Page 1

SENICKO SKALICKO

regionálne noviny

STREDNÉ A VYSOKÉ ŠKOLY

... nájdeš, čo hľadáš

senicko.sk

č. 06 / 10. február 2017 / 21. ročník

9

5-7

týždenne do 31 000 domácností a firiem

OKNÁ - DVERE

23

PRÍSTREŠKY • ALTÁNKY

ŽALÚZIE

0917 404 959 | zahradnestavby@centrum.sk

ZÁHORIE

PRI POTVRDEN • Prístrešky k domu, na autá, jednospádové, valbové, Í OBJEDNÁVKY sedlové... • Samovo¾ne stojace altánky • Odkvapový DO KONC A FEBRUÁRA systém • Záhradné domèeky • Záhradný nábytok Z¼AVA NA PRÁCU • Tatranský profil • Lexan • Šindel • Škridla • Plech

ZAMERANIE • MONTÁŽ • OPRAVY

KVALITA ZA ROZUMNÚ CENU!

2

50%

žalúzie • siete • rolety • roletky • okná • dvere • zasklenie balkónov • zimné záhrady

4

SPRACOVANIE

41-0019

vždy s a dohod neme

Prenajmeme, príp. predáme priestory vhodné na skladové a výrobné účely

63-0018

• MURÁRSKE PRÁCE • SADROKARTÓNOVÉ PRÁCE • OBKLADY Y • ZÁMKOVÁ DLAŽBA, CHODNÍKY • PLOTY, BRÁNY • ODPADY, DOMÁCE ČISTIČKY ODPADOVÝCH VÔD TEL.: 0917 625 934

www.ortopediaholic.sk

3

11

41-0043

63-0021

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba

Dodanie - Montáž - Servis - Dotácie

SADROKARTONÁRSKE HORIE PRÁCE AZÁOK OLIE

DOTAČNÝ TECHNIK

V RODINNÝCH DOMOCH: Znižovanie stropov sadrokartónom Obklad podkrovia sadrokartónom Okrasné sadrokartónové stropy s LED PODSVIETENÍM H: V OBCHODNÝCH PRIESTOROCH: ón nu Výstavba priečok zo sadrokartónu Okrasné sadrokartónové stropyy Montáž kazetových stropov

dotácie už v marci

• Kotly na biomasu - akumulačné nádrže • Plynové kotly • Slnečné kolektory

SE 17-03 STRANA - 01

41-0029

Senica | 0907 277 088 www.zelenadomacnostiam.sk

14-15

63-0032

41-0024

0902 549 363 /Sadrokartóny Záhorie a okolie e

Priestor na prenájom v Skalici na prízemí Info: 0917 816 188

v Holíči na Lesnej ulici 1785/9. Budova je jednopodlažná, dve šatne, toalety, kancelária, skladové a výrobné priestory, súčasťou budovy je veľká garáž. Rozloha budovy je 494 m2, ostatné pozemky 600 m2. V budove sú všetky inžinierske siete. CENA DOHODOU! Info: pondelok až piatok od 8 do 16 hodine na t. č. 0903 226 790, prípadne e-mail: purgy@stonline.sk

63-0007

PRE FIRMY AJ ŽIVNOSTNÍKOV 0903 570 321

• bleskozvody • revízie

HELPET BAU

63-0022

byty rodinné domy

0904 221 628 pdosoudil@gmail.com

STAVEBNÁ RODINNÁ FIRMA

PÚ, JÚ A MZDOVEJ EVIDENCIE

63-0037

• elektroinštalácie • rekonštrukcie

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

63-0023

0903 526 876 • www.zaluzie-zahorie.sk • info@zaluzie-zahorie.sk

41-0030

SKALICA•RADOŠOVCE•SENICA•HOLÍÈ•GBELY•KÚTY•ŠAŠTÍN-STRÁŽE•JABLONICA


SENICKO PIESTANSKO SKALICKO

regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

týždenne do 30 000 domácností a firiem

Redakcia: tel/fax: e-mail:

Potočná 16 Skalica 034 / 664 78 18 skalicko@regionpress.sk

Ivan Brožík vydáva: regionPRESS s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Byť šťastný

môžete prečítať napríklad v knižke, ktorú vám v tomto vydaní našich novín pripomíname. A láska, ktorá by ho mala Vážení čitatelia, sami dob- sprevádzať, sa neskrýva ani pod jedným jediným dátumom re viete, že šťastie sa kúpiť v kalendári. Valentín je iba príležitosť pre komerciu, veď No, nedá, nedá sa dať napichať a okázalá láska – vieme, ako smutno sa končieva. v  nejakom súkromnom za- Spomenuli sme si za vás na náčelníka Apačov Geronima. Je riadení a  nemožno ho ani úžasné, ako sa nám aj po rokoch tento starý múdry muž sprivatizovať, ani ukradnúť. má čím prihovoriť. Treba chcieť iba počúvať, čítať. A premýšDokonca ho nemožno ani ľať. uzákoniť. Sú totiž isté výzvy, o ktorých je priam existenčne nevyhnutAko sa k  nemu dostať, si né premýšľať. O  jednej z  nich píše svoj názor náš bývalý Prečo spolupracovať s RE/MAX? svetová ZNAČKA • výnimočná PODPORA • kvalitné VZDELÁVANIE • rozsah SLUŽIEB • garancia KVALITY • a skvelí ĽUDIA

Inzercia: Erika Herzáňová 0905 915 033 Silvia Lukůvková 0908 979 377

Distribúcia: (31.000 domácností/firiem) Každý týždeň: v Senici, Skalici, Holíči, Jablonici, Radošovciach, Gbeloch, Mokrom Háji, Kútoch, Šaštíne-Strážach, Vrádišti, Prietržke, Trnovci, Kopčanoch, Pop. Močidlanoch, Dubovciach, Kunove, Čáčove, Uníne, Štefanove, Kátove a Rovensku + v párnom týždni navyše: Radimov, Letničie, Petrová Ves, Čáry, Smolinské, Moravský Sv. Ján, Sekuly, Kuklov, Lakšársk Novej Ves, Borský Sv. Jur, Borský Mikuláš + v nepárnom týždni navyše: Brodské, Chropov, Sobotište, Rybky, Koválovec, Smrdáky, Častkov, Prietrž, Hlboké, Osuské, Cerová, Prievaly Šajdíkove Humence, Dojč, Lopašov, Oreské a Koválov a Lieskové

37 500 € • 0905 443 776 Garsónka, Šaštín-Stráže, kompl. rekonštrukcia, posch. 2/2, výmera 28 m2 + pivnica 4 m2, zariadená

minister medzinárodných vzťahov pán Pavol Demeš. Je to výzva na prispenie k elementárnej zákonnosti, z ktorej sa odvíja spoločenská slušnosť. Lebo aj a  či možno práve spoločenská slušnosť vedie k nášmu šťastiu. Áno, dá sa nájsť aj vo vnútornej emigrácii, alebo v tej skutočnej, za hranicami, kam húfne utekajú naše deti. Ale prečo si nenárokovať aj na to, aby sme ho reálne prežívali raz aj u nás na Slovensku? Dovedie nás k nemu iba pravda a česť. Je čas pochytať ich Ivan Brožík za ruky a už ich nepustiť!

www.re-max.sk/goodchoice 0904 884 488 goodchoice@re-max.sk Potočná 112, 909 01 Skalica

48 000 € • 0905 443 776

100 000 € • 0903 232 487

RD, Letničie, výmera 757 m2, samostatne stojaci, pôvodný stav, všetky IS

RD v srdci lyžiar. stred.,Stará Myjava, kom. rekon., samost. stojaca, 3-podl., zariadená, výmera 973 m2

187 000 € • 0903 232 487 Komerčný objekt (stolárska dielňa + administratívna budova) Osuské, 1 676 m2, čiastočná rekonštrukcia

14 000 € • 0905 443 776 Pozemok v Skalici časť Kravé Hory, výmera 3 237 m2, prístupný z oboch strán, šírka je 11 m, IS: elektrina

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu: BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 27.000 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

dosah na 1.500.000

domácností a firiem

Na vyžiadanie • 0905 443 776 Komerčný areál v Kútoch, výmera pozemku 7 853 m2, stavby: - hala, administratívna budova, garáže

85 000 € • 0904 833 728

68 000 € • 0905 464 994 2-i byt + garáž Senica, 65 m2, 1/2 p., kompl. rekonštrukcia, nízke mes. náklady, balkón + 2 pivnice

1-izbový byt v Senici, 53 m2, 1. poschodie, pôvodný stav, pivnica, novozrekonštruovaný bytový dom

RD v Jablonici, pôvodný stav, výmera pozemku 1 103 m2, podpivničený, garáž, všetky IS

38 000 € • 0903 232 487

56 000 € • 0905 443 776 Rodinný dom Radošovce, výmera 1 122 m2, pôvodný stav, centrum obce

Chalupa v obci Prietrž-časť Horné Paseky, čiastočná rekonštrukcia, výmera 589 m2

3-i RD v Skalici, výmera pozemkov 350 m2, IS: voda, elektrina, kanalizácia, možnosť kúpy v troch štádiách

78 500 € • 0905 443 776

36 000 € • 0905 443 776

54 000 € • 0903 232 487

136 500 € • 0905 443 776 RD, Gbely, kompl. rekonštrukcia, výmera pozemku 526 m2, prízemný, podpivničený, bazén + prístrešok

RD Hradište pod Vrátnom, pôvodný stav, 453 m2, samostatne stojaci, IS: voda + elektrina

60 000 € • 0905 443 776 3-i byt, Skalica, 66 m2, 2/3 posch., kompl. rekonštrukcia, 2 balkóny, komora na medziposchodí

280 000 € • 0903 232 487 Komerč. objekt, Senica, vým. 492 m2, centrum mesta, bezproblém. parkov. aj zásobov., garáže s montáž. jamami

26 280 € • 0905 464 994 Stavebné pozemky IBV v obci Dojč, okres Senica, IS: kanalizácia, voda, elektrina

25 500 € • 0904 833 728 Vinohr. búda s vinohradom – Prietržka, výmera 1 193 m2, upravená záhrada, ovocné stromy, 100-ročný sklep

39 000 € • 0905 443 776 Nebyt. priestory, Holíč, NOVOSTAVBA prízemie 44 m2, samost. plyn. kotol, kamer. systém, parkovanie vo dvore

550 €/mes. • 0904 833 728 Prenájom nebyt. priestor Potočná ul. Skalica, výmera 70 m2, k cene treba prirátať energie podľa spotreby

50 000 € • 0903 232 487 4-izbový RD s vinicami Gbely, pôvodný stav 973 m2, samostatne stojaci, podpivničený

27 000 € • 0903 232 487 2-izbový dom v Kútoch, výmera 450 m2, pôvodný stav, všetky IS

44 000 € • 0904 833 728 Vinohrad. domček časť Vintoperky, Skalica, čiast. rekonštr., 1 831 m2, IS: septik, studňa, elektrina 220/380

55 000 € • 0903 232 487 RD, Kopčany, čiast. rekonštrukcia, výmera pozemku 294 m2, pôvodný stav, dielňa + prístrešok pre 2 autá

189 000 € • 0903 232 487 Reštaurácia s obchod. priestormi, 294 m2, čiastočná rekonštrukcia, výhod. poloha objektu v centre mesta

69 000 € • 0903 232 487 Pohostinstvo v obci Cerová časť Lieskovce, 546 m2, čiast. rekonš., bezproblémové parkovanie

Dušan Kubina

Mgr. Nela Havelová

Andrej Horinka

Mgr. Sabína Tomečková

Majiteľ firmy

Realitný maklér

Realitný maklér

Realitný maklér

0903 232 487

dusan.kubina@re-max.sk

0905 443 776

nela.havelova@re-max.sk

SE 17-03 STRANA - 02

0904 833 728

andrej.horinka@re-max.sk

0905 464 994

sabina.tomeckova@re-max.sk

41-0050

senicko.sk

redakčné slovo


3

TÉMA TÝŽDŇA

STREDNÉ A VYSOKÉ ŠKOLY

Ktorú si vybrať?

Stredná odborná škola elektrotechnická

Ktorá škola je tá najlepšia?

Učňovská 700/6, 908 45 Gbely

otvára v školskom roku 2017/2018 pre chlapcov a dievčatá:

• 2679K Mechanik – mechatronik ŠTUDIJNÉ ODBORY: • 2697K Mechanik – elektrotechnik • 2682K Mechanik počítačových sietí

• 3152H Krajčír UČEBNÉ ODBORY: • 3661H Murár • 2683H Elektromechanik

www.sosegbely.edupage.sk • sougbely@zupa-tt.sk • 034/6621229

SE 17-03 STRANA - 03

41-0051

Počas štúdia žiakom ponúkame: • Vykonávanie praktického vyučovania priamo v renomovaných firmách • Odmeny za prácu na praktickom vyučovaní • Po celej škole free WIFI sieť • Možnosť získania zváračského a vodičského preukazu priamo v škole • Možnosť ubytovania v školskom internáte • Získanie lukratívneho zamestnania po ukončení štúdia

Táto otázka zamestnáva každý rok študentov posledného ročníka ZŠ a maturantov, a samozrejme aj ich rodičov. Kritérií pri výbere je niekoľko, avšak rozhodujúcimi sú buď uplatnenie sa na trhu práce alebo úspešnosť pri prijímaní na ďalšie štúdium na vysokých školách. Ako teda nájsť najlepšiu školu? Hodnotenie stredných škôl podľa výsledkov žiakov, možností výuky a úspešnosti absolventov pri prijímacích pohovoroch na VŠ už dlhé roky spracováva inštitút pre ekonomické otázky INEKO. Na ich webovej stránke skoly. ineko.sk nájdete okrem rebríčka najlepších škôl aj informácie o každej škole, o výsledkoch jej študentov za jednotlivé maturitné predmety, výsledky štátnej školskej inšpekcie a ďalšie informácie. Aby ste získali o konkrétnej škole, ktorá sa dostala do vášho užšieho výberu, komplexnejší obraz, navštívte ju napríklad počas dňa otvorených dverí a informujte sa o výsledkoch žiakov a o podmienkach vyučovania priamo v škole. Vysoké školy hodnotí napríklad ARRA - Akademická rankingová a ratingová agentúra, ktorá každoročne zverejňuje rebríček najlepších a najhorších fakúlt vysokých škôl na Slovensku. Kritériá hodnotenia sú rozdelené do piatich základných skupín – vzdelávanie, atraktivita štúdia, výskum, doktorandské štúdium a grantová úspešnosť. Rebríčky nájdete na stránke arra.sk. Snáď najdôležitejším kritériom pri výbere vysokej školy je šanca absolventov nájsť si vyhovujúcu prácu. Tu môže pomôcť rebríček záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl, ktorý pripravuje portál profesia.sk. Nájdete ho na ich web stránke v menu O nás, v časti Tlačové správy. Rebríček uvádza nielen odbory, ktoré sú pre zamestnávateľov najzaujímavejšie, ale aj na ktorej škole, prípadne v ktorom kraji, sa ich oplatí študovať. Určite sú užitočné aj hodnotenia súčasných, či bývalých študentov vysokých škôl - tie spracováva stránka aula.sk. Študenti hodnotia kvalitu študijných programov, prístup učiteľov, aj úspešnosť absolventov pri hľadaní práce.


byty/prenĂĄjom 4 R04_BYTY_PRENAJOM DĂĄm do prenĂĄjmu pre ĹĄtudenta VĹ izbu v rodinnom dome, cena 180 â‚Ź.Tel. 0944332690 5 6

reality/inĂŠ 7 R07_REALITY_INE Prenajmem vinohrad v lokalite StarĂĄ Hora , MokrĂ˝ HĂĄj, 350 hlĂĄv, odrody: RR. MT, VZ,Mor. MuĹĄk. Frankovka. Podmienky dohoNĂĄvod nĂĄjdete na strane 6 dolu.

16-0010

Pre Vaťe modernÊ bývanie

=DPHVWQDMWHVD V9D9$NDGHP\

9D9DNDGHP\VN

0908 609 763 MokrĂ˝ HĂĄj Ä?. 99

41-0012

$NDGHP\

41-0037

9D9

12-0002

PALIVOVÉHO DREVA

OPRAVY DOMĂ CICH Ĺ IJACĂ?CH STROJOV

HolĂ­Ä?, BratislavskĂĄ ul., tel. 0915 253 570 (bĂ˝v. roÄžnĂ­cke druĹžstvo - sĂ­dlia tu firmy PĂ­la, KovoĹĄrot, Pneuservis - na konci HolĂ­Ä?a vÄžavo, smer KopÄ?any)

pon - pia 8:30 - 17:00 h, so 8:00 - 12:00 h

• SADBOVÉ ZEMIAKY > SkorĂŠ: Impala (varnĂ˝ typ B), Colette (varnĂ˝ typ BA), Anuschka (varnĂ˝ typ AB), Rosara (varnĂ˝ typ BA) p BA), P rinces ((varnĂ˝ varnĂ˝ typ A B) > PoloskorĂŠ: Dali (varnĂ˝ typ BA), Marabel (varnĂ˝ typ Princes AB) llly ((varnĂ˝ varnĂ˝ typ B), > PoloneskorĂŠ / neskorĂŠ: Agria (varnĂ˝ typ B-BC), Jelly Laura (varnĂ˝ typ B) kov: CennĂ­k sadbovĂ˝ch zemiakov: g balenie 5 kg --> 0,65 â‚Ź/1 kg balenie 10 kg --> 0,60 â‚Ź/1 kg balenie 25 kg --> 0,54 â‚Ź/1 kg AGROKOMODITY: • PĹ ENICA --> 1 q 18 â‚Ź • JAÄŒMEŇ --> 1 q 18 â‚Ź • SLNEÄŒNICA PĂ SIKAVĂ --> 10 kg 6,50 â‚Ź • SLNEÄŒNICA PĂ SIKAVĂ --> 40 kg 24 â‚Ź • SLNEÄŒNICA ÄŒIERNA --> 10 kg 6 â‚Ź • SLNEÄŒNICA ÄŒIERNA --> 40 kg 20 â‚Ź • PROSO Ĺ˝LTÉ --> 10 kg 6 â‚Ź • PROSO Ĺ˝LTÉ --> 1 q 50 â‚Ź • REPKA OLEJNĂ --> 1 q 55 â‚Ź

ObjednĂĄvky sadbovĂ˝ch zemiakov zapisujeme vopred na tel.: 0915 253 570. Predaj sa uskutoÄ?nĂ­ 27. 2. 2017 v predajni HolĂ­Ä?, BratislavskĂĄ ul. Ä?. 3372, bĂ˝valĂ˝ areĂĄl roÄžnĂ­ckeho druĹžstva za HolĂ­Ä?om, smer KopÄ?any. Pondelok - piatok: 8.30 - 17.00, sobota: 8.00 - 12.00 h. Pri objednĂĄvke vyĹĄĹĄej ako 30 â‚Ź dovoz zdarma (HolĂ­Ä?, KĂĄtov, Skalica, MokrĂ˝ HĂĄj, RadoĹĄovce, Dubovce, PupudinskĂŠ MoÄ?idlany, Trnovec, PrietrĹžka, VradiĹĄte, Radimov, UnĂ­n, Petrova Ves, Gbely, LetniÄ?ie, Ĺ tefanov).

ÄŽalej ponĂşkame: cibuÄžka sadzaÄ?ka - VĹĄetana, Ĺ tuttgartskĂĄ, Scardas - Ä?ervenĂĄ, zĂĄhradkĂĄrske balenia osĂ­v zeleniny, substrĂĄtov, hnojĂ­v a rĂ´zneho nĂĄradia do zĂĄhrady.

SE 17-03 STRANA - 04

41-0046

byty/predaj 3 R03_BYTY_PREDAJ PredĂĄm 1-izbovĂ˝ byt v Senici Sotina, 41 m2, veÄžkĂĄ lĂłdĹžia.Tel. 0911727826

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt?

Jednoducho RĂ˝chlo ÄŒisto Lacno

 .XU]\QDFHORP6ORYHQVNX

VĂ?ROBA A PREDAJ

0918 645 802 0907 784 324

info@okstropy.sk

2

ÄŒZ, JAWA - OdkĂşpim motocykel, diely. Dohoda istĂĄ.Tel. 0907195747 ° KĂşpim JAWA-CZ aj pokazenĂŠ alebo len diely.Tel. 0949505827 ° KĂşpim Ĺ KODU FELICIU na diely. NajradĹĄej pojazdnĂş, aj Combi, aj bez TP a ST. Tel. 0944082135 ° KĂşpim starĂŠ motorky PIONIERA, ZETKU, PERAKA, KYVACKU, PANELKU, SPORTKU aj pokazenĂŠ. PlatĂ­m ihneÄ?.Tel. 0915215406 ° KĂşpim veterĂĄny. Tel. 0907697657

pozemky/predaj R06_POZEMKY_PREDAJ

PREDAJŇA: HURBANOVA 2564/14A, SENICA 0949 219 794 • www.smsoft.sk

+421 910 363 956, +421 919 223 644

63-0016

auto-moto/predaj 1 R01_AUTO_PREDAJ PredĂĄm Peugeot 2008, rok vĂ˝r. 2013, 1398 cm3, 50kW, najazdenĂ˝ch 31 000km, nafta, farba biela, prevodovka manuĂĄl, 5 stupĹˆovĂĄ, prvĂĄ evidencia: 23.12.2013, kĂşpenĂŠ na Slovensku, garĂĄĹžovanĂŠ, prvĂ˝ majiteÄž, vo vĂ˝bornom stave, zimnĂŠ pneu - plech, dicky, letnĂŠ pneu zliatinovĂŠ disky, cena dohodou.Tel. 0902710000 ° PredĂĄm VW passat 1,8T benzĂ­n, Ä?ierna metalĂ­za, r.v. 2002, druhĂ˝ majiteÄž,325 tis. km, novĂŠ tlmiÄ?e aj spojka, pravidelne servisovanĂ˝, doloĹženĂŠ faktĂşrami. SereÄ?. Tel. 0907258863

prepad,“ spresnila. „Naopak, nadpriemerne spokojnĂ­ sĂş voliÄ?i strany Smer-SD, ale aj Sme rodina a prekvapujĂşco opoziÄ?nej strany SaS,“ uviedla sociologiÄ?ka. SpokojnosĹĽ s demokraciou vyjadrili tieĹž starĹĄĂ­ Äžudia nad 60 rokov, obyvatelia menĹĄĂ­ch obcĂ­ a Äžudia so zĂĄkladnĂ˝m alebo uÄ?ĹˆovskĂ˝m vzdelanĂ­m. Miera spokojnosti sa vĂ˝razne lĂ­ĹĄi podÄža krajov. V Êre socializmu boli s úrovĹˆou demokracie v Československu spokojnĂ­ najviac prĂ­sluĹĄnĂ­ci KSÄŒ a KSS. ZdĂĄ sa, Ĺže Ä?asy sa ib vrĂĄtili!

NapĂ­nacie stropy

P O ÄŒ Ă? TA ÄŒ E • P O K L A D N I C E M O B I LY • S O F T WA R E I N T E R N E T • S AT E L I T Y K A M E R Y • A L A R M Y

68-05

riadkovĂĄ inzercia

domy/predaj R05_DOMY_PREDAJ

To zĂĄroveĹˆ znamenĂĄ, Ĺže s fungovanĂ­m demokracie na Slovensku je nespokojnĂ˝ch 68 percent SlovĂĄkov. UkĂĄzal to prieskum CSES a ISSP Slovensko 2016, v ktorom od 13. oktĂłbra do 28. novembra 2016 odpovedalo 1150 dospelĂ˝ch Je smutnĂŠ uvedomiĹĽ si, Ĺže viac respondentov. ako dve tretiny obÄ?anov Slo- OÄžga GyĂĄrfĂĄĹĄovĂĄ z Fakulty sociĂĄlnych a ekonomickĂ˝ch vied venska ĹžijĂş v pomeroch, ktorĂŠ Univerzity KomenskĂŠho v Bratislave, ktorĂĄ vĂ˝sledky prieskunepovaĹžujĂş za demokratickĂŠ. mu prezentovala, poukĂĄzala na pokles spokojnosti vo vnĂ­Iba 29 percent obyvateÄžov manĂ­ demokracie. Slovenska je totiĹž spokojnĂ˝ch „V porovnanĂ­ s hodnotenĂ­m respondentov z roku 2010 vidĂ­me s ĂşrovĹˆou demokracie u nĂĄs. pokles kladnĂ˝ch hodnotenĂ­, je tam takmer desaĹĽpercentnĂ˝

9

obÄ?ianska

auto-moto/inĂŠ R02_AUTO_MOTO_INE

Dôvera v demokraciu na Slovensku je na minime

obÄ?an

41-0015

3 5 4 8 7 3 4 1 2 9 2 3 1 5 7 7 1 9 5 8 2 7 8 1 4 9


dobré rady

Nečakajte na koniec marca

koľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak ide Daňové priznanie k dani z príj- o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou. mov za zdaňovacie obdobie Daňovník je však povinný podať daňové priznanie aj vtedy, ak 2016 je povinný podať daňov- jeho zdaniteľné príjmy uvedenú sumu nepresiahli, ale vykazuník, ak jeho celkové zdaniteľ- je daňovú stratu. né príjmy dosiahnuté v roku Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov 2016 presiahli sumu 1 901,67 po uplynutí zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka). Zákeura. Do celkových zdaniteľ- ladná lehota na podanie daňového priznania za rok 2016 je do ných príjmov sa zahrňuje aký- 31. marca 2017.

Ak daňovník zomrie, daňové priznanie za príslušnú časť roka je povinný podať dedič do troch mesiacov po smrti daňovníka, pričom daňový úrad môže túto lehotu na žiadosť dediča predĺžiť, ak žiadosť dedič podá najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. Na podávanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2016 sa použije tlačivo, ktorého vzor ustanoví MF SR opatrením MF SR, ktoré je zverejnené vo Finančnom spravodajcovi vydávanom MF SR. Po vydaní vzoru tlačiva daňového priznania k dani z príjmov je tlačivo dostupné aj na internetovej red stránke finančnej správy.

Vtip: Dvaja bežci sa míňajú v parku. Prvý zdvorilo: „Som Novotný, maratón.“ „Teší ma, Králik, hnačka.“ Tiger Woods: „Výborná vec na zajtrajšku je, že zajtra môžem byť lepší ako dnes.“

5

občianska

riadková inzercia dou.Tel. 0905842715 ° Kúpim 1-izbový bezbariérový byt po rekonštrukcii.Tel. 0917801522

stavba 8 R08_STAVBA Predám sklolaminátové žumpy o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty. Cena od 650 €. Doveziem, osadím, vykonám aj tlakovú skúšku.Tel. 0905925991 ° Kúpim haki lešenie.Tel. 0904066203 ° Predám lacno pekný obklad imit. starej tehly. Tel. 0908198491 domácnosť 9 R09_DOMACNOST Predám aj na SPLÁTKY (bez akontácie, od 10 €/mesiac) notebookyHP, Asus, Lenovo, Dell, Acer-herné laptopy aj notebooky do školy a nainternet, ľahko prenosné. Dovoz a inštalácia zdarma, záruka 2 roky, darček-USB kľúč.Tel. 0903752333 ° Predám aj na SPLÁTKY (bez akontácie,od 10 €/mesiac) nový ultra modernýpočítač pre náročných hráčov Athlon X4 (4-jadrový) spríslušenstvom+monitor. Dovoz a inštalácia zdarma, záruka 2 roky, darček-USB kľúč. Tel. 0903752333 ° Predám aj na SPLÁTKY smartfóny a mobil. telefóny-mnoho značiek (bezakontácie, od 10 €/mesiac). Dovoz a inštalácia zdarma, záruka 2 roky, darček-USB kľúč. Tel. 0903752333 ° Predám aj na SPLÁTKY (bez akontácie, od 10 €/mesiac) LED televízor, SMART TV-Samsung, Panasonic, Orava, LG, Philips, Sony (uhl. od 81 do 138cm). Dovoz a inštalácia zdarma, záruka 2 roky, darček-USB kľúč.Tel. 0903752333

CENTRUM DVERÍ

PODLAHY

záhrada aA ZVERINEC zverinec 10 R10_ZAHRADA Prenajmem vinohrad v lokalite Stará Hora , Mokrý Háj , 350 hláv, odrody: RR. MT, VZ,Mor. Mušk. Frankovka. Podmienky dohodou.Tel. 0905842715 ° Predám vietnamske prasiatka.Tel. 0903769440 ° Predám vlaš-

LAMINÁTOVÉ PVC KORKOVÉ KOMPONENTY KAMENNÉ KOBERCE TAPETY KĽUČKY

Klúčnik, s.r.o., Sasinkova 17 908 51 Holíč - smer Hodonín

+421 918 536 949 infoklucnik.sk

www.klucnik.sk

SE 17-03 STRANA - 05

41-0049

DVERE

INTERIÉROVÉ EXTERIÉROVÉ VCHODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ PROTIPOŽIARNE PLECHOVÉ POZINKOVANÉ PLASTOVÉ DO PÔVODNÝCH ZÁRUBNÍ

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 6 dolu.


6 7 1 1 5 8 9

6

občianska

riadková inzercia ské vylúpané orechy 10 kg.Tel. 0346620202 ° Predám kozie mlieko, kozľatá.Tel. 0908692821 ° Kúpim staré 10,15, 20 l demižóny.Tel. 0911363943

hobby aA SPOTR šport 11 R11_HOBBY Kúpim rôzne starožitnosti aj v poškodenom stave.Tel. 0903753758 ° Kúpim ľudové kroje.Tel. 0902708047 deťom R12_DETOM

„Dobrý deň, v novembri minulého roka som kúpil ojazdené Mgr. auto Škoda Octavia. V kúpnoMiroslav -predajnej zmluve predávajúci Tokarčík vyhlasuje, že auto má najazde-

3

12

rôzne/predaj 13 R13_ROZNE_PREDAJ Predám dvojsedadlovú rozkladaciu sedačku červenej farby, cena 100 €, Unín . Volajte.Tel. 0948655188 rôzne/iné R14_ROZNE_INE

14

hľadám PRACU prácu R15_HLADAM

15

zoznamka 16 R16_ZOZNAMKA Sympatický 40r hľadá ženu vo veku od 30 do 40 rokov len na vážny vzťah. Prosím SMS, foto nutné. Najlepšie zo Skalice a okolia.Tel. 0950737221 ° Sympatická 53r hľadá priateľa na zoznámenie.Tel. 0944724181 ° 41r ZŤP hľadá priateľku od 37 do 40r.Tel. 0915204433 Chcete si podať inzerát? Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraSE medzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP SE 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, SE zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Chcete si podať inzerát? Službu PlatbaMobilom.sk technicky Návod nájdete strane 3 dolu. zabezpečuje ELET,na s.r.o.

poškodené alebo vymenené. Chcem odstúpiť od zmluvy, predávajúci nechce však o tom ani počuť, vraj on auto predával v úplnom poriadku a nevie o čom hovorím. Ďakujem, Váš čitateľ Marek“ Dobrý deň p. Marek, tu je dôležité pozrieť vašu kúpnu zmluvu a zistiť v akom režime, podľa akého zákona bola uzatvorená. Teda či podľa Občianskeho zákonníka alebo podľa Obchodného zákonníka. Ak nie je uvedené podľa akého zákona bola zmluva uzatvorená, predpokladá sa, že je uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka, ak ide o fyzické osoby. Z opisu vašej situácie mi vyplýva, že auto malo už v čase predaja vady, na ktoré vás predávajúci neupozornil. Podľa zákona, ak sa pokračovanie na nasledujúcej strane

Náplaste na chudnutie

HĽADÁME KOLPORTÉROV NA ROZNOS NOVÍN! OBCE: Dubovce, Stráže, Gbely, Sekule, Moravský Sv. Ján, Lakšárska N. Ves

na pôvodná ce

Dolina 975/55 Brezová pod Bradlom www.top-okna.sk oknozahorie@azet.sk

-61%

Solárna stavebnica

-81% Magnety potlačajú chuť na fajčenie. Zároveň sa ako pri fajčení uvoľní hormón šťastia – endorfín. Výsledky ukázali, že vďaka tomuto výrobku už prestalo na svete fajčiť dva milióny nová cena ľudí.

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

7,99 €

Chia semienka

Magický dáždnik

z¾ava

-60%

na pôvodná ce

na pôvodná ce

na pôvodná ce

-61%

-77%

-26%

19,99 €

SLOVENSKÝ VÝROBOK S 10-ROČNOU ZÁRUKOU

• KVALITNÉ PLASTOVÉ OKNÁ • INTERIÉROVÉ DVERE • AKCIE NA NOVOSTAVBY • 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA • VONKAJŠIE ŽALÚZIE, MARKÍZY • UVÁDZACIE CENY

GARÁŽOVÉ BRÁNY z¾ava

CENTRUM DVERÍ ...ked´sú dvere dverami

-60%

0918 500 492

41,99 €

SLIM PATCH efektívne zabraňuje vstrebávaniu tukov, cukrov, škrobu a pomáha tlmiť prehnaný apetít. Čisto prírodný urýchľovač preniká kožou do obehového systému. 1 balenie nová cena obsahuje 10 ks náplastí.

3,99 €

VYMEÒTE PLASTOVÉ OKNÁ OD NÁS A ZÍSKATE KVALITNÉ OKNÁ ZA BEZKONKURENÈNÉ CENY

na pôvodná ce

9,99 €

V prípade záujmu nás kontaktujte e-mailom na skalicko@regionpress.sk

ZÍSKATE • PARAPET AJ: YZ • SIEŤKY Z A 1 EUR • DARÈEK A 1 EUR V HODNOTE 30 EUR

Stop fajčeniu

Nájdete nás: Malacky • Senica • Skalica • Šaštín-Stráže • Zohor

v = 2000 mm š = 900 mm a jednostranná laminácia

25,99 €

Ideálny darček pre rozvoj detskej inteligencie a túžby po poznaní. Zo stavebnice je možné postaviť až 6 hračiek ľahko a bez pomoci lepidiel či iných nástrojov. na

Chia semienka sú ideálnym zdrojom proteínov, vlákniny, kvalitných sacharidov a zdravých tukov. Balenie obsahuje 1kg Chia semienok.

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

nová cena

nová ce

5,99 €

7,99 €

39R 4EU

15R 5EU

20 €

Jednofarebný za sucha a ako sa namočí, tak postupne sa na ňom objaví vzor. K dispozícii je 12 farieb, dáždnik je vyššej kategórie, plno automatický (stlačením tlačidla vystrelí aj sa nová cena zloží).

14,90 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

www.boga.sk boga@boga.sk +421 918 883 949 okná

dvere

brány

markízy

žalúzie

viac www.boga.sk 41-0004

5

né 130-tisíc km, je v dobrom stave a nemá žiadne, ani skryté vady. On ho kúpil od lízingovej spoločnosti v ČR. Pred 2 týždňami sa mi pokazilo. V servise zistili, že je chybný EGR ventil, ktorý je však poškodený mechanicky zvonku a pri bežnej jazde a užívaní nie je možné, aby sa takto poškodil. Podľa nich EGR ventil niekto vymenil za už používaný kus alebo ho poškodil pri inej oprave. Okrem toho ma upozornili, že jedna poloos nie je originál a auto je na niektorých miestach evidentne opravované a navyše zlou technológiou. To vraj môže mať vplyv na jazdné vlastnosti a životnosť auta. Opravu EGR ventilu vyčíslili  na dvetisíc eur. V servise vraveli, že na požiadanie mi o tom dajú aj potvrdenie a môžu mi skontrolovať aj celé auto, či nie je ešte niečo

Okná plné nápadov

www.bomont.sk

garážové brány: sekcionálne, dvojkrídlové, posuvné hliníkové vchodové dvere

vjazdové závory

motory pre plotové brány

PVC závesy

• slovenský výrobca s 21-ročnou tradíciou výroby • predajne, montáž a servis na celom Slovensku • okná v energetickej triede A • celé okno Uw≥0,72 W/m2K • nemecké profily s 3 tesneniami, kovanie Winkhaus • 40 farieb a imitácií dreva • stavebná hĺbka 71, 76 a 84 mm • pri 100% predplatbe ďalšie skonto z ceny • 5-ročná záruka na okná • pozáručný servis plastových okien – všetkých profilov a kovaní

zimná akcia: fólia imitácie dreva zdarma nové „tiché“ kolieska foto na bránu viac na: bomont.sk

správny pomer kvality a ceny od roku 1998

0905 478 303

034 664 7887

Vally 9, Skalica

SE 17-03 STRANA - 06

K PARKETT, KÁTOVSKÁ 25, HOLÍČ CIA PLAST s.r.o. • 0910 168 661 • holic@incon.eu

63-0015

4 8 5 4 6

6

Uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady ojazdeného auta a odstúpenie od kúpnej zmluvy

právnik radí

63-0026

8 1 4

7 1 3 9

16-0002

7

3 9

63-0013

1


Právnik radí

písomne a zašlete na adresu uvedenú v zmluve, a to doporučene, aby ste mali o tom doklad pre prípad potreby. Vady veci môžete vytknúť najneskôr do 6 mesiacov, ak ste sa nedohodli v zmluve inak. Podľa zákona, ak nemožno vadu odstrániť a ak nemožno pre ňu vec užívať dohodnutým spôsobom alebo riadne, je nadobúdateľ oprávnený domáhať sa zrušenia zmluvy. Inak sa môže nadobúdateľ domáhať buď primeranej zľavy z ceny, výmeny, alebo opravy alebo doplnenia toho, čo chýba. Vo vašom prípade nemusíte teda hneď odstúpiť od zmluvy, ale môžete využiť jednu z uvedených možností. Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

pokračovanie

vada prejaví na veci do 6 mesiacov odo dňa jej odovzdania, považuje sa za vadu, ktorá existovala už v čase odovzdania veci, ak to neodporuje povahe veci, alebo ak scudziteľ nepreukáže opak. V prvom rade musíte predávajúceho na tieto vady upozorniť a vytknúť mu ich, a to bez zbytočného odkladu, inak by ste v príde nutnosti, resp. keď sa s predávajúcim nedohodnete, nemohli uplatňovať svoj nárok zo zodpovednosti za vady na súde. Treba tak spraviť bez zbytočného odkladu po tom, čo ste sa o týchto vadách dozvedeli, resp. ste ich mali možnosť zistiť. Najlepšie spravíte, ak mu vady vytknete

Ak sa s predávajúcim nedohodnete, môžete sa domáhať svojich práv súdnou cestou v lehote 3 rokov odo dňa, keď ste mu vady vytkli. Tiež si môžete uplatniť aj náklady, ktoré vám vzniknú v súvislosti s uplatnením zodpovednosti za vady, kam patria aj náklady vynaložené na právnu pomoc (advokáta). Odporúčam Vám zadovážiť si potrebné dôkazy, ako je napr. potvrdenie o nájdených škodách na aute z vami menovaného servisu, osoby, ktoré vám tieto skutočnosti vedia dosvedčiť a iné. Takáto dokumentácia a dôkazy Vám môžu pomôcť v prípade, že vec bude nutné riešiť na súde. Mgr. Miroslav Tokarčík advokát

Vtip: „Fero, príď večer ku mne, dáme si do nosa.“ „A čo máš? Slivovicu, rum či koňak?“ „Boxerské rukavice.“ Erich Fromm: „Dobrý život nie je život bez námahy, bez námahy sa nedá dôjsť k tým veciam, ktoré sú v živote podstatné.“

SME PRVÁ FIRMA,

myslím si

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

7

Igor Matovič

Ľudia, vyhrali ste! Príklady montáže okien: 2-izbový byt: 1 120 € 3-izbový byt: 1 450 € 4-izbový byt: 1 650 €

PREDAJ DREVENÝCH

41-0011

BRIKIET

možný možn m žný dovoz

ABC OKNÁ Holíč | Výroba plastových okien a dverí

VEĽKÁ ZIMNÁ AKCIA

Univerzálny držiak na mobil

Najnižšie ceny na okná a dvere Zľavy na novostavby

na pôvodná ce

14,99 €

Garážové brány Vonkajšie žalúzie Rolety Interiérové žalúzie Látkové roletky Siete proti hmyzu Markízy

-54% Tento držiak do auta umožňuje vloženie vášho smartfónu s akýmkoľvek krytom. Je vhodný aj pre navigáciu, MP3, atď. 360 stupňové otáčanie.

INTERIÉROVÉ DVERE

www.abc-okna.sk

nová cena

6,99 €

okna@hotel-san.sk holic@abc-okna.sk

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

tel.: 034/668 33 87 kl. 66, 0903 761 642 0948 344 401, 0911 761 642

Holíč, Bernolákova 12 (Hotel San)

41-0011

0903 455 384

41-0002

VRÁDIŠTE 92

V mesiaci február 2017 vyhrajte finančnú hotovosť 300 EUR

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV I TERÁS

EUROOKNÁ A DVERE

Slovenský certifikovaný výrobca HLINIKOVÝCH POSÚVNYCH ZASKLIEVACÍCH SYSTÉMOV

bezrámový a rámový systém 16-0018

337 €

ZÁDVERIA

od

od

/me

86 s.€

/me

• Ku každej objednávke darček ZDARMA • 7-ročná záruka + doživotná na posúvny mechanizmus (kovanie) • Možnosť splátok s 0% úrokom

/me

NOVOROČNÝ VÝPREDAJ

/me

15% - 60%

zo Slovenska

Fair Credit | Pôžička Pohoda požičajte si od 200 do 900 EUR

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

• V pohodlí Vášho domova • Profesionálne jednanie • Férovosť

PREDAJ a ROZVOZ

• On-line prehľad nad svojím účtom • Transparentnosť

výkrmových ošípaných odstavčat

15-0030

NON STOP

Objednávky a info: 8°° - 20°°

0905 628 992

SE 17-03 STRANA - 07

36-0035

KANALIZÁCIE

www.upchaty-odpad.sk

od

PRÍSTREŠKY

206s.€

Domáce ošípané

ČISTENIE 0915 213 700

ZIM. ZÁHRADY

od

125s.€

22 €s.

KRTKOVANIE

16-0007

59-12-1

Trnava, Trstínska cesta 2 (areál Tamilk) tel./fax: 033/554 50 29, mob.: 0911 391 426 kancelária: 0902 469 252 info@eurokepro.sk, www.eurokepro.sk

od

TERASY

od

62 €s. /me

0948 787 777 www.balkona.eu

Strojové omietky Obklady, dlažby Rekonštrukcie domov a bytov Murárske práce Bytové jadrá 0905 528 754

63-0011

BALKÓNY

NOVINKA • Hliníkové okná • Plastové okná • Posuvné systémy AKCIA!! K objednaným oknám • Exteriérové vnútorné a vonkajšie žalúzie a doplnky para petné dosky GRÁTIS!!!

63-0036

HLINÍKOVÉ ZASTREŠENIE TERÁS

Milióny ľudí na Slovensku márne čakali, že sa Fico ospravedlní sa za to, čo spáchal on a jeho ľudia v energetických podnikoch, ktorí spôsobili ten neuveriteľný chaos. Čakali, že pokorne predstúpi pred ľudí a povie „Prepáčte, sme babráci a diletanti.“ Miesto toho, usvedčený páchateľ podvodu na ľuďoch, predstúpil pred kamery a vyhlásil sa za víťaza a ochrancu ľudí. Ktorých vraj zachránil pred vyššími účtami energií! Toto je charakter Roberta Fica. Pritom pravda je úplne iná, presne opačná. Najprv si dosadil svojich ľudí do predstavenstiev energetických spoločností a následne tam pustil aj neschopných Dankových a Bugárových ľudí. A potom sa len ticho prizeral na pokus o okradnutie ľudí. Spoliehal sa, že ľudia sklonia chrbát a zaplatia nemorálne zvýšené faktúry. Stal sa však pravý opak. Ľudia sa začali búriť a my sme si robili svoju opozičnú prácu, na ktorú nás ľudia zvolili. Konfrontovali sme premiéra Fica s prepočtami, reálnymi faktúrami a od Fica sme len počúvali za našu prácu len a len urážky - že som poloblázon, blázon, pošahanec ... ale nedokázal vyvrátiť ani jedno jediné číslo, ani jednu jedinú faktúru či účet. Postupne sme ho donútili, aby reagoval na naše tlačovky, až nakoniec sa zľakol hnevu obyčajných ľudí a podvod zrušil. Je to obrovské víťazstvo ľudí nad Ficom a touto vládou. Len vďaka ľuďom, ich odvahe a statočnosti ísť s kožou na trh, sme spoločne boj nad zlom tentokrát vyhrali. Ale Robert Fico chce dnes zobrať víťazstvo ľuďom. Vraj on je víťaz! Viete, ako sa mi odvďačil za moj boj za ľudí Kapitán Danko? Nechce mi uznať ospravedlnenku na pol hodinu, ktorú som chýbal, kvôli tomu, že som v telefóne tíšil plač zúfalej vdovy, ktorá mi s plačom vysvetlovala, že nedokáže také vysoké faktúry za vodu a elektriku zaplatiť. Chce ma pokutovať za to, že som si plnil svoju povinnosť a robil svoju prácu. igor matovič


6 1 2 8 5 6

3 2 5 7 7 6 9 7 3 1 8 1 3 5 9 9 7 1 2 9 6 7

duchovné okienko

Jozef Kozák

Marián, ďakujem! Pamätám si na tu chvíľu veľmi dobre. Bola to prvá noc po vojenskej prísahe na jednotke. Došli sme ako nováčikovia medzi vás, starých vojakov a v našich mysliach rezonovali všetky tie príbehy, ktoré sme o vás už počuli. Rátali sme s tým, že prvú noc, a potom najbližšie tri mesiace nám dáte pocítiť, že sme nuly s veľkým číslom do civilu. A neskôr nás „povýšite“ a dovolíte nám „viesť“ ďalších nováčikov. Ale kým ten zlom príde, sme „myši“ my! Večierka prebehla normálne, akoby to všetko, čo sme počuli, boli iba také výmysly. Až do momentu, keď ste sa vrátili na jednotku. Z diaľky bolo počuť, že ste už „doma“. Zobudil som sa na ten rámus a  čakal, kým prídete na našu izbu. Rozkývali ste každú jednu posteľ, v ktorej bol nováčik. Až do momentu, kým ste neprišli k tej mojej. Najprv som zacítil, že niekto sa chytil mojej postele a  zaznela otázka: „Tu spí kto?“ Ani neviem, kto odpovedal, ale zaznelo: „Ten farár!“ Na vojenčinu som totiž šiel už ako študent teológie, bohoslovec. Nachvíľu bolo v miestnosti ticho. V tom si sa ozval ty, Marián. Krátko a  jasne: „Kto sa ho dotkne, toho zabijem!“ Uf, pomyslel som si, tvrdá je to reč. Čakal som však ďalej, čo sa bude diať, ale ostalo ticho. Nik ti neprotirečil, skôr ak si dobre pamätám, ozval sa ešte niekto potvrdzujúc, že ten zákaz platí aj od neho. Tá tvoja ochranná ruka fungovala nielen v ten večer, ale po celý čas. Neskôr som spoznal, že tvoja odpoveď nevychádzala z tvojej agresivity, či zloby, ale z jazyka, ktorému vtedy chlapci rozumeli, a na ktorý vedeli reagovať. Povedané inak, tvoj prístup ku mne, ale aj k iným, vychádzal z tvojho srdca. Ďakujem Ti za tie lekcie ľudskosti a úcty ku mne ako k človeku, aj študentovi kňazstva. Keď sa dnes pozerám okolo seba, keď počúvam a sledujem tie správy z domova a  zahraničia, spomeniem si na Mariána, svojho „starého“ na vojne a chce sa mi plakať. Chýbajú mi takí „starí“ a múdri chlapi, ako bol on. Ktorí sa ozvú, určia hranicu. Pomenujú jasne, kde končí ľudskosť, kde je hranica medzi úctou a neúctou.  Hranica dobra a zla nie len podľa litery zákona, ale aj ducha zákona a morálneho zákona. A to je jedno, či ide o akéhokoľvek jednotlivca človeka, či rasu, náboženstvo alebo národnosť. Veď aj grécky filozof Epiktotes povedal: „Nie nad tým  človekom treba plakať, ktorý sa narodil alebo zomrel, ale nad tým, ktorý zaživa stratil svoju ľudskosť.“ Jozef Kozák, katolícky kňaz

05:20 NOVINY TV JOJ 06:00 KRIMI 06:30 NOVINY TV JOJ 07:35 SÚDNA SIEŇ 08:45 SÚDNA SIEŇ 09:50 POLICAJTI V AKCII 10:55 DEDIČSTVO: Čas zmien 26 12:00 NOVINY O 12:00 12:35 TOP STAR 13:00 Stratené duše II. 20 14:00 Tru Calling 13 15:00 POLICAJTI V AKCII 16:00 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 22:00 INKOGNITO 23:30 SVET POD HLAVOU: Smrť špióna 7 00:35 Agentka bez minulosti IV. 15 01:35 Agent VII. 10 02:25 NOVINY TV JOJ 03:05 UHÁDNI MÔJ VEK

06:00 Správy RTVS „N“ 06:50 Góly - body JEDNOTKA sekundy 07:20 Tajomstvo mojej kuchyne 08:00 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné krajiny: Alpujarras 09:00 Zátoka nádejí 09:55 Diagnóza: Vražda 10:45 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Tajomstvo mojej kuchyne 14:35 Správna Agáta 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny 16:55 Zátoka nádejí 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:15 Počasie 20:25 Jappeloup 22:30 Reportéri 23:05 Sanitka 00:00 Správna Agáta 00:45 Jappeloup 02:55 Reportéri 03:25 Dámsky klub

05:15 NOVINY TV JOJ 06:00 KRIMI 06:35 NOVINY TV JOJ 07:45 SÚDNA SIEŇ 08:50 SÚDNA 06:00 Teleráno 08:50 O 10 rokov mladší SIEŇ 09:50 POLICAJTI V AKCII 10:55 DEDIČSTVO: Bratia 27 12:00 MARKÍZA 09:55 Rodinné prípady 12:00 Susedské prí- NOVINY O 12:00 12:35 TOP STAR 13:00 Stratené duše II. 21 14:00 pady 13:05 Mentalista IV. 13-14/24 15:00 Rodinné prípady Tru Calling 14 15:00 POLICAJTI V AKCII 16:00 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Susedské prí- 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA pady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 NOVINY 20:30 Baby boom 21:40 O 10 rokov mladší 22:45 Ro- ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Decibely lásky 22:40 dinné prípady 23:45 Dva a pol chlapa VI. 00:40 NCIS - Námor- Spackané plastické operácie 3 23:40 Agentka bez minulosti ný vyšetrovací úrad 01:40 Mentalista 03:05 NCIS - Námorný IV. 16/16 00:40 Agent VII. 11 01:40 NOVINY TV JOJ 02:25 UHÁDNI vyšetrovací úrad 04:05 O 10 rokov mladší MÔJ VEK 03:00 MOJA MAMA VARÍ LEŠIE AKO TVOJA

05:45 Duel 06:10 Správy RTVS „N“ 07:15 TaJEDNOTKA jomstvo mojej kuchyne 08:00 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné krajiny 09:00 Zátoka nádejí 10:00 Diagnóza: Vražda 10:45 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Tajomstvo mojej kuchyne 14:35 Správna Agáta 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny 16:55 Zátoka nádejí 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:25 Nikto nie je dokonalý 21:35 Slovensko chutí 22:05 Doktorka Fosterová 23:00 Murdochove záhady 23:50 Diagnóza: Vražda 00:35 Správna Agáta 01:25 Doktorka Fosterová 02:15 Murdochove záhady

05:10 NOVINY TV JOJ 05:50 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 07:35 SÚDNA SIEŇ 08:45 SÚDNA 06:00 Teleráno 08:30 Varte s nami 08:50 SIEŇ 09:50 POLICAJTI V AKCII 10:55 DEDIČSTVO: Beseda 28 12:00 MARKÍZA Zámena manželiek 10:00 Rodinné prípady NOVINY O 12:00 12:35 TOP STAR 13:00 Stratené duše II. 22/22 12:00 Susedské prípady 13:00 Mentalista IV. 15-16/24 15:00 14:00 Tru Calling 15 15:00 POLICAJTI V AKCII 16:00 UHÁDNI MÔJ Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO 17:55 Susedské prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČA- TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV SIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 CHART SHOW 22:35 Kredenc JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 PRÁZDNINY: 23:40 Dva a pol chlapa VI. 00:35 NCIS - Námorný vyšetrovací Ploštice a lángoše 5 21:40 Dovidenia, stará mama! 22:20 KUúrad VI. 22/25 01:30 Mentalista IV. 15-16/24 03:00 NCIS - Ná- KÁTKO 23:20 Agentka bez minulosti V. 1/16 00:15 Agent VII. 12 01:15 KRIMI 01:45 NOVINY TV JOJ 02:30 UHÁDNI MÔJ VEK morný vyšetrovací úrad 04:00 Zámena manželiek

06:05 Správy RTVS „N“ 07:20 Tajomstvo JEDNOTKA mojej kuchyne 08:00 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné krajiny 09:00 Zátoka nádejí 10:00 Diagnóza: Vražda 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:50 Tajomstvo mojej kuchyne 14:35 Správna Agáta 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny: Holandské poldre 16:55 Zátoka nádejí 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:25 Liga majstrov: Real Madrid - SSC Neapol 22:50 Liga majstrov - zostrihy 23:30 Diagnóza: Vražda 00:15 Správna Agáta 01:05 Obdobie zločinu 02:40 Dámsky klub 04:10 Autosalón

05:25 NOVINY TV JOJ 06:05 KRIMI 06:35 NOVINY TV JOJ 07:40 SÚDNA SIEŇ 08:50 SÚDNA 06:00 Teleráno 08:50 Baby boom 10:00 RoSIEŇ 09:55 POLICAJTI V AKCII 10:55 DEDIČSTVO: Nevinná obeť 29 MARKÍZA dinné prípady 12:00 Susedské prípady 13:00 12:00 NOVINY O 12:00 12:35 TOP STAR 13:00 Stratené duše III. Mentalista IV. 17-18/24 15:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TE- 1/18 14:00 Tru Calling 16 15:00 POLICAJTI V AKCII 16:00 UHÁDNI LEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 18:00 Susedské prípady 19:00 MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV 20:30 Dobre vedieť! 22:40 Hviezdna párty 23:45 Kávomat - TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO Miestny úrad Hodrušany 00:25 Dva a pol chlapa VI. 01:20 22:00 INKOGNITO 23:20 DVOJIČKY 00:05 Agentka bez minulosNCIS - Námorný vyšetrovací úrad VI. 23/25 02:10 Mentalista ti 01:05 Agent 02:05 KRIMI 02:25 NOVINY TV JOJ 03:05 UHÁDNI IV. 17-18/24 04:00 Baby boom 04:55 TELEVÍZNE NOVINY MÔJ VEK 03:40 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA

06:05 Správy RTVS „N“ 07:15 Tajomstvo moJEDNOTKA jej kuchyne 08:00 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné krajiny 09:05 Zátoka nádejí 10:00 Diagnóza: Vražda 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Tajomstvo mojej kuchyne 14:35 Správna Agáta 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny 16:55 Zátoka nádejí 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:25 Clarissino tajomstvo 21:55 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka 23:25 Diagnóza: Vražda 00:10 Správna Agáta 00:55 Clarissino tajomstvo 02:25 Slovensko v obrazoch 02:45 Svet v obrazoch 03:10 Dámsky klub 04:45 Občan za dverami

05:20 NOVINY TV JOJ 06:00 KRIMI 06:30 NOVINY TV JOJ 07:30 SÚDNA SIEŇ 08:40 SÚDNA SIEŇ 09:40 EXTRÉMNE PRÍPADY 10:55 DEDIČSTVO: Návraty 30 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:50 Stratené duše III. 2 13:50 Tru Calling 17 14:50 ČERT NIKDY NESPÍ 16:00 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:35 Iron Man 3 Americko-čínsky akčný dobrodružný sci-fi triler. MN 12 2013 R. Downey Jr., G. Paltrowová, D. Cheadle, G. Pearce, B. Kingsley, R. Hallová, J. Favreau a ďalší. 23:20 Pláž 02:00 Admirál 03:50 KRIMI 04:10 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA

06:00 Duel 06:25 Správy RTVS „N“ 07:15 TaJEDNOTKA jomstvo mojej kuchyne 08:30 Úžasné krajiny 09:05 Zátoka nádejí 10:00 Diagnóza: Vražda 10:45 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:50 Tajomstvo mojej kuchyne 14:35 Správna Agáta 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny 16:55 Zátoka nádejí 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:25 Milujem Slovensko 21:50 Cestou necestou: Den Haag 22:25 Večerné správy RTVS 22:35 Spáči 01:00 Nikto nie je dokonalý 02:10 Neskoro večer: Talkshow Petra Marcina 03:15 Dámsky klub

05:00 SÚDNA SIEŇ 05:45 NOVINY TV JOJ 06:30 KRIMI 07:00 NOVINY TV JOJ 07:55 Zabi nudu! 08:10 Káčerovo II. 09:00 Simpsonovci XIX. 7,8 10:00 NAŠI 11:15 Dovidenia, stará mama! 11:55 KUKÁTKO 12:55 Arthur a Minimojovia 15:10 Kráska a zviera 16:50 Neuveriteľné svetové talenty 18:00 PRÁZDNINY: Ploštice a lángoše 5 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Spojenec Austrálsko-britský akčný kriminálny triler. MN 15 2014 B. Thwaites, E. McGregor, A. Vikanderová, M. Nable, D. Herriman a ďalší. 23:15 To bol zajtra žúr 2 01:20 Resident Evil: Apokalypsa 02:55 KRIMI

06:00 Kniha džunglí 06:10 Poštár Pat 06:25 JEDNOTKA Garfield 06:35 Mám rád školu 06:50 Levík Raa Raa 07:00 Požiarnik Sam 07:15 Malý Mikuláš 07:25 Garfield 07:40 Ako si vycvičiť drakov 08:00 Fidlibum 08:30 Trpaslíci 09:00 Daj si čas 09:35 Robin Hood 10:20 Park 11:10 On air 11:30 Slovensko chutí 12:15 Zem spieva 14:05 Na krok od neba 16:00 Búrka 17:55 Cestou necestou 18:30 Postav dom , zasaď strom 19:00 Správy RTVS 20:25 Zem spieva 22:05 Neskoro večer: Talkshow Petra Marcina 22:55 Búrka 00:45 Na krok od neba II. 9/16 01:40 Na krok od neba II. 10/16 02:35 Zem spieva 04:15 Robin Hood III: Máš ma rád? 6/13

05:00 PRÁZDNINY: Ploštice a lángoše 5 05:45 NOVINY TV JOJ 06:30 KRIMI 07:00 NOVINY TV JOJ 07:45 Arthur a Minimojovia 09:55 NAŠI 11:20 Neuveriteľné svetové talenty 12:30 Absolventka 14:20 Iron Man 3 17:00 15 MINÚT. KUCHÁR A HOSTIA 17:50 NOVÉ BÝVANIE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 V SIEDMOM NEBI 23:00 Tranz Britsko-americko-francúzsky mysteriózny kriminálny triler. MN 18 2013 J. McAvoy, V. Cassel, R. Dawsonová, D. Sapani, M. Cross, T. Middletonová a ďalší. 01:10 3. svetová vojna 02:50 KRIMI 03:15 NOVINY TV JOJ 03:50 15 MINÚT. KUCHÁR A HOSTIA

06:30 Lilin ostrov pokladov 06:35 Šmolkovia JEDNOTKA 06:50 Kniha džunglí 07:00 Poštár Pat 07:15 Levík Raa Raa 07:25 Požiarnik Sam 07:40 Malý Mikuláš 07:50 Garfield 08:05 Ako si vycvičiť drakov 08:30 Zázračný ateliér 08:55 Arabela sa vracia 09:30 Autosalón 10:05 Čarovné miesta Zeme 11:00 Slovensko v obrazoch 11:20 Svet v obrazoch 11:45 HiSTORY 11:55 O 5 minút dvanásť 13:00 Občan za dverami 13:35 Poirot: Nemý svedok 15:20 Do zbrane, kuruci! 17:00 Nikto nie je dokonalý 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:25 Tajné životy 21:20 Frankie a Johnny 23:15 Poirot: Nemý svedok 01:00 Do zbrane, kuruci!

TV program pondelok

13. 2. 2017

06:00 Teleráno 08:50 Svokra 10:00 Rodinné prípady 12:00 Susedské prípady 13:00 Mentalista IV. 11-12/24 15:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Susedské prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Divoký Zapadákov 21:40 Kredenc 22:10 Kávomat - Miestny úrad Hodrušany 22:50 Mama 23:45 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 00:40 Mentalista IV. 11-12/24 02:10 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 02:50 Mama 03:45 Svokra MARKÍZA

TV program utorok

14. 2. 2017

TV program streda

15. 2. 2017

TV program štvrtok

16. 2. 2017

TV program piatok

17. 2. 2017

06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 10:10 Rodinné prípady 12:05 Susedské prípady 13:05 Mentalista IV. 19-20/24 15:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Susedské prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Svokra 21:40 CHART SHOW 00:00 Dva a pol chlapa VI. 00:55 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VI. 24/25 01:50 Mentalista IV. 19-20/24 03:10 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VI. 24/25 04:00 Zámena manželiek MARKÍZA

TV program sobota

18. 2. 2017

05:15 Rodinné prípady 06:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:55 Priatelia Toma a Jerryho III. 07:10 Zachráňte Willyho 09:25 Kredenc 10:05 Teória veľkého tresku VIII. 10:35 Neuveriteľný Hulk 12:50 Dannyho jedenástka 15:10 Harry Potter a Polovičný princ 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Mrcha učiteľka Komédia MN 15 (USA) 2011 C. Diazová, J. Timberlake, L. Punchová 22:35 Šéfovia na zabitie 2 00:50 Dannyho jedenástka 02:50 Šéfovia na zabitie 2 04:30 Mrcha učiteľka MARKÍZA

TV program nedeľa

19. 2. 2017

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:55 Priatelia Toma a Jerryho III. 07:25 Scooby Doo, kde si?! 07:50 Tučniaky z Madagaskaru I. 08:15 Harry Potter a Polovičný princ 11:20 10 000 pred Kristom 13:25 CHART SHOW 15:30 Dobre vedieť! 16:40 Hviezdna párty 17:50 Divoký Zapadákov 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Equalizer Akčný triler MN 15 (USA) 2014 D. Washington, M. Csokas, Ch. G. Moretzová, D. Harbour, B. Pullman. 23:10 Tokarev 01:15 Equalizer 03:25 Tokarev MARKÍZA

JOJKA

JOJKA

JOJKA

JOJKA

JOJKA

JOJKA

JOJKA

SE 17-03 STRANA - 08


Ak vás nadchli po dlhých týždňoch prvé lúče slnka a modrá obloha, je to prirodzené. Slnečné žiarenie povzbudzuje v organizme tvorbu hormónov šťastia a telo si vďaka slnku po zime začína dopĺňať vyčerpané zásoby D vitamínu. Pozor, už aj jarné slniečko treba dávkovať –

na hlavu je vhodná šatka a na odkryté časti tela krém. Staré mamy vždy varovali, že „na jar zo zeme vychádzajú choroby“ – mali tým na mysli, že ešte nie je vhodný čas na sadnutie si na trávnik a že vyčerpávajúca práca so zemou vám môže zapríčiniť aj nepríjemne prežité dni v boji s nachladnutím. Keď máte problémy už pri najmenšom ofúknutí, mali by ste používať napríklad bedrový pás. Spevní a ochráni driekovú časť pred prechladnutím. Záhradkárčenie je skúška pre chrbát, ale zabrať dostanú ruky aj nohy. Pravidelne si treba robiť prestávky, aby ste sa vyhli bolestiam a stuhnutosti. Zaťažené svalové skupiny si môže-

POHREBNÁ SLUŽBA

BORSKÝ MIKULÁŠ

tel.: 034 / 651 14 11

PEKAR SR s.r.o.

maloobchod, svieèky, kahance, kvety, vence

41-0009

STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH: 0907 928 212, 0915 732 830

Stála služba pri prevoze zosnulých 0907 928 212, 0915 732 830 www.pohrebnesluzby-skalica.sk

C. JoyBell C.: „Nebojte sa svojich strachov. Nie sú tu na to, aby vás desili. Sú tu, aby vám dali vedieť, že NIEČO za to stojí.”

názory

(v priestoroch tržnice) STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH:

0907 928 212, 0915 732 830 www.pohrebnictvo-holic.sk

Vaše objednávky prijímame na tel.:

034/659 2101, 0905 471 325

41-0003

ZABEZPEČUJEME DOPRAVU

Žulový komplet zákryt 4/6, gulaté hrany s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa s podložkou

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2050 € • 1-hr. 1690 € okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie, zlatá váza, ZADARMO: chodníky svietnik, záruka 36 mesiacov

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

Frézovanie komínov

0910 902 635•0905 323 022

ÚČTOVNÍCTVO

§

• Stavba teplovzdušných krbov a teplovzdušných rozvodov • Vložkovanie komínov • Rekonštrukcia starých komínov • Obhliadka komína zdarma NA NEREZ

DAŇOVÉ

PRIZNANIE

Senica 0911 521 767, 0907 277 088

63-0032

PREDAJ ŠTRKU A OKRASNÝCH KAMEŇOV 10,50 EUR/t

AKCIA január – február 2017 1-hrob od 999 € • 2-hrob od 1299 €

63-0017

Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica B predaj aj na splátky

83 €/t 180 €/t 265 €/t

Ceny sú vrátane DPH

HNEDÉ UHLIE ČIERNE UHLIE KOKS

www.kamenarstvo-bocan.sk

UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o. Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

0918 229 366

15-0001

ZĽAVA

0905 702 276 • www.bd-krby.sk

JANUÁR – FEBRUÁR 2-hrob už od 1290 EUR

“S nami to máte!”

www.indevel.sk

PÔŽIČKA Spoločnosť s licenciou od NBS

- ručenie nehnuteľnosťou - ručenie autom - splatnosť až 5 rokov

HĽADÁME KOLPORTÉROV NA ROZNOS NOVÍN! OBCE: Dubovce, Stráže, Gbely, Sekule, Moravský Sv. Ján, Lakšárska N. Ves

ZIMNÁ ZĽAVA 74-18

až do

0903 792 674

30%

www.kamex.sk Hurbanova 2942, Senica

16-0008

V prípade záujmu nás kontaktujte e-mailom na skalicko@regionpress.sk

SE 17-03 STRANA - 09

9

Pavol Demeš

Zrušenie Mečiarových amnestií je na dosah

Komplexné pohrebné - cintorínske služby maloobchod - sviečky, kahance, kvety, urny... medzinárodná preprava zosnulých prevádzka: BRATISLAVSKÁ 6, HOLÍČ, tel.: 0918 688 066

v Dome smútku v Skalici sviečky, kahance, kvety, venčeky, ikebany...

• Šaštín - Stráže: 0907 186 222 • Borský Mikuláš: 034/381 2040, 0915 130 556 www.pohrebnasluzba-sastinstraze.sk

Vtip: Emancipácia na Slovensku muž sleduje hokejový zápas, žena natiera strechu. Po chvíli sa ozýva pod oknom manželkin prosebný hlas: „Jozef, až začne prestávka, zavolaj mi, prosím, sanitku!“

POHREBNÁ SLUŽBA ZÁHORIE s. r. o.

PEKARr s.r.o., Skalica

41-0013

ŠAŠTÍN - STRÁŽE

te uvoľniť a prekrviť pomocou jednoduchých strečingových cvikov. Prestávky si treba robiť v závislosti od toho, akú máte kondíciu, ale i od veku. V žiadnom prípade sily neprepínajte. Záhrada je relax a nie práca od rána do večera. Len málokto vie robiť na kolenách. Je to však poloha, pri ktorej najmenej trpí chrbtica. Kolenné kĺby možno preventívne chrániť chráničmi, ako aj tým, že pri práci kľačíme na nejakej vrecovine, naplnenej napríklad lístím. Lekárničku na záhrade skontrolujte, doplňte obväzy, leukoplasty, niečo na dezinfekciu a v prípade alergických reakcií na red hmyz aj antihistaminikum.

41-0014

Jarná záhradka a opatrnosť

zdravie

Slovensko sa rozhýbava. Naša spoločnosť nielenže nezabudla, ale stále viac si uvedomuje, že únos a vražda v  réžii štátnych orgánov sa nedá a nesmie premlčať. Národná rada sa teraz zaoberá zrušením Mečiarových amnestií už po ôsmykrát. Tentokrát je náprava pokriveného práva na dosah. Skupina dvadsiatich šiestych rešpektovaných právnikov nedávno vydala spoločné stanovisko, v  ktorom ukazujú, ako presne sa amnestie dajú zrušiť. Vyše osemdesiat mienkotvorných osobností z  rôznych sfér života sa následne obrátilo na poslancov so žiadosťou, aby konali. Nadviazali tak na prezidenta republiky Andreja Kisku, ktorý listom poslancov v  tejto veci oslovil . Ozývajú sa i  duchovní predstavitelia. Výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska Anton Ziolkovský napísal na svojom Facebooku: „Ich zrušením by poslanci vyslali do spoločnosti signál, že demokratický systém, v ktorom žijeme, je, hoci aj neskoro, schopný sebareflexie. Bol by to malý náznak, že návrat k spoločenskej dôvere je možný“. Je jasné, že na zneužívanie moci sú ľudia stále citlivejší. Bez ohľadu na vek, prácu, politické, či náboženské presvedčenie nás čoraz viac hnevá, že politici, či ich chránenci, unikajú spravodlivosti. Bezohľadný prístup k spravovaniu krajiny podkopáva dôveru v  systém, v  ktorom žijeme. Radikalizuje a  vulgarizuje verejný život a  vyháňa mnohých talentovaných ľudí do cudziny. Únos prezidentovho syna a vražda policajta Róberta Remiáša sú traumy, za ktoré naša krajina platí dodnes. Poslanci budú mať v marci šancu vysporiadať sa s dedičstvom z čias, kedy sa politika prehupla nad právo. Ak ešte niektorí z nich stále váhajú, mohli by si ísť druhého marca pozrieť do kín film Únos od známej režisérky a scenáristky Mariany Čengel Solčanskej, ktorá sa nechala inšpirovať reálnymi udalosťami, ktoré otriasli slovenskou verejnosťou. Pavol Demeš, bývalý minister medzinárodných vzťahov SR a politický analytik


1

6 7 6 7 3 8 4

8 4 7 4 5 2 8 3 1

spoločnosť

8 2 5 1 6 7 1

6

5 3

Ivan Brožík

Príklad, ktorý nás zahanbuje Mali sme príliš hore nosy, príliš sme sa tĺkli do pŕs, akí sme skvelí a svetoví. Namyslení sme boli a sme dodnes – ale na čo? Vie to niekto? Takí Rumuni u nás roky slúžili za príklad všetkého „balkánskeho“, chaotického, neraz nemoderného, hlúpeho, nedokonalého, nehodného. Teda, u tých, čo sa radi vyvyšujú, aby raz... Poznáte to biblické „ kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený“ (Mt23/12)? Rumuni za týždeň „umravnili“ svoju nemravnú vládu. Tú vládu, ktorá nielen že kryla korupciu, ale ju ešte aj chcela zákonom prehliadať. Samozrejme, u „dôležitých osôb verejného záujmu“. A čo my? Koľko nám to bude trvať? Ako dlho budeme iba reptať po sociálnych sieťach a  v  krčmách? Veď 68 percent z  nás je dokázateľne nespokojných s úrovňou demokracie na Slovensku. Rumunská vláda na základe tlaku a protestov nespokojných Rumunov na mimoriadnom zasadaní zrušila nariadenie, ktorým chcela odstrániť postih za niektoré korupčné trestné činy a za zneužívanie úradného postavenia. Kabinet k tomu prinútili masové protestné demonštrácie. Hlboká úcta všetkým statočným a neumlčatelným občanom Rumunska! Lenže, pretože rumunský premiér Sorin Grindeanu odmietol výzvy na odstúpenie z funkcie aj napriek masovým demonštráciám, milióny Rumunov v  uliciach zostávajú. Ide o najväčšie protesty verejnosti v Rumunsku od revolúcie z roku 1989, ktorá zvrhla komunistický režim, píše agentúra DPA. Ako sa terajšia politická kríza skončí v Rumunsku, je teraz ešte nejasné, keďže na sociálnych médiách sa šíria výzvy na ďalšie protesty. Podporuje ich aj hlava štátu. Takže, kde sú Rumuni v  porovnaní s  nami? Vážení, športovou terminológiou o  niekoľko konských dĺžok pred nami. Nám sa môžu usmievať do nasrdených tvárí a  arogantne tvrdiť, že skutky sa nestali, že sa nedajú dokázať, v trestných veciach nekonajú, podvodníci a korupčníci sú u nás celebrity. Kašlú na nás a riešia si iba svoje koaličné mocenské a ekonomické záujmy. Aká hanba nám, ako sme klesli! Ako sme len bez slovka protestu nechali pošliapať všetky výzvy Novembra 1989! Akí sme ponížení... ib

07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Doma je doma 09:20 Animované biblické príbehy 10:20 Z prameňa 10:40 Bez hraníc 11:15 LUXáreň 11:40 Môj názor 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 13:00 V škole Ducha 13:25 Hudobné pódium 14:15 Stojí to za to! 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Univerzita tretieho veku 16:40 Svedectvo 17:30 Doma je doma 18:35 Animované biblické príbehy 19:05 Ruženec z Lúrd 19:35 Z prameňa 20:15 Pozvánka 20:30 V Samárii pri studni 21:55 Podať pomocnú ruku 23:40 Z prameňa 23:55 Svedectvo 00:50 Doma je doma 01:50 Generálna audiencia 03:00 Hudobné pódium

05:59 Studio 6 09:00 Kam uhnout očima 10:00 168 hodin 10:30 Četníci z Luhačovic 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Soudkyně Amy 14:45 Spáč 14:55 Jsou hvězdy, které nehasnou 15:50 Kojak 16:40 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 Svět pod hlavou 21:00 Čtvrtá hvězda 21:30 Reportéři ČT 22:10 Legendy kriminalistiky 22:40 Na stopě 23:05 Kriminalista 00:05 AZ-kvíz 00:30 Kalendárium 00:45 GEN 01:00 Banánové rybičky 02:00 Všechnopárty 02:55 Dobré ráno

07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Podať pomocnú ruku 09:20 Animované biblické príbehy 10:10 Z prameňa 10:30 V škole Ducha 11:00 Fundamenty 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 13:00 Duchovná poradňa 14:05 Nová kvalita života 14:20 Štiavnické metamorfózy 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Bez hraníc 16:30 Spojení oceánom 17:05 Peter medzi nami 17:30 Doma je doma 18:35 Animované biblické príbehy 19:05 Ruženec z Lúrd 19:35 Z prameňa 20:25 vKontexte 21:15 Na strane práva 21:55 Chvály 22:40 Doma je doma 23:40 Z prameňa 00:15 V škole Ducha 00:50 Doma je doma 02:05 Duchovná poradňa

05:59 Studio 6 09:00 Kojak 10:00 Kufr 10:50 Silvestrovský koktejl 11:45 Černé ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Soudkyně Amy 14:45 Jsou hvězdy, které nehasnou 15:45 Kojak 16:45 Cestománie: Kréta 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 Dobrodružství kriminalistiky 20:50 Dobrodružství kriminalistiky 21:45 Hercule Poirot 23:20 Motiv IV 00:05 AZ-kvíz 00:30 13. komnata Zdeny Studenkové 01:00 Banánové rybičky 01:25 Zajímavosti z regionů 01:50 Žiješ jenom 2x 02:20 Dobré ráno 04:50 Kočka není pes

07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Doma je doma 09:15 Animované biblické príbehy 09:50 Generálna audiencia 11:10 Z prameňa 11:30 vKontexte 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 13:00 Nová kvalita života 13:15 V Samárii pri studni 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 V škole Ducha 17:00 Klbko 17:30 Doma je doma 18:35 Animované biblické príbehy 19:05 Ruženec z Lúrd 19:35 Z prameňa 20:25 Kresťan v spoločnosti 21:25 Godzone magazín 22:40 Doma je doma 23:40 Z prameňa 00:20 Môj názor 00:35 Kulmenie 00:50 Podať pomocnú ruku 01:50 Chvály 02:30 Svedectvo 02:35 Na strane práva

05:59 Studio 6 09:00 Kojak 10:00 Dobrodružství kriminalistiky 11:45 Černé ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Soudkyně Amy 14:45 Pytel 14:55 Jsou hvězdy, které nehasnou 15:55 Kojak 16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 19:59 Losování Sportky a Šance 20:05 Pošta pro tebe 21:00 DoktorKA 21:54 Výsledky losování Šťastných 10 21:55 Kojak: Osudná chyba 23:30 Kriminalista 00:30 Legendy kriminalistiky: Orlické vraždy 01:00 AZ-kvíz 01:30 Máte slovo s M. Jílkovou 02:30 Dobré ráno

07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Doma je doma 09:20 Animované biblické príbehy 10:10 Z prameňa 10:30 vKontexte 11:00 Spojení oceánom 11:30 LUXáreň 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 13:30 Univerzita tretieho veku 14:25 Peter medzi nami 14:40 Na strane práva 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Duchovná poradňa 16:30 Bez hraníc 17:05 Kulmenie 17:30 Doma je doma 18:35 Animované biblické príbehy 19:05 Ruženec z Lúrd 19:35 Z prameňa 20:20 Adorácia 21:10 Hudobné pódium 21:50 Stojí to za to! 22:10 Štiavnické metamorfózy 22:45 Doma je doma 23:40 Z prameňa 00:30 Peter medzi nami 00:50 Doma je doma

05:59 Studio 6 09:00 Kojak 09:55 Kufr 10:45 Pošta pro tebe 11:45 Černé ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Soudkyně Amy III 14:45 Jsou hvězdy, které nehasnou 15:55 Kojak II 16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 Škoda lásky 21:25 Máte slovo s M. Jílkovou 22:25 Gejzír 22:54 Výsledky losování Šťastných 10 22:55 Na stopě 23:20 Taggart 01:30 AZ-kvíz 02:00 Banánové rybičky 02:25 Dobré ráno 04:55 Žiješ jenom 2x

07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Doma je doma 09:20 Animované biblické príbehy 10:10 Z prameňa 10:30 V Samárii pri studni 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 13:00 Kresťan v spoločnosti 14:00 Chvály 14:40 Kulmenie 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Vzťahy 16:30 Misia UPéCé 17:05 Môj názor 17:30 Moja misia magazín 18:35 Animované biblické príbehy 19:05 Ruženec z Lúrd 19:35 Z prameňa 20:30 Effeta 21:05 Peter medzi nami 21:25 Chvály 22:05 Svedectvo 22:10 Duchovná poradňa 22:40 Doma je doma 23:40 Z prameňa 00:30 V Samárii pri studni 01:55 Hudobné pódium 02:35 Stojí to za to!

05:59 Studio 6 09:00 Kojak 10:05 Kufr 10:45 O zelených očích Krásné paní 11:45 Černé ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Soudkyně Amy 14:45 Tak neváhej a toč speciál 15:45 Reportéři ČT 16:35 Polopatě 17:30 AZ-kvíz 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:05 Četníci z Luhačovic: Padělek 21:30 13. komnata Radka Balaše 21:59 Výsledky losování Šťastných 10 22:00 Všechnopárty 22:55 Silvestrovský koktejl 23:50 Případy detektiva Murdocha VIII 00:35 AZ-kvíz 01:00 Objektiv 01:30 Toulavá kamera 02:00 Dobré ráno 04:30 Žiješ jenom 2x

07:00 Ruženec 08:00 Klbko 08:25 Effeta 08:55 vKontexte 09:20 Vzťahy 09:50 Moja misia magazín 10:55 Hudobné pódium 11:35 Stojí to za to! 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 13:00 Generálna audiencia 14:00 Akatist 14:40 Nová kvalita života 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Svätá omša z Tappan, štát New York 17:05 Na strane práva 17:30 LUXáreň 18:00 Effeta 18:35 Klbko 19:05 Ruženec z Lúrd 19:40 Kulmenie 20:30 Lurdy 22:05 Misie milosrdenstva 22:30 Spojení oceánom 23:05 Kresťan v spoločnosti 00:35 Kapucíni & Stanley 02:55 V škole Ducha 03:30 Effeta 04:05 Peter medzi nami

06:00 Kouzelné bylinky 06:30 Polopatě 07:20 Meluzína 07:55 Kojak: Osudná chyba 09:30 Gejzír 10:00 Všechnopárty 10:55 Hříchy pro pátera Knoxe 12:25 Hobby naší doby 12:50 Postřehy odjinud 13:00 Zprávy 13:05 Darmošlap z Nemanic a princezna 14:00 Tři princezny tanečnice 14:50 Andula vyhrála 16:20 Hercule Poirot 17:55 Kočka není pes 18:25 Kluci v akci 19:00 Události 19:45 Branky, body, vteřiny 20:00 Tajemství těla 21:14 Výsledky losování Šťastných 10 a Euromiliony 21:15 Amadeus 1984/2001 00:10 Ospalá díra 01:55 Banánové rybičky 02:35 DoktorKA 03:25 Sama doma

07:00 Ruženec 08:00 Klbko 08:25 Effeta 08:55 LUXáreň 09:25 Peter medzi nami 10:30 05:00 Biatlon 06:00 Alpské lyžování 07:30 Svätá omša zo Šaštína 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 13:00 EUROSPORT Biatlon 08:30 Zimní sporty 09:30 Alpské V Samárii pri studni 14:25 Stojí to za to! 14:40 Môj názor 15:00 lyžování 10:45 Biatlon Mistrovství světa - štafeta mužů 11:15 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 V škole DuBiatlon Mistrovství světa - závod s hromadným startem žen cha 16:35 Lurdy 18:10 Misie milosrdenstva 18:35 Klbko 19:05 12:15 Alpské lyžování 12:45 Alpské lyžování 14:00 Biatlon 15:30 Ruženec z Lúrd 19:40 Nová kvalita života 20:30 Duchovná poSaně 16:15 Saně 17:00 Alpské lyžování 18:30 Alpské lyžování radňa 21:00 Kulmenie 21:15 Spojení oceánom 21:45 Bez hraníc 19:00 Zimní sporty 19:55 Zprávy 20:00 Snooker 22:55 Zprá- 22:15 Misia UPéCé - Rumunsko 22:45 Univerzita tretieho veku vy 23:00 Alpské lyžování 00:00 Biatlon 00:30 Zimní sporty 23:30 Stojí to za to! 00:25 Nová kvalita života 00:50 Doma je 01:30 Alpské lyžování 03:00 Závěr vysílání doma 01:50 Kresťan v spoločnosti 03:00 Chvály

06:00 Zajímavosti z regionů 06:25 Po stopách hvězd 06:50 Andula vyhrála 08:15 Úsměvy Jana Přeučila 08:55 Polopatě 09:45 Kalendárium 10:00 Toulavá kamera 10:35 Objektiv 11:05 Život na zámku 12:00 Otázky Václava Moravce 13:00 Zprávy 13:05 O bílé paní 14:05 Perly a růže 14:35 Elegán ve fraku 15:30 Území strachu 17:10 Zlá krev: Osudy rodin Bornů, Nedobylů 18:25 Kouzelné bylinky 19:00 Události 19:45 Branky, body, vteřiny 20:00 GEN - Galerie elity národa 20:15 Bohéma: Dvojí tváře 21:50 168 hodin 22:25 Zastřený hlas 00:00 Místo činu - Schimanski 01:30 Bolkoviny 02:25 Banánové rybičky

TV program pondelok

13. 2. 2017

05:00 Skoky na lyžích 06:00 Biatlon 06:45 Biatlon 07:30 Skoky na lyžích 08:30 Zimní sporty 09:30 Alpské lyžování 11:30 Skoky na lyžích 12:45 Alpské lyžování 14:00 Biatlon 14:45 Biatlon 15:30 Skoky na lyžích 17:00 Alpské lyžování 18:30 Alpské lyžování 18:45 Zimní sporty 19:25 Zprávy 19:30 Snooker 20:00 Snooker 23:55 Zprávy 00:00 Skoky na lyžích 00:45 Zimní sporty 01:30 Biatlon 02:15 Biatlon 03:00 Alpské lyžování 03:00 Závěr vysílání 04:00 Zimní sporty 04:45 Biatlon EUROSPORT

TV program utorok

14. 2. 2017

05:30 Biatlon 06:15 Skoky na lyžích 07:00 Alpské lyžování 08:00 Biatlon 08:30 Zimní sporty 09:15 Skoky na lyžích 10:00 Alpské lyžování 11:45 Alpské lyžování 13:30 Skoky na lyžích 14:30 Alpské lyžování 15:30 Biatlon 16:15 Biatlon 17:00 Alpské lyžování 18:30 Alpské lyžování 18:45 Zimní sporty 19:25 Zprávy 19:30 Snooker 20:00 Snooker 23:55 Zprávy 00:00 Skoky na lyžích 00:45 Zimní sporty 01:30 Alpské lyžování 02:30 Alpské lyžování 03:00 Skoky na lyžích 04:00 Zimní sporty 04:45 Alpské lyžování EUROSPORT

TV program streda

15. 2. 2017

05:30 Biatlon 06:00 Skoky na lyžích 07:00 Alpské lyžování 07:45 Zimní sporty 08:30 Biatlon 09:00 Skoky na lyžích 10:45 Skoky na lyžích SP v Pchjongčchangu - kvalifikace 11:45 Skoky na lyžích SP v Pchjongčchangu - individuální závod 13:45 Biatlon 16:00 Skoky na lyžích 17:30 Biatlon 19:00 Zimní sporty 19:25 Zprávy 19:30 Snooker 20:00 Snooker 23:55 Zprávy 00:00 Biatlon 01:00 Zimní sporty 01:30 Skoky na lyžích 03:00 Biatlon 03:00 Závěr vysílání 04:00 Zimní sporty 04:30 Skoky na lyžích EUROSPORT

TV program štvrtok

16. 2. 2017

EUROSPORT 05:15 Biatlon 06:00 Skoky na lyžích 07:30 Biatlon 08:30 Zimní sporty 09:00 Alpské lyžování 09:30 Alpské lyžování 10:45 Skoky na lyžích SP v Pchjongčchangu - individuální závod 12:45 Alpské lyžování 14:00 Biatlon 16:00 Skoky na lyžích 17:00 Alpské lyžování 18:30 Alpské lyžování 18:45 Zimní sporty 19:25 Zprávy 19:30 Snooker 20:00 Snooker 23:55 Zprávy 00:00 Biatlon 00:45 Zimní sporty 01:30 Alpské lyžování 03:00 Závěr vysílání 03:00 Biatlon 04:00 Zimní sporty 04:45 Skoky na lyžích

TV program piatok

17. 2. 2017

06:00 Alpské lyžování 07:30 Biatlon 08:30 Zimní sporty 09:15 Alpské lyžování 10:45 Biatlon Mistrovství světa - individuální závod mužů 11:30 Biatlon 12:15 Alpské lyžování 12:45 Alpské lyžování 14:00 Biatlon 16:15 Biatlon 17:00 Alpské lyžování 18:30 Alpské lyžování 18:45 Zimní sporty 19:25 Zprávy 19:30 Snooker 20:00 Snooker 22:55 Zprávy 23:00 Alpské lyžování 00:00 Biatlon 00:45 Zimní sporty 01:30 Alpské lyžování 03:00 Závěr vysílání 03:00 Biatlon 04:00 Zimní sporty 04:45 Biatlon EUROSPORT

TV program sobota

18. 2. 2017

06:00 Alpské lyžování 07:30 Biatlon 08:30 Zimní sporty 09:15 Alpské lyžování 10:45 Běžecké lyžování SP v Otepää - sprint volně žen i mužů 12:30 Alpské lyžování Mistrovství světa - slalom žen 12:45 Alpské lyžování Mistrovství světa - slalom žen 14:00 Biatlon 16:15 Saně 17:00 Alpské lyžování 18:30 Alpské lyžování 18:45 Zimní sporty 19:40 Zprávy 19:45 Snooker 23:25 Zprávy 23:30 Alpské lyžování 00:30 Zimní sporty 01:30 Biatlon 03:00 Závěr vysílání 03:00 Biatlon 04:00 Zimní sporty EUROSPORT

TV program nedeľa

19. 2. 2017

TV LUX

TV LUX

TV LUX

TV LUX

TV LUX

TV LUX

TV LUX

SE 17-03 STRANA - 10

CT1

CT1

CT1

CT1

CT1

CT1

CT1


svet knihy

Faktor Šťastia

pre zlepšenie svojho života? Profesor psychológie Richard Wiseman sa rozhodol skúmať Vedecká štúdia šťastnej zdanlivo nepolapiteľný faktor šťastia. Výsledkom je radikálne mysle. Prečo sú niektorí ľu- nový spôsob nazerania na šťastie. V knihe autor opisuje štyri jeddia úspešní a šťastní a život noduché, vedecky preukázané techniky, ktoré pomôžu prilákať iných je samý nezdar a smú- šťastie. Ukazuje, ako sa dajú tieto metódy použiť doslova k revotok? Prečo niektorí nájdu do- lúcii v každej oblasti života - vzťahov, osobných financií aj kariéry. konalého partnera, zatiaľ čo Vedci univerzity v Kalifornii vyhodnocovali stovky štúdií, v iní sa potácajú od jedného ktorých experimentátori sledovali vplyv šťastia na viac ako vzťahu k druhému? A môže 250 000 ľudí a zistili ďalšie výrazné pozitíva. Šťastie robí ľudí nešťastný človek urobiť niečo spoločenskejšími a menej sebeckými, ďalej zvyšuje mieru,

do akej majú radi seba a iných, zlepšuje ich schopnosti riešiť konflikty a posilňuje im imunitný systém. So šťastím to ale nie je práve jednoduché. Až 50 percent nášho „zmyslu“ pre šťastie je vrodené a my s ním nemôžeme nič spraviť. Ďalších desať percent závisí na všeobecných okolnostiach, ako je úroveň vzdelania, príjem, a či ste (ne)zadaný alebo už po svadbe. Zostávajúcich 40 percent vychádza z každodenného správania. Richard Wiseman je profesorom verejného pochopenia psychológie (Public Understanding of Psychology) v britskom ib Hertfordshire.

Vtip: Žena hreší muža: „Ty máš futbal radšej ako mňa!“ „Áno“, súhlasí muž, „ale teba mám zase radšej ako basketbal.“ L. N. Tolstoj: „Hoci vplyv minulosti na život je veľmi silný, človek ho silou svojho ducha môže zmeniť.“

Výtvarnú Senicu vyhral Miroslav Kinder sené práce, najlepšie z nich vybrala na výstavu a navrhla oceniť desiatich autorov. Hlavná cena 51. ročníka Výtvarnej Senice putovala do Brodského a získal ju Miroslav Kinder za polychrómovaný drevený objekt Kompozícia. Diplomami a vecnými cenami boli ocenení Mgr. Jana Hotařová zo Skalice za diela Prieniky I. – II., Mgr. Alena Kováčová zo Senice za kolekciu akrylov s vesmírnou tematikou /Erupcia, Mars a Venuša, Nepokojné hviezdy/, Ľubomír Miča zo Senice za kolekciu obrazov Inovation I. – IV., Mgr. Anna Miľanová zo Senice za pe-

Tradičný karneval netradične

zapojených autorov a ich diel, sa organizátori rozhodli nainštalovať Výtvarnú Senicu v oboch výstavných sálach ZOS. Pred samotným otvorením výstavy sa za početnej účasti výtvarníkov uskutočnil odborný seminár vedený doc. Milanom Rašlom. Odborná porota v zložení doc. akad. maliar Milan Rašla, pedagóg VŠMU v Bratislave, Mgr. Božena Juríčková, výtvarná teoretička Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici a Mgr. art. Marko Vrzgula, maliar z Bratislavy v závere uplynulého roka odborne posúdila a zhodnotila všetky prihlá-

rokresby Do života I. – III., Mgr. Helena Minxová zo Senice za osobitý pohľad na krajinu /diela Záhrada, Les, Biela v bielom/ a Jaroslav Salay z Holíča za kolekciu zimných krajín zo Záhoria /Pri kostole vo Vrádišti v zime I., Zasnežená ulica vo Vrádišti, Holíč šibenica/. Čestné uznania a ceny zostali doma v Senici a odborná porota ich udelila za kolekciu koláží s florálnou tematikou / Pocta Mudrochovi I., Keď kvitnú pivonky/ Gabriele Rehušovej a za figurálnu kompozíciu Dve v jednej Soni Slezákovej. V kategórii autorov špecifického výtvarného prejavu si diplom a cenu odniesol

niu. Kurátorkou výstavy je Mgr. Božena Juríčková. Výstavu si môžete pozrieť vo výstavných sálach Záhorského osvetového strediska v Senici do 2. marca 2017 v pracovných dňoch od 8,00 do 15,30 hod. Organizátorom Výtvarnej Senice je Záhorské osvetové stredisko v Senici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, ktoré súťaž a výstavu pripravilo v spolupráci so Záhorskou galériou Jána Mudrocha v Senici a s podporou Coop Jednoty, SD v Senici.

na Slovensku

Tradičná výchova, hoci v dostatku

Mgr. Jozef Pavlík z Osuského za spievajúce a rozprávkové obrazy s názvami Ešte si ja pohár vínka vypijem, Otec i s materú hledali mi ženu, Princ na bielom koni, V krajine zúbkovej víly. Výtvarná Senica je postupovou súťažou a tak práce ocenených autorov postúpia do súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Trnavského kraja Výtvarné spektrum 2017 do Dunajskej Stredy. Na Výtvarnej Senici je prezentovaných 108 výtvarných diel od 47 autorov rôznych profesií, ktorých spája tvorivosť a láska k výtvarnému ume-

52-0014-2

Regionálna súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby okresov Senica a Skalica Výtvarná Senica 2016/2017 vyvrcholila 3. februára v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici slávnostnou vernisážou. Za prítomnosti odbornej poroty, hostí a samotných autorov výtvarných diel, boli vyhlásené výsledky súťaže a odovzdané ocenenia najúspešnejším výtvarníkom. Výstave predchádzala súťaž, ktorú oboslalo 47 autorov z oboch okresov so 161 výtvarnými prácami v štyroch kategóriách. Vzhľadom na množstvo

tradície

11

To, že v ZŠ s MŠ J. Mudrocha 1343/19 v Senici je každoročne na polroka karneval, je dlhoročná tradícia. Ale aby bol v duchu ľudovej nôty, to bol nápad našich šikovných a tvorivých pani učiteliek. V prestrojení za gazdiné, ženičky a tetky v krojoch, šatkách či vlniakoch doslova našim maskám vyrazili dych. Rozpačité Slovenské mamičky vystriedali už bujaré Na Orave dobre, Červený kacheľ, Čerešničky, čerešničky, Šošovička, hrášok, .... A naše masky nielen tancovali, ale i spievali! Program oživilo spevácke vystúpenie Natálky Holoďákovej a tiež súťaž v prekážkovej dráhe – Áčkari proti Béčkarom. Najväčší úspech zaznamenali piesne Záhorskú dzedzinú a Anička dušička, ktorá si v našom prevedení zarosila kopačky. Poviem vám, tento karneval si budeme ešte dlho pamätať! A my sme sa len presvedčili, že úcta k ľudovým tradíciám, piesňam či krojom nachádza v srdciach našich detí to správne miesto. Beáta Kádeková, zástupkyňa pre ZŠ

Jaroslava Slezáková

SE 17-03 STRANA - 11

Žijeme v časoch, v  ktorých je nám – napriek zdaniu – dostupné prakticky všetko. A myslíme si, že to všetko sa dá kúpiť. Zúfame, keď máme pocit, že na to máme nedostatok peňazí. Tu jeden príbeh, starý takmer tisíc rokov. Život Alice Montbardovej je inšpiratívny najmä pre ženy, ktoré napriek tomu, že by mohli robiť na vyšších pozíciách a byť úspešné v profesijnom živote, prijali povolanie žiť naplno rodinný život, venujúc sa manželovi, deťom a domácnosti. Svätý Bernard z Clairvaux, blahoslavený Guido, blahoslavený Gerhard, blahoslavený Ondrej, blahoslavená Humbelina, blahoslavený Bartolomej a blahoslavený Nivard – to všetko sú deti Alice Montbarovej. Boh si poslúžil jej inteligenciou, vzdelaním a túžbou po dokonalosti, aby bola dobrá matka, matka, ktorá vychovala svätých. Alice žila v 11.storočí vo Francúzsku, bola šľachtického pôvodu, vyrastala v bohatstve a vznešenosti. Jedným z prvých Aliciných rozhodnutí ako matky bolo, že bude kojiť svoje deti – v tom období to nebolo v šľachte bežné. Podľa nej novorodenci okrem materského mlieka od matky prijímali aj atmosféru, v ktorej žila. Zo všetkých síl sa snažila o to, aby táto atmosféra bola čo najčistejšia. Alice navštevovala chudobných, neuspokojila sa s posielaním milodarov, ako to šľachta zvyčajne robievala, ale priamo sa starala o chudobných a chorých – umývala ich, upratovala, vymieňala lôžka, pripravovala jedlo. Aj v dome, v ktorom bola paňou, sa správala veľmi nekonvenčne, stávalo sa, že pomáhala služobníctvu v kuchyni. Alice sa snažila o čo najväčšiu jednoduchosť života, nechcela ani, aby jej deti boli okolím rozmaznávané a učila ich jednoduchosti a pokore. Alice sa domnievala, že keďže sú v prvom rade kresťania (nie šľachtici), majú byť umiernení a žiť v jednoduchosti, pretože nasledujú Krista. Ich bohatstvo bolo vedľajšie. Keďže všetky jej deti neskôr vstúpili do prísnych reholí a vytrvali, zdá sa, že jej výchova bola veľmi rozumná. ib


3 8

2

1 5 2

9

8 9 3 1 4 5 8 9 1

spomienka

4

2

osobnosti regiĂłnov

1 3 3

5 7

7 8

Ivan BroŞík

„Ten, ktorĂ˝ zĂ­va“ preĹžil veky SedemnĂĄsteho februĂĄra v roku 1909 naposledy uzrel zĂĄpad slnka nad Oklahomou poslednĂ˝ vodca indiĂĄnskeho odporu proti vlĂĄde SpojenĂ˝ch ĹĄtĂĄtov, nĂĄÄ?elnĂ­k ApaÄ?ov Geronimo. Narodil sa v roku 1829 pri prameni rieky Gila v Mexiku (dnes Arizona). Bol z indiĂĄnskeho kmeĹˆa Chiricahua, ktorĂ˝ patril do skupiny Mescalerov. Chiricahovia patrili do veÄžkej indiĂĄnskej skupiny ApaÄ?ov, boli zo vĹĄetkĂ˝ch strĂĄn obkolesenĂ­ nepriateÄžmi. Bojovali nielen s MexiÄ?anmi, ale aj s inĂ˝mi indiĂĄnskymi kmeĹˆmi, vrĂĄtane Navahov, takĹže sĂşÄ?asĹĽou ich Ĺživota bolo napĂĄdanie susedov a nĂĄjazdy do ich osĂĄd. OdpoveÄ?ou mexickej vlĂĄdy na takĂŠto poÄ?Ă­nanie bolo vypĂ­sanie odmeny za skalp ApaÄ?a (naprĂ­klad detskĂ˝ skalp mal hodnotu aĹž 25 dolĂĄrov). Toto vĹĄak Geronima a jeho ÄžudĂ­ neodstraĹĄilo. Geronimo viedol poslednĂş indiĂĄnsku vojnu proti SpojenĂ˝m ĹĄtĂĄtom. Tvrdo bojoval, no v lete 1886 sa musel vzdaĹĽ. Napriek kapitulĂĄcii ostal hrdinom svojho Äžudu. PoslednĂŠ dve dekĂĄdy svojho Ĺživota strĂĄvil vo väzniciach na Floride, v Alabame a Oklahome.

„Aj keby na mĹˆa mali padnúż celĂŠ nebesĂĄ, chcem robiĹĽ iba to, Ä?o je sprĂĄvne. Nikdy nespĂĄcham zlo bez prĂ­Ä?iny. KeÄ? totiĹž Ä?lovek pĂĄcha zlo, jeho deti ho budĂş nasledovaĹĽ a budĂş robiĹĽ to istĂŠ. Ak chceĹĄ vychovaĹĽ sluĹĄnĂŠ deti, musĂ­ĹĄ byĹĽ predovĹĄetkĂ˝m sĂĄm sluĹĄnĂ˝ Ä?lovek. KaĹždĂ˝ Ä?lovek, ktorĂ˝ je prĂ­tomnĂ˝ tam, kde sa deje krivda a  nezdvihne ani len ruku, aby jej zabrĂĄnil, je rovnako vinnĂ˝ ako ten, kto sa pĂĄchania krivdy dopúťża.“ (Geronimo) Po starom ApaÄ?ovi zostalo Äžudstvu veÄža mĂşdrych odkazov, ktorĂŠ je sprĂĄvne z  Ä?asu na Ä?as si pripomenúż. Aj preto sme ho zaradili do naĹĄej rubriky „SpomĂ­name“. MoĹžno eĹĄte jedna jeho myĹĄlienka, ktorĂĄ by mala byĹĽ vo vĂ˝bave vĹĄetkĂ˝ch dneĹĄnĂ˝ch psychoanalytikov a akĂ˝chkoÄžvek poradcov zdravia, najmä duĹĄevnĂŠho:

„Ak raz zistĂ­ĹĄ, Ĺže sa uĹž dlhĹĄie vezieĹĄ na mĹ•tvom koĹˆovi, radĹĄej zosadni a krĂĄÄ?aj peĹĄi. Ale krĂĄÄ?aj, choÄ?, hĂ˝b sa!“ (Geronimo) ib

Jozef MurgaĹĄ

Banskej Bystrici, ale jeho zĂĄujem patril predovĹĄetkĂ˝m maliarstvu. V rokoch 1880 - 1882 ĹĄtudoval v bratislavSlovenskĂ˝ vynĂĄlezca skom seminĂĄri a neskĂ´r do roku 1884 v ostrihomskom. svetovĂŠho formĂĄtu, rĂĄ- DĹˆa 2. oktĂłbra 1903 podal Jozef MurgaĹĄ vo Washingtodiotelegraf a maliar Jo- ne svoju prvĂş prihlĂĄĹĄku na uznanie patentu. 10. mĂĄja zef MurgaĹĄ sa narodil 17. 1904 Jozefovi MurgaĹĄovi pridelil federĂĄlny patentovĂ˝ februĂĄra 1864 v  Tajove Ăşrad vo Washingtone dva patenty. PrvĂ˝, znĂĄmy ako a zomrel 11.05.1929 vo Wil- Zariadenie na bezdrĂ´tovĂş telegrafiu a druhĂ˝ ako SpĂ´kes Barre v PennsylvĂĄnii, sob prenĂĄĹĄania sprĂĄv bezdrĂ´tovou telegrafiou. v USA. Jozefovi MurgaĹĄovi patrĂ­ aj svetovĂŠ prvenstvo v bezĹ tudoval na GymnĂĄziu v drĂ´tovom prenose hovorenĂŠho slova. VerejnĂĄ skúťka

sociĂĄlna poradĹˆa

dobrĂŠ sprĂĄvy

ĹĄport

ZruĹĄte amnestie!

Opatrenia proti ultras

vybral Ivan BroŞík

OznĂĄmte rodnĂŠ Ä?Ă­slo dieĹĽaĹĽa SociĂĄlna poisĹĽovĹˆa v tĂ˝chto dĹˆoch spúťża v spoluprĂĄci s nemocnicami vo viacerĂ˝ch mestĂĄch Slovenska druhĂŠ kolo informaÄ?nej kampane, zameranej na matky po pĂ´rode. Jednou z dĂ´leĹžitĂ˝ch povinnostĂ­ Ä?erstvej mamiÄ?ky je oznĂĄmiĹĽ prĂ­sluĹĄnej poboÄ?ke SociĂĄlnej poisĹĽovni do troch mesiacov od nĂĄstupu na materskĂş (od poberania dĂĄvky materskĂŠ) rodnĂŠ Ä?Ă­slo dieĹĽaĹĽa. MĂ´Ĺže tak urobiĹĽ naprĂ­klad predloĹženĂ­m kĂłpie rodnĂŠho listu dieĹĽaĹĽa. Je to zĂĄkonnĂĄ podmienka na to, aby mohla byĹĽ aj Ä?alej vyplĂĄcanĂĄ dĂĄvka materskĂŠ. Zhruba 5 percent vĹĄetkĂ˝ch mamiÄ?iek na tĂşto povinnosĹĽ zabĂşda a nĂĄsledne musia rieĹĄiĹĽ problĂŠmy so zastavenĂ­m vĂ˝platy dĂĄvky. Aby sa prediĹĄlo tĂ˝mto zbytoÄ?nĂ˝m komplikĂĄciĂĄm, SociĂĄlna poisĹĽovĹˆa oslovuje nemocnice s pĂ´rodnicami a po vzĂĄjomnej dohode im poskytuje informaÄ?nĂŠ letĂĄky Povinnosti matky po pĂ´rode, v ktorĂ˝ch sĂş uvedenĂŠ vĹĄetky povinnosti matky po pĂ´rode a poÄ?as poberania dĂĄvky materskĂŠ. LetĂĄk informuje o postupe pri ĹžiadanĂ­ o dĂĄvku, vysvetÄžuje povinnosti aj na zĂĄklade namodelovanĂ˝ch ĹživotnĂ˝ch situĂĄciĂ­ v podobe najÄ?astejĹĄĂ­ch

SlovenskĂŠ osobnosti vyzĂ˝vajĂş poslancov NĂĄrodnej rady SR na zruĹĄenie amnestiĂ­ udelenĂ˝ch bĂ˝valĂ˝m predsedom vlĂĄdy SR VladimĂ­rom MeÄ?iarom. ZruĹĄenĂ­m MeÄ?iarovĂ˝ch amnestiĂ­ mĂ´Ĺžu poslanci podÄža osobnostĂ­ urobiĹĽ vĂ˝znamnĂ˝ krok k tomu, aby sa spravodlivosĹĽ na Slovensko vrĂĄtila a zaÄ?ala platiĹĽ pre kaĹždĂŠho. „MeÄ?iarove amnestie sĂş hrubĂ˝m prejavom zneuĹžitia ĹĄtĂĄtnej moci, ktorĂĄ tĂ˝mto zabrĂĄnila vyĹĄetreniu a spravodlivĂŠmu potrestaniu zloÄ?inov, zo spĂĄchania ktorĂ˝ch je sama podozrivĂĄ. SĂş zĂĄsadnĂ˝m poĹĄliapanĂ­m spravodlivosti, prĂĄvneho ĹĄtĂĄtu, ako aj zĂĄkladnĂŠho poslania ĹĄtĂĄtnej moci chrĂĄniĹĽ obÄ?anov,“ zdĂ´razĹˆujĂş osobnosti z kultĂşrneho, umeleckĂŠho Ä?i ĹĄportovĂŠho Ĺživota.

Slovenskej spravodlivosti neverĂ­me

Takmer dve tretiny SlovĂĄkov by privĂ­tali, keby slovenskĂş korupciu rieĹĄili eurĂłpski prokurĂĄtori a sudcovia. VyplĂ˝va to z internetovĂŠho prieskumu, ktorĂŠho realizĂĄciu zadala slovenskĂĄ europoslankyĹˆa Anna ZĂĄborskĂĄ. Respondenti sa v prieskume vyjadrovali k otĂĄzke, ako mĂ´Ĺže EurĂłpa pomĂ´cĹĽ Slovensku. AĹž 62,9 percenta ich uviedlo, Ĺže preferujĂş pomoc vo forme vyĹĄetrovania a sĂşdneho stĂ­hania slovenskej korupcie nezĂĄvislĂ˝mi eurĂłpskymi prokurĂĄtormi a sĂşdmi. Naopak, najmenej SlovĂĄkov (6,4 percent) Ĺžiada vytvorenie eurĂłpskej federĂĄlnej vlĂĄdy.

ObÄ?iansky hlas proti NovĂĄkom

otĂĄzok, s ktorĂ˝mi sa poistenci obracajĂş na SociĂĄlnu poisĹĽovĹˆu. BudĂşce rodiÄ?ky, ale aj Ä?erstvĂŠ mamiÄ?ky, nĂĄjdu takĂŠto letĂĄky v gynekologicko-pĂ´rodnĂ­ckych oddeleniach Ä?i v Ä?akĂĄrĹˆach gynekologickĂ˝ch ambulanciĂ­ v mestĂĄch Bratislava, PreĹĄov, BanskĂĄ Bystrica, Martin, Trnava, NovĂŠ ZĂĄmky, TrenÄ?Ă­n, Ĺ˝ilina, Ä?i Nitra. Zdroj: Sp Pozn: MnohĂ­ Äžudia vedia svoje rodnĂŠ Ä?Ă­slo naspamäż, staÄ?Ă­ si totiĹž zapamätaĹĽ poslednĂŠ ĹĄtvorÄ?Ă­slie Ä?i trojÄ?Ă­slie. VĂ˝sledok sa poskladĂĄ z dĂĄtumu narodenia – rok, mesiac, deĹˆ a lomeno spomĂ­nanĂĄ cifra. Rozdiel je iba v tom, Ĺže Ĺženy si k mesiacu narodenia prirĂĄtajĂş 50. HistĂłria rodnĂ˝ch Ä?Ă­siel sa datuje od roku 1947, keÄ? takĂŠto Ä?Ă­sla zaÄ?ali byĹĽ vo vtedajĹĄom ÄŒeskoslovensku prideÄžovanĂŠ ÄžuÄ?om do dokladu o zamestnanĂ­, aby neskĂ´r slúŞili na vĂ˝platu dĂ´chodku. V roku 1948 bol vydanĂ˝ zĂĄkon o obÄ?ianskych preukazoch, ktorĂŠ boli povinnĂŠ pre obÄ?anov starĹĄĂ­ch ako 15 rokov. Na titulnej strane dokladu bolo vtedy tzv. osobnĂŠ Ä?Ă­slo, ktorĂŠ zĂĄroveĹˆ slúŞilo aj ako Ä?Ă­slo preukazu – rok, mesiac, deĹˆ lomeno trojÄ?Ă­slie.

ObÄ?ania sa budĂş mĂ´cĹĽ zapojiĹĽ do petĂ­cie za odstavenie tretieho bloku v elektrĂĄrni NovĂĄky. Pre veÄžmi zlĂŠ ovzduĹĄie bol na Hornej Nitre vyhlĂĄsenĂ˝ prvĂ˝ stupeĹˆ smogovej situĂĄcie. Ä˝udia boli vyzvanĂ­ obmedziĹĽ kĂşrenie pevnĂ˝m palivom, aby obmedzili jazdu autom, dokonca, aby sa nezdrĹžovali vonku. Paradoxne prĂĄve v tomto Ä?ase bol bez potrebnĂ˝ch povolenĂ­ spustenĂ˝ tretĂ­ blok novĂĄckej elektrĂĄrne. SO2 lĂĄtky sĂş 15-krĂĄt prekroÄ?enĂŠ. LĂĄtky, ktorĂŠ prispievajĂş k smogovĂŠmu zneÄ?isteniu celĂŠho regiĂłnu, sĂş prekroÄ?enĂŠ len v mesiaci november 2016 aĹž 3,5-krĂĄt. ÄŒĂ­sla za december 2016 sĂş eĹĄte oveÄža horĹĄie.

DrŞíme palce

SĂşkromnĂĄ VysokĂĄ ĹĄkola zdravotnĂ­ctva a sociĂĄlnej prĂĄce sv. AlĹžbety v Bratislave sa chce staĹĽ univerzitnou vysokou ĹĄkolou. VyplĂ˝va to z nĂĄvrhu na zmenu zaÄ?lenenia, ktorĂ˝ predloĹžilo ministerstvo ĹĄkolstva na podnet vysokej ĹĄkoly. Dokument sa aktuĂĄlne nachĂĄdza v medzirezortnom pripomienkovom konanĂ­. TĂĄto ĹĄkola v sĂşÄ?asnosti nepatrĂ­ medzi univerzitnĂŠ vysokĂŠ ĹĄkoly. AkreditaÄ?nĂĄ komisia vĹĄak na svojom 88. zasadnutĂ­, ktorĂŠ sa uskutoÄ?nilo 22. aĹž 25. augusta 2015 v Trnave, v hodnotiacej sprĂĄve komplexnej akreditĂĄcie odporuÄ?ila zaÄ?leniĹĽ VysokĂş ĹĄkolu zdravotnĂ­ctva a sociĂĄlnej prĂĄce sv. AlĹžbety medzi univerzitnĂŠ vysokĂŠ ĹĄkoly. internet

sa konala dĹˆa 23. 11. 1905 na vzdialenosĹĽ asi 30km medzi mestami Wilkes-Barre a Scranton, Pennsylvania, USA. VĂ˝sledkom jeho Ä?alĹĄej prĂĄce bolo eĹĄte 11 patentov. Jozef MurgaĹĄ nebol iba vedec a umelec, ale aj vĂ˝nimoÄ?ne ĹĄÄžachetnĂ˝ Ä?lovek. Do vlasti sa vrĂĄtil v roku 1920. Mal zĂĄmer sa tu natrvalo usadiĹĽ a vyuÄ?ovaĹĽ elektrotechniku v niektorej ĹĄkole. Ĺ˝iaÄž, nebolo mu to umoĹžnenĂŠ. VrĂĄtil sa naspäż do USA. DĹˆa 11. mĂĄja 1929 zomrel vo Wilkes Barre na nĂĄsledky srdcovej choroby. red

.FHB;ÇĽBWBTL

Ivan BroŞík

TipsportligovĂ˝ klub MsHK DOXXbet Ĺ˝ilina prijal po incidente v zĂĄpase s MHC Martin novĂŠ bezpeÄ?nostnĂŠ opatrenia v snahe zabrĂĄniĹĽ opakovaniu podobnĂ˝ch udalostĂ­. NedĂĄvno totiĹž priĹĄlo v prestĂĄvke medzi prvou a druhou tretinou k potĂ˝Ä?ke domĂĄcich a hosĹĽujĂşcich fanúťikov. Skupina pribliĹžne 20tich ultras fanúťikov Ĺ˝iliny napadla sektor hostĂ­. PriĹĄlo k potĂ˝Ä?ke, ale situĂĄciu dostali Ä?lenovia SBS, ktorĂĄ bola na zĂĄpase prĂ­tomnĂĄ, po niekoÄžkĂ˝ch desiatkach sekĂşnd pod kontrolu a k vĂĄĹžnejĹĄĂ­m zraneniam osĂ´b nedoĹĄlo. Vedenie klubu verejne odsĂşdilo incident a okamĹžite pristĂşpilo k sprĂ­sneniu bezpeÄ?nostnĂ˝ch opatrenĂ­. Medzi ne patrĂ­ vybudovanie mreĹže na ĂşplnĂŠ separovanie priaznivcov hosĹĽujĂşceho muĹžstva a obstaranie kamerovĂŠho systĂŠmu, Ä?o priamo ukladĂĄ za povinnosĹĽ zĂĄkon o organizovanĂ­ ĹĄportovĂ˝ch podujatĂ­ (z. z. Ä?. 1/2014). Klub bude apelovaĹĽ na poslancov mestskĂŠho zastupiteÄžstva v Ĺ˝iline spoloÄ?ne s polĂ­ciou, aby poskytli financie potrebnĂŠ na zabezpeÄ?enie vybudovania kamerovĂŠho systĂŠmu. PolĂ­cia prisĞúbila maximĂĄlnu pomoc a ĂşstretovosĹĽ. „Chceme spoloÄ?ne pripraviĹĽ projekt pre celĂŠ Slovensko ohÄžadom bezpeÄ?nosti na zimnĂ˝ch ĹĄtadiĂłnoch,“ informoval ĹĄportovĂ˝ riaditeÄž klubu Imre ValĂĄĹĄek. UskutoÄ?nilo sa aj mimoriadne stretnutie so zĂĄstupcami usporiadateÄžskej sluĹžby, kde sa dohodlo zintenzĂ­vnenie prehliadok a opatrenĂ­, ako aj prĂ­sne hodnotenie jednotlivĂ˝ch usporiadateÄžov a ich vyhodnocovanie po kaĹždom zĂĄpase. VĹždy deĹˆ pred zĂĄpasom sa absolvuje modelovanĂ˝ zĂĄpas a prebehne nĂĄcvik rozloĹženia jednotlivĂ˝ch usporiadateÄžov. Imre ValĂĄĹĄek zĂĄroveĹˆ inicioval stretnutie klubov za ĂşÄ?elom vytvorenia jednotnĂŠho celoslovenskĂŠho systĂŠmu registrĂĄcie fanklubov a ich Ä?lenov, Ä?omu sa malo na najbliŞťej ĹĄportovej rade venovaĹĽ aj vedenie súżaĹže spoloÄ?nosĹĽ Pro-Hokej. ib

SE 17-03 STRANA - 12

OF[OJäVKUFTBLWZTPLâNDFOĂˆN

$FTUPWBOJF Výstava orchideí

Teraz len za

50%

35,50 â‚Ź

17,90 â‚Ź

JednodĹˆovĂ˝ zĂĄjazd do rakĂşskeho Klosterneuburgu, nĂĄvĹĄteva najväÄ?ĹĄej vĂ˝stavy orchideĂ­, prehliadka mesteÄ?ka a monumentĂĄlneho klĂĄĹĄtora Klosterneuburg. TermĂ­n a nĂĄstupnĂŠ miesto: 11.03.2017 a 18.03.2017, Bratislava

Flora Olomouc

Teraz len za

44%

35 â‚Ź

19,90 â‚Ź PreĹžite najkrajĹĄĂ­ sviatok kvetĂ­n a prĂ­Ä?te na najväÄ?ĹĄiu a najstarĹĄiu zĂĄhradnĂ­cku vĂ˝stavu v ÄŒechĂĄch. TermĂ­n a nĂĄstupnĂŠ miesto: 22.04.2017, Bratislava

Tropicarium BudapeĹĄĹĽ Teraz len za

46%

35,50 â‚Ź

19,90 â‚Ź

JarnĂ˝ jednodĹˆovĂ˝ zĂĄjazd do BudapeĹĄti s nĂĄvĹĄtevou Tropicaria a Oceanaria. Cena zahĹ•Ĺˆa: preprava vozidlom znaÄ?ky Mercedes, prehliadka mesta BudapeĹĄĹĽ so sprievodcom. TermĂ­n a nĂĄstupnĂŠ miesto: 08.04.2017, Bratislava.

VeÄžkĂĄ noc vo Viedni

Teraz len za

38%

26,50 â‚Ź

16,90 â‚Ź

NalaÄ?te sa snami na veÄžkonoÄ?nĂş nĂ´tu na 1-dĹˆovom zĂĄjazde na veÄžkonoÄ?nĂŠ trhy priamo v centre Viedne. TermĂ­n: 15.4.2017. NĂĄstupnĂŠ miesto: Bratislava.

www.megazlava.sk ÄŒo je MegaZÄžava.sk? WebovĂĄ sluĹžba alebo zÄžavovĂ˝ portĂĄl, kde si mĂ´Ĺžete kĂşpiĹĽ kaĹždĂ˝ deĹˆ novĂ˝ tovar alebo sluĹžby za vĂ˝hodnĂŠ ceny. Zaujala VĂĄs zÄžava? Chcete na MegaZÄžava.sk nakĂşpiĹĽ a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (Po – Pia od 9.00 do 17.00 hod.) a poradĂ­me VĂĄm, ako nakupovaĹĽ.

KvalitnĂŠ vizitky od 200 400 600 800 1000

ks ........ 14 â‚Ź / 0,070 â‚Ź za ks ks ........ 24 â‚Ź / 0,060 â‚Ź za ks ks ........ 32 â‚Ź / 0,053 â‚Ź za ks ks ........ 39 â‚Ź / 0,049 â‚Ź za ks ks ........ 33 â‚Ź / 0,033 â‚Ź za ks

TechnickĂĄ ĹĄpecifikĂĄcia:

za ks*

www.lacne-vizitky.sk

300 g vizitkovĂ˝ papier, rozmer 9 x 5 cm, jednostrannĂĄ plnofarebnĂĄ tlaÄ?, tlaÄ? - hĂĄrkovĂ˝ offset *uvedenĂĄ cena platĂ­ pri odbere od 1000 ks vizitiek a je prepoÄ?Ă­tanĂĄ konverznĂ˝m kurzom 1,-â‚Ź / 30,126 Sk. VĹĄetky ceny sĂş uvĂĄdzanĂŠ bez DPH 20%.


inšpirácie

Eurofondy a miestny rozvoj

aký by sa z nich očakával. Práve preto môže inšpirovať príklad starostu, ktorý... No, príbeh sa začal pri ošarpanom obecnom zemianskom dome. Po dlhých rokoch chátrania sa zjavila možVäčšie či finančne lepšie si- nosť zrekonštruovať ho s pomocou eurofondov. Cez riadne vytuované obce u  nás si môžu súťaženého dodávateľa prác. dovoliť participáciu obecného Pán starosta sa nebál. Niekoľkokrát zverejnil, že uchádzať sa rozpočtu na eurofondových majú predovšetkým miestni podnikatelia. Prečo by dával zaujíprojektoch. Žiaľ, neraz sa ta- mavú zákazku niekomu z druhého konca republiky, keď v jeho kéto projekty uskutočňujú obci je investícií ako šafránu a ľudí bez práce zas ako maku? pre obyvateľov obce nie prá- Obnovu historickej pamiatky vysúťažil úspešne práve menší ve s  tým najvyšším úžitkom, miestny podnikateľ. Ten istý miestny podnikateľ tak môže dať

Národný týždeň manželstva

“Dajme vedieť iným, že si manželstvo vážime a že mu veríme!” je hlavné myšlienka kampane Národný týždeň manželstva. Podujatie prebehne symbolicky v týždni osláv sv. Valentína od 13. - 19. februára 2017. Práve v tento týždeň budú môcť manželské páry využiť viaceré výhody, ktoré si pre nich pripravilo Mesto Senica v spolupráci s viacerými kaviarňami. Kaviarne Illy Coffee (v Eurodome) a Trojka (na námestí) budú ponúkať manželom kávu akéhokoľvek druhu úplne zdarma. Eiscafe Delikana bude manželské posedenie podporovať ovocným tvarohovým klínkom pre oboch manželov zdarma k objednanej káve. City Café (nad Prima bankou) k objednávke manželského páru venuje čokoládové fondue s ovocím zadarmo. V Grand Cafe (pri vstupe do bývalého Slovenského hodvábu) si zasa páry môžu posedieť pri víne v akcii 1+1, teda z dvoch objednaných vín zaplatia len za jedno. Kaviareň Four (v Branči) pripravila pre manželov akciu 1+1 káva zadarmo, teda z dvoch objednaných káv zaplatia len za jednu. Na využitie týchto skvelých akcií stačí v kaviarňach predložiť kupón, ktorý si manželia môžu vyzdvihnúť zadarmo v Infosene. Počas tohto týždňa bude zároveň prebiehať fotosúťaž o NAJ manželskú fotografiu. Pošlite nám fotografiu, ako ste sa zapojili do Národného týždňa manželstva. Podmienkou je vyfotiť sa so symbolickou ŠPZ-tkou, ktorú obdržíte spolu so zľavovými kupónmi v Infosene. Pre vylosovaný manželský pár je pripravená ako hlavná cena romantická večera a voľný vstup do wellness v nádhernom prostredí hotela Malvázia (www.malvazia.sk). Svoje fotografie nám posielajte na emailovú adresu sutaz@senica.sk do 21. 2. 2017 Vyhodnotenie sútaže a výsledky zverejníme 22. 2. 2017!

Power yoga workshop

prácu (a aj dá) zopár miestnym občanom. Stavebný materiál sa bude nakupovať v miestnych stavebninách, robotníci zvýšia tržby v miestnom pohostinstve, ktoré zas môže začať variť obedové menu. Miestny obchod bude objednávať viac tovaru. Na Slovensku nám chýbajú odvážni a  nebojácni starostovia, ktorí nepodľahnú súťažným mafiám a myslia na svoje obce, ako sa len dá. Celá hodnota rekonštrukcie sa tak preleje miestnymi financiami, rozprúdi trochu život na dedine, pomôže niekoľkým inak šikovným nezamestnaným a napokon, aj dane z príjmu navýšia obecný rozpočet. Konečne príklad nielen patriotizmu, ale aj miestnej sociálnej ib ekonomiky.

viete, že?

... čo možno nevieme

viete, že? hoci sa na Slovensku

za najchladnejšie miesto považuje všeobecne Oravská Lesná, mínusové prvenstvo drží iná obec? V hornooravskej obci Oravská Lesná síce teplota ani počas horúčav v noci často nevystupuje na dvojcifernú hodnotu a najnižšia nameraná teplota vôbec tam bola 27.1. 1954 -37, 1 stupňov, predsa len to však nie je rekord. Chladné počasie zlomilo rekord v obci Vígľaš-Pstruša už 11.2.1929. Namerali tam najnižšiu teplotu na území dnešného Slovenska, -41 °C. V roku 2009 tam bol odhalený pamätník namerania tohto rekordu.

viete, že?

už v roku 1958 v USA bola založená agentúra ARPA (Advanced Research Projects Agency), ktorá sa zaoberala vývojom komunikačných technológií? Ak vám jej názov nič nehovorí, potom napovieme, že Ministerstvo obrany USA vtedy potrebovalo dátovo prepojiť niekoľko výskumných centier. Sieť sa skladala z viacerých uzlov, a prenos dát bol realizovaný rozkladom dát na časti, ich prenos a následne spätné poskladanie dát. V roku 1969 sa prepojili prvé štyri univerzity v USA a týmto prepojením došlo k vzniku prvej počítačovej siete s názvom ARPANET. V roku 1971 vznikol i prvý predchodca dnešného emailu. V roku 1989 vo Švajčiarsku istý Tim Berners-Lee svojou výskumnou prácou prišiel na nový spôsob sieťovej výmeny informácií http (Hypertext Transfer Protocol). A internet prišiel na svet.

viete, že? vznik dnešnej V4 sa

datuje k 15. februáru 1991? Vtedy sa hlavy štátu alebo vlády Česko-Slovenska (Václav Havel), Maďarska (József Antall) a Poľska (Lech Wałęsa) stretli vo Vyšehrade, aby obnovili spoluprácu medzi týmito štyrmi národmi (po rozpade Česko-Slovenska aj štátmi) s cieľom podporiť proces európskej integrácie a transformáciu ekonomík? Vstup členských štátov V4 do Európskej únie, ktorý bol v týchto štátoch odsúhlasený v referendách, nastal 1. mája 2004.

Dňa 25.1.2017 sa v Holíči uskutočnila športová aktivita v rámci cvičenia Power Yogy, určená pre širokú verejnosť s. Workshop bol zameraný na podporu rekreačnej športovej činnosti pre Holíč a okolie a na poukázanie možnosti využívania cvičenia ako dlhodobej aktivity podporujúcej zdravý životný štýl. Akciu obohatilo zdravé občerstvenie, ktoré venovala Coop Jednota a taktiež darčeky zo 101 Drogerie. Power yoga je cvičenie, ktoré vám zlepšuje fyzickú kondíciu, pomôže schudnúť , odstraňuje problémy s chrbticou a budete sa po nej cítiť skvelo a plný energie. Odstraňuje tiež stres, zkludňuje nervový systém a rozvíja rovnováhu a koordináciu pohybov. Cvičenie sa zameriava nie len na hlavné svalové skupiny, ale i na hlboko uložené stabilizačné svaly, ktoré pomáhajú držať rovnováhu, zachovávajú správne držanie tela a napomáhajú udržať zdravé kĺby a chrbticu. Ak by Vás cvičenie Power Yogy zaujímalo a chceli by ste aktívne využiť svoj voľný čas, môžete navštíviť lekcie, ktoré sa konajú pravidelne každú stredu o 18:30 v športovej hale v Holíči.

na rovinu

Waldemarom Švábenským

... grafickým dizajnérom, typografom a fotografom. Má za sebou niekoľko víťazstiev v súťažiach o najlepší signmaking a logotyp, okrem toho sa venuje tvorbe tlačovín, časopisov, kníh, potravinových etikiet, obalovému designu, 3D modelovaniu, animácii, motion designu, produktovej fotografii, gastrofotografii, street a wildlife fotografii. Všetci sme zrazu v modernej dobe geniálnymi režisérmi, maliarmi, spisovateľmi. Akurát - niekde sa v nenávratne vytratila schopnosť vnímať. Najmä, vnímať život ako taký. Keď sa nám dostane do ruky stará zažltnutá fotografia, ako keby sme sa pozerali na zábery prechádzky astronautov po Mesiaci. Pre vás je konzervovanie okamihu fascináciou... Fotografia je pre mňa najmä relax a únik do sveta, kde je ticho a teplo. Ak, pravda, práve nesedím niekde v  kríkoch pod maskovacou sieťou pri -10 °C. Najkrajšie na tom je, že to nemusím robiť, celé je to absolútne dobrovoľné. A tá odmena v podobe krásneho záberu je nenahraditeľná. Mestská krajina - to nie sú žiadne masové „svojky“ - pracujete s obrázkom intravilánu mesta ako s poéziou. Zbásnili ste do obrazov napríklad slovenský Rím v úžasných „Sonetoch pre Trnavu“. A ľudia začali toto mesto milovať. Učíte nás opäť vidieť? Reakcie na moje fotografie Trnavy ma príjemne prekvapili. Je úžasné dozvedieť sa, že rodení trnavčania sa zrazu pozerajú na svoje mesto inými očami. Ale je prirodzené, že každý vidíme v rovnakom priestore niečo iné. Ak sa mi podarí prezentovať svoj pohľad tak, že to iného obohatí, je to niečo ako splnená misia a to je radosť. „Wildlife“ fotografia - v „segmente“ príroda patríte medzi najuznávanejších fotografov Dunajských luhov. Čo vás na nich uchvacuje? Príroda je to, na čom naozaj záleží, bez nej by ľudia neexistovali. Bolo by krásne, keby sme ju dokázali chrániť s takým odhodlaním, s akým ju devastujeme. Luhy sú jedinečný biotop, je to vesmír s vlastnými zákonmi, kde žijú a rastú druhy, aké inde nenájdete. Dúfam, že kompetentní nájdu toľko dobrej vôle a konečne luhy vyhlásia za národný park. Už sa na tom pracuje. red

viete, že? 18. februára 1885 bol v

Spojených štátoch prvý raz publikovaný román Dobrodružstvá Huckleberryho Finna spisovateľa Marka Twaina? Táto knižka by dodnes mala patriť k základnej literárnej výbave každého človeka na prahu detstva a dospievania. internet

SE 17-03 STRANA - 13

Vtip: Žena hovorí mužovi: „Počuj Jozef, dnes je piatok, zajtra začína víkend, čo keby sme si urobili pekný víkend?“. A muž na to : „OK, vidíme sa v pondelok.“ M. L. King: „Človek, ktorý nie je ochotný pre niečo zomrieť, nie je zrelý pre život.“

13

za život

Mária Raučinová

Koho trápi znečistenie sociálneho prostredia? Popri mrazivom počasí sme v posledných dňoch počuli aj správy o výskyte  smogu a  zvýšenej koncentrácii nečistôt v ovzduší, najmä v priemyselných centrách a vo veľkomestách. Trápi nás znečistená rieka, vyklčované lesy, úhyn živočíchov, výfukové plyny či  emisná kauza. K rastu civilizovanosti rozhodne patrí starostlivosť o životné prostredie. Propagujú sa čoraz väčšmi biomateriály, biopotraviny, biohnojivá, prednosť má to, čo sa dá recyklovať, aby sa naša zem nezahádzala hromadami neodstrániteľného odpadu. Samozrejme, obava je na mieste. A chvályhodná je aj citlivosť, s  akou myslíme na život budúcich generácií. Ochrancovia prírody získavajú na vážnosti a kreatívnosti v ekovýrobe sa medze nekladú. Čo však zaráža popri dojemnej ochrane životného prostredia, je podceňovanie čistoty sociálneho prostredia. Môžeme to nazvať aj ekológiou vzťahov, alebo ochranou spoločnosti pred sociálnym znečistením. Konanie človeka totiž nie je izolovaným fenoménom. Svojím správaním, kultúrnou úrovňou a  svojimi vyjadreniami i  gestami zasahujeme blízke i  široké okolie. Čím niekto zastáva verejnejšiu funkciu alebo čím je známejšou osobnosťou, tým viac ovplyvňuje celú spoločnosť. Síru a  oheň môže šíriť doširoka do ďaleka. Jeho tvrdé slová, nenávistné vyjadrenia, očividné klamstvá vyvolávajú proti reakciu širokých más. Preto majú aj novinári v médiách takú moc, a preto môžu zneužívať a manipulovať celé masy ľudí. Sociálne znečistenie sa postupne hromadí a vytvára akúsi clonu pravde a  spravodlivosti. Niet divu, že sa všetko stáva nepriehľadným, nečistým, posiatym škvrnami bezcharakternosti. Pocity viny však vnútri ostávajú, len sa prekrýva spoločenskou korektnosťou a  nútenými úsmevmi. Tak veľmi potrebujeme pestovať ekológiu vzťahov. Na všetkých úrovniach: od rodiny, cez komunitu najbližších, kolegov vo firme až po politické zoskupenia a veľké národné spoločnosti. Potrebujeme si očistiť zrak a pozrieť priamo do očí. Prestaňme si odkazovať len cez maily, sociálne siete, médiá, tlačové konferencie. Prevzdušnime smog našich vzťahov a vytvorme sociálne bioprostredie. Mária Raučinová, Fórum života


Pondelok 13.2. Päťdesiat odtieňov temnoty 15:30, 18:10, 20:50, Psia duša ČD 15:40, LEGO® Batman vo filme 2D SD 16:10, 17:50, Všetko alebo nič 18:30, LEGO® Batman vo filme 2D ST 20:10, Kruhy 21:00 Utorok 14.2. ARTMAX FILM Paterson 15:20, Päťdesiat odtieňov temnoty 15:30, 18:10, 20:50, LEGO® Batman vo filme 2D SD 16:10, 17:50, Všetko alebo nič 18:30, LEGO® Batman vo filme 2D ST 20:10, Kruhy 21:00 Streda 15.2. Päťdesiat odtieňov temnoty 15:30, 18:10, 20:50, Psia duša ČD 15:40, LEGO® Batman vo filme 2D SD 16:10, 17:50, Všetko alebo nič 18:30, LEGO® Batman vo filme 2D ST 20:10, Kruhy 21:00

kucharovad@spasmrdaky.sk

Tel.: 034 6959 101

Pivovar Wywar v Holíči prijme

BRIGÁDNIKA čašníka-čašníčku Kontaktujte nás na tel. 034/202 89 12 alebo mailom na adrese praca@jozefdruhy.sk

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV I TERÁS

CENTRÁLNY SKLAD MÖBELIX v Lozorne pri Bratislave prijme do HPP

zvárač - zámočník

SKLADNÍKOV - VODIČOV VZV, EXPEDIENTOV A NAKLADAČOV TOVARU

HPP alebo ŽL • VP sk. B • samostatnosť • podmienkou prax min. 1 rok • vzdelanie v obore ukončené výučným listom alebo maturitou Ponúkame: celoročne stabilnú prácu Mesačný čistý príjem: 800 – 1500 €

(aj manuálna práca)

Miesto výkonu: priemyselný park Lozorno Termín nástupu: ihneď Podmienky: možnosť zárobku 900 € • preplácanie nadčasov • jednozmenná prevádzka pondelok až piatok • zamestnanecké zľavy v sieti Möbelix • stravné lístky Vaše životopisy zasielajte na email: verwaltung.lozorno@moebelix.sk

Svoju žiadosť môžete posielať na adresu: MIKOV Skalica s.r.o, Dr.G.Schaefflera 12, 90901 Skalica e-mail: smisa@mikovskalica.sk tel.: 034 664 8928, 0908 795 685

41-0035

Žiadosti so životopisom posielajte na adresu: Prírodné liečebné kúpele Smrdáky 906 03

SBS PROFI V+K prijme

0948 007 464 • info@balkona.eu

ČLENOV STRÁŽNEJ SLUŽBY

Stavebná firma so sídlom v Malackách hľadá betonárov, armovačov a murárov.

mužov a ženy Podmienka: preukaz odbornej spôsobilosti

0903 435 184 0903 918 949 volať po - pia: od 8 - 14 hod.

63-0011

Nedeľa 12.2. vyhraj knižku na predpremiére DETSKÉ KINO: Trollovia 2D 13:30, Päťdesiat odtieňov temnoty 13:00, 15:30, 18:10, 20:50, Psia duša ČD 15:40, LEGO® Batman vo filme 2D SD 16:10, 17:50, Všetko alebo nič 13:40, 18:30, LEGO® Batman vo filme 2D ST 20:10, Kruhy 21:00

POMOCNÁ SILA

Požiadavky: ● vyučený v strojárskom odbore alebo prax výhodou ● manuálna zručnosť ● spoľahlivosť Ponúkame: ● prácu v len v 2-zmennej prevádzke ● nárast mzdy na základe zručnosti ● dobré pracovné podmienky ● závodné stravovanie ● doplnkové dôchodkové poistenie

∙ Práce Malacky, Bratislava a okolie, ∙ Profesný životopis resp. Západoslovenský kraj. vítaný. ∙ Prax v odbore, vodičský preukaz B. ∙ Nástup možný ihneď.

Kontakt: 0905 641 532 dusan@ecoconcept.sk | www.ecoconcept.sk

15-0046

Sobota 11.2. DETSKÉ KINO: Trollovia 2D 13:30, Päťdesiat odtieňov temnoty 13:00, 15:30, 18:10, 20:50, Psia duša ČD 15:40, LEGO® Batman vo filme 2D SD 16:10, 17:50, Všetko alebo nič 13:40, 18:30, LEGO® Batman vo filme 2D ST 20:10, Kruhy 21:00

OPERÁTOR LISOV NASTAVOVAČ • NÁSTROJÁR

KUCHÁR (vzdelanie v odbore)

Požiadavky: • vyučený v strojárskom odbore alebo • prax v strojárskom odbore Ponúkame: • nadštandardné platové ohodnotenie • výkonnostný bonus • trojzmenná prevádzka • vernostná odmena za odpracované roky • doplnkové dôchodkové sporenie • stabilné zamestnanie v spoločnosti so 16-ročnou históriou Svoj životopis spolu s priloženou žiadosťou zasielajte na adresu: DANEX Slovakia s.r.o., Dr. G. Schaefflera 2, 909 01 Skalica, prípadne mailom: m.krakovska@danexsro.sk , alebo nás kontaktujte priamo na tej istej adrese.

príjme do pracovného pomeru:

obsadia pracovné pozície:

OperátOr výrOby

STD Donivo a.s. ponúka prácu vodičom MKD

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

PRACOVNÍKA ÚDRŽBY

• Čistá denná mzda 70 EUR/1900 CZK • Každý víkend doma • Stabilné trasy AT – EU • EURO 6 vozový park

hutman@std.sk, www.std.sk, +421 917 628 261

• Práca vo výrobnej prevádzke pre automotív • Práca na zmeny • Príplatky nad rámec Zákonníku práce • Výkonnostný BONUS • DOPRAVA ZDARMA • Možnosť kariérneho rastu • Bezplatná pracovnoprávna pomoc • Stravné lístky

prijmú:

Dopravná spoločnosť s viac než 500 kamiónmi rozširuje vozový park

Miesto: STD – Linz, AT Ponúkame: 70 EUR (1900 CZK) v čistom/deň Požadujeme: - ADR (iba základné) - základná znalosť nemeckého jazyka výhodou - zodpovednosť

Miesto práce: LOzOrnO Mzda 780 – 900 € (brutto)

Požiadavky: ovládanie vodoinštalatérskych prác, zámočníckych prác, VP sk. B., kurič V. triedy a zvárač – vítané

prOpLUSCO spol. s r. o., Staré Grunty 36 841 04 bratislava, www.proplusco.sk

Žiadosti so životopisom posielajte na adresu: Prírodné liečebné kúpele Smrdáky 906 03

kucharovad@spasmrdaky.sk

Tel.: 034 6959 101

SE 17-03 STRANA - 14

Kontakt:

radovan.sadak@proplusco.sk 0911 071 380

02-0010-4

Piatok 10.2. Päťdesiat odtieňov temnoty 15:30, 18:10, 20:50, Psia duša ČD 15:40, LEGO® Batman vo filme 2D SD 16:10, 17:50, Všetko alebo nič 18:30, LEGO® Batman vo filme 2D ST 20:10, Kruhy 21:00

operátor CNC strojov

MIKOV Skalica s.r.o

41-0044

Výstavba malých vodných elektrární ohrozuje prírodu na Slovensku aj v strednej a východnej Európe. U nás, žiaľ, zasiahne aj do území Natura 2000, teda do chránených území celoeurópskeho a v niektorých prípadoch aj celosvetového významu. Slovensko umožňuje výstavbu takzvaných (ide totiž o  inštalované výkony, ktoré sa za malé nedajú považovať) malých vodných elektrární v existujúcich, či navrhovaných lokalitách Natura 2000. V januári 2017 vláda Slovenskej republiky schválila koncepciu, ktorá určuje trendy výstavby tzv. malých vodných elektrární do roku 2030. Koncepcia však nevychádza z podrobnej analýzy hydroenergetického potenciálu krajiny, ale uprednostňuje ekonomické záujmy prevádzkovateľov elektrární. Výstavba vodných elektrární môže v mnohých prípadoch vážne poškodiť významné riečne ekosystémy. Aktuálne schválená koncepcia dokonca umožňuje budovanie malých vodných elektrární v existujúcich a navrhovaných lokalitách Natura 2000. Nové pravidlá boli schválené aj napriek skutočnosti, že Slovenská vláda čelí od roku 2014 procesu infrigementu zo strany Európskej únie aj z dôvodu nedostatočného zohľadnenia smerníc ochraňujúcich riečne ekosystémy a druhy. Iniciatíva Za Živé rieky a čistú vodu, ktorá spája odborníkov, miestne samosprávy, vodákov, rybárov, turistov, mimovládne organizácie vrátane WWF (Svetový fond na ochranu prírody) považuje za prvoradú povinnosť vlády Slovenskej republiky hájiť záujmy občanov a chrániť životné prostredie. Tieto záujmy by mali byť nadradené záujmom jednotlivcov profitujúcich z výstavby malých vodných elektrární. Aj niekoľko desiatok malých vodných elektrární považuje na Slovensku za obrovské množstvo. Je dôvod vyjadrovať podozrenie o objektivite posudzovania vplyvov malých vodných elektrární na životné prostredie. Pretože ich platia u  nás vždy a všade všemocní investori.Vo vyspelých krajinách postupne pristupujú k likvidácii tohto typu elektrární. Sú postavené v rozpore so súčasnými poznatkami vedy o tom, ako fungujú ekosystémy vodných tokov a toho, ako by sme do nich mali zasahovať. ib

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

63-0035

Zničíme si lokality v zozname Natura 2000

Spoločnosť DANEX Slovakia, s.r.o. prijme do pracovného pomeru

63-0004

Ivan Brožík

Program kina

na Slovensku. Veselo a „Valentínsky“ vraj býva medzi mladými aj počas upratovania kostola po svätej omši. Z vďaky obyčajne farár zorganizuje pohostenie na fare, ktoré je skvelou príležitosťou na nadviazanie nových známostí. Takto sa navštevujú tiež domovy detí, dôchodcov a nemocnice. Nuž a ak ste doteraz v hľadaní lásky neuspeli, potom je tu – príznačné pre modernú dobu – aj kresťanská zoznamka. Možno vás raz spojí cez internet. Ak sa stanete súčasťou tejto komunity, môžete sa spojiť v jednej chvíli s viac ako 5 000 členmi. To je číslo, pod ib ktoré obyčajne neklesá počet ľudí, ktorí sú práve online.

41-0044

eko okienko

Andrej Sládkovič z listu Maríne 7. Máj 1846 Áno, Banská Štiavnica je jednou z našich najznámejších „desAk si chcete spraviť „Valentín- tinácií lásky“ – povedané moderným jazykom. sky“ výlet plný lásky, potom, Mnohí duchovní otcovia, ktorí sledujú dianie vo svojich sväaj keď sa to málo vie, na Slo- tostánkoch mladým ľuďom tiež radia – „príďte aspoň 15 minút vensku ani niet čo rozmýšľať. pred začiatkom obradu a motajte sa okolo, keď prichádzajú Ciele sú už dávno známe. ľudia“ – raz si svoju lásku určite nájdete. „Sú dve fajty ľudí, tí, ktorí v Potom sú to takzvané pútnické miesta lásky. Levoča, ŠaštínŠtiavnici dosiaľ neboli, a takí, -Stráže, Staré Hory, Ľutina, Nitra – Kalvária, Litmanová, Marianktorí sa do nej zaľúbili. Tak, ka, Dubnica nad Váhom, Rajecká Lesná, Oščadnica, Višňové, ako ja do Teba, Marína.“ Domaniža, Turzovka – Živčáková, to všetko sú takéto miesta

41-0026

6 1 1 7 2 9 9 4 3

Miesta zaľúbených

15-0047

4 8 8 1 4 2 3 9 7 8

9

tip na výlet

02-0031-1

6 1 4 7 2 1 9


zabudnuté remeslá

Furmanstvo alebo časy povozníkov V mnohých slovenských obciach sa dodnes zachovali hostince či reštaurácie, ktoré nesú názov „Furman“. Nachádzajú sa spravidla na námestí, blízko kostola a tie najstaršie možno ešte pamätajú časy, keď pred

nim zastavovali vozy ťahané kravkami, alebo koňmi. Do histórie však musíme nazrieť oveľa hlbšie. Koncom 13. a začiatkom 14. storočia sa východoslovenské kupecké karavány uberali „kráľovskými“ cestami, na ktorých kráľ zaručoval bezpečnosť a slobodu pohybu všetkým cestujúcim svojimi strážami. To boli budúce „diaľnice“ furmanov z obdobia prelomu osemnásteho a devätnásteho storočia. Povozníctvo bolo čulé a dobre sa mu darilo na dôležitých vnútorných komunikáciách Bratislava - Sereď - Nitra banské mestá, Košice - Branisko - Spiš, no najmä na tranzitných Praha - Holíč - Ostrihom, Sriem - Košice - Krakow,

Wroclav - Žilina - Košice. V južnom Poľsku v čase rozkvetu povozníctva za obchodovania Fuggerovcov volali furmanov „Slovaci“. Povoznícke vozy vyrábali spočiatku dedinskí remeselníci a od 14. storočia vzniklo osobitné remeslo vozárov. Tovary vozili furmani vo vozoch rôzneho druhu (ťažké - okované, kryté na súkno, kramárske), s volským záprahom, neskoršie konským. Niekde sa pomocníci združovali do lokálnych cechov kvôli ochrane. Povozníctvo ako zdroj zárobku a živnosť zaniklo u nás až v časoch socializácie ib dediny.

Vtip: Volá žena mužovi do práce: „Rýchlo poď domov! Tvoje deti bijú moje deti a chystajú sa aj na naše!“ Roger Babson: „Kto chce prežiť dobrú budúcnosť, nesmie premárniť nič zo súčasnosti.“

reflexia

HĽADÁME

NOVÝCH KOLEGOV GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica prijme do pracovného pomeru

„Nepremeškajte príležitosť získať cenné pracovné skúsenosti v medzinárodnej spoločnosti.“

Kontakt: GRAFOBAL, akciová spoločnosť personálne oddelenie, Mazúrova 2, 909 87 Skalica e-mail: zelenkova.natalia@grafobal.sk, tel.: 034 6967330

Eissmann je nemecká spoločnosť, ktorá patrí k najväčším zamestnávateľom regiónu Záp. Slovenska. So svojím medzinárodným zastúpením zamestnáva viac ako 10 000 zamestnancov. Zameriava sa na výrobu interiérových dielov do luxusných automobilov.

HĽADÁME

Svoje žiadosti môžete posielať na adresu: Eissmann Automotive Slovensko, Lesná 880/1, Holíč, 90851 Kontakt: Ing. Eva Beneková, tel: 034 69 00 604 eva.benekova@eissmann-smp.com

Rôzne pozície vo výrobe:

41-0047

Náplň práce: • Kontrola grafických podkladov pre tlač. • Finalizácia podkladov pre tlač. • Obsluhovanie vstupných a výstupných periférnych zariadení. Požiadavky: • SŠ, VŠ /polygrafické, grafické/ • počítačové znalosti / Mac OS X,Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Acrobat, Adobe InDesign, ArtPro /znalost vítaná/ Osobné schopnosti a ďalšie zručnosti: • dôkladnosť, precíznosť, komunikatívnosť • znalosť anglického jazyka výhodou

Náplň práce: Šitie kožených a koženkových interiérových komponentov pre luxusné vozidlá (Mercedes, Porsche, Audi, Aston Martin...) • Vizuálna samokontrola dielov • Práca s najmodernejšími technológiami Platové ohodnotenie: • priemerný brutto zárobok nad 600 € • nárast platu na základe zručnosti • pravidelná valorizácia platov • odmena za dochádzku – 45 €/mesiac • príplatky nad rámec Zákonníka práce • ZAUJÍMAVÝ NÁSTUPNÝ BONUS Výhody: Hlavný pracovný pomer - dlhodobé a stabilné zamestnanie • Získanie vysokej a žiadanej kvalifikácie • Príjemné a čisté pracovné prostredie • Možnosť kariérneho rastu • Možnosť pracovných ciest do zahraničia (USA, Nemecko, Čína...)

NOVÝCH KOLEGOV

hľadá

KOLPORTÉROV

(študentov, dôchodcov)

na roznos našich novín

pre región: Dubovce, Stráže, Gbely, Sekule, Moravský Sv. Ján, Lakšárska N. Ves

„Nepremeškajte príležitosť získať cenné pracovné skúsenosti v medzinárodnej spoločnosti.“

63-0012

Od 1.7.2016 je zriadený pre zamestnancov NOVÝ AUTOBUSOVÝ SPOJ AJ ZO SMERU SENICA - HOLIČ

• KONTROLÓRI KVALITY • ODBORNÍ PRACOVNÍCI VO VÝROBE Náplň práce: Vizuálna kontrola dielov • Opracovávanie kožených interiérových častí luxusných vozidiel (Mercedes, Porsche, Audi, Aston Martin, Bentley...) • Práca s najmodernejšími technológiami a robotickými zariadeniami • Rôzne druhy materiálov – koža, koženka, PVC Platové ohodnotenie: Podľa typu pracovnej pozície: • priemerný brutto zárobok nad 600 € • nárast platu na základe zručnosti • pravidelná valorizácia platov • odmena za dochádzku – 45 €/mesiac • príplatky nad rámec Zákonníka práce Výhody: Hlavný pracovný pomer - dlhodobé a stabilné zamestnanie • Získanie vysokej a žiadanej kvalifikácie • Príjemné a čisté pracovné prostredie • Možnosť kariérneho rastu • Možnosť pracovných ciest do zahraničia (USA, Nemecko, Čína...) Eissmann je nemecká spoločnosť, ktorá patrí k najväčším zamestnávateľom regiónu Záp. Slovenska. So svojím medzinárodným zastúpením zamestnáva viac ako 10 000 zamestnancov. Zameriava sa na výrobu interiérových dielov do luxusných automobilov.

SE 17-03 STRANA - 15

63-0012

Svoje žiadosti môžete posielať na adresu : Eissmann Automotive Slovensko, Lesná 880/1, Holíč, 90851 Kontakt: Ing. Eva Beneková, tel: 034 69 00 604 eva.benekova@eissmann-smp.com Od 1.7.2016 je zriadený pre zamestnancov NOVÝ AUTOBUSOVÝ SPOJ AJ ZO SMERU SENICA - HOLIČ

Ivan Brožík

Neudialo sa absolútne nič

DTP operátora

• ŠIČKY

15

Vlani na jeseň sme sa na Slovensku dozvedeli, že naša krajina je druhou najskorumpovanejšou zo zoznamu štátov celej Európy. Zverejnila to štúdia naozaj nespochybniteľného a faktograficky spoľahlivého Svetového ekonomického fóra. To zverejnilo svoj každoročný index korupcie ako súčasť správy o globálnej konkurencieschopnosti. Slovensko je druhou najskorumpovanejšou krajinou celej Európy, ukázala táto štúdia. Závery Svetového ekonomického fóra sú založené na prieskume, ktorý sa uskutočnil takmer medzi 15 000 vedúcimi pracovníkmi zo 141 ekonomík od februára do júna (2016) a zapracoval ho do správy o globálnej konkurencieschopnosti. Krajiny sú v indexe korupcie zoradené podľa odpovedí v prieskume na nasledujúce tri otázky: Aké časté je vo vašej krajine nezákonné zneužívanie verejných prostriedkov spoločnosťami, jednotlivcami alebo skupinami? Ako hodnotíte etické štandardy politikov vo vašej krajine? Aké obvyklé je pre firmy vo vašej krajine, aby nedokladovali platby alebo poskytovali úplatky? V  miere korupcie, vypracovanej na základe odpovedí na tieto otázky sme teda na druhom mieste. Začína sa to už na najnižšom stupni nášho života. Dobre to poznajú drobní živnostníci, ktorí potrebujú účtovné doklady na daňovo zúčtovateľné náklady, no všade sa ich pýtajú, či to „chcú s  bločkom, alebo bez bločka“. Samozrejme, bez bločka je to lacnejšie. Poznajú to mnohé zúfalé rodiny, ktoré za svojich blízkych lejú do zdravotníckej chobotnice tisíce eur. Bez korupcie sa nedá dnes zamestnať v  schéme inštitúcií štátu. A  nemusí ísť len o korupciu vo finančnom vyjadrení. Ponuka služby za službu či mlčania za mlčanie je všadeprítomná, v  celom štátnom aparáte. Vzbúrenci o tom začali rozprávať, aj o arogancii, spojenej s týmto systémom. Po pol roku sa neudialo nič – vznikla iba ak jednotka boja proti terorizmu. A úplatky lietajú u nás naďalej tak neochvejne, ako lastovičky každú jar. ib


číslo 06 / 10. február 2017

zadarmo do poštových schránok v rámci celej SR

������������������������� Vhodná aj pre kojencov.

pramenbystrina.sk

www.

LEN

1,99

str

án

ŽENY CH ����� CÚ

ZÁZRAČNÁ PLANÉTA AK 80

MILÝCH CH HL LA ������

����������� ������������

�����str. tr. 10 0

POV

BICYKEL, KTO RÝ NESPADNE

#10 Číslo 08/201 0166 | Dec Dec 2016 2

OB JAVT

E SV ET OK OL O

NÁ S

O DOPADLA

PRÍRODA

PRÍŠERY Z HLBÍN

������������ ������ �������� ������������� ������� ���������� str.

54

VESMÍR

PREČO ŠKODÍ CUKONÁM R?

V TOM TO ČÍSL E ĎALE

25 ÚŽASNÝCH ZÁBEROV

+ Hitparáda najkrajších vesmírnych výjavov

d 1

PRÍRODA

ČLOVEK

������� ����������� ��������� ������ � � ������ ������ � �����������

str. 40

J NÁJDETE....

ZVIER ATKÁ TO VIDIA INAK

ČLOVEK

5 ZBYTOČNÝCH ČASTÍ TELA

+ Naši domáci miláčikovia a ich vycibrené zmysly

���� ��������+��� ����������+ ������������� ���� �������+����� ��������+�� � �����

+ Žlčník aj mandle sú nahraditeľné

���������� ������

��������

������������ ����� DEC 2016 JAN2017 �������

9 772453

653003

08

7

85 0000

85-00

8 vydaní len za 12,90 €

8_2016.ind

FAK TOV

+Liečili Egypťania +Užívali ľudia infekcie plesňou? drogy +Čo je najdrahšíaj v minulosti? materiál na svete?

HITLEROVA RODINA

����������+ Cover_ZP_

������ ��� � � ������ �������������� ���� � �������������� �� ������ � ��� ������ � str. 70

- JJan 2017

1285

85_0000

Objednávajte naa zlavadna.sk zlavadna.ssk sk

85_0000

Doprajte svojmu srdcu viac

Prešovčania platia dane, PLATÍ DO 18.02.2017

postavte nám obchvat za ne !

TRNAVA - Hlavná 24, 0948 340 117, e-mail: maduxtt@madux.sk, TRENČÍN - Zlatovská 9 ( pri OC Úspech), 0948340 673, e-mail: maduxtn@madux.sk

BRATISLAVA - MARTIN - BANSKÁ BYSTRICA - ŽILINA - NITRA - BARDEJOV - PREŠOV - KOŠICE- MICHALOVCE - GIRALTOVCE

SE 17-03 STRANA - 16

61_0000

85-00

www.lepsipresov.sk

Senicko-Skalicko 17-06  

Senicko-Skalicko 17-06

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you