Page 1

SENICKO SKALICKO

regionálne noviny

STREDNÉ A VYSOKÉ ŠKOLY

... nájdeš, čo hľadáš

2,8-9

4-7

týždenne do 31 000 domácností a firiem

výroba a predaj krmív záhradkárske potreby

13

Predajňa: Prietržka 36 | 0902 898 387 • 0902 898 384

• KKZ nosnice 25 kg - 10 € • KKZ nosnice 25 kg granule - 12,50 € • Výkrm králikov s liekom alebo bez 25 kg - 11 € • Ovce a kozy 25 kg - 9 € • Ovce a kozy granule 25 kg - 13,50 € • DKZ pre kone 25 kg - 13 € • K1 odchov kuriat 25 kg - 11 € • K2 odchov kuriat 25 kg - 9 € • KKZ výkrm ošípané 25 kg - 9 € Ďalej ponúkame obilie, kukuričný šrot, pšeničnojačmeno-kukuričný šrot, otruby, lucernové úsušky, sójový extr. šrot, doplnkové krmivá pre pštrosy, nosnice, ošípané...

ŽULOVÉ ZAKRYTIE HROBOV 41-0056

www.ortopediaholic.sk

3

Kunov 83, časť Senica, 0905 656 264 www.kamenarstvohornak.sk

Akcia trvá do 31. 3. 2017.

U nás taktiež zakúpite značkové granule pre psov a mačky EMINENT a BRIT.

Môžete si vybrať asi zo 100 druhov pomníkov

PETER HORŇÁK

B

1-HRO

00 € OD 8

B

2-HRO

050 € OD 1

REKONŠTRUKCIE POMNÍKOV NÁHROBNÉ POMNÍKY

ZDARMA: NEREZOVÁ VÁZA A SVIETNIK, MONTÁŽ, DOPRAVA DO 100 KM, ZAMERANIE A NEZÁVÄZNÁ KALKULÁCIA PRIAMO NA CINTORÍNE, PO TEL. DOHOVORE AJ V SO - NE. ZÁRUČNÁ DOBA 40 MESIACOV.

11

63-0044

NAŠE PRODUKTY SÚ VÝROBENÉ Z PRÍRODNÝCH SUROVÍN VYPESTOVANÝCH V NAŠOM REGIÓNE.

KAMENÁRSTVO

AKCIA NA NOSNICE Pri kúpe 2x 25 kg KKZ Nosnice sypké 10 kg balenie zdarma!

63-0023

Skalica, ul. Horská

0902 624 774 • 034/664 87 86 www.kamenarstvostapav.sk Stačí zavolať a my vás navštívime.

TERAZ VEĽKÁ ZĽAVA NA VYSTAVENÝ TOVAR pri príležitosti

Vystavené sú nové druhy materiálu. Najlepšie ceny v Skalici a okolí.

13-15

SE 17-07 STRANA - 01

41-0029

Pomníky sú vystavené priamo v areáli firmy

26. výročia našej firmy Príďte sa presvedčiť

41-0057

senicko.sk

č. 07 / 17. február 2017 / 21. ročník

23


týždenne do 30 000 domácností a firiem

tel/fax: e-mail:

Potočná 16 Skalica 034 / 664 78 18 skalicko@regionpress.sk

Ivan Brožík vydáva: regionPRESS s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

DÁM DO PRENÁJMU

Inzercia: Erika Herzáňová 0905 915 033 Silvia Lukůvková 0908 979 377

Distribúcia: (31.000 domácností/firiem) Každý týždeň: v Senici, Skalici, Holíči, Jablonici, Radošovciach, Gbeloch, Mokrom Háji, Kútoch, Šaštíne-Strážach, Vrádišti, Prietržke, Trnovci, Kopčanoch, Pop. Močidlanoch, Dubovciach, Kunove, Čáčove, Uníne, Štefanove, Kátove a Rovensku + v párnom týždni navyše: Radimov, Letničie, Petrová Ves, Čáry, Smolinské, Moravský Sv. Ján, Sekuly, Kuklov, Lakšársk Novej Ves, Borský Sv. Jur, Borský Mikuláš + v nepárnom týždni navyše: Brodské, Chropov, Sobotište, Rybky, Koválovec, Smrdáky, Častkov, Prietrž, Hlboké, Osuské, Cerová, Prievaly Šajdíkove Humence, Dojč, Lopašov, Oreské a Koválov a Lieskové Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Predaj hydiny na ďalší chov

034/ 668 50 52

Čáčov 226

BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

dosah na 1.500.000

domácností a firiem

obchodnú verejnú súťaž

Fair Credit | Pôžička Pohoda požičajte si od 200 do 900 EUR • V pohodlí Vášho domova • Profesionálne jednanie • Férovosť

• On-line prehľad nad svojím účtom • Transparentnosť

na uzavretie kúpnych zmlúv

1) na predaj 2 stavebných pozemkov na Ul. Márie Terézie, v k. ú. Holíč 2) na predaj 2 stavebných pozemkov na ul. Hurbanova, v k. ú. Holíč 3) na predaj objektu Špeciálnej základnej školy na ul. Kátovská, v k. ú. Holíč 4) na predaj stavebného pozemku na ul. Hviezdoslavova, v k. ú. Holíč Podrobná špecifikácia ponuky, súťažné podmienky, návrh kúpnych zmlúv sú uverejnené na webovej stránke: www.holic.sk alebo informácie je možné získať osobne na adrese Bratislavská 5, Holíč (hlavná budova MsÚ). Lehota na predkladanie súťažných ponúk končí dňa 06.03.2017 o 12.00 hod.

Holíč, Bratislavská ul., tel. 0915 253 570 (býv. roľnícke družstvo - sídlia tu firmy Píla, Kovošrot, Pneuservis - na konci Holíča vľavo, smer Kopčany)

V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu: BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

vyhlasuje podľa ust. § 281 až § 288 Obchodného zákonníka

na Nám. Mieru v Holíči

0907 144 225, milanzburin@gmail.com facebook.com/Krokodíl Čáčov www.hydina.eu Od marca predávame: mládky pred znáškou, brojlerové kurčatá, kaliméra, kuričky na znášku Od apríla predávame: káčatá, mulardény /husokačeny/, húsatá biele a šedé, morky, perličky a sliepky po prvej znáške Po dohode dovezieme až do vášho kurníka! Predávame aj kŕmne zmesi od belgického výrobcu Versele Laga.

Bratislavská 5, 908 51 Holíč

kancelárske priestory

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 27.000 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

zo zeme vytlačili prvé snežienky. Neznamená to, že máme byť hluchí a slepí voči zlu, tme a chladu. Naopak, nesmieme si na ne nikdy zvyknúť. Aj v tomto našom vydaní vás napríklad inšpirujeme, ako sa pridať na stranu dobra, ako si načerpať endorfíny, ako sa zbaviť adrenalínu – hoci aj v podobe Morény. Ako si polepšiť. Život bez boja o dobro je iba vegetovanie. A život bez trápení je gýč. Vyjaruje sa a verme, že táto jar bude viac dobrá, ako zlá! Lenže, trošku je to aj na nás samotných. Ivan Brožík

pon - pia 8:30 - 17:00 h, so 8:00 - 12:00 h

• SADBOVÉ ZEMIAKY > Skoré: Impala (varný typ B), Colette (varný typ BA), Anuschka (varný typ AB), Rosara (varný typ BA) p BA), P rinces ((varný varný typ A B) > Poloskoré: Dali (varný typ BA), Marabel (varný typ Princes AB) llly ((varný varný typ B), > Poloneskoré / neskoré: Agria (varný typ B-BC), Jelly Laura (varný typ B) kov: Cenník sadbových zemiakov: g balenie 5 kg --> 0,65 €/1 kg balenie 10 kg --> 0,60 €/1 kg balenie 25 kg --> 0,54 €/1 kg AGROKOMODITY: • PŠENICA --> 1 q 18 € • JAČMEŇ --> 1 q 18 € • SLNEČNICA PÁSIKAVÁ --> 10 kg 6,50 € • SLNEČNICA PÁSIKAVÁ --> 40 kg 24 € • SLNEČNICA ČIERNA --> 10 kg 6 € • SLNEČNICA ČIERNA --> 40 kg 20 € • PROSO ŽLTÉ --> 10 kg 6 € • PROSO ŽLTÉ --> 1 q 50 € • REPKA OLEJNÁ --> 1 q 55 €

Objednávky sadbových zemiakov zapisujeme vopred na tel.: 0915 253 570. Predaj sa uskutoční 27. 2. 2017 v predajni Holíč, Bratislavská ul. č. 3372, bývalý areál roľníckeho družstva za Holíčom, smer Kopčany. Pondelok - piatok: 8.30 - 17.00, sobota: 8.00 - 12.00 h. Pri objednávke vyššej ako 30 € dovoz zdarma (Holíč, Kátov, Skalica, Mokrý Háj, Radošovce, Dubovce, Pupudinské Močidlany, Trnovec, Prietržka, Vradište, Radimov, Unín, Petrova Ves, Gbely, Letničie, Štefanov).

Ďalej ponúkame: cibuľka sadzačka - Všetana, Štuttgartská, Scardas - červená, záhradkárske balenia osív zeleniny, substrátov, hnojív a rôzneho náradia do záhrady.

SE 17-07 STRANA - 02

41-0046

Redakcia:

Neviem, či je to gramaticky korektné slovo, ale práve v čase vzniku tohto redakčného slova svietilo slnko a  teplota vonku atakovala hranicu desať stupňov nad nulou. Takže pekný ďalší a hádam už konečne vyjarený týž-

deň, vážení čitatelia! Jar máme radi asi preto, že je symbolickým a večným dôkazom toho, že po zime býva teplo, po tme svetlo a po zlom dobré. Tak akosi je to na tom našom svete „zariadené“. Je iba na nás, aby sme boli schopní vidieť či vnímať aj to teplo, svetlo a dobro. Lebo je tu prítomné. Aj keď sa to nie každému musí práve teraz zdať. Mladý chlapec „urobí“ skúšku, už druhú opravnú, pred maturitnou komisiou, iný získa prácu a konečne si môže nakúpiť aj do zásoby, nielen zo dňa na deň. Pacienta pustia z nemocnice domov do domáceho liečenia, na záhrade sa

41-0054

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

Vyjaruje sa

41-0055

senicko.sk

redakčné slovo

41-0058

regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

15-0030

SENICKO PIESTANSKO SKALICKO


3

TÉMA TÝŽDŇA

STREDNÉ A VYSOKÉ ŠKOLY

Ktorú si vybrať?

Stredná odborná škola elektrotechnická

občianska

riadková inzercia

Učňovská 700/6, 908 45 Gbely

auto-moto/predaj 1

R01_AUTO_PREDAJ Predám VW passat 1,8T benzín, čierna metalíza, r.v. 2002, druhý majiteľ, 325 tis. km, nové tlmiče aj spojka, pravidelne servisovaný, doložené faktúrami. Sereď. Tel. 0907258863 ° Predám Peugeot 206, r.v. 2007, 49000km, 1.majiteľ, garážované.Tel. 0903159295

otvára v školskom roku 2017/2018 pre chlapcov a dievčatá:

• 2679K Mechanik – mechatronik ŠTUDIJNÉ ODBORY: • 2697K Mechanik – elektrotechnik • 2682K Mechanik počítačových sietí

byty/predaj

3

byty/prenájom domy/predaj R05_DOMY_PREDAJ R04_BYTY_PRENAJOM

4 5

Predám chatu - Kunovská priehrada.Tel. 0907220393

Počas štúdia žiakom ponúkame: • Vykonávanie praktického vyučovania priamo v renomovaných firmách • Odmeny za prácu na praktickom vyučovaní • Po celej škole free WIFI sieť • Možnosť získania zváračského a vodičského preukazu priamo v škole • Možnosť ubytovania v školskom internáte • Získanie lukratívneho zamestnania po ukončení štúdia

SE 17-07 STRANA - 03

2

R03_BYTY_PREDAJ Predám 2-izb.byt v Skalici na sídlisku Trávniky, 48m2, cena 41 000 € .Tel. 0907154427 ° Predám po rekonštrukcii 2-izbový byt s balkónom. Holíč, SNP. RK nevolať.Tel. 0948803748 ° Predám 3-izb. byt .Tel. 0904900250 ° Predám 1-izb.byt na D.Rapanta v Holíči. Cena 28 000 € .Tel. 0911714820

• 3152H Krajčír UČEBNÉ ODBORY: • 3661H Murár • 2683H Elektromechanik

pozemky/predaj

6

reality/iné

7

stavba

8

domácnosť

9

R06_POZEMKY_PREDAJ Predám ovocný sad cca 10 stromov, Mokrý Háj časť Nová Hora, 10árov. Cena 1000 €.Tel. 0908609763 R07_REALITY_INE Kúpim 1-izbový bezbariérový byt po rekonštrukcii.Tel. 0917801522 R08_STAVBA Predám sklolaminátové žumpy o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty. Cena od 650 €. Doveziem, osadím, vykonám aj tlakovú skúšku.Tel. 0905925991 ° Kúpim haki lešenie.Tel. 0908532682 ° Predám lacno pekný obklad imit. starej tehly.Tel. 0908198491 ° Predám unimobunku bez stien, 350 €.Tel. 0902556941 ° Predám miešačku 125 l 380 V, el.stavebný vrátok, zváračku 220 V, šnekovú válačku dreva, rezač kovov 380 V, smaltový kotol, medený kotlík na lekvár, ceny dohodou.Tel. 0903422628 R09_DOMACNOST Splátky od 10 € na NOTEBOOKY, PC ZOSTAVY, SMARTFÓNY, LED TV 80-127cm, 41-0051

www.sosegbely.edupage.sk • sougbely@zupa-tt.sk • 034/6621229

auto-moto/iné

R02_AUTO_MOTO_INE ČZ 175, PIONIER 05, JAWA 350, 250, STADION, kúpim takéto motorky . Platím ihneď.Tel. 0915215406 ° ČZ, JAWA - odkúpim motocykel, diely. Dohoda istá. Tel. 0907195747 ° Kto daruje za odvoz či symbolickú cenu moped Babetta, ďakujem.Tel. 0907675586 ° Kúpim Škoda 1000,100,110ls,110r Škoda Rapid, Škoda 1203, Škoda Octavia, Spartak Tatra 603, 613 alebo náhradne diely.Tel. 0911090486

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 4 dolu.


9 7 1 6 2

6

4 5 8 2 6 4 9

1

osobnosti regiónov

7 5

1 2 6 4 1 5 2 4 1 7

Jonáš Záborský zo Záboria

Na svet prišiel 3. februára 1812 v Záborí v  okrese Martin a zomrel 23. januára 1876 v Župčanoch na východe (dnešného) Slovenska. Tento mesiac akosi potichu Jonáš Záborský pochádzal zo slovenskej zemianskej rodiny uplynulo naozaj celkom Záborských. Navštevoval evanjelické lýceum v Kežmarku a okrúhle výročie narodenia napokon svoje vzdelávanie ukončil v roku 1834 na evanjelicslovenského básnika, pro- kom teologickom kolégiu v Prešove. zaika, dramatika, historika, Pôsobil ako kaplán v Pozdišovciach, v rokoch 1839 – 1840 štunovinára, evanjelického a ne- doval na univerzite v Halle, v roku 1840 bol chvíľu kaplánom u skôr rímskokatolíckeho kňaza M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši, no ešte koncom roka prijal a teológa Jonáša Záborského. miesto farára v Rankovciach. Je autorom klasicistických básnic-

kých skladieb, satirických próz, didaktických humoresiek, autobiografických próz, historických poviedok a mnohých drám. Nie je to tak dávno, čo sa objavilo aj jeho dielko Slováci: Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie, a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu, a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zaviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády! red

občianska

3. sklo

riadková inzercia

bez príplatku

0 € akontácia, 0 € dovoz, darček.Tel. 0903752333 ° Predám výhodne nové dvierka na kuch. linky a poťahové látky na sedačky, kreslá - rôzne.Tel. 0919176233

na farebné okná PASIV

záhrada a zverinec 10

12

R13_ROZNE_PREDAJ

rôzne/predaj

13

rôzne/iné

14

hľadám prácu

15

R14_ROZNE_INE

R15_HLADAM PRACU

zoznamka

R16_ZOZNAMKA

zlavy na okná

SKALICA

Potočná 14 (smer VÚB banka, vedľa železiarstva Masaryk) mobil: 0915 308 488 e-mail: skalica@slovaktual.sk

3. sklo bez príplatku na zdvižno-posuvné dvere plastové ( HST 85 ) alebo hliníkové ( H ST 77 )

www.slovaktual.sk

SME PRVÁ FIRMA,

OPRAVY DOMÁCICH ŠIJACÍCH STROJOV

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

16

41r ZŤP hľadá kamarátku tiež ZŤP. Zavolaj .Tel. 0915204433 ° Sympatická 53r hľadá priateľa na zoznámenie.Tel. 0944724181 ° Mladý 22 ročný chalan hľadá kamarátku a časom možno niečo viac. Slušnú, milú a hlavne nefajčiarku. Na veku mi nejako nezáleží. Ozvi sa mi prvá SMS-kou.Tel. 0944207268 ° Sympatická 48/170/65 si hľadá priateľa na vážny vzťah. Prosím SMS a foto nutné. Skalica a okolie .Tel. 0948398337

0908 609 763 Mokrý Háj č. 99

Príklady montáže okien: 2-izbový byt: 1 120 € 3-izbový byt: 1 450 € 4-izbový byt: 1 650 €

VÝROBA A PREDAJ

PALIVOVÉHO DREVA 41-0011

Chcete si podať inzerát?

www.boga.sk boga@boga.sk +421 918 883 949 okná

dvere

brány

0918 645 802 0907 784 324

EUROOKNÁ A DVERE HLINÍKOVÉ ZASTREŠENIE TERÁS NOVINKA

markízy

žalúzie

• Hliníkové okná • Plastové okná • Posuvné systémy AKCIA!! K objednaným oknám • Exteriérové vnútorné a vonkajšie žalúzie a doplnky para petné dosky GRÁTIS!!!

viac www.boga.sk 63-0026

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraSE medzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP SE 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, SE zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Chcete si podať inzerát? Službu PlatbaMobilom.sk technicky Návod nájdete strane 3 dolu. zabezpečuje ELET,na s.r.o.

41-0060

deťom

R12_DETOM Predám detskú jedálenskú stoličku zn.Chicco, pôvodná cena 109, nová cena 55 €, málo používaná, Skalica.Tel. 0902268120 ° Predám športový kočík červenej farby zn. Chicco, cena 20 €, Skalica .Tel. 0902268120

41-0037

11

41-0015

hobby a šport

R11_HOBBY A SPOTR Kúpim rôzne starožitnosti aj v poškodenom stave.Tel. 0903753758 ° Kúpim ľudové kroje.Tel. 0902708047

y v la z é n im z e Využit e r e v d a á n k o a n ! u k t la íp r p z e b a 3. sklo

SE 17-07 STRANA - 04

Trnava, Trstínska cesta 2 (areál Tamilk) tel./fax: 033/554 50 29, mob.: 0911 391 426 kancelária: 0902 469 252 info@eurokepro.sk, www.eurokepro.sk

16-0018

R10_ZAHRADA A ZVERINEC Predám vietnamske prasiatka.Tel. 0903769440 ° Predám kukuricu.Tel. 0903572514 ° Predám postrekovač sleza 400~12, trak.hydr.ruka 800, trak.priekopova kosačka, sejačka trak.3 metre, valec lúčny veľký.Tel. 0905751711 ° Predám zmesky pre sliepky, kačky, ošípané 25 €/100kg. Doveziem.Tel. 0944634153 ° Predám ošípané.Tel. 0915284292


svet knihy

Utiekol som z Osvienčimu

tiach Európy. Jedna z nich sa nachádza v Poľsku a dodnes ju „zdobí“ perverzný nápis umiestnený nad vstupnou bránou. Je to miesto, kde sa zviera hrdlo hoci len v úlohe „turistu“ aj za Nedávno bolo výročie. Ne- jasného počasia. Pre toto miesto je charakteristické a (ani nie dávno padlo na jeho adresu príliš) zvláštne to, že napriek tak veľkému množstvu návštevpár slov. Lenže nedávno už níkov je tam ticho. bolo dávno, hoci to nie je ani Knižka utiekol som z Osvienčimu autora Rudolfa Vrbu je príbehom jeho a jehospoluväzňa Alfreda Wetzlera a ich úteku z mesiac. Pred viac ako polstoročím Osvienčimu. Ich zámerom bolo upozorniť celý svet na to, čo sa existovalo peklo s pobočkami v skutočnosti deje so Židmi, ktorých natlačia do „dobytčákov“ roztrúsenými po rôznych čas- a vypravia ich z rôznych kútov Európy do koncentračných tá-

borov vtedy v Nemecku vládnucej NSDAP. Je dobré takúto knihu si prečítať. Je to lepšie, ako počúvať politikov ako sa hádajú, koľko hodín dejepisu treba pridať do učebných osnov či koľko autobusov treba vypraviť tam a tam. Je dobré po prečítaní tejto knihy si sadnúť s deťmi alebo žiakmi a rozprávať sa. O tom, čo je ľudskosť, čo je neľudskosť, čo je fanatizmus, čo je rasizmus a extrémizmus. Za niekoľko večerov bez sledovania stupídnych a dennodenne navlas rovnakých televíznych programov to určite stojí. „Národ, ktorý zabudol na svoju minulosť, nemá budúcnosť“ ib – tak nejak to vravia v Poľsku. Ale platí to aj u nás.

Vtip: „Pán Novák?“ „Áno.“ „Prosím, príďte si do škôlky pre syna!“ „Čo zase spravil?“ „Nič, ale už je skoro polnoc.“ Johann Wolfgang von Goethe: „Nikto mi nedá lásku, priateľstvo, vrúcnosť a nehu, ak ju nemá sám v sebe.“

myslím si

LUX JR Sobotište

Predseda vlády neváhal v zúfalom boji za svoju obhajobu pri podvode pri cenách energií vytiahnuť na tlačovke úmyselne sfalšovaný graf. Snažil sa ním navodiť dojem, že ceny elektriny za Radičovej vlády boli o viac ako dvojnásobok vyššie ako dnes. V skutočnosti je rozdiel cien minimálny. Samozrejme, tiež nepovedal to, že ceny za Radičovej narástli preto, lebo Fico rozdal licencie na postavenie slnečných elektrární svojim kamarátom. A práve v roku 2011 za Radičovej boli tieto elektrárne pripájané do siete a podľa Ficovho zákona do ceny elektriny sa preniesol doplatok, ktorý všetci platíme Ficovým kamarátom za elektinu, ktorú vyrobia v tých slenečných elektrárňach. A ten nie je zanedbateľný 300 miliónov eur ročne!!! Obludné.

RÁMOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE ZA BEZKONKURENČNÉ CENY AKCIOVÉ CENY NA NOVOSTAVBY V HLINÍKOVOM PROFILE ALUPROF, PLASTOVOM PROFILE SALAMANDER BLUEVOLUTION - NERECYKLOVANÝ

DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI = SERIÓZNOSŤ

Danko zakryl podvod

ZÁRUČNÝ AJ POZÁRUČNÝ BEZPLATNÝ SERVIS OKIEN A DVERÍ

Predseda parlamentu, ktorý tak rád káže so zopätými rukami o morálke, urobil veľmi amorálny čin. Zatajil, že za neho podvodne hlasoval podpredseda parlamentu Glváč. Niečo neslýchané! Priamo dvaja najvyšší predstavitelia parlamentu, ktorí by mali strážiť zákonnosť porušia zákon a navzájom svoj podvod zakryjú!

VŠETKO NERECYKLOVANÝ MATERIÁL

Milión za nadávku

Už ma prestalo baviť, ako ma mimoriadne vulgárny politik Béla Bugár stále krivo obviňuje, že vulgárne hreším. Nikdy, podotýkam nikdy som z úst nevypustil slová ako ko..., pi.., je... či ku... NIKDY! Neviem prečo, jedoducho ich ani nedokážem vysloviť. Naproti tomu, Bugára som mimo kamier ešte ani nepočul povedať vetu bez niektorej z nich. Bežne rozpráva ako ten posledný kočiš, až mi je to odporné. Na dôkaz toho, kto tu je teda ten mimoriadne vulgárny, som dal verejnú ponuku na 1 milión eur tomu, kto zverejní nahrávku môjho hlasu (aj nelegálnu), kde použijem niektoré z týchto Bugárom obľúbených slov. No a teraz sa ukáže. Je to až zvrátené, ako vulgárny Bugár dokáže krivo obviňovať toho, kto nikdy nehreší.

HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE - ALUPROF TEPLÝ MEDZISKLENNÝ RÁMIK 3-SKLO 4-20-4-20-4 ZDARMA Sobotište 314, objekt reštaurácie MATULŮV DVŮR sobotiste@lux-sobotiste.sk

ŽALÚZIE VŠETKÝCH DRUHOV MARKÍZY A TEXTILNÉ ROLETKY ZA NAJNIŽŠIE CENY V REGIÓNE Pri predložení konkurenčnej ponuky Vám vypracujeme nižšiu cenovú ponuku.

Dodacia doba 10 dní od výmeru

SE 17-07 STRANA - 05

41-0048

...stačí 2x zazvoniť a my zavoláme, prídeme a urobíme bezplatnú ponuku...

tel. 0908 702 522

Igor Matovič

Ficov falošný graf

NAJNIŽŠIE CENY V REGIÓNE - NAJVYŠŠIA KVALITA

AKCIA:

5

igor matovič


4 8 6 3 2 3

duchovné okienko

Ján Buc

Ján Buc, katolícky kňaz

ŽALÚZIE ZÁHORIE

• slovenský výrobca s 21-ročnou tradíciou výroby • predajne, montáž a servis na celom Slovensku • okná v energetickej triede A • celé okno Uw≥0,72 W/m2K • nemecké profily s 3 tesneniami, kovanie Winkhaus • 40 farieb a imitácií dreva • stavebná hĺbka 71, 76 a 84 mm • pri 100% predplatbe ďalšie skonto z ceny • 5-ročná záruka na okná • pozáručný servis plastových okien – všetkých profilov a kovaní

Kto je môj pastier?

K PARKETT, KÁTOVSKÁ 25, HOLÍČ

ZAMERANIE • MONTÁŽ • OPRAVY

KVALITA ZA ROZUMNÚ CENU!

žalúzie • siete • rolety • roletky • okná • dvere • zasklenie balkónov • zimné záhrady

SKALICA•RADOŠOVCE•SENICA•HOLÍÈ•GBELY•KÚTY•ŠAŠTÍN-STRÁŽE•JABLONICA

CIA PLAST s.r.o. • 0910 168 661 • holic@incon.eu

0903 526 876 • www.zaluzie-zahorie.sk • info@zaluzie-zahorie.sk

www.landoor.sk

V mesiaci február 2017 vyhrajte finančnú hotovosť 300 EUR

VSTAVANÉ -30 % SKRINE

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV I TERÁS Slovenský certifikovaný výrobca HLINIKOVÝCH POSÚVNYCH ZASKLIEVACÍCH SYSTÉMOV BALKÓNY bezrámový a rámový systém

od

337 €

TERASY

ZÁDVERIA

od

od

125s.€

22 €s. /me

/me

• Ku každej objednávke darček ZDARMA • 7-ročná záruka + doživotná na posúvny mechanizmus (kovanie) • Možnosť splátok s 0% úrokom

ZIM. ZÁHRADY

od

od

206s.€

86 s.€

NOVOROČNÝ VÝPREDAJ

/me

/me

15% - 60%

facebook: vstavane skrine Holíč mail: rastislav.lanza@gmail.com tel.: 0948 889 819

PRÍSTREŠKY

od

62 €s. /me

0948 787 777 www.balkona.eu

DODÁVKA A MONTÁŽ rekuperačných jednotiek najnovšej generácie vybavených entalpickým na za táž tepelným výmeníkom dodáCe vku a mon € 0 schopným regulovať 5 4 2 od s DPH vlhkosť vzduchu

0948 315 330 | info@purizol.sk | www.purizol.sk

Napínacie stropy +421 910 363 956, +421 919 223 644 info@okstropy.sk Jednoducho Rýchlo Čisto Lacno

SPRACOVANIE

Pre Vaše moderné bývanie

16-0010

Kto by sa nechcel mať lepšie! Pravdepodobne všetci by sme vedeli vymenovať veci, ktoré by sme potrebovali, aby sa nám lepšie, jednoduchšie, spokojnejšie žilo. Naše potreby môžu byť rôzne. Čo ale s tými potrebami robíme? Kráľ Dávid napísal mnohé žalmy. Jeden z  tých známejších je 23. žalm. Začína slovami: „Pán je môj pastier, nič mi nechýba“. Myslím, že to nebola len jeho vypovedaná túžba, ale skutočnosť - že reálne zažíval dostatok v tom, čo potreboval pre svoj život. Akoby predpokladom na to, aby mu nič nechýbalo, bolo, že Pán je jeho pastier. Obraz pastiera nesymbolizoval len ochranu, ale potvrdzuje aj autoritu vládcu. Pán bol jeho vládcom, žil pod jeho vedením. Nebol vždy a vo všetkom 100 percentný, ale aj po pádoch vstal a hľadal Boha celým srdcom. A to je možno tá otázka pre nás. Nakoľko my hľadáme Pána? Naše hľadanie mohlo niečo prerušiť. Necítili sme sa dosť dobrí, dosť dostatoční byť pri Ňom. Prestali sme sa modliť, lebo sme žili v presvedčení, že sme hriešni a Boh nás aj tak nevypočuje. Naše myšlienky valcovali klamstvá o  prísnom a  nemilosrdnom Bohu, ktorý na nás aj tak kašle. Lenže, ak ON nie je našim Pastierom, tak kto potom? Keby sme otočili text tohto žalmu do negatívneho vyjadrenia, znelo by to asi takto: „Pán nie je môj pastier, všetko mi chýba“. Možno je to pritiahnuté za vlasy, ale niečo pravdy na tom je. Nikto nepozná naše srdce tak ako Boh sám. Na jeho obraz sme boli stvorení. (porov. Gn 1,26). On má vlasy na našich hlavách spočítané (porov. Mt 10, 30) a  pozná každé zákutie nášho srdca (porov. Jer 12,3). On je ten, ktorý rozdal talenty (porov. 25,14n). On nás pozval žiť v tomto čase a na tomto mieste. Ak ho urobíme naším pastierom, verím, že si začneme uvedomovať jeho starostlivosť. Uchopiteľnú zmenu, budeme môcť vidieť v našom srdci, kde sa rozleje pokoj, aký nám svet nevie ani len ponúknuť (porov. Jn 14, 27). On je Knieža pokoja (porov. Iz 9,5). Jeho kráľovstvo je kráľovstvom pokoja, radosti a spravodlivosti (porov. Rim 14,17). Každý z nás si môže vybrať, kto bude jeho pastierom. Ale len jediný Pastier vie dať to, čo potrebujeme, aby sme boli šťastní. A to chceme, či?

OKNÁ - DVERE

Okná plné nápadov

41-0030

5 6 9 9

63-0040

6

41-0061

4

„Chcel by som povedať, že nás to prekvapilo, ľudia pracujúci s krásou v oblasti modelingu väčšinou ťažko zvládajú špecifický pach, hygienu a prostredie útulkov. Ukázala sa však ako človek s otvoreným srdcom pre ľudí v núdzi s chuťou nezištne pomáhať, za čo ďakujeme.“ Napísal za RESOTY M. Oláh. Nie, nie sme proti tomu, aby ľudia pomáhali útulkom a zvieratkám v nich. Naozaj. Ale všetkými desiatimi aj za náš týždenník podporujeme iniciatívu, ktorá vzišla zo sociálneho zariadenia pána Srholca. Pomôžte túto aktivitu šíriť do všetkých kútov Slovenska! Navštívte občas niekoho, ktorý nikoho, ani už len tú nádej ne má. ib

ABC OKNÁ Holíč | Výroba plastových okien a dverí

VEĽKÁ ZIMNÁ AKCIA

Najnižšie ceny na okná a dvere Zľavy na novostavby

PRE FIRMY AJ ŽIVNOSTNÍKOV 0903 570 321

Garážové brány Vonkajšie žalúzie Rolety Interiérové žalúzie Látkové roletky Siete proti hmyzu Markízy INTERIÉROVÉ DVERE

www.abc-okna.sk okna@hotel-san.sk holic@abc-okna.sk

Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San)

tel.: 034/668 33 87 kl. 66, 0903 761 642 0948 344 401, 0911 761 642

SE 17-07 STRANA - 06

PÚ, JÚ A MZDOVEJ EVIDENCIE

63-0041

1 4 8 9 6 2

pokračuje v jeho nazeraní na podoby ľudskosti aj tým, že prednedávnom prišlo s iniciatívou – adoptuj si človeka, ktorého už nikto nechce. Týka sa to všetkých útulkov pre bezMožno zvažujete či čítať ďa- domovcov, všetkých sociálnych zariadení, v ktorých dožívajú lej. Nie, nejde o  zvieratká, ľudia za okrajom záujmu spoločnosti hoci aj tie mnohé potrebujú „Viac ako materiálnym nedostatkom trpia mnohí ľudia bez lásku človeka, adopciu a do- domova osamelosťou a sociálnym vylúčením. Je dobré, keď darujeme oblečenie, jedlo a možno aj trochu peňazí, čím zamov, ktorý im po nej dá. Zariadenie RESOTY, ktorého bezpečíme ich vitálne funkcie... Prvou adoptívnou „sestrou“, otcom v pravom slova zmys- ktorá navštívila svojho adoptovaného „brata“, sa stala naša le bol don António Srholec, podporovateľka, Lucia Hablovičová.

59-12-1

5 2

Adoptuj si nechceného!

inšpirácie

41-0011

9

63-0011

1

3

63-0015

2


svet múzeí

Elegancia tridsiatych rokov

obdivovať najrôznejšie exponáty dopravných prostriedkov (niektoré aj zo súkromných zbierok). V zime je tam síce trošku zima, odporúčame sa dobre obliecť. Budova Múzea dopravy Slo- Ale stojí za to múzeum navštíviť, najmä teraz, ešte v období venského technického mú- do konca marca. zea v Bratislave na Šancovej Na návštevníkov totiž stále čaká aktuálna výstava historiculici na prvý pohľad nevy- kých automobilov a dobových doplnkov. Pripravil ju Veterán zerá vábne a mnohí si ju ani klub Bratislava. nevšimnú. No po vstupe do Výstava ukazuje štýl života predvojnových tridsiatych rokov nej zrazu vojdete do úžasné- 20.storočia, so zameraním na automobilizmus. V múzeu doho sveta minulosti a môžete pravy je však možné vidieť nielen historické autá, ale aj dio-

rámy ilustrujúce spôsob života a ukážky dobovej módy charakterizujúce obdobie, ktoré potom ukončila 2. svetová vojna. Výstava je rozdelená na dve časti, a to mesto a príroda, teda pohyb a doprava v meste – v urbánnom prostredí a rekreácia – pikniky a športy v prírode. Eleganciu tridsiatych rokov predstavuje 10 áut a jeden motocykel naozaj zvučných značiek. Môžeme spomenúť napríklad AdlerTrumpf Junior Sport (1935), Tatru 57 Sport (1932), Packard Eight (1938), Tatru12 Taxi (1928), BMW 327 kabriolet (1940), Škodu 860 (1929), Fiat 508 Balilla (1934), Aero 662 (1932), Aero 30 Roadster (1935), Rolls ib Royce 20/25 (1934) a motocykel Praga 500 BD.

Vtip: Svätojánska muška sa sťažuje: „Môj syn sa úplne zbláznil. Od začiatku jari dvorí šesťdesiat wattovej žiarovke!“ Robert Kiyosaki: „Čím viac sa človek usiluje o istoty a bezpečie, tým viac sa vzdáva kontroly nad svojim životom.“

reflexia

7

Ivan Brožík

Pod Tatrami privítame dielo o Jánovi Pavlovi II. Naše Vysoké Tatry sú pre mnohých Slovákov, ale aj turistov zo zahraničia predovšetkým svätostánkom prírody. Ale na niektorých miestach, napríklad na Sliezskom dome, si s úctou spomenieme aj na svätca, svätého otca Jána Pavla II., ktorý tieto veľhory miloval práve tak, ako Slovákov či Poliakov, ktorí z  oboch strán pod nimi žijú. Aj preto zaujala informácia, ktorá sa začala šíriť po našej krajine. Mesto Poprad privíta tento rok multimediálne dielo, ktoré už prilákalo tisícky divákov. Ide o špeciálny viac než dvojhodinový koncert o prvom slovanskom pápežovi Jánovi Pavlovi II. Jedinečná spomienka na svätca, ktorí pred vyše dvomi desaťročiami navštívil aj Levočskú púť, bude spojená s originálnym vystúpením vyše 130 umelcov. Bude to 56 členov orchestra opery Štátneho divadla Košice, 40 členov speváckeho zboru, 30-členného detského zboru a štyria sólisti. Pontifikát Jána Pavla II. je neodmysliteľne spojený aj so Slovenskom. Našu krajinu navštívil trikrát. „Miloval Slovensko, miloval slovenský ľud,“ hovorí Igor Havrila, hlavný organizátor, ktorý prišiel s myšlienkou pripraviť toto dielo. Scenár ku koncertu pripravili kňaz Jozef Leščinský spolu s riaditeľom Štátneho divadla Košice Petrom Himičom. Režisérom akcie je Ján Sabol, hudobnú dramaturgiu pripravuje dirigent Igor Dohovič. Multimediálne dielo, ktoré svojím námetom a spracovaním oživí návštevu pápeža z roku 1995 na Levočskej púti, sa uskutoční 28. júna 2017 o 18:00 h na Zimnom štadióne v Poprade. Bude zložené z dvoch častí. V prvej predstavia organizátori pápežov život, rodinu, školu, záujmy, vojnu a prvé kňazské roky. Druhá časť bude venovaná službe a posolstvu. Diela svetových skladateľov popretkávajú televízne zábery, fotografie či reportáže zo života sv. Jána Pavla II. Zaznie hudba Verdiho, Mozarta, Pucciniho či Schuberta, ako aj obľúbená pieseň svätca v podaní 30-členného detského zboru opery Štátneho divadla Košice „Pán zastavil sa na brehu“. ib

CENTRUM DVERÍ DVERE

INTERIÉROVÉ EXTERIÉROVÉ VCHODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ PROTIPOŽIARNE PLECHOVÉ POZINKOVANÉ PLASTOVÉ DO PÔVODNÝCH ZÁRUBNÍ

Zdroj: Michal Lipiak, Komunikačný tím koncertu

Klúčnik, s.r.o., Sasinkova 17 908 51 Holíč - smer Hodonín

+421 918 536 949 infoklucnik.sk

www.klucnik.sk

SE 17-07 STRANA - 07

41-0049

PODLAHY

LAMINÁTOVÉ PVC KORKOVÉ KOMPONENTY KAMENNÉ KOBERCE TAPETY KĽUČKY


Autori najmä so skorším dátumom narodenia vedia, že kedysi sa písalo „medzi riadky“. Dnes sa zdá, že už ani túto odvahu mnohí novinári nemajú. Sú podľa vás médiá u nás a v tomto čase umlčiavané? Keď som riadil ako šéfredaktor redakciu publicistiky a  dokumentu po Novembri ´89, moji redaktori mali dve istoty. Že im vždy podržím chrbát a  odbremením ich od osobných útokov za ich novinársku prácu a že budú pri vysokej kvalite a horúcich témach odmeňovaní. Výsledok? O rok nás prišiel riaditeľ BBC učiť poznatky z ich tvorby v  nových podmienkach. Po pozretí si desiatky publicistík a dokumentov ukončil svoju misiu slovami – „Poď prednášať mojim novinárom do BBC“. Autori „svedomia“ či „pravdy“ – povedzme tí, ktorí opisujú stav spoločnosti, sú z mediálneho priestoru „vytesňovaní“, sú terčom vyhrážok, ich ekonomická existencia je veľmi obmedzená. Aké máte vy skúsenosti? „Vytesňovanie“ som zažil. Najdramatickejšie je to posledné. Trvá už 14 rokov, so všetkými dôsledkami. Bola to kauza skupinka, ktorá doniesla desivé dôsledky pre moju existenciu. Podivuhodne, liekom bola skúsenosť z minulého režimu. Prejsť do režimu utajenia a pracovať pod inými menami. Blogov, ich písania, sa to nedotýka. Publikujem ich ako charitatívnu činnosť, buď pod svojim menom, alebo na Pravde pod – pavolka plan. red

tel.: 034 / 651 14 11

v Dome smútku v Skalici sviečky, kahance, kvety, venčeky, ikebany...

• Šaštín - Stráže: 0907 186 222 • Borský Mikuláš: 034/381 2040, 0915 130 556 www.pohrebnasluzba-sastinstraze.sk STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH: 0907 928 212, 0915 732 830

Komplexné pohrebné - cintorínske služby maloobchod - sviečky, kahance, kvety, urny... medzinárodná preprava zosnulých prevádzka: BRATISLAVSKÁ 6, HOLÍČ, tel.: 0918 688 066

Stála služba pri prevoze zosnulých 0907 928 212, 0915 732 830 www.pohrebnesluzby-skalica.sk

(v priestoroch tržnice) STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

SADROKARTONÁRSKE HORIE PRÁCE AZÁOK OLIE

JANUÁR – FEBRUÁR 2-hrob už od 1290 EUR

V RODINNÝCH DOMOCH: Znižovanie stropov sadrokartónom Obklad podkrovia sadrokartónom Okrasné sadrokartónové stropy s LED PODSVIETENÍM H: V OBCHODNÝCH PRIESTOROCH: ón nu Výstavba priečok zo sadrokartónu Okrasné sadrokartónové stropyy Montáž kazetových stropov

ZIMNÁ ZĽAVA až do

0903 792 674

30%

0902 549 363 /Sadrokartóny Záhorie a okolie e

www.kamex.sk Hurbanova 2942, Senica

PREDAJ DREVENÝCH

STAVEBNÁ RODINNÁ FIRMA

BRIKIET

HEL P ET BAU

• MURÁRSKE PRÁCE • SADROKARTÓNOVÉ PRÁCE • OBKLADY Y • ZÁMKOVÁ DLAŽBA, CHODNÍKY • PLOTY, BRÁNY • ODPADY, DOMÁCE ČISTIČKY ODPADOVÝCH VÔD TEL.: 0917 625 934

0907 928 212, 0915 732 830 www.pohrebnictvo-holic.sk

41-0014

PEKAR SR s.r.o.

maloobchod, svieèky, kahance, kvety, vence

možný možn m žný dovoz

VRÁDIŠTE 92

0903 455 384

41-0024

Blogeri sú svedomím slovenskej žurnalistiky. Aká má v súčasnosti pravda dôsledky pre toho, kto ju vysloví či napíše? Naučiť sa životu v  pravde sa nedá. To prichádza s  materinským mliekom. Bez ohľadu, či tu vládol režim zločinov minulosti, alebo ten dnešný, prifarbený. Písal som pravdu aj v  minulosti, píšem ju aj dnes v  témach, kde sa človek zákonite dostáva do konfliktu záujmov. Nie politických, politici sú už dnes inak „vychytralí“. Tak, ako časť „novinárov“, ktorí devastujú svet poznania konzumenta v záujme tých prvých. Média urobili zásadnú chybu. Porodili svet extrémizmu a akejsi ponášky na informačnú náhradu v  podobe alternatívnych zdrojov, urobili chybu v spoplatnení svojich výstupov. Napriek hrozbám som nikdy neustúpil z pozícií objektívnej pravdy. Hoci, mnohokrát sa moc, ktorákoľvek, ktorá tu bola, a ktorú zažili aj staršie aj mladšie ročníky, vyhrážala podaním žaloby či dokonca dvakrát aj smrťou. Nič sa však nestalo. Iba silného totiž možno nechať žiť v samote.

POHREBNÁ SLUŽBA ZÁHORIE s. r. o.

PEKARr s.r.o., Skalica

BORSKÝ MIKULÁŠ

Frézovanie komínov • Stavba teplovzdušných krbov a teplovzdušných rozvodov • Vložkovanie komínov • Rekonštrukcia starých komínov • Obhliadka komína zdarma NA NEREZ

ZĽAVA

0905 702 276 • www.bd-krby.sk

15-0001

... s blogerom, ktorý na verejných blogoch používa meno „pavolkaplan“ o slobode slova, názoru, o demokracii ako takej.

POHREBNÁ SLUŽBA

ŠAŠTÍN - STRÁŽE

Dodanie - Montáž - Servis - Dotácie

DOTAČNÝ TECHNIK

dotácie už v marci

• Kotly na biomasu - akumulačné nádrže • Plynové kotly • Slnečné kolektory Senica | 0907 277 088 www.zelenadomacnostiam.sk

SE 17-07 STRANA - 08

41-0004

„pavolkaplan“

41-0013

na rovinu

„Dobrý deň, s manželom sme zdedili v roku 2005 rodinný dom s pozemkom, ktorý sme zrekonštruovali. V roku 2013 sme nehnuteľnosti daMgr. rovali našim deťom. Cena nehnuMiroslav teľnosti v darovacej zmluve nebola Tokarčík uvedená. Deti sa teraz rozhodli, že

z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti.   To, či príjem z predaja nehnuteľnosti u daňovníka podlieha zdaneniu a je zdaniteľným príjmom alebo je od dane oslobodený, závisí od posúdenia podmienok pre jeho oslobodenie podľa ustanovení zákona o dani z príjmov. Takýto príjem sa zaraďuje medzi ostatné príjmy, a to príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností. Daň sa zaplatí z rozdielu medzi predajnou cenou a cenou, za ktorú ste nehnuteľnosť nadobudli, samozrejme, za predpokladu, že vznikne kladný rozdiel. Tento rozdiel však môžete znížiť o preukázateľne vynaložené výdavky (napr. výdavky súvisiace s rekonštrukciou a pod.) Zákon o dani z príjmov v ust. § 9 vymedzuje podmienky, ktoré musia byť pokračovanie na nasledujúcej strane

16-0008

5 4 5 2 9 6 4 5 1 2 3 7

nehnuteľnosti predajú a peniaze si rozdelia rovným dielom. Prosím o radu, či v prípade predaja v roku 2017 budú mať povinnosť platiť daň z predaja nehnuteľnosti a ak áno, v akej výške? Ďakujem, Vaša čitateľka Lýdia.“ Dobrý deň p. Lýdia, v prvom rade ste uviedli, že nehnuteľnosti ste zdedili spolu s manželom. Neviem, či táto vaša informácia je presná. Je to veľmi nepravdepodobné, keďže osoba, po ktorej ste dedili bola zrejme poručiteľom jedného z vás. Majetok získaný dedením jedného z manželov dokonca nepatrí ani do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Budem vychádzať z toho, že nehnuteľnosti vlastníte spoločne. Ak daňovník predal nehnuteľnosť (napr. dom, pozemok) resp. časť nehnuteľnosti na základe uzatvorenej kúpnopredajnej zmluvy, takýto príjem je na daňové účely považovaný za príjem

41-0063

1

7 1 9

Daňová povinnosť pri predaji alebo darovaní nehnuteľnosti

právnik radí

63-0032

1

2

2 4 6

63-0037

6

3

41-0009

4

5


oslobodený od dane, potom je výdavkom cena nehnuteľnosti zistená v čase darovania. Ak bola nehnuteľnosť nadobudnutá darovaním do 31.12.2015, výsplnené pre oslobodenie príjmu z  predaja nehnuteľnosti. Od dane je davkom je cena v čase darovania, tzv. reprodukčná obstarávacia cena (určeoslobodený aj príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením ná napr. znaleckým posudkom k času darovania, resp. ohodnotenie určené v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov v darovacej zmluve). Ak bola nehnuteľnosť nadobudnutá darovaním po odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníc- 31.12.2015, výdavkom je cena v čase darovania určená znaleckým posudkom. V prípade, ak by príjem z predaja u darcu nebol oslobodený od dane, výtva alebo spoluvlastníctva poručiteľa. Na účely uplatnenia výdavku pri príjme z predaja nehnuteľnosti nadobud- davkom u predávajúceho je obstarávacia cena zistená u darcu (t.j. cena, nutej darom, ktorý nie je oslobodený od dane sa posudzuje skutočnosť, za ktorú nehnuteľnosť nadobudol darca do vlastníctva). či by bol príjem z predaja u darcu v čase darovania, ak by nehnuteľnosť Ak Vaše deti predajú nehnuteľnosti, ktoré ste im darovali v roku 2013, predal, oslobodený od dane alebo nie. Ak by bol príjem z predaja u darcu v roku 2017 nebudú spĺňať podmienku oslobodenia a príjem z predaja

-50%

týchto nehnuteľností bude podliehať zdaneniu, pretože k predaju nehnuteľností dôjde do päť rokov od ich nadobudnutia. Ako výdavok (cena, za ktorú by deti nadobudli majetok ak by nebol darovaný) pri príjme z predaja nehnuteľností sa uplatní reprodukčná obstarávacia cena, keďže vy ako darcovia ste v čase darovania nehnuteľností spĺňali podmienky oslobodenia. Výška sa zaplatí ako rozdiel predajnej ceny a tzv. reprodukčnej ceny určenej napr. znaleckým posudkom. Spoločne dosiahnuté príjmy z predaja a spoločne vynaložené výdavky sa zahrnú do ich základu dane podľa ich spoluvlastníckych podielov. Mgr. Miroslav Tokarčík advokát

pokračovanie

-10%

ZÍSKATE • PARAPET AJ: YZ • SIEŤKY Z A 1 EUR • DARÈEK A 1 EUR V HODNOTE 30 EUR

169,90

159,90

79,90

ručná kotúčová píla HS6601J

Dolina 975/55 Brezová pod Bradlom www.top-okna.sk oknozahorie@azet.sk

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo HR2470

uhlová brúska GA4530RX2 elektronická priamočiara píla 4327

Selma Lagerlöf: „Silná je láska, keď prešla ohnivým krstom bolesti.“

spomienka

-60%

GARÁŽOVÉ BRÁNY z¾ava

-60%

Nájdete nás: Malacky • Senica • Skalica • Šaštín-Stráže • Zohor

• KVALITNÉ PLASTOVÉ OKNÁ • INTERIÉROVÉ DVERE • AKCIE NA NOVOSTAVBY • 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA • VONKAJŠIE ŽALÚZIE, MARKÍZY • UVÁDZACIE CENY

CENTRUM DVERÍ ...ked´sú dvere dverami v = 2000 mm š = 900 mm a jednostranná laminácia

39R 4EU

15R 5EU

PRÍSTREŠKY • ALTÁNKY 0917 404 959 | zahradnestavby@centrum.sk PRI POTVRDEN • Prístrešky k domu, na autá, jednospádové, valbové, Í OBJEDNÁVKY sedlové... • Samovo¾ne stojace altánky • Odkvapový DO KONC A FEBRUÁRA systém • Záhradné domèeky • Záhradný nábytok Z¼AVA NA PRÁCU • Tatranský profil • Lexan • Šindel • Škridla • Plech

BATÉRIE od

50%

15,90 WC SEDÁTKO od

4,99 od

PREDAJŇA: HURBANOVA 2564/14A, SENICA 0949 219 794 • www.smsoft.sk

63-0016

P O Č Í TA Č E • P O K L A D N I C E M O B I LY • S O F T WA R E I N T E R N E T • S AT E L I T Y K A M E R Y • A L A R M Y

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

Strojové omietky Obklady, dlažby Rekonštrukcie domov a bytov Murárske práce Bytové jadrá 0905 528 754

63-0018

3,00 41-0058

HLAVICE

• elektroinštalácie • rekonštrukcie byty rodinné domy

• bleskozvody • revízie 0904 221 628 pdosoudil@gmail.com

vždy s a dohod neme 41-0019

3,60

63-0036

od

HADICE

PREDAJ ŠTRKU A OKRASNÝCH KAMEŇOV 10,50 EUR/t Vaše objednávky prijímame na tel.:

034/659 2101, 0905 471 325

41-0003

ZABEZPEČUJEME DOPRAVU

AKCIA január – február 2017 1-hrob od 999 € • 2-hrob od 1299 € Žulový komplet zákryt 4/6, gulaté hrany s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa s podložkou

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2050 € • 1-hr. 1690 € okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie, zlatá váza, ZADARMO: chodníky svietnik, záruka 36 mesiacov

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

0910 902 635•0905 323 022

SE 17-07 STRANA - 09

63-0017

Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica B predaj aj na splátky

83 €/t 180 €/t 265 €/t

Ceny sú vrátane DPH

HNEDÉ UHLIE ČIERNE UHLIE KOKS

www.kamenarstvo-bocan.sk

UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o. Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

9

Ivan Brožík

Za čistou goralskou dušou...

z¾ava

SLOVENSKÝ VÝROBOK S 10-ROČNOU ZÁRUKOU

0918 500 492

159,90

79,90

„Miško, už si dosť veľký na to, aby si jedol s príborom!“ „Mami, a do ktorej ruky si potom chytím rezeň?“

VYMEÒTE PLASTOVÉ OKNÁ OD NÁS A ZÍSKATE KVALITNÉ OKNÁ ZA BEZKONKURENÈNÉ CENY

akumulátorový LITHIUM-ION vŕtací skrutkovač DF331DSME

VÝPREDAJ VYBRANÝCH DRUHOV TOVARU

Vtip:

16-0002

Právnik radí

Na Goralskom plese minulý týždeň skonal riaditeľ goralského múzea v Ždiari. Peter Michalák mal 42 rokov. „Včera v noci pri tanci, medzi svojimi blízkymi počas Goralského plesu v Ždiari nás navždy opustil náš drahý priateľ a hrdý Plickovec - Peter Michalák. Opustila nás duša Ždiarskeho folklóru, pokračovateľ a preberateľ tradícií tohto regiónu,“ zverejnili oznam na sociálnej sieti skupina Plickovci. Nadšencovi folklóru a regionálnej histórie sa prácou v spomínanom múzeu splnil celoživotný sen. Múzeum Ždiarsky dom, kde je umiestnená expozícia pôvodného interiéru domov a krojov niekdajších obyvateľov Ždiaru, postavili približne pred 40 rokmi. „V interiéri Ždiarskeho domu predstavujem návštevníkom expozíciu ľudových krojov, je tu možné vidieť, ako si kedysi ľudia dekorovali svoje príbytky, umiestnené sú tu zároveň krosná a iné pracovné náradie. Mojou ambíciou je doplniť v blízkej dobe tento priestor aj o fotogalériu Ždiaru, pretože súčasný Ždiar a ten spred 50 rokov je, samozrejme, niečo úplne iné a pre porovnanie fascinujúce,“ povedal asi pred štyrmi rokmi médiám Peter Michalák, ktorý si múzeum tradičnej ľudovej kultúry prenajal od obce Ždiar na obdobie 10 rokov. Ždiarsky dom je podľa jeho slov jediným stánkom na pôde obce, ktorý prezentuje jej kultúrne dedičstvo. Peter Michalák sa celou svojou dušou snažil propagovať Ždiar. Začal organizovať humorne ladenú ždiarsku svadbu spojenú s jazdou na konskom záprahu po okolí, ku ktorým pribudli časom tvorivé dielne pre deti, škola tanca a večerné stretnutia s tradičnými remeselníkmi. S tradičnou goralskou kultúrou bol spätý od útleho detstva ako folklorista a v posledných 13 rokoch aj ako krajčír. Peter Michalák to vysvetlil takto: „Venujem sa šitiu a vyšívaniu dobových nohavíc, ktoré sú známe pod názvom portky. V súčasnosti zhotovujem viacero kusov tohto odevu pre naše deti a mládež, ktoré ho budú mať oblečené v kostole počas nadchádzajúcej birmovky a prvého svätého prijímania. Máme tu takúto tradíciu.“ Peter Michalák tiež zastával funkciu kostolníka a mimoriadneho vysluhovateľa svätého prijímania v miestnom kostole. Česť jeho pamiatke! ib


3 9 9 1 6 5

zĂĄhrada

8 5

MladĂ˝ Ä?lovek, podnikateÄž. Nie takĂ˝, ktorĂ˝ okrĂĄda a podvĂĄdza, lebo slovo podnikateÄž na Slovensku sa vÄ?aka pohrobkom boĞťevickĂŠho reĹžimu, stranĂ­ckym zlodejom spoloÄ?nĂŠho majetku stalo

9 7

8

6 2 5 7

6

Ivan BroŞík

ZaÄ?Ă­name myslieĹĽ na zĂĄhrady Predpovede poÄ?asia uĹž avizujĂş dni, poÄ?as ktorĂ˝ch teplota vystĂşpi nad bod mrazu, a Ä?o je dĂ´leĹžitejĹĄie – uĹž takmer nepreruĹĄovane. To je ten najlepĹĄĂ­ Ä?as, kedy treba zĂĄjsĹĽ do sadu alebo na zĂĄhradu a skontrolovaĹĽ stromy. Ako aj inĂŠ dreviny, samozrejme, Ä?i uĹž ide o ovocnĂŠ alebo okrasnĂŠ kry alebo ĹživĂŠ ploty. Tento rok boli veÄžmi tuhĂŠ holomrazy, a preto hneÄ? jedna dĂ´leĹžitĂĄ rada. PoÄ?as nich dochĂĄdza k zvýťenej strate vody z ovocnĂ˝ch stromov. NajcitlivejĹĄie sĂş mladĂŠ a Ä?erstvo vysadenĂŠ stromÄ?eky. Preto ich uĹž aj v tomto obdobĂ­ obÄ?as zalejeme. RobĂ­me tak poÄ?as dĹˆa, keÄ? teplota vystĂşpi nad nulu. Po uplynutĂ­ tohto obdobia je neskĂ´r urÄ?ite potrebnĂĄ dĂ´kladnĂĄ zĂĄlievka. Jej zanedbanie vedie Ä?asto k Ăşhynu stromov. OvocnĂŠ stromy uĹž mĂ´Ĺžeme prihnojiĹĽ. V zĂĄhrade mĂ´Ĺžeme zaÄ?aĹĽ pracovaĹĽ na odstraĹˆovanĂ­ ĹĄkĂ´d, ktorĂŠ sa objavili poÄ?as zimy. OpravĂ­me stÄşpiky pri mladĂ˝ch stromÄ?ekoch, ich uväzovanie, taktieĹž vodiace drĂ´ty, skontrolujeme ich pevnosĹĽ, v prĂ­pade potreby ich ponapĂ­name. Koncom zimy nastĂĄva obdobie rezu ovocnĂ˝ch drevĂ­n. ZaÄ?Ă­name jabloĹˆami a drobnĂ˝m ovocĂ­m, neskĂ´r pokraÄ?ujeme kĂ´stkovinami, konÄ?Ă­me orechom. KĂ˝m sa toto obdobie zaÄ?ne, mali by sme byĹĽ vyzbrojenĂ­ novĂ˝mi vedomosĹĽami a nĂĄradĂ­m na rez. ZostĂĄvajĂşci Ä?as preto vyuŞívame na Ä?istenie, ostrenie a celkovĂş prĂ­pravu nĂĄradia, ako i na ĹĄtĂşdium literatĂşry. PoznĂĄvanie novĂ˝ch odrĂ´d je zas dĂ´leĹžitĂŠ v prĂ­pade, Ĺže sa rozhodneme na jar dosadiĹĽ novĂŠ stromy namiesto uhynutĂ˝ch Ä?i zlikvidovanĂ˝ch. Ak by sme mali Ä?asu vyĹĄe hlavy, potom by sme nemali zabudnúż ani na Ä?alĹĄie prĂĄce, medzi ktorĂŠ patrĂ­ aj narezanie vrĂşbÄžov na jarnĂŠ oÄ?kovanie. Koncom februĂĄra mĂ´Ĺžeme zaÄ?aĹĽ vhodnĂ˝m spĂ´sobom vrĂşbÄžovaĹĽ Ä?ereĹĄne, viĹĄne a marhule. Pri vrĂşbÄžovanĂ­ budeme potrebovaĹĽ dobrĂ˝ ostrĂ˝ nĂ´Ĺž na oÄ?kovanie, zĂĄhradnĂ­cke noĹžnice, pĂĄsku a vosk na oÄ?kovanie alebo stromovĂ˝ balzam. DrĂ´tenou kefou tieĹž oÄ?istĂ­me kmene a silnejĹĄie konĂĄre ovocnĂ˝ch drevĂ­n od starej borky a machu. Spod stromov vyhrabeme zvyĹĄky opadanĂŠho lĂ­stia, a ak nebolo napadnutĂŠ chorobami a ĹĄkodcami, dĂĄme ho do kompostu. Nezabudnime odstrĂĄniĹĽ a zlikvidovaĹĽ i mumifikovanĂŠ (zhnitĂŠ a vysuĹĄenĂŠ) plody z korĂşn stromov, lebo sĂş zdrojom nĂĄkazy. ib

veÄžmi rĂ˝chlo nadĂĄvkou. Toto je prĂ­beh o podnikateÄžovi s Ğudskou nielen tvĂĄrou. A o ťtĂĄte s tvĂĄrou neÄžudskou. O ťtĂĄte „bumĂĄĹžok“, peÄ?iatok povolenĂ­ a najmä zĂĄkazov. O ťtĂĄte nemysliacich a necĂ­tiacich ĂşradnĂ­kov. Do tretice – o ťtĂĄte, plnom veÄžkoĂşstych vyhlĂĄsenĂ­ a sÄžubov o tom, ako mu je v popredĂ­ Ä?lovek. Teda, vraj ten najobyÄ?ajnejĹĄĂ­ Ä?lovek. MariĂĄn MarkoviÄ? z KomĂĄrna sa snaĹžil takmer mesiac pomĂĄhaĹĽ ÄžuÄ?om bez domova. Bezdomovcom a rodinĂĄm s deĹĽmi prinĂĄĹĄal teplĂŠ jedlo, za ktorĂŠ nepĂ˝tal ani cent. V pomoci najbiednejĹĄĂ­m sa dokonca spojil s kamarĂĄtmi, ktorĂ­ majĂş niekoÄž-

zo Slovenska

KANALIZĂ CIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRà CE

PREDAJ a ROZVOZ vĂ˝krmovĂ˝ch oĹĄĂ­panĂ˝ch odstavÄ?at ObjednĂĄvky a info: 8°° - 20°°

0905 628 992 .FHB;ÇĽBWBTL

OF[OJäVKUFTBLWZTPLâNDFOĂˆN

NON STOP

0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk

$FTUPWBOJF Výstava orchideí

Teraz len za

35,50 â‚Ź

17,90 â‚Ź

50%

JednodĹˆovĂ˝ zĂĄjazd do rakĂşskeho Klosterneuburgu, nĂĄvĹĄteva najväÄ?ĹĄej vĂ˝stavy orchideĂ­, prehliadka mesteÄ?ka a monumentĂĄlneho klĂĄĹĄtora Klosterneuburg. TermĂ­n a nĂĄstupnĂŠ miesto: 11.03.2017 a 18.03.2017, Bratislava

Flora Olomouc

Teraz len za

35 â‚Ź

19,90 â‚Ź

44%

PreĹžite najkrajĹĄĂ­ sviatok kvetĂ­n a prĂ­Ä?te na najväÄ?ĹĄiu a najstarĹĄiu zĂĄhradnĂ­cku vĂ˝stavu v ÄŒechĂĄch. TermĂ­n a nĂĄstupnĂŠ miesto: 22.04.2017, Bratislava

Tropicarium BudapeĹĄĹĽ Teraz len za

35,50 â‚Ź

19,90 â‚Ź

46%

JarnĂ˝ jednodĹˆovĂ˝ zĂĄjazd do BudapeĹĄti s nĂĄvĹĄtevou Tropicaria a Oceanaria. Cena zahĹ•Ĺˆa: preprava vozidlom znaÄ?ky Mercedes, prehliadka mesta BudapeĹĄĹĽ so sprievodcom. TermĂ­n a nĂĄstupnĂŠ miesto: 08.04.2017, Bratislava.

ko reĹĄtaurĂĄciĂ­. KaĹždĂ˝ jeden deĹˆ o druhej hodine popoludnĂ­ tak zaÄ?ali nosiĹĽ hladnĂ˝m obedy. Tri týŞdne vÄ?aka dobrĂ˝m ÄžuÄ?om dokĂĄzal rozdĂĄvaĹĽ jedlo nielen bezdomovcom, ale i matkĂĄm s deĹĽmi, ako aj ÄžuÄ?om, ktorĂ­ nemajĂş za Ä?o jesĹĽ. AĹž kĂ˝m sa to nedozvedeli Ăşrady, ktorĂŠ zaÄ?ali pĂ˝taĹĽ povolenie, zdravotnĂş kartu, to a tamto a eĹĄte ono. Tie istĂŠ Ăşrady, ktorĂ˝m doteraz vĂ´bec neprekĂĄĹžalo, Ĺže bezdomovci si vyberali uĹž pohnitĂŠ zvyĹĄky jedĂĄl z kontajnerov, aby vĂ´bec preĹžili. Vtedy zdravotnĂŠ karty a povolenia ĹĄtĂĄt neĹžiadal od nikoho predloĹžiĹĽ. NaÄ?o je nĂĄm takĂ˝ ĹĄtĂĄt? ib

Rozprava – kaviareĹˆ - februĂĄr 2017

DomĂĄce KRTKOVANIE oĹĄĂ­panĂŠ ÄŒISTENIE

16-0007

3

7 5 2 3

Bez sĂşhlasu ĹĄtĂĄtu nesmiete pomĂĄhaĹĽ nikomu!

obÄ?an

36-0035

6

7

VolĂĄm Jozefovi a JĂĄnovi, sedĂ­m v kaviarni a pred sebou mĂĄm grog. PrĂ­deĹĄ ? PriĹĄli obaja. V kaviarni je prĂ­jemne a tak sme si dohodli konzum - grog ako prevenciu proti chrĂ­pke a taktieĹž ako prĂ­jemnĂ˝ argument na obrĂşsenie hrĂĄn kaĹždodennĂŠho Ĺživota. Po ĂşvodnĂ˝ch otĂĄzkach sme naÄ?reli do tĂŠmy - bezdomovectvo. Je to tĂŠma, ktorej sa venujĂş mĂŠdiĂĄ a samosprĂĄvy hlavne v zimnĂ˝ch mrazoch, keÄ? ide o Ĺživot a tak sa ponĂşkajĂş moĹžnosti azylovĂ˝ch centier na prespanie a tĂ˝m zĂĄchranu pred umrznutĂ­m. PodÄža nĂĄĹĄho pohÄžadu sĂş dva druhy bezdomovcov. TĂ­, ktorĂ­ prijmĂş akĂşkoÄžvek pomoc so splnenĂ­m zĂĄkladnĂ˝ch podmienok nebyĹĽ alkoholizovanĂ˝ a tĂ˝m sa v kolektĂ­ve dokĂĄzaĹĽ sprĂĄvaĹĽ neagresĂ­vne. DruhĂĄ skupina - ortodoxnĂ˝ch bezdomovcov, trvĂĄ na svojej slobode a nezĂĄvislosti, prijmĂş drobnĂŠ pomoci - oĹĄatenie, poĹživeĹˆ, peniaze na alkohol, ale nebudĂş ani v zime viazanĂ­ na nejakĂŠ zariadenie s akĂ˝mikoÄžvek podmienkami a poradĂ­ si sĂĄm. SĂĄm som zaregistroval skalickĂŠho bezdomovca - dali sme

mu meno „Che Guevara“ v Gbeloch. Divil som sa, kde sa tam zobral. V Skalici je stretĂĄvanĂ˝ pravidelne s dvomi promile no a v Gbeloch mal odhadom tri. Jednoducho vyĹĄĹĄĂ­ ĹĄtandard. Na druhĂ˝ deĹˆ som ho znovu videl v Skalici, znovu s dvomi promile. SkrĂĄtka emigrant. AĹž potom som si uvedomil, Ĺže ĂĄno - presĂşva sa vlakom zdarma, takĹže nakoniec je dostatoÄ?ne socializovanĂ˝. JoĹžo povedal svoj prĂ­beh, keÄ? v Skalici stretol bezdomovca, ktorĂ˝ ho oslovil, Ä?i by mu nepoĹžiÄ?al dve eurĂĄ. JoĹžo mu hovorĂ­ - mĂĄm len celĂş päżdesiatku, mĂĄĹĄ vrĂĄtiĹĽ ĹĄtyridsaĹĽ osem ĂŠÄ?iek ? NemĂĄm - bola odpoveÄ?. No tak vidĂ­ĹĄ nevyĹĄlo to. Za chvĂ­Äžku mu tie dve ĂŠÄ?ka poĹžiÄ?al po rozmenenĂ­ na drobnĂŠ v stĂĄnku. K tejto tĂŠme sme prijali jednoznaÄ?nĂ˝ nĂĄzor, Ĺže minimĂĄlne polovicu viny za problĂŠm s bezdomovcami nesie dneĹĄnĂĄ strana a vlĂĄda. ÄŽalĹĄou nastolenou a zaujĂ­mavou tĂŠmou boli skalickĂ˝ chodci. SĂş to tĂ­, ktorĂ­ majĂş svoj nenĂĄroÄ?nĂ˝ ĹĄtandard Ĺživota zabezpeÄ?enĂ˝, ale trĂĄvia väÄ?ĹĄiu Ä?asĹĽ dĹˆa chode-

nĂ­m po uliciach mesta, takĹže ich moĹžno stretĂĄvaĹĽ Ăşplne pravidelne v rĂ´znych Ä?astiach mesta - skrĂĄtka skalickĂŠ celebrity. Jeden z nich - nazvali sme ho – fiÄ?Ăşr - chodĂ­ sviĹžne, frajersky - v drieku sa knĂ­ĹĄe z boku na bok, niekedy s klobĂşkom na hlave, je videnĂ˝ vyloĹžene krĂĄÄ?aĹĽ a nemĂĄ Ä?as na nejakĂŠ zastĂĄvky alebo diskusnĂŠ postĂĄvania so sĂşkmeĹˆovcami. MoĹžno obÄ?as v lete je zastihnuteÄžnĂ˝ sediac na laviÄ?ke sĂĄm. MyslĂ­me si, Ĺže na pozdrav nereaguje. DruhĂ˝ - nazvali sme ho – profesor - chodĂ­ rozvĂĄĹžne s nadhÄžadom, s rukami za chrbtom a reaguje na pozdrav. ChodĂ­ tak, Ĺže mu nejde o nachodenie sa, vnĂ­ma okolie a ukladĂĄ si vnemy okolitĂŠho prostredia, ktorĂŠ potom zrejme nejako spracuje, ale to uĹž vie len on ako a k Ä?omu. Ako tretieho chodca sme zaradili nĂĄm znĂĄmeho - volĂĄ sa JoĹžo. MĂĄ svoj ĹĄtĂ˝l - stredne rĂ˝chlo na pohÄžad ledabolo, ale zrejme efektĂ­vne. Je videnĂ˝ nielen v uliciach mesta, ale taktieĹž mimo - rybnĂ­ky, v lete pozdĺŞ lesa u rieky Morava, cho-

dĂ­ s chuĹĽou je spoloÄ?enskĂ˝ a rĂĄd sa pristavĂ­, hovorĂ­ peknou slovenÄ?inou, je filozoficky zaloĹženĂ˝ a je vidieĹĽ, Ĺže mĂĄ veci pod kontrolou. To sĂş naĹĄi chodci. V kaviarni bolo prĂ­jemne a grog mal svoj blahodĂĄrny ĂşÄ?inok. Prebrali sme eĹĄte niekoÄžko nezĂĄväznĂ˝ch sĂşkromnĂ˝ch tĂŠm a potom sme sa pobrali kaĹždĂ˝ za svojimi povinnosĹĽami. Epilogue: MoĹžno ste si vĹĄimli, Ĺže sme sa vĂ´bec nezaoberali naĹĄou politickou scĂŠnou, tak ako vĹždy. Vysvetlenie je jednoduchĂŠ. Nechceli sme si kaziĹĽ deĹˆ a z tejto strany nemĂĄme niÄ? pozitĂ­vne. TĂ­ koaliÄ?nĂ­ci - niÄ?omnĂ­ci pracujĂş proti naĹĄim zĂĄujmom. SlovenskĂĄ nĂĄrodnĂĄ epopeja poslednĂ˝ch dvadsaĹĽpäż rokov mĂĄ deficit kladnĂ˝ch hrdinov a keÄ? aj nejakĂ­ sĂş ako naprĂ­klad skalickĂ˝ don Antonio tak nemajĂş u slovenskĂ˝ch „dejateÄžov“ tĂ˝chto rokov dostatoÄ?nĂş Ăşctu. NedajĂş sa skrĂĄtka dosadiĹĽ do vzorca ich zĂĄmerov.

Streda februĂĄr, kaviareĹˆ v Skalici, ĂşÄ?asĹĽ: traja zapĂ­sal: Ĺ˜epa Karel

VeÄžkĂĄ noc vo Viedni

Teraz len za

26,50 â‚Ź

16,90 â‚Ź

38%

NalaÄ?te sa snami na veÄžkonoÄ?nĂş nĂ´tu na 1-dĹˆovom zĂĄjazde na veÄžkonoÄ?nĂŠ trhy priamo v centre Viedne. TermĂ­n: 15.4.2017. NĂĄstupnĂŠ miesto: Bratislava.

www.megazlava.sk ÄŒo je MegaZÄžava.sk? WebovĂĄ sluĹžba alebo zÄžavovĂ˝ portĂĄl, kde si mĂ´Ĺžete kĂşpiĹĽ kaĹždĂ˝ deĹˆ novĂ˝ tovar alebo sluĹžby za vĂ˝hodnĂŠ ceny. Zaujala VĂĄs zÄžava? Chcete na MegaZÄžava.sk nakĂşpiĹĽ a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (Po – Pia od 9.00 do 17.00 hod.) a poradĂ­me VĂĄm, ako nakupovaĹĽ.

HolĂ­Ä? si poradil s PartizĂĄnskym

11.02.2017: MĹ K BO HolĂ­Ä? - TJ Iskra PartizĂĄnske 99:64 (polÄ?as 58:24) Body + zostava MĹ K BO HolĂ­Ä?: Rozboril 8, Snopko 7, MalÄ?ic 30, RypĂĄk 5, DoĹĄek 6, BaÄ?Ă­k 16, Mihaliska 2, JabornĂ­k 21, O. MarenÄ?Ă­k 4, Ä˝. MarenÄ?Ă­k. TrĂŠner: L. Marencik Body PartizĂĄnske: HorĹˆa 23, NovotnĂ˝ 13 HolĂ­Ä? nastĂşpil na svoj poslednĂ˝ domĂĄci zĂĄpas

v zĂĄkladnej Ä?asti proti sĂşperovi z PartizĂĄnskeho. Super priebeĹžne figurujĂşci na 7. prieÄ?ke pricestoval do HolĂ­Ä?a s pomerne vysokou zostavou. DomĂĄce druĹžstvo na to zareagovalo sprĂĄvne a zvolili proti sĂşperovi rĂ˝chly prechod do Ăştoku resp. rĂ˝chle tempo hry. Tato taktika priniesla svoje ovocie uĹž v prvej ĹĄtvrtine, keÄ? ju HolĂ­Ä?ania vyh-

SE 17-07 STRANA - 10

rali o 23 bodov. V druhej ĹĄtvrtine sa pokraÄ?ovalo vo zvolenom tempe a nĂĄskok sa podarilo navýťiĹĽ dokonca na 34 bodov. V druhom polÄ?ase sa zĂĄpas v podstate uĹž len dohrĂĄval a na ihrisku sa vystriedali vĹĄetci hrĂĄÄ?i domĂĄceho celku. Napriek tomu HolĂ­Ä?ania navýťili finĂĄlny nĂĄskok na 35 bodov. MagickĂş hranicu 100 bodov sa im len tesne nepodarilo do-

siahnuĹĽ. V tomto zĂĄpase sa HolĂ­Ä?ania vrĂĄtili späż na svoju vĂ­ĹĽaznĂş vlnu a znovu predviedli bojovnĂŠho ducha v obrane a tĂ­movĂŠho ducha v Ăştoku. Na tento vĂ˝kon sa pokĂşsia nadviazaĹĽ uĹž Ä?alĹĄiu sobotu u sĂşpera v TopoÄžÄ?anoch. ÄŽakujeme Mestu HolĂ­Ä?, sponzorom a fanúťikom za za podporu. Mario Jabornik


smrdia iba kým neuschnú. Ak túto kúru vydržíte 2 mesiace, vlasy budú nielen hustejšie, ale aj pevné a lesklé. Tohtoročná zima dala zabrať aj našim vlasom. Sú vysušené, Svoje pevné miesto pri vlasových kúrach majú bylinky. Okrem polámané, rozlietané a s rozštiepenými končekmi. Zastaviť osvedčeného žihľavového čaju vyskúšajte šalviu alebo rozvypadávanie vlasov a naštartovať ich rast môžeme aj pomo- marín. Za hrsť byliniek dajte do litra vriacej sa vody a nechajte päť minút povariť. Potom odvar zlejte cez plátno alebo cou „babských receptov“. Zábal z rozmiešaného žĺtka s troškou olivového oleja a kvap- sitko do fľaštičky od šampónu. Po každom umytí vlasov si kou rumu, ktorý si treba votrieť do vlasov a zabaliť na 20 min nalejte do dlane a vmasírujte do korienkov vlasov a vlasovej igelitom pozná asi každá žena. Pozitívne proti vypadávaniu pokožky. Ako stimulátor, ale aj dezinfikátor pôsobí na vlasy vlasov pôsobí aj oplachovanie vlasov po ich umytím jablč- soľ a korenie. Dajte trošku týchto ingrediencii do šampónu a ným octom zriedeným s vodou. Nebojte sa, vlasy po octe poriadne hlavu vydrhnite.

gazdinka radí

Vlasový reštart...

Na suché a lámavé vlasy zaberú hydratačné masky. Vitamíny a minerály, ktoré obsahuje banán, dodajú vlasom lesk, výživu a hydratáciu. Jeden banán rozmixujete na kašu (banán nesmie byť iba roztlačený, z vlasov by sa rýchlo vymyl), pridajte lyžičku medu a trošku olivového oleja. Avokádová maska dodá vlasom vitamíny A, B, C a množstvo nenasýtených tukov. Jedno avokádo rozmixujte s 2 lyžičkami medu a troškou olivového oleja. Tieto masky je dôležité dávať na vlasy 1 až 2- krát týždenne. Rozštiepeným končekom pomôžu masky zo žĺtka, olivového oleja alebo mletej kávy. Hustú kašičku vmasírujte do korienkov vlasov. gazdinka Evka

Vtip: Malý chlapec hovorí mame: „Mami, povedz mi pravdu. V škole nás učia, že deti sa rodia ženám a mne každý hovorí, že som otcovi z oka vypadol.“ Oscar Wilde: „Správaj sa ku každej žene, ako by si bol do nej zamilovaný a ku každému mužovi, ako by ti bol nadradený! Skoro si získaš povesť dokonalého gentlemana.“

11

viete, že?

... čo možno nevieme

viete, že? jedna z našich jaskýň

je naozaj svetový unikát? Ochtinská aragonitová jaskyňa je jedinou sprístupnenou aragonitovou jaskyňou v Európe a jednou z troch na svete. Nachádza sa v severozápadnom svahu vrchu Hrádok v Slovenskom Rudohorí, v katastri obce Ochtiná. Umelý vchod do jaskyne je dlhý 144 m a prekonáva výškový rozdiel 19 metrov za pomoci 104 schodov. Celková dĺžka trasy v jaskyni je 300 m, teplota vzduchu sa pohybuje od 7,2º do 7,8ºC. Prehliadka jaskyne trvá 30 minút. Strop jaskyne je zdobený jedinečnými formami excentrickej formy aragonitu. Sprístupnených jaskýň tohto typu je na svete len veľmi málo a jej charakteristická výzdoba je unikátna v celosvetovom meradle.

viete, že?

§

DAŇOVÉ

PRIZNANIE

Senica 0911 521 767, 0907 277 088

viete, že?

63-0032

ÚČTOVNÍCTVO

bratislavský Čumil má tiež svetové prvenstvo? Socha Čumila je unikátna bratislavská pozoruhodnosť, jeden zo symbolov mesta. Kým ju nezačali kopírovať niektoré východoeurópske metropoly, bola Bratislava jediným mestom na svete so sochou vykúkajúcou z kanála. Čumilovým „otcom“ je akad. maliar Viktor Hulík. Čumil sa takmer okamžite stal jedným z najčastejšie fotografovaných „Bratislavčanov“. Pre Bratislavu – napriek svojej krátkej histórii – znamená to isté, čo Manneken Piis pre mesto Brusel, Malá morská víla pre Kodaň alebo fontána di Trevi pre Rím.

OBJEDNAJTE SA NA TEL. ČÍSLE:

0911 413 682 75-30

15-0022

WWW.VENI-VIDI.SK

Overal pre psa

viete, že?

898 na pôvodná ce

26,99 €

Technick kácia: 300 g vizitkový papier, rozmer 9 x 5 cm, jednostranná plnofarebná tlač, tlač - hárkov *uvedená cena platí pri odbere od 1000 ks vizitiek a je prepočítaná konverzným kurzom 1,-€ / 30,126 Sk. Všetky ceny sú uvádzané bez DPH 20%.

*Akcia platí do 28. 2. 2017

-92% 0905 915 033 0908 979 377

www.lacne-vizitky.sk

Totálny výpredaj maskáčového overalu pre psa. Veľkosti L, XL, XXL. Zapínanie na cvoky.

nová cena

2,34 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

SE 17-07 STRANA - 11

15-0028

Kvalitné vizitky od za ks*

na Slovensku máme trúbiaci kameň? V lesoch neďaleko malebnej juhoslovenskej dedinky Sucháň sa ukrýva azda najnevšednejší hudobný nástroj na Slovensku, tzv. Trúbiaci kameň. Ide o mohutnú sopečnú skalu s dvomi otvormi na vrchnej strane. Hoci leží v teréne, ktorý býva najmä v zime a po dažďoch len veľmi ťažko dostupný, turistov priťahuje ako magnet. Na kameni s dĺžkou vyše tri a pol metra, širokom 240 centimetrov a vysokom viac ako meter, sa dá naozaj aj trúbiť. Pri fúknutí do horného menšieho otvoru zaznie zo spodného mohutný hlboký zvuk, ktorý sa široko-ďaleko rozlieha okolitými dolinami. pravdepodobne najväčšia rozprávková vtáčia záhrada sa u nás na Slovensku nachádza pri dome nášho spolupracovníka a vedeckého pracovníka SAV Miroslava Sanigu? Záhradka v malebnom Revúckom údolí predstavuje – a to bez zveličovania – miesto s najvyššou hustotou vtáčích kŕmidiel a búdok na jeden ár na celej zemeguli (veľkých samorastových kŕmidiel sa tu nachádza 60, búdok by sme napočítali až 130). Vtáčí raj poskytuje počas celého roka najrôznejším druhom vtákov luxusné ubytovanie s plnou penziou, ročne sa tu skonzumuje asi tona slnečnice. internet


7 3 2 4

2

4

1 3 4 2 5 7 4

8 4 1 8 9 2 5 8

naše poklady

9 3 9 8

príbehy pre dušu

Bruno Ferrero

Láska a manželstvo Jedného dňa sa študent spýtal svojho učiteľa: „Učiteľu, čo je to láska?“ Učiteľ mu odpovedal: „Skôr, ako ti odpoviem na tvoju otázku, choď na pole, nájdi tú najväčšiu pšenicu a vráť sa späť. Ale pravidlo je, že cez pole môžeš prejsť iba raz. Nemôžeš sa v poli vrátiť, aby si splnil svoju úlohu, čo najlepšie.“ Študent teda išiel na pole. Keď prechádzal prvým radom, uvidel krásnu veľkú pšenicu. Ako k nej podišiel, zamyslel sa... Možno neskôr uvidím ešte väčšiu ako je táto. O chvíľu skutočne uvidel väčšiu, ale opäť sa zastavil a pomyslel si, že možno tam ďalej bude predsa len ešte väčšia, a tak ju neodtrhol. Neskôr, keď už prešiel viac ako polovicu poľa, začal si uvedomovať, že pšenica, ktorou prechádza nie je zďaleka taká veľká ako tá, ktorú videl na začiatku svojej cesty. Pochopil, že o tú najväčšiu už prišiel a ľutoval, ako sa rozhodol. Prešiel teda poľom a vrátil sa k učiteľovi späť s prázdnymi rukami. Učiteľ mu povedal: „Tak toto je láska...Neprestávaš stále hľadať tú lepšiu. Až neskôr pochopíš, že si prepásol toho najlepšieho človeka...“ „A čo je potom manželstvo?“ - opýtal sa zvedavo študent. Učiteľ mu odpovedal: „Skôr ako ti poviem odpoveď, choď na kukuričné pole, nájdi tú najväčšiu kukuricu a vráť sa. Ale pravidlo je rovnaké: Môžeš prejsť poľom iba raz. Nesmieš sa vracať.“

Foto: Autor

Sýkorka chochlatá (Parus cristatus)

Sýkorky, malé a milé vtáčatá máme asi všetci bez rozdielu veľmi radi, najmä vo svojom okolí na terasách či v záhradách. Sú to pomerne malé, no určite viditeľné vtáčiky. Majú asi 13 cm, rozpätie krídel 19 cm

a hmotnosť 12 g. Samček je rovnako sfarbený ako samička. Farby sú hnedá zvrchu, sivobiela zospodku. Biele líce je vyzdobené čiernou škvrnou v tvare podkovičky, majú čiernu briadku. Hlavičku sýkorky chochlatej zdobí sivý, čierno škvrnitý chochlík, podľa ktorého možno túto sýkorku jednoznačne spoznať. Pri znepokojení túto svoju „parochňu“ nápadne vztyčuje, čím dáva zreteľne najavo stupeň rozčúlenia. Táto sýkorka je nebojácna vodkyňa sýkorčieho konvoja, zúrivo prenasledujúceho sovieho votrelca v podobe kuvička vrabčieho alebo pôtika kapcavého. Je však inak plaché a nedôver-

Tretiaci cestovali v čase

Tretiaci zo Základnej školy s materskou školou na ulici J. Mudrocha v Senici dnes zažili hodinu písania úplne netradične: cestovali v čase a prevtelili sa do troch školákov žijúcich kedysi na Slovensku. Na základe príbehu o troch chlapcoch, ktorí chodili do školy v rôznych historických obdobiach si predstavovali, v akom prostredí sa kedysi učili ich starí či prastarí rodičia. Vyskúšali písať griflíkom na bridlicovú tabuľku ako

čivé vtáča. Počas hniezdenia žije v párikoch, zvyšok roka trávi v kŕdlikoch. Sýkorka jer neposedný vtáčik, prehliadajúci vetvičky prevažne ihličnanov, kde snorí po poživni. Ozýva sa kovovo znejúcim „ci-ci- tyrlrl–ci-ci- tyrlrl“. Čriepky zo života - V marci jednotlivé páry obsadzujú svoje hniezdne okrsky. Sýkorka chochlatá hniezdi v dutinách stromov, veľmi často v suchých a strúchnivených kmienkoch a  hrubých konároch. Hniezdo je postavené prevažne z machu a vystlané je zo srsti. Hniezdi obyčajne dvakrát do roka. Živí sa hmyzom, na jeseň a v zime aj Miroslav Saniga semenami.

žiak Johannes z ľudovej školy „cifrované“ písmená - tieto odpisovali z veľkej nástennej tabule. Pokúsili sa písať ako žiak Štefan z druhej triedy ľudovej školy pierkom do písanky. Pierko namáčali do kalamára naplneného atramentom. A nakoniec sa pokúsili písať dreveným plniacim perom ako žiak Vladimír zo základnej deväťročnej školy. Skúsenosť to bola k nezaplateniu, sedeli v triede zariadenej histo-

Kto RETRO párty navštívil, nebanoval! Aj v Petrovej Vsi sa obdobie fašiangov spája s plesaním a zábavou na rôznych spoločenských podujatiach. Každoročne sa koná ples Športového klubu, deti sa vyšantia na maškarnom bále a dospelých až domov prídu do tanca vyzvať členovia fašiangového sprievodu obcou. Záver fašiangov – tradičné pochovávanie basy sa tiež teší veľkej obľube, najmä keď je u nás ozvláštnené roztopašnými scénkami z filmov a rozprávok. V tomto roku sme obdobie zábav obohatili o ďalšiu akciu, ktorá sa

tešila mimoriadnemu záujmu návštevníkov. Obecná organizácia Únie žien zorganizovala RETRO párty, teda tanečnú zábavu v štýle minulých rokov. Na tanečnom parkete sa vedľa seba zvŕtali legendy rock´n´rollu, priaznivci disco hudby aj československého soc-popu zo 70. a 80. rokov. Niektorí zašli ešte ďalej do minulosti, takže nechýbali noblesné kostýmy v štýle 20. rokov, povojnové oblečenie či móda sexi minišiat „zlatých šesťdesiatych“. Prevetrali sa skrine starých materí, mnohí zapo-

U Čabelkovcov najkrajšia telocvičňa v okrese Študent teda išiel na pole. Teraz už bol pripravený neurobiť tú istú chybu. Keď sa dostal do polovice poľa, vybral si stredne veľkú kukuricu, s ktorou bol spokojný a šiel späť k učiteľovi. Učiteľ mu povedal: „Dnes si priniesol kukuricu. Hľadal si takú, ktorá je pekná a veríš, že je to tá najlepšia, akú si mohol dostať.... To je manželstvo. Človek prestane hľadať a úprimne verí, že našiel to najlepšie, čo mohol.“ Príbehy pre potešenie duše nájdete v kníhkupectve www.donbosco.sk

Študenti SOŠ J. Čabelku v Holíči sa tešia z vynovenej a zmodernizovanej telocvične. Športová hala, kde trávia hodiny telesnej výchovy sa zmenila vďaka takmer 50 tisícovej investícii do modernizácie a vybavenia telocvične. Schválil ju a poskytol TTSK. V roku 2012 získala škola finančné prostriedky na 1. etapu opravy telocvične. Po rokoch snaženia a podávania projektov sa podarilo v novembri 2016 získať finančné prostriedky na opravu podlahy, obkladov, vstupných stien a výmenu okien. Práce na oprave telocvične začali 14. 11. 2016 a boli ukončené 28.12.2016. Firma J&V Group, s.r.o. Holíč realizovala túto akciu v celkovej sume 49.777,97 eur. Ďakujeme za podporu TTSK, uvedenej firme a všetkým, ktorí sa pričinili o najkrajšiu a najväčšiu športovú halu v okrese Skalica. Naša telocvičňa bude príležitosťou na lepšie športovanie nielen pre našich študentov, ale aj pre okolité školy a širokú verejnosť. Jozef Pavlík, riaditeľ školy

SE 17-07 STRANA - 12

rickým školským nábytkom, v kúte boli kachle, na stenách viseli dobové nástenné plagáty a v skrini sa skveli starodávne učebné pomôcky. Atmosféra úžasná. Veríme, že toto interaktívne a zážitkové učenie prinesie na hodinách vlastivedy svoje ovocie. Čas ukáže... A kdeže to tí tretiaci boli? No predsa v Múzeu školstva a pedagogiky v Bratislave. Beáta Kádeková, triedna učiteľka III.B

jili svoju kreativitu a retro oblečenie si vyrobili. O pripomenutie hitov 20. storočia sa postaral DJ Drobec. Vyše 300 návštevníkov do atmosféry minulosti vtiahla aj dobová výzdoba, „ženy za pultom“ v bufete a skvelé spartakiádne vystúpenie členiek Únie žien. Na ich Poupata žiadny divák tak ľahko nezabudne. Ibaže by ho v budúcnosti prekonalo podobné originálne podujatie... M. Hricová Foto: M. Hricová, N. Kumpanová


Čo ak nemáte na zaplatenie dane z príjmu?

je potrebné oznámiť túto skutočnosť príslušnému správcovi dane do konca lehoty na podanie daňového priznania, teda do 31. marca 2016. V tom prípade je pre vás vý- Nemusí sa už podávať žiadosť, ako kedysi a čakať na vyjadrehodné požiadať úrady o po- nie súhlasu alebo zamietnutia od daňového úradu. sunutie lehoty na podanie Maximálne si možno predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o 3 celé kalendárne mesiace v prípade dadaňového priznania. Ak si chce daňovník – fyzická ňovníka, ktorý nepoberal príjmy zo zdrojov v zahraničí. Daňovosoba - predĺžiť lehotu na ník musí uviesť v oznámení jeden z nasledujúcich dátumov: podanie daňového priznania, 2.5. 2016 ( namiesto 30.4.2016, pretože tento deň pripadá na a teda aj na zaplatenie dane, sobotu), 31.5.2016, alebo 30. 6. 2016. Ak daňovník poberal príj-

financie

my aj v zahraničí, potom je posun možný najviac o 6 celých kalendárnych mesiacov. V tomto prípade môže daňovník uviesť ešte aj ďalšie dátumy a to: 1.8.2016 ( namiesto 31.7.2016, pretože tento deň pripadá na nedeľu), 31.8.2016 alebo 30. 9. 2016. Pozor však, tento postup sa nevzťahuje na daňovníka v konkurze alebo v likvidácii, ktorý musí žiadať o predĺženie lehoty. Žiadosť musí podať najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. Správca dane môže rozhodnutím predĺžiť lehotu najviac o 3 mesiace. V prípade, že by správca dane s lehotou uvedenou v žiadosti nesúhlasil, proti ib rozhodnutiu sa daňovník nemôže odvolať.

Vtip: Myš sa vráti z laboratória do svojej klietky a hovorí svojej kamarátke: „Tak som si toho doktora pekne vycvičila.“ „Naozaj?“ „No jasné, vždy, keď stlačím to tlačidlo, tak mi prinesie jedlo.“ Antoine de Saint-Exupéry: „Miluješ, pretože miluješ. Pre lásku niet dôvodu.“

13

dobré správy

vybral Ivan Brožík

Slovenskej dobročinnosti v Keni sa darí

Vzdelanie je dobrou stratégiou pre budúcnosť Keňanov. „Ak im dáme vzdelanie a šancu na férový život, nebudú chodiť do Európy. Nebudú, lebo majú toľko svojej národnej hrdosti a my ich ešte utužujeme. Hovoríme im, vy nepotrebujete Európanov, musíte sa sami postaviť na nohy.“ Povedal to slovenský lekár a zakladateľ zahraničných humanitárnych misií v krajinách tretieho sveta Vladimír Krčméry, ktorý sa podieľa na rôznych humanitárnych projektoch v Keni.

03-8-35

Viac o holokauste

Čiapka ušiarka

Strojček na cestoviny

Detoxikačné náplaste

na pôvodná ce

na pôvodná ce

na pôvodná ce

-85%

-24%

-79%

14,99 €

29,90 €

03-8-34

11 €

Royalty mechanický strojček, v ktorom si len vyberiete hrúbku cesta a všetko je pripravené! Materiál: kov

nová cena

nová cena

22,90 €

2,34 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Účinky: odstránenie škodlivých toxínov z organizmu, pocit získania energie, uľahčenie a zlepšenie alergií, úprava krvného tlaku, úľava pri artitíde a bolesti kĺbov, atď. Balenie obsahuje nová cena 10 ks náplastí.

2,34 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Trnavský samosprávny kraj so sídlom v Trnave, Starohájska 10 oznamuje, že v súlade so Zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov, Smernicou č. 28/2009 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK a v zmysle uznesenia č. 370/2017/22 Zastupiteľstva TTSK zo dňa 08.02.2017 VYHLASUJE OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ na predaj prebytočného nehnuteľného majetku Predmet súťaže: 1. Súbor objektov a pozemkov v Hornom Bare 2. Súbor objektov a pozemkov v Zemianskych Sadoch (bývalé SOU poľnohospodárske) 3. Pozemok o výmere 7 421 m2 v Piešťanoch (ihrisko pri bývalom SOU vodohospodárskom) 4. Objekt VPRNS (bývalá hláska) v Piešťanoch 5. Stredisko praktického vyučovania v Kútoch na Továrenskej ul. 6. Pozemky o výmere 2 529 m2 v Piešťanoch (pri SOŠ obchodu a služieb na Mojmírovej ul.) 7. Budova internátu s pozemkami v Holíči 8. Súbor objektov a pozemkov SPŠ elektrotechnickej na Námestí SNP v Piešťanoch 9. Súbor objektov s pozemkom v Piešťanoch na Kollárovej ul. Termín na predkladanie ponúk je najneskôr 06.03.2017 do 14.00 hod. Podrobná špecifikácia nehnuteľností, spôsob predloženia ponuky, povinný obsah ponuky, podmienky a postup obchodnej verejnej súťaže sú podrobne uvedené na webovej stránke http://www.trnava-vuc.sk// (na tejto stránke kliknúť na baner PREDAJ MAJETKU).

Program kina

CENTRÁLNY SKLAD MÖBELIX v Lozorne pri Bratislave prijme do HPP

SKLADNÍKOV - VODIČOV VZV, EXPEDIENTOV A NAKLADAČOV TOVARU Miesto výkonu: priemyselný park Lozorno Termín nástupu: ihneď Podmienky: možnosť zárobku 900 € • preplácanie nadčasov • jednozmenná prevádzka pondelok až piatok • zamestnanecké zľavy v sieti Möbelix • stravné lístky Vaše životopisy zasielajte na email: verwaltung.lozorno@moebelix.sk

15-0047

(aj manuálna práca)

Piatok 17.2.: LEGO® Batman vo filme 2D SD 15:20, Päťdesiat odtieňov temnoty 15:30, 18:20, 20:50, LEGO® Batman vo filme 3D SD 16:00, Lion 17:40, Všetko alebo nič 18:00, Liek na život 20:20, T2 Trainspotting 20:30 Sobota 18.2.: DETSKÉ KINO: Bociany 2D 13:20, Spievaj 2D 13:10, LEGO® Batman vo filme 2D SD 13:40, 15:20, Päťdesiat odtieňov temnoty 15:30, 18:20, 20:50, LEGO® Batman vo filme 3D SD 16:00, Lion

17:40, Všetko alebo nič 18:00, Liek na život 20:20, T2 Trainspotting 20:30 Nedeľa 19.2. vyhraj knižku s detským kinom: DETSKÉ KINO: Bociany 2D 13:20, Spievaj 2D 13:10, LEGO® Batman vo filme 2D SD 13:40, 15:20, Päťdesiat odtieňov temnoty 15:30, 18:20, 20:50, LEGO® Batman vo filme 3D SD 16:00, Lion 17:40, Všetko alebo nič 18:00, Liek na život 20:20, T2 Trainspotting 20:30

Pondelok 20.2.: Spievaj 2D 13:10, Bociany 2D 13:20 LEGO® Batman vo filme 2D SD 13:40, 15:20, Päťdesiat odtieňov temnoty 15:30, 18:20, 20:50, LEGO® Batman vo filme 3D SD 16:00, Lion 17:40, Všetko alebo nič 18:00, Liek na život 20:20, T2 Trainspotting 2:30 Utorok 21.2.: Spievaj 2D 13:10, Bociany 2D 13:20 LEGO® Batman vo filme 2D SD 13:40, 15:20, Päťdesiat odtieňov temnoty 15:30, 18:20, 20:50, LEGO® Batman vo filme 3D

SE 17-07 STRANA - 13

03-8-33

Totálny výpredaj - moderná, veľmi teplá unisex čiapka, vhodná na denné nosenie ale aj na lyžovanie.

SD 16:00, Lion 17:40, Všetko alebo nič 18:00, Liek na život 20:20, T2 Trainspotting 20:30 Streda 22.2.: Spievaj 2D 13:10, Bociany 2D 13:20 LEGO® Batman vo filme 2D SD 13:40, 15:20, Päťdesiat odtieňov temnoty 15:30, 18:20, 20:50, LEGO® Batman vo filme 3D SD 16:00, Lion 17:40, Všetko alebo nič 18:00, Liek na život 20:20, T2 Trainspotting 20:30

Dokumentačné stredisko holokaustu (DSH) sa zapojilo do európskych projektov, v rámci ktorých poskytuje informácie o problematike holokaustu na Slovensku. Oba projekty sú veľmi dôležité z hľadiska stimulácie výskumu. Sú to kľúčové projekty pre vybudovanie digitálnej infraštruktúry, aby bádatelia, ktorí pracujú s týmito webovými databázami, sa lepšie zorientovali v spleti často rozptýlených prameňov. Pre Dokumentačné stredisko holokaustu bolo veľmi zaujímavé vstúpiť do týchto projektov a mať možnosť participovať a získavať informácie o rôznych prameňoch.

Chýba sociálny dialóg

Mladým ľuďom chýba sociálny dialóg, ktorý by im dokázal priamo odpovedať na otázky, ktoré sa ich dotýkajú. V súvislosti so šírením radikálnych a extrémistických myšlienok medzi nimi to skonštatovalo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Stredisko vyzvalo rodičov a učiteľov, aby poukazovali na extrémizmus ako nežiaduci spoločenský jav, ktorý je v demokratickej spoločnosti neprípustný. „Žiadne z extrémistických prejavov, ktoré podnecujú k nenávisti voči určitým skupinám osôb, nesmú byť chránené právom a to ani v kontexte základného ľudského práva – slobody prejavu,“ povedala výkonná riaditeľka strediska Katarína Szabová.

Učitelia sa môžu učiť

Učitelia druhého stupňa základných škôl a učitelia v stredných školách sa môžu hlásiť do programu USA, ktorý je zameraný na výučbu o holokauste. Týždenný program na vybraných školách v USA ponúka učiteľom možnosť prehĺbiť si svoje znalosti. Informovalo o tom ministerstvo školstva na svojej internetovej stránke s tým, že do programu sa môžu hlásiť učitelia so zameraním na dejepis, náuku o spoločnosti, etiku, prípadne na iné predmety humanitného zamerania a s výbornou znalosťou anglického jazyka. Termín odovzdania žiadosti je 31. marec. Podrobné informácie o programe sú na internetovej stránke www.fulbright.sk. internet


Privítajme poslov jari v prírode

môžeme teda nasmerovať do miest ich najčastejšieho výskytu. Snežienka jarná kvitne od februára do apríla, rastie roztrúDruhá polovica februára sene vo vlhkých lesoch. V minulosti patrila na Slovensku k je čas, kedy sa na území chráneným rastlinám. V súčasnosti sa na ňu druhová ochraSlovenska objavujú prvé na už nevzťahuje. Zaradená je však do Červeného zoznamu snežienky a bledule. Prvé ohrozených druhov cievnatých rastlín Slovenska v kategórii kvietky nového roka a poma- potenciálne ohrozených. Pozor, je jedovatá! ly začínajúcej sa jari v  ňom. Bleduľa jarná má okrúhlejší kvietok, na konci jeho lupeňov Prvý, možno ešte zimný, hoci sú žlté alebo zelené bodky. Rastie v tienistých a vlhkých lužv duši už takmer jarný výlet ných lesoch, na mokrých lúkach od nížin až po horský stupeň.

Potraviny Euro-Diskont Slovakia s.r.o. prijmú do novej predajne v Holíči

„Nepremeškajte príležitosť získať cenné pracovné skúsenosti v medzinárodnej spoločnosti.“

• ŠIČKY

Info: 0904 173 077 0911 824 755 cerna@merkfood.com

41-0062

Požiadavky: samostatnosť, komunikatívnosť, ovládanie PC. Prax v obchode vítaná.

Požiadavky: ● vyučený v strojárskom odbore alebo prax výhodou ● manuálna zručnosť ● spoľahlivosť Ponúkame: ● prácu v len v 2-zmennej prevádzke ● nárast mzdy na základe zručnosti ● dobré pracovné podmienky ● závodné stravovanie ● doplnkové dôchodkové poistenie

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky prijmú:

Spoločnosť DANEX Slovakia, s.r.o. prijme do pracovného pomeru

operátor CNC strojov

PRACOVNÍKA ÚDRŽBY

Požiadavky: ovládanie vodoinštalatérskych prác, zámočníckych prác, VP sk. B., kurič V. triedy a zvárač – vítané

kucharovad@spasmrdaky.sk

Tel.: 034 6959 101

Náplň práce: Šitie kožených a koženkových interiérových komponentov pre luxusné vozidlá (Mercedes, Porsche, Audi, Aston Martin...) • Vizuálna samokontrola dielov • Práca s najmodernejšími technológiami Platové ohodnotenie: • priemerný brutto zárobok nad 600 € • nárast platu na základe zručnosti • pravidelná valorizácia platov • odmena za dochádzku – 45 €/mesiac • príplatky nad rámec Zákonníka práce • ZAUJÍMAVÝ NÁSTUPNÝ BONUS Výhody: Hlavný pracovný pomer - dlhodobé a stabilné zamestnanie • Získanie vysokej a žiadanej kvalifikácie • Príjemné a čisté pracovné prostredie • Možnosť kariérneho rastu • Možnosť pracovných ciest do zahraničia (USA, Nemecko, Čína...) Eissmann je nemecká spoločnosť, ktorá patrí k najväčším zamestnávateľom regiónu Záp. Slovenska. So svojím medzinárodným zastúpením zamestnáva viac ako 10 000 zamestnancov. Zameriava sa na výrobu interiérových dielov do luxusných automobilov.

Žiadosti so životopisom posielajte na adresu: Prírodné liečebné kúpele Smrdáky 906 03

Požiadavky: • vyučený v strojárskom odbore alebo • prax v strojárskom odbore Ponúkame: • nadštandardné platové ohodnotenie • výkonnostný bonus • trojzmenná prevádzka • vernostná odmena za odpracované roky • doplnkové dôchodkové sporenie • stabilné zamestnanie v spoločnosti so 16-ročnou históriou Svoj životopis spolu s priloženou žiadosťou zasielajte na adresu: DANEX Slovakia s.r.o., Dr. G. Schaefflera 2, 909 01 Skalica, prípadne mailom: m.krakovska@danexsro.sk , alebo nás kontaktujte priamo na tej istej adrese.

NOVÝCH KOLEGOV

Euro-Diskont Slovakia s.r.o. Holíč prijme

Svoje žiadosti môžete posielať na adresu: Eissmann Automotive Slovensko, Lesná 880/1, Holíč, 90851 Kontakt: Ing. Eva Beneková, tel: 034 69 00 604 eva.benekova@eissmann-smp.com Od 1.7.2016 je zriadený pre zamestnancov NOVÝ AUTOBUSOVÝ SPOJ AJ ZO SMERU SENICA - HOLIČ

údržbár

Náplň práce: drobné stavebné úpravy, drobné vodárske, maliarske, zámočnícke a elektrikárske práce na predajniach podľa potreby Požadujeme: manuálnu zručnosť, praktické skúsenosti s uvedenými činnosťami, samostatnosť, VP sk. B nutný Práca vhodná aj pre dôchodcu

0904/173077 cerna@merkfood.com

HĽADÁME KOLPORTÉROV NA ROZNOS NOVÍN! OBCE: Dubovce, Gbely, Brodské V prípade záujmu nás kontaktujte e-mailom na skalicko@regionpress.sk

SE 17-07 STRANA - 14

DUKY TRANS s.r.o. príjme do TPP

VODIČA MKD skupiny C+E

Pravidelné prepravy do Nemecka, víkendy voľné. Nástup možný ihneď. Kontakt: Oravec 0905 327 207

16-0055

činnosť na ostatné zdravotné postihnutia len zvýšiť, a to spolu najviac o 10 percent. To znamená, že ak poistenec trpí viacerými ochoreniami (napr. má cukrovku, osteoporózu, vysoký krvný tlak), posudkový lekár hodnotí vždy najzávažnejšie zdravotné postihnutie. Tzv. rozhodujúce zdravotné postihnutie je v takomto prípade to, ktoré je hlavnou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu. Každé ďalšie ochorenie (diagnóza) môže zvýšiť mieru invalidity spolu najviac o 10 percent. Zdravotný stav posudzuje posudkový lekár v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne až na základe písomnej žiadosti o invalidný dôchodok Sociálna poisťovňa k 31. 12. 2016 vyplácala 235 131 invalidných dôchodkov. Z toho bolo vyplácaných 135 148 invalidných dôchodkov s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 do 70 percent a ďalších 99 983 invalidných dôchodkov s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 percent. Zdroj: Sp

OPERÁTOR LISOV NASTAVOVAČ • NÁSTROJÁR

Svoju žiadosť môžete posielať na adresu: MIKOV Skalica s.r.o, Dr.G.Schaefflera 12, 90901 Skalica e-mail: smisa@mikovskalica.sk tel.: 034 664 8928, 0908 795 685

HĽADÁME

predavačky

príjme do pracovného pomeru:

41-0035

Konanie o priznanie invalidného dôchodku sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby (žiadateľ), ktorá si uplatňuje nárok na dôchodok a nárok na jeho výplatu. Žiadateľ je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce na nárok na invalidný dôchodok a jeho výplatu spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou. Ak má žiadateľ z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti nárok na nemocenské alebo nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, o priznanie invalidného dôchodku je vhodné požiadať až vtedy, keď už je známy deň zániku nároku na uvedené dávky, pretože bez určenia tohto dňa nie je možné určiť deň priznania a sumu dôchodku, a tým ani rozhodnúť o priznaní dôchodku. Sociálna poisťovňa tiež upozorňuje žiadateľov o posúdenie zdravotného stavu a o priznanie invalidného dôchodku, že ak trpia viacerými postihnutiami, jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú. Takýto postup zákon o sociálnom poistení neumožňuje. V takomto prípade je možné mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú

MIKOV Skalica s.r.o

41-0026

Priznanie invalidného dôchodku

Pozor, bleduľa patrí medzi chránené druhy národného významu, spoločenská hodnota jedinca je 49,79 €. Je súčasťou Červeného zoznamu ohrozených druhov. Pre svoju nádheru je vysádzaná a pestovaná v záhradkách. Celá rastlina je jedovatá, najmä jej podzemná časť. Bleduliam vyhovujú vlhké až mokré pôdy bohaté na živiny, preto sa nachádzajú pri jazierkach či lesných bystrinách. Ideálne je stanovište, na ktorom sa bleduliam darí v tieni stromov. A ešte prosba, ak už nájdete túto nežnú krásu, pokochajte sa pohľadom, pofoťte a nechajte kvietky, nech sa z nich ešte ib mnohí návštevníci našej prírody potešia tak, ako vy.

63-0043

sociálna poradňa

41-0044

3 2 4 6 5 4 9 6 3 2 3 9 1 5 7 2

tip na výlet

41-0062

7

9 1 4 5 5 2 7 1


Prichádza čas šteniatok

plyšové hračky či dokonca ozdoby, ako mláďatá zvieraťa, ktoré je vo svojej podstate pôvodne šelma. Hoci mimoriadne inteligentná a človeku oddaná a priateľská. Mnohé sučky v  súčasnosti Šteniatko si buduje svoje návyky prakticky od narodenie, už majú „svoje dni“ a  to je nemá žiadne obdobie „hájenia“, treba s  ním zaobchádzať predzvesť, že náš svet opäť jemne, láskavo, ale zároveň prísne a  autoritatívne. Jeho zaplavia šteniatka. Tie naj- výchova nesmie byť poznamenané prehliadaním napríklad milšie tvory, ktoré vzbudzujú pomočovania sa či hryzenia nábytku, obuvi. Pes potrebuje návyk na dynamický stereotyp. Musí mať vždy láskavý úsmev. Robíme obrovskú chybu, ak presný čas kŕmenia, vyprázdňovania, hier, prechádzok. To šteniatka vnímame viac ako si treba uvedomiť ešte predtým, ako šteňa príde do novej

veterinár radí

rodiny. Pes je zviera, nachádza si medzi zvieratami svojho druhu svoje miesto. Ani pri šteňati preto nie je vhodné brať ho na ruky, ak sa stretáva s iným psíkom. Musí sa „socializovať“, zvykať si, že psíkov bude stretávať. Napokon, žiaden zdravý dospelý pes šteňaťu neublíži. A čo je ešte dôležitejšie, už šteňa musí zacítiť, že jeho „pán“ nemá za žiadnych okolností strach. Strach u psov je totiž veľmi ľahké zakódovať a oni ho potom v neskoršom veku riešia preventívnou agresivitou. Je toho ešte veľa, dôležité je však správať sa už aj k šteniatku ako k dospelému psíkovi. S láskou, ale zásadovo. red

Vtip: Pri truhle starého poľovníka plačú zvieratá. Srna povie: „Ten ujo bol dobrý človek.“ Zajac prisvedčí: „Veru hej, vystrelil na mňa šesťkrát, no ani raz ma netrafil.“

František Saleský: „Každý kríž, ktorý ťa nájde, znášaj trpezlivo a z lásky k Bohu. V tom je veľká, ale málo chápaná pravda o duchovnom živote.“

Pivovar Wywar v Holíči prijme

Stavebná firma so sídlom v Malackách hľadá betonárov, armovačov a murárov.

zvárač - zámočník

HPP alebo ŽL • VP sk. B • samostatnosť • podmienkou prax min. 1 rok • vzdelanie v obore ukončené výučným listom alebo maturitou Ponúkame: celoročne stabilnú prácu Mesačný čistý príjem: 800 – 1500 €

Prijmeme do TPP

Dopravná spoločnosť s viac než 500 kamiónmi rozširuje vozový park

O BSLU HA ČE RPACE J STANICE

na prevádzku OIL JPM prevádzka Radošovce a Šaštín Straže Životopis a žiadosti zaslať na mail: papula@oiljpm.sk Kontakt: 0903 575 089

NOVÝCH KOLEGOV „Nepremeškajte príležitosť získať cenné pracovné skúsenosti v medzinárodnej spoločnosti.“

Rôzne pozície vo výrobe:

63-0035

STD Donivo a.s. ponúka prácu vodičom MKD

SBS PROFI V+K

• platové podmienky 45 - 55 € vrátane víkendov + základný plat • dodržiavanie výplatných termínov - pravidelne k 25. dňu mesiaca • adekvátne finančné ohodnotenie (základný plat + diéty + odmeny) • jazda podľa predpisov nariadenia 561/2006 • 4 týždň. prac. turnus + týždeň voľno • plne vybavený tankovacími a platobnými kartami

prijme

ČLENOV STRÁŽNEJ SLUŽBY mužov a ženy Podmienka: preukaz odbornej spôsobilosti

02-0031-2

Senec: telepun@std.sk, www.std.sk, +421 917 628 262

HĽADÁME

pracovníka na pozíciu

63-0011

0948 007 464 • info@balkona.eu

Miesto výkonu práce: Senica, Kaplinské pole. Záujemcom bude po nástupe priznaný bonus 300 € vyplácaný v mesačných splátkach (50 € počas 6 mesiacov). Informácie na tel. čísle 0915 356 775

0903 435 184 0903 918 949 volať po - pia: od 8 - 14 hod.

Hľadáme montážnikov na trvalý pracovný pomer

• KONTROLÓRI KVALITY • ODBORNÍ PRACOVNÍCI VO VÝROBE Náplň práce: Vizuálna kontrola dielov • Opracovávanie kožených interiérových častí luxusných vozidiel (Mercedes, Porsche, Audi, Aston Martin, Bentley...) • Práca s najmodernejšími technológiami a robotickými zariadeniami • Rôzne druhy materiálov – koža, koženka, PVC Platové ohodnotenie: Podľa typu pracovnej pozície: • priemerný brutto zárobok nad 600 € • nárast platu na základe zručnosti • pravidelná valorizácia platov • odmena za dochádzku – 45 €/mesiac • príplatky nad rámec Zákonníka práce Výhody: Hlavný pracovný pomer - dlhodobé a stabilné zamestnanie • Získanie vysokej a žiadanej kvalifikácie • Príjemné a čisté pracovné prostredie • Možnosť kariérneho rastu • Možnosť pracovných ciest do zahraničia (USA, Nemecko, Čína...) Eissmann je nemecká spoločnosť, ktorá patrí k najväčším zamestnávateľom regiónu Záp. Slovenska. So svojím medzinárodným zastúpením zamestnáva viac ako 10 000 zamestnancov. Zameriava sa na výrobu interiérových dielov do luxusných automobilov.

Závod na výrobu kotlov Protherm Production zo Skalice rozširuje výrobu a hľadá operátorov na montáž kotlov. • Nástup možný ihneď • Ľahká práca • Rýchle zaškolenie

Svoje žiadosti môžete posielať na adresu : Eissmann Automotive Slovensko, Lesná 880/1, Holíč, 90851 Kontakt: Ing. Eva Beneková, tel: 034 69 00 604 eva.benekova@eissmann-smp.com 63-0134

Čistá práca v modernej, nehlučnej výrobnej hale. Informovať sa môžete osobne na personálnom oddelení na Jurkovičovej ulici 45 v Skalici denne od 8.00 do 15.00 hod. alebo telefonicky na: 034/69 66 272

41-0059

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV I TERÁS

na riadnu pracovnú zmluvu

Od 1.7.2016 je zriadený pre zamestnancov NOVÝ AUTOBUSOVÝ SPOJ AJ ZO SMERU SENICA - HOLIČ

SE 17-07 STRANA - 15

63-0043

15-0046

Kontakt: 0905 641 532 dusan@ecoconcept.sk | www.ecoconcept.sk

ponúka voľné pracovné miesta na pozíciu

OPERÁTOR VÝROBY

∙ Práce Malacky, Bratislava a okolie, ∙ Profesný životopis resp. Západoslovenský kraj. vítaný. ∙ Prax v odbore, vodičský preukaz B. ∙ Nástup možný ihneď.

Ivan Brožík

Speváčka Adele žala na udeľovaní cien Grammy

63-0045

na vzduchotechniku na živn. list +421 907 643 701

kultúra

63-0042

Kontaktujte nás na tel. 034/202 89 12 alebo mailom na adrese praca@jozefdruhy.sk

63-0035

HĽADÁM BRIGÁDNIKA MONTÉROV čašníka-čašníčku

15

Všetko bolo pripravené na slávnostné udeľovanie hudobných cien Grammy v noci (z nedele na pondelok pred týždňom) v Los Angeles, kde sa v troch zo štyroch hlavných kategórií malo rozhodnúť medzi speváčkami Adele a Beyoncé. Beyoncé bola nominovaná na ceny Grammy v deviatich kategóriách, Adele ich mala päť. Americký rapper Kanye West, bahamská popová speváčka Rihanna a kanadský umelec Drake mali po osem nominácií, zatiaľ čo nováčik Chance the Rapper ich mal sedem vrátane nominácie v kategórii Najlepší nováčik. Napokon sa absolútnou hviezdou večera stala britská speváčka Adele. Je veľkou víťazkou 59. ročníka udeľovania amerických hudobných cien Grammy. Na trofeje premenila všetkých päť nominácií. Adele získala okrem iného ocenenie za najlepšiu pieseň a nahrávku roka i najlepší album roka. Adele získala za album 25 cenu Grammy v kategórii album roka. Jej popovú baladu Hello ocenili ako najlepšiu pieseň roka a stala sa tiež najlepšou nahrávkou roka. Dve ďalšie ceny dostala za najlepší popový vokálny album (25) a najlepší popový sólový výkon (Hello). Americká Národná akadémia nahrávacích umení a vied, ktorej 13.000 členov o cenách Grammy hlasuje, oceňuje najlepšie skladby uplynulého roka v dvoch hlavných kategóriách: pieseň roka je určená pre skladateľov a textárov, kým nahrávka roka pre interpreta, technikov a celý produkčný tím.

Beyoncé, ktorá bola tento rok nominovaná na ceny Grammy v najväčšom počte deviatich kategórií, si odniesla cenu za najlepší album v kategórii urban contemporary, ako aj za najlepšie hudobné video za pieseň Formation. Ceny vo všetkých štyroch kategóriách, na ktoré bol nominovaný, dostal aj zosnulý britský hudobník David Bowie. Jeho posledný album Blackstar, vydaný dva dni pred umelcovým vlaňajším úmrtím na rakovinu, vyhlásili za najlepší alternatívny album a najlepšie zvukovo vypracovaný neklasický album. Titulná skladba sa okrem toho stala najlepšou rockovou piesňou a Bowie za ňu dostal aj ocenenie pre najlepší rockový výkon. ib


PRIJMEME NA PRÁCU V ČR a SR pracovníkov do TPP na pozície:

má protizápalové účinky,ničí vírusy, plesne aj baktérie, pomáha pri psoriáze, ekzémoch, akné, hemoroidoch. Posilňuje imunitný systém a regeneráciu, detoxikuje organizmus, pomáha pri problémoch tráviacej sústavy a iné...

VODIČ VZV (s praxou)

MANIPULAČNÝ PRACOVNÍK Ponúkame stabilnú prácu, pravidelné výplaty, bezplatné ubytovanie a dopravu, OPP, kvalitný pracovný servis, plat 110 - 140 Kč/hod, resp. 4,0 - 4,50 € netto a ine benefity. Nástup možný ihned alebo dohodou. e-mail:

femab@stonline.sk

16,60 EUR!!!

www.naturonline.sk

34_0000

0918 519223

85_0000

Tel:

Teraz len za

OPERÁTOR VÝROBY

Liberec ��������������������

61_0000

Objednávajte zlavadna.ssk sk naa zlavadna.sk

������������������������� Vhodná aj pre kojencov.

LEN

str

án

ŽENY CH ����� CÚ

ZÁZRAČNÁ PLANÉTA AK MILÝCH CH HL LA ������

����������� ������������

�����str. tr. 10 0

POV

BICYKEL, KTO RÝ NESPADNE

#10 Číslo 08/201 0166 | Dec Dec 2016

�������������������������������������

OB JAVT

E SV ET OK OL O

NÁ S

O DOPADLA

��������������������� ������������������������� ���������������������

��������� ��� ����� ������ ������������ ������� ������ ��� ������ ������� ��� ������� �� ���������� ������������ �������� ������� �� �������� ������� ���� ���� ������� ���- �������� �������� ������ ���� ������� ������ ���������������������- ������� ��� ��������� ������������� ��� ����� �� ����������� �������� ��������� �������� ������ �������� ����� ������� ������� ������������ �������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������

PRÍRODA

PRÍŠERY Z HLBÍN

������������ ������ �������� ������������� ������� ���������� str.

54

VESMÍR

pramenbystrina.sk

Doprajte svojmu srdcu viac

85_0000

www.

8 vydaní len za 12,90 €

Cover_ZP_

8_2016.ind

d 1

1285

FAK TOV

PREČO ŠKODÍ CUKONÁM R?

V TOM TO ČÍSL E ĎALE

25 ÚŽASNÝCH ZÁBEROV

����������+

������ ��� � � ������ �������������� ���� � �������������� �� ������ � ��� ������ � str. 70

- JJan 2017

+Liečili Egypťania +Užívali ľudia infekcie plesňou? drogy +Čo je najdrahšíaj v minulosti? materiál na svete?

HITLEROVA RODINA

+ Hitparáda najkrajších vesmírnych výjavov

PRÍRODA

ČLOVEK

������� ����������� ��������� ������ � � ������ ������ � �����������

str. 40

J NÁJDETE....

ZVIER ATKÁ TO VIDIA INAK

ČLOVEK

5 ZBYTOČNÝCH ČASTÍ TELA

+ Naši domáci miláčikovia a ich vycibrené zmysly

���� ��������+��� ����������+ ������������� ���� �������+����� ��������+�� � �����

+ Žlčník aj mandle sú nahraditeľné

���������� ������

��������

������������ ����� DEC 2016 JAN2017 �������

9 772453

653003

08

7

Prešovčania platia dane, postavte nám obchvat za ne !

����������������������� ������������������� ������������������������� �����������������

www.lepsipresov.sk 61_0000

��������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������

1,99

80

85_0000

ECO DOG TOILET

e-shop: www.dukra.sk

SK - 0948 517 540��� CZ +420 775 270 072 alebo �������������

SE 17-07 STRANA - 16

85-00

BRATISLAVA - MARTIN - BANSKÁ BYSTRICA - ŽILINA - NITRA - BARDEJOV - PREŠOV - KOŠICE- MICHALOVCE - GIRALTOVCE

Vlasová kozmetika, pomôcky a zariadenia pre kaderníctva

85_0000

TRNAVA - Hlavná 24, 0948 340 117, e-mail: maduxtt@madux.sk, TRENČÍN - Zlatovská 9 ( pri OC Úspech), 0948340 673, e-mail: maduxtn@madux.sk

61_0000

ubytovanie zdarma dochádzkový bonus 1500�� ��������������������������� dotované stravovanie

Senicko-Skalicko 17-07  

Senicko-Skalicko 17-07