Page 1

regionálne noviny

Prečítajte si lepšie noviny. 2-3

... nájdeš, čo hľadáš

č. 02 / 13. január 2017 / 21. ročník

Rekonštrukcie bytov, domov, kúpeľní, bytových jadier

Tradičné - slovenské chutné potraviny, pochúťky a špeciality zo Slovenska

Dobrý pastier ponúka vždy čerstvé:

Predajňa: Senec, Šafarikova 33 (oproti autobusovej stanici) Predajňa: Bernolákovo, Trnavská 1 (areál Pro Ovo s.r.o.)

06-0008

www.dobry-pastier.sk facebook.com/predajnadobrypastier

BEZPLATNÉ obhliadky a ponuky

www.instavex.sk

0917 751 129

13

AUTOALARMY A

SENEC

0904 430 003 0905 917 027

7 5-7

INFORMÁCIE: 0905 719 132

7-8

Lichnerova 24, Senec

kúp 2 produkty

-12 €

aj pre ženy na materskej, živnostníkov, dôchodcov a opatrovateľky

24-0010

0915 438 718

kúp 3 produkty

-20 € Opäť v predaji  Pityol, Pinosol

ARRI, s.r.o. info: 0948 848 820, www.strecha.ws e-mail: strecha@strecha.ws

53-0006

AKCIA

• Strechy na kľúč • škridla - plech • REZIVO • dosky y • OSB dosky • uhlie • brikety Tovar dovezieme!

mesiaca:

www.istapozicka.sk

REDAKCIA SENECKO PRIJME KOLPORTÉROV NA ROZNOS NOVÍN PRE

tempomaty motoalarmy telefón sady centrálne uzamykania parkovacie senzory cúvacie senzory audio systémy navigaèné systémy

Lekáreň SALVATOR

ISTÁ PÔŽIČ0KA do 15 00 (stačí prezvoniť)

7

7, 15

180+45 tbl zdarma

26,90 €

Objednajte sa k nám na vyšetrenie zraku telefonicky +421 905 433 944 alebo online www.optikmorvay.sk Nájdete nás: Lichnerova 16, Senec

SC 17-02 STRANA - 01

11

91-0002

ໄ0908 728 081

9-10

www.bb-autoelektro.sk

06-0022

VYCVIČÍM vášho PSA, profesionál

51-0026

Zľavy až - 20% na práce a materiály

321170006-1

REKONŠTRUKCIE BYTOV

Bytových+"%*&3tKúpeľní t Domov tElektroinštalácie t Maľovanie JADRÁ a Kúpeľne do 5 dní

0902 45 77 77 0948 30 02 88

AUTOELEKTRIKA Fucíkova 8, Senec

Objednajte si teraz stavebné práce na Január a Február 2017 a získajte zľavu 10%

Viac informácií na www.fero-stav.sk bezplatné ponuky na 0915 441 422

ODVOZ ZADARMO pre auto si prídeme k Vám Bernolákovo, Sládkovičovo

kvalitné stavebné práce načas za rozumnú cenu

» mliečne a syrové výrobky (z kravského, kozieho a ovčieho mlieka) bryndzu, syry, jogurty, jogurtové mlieka, žinčicu, maslo, tvaroh » domáce klobásky, slaninku, údené výrobky, výrobky z mangalice » med od včelára » domáce džemy a sirupy » zeleninové lupienky » 100% ovocné a zeleninové šťavy » sušené ovocie, zeleninu, hríby » domáce koláčiky, pagáčiky, štrúdle a tradičné bratislavské rožteky » ale aj iné tradičné slovenské pochúťky vyrabané na malých slovenských farmičkách, salašoch, rodinnými firmami, kde sa vyrába s láskou a kvalitne

14

Vydávame potvrdenie na dopravný inšpektorát priamo u Vás doma - ZADARMO Predaj náhradných dielov Autorizovaný spracovateľ

06-0005

Dobrý pastier

0911 367 700

91-0007

www.calunnictvomancal.sk e-mail: mancal@centrum.sk

06-0011

čistenie kanalizácií NON-STOP havarijná služba 06-0003

tel.: 0904 697 765 Tureň 442, 903 01

RECYKLÁCIA AUTOMOBILOV

KRTKOVANIE

 obnova a výroba čalúneného nábytku na mieru  čalúnený nábytok pre deti aj domácich miláčikov

14-15

týždenne do 25 000 domácností a firiem

91-0012

ČALÚNNICTVO

2

ˆ

senecko.sk

SENECKO

2-3

4-5


... nájdeš, čo hľadáš

Nečakajme na výzvy

redakčné slovo

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

týždenne do 25 000 domácností a firiem

Redakcia: tel/fax: e-mail:

Lichnerova 72 Senec 02 / 45 92 64 03 senecko@regionpress.sk

Ivan Brožík vydáva: regionPRESS s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

celodennú prevádzku. U nás sme ešte len na začiatku otvárania našich duší. Vonku mrznú ľudia bez strechy nad hlavou Dobrý deň vážení naši čitatelia rovnako ako zvieratká v útulkoch či vo voľnej prírode. a  zároveň aj dobrý rok 2017! Nečakajme na výzvy charitatívnych organizácií, poupratujme Opäť sme tu s našimi a dúfa- si v domovoch i v srdciach a darujme to, čo môže ohriať, zame, že aj pre mnohých z  vás tepliť, pomôcť prežiť. Charitatívnym organizáciám, útulkom, – vašimi novinami. Keď sa tvo- živým tvorom v núdzi. Veď všetci sme „Božie deti“. rili, Slovensko zvierala ľadová Nečakajme v tomto roku ani na iné výzvy a aktívne sa povlna a ako sa zdá, riadna zima dieľajme na kontrole toho, ako sa u nás spravuje náš štát. bude ešte zopár týždňov trvať. Pretože nikomu inému, nech si niektorí jedinci myslia čokoľVatikán otvoril útulky pre vek, nepatrí. Štát nie je súkromné vlastníctvo práve tak, ako

naše zdravie či vzdelanie. Je čas na výmenu tých politikov, ktorí si to myslia a podľa toho tak vo výkone nami zverenej moci svojvoľne a arogantne konajú smejúc sa nám do tvárí. Nečakajme na výzvy, že to spraví niekto za nás. Bez našej aktivity možno zomrie niekoľko bezdomovcov, možno uhynie množstvo zvierat, ale bez nej rovnako chradne aj náš štát. Vždy ide o obrovskú tragédiu, za ktorú nesieme svoj diel zodpovednosti. Porobme si to upratovanie kým je čas. Inak sme už aj my zamrzli v objatí mrazivej apatie a neochoty žiť lepšie. Ivan Brožík Veľa šťastia!

Pánske hodinky QUARTZ

Inzercia: Peter Bukovinský 0905 915 040 Zora Kováčová 0905 719 132

Každý týždeň: Senec, Bernolákovo, Most pri Bratislave, Ivanka pri Dunaji, Čierna Voda, Kaplná, Igram, Blatné, Čataj, Chorvátsky Grob, Boldog, Reca, Veľký Biel, Kráľová pri Senci, Tureň, Kostolná pri Dunaji, Nová Dedinka, Nový Svet, Hrubá Borša, Zálesie, Malinovo, Vlky, Hurbanova Ves, Tomášov, Rovinka, Kalinkovo, Miloslavov, Hrubý Šúr, Hamuliakovo a Dunajská Lužná

12,99 €

PRÍSTREŠKY • ALTÁNKY 0917 404 959 | zahradnestavby@centrum.sk

-39%

PRI POTVRDEN • Prístrešky k domu, na autá, jednospádové, valbové, Í OBJEDNÁVKY sedlové... • Samovo¾ne stojace altánky DO KONCA JA NUÁRA • Odkvapový systém • Záhradné domèeky Z¼AVA NA PRÁC U • Tatranský profil • Lexan • Šindel • Škridla • Plech

Frézovanie komínov

50%

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 26.750 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 50.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

dosah na 1.500.000

domácností a firiem

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

63-0018

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Tvrdené minerálne sklo, puzdro a korunka sú z ušľachtilej nerezovej ocele, náramok z kvalitnej kože v čiernej farbe. Priemer hodiniek je 4,2 cm a šírka nová cena remienku 2 cm.

7,99 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

• Stavba teplovzdušných krbov a teplovzdušných rozvodov • Vložkovanie komínov • Rekonštrukcia starých komínov • Obhliadka komína zdarma NA NEREZ

Dámske hodinky QUARTZ na pôvodná ce

12,99 €

ZĽAVA

0905 702 276 • www.bd-krby.sk

-39% 15-0001

Distribúcia: (25.000 domácností/firiem)

na pôvodná ce

Tvrdené minerálne sklo, puzdro a korunka sú z ušľachtilej nerezovej ocele, náramok z kvalitnej kože v čiernej farbe. Priemer hodiniek je 3,5 cm a šírka nová cena remienku 1,6 cm.

7,99 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Železničná 61, Veľký Meder tel.: 0908 109 502

Krbové kachle od 133 € • krby • pece • komíny • kachle www.cobbler.sk • predaj • montáž • servis SHOWROOM: BAU center (areál C.E.G. invest spol. s r.o.) Chotínska 22, Hurbanovo, e-mail: stavebniny stavebniny@ @ceginvest.sk

SC 17-02 STRANA - 02

53-0009

PIESTANSKO SENECKO regionálne noviny


TV program pondelok

06:15 KRIMI 06:40 NOVINY TV JOJ 07:45 SÚDNA SIEŇ 08:45 SÚDNA SIEŇ 09:35 POLICAJTI V AKCII 10:35 DEDIČSTVO: Nová cesta 6 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:45 Stratené duše 14 13:45 Klamári 6 14:40 NAŠI 15:55 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 22:00 INKOGNITO 23:15 SVET POD HLAVOU 3 00:30 Bostonské zločiny V. 12 01:20 Poručík Backstrom 9 02:00 KRIMI 02:25 UHÁDNI MÔJ VEK 03:10 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 04:00 SÚDNA SIEŇ 04:45 SÚDNA SIEŇ JOJKA

16. 1. 2017

06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 10:00 Rodinné prípady 12:00 Koleso šťastia 13:00 Mentalista II. 18-19/23 14:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Koleso šťastia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Horná Dolná 21:50 Babovřesky 2 00:05 Kung-fu frajer 02:10 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad V. 19/19 02:55 Mentalista II. 18/23 03:50 Koleso šťastia 04:55 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

06:10 Správy RTVS „N“ 07:20 Tajomstvo JEDNOTKA mojej kuchyne 08:00 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné krajiny 09:00 Zátoka nádejí 09:55 Policajné oddelenie 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Tajomstvo mojej kuchyne 14:35 Správna Agáta 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny 16:55 Zátoka nádejí 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:15 Počasie 20:25 Legenda 17 22:30 Reportéri 23:00 Sanitka II. 2/13 00:00 Policajné oddelenie: Vražedné šialenstvo 81 00:55 Správna Agáta I. 6/15 01:35 Legenda 17 03:40 Dámsky klub

Vtip: Učiteľ sa pýta: „O záhrady sa starajú záhradníci. Kto sa teda stará o sady?“ „Sadisti“- ozve sa Karolko. Miroslav Schlesinger: „Nik z nás síce nie je dokonalý, ale každý je schopný žiť ako skutočne milujúci človek.“

občianska

Nájdete nás v Dome smútku v Senci

Pohrebná služba v Senci

riadková inzercia

VA-SI, spol. s r.o.

NON STOP Služba

06-0006

75-05

06-0002

Várady - 0911 011 020, 0903 653 930 Prevoz zosnulého v Senci a okolí + vybavenie matričných dokladov ZDARMA Pohreby Pohreby aj už od 400 € na splátky PREVÁDZKA: VA-SI, spol. s r.o., Farské námestie 16, Senec www.pohrebnasluzba-vasi.sk

PALIVOVÉ DREVO + darček PRMS 1m - 35 €

24-0009

narezané nakálané na 33 a 50 cm

- dub IA buk doprava C ZDARMA 237 550 AK 0917 0940 537 974

Medzinárodná rma Spandex, ktorá na slovenskom trhu nových pracovníkov pôsobí od roku 1991, hadá nového pracovníka do centrálneho skladu na pozíciu:

91-0001

Dodávate materiálov a zariadení pre výrobu reklamy

51-0003

OPRAVA A SERVIS

DOMÁCICH SPOTREBIČOV 0905 51 31 11 02/622 45 789 Zamestnáme opravára na dohodu

PRACOVNÍK DISTRIBÚCIE

ihneď Termín nástupu: možný dohodou Ponúkame: prácu v stabilnej medzinárodnej spolonosti, prácu v dobrom kolektíve, dobré nanné ohodnotenie Vyžadujeme: stredoškolské vzdelanie, vodiský preukaz „B“, poctivos, svedomitos, bezúhonnos, chu pracova a ui sa nové veci

0917 649 213

Počas prezentácie testovanie pleti dermoporadkyňou zdarma, zľavy počas prezentácie, vzorky zdarma.

CENY MESIACA:

t*.6/0(-6,"/sirup 250 ml t.0#*7&/"-$14 t-"$"-65aktiv zubná pasta OL AJ TU , MOH , RAT ZE IN AS V T BY 2 13 9 71 0905 ^

51-0592

^

29.5.2012 14:56

9,99 EUR 13,50 EUR 2,50 EUR

Výpredaj detskej zimnej obuvy GORE-TEX NONSTOP LINKA - 0907 790 712

Lekáreň CENTRUM, Senec

SC 17-02 STRANA - 03

06-0010

Na Vaše otázky radi odpovieme na tel. ísle: 0905 362 722

13,99 EUR 19,50 EUR 3,50 EUR

auto-moto auto-moto

1 2

byty

3

byty

4

domy

5

pozemky

6

reality

7

stavba

8

domácnosť

9

A /predaj U A /iné U °ČZ, JAWA - ODKÚPIM Motocykel, DIELY. DOHODA ISTÁ.Tel. 0907195747 °KÚPIM JAWA PERAK, ZETKU CZ 150, 125 AJ POKAZENÉ ALEBO LEN DIELY PLATÍM IHNEĎ.Tel. 0915215406 B /predaj Y °Predám 1 i byt v PK tehlová nadstavba, zatepl., balkón.Tel. 0905548835 B /prenájom Y °Prenaj. gars. v RD SC.Tel. 0907554500 D /predaj O °Predám 3 izb. drevený RD pri Tomášove, 89 m2, pozemok 300 m2, cena 110.000 €.Tel. 0944039545 °RD SC-Tureň.Tel. 0905230803 P /predaj O °Predám 9 á SP šírka 11 m, všetky IS, cena 72.000 €, Viničné pri Pezinku.Tel. 0917577241 R /iné E °Hľadám spolubývajúceho (-cu) do podnájmu v Senci, samostatná izba v 3-izb. byte.Tel. 0905479150 °Dám do prenájmu garáž na Gagarinovej ul. v SC.Tel. 0917821534 S T °Kúpim haki lešenie.Tel. 0904066203 °Predám sklolaminátové žumpy o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šach‫﬚‬. Cena od 650 €. Doveziem, osadím, vykonám aj tlakovú skúšku.Tel. 0905925991 D O °Predám výhodne nové dvierka na kuch. linky a poťahové látky na sedačky, kreslá - rôzne.Tel. 0919176233

Chcete si podať inzerát?

Zľava -4,00 EUR na dermokozmetiku:

Vaše žiadosti so životopisom nám zasielajte na e-mailovú adresu sklad.senec@spandex.com alebo na faxové íslo 02/ 40 20 35 00 Spandex, s.r.o., Dianiná 28, 2, 903 01 Senec, Logistický areál budova bránaB21-25. ProLogis, hala 12,2,brána - C.

personalny inzerat 2012.indd 1

16-0008

POLIENKA aj GUĽATINA

TERAZ JE TEN SPRÁVNY ČAS ZÁSOBIŤ SA NA ĎALŠIU VYKUROVACIU SEZÓNU

Centrálny sklad sa nachádza v distribunom centre ProLogis medzi Vininým a Sencom.

LEKÁREŇ CENTRUM AB CENTRUM vedľa Daňového úradu Vás pozýva 19.1.2017 na prezentáciu dermokozmetiky

PALIVOVÉ DREVO

výdaj a expedícia tovaru poda vystavených dokladov, manipulácia s tovarom, formátovanie tovaru, iastoné vedenie skladovej administratívy

3

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraSCmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP SC 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, SC zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.


2 6

3

3 8 9

svet knihy

3

5

4 2

6

9 5 4 5 9 1 1 4 5 4 8 1 6 3 4 2

Dvanásť statočných „Keď v maďarskom záchytnom tábore pre utečencov hrozila humanitárna katastrofa, denne tam prichádzal tajomný muž, aby čistil záchody. Upozornil na neho lekár a bývalý rektor Vladimír Krčméry, ktorý na stretnutie s týmto mužom nezabudne

do smrti: „Latríny vyzerali hrozne, všetko z nich vytekalo. Bol hmlistý deň a zrazu sa z hmly vynorila impozantná postava, vyše dvojmetrový muž, mohutný starec, sivé vlasy, hustá dlhá brada. V rukách mal vedrá, metly, handry. Prišiel k záchodom a mlčky ich čistil. Bál som sa ho spýtať, kto je, aby mi nepovedal: „Ja som, kto som.“ Po menšom pátraní cez maďarských priateľov sa mi podarilo zistiť, že tým tajomným mužom bol Gábor Iványi, farár evanjelickej metodistickej cirkvi a rektor Vysokej školy J. Wesleyho.“ Aj to sa dozviete z knižky 12 statočných, z  ktorej autorom Ľubom Bechným sme sa na sklonku vlaňajšieho roka rozprá-

vali v rubrike Na rovinu. Knižke sa darí, už čoskoro bude mať prezentáciu v Bratislave. Stane sa tak 18. 1. 2017 v známom kníhkupectve za účasti takých hostí, ako je Vladimír Krčméry, Andrej Bán, Zuzana Števulová, Zuzana Wienk či Iveta Radičová a samozrejme, autor. Tentoraz pre vás Ľubo Bechný vybral nasledujúci citát z knižky 12 statočných: ,,Večnosť sa začína už na zemi, a keď sa tu nevieme dohodnúť a spolupracovať na zlepšení tohto sveta, tak ani v nebi to nebude len o vyspevovaní svätých pesničiek.“ ib (Anton Srholec)

občianska

riadková inzercia

záhrada

10

hobby

11

deťom

12

rôzne rôzne

13 14

hľadám prácu zoznamka

15 16

Z a zverinec Á °Predám domáce ošípané, očistené polky + vnútornosti, krv, dovoz zadarmo.Tel. 0905621560 °Predám domáce kurence očistené aj s drobkami.Tel. 0905921560 °PREDÁM SUDOVÉ VÍNO DEVIN, MERLOT. INFO.Tel. 0904308418 H a šport O °Kúpim rôzne starožitnosti aj v poškodenom stave.Tel. 0903753758 D E °Predám kočík dvojkombinácia plus taška značky toourago zeleno hnedej farby, rok používaný, cena 100e.Tel. 0918401986 R /predaj Ô R /iné Ô °KTO DARUJE PLIENKY, DROGÉRIU, KOZMETIKU, HRAČKY, ŠKOLSKÉ POMÔCKY, POTRAVINY, OBLEČENIE RODINE V ŤAŽKEJ FINANČNEJ SITUÁCII. ĎAKUJEM.Tel. 0948710036 H Ľ Z O °SYMPATICKÁ 53 R HĽADÁ PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE.Tel. 0944724181 S P Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás. Dňa 10. januára uplynulo 20 rokov, keď nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko Ladislav Petrík z Novej Dedinky. S láskou spomínajú manželka Gizka, deti Eva, Vlado, Peťo a Iveta s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí spomínate s nami.

spomienky

Chcete si podať inzerát?

91-0010

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraSCmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP SC 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, SC zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

SC 17-02 STRANA - 04


TV program utorok

17. 1. 2017

06:00 TelerĂĄno 08:50 O 10 rokov mladĹĄĂ­ 09:55 RodinnĂŠ prĂ­pady 12:00 Koleso ĹĄĹĽastia 13:05 Mentalista 15:00 RodinnĂŠ prĂ­pady 17:00 PRVÉ TELEVĂ?ZNE NOVINY 17:25 Reex 17:55 Koleso ĹĄĹĽastia 19:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 20:05 POÄŒASIE 20:20 Ĺ PORTOVÉ NOVINY 20:30 Ĺ ĹĽastnĂ˝ domov 21:30 O 10 rokov mladĹĄĂ­ 22:35 RodinnĂŠ prĂ­pady 23:40 Dva a pol chlapa V. 00:35 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad VI. 1/25 01:30 Mentalista 03:00 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad VI. 1/25 04:10 Koleso ĹĄĹĽastia 04:55 TELEVĂ?ZNE NOVINY MARKĂ?ZA

06:05 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 07:25 SĂšDNA SIEŇ 08:30 SĂšDNA SIEŇ 09:35 POLICAJTI V AKCII 10:35 DEDIÄŒSTVO: Dom snov 7 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:45 StratenĂŠ duĹĄe 15 13:40 KlamĂĄri 7 14:35 Kutyil s.r.o. II.: Ĺ katule 5 15:15 Dovidenia, starĂĄ mama! 15:55 UHĂ DNI MĂ”J VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARĂ? LEPĹ IE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 Ĺ PORT 20:30 NAJLEPĹ IE POÄŒASIE 20:35 MOJA PRVĂ DOVOLENKA 22:45 Vtierka Castle 23:45 BostonskĂŠ zloÄ?iny 00:40 PoruÄ?Ă­k Backstrom 10 01:30 NOVINY TV JOJ 02:15 UHĂ DNI MĂ”J VEK 03:00 MOJA MAMA VARĂ? LEPĹ IE AKO TVOJA JOJKA

06:00 Duel 06:30 SprĂĄvy RTVS „N“ 07:20 JEDNOTKA Tajomstvo mojej kuchyne 08:00 RannĂŠ sprĂĄvy RTVS 08:30 ÚŞasnĂŠ krajiny 09:00 ZĂĄtoka nĂĄdejĂ­ 09:55 PolicajnĂŠ oddelenie 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 SprĂĄvy RTVS 12:20 DĂĄmsky klub 13:55 Tajomstvo mojej kuchyne 14:40 SprĂĄvna AgĂĄta 15:30 TV Ĺ ANCA 16:00 SprĂĄvy RTVS 16:25 ÚŞasnĂŠ krajiny 16:55 ZĂĄtoka nĂĄdejĂ­ 17:45 Duel 18:10 KrĂĄtke sprĂĄvy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 SprĂĄvy RTVS 20:25 Nikto nie je dokonalĂ˝ 21:35 Slovensko chutĂ­ 22:10 Jimmyho ĹĄanca 22:55 Murdochove zĂĄhady 23:40 PolicajnĂŠ oddelenie 00:35 SprĂĄvna AgĂĄta 01:15 Jimmyho ĹĄanca 02:00 Murdochove zĂĄhady

Vtip: Na zastĂĄvke stojĂ­ autobus chystajĂşci sa na odchod. BeŞí za nĂ­m chlap, je celĂ˝ spotenĂ˝ a kriÄ?Ă­. „PĂĄn vodiÄ?, zastavte, inak nestihnem prĂĄcu!“ VodiÄ? chce odĂ­sĹĽ, ale cestujĂşci ho presvedÄ?ia, aby poÄ?kal. ChlapĂ­k dobehne k zadnĂ˝m dverĂĄm, naskoÄ?Ă­ si, dvere sa zatvoria a on si vĂ­ĹĽazoslĂĄvne oddĂ˝chne, potom vyberie odznak a povie: „RevĂ­zia cestovnĂ˝ch lĂ­stkov.“ Anton Srholec: „NajväÄ?ĹĄie, Äžudsky povedanĂŠ -Ăşspechy- sa dosahujĂş aĹž za hranicami toho, Ä?o je naĹĄou povinnosĹĽou.“

myslĂ­m si

 

5

Igor MatoviÄ?

Len to naj Po krĂĄtkej sviatoÄ?nej prestĂĄvke tieto novinky mĂ´Ĺžete opäż nĂĄjsĹĽ vo svojich schrĂĄnkach. Prajem vĂĄm v novom roku vĹĄetko len to naj, zdravĂ­Ä?ko, ĹĄĹĽastĂ­Ä?ko, lĂĄsku, mĂşdrosĹĽ a pokoj v duĹĄi. VĹĄetkĂ˝m. TĂ˝m, ktorĂ­ ma radi mĂĄte, aj tĂ˝m, ktorĂ­ ma z hÄşbky duĹĄe nenĂĄvidĂ­te.

KaliĹˆĂĄkova ĂşradnĂ­Ä?ka VysokĂĄ ĹĄtĂĄtna ĂşradnĂ­Ä?ka na ministerstve vnĂştra, priama podriadenĂĄ KaliĹˆĂĄka vyhlĂĄsila, Ĺže KaliĹˆĂĄk by mal okamĹžite odstĂşpiĹĽ. Vraj Äžudia na ministerstve sa hanbia robiĹĽ pod takĂ˝m ministrom, ktorĂ˝ je sĂĄm podozrivĂ˝ z korupcie v kauze BaĹĄternĂĄk.Korupcia neexistuje   

Danko chrĂĄpal 91-0009

 !    " #"$$ % "  & "# '#(

KaliĹˆĂĄk sa hneÄ? po Novom roku nechal poÄ?uĹĽ, Ĺže korupcia na najvyĹĄĹĄĂ­ch miestach politiky vĂ´bec neexistuje, preto niet koho stĂ­haĹĽ a daĹĽ do chlĂĄdku. Doteraz neprezradil, Ä?i to myslel ako novoroÄ?nĂ˝ vtip, ale ani ako vtip by takĂĄ hlĂşposĹĽ smieĹĄna nebola. Andrej Danko sa sprĂĄval ako najväÄ?ĹĄĂ­ „sedlĂĄk“ priamo na udeÄžovanĂ­ najvĂ˝znamnejĹĄĂ­ch ĹĄtĂĄtnych vyznamenanĂ­. Zrejme preto, Ĺže chcel ukĂĄzaĹĽ, Ĺže nesĂşhlasĂ­ s niektorĂ˝mi ocenenĂ˝mi, teatrĂĄlne sa chytal za hlavu, zalamoval rukami a tvĂĄril sa, Ĺže spĂ­. DosĹĽ ĂşbohĂŠ od druhĂŠho najvyĹĄĹĄieho ĂşstavnĂŠho Ä?initeÄža.

RegioJet konÄ?Ă­ StĂĄtisĂ­ce SlovĂĄkov si obĞúbilo rĂ˝chle, Ä?istĂŠ a relatĂ­vne lacnĂŠ vlaky RegioJet. AvĹĄak Danko sa rozhodol tĂşto ďŹ rmu zo Slovenska vyĹĄtvaĹĽ a oni si povedali, Ĺže nedokĂĄĹžu uĹž viac jeho hlĂşposti vzdorovaĹĽ a deďŹ nitĂ­vne konÄ?ia na trati KoĹĄice - Bratislava. HlupĂĄk dosiahol svoje.

GajdoĹĄ prehovoril

030001

Ĺ ĂŠf vyĹĄetrovacieho tĂ­mu Gorila prehovoril, ako mu KaliĹˆĂĄk hĂĄdzal polenĂĄ pod nohy poÄ?as vyĹĄetrovania. ElitnĂ˝ policajt tak KaliĹˆĂĄka usvedÄ?il z toho, Ĺže zasahoval do vyĹĄetrovania, Ä?o KaliĹˆĂĄk vĹždy odmietal. TieĹž povedal, Ĺže KaliĹˆĂĄk mu nezdvĂ­hal telefĂłn a neodpovedal na sms sprĂĄvy.

SC 17-02 STRANA - 05

igor matoviÄ?


duchovné okienko

Ján Buc

To je krása! Vo Važci sme mali pred pár dňami 30 stupňov pod nulou. Mrzlo všetko, žiaľ aj autá. Po tak mrazivej noci sme museli autá oživovať. Jedno sme našťastie naštartovali a to pomohlo k štartu ďalším. Prvá zahrievacia jazda smerovala kúsok nad dedinu, odkiaľ je nádherný výhľad na Vysoké Tatry. Kamarát, ktorý sedel pri mne, v práve sa pomaličky rozmrazujúcom aute, pri pohľade na nádheru našich hôr, spontánne zo seba vyhŕkol: „To je krása!“ Má pravdu a stále, keď je jasno a vidím túto nádheru, tak sa ma to v mojom vnútri dotýka. Táto krása ma poteší, upokojí a pripomenie, že to Boh tak urobil pre nás, pre mňa. Mám rád presne tieto momenty, keď krása vstúpi do srdca, neudržíme to a ústa z plnosti srdca hovoria: „ To je krása! Chvála Bohu za takúto nádheru! Vďaka Otec, že môžem žiť v takej krásnej krajine!“ Stalo sa vám niekedy, že ste pripravili pre niekoho prekvapenie a on si to ani nevšimol? Možno prešiel okolo bez toho, aby sa potešil. Možno ste čakali aspoň trochu údivu, radosti ... a nič. Vaša energia, nádej z potešenia iného a radosť sa stratia. Tak sa niekedy asi cíti BOH. Pozval nás do nádhery života, pripravil pre nás nespočetne veľa prejavov svojej náklonnosti, lásky, pozornosti a my, my nič. Radšej pozeráme so sklopeným pohľadom do „displejov života“ ako na dar krásy od Otca svetiel. Prestali sme žasnúť, prestali sme si vychutnávať krásu. Nevieme si dopriať ani chvíľku zastavania, kedy sa môžeme na niečom krásnom pokochať. Myslím, že sa tratí cit pre krásno a nevnímame to, čo pre nás Boh pripravil a neustále pripravuje. Ochudobňujeme sa o dotyk Jeho citlivosti, nádhery a dobroty. Kedy ste naposledy nejakú nádheru pustili do svojho srdca a dovolili ste svojej duši žasnúť? Kráľ Dávid to nádherne zachytil v 19. žalme: „Nebesia rozprávajú o Božej sláve, obloha hlása dielo jeho rúk. Deň dňu odovzdáva správu, noc noci zvestuje... Ich posolstvo znie po celej zemi a ich oznamy doletia až po končiny sveta.“ Skúsme dnes, možno zajtra spomaliť a nechať do seba prúdiť krásu človeka, stvorenia a povedzme Bohu, že je skvelý Stvoriteľ. Poteší to nás a Jeho určite tiež. Ján Buc, katolícky kňaz

inšpirácie

Otvárajme dvere na živote ohrozeným!

ANSA spresnil, že ak aj v týchto centrách nebude už žiadne voľné lôžko, „ktokoľvek by zaklopal, nájde sa preňho vždy miesto v teple i jedlo“. Pápež František v spolu- Pre tých, ktorí nechcú spať v nocľahárni, dal Vatikán k dispráci s Úradom apoštolskej pozícii spacie vaky vhodné do prostredia, kde je 20-stupcharity rozhodol, že tri den- ňový mráz. Ľudia bez domova budú môcť stráviť noc aj né centrá pre bezdomovcov v autách, ktoré poskytne pápežská charita. „Je jasné, že zostanú teraz otvorené auto nemôže zostať naštartované celú noc. Bolo by to 24 hodín bez prestávky. nebezpečné. Ale ako úkryt sa dajú použiť,“ vysvetlil KraApoštolský almužník Kon- jewski a dodal, že charitné auto na prenocovanie už vo rad Krajewski pre agentúru Vatikáne využíva jeden 87-ročný bezdomovec.

fitness ženy

prac. dni: 7.00 - 11.00, 16.00 - 20.00 hod. sobota: 9.00 - 11.00 hod.

Krajewski podľa agentúry ANSA dodal, že „robíme, čo je v našich silách“ - bezdomovcom v okolí Vatikánu rozdávajú teplú polievku, sendviče i teplú čokoládu. Pomoc je financovaná z darov pre apoštolskú charitu a pri jej distribúcii pomáhajú príslušníci talianskej armády i Pápežskej švajčiarskej gardy. Mrazy na Slovensku ešte potrvajú. Mnohé dvere, ktoré bývajú inak obvykle zamknuté, by sme mali pootvárať. Aj napriek tomu, že pohodlie nás, ktorí nie sú nijak ohrození, sa o určitý „štandard“ zníži. Za záchranu života to určite ib stojí.

Dama FIT 0905 308 046

PERMANENTKY 25 € - fitness - tabata - bodyforming - trampolíny jumping cvičenie ZDRAVÝ CHRBÁT + úbytok z pásu s fyzioterepeutom objenaj sa na 0907 705 685

ZBAV sa KÍL a CELULITÍDY pre každého

Ƚ (5x + 8x)

8x

5x Rolletic Original

MASÁŽE 0907 705 685

Body-Space VacuTherm

€ reflexná 15 odblokovanie 20 €terapeutická 30 € migréne, kríže 10 € proti

DAMA-FIT aj Senecké Slniečko nájdete na LICHNEROVEJ č. 44, vchod ODEMAT-1. poschodie vedľa trhoviska

Materské centrum Senecké slniečko

Ponúka príjemné strávenie voľného času pre vaše deti

VSTUP: 1€ rodina tLSFBUJWJUZQSFEFUJ IFSŵB 

tPECPSOÏQSFEOÈÝLZOBUÏNZWâDIPWB WâäJWB MOŽNOSŤ usporiadania EFUTLâDIPTMÈW[BDFOVȽ tQPEQPSOÈTLVQJOBEPKŘJBDJDI NBUJFLTMBLUBŘOPVQPSBELZŵPV KONTAKT: seneckeslniecko.webnode.sk tel.: 0911 666 636

OTVORENÉ: v pracovné dni od 9:00 do 12:00 hod. aktuálny PROGRAM nájdete na našej facebookovej stránke alebo na www.seneckeslniecko.webnode.sk

SC 17-02 STRANA - 06

91-0014

5 3 9 3 8 7 2 7 4 9 6 2 8 9 4 9 2 6 5 6 4 8 7 5 9 7

0905 308 046

7

Objednávky:

8


TV program streda

06:00 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 07:20 SĂšDNA SIEŇ 08:35 SĂšDNA SIEŇ 09:35 POLICAJTI V AKCII 10:35 DEDIÄŒSTVO: DoĹžinky 8 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:45 StratenĂŠ duĹĄe 16 13:40 KlamĂĄri 8 14:35 Kutyil s.r.o. II.: Had 6 15:15 Dovidenia, starĂĄ mama! 15:55 UHĂ DNI MĂ”J VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARĂ? LEPĹ IE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 Ĺ PORT 20:30 NAJLEPĹ IE POÄŒASIE 20:35 PRĂ ZDNINY: Ide sa na chalupu! 21:40 KameĹˆĂĄk 00:05 Agentka bez minulosti 01:00 PoruÄ?Ă­k Backstrom 11 01:45 KRIMI 02:10 UHĂ DNI MĂ”J VEK 02:55 MOJA MAMA VARĂ? LEPĹ IE AKO TVOJA JOJKA

18. 1. 2017

06:00 TelerĂĄno 08:30 Varte s nami 08:50 ZĂĄmena manĹželiek 10:00 RodinnĂŠ prĂ­pady 12:00 Koleso ĹĄĹĽastia 13:00 Mentalista II. 22-23/23 15:00 RodinnĂŠ prĂ­pady 17:00 PRVÉ TELEVĂ?ZNE NOVINY 17:25 Reex 17:55 Koleso ĹĄĹĽastia 19:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 20:05 POÄŒASIE 20:20 Ĺ PORTOVÉ NOVINY 20:30 CHART SHOW 22:35 Ide len o sex 00:50 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad VI. 2/25 01:45 Mentalista II. 22-23/23 03:05 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad VI. 2/25 04:10 Koleso ĹĄĹĽastia 04:55 TELEVĂ?ZNE NOVINY MARKĂ?ZA

06:05 SprĂĄvy RTVS „N“ 07:20 Tajomstvo JEDNOTKA mojej kuchyne 08:00 RannĂŠ sprĂĄvy RTVS 08:30 ÚŞasnĂŠ krajiny 09:00 ZĂĄtoka nĂĄdejĂ­ 09:55 PolicajnĂŠ oddelenie 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 SprĂĄvy RTVS 12:20 DĂĄmsky klub 13:55 Tajomstvo mojej kuchyne 14:40 SprĂĄvna AgĂĄta 15:30 TV Ĺ ANCA 16:00 SprĂĄvy RTVS 16:25 ÚŞasnĂŠ krajiny 16:55 ZĂĄtoka nĂĄdejĂ­ 17:50 Duel 18:15 KrĂĄtke sprĂĄvy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 SprĂĄvy RTVS 20:15 PoÄ?asie 20:25 Wyatt Earp 23:25 VraĹžda bez dĂ´kazov 00:55 PolicajnĂŠ oddelenie 01:50 SprĂĄvna AgĂĄta 02:30 PravdivĂŠ prĂ­behy s Katkou Brychtovou 03:05 DĂĄmsky klub 04:50 SprĂĄvy RTVS „N“

Vtip: Policajti pozorujĂş lietadlo. Jeden sa spĂ˝ta: „Čo myslĂ­te, je to sĂşkromnĂŠ alebo vlĂĄdne lietadlo?“ „Ty si ale hlupĂĄk,“ odpovie mu veliteÄž. „VeÄ? keby bolo vlĂĄdne, tak ho po stranĂĄch sprevĂĄdzajĂş motorky!“ J. W. Goethe: „NiektorĂ­ Äžudia nerobia chyby, lebo nikdy neskĂşsili robiĹĽ nieÄ?o Ä?o stojĂ­ za to.“

7

na rovinu

s Martinom Skubanom

... uÄ?iteÄžom gitary, Ä?erstvĂ˝m oteckom, pesniÄ?kĂĄrom, hudobnĂ­kom, autorom stoviek piesnĂ­, troch muzikĂĄlov a jednej opery.

Utete od vĹĄednosti, stresu a zhonu. Nechajte sa zvies upokojujĂşcou atmosfĂŠrou prĂ­rody a lesov v okolĂ­ Modry!

Martin Skuban otec – zaloĹžili ste vlastnĂş rodinu, uĹž prebaÄžujete, kĹ•mite, akĂ˝ je to pocit pre mladĂŠho muĹža? MĂĄm 37 rokov a na dieĹĽa som Ä?akal, kĂ˝m dozriem. Je to najkrajĹĄĂ­ pocit. Jeden zo zmyslov naplnenĂŠho Ĺživota. Okrem piesnĂ­ tu tak po sebe zanechĂĄm aj svoju krv. MaĹĽ dieĹĽa je ĹživĂ˝ zĂĄzrak.

Piesok 4132/L15, 900 01 Modra, ࡞ 0917 468 973 info@bbmodrydom.sk, www.bbmodrydom.sk

200 400 600 800 1000

ks ........ ks ........ ks ........ ks ........ ks ........

14 â‚Ź / 0,070 â‚Ź za ks 24 â‚Ź / 0,060 â‚Ź za ks 32 â‚Ź / 0,053 â‚Ź za ks 39 â‚Ź / 0,049 â‚Ź za ks 33 â‚Ź / 0,033 â‚Ź za ks

za ks* 9D9 $NDGHP\

0905 915 040

UvedenĂŠ ceny sĂş bez DPH.

Č ÇľÇžÇťÇˇČŤÇźÇťÇşČ ÇˇÇ­ÇˇČ ÇžČ†ÇťČ‚ ǨǭǨǓǡǭǰǹǚȅ˭ǭǜȂǝȂǭɄǝǚǚǹǿȀǹ Ç¨Ç­Ç¨Ç­ÇˇÇ­Ç°ÇąÇšČ…Ë˜ÇżÇˇ Ě™˂ˋˆˊË‹Ë‹ˈˈË…Ë‹

94-002

TechnickĂĄ ĹĄpeciďŹ kĂĄcia: 300 g vizitkovĂ˝ papier, rozmer 9 x 5 cm, jednostrannĂĄ plnofarebnĂĄ tlaÄ?, tlaÄ? - hĂĄrkovĂ˝ oset, *cena platĂ­ pri odbere od 1000 ks vizitiek a je prepoÄ?Ă­tanĂĄ konverznĂ˝m kurzom 1,- â‚Ź / 30,1260 Sk.

Ç ÇťČ‚ÉŠ ǤǥÇ? ǠǝȂɊ Ç?ǧǤǏ 12-0002

KvalitnĂŠ vizitky od

 

24-0011

Ĺ kolenia ŕŤ‹ SeminĂĄre ŕŤ‹ Workshops ŕŤ‹ Oslavy ŕŤ‹ Ubytovanie

13œ4530+07² 0À&53&/*" 573&"5&-"

tGPUPPNMBEFOJF tMJFĹ˜CBBLOĂ?*1-QSĂ“TUSPKPN tSĂˆEJPGSFLWFODJB tEJBNBOUPWĂˆEFSNBCSĂˆ[JB tPETUSĂˆOFOJF QJHNFOUPWâDIĂ?LWĹťO

SALĂ“N ADRI, Ĺ portovĂĄ 5, Senec

www.salonadri.sk

0903 420 232

SC 17-02 STRANA - 07

91-0011

permanentnĂŠ odstrĂĄnenie chÄşpkov na tvĂĄri a tele IPL PRĂ?STROJOM

Zastavme sa pri pesniÄ?ke VĂ­tanĂ˝ hosĹĽ. Vyslovujete sa v nej ako sklamanĂ˝ aĹž frustrovanĂ˝ obÄ?an zo sĂşÄ?asnĂŠho stavu naĹĄej spoloÄ?nosti a korupcie v nej. V televĂ­ziĂĄch a  rĂĄdiĂĄch sĂş len vyvolenĂ­. Kto mĂĄ znĂĄmosti, zaplatĂ­ si to, alebo inĂ˝m spĂ´sobom sa „zainteresuje“. Ozaj talentovanĂ­ Äžudia, ktorĂ­ nemajĂş peniaze, nedostanĂş priestor ani ĹĄancu. Preto v rĂĄdiĂĄch Ä?asto poÄ?ujeme piesne, z ktorĂ˝ch je nĂĄm neraz zle, ale Ä?lovek si zvykne, bohuĹžiaÄž. A odkiaÄž mĂĄ uÄ?iteÄž zo mzdy zobraĹĽ peniaze na vydanie platne? Alebo na muzikĂĄl? MĂĄm hotovĂş prekrĂĄsnu operu, ale z 500 eur musĂ­m zaplatiĹĽ nĂĄjom a stravu, nestaÄ?Ă­ to na nahratie piesnĂ­ v ťtĂşdiu a zaplatenie hercov a ĞudĂ­ okolo toho, ale moĹžno keby som mal znĂĄmosti a peniaze... ÄŒesi mali Kryla, Rusi VysockĂŠho. Inklinujete k vĂ˝znamnej a u nĂĄs v sĂşÄ?asnosti prepotrebnej spoloÄ?enskej pozĂ­cii – k pesniÄ?kĂĄrovi svedomia? Ă no. UrÄ?ite. UĹž v 14-tich som napĂ­sal pieseĹˆ Aj vy ste boli mladĂ­, pre ÄžudĂ­, ktorĂ­ prĂ­liĹĄ rĂ˝chlo duĹĄevne zostarli. PieseĹˆ ÄŒervenĂĄ, biela, Ä?ierna, bojuje proti rasizmu. „Život vnĂ­maj“ je o krĂĄse Ĺživota, Ĺže ĹĽaĹžkĂŠ je vstĂĄvaĹĽ unavenĂ˝ a nemaĹĽ sny a cieÄž, vzdaĹĽ sa. SpomĂ­nanĂ˝ „ VĂ­tanĂ˝ hosĹĽâ€œ je red o korupcii. A takĂ˝ch mĂĄm veÄža.

Kryolipolýza odstrånenie tuku teraz len 18,- ₏

-50% na bezbolestnĂŠ

Martin Skuban hudobnĂ­k – skomponovali ste stovky piesnĂ­, ale na ich obsah a posolstvo dĂĄvate veÄžkĂ˝ dĂ´raz, nie sĂş len o  tom, Ĺže „ona miluje jeho, on ju a oni vĹĄetkĂ˝ch...“ MnohĂ­ si nikdy nepoloĹžia otĂĄzku, preÄ?o sme vlastne na svete. HÄžadanie zmyslu Ĺživota zamestnĂĄvalo moju myseÄž od puberty. NaĹĄiel som ho v robenĂ­ piesnĂ­, ktorĂ˝mi chcem povedaĹĽ, Ĺže najdĂ´leĹžitejĹĄie je byĹĽ sĂĄm sebou za kaĹždĂş cenu, bez pretvĂĄrky, maĹĽ otvorenĂŠ srdce a myseÄž. Dnes je vĹĄetko o peniazoch, nie vĹĄak o myslenĂ­, ale do hrobu odchĂĄdzame s holĂ˝mi rukami.


5 3 4 5 9

3 2 2 5 8 7 1 7

5

4

9 4 1

2 7 3 7 8 9 1 3 4 3

4

gazdinka radí

ošúpeme, rozdelíme na polovicu a vydlabeme malý otvor, do ktorého dáme medu koľko sa zmestí (záleží od veľkosti Ak vás ostatné dni obišla chrípka, ste šťastní ľudia. No buď- reďkovky) - položíme na pohár, do ktorého do rána pretečie te v strehu a svojmu organizmu doprajte dobrôtky na posil- med spolu s reďkovkovou šťavou. nenie imunity. Na posilnenie imunity je vhodný zázvor, ale Organizmus super zahreje teplá citronáda Šťavu z dvoch citrónov zmiešajte vo vysokom pohári s dvoaj čierna reďkovka. Nakrájanú ošúpanú čiernu reďkovku zasypeme a zalejeme ma lyžicami trstinového cukru a zalejte teplou vodou. Pridať medom, necháme v chladničke kým pustí šťavu - minimál- môžete aj šťavu z jedného pomaranča. Pite ju každé ráno ne však do druhého dňa. Podávame po lyžičkách 3 x denne pred raňajkami počas celého zimného obdobia. Zbraň proti prechladnutiu - netreba zapíjať - tento sirup je veľmi chutný. Pre tých, ktorí majú radšej med: čiernu reďkovku umyjeme, Univerzálnym domácim doktorom je zázvor. Kocky zázvoru

Chrípkový čas

zmiešame s klinčekmi a troškou mletej škorice, zalejeme horúcou vodou a dosladíme medom. Klinček pôsobí ako antiseptikum, zázvor a škorica majú protizápalové účinky. Na začínajúcu chrípku pomáha čaj s dvoma lyžicami bazového kvetu a šípkami, lyžicou medovky a materinej dúšky. Všetky bylinky zalejte horúcou vodou a nechajte 15 minút lúhovať. Vhodné je piť bylinkové čaje z čiernych ríbezlí, skorocelu, lipového kvetu, mäty piepornej či echinacei. Je vhodné ich striedať s minerálkami, pretože telo stráca pri chorobe nielen vodu, ale aj ionty. A nezabudnite na dostatočný príjem tekutín a časté umýgazdinka Evka vanie rúk.

glosa Ivan Brožík

BELŠIE ZUBY

Klamstvo považujeme za pravdu

bez bolesti

RÝCHLO a BEZPEČNE

Až o 3 - 9 odtieňov belšie zuby AKCIOVÁ PONUKA

teraz len za 49 € Používanie produktov SMILEPOINT je bezpečné a bezbolestné. Naše produkty zmenia iba belosť zubnej skloviny, účinné látky neprenikajú do vnútra zubov. Bielenie zubov nemá nepriaznivý vplyv na ďasná a nepoškodzuje zuby a zubnú sklovinu, nespôsobuje citlivosť zubov.

Krátka ul. č. 1, 903 01 Senec objednávky na tel.: 0911 895 441 smilepoint.senec@gmail.com 91-001x

Lebo veríme lžiam. Aj napriek tomu, že keď nám klamú deti, potrestáme ich a rázne im dáme najavo, že klamstvo je v prostredí bežnej ľudskej morálky neprípustné. Keď nám klame sused či domnelý priateľ, obvykle s  ním akýkoľvek kontakt obmedzíme na najnutnejšie spoločenské minimum. Keď nás oklame zamestnávateľ, obrátime sa na súd. Keď nám však klame vláda a predstavitelia strán, odmeníme ich volebným hlasom. Divný zvyk! Keď niekto proti klamstvám vládnych predstaviteľov vystupuje a  poukazuje na ne, práve on je označený za klamára, lebo tí naši vyvolení predsa „vždy len pravdu vravia a dobre nám chcú.“ Klamstvo je asociálne správanie. Zmyslom lži je zavádzanie a manipulácia. Motívom je potom vždy nejaký zisk. Lož býva rozmanitá. Či už zahmlievanie skutočnosti, predstieranie, dezinformácia, manipulácia až po klasickú lož. Klasickú lož definujeme ako zámerný podvod. Klamať možno aj tým, že sa oznámeniu pravdy vyhneme, preženieme ju, či spochybníme. Dokonca klameme aj keď sme pasívni a len sa o niečom „zabudneme“ zmieniť. Klamať sa dá slovami i mlčaním. Spoľahlivým spôsobom, ako ľudí primäť veriť nepravdám, je ich časté opakovanie, keďže to, čo je známe, sa ťažko odlišuje od pravdy. Ak chcete, aby vás ľudia považovali za dôveryhodných, nepoužívajte zložitý, zle zapamätateľný jazyk tam, kde možno použiť jazyk jednoduchší. Vystihuje to aj motto, že jednoduchá podaná lož je prijateľnejšia než zložito podaná pravda. Z analýzy projektu demagog.sk vyplýva, že v  roku 2016 predseda vlády Robert Fico nehovoril pravdu v 17,7 percentách svojich faktických výrokov a v 9,7 percentách zavádzal. Predseda strany Most-Híd Béla Bugár mal nepravdivých 26 a pol percenta výrokov a 4,4 percent zavádzajúcich. Predseda SNS Andrej Danko mal zas „problém“ s číslami. Hoci sa v diskusiách chváli tým, že argumenty stavia na presných faktoch, v minulom roku mal nepravdivých 28,8 svojich výrokov a viac ako desať percent bolo zavádzajúcich. Takže hrdiť sa charakterom a  súčasne nehovoriť pravdu vo štvrtine výrokov je tiež iba – lož! A my čoraz viac veríme lžiam. Žiaľ. Pritom po štvrťstoročí už konštatujeme takmer s istotou, že ide v našej politike o prejav patologického klamania a dotyční možno už ani sami nevedia, že a  kedy a o čom klamú. Sú presvedčení, že majú pravdu. Vždy. Iba oni a nikto iný. A my im túto lož ako jednu z ich mnohých ib tiež veríme!

SC 17-02 STRANA - 08


TV program štvrtok

19. 1. 2017

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:50 Šťastný domov 09:55 Rodinné prípady 11:55 Koleso šťastia 12:55 Mentalista 14:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Koleso šťastia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dobre vedieť! 21:40 Hviezdna párty 22:40 Susedské prípady 23:45 Dva a pol chlapa V. 00:35 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VI. 3/25 01:35 Mentalista III. 1-2/24 03:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VI. 3/25 04:10 Koleso šťastia 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

06:00 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 07:20 SÚDNA SIEŇ 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 POLICAJTI V AKCII 10:30 DEDIČSTVO: Verejný nepriateľ 9 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:45 Stratené duše 17 13:40 Klamári 9 14:35 Kutyil s.r.o. II.: Milenka 7 15:15 Dovidenia, stará mama! 15:55 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Anderssonovci na cestách 22:50 Vtierka Castle VIII. 20 23:50 Agentka bez minulosti IV. 2 00:45 Poručík Backstrom 12 01:40 KRIMI 02:05 NOVINY TV JOJ 02:45 UHÁDNI MÔJ VEK JOJKA

06:05 Správy RTVS „N“ 07:15 Tajomstvo moJEDNOTKA jej kuchyne 08:00 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné krajiny 09:05 Zátoka nádejí 10:00 Policajné oddelenie 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Tajomstvo mojej kuchyne 14:35 Správna Agáta 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny 16:55 Zátoka nádejí 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:25 Nevolaj ma dedko 21:55 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka 23:25 Policajné oddelenie 00:10 Správna Agáta 00:55 Nevolaj ma dedko 02:25 Slovensko v obrazoch 02:50 Svet v obrazoch 03:10 Dámsky klub

Vtip: „Oci, je atrament veľmi drahý?“ „Nie, prečo sa pýtaš?“ „Ale, mama strašne zúri, že som trošku vylial na gauč.“ Titus Maccius Plautus: „Lepšie spraviť niečo neskoro, ako vôbec nezačať.“

9

príbehy pre dušu

Bruno Ferrero

Tri kľúče od neba

30-dielna

24-dielny

14,99€ 3,39€ 1 Otočná korenička Príbor Calisto

4,99€ 2 Tanierová súprava 24cm

28cm

4,99€

Keramický hrniec

Panvica na grilovanie

Panvica na lievance

16cm

28cm

24cm

5,19€ Panvica Solaris

7,99€ 50x60cm

13,39€

+ nôž

6,99€

5,49€ Panvica Solaris PRO

Rajnica Mirow

9,99€ 2,59€

Silikónová podložka Sada Combi 2+1 Rotačný mop

9,99€

Spray Mop

LICHNEROVA 12 , SENEC, 90301 WWW.DOMACEPOTREBY.EU

SC 17-02 STRANA - 09

91-0003

7,49€

Bol raz jeden veľký kráľ, najväčší kráľ svojej doby. V tých časoch ešte ľudia vedeli, kde sa nachádza nebeská brána. Kráľ získal všetko, čo sa dalo, ale chcel ešte jednu, tú najdôležitejšiu vec - kľúče od tej brány. Jeden anjel sa naňho pozrel s pobavením v očiach, lebo pozemskí králi nie sú pre nebeských anjelov dôležití a odvetil: „Na zemi sú tisícky kľúčov, ktorými sa dá nebeská brána otvoriť. Kvitnú ľuďom pod nohami, ale ľudia po nich šliapu. Pre teba sú určené tri kľúče. Môžeš ich nájsť, ak vieš hľadať.“ Kráľ zoskočil z koňa a hneď začal hľadať. Niekoľko rokov hľadal s očami upretými na zem, po ktorej kráčal, ale žiaden kvet pod jeho nohami nekvitol. Raz, keď kráčal, priam zakopol o neduživý, takmer vyschnutý stromček. Vzal stromček aj s jeho koreňmi a odniesol si ho domov. Zasadil ho do dobrej pôdy a starostlivo ho polial. Potom prútmi podoprel jeho slabé konáriky a kmeň. V tej chvíli uvidel prvý kľúč. Bol rovno pod jeho pravou nohou a vyzeralo to, akoby vyklíčil priamo zo zeme. Prešiel istý čas. Kráľ pokračoval vo svojom hľadaní. V jedno zimné popoludnie počas silnej fujavice zbadal otrhané, bosé dievčatko, ktoré sa chúlilo pri jednej z brán v starom meste. Kráľ zastal, vyzliekol si kabát a dievčatko doň zababušil. Potom ho vzal na ruky a odniesol do kráľovského paláca. Dal mu pripraviť teplé jedlo a vhodné oblečenie. Práve v tej chvíli si všimol, že pod jeho ľavou nohou je druhý kľúč. Prešli ďalšie roky. Z kráľa sa stal starý a unavený pútnik. Chodil len s námahou a pri chôdzi sa opieral o palicu. Napriek tomu neprestával hľadať chýbajúci kľúč. Raz v noci prišiel do malého mestečka na východe. Hľadal miesto, kde by prenocoval, keď jeho zvedavosť vzbudil čudný rozruch medzi ľuďmi. Uvidel vychádzať z mesta zvláštny sprievod rozrušených ľudí. „Kam sa to vybrali takto o polnoci?“ pýtal sa kráľ. A išiel za nimi. Prišiel pred biednu chatrč, ktorá slúžila ako maštaľ. V sliepňavom svetle dymiacej fakle zbadal mladú mamičku, ktorá kolísala v náručí dieťatko. V tej chvíli dieťa otvorilo oči. Starý kráľ cítil, akoby ho ten pohľad osvietil a prvýkrát vo svojom živote pred niekým padol na kolená. Jeho srdce zaplavovala radosť, lebo pred ním z ničoho rozkvitol tretí kľúč. Našiel tri kľúče a teraz si mohol otvoriť nebeskú bránu. Ježiš hovorí: „Stretli ste ma v každom smoliarovi, v každom tulákovi, v každom narkomanovi a v každej sirote rozvedených rodičov, v každom dlhodobo nezamestnanom a v každom človekovi, ktorému ste pomohli a milovali ho.“ Príbehy pre potešenie duše nájdete v kníhkupectve www.donbosco.sk


8 5 3

8 9 4 2 4 3 9 1 3

3 4 2 6 5

2 8

3

6 9 6 1 5 8

tip na výlet

Zážitková výchova v prírode

do konca zimy takých dní zažili toľko, koľko sa vám len zažiada. Stačí iba, aby sa rodičia alebo škola dohodli s miestnymi Je to naozaj netradičný tip lesníkmi. A čuduj sa svete – tí pracujú aj v mestách, nielen na výlet. Nemusíte nikam na vidieku. ďaleko, nebude vás to stáť Denne v týchto mrazoch vynášajú do krmelcov pomocnú okrem trošky fyzickej ná- dodatkovú potravu pre lesnú zver. Je to naozaj drina a urmahy nič a  zažijete nád- čite stojí za to pomôcť aj s deťmi a tak ich nasmerovať na herný deň, na aký budete čosi, čo by sme mohli nazvať ohľaduplnosťou k  prírode. spomínať možno celý život. A keď je tá dostatočná, potom máme záruku aj v tom, že A nič vám nebráni, aby ste naše deti nebudú v budúcnosti necitlivé ani k trápeniu od-

kázaných ľudí. Počas takéhoto dňa sa deti od lesníkov dozvedia veľa zaujímavého, nielen to, že na zver sa poľuje. Naučia sa, ako žije, čím sa živí, ako zvláda takéto zimy, možno si vypočujú pár pekných príbehov. A určite sa dostanú aj k tomu, čo by sme mohli nazvať „tvrdou prácou“. Chce to len trochu chuti, organizačných schopností, dobré teplé oblečenie, termosku čaju a dospelí možno aj so sebou čosi tuhšie – ale pozor, iba tak na glg. Verte, toto sú tie najkrajšie zimné zážitky, na aké na žiadnej zjazdovke nikdy nenarazíte.

viete, že?

... čo možno nevieme

viete, že? podľa nemeckých le-

károv by ľudia na šmykľavých chodníkoch mali chodiť v miernom predklone? Ťažisko ich tela by malo spočívať na tej nohe, ktorá je práve vpredu. Podobne sa pohybujú totiž tučniaky. Tie však na ľade padajú iba veľmi zriedka. Nohy pri presune teda nedvíhajme, iba nimi pošuchujme vpred. Mierny predklon zabezpečí, že aj keď náhodou padneme, neodnesie si to chrbtica a navyše máme šancu následky pádu zmierniť rukami.

viete, že?

vo Vysokých Tatrách identifikovali nový genetický typ kamzíka? „Podarilo sa nám identifikovať nový genetický typ kamzíka Tatra X, doposiaľ nepublikovaný v génovej banke a zároveň opäť potvrdiť jedinečnosť slovenskej populácie kamzíka vo svete. Vo výskume bude potrebné naďalej pokračovať a ďalšie získané vzorky identifikovať až na úroveň jedinca,“ oznámil riaditeľ Správy TANAPu Pavol Majko. „Identifikácia variabilných úsekov chromozómu Y v populácii kamzíka tatranského poskytne informácie o otcovských zakladateľských líniách a doplní celkový obraz o našom autochtónnom, teda pôvodnom poddruhu“ dodal.

viete, že? vybavovanie elektro-

nickej pošty doma po pracovnej dobe, ak súvisí s pracovnými povinnosťami, nemusí byť až tak samozrejmé? Francúzsko ukazuje svetu, čo je to mimopracovný čas a  súkromie. Tamojší zamestnávatelia budú musieť svojim zamestnancom zabezpečiť právo „odpojiť sa“ v čase, keď majú voľno. Informovali o tom francúzske médiá, vrátane spravodajskej stanice France 24. Od 1. januára platí vo Francúzsku nový zákon, na základe ktorého sú firmy s viac ako 50 zamestnancami povinné presne zadefinovať nariadenie, podľa ktorého majú zamestnanci mimo pracovnej doby právo ignorovať služobné telefonáty a pracovné e-maily. Prílišnému používaniu elektroniky totiž zamestnanci pripisovali rôzne ťažkosti, medzi nimi napríklad nespavosť, problémy v partnerskom vzťahu či syndróm vyhorenia. Ich dôvodom má byť neistota zamestnancov, či môžu svoj pracovný mobil alebo tablet vypnúť.

viete, že? voda zrejme existuje

74-8

vo viac ako troch skupenstvách? Autorov experimentálnej štúdie zverejnenej v žurnále International Journal of Nanotechnology prekvapilo, že niekoľko fyzikálnych vlastností vody mení svoj správanie medzi 50 a 60 stupňami Celzia. Náznak prípadnej zmeny na druhé kvapalné skupenstvo môže vo vedeckej komunite naštartovať vášnivú diskusiu. Ak sa potvrdí, môže mať dôsledky pre viacero oblastí vrátane nanotechnológií internet a biológie.

SC 17-02 STRANA - 10


TV program piatok

06:00 SprĂĄvy RTVS „N“ 07:15 Tajomstvo moJEDNOTKA jej kuchyne 08:00 RannĂŠ sprĂĄvy RTVS 08:30 ÚŞasnĂŠ krajiny 09:00 ZĂĄtoka nĂĄdejĂ­ 09:55 PolicajnĂŠ oddelenie 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 SprĂĄvy RTVS 12:20 DĂĄmsky klub 13:55 Tajomstvo mojej kuchyne 14:35 SprĂĄvna AgĂĄta 15:30 TV Ĺ ANCA 16:00 SprĂĄvy RTVS 16:25 ÚŞasnĂŠ krajiny 16:55 ZĂĄtoka nĂĄdejĂ­ 9/14 17:45 Duel 18:10 KrĂĄtke sprĂĄvy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 SprĂĄvy RTVS 19:50 GĂłly - body - sekundy 20:15 PoÄ?asie 20:25 Milujem Slovensko 21:50 Cestou necestou: Island 22:25 VeÄ?ernĂŠ sprĂĄvy RTVS 22:35 MariĹˆĂĄk 00:35 Nikto nie je dokonalĂ˝ 01:45 MariĹˆĂĄk 03:45 DĂĄmsky klub

05:05 NOVINY TV JOJ 05:50 KRIMI 06:15 NOVINY TV JOJ 07:10 SĂšDNA SIEŇ 08:20 SĂšDNA SIEŇ 09:30 EXTRÉMNE PRĂ?PADY 10:35 DEDIÄŒSTVO: VĹĄetko je inak 10 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:45 StratenĂŠ duĹĄe 18 13:40 KlamĂĄri 10 14:40 Kutyil s.r.o. II.: Plot 8 15:20 Dovidenia, starĂĄ mama! 15:55 UHĂ DNI MĂ”J VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARĂ? LEPĹ IE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 Ĺ PORT 20:30 NAJLEPĹ IE POÄŒASIE 20:35 Iron Man 2 23:20 Kick-Ass 01:40 Chcem ĹĽa, chceĹĄ ma ? 03:05 UHĂ DNI MĂ”J VEK 03:50 MOJA MAMA VARĂ? LEPĹ IE AKO TVOJA 04:40 SĂšDNA SIEŇ JOJKA

20. 1. 2017

06:00 TelerĂĄno 08:30 ZĂĄmena manĹželiek 10:00 RodinnĂŠ prĂ­pady 12:00 Koleso ĹĄĹĽastia 13:00 Mentalista III. 3-4/24 14:55 RodinnĂŠ prĂ­pady 17:00 PRVÉ TELEVĂ?ZNE NOVINY 17:25 Reex 17:55 Koleso ĹĄĹĽastia 19:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 20:05 POÄŒASIE 20:20 Ĺ PORTOVÉ NOVINY 20:30 Colombiana AkÄ?nĂ˝ ďŹ lm MN 15 (USA-FrancĂşzsko) 2011 22:35 CHART SHOW 00:45 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad VI. 4/25 01:40 Mentalista III. 3-4/24 03:00 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad VI. 4/25 04:00 Koleso ĹĄĹĽastia MARKĂ?ZA

Vtip: ZastavĂ­ policajt blondiaka a hovorĂ­: „PĂĄn vodiÄ?, viete koÄžko ste iĹĄiel?“ A blondiak nato: „PĂĄn policajt asi tak pol hodinu.“ W. Shakespere: „Ľudia, korĂ­ ĹžijĂş v zĂĄvisti a zlobe, nevĂĄhajĂş sa pustiĹĽ i do toho najlepĹĄieho.“

11

spomienka Ivan Brožík UFM tXXXWQQTFOFDTLtFNBJMTFLSFUBSJBU!WQQTFOFDTL

VĂ?VOZ ODPADU 1SJKNFNFJIOFĹ›[WĂˆSBĹ˜PWBWPEJĹ˜PW VEÄ˝KOOBJEMOVĂ?MI OBOĂˆLMBEOâBVUPNPCJMTLVQJOB$ & KONTAJNERMI AJ V SOBOTU 0CKFEOĂˆWLZ 02/ 45 92 47 04 tOĂˆLMBEOBEPQSBWB CĂžSBDJFBWâLPQPWĂ?QSĂˆDF

0903 410 436, 0903 716 902

t[ĂˆNPĹ˜OĂ“DLFQSĂˆDF QMPUZ CSĂˆOZ

91-0008

Kontakt: Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., DiaÄžniÄ?nĂĄ cesta 27, 903 01 Senec BlaĹžena TuriniÄ?ovĂĄ - 02/4444 1076, 0907 790 124

06-0001

HÄžadĂĄme dĂ´chodkyĹˆu alebo ĹĄtudentku na brigĂĄdnicky pomer na upratovanie sĂ­dla spoloÄ?nosti v logistickom parku Senec. TýŞdenne spolu 5 hodĂ­n (2 + 3 hod 2 dni)

Domov, z ktorÊho by sa neutekalo

VEREJNO - PROSPEĹ NĂ? PODNIK SENEC, a.s., Senec, FĂĄndlyho 3 16-0008

PRĂ?JMEME VODIÄŒA C na regionĂĄlny rozvoz 0901 708 070

Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.

STAVEBNĂ SPOLOÄŒNOSŤ prijme

MaliÄ?kĂ˝ byt v jednej zo starĹĄĂ­ch panelĂĄkovĂ˝ch ĹĄtvrtĂ­ Bratislavy. Vo vchode dolu je medzi menovkami aj zvonÄ?ek s  menom Anton Srholec. StĂĄle je tam, aj po roku Ä?o obyvateÄž bytu odiĹĄiel. Na veÄ?nosĹĽ, presnejĹĄie, na veÄ?nĂş slĂĄvu. Byt Ä?loveka, ktorĂ˝ sa obklopoval bohatstvom poznania. Kuchynka a izba. V kuchyni za stolom uprostred malej miestnosti prijĂ­mal otec Srholec nĂĄvĹĄtevy. Ako

MDD v ZOO ZlĂ­n

Miesto výkonu pråce : celÊ územie Slovenskej republiky

Teraz len za

87 â‚Ź

57 â‚Ź

35%

Urobte si 3-dĹˆovĂ˝ vĂ˝let do romantickĂ˝ch BenĂĄtok, poÄ?as ktorĂŠho navĹĄtĂ­vime aj ostrov Murano znĂĄmy vĂ˝robou benĂĄtskeho skla a ostrov Burano znĂĄmy nĂĄdhernĂ˝mi Ä?ipkami. TermĂ­n zĂĄjazdu: 19.05. – 21.05.2017, 15.09. – 17.09.2017.

Teraz len za

19,90 â‚Ź

Chcete pracovaĹĽ v strĂĄĹžnej sluĹžbe?

46%

JarnĂ˝ jednodĹˆovĂ˝ zĂĄjazd do BudapeĹĄti s nĂĄvĹĄtevou Tropicaria a Oceanaria. Cena zahĹ•Ĺˆa: preprava vozidlom znaÄ?ky Mercedes, prehliadka mesta BudapeĹĄĹĽ so sprievodcom. TermĂ­n a nĂĄstupnĂŠ miesto: 08.04.2017, Bratislava.

ÄŒarovnĂ˝ vĂ­kend v Salzburgu a jeho okolĂ­

!!! HĽADà ME KOLEGYNE !!!

DetektĂ­vna InformaÄ?nĂĄ SluĹžba s.r.o. KURZ ODBORNEJ PRĂ?PRAVY PRE STRĂ Ĺ˝NU SLUĹ˝BU s moĹžnosĹĽou zamestnania (cenovo vĂ˝hodnĂ˝) ZĂĄujemcovia sa mĂ´Ĺžu prihlĂĄsiĹĽ na Ä?. telefĂłnu:

0905 880 127 a 041/763 1208

Tropicarium BudapeĹĄĹĽ

35,50 â‚Ź

HÄžadĂĄte ÄžudĂ­? inzerujte 0905 719 132

271170004-1

BenĂĄtska lagĂşna

SpoloÄ?nosĹĽ MONT-ALU, s.r.o. VrĂĄdiĹĄte so zameranĂ­m vĂ˝roby na hlinĂ­kovĂŠ systĂŠmy pre bytovĂŠ domy a stavebnĂ­ctvo hÄžadĂĄ

OBCHODNÉHO ZĂ STUPCU pre RakĂşsko Podmienky: vodiÄ?skĂ˝ preukaz sk. B a pokroÄ?ilĂĄ znalosĹĽ nemeckĂŠho jazyka Ĺ˝ivotopis posielajte na mail: palo@montalu.sk

Prijmeme do pracovnĂŠho pomeru na pozĂ­ciu:

Teraz len za

109 â‚Ź

32%

Cena zahĹ•Ĺˆa: spiatoÄ?nĂĄ preprava luxusnĂ˝m autobusom znaÄ?ky Mercedes, 1x ubytovanie v hoteli*** v dvojlĂ´ĹžkovĂ˝ch, prĂ­padne trojlĂ´ĹžkovĂ˝ch izbĂĄch, sluĹžby kvalifikovanĂŠho sprievodcu poÄ?as celĂŠho zĂĄjazdu. TermĂ­ny: 6. - 7.mĂĄja 2017, odchod z Bratislavy a 23.09. - 24.09.2017, odchod z Bratislavy.

www.megazlava.sk ÄŒo je MegaZÄžava.sk? WebovĂĄ sluĹžba alebo zÄžavovĂ˝ portĂĄl, kde si mĂ´Ĺžete kĂşpiĹĽ kaĹždĂ˝ deĹˆ novĂ˝ tovar alebo sluĹžby za vĂ˝hodnĂŠ ceny. Zaujala VĂĄs zÄžava? Chcete na MegaZÄžava.sk nakĂşpiĹĽ a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (Po – Pia od 9.00 do 17.00 hod.) a poradĂ­me VĂĄm, ako nakupovaĹĽ.

PrevĂĄdzka v Blatnom prijme do PP alebo na Dohodu

triediÄ?ku textilnĂ˝ch odstriĹžkov info: 033/645 11 76

REDAKCIA SENECKO PRIJME KOLPORTÉROV NA ROZNOS NOV�N S Nà STUPOM IHNEĎ

BOLDOG BLATNÉ INFORMà CIE: 0905 719 132

51-0008

159 â‚Ź

TriediÄ?ka texlu/LogisckĂ˝ park SENEC PonĂşkame: tTUBCJMOĂ?[BNFTUOBOJF USWBMâQSBDPWOâQPNFS

tQSBDPWOĂˆEPCB QPOEFMPLoQJBUPLo

tNJFTUPQSĂˆDF-PHJTUJDLâQBSL %JBĹąOJĹ˜OĂˆDFTUB 4FOFD tPEWP[[BEP#SBUJTMBWZ5SOBWZ(BMBOUZZADARMO tVCZUPWBOJFQPEĹąBEPIPEZ tWIPEOĂ?BKQSFBCTPMWFOUPWĂ?LĂ™M 406 4Ă€

Plat: tČ˝CSVUUP[ĂˆLMBE WâLPOOPTUOâCPOVT EPDIĂˆE[LPWâCPOVT NPäOPTĆƒ[ĂˆSPCLVBäEPČ˝CSVUUP

NĂĄplĹˆ prĂĄce: tUSJFEFOJFTFDPOEIBOEUFYUJMVEPLBUFHĂ˜SJĂ“ tQSĂ“QSBWBUPWBSVQSFQSFEBKOF QSĂˆDBOBWâLPO tNBOJQVMĂˆDJBTUFYUJMPN PCVWPVBEPQMOLBNJ Pohovory sa konajĂş kaĹždĂ˝ pracovnĂ˝ deĹˆ o 10:00 hod. v Logistickom parku v Senci. Kontakt: 0902 912 410

06-0012

PoÄ?te si s nami pozrieĹĽ tretiu najnavĹĄtevovanejĹĄiu ZOO v ÄŒeskej republike, v srdci ktorej sa nachĂĄdza zĂĄmok LeĹĄnĂĄ. TermĂ­n zĂĄjazdu: 03. 06. 2017 Cena zahĹ•Ĺˆa: preprava vozidlom znaÄ?ky Mercedes, sluĹžby technickĂŠho sprievodcu.

BENEFITY: Ubytovanie, StravnĂŠ lĂ­stky v hodnote 3,40â‚Ź/deĹˆ ZimnĂŠ a letnĂŠ pracovnĂŠ obleÄ?enie KompletnĂŠ ochrannĂŠ pracovnĂŠ prostriedky NajmodernejĹĄie pracovnĂŠ nĂĄradie

mzdovĂ˝/-ĂĄ ĂşÄ?tovnĂ­k/-Ä?ka a personalista/-ka poĹžadovanĂŠ vzdelanie: ĂşplnĂŠ strednĂŠ s maturitou poĹžadovanĂŠ prax: min. 5 rokov miesto vĂ˝konu prĂĄce: Pezinok Kontakt: 0907 744 496 Ĺ˝ivotopis spolu so Ĺ˝iadosĹĽou zaslaĹĽ na adresu: SBDO so sĂ­dlom v Pezinku, Na bielenisku Ä?. 4, 902 01 Pezinok

51-0016

50%

02-0005

18,50 â‚Ź

PONĂšKAME: MZDA: Od 5,00â‚Ź/hod. za odbornĂŠ prĂĄce (vyuÄ?enĂ˝ v stavebnom odbore) Od 6,00â‚Ź/hod. za odbornĂŠ prĂĄce (elektrikĂĄri, inĹĄtalatĂŠri, zvĂĄraÄ?i)

63-0009

37 â‚Ź

A-Z Personell, s.r.o. PONÚKA NOVÉ PRACOVNÉ MIESTA a dlhodobÊ aj celoronÊ brigådy v priemyselnom parku Senec

- vychystĂĄvanie tovaru - pomocnĂŠ prĂĄce v sklade, balenie tovaru PrĂĄca pre Ĺženy aj muĹžov. PonĂşkanĂ˝ plat - od 3,60 â‚Ź/hodina.

NOVĂ POZĂ?CIA - BALI - od 4,50 â‚Ź/hod. PrĂ­platky za sobotu, nedeu a sviatok. Podmienka potravinĂĄrsky preukaz.

Tel.: 0903 362 418 vola po 14.00 hodine e-mail: azpersonell@gmail.com

SC 17-02 STRANA - 11

51-0006

Teraz len za

naozajstnĂ˝ otec. S lĂĄskou, niekedy s objatĂ­m, s úsmevom a s fÄžaĹĄkou Ä?ervenĂŠho skalickĂŠho. RubĂ­nu. VypoÄ?ul, poradil, poĹžehnal, obdaroval Ä?i uĹž kniĹžkou, alebo svieÄ?kou, vĹždy nejakou milou drobnosĹĽou. Najmä vĹĄak Ăşsmevom a nĂĄdhernĂ˝m povzbudzujĂşcim pohÄžadom. KeÄ? odprevĂĄdzal hostĂ­, ich duĹĄe boli odÄžahÄ?enĂŠ o  myĹĄlienkovĂŠ zĂĄĹĽaĹže a posilnenĂŠ do Ä?alĹĄieho bytia. Uplynul rok a  my Ä?oraz viac cĂ­time, ako takĂŠto rĂ˝dze osobnosti Slovensku chĂ˝bajĂş. V  prĂ­pade Antona Srholca iĹĄlo o  imperatĂ­v pravdy, ĂşprimnosĹĽ, ÄžudskĂş a  obÄ?iansku Ä?esĹĽ Ä?i hoci aj o  duchovnĂŠ pastierstvo. O lĂĄsku a dobro v prostredĂ­ nenĂĄvisti a zla. O vyĹĄĹĄĂ­ princĂ­p naĹĄej doby. VeÄžmi poteĹĄila informĂĄcia o  vzniku nadĂĄcie, ktorej cieÄžom je uchovaĹĽ nĂĄm tĂşto pamiatku. ZriadiĹĽ z malĂŠho bytu pĂĄna Srholca mĂşzeum. A samozrejme, pokraÄ?ovaĹĽ s pomocou nadĂĄcie v aktivitĂĄch, ktorĂŠ on povaĹžoval za absolĂştne samozrejmĂŠ – pomĂĄhaĹĽ odkĂĄzanĂ˝m a vyÄ?lenenĂ˝m. „Dnes (pozn.: 7. januĂĄra 2016) od nĂĄs navĹždy odiĹĄiel Ä?lovek, ktorĂ˝ nachĂĄdzal Boha v Ăşsmevoch a dobrĂ˝ch Ä?inoch ÄžudĂ­. ÄŒlovek veÄ?ne usmiaty a plnĂ˝ optimizmu. A to napriek vĹĄetkĂŠmu prĂ­koriu, ktorĂ˝m v Ĺživote preĹĄiel. Otec Srholec nĂĄm zanechal svoju vĂ­ziu nĂĄĹĄho Slovenska. VĹždy chcel, aby naĹĄa krajina bola skutoÄ?nĂ˝m domovom pre ÄžudĂ­. Nie domom, z ktorĂŠho utekajĂş Äžudia. Ale domovom, kde je teplo, otvorenĂŠ nĂĄruÄ?ie, ochota odpúťżaĹĽ a poprosiĹĽ o prepĂĄÄ?enie. ÄŒesĹĽ a Ăşcta VaĹĄej pamiatke, otec Srholec. ÄŽakujeme, Ĺže ste naĹĄe Slovensko spravili lepĹĄĂ­m a krajĹĄĂ­m.“ Andrej Kiska, prezident SR „Človek mĂĄ myslieĹĽ uĹž od rĂĄna, kde bude veÄ?er spaĹĽ. A ja som si celĂ˝ Ĺživot tak nejak pripravoval. ÄŒlovek musĂ­ daĹĽ Ĺživotu zmysel, aby ho napÄşĹˆal kaĹždĂ˝ deĹˆ, tvorbou, zmyslom, zĂĄpasom o ib spravodlivejĹĄĂ­ svet.“


4 6 9 5 7

1 6

5

4 2

7 3 9 2 6 6 4 2 5 2 1 9 1 3 7

financie

Pozor na zmenu platobných príkazov na odvody Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne od 1.1.2017 sa menia, prvý raz sa budú v nových (opäť vyšších) hodnotách platiť vo februári.

Od 1.1.2017 musí SZČO (živnostník) platiť do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne odvody spolu minimálne v sume 208,16 eur, čo je v porovnaní s rokom 2016 o 5,90 eur viac. Podľa § 15 ods. 1 zákona o zdravotnom poistení vzniká povinnosť platiť poistné odo dňa, od ktorého je poistenec SZČO. Poistné sa platí mesačnými preddavkami na poistné počas kalendárneho roka a zúčtováva sa v ročnom zúčtovaní poistného po skončení kalendárneho roka. Preddavky na zdravotné poistenie SZČO sú splatné do 8. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

o móde inak

s Martinom Perneckým

Aké šaty si vybrať na ples Plesová sezóna je tu a to pre mnohé ženy/dámy znamená milú povinnosť. Vybrať si tie najkrajšie plesové šaty, v ktorých pretancujú v spoločnosti celú noc. Krásne večerné šaty, vysoké lodičky, upravené nechty, dokonalé doplnky, bezchybný make-up a krásny účes. Základom outfitu sú však stále plesové šaty. Aj napriek tomu, že je tu doba „uvoľnených mravov“, ples sa ešte stále považuje za vysoko formálnu udalosť. Je však rozdiel v tom, či sa chystáte na miestny ples alebo na ples na vyššej úrovni, napríklad v divadle. Ak ste dostali pozvánku na ples a nie je v nej uvedené, akého dress code (požadovaná úroveň slávnostnosti odevu) sa máte držať, vychádzajte z vlastného úsudku. Ak vám však smieme poradiť, v prípade dĺžky šiat voľte na ples jednoznačne dlhé plesové šaty. Osobný pocit pohodlia môže byť dôvodom, že preferujete krátke šaty. Potom však dbajte aspoň na to, aby v najkratšej možnej variante mali dĺžku tesne nad kolená. Najdominantnejším trendom vo svete šiat na rok 2017 sú flitre, kamienky, nášivky, trblietavé aplikácie a hlavne čo najviac lesku. Žiarivé šaty, ktoré sa blýskajú, to je tá správna voľba na plesy v roku 2017. Čím žiarivejšie, tým lepšie. V zvolených šatách by ste sa mali cítiť pohodlne pri tanci, pri kráčaní, ale aj pri sedení a ochutnávaní všetkých tých dobrôt zo švédskych stolov. Vyberte si preto také, ktoré vás nebudú príliš sťahovať a obmedzovať v pohybe. Ak máte dokonalú postavu, nebojte sa šiat obopínajúcich telo, či šiat strihu presýpacích hodín. V prípade, že potrebujete prekryť drobné nedostatky postavy, dobre vám poslúžia šaty s rukávmi, strihané pod prsiami, či so sukňou do „A“. No nebojte sa aj odvážnejších strihov. V  každom prípade buďte ženské a  pôvabné! Svoju ženskosť a pôvab podčiarknete drobnými rafinovanými detailmi šiat. Voľte čisté línie, zaujímavé výstrihy, rafinovane odhalený chrbát, prípadne kombinácie rôznych materiálov. mp

SC 17-02 STRANA - 12

Na rok 2017 je pre SZČO stanovený minimálny vymeriavací základ vo výške 50 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za kalendárny rok 2015, teda 50 % z 883 eur, čo na rok 2017 predstavuje sumu minimálneho základu SZČO 441,50 eur mesačne. Minimálne preddavky SZČO (odvody) SZČO do zdravotnej poisťovne pre rok 2017 sú v sume 61,81 eur. Ak SZČO povinne platila minimálne poistné od 1.7.2016 vo výške 142,20€, od 1.1.2017 stále platí minimálne poistné, ale už vo výške 146,35€ (prvú platbu vo zvýšenej sume ib musí zaplatiť do 8.2.2017).


TV program sobota

21. 1. 2017

05:05 RodinnĂŠ prĂ­pady 06:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 06:55 Priatelia Toma a Jerryho III. 07:45 Hotel pre psov 09:50 TeĂłria veÄžkĂŠho tresku VIII. 11:00 Pozri, kto to hovorĂ­ 13:05 PoliĹĄ z obchoÄ?ĂĄku 15:05 Harry Potter a TajomnĂĄ komnata 18:20 SmotĂĄnka 19:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 20:05 POÄŒASIE 20:20 Ĺ PORTOVÉ NOVINY 20:30 V oku tornĂĄda 22:15 RED: Vo vĂ˝sluĹžbe a extrĂŠmne nebezpeÄ?nĂ­ 00:30 Colombiana 02:25 RED: Vo vĂ˝sluĹžbe a extrĂŠmne nebezpeÄ?nĂ­ 04:05 TeĂłria veÄžkĂŠho tresku VIII. MARKĂ?ZA

06:10 NOVINY TV JOJ 06:55 KRIMI 07:20 NOVINY TV JOJ 08:05 Zabi nudu! 08:15 KĂĄÄ?erovo 09:05 Simpsonovci XVIII. 22/22 09:35 Simpsonovci XIX. 1/20 10:00 Ninja Factor III. 5,6 10:55 Dr. Dolittle 4 12:40 Hooten a Lady: Lovci pokladov 3,4 14:40 Anderssonovci na cestĂĄch 16:50 MOJA PRVĂ DOVOLENKA 18:00 PRĂ ZDNINY: Ide sa na chalupu! 1/10 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 Ĺ PORT 20:30 NAJLEPĹ IE POÄŒASIE 20:35 Hooten a Lady: Lovci pokladov 5,6 22:50 SezĂłna zabĂ­jania 00:40 HrĂ´zostraĹĄnĂĄ noc 2 02:25 KRIMI 02:50 NOVINY TV JOJ 03:35 MOJA PRVĂ DOVOLENKA 04:20 PRĂ ZDNINY: Ide sa na chalupu! 1/10 JOJKA

06:20 Lilin ostrov pokladov 06:25 PoĹĄtĂĄr Pat JEDNOTKA 06:40 Kniha dĹžunglĂ­ 06:55 MalĂ˝ rytier Trenk 07:20 LevĂ­k Raa Raa 07:30 PoĹžiarnik Sam 07:40 Prasiatko Peppa 07:50 GarďŹ eld 08:05 Ako si vycviÄ?iĹĽ drakov 08:30 Fidlibum 08:55 TrpaslĂ­ci 09:20 Daj si Ä?as 09:55 Arabela sa vracia 10:25 Robin Hood 11:10 PARK 12:00 On air 12:30 Na krok od neba 14:30 Matka, pomĂ´Ĺž mi 16:20 Milujem Slovensko 17:55 Cestou necestou: Island 18:30 Postav dom, zasaÄ? strom 19:00 SprĂĄvy RTVS 20:25 VĂ˝mena 22:40 Matka, pomĂ´Ĺž mi 00:25 Na krok od neba 02:15 VĂ˝mena 04:35 Robin Hood III: PrĂ­Ä?ina a nĂĄsledok 2/13

Vtip: „UĹž tri dni som svojej Ĺžene nepovedal ani slovĂ­Ä?ko.“ „Vy ste sa pohĂĄdali?“ „Nie, ale nikdy sa mi nepodarili skoÄ?iĹĽ jej do reÄ?i.“ Oscar Wilde: „MuĹžov mĂ´Ĺžeme analyzovaĹĽ, Ĺženy len zboĹžĹˆovaĹĽ.“... Ak charakter muĹža dobre nepoznĂĄte, pozrite sa na jeho priateÄžov.“

ĹĄport

13

Ivan BroŞík

BPC Auto, s.r.o., Ĺ enkvickĂĄ cesta 14N, 902 01 Pezinok, 0917 142 099

ZbernĂŠ miesto: 401," TQPMTSP 1SJFNZTFMOĂˆ 4FOFDtQPOQJBIPE

SC 17-02 STRANA - 13

15-0014

TohtoroÄ?nĂŠ zĂĄmery nĂĄĹĄho Ĺ portovca roka 2016 NĂĄĹĄ atlĂŠt a ťportovec roka, medailista Matej TĂłth mĂĄ zaÄ?iatkom novĂŠho roka celkom reĂĄlne plĂĄny. Vo svojej disciplĂ­ne dosiahol na ĹĄportovĂ˝ vrchol. Po zisku titulu majstra sveta a olympijskĂŠho zlata ale chodcovi Matejovi TĂłthovi nechĂ˝ba motivĂĄcia ani do Ä?alĹĄĂ­ch rokov. Ako sĂĄm tvrdĂ­, ĹĄport nikdy nerobil pre vĂ˝sledky, ale hlavne pre zĂĄbavu a tĂĄ nevyprchala ani po triumfĂĄlnom vĂ­ĹĽazstve v Riu de Janeiro. „NaĹĄĹĽastie pre mĹˆa neboli Ăşspechy, ktorĂŠ som dosiahol, nikdy nejakĂĄ veÄžkĂĄ motivĂĄcia. JasnĂŠ, kaĹždĂ˝ chce byĹĽ majster sveta a olympijskĂ˝ vĂ­ĹĽaz, ale ja sa priznĂĄm, Ĺže som o tom v minulosti ani nesnĂ­val. TĂ˝m pĂĄdom som neĹĄportoval pre to, aby som tie vĂ˝sledky dosiahol. Ciele sa z nich stĂĄvali aĹž postupne. Na olympiĂĄdu sme uĹž iĹĄli s tĂ˝m, Ĺže ideme bojovaĹĽ o najvyĹĄĹĄie prieÄ?ky, ale to nebola tĂĄ motivĂĄcia, pre ktorĂş som rĂĄno vstal a iĹĄiel na trĂŠning. TĂĄ sa naopak eĹĄte znĂĄsobila. Ĺ port ma stĂĄle bavĂ­ a teraz sa k tomu pridala aj radosĹĽ, ktorĂş to spĂ´sobuje nie len mne, ale aj ÄžuÄ?om okolo mĹˆa. Je to pre mĹˆa obrovskĂĄ energia,“ povedal vĂ­ĹĽaz ankety Ĺ portovec roka 2016. TridsaĹĽtriroÄ?nĂ˝ ĹĄpecialista na 50 km traĹĽ v minulosti vyhlĂĄsil, Ĺže olympiĂĄda v BrazĂ­lii bude jeho poslednĂĄ, no po zisku zlata priĹĄla Ä?alĹĄia chuĹĽ do prĂĄce. „à no, dostal som Ä?alĹĄiu chuĹĽ. Teraz som -naĹžhavenĂ˝- trĂŠnovaĹĽ a ĹĄportovaĹĽ, kĂ˝m mi to zdravie dovolĂ­ a dĂşfam, Ĺže mi to vydrŞí aĹž do Tokia 2020,“povedal. Prioritou Mateja TĂłtha na rok 2017 sĂş augustovĂŠ majstrovstvĂĄ sveta v LondĂ˝ne, kde sa pokĂşsi obhĂĄjiĹĽ titul spred dvoch rokov z Pekingu. „Je to jednoznaÄ?ne vrchol sezĂłny. Ako obhajca trofeje nemĂ´Ĺžem Ă­sĹĽ na ĹĄtart inak, ako s najvyĹĄĹĄĂ­mi ambĂ­ciami. No vĹĄetci vieme, akĂĄ je 50-tka zradnĂĄ, akĂĄ nĂĄroÄ?nĂĄ bola tĂĄto sezĂłna a akĂŠ som mal zdravotnĂŠ problĂŠmy. Ale verĂ­m, Ĺže do augusta budem pripravenĂ˝ tak, aby som sa mohol pobiĹĽ o najvyĹĄĹĄie prieÄ?ky.“ Matej TĂłth na zaÄ?iatku roka zaĹželal vĹĄetkĂ˝m svojim kolegom ĹĄportovcom, ale aj priaznivcom dobrĂ˝ rok 2017. ib


8 5

reexia

5

3

dobrĂŠ rady

8 9 2 7 9 4 3

8 7 3

VÂ krĂĄtkom Ä?ase sa na naĹĄich Ä?erpacĂ­ch staniciach zmenĂ­ oznaÄ?ovanie palĂ­v, na ktorĂŠ sme boli doteraz zvyknutĂ­. NovĂ˝ systĂŠm sa od aprĂ­la 2017 stane eurĂłpskym ĹĄtandardom a bude preto

9

Ivan BroŞík

A sÄžubujĂş nĂĄm istoty Slovensko neĂşspeĹĄne a  zrejme aj neochotne Ä?elĂ­ popri demograďŹ ckej krĂ­ze aj vĂ˝znamnĂŠmu Ăşniku mozgov. PodÄža registra zdravotnĂ˝ch poisĹĽovnĂ­ klesol poÄ?et ÄžudĂ­ ĹžijĂşcich na Slovensku za poslednĂ˝ch 15 rokov o 300 tisĂ­c, Ä?o predstavuje pribliĹžne 5 percent obyvateÄžstva, a kaĹždĂ˝ rok naÄ?alej klesĂĄ. Ĺ tatistiku zverejnil InĹĄtitĂşt ďŹ nanÄ?nej politiky. ZdĂĄ sa, Ĺže vlĂĄde ani väÄ?ĹĄine v  parlamente neprekĂĄĹža, Ĺže Slovensko opúťżajĂş vzdelanĂ­ mysliaci Äžudia a naopak, zaÄ?Ă­na to vyzeraĹĽ tak, Ĺže to naĹĄej exekutĂ­ve mocensky vyhovuje. PodÄža zverejnenĂ˝ch Ăşdajov mĂĄ viac ako polovica odchĂĄdzajĂşcich menej ako 30 rokov. Z konÄ?iacich vysokoĹĄkolskĂ˝ch ĹĄtudentov odchĂĄdza do zahraniÄ?ia pribliĹžne kaĹždĂ˝ desiaty, Ä?o predstavuje odchod investĂ­cie ĹĄtĂĄtu do vzdelania vo výťke 44,8 mil. eur. NajÄ?astejĹĄie konÄ?ia mimo Slovenska absolventi lekĂĄrskych fakĂşlt. NajprudĹĄĂ­ pokles poistenĂ˝ch nastal v rokoch tesne po naĹĄom vstupe do EĂš v roku 2004 a 2005, keÄ? sa poÄ?et poistencov na Slovenku znĂ­Ĺžil za dva roky o viac ako 200 tisĂ­c. Len v krĂ­zovom roku 2009 priĹĄlo na Slovensko viac ÄžudĂ­, ako z neho odiĹĄlo. NĂĄsledne sa situĂĄcia stabilizovala a kaĹždoroÄ?ne nĂĄm ubudne pribliĹžne 15 tisĂ­c obyvateÄžov, Ä?o predstavuje pribliĹžne 0,3 populĂĄcie. V roku 2015 predstavovalo negatĂ­vne migraÄ?nĂŠ saldo 6 tisĂ­c obyvateÄžov. Odliv obyvateÄžstva prehlbuje rizikĂĄ spojenĂŠ s demograďŹ ckou krĂ­zou a starnutĂ­m obyvateÄžstva. PodÄža prognĂłzy Eurostatu budeme starnúż najrĂ˝chlejĹĄie v EĂš. KĂ˝m dnes na 100 SlovĂĄkov v aktĂ­vnom veku 15 aĹž 64 rokov pripadĂĄ 19 ÄžudĂ­ vo veku 65 rokov a viac, podÄža poslednej demograďŹ ckej prognĂłzy Eurostatu ich bude takmer 40 v roku 2040. PodÄža Ăşdajov za roky 2010 aĹž 2015, viac ako polovica vĹĄetkĂ˝ch, ktorĂ­ sa odhlĂĄsili zo zdravotnej poisĹĽovne, sĂş mladĂ­ Äžudia vo veku menej ako 30 rokov. PoÄ?et odĂ­dencov prudko rĂĄstol po zĂ­skanĂ­ dospelosti a vrcholil v 25 rokoch, Ä?o je obvyklĂ˝ vek Ä?erstvĂ˝ch absolventov vysokej ĹĄkoly. Medzi odchĂĄdzajĂşcich poÄ?Ă­tame aj ĹĄtudentov ĹĄtudujĂşcich v zahraniÄ?Ă­, ktorĂ­ sa za hranicami nĂĄsledne zamestnajĂş, pretoĹže dovtedy za nich zdravotnĂŠ poisib tenie platil ĹĄtĂĄt.

OznaÄ?enie palĂ­v po novom

platnĂ˝ v kaĹždej krajine EU. VÄ?aka zavĂĄdzanej jednotnosti sa nĂ­m zĂĄroveĹˆ odstrĂĄnia doteraz beĹžnĂŠ rozdiely v lokĂĄlne odliĹĄnĂ˝ch nĂĄzvoch, Ä?o by malo uÄžahÄ?iĹĽ vodiÄ?om orientĂĄciu najmä pri cestĂĄch v zahraniÄ?Ă­. PalivĂĄ na bĂĄze benzĂ­nu, alebo benzĂ­nu podobnĂŠ BudĂş oznaÄ?ovanĂŠ kruhom a pĂ­smenom E. DneĹĄnĂ˝ Natural sa bude oznaÄ?ovaĹĽ ako E5. NeskĂ´r by mali pribudnúż aj zmesi s vyĹĄĹĄĂ­m obsahom biozloĹžky, ako naprĂ­klad E85, Ä?o je palivo uĹž dnes pouŞívanĂŠ naprĂ­klad v Ĺ kandinĂĄvii. PalivĂĄ na bĂĄze nafty, alebo nafte podobnĂŠ BudĂş oznaÄ?ovanĂŠ ĹĄtvorcom, ktorĂ˝ mĂĄ vpĂ­sanĂŠ pĂ­smeno

LIKVIDĂ CIA

B. ÄŒĂ­slica za nĂ­m vyjadruje, akĂ˝ je maximĂĄlny podiel metylesteru repky olejnej v zmesi. Dnes pouŞívanĂĄ motorovĂĄ nafta bude oznaÄ?enĂĄ ako B7. PlynnĂŠ palivĂĄ Pre plynnĂŠ palivĂĄ je urÄ?enĂ˝ ĹĄtvorec pootoÄ?enĂ˝ o 45 stupĹˆov. OznaÄ?enie zostĂĄva rovnakĂŠ ako sa pouŞíva aj dnes, to znamenĂĄ naprĂ­klad CNG pre stlaÄ?enĂ˝ zemnĂ˝ plyn, LNG pre skvapalnenĂ˝ zemnĂ˝ plyn, LPG pre skvapalnenĂ˝ propĂĄn butĂĄn, prĂ­padne H2 pre vodĂ­k. Tip: Na vnĂştornĂş Ä?asĹĽ vieÄ?ka palivovej nĂĄdrĹže si nalepte red znak toho paliva, ktorĂŠ do auta tankujete.

skladových zåsob kusových kobercov

KOBEREC 200 x 290 starĂĄ cena: 330,-â‚Ź novĂĄ cena: 150,-â‚Ź

KOBEREC 200 x 290 cena 45,- â‚Ź Slovakia TAP, SENEC, FuÄ?Ă­kova 8 (vo dvore) otvorenĂŠ: po-pia: 8-17.00, so: 8-12.00, tel.: 02/4592 4130

www.slovakiatap.sk

51-0025

4

1

3. sklo bez prĂ­platku a etk ok 

  e r e d a ĂĄ n Ok y n e c e n d ia r o za mim u dnes. SENEC

zlavy na oknĂĄ

SENEC MierovĂŠ nĂĄmestie Ä?. 5

M.P.V. spol.459 s r.o.22 133 tel.: 02/ MierovĂŠ nĂĄmestie Ä?. 5 mobil: 0903 590 6850903 590 685 tel.: 02/459 22 133, mobil: e-mail: senec@slovaktual.sk e-mail: senec@slovaktual.sk

SC 17-02 STRANA - 14

3. sklo bez prĂ­platku a zoposu ere plasto  alebo lĂ­ko 

www.slovaktual.sk

24-0001

9 4 1 2 5 3 8 2


TV program nedeľa

22. 1. 2017

05:15 Rodinné prípady 06:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:55 Priatelia Toma a Jerryho III. 07:05 Scooby Doo, kde si?! 07:30 Tučniaky z Madagaskaru 15/16 07:50 Harry Potter a Tajomná komnata 11:05 Babovřesky 2 13:20 CHART SHOW 15:25 Dobre vedieť! 16:40 Hviezdna párty 17:45 Horná Dolná 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 G. I. Joe 2: Odveta 22:35 Pod paľbou 01:00 V oku tornáda 02:30 G. I. Joe 2: Odveta 04:55 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

06:15 Lilin ostrov pokladov 06:20 Poštár Pat JEDNOTKA 06:35 Kniha džunglí 06:50 Malý rytier Trenk 07:15 Levík Raa Raa 07:25 Požiarnik Sam 07:35 Prasiatko Peppa 07:50 Garfield 08:05 Ako si vycvičiť drakov 08:25 Zázračný ateliér 08:55 Nech žije deduško 10:05 Ostrovy na konci sveta 11:05 Slovensko v obrazoch 11:30 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút dvanásť 13:00 Občan za dverami 13:45 Slečna Marpleová 15:15 Vrah zo záhrobia 17:00 Nikto nie je dokonalý 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:25 Sváko Ragan 21:25 Traja mušketieri 23:05 Slečna Marpleová 00:30 Vrah zo záhrobia 02:05 O 5 minút dvanásť

05:05 INKOGNITO 06:00 NOVINY TV JOJ 06:40 KRIMI 07:05 NOVINY TV JOJ 08:00 Dr. Dolittle 4 09:40 NAŠI 10:05 DVOJIČKY 10:50 INKOGNITO 12:05 Námorná akadémia 14:10 Iron Man 2 17:10 15 MINÚT. KUCHÁR A HOSTIA 17:50 NOVÉ BÝVANIE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 V SIEDMOM NEBI 23:00 Chcem ťa, chceš ma? Americká romantická komédia. MN 15 2014 Ch. Evans, M. Monaghanová, I. Gruffud, A. Plazaová, A. Tisdaleová, G. Ribisi a ďalší. 01:00 30 nocí paranormálnych javov 02:20 KRIMI 02:40 NOVINY TV JOJ 03:25 NAŠI 03:50 15 MINÚT. KUCHÁR A HOSTIA JOJKA

Vtip: Múdrosť: Múdrejší ustúpi, povedal si môj rozum a ... opustil ma. Milan Rúfus: „Dobročinnosť je výnimočný stav, keď sa z ľahostajného prúdu človečiny oddelí skutočná ľudskosť, aby pomohla trpiacemu.“

15

sociálna poradňa Zmeny v minimálnej mzde

V mesiaci január 2017 vyhrajte finančnú hotovosť 300 EUR

Približne 3 percentá ľudí na Slovensku pracujú za minimálnu mzdu. Základná minimálna mzda pre rok 2017 predstavuje 435 eur. Za jednu odpracovanú hodinu je to 2,50 eur. Z tejto mzdy sa platia dane a po odpočítaní daní je výška minimálnej čistej mzdy okolo 374 euro. Výpočet čistej mzdy je len orientačný. Minimálnu mzdu je však možné mať aj vyššiu. Existuje nočný príplatok, na ktorý máte nárok ak pracujete v noci. To, koľko v čistom dostanete závisí aj od počtu detí a taktiež faktu, či podpíšete nezdaniteľnú časť základu dane. Existujú niektoré profesie, ktoré sú charakterom práce náročnejšie ako iné. Podľa zákonníka práce existuje 6 stupňov náročnosti práce.

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV I TERÁS Slovenský certifikovaný výrobca HLINIKOVÝCH POSÚVNYCH ZASKLIEVACÍCH SYSTÉMOV TERASY

ZÁDVERIA

ZIM. ZÁHRADY

PRÍSTREŠKY

bezrámový a rámový systém

BALKÓNY

337 €

od

od

od

od

od

22 €s.

125s.€

86 s.€

206s.€

62 €s.

/me

/me

• Ku každej objednávke darček ZDARMA • 7-ročná záruka + doživotná na posúvny mechanizmus (kovanie) • Možnosť splátok s 0% úrokom

/me

NOVOROČNÝ VÝPREDAJ

/me

15% - 60%

/me

0948 787 777 www.balkona.eu

63-0011

od

INTERIÉROVÉ DVERE A ZÁRUBNE Firma ANTAL PREDAJ A MONTÁŽ

ZĽAVA

-20% Tabuľka - ilustr

• interiérové dvere • vstavané skrine • laminátové parkety tel: 0905 582 664, e-mail: antalotto@centrum.sk

Facebook/Senecko.sk

09-10

NEDOSTÁVATE SENECKO DO SCHRÁNOK? VOLAJTE 0918 706 490

53-0004

www.dvere-antal.sk

Požičiavanie peňazí má nové slušné pravidlá

umom z o r s i s ajte Požičiav

SC 17-02 STRANA - 15

321170004

Najlepšie sa presvedčíte sami. Zavolajte na infolinku 0800 555 678 alebo vyplňte kontaktný formulár na www.silverside.sk

1. stupeň náročnosti: Patria sem základné manipulačné alebo prípravné práce, ktoré sú podľa určitých postupov alebo pokynov nadriadeného. Väčšina prác, pri ktorých zamestnávatelia uplatňujú minimálnu mzdu patrí do prvého stupňa. Príklady: upratovačka, operátor výroby 2. stupeň náročnosti: Spadajú tu rutinné odborné práce alebo práce s hmotnou zodpovednosťou. Ďalej tu môžeme zaradiť jednoduché remeselné činnosti alebo práca v zdravotníctve. 3. stupeň náročnosti: Tu zaraďujeme menej zložité agendy. Spadajú tu aj rôzne druhy tvorivých remeselných prác. Do tretieho stupňa patria aj práce, kde zodpovedáte za zdravie iných osôb alebo práce, ktoré si vyžadujú zvýšenú fyzickú námahu. 4. stupeň náročnosti: Patria sem rôzne odborné agendy a práce, ktoré si vyžadujú zvýšenú psychickú námahu. Zaraďujú sa tu práce poskytujúcu zdravotnú starostlivosť. Do 4. stupňa náročnosti práce spadajú aj manažérske a riadiace funkcie. 5. stupeň náročnosti práce: Tu patria koncepčné, tvorivé a metodické práce vyžadujúce zvýšenú psychickú odolnosť. 5 stupeň zodpovedá mimoriadne náročným procesom, kde je nutné dodržiavať zložité postupy. 6. stupeň náročnosti: Tu zaraďujeme tvorivé úlohy, ktoré je nutné riešiť neobvyklým spôsobom. Vyžadujú si vysokú mieru zodpovednosti, ktoré môžu mať pre spoločnosť významný dopad. Zdroj: Sp


číslo 02 / 13. január 2017

zadarmo do poštových schránok v rámci celej SR

TOMÁŠ MATONOHA ∙ ĽUBOŠ KOSTELNÝ ∙ MARKO IGONDA

Milé maminky! e v chalupe kunu. m á m si A ! er p su Máme sa tu h sko ro zjedol. ic o k iš M a i m a zími bobk Sused ju plašil ko tko nám zho relo. še .V ie en ec bl o é k a nej P.S.: Pošlit e nám

V STREDU 18. JANUÁRA O 20:35 NA JOJKE 34-0001

PRAZDNINY.JOJ.SK | FB.COM/PRAZDNINYTVJOJ | INSTAGRAM.COM/TVJOJ

SC 17-02 STRANA - 16

Senecko 17-02  

Senecko 17-02

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you