Page 1

regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

spissko.sk

SPISSKO

2 3 4

LEVOČSKO-GELNICKO č. 47 / 22. november 2013 / 18. ročník

Uvádzacie ceny na diétu!

0907 152 435 0908 202 663

0800 155 155

0949 455 960

1

7.2.2013 10:31:59

Viac info po dojednanom termíne. Volať: PO-PIA od 9.00 do 17.00 hod. 04-0110

3 000 € od 21 €/mes. 10 000 € od 69 €/mes. 20 000 € od 129 €/mes.

Pracujem ako viazaný finančný agent www.proficredit.sk pre spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

Firma Lujan Plus s.r.o. ponúka na predaj tieto produkty : Pšenič. otruby - 30 kg vrece : 6,90 € Kŕmnu múku - 35 kg vrece : 8,50 € Slnečnicu čiernu : 0,59 € / kg Pšenicu, ovos, raž : 0,19 € / kg Kukuricu : 0,23 € / kg Králičie uši : 8,20 € / kg Tel. kontakt: 052/772 16 59 alebo 0911 987 010, 0903 606 343

POTREBUJETE PENIAZE? MÁME PRE VÁS RIEŠENIE!

30 000 € od 194 €/mes.

Aj dôchodcom a firmám REGISTER NESKÚMAME

0903 371 435 0903 371 434

V ÝROBA - M ONTÁŽ - P REDAJ

P LNOAUTOMATICKÁ V ÝROBA Ž ALÚZIÍ 9 6 3,ĝ6.(- 1 29(- 9 6,

SEKCIOVÉ GARÁŽOVÉ BRÁNY

ALNIKO s.r.o., Radlinského 17 (objekt skladového areálu), Spišská Nová Ves tel./fax: 053/44 93 557, mobil: 0911 699 909, obchod@alniko.sk, www. alniko.sk

04-0011

www.najlepsiebrany.sk

NAKUPUJTE OD VÝROBCU

SN 13-47 STRANA - 01

www.alniko.sk www.alniko o .sk www.zaluzietop.sk

H ORIZONTÁLNE Ž ALÚZIE V ERTIKÁLNE Ž ALÚZIE L ÁTKOVÉ R OLETKY S IETE P ROTI H MYZU S IEŤOVÉ D VERE

6

NÁJDETE NÁS NA NOVEJ ADRESE 5 $'/,16.‹+2 3,ĝ6.ƒ 1 29ƒ 9 (6 R ADLINSKÉHOŘ6 17 (OBJEKT SKLADOVÉHO AREÁLU), T EL ./ FAX N : 053/44 S PIŠSKÁ OVÁ VES 21 876, MOB .:FAX 0911 263 831, 0911 637 207 T EL./ : 053/44 93 557 OBCHOD @ ALNIKO , OB.: 0911 637. SK207, 0911 699 909 M OBCHOD@ALNIKO.SK, ALNIKO@ALNIKO.SK

04-0015

70-0060

Masarykova 10 Prešov

12-0324

Financovanie formou nákupných skupín.

Kontakt: 0905 977 837

10-ročná záruka široká škála farieb rýchlosť dodania

RÝCHLE VYBAVENIE

Volajte bezplatne na

PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIE A PORADENSTVOinz_Pozickaren_ORANZ 2013_infolinka_66x34.indd

Predám 1 izb. byt s loggiou Agátova 5 druhé poschodie s pivnicou. Pôvodný stav, ale vymenené plastové okná, vyprataný. Cena 24.000 EUR, rýchle jednanie zľava.

PÔŽIČKY

04-0098

˜•

57-0203

04-0116

PÔŽŽIČKY PÔŽIČKY 57-0135

04-0139

’‡ë¡ªªë‡

pre krajšie VIANOCE už od 100 eur

www.pozicka.sk

’뤥ªªëˆ

www.psychonet.sk

PÔŽIČKA pre každého rýchlo a jednoducho

“’WŒ:„P¹

Zdravotné stredisko MIER, Spišská Nová Ves 053/444 0 888

0915 33 00 33

Profesionálna GN=>EČGKRĀ@EĐP=R 0LEOGAF+KRAF3OE

ˆ—ˆ w’—•ˆ…‘˜ˆ– –Œë‡

psychonet@psychonet.sk

tel.:

70-0055

www.edieta.sk

04-0022

info:

• VODIČI všetkých skupín vrátane ADR a VRZ • ZBRANE - držanie a nosenie zbraní a streliva

4

týždenne do 30 000 domácností a firiem

7


S U D O K U

9 3 7 1 5 8 2 3 7 4 8 2 6 8 9

1 5

3

8 6 6 8 7 4

prĂĄvnik radĂ­

JUDr. MaroĹĄ Prosman

OtĂĄzka Ä?itateÄžky Andrei: DobrĂ˝ deĹˆ, moji rodiÄ?ia darovali bratovi, mĂ´jmu jedinĂŠmu sĂşrodencovi, vĹĄetky svoje ďŹ nanÄ?nĂŠ Ăşspory, aby si mohol kĂşpiĹĽ byt, ktorĂ˝ mĂĄ teraz napĂ­sanĂ˝ na seba na katastri a v ktorom bĂ˝va. Mne rodiÄ?ia prisĞúbili, Ĺže po ich smrti mi nechajĂş dom, ktorĂ˝ mĂĄ vyĹĄĹĄiu hodnotu a v ktorom oni

uskutoÄ?nilo by sa len darovanie ďŹ nanciĂ­ VĂĄĹĄmu bratovi, naprĂ­klad vo výťke 50.000 Eur, priÄ?om dom, ktorĂŠho hodnota by bola naprĂ­klad vo výťke 100.000 Eur, by sa prĂĄvne nerieĹĄil, po smrti oboch rodiÄ?ov by sa hodnota domu dedila v dvoch Darovanie poÄ?as Ĺživota rodiÄ?ov a dedenie VĂĄĹženĂĄ Ä?itateÄžka Andrea, ak vychĂĄdzame z toho, Ĺže Ăşmys- nĂĄslednĂ˝ch dediÄ?skĂ˝ch konaniach (najskĂ´r po prvom zomrelom VaĹĄich rodiÄ?ov bolo zabezpeÄ?iĹĽ bĂ˝vanie pre obe deti, pre lom rodiÄ?ovi, nĂĄsledne po druhom zomrelom rodiÄ?ovi). PodÄža syna poÄ?as ich Ĺživota formou peĹˆaĹžnĂŠho daru, z ktorĂŠho si zĂĄkona by sa musel zohÄžadniĹĽ aj (nie beĹžnĂ˝) ďŹ nanÄ?nĂ˝ dar romal kĂşpiĹĽ byt a pre dcĂŠru bĂ˝vanie v ich spoloÄ?nom dome po diÄ?ov synovi poÄ?as ich Ĺživota a to tak, akoby sa spolu dedila ich smrti, tak musĂ­me skonĹĄtatovaĹĽ, Ĺže tento ich Ăşmysel sa hodnota 150.000 Eur (hodnota domu a hodnota daru synovi). doposiaÄž realizoval iba Ä?iastoÄ?ne. Uvediem to na prĂ­klade. TakĹže kaĹždĂŠ z detĂ­ by malo v takom prĂ­pade zdediĹĽ hodnotu Ak by sa do smrti oboch rodiÄ?ov prĂĄvne niÄ? nezmenilo a teda (pokraÄ?ovanie na Ä?alĹĄej strane) teraz bĂ˝vajĂş, keÄ?Ĺže sa o nich osobne starĂĄm. NaĹĄe vzĹĽahy sĂş dobrĂŠ, ale chcem sa spĂ˝taĹĽ, Ä?i by sa nemala takĂĄto dohoda nejako Ăşradne potvrdiĹĽ, aby som mala istotu.

% 0 5 TÉMA: ƨ3ƨ3�Ó  -30%

-70%

° PredĂĄm 4 kus zimnĂŠ pneu Gooldrich 145 80R 13 95 perc stav na pkechu 0904 620 396 ° ZĂ PAD 1 SNV PREDĂ M PREROBENĂ? ZATEPLENĂ? NĂ?ZKONĂ KLADOVĂ? 3 IZBOVĂ? BYT S VĂ?HÄ˝ADOM NA TATRY 5 POSCHODIE CENA 45000â‚Ź+DOHODA C.T.0907762175 VOLAŤ DO 19.00. ° PREDĂ M GARĂ Ĺ˝ ZA POTOKOM ZĂ PAD 1 CENA 6500â‚Ź Ä? t 0907762175 ° PredĂĄm 3-izb byt v GL. 19000â‚Ź 0903 638 120 °PredĂĄm 4-izbovĂ˝ byt, prerobenĂ˝ na sĂ­dl. ZĂĄpad 1. Cena dohodou. Tel. 0904/114290. RK nevolaĹĽ. ° DĂĄme do prenĂĄjmu 2izbovĂ˝ byt v Krompachoch 0949 223 430 ° Lacno prenajmem Ä?asĹĽ dom Hviezdoslavova 28,vchod z ulice,vzadu zĂĄhrada, na sluĹžby,obchod,kancelĂĄria 0904 501249 ° HÄ˝ADĂ M DO LACNÉHO PRENĂ JMU OBĂ?VATEÄ˝NĂ? STARĹ Ă? DOM V KROMPACHOCH ALEBO V OKOLITĂ?CH DEDINĂ CH DLHODOBO 0903876642

° Predåm pozemok 1050m2 v Spiťskom Hrhove. Cena za m2 12₏. Kontakt 0907 070 252 ° Kúpim 1 izbový byt na sídl Zåpad 1 v Spiťskej Novej Vsi Tel 0949224261

Pobyt v historickom centre Krakowa

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt? PoĹĄlite SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RPmedzeraSNmedzeraÄŒĂ­sloRubriky medzeraTextInzerĂĄtu PrĂ­klad: RP SN 12 PredĂĄm koÄ?Ă­k, 0987 654 321. Spätnou sms vĂĄm potvrdĂ­me prijatie inzerĂĄtu a jeho cenu, ktorĂş vĂĄm vyĂşÄ?tuje vĂĄĹĄ mobilnĂ˝ operĂĄtor. Cena je 0,60 eur s DPH za kaĹždĂ˝ch zaÄ?atĂ˝ch 30 znakov textu vĂĄĹĄho inzerĂĄtu vrĂĄtane medzier. NiÄ? inĂŠ neĂşÄ?tujeme. Tip 1: Ak chcete inzerĂĄt na viac týŞdĹˆov, poĹĄlite rovnakĂş sms toÄžkokrĂĄt, v koÄžkĂ˝ch týŞdĹˆoch chcete inzerovaĹĽ. Tip 2: Ak chcete inzerĂĄt uverejniĹĽ v ÄžubovoÄžnĂ˝ch inĂ˝ch naĹĄich novinĂĄch, SN zameĹˆte za skratku novĂ­n, ktorĂş nĂĄjdete na zadnej strane vÄžavo dolu. SluĹžbu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpeÄ?uje ELET, s.r.o.

-51%

NovĂĄ cena

-35%

11,90â‚Ź

Teraz len za

NovĂĄ cena

GĂŠlovĂĄ podloĹžka pod myĹĄ

-62%

NovĂĄ cena

4,99 â‚Ź

129â‚Ź

BiotermickĂ˝ matrac

-42%

NovĂĄ cena

69,90â‚Ź

46%

128â‚Ź

69 â‚Ź

Pobyt pre 2 osoby na 2 noci v populĂĄrnom hoteli Wyspianski*** len pĂĄr minĂşt chĂ´dze od historickĂŠho nĂĄmestia - Rynek Glowny - 2 x bufetovĂŠ raĹˆajky v reĹĄtaurĂĄcii hotela - 15% zÄžava na vĹĄetky jedlĂĄ

2 kusy AA nabĂ­jacĂ­ch USB batĂŠriĂ­ - odporĂşÄ?anĂĄ doba nabĂ­jania 5-7 hod - nabĂ­janie cez USB - Kapacita: 1450 mAh - Napätie: 1,2 V

Relax v TurÄ?ianskych Tepliciach Teraz len za

47%

174 â‚Ź

91 â‚Ź

rozmery:90x200x16 alebo 80x200x16 alebo 85x195x16 - prospieva imunitnĂŠmu systĂŠmu - mĂĄ antibakteriĂĄlne a protivĂ­rusovĂŠ ĂşÄ?inky

Ergonomicky tvarovanĂĄ podloĹžka pod myĹĄ uvoÄžnĂ­ napätie v zĂĄpästĂ­ a sprĂ­jemnĂ­ tak prĂĄcu za poÄ?Ă­taÄ?om. GĂŠlovĂĄ nĂĄplĹˆ sa prispĂ´sobuje polohe vaĹĄej ruky.

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

Bundy Northfinder

DĂĄmske hodinky Lumir

DĂĄmske hodinky Lumir

-63%

Pobyt pre 2 osoby na 2 noci v Hoteli Rezident v TurÄ?. Tepliciach - welcome drink - 2 x polpenzia pre oboch - 2x kolagenovĂĄ procedĂşra proti starnutiu

NovĂĄ cena

od 55 â‚Ź

-46%

NovĂĄ cena

29,99 â‚Ź

-46%

- antialergickĂ˝ a prĂ­jemnĂ˝ na dotyk - umiestĹˆuje sa na pĂ´vodnĂ˝ matrac - stimuluje a zohrieva organizmus - pĂ´sobĂ­ aj proti baktĂŠriĂĄm - doruÄ?enie kuriĂŠrom v cene

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

TU

MOHLA BYŤ

NovĂĄ cena

24,99 â‚Ź

AdventnĂĄ BudapeĹĄĹĽ - zĂĄjazd Teraz len za

32%

35 â‚Ź

24 â‚Ź

1 dĹˆovĂ˝ autobusovĂ˝ zĂĄjazd na vianoÄ?nĂŠ trhy do BudapeĹĄti + nĂĄvĹĄteva TropikĂĄria a OceanĂĄria TermĂ­ny zĂĄjazdu: 07.12.2013 / 08.12.2013 / 14.12.2013

° Predåm oťípanú 180 kg.Za 2 Euro / kg 0919 348 719

OrtopedickĂŠ matrace

USB nabĂ­jacie batĂŠrie

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

SilvestrovskĂ˝ zĂĄjazd do ParĂ­Ĺža Teraz len za

34%

269 â‚Ź

179â‚Ź

5-dĹˆovĂ˝ zĂĄjazd pre 1 osobu: - doprava klimatizovanĂ˝m autobusom - 2x ubytovanie s francĂşzskymi raĹˆajkami - sprievodca TermĂ­n zĂĄjazdu: 29.12.2013 - 2.1.2014

www.megazlava.sk

ÄŒo je MegaZÄžava.sk? WebovĂĄ sluĹžba alebo zÄžavovĂ˝ portĂĄl, kde si mĂ´Ĺžete kĂşpiĹĽ kaĹždĂ˝ deĹˆ novĂ˝ tovar alebo sluĹžby za vĂ˝hodnĂŠ ceny. Zaujala VĂĄs zÄžava? Chcete na MegaZÄžava.sk nakĂşpiĹĽ a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (PO – PIA OD 9.00 do 17.00 HOD.) a poradĂ­me VĂĄm, ako nakupovaĹĽ.

TU MOHLA BYŤ VAŠA REKLAMA Pre bliŞťie info volajte:

na výber pånske aj dåmske modely - vodeodolný, vetruvzdorný a prieduťný materiålchråni pred poveternostnými a vlhkostnými vplyvmi

0905 719 139

MĂ´Ĺžete si vybraĹĽ z farebnĂ˝ch variantov: - bielomodrĂĄ - bieloruĹžovĂĄ - bielozelenĂĄ + DARÄŒEK - nĂĄhrdelnĂ­k zdarma

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

MĂ´Ĺžete si vybraĹĽ z farebnĂ˝ch variantov: - bielomodrĂĄ - bieloruĹžovĂĄ - bielozelenĂĄ + DARÄŒEK - nĂĄhrdelnĂ­k zdarma

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

VAŠA REKLAMA Pre bliŞťie info volajte: 0905 444 051

VOÄ˝BY VĂšC: V KSK R. Bauera v 2. kole podporia dvaja nezĂĄvislĂ­ kandidĂĄti (TASR) - Podporu Rudolfovi Bauerovi (KDS) v druhom kole volieb predsedu KoĹĄickĂŠho samosprĂĄvneho kraja (KSK) dnes deklarovali dvaja neĂşspeĹĄnĂ­ nezĂĄvislĂ­ kandidĂĄti z prvĂŠho kola - Jaroslav DĹžunko a Jozef HoleÄ?ko. DĹžunko zĂ­skal v prvom kole 2,61 percenta hlasov a HoleÄ?ko 2,51 percenta. Obaja pred novinĂĄrmi vyzvali svojich voliÄ?ov a sympatizantov, aby hlasovali za Bauera. „VidĂ­m, Ĺže pĂĄn Bauer ako vzdelanĂ˝ Ä?lovek, ktorĂ˝ poznĂĄ dobre matematiku, vedu a techniku, bude urÄ?ite podporovaĹĽ aj uplatnenie niektorĂ˝ch mojich nĂĄvrhov v oblasti rozvoja kraja, naprĂ­klad daĹĽ do prevĂĄdzky kĂşpalisko alebo vyuŞívaĹĽ termĂĄlny vrt v ÄŽurkove a Ä?alĹĄie,“ povedal DĹžunko. V Bauerovom volebnom programe naĹĄiel „sĂşzvuk“ aj HoleÄ?ko, cieÄžom je podÄža neho „zmena v kraji na prospech kaĹždĂŠho obÄ?ana“. „VerĂ­m, Ĺže aj tĂĄto podpora prispeje k mobilizĂĄcii voliÄ?ov pre druhĂŠ kolo a podarĂ­ sa dosiahnuĹĽ nĂĄĹĄ cieÄž pozitĂ­vnu zmenu v spravovanĂ­ kraja,“ povedal Bauer. Vyslovil sa tieĹž za to, Ĺže podobne ako pri poste prezidenta by mohlo platiĹĽ obmedzenie na maximĂĄlne dve funkÄ?nĂŠ obdobia po sebe aj pre predsedov VĂšC.

SN 13-47 STRANA - 02

V prĂ­pade Ăşspechu vo voÄžbĂĄch vidĂ­ Bauer pri programovej zhode a realizĂĄcii niektorĂ˝ch projektov budĂşcu komunikĂĄciu s HoleÄ?kom a DĹžunkom ako prirodzenĂş. PĂ­somnĂş dohodu o spoluprĂĄci neuzavreli. Bauer mĂĄ v druhom kole zo strĂĄn podporu SDKĂšDS, KDH, SaS, NOVA, OKS a Demokratickej strany (DS). Jeho protikandidĂĄt je sĂşÄ?asnĂ˝ ĹĄĂŠf VĂšC Zdenko TrebuÄža (Smer-SD, Most-HĂ­d, SMK). Z neĂşspeĹĄnĂ˝ch kandidĂĄtov na predsedu VĂšC deklarovali podporu Bauerovi Dominika PalaĹĄÄ?ĂĄkovĂĄ (NOVA), Rastislav Masnyk (SaS, SDKĂš-DS) a Ivan Kuhn (OKS). Strana 7 statoÄ?nĂ˝ch, za ktorĂş kandidoval jej predseda VladimĂ­r GĂźrtler, nepodporila v druhom kole nikoho. KomunistickĂĄ strana (KSS), ktorĂĄ postavila do prvĂŠho kola LukĂĄĹĄa SisĂĄka, sa vyjadrila proti pravicovĂŠmu Bauerovi. SisĂĄk dnes TASR potvrdil, Ĺže koĹĄickĂĄ KrajskĂĄ rada KSS vyzvala Ä?lenov a sympatizantov na ĂşÄ?asĹĽ vo voÄžbĂĄch v druhom kole „a k voÄžbe toho kandidĂĄta, ktorĂ˝ nepredstavuje antikomunizmus a pravicu“. KandidĂĄt Ä˝udovej strany NaĹĄe Slovensko Marek ÄŽurĂĄn pre TASR povedal, Ĺže v KoĹĄickom kraji z danĂ˝ch dvoch kandidĂĄtov „urÄ?ite nepodporĂ­me nikoho“.


trval na svojom dedičskom podiele, museli by ste mu vyplatiť na základe dedičského rozhodnutia ešte 25.000 Eur a to 75.000 Eur, avšak z hodnoty podielu syna sa musí odpočítať napriek tomu, že za starostlivosť o rodičov ste mali sľúbené hodnota daru poskytnutého za života rodičov (50.000 Eur). nadobudnutie celého domu bez ďalších záväzkov. Ak by syn (Váš brat) v dedičskom konaní u notára nerešpektoval ústne prejavenú vôľu rodičov a nedohodol sa s Vami pod- Z toho je zrejmé, že k ústne prejavenej vôli rodičov je potrebné ľa ich vôle (v rámci dedičskej dohody by mohol z tohto svojho vykonať ďalšie právne úkony ešte za života rodičov. Z existuzákonného podielu ustúpiť), pri dedení by mu pripadla ešte júcich možností Vám odporúčame nasledovné možnosti, ktohodnota 25.000 Eur (150.000 Eur : 2 = 75.000 Eur; 75.000 Eur ré sú v súlade s vôľou rodičov (resp. sa k nej najviac približujú) – 50.000 Eur = 25.000 Eur), na ktorú by mal v dedení zo záko- a s Vašim záujmom na právnej istote: na nárok. Znamená to, že ak by Váš brat napriek vôli rodičov 1. Uzatvoriť s rodičmi darovaciu zmluvu, ktorou Vám darujú

pokračovanie

dom s možnosťou súčasného zriadenia práva vecného bremena doživotného bývania a užívania tejto nehnuteľnosti až do ich smrti, prípadne zaopatrovacieho záväzku alebo 2. Rodičia spíšu závety, ktorými by dom odkázali dcére s prejavením vôle (príkazom), aby sa do povinného zákonného podielu syna započítala hodnota finančného daru, ktorý dostal za ich života. V každom prípade odporúčame, aby ste sa pri realizácii týchto krokov poradili s Vašim právnikom, ktorý sa oboznámi s detailmi a navrhne najvhodnejšie právne kroky. JUDr. Maroš Prosman

Dedko s babkou sedia pri obede a jedia polievku. Zrazu si babka povzdychne, chytí dedka za ruku a povie: - Joj dedko, či mi je len pri srdci teplo keď som s tebou. A dedko na to: - No bodaj by nie keď máš cecok v polievke. J. A. Komenský: Život je iba jeden, ale smrť má tisíc spôsobov. Pravda je len jedna, bludov tisíc podôb.

° Predám kachlovo-krbovú pec, kachle svetlohnedej farby. Tel. 0905/543917. ° Predám nový šijací stroj, cirkulár, sústruh S28. 053/4413998 ° Predám notebook 15,6\“ Mobil Prestigio DUAL 5\“ TV 80-100 cm od 10€ na splátky 0904262426 °Predám Pračku Chladničku Lyže Vysávač PlayStation Motor. pila GPS 10€ na splátky 0918964370 ° Predam notebook hp635 2gbram 320hdd 15displej wifi cam taska 399€ aj na splatky po 10 € dovoz 0903752333 ° Predam pcATHLON x4 3.2ghz 1000Hdd 4gbram 19monitor vga512- 2gb 425€ aj na splatky po 10€, mes.dovoz domov 0903752333 ° Predám dvojkolesovú káru, nepoužité samot.tehly,tehly obyčajné použite očistené volať 09!8 191 786 ° Predám vyhňu poľnú, plus kovadlinu 70 kg. Iba spolu. tel. 0902 57 44 11 Nie SMS. ° Predám sadenice maliny a ostružiny T0948175897 ° Predám male konzumné zemiaky 1.2q za 12 Eur. 091814O759. ° Kto daruje deťom ovocie a sladkosti na Mikuláša a drobnosti na Vianoce ďakujem Tel: 0948 710 036. ° Darujeme fenku Cavaler king spaniel čistokrvná bielohnedá 2 ročná c.t. 0903800574

° 40 ROČNÁ SLOBODNÁ SI HĽADÁ PARTNERA NA ZOZNÁMENIE NIE FLIRT HĽADÁM PRIATEĽA PODOBNÉHO OSUDU DO 42 ROKOV TEL 0949233829 ° Hľadám priateľku do r 48 slobodnú s jedným záväzkom SN LE tel 0944015742 ° SOM 27r.STREDOŠKOLÁK Z PO HĽADÁM KAMARÁTKU NA VOĽNÉ CHVÍLE POŠLI SMS O9O8253435 IBA PO A OKOLIE

Chcete si podať inzerát?

57-0063

právnik radí

SN 13-47 STRANA - 03

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraSNmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP SN 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, SN zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.


Kontakt:

DOSTUPNÉ PÔŽIČKY 0902 536 925

Odber PO-PIA 8.00 - 14.00 SNV

053/4424484

PÔŽIČKA

� EXEKÚCIE � MINI úvery � DRAŽBY � MAXI úvery � NEDOPLATKY TKY N NA NÁJOMNOM

04-0124

0907 936 315

SC KSK je pripravená na zimnú údržbu ciest, problémy môžu byť na Soroške

dokončovanie prác letnej údržby ciest, najmä na opravy výtlkov obaľovaným kamenivom na zostávajúcich úsekoch ciest, na údržbu odvodňovacích zariadení pred zimou, pri čistení priekop a zrezávaní krajníc. „Počas celého zimného obdobia žiadame vodičov o opatrnosť a ohľaduplnosť, o prispôsobenie štýlu jazdy zimným podmienkam. Ani pri plnom nasadení všetkých kapacít nie je možné jedným výjazdom k všeobecnej spokojnosti pokryť celý Košický kraj. Účastníkom cestnej premávky neustále zdôrazňujeme nutnosť prezutia zimných pneumatík v záujme ich vlastnej bezpečnosti, ale aj v záujme plynulej a bezpečnej cestnej premávky. Najväčšie zimné výkony, ako aj najvyššie náklady si nevyžadujú snehové dni, ale najmä dni, ktoré sa teplotne pohybujú okolo nuly. V takýchto dňoch sa za pomerne krátky čas vytvára poľadovica hlavne na tienistých miestach a v blízkosti vodných tokov a nádrží. Na takéto kritické miesta upozorňuje aj dopravná značka A9 – Sneh alebo poľadovica,“ upozornila technicko-prevádzková námestníčka SC KSK Zuzana Fejesová.

SN 13-47 STRANA - 04

Margecany

(ONYX - 4. posch.)

PODNIKATEĽSKÉ PÔŽIČKY

0902 536 925

04-0012

bezpečuje zimnú údržbu 1917 km ciest II. a III. triedy a na základe zmluvy so Slovenskou správou ciest a Národnou diaľničnou spoločnosťou aj ďalších 264 km ciest I. triedy v okresoch Michalovce, Rožňava a Trebišov. Zimná údržba ciest je zabezpečovaná zo 16 výkonných pracovísk rozmiestnených po celom Košickom kraji, riadených z 5 oblastných dispečingov,“ doplnila Bobriková. Za účelom jednoduchého a nepretržitého spojenia verejnosti s dispečingami, zriadila SC KSK nepretržitú automatickú recepciu na telefónnom čísle +421 55 39 59 000, ktorá zabezpečí spojenie volajúceho so zvoleným dispečingom zimnej služby podľa miestnej príslušnosti konkrétnej cesty. Pre zásahy zimnej údržby má SC KSK k dispozícii 81 posypových vozidiel, 11 nákladných vozidiel a 33 traktorov s radlicami, 10 snehových fréz, 30 nakladačov a 6 autogrédrov. Z celkového počtu 81 sypačov je 19 vozidiel vybavených elektronickým ovládaním dávkovania posypového materiálu, ostatné posýpacie nadstavby fungujú ešte na mechanickom princípe. Časť techniky v týchto dňoch Správa ciest KSK ešte plne využíva na

Pôžičky 0915 938 307

57-0148

(TASR) - Správa ciest Košického kraja hlási pripravenosť na zimu. „Od 1. novembra sa začala v Košickom samosprávnom kraji (KSK) nepretržitá spravodajská služba súvisiaca so zimnou údržbou ciest, ktorú každoročne aktivuje centrálny dispečing Slovenskej správy ciest (SSC),“ informovala TASR hovorkyňa KSK Zuzana Bobriková. Zdôraznila však, že prevádzkovateľov nákladnej dopravy, ako aj ostatnú cestujúcu verejnosť, upozorňuje Správa ciest (SC) KSK na zákaz chemického posypu horského prechodu Soroška v zmysle Operačného plánu SSC. „Z tohto dôvodu môže byť v prípade sneženia, ako aj v prípade tvorby poľadovice, na dobu zásahu údržby tohto úseku cesty horský prechod Soroška uzatvorený pre nákladnú dopravu na nevyhnutné časové obdobie,“ poznamenala. Dodala tiež, že vo všetkých piatich strediskách SC KSK budú dispečeri v nepretržitej službe denne minimálne štyrikrát podávať hlásenie o počasí a o zjazdnosti ciest na centrálny dispečing SSC v Bratislave. Postupne, v závislosti od vývinu počasia, začne aj nepretržitá zimná služba výkonných zložiek SC KSK. „Správa ciest KSK za-

57-0267

- bez ručiteľa - bez potvrdenia - bez registra

27-0002

vyplácame:

PÔŽIČKY - HYPOTÉKY

A-Trade Slovaki a, spol. s r.o. Tel.: 0948 402 120, 0949 466 556 Po - Pia: do 9.00 do 15.00 hod. e-mail: atradefinance@gmail.com www.atradereality.sk, www.pozicky-exekucie.sk

0905 444 051

95-034

so Silviou Šarköziovou

Aké ste boli dieťa či žiačka? Nebola som výborná žiačka, už v detstve ma viac lákala hudba, ale inak som bola normálne poslušné dieťa, rodičom som príliš starosti nerobila. Vždy ste chceli byť tým, čím ste alebo ste túžili po inom povolaní? Nikdy mi nenapadlo robiť niečo iné, od malička som chcela stáť na pódiu a robiť ľuďom radosť svojím umením. Pamätáte si na svoj prvý ozajstný „job“, prvý zárobok? Ale áno, mala som 9 rokov a vystupovali sme s ĽŠU, vtedy sme dostali nejaké peniažky. Ale koľko to bolo, to si už nepamätám. Akého ste vierovyznania? Katolíčka. Máte nejaké životné krédo, motto, ktorým sa riadite? Snažím sa nerobiť ostatným to, čo nechcem, aby robili mne. Ako oddychujete? Máte obľúbenú hudbu, film, miesto na relax? Keď mi to čas dovolí byť celý deň doma, oddýchnem si pri upratovaní a, samozrejme, v mojej záhradke. Ak by ste si mohli vybrať, ktorou osobnosťou by ste na chívľu mohli byť, kto by to bol a prečo? Je mnoho osobností, s ktorými by som sa chcela v živote stretnúť, ale svoj život by som s nikým nemenila – ani na chvíľu. Spomínate si na prvú lásku či prvú pusu? Samozrejme, bol to môj manžel, kto ma prvý raz pobozkal. Aký je váš postoj k predmanželskému intímnemu životu či k nevere? Vzhľadom na to, že jediným mužom v mojom živote je môj manžel Ernest, postoj je očividný a jednoznačný. Ublížili ste niekedy svojim klamstvom inému človeku? Klamstvom asi nie. Ale niekedy sa zamýšľam nad tým, či bolo správne, že sme pred mojou maminou zamlčali jej skutočný zdravotný stav. Chceli sme jej dobre, aby sa netrápila. Dnes si však nie som istá, či sme jej nemali povedať pravdu. Aký je váš postoj v otázke trestu smrti? Som za prísnejšie tresty pri závažných trestných činoch, ale pokiaľ ide o trest smrti, som jednoznačne proti. Hlavne preto, že ak by bol takto odsúdený a potrestaný nevinný človek, žiadny súd by už nemohol svoje rozhodnutie zmeniť a vrátiť mu život.

TU mohla byť Vaša reklama

Predám palivové odrezky, dub, suché, na paletách, dl. 120 cm, 15 - 20€ s DPH za m3 a brikety tvrdé, 25kg bal., 0,14€ s DPH/kg.

na rovinu

04-0086

Mgr. Matúš Albert

Bolesť sprevádza každého z nás. Stretávame sa s ňou denne. Občas nás bolí telo a inokedy zase duša. Bolesť je nám nepríjemná a najradšej by sme sa jej hneď zbavili. Najčastejšou fyzickou boles-ťou, ktorú pozná mnoho

12-0333

fyzioterapeut

zištne pomohli? V každodennej praxi kladiem pacientom oveľa viac otázok. Snažím sa poukázať najmä na nesprávny životný štýl, ktorý zahŕňa fyzickú aktivitu, stravovanie, príjem tekutín, správanie, rodinné a pracovné prostredie atď. Na základe mojej skúsenosti Vám môžeme povedať, že mnohých bolestí sa zbavíte, keď zmeníte svoj životný štýl. Jednotlivé ukazovatele Vášho zdravotného stavu sa začnú zlepšovať, zvýši sa Vaša kondícia, bude sa Vám lepšie zaspávať a spokojnejšie žiť. Prajem Vám veľa odvahy k zmene životného štýlu z pasívneho na aktívny. Matúš Albert

z nás sú bolesti hlavy, chrbta, horných a dolných končatín. Najľahšou pomocou, ako sa ich zbaviť, je zhltnúť tabletku. Tieto lieky sú lacné a voľne dostupné. Po čase však táto „prvá pomoc“ zlyhá. Zlyhá z toho dôvodu, že sme „liečili“ bolesť. Tento postup je však absolútne nesprávny! Nesmieme predsa liečiť bolesť, musíme odstrániť príčinu vzniku bolesti! Skúsme zvoliť iný prístup a vstúpme si do svedomia. Kedy sme naposledy prešli vkuse aspoň 40 minút pešo? Koľko tekutín pijeme počas dňa? Koľkokrát za deň a čo všetko sme jedli? Sedíme pri počítači alebo v aute strnulo celý deň? Kedy sme boli naposledy cvičiť? Kedy sme naposledy niekomu ne-

Bolesť naša každodenná

04-0086

Odborník radí

70-0046

S U D O K U

4 9 8 7 8 3 7 2 1 3 8 9 4 6 2 5 1 3 1 2 6 7 8 8 2 1 2

Tieto noviny sú tlačené na papieri s podielom recyklovaného vlákna.

Vážime si naše životné prostredie!

Na hrade vystavia Ústavu, rukopis štátnej hymny či záznam o narodení Štefánika (TASR) - Ústava SR z roku 1992, originály štátnych symbolov z rokov 1990 a 1992, kolekcia sľubov slovenských prezidentov, rukopis textu štátnej hymny z roku 1844, matričný záznam o narodení Milana Rastislava Štefánika z roku 1880 či pápežská listina, ktorou bola zriadená samostatná slovenská cirkevná provincia - to sú niektoré z archívnych dokumentov, ktoré si bude môcť verejnosť pozrieť na výstave „Archívne klenoty“. Vernisáž k nej sa uskutoční 21. novembra o 17. h na Bratislavskom hrade. „Medzi vystavenými dokumentmi sa vynímajú tie najkrajšie, iluminované listiny zdobené zlatom a potvrdené skvostnými pečaťami,“ uviedla riaditeľka Štátneho archívu v Bratislave Lenka Pavlíková. Vysta-

vené budú erbové listiny pre Bratislavu (1436) či Košice (1423), Zlatá bula bratislavská (1464), ale aj slávny Graciánov kódex z 12. storočia alebo pápežská listina, ktorou bola zriadená samostatná slovenská cirkevná provincia. Verejnosť si bude môcť pozrieť aj Zoborské listiny z roku 1111 a 1113. „Ich dôležitosť spočíva najmä v tom, že obsahujú viaceré slovenské mená cirkevných a svetských hodnostárov a mladšia z nich obsahuje najstaršiu písomnú zmienku k viac ako 70 obciam na Slovensku,“ vysvetlila Pavlíková. Poukázala aj na dlžobný úpis Stibora zo Stiboríc a Beckova, ktorý je podľa nej zaujímavý najmä tým, že bol napísaný v roku 1422 v slovakizovanej češtine. „Z dokumentov dôležitých z národného hľadis-

ka hodno spomenúť slávne privilégium Ľudovíta I. z Anjou ‚Pro Slavis‘ z roku 1381, rukopis textu štátnej hymny z roku 1844, ako aj matričný záznam o narodení Milana Rastislava Štefánika z roku 1880,“ doplnila Pavlíková. Do expozície bude zaradená aj Ústava SR z roku 1992, originály štátnych symbolov z rokov 1990 a 1992 a kolekcia sľubov prezidentov Slovenskej republiky. Výstavu najvzácnejších slovenských archívnych dokumentov organizuje Ministerstvo vnútra SR v spolupráci so Slovenským národným múzeom - Historickým múzeom pri príležitosti 20. výročia vzniku Slovenskej republiky. Do života bude uvedená aj nová publikácia z pera autorskej dvojice L. Pavlíková - L. Vrtel „Klenoty slovenských archívov“.


05:00 TELEVÍZNE NO25. 11. 2013 06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:35 MARKÍZA Chlapi neplačú 10:40 Kobra 11 XII. 5/10 11:40 Bez stopy VII. 11/24 12:30 FARMA 15:30 Dva a pol chlapa IX. 20/24 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad IX. 21/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Lampáreň 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Búrlivé víno 21:40 FARMA 23:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad IX. 21/24 00:00 Kobra 11 XII. 5/10 00:50 Kuriér 3 (HD) 02:25 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 03:05 FARMA

05:45 KRIMI 06:15 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 07:10 JOJKA Nakupuje vám to 07:25 Súdna sieň: Už nevládzem platiť 08:30 Súdna sieň: Čistota - peklo života 09:30 Panelák: Nečakaný hosť 10:50 Pod povrchom 16 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti IV. 4 13:30 Kosti VI. 3 14:30 Vtierka Castle III. 24/24 15:40 Nakupuje vám to 15:55 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 17:50 SÚDNA SIEŇ: Uniesol mi deti 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák: Náhody neexistujú 21:40 DEDIČSTVO: Dožinky 8 23:00 Kuriér 7 00:05 Kosti VI. 3 01:00 MOVE UP! 02:30 X FACTOR USA 2013 04:10 Slnečno, sem-tam vraždy 13/13 04:50 Modrí templári

05:30 Geo report: Auvergne: Na ostrí noža JEDNOTKA 06:25 Podvodníci v akcii 06:55 Medicopter 117: Zachráňte Zuzi! 07:45 Správy RTVS „N“ 09:00 Sila lásky V. 239 09:50 Asijina voľba 59/88 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Taxík 14:20 Postav dom, zasaď strom 15:10 Asijina voľba 60/88 16:00 Správy RTVS 16:20 Geo report: Záchranári v Skalnatých vrchoch 17:15 Podvodníci v akcii VI 6/10 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:20 Lekcie neslušného správania 21:55 Večne mladí 1/4 23:30 Medicopter 117: Zachráňte Zuzi! 00:20 Autosalón 00:40 Občan za dverami 01:10 Dámsky klub 02:40 Sila lásky

05:00 TELEVÍZNE NOV I N Y 26. 11. 2013 06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:35 MARKÍZA Chlapi neplačú 10:45 Kobra 11 XII. 6/10 11:45 Bez stopy VII. 12/24 12:45 Dr. House VI. 19/22 13:45 Krok za krokom IV. 13/24 14:15 FARMA 15:30 Dva a pol chlapa IX. 21/24 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:25 REFLEX 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Búrlivé víno 21:40 FARMA 23:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 00:00 Kobra 11 01:00 Bez stopy 01:40 Dr. House 02:20 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad

05:45 KRIMI 06:15 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 07:10 JOJKA Nakupuje vám to 07:30 Súdna sieň: Masérka 08:30 Súdna sieň: Boj o majetok 09:30 Panelák: Náhody neexistujú 10:55 Pod povrchom 17 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti IV. 5 13:30 Kosti VI. 4 14:30 Vtierka Castle IV. 1/23 15:40 Nakupuje vám to 15:55 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 17:50 SÚDNA SIEŇ: Nehanebný závet 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák: Mama preberá velenie 21:40 Zviera 2 23:30 Vyvolení - Dom snov - PREMIÉRA 01:00 Kosti VI. 4 02:00 C.S.I.: Kriminálka New York VII. 7 02:55 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT

05:35 Geo report 06:30 Podvodníci v akcii JEDNOTKA 07:00 Medicopter 117: Peniaze alebo život 07:50 Správy RTVS „N“ 09:00 Sila lásky 09:50 Asijina voľba 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 14:00 Postav dom, zasaď strom 14:35 Reportéri 15:15 Asijina voľba 16:00 Správy RTVS 16:20 Geo report: Vietnam - zamínovaný raj 17:15 Podvodníci v akcii 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:20 Nikto nie je dokonalý 21:30 Sanitka II. 12/13 22:30 Najväčšie kriminálne prípady Slovenska 23:25 Medicopter 117: Peniaze alebo život 00:10 O 5 minút 12 01:15 Dámsky klub 02:50 Sila lásky 03:35 Asijina voľba

05:00 TELEVÍZNE NOV I N Y 27. 11. 2013 06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:35 MARKÍZA Chlapi neplačú 10:45 Kobra 11 11:45 Bez stopy 12:45 Dr. House 13:45 Krok za krokom 14:15 FARMA 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad IX. 23/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 REFLEX 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Modré z neba 22:30 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad IX. 23/24 23:30 Kobra 11 XII. 7/10 00:30 Bez stopy 01:20 Dr. House 02:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad

05:45 KRIMI 06:15 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 07:10 JOJKA Nakupuje vám to 07:25 Súdna sieň: Sobášny podvodník 08:30 Súdna sieň: Plavčík 09:30 Panelák: Mama preberá velenie 10:50 Pod povrchom 18 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti IV. 6 13:30 Kosti VI. 5 14:30 Vtierka Castle IV. 2 15:40 Nakupuje vám to 15:55 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 17:50 SÚDNA SIEŇ: Nemám na to 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák: Zamilovaná 21:40 Kosti IX. 4 22:45 Vtierka Castle V. 15 23:45 Vtierka Castle III. 22 00:45 Kuriér 7,8 02:45 Zločin 7,8 04:15 Mesto stratených 1/13 04:55 Modrí templári 11

05:35 Geo report: Vietnam - zamínovaný JEDNOTKA raj 06:30 Podvodníci v akcii 07:00 Medicopter 117: Nebezpečné svedectvo 07:50 Správy RTVS „N“ 09:00 Sila lásky 09:50 Asijina voľba 61/88 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Postav dom, zasaď strom 14:30 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou: Z kola von 15:10 Asijina voľba 16:00 Správy RTVS 16:20 Geo report: Expedícia na Špicbergy 17:15 Podvodníci v akcii 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:20 Liga majstrov 22:50 Liga majstrov - zostrihy 00:10 Medicopter 117: Nebezpečné svedectvo 00:55 Reportéri 01:25 Dámsky klub 02:55 Sila lásky

05:00 TELEVÍZNE NOV I N Y 28. 11. 2013 06:00 Teleráno 08:30 Modré z neba 10:30 MARKÍZA Chlapi neplačú 11:35 Kobra 11 12:35 Bez stopy VII. 14/24 13:35 Dr. House VI. 21-22/22 15:30 Dva a pol chlapa IX. 23/24 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad IX. 24/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 REFLEX 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Búrlivé víno 21:40 FARMA 23:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad IX. 24/24 00:00 Kobra 11 01:00 Bez stopy 01:35 Dr. House 02:20 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad

05:45 KRIMI 06:10 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 07:10 JOJKA Nakupuje vám to 07:25 Súdna sieň: Chlapi sú svine 08:30 Súdna sieň: Zadosťučinenie 09:30 Panelák: Zamilovaná 10:50 Pod povrchom 19 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti IV. 7 13:30 Kosti VI. 6 14:30 Vtierka Castle IV. 3 15:40 Nakupuje vám to 15:55 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 17:50 SÚDNA SIEŇ: Dostal si viac 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák: Zbalené kufre 21:40 Umenie boja 00:05 Vyvolení - Dom snov - PREMIÉRA 01:30 Gigolovia III. 02:35 Kosti VI. 6 03:25 Hawaii 5.0 II. 13 04:05 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas 04:50 Modrí templári

05:40 Geo report: Expedícia na Špicbergy JEDNOTKA 06:35 Podvodníci v akcii 07:05 Medicopter 117: Láska alebo smrť 07:50 Správy RTVS „N“ 09:00 Sila lásky 09:50 Asijina voľba 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:50 Postav dom, zasaď strom 14:20 Tajomstvo mojej kuchyne 15:15 Asijina voľba 16:00 Správy RTVS 16:20 Geo report: Divé kone na krásnom modrom Dunaji 17:15 Podvodníci v akcii 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:20 Kriminálka Staré Mesto 21:15 Reportéri 21:45 Wallander II: Piata žena 23:15 Medicopter 11 00:05 Najväčšie kriminálne prípady Slovenska 00:55 Dámsky klub 02:20 Sila lásky

05:00 TELEVÍZNE NOV I N Y 29. 11. 2013 06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:35 MARKÍZA Chlapi neplačú 10:45 Kobra 11 11:45 Bez stopy 12:45 Dr. House 13:45 Krok za krokom 14:15 FARMA 15:30 Dva a pol chlapa IX. 24/24 16:00 NCIS: Námorný vyšetrovací úrad X. 1/24 - PREMIÉRA 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 REFLEX 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Búrlivé víno 21:40 FARMA 23:00 AKČNÝ PIATOK: Vnútorný nepriateľ 00:50 NCIS: Námorný vyšetrovací úrad X. 1/24 01:45 Kobra 11 02:30 Bez stopy

05:45 KRIMI 06:15 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 07:10 JOJKA Nakupuje vám to 07:25 Súdna sieň: Basket alebo stávky 08:30 Súdna sieň: Raz ty, raz ja! 09:30 Panelák: Zbalené kufre 10:50 Pod povrchom 20 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti IV. 8 13:30 Kosti VI. 7 14:30 Vtierka Castle IV. 4 15:40 Nakupuje vám to 15:55 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 17:50 SÚDNA SIEŇ: Zámienka 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák: Rozhodnutie 21:40 Bournovo ultimátum Americko-nemecký akčný thriller. MN 12 2007 M. Damon, P. Considine, E. Ramirez, J. Stilesová, 00:20 Skutoční muži plačú 02:35 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ

05:35 Geo report 06:30 Podvodníci v akcii JEDNOTKA 07:00 Medicopter 117 07:50 Správy RTVS „N“ 09:00 Sila lásky 09:50 Asijina voľba 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Postav dom, zasaď strom 14:30 Nebíčko v papuľke: Keltská kuchyňa 15:15 Asijina voľba 16:00 Správy RTVS 16:20 Geo report: Záchranári írskej pobrežnej hliadky 17:15 Podvodníci v akcii 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:20 Milujem Slovensko 21:40 Legendy popu: Michal David 23:40 Nikto nie je dokonalý 00:50 Medicopter 117: Rádioaktívny únik 01:40 Dámsky klub 03:10 Sila lásky

05:00 TELEVÍZNE NOV I N Y 30. 11. 2013 06:00 Dr. House VII. 1/23 06:45 Scooby-Doo, MARKÍZA ako sa máš? 07:10 Kung Fu Panda II. 16/26 07:35 Tučniaky z Madagaskaru III. 15/15 08:00 Alf IV. 19/24 08:30 Krok za krokom IV. 15/24 09:00 Olsen Twins: O tom, aký bol Západ zábavný 10:40 2 baby na mizine 11:10 Zviera 12:50 Príbeh o rytierovi 15:35 Pravá blondínka 17:35 Hurikán 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 FARMA - DUEL 22:15 Úplná šupa! 23:40 Vnútorný nepriateľ 01:30 Apocalypto 03:40 FARMA - DUEL

06:15 My Little Pony II. 06:40 Max Steel 07:10 JOJKA Legenda o Tarzanovi 08:25 MOVE UP! 09:50 Panelák: Rozhodnutie 11:20 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 13:25 Garfield 2 15:15 Bournovo ultimátum Americko-nemecký akčný thriller.MN 12 2007 M. Damon, P. Considine, E. Ramirez, J. Stilesová, B. Cox, Ch. Cooper, D. Strathaim, J. Allenová a ďalši. 17:55 Cena je správna 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 12 kôl Americký akčný thriller. MN 12 2009 J. Cena, A. Gillen, A. Scottová, S. Harris, B. White, G. Menendez, T. Coleová a ďalší. 22:50 Vyvolení - Dom snov 01:10 Neha 03:40 Synovia vetra: Medzi svetlom a temnotou

05:35 Správy RTVS „N“ 06:45 Dračie poviedky JEDNOTKA 07:10 Flipper a Lopaka 07:35 Včielka Maja 07:45 Bol raz jeden život 25/26 08:15 Fidlibumove rozprávky 08:45 Výprava nádeje 09:35 Megamozog 10:05 Berlin, Berlin: Hľadá sa Beinlich 18 11:05 Milujem Slovensko 12:25 On air 12:55 Pošta pre teba 14:00 Elisa z Rivombrosy 15:40 Snehuliak hľadá snehuliačku 17:15 Postav dom, zasaď strom 18:00 Taxík 18:25 Nebíčko v papuľke 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:20 Pošta pre teba 21:20 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou 21:55 Farba kože 23:40 Snehuliak hľadá snehuliačku 01:10 Elisa z Rivombrosy 02:45 Farba kože

05:00 TELEVÍZNE NOV I N Y 01. 12. 2013 06:00 Hurikán 06:40 Zajac Bugs a priatelia MARKÍZA 07:10 Scooby-Doo, ako sa máš? 07:35 Kung Fu Panda II. 17-18/26 08:25 Príbeh o rytierovi 11:00 Pravá blondínka 12:55 Žandár a žandárky 14:50 Neskrotná Angelika 16:35 Ako uloviť družičku 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Ochranca Akčný film MN 15 (USA) 22:30 Swordfish: Operácia Haker Akčný triler MN 15 (USAAustrália) 00:25 Ochranca 02:00 Swordfish: Operácia Haker 03:25 NCIS: Námorný vyšetrovací úrad 04:35 Smotánka

05:20 Simpsonovci FILM 07:15 Rozprávková JOJKA jazda 08:35 Garfield 2 10:25 Geissenovci - Ťažký život milionárov IV. 9,10 12:35 Vyvolení - Dom snov FINÁLE 14:50 12 kôl 17:15 Nové bývanie 17:55 Cena je správna 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 22:20 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 23:15 Koniec sveta na Vianoce Kanadský sci-fi film. MN 15 2012 E. Quinn, M. Apanowiczová, H. Elissová, R. Critchlow, A. Airlie, R. Grantham a ďalší. Steven R. Monroe 01:20 Vojna upírov Kanadský akčný sci-fi horor. 2005 J. Lando, D. Zamprogna, N. Maltheová a ďalší. 03:55 Milenec vdovy

05:40 Správy RTVS „N“ 06:45 Animované bibJEDNOTKA lické príbehy: Mojžiš 07:10 Dračie poviedky 07:40 Flipper a Lopaka 08:30 Včielka Maja 08:40 Bol raz jeden život 09:10 60 zabijakov divočiny 09:40 Autosalón 10:10 Planéta Zem 11:05 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:05 Občan za dverami 13:55 Poirot: Záhada Modrého vlaku 15:35 Hriech Kataríny Padychovej 16:55 Nikto nie je dokonalý 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:20 Pompeje 1/2 21:55 Pompeje 2/2 23:25 Prípady detektíva Murdocha: Dračia kniha 00:55 Pompeje 1/2 02:30 Pompeje 2/2

TV program pondelok V I N Y

TV program utorok

TV program streda

TV program štvrtok

TV program piatok

TV program sobota

TV program nedeľa

SN 13-47 STRANA - 05

Muž je nervózny a tak zastaví letušku a posťažuje sa: - Viete, letím prvý krát a veľmi sa bojím... - Ach vy chlapi, mávne rukou letuška. Teraz mi to isté povedal pilot. L. D. Vinci: Ani jeden mladý človek nie je tak nešikovný, aby nedospel k úspechu aspoň v jednej veci, ak je vytrvalý.

duchovné okienko

Jozef Kozák

Kúzelný Boh Americký filozof a spisovateľ Emerson raz povedal: „Ľahko sa žije tomu, kto sa vo svete riadi spoločenskou mienkou a v ústraní len svojou. Silný je ten, kto si v dave udrží pokoru a nezávislosť ústrania.“ Vždy, keď čítam múdrosti našich predkov, ostávam v úžase. Sú neskutočne pravdivé a aktuálne aj dnes. Zdá sa mi, akoby sa v tomto svete nič nemenilo. Sťaby všetko čo dnes zažívame, už riešili aj tí pred nami. Nekonečné otázky o láske, spravodlivosti a pravde, či o šťastí. Za pravdu mi dáva aj kniha Starého zákona Kniha on je vždy Kazateľ, v ktorej čítame: „Ak ten istý je niečo, o čom včera, dnes by človek povea naveky dal: „Pozri toto je niečo nové!“, už to bolo v časoch, ktoré boli pred nami.“ Boží humor? Možno. Pre Boha nič nové, no pre človeka vždy prekvapivé. Zvlášť, keď tú vec, situáciu, prežívame sami na sebe, či so svojimi najbližšími. Pripomína mi to chvíle s malými deťmi, keď sa hrávam na kúzelníka. Opakujem naučený trik už po stý krát a oni udivene pozerajú na moje ruky a nechápu. Hľadajú, „kde je pes zakopaný“, ale neúspešne. A v ich očiach neraz vidím aj sám seba, nás dospelých. Pozeráme sa na život a nechápeme. Videli sme už neraz príbeh človeka – rozchody a pády, zrodenia i smrti, a predsa vždy je tu niečo, čo nás dostane. Lenže aj tu platí, že kým nebudeme pozerať na „kúzelníkove“ ruky a tvár, nikdy tomu neporozumieme. Budeme hľadať niečo tam, kde to nie je, filozofovať o niečom, čo je úplne jednoduché. Lenže to nie je jeho chyba. On opakuje „kúzlo“ stále dookola - on je vždy ten istý, včera dnes a naveky. Čo nám teda berie pozornosť? Schopnosť rozpoznať jeho „triky“ lásky? Istotne blikajúce svetlá, ktoré nedovolia našim očiam vidieť a šuchajúce pozlátka, oberajúce nás o pozornosť. No najmä však tma. Tma v našom srdci, ktorá nedovolí uveriť, že ten kúzelný Boh je skutočný. Jozef Kozák, katolícky kňaz


S U D O K U

1

9 5 3 7 8 2 1

4

5 8 1 4

5 9 7 6

8

5

7 2 6 1 7 3 6

solíme až po uvarení, aby nebola tuhá. Aj mäsko by sme nemali soliť hneď na začiatku verenia. Ak ho solíme až po stiahnutí milé gazdinky, tento týždeň dáme do vašej pozornosti soľ. Soľ vieme použiť aj v kúpeľni. Soľný kúpeľ nám uvoľní svalstvo, teplom je šťavnatejšie. Pečeň solíme tiež až podusení aby neSlané biele kryštáliky, ktoré nechýbajú v žiadnej domácnosti. masírovanie suchej hlavy soľou nás zbaví lupín, kloktanie roz- zhorkla a nestvrdla. Naopak mäso na pečenie solíme vopred, Niekto si bez nej nevie predstaviť život, iného zmrazí už len myš- pustenej soli vo vode bacilov v hrdle. A príjemný relax môžeme v prípade kačice a husi aj 24 hodín. lienka z jej škodlivých účinkov. Ako použiť soľ v domácnosti nie mať z podomácky vyrobenej aromatickej nádoby, ak do pohára Čo robiť ak jedlo pri varení presolíme? Nie vždy pomôže zriediť vložíme striedavo v niekoľkých vrstvách ružové lupienky (levan- jedlo vodou. V prípade presolenej omáčky je vhodné v nej 10 len pri varení? Soľ je aj veľmi lacný čistiaci prostriedok. Veľmi jednoducho duľu) a soľ. minút povariť na hrubo nastrúhaný zemiak, mrkvu, petržlen vyčistíme fľaky z červeného vína, ak na ne nasypeme hrubšiu V kuchyni používame soľ stále, no správne? Pri varení zemia- alebo chlieb. Tieto ingrediencie potom z omáčky vyberieme. vrstvu soli. Obdobne čistíme aj pripálené hrnce a špinou zájde- kov v šupke čajová lyžička soli zabraňuje ich rozvareniu, vajíčka Bielko uvarené vo vývare tiež soľ pohltí. né fľaše. Prilepené cesto na doske tiež po posypaní soľou ľahšie sa lepšie ošúpu ak ich varíme v slanej vode. Naopak, praženicu Vaša gazdinka Eva

Gazdinka radí

odstránime. Hravo soľou vyčistíme riasy na akváriu. Naše babky

Soľ naša každodenná... čistili soľou začiernené striebro.

viete, že?

... čo možno nevieme

viete, že? naša najdlhšia rieka

Váh by sa mala pri sútoku s riekou Oravou ďalej volať Orava? Rieka Orava je širšia v sútoku ako Váh, no v skutočnosti má Váh väčší prietok vody (40,94 m3/s) ako Orava (35,55 m3/s), takže ostal Váhom.

viete, že?

Bratislava sa okolo roku 850 nazývala „Istropolis“ z gréčtiny „mesto na Dunaji“, názov pochádza z čias christianizácie.

viete, že? jedným z našich sláv-

nych vynálezcov je Štefan Banič, ktorý v roku 1913 zostrojil prvú konštrukciu padáku. Inšpiroval sa konštrukciou dáždnika. V roku 1914 svojím skokom z 15-poschodovej budovy vo Washingtone presvedčil o funkčnosti svojho vynálezu nielen patentový výbor, ale aj zástupcov amerického letectva.

KONCERT

INTEGRÁCIA CHARITATÍVNY KONCERT

viete, že?

františkáni v kostole sv. Jozefa v Prešove majú viac ako 270 relikvií svätých, ktorých zhromažďovateľom je br. Tomáš.

viete, že?

aj Slovensko má svoj orloj. Nachádza sa na Kysuciach v Starej Bystrici, no namiesto apoštolov sú tam umiestnené plastiky kniežaťa Pribinu a kráľa Svätopluka, kodifikátorov slovenského jazyka Antona Bernoláka a Ľudovíta Štúra a v neposlednom rade generála vedca Milana Rastislava Štefánika a kňaza národovca Andreja Hlinku.

viete, že?

Mliečnu cestu tvorí až okolo 200 miliárd hviezd, to je skoro 30-krát viac hviezd ako všetkých ľudí na našej Zemi.

viete, že?

najväčší terorista v živočíšnej ríši je kukučka. Nielenže znesie vajíčko do cudzieho hniezda, ale ak by kukučie vajce obyvatelia hniezda vyhodili, kukučka príde a zničí celé hniezdo. Keď si obyvatelia hniezda nechajú vajíčko, vyliahnutá kukučka vytlačí z hniezda mláďatá svojich adoptívnych rodičov a teror je dokončený.

aR 24. 11. 2013 o 14:20 hod. n

IMT SMILE EGO

MAJK SPIRIT BACIL & RAKBY

EWA FARNA 3(7(5%,ÿ352-(.7

SISA SKLOVSKÁ DOMINIKA MIRGOVÁ

+(/(1,1(2ÿ, D.S. STUDIO Spojená škola D. TATARKU

viete, že?

jeden človek zje za život približne 30 ton potravín. Toľko asi váži spolu 6 afrických slonov.

viete, že?

plocha povrchu pľúc dospelého človeka má rovnakú veľkosť ako 5 futbalových ihrísk.

viete, že? na úsmev používa-

me 17 tvarových svalov, ale na mračenie až 43 svalov. Tak prečo sa radšej neusmievať?

T VS

www.integracia.net

SN 13-47 STRANA - 06


Rado radí

Mgr. Radoslav Gloznek

Je ťažká doba a nechcem urobiť chybný krok. Nemám peniaze na rozdávanie. Uvedomujem si zároveň, že bez reklamy bude naša firma na tom ešte horšie. Ako si mám správne rozvrhnúť inzerciu do schránkových novín, aby bola naozaj efektívna a nemíňal som peniaze zbytočne?

si jeden-dva celostranové inzeráty a potom celý rok nič. Väčšina z nich už dnes neexistuje. Jeden-dva veľké inzeráty totiž nevyriešia nič. Ľudia ich často ani len nepostrehnú, lebo práve vtedy neplánujú nič kupovať a noviny preto ani nečítajú, alebo prozaicky - viac dôverujú stabilite, t.j. firmám, ktoré inzerujú síce v menšom, ale stabilne dlhé roky v každom čísle. Preto, ak by som mal odpovedať na otázku, na základe mojich dlhoročných skúseností, jednoznačne odporúčam držať sa múdrosti predkov - Menej je niekedy viac. Inzerujete radšej s menším formátom, ale o to častejšie. A keď budete občas potrebovať zvyčajný formát zväčšiť, tak to urobíte. (rg)

Na začiatok musíme pochopiť, ako vlastne schránkové noviny fungujú, respektíve, kto, kedy a prečo reaguje na inzerciu v nich. Schránkové noviny sú špecifické reklamné médium, po ktorom ľudia siahnu zvyčajne vtedy, keď v nich dozrelo, tzv. nákupné rozhodnutie. Inak povedané - ak sa napríklad rodina rozhodne vymeniť okná v byte, niekto z rodiny siahne viacmenej podvedome po schránkových regionálnych novinách. Tento fakt si mnohí klienti vôbec neuvedomujú a inzerciu si zadávajú nárazovo, lebo chcú zaujať. Za 17 rokov, čo fungujem v tejto brandži som zažil stovky klientov, ktorí používali tzv. stratégiu “ohurovania”. Prišli raz, dvakrát do roka a zadali

Ide opitý chlap k starej pouličnej lampe a strká kľúč dolu do dvierok na lampe, samozrejme nie a nie otvoriť. Ide okolo policajt, ktorý ho chvíľu pozoruje, potom pristúpi k nemu a vraví. Skúste silno zabúchať, musia byť doma, lebo hore sa svieti!!! Oldřich Fišer: Lenivosť k vám prichádza najskôr ako cudzinec, potom ako hosť a nakoniec sa stáva vašim pánom.

príbehy pre dušu

Bruno Ferrero

VEDEL SI TO Aby mládencov z jedného indiánskeho kmeňa uznali za dospelých, musia sa podrobiť obradnej skúške. Spočíva v tom, že dokážu žiť v prísnom osamotení.

Firma ANDRITZ Slovakia s.r.o.

pobočka Radlinského19, 052 01 Spišská Nová Ves

hľadá nových spolupracovníkov

ponúka voľné pracovné pozície:

na stráženie objektov v Spišskej Novej Vsi, Levoči, Poprade a okolí.

ZVÁRAČ CO2

ZVÁRAČ TIG

Náplň práce

Náplň práce

� Zostavovanie dielcov a ich spájanie krátkymi zvarmi (stehovanie) � Zváranie veľkorozmerných komponentov (do 12 t) � Zváranie pod ochrannou atmosférou, elektródou materiál

� Zostavovanie dielcov a ich spájanie krátkymi zvarmi (stehovanie) � Zváranie veľkorozmerných komponentov (do 12 t) � Zváranie pod ochrannou atmosférou, elektródou materiál tr. 11 a 17

� Veľkosť zvarov 3 -20 mm � Rovnanie plameňom

� Zváranie wolframovou elektródou - TIG � Veľkosť zvarov 3 -20 mm � Rovnanie plameňom

Kontakt: Kontakt: 0800 0800 177 177 277 277

(oceľ, nerez)

Požiadavky na kandidáta

94-0456

tr. 11 a 17 (oceľ, nerez)

Požadujeme: preukaz odbornej spôsobilosti

� Vyučený v strojárskom odbore � Znalosť čítania výkresovej dokumentácie � zváračský preukaz s platným certifikátom MIG (č. 135)

hľadá vodičov MKD (nadrozmerné transporty) so skúsenosťami vrámci Európy

a TIG (č. 141)

tel.: + 421 917 204 890

� Platný žeriavnický a viazačský preukaz výhodou � Prax v danej oblasti nutná

Druh pracovného pomeru – hlavný Ponúkaný plat – dohodou Miesto výkonu práce – Spišská Nová Ves Termín nástupu – ihneď

Spirit s.r.o.

Hľadáme nemecky hovoriacu/cého, pre príležitostné tlmočenie v SNV.

Náplň práce

70-0061

Spišská Nová Ves

Kontakt: 0905 737 473

HĽADÁME VODIČOV MKD

12-0348

04-0099

egVXV5hiY#h`™lll#hiY#h`™ )'&.&-.-.%&)

02-0332

PONÚKAME:

™eaViZc‚k†`ZcYnk:×"dY(%")%:JG ™YdYg ^VkVc^ZkeaVicX]iZgb†cdk"egVk^YZacZ`'*#YĊjbZh^VXV ™oVeaViZc^ZkdY^ùh`‚]ddeg{kcZc^Vh`je^cn8 : ™oVeaViZc^Z`kVa^Ä`VùcZ_`VginkdY^ùV ™bd cdhĔcVYiVcYVgYc‚]do{gdW`j ™K>Eed^hiZc^ZhdhedgZc†begZgdY^cj ™)i YĊdkegVXdkcijgcjh ™hiVW^ac‚oVbZhicVc^Z ™bdYZgckdodkeVg`

TU mohla byť Vaša reklama Kontakt:

Príbehy pre potešenie duše nájdete v internetovom kníhkupectve www.donbosco.sk

Potrebujete si zarobiť? Práve obsadzujeme pozíciu Viazaný finančný agent - poskytovanie pôžičiek

HĽADÁTE PRÁCU?

SN 13-47 STRANA - 07

Tento príbeh možno venovať každému, kto sa dá pokúšať drogami, alkoholom a prehnanou rýchlosťou na ceste. „Vedel si, akému nebezpečenstvu sa vystavuješ, keď si ma vzal so sebou.“ To je to isté ako povedať: „Pozde, milý drozde.“ Alebo: „Neskoro zajaca chytať za chvost, keď si ho nechytil za uši.“

PRÁCA

0905 444 051

Garantovaný príjem 600€ Tel.: 0948 040 208

Keď vyšiel na vrch, videl pod sebou celý svet. So srdcom plným hrdosti blúdil pohľadom po bezhraničnom obzore. Zrazu začul pri nohách akýsi šuchot, pozrel sa tam a zbadal hada. Prv než sa stihol pohnúť, had prehovoril: „Umieram,“ povedal. „Je mi tu hore strašná zima a nemám tu čo jesť. Prosím ťa, schovaj ma pod košeľu a znes ma do údolia.“ „Nie!“ povedal mladík. „Poznám ťa. Dobre viem, čo si zač. Si jedovatý štrkáč. Ak ťa vezmem, poštípeš ma a zabiješ.“ „Neboj sa,“ povedal had, „tebe to neurobím. Ak ma znesieš, neublížim ti.“ Mladík chvíľu odmietal, no had vedel presviedčať. Nakoniec ho mladík schoval pod košeľu a vzal ho so sebou. Keď zišli do údolia, jemne ho položil na zem. Had sa zrazu stočil, zaštrkal, vymrštil sa a chlapca poštípal. „Sľúbil si mi...“ zakričal mladík. „Vedel si, čo si riskoval, keď si ma vzal so sebou,“ povedal a odplazil sa.

Najväčšia dopravná spoločnosť na Slovensku STD DONIVO a.s., pobočka Vranov n. T. prijme do pracovného pomeru vodičov MKD

Bezplatné zaškolenie, vysoký zárobok. Viac informácií: 0911 946 470 www.proficredit.sk 70-0035

04-0141

so stanovenými termínmi a internými postupmi � Zodpovednosť za aktualizáciu technickej dokumentácie � Spolupráca s ostatnými oddeleniami s ohľadom na správne vypracovanie technickej dokumentácie

141

Miesto práce:

Tel.: 0907 941 118

� Tvorba technickej dokumentácie, podľa zadaných špecifikácií v súlade

TU

Predaj zábavnej pyrotechniky na obdobie: november – december

73-0301

KONŠTRUKTÉR OBSLUHA2HORIZONTKY ° Predám izb.byt na Koceľovej ul. v SNV. Cena: Náplň práce 32 000EUR Kontakt: 0902 � Obsluha horizontky 116 200 ° Predám 1 izb. na kandidáta byt Požiadavky na sídl. Tarča Cena: 24 � vyučený v strojárskom odbore 000EUR 0902 116 � znalosťKontakt: čítania výkresovej dokumentácie Požiadavky na kandidáta praxPredám minimálne 5 pozemok rokov ako obsluhavhorizontky � Ukončené SŠ/VŠ vzdelanie technického smeru (zameranie na strojárstvo) 200�° � skúsenosti s1000m2 riadiacim systémom Heidenhain - výhodou � Prax v danej oblasti: výhodou Sp.Hrhove Cena: � Aktívna znalosť angličtiny alebo nemčiny 14 000EUR Kontakt: 0902 Druh pracovného pomeru – hlavný � Znalosť CAD programov – (Inventor, AutoCAD): výhodou 116 200 °plat Súrne predáme Ponúkaný – dohodou Miesto výkonu práce –2-izb. Spišská Nová Druh pracovného pomeru – hlavný rekonštruovaný bytVes Termín nástupu – ihneď Ponúkaný plat – dohodou na sídl. Tarča v SNV. Cena: Miesto výkonu práce – Spišská Nová Ves 35 000EUR Kontakt: 0907 Termín nástupu – ihneď ° Predám 2 izb.byt na 321 311 ° Ponúkame na Koceľovej ul. v SNV. Cena: predaj pekne zrekonštruBližšie informácie o voľných pracovných miestach nájdete na www.andritz.sk, prípadne na tel. čísle: 053/290 90 53 s loggiKontakt: V prípade, že máte záujem zašlite32 Váš000EUR štruktúrovaný profesijný0902 životopis aovaný písomný 3-izb. súhlas sobyt spracovaním Vašich osobných údajov na adresu: ANDRITZ Slovakia s.r.o., pobočka116 Radlinského 19, Predám 052 01 Spišská N. Ves alebo eva.novotna@andritz.com ou e-mailom na sídl.na:ZápadI Cena: 200 ° 1 izb. dohodou Kontakt: 0907 bytktorína sídl. Tarča Cena: Odpovedat budeme len vhodným uchádzacom, splnajú požiadavky na danú pozíciu24 a budú zaradení do užšieho výberu. Vybraní uchádzaci sa zúcastnia osobných pohovorov so zástupcami našej spolocnosti. Uchádzacov, ktorí splnajú uvedené podmienky, prosíme, aby štruktúrovaný životopis na e-mailovú adresubyt alebo na adresu spolocnosti. K žiadosti o °zaslali Kúpim 2-izb. 000EUR Kontakt: 0902 116 321 311 zamestnanie pripojte súhlas s uchovaním Vašich osobných údajov. 200 ° Predám pozemok v s balkónom na sídl.Tarča Sp.Hrhove 1000m2 Cena: v SNV Kontakt:.0907 321 14 000EUR Kontakt: 0902 311 ° Ponúkame na pre116 200 ° Súrne predáme daj 5-izb. byt s loggiou rekonštruovaný 2-izb. byt na sídl. Mier v SNV, pekné na sídl. Tarča v SNV. Cena: rozmiestnenie izieb, stred35 000EUR Kontakt: 0907 ný byt, dobrá lokalita. ° Predám 2 izb.byt na 321 311 ° Ponúkame na Cena: dohodou Kontakt: Koceľovej ul. v SNV. Cena: predaj pekne zrekonštru- 0907 798 171 ° Hľadáme 32 000EUR Kontakt: 0902 ovaný 3-izb. byt s loggi- pre nášho klienta 3-izb. 116 200 ° Predám 1 izb. ou na sídl. ZápadI Cena: byt na sídl. Východ v SNV byt na sídl. Tarča Cena: 24 dohodou Kontakt: 0907 Kontakt: 0907 798 171 000EUR Kontakt: 0902 116 321 311 ° Kúpim 2-izb. byt 200 ° Predám pozemok v s balkónom na sídl.Tarča Sp.Hrhove 1000m2 Cena: v SNV Kontakt:.0907 321 mohla 14 000EUR Kontakt: 0902 311 ° Ponúkame na prebyť 116 200 ° Súrne predáme daj 5-izb. byt s loggiou Vaša rekonštruovaný 2-izb. byt na sídl. Mier v SNV, pekné reklama na sídl. Tarča v SNV. Cena: rozmiestnenie izieb, stred35 000EUR Kontakt: 0907 ný byt, dobrá lokalita. Pre bližšie info volajte: 0905 719 139 321 311 ° Ponúkame na Cena: dohodou Kontakt: predaj pekne zrekonštru- 0907 798 171 ° Hľadáme ovaný 3-izb. byt s loggi- pre nášho klienta 3-izb. ou na sídl. ZápadI Cena: byt na sídl. Východ v SNV

ponúka brigádu!

70-0056

Druh pracovného pomeru – hlavný Ponúkaný plat – dohodou Miesto výkonu práce – Spišská Nová Ves Termín nástupu – ihneď

92-0060

Požiadavky na kandidáta

� Vyučený v strojárskom odbore � Znalosť čítania výkresovej dokumentácie � zváračský preukaz s platným certifikátom � Platný žeriavnický a viazačský preukaz výhodou � Prax v danej oblasti nutná

Jeden z nich sa raz vybral do nádhernej doliny, žiariacej zeleňou a kvetmi. Ako sa tak pozeral po vrchoch, ktoré zvierali údolie, upútal ho jeden strmý končiar, pokrytý snehom oslňujúcej belosti. „Zdolať tento štít, to bude moja skúška,“ pomyslel si. Obliekol si košeľu z bizónej kože, prehodil si cez seba prikrývku a dal sa na výstup.

ilustrácia © Juraj Martiška


regionálnych novín Spišsko - Levočsko - Gelnicko

tel/fax: e-mail:

Odborárov 51, Spišská Nová Ves 053 / 441 46 55 spissko@regionpress.sk

S IEŤKY p r o t i h my z u

rýchlo, lacno, kvalitne

0907 942 957

Vydáva: regionPRESS, s.r.o. Študentská 2 917 01 Trnava, IČO: 36252417 registrované MK SR EV 3676/09

„Sme presvedčení, že slovenské výrobky sú oveľa ľa kvalitnejšie, ako niektoré dovážané. Je potrebnéé zbaviť sa ápadu.“ názorov, že kvalitné je len to, čo sa priváža zo západu.“

PÔŽIČKY PRE PODNIKATEĽOV AJ ZAČÍNAJÚCICH

Náklad: 30.000 výtlačkov (17. ročník) týždenne do domácností a firiem okresov Spišská Nová Ves, Levoča a Gelnica V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

Bezpečný odvod spalín

Bratislavsko Východ Bratislavsko Západ Dunajskostredsko Galantsko+Šaliansko Hlohovecko+Sereďsko Komárňansko Levicko Malacko Nitriansko Novozámocko Pezinsko Piešťansko+NM+MY Senecko Senicko+Skalicko Topoľčiansko+PE+BN Trenčiansko+IL Trnavsko Zlatomoravecko

0911 264 757

Ak potrebujete v rámci výstavby či rekonštrukcie cie domu kvalitný komín, riešením pre bezpečný odvod spalín je álu, v ktorom komín z prírodného vysoko kvalitného materiálu, sa komínová tvárnica vyznačuje tou najväčšou pevnosťou o odolnosťou. m vložkám Vďaka univerzálnym certifikovaným šamotovým noch od spoločnosti PKZ keramika Poštorná v komínoch Qatro je možné slobodne si zvoliť aj spôsob vykurovania. Tento Slovenský výrobok už ocenilo viac ako 25-tisíc spokojných zákazníkov. Od Novembra 2013 ponúkame nový komínový systém QATRO Plus s minerálnou vlnou ROCKWOOL, za najnižšiu cenu na Slovensku.

Qatro, s.r.o. Letecká 37 | 052 01 Spišská Nová Ves Tel. 053/446 82 68, 442 27 19, 442 82 87 | www.qatro.sk, qatro@stonline.sk

52-0655

Kontakt:

Miesto konania dražby: Manažérska učebňa P. F. Druckera č. 207, 1. poschodie, Best Western TeleDom Hotel, Timonova č. 27, 040 01 Košice. Čas konania dražby: 13.12.2013 o 10:30 hod. Termíny obhliadok: 22.11.2013 o 12:00 hod., 10.12.2013 o 10:00 hod. Predmet dražby: 3 - izbový byt č. 7, na 3. p., vchod: 13, v bytovom dome súpisné č. 1373, na parc. č. 2479/5 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp.č. 1373 na parc.č. 2479/5 a spoluvlastnícky podiel k pozemku parcele registra„C“ evidované na katastrálnej mape parc.č. 2479/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 444 m2 : 568/10000-in., k.ú. Gelnica, obec Gelnica. Najnižšie podanie: 20 000,00 EUR. Dražobná zábezpeka: 5 000,00 EUR

Dražobník: Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, Bratislava, tel.: 02 - 322 02 731, www.platitsaoplati.sk.

TU mohla byť Vaša reklama 0905 444 051

TRÁPIA VÁS BOLESTI? VYSKÚŠAJTE SPA CENTRUM

www.rekonstrukcie.eu 0917 562 510

masáže, sauny, vírivka jacuzzi

AKCIA

WELLNES BALÍČEK 2 hod. wellness � zatepľovanie rodinných domov

SKUPINOVÝ VSTUP 2 hod. wellness vrátane 20 min. masáže

� realizácia striech � kompletné stavebné práce

za najnižšie ceny

20 ROČNÉ SKÚSENOSTI

04-0094

83.229 86.771 25.000 30.000 26.750 15.000 30.000 25.500 50.000 35.000 21.000 32.500 25.000 31.000 38.000 52.000 45.500 18.000

0905 639 927

04-0129

Západné Slovensko

s minerálnou vlnou

04-0078

DISKRÉTNE PÔŽIČKY PRE VŠETKÝCH 04-0078

www.lacne-zaluzie.sk

KOMÍNOVÝ SYSTÉM QATRO Plus

Inzercia:Zuzana Rumanová 0905 444 051 Ing. Dušan Glevický 0905 719 139

BV BZ DS GA HC KN LE MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE

ŽALÚZIE

tiráž Redakcia:

víkend priamo do schránok, dajte nám, prosíme, vedieť do redakcie (kontakt je uverejnený na zadnej stránke). Pomôžete mnohým ľuďom, verte. Pomôžete klientom, ktorí si platia inzerciu a tým vlastne platia aj všetky tieto nové informácie, o ktoré sme vaše noviny obohatili. Pomôžete ľuďom, ktorí si radi prečítajú niečo užitočné, či zaujímavé. V neposlednom rade veľmi pomôžete aj nám, ktorí sa na príprave týchto novín podielame. ... a keď chcete pomôcť ešte viac, existuje aj iná forma pomoci - povedzte vašim známym, že tieto noviny máte radi a radi by ste videli v nich aj ich reklamu, lebo bez nej nedokážeme dobré noviny robiť. ďakujeme, redakcia

veriaci cez pravideľné duchovné okienko. Hore hlavu profesora Košturiaka, či zážitky profesora Krčméryho - hĺbavé a hodnotné slová, múdrych a vzácnych ľudí. Všetka naša snaha však bude márna, ak kolportér, ktorý dostane zaplatené za to, aby vám naše/vaše noviny dal do schránky, tak neurobí. Bohužiaľ, stáva sa to a často. Veľmi nás to mrzí, lebo takto vychádza navnivoč úsilie všetkých ľudí, ktorí sa na tvorbe našich novín podieľajú a vy prichádzate o možnosť opäť v nich zalistovať. Preto vás chceme poprosiť o malú-veľkú pomoc. Akú? V podstate je to jednoduché. Ak viete o mieste, kde sa tieto noviny nedostávajú každý

5 € / os. 50 € / 10 ľudí

Stará cesta 6 (budova Mida), 3. poschodie, Spišská Nová Ves Otváracie hod.: Po-Pia: 9.00-21.00, So-Ne: na objdednávky

Objednávky: 0907 038 649

04-0117

Páči sa vám zmena, ktorú sme s týmito Páči sa vám zmena, ktorú sme s týmito novinami urobili? Veríme, že áno a na zmenu upozorníte aj iných ľudí. Pridali sme kopu zaujímavých informácií, ktoré môžete využiť. Bezplatný právny servis, rady lekára, rôznych odborníkov, či názory známych ľudí. Všetko sú to informácie, ktoré v týchto novinách dlhodobo chýbali. Snažili sme sa noviny urobiť tak, aby si v nich našiel svoje okienko viac-menej každý čitateľ. Aj deti, cez poučné príbehy Bruna Ferrera, ktoré určite zaujmú aj nás dospelákov, ale aj

Pomôžme si navzájom

Stredné Slovensko BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA

50.000 30.000 35.500 30.000 39.250 38.600 30.000 35.000 36.500 26.500 52.000

Banskobystricko+BR Kysucko=CA+KM Liptovsko=LM+RK Lučenecko+VK+PT Martinsko+TR Oravsko=DK+NA+TS Považsko=PB+PU Prievidzsko Zvolensko+DT+KA Žiarsko+ZC+BS Žilinsko+BY

Východné Slovensko 27.500 25.000 25.000 82.750 22.250 12.000 30.500 35.000 40.000 30.000

Bardejovsko+SK+SP Gemersko=RV+RS+RA Humensko+VT+SV+ML Košicko Košicko okolie Ľubovniansko Michalovsko+TV+SO Popradsko+KK Prešovsko+SB Spišsko+LE+GL

dosah na 1.500.000 domácností a firiem

04-0138

BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

SN 13-47 STRANA - 08

Spissko 13-47  
Advertisement