Page 1

regionálne noviny

Prečítajte si lepšie noviny. 2-3

... nájdeš, čo hľadáš

č. 28 / 13. júl 2018 / 22. ročník

Nájdete nás v Dome smútku v Senci

Pohrebná služba v Senci

11 PREDAJ SLIEPOK

OD 13.8.2018

Viac informácií na strane č. 12

94-0123

bok ýro

predaj - montáž - servis Predajňa: Tomášikova 35 a 37, BA 02-49 10 30 40 / kotly@triangel-ba.sk

ໄ0908 728 081

13

ných krytín zimný VÝPREDAJ streš H / m2 ceny od: 3,50 € + DP

Menej práce, viac oddychu

jee postarané

t Strechy na kľúč t škridla - plech t REZIVO t dosky t OSB dosky 07-0001

ovar dovezieme! To

ARRI, s.r.o. tel.: 0948 848 820, www.strecha.ws tel. ws e-mail: strecha@strecha.ws

- odborné vyšetrenie zraku - kontaktné šošovky - Letná kolekcia 2018 Lichnerova 16, Senec +421 905 433 944 www.optikmorvay.sk

Robotická kosačka MiimoENGINEERING FOR

91-0117

VYCVIČÍM vášho PSA, profesionál

8

94-0022

tel.: 0911 289 790, 02/444 600 89

ZÁHRADNÁ TECHNIKA Kráľova pri Senci www.somm.sk 0903 206 010

51-0009

www.p-k.sk

52-0010

Slovenský výrobok Slovenský výrobca

za vm ýr er ob an a ie 

www.hpsmont.sk

ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU

16-0238

11-12

Najlepší výber KOTLOV

enský v ov

0911 990 463

46-0009

a PREDAJ KRMÍV

Zasklenie balkónov

PALIVOVÉ DREVO

3-4

06-0001

24-0074

Várady - 0911 011 020, 0903 653 930 Prevoz zosnulého v Senci a okolí + vybavenie matričných dokladov ZDARMA Pohreby Pohreby aj už od 400 € na splátky PREVÁDZKA: VA-SI, spol. s r.o., Farské námestie 16, Senec www.pohrebnasluzba-vasi.sk

Zimné záhrady

√ Odvoz a uskladnenie odpadov √ Výkup železa a farebných kovov √ Autorizovaný zber a spracovanie autovrakov √ Demontáž, rozpaľovanie technologických zariadení √ Demolačné a búracie práce √ Autodoprava, preprava VZV a UNC

10

NON STOP Služba

Bratislavská 25, Senec (bývalé potraviny Jednota), ໄ 02/45 92 43 43, www.vasdomfarieb.sk

Pestovate¾ská 1, 831 03 Bratislava tel.: 02/4329 1235

10

VA-SI, spol. s r.o.

A viete, že správny výber farieb a vhodný technologický postup Vám môže ušetriť aj polovicu nákladov? Najmä, ak Vám dobrú radu poskytne odborník s dlhoročnými skúsenosťami. Neviete na koho sa obrátiť? V predajni Váš Dom farieb & hobby centrum nájdete profesionálnych predajcov, ktorí zodpovedia každú vašu otázku. Navštívte nás a presvedčte sa na vlastné oči. Prečo prísť práve k nám? ཐ milý a ochotný personál s odbornými znalosťami nájde pre Vás najvhodnejšie riešenie ཐ mnohé výrobky máme až o 30-50 % lacnejšie ako obchodné centrá. Načo platiť inde viac, ak na jednom mieste nájdete optimálnu ponuku? ཐ ku každému nákupu na 49 eur dostanete osviežujúci darček Pri maľovaní alebo rekonštrukcii sa oplatí spoľahnúť sa na odborníkov a dlhé roky sa tešiť z úspechu!

HPS mont, spol. s r.o.

9

týždenne do 25 000 domácností a firiem

Chystáte sa maľovať, stavať alebo rekonštruovať?

Sl

5-7

odbornosť - kvalita - spoľahlivosť

SC 18-28 STRANA - 01

13-15

91-0008

senecko.sk

SENECKO

9-11

13


... nájdeš, čo hľadáš

redakčné slovo

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

týždenne do 25 000 domácností a firiem

Redakcia: e-mail:

Lichnerova 72 Senec senecko@regionpress.sk

Inzercia: Peter Bukovinský 0905 915 040 Zora Kováčová 0905 719 132

Ivan Brožík

Kázeň sa prijíma

vala na cestu k čomusi, čo je v súlade s biblickým desatorom. Nenáleží ani politikom, ktorí si z  nejakého prapodivného dôTak to platilo odjakživa, kázeň vodu myslia, dokonca sú o tom presvedčení, že môžu všetko, sa nekomentuje, už vôbec aby kázne kňazov analyzovali ako politické prejavy. Homília je nehodnotí laikmi, kázeň sa v katolíckom obrade súčasťou prvej časti slávenia svätej omše jednoducho prijíma. Kázeň je – liturgie slova. Je predĺžením čítania svätého písma, ktoré vyna to, aby nám jej posolstvo svetľuje a objasňuje zhromaždeniu veriacich. Nesúhlas, najmä v podobe vyslovených myšlie- ten politický, so slovami homílie či dokonca jej kritika, je ako nok vstúpilo do svedomí. Je na stranícke uznesenie z čias, keď strana bola nad všetkým, aj nad to, aby veriacich robila lepšími tou časťou cirkvi, ktorú si podrobila. a laikov aby aspoň nasmero- Povinnosťou dobrého kňaza je v  homílii poukázať práve na

Vydáva:

CENOVÁ PONUKA A ZAMERANIE STRECHY

Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Distribúcia: (25.000 domácností/firiem) Každý týždeň: Senec, Veľký Biel, Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji, Zálesie, Malinovo, Most pri Bratislave, Dunajská Lužná, Kalinkovo, Hamuliakovo, Rovinka, Miloslavov, Alžbetin Dvor, Tomášov, Nová Dedinka, Tureň, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Reca, Nový Svet, Boldog, Čataj, Kaplná, Igram, Blatné, Senec, Hrubý Šúr, Hrubá Borša, Vlky, Svätý Martin Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 27.000 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

to, aby sa veriaci a tí, ktorí sa k viere hlásia tak či onak, často najviac pred voľbami, zamysleli, čo robia zle, čo by mohli a mali napraviť, ako by sa mohli a mali aj cez svoju prácu a jej výsledky či život ako taký stať ešte lepšími. Nie je hriechom robiť chyby a dopúšťať sa omylov či robiť málo, keď je človek okolnosťami „uschopnený“ robiť viac? Hriechom je aj to, keď povýšenecky odmietneme tie slová kňazov, ktoré nám smerujú až do duše a prijmeme iba tie, ktoré nás chvália. Lebo kňazi sú takí, aj pochvália, ale aj naprávajú. A homílie sú tiež také. Iba ľudia na piedestáli moci sú niekedy nenapraviteľní. Ivan Brožík

ZADARMO!

AKCIA:

PREDAJ: – strešné rezivo – strešné okná – strešné krytiny – odkvapové systémy – strešné príslušenstvo

Plechová ,04 €/m² 5 s DPH krytina už od

MONTÁŽNE PRÁCE: – pokrývačske práce – klampiarske práce – tesárske práce – montáž blezkozvodov – demontáž eternitu/azbestu – krovy, prístrešky, strešné okná

zľavy na škridlu až do

-30 %

0908 186 129

e-mail: info@strechysc.sk

www.strechysc.sk

06-0145

PIESTANSKO SENECKO regionálne noviny

A I C AK Bezkonkurenčná cena Zatepľovací systém BAUMIT, AUSTROTHERM Poradenstvo, kalkulácia GRÁTIS 06-0145

dosah na 1.500.000

domácností a firiem

SC 18-28 STRANA - 02


TV program pondelok

16. 7. 2018

06:00 Teleráno 08:45 Rodinné prípady 09:50 Dva a pol chlapa II. 12:00 Monk VII. 13:55 Kobra 11 XI. 9/10 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Zohan: Krycie meno kaderník 22:45 Smrtonosná zbraň 5-6/18 00:35 Monk VII. 02:15 Mama I. 21-22/22 03:25 Susedské prípady 04:10 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:20 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 09:30 POLICAJTI V AKCII 10:35 Extrémna premena II. 2 11:30 Profesionáli VIII. 10 12:30 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 14:00 Kutyil s.r.o. 9,10 16:00 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:40 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 21:45 INKOGNITO 23:05 Extrémna premena II. 2 00:05 Spravodlivosť v krvi VIII. 22/22 01:05 Myšlienky vraha IV. 16 02:05 NOVINY TV JOJ 03:00 POLICAJTI V AKCII 03:45 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 04:50 NOVINY TV JOJ JOJ

05:40 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záJEDNOTKA hrady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Na cestách 09:05 Zajtrajšie noviny 10:00 Profesionáli 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Julie Lescautová 13:55 Hurá do záhrady 14:30 Zajtrajšie noviny 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:20 Na cestách 16:50 Na krok od neba 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:20 Počasie 20:30 Oscar 21:50 Prípady 1. oddelenia 22:55 Nesmrteľní 00:00 Profesionáli 00:50 Na krok od neba 01:45 Prípady 1. oddelenia 02:45 Svet v obrazoch 03:10 Julie Lescautová

Vtip: Pán Novák otvára dvere, lebo ktosi zazvonil. Za dverami stojí jeho sused v pyžame. „Ale, pán sused,“ vraví Novák, „prišli ste v pyžame!“ „Prepáčte,“ ospravedlňuje sa sused, „myslel som si, že dnes máte nočnú.“ Emanuel Kant: „Niekedy tá najproduktívnejšia vec, ktorú dokážete urobiť, je oddychovanie.”

občianska

KAMENÁRSTVO A VEĽKOSKLAD

riadková inzercia

NÁHROBNÉ KAMENE ZO ŽULY

OD 336 € DOVOZ A MONTÁŽ ZABEZPEČÍME

32-0102

- kuchynské pracovné dosky - krby a obklady na mieru - VŠETKO z kameňa

www.kamen-mramor.sk Dunajská Lužná, Hlavná cesta tel.: 0903 705 562 e-mail: predaj@kamen-mramor.sk

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

52-0109

06-0144

hľadá poskytovateľov odborných prehliadok plynových kotlov u zákazníkov SPP

Bližšie informácie získate na www.spp.sk v časti Upozornenie alebo telefonicky na +421 2 62 62 42 56

3

A Uauto-moto/predaj 1 A 2 Uauto-moto/iné °ČZ-JAWA kúpim motocykle/dielyDOHODA ISTÁ.Tel. 0908205521 °CZ 175 JAWA 90 JAWA 250 350 PIONIER MUSTANG STADION SIMSON. KÚPIM TIETO MOTORKY.Tel. 0915215406 B 3 Y byty/predaj B 4 Y byty/prenájom °Prenajmem komp. zariadený 2 izb. byt pre 1-2 ľudí dlhodobo v Ivanke pri D. Seriózne.Tel. 0904313695 R 7 E reality/iné °Vezmem byt do prenajmu Senec a okolie.Tel. 0915957390 S 8 T stavba °Predám sklolaminátové žumpy o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šach‫﬚‬. Cena od 650 €. Doveziem, osadím, vykonám aj tlakovú skúšku.Tel. 0905925991 D 9 Odomácnosť °Predám výhodne nové dvierka na kuchynskú linku, rôzne.Tel. 0919176233 Z Á záhrada a zverinec 10 °Predám mechanický lis na hrozno 180 l.Tel. 0905549394 H 11 Ohobby a šport °Kúpim rôzne starožitnosti aj v poškodenom stave.Tel. 0903753758 R 14 Ôrôzne/iné °Hľadám ﬌zioterapeuta/ku pre vozičkárku v Bernolákove. Odmena dohodou, info na.Tel. 0905366492

hľadám prácu

15

Chcete si podať inzerát?

v o n É z a b J j A a D d E R VÝP Predajňa: Veľký Biel, Malobielska 26

Tel.: 0918 630 593 Po-Pi: 8:00 - 18:00 h., So: 8:00 - 14:00 h.

SC 18-28 STRANA - 03

91-0169

Všetko, čo k bazénu potrebujete: www.superbazeny.sk

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraSCmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP SC 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, SC zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.


2

postreh

8

3 4 2 1

8

Pevná vôľa

psychológ radí

9 6

Mgr. Renáta Botková

ležité. Ak nie ste dostatočne motivovaná, je veľmi ťažké čeliť krízam, či prvým prekážkam. Dôvodov, prečo môžeme zlyhá„V septembri idem na dovo- vať, je viac a možno sa v nejakom nájdete aj vy. Častokrát si lenku a  rada by som trošku stanovujeme príliš nereálne ciele, také, ktoré presahujú naše schudla. Už som to skúšala možnosti, či schopnosti a taktiež nie sme vo formulácii našich aj v minulosti, no nikdy som cieľov konkrétni. Nestačí si povedať len, chcem schudnúť, je to nevydržala.“ pre človeka totiž dosť neuchopiteľné. To najdôležitejšie, čo nás Skúste si určiť počet kilogramov, alebo počet centimetrov, či ženie vpred, je naša motivá- partie na tele, na ktorých chcete začať pracovať. Taktiež si určicia, teda to, prečo je pre nás te nejaký termín, ktorý by mal byť adekvátny vašim požiadavdosiahnutie nášho cieľa dô- kám. Odporučila by som vám aj pouvažovať nad čiastkovými

cieľmi, ktoré vám napomôžu k vášmu finálnemu efektu (strava, typy cvičenia,...) a taktiež majte v hlave aj záložný plán. Nemôžete napríklad z rôznych dôvodov chodiť do posilňovne? Miesto toho napríklad začnite s dlhými prechádzkami s vašim psom, či priateľkou a postupne pridávajte ďalšie aktivity. Nie náhodou je dobré, ak o  vašich pohnútkach vie aj vaše okolie, jednak vás môžu podporiť, ale taktiež popohnať vás práve vo chvíľach, keď narazíte na nejaké prekážky. Je dobré mať množstvo takýchto „záchytných bodov“, o ktoré sa môžete kedykoľvek oprieť. Prajem vám úspešnú cestu k vášmu cieľu. Mgr. Renáta Botková psychológ

Petra Tótha

Politici kontra mládežníci Keď mládežníci s transparentom Za slušné Slovensko oznámili, že v  jesenných komunálnych voľbách budú podporovať niektorých nezávislých kandidátov na starostov a primátorov, vládny Smer, opozičné SaS, OĽaNO a mimoparlamentné KDH podráždene odpovedali, že Juraj Šeliga a spoločníci sa správajú ako politická strana. Problém nespočíva v tom, že by páni Sulík, Matovič, Fico a  Hlina nemali pravdu. Práve naopak, ale tým, že ju vyslovili nahlas, povýšili spolok Za slušné Slovensko na úroveň svojich partnerov, čo je školácka chyba. Čím ďalej ľudia žijú od sociálnej bubliny a ekonomického pohodlia hlavného mesta, tým menej sú náchylní podliehať preháňaniu médií. Treba si na rovinu povedať, že dorastenci, ktorí si tak trochu arogantne osobujú právo určovať, ako má vyzerať slušné Slovensko, by nemali bez nekritickej podpory novinárov žiadnu šancu mobilizovať masy. A zneužívať emócie, vyvolané vraždou Martiny Kušnírovej a Jána Kuciaka na destabilizáciu politického systému. Mimochodom, motív tohto nepochybne odsúdeniahodného činu dodnes nie je preukázaný, ale organizátori protestov bez ohľadu na to neváhajú pri každej príležitosti hovoriť, že novinár prišiel o život kvôli svojej práci. Žiadne fakty túto teóriu nepotvrdzujú a vydávať ju za pravdu je prosto lož, čo sa dozaista nezhoduje s  požiadavkou slušnosti vo verejnom živote. Médiá a predovšetkým opozícia veľmi dobre vedeli, že omladina na námestiach zavádza, ale kým konala v zhode s  ich predstavami a  záujmami, mala plnú podporu, tak novinárov, ako aj protivládnych politických lídrov. Bývalý premiér Robert Fico síce už vtedy poukazoval na to, že hnutie Za slušné Slovensko nemá náležitú politickú legitimitu, ale robil to tým najmenej vhodným spôsobom. A  pokračuje v  tom dodnes. Naopak, šéfovia opozičných strán postupne menia pozície nielen voči tomu, čo si hovorí Za slušné Slovensko, ale aj vo vzťahu k prezidentovi Andrejovi Kiskovi, ktorý oznámil, že po roku 2019, keď mu vyprší funkčné obdobie, sa bude v určitej forme angažovať v straníckej politike. Je pravdou, že strana vedená Andrejom Kiskom bude konkurenciou predovšetkým súčasnej opozícii a  čiastočne aj Smeru, a preto má iskrenie medzi týmito tromi tábormi jasnú politickú logiku. Juraj Šeliga, Kristína Farská a ďalší s odznakmi s nápisom Za slušné Slovensko však nie sú pre týchto hráčov žiadnymi partnermi. Lepšie povedané nemali by byť, avšak keď s nimi budú zvádzať na verejnosti slovné súboje, dostanú sa na jednu úroveň. A  s  nimi celá slovenská pt politika.

bazénová

chémia

ÚPRAVA VODY TABLETKAMI

SLOW DISSOLVING TABLET

BILAYER TABLET

INTEGRAL TREATMENT TABLET

POMALY SA ROZPÚŠŤAJÚCA TABLETKA

DVOJVRSTVOVÁ TABLETKA

TABLETKA PRE KOMPLEXNÚ ÚDRŽBU VODY

Tabletky stabilizovaného chlóru, ktoré sa pomaly rozpúšťajú za účelom dezinfekcie vody v bazéne. Nemení pH vody.

Dvojvrstvová tabletka so stálym zložením, zabezpečujúca 5 funkcií: - dezinfekciu, - úpravu pH - flokulant - algicíd (odstraňovanie rias) - úprava tvrdosti vody

Trojfarebná tabletka so stálym zložením pre komplexnú údržbu vody. Rozpúšťa sa v troch rozličných fázach. Aplikáciou je zabezpečených 5 funkcií: - dezinfekcia - úprava pH - flokulant - algicíd - úprava tvrdosti vody

Ponuka širokého sortimentu chemikálií na úpravu a ošetrovanie bazénovej vody. ŗQ)N¯OVT UFLVU¿ HSBOVM¢U ŗDIMµS UFLVU¿ ŗDIMµSħPL QS¢ħPL HSBOVM¢U ŗ ŗWMPÒLPWBÒŗQSPTUSJFELZOBÒJTUFOJFCB[ªOPWŗ

Plynárenská 2, 821 09 Bratislava tel.: 02/534 14 156, centralchem@centralchem.sk

www.centralchem.sk SC 18-28 STRANA - 04

91-0168

2 8 6 1 8 3 4 7 1 3

1 8 9 7 4 2


05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:20 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 09:30 POLICAJTI V AKCII 06:00 Teleráno 08:45 Rodinné prípady 10:35 Extrémna premena II. 3 11:30 Profesionáli VIII. 11 12:30 MARKÍZA 09:45 Dva a pol chlapa II. 11:55 Monk VIII. ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 14:00 Kutyil s.r.o. 11,12 16:00 PO13:45 Kobra 11 XI. 10/10 14:50 Susedské prípady 15:55 Rodin- LICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:40 SKUTOČNÉ PRÍBEHY né prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPRodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE ŠIE POČASIE 20:35 NIKTO NIE JE DOKONALÝ 22:00 HESLO 23:00 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Zámena manželiek 23:10 Ro- Extrémna premena II. 3 23:55 Vraždiace páry V. 1/10 00:55 dinné prípady 00:05 Monk VIII. 01:00 Kobra 11 XI. 10/10 01:55 Myšlienky vraha IV. 17 01:55 NOVINY TV JOJ 02:50 POLICAJTI Zámena manželiek 03:00 Mama II. 1-2/22 03:35 Susedské V AKCII 03:35 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 04:45 NOVINY TV prípady 04:15 Rodinné prípady JOJ

TV program utorok

17. 7. 2018

JOJ

06:00 Správy RTVS „N“ 06:50 Počasie 07:00 JEDNOTKA Hurá do záhrady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Na cestách 09:00 Zajtrajšie noviny 09:55 Profesionáli 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Julie Lescautová 14:00 Hurá do záhrady 14:30 Zajtrajšie noviny 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Na cestách 16:55 Na krok od neba 17:50 Duel 18:15 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 „Četníci z Luhačovic“ 21:55 Nezvestná 23:35 Profesionáli 00:25 Na krok od neba 01:20 „Četníci z Luhačovic“ 02:45 Slovensko v obrazoch

Vtip: Pred školou stojí muž s veľkým bruchom. Z okna sa vykloní mladá učiteľka a pýta sa: „Čakáte dieťa?“ A muž na to: „Nie, to je od piva!“ William Blake: „Náš život je úsilie a práca; dokonalý oddych nás očakáva až v hrobe.“

zdravie

VAŠA NOVÁ STRECHA s KROVSTAV-om

MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA Pomer obvodu pásu a telesnej výšky

Všeobecne ako ukazovateľ obezity a rizikovosti srdcovo-cievnych ochorení sa používa okrem známeho BMI (body mass index) aj parameter WHtR, skratka z anglického waist-to-height ratio, teda pomer medzi obvodom pásu a výškou. Je to ukazovateľ množstva telesného tuku u človeka. Výpočet je jednoduchý. Namerané hodnoty obvodu pásu sú vydelené výškou postavy. Obe miery musia byť v  rovnakých jednotkách (v centimetroch alebo v metroch). Hodnota WHtR presahujúca 0,5 sa už berie ako kritická a hodnota nad 0,6 indikuje veľmi vysoké riziko pre cukrovku, ochorenia srdca a ciev, srdcový infarkt, mozgovú príhodu a úmrtnosť na tieto ochorenia. Bližšie upresnenie je možné podľa pohlavia a veku. U  žien je optimálna hodnota 0,42 až 0,48. Hodnota nad 0,49 znamená riziko nadváhy a hodnota nad 0,492 zvýšené riziko pre prítomnosť tuku uloženého v oblasti pásu a brucha nielen v podkoží, ale hlavne aj v útrobách brucha, medzi orgánmi. Stav sa nazýva abdominálna alebo aj brušná obezita. Pri posudzovaní BMI je žena už v pásme nadváhy a pri čísle viac ako 0,58 už v  pásme obezity ťažkého stupňa, nazývanej aj malígna alebo morbídna, čo hovorí samé za seba. Pre mužov je optimálna hodnota 0,43 až 0,52 a riziko je nad 0,53 a zvýšené riziko znamená viac ako 0,536, kedy je muž už v pásme nadváhy a ak je hodnota nad 0,63 ide o obezitu ťažkého stupňa. O zdravo štíhlych ľuďoch hovoríme, keď hodnoty môžu byť aj nižšie od 0,35 do 0,41 u žien a do 0,42 u mužov. Zväčša ide o mladých ľudí s vysokou pohybovou aktivitou. Pre deti do 15 rokov sú optimálne hodnoty 0,46 až 0,51. Dôležité je nielen vedieť svoju hmotnosť a porovnávať si ju, ale poznať aj obvod pásu. Teda okrem váhy, treba používať aj jednoduchý krajčírsky meter a  vedieť svoje údaje. Alebo vnímať, či a ako ľahko zapneme nohavice alebo sukňu. Všeobecne platí, že cielený pokles hmotnosti o 1-2 kg zmenšuje aj obvod pásu o 1 cm. MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA vaše otázky k téme – zdravie@regionpress.sk

kompletný materiál pre Vašu strechu a podkrovie

Tesárske, Klampiarske, Pokrývačske práce

Predaj - Montáž kompletných striech a podkroví Zdarma: poradenstvo, zameranie strechy, cenová ponuka, uskladnenie materiálu

0904 111 115 e-mail: krovstav.info@gmail.com

KROVSTAV

SC 18-28 STRANA - 05

91-0172

Vzorkovňa - Sklad Vinohradnícka 16 903 01 Senec

5


8 9 7 7 4 9 5 2 8 5

2

6

7 4 5 9 2 1 7 6 1 4 5

4 9

8

financie

Komunikovanie s financmi bude jednoduchšie

Finančná správa vychádza v ústrety najmä novým elektronicky komunikujúcim klientom – fyzickým osobám podnikateľom. Už minulý týždeň začala postupne nasadzovať jednotlivé Finančná správa nasadzuje zmeny. Ako prvé zavedie zlúčenie registrácie a autorizácie redizajn portálu, automa- pre fyzické osoby podnikateľov do jedného kroku. tickú autorizáciu a upra- V praxi to bude po novom fungovať tak, že ak bude subjekt vené notifikačné e-maily. konať sám za seba, po dokončení registrácie sa na základe Nasledovať budú zmeny aj používateľom zadaných údajov systém PFS automaticky priamo v osobnej zóne da- pokúsi identifikovať nového používateľa v prostredí finančnej správy, t.j. v jej registroch. Ak ho bude vedieť finančná ňovníka.

správa identifikovať, systém PFS vytvorí potrebné väzby automaticky. O úspešnosti/neúspešnosti automatickej autorizácie bude finančná správa daňový subjekt informovať prostredníctvom notifikačného e-mailu. V prípade neúspešnej identifikácie ho zároveň e-mailom upozorní na to, ako má ďalej postupovať. Finančná správa upravila tiež textové znenia notifikačných e-mailov, ktoré sú zasielané subjektom napríklad v aktivačnom e-maile pri registrácii, v správe o prijatí podania, v správe o odmietnutí podania a pod. tak, aby bol text správy jasný, zrozumiteľný a informoval o ďalšom postupe. red

hlavu hore!

Prof. Ján Košturiak

Ako hlboko sme klesli

KOMPLETNÝ STAVEBNÝ MATERIÁL Tureň, okres Senec

0905 602 887

(areál bývalého PD)

91-0076

e-mail: bonamal@bonamal.sk

PRÍSTREŠKY • ALTÁNKY 0917 404 959 | zahradnestavby@centrum.sk

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

75-56-5

• PRÍSTREŠKY K DOMU, NA AUTÁ, JEDNOSPÁDOVÉ, VALBOVÉ, SEDLOVÉ... • SAMOVO¼NE STOJACE ALTÁNKY • ODKVAPOVÝ SYSTÉM • ZÁHRADNÉ DOMÈEKY • ZÁHRADNÝ NÁBYTOK • TATRANSKÝ PROFIL • LEXAN • ŠINDEL• ŠKRIDLA • PLECH

63-0011

Kvalitné garáže za prijateľné ceny bez potreby stavebného povolenia

Doprava a montáž zabezpečená Veľkosť garáže 6m x 4m

e-mail: hbmetal@centrum.sk mobil: 0905 462 556 SC 18-28 STRANA - 06

07-0011

Politici sa chvália rastom HDP, ľudia viac zarábajú a môžu si kúpiť viac. Napriek materiálnemu vzostupu padáme stále hlbšie. A keď sa zdá, že sme na dne, príde ďalšia demonštrácia grobianstva. Hovorím o spôsobe, akým ľudia komunikujú na verejnosti, na internete a v médiách. Ľudia, ktorí sa nazývajú politikmi, intelektuálmi, ktorí majú privilégium vystupovať v médiách a pôsobiť tak aj na našu mládež. Voči svojim oponentom používajú slová ako psychopat, vyšinutý predátor, debilný veriaci, grázel, zlodej, gauner, pošahanec, idiot a podobne. Urážaním protivníka nebudú naše argumenty silnejšie a nepriblížime sa k pravde. Na dialóg ako keby nebol čas. Kto by sa dnes zdržiaval počúvaním toho druhého? Ľudia sa prekrikujú, každý chce na seba upútať. V hádke máme protivníka, ktorého chceme poraziť, alebo aspoň raniť, ponížiť, či zosmiešniť. V dialógu máme spojenca na ceste k pravde. Naučme sa pozerať na problém očami druhej strany, snažme sa pochopiť, až potom očakávajme pochopenie. Tomáš Akvinský napísal: „Pane, daj mi srdce pokojné, jasné ale bez povrchnosti, zrelé, ale bez chytráctva, horlivé, ale bez túžby robiť sa dôležitým...“  Nie je čas na platónske dialógy Tomáša Akvinského, ktorý vyzýval svojich protivníkov, aby hovorili. Od nich dostával pomoc pred jednostrannosťou, zjednodušovaním a subjektívnosťou. My chceme dnes našich protivníkov umlčať, skáčeme im do reči, nepočúvame, čo hovoria a ani nás to nezaujíma. Lásku k pravde sme vymenili za rýchle a zjednodušené skratky. Úctu k partnerovi sme nahradili bojom, v ktorom sa snaží každý prekričať a premôcť toho druhého. Výsledkom sú narušené vzťahy, nedostatok rešpektu, negatívne emócie, nervozita a vytváranie ďalších konfliktov. Máme oveľa rýchlejšie a dokonalejšie komunikačné systémy, ako naši predkovia. Ale zatvrdli nám srdcia a zhrubol jazyk. Máme prístup k takým informáciám a faktom, ako nikdy v histórii, ale obklopuje nás klamstvo a manipulácia. Bože, ako hlboko sme klesli. Koľko pýchy vidíme každý deň v priamom prenose. A pokora sa skrýva niekde v úzadí. jk


TV program streda

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:20 SKUTOÄŒNÉ PRĂ?BEHY 09:30 POLICAJTI V AKCII 10:35 ExtrĂŠmna premena II. 4 11:30 ProfesionĂĄli VIII. 12 12:25 ÄŒESKO SLOVENSKO MĂ TALENT 14:00 Kutyil s.r.o. 13,14 16:00 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:25 SKUTOÄŒNÉ PRĂ?BEHY 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 Ĺ PORT 20:30 NAJLEPĹ IE POÄŒASIE 20:35 PRĂ ZDNINY 6 21:55 VEÄ˝KĂ? BALĂ?K 22:55 ExtrĂŠmna premena II. 4 23:55 VraĹždiace pĂĄry V. 2 00:55 MyĹĄlienky vraha IV. 18 01:55 NOVINY TV JOJ 02:50 POLICAJTI V AKCII 03:35 ÄŒESKO SLOVENSKO MĂ TALENT 04:45 NOVINY TV JOJ JOJ

18. 7. 2018

05:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 06:00 TelerĂĄno 08:45 Varte s nami 08:55 RodinnĂŠ prĂ­pady 10:00 Dva a pol chlapa II. 11:20 Dva a pol chlapa III. 11:50 Monk VIII. 12:45 Kobra 11 XII. 14:50 SusedskĂŠ prĂ­pady 15:55 RodinnĂŠ prĂ­pady 17:00 PRVÉ TELEVĂ?ZNE NOVINY 17:25 Reex 17:55 RodinnĂŠ prĂ­pady 19:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 20:05 POÄŒASIE 20:20 Ĺ PORTOVÉ NOVINY 20:30 Zlodeji detĂ­ 22:35 ŇuchaÄ? I. 5-6/8 00:55 Zlodeji detĂ­ 02:30 Mama II. 3-4/22 03:25 SusedskĂŠ prĂ­pady 04:05 RodinnĂŠ prĂ­pady MARKĂ?ZA

06:00 SprĂĄvy RTVS „N“ 07:00 HurĂĄ do zĂĄJEDNOTKA hrady 07:30 RannĂŠ sprĂĄvy RTVS 08:30 Na cestĂĄch 09:05 ZajtrajĹĄie noviny 10:00 ProfesionĂĄli 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 SprĂĄvy RTVS 12:20 Julie LescautovĂĄ 14:00 HurĂĄ do zĂĄhrady 14:30 ZajtrajĹĄie noviny 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 SprĂĄvy RTVS 16:25 Na cestĂĄch 16:55 Na krok od neba 17:50 Duel 18:15 KrĂĄtke sprĂĄvy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 SprĂĄvy RTVS 19:55 GĂłly - body - sekundy 20:20 PoÄ?asie 20:30 Medzi supmi 22:05 InformĂĄtorka 23:40 ProfesionĂĄli 00:25 Na krok od neba II.: Medzi oblakmi 6/16 01:20 Medzi supmi 02:55 Julie LescautovĂĄ

Vtip: „VidĂ­ĹĄ to okno na piatom poschodĂ­ vÄžavo?“ „Boli Ä?asy, keÄ? som tam kaĹždĂ˝ deĹˆ posielal tisĂ­c bozkov.“ „A Ä?o, roziĹĄli ste sa?“ „Teraz, tam kaĹždĂ˝ mesiac posielam dvesto eur!“ PlĂştarchos: „Oddych je korenĂ­m prĂĄce.“

7

heslo dĹˆa NaberajĂş odvahu

SEKOSTAV spol. s r.o. PONĂšKAME:

Âť predaj stav. materiĂĄlu, betĂłnu a ĹĄtrku 0911 340 130 e-mail: sekostav@sekostav.sk

51-0126

Ĺ amorĂ­nska 6, 903 01 Senec

06-0120

Âť stavebnĂŠ prĂĄce 0911 408 660

%-"Ç#"

Ondrej Varga tQPLMBEBOJF[ĂˆNLEMBäCZ tĂžESäCBBQSĂ“QSBWZ t1-05: 0)3"%: 1SJEPEĂˆWLFEMBäCZ [ĹąBWBOBEMBäCV

',SĂˆĹąB 4FOFD

 

ZĂĄmkova dlaĹžba Varga Ondrej

91-0077

XXXEMB[CBWBSHBTL POESFKWBSHBEMB[CB![P[OBNTL

Kvalita naÄ?as za rozumnĂş cenu! www.fero-stav.sk 0915 441 422

z on H br DP 6 2s /1 m x 7 â‚Ź/ lu 5 ro 17,3

ac

M

ExteriĂŠr: vĂ˝stavba domu, garĂĄĹže, zateplenie, chodnĂ­ky a ploty, zĂĄmkovĂĄ dlaĹžba, zĂĄhradnĂŠ domÄ?eky a prĂ­streĹĄky

NerozbitnÊ zasklievanie a prestreťovanie plastovými doskami   

polykarbonat@zenitsk.sk    kosice@zenitsk.sk

DopravnĂŠ sluĹžby: preprava tovarov a nĂĄbytku

   

721180252

   

Obhliadky a cenovĂŠ ponuky - zadarmo

SC 18-28 STRANA - 07

91-0165

9

r ea cl 0 n /1 lo 2 PH ro ht 2 s D ak lig M tra â‚Ź/m Ul ,07

InteriĂŠr: rekonĹĄtrukcie bytov a domov, bytovĂ˝ch jadier, kĂşpeÄžnĂ­, sadrokartĂłny, vodoinĹĄtalaÄ?nĂŠ, kĂşrenĂĄrske a elektroinĹĄtalaÄ?nĂŠ prĂĄce, poruchovĂĄ sluĹžba, rieĹĄenie havarijnĂ˝ch situĂĄciĂ­

V korupcii mali nateraz na Slovensku mnohĂ­ takpovediac na ruĹžiach ustlanĂŠ. ZdĂĄ sa, Ĺže Ä?asy sa troĹĄiÄ?ku menia. NĂĄrodnĂĄ kriminĂĄlna agentĂşra po zĂĄsahu minulĂş sobotu v Banskej Bystrici zadrĹžala 20 osĂ´b. VyĹĄetrovateÄž protikorupÄ?nej jednotky vĹĄak obvinil celkom 21 osĂ´b zo ĹĄportovej korupcie. Na svojom proďŹ le na sociĂĄlnej sieti o tom informuje PolĂ­cia SR. Podarilo sa to aj vÄ?aka dlhodobej sĂşÄ?innosti so SlovenskĂ˝m futbalovĂ˝m zväzom. PoÄ?as policajnej akcie zasahovalo 70 policajtov z NAKA a zo Strednej odbornej ĹĄkoly PolicajnĂŠho zboru v Pezinku v priestoroch, kde prebiehal seminĂĄr futbalovĂ˝ch rozhodcov. „PriĹĄli si pre 13 hlavnĂ˝ch rozhodcov, asistentov rozhodcov, delegĂĄtov futbalovĂ˝ch zĂĄpasov. ZadrĹžali tieĹž sedem predstaviteÄžov futbalovĂ˝ch klubov,“ informovala polĂ­cia. Akcia sĂşvisela s rozhodovanĂ­m na futbalovĂ˝ch zĂĄpasoch v pĂ´sobnosti StredoslovenskĂŠho futbalovĂŠho zväzu. „HlavnĂ­ rozhodcovia, asistenti rozhodcov a delegĂĄti stretnutĂ­ si mali na osobnĂ˝ch stretnutiach nechaĹĽ sĞúbiĹĽ a nĂĄsledne prijĂ­maĹĽ Ăşplatky 200 aĹž 1000 eur. Tie mali byĹĽ od predstaviteÄžov futbalovĂ˝ch klubov za ovplyvĹˆovanie vĂ˝sledkov futbalovĂ˝ch zĂĄpasov. Mali tak zabezpeÄ?iĹĽ vĂ˝hry vybranĂ˝m klubom,“ priblĂ­Ĺžila polĂ­cia. Za zloÄ?in hlavnĂ˝m rozhodcom, asistentom rozhodcov a delegĂĄtom hrozĂ­ trest odĹˆatia slobody na ĹĄtyri aĹž desaĹĽ rokov a za preÄ?in predstaviteÄžom futbalovĂ˝ch klubov na jeden aĹž päż rokov. „Ako sme uĹž viackrĂĄt deklarovali, naĹĄĂ­m prvoradĂ˝m zĂĄujmom je, aby bol akĂ˝koÄžvek relevantnĂ˝ podnet na manipulĂĄciu futbalovĂ˝ch stretnutĂ­ dĂ´kladne vyĹĄetrenĂ˝, a aby zo zĂĄverov vyĹĄetrovania boli vyvodenĂŠ primeranĂŠ dĂ´sledky, Ä?i uĹž v rovine civilnej, alebo ĹĄportovej,“ uvĂĄdza SFZ v stanovisku na svojom webe. PodrobnejĹĄie sa SFZ k aktuĂĄlnej kauze vyjadrĂ­ po prijatĂ­ oďŹ ciĂĄlnej sprĂĄvy od NAKA prostrednĂ­ctvom svojej oďŹ ciĂĄlnej strĂĄnky www.futbalsfz.sk. Dovtedy sa k tomuto prĂ­padu nebude vyjadrovaĹĽ. ZostĂĄva iba dĂşfaĹĽ, Ĺže od maliÄ?kĂ˝ch rybiÄ?iek a takzvanej Äžudovej, prĂ­zemnej korupcie sa raz zraky vyĹĄetrovateÄžov dvihnĂş vyĹĄĹĄie a  zaÄ?ne sa zametaĹĽ na vysokĂ˝ch poschodiach. Lebo platĂ­ – ĹĄpina sa zmetĂĄ zvrchu, nie zospodu. red


9 8

8

2 7

8 7

7 8 5 5 7 4 9

4 2 6 1 5 4

1 6

duchovné okienko Manželstvo muža a ženy Manželstvo jedného muža a  jednej ženy bude vždy najvhodnejším prostredím pre výchovu detí. Predkladanie iných foriem spolužitia ako rovnocenných alternatív je pomýlené a falošné. Nepodporuje sa tým spravodlivosť, ale neporiadok. Uviedli to biskupi Slovenska vo svojom stanovisku ku kauze Coman, ktoré prezentovali v Nitre v rámci zasadnutia Konferencie biskupov Slovenska. „Súdny dvor EÚ v Luxemburgu vo svojom rozsudku Coman prispel k  právnemu aj spoločenskému zmätku, keď skonštatoval, že pojem manžel je genderovo neutrálny. Podľa súdu sa daný pojem vzťahuje aj na osoby rovnakého pohlavia a členské štáty EÚ im majú povinnosť umožňovať pobyt na svojom území na základe tzv. homosexuálneho manželstva,“ uviedli biskupi. Pripomenuli, že doteraz zákony garantovali výhody ekonomického charakteru len prirodzenému manželstvu muža a ženy ako základnej bunke spoločnosti. „Štát tým dával najavo, že manželstvo má osobitné postavenie, pretože z neho vyrastajú nové generácie a investícia do rodiny je najlepšou investíciou do budúcnosti krajiny,“ píše sa v stanovisku. Podľa biskupov Slovenska uznanie homosexuálnych zväzkov za rovnocenné manželstvo muža a  ženy spôsobuje, že môžu prijímať výhody aj bez vkladov a práva bez povinností. „Tak sa vytvára priestor pre ďalšie prejavy svojvôle a  nespravodlivosti, napríklad obchodovanie s deťmi v rámci asistovanej reprodukcie a náhradného materstva,“ konštatujú biskupi. Zároveň uviedli, že sa obrátia na vládu SR, aby iniciovala zmenu právnych predpisov EÚ tak, aby štáty neboli povinné uznávať za manželstvo vzťahy osôb rovnakého pohlavia. Biskupi sa počas zasadnutia venovali aj Národnému stretnutiu mládeže P18, ktoré sa uskutoční koncom júla v Prešove ako príprava na Svetové dni mládeže v Paname v roku 2019.  Odzneli aj informácie ohľadom prípravy slávnosti blahorečenia Anny Kolesárovej, ktoré bude 1. septembra v  Košiciach. Biskupi tiež odobrili prípravu projektu vzdelávania nemocničných kaplánov a vyjadrili podporu pre pôsobenie nemocničných kaplánov v zdravotníckych zariadeniach.  Generálny sekretariát KBS informoval o výsledkoch celoslovenskej zbierky pre prenasledovaných kresťanov. Biskupstvá, okrem individuálnych darcov, vyzbierali 542.000 eur. Výnos zbierky bude použitý pre kresťanov v Sýrii, Iraku a Jordánsku, ale aj Zdroj: KBS v Južnom Sudáne.

dobré rady

Skladujeme dary leta I

plody. Otlačené a obité kusy by ľahko podľahli hnilobe. Stopku vždy nechávajte na plode — jabĺčka klaďte do debničiek stopkou hore, hrušky stopkou nadol. Na skladovanie Ideálne na dlhodobé skla- využite nevykúrené priestory s vysokou vzdušnou vlhkosdovanie je jadrové ovocie ťou a stabilnou teplotou. ako jablká či hrušky, pretože Drobné ovocie ako jahody, maliny, ríbezle, černice alebo nepodliehajú rýchlo ska- čučoriedky môžete v chladničke skladovať len krátkodobo, ze. Zberajte ich tesne pred a to v plastovej alebo keramickej miske. Pred uskladnením dozretím a pred uskladne- ich nikdy neumývajte, robte tak až tesne pred konzumáním ich preberte a vyraďte ciou. Ideálnou formou dlhodobého uskladnenia pri tomto poškodené a deformované ovocí je mrazenie, zaváranie alebo sušenie.

Najšetrnejším spôsobom konzervovania je práve mrazenie, pri ktorom si ovocie uchováva 80 až 90 percent pôvodného obsahu vitamínov. Ideálna teplota v mrazničke je od -18 °C do -30 °C. Na mrazenie sú vhodné aj slivky a višne, určite to neskúšajte s hroznom, jablkami a inými druhmi obsahujúcimi veľa vody. Drobné ovocie môžete v mrazničke skladovať aj presypané cukrom alebo preliate cukrovým nálevom (najmä pri kyslejších druhoch ovocia). Po rozmrazení ich potom môžete konzumovať v neupravenom stave alebo pridať na dosladenie pokrmov a ochutenie koláčov. Takto red uskladnené ovocie spotrebujte do 18 mesiacov.

LEKÁREŇ CENTRUM 18.7.2018 Vás pozývame na prezentáciu

19.7.2018 Vás pozývame na prezentáciu

NUXE olej 100 ml 18,50 €

Téma: Ochrana pokožky pred slnkom Testovanie pleti dermoporadcom, vzorky ZDARMA

ZĽAVA 6,00 €

DAYLONG 25 WOBENZYM 800 cps TLAKOMERY OMRON M6 OCUVITE FORTE 60 tbl IBALGIN 400x48 tbl FENISTIL gel AUTOLEKÁRNIČKA

NONSTOP LINKA - 0907 790 712 Poradenstvo cez Facebook.

Lekáreň CENTRUM, Senec

24,50 € 119,00 € 89,90 € 19,50 € 5,10 € 6,90 € 8,99 €

20,15 € 99,00 € 69,90 € 15,50 € 4,40 € 6,00 € 5,99 €

Téma: Používanie korektívnej dermokozmetiky LÍČENIE ZDARMA

ZĽAVA 6,00 €

MERANIA v našej lekárni

CRP, CHOLESTEROLU, CUKRU

06-0146

6 9

Za digitálnym mamografom nemusíte cestovať do Bratislavy Rádiodiagnostické centrum v Pezinku ponúka vyšetrenie digitálnym mamografom Hologic Lorad Selenia americkej firmy Hologic. Toto zariadenie patrí medzi absolútnu špičku a rovnakými sú vybavené aj veľké onkologické preventívne centrá. Digialny mamograf, ktorý už nerobí „klasické“ snímky, ale snímaný obraz sa ukladá priamo do výkonného počítača, má oproti starším prístrojom obrovské výhody. • Pracuje s veľmi nízkymi dávkami žiarenia • Má vysokú citlivosť a rozlišovaciu schopnosť • Snímkovanie je omnoho príjemnejšie,“stisk“ detekčných platní slabší, bez problémov ho znesú aj pacientky, pre ktoré bola klasická mamografia bolestivá • Môžu ho absolvovať aj pacientky s implantátmi • Snímky sa uschovávajú neobmedzene dlho, dajú sa

porovnať s nálezmi z iných prístrojov (ultrazvuk, magnetická rezonancia) • Nálezy sa dajú vďaka internetu konzultovať s ktorýmkoĺvek podobne vybaveným pracoviskom na svete Hlavnou idnikáciou na preventívne vyšetrenie je vek 40 rokov – od tejto hranice by ženy mali preventívnu mamografiu absolvovať pravidelne každé dva roky. Vyšetrenie treba absolvovať skôr, ak máte v rodine blízkych pokrvných príbuzných postihnutých týmto ochorením, alebo ste si nahmatali v prsníku podozrivú hrčku. Neváhajte s preventívnou prehliadkou! 10% žien počas svojho života ochorie na rakovinu prsníkov. Včasný nález je pre úspech liečby rozhodujúci. Pacienti všetkých zdravotných poisťovní majú toto vyšetrenie plne hradené zo zdravotného poistenia. Žiadanku na vyšetrenie Vám môže vydať Váš gynekológ, ale aj všeobecný lekár. Vyšli sme pacientkám v ústrety a pracovisko vykonáva vyšetrenia do neskorých poobedňajších hodín. Objednávajte sa na nižšie uvedených telefónnych číslach.

Mestská poliklinika Pezinok (2. poschodie), Hollého 2, tel: 0904 013 977, 0905 600 314

SC 18-28 STRANA - 08

51-0045

2


TV program ĹĄtvrtok

05:50 SprĂĄvy RTVS „N“ 07:00 HurĂĄ do zĂĄJEDNOTKA hrady 07:30 RannĂŠ sprĂĄvy RTVS 08:30 Na cestĂĄch 09:05 ZajtrajĹĄie noviny 10:00 ProfesionĂĄli 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 SprĂĄvy RTVS 12:20 Julie LescautovĂĄ 14:05 HurĂĄ do zĂĄhrady 14:35 ZajtrajĹĄie noviny IV. 1/22 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 SprĂĄvy RTVS 16:25 Na cestĂĄch 16:55 Na krok od neba II.: Legenda o rybĂĄrovi 7/16 17:50 Duel 18:15 KrĂĄtke sprĂĄvy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 SprĂĄvy RTVS 19:55 GĂłly - body - sekundy 20:20 PoÄ?asie 20:30 Sestry 1/6 22:15 ZĂĄzrak z KorutĂĄnska 23:45 Na krok od neba 00:40 Sestry 02:25 Julie LescautovĂĄ 04:25 SprĂĄvy RTVS „N“

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:20 SKUTOÄŒNÉ PRĂ?BEHY 09:30 POLICAJTI V AKCII 10:40 ExtrĂŠmna premena II. 5 11:35 ProfesionĂĄli VIII. 13 12:30 ÄŒESKO SLOVENSKO MĂ TALENT 14:00 Kutyil s.r.o. 15,16 16:00 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:40 SKUTOÄŒNÉ PRĂ?BEHY 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 Ĺ PORT 20:30 NAJLEPĹ IE POÄŒASIE 20:35 MACGYVER: NOVÉ ÄŒASTI I.: Noticka 4 22:30 ExtrĂŠmna premena II. 5 23:30 VraĹždiace pĂĄry V. 3 00:30 MyĹĄlienky vraha IV. 19 01:30 KRIMI 02:00 NOVINY TV JOJ 02:55 POLICAJTI V AKCII 03:40 ÄŒESKO SLOVENSKO MĂ TALENT 04:45 NOVINY TV JOJ JOJ

19. 7. 2018

MARKĂ?ZA 06:00 TelerĂĄno 08:45 RodinnĂŠ prĂ­pady 09:45 Dva a pol chlapa III. 12:00 Monk VIII. 13:50 Kobra 11 XII. 1/10 14:55 SusedskĂŠ prĂ­pady 16:00 RodinnĂŠ prĂ­pady 17:00 PRVÉ TELEVĂ?ZNE NOVINY 17:25 Reex 17:55 RodinnĂŠ prĂ­pady 19:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 20:05 POÄŒASIE 20:20 Ĺ PORTOVÉ NOVINY 20:30 Dobre vedieĹĽ! 22:40 RodinnĂŠ prĂ­pady 23:40 Monk VIII. 01:30 Dobre vedieĹĽ! 02:20 Mama II. 5-6/22 03:25 SusedskĂŠ prĂ­pady 04:15 RodinnĂŠ prĂ­pady 04:55 TELEVĂ?ZNE NOVINY

Vtip: Otec kĂĄra syna, Ĺže je lenivĂ˝ a nepĂ­ĹĄe si Ăşlohy. „A Ä?i vieĹĄ, Ä?o v tvojom veku robil Abraham Lincoln?â€? pĂ˝ta sa rozhorÄ?ene. „To neviem,“ odpovedĂĄ syn, ale v tvojom veku uĹž bol prezidentom SpojenĂ˝ch ĹĄtĂĄtov!“ E. Kant: „VĹždy je dobrĂ˝ nĂĄpad urobiĹĽ nieÄ?o relaxujĂşce pred tĂ˝m, neĹž spravĂ­te dĂ´leĹžitĂŠ ĹživotnĂŠ rozhodnutie.â€?

9

naĹĄa bezpeÄ?nosĹĽ Kde je tvoj brat?

RK OknĂĄ s.r.o

kvalita za rozumnĂş cenu

OKNO V PLNEJ VĂ?BAVE

0903 969 611

Tel.: 0917 323 441, sklad: FuÄ?Ă­kovĂĄ 8, Senec www.lexanzelensky.sk

Kamenårstvo KAM-MAN VeĞkÊ ÚĞany

OtvorenĂŠ: Pondelok - Piatok: 8:00 - 16:00 Predaj:

• polykarbonåtových

L� OKO dosiek na prístreťky, NY V DPH balkóny a zim. zåhrady E C E s EPŠI / m² • hliník. profilov NAJL 7,80 ₏ a prísluťenstva OD • plexiskla a plnÊho polykarbonåtu

06-0113

Pråce vo výťkach

LEXAN, ARLA 02-0048-2

Oprava a údrŞba vťetkých druhov striech, odkvapových systÊmov a klampiarskych prvkov aj na żaŞko prístupných objektoch.

0905 383 034 34 rkokna@zoznam.sk

36-0129

iba za

333â‚Ź

GapÄ?o DuĹĄan

KAMENĂ RSTVO

Ponúkame rôzne druhy Şulových pomníkov a kamenårske pråce za akciovÊ ceny!

vyhotovenie kompletnĂ˝ch pomnĂ­kov krycie dosky - ohrady - zĂĄklady lampĂĄĹĄe a vĂĄzy parapety a schodiskovĂŠ stupne z umelĂŠho kameĹˆa betonĂĄĹž zĂĄkladov pod pomnĂ­ky

KamennĂ˝ lampĂĄĹĄ a vĂĄza k pomnĂ­ku ZDARMA

49-0004

033/645 54 59, 0905 663 786 XXXLBNFOBSTUWPHBQDPTL

Vyberte si kvalitu za prijateÄžnĂş cenu!

FrĂŠzovanie

Doplnky a montĂĄĹž ZADARMO!

komĂ­nov 36-0120

VeĞkÊ ÚĞany, Leninova 71 0903 475 820 www.kam-man.sk

91-0096

NĂĄjdete nĂĄs: 3FDBt*HSBNĹ˜(pri bytovke)

• Stavba teplovzduťných krbov a teplovzduťných rozvodov • VloŞkovanie komínov • Rekonťtrukcia starých komínov • Obhliadka komína zdarma NA NEREZ www.kominicek.sk 0905 702 276 • 0917 850 155

09-03 15-0005

www.integra-fs.sk e-mail: integra-fs@integra-fs.sk

91-0021

ZĽAVA

Majkov Trans s.r.o.

0948 233 660

e-mail: majkovtrans@gmail.com

24-0128

preprava autom s hydraulickou rukou do 8 t.

SC 18-28 STRANA - 09

PĂĄpeĹž FrantiĹĄek poÄ?akoval humanitĂĄrnym skupinĂĄm za zĂĄchranu a starostlivosĹĽ o migrantov a, naopak, odsĂşdil „prĂĄzdne pokrytectvo“ tĂ˝ch, ktorĂ­ zatvĂĄrajĂş oÄ?i pred chudobnĂ˝mi hÄžadajĂşcimi bezpeÄ?nosĹĽ a dĂ´stojnĂ˝ Ĺživot. Informuje o tom agentĂşra AP. PĂĄpeĹž celebroval v rĂ­mskej Bazilike sv. Petra omĹĄu venovanĂş migrantom a tĂ˝m, ktorĂ­ sa o nich starajĂş. Vyzval na pozornosĹĽ o ich vĂĄĹžnu situĂĄciu v Ä?ase, keÄ? EurĂłpa, SpojenĂŠ ĹĄtĂĄty a Ä?alĹĄie krajiny pred nimi stĂĄle Ä?astejĹĄie zatvĂĄrajĂş svoje dvere, prĂ­stavy i hranice. Ĺ peciĂĄlna omĹĄa sa konala pri prĂ­leĹžitosti piateho vĂ˝roÄ?ia FrantiĹĄkovej nĂĄvĹĄtevy na talianskom ostrove Lampedusa, ktorĂ˝ bol roky prvotnou destinĂĄciou pre migrantov paĹĄovanĂ˝ch z LĂ­bye do EurĂłpy. PoÄ?as tejto cesty, ktorĂĄ bola prvou cestou mimo RĂ­ma po jeho zvolenĂ­ v roku 2013, vtedy novĂ˝ pĂĄpeĹž odsĂşdil „globalizĂĄciu Äžahostajnosti“ sveta voÄ?i migrantom unikajĂşcim pred vojnou, chudobou a prĂ­rodnĂ˝mi katastrofami. PĂĄpeĹž FrantiĹĄek vo svojej kĂĄzni v piatok konkrĂŠtne nespomenul Ĺžiadnu krajinu, povedal vĹĄak, Ĺže jedinou „rozumnou reakciou“ na globĂĄlny migraÄ?nĂ˝ fenomĂŠn dneĹĄka je preukĂĄzaĹĽ solidaritu a milosrdenstvo. S odvolanĂ­m sa na JeĹžiĹĄovo podobenstvo o milosrdnom SamaritĂĄnovi pĂĄpeĹž odsĂşdil „pokrytectvo tĂ˝ch, ktorĂ­ si nechcĂş zaĹĄpiniĹĽ ruky“ starostlivosĹĽou o najslabĹĄĂ­ch a tĂ˝ch, ktorĂ­ sĂş na najvzdialenejĹĄom okraji spoloÄ?nosti. TakĂŠto pokuĹĄenie je podÄža neho „silne prĂ­tomnĂŠâ€œ v sĂşÄ?asnosti, keÄ? svet zĂĄpasĂ­ s migraÄ?nĂ˝mi prĂşdmi. „(Toto pokuĹĄenie) nĂĄm zaÄ?Ă­na zatvĂĄraĹĽ srdcia voÄ?i tĂ˝m, ktorĂ­ - podobne ako my - majĂş prĂĄvo na bezpeÄ?nosĹĽ a dĂ´stojnĂŠ ĹživotnĂŠ podmienky. Buduje mĂşry, skutoÄ?nĂŠ i zdanlivĂŠ, namiesto mostov,“ upozornil FrantiĹĄek. Päż rokov po svojej nĂĄvĹĄteve ostrova Lampedusa pĂĄpeĹž FrantiĹĄek zopakoval biblickĂş vĂ˝zvu: „Kde je tvoj brat? Hlas jeho krvi volĂĄ aĹž ku mne.“ PresnĂŠ vĂ˝roÄ?ie historicky prvej cesty pĂĄpeĹža FrantiĹĄka mimo VatikĂĄnu od jeho zvolenia na Petrov stolec si pripomenieme v nedeÄžu 8. jĂşla. Eucharistiu slĂĄvil SvätĂ˝ Otec pri OltĂĄri Katedry v zadnej lodi baziliky v zelenej liturgickej farbe a s Ä?Ă­taniami z beĹžnĂŠho dĹˆa: z knihy proroka Amosa (Am 8,4-6.9-12) a z Matúťovho evanjelia, ktorĂ˝ pĂ­ĹĄe o svojom vlastnom povolanĂ­ JeĹžiĹĄom (Mt 9, 9-13). Medzi dvoma stovkami prĂ­tomnĂ˝ch bolo aj 15 regionĂĄlnych koordinĂĄtorov spomenutej pĂĄpeĹžskej sekcie, niekoÄžko Ä?lenov Talianskej pobreĹžnej strĂĄĹže, organizĂĄciĂ­ LekĂĄri bez hranĂ­c a Save the children, protagonisti dokumentĂĄrneho ďŹ lmu „Anjeli mora“, desiatka obyvateÄžov azylovĂŠho domu „Casa Scalabrini“, ktorĂ˝ slúŞi v RĂ­me red pre uteÄ?encov.


8 9

1

7 5

1

2

8 6

1 3 7 9 5 3 2 8 5

8 9

3 7 8 2

škola

Škola a extrémy Pracujem v školstve dlho. Som z generácie, ktorá zažila 1989-ty, mám možnosť porovnávať „reformy“ školy. Nedávno som čítal článok o nápade zrušiť školy. Teraz nehľaďme na sociálne dôsledky. Zamerajme sa na extrémnosť tohto názoru. Alebo

iných: odstrániť domáce úlohy, zrušiť predmety, neznámkovať , odstrániť memorovanie, elektronizovať vzdelávanie a iné. To sú len útržky z trendov, ktoré sa objavujú v diskusiách. Často od predstaviteľov, ktorí majú s regionálnym školstvom minimálnu skúsenosť a tí sa inšpirujú podobnými „reformátormi“. Na druhej strane sú pretrvávajúce zastarané spôsoby učenia: učiteľský monológ, direktívnosť, štátne učebnice, diktovanie poznámok, ignorovanie multimédií, doslovné učenie poučiek a nielen to. Veľmi škodlivé je to, ak sa do riadiacich pozícií dostávajú ľudia, ktorí sa demagogicky prikláňajú k prvému či druhému prístupu. Žiaľ, školstvo je riadené politicky, často bez

odbornosti. Čo s tým? Nezostáva nič iné, ako hľadať strednú cestu medzi klasickým a liberálnym. V situácii, keď sa v školstve vyzná každý, kto dostal vysvedčenie, to bude veľmi zložité. Preto apelujem na všetkých, čo majú možnosť ovplyvňovať školstvo, aby ho konečne zmenili, no zachovali si objektívny prístup a počúvli skúsenosti reálnych učiteľov, nie kadejakých vizionárov či „expertov“. Ak sa k tomu nepristúpi, naše školstvo sa nedostane z marazmu, ktorý sa v ňom za posledných 20 rokov usadil. A vymeniť extrém za iný extrém v konečnom dôsledku pocíti celá spoločnosť. Ján Papuga

tradície na Slovensku

ČALÚNNICTVO  obnova a výroba čalúneného nábytku na mieru  čalúnený nábytok pre deti  predaj matracov

VYKUROVACIA SEZÓNA SA BLÍŽI, NEVÁHAJTE! 0917 649 213

16-0238

POLIENKA aj GUĽATINA

tel.: 0904 697 765 Tureň 442, 903 01

e-mail: mancal@centrum.sk

AKCIA

júl - aug ust

acia

Neváh a rekonšt ajte ruujte s nami!

Chýbame Vám v Senci? Príďte za nami do Pezinka...

Slovakia TAP s.r.o. PEZINOK, Bratislavská 85 Slovaki

otvorené: po-pia: 8 - 1700, so: 9 - 1300, tel. 033/642 25 06 otvoren

BEZ DPH

/

letáky 10.000 ks A6 formát cena od 120€ distribúcia 70€

SPOLU

190€

vizitky od 0,033 €/ks katalógy a iné

0905 719 132 0905 915 040

SC 18-28 STRANA - 10

vysoká kvalita

rýchle dodanie

distribúcia

uvedené ceny sú bez DPH

TLAČ

www.slovakiatap.sk

. veľký výber PVC už od 5,5€/m 2 . vinyl rôznych kvalít . metrážne koberce od 3€/m 2 . kusový koberec 200x290 za 11€ . kúpelňové predložky, rohože, lišty, obrusy,garníže . obšívanie, dovoz

51-0090

Teploty stúpajú, ceny kobercov a pvc klesajú

03-TT135

Nadácia SPP sa stane súčasťou projektu Vojvodina na podporu a rozvoj slovenských komunít žijúcich v zahraničí, najmä však vo Vojvodine, v Srbsku. Projekt plynule nadväzuje na úspešný televízny program RTVS Zem Spieva, pod vedením režiséra a producenta Petra Núňeza, ktorý je aj autorom nového projektu. Jeho cieľom je trvalo podporiť a udržiavať vo vysielaní RTVS a TV Folklorika zachovanie slovenského jazyka, kultúry a tradícií, ktoré boli a sú vlastné slovenským menšinám v zahraničí. Projekt je unikátny svojím obsahovým a mediálnym rozsahom a Nadácia SPP ho v súčasnosti podporí sumou 450 000€. Nadácia SPP, ktorá už 15 rokov podporuje v rámci svojich aktivít aj oblasť ochrany kultúrneho dedičstva, s nadšením zareagovala na možnosť zapojiť sa do tohto doteraz ojedinelého a inovátorského projektu, ktorého nápad vznikol pri realizácii úspešného televízneho programu RTVS Zem spieva. Keďže ťažiskovou časťou projektu je podpora vysielania TV Folklorika, správna rada nadácie požiadala o názor troch bývalých generálnych riaditeľov RTVS, ktorí majú s podobnými projektmi bohaté skúsenosti. Richard Rybníček, Václav Mika aj Štefan Nižňanský sa jednohlasne zhodli na tom, že projekt je kvalitný a vhodný na podporu. Projekt Vojvodina sa skladá z viacerých častí, v rámci ktorých tvorcovia projektu pripravujú a zabezpečujú okrem vysielania TV Folklorika aj folklórne vystúpenia, divadelné predstavenia, knižné publikácie, hudobné nosiče, výstavy slovenských umelcov vo Vojvodine a vojvodinských Slovákov na Slovensku a etnografický prieskum na uchovávanie artefaktov. Okrem toho sa už na jeseň počíta s rozšírením projektu aj do RTVS, kde sa bude každý týždeň vysielať špecializovaný program s názvom Folklorika. Ten bude mapovať všetky aktivity projektu Vojvodina a stane sa tak zdrojom informácií o aktuálnom dianí a pripravovaných podujatiach. Nadácia SPP je neziskovou organizáciou, ktorú v roku 2002 založil SPP na rozvoj občianskej spoločnosti a poskytovanie pomoci ľuďom v ťažkých životných situáciách. Nadácia SPP sa zaujíma o aktívnych ľudí, ktorí majú schopnosť meniť život okolo seba, ale aj o ľudí, ktorí sú znevýred hodnení a potrebujú pomoc.

PALIVOVÉ DREVO

06-0002

Podpora našich za hranicami


TV program piatok

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:20 SUPERMAMA 09:30 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 10:50 Profesionáli 11:45 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 16:00 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:40 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:35 VŠETKO ČO MÁM RÁD Hudobno-zábavná šou so Štefanom Skrúcaným, Kandráčovcami a veselými hosťami. MN 12 2017 22:15 VŠETKO ČO MÁ ANDER RÁD Hudobno-zábavná šou so Štefanom Skrúcaným, Kandráčovcami a veselými hosťami. MN 12 2017 23:00 Zabite Bobbyho! 01:00 Zopár nenormálnych aktivít 02:40 KRIMI 03:15 POLICAJTI V AKCII JOJ

20. 7. 2018

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:45 Sladká výzva 08:55 Rodinné prípady 09:55 Dva a pol chlapa III. 12:05 Monk VIII. 13:55 Kobra 11 XII. 2/10 15:05 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Slunce, seno a pár facek 22:40 Doktor od jezera hrochů 01:15 Monk VIII. 02:45 Dobre vedieť! 03:35 Mama II. 7-8/22 04:20 Susedské prípady

05:40 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záJEDNOTKA hrady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Na cestách 09:05 Zajtrajšie noviny 10:00 Profesionáli 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Julie Lescautová 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Zajtrajšie noviny 15:10 Slovenské hrady objektívom 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:45 Na krok od neba 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:30 Čo ja viem 22:05 Cestou necestou 22:35 James Bond 00:35 Na krok od neba 01:30 James Bond: Muž so zlatou zbraňou 03:30 Julie Lescautová

Vtip: „Mama, budem sa ženiť.“ „Koho si berieš, synak?“ „Susedovie Paľa.“ „Veď je to chlapec!“ „Akože chlapec, je to dospelý muž, však má už 30!“ L. N. Tolstoj: „Mravné úsilie a radosť z poznania života sú späté tak ako práca s radosťou z oddychu.“

reflexia

sme pre vástuuž

25

tTBESPLBSUØO tUFQFMOÏB[WVLPWÏJ[PMÈDJF tGBTÈEOZ[BUFQűPWBDÓTZTUÏN tJOUFSJÏSPWÏTUBWFCOÏQSÈDF

91-0015

06-0020

Myslenická 23, PEZINOK (Grinava) tel.: 033/640 53 48 mobil: 0907 724 351

Areál PD, Boldocká 301, Senec tel./fax: 02/4592 5329, 0905 605 209 e-mail: inreal@wmx.sk

POŽIČOVŇA NÁRADIA

Železnièná 4745, SENEC

www.pozicovnadoom.sk

Šamorín s.r.o.

0948 113 180 91-0125

otvorené aj v SOBOTU ODVOZ ODPADU KONTAJNERMI

Čistenie kanalizácie • Rekonštrukcie kanalizačných

Klampiarské a lakýrnické práce na vozidlách všetkých značiek

www.pemont.sk

Bratislavská cesta 75, Šamorín, 0800 102 010

VLHNE VÁM DOM? 0902 416 560 0910 322 544

www.mandr.sk

www.hydinarskafarma.sk Hydinárska Hydin inárs rska FFarma arm rma TopoLni TopoLnica n ca c (pri Galante)

45-0156

• injektáž a podrezávanie • izolácia pivníc, základov aj proti tlakovej vode • omietky a rekonštrukcie RD

a: ponúk

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432

36-0016

• Nosnice 8-12 týždňové červené, čierne, jarabatá a sasex • Brojlerové kačice na výkrm • Káčere Mulard Na výkrm • Landeské husi na výkrm krmivo pre nosnice Rozvoz ZADARMO! rastová a znášková

SC 18-28 STRANA - 11

07-0041

0917 373 326

24-0048

DOVOZ: štrk•piesok•makadam•zemina 51-0092

NON - STOP 0949 177 200

Predaj nových a jazdených vozidiel, záručné a pozáručné opravy, náhradné vozidlá

Zmluvný partner poisťovní

stavebný ો bio ો komunálny VÝKOPOVÉ PRÁCE MINIBÁGROM

ká? Neodte

a vodovodných sietí • TV - monitoring kanalizácie • Oprava kanalizácie • Vytýčenie kanalizácie www.havarijnapomoc.sk

Ivan Brožík

Niektorým by sa návšteva naozaj zišla

rokov

www.in-real.sk

11

Blíži sa výročie našej významnej osobnosti, generála Milana Rastislava Štefánika. Jeho meno (dúfajme) poznajú mnohí. Mnohí ho aj skloňujú pri najrôznejších príležitostiach. Podľa toho, ako sa im to asi najlepšie hodí. Súčasne bez akejkoľvek znalosti o diele generála, o  Štefánikových politických názoroch. Mŕtvy sa už brániť nemôže. A  tak jeho obraz na svojich politických zástavách nosia aj tí, ktorých by – ak by žil – vyzval na súboj pre urážku na cti. Aj preto je dobré, že od minulej soboty majú návštevníci Múzea Milana Rastislava Štefánika v Košariskách možnosť vzhliadnuť špeciálne scénické prehliadky s M. R. Štefánikom v jeho rodnom dome. Ide o prezentovanie celoživotného príbehu Štefánika od jeho narodenia až po jeho smrť. „Nápad viesť prehliadku interaktívnou a scénickou formou vznikol ešte počas noci múzeí a galérii, keď sme v múzeu prezentovali Štefánikov pobyt na Tahiti. Keď som si všimol, že mám podobu so Štefánikom, tak som sa rozhodol jeho život predostrieť netradičnou formou. Jeho život interpretujem, ako by ho hovoril on. Snažím sa vystihnúť jeho myšlienky, ktoré majú význam aj v tejto dobe. Uvidíme, ako sa ľudia postavia k tomu, ako im približujem jeho život,“ uviedol kustód a zároveň lektor prehliadky Marián Imriška. Návštevníci sa tak dozvedia o živote generála Štefánika pútavou formou, ako by im svoj život rozprával priamo on. Zistia tak nielen to, ako sa dokázal presadiť v Paríži, ale aj o jeho láskach či dobrodružných cestách po svete. V neposlednom rade si v jeho rodnom dome budú môcť pozrieť zbierku predmetov, ktoré získal počas svojich ciest. V Košariskách budú môcť návštevníci scénické prehliadky vidieť aj v ďalších termínoch. Najbližšie je scénická forma prehliadok naplánovaná na termíny 8. a 22. júla a 4., 5., 18. a 19. augusta. „V prípade, že bude záujem väčších skupín, nie je problém sa dohodnúť v múzeu aj cez pracovné dni,“ doplnil kustód výstavy. Kto si naozaj ctí odkaz generála, určite sa zájde poučiť a obohatiť poznaním o ňom. Kto jeho meno iba zneužíva na svoju bezmyšlienkovú politickú agendu, tomu takáto ponuka aj tak nič nepovie. red


2

5

4

1 6 1 3 9

5

6 5 4 7

2

5

6

4 1

9 3 5 1 6 7 5 2

svet knihy

Ä˝udĂĄcka prevĂ˝chova Bolo to v rokoch 1938 aĹž 1939, keÄ? sa pomery v krajine zaÄ?ali vĂ˝razne meniĹĽ. V knihe Ä˝udĂĄcka prevĂ˝chova pĂ­ĹĄe autorka, historiÄ?ka MarĂ­na ZavackĂĄ, Ĺže myĹĄlienkovĂ˝ pluralizmus mal na Slovensku Ä?oraz menĹĄĂ­ priestor. Do popredia sa dostĂĄvala

jednotnĂĄ doktrĂ­na - tĂĄ postupne prechĂĄdzala ĹĄkolami, mlĂĄdeĹžnĂ­ckymi organizĂĄciami i pracovnĂ˝m prostredĂ­m. PĂ´vodnĂŠ pravidlĂĄ spoloÄ?nosti prestĂĄvali platiĹĽ. Miesto nich pribĂşdali novĂŠ zĂĄkony, v ktorĂ˝ch hrala prĂ­m najmä svojvĂ´Äža nadriadenĂ˝ch - a kde na odsĂşdenie mnohokrĂĄt staÄ?ilo nĂĄjsĹĽ svoje meno v poloĹžke „prekĂĄĹžka budovania ĹĄtĂĄtu.“ Slovensko sa pomaly pretvĂĄralo a s nĂ­m aj osudy jeho obyvateÄžov. MĂĄria JanĹĄĂĄkovĂĄ mala z ÄžudĂĄckeho hÄžadiska priam vzorovĂ˝ Ĺživotopis. Bola Slovenka, katolĂ­Ä?ka, starostlivĂĄ matka a svoje nadpriemernĂŠ vzdelanie vyuŞívala na podporu manĹželovej kariĂŠry a pri sociĂĄlnej a osvetovej Ä?innosti. Na jeseĹˆ

roku 1939 sa vĹĄak ocitla na samotke v Ilave ako politickĂĄ väzenkyĹˆa. Na slamnĂ­ku priamo na hlinenej dlĂĄĹžke, bez liekov, bez sĂşdu, bez moĹžnosti obhajoby, zbavenĂĄ svojich prĂĄv. DĂ´vod jej zaistenia nepoznal ani policajnĂ˝ vyĹĄetrovateÄž. OdporuÄ?il jej len nieÄ?o priznaĹĽ, aby mala niŞťí trest. Po prepustenĂ­ sa na radu osvietenĂŠho lekĂĄra rozhodla z traumatizujĂşceho pobytu vo väzenĂ­ vypĂ­saĹĽ. Tak vznikol vyĹĄe osemdesiatstranovĂ˝ text, ktorĂ˝ v predkladanej knihe doplnila o pouÄ?enĂ˝ komentĂĄr historiÄ?ka MarĂ­na ZavackĂĄ, ktorĂĄ sa venuje dejinĂĄm propagandy a kontextu budovania totalitnĂ˝ch red reĹžimov v 20. storoÄ?Ă­.

spomienka

REALIŤà CI!

Ivan BroŞík Dobytie Bastily

0,30

PREDAJ SLIEPOK

OD 13.8.2018

vŞdy v ŠTVRTOK v týchto termínoch: 19.7. , 30.8. , 20.9. , 11.10. , 38 1.11. , 22.11. , 13.12. 2018

Lehnice-trhovisko . . . 9,00 hod. Kvetoslavov. . . . . . . 9,20 hod. Hviezdoslavov . . . . . 9,40 hod. AlĹžbetin dvor. . . . . 10,00 hod. Ĺ tvrtok na Ostrove 10,20 hod. Miloslavov . . . . . . . 10,40 hod. Vlky. . . . . . . . . . . . . 11,00 hod. TomĂĄĹĄov-KD . . . . . . 11,20 hod. Malinovo-samoĹĄka . 11,40 hod. ZĂĄlesie . . . . . . . . . . 12,00 hod. N. Dedinka-poĹĄta . . 12,20 hod.

TureĹˆ-samoĹĄka . . . . 12,40 hod. KostolnĂĄ p/D-KD . . 13,00 hod. Hr. BorĹĄa-Coop . . . . 13,20 hod. Reca-Coop . . . . . . . . 13,45 hod. Boldog . . . . . . . . . . 14,00 hod. BlatnĂŠ-kostol . . . . . 14,20 hod. Ĺ enkvice-Coop . . . . 14,40 hod. ViĹĄĹĽuk-h. Mizera . . . 15,00 hod. BĂĄhoĹˆ. . . . . . . . . . . 15,20 hod. Budmerice . . . . . . . 15,40 hod. Jablonec . . . . . . . . . 16,00 hod.

19

vŞdy v PIATOK v týchto termínoch: 20.7. , 31.8. , 21.9. , 12.10. , 2.11. , 23.11. , 14.12. 2018

HrnÄ?iarovce n/P. . . . 9,00 hod. CĂ­fer . . . . . . . . . . . . . 9,20 hod. KaplnĂĄ . . . . . . . . . . . 9,40 hod. Igram . . . . . . . . . . . . 9,55 hod. ÄŒataj . . . . . . . . . . . . 10,10 hod. Slov. NovĂĄ Ves . . . . 10,30 hod. Voderady . . . . . . . . 10,45 hod. Pavlice . . . . . . . . . . 11,00 hod. VeÄžkĂŠ ÚĞany . . . . . . 11,30 hod. SlĂĄdkoviÄ?ovo . . . . . 11,50 hod. VeÄžkĂĄ MaÄ?a . . . . . . 12,10 hod.

info: 0905 719 132 0905 915 040

Majcichov. . . . . . . . 12,30 hod. Opoj . . . . . . . . . . . . 12,45 hod. VlÄ?kovce . . . . . . . . . 13,00 hod. KriĹžovany n/D . . . . 13,15 hod. D. LovÄ?ice . . . . . . . . 13,35 hod. Brestovany . . . . . . 13,50 hod. BuÄ?any . . . . . . . . . . 14,05 hod. Trakovice . . . . . . . . 14,20 hod. Ĺ˝lkovce . . . . . . . . . . 14,35 hod. ÄŒervenĂ­k-zvonica. . . 14,50 hod. Ratkovce . . . . . . . . 15,10 hod.

>> Auto bude ståż na stanoviťti alebo Obecným úradom 10 minút <<

0905 345 352 46-0009

Bastila (franc. Bastille) bola parĂ­Ĺžska pevnosĹĽ postavenĂĄ v roku 1369 na obranu proti AngliÄ?anom v storoÄ?nej vojne, od 15. storoÄ?ia pouŞívanĂĄ ako väznica. SkĂ´r bola znĂĄma ako Bastille Saint-Antoine. Bastille znamenĂĄ po francĂşzsky hrad alebo opevnenie. Dobytie Bastily 14. jĂşla 1789 znamenalo zaÄ?iatok VeÄžkej francĂşzskej revolĂşcie. Bastilu napadli a dobyli francĂşzski obÄ?ania, najmä ParĂ­Ĺžania, ktorĂ­ si mysleli, Ĺže z Bastily sĂş na ParĂ­Ĺž namierenĂŠ delĂĄ, ktorĂŠ mĂ´Ĺžu byĹĽ pouĹžitĂŠ. Vtedy vĹĄak uĹž tĂĄto pevnosĹĽ nemala ako politickĂŠ väzenie Ĺžiadny vĂ˝znam, predstavovala len symbol â&#x20AC;&#x17E;StarĂŠho reĹžimuâ&#x20AC;&#x153;. V poslednĂ˝ch dĹ&#x2C6;och sĂ­dlili v nej len siedmi väzni: ĹĄtyria falĹĄovatelia (Jean de la CorrĂŠge, Jean Bechade, Bernard Laroche a Jean-Antonio Pujade), grĂłf zo Solages (ktorĂ˝ bol obvinenĂ˝ z incestu) a zvyĹĄnĂ­ dvaja boli ĹĄialenci (jeden z nich bol Ă?r, znĂĄmy ako major Whyte, ktorĂ˝ vĂ´bec nevedel kde je, ale jasajĂşci dav ho vyniesol von na pleciach). Dobytie Bastily sa oslavuje ako francĂşzsky nĂĄrodnĂ˝ sviatok (franc. FĂŞte Nationale). Bastila, presnejĹĄie Bastila sv. Antona, bola pĂ´vodne pevnosĹĽou na mieste sĂşÄ?asnĂŠho NĂĄmestia Bastily v ParĂ­Ĺži. PevnosĹĽ slúŞila ako posilnenĂĄ obrana brĂĄny sv. Antona a hradieb vo vĂ˝chodnej Ä?asti ParĂ­Ĺža. ParĂ­Ĺžsky richtĂĄr Hugues Aubriot ju dal postaviĹĽ najskĂ´r so ĹĄtyrmi veĹžami, Ä?o zodpovedalo dobovĂŠmu budovaniu pevnostĂ­. VĂ˝stavba poÄ?as vlĂĄdy krĂĄÄža Karola V. trvala od roku 1370 do roku 1383. SamotnĂĄ budova bola 66 metrov dlhĂĄ, 34 metrov ĹĄirokĂĄ a 24 metrov vysokĂĄ na Ăşrovni veŞí. Okolo pevnosti sa tiahla priekopa, do ktorej napustili vodu zo Seiny. K ĹĄtyrom veĹžiam dostavali Ä?alĹĄie ĹĄtyri. Bastila sa pouŞívala ako väzenie uĹž za vlĂĄdy krĂĄÄža Ä˝udovĂ­ta XI. (1461-1483), ale aĹž kardinĂĄl Richelieu (prvĂ˝ minister Ä˝udovĂ­ta XIII. v rokoch 1624-1642) ju zmenil na väznicu. Bolo to zariadenie pre pomerne dobre situovanĂ˝ch ÄžudĂ­ (ĹĄÄžachticov, vysokej burĹžoĂĄzie), ktorĂ­ v nej mali k dispozĂ­cii pomerne veÄžkĂŠ priestory s vyberanĂ˝m jedlom a sluhami. PoÄ?et väzĹ&#x2C6;ov nikdy red nepresiahol 45.

ZbernĂŠ miesto: 401," TQPMTSP 1SJFNZTFMOĂ&#x2C6; 4FOFDtQPOQJBIPE

SC 18-28 STRANA - 12


TV program sobota

21. 7. 2018

05:10 Rodinné prípady 06:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:55 Tučniaky z Madagaskaru 07:40 Tom a Jerry 07:55 Olsen Twins: Zábavná cesta a sladkých šestnásť 09:45 Godzilla 12:30 Policajtom proti svojej vôli 14:15 Yes Man 16:20 Tisíc slov 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dospeláci 2 Komédia MN 15 (USA) 2013 A. Sandler, K. James, Ch. Rock, D. Spade, S. Hayeková. 22:35 Toto je raj 00:35 Dospeláci 2 02:30 Toto je raj 04:00 Tisíc slov MARKÍZA

05:35 NOVINY TV JOJ 06:30 KRIMI 07:00 NOVINY TV JOJ 07:50 Levia hliadka I. 11:00 Dovidenia, stará mama! 20,21 12:10 Hoď svišťom II. 4 13:00 MACGYVER: NOVÉ ČASTI I.: Noticka 4 15:00 Môj manžel je chlpatý pes 17:10 Strašidelný dom 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Princ z Perzie: Piesky času Americký dobrodružný film. MN 12 2010 J. Gyllenhaal, G. Artertonová, B. Kingsley, A. Molina, T. DuPont, T. Kebbell, R. Ritchie, R. Coyle, R. Pickup, D. Shah a ďalší. 23:00 10 000 svätých 01:35 Pod palubou v Stredomorí 5,6 03:40 Prvých 20 miliónov je najťažších JOJ

06:40 Hádaj, ako veľmi ťa mám rád 06:50 JEDNOTKA Garfield 07:05 Prasiatko Peppa 07:10 Calimero 07:25 Mickey Mouseov klub 07:50 Bol raz jeden život 08:15 Fidlibum 08:45 Trpaslíci 09:15 Daj si čas 09:45 Škriatok 10:40 Modré kráľovstvo 11:20 Park 11:55 Čo ja viem 13:30 Záhady tela 14:30 Slečna Marpleová 16:15 Manželia z roku dva 17:55 Fetiše televízie 18:30 Postav dom, zasaď strom 19:00 Správy RTVS 20:30 Záhady tela 21:25 Neskoro večer 22:20 Facka 23:05 Slečna Marpleová 00:40 Manželia z roku dva 02:15 Facka 02:55 Fetiše televízie 03:25 Postav dom, zasaď strom 03:55 Park

Vtip: „Kamoško, tá moja svokra je ako denná tlač!“ „Tiež má o všetkom prehľad?“ „Ale, čo by! Tiež k nám chodí denne!“ Emanuel Kant: „Jednou z najväčších a najčistejších radostí je oddych po práci.“

eko okienko

Milé deti, nechcete v lete sedieť za počítačom a radi športujete?

Bocian v ich obci

„ŠIBALKO“ ŠPORTOVO - FUTBALOVÝ KEMP ....... pripraviť sa, nezabiť sa, pozor, štart!!!!!! ☺ ............... opäť štartujeme športovo – futbalový kemp plný zábavy, radosti, športu, pohybu a hier ...... s obohateným programom! ☺ KEDY? 13. – 17.8.2018. PRE KOHO? Pre dievčatá a chlapcov od 4 do 14 rokov. ☺ PROGRAM: - Futbalové tréningy - Športovo-pohybová príprava, Atletická príprava - Inline korčuľovanie - Hudobno- pohybová príprava - Loptové hry, Ping- pong - Trampolíny- J&Fit Sports - Plávanie - Výlety- Aquarea- ĽANOVÁ DRÁHA, Ekopark RELAX- šport a minirybačka CENA: 90 € Vcene je zahrnuté: 8 hodinová starostlivosť pod dohľadom odborníkov, nepretržitý dozor zdravotníka, pitný režim, desiata, obed, olovrant, ovocie, hravé, športovo-zábavné aktivity, program, výlet, odmeny, poistenie.

PRIHLÁSIŤ SA JE MOŽNÉ UŽ TERAZ!!! ☺ Prihlášky abližšie informácie získate na: 0911 292641 vargamiroslav@centrum.sk 0911 317254 ingridw83@gmail.com Tešíme sa na Vás ☺

13

Ponúkame Vám LETNÝ DENNÝ ŠPORTOVÝ TÁBOR pre deti od 4 rokov. TERMÍN TÁBORA: SMŠ Dúhová škôlka/ Čierna voda 06.08. – 10.08.2018 Športový kemp „RAINBOW STARS“ je zameraný na podporu a rozvoj pohybových zručností a schopností pre deti od 4. do 12r. Pripravili sme ho spolu s OZ Sport Stars na základe konceptu šporotovofutbalového kepu „Šibalko“. , Program je rôznorodý a pre deti veľmi pestrý. Poskytneme deťom všestranné športové zameranie. Výkonnostné športové aktivity vplývajú na osobnosť dieťaťa po všetkých stránkach. Ovplyvňujú rozvoj nie len psychickej, ale aj fyzickej stránky. Rozvíja sa zdravé sebavedomie dieťaťa, jeho vôľové vlastnosti, koncentrácia, disciplína, rešpektovanie pravidiel a autority, utužujú sa priateľské vzťahy a kooperácia v kolektíve, ctižiadostivosť, rozhodnosť a trpezlivosť. Po fyzickej stránke sa rozíja rýchlosť, vytrvalosť, sila, koordinačné a kondičné schopnosti s prihliadaním na vekové osobitosti. Deťom sa bude venovať profesionálny tím vyštudovaných pedagógov, inštruktorov, trénerov a zdravotníka. Program tábora bude prebiehať v čase od 9:00 hod. - do 17:00 hod. Darček pre každého účasníka: Tričko a medaila. V cene tábora je zahrnutá odborná starostlivosť, celodenná strava, pitný režim, poistenie, doprava a vstup do športových areálov, športové pomôcky. Program tábora sa prispôsobuje veku prihlásených detí. Viac informácií k programu a http://www.duhovaskolka.sk/sk/clanky-45/letny-sportovy-tabor

HĽADÁME do TPP samostatného

STOLÁRA - NÁBYTKÁRA

okres PK, možnosť ubytovania

0908 725 096

51-0201

Hľadáte ľudí? inzerujte v tejto rubrike 0905 719 132

91-0170

Cena tábora je: 149 eur

SENECKO (min. odmena: 6,02 €/1 roznos)

Blatné

(min. odmena: 4,54 €/1 roznos)

tel.: 0905 719 132 distribucia.sc@regionpress.sk

SC 18-28 STRANA - 13

75-16-5

Veľký Biel

+ príplatky: väčší počet strán novín, roznos letákov, náročnosť rajónu

Hľadá kolportérovv aj náhradníkov na roznos novín s nástupom IHŇEDD

Správa Pieninského národného parku zorganizovala v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou minulý týždeň akciu Bocian v našej obci. V rámci nej zakrúžkovali 42 mláďat v 15 hniezdach v okresoch Stará Ľubovňa a Kežmarok. „Akcia bola zameraná na monitoring stavu populácie, envirovýchovu a praktickú ochranu chráneného druhu bociana bieleho, ktorý je zároveň druhom európskeho významu. Jeho spoločenská hodnota je takmer 1700 eur,“ uviedol riaditeľ Správy PIENAP Vladimír Kĺč. Ochranári zároveň skontrolovali technický stav hniezdnych podložiek a hniezda očistili od odpadkov. Nachádzali sa tam plasty, igelitové tašky, textil, šnúry, drôty a podobne. „Bociany odpad často využívajú pri stavbe hniezd, ten sa však nakoniec stáva osudným pre násady alebo pre vyliahnuté mláďatá. Veľa igelitov pod znáškou v daždivom období spôsobuje, že voda z hniezda neodteká, vajíčka sú zaplavené, dochádza k ich podchladeniu a zastaveniu inkubácie. V opačnom prípade, teda počas horúčav, sa zase prehrievajú hniezda,“ upozornil Kĺč s tým, že rôzne šnúry a drôty sú zase pascou pre vyliahnuté mláďatá, môže dôjsť k ich uduseniu, k nekróze zamotaných končatín s ďalším úhynom. „Akcia mala význam aj z pohľadu environmentálnej výchovy, oslovili sme viacero materských a základných škôl a záujem zúčastniť sa krúžkovania bol stopercentný,“ dodal Kĺč s tým, že prednášky v Jarabine, Kamienke a Plavnici doplnili ukážkou krúžkovania bocianov s jedinečným číselným kódom. Pri krúžkovaní zniesli ochranári mláďa dole, porozprávali deťom zaujímavosti o tomto druhu, bocianovi dali meno a budú čakať, kde sa krúžok objaví. Prekvapujúci bol podľa Kĺča aj záujem okoloidúcich obyvateľov jednotlivých obcí. „Napríklad v meste Podolínec nás obyvateľ mesta upozornil na nevyužívaný komín miestnej kotolne, na ktorý by bolo vhodné umiestniť hniezdnu podložku a vytvoriť tak podmienky pre ďalší pár bocianov,“ zdôraznil. Aj tohtoročná akcia a záujem verejnosti o problematiku podľa neho ukázali, že toto envirovýchovné podujatie je potrebné z časových dôvodov realizovať počas dvoch dní. Onedlho sa začnú mladé bociany učiť lietať. Každoročne sa pri rozlietavaní zraní niekoľko desiatok mladých jedincov. V prípade nálezu takéhoto bociana či chránených živočíchov je potrebné to oznámiť na čísle 112 alebo príslušným správam národných parkov a chránených krajinných oblastí. Kontakty sú zverejnené napríklad na red webovej stránke www.sopsr.sk.


7 5 4 3 7 9 1 3 6 7 1 3 6 5 9 6 8 3 8 7 6 5 4 4

Leto a reštaurácie I

etiketa

gastronomický zážitok, poradíme vám základné pravidlá reštauračného bontónu. Čoraz častejšie využívame Prichádzame do reštaurácie - Ideálne je, ak si svoj stôl v reštaurácie na pravidel- reštaurácii rezervujete vopred. Máte tak istotu, že budete né obedy i na obchodné či mať voľné miesto v čase, keď to potrebujete a i kuchyňa je priateľské stretnutia. Počas pripravená na to, že bude mať hostí. Pochopiteľne, ak idete dovoleniek ešte viac. No na bežné obedové menu, rezervácia sa nevyžaduje. nie každý z nás má reštau- Jedným z najzákladnejších pravidiel je, že do reštaurácie račnú etiketu v malíčku. prvý vstupuje muž, ten i ženu privedie k voľnému stolu a Aby ste sa necítili nesvoji a odsunie stoličku na najlepšom mieste. Muž si sadá oproti mohli si v pokoji vychutnať žene, výnimkou sú blízki partneri, ktorí môžu sedieť vedľa

seba. Ženy iste poznajú problém, kam s kabelkou – tá rozhodne nepatrí na zem. Žena by pri stole mala sedieť iba na tretine stoličky, miesto na kabelku je za jej chrbtom. Ako vyberať z menu - V každej dobrej reštaurácii čašníci vedia, že menu – jedálny lístok – majú podať otvorený a najskôr dáme. Tá si ako prvá vyberá, ale objednávku vybavuje muž. Ak sa stane, že jedlá na jedálnom lístku nepoznáte, neriskujte, že si objednáte niečo, čo nebudete jesť. Nie je hanba spýtať sa obsluhy, aké jedlo sa skrýva pod neznámym menom. Nápoje – po porade so ženou – tiež Zdroj: Internet objednáva muž.

za život

Mária Raučinová

Za slobodu bez povrchnosti Úspešná firma hľadá do nových priestorov:

Zamestnancov do skladu

(nemusí byť vyučený)

* Zákl. plat 600 € brutto + 70 € brutto za dochádzku ĎALŠIE BONUSY: - Výkonnostný bonus 100 - 300 € netto - Za 2 odpracované soboty v mesiaci 100 € netto (soboty dobrovoľné) POŽADUJEME: - Ukončené stredoškolské vzdelanie/vyučenie - Vzťah k móde a módnym trendom, základný prehľad v textilných materiáloch - Zodpovedný prístup k práci - Výdrž pracovať fyzicky v stoji PONÚKAME: - Práca na plný úväzok, jednozmenná prevádzka (7:15 - 15:45 hod.) - Doprava z miest Trnava, Galanta, Bratislava zabezpečená zdarma - Stravné lístky v hod. 3,50 €, pitný režim, zabezpečené ubytovanie

v jednozmennej prevádzke od 6:00 do 14:30

PRAX V STAVEBNÍCTVE NUTNÁ! Info:

0948 41 41 10

SBS GUARDING s. r. o. príjme strážnikov na prevádzky v Senci

51-0126

VP sk. B vítaný

06-0138

QSFEBKOÓtLSBKÓOt5&95*-&)PVTF

hľadá

na stavebné práce

NÁSTUPNÝ PLAT 670 €*

www.textilehouse.sk | tel.: 0902 912 410

SENEC, Diaľničná 2, LOGISTICKÝ PARK

MURÁRA

TRIEDIČKY SECOND-HAND TEXTILU

NÁPLŇ PRÁCE A POŽIADAVKY: » Vychystávanie tovaru - pomocou skeneru a na NZV vozíku » Manipulácia s tovarom - prekladanie, prelepovanie, prebaľovanie » Inventarizácia - občasné a pravidelné kontroly stavu skladu » Udržiavanie poriadku a čistoty na pracovisku » Starostlivosť o zverené pracovné prostriedky » Platný zdravotný preukaz zamestnanca v potravinárstve výhodou » Schopnosť pracovať v tíme, lojálnosť, stabilita PONÚKAME: » Prácu v serióznej a stabilnej spoločnosti » Priamy pracovný pomer » Stravné lístky v hodnote 3,60 € plne hradené zamestnávateľom » Výbornú firemnú kultúru rodinného charakteru » Dobrý kolektív » Odmeny, mimoriadne odmeny » Nadčasy preplácané s 50% - tným príplatkom » Dopravu do zamestnania MZDA: Do výšky 820 € brutto v závislosti od výkonu

Mzda: 3,3108 €/h. brutto Nástup ihneď. 0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

V prípade záujmu volajte na tel. č.: 0918 342 807 (v pracovné dni od 8:00 - 13:00)

SC 18-28 STRANA - 14

51-0011

Logistický park, Senec

SPOLOČNOSŤ WEINDEL LOGISTIK SERVICE SR

Prijmeme šikovného

36-0012

Tento rok som sa rozhodla ísť na Pohodu. Hoci som už dávno nenavštevovala tento tip koncertov, lákalo ma pozrieť si naživo atmosféru, v ktorej sa toľkí mladí ľudia cítia „vo svojej koži“. Vskutku, všade, kde som sa obzrela, videla som masy mladých párov, rodín s malými deťmi, tehotné maminy, slobodných, partie, aj ľudí v strednom veku, ku ktorým patrím. Zaujala ma táto mravčia atmosféra multikreatívnosti, so skupinkami postávajúcich diskutujúcich, množstva nápadov na upútanie publika. Priznám sa, niektorým „výstrelkom“ som ani neporozumela. Šírka ponúk ma priam omračovala a pôsobila na mňa ako hypermarket, v ktorom človek hľadá to svoje. Akcia bola zorganizovaná pomerne profesionálne, no chýbal v nej duch - hlbší jednotiaci princíp presahujúci bežnú povrchnú kultúru. Volanie po slušnosti a vyšetrení kauzy J. Kuciaka a M. Kušnírovej bolo trochu málo, najmä ak si dnes túto „nálepku“ prisvojujú všetky možné politické prúdy. Dala sa vôbec táto masa ľudí s  voľným prístupom ku všetkému nejako podchytiť, dalo sa vzbudiť v nej impulz k uvažovaniu o živote? Akoby pocit prílišnej slobody bránil ísť do hĺbky za pravdou. Všetko sa nieslo v rovine  ponuky a  výberu, nebrániť voľbe, nezakazovať, nelimitovať. Aj jazyk na pódiách, v textoch i  v  hľadisku sa prispôsoboval tejto mentalite „neobmedzenosti“. Spomenula som si na inú masovú akciu, na ktorej som sa práve vo veku týchto mladých ľudí zúčastnila počas socializmu. Bola to noc na Velehrade 1985, keď sme na druhý deň „vypískali“ vtedajší režim. Noc prebdená v stanoch, pri živých tajných diskusiách, hudbe s protestnými textami, plná odhodlaných tvárí. Aj my sme sa cítili nelimitovaní, bez strachu, voľní vo vyjadrovaní bez ohľadu na dôsledky. Bola to atmosféra nabitá jednotou. Predstavovala slobodu preniknutú zmyslom. Akýsi hazard so životom typický pre mladých, ale usmernený na obetu. Pre druhých - pre týchto mladých ľudí dnes tu na Pohode. Za možnosť ich voľby a za ich zodpovedný výber medzi skutočnými a falošnými hodnotami. Mária Raučinová, Fórum života


TV program nedeÄža

05:25 KRIMI 05:55 NOVINY TV JOJ 06:50 Levia hliadka I. 09:00 PRĂ ZDNINY 6 10:10 PrĂĄzdniny pre psa 12:00 Let FĂŠnixa 14:20 Princ z Perzie: Piesky Ä?asu 16:50 NA CHALUPE 17:50 NOVĂ&#x2030; BĂ?VANIE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 Ĺ PORT 20:30 NAJLEPĹ IE POÄ&#x152;ASIE 20:35 KuriĂŠr 4 FrancĂşzsko-Ä?Ă­nsko-belgickĂ˝ akÄ?nĂ˝ kriminĂĄlny triler. MN 12 2015 E. Skrein, R. Stevenson, L. ChabanolovĂĄ, R. Bukvic, l. Kudrjawizki, Y. Kolokolnikov, G. WrightovĂĄ, N. LenoirovĂĄ, W. YuovĂĄ, T. PajkovicovĂĄ, S. Guesmi, A. Taubman, R. Nock a Ä?alĹĄĂ­. 22:40 Ĺ tvanec 00:40 Ĺ anghajskĂ˝ rebel 03:05 KRIMI 03:30 NOVINY TV JOJ 04:05 NA CHALUPE

06:10 Ĺ molkovia 06:20 Bola raz jedna planĂŠta 06:45 GarďŹ eld 07:00 Prasiatko Peppa 07:05 Calimero 07:20 Mickey Mouseov klub 07:40 Bol raz jeden Ĺživot 08:10 ZĂĄzraÄ?nĂ˝ ateliĂŠr 08:35 Superhrdinovia 09:10 Za mestskĂ˝mi mĂşrmi 10:25 PobreĹžie AustrĂĄlie 11:20 Slovensko v obrazoch 11:45 Svet v obrazoch 12:30 â&#x20AC;&#x17E;HĹ&#x2122;Ă­ĹĄnĂ­ lidĂŠ mÄ&#x203A;sta praĹžskĂŠhoâ&#x20AC;&#x153; 14:15 Poirot: VraĹžda na golfovom ihrisku 16:05 Päż lupiÄ?ov a starĂĄ dĂĄma 17:40 HurĂĄ do zĂĄhrady 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 SprĂĄvy RTVS 20:30 NiÄ?ivĂŠ plamene lĂĄsky 23:50 Poirot: VraĹžda na golfovom ihrisku 01:30 NiÄ?ivĂŠ plamene lĂĄsky 1/2

JOJ

22. 7. 2018

06:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 07:00 TuÄ?niaky z Madagaskaru 07:25 Scooby-Doo a krĂĄÄž ĹĄkriatkov 08:45 NeuveriteÄžnĂĄ cesta kapitĂĄna Drakea 10:35 TisĂ­c slov 12:20 Ĺ&#x2021;uchaÄ? I. 5-6/8 14:50 Hancock 16:50 Slunce, seno a pĂĄr facek 19:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 20:05 POÄ&#x152;ASIE 20:20 Ĺ PORTOVĂ&#x2030; NOVINY 20:30 NeĞútostnĂ˝ pomstiteÄž AkÄ?nĂ˝ ďŹ lm MN 15 (USA) 2010 D. Johnson, B. B. Thornton, T. Berenger, O. Jackson-Cohen, C. GuginovĂĄ. 22:35 Na odstrel 01:15 NeĞútostnĂ˝ pomstiteÄž 02:50 Na odstrel 04:55 TELEVĂ?ZNE NOVINY MARKĂ?ZA

Vtip: Otec kominĂĄr sedĂ­ za stolom so svojou malou dcĂŠrkou a tu sa ho ona pĂ˝ta: â&#x20AC;&#x17E;Ocko, keÄ? budem aj ja veÄžkĂĄ, mĂ´Ĺžem sa staĹĽ kominĂĄrkou?â&#x20AC;&#x153; Otec na Ĺ&#x2C6;u vyjavene pozrie a odpovedĂĄ: â&#x20AC;&#x17E;Zlatko, tak to nie. Kde si prosĂ­m ĹĽa videla, Ĺže by Ĺžena priniesla ĹĄĹĽastie?â&#x20AC;&#x153;

JEDNOTKA

W. Blake: â&#x20AC;&#x17E;NekrĂĄÄ?ajte tam, kadiaÄž vedie cesta. Vydajte sa tadiaÄž, kam niÄ? nevedie a nechajte za sebou vyĹĄliapanĂş trasu.â&#x20AC;&#x153;

15

viete, Ĺže?

... Ä?o moĹžno nevieme

SpoloÄ?nosĹĽ TINACO s.r.o. hÄžadĂĄ do LogistickĂŠho centra v Senci

prĂ­jimeme ÄžudĂ­ do trvalĂŠho pracovnĂŠho pomeru na pozĂ­ciu

servisnĂŠho technika

ď&#x161;ˇ OperĂĄtor vĂ˝roby - 800 - 900 â&#x201A;Ź ď&#x161;ˇ NastavovaÄ? vĂ˝roby - 800 - 1000 â&#x201A;Ź ď&#x161;ˇ SkladnĂ­k - manipulant, prĂĄca i s VZV - 900 â&#x201A;Ź

PracovnĂĄ nĂĄplĹ&#x2C6;: ď&#x161;ˇ vyhodnotenie opodstatnenosti a vykonĂĄvanie servisnĂ˝ch oprĂĄv hraÄ?iek zameranĂ˝ch najmä na elektroniku

tEFNPOUĂ&#x2026;ĂĄBMUFSOĂ&#x2026;UPSPW tMFOOB[NFOZ tWPĹĽOĂ&#x152;WĂ?LFOEZ

ď&#x161;ˇ ElektrikĂĄr - ĂşdrĹžbĂĄr - min. 1100 â&#x201A;Ź

PonĂşkame: ď&#x161;ˇ trvalĂ˝ pracovnĂ˝ pomer ď&#x161;ˇ pracovnĂş dobu od 6:30 hod do 15:00 hod ď&#x161;ˇ zdarma ďŹ remnĂş dopravu na trase Bratislava,SvätĂ˝ Jur, Grinava, Pezinok, ViniÄ?nĂŠ, Senec a späż a taktieĹž na trase VeÄžkĂŠ Ă&#x161;Äžany, JĂĄnovce, Jelka, HrubĂĄ BorĹĄa, KrĂĄÄžovĂĄ pri Senci, Senec a späż ď&#x161;ˇ mzda od 850 EUR brutto mesaÄ?ne a viac

ZĂĄkladnĂĄ mzda 790 EUR/mesiac

PriemernĂĄ mzda

950 EUR / mesiac E-mail: maria.kostecka@grafton.sk 5FMFGĂ&#x2022;OOFĹ&#x152;

PoĹžiadavky na uchĂĄdzaÄ?a

ď&#x161;ˇ PrĂĄca v dvojzmennej prevĂĄdzke ď&#x161;ˇ TechnickĂŠ myslenie a zruÄ?nosĹĽ ď&#x161;ˇ Flexibilita ď&#x161;ˇ Ochota pracovaĹĽ nadÄ?as ď&#x161;ˇ TrvalĂ˝ pracovnĂ˝ pomer ď&#x161;ˇ PrimeranĂŠ pracovnĂŠ ohodnotenie ď&#x161;ˇ PlatovĂ˝ bonus ď&#x161;ˇ StravnĂŠ lĂ­stky 06-0142

06-0014

Kontakt: personĂĄlne oddelenie 0911 345 121 e-mail: personalne@dracik.sk

Viete, Ĺže...

PonĂşkame

Podmienkou prijatia do pracovnĂŠho pomeru je oprĂĄvnenie v Zmysle vyhlĂĄĹĄky Ä?. 508/2009 Z.z §21.

Ä&#x152;AS NA ZMENU.

siedmeho novembra v roku 1992 v Prahe, po ĹĽaĹžkej a dodnes nevysvetlenej autonehode, umrela hlavnĂĄ osobnosĹĽ PraĹžskej jari 1968, pĂĄn Alexander DubÄ?ek? V 70. a 80. rokoch niekoÄžkokrĂĄt vystĂşpil s kritikou HusĂĄkovho reĹžimu a pre medzinĂĄrodnĂş verejnosĹĽ zostal symbolom fenomĂŠnu spomĂ­nanej PraĹžskej jari. Po novembri 1989 sa vrĂĄtil do politickĂŠho Ĺživota, stal sa poslancom a predsedom FederĂĄlneho zhromaĹždenia a predsedom slovenskĂ˝ch sociĂĄlnych demokratov.

V prĂ­pade zĂĄujmu nĂĄs kontaktujte na doleuvedenĂ˝ email. Kontakt: Viliam HaleÄ?ka - 0917 156 696

06-0143

Operåtor výroby BERNOLà KOVO

Viete, Ĺže...

Adhex Technologies Slovakia PoÄžnĂĄ 9, 903 01 Senec

BRIGĂ DA V BA IHNEÄ&#x17D;

prijme do TPP aj ĹživnostnĂ­kov

VODIÄ&#x152;OV na SKLĂ PACIE NĂ VESY

Pridaj sa do tĂ­mu naĹĄich disponentov! VaĹĄe povinnosti: HladĂĄme do tĂ­mu disponentov kolegov, ktorĂ­ majĂş radi ĹĄpedĂ­ciu, poznajĂş trh, majĂş zmysel pre efektĂ­vne plĂĄnovanie preprĂĄv a pritom v pohode skoordinujĂş skupinu vodiÄ?ov. PoĹžiadavky: tprĂĄca na 2 zmeny (04:00-12:00, 12:00-20:00) tplĂĄnovanie celovozovĂ˝ch preprĂĄv tdisponovanie hlavnĂ˝ch liniek tsystĂŠmovĂŠ spracovanie PonĂşkame: tfajn pracovnĂŠ prostredie, zauÄ?enie tprĂ­jemnĂ˝ kolektĂ­v tmoĹžnosti vzdelĂĄvania a rozvoja tspoloÄ?nĂŠ aktivity, ďŹ remnĂŠ raĹ&#x2C6;ajky tmzda: min. 900 â&#x201A;Ź brutto mesaÄ?ne + 150 â&#x201A;Ź variabilnĂĄ zloĹžka troÄ?nĂ˝ bonus

SkladnĂ­k trojzmennĂĄ prevĂĄdzka

garancia platu 1000 â&#x201A;Ź/mes.

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

BliŞťie info: 0903 649 645

PrĂĄca

VaĹĄe povinnosti: V naĹĄom sklade privĂ­tame novĂ˝ch kolegov, ktorĂ­ nĂĄm pomĂ´Ĺžu pri vyklĂĄdke a naklĂĄdke vozidiel. HladĂĄme kolegov na trvalĂ˝ pracovnĂ˝ Ăşväzok a na dlhodobĂş spoluprĂĄcu. Ak je to nieÄ?o pre Teba a mĂĄĹĄ chuĹĽ pracovaĹĽ na tri zmeny, si vĂ­tanĂ˝!

PREDAJCU PREDAJNE

PoĹžiadavky: ttrojzmennĂĄ prevĂĄdzka tprĂĄca na VZV truÄ?nĂĄ manipulĂĄcia

Tel.: 0903 343 802 e-mail: canstav@gmail.com

so stavebným rezivom

Miesto prĂĄce: Ivanka pri Dunaji Mzda: 1.700,- â&#x201A;Ź v hrubom (nutnĂĄ fyzickĂĄ zdatnosĹĽ)

PonĂşkame: tprĂ­jemnĂ˝ kolektĂ­v tmoĹžnosti vzdelĂĄvania a rozvoja tspoloÄ?nĂŠ aktivity, ďŹ remnĂŠ raĹ&#x2C6;ajky a veÄ?ierky tmzda: GARANTOVANĂ&#x2030; 800 â&#x201A;Ź brutto mesaÄ?ne + variabilnĂĄ zloĹžka max. 40% z hrubej mzdy, roÄ?nĂ˝ bonus, bonus za odporuÄ?enie kandidĂĄta 200 â&#x201A;Ź

VEREJNO - PROSPEĹ NĂ? PODNIK SENEC, a.s., Senec, FĂĄndlyho 3 UFM tXXXWQQTFOFDTLtFNBJMTFLSFUBSJBU!WQQTFOFDTL

Prijmeme vodiÄ?ov na nĂĄkladnĂ˝ automobil skupiny C, E t[Ă&#x2C6;LMBEOĂ&#x2C6;N[EB &63IPE tPTPCOĂ?PIPEOPUFOJFEPWâĂ?LZ

tQSĂ&#x201C;QMBULZ[BWĂ&#x201C;LFOEZ TWJBULZ OBEĹ&#x2DC;BTZ tNPäOPTĆ&#x192;SP[Ă?Ă&#x201C;SFOJBWPEJĹ&#x2DC;TLĂ?IPQSFVLB[V

V�VOZ ODPADU VEĽKOOBJEMOV�MI KONTAJNERMI AJ V SOBOTU

91-0166

TeĹĄĂ­me sa na VaĹĄu online prihlĂĄĹĄku!

PrvĂ˝ krok naĹĄĂ­m smerom: Pavla MackovcĂĄkovĂĄ - tel.: +421 918 606 118

06-0037

Disponent direktových prepråv

91-0171

gw-world.com/greatjobs

Mzda: 6 â&#x201A;Ź / hod. v hrubom 51-0017

Preprava sypkých materiålov. Výkon pråce - zåpadnÊ Slovensko. Ubytovanie ZDARMA. info: 0903 779 101

HÄžadĂĄme vodiÄ?ov sk. B, C, E, na rozvoz a servis mobilnĂ˝ch toaliet v rĂĄmci zĂĄpadnĂŠho Slovenska

tOĂ&#x2C6;LMBEOBEPQSBWB CĂ&#x17E;SBDJFBWâLPQPWĂ?QSĂ&#x2C6;DF t[Ă&#x2C6;NPĹ&#x2DC;OĂ&#x201C;DLFQSĂ&#x2C6;DF QMPUZ CSĂ&#x2C6;OZ

SC 18-28 STRANA - 15

ObjednĂĄvky: 02/4592 4704 0903 410 436

91-0013

NĂ STUP MOĹ˝NĂ? IHNEÄ&#x17D;!

Kontakt: 0902 626 696, office@spotjob.sk

09-129

BEZ UBYTOVANIA

32-0014-9

- vykladanie balĂ­kov 4,10 â&#x201A;Ź / hod. (brutto) len muĹži - pomocnĂŠ prĂĄce v tlaÄ?iarni 3,60 â&#x201A;Ź / hod. (brutto) muĹži + Ĺženy + prĂ­platky za prĂĄcu v noci a cez vĂ­kend a sviatok

uĹž aj na Slovensku existuje novĂ˝ liek pre diabetikov? Ide o EmpagliďŹ&#x201A;ozin. MĂĄ viacero pozitĂ­vnych ĂşÄ?inkov na organizmus pri lieÄ?be diabetu druhĂŠho typu. DokĂĄĹže ĂşÄ?inne regulovaĹĽ hladinu krvnĂŠho cukru, obmedzuje tvorbu â&#x20AC;&#x17E;nezdravĂŠhoâ&#x20AC;&#x153; cholesterolu a starĂĄ sa zĂĄroveĹ&#x2C6; aj o znĂ­Ĺženie krvnĂŠho tlaku. UŞíva sa orĂĄlne, v prĂ­pade Ĺže jeho nasadenie odsĂşhlasĂ­ lekĂĄr â&#x20AC;&#x201C; ĹĄpecialista, je preplĂĄcanĂ˝ zdravotnou poisĹĽovĹ&#x2C6;ou. Pre mnohĂ˝ch pacientov mĂ´Ĺže znamenaĹĽ koniec lieÄ?by pomocou kaĹždodennĂ˝ch vpichov ĂşÄ?innej lĂĄtky.

Viete, Ĺže... sprĂĄvna a kvalitnĂĄ medovina sa dĂĄ pripraviĹĽ iba v  dubovĂ˝ch sudoch? InĂŠ materiĂĄly totiĹž poÄ?as kvasenia neprepúťżajĂş potrebnĂŠ mnoĹžstvo kyslĂ­ka. ZĂĄujem o medovinu na slovenskom trhu pritom stĂşpa. Zhruba desaĹĽ legĂĄlnych vĂ˝robcov dokĂĄĹže jej roÄ?ne vyprodukovaĹĽ 500.000 litrov. Na vĂ˝robu litra tohto nĂĄpoja spotrebuje vĂ˝robca pol kilogramu medu, priÄ?om mnoĹžstvo medu urÄ?Ă­ v budĂşcnosti sladkosĹĽ nĂĄpoja. Med sa v urÄ?itom pomere zmieĹĄa s vodou, vznikne sterilnĂĄ sladkĂĄ voda. Po vychladnutĂ­ sa do nej pridajĂş kvasinky, vznikne bĂşrlivĂŠ vĂ­nne kvasenie. Po dvoch aĹž troch mesiacoch vznikne v medovine 10 percent alkoholu. Vtedy sa nĂĄpoj stĂĄÄ?a do dubovĂ˝ch sudov, kde eĹĄte dva aĹž päż rokov dobehne pomalĂŠ kvasenie. Viete, Ĺže... v roku 1512, zaÄ?iatkom novembra, bola verejnosti prvĂ˝krĂĄt sprĂ­stupnenĂĄ vĂ˝zdoba stropu SixtĂ­nskej kaplnky? SixtĂ­nska kaplnka je sakrĂĄlna stavba, ktorĂş ako sĂşÄ?asĹĽ ApoĹĄtolskĂŠho palĂĄca vo VatikĂĄne dal postaviĹĽ pĂĄpeĹž Sixtus IV. v rokoch 1473 â&#x20AC;&#x201C; 1484. Bola to pĂ´vodne pĂĄpeĹžova sĂşkromnĂĄ kaplnka a vznikla podÄža plĂĄnov Giovanniho de Dolciho a Baccia Pontelliho. SixtĂ­nska kaplnka patrĂ­ k najznĂĄmejĹĄĂ­m a turistami najviac vyhÄžadĂĄvanĂ˝m miestam v RĂ­me a tvorĂ­ sĂşÄ?asĹĽ prehliadkovej expozĂ­cie VatikĂĄnskych mĂşzeĂ­. Od roku 1984 je spolu s ostatnĂ˝mi architektonickĂ˝mi pamiatkami VatikĂĄnu zapĂ­sanĂĄ v Zozname svetovĂŠho kultĂşrneho dediÄ?red stva UNESCO.


Ä?Ă­slo 28 / 13. jĂşl 2018

zadarmo do poťtových schrånok v råmci celej SR

PRIJMEME NA TPP NĂĄstup ihneÄ?

AIW - PrĂĄca pre opatrovateÄžky v RakĂşsku

PrĂĄca v Ä&#x152;R

tSPLPWQPNĂ&#x2C6;IBNFPQBUSPWBUFÇĽPNW3BLĂ&#x17E;TLV tTNFQBSUOFSPNSBLĂ&#x17E;TLFIPĆ&#x17D;FSWFOĂ?IPLSĂ&#x201C;äB tEÇŞPWĂ?UVSOVTZ SBLĂ&#x17E;TLBäJWOPTǸ tQPOVLZBKQSFNVäPWPQBUSPWBUFÇĽPW

-MonttĂĄĹžny y praco ovnĂ­k -ElekttrikĂĄr -ZvĂĄrraÄ?

BENEFITY a DOCHĂ DZKO OVĂ? BONUS

HonorĂĄr brutto 70 â&#x201A;Ź, 80 â&#x201A;Ź,90 â&#x201A;Ź za 24 hod.

Dopravu hradĂ­ klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

! NOVINKA ! KritÊriå AIW zåstupca je aj v Žilinskom pre spolupråcu s AIW: a Nitrianskom kraji. ¡ opatrovateĞský kurz a prax Ståle ste vítaní v Bratislave! ¡ dobrå znalosż nemeckÊho jazyka Dohodnite si individuålne stretnutie a pracujte v Rakúsku uŞ o pår dní. ¡ vek 25 aŞ 60 rokov www.aiw.sk 85_0482

0905 775 463 - 0905 867172 0918 607 897

0940 309 411 p.hudak@protonmail.com

37-0046

TEL.: 

85-0481

 

ELEKTRIKĂ R 

     !

Pre viac informĂĄcii alebo stretnutie volajte 0800 24 24 44 (bezplatnĂĄ infolinka)

32-0064

OPERĂ TOR VĂ?ROBY 

PRACOVNĂ?K V SKLADE 

KĂşpim / Prevezmem fungujĂşcu, zadĺŞenĂş spoloÄ?nosĹĽ s.r.o. / a.s. RĂ?CHLE & SOLĂ?DNE JEDNANIE

!" "#$%&'

RaiďŹ&#x20AC;eisen banka: Tatra banka, a. s., odĹĄtepnĂ˝ zĂĄvod RaiďŹ&#x20AC;eisen banka

AŽ TOĽKO ZA TAK Mà LO!

1000 â&#x201A;Ź

MĂ&#x201D;Ĺ˝ETE MAŤ AJ VY

PĂ&#x201D;Ĺ˝IÄ&#x152;KA

LEN ZA

15 â&#x201A;Ź MESAÄ&#x152;NE

, bez poplatkov , mĂĄme pre vĂĄs pĂ´ĹžiÄ?ky aĹž do výťky 30 000 â&#x201A;Ź

ZASTAVTE SA EĹ TE DNES V POBOÄ&#x152;KE VO VAĹ OM MESTE Viac informĂĄciĂ­ o podmienkach na www.raiďŹ&#x20AC;eisen.sk/1000za15 PrĂ­klad vĂ˝poÄ?tu roÄ?nej percentuĂĄlnej miery nĂĄkladov (RPMN): výťka pĂ´ĹžiÄ?ky: 1 000 â&#x201A;Ź, mesaÄ?nĂĄ splĂĄtka: 15 â&#x201A;Ź, poplatok za poskytnutie: 0 â&#x201A;Ź, poÄ?et splĂĄtok/doba splatnosti v mesiacoch: 96. Ĺ tandardnĂĄ ĂşrokovĂĄ sadzba: 9,53 % p. a., RPMN: 10,10 %, celkovĂĄ suma, ktorĂş zaplatĂ­te: 1 440 â&#x201A;Ź. 

Infolinka: 0850 850 555 | www.raiďŹ&#x20AC;eisen.sk

32- 0077

!" "#$%&'

www.konstrukter.sk  info@konstrukter.sk

SC 18-28 STRANA - 16

Senecko 18-28  

Senecko 18-28

Senecko 18-28  

Senecko 18-28

Advertisement