Page 1

regionĂĄlne noviny

PreÄ?Ă­tajte si VĹĄetko pre VĂĄĹĄ lepĹĄie noviny. 2-3

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

Ä?. 22 / 30. MĂĄj 2014 / 18. roÄ?nĂ­k

uŞŞ viac ako o

nĂĄjdete na strane 15

 rrokov

14

ĹĄĹĄtandard

tVNZUJFĹ˜FMOĂ?IPPLOB tTVĂ?FOJF tPENBTUFOJF tVNZUJF t7:#3Ă 4&/*& tPENBTUFOJF t"1-*,ÂŤ$*"$3* tMFĂ?UFOJF tPĂ?FUSFOJFTUJFSBĹ˜PW

V eurovoÄžbĂĄch ho Äžudia opäż prekrúŞkovali. TentokrĂĄt zo ĹĄtvrtĂŠho na prvĂŠ miesto a stal sa tak europoslancom. Viac o BraĹˆovi a jeho ceste do Bruselu sa doÄ?Ă­tate vo vnĂştri Ä?Ă­sla.

9

www.p-k.sk

tel.: 0911 289 790, 02/444 600 89

(na Ăşver)

TomĂĄĹĄikova 35 a 37, BA

Akcia Vaillant za NEUVERITEĽNÉ CENY!!!

LekĂĄreĹˆ Senpharm

16

SokolskĂĄ 10, Senec (PlechĂĄÄ?)

Opäż v prevådzke

49-0107

Ulica Svornosti 42 (smer Rovinka)

CENOVĂ PONUKA A ZAMERANIE STRECHY

MONTĂ Ĺ˝NE PRĂ CE: - pokrĂ˝vaÄ?ske prĂĄce - klampiarske prĂĄce - krovy - prĂ­streĹĄky - tesĂĄrske prĂĄce - streĹĄnĂŠ oknĂĄ

o aĹž d

33%

OtvĂĄracia doba Po-Pi: 7:30 - 19:30 So: 8:00 - 14:00 TeĹĄĂ­me sa na VaĹĄu nĂĄvĹĄtevu.

PREDAJ: - rezivo - oknĂĄ

14 - streĹĄnĂŠ krytiny

.20 0.06

do 3

5

- odkvapovĂŠ systĂŠmy - streĹĄnĂŠ prĂ­sluĹĄenstvo

7

06-0117

latĂ­

ia p

Akc

9

VaĹĄe zdravotnĂŠ problĂŠmy vyrieĹĄi personĂĄl s dlhoroÄ?nou praxou.

ZADARMO!

JARNÉ ZĽAVY

PonĂşkame VĂĄm ĹĄirokĂ˝ sortiment:  liekov na predpis  doplnkovĂŠho sortimentu  Ä?ajov, lekĂĄrenskej kozmetiky  zdravotnĂ­ckych pomĂ´cok  veterinĂĄrnych prĂ­pravkov

91-0047

0903 277 774 www.dankuchen-kuchyne.sk

5

02-49 10 30 40 49-0099

DIE NR.1 IN Ă–STERREICH

06-0016

Lichnerova 70, Senec (oproti Kebabu pri Gym.)

√ Odvoz a uskladnenie odpadov √ VĂ˝kup Ĺželeza a farebnĂ˝ch kovov √ AutorizovanĂ˝ zber a spracovanie autovrakov √ DemontĂĄĹž, rozpaÄžovanie technologickĂ˝ch zariadenĂ­ √ DemolaÄ?nĂŠ a bĂşracie prĂĄce √ Autodoprava, preprava VZV a UNC 24-0083

www.noblegarden.sk

Tel.: 0910 383 330 www.fcw.sk ODVOZ A LIKVIDĂ CIA ODPADU

ZĂĄhradnĂ­ctvo Noble Garden

OrganickĂŠ ovie hnojivo Flovium

(na Ăşver)

9

19-0004

ENERGETICKÉ CERTIFIKà TY DOMOV - pre kolaudåciu Rýchle, kvalitne, lacno tel.: 0904 542 675

11

%PQPSVĹ˜VKFNF[BĹ˜Ă“OBKĂžDJN BMFBKQSPGFTJPOĂˆMOZNĂ?PGĂ?SPN KeÄ? auto idĂşce oproti vystrekne vodu na Ä?elnĂŠ okno nemusĂ­te hÄžadaĹĽ kde sa VĂĄm zapĂ­naju stieraÄ?e, ale mĂ´Ĺžte sa venovaĹĽ bezpeÄ?ne ĹĄofĂŠrovaniu :) 06-0087

51-0007

6-7

AKCIA - TEKUTĂ? STIERAÄŒ

Mgr. Branislav Ĺ kripek (43), bĂ˝valĂ˝ punker, dnes obÄ?iansky aktivista, ktorĂŠho Äžudia prekrúŞkovali zo 64. miesta do NR SR na kandidĂĄtke hnutia OÄ˝aNO. Ako 25 roÄ?nĂ˝ si osvojil ĹĽaĹžko postihutĂŠho 5-roÄ?nĂŠho chlapca. S manĹželkou Andreou vychovĂĄva dvoch synov, bĂ˝va v Budmericiach.

ŕť„0908 728 081

3-5

týŞdenne do 25 000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

BraĹˆo Ĺ kripek do Bruselu

VYCVIÄŒĂ?M vĂĄĹĄho PSA, profesionĂĄl

2-3

94-0238

senecko.sk

SENECKO

DOM A BYT

HĽADà ME KOLPORTÉROV

11

na roznos novín CHORVà TSKY GROB, STUDENÉ, HAMULIAKOVO

AVIATOR 49-0012

NĂ STUP IHNEÄŽ 02/4592 64 03

SC 14-22 STRANA - 01

12-15


od

riadkovĂĄ inzercia

0911 990 463

reality

7

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt? PoĹĄlite SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RPmedzeraSCmedzeraÄŒĂ­sloRubriky medzeraTextInzerĂĄtu PrĂ­klad: RP SC 12 PredĂĄm koÄ?Ă­k, 0987 654 321. Spätnou sms vĂĄm potvrdĂ­me prijatie inzerĂĄtu a jeho cenu, ktorĂş vĂĄm vyĂşÄ?tuje vĂĄĹĄ mobilnĂ˝ operĂĄtor. Cena je 0,60 eur s DPH za kaĹždĂ˝ch zaÄ?atĂ˝ch 30 znakov textu vĂĄĹĄho inzerĂĄtu vrĂĄtane medzier. NiÄ? inĂŠ neĂşÄ?tujeme. Tip 1: Ak chcete inzerĂĄt na viac týŞdĹˆov, poĹĄlite rovnakĂş sms toÄžkokrĂĄt, v koÄžkĂ˝ch týŞdĹˆoch chcete inzerovaĹĽ. Tip 2: Ak chcete inzerĂĄt uverejniĹĽ v ÄžubovoÄžnĂ˝ch inĂ˝ch naĹĄich novinĂĄch, SC zameĹˆte za skratku novĂ­n, ktorĂş nĂĄjdete na zadnej strane vÄžavo dolu. SluĹžbu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpeÄ?uje ELET, s.r.o.

59-095-1, 6, 7

VEREJNO - PROSPEĹ NĂ? PODNIK SENEC, a.s., Senec, FĂĄndlyho 3

V�VOZ ODPADU VEĽKOOBJEMOV�MI KONTAJNERMI WQSBDPWOâDIEžPDI"+740#056

 02/ 45 92 47 04

0CKFEOĂˆWLZ

0903 410 436, 0903 716 902

KAMENĂ RSTVO PETROVIĂˆ

, s.r.o.

MyslenickĂĄ 23 902 01 Pezinok (Grinava) tel.: 033 / 640 5348 mobil: 0905 757 415 Po - Pia: 10.00-18.00

BratislavskĂĄ 1/B 903 01 Senec (areĂĄl cintorĂ­na) tel.: 02 / 4564 6488 mobil: 0905 100 134 Po - Pia: 09.00-16.00

PALIVOVÉ DREVO BUKlan1. tr.Ê 0917 649 213

KANALIZĂ CIE KRTKOVANIE

PonĂşkam:

Umývanie okien, Şehlenie, vysåvanie, opatrovanie 4,90 ₏/hod.

TLAKOVÉ A MECHANICKÉ ÄŒISTENIE DOMOVEJ A PRIEMYSELNEJ KANALIZĂ CIE

Tel.: 0905 968 650 PREDĂ M

PALIVOVÉ DREVO

1m3 - 49 â‚Ź

www.eupipe.sk

PRMS 1m - 35 â‚Ź

darÄ?ek +buk - dub

PORUCHOVà SLUŽBA

NON-STOP

0948 757 757

0903 168 625

doprava zabezpeÄ?enĂĄ

0917 237 550 0940 318 912

KANCELĂ RSKE POTREBY aj online cez internet

PLYN KĂšRENIE VODA

zabezpeÄ?Ă­me dovoz kĂĄ

POZOR! AKCIOVÉ CENY! Drevo je certiďŹ kovanĂŠ! Nie je z nelegĂĄlnej ĹĽaĹžby!

KVALITNE RĂ?CHLO-LACNO 0904 426 885

MONITORING

MOŽNOSŤ KÚPY POMN�KOV AJ NA SPLà TKY

www.kamenarstvo-petrovic.sk info@kamenarstvo-petrovic.sk

MAĽBY, STIERKY Nà TERY

ÄŒISTENIE

UFM tXXXWQQTFOFDTLtFNBJMTFLSFUBSJBU!WQQTFOFDTL

tOĂˆLMBEOBEPQSBWB CĂžSBDJFBWâLPQPWĂ?QSĂˆDF tWâSPCBQPEWP[LPWQPEĹ˜MOZ LPOUBKOFSPWOBPEQBE t[ĂˆNPĹ˜OĂ“DLFQSĂˆDF QMPUZ CSĂˆOZ

tĂžESäCBBSFĂˆMPW MFUOĂˆ [JNOĂˆ

e-mail: integra-fs@stonline.sk

91-0022

Prevoz zosnulĂŠho v Senci a okolĂ­ + vybavenie matriÄ?nĂ˝ch dokladov ZDARMA Pohreby Pohreby aj uĹž od 400 â‚Ź na splĂĄtky PREVĂ DZKA: VA-SI, spol. s r.o., VajanskĂŠho 2/A, Senec www.pohrebnasluzba-vasi.sk

www.integra-fs.sk

49-0066

Ing. MĂĄria PodolskĂĄ, portovĂĄ 17, 903 01 SENEC

0911 011 020 0904 898 269 0903 653 930

DOMĂ CICH SPOTREBIÄŒOV 0903 21 22 27

24-0118

6

TEPOVANIE - GAZDINKY

49-0026

pozemky

5

UPRATOVANIE

NON STOP SluŞba Ľuboť Vårady Róbert Vårady Gejza Vårady

OPRAVA A SERVIS

kompletnĂŠ upratovanie - rodinnĂ˝ch domov - bytov - ďŹ riem - organizĂĄciĂ­

FAREBNÉ FOTOKOP�ROVANIE

06-0074

domy

PohrebnĂĄ sluĹžba v Senci

ODVOZ DOVOZ

AKCIA

MATERIà L SO ZĽAVOU

0903 703 974

StavebnĂŠho materiĂĄlu ĹĄtrku, piesku,drte

ZabezpeÄ?ujeme prevoz VZV, UNC, traktorbĂĄgrov, malĂ˝ch stavebnĂ˝ch strojov e-mail: kontblesk@stonline.sk

SC 14-22 STRANA - 02

)WJF[EPTMBWPWB 4FOFDtUFM

podlahovĂŠ kĂşrenie, servis kotlov-Ăšk

Stavebných odpadov veĞkokapacitnými kontajnermi

tel./fax: 02/45 91 62 97 mob.: 0903 414 044

tQSFEBKLBODFMĂˆSTLZDIQPUSJFC WâSPCBQFĹ˜JBUPL WJ[JUJFL tMBNPWBOJF ISFCFĹľPWĂˆWĂŠ[CB tQSFEBKQPĹ˜Ă“UBĹ˜PW TPGUXBSF

VODA, KĂšRENIE, PLYN

KONT-BLESK

MATEJ SALAY, KostolnĂĄ 13, 900 24 VeÄžkĂ˝ Biel

49-0007

3 4

tel./fax: 02/4564 74 44 0905 586 111

06-0019

byty byty

49-0042

2

06-0053

auto-moto

integra-fs

VA-SI, spol. s r.o.

51-0038

1

49-0029

auto-moto

16-0158

A /predaj U A /inĂŠ U B /predaj Y B /prenĂĄjom Y °Prenajmem 2i byt v BernolĂĄkove, cena 280 eur bez elektriny, pripadne ubytujem 4 osoby.Tel. 0903285042 D /predaj O °V Oravskom PodzĂĄmku v blĂ­zkosti hradu predĂĄm hospodĂĄrsku usadlosĹĽ(bĂ˝valĂ˝ majer) s obĂ˝vateÄžnĂ˝m domom a hospodĂĄrskymi budovami, vhodnĂŠ na rekreaÄ?nĂŠ ĂşÄ?ely alebo podnikanie.Tel. 0908447091 °PredĂĄm v Jatove 8 km od Ĺ ale 4 izb. RD, 27 ar. zĂĄhrada, prerobenĂ˝ dom, cena: 55 000 Eur.Tel. 0902699847 °PredĂĄm väÄ?ĹĄiu murovanĂş chatu Pezinok.Tel. 0903467977 °PredĂĄm ĹĄtĂ˝lovĂ˝ vidiecky dom na chalupu + 12 ĂĄ poz. v obci DlhĂĄ, trĂĄm, stropy, 50.000 â‚Ź.Tel. 0905548835 °PredĂĄm väÄ?ĹĄie priestory v ĹĄirĹĄom centre Pezinka.Tel. 0949166240 P /predaj O °PredĂĄm ideĂĄlnu stavebnĂş parcelu 6,5 ĂĄr v Kaplne pri Senci, 25 km od BA . IS: elektrina a voda. Tel. 0940330484 R /inĂŠ E °DĂĄm do prenĂĄjmu nebytovĂ˝ priestor v centre Senca, 80

33 â‚Ź

16-0158

obÄ?ianska

49-0011

OtĂĄzka Ä?itateÄža JĂĄna: DobrĂ˝ deĹˆ, bĂ˝vam v bytovom dome v ktorom je 80 bytov vo vlastnĂ­ctve bĂ˝vajĂşcich osĂ´b. Na schĂ´dzi vlastJuDr. Peter nĂ­kov bol zvolenĂ˝ zĂĄstupca RokaĹĄ vlastnĂ­kov bytov, a to bez

51-0177

6

9 5 4 5 9 1 1 4 5 4 8 1 6 3 4 2

06-0001

4 2

5

zĂĄstupcu vlastnĂ­kov dĂ´jde, riadia sa jeho prĂĄva a povinnosti zĂĄkonom o vlastnĂ­ctve bytov a nebytovĂ˝ch priestorov. PracovnĂş nĂĄplĹˆ zvolenĂŠho zĂĄstupcu tak upravuje samotnĂ˝ zĂĄkon a nie je preto nevyhnutnĂŠ, aby bola spolu so zvolenĂ­m zĂĄstupcu vlastnĂ­kov schvĂĄlenĂĄ i jeho pracovnĂĄ Ä?innosĹĽ. Hlavnou Ăşlohou zĂĄstupcu vlastnĂ­kov bytov je realizĂĄcia styku vlastnĂ­kov bytov a nebytovĂ˝ch priestorov v dome so sprĂĄvcom. ZĂĄstupca vlastnĂ­kov informuje vlastnĂ­kov bytov a nebytovĂ˝ch priestorov v dome o Ä?innosti sprĂĄvcu, o dĂ´leĹžitĂ˝ch otĂĄzkach prevĂĄdzky domu a je povinnĂ˝ uplatĹˆopokraÄ?ovanie na nasledujĂşcej strane

www.sopka.sk

3 8 9

3

toho, aby mu bola urÄ?enĂĄ jeho pracovnĂĄ nĂĄplĹˆ. ZĂĄroveĹˆ mu bola odsĂşhlasenĂĄ peĹˆaĹžnĂĄ odmena. MĂĄ sprĂĄvca prĂĄvo poĹžadovaĹĽ od vlastnĂ­kov odmenu pre zvolenĂŠho zĂĄstupcu? MĂĄ zvolenĂ˝ zĂĄstupca vlastnĂ­kov prĂĄvo vymĂĄhaĹĽ tĂşto odmenu i v prĂ­pade, ak mu nebola urÄ?enĂĄ jasnĂĄ pracovnĂĄ nĂĄplĹˆ? ÄŒo je v  tomto prĂ­pade jeho pracovnou Ä?innosĹĽou? ÄŒitateÄž JĂĄn. VĂĄĹženĂ˝ Ä?itateÄž, nakoÄžko zĂĄkon nestanovuje povinnosĹĽ vlastnĂ­kov bytov a nebytovĂ˝ch priestorov zvoliĹĽ si zĂĄstupcu, je vĂ˝luÄ?ne na vĂ´li tĂ˝chto vlastnĂ­kov, Ä?i sa rozhodnĂş zvoliĹĽ si hlasovanĂ­m na schĂ´dzi vlastnĂ­kov svojho zĂĄstupcu. V prĂ­pade, ak k zvoleniu

49-0093

3

ZĂĄstupca vlastnĂ­kov bytov

PrĂĄvnik radĂ­

51-0079

2 6


05:20 Sila lĂĄsky VI. 88 06:10 Doktorka QuinJEDNOTKA novĂĄ: EpidĂŠmia 07:00 Nash Bridges: Bomba 41 07:45 SprĂĄvy RTVS „N“ 08:30 GĂłly - body - sekundy 08:55 Agatha Christie : Poirot: SmrĹĽ v oblakoch 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 SprĂĄvy RTVS 12:20 DĂĄmsky klub 14:00 HurĂĄ do zĂĄhrady 14:30 ÄŒo ja viem 16:00 SprĂĄvy RTVS 16:25 Galileo 17:00 Doktor z hĂ´r - NovĂŠ osudy III.: Nehoda 5/17 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 SprĂĄvy RTVS 20:20 MoliĂŠre 22:15 Peklo na kolesĂĄch II. 5/10 23:00 Peklo na kolesĂĄch II. 6/10 23:40 MoliĂŠre 01:40 DĂĄmsky klub 03:10 Sila lĂĄsky VI. 88 04:00 Doktorka QuinnovĂĄ: EpidĂŠmia 04:50 SprĂĄvy RTVS „N“

05:55 DOBRÉ RĂ NO 07:55 PANELĂ K: Kto je zradca? 08:55 SĂšDNA SIEŇ: Sex za prĂĄcu 06:00 TelerĂĄno 08:30 BĂşrlivĂŠ vĂ­no 09:45 SĂšDNA SIEŇ: Silvester 10:50 SĂşdna sieĹˆ: Narcis 12:00 MARKĂ?ZA 09:40 Chlapi neplaÄ?Ăş 11:05 KomisĂĄr Rex NOVINY O 12:00 12:40 Kosti V. 13 13:40 Hawaii 5.0 II. 13 14:35 12:05 OdloĹženĂ˝ prĂ­pad 13:05 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄet- NĂĄkupnĂ­ maniaci 15:45 PĂ LI VĂ M TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOrovacĂ­ Ăşrad 14:05 Monk 15:05 Mike a Molly 15:30 Dva VINY O 17:00 17:15 SĂšDNA SIEŇ: Duchovia straĹĄia v noci 18:15 a pol chlapa 16:00 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad SĂšDNA SIEŇ: Vyzlieka sa na internete 19:00 VEÄ˝KÉ NOVINY TV 17:25 Reex 17:50 Chlapi neplaÄ?Ăş 19:00 TN 20:30 BĂşr- JOJ 19:50 Ĺ PORT 20:00 KRIMI 20:25 NAJLEPĹ IE POÄŒASIE 20:30 livĂŠ vĂ­no 21:40 HrieĹĄny zoznam 23:20 Dva a pol chlapa PANELĂ K: NeĹžeĹˆ sa! 21:30 Agenti S.H.I.E.L.D. 22:30 DEDIÄŒSTVO: 23:50 Mike a Molly 00:15 Monk 01:00 NCIS - NĂĄmornĂ˝ Oslava 32 23:40 NevyslovenĂŠ tajomstvo 02:15 C.S.I.: KriminĂĄlvyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 01:45 OdloĹženĂ˝ prĂ­pad 02:30 NCIS ka Las Vegas 02:55 Hawaii 5.0 03:40 DEDIÄŒSTVO: Oslava

TV program pondelok

JOJKA

2. 6. 2014

Vtip: - StrĂĄĹžmajster, preÄ?o je ten chlap nahĂ˝? - Viete, to je odhalenĂ˝ pĂĄchateÄž.

Confucius: „ZvoÄžte si prĂĄcu ktorĂş milujete a nikdy nebudete musieĹĽ pracovaĹĽ.“

3

obÄ?ianska riadkovĂĄ inzercia

FAST CLEAN TEPOVANIE UPRATOVANIE koberce, sedaÄ?ky, byty, domy, postele kancelĂĄrie Ĺ˝EHLENIE aj u nĂĄs - dovoz a odvoz zabezpeÄ?Ă­me

0904 372 489

06-0045

KVALITNE, SPOĽAHLIVO

36-0041

GapÄ?o DuĹĄan

AUTODOPRAVA

LEXAN, ARLA

p. TuĹĄĹĄ - 0905 402 546

Tel.: 0907 172 806, sklad: FuÄ?Ă­kovĂĄ 8, Senec www.lexanzelensky.sk

0908 198 558

KompletnĂŠ pomnĂ­ky za rozumnĂş cenu

NĂĄjdete nĂĄs: 3FDBt*HSBNĹ˜(pri bytovke)

033/645 54 59, 0905 663 786 XXXLBNFOBSTUWPHBQDPTL

49-0051

CHLADNIÄŒIEK MRAZNIÄŒIEK

rĂ´zneho materiĂĄlu, sĹĽahovanie a pod. s uĹžitoÄ?nou hmotnosĹĽou do 2 ton loĹžnĂĄ plocha 4x2 m

vyhotovenie kompletnĂ˝ch pomnĂ­kov krycie dosky - ohrady - zĂĄklady lampĂĄĹĄe a vĂĄzy parapety a schodiskovĂŠ stupne z umelĂŠho kameĹˆa betonĂĄĹž zĂĄkladov pod pomnĂ­ky

49-0004

elektroille@gmail.com

06-0003

0905 482 994

OPRAVA SERVIS

06-0083

rýchlo - lacno - kvalitne

91-0046

elektroinĹĄtalĂĄcie, bleskozvody, prĂ­pojky, revĂ­zie

KAMENĂ RSTVO

OtvorenĂŠ: Pondelok - Piatok: 8:00 - 16:00 Predaj:

• polykarbonåtových

L� OKO dosiek na prístreťky, NY V DPH balkóny a zim. zåhrady E C E s • hliník. profilov EPŠI / m² NAJL 6,90 ₏ a prísluťenstva OD • plexiskla a plnÊho

BD KRBY

NAJLACNEJĹ IE presnĂŠ tvarnice na trhu

4% 4 e t etrĂ­

www.bd-krby.sk • Stavba teplovzduťných krbov a teplovzduťných rozvodov • FrÊzovanie komínov • VloŞkovanie komínov • Rekonťtrukcia starých komínov

Teraz uvĂĄdzacie ceny:: UĹĄ 240 x 249 x 599 mm 300 x 249 x 599 mm

2,60 â‚Ź s DPH/ks 3,50 â‚Ź s DPH/ks

Cena pri kamiĂłnovom odbere. Doprava na kamiĂłn zdarma.

Kontakt: 0905 474 727, e-mail: info@grz.sk

06-0108

STAVEBNINY GRZ, HlavnĂĄ 10, NovĂĄ Dedinka

0905 702 276

SC 14-22 STRANA - 03

stavba

8

domĂĄcnosĹĽ

9

zĂĄhrada

10

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt?

15-0155

49-0109

0905 953 354

¡ vĂ˝roba a dovoz betĂłnu ¡ vĂ˝roba schvĂĄlenĂ˝ch vodomernĂ˝ch ĹĄĂĄcht vodĂĄrĹˆami ¡ rozvoz materialu VOLVO+HIAB ¡ strihanie a ohĂ˝banie betonĂĄrskej ocele

06-0090

STAVEBNĂ ÄŒINNOSŤ REKONĹ TRUKCIE RD VĂ?STAVBA RD

09-35

NovĂĄ Dedinka 02/4592 5030 www.irpex.sk 0908 731 611

06-0067

polykarbonåtu • predaj skleníkov

m2. OD 1.8., 400 Eur/mesiac. Tel. 0904965203 °KĂşpim rod. dom v Senci alebo v okolĂ­.Tel. 0911350357 °KĂşpim v Senci 2 alebo 3 izbovĂ˝ byt.Tel. 0907093386 °KĂşpim rod. dom v Senci.Tel. 0911382290 S T °PredĂĄm sklolaminĂĄtovĂş Ĺžumpu o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov. Cena od 650 â‚Ź. Doveziem, aj osadĂ­m. Tel. 0905 925 991 D O °PredĂĄm elektrickĂ˝ ETAgril 147. Cena 20,- Eur. Tel. 0907 779 010 °PredĂĄm vĂ˝hodne novĂŠ dvierka na kuch. linky a novĂŠ poĹĽahovĂŠ lĂĄtky na sedaÄ?ky a kreslĂĄ.Tel. 0911399560 °PredĂĄm sadu na vino 4 dielnu + vyvrtku pakovu - living, nove nepouŞívanĂŠ, cena 8e, keramickĂ˝ nĂ´Ĺž - 20 cm, nebol vĂ´bec pouĹžitĂ˝. Cena 12 eur Tel.: 0905915040 Z a zverinec à °PredĂĄm oĹĄĂ­panĂŠ a marhule. Tel. 0905372655 °Predam male morcata.Tel. 0907511072 °PredĂĄm krĂĄsne ĹĄteĹˆatĂĄ nemeckĂŠho ovÄ?iaka, matka s PP, cena 120 â‚Ź.Tel. 0911132070 °Kto by daroval zaÄ?Ă­najĂşcim farmĂĄrom alebo lacno predal fĂłliovnĂ­ky, konĹĄtrukcie, pouĹžiteÄžnĂŠ zĂĄvlahovĂŠ systĂŠmy, poÄžno stroje? HÄžadĂĄm dodĂĄvateÄžov zeleniny, ovocia, orechov, medu, maku..... Tel. 0911133006 PoĹĄlite SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RPmedzeraSCmedzeraÄŒĂ­sloRubriky medzeraTextInzerĂĄtu PrĂ­klad: RP SC 12 PredĂĄm koÄ?Ă­k, 0987 654 321. Spätnou sms vĂĄm potvrdĂ­me prijatie inzerĂĄtu a jeho cenu, ktorĂş vĂĄm vyĂşÄ?tuje vĂĄĹĄ mobilnĂ˝ operĂĄtor. Cena je 0,60 eur s DPH za kaĹždĂ˝ch zaÄ?atĂ˝ch 30 znakov textu vĂĄĹĄho inzerĂĄtu vrĂĄtane medzier. NiÄ? inĂŠ neĂşÄ?tujeme. Tip 1: Ak chcete inzerĂĄt na viac týŞdĹˆov, poĹĄlite rovnakĂş sms toÄžkokrĂĄt, v koÄžkĂ˝ch týŞdĹˆoch chcete inzerovaĹĽ. Tip 2: Ak chcete inzerĂĄt uverejniĹĽ v ÄžubovoÄžnĂ˝ch inĂ˝ch naĹĄich novinĂĄch, SC zameĹˆte za skratku novĂ­n, ktorĂş nĂĄjdete na zadnej strane vÄžavo dolu. SluĹžbu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpeÄ?uje ELET, s.r.o.


7

5 3 9 3 8 7 2 7 4 9 6 2 8 9 4 9 2 6 5 6 4 8 7 5 9 7

Právnik radí

na zastupovanie pri hlasovaní na schôdzi vlastníkov alebo vyhlásiť písomné hlasovanie v bytovom dome. vať voči správcovi požiadavky vlastníkov, a to v súlade so Odmenu zástupcu vlastníkov za vykonávanie jeho činnosti zmluvou o výkone správy. Zástupca vlastníkov však nie je zákon výslovne neupravuje. Vlastníci však môžu určiť zástupoprávnený rozhodovať za vlastníkov o veciach, o ktorých covi vlastníkov odmenu, a to hlasovaním na schôdzi. V tomto prípade by mal byť súčasne odhlasovaný i  spôsob úhrady môžu rozhodovať hlasovaním len samotní vlastníci. Zástupca vlastníkov má teda len „komunikačné a infor- tejto odmeny. Ak bola zástupcovi vlastníkov na riadne zvolamatívne oprávnenia“. Môže napríklad doručovať oznáme- nej schôdzi prostredníctvom hlasovania určená odmena, má nie o termíne schôdze, robiť ankety či spisovať stavy me- zástupca na určenú odmenu právo a toto právo si môže v príračov. Ďalej môže v zmysle zákona kontrolovať písomné pade neuhradenia odmeny vymáhať i na príslušnom súde. splnomocnenie vystavené vlastníkom splnomocnencovi Ak ako prehlasovaný vlastník s určením zástupcu vlastníkov

nesúhlasíte, prípadne nesúhlasíte s určením odmeny za výkon jeho činnosti, máte právo obrátiť sa do 15 dní od oznámenia o výsledku hlasovania na súd, aby vo veci rozhodol, inak toto právo zaniká. Ak sa vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemohol o výsledku hlasovania dozvedieť, má právo obrátiť sa na súd najneskôr do troch mesiacov od tohto hlasovania. V opačnom prípade jeho právo zaniká a rozhodnutím vlastníkov týkajúcim sa zvoleného zástupcu je viazaný.

pokračovanie

JUDr. Peter Rokaš Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.

stavebná KG činnosť STAV

riadková inzercia

rôzne/iné hľadám prácu zoznamka

BETONÁŽ POTEROV www.betonazpoterov.sk

BETÓN - PET

0904 324 507, 0918 528 2223 profesionálna výroba

betónových podláh v najvyššej kvalite PPrevádzka: ád k ŠŠenkvická k i ká cesta, betonazpoterov@zoznam.sk

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraSCmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP SC 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, SC zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

0903 853 022, 0904 159 313

Ponúkame práce: pokrývačské tesárske klampiarske murárske domy na kľúč rekonštrukcie nadstavby predaj stavebného materiálu

13

Chcete si podať inzerát?

do 3m

Jaroslav Kvaššay s.r.o.

12

14 15 16

• Štrk, piesok • Odvoz stavebnej sute • Vykládka hydraulickou rukou • Kontajner 3

už 20 rokov e pokrývam vaše domovy

Stolárske rezivo: dub, buk, agát Fošne: smrek, borovica, červený smrek

Továrenská 5144, Malacky tel.: 034/774 11 57, mob: 0905 648 684 e-mail: kvassay@zoznam.sk, web: www.kvassay.sk

KOMPLETNÝ STAVEBNÝ MATERIÁL u nás nakúpite jednoducho aj na splátky

Tureň, okres Senec (areál bývalého PD)

15-0039

Montáž krytín zaškolenými pracovníkmi

Predám tatranský profil - brúsený

1. trieda - 4 € 2. trieda - 3 €

ďalej v ponuke: dlážkovica a zrubový obklad cena aj s dovozom do 3 dní 0905 808 616, 0907 885 834

SORTIMENT NA SKLADE VODA • PLYN • KÚRENIE

e-mail: bonamal@bonamal.sk

0905 602 887

SC 14-22 STRANA - 04

52-0180

rôzne

• Novostavby, stavebný dozor • Rekonštrukcie a prestavby RD a obchodných priestorov a bytových jednotiek • Realizácie aj na kľúč!

AKCIA

deťom

11

49-0052

hobby

51-0012

H a šport O °Lacno predám staré peniaze, známky, pohľadnice. Tel. 0907606992 °Predám horský 3/4 bicykel zn. Author modro žltej farby, cena 50 eur.Tel. 0245923528 °Kúpim staré pohľadnice, fotografie, staré knihy a odznaky.Tel. 0908707350 D E °Predám lacno detské oblečenie - dievčenské aj chlapčenské veľk. 56 - 92.Tel. 0915894970 R /predaj Ô °Predám videokameru Panasonic M10 na VHS kaze‫﬚‬. Cena 150,- Eur. Tel. 0907779010 °Predám objektív Sigma 55-200mm 1:4-5.6 DC pre Olympus spolu so slnečnou clonou a filtrom. Používaný, vo výbornom stave. Cena 100 eur.Tel. 0905915040 °Predám 2-dverový trezor každé samostatne uzamykatelné, vhodný na zbrane.Tel. 0903417202 °Predám novú nádrž 750 l Fe 3 mm Pezinok.Tel. 0903467977 °Predám svadobné ša‫ ﬚‬z Dánska 36-38 na vysokú nevestu, automatickú práčku ešte nerozbal., krátky kožený kabát dámsky veš. 48-50, dievčenský bicykel zn. Dxprimo.Tel. 0245918013

24-0040

občianska

49-0061

8


05:55 DOBRÉ RĂ NO 07:55 PANELĂ K: NeĹžeĹˆ sa! 08:55 SĂšDNA SIEŇ: „Spikli“ sa proti mne 06:00 TelerĂĄno 08:30 BĂşrlivĂŠ vĂ­no 09:40 09:50 SĂšDNA SIEŇ: SvadobnĂ˝ fotograf 10:50 SĂşdna sieĹˆ: MaMARKĂ?ZA Chlapi neplaÄ?Ăş 11:05 KomisĂĄr Rex 12:10 Od- saker 12:00 NOVINY O 12:00 12:40 Kosti 13:40 Hawaii 5.0 14:40 loĹženĂ˝ prĂ­pad 13:05 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 14:05 NĂĄkupnĂ­ maniaci 15:45 PĂ LI VĂ M TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOMonk 15:05 Mike a Molly 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS VINY O 17:00 17:15 SĂšDNA SIEŇ: NeznĂĄĹĄam buzerantov 18:15 - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 17:25 Reex 17:50 Chlapi neplaÄ?Ăş SĂšDNA SIEŇ: Milenkine veci 19:00 VEÄ˝KÉ NOVINY TV JOJ 20:30 19:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 20:30 BĂşrlivĂŠ vĂ­no 21:40 HrieĹĄny zo- PANELĂ K: Takto to nechcem 21:30 Vtierka Castle VI. 9 22:30 Dr. znam 23:25 Dva a pol chlapa 23:55 Mike a Molly 00:20 Monk LUDSKY: KostriÄ?ka 00:00 Ochrana svedkov 01:00 C.S.I.: Krimi01:10 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 01:55 OdloĹženĂ˝ prĂ­pad nĂĄlka Miami 02:00 Hawaii 5.0 02:45 KRIMI 03:10 Dr. LUDSKY: 02:40 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 03:20 Monk KostriÄ?ka 04:05 PANELĂ K: Takto to nechcem 04:50 KRIMI

TV program utorok

3. 6. 2014

JOJKA

05:55 Sila lĂĄsky 06:45 Doktorka QuinnovĂĄ: JEDNOTKA NĂĄvĹĄteva 07:35 Nash Bridges: NĂĄjdenĂŠ peniaze 08:20 SprĂĄvy RTVS „N“ 09:20 Doktor z hĂ´r 10:15 Galileo 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 SprĂĄvy RTVS 12:20 DĂĄmsky klub 13:55 TaxĂ­k 14:25 Postav dom , zasaÄ? strom 14:55 ExtrĂŠmni experti 16:00 SprĂĄvy RTVS 16:25 Galileo 17:00 Doktor z hĂ´r 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 SprĂĄvy RTVS 20:20 Nikto nie je dokonalĂ˝ 21:20 Grand hotel II: Hra na zdanie 22:45 ZĂĄkon a poriadok: Ĺ peciĂĄlna jednotka 23:25 Nash Bridges: NĂĄjdenĂŠ peniaze 00:10 Grand hotel II: Hra na zdanie 01:35 ObÄ?an za dverami 02:00 DĂĄmsky klub 03:35 Sila lĂĄsky

Vtip: StretnĂş sa dve Tatrovky v Ăşzkej uliÄ?ke. - CĂşvaj, - zavrÄ?Ă­ jeden z tatrovkĂĄrov, - lebo urobĂ­m to istĂŠ, Ä?o som urobil minule. DruhĂ˝ pre istotu zaradĂ­ spiatoÄ?ku a vycĂşva. Potom mu to predsa nedĂĄ a pĂ˝ta sa prvĂŠho tatrovkĂĄra: - PoÄ?uj, a Ä?o si to vlastne minule urobil? - VycĂşval som. John Muir: „KeÄ? pohneme jednou jedinou vecou v prĂ­rode, zistĂ­me, Ĺže je prepojenĂĄ s celĂ˝m zvyĹĄkom sveta.“

myslĂ­m si

POKLĂ DKA

Zà MKOVEJ DLAŽBY

Igor MatoviÄ?

(do 100 m)

13 percentnĂĄ hanba

ADOX BETON s. r. o.

 VYMĂ?VANĂ DLAĹ˝BA  ZĂ MKOVĂ DLAĹ˝BA  VYMĂ?VANÉ KVETINĂ ÄŒE  BETĂ“NOVÉ DREVO  BETĂ“NOVÉ PLOTY

t�USLtQJFTPLtNBLBEBN tPLSBTO�LBNFOF tPCLMBEtEMBäCB tTPMJU�SZ

www.piesok.sk

49-0055

Senec, BoldockĂĄ 7 (areĂĄl PD)

Je po eurovoÄžbĂĄch a kocky sĂş hodenĂŠ. NiektorĂ­ uspeli viac, niektorĂ­ menej. Pre mĹˆa bolo najväÄ?ĹĄĂ­m prekvapenĂ­m Ä?Ă­slo 13, ale nie ako zisk KDH, ale Ä?Ă­slo 13 ako percento ÄžudĂ­, ktorĂ­ priĹĄli voliĹĽ. Katastrofa. KeÄ? sme v roku 2009 urobili s 19% eurĂłpsky rekord, zrejme si uĹž nikto nemyslel, Ĺže toto Ä?Ă­slo dokĂĄĹžeme eĹĄte viac pokoriĹĽ. Ale dokĂĄzali sme. SkonÄ?ili sme suverĂŠnne v celej EĂš ako krajina s ÄžuÄ?mi s najmenĹĄĂ­m zĂĄujmom o voÄžby do EP. ÄŒĂ­m to je? Politici zväÄ?ĹĄa tvrdia, Ĺže za takĂş nĂ­zku ĂşÄ?asĹĽ mĂ´Ĺžu nezodpovednĂ­ voliÄ?i, lebo nepriĹĄli voliĹĽ. Pravdou je, Ĺže za to mĂ´Ĺžu prĂĄve naopak - politici, ktorĂ­ ÄžuÄ?om politiku tak dostatoÄ?ne zhnusili, Ĺže Äžudia im na Ĺˆu uĹž zvysoka kaĹĄlĂş. PoväÄ?ĹĄine. VeÄ?, keÄ? si 13% povieme inak - znamenĂĄ to, Ĺže z kaĹždĂ˝ch Ă´smych dospelĂ˝ch ÄžudĂ­ na Slovensku bol voliĹĽ vĹždy len jeden jedinĂ˝.

PREDAJ A DOVOZ

0903 726 182

www.adoxbeton.sk

P R E DA J Ň A

TureĹˆ - areĂĄl PD (okr. Senec) - 0902 555 333 ZĂĄhorskĂĄ Bystrica - 0914 113 117

06-0038

0902 364 990

91-0050

AKCIOVÉ CENY !!!

-10 % zÄžava na dlaĹžbu

5

Jaro & JoĹžo

• ZDARMA zameranie a zhotovenie

- rekonĹĄtrukÄ?nĂŠ prĂĄce (exterier a interier) - vodionĹĄtalaÄ?nĂŠ a elektroinĹĄtalaÄ?nĂŠ prĂĄce - obklady, dlaĹžby

8,9024-0099

-1 0904 825 446 0%

cenovej ponuky • rôzne farby a vzory • bez zålohy ₏/m2 • GARANCIA 10 - 12 rokov

Super ceny uĹž od

Strach z hlasu ÄžudĂ­

Kontakt: Pavol KovĂĄcs tel: +421 905 102 897 e-mail: pkovacs78@gmail.com

PonĂşkam bylinky, letniÄ?ky, trvalky v 10 cm kvetinĂĄÄ?och

ceny od 1,00 â‚Ź

Nie je potrebnĂŠ rozobraĹĽ vaĹĄu starĂş strechu!

NajlacnejĹĄia renovĂĄcia ((nenĂ­ nenĂ­ enĂ­ potrebnĂŠ pottr po trebbnĂŠĂŠ

53-0093

eternitových plechových a plochých striech

Tel.: 0907 341 052 (Kaplna okres Senec)

06-0109

Ä?erstvĂŠ bylinky po ruke kvety ktorĂŠ poteĹĄia oko i srdce

NovĂĄ Dedinka 02/4592 5030 www.irpex.sk 0908 731 611 .M. ovÄ?ĂĄk - S.O.M dealer: M.Kub AutorizovanĂ˝ ova pri Senci 353 KrĂĄÄž TPNNTL

tXXXBetĂłnovĂĄ terasovĂĄ dlaĹžba 40x40x4 od 1,32 â‚Ź / ks

I

I

I

I

I

I

I

Motory ElektrocentrĂĄly MotorovĂŠ Ä?erpadlĂĄ KosaÄ?ky Krovinorezy Malotraktory MinikultivĂĄtory SnehovĂŠ frĂŠzy

49-0104

ks 06-0090

www.Drevotovar.sk AKCIA ku dĹˆu detĂ­

92-0041-1

330,- â‚Ź

Tel.: 0911 233 978

SC 14-22 STRANA - 05

91-0048

d 0,60 â‚Ź / o J A D E R P O D

Tento týŞdeĹˆ parlament rokoval o zmene volebnĂ˝ch zĂĄkonov. PredloĹžili sme spolu asi 20 rĂ´znych vylepĹĄenĂ­ a zmien. Viete ako to dopadlo? Samozrejme, SmerĂĄcky 83 Ä?lennĂ˝ parnĂ˝ valec naĹĄe nĂĄvrhy ĹĄmahom ruky hodil zo stola. NĂĄvrhy rieĹĄili kopu rĂ´znych anomĂĄliĂ­, nespravodlivostĂ­ a neefektĂ­vnostĂ­, ktorĂŠ vo voÄžbĂĄch zbytoÄ?ne mrhajĂş peniaze. NiÄ? nepreĹĄlo, niÄ? nepodporili, ako zvyÄ?ajne. Ĺ koda. JednĂ˝m z tĂ˝chto nĂĄvrhov bola moja srdcovka - navrhli sme, aby rozhodnutie ÄžudĂ­ vo voÄžbĂĄch museli politickĂŠ strany Ăşplne akceptovaĹĽ. Dnes totiĹž platĂ­, Ĺže ak sĂ­ce Äžudia dajĂş niektorĂŠmu kandidĂĄtovi viac krúŞkov ako inĂŠmu, ktorĂŠho dala na dobrĂŠ miesto na kandidĂĄtke strana, mĂ´Ĺže vyhraĹĽ ten, ktorĂŠho si Äžudia nevybrali, t.j. dali mu menej krúŞkov. PlatĂ­ totiĹž, Ĺže na to, aby sa krúŞky rĂĄtali, musĂ­ kandidĂĄt zĂ­skaĹĽ minimĂĄlne 3% krúŞkov z hlasov strany. Preto sme navrhli, aby sa poÄ?Ă­tali len krúŞky - kto mĂĄ viac vyhrĂĄva. Smer nĂĄs nepodporil. ÄŒo ma vĹĄak mrzĂ­, najviac voÄ?i tomuto nĂĄvrhu vystupovali naĹĄi „kolegovia“ z KDH a SDKĂš. Ĺ koda. Zrejme sa boja, Ĺže by uĹž nemohli tak ĂşÄ?inne naÄ?alej brĂĄniĹĽ tomu, aby sa medzi nich - politickĂ˝ch dinosaurov, dostali Äžudia politikou nepoĹĄkvrnenĂ­. Igor MatoviÄ?


4 5 9

2 5 8 7 1 7

5

4

Deti a pády

lekár radí

miestom je domácnosť. V „bábätkovskom“ veku je najčastejší pád z výšky – prebaľovací pult, posteľ . Ako sa dieťatko Pády, pokiaľ nie sú príčinou učí chodiť, pádom sa vyhnúť nedá. Tieto pády väčšinou deti ochorenia (napr. porucha neohrozia, dieťa býva skôr vyľakané. metabolizmu cukrov, ho- Ak je dieťa po páde pri vedomí a začne hneď plakať, voľne sa rúčka, kŕče), patria medzi pohybuje, je síce udreté, ale s najväčšou pravdepodobnosťou najčastejšie „ nehody“ det- sa mu nič nestalo. Opatrní by sme mali byť prvých krokoch ského veku od bábätka po našich detí a nevodiť ich za jednu rúčku, lebo pri páde sa školáka. Netreba ich podce- väčšinou zotrvačnosťou pootočia okolo ruky a  môže dôjsť ňovať. Najrizikovejší vek je k vykĺbeniu v lakťovom alebo ramennom kĺbe. 3 – 5 rokov a najrizikovejším Dôležité je všimnúť si ako dieťatko spadlo, či sa neporanilo

2 7 3 7 8 9 1 3 4 3

4

na rovinu

(pokračovanie na ďalšej strane)

SLOVENSKÝ VÝROBOK

ZASKLÍME VŠETKO od Apo Z

s Igorom Timkom

ZÁDVERIA

ZASTREŠENIA

ZIMNÉ ZÁHRADY

TERASY

10

VÝPREDAJ SKLADOVÝCH ZÁSOB 53-0049

Ste lídrom skupiny No Name, no mohli by sme ju aj ľudovo pomenovať Timkovci. Ako medzi sebou fungujete ako bratia? Normálne, so všetkým, čo bratské vzťahy prinášajú, raz sme vysmiati , inokedy konfrontujeme. Je síce pravda, že nás spoločné fungovanie ako kolegov a spoločníkov naučilo väčšej tolerancii, ako to bolo v detskej izbe, ale pokiaľ sa hýbete medzi ľuďmi, ktorí spolu chcú vychádzať, tak sa dá tamer všetko. Čo si najviac vážite na svojich bratoch? Že sa nehrajú na nič iné, ako sú; že máme medzi sebou stále priamosť, ktorá sa z mimoverbálnych prejavov okresala už len na slovnú podobu, ktorýkoľvek z nás kedykoľvek prednesie výčitku, postreh, radu, bez ohľadu na to, čo sme dokázali…..to považujem za základ celkového úspechu NO NAME. Spomeniete nám aj nejakú vylomeninu z detstva, ktorej ste boli autorom vy? S bratom Ivanom sme nechtiac podpálili byt. Kdesi sme videli, že alkohol horí, tak sme to vyskúšali sami na nejakej fľaške, čo bola v chladničke. Samozrejme, že nám fľaška spadla na zem a hneď bol oheň v byte. Tak som to uhasil detským (Dušanovým) nočníkom … Skúšali sme nejaké dizajnové úpravy, postrihali sme koberce z balkóna na miesto tých v kuchyni, a chceli sme to takto uhrať, no v momente keď prišli naši domov, sme sa rozplakali a s obrovským prosíkom sme sa kajali :-) Okrem spevu sa venujete aj učiteľskému povolaniu. Aký ste učiteľ? Učím sotva tri roky, takže ešte asi neskúsený, plný ideálov. Akurát pred týždňom odmaturovali traja herci na štátnom Konzervatótiu v Košiciach v obore Huobno-dramatické umenie. U mňa mali neoperný spev a s ich výkonom som bol spokojný. Začal som učiť aj na výške Akadémia Umení v Banskej Bystrici, ale otvorene priznávam, že je to časovo nad moje sily, takže si na tejto inštitúcii dám pauzu. Čo chcete svojím študentom-poslucháčom dať do života ako učiteľ? Snažím sa ich naviesť k tomu, aby sa dokázali sami  postaviť k novému zadaniu, či už v divadle, alebo na koncertoch. Nechcem ich učiť spievať tak, akoby som to zaspieval ja, to je samoúčelné. Ak si však nájdu svoju vlastnú cestu, spoločne môžeme konfrontovať techniku, výraz, formu aj obsah. Vyznávam učenie filozofa SENECU, že učíme pre život, nie pre školu ….

napr. o ostrú hranu, či nemalo niečo v ústach alebo v ruke, lebo môže dôjsť k poraneniu dutiny ústnej alebo hrtanu, či vdýchnutí drobného predmetu. Pozorujeme ako dieťa reaguje, či nie je malátne a spavé, či nadmieru neplače, či nezvracia, či neudáva poruchy zraku, či ho niečo veľmi nebolí alebo či veľmi nekrváca. Najmä v mladšom veku sú kosti pružnejšie, preto najmä pri úrazoch hlavy, sa niektoré príznaky môžu objaviť až s časovým odstupom. K dieťatku treba pristupovať pokojne a s rozvahou, aby sme ho ešte viac nevyplašili. Ak nemáte istotu, pokojne navštívte MUDr. Michaela lekára.

ZĽAVY 15% až 50%

ROČNÁ ZÁRUKA

0949 224 380 www.semagroup.eu

41-0088

3

9 4 1

Elegantné pero s kamerou ou

Prebúdzame jarné

na pôvodná ce

65 €

zľavy.

-69% - na výber zlatá alebo strieborná farba - zaznamenáva audiovizuálny záznam - dokáže vytvárať aj fotografie - video rozlíšenie: 1280 x 960 30fps - foto rozlíšenie: 1600 x 1200

nová cena

19,90 €

iinformácie nformácie evk kancelárii ancelárii

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Cestovný set 3 v 1 na pôvodná ce

11,98 €

www.slovaktual.sk w w -50%

SENEC

-váš ideálny spoločník na dovolenku Obsahuje: -nafukovací vankúšik -nepriesvitnú masku na tvár -štople do uší

M.P.V. spol. s r.o. Mierové námestie č. 5 tel.: 02/459 22 133 • mobil: 0903 590 685 e-mail: senec@slovaktual.sk

nová cena

5,99 €

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV I TERÁS

BALKÓNY

TERASY

ZÁDVERIA

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

hliníkový posuvný systém ZIM. ZÁHRADY

REŠTAURÁCIE

AKCIA 337,- EUR

CENY OD

• Ku každej objednávke darček ZDARMA • 7-ročná záruka • Možnosť splátok s 0% úrokom

ZNÍŽENIE CIEN v mesiaci jún 2014

20% až 50%

SC 14-22 STRANA - 06

0948 787 777 www.balkona.eu

63-0047

3 2

24-0067

5


05:15 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 05:55 DOBRÉ RÁNO 08:05 PANELÁK: Takto to nechcem 09:10 06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:40 SÚDNA SIEŇ: Zaplať tú pokutu 10:00 SÚDNA SIEŇ: Šikana neMARKÍZA Chlapi neplačú 11:05 Komisár Rex 12:10 Od- vlastného brata 10:55 Súdna sieň: Krv a mlieko 12:00 NOVINY ložený prípad 13:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 14:05 O 12:00 12:40 Kosti V. 15 13:40 Hawaii 5.0 II. 15 14:35 NákupMonk 15:05 Mike a Molly 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS ní maniaci 15:45 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O - Námorný vyšetrovací úrad 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:00 17:15 SÚDNA SIEŇ: Horor na lodi 18:15 SÚDNA SIEŇ: Mo17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY torkár 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:30 PANELÁK: Zlá správa 20:30 HLAS ČESKO SLOVENSKA 22:50 HLAS ČESKO SLOVENSKA 21:30 Kosti 22:30 Kravaťáci 9 23:30 C.S.I.: Kriminálka Miami III. - ROZHODNUTIE 23:25 Dva a pol chlapa 23:55 Mike a Molly II. 12 00:30 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas 01:35 Kosti 02:25 Kravaťáci 03:05 Hawaii 5.0 03:45 C.S.I.: Kriminálka Miami 00:20 Monk 01:10 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad

TV program streda

05:55 Sila lásky 06:45 Doktorka Quinnová: JEDNOTKA Zajatec 07:30 Nash Bridges: Hlbiny kože 08:15 Správy RTVS „N“ 09:20 Doktor z hôr 10:15 Galileo 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:50 Nebíčko v papuľke: Turecká 14:25 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou 14:55 Extrémni experti 16:00 Správy RTVS 16:25 Galileo 17:00 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:20 Michael Clayton 22:15 Vrchný inšpektor Banks II.: Stará škola 2/3 23:45 Nash Bridges: Hlbiny kože 43 00:30 Michael Clayton 02:25 Dámsky klub 03:50 Sila lásky VI. 90 04:40 Doktorka Quinnová: Zajatec

JOJKA

4. 6. 2014

Vtip: Ako sa po poľsky povie šampón proti lupinám? Pjona na glavu dľa odstranenja čipsov pačesowich. Soren Aabye Kierkegaard: „Láska je všetkým, dáva všetko a berie všetko.“

7

na rovinu s Igorom Timkom (pokračovanie z predošlej strany)

INTERIÉROVÉ DVERE A ZÁRUBNE Firma ANTAL PREDAJ A MONTÁŽ

• atypické rozmery bez doplatku • posuvné interiérové dvere • ZĽAVA 15% na dvere • laminátové parkety 53-0031

www.parkety.ofirme.sk

09-76

tel: 0905 582 664, e-mail: antalotto@centrum.sk ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A LODŽIÍ

ZASKLIE ANIE ZASKLIEVANIE

• BEZRÁMOVÝ otočný fínsky ®, švédsky AluVista ®, švédsky AluVerso ® mbi ® • RÁMOVÝ švédsky AluPlus ®, švédsky AluCombi • RÁMOVÝ a BEZRÁMOVÝ Thermalux ®

- ALTÁNY - ZÁDVERIA - BALKÓNY - ZÁBRADLIA

AKCIA na rok 2014 podľa výberu beru - sušiak na prádlo - kvetinový držiak - sieťka proti hmyzu Množstevná zľava 3% pri objednávke 2 - 3 zaskl zasklení

Demontáž a odvoz starých rámov zdarma

Kvalitné vizitky od 200 400 600 800 1000

do 48 h ∙ Ručenie nehnuteľnosťou - zostávate naďalej jej vlastníkom

Hľadáme obchodných zástupcov

41-0007

∙ Stačí prezvoniť a my vám zavoláme späť 0905 / 35 33 37 0911 / 46 66 55 0905 / 46 66 55 0948 / 46 66 55

0905 306 998 0911 306 998

ks ........ ks ........ ks ........ ks ........ ks ........

14 € / 0,070 € za ks 24 € / 0,060 € za ks 32 € / 0,053 € za ks 39 € / 0,049 € za ks 33 € / 0,033 € za ks Uvedené ceny sú bez DPH.

Za rozhovor ďakujeme manželovi, otcovi, synovi, bratovi, spevákovi, učiteľovi a hercovi, jednoducho Igorovi Timkovi.

za ks*

0905 915 040

Pôžička rýchlo – do 24 hodín

Technická špecifikácia: 300 g vizitkový papier, rozmer 9 x 5 cm, jednostranná plnofarebná tlač, tlač - hárkový offset,

peniaze.prevas@it-partners.sk, www.proficredit.sk

*cena platí pri odbere od 1000 ks vizitiek a je prepočítaná konverzným kurzom 1,- € / 30,1260 Sk.

Pracujem ako viazaný finanný agent pre spolonos PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

Volajte 0000 000 volajte ໄ0903 423000 806

Pracujem ako viazaný finančný agent pre spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

www.proficredit.sk

SC 14-22 STRANA - 07

51-0106

od 2.000 do 70.000 EUR

0905 493 533

PÔŽIČihKneďY 06-0114

Volajte 0940 525 151

06-0103

Šetrite peniaze aj čas !

0948 211 611

BA okolie

ÚČTOVNÍCTVO  podvojné  jednoduché  DPH  mzdy

www.ags-si.sk ags@ags-si.sk

16-0046

ÚVER, HYPOTÉKA, REFINANCOVANIE Úrok od 2,4%

AGS-SI, s.r.o. Ružová 8, 909 01 Skalica

94-0061

B.O.MAX BRATISLAVA s.r.o. autorizovaná montážna firma: 02/5293 1594, 0905 615 617, 0905 361 465, bomax@bomax.sk, www.bomax.sk

63-0040

ZĽAVY 15% 30% ... až saž nami bývate bý

Funkčné modely sú vystavené v obchodnej kancelárii na ul. 29. augusta 36/A (Po–Pia: 8.00–17.00, So: 9.00–13.00)

Kto bol, poprípade boli vašimi najlepšími životnými učiteľmi? Mal som a mám šťastie na autority: otec, mamka, bratia, Oskar Gajdoš, Jozef Adamovič, Jozef Úradník, Michal Tkáč, to všetko sú ľudia, ktorí sú silné osobnosti, s ktorými si nemusíte vysvetľovať základné veci. Pri debatách s nimi ide zakaždým o niečo “viac”. Vďačím za to osudu, Bohu … Myslím si, že autority vyhľadávam intuitívne. Teraz sa trocha prenesieme do rozprávky a opýtame sa namiesto vášho otca: no synu môj, povedz mi, ako ľúbiš svojho otca? Je to človek, ktorý má svoje klady, rovnako aj chyby, ale práve v tom to je. Ľúbim ho tak, ako len syn môže ľúbiť otca, nemenil by som, aj keď za ucho by si zaslúžil. Pri vašich aktivitách si nájdete čas aj pre svoju rodinku. Ako spolu trávite spoločné chvíle? Ja to mám opačne, pre mňa je prvá rodina a aktivitám patria ďalšie priečky. Pracujem až v čase, keď rodinka spí, keď sú decká v škole a manželka v práci. Málokedy sa stáva, žeby som pracoval a vedľa v izbe boli naši. Síce ma to stojí veľa ponocovania, ale verím, že jediné, čo mi zo života ostane, sú oni. Hitparády, úspech, peniaze, sú síce fajn, ale, ale … Ako relaxujete a aké máte záľuby? S bratmi sme úplne prepadli ľadovému hokeju. Chodíme na tréningy, hrávame s priateľmi zápasy, máme profi výstroj, takže adrenalin, ako má byť. Takže to považujem za ideálny relax! Jasné, že rozprávky s deťmi, či už na dvd alebo čítame, no a o manželskom relaxe sa asi baviť nie je nutné :-) Čo vás v poslednej dobe veľmi potešilo? Neviem, či potešilo, ale určite nabudilo, kamarátove motto: Máš len to, čo dáš!

Foto: archív NO NAME


8 5 3

8 9 4 2 4 3 9 1 3

3 4 2 6 5

2 8

3

6 9 6 1 5 8

Gazdinka radí

sušené droždie (7 g zodpovedá 25 g čerstvého). Pri sušenom droždí nemusíte použiť teplé mlieko. Ak chcete sklaObávaná disciplína mnohých gazdiniek, a hlavne tých dovať čerstvé droždie v chladničke, zabaľte ho do alobalu. mladších, je príprava knedieľ, buchiet či iných koláčikov Vydrží 2 týždne. z  kysnutého cesta. Čítajte, ako jednoducho zvládnuť prí- Droždie dobre podkysne, ak ho necháte kysnúť mimo cespravu dobrej knedle, či vyriešiť problém keď cesto nie a nie ta. Do 125ml vlažného mlieka pridajte pol kocky droždia a 1 čajovú lyžičku (čj) kryštálového cukru. Zarobíte kvások. Kým vykysnúť. Základnou ingredienciou pre kysnuté cesto sú kvasnice, vykysne (asi 10min) preosejte si 500 g polohrubej múky najlepšie čerstvé. Či je droždie čerstvé, zistíte tak že trošku (cesto nám rýchlejšie nakysne, keď všetky sypké suroviny z neho namočíme do horúcej vody. Ak klesne na dno, drož- spolu nahrejete v miske na sporáku) a pridajte 1 čj soli. Do die je staré a nepoužiteľné. Ako náhradu môžete použiť múky ďalej dajte 125 ml vlažnej vody, 2 polievkové lyžice

Kysnuté cesto.

hlavu hore! Prof. Ján Košturiak Správna miera Poznáte to, keď človek zje príliš veľa jedla alebo vypije viac alkoholu ako je vhodné? Dostavia sa nepríjemné pocity, niekedy bolesti, pálenie záhy alebo výčitky svedomia. Ak na tieto signály človek nedbá a prekračuje mieru pravidelne, dostavia sa oveľa vážnejšie choroby a problémy. Mám priateľa, ktorý dokáže vypiť dve fľaše vodky za deň a mnohí na ňom ani nevidia známky opitosti. Okrem schopnosti zniesť veľa alkoholu, je to aj veľmi dobrý a talentovaný človek. „Máš dary od Boha nie na to, aby si prekonával rekordy v pití vodky, ale aby si tvoril a obohacoval tento svet,“ hovorím mu. Sám nakoniec prišiel na to, že prekročil mieru, skončil v ťažkom stave v nemocnici a už nepije a tvorí. V jedle a pití sú signály pomerne jednoznačné, my však prekračujeme mieru aj v iných oblastiach. Chceme naprávať tento svet a niekedy nás to strhne tak, že všade vidíme iba zlé veci, hľadáme chyby na druhých, hodnotíme a kritizujeme ich namiesto toho, aby sme im pomohli rozvíjať to dobré, čo je v nich. Niečo v živote získame a chceme ešte viac, niečo sa nám podarí a myslíme si, že to tak bude naveky, dosiahneme peniaze, úspech a slávu a chceme stále viac a viac. Mnoho rozprávame a mali by sme viac počúvať. Veľa si o sebe namýšľame, pridávame si projekty,úlohy a ciele. Myslíme si, že zvládneme všetko na svete. Chodím do firiem, kde majú obrovské plány a množstvo projektov, ale nič nedoťahujú do konca. „Zastavte sa, spomaľte, vyberte priority, sústreďte sa na detaily a doťahovanie vecí do konca,“ hovorím im niekedy. Menej je viac. Moja dcéra Lucka prišla k doktorovi Janovi Hnízdilovi s roztrhnutou šľachou a on jej kládol otázky o živote. Ona si chcela vyliečiť nohu na majstrovstvá sveta a on chcel pochopiť prekročenie miery, ktoré viedlo k úrazu. Doktor Hnízdil by vedel rozprávať o chorých deťoch, ktoré nútia vlastní rodičia prekračovať mieru. Mieru často prekračujeme aj s dobrým úmyslom – chceme pomáhať druhým a pritom im „páchaním dobra“, často škodíme. Aj nezdravý perfekcionizmus môže byť na škodu – nedokážeme dokončiť veci, sme frustrovaní z detailov, ktoré nikto nevidí, kladieme na naše okolie prehnané nároky. Mám priateľa, ktorý je veľmi úspešný podnikateľ a vybudoval veľkú nadnárodnú firmu, ktorá úspešne rastie. Do-

Hotel Stanny Court v Bulharsku Teraz len za

78 €

47 €

40%

-pobyt v apartmáne pre 4 osoby -apartmány sú nové, priestranné, moderné -hotel sa nachádza v atraktívnej lokalite Bulharska Nessebar -vzdialenosť od mora cca 4 min. -platnosť kupónu je od 01.06.2014 do 31.08.2014

Hotel Galaktik v Bulharsku Teraz len za

69 €

47 €

32%

JÚN - Super first minute 2-lôžková izba pre 2 osoby s polpenziou Hotel sa nachádza v lokalite Sveti Vlas. Vzdialenosť od mora 3 min chôdze. - možnosť zakúpenia viacerých kupónov

Hotel Tropicana v Bulharsku Teraz len za

47 €

33 €

30%

- 2-lôžková izba pre 2 osoby s raňajkami Vyberte si z niekoľkých Super first minute možností ubytovania pre 2, 3 či 4 osoby. Hotel sa nachádza v lokalite Ravda. Vzdialenosť od pláže je 300 m.

Prežite Leto v Hoteli Ostredok v Jasnej Teraz len za

358 €

145 €

60%

-relax a čaro v demanovskej doline -wellness pobyt pre 2 osoby na 2 noci s polpenziou -vstup do hotelovych saun pre 2 osoby -wellcome drink -platnosť kupónu je od 01.07.2014 do 30.09.2014

www.megazlava.sk

Čo je MegaZľava.sk? Webová služba alebo zľavový portál, kde si môžete kúpiť každý deň nový tovar alebo služby za výhodné ceny.

Zaujala Vás zľava? Chcete na MegaZľava.sk nakúpiť a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (PO – PIA OD 9.00 do 17.00 HOD.) a poradíme Vám, ako nakupovať.

(pokračovanie na ďalšej strane)

SC 14-22 STRANA - 08

oleja, vajce a kvások. Aby sa spojila dobre tekutina s  múkou cesto zamiešajte len na hrubo a nechajte odstáť. Po 10 minútach cesto ľahko vypracujete aj rukou. Ak chcete môžete použiť mixér. Či je dobre cesto vypracované spoznáte tak, že sa odliepa od misky. Potom ho vyklopte na dosku a znova ho premieste, vytvarujte do bochníka a nechajte odstáť pod utierkou. Dostane sa do neho viac vzduchu a lepšie vykysne. Po 5 minútach ho presuňte do misky a  nechajte kysnúť poprášené múkou a  zakryté utierkou. Misku nechajte čo pokračovanie na nasledujúcej strane


TV program ĹĄtvrtok

06:15 Sila lĂĄsky 07:00 Doktorka QuinnoJEDNOTKA vĂĄ: Otec 07:50 Nash Bridges: Ĺ pinavĂŠ triky 08:35 SprĂĄvy RTVS „N“ 09:20 Doktor z hĂ´r 10:15 Galileo 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 SprĂĄvy RTVS 12:20 DĂĄmsky klub 14:05 Tajomstvo mojej kuchyne 14:50 ExtrĂŠmni experti 16:00 SprĂĄvy RTVS 16:25 Galileo 17:00 Doktor z hĂ´r - NovĂŠ osudy III.: VĹĄetko alebo niÄ? 8/17 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 SprĂĄvy RTVS 19:50 GĂłly - body - sekundy 20:10 PoÄ?asie 20:20 Volanie Malindi 22:00 ReportĂŠri 22:30 HlavnĂ˝ podozrivĂ˝ 1/4 23:25 HlavnĂ˝ podozrivĂ˝ 2/4 00:20 Volanie Malindi 02:00 DĂĄmsky klub 03:35 Sila lĂĄsky VI. 91 04:25 Doktorka QuinnovĂĄ: Otec

05:55 DOBRÉ RĂ NO 07:55 PANELĂ K: ZlĂĄ sprĂĄva 08:55 SĂšDNA SIEŇ: ĂšchylĂĄk 09:45 SĂšDNA SIEŇ: Skoro ma ĹĄÄžak traďŹ l 10:55 SĂşdna sieĹˆ: ChudobnĂ˝ ĹĄtudent 12:00 NOVINY O 12:00 12:40 Kosti V. 16 13:40 Hawaii 5.0 II. 16 14:35 NĂĄkupnĂ­ maniaci 15:45 PĂ LI VĂ M TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SĂšDNA SIEŇ: UĹž neuteÄ?iem 18:15 SĂšDNA SIEŇ: Zoznamka 19:00 VEÄ˝KÉ NOVINY TV JOJ 19:50 Ĺ PORT 20:00 KRIMI 20:25 NAJLEPĹ IE POÄŒASIE 20:30 PANELĂ K: MilujeĹĄ ho 21:30 ProfesionĂĄli 17 22:30 KUKĂ TKO 23:30 C.S.I.: KriminĂĄlka Miami IV. 8 00:30 C.S.I.: KriminĂĄlka New York VI. 9 01:30 Hawaii 5.0 III. 17 02:25 Dexter VII. 10 03:20 Hawaii 5.0 JOJKA

5. 6. 2014

MARKĂ?ZA 06:00 TelerĂĄno 08:30 Svokra 09:40 Chlapi neplaÄ?Ăş 11:05 KomisĂĄr Rex 12:10 OdloĹženĂ˝ prĂ­pad 13:10 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 14:05 Monk 15:05 Mike a Molly 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 17:25 Reex 17:50 Chlapi neplaÄ?Ăş 19:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 20:30 BĂşrlivĂŠ vĂ­no 21:40 HrieĹĄny zoznam 23:30 Dva a pol chlapa 23:55 Mike a Molly 00:25 Monk 01:15 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 02:00 OdloĹženĂ˝ prĂ­pad 02:40 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 03:20 Monk

Vtip: Jeden pilot hovorĂ­ druhĂŠmu: - Povedz paraĹĄutistom, aby prestali vyskakovaĹĽ. EĹĄte sme nevzlietli!

Francis Bacon: „Poznanie je sila.“

9

hlavu hore! Prof. Jån Koťturiak ˆ

FucĂ­kova 8, Senec www.bb-autoelektro.sk

centrĂĄlne uzamykania parkovacie senzory tempomaty motoalarmy telefĂłn sady cĂşvacie senzory audio systĂŠmy navigaÄ?nĂŠ systĂŠmy

AUTOALARMY

mobil: 0904 430 003 0905 917 027

49-0039

AUTOELEKTRIKA

Burza staroĹžitnostĂ­ a zberateÄžstva Senec TERMĂ?N KONANIA BURZY 07.06.2014 (v Ä?ase: 06:00 - 13:00)

Pneu + Autoservis

Miesto konania - Senec

Javor spol. s r.o.

(AreĂĄl SlneÄ?nĂ˝ch jazier - juh, pod ĹželezniÄ?nou stanicou)

JE TU LETO! NEZABUDNITE!

Info: 0903 753 758

06-0071

,SĂˆĹąPWĂˆQSJ4FODJ

5FIFMOĂˆ WFEĹąB"VTUSJB#FUPO8FSL

PLNENIE A DEZINFEKCIA KLIMATIZĂ CIE

1PO1JBt4PC

www.pneujavor.sk AUTOSERVICE TRNAVA

Klinika oÄ?nej mikrochirurgie

49-0101

0CKFEOĂˆWLZ0905 389 088

OPERà CIA ŠEDÉHO Zà KALU ZADARMO

..VĂĄĹĄ predajca vozidiel Ĺ koda

VyĹĄetrenie bez vĂ˝mennĂŠho lĂ­stka OperĂĄcia bez Ä?akacej lehoty NadĹĄtandardnĂŠ sluĹžby ObedovĂŠ menu k operĂĄcii ZADARMO

VYMEŇTEE STARÉ STAR ZA NOVÉ!

BezplatnĂĄ telefĂłnna linka 0800 105 555

VĂĄm ponĂşka svoje sluĹžby ako:

tPredaj tlaÄ?Ă­v tKopĂ­rovanie tHrebeĹˆovĂĄ väzba tServis a predaj pokladnĂ­ tVĂ˝roba peÄ?iatok a inĂŠ

WWW.AUTOSERVICE.SK Nitrianska cesta 15 TTRNAVA

tel: 033/55 45 730 autoservice@stonline.sk SERVIS: 033 5545730 Po-Pia: 8-18, So: 9-13

41-0006

(vedÄža VinĂĄrskych zĂĄvodov)

TeĹĄĂ­me sa na VaĹĄu nĂĄvĹĄtevu

AUTOĹ KOLA MADISON

t'0500.-"%&/*&t-*&Ä—#"",/²*1-13Âś4530+0. t3ÂŤ%*0'3&,7&/$*"t%*"."/507ÂŤ%&3."#3ÂŤ;*" t0%453ÂŤ/&/*&1*(.&/507Ă…$)Ă€,7Äş/ t1&3."/&/5/²0%453ÂŤ/&/*&$)ÄŻ1,07*1t,3:0-*10-Ă…;"USWBMĂ?BCF[CPMFTUOĂ?PETUSĂˆOFOJFUVLV

Ă€QPSUPWĂˆ 4FOFD XXXTBMPOBESJTLKvalitnĂŠ vizitky od

kurzy vodiÄ?skĂŠho opr. sk "B"

OSOBNĂ? AUTOMOBIL

300,- â‚Ź

Facebook/Senecko.sk

jazdy na: FORD, PEUGEOT z miesta bydliska, jazda aj v Bratislave

MOŽNOS� PLATBY NA SPLà TKY DO KONCA KURZU

Lichnerova 48, Senec

06-0028

(vedÄža TatraBanky)

0904 579 585 0903 273 512

SALÓN ADRI 13œ4530+07²0À&53&/*"573& "5&-";"67%;"$*&$&/:

91-0026

Fabia 7 860 â‚Ź Spacebackk 10 840 â‚Ź

PredajĹˆa TLAÄŒIVĂ - Ĺ USTEK na RobotnĂ­ckej 3A v Senci

NEDOSTĂ VATE SENECKO? VOLAJTE: 0918 706 490

200 400 600 800 1000

ks ........ ks ........ ks ........ ks ........ ks ........

14 â‚Ź / 0,070 â‚Ź za ks 24 â‚Ź / 0,060 â‚Ź za ks 32 â‚Ź / 0,053 â‚Ź za ks 39 â‚Ź / 0,049 â‚Ź za ks 33 â‚Ź / 0,033 â‚Ź za ks UvedenĂŠ ceny sĂş bez DPH.

za ks*

0905 719 132

TechnickĂĄ ĹĄpeciďŹ kĂĄcia: 300 g vizitkovĂ˝ papier, rozmer 9 x 5 cm, jednostrannĂĄ plnofarebnĂĄ tlaÄ?, tlaÄ? - hĂĄrkovĂ˝ oset, *cena platĂ­ pri odbere od 1000 ks vizitiek a je prepoÄ?Ă­tanĂĄ konverznĂ˝m kurzom 1,- â‚Ź / 30,1260 Sk.

SC 14-22 STRANA - 09

91-0024

VykĂşpime vĹĄetky etky znaÄ?ky. Aj havarovanĂŠ. nĂŠ.

15-0038

www.veni-vidi.sk

(pokraÄ?ovanie z predoĹĄlej strany) stĂĄva kaĹždĂ˝ rok veÄžkĂŠ dividendy, ktorĂŠ „musĂ­â€œ investovaĹĽ Ä?alej. A tak v jeho impĂŠriu pribĂşdajĂş reĹĄtaurĂĄcie, hotely, strojĂĄrske, farmaceutickĂŠ alebo poÄ?Ă­taÄ?ovĂŠ ďŹ rmy. Je to talentovanĂ˝ a tvrdo pracujĂşci Ä?lovek, ale zarobenĂŠ peniaze ho nĂştia rozbiehaĹĽ Ä?alĹĄie a Ä?alĹĄie biznisy, Ä?asto v oblastiach, ktorĂ˝m uĹž ani nerozumie. Kde je sprĂĄvna miera? ĂšspeĹĄnĂ˝ podnikateÄž si z nadbytoÄ?nĂ˝ch peĹˆazĂ­ kĂşpi luxusnĂş reĹĄtaurĂĄciu, zamestnĂĄ ĹĄpiÄ?kovĂŠho kuchĂĄra a nakoniec mu chodĂ­ do kuchyne radiĹĽ ako mĂĄ variĹĽ, podobne ako cisĂĄr Jozef II, ktorĂ˝ vysvetÄžuje Mozartovi, Ĺže mĂĄ v skladbe prĂ­liĹĄ veÄža nĂ´t. ZdĂĄ sa mi, Ĺže vĹĄetko zlĂŠ na svete pramenĂ­ z nedostatku sprĂĄvnej miery. Ĺ ikovnĂ˝ a pracovitĂ˝ Ä?lovek sa vyĹĄplhĂĄ do funkcie, na ktorĂş nemĂĄ. BohatĂ˝ Ä?lovek chce eĹĄte viac ako potrebuje, ĂşspeĹĄnĂ˝ muĹž sa vzÄ?aÄžuje od darov, ktorĂŠ mĂĄ, za zbytoÄ?nosĹĽami, ktorĂŠ nepotrebuje. KaĹždĂ˝ z nĂĄs obÄ?as podÄžahne tomu, Ĺže chce maĹĽ viac peĹˆazĂ­, vecĂ­, obdivu, moci a slĂĄvy, ako je prospeĹĄnĂŠ. UdeÄžujeme si vyznamenania, súżaŞíme, kto viac vydrŞí, vystatujeme sa akĂ­ sme úŞasnĂ­. SvätĂ˝ Benedikt hovorĂ­ o tom, Ĺže Ä?lovek mĂĄ kaĹždĂ˝ deĹˆ objavovaĹĽ mieru, ktorĂş mu pridelil Boh a snaĹžiĹĽ sa ĹžiĹĽ v harmĂłnii sĂĄm so sebou a ostatnĂ˝m tvorstvom a dodĂĄva: „Dajte si pozor, aby vaĹĄe srdcia neboli zaĹĽaĹženĂŠ nestriedmosĹĽou.“ (RB, 39, 6-9). NĂĄuka o sprĂĄvnej miere (De Mensura) sa teda snaŞí sprĂĄvne meraĹĽ to, Ä?o Ä?loveku prospieva, hÄžadaĹĽ spravodlivosĹĽ a uvĂĄdzaĹĽ veci do poriadku. V Benediktovej reholi slovo miera, spolu so slovami disciplĂ­na a poriadok, deďŹ nujĂş to, Ä?o Ä?loveku prospieva. HÄžadanie miery nie je lenivosĹĽ ani nedostatok odvahy, Ä?i tvorivosti. Je to hÄžadanie a uvedomovanie si toho, Ä?o nĂĄm prospieva a Ä?o nĂĄm robĂ­ zle, kde tvorĂ­me úŞitok a kde uĹž ĹĄkodĂ­me. Prajem vĂĄm, aby ste v podnikanĂ­ naĹĄli tĂş sprĂĄvnu mieru.

(jk)


4 6 9 5 7

1 6

5

4 2

7 2 6 6 4 2 5 2 1 9 1 3 7 3 9

Gazdinka radí

môžete dať papier na pečenie, knedle sa neprilepia. Parte asi 20 min. a počas tejto doby nikdy neskladajte pokrievku. najbližšie ku zdroju tepla. Naše babky ho dávali pod pe- Knedle ale aj buchty by spľasli. Knedľu po vybratí popichajrinu. Pozor na prievan. Ak nechce nakysnúť, vložte ho do te špajdľou a olejujte iba tú, ktorú nejdete hneď spapať. predhriatej rúry na 50 °C – dvierka rúry nechajte otvorené. Ak robíte koláče alebo buchty z kysnutého cesta nikdy neAlebo ho znovu rozvaľkajte, posypte kypriacim práškom dávajte oriešky, mandle, hrozienka a  iné ovocie do cesta do pečiva a dôkladne premieste. Ak do cesta vtlačíte prst s ostanými ingredienciami. Vždy najskôr zamieste cesto, nea cesto hneď nadobudne svoj pôvodný tvar, je dobre vykys- chajte ho vykysnúť a až potom tam pridajte dobroty a nechajte znova nakysnúť. Na slivkový koláč, ktorý pečiete na nuté. Takéto si ho jemne preložíme na pomúčenú dosku. Ak robíte knedle, cesto rozdeľte na dve časti a vytvarujte. plechu dávajte čerstvé rozpolené ovocie (zavárané) dužinou Pri parení použite 2 dcl vody. Na parák (poprípade utierku) na cesto. Koláč bude šťavnatý. V klasickom kakaovom závi-

pokračovanie

stalo sa na Slovensku Eurovoľby Cez víkend sme mali možnosť zvoliť si zástupcov do Európskeho parlamentu. Túto šancu využilo extrémne málo voličov. Účasť bola len 13%. Kreslá si rozdelili strana Smer štyri miesta, KDH a SDKÚ po dvoch miestach, OĽaNO jedno miesto, Nova, SaS, SMK a Most tiež po jednom mieste.

Pôda Prezident SR Ivan Gašparovič podpísal v utorok zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, ktorý Národná rada (NR) SR prerokovala v zrýchlenom konaní. Právna norma bude účinná od 1. júna tohto roku. Natíska sa otázka, prečo to muselo byť v zrýchlenom režime? Odpoveď sa dozvieme už čoskoro len majme oči a uši otvorené.

Jesenné voľby do samospráv Starostovia a primátori budú po odsúhlasení pozmeňujúceho návrhu k volebným zákonom musieť mať minimálne stredoškolské vzdelanie. Takáto požiadavka už zaznela viackrát z opozície, no kým ju nepredloží vládna strana, ako keby nebola dôležitá. Preto kandidátov jesenných volieb môže prirodzene preosiať pozmeňujúci návrh, ktorý má zaviesť túto nevyhnutnú vzdelanostnú požiadavku na dôstojné plnenie funkcie starostu, či primátora.

Pohromy Ku koncu minulého týždňa nám počasie dalo vydýchnuť, no už cez víkend si opäť prevzalo vládu. Na Západnom Slovensku vyčíňali bleskové povodne, ako napríklad v malej obci pri Trnave - v Trstíne, kde v priebehu pol hodiny sa hlavná cesta zmenila na riavu, ktorá priniesla niekoľko centimetrový nános bahna. Obdobne to bolo aj v obci Sikenička neďaleko Štúrova. Obec sa v priebehu pár minút premenila na Benátky. Aj v iných kútoch Slovenska sa prehnali ničivé búrky, niekde aj s krúpami. Východ postihla ďalšia katastrófa od prírody v podobe komárov.

Noví Prezident SR Ivan Gašparovič v pondelok vymenoval päťdesiatich nových profesorov a šiestich rektorov, z ktorých traja už túto funkciu vykonávali. Z päťdesiatich profesorov je 18 žien a 32 mužov. V príhovore vložil nádej do nárastu počtu mladých docentov a profesorov. Pripomenul im ich úlohu zvyšovať kvalitu školstva a pružnejšie reagovať na potreby trhu práce pre budúcnosť.

SC 14-22 STRANA - 10

ne zasa zameňte kakao za nutelu. Deti vám budú vďačné. Závin, ale aj pečené buchty, po vytiahnutí z rúry potrite teplou vodou. Nestvrdnú. Koláče z kysnutého cesta vydržia dlhšie čerstvé, ak do cesta pridáte jeden uvarený zemiak. Druhá možnosť je tá, že do cesta nedáte vajce. Buchty budú aj na druhý deň mäkké, pretože cesto s vajcami je tvrdšie. Kysnuté cesto môžete jeden deň uschovať v chladničke. V mrazničke vydrží až 5 mesiacov. Ešte jeden typ. Ak vám koláčiky z kysnutého cesta robia v brušku neplechu, zle vám trávia, pridajte do cesta kávovú lyžičku mletého zázvoru. Pomôže. gazdinka Evka


TV program piatok

05:55 Sila lĂĄsky 06:45 Doktorka QuinnovĂĄ: JEDNOTKA ZĂĄkon 07:30 Nash Bridges: Prestrelka 08:15 SprĂĄvy RTVS „N“ 09:20 Doktor z hĂ´r 10:15 Galileo 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 SprĂĄvy RTVS 12:15 DĂĄmsky klub 13:50 ObÄ?an za dverami 14:15 ReportĂŠri 14:45 PoĹĄta pre teba 16:00 SprĂĄvy RTVS 16:20 Milujem Slovensko 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 SprĂĄvy RTVS 20:20 ÄŒo ja viem 21:40 FetiĹĄe socializmu: Ăštek na ĹĄpicu hitparĂĄdy 22:10 MlÄ?anie jahniat 00:05 Nikto nie je dokonalĂ˝ 01:05 Nash Bridges: Prestrelka 45 01:50 DĂĄmsky klub 03:15 Sila lĂĄsky VI. 92 04:05 Doktorka QuinnovĂĄ: ZĂĄkon 04:55 DriĹĄÄžakoviny

05:30 KRIMI 05:55 DOBRÉ RĂ NO 08:05 PANELĂ K: MilujeĹĄ ho 09:10 SĂšDNA SIEŇ: Ĺ ikana 10:00 SĂšDNA SIEŇ: Hrnce 10:55 SĂşdna sieĹˆ: Ĺ tedrĂ˝ veÄ?er 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti V. 17 13:30 Hawaii 5.0 II. 17 14:20 NĂĄkupnĂ­ maniaci 15:45 PĂ LI VĂ M TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SĂšDNA SIEŇ: Neporodila som ich 18:15 SĂšDNA SIEŇ: ZlatnĂ­k 19:00 VEÄ˝KÉ NOVINY TV JOJ 19:50 Ĺ PORT 20:00 KRIMI 20:30 HorĂşce strely AmerickĂĄ parĂłdia MN 12 1991 Ch. Sheen, C. Elwes, V. GolinoovĂĄ, L. Bridges, K. Dunn, J. Cryer a Ä?alĹĄĂ­. 22:20 RĂ˝chlo a zbesilo 2 00:45 NeporaziteÄžnĂ˝ 2 02:50 SnĂşbenica na prenĂĄjom 04:20 Hawaii 5.0 II. 17 JOJKA

6. 6. 2014

06:00 TelerĂĄno 08:30 BĂşrlivĂŠ vĂ­no 09:40 Chlapi neplaÄ?Ăş 11:05 KomisĂĄr Rex 12:10 OdloĹženĂ˝ prĂ­pad 13:05 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 14:05 Monk 15:05 Mike a Molly 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 17:25 Reex 17:50 Chlapi neplaÄ?Ăş 19:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 20:30 BĂşrlivĂŠ vĂ­no 21:40 Kung-fu frajer 23:45 Dva a pol chlapa 00:15 Dva a pol chlapa 00:40 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 01:30 OdloĹženĂ˝ prĂ­pad 02:15 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 03:00 Monk MARKĂ?ZA

Vtip: HovorĂ­ starĹĄia matka svojim dospelĂ˝m deĹĽom: - TĂĄ sklerĂłza nie je aĹž takĂĄ zlĂĄ vec. VĹždy novĂŠ tvĂĄre a kaĹždĂ˝ deĹˆ kopa noviniek. Henry Ross Perot: „NemusĂ­te byĹĽ najväÄ?ĹĄĂ­, aby ste porazili najväÄ?ĹĄieho.“

ELV PRODUKT, a.s.

stalo sa

NitrianskĂĄ 3, Senec prĂ­jme ihneÄ?

HurĂĄ leto, hurĂĄ prĂĄca !

Izrael

Otvorili sme novĂş kancelĂĄriu v Bratislave a ihneÄ? prijĂ­mame ĹĄikovnĂ˝ch ÄžudĂ­ pre RWE GAS Slovensko.

hÄžadĂĄ novĂ˝ch spolupracovnĂ­kov na strĂĄĹženie priemyselnĂ˝ch objektov v Senci, VeÄžkĂ˝ch ÚĞanoch, SlĂĄdkoviÄ?ove a okolĂ­.

Plat 950â‚Ź, bezplatnĂŠ zaĹĄkolenie, ubytovanie, firemnĂŠ auto.

Prijmeme Ĺženy so zĂĄujmom o mĂłdu na prĂ­pravu tovaru pre sieĹĽ naĹĄich predajnĂ­ so znaÄ?kovĂ˝m obleÄ?enĂ­m www.textilehouse.sk

VhodnĂŠ aj pre absolventov.

06-0051

VWD�¯SUH]YRQLħ

PRĂ?JMEME pracovnĂ­ka na obsluhu

pracovníka do výroby

Obec Ivanka pri Dunaji, zastĂşpenĂĄ starostkou obce RSDr. MagdalĂŠnou Holcingerovou, v zmysle § 9a ods. 2 zĂĄkona Ä?. 138/1991 Zb. o majetku obcĂ­ v platnom znenĂ­, v zmysle § 281 a nasl. ZĂĄkona Ä?. 513/1991 Zb. ObchodnĂ˝ zĂĄkonnĂ­k v platnom znenĂ­a v zmysle ZĂĄsad hospodĂĄrenia s majetkom obce Ivanka pri Dunaji zo dĹˆa 5.1.2009 tĂ˝mto

HLBIÄŒKY

Žiadosti o zamestnanie na:

ubytovanie hradĂ­ ďŹ rma

85-0182

06-0113

miesto výkonu pråce: TRNAVA

0918 493 960

19-0001

COOP Jednota Slovensko, spotrebnÊ druŞstvo, prenajme kancelårske priestory v budove na Bajkalskej 25 v Bratislave. VeĞkosż kancelårií jednotlivo po 14,50 a 22,00 m2. BliŞťie informåcie a podmienky Şiadajte na adrese: e-mail: igor.plavina@coop.sk, tel.: 02/582 33 400

- VeĞkýý Biel,, 0915 200 486

06-0118

Prenajmem priestory vhodnĂŠ na prevĂĄdzku ĹĄkĂ´lky

- schvĂĄlenĂŠ hygienou - vĹĄetky potrebnĂŠ povolenia

USA Po uliciach americkĂŠho San Francisca neznĂĄmy dobrodinec schovĂĄval obĂĄlky s peniazmi. Cez sociĂĄlnu sieĹĽ navĂĄdzal pouŞívateÄžov, aby hÄžadali „pĂĄna Franklina“ na znĂĄmej ruĹĄnej turistickej ulici. Znamenalo to, Ĺže mĂ´Ĺžu nĂĄjsĹĽ stodolĂĄrovĂş bankovku. Dobrodinec vyjadril nĂĄdej, Ĺže ĹĄĹĽastlivci, ktorĂ­ naĹĄli peniaze, sa tieĹž budĂş sprĂĄvaĹĽ ako on a obdarujĂş niekoho.

oznamuje zĂĄmer predaĹĽ majetok obce Ivanka pri Dunaji obchodnou verejnou súżaĹžou a podmienky obchodnej verejnej súżaĹže ZĂ MER PREDAJA : tQP[FNPLSFHv$i QBSDĹ˜PWâNFSFN ESVIQP[FNLV[ĂˆISBEZ k.Ăş. Ivanka pri Dunaji, obec Ivanka pri Dunaji okres Senec, vedenĂ˝ OkresnĂ˝m Ăşradom Senec, katastrĂĄlny odbor na LV Ä?. 2198 SPĂ”SOB PREDAJA : tPCDIPEOĂˆWFSFKOĂˆTĂžĆƒBäW[NZTMFfBOBTM[ĂˆLPOBĹ˜;C0CDIPEOâ zĂĄkonnĂ­k v platnom znenĂ­, vyhlĂĄsenĂĄ na zĂĄklade uznesenia obecnĂŠho zastupiteÄžstva obce Ivanka pri Dunaji Ä?. 1/2014 zo dĹˆa 20.3.2014 ZVEREJNENIE PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAĹ˝E : 1PENJFOLZPCDIPEOFKWFSFKOFKTĂžĆƒBäFOBQSFEBKNBKFULVPCDFTĂž[WFSFKOFOĂ?OB webovej strĂĄnke obce Ivanka pri Dunaji http://www.ivankapridunaji.sk/

Thajsko V Thajsku vyhlĂĄsila armĂĄda 20. mĂĄja vĂ˝nimoÄ?nĂ˝ stav a nĂĄsledne sa 22. mĂĄja - po takmer siedmich mesiacoch politickĂ˝ch nepokojov v ĹĄtĂĄte - chopila moci. ThajskĂŠ ministerstvo pre technolĂłgie v stredu zablokovalo prĂ­stup na jednu zo sociĂĄlnych sieti, aby zastavilo protesty proti vojenskej vlĂĄde. PrĂĄve na sociĂĄlnych sieĹĽach sa ĹĄĂ­ria popudy k organizovaniu protestov proti armĂĄde. PrĂĄve naopak, vlĂĄda chce vyuĹžiĹĽ sociĂĄlne siete, aby pomohli zastaviĹĽ ĹĄĂ­renie kritickĂ˝ch sprĂĄv o prevrate.

LEHOTA NA PREDKLADANIE NĂ VRHOV DO OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAĹ˝E: ;ĂˆVKFNDPWJBNÙäVW[NZTMFQPENJFOPLPCDIPEOFKWFSFKOFKTĂžĆƒBäFOBQSFEBK NBKFULVPCDFQPEĂˆWBĆƒTWPKFOĂˆWSIZEPKĂžMBEPIPE

NA PREDAJ RD HVIEZDOSLAVOV

0905 436 591

V pondelok zomrel v Mexiku najĹĽaŞťí muĹž sveta Manuel Uribe vo veku 48 rokov. V roku 2006 ho zapĂ­sali do Guinessovej knihy rekordov s vĂĄhou 560 kilogramov. Manuela previezli zaÄ?iatkom mĂĄja do nemocnice s  arytmiou srdca. ZdravotnĂŠ problĂŠmy zaÄ?al mĂĄvaĹĽ, keÄ? po prĂ­snej diĂŠte schudol viac ako 260 kĂ­l.

85-0103

49-0055

&= 65 LQIR#GDQR[JURXSHX

02-0133

0918 607 897 8977 0 17 650 018 09 0917 054/ 05 4/ /4 48 8 88 4 444 44 44

Firma v Senci zamestnĂĄ

Cez vĂ­kend navĹĄtĂ­vil pĂĄpeĹž FrantiĹĄek SvätĂş zem. Pri BoĹžom hrobe sa stretli sĂşÄ?asne zĂĄstupcovia VĂ˝chodnej a ZĂĄpadnej Cirkvi. Inokedy majĂş spomĂ­nanĂŠ cirkvi vyhradenĂ˝ presnĂ˝ Ä?as na svoje modlitby, aby sa neruĹĄili. Jednota kresĹĽanov by mala byĹĽ cieÄžom katolĂ­ckej a pravoslĂĄvnej cirkvi, odkĂĄzali svetu pĂĄpeĹž FrantiĹĄek a ekumenickĂ˝ patriarcha Bartolomej I.. Dvojica si v bazilike BoĹžieho hrobu v Jeruzaleme pripomenula 50 rokov od historickĂŠho zmierenia medzi cirkvami (Äžady prelomili pĂĄpeĹž Pavol VI. a ekumenickĂ˝ patriarcha Athenagoras I. ), uviedla agentĂşra DPA. PĂĄpeĹžovi zĂĄleŞí aj na mieri, preto pozval palestĂ­nskeho prezidenta MahmĂşda AbbĂĄsa a izraelskĂŠho prezidenta Ĺ imona Peresa, aby navĹĄtĂ­vili VatikĂĄn a spoloÄ?ne s nĂ­m sa modlili za „dar mieru“. Obidvaja prezidenti pozvanie prijali a spoloÄ?ne sa stretnĂş s pĂĄpeĹžom vo VatikĂĄne v jĂşni.  

Mexiko

%5Âœ6,ĂŽ

0903 726 182

Moderna s.r.o., LogistickĂ˝ park, DiaÄžniÄ?nĂĄ cesta 19, 903 01 Senec, ihc@moderna.sk

=9ƒ5$ĂŽ =ƒ02ĂŽ1Â?. 23(5ƒ725 929Â&#x;52%(

PRIJMEME BRIGĂ DNIKOV Senec, BoldockĂĄ 7 (areĂĄl PD)

Kontakt: Kontakt: 0800 0800 177 177 277 277

PONUKA PRĂ CE 

ADOX BETON s. r. o.

www.adoxbeton.sk

23-0085

Kontakt: 0911 360 059

Pohovory sa konajĂş kaĹždĂ˝ deĹˆ (Po-Pia) o 10:00 hod. v Logistickom Parku v Senci

Info: 0910 991 686, 0903 430 570

PoĹžadujeme: preukaz odbornej spĂ´sobilosti, resp. zabezpeÄ?Ă­me kurz 94-0241

Kontakt: 02/2020 2630 alebo hengertnerova@elv.sk

v zahraniÄ?Ă­

KONTAKT: RSDr. MagdalĂŠna HolcingerovĂĄ, starostka obce Ivanka pri Dunaji tel.Ä?.:te-mail: starosta@ivankapridunaji.sk

SC 14-22 STRANA - 11

ÄŒesko

91-0049

podmienky: prax a platnĂ˝ zvĂĄraÄ?skĂ˝ preukaz minimĂĄlne Z-M1

06-0116

pracovnĂ­kov na pracovnĂş pozĂ­ciu zĂĄmoÄ?nĂ­k - zvĂĄraÄ? do dvojsmennej prevĂĄdzky

85-0081

11

V ÄŒechĂĄch pacienti s chronickĂ˝m ochorenĂ­m Ä?riev dostĂĄvajĂş tzv. WC kartu, aby mohli vyuŞívaĹĽ bezplatne verejnĂŠ WC zariadenia. Ich choroba im spĂ´sobuje nemalĂŠ ĹĽaĹžkosti, pretoĹže poÄ?as dĹˆa musia navĹĄtĂ­viĹĽ toaletu 5 aĹž 20-krĂĄt.

voÄžnĂŠ pracovnĂŠ miesta v ÄŒR


9 4 1 2 5 3 8 2 4 8 5

1

5

3

veterinár radí

8 9 2 7 9 4 3

8 7 3

9

MVDr. Patrik Ličko

BORELIÓZA

prisatých kliešťov na koži našich psov a mačiek je toho dôkazom. Častokrát sú prenášačmi nebezpečnej nákazy Lýmskej boreliózy. V období od marca do konca Toto ochorenie u niektorých psov začína bez zjavných klinických októbra sa v prírode vyskytujú príznakov. Môže však prerásť do ďalšej fázy ochorenia, ktorá je už kliešte, ktoré môžu byť zdrojom ťažko liečiteľná. Objavujú sa bolesti, opuchy a zápaly kĺbov končatín nákazy ľudí a zvierat. Ide predo- s krívaním, horúčka, nechutenstvo, malátnosť, letargia, depresia a všetkým o  kliešte rodu Ixodes, nekoordinovanosť pohybov. Postupne sú postihnuté obličky, cenktoré sa nachádzajú na konci trálny nervový a kardiovaskulárny systém. stebiel tráv a  párom končatín Terapia boreliózy je účinná najmä v  ranných štádiách. Pozostáva sa snažia zachytiť o oblečenie, z  podávania antibiotík po dobu 3 až 4 týždňov. Najdôležitejšie je prípadne srsť zvierat. Množstvo predchádzať ochoreniu pomocou vakcinácie. Očkujú sa psi od veku

duchovné okienko Jozef Kozák

O kňazstve a odvahe Dostali sme s kaplánom chuť na čapované pivo. V  podniku bolo rušno. Hneď sme však vzbudili pozornosť. Celý ten čas, čo sme tam sedeli som cítil pohľady naokolo sediacich. Bolo to jasne čitateľné: „Pozri, farári prišli do nášho podniku“. Po dlhšom čase sa jeden z tých, čo tam sedel, dvihol, nabral odvahu a prišiel k nášmu stolu. Pozdravil nás a dokonca poďakoval nám, že sme kňazmi a  že sme takí normálni. A že je rád a povzbudený, že nás vidí takto spolu, v družnosti a pokoji. Bolo to také úprimné a  príjemné zároveň. Pamätám si, ako nám v seminári neraz vraveli, že ľudia si nebudú všímať iba naše slová v kázni, ale aj naše kázanie cez náš život. A nielen preto, aby porovnali naše slová so skutkami, ale aj preto, aby videli, či sa dá žiť to, čo kážeme. Priznám sa, nedarí sa mi žiť všetko, čo je dobré. Neustále objavujem v sebe staré, či nové slabosti. Tak ako píše apoštol Pavol, ostne, ktoré ma neustále zrážajú k zemi. Vtedy sa aj sám seba pýtam: „Ako mám viesť iných, keď sa mi nedarí viesť seba?“ No vždy si pritom uvedomím, že na čele nemám byť, a nie som ja. Thomas Merton, trapistický mních, napísal: „Prvou a najzákladnejšou skúškou povolania pre zasvätený život – či už ako františkán, cistercita alebo kartuzián – je ochota prijať život v spoločenstve, v  ktorom je každý viac alebo menej nedokonalý.“ Počul som už mnoho slov, čo sa od kňaza, či zasvätenej osoby očakáva. Ale táto Mertonova poznámka o potrebe schopnosti prijať svoju nedokonalosť a aj nedokonalosť iného a žiť s ním v spoločenstve, sa mi páči najviac. Áno, to isté sa čaká aj v manželstve. Možno práve preto je tých dobrých manželstiev aj kňazských povolaní pomenej. Lebo život s nedokonalosťou, v nedokonalom spoločenstve, si žiada naozaj poriadnu dávku osobnej odvahy a trpezlivosti zároveň. Jozef Kozák, katolícky kňaz

SC 14-22 STRANA - 12

12 týždňov. Očkovanie sa opakuje za 2 až 3 týždne. Imunita trvá rok, preto je potrebná každoročná revakcinácia. Veľmi dôležité je aj pravidelné používanie účinných insekticídov, ktoré chránia pred samotným nasatím kliešťa. Prípravky je možné kúpiť vo veterinárnej ambulancii. Sú vo forme roztokov, tabliet alebo obojkov. Roztok sa aplikuje priamo na kožu zvieraťa a chráni ho niekoľko týždňov. Obojok sa nasadzuje začiatkom výskytu parazitov a chráni 6 mesiacov. Kliešťa vyťahujeme pinzetou, vytočením a miernym ťahom od miesta prisatia. Po odstránení kliešťa, miesto dezinfikujeme. Roztoky a oleje na usmrcovanie kliešťov nepoužívame. MVDr. Patrik Ličko, Jiráskova 16, Bardejov, www.veterinar-bardejov.sk


TV program sobota

7. 6. 2014

06:00 Čarodejnice 06:45 Lego Friends 07:10 Kung Fu Panda 07:35 Tučniaky z Madagaskaru 07:55 Môj pes Skip 09:45 2 baby na mizine 10:15 Kráska a zviera 11:15 HLAS ČESKO SLOVENSKA 13:50 HLAS ČESKO SLOVENSKA - ROZHODNUTIE 14:30 Stroskotaná láska 16:15 Svadobná noc v Las Vegas 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Lov na exmanželku 22:40 Likvidátor 01:00 Pomsta vlkolakov 02:35 Likvidátor 04:25 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad II. 10/23 MARKÍZA

05:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 05:45 KRIMI 06:05 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 07:00 Materove neuveriteľné príbehy 07:10 Transformers Prime 07:35 Káčerovo 08:35 Denník slabocha 10:40 NOVÉ BÝVANIE 11:45 Dom snov IX. 1,2/2 13:45 Horúce strely 15:35 Malé klamstvá na podmienku 17:45 Áno, šéfe! Jaroslav Žídek 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 19:50 ŠPORT 20:00 KRIMI 20:25 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Rio Americká animovaná rodinná komédia. 2011 réžia: Carlos Saldanha 22:40 Nabúchaná Americká romantická komédia. MN 15 2007 K. Heiglová, S. Rogen, P. Rudd, L. Mannová a ďalší. 01:35 Malé klamstvá na podmienku 03:20 Nabúchaná JOJKA

07:35 Pingu 07:40 Franklin 07:55 Máša a JEDNOTKA medveď 08:00 Požiarnik Sam 08:10 Hrdinovia mýtov a legiend 08:30 Trpaslíci 08:50 Fidlibum 09:20 Daj si čas 09:50 Spadla z oblakov 10:25 Spadla z oblakov 11:00 Berlin, Berlin 11:55 On air 12:25 Čo ja viem 13:50 Fetiše socializmu 14:20 Milujem Slovensko 15:50 Slávna päťka 17:25 Postav dom , zasaď strom 17:55 Taxík 18:25 Nebíčko v papuľke 19:00 Správy RTVS 20:20 Pošta pre teba 21:20 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou 21:50 Zavolajte sestričky 23:40 Slávna päťka 01:10 Inšpektor Rocca III: Výkrik do tmy 02:45 Zavolajte sestričky 03:40 Zavolajte sestričky 4/6 04:35 Drišľakoviny

Vtip: Havária lietadla. Pošlú tam dvoch policajtov, aby to vyšetrili. Prídu na miesto a obzerajú si trosky. Prvý sa ozve : - No páni, myslím, že mu odpadla vrtuľa. - Ale netrep, však to je prúdové lietadlo. - Potom je to jasné, vypli prúd! Ľ. Štúr: „Nie je šťastie nad druhými sa vypínať a druhých utláčať, ale šťastie s druhými žiť, rovne vzdelanými, rovne šťastnými, rovne spokojnými.“

13

príbehy pre dušu Bruno Ferrero

ZRÁŽKA Mladá žena sa vracala z práce domov autom. Šoférovala s najväčšou pozornosťou, veď sedela v aute novom novučičkom, len jeden deň starom. Kúpili si ho najmä za úspory manžela, ktorý sa musel všeličoho zriecť, aby si mohli zadovážiť tento model. Na veľmi rušnej križovatke na chvíľu zaváhala a blatníkom narazila do nárazníka druhého auta. Mladá žena sa rozplakala. Ako vysvetlí manželovi, čo sa jej stalo? Šofér druhého auta bol slušný, uznanlivý a  vysvetlil jej, že si majú vymeniť čísla vodičských preukazov a údaje preukazov technických. Žena hľadala doklady v gaštanovom plastickom puzdre a pri tom jej z neho vypadol kúsok papiera. Boli na ňom pekným mužským krasopisom napísané tieto slová: „V prípade, že by sa ti niečo prihodilo… nezabudni, drahá, že mám rád teba, a nie auto!“

Fritéza na pôvodná ce

29,99 €

-34% Praktická fritéza VFR-911 s priehľadným krytom. - Kapacita: 2L - Skladacia rukoväť - farby: čierna

nová cena

19,99 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Mini Burger Maker na pôvodná ce

42 €

-58% - pre dokonale prepečené hamburgery - vyrobené z vysoko kvalitného hliníka - hamburgery pripravené behom pár minút -opekáte na akomkoľvek horáku, sporáku -nepriľnavý povrch

Mali by sme na to pamätať všetci. Ľudia sú viac ako veci. Čo všetko len robíme pre veci, autá, domy, organizácie, materiálny zisk! Keby sme toľko času a pozornosti venovali ľuďom, svet by bol iný. Mali by sme si nájsť čas na počúvanie, čas pozrieť si do očí, spolu plakať, povzbudzovať sa, smiať sa, prechádzať sa… Jedine to si prinesieme so sebou pred Boha. Seba a svoju schopnosť milovať. Nie veci, ani obleky, ani toto telo… Otec šiel so svojím dieťaťom ulicami mesta, kde bolo plno obchodov. Niesol tašku plnú balíčkov a zafučal obrátený k dieťaťu: „Kúpil som ti červenú teplákovú súpravu, kúpil som ti robot, ktorý sa dá všelijako meniť, kúpil som ti obálku s obrázkami slávnych futbalistov… Čo som ti mal ešte vziať?“ „Vezmi ma za ruku,“ povedalo dieťa.

nová cena

17,99 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

HD kamera do auta na pôvodná ce

89,99 €

-68% -zaznamenajte si vašu jazdu na kameru -podporuje nahrávanie zvuku aj režim fotenia -v prípade potreby máte dôkazový materiál -rozlíšenie videa až do 1280 x 960 pixelov -čierna skrinka-kamera do auta

nová cena

28,99 € 06-0110

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

SC 14-22 STRANA - 13

Príbehy pre potešenie duše nájdete v kníhkupectve www. donbosco.sk


1 8

3 4 2 3 2 7

9 6 4 6 2 7 9 4 6

7

6 1 9 4 1

TV program nedeÄža

8. 6. 2014

06:00 ÄŒarodejnice 06:45 Lego Friends 07:05 Scooby-Doo 07:30 Tom a Jerry 07:40 Kung Fu Panda II. 17/26 08:05 TuÄ?niaky z Madagaskaru II. 17/39 08:25 PekelnĂĄ jedenĂĄstka 10:30 SvadobnĂĄ noc v Las Vegas 12:30 Lov na exmanĹželku 14:50 Trhala ďŹ alky dynamitem 17:00 Policajti na baterky 19:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 20:00 Ĺ PORTOVÉ NOVINY 20:15 POÄŒASIE 20:30 Ăšnos Natasche Kampuschovej 22:40 DvojnĂĄsobnĂŠ obvinenie 00:45 Ăšnos Natasche Kampuschovej 02:40 DvojnĂĄsobnĂŠ obvinenie 04:25 SmotĂĄnka MARKĂ?ZA

1

viete, Ĺže? ... Ä?o moĹžno nevieme

05:25 DennĂ­k slabocha 07:15 GumkĂĄÄ?i 08:10 KĂĄÄ?erovo 09:00 Ĺ ĂŠf v utajenĂ­ II. 19 10:05 VARĂ? VĂ M TO 10:50 CENA JE SPRĂ VNA 11:30 StratenĂŠ duĹĄe II. 12,13 13:35 Rio 15:45 TuÄ?nĂŠ babenky 18:00 NOVÉ BĂ?VANIE 19:00 VEÄ˝KÉ NOVINY TV JOJ 19:50 Ĺ PORT 20:00 KRIMI 20:25 NAJLEPĹ IE POÄŒASIE 20:30 HorĂşce pozdravy z ParĂ­Ĺža FrancĂşzsky akÄ?nĂ˝ thriller. MN 15 2010 J. Travolta, J. R. Meyers, K. SmutniakovĂĄ, R. Durden, B. Yin, A.R. RevahovĂĄ, E. Gordon, F. Bredon, Ch. E. Dahmani a Ä?alĹĄĂ­. rĂŠĹžia: P. Morel 22:35 VraĹžednĂĄ opatrovateÄžka 00:20 HorĂşce pozdravy z ParĂ­Ĺža 02:25 Pre hrsĹĽ dolĂĄrov navyĹĄe 04:30 NOVÉ BĂ?VANIE JOJKA

07:30 Pingu 07:35 Franklin 07:45 MĂĄĹĄa a JEDNOTKA medveÄ? 07:55 PoĹžiarnik Sam 08:05 Hrdinovia mĂ˝tov a legiend 08:25 TrpaslĂ­ci 08:45 ZĂĄzraÄ?nĂ˝ ateliĂŠr 09:10 60 zabijakov divoÄ?iny 09:45 AutosalĂłn 10:15 PlanĂŠta Zem zhora 11:05 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minĂşt 12 13:00 ObÄ?an za dverami 13:30 Poirot: Spona na topĂĄnke 15:10 Ĺ ĹĽastie prĂ­de v nedeÄžu 16:40 Nikto nie je dokonalĂ˝ 17:45 HurĂĄ do zĂĄhrady 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 SprĂĄvy RTVS 20:20 Moja matka 1/2 22:00 Moja matka 2/2 23:40 InĹĄpektor Rocca III: Tajomstvo kostry 01:15 Moja matka 1/2 02:55 Moja matka 2/2

Ĺ perky s motĂ­vom Guess

NovĂ˝ tovar PVC krytĂ­n

- certifikĂĄty NBĂš

za výnimonÊ ceny

na pĂ´vodnĂĄ ce

60 â‚Ź

viete, Ĺže?

prvĂĄ zmienka o tradiÄ?nom jedle, ako sĂş pirohy, siaha do 13. storoÄ?ia? BritskĂĄ histĂłria uvĂĄdza, Ĺže krĂĄÄž Henrich III s obÄžubou si pochutnĂĄval na pirohĂĄch plnenĂ˝ch rybacĂ­m mäsom. No inĂŠ historickĂŠ zĂĄznamy radia pirohy medzi jedlĂĄ chudobnĂ˝ch vrstiev. Tam si pochutnĂĄvali na pirohĂĄch plnenĂ˝ch tĂ˝m, Ä?o naĹĄli doma v komore (prevaĹžne lekvĂĄr, zemiaky, kapusta, bryndza, lesnĂŠ plody).

jarnĂĄ akcia

viete, Ĺže? mĂĄme novĂ˝ prvok v

51-0181

tel.: 02/4592 4130, www.slovakiatap.sk po-pia: 8:00 -17:00, so: 8:00 - 12:00

-67% -nĂĄhrdelnĂ­k a nĂĄramok s motĂ­vom Guess -ideĂĄlny darÄ?ek - poteĹĄĂ­ kaĹždĂş Ĺženu Ä?i dievÄ?a. -nĂĄhrdelnĂ­k a nĂĄramok v tvare srdca/ kruhu -dĺŞka nĂĄhrdelnĂ­ku 49 cm a nĂĄramku 19 cm -vyrobenĂŠ z rhĂłdiovanĂŠho striebra

NOVÉ DVERE so zĂĄrubĹˆou - bez bĂşrania

novĂĄ cena

ŕť„0905 324 803

   

  

19,90 â‚Ź 51-0266

tel./fax: 033/649 63 00, mobil: 0905 475 336 e-mail: zapmodra@nextra.sk, www.zap-modra.sk

viete, Ĺže?

majster Ladislav ChudĂ­k oslĂĄvil svoje 90. narodeniny? Narodil sa 27. mĂĄja 1924 v Hronci, kde preĹžil detstvo. BrĂĄna k umeniu sa mu otvĂĄrala uĹž poÄ?as detstva. Mama mu spievala, otec mu pomĂĄhal objavovaĹĽ literatĂşru, uÄ?il ho prvĂŠ bĂĄsne (naprĂ­klad Chalupkovho Valibuka). Mal jedenĂĄsĹĽ rokov, keÄ? odiĹĄiel na ĹĄtĂşdiĂĄ do Kremnice. Mama ho vyprevĂĄdzala slovami: “BuÄ? dobrĂ˝ a mĂşdry!â€? UĹž vtedy bol znĂĄmy ako recitĂĄtor a herec v ochotnĂ­ckom divadle. Po maturite iĹĄiel ĹĄtudovaĹĽ do Bratislavy slovenskĂş a ruskĂş litaratĂşru na ďŹ lozoďŹ ckej fakulte. V roku 1944 zaÄ?Ă­nal ako elĂŠv (Ä?akateÄž na miesto) v SND a zĂĄroveĹˆ ĹĄtudoval na dramatickom oddelenĂ­ Ĺ tĂĄtneho konzervatĂłria. VÄ?aka svojej húŞevnatosti a vysokej profesionalite sa vypracoval rĂ˝chlo na uznĂĄvanĂŠho herca, divadelnĂŠho pedagĂłga (od roku 1964 ako docent), ba krĂĄtko po revolĂşcii bol aj ministrom kultĂşry Slovenskej republiky (1989 -1990). Profesionalita je pre majstra ChudĂ­ka samozrejmosĹĽou nielen na javisku, obrazovke Ä?i ďŹ lmovom plĂĄtne, ale odrĂĄĹža sa aj v sĂşkromĂ­. VĹždy si nĂĄjde Ä?as na stretnutie, rozhovor, ale aj odpoveÄ? na list, poÄ?akuje sa pĂ­somne za gratulĂĄciu. VravĂ­, Ĺže je to jednoduchĂĄ Ăşcta k Ä?loveku. PrĂĄvom mu patria viacerĂŠ ocenenia (spomenieme len v roku 1999 sa stal prvĂ˝m drĹžiteÄžom Ceny Jozefa Kronera za celoĹživotnĂŠ dielo) a tituly zaslúŞilĂ˝ umelec (1965) a nĂĄrodnĂ˝ umelec (1982). ÄŽakujeme a blahoĹželĂĄme.

-10%

Slovakia TAP, SENEC, FuÄ?Ă­kova 8

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

       

Periodickej sĂşstave prvkov? Pracovne sa volĂĄ ununseptium, s protĂłnovĂ˝m Ä?Ă­slom 117 a je doposiaÄž najĹĽaŞťím prvkom. Vedcom sa ho podarilo vytvoriĹĽ v Nemecku. Tento prvok, ktorĂ˝ sa v prĂ­rode prirodzene nevyskytuje, fyzici ho vĹĄak dokĂĄĹžu stvoriĹĽ vo svojich urĂ˝chÄžovaÄ?och pri zrĂĄĹžkach atĂłmovĂ˝ch jadier, teraz Ä?akĂĄ na oďŹ ciĂĄlne pomenovanie.

viete, Ĺže? naĹĄa najkratĹĄia rieka 52-0253

je Uh. NepramenĂ­ u nĂĄs, ale pritekĂĄ k nĂĄm z Ukrajiny. TeÄ?ie cez naĹĄe Ăşzemie len po dĺŞke 12km a Ä?alej pokraÄ?uje na Ăşzemie MaÄ?arska.

SC 14-22 STRANA - 14


Máme radi Slovensko Braňo Škripek do Bruselu

Priatelia,

Aké boli tvoje pocity po tom, čo si získal mandát europoslanca? - Prežíval som pocity ohromenia a zároveň pociťoval bázeň pred Bohom. Hoci som veril vo zvolenie, aj tak človeka zaskočí, že ten výsledok je odrazu tu... Chcem byť hlasom kresťanov, hlasom hodnôt, ktoré učil Ježiš Kristus. Chcem preukázať, že kresťania sa starajú o Európu, o kvalitu života, o naše kresťanské dedičstvo aj o Slovensko. Chcem nájsť a spolupracovať v europarlamente s ľuďmi, ktorí za o toto tiež zasadzujú. Ďakujem každému voličovi za jeho hlas, podpora mojich voličov ma veľmi teší. Poďakovanie však patrí aj všetkým kolegom z poslaneckého klubu OBYČAJNÝCH ĽUDÍ a nezávislých osobností, pretože práve vďaka základnej myšlienke hnutia - nezávislosti v politike - sa môže presadiť každý človek, ktorý má občanom čo ponúknuť. Iba preto som mohol získať od ľudí toto poverenie. Slová vďaky si zaslúži aj Jofo Viskupič, ktorý odviedol množstvo výbornej práce ako líder našej eurokandidátky. Je to skvelý politik, ktorý už urobil veľa dobrého a som presvedčený, že tak bude konať aj naďalej. S kým budeš v Bruseli spolupracovať? - Už dnes som v europarlamente členom hnutia Európske kresťanské politické hnutie (ECPM), v ktorom som stretol mnoho zanietených, láskavých, skúsených a čestných ľudí, ktorí sú zároveň aj zásadoví kresťania. Nebudem tam sám, naopak, teším sa na spoluprácu. Rovnako aj na spoluprácu so slovenskými europoslancami. Zo zvolenej trinástky je sedem poslancov konzervatívnych hodnôt. Verím, že v europarlamente môžeme pracovať bez toľkej preháňanej súťaživosti a neúprimnosti ako v tom Slovenskom. V našom parlamente som bohužiaľ zažil veľmi veľa negatívnych čŕt a správania sa politikov. Čo sa podľa teba najviac podpísalo pod zisk mandátu? - Určite množstvo stretnutí s obyčajnými ľuďmi. Veľmi chcem zmeniť také chápanie politiky, že politik je v parlamente usadený, schovaný, nikto ich nikde inde nevidí. Ja som popri parlamentných povinnostiach dva roky neustále cestoval po Slovensku, absolvoval som desiatky diskusných stretnutí, tisíce osobných stretnutí, precestoval som 20 tisíc kilometrov. Moju rodinu to stálo veľmi veľa, takmer ma nevideli... Ale veľa ma to naučilo a pociťoval som to ako službu. A ja by som tomuto pojmu chcel vrátiť aj obsah. Zdá sa mi totiž, že u nás čoraz viac chýbajú veci ako čestnosť, spravodlivosť, slušnosť, priamosť, úprimnosť, a služba verejnému blahu či spoločnému dobru. Som však presvedčený, že na Slovensku máme generáciu ľudí, ktorí vedia, že toto všetko má byť pravda, že to má mať skutočný obsah politiky a že politici sa majú zodpovedať za to, aby výkon politiky sa niesol aj v duchu takýchto hodnôt. Dám všetok svoj čas, silu, námahu a úsilie, aby to tak bolo. Ako sa tvoji voliči dozvedajú o tvojej práci? - Všetkým mojim voličom, ktorí prejavili záujem, som mailom pravidelne posielal výkaz mojej práce, aby vedeli, čo konkrétne robím. Táto komunita stále narastá. Fungujem na sociálnych sieťach, píšem blogy. Ale predovšetkým sa sústredím na osobný kontakt s ľuďmi, až vtedy vidím a cítim tú obrovskú otvorenosť, s ktorou ľudia na takéto stretnutia prichádzajú. Vážim si to. Chceš zostať aktívny aj na Slovensku. Ako to chceš dosiahnuť? - Europoslanec, ak si plní svoje povinnosti, dva týždne rokuje v Bruseli, týždeň v Štrasburgu a počas štvrtého týždňa má pôsobiť vo svojej domovine. Práve vtedy určite naďalej zostanem v úzkom kontakte s mojimi voličmi. Záleží mi na tom, aby som mohol obyčajným ľuďom

máme za sebou naše prvé voľby do Európskeho parlamentu. Na kandidátku sme vybrali trinásť kandidátov so silným životným príbehom. Tak ako v parlamentných voľbách, aj tu sa vedľa seba objavili ľudia s konzervatívnym aj liberálnejším pohľadom na svet, ktorých spája práca pre druhých ľudí a lepšie Slovensko pre nás všetkých. Bolo na vás, ktorých z nich pošlete do Bruselu, aby tam obhajovali záujmy slovenských občanov. Kandidáti počas kampane mali s vami desiatky stretnutí, precestovali celé Slovensko, aby ľuďom vysvetlili, prečo sú tieto voľby dôležité a s akým programom kandidujú do európskeho parlamentu. Ako inak - bili nás zo všetkých strán, kresťanskí demokrati z KDH nám vyčítali na kandidátke liberálov, liberáli z SaS konzervatívcov, ako keby nemohli všetci spoločne pracovať na prospech nás všetkých. Napriek neférovej kampani ste nám dali štvrtú najvyššiu podporu spomedzi 29 kandidujúcich strán a hnutí. Najviac krúžkov získal Braňo Škripek, ktorý nás bude aj zastupovať v  Európskom parlamente. Od druhého mandátu nás delilo len 1638 hlasov. Ak by „zabrali“ aj naši liberálnejší voliči, mohol nás v Bruseli zastupovať aj Jozef Viskupič alebo Vierka Dubačová. Aj tieto voľby ukázali, že ak sa spojíme sily v boji za lepšie Slovensko, bude to na prospech nás všetkých. Ďakujeme vám, vaši poslanci hnutia OĽaNO

čo najviac vysvetliť a priblížiť vysokú politiku Európskej únie. Mám na Slovensku ešte veľa rozbehnutej práce, štvrtý týždeň teda vždy venujem ľuďom. Chcem sa tiež naďalej pracovne angažovať v poslaneckom klube OĽaNO, rád sa budem zúčastňovať jeho zasadnutí, aby som mohol prispieť svojou prácou. Čo je priorita, ktorú sa pri stretnutiach snažíš ľuďom vysvetliť? - Chcem sa ešte viac venovať tomu, aby ľudia pochopili, že sa musia zaoberať správou spoločnosti. Musia sledovať výkon politiky, ako sa veci prejavujú a ako ovplyvňujú náš každodenný život. Čo sa deje so štátnymi zákazkami, ako a kam tečú peniaze. Naša spoločnosť musí zlepšiť nástroje kontroly práce politikov, a ja chcem preukázať, že to môže fungovať. Čo konkrétne môže občan urobiť? - Je podstatné, aby ľudia na Slovensku mali stále na mysli, že je potrebné starať sa o našu najbližšiu politiku – teda komunálnu politiku. Iba tak môžu mať ľudia vplyv na miesto, na ktorom žijú. Iba tak môžu napĺňať správne a dobré hodnoty. Vyzývam všetkých ľudí dobrej vôle, aby kandidovali v komunálnych voľbách na starostov a poslancov, a tam napĺňali myšlienky pravdivosti, čestnosti, nekompromisnosti. Ďalej je to osobný a konkrétny kontakt s poslancom VÚC, NR SR a inými činiteľmi, aby bol vo výkone svojho poslania vykázateľný a kontrolovaný. Len potom bude viac vnímať svoje pôsobenie ako službu. Ak nie, politik začne panovať. Aké sú tvoje ďalšie ciele v europarlamente? - Tak ako som sľúbil v kampani – budem sa zasadzovať o ochranu ľudskej dôstojnosti, to znamená o ochranu života od úplného počiatku po prirodzený koniec. Budem sa zaujímať o otázky bioetiky a biovýskumu. Budem obhajovať slobodu vierovyznania, prejavu a svedomia, preto budem bojovať o slobodu nesúhlasiť s názormi iných. Mojou prioritou je manželstvo jedného muža a jednej ženy, zaručenie práv rodičov na výchovu detí. Budem sa zapájať do boja proti obchodovaniu s ľuďmi na otrockú prácu, prostitúciu, a predaj ľudským orgánov. Takisto chcem podporovať programy pre malých a stredných podnikateľov, aby sa rozbehla zamestnanosť v regiónoch. Sem patrí aj podpora zelených energií a technológií. A samozrejme, kľúčová téma nášho hnutia OĽaNO - veľmi intenzívny boj proti korupcii politikov, hlavne pri čerpaní eurofondov. Nie je lepšie, aby sa europoslancom stal človek s už dospelými, odrastenými deťmi? Ako chceš stíhať výchovu tvojich dvoch malých chlapcov, nebude im tatino doma chýbať? - V živote si nevyberáme len to, čo my chceme a čo je ľahšie, ale musíme plniť aj zodpovedné úlohy. Ja som dostal možnosť na kandiátke OĽaNO reálne ovplyvňovať dianie v našej spoločnosti na základe hodnôt, ktoré vyznávam. V sobotu ma ľudia vyslali ďalej, aby som ovplyvňoval aj dianie v EP. A či budem mojim chlapcom chýbať? Samozrejme, ale bude to presne tak, ako chýbajú svojim deťom otcovia a matky, ktorí za svojou prácou musia ďaleko cestovať. Ja som si svoju prácu zvolil dobrovoľne, vyplakávať nemôžem. Tímto matkám a otcom nič iné neostávalo, rozhodol za nich osud a neschopní politici. Mgr. Branislav Škripek (43), občiansky aktivista, ktorého ľudia prekrúžkovali zo 64. miesta do NR SR na kandidátke hnutia OĽaNO. Ako 25 ročný si osvojil ťažko postihutého 5-ročného chlapca. S manželkou Andreou vychováva dvoch synov, býva v Budmericiach.

SC 14-22 STRANA - 15

Návrat Harabina

Po tom, ako Harabin neuspel pri snahe opäť ovládnuť najvyšší post súdnictva, poslanci Smeru prišli s fintou ako Harabina znásilnením zákona opäť do úradu dostať. Predložili návrh, aby sa voľba predsedu Najvyššieho súdu stala zrazu tajná, keďže doteraz bola verejná - t.j. každý mohol vedieť koho volí. Čo to bude znamenať? Iba to, že tí „neposlušní“ sudcovia, ktorí v poslednej voľbe Harabina nepodporili, budú môcť byť zrazu správne „motivovaní“, aby svoje rozhodnutie v neprospech pána slovenského súdnictva „opravili“. A hlavne tajne, aby sa ich nikto nemohol opýtať, prečo tak učinili, čo za to mali prisľúbené alebo čo za to dostali. Pekne to chlapci vymysleli. Dnes už vieme, čo to znamenalo, keď Harabin po neúspešnej voľbe do kamier vykrikoval, že on voľbu vlastne vyhral. Zrejme už vtedy vedel, že poslanci zo Smeru nedovolia, aby ich ochranca bol zo svojho postu len tak ľahko zosadený a vymenený za niekoho, kto by konečne zo súdnictva urobil dôveryhodnú inštitúciu, na ktorú sa ľudia budú môcť v ťažkej chvíli spoľahnúť, že ochráni ich práva. Meniť pravidlá v priebehu nie je fér, to však chlapcom zo Smeru nevadí, hlavne, že súdy budú mať pod kontrolou.

Vízia nášho hnutia (OĽaNO): Ľudské, rozumné a spravodlivé Slovensko Chceme Slovensko, ktoré už nebude žiť na úkor svojich detí. Chceme Slovensko, z ktorého už deti nebudú musieť utekať za prácou do sveta či hlavného mesta a nechávať doma opustených rodičov. Chceme Slovensko, ktoré si bude vážiť talent a snahu svojich ľudí. Slovensko, kde politici nebudú okrádať svojich voličov a ľudia si budú pred zákonom rovní. Slovensko efektívne, zdravé a sebavedomé, ktoré chráni svoju prírodu, hodnoty a kultúrne dedičstvo. Slovensko, ktoré pomáha svojim núdznym. Slovensko, kde sa budeme cítiť dobre ako doma.

Igor Matovič


PIESTANSKO SENECKO regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

Predstavujeme:

Darček na Deň otcov (15. jún 2014) pálkou a spýtal som sa: „Ocko, zachytáš si so mnou?“ Aj napriek jeho únave sme si pár minút spolu zahrali. Nebolo to nič mimoriadne, Mužom a otcom bola to len nepodstatná drobnosť. Ale ostala vo mne až dodnes ... (Brian Caulfield) Tento príklad lásky je jadrom nádhernej knihy o otcovstve od Láska môjho otca k nám bola Briana Caulfielda. Brian je vynikajúcim editorom pútavej webozjavná najmä v množstve drob- vej stránky Fathers for Good a do tejto knihy prináša svoju múdností, ktoré pre nás robil. Naprí- rosť a skúsenosti. Zozbieral aj skúsenosti iných mužov z celej klad: Otec chodieval každý deň krajiny, aby sa podelili o svoje vlastné zážitky a pomohli mužom domov okolo piatej poobede. prevziať zodpovednosť a požehnanie otcovského povolania. … ja som stál pred domom so „Môj otec ma naučil, ako milovať prostredníctvom malých skutsvojou bejzbalovou rukavicou a kov lásky a obety, ktoré robil pre mňa a mojich súrodencov. Čita-

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

týždenne do 25 000 domácností a firiem

Redakcia: tel./fax: e-mail:

Lichnerova 72 Senec 02 / 45 92 64 03 senecko@regionpress.sk vydáva: regionPRESS s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

telia tejto knihy sa budú stretávať s týmto druhom lásky dobrých otcov a naučia sa, ako byť lepšími otcami. Z celého srdca odporúčam všetkým otcom – a tiež mamám- objaviť dary tejto knihy, a tak sa obohatiť vo svojich povolaniach otcov a matiek.“ Kardinál Timothy Michael Dolan, arcibiskup mesta New York V knihe Mužom a otcom od amerického autora Briana Caulfielda môžete nájsť úprimné a pravdivé rady o všetkom – od disciplíny po náboženskú výchovu, dokonca aj o sexe – podané jasne a láskavo od angažovaných a starostlivých katolíckych otcov. Knihu si môžete objednať v  internetovom kníhkupectve www.donbosco.sk alebo na telefónnom čísle 02/5557 2226.

Inzercia: Karol Snoha 0907 779 010 Peter Bukovinský 0905 915 040 Zora Kováčová 0905 719 132

Distribúcia: (25.000 domácností/firiem)

52-0021

Každý týždeň: Senec, Bernolákovo, Most pri Bratislave, Ivanka pri Dunaji, Čierna Voda, Kaplná, Igram, Blatné, Čataj, Chorvátsky Grob, Boldog, Reca, Veľký Biel, Kráľová pri Senci, Tureň, Kostolná pri Dunaji, Nová Dedinka, Nový Svet, Hrubá Borša, Zálesie, Malinovo, Vlky, Hurbanova Ves, Tomášov, Rovinka, Kalinkovo, Miloslavov, Hrubý Šúr, Hamuliakovo a Dunajská Lužná

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme

kuchynských liniek a nábytku, pre dlhodobú spoluprácu v perspektívnej firme. Uprednostňujeme stolárov a montérov s praxou v danom obore.

V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

¥ªªëˆˆ˜•

OL AJ TU , MOH , RAT ZE IN BYT VAS 2 13 9 71 05 09

BAZÁR - DRUHÁ ŠANCA Niečo pre domácnosť, záhradu, stavbu a dielňu nové aj použité!

PREDAJ - KOMIS - KÚPA

0904 806 340 090 090 09 04 348 174

Mie ero ové námesstie e 19, Sene ec (bu b dovva AB Centrrum m)

Areál Družstva - hneď za vrátnicou, SENEC

Teraz aj TIENIACE SIETE - Ploty a pletivá!

Fitness pre ženy 06-0089

06-0042

Tel.: 0944 693 061

... prineste k nám predať, čo sa ešte môže niekomu zísť!

Lichnerova 39, Senec tel.: 0905 449 698 www.expreska.sk

Výhody kruhového tréningu • stačí 30 minút • s trénerkou • bez objednania • pre každý vek

Skúšobný tréning ZADARMO, bez objednania termínu

dosah na 1.500.000

www.facebook.com/ExpreskaSenec 63-0122

domácností a firiem

’뤤 ’‡ë¡¡ªªë‡

www w.pozick cka aren.s sk

02-0142

ˆ—ˆ w’—•ˆ…‘˜ˆ– –Œë‡

34-0106

Kontakt: Oresi Slovakia s.r.o. pán Chupáč Telefón: 0914 327 602 | E-mail: kvalita@oresi.sk

Pon-Pia: 7.00-21.00, Sob: 9.00-15.00, Ned: 15.00-19.00 hod.

SC 14-22 STRANA - 16

91-0014

BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

Požiadavky: živnostenský list, vlastné profi-náradie, vlastné auto, chuť pracovať, zmysel pre detaily a schopnosť komunikovať zo zákazníkmi

^

BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA

R egión: B

ratislavaaa okolie Región: Senec okolie

^

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 26.750 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 50.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NA+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

HĽADÁME HĽADÁME MONTÁŽNE PARTIE, MONTÁŽNE PARTIE, ALEBO DVOJICE MONTÉROV ALEBO DVOJICE MONTÉROV

Senecko 14-22  
Senecko 14-22  

Senecko 14-22

Advertisement