalo tieto technolĂłgie pre zlepĹĄenie kvality Ĺživota obyvateÄžov.

STAVEBNĂ SPOLOÄŒNOSŤ prijme

Miesto vĂ˝konu prĂĄce : celĂŠ Ăşzemie Slovenskej republiky PONĂšKAME: MZDA: Od 5,00â‚Ź/hod. za odbornĂŠ prĂĄce (vyuÄ?enĂ˝ v stavebnom odbore) Od 6,00â‚Ź/hod. za odbornĂŠ prĂĄce (elektrikĂĄri, inĹĄtalatĂŠri, zvĂĄraÄ?i)

0905 464 371

BENEFITY: Ubytovanie, StravnĂŠ lĂ­stky v hodnote 3,40â‚Ź/deĹˆ ZimnĂŠ a letnĂŠ pracovnĂŠ obleÄ?enie KompletnĂŠ ochrannĂŠ pracovnĂŠ prostriedky NajmodernejĹĄie pracovnĂŠ nĂĄradie

TU

“S nami to mĂĄte!â€?

MOHLA BYŤ

www.indevel.sk

PÔŽIÄŒKA

- ruÄ?enie nehnuteÄžnosĹĽou - ruÄ?enie autom - splatnosĹĽ aĹž 5 rokov

SpoloÄ?nosĹĽ s licenciou od NBS

spissko.sk OBÄŒIANSKA RIADKOVĂ INZERCIA

kĂĄzanĂ˝ch ÄžudĂ­. PoÄ?as takĂŠhoto dĹˆa sa deti od lesnĂ­kov dozvedia veÄža zaujĂ­mavĂŠho, nielen to, Ĺže na zver sa poÄžuje. NauÄ?ia sa, ako Ĺžije, Ä?Ă­m sa ĹživĂ­, ako zvlĂĄda takĂŠto zimy, moĹžno si vypoÄ?ujĂş pĂĄr peknĂ˝ch prĂ­behov. A urÄ?ite sa dostanĂş aj k tomu, Ä?o by sme mohli nazvaĹĽ „tvrdou prĂĄcou“. Chce to len trochu chuti, organizaÄ?nĂ˝ch schopnostĂ­, dobrĂŠ teplĂŠ obleÄ?enie, termosku Ä?aju a dospelĂ­ moĹžno aj so sebou Ä?osi tuhĹĄie – ale pozor, iba tak na glg. Verte, toto sĂş tie najkrajĹĄie zimnĂŠ zĂĄĹžitky, na akĂŠ na Ĺžiadnej zjazdovke nikdy nenarazĂ­te.

271170004-1

7

74-1

8

DĂ´leĹžitĂŠ telefĂłnne Ä?Ă­sla

(platnĂŠ na celom Slovensku) ZĂĄchr. lekĂĄrka sluĹžba: 112, 16 155 PoĹžiarna a zĂĄchr. sluĹžba: 112, 150 PolĂ­cia: 112, 158

VAŠA REKLAMA Pre bliŞťie info volajte: 0905 444 051

 ' & %! + $ ! !     

  

      

 

('%$2#,&-(

 

$/!(#1.'!$

$"$ ' ' 0.'!$)& + ' *(#,&-() + &-" $1.   )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" # )&! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# %"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 %"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 

  

ObÄ?iansku riadkovĂş inzerciu mĂ´Ĺžete podaĹĽ jednoducho a pohodlne formou SMS podÄža nĂĄvodu pod tĂ˝mto textom alebo mĂ´Ĺžete vyplniĹĽ kupĂłn, ktorĂ˝ treba odovzdaĹĽ na zbernom mieste.

        !     "   

             

     

 $ (*,

 !"#$. 

 & &(%6 '&#2:&" ) %'28* *-* ,08& %/(0*+ ,(0*% $/ ( /+% * +, ); ,08 "&%*"* "&% ( "+ " "&%:2 08 *-* ) %0!* %+ / +,(!%% %/(0*+ /%:* *69% , "*&(6 * ,08 %/(0* +,(!% ; )'&:2*!* ) '&:* '&9&,%6 +,(!%%2 &" %"+ ) (+( "$ &/%:* (+( "+ & "*&(! ,08 %/(0* '*(2 $49* &/%: ; #% !%+ 6)#%5 %+ ,.'&:2** *" 9 ,.%0)&2* %+ / +,(!%% , !%&$ *69% '&:*&$ &'"&,%2 "*&(1 )* &/%: # , "(&"+  "*& ,.'#%%6 "+'3% $49* &&,/; /'#* ; % /(%&$ $ )*

%. +,0/$ , +(0 )  5:*+!$ / "96 ! /:*6 /%"&, "/!+ & # $# # ) ""#" !) # ' '$ "#. & # " ' -"# ( $%  $ & ! &' '(2' ("#$0 %0) "&%*"*+!* '(&)*(%2*,&$ $ #+ % () ( "&,( &%'()))"

ZBERNÉ MIESTO PRE PLATENĂš OBÄŒIANSKU RIADKOVĂš INZERCIU

ZimnĂĄ ulica 58, SpiĹĄskĂĄ NovĂĄ Ves - SalĂłn SISI, 0905 848 389  

" + (*,!

!(% 

' 

   

 # #"" '(! #"" %1 %"% '(! %"% '(%0!&$ % '(! &% '(! "% %1 "$ '!. '  &$ 

% - " . *& '(! *& %1

/' '# &

' & %! + $ ! ! SN 17-02 STRANA - 06


9D9 $NDGHP\

na pôvodná ce

ȠǵǾǻǷȫǼǻǺȁǷǭǷȁǾȆǻȂ ǨǭǨǓǷǭǰDZǹȅ˭ǭǶȂǻȂǭɄǻǹǹDZǿȀDZ ǨǭǨǭǷǭǰDZǹȅ˘ǿǷ ̙˂ˋˆˊˋˋˈˈ˅ˋ

17,99 €

Najčistejšia a najkomfortnejšia dámska hygienická pomôcka na trhu. Ponúka slobodu pri bežnej dennej aktivite alebo aktívnom športovaní. Veľkost S alebo L. cena

nová

7,99 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

spissko.sk

KONTROLÓR KVALITY

PRIJMEME PRACOVNÍKOV NA PRÁCU V ČR pracovníkov do TPP na pozície

-VODIČ VZV (PRAX VÍTANÁ) -MANIPULAČNÝ PRACOVNÍK

Ponúkame stabilnú prácu, pravidelné výplaty, bezplatné ubytovanie a dopravu, dovolenku, OPP, kvalitný pracovný servis, plat 16000 – 20000 Kč netto a iné benefity. Nástup možny po dohode.

zĎĂăĄÿø÷ýôġ 

Tel:

hľadá VODIČOV MKD

0918 519223,

Bardejov, ul. 29.augusta 4, (DM) 3.podlažie č. 303 e-mail: femab@stonline.sk

na prepravu tovaru v krajinách EÚ (BE, FR, NL, LUX, D, GB)

Ponúkaný plat: 650€ + cestovné náhrady 50 € - 60 € možnosť voľby turnusov 3/1 alebo 6/2 Doprava do/zo zamestnania zabezpečená

Kvalitou spájame svet 030005-1

RESTAURANT & PENZION STENLY Spišský Štvrtok

príjme do pracovného pomeru čašníka/-čku s praxou

Nástup ihneď Kontakt:

0911 978 340 Spoločnosť Kuenz-SK s.r.o. je výrobcom žeriavov a zváraných častí elektrární

Rastúci strojársky závod firmy Kuenz – SK s.r.o. v Kechneci pri Košiciach príjme do TPP

40 strojárov

Obsadzované pozície: Zámočník - základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1– CO2), znalosť výkresov, rovnanie plameňom Zvárač - základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1–CO2), certifikát zvárača pre proces 135 Obsluha CNC frézy - znalosť výkresov , znalosť programovania v jazyku Heidenhain, skúsenosti s mechanickým obrábaním nadrozmerných výrobkov Termín nástupu: január 2017 – jún 2017 Ponúkame: prácu v stabilnej strojárskej spoločnosti s dlhodobou tradíciou a perspektívnym výrobným programom, zodpovedný prístup k zamestnancom, motivujúce finančné ohodnotenie

V prípade záujmu nás kontaktujte: tel.č.:055/7261572, e-mail: michaela.sopkova@kuenz.com

... učiteľom gitary, čerstvým oteckom, pesničkárom, hudobníkom, autorom stoviek piesní, troch muzikálov a jednej opery.

požadujeme vzdelanie strojárskeho zameranie.

W`W\_]^X^Y W`X_]W^_`^ W`X^]\WWX_ W`W\^^\[]Z

Kontakt: 0918 364 358

s Martinom Skubanom

požadujeme vyučenie v odbore, platné osvedčenie – vyhl. 508/2009 - § 22.

KONTAKT: 0534188885 e-mail: janka.lesnovska-sk@cfmholdings.com

TATRAVAGÓNKA a.s. POPRAD PRÍJME STROJNÝCH ZÁMOČNÍKOV pre prototypovú dielňu

Náplň práce: opracováva strojné súčasti zváraním, pilovaním, rezaním, sekaním, vyrovnávaním, ohýbaním, vŕtaním a vystruhovaním s dôrazom na zachovanie požadovaného tvaru, rozmerov a povolených odchýlok podľa technického výkresu Požiadavky na pozíciu: podmienkou je vlastniť platný zváračský Certifikát - Osvedčenie o skúške zvárača • dĺžka praxe min. 2 roky v strojárskom priemysle • vysoké pracovné nasadenie, práca na zmeny • čítanie výkresovej dokumentácie Termín nástupu: ihneď Platové podmienky: časová mzda Ponúkame: • práca v stabilnej a perspektívnej spoločnosti • dovolenková a vianočná odmena • preplácanie nadčasov • zabezpečené stravovanie pre zamestnancov vo výdajniach stravy priamo v areáli spoločnosti • poskytujeme pracovné odevy a ich čistenie a opravu zdarma • práca v stabilnom podniku so zaučením pod vedením inštruktora • spoločnosť ponúka v rámci benefitov aj množstvo ďalších zliav v regióne • spoločnosť organizuje pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov spoločné zaujímavé podujatia

V prípade záujmu kontaktujte Personálne oddelenie telefonicky: mobil:

0918 735 724 0918 735 197 0918 735 653

pevná linka:

052/ 711 2606 052/ 711 2455

resp. e-mailom:

personal@ tatravagonka.sk

SN 17-02 STRANA - 07

7

na rovinu

PREVÁDZKOVÝ ELEKTROMECHANIK, ÚDRŽBÁR

€||EñāøöĎóð íøðóýôăôĂƊ

Palifor Slovaquie s.r.o.

J. W. Goethe: „Niektorí ľudia nerobia chyby, lebo nikdy neskúsili robiť niečo čo stojí za to.“

príjme do trvalého pracovného pomeru tieto profesie:

t¹mpˆÔ|~ˆo Vtip: Policajti pozorujú lietadlo. Jeden sa spýta: „Čo myslíte, je to súkromné alebo vládne lietadlo?“ „Ty si ale hlupák,“ odpovie mu veliteľ. „Veď keby bolo vládne, tak ho po stranách sprevádzajú motorky!“

CFM SLOVAKIA S.R.O., RADLINSKÉHO 17, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

_\EWWW[

-56%

ǠǻȂɊ Ǥǡǝ ǠǻȂɊ ǝǧǤǬ

12-0002

Menštruačný kalíšok

Na rok 2017 je pre SZČO stanovený minimálny vymeriavací základ vo výške 50 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za kalendárny rok 2015, teda 50 % z 883 eur, čo na rok 2017 predstavuje sumu minimálneho základu SZČO 441,50 eur mesačne. Minimálne preddavky SZČO (odvody) SZČO do zdravotnej poisťovne pre rok 2017 sú v sume 61,81 eur. Ak SZČO povinne platila minimálne poistné od 1.7.2016 vo výške 142,20€, od 1.1.2017 stále platí minimálne poistné, ale už vo výške 146,35€ (prvú platbu vo zvýšenej sume ib musí zaplatiť do 8.2.2017).

79-0006

Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne od 1.1.2017 sa menia, prvý raz sa budú v nových (opäť vyšších) hodnotách platiť vo februári.

Od 1.1.2017 musí SZČO (živnostník) platiť do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne odvody spolu minimálne v sume 208,16 eur, čo je v porovnaní s rokom 2016 o 5,90 eur viac. Podľa § 15 ods. 1 zákona o zdravotnom poistení vzniká povinnosť platiť poistné odo dňa, od ktorého je poistenec SZČO. Poistné sa platí mesačnými preddavkami na poistné počas kalendárneho roka a zúčtováva sa v ročnom zúčtovaní poistného po skončení kalendárneho roka. Preddavky na zdravotné poistenie SZČO sú splatné do 8. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

85--0032

Pozor na zmenu platobných príkazov na odvody

financie

Martin Skuban otec – založili ste vlastnú rodinu, už prebaľujete, kŕmite, aký je to pocit pre mladého muža? Mám 37 rokov a na dieťa som čakal, kým dozriem. Je to najkrajší pocit. Jeden zo zmyslov naplneného života. Okrem piesní tu tak po sebe zanechám aj svoju krv. Mať dieťa je živý zázrak. Martin Skuban hudobník – skomponovali ste stovky piesní, ale na ich obsah a posolstvo dávate veľký dôraz, nie sú len o  tom, že „ona miluje jeho, on ju a oni všetkých...“ Mnohí si nikdy nepoložia otázku, prečo sme vlastne na svete. Hľadanie zmyslu života zamestnávalo moju myseľ od puberty. Našiel som ho v robení piesní, ktorými chcem povedať, že najdôležitejšie je byť sám sebou za každú cenu, bez pretvárky, mať otvorené srdce a myseľ. Dnes je všetko o peniazoch, nie však o myslení, ale do hrobu odchádzame s holými rukami. Zastavme sa pri pesničke Vítaný hosť. Vyslovujete sa v nej ako sklamaný až frustrovaný občan zo súčasného stavu našej spoločnosti a korupcie v nej. V televíziách a  rádiách sú len vyvolení. Kto má známosti, zaplatí si to, alebo iným spôsobom sa „zainteresuje“. Ozaj talentovaní ľudia, ktorí nemajú peniaze, nedostanú priestor ani šancu. Preto v rádiách často počujeme piesne, z ktorých je nám neraz zle, ale človek si zvykne, bohužiaľ. A odkiaľ má učiteľ zo mzdy zobrať peniaze na vydanie platne? Alebo na muzikál? Mám hotovú prekrásnu operu, ale z 500 eur musím zaplatiť nájom a stravu, nestačí to na nahratie piesní v štúdiu a zaplatenie hercov a ľudí okolo toho, ale možno keby som mal známosti a peniaze... Česi mali Kryla, Rusi Vysockého. Inklinujete k významnej a u nás v súčasnosti prepotrebnej spoločenskej pozícii – k pesničkárovi svedomia? Áno. Určite. Už v 14-tich som napísal pieseň Aj vy ste boli mladí, pre ľudí, ktorí príliš rýchlo duševne zostarli. Pieseň Červená, biela, čierna, bojuje proti rasizmu. „Život vnímaj“ je o kráse života, že ťažké je vstávať unavený a nemať sny a cieľ, vzdať sa. Spomínaný „ Vítaný hosť“ je o korupcii. A takých mám veľa. red


číslo 02 / 13. január 2017

zadarmo do poštových schránok v rámci celej SR

TOMÁŠ MATONOHA ∙ ĽUBOŠ KOSTELNÝ ∙ MARKO IGONDA

Milé maminky! e v chalupe kunu. m á m si A ! er p su Máme sa tu h sko ro zjedol. ic o k iš M a i m a zími bobk Sused ju plašil ko tko nám zho relo. še .V ie en ec bl o é k a nej P.S.: Pošlit e nám

V STREDU 18. JANUÁRA O 20:35 NA JOJKE 34-0001

PRAZDNINY.JOJ.SK | FB.COM/PRAZDNINYTVJOJ | INSTAGRAM.COM/TVJOJ

SN 17-02 STRANA - 08

Spissko 2/2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you