Page 1

regionĂĄlne noviny  

PreÄ?Ă­tajte si lepĹĄie noviny.2

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ   

  spissko.sk

SPISSKO 

2,4 2 3,4 3

SPIĹ SKONOVOVESKO-LEVOÄŒSKO-GELNICKO     Ä?. 09 24 / 13. 28.jĂşn februĂĄr 2014 /2014 18. roÄ?nĂ­k / 18. roÄ?nĂ­k

KlamstvĂĄ a PĂ” pravda o ... EŇ Ĺ˝IÄŒKĂ R

WOW

OD 5. FEBRUĂ RA NOVĂ

nĂĄjdete Â?ˆ—ˆ 7 …˜strane ’—•ˆna

Je to moĹžnĂŠ ??? VĹĄetko len za 1, 50

03-0010

prestavby bytovĂŠho jadra, rekonĹĄtrukcie bytov a domov, montĂĄĹž sadrokartĂłnu a plĂĄvajĂşcich podlĂĄh.

 ! $%   #   " " 

0907 249 516

' $%& 3%"#&'"$%#4%!&#,9)! ,"( $%"8)%",,"7#) ďż˝ realizĂĄcia striech )"$&$%#'&"#'#&''"! -)"#""85*&'%". -HGQRGXFKĂ’Y\EDYHQLHÄœLDGRVWL ďż˝ kompletnĂŠ stavebnĂŠ prĂĄce 2/01/)+8'%")+8'%" "##%"!,"( (% za najniŞťie ceny %)%#"%(%4#&'%"" 7UDQVSDUHQWQĂ’SRGPLHQN\ )"$&$%#'&"#'#&''"! ,("6#!: FACEBOOK/REKONĹ TRUKCIE.EU

"##%"!$ (&$#)","(

 6SOĂ€FDQLHSRGNRQWURORX

 030056

Bowenova technika kone a psy Dornova metĂłda kone a psy

04-0055

#"!%&  

0907 588 094

& %$# 0850 111 102 "    !   4 - SKLO &     r ovĂ˝   

ZÂźAVA! 6 - komo ofil A! 

81

52%

04-0066

bl.sk  2  V ponukeaj  žalúzie a hliníkové dvere. www.murardaniel.w  6 67 2 iérov, er int ie kc TIPDEN, s.r.o. Mobil: 0902 106 910, 0918 492 884 tru    Rekonš , ier jad 33 t. by 059 76 Mlynèeky E-mail: tipdennl@gmail.com tipden@zoznam.sk í, ln kúpe ((' avebné  domov a iné st e.   2 # a maliarske prác   

185 527 04 09  2 3   0915 377 999 

Za dobrĂş cenu spokojnosti.

k vaĹĄej   

      

  100Ah - 79â‚Ź PoĹžiÄ?ovĹˆa autoboxov

 !"!#  $ %&'()'%*+ ,-  . ./''%&0'* ./''%)'' 125Ah - 115â‚Ź  

tlmiÄ?e, ramenĂĄ, Ä?epy, poloosi, loĹžiskĂĄ

BrzdovĂŠ kotĂşÄ?e, strmene, hadice, dosky... Komplet sortiment

  zatepĞovacie centrum Podvozky Výmena od 9,90 ₏ Výmena od 6 ₏

KĂşp kotĂşÄ?e+dosky a dostaneĹĄ Ä?istiÄ? bĹ•zd ZDARMA v cene 5,50 â‚Ź

 kopĂ­rovanie

Plnenie ÄŒistenie a dezinfekcia klĂ­my HÄ˝ADĂ TE klimatizĂĄciĂ­ od 13 â‚Ź   

  PRĂ CU? Predaj autodielov, autoskiel a autodoplnkov - zabezpeÄ?ujeme

57 

pråce. GarantovanýservisnÊ-mechanickÊ-lakovnícke príjem    Predaj autolakov-Dupont-Kapci.   MontåŞ żaŞných zariadení Sivak-Cars 600₏  ZĽAVA od 25 % Brzdy ZĽAVA od 30 % GorkÊho 17, 052 01 Sp. Novå Ves. ...viac nåjdete na strane 3 %#$ Otvåracia doba: Po-Pia: 8.00-17.30 Sobota: 8.00-12.00 Tel.: 0948 040 208 70-0004

SN 14-09 14-24 STRANA - 01

3

3,4 270-0023

  !$ AutolekĂĄrniÄ?ka 7,80 â‚Ź AUTODIAGNOSTIKA od 9,90â‚Ź

Kontrola vozidla pred """ ! !   dovolenkou iba za 8,80 â‚Ź

52-0039

Výfuky ZĽAVA od 20 %

LetnĂĄ 42, SpiĹĄskĂĄ NovĂĄ Ves, uĹž od 2,99 â‚Źv brĂĄne "#% na deĹˆ

04-0063

pr

70-0012

 2 3 

AKCI 5 6 

70-0008

A ",) " ! INK %&"  !%'!! NOV 

"*+' '# (*)* % !&) 

 "(,$("# "

04-0010 70-0058

70-0026

6

- autodoprava trojstrannĂ˝m vyklĂĄpaÄ?om - odvoz zeminy, ĹĄtrku, piesku, uhlia a stavebnĂŠho materiĂĄlu   0& 

 &/' - vĂ˝kopovĂŠ a zemnĂŠ prĂĄce minibĂĄgrom 4 2 - Ä?istenie jarkov okolo ciest 

 

! - vĂ˝kop pre elektrickĂŠ a optickĂŠ kĂĄble - vĂ˝kop pre plynovĂŠ, vodovodnĂŠ a kanalizaÄ?nĂŠ potrubia

#12 3 

PLASTOVÉ OKNà %, %

    Autodoprava + zemnĂŠ prĂĄce minibĂĄgrom

Výmena od 5₏

3

DOM-ov Slovensko, s.r.o.

Bingo 0907 1 429 651

AutobatĂŠria od 37 â‚Ź

4

'+( $ $

BrezovĂĄ 879, 052 01 SpiĹĄskĂĄ NovĂĄ Ves z_Otvorenie Pozickarne Gelnica_93x61_Gelniansko.indd 13.5.2014 20:07:58 0903 993 383, 0903 436 383 MVDr. Andreaautodopravabingo@gmail.com, MackovĂĄ1

140Ah - 118â‚Ź 180Ah - 136â‚Ź

1

)"$& !+$%#'&"#'

www.dom-ov.sk

NATURVET - sluĹžby pre zvieratĂĄ

8 6

� zatepĞovanie rodinných domov

92-0021

vytahysoltys@stonline.sk0905 623 912

70-0017

   &  

5

  ***)'%"&!,"+& %#"+#

  

 

#

 

04-0010

   

Ceny od:

www.rekonstrukcie.eu 0917 562 510

STAVEBNÉ29.1.2014 PRà CE13:25:58 

z_Otvorenie Pozickarne SNV_93x61_Spissko.indd 1

ZimnĂĄ 54, SNV

70-0027

0904 458 397 0903 147 455

www.pozickaren.sk     bez rizika  

19-0041

“’WŒ:„Pš

â‚Ź

- drogĂŠria - kuchynskĂŠ potreby - potreby pre kutilov - ĹĄkolskĂŠ potreby - autokozmetika

sprĂĄvny chlapskĂ˝ prĂ­stup. Na druhej strane si myslĂ­m, Ĺže Radovi po tom, ako som ja preĹĄiel cez detektor lĹži, ktorĂ˝ zorganizovali novinĂĄri, neostĂĄva niÄ? inĂŠ, len priznaĹĽ farbu.

70-0005

Â–ÂŒĂŤÂ‡Â‘ÂˆÂ–

70-0025

w

04-0033

V SPIĹ SKEJ NOVEJ VSI NA UL. LETNĂ 53/46 KeÄ?Ĺže Rado ProchĂĄzka a jeho Äžudia zaÄ?ali o mne ĹĄĂ­riĹĽ rĂ´z- Ĺže vyĹĽahovaĹĽ teraz rĂ´zne vĂ˝mysly, je (OPROTI RADNICI)

ne klamstvĂĄ, rozhodol som sa na najÄ?astejĹĄie z nich verejne reagovaĹĽ. MrzĂ­ ma, Ĺže miesto toho, aby Rado splnil svoj verejnĂ˝ sÄžub a iĹĄiel na detektor lĹži, sa uchyÄžuje k ĹĄĂ­reniu lŞí. Viem, Ĺže som ho a jeho „chlapcov“ svedectvom ÂŞĂŤÂˆÂ˜Â•svojim ÂĽÂŞnapriek dostal do nemilej tomu si nemyslĂ­m, ªÍ‡’ͤale ’‡Í¥ªsituĂĄcie,

8 5

týŞdenne do 30 000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem  

67


6 8 7 4 5 6 9

9

4 5 3 9 6 8

7 4

6 2 3 7

6

5

2 8 3 4 9

PrĂĄvnik radĂ­

Vytopenie bytu

pouĹžitĂ­ sme vĹĄak zistili, Ĺže montĂĄĹž zakĂşpenej prĂĄÄ?ky bola vykonanĂĄ neodborne, nakoÄžko pri pranĂ­ voda vytiekla a vĹĄetky novo nasadenĂŠ parkety mĂĄme Ăşplne zniÄ?enĂŠ. Od koho mĂ´Ĺžeme ĹžiadaĹĽ nĂĄhradu vzniknutej ĹĄkody? ÄŒitateÄž TomĂĄĹĄ.“ VĂĄĹženĂ˝ pĂĄn TomĂĄĹĄ, v predmetnej veci je moĹžnĂŠ vzniknutĂş ĹĄkodu uspokojiĹĽ dvoma spĂ´sobmi, a to jednak z titulu zodpovednosti predĂĄvajĂşceho za ĹĄkodu spĂ´sobenĂş poruĹĄenĂ­m svojej zmluvnej povinnosti, alebo z titulu poistenia domĂĄcnosti, priÄ?om k obom spĂ´sobom VĂĄm uvĂĄdzame nasledovnĂŠ. Z Vami uvedenĂ˝ch skutoÄ?nostĂ­ vyplĂ˝va, Ĺže predmetnĂş prĂĄÄ?ku ste zakĂşpili od predĂĄvajĂşceho na zĂĄklade spotrebiteÄžskej,

OtĂĄzka Ä?itateÄža TomĂĄĹĄa: „DobrĂ˝ deĹˆ, pred týŞdĹˆom sa nĂĄm stala v byte neprĂ­jemnĂĄ udalosĹĽ. KĂşpili sme si novĂş prĂĄÄ?ku, ktorĂş nĂĄm predĂĄvajĂşci nĂĄsledne dodal a sĂşÄ?asJUDr. ne bola predĂĄvajĂşcim na zĂĄTomĂĄĹĄ klade dohody vykonanĂĄ i jej PavloviÄ? montĂĄĹž. HneÄ? po jej prvom

konkrĂŠtne kĂşpnej zmluvy, ktorej sĂşÄ?asĹĽou bolo i vĂ˝slovnĂŠ dojednanie o inĹĄtalĂĄcii zakĂşpenĂŠho tovaru. PredĂĄvajĂşcemu tak okrem povinnosti riadne a vÄ?as odovzdaĹĽ predmet kĂşpy vznikla i Ä?alĹĄia povinnosĹĽ, a to konkrĂŠtne zakĂşpenĂ˝ tovar na urÄ?enĂŠ miesto riadne nainĹĄtalovaĹĽ. SamotnĂş inĹĄtalĂĄciu zakĂşpenĂŠho tovaru by v mene predĂĄvajĂşceho mali vykonĂĄvaĹĽ osoby, ktorĂ˝ch odbornosĹĽ zaruÄ?uje, Ĺže k inĹĄtalĂĄcii predmetu kĂşpy dĂ´jde riadne v zmysle osobitnĂ˝ch pravidiel, najmä nĂĄvodu alebo technickĂ˝ch predpisov. Za poruĹĄenie povinnosti predĂĄvajĂşceho vec riadne nainĹĄtalovaĹĽ, pokraÄ?ovanie na nasledujĂşcej strane

obÄ?ianska

riadkovĂĄ inzercia

auto-moto/predaj 1

domy/predaj

5

°PredĂĄm RD dvojgeneraÄ?nĂ˝ s 2 vchodmi v centre SNV-KukuÄ?Ă­novĂĄ. PodpivniÄ?enĂ˝,kĂşrenie na plyn,garĂĄĹž, pozemok720m2. 0915524044

pozemky/predaj

6

reality/inĂŠ

7

°PredĂĄme 1.5 ha pozemok v okolĂ­ Sp.Podhradia. Cena 1.50 euro/m2 Tel. 0944513401 °PredĂĄm stav. pozemok, 1374 m2, Letanovce, inĹžinierske siete na hranici pozemku, 0904293671 °PredĂĄm pozemok v chatovej osade Pod TepliÄ?kou. Cena dohodou.info 0917 853 942 °Prenajmem garĂĄĹž pri Ĺ˝idovskom cintorĂ­ne v SNV,tel. 0944 090 815 °VEZMEM DO PRENĂ JMU DOM V OKOLĂ? SPIĹ .NOVĂ VES,KROMPACHY,MARGECANY,KYSAK PO ROKU ODKĂšPIM 0903876642 °VEZMEM DO PRENĂ JMU STARĹ Ă? ROD.DOM V SPIĹ SKOM PODHRADĂ?,SPIĹ S.VLACHOCH NESKĂ”R ODKĂšPIM MOBIL 0903 876 642 °KĂşpim v hotovosti 1-izbovĂ˝ byt v SNV.Platba ihneÄ?. RK nevolaĹĽ. 0903 187675

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt?

NĂĄvod nĂĄjdete na strane 3 dolu.

DOVOZ ZDARMA

0948 300 988

REALIZUJEME STROJOVÉ

POTERY A OMIETKY   6 789 ;:784  7<9 ;:784

  *

+,-.

+,-./ 0 !"22341,./ 5 ) $ # $ % * )

 ! "  # $ $ $

     $ !  % # & $ '% $ # $ (

# $ & $% & '( )*'  

  

 !"   

   OKNOSTAV

LacnĂŠ ubytovanie v Bojniciach Len 180 m od kĂşpeÄžov !

BojnickĂ˝ zĂĄmok, ZOO, KĂşpele, BazĂŠny, Dinopark, PrepoĹĄtskĂĄ jaskyĹ&#x2C6;a, ...

DOVEZIEM

85-0210

PIESOK, Ĺ TRK, KAMENIVO

°PredĂĄme 2 izbovĂ˝ byt v SmiĹžanoch, 33500 Eur, tel.: 0915/776 797 °PredĂĄme 3-izb. byt v SNV na Gorazdovej ul., 39000 EUR - 0915776797 °PredĂĄme starĹĄĂ­ RD v Sp. HruĹĄove s pozemkom 1095 m2, 68 000 Eur: 0915 776 797 °PredĂĄm RD s peknĂ˝m pozemkom 2245 m2 v HrabuĹĄiciach, 80 tis. Eur. Tel.: 0915 776 797 °PredĂĄm chatu v LevoÄ?i na Fedorkinom Jarku, 34 000 Eur, tel.: 0915 776 797 °PredĂĄme zrekonĹĄtruovanĂş chatu na ZĂĄvade 35 000 Eur. Tel.: 0915 776 797

70-0028

0908 994 308, 053 4299 018, 053 4299 019

DlĂĄĹžkovica, zrub 0915 863 227 0948 032 183

TelefĂłn: 0915 165 665 ubytovanie@grand-ms.sk www.ubytovanie.grand-ms.sk

Kontakt: 0907 391 738

VykonĂĄvame vĹĄetky stavebnĂŠ prĂĄce: ď Ž prerĂĄbka bytovĂ˝ch jadier ď Ž domy na kĞúÄ? ď Ž hrubĂŠ stavby, omietky, potery ď Ž zatepÄžovanie domov a budov

ď Ž kamenĂĄrske prĂĄce ď Ž zĂĄhradnĂŠ kozuby ď Ž obklady, dlaĹžby ď Ž eurooknĂĄ a plastovĂŠ oknĂĄ

04-0069

°Dåm do dlhodobÊho prenåjmu 2-izbový byt v SNV, po celkovej rekonťtrukcii, s balkonom, komplet moderne zariadeny s moŞnosżou garåŞe v bytovke tel. 0908 970 150 °Dåm do dlhodobÊho prenåjmu 3-izbový byt v centre mesta SNV. Platba vopred. Tel. 0904549099 °Dåm do dlhodobÊho prenåjmu 2-izbový byt v SNV, po celkovej rekonťtrukcii, s balkonom, komplet moderne zariadeny s moŞnosżou garåŞe v bytovke tel. 0908 970 150

Pre viac informĂĄciĂ­ nĂĄs kontaktujte na tel. Ä?Ă­slach:

oknostav@post.sk 0903 106 327

V ponuke: plastovĂŠ, hlinĂ­kovĂŠ oknĂĄ, eurooknĂĄ, 5 - 7 komorovĂŠ proďŹ ly, sieĹĽky proti hmyzu, vnĂştornĂŠ a vonkajĹĄie parapety, kompletnĂŠ murĂĄrske prĂĄce (vĂ˝spravky), prerĂĄbky bytovĂ˝ch jadier zatepÄžovanie rodinnĂ˝ch domov a budov

70-0056

4

DokonÄ?ovacie liĹĄty

AKCIA! 3-IZBOVĂ? BYT - 1. 100â&#x201A;Ź RODINNĂ&#x2030; DOMY - ZÄ˝AVA 40%

OKNOSERVIS RENOVĂ CIA A SERVIS OKIEN dverĂ­

-

RENOVĂ CIA EUROOKIEN

-

OPRAVA KOVANIA A TESNENIA

-

OĹ ETRENIE EUROOKIEN POLITĂ&#x161;ROU

-

NASTAVENIE PRĂ?TLAKU OKIEN A DVERĂ?

-

VĂ?MENA KOVANIA, ZĂ MKOV A KÄ˝UÄ&#x152;IEK

-

OPRAVA Ĺ˝ALĂ&#x161;ZIĂ? A SIEŤOK PROTI HMYZU

tel. 0917 148 458

oknoservis@post.sk LETNĂ AKCIA

SN 14-24 STRANA - 02

Pavol JuĹĄÄ?ĂĄk NovĂĄ 9/32, HrabuĹĄice

- 10% NA VĹ ETKY RENOVĂ CIE OKIEN

04-0076

byty/prenĂĄjom

1tr. - 3,90â&#x201A;Ź 2tr. - 3,10â&#x201A;Ź

PERODRà ŽKA

04-0081

°PredĂĄm jednoizbovĂ˝ byt vo Svite tÄ? 0910580286 °PredĂĄm jednoizbovĂ˝ prerobenĂ˝ byt v PP, 42m2,cena dohodou, RK NEVOLAŤ ! 0948333288 °Predam 3 izbovĂ˝ tehlovĂ˝ byt 84m2. VeÄžkĂĄ povala+pivnica a garĂĄĹž. K dispozĂ­cii uŞívanie zĂĄhrady. Cena:60 000 eur. T.Ä?.0915308264

Dostaneme sa skoro vĹĄade!

04-0079

2 3

TatranskĂ˝ proďŹ l

61-0145

auto-moto/inĂŠ byty/predaj

Krompachy

12-0063

°Suzuki swiďŹ&#x2026; glx 1.3, r01, 55000, modrĂĄ met, garĂĄĹž 0905 640 749 °PredĂĄm suzuki swiďŹ&#x2026; glx 1.3, r.2001,55000km,modrĂĄ met,garĂĄĹžovanĂŠ. 0905640749


okrem zodpovednosti za ĹĄkodu vznikla i zodpovednosĹĽ za vady, ktorĂŠ mala vec pri prevzatĂ­ kupujĂşcim. V tomto prĂ­pade teda vec riadne uviesĹĽ do prevĂĄdzky, vĹĄak zodpovedĂĄ pria- by ste mali prĂĄvo na odstrĂĄnenie predmetnej vady tovaru mo predĂĄvajĂşci. PredĂĄvajĂşcemu tak v prĂ­pade vzniku ĹĄkody alebo na vĂ˝menu veci, prĂ­padne prĂĄvo na odstĂşpenie od v dĂ´sledku nesprĂĄvne vykonanej montĂĄĹže vznikĂĄ povinnosĹĽ zmluvy, a to vĹždy s ohÄžadom a to, Ä?i by sa jednalo o vadu odstrĂĄniteÄžnĂş alebo neodstrĂĄniteÄžnĂş. tĂşto ĹĄkodu kupujĂşcemu nahradiĹĽ. SĂşÄ?asne je vhodnĂŠ zvĂĄĹžiĹĽ, Ä?i ku ĹĄkodovej udalosti nepriĹĄlo V prĂ­pade, ak mĂĄte uzavretĂş poistnĂş zmluvu na poistenie nĂĄsledkom vadnosti zakĂşpenĂŠho tovaru, nakoÄžko je potreb- domĂĄcnosti alebo nehnuteÄžnosti, je moĹžnĂŠ vzniknutĂş ĹĄkonĂŠ odlĂ­ĹĄiĹĽ nesprĂĄvne vykonanĂş montĂĄĹž od prĂ­padnĂ˝ch vĂĄd du uspokojiĹĽ i  z  tohto poistenia. V  tomto prĂ­pade je vĹĄak tovaru. Ak by totiĹž prĂ­Ä?inou vzniku ĹĄkody boli vady predmet- potrebnĂŠ dĂ´kladne sa oboznĂĄmiĹĽ so zmluvnĂ˝mi podmiennej prĂĄÄ?ky a nie jej nesprĂĄvna inĹĄtalĂĄcia, predĂĄvajĂşcemu by kami a uistiĹĽ sa, Ä?i ĹĄkodovĂĄ udalosĹĽ je skutoÄ?ne krytĂĄ VaĹĄĂ­m

PrĂĄvnik radĂ­

pokraÄ?ovanie

poistenĂ­m. Na rozdiel od poistenia zodpovednosti za ĹĄkodu, kde poisĹĽovne uhrĂĄdzajĂş len skutoÄ?ne vzniknutĂş ĹĄkodu po prĂ­padnom odpoÄ?Ă­tanĂ­ amortizĂĄcie, v prĂ­pade poistenia domĂĄcnosti by ste mali maĹĽ preplatenĂŠ plnenie v novĂ˝ch cenĂĄch, t.j. poisĹĽovĹ&#x2C6;a by VĂĄm mala preplatiĹĽ cenu, za ktorĂş ste parkety zakĂşpili. V  kaĹždom prĂ­pade odporĂşÄ?ame, aby ste sa pri realizĂĄcii tĂ˝chto krokov poradili s VaĹĄĂ­m prĂĄvnikom, ktorĂ˝ sa oboznĂĄmi s detailmi a navrhne VĂĄm najvhodnejĹĄie prĂĄvne kroky. JUDr. TomĂĄĹĄ PavloviÄ? Prosman a PavloviÄ? advokĂĄtska kancelĂĄria, s.r.o.

POS v Poprade Vås pozýva na:

medzinĂĄrodnĂ˝ folklĂłrny festival

MPLBMJUB,P[Â&#x;WSDI 'FSLB6SCÂ&#x201C;OLB" 4QJÄ?TLÂ&#x201C;/PWÂ&#x201C;7FT Ă&#x2C6;OPWÂ&#x203A;QSJFTUPSZ QSJFTUSBOOÂ&#x203A;USJFEZTNPEFSOĂŤNWZCBWFOÂ&#x;N

38. ZAMAGURSKĂ&#x2030; FOLKLĂ&#x201C;RNE SLĂ VNOSTI

Ă&#x2C6;CJMJOHWÂ&#x201C;MOFQSPTUSFEJFDFMPEFOOÂ&#x201C;LPNVOJLÂ&#x201C;DJBW"+ Ă&#x2C6;WUSJFEFNBYJNÂ&#x201C;MOFEFUÂ&#x; Ă&#x2C6;WMBTUOĂŤLSZUĂŤCB[Â&#x203A;OQSJBNP WBSFÂ&#x201C;MJÄ&#x17D;LÂĽMLZ Ă&#x2C6;QSJKÂ&#x;NBOJFEFUÂ&#x;BKDFMPSPĂśOF EFĹ&#x2019;ÂŤSFODFVÄ&#x17E;PESPLPW

20.-22. jĂşn 2014, Ä&#x152;ervenĂ˝ KlĂĄĹĄtor

Program: piatok: 20.6.2014 - TUBLATANKA sobota: 21.6.2014 - KANDRĂ Ä&#x152;OVCI, FS VRANOVÄ&#x152;AN, FS STAVBĂ R nedeÄža: 22.6.2014 - JOĹ˝KO JOĹ˝KA, FS Ĺ ARIĹ AN, FS MAGURA aj zahraniÄ?nĂŠ FS, domĂĄce miestne FS, remeselnĂ­ci, ĹĄkola tanca, domĂĄca kuchyĹ&#x2C6;a MediĂĄlny partner:

05703&/w 0%"6(645"50)5030,6Ă?

,POUBLU.BUFK3VTĹ&#x2030;Â&#x201C;L UFM FNBJMCSBOUJB!CSBOUJBTL

04-0053

0CIJBELZOPWĂŹDIQSJFTUPSPWKFNPÄ&#x;OÂ&#x203A;SFBMJ[PWBĹ&#x201C;LBÄ&#x;EĂŹWÂ&#x;LFOE QPUFMFGPOJDLPNEPIPWPSF5FÄ&#x17D;Â&#x;NFTBOB7Â&#x201C;TĂ?

www.kasa.sk

KuchynskĂ˝ mixĂŠr

TU mohla byĹĽ VaĹĄa reklama Kontakt:

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

89,90 â&#x201A;Ź

0905 444 051

Y PnaĂ&#x201D;kaŽŞdIÄ&#x152;Ă˝KdeĹ&#x2C6;

-59% NajrĂ˝chlejĹĄĂ­ OneTouch Bullet kuchynskĂ˝ mixĂŠr, ktorĂ˝ obsahuje aĹž 21 Ä?astĂ­ prĂ­sluĹĄenstva. - knihu s najlepĹĄĂ­mi receptami a trikmi + Recepty do 10 sekĂşnd

novĂĄ cena

36,90 â&#x201A;Ź

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

do 10 min. PredschvĂĄlenie 11 998 297 09 0, 47 6 94 0911

h.) 7, PP (ONYX - 4. posc NĂĄm. Sv. EgĂ­dia 42/9 Äža Ăşradu prĂĄce 1. posch.) OdborĂĄrov 51, SNV (ved

PRĂ CA

t na Ĺživnost. lis 6 0911 916 22

70-0002

14,90 â&#x201A;Ź

na pĂ´vodnĂĄ ce

04-0078

OtvĂĄracia doba Pondelok â&#x20AC;&#x201C; Piatok 8:00 â&#x20AC;&#x201C; 12:00; 12:30 â&#x20AC;&#x201C; 16:00 Sobota: zatvorenĂŠ

novĂĄ cena

9

°Na predaj novĂŠ najlacnejĹĄie na Slovensku: Stihl MotorovĂŠ pĂ­ly a krovinorezy, PrĂĄÄ?ky aj Romo, SporĂĄky, Mobily, Led/Smart TelevĂ­zory. Dovoz zdarma. Na splĂĄtky od 10Eur. Volajte: 0915633438

zĂĄhrada a zverinec 10 °LĂĄskavĂŠmu Ä?loveku darujem milĂş maÄ?iÄ?ku 0903 495 943 °PredĂĄm 16 mesaÄ?nĂş nabratĂş jalovicu 0903483339 °PoÄžovnĂ­kom na lov diviakov a dohÄžadĂĄvku Paterdale teriĂŠr 0903105537

hobby a ĹĄport deĹĽom rĂ´zne/predaj

11 12 13

°PredĂĄm zariadenie predajne (pult, 2 kabĂ­nky, kasa so zĂĄsuvkou, ďŹ gurĂ­ny, busâ&#x20AC;ŤďŹ&#x161;â&#x20AC;Ź, stendre, doplnky na silonky a biĹžutĂŠriu). 0949 355 656

rĂ´zne/inĂŠ hÄžadĂĄm prĂĄcu

14 15

16

°Ak tieĹž hÄžadĂĄĹĄ lĂĄsku,si ĹĄtĂ­hla a bez zĂĄväzkov,napĂ­ĹĄ sms 60 roÄ?. sympaĹĽĂĄkovi. Tel. 0944676801 °55 roÄ?nĂĄ hÄžadĂĄ partnera len na vĂĄĹžne zoznĂĄmenie s vyrovnanou minulosĹĽou t.Ä?. 0944126798

VeÄžkĂĄ Lomnica, JilemnickĂŠho 27 2 LevoÄ?a, OC Texon ď Ź LevoÄ?a, G. Hermana SpiĹĄskĂŠ Vlachy, Hviezdoslavova 3 ĂĄ3 Krompachy, SNP 445 ď Ź Gelnica, Hlavn

-51%

domĂĄcnosĹĽ

zoznamka

MĂĄme vĹždy AKCIE na ZLATO A ELEKTRONIKU

Vyberte si z troch farebných kombinåcií: zlatÊ, striebornÊ, bronzovÊ - nehrdzavejúca oceĞ - vykladanÊ desiatkami kryťtålikov s vysokým leskom

°PRENAJMEM GARà Ž pri Şid.cintoríne. Tf 0903187675

°HĞadåm pråcu v SN alebo s ubytovaním na SK. Na TPP ako skladník bez VZV, robotník-nie za påsom, 8 hod., obedy. Nie agentúry. matosn@azet.sk

PrĂ­dte si ku nĂĄm POĹ˝IÄ&#x152;AŤ

29,90 â&#x201A;Ź

3

riadkovĂĄ inzercia

."5&34,wÄ?,0-"

na pĂ´vodnĂĄ ce

Anton Srholec: â&#x20AC;&#x17E;Kto sa po celĂ˝ Ĺživot Ĺženie len za korunou, hrozĂ­ mu, Ĺže skonÄ?Ă­ ako JudĂĄĹĄ.â&#x20AC;&#x153;

obÄ?ianska

/07w4Â&#x17D;,30./w

LuxusnĂŠ hodinky GENEVA

Vtip: Otec ide pre syna do ĹĄkĂ´lky a keÄ? sa vrĂĄti, sĹĽaĹžuje sa Ĺžene: - Eva, nĂĄĹĄ syn celĂş cestu domov plakal. PreÄ?o? - No moĹžno preto, Ĺže to nie je nĂĄĹĄ syn.

SN 14-24 STRANA - 03

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt? PoĹĄlite SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RPmedzeraSNmedzeraÄ&#x152;Ă­sloRubriky medzeraTextInzerĂĄtu PrĂ­klad: RP SN 12 PredĂĄm koÄ?Ă­k, 0987 654 321. Spätnou sms vĂĄm potvrdĂ­me prijatie inzerĂĄtu a jeho cenu, ktorĂş vĂĄm vyĂşÄ?tuje vĂĄĹĄ mobilnĂ˝ operĂĄtor. Cena je 0,60 eur s DPH za kaĹždĂ˝ch zaÄ?atĂ˝ch 30 znakov textu vĂĄĹĄho inzerĂĄtu vrĂĄtane medzier. NiÄ? inĂŠ neĂşÄ?tujeme. Tip 1: Ak chcete inzerĂĄt na viac týŞdĹ&#x2C6;ov, poĹĄlite rovnakĂş sms toÄžkokrĂĄt, v koÄžkĂ˝ch týŞdĹ&#x2C6;och chcete inzerovaĹĽ. Tip 2: Ak chcete inzerĂĄt uverejniĹĽ v ÄžubovoÄžnĂ˝ch inĂ˝ch naĹĄich novinĂĄch, SN zameĹ&#x2C6;te za skratku novĂ­n, ktorĂş nĂĄjdete na zadnej strane vÄžavo dolu. Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt? SluĹžbu PlatbaMobilom.sk technicky NĂĄvod nĂĄjdete strane 3 dolu. zabezpeÄ?uje ELET,na s.r.o.


BETĂ&#x201C;NOVĂ&#x2030; PLOTOVĂ&#x2030;

STRIEĹ KY ST

s FrantiĹĄkom FedoriĹĄinom Vieme, Ĺže spolu s manĹželkou Marcelkou vychovĂĄvate 3 deti. Okrem toho ste grĂŠckokatolĂ­ckym kĹ&#x2C6;azom. Ako sa to dĂĄ zladiĹĽ kĹ&#x2C6;azstvo a rodina? Nie je to jednoduchĂŠ, ale najdĂ´leĹžitejĹĄie je rozdeliĹĽ si Ä?as pre farnosĹĽ, aby mali pocit a istotu, Ĺže som tam pre nich. Potom pre manĹželstvo, snaŞíme sa maĹĽ pravidelnĂ˝ Ä?as pre naĹĄe manĹželstvo, odkomunikovaĹĽ spolu veci, ktorĂŠ nosĂ­me v sebe, a ktorĂŠ je potrebnĂŠ rieĹĄiĹĽ, tieĹž vybehnúż niekam s deĹĽmi a naÄ?ĂşvaĹĽ ich potrebĂĄm. Toto zladiĹĽ je umenie a uÄ?Ă­me sa tomu, aj po deviatich rokoch kĹ&#x2C6;azstva a manĹželstva. Je to pre nĂĄs kaĹždodennĂĄ vĂ˝zva, je to o tolerancii a neustĂĄlom prispĂ´sobovanĂ­ si vzĂĄjomnĂ˝ch programov v naĹĄich kalendĂĄroch. Je to úŞasnĂŠ dobrodruĹžstvo, lebo Boh konĂĄ tak, ako sa nĂĄm ani nesnĂ­va. Ä&#x152;o si najviac vĂĄĹžite na svojej manĹželke? Jej lĂĄsku, obetavosĹĽ, zmysel pre rodinu. Je stĂĄle pri mne a podporuje ma. Ä&#x152;o si najviac vĂĄĹžite na svojich deĹĽoch? Najviac si vĂĄĹžim to, Ĺže vedia vyjadriĹĽ to, Ä?o preŞívajĂş, chcĂş byĹĽ s nami, len tak sa pritĂşliĹĽ. DĂĄvajĂş pozor jeden na druhĂŠho, pomĂĄhajĂş si. Aj otcovstvu sa treba priuÄ?iĹĽ. Ä&#x152;o vĂĄs nauÄ?ili deti? Deti ma nauÄ?ili sluĹžbe, citlivosti, zĂĄsadovosti a pravidelnosti. TaktieĹž ma nauÄ?ili, teda donĂştili robiĹĽ palacinky, Ĺževraj ich robĂ­m najlepĹĄie na svete. UkĂĄzali mi úŞasnĂş jednoduchosĹĽ vo vzĹĽahu k Bohu a radosĹĽ z maliÄ?kĂ˝ch vecĂ­. Ä&#x152;o chcete svojĂ­m deĹĽom daĹĽ do Ĺživota ako otec? V prvom rade, aby boli Äžudmi, Ĺžili z viery a spoznĂĄvali Ä?Ă­m viac Boha, aby v dospelosti nestratili kontakt s JeĹžiĹĄom, aby si vĹĄĂ­mali potreby inĂ˝ch. Kto bol, poprĂ­pade boli vaĹĄimi najlepĹĄĂ­mi ĹživotnĂ˝mi uÄ?iteÄžmi? Tak prvĂ˝mi uÄ?iteÄžmi boli rodiÄ?ia. U nich som videl manĹželskĂ˝ a rodinnĂ˝ Ĺživot, oni mi dali zĂĄklady viery, formovali mĂ´j charakter. Videl som, akĂ˝ chcem, i akĂ˝ nechcem byĹĽ. V puberte to boli kĹ&#x2C6;azi, ktorĂ­ pĂ´sobili v naĹĄej farnosti a aj oni prispeli k tomu, akĂ˝ dnes som. Spomeniete nĂĄm aj nejakĂş vylomeninu z detstva, ktorej ste boli autorom vy? S mojim bratom sme toho porozbĂ­jali povyĹĄe hlavy, ale jedna z Ä?ias, keÄ? sme chodievali pĂĄsĹĽ kravy. Mali sme doma dosĹĽ veÄžkĂŠ hospodĂĄrstvo. Z dlhej chvĂ­le pri strĂĄĹženĂ­ krĂĄv sme ich chytili za chvosty a oni nĂĄs ĹĽahali po veÄžkej lĂşke a to pomerne veÄžkou rĂ˝chlosĹĽou. HĂĄÄ?ik bol v tom, Ĺže krava nĂĄs mohla kedykoÄžvek kopnúż a nemuselo to skonÄ?iĹĽ dobre. Ale vysvetlite to 10 roÄ?nĂŠmu chlapcovi? (pokraÄ?ovanie na Ä?alĹĄej strane)

ZnaÄ?kovĂŠ klimatizĂĄcie aj s odbornou montĂĄĹžou uĹž od

mĂşrikovĂŠ m

Aj s od drĂĄĹž kvapov kou ou !!!

sivĂĄ, Ä?ervenĂĄ, hnedĂĄ, ĹžltĂĄ, grafit....

www.kapastav.sk Tel.: 0905 535 813

18 x 50 cm 1,79 â&#x201A;Ź 27 x 39 cm 2,39 â&#x201A;Ź 30 x 49 cm 2,99 â&#x201A;Ź 35 x 39 cm 2,99 â&#x201A;Ź 40 x 39 cm 3,49 â&#x201A;Ź

0903 770 083

VĂ?HODNĂ&#x2030; PĂ&#x201D;Ĺ˝IÄ&#x152;KY

spissko.sk

zames dĂ´chodcovia ĹživnostnĂ­ci

v OC Madaras v SpiĹĄskej Novej Vsi 0905 671 610

0905 671 585

HĽADà ME BRIGà DNIKOV Z BL�ZKEHO OKOLIA SNV S Và ŽNYM Zà UJMOM O PRà CU.

Ide o pozĂ­ciu obrĂĄbaÄ?a kovov, zĂĄmoÄ?nĂ­ka, sĂşstruĹžnĂ­ka, obsluhu frĂŠzy a vĹ&#x2022;taÄ?ky s prĂ­sluĹĄnĂ˝m vzdelanĂ­m a praxou v odbore. Miesto prĂĄce: SpiĹĄskĂĄ NovĂĄ Ves Druh prac. pomeru: Dohoda o vykonanĂ­ prĂĄce

BliŞťie informĂĄcie na tel. Ä?Ă­sle 0911 875 667 v prac. dĹ&#x2C6;och, v Ä?ase od 9.00 - 15.00 hod.

SkvelĂŠ tehly pre VĂĄĹĄ dom

www.klimacool.sk

PĂ&#x201D;Ĺ˝IÄ&#x152;tnKanĂ­Y

NovootvorenĂŠ

0905 671 606

790,- EUR

74-0171

na rovinu

0918 631 291 Firma Lujan Plus s.r.o. ponĂşka na predaj tieto produkty : PĹĄeniÄ?.otruby - 30 kg vrece : 6,90 â&#x201A;Ź KĹ&#x2022;mnu mĂşku - 35 kg vrece : 8,50 â&#x201A;Ź SlneÄ?nicu Ä?iernu : 0,59 â&#x201A;Ź / kg Ovos : 0,20 â&#x201A;Ź / kg PĹĄenicu, RaĹž : 0,22 â&#x201A;Ź / kg JaÄ?meĹ&#x2C6; kĹ&#x2022;mny : 0,22 â&#x201A;Ź / kg Kukuricu : 0,23 â&#x201A;Ź / kg PeluĹĄka : 0,35 â&#x201A;Ź / kg seno/veÄžkĂ˝ balĂ­k cca 230 kg : 23,00 â&#x201A;Ź seno/malĂ˝ balĂ­k cca 15 kg : 1,90 â&#x201A;Ź ZĂĄujemcovia sa mĂ´Ĺžu kontaktovaĹĽ na tel. Ä?Ă­sle : 052/772 16 59 alebo 0911 987 010, 0903 606 343

VeĹĄtica a lieÄ?iteÄžka ANABEL z TV8. PomĂĄha Rumunskou a Ĺ panielskou mĂĄgiou. VyloŞím VĂĄm karty a poradĂ­m ako Ä?alej.

ODSTRĂ NIM: porobeniny a prekliatie. DĂĄm VĂĄs do ochrany, aby sa VĂĄm darilo v podnikanĂ­.

0908 513 263

TĂ TO PLOCHA MĂ&#x201D;Ĺ˝E BYŤ VAĹ A Pre bliŞťie informĂĄcie volajte:

0905 719 139

NajlepĹĄia obnova strechy v najlepĹĄej cene

Stavajte s tými najlepťími!

materiĂĄl - prvotriedna kvalita

od 8,70â&#x201A;Ź s DPH

obnova: eternitových plechových plochých BEZ DEMONTà ŽE

Nie je tehla

0904 207 597

NAJ - STRECHA s.r.o. Pre dĂ´chodcov ĹĄpeciĂĄlna zÄžava!

ako tehla â&#x20AC;Ś

PonĂşkame bezkonkurenÄ?nĂŠ ceny! MoĹžnosĹĽ platby aj NA SPLĂ TKY.

NaĹĄou vizitkou je spokojnosĹĽ zĂĄkaznĂ­kov po celom Slovensku.

HELUZ FAMILY s najlepĹĄĂ­mi tepelnoizolaÄ?nĂ˝mi vlastnosĹĽami na slovenskom trhu

zameranie, odbornĂŠ poradenstvo a cenovĂĄ kalkulĂĄcia ZADARMO

KĂşpte si teraz materiĂĄl HELUZ na hrubĂş

stavbu rodinnĂŠho domu - zĂ­skajte naviac

Ă&#x192;6 Ă&#x160; >9Ă? T HELUZ - a uĹĄetrite

na stavbe celĂŠho domu!

zĂĄkaznĂ­cka linka: 0800 106 206

www.heluz.sk

SN 14-24 STRANA - 04

75-136

4

09-35

5

bĂ­te vytekanie ĹĄĹĽavy do uhlia. TĂĄ zaÄ?ne horieĹĽ a do mäsa sa dostanĂş karcinogĂŠnne lĂĄtky. Ak sa predsa stane, Ĺže brikety zaÄ?nĂş poÄ?as grilovania horieĹĽ, oheĹ&#x2C6; uhaste vodou z rozpraĹĄovaÄ?a. KeÄ? ich priamo polejete vodou zlikvidujete nielen oheĹ&#x2C6; ale aj pahrebu. A keÄ? ste uĹž grilovanie skonÄ?ili pahrebu nechajte dohorieĹĽ samovoÄžne alebo ju zahaste pieskom. Nikdy ju nehaste vodou. Mohli by ste sa popĂĄliĹĽ parou a prudkĂĄ zmena teploty mĂ´Ĺže poĹĄkodiĹĽ gril. NabudĂşce o grilovacĂ­ch marinĂĄdach. gazdinka Evka

02-0153

2

57-0023

1 9 4 5 6

94-250

2

5

DobrĂĄ A je to tu! Leto klope na dvere a zĂĄhradnĂĄ sezĂłna je zahĂĄjenĂĄ. VeÄ?ernĂŠ Ä?i vĂ­kendovĂŠ grilovanie s rodinou a priateÄžmi patrĂ­ medzi tie najprĂ­jemnejĹĄie letnĂŠ aktivity. Ako si ich nepokaziĹĽ a uĹžiĹĽ si prĂ­pravu chutnĂŠho jedla v dobrej spoloÄ?nosti? Pre grilovanie na drevenom uhlĂ­ alebo briketĂĄch platia tieto zĂĄsady. Ĺ˝eravĂĄ plocha musĂ­ byĹĽ vĹždy väÄ?ĹĄia ako plocha grilovanĂŠho jedla. Uhlie nikdy nepodpaÄžujte liehom ani benzĂ­nom. VĹždy pouĹžite iba tuhĂ˝ alebo kvapalnĂ˝ podpaÄžovaÄ?. DrevenĂŠ brikety Äžahko zapĂĄlite aj kuchynskĂ˝m rastlinnĂ˝m

34-0048

9 4 9 7 1 8

6 1 8

1

olejom (z hrubĹĄieho servĂ­tku si spravte kornĂştok a nalejte do 1/3 olej, vloĹžte medzi brikety a servĂ­tku zapĂĄÄžte). GrilovaĹĽ zaÄ?nite aĹž keÄ? vyhasnĂş plamene a podpalovaÄ? celkom vyhorĂ­. Ak chcete prekvapiĹĽ, pouĹžite pri grilovanĂ­ drevenĂŠ piliny z Ä?ereĹĄne, jablone Ä?i bieleho orecha. Mäsko nasaje vynikajĂşcu vĂ´Ĺ&#x2C6;u a  chuĹĽ. Piliny vĹĄak najskĂ´r namoÄ?te do vody a potom nimi posypte uhlie a zaÄ?nite grilovaĹĽ. Okolie a jedlo prevoĹ&#x2C6;ajĂş aj bylinky, ktorĂŠ hodĂ­te na uhlie v priebehu grilovania. VhodnĂ˝ je majorĂĄn, tymiĂĄn, bazalka, ĹĄalvia alebo rozmarĂ­n. Mäso otĂĄÄ?ajte vĹždy iba klieĹĄĹĽami. Nikdy nepichajte do jedla vidliÄ?ku Ä?i nĂ´Ĺž. ZbytoÄ?ne tĂ˝m spĂ´so-

Grilovanie.

04-0075

6

Gazdinka radĂ­

04-0082

5 6 7

2


Ako sa opĂĄliĹĽ, a nie spĂĄliĹĽ.

vyĹĄĹĄĂ­ fototyp, tĂ˝m vyĹĄĹĄia odolnosĹĽ proti slneÄ?nĂŠmu Ĺžiareniu. KoĹžnĂ˝ fototyp I (keltskĂ˝ typ) â&#x20AC;&#x201C; veÄžmi svetlĂĄ koĹža, ryĹĄavĂŠ vlasy, pehy. K letu neodmysliteÄžne patrĂ­ Skoro vĹždy sa spĂĄli, niekedy sa opĂĄli do Ä?ervena a nikdy nepigmentuje, i opaÄžovanie. Ochrana pred sln- vhodnĂ˝ faktor 30 (sem patria i deti). KoĹžnĂ˝ fototyp II (eurĂłpsky svetlĂ˝ kom je veÄžmi dĂ´leĹžitĂĄ. VybraĹĽ typ) - svetlĂĄ koĹža, svetlĂŠ vlasy. VĹždy sa opĂĄli do Ä?ervena a niekedy vhodnĂ˝ opaÄžovacĂ­ krĂŠm nĂĄm po- slabo pigmentuje, vhodnĂ˝ faktor 20. KoĹžnĂ˝ fototyp III (tmavĂ˝ typ) mĂ´Ĺže, ak vieme akĂ˝ mĂĄme typ stredne svetlĂĄ koĹža, tmavoplavĂŠ aĹž tmavĂŠ vlasy. Niekedy sa opĂĄli do koĹže. Typ koĹže zĂĄvisĂ­ od mnoĹž- Ä?ervena, zriedkavo sa spĂĄli, ale vĹždy pigmentuje, vhodnĂ˝ faktor 12 - 15. stva melanĂ­nu v koĹži. MelanĂ­n je KoĹžnĂ˝ fototyp IV (stredomorskĂ˝ typ) â&#x20AC;&#x201C; tmavĂĄ koĹža, tmavĂŠ vlasy. Nikdy koĹžnĂ˝ pigment, ktorĂ˝ naĹĄe telo sa nespĂĄli a veÄžmi dobre pigmentuje, vhodnĂ˝ faktor 6 â&#x20AC;&#x201C; 10. chrĂĄni pred UV ĹžiarenĂ­m. Ä&#x152;Ă­m AplikovaĹĽ vhodnĂ˝ krĂŠm je dobrĂŠ aspoĹ&#x2C6; 30 minĂşt pred slnenĂ­m, krĂŠm

aplikujeme v dostatoÄ?nom mnoĹžstve, prĂ­padne nanĂĄĹĄanie krĂŠmu opakujeme napr. po kĂşpanĂ­. V sĂşÄ?asnosti sĂş na trhu i prĂ­pravky odolnĂŠ voÄ?i vode a poteniu, ktorĂŠ netreba aplikovaĹĽ tak Ä?asto, vhodnejĹĄie sĂş krĂŠmy s fyzikĂĄlnymi ďŹ ltrami. Na citlivejĹĄie partie pouŞívame krĂŠm s vyĹĄĹĄĂ­m ochrannĂ˝m faktorom, nezabĂşdajte i na ochranu tvĂĄre. ObleÄ?enie pouŞívame ÄžahkĂŠ, z prĂ­rodnĂ˝ch materiĂĄlov, pouŞívame slneÄ?nĂŠ okuliare. Deti do 3 rokov by sme nemali vystavovaĹĽ priamemu slnku vĂ´bec. Je vhodnĂŠ vyhĂ˝baĹĽ sa priamemu slneÄ?nĂŠmu Ĺžiareniu cca od 11.00 do 15.00. Ak ste sa spĂĄlili, vhodnĂĄ je aplikĂĄcia upokojujĂşcich prĂ­pravkov a pobyt v tieni nasledujĂşcich pĂĄr dnĂ­. TakĹže prĂ­jemnĂ˝ slneÄ?nĂ˝ kĂşpeÄž a neMUDr. Michaela zabĂşdajte na dostatoÄ?nĂ˝ pitnĂ˝ reĹžim.

BEZPEÄ&#x152;NOSTNĂ&#x2030; DVERE BBUK v vzor

Ä&#x152;EREĹ Ĺ&#x2021;A hladkĂĄ

DUB hladkĂ˝

S certifikĂĄtom NBU - iba u nĂĄs

BIELE vzor

JELĹ A hladkĂĄ

Â&#x2122;eaViZcÂ&#x201A;kÂ&#x2020;`ZcYnk:Ă&#x2014;"dY(%")%:JG Â&#x2122;YdYg ^VkVc^ZkeaVicX]iZgbÂ&#x2020;cdk"egVk^YZacZ`'*#YÄ&#x160;jbZh^VXV Â&#x2122;oVeaViZc^ZkdY^Ăšh`Â&#x201A;]ddeg{kcZc^Zh`je^cn8 : Â&#x2122;bd cdhÄ&#x201D;cVYiVcYVgYcÂ&#x201A;]do{gdW`jo{`aVYceaVi Y^Â&#x201A;in dYbZcn Â&#x2122;ed^hiZc^ZodYedkZYcdhi^oV`dYjheÂ?hdWZcÂ?oVbZhic{kViZÄ&#x2021;dk^ Â&#x2122;oVeaViZc^Z`kVa^Ă&#x201E;`VĂšcZ_`VginkdY^ĂšV Â&#x2122;K>Eed^hiZc^ZhdhedgZcÂ&#x2020;begZgdY^cj Â&#x2122;)i YÄ&#x160;dkegVXdkcijgcjh Â&#x2122;hiVW^acÂ&#x201A;oVbZhicVc^Z Â&#x2122;bdYZgckdodkeVg`

dvere

14 bodovĂŠ zamykanie, 2 zĂĄmky + 2 sady kĞúÄ?ov, protipoĹžiarne, zateplenĂŠ, vlastnĂ˝ zvonÄ?ek, podsvietenie kÄžuÄ?ky, hrĂşbka krĂ­dla 7 cm, odhluÄ?nenĂŠ, prah vo farbe zĂĄrubne

www.ocelovedvere.sk

ZAMERANIE ZDARMA! VĹ ETKY DVERE SKLADOM

OdbornĂĄ montĂĄĹž s licenciou technickej sluĹžby od polĂ­cie SR

egVXV5hiY#h`Â&#x2122;lll#hiY#h`Â&#x2122; )'&.&-.-.%&)

KOVANIE ZDARMA !!!

OtvorenĂŠ: Po - Pia: 9:00 - 17:00 ocelovedvere@ocelovedvere.sk ooce celoved ovedveere@ re@ocel ocelloove veddvere.sk vere sk

PREDAJĹ&#x2021;A: Priekopa 1804, 060 01 KeĹžmarok, Tel.: 0905 468 802

VEĽKà letnå AKCIA Totålne zníŞenie cien a naviac

HurĂĄ leto, hurĂĄ prĂĄca !

VeÄžkĂŠ zÄžavy pre dĂ´chodcov

MOŽNOSŤ PRE ABSOLVENTOV!!!

AKCIA platĂ­ len na adrese !!! SLOVAKTUAL o.z., ZimnĂĄ 92, SpiĹĄskĂĄ NovĂĄ Ves tel.: 0910 333 787 e-mail: spisskanovaves@slovaktual.sk

Otvorili sme novĂş kancelĂĄriu v KoĹĄiciach a ihneÄ? prijĂ­mame ĹĄikovnĂ˝ch ÄžudĂ­ pre RWE GAS Slovensko.

SLOVAKTUAL o.z., HlavnĂĄ 58, Gelnica

tel.: 0911 194 596 e-mail: gelnica@slovaktual.sk

Plat 950â&#x201A;Ź, bezplatnĂŠ zaĹĄkolenie, ubytovanie, firemnĂŠ auto.

PONUKA PRĂ CE QD65DMĂ&#x17D;5

Kontakt: 0948 450 380

=9Â&#x192;5$Ă&#x17D; =Â&#x192;02Ă&#x17D;1Â?. 23(5Â&#x192;725

TU mohla byĹĽ VaĹĄa reklama Kontakt:

23-0121

929Â&#x;52%(

pracovnĂŠ

PRIJME DO PRĂ CE

muĹžov/Ĺženy (aj pĂĄry) NĂĄstup moĹžnĂ˝ ihneÄ?.

0918 607 897 0917 650 018 054/ 48 88 444

65

Ubytovanie a cesta zdarma. 85-0081

41-0162

miesta v Ä&#x152;R

Tel.: 0910 362 411 VolaĹĽ: Po - Pia 8.00 - 17.00 hod.

nabor@danox-group.eu 23-0091

Plat cca 600 â&#x201A;Ź, moĹžnosĹĽ ubytovania. DlhodobĂŠ zamestnanie, miesto KĂşty.

zsemberi@kovotvarvd.sk 034/6999514 www.kovotvarvd.sk

PersonĂĄlna agentĂşra

0905 444 051

Teraz sa trocha prenesieme do rozprĂĄvky a opĂ˝tame sa namiesto vĂĄĹĄho otca: no synu mĂ´j, povedz mi, ako ĞúbiĹĄ svojho otca? Tak ako len mĂ´Ĺže syn ĞúbiĹĽ. Vyjadrujem mu to zĂĄujmom o neho, o jeho potreby. TĂ˝m, Ĺže sme vzdialenĂ­ asi 450 km, tak tĂ˝ch stretnutĂ­, nie je aĹž tak veÄža a skĂ´r ten kontakt je cez telefĂłn. VrĂĄtime sa eĹĄte k vĂĄĹĄmu povolaniu kĹ&#x2C6;aza. Kedy ste najviac pocĂ­tili zĂĄsah Boha vo vaĹĄom Ĺživote? TakĂ˝m momentom bola smrĹĽ mĂ´jho dedka, ktorĂ˝ zomrel mladĂ˝. Jas som mal vtedy 13 rokov a zaÄ?al som viac premýťĞaĹĽ o svojom Ĺživote, o mojom vzĹĽahu k Bohu a vtedy priĹĄiel k nĂĄm do farsnosti zapĂĄlenĂ˝ kĹ&#x2C6;az-redemptorista, ktorĂŠho poÄ?ĂşvajĂşc som pocĂ­til, k Ä?omu ma Boh volĂĄ. Paradoxom bolo, Ĺže som bol skĂ´r uzavretĂ˝, nie nejakĂ˝ vĂ˝reÄ?nĂ˝, ale Boh ma chcel. PreÄ?o? To je jeho tajomstvo, ale som mu za to veÄžmi vÄ?aÄ?nĂ˝. Vo vĂ˝chodnej cirkvi majĂş muĹži slobodu v tom, Ä?i prijĂ­mu kĹ&#x2C6;azstvo ako slobodnĂ­ alebo ako ĹženatĂ­. MĹ&#x2C6;a Boh povolal aj do manĹželstva a to kĹ&#x2C6;azstvo nezasahuje len mĹ&#x2C6;a, ale celĂş moju rodinu. Raz je to veÄžkĂĄ radosĹĽ, inokedy krĂ­Ĺž. Ale takĂ˝ je Ĺživot a to je na Ĺ&#x2C6;om peknĂŠ. Pri vaĹĄich aktivitĂĄch (organizujete zĂĄbavy, vĂ˝lety, pĂşte, uÄ?Ă­te, â&#x20AC;Ś), si nĂĄjdete Ä?as aj pre svoju rodinku. Ako spolu trĂĄvite spoloÄ?nĂŠ chvĂ­le? V poslednej dobe mĂĄme menej Ä?asu, ale radi chodĂ­me do prĂ­rody, chodĂ­me spolu bicyklovaĹĽ, alebo len tak na zmrzlinu. Ako relaxujete a akĂŠ mĂĄte zĂĄÄžuby? RĂĄd si vypoÄ?ujem dobrĂş gospelovĂş hudbu, pozriem si ĹĄportovĂ˝ prenos a veÄžmi rĂĄd hrĂĄm futbal. Celkovo najradĹĄej relaxujem pri kolektĂ­vnom ĹĄporte. Ä&#x152;o vĂĄs v poslednej dobe veÄžmi poteĹĄilo? V nedeÄžu prijala naĹĄa najstarĹĄia dcĂŠra SoďŹ a sviatosĹĽ prvej svätej spovede a cĂ­til som veÄžkĂş radosĹĽ, Ĺže ja ako kĹ&#x2C6;az a zĂĄroveĹ&#x2C6; aj otec mĂ´Ĺžem byĹĽ pri takom veÄžkom dni vlastnej dcĂŠry. Za rozhovor Ä?akujeme manĹželovi, otcovi, kĹ&#x2C6;azovi, jednoducho otcovi FrantiĹĄkovi.

%5Â&#x153;6,Ă&#x17D; )25029Â&#x192;Ă&#x17D; JADRĂ R 2'/,(9$Ă&#x17D; Äż(5,$91,. VWDĂ?ÂŻSUH]YRQLħ

85-0103

voÄžnĂŠ

HĞadåme muŞov do výroby na zinkovni - povrchovå úprava

(pokraÄ?ovanie z predoĹĄlej strany)

PONĂ&#x161;KAME:

AKCIA na vĹĄetky

250 â&#x201A;Ź

s FrantiĹĄkom FedoriĹĄinom

02-0041-3

JELĹ A vzor

OCEÄ˝OVĂ&#x2030; DVERE SO ZĂ RUBĹ&#x2021;OU

5

na rovinu

NajväÄ?ĹĄia dopravnĂĄ spoloÄ?nosĹĽ na Slovensku STD DONIVO a.s., poboÄ?ka Vranov nad TopÄžou prijme do pracovnĂŠho pomeru vodiÄ?ov MKD

74-0096

Ä&#x152;EREĹ Ĺ&#x2021;A vzor

Carlos Slim HelĂş: â&#x20AC;&#x17E;VÄ?aka chybe zistĂ­te , Ä?o funguje a Ä?o nie. Chyby sĂş pouÄ?enie, nie zlyhanie.â&#x20AC;&#x153;

HÄ˝ADĂ ME VODIÄ&#x152;OV MKD

NAĹ E DVERE CHRĂ NIA-ZATEPLIA-ODHLUÄ&#x152;NIA VĂ Ĺ  DOMOV DUB vzor

Vtip: UÄ?iteÄžka angliÄ?tiny hovorĂ­ deĹĽom: - â&#x20AC;&#x17E;Ak si nejakĂŠ slovo po anglicky desaĹĽ alebo dvadsaĹĽ krĂĄt zopakujete bude navĹždy vaĹĄe.â&#x20AC;&#x153; DievÄ?a v poslednej lavici si potichu vravĂ­: â&#x20AC;&#x17E;Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter...â&#x20AC;&#x153;

23-0085

lekĂĄr radĂ­

SN 14-24 STRANA - 05

Foto: archĂ­v FF


3 4 7 6 5 2

3 5 1

6 5 7 1

6 8 3 7 1 2 6

4 8

7

1

duchovnĂŠ okienko

Peter NĂĄkaÄ?ka

Recykluj! StretnĂş sa dve kamarĂĄtky a jedna z nich povie: â&#x20AC;&#x17E;My tri sme úŞasnĂĄ ĹĄtvorica.â&#x20AC;&#x153; TĂĄto anekdota nĂĄm pomĂĄha uvedomiĹĽ si: â&#x20AC;&#x17E;Ä˝udskĂŠ spoloÄ?enstvĂĄ sĂş Ä?asto roztrieĹĄtenĂŠ, priÄ?om jedna z hlavnĂ˝ch prĂ­Ä?in nejednoty medzi ÄžuÄ?mi je nejednota Ä?loveka so sebou samĂ˝m. Ä&#x152;lovek túŞi naraz po vzĂĄjomne nezluÄ?iteÄžnĂ˝ch veciach, je vnĂştorne rozbitĂ˝, Ä?asĹĽ svojho ja obdivuje a Ä?asĹĽ odmieta... A rozbitĂ˝ Ä?lovek rozbĂ­ja. NuĹž, takto to vyzerĂĄ s  ÄžuÄ?mi: stretnĂş sa dvaja a zdĂĄ sa, akoby boli ĹĄtyria.â&#x20AC;&#x153; KresĹĽania si tĂşto nedeÄžu na slĂĄvnosĹĽ Trojice budĂş mĂ´cĹĽ uvedomiĹĽ: â&#x20AC;&#x17E;S Bohom to vyzerĂĄ presne naopak ako s Ä?lovekom. V Bohu sa stretajĂş tri osoby: Otec, Syn a Duch SvätĂ˝, no sĂş natoÄžko jednotnĂŠ, Ĺže hoci sĂş tri, je to jeden Boh.â&#x20AC;&#x153; KeÄ?Ĺže Syn túŞi, aby ÄžudskĂŠ spoloÄ?enstvĂĄ zrkadlili jednotu BoĹžskĂ˝ch osĂ´b, pred ukriĹžovanĂ­m sa modlil: â&#x20AC;&#x17E;OtÄ?e, prosĂ­m ĹĽa,  aby vĹĄetci boli jedno, ako ty vo mne a ja v tebeâ&#x20AC;&#x153; (porov. Jn 20,20-21). Aby sme dokĂĄzali napÄşĹ&#x2C6;aĹĽ tĂşto JeĹžiĹĄovu túŞbu, musĂ­ najskĂ´r nastaĹĽ jednota v naĹĄom vnĂştri, musĂ­me odpustiĹĽ tomu, komu sa to robĂ­ najĹĽaŞťie â&#x20AC;&#x201C; sebe samĂŠmu. Ă&#x161;speĹĄnĂĄ Ä?asĹĽ mĂ´jho ja musĂ­ objaĹĽ neĂşspeĹĄnĂş. PriÄ?om, pripomĂ­na A. Cencini, nemĂĄ Ă­sĹĽ len o jednoduchĂŠ sebaprijatie, ale o takĂŠ, ktorĂŠ ma posunie Ä?alej. Ide o neustĂĄly proces, v ktorom vo svojej mysli zhromaĹžÄ?ujem potlaÄ?enĂŠ spomienky na temnĂş Ä?asĹĽ mojej minulosti a  pripisujem jej pozitĂ­vny zmysel. PriÄ?om sa nepĂ˝tam, preÄ?o sa to stalo, ale ako tomu, Ä?o sa stalo, daĹĽ novĂ˝ vĂ˝znam. Pre veriaceho nejestvuje niÄ? takĂŠ, Ä?o by musel zo svojho ĹživotnĂŠho prĂ­behu vyhodiĹĽ ako zbytoÄ?nĂŠ. CelĂ˝ svoj â&#x20AC;&#x17E;ĹživotnĂ˝ odpadâ&#x20AC;&#x153; mĂ´Ĺžem recyklovaĹĽ. NaprĂ­klad moje zlyhania ma mĂ´Ĺžu obohatiĹĽ o trpezlivosĹĽ s chybami inĂ˝ch alebo o ĹživotnĂş skĂşsenosĹĽ. â&#x20AC;&#x17E;VÄ?akaâ&#x20AC;&#x153; hriechu mĂ´Ĺžem zakĂşsiĹĽ BoĹžie milosrdenstvo. NuĹž nech nĂĄm aj takĂĄto recyklĂĄcia pomĂ´Ĺže prijaĹĽ seba samĂ˝ch, zĂ­skaĹĽ schopnosĹĽ zjednocovaĹĽ, a tak prispievaĹĽ k tomu, aby ÄžudskĂŠ spoloÄ?enstvĂĄ zrkadlili trojjedinĂŠho Boha! Peter NĂĄkaÄ?ka, katolĂ­cky kĹ&#x2C6;az

PrĂ­rodnĂĄ lekĂĄreĹ&#x2C6;

Baza Ä?ierna

Pre niektorĂ˝ch pliaga, ktorej sa nemoĹžno len tak Äžahko zbaviĹĽ, pre inĂ˝ch super ker. PouŞívajĂş sa kĂ´ra, kvety, plody a dreĹ&#x2C6; = vĹĄetko. Baza Ä?ierna je 2 aĹž 8 metrov vysokĂ˝ ker. Kvitne od jĂşna do jĂşla. Koncom augusta mĂ´Ĺžeme zberaĹĽ Ä?ierne plody. Pozor na ĹĄĹĽavu â&#x20AC;&#x201C; tĂş nevyperiete. Bazu mĂ´Ĺžeme pouĹžiĹĽ

ako lieÄ?ivo â&#x20AC;&#x201C; plody obsahujĂş vitamĂ­ny A, B, C, ovocnĂŠ kyseliny. PomĂĄhajĂş pri zĂĄpale nervov, napr. trojklannĂŠho nervu, sedacieho nervu a pri vyskoÄ?enĂ­ medzistavcovej platniÄ?ky chrbtice. Pri vĹĄetkĂ˝ch tĂ˝chto bolestiach sa odporĂşÄ?a piĹĽ trikrĂĄt denne ĹĄĂĄlku odvaru alebo sirupu z bazovĂ˝ch plodov. BazovĂĄ ĹĄĹĽava, ale aj Ä?aj z kĂ´ry a kvetov sĂş osvedÄ?enĂŠ domĂĄce lieky proti nachladnutiu, Ä?i pri ĹĽaĹžkostiach so ĹžalĂşdkom. Farbivo atokyĂĄn, ktorĂŠ dodĂĄva farbu kvetom a plodom, pĂ´sobĂ­ ako antioxidant. Ă&#x2030;terickĂŠ oleje s ich aromakomplexom spĂ´sobujĂş mierne potenie a uvoÄžĹ&#x2C6;ovanie hlienov. Pozor by sme si mali daĹĽ pri zbere a konzumĂĄcii bazy, pretoĹže v surovom stave je jedovatĂĄ. V zelenĂ˝ch Ä?astiach rastliny, v listoch,

v nezrelĂ˝ch plodoch, ako aj v semenĂĄch zrelĂ˝ch plodov sa nachĂĄdza jed sambunigrĂ­n, ktorĂ˝ varom zniÄ?Ă­me. Bazu mĂ´Ĺžeme pouĹžiĹĽ aj ako farbivo nielen na textĂ­lie, ale aj v potravinĂĄrskom priemysle. TakĹže bazu mĂ´Ĺžeme aj â&#x20AC;&#x17E;zjesĹĽâ&#x20AC;&#x153; nielen v podobe kompĂłtu, ale aj ako palacinku (kvet namoÄ?Ă­me do palacinkovĂŠho cesta a opraŞíme v oleji), zapiĹĽ mĂ´Ĺžeme vodou s bazovĂ˝m sirupom, Ä?i bazovĂ˝m Ä?ajom, pre labuĹžnĂ­kov aj vĂ˝bornĂ˝m sektom vyrobenĂ˝m z kvetov. Spomenieme aj lekvĂĄr a ĹželĂŠ z plodov, polievky, kaĹĄe, â&#x20AC;Ś Ako ĹĄtudenti sme â&#x20AC;&#x17E;drievkoâ&#x20AC;&#x153; bazy pouŞívali ako rĂşÄ?ku na Ĺžiletku v biologickom laboratĂłriu. Super drĹžiak. Baza Ä?ierna rastie skoro vĹĄade â&#x20AC;Ś a je to dobrĂŠ.

  

SPISSKĂ?

PivnĂ˝ Festival

20. 6. 2014 21. 6. 2014 tϭϲÍ&#x2014;ĎŹĎŹ,ĆľÄ&#x161;Ĺ˝Ä?ĹśÄ&#x201E; tŽžÄ&#x201E;Ä?Ä&#x201A; Ć?ĹŹĆľĆ&#x2030;Ĺ?ĹśÄ&#x201A;ZŽžÄ&#x201A;ĹśÄ&#x201A; Ç&#x152;Ä&#x201A;Ä?Ĺ&#x;ĹŠÄ&#x201A;Ä&#x201C;ĹŹÄ&#x201A; Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ä?Ä&#x201A;Ć?Ä&#x201A; t 20:00 tĎŽĎŹÍ&#x2014;ĎŻĎŹ<ZsE ,hZ/ tĎŽĎŽÍ&#x2014;ĎŹĎŹ@ĆľÄ&#x161;Ĺ˝Ç&#x20AC;Ä&#x201E; Ĺ&#x161;ĆľÄ&#x161;Ä?Ä&#x201A;ZŽžÄ&#x201A;ĹśÄ&#x201A; Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ä?Ä&#x201A;Ć?Ä&#x201A;

22. 6. 2014 t Ĺ˝Ä&#x161;Ď­ĎŽÍ&#x2014;ĎŹĎŹÄ&#x201A;Ä&#x201C;Ĺ?Ä&#x201A;Ć&#x161;Žŏ tĎ­Ď°Í&#x2014;ĎŹĎŹĆ&#x152;Ä&#x201A;Ç&#x152;žŽĆ&#x161;Ĺ˝Ć&#x152;ĹŹÄ&#x201E;Ć&#x152;Ĺ˝Ç&#x20AC; tĎ­Ď°Í&#x2014;ĎŻĎŹaĆ&#x161;Ä&#x17E;ĨÄ&#x201A;Ĺś^ĹŹĆ&#x152;ơÄ?Ä&#x201A;ĹśÇ&#x2030; tĎ­ĎąÍ&#x2014;ĎŹĎŹĆ?ơĆ&#x203A;Ä&#x201A;Ç&#x17D;Ç&#x20AC;Ä?Ä&#x17E;Ĺ&#x161;Ćľ ĹśÄ&#x201A;Ç&#x20AC;Ç&#x2021;Ć?ŽŏÇ&#x2030;Ä?Ĺ&#x161;Ĺ˝Ć&#x2030;Ä&#x2021;Ć&#x161;ĹŹĹ˝Ä?Ĺ&#x161; tϭϲÍ&#x2014;ĎŹĎŹ<Ä&#x201A;Ä?Ä&#x201E;Ć&#x161;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ĺ?Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹŻ t Ď­ĎłÍ&#x2014;ĎŻĎŹaĆ&#x161;Ä&#x17E;ĨÄ&#x201A;Ĺś^ĹŹĆ&#x152;ơÄ?Ä&#x201A;ĹśÇ&#x2030; t Ď­Ď´Í&#x2014;ĎŹĎŹdĆ&#x152;Ĺ?ĹśÄ&#x201E;Ć?Ć&#x203A;Ä?Ĺ?Ä&#x17E;Ć?Ć&#x161;

  

Ć&#x161; ĹŻĹ&#x; Ä&#x201A; Ä?Ĺ? Ä&#x17E; Ć&#x2030; Ć&#x201C; Ĺ&#x161; Ç&#x2030;Ä? Ç&#x20AC; Ĺ˝ Ä&#x201C;ĹŹ Ä&#x201A; Ĺ&#x;ĹŠ Ä? Ç&#x152;Ä&#x201A; ĹŠ Ä&#x201A; Ä&#x161; Ć&#x152;Ä&#x17E; Ć&#x2030; Ä&#x17E;ĹŻÇ&#x2030;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ÿ

t KLOBĂ SY t:dZE/t^>KsÍ&#x2DC;,DhZ'Zt t'Z/>KsE/t:,G1'h@at

35,+/Â&#x2019;67(6$1$6Šč$Ăž9%(+81$9<62.á&+23Â&#x2022;7.2&+

22. 6. 2014 QHGHÄ&#x161;D

RGKRGYDUHÂŽOL2&0DGDUDV

FHQDTelevĂ­zor

3RNXVRSUHNRQDQLHVORYHQVNÂśKR UHNRUGXEHKQDP

3ULKOÂŽVWHVDQDDGUHVH VHUYLV#RFPDGDUDVVN 04-0045

2 4

SN 14-24 STRANA - 06


Máme radi Slovensko týždenník hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

Klamstvá a pravdy o Matovičovi

Keďže Rado Procházka a jeho ľudia začali o mne šíriť rôzne klamstvá, rozhodol som sa na najčastejšie z nich takto verejne reagovať:

Klamstvo č.1 Tesne pred vstupom do politiky som prepísal majetok na manželku ako to robia všetci politici podvodníci. Pravda č. 1 V skutočnosti som svoj podiel previedol na Pavlínku v roku 2006, t.j. 4 roky pred tým, ako som vstúpil do politiky. Zvyčajne na Slovensku to funguje tak, že niekto narobí dlhy a rýchlo prepíše svoj majetok na niekoho blízkeho. Ja som podnikal od roku 1997 a nikdy som žiadne dlhy voči nikomu nemal. V jednej chvíli som sa ale rozhodol, že majetok považujem skôr za príťaž a už ma viac nemotivuje. Preto som sa ho rozhodol vzdať v prospech svojich detí a manželky a nikdy som to neoľutoval. Klamstvo č. 2 Len sa tvárim obyčajný a chudobný, ale v skutočnosti som milionár. Pravda č. 2 Opakovane som sa pre médiá vyjadril, že naša rodina 17 rokov podniká a vlastní firmu s 200 zamestnancami a 1600 brigádnikmi. Opakovane som povedal, že nie sme chudobná rodina a som veľmi rád, že naša rodina podporila dobrú vec – zafinancovala rozbeh politického projektu, ktorý umožňuje kandidovať nezávislým osobnostiam a postavil sa skorumpovaným politickým stranám zoči-voči. A obyčajnosť? Za obyčajného považujem človeka, ktorý sa nikdy nad iných ľudí nepovyšuje, bez ohľadu na to ako hlboko má do vrecka. Klamstvo č. 3 Určite beriem úplatky ako iní politici. Pravda č. 3 Nikdy som žiadny úplatok nepýtal a ani neprijal. Samozrejme, keďže na mňa iní politici nič nemajú, začali šíriť takéto reči a mysleli si, že ma s tým spochybnia. Preto som v roku 2012 bol z vlastnej iniciatívy na detektore lži (polygrafe) v Londýne priamo u šéfa Európskej asociácie detektorových spoločností - Dona Cargilla a úspešne som prešiel cez detektor s otázkou – či som niekedy pýtal alebo zobral úplatok. A tak by to mali pred voľbami robiť všetci politici povinne. Klamstvo č. 4 Kládol som si sám otázky na detektoroch, vedel som ich vopred a len preto som cez ne prešiel. Pravda č. 4 Testovanie na detektore lži nie je o náhlom zaskočení testovaného. Testovaný vždy musí poznať otázky vopred a presne chápať každé jedno slovo otázky, aby ich náhodou inak nepochopil. Detektor dokážu oklamať len profesionálni agenti tajných služieb, preto netreba testovaného zaskočiť, pravda sa ukáže tak či tak. Klamstvo č. 5 Podviedol som štát tým, že som rozobral rotačku a prepašoval som ju cez hranice bez zaplatenia cla. Pravda č. 5 Rotačka je tlačový stroj, ktorý tlačí aj tieto noviny. Je to stroj 32 metrov dlhý a váži 152 ton (toľko koľko 150 aút). Už z toho je každému súdnemu človeku zrejmé, že také niečo sa nedá prepraviť v jednom kuse. V roku 2002 sme kúpili rotačku v Nemecku, ktorá bola vyrobená v roku 1980, tlačíme na nej dodnes. V tom roku sme boli s Nemeckom v colnej únii, to znamená, že žiadne clo sa na dovoz čohokoľvek neúčtovalo. Rotačky sa vždy rozoberajú na stovky menších častí, prepravia sa a následne sa opäť zložia. Presne tak sme urobili aj my. Keď sme mali daňovú kontrolu, kontrolovali aj nákup a dovoz rotačky. Výsledok daňovej kontroly, postoj Ministerstva financií SR ako aj Daňového riaditeľstva SR je jednoznačný – všetko ohľadom rotačky bolo vykonané v súlade so všetkými príslušnými zákonmi. Klamstvo č. 6 V súvislosti s obvinením Procházku zo snahy podviesť štát, som si sám vybral detektor, na ktorý pôjdem. Pravda č. 6 Po tom, ako som zverejnil Procházkov podvod, vyzval som médiá, že nech zorganizujú nezávislé testovanie na detektore lži pre mňa aj pre Procházku, aby sa dokázalo, kto hovorí pravdu a kto klame. Chytil sa toho Nový čas, našli firmu, ktorá testovanie robí

a pozvala nás oboch. Procházka odmietol, ja nie. Išiel som, tak ako som sľúbil a prešiel som. Procházka miesto toho, aby chlapsky splnil svoj sľub, začal napádať firmu, ktorá test robila. Obviniť takto de facto Nový čas, ktorého majiteľ je švajčiarska renomovaná firma, že nie sú dosť nezávislí, je naozaj smiešne. Klamstvo č. 7 Neplatíme brigádnikov, ktorí tieto noviny roznášajú. Pravda č. 7 Za 17 rokov tieto noviny po celom Slovensku roznášali desiatky tisíc brigádnikov. Títo ľudia síce zarábajú skromné peniaze, ale nikdy sme im nič nezostali dlžní. Ak by to mala byť pravda, dávno by médiá boli plné stoviek svedectiev. Na druhej strane, nevyplatenie mzdy je trestný čin, takže dávno by zodpovední ľudia boli za taký čin odsúdení. Klamstvo č. 8 Som trónsky kôň Fica. Pravda č. 8 Do politiky som sa rozhodol vstúpiť preto, aby som z nej dostal HZDS a zlodejskú SNS. Oba ciele sa zatiaľ podarili. Robert Fico je podľa mňa rovnaký ako ľudia z týchto strán, len rafinovanejší a preto nebezpečnejší. Netúžim po žiadnej spolupráci s ním a verím, že raz dopadne ako Mečiar a Slota. A keď niekto pochybuje – stačí si pozrieť skutky – kto najviac brojil v prezidentskej kampani proti Ficovi? Ja. Ponuka 500 tisíc eur za jednu hodinu na detektore, ktorú som mu dal a ktorú odmietol, ho dostatočne zdiskreditovala a zneistila jeho voličov. Klamstvo č. 9 Som v politike len kvôli imunite a peniazom. Pravda č. 9 Zrušiť poslancom imunitu bol jeden z mojich hlavných cieľov pri vstupe do politiky. Našťastie sa nám to podarilo a poslanci už dva roky imunitu nemajú. A peniaze? Mimo politiky som zarábal mnohonásobne viac ako teraz. Peniaze ma už nemotivujú. Mám vyšší cieľ – z politiky vyhnať zlodejov, takže nekradnem a nikdy nebudem. Ani v malom, ani vo veľkom. Klamstvo č. 10 Za voľby som zarobil 5 miliónov. Pravda č. 10 Naše hnutie počas 4 rokov postupne dostane necelých 5 miliónov eur na svoju činnosť. Za posledné dva roky sme z tejto sumy zatiaľ minuli ani nie 10%, aj keď sme mohli minúť 5 krát viac ako to urobili ostatné strany. My však nerobíme žiadne zjazdy, žiadne mecheché, kde by sme míňali dane ľudí pre svoju potrebu. Naše hospodárenie kontroluje audítor a Ministerstvo financií. Nič z týchto peňazí sa nesmie zo zákona minúť na osobnú potrebu kohokoľvek, ani nás. Čiže – toto sú peniaze hnutia a ja som zodpovedný za ich čerpanie a stráženie a presne to robím. Klamstvo č. 11 O všetkom v hnutí rozhodujem len ja. Pravda č. 11 Hoci by som podľa našich stanov mohol, nerobím to. Hneď po voľbách 2012 som na prvom stretnutí nášho poslaneckého klubu našim poslancom oznámil, že chcem, aby o všetkých podstatných veciach de facto rozhodoval náš klub, zložený z ľudí, ktorým ľudia dali vo voľbách dôveru. A presne tak to aj odvtedy v našom hnutí funguje. Klamstvo č. 12 Robím konateľa firmy a konateľ je vo firme len naoko. Pravda č. 12 Firme, ktorú som pred 17 rokmi založil, som sa 5 rokov, kvôli politike vôbec nevenoval. V auguste minulého roka som našťastie precitol a uvedomil som si, že keď sa naďalej nebudem o svoje dieťa ani trochu zaujímať, môže sa veľmi rýchlo stať, že naša rodinná firma skrachuje, 200 ľudí zostane na ulici a spolu s nimi aj 1600 brigádnikov (zväčša študentov a dôchodcov) stratí možnosť si aspoň niečo privyrobiť. Odvtedy sa denne cca hodinu v priemere o našu firmu zaujímam a snažím sa poradiť v tom v čom viem. A samozrejme, budem to robiť aj naďalej, lebo si tých ľudí na svedomie nezoberiem, to nedokážem. Druhá vec – žiadny zákon takto neporušujem, lebo poslanec nesmie byť konateľom, živnostníkom a nesmie byť v riadiacich a kontrolných orgánoch firmy – z toho nič nie som. Tretia vec – ak by malo byť po mojom, hneď by som zmenil zákon tak, aby poslancom mohol byť len ten človek, ktorý aspoň dva dni v týždni podniká alebo je zamestnaný. Prečo? Lebo takto je parlament plný ľudí, ktorí nemajú absolútne žiadnu šajnu o tom, o čom je skutočný svet a len mudrujú bez akejkoľvek skúsenosti z praxe o veciach, ktorým nerozumejú. Toto sú najčastejšie výhrady. Verím, že vás rozsah odpovedí uspokojil a dúfam, že si dokážete urobiť vlastný úsudok. Igor Matovič

SN 14-24 STRANA - 07

Len spoločne vyhráme

Už na začiatku volebného obdobia sme povedali, že nebudeme hľadieť na to, či návrhy a riešenia prichádzajú zľava alebo sprava, ale na to, či sú dobrým alebo zlým riešením pre Slovensko. Ukázalo sa, že strana Smer tento princíp neuznáva, vládne sama a chce si sprivatizovať tento štát. Dva roky vlády strany Smer znamenali pre Slovensko iba ďalšiu privatizáciu štátneho majetku, ďalšie rozdávanie štátnych zákaziek a ďalšie prijímanie zákonov šitých na mieru straníckym sponzorom. Pritom nezamestnanosť našich mladých ľudí je hrozivá, mnohé rodiny zápasia s chudobou a stratou viery v budúcnosť. Opozičné strany miesto toho, aby k sebe hľadali spoločnú cestu, sa trieštia, nevedia si sadnúť za spoločný stôl a nahrávajú tak Smeru. Keďže my skutočne máme radi Slovensko a záleží nám na ňom, rozhodli sme sa urobiť všetko preto, aby sme vládu jednej strany zastavili aj na úrovni samosprávy. Preto chceme v mestách aktívne podporiť spoločný postup stredopravých strán a hnutí v komunálnych voľbách. Rozhodli sme sa, že podporíme každú širokú opozičnú koalíciu, ktorá vznikne minimálne zo štyroch z týchto piatich opozičných strán a hnutí – KDH, SDKÚ, NOVA, MOST a SAS. To preto, aby našli k sebe cestu. Podpora nášho hnutia platí pre všetky mestá na Slovensku. V porovnaní s obcami je totiž v mestách z viacerých dôvodov odlišná situácia. V obciach býva v komunálnych voľbách takmer dvojnásobná účasť voličov, navyše ľudia kandidátov zväčša osobne poznajú, a podľa života a činov kandidáta sa vedia správne rozhodnúť. Mesto je anonymnejšie. Našim zásadným princípom je podpora nezávislosti v politike a podpora nezávislých kandidátov. Sme presvedčení, že v obciach nemá rozhodovať stranícke tričko, ale charakter človeka. Preto v obciach vyzývame čestných ľudí, aby kandidovali ako nezávislí kandidáti a rovnako vyzývame voličov, aby týchto kandidátov podporili. V mestách je situácia zložitejšia. Ľudia sa navzájom nepoznajú a ako navigačnú pomôcku častejšie využívajú stranícky kompas. Preto, aby opozičné strany na úrovni miest neviedli zbytočné stranícke vojničky, ale zviedli zásadný boj o budúcnosť Slovenska, rozhodli sme sa podporiť kandidátov stredopravých koalícii. Širokú dohodu aspoň štyroch strán považujeme za predpoklad toho, že kandidát bude „preklepnutý“ skutočne dôkladne. Samozrejme – zostávame verní nášmu DNA a preto miesta kandidátov na poslancov, ktoré na spoločnej kandidátke získame, poskytneme kvalitným nezávislým kandidátom, primárne z radov miestnych občianskych aktivistov požívajúcich dôveru ľudí. Ak prekonáme stranícku úzkoprsosť a zmeníme jednofarebnú volebnú mapu Slovenska, ak zvýšime počet charakterných nezávislých kandidátov v komunálnej politike, získame všetci nádej na lepšie Slovensko. Ľudia si zaslúžia nádej. hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

Vízia nášho hnutia (OĽaNO): Ľudské, rozumné a spravodlivé Slovensko

Chceme Slovensko, ktoré už nebude žiť na úkor svojich detí. Chceme Slovensko, z ktorého už deti nebudú musieť utekať za prácou do sveta či hlavného mesta a nechávať doma opustených rodičov. Chceme Slovensko, ktoré si bude vážiť talent a snahu svojich ľudí. Slovensko, kde politici nebudú okrádať svojich voličov a ľudia si budú pred zákonom rovní. Slovensko efektívne, zdravé a sebavedomé, ktoré chráni svoju prírodu, hodnoty a kultúrne dedičstvo. Slovensko, ktoré pomáha svojim núdznym. Slovensko, kde sa budeme cítiť dobre ako doma.

Igor Matovič


NOVOMESTSKO-MYJAVSKO      

Redakcia: tel/fax: e-mail:

OdborĂĄrov 51 SpiĹĄskĂĄ NovĂĄ Ves 053 / 441 46 55 spissko@regionpress.sk vydĂĄva: regionPRESS s.r.o.

Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava IÄ&#x152;O: 36252417, reg. MKSREV3676/09

telia tejto knihy sa budĂş stretĂĄvaĹĽ s tĂ˝mto druhom lĂĄsky dobrĂ˝ch otcov a nauÄ?ia sa, ako byĹĽ lepĹĄĂ­mi otcami. Z celĂŠho srdca odporĂşÄ?am vĹĄetkĂ˝m otcom â&#x20AC;&#x201C; a tieĹž mamĂĄm- objaviĹĽ dary tejto knihy, a tak sa obohatiĹĽ vo svojich povolaniach otcov a matiek.â&#x20AC;&#x153; KardinĂĄl Timothy Michael Dolan, arcibiskup mesta New York V knihe MuĹžom a otcom od americkĂŠho autora Briana CaulďŹ elda mĂ´Ĺžete nĂĄjsĹĽ ĂşprimnĂŠ a pravdivĂŠ rady o vĹĄetkom â&#x20AC;&#x201C; od disciplĂ­ny po nĂĄboĹženskĂş vĂ˝chovu, dokonca aj o sexe â&#x20AC;&#x201C; podanĂŠ jasne a lĂĄskavo od angaĹžovanĂ˝ch a starostlivĂ˝ch katolĂ­ckych otcov. Knihu si mĂ´Ĺžete objednaĹĽ v  internetovom knĂ­hkupectve www.donbosco.sk alebo na telefĂłnnom Ä?Ă­sle 02/5557 2226.

AKCIA

Inzercia:

Autodoprava dodĂĄvkou IVECO DAILY

10 â&#x201A;Ź

DistribĂşcia: (30.000 domĂĄcnostĂ­/ďŹ riem)

+ v pårnom týŞdni navyťe: Letanovce, Matejovce nad Hornådom, Markuťovce, Daniťovce + v nepårnom týŞdni navyťe: Richnava, Kluknava a Margecany

Prosba o pomoc: V prĂ­pade, Ĺže viete o mieste, kam naĹĄe noviny nechodia, dajte nĂĄm, prosĂ­me, vedieĹĽ. Ä&#x17D;akujeme V naĹĄej redakcii si mĂ´Ĺžete zadaĹĽ inzerciu do ÄžubovoÄžnĂŠho okresu:

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

ZĂĄpadnĂŠ Slovensko 53.500 Bratislavsko VĂ˝chod 63.000 Bratislavsko ZĂĄpad 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Ĺ aliansko 26.750 Hlohovecko+SereÄ?sko 15.000 KomĂĄrĹ&#x2C6;ansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 50.000 Nitriansko 35.000 NovozĂĄmocko 21.000 Pezinsko 32.500 PieĹĄĹĽansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 TopoÄžÄ?iansko+PE+BN 52.000 TrenÄ?iansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko StrednĂŠ Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 LuÄ?enecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NA+TS 30.000 PovaĹžsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Ĺ˝iarsko+ZC+BS 52.000 Ĺ˝ilinsko+BY VĂ˝chodnĂŠ Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 KoĹĄicko 22.250 KoĹĄicko okolie 12.000 Ä˝ubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 PreĹĄovsko+SB 30.000 SpiĹĄsko+LE+GL

Žalúzie, Roletky, Sieżky proti hmyzu

ZASKLIEVANIE BALKĂ&#x201C;NOV

Cena prepravy v rĂĄmci SNV Kontakt: 0948 663 336, 053/3 810 877 Viac na www.rolltop.sk

Oknå za veĞkoobchodnÊ ceny aj pre súkromných odberateĞov.

70-0051

KaĹždĂ˝ týŞdeĹ&#x2C6;: SpiĹĄskĂĄ NovĂĄ Ves, LevoÄ?a, Gelnica, SmiĹžany, Krompachy, Harichovce, Slovinky, OdorĂ­n, JamnĂ­k, SpiĹĄskĂ˝ Ĺ tvrtok, SpiĹĄskĂŠ Podhradie, Jaklovce, FerÄ?ekovce, NovoveskĂĄ Huta, SpiĹĄskĂŠ Vlachy, SpiĹĄskĂ˝ Hrhov, Prakovce, HrabuĹĄice, IliaĹĄovce

OKNĂ -DVERE

GARĂ Ĺ˝OVĂ&#x2030; BRĂ NY

vĂ˝mena vanĂ­ oprava otoÄ?. umĂ˝vadiel inĂŠ opravy (voda, odpad)

cenovĂŠ kalkulĂĄcie a obhliadky ZDARMA

SekÄ?nĂŠ brĂĄny s diaÄžkovĂ˝m ovlĂĄdanĂ­m od 586â&#x201A;Ź 0902 209 489 â&#x20AC;˘ 052/ 776 43 53 â&#x20AC;˘ info@pegatherm.sk NĂĄjdete nĂĄs v areĂĄli Peugeot, ParizĂĄnska 1849, POPRAD-ZĂ PAD

Slovenský výrobok

VĂ˝hradnĂ˝ predajca bezpeÄ?nostnĂ˝ch dverĂ­ ADLO pre SpiĹĄskĂş NovĂş Ves.

Ĺ˝ALĂ&#x161;ZIE S IEŤKY p r o t i h my z u

s.r.o.

KukuÄ?Ă­novĂĄ 3271/1A, SpiĹĄ. NovĂĄ Ves, 0948 663 336, 053/3 810 877, rolltop@rolltop.sk www.rolltop.sk

rýchlo, lacno, kvalitne

70-0051

Zuzana RumanovĂĄ 0905 444 051 Ing. DuĹĄan GlevickĂ˝ 0905 719 139

RENOVĂ CIA VANĂ? SMALTOM

162â&#x201A;Ź s DPH

s.r.o.

VyhÄžadanie prameĹ&#x2C6;a, Ä?istenie a vĹ&#x2022;tanie studnĂ­. DlhoroÄ?nĂĄ skĂşsenosĹĽ, vysokĂĄ odbornosĹĽ. 053/441 43 11, 0908 113 978, 0917 244 826

0907 942 957 www.lacne-zaluzie.sk

Ă&#x161;VER DO VĂ?Ĺ KY 200 000 â&#x201A;Ź

S Ăşrokom od 1,69 % SplĂĄtky do 28 rokov. 04-0064

TEL.: 0918 638 240

dosah na 1.500.000

domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

34-0098

 

PIESTANSKO 

DarÄ?ek na DeĹ&#x2C6; otcov (15. jĂşn 2014) pĂĄlkou a spĂ˝tal som sa: â&#x20AC;&#x17E;Ocko, zachytĂĄĹĄ si so mnou?â&#x20AC;&#x153; Aj napriek jeho Ăşnave sme si pĂĄr minĂşt spolu zahrali. Nebolo to niÄ? mimoriadne, MuĹžom a otcom bola to len nepodstatnĂĄ drobnosĹĽ. Ale ostala vo mne aĹž dodnes ... (Brian CaulďŹ eld) Tento prĂ­klad lĂĄsky je jadrom nĂĄdhernej knihy o otcovstve od LĂĄska mĂ´jho otca k nĂĄm bola Briana CaulďŹ elda. Brian je vynikajĂşcim editorom pĂştavej webozjavnĂĄ najmä v mnoĹžstve drob- vej strĂĄnky Fathers for Good a do tejto knihy prinĂĄĹĄa svoju mĂşdnostĂ­, ktorĂŠ pre nĂĄs robil. NaprĂ­- rosĹĽ a skĂşsenosti. Zozbieral aj skĂşsenosti inĂ˝ch muĹžov z celej klad: Otec chodieval kaĹždĂ˝ deĹ&#x2C6; krajiny, aby sa podelili o svoje vlastnĂŠ zĂĄĹžitky a pomohli muĹžom domov okolo piatej poobede. prevziaĹĽ zodpovednosĹĽ a poĹžehnanie otcovskĂŠho povolania. â&#x20AC;Ś ja som stĂĄl pred domom so â&#x20AC;&#x17E;MĂ´j otec ma nauÄ?il, ako milovaĹĽ prostrednĂ­ctvom malĂ˝ch skutsvojou bejzbalovou rukavicou a kov lĂĄsky a obety, ktorĂŠ robil pre mĹ&#x2C6;a a mojich sĂşrodencov. Ä&#x152;ita-

Predstavujeme:

70-0047

  

2090 x 1460

  

SN 14-24 STRANA - 08

Spissko c.24/2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you