Page 1

Ä?Ă­slo 38 23. septembra 2011

02-49 10 30 40

Za dva roky zachrĂĄnili tristo psĂ­kov a maĹ˜iek

“ˆ‘Œ„�ˆš

HlavnĂĄ 21/1, P.O.Box 181, 929 01 DunajskĂĄ Streda tel./fax: 031/552 47 37, mobil: 0907 742 798, 0905 988 039, 0905 524 737 BratislavskĂĄ 100/C, 931 01 Ĺ amorĂ­n, mobil: 0905 491 878

...a inĂŠ

VĂ?KUP A PREDAJ JAZDENĂ?CH VOZIDIEL

robiĆƒ vrĂĄmci voĹąnĂŠho Ĺ˜asu viac odborne, organizovane, profesionĂĄlne a tak som sa zaĹ˜lenila do skupiny nadĹĄencov rovnakĂŠho zmýťŹania.

Platba v hotovosti!

IMPA Ĺ amorĂ­n 0905 683 803

PreĹ˜Ă­tajte si na druhej strane!

Bezkonkuren ÂŤnĂĄ cena: len 81.990 â‚Ź

poz zad emok arm o

Â„ĂŤÂ™ÂœÂ“Â•ÂˆÂ‹ĂŤÂ?•„˜W„Â? ĂŤ

R™ˆ•’ ™¡ •ˆ‰ˆ•ˆ‘—’

�…‡Žž”‹ƒ

f a m .B e r t a l a n

RUĂˆENIE NEHNUTEÂźNOSOU

tel.: 0910 901 833 HlavnĂĄ 5933/34, DunajskĂĄ Streda

35-0022

45 osôb • svadby • promócie • oslavy

KvalitnĂŠ vizitky od 200 400 600 800 1000

HYPOTEKĂ RE ĂšVERY BEZ DOKLADOVANIA PRĂ?JMU

REŠTAURà CIA-ÉTTEREM

Fam. Bartalan Vås srdeène pozýva do novootvorenej reťtauråcie s denným menu 3,30- ₏

14-0316

‘Â?–ƒÂ?–ǣͲ͝ͳ͡ www.domypa;ʹͲ͸Ͳ͸ dan.sk ‹‡•Â?‡”‡ƒŽ‹– Â?žÂ?ƒ

ks ........ 14 â‚Ź / 0,070 â‚Ź za ks ks ........ 24 â‚Ź / 0,060 â‚Ź za ks ks ........ 32 â‚Ź / 0,053 â‚Ź za ks ks ........ 39 â‚Ź / 0,049 â‚Ź za ks ks ........ 33 â‚Ź / 0,033 â‚Ź za ks

za ks* 0908 979 378 www.lacne-vizitky.sk

TechnickĂĄ ĹĄpecifikĂĄcia:

0911 788 160 0905 758 014

53-0217

ÂĄÂĽÂĽ

03-0042

„ÍWˆ‘˜

{lsl{l{ĂŞ ššš­“’Â?Œ†Ž„•ˆ‘­–Ž

53-0190

e-mail: Leporis@nextra.sk

wÂ’WÂŒ:„Â?ĂŤÂ–ÂŒ

ˆ oE„‡5™� U†‹

 „™ Â’ Â? „ Â? —ˆ ĂŞ Â… ˆ Â? “ Â? „ — ‘ ˆ

Ponúkame poistenie • osôb • majetku • vozidiel • podnikatežov • cestovnÊ

Novostavba͡ͲÂ?Â?ԠÂ”ÂƒÂ–Â‹Â•ÂŽÂƒÂ˜Â›ÇĄ ͸Â?Â?Ԡ—Â?ƒŒ•Â?‡Œ–”‡†›Ǥ

w’—•ˆ…˜�ˆ—ˆ

ª¨ªªê¥¼¼ê¥¼¼

sprostredkovatež atež poistenia èlen skupiny

Vy skĂş ĹĄa nĂŠ

,,,ale aj pouĹ˜nĂŠ. Bola to dlhĂĄ a nĂĄroĹ˜nĂĄ cesta a stĂĄle nie sme tam, kde by sme chceli byĆƒ. PrvĂ˝ rok sme nepoberali 2% z dane a tak sme krvopotne zhĂĄĹľali mnancie na zĂĄchrany, MinulĂ˝ rok bol veĹąmi nĂĄroĹ˜nĂ˝ na zĂĄvaĹžne prĂ­pady tĂ˝rania a zanedbania starostlivosti, ĆƒaĹžkĂŠ operĂĄcie, veĹąa ranenĂ˝ch psĂ­kov a maĹ˜iĹ˜iek. Krok za krokom sa snaŞíme dostaĆƒ do povedomia verejnosti, Ĺ˜i uĹž organizovanĂ­m vlastnĂ˝ch

Ing. Peter Leporis

Likvidåcie spoloèností Úplný výmaz z ORSR Odkúpenie spoloèností 0915310582 www.creditor.sk

53-0195

ObĹ˜ianske zdruĹženie Majme srdce vzniklo pred dvoma rokmi, ako by ste tie prvĂŠ dva roky pĂ´sobenia demnovali? Zrejme to nebola prechĂĄdzka ruĹžovou zĂĄhradou? OZ Majme srdce vzniklo ako prirodzenĂŠ vyĂşstenie aktivĂ­t skupiny ĹąudĂ­ -zĂĄchranĂĄrov, ktorĂ˝ch Ĺ˜innosĆƒ bola zameranĂĄ na pomoc tĂşlavĂ˝m a tĂ˝ranĂ˝m zvieratĂĄm. PrvĂŠ dva roky Ĺ˜innosti boli namĂĄhavĂŠ-

charitatĂ­vnych podujatĂ­, propagaĹ˜nĂ˝mi letĂĄkmi, osvetou., ĂşĹ˜asĆƒou na rĂ´znych podujatiach. PokiaĹą ide o vĂĄs osobne, dobrovoĹąnĂ­Ĺ˜kou v boji o osud opustenĂ˝ch zvierat ste zrejme dlhĹĄie ako dva roky. Ä—o vĂĄs „nakoplo“? UĹž ako malĂĄ som doniesla domov kaĹždĂŠho zatĂşlanĂŠho alebo tĂ˝ranĂŠho psĂ­ka a maĹ˜iĹ˜ku a snaĹžila som im nĂĄjsĆƒ domov - vĂ¤Ĺ˜ĹĄinou skonĹ˜ili u mojej babky. NechĂĄpala som, ako mĂ´Ĺže niekto vyhodiĆƒ na ulicu psĂ­ka, ktorĂ˝ je naprĂ­klad ĹĄtyri roky Ĺ˜lenom rodiny, zdieĹąa s nimi vĹĄetko dobrĂŠ a zlĂŠ. NechĂĄpala som, ako mĂ´Ĺže niekto maĆƒ psĂ­ka neustĂĄle na dvojmetrovej reĆƒazi, ako mĂ´Ĺže niekto psĂ­ka mlĂĄtiĆƒ palicou za to, Ĺže veĹąa ĹĄtekĂĄ. Ä—iĹže lĂĄska k zvieratĂĄm ma viedla k tomu, Ĺže som to chcela

P.L.S. s.r.o.

300 g vizitkovĂ˝ papier, rozmer 9 x 5 cm, jednostrannĂĄ plnofarebnĂĄ tlaÄ?, tlaÄ? - hĂĄrkovĂ˝ offset *uvedenĂĄ cena platĂ­ pri odbere od 1000 ks vizitiek a je prepoÄ?Ă­tanĂĄ konverznĂ˝m kurzom 1,-â‚Ź / 30,126 Sk. VĹĄetky ceny sĂş uvĂĄdzanĂŠ bez DPH 19%.

53-0073

Napriek snahe mnohĂ˝ch organizĂĄciĂ­ a dobrovoĹąnĂ­kov mnoĹžstvo opustenĂ˝ch a tĂ˝ranĂ˝ch zvierat neustĂĄle narastĂĄ. PodĹąa Soni Boriskovej z ObĹ˜ianskeho zdruĹženia Majme srdce je situĂĄcia na Slovensku aĹž kritickĂĄ, je Ĺ˜oraz ĆƒaŞťie zabezpeĹ˜iĆƒ pre nemĂŠ tvĂĄre trvalĂş alebo aspoĹľ doĹ˜asnĂş starostlivosĆƒ. DĂ´leĹžitĂş Ăşlohu zohrĂĄvajĂş dobrovoĹąnĂ­ci, ktorĂ­ zvieratĂĄm, Ĺ˜akajĂşcim na adopciu, poskytnĂş aspoĹľ doĹ˜asnĂ˝ domov, Ĺ˜Ă­m sa ich ĹĄanca na ĂşspeĹĄnĂş adopciu zvýťi. PodobnĂ˝ch nadĹĄencov je vĹĄak stĂĄle oveĹąa menej ako zvierat, ktorĂŠ by bez ich pomoci nepreĹžili...

TomaĹĄĂ­kova 35, BA

94-0006 06

Soža Boriskovå – MAJME SRDCE:


TELERVIS

KRBOVÉ KACHLE

GABÈÍKOVO

gamatky bojlery kotle

Novomestská 1, 930 05 Gabèíkovo vo v o tel./fax: 031/558 46 00

Splátkový predaj

WEBSTRÁNKY

Jesenná akcia STIHL 2011

ODVOZ TOVARU ZDARMA!

AKCIA 199,- € 219,- € 249,- € 299,- € 359,- € 399,- € 499,- € 529,- € 579,- € 659,- € 679,- € 799,- € Profesionálna prilba ako DARÈEK

Stroj Vyžínaè STIHL FS 40 Krovinorez STIHL FS 56 + žacia hlava a kryt ZADARMO Kombi motor STIHL KM 100 R Žací nástroj FS KM AC 25-2 Žací nástroj FS KM GSB 230-4 Elektrické nožnice STIHL HSE 81 Elektrický fúkaè STIHL BGE 81 Záhradný fúkaè STIHL BG 56 D Záhradný fúkaè STIHL BG 86 D

Bežná cena AKCIA 179,- € 199,- € 299,- € 329,- € 499,- € 139,- € 139,- € 269,- € 139,- € 299,- € 329,- €

399,- € 99,- € 99,- € 239,- € 119,- € 269,- € 299,- €

So STIHL-om ste na jeseò pripravení

nakupujte na splátky s 0% akontáciou a s 0% navýšením

www.stihl.sk

53-0211

Bežná cena 219,- € 239,- € 269,- € 319,- € 379,- € 429,- € 519,- € 549,- € 599,- € 679,- € 699,- € 829,- € 969,- € 899,- €

... rozhovor

(dokonŘenie rozhovoru z 1. strany)

35-0018

Stroj Motorová píla STIHL MS 170 D Motorová píla STIHL MS 171 Motorová píla STIHL MS 181 Motorová píla STIHL MS 211 Motorová píla STIHL MS 230 Motorová píla STIHL MS 250 Motorová píla STIHL MS 290 Motorová píla STIHL MS 310 Motorová píla STIHL MS 390 Motorová píla STIHL MS 260 Motorová píla STIHL MS 261 Motorová píla STIHL MS 440 Motorová píla STIHL MS 441 Motorová píla STIHL MS 460

www.regionweb.sk

Vašou prioritou je pomoc týraným Ři túlavým zvieratkám, máte zrátané, koűkým psíkom Ři maŘkám ste doslova zachránili život? Za tie asi dva roky Řinnosti OZ Majme srdce našlo láskavý domov približne 300 psíkom a maŘkám, život mnohých visel na vlásku. Každý zo zachránených psíkov nám „porozprával“ svoj vlastný príbeh, ktorý bol Řasto veűmi tragický. Umiestŵovanie zvierat zrejme nie je jednoduché, na akú formu výziev űudia reagujú najlepšie? Pri umiestŵovaní psíkov a maŘiŘiek využívame najmä masívnu inzerciu na inzertných portáloch Slovenska, ėiech i Rakúska, śalej zhotovovaním individuálnych adopŘných letáŘikov, ich vylepovaním, ,úŘasƃou „našich“psíkov vhodných k adopcii na rôznych podujatiach. Taktiež sa v neposlednom rade snažíme zviditeűniƃ prácu združenia, momentálne chystáme reklamnú kampaŵ. Sledujete, ako sa darí už umiestneným zvieratám v novom domove? Samozrejme. Nová adoptívna rodina/alebo jednotlivec/ podpisuje tzv. AdopŘnú zmluvu,v ktorej sa zaväzuje dodržiavaƃ urŘité podmienky. Jednou z nich je zasielanie fotiek z nového domova Ři umožnenie návštevy daného zvieraƃa. Snažíme sa udržiavaƃ s novými rodinami vzƃahy v priateűskom duchu, organizujeme spoloŘné venŘenia, kde sa s majiteűmi a psíkmi stretávame. S novými majiteűmi sme aj v písomnom kontakte, prípadne im radíme, vymieŵame si skúsenosti. Okrem toho, že sa snažíte umiestniƃ zvieratá do nového domova, zabezpeŘujete aj veterinárnu starostlivosƃ. Je jej súŘasƃou aj kastraŘný

DS 11-38 STRANA - 02

program? KastraŘný program patrí medzi naše hlavné priority ako prevencia proti śalšiemu neželanému rozmnožovaniu psov a maŘiek. PoŘet túlavých, vyhodených zvierat na ulici z roka na rok rastie, situácia na Slovensku je až kritická, útulky praskajú vo švíkoch. DoŘítala som sa, že vaše združenie robí aj virtuálne adopcie. Nakoűko sa ujali? Ak si űudia z nejakého dôvodu nemôžu adoptovaƃ zvieratko a napriek tomu nám chcú pomôcƃ, je jednou z možností pomoci tzv. Virtuálna adopcia. Momentálne nemáme veűa virtuálnych adoptérov, ale pripravujeme nejaké zmeny, ktoré by mali viesƃ k zapojeniu väŘšieho poŘtu űudí do týchto virtuálnych adopcií tak, aby boli pre našich priaznivcov zaujímavé. Veríme, že sa nám to rozbehne. A nakoűko ste pokroŘili so zámerom vybudovaƃ azylový domov pre opustené psy a maŘky z karanténnych staníc? V súŘasnosti pod naše pôsobenie spadá Karanténna stanica Malacky aj KS Zohor Snažíme sa o prevzatie KS pod OZ, zatiaű patria pod samosprávy, ktoré majú svoje vlastné - pre nás nevyhovujúce pravidlá. Pokiaű sa to nepodarí, hűadáme pozemok na vybudovanie azylu OZ Majme srdce. Je to dlhá, nároŘná a namáhavá cesta, spoŘívajúca najmä v získaní mnanŘných prostriedkov, ale veríme, že spoloŘnými silami, zviditeűnením obŘianskeho združenia a jeho práce na verejnosti dosiahneme svoj cieű. Zora KováŘová, regionPRESS foto: sb


BEZPEÈNOSTNÉ K O R O N D s . r . o . OCE¼OVÉ DVERE K plastové okná a dvere S MONTÁŽOU

VYSOKOKVALITNÝ NEMECKÝ PROFIL PRE NOVOSTAVBY

50%

B E Z P R A C H O V Á V Ý M E N A

Z¼AVA NA MONTÁŽ

03-0022

zlatý dub

ª¨ªªê¡¥¥ê¡¥¥

350,- €

èerešòa

 „™ ’  „  —ˆ ê … ˆ  “  „ — ‘ ˆ

KÚPIM ZLATO, STRIEBRO, STARÉ MINCE, BANKOVKY (aj celé zbierky) 0903 704 242

53-0215

Dunajská Streda, Alžbetínske nám. 1194/1 (bývalá budova ONV, 2. posch., è. dverí 62) tel./fax: 031/550 37 56, mobil: 0903 938 200, mail: korondplastokno@gmail.com

R™ˆ•’™U†‹ê •ˆ‰ˆ•ˆ‘—’™·

64-447

¡¥¥

{lsl{l{ê ššš­“’Œ†Ž„•ˆ‘­–Ž

IBA ZA

biela

ROGI INVEST, spol. s.r.o. 52-0319

“ˆ‘Œ„ˆ¹

oE„‡5ˆê

03-0043

w’—•ˆ…˜ˆ—ˆ

VE¼KÁ JESENNÁ AKCIA! BEZPEÈNOSTNÉ DVERE

Prijme skúsených

ZVÁRAėOV CO2 na prácu do Anglicka/fabrika JCB/ Výhodné platové podmienky!

Telefón: 0918 432 851 Kacvinského 2849 085 01 Bardejov

4+4 BEZ KOMPROMISOV 4 roky kompletná záruka 4 roky autorizovaný servis zadarmo

Prichádza k vám niečo, čo tu ešte nebolo. Revolučná ponuka 4+4 sa postará o všetko na 4 roky za vás. Pri kúpe modelu ŠKODA Fabia získate štvorročnú záruku, ktorá platí naozaj na všetko, od karosérie cez motor až po ručičky na tachometri, a bezplatný servis na 4 roky u autorizovaného predajcu ŠKODA sa postará o to, aby bola vaša Fabia vždy v dobrej kondícii bez akýchkoľvek výdavkov. Navyše v rámci ponuky dostanete len teraz štyri zimné kolesá zadarmo. S Fabiou máte na 4 roky o všetko postarané. www.skoda-auto.sk Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Fabia: 4,2 – 5,9 l/100 km, 109 – 139 g/km.

53-0026

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

DS 11-38 STRANA - 03

93-737

054/ 479 57 06


AUTO-MOTO

4+4 BEZ KOMPROMISOV 4 roky kompletná záruka 4 roky autorizovaný servis zadarmo

Prichádza k vám niečo, čo tu ešte nebolo. Revolučná ponuka 4+4 sa postará o všetko na 4 roky za vás. Pri kúpe modelu ŠKODA Fabia získate štvorročnú záruku, ktorá platí naozaj na všetko, od karosérie cez motor až po ručičky na tachometri, a bezplatný servis na 4 roky u autorizovaného predajcu ŠKODA sa postará o to, aby bola vaša Fabia vždy v dobrej kondícii bez akýchkoľvek výdavkov. Navyše v rámci ponuky dostanete len teraz štyri zimné kolesá zadarmo. S Fabiou máte na 4 roky o všetko postarané. www.skoda-auto.sk Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Fabia: 4,2 – 5,9 l/100 km, 109 – 139 g/km.

53-0213

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Q - SERVIS, s.r.o.

Hľadá ženy na balenie potravín

DS 11-38 STRANA - 04

37-0161

Informácie: mobil 0903 773 031

94-0306

odmena: 2,42 €/hod. Výkon práce: Logistické centrum Senec - Horný dvor Pracuje sa na dve zmeny, ráno a poobede. Pri nástupe treba predložiť platný Zdravotný preukaz. Doprava zabezpečená firemným autobusom po dohodnutej trase.


53-0184

NA PREDÁVANEJŠIE BEZPEČNOSTNÉ DVERE AKCIA

čnostná

+bezpe

vložka

A ARM ZD .9.2011 tí do 30 pla

Obchodné zastúpenie SHERLOCK: O 15-0462

Dunajská Streda, 0905 369 258

Predám tatranský profil - brúsený

JESENNÁ AKCIA

DS 11-38 STRANA - 05

52-0265

55 63-0298

15

16-0489

ďalej v ponuke: dlážkovica a zrubový obklad cena aj s dovozom do 3 dní 0905 808 616, 0907 885 834

52-0005X28

1. trieda - 4 € 2. trieda - 3 €


w’<—ˆëŽë‘5¸

Denne sa stovky ĕudí zaujímajú o lacnejšiu energiu a dostupné pôžiĀky! Dokážete vybaviĨ ich žiadosti? Dohodnite si pohovor vo svojom okrese na 0850 111 155*

Jedna rada:

03-0044

z‘B™„—ˆë’뇒…•ˆë“•5†Œ¹

* voláte v cene miestneho hovoru

RÔZNE

52-0078

37-0162

1HRSODW£VDÑHWULʋ na nesprávn ych miestach

WEBSTRÁNKY

Viac vedieť. Viac zažiť. Nikdy neviete, čo sa vám môže na cestách stať. Stačí mať havarijné poistenie, na ktoré sa dá vždy spoľahnúť. Široká ponuka asistenčných služieb a expresná likvidácia poistných udalostí sú len niektoré z výhod, ktoré môžete u nás využiť. Infolinka 0800 122 222

HAVARIJNÉ POISTENIE

02/44 63 76 45

To najlepšie pre moje auto

97-0222

www.regionweb.sk DS 11-38 STRANA - 06


Hľadáme kolportérov na roznos novín do poštových schránok v obci Povoda a Mad. Tel.: 0908 979 378

DUNAJSKOSTREDSKO Korzo Bélu Bartóka 14/C, DUNAJSKÁ STREDA tel./fax: 031/ 551 73 78 e-mail: dunajskostredsko@regionpress.sk V našej redakcii si môžete zada inzerciu do ¾ubovolného okresu v SR Inzercia: Michal Andruch - 0908 979 378 Jaroslav Lompart - 0905 521 353 Vydavate¾: regionPRESS, s.r.o. Registrované na MK SR pod èíslom EV 3676/09 Náklad: 25.000 výtlaèkov Pôsobnos: okres Dunajská Streda Distribúcia: zadarmo kolportérmi do domácností a firiem Redakcia:

týždenne: v Dunajskej Strede, Šamoríne, Ve¾kom Mederi + v párnom týždni navyše: M. a V.Dvorníky, Kútniky, Blažov, Povoda, Vrakúò, Gabèíkovo, D. Bar, D. Štál, Pataš, Okoè, Topo¾níky, Tr.Hradska a Ohrady + v nepárnom týždni navyše: Zl.Klasy, Štvrtok n/O, Hviezdoslavov, Kvetoslavov, Lehnice, H. Potôò, Michal n/O, O.Potôò, Holice, Kraèany, V.Blahovo, Vydrany, Jahodná, Lúè n/O V prípade nepravide¾ného doruèovania, kontaktujte

súèas siete 36 regionálnych novín na Slovensku: Západné Slovensko: Stredné Slovensko: Východné Slovensko: 170.000 Bratislavsko 47.000 Trenèiansko + IL 45.000 Nitriansko + ZM 45.000 Trnavsko 32.000 Novozámocko 30.000 Topo¾èiansko +PE+BN 30.000 Galantsko + Šaliansko 30.000 Piešansko + NM +MY 30.000 Senicko + Skalicko 26.000 Hlohovecko +Sereïsko 25.000 Dunajskostredsko 23.000 Malacko 20.000 Komáròansko 20.000 Levicko 20.000 Pezinsko 20.000 Senecko

45.000 43.000 35.000 33.000 31.000 30.000 30.000 25.000 25.000 25.000 23.000

Žilinsko + Bytèiansko Banskobystricko + BR Martinsko + TR Prievidzsko Oravsko = DK +TS +NA Zvolensko + DT + KA Liptovsko = LM + RK Kysucko = CA + KM Luèenecko + VK + PT Považsko = PB + PU Žiarsko + ZC + BS

80.000Košicko 40.000Prešovsko + Sabinovsko 31.000Popradsko + KK + SL 26.000Spišsko + LE + GL 25.000Michalovsko + TV + SO 25.000Humensko +VT +SV +ML

celkový dosah na

1.500.000

domácností a firiem SLOVENSKA

DS 11-38 STRANA - 07


53-0209

na strane obyčajných ľudí z a n e u v e r i t e ¾ n é c e n y p l a s t o v é o k n á a d v e r e

Tvrdenie, že podporiť Euroval Slovensku pomôže, je lož. Tvrdenie, že nepodporiť Euroval Slovensku pomôže, je taktiež lož. V skutočnosti obe možnosti Slovensku ublížia. Ak Euroval podporíme, krízu len oddialime a príde o to silnejšia. Ak Euroval nepodporíme, môže nastať ekonomické zemetrasenie, ktorého následky si nikto nevie ani len predstaviť.

515 €

397 €

Otvorený list

mobil: 0917 846 508 info@pazzorealplus.sk www.pazzorealplus.sk

280 €

Ceny sú uvedené vrátane vonkajších a vnútorných parapetov. Demontáže a montáže okien, odvozu a likvidácii starých okien. 6-komorový profil GL-System, šírku profilu 7 cm, dvojsklo U=1,0 W/MK Argon. Celoobvodové kovanie MACO. Záruka 5 rokov na profilový systém. V cene je zahrnutá DPH.

“ˆ‘Œ„ˆ¹ ¡¥¥

{lsl{l{ê ššš­“’Œ†Ž„•ˆ‘­–Ž

oE„‡5ˆê

R™ˆ•’™U†‹ê •ˆ‰ˆ•ˆ‘—’™·

ª¨ªªê¡¥¥ê¡¥¥  „™ ’  „  —ˆ ê … ˆ  “  „ — ‘ ˆ

03-0045

w’—•ˆ…˜ˆ—ˆ

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, prenajme kancelárske priestory v budove na Bajkalskej 25 v Bratislave. VeĐkosĢ kancelárií jednotlivo po 14,50 a 22,00 m2. Bližšie informácie a podmienky žiadajte na adrese: e-mail: igor.plavina@coop.sk, tel.: 02/5823 3400

53-0216

363 €

32-0002

195 €

Odporcovia Eurovalu tvrdia, že požičať Írsku a Portugalsku bolo správne a pre Slovensko výhodné. Zároveň tvrdia, že požičať Grécku by bol smrteľný hriech. My sme odporcovia Eurovalu a v navrhnutej podobe ho určite nepodporíme. Na druhej strane sme presvedčení, že najlepšie riešenie pre Slovensko je také riešenie, kedy by sme ochránili záujem Slovenska a zároveň neublížili záujmom eurozóny a Európskej únie. Preto za správny postoj, ktorý by malo Slovensko voči Eurovalu a našim európskym partnerom zaujať, považujeme vyrokovanie takých úprav Eurovalu, ktoré by nám umožnili požičať peniaze len tým krajinám, ktorým by Slovensko požičať chcelo, t.j. kde by Slovensko na pôžičke zarobilo. Preto navrhujeme, aby Slovensko požadovalo možnosť slobodne sa rozhodnúť o každej jednej požičke z Eurovalu a zavedenie 100 % ručenia majetkom dlžníka. Bez presadenia takýchto ochranných podmienok Euroval nepodporíme. Spojenie hlasovania o Eurovale s hlasovaním o dôvere je pohŕdaním názorom svojich koaličných partnerov a nedôstojné vydieranie. Také hlasovanie by nám neumožnilo slobodne vyjadriť svoj názor, a preto sa na takom hlasovaní na protest ani nezúčastníme. Vyzývame všetky koaličné strany, aby si sadli spolu za spoločný stôl a dokázali tak ľuďom, že nie darmo im dali dôveru zodpovedne viesť Slovensko. Obávame sa, že inak umožnia návrat k moci zohratému tandemu Slota&Fico. Tí by následne Euroval schválili v dnešnej, t.j. v tej najhoršej možnej podobe, bez akýchkoľvek ústupkov od eurozóny a zároveň následky z drancovania Slovenska bandami týchto dvoch pánov by boli mnohonásobne pre Slovensko horšie ako nejaký Euroval. Veríme, že to si žiadny zodpovedný koaličný politik nepraje. igor matovič

DS 11-38 STRANA - 8

Dunajskostredko 38  

regionálne noviny Dunajskostredko - vydanie 38 týždeň