Page 1

Lokálne vydanie západ

02-49 10 30 40 KÚPEĽKY REKONŠTRUKCIE ELEKTROINŠTALÁCIE

Komplet do 5 dní

Romanova 3 tel.: 0915 845 000

52-0260

www.intor.sk

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE BYTOV

3Odvoz a uskladnenie odpadov 3Výkup železa a farebných kovov 3Autorizovaný zber a spracovanie autovrakov 3Demontáž, rozpaľovanie technologických zariadení 3Demolačné a búracie práce 3Autodoprava, preprava VZV a UNC

y maľovanie y stierkovanie y murárske práce y voda y elektrina y obklady y dlažby y bytové jadrá

0903 780 222

NOVÉ TRENDY VO FLORISTIKE A ARANŽOVANÍ KVETOV Termín a miesto: 20.06.2012 – 22.06.2012 SPŠ Elektrotechnická, Hálova 16 BA Kurz je určený: pre záujemcov so základnými aranžérskymi zručnosťami, ktorí uvažujú v danej oblasti podnikať, pracovať Očakávaný prínos: Zvládnutie nových trendov vo viazaní kytíc z prírodných materiálov, úprava interiérov na slávnostné príležitosti, svadobné, pohrebné kytice IVAKS s.r.o., Gogoľova 18, 851 01 Bratislava Tel.: 02/52491508, 0903 718 926 | www.ivaks.sk | ivaks@ivaks.sk @ivaks.sk

na lepenie plagátov v meste BRATISLAVA auto, živnostenský list, mobil, počítač, e-mail, dig. fotoaparát

02/ 536 322 02 nubium@nubium.sk

33-0071

DNÍ

Obklady a dlažby, vodoinštalácie a elektroinštalácie Kontakt: 0903/ 45 85 06, 0915/ 40 80 96, justav@justav.sk, www.justav.sk

www.RENOVUM.sk renovum@renovum.sk

Podmienky:

REKONŠTRUKCIA BYTOVÝCH JADIER A KÚPEĽNÍ DO 5

REZANIE BETÓNU - Jadrové vŕtanie AKC I CEN OVÉ Y!

34-0152

www.rezanie-betonu.com

34-0147

0905 700 118

51-0016

- Búracie práce - Murárske práce - Odvoz-statik-elektr.

34-0001

zľavy % 10 - 28 u it na san

02/ 4552 7617 0903 430 443 0918 179 590

Hľadáme pracovníkov 52-0241

32-0024

www.p-k.sk Prevádzka: Vajnorská 89, 831 04 BA tel.: 02/44460089, 0911/ 289 790

0800 185 244

Kurz je určený: pre záujemcov, ktorí aranžovanie kvetov vnímajú ako pracovnú príležitosť, prípadne ako túžbu splniť si sen a naučiť sa niečo pekné a užitočné. Je vhodný aj pre začiatočníkov. Očakávaný prínos: Zvládnutie základných aranžérskych techník z prírodných materiálov

02-0185

ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU

VOLAJTE BEZPLATNE

KURZ ARANŽOVANIA KVETOV Termín a miesto: 11.6.2012 – 15.06.2012, SPŠ Elektrotechnická, Hálova 16 BA

94-0241

*

32-0001

Tomašíkova 35, BA

94-0008 94-0006 06

Distribúcia v lokalitách: Dlhé Diely, Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Petržalka, Devínska Nová Ves, Devín, Horský Park, Záhorská Bystrica, Rusovce, Jarovce, Čunovo, Koliba, Kramáre

číslo 22 01. jún 2012

BA 12-22 STRANA - 01


www.bratislavsko.eu

RENOVÁCIA DVERÍ VSTAVANÉ SKRINE PARKETY Tel.: 0905 241 789

Typizované okná do 48 hod

KUCHYNE, VSTAVANÉ SKRINE, DVERE, ZÁRUBNE, KOMODY NA MIERU

Servis do 24 hod

POŽIČIAME až 3000 € ŽIVNOSTNÍCI až 6000 € Lokalita: okres Bratislava, Malacky, Pezinok

ivanhorvath8@gmail.com

G profil s.r.o. Beòadická 17 - Petržalka pon. - pia. 9.00 - 17.00 hod

02 / 64 28 20 97 0901 / 789 001

SAPID s.r.o.

y víno y sirupy y chémia 94-0220

gprofil@gprofil.sk www.gprofil.sk

0917/497 546

52-0232

0905 467 117

Pracujem ako Viazaný finančný agent pre spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o

PREDAJ PET FúAŠÍ - plastové vedro s vekom,,od 1L do 19L - plastové mechanické a pištolové rozprašovaåe od 33ml do 1L - plastové poháre od 4ml do 0,5L V areáli JŠ Servis, Bratislavská 83, PK

0903 428 036, sapid@sapid.sk, www.sapid.sk

02-0034

NAJLEPŠIE CENY OKIEN

52-0030

BEZPLATNÉ PORADENSTVO, VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY U VÁS DOMA.

94-0075

www.renovacieps.sk

REZANIE PANELOV ZĽAVA

20%

0907 244 317 | bkovacic@chello.sk

94-0040

ƒ búracie práce, ƒ statick. posudok ƒ jadrové vŕtanie a odvoz ƒ stavebného odpadu

hľadáme kolportérov na roznos novín počas víkendov

Volajte 0907 887 362, Po-Pia od 8:30 do 16:30

Minuli sa vám

80 0

0905 719 134 psotna@gmail.com

VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM Titul „DiS“ - DIPLOMOVANÝ ŠPECIALISTA 1. stupeň vysokoškolského vzdelania ISCED 5B

cestovný ruch, 3- ročné (denná, diaľková a dištančná forma)

POMATURITNÉ KVALIFIKAČNÉ ŠTÚDIUM

obchodná akadémia, 2- ročné (dištančné štúdium)

MATURITA DIAĽKOVO

Študijné odbory sú akreditované MŠ SR. Certifikát platný v krajinách EU. BEZ PRIJÍMACÍCH POHOVOROV!

BA 12-22 STRANA - 02

02-0106

obchodná akadémia, 4- ročné štúdium pre absolventov ZŠ, neukončená SŠ, SOU (diaľková forma, 1x týždenne popoludní) Súkromná obchodná akadémia AMOS Holíčska 2, 851 05 Bratislava Tel., fax: 02/6381 5688; Tel.: 02/6381 5687, e-mail: soa@soa-amos.sk , www.soa-amos.sk


spravodajstvo

ObÄ?ianska riadkovĂĄ inzercia AUTO-MOTO – PREDAJ 01

StarĂŠ Mesto odovzdalo prvĂ˝ nĂĄjomnĂ˝ byt po sprĂ­snenĂ­ pravidiel

AUTO-MOTO – kúpa 02

BratislavskĂŠ StarĂŠ Mesto odovzdalo prvĂ˝ nĂĄjomnĂ˝ byt od marca minulĂŠho roku, keÄ? sprĂ­snilo pravidlĂĄ na ich prideÄžovanie. Matke troch detĂ­, ktorĂĄ bola uĹž niekoÄžko rokov v zlej sociĂĄlnej situĂĄcii a doteraz bĂ˝vala v ubytovni, ho odovzdalo na dva roky. Byt na DobĹĄinskĂŠho ulici mĂĄ rozlohu necelĂ˝ch 38 metrov ĹĄtvorcovĂ˝ch. „Ak si bude riadne plniĹĽ vĹĄetky svoje povinnosti, StarĂŠ Mesto jej mĂ´Ĺže pred uplynutĂ­m dvojroÄ?nej lehoty nĂĄjomnĂş zmluvu opätovne predĺŞiĹĽ,“ uviedla starostka TĂĄĹˆa RosovĂĄ. PodÄža jej slov sa uĹž nebudĂş opakovaĹĽ praktiky z  minulosti, keÄ? nĂĄjomnĂŠ byty dostĂĄvali vopred vybranĂ­ Äžudia a neskĂ´r si ich odkupovali za symbolickĂŠ ceny. Ako TASR informoval ho-

AUTO-MOTO – RÔZNE 03

REALITY – PREDAJ 04

vorca mestskej Ä?asti TomĂĄĹĄ HalĂĄn, StarĂŠ Mesto mĂĄ voÄžnĂ˝ch desaĹĽ bytov, ktorĂŠ vĹĄak nevyhovujĂş platnĂ˝m normĂĄm. „NaprĂ­klad im chĂ˝bajĂş hygienickĂŠ zariadenia, alebo budovy, v ktorĂ˝ch sa nachĂĄdzajĂş, sĂş v  havarijnom stave,“ vysvetlil. Hoci by teda samosprĂĄva chcela vyhovieĹĽ aj inĂ˝m ĹžiadateÄžom, ktorĂ˝ch je niekoÄžko desiatok, nemĂĄ dostatok hneÄ? obĂ˝vateÄžnĂ˝ch bytov. Od polovice marca platia v Starom Meste novĂŠ pravidlĂĄ prideÄžovania bytov, podÄža ktorĂ˝ch dostane nĂĄjomnĂ­k byt maximĂĄlne na dva roky. KaĹždĂ˝ prenĂĄjom schvaÄžuje sedemÄ?lennĂĄ komisia a kaĹždĂŠ rozhodnutie o  pridelenĂ­ bytu je verejnĂŠ. (tasr)

YETY E

SBM

N

862,5

6â‚Ź

01

8â‚Ź

305,2

NT 39 M

360,96

â‚Ź TB 850

Flock

2â‚Ź 2 379,1 NT 61

ME

591,36

â‚Ź

MH WH  9 \ R GG \ F K X D Ā R 9 D ü H F H Q Q R V WL 

V ~ Y E H ] S H Ā WSA 5

207,79

t"

â‚Ź MINI 4

(4 zbrane)

â‚Ź 144,38

WEBSTRĂ NKY

WSA 9 Va

ri

325,01 ant â‚Ź

Ceny sĂş uvedenĂŠ s DPH a bezdopravy. oprav opravy avy av y

1216723  

w w w.e u r o s a f e . s k

33-0094

EUROSAFE Slovakia s.r.o. SmreÄ?ianska 43 • BA tel.: 02/ 5262 3685 eurosafe@eurosafe.sk

www.regionweb.sk

NajlepĹĄia oprava strechy v najlepĹĄej cene

OKNĂ DO 48 HOD.

AJ S MONTà ŽOU

proďƒžly s trojtesnenĂ­m

Zà RUKA PRÉMIOVà V aŞ 12 ROKO

oprava: eternitových plechových plochých

CentrĂĄla:

y y y y y

0907 788 752 PlastovĂŠ oknĂĄ ba@psbau.eu HlinĂ­kovĂŠ dvere Gessayova 33 BezpeĂžnostnĂŠ dvere www.psbau.eu GarĂĄĹžovĂŠ brĂĄny RekonĹĄtrukcie bytov

NAJLEPĹ IE CENY V MESTE Firma PS Bau preberĂĄ zĂĄruĂžnĂ˝ servis po ďƒžrme EKOPROFIL

NAJ - STRECHA s.r.o.

0904 207 597

BA 12-22 STRANA - 03

BEZ DEMONTà ŽE Super akciovÊ ceny !!! zameranie, odbornÊ poradnestvo a cenovå kalkulåcia ZADARMO

83-0053

AKCIA NA 3-SKLO 20â‚Ź/m2

97-0165

PANELà KOVÉ


SLUŽBY

16-0008

16-0254

16-0138

16-0004

Občianska riadková inzercia

PARMAL Tupolevova, s.r.o.

FARBY LAKY

REALITY – VÝMENA 06

MALIARSKE POTREBY

Pondelok - Piatok 700 - 1800 h, Sobota 700 - 1300 h

REALITY - PRENÁJOM 07

Tupolevova 21, Bratislava - Petržalka 02/ 6353 5961 - 3, e-mail : parmalcolor@zoznam.sk S týmto vystrihnutým kupónom získavate pri jednorázovom nákupe u nás 5% ZĽAVU!

32-0060

COLOROVACIE CENTRUM 7 000 ODTIEŇOV FARIEB

www.renovacia-dveri.eu Obhliadka, poradenstvo a cenová ponuka u Vás - služba zdarma !!!

0905 605 934 02/455 207 87

41-23

Odeská ul. 75, 82 106 BA, renovacia@renovacia-dveri.eu

97-0007

PONÚKAME E AJ: - KąUïKY - ZÁMKY - SKLO A - TESNENIA - DOPLNKY

MOBILY–TELEFÓNY–FAXY 08

ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADOV

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

BÚRANIE, ODSTRAŇOVANIE DOMOV A OBJEKTOV

- Zbúranie (vypratanie) - Uskladnenie - Výkopové práce - Naloženie - Odvoz - Preprava VZV, UNC a mini bagrov - Dovoz štrkov a piesku

AKCIA Demontáž a odvoz starých rámov

ZDARMA

e-mail: easybau@zoznam.sk

0907 591 758, 0903 232 724

ELEKTRO – RÔZNE 12 CHLADNIČKY – PRÁČKY 13 STROJE A ZARIADENIA 14 ŠPORTOVÉ POTREBY 15 ZBERATEĽSTVO 16

58-0094

33-0003

PARTNERSTVO TRVALEJ HODNOTY

DD TRADE, s.r.o. Párièková 18, 821 08 Bratislava www.ri-okna.com 0948 975 800

POČÍTAČE A PRÍSLUŠENSTVO 09 TV, AUDIO, VIDEO, FOTO,…10

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A LODŽIÍ

• bezrámový otoþný – fínsky • bezrámový otoþný – švédsky • hliníkový posuvný – švédsky • oceĐovo-hliníkový posuvný

Funkþné modely sú vystavené v obchodnej kancelárii na ul. 29. augusta 36/A (Po–Pia: 8.00–13.00, 14.00–18.00, So: 8.00–14.00)

B.O.MAX BRATISLAVA, s.r.o.

DROBNOCHOV – ZVERINEC 17

Výhradný dovozca f. Balkon–systém s.r.o. Karlovy Vary pre Slovensko

02/5293 1594, 0905 615 617, 0905 361 465

REALITY – KÚPA 05 15-0009

U nás si vyberiete!!! Pozor na nekvalitné kópie! Žiadajte slovenský certikát!

94-0028

bomax@centrum.sk, www.bomax.sk

BA 12-22 STRANA - 04

ZÁHRADKÁRSTVO 18


služby E VT TÍ p sk VŠ -sho om. NA e w.isc

w

w

Váš špecializovaný predajca atramentových a tonerových kaziet alternatívne kazety - originálne kazety - fotopapier - výkup - poradenstvo V našom sortimente nájdete vyše 2500 produktov. Alternatívne kazety ako náhrada za: HP, Canon, Brother, Epson, Kyocera, Konica-Minolta, Lexmark, Samsung, Xerox

HP 301XL Color

Alternatívna atramentová kazeta ako náhrada za HP 301XL Color.

HP 364XL Black

a ň j a d e r p á n novootvore k r a P g n i p p v Avion Sho

Alternatívna atramentová kazeta ako náhrada za HP 364XL Black.

16,80 €

AKCIA! 10,60

Canon PGI-510 15,00 €

HP 364XL Black 17,70 €

za Vašu prázdnu originálnu 510-ku Vám zaplatíme 3,00 € výsledná cena je

každý deň od 10:00 do 21:00

12,00 €

za Vašu ašu p prázdnu rázdnu originálnu 364XL-ku Vám zaplatíme 1,00 € výsledná cena je

16,70 €

ďalšie predajne: Tesco Trnava, Tesco Pezinok, Kaufland Piešťany

BA 12-22 STRANA - 05

58-0142

naše predajne nájdete v: Tesco Bratislava - Lamač, Kaufland Bratislava - Petržalka AVION Bratislava - oproti pokladniam Hypernovy


BLAHOŽELANIE 30

v Rakúsku, Nemecku, V. Británii

www.VaVslovakia.sk

NEMČINA pre opatrovateľky

2011

šie lep naj VaV! d o (v hodnote 17,80€)

SKO

0907 035 335 0911 99 66 39

INÉ DO DOMÁCNOSTI 22

Firma ENCINGER, spol. s r.o., Pri Šajbách 1 BA - Rača

HĽADÁME ADMINISTRATÍVNU PRACOVNÍČKU PRE ODD. ZAHRANIČNÉHO OBCHODU

ODEVY, OBUV 23 VŠETKO PRE DETI 24

PODMIENKY: y minimálne stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou y ovládanie nemeckého alebo anglického jazyka y ovládanie hospodárskej korešpondencie y práca s CMR, faktúrami, kontakt s colným úradom y vodičský preukaz skupiny „B“ y príjemné vystupovanie, odolnosť voči stresovým situáciám

v Bratislave

Osoby na výkon fyzickej ochrany pre objekty v Bratislave

PRACOVNÍK LOGISTIKY FINANČNÝCH HOTOVOSTÍ Požiadavky: preukaz odbornej spôsobilosti na prácu v SBS, zbrojný preukaz, vodičský preukaz a minimálne dvojročná prax vo výkone fyzickej ochrany.

hľadám prácu 25

RÔZNE – KÚPA 32

52-0243

02-0051

Obchod. odd.: Ing. Elena Szabóová, 02/49207504, elena@encinger.sk Personálne odd.: Darina Koršňáková, 02/49207522, darina@encinger.sk

SBS príjme do pracovného pomeru, aj na dohodu

hľadám 26

lacná a rýchla výroba webových stránok návrh dizajnu od webových prezentácií, cez portály, až po webové aplikácie na mieru

(strážnikov, strážniêky)

0905 748 261

Podmienky: preukaz odbornej spôsobilosti • zdravotná spôsobilosť • bezúhonnosť a spoľahlivosť Nástup možný ihneď

Čerpacia stanica OMV príjme ihneď pracovníkov do TPP ako aj brigádne na pozície:

• OBSLUHA ČERPACEJ STANICE • OBSLUHA DO GASTRA

52-0259

Požadujeme: - komunikatívnosť - práca s pokladňou

JAZASPOL, s.r.o. Zvolenská 35, 821 09 Bratislava, t. č.: 02/44 45 89 92

WEBSTRÁNKY 02-0182

33-0091

Ponúkame: prácu v stabilnej zahraničnej spoločnosti, pravidelný stabilný príjem, možnosť kariérneho rastu.

TVPROGRAM

Ponúkame do prenájmu obchodné priestory na vytvorenie služieb pre občanov (kaderníctvo, oprava obuvi, kľúčová služba...). Priestory sa nachádzajú v hlavnej budove Slovgast sd, Vlčie hrdlo 2 na prízemí, na poschodí je hlavná jedáleň pre zamestnancov spoločnosti Slovnaft a.s. a iných stravníkov. V blízkosti budovy sa nachádza poliklinika, sídlisko, školský internát, Slovnaft a.s. Cena prenájmu je uvedená 50€/m2 bez DPH po dobu 1 roku, s možnosťou prednostného predĺženia nájmu 2-4 roky. Výpovedná lehota 3 mesiace. Ponuka už od 12m2. Platby energií (vykurovanie, základné osvetlenie, internet) niesú zahrnuté v cene nájmu. Ceny budú stanovené paušálne cca 5-10€/m2. Minimálná doba prenájmu obchodných priestorov je 12 mesiacov.

Tel.: +421 917 745 212

Voith Industrial Services, s.r.o. príjme do trvalého pracovného pomeru

OZNÁMENIE O DRAŽBE

upratovačov/upratovačky

Miesto konania dražby: Dražobná miestnosť č. 407, 4. poschodie, GENERAL FACTORING, a.s., Košická 56, 821 08 Bratislava. Čas konania dražby: 26.06.2012 o 10:00 hod. Predmet dražby: ATOL KUCHAJDA - stavba so súp. č. 12441, na parc. č. 15123/214 (areál jazera Kuchajda), evidovaná na LV č. 5130, k.ú. Nové Mesto, obec BA-m.č. NOVÉ MESTO, okr. Bratislava III; v podiele 1/1. Najnižšie podanie: 1 344 000,- EUR

Voith Industrial Services, s.r.o., Drobného 27, 841 02 Bratislava, Tel.: 0902/902 855, volať možno v pracovných dňoch v čase od 08.00 do 16.00 hod.

32-0112

na pracovisko VW Bratislava Pracuje sa v nepretržitej prevádzke Nástup 01.07.2012

52-0222

Dražobník: GENERAL FACTORING, a.s., Košická 56, Bratislava, tel.: 02 - 322 02 736, www.g-f.sk.

zoznámenia 29

STAVEBNINY 20

ZADARMO

G4S prijme do TPP zamestnancov na pracovnú pozíciu

Životopisy zasielajte na: omv.ba@centrum.sk

INÉ HOBBY 19

NÁBYTOK 21

12-0084

Prednášky pre kurz na CD ZADARMO DENNÝ/ VEČERNÝ KURZY NEMČINY pre opatrovateľky, od 70 € PRÁCA pre opatrovateľky VaV

s možnosťou zamestnania Záujemcovia sa môžu prihlásiť na č. telefónu:

Ponúkame: - stabilné pracovné miesto - zaujímavé finančné ohodnotenie - príspevok na dopravu

odkazy 28 02-0003

0918 154 982 0910 408 357

darujem 27

platný v SR a EU v BRATISLAVE a po celej SR akreditovaný MPSVaR Najlepšia CENA v MESTE od 169 € a ďalšie ZĽAVY! NOVÉ KURZY KAŽDÝ MESIAC! KNIHA + CD / MP3

KURZ ODBORNEJ PRÍPRAVY PRE STRÁŽNU SLUŽBU

V prípade záujmu pošlite svoj životopis na: personalne@sk.g4s.com. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle: 0918 991 401

Občianska riadková inzercia

ƒ písaním adries ƒ lepením obálok ƒ skladaním pier ƒ hraèiek atï

OPATROVATEĽSKÝ KURZ

Detektívna Informačná Služba s.r.o. usporiada v Bratislave v mesiaci jún

0915 219 255, 041/ 763 1208

Zarobte si doma napr. 2 000 €

52-0200

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, prenajme kancelárske priestory v budove na Bajkalskej 25 v Bratislave. VeĐkosĢ kancelárií jednotlivo po 14,50 a 22,00 m2. Bližšie informácie a podmienky žiadajte na adrese: e-mail: igor.plavina@coop.sk, tel.: 02/5823 3400

Prenajmeme zrekonštruované kancelárske priestory v administratívnej budove s 24 hodinovou strážnou službou na Krížnej ulici v Bratislave pri Trnavskom mýte. 02/554 221 42, 0911/883 689 Mail: zdroj@zdroj.sk

52-0219

Kancelária: TURECKÝ DOM, Rad.nám.1, Pezinok Tel.: 033/640 06 86, Tel./Fax: 033/641 30 23, Mobil: 0903 286 197

58-0143

16-0009

obchod@azeta.sk, 033/642 33 21

Systém ekonomických služieb SES, s.r.o. vedenie JÚ, PÚ, mzdy, DPH, daňové priznania

32-0009

Príjmeme zvárača - zámočníka TIG, CO2

51-0244

KRIÉRA/SLUŽBY

PONDELOK

4. jún 2012

06:00 Teleráno 08:40 Dva a pol chlapa III. 13/24 09:05 Komisár Rex VI. 10-11/15 11:00 Žena iného muža 12:45 Rýchle Televízne noviny 12:50 FARMA 14:00 FARMA - DUEL 15:25 Rýchle Televízne noviny 15:30 Dva a pol chlapa III. 14/24 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 NCIS VII. 2/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX 17:55 Rýchle Televízne 23:30 Tankový prápor noviny 18:00 Láska a trest 6/124 - NOVÝ SERIÁL 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:50 POČASIE 19:59 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 FARMA 21:40 Partička 22:30 Dva a pol chlapa VIII. 1/16 23:00 Nočné Televízne noviny 23:30 Tankový prápor - Legendárna komédia o službe socialistickej vlasti. Hrajú: L. Vaculík, R. Skamene 01:00 NCIS VII. 2/24 05:30 NOVINY TV JOJ 05:50 KRIMI 06:20 NOVINY TV JOJ 06:50 KRIMI 07:25 NOVINY TV JOJ 07:55 Súdna sieň: Zákaz vstupu 08:55 Panelák IX.: Rozlúčka 88 10:00 Dom snov II. 44 11:00 Súdna sieň: Včela medonosná 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 Vykúpenie z väznice Shawshank 16:00 Profesionáli II.: Miňo opäť policajtom 8 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 20:20 Panelák Súdna sieň: Rajcuje ma mladšia 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák IX.: Veštica 89 - Prvý slovenský denný seriál (2012). Hrajú: D. Mórová, V. Kobielsky 21:30 Geissenovci - Ťažký život milionárov II. 12/12 22:30 HOTEL PARADISE 23:30 Profesionáli VI.: Svine 4 00:30 Californication - Orgie v Kalifornii III. 12 05:25 Dámsky klub 06:45 Správy STV 07:30 Práca pre teba 07:40 Svet v obrazoch 08:10 Duel 08:40 5 proti 5 09:25 Sudkyňa Amy 25, 26 11:00 Sila lásky IV. 81 12:00 Poludňajšie správy 12:05 Dámsky klub 13:25 Práca pre teba 13:30 Tajomstvo mojej kuchyne 14:10 Divoký anjel 181 15:00 Bláznivo zamilovaní: Nevinné výhovorky 38/52 16:00 Správy STV o 16.00 16:25 Prá20:20 Koncert pre kráľovnú ca pre teba 16:30 Sila lásky V. 167 17:20 Vojna kuchárov 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Alžbeta II. 60 rokov kráľovnou 20:20 Koncert pre kráľovnú - Priamy prenos z Londýna 23:20 Bláznivo zamilovaní: Nevinné výhovorky 38/52 00:20 Taxikárka 1/4 01:55 Sudkyňa Amy 25, 26

BA 12-22 STRANA - 06


KARiÉRA/sluĹžby )Ä—BEĂˆNFWIPEOâDILBOEJEĂˆUPWOBQP[Ă“DJV

7FEĂžDJQSFEBKOF #SBUJTMBWB

7ĂˆĂ?QSPmM tVLPOòFOĂ?TUSFEPĂ?LPMTLĂ?W[EFMBOJF tTDIPQOPTÄłQSFW[JBÄł[PEQPWFEOPTÄł tBOBMZUJDLĂ?BLPNVOJLBòOĂ?TDIPQOPTUJ tWZTPLĂˆTDIPQOPTÄłQSBDPWOĂ?IPOBTBEFOJB B[BÄłBäFOJB tQP[JUĂ“WOZQPTUPKLPCDIPEV tTDIPQOPTÄłNPUJWPWBÄłBOJFTÄł[PEQPWFEOPTÄł WFEĂžDFIPQSBDPWOĂ“LB tPDIPUBLGZ[JDLFKQSĂˆDJ

1SBDPWOĂˆOĂˆQMÄ? t[PEQPWFEOPTÄł[BQSFWĂˆE[LVKFEOFK[OBĂ?JDIQSFEBKOĂ“ tWFEFOJFBNPUJWĂˆDJBQFSTPOĂˆMV tBENJOJTUSBUĂ“WOBòJOOPTÄłTĂžWJTJBDBTQSFWĂˆE[LPV QSFEBKOF

ĂąPQPOĂžLBNF tPE[BòJBULV[BVKĂ“NBWâQMBU tQSFQSBDPWBOâTZTUĂ?N[BQSBDPWBOJB tQSĂ“KFNOĂˆBUNPTGĂ?SBWNPUJWPWBOPNUĂ“NF tJTUĂ?[BNFTUOBOJFWSâDIMP TBSP[WĂ“KBKĂžDFKTQPMPòOPTUJ

09-156

1SĂ“QSBWBOBCVEĂžDFĂžMPIZ 7SĂˆNDJOĂˆĂ?IPOJFLPÄ—LPNFTBòOĂ?IPUSĂ?OJOHPWĂ?IPQSP HSBNV7ĂˆTQSJQSBWĂ“NFOB7BĂ?FCVEĂžDFĂžMPIZNFUĂ˜ EPVv-FBSOJOHCZEPJOHi7ĂˆNQPTLZUOFNFEĂ™LMBEOĂ? [BQSBDPWBOJF QSJLUPSPN7ĂˆTJOEJWJEVĂˆMOFQPWFEJF TLĂžTFOâLPMFHB Ă´BMFKTB[ÞòBTUOĂ“UFOBĂ?JDISP[TJBI MZDIJOUFSOâDIĂ?LPMJBDJDIQSPHSBNPW 7QSĂ“QBEF äF7ĂˆTUĂˆUPQSBDPWOĂˆQPOVLB[BVKBMB LPOUBLUVKUFOĂˆTQSJBNPOBQSFEBKOJTPäJWPUPQJTPN BNPUJWBòOâNMJTUPNBMFCPOBOBĂ?FKXFCPWFKTUSĂˆOLF XXXMJEMTL ,BSJĂ?SBo"LUVĂˆMOFQSBDPWOĂ?QPOVLZ  7ZQMÄ?UFQSPTĂ“NPOMJOFGPSNVMĂˆSBOF[BCVEOJUF QSJMPäJÄłäJWPUPQJTBNPUJWBòOâMJTU

200 ks ............. 400 ks ............. 600 ks ............. 800 ks ............. 1000 ks .............

94-0171

4QSĂˆWOBWPÄ—CB

r™„Â?Œ—‘>ĂŞvizitkyꒇêêêêêêêêêêÂ?Â„ĂŞÂŽÂ˜Â–* 14,00 â‚Ź / 0,070 â‚Ź za ks 24,00 â‚Ź / 0,060 â‚Ź za ks 32,00 â‚Ź / 0,053 â‚Ź za ks 39,00 â‚Ź / 0,049 â‚Ź za ks 33,00 â‚Ź / 0,033 â‚Ź za ks

0907 702 195 www.lacne-vizitky.sk

Technickå ťpecifikåcia: 300g vizitkový papier, rozmer 9x5cm, jednostrannå plnofarebnå tlaè, tlaè - hårkový offset * cena platí pri odbere od 1 000 ks vizitiek a je prepoèítanå konverzným kurzom 30,1260 Sk /1,- ₏

hÄžadĂĄme kolportĂŠrov na roznos novĂ­n poÄ?as vĂ­kendov Volajte 0907 887 362, Po-Pia od 8:30 do 16:30 UTOROK

5. jĂşn 2012

06:00 TelerĂĄno 08:30 Dva a pol chlapa III. 14/24 08:55 KomisĂĄr Rex VI. 12-13/15 10:55 VraĹždy v lepĹĄej spoloÄ?nosti: SmrĹĽ pod ĹĄpanielskym slnkom 12:45 FBI: PrĂ­pady Sue Thomasovej II. 19/22 13:50 Krok za krokom III. 17/23 14:20 FARMA 15:35 Dva a pol chlapa III. 15/24 - Sitkom, USA, 2005-2006. HrajĂş: Ch. Sheen, J. Cryer 16:00 NCIS VII. 3/24 17:00 PRVÉ TELEVĂ?ZNE NOVINY 15:35 Dva a pol chlapa 17:20 POÄŒASIE 17:25 REFLEX 17:55 RĂ˝chle TelevĂ­zne noviny 18:00 LĂĄska a trest 7/124 - NOVĂ? SERIĂ L 19:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 19:50 POÄŒASIE 19:59 Ĺ PORTOVÉ NOVINY 20:15 FARMA 21:45 OrdinĂĄcia v ruĹžovej zĂĄhrade VI. 23:00 NoÄ?nĂŠ TelevĂ­zne noviny 23:25 Kobra 11 XVI. 13/15 - NOVÉ ÄŒASTI 00:30 Zack a Miri toÄ?ia porno 02:05 MesteÄ?ko HeurĂŠka III. 2/18 05:50 KRIMI 06:20 NOVINY TV JOJ 06:50 KRIMI 07:25 NOVINY TV JOJ 07:55 SĂşdna sieĹˆ 08:55 PanelĂĄk IX.: VeĹĄtica 89 10:00 Dom snov II. 45 11:00 SĂşdna sieĹˆ: Rajcuje ma mladĹĄia 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 Kosti I. 19 14:00 C.S.I.: KriminĂĄlka Las Vegas VII. 3 - Americko-kanadskĂ˝ kriminĂĄlny seriĂĄl (2006) 15:00 HOTEL PARADISE 16:00 ProfesionĂĄli II.: StatoÄ?nĂŠ srdce 9 17:00 14:00 C.S.I.: KriminĂĄlka Las Vegas NOVINY O 17:00 17:30 Riskni miliĂłn! 18:00 SĂşdna sieĹˆ: ZloÄ?inec 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 Ĺ PORT 20:10 NAJLEPĹ IE POÄŒASIE 20:20 PanelĂĄk IX.: SpackanĂŠ rande 90 21:30 Kosti I. 20 22:30 HOTEL PARADISE 23:30 C.S.I.: KriminĂĄlka New York VI. 16 00:30 Ĺ peciĂĄlne komando IV. 13 01:30 ZachrĂĄĹˆ ma VI. 2 02:20 C.S.I.: KriminĂĄlka Las Vegas VII. 3 05:15 DĂĄmsky klub 06:35 SprĂĄvy STV 07:30 PrĂĄca pre teba 07:45 Postav dom, zasaÄ? strom 08:10 Duel 08:45 5 proti 5 09:30 SudkyĹˆa Amy 27, 28 11:05 Sila lĂĄsky IV. 82 12:00 PoludĹˆajĹĄie sprĂĄvy 12:10 DĂĄmsky klub 13:30 PrĂĄca pre teba 13:40 KaviareĹˆ SlĂĄvia 14:15 DivokĂ˝ anjel 182 15:00 BlĂĄznivo zamilovanĂ­ 39/52 16:00 SprĂĄvy STV o 16.00 16:25 PrĂĄca pre teba 20:10 Kto hovorĂ­ pravdu? 16:35 Sila lĂĄsky V. 168 17:20 Vojna kuchĂĄrov 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 SprĂĄvy STV 19:45 PoÄ?asie 19:50 GĂłly - body - sekundy 20:10 Kto hovorĂ­ pravdu? ZĂĄbavnĂĄ ĹĄou 21:00 ZoÄ?i - voÄ?i 22:00 ZĂĄkon a poriadok: Ĺ peciĂĄlna jednotka VII.: RĂ˝chlovka 12/24 22:45 NoÄ?nĂŠ sprĂĄvy 23:05 BlĂĄznivo zamilovanĂ­: Biele Vianoce 39/52 00:05 Kto hovorĂ­ pravdu?

www.bratislavsko.eu

34-0006

TVPROGRAM

BA 12-22 STRANA - 07


služby komerčná riadková inzercia PONUKA PRÁCE

NA PREDAJ POLOSAMOTA U OBCE KOPČANY

VODA - KÚRENIE – PLYN

02-0003

SŤAHOVANIE, DOPRAVA

REKONŠTRUKCIE

preprava

okná PARKETY

SLUŽBY MAĽBY - STIERKY – NÁTERY

UPRATOVANIE ČISTENIE

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA SPORÁKOV

BEZPEČNOSŤ ELEKTROINŠTALÁCIE 04-0138

Cena: 38 000 € tel.: 0904 530 119

REMESELNÍCI

1.-17.6. ZLAVA 5%+ taburetka a doprava ZDARMA

BA 12-22 STRANA - 08

OPRAVA PRAČIEK


SLUŽBY e yn € 0H D

P

e in 5 €

s od k r s D 26

odkuch 3 s 3

komerčná riadková inzercia

H

dizajn a výroba interiérov

P

Î kuchynské linky Î vstavané skrine Î schody - stupnice od 50 € Î výroba už do 10 dní

OPRAVA TV, VIDEO, ELEKTRO VZDELANIE

33-0043

Stavebna fi rma

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

JUVA SK

JARNÁ AKCIA Z¼AVA 50%

s. r. o.

SLOVENSKÉ PLASTOVÉ OKNÁ V SUPER CENE A SUPER KVALITE

Ako herňa a interaktívna učebňa bude deťom v  materskej škole na ulici Timravina v  bratislavskom Starom Meste slúžiť nová nadstavba. Na ňu sa deťom spoločne zložila mestská časť a rodičia. Nadstavbu pre škôlku budovali osem mesiacov. Ako pre TASR povedal hovorca Starého Mesta Tomáš Halán, mestská časť zaplatila škôlke stavbu za 35.000 eur, rodičia zase kúpili interaktívnu tabuľu, nábytok či hračky. „Deti tak získali nový priestor, kde sa okrem hrania môžu učiť pomocou moderných informačných technológií. Táto učebňa bude slúžiť ako školiace centrum aj pre pedagógov z  iných materských škôl,“ vysvetlila staromestská starostka Táňa Rosová. „Nadstavba je dôkazom toho, že ak sa chce, vieme spoločne aj v  dnešnej dobe spríjemniť deťom prostredie, ktoré dennodenne navštevujú,“ doplnila riaditeľka materskej školy Katarína Koledová. Okrem nadstavby sa dokončuje fasáda na budove materskej školy na Búdkovej ulici a Staré Mesto plánuje k začiatku nového školského roka rozšíriť aj priestory v materskej škole na Javorinskej ulici. „Deti z  materskej školy na Špitálskej zase onedlho dostanú vynovené

+421 903 259 437

|

KVALITA ! SPOĽAHLIVOSŤ ! ROZUMNÁ CENA !

Predajòa Bajkalská 2 • info@oknateam.sk• 0903 460 750

INTERIÉROVÉ DVERE A ZÁRUBNE

Deň otvorených dverí primátora bude v prvú júnovú stredu Kanceláriu bratislavského primátora Milana Ftáčnika najbližšie pre verejnosť otvoria v stredu 6. júna od 16.00 h. Primátora môže navštíviť každý, kto s ním chce osobne riešiť problémy a diskutovať o možnostiach pomoci v sociálnej či bytovej oblasti. Primátor sa s Bratislavčanmi stretáva v poslednú stredu v  mesiaci. Vtedy ho môže navštíviť každý bez toho, aby mal vopred dohodnutý termín stretnutia. Keďže v tomto májovom týždni mesto organizuje viacero kultúrnych a spoločenských projektov, termín presunuli na jún. „Za prvý rok od spustenia projektu využilo osobný kontakt s  primátorom viac ako 300 Bratislavčanov,“ informoval TASR hovorca primátora Ľubomír Andrassy. V posledný aprílový deň prišlo za Ftáčnikom 21 ľudí a na stretnutí rezonovali najmä témy o pripravovanej stratégii rezidenčného parkovania a posilňovanie mestskej hromadnej dopravy na úkor osobnej. (tasr)

2100 mm

juvask@gmail.com

 hrubé stavby  montáž plotov a zámkovej dlažby  výstavba rodinných domov na kľúč

02-0008

detské ihrisko,“ dodal Halán. Staromestské materské školy v súčasnosti navštevuje viac ako tisíc detí. (tasr)

1780 mm

www.oknateam.sk

Staromestská škôlka dostala nadstavbu s interaktívnou tabuľou

1450 mm

1450 mm

spravodajstvo

LAMINÁTOVÉ PARKETY

Firma ANTAL - PREDAJ A MONTÁŽ

• atypické rozmery bez doplatku • Z¼AVA 5% až 10% na dvere tel: 0905 582 664, e-mail: antalotto@centrum.sk

www.parkety.ofirme.sk

WEBSTRÁNKY

www.regionweb.sk

BA 12-22 STRANA - 09

53-0136

predám

krtkovanie

Bratislava

02-0005

POŽIČKY

33-0007

-30%

KLIMATIzáCIE


36-0075

SLUŽBY NA PREDAJ Investiþné pozemky Chorvátsky Grob ýierna voda Suché Miesto na výstavbu RD

Info.: 0910 968 660 www.eurohouse.sk pozemky@eurohouse.sk

02-0144

v cene 59.- eur za 1 m2 ( bez IS), výmery od 545 m2

Tepujeme koberce malých rozmerov

94-0182

Kde?

IB Rein, Teslova 19, 821 02 Bratislava 02 44 00 99 11, 0903 864 181 IB Rein, s.r.o.

ZĽAVA 60%

16-0262 16-0023

Objednávky: 0903 864 181, 0903 712 697 02/44009911, e-mail: rein@slovanet.sk

94-0227

Osobné vozidla len za 28€ SUV vozidla len za 38€ KOMPLETNÉ TEPOVANIE PODLAHY, SEDADIEL, KUFRA a ROHOŽÍ 60€ + VYČISTENIE OKIEN Z VNÚTRA a PALUBOVKY

BA 12-22 STRANA - 10


SLUŽBY STREDA

Kupón pre riadkovú inzerciu

6. jún 2012

06:00 Teleráno 08:25 Dva a pol chlapa III. 15/24 08:45 Komisár Rex VI. 14-15/15 10:40 Vraždy v lepšej spoločnosti: Smrť v dubovom lese 12:30 FBI: Prípady Sue Thomasovej II. 20/22 13:30 Krok za krokom III. 18/23 14:00 Rýchle Televízne noviny 14:05 FARMA 15:30 Dva a pol chlapa III. 16/24 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 NCIS VII. 4/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 REFLEX 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX - Ľudia - príbehy - emócie 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Láska a trest 8/124 - NOVÝ SERIÁL 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:50 POČASIE 19:59 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 MODRÉ Z NEBA 22:15 Trauma - Záchranári 13/18 23:10 Nočné Televízne noviny 23:35 Peklo v meste 01:20 NCIS VII. 4/24 02:05 Mestečko Heuréka III. 3/18 05:10 C.S.I.: Kriminálka New York VI. 16 05:50 KRIMI 06:20 NOVINY TV JOJ 06:50 KRIMI 07:20 NOVINY TV JOJ 07:55 Súdna sieň 08:55 Panelák IX.: Spackané rande 90 10:00 Dom snov II. 46 11:00 Súdna sieň: Zločinec 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 Kosti I. 20 14:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas VII. 4 15:00 HOTEL PARADISE 16:00 Profesionáli II.: Hajzlákoví zlodeji 10 17:00 NOVINY 17:30 Riskni milión! O 17:00 17:30 Riskni milión! - Kvíz, v ktorom ste milionárom už na začiatku hry! 18:00 Súdna sieň: Prosíkanie 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák IX.: Obálka 91 21:30 Kosti I. 21 22:30 HOTEL PARADISE 23:30 C.S.I.: Kriminálka Miami V. 9 00:30 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas VI. 7 01:30 Zachráň ma VI. 3 05:20 Dámsky klub 06:40 Správy STV 07:35 Práca pre teba 07:45 Autosalón 08:10 Duel 08:45 5 proti 5 09:30 Sudkyňa Amy 29, 30 11:05 Sila lásky IV. 83 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:30 Práca pre teba 13:40 Taxík 14:10 Divoký anjel 183 14:55 Bláznivo zamilovaní 40/52 16:00 Správy STV o 16.00 16:25 Práca pre teba 16:30 Sila lásky V. 169 17:20 20:10 Meno ruže Vojna kuchárov 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Meno ruže - Historický dobrodružno-kriminálny film, Francúzsko, Nemecko, Taliansko 1986. Účinkujú: Sean Connery, F. Murray Abraham 22:15 Nočné správy 22:35 Bláznivo zamilovaní 40/52 23:35 Sudkyňa Amy 29, 30 01:05 Meno ruže

hľadáme kolportérov na roznos novín počas víkendov

Volajte 0907 887 362, Po-Pia od 8:30 do 16:30

občianska inzercia prostredníctvom zberných miest Cena s DPH

Vyplňte paličkovým písmom / dodržujte medzery medzi slovami

občianska inzercia

1

0,66 €

2

1,32 €

3

1,98 €

4

2,64 €

5

3,30 €

6

3,96 €

7

4,62 €

8

5,28 €

9

5,94 €

10

6,60 €

Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 1 € = 30,1260 Sk

Váš inzerát uverejníme v najbližšom možnom vydaní. Za vecný obsah inzercie nezodpovedáme. Nezrozumiteľné oznámenia a oznámenia priečiace sa spoločenskej etike nezverejňujeme.

Výsledná cena:

Žiadam zaradiť do rubriky Stačí, ak napíšete text Vášho inzerátu do políčok a potom ho prinesiete do niektorého zo zberných miest, uvedených na kupóne.

ZBERNÉ MIESTA: FUXO, Malokarpatské nám. 7, Lamač, BB real servis spol s r. o., Šustekova 29/31, CELESTÍNA, dámske - pánske - detské odevy, Karpatské nám. 9, Rača - Komisárky (konečná elektri­čiek č. 3, 5, 11), Second hand LUXUS, Budatínska 27, Delete computers, Eisnerova 7

www.madux.sk 210x150

90 34,

PLASTOVÉ 240x150

1

OKNÁ GARÁŽOVÉ BRÁNY

RÝCHLO - LACNO - KVALITNE !!! 90 79,

1

120x150

90 74,

180x150

150x150

90 29,

90 14,

1

1

90x230

90

99,

Rozmery pri oknách sú rozmery stavebných otvorov. Ceny sú s DPH. Ceny platia pri objednaní montáže

REVOLUČNÁ NOVINKA! 6 - komorový profil, stavebná hĺbka 80mm za

Zabezpeþujem pre rmy a podnikateĐov:

0908 979 518 y Gracké návrhy (vizitky, letáky, þasopisy) y Tlaþ + distribúcia (letákov do byt. schr. v BA) y Tlaþ kvalitných vizitiek 1000ks/33€ bez DPH y Zabezpeþovanie banerov y Balíkové riešenia webstránok

uvádzacie ceny, namiesto 6 - komorového profilu stavebnej hĺbky 70mm.

do15.06.2012 zameranie a dovoz okien za 1 €

do 15.06.2012

Vonkajšie parapety za 1 €

do 15.06.2012 montáž parapetov za 1 €

15.06.2012 do 15.06.2012 Demontáž okien okienaa odvoz starých starýchokien okien za 1 €€

do 15.06.2012 Montáž žalúzii za 1€

JEDINEČNÁ JARNÁ AKCIA PRE VYSOKÝ ZÁUJEM TRVÁ DO 15.06.2012 KAŽDÝ NÁŠ ZÁKAZNÍK OD NÁS OBDRŽÍ DARČEK: NAD 500 € - UDRŽIAVACIA SADA NA OKNÁ NAD 1000 € - MOBILNÝ TELEFÓN NAD 3000 € - DVD PREHRÁVAČ NAD 5000 € - DIGITÁLNY FOTOAPARÁT

MIMORIADNE ZĽAVY 3až 6%: bytové družstvá, obecné úrady, mestské úrady, školy a taktiež pre KAŽDÉHO zákazníka pri odbere 3 okien a viac

BRATISLAVA - Obchodná 19 0948 340 119, 0948 340 118. maduxba@centrum.sk TRNAVA - Hlavná 24. 0948 340 117, 0948 340 119. maduxtt@centrum.sk NITRA Štefánikova 59/A, 0948 080 997, maduxnr@centrum.sk

Akcia do 15.06.2012 odkúpime Vaše staré okná: 1 ks za 10 € v hotovosti pri podpise zmluvy. Platí pri objednávke s montážou.

Pri predložení konkurenčnej ponuky Vám dáme nižšiu cenu. V Ponuke profily: Avantgarde, Aluplast, Ovlo, Encore, Prime

V ponuke aj strešné okná za najlepšie ceny V ponuke 6-8 komorové okná s nemeckým kovaním.

Aj na splátky • ODVOZ ODPADU

• VYPRATÁVANIE • PRENÁJOM KONT. 4, 6, 9, 12 m3 • DOVOZ ŠTRKU, PIESKU a ORNICE

www.kontajnery-odpad.sk 0910 964 307 0917 570 195

• ČISTENIE INTERIÉROV • ČISTENIE EXTERIÉROV • UPRATOVACIE PRÁCE • TEPOVANIE

Tel.: 0910 930 407

www.upratovanie-cistenie.sk

BA 12-22 STRANA - 11

02-0011

TVPROGRAM


SLUŽBY TVPROGRAM

Slovensko zasiahla vlna, ktorá so sebou prináša pozitívne zmeny v zdravotnom stave stoviek űudí Celý priebeh ochorenia, od nálezu až po záverečnú správu, je zapísaný v zdravotnom zázname. Preto každý, kto trpíte hocijakou chorobou, určite choďte na takéto stretnutie! Videla som tam mnoho ľudí, ktorí boli vyliečení a všetky ich bolesti ustúpili. Všetkým odporúčam! Mama Tomáša B. z Jalovca Mám 52 rokov a niekoľko rokov som mala problémy so štítnou žľazou. Brala som lieky, chodila som pravidelne 3x do roka na kontrolu k svojej lekárke. Trápilo ma časté búšenie srdca, potenie, ťažký dych - hlavne pri rýchlej chôdzi alebo pri práci. Keď sa to zhoršilo, lekárka uvažovala o operácii. Jeden večer mi zavolal syn, že ma vezme na nejaké liečenie. Pravdu povediac, váhala som, ale manžel povedal „choď“. To ma povzbudilo a tak som šla. Prišli sme na miesto konania, kde chodieva syn s celou rodinkou. Prekvapilo ma, koľko tam bolo veľa ľudí. Bála som sa, cítila som chvenie. Keď na mňa položili ruky, zrazu som mala zvláštny pocit v hrdle. Začala som sa dusiť, akoby som mala niečo vyvrátiť, ale prešlo to. Nakoniec mi povedali „vstaň“. Vstala som a šťastná som utekala objať syna. Keď som prišla do -

mov, hneď som išla spať, ani mi nenapadlo pozrieť sa na seba. Až ráno pred zrkadlom som zbadala, že na krku nie je nič - hrča zmizla! Išla som k lekárke, aby mi vzali krv a urobili výsledky. Nechcela, ale ja som na tom trvala. Keď som už mala výsledky hotové, lekárka nechápala. Opýtala sa, čo som užila, aké bylinky alebo čo? Kázala mi ľahnúť si, že sa na to ešte pozrie ultrazvukom. Hovorila, že tam nič nie je a že liečenie teda ukončíme. V tejň chvíli som plakala. Keď som odchádzala, povedala mi, že sa jej to nechcelo veriť, ale ak je to tak, ako videla, nemá čo dodať. Nepotím sa a srdce mi nebúši. Je mi dobre. Viera F.

Miesto: Bratislava, Záhradnícka 95

(býv. budova Slovenskej Sporiteľne)2 poschodie oproti fitnescentru) MHD zastávka Slovanet

LIEČENIE VSTUP VOĽNÝ

07/06/2012 /štvrtok/19:00 14/06/2012 /štvrtok/19:00

infolinka: 0918 666 110 www.liecenie.com

ODKUP a INKASO POHĽADÁVOK ! Celé Slovensko, 0911 249 230, www.safinv.com/sk

r™„Œ—‘>êvizitkyꒇêêêêêêêꝄꎘ–* 200 ks ............. 400 ks ............. 600 ks ............. 800 ks ............. 1000 ks .............

14,00 € / 0,070 € za ks 24,00 € / 0,060 € za ks 32,00 € / 0,053 € za ks 39,00 € / 0,049 € za ks 33,00 € / 0,033 € za ks

0905 387 061

www.lacne-vizitky.sk

Technická špecifikácia: 300g vizitkový papier, rozmer 9x5cm, jednostranná plnofarebná tlaè, tlaè - hárkový offset * cena platí pri odbere od 1 000 ks vizitiek a je prepoèítaná konverzným kurzom 30,1260 Sk /1,- €

TVPROGRAM

PIATOK

8. jún 2012

06:00 Teleráno 08:30 Dva a pol chlapa III. 17/24 08:50 Komisár Rex VII. 3-4/13 10:40 Jesse Stone: Vražda školáčky 12:25 Rýchle Televízne noviny 12:30 FBI: Prípady Sue Thomasovej II. 22/22 13:30 Krok za krokom III. 20/23 13:55 Rýchle Televízne noviny 14:00 FARMA 15:30 Dva a pol chlapa III. 18/24 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 NCIS VII. 6/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE 21:35 Policajti na baterky NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Láska a trest 10/124 - NOVÝ SERIÁL 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:50 POČASIE 19:59 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 FARMA 21:35 AKČNÝ PIATOK: Policajti na baterky - Akčná komédia, USA, 2003. Hrajú: M. Lawrence, S. Zahn 23:25 AKČNÝ PIATOK: Futbaloví chuligáni 01:20 Hra o čas 05:45 KRIMI 06:15 NOVINY TV JOJ 06:45 KRIMI 07:15 NOVINY TV JOJ 07:55 Súdna sieň: Namiesto bazénu stoka 08:55 Panelák IX.: Zmena plánu 92 10:00 Dom snov III. 1/47 11:00 Súdna sieň: Smetiarka 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 Kosti I. 22/22 14:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas VII. 6 15:00 HOTEL PARADISE 16:00 Profesionáli II.: Polícia má talent 12 17:00 NOVINY O 17:00 20:20 Sliedič 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň: Pravda pod kolesami 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Sliedič - Americký thriller (2000). Hrajú: J. Spader, M. Tomeiová 22:30 HOTEL PARADISE 23:30 HOTEL PARADISE 01:10 Žena v pokušení 02:45 District 18,19 04:15 Dobrá manželka I. 17,18 05:10 Dámsky klub 06:35 Správy STV 07:30 Práca pre teba 07:45 Hurá do záhrady 08:10 Duel 08:45 5 proti 5 09:30 Sudkyňa Amy 33, 34 11:05 Sila lásky IV. 85 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:30 Práca pre teba 13:40 Nebíčko v papuľke 14:15 Divoký anjel 185 15:00 Bláznivo zamilovaní 42/52 16:00 Správy STV o 16.00 16:25 Práca pre teba 16:30 Práca pre 20:10 Legendy popu teba - žrebovanie 16:35 Sila lásky V. 171 17:20 Vojna kuchárov 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Legendy popu: Richard Müller - Hviezdy slovenského popu a ich sedem najväčších hitov 22:10 Nočné správy 22:30 Čierny motýľ 00:20 Bláznivo zamilovaní 42/52 01:15 Sudkyňa Amy 33, 34

7. jún 2012

68-0110

Náš syn Tomáš sa narodil predčasne v šiestom mesiaci a bol sledovaný kardiológom a pneumológom,pretože mal nevyvinutépľúca a vrodenú srdcovú chorobu. Okresný kardiológ nás odporučil do Detského kardiocentrav Bratislave s diagnózou VCC (vrodená srdcová choroba) a DAB (skrat na veľkých tepnách - aorte a pľúcnej tepne). Skrat na veľkých tepnách znamenal to, že medzi aortou a pľúcnou tepnou sa nevytvoril uzáver a dochádzalo k miešaniu krvi z aorty do pľúcnej tepny. Kedysi bola táto liečba len operatívna, dnes sa katétrom priamo do srdca zavádzaakoby „štupel“ na uzavretie. Boli sme na tento zákrok objednaní. Pred zákrokom sme sa s naším synom zúčastnili liečebného stretnutia, kde na neho položili ruky. Potom sme absolvovali vyšetrenie pred zákrokom v Detskom kardiocentre v Bratislave, kde lekár úplne vylúčil skrat na veľkých tepnách a nielen to - záverečná diagnóza znela: Sine VCC (bez vrodenej srdcovej choroby). Preto nás poslali domov bez potreby lekárskeho zákroku. Náš syn má teraz srdiečko úplne zdravé. Vieme, že Tomáško bol vyliečený po návšteve liečebného stretnutia, pretože nikde inde neabsolvovalžiadnu inú liečbu.

ŠTVRTOK

06:00 Teleráno 08:40 Dva a pol chlapa III. 16/24 09:05 Komisár Rex VII. 1-2/13 11:00 Peklo v meste 12:55 Rýchle Televízne noviny 13:00 FBI: Prípady Sue Thomasovej II. 21/22 14:00 Krok za krokom III. 19/23 14:30 Kobra 11 XVI. 13/15 - NOVÉ ČASTI 15:35 Dva a pol chlapa III. 17/24 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 NCIS VII. 5/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 20:15 FARMA 17:25 REFLEX 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Láska a trest 9/124 - NOVÝ SERIÁL 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:50 POČASIE 19:59 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 FARMA - Bude to drsné! 21:45 Ordinácia v ružovej záhrade VI. 23:00 Nočné Televízne noviny 23:25 Kobra 11 XVI. 14/15 - NOVÉ ČASTI 00:25 Krvavé stopy 02:00 Mestečko Heuréka III. 4/18 05:05 C.S.I.: Kriminálka Miami V. 9 05:45 KRIMI 06:15 NOVINY TV JOJ 06:45 KRIMI 07:20 NOVINY TV JOJ 07:55 Súdna sieň 08:55 Panelák IX.: Obálka 91 10:00 Dom snov II. 47/47 11:00 Súdna sieň: Prosíkanie 12:00 NOVINY O 12:00 13:00 Kosti I. 21 14:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas VII. 5 15:00 HOTEL PARADISE 16:00 Profesionáli II.: Sárin orgazmus 11 17:00 NOVINY O 17:00 21:30 Kosti 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň: Smetiarka 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák IX.: Zmena plánu 92 21:30 Kosti I. 22/22 - Americký kriminálny mysteriózny seriál (2006) 22:30 HOTEL PARADISE 23:30 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas VII. 5 00:30 Špeciálne komando IV. 14 01:30 Zachráň ma VI. 4 05:15 Dámsky klub 06:35 Správy STV 07:30 Práca pre teba 07:45 Svet v obrazoch 08:10 Duel 08:45 5 proti 5 09:30 Sudkyňa Amy 31, 32 11:05 Sila lásky IV. 84 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:30 Práca pre teba 13:40 Kaviareň Slávia 14:15 Divoký anjel 184 15:00 Bláznivo zamilovaní 41/52 16:00 Správy STV o 16.00 16:25 Práca pre teba 16:30 Sila lásky V. 170 21:35 Dr.House 17:20 Vojna kuchárov 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Trieda 9.A 20:40 5 proti 5 špeciál 21:35 Dr.House VII.: Následky recesie 14/23 - Seriál, USA 2011. Účinkujú: Hugh Laurie, Lisa Edelstein 22:20 Nočné správy 22:40 Bláznivo zamilovaní 41/52 23:35 Zoči - voči 00:35 Sudkyňa Amy 31, 32

Inzercia: 02/44 63 76 45

www.bratislavsko.eu TVPROGRAM

SOBOTA

9. jún 2012

06:00 Dobrodružstvá Jackieho Chana V. 13/13 06:20 Myšiak Stuart Little 2/13 06:40 Scooby Doo II. 4/16 07:05 Flintstonovci v akcii 31/54 07:25 Surfisti a ninjovia 09:00 Priatelia III. 10-11/25 09:55 HLAS ČESKO SLOVENSKA - VEĽKÉ FINÁLE 13:15 Policajti na baterky 15:05 Dannyho trinástka 17:35 Rýchle Televízne noviny 17:40 Partička 18:20 Rýchle Televízne novi21:20 Krvavý diamant ny 18:25 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:50 POČASIE 19:59 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 FARMA - DUEL 21:20 Krvavý diamant - Dobrodružný film, USA-Nemecko, 2006. Hrajú: L. DiCaprio, J. Connellyová 00:05 Útek z L. A. 01:50 Dannyho trinástka 04:45 TELEVÍZNE NOVINY 05:35 Malá morská víla II. 06:25 Aladin I. 06:50 Rozprávková jazda 07:20 Ninjago II. 07:50 Beyblade Metal Fusion 08:15 Arthur a Minimojovia 10:25 Horúce strely 1 12:15 Horúce strely 2 - Americká akčná paródia (1993). Hrajú Ch. Sheen, L. Bridges 14:05 Kód 252 - Katastrofa v Japonsku - Japonský akčný katastrofický thriller (2008). Hrajú H. Itô, M. Uchino 17:05 Zlé 20:20 Sprisahanie rozhodnutie - Americko-kanadský thriller (2006). Hrajú: M. Rogersová, D. Orth 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Sprisahanie - Americký akčný thriller (2009). Hrajú S. West, E. Burns 22:35 Ľadová katastrofa 2012 00:35 Horúce strely 1 02:10 JFK 05:10 Sila lásky V. 171 06:00 Slovensko v obrazoch 06:20 Správy STV 07:10 Včielka Maja 07:35 Pinocchio 08:00 Fidlibum 08:30 Superchyty 08:55 Hádaj, kto nás pozval 09:30 5 proti 5 špeciál 10:25 Čertiská 1/2 11:30 Čertiská 2/2 12:35 Trieda 9.A 13:10 Autosalón 13:40 On Air 14:05 Obdobia lásky: Jeseň l969 9/12 15:55 Ťažší ako život 17:30 Postav dom, zasaď strom 21:15 Čierny lev 18:00 Taxík 18:25 Nebíčko v papuľke 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Pošta pre teba 21:15 Skutočný príbeh: Čierny lev - Tragikomédia, Rakúsko 2008. Účinkujú: Wolfgang Böck, Hosh Kane 22:45 Góly - body - sekundy 22:55 Skúška odvahy 00:30 On Air 00:50 Skutočný príbeh: Čierny lev 02:25 Skúška odvahy

TVPROGRAM

NEDEĽA

10. jún 2012

05:40 Myšiak Stuart Little 3-4/13 06:20 Scooby Doo II. 5/16 06:45 Flintstonovci v akcii 32/54 07:10 Kačenka a zase ta strašidla 08:45 Skejterský záťah 10:50 Superkočky v akcii 18/22 11:45 Roztomilé mrchy I. 7/22 12:40 Zo zákulisia Markízy 13:00 Na telo 13:25 Lampáreň 14:10 Mr. Bean 14:30 Rýchle Televízne noviny 14:35 Zákon príťažlivosti 16:30 Rýchle Tele20:15 Súmrak vízne noviny 16:35 Denník šialenej manželky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:50 POČASIE 19:59 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 Súmrak (HD) - Upírska sága, USA, 2008. Hrajú: K. Stewartová, R. Pattinson 22:50 Odtrhnutý z reťaze 00:45 Turbulencia 02:20 Anděl s ďáblem v těle 04:50 TELEVÍZNE NOVINY 05:10 NOVINY TV JOJ 05:35 KRIMI 06:05 NOVINY TV JOJ 06:35 Kód 252 - Katastrofa v Japonsku 09:25 Horúce strely 2 11:10 Rodinka úžasných 17, 18 - Americký komediálny seriál (2010). Hrajú: M. Chiklis, J. Benzová 13:05 Sprisahanie 15:20 Ľadová katastrofa 2012 - Australsko-kanadský katastrofický thriller (2010). Hrajú: M. Shanks, A. Daviesová 17:15 TOP STAR 18:20 20:20 Titanic Nové bývanie - Splníme Vaše sny o bývaní 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Titanic - Americký romanticko-katastrofický film (1997). Hrajú L. DiCaprio, K. Winsletová 00:30 Milenec alebo vrah 02:20 Teror 03:45 Rodinka úžasných 17, 18 06:15 Správy STV 07:10 Včielka Maja 07:35 Pinocchio 08:05 Maškrtníček 08:30 Góóól 09:00 Tajomný ostrov 7, 8/13 10:00 Ushuaia - expedície do prírody V. 10:55 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Agatha Christie: Slečna Marpleová 14:45 Film pre pamätníkov - 2 x s Milanom Kňažkom: Choď a nelúč sa 16:15 Potulky po Taiwane 20:10 ME vo futbale 2012 - Ostrov voňajúci exotikou 16:40 Pošta pre teba 17:45 Hurá do záhrady 18:20 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 20:10 ME vo futbale 2012 - Priamy prenos 22:45 Góly - body - sekundy 22:50 Odpískané 23:20 ME vo futbale 2012 - zostrihy 23:40 Agatha Christie: Slečna Marpleová 01:15 Obdobie zločinu: Šaráda pre vraha 1/6

BA 12-22 STRANA - 12


34-0154

34-0020

SLUŽBY

BA 12-22 STRANA - 13


SLUŽBY ZASKLIEVANIE BALKÓNOV I TERÁS

hliníkový posuvný systém

www.balkona.eu 63-0124

AKCIA JÚN 2012 ž 50% a % 0 1 0948 787 777

Top okná s.r.o., tel.: 0904 601 300, 0918 500 492 e-mail: topokna@top-okna.sk, www.top-okna.sk

dodávka do 14 dní

Senica Vráble

široký sortiment

Garancia najnižšej ceny vo vašom meste e

52-0255

Pri predložení vyhodnejšej konkurenènej ponuky Vám m %. cenu vyrovnáme a ako odmenu pridáme ešte z¾avu 5%.

BA 12-22 STRANA - 14

ofily ý nemecké pr 5 až 6-komorov u do 9 cm so stavebnou håb

DODATKOVÁ

kou rám

Z¼AVA 10%

JEDNÁVKU ZA RÝCHLU OB skladnenia s možnosśou pre ARMA ZD s. me 3 na okien

Od 23.4.2012 vás pozývame do novootvorenej predajne: Malacky Záhorácka 55 Ve¾koobchodné ceny pre stavebné firmy a bytové družstvá Špeciálne z¾avy pre dôchodcov, mladomanželov a ZŤP

16-0273

záruka 8 rokov


EXTRA

Odhalené: Èím si pomáhajú od bolesti lekári, keï ich samotných zaènú trápiĢ kåby èi chrbát a nemôžu sa od bolesti pohybovaĢ... Čím si pomáhajú od bolesti samotní lekári?

Prečo si kupujú domov prístroj, ktorý sa im osvedčil v ordináciách?

Priemerný vek lekára prevýšil 52 rokov a každý dvanásty už prekonal šesťdesiatku. Zarábajú možno viac ako my, keď sa však ráno prebúdzajú, zažívajú úplne rovnaké bolesti kĺbov, chrbta a svalov ako my ostatní.

Prístroje zn. BioBeam používajú na liečbu pacientov napríklad na odborných pracoviskách Fakultná nemocnica Brno, Kúpele Jáchymov, Rehabilitačný ústav Kladruby a mnoho ďalších.

Mnohí z nich však napriek tomu ráno vstávajú bez problémov, ťažkosti s kĺbmi počas dňa takmer necítia a aj napriek vyššiemu veku môžu robiť takmer všetko, čo si zmyslia. Ako to robia? Ich „tajomstvo“ nie je ani namáhavé, ani nákladné... a rovnaké výsledky môžete svojmu telu, svojim kĺbom a chrbtici teraz dopriať aj vy.

Lekári pracujúci v nemocniciach majú prirodzene výhodu – profesionálne a osvedčené prístroje BioBeam môžu používať „v práci“. Keď si však kupujú taký prístroj sami pre seba a svojich príbuzných domov, vyberajú si opäť ten istý. Dôvod je jednoduchý: Izraelský výrobca prístrojov BioBeam je totiž vlastníkom patentu na liečbu svetelným lúčom 940 nm a ako jediný vám tak môže túto kľúčovú zložku liečebného pôsobenia zaručiť.

Všetci síce odporúčajú obmedziť nezdravé jedlo a viac sa pohybovať, samotní radcovia však často fajčia rovnako ako my. Pri obede si nakladajú rovnaké jedlá. A so športom sú na tom obdobne. Čo teda robia, aby účinne znížili bolesť kĺbov či chrbta sami u seba? Pretože nemajú čas nazvyš, nechcú hltať ďalšie pilulky a chcú sa vyvarovať vedľajších účinkov chemických prípravkov, využívajú účinnú, overenú a bezbolestnú metódu, za ktorú dostal jej vynálezca Nobelovu cenu. Pomocou špeciálneho prístroja BioBeam 940 boľavé miesto nasvieti a rovnako ako slniečko pomáha uzdraviť ľudskú dušu, podobne blahodarne pomáha tento prístroj pohybovému aparátu tam, kam sa slnko nedostane – pod kožou, kde vyvolá liečebné účinky. Nemusíte sa pritom nijako namáhať a môžete sa pritom napríklad pozerať na televíziu. Nemusíte hltať žiadne tabletky. A nemusíte ani meniť svoj jedálny lístok alebo pohybové návyky.

Žiadny„zázrak“ – len osvedčená metóda, ktorú predpisujú lekári po celom svete Veľa pacientov, ktorí si účinky vyskúšali (pozrite ďalej), hovorí síce o „zázraku“, ale žiadne kúzlo to nie je.

Prístroj na bolesť kĺbov, ktorý sa sám zaplatí Zatiaľ čo ostatné postupy pre boj s bolesťou kĺbov, chrbta a svalov od vás vyžadujú ďalšie a ďalšie peniaze, za prístroj BioBeam 940 zaplatíte len raz... a všetky ďalšie liečebné aplikácie budú už bezplatné. Nemusíte tak následne dochádzať za touto liečbou k svojmu lekárovi, platiť za každý zákrok, nemusíte platiť poplatky u lekára, a ak získate prístroj BioBeam 940 za aktuálnu cenu 249 EUR, získate tak účinného pomocníka na liečbu pohybového aparátu a bolestivých stavov, ktorého môžete kedykoľvek použiť. Na prístroj je poskytovaná nadštandardná záruka v dĺžke 36 mesiacov, ktorú si môžete predĺžiť až na 6 rokov.

Čo hovoria pacienti, ktorých trápi artróza, bolesti chrbta a kĺbov... „Viac ako pol roka som chodil po doktoroch kvôli veľkým bolestiam v krížoch. Liečbu prístrojom BioBeam 940 mi odporučil známy – pred časom si ho kúpil, pomohlo mu to. Chcel som si to čo najskôr vyskúšať – tak mi ho na mesiac požičal. Na chrbát som BioBeam používal trikrát denne po 20 minútach a večer pri televízii. Výsledky sa dostavili okamžite. Bolesť začala ustupovať a po troch týždňoch som chodil do práce zase bez problémov. Takže dnes mám BioBeam aj ja. Svoj vlastný.“ Ján T., 41 rokov „.Trpím reumatoidnou artritídou a BioBeam 940 som dostala na Vianoce ako darček od dcéry. Pracuje ako rehabilitačná sestra. Strojček používam, keď sa vraciam zo záhradky, alebo v zime, keď mám opuchnuté a stuhnuté kĺby. Zlepšenie si všimla aj moja lekárka a vďaka BioBeamu už nemusím brať toľko liekov.“ Marta S., 60 rokov

Budúci lekári sa učia o pozitívnych účinkoch tejto liečebnej metódy už v prvých ročníkoch. Zakladateľ tohto liečebného odboru – dánsky profesor N. R. Finsen – dostal za svoj vynález Nobelovu cenu. A lekári po celom svete preto predpisujú túto liečbu pomocou prístrojov BioBeam svojim pacientom už mnoho rokov. (Dôkazom účinnosti je aj fakt, že liečba týmito prístrojmi sa používá v európskych nemocniciach a kúpeľoch). Táto liečba je jednoduchá, bezbolestná, bezlieková, bez vedľajších účinkov a zvládne ju každý.

„V noci som predtým nemohol spať, stále ma budila silná bolesť v ramene. Pôvodne som to liečil obstrekmi, liekmi a boľavé rameno som musel mazať krémom. Doktor mi predpísal procedúru s BioBeamom 940. Na rehabilitácii som vybral všetkých 10 terapií, ktoré mi predpísal, a musím povedať, že sa to naozaj zlepšilo.“ Karol V., 52 rokov

Otázka pacienta: „Trápia ma silné bolesti kĺbov a bolesť v chrbte. Lekár mi hovoril, že trpím artrózou, reumatizmom a že vo vyššom veku týmto ochorením trpí väčšina populácie u nás. Mám sa s tým zmieriť? To nechcem! Po liekoch, ktoré som dostala, mi býva väčšinou nevoľno a sú v podstate len od bolesti. Ráno sa budím so stuhnutými kĺbmi a najhoršie mi je pri zmenách počasia. Existuje u nás nejaká možnosť – podložená lekárskymi štúdiami - ako sa liečiť doma bez toho, aby som musela brať zase len ďalšie lieky?“ Mária N., 59 rokov Odpovedá MUDr. Josef Pech: „Popisovanými zdravotnými problémami, nielen u nás, skutočne trpí veľké množstvo pacientov. A to aj v omnoho mladšom veku, ako uvádzate. Je to dané životným štýlom, záťažou organizmu atď. V súvislosti s uvádzanými zdravotnými problémami vám môžem odporučiť prístroj BioBeam 940, ktorý je vyvinutý a overený špecialistami v zahraničí a s liečbou pomocou neho zaznamenávame denne výborné výsledky. Prístroj je určený na liečbu pohybového aparátu, artrózy, reumatizmu, bolestí chrbta, kĺbov a svalov, poúrazových stavov organizmu, zápalov kĺbov, šliach atď. Vyznačuje sa výraznými analgetickými, protizápalovými a biostimulačnými účinkami. Použitie prístroja vám účinne zníži bolesť a zlepší sa vaša pohyblivosť. Vďaka svojim liečebným účinkom je u pacientov veľmi obľúbený. Môžu ho používať aj kardiaci, ľudia s cukrovkou či pacienti s cudzím predmetom v tele (napr. s umelým kĺbom, kardiostimulátorom a pod.). Svoje uplatnenie nachádza aj u športovcov a ťažko pracujúcich, pretože v prípade zranenia či zdravotných problémov podstatne skracuje návrat do bežného života. Liečba prístrojom je jednoduchá, bezbolestná, bez vedľajších účinkov a dokáže pomôcť aj v prípadoch, keď nezaberá liečba farmakologická. BioBeam je denne používaný na odborných lekárskych pracoviskách v nemocniciach, kúpeľoch, klinikách, rehabilitačných ústavoch a je určený aj na domácu liečbu.“

Ako môžem získať tohto pomocníka v boji s bolesťou kĺbov, chrbta,svalov? BioBeam 940 si môžete pozrieť, preveriť a tiež objednať na stránkach: www.BioBeam.net, telefonicky na čísle: 0948 646 000 alebo poštou na adrese výhradného dodávateľa pre Slovensko a Česko (už od roku 1999). Kontaktná adresa: Drixon group s. r. o., Vyšehradská 12, PSČ 851 06, Bratislava. Cena prístroja je 249 EUR, môžete ho kúpiť aj na splátky od 29 EUR mesačne, je chránený trojročnou záručnou lehotou s možnosťou predĺženia na 6 rokov. BioBeam 940 je schválený na použitie na odborných lekárskych pracoviskách a je určený aj na domácu liečbu. Je napájaný z elektrickej siete, používaný lekármi po celom svete, a tak ako pomáha miliónom pacientov, môže teraz pomôcť vám.

„Liečim sa na coxarthrosis III. stupňa bedrového kĺbu a coxarthrosis II. stupňa oboch kolenných kĺbov. Tieto ťažkosti trvajú už takmer 10 rokov. Teraz používam BioBeam 2× denne po 20 minútach a bolesti sa znížili natoľko, že môžem jazdiť na bicykli a chodiť s jednou palicou. BioBeam mi pomáha aj pri akejkoľvek bolesti z námahy.“ Ľudmila S., 67 rokov

Ïalšie skúsenosti pacientov s prístrojom BioBeam na www.BioBeam.net

Dodanie do 48 hodín, volajte 0948 646 000

BA 12-22 STRANA - 15

32-0084

Kĺby ich nebolia, aj keď jedia, fajčia a „športujú“ rovnako ako my

Čo odporúčajú svojim pacientom samotní lekári?


hľadáme kolportérov Volajte 0907 887 362, Po-Pia od 8:30 do 16:30

Ko n t a k t: 0 9 07 82 7 0 0 2 , 0 9 07 821 37 7 w w w. j a d ro - s t av. s k , e - m a i l: j a d r o - s t av@ j a d ro - s t av. s k

33-0007

na roznos novín počas víkendov

Redakcia:

Blatnícka 3, Bratislava tel.: 02/ 4463 7645 fax.: 02/ 4463 7646 e-mail: bratislavsko@regionpress.sk

V našej redakcii si môžete zadať plošnú inzerciu do ľubovolného okresu v Slovenskej republike Vedúci redakcie: Radoslav Gloznek, Mgr. Inzercia: Eva Horáková 0907 702 195 Daniela Nemečková 0905 719 136 Simona Psotná, Mgr. 0905 719 134 Ivan Vicen 0908 979 518 Silvia Vlasáková 0907 779 011 Distribúcia: Radovan Janega 0907 887 362 Vydavateľ: regionPRESS, s.r.o. Registrované na MK SR pod evidenčným číslom EV 3676/ 09 Náklad: 86.738 výtlačkov Pôsobnosť: okresy Bratislava I - V Distribúcia: zadarmo kolportérmi do domácností: týždenne: Dlhé Diely, Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Petržalka, Devinská Nová Ves, Devín, Horský park, Záhorská Bystrica, Rusovce, Jarovce, Čuňovo, Koliba, Kramáre

0905 748

lacná a rýchla výroba webových stránok návrh dizajnu od webových prezentácií, cez portály, až po webové aplikácie na mieru

261

V prípade nepravideľného doručovania, kontaktujte našu redakciu. Týždenník Bratislavsko je súčasťou siete 36 regionálnych novín na Slovensku:

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

Firma XXL Servis Slovakia s.r.o. prijme:

Kontakt: info@xxlservis.sk, 0908 500 595, www.xxlservis.sk

02-0151

73-0049

VODIČOV VZV

02/ 6542 2387 0905 616 329

94-0006

NÁKLADNÁ DOPRAVA EXPORTNÉ BALENIE SKLADOVANIE

www.vwuzitkove.sk

Caddy ideálna Ideal: v za ideáln ýbava u cenu

Rodinne založený typ

SMER na čele s Robertom Ficom pred voľbami sľúbil ľuďom istoty. Istoty toho, že sa budú mať lepšie. Istoty toho, že neurobia nič na úkor slabších a chudobnejších. Sľúbili, že dane zvýšia len bohatým ľuďom a veľmi bohatým firmám. SMER a Robert Fico pre tieto sľuby aj voľby vyhral. Patrilo by sa preto, aby aj dodržali slovo. Bohužiaľ, na svoje sľuby akosi veľmi rýchlo zabudli. Vláda postupne predstavuje prvé kroky a ja sa nestačím čudovať, ako sa ľuďom smejú do očí.

Sľuby sa sľubujú

Stvorený pre

Volkswagen Caddy Vyberte si Volkswagen Caddy. Spojili sme pre vás výhody úžitkového vozidla a osobného auta. Štýlový dizajn v kombinácii s priestranným interiérom určite oceníte. Naštartujte deň s Volkswagen Caddy. Volkswagen Caddy Kasten už od 9.990 €

Váš Volkswagen partner AutoBOAT

33-0092

Vajnorská 167, 832 37 Bratislava, tel.: (02)49 280 249, www.autoboat.sk Spotreba paliva: 50,1 - 8,2 l/100 km, emisie CO2: 134 - 191 g/km. Obrázok vozidla je ilustračný.

na strane obyčajných ľudí

Pred voľbami sľúbili, že vyššie dane zaplatia len firmy so ziskom nad 33 miliónov eur. Dnes, po voľbách, navrhujú, aby vyššie dane platili všetky firmy bez ohľadu na výšku zisku. Ako k tomu prídu naozaj chudobné firmy s pár zamestnancami, z ktorých tisíce ledva prežívajú? Sľúbili zdaniť extrémne bohatých, dnes navrhujú rovnako zvýšiť dane chudobnej rodinnej firme, ako bohatému SPP. Celkom slušný podvod. Pred voľbami sľúbili, že neurobia nič v neprospech chudobných. Dnes, po voľbách, chcú znova zaviesť koncesionárske poplatky za TV a rozhlas (56 eur), ktoré sme schválili, že od budúceho roka nebudú. Na čo doplatia opäť chudobní. Pred voľbami sľúbili, že neurobia nič v neprospech chudobných. Dnes idú rušiť možnosť zamestnať sa na dohodu, na čo opäť najviac doplatia tí najchudobnejší. Jasné, popri tom SMERáci vyvolávajú dojem, ako bojujú voči bohatým a chcú tak ľuďom zalepiť oči, aby nevideli realitu. Pravda je však taká, že SMER sa chystá presadiť mnoho vecí, ktoré síce dopadnú aj na bohatých, ale hlavne na chudobných ľudí. Lebo, ak zoberiete chudobnému 50 eur, je to omnoho horšie, ak bohatému zoberiete 100. V tom istom čase si vláda vymyslela, že za 153 miliónov eur (z našich spoločných) urobí štátny dopravný servis. Inak povedané, chcú vyhodiť 4600 miliónov Sk na to, čo nám už dlhé roky robia rádia zadarmo. Je to správne? Oklamať pred voľbami ľudí, získať ich hlasy, otočiť sa im chrbtom a kšeftovať na ich úkor? Určite to správne nie je. Verím, že sa SMER rýchlo spamätá. igor matovič

BA 12-22 STRANA - 16

Bratislavsko  

Bratislavsko

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you