Page 1

Prečítajte si lepšie noviny.2

SENICKO SKALICKO

regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba 63-0038

STAVEBNÉ PRÁCE » SADROKARTONÁRSKE PRÁCE » ZATEPLOVANIE DOMOV » FASÁDY DOMOV » a ďalšie práce...

PONÚKAME

0948 807 929

11

HYDROIZOLÁCIE ZATEPLENIE

41-0083

• široký sortiment bezlepkových, bezlaktózových vegetariánskych, bio produktov • mrazené bezlepkové upečené torty - stačí rozmraziť • mrazené bezlepkové polotovary, lístkové, pizzové cesto, bagetky Na požiadanie Vám objednáme výrobky, s možnosťou darčekového zabalenia S našimi výrobkami sa môžete zoznámiť na facebook.com/Pekáreň na Tržnici

5-6

63-0150

Vážení zákazníci, pozývame Vás do predajne pekárenských výrobkov a zdravej výživy na Tržnici v Skalici

• plochých striech • základov budov, terás, balkónov 0907 211 797

63-0146

• kompletné rekonštrukcie domov a bytov • sadrokartonárske práce • zatepľovacie práce

63-0121

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

4,6

Murárske práce 0904 259 971

94-0137

predaj - montáž - servis Predajňa: Nádražná ul., Malacky

2-3

týždenne do 31 000 domácností a firiem

Najlepší výber KOTLOV

ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE PRISTAVENIE KONTAJNEROV info@kkd.sk · 0905 920 716

BIKE SPORT

63-0142

LIKVIDÁCIA ODPADOV DOVOZ ŠTRKU, DREVA, UHLIA

Kľúčová služba Vložky, zámky Zrkadlá na mieru Rámovanie obrazov Schránky, trezory

Námestie Slobody 23, Skalica × 0911 313 516, 034/664 5202 PONÚKAME V AKCIOVÝCH CENÁCH BICYKLE zn. CTM, DEMA, VEDORA horské, cestné trekingové, mestské, detské, elektrické. Opravy bicyklov a predaj náhradných dielov.

41-0012

CTM REIN 3

429 € Liberta e-Avenue 6spd

AKCIA

ELEKTRICKÝ BICYKEL

2,5 kw – cena 720 EUR s DPH 3,5 kw – cena 750 EUR s DPH

11-15

0917 145 270

2

vrátane montáže

SE 18-32 STRANA - 1

63-0064

kvalitný el. bicykel od českého výrobcu × rýchlosť max 25 km/h × Li-Ion akumulátor 36V/250W × dojazd 65 km × farby – malina, tyrkysová, antracit × záruka × servis

Mazúrová 9, Skalica (oproti Grafobalu) Tel.: 0918 586 322

63-0047

850 € ZÁRUKA + SERVIS + MOŽNOSŤ NA SPLÁTKY QUATRO

9-10

KLIMATIZÁCIE

rám ALU 6061, veľ.18", 20, 22 × radenie Acera × prehadzovač Acera 9 speed × brzdy kotúčové hydraulické × prešmykovač Schimano Altus × rýchlosť 27 speed × plášte 29 x 2,25

63-0131

senicko.sk

č. 32 / 10. august 2018 / 22. ročník

4-5,7


SENICKO PIESTANSKO SKALICKO

regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

týždenne do 30 000 domácností a firiem

Redakcia: e-mail:

Potočná 16 Skalica skalicko@regionpress.sk

Inzercia: Erika Herzáňová 0905 915 033 Silvia Lukůvková 0908 979 377

Vydáva: Študentská 2, 917 01 Trnava

IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Distribúcia: (27.000 domácností) Každý týždeň: v Senici, Skalici, Holíči, Jablonici, Radošovciach, Mokrom Háji, Vrádišti, Prietržke, Trnovci, Kopčanoch, Pop. Močidlanoch, Dubovciach, Kunove, Čáčove, Štefanove, Kátove a Rovensku + v párnom týždni navyše: Radimov, Letničie, Petrová Ves, Čáry, Smolinské, Kuklov, Borský Mikuláš + v nepárnom týždni navyše: Brodské, Chropov, Sobotište, Rybky, Koválovec, Smrdáky, Častkov, Hlboké, Cerová, Prievaly, Šajdíkove Humence, Dojč, Rohov, Koválov a Lieskové

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Prosba o pomoc: V prípade, že viete

o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme

Ivan Brožík

Silný odkaz

a jeho vyznávačov, naozaj akoby nebol. Lenže – Rabíndranáth Thákur bol. Žil, myslel, pracoval, písal. V Uprostred týždňa som jednom zo svojich diel nechal aj výzvu pre nasledujúce vďaka nejakej z množstva pokolenia: náhod narazil na texty „Neobetujte slabých silným, ak sa chcete sami zachráčloveka, ktorý mal zhodou niť.“ okolností neokrúhle výro- Slabých je okolo nás už toľko, že niet kam zrak odvráčie úmrtia, teda, vlastne, tiť. Starých, bezmocných, nevládnych, odkázaných, akoby ani nebol. Lebo, u chorých, biednych, opustených. Zúfalých, hladných, nás je, žiaľ, zvykom, že neoblečených, nezaopatrených. Indický filozof, mysliteľ, ten, kto nezaujme bulvár nositeľ Nobelovej ceny za literatúru nám pri príležitosti

u nás nepovšimnutého výročia svojho úmrtia odkázal, čo treba robiť, aby sme aj my – nateraz možno svieži, usmiati, sýti a spokojní raz nedopadli tak, že budeme potrebovať pomoc. Nechať si „silných“ robiť s ľuďmi čo sa im len zachce, nechať ich drancovať majetok, ktorý z veľkej časti patrí práve tým vyššie spomenutým, je sebazničujúci hazard. Občan musí využiť chvíľu, keď je ešte pri sile, lebo ako slabý už nikoho nezaujíma a s nikým nepohne. Nech sa vám to darí – nech sa nám všetkým toto podarí. Ivan Brožík

Z oboch brehú Moravy Medzinárodný festival dychových

v sobotu 25.8.2018 o 14:00 h

Amfiteáter HOLÍČ

16

hudieb

Vstupné: 5 € deti do 15 rokov a ZŤP zdarma zlosovateľné programy

Ľudomil KUBA

V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

dosah na 1.500.000

domácností a firiem

63-0148

Franta Fr UHER U

LETNÝAJ VÝKLPADRYEA DDLAŽBY) (OB

AKCIA platí do vypredania zásob!

BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 27.000 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 52.500 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 27.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravsko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.750 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

srdečne vás pozýva

Májovanka

SE 18-32 STRANA - 2

41-0049

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

41-0149

senicko.sk

redakčné slovo


psychológ radí

Spoločný účet

„S mojim partnerom sme doposiaľ hospodárili každý so svojim príjmom samostatne. Povinné účty sme platili na polovicu. Teraz som na materskej a dohodli sme sa, že všetky potrebné veci na dieťa Mgr. Renáta platím ja. No stáva sa, že nie Botková vždy mi to vyjde a od part-

nera musím zvyšné peniaze doslova škemrať. Teraz navrhol, že môžeme mať spoločný účet, ale hospodáriť s ním bude on. Bojím sa, že budem od neho celkom závislá. Ja zbytočne nemíňam a príde mi to ponižujúce. Čo by bolo najsprávnejšie?“ Čo sa týka spoločného hospodárenia s peniazmi v rámci vzťahu, asi vám nedám univerzálny kľúč, ako by to malo fungovať. Malo by ísť predovšetkým o vašu spoločnú dohodu tak, aby vám to obom vyhovovalo. Určite sa s partnerom otvorene porozprávajte, tak, ako o čomkoľvek inom. Spoločné hospodárenie je podľa mňa dôležitá súčasť fungovania vo vzťahu. Kľudne debatu začnite. Ste to práve vy,

ktorej príchod dieťatka pozmenil finančnú otázku, preto by bolo dobré, keby ste partnerovi predostreli nejaký konkrétny návrh, ktorý môžete spoločne rozobrať. Dôležité je, aby rozumel, čo vám aktuálna situácia spôsobuje a ako ju vy sama vnímate. Možností je viacero, napríklad aj spoločný účet s dvoma rovnocennými kartami. Tiež by vám mohol pomôcť finančný poradca, ak by ste zistili, že vám hospodárenie nevychádza, alebo sa tiež porozprávať s priateľmi, ktorí by vás mohli inšpirovať k možnostiam, ktoré sami odskúšali a osvedčili sa im. Mgr. Renáta Botková psychológ

Vtip: Jožko podáva ockovi papier a povie: „Ocko nespravíš mi lietadielko?“ Ocko mu ho spraví a Jožko ho vyhodí von oknom. Zrazu sa ho otec pýta: „Ozaj, Jožko a kde máš vysvedčenie?“ A Jožko odpovie: „Práve vyletelo von oknom.“ Robert Byrne: „Sú dva druhy ľudí. Tí, ktorí dokončia to, čo začali a tí ostatní.“

3

občianska

riadková inzercia

auto-moto/predaj 1 R01_AUTO_PREDAJ Rozpredám na nd Š-Octavia 1.6 lx r.v.98 alebo v celku 300 €. STK/EK-10/18, naj.300 tis.km. Tel. 0944634153

63-0135

auto-moto/iné 2 R02_AUTO_MOTO_INE Kúpim havarované alebo motoricky poškodené auto.Tel. 0905218938 ° Kúpim staré auto alebo motocykel, aj náhradné diely a všetko čo sa týka motorizmu (trofeje).Tel. 0903818122 ° Kúpim staršiu vzduchovku alebo babetu.Tel. 0907374235 ° ČZ- JAWA Odkúpim Motocykle/Diely - DOHODA ISTÁ.Tel. 0908205521

GARÁŽOVÉ BRÁNY A VJAZDOVÁ TECHNIKA nové motívy na brány Duraprint UNICO

byty/predaj R03_BYTY_PREDAJ

63-0099

TERCO, s.r.o, Kátovská 33, Holíč

PREDAJ STREŠNÝCH KRYTÍN

www.ter-co.sk • 0907 724 254

• ODKVAPOVÝ SYSTÉM • STREŠNÉ OKNÁ • OHÝBANIE PLECHOV • STAVEBNÉ REZIVO • REALIZÁCIE

Plastové okná, dvere Parapety Sieťky, žalúzie Kompletné práce

zľava

-40% 41-0114

správny pomer kvality a ceny od roku 1998

63-0016

0905 478 303 Vally 9, Skalica www.bomont.sk

PRÍSTREŠKY • ALTÁNKY 0917 404 959 | zahradnestavby@centrum.sk

4 m ohýbačka

• PRÍSTREŠKY K DOMU, NA AUTÁ, JEDNOSPÁDOVÉ, VALBOVÉ, SEDLOVÉ... • SAMOVO¼NE STOJACE ALTÁNKY • ODKVAPOVÝ SYSTÉM • ZÁHRADNÉ DOMÈEKY • ZÁHRADNÝ NÁBYTOK • TATRANSKÝ PROFIL • LEXAN • ŠINDEL• ŠKRIDLA • PLECH

byty/prenájom 4 R04_BYTY_PRENAJOM Prenajmem jednoizbový byt s rozlohou 48 metrov2 / spálňa, kuchyňa s obývačkou, kúpeľňa/na Pivovarskej ulici v Skalici, byt je určený maximálne pre dve osoby, bez domácich zvieratiek. Byt je zariadený. Cena nájmu 320 € , vrátane energií. Zábezpeka je jeden mesiac. Informácie pondelok až piatok od 08 hod do 17 hod.Tel. 0903226790 ° Prenajmem 3-izb.byt samotný dvor v Skalici.Tel. 0948303888 ° Prenájom 1-izbového bytu s balkónom v Skalici. Hľadáme 1 serióznu samostatnú osobu.Tel. 0911240481 ° Dám do prenájmu 2-izb.byt v Skalici -zariadený.Tel. 0908648471 ° Prenajmem izbu v rod. dome v Skalici - zariadenú.Tel. 0908648471 domy/predaj 5 R05_DOMY_PREDAJ Predám 2-izb.rodinný dom ul.Vally oproti ZŠ, pozemok 174m2, cena 37-tis.€.Tel. 0904530119 pozemky/predaj R06_POZEMKY_PREDAJ

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

SE 18-32 STRANA - 3

63-0011

41-0150

lanza@covering.sk | 0944 992 822 Borský Mikuláš, Na výhone 1654 (žel. stanica)

3

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 5 dolu.

6


Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 5 dolu.

ZĽAVA -30%

Vstavané skrine Ondrúš

od 3,30 €/m

TATRANSKÝ PROFIL, dlážkovica, plotové dosky, OSB dosky, lišty, hranolky, zrubový profil, hoblované dosky, KV hranoly, dvere, plávajúce podlahy, vstavané skrine

žalúzie · siete · rolety · roletky · okná · dvere · zasklenie balkónov · zimné záhrady

» Holíč, sklad: 034/668 2082 0908 709 639 » Skalica: 034/662 8352 2 0908 032 982 » Senica, sklad: OSB dosky 0908 110 549 www.stolarskepotreby.com

0 947 0918 56

ZAMERANIE · MONTÁŽ · OPRAVY 0903 526 876 0910 114 407 PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

370 €

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE Work

480 € Pri výmene okien poskytujeme vymaľovanie interiéru s 10% zľavou

ma¾by, nátery sadrokartóny tapetovanie fasády murárske a obkladaèské práce

0944 716 337

41-0017

Príklady 2-izbový byt: 1 120 € montáže 3-izbový byt: 1 450 € okien: 4-izbový byt: 1 650 €

STAČÍ PREZVONIŤ

PALUBOVKA 2

www.zaluzie-zahorie.sk · info@zaluzie-zahorie.sk

320 €

0903 151 520

45-0136

0908 739 902 viktor.ondrus23@gmail.com /

POMÔŽEME VÁM S PRÍPRAVOU PODKLADOV PRE OSOBNÝ BANKROT

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

domácnosť 9 R09_DOMACNOST Predám 45 ks školských stoličiek á 5 €/ks, 20ks ľahkých válend na chatu á 15 €/ks.Tel. 0908447091 ° Predám vyrezávaný 100 ročný nábytok na chatu, do búdy za 2 200 €, stôl a 2 lavice z masívu vhodná do záhrady, na chatu za 60 €/ 1 súprava.Tel. 0908447091 záhrada aAzverinec R10_ZAHRADA ZVERINEC 10 Predám HUSI živé aj očistené (Kopčany).Tel. 0903572514 ° Predám šteňatá jack russel bez PP, cena 50€.Tel. 0905387063 ° Predám jačmeň , pšenicu 15 €, Mokrý Háj. Tel. 0907480703 ° Darujem dvoch malých mourovaných kocúrikov, aj jednotlivo. Osobný odber v Holíči nutný. Tel. 0904400362 ° Predám pšenicu, jačmeň, Prietržka 119. Tel. 0904159927 ° Predám hrozno Chardonnay, Rulandské, Veltlín červený, 0,6 €/kg, Modra.Tel. 0904883330 ° Predám pšenicu .Tel. 0903572514 ° Darujem mačiatka.Tel. 0903414309 ° Predám hrozno biele a modré.Tel. 0346645110 ° Predám hrozno Frankovku, ZV a Burgun..Tel. 0908648471

TRÁPIA VÁS ZRÁŽKY Z VÝPLATY ALEBO DÔCHODKU ? CHCETE ÍSŤ DO OSOBNÉHO BANKROTU ?

41-0102

stavba 8 R08_STAVBA Predám polyuretánové zateplené sendviče na montovanú chatku 110x260x10cm, počet 14 ks. Nové nepoužité za 1200 € + dohoda.Tel. 0907309961 ° Kúpim haki lešenie.Tel. 0908532682 ° Predám žel. stĺky silnosť 2,4 m, naft. stupačky.Tel. 0904580780

ZBAVTE SA DLHOV A EXEKÚCIÍ

work.byvanie@gmail.com

41-0016

reality/iné 7 R07_REALITY_INE Predám záhradu s ovocným sadom v osade Paseky za letiskom Holíč. 1357m2, cena 7-tis.€ .Tel. 0904530119 ° Kúpim garáž v Skalici.Tel. 0908173477

VSTAVANÉ SKRINE

ABC OKNÁ Holíč | Výroba plastových okien a dverí KRTKOVANIE

LETNÁ AKCIA

Najnižšie ceny na okná a dvere Zľavy na novostavby

ČISTENIE KANALIZÁCIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

Garážové brány Vonkajšie žalúzie Rolety

NON STOP

Interiérové žalúzie Látkové roletky Siete proti hmyzu Markízy

0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk

INTERIÉROVÉ DVERE

www.abc-okna.sk okna@hotel-san.sk holic@abc-okna.sk

Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San)

tel.: 034/668 33 87 kl. 66, 0903 761 642 0948 344 401, 0911 761 642

SE 18-32 STRANA - 4

16-0002

riadková inzercia

Prenajmeme obchodné priestory na ul. Bratislavská v centre mesta Holíč, 50 m2 + 20 m2 skladové priestory. Info.: 0905 307 898

state školy, čo je nový problém. Riešenie je pritom jednoduché. Hoci finančne náročnejšie. Ale peniaze sú, len keby sa... Ako riaditeľovi by mi úplne stačilo, aby som si zaplatil kvalitného zástupcu, ekonóma, personalistu či projektového koordinátora. Za tie súčasné platy si škola nemôže vyberať odborníkov, nedokáže im ponúknuť dôstojný plat, ktorý by ich motivoval zachrániť školu. A nepomohol by ani manažér z Microsoftu. Riešiť krízu necitlivým zásahom zvonka ešte nič dobré školstvu neprinieslo. A už vôbec nie znásobenie rozpočtu školy. Ale dobre sa tak vykazuje, že sa koná... Ján Papuga, riadteľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava

41-0005

občianska

Pritom na personál peniaze nie sú, činnosti sa kumulujú. Často ich vykonávajú učitelia, ktorým sa tým obmedzuje priestor na Za roky politickej devastácie výchovno-vzdelávaciu činnosť. Ako príklad uvediem návrh, školstva sme si zvykli na to, ktorý sa príležitostne zjavuje v agende médií a politikov: Má že namiesto dobrých a zá- byť riaditeľ školy učiteľ či manažér? Pritom, škola je špecifická sadných zmien kompetentní inštitúcia, práve človek z radov učiteľov jej komplexne rozumie. ponúkajú iba zlé, kozmetické Nie iba jej ekonomike. V nápade dostať manažéra na riaditeľa neoverené riešenia. Väčši- skú pozíciu cítim úmysel zvaliť riešenie krízy v školstve školám. nou nimi zaťažia školy, ktoré Ale ani ten najlepší manažér nedokáže z úbohého rozpočtu už teraz majú agendu väčšiu spraviť ekonomický zázrak a už vôbec nie napraviť stav školako úspešná firma. stva, ktorý učitelia nespôsobili. Navyše, nebude rozumieť pod-

63-0009

1 5 9 2 4 6 1 6 7 3 1 5 4 2 2 4 1 3 7 9 4 9 1 6

Učiteľ či manažér?

škola

41-0030

2

63-0140

7


Nevedomosť neospravedlňuje hulvátstvo Osobná zóna je vzdialenosť okolo človeka, do ktorej zásah cudzou osobou, teda inou než rodinný príslušník, priateľ či partner, je danému človeku nepríjemný.

360 a viac cm: zóna verejného priestoru Intímna zóna je priestor najintímnejší, pretože je to logicky priestor najtesnejšie obklopujúci našu telesnú schránku. Ide asi o pol metra vôkol nás. Spredu, zboku, zozadu, prosto OKOLO nás. Je nevhodné, priam nežiaduce vkročiť do tohto priestoru a zotrvávať v ňom, ak s danou osobu neudržiavate častý kontakt a dôverný vzťah hocakého charakteru. Pri narušení intímnej zóny človeka spôsobujeme druhej osobe masívny diskomfort, pričom jeho reakciou môže byť cúvanie, nepríjemné pohľady, vytláčanie alebo až fyzický útok na narušiteľa intímnej zóny. A to predsa nechceme! red

1-hrob od 1090 € • 2-hrob od 1390 € Žulový komplet zákryt 4/6, gulaté hrany s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa s podložkou

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2200 € • 1-hr. 1650 € okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie, váza, ZADARMO: chodníky svietnik, záruka 36 mesiacov

OPRAVY

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o. zber - výkup autovrakov

Poskytujeme doklad o likvidácii

• ŽALÚZIÍ • ROLIET • SIEŤOK 63-0013

0917 625 934 | www.helpetbau.sk

0903 463 904

0910 902 635•0905 323 022

Odťahová služba zadarmo • výkup kovového odpadu a farebných kovov • výkup papiera (noviny, časopisy, letáky) cena 0,07 EUR/kg Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne) 0903 373 854, 0903 404 138

63-0008

HE LP ET BAU

• MURÁRSKE PRÁCE • SADROKARTÓNOVÉ PRÁCE • OBKLADY • ZÁMKOVÁ DLAŽBA, CHODNÍKY • PLOTY, BRÁNY • ODPADY, DOMÁCE ČISTIČKY ODPADOVÝCH VÔD

FACEBOOK.COM/PILATZDENO.KAMENARSTVO

ŤAŽNÉ

ZARIADENIA

5

- 50%

NA VŠETKY MATERIÁLY

doklad o vyradení vozidla z evidencie priamo u Vás

ZAVOLAJTE NÁM, UROBÍME VÁM NAJLEPŠIU CENU

ODŤAH ZDARMA

• výber z 300 nápisných tabúl • 5-ročná záruka

výkup oceľového šrotu a farebných kovov zber elektroodpadu

63-0015

Môžete si vybrať asi zo 100 druhov pomníkov

KAMAX PILÁT Á

0908 742 287

41-0065

16-0278

ZBER - VÝKUP AUTOVRAKOV

Skalica, ul. Horská

0902 624 774 • 034/664 87 86 www.kamenarstvostapav.sk

TERAZ VEĽKÁ ZĽAVA NA VYSTAVENÝ TOVAR Príďte sa presvedčiť

Pomníky sú vystavené priamo v areáli firmy 63-0064

aj s montážou

NAŠA FIRMA MÁ 27 ROKOV

Vystavené sú nové druhy materiálu. Najlepšie ceny v Skalici a okolí.

SE 18-32 STRANA - 5

41-0054

od 750 EUR s DPH

hobby aA šport 11 R11_HOBBY SPOTR Kúpim staré hnihy, pohľadnice, hodinky, vyznamenania.Tel. 0903753758 deťom R12_DETOM

12

rôzne/predaj 13 R13_ROZNE_PREDAJ Predám 2 lôžkový pletací stroj s príslušenstvom za 20€.Tel. 0907309961 ° Predám naftovú destu DV35 za 2000 €.Tel. 0908447091 ° Predám 2 kolesovú káru plne funkčnú za 40 €.Tel. 0908447091 ° Predám z Joklu 26 ks_ 50 mm x 25 x mm x 1,7 m a plotové pletivo potiahnuté plastom 25 m, lacno. Tel. 0905252529 rôzne/iné 14 R14_ROZNE_INE Kúpim kováčsku kovadlinu, unimobunku 6 m dlhú maringotku.Tel. 0908447091 15

zoznamka 16 R16_ZOZNAMKA Ahoj, mám 46r. a rád by som sa zoznámil so štíhlou ženou. SMS.Tel. 0917655780 ° Hľadám kamarátku z okolia Holíča, Skalice 60 až 65 rokov, SMS.Tel. 0944139457 ° Muž vdovec 51 ročný hľadá ženu na vážny vzťah, len zo Skalice.Tel. 0944728834 Chcete si podať inzerát?

Stačí zavolať a my vás navštívime.

KLIMATIZÁCIE DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS

riadková inzercia

hľadám prácu R15_HLADAM PRACU

LETNÁ ZĽAVA

0904 832 593

0905 963 819

Benjamin Franklin: „Ten, kto vie vymýšľať dobré výhovorky, zriedka vie robiť dobre aj niečo iné.“

www.kamenarstvo-bocan.sk

AKCIA 2018

41-0138

STAVEBNÁ RODINNÁ FIRMA

VAMAMETAL s.r.o., Priemyselná 277, Senica email: vamametal@gmail.com 0903 145 588, 0903 728 588

„Denne chodíš domov opitý, vyčíta Anka svojmu mužovi. A čo ja a deti?!“ „Maj rozum, žena, predsa nebudeme slopať všetci.“

63-0006

Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica B

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

Montáž aj u zákazníka

Vtip:

občianska

63-0149

• zateplovanie domov • fasády • omietky • stavby na kľúč • murárske práce • menšie búracie práce 0908 423 647 • 0908 195 757 e-mail: jaravo@azet.sk

Teraz si predstavte, že sedíte v čakárni u lekára a neposedná korpulentnejšia dáma sa postaví zadnou časťou rovno pred váš nos – tak na dvadsať centimetrov. Proste, je to hulvát. Každý človek má okolo seba priestor, ktorý sa dá rozčleniť do niekoľkých zón. Osobné zóny pre Slovensko sú nasledovné: 0 – 15 cm: uzavretá intímna zóna 15 – 46 cm: zóna intímneho priestoru 46 – 120 cm: zóna osobného priestoru 120 – 360 cm: zóna spoločenského priestoru

predaj aj na splátky

etiketa

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraSE medzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP SE 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, SE zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Chcete si podať inzerát? Službu PlatbaMobilom.sk technicky Návod nájdete strane 3 dolu. zabezpečuje ELET,na s.r.o.


Nákup tovaru alebo služieb plaťte kartou

niazom. Aj keď cestovné kancelárie sú zvyčajne poistené pre prípad úpadku, nie vždy musia peniaze z poistky stačiť na vyplatenie Opakuje sa to takmer kaž- celej sumy. Existuje však jednoduchý spôsob, ako sa možno dé leto. Po krachu cestovky ochrániť pred prípadnou finančnou stratou. Stačí dovolenku Slováci na dovolenku buď zaplatiť platobnou kartou. ani neodcestujú, alebo majú V rámci pravidiel kartových spoločností platí tzv. ochrana v problém sa vrátiť. Po vyrie- prípade nedodania zaplateného tovaru alebo neposkytnutia šení prvotných nepríjemnosti služby. Tá je účinnou pomocou najmä v prípadoch nákupov na treba vyriešiť ešte jednu – diaľku (napríklad cez internet, ale aj vtedy, keď kupujete doako sa dostať k svojim pe- volenku či čokoľvek iné, čo vám obchodník má dodať v budúc-

Petra Tótha

Únos zdravého rozumu Slovensko žije novou kauzou. Únos Vietnamca. Pre spoločnosť je síce prospešné, ak občania pristupujú k vláde so zdravou skepsou, no v tomto prípade je namieste, aby sme pochybovali najmä o hodnovernosti médií. A držali emócie na uzde, ako to prozreteľne odporúča generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Na základe mediálnych správ je veľmi ťažké určiť, čo sú dôkazy zhromaždené nemeckými kriminalistami a čo sú informácie pochádzajúce z tvorivých dielní po senzáciách bažiacich novinárov. Istá je len jedna vec: Vietnamec bol unesený, skutok sa nestal na území Slovenska, ale došlo k nemu v Berlíne, rovno pod nosom Krajinského kriminálneho úradu a miestnej kontrarozviedky – Spolkového úradu na ochranu ústavy. Je možné, že Vietnamci uneseného človeka s falošnými diplomatickými dokladmi neskôr prepašovali na palubu slovenského špeciálu, ktorý im zapožičala naša vláda, ale o tom zatiaľ neexistujú žiadne dôkazy. Ani to nebráni novinárom, aby na základe vyjadrení anonymných, a preto málo dôveryhodných zdrojov obviňovali vtedajšieho ministra vnútra, že sa na únose priamo podieľal. Situácia pripomína festival absurdít. Jeho vrcholným číslom je prirovnávanie únosu Vietnamca k zavlečeniu Michala Kováča mladšieho. Médiá nám však nevysvetlili, aký osoh by mal slovenský vládny kabinet z účasti na únose. Mečiarova vláda mohla aspoň dúfať, že zo zavlečenia prezidentovho syna vyťaží propagandisticky, aj keď napokon bola realita presne opačná. Kabinet Roberta Fica jednoducho nemal na niečo také motív, a to je v celej kauze podstatná okolnosť. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár varuje pred tým, aby bol páchateľ označený skôr, ako je zistený skutok. On aj jeho prvý námestník Peter Šufliarsky si oprávnene kladú otázku, prečo sa v tajomných svedkoch ozvalo svedomie až rok po tom, čo údajne videli dobitého Vietnamca nastupovať do lietadla. Tiež je na pováženie, prečo títo ľudia nekontaktovali prokuratúru, ale médiá. Iba procesne zdokumentovaná svedecká výpoveď má totiž náležitú hodnotu. Pravda, človek v postavení svedka nesmie klamať, inak sa vystavuje hrozbe trestného stíhania. Lenže z takej výpovede sa ťažko vyrába senzácia. A zrejme v týchto nevyjasnených okolnostiach je ukrytá odpoveď na otázku, komu to vlastne prospelo. Aj opozícia prispela dúškou k tomuto karnevalu. V priamom prenose žiadala uvalenie väzby na exministra vnútra a šéfa ministerského protokolu. Je to nielen v rozpore so zásadami právneho štátu, ale aj únos zdravého rozumu do pt močarísk hlbokého úpadku.

Program kina Piatok 10.8. Rodinka Úžasných 2 2D 15:30, Mamma Mia: Here We Go Again! 15:40, Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka 2D 15:50, MEG: Hrozba z hlbín 3D 18:00, Whitney 18:10, Tmavá myseľ 18:20, MEG: Hrozba z hlbín 2D 20:30, Mission: Impossible – Fallout 2D 20:40, Prekliate dedičstvo 20:50

dičstvo 20:50

Nedeľa 12.8. Rodinka Úžasných 2 2D 13:10, 15:30, Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka 2D 13:20, 15:50, Smelé mačiatko 13:30, Mamma Mia: Here We Go Again! 15:40, MEG: Hrozba z hlbín 3D 18:00, Whitney 18:10, Tmavá myseľ 18:20, MEG: Hrozba z hlbín 2D 20:30, Mission: Sobota 11.8. Impossible – Fallout Rodinka Úžasných 2 2D 20:40, Prekliate de2D 13:10, 15:30, Hotel dičstvo 20:50 Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka 2D Pondelok 13.8. 13:20, 15:50, Smelé ma- Rodinka Úžasných 2 čiatko 13:30, Mamma 2D 15:30, Mamma Mia: Mia: Here We Go Again! Here We Go Again! 15:40, MEG: Hrozba z 15:40, Hotel Transylváhlbín 3D 18:00, Whit- nia 3: Strašidelná doney 18:10, Tmavá myseľ volenka 2D 15:50, MEG: 18:20, MEG: Hrozba z Hrozba z hlbín 3D 18:00, hlbín 2D 20:30, Mission: Whitney 18:10, Tmavá Impossible – Fallout myseľ 18:20, MEG: Hroz2D 20:40, Prekliate de- ba z hlbín 2D 20:30,

AKCIA

-50%

Mission: Impossible – ných 2 2D 15:30, MaFallout 2D 20:40, Prekli- mma Mia: Here We ate dedičstvo 20:50 Go Again! 15:40, Hotel Transylvánia 3: StraUtorok 14.8. šidelná dovolenka 2D ARTMAX FILMY – Ne- 15:50, MEG: Hrozba z zvyčajná cesta fakíra, hlbín 3D 18:00, Whitktorý uviazol v skrini ney 18:10, Tmavá myseľ 20:50, Rodinka Úžas- 18:20, MEG: Hrozba z

OD

1500

30EU0R

KAMENÁRSTVO - POLÁK - SENICA

NAJVÄČŠÍ VÝBER VYSTAVENÝCH POMNÍKOV ZĽAVY PRE SENIOROV

0903 792 674 www.kamex.sk Hurbanova 2942, Senica

34EU5R

OD

1200

21EU0R

OD

900 Uvedené ceny sú vrátane zamerania, demontáže, montáže, murárskych prác, parapetov, žalúzií, dopravy, likvidácie okien a DPH.

3x

KVALITA É ZA VÝBORN CENY! Príďte sa presvedčiť!

ZADARMO:

doprava, montáž, zlatá váza a svietnik, chodníky okolo hrobu, záruka 36 mes.

OTVORENÉ: Pon – Pia: 09.00 – 16.00 h

OD

2100

hlbín 2D 20:30, Mission: nia 3: Strašidelná doImpossible – Fallout 2D volenka 2D 15:50, MEG: 20:40, Hrozba z hlbín 3D 18:00, Whitney 18:10, Tmavá Streda 15.8. myseľ 18:20, MEG: HrozRodinka Úžasných 2 ba z hlbín 2D 20:30, 2D 15:30, Mamma Mia: Mission: Impossible – Here We Go Again! Fallout 2D 20:40, Prekli15:40, Hotel Transylvá- ate dedičstvo 20:50

Nové MATERIÁLY Nové TVARY

1600

postreh

BONUS

• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU • -10% PRE SENIOROV A ZŤP • TOP VÝMENA OKIEN DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

• KVALITNÉ PLASTOVÉ OKNÁ • INTERIÉROVÉ DVERE • AKCIE NA NOVOSTAVBY • 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA • VONKAJŠIE ŽALÚZIE, MARKÍZY • UVÁDZACIE CENY • GARANCIA ÚSPOR, NÁKLADOV NA ENERGIE

AKCIA

20EU2R

CENTRUM DVERÍ ...ked´sú dvere dverami v = 2000 mm š = 900 mm a jednostranná laminácia

RÝCHLO NE KVALITO LACN

GARÁŽOVÉ BRÁNY za ve¾koobchodné ceny!

0918 500 492

Malacky • Senica • Skalica • Šaštín-Stráže • Zohor

SLOVENSKÝ VÝROBOK S 10-ROČNOU ZÁRUKOU

4E3U9R

5E1U5R

Výber zo 70 druhov akciových vchodových dverí

PREDOKENNÉ ROLETY, VONKAŠIE za najlepšie ŽALÚZIE ceny v regióne A MARKÍZY

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom www.top-okna.sk • oknozahorie@azet.sk

SE 18-32 STRANA - 6

16-0009

6 5 8 7 1 6 3 3 8 4 2 6 2 8 3 4 7 1 4 3

nosti). Ak si obchodník svoju povinnosť nesplní, môže klient svoju banku požiadať o sprostredkovanie vrátenia platby. Prvým krokom čo treba urobiť, je pokúsiť sa o reklamáciu priamo u obchodníka, teda v cestovnej kancelárii, v ktorej ste dovolenku zaplatili kartou. Ak neuspejete, obráťte sa na svoju banku a požiadajte o sprostredkovanie vrátenia platby z dôvodu nedodania služby zo strany obchodníka. K žiadosti priložte vašu dovtedajšiu komunikáciu s obchodníkom, ako aj doklady o kúpe zájazdu. Ideálne je, ak doklady obsahujú čo najpresnejšiu špecifikáciu toho, čo ste zaplatili a mali dostať. red

16-0277

1 4

2400

dobré rady

1600

1

6

1600

4


Ján Bosco Svätý Ján Bosco sa narodil 16. augusta 1815 v Becchi pri Turíne – a zomrel 31. januára 1888, v Turíne. Bol to kňaz a vychovávateľ, zakladateľ rádu saleziánov. V roku 1929 bol vyhlásený za blahoslaveného a roku 1934 bol vyhlásený za svätého. Sviatok má 31. januára.

Od dvoch rokov vyrastal ako sirota bez otca. Ako 11-ročný musel odísť z domu kvôli nevlastnému bratovi Antonovi. Pracoval u sedliakov, aby sa uživil, a po nedeliach sa venoval apoštolátu medzi chlapcami. Jeho nadanie si všimol starší kňaz don Calosso, ktorý mu chcel pomôcť ku kňazstvu. Ten však čoskoro náhle zomrel, a tak bol Bosco ponechaný sám na seba. Ako 16-ročný nastúpil na štúdia v Castelnuove. Popri štúdiu si zarábal rozličnými pomocnými prácami u remeselníkov, čo sa mu neskôr veľmi zišlo. V roku 1835 vstúpil do seminára a 5. júna 1841 bol vysvätený na kňaza a začal praktické kňazské účinkovanie medzi chudob-

nými a opustenými chlapcami. Začínal s holými rukami, avšak s veľkou dôverou v Pannu Máriu, ktorú Bosco považoval ako katolícky kňaz za svoju Pomocnicu. Od roku 1846 sa natrvalo usadil na zlopovestnom turínskom predmestí Valdocco, kde vybudoval oratórium a neskôr aj baziliku. Svoju výchovnú prácu postavil na preventívnom systéme, ktorého hlavnými piliermi sú nábožnosť, rozum a láskavosť. V 1872 založil ženskú rehoľnú spoločnosť Dcéry Panny Márie Pomocnice, ktoré sa starajú o opustené a chudobné dievčatá. V jeho práci mu pomáhal široký okruh spolupracovníkov. Don Bosco zomrel 31. januára 1888. red

Vtip: Stretli sa po rokoch dve kamarátky, ktoré sa nevideli už od strednej školy: „Ako sa máš?“ „Som vydatá za námorníka, 11 mesiacov sa plaví a na jeden mesiac chodí domov.“ „Tak to ťa teda ľutujem.“ „Nie je to až také hrozné, dva týždne z toho chodí na návštevu k rodičom.“ Ralph Waldo Emerson: „Strach poráža viac ľudí, ako akákoľvek iná vec na svete.“

VÝROBA A PREDAJ

Frézovanie

komínov

MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA

PALIVOVÉHO DREVA

• Stavba teplovzdušných krbov a teplovzdušných rozvodov • Vložkovanie komínov • Rekonštrukcia starých komínov • Obhliadka komína zdarma NA NEREZ

0918 645 802 0907 784 324

Najčastejšie zlozvyky v stravovaní I.

ZĽAVA

FIRMA KIPA ∙ SEKULE 308 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955

15-0005

LIKVIDÁCIA

NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

AZBESTOVÝCH STRIECH

0949 188 661 • 0905 655 414 • likvidovatazbest@gmail.com

59-0270

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, KOKS, ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY

DP PROJEKT s.r.o.

16-0275

www.kominicek.sk 0905 702 276 • 0917 850 155

SPRACOVANIE JEDNODUCHÉHO A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ FO typ A, B a právnických osôb

Senica | 0911 521 767

Sme plátci DPH

63-0019

§

MZDY, PERSONALISTIKA

63-0062

VYUŽITE VÝHODNÉ CENY NA VONKAJŠIE ŽALÚZIE A ZASTREŠENIE TERÁS (AJ NA DIA¼KOVÉ OVLÁDANIE) Trnava, Suchovská 5 mob.: 0911 391 426, 0902 469 252 info@eurokepro.sk, www.eurokepro.sk

16-0026

• HLINÍKOVÉ OKNÁ • PLASTOVÉ OKNÁ • Posuvné systémy • Exteriérové žalúzie a doplnky

• miešanie farieb a omietok • realizácie fasád • sadrokartón • miešanie autolakov • plnenie do sprejov

Gbelská pálenica prijíma objednávky na tel. čísle: 0905 884 836

SE 18-32 STRANA - 7

63-0138

41-0129

Hollého 8, Holíč • 0905 448 572 • Po-Pia: 8:00-16:00, So 8:00-11:00

EUROOKNÁ A DVERE

7

zdravie

41-0009

osobnosti regiónov

(Píše pre vás diabetologička, odborníčka na poruchy metabolizmu a výživy.) V odborných prieskumoch až polovica Slovákov priznáva nezdravé stravovanie. Iba necelých 8 percent z nás si myslí, že sa stravuje vždy zdravo a približne 42 percent sa domnieva, že sa stravuje väčšinou zdravo. Zdravé stravovanie predstavuje niekoľko konkrétnych jednoduchých odporučení: • každý deň konzumovať ovocie a zeleninu, • každý deň konzumovať mliečne výrobky, • pravidelne niekoľkokrát do týždňa ryby a strukoviny, • vyhýbať sa soleniu a údeným výrobkom, • vyhýbať sa soleniu, • vyhýbať sa konzumácii údenín, • denne vypiť 1,5-2,5 litra nesladených tekutín. To sú zásady platné všade na svete. A ako to vyzerá u nás? • Ovocie pravidelne každý deň konzumuje iba 38 percent ľudí , • zeleninu dokonca iba 17 percent, a polovica nedostatočne, • strukoviny vôbec alebo nedostatočne až jedna tretina, • ryby vôbec alebo málo až polovica, • solenie viac ako je zdravé denne praktizujú až tri štvrtiny, • údeniny konzumuje denne až 20 percent ľudí. Výsledkom je, že priemerná dĺžka života u nás je kratšia ako priemer vo všetkých krajinách Európskej únie. V indikátore nazvanom „zdravá dĺžka života“, naši muži majú tretiu najhoršiu pozíciu od konca a ženy sú dokonca na tom najhoršie. Hippokrates, lekár antického Grécka, už 5. storočí p. n. l., vyhlásil: „Tvoja strava nech je tvojím liekom.“ Určite nepredpokladal, že jeho vyhlásenie bude do bodky platiť aj na začiatku 21.storočia. Skladba prijímanej potravy priamo ovplyvňuje vznik mnohých ochorení srdcovo-cievneho systému, nádorových ochorení, ochorení imunitného systému obezity a metabolických chorôb. V súčasnosti na Zemi trpí špatnou výživou asi 60-75 percent obyvateľstva v dôsledku ekonomického nedostatku. U nás je to väčšinou z malej ochoty zmeniť stravovacie zvyklosti, ktoré nás žiaľ radia na chvost Európy. A pritom je to jednoduché. Rady týkajúce sa stravovania začať dodržiavať. Platí, že nikdy nie je neskoro. Je to to, čo každý môže urobiť sám pre seba a svoje zdravie. A začať treba hneď. MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA vaše otázky k téme – zdravie@regionpress.sk


1

4 9 5 3 4 3 2

5

5 9

6 1 1

4

9

6 8

4

svet knihy

3

5

2 3 6 9 8

pozor (na) liek

Ondrej Sukeľ

Pozor (na) liek... Hovorí sa, že z rúk lekárnika je všetko liekom. História toto konštatovanie potvrdzuje, nie iba pri zásadných objavoch liečby rôznych chorôb, ale aj v oveľa prozaickejších prípadoch. Mladý lekárnik s menom, bez ktorého si pečenie dnes ani nevieme predstaviť, v roku 1893 vynašiel prášok do pečiva. Iný lekárnik, ktorého meno preslávila čokoláda, je autorom prvého umelého dojčenského mlieka. Mená Pemberton, Bradham a Blažek sú navždy spojené s najznámejšími colovými nápojmi u nás. Je horúce leto a popri vode a pive sa zrejme v týchto týždňoch vypije väčšina ich celoročnej spotreby – zvlášť nápoja tajnej receptúry docenta Blažeka,... Kolové nápoje sú sýtené oxidom uhličitým a obsahujú kyselinu fosforečnú, alebo kyselinu citrónovú. Tieto faktory sú predpokladom zníženia pH žalúdka – teda zvýšenia jeho kyslosti. V žalúdku sa za normálnych okolností tvorí kyselina chlorovodíková, dôležitá pre činnosť tráviacich enzýmov rozkladajúcich potravu na základné zložky, ktoré sa následne vstrebávajú do krvného obehu a zapájajú sa do činnosti jednotlivých orgánových systémov. Problém nastáva, keď je kyseliny primálo – dochádza k nedostatočnému tráveniu, alebo naopak priveľa – dochádza k prejavom tzv. pálenia záhy, refluxu a nezriedka k poškodeniu žalúdka a pažeráka. Lieky na zníženie kyslosti žalúdočného obsahu – nazývané aj antacidá – patria medzi najčastejšie a niektoré z nich sú dokonca dostupné aj bez lekárskeho predpisu. Je však potrebné si uvedomiť, že pravidelné užívanie antacíd môže natoľko znížiť kyslosť žalúdočného obsahu, že ovplyvní vstrebávanie iných liekov. Napríklad lieky na liečbu kvasinkových infekcií môžu byť v kombinácii s antacidami až neúčinné. Vtedy prichádzajú na scénu práve kolové nápoje, ktorými je vhodné tieto lieky zapíjať a na potrebnú dobu tak zvýšiť kyslosť žalúdočného obsahu. Ak teda dlhodobo užívate lieky na zníženie tvorby žalúdočnej kyseliny, nezabudnite sa svojho lekárnika opýtať, či to nespôsobuje problém iným vašim liekom a či je kola riešením. Môžete tiež skúsiť aplikáciu www.interakcieliekov.sk, v ktorej sa dozviete, či akákoľvek kombinácia vašich liekov je dostatočne bezpečná a účinná. Ondrej Sukeľ Prezident Slovenskej lekárnickej komory

Aha, príslovia!

manželstve, ale aj o rodine a deťoch, ktoré pre vás autori Kompaník Tomáš a Bobeková Kristína vybrali. „Kam chlap Skôr by asi bolo vhodné nemôže, dôjde žena.“ napísať ecce – ajhľa, prí- Príslovie je ustálená výpoveď s ucelenou myšlienkou a slovia, ale nechajme názov obrazným rázom, ktorá nám prináša poučenie. Výstižne knižky v origináli. vyjadruje múdrosť a dlhodobú životnú skúsenosť našich Prečítate si v nej tie naj- predkov. zaujímavejšie a najkrajšie Na Slovensku sa príslovia medzi ľuďmi šírili ústne z geslovenské ľudové príslo- nerácie na generáciu po celé stáročia. Skrývajú v sebe via o mladosti či starobe, mnoho vtipu, no predovšetkým veľa ľudovej múdrosti a ženách i mužoch, láske, poučenia.

Príslovie je vyjadrené súvetím, konštrukciou vety- ktoten, aká- taká, vyjadruje ponaučenie- Komu sa nelení, tomu sa zelení. Aj preto sú príslovia veľkým obohatením jazyka. Knižka Aha, príslovia ponúka teda nielen milú a príjemnú poučnú zábavu, ale aj podklad k tomu, aby sme sa opäť vrátili k dôstojnému vyjadrovaniu sa, formulovaniu myšlienok do ucelených viet, jednoducho, aby sme sa opäť začali učiť komunikovať na úrovni. Musíme si totiž aj verejne priznať, že nové generácie to už akosi „zabudli“. red

Boris Janata vybojoval dve zlaté medaily na Xterra v Rumunsku

V dňoch 3.-5. augusta sa konali preteky Xterra Romania v rumunskom meste Targu Mures, ktorých sa zúčastnil aj skalický kros triatlonista Boris Janata, ktorý prišiel do veľmi známeho prostredia, keď sa mu práve tu minulý rok podarilo získať 3. miesto na ME v kros triatlone vo vekovej kategórii muži 20-24 rokov. Do Rumunska prišiel už vo štvrtok večer (2.8.) a v piatok si bol pozrieť cyklistickú aj bežeckú trať. Po obhliadke tratí nasledoval brífing pre pretekárov a ešte v ten deň večer ho čakali preteky v plávaní Dracula night swim o vzdialenosti 1 km, ktorých štart bol naplánovaný na 21:30hod. miestneho času. Boris si počínal veľmi dobre, keď sa od začiatku ujal vedúcej pozície a udržal si ju až do konca a získal tak 1. miesto celkovo a 1. miesto v kategórii muži 19-29 rokov. Nasledujúci deň o

9:00hod. už štartoval na hlavnom preteku Xterra Romania, ktorý pozostával z 1,5 km plávania, 29,5 km horskej cyklistiky a 10,2 km te-

katégoriách). Z cyklistického depa sa pretekári napájali 4 km úsekom na 3 hlavné okruhy ktorých dĺžka mala 8,5 km. Na tomto úseku Boris

rénny beh. Na štart sa postavilo celkovo 105 pretekárov a bol rozdelený do niekoľkých vĺn. V prvej vlne štartovali profesionáli a 2 minúty na to štartovali vekové skupiny v ktorej bol aj Boris. Teplota vody bola 26C takže neoprény boli zakázané. Po štarte plával Boris vo vedúcej skupine a podarilo sa mu predbehnúť ešte aj zopár PRO pretekárov a celkovo vychádzal z vody na 14. mieste (5. celkovo vo vekových

Zvetrávanie

Zvetrávanie je proces zákonný bez výnimiek proces, kde dochádza k deleniu hmoty na menšie časti , až k deleniu na nižšie formy. Opakom toho je skladba pod dohľadom vyššej moci, do foriem vyšších, kde hlavným činiteľom je čas, ktorý nekompromisne tvorí formu a jej priebeh. K jednému zo zásadných zmien v tomto

relatívne krátkom čase prišlo, keď primáty zliezli zo stromov, začali poznávať javy v prírode ,využívať ich vo svoj prospech a začali sa cítiť nadradení všetkému tvorstvu. Následne vznikla civilizácia, ktorej ďalší rozvoj bol taký rýchly, že si nevšimla nebezpečie, ktoré hrozí celku z jej nastavených ambícií zmiešaných s primitívnymi potrebami

popredbiehal niekoľko pretekárov a pokračoval v tom aj na hlavných okruhoch a do bežeckého depa prichádzal na 9. mieste celkovo (2. vo vekových katégoriách). Na behu sa mu podarilo udržať náskok a do cieľa dobehol na 9. mieste celkovo (vrátane PRO pretekárov), 2. mieste vo vekových kategóriách a 1. mieste vo vekovej kategórií muži 20-24 rokov a tým si zároveň vybojoval miestenku na Xterra World

Championship Hawaii. „Na preteky som sa veľmi tešil, pretože mám na toto miesto pekné spomienky z minulého roka a aj organizácia je tu na vysokej úrovni. Neodradila ma ani dlhá cesta do Rumunska, ktorú tento rok vystupňovali ešte horúčavy, keď sme vycestovali vo štvrtok ráno (2.8.) a prišli až večer. Na ďalší deň ma čakal prvý pretek a to večerné plavecké preteky Dracula night swim. Nastúpil som na ne aj napriek tomu, že ma nasledujúci deň čakal hlavný závod, kvôli ktorému som tam prišiel. No nezaváhal som ani na chvíľu, že by som sa tohto večerného plávania nezúčastnil, nakoľko je to neuveriteľný zážitok a má to svoje čaro. Od začiatku som plával na čele pretekov a predo mnou išla loď so svetlom podľa ktorej sme sa mali orientovať. Prekvapený som ostal keď loď zastala na ob-

rátke aby navigovala ostatných pretekárov a tak som naspäť plával podľa toho, čo som videl a veru, veľa toho nebolo. Na moste pod ktorým sme plávali som uvidel svetlo a tak som plával smerom k nemu a potom už som videl osvetlenú cieľovú bránu ktorou som prešiel ako prvý. Až v cieli som sa dozvedel, že tým svetlom na moste svietil môj brat a veľmi mi tým pomohol, pretože v tej tme som skoro nič nevidel a ostatní pretekári plávali podľa mňa a okrem sprievodnej lode plávala vedľa nich aj záchranárska. Aj tu sa ukazuje, ako je podpora rodiny nesmierne dôležitá a ako Vám dokážu pomôcť aj keď vôbec o tom netušíte. V sobotu o 9:00 hod. už som bol na štarte hlavného preteku Xterra Romania. Plávanie sa mi pocitovo išlo veľmi dobre, ako keby som ani večer neabsolvoval žiadny pretek a dokonca som

popredbiehal aj zopár Pro pretekárov. Cyklistika mi sadla a už od jej začiatku sa mi darilo. Na hlavných okruhoch, kde boli strmé stúpania a technické zjazdy som predbehol niekoľko pretekárov a do depa vbiehal na dobrej pozícii. Tú som si ustrážil aj na behu, ktorý pozostával z dlhých a strmých stúpaní a zbehov. Zároveň sa mi ako víťazovi kategórie podarilo vybojovať miestenku na World Championship na Havaji, takže, ak sa podarí a budem zdraví, určite by som tam rád štartoval. Počas celého preteku ma povzbudzovala celá rodina, či už tí ktorí tam boli so mnou – môj mladší brat Simon spolu s mamkou, ktorí ma priamo pri trati hnali vpred, ako aj rodina z domu, ktorá mi držala palce a fandili mi. Všetkým im patrí veľké ďakujem, pretože je to aj ich úspech.“

-zveľaďovať-svoje bydlo za každú cenu. Krátke obdobie osvietenstva v minulých časoch bolo dokladom poučenia sa z útrap storočí pred tým ako dobyvateľské vojny, morová epidémia a iné katastrofy až k dnešku, keď hlavným kritériom sa stal -vplyv a mamon. Mamon je podobná epidémia ako mor v stredoveku a nedovolí niektorým našim

súkmeňovcom nastaviť osobnú sebareflexiu s následným poznaním, že keď sa darí celku darí sa všetkým. A tak tu máme dnešné slovenské pomery, kde sa jedinec snaží presadiť za každú cenu-cenu, ktorú následne platíme všetci-všetci vrátane jeho samého. Chce to rýchlu zmenu v tomto zvetrávaní, ktoré sme si zavinili sami.

Ako to urobiť na Slovensku, ťažko povedať , chce to snáď zázrak no a zázraky sa dejú veľmi zriedka. Jeden zázrak sa už nedávno udial, keď sme sa dostali do Európskej únie. Jeden môj známy hovorí, že bez toho by nás zožrali mikroorganizmy. Nemohol som proti tomu protestovať, pretože viem, nie z vlastnej skúsenosti, ako sú mik-

roorganizmy pracovité a efektívne. Takže sem sme sa dostali. No a potom som vstal a išiel som pozberať jablká, pretože už padajú. Nakoniec citát Lennona: „Na konci bude všetko v poriadku. Ak nieje poriadok tak potom ešte nieje koniec.“ Skalica, streda, august 2018 Zapísal: Řepa Karel

SE 18-32 STRANA - 8


svet múzeí

Terchovské inšpirácie

Podľa kurátorky Moniky Válekovej pripravili výstavu pri príležitosti 130. výročia Benkovho narodenia. „Je zameraná na Vyše päť desiatok diel a jeho vzťah k Terchovej a k celej terchovskej doline. Bol naozaj predmetov zo Slovenského veľmi vnímavým človekom. Všímal si krajinu, ale zameriaval národného múzea - Múzea sa aj na skúmanie ľudovej kultúry. Nechal sa napríklad odMartina Benku v Martine fotografovať v terchovskom ľudovom odeve a túto fotograprezentuje výstava „Vrchy a fiu si môžu pozrieť návštevníci výstavy. Terchovská krajina ľudia. Terchovské inšpirácie na Benku veľmi silno zapôsobila a ponúkla mu množstvo v tvorbe Martina Benku“, inšpirácii. Dá sa povedať, že mu priniesla najvýznamnejšie ktorú sprístupnili v Terchov- ocenenie - striebornú medailu na svetovej výstave v Paríži skej galérii umenia. v roku 1937, ktorú získal práve za obraz Krajina z Terchovej,“

povedala Monika Váleková. Na Martina Benku silno zapôsobil i hudobný potenciál Terchovej, pretože sa od trinástich rokov učil hrať na husle. Túto záľubu rozvíjal po celý svoj život. V každom ateliéri vždy mal po ruke sláčikové kvarteto a pre priateľov organizoval koncerty. Okrem toho i sám konštruoval husle, čo je možno ďalšia spätosť s ľudovou výrobou nástrojov v Terchovej. Martin Benka celý život vyznával jánošíkovskú legendu. Na základe výskumov, ktorým venoval skoro poldruha roka, prišiel do osady Jánošovia a lokalizoval miesto, na ktorom stála rodná chalupa Juraja Jánošíka. TA SR

TLAČTE KVALITNE ZA NAJNIŽŠIE NÁKLADY

PRENÁJOM UŽ O

D 5,00 € MESAČ

NE

HP Laser Jet Pro M426fdn 36 mesiacov

HP Laser Jet Pro M402dw 36 mesiacov

DOBA PRENÁJMU

DOBA PRENÁJMU

A4 38 DU PLEX

A4 30 DU PLEX

str./1 min.

str./1 min.

u m j á n e r p y b armo počas do

servis zad

k s . s i v r e s m www.z

HP Page Wide Managed Color MFP P77940dn

HP Page Wide Managed Color P57750dw

DOBA PRENÁJMU

DOBA PRENÁJMU

A3 40 DU PLEX

A4 50 DU PLEX

48 mesiacov str./1 min.

Informácie: 0905/472 309

email.: riesenia@zmservis.sk

SE 18-32 STRANA - 9

36 mesiacov str./1 min.

Ceny sú bez DPH

Vtip: Cestujúci na lodi sa pýta kapitána kto je ten mávajúci človek na ostrove ? Kapitán: „Neviem, ale keď ideme okolo vždy sa takto teší.“ Walt Disney: „Keď o tom viete snívať, dokážete to aj urobiť.“

9

hlavu hore!

Prof. Ján Košturiak

Úradníci sú nám v pätách Niekedy mám pocit, že jeden pracujúci človek živí zo svojich daní štyroch úradníkov. Sú všade. Majú pečiatky, formuláre, vyhrážajú sa pokutami a sankciami. Viem, mali by chrániť naše zdravie, bezpečnosť a záujmy štátu. Ale robia to? Zdá sa, že máme najlepšie nemocnice na svete. Niektoré štatistiky to ukazujú. Lebo sú nesprávne - nezachytávajú realitu a problémy sa zatajujú. Máme v nich predražené prístroje a provízie si rozdeľujú príživníci. A kde sú tí nekompromisní úradníci, ktorí šikanujú obyčajných ľudí? Rozprával mi farmár, ako každý rok odvádzal percentá z dotácií, na ktoré mal nárok. V agentúre, ktorá to má kontrolovať, mu povedali, že je to tak a nech je rád, že niečo dostane. Slovenská bryndza sa dnes vyrába z dovážaného mlieka a úradníci pracujú na tom, aby zmizli z našej krajiny salaše, slovenská žinčica alebo syr. Kontrolujú krívajúce ovce, štítky na kravských ušiach, vtáčie hniezda v maštaliach, moč z jalovíc a veľa iných vecí. Vraj sa na salaši nesmie vyrábať syr ani žinčica. Európsku úniu a úradníkov nezaujímajú naše tradície. Zavrime salaše, predajme ovce Poliakom, poďme na pracovný úrad a kupujme si dovezené výrobky, v ktorých je menej ovčieho mlieka ako palmového oleja. Komunisti brali ľuďom kravy a obživu. Nedávno spomínal sused môjho starého otca. Nahneval ho miestny súdruh, ktorý zobral jeho sesternici Pavlíne kravu. Mala veľa detí a krava bola pre nich zdrojom obživy. Starý otec úradníka opil v krčme a zosmiešnil pred celou dedinou. Nebolo to asi správne, ale komunistova kariéra skončila. Už nemohol robiť zle. Nie som proti zákonom a ich dodržiavaniu. Zákony však majú slúžiť ľuďom. Keby si úradníci v Tirolsku alebo v Bavorsku dovoľovali voči farmárom a živnostníkom to, čo im robia na Slovensku, tak by mnohí skončili na hnojisku s vidlami v zadku. Nie všetci sú zlí, ale mnohým chýba srdce a zdravý rozum. Ak budú takto pokračovať nebudú živnostníci ani farmári a nebudú ani úradníci. Úradníci sú nám v pätách. Zastavme ich bratia, nech sa niekam stratia! jk


1

2 6

5 4

7 9 3 1 5

3

tradície

5

4 2 6

9 2

1 2 6

9

auto moto

3

5

na Slovensku

August je zvláštny Jeho možno najvýznamnejším sviatkom je Nanebovzatie Panny Márie 15. augusta. Je zo všetkých mariánskych sviatkov najstarší. Tradícia ho spomína už pred efezským snemom, ktorý bol v roku 431. Slávil sa aj v najstarších východných cirkvách – v arménskej i etiópskej. V južných oblastiach Slovenska si uctievajú sviatok Štefana. Deň kráľa Svätého Štefana (maď. Szent István király napja), ktorý pripadá na 20. august, je jedným z najstarších maďarských sviatkov. V tento deň si Maďari každoročne pripomínajú i založenie kresťanského uhorského štátu (maď. magyar államalapítás), ako aj tisícročnú existenciu Uhorska. Od 24. júla do 24. augusta plynuli takzvané psie dni. Názov je odvodený od súhvezdia psa a jeho hlavnej hviezdy Sírius, ktorá je najlepšie viditeľná v uvedenom období nad ránom. Podľa tradície sa táto hviezda nazýva psom strážiacim Slnko. Tieto psie dni sa podľa rímskeho označenia nazývali aj kanikuly a v prenesenom význame poukazovali na viaceré za sebou idúce slnečné letné dni. V zahraničí, konkrétne vo Francúzsku je mimoriadne obľúbený sviatok, počas ktorého možno imitovať prasatá. Na každoročnom francúzskom festivale (La Pourcailhade) sa okrem výstavy prasiat či prasacích pochúťok koná aj množstvo prasacích súťaží. Prasacie preteky, súťaž o najlepší prasací outfit či najrýchlejšieho jedáka bravčových párkov. Čerešničkou na torte je určite súťaž v prasacej imitácii. Kvílenie však nestačí. Súťažiaci sa musí správať ako prasa, jesť ako prasa a vyzerať ako prasa. Každá imitácia musí napodobňovať prasa v určitom období života - od narodenia až po smrť. V prípade ak súťažiaci zaujme porotu, vyhrá cenu vo výške 500 Eur. Ak sa vrátime na Slovensko, potom ešte nemožno zabudnúť na dožinkové tradície, presnejšie, tradície pri ukončení žatvy. Slávnosť môže zahŕňať odváženie posledného snopu z poľa, predanie dožinkového venca a prianie (vinšovanie) hospodárovi. Potom nasledovala hostina s hudbou a tancom, kde sa tí najbližší stretli pri jednom stole a hudbu hral miestny hudobník. Dožinkový veniec sa schovával v hospodárstve do Vianoc alebo až do nasledujúcej žatvy. red

V lete nehustite na maximum

Príliš prehustená pneumatika totiž popri vytváraní nepohodlia počas jazdy kopírovaním všetkých nerovností spôsobuje aj rôzne mechanické poškodenia podvozkových častí Najmä starší motoristi sú vozidla. Jazdíme pri vysokých rýchlostiach, ktoré samé o zvyknutý na rady z dávnych sebe spôsobujú zohrievanie pneumatík, ale aj po asfaltorokov, že v lete na dovolen- vých cestách, ktoré sú mimoriadne prehriate nielen slnkom, kové cesty a pri plnom ná- ale aj samotnou premávkou. Platí, že každých desať stupňov klade je treba pneumatiky teploty zvyšuje tlak v pneumatike o jednu desatinu. Takže ak „prihustiť. Odvtedy sa veľa nahustíte na maximum v garáži pri príjemných dvadsiatich okolností zmenilo a tak už sa stupňoch, na horúcom asfalte s teplotou aj do 60 stupňov neriaďte ani vy touto radou. sa tlak vo vašej pneumatike zvýši aj o štyri desatiny. To už

je dosť na prípadnú explóziu v extrémne horúcom počasí na extrémne zlej ceste. U každého vozidla výrobca schvaľuje určitý tlak, ktorý treba rešpektovať. Štítok ukazujúci tlak je zvyčajne umiestnený vo vozidle: na otvore dverí (spodná časť stĺpika), na zadnej hrane dverí vodiča či na kryte palivovej nádrže alebo v inštruktážnej knižke k vozidlu. Tlak v pneumatikách odporúčaný v inštrukcii vozidla je práve tlak „studený“. To znamená, že by mal byť skontrolovaný ráno pred jazdou alebo pred zvýšením okolitej teploty, alebo pred prílišným výskytom slnečného žiarenia. red

TLAČTE KVALITNE ZA NAJNIŽŠIE NÁKLADY

PRENÁJOM UŽ O

D 3,50 € MESAČ

NE

Kyocera ECOSYS P3045dn 36 mesiacov

Kyocera ECOSYS P2040dn

36 mesiacov

DOBA PRENÁJMU

DOBA PRENÁJMU

A4 45 DU PLEX

A4 40 DU PLEX

str./1 min.

str./1 min.

u m j á n e r p y b armo počas do

servis zad

k s . s i v r e s m www.z Kyocera TASKalfa 2552ci

Kyocera ECOSYS M2040dn

DOBA PRENÁJMU

DOBA PRENÁJMU

A3 25 DU PLEX

A4 40 DU PLEX

48 mesiacov str./1 min.

Informácie: 0905/472 309

email.: riesenia@zmservis.sk

SE 18-32 STRANA - 10

36 mesiacov str./1 min.

Ceny sú bez DPH


slovenské potraviny Ako obmedziť plasty

plastových výrobkov na životné prostredie, predovšetkým na znečistenie morí a oceánov. Cieľom je obmedziť alebo zakázať 28. mája 2018 zverejnila Eu- používanie vybraných jednorazových plastových výrobkov rópska komisia návrh smer- a tak zabrániť znečisťovaniu životného prostredia. Členovia nice Európskeho parlamentu Potravinárskej komory Slovenska si uvedomujú svoju spoloa Rady o znižovaní vplyvu čenskú zodpovednosť a preberajú svoj diel zodpovednosti za určitých plastových výrobkov výrobky i obaly ich výrobkov i po tom, čo skončia životnosť a na životné prostredie. Ide o stanú sa odpadom. Medzi ich členov sa radia spoločnosti, ktoprávnu normu, ktorej cieľom ré boli pri vzniku rozšírenej zodpovednosti výrobcov a vďaka je znížiť negatívne dopady nim sa v Európe rozvinul triedený zber odpadov a recyklácia. vybraných jednorazových Dlhodobo podporujú inovácie v oblasti recyklácie a tiež po-

užívania recyklovaných materiálov, predchádzajú vzniku odpadu, tým že znižujú hmotnosť svojich obalov, ako i tým, že používajú na výrobu obalov materiály, ktoré sú lepšie a efektívnejšie recyklovateľné. Znižujú tvorbu potravinového odpadu, pretože dávajú priestor inovatívnym obalom, ktoré predlžujú dobu spotreby potravín. Títo výrobcovia privítali prijatie Circular Economy Package. Prijali výzvu Európskej komisie s Európskej stratégie pre plasty a vypracovali a prijali veľmi ambiciózne dobrovoľné záväzky na obmedzenie negatívnych dopadov plastov na životné prostredie. Zdroj: PKS

Vtip: Do šatne futbalového mužstva vstúpi tréner a hovorí: „Chlapi už som prišiel na to, čo urobíme, aby sme vyhrávali.“ „Čo tréner?“ „Spravím z vás dychovku!“ Lao Tzu: „Ten, kto ovláda iných môže byť silný, ale ten, kto zvládol sám seba je mocnejší.“

11

naša bezpečnosť Na cestách jazdime ohľaduplne

hľadá

KOLPORTÉROV

na roznos novín počas víkendov na dohodu • Skalica: min. 11,50 € brutto za jeden roznos • Unín: min. 4,32 € brutto za jeden roznos • Gbely: min. 14,08 € brutto za jeden roznos • Jablonica: min. 6,42 € brutto za jeden roznos

15-0161

+ príplatky: väčší počet strán novín, roznos letákov, náročnosť rajónu tel.: 0908 979 377 e-mail: skalicko@regionpress.sk

Plastic Omnium ponúka príležitosť pre uplatnenie zodpovedným zamestnancom na pracovnú pozíciu

OPERÁTOR VÝROBY Profil kandidáta: • manuálna zručnosť, kvalitne odvedená práca • ochota pracovať na zmeny • zodpovednosť, spoľahlivosť, chuť učiť sa

Kontakt V prípade, že Vás naša ponuka zaujala, pošlite nám Váš životopis na adresu: shr-po-lozorno@plasticomnium.com alebo volajte: 02/602 50 566 15-0010

Ponúkame: • atraktívne finančné ohodnotenie: mzda po skúšobnej dobe 768 € + 130 € dochádzkový bonus + do 160 € ďalšie bonusy + 13. plat + príplatky: sobota 1,25 €/h, nedeľa 1,38 €/h, sviatok 150%, odmena za dobré nápady + príspevok na DDS + vianočné poukážky + pravidelné prehodnocovanie platov + príspevok na školské potreby + bohatý sociálny program, zamestnanecké akcie • zmluvná autobusová doprava do zamestnania bezplatne • výkon práce je v Lozorne

SE 18-32 STRANA - 11

Počas tohto roka zahynulo na slovenských cestách 12 motocyklistov. Odborníci sa zhodujú, že oproti vodičom sú zraniteľnejší. Pri páde im hrozia vážne zranenia či smrť. „Medzi zraneniami dominovali najčastejšie úrazy dolných a horných končatín, tiež úrazy hlavy. V porovnaní s inými dopravnými nehodami je u motorkárov o niečo viac úrazov hrudníka a brucha,“ informovala lekárka Eva Havlíková z Falck Záchranná. Ako prevenciu a ochranu pred úrazmi lekárka radí nepreceňovať svoje sily, rešpektovať pravidlá cestnej premávky, predvídať situáciu na ceste, sústrediť sa na jazdu, mať pri nej dostatočný priestor okolo motorky, plánovať trasu vopred, nosiť ochranný odev a prilbu s rukavicami, prípadne tzv. korytnačku na ochranu chrbtice, čo najviac reflexných prvkov na motorke, aj na odeve. Za dôležité tiež považuje poznať vlastnosti svojho vozidla. Zavinenie nehôd závisí podľa hovorkyne Prezídia Policajného zboru Denisy Baloghovej od rôznych okolností, ako napríklad miesto, terén, ale aj skúsenosť vodiča. „Vždy treba jazdiť podľa svojich schopností a zručností, prispôsobiť sa stavu cesty, počasiu i ďalším okolnostiam, ktoré možno predvídať,“ povedala Eva Havlíková. Policajti pripomínajú, že na cestách netreba zbytočne riskovať, pretože aj pomalšou jazdou sa dá dostať do plánovaného cieľa. Pred akýmkoľvek manévrom upozorňujú dopravní experti na predvídavosť. „Azda najdôležitejšie je sledovať spätné zrkadlá a situáciu okolo auta, pretože motorkári jazdia často vyššou ako povolenou rýchlosťou a je ich ľahké prehliadnuť,“ dodali. „Motorkári si musia uvedomiť obrovskú zodpovednosť. Síce je pocit voľnosti a eufórie počas jazdy na dvoch kolesách na nezaplatenie, no o to bolestivejšie a tragickejšie môžu byť následky pádu,“ uzatvorila policajná hovorkyňa. Počas tohto roka zahynulo na slovenských cestách celkovo 115 ľudí, z nich bolo 12 motocyklistov, 25 chodcov, osem cyklistov a 70 vodičov a ich spolujazdcov. Aj keď počet smrteľných dopravných nehôd oproti rovnakému obdobiu v porovnaní s minulým rokom klesol, zdravotnícki záchranári a policajti vyzývajú všetkých účastníkov cestnej premávky k mimoriadnej obozretnosti. TA SR


3 8

9

7 8 6 5 4

7 4 5 9 1 7 4 6 5 1 3 8 6 3 3 7 4 9 8

prvá pomoc

Ošetrenie zlomenín

je bolestivé a citlivé na dotyk a poranený má obmedzený pohyb danou časťou tela. Pri zlomeninách sa Tento typ úrazu patrí v lete často mení tvar kosti a okolo je značný opuch. Niekedy medzi najčastejšie. Aj keď vznikajú otvorené zlomeniny, ktoré vieme identifikopôsobí zlomenina na prvý vať zrakom a sú sprevádzané krvácaním. Pri otvorenej pohľad veľmi bolestivo, pri zlomenine sa nesmú zatláčať úlomky späť do rany. správnej prvej pomoci je Otvorenú zlomeninu ošetríme najprv ako ranu a potom priebeh jej liečenia väčši- ako zlomeninu. Na miesto zlomeniny priložíme sterilnou rýchly a úspešný. ný obväz, ale netlačíme na trčiacu kosť a znehybníme Podozrenie na zlomeninu končatinu. Kým neošetríme a nepodoprieme poranenú môžeme mať, ak miesto časť, postihnutú osobu nepresúvame. Výnimkou je iba

duchovné okienko Pápež proti trestu smrti Pápež František zmenil cirkevnú náuku o treste smrti so slovami, že nikdy nemôže byť schválený, pretože útočí na základnú dôstojnosť všetkých ľudí. Vatikán oznámil, že František zmenil katechizmus katolíckej cirkvi - súhrn oficiálnej katolíckej náuky, teda výklad hlavných zložiek katolíckeho učenia. Predtým katechizmus uvádzal, že cirkev nevylučuje uchýlenie sa k trestu smrti, „ak je to jediný možný spôsob účinnej ochrany ľudských životov pred surovým agresorom“. V novej náuke sa podľa tlačovej agentúry AP uvádza, že predchádzajúci prístup cirkvi je zastaraný a že existujú iné spôsoby ochrany spoločnosti: „Preto cirkev učí, vo svetle evanjelia, že trest smrti je neprípustný, lebo je útokom na nedotknuteľnosť a dôstojnosť človeka. Cirkev sa odhodlane usiluje o jeho zrušenie na celom svete.“ Trest smrti je právoplatné zbavenie života, najčastejšie za obzvlášť závažné trestné činy. V Česko-Slovensku bol zrušený v roku 1990. Poslednou ženou, ktorá bola popravená na území Československa bola Olga Hepnarová. Poprava bola vykonaná v Prahe na Pankráci 12. marca 1975. Hepnarovú odsúdili na smrť za masovú vraždu, ktorú vykonala v lete 1973. Požičaným nákladným autom vrazila do čakajúcich ľudí na električkovej zastávke na Strossmayerovom námestí v pražských Holešoviciach. Zabila osem ľudí a mnohí boli zranení. Po Hepnarovej smrti boli popravovaní už iba muži. Posledným mužom, ktorý v Československu zomrel na šibenici (a teda posledným popraveným vôbec) bol Štefan Svitek, ktorý bol odsúdený za mimoriadne brutálne vyvraždenie svojej rodiny (tehotná manželka a dve dcéry). Popravený bol 8. júna 1989 v Bratislave. Na svete je takmer 100 krajín, ktoré úplne, teda de iure aj de facto odstránili trest smrti zo svojich právnych úprav pre všetky trestné činy. Trest smrti však dlhšie ako 10 rokov nepraktikovalo ďalších viac ako 30 krajín a v 9 krajinách je povolený len za zvláštnych okolností. V takmer 60 krajinách sveta sa trest smrti praktizuje. red

SE 18-32 STRANA - 12

ohrozenie života. Pri poraneniach vždy kontrolujte dôležité životné funkcie ako sú dýchanie a činnosť srdca. Pri zabezpečení prvej pomoci pri zlomeninách majme na pamäti znehybnenie zlomeniny podľa druhu kosti, ktorej sa poranenie týka a zabezpečenie prevozu do nemocnice. Ošetrenie robme veľmi citlivo, aby sme nadbytočnou bolesťou nespôsobovali ďalšie traumy poškodenému. Poskytnutie prvej pomoci pri zlomenine zaberie pár minút, ale neposkytnutie pomoci dokáže predĺžiť dobu liečenia z niekoľkých týždňov na niekoľko mesiacov. red


bezpečnosť na horách Bez poistenia na

hory ani nechoďte Na území Slovenska podľa platného ustanovenia Zákona o Horskej záchrannej službe, je osoba nachádzajúca sa v horskej oblasti povinná uhradiť horskej službe náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s

pátraním, ktoré sa jej týkajú (uvedená povinnosť sa nevzťahuje na fyzické osoby, ktoré nie sú plnoleté - deti a fyzické osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony). Informácie z prázdnin nám každodenné prinášajú príklady, kedy zásah záchranárov bol nutný. Neraz ide o veľmi drahú a finančne nákladnú operáciu. Pár eur vopred preto určite stojí za to, aby s človek zabezpečil pre prípad možných problémov. Poistenie na hory ponúkajú všetky naše poisťovne, dá sa uzavrieť aj on-line cez internet. Zahŕňa zväčša poistenie nákladov na záchrannú činnosť horskej služby, t.j. vyhľadávanie a vyslobodzovanie osoby v tiesni, poskytnutie prvej

pomoci osobe v tiesni, prepravu k najbližšiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia, prípadne do zdravotníckeho zariadenia (napr. i vrtuľníkom) Poistenie do hôr je možné uzatvoriť aj pre osoby, ktoré vykonávajú rizikové športy alebo činnosti. Zoznam rizikových športov a činností sa nachádza vo Všeobecných poistných podmienkach. Poistenie na hory môžete uzavrieť krátkodobo, alebo na celý rok s možnosťou pripoistenia rizikových športov a povolaní. Poistenie na zásah HZS je platné vo všetkých horských oblastiach na Slovensku, kde vykonáva činnosť horská služba. red

Vtip: „Hlavne žiadnu paniku“, upokojuje lekár pacienta. „Túto operáciu sme už robili najmenej tridsať krát. Raz sa musí podariť.“ Thomas Jefferson: „Neutrácajte svoje peniaze, kým ich nemáte.“

spomienka

STOLÁRA

0904 129 243 | mjonastik@gmail.com

CENTRÁLNY SKLAD MÖBELIX v Lozorne pri Bratislave prijme do HPP

Elektrikár / mechatronik / údržbár: Náplň práce: Údržba, opravy zariadení v prevádzke práčovne. Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 7 € / h – a viac podľa kvalifikácie + prémie + stravné lístky Informácie: Uprednostňujeme časovo flexibilných uchádzačov s adekvátnym vzdelaním, praxou a skúsenosťami.

Predpokladaný nástup do všetkých pozícií: ihneď. Kontaktné údaje: Andrej Mráz, +421 911 077 793, am@hammerl-textilcare.com

63-0005

do hostinca v Kútoch, Kuklove, Čároch, Gajaroch 0948 002 614

41-0144

čašníčku

na objekty v Skalici

LAKŠÁRSKA NOVÁ VES STAVEBNINY

www.regionpress.com

Kontaktné údaje: Servisný technik: mail servis@ags92.com, tel. 0911 799 466 Fakturantka: lucia.hanzalikova@ags92.com, tel. 0948 359 675

41-0132

do predajne v Kútoch

(sklady, výrobný podnik) Preukaz odbornej spôsobilosti Plat 3 €/h brutto

» SER V I SN Ý T EC H N I K » FA K T U R A N T K A

Požadujeme: Na pozíciu servisný technik: manuálnu zručnosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť, vítaný je VP sk. B, C. Na pozíciu fakturantka: Skúsenosti s fakturáciou, spoľahlivosť, flexibilita. Ponúkame: Plat 650 až 700 € brutto + benefity. Nástup ihneď. Pracovný čas od 7:30 do 16:00 h, víkendy voľné.

predavačku

ČLENOV STRÁŽNEJ SLUŽBY

volať po - pia: od 8 - 14 hod.

10-175

PRIJMEME

prijme

0903 435 184 0903 918 949

ags 92, s.r.o., prijme do trvalého pracovného pomeru zamestnancov na pozície

prijmeme na TPP

SKLADNÍKA

práca na VZV, vod. preukaz B plat 900 EUR/mes. brutto 0905 665 720 • klimova@krajn.sk

SE 18-32 STRANA - 13

16-0085

SBS PROFI V+K

75-16-5

(aj manuálna práca) Miesto výkonu: priemyselný park Lozorno Termín nástupu: ihneď Podmienky: nástupný plat 700 € brutto + 100 € osobná prémia + výkonostné prémie • zvyšovanie platov po 3 a 6 mesiacoch • príspevok na dopravu • poskytovanie ubytovania • preplácanie nadčasov • jednozmenná prevádzka pondelok až piatok • zamestnanecké zľavy v sieti Möbelix • stravné lístky Vaše životopisy zasielajte na email: verwaltung.lozorno@moebelix.sk Volajte na tel. číslo +421 257 353 611

15-0166

SKLADNÍKOV - VODIČOV VZV

Pracovník v práčovni: Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 3,50 € / h – a viac podľa kvalifikácie + prémie + stravné lístky Informácie: Uprednostňujeme časovo flexibilných uchádzačov.

Firma Hammerl Textilcare sa venuje praniu a žehleniu prádla, hlavne pre zahraničnú klientelu v oblasti cestovného ruchu.

63-0018

do prevádzky v Holíči

Vodič nákladného automobilu: Náplň práce: Rozvoz tovaru z Malaciek k zákazníkom v Rakúsku (v okolí Viedne) vozidlami od dodávok až po 18 t vozidlo. Večer sa končí v Malackách. Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 2,76 € / h + diéty + prémie (min. na účet 1300 € a viac) Informácie: Požadujeme prax a všetky potrebné doklady.

Ivan Brožík

Za úžasným hercom...

HĽADÁME

Práčovňa Hammerl Textilcare k.s. v Malackách prijme za výhodných podmienok uchádzačov do nasledovných pozícií:

13

Vo veku 75 rokov zomrel herec Stano Dančiak. Herec Stanislav si vďaka svojmu komediálnemu talentu, pohotovej improvizácii a dynamickému prejavu získal priazeň divadelného i filmového publika a televíznych divákov. Stano Dančiak sa narodil 26. októbra 1942 v Bratislave v rodine kriminalistu. Záujem o dramatické umenie prejavil už na základnej škole, ako chlapec účinkoval v Detskej dramatickej rozhlasovej skupine. Okrem toho aktívne pestoval niekoľko športov, venoval sa futbalu, hokeju aj behu. Zmaturoval na Strednej zdravotníckej škole v odbore zubný laborant. Herectvo vyštudoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Po absolutóriu účinkoval jednu sezónu v bratislavskom Slovenskom národnom. Počas dvojročnej základnej vojenskej služby pôsobil vo Vojenskom umeleckom súbore. Následne sa vrátil do SND, kde dal aj s priateľmi výpoveď a spolu založili populárne Divadlo na Korze. V ňom účinkoval od roku 1969 až do jeho zatvorenia v roku 1971. Potom nastúpil do bratislavského Divadla Nová scéna, kde pôsobil 20 rokov. Od roku 1990 pracoval v Činohre SND. Obsadzovaný herec si získal priaznivcov nielen na divadelných doskách, ale aj v množstve filmov. Z bohatej filmografie Stana Dančiaka možno spomenúť rozprávku Zločin slečny Bacilpýšky, historickú snímku Skrytý prameň, kultovú komédiu Sebechlebskí hudci, životopisnú drámu Svědek umírajícího času, film Rivers of Babylon alebo drámu Dážď padá na naše duše. Na televíznych obrazovkách zaujal napríklad v tituloch Jožko Púčik a jeho kariéra, Veľká rošáda, Rozmar starej dámy, Pod vládou ženy aj na svitaní alebo Kráľovská hra. S Mariánom Zednikovičom vytvoril nezabudnuteľnú dvojicu v minigroteskách Lord Norton a sluha James. Zahral si napríklad aj v známych seriáloch Lekár umierajúceho času a Alžbetin dvor. Predstaviteľ desiatok divadelných a filmových postáv sa zapísal do pamäte divákov aj ako výrazný dabingový herec. Svoj charakteristický hlas prepožičal inšpektorovi Derrickovi z rovnomenného nemeckého seriálu, chlpáčovi Alfovi z planéty Melmak v populárnom americkom televíznom seriáli Alf a nahovoril aj animovaný televízny seriál Zbojník Jurošík. Stano Dančiak získal cenu Zväzu slovenských spisovateľov a dramatických umelcov. Z rúk prezidenta Slovenskej republiky si v roku 2003 prevzal štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy. V roku 2011 bol uvedený do Siene slávy počas galavečera televíznej diváckej ankety Osobnosť televíznej obrazovky. Česť jeho pamiatke! red


7 6

2 4 9 5 1

5 1

9 3

7

3

2

6

3

9

7 3 5 1 4 5 9

rarity

Medzinárodný deň ľavákov

povedomie verejnosti o výhodách a nevýhodách ľaváctva. Ľaváci sú vo svete pravákov vystavení nástrojom a pomôckam, ktoré sú pre nich na pohľad nemotorné a ťažkopádne. Medzinárodný deň ľavákov, Sú to napríklad sporáky, drezy, počítačové myši, klávesnice ktorý pripadá na 13. au- alebo dvere. gust vyhlásila organizácia Američan Dean R. Campbell v roku 1975 založil prvý syndiLefthanders International. kát ľavákov, o rok neskôr sa rozhodol, že zavedie Svetový Pripomína sa od roku 1976. deň ľavákov a ako termín si zvolil 13. august, lebo vtedy ten Ľaváci tvoria približne desať deň pripadol na piatok. percent svetovej populácie. V niektorých krajinách, napríklad vo Francúzsku, okrem MeCieľom tohto dňa je zvýšiť dzinárodného dňa ľavákov existuje aj Národný deň ľavákov.

V roku 2006 ho vo Francúzsku založil Alain Galobardes, ktorý je zároveň aj zakladateľom internetovej stránky pre ľavákov: lesgauchers.com ako aj rovnomenného združenia. Dátum 13. august má najmä pravákov upozorniť na to, že ľaváci musia vynakladať veľké úsilie na vykonanie inak bežných úkonov, akými napríklad sú otvorenie fľašky alebo konzervy otváračom, čistenie zeleniny škrabkou či odrezanie stonky kvetu. Až keď to pravák skúsi urobiť ľavou rukou s nástrojom určeným pre praváka, pochopí, aké ťažkosti ľavák má. Na svete je okolo 12 percent tých, ktorí sú zručnejší ľavou rukou. red

za život

Mária Raučinová

ZAŽIAR AKO PREDAVAČ/KA

POKLADNÍK/ČKA V SKALICI NÁSTUPNÁ MZDA 824 €* GARANTUJEME 4 ROKY NÁRAST MZDY

www.lidl.sk - sekcia Kariéra * plný pracovný úväzok (38,75 h/týž.)

SE 18-32 STRANA - 14

02-003-16

V médiách naplno beží letná uhorková sezóna a dominujú kultúrne či turistické správy. Kauzy vrážd a únosov ostali, našťastie, načas trochu v úzadí. Stojí za pozornosť však krátka takmer nebadaná správa s ťažkou témou. Trest smrti. Došlo totiž k zmene postoja Katolíckej cirkvi v otázke trestu smrti. Odmieta ho úplne a za každých okolností. Kým doteraz ho pripúšťala ako najnutnejší prostriedok v krajnej situácii. Pochopiteľne, nemusí to zaujímať neveriacich, no predsa to dáva pozitívny signál celej spoločnosti. Sme civilizáciou, ktorá si váži ľudský život a chce robiť všetko preto, aby sa človek (aj ten kriminálny) naladil na úctu k ľudskej dôstojnosti. Už dlhodobo sa viedli diskusie o paradoxe, prečo sa v cirkevnom učení zásadná otázka ochrany života a ľudskej dôstojnosti netýka prípadov ťažkých zločincov a ich potrestania odňatím života. Práve táto výnimka akosi škrípala a vyvracala tézu o absolútnej nedotknuteľnosti života (samozrejme okrem priamej obrany vlastného života pred útočníkom: život proti životu). Na potrestanie vinníka dnes existujú mnohé iné účinné metódy, ktoré mu navyše dávajú čas, aby nad svojím konaním uvažoval a mal možnosť sa zmeniť. Aj väzňom sa totiž priznávajú práva a dôstojnosť. Pri súčasnej radikalizácii spoločnosti v dôsledku neustálych konfliktov a napätí, lokálnych nepokojov s migrantmi a málo efektívneho politického riešenia, je to pozoruhodný čin terajšieho pápeža. Kým právnici a politici volajú po prísnych sankciách, Cirkev ide cestou rastúcej úcty ku každému bez výnimky (dalo by sa povedať až do krajného rizika). Nemyslím, že je to z jej strany pacifizmus, skôr dôslednosť myšlienky o „živote ako dare“, na ktorý nemá právo nikto siahnuť. Takýto postoj úplného rešpektovania života je konzistentný. Lebo ak existujú z etického pohľadu výnimky, len ťažko možno argumentovať posvätnosťou a nedotknuteľnosťou ľudskej bytosti. Sme civilizáciou, ktorá by mala hľadať spôsoby, ako zachrániť „nalomenú“ trstinu, nie ju „dolomiť“. Toto nech je krédom kultúrnej a vyspelej spoločnosti, skutočnou ochranou a rovnosťou ľudských práv. Mária Raučinová, Fórum života

36-0013

Ťažká letná téma


Zariadenie pre seniorov Skalica a JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov

prijmú

OPATROVATEĽ/KA

BRIGÁDNIKOV

Žiadosti posielajte na adresu: Zariadenie pre seniorov, Pod Hájkom 36, Skalica 909 01. Bližšie info: Mgr. Katarína Jurovatá – osobne, tel. 034/664 57 41, alebo e-mailom: jurovata@zpssi.sk

41-0148

Spoločnosť zaoberajúca sa výrobou a montážou zimných záhrad Z DÔVODU ROZŠIROVANIA TÍMU

VODIČA KAMIÓNU

HĽADÁME ZRUČNÝCH A ŠIKOVNÝCH MONTÁŽNIKOV HĽADÁME MONTÁŽNIKOV DO VÝROBY.

41-0147

MZDA 750-1500 EUR/MES. BRUTTO, STABILNÁ PRÁCA

0910 997 997 • info@semagroup.eu www.semagroup.eu

CENTRÁLNY SKLAD MÖBELIX v Lozorne pri Bratislave prijme do HPP Požiadavky: prax min. 1 rok, zákl. znalosť NJ Pracovná doba: od pondelka do piatku Termín nástupu: ihneď Podmienky: nástupný plat 600 € + 400 € diéty + za každé prenocovanie 20 € • zvyšovanie platu po roku a po 2 rokoch • preplácanie nadčasov Vaše životopisy zasielajte na email: verwaltung.lozorno@moebelix.sk Volajte na tel. číslo +421 257 353 611

AKE Skalica s.r.o.

Dr. Norman Vincent Peale: „Človek, ktorý vysiela pozitívne signály, pretvára svet okolo seba na pozitívny a priťahuje pozitívne výsledky.“

Štátna ochrana prírody odmieta kritiku

Pracovníkov montáže v bicyklovej a kolesovej výrobe Požiadavky: - zodpovedný prístup k práci - ochota a chuť pracovať - práca vhodná aj pre ženy Ponúkame: - základná hrubá mesačná mzda 580,- € + prémie do 200,- € - jednozmenná prevádzka - po zapracovaní trvalý pracovný pomer - možnosť profesného rastu - nákup bicyklov a príslušenstva bicyklov za zvýhodnené ceny - príjemný kolektív V prípade záujmu sa môžete informovať priamo v sídle spoločnosti Bike Mate s.r.o., Dlhá 248, Senica 905 01 v prevádzke výroba bicyklov. Tel. 034/6945202 Mobil: 0915/780887 do 15:00 hod. E-mail: svrckova@dema.sk

HĽADÁME

Nádražná 33, Skalica 909 01

NOVÝCH KOLEGOV

výrobca ložísk s viac ako 50-ročnou tradíciou prijme do zamestnania nasledujúce profesie

„Nepremeškajte príležitosť získať cenné pracovné skúsenosti v medzinárodnej spoločnosti.“

TECHNOLÓG KONŠTRUKTÉR

Rôzne pozície vo výrobe:

Požiadavky: • strojárske vzdelanie • znalosť programu AutoCAD 900 € • samostatnosť • flexibilita

• KONTROLÓRI KVALITY • ODBORNÍ PRACOVNÍCI VO VÝROBE • SKLADNÍCI

Možnosť kariérneho rastu a sebarealizácie M www.ake-bearings.sk

63-0136

Pre bližšie informácie volajte +421 905 769 175

Náplň práce: vizuálna kontrola dielov • opracovávanie kožených interiérových častí luxusných vozidiel (Mercedes, Porsche, Audi, Aston Martin, Bentley...) • práca s najmodernejšími technológiami a robotickými zariadeniami • rôzne druhy materiálov – koža, koženka, PVC Platové ohodnotenie: • nástupná brutto mzda 517 € + osobné ohodnotenie 57 € • dochádzkový bonus 100 € /mesiac • nástupný bonus 600 € (rozdelený na 3 časti) • prémie za produktivitu a nízku nepodarkovosť • nárast platu na základe zručnosti • pravidelná valorizácia platov • vernostné finančné odmeny ( pracovné, životné jubilea, príspevok pri narodení dieťaťa, pri uzavretí manželstva a pod.) • príspevok 1 % na doplnkové dôchodkové sporenie • možnosť kariérneho rastu • príplatky nad rámec Zákonníka práce • letný a zimný bonus

GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica prijme do pracovného pomeru zamestnancov na pozície:

• obsluha polygrafického stroja • vodič motorových vozíkov • skladník • elektrikár

Výhody: hlavný pracovný pomer - dlhodobé a stabilné zamestnanie • získanie vysokej a žiadanej kvalifikácie • príjemné a čisté pracovné prostredie • možnosť kariérneho rastu • možnosť pracovných ciest do zahraničia (USA, Nemecko, Čína...)

Mzda: od 650 € do 1200 € (z toho základná zložka mzdy 500€) Ponúkame: prácu na hlavný pracovný pomer (2,3-4 zmenná prevádzka) • príplatky aj nad rámec zákona (príplatok za 2-zmennú, 3-zmennú a 4-zmennú prevádzku, príplatok za sobotu a nedeľu vo výške 50% z priemeru) • 13., 14. plat • sociálny program • stravovanie v závodnej jedálni, zamestnanec platí 1,20€ za obed • príspevok za dochádzku • stabilizačný príspevok • príspevok na DDS • odmeny za zlepšovateľské hnutie • odmeny pri pracovných jubileách a odchode do dôchodku • náborový príspevok • ubytovanie

Eissmann je nemecká spoločnosť, ktorá patrí k najväčším zamestnávateľom regiónu Záp. Slovenska. So svojím medzinárodným zastúpením zamestnáva viac ako 10 000 zamestnancov. Zameriava sa na výrobu interiérových dielov do luxusných automobilov.

41-0152

Kontakt: GRAFOBAL, akciová spoločnosť personálne oddelenie, Mazúrova 2, 909 01 Skalica e-mail: personalne@grafobal.sk, tel.: 034 6967330, 0914 222 739

15

eko okienko

Firma Bike Mate s.r.o. prijme do pracovného pomeru z dôvodu rozširovania výroby 41-0151

Vítané požiadavky: absolvovanie opatrovateľského kurzu a skúsenosti s opatrovaním. Možnosť doplniť si vzdelanie. Mzda 607,50 € mes. brutto + príplatky.

Dinosaurík sa pýta mamičky: „Mami, keď zomriem pôjdem do neba?“ „Nie synček, do múzea.“

NA JEDNOZMENNÚ PREVÁDZKU

do balneoterapie a do kuchyne.

Plat od 3,30 €/hod. + motivačné ohodnotenie Žiadosti so životopisom posielajte na adresu: kucharovad@spasmrdaky.sk | 034 6959 101

Vtip:

PRÁCA V SENICI

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

hľadá pracovníkov na pracovnú pozíciu:

director@ake-bearings.sk

no-vzdelávacích podujatí upútať najmä mladých ľudí a deti a vzbudiť v nich záujem o históriu, umenie, tradície a kultúrne bohatstvo, ktoré v regióne máme. Na v poradí už štvrtý tohtoročný denný tábor sa bolo treba nahlásiť vopred. Krajské múzeum v Prešove vzniklo v roku 1945, v Rákociho paláci má stále expozície od roku 1956. Od 1. januára 2017 sa zlúčilo s Vlastivedným múzeom v Hanušovciach nad Topľou. Spolu s pôvodnou pobočkou v Stropkove tak pôsobí v troch mestách, preto si buduje značku Tripolitana (trojmestie). Vo svojich expozíciách a depozitároch má takmer 100.000 kusov predmetov. red

41-0145

V minulosti bol vraj Šarišský hrad s Rákociho palácom prepojený tajnou širokou chodbou. O tom, či je táto povesť pravdivá, sa mohli deti presvedčiť v Krajskom múzeu v Prešove v rámci podujatia Malý dobrodruh. Stačilo si iba priniesť baterky,

vhodnú obuv a odhodlanie spoznávať tajné zákutia múzea. V Rákociho paláci mohli deti objaviť miesta, kam verejnosť zatiaľ nemá prístup. Počas podujatia nahliadli do pivnice, kam ešte žiadny návštevník múzea nevkročil. Prezreli si dokonca aj tajné schodiská. Tajné schodiská naozaj existujú. Doteraz sa vie o dvoch, ktoré pôvodne slúžili predovšetkým pre služobníctvo, ale aj ako možný únikový východ v prípade nebezpečenstva. Podujatie Malý dobrodruh je súčasťou cyklu akcií Netradičné prázdniny v múzeu, v rámci ktorých deti spoznávajú tajomstvá múzea. Ich zámerom je prostredníctvom zábav-

Svoje žiadosti môžete posielať na adresu: Eissmann Automotive Slovensko, Lesná 880/1, Holíč, 90851 Kontakt: Ing. Eva Beneková, tel: 034 69 00 604 eva.benekova@eissmann-smp.com

SE 18-32 STRANA - 15

63-0147

Zážitky z paláca

15-0166

prázdniny

Štátna ochrana prírody SR odmieta tvrdenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako aj Štátnych lesov Tatranského národného parku o nezodpovednom konaní. Ako uvádza vo svojom stanovisku, spájanie bezzásahovosti s povodňou je nepodložené a nezmyselné. Žiadosti o odstránenie stromov z vodných tokov v štvrtom a piatom stupni ochrany prírody podľa nich posúdili odborní zamestnanci Štátnej ochrany prírody SR, Správy TANAP a pokiaľ boli oprávnené, odporučenie bolo udelené. „V mesiaci jún a júl obdržala Správa TANAP-u iba jedinú žiadosť. Konkrétne od Slovenského vodohospodárskeho podniku Správa povodia Dunajca a Popradu, 14. júna tohto roku. Vybavená bola kladne a následne aj zrealizovaná v teréne. Išlo o odstránenie 5 kusov stromov na ramene vodného toku Biela voda v katastrálnom území Tatranská Javorina, ktoré spôsobovali vybreženie toku. Ďalšiu žiadosť sme od žiadneho orgánu, či už ŠL – TANAP alebo SVP v danom období neobdržali,“ tvrdí riaditeľ Správy TANAP Pavol Majko. Štátna ochrana prírody SR a ani jednotlivé Správy národných parkov neplnia funkciu vodohospodára v území. „V prípade potreby iba umožňujeme vykonať zásahy do vodných tokov aj v územiach s vysokým stupňom ochrany. Kritika vznesená na orgány ochrany životného prostredia je v kontexte našich tvrdení neadekvátna,“ uvádza sa ďalej v stanovisku. Živý les, najmä v kombinácii s porastom machu, má podľa Štátnej ochrany prírody výrazne vyššiu vodozádržnú funkciu ako vyrúbaná holina. „Dokonca aj popadané stromy dokážu v pôde udržiavať vyššiu absorpčnú schopnosť ako plošný výrub. Čo sa podpisuje aj na skutočnosti, že lesy v bezzásahových zónach sa okamžite samé obnovujú. Na rozdiel od holín, pri ktorých pôda vyschne a zníži sa tak jej schopnosť vodu ďalej absorbovať,“ uviedol generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR Martin Lakanda. Podľa Štátnej ochrany prírody v prípade enormného množstva zrážok, aké nastali v oblasti Vysokých Tatier, nie je možné predísť prívalovým povodniam. Generálny tajomník služobného úradu MPRV SR Jaroslav Regec v piatok vyhlásil, že júlové záplavy v Tatrách boli priamym dôsledkom „bezprecedentnej nečinnosti“ orgánov ochrany prírody. Štátni lesníci podľa jeho slov v júni upozornili na kritický stav povodia vodných tokov v Tatranskej Javorine. Varovali Ministerstvo životného prostredia SR, Štátnu ochranu prírody i Správu Tatranského národného parku, že ak nedôjde k vyčisteniu tokov a k urýchlenému konaniu v bezzásahových zónach, hrozia rozsiahle materiálne škody. TA SR


Ä?Ă­slo 32 / 10. august 2018

zadarmo do poťtových schrånok v råmci celej SR

SkladovĂ˝ pracovnĂ­k

- od 737 â‚Ź (brutto) + 110 â‚Ź (variabilnĂĄ zloĹžka) + Ä?alĹĄie prĂŠmie

0904 516 707

Potrebujete ubytovanie? – zabezpeÄ?Ă­me!

�������������������

Miesto výkonu pråce: Devínska Novå Ves – BA 85-0487

32-0064

������������������������������ ELEKTRIKà R ��������������������� �������������������� ��������������������� �������������� ����������

TEL.: ������������

��������������������������������� ������������������������������ ���������������

e-mail: praca@schnellecke.com tel.: 0800 144 140

������������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������

BARTEX JOB PrĂĄca na SR

Firma REMIREL s.r.o.

OPERĂ TOR VĂ?ROBY, (v automobilom priemysle Senica) hradenĂŠ

ubyovanie a inĂŠ beneďŹ ty,

- MONTĂ Ĺ˝NY PRACOVNĂ?K - ELEKTRIKĂ R -ZVĂ RAÄŒ - PLASTOVĂ VĂ?ROBA

plat: do 4â‚Ź/na hod. v Ä?istom TERMĂ?N NĂ STUPU: IHNEÄŽ Kontakt: 0948 159 559, 0948 075 894, bartexjob@gmail.com alebo navĹĄtĂ­vte naĹĄu strĂĄnku www.jobbers.sk

PONUKA PRĂ CE v okr ZlĂ­n

(ODBORNO-TECHNICKĂ KONTROLA + BALENIE)

PrĂĄca v ÄŒeskej republike +421 918 607 897 +421 421 917 91 650 018

PONUKA PRà CE ����

������

SADROKARTĂ“NISTA

�������������������������

�����������������������

mzda:

85_0569

! NOVINKA ! KritÊriå AIW zåstupca je aj v Žilinskom pre spolupråcu s AIW: a Nitrianskom kraji. ¡ opatrovateĞský kurz a prax Ståle ste vítaní v Bratislave! ¡ dobrå znalosż nemeckÊho jazyka Dohodnite si individuålne stretnutie a pracujte v Rakúsku uŞ o pår dní. ¡ vek 25 aŞ 60 rokov www.aiw.sk

pre dlhodobĂş prĂĄcu do Nemecka aj cez zimu

mzda:

QMĂ?X?@CXNCĢCLÄ?KĂ?S@WRMT?LÖˆKĂ??Ă?BMNP?TMSĂ?

+421 0918 395 458 +421 905 225 855 NP?A?QPMEK?GJ AMK UĂ?UĂ?U Ă?t

SE 18-32 STRANA - 16

r y t o n a g e n c yĂ? Ă?QĂ?I

85_571

HonorĂĄr brutto 70 â‚Ź, 80 â‚Ź,90 â‚Ź za 24 hod.

- od 783 â‚Ź (brutto) + 160 â‚Ź (variabilnĂĄ zloĹžka) + Ä?alĹĄie prĂŠmie

85_0568

OPERà TOR V�ROBY �������������������� PRACOVN�K V SKLADE ��������������������

Dopravu hradĂ­ klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

���������������� ����������

PracovnĂ­k montĂĄĹže

32-0123

tSPLPWQPNĂˆIBNFPQBUSPWBUFÇĽPNW3BLĂžTLV tTNFQBSUOFSPNSBLĂžTLFIPĆŽFSWFOĂ?IPLSÓäB tEÇŞPWĂ?UVSOVTZ SBLĂžTLBäJWOPTǸ tQPOVLZBKQSFNVäPWPQBUSPWBUFÇĽPW

Pre viac informĂĄcii alebo stretnutie volajte 0800 24 24 44 (bezplatnĂĄ infolinka)

prijme do pracovnĂŠho pomeru:

www.konstrukter.sk ������������������������ info@konstrukter.sk

61_0310

AIW - PrĂĄca pre opatrovateÄžky v RakĂşsku

Senicko-Skalicko 18-32  

Senicko-Skalicko 18-32

Senicko-Skalicko 18-32  

Senicko-Skalicko 18-32

Advertisement