Page 1

... nájdeš, čo hľadáš

č. 7 / 16. február 2018 / 22. ročník

týždenne do 25 000 domácností a firiem

SENECKO ŠPORTOVÝ RYBOLOV golfový areál Bernolákovo 15.3. - 15.12.2018

Jama Senec

4-7

• POKLÁDKA ZÁMKOVEJ DLAŽBY

3-6

www.jamasenec.sk

24 hodín denne 91-0059

ec.sk

www.jamasen

Darujte 2% z daní NEZÁBUDKA - Senec

Ing. Milan Poruban

ໄ0908 728 081

Prenajmeme klimatizované kancelárske priestory blízko centra mesta Senec

0903 168 625

Samostatné podlažie budovy s celkovou výmerou 185 m, 5 samostatných kancelárií s výmerou 16 m, 22 m, 23 m, 28,6 m, 38 m, kuchynka, 2 x WC, bezpečnostné monitorovanie, parkovanie v uzatvorenom areáli. Možnosť prenajať kancelárie aj jednotlivo.

4

ODSTÚPIM

8

PALACINKÁREŇ na Hviezdoslavovej v Senci

91-0013

Info tel. : 02/4592 4701

Bližšie info: 0915 955 822

12-13 8

8-10 - odborné vyšetrenie zraku - kontaktné šošovky - nová kolekcia - Zima 2017 Lichnerova 16, Senec +421 905 433 944 www.optikmorvay.sk odbornosť - kvalita - spoľahlivosť

SC 18-07 STRANA - 01

12 13-15

91-0008

VYCVIČÍM vášho PSA, profesionál

51-0009

(stačí prezvoniť)

www.pozickyimpresia.sk

24-0012

aj pre ženy na MD, živnostníkov, dôchodcov a opatrovateľky

EURONIC.SK

PLYN 0907 153 480 KÚRENIE VODA

v bez poplatko

11

24-0036

PÔŽIČKY ໄ 0903 625 926

1€

na mesiac len za

ો bez viazanosti ો rýchlosť až do 30 MB ો neobmedzený prenos dát

12 1

51-0046

0911 990 463

Získajte nám nového zákazníka a obaja máte internet

16-0059

PALIVOVÉ DREVO

2-3

LTE internet

91-0057

Číslo účtu - IBAN: SK50 0900 0000 0000 1919 6373

• VÝSTAVBA PLOTOV

0903 201 288, 0911 593 029

NEZÁBUDKA združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými Turnianska 8A, 903 01 Senec

IČO: 34076255

kvalita, tradícia rozumné ceny

91-0063

Info: 0918 582 191

2-3

06-0040

senecko.sk

regionálne noviny

11


redakčné slovo

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

týždenne do 25 000 domácností a firiem

Redakcia: tel/fax: e-mail:

Lichnerova 72 Senec 02 / 45 92 64 03 senecko@regionpress.sk vydáva: regionPRESS s.r.o.

Ivan Brožík

Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Inzercia: Peter Bukovinský 0905 915 040 Zora Kováčová 0905 719 132

Distribúcia: (25.000 domácností/firiem) Každý týždeň: Senec, Veľký Biel, Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji, Zálesie, Malinovo, Most pri Bratislave, Dunajská Lužná, Kalinkovo, Hamuliakovo, Rovinka, Miloslavov, Alžbetin Dvor, Tomášov, Nová Dedinka, Tureň, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Reca, Nový Svet, Boldog, Čataj, Kaplná, Igram, Blatné, Senec, Hrubý Šúr, Hrubá Borša, Vlky, Svätý Martin Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme

V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 27.000 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

Začal sa nový rok... Nie, nepomýlili sme sa. To v astrológii starých Číňanov sa začal nový rok. Rok Psa. To, čo sľubuje ľudstvu je však natoľko zaujímavé, že predsa len mu treba venovať aspoň zopár myšlienok. Vraj, milí čitatelia, sa v

tomto roku naučíme povedať Nie, keď už naozaj treba povedať Nie. Vraj to bude rok mnohých pozitív, mal by nás zbaviť tých, ktorí podvádzajú, kradnú, klamú, mal by nás zbaviť bezprávia a sociálnej nespravodlivosti. Nuž, je to iba „čínsky horoskop“. Ale, znie pekne, treba uznať. Dobre znie aj rada, že sa máme zbaviť falošných priateľov. Rozhodne to spravte. O nič a ani o nikoho neprídete. Tí falošní vás časom aj tak odkopnú! Zbavia sa vás ako obnosenej obuvi. Bez mihnutia oka s argumentom, že veď aj oni majú právo „žiť“.

Bolo by krásne očistiť svet o falošnosti, od falošných priateľov i falošných prorokov. Potrebujeme na to horoskop či čosi ešte viac? Nestačíme si my sami? Naozaj to vyzerá na rok veľkých zmien. Hoci je už pol druha mesiaca z neho za nami, sme iba na začiatku. Verme si, my všetci vzájomne, že ten rok a tie zmeny budú pre nás dobré. Za celú redakciu a všetky jej pobočky vám želám pekný týždeň. Pekný, dobrý, pokojný i nádejný. Veď Ivan Brožík sa začal nový rok. Rok Psa.

VYRÁBAME krovy na mieru a väzníkove krovy všetky druhy ihličnatého reziva hobľované rezivo tatranský profil hobľované altánky

strecha a krov bez problémov

MONTUJEME KROVY A VÄZNÍKY, POKRÝVAME A REKONŠTRUUJEME STRECHY STAVIAME A ZATEPĽUJEME rodinné a bytové domy

Na jla cn ejš ia

PREDÁVAME

Drevársky závod - Píla Boldocká cesta 2560 903 01 Senec Tel.: 02/4592 3392 mobil: 0903 922 222 halama@nextra.sk www.halamainvest.sk

str ec ha

strešné krytiny BRAMAC, TERRAN, TONDACH strešné fólie a škridlové laty klampiarske výrobky - systém KJG (žlaby, zvody, okap. plechy,...) strešné okná VELUX spojovací materiál (závitové tyče, klince, skrutky, uhoľníky,...)

IMPREGNUJEME REZIVO v hydraulickej impegnačnej tlakovej vani, systém Bochemit

KCIA A • A I C  AK AKCIA •DOSKY od 89 € + DPH / m E I ŠALOVAC

DOPRAVA A VYKLÁDKA S HYDRAULICKOU RUKOU

dosah na 1.500.000

domácností a firiem

SC 18-07 STRANA - 02

Bo

sta ká ce ldoc

Rec

ká c esta

Prijmeme:  pomocných robotníkov do drevovýroby

06-0041

... nájdeš, čo hľadáš

Pobočka:

PIESTANSKO SENECKO regionálne noviny


TV program pondelok

07:00 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou JEDNOTKA 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Ekologické bývanie 09:00 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 10:05 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Sudkyňa Amy 14:55 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou 16:00 Správy RTVS 16:25 Ekologické bývanie 16:55 Neskoro večer 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body sekundy 20:20 Počasie 20:30 Návštevníci 2 22:25 Občan za dverami 23:00 Labyrint 00:05 Nash Bridges 00:45 Návštevníci 02:40 Občan za dverami 03:15 Dámsky klub

05:00 NOVINY TV JOJ 05:50 KRIMI 06:20 NOVINY TV JOJ 07:20 NOVÉ BÝVANIE 08:40 SÚDNA SIEŇ 09:55 SÚDNA SIEŇ 11:00 OCHRANCOVIA 31 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:50 POLICAJTI V AKCII 15:00 NAŠI 16 15:45 NÁKUPNÉ MANIAČKY 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO Slovenská súťažno-zábavná šou. MN 12 2018 22:00 HESLO 22:40 KUKÁTKO 23:35 Vražedné Miami II. 5 00:35 Myšlienky vraha 6 01:30 NOVINY TV JOJ 02:25 TOP STAR 02:45 OCHRANCOVIA 31 03:30 SÚDNA SIEŇ 04:15 SÚDNA SIEŇ JOJ

19. 2. 2018

06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 09:50 Oteckovia 10:55 Susedské prípady 11:55 Rodinné prípady 13:00 Mentalista III. 15-16/24 14:55 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Susedia 21:10 Horná Dolná 22:35 Šéfovia na zabitie 2 00:55 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:40 Mentalista III. 15-16/24 03:00 Šéfovia na zabitie 2 04:55 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

Vtip: „Čo robí váš manžel?“ „Leží v nemocnici.“ „A na čo sa sťažuje?“ „Na nedostatok piva.“ L. N. Tolstoj: „Šťastný je ten, kto našiel šťastie v rodine.“

občianska

ZAČNITE SEZÓNU S NAMI

kompletný materiál pre Vašu strechu a podkrovie

riadková inzercia

R!!! O Z PO 018 2 . 3 ie 1. od výšen

IEN

Sulm

prírodná, engoba, glazúra Bravura

Twist XXL Bolero XXL

-35%

-35%

Stodo

-40% -40%

Samba 11

-50%

Mulde

Figaro 11

-40%

-50%

Vinohradnícka 16, Senec

-40%

-40%

exkluzívne rakúske 0904 111 115

Vzorkovňa - Sklad:

e-mail: krovstav.info@gmail.com

KROVSTAV Vzduchovky Kandar B3

P RO MO N T GL A S S s .r.o . PROMONT GLASS s.r.o.

Figaro Deluxe

91-0056

C

TERASY− TERASY − ZIMNÉ ZÁHRADY

na pôvodná ce

z HLINÍKA, H HLIN LINÍÍKA ÍKA DREVA, DREV REVA A OCE OCELE LE

89,- €

-39%

nová cena

PRÍSTREŠKY - STRIEŠKY

54,90 €

od ZÁK LAD OV až po STR ECH U

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

Viac ako 539 druhov okrasného kameniva pre Vašu stavbu, dom a záhradu

ALTÁNKY

www.promontglass.sk

0915 665 009 0918 623 064

87-0012

promontglass@promontglass.sk

09-03

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Predajòa Tureò - otvorené aj v sobotu

SC 18-07 STRANA - 03

0902 0 902 777 202

06-0024

RÁMOVÉ ZASKLENIE

1 2

byty byty

3 4

domy

5

pozemky reality stavba

6 7 8

domácnosť záhrada hobby

9 10 11

deťom rôzne rôzne

12 13 14

Chcete si podať inzerát?

Kaliber: 4,5mm a 5,5mm Úsťová rýchlosť diaboly - 240 m/s (860 km/h) Hmotnosť: 3,3 kg

21 rokov

auto-moto auto-moto

A /predaj U A /iné U °CZ 175 PIONIER MUSTANG STADION JAWA 90 JAWA 250. KÚPIM TAKÚTO MOTORKU. Tel. 0915215406 °ČZ-JAWA Odkúpim Motocykle/Diely- DOHODA ISTÁ.Tel. 0908205521 B /predaj Y B /prenájom Y °V Senci dám do prenájmu zariadený byt v rod. dome.Tel. 0904128878 D /predaj O °Predám zrekonštruovaný RD so záhradou v Rači. Nie RK.Tel. 0917577241 P /predaj O R /iné E S T °Predám sklolaminátové žumpy o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šach‫﬚‬. Cena od 650 €. Doveziem, osadím, vykonám aj tlakovú skúšku.Tel. 0905925991 D O Z a zverinec Á H a šport O °Kúpim staré bicie Amati BD20“ FT16“ TT12“ SD14“.Tel. 0902630876 °Kúpim rôzne starožitnosti aj poškodené.Tel. 0903753758 D E R /predaj Ô R /iné Ô

Materiály, ktoré sa Vás dotýkajú.

z

3

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraSCmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP SC 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, SC zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.


4 Ako správne vybrať vysokú školu? Pre tých, ktorí chcú v živote stáť na vlastných

pre Teba

...je tu škola, ktorá ponúka:

4 – ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou

Overal pre psa

6341 M škola podnikania so zameraním na: obchod a služby doprava a logistika

na pôvodná ce

26,99 €

2 – ročné nadstavbové štúdium ukončené maturitnou skúškou 2493 L predaj a servis vozidiel 6403 L podnikanie v remeslách a službách

-82%

3 – ročné štúdium ukončené záverečnou skúškou 2487 H autoopravár so zameraním na: 01 autoopravár – mechanik 02 autoopravár – elektrikár 03 autoopravár – lakovník

nová cena

„Ak chcete vybudovať veľký podnik, vybudujte najprv seba.“ Tomáš Baťa

Škola tretieho tisícročia

info: 0903 264 362 e-mail: stavpracepk@gmail.com

www.spojsivanka.sk, spojs@nextra.sk tel. 02/45 943 062

24-0027

Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť chov koní a jazdectvo, kynológiu, rybárstvo a agropodnikanie – farmárstvo s celoslovenskou pôsobnosťou.

• Altánky • Prístrešky • Záhradné domčeky • Pergoly • Strechy • Murárske práce

Stredná odborná škola v Ivanke pri Dunaji agropodnikanie - chov koní a jazdectvo agropodnikanie - kynológia rybárstvo veterinárne zdravotníctvo - drobnochov logistika v doprave obchod a podnikanie chovateľ - chov koní a jazdectvo mechanizátor lesnej výroby lesokrajinár rybár poľnohospodárstvo lesné hospodárstvo agropodnikanie - chov koní a jazdectvo agropodnikanie - kynológia rybárstvo

drevo.pohoda@gmail.com

෾ 0908 126 455 facebook-Drevo.Pohoda

24-0014

VÝROBA a MONTÁŽ

Ponuka štúdia 4210 M 17 4210 M 18 4215 M 4336 M 04 3760 M 6352 M 4580 H 02 Učebné odbory: 4575 H 4562 H 4578 H Nadstavbové štúdium: 4512 L 4521 L Pomaturitné štúdium: 4210 N 17 4210 N 18 4215 N

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

໔ MAĽOVANIE interiérov ໔ MONTÁŽ nového nábytku ໔ POKLÁDKA laminátových podláh ໔ DROBNÉ STAVEBNÉ PRÁCE a OPRAVY

Spojená škola, SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Študijné odbory:

4,99 €

06-0028

www.sossenec.edupage.org zdruzena@centrum.sk

Maskáčový zimný overal pre psa s kapucňou, zapínanie na cvoky. Veľkosti L, XL, XXL.

Kamenárstvo KAM-MAN Veľké Úľany Ponúkame rôzne druhy žulových pomníkov a kamenárske práce za akciové ceny!

Stredná odborná škola J. A. Gagarina v Bernolákove Študijné odbory:

Učebné odbory:

3765 M 4246 M 6355 M 4524 H

technika a prevádzka dopravy bioenergetika služby v cestovnom ruchu agromechanizátor, opravár

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu! Doplnky a montáž ZADARMO!

5. februára 2018 (pondelok) 27. februára 2018 (utorok) 21. marca 2018 (streda)

Prehliadka školy od 8.00 -14.00 hod každú celú hodinu

SC 18-07 STRANA - 04

Veľké Úľany, Leninova 71 0903 475 820 www.kam-man.sk

36-0027

Dni otvorených dverí: 06-0031

Výber vysokej školy a fakulty je dôležitým životným medzníkom veľkej väčšiny stredoškolákov. Každý rok sa študenti a absolventi stredných škôl rozhodujú, na ktorú vysokú školu a fakultu si podajú prihlášky. Záujemcovia o štúdium na vysokých školách v Slovenskej republike si môžu vybrať z 20 verejných, 3 štátnych, 12 súkromných a z 5 pobočiek zahraničných vysokých škôl, ktoré majú spolu 115 fakúlt (z toho sú 103 verejné, 4 štátne, 8 súkromné), 14 vysokých škôl nemá žiadnu fakultu. Pri výbere vhodnej vysokej školy by ste mali prihliadať na svoje záujmy, profesiu, ktorej by ste sa radi v budúcnosti venovali a na svoje uplatnenie na trhu práce po skončení vysokoškolského štúdia. Kritériami pre výber je aj prestíž jednotlivých škôl a, samoreme, financie na štúdium a študentský život ako taký. Osoby s jasne vyhranenými záujmami majú väčšinou v tejto otázke jasno, ale mnoho mladých ľudí po maturite nemá jasnú predstavu o svojom smerovaní a ani vysnívanom povolaní. Štúdium v zahraničí je v dnešnej dobe stále viac populárne. Môže vám priniesť mnoho nových skúseností, umožní vám zdokonaliť sa v cudzom jazyku, a v neposlednom rade štúdium na zahraničnej univerzite zvýši vašu cenu na trhu práce. Termíny na podanie prihlášky na vysokú školu - prihláška musí byť doručená v termíne určenom fakultou alebo vysokou školou. Na školy s talentovými skúškami sa prihlášky podávajú už od mesiaca november. Na väčšine vysokých škôl sa prihláška podáva v štandardnom termíne v mesiacoch február až máj. Niektoré fakulty prijímaju prihlášky ešte dodatočne v mesiacoch jún až september. Podrobné informácie Vám poskytnú študijné oddelenia a internetové stránky jednotlivých fakúlt a vysokých škôl. Na stránkach sú publikované pokyny k vypĺňaniu elektronickej a papierovej prihlášky, aký je poplatok za prijímacie konanie, spôsob dokladovania platby, požadované prílohy prihlášky a termíny prijímacích skúšok. (red)

KYSUCKÁ 14, 903 01 SENEC


20. 2. 2018

06:00 TelerĂĄno 08:40 Svokra 09:55 Oteckovia 11:00 SusedskĂŠ prĂ­pady 12:00 RodinnĂŠ prĂ­pady 13:00 Mentalista III. 17-18/24 15:00 SusedskĂŠ prĂ­pady 16:00 RodinnĂŠ prĂ­pady 17:00 PRVÉ TELEVĂ?ZNE NOVINY 17:25 Reex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 20:05 POÄŒASIE 20:20 Ĺ PORTOVÉ NOVINY 20:30 Ĺ ĹĽastnĂ˝ domov 21:40 Dobre vedieĹĽ! 22:40 RodinnĂŠ prĂ­pady 23:45 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad IX. 14/24 00:45 Mentalista 02:20 Lovec zloÄ?incov IV. 1-2/22 03:45 RodinnĂŠ prĂ­pady 04:55 TELEVĂ?ZNE NOVINY MARKĂ?ZA

05:05 NOVINY TV JOJ 06:00 KRIMI 06:30 NOVINY TV JOJ 07:20 NOVÉ BĂ?VANIE 08:40 SĂšDNA SIEŇ 09:50 SĂšDNA SIEŇ 11:00 OCHRANCOVIA 32 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:50 POLICAJTI V AKCII 15:00 NAĹ I 17 15:45 NĂ KUPNÉ MANIAÄŒKY 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARĂ? LEPĹ IE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 Ĺ PORT 20:30 NAJLEPĹ IE POÄŒASIE 20:35 VLCI 22:40 SpackanĂŠ plastickĂŠ operĂĄcie: Po zĂĄkroku II. 7 23:10 VraĹžednĂŠ Miami II. 6 00:10 MyĹĄlienky vraha 7 01:10 KRIMI 01:40 NOVINY TV JOJ 02:40 OCHRANCOVIA 32 03:25 SĂšDNA SIEŇ 04:15 SĂšDNA SIEŇ JOJ

PR�STREŠKY • ALTà NKY

Vtip: Policajti pri obchĂ´dzke vidia, Ĺže pri lese je zle zaparkovanĂŠ auto. PodiĹĄli k autu a vodiÄ?a nikde. NuĹž poobzerali sa a vidia, Ĺže neÄ?aleko cesty za krĂ­Ä?kom Ä?upĂ­ chlapĂ­k a tlaÄ?Ă­. „Hej, obÄ?an a mĂĄte papiere? pouĹžil ĂşradnĂ˝ tĂłn jeden z policajtov.“ „NemĂĄm, ale mne staÄ?ia lopĂşchy!“ P. Strauss: „Život je niekedy takĂ˝ tragickĂ˝, Ĺže sa musĂ­me vedieĹĽ zasmiaĹĽ, aby sme ho vydrĹžali.“

• PRĂ?STREĹ KY K DOMU, NA AUTĂ , JEDNOSPĂ DOVÉ, VALBOVÉ, SEDLOVÉ... • SAMOVOÂźNE STOJACE ALTĂ NKY • ODKVAPOVĂ? SYSTÉM • ZĂ HRADNÉ DOMĂˆEKY • ZĂ HRADNĂ? NĂ BYTOK • TATRANSKĂ? PROFIL • LEXAN • Ĺ INDEL• Ĺ KRIDLA • PLECH

s prof. PhDr. Pavlom MeĹĄĹĽanom, DrSc.

63-0011

' (

... s riaditeÄžom MĂşzea Ĺžidovskej kultĂşry v Bratislave. NaĹĄa spoloÄ?nosĹĽ musĂ­ rieĹĄiĹĽ a vyrieĹĄiĹĽ veÄžmi vĂĄĹžnu otĂĄzku (ne)znĂĄĹĄanlivosti, rasizmu a antisemitizmu. Kto by mal byĹĽ autoritou v takejto snahe? NeznĂĄĹĄanlivosĹĽ, rasizmus a antisemitizmus sĂş postoje, ktorĂŠ sĂş viac-menej odolnĂŠ voÄ?i akĂ˝mkoÄžvek argumentom. Preto sa treba snaĹžiĹĽ, aby nemali ĹživnĂş pĂ´du vĂ´bec „vyklĂ­Ä?iĹĽâ€œ Ä?i „zakoreniĹĽâ€œ. Aby sme to dosiahli, je to zĂĄleĹžitosĹĽ vĂ˝chovy uĹž od ranĂŠho detstva, a teda vecou kaĹždĂŠho rodiÄ?a. V tomto zmysle sa natĂ­ska odpoveÄ? na vaĹĄu otĂĄzku – autoritou by mal byĹĽ kaĹždĂ˝ Ä?estnĂ˝, spravodlivĂ˝, humanizmus vyznĂĄvajĂşci rodiÄ?.

& '%

  

AkĂ˝ mĂĄte nĂĄzor na povinnĂŠ nĂĄvĹĄtevy ĹĄkolskej mlĂĄdeĹže na pamätnĂ˝ch miestach holokaustu? NavĹĄtevovaĹĽ pamätnĂŠ miesta holokaustu je chvĂĄlyhodnĂĄ aktivita, ale bez predchĂĄdzajĂşcej teoretickej prĂ­pravy detĂ­ a mladĂ˝ch ÄžudĂ­ mĂ´Ĺže byĹĽ takĂ˝to „vĂ˝let“ kontraproduktĂ­vny. Preto ja vĹždy navrhujem, aby na podobnĂŠ miesta pedagĂłgovia vodili len ĹĄtudentov, ktorĂ­ na to majĂş vek a potrebnĂŠ znalosti.

      $     S T Y  L A      &       !  

    ! !#  !   " #" 

5

na rovinu

%"#&

0917 404 959 | zahradnestavby@centrum.sk

obhliadka + cenovĂĄ ponuka ZDARMA

06:05 SprĂĄvy RTVS „N“ 06:55 PravdivĂŠ prĂ­beJEDNOTKA hy s Katkou Brychtovou 07:30 RannĂŠ sprĂĄvy RTVS 08:30 EkologickĂŠ bĂ˝vanie 09:00 Neskoro veÄ?er 10:05 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 SprĂĄvy RTVS 12:20 DĂĄmsky klub 13:55 SudkyĹˆa Amy: Vina a trest 67 14:55 PravdivĂŠ prĂ­behy s Katkou Brychtovou 16:00 SprĂĄvy RTVS 16:25 EkologickĂŠ bĂ˝vanie 16:50 DobrodruĹžstvĂĄ Sherlocka Holmesa 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 SprĂĄvy RTVS 19:55 GĂłly body - sekundy 20:20 PoÄ?asie 20:30 Kolekcia 22:15 PolnoÄ?nĂŠ slnko 23:10 ZĂĄkon a poriadok: Ĺ peciĂĄlna jednotka 23:55 Nash Bridges 00:40 Kolekcia 02:25 Slovensko v obrazoch

91-0058

TV program utorok

O holokauste sa vie vo vĹĄeobecnosti, Ĺže v rĂĄmci koneÄ?nej otĂĄzky rieĹĄil likvidĂĄciu ĹžidovskĂŠho etnika. Ale to asi nie je celĂĄ pravda. Slovo holokaust je vĹĄeobecne zauŞívanĂŠ na pomenovanie tzv. koneÄ?nĂŠho rieĹĄenia Ĺžidovskej otĂĄzky, ktorĂŠ nacistickĂŠ Nemecko implantovalo do svojej kaĹždodennej existencie formou platnĂŠho zĂĄkona. To, Ĺže jeho rasistickĂ˝ zĂĄklad sa tĂ˝kal aj potierania ĹživotnĂ˝ch prĂĄv inĂ˝ch nĂĄrodov, etnĂ­k, hendikepovanĂ˝ch Ä?lenov Äžudskej spoloÄ?nosti sa spomĂ­na spravidla v inĂ˝ch sĂşvislostiach, ale Ĺžiadny seriĂłzny akademik (Ä?i veciznalĂ˝ odbornĂ­k) to nikdy nikde nepoprel. MĂĄte uĹž ĂşctyhodnĂ˝ vek, ako vnĂ­mate, Ĺže v parlamente sedia Äžudia, ktorĂ˝ch viditeÄžnĂĄ symbolika na verejnosti spĂĄja s nacizmom a faĹĄizmom? To, Ĺže sa Äžudia s extrĂŠmnymi „antihumĂĄnnymi“ nĂĄzormi (faĹĄisti, rasisti, xenofĂłbi) stali aj u nĂĄs viditeÄžnĂ˝mi (sedia naprĂ­klad v parlamente), je vĂ˝sledkom demokratickĂ˝ch princĂ­pov, ku ktorĂ˝m sa Slovensko po r. 1989 prihlĂĄsilo, ale aj nerieĹĄenĂ˝ch historickĂ˝ch tabuizovanĂ˝ch tĂŠm z obdobia existencie Slovenskej republiky (1939-1945). KombinĂĄcia tĂ˝chto dvoch fenomĂŠnov v sĂşÄ?asnej globalizovanej EurĂłpe nie je len „vrĂĄskou“ na Ä?ele Slovenska, ale aj inĂ˝ch stredoeurĂłpskych, red postkomunistickĂ˝ch krajĂ­n.

SC 18-07 STRANA - 05


5

7 4 9 1

8 9 2 5 3 8 1 9

2 8

7

2

8 5 3 7 9 2 1 4 7

prĂĄvnik radĂ­

Nevyrovnaný zåväzok a jeho plnenie

nanÄ?nĂŠ prostriedky, ktorĂŠ sĂşvisia s omeĹĄkanĂ­m dlĹžnĂ­ka. PokiaÄž dlĹžnĂ­k nesplnĂ­ svoj zĂĄväzok riadne a vÄ?as, dostĂĄva sa do omeĹĄkania. OmeĹĄkanie dlĹžnĂ­ka spĂ´sobuje zmenu zĂĄväzku, a to Ä?o do oprĂĄvnenĂ­ veriteÄža a po„ZamestnĂĄvateÄž ako podnikateÄž vinnostĂ­ dlĹžnĂ­ka tak, aby veriteÄž nebol omeĹĄkanĂ­m dlĹžnĂ­ka poĹĄkodenĂ˝. som vykonal pre svojho obchod- Pri peĹˆaĹžnĂ˝ch dlhoch mĂ´Ĺže veriteÄž okrem plnenia poĹžadovaĹĽ i  Ăşroky nĂŠho partnera sluĹžby, za ktorĂŠ z omeĹĄkania, ak nie je dlĹžnĂ­k podÄža zĂĄkona povinnĂ˝ platiĹĽ poplatky z mi nezaplatil vÄ?as a riadne. MĂĄm omeĹĄkania. Ăšroky z  omeĹĄkania predstavujĂş sankciu za omeĹĄkanie prĂĄvo si od svojho odberateÄža vy- s  platenĂ­m peĹˆaĹžnĂŠho dlhu (treba odliĹĄovaĹĽ od Ăşroku ako peĹˆaĹžnej JUDr. mĂĄhaĹĽ aj nejakĂŠ inĂŠ nĂĄroky ako odmeny za poskytnutie ďŹ nanÄ?nĂ˝ch prostriedkov). Barbora samotnĂş nezaplatenĂş sumu?“ Ăšrok z omeĹĄkania je sankciou pre dlĹžnĂ­ka. PokiaÄž sa dlĹžnĂ­k dostane do omeĹĄKoncovĂĄ Ă no, mĂĄte nĂĄrok aj na Ä?alĹĄie ďŹ - kania, veriteÄžovi vznikĂĄ priamo zo zĂĄkona prĂĄvny nĂĄrok na zaplatenie Ăşroku

z omeĹĄkania ako prĂ­sluĹĄenstva k istine. Výťka zĂĄkonnĂ˝ch Ăşrokov z omeĹĄkania je o päż percentuĂĄlnych bodov vyĹĄĹĄia (v obchodnoprĂĄvnych vzĹĽahoch o osem percentuĂĄlnych bodov vyĹĄĹĄia) ako zĂĄkladnĂĄ ĂşrokovĂĄ sadzba EurĂłpskej centrĂĄlnej banky platnĂĄ k prvĂŠmu dĹˆu omeĹĄkania s plnenĂ­m peĹˆaĹžnĂŠho dlhu. PriÄ?om je nutnĂŠ poukĂĄzaĹĽ na skutoÄ?nosĹĽ, Ĺže výťku Ăşroku z omeĹĄkania v obÄ?ianskoprĂĄvnych vzĹĽahoch nemoĹžno modiďŹ kovaĹĽ. Naproti tomu v obchodnoprĂĄvnych vzĹĽahoch si zmluvnĂŠ strany mĂ´Ĺžu dohodnúż vyĹĄĹĄĂ­ Ăşrok z omeĹĄkania, tento vĹĄak nemĂ´Ĺže byĹĽ v rozpore s dobrĂ˝mi mravmi. Poplatok z  omeĹĄkania je akĂ˝msi ekvivalentom pre Ăşrok z  omeĹĄkania pri omeĹĄkanĂ­ s platenĂ­m nĂĄjomnĂŠho za uŞívanie bytu. Poplatok z omeĹĄkania je pokraÄ?ovanie na nasledujĂşcej strane

zdravie

MUDr. Adriana IlavskĂĄ, PhD., MBA

KvalitnĂŠ garĂĄĹže za prijateÄžnĂŠ ceny bez potreby stavebnĂŠho povolenia

Doprava a montĂĄĹž zabezpeÄ?enĂĄ VeÄžkosĹĽ garĂĄĹže 6m x 4m 07-0011

e-mail: hbmetal@centrum.sk mobil: 0905 462 556

www.topkrby.sk

PONĂšKAME

DREVENÉ A DREVOHLIN�KOVÉ OKNà A DVERE

0907 594 580 - 0948 552 727 info@mpmontage.sk

NĂĄjdete nĂĄs v Dome smĂştku v Senci

PohrebnĂĄ sluĹžba v Senci VA-SI, spol. s r.o.

FrĂŠzovanie

Senecko.sk

NON STOP SluĹžba

komĂ­nov

PALIVOVÉ DREVO

VĂĄrady - 0911 011 020, 0903 653 930 Prevoz zosnulĂŠho v Senci a okolĂ­ + vybavenie matriÄ?nĂ˝ch dokladov ZDARMA Pohreby Pohreby aj uĹž od 400 â‚Ź na splĂĄtky PREVĂ DZKA: VA-SI, spol. s r.o., FarskĂŠ nĂĄmestie 16, Senec www.pohrebnasluzba-vasi.sk

    

  PROFESIONĂ LNE PORADENSTVO, !" #$%&%'('! )%'(*

POLIENKA aj GUĽATINA

NAJSUCHŠIE DREVO JE ZO ZIMNEJ ŤAŽBY, NEVà HAJTE! 0917 649 213

85_0121

MONTĂ Ĺ˝ A PREDAJ KRBOV

16-0059

TOP KRBY s.r.o., Pezinok, MyslenickĂĄ 21 Tel.: 033/641 36 82, 0903 427 371, 0905 986 610 E-mail: info@topkrby.sk

51-0050

• Stavba teplovzduťných krbov a teplovzduťných rozvodov • VloŞkovanie komínov • Rekonťtrukcia starých komínov • Obhliadka komína zdarma NA NEREZ

ZĽAVA

www.kominicek.sk 0905 702 276 • 0917 850 155

SC 18-07 STRANA - 06

15-0005

(Hippokrates 6.st.p.n.l.) Ăšprava stravy dokĂĄĹže predchĂĄdzaĹĽ ochoreniam, vylieÄ?iĹĽ z existujĂşcich zdravotnĂ˝ch ĹĽaĹžkostĂ­. MĂĄme dostupnĂŠ potraviny zo vĹĄetkĂ˝ch kĂştov sveta a v akomkoÄžvek mnoĹžstve, mĂ´Ĺžeme si vyberaĹĽ tie, ktorĂŠ sĂş najzdravĹĄie. DodrĹžiavaĹĽ stravovacie rady lekĂĄrov sa zdĂĄ ĹĽaĹžkĂŠ, aĹž nemoĹžnĂŠ. V ambulancii sa Ä?asto stretĂĄvam s nĂĄzorom, Ĺže iba „nezdravĂŠâ€œ je chutnĂŠ. Nie je to tak. TĂ­, ktorĂ­ sa zaÄ?ali stravovaĹĽ zdravĹĄie, to opakovane potvrdzujĂş. Treba iba chcieĹĽ. PlatĂ­, Ĺže za poslednĂ˝ch 30 rokov konzumujeme o 30 percent viac potravy, ako by sme mali. NarastĂĄ obezita. NavyĹĄe priemerne vydĂĄme o 30 percent energie v kaĹždodennom Ĺživote menej ako naĹĄe telo vyĹžaduje. S obezitou, nedostatkom pohybu a stavom prostredia sa objavujĂş civilizaÄ?nĂŠ ochorenia – choroby srdca, metabolickĂŠ ochorenia, onkologickĂŠ diagnĂłzy. ModernĂĄ medicĂ­na vie lieÄ?iĹĽ veÄža ochorenĂ­. BeĹžne ale pacienti s civilizaÄ?nĂ˝mi ochoreniami jedia 5-15 tabliet denne. PĂ˝tajĂş sa, ktorĂŠ by sa dali zredukovaĹĽ. Ak Ä?lovek trpĂ­ vysokĂ˝m krvnĂ˝m tlakom, vysokou hladinou cholesterolu, bolesĹĽami na hrudnĂ­ku, cukrovkou, bolesĹĽami kÄşbov, tak Ĺžiadne, ak nezmenĂ­ svoje stravovanie. TakĹže veÄža mĂĄ kaĹždĂ˝ vo svojich rukĂĄch. AĹž 80 percent vĹĄetkĂ˝ch chronickĂ˝ch chorĂ´b zĂĄvisĂ­ od toho, Ä?o Ä?lovek skonzumuje. PlatĂ­, Ĺže telo nie je odpadkovĂ˝ kĂ´ĹĄ. AkĂŠ jedlo do seba prijĂ­ma, priamo ovplyvĹˆuje kvalitu zdravia kaĹždĂŠho a vznik a rozvoj ochorenĂ­. Preto by sme mali poznaĹĽ zloĹženie potravy. ÄŒlovek nemusĂ­ byĹĽ biochemikom, aby vedel, Ĺže denne zjesĹĽ keksĂ­k alebo Ä?okolĂĄdu je nesprĂĄvne. Ani maĹĽ klobĂĄsu kaĹždĂ˝ deĹˆ na tanieri. NajjednoduchĹĄĂ­m ukazovateÄžom Ä?i je strava sprĂĄvna, je hmotnosĹĽ. Ak mĂĄ Ä?lovek nadvĂĄhu, alebo obezitu, stĂĄva sa okamĹžite pacientom s rizikom mnohĂ˝ch ochorenĂ­. KaĹždĂ˝ vĹĄak mĂĄ v rukĂĄch nĂĄstroj, ako predĂ­sĹĽ civilizaÄ?nĂ˝m ochoreniam. Zmenu stravy sĂş Äžudia ochotnĂ­ zväÄ?ĹĄa dodrĹžiavaĹĽ iba na krĂĄtky Ä?as, kĂ˝m ustĂşpia najhlavnejĹĄie prĂ­znaky, dlhodobo vydrĹžaĹĽ dokĂĄĹže iba mĂĄlo ÄžudĂ­. V ambulancii mi Ä?asto pacienti hovoria, Ĺže vĹždy odchĂĄdzajĂş z  vyĹĄetrenia plnĂ­ predsavzatĂ­ a  miera ich dodrĹžiavania sa zniĹžuje dobou uplynutou od nĂĄvĹĄtevy. Znova zaÄ?nĂş byĹĽ prĂ­snejĹĄĂ­ aĹž pred nasledujĂşcou kontrolou. A to je ĹĄkoda. SprĂĄvne spĂ´soby stravovania sĂş behy na dlhĂŠ trate, je to celoĹživotnĂĄ snaha. MĂĄ byĹĽ dlhodobĂĄ, eĹĄte lepĹĄie trvalĂĄ. MĂĄ byĹĽ aj zĂĄbavou, z ktorej mĂĄ byĹĽ Ä?lovek radosĹĽ. Aj malĂŠ zlepĹĄenie dokĂĄĹže viesĹĽ k vĂ­ĹĽazstvĂĄm v podobe zdravia. MUDr. Adriana IlavskĂĄ, PhD., MBA

06-0001

Strava nech je tvojim liekom


TV program streda

21. 2. 2018

06:00 Teleráno 08:30 Varte s nami 08:40 Zámena manželiek 09:50 Oteckovia 10:50 Susedské prípady 11:55 Rodinné prípady 12:55 Mentalista III. 19-20/24 14:50 Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 CHART SHOW 22:35 Ako uloviť frajera 00:40 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad IX. 15/24 01:40 Mentalista III. 1920/24 03:00 Lovec zločincov 04:55 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

05:00 NOVINY TV JOJ 05:55 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 07:20 NOVÉ BÝVANIE 08:45 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 11:00 OCHRANCOVIA 33 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:50 POLICAJTI V AKCII 15:00 NAŠI 18 15:45 NÁKUPNÉ MANIAČKY 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 PRÁZDNINY II. 1/10 Slovenský rodinný komediálny seriál. MN 12 2017 21:45 Kuriér 23:40 Vražedné Miami II. 7 00:40 Myšlienky vraha 8 01:40 NOVINY TV JOJ 02:35 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 03:25 POLICAJTI V AKCII 04:10 SÚDNA SIEŇ 04:55 NOVINY TV JOJ JOJ

05:40 Správy RTVS „N“ 06:30 Góly - body JEDNOTKA sekundy 06:50 Počasie 06:55 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Ekologické bývanie 09:00 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 10:05 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Sudkyňa Amy 14:50 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou 16:00 Správy RTVS 16:25 Ekologické bývanie 16:55 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa I 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 Liga majstrov 23:30 Nash Bridges 00:15 Sudkyňa Amy 01:00 Komisár Montalbano

Vtip: „Dôverne vám prezradím, že idem načierno,“ zdôveril sa nenápadne v električke muž inému - vedľa sediacemu. „Dôvera za dôveru,“ povie oslovený, „ja som revízor!“ Amaru: „Žiť so ženou, ktorú nemiluješ, znamená byť ochudobnený o všetku ženskú krásu pod týmto slnkom.“

7

hlavu hore!

Prof. Ján Košturiak

Predaj a servis počítačov

Víťazi?

Prijmeme servisného technika PC Náplň práce: Komplexná starostlivosť o počítačovú infraštruktúru u klientov Nástup: ihneď Požiadavky: - min. stredoškolské vzdelanie, - vodičský preukaz sk. B - spoľahlivosť, komunikatívnosť, zodpovedný prístup

91-0062

Kontakt a bližšie info: tel.: 0905 640 959 | office@simmons.sk

70 Maž b/s

KAMENÁRSTVO KAJAL (pri cintoríne) Vás pozýva na svoju tradičnú veľkú výstavu, ktorú otvára 2. marca. Na výstave Vám predstavíme naše nové, jedinečné tvary náhrobných kameňov za bezkonkurenčné uvádzacie ceny. Po dohode Vám predstavíme našu ponuku z katalógu aj u Vás doma.

ke v á n d e j b ej o d ž a € k i 0 r 5 P 1 e t o dn o h v k e č dar

Ponúkame kompletné kamenárske práce od betónových základov. 0948 312 754

www.kamenarstvokajal.sk

SC 18-07 STRANA - 07

36-0037

Otvorené od pondelka do soboty: 8°° - 17°° Mimo otváracej doby, ako aj v nedeľu Vás radi privítame po telefonickej dohode:

Občas vidím v mediách ľudí, ktorí sa hádajú a snažia sa za každú cenu poraziť súpera. Niektoré knihy o vedení podniku sú písané ako príručky pre vojnových dobyvateľov a niektorí manažéri sa tak aj správajú. Tlačia dodávateľov k  múru, zneužívajú svoje postavenie, chcú víťaziť za každú cenu. Automobilka podvádzala pri emisných skúškach. Zo športu prenikajú správy o  dopingu. Svetoví „ochrancovia demokracie“ v minulosti zneužívali chudobné krajiny. Prečo silní utláčajú slabých, prečo si bohatí myslia, že majú všetko dovolené, prečo chceme víťaziť v hádkach, bojoch a vojnách, keď je celý svet postavený na spolupráci? Prečo chceme porážať ľudí, ktorí majú iný názor, jazyk alebo vierovyznanie? Prečo v nich nevidíme svojich bratov? Celý svet je posiaty sochami vojvodcov a dobyvateľov, ktorí majú na rukách krv porazených ale aj vlastných vojakov. Nie je umenie prekričať alebo umlčať svojho protivníka. Umenie je, keď zvíťazia obe strany. Je ľúto víťazov, ktorí porazili druhých, vládnu im, ale nedokážu vládnuť sami sebe. Všímam si besedy na internete. Sú to prestrelky, kde dominuje iba slovo JA a o skutočnú pravdu nikto nemá záujem. Každý chce upozorniť iba na seba. Aké krásne je byť skrytý v tichu, nič nekričať a nikam sa nepchať. Byť sám sebou, jednoducho byť a nechať všetko plynúť. Starnutie je ako dozrievanie ovocia – všetko sa spomaľuje a život dostáva tu skutočnú chuť a vôňu. Už nepotrebujeme vynikať, zapáčiť sa niekomu, hovoriť to, čo chcú druhí počuť, bežať po rebríku za kariérou. Už nepotrebujeme porážať druhých. Skôr zvládnuť sám seba. Veru, najväčší víťazi nie sú tí, čo zrazia na kolená svojho súpera, ale tí, ktorí zvíťazia nad svojimi temnými stránkami, hriechmi a zlozvykmi. Radi posudzujeme a naprávame druhých, namiesto toho, aby sme sa venovali sebe. Ak hľadáme súperov, tak ich nosíme v  sebe – sú to naše každodenné pokušenia, výbuchy zlosti, pýcha, lenivosť, závisť, nenávisť, túžba na sláve, moci, peniazoch a  iných nebezpečných veciach. Odpúšťajme, prosme o  odpustenie, hľadajme zmierenie, zoberme si zrkadlo a  zmeňme súpera. jk


Vyveslovali pre Sýriu

Naučme sa oddychovať Zamýšľate sa niekedy nad tým, na čom je postavená dnešná spoločnosť? Prečo je syndróm vyhorenia takým častým javom a prečo hltáme tabletky na depresiu v kvantách? Jednou z hlavných príčin je stres vyvolaný neustálymi požiadavkami na podávanie výkonu. Výkonu v práci, doma ako partner/otec/matka, či v spoločenskej oblasti. Je to častokrát až neúnosný tlak, ktorý sa následne prejaví totálnym vyčerpaním, ba až fyzickými ťažkosťami. V súlade so sebou samým - Uvedomme si, že tu nie sme preto, aby sme plnili predstavy druhých, ale preto, aby sme naplnili náš potenciál. Aby činnosti, ktorým venujeme našu pozornosť neboli len bezhlavým plnením úloh alebo generátorom peňazí, ale aby nám prinášali spokojnosť a súlad so sebou samým. Pokiaľ ten chýba, nastáva stres, ktorý sa prejavuje psychickými i fyzickými ťažkosťami. Signály nadmerného stresu a vyhorenia: ° dlhodobo zlá nálada ° vyčerpanosť a únava ° strata radosti ° strata motivácie ° strata zmyslu života ° zanedbávanie rodiny a priateľov ° migrény °bolesti chrbtice Čo s tým? Šport - výborný spôsob ako vybiť negatívne emócie, vyčistiť myseľ a načerpať zdravú energiu. Navyše posilníte svoje telo a imunitu. Nie nadarmo sa vraví „V zdravom tele, zdravý duch“. Počúvajte sa a vyberte si šport, ktorý vám najviac vyhovuje. Niekto sa potrebuje z emócii „vytrieskať“, niekto vybehať, niekto naopak potrebuje pokojné a pomalé pohyby. Umenie - umenie v nás otvára emócie a necháva racionálnu zložku odpočívať. Meditácia - veľmi dobrý pomocník pri nervovom vypätí. Pokiaľ ste meditáciu ešte neskúsili alebo praktikujete len krátko, je normálne, že vám budú myšlienky „lietať“. Nenechajte sa odradiť a myšlienky nechajte sebou len preplávať, nezachytávajte ich. Pravidelným tréningom a kultiváciou mysli im prestanete prikladať takú veľkú váhu a budete ich lepšie kontrolovať. Pamätajte, vy ste pánom svojej mysle, nie ona vaším. „Hodinka pre mňa“ - aj keď máte povinností vyše hlavy, nezabúdajte na seba. Čas, ktorý si na seba vyhradíte je investíciou do vás samotných. Nájdite si pre seba aspoň hodinku času. Choďte na masáž, kaderníkovi, uvarte si dobré jedlo, stretnite sa s kamarátmi, kúpte si niečo pekné na seba, prečítajte si knihu, pozrite si dobrý film...alebo si len vyložte si nohy a doprajte si šlofíka. Máte otázky? Zastihnete ma na e-mailovej adrese alena@inspirativnezeny.sk. Teším sa na Vaše spätné väzby. Mgr. Alena Kručayová, koučka

za každý deň omeškania 0,5 ‰ (promile) dlžnej sumy, najmenej však 0,83 eura za každý i začatý mesiac omeškania. Paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky je sankčný inštitút v obchodnoprávnych vzťahoch. V prípade omeškania dlžníka má veriteľ právo požadovať paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 40,00 EUR za každú jednu pohľadávku bez ohľadu na dĺžku omeškania. Príklad: A) Na základe zmluvy o pôžičke zo dňa 01.01.2017 Peter M. ako veriteľ požičal Jánovi T. ako dlžníkovi finančné prostriedky vo výške 1.200,00

nej sumy. Po mimosúdnom rokovaní skrze inkasnú spoločnosť dlžník dňa 05.03.2018 uhradil veriteľovi sumu vo výške 4.166,99 EUR (3.850,00 EUR ako istina + 40,00 EUR ako paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky + 276,99 EUR ako zmluvný úrok z omeškania za 202 dní). Zákonný úrok z omeškania, poplatok z omeškania ako i paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky plynú zo zákona pri omeškaní dlžníka a stávajú sa vaším nárokom. V prípade ďalších otázok je možné nás kontaktovať mailom na: advokat@ zavaseprava.sk alebo telefonicky na čísle 0918 803 803. JUDr. Barbora Koncová advokát

EUR. Zmluvné strany sa dohodli, že táto pôžička je bezúročná a má byť splatená dňa 31.12.2017. Keďže dlžník dňa 31.12.2017 nesplatil svoj dlh dostal sa do omeškania. Veriteľovi vznikol nárok na úrok z omeškania vo výške 5,00% ročne zo sumy 1.200,00 EUR od 01.01.2018 do zaplatenia. Dlžník vyrovnal svoj dlh dňa 31.10.2018 vo výške 1249,97 EUR (1.200,00 EUR ako istina + 49,97 EUR ako zákonný úrok z omeškania za 304 dní). Príklad: B) Spoločnosť STAVEBNINY s.r.o. ako dodávateľ dodal spoločnosti KROVSTAV s.r.o. ako odberateľovi materiál na základe čoho vystavil dodávateľ faktúru č. FV-0001 zo dňa 25.07.2017, splatnú dňa 15.08.2017 v sume 3.850,00 EUR. Na základe rámcovej kúpnej zmluvy bol pre prípad omeškania dlžníka dohodnutý zmluvný úrok z omeškania vo výške 13,00% ročne z dlž-

PLAVECKÝ KLUB DELFÍN SENEC PLÁVANIE PRE DETI od 4 do 15 rokov - začiatočnícke pre neplavcov - zdokonaľovacie - kondičné - rehabilitačné a športové Tel.: 0903 027 081

www.pkdelfinsenec.webnode.sk e.sk e-mail: pk.delfin.senec@gmail.com com Baterka a bejzbalka v jednom na pôvodná ce

39,99 €

Nadmerné pánske oblečenie

-68%

10%-30% V Šamoríne Bratislavská 79 Za Isterom vedľa Dobrej Bašty

Hliníková LED POLICE baterka. Vodevzdorná, prachuvzdorná, energeticky úsporná so zabudovaným kompasom. Maximálny jas: 240 Lumenov.

nová cena

12,99 € Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

Pomôžeme Vám včas zachytiť poruchy v organizme, stanovíme charakter a závažnosť Vašich ochorení a doporučíme Vám liečbu: chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu, prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, obehového systému, nervového systému, migrény, lymfatického systému, s toxínmi, baktériami, s vírusmi, plesňami, alergénmi...

SC 18-07 STRANA - 08

06-0038

inšpiratívne ženy

pokračovanie

41-0018

7

3 1 4 2 9 1 1 8 2 5 9 4

Právnik radí

07-0026

2 1 3 7 9 9 7 5 3 4 8 9 2


22. 2. 2018

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:45 Šťastný domov 09:50 Oteckovia 10:55 Susedské prípady 11:50 Rodinné prípady 12:55 Mentalista III. 21-22/24 14:55 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Detektív Dušo 21:40 Dobre vedieť! 23:45 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad IX. 16/24 00:40 Mentalista III. 21-22/24 02:25 Lovec zločincov IV. 5-6/22 03:50 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

05:50 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 07:20 NOVÉ BÝVANIE 08:35 SÚDNA SIEŇ 09:55 SÚDNA SIEŇ 11:00 OCHRANCOVIA 34 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:55 POLICAJTI V AKCII 15:00 NAŠI 15:40 NÁKUPNÉ MANIAČKY 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO Slovenská súťažno-zábavná šou. MN 12 2018 Zdena Studenková, Zuzana Šebová, Michal Hudák, Marián Čekovský a ďalší 22:00 SEDEM 22:50 SILNÉ REČI 23:30 KOLABS 00:00 Vražedné Miami 01:00 Myšlienky vraha 9 01:55 NOVINY TV JOJ JOJ

06:55 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou JEDNOTKA 08:30 Ekologické bývanie 09:00 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 10:05 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Sudkyňa Amy 14:50 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou 16:00 Správy RTVS 16:25 Ekologické bývanie 16:55 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:20 Počasie 20:30 Zlaté časy 21:30 V mene môjho syna 23:00 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka 23:45 Nash Bridges 00:30 Sudkyňa Amy 01:15 V mene môjho syna 02:45 Postav dom, zasaď strom

Vtip: Na vojenčine pri cvičných streľbách sa kapitán pýta vojaka: „Vojak, čím vy sa vlastne živíte v civile?“ „Prečo sa pýtate, pán kapitán?“ „Ja nič, len vás tak pozorujem, že vždy, keď vystrelíte, tak vytiahnete vreckovku a poutierate všetky otlačky na zbrani!“ Démokrtitos: „Priateľstvo jedného múdreho je lepšie než priateľstvo všetkých nerozumných.“

9

sociálna poradňa Rodičia a ošetrovné detí Chrípková epidémia zatvára na Slovensku čoraz viac školských i predškolských zariadení. Veľké percento ich žiakov je choré, musí zostať v domácej opatere rodičov. V súvislosti s rozšíreným chrípkovým ochorením na Slovensku Sociálna poisťovňa pripomína rodičom, ktorí potrebujú zostať doma s chorým dieťaťom, ako treba postupovať pri žiadosti o dávku - ošetrovné. Vzhľadom na to, že ide o nemocenskú dávku, o ošetrovné žiada rodič, ktorému trvá nemocenské poistenie, príp. mu plynie ochranná lehota po jeho zániku (spravidla sedem dní). Urobí tak podaním I. dielu Žiadosti o ošetrovné, ktoré vystaví lekár-pediater. Tento I. diel žiadosti treba odoslať najlepšie ihneď po vystavení do Sociálnej poisťovne (zamestnanec v zásade podľa sídla zamestnávateľa, SZČO a dobrovoľne poistená osoba podľa miesta trvalého bydliska), a to buď priamo, alebo ak ide o zamestnanca, prostredníctvom svojho zamestnávateľa, ktorý ho pred odovzdaním potvrdí. Rovnako potvrdenie o skončení osobného a celodenného ošetrovania – II. diel tohto tlačiva – treba zaslať čo najskôr príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Nárok na ošetrovné trvá najviac 10 kalendárnych dní, samotná potreba ošetrovania (ale už bez nároku na dávku ošetrovné zo Sociálnej poisťovne) môže trvať aj dlhšie. Pri chorobe dieťaťa si nárok na ošetrovné môže uplatniť vždy len jeden rodič, rodičia sa nemôžu pri dieťati vystriedať. Všeobecne totiž platí, že nárok na ošetrovné vzniká v tom istom prípade (pri tej istej osobe a rovnakom ochorení) len raz a len jednému poistencovi. Ak dieťa vyzdravie a neskôr znovu ochorie, t.j. nepôjde o ten istý prípad, nárok na ošetrovné vznikne, aj keby to bolo v tom istom mesiaci. Zákon o sociálnom poistení neuvádza, koľko dní musí byť medzi jednotlivými dávkami ošetrovného a ani koľkokrát do mesiaca môže byť ošetrovné poskytnuté, avšak vždy musí ísť o nové ochorenie alebo o inú diagnózu. Ošetrovné sa vypláca od prvého dňa potreby ošetrovania, najdlhšie do desiateho dňa. Zdroj: SP

91-0061

TV program štvrtok

SC 18-07 STRANA - 09


2 9

1 8 7

6

6

2

4

1 5

4 5 9

1 6 7 5 1 6 8

psychológ radí

Emócie a samota

že sa musíte cítiť osamelo. Skúste práve tento deň využiť vo svoj prospech. Na„Ako prežiť Valentína, po plánujte si nejaký príjemný program, urobte si radosť, prvý raz budem sama, doprajte si niečo, na čo ste už dlhú dobu nemali čas nechcem sa cítiť osame- a čo by vám prinieslo príjemné pocity. Nikde tiež nie je lo.“ napísané, že musíte byť sama. Stretnite sa so svojou Život nám prináša rôzne kamarátkou, vyrazte na kávu s  kolegyňou, navštívte situácie a nie vždy je mož- svoju maminu... , jednoducho skúste práve vy niekoho, né prežiť podobný sviatok na kom vám záleží, svojou spoločnosťou potešiť. Je to Mgr. Renáta po boku niekoho milova- na vás, možností je neúrekom, stačí si vybrať tú, ktorá Botková ného. To však neznamená, vám vyčarí dobrý pocit.

tradície

13¶4530+07² 0À&53&/*" 57«3&"5&-"

na Slovensku Mali by sme sa postiť Popolcovou stredou, ktorá v roku 2018 pripadla na 14. februára, sa pre veriacich kresťanov začalo 40-dňové obdobie pôstu. Počas neho sa veriaci duchovne pripravujú na najväčší sviatok kresťanského cirkevného roka - Veľkú noc. Veľký pôst sa začal pre rímskokatolícku aj evanjelickú cirkev. V rímskokatolíckej cirkvi je Popolcová streda spojená s prísnym pôstom a zdržiavaním sa mäsitého pokrmu. Aj podľa ľudových tradícií konzumácia bezmäsitých jedál v tento deň mala zabezpečiť úžitok v hospodárstve. Bývalo zvykom jesť cestoviny, pirohy a pod. Hlavným zmyslom Popolcovej stredy je pripomenúť ľuďom dôležitosť pokánia, prehĺbenia viery v Boha a lásky k blížnym. Súčasťou liturgie v katolíckych kostoloch je v tento deň posvätenie popola a následne kňazi a diakoni robia znak kríža popolom na čelá veriacich so slovami: „Pamätaj, že prach si a na prach sa obrátiš“, alebo: „Kajajte sa a verte v evanjelium“. Popol má pripomenúť človeku jeho pôvod zo zeme i skutočnosť, že sa do zeme vráti. Popol je aj symbolom očistenia a budúceho zmŕtvychvstania. Obrad sypania popola na hlavu v prvý deň pôstu sa praktizoval v cirkvi už od 8. storočia. Pôvodne to bol obrad vyhradený len pre veľkých a verejných hriešnikov, ktorí v ten deň začínali svoju cestu pokánia. Vstupovali do chrámu bosí, zaodetí vrecovinou a sypali si na hlavu popol. Neskôr podobným spôsobom začínali svoje pokánie nielen verejní kajúcnici, ale aj ostatní veriaci a sypanie popola na hlavu sa stalo všeobecným symbolom rozhodnutia nastúpiť na cestu pokánia. V roku 1091 koncil v Benevente zaviedol tento obrad pre celú cirkev, pričom sypanie popola na hlavu sa nahradilo značením kríža popolom na čelo. Pôstne obdobie v rímskokatolíckej cirkvi trvá od Popolcovej stredy do Veľkonočnej nedele, v tomto roku pripadla na 1. apríla. V gréckokatolíckej cirkvi sa začal Veľký pôst (Svätá Štyridsiatnica) pred Veľkou nocou (Paschou) v pondelok12. februára. Deň pred Popolcovou stredou sa skončili fašiangy, čas zábav, plesov a karnevalov. V tomto roku fašiangy trvali od 7. red januára do 13. februára.

tGPUPPNMBEFOJF tMJFŘCBBLOÏ*1-QSÓTUSPKPN tSÈEJPGSFLWFODJB tEJBNBOUPWÈEFSNBCSÈ[JB tPETUSÈOFOJF QJHNFOUPWâDIÝLWŻO tLSZPMJQPMâ[B

-50% na bezbolestné

F L V O P 7Q Ï W P L F BKEBSŘ Z L ä È L V QP SALÓN ADRI, Športová 5, Senec

Čo je podľa mňa veľmi dôležité, je uvedomiť si, že aj keby ste strávili tento deň sama, nemusíte sa cítiť osamelo. Taktiež to neznamená, že to tak bude navždy. Jediná istota je, že veci sa neustále menia a život beží , a  to bohužiaľ , alebo našťastie, preto zaujmite ten správny postoj, ktorý vám energiu dodá a nezoberie. Určite poznáte citát, že „dnes strávim večer v  tej najlepšej spoločnosti - sám so sebou.“ A okrem toho, pre mnoho ľudí ide o bežný deň v týždni, možno aj to môže byť pre vás jedna z možností. Mgr. Renáta Botková psychológ

permanentné odstránenie chĺpkov na tvári a tele IPL PRÍSTROJOM www.salonadri.sk

0903 420 232

91-0060

8 9 1

9

Je tu chrípková epidémia! Na Slovensku ochorie každý týžde viac ako 20000 udí. Jednou z najúčinnejších ciest, ako si zvýšiť odolnosť proti vírusovým ochoreniam je podávanie vysokých dávok vitamínu C. Podávanie v tabletkách má svoje limity, veľké dávky dráždia žalúdok, vyvolávajú často pocit nevoľnosti. Riešením je infúzne podávanie čistého vitamínu C. Podanie niekoľkých gramov vitamínu priamo do krvného obehu šetrí tráviacu sústavu a  hlavne umožňuje veľmi rýchle zvýšenie hladín účinnej látky v  tkanivách a  jeho dlhodobejšie pretrvávanie. Je preukázané, že už niekoľko minút po infúznom podaní je hladina C vitamínu v bunkách zvýšená až 500 násobne!

Toto zvýšenie okamžite pozitívne ovplyvní aj fungovanie imunitného systému. Organizmus sa stáva výrazne odolnejší proti chrípkovým vírusom. Ak je organizmus už infikovaný, liečba ochorenia sa skracuje až na polovicu a ochorenie má podstatne ľahší priebeh. Skúsenosti, ktoré sme získali podávaním infúzí veľmi čistého vitamínu C nemeckej výroby u viac ako 1000 pacientov presvedčujú, že táto terapia je jeden z najlepších spôsobov ako efektívne ovplyvniť prevenciu a liečbu chrípkových ochorení.

Infúzie s vitamínom C a komplexom vitamínu B podávame v našej ambulancii denne!

Informujte sa na tel. č. 0902 860 126, alebo priamo v ambulancii MUDr. Šimkovej, PhD. v mestskej poliklinike Hollého 2 Pezinok. Našu kompletnú ponuku nájdete na: www.adrianasimkova.sk

SC 18-07 STRANA - 10

51-0045

4


TV program piatok

23. 2. 2018

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 09:50 Oteckovia 10:55 Susedské prípady 12:00 Rodinné prípady 13:00 Mentalista III. 23-24/24 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dvojníci 22:40 G. I. Joe 2: Odveta 00:50 Mentalista III. 23-24/24 02:30 Lovec zločincov IV. 7-8/22 03:55 Susedské prípady 04:45 Rodinné prípady

05:05 NOVINY TV JOJ 06:00 KRIMI 06:30 NOVINY TV JOJ 07:20 NOVÉ BÝVANIE 08:45 SÚDNA SIEŇ 09:55 SÚDNA SIEŇ 11:00 OCHRANCOVIA 35 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:50 POLICAJTI V AKCII 15:00 NAŠI 20 15:45 NÁKUPNÉ MANIAČKY 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 VEĽKÝ BALÍK Zábavno-súťažná relácia. MN 12 2018 21:45 VŠETKO ČO MÁM RÁD 23:25 Lavalantula 2: Druhá láva 01:05 SILNÉ REČI 01:45 VEĽKÝ BALÍK 02:55 KRIMI 03:20 OCHRANCOVIA 35 04:05 SÚDNA SIEŇ 04:50 SÚDNA SIEŇ JOJ

06:05 Správy RTVS „N“ 06:55 Pravdivé príbeJEDNOTKA hy s Katkou Brychtovou 07:30 Ranné správy RTVS 08:20 ZOH 2018 PJONGČANG 11:25 Duel 12:00 Správy RTVS 12:20 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou: Šikana 12:55 ZOH 2018 PJONGČANG 16:00 Správy RTVS 16:25 Ekologické bývanie: Návrat ku koreňom - Island 16:55 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 17:50 Duel 18:15 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 Milujem Slovensko 21:55 Fetiše socializmu II.: Prízrak vojenskej služby 22:25 Večerné správy RTVS 22:35 Scarface 01:20 Neskoro večer 02:15 Scarface

Vtip: Vyjde vrana z krčmy, párkrát laxne zamáva krídlami a povie: „Kašlem na to, idem peši.“ H. Kung: „Láska k Bohu nechráni pred každou bolesťou, ale chráni v každej bolesti.“

11

ŠOI varuje Pozor na falošných kontrolórov Na Slovensku sme si zvykli už na kadečo, respektíve kadekoho. Zažili sme falošných odpočtárov plynu, falošných agentov vracajúcich záhadné preplatky na čomkoľvek, falošných príbuzných, okrádajúcich dôchodcov o ich pohotovostnú hotovosť. Zdá sa, že pribudli aj falošní kontrolóri Slovenskej obchodnej inšpekcie. Dá sa tak vyvodiť z varovania, ktoré SOI najnovšie adresovala podnikateľským subjektom. Vo varovaní sa uvádza: Kontrolu SOI, v zmysle platných právnych predpisov, môže vykonať len zamestnanec SOI, ktorému bol vydaný preukaz SOI, alebo oprávnenie na vykonanie kontroly, podpísané ústrednou riaditeľkou SOI (ďalej len „ÚR SOI“). Popis preukazu s platnosťou od 05.02.2018 Biely kriedový papier so zlatou potlačou. Na ľavej strane je farebne vyobrazený štátny znak SR, farebná fotografia zamestnanca, podpis zamestnanca a číslo preukazu. Na pravej strane je výňatok zo zákona č. 128/2002 Z. z., dátum vydania a podpis ÚR SOI. Na fotke a pri podpise ÚR SOI sú okrúhle pečiatky so štátnym znakom SR. Preukaz je uložený v čiernom koženom puzdre, na ktorom je zlatý štátny znak SR a názov Slovenská obchodná inšpekcia. Popis preukazu, ktorý je platný do 04.02.2018 Biely kriedový papier so svetlobéžovou potlačou. Na ľavej strane je znak SR, fotka zamestnanca, podpis zamestnanca a číslo preukazu. Na pravej strane je výňatok zo zákona č. 128/2002 Z. z., dátum vydania a podpis ÚR SOI. Na fotke a pri podpise ÚR SOI sú okrúhle pečiatky SOI. Preukaz je uložený v hnedom koženom puzdre so zlatým znakom SR. Aj preto, ak vám do prevádzky vojde človek či skupina ľudí, ktorí tvrdia, že sú kontrolóri SOI, máte plné právo pokojne a korektne požiadať o preukázanie sa takýmito dokladmi z ich strany. Pri akejkoľvek pochybnosti si možno „podozrivých“ kontrolórov preveriť aj telefonátom na SOI, na čo máte tiež právo. Ak sú vaše pochybnosti o ich pravosti závažné a ak sa kontrolóri dostatočne neverifikovali, pokojne sa môžete obrátiť na políciu. A to na známych číslach 112 či 158, v prípade mestskej polície na čísle 159. red

SC 18-07 STRANA - 11


5

Dievčatko z Piešťan nemá ruky, zle počuje a trpí poruchou reči. Rodičia ju preto učia komunikovať pomocou očí. Percentá z daní od firiem i zamestnancov prispejú na nákup kom„Keď sa malá „Domča“ na- penzačnej pomôcky Tobii, ktorá bude Dominike pomáhať pri rodila, jej tatino písal svo- komunikácií. jim kolegom: „Je zdravá, je Špeciálny prístroj stojí 17 600 eur a mladá rodina má aj ďalšie krásna, nemá síce vyvinuté nemalé výdavky na rehabilitáciu svojej dcéry. Dvojročnej Domiručičky, ale to zvládneme, je nike po narodení diagnostikovali genetický syndróm Cornelia de Lange. Dievčatko má spomalený rast, oneskorený psychonaša prvá.“ S jeho súhlasom zverejňuje- motorický vývoj, poškodený sluch, poruchu reči a sťažené vnímanie okolia. Napriek tomu miluje hudbu i zvukové hračky. me nasledujúci text.

8

spomienka Ivan Brožík Bitka o Verdun Naša spoločnosť, najmä jej generačne mladšia súčasť, si už len matne a útržkovito z toho, čo bola naučená v školách, spomína na to, že v Európe bola nejaká druhá svetová vojna. Nuž a o tej prvej sa hovorí už naozaj iba výnimočne. Ak sa však povie Verdun, kontrolky sa rozblikajú. Na Verdun sa nezabudlo, hoci na tie pôvodné súvislosti a fakty zrejme áno. Bitka o Verdun niekedy tiež označovaná ako Verdunský mlynček na mäso bola jedna z najkrvavejších bitiek prvej svetovej vojny na západnom fronte. Stáli v nej proti sebe nemecká a francúzska armáda. Bitka trvala od 21. februára do 18. decembra 1916 a bola najdlhšou v prvej svetovej vojne. Odohrala sa v okolí mesta Verdun vo Francúzsku. Vyžiadala si na oboch stranách životy asi 250 000 vojakov a pol milióna ranených. Verdun bol jednou z najdlhších a najkrvavejších bitiek prvej svetovej vojny a dejín vôbec. Pre Francúzsko aj Nemecko bitka znamenala stelesnenie všetkých hrôz vojny, podobne ako bitka na Somme pre Spojené kráľovstvo a Commonwealth. 21. februára 1916 začalo 1200 nemeckých kanónov deväťhodinovú delostreleckú prípravu, počas ktorej vypálili vyše milióna granátov, na fronte širokom len 40 km. Nasledoval útok nemeckého III., VII. a XVIII. armádneho zboru. Pri útoku boli po prvýkrát Nemcami použité aj plameňomety. Francúzska obrana Verdunu bola na začiatku bitky veľmi slabá. Za dva dni útoku sa Nemcom podarilo obsadiť Bois des Caures ale postúpili iba 5 km. Po tom, čo sa Nemcom nepodarilo obsadiť Verdun frontálne, obrátili svoju pozornosť na krídla. 21. októbra 1916 začali Francúzi pod vedením generála Nivellea protiofenzívu. Kombinovala ťažké delostrelecké ostreľovanie a prudké útoky pechoty. Pomocou 400 mm ťažkých diel, ktoré prepravili na po železnici ostreľovali pevnosť Douaumont, pričom ich paľbu korigovali z pozorovacích lietadiel. Pevnosť aj vďaka tomu získali naspäť už 24. októbra. 2. novembra vyrvali Nemcom z rúk aj pevnosť Vaux. Nasledujúca fáza ofenzívy, ktorá sa začala 11. decembra zatlačila Nemcov takmer red do svojich pôvodných pozícií.

ČALÚNNICTVO  obnova a výroba čalúneného nábytku na mieru  čalúnený nábytok pre deti  predaj matracov tel.: 0904 697 765 Tureň 442, 903 01

www.calunnictvomancal.sk e-mail: mancal@centrum.sk

Špeciálny počítať Tobii, na ktorý je zbierka percent z daní určená, bude môcť Dominika ovládať pomocou zreničiek. Pomôcka zlepší jej kognitívne funkcie, učenie i mentálny vývoj. Zamestnanci môžu požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie do 15. februára, potom vyplniť tlačivo a poslať ho do 30. apríla na daňový úrad. Právnické a fyzické osoby môžu vyplniť údaje o prijímateľovi časti zo svojich daní v daňovom priznaní. Údaje o prijímateľovi: Úsmev pre druhých, občianske združenie. Pod Párovcami 7152/151, 921 01 Piešťany. IČO: 50 607 740. O syndróme Cornelia de Lange sa viac dočítate na geneticred kesyndromy.sk.

MÁŠ autoservis? pneuservis? autobazár? Daj o sebe vedieť

0905 915 040 0905 719 132

Predám stavebný pozemok v Miloslavove, časť Alžbetin Dvor aj zo stavebným povolením, výmera 981 m, všetky IS cena: 105 000 €

RECYKLÁCIA AUTOMOBILOV

Tel.: 0907 395 441

 Vaše vozidlo odhlásime priamo

06-0034

2

9

8 9 1 3 8 4 2 7 9 5 1 4

Maličká bojovníčka potrebuje pomoc

charita

u Vás doma – ZADARMO! Už nemusíte čakať v radoch na polícií Predaj náhradných dielov Autorizovaný spracovateľ

ODVOZ ZADARMO - pre auto si prídeme k Vám Bernolákovo, Sládkovičovo

0902 45 77 77 0948 30 02 88

BPC Auto, s.r.o.,

Šenkvická cesta 14N, 902 01 Pezinok, tel.: 033 28 58 001

SC 18-07 STRANA - 12

15-0032

1 7 4

5 3

06-0006

4 4 8

06-0002

5

3


TV program sobota

24. 2. 2018

06:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 06:55 Zajac Bugs a priatelia 07:05 Tom a Jerry 07:10 Olsen Twins: MesaÄ?nĂ˝ kameĹˆ 09:20 BlĂĄznivĂŠ prĂĄzdniny v tĂĄbore 11:00 DvojnĂ­ci 13:15 Cesta do Ameriky 15:45 Harry Potter a Dary smrti 2 18:20 SmotĂĄnka 19:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 20:05 POÄŒASIE 20:20 Ĺ PORTOVÉ NOVINY 20:30 33 Ĺživotov SkutoÄ?nĂ˝ prĂ­beh MN 12 (USA-Chile) 2015 A. Banderas, R. Santoro, J. BinocheovĂĄ, J. Brolin, L. D. Phillips. 23:10 KolĂ­ska do hrobu 01:20 33 Ĺživotov 03:30 KolĂ­ska do hrobu MARKĂ?ZA

05:40 NOVINY TV JOJ 06:35 KRIMI 07:05 NOVINY TV JOJ 07:55 Timon a Pumbaa II. 12,13,14 09:15 PRĂ ZDNINY 10 10:20 NAĹ I III. 8 10:55 SVET PODÄ˝A EVELYN 12:10 DVOJIÄŒKY 2 13:00 SUPER KARAOKE 13:45 SKUTOÄŒNÉ PRĂ?BEHY 15:30 Ja, robot 18:00 PRĂ ZDNINY II. 1/10 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 Ĺ PORT 20:30 NAJLEPĹ IE POÄŒASIE 20:35 NĂĄvrh AmerickĂĄ romantickĂĄ komĂŠdia. MN 12 2009 S. BullockovĂĄ, R. Reynolds, B. WhiteovĂĄ, C. T. Nelson, M. AkermanovĂĄ, O. Nunez, A. Mandvi, M. Nouri, M. SteenburgenovĂĄ a Ä?alĹĄĂ­. 23:00 NovembrovĂ˝ muĹž 01:30 NieÄ?o ako lĂĄska 03:30 KRIMI 03:55 NAJLEPĹ IE SLOVENSKÉ TORTY 3 JOJ

07:00 Prasiatko Peppa 07:05 VÄ?ielka Maja JEDNOTKA NovĂŠ dobrodruĹžstvĂĄ 07:20 Martinka 07:35 GarďŹ eld 07:50 Mickey Mouseov klub 20/26 08:15 Fidlibumove rozprĂĄvky 08:45 TrpaslĂ­ci 09:10 Daj si Ä?as: KollĂĄr, najväÄ?ĹĄĂ­ krĂĄÄž kniĹžnĂ­c 09:40 800 slov 7/8 10:25 Park 11:15 On air 11:45 Na vysokej skale: ZbojnĂ­cka nevesta 12:50 ZOH 2018 PJONGÄŒANG 15:55 Zem spieva 17:55 FetiĹĄe socializmu II.: PrĂ­zrak vojenskej sluĹžby 18:30 Postav dom, zasaÄ? strom 19:00 SprĂĄvy RTVS 19:55 GĂłly - body - sekundy 20:20 PoÄ?asie 20:30 Zem spieva 22:15 NezvestnĂĄ 00:00 RadosĹĽ zo Ĺživota: Vlado MĂźller 00:25 Zem spieva 02:10 NezvestnĂĄ 03:55 800 slov

Vtip: BlondĂ­nka stojĂ­ na autobusovej zastĂĄvke a prihovĂĄra sa jej okoloidĂşci pĂĄn: „SleÄ?na, ale tento autobus chodĂ­ len cez sviatky.“ „AkĂŠ ĹĄĹĽastie, Ĺže ja mĂĄm dnes narodeniny.“ L. Schidt: „Úsmev je svetlo, ktorĂŠ pri pohÄžade do oÄ?Ă­ naznaÄ?Ă­, Ĺže srdce je doma.“

13

eko okienko

 !"#$% &'%(

EurĂłpa zĂĄhrad

    ZimnĂŠ pneumatiky zdarma*      

  ! "   #" $ %

 )*–+* , -. / 0) ))*– +* , , -. / / 00)111 1 / 0) / 0)0000 //3 //3

  

&    '( )+) ,-+. /0 1+ 22 ,0$) /13 4 5 !   "1 567 89:;:'63

Bratislava-PetrĹžalka, PanĂłnska cesta 43, tel.: 02/692 511 00, e-mail: predaj@mahpetrzalka.sk, www.mah.sk

PoÄžnĂĄ 4, 903 01 Senec PrĂ­jme do pracovnĂŠho pomeru:

v automobilovom priemysle pre Bratislavu a Malacky

SKLADNĂ?K - MANIPULANT

Ă€USVLUĂžSPWBOâäJWPUPQJT[BTJFMBKUFOBBESFTVmSNZ KĂ–NIGFRANKSTAHL s.r.o., PoÄžnĂĄ 4, 903 01 Senec BMFCPFNBJMPNv.koisova@akfs.sk ,POUBLUOĂˆPTPCB7JFSB,PJĂ?PWĂˆ UFM

GUARDING s. r. o. prijmeme vodiÄ?a na dodĂĄvku – 3,5 t. na oblasĹĽ Bratislava

0948 922 028 • veducidopravy@guarding.sk

36-0012

so sadzbou 750- â‚Ź /netto nĂĄstup ihneÄ?

0907 646 964 0908 241 750

NĂĄplĹˆ prĂĄce: tQSĂ“QSBWBUPWBSVOBWZTLMBEOFOJFWTLMBEF TIVUOâNNBUFSJĂˆMPN tWZLMĂˆELBBOBLMĂˆELBUPWBSV tQP[BĂ?LPMFOĂ“QSĂˆDBTNPTUPWâNäFSJBWPNBPCTMVIBQĂ“M PoĹžadujeme: tTUSFEPĂ?LPMTLĂ?W[EFMBOJFCF[NBUVSJUZ tCF[ĂžIPOOPTĆƒ TQPĹąBIMJWPTĆƒ EĂ™TMFEOPTĆƒ tWJBD[NFOOĂˆQSFWĂˆE[LB PonĂşkame: tIMBWOâQSBDPWOâQPNFS tOĂˆTUVQOâQMBUČ˝ Č˝EPDIĂˆE[LPWâCPOVT tĹ›BMĂ?JFWâIPEZBCFOFmUZ tQP[BĂ?LPMFOĂ“nĂĄstupnĂ˝ bonus 500 â‚Ź QMBUBäČ˝ Miesto prĂĄce:4&/&$TermĂ­n nĂĄstupu:EPIPEPV

HÄžadĂĄte ÄžudĂ­? Inzerujte v tejto rubrike 0905 719 132

SC 18-07 STRANA - 13

inteles@inteles.sk

91-0054

32-0020

- prĂĄca vo vĂ˝robe, logistike (VZV) - prĂĄca v 2,3,4, zmennĂ˝ch prevĂĄdzkach - manuĂĄlna zruÄ?nosĹĽ - ponĂşkanĂ˝ plat od 900 - 1200 â‚Ź - 13. a 14. plat, prĂ­platky v zmysle ZP + poobednĂĄ, noÄ?nĂĄ zmena - doprava zabezpeÄ?enĂĄ pre okr. Malacky - ubytovanie zabezpeÄ?enĂŠ pre BA, MA V prĂ­pade zĂĄujmu poĹĄlite VĂĄĹĄ Ĺživotopis na: e-mail: office@vvcontrol.sk tel. kontakt BA,MA: p. ÄŒermĂĄk, 0948/900 511 prevĂĄdzka: ul. HlavnĂĄ 27, Stupava

Inteles Bratislava hÄžadĂĄ elektrikĂĄrov aj pomocnĂş silu na dlhodobĂş spoluprĂĄcu na TPP aj ĹživnosĹĽ 91-0053

PONĂšKA PRĂ CU

32-0035

MaH, s.r.o., autorizovanĂ˝ dĂ­ler Opel Bratislava, Polianky 15, tel.: 02/692 511 00, e-mail: predaj@mah.sk, www.mah.sk

EurĂłpa zĂĄhrad je nĂĄzov hlavnej tĂŠmy X. roÄ?nĂ­ka kultĂşrno-vzdelĂĄvacieho a dobrovoÄžnĂ­ckeho podujatia VĂ­kend otvorenĂ˝ch parkov a zĂĄhrad, ktorĂŠ sa uskutoÄ?nĂ­ v dĹˆoch 1. - 3.6.2018. HlavnĂ˝m cieÄžom uvedenĂŠho podujatia je zdĂ´razĹˆovaĹĽ a atraktĂ­vnym spĂ´sobom sprĂ­stupĹˆovaĹĽ jedineÄ?nĂŠ hodnoty slovenskĂ˝ch parkov a zĂĄhrad a zapĂĄjaĹĽ ÄžudĂ­ do ich aktĂ­vnej ochrany a ĂşdrĹžby. VĂ­kend otvorenĂ˝ch parkov a zĂĄhrad umoĹžĹˆuje ÄžuÄ?om spoznaĹĽ obĞúbenĂŠ miesta zĂĄhradnĂŠho umenia naĹĄej krajiny nentradiÄ?nĂ˝m spĂ´sobom, Ä?i nahliadnuĹĽ do beĹžne neprĂ­stupnĂ˝ch parkov a zĂĄhrad. Do konca aprĂ­la 2018 mĂ´Ĺžete do podujatia zapojiĹĽ aj vaĹĄe lokality! V desiatom roÄ?nĂ­ku podujatia sĂş vĂ­tanĂŠ vĹĄetky parky a zĂĄhrady na Slovensku, ktorĂŠ sa mĂ´Ĺžu pochvĂĄliĹĽ nieÄ?Ă­m zaujĂ­mavĂ˝m napr. kultĂşrno-historickĂ˝m vĂ˝znamom, prĂ­ĹĽaĹžlivĂ˝m dizajnom, netradiÄ?nou zĂĄhradnou architektĂşrou, ekologickĂ˝m prĂ­stupom Ä?i citlivĂ˝m vyuŞívanĂ­m, dendrologickĂ˝mi alebo botanickĂ˝mi zbierkami, zaujĂ­mavou histĂłriou Ä?i prĂ­behmi, ktorĂŠ sa k nim viaĹžu. OrganizĂĄtori podujatia uvĂ­tajĂş aj zapojenie sa Ä?alĹĄĂ­ch zaujĂ­mavĂ˝ch Ä?i vĂ˝znamnĂ˝ch plĂ´ch zelene – ovocnĂŠ sady, komunitnĂŠ zĂĄhrady, prĂ­rodnĂŠ zĂĄhrady, nĂĄmestia s historickou zeleĹˆou, historickĂŠ cintorĂ­ny, arborĂŠta, historickĂŠ stromoradia, botanickĂŠ zĂĄhrady ale i ĹĄkolskĂŠ zĂĄhrady Ä?i susedskĂŠ dvory. Podujatie je otvorenĂŠ pre verejnĂŠ i sĂşkromnĂŠ parky a zĂĄhrady a inĂŠ plochy zelene zo vĹĄetkĂ˝ch krajov Slovenska. Do podujatia sa kaĹždĂ˝ rok zapĂĄja Ä?oraz väÄ?ĹĄĂ­ poÄ?et verejnĂ˝ch i sĂşkromnĂ˝ch parkov a zĂĄhrad. V roku 2017 mali nĂĄvĹĄtevnĂ­ci moĹžnosĹĽ nahliadnuĹĽ do 73 parkov a zĂĄhrad Slovenska. Ak vĂĄs podujatie oslovilo a chceli by ste sa staĹĽ jeho sĂşÄ?asĹĽou, prihlĂĄste sa do 30.4.2018 cez strĂĄnku podujatia www.vopz.sk v Ä?asti „Chcem sa prihlĂĄsiĹĽâ€œ alebo nĂĄs kontaktujte na adrese kubikova@nt.sk. KonkrĂŠtny reĹžim sprĂ­stupnenia VaĹĄej zĂĄhrady (deĹˆ, nĂĄvĹĄtevnĂŠ hodiny, max. poÄ?et nĂĄvĹĄtevnĂ­kov atÄ?.) dohodneme individuĂĄlne pre kaĹždĂş zapojenĂş lokalitu po prediskutovanĂ­ s jej vlastnĂ­kom Ä?i sprĂĄvcom. VĹĄetkĂ˝m prihlĂĄsenĂ˝m lokalitĂĄm poskytneme bezplatne metodiku organizovania podujatia na miestnej Ăşrovni a moĹžnosĹĽ vyuĹžitia medzinĂĄrodnĂŠho loga podujatia. ZĂĄroveĹˆ zapojenĂ˝m lokalitĂĄm ponĂşkame moĹžnosĹĽ pomoci pri ich propagĂĄcii na nĂĄrodnej i medzinĂĄrodnej Ăşrovni. PodrobnejĹĄie informĂĄcie o podujatĂ­ a jeho minulĂ˝ch roÄ?nĂ­koch sa dozviete red na strĂĄnke www.vopz.sk.


2

8 2 1

4 6 7 5

3

Psom rastú pazúre rovnako ako ľuďom nechty. Niektoré psíky si pazúre obrusujú pri vychádzke, ale obrúsenie nemusí byť rovnomerné, niektoré si pazúre neobrusujú vôbec. Po zime, keď je menej behania vonku, najmä u

6 2

7

za život

Mária Raučinová

Po čom túžime Život sa odvíja v každodenných povinnostiach. Väčšinu z  neho venujeme splneniu termínov, v odosielaní platieb, v  organizovaní času. Striedame obdobie zdravia s chorobami, trápime sa s rodinou a blízkymi. Sme spoluúčastní na ich životoch. Občas si spestríme chvíle humorom, kultúrou a pobytom v prírode. Taká je realita ubiehania rokov. To, čo nás však naozaj motivuje, čo nám dáva dôvod na pokračovanie, na zmenu a pohyb k  lepšiemu, sú okamihy prežitého hlbokého šťastia. Niekedy sú to len omrvinky v  mori prevažujúcich bolestí. Lovíme ich z  minulosti blízkej či vzdialenej v  spomienkach. Premietajú sa nám ako svetlé body života. Cítime, že pre tieto kamienky šťastia má zmysel žiť. Nemyslím teraz blaho rozkoše – hoci aj tá je cestou k  hľadaniu skutočnej radosti. Pravé šťastie sa zapisuje do stredu bytosti a človek ho vníma v úplnom zjednotení bez prekážok výčitiek. Ba naopak, je motorom konať dobro, rozdávať sa, vyjsť k druhým, aby prežívali rovnaké šťastie. Vieme, že tento stav nie je trvalý. Príde a opäť zmizne. Dlho sa človek pri ňom neohreje. Dokonca akoby sa po ňom ešte priťažilo. Zvláštne, že za šťastie je potrebné „zaplatiť“. No napriek tomu zostáva nezmazateľnou túžbou, želaním zopakovať ho. Tajne prečkáva v komôrke srdca. Čo to znamená? Chce nás len prilákať, privábiť, aby nám znova uletelo a  zanechalo v  nás sklamanie? Zdalo by sa, že sa naň radšej nemáme viazať. Že si máme šťastie „zaobstarať“ sami. Ale tak to nefunguje. Môžeme sa zabezpečiť, zadovážiť si pohodlie, obmedziť utrpenie, ale to ešte neprináša šťastie. Ozajstný zdroj šťastia nepoznáme a nemáme nad ním kontrolu. Vieme len to, že v  šťastí by sme chceli žiť stále. Ráno s ním vstávať a večer zaspávať. Prečo táto túžba v nás existuje? Každý ju cíti a nikto ju nevie umlčať. Je dôvodom, zmyslom, pre ktorý sa oplatí kráčať ďalej – za Mária Raučinová šťastím.

Pozor na dĺžku pazúrikov

psíkov, chovaných vo vnútorných priestoroch je vždy dobré venovať kontrolu a údržbe pazúrov nejakú tú hodinku – dve. Ak by ste im pazúre nestrihali, začnú sa skrucovať a môžu začať zarastať. To je pre zvieratko veľmi bolestivé a nepríjemné. Dlhé pazúre sa môžu tiež zlomiť a krvácať. To, že má psík dlhé pazúriky, spoznáte podľa toho, že pri chôdzi po dlaždiciach mu labky klepocú a často sa mu šmýka. Pre skúseného chovateľa, ktorý je vybavený kvalitnými špeciálnymi nožnicami, skrátenie pazúrikov nie je problém. A keď už sa venujete tejto činnosti, zbavte psiu tlapku ešte aj prerastených chlpov v medziprstovom priestore – tiež nožnicami.

Vo všeobecnosti je však lepšie psiu „manikúru“ prenechať na odborný personál veterinárnych ambulancií. Niektoré psíky majú totiž pazúre sfarbené tak, že laik ťažko odhadne, na akú vzdialenosť od konca je to iba mŕtva rohovina a kde sa už nachádza prekrvovaný nerv. Priveľmi odstrihnutý pazúr krváca a psa to bolí. Potom treba ranu ošetriť, dezinfikovať a zabrániť infekcii. Keď upravíte pazúriky na všetkých štyroch labkách, venujte ešte pozornosť takzvaným „vlčím pazúrom“, ak ich váš psík má. To sú tie vyrastajúce zboku, vyššie nad tlapkou. Aj tie red totiž treba skracovať.

SINOP ALFA s.r.o.

Bratislavská 81, Pezinok HADÁ VHODNÝCH KANDIDÁTOV NA POZÍCIE:

CHLADIARENSKÝ MECHANIK

požiadavky: Vyučený v danom odbore, VP sk. B, ochota pracovať na viacdenných montážach v rámci SR

Spoločnosť podnikajúca v medzinárodnej nákladnej doprave hľadá

ELEKTRIKÁR

požiadavky: Vyučený v danom odbore + prax, VP sk. B, ochota pracovať na viacdenných montážach v rámci SR

VODIČOV

ZÁMOČNÍK

Ponúkame prácu na

požiadavky: Spájkovanie s praxou, manuálna zručnosť, VP sk. B, ochota pracovať na viacdenných montážach v rámci SR

SILO - cisterne alebo lokálne prevozy s

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!

PLACHTOVÝM NÁVESOM

KONTAKT

033/642 22 55 domotor@sinopalfa.sk

Nájdete nás v Bohdanovciach nad Trnavou

Informácie na 0902 976 008 alebo lences@papo.sk

02-0020

5 1 8 2

1 8 5

veterinár radí

HĽADÁME NOVÝCH KOLEGOV DO NÁŠHO TÍMU Obsadzujeme pozície: Asistent predaja/dokladanie tovaru na oddelenie: • •

Ovocie/Zelenina Ryby/mrazené • Nápoje

Skladový operátor – Vratné obaly Čo Vám ponúkame: • Pracovný pomer na dobu neurčitú • Mzdu zaručene na účte a bez meškania najneskôr 10.deň v mesiaci • Sociálny program, Firemné akcie, Darčekové balíčky • 5 dní voľna nad rámec zákona • Extra bonus na nákup v Metro 432 Eur/rok • Dopravu v smere Šaľa – Ivanka pri Dunaji, na všetky smeny

Budeme od Vás očakávať aby... ... sa kolegovia mohli na Vás spoľahnúť ... ste nám povedali, keď Vás napadne, ako niečo zlepšiť ... ste pracovali systematicky a plnili stanovené termíny, ... ste mali vysoké pracovné nasadenie a boli flexibilný ... ste boli zodpovedný

SC 18-07 STRANA - 14

Navštívte naše kariérne stránky na www.metro.sk, alebo nás neváhajte kontaktovať na ahr21@metro.sk, prípadne na tel.č. 02/40 250 141

77-0005

3

2

51-0026

7 5

8


TV program nedeľa

05:00 NOVINY TV JOJ 05:55 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 07:25 Marley a ja: Keď bol ešte šteňa 09:15 Geissenovci - Ťažký život milionárov 11:15 12 podmienok dedičstva: Nekompromisný odkaz 13:20 Návrh 15:50 NOVÁ ZÁHRADA 16:55 NA CHALUPE 17:55 NOVÉ BÝVANIE DIZAJN 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 V SIEDMOM NEBI Slovenská rodinná show Vila Rozborila. MN 12 2017 23:00 Spása Dánsko-britsko-juhoafricko-švédsko-belgický western. MN 18 2014 M. Mikkelsen, E. Greenová, J. D. Morgan, E. Cantona, M. Persbrandt, J. Pryce a ďalší. 01:00 Úžasný hotel Marigold 03:25 NA CHALUPE

07:55 Prasiatko Peppa 08:00 Včielka Maja Nové dobrodružstvá 08:15 Martinka 08:30 Garfield 08:45 Zázračný ateliér 09:10 STOJ! POZOR! CHOĎ! 09:35 Autosalón 10:05 Čarovné miesta Zeme 11:00 Slovensko v obrazoch 11:30 ZOH 2018 PJONGČANG 14:15 Agatha Christie : Poirot: Stratená baňa 15:05 „Na samotě u lesa“ 16:45 „Četnícke humoresky III.“: „Formule“ 7/13 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 Inšpektor Max 21:30 Vrtieť psom 23:00 Poirot: Stratená baňa 23:55 Inšpektor Max: Dobrák od kosti 00:55 Vrtieť psom 02:25 Komisár Montalbano

JOJ

25. 2. 2018

05:05 Rodinné prípady 06:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:55 Tom a Jerry 07:10 Tučniaky z Madagaskaru II. 08:00 Scooby-Doo: Záhady, s. r. o. II. 08:25 Harry Potter a Dary smrti 2 11:00 CHART SHOW 13:00 Detektív Dušo 14:15 Dannyho trinástka 16:55 Horná Dolná 18:15 Susedia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 SUPERSTAR 22:30 Križovatka smrti 1/13 23:30 Chladná pomsta 01:50 G. I. Joe 2: Odveta 03:30 Horná Dolná 04:55 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

Vtip:

JEDNOTKA

Idú dva ľadové medvede po púšti a jeden hovorí: „...cipána, ta tu sa muselo teda šmýkať, keď to tu je tak posypané...“ B. Nemcová: „Ak budeš verný sám sebe, nemôžeš byť neverný žiadnemu človeku.“

Lekáreň IVANKA

... čo možno nevieme

Hľadáme magistru farmácie

viete, že? 06-0042

na plný úväzok Nástup možný: 01.03.2018 V prípade záujmu volať na telefónne číslo: 0905 661 833

a zarábaj od 900€/m.

doteraz sa vlastne presne nevie, čo spôsobilu „Tunguzskú“ katastrofu? Bola to kométa? Bol to meteorit? Zdá sa, že je tu tretí „páchateľ“. Planétka. Vo vedeckej obci začína prevládať práve tento názor. Obrovskú prírodnú katastrofu na Sibíri mala spôsobiť malá kamenné planétka. Tá explodovala už v atmosfére a to vo výške medzi 10 až 15 kilometrov nad úrovňou zemského povrchu. Objavili sa aj záznamy výpovedí troch očitých svedkov z územia Čiech, ktorí zbadali na nočnej oblohe v čase katastrofy prelet ohnivého telesa smerom na východ.

Úspešná firma hľadá do nových priestorov:

TRIEDIČKY SECOND-HAND TEXTILU

Centrum zdravia v Bratislave hľadá do svojho tímu ľudí so vzťahom k zdravému a aktívnemu životnému štýlu na PRIVYROBENIE.

V súvislosti s rozšírením výroby, spoločnosť s dlhoročnou tradíciou

10-0024

06-0014

Pre bližšie informácie zašlite svoj životopis na: nc.bratislava@gmail.com a budeme Vás kontaktovať

Hľadám súrne učiteľa alebo študenta na doučovanie žiaka 5. roč. základnej školy

hľadá

(matematika, slovenský jazyk)

0911 159 812 0911 672 911

Výrobný pracovník/pracovníčka

91-0044

ČAS NA ZMENU.

Logistický park, Senec

NÁSTUPNÝ PLAT 670 €*

* Zákl. plat 600 € brutto + 70 € brutto za dochádzku ĎALŠIE BONUSY: - Výkonnostný bonus 100 - 300 € netto - Za 2 odpracované soboty v mesiaci 100 € netto (soboty dobrovoľné) POŽADUJEME: - Ukončené stredoškolské vzdelanie/vyučenie - Vzťah k móde a módnym trendom, základný prehľad v textilných materiáloch - Zodpovedný prístup k práci - Výdrž pracovať fyzicky v stoji PONÚKAME: - Práca na plný úväzok, jednozmenná prevádzka (7:15 - 15:45 hod.) - Doprava z miest Trnava, Galanta, Bratislava zabezpečená zdarma - Stravné lístky v hod. 3,40 €, pitný režim, zabezpečené ubytovanie QSFEBKOÓtLSBKÓOt5&95*-&)PVTF

www.textilehouse.sk | tel.: 0902 912 410

viete, že? 06-0036

Len na 2 zmeny. Nástup možný ihneď! mail: matus.krokker@grafton.sk tel.: 0910 791 194

viete, že?

Moyzesova 2, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Pracuj v Bernolákove

02-0000

Mesačná mzda: dohodou, možnosť profesného rastu! Aj bez praxe! Nástup Ihneď! Miesto výkonu práce: BA-Petržalka Práca v čistom prostredí. Dobrá dopravná dostupnosť.

Svoje životopisy posielajte na: miroslava.ligova @vmzinc.com tel. číslo: 02/48 20 90 39, volať od 10.00 - 11.30 h.

Slovenská Grafia a.s.

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

depresia je vlastne stav organizmu, v ktorom mozog korektne vyhodnocuje podnety zvonku? Alebo naopak, optimizmus je do istej miery choroba. Prišlo sa na to pri hromadnom testovaní dobrovoľníkov. Výsledok bol prekvapujúci – ľudský mozog odmieta registrovať nepríjemné situácie, hoci sú veľmi pravdepodobné. Inak povedané, v hlave máme akýsi „obmedzovač“, ktorý nám okolité podnety neumožní vnímať v ich úplnej nahote a tak si život okolo nás vlastne nechtiac prikrášľujeme. Pacienti, trpiaci depresiou majú smolu v tom, že majú tento „obmedzovač“ nefunkčný. Optimizmus je teda, zdá sa, neurologická porucha.

viete, že?

sociálna sieť nazvaná skratkou FB je podľa viacerých odborníkov čosi ako vírus? Informovala o tom celkom dôveryhodná agentúra AFP. Podľa nej ide o chorobu, rovnakú, akou je napríklad pandémia chrípky. Blíži sa čas, keď vírus odznie a tak isto sa stratí záujem obrovského množstva používateľov sociálnych sietí tráviť čas života v tomto virtuálnom svete. Ide o výsledok štúdie dvoch doktorandov z Princetonskej univerzity, ktorú, mimochodom, zverejnili tiež v on-line svete. „myšlienky na sociálnej sieti sa šíria tak isto ako choroby šudí v reálnom svete.“ To tvrdia dvaja mladí vedci a predpovedajú, že už o niekoľko rokov bude tento spôsob medziľudskej komunikácie iba spomienkou na jednu veľkú epidémiu.

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ ROBOTNÍKOVóþąŭāþñĈEðùýðñāøöĎóĄ OPERÁTOROVóþúþýĝĄùŝòøò÷ûøýøôú TLAČIAROVKNIHÁROVEĉþāðġþąðĝþą OBRÁBAČOVúþąþąEñāĄĂøĝþą SKLADNÍKOVEXPEDIENTOV ELEKTRONIKOV

SPOLOČNOSŤ WEINDEL LOGISTIK SERVICE SR, SENEC, Diaľničná 2 hľadá

PRACOVNÍKOV na úsek pre balenie cukroviniek DOPRAVA ZABEZPEČENÁ v dvojzmennej prevádzke od 6:00 - 14:15 a od 14:15 -22:30

POŽIADAVKY: » Chuť a ochota pracovať » Skúsenosti s prácou v potravinárstve sú výhodou, nie však podmienkou » Platný zdravotný preukaz zamestnanca v potravinárstve výhodou » Schopnosť pracovať v tíme, lojálnosť, stabilita PONÚKAME: » Prácu v serióznej a stabilnej spoločnosti » Priamy pracovný pomer » Výbornú firemnú kultúru rodinného charakteru » Dobrý kolektív » Pekné, čisté pracovné prostredie » Nenáročnú prácu » Stabilnú mzdu » Dopravu do zamestnania » Nefinančné benefity » Stravné lístky plne hradené zamestnávateľom 52-0035

Bližšie informácie:

V prípade záujmu volajte na tel. č.:

0918 342 807

SC 18-07 STRANA - 15

viete, že? z vesmíru sa vraj strá-

51-0011

Požiadavky: t[ESBWPUOÈTQÙTPCJMPTǸOBWâLPOQSÈDFWOPDJ tWZVǏFOJFWPECPSFWâIPEPV OJFQPENJFOLPV tel.: 02/4949 3853, 02/4949 3111 e-mail: kariera@grafia.sk www.grafia.sk

15

ca čas? Doteraz vnímame vesmír ako časopriestorovú kontinuitu. Podľa fyzikov z univerzity v Salamanke nedochádza k rozpínaniu vesmíru ako takého, ale k spomaľovaniu času v ňom.“ Ako keby sa času vybíjala batéria“. Problém však je v tom, že ani astronómom, ani fyzikom sa túto teóriu doteraz nepodarilo nieže potvrdiť, ale ani vyvrátiť. red


Ä?Ă­slo 7 / 16. februĂĄr 2018

zadarmo do poťtových schrånok v råmci celej SR

2018

OPERĂ TOR/KY VĂ?ROBY

na zamestnanie v Nemecku

MALIAR/LAKĂ?RNĂ?K,

CNC-SÚSTRUŽN�K/FRÉZAR,

UB BYTOVANIE B YTOV YT TOV O AN NIE IE,, DOPR DOPR DO PRAV PRA AV AV VA, A ST A, STRA TRA RAVA AVA VA

2018

ELEKTRIKĂ R, MECHANIK,

OPERĂ TOR OPERĂ TOR

2018

VODIÄŒ KAMIĂ“NU, ZVĂ RAÄŒ,

2018

PracovnĂĄ ponuka

09449 3300 094 09 00 345 45 61_0028

INĹ TALATÉR, ZĂ MOÄŒNĂ?K, VODIÄŒ VYSOKOZDVIĹ˝NÉHO VOZĂ?KA

1. NemeckĂş pracovnĂş zmluvu na neurÄ?itĂ˝ Ä?as vrĂĄtane nemeckĂŠho poistenia a pripoistenia 2. PravidelnĂş vĂ˝platu mzdy vrĂĄtane moĹžnosti zĂĄloh 3. Ubytovanie a pomoc s prekladmi na Ăşradoch 4. Pomoc pri daĹˆovom priznanĂ­ 5. PrĂ­spevky na Vianoce a na letnĂş dovolenku 6. MoĹžnosĹĽ dlhodobej spoluprĂĄce 7. NĂĄrok na nemeckĂŠ prĂ­davky 8. NĂĄrok na pracovnĂŠ obleÄ?enie a obuv zadarmo 9. Dopravu do Nemecka hradĂ­me 10. NemocenskĂ˝ bonus aĹž do výťky 600 â‚Ź za rok

PRIJMEME PRACOVNĂ?KOV

 (PRĂ CA V ELEKTROVĂ?ROBE)

ELEKTRIKĂ ROV 

www.weiderer-personal.de

bewerber@weiderer-personal.de

34-0046

Graflingerstr. 20 94469 Deggendorf

bewerber@weiderer-personal.de Tel.: +49 991 / 27 00 50 - 26

34-0028

SIVÉMU Zà KALU SA NEVYHNE NIKTO Z Nà S. NAŠŤASTIE EXISTUJE

BEZBOLESTNÉ RIEŠENIE

S

vojim oÄ?iam nedoprajeme toÄžko odpoÄ?inku, koÄžko by si zaslúŞili. SĂş unavenĂŠ, pĂĄlia, svrbia, reŞú a objavuje sa ĹĄirokĂĄ ĹĄkĂĄla oÄ?nĂ˝ch problĂŠmov. Pohybujeme sa v neprirodzenom prostredĂ­, pracujeme s poÄ?Ă­taÄ?mi a telefĂłnmi, mĂĄlo sa zdrĹžiavame na prĂ­rodnom svetle. Aj to sĂş prĂ­Ä?iny skorĹĄieho nĂĄstupu sivĂŠho zĂĄkalu. „V minulosti sa Äžudia na sivĂ˝ zĂĄkal operovali vo veku ĹĄesĹĽdesiatpäż a  viac rokov. Dnes sa stretĂĄvame s prĂ­tomnosĹĽou sivĂŠho zĂĄkalu u  mladĹĄĂ­ch ÄžudĂ­, neraz aj o desaĹĽ a viac rokov,“ hovorĂ­ MUDr. Pavol VeselĂ˝ z VESELY I OÄ?nĂĄ klinika, kde sa na lieÄ?bu sivĂŠho zĂĄkalu ĹĄpecializujĂş.

TichĂĄ cesta k slepote SivĂ˝ zĂĄkal patrĂ­ medzi prĂ­znaky starnutia tak ako vrĂĄsky Ä?i sivĂŠ vlasy. Ide o prirodzenĂ˝ proces, ktorĂ˝ sa vĹĄak dĂĄ zastaviĹĽ rĂ˝chlo, bez Ä?akania a navyĹĄe bezplatne. StaÄ?Ă­ sa rozhodnúż pre dĂ´veryhodnĂŠho partnera, ktorĂ˝m je VESELY I OÄ?nĂĄ klinika. U nĂĄs je Ăşkon hradenĂ˝ zdravotnĂ˝mi poisĹĽovĹˆami. Ako vĹĄak sivĂ˝ zĂĄkal vznikĂĄ? „Vznik sivĂŠho zĂĄkalu znamenĂĄ postupnĂŠ zakaÄžovanie ĹĄoĹĄovky z Ä?Ă­rej na kalnĂş, hnedĂş, ba niekedy aĹž

    

0905 867 172 0917 650 018

SkĂ´r Ä?i neskĂ´r postihne toto vekom podmienenĂŠ ochorenie kaĹždĂŠho. DĂ´leĹžitĂŠ je podÄža renomovanĂŠho oÄ?nĂŠho lekĂĄra Pavla VeselĂŠho rozliĹĄovaĹĽ medzi tĂ˝m, Ä?i je sivĂ˝ zĂĄkal prĂ­tomnĂ˝ a neovplyvĹˆuje zrakovĂş ostrosĹĽ, alebo uĹž mĂĄ na Ĺˆu znaÄ?nĂ˝ vplyv. Tak Ä?i onak, odstrĂĄniĹĽ sa dĂĄ JEDNODUCHO, BEZBOLESTNE a navyĹĄe BEZPLATNE. Vo VESELY OÄ?nĂĄ klinika.

bielu. Spolu s tĂ˝m sa zhorĹĄuje aj zrakovĂĄ ostrosĹĽ Ä?loveka. PrichĂĄdza nenĂĄpadne, spoÄ?iatku sa prejavuje ako menej ostrĂ˝ a farebnĂ˝ pohÄžad na svet. Ak sa vĹĄak nelieÄ?i, v koneÄ?nom ĹĄtĂĄdiu mĂ´Ĺže viesĹĽ aĹž k slepote,â€? hovorĂ­ MUDr. Pavol VeselĂ˝, odbornĂ­k na lieÄ?bu sivĂŠho zĂĄkalu. PodÄža Ăşdajov Svetovej zdravotnĂ­ckej organizĂĄcie je toto ochorenie zodpovednĂŠ za vyĹĄe polovicu prĂ­padov slepoty na celom svete.

nej zakalenej ĹĄoĹĄovky novou, umelou. VÄ?aka modernej vede ide o bezbolestnĂ˝ a rĂ˝chly, niekoÄžko minĂştovĂ˝ zĂĄkrok, ktorĂ˝ sa dokonca vykonĂĄva ambulantne a v lokĂĄlnej anestĂŠzii. UĹž na druhĂ˝ deĹˆ po zĂĄkroku sa pacient mĂ´Ĺže vrĂĄtiĹĽ do normĂĄlneho Ĺživota. TĂĄto operĂĄcia pritom dokĂĄĹže zbaviĹĽ pacienta nielen sivĂŠho zĂĄkalu, ale aj potreby nosiĹĽ okuliare do diaÄžky, ako aj na Ä?Ă­tanie,â€? dodĂĄva MUDr. VeselĂ˝ z VESELY I OÄ?nĂĄ klinika.

JedinĂŠ rieĹĄenie BohuĹžiaÄž, sivĂ˝ zĂĄkal nedokĂĄĹžeme lieÄ?iĹĽ mastiÄ?kami, vodiÄ?kami, sĂŠrami Ä?i kĂşrami. Ide o ochorenie, pri ktorom je dĂ´leĹžitĂŠ konaĹĽ rĂ˝chlo. UrÄ?ite sa o svoj zrak mĂ´Ĺžeme staraĹĽ zodpovednejĹĄie. DopriaĹĽ mu Ä?o najviac prirodzenĂŠho dennĂŠho svetla a Ä?o najmenej ho namĂĄhaĹĽ, no jedinĂ˝m skutoÄ?nĂ˝m a trvalĂ˝m rieĹĄenĂ­m sivĂŠho zĂĄkalu je jeho odstrĂĄnenie operĂĄciou. SlovĂ­Ä?ko „operĂĄciaâ€? vĹĄak v tomto prĂ­pade nie je Ĺžiadnym straĹĄiakom. OperĂĄcia sivĂŠho zĂĄkalu dnes totiĹž patrĂ­ medzi najÄ?astejĹĄie vykonĂĄvanĂŠ zĂĄkroky na Äžudskom tele po celom svete. „OdstrĂĄnenie sivĂŠho zĂĄkalu spoÄ?Ă­va v nahradenĂ­ pĂ´vod-

@    

MUDr. Pavol VeselĂ˝ VESELY | OÄŒNĂ KLINIKA   94-0039

2018

Weiderer Personaldienste GmbH

85_0092

TPP - brigĂĄda 

2018

2018

2018

Pre naĹĄich zamestnancov ponĂşkame:

SC 18-07 STRANA - 16

Senecko 18-07  

Senecko 18-07

Senecko 18-07  

Senecko 18-07

Advertisement