Page 1

regionĂĄlne noviny

PreÄ?Ă­tajte si VĹĄetko pre VĂĄĹĄ lepĹĄie noviny. 2-3

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

Ä?. 21 / 23. MĂĄj 2014 / 18. roÄ?nĂ­k

2-3 3-5 6-7

týŞdenne do 25 000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

UĹĄetrite aĹž polovicu !!!

49-0099

(na Ăşver)

8-9

TomĂĄĹĄikova 35 a 37, BA

Akcia Vaillant za NEUVERITEĽNÉ CENY!!!

reality-senec.sk

94-0215

ZAVOLAJTE NĂ M: 0905 299 310

5-6

02-49 10 30 40 49-0100

NESCHVĂ LILI VĂ M ĂšVER V BANKE?

MaÄžujete, staviate, Ä?i rekonĹĄtruujete VĂĄĹĄ dom, nĂĄkupu nad 49,- EUR dostanete osvieĹžujĂşci darÄ?ek. OdbornĂŠ poradenstvo je samozrejmosĹĽou. PrĂ­Ä?byt alebo chatu? Chcete nakĂşpiĹĽ za najniŞťie ceny a pritom maĹĽ te sa presvedÄ?iĹĽ, cieÄžom tejto predajne je ĹĄĹĽastnĂ˝ a spokojnĂ˝ zĂĄkaznĂ­k. ĹĄirokĂ˝ vĂ˝ber ako vo veÄžkĂ˝ch obchodnĂ˝ch centrĂĄch? NavĹĄtĂ­vte VĂĄĹĄ Dom farieb & hobby centrum a presvedÄ?te sa sami, Ĺže tam nĂĄjdete vĹĄetko Ä?o potrebujete. Za ceny o 30-50% niŞťie ako v obchodnĂ˝ch centrĂĄch. NaÄ?o platiĹĽ inde viac? VaĹĄim znĂĄmym dĂĄvajĂş v obchode zÄžavy a VĂĄm BratislavskĂĄ 25, Senec (bĂ˝valĂŠ potraviny Jednota) nie? V tejto predajni sĂş okrem nĂ­zkych cien zÄžavy aĹž tel.: 02/45 92 43 43 do 10% pripravenĂŠ prĂĄve pre VĂĄs. NavyĹĄe ku kaĹždĂŠmu www.colorcentrum.sk

24-0101

(na Ăşver)

navĹĄĂ­vte naĹĄu strĂĄnku:

I

I

od

0911 990 463

MONTĂ Ĺ˝NE PRĂ CE: - pokrĂ˝vaÄ?ske prĂĄce - klampiarske prĂĄce - krovy - prĂ­streĹĄky - tesĂĄrske prĂĄce - streĹĄnĂŠ oknĂĄ

latĂ­

ia p

Akc

do

PREDAJ: - rezivo - oknĂĄ

014 - streĹĄnĂŠ krytiny

6.2 30.0

33 â‚Ź

VYCVIÄŒĂ?M vĂĄĹĄho PSA, profesionĂĄl ŕť„0908 728 081

16 9-10 11-12 10

“U MUNGAâ€? - SlneÄ?nĂŠ jazerĂĄ - sever

- odkvapovĂŠ systĂŠmy - streĹĄnĂŠ prĂ­sluĹĄenstvo

NajlepĹĄia hudba poÄ?as celĂŠho leta

BEACH PARTY 16. mĂĄj Absolut DJ Fazo, DJ Chipchi 17. mĂĄj Red Bull DJ Chipchi, DJ Fazo

10

23. mĂĄj Amundsen DJ Roman 24. mĂĄj vodka party DJ Fazo

12

30. mĂĄj Tullamore DJ Roman 31. mĂĄj whiskey party DJ Chipchi 21.00 - 02.00 hod.

TAXI TAXI 3: 0918 628 877

facebook / U MUNGA

AVIATOR

SC 14-21 STRANA - 01

49-0012

33%

www.noblegarden.sk

24-0109

ZADARMO! o aĹž d

0903 319 8288

ང 0917 649 131 DetskÊ ihriskå

CENOVĂ PONUKA A ZAMERANIE STRECHY

JARNÉ ZĽAVY

www.fabi.sk

tel.: 0911 289 790, 02/444 600 89

24-0062

I

www.p-k.sk

16-0150

I

8

51-0007

I

√ Odvoz a uskladnenie odpadov √ VĂ˝kup Ĺželeza a farebnĂ˝ch kovov √ AutorizovanĂ˝ zber a spracovanie autovrakov √ DemontĂĄĹž, rozpaÄžovanie technologickĂ˝ch zariadenĂ­ √ DemolaÄ?nĂŠ a bĂşracie prĂĄce √ Autodoprava, preprava VZV a UNC

06-0102

I

Motory ElektrocentrĂĄly MotorovĂŠ Ä?erpadlĂĄ KosaÄ?ky Krovinorezy Malotraktory MinikultivĂĄtory SnehovĂŠ frĂŠzy

49-0104

I

ODVOZ A LIKVIDĂ CIA ODPADU

Ponuka pråc MINIBAGROM ¡ výkopovÊ pråce: ťírka 30 a 60 cm do hĺbky 2,1 m svahovacia lyŞica 100 cm ¡ úpravy terÊnu ¡ obkopåvanie zåkladov pre izolåcie ¡ rozbíjanie betónu ¡ vŕtanie dier do zeme do hĺbky 1m Minibager pri svojej våhe 1600 kg prejde otvorom ťírky 1m

tXXX 

19-0004

.M. ovÄ?ĂĄk - S.O.M dealer: M.Kub AutorizovanĂ˝ ova pri Senci 353 ĂĄÄž Kr TPNNTL

7-8

49-0100

www.

06-0112

senecko.sk

SENECKO

DOM A BYT

13-15


3 9 4 3 6 7 2

4 6

7 2 3

8

9

HluÄ?nĂ­ susedia

PrĂĄvnik radĂ­

cirkulĂĄrkou, hluÄ?nĂ˝mi rekonĹĄtrukÄ?nĂ˝mi vonkajĹĄĂ­mi prĂĄcami a podveÄ?er pravidelnĂ˝mi spoloÄ?enskĂ˝mi stretnutiami. Chcel by som sa preto spĂ˝taĹĽ, ako sa mĂ´Ĺžem brĂĄniĹĽ voÄ?i takĂŠmuto neprimeranĂŠmu sprĂĄvaniu nĂĄĹĄho suseda. ÄŽakujem.“ VĂĄĹženĂ˝ Ä?itateÄž, Vami opĂ­sanĂ˝ problĂŠm sa dotĂ˝ka problematiky susedskĂ˝ch sporov, ktorĂŠ sa prejavujĂş vo vzĹĽahu medzi dvoma vlastnĂ­kmi alebo osobami uŞívajĂşcimi susednĂŠ nehnuteÄžnosti. Pomerne Ä?asto sa stĂĄva, Ĺže uŞívanie nehnuteÄžnosti jednĂ˝m vlastnĂ­kom mĂ´Ĺže maĹĽ negatĂ­vne ĂşÄ?inky na pokojnĂŠ uŞívanie susediacej nehnuteÄžnosti. UvedenĂ˝mi negatĂ­vnymi ĂşÄ?inkami uŞívania sa mĂĄ na mysli najmä prach,

OtĂĄzka Ä?itateÄža: „DobrĂ˝ deĹˆ, na jeseĹˆ sme sa presĹĽahovali na dedinu s vidinou pokoja a oddychu, priÄ?om s prĂ­chodom jari zaÄ?al nĂĄĹĄ sused so zĂĄhradnĂ˝mi JUDr. prĂĄcami. KaĹždĂ˝ vĂ­kend nĂĄs TomĂĄĹĄ obĹĽaĹžuje celodennĂ˝m koPavloviÄ? senĂ­m trĂĄvy, rezanĂ­m dreva

3 7 6 8

2 5 3 9 7 4 2 3 5

pach, dym, odpady, vnikanie chovanĂ˝ch zvierat na cudzĂ­ pozemok alebo Vami opisovanĂ˝ hluk, ktorĂŠ sĂş vĹĄeobecne oznaÄ?ovanĂŠ spoloÄ?nĂ˝m pojmom „imisie“. PrĂĄvna Ăşprava v oblasti susedskĂ˝ch prĂĄv spoÄ?Ă­va na zĂĄsade, Ĺže ochrana poskytovanĂĄ prĂĄvam vlastnĂ­ka jednej veci, v predmetnom prĂ­pade teda ochrana uŞívania zĂĄhrady VaĹĄĂ­m susedom, nesmie byĹĽ v nepomere k ochrane prĂĄv druhĂŠho vlastnĂ­ka, teda v danej veci VĂĄs ako vlastnĂ­ka susediacej nehnuteÄžnosti. PlatĂ­, Ĺže vlastnĂ­k veci sa musĂ­ zdrĹžaĹĽ vĹĄetkĂŠho, Ä?Ă­m by nad mieru primeranĂş pomerom obĹĽaĹžoval inĂŠho alepokraÄ?ovanie na nasledujĂşcej strane

obÄ?ianska

riadkovĂĄ inzercia

1

06-0074 49-0011

Teťíme sa na Vaťu nåvťtevu ENERGETICKÉ CERTIFIKà TY DOMOV - pre kolaudåciu Rýchle, kvalitne, lacno tel.: 0904 542 675

, s.r.o.

)WJF[EPTMBWPWB 4FOFDtUFM  

KONTAJNEROV MAÄ˝BY, STIERKY NOSIÄŒ ODVOZ stav. dom. odpadu NĂ TERY DOVOZ

0917 237 550 0940 318 912

24-0118

doprava zabezpeÄ?enĂĄ

KVALITNE RĂ?CHLO-LACNO 0904 426 885

KANALIZĂ CIE KRTKOVANIE

1SJEPEĂˆWLFEMBäCZ [ĹąBWBOBEMBäCV

',SĂˆĹąB 4FOFD

 

XXXEMB[CBWBSHBTL POESFKWBSHBEMB[CB![P[OBNTL

MONITORING

www.eupipe.sk

PORUCHOVà SLUŽBA

ĹĄtrk, piesok, kameĹˆ, zem 02/4594 5185 0907 433 007

Ondrej Varga tQPLMBEBOJF[ĂˆNLEMBäCZ tĂžESäCBBQSĂ“QSBWZ t1-05: 0)3"%:

SC 14-21 STRANA - 02

NON-STOP

0948 757 757

49-0026

darÄ?ek +buk - dub

51-0177

1m3 - 49 â‚Ź PRMS 1m - 35 â‚Ź

ÄŒISTENIE %-"Ç#" TLAKOVÉ A MECHANICKÉ ÄŒISTENIE DOMOVEJ A PRIEMYSELNEJ KANALIZĂ CIE

49-0028

PREDĂ M

PALIVOVÉ DREVO

59-095-1, 6, 7

0903 703 974

www.sopka.sk

Prineste nĂĄm VĂĄĹĄ pouĹžitĂ˝ Brita ďŹ lter a my VĂĄm pri kĂşpe novĂŠho ďŹ ltra odrĂĄtame z ceny 1 Euro

MATERIà L SO ZĽAVOU

49-0010

AKCIA

51-0079

podlahovĂŠ kĂşrenie, servis kotlov-Ăšk

kryĹĄtĂĄÄžovo Ä?istĂĄ voda vynikajĂşcej chuti

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt?

p. TuĹĄĹĄ - 0905 402 546

VODA, KĂšRENIE, PLYN

MOŽNOSŤ KÚPY POMN�KOV AJ NA SPLà TKY

www.kamenarstvo-petrovic.sk info@kamenarstvo-petrovic.sk

CHLADNIÄŒIEK MRAZNIÄŒIEK

0903 168 625

MyslenickĂĄ 23 902 01 Pezinok (Grinava) tel.: 033 / 640 5348 mobil: 0905 757 415 Po - Pia: 10.00-18.00

BratislavskĂĄ 1/B 903 01 Senec (areĂĄl cintorĂ­na) tel.: 02 / 4564 6488 mobil: 0905 100 134 Po - Pia: 09.00-16.00

OPRAVA SERVIS

PLYN KĂšRENIE VODA 51-0038

06-0019

Prevoz zosnulĂŠho v Senci a okolĂ­ + vybavenie matriÄ?nĂ˝ch dokladov ZDARMA Pohreby Pohreby aj uĹž od 400 â‚Ź na splĂĄtky PREVĂ DZKA: VA-SI, spol. s r.o., VajanskĂŠho 2/A, Senec www.pohrebnasluzba-vasi.sk

06-0003

0911 011 020 0904 898 269 0903 653 930

91-0026

NON STOP SluĹžba

KAMENĂ RSTVO PETROVIĂˆ

VĂĄm ponĂşka svoje sluĹžby ako:

06-0087

Pohrebnå sluŞba v Senci Ľuboť Vårady Róbert Vårady Gejza Vårady

PredajĹˆa TLAÄŒIVĂ - Ĺ USTEK na RobotnĂ­ckej 3A v Senci

tPredaj tlaÄ?Ă­v tKopĂ­rovanie tHrebeĹˆovĂĄ väzba tServis a predaj pokladnĂ­ tVĂ˝roba peÄ?iatok a inĂŠ

VA-SI, spol. s r.o.

5

PoĹĄlite SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RPmedzeraSCmedzeraÄŒĂ­sloRubriky medzeraTextInzerĂĄtu PrĂ­klad: RP SC 12 PredĂĄm koÄ?Ă­k, 0987 654 321. Spätnou sms vĂĄm potvrdĂ­me prijatie inzerĂĄtu a jeho cenu, ktorĂş vĂĄm vyĂşÄ?tuje vĂĄĹĄ mobilnĂ˝ operĂĄtor. Cena je 0,60 eur s DPH za kaĹždĂ˝ch zaÄ?atĂ˝ch 30 znakov textu vĂĄĹĄho inzerĂĄtu vrĂĄtane medzier. NiÄ? inĂŠ neĂşÄ?tujeme. Tip 1: Ak chcete inzerĂĄt na viac týŞdĹˆov, poĹĄlite rovnakĂş sms toÄžkokrĂĄt, v koÄžkĂ˝ch týŞdĹˆoch chcete inzerovaĹĽ. Tip 2: Ak chcete inzerĂĄt uverejniĹĽ v ÄžubovoÄžnĂ˝ch inĂ˝ch naĹĄich novinĂĄch, SC zameĹˆte za skratku novĂ­n, ktorĂş nĂĄjdete na zadnej strane vÄžavo dolu. SluĹžbu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpeÄ?uje ELET, s.r.o.

02-0068

0903 969 611

DOMĂ CICH SPOTREBIÄŒOV 0903 21 22 27

49-0093

domy

4

Pråce vo výťkach

06-0053

byty

2 3

06-0002

auto-moto byty

OPRAVA A SERVIS

Oprava a údrŞba vťetkých druhov striech, odkvapových systÊmov a klampiarskych prvkov aj na żaŞko prístupných objektoch. 06-0001

auto-moto

A /predaj U °PredĂĄm Fabia 1,4 lacno.Tel. 0903712886 A /inĂŠ U B /predaj Y °PredĂĄm 65 m2 veÄžkĂ˝ 1-izb. BYT - NOVOSTAVBA VO VEÄ˝KOM BIELI. NachĂĄdza sa v spodnom podlaŞí bytovĂŠho domu, 7 bytov v objekte, zateplenĂ˝, tehlovĂ˝, skolaudovanĂ˝ 8/2012, ĂşstrednĂŠ kĂşrenie - radiĂĄtory, plastovĂŠ oknĂĄ, plĂĄvajĂşce podlahy, kuchynskĂĄ linka, prĂ­prava na krb, klimatizĂĄcia, 1 parkovacie miesto, CENA 36.990,- â‚Ź.Tel. 0907747817 B /prenĂĄjom Y °Pren. 1 iz. byt v RD SC.Tel. 0903351080 °DĂĄm do prenĂĄjmu 1,2,3 izby vr Senec.Tel. 0903712886 °Prenajmem Ä?iast. zariadenĂ˝ 2-izb. BYT S TERASOU – NOVOSTAVBA v centre Senca, ul. MIEROVÉ NĂ M., k bytu patrĂ­ 1 pakovacie miesto a murovanĂĄ pivnica. CENA: 400,- â‚Ź/mesiac/vrĂĄtane E.Tel. 0907747817 °Prenajmem zariadenĂ˝ 2-izb. BYT v centre Senca, HollĂŠho ul. CENA 430 â‚Ź/mesiac/vrĂĄtane E, TV programov a internetu.Tel. 0907747817 °Prenajmem 3-izb. BYT – NOVOSTAVBA v centre Senca na peĹĄej zĂłne, LICHNEROVA UL., 80 m2, CENA: 530 â‚Ź/mesiac energiĂ­ a TV program.Tel. 0907747817 D /predaj O °V Oravskom PodzĂĄmku v blĂ­zkosti hradu predĂĄm hospodĂĄrsku usadlosĹĽ(bĂ˝valĂ˝ majer) s


TV program pondelok

05:55 DOBRÉ RÁNO 07:55 PANELÁK: U mňa končíš! 09:00 SÚDNA SIEŇ: Nezodpovedná matka 09:50 SÚDNA SIEŇ: Chodila som s úžerníkom 10:50 Súdna sieň: Odhodený syn 12:00 NOVINY O 12:00 12:40 Kosti 13:40 Hawaii 5.0 14:35 NÁKUPNÉ MANIAČKY 15:45 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SÚDNA SIEŇ: Všetko chcem späť 18:15 SÚDNA SIEŇ: Sex za prácu 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 19:50 ŠPORT 20:00 KRIMI 20:25 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 PANELÁK: Návrh na rozvod 21:30 Agenti S.H.I.E.L.D. 5 22:30 DEDIČSTVO 23:30 C.S.I.: Las Vegas 00:40 Ostrov 02:35 Hawaii 5.0 03:15 DEDIČSTVO 04:05 PANELÁK: Návrh na rozvod

06:35 Sila lásky 07:25 McLeodove dcéry JEDNOTKA 08:10 Nash Bridges: Strata pamäti 08:55 Správy RTVS „N“ 09:45 Poirot: Žltý kosatec 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:20 Čo ja viem 16:00 Správy RTVS 16:25 Galileo 17:00 Doktor z hôr - Nové osudy III.: Nerozhodný 1/17 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body sekundy 20:10 Počasie 20:20 Nanič chlapec 21:50 Peklo na kolesách II. 3/10 22:30 Nash Bridges: Strata pamäti 36 23:20 Nanič chlapec 00:45 Peklo na kolesách II. 3/10 01:30 Dámsky klub 03:00 Sila lásky VI. 83 03:50 Slovensko v obrazoch

JOJKA

26. 5. 2014

06:00 Teleráno 08:35 Búrlivé víno 09:55 Chlapi neplačú 11:00 Komisár Rex 12:05 Odložený prípad 13:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 14:10 Monk 15:05 Mike a Molly 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TN 20:30 Búrlivé víno 21:40 Rodinné prípady 22:35 Eurovoľby 2014 23:25 Dva a pol chlapa 23:55 Mike a Molly 00:15 NCIS 01:10 Odložený prípad 01:55 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad MARKÍZA

Vtip: Čupí vlk za kríčkom a okolo ide červená čiapočka. Vlk sa jej pýta: - Čože máš v tom košíčku? - Džem a med pre svoju babičku. - A toaletný papier tam nemáš? F. Saleský: „Ak vieme nájsť radosť a Božiu vôľu aj v biedach tohto sveta, sú rovnako milé ako raj.“

P R E DA J Ň A

občianska

riadková inzercia

AUTODOPRAVA s užitočnou

PREDAJ A DOVOZ

• ZDARMA zameranie a zhotovenie

Nová Dedinka 02/4592 5030 www.irpex.sk 0908 731 611

d 0,60 € / o J A D E R P O D

Nie je potrebné rozobrať vašu starú strechu!

Najlacnejšia renovácia

u nás nakúpite jednoducho aj na splátky

Tureň, okres Senec (areál bývalého PD)

SORTIMENT NA SKLADE VODA • PLYN • KÚRENIE

stavba

8

domácnosť

9

záhrada

10

 VYMÝVANÁ DLAŽBA  ZÁMKOVÁ DLAŽBA  VYMÝVANÉ KVETINÁČE  BETÓNOVÉ DREVO  BETÓNOVÉ PLOTY 0903 726 182

PALIVOVÉ DREVO BUKlan1. tr.é zabezpečíme dovoz ká

SC 14-21 STRANA - 03

6 7

Chcete si podať inzerát?

Senec, Boldocká 7 (areál PD)

0905 602 887

pozemky reality

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraSCmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP SC 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, SC zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

www.adoxbeton.sk

e-mail: bonamal@bonamal.sk

obývateľným domom a hospodárskymi budovami, vhodné na rekreačné účely alebo podnikanie.Tel. 0908447091 °Predám väčšie priestory v širšom centre Pezinka.Tel. 0949166240 P /predaj O R /iné E °Kúpim v Senci 3 izbový byt do 80.000 €.Tel. 0907093386 °Kúpim rod. dom v Senci.Tel. 0911382290 S T °Predám sklolaminátovú žumpu o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov. Cena od 650 €. Doveziem, aj osadím.Tel. 0905925991 °Predám vchod. plastové dvere. Nepasujú nám, lacno.Tel. 0908688620 °Predám bet.kocky50x50x10/8 stoly do záhrady kameň okrúhle, parapet na mieru ci schody a iné veci z bet.a kameňa.Tel. 0940805741 D O °Predám elektrický ETAgril 147. Cena 20,- Eur.Tel. 0907779010 °Predám výhodne nové dvierka na kuch. linky a nové poťahové látky na sedačky a kreslá.Tel. 0911399560 °Predám zachovalý plynový sporák značky Mora 1101 cena 50 eur.Tel. 0245923528 °Predám 21 dielnu sadu kuch. riadu s nelepivým povrchom Xilan s prímesou titánu, cena 290 € plus grátis 12 dielnu príborovú súpr.Tel. 0904901814 Z a zverinec Á °Predam male morcata.Tel.

ADOX BETON s. r. o.

POZOR! AKCIOVÉ CENY! Drevo je certifikované! Nie je z nelegálnej ťažby!

0917 649 213

16-0150

KOMPLETNÝ STAVEBNÝ MATERIÁL

Betónová terasová dlažba 40x40x4 od 1,32 € / ks

AKCIA

eternitových plechových a plochých striech

53-0089

((není není ení potrebné pottr po trebbnéé

ks 06-0090

Kontakt: Pavol Kovács tel: +421 905 102 897 e-mail: pkovacs78@gmail.com

49-0055

cenovej ponuky • rôzne farby a vzory • bez zálohy €/m2 • GARANCIA 10 - 12 rokov

Super ceny už od

49-0061

Tureň - areál PD (okr. Senec) - 0902 555 333 Záhorská Bystrica - 0914 113 117

Tel.: 0905 968 650

06-0038

www.piesok.sk

Umývanie okien, žehlenie, vysávanie, opatrovanie 4,90 €/hod.

91-0046

hmotnosťou do 2 ton ložná plocha 4x2 m 0908 198 558

Ponúkam:

91-0022

tÝUSLtQJFTPLtNBLBEBN tPLSBTOÏLBNFOF tPCLMBEtEMBäCB tTPMJUÏSZ

8,90-

3


12

rôzne

13

ďalej v ponuke: dlážkovica a zrubový obklad cena aj s dovozom do 3 dní 0905 808 616, 0907 885 834

0907 165 386

BD KRBY

www.bd-krby.sk • Stavba teplovzdušných krbov a teplovzdušných rozvodov • Frézovanie komínov • Vložkovanie komínov • Rekonštrukcia starých komínov

0905 702 276

15-0155

deťom

1. trieda - 4 € 2. trieda - 3 €

stavebná KG činnosť STAV • Novostavby, stavebný dozor • Rekonštrukcie a prestavby RD a obchodných priestorov a bytových jednotiek • Realizácie aj na kľúč!

• Štrk, piesok • Odvoz stavebnej sute • Vykládka hydraulickou rukou • Kontajner 3

do 3m

0903 853 022, 0904 159 313

24-0040

11

» výstavba rod. domov » rekonštrukcie » obklady, sadrokartón » zámková dlažba » strechy

TNFUV QSFWÈTVä

20 SPLPW

tTBESPLBSUØO tUFQFMOÏB[WVLPWÏJ[PMÈDJF tGBTÈEOZ[BUFQűPWBDÓTZTUÏN tJOUFSJÏSPWÏTUBWFCOÏQSÈDF

14 15 16

Areál PD, Boldocká 301, Senec tel./fax: 02/4592 5329, 0905 605 209

www.in-real.sk

Chcete si podať inzerát? Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraSCmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP SC 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, SC zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

SC 14-21 STRANA - 04

e-mail: inreal@wmx.sk

49-0008

hobby

JUDr. Tomáš Pavlovič Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.

49-0052

riadková inzercia 0907511072 °Predám el.kosačku v záruke. Cena 100EUR.Tel. 0908876262 H a šport O °Predám horský 3/4 bicykel zn. Author modro žltej farby, cena 50 eur.Tel. 0245923528 °Kúpim staré pohľadnice, fotografie, staré knihy a odznaky.Tel. 0908707350 D E °Predám lacno detské oblečenie - dievčenské aj chlapčenské veľk. 56 - 92.Tel. 0915894970 R /predaj Ô °Predám videokameru Panasonic M10 na VHS kaze‫﬚‬. 150,- Eur. Tel. 0907779010 °Predám objektív Sigma 55-200mm 1:4-5.6 DC pre Olympus spolu so slnečnou clonou a filtrom Hama. Objektív je používaný ale vo výbornom stave. Cena 100 eur.Tel. 0905915040 °Predám drevený masívny oválny jedál. stúl 150x100 cm po roztiahnutí 195x100 cm gaštanovej farby, cena 65 e. Tel. 02/4592 3528 °Predám svadobné ša‫﬚‬ z Dánska 36-38 na vysokú nevestu, automatickú práčku ešte nerozbal., krátky kožený kabát dámsky veš. 48-50, dievčenský bicykel zn. Dxprimo.Tel. 0245918013 °Predám 2-dverový trezor, každé dvere samostatne uzamykateľné, vhodný na zbrane. Tel. 0903 417 202 R /iné Ô H Ľ Z O

bou smerujúcou proti vlastníkovi susediacej nehnuteľnosti, prípadne jej užívateľovi, sa svojím návrhom môžete domáhať vydania rozsudku, ktorým by bola žalovanému uložená povinnosť zdržať sa presne vymedzeného rušenia. V každom prípade odporúčame, aby ste sa pri realizácii týchto krokov poradili s Vaším právnikom, ktorý sa oboznámi s detailmi a navrhne Vám najvhodnejšie právne kroky.

DOM FINAL

Predám tatranský profil - brúsený

občianska

rôzne hľadám prácu zoznamka

mieste, kde je to vzhľadom na potrebu obhospodarovania porastov nevyhnutné a záhradné práce je tu možné posubo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Na tomto mieste dzovať ako bežné správanie, ktoré sú susedia povinní navzáje následne podstatné posúdiť, čo onou mierou primeranou jom trpieť. Čo sa týka ochrany pred nežiaducim konaním Vášho suseda, daným pomerom. V predmetnej veci by bolo potrebné podrobnejšie spoznať mimosúdne môže do susedských vzťahov vstupovať obec. skutkový stav veci, teda najmä v akom type lokality sa Vaša V tomto prípade sa teda môžete so žiadosťou o ochranu obnehnuteľnosť nachádza, v akom čase dochádza k hlučným rátiť priamo na starostu ako zástupcu obce, ktorý však bude prácam, prípadne či hluk prekračuje stanovené hygienické vychádzať zo skutkového stavu a neprislúcha mu posudzonormy. Je potrebné upozorniť, že odlišne sa budú posudzo- vať právne otázky. Súčasne je možné podať na príslušný súd vať hlučné záhradné práce v tichej chatovej lokalite, inak na osobitnú negatórnu žalobou, tzv. žalobu z imisií. Touto žalo-

pokračovanie

06-0086

5 3 2 7 5 1 4 8 7 8 6 4 4 2 7 5 3 5 2 6 8 1 2 2 6 4 5

Právnik radí

52-0180

6

2 6


TV program utorok

05:55 DOBRÉ RÁNO 07:55 PANELÁK: Návrh 05:50 Sila lásky 06:40 McLeodove dcéry JEDNOTKA 07:30 Nash Bridges: Odstreľovač 08:15 Sprána rozvod 09:00 SÚDNA SIEŇ: Takto sa syn nespráva 09:50 SÚDNA SIEŇ: Nič nezarobíš 10:55 Súdna sieň: vy RTVS „N“ 09:20 Doktor z hôr - Nové osudy 10:15 Galileo Vraždil kuchynský nôž 12:00 NOVINY O 12:00 12:40 Kosti 13:40 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky Hawaii 5.0 14:35 NÁKUPNÉ MANIAČKY 15:45 PÁLI VÁM TO 16:20 klub 13:55 Taxík 14:25 Postav dom , zasaď strom 14:55 ExTOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SÚDNA SIEŇ: Kúpeľ v kyse- trémni experti 16:00 Správy RTVS 16:25 Galileo 17:00 Doktor z line 18:15 SÚDNA SIEŇ: „Spikli“ sa proti mne 19:00 VEĽKÉ NOVI- hôr - Nové osudy 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS NY TV JOJ 20:30 PANELÁK: Nehoda 21:30 Vtierka Castle VI.: Dia- 20:20 Nikto nie je dokonalý 21:20 Grand hotel II: Tajomstvo mantová vražda 8 22:30 VDOVA 19/19 23:30 Strážcovia Dračej 22:50 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka 23:35 Nash Bridbrány 01:45 C.S.I.: Kriminálka Miami IV. 5 02:35 Hawaii 5.0 II. 9 ges: Odstreľovač 00:20 Grand hotel 01:45 Dámsky klub 03:20 03:20 VDOVA 19/19 04:10 PANELÁK: Nehoda 04:55 KRIMI Sila lásky VI. 84 04:10 Extrémni experti 57/68

Vtip:

JOJKA

27. 5. 2014

06:00 Teleráno 08:35 Búrlivé víno 09:55 Chlapi neplačú 11:05 Komisár Rex 12:05 Odložený prípad 13:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 14:05 Monk 15:05 Mike a Molly 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:30 Búrlivé víno 21:40 Rodinné prípady 22:35 Arrow 23:30 Dva a pol chlapa 00:00 Mike a Molly 00:30 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:25 Odložený prípad 02:15 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 03:00 Monk MARKÍZA

Aká je mužská predstava romantiky? Futbalový štadión osvetlený sviečkami. Henry Wadsworth Longfellow : „Byť silný, znamená byť šťastný.“

myslím si

Nová Dedinka 02/4592 5030 www.irpex.sk 0908 731 611

5

Igor Matovič

Slovenské 2:1

NAJLACNEJŠIE 06-0090

LEXAN, ARLA

Teraz uvádzacie ceny: 240 x 249 x 599 mm 2,60 € s DPH/ks 300 x 249 x 599 mm 3,50 € s DPH/ks

Tel.: 0907 172 806, sklad: Fučíková 8, Senec www.lexanzelensky.sk

Otvorené: Pondelok - Piatok: 8:00 - 16:00 Predaj:

• polykarbonátových

LÍ OKO dosiek na prístrešky, NY V DPH balkóny a zim. záhrady E C E s • hliník. profilov EPŠI / m² NAJL 6,90 € a príslušenstva OD • plexiskla a plného

Cena pri kamiónovom odbere. Doprava na kamión zdarma.

BETONÁŽ POTEROV

Jaro & Jožo - rekonštrukčné práce (exterier a interier) - vodionštalačné a elektroinštalačné práce - obklady, dlažby

www.betonazpoterov.sk

BETÓN - PET

nu kvalitné tehly za dobrú cenu

betónových podláh v najvyššej kvalite

www.INTERNETOVESTAVEBNINY.sk najlacnejšie stavebniny na Slovensku tel. 02/208 33 251, 0903 722 831 e-mail: info@internetovestavebniny.sk

51-0012

PPrevádzka: ád k ŠŠenkvická k i ká cesta, betonazpoterov@zoznam.sk

Možno si poviete - a na čo? Áno, ťažko je vysvetľovať ... hlavne, keď je vonku pekne tepľúčko, že áno?

NA PREDAJ

Dám do prenájmu

Veľkosť kancelárií jednotlivo po 14,50 a 22,00 m2. Bližšie informácie a podmienky žiadajte na adrese: e-mail: igor.plavina@coop.sk, tel.: 02/582 33 400

DRAŽBA

2 izbový byt + GARÁŽ Kráľova pri Senci - Krmeš Najnižšie podanie: 35 400 EUR Termín konania dražby: 19.06.2014 o 14:15 hod. Termín obhliadok: 03.06.2014 o 09:00 hod. a 17.06.2014 o 14:00 hod. Miesto konania dražby: Dražobná miestnosť č. 407, 4. poschodie, Košická 56, 821 08 Bratislava Dražobná zábezpeka: 5 000 EUR Minimálne prihodenie: 1 000 EUR Predmet dražby: byt č. 6, 2.9., vchod B v byt.dome spú.č. 500, spol. podiel priestoru na spol.castiach a zariadeniach byt. domu a spol.podiel k pozemku parc.č. 129/12, 129/26 o velkosti 5799/68836, Garáž - priestor č. 2-G4, suteren, vchod B, v byt.dome spú.č. 500, spol. podiel priestoru na spol.castiach a zariadeniach byt.domu a spol.podiel k pozemku parc.č. 129/12, 129/26 o velkosti 1867/68836. viac info na tel. čísle 02/322 02 734, 0911/833 855, martvon@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk 52-0305

0905 436 591

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, prenajme kancelárske priestory v budove na Bajkalskej 25 v Bratislave.

19-0001

91-0040

v Moste pri Bratislave za 450 Eur mesačne

02-0133

RD HVIEZDOSLAVOV

2 izbový byt tel.: 0949 657 014

Boli ste už voliť?

0904 324 507, 0918 528 2223 profesionálna výroba

24-0099

-1 0904 825 446 0%

Kontakt: 0905 474 727, e-mail: info@grz.sk

06-0108

STAVEBNINY GRZ, Hlavná 10, Nová Dedinka 06-0067

polykarbonátu • predaj skleníkov

presné tvarnice na trhu

66-0067

· výroba a dovoz betónu · výroba schválených vodomerných šácht vodárňami · rozvoz materialu VOLVO+HIAB · strihanie a ohýbanie betonárskej ocele

Dedinu mojich svokrovcov na Východe - Harichovce opäť zaliala vysoká voda. Dediny, kde Radičovej vláda dala spraviť v lesoch hrádzky, zostali bez pohromy. „Múdra“ Ficova vláda však tento efektívny a lacný program hneď po svojom nástupe zrušila. Ak by v ňom pokračovala, stovky ďalších dedín nemuseli byť zaliate. Fico miesto lacných hrádzok básní o ďalších betónových opachách - priehradách. Škoda, že zavrhujeme múdre riešenia našich otcov, ale ono v tom bude asi klasický slovenský háčik - na priehradách sa dá ľahšie nabaliť. Druhý debakel Slovensko tento týždeň dostalo v hokeji. No, čo už, snáď nabudúce to už vyjde. Som však veľmi rád, že sme dokázali aj v jednom zápase vyhrať - Harabina Súdna rada (dúfam, že definitívne) odstavila na 150tu koľaj.

SC 14-21 STRANA - 05

Ale vážne. Je moratórium a preto vás určite nebudem nahovárať, aby ste išli voliť naše hnutie, to sa nepatrí. Preto vás len poprosím, aby ste hlavne voliť išli. V európskom parlamente sa naozaj rozhoduje o Slovensku omnoho viac, ako sa nám môže na prvý pohľad zdať. Až 80% všetkých zákonov, ktoré slovenský parlament na Slovensku prijíma, sú vlastne len napĺňania smerníc, ktoré predtým prijal európsky parlament v Bruseli. Takže, nech už sympatizujete s ktoroukoľvek stranou či hnutím, choďte, prosím, hlavne voliť. Je veľmi dôležité, aby 13 ľudí, ktorí nás budú zastupovať v Bruseli, reprezentovali čo najlepšie názory ľudí na Slovensku a práve to môžeme dosiahnuť tým, ak pôjde voliť čo najviac ľudí - bez ohľadu na to, koho voliť budú. Čiže, aj keď nechcete voliť naše hnutie, nevoľte nás, ale hlavne choďte voliť. Je to vaše právo a trošku sa mi žiada aj povedať - občianska povinnosť. Respektíve tak by sme to mali cítiť - že akékoľvek voľby sú dôležité a nezostaneme v nich ľahostajní, aj keď by si to mnohí politici práve tak priali. Šťastnú ruku prajem;) Igor Matovič


3

1

9

Prírodná lekáreň

9 7 3 6 7 6 9 2 7 3 6 5 5 8 1 5 9 2 8 5 7 3 8 2

Žihľava dvojdomá Pre niektorých pichľavá burina, pre druhých liek voľne dostupný a pre ostatných kŕmna rastlina pre zvieratá. Žihľava dvojdomá je v liečiteľstve dobre známa už od stredoveku. Má blahodárne účinky na organizmus. Známe sú detoxikačné účinky, čistí krv, obsahuje vitamíny:

C, B, provitamín A, ako aj minerály: vápnik, horčík, železo. Taktiež obsahuje aj kyselinu kremičitú, triesloviny, zlepšujúce imunitu a serotonín (hormón dobrej nálady, šťastia). Pôsobí protirakovinovo a proti reume, pomáha pri ateroskleróze, upravuje metabolizmus a krvný tlak, znižuje hladinu cukru v krvi, pôsobí na kardiovaskulárny systém, zlepšuje funkciu pečene a žlčníka, pomáha pri kašli, používa sa na podporu rastu vlasov a proti ich vypadávaniu. No ako naši starí rodičia hovorili: „všetkého veľa škodí“, aj so žihľavou je to tak. Pozor by si mali dať ľudia s problémami srdcovej činnosti, ako aj s problémami so zrážanlivosťou krvi, pri menštruácii a zvý-

šenom riziku tvorby obličkových kameňov. Nemala by sa preto užívať dlhodobo a tiež nie vo veľkých dávkach. Teraz je správny čas na zber mladých listov alebo vňate, ktoré sú menšie ako 20 cm a majú tmavozelenú farbu. Zbiera sa aj koreň, buď v marci a apríli alebo na jeseň - v septembri a októbri. Z čerstvej žihľavy si môžeme pripraviť napríklad čaj (3x denne), zvyšok sa môže vysušiť na tmavom mieste, najlepšie pri teplote 50°C. Listy sa usušia rýchlo, no listy, ktoré sčernejú vyhoďte. Niektorí si pochutia aj na šaláte z čerstvých listov. A zo stonky sa dá vyrobiť priadza, ale nižšej kvality. Žihľava rastie všade … a je to dobré.

na rovinu

s Marcelou Dobešovou

na pôvodná ce

75 €

-62% Praktický duálny telefón na dve SIM karty- S367. S nabíjačkou aj slúchadlom handsfree manuál v slovenskom jazyku

nová cena

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Záhradná hadica

na pôvodná ce

40 €

-52% Elastické hadice sa z 8 m : dĺžky zväčší na 22,5 m - cena 19,49 € alebo na dĺžku 30 m - cena 21,49 € Steny hadice sú z kvalitného latexu. Hadice je možné aj nadpojiť.

DRAŽBA RODINNÝ DOM Ivanka pri Dunaji Najnižšie podanie: 616 000 EUR Najnižšie podanie: 616 000 EUR - licitátor dražobníka je oprávnený znížiť sumu najnižšieho podania Termín konania dražby: 19.06.2014 o 11:00 hod Termín konania obhliadok: 29.05.2014 o 09:00 hod. a 17.06.2014 o 14:00 hod. Miesto konania dražby: Dražobná miestnosť č. 407, 4. poschodie, Košická 56, 821 08 Bratislava. Dražobná zábezpeka: 30 000 EUR Minimálne prihodenie: 3 000 EUR Predmet dražby: - rodinný dom súpisné č. 2492 postavený na parcele č. 927/86, - garáž súpisné č. 2493 postavená na parcele č. 927/87, - pozemky: parcelné č. 927/39, záhrady o výmere 959 m2, parcelné č. 927/86, zastavané plochy a nádvoria o výmere 292 m2, parcelné č. 927/87, zastavané plochy a nádvoria o výmere 120 m2. - predmet dražby je evidovaný na LV č. 2842, kat. územie Ivanka pri Dunaji

viac info na tel. čísle 02/322 02 734, 0911/833 855, martvon@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk 52-0297

52-0313

29 €

nová cena

19,49 €

53-0049

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV I TERÁS

BALKÓNY

TERASY

ZÁDVERIA

hliníkový posuvný systém ZIM. ZÁHRADY

REŠTAURÁCIE

AKCIA 337,- EUR

CENY OD

• Ku každej objednávke darček ZDARMA • 7-ročná záruka • Možnosť splátok s 0% úrokom

AKCIA MÁJ 2014 15% až 50%

SC 14-21 STRANA - 06

0948 787 777 www.balkona.eu

63-0047

(pokračovanie na ďalšej strane)

Duálny mobilný telefón

52-0313

S Vaším menom sa spája Fórum života. Ako dlho fungujete a aké sú priority občianskeho združenia? Fórum života vzniklo pred 13 rokmi ako platforma, ktorá združuje organizácie a jednotlivcov so spoločnou víziou - žiť v spoločnosti, ktorá rešpektuje ľudský život od počiatku až po prirodzenú smrť a podporuje rodinu ako optimálne miesto vzniku a rozvoja ľudského života. Naše aktivity realizujeme v nasledujúcich oblastiach: V oblasti advokácie bránime tých, ktorí sa sami nedokážu brániť. Snažíme sa presadzovať legislatívu, ktorá rešpektuje ľudskú dôstojnosť každého človeka a podporovať manželstvo a rodinu ako základnú bunku spoločnosti. V oblasti prevencie poskytujeme informácie o dôstojnosti človeka od počatia po smrť, o prenatálnom vývine dieťaťa, o ohrozeniach ľudského života, o realite umelého potratu a o prirodzených metódach plánovania rodičovstva. V konkrétnej pomoci cez členské a spolupracujúce organizácie pomáhame pri riešení ťažkých životných situácií žien a ich detí, núdznych, chorých a slabých. Činnosť rozvíjame prostredníctvom pracovníkov, spolupracovníkov, dobrovoľníkov a členskej základne v regiónoch Slovenska. Čo považujete za doteraz najväčší úspech Fóra života? Čo je to úspech? Takto som nikdy nehodnotila našu prácu. Možno úspechom je to, že sme vôbec vydržali ako advokátska mimovládna organizácia v oblasti ochrany ľudského života (pro-life) bez finančnej podpory štátu a samospráv. Neviem tiež posúdiť, či je to úspech, ale v súčasnosti si viacej ľudí uvedomuje hrozby tejto doby, ktorej obeťou sú hlavne deti a budúce generácie. Účasť ľudí na Národnom pochode za život v septembri minulého roku v Košiciach nás milo prekvapila, ale zároveň aj zaviazala dôsledne plniť prijaté memorandum na ochranu života a rodiny. Aké projekty aktuálne zastrešujete? V rámci prevencie a advokácie organizujeme dve celoslovenské kampane: 25.marec – Deň počatého dieťaťa s nosnými aktivitami ako sú medzinárodná konferencia Vyber si život v Rajeckých Tepliciach, oceňovanie Cenou Antona Neuwirtha za ochranu života, vererejné zhromaždenia a pochody za život v krajských mestách Slovenka, bildboardová kampaň – biela stužka so sprievodnými aktivitami zameranými na mladú generáciu (viac na www.25marec. sk). Ďalej 2. november – Sviečka za


TV program streda

05:55 DOBRÉ RÁNO 07:55 PANELÁK: Nehoda 09:00 SÚDNA SIEŇ: Veď ty si neplatil nič 09:50 SÚDNA SIEŇ: Babička 10:55 Súdna sieň: Hra so zlým koncom 12:00 NOVINY O 12:00 12:40 Kosti V. 10 13:40 Hawaii 5.0 II. 10 14:35 NÁKUPNÉ MANIAČKY 15:45 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SÚDNA SIEŇ: Čert zo sídliska 18:15 SÚDNA SIEŇ: Zaplať tú pokutu 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 19:50 ŠPORT 20:00 KRIMI 20:25 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 PANELÁK: Zradkyňa 21:30 Kosti IX. 20 22:30 Kravaťáci: Kríza identity 8 23:30 C.S.I.: Kriminálka Miami 01:35 Hawaii 5.0 02:25 C.S.I.: Kriminálka Miami 03:50 PANELÁK: Zradkyňa

05:55 Sila lásky 06:45 McLeodove dcéry JEDNOTKA 07:30 Nash Bridges: Odhalenie 08:15 Správy RTVS „N“ 09:20 Doktor z hôr 10:15 Galileo 10:45 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Nebíčko v papuľke: Betliar 14:30 Slovensko v obrazoch 14:55 Extrémni experti 16:00 Správy RTVS 16:25 Galileo 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:20 Ronin 22:15 Vrchný inšpektor Banks II.: Zvláštny prípad 23:45 Nash Bridges: Odhalenie 38 00:30 Reportéri 01:00 Tajomstvo mojej kuchyne 01:40 Dámsky klub 03:10 Sila lásky VI. 85 04:00 Extrémni experti

JOJKA

28. 5. 2014

06:00 Teleráno 08:35 Búrlivé víno 09:55 Chlapi neplačú 11:05 Komisár Rex 12:05 Odložený prípad 13:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 14:05 Monk 15:05 Mike a Molly 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:30 HLAS ČESKO SLOVENSKA 23:30 Dva a pol chlapa 00:00 Mike a Molly 00:25 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:20 Odložený prípad 02:10 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad MARKÍZA

Vtip: - Môžeš sa hanbiť! Po celý čas, čo tu bola moja matka, si neustále zíval! - Prepáč, drahá, ja som chcel len niečo povedať. J. Deml: „Múdra žena je tá, ktorá dokáže postrčiť koleso manželstva, keď uviazne na mŕtvom bode.“

7

na rovinu

s Marcelou Dobešovou

(pokračovanie z predošlej strany)

AUTOSERVICE TRNAVA

..Váš predajca vozidiel Škoda

VYMEŇTEE STARÉ STAR ZA NOVÉ!

Vykúpime všetky etky značky. Aj havarované. né.

Fabia 7 860 € Spacebackk 10 840 €

WWW.AUTOSERVICE.SK Nitrianska cesta 15 TTRNAVA

- PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE - GARÁŽOVÉ BRÁNY - ZASKLIEVANIE BALKÓNOV

www.madux.sk

Už viac ako 100 000 spokojných zákazníkov. Do 31.05.2014 využite JARNÉ AKCIE! 240x x150

210x150 0

€ ,90

9,9

4

12

0€

15

120 0x150

0€

,9

64

150 0x150

€ ,90

4

11

MIKRO OVEN V TILLÁCIA ZDARM MA !!! MA

Do 31.05.2014 dovoz okien za 1€.

AKCI AK AKCIA AKCI CIA A

Do 31.5.2014 Vonkajšie parapety

za 1€.

,90

,9

99

84

0€

+ ,9

49

AKCI AK AKCIA CA CI

Do 31.05.2014 siete proti hmyzu

za 1€.

AKCI AK AKCIA CIA CI A

Do 31.05.2014 Demontáž okien a odvoz starých okien za 1€.

Ponúkame 6 komorový profil stavebnej hĺbky 80mm za cenu 5 komorového profilu 70mm

odkú odk kúpi kú pi DARČEK + EXTRA ZĽAVA PRE KAŽDÉHO ZÁKAZNÍKA M A D U X od NAD 500 € - UDRŽIAVACIA SADA NA OKNÁ + 50€ extra zľava NAD 1000 € - MOBILNÝ TELEFÓN + 100€ extra zľava NAD 3000 € - DVD PREHRÁVAČ + 300€ extra zľava NAD 5000 € - DIGITÁLNY FOTOAPARÁT + 500€ extra zľava

Šírka: 80 mm + 3-sklo = 20% úspora nákladov na vykurovanie

Vysoká tepelná a zvuková izolácia. Veľké komory s oceľovou výstužou = výborné statické vlastnosti

užž viac ako o

na pôvodná ce

14 €

AKCIA

 rrokov

štandard š

KOMPLETNÉ ČISTENIE INTERIÉRU A EXTERIÉRU:

90x x230 2 90 0x150

0€

Cenny platiaa pri objednanní montáže.

Rozmerry pri oknách súú rozmery stavebných otvorov. Ceeny sú s DPH.

AKCI AK AKCIA AKCI CIA A

180x x150 0

3D karbónová fólia

-43% Špeciálna 3D fólia Carbon, vyberte si z dvoch veľkostí : 127 cm x 50 cm len za 7,99 € 127 cm x 30 m len za 119,99 €

nová cena

7,99 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

tWBQLPWBOJFtSVŘOÏVNZUJFtVUSFUJFEPTVDIBtŘJTUFOJFSÈNPWEWFSÓ tYWZTÈWBOJFtVNZUJFHVNFOOâDISPIPäÓtVNZUJFBMFÝUFOJFTLJFM tWZŘJTUFOJFBJNQSFHOÈDJBQMBTUPWtPÝFUSFOJFIMJOÓLPWâDIEJTLPWB LPMJFT MFTLtUFQPWBOJF EWFSÓ TUSPQV TFEBŘJFL QPEMBIZ LPCFSŘFLPW CBUPäJOPWÏIPQSJFTUPSV tLPNQMFUOÏVNZUJFNPUPSBBNPUPSPWÏIP QSJFTUPSVtMFÝUFOJFBLPO[FSWPWBOJFMBLVtPÝFUSFOJFWPOLBKÝÓDI QMBTUPWtPÝFUSFOJFHVNFOOâDIŘBTUÓ[ÈEWFSÓ

Plus čistenie klimatizácie za 9,90 € s DPH

Tel.: 0910 383 330 www.fcw.sk Lichnerova 70, Senec (oproti Kebabu pri Gym.)

06-0016

MADUX s.r.o.

RÝCHLO - LACNO - KVALITNE

41-0006

tel: 033/55 45 730 autoservice@stonline.sk SERVIS: 033 5545730 Po-Pia: 8-18, So: 9-13

09-74

(vedľa Vinárskych závodov)

Vaše Va še ssta taré éo ok kná kná

10,- € za KUUS pri ri po p dpi p se zml zmluv mluvy vyy

Šírka: 93 mm najširší 7 komorový systém na trhu, 3 dorazové tesnenia

Len MADUX Vám dá cenu, akú nikde inde nedostanete! STAČÍ, KEĎ ZAVOLÁTE, MY PRÍDEME K VÁM !!!

LEN U NÁS: - NAVYŠE ZĽAVA 5% pri platbe VOPRED !!! - TYPIZOVANÉ OKNÁ IHNEĎ K ODBERU !!! - NAKUPUJTE ZA VÝROBNÉ CENY !!!

SC 14-21 STRANA - 07

53-0050

Okná O kná d do o 7 d dní ní

BRATISLAVA - Obchodná 19 0948 340 119, 0948 340 118. maduxba@madux.sk NITRA Štefánikova 59/A, 0948 080 997, maduxnr@madux.sk TRNAVA - Hlavná 24. 0948 340 117, maduxtt@madux.sk

nenarodené deti s hlavnou myšlienkou spojiť spomienku na všetkých verných zosnulých so spomienkou na nenarodené deti, ktoré zomreli pri umelom alebo spontánnom potrate (viac na http://www.forumzivota.sk/ sviecka-za-nenarodene-deti/). Konkrétna pomoc spočíva v projektoch konkrétnej pomoci: Zachráňme životy - cieľom je pomôcť tehotným ženám, matkám a ich deťom, ktoré sa ocitli v krajnej životnej núdzi, ale aj umožniť ľuďom pomôcť finančne, materiálne, i aktívnym zapojením sa do projektu (viac na www.zachranmezivoty.sk). Okrem toho funguje Poradňa Alexis – telefonická, mailová, ale i osobná poradňa pre ženy a dievčatá, ktoré sú zaskočené nečakaným tehotenstvom (www.poradnaalexis.sk). V čom sú z vášho pohľadu najväčšie problémy v rámci Slovenska, resp. Európy? Žijeme pre seba na úkor druhého - v rodine, v podnikaní, v politike. Vplyv individualizmu a humanizmu má dopad na stratu hodnôt. Peniaze a mocenský vplyv sa stali cieľom, nie prostriedkom v našom dennodennom živote – v osobnom i v spoločenskom. Strácame slobodu v mene slobody a v tom vidím najväčší civilizačný problém nielen na Slovensku. Pre mimovládne organizácie ako je tá vaša, je dôležitá aj otázka peňazí, ako sa vám darí financovanie jednotlivých aktivít? Všetky aktivity realizujeme výlučne z darov a príspevkov fyzických osôb a z verejnej zbierky, ktorú organizujeme pri kampani Sviečka za nenarodené deti. ĎAKUJEM každému, kto prispieva finančne, dobrovoľnícky, ale aj modlitbou. Bez týchto konkrétnych ľudí, ktorí sú vo Fóre života, by sme tu dnes neboli a nemali žiadne výsledky. Zora Kováčová, regionPRESS Foto: archív MD


3

1

9

Predstavujeme:

9 7 3 6 7 6 9 2 7 3 6 5 5 8 1 5 9 2 8 5 7 3 8 2

“Nikdy nečítajte knihy, o ktorých neviete, či sú dobré. Poraďte sa najprv s nejakým súdnym človekom.” Don Bosco

od obľúbeného talianskeho autora Bruna Ferrera. Príbehy už takmer 15 rokov vydáva na Slovensku vydavateľstvo DON BOSCO. Za tento čas bolo u nás Nové príbehy pre potešenie predaných už viac ako 250.000 kníh, čo radí tieto duše knihy s príbehmi medzi bestsellery. V týchto dňoch vychádza v poradí už 16. kniha príbehov pre potešeBruno Ferrero nie duše s názvom Vždy príde ďalší deň. Chystá sa Vaše dieťa Aj táto knižka obsahuje krátke príbehy končiace na prvé Už pol roka sa v malou myšlienkou. Príbehy sú ako tabletky duchovtýchto novinách stretá- nej múdrosti. Stačí jedna na deň. vate s príbehmi pre dušu Po prečítaní príbehu nemôžeš zostať tým, kým si bol.

Vždy príde ďalší deň

... a my vám túto knihu vrelo odporúčame. Knihy od Bruna Ferrera si môžete objednať na www. donbosco.sk alebo na telefónnom čísle 02/5557 2226, prípadne si ich želajte vo Vašom kníhkupectve.

príbehy pre dušu

Bruno Ferrero

KAŽDÝ VEČER

Príbehy pre potešenie duše nájdete v kníhkupectve www.donbosco.sk

Červená (Corrida Red)

Modrá (Race Blue) Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Rapid: 3,9 - 5,9 l/100 km, 104 – 137 g/km. Ilustračné foto.

ŠKODA Rapid s cenovou výhodou až 4 200 € Vyberte si akúkoľvek farbu, ktorej fandíte a spolu s ňou vám dáme disky z ľahkých zliatin, multifunkčný volant, automatickú klimatizáciu, tempomat a ďalšiu mimoriadnu výbavu. K tomu vám prihráme štvorročnú záruku a finálne skóre vo váš prospech upraví tretinové financovanie bez navýšenia. www.skoda-auto.sk Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA: Call centrum: 0800 10 20 10 E-mail: info@impa.sk www.impa.sk 53-0004

IMPA Šamorín, s.r.o. Bratislavská cesta 75 931 01 Šamorín

92-0041-1

Ponúkam bylinky, letničky, trvalky v 10 cm kvetináčoch

ceny od 1,00 €

y od firm

BAZÁR - DRUHÁ ŠANCA

kŕmne zmesi - granulované - sypké koncentráty, krmivá a výživy pre holuby vitamíny, krmivá pre psov a mačky krmidlá, napájadlá a iné doplnky

Niečo pre domácnosť, záhradu, stavbu a dielňu nové aj použité!

PREDAJ - KOMIS - KÚPA

čerstvé bylinky po ruke kvety ktoré potešia oko i srdce

Areál Družstva - hneď za vrátnicou, SENEC

Tel.: 0907 341 052

... prineste k nám predať, čo sa ešte môže niekomu zísť!

(Kaplna okres Senec)

Tel.: 0944 693 061

Teraz aj TIENIACE SIETE - Ploty a pletivá!

06-0089

PRE CHOVATEĽOV

STAVEBNÉ MATERIÁLY PRE INTERIÉR - EXTERIÉR sadrokartónový systém, kazetové podhľady - aj montáž tepelné izolácie, polystyrén, sádrové stierky - omietky zateplovací systém, dosky OSB - CETRIS

Fučíkova 8, Senec, Areál CBA-ZDROJ PO-PI: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00 SO: 08:00 - 12:00

tel.: 02/4592 6526 mob.: 0917 124 322 www.matejka-senec.sk

SC 14-21 STRANA - 08

63-0122

Krátko pred Vianocami dala učiteľka deťom dve otázky: „Kto z vás si myslí, že je chudobný? A kto by mal dostať darček na Vianoce?“ Deti, ktoré sa považovali za chudobné, zdvihli ruky. Udialo sa to v malom meste, kde sa všetci poznali, a to nielen po mene, ale bolo verejne známe, kto kde žije, čo robí, kto sú jeho príbuzní a koľko má peňazí. Po vyučovaní učiteľka zavolala k sebe do kabinetu Diniho, osemročného chlapca. Jeho rodičia sa prednedávnom prisťahovali z Afriky a všetci vedeli, že sú veľmi chudobní. Usadila ho a opýtala sa, prečo nezdvihol ruku. Dini odvetil: „Lebo ja nie som chudobný.“ „A kto je podľa teba chudobný?“ „Deti, ktoré nemajú rodičov.“ Učiteľka naňho hľadela v nemom úžase. Potom ho pustila domov. Nasledujúci deň Diniho otec prišiel domov s veľkým úsmevom na tvári. Povedal, že ho učiteľka navštívila v práci. „Mali by sme byť naozaj hrdí na nášho syna,“ vyhlásil a porozprával, čo sa dozvedel. V predvečer Vianoc Dini dostal darček. V škatuli boli dva páry novučičkých topánok: jedny preňho a jedny pre jeho sestričku. Nikdy predtým nemal nové topánky. Ale aj keby nebol dostal tento darček, Dini vedel, že jeho rodina je tá najbohatšia na svete. Rodina je jediným pravým bankovým účtom. Nikdy ho nenechávaj v mínuse. Každý deň investuj do lásky, nehy, vernosti a obetavosti. Úroky budú prekvapivé.

Biela (Candy White)

06-0109

BOHATSTVO

JAZDITE S MAJSTROVSKOU VÝHODOU

06-0034

Keď sa v myšlienkach vraciam do detstva, jednou z najživších spomienok sú návraty môjho otca z práce o pol siedmej večer. Ja a môj brat sme vždy čakali, ako bude zo žartu dlho zvoniť pri dverách, až kým mu jeden z nás dvoch nepríde otvoriť. Zvyčajne sme boli v kuchyni a robili sme si úlohy alebo sme pozerali televízor, a keď sme ho počuli vyzváňať, nadšene sme kričali. Zleteli sme dole schodmi, otvorili sme dvere dokorán a on vtedy povedal: „Hej, kde ste toľko?“ Keď sa vracal domov, bola to tá najkrajšia chvíľa z celého dňa. Potom mám ešte jednu spomienku, ktorá sa mi neustále vracia. Spája sa s jeho každodenným zvykom pri večeri. Všetci spolu sme si posadali k stolu a on potom objal mamu okolo pliec a povedal: „Viete vy dvaja, že máte tú najlepšiu mamu na svete?“ Túto vetu s obľubou opakoval každý večer. Zvyky sú cvičením srdca.


29. 5. 2014

MARKĂ?ZA 06:00 TelerĂĄno 08:35 Svokra 09:50 Chlapi neplaÄ?Ăş 11:00 KomisĂĄr Rex 12:05 OdloĹženĂ˝ prĂ­pad 13:05 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 14:05 Monk 15:05 Mike a Molly 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 17:25 Reex 17:50 Chlapi neplaÄ?Ăş 19:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 20:30 BĂşrlivĂŠ vĂ­no 21:40 RodinnĂŠ prĂ­pady 22:35 Arrow 23:35 Dva a pol chlapa 00:00 Mike a Molly 00:30 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 01:20 OdloĹženĂ˝ prĂ­pad 02:10 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 02:55 Monk

05:35 TOP STAR 05:55 DOBRÉ RĂ NO 07:55 PANELĂ K: ZradkyĹˆa 09:00 SĂšDNA SIEŇ: Kto mĂĄ pravdu 09:50 SĂšDNA SIEŇ: Na noĹže kvĂ´li bytu 10:50 SĂşdna sieĹˆ: HorĂşca hlava 12:00 NOVINY O 12:00 12:40 Kosti 13:40 Hawaii 5.0 14:35 NĂ KUPNÉ MANIAÄŒKY 15:40 PĂ LI VĂ M TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SĂšDNA SIEŇ: Zaspal dobu 18:15 SĂšDNA SIEŇ: ĂšchylĂĄk 19:00 VEÄ˝KÉ NOVINY TV JOJ 20:30 PANELĂ K: Milujem ĹĽa! 21:30 ProfesionĂĄli: ÚŞernĂ­k 22:30 KUKĂ TKO 23:30 C.S.I.: KriminĂĄlka Miami 00:30 C.S.I.: KriminĂĄlka New York 01:35 Hawaii 5.0 III. 16 02:25 Dexter VII. 9 03:20 ProfesionĂĄli: ÚŞernĂ­k 16 04:10 PANELĂ K: Milujem ĹĽa! 04:55 KRIMI JOJKA

HD

READY

82 cm

05:55 Sila lĂĄsky 06:45 McLeodove dcĂŠry JEDNOTKA 07:30 Nash Bridges: PadĂĄk 08:15 SprĂĄvy RTVS „N“ 09:20 Doktor z hĂ´r - NovĂŠ osudy 10:15 Galileo 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 SprĂĄvy RTVS 12:20 DĂĄmsky klub 14:05 Tajomstvo mojej kuchyne 14:50 ExtrĂŠmni experti 16:00 SprĂĄvy RTVS 16:25 Galileo 16:55 Doktor z hĂ´r 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 SprĂĄvy RTVS 20:20 Ĺ ikana 21:50 ReportĂŠri 22:15 HlavnĂ˝ podozrivĂ˝ - newyorskĂŠ prĂ­pady 23:00 HlavnĂ˝ podozrivĂ˝ - newyorskĂŠ prĂ­pady 23:45 Nash Bridges: PadĂĄk 00:30 AutosalĂłn 00:55 Slovensko v obrazoch 01:15 Svet v obrazoch 01:40 DĂĄmsky klub 03:15 Sila lĂĄsky 04:05 SprĂĄvy RTVS

dB A++ 40 hluÄ?nosĹĽ RK6192KW

do NEW YORKU alebo DUBAJA BKOM K VYBRANĂ?M VĂ?RO 2 LETENKY ZADARMO!

32LN540B t)%SFBEZ-&%57 VIMPQSJFĹ˜LBDN tJOUFHSPWBOâ%7#5B%7#$UVOFS .1&( 

tSP[MĂ“Ă?FOJF¨ TUSBOPWâUFMFUFYU tFOFSHFUJDLĂˆUSJFEB"

229 â‚Ź

tLPNCJOPWBOĂˆDIMBEOJĹ˜LB tĹ˜JTUâPCKFNtFOFSHFUJDLĂˆUSJFEB"

tIMVĹ˜OPTUE# tWâĂ?LBDN

DĂĄnske prĂ­slovia: „Cesta do priateÄžovho domu nie je nikdy dlhĂĄ.“

... Ä?o moĹžno nevieme

pre kaĹždĂŠho v hodnote aĹž 149 â‚Ź

viete, Şe? guĞåť pochådza z ma-

za nĂĄkup vybranĂ˝ch modelov chladniÄ?iek

Ä?arskĂŠho gulyĂĄs? Slovo bolo odvodenĂŠ od slova gulya, Ä?o znamenĂĄ Ä?rieda. MaÄ?arskĂ˝ nĂĄzov jedla gulyĂĄs vznikol v 19. storoÄ?Ă­ skrĂĄtenĂ­m vĂ˝razu gulyĂĄs hĂşs hovädzie mäso. Slovo gulya, vo vĂ˝zname Ä?rieda dobytka, dobytok, si v 16. storoÄ?Ă­ prebrali MaÄ?ari z vĂ˝chodoslovenskĂŠho slova guÄža. EĹĄte dodnes sa mĂ´Ĺžeme stretnúż v oblastiach Abova a SpiĹĄa s pomenovanĂ­m stĂĄda, Ä?riedy dobytka ako s guÄžou, guÄža. GuĞåťe poznĂĄme rĂ´zne, no mĂĄlokto vie, Ĺže vo Viedni je reĹĄtaurĂĄcia s priliehavĂ˝m nĂĄzvom Gulaschmuseum, ktorĂĄ sa ĹĄpecializuje na guĞåťe, a mĂ´Ĺžeme si tam objednaĹĽ naprĂ­klad aj ZnojemskĂ˝ konskĂ˝ guĞåť, Ä?i guĞåť z kengury.

gorenje aĹž do 31.7.2014

$FOZOBVWFEFO�WâSPCLZQMBUJBEP

vstavanĂĄ rĂşra

ku kuchynskej linke objednanej do konca mĂĄja ZDARMA*

KuchynskĂŠ ĹĄtĂşdio sa nachĂĄdza v rĂĄmci predajne EURONICS SENEC na poschodĂ­

zameranie a graďŹ ckĂ˝ nĂĄvrh ZDARMA

EURONICS SENEC KrĂĄtka 10/1B, Senec

viete, Ĺže?

*rĂşra (Whirlpool AKP244IX) bude dodanĂĄ pri objednĂĄvke kuchynskej linky nad 2500 â‚Ź od 1.5. - 31.5. 2014

tel.: 02/ 4592 22 33, 0905 405 694 e-mail: senec@euronics.sk

9

viete, Ĺže?

COOL darÄ?ek

399 â‚Ź

KuchynskĂŠ ĹĄtĂşdio

Kuchyne my! kitchen vyrĂĄba spoloÄ?nosĹĽ

Vtip: BlondĂ­nka sa pĂ˝ta kamarĂĄtky: - Bola si uĹž v Prahe? - Nie. - Tak potom musĂ­ĹĄ poznaĹĽ moju tetu. - PreÄ?o? - Ani ona tam eĹĄte nebola!

49-0057

TV program ĹĄtvrtok

jednorĂĄzovĂŠ plienky vymyslela mamiÄ?ka? AmeriÄ?anka Marion O‘Brien Donovan bola unavenĂĄ z veÄ?nĂŠho prania plienok, oĹĄetrovania zaparenej koĹžiÄ?ky, prepierania precikanĂŠho obleÄ?enie, a tak vyrobila nepremokavĂ˝ obal na lĂĄtkovĂŠ plienky zo sprchovĂŠho zĂĄvesu. Jej patent vĹĄak nikto nechcel kĂşpiĹĽ, preto rozbehla vlastnĂŠ podnikanie. Ĺ ikovnĂĄ mamiÄ?ka a podnikateÄžka v jednom predala o rok svoju spoloÄ?nosĹĽ za miliĂłn dolĂĄrov. V priebehu rokov 1951 – 1996 jej bolo udelenĂ˝ch 20 patentov sĂşvisiacich s osobnou hygienou – dentĂĄlna niĹĽ, dĂĄvkovaÄ? uterĂĄkov, ‌

viete, Ĺže?

na Slovensku bola a je jedinĂĄ soÄžnĂĄ baĹˆa? NachĂĄdza sa v Solivare pri PreĹĄove. ŤaĹžila sa tam kamennĂĄ soÄž, ale aj soÄžanka (slanĂĄ voda z podzemia), z ktorej sa varenĂ­m zĂ­skavala soÄž. KeÄ?Ĺže v roku 1752 prĂ­val soÄžanky baĹˆu zaplavil, nebolo moĹžnĂŠ viac ĹĽaĹžiĹĽ kamennĂş soÄž. No tĂĄto soÄžanka bola kvalitnĂĄ, tak sa preĹĄlo iba na varenie. A k vareniu bolo potrebnĂŠ veÄžkĂŠ mnoĹžstvo dreva. Vznikla sĂşstava nĂĄdrŞí a kanĂĄlov na splavovanie dreva. Dnes to odbornĂ­ci zaradili medzi vĂ˝znamnĂŠ lesnĂ­cke miesta a my sa mĂ´Ĺžeme Ă­sĹĽ prejsĹĽ a pozrieĹĽ si, Ä?o sa zachovalo. Na Ä?asĹĽ pĂ´vodnej trasy vodnĂŠho kanĂĄla (Sigort – ZlatĂĄ BaĹˆa) nĂĄs navedie zeleno oznaÄ?enĂ˝ turistickĂ˝ chodnĂ­k z Ruskej Novej Vsi na PruskĂŠ Pole.

viete, Ĺže? bridlicovĂ˝ plyn mĂ´Ĺže

byĹĽ alternatĂ­vnym zdrojom pre lepĹĄiu stabilitu dodĂĄvok plynu na SR? Hoc v Amerike uĹž v roku 2009 tvoril 14% z celkovej americkej ponuky zemnĂŠho plynu, u nĂĄs sa o Ĺˆom iba rozprĂĄva. V sĂşÄ?asnosti nie sĂş zmapovanĂŠ zdroje bridlicovĂŠho plynu na SR a uĹž vĂ´bec nie efektĂ­vnosĹĽ a vplyv prĂ­padnej ĹĽaĹžby na ĹživotnĂŠ prostredie.

viete, Ĺže?

RoĹžĹˆavskĂĄ 17, 831 04 BA, Tel.: 02/4445 3001 PredajĹˆa otvorenĂĄ: Po-Pia: 8.00 – 18.00 hod., So-Ne: 9.00 – 17.00 hod.

SC 14-21 STRANA - 09

51-0300

www.marimex.sk

vĂ˝kon srdca poÄ?as priemernĂŠho ÄžudskĂŠho Ĺživota je asi takĂ˝ veÄžkĂ˝, Ĺže by dokĂĄzal vytiahnuĹĽ lokomotĂ­vu na horu Mont Blanc. Tak uĹž viem, preÄ?o sa hovorĂ­, Ĺže lĂĄska hory prenĂĄĹĄa ...


7

1

6 3

2

7 4 6 8 3 9 2 6 3 1 7 8 9 7 3 6 2 7 8 4 3 8

Gazdinka radí

te niekoľko sekúnd nad parou a potom zvyšnú vlhkosť vysajte utierkou. Pri staršom chlebíku však dajte aby nebol plesnivý. Francúzke toasty (chlebík vo vajíčku) si môžete urobiť aj zo starej vianočky. Avšak na sladký spôsob. Vajíčko rozmiešajte s vanilkovým cukrom, obaľte v ňom tvrdšiu vianočku, vysmažte. Je to super dobrotka. Povädnutú zeleninu osviežite hodinovým kúpeľom v studenej vode s citrónovou šťavou alebo pár kvapkami octu. Stvrdnuté keksíky a medovníčky vložte do sklenenej nádoby alebo dózy s jabĺčkom a kúskom chlebíka a uzavrite. Za 2-3 dni budú mäkučké. gazdinka Evka

robiť tak, že do octu pridáme kocku cukru. Tento nápoj však nepite, je použiteľný iba na varenie. No a kyslú smotanu môžeme nahradiť vlažným mliekom, do ktorého pridáme lyžičku masla, pár kvapiek citrónovej šťavy a trošku hladkej múky. Prášok do pečiva pri pečení smelo nahraďte rumom. 3-4 lyžičky rumu zodpovedajú jednému vrecku. Mäsový vývar bez mäsa si uvaríme z jadrovníka z tekvice a zo zeleniny. Jadierka samozrejme po uvarení scedíme. Papkáme iba vývar a zeleninu. Minul sa čerstvý chlebík a v skrini je len stvrdnutý? Nezúfajte. Tvrdý chlieb mierne navlhčite a dajte zohriať do rúry. Za chvíľku bude chrumkavý a voňavý ako čerstvý. Alebo tvrdý chlebík zohrej-

Kuchynské rady.

V kuchyni zostaneme aj tento víkend. Dnes o tom čo robiť, keď nám niečo chýba v chladničke či skrini a čo zo staršími potravinami. Ak sme chceli vysmážať rezne a nemáme potrebné ingrediencie tu sú rady ako si pomôcť. Hladkú múku môžeme nahradiť solamylom. Ak chýba vajíčko, mäsko namočme do mlieka a do strúhanky pridajte trošku múky, bude lepšie držať. Ak nám chýba strúhanka pomôžu ovsené vločky alebo kukuričné lupienky. Chýbajúce víno pri varení si môžeme vy-

hlavu hore!

Prof. Ján Košturiak

Fitness pre ženy

Lichnerova 39, Senec tel.: 0905 449 698 www.expreska.sk

Výhody kruhového tréningu • stačí 30 minút • s trénerkou • bez objednania • pre každý vek

Skúšobný tréning ZADARMO, bez objednania termínu

51-0302

od 2.000 do 70.000 EUR

ÚVER, HYPOTÉKA, REFINANCOVANIE Úrok od 2,4%

do 48 h ∙ Ručenie nehnuteľnosťou - zostávate naďalej jej vlastníkom

Volajte 0940 525 151

06-0103

Šetrite peniaze aj čas !

www.Drevotovar.sk 330,- €

Volajte 000806 000 ໄ 09030000 423 emailadresa@emailadresa.com

peniaze.prevas@it-partners.sk www.proficredit.sk www.proficredit.sk

Tel.: 0911 233 978

(pokračovanie na ďalšej strane)

SC 14-21 STRANA - 10

91-0048

Pracujem ako viazaný finančný agent pre spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

Pracujem ako viazaný finanný agent pre spolonos PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

Hľadáme obchodných zástupcov

REHABILITÁCIA

AKCIA ku dňu detí

Pôžička

0905 / 35 33 37 0911 / 46 66 55 0905 / 46 66 55 0948 / 46 66 55

41-0007

∙ Stačí prezvoniť a my vám zavoláme späť

Andrea Majerovská Turecká 6, Senec objednávky: 0905 321 878

Pondelok: 7:00 - 15:30 Utorok: 9:00 - 19:00 Streda: 8:00 - 16:30 Štvrtok: 9:00 - 19:00 Piatok: 7:00 - 15:30

www.rehabilitacie-senec.sk

49-0013

Pon-Pia: 7.00-21.00, Sob: 9.00-15.00, Ned: 15.00-19.00 hod.

91-0014

www.facebook.com/ExpreskaSenec

51-0126

Veľa ľudí mi kladie túto otázku a ja im odpovedám robiť. “Ale nikto nám nechce dať prácu,” hovoria mi. “Tak si ju vytvorte sami, hľadajte niečo, v čom môžete byť užitoční tomuto svetu.” Keď sme boli deti, nemali sme problém – na piesku vznikali nádherné stavby, boli sme zverolekári, obchodníci, hasiči, policajti, herci, športovci, učitelia. V škole nám vysvetľovali, že cesta k dobrej práci vedie cez dobré známky, disciplínu a poslušnosť. Postupne sme strácali ilúzie o sebe – školy nám ukázali, na čo všetko nemáme, ale málo nám pomohli odhaliť v čom sme naozaj dobrí. Prichádza rad na zamestnanie. Pozeráme inzeráty a firmy hľadajú dvadsaťročných chlapcov s desaťročnou praxou alebo dvadsaťpäťročné matky s odrastenými deťmi. Výberové konania sú náročné, akoby sme mali robiť veliteľa raketoplánu a jednoduchej práce je stále menej. Z ľudí sme urobili ozubené kolesá a robotov. Mnohí vidia svoje vlastné deti niekoľko minút za deň. Všetci súťažia v produktivite a napokon ich aj tak o prácu pripravia stroje – automaty a roboty. Chudáci mladí – skončia školu a nemajú prácu. A chudáci starí – po päťdesiatke ich už posielajú do starého železa a nárok na dôchodok sa posúva stále vyššie. Čo s tým? Pozrime sa najskôr na pracovné miesta. Takmer každý deň navštívim nejakú firmu a hovorím s manažérmi alebo majiteľmi. Viac ako na nedostatok objednávok sa sťažujú na nedostatok ľudí. A nechýbajú len nejakí IT experti, ale aj šikovní zvárači, remeselníci, konštruktéri, technológovia, obchodníci, korí rozumejú technike, a mnoho ďalších profesii. Na druhej strane je armáda nezamestnaných absolventov, ktorí ani sami nevedia, čo presne vyštudovali. A čo “starí” päťdesiatnici? Vraj im chýba rýchlosť, flexibilita a nepoznajú nové veci. Nezmysel! Poznám seniorov, ktorí majú viac energie, pružnosti a znalostí ako mnohí mladí manažéri, ktorí sa dnes v manažérskych kurzoch učia viac prezentovať, ako pracovať. Poznám muža, ktorý odišiel ako 57 ročný z veľkého podniku. Začal podnikať a vytvoril v Žiline úspešnú firmu, ktorú s energiou mladíka viedol aj po sedemdesiatke. Mladý učiteľ zemepisu založil pred takmer 20 rokmi v Senici firmu, ktorá dnes zamestnáva takmer 1000 ľudí, Miško Meško rozbiehal podnikanie ako študent na strednej škole a dnes vedie svoju firmu Martinus.

51-0106

Čo máme robiť?


05:15 VEÄ˝KÉ NOVINY TV JOJ 05:55 DOBRÉ RĂ NO 05:10 Sila lĂĄsky 06:00 Doktorka QuinnovĂĄ JEDNOTKA 07:35 Nash Bridges: HÄžadanĂĄ osoba 08:20 07:55 PANELĂ K: Milujem ĹĽa! 09:00 SĂšDNA 06:00 TelerĂĄno 08:35 BĂşrlivĂŠ vĂ­no 09:55 SIEŇ: SkĂşter 09:50 SĂšDNA SIEŇ: VĹĄetci sĂş proti matke 10:55 SprĂĄvy RTVS „N“ 09:20 Doktor z hĂ´r 10:15 Galileo 10:50 Duel MARKĂ?ZA Chlapi neplaÄ?Ăş 11:05 KomisĂĄr Rex 12:10 Od- SĂşdna sieĹˆ: KoneÄ?ne rozvod 12:00 NOVINY O 12:00 12:40 Kos- 11:15 5 proti 5 12:00 SprĂĄvy RTVS 12:20 DĂĄmsky klub 13:55 ObloĹženĂ˝ prĂ­pad 13:05 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 14:10 ti V. 12 13:40 Hawaii 5.0 II. 12 14:35 NĂ KUPNÉ MANIAÄŒKY 15:45 Ä?an za dverami 14:25 ReportĂŠri 14:55 ExtrĂŠmni experti 60/68 Monk 15:05 Mike a Molly 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS PĂ LI VĂ M TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SĂšDNA 16:00 SprĂĄvy RTVS 16:20 Milujem Slovensko 17:45 Duel 18:20 - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 17:25 Reex 17:50 Chlapi nepla- SIEŇ: Chcem sa staraĹĽ o syna 18:15 SĂšDNA SIEŇ: Ĺ ikana 19:00 5 proti 5 19:00 SprĂĄvy RTVS 19:50 GĂłly - body - sekundy 20:10 Ä?Ăş 19:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 20:30 BĂşrlivĂŠ vĂ­no 21:40 RodinnĂŠ VEÄ˝KÉ NOVINY TV JOJ 19:50 Ĺ PORT 20:00 KRIMI 20:25 NAJLEPĹ IE PoÄ?asie 20:20 ÄŒo ja viem 21:40 FetiĹĄe socializmu: Ăštek na prĂ­pady 22:35 Arrow 23:35 Dva a pol chlapa 00:00 Mike a POÄŒASIE 20:30 ÄŒernĂ­ baroni ÄŒeskĂĄ komĂŠdia. MN 12 1992 22:45 ĹĄpicu hitparĂĄdy 22:10 Lovci hlĂĄv 23:50 Nikto nie je dokonalĂ˝ Molly 00:25 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 01:20 OdloĹženĂ˝ Cyrus 00:55 ZĂĄhadnĂŠ zmiznutie 02:55 RadovĂĄnky vo Vegas 00:50 Nash Bridges: HÄžadanĂĄ osoba 40 01:35 Lovci hlĂĄv 03:10 04:20 Hawaii 5.0 II. 12 DĂĄmsky klub 04:40 Sila lĂĄsky VI. 87 prĂ­pad 02:05 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad

TV program piatok

Vtip: - StarĂĄ mama, je to pravda, Ĺže za zlo sa mĂĄme odplatiĹĽ dobrom? - Je to pravda, vnĂşÄ?ik mĂ´j. - Tak mi daj dvadsaĹĽ korĂşn. Pred chvĂ­Äžou som ti rozbil okuliare.

JOJKA

30. 5. 2014

LitovskĂŠ prĂ­slovia: „Čas robĂ­ z jaÄ?meĹˆa dĹžbĂĄn piva.“

11

hlavu hore!

Prof. JĂĄn KoĹĄturiak

SALÓN ADRI 13œ4530+07²0À&53&/*"573& "5&-";"67%;"$*&$&/:

Ă€QPSUPWĂˆ 4FOFD XXXTBMPOBESJTL

LekĂĄreĹˆ Senpharm

Klinika oÄ?nej mikrochirurgie

SokolskĂĄ 10, Senec (PlechĂĄÄ?)

OPERà CIA ŠEDÉHO Zà KALU ZADARMO

Opäż v prevĂĄdzke PonĂşkame VĂĄm ĹĄirokĂ˝ sortiment:  liekov na predpis  doplnkovĂŠho sortimentu  Ä?ajov, lekĂĄrenskej kozmetiky  zdravotnĂ­ckych pomĂ´cok  veterinĂĄrnych prĂ­pravkov

VyĹĄetrenie bez vĂ˝mennĂŠho lĂ­stka OperĂĄcia bez Ä?akacej lehoty NadĹĄtandardnĂŠ sluĹžby ObedovĂŠ menu k operĂĄcii ZADARMO

VaĹĄe zdravotnĂŠ problĂŠmy vyrieĹĄi personĂĄl s dlhoroÄ?nou praxou.

www.veni-vidi.sk

15-0038

BezplatnĂĄ telefĂłnna linka 0800 105 555 91-0047

OtvĂĄracia doba Po-Pi: 7:30 - 19:30 So: 8:00 - 14:00 TeĹĄĂ­me sa na VaĹĄu nĂĄvĹĄtevu.91-0024

t'0500.-"%&/*&t-*&Ä—#"",/²*1-13Âś4530+0. t3ÂŤ%*0'3&,7&/$*"t%*"."/507ÂŤ%&3."#3ÂŤ;*" t0%453ÂŤ/&/*&1*(.&/507Ă…$)Ă€,7Äş/ t1&3."/&/5/²0%453ÂŤ/&/*&$)ÄŻ1,07*1t,3:0-*10-Ă…;"USWBMĂ?BCF[CPMFTUOĂ?PETUSĂˆOFOJFUVLV

PoĹžiÄ?anie a predaj svadobnĂ˝ch, spoloÄ?enskĂ˝ch ĹĄiat

TureckĂĄ 2/E, Senec

tel.: 0918 661 706

SC 14-21 STRANA - 11

salonangels.sk

49-0037

svadobnĂ˝ salĂłn

(pokraÄ?ovanie z predoĹĄlej strany) Nie je to o veku, ani o tom, Ä?o o nĂĄs druhĂ­ hovoria. Je to iba o nĂĄs – naĹĄej odvahe, vytrvalosti a schopnosti uÄ?iĹĽ sa. MĂĄte pocit, Ĺže je veÄžkĂĄ konkurencia a vĹĄetko je uĹž obsadenĂŠ? Omyl. Postavte dom v termĂ­ne, bez prekroÄ?enia nĂĄkladov a dajte naĹˆ 7 roÄ?nĂş zĂĄruku ako automobilka – budete najlepĹĄĂ­ stavbĂĄr na Slovensku. Milujte to, Ä?o robĂ­te. Majte Ăşctu k zĂĄkaznĂ­kom, pohrajte sa s kaĹždĂ˝m detailom vĂĄĹĄho podnikateÄžskĂŠho modelu, kĂ˝m vĹĄetko nebude perfektne fungovaĹĽ – a budete najlepĹĄĂ­ podnikateÄž v regiĂłne. Usmievajte sa na svojich zĂĄkaznĂ­kov, pekne pozdravte, robte pre nich najlepĹĄie, ako sa dĂĄ – a budĂş sa k vĂĄm vracaĹĽ. Na svete je eĹĄte stĂĄle veÄža obchodov a reĹĄtaurĂĄcii, kde si nevĂĄĹžia zĂĄkaznĂ­kov, ďŹ riem, kde nerobia svoju prĂĄcu profesionĂĄlne, sluĹžieb, kde neslúŞia zĂĄkaznĂ­kovi. ToÄžko prĂĄce pre vĹĄetkĂ˝ch, ktorĂ­ chcĂş nieÄ?o robiĹĽ s vĂĄĹĄĹˆou a naplno – mladĂ˝ch aj starĂ˝ch. ÄŒo robiĹĽ? NenadĂĄvaĹĽ, nesĹĽaĹžovaĹĽ sa, nerobiĹĽ zo seba obete – a robiĹĽ! HÄžadaĹĽ svoje miesto, uÄ?iĹĽ sa uĹžitoÄ?nĂŠ veci a objavovaĹĽ nieÄ?o, kde mĂ´Ĺžeme byĹĽ uĹžitoÄ?nĂ­. Ĺ˝e sa nĂĄm za to hneÄ? nesypĂş peniaze? Treba vydrĹžaĹĽ. Jeden z najĂşspeĹĄnejĹĄĂ­ch slovenskĂ˝ch podnikateÄžov Mirko Trnka, spolumajiteÄž ďŹ rmy ESET, zaÄ?al odstraĹˆovaĹĽ vĂ­rusy z poÄ?Ă­taÄ?ov preto, lebo chcel pomĂĄhaĹĽ zĂşfalĂ˝m ÄžuÄ?om. V tej dobe ani netuĹĄil, Ĺže by sa dali pĂ­sanĂ­m antivĂ­rovĂ˝ch programov zarobiĹĽ peniaze. Svoju prĂĄcu vĹĄak robil najlepĹĄie, ako vedel. VĹĄetko prepracoval do detailu – od algoritmov aĹž po obaly na diskety. A robil to dlhĂŠ roky – a nakoniec priĹĄli aj peniaze. ESET vraj dnes patrĂ­ medzi najziskovejĹĄie IT ďŹ rmy na Slovensku. To nie je vĂ˝sledok nĂĄhody, ale znalostĂ­, usilovnosti a trpezlivosti. NeĂşspeĹĄnĂ­ a neĹĄĹĽastnĂ­ niekedy zĂĄvidia ĂşspeĹĄnĂ˝m a ĹĄĹĽastnĂ˝m a pritom si ĂşspeĹĄnosĹĽ pletĂş s pracovitosĹĽou a ĹĄĹĽastie vytrvalosĹĽou. Denne stretĂĄvam desiatky ĹĄĹĽastnĂ˝ch ÄžudĂ­, ktorĂ­ naĹĄli svoje povolanie a stovky tĂ˝ch, ktorĂ­ nadĂĄvajĂş na svet. ÄŒo majĂş robiĹĽ? PrestaĹĽ nadĂĄvaĹĽ a nieÄ?o robiĹĽ. Hlavne so sebou. (jk)


9 2 1 1 3 7 9 4 6 7 6 4

TV program sobota

3

06:00 ÄŒarodejnice 06:45 Legendy Chima 07:05 Scooby-Doo 07:30 Tom a Jerry 07:40 Kung Fu Panda 08:10 TuÄ?niaky z Madagaskaru 08:35 DruhĂĄ kniha dĹžunglĂ­: MauglĂ­ a BalĂş 10:30 2 baby na mizine 10:50 KrĂĄska a zviera 11:50 HLAS ÄŒESKO SLOVENSKA 15:40 Piaty element 18:20 SmotĂĄnka 19:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 20:00 Ĺ PORTOVÉ NOVINY 20:15 POÄŒASIE 20:30 DospelĂĄci (HD) 22:35 To bol zajtra Şúr 00:35 DospelĂĄci (HD) 02:20 To bol zajtra Şúr 03:50 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad VIII. 23/24 MARKĂ?ZA

3

1 6 9 5 7

07:25 Pingu 07:30 Franklin 07:40 GarďŹ eld JEDNOTKA 07:55 PoĹžiarnik Sam 08:05 Hrdinovia mĂ˝tov a legiend 08:30 TrpaslĂ­ci 08:45 Fidlibumove rozprĂĄvky 09:15 Daj si Ä?as 09:45 Spadla z oblakov 10:15 Spadla z oblakov 10:55 Berlin, Berlin 11:45 On air 12:15 ÄŒo ja viem 13:40 FetiĹĄe socializmu 14:10 Milujem Slovensko 15:40 Almanya - vitajte v Nemecku 17:25 Postav dom , zasaÄ? strom 17:55 TaxĂ­k 18:25 NebĂ­Ä?ko v papuÄžke 19:00 SprĂĄvy RTVS 20:20 PoĹĄta pre teba 21:25 PravdivĂŠ prĂ­behy s Katkou Brychtovou 21:55 Zavolajte sestriÄ?ky 23:45 Almanya - vitajte v Nemecku 01:25 InĹĄpektor Rocca 03:00 Zavolajte sestriÄ?ky 04:45 DriĹĄÄžakoviny

na Slovensku

Pozor

SĂşd

Po pondelĹˆajĹĄom zasadanĂ­ sĂşdnej rady, ktorĂŠ bolo aĹž v Sobranciach, nevziĹĄiel vĂ­ĹĽaz. PodÄža zĂĄkona o SĂşdnej rade musĂ­ novĂ˝ predseda NajvyĹĄĹĄieho sĂşdu (NS) SR zĂ­skaĹĽ vo voÄžbĂĄch nadpoloviÄ?nĂş väÄ?ĹĄinu hlasov vĹĄetkĂ˝ch Ä?lenov SĂşdnej rady, teda desaĹĽ. O post predsedu NajvyĹĄĹĄieho sĂşdu sa uchĂĄdzali traja kandidĂĄti: Ĺ tefan HarabĂ­n, Jana BajĂĄnkovĂĄ a Zuzana ÄŽuriĹĄovĂĄ. Ani jeden kandidĂĄt nezĂ­skal potrebnĂ˝ poÄ?et hlasov, hoc sa voÄžba opakovala. O predsedovi NS sa teda bude rozhodovaĹĽ v novĂ˝ch voÄžbĂĄch, ktorĂ˝ch termĂ­n zatiaÄž nepoznĂĄme. Jedna vec je istĂĄ, Ĺže neĂşspeĹĄnĂ­ kandidĂĄti sa nebudĂş mĂ´cĹĽ na novĂ˝ch voÄžbĂĄch zĂşÄ?astniĹĽ ako kandidĂĄti. Ĺ ancu by mali, ak by druhĂŠ voÄžby boli neĂşspeĹĄnĂŠ. V tretĂ­ch voÄžbĂĄch mĂ´Ĺžu opäż kandidovaĹĽ.

ADOX BETON s. r. o.

Prijmeme

PRIJMEME BRIGĂ DNIKOV

TRIEDIÄŒKY

pouĹžitĂŠho textilu do LogistickĂŠho parku v Senci

0903 726 182

www.adoxbeton.sk Senec, BoldockĂĄ 7 (areĂĄl PD)

PrĂ­jme do pracovnĂŠho pomeru:

Kontainer-Servis s.r.o.

SKLADN�K, ŽERIAVNIK

prijmeme pracovnĂ­kov /-Ä?ky do vĂ˝roby a na baliace prĂĄce

NĂĄplĹˆ prĂĄce: tQSĂ“QSBWBUPWBSVOBWZTLMBEOFOJFWUSPK[NFOOFKQSFWĂˆE[LF tWZLMĂˆELBBOBLMĂˆELBUPWBSV tQSĂˆDBTNPTUPWâNäFSJBWPN

Info osobne: PoÄžnĂĄ 14, Senec

Info: 0910 991 686

PoÄžnĂĄ 4, 903 01 Senec

vvoÄžnĂŠ oÄžnĂŠ pracovnĂŠ pracovnĂŠ miesta v ČČRR miesta

PoĹžadujeme: tTUSFEPĂ?LPMTLĂ?W[EFMBOJFCF[NBUVSJUZ tCF[ĂžIPOOPTĆƒ TQPĹąBIMJWPTĆƒ tEĂ™TMFEOPTĆƒ

HĽADà ME KOLPORTÉROV

Ponúkame: tIMBWOâQSBDPWOâQPNFS

na roznos novĂ­n - nĂĄstup ihneÄ?

Miesto prĂĄce :4&/&$TermĂ­n nĂĄstupu:EPIPEPV

Ă€USVLUĂžSPWBOâäJWPUPQJT[BTJFMBKUFOBBESFTVmSNZ KĂ–NIGFRANKSTAHL s.r.o., PoÄžnĂĄ 4, 903 01 Senec BMFCPFNBJMPNv.koisova@akfs.sk ,POUBLUOĂˆPTPCB7JFSB,PJĂ?PWĂˆ UFM

ÄŒĂ­slo 18 Ĺžije!

LegendĂĄrne Ä?Ă­slo osemnĂĄsĹĽ na drese hokejistu Ĺ atana sa zaradilo spolu s nĂ­m medzi legendy. Miro Ĺ atan oďŹ ciĂĄlne ukonÄ?il svoju prĂ­nosnĂş kariĂŠru a prechĂĄdza do Ä?alĹĄieho levelu vo svojom Ĺživote. ZatiaÄž to vyzerĂĄ, Ĺže sa bude venovaĹĽ svojej rodine.

Pod lampou ...

Na Slovensku sa to stĂĄva uĹž ĹĄtandardom, Ĺže tie najväÄ?ĹĄie ĹĄtĂĄtne ďŹ rmy udrĹžiavajĂş vnĂştroďŹ remnĂ˝ chaos. O tom nĂĄs mohla presvedÄ?iĹĽ aj kontrola na Ministerstve hospodĂĄrstva. TĂĄ zistila, Ĺže im chĂ˝ba 20 ĂĄut. Neviem si predstaviĹĽ podnikateÄža, ktorĂŠmu by nechĂ˝balo 20 ĂĄut, ktorĂŠ mĂĄ urÄ?enĂŠ na podnikanie, aby si to nevĹĄimol, hoc sĂş uĹž starĹĄie.

Pohromy

MinulĂ˝ týŞdeĹˆ Slovensko preĹžilo vyÄ?Ă­Ĺˆanie poÄ?asia. VĂ­chrica zniÄ?ila v TatrĂĄch okolo 200 tisĂ­c stromov a na celom Slovensko sa odhaduje aĹž dvoj miliĂłnovĂĄ strata len na lesnom poraste. Celkove ĹĄkody sĂş zatiaÄž nevyÄ?Ă­sliteÄžnĂŠ. VÄ?aka lepĹĄiemu poÄ?asiu zvýťenĂŠ hladiny vĂ´d klesli len v strede týŞdĹˆa. ZaÄ?ali sa vyÄ?Ă­sÄžovaĹĽ ĹĄkody aj na majetku.

SC 14-21 STRANA - 12

ÄŒierna Voda, ChorvĂĄtsky Grob, Hamuliakovo, StudenĂŠ tel.: 02/ 4592 64 03 e-mail: distribucia.sc@regionpress.sk

06-0051

Pohovory sa konajĂş kaĹždĂ˝ deĹˆ (Po-Pia) o 10:00 hod 06-0111

HÄžadĂĄme ĹĄofĂŠra na turistickĂ˝ vlĂĄÄ?ik na sezĂłnu 2014 (vodiÄ?skĂ˝ preukaz na autobus) Kontakt: email: recepcia@hv.sk tel. Ä?.: 0911 656 654

49-0105

Cherry paradajky (strapcovĂŠ, koktailovĂŠ) z Maroka mĂ´Ĺžu spĂ´sobiĹĽ trĂĄviace problĂŠmy, ako vracanie, kĹ•Ä?e v bruchu Ä?i hnaÄ?ku. Preto Ĺ tĂĄtna veterinĂĄrna a potravinovĂĄ sprĂĄva SR odporĂşÄ?ala nekonzumovaĹĽ cherry paradajky pĂ´vodom z Maroka. Hoc sa predstavitelia veÄžkĂ˝ch obchodnĂ˝ch reĹĽazcov, ako sĂş Tesco, Kauand, Billa, vyjadrili, Ĺže oni tento tovar neponĂşkajĂş, opatrnosti nie je nikdy dosĹĽ. MoĹžno aj to je dobrĂŠ, aspoĹˆ si budeme viac podporovaĹĽ vlastnĂ˝ch pestovateÄžov.

85-0081

stalo sa

05:00 VEÄ˝KÉ NOVINY TV JOJ 05:40 KRIMI 06:00 VEÄ˝KÉ NOVINY TV JOJ 06:40 Materove neuveriteÄžnĂŠ prĂ­behy 06:50 Transformers Prime 07:15 KĂĄÄ?erovo 08:15 NeporaziteÄžnĂĄ 10:15 Geissenovci - ŤaĹžkĂ˝ Ĺživot milionĂĄrov V. 18/18 11:15 NOVÉ BĂ?VANIE 12:25 Cyrus 14:25 X FACTOR 16:45 ÄŒernĂ­ baroni 19:00 VEÄ˝KÉ NOVINY TV JOJ 19:50 Ĺ PORT 20:00 KRIMI 20:25 NAJLEPĹ IE POÄŒASIE 20:30 PĂĄn Popper a jeho tuÄ?niaci AmerickĂĄ rodinnĂĄ komĂŠdia. MN 7 2011 J. Carrey, C. GuginovĂĄ, A. LansburyovĂĄ, O. LovibondovĂĄ, M. CarrollovĂĄ, C. Gregg, J. Tambor, D. Krumholtz, Ph. B. Hall a Ä?alĹĄĂ­. rĂŠĹžia: Mark Waters 22:35 Hulk 01:40 DobrĂ˝, zlĂ˝ a ĹĄkaredĂ˝ 04:40 VEÄ˝KÉ NOVINY TV JOJ JOJKA

31. 5. 2014

49-0106

5 5 6

6

49-0055

9 4


TV program sobota

31. 5. 2014

08:30 Cyklistika Giro d‘Italia 09:30 Tenis Duel of the Day 10:30 Tenis Game, Set and Mats 11:00 Tenis Roland Garros 14:30 Cyklistika Giro d‘Italia 17:30 Tenis Roland Garros 20:30 Tenis Game, Set and Mats 21:00 Tenis Duel of the Day 22:15 Jezdectví Horse Racing Time 22:30 Jezdectví Global Champions v Hamburku 00:00 Cyklistika Giro d‘Italia 00:30 Tenis Roland Garros 01:30 Tenis Game, Set and Mats 02:00 Závěr vysílání EUROSPORT

07:00 Ruženec 07:55 Klbko 08:15 Animované biblické príbehy 08:40 Moja misia 09:10 Čaviareň 10:10 Fundamenty 11:10 Poltón magazín 11:40 Saleziánsky magazín 12:15 Ruženec 12:45 Vlastná cesta 13:10 Celoštátne fórum mladých 2012 13:45 Príbehy anjelov 14:40 Áno, beriem 14:55 Prehľad katolíckych periodík 15:00 Luxáreň 15:30 Bez hraníc 16:00 Klbko, Križiaci a Majka Šibíková 17:00 Klbko 17:20 Neviditeľná hora 18:00 Cena Radlinského 2014 19:00 Ruženec z Lúrd 19:30 EFFETA 20:00 Spravodajský súhrn 20:25 Ruka v ruke: Film 21:45 LOVEička 22:15 Adorácia 22:45 Spravodajský súhrn 23:00 Záver vysielania TV LUX

06:00 Kouzelné bylinky 06:25 Okouzlení 07:20 Na cestě po západní Ugandě 07:50 Bez ženské a bez tabáku 08:40 Co teď a co potom? 09:30 Všechnopárty 10:15 Hercule Poirot 12:25 Hobby naší doby 12:50 Postřehy odjinud 13:00 Zprávy 13:05 O sirotkovi z Radhoště 14:20 Tetička 15:45 Území strachu 17:25 My všichni školou povinní 18:25 Kluci v akci 19:00 Události 20:00 Zázraky přírody 21:15 Na samotě u lesa 22:50 Rudý labyrint 00:50 Případy detektiva Murdocha 01:35 Světáci 02:35 Banánové rybičky 03:05 Malá farma: Ranní směna 03:30 13. komnata Ladislava Chudíka 03:55 Sama doma CT1

Vtip: - Polhodinu som s tou rybou bojoval, kým som ju vytiahol! - chváli rybár kamarátovi. - Hm... to aj ja poznám. Tiež mám problémy s otváračom na konzervy! Mary Wardová: „Ak je naše srdce čisté, lepšie dokážeme vidieť Božiu vôľu.“

stalo sa

13

v zahraničí

Srbsko

Od stredy Srbi mali vyhlásený trojdňový štátny smútok venovaný obetiam katastrofických povodní. Potvrdených bolo 22 mŕtvych, no rátajú s vyšším počtom obetí po ústupe vody. Úrady na celom území evakuovali vyše 30.000 ľudí.

Maďarsko

V Miskolci dajú približne 7 tisíc eur tomu, kto sa vysťahuje z bedárskej lokality Miskolca na minimálne 5 rokov. Mesto sa tak rozhodlo, že svojimi príspevkami odsťahuje prevažnú časť Rómskych obyvateľov a tak budú môcť zlikvidovať neslávnu lokalitu. Avšak si neuvedomili, že takýmto spôsobom problém neriešia, len ho posúvajú do iného katastra.

Freestyle fotbal

Jan Weber

Moderuje: Paťo Bujna

1.6.2014

nedeľa, od 10:00 hod. SOS TEAM SLOVAKIA s Maťom Homolom

7x majster sveta

Slnečné jazerá JUH

SENEC JAROSLAV ŽÍDEK

varí opäť so seneckými deťmi

hasiči | polícia | zdravotná služba | zábava | zbrane | geocaching penová párty | taekwondo | zumba | jachty | kajaky | kreatívne dielne Podujatie sa koná za finančnej podpory mesta Senec.

SC 14-21 STRANA - 13

USA

Študenti zo Slovenska získali so svojimi vedeckými projektmi na olympiáde I-SWEEEP v americkom Texase zlatú a dve bronzové medaily. Na celosvetovej súťaži v USA, ktorá sa uskutočnila od 30. apríla do 5. mája, Slovensko reprezentovali Martin Ferianc z bratislavského Gymnázia Juraja Hronca, Gorazd Štieber a Gabriel Nagy z Gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach. Na Olympiádu projektov I-SWEEEP v roku 2014 bolo vybraných viac ako 350 súťažiacich zo 60 krajín sveta. Prihlásených bolo okolo 1400 kandidátov. Hodnotilo ich 150 porotcov, profesionálov z rozličných odborov.

Švajčiarsko

Švajčiarsky súd nariadil ruskému oligarchovi Dmitrijovi Rybolovlevovi, aby svojej exmanželke zaplatil rozvodové vyrovnanie vo výške štyroch miliárd švajčiarskych frankov (3,27 miliardy eur). Podľa právnika oligarchovej manželky Jeleny ide o „najdrahší rozvod v dejinách“, informovala agentúra DPA.

Francúzsko

Francúzska železničná spoločnosť SNCF objednala pre svoju rozširujúcu sa sieť regionálnych spojov dvetisíc vlakov. Neskoro však zistili, že vychádzali zo starých údajov, a tak teraz musia dodatočne upraviť zhruba 1200 nástupišť. Nové vlaky sú totiž široké.

Austrália

Austrálski colníci zadržali na letisku v Sydney českého občana, ktorý sa do krajiny pokúšal prepašovať 16 vtáčích vajec ukrytých v rozkroku. Čech čelí obvineniu z pokusu o dovoz živých druhov bez povolenia, čím porušil austrálsky zákon o ochrane prírody. Za pašovanie vajíčok mu hrozí až desať rokov väzenia alebo pokuta vo výške 170.000 austrálskych dolárov (114.500 eur).


6 9 7 1 3 7 6 2

2 3

TV program nedeľa 5

2 3 1 4 9 5 2 6 4 6 1 5 5 6 3

1. 6. 2014

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Čarodejnice 06:40 Scooby-Doo I. 07:05 Kung Fu Panda II. 15/26 07:35 Tučniaky z Madagaskaru II. 15/39 07:55 Kšefty s otcom 10:05 Scooby-Doo: Záhada jazernej príšery 11:40 Fantastický maznáčik 13:25 Zoznámte sa s Davom 15:10 Čierny rytier 17:10 DEŇ DETÍ: Chlpatá odplata 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 DEŇ DETÍ: Oblačno, miestami fašírky 22:05 Next 00:00 Jazda smrti 01:30 Neľútostný zabijak 03:10 Jazda smrti 04:40 Smotánka MARKÍZA

05:20 Neporaziteľná 07:05 Gumkáči 08:05 Káčerovo 08:55 Šéf v utajení II. 18 09:55 VARÍ VÁM TO 10:30 CENA JE SPRÁVNA 11:10 Stratené duše II. 10,11 13:10 Pán Popper a jeho tučniaci 15:20 Podnikavé dievča 18:00 NOVÉ BÝVANIE 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 19:50 ŠPORT 20:00 KRIMI 20:25 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Smrtonosná pasca 4.0 Americký akčný thriller. MN 12 2007 B. Willis, T. Olyphant, Maggie Q, J. Long, M. E. Winsteadová, T. Russ, J. Sadowski, Y. Arias, K. Smith a ďalší. réžia: L. Wiseman 23:20 Zábavný park 01:40 Díler 03:15 10 šialených úloh 04:40 KRIMI 04:55 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ JOJKA

05:40 Drišľakoviny 06:25 Správy RTVS „N“ JEDNOTKA 07:30 Pingu 07:35 Franklin 07:50 Máša a medveď 07:55 Požiarnik Sam 08:05 Hrdinovia mýtov a legiend 08:30 Trpaslíci 08:45 Zázračný ateliér 09:15 Život rýb: V srdci útesu 09:40 Autosalón 10:15 Planéta Zem zhora 11:05 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami 13:35 Poirot: Smrť v oblakoch 15:20 Statočný zlodej 16:40 Nikto nie je dokonalý 17:40 Hurá do záhrady 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:20 List pre Evitu 23:15 Inšpektor Rocca II: Vrah prichádza v noci 00:55 List pre Evitu 1/2 02:20 List pre Evitu 2/2

duchovné okienko

Peter Nákačka

Strecha nad planétou Zem „Moje vnúčatá mi urobili dvakrát radosť,“ chválila sa istá babička, „keď prišli ku mne na prázdniny a potom, keď odišli domov.“ Budúci týždeň kresťania oslávia Ježišovo nanebovystúpenie, ktoré evanjelista Lukáš dokumentuje slovami: „Ježiš zdvihol ruky a požehnal apoštolov. Ako ich žehnal vznášal sa do neba. Oni sa mu klaňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema.“ (porov. Lk 24,50-53) Snáď si pomyslíme: „Apoštoli boli ako tá babka. Dvakrát sa z Ježiša tešili. Najskôr keď ho spoznali, a potom, keď odišiel. Možno si povedali, konečne sloboda, žiadna kontrola...“ Lenže iné časti evanjelia hovoria, že apoštoli veľmi zosmutneli, keď ich priateľ hovoril o odchode. Týmto smerom teda uvažovať nemôžeme. Nesmieme zároveň zabudnúť, že nanebovystúpenie nebolo krátkodobou rozlúčkou, ale rozlúčkou podobnou pohrebu. Apoštoli vedeli, že Ježiša už viac na tomto svete neuvidia. Ak sa pozrieme na správu o veľkej radosti učeníkov optikou bežnej psychológie, tak nám musí pripadať absurdne. Akoby niekto napísal: „Ľudia sa s veľkou radosťou vracali z pohrebu domov.“ Ako to teda chápať? Benedikt XVI. pripomína, že apoštoli odchádzali požehnaní, nie opustení. Vedeli, že Ježiš sa vzdialil len ich zraku, sluchu a hmatu. Opustil zmysly človeka, ale nie človeka. Žehnajúce ruky vystupujúceho Krista vytvorili akúsi strechu, ktorá prikrýva celú zem. Apoštoli vedeli, že od teraz sú pod jeho ochranou, nech by šli kdekoľvek, lebo celá zem je zastrešená jeho požehnaním. Snáď toto objasňuje ich veľkú radosť. Ak si chceme zachovať vnútorný pokoj a pocit bezpečia aj v dnešnej neistej dobe, keď sa slovo kríza skloňuje vo všetkých pádoch, aj my potrebujeme mať silné povedomie, že Boh nad týmto svetom drží svoje ochranné ruky. Takáto viera bude blahodarne vplývať na kvalitu nášho života. Nuž prajem ju a vyprosujem všetkým čitateľom.

Liečebná biolampa na pôvodná ce

300 €

-60% Značka Energie - Lampe D 514 s príslušenstvom - pôsobí elektromagnetickým žiarením - preniká hlboko do tkaniva - obnovuje funkcie bunky

nová cena

120 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Bambusové ponožky 3ks na pôvodná ce

9€

-51% Dámske a pánske antibakteriálne, antialergické a hodvábne jemné bambusové ponožky. dámske: 35 - 38, 39 - 42 pánske: 39 - 42, 43 - 46

nová cena

4,45 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

52-0253

Peter Nákačka, katolícky kňaz

SC 14-21 STRANA - 14


 

  *=(+")*"#%-'$"-+)%'(&(''.%20)**5&+$$(&-'"< )(3/C<%06316%9-%'0)245-<)5%W7318%/3430-7-'-53</5C(%.J)853 *32(;/735E2C1B(%0%2%5-)I)2-)6-78C'-)G139-)67373,3%&; 430-7-'-7-)4)2-%<)9;8L-0-2%9;7935)2-)2)/9%0-=/39%2K',45%'392K', 1-)6745)G139430-7-'-4)2-%<)53</5%(0-%G139936%(C',840C'%0- 63'-C02;1- (C9/%1- < 4) Q%<F45%'8.J'-',5)73%/3 1% 1)5 36039-0 53<,3(30 6316%(373,3F6W%45-)/ 7318 L) 9-)1 L) 73 2-) .) 9P%V2C *82/'-% % 9L(; &8()9DVI-2%U8(F2%1Q% 0)2*5>%W0)&3&8(J','-)W %&; 631 <% 53/ 9;5-)I-0 73 V3 53/392-/732)5-)I-0 " .06 *($ +)%'(&( ''(& $3 &26 1,"; .8+%$0 %.9DVIF J64)', .) 7)2 L) 61) (3/C<%0- B 45)69)( V-W%&;2C1(%0-)I7).)( 28 I%2'8 %/32-)' 61) 9;.)(2C9%2-%1- <F6/%0-

 1-0-G239 /735E 2C1 (%.J 43V%6 53/39

 

 6%13<5).1) 6 43( 1-)2/38 L) -', 2)(3930F1 430-7-/31 9-%' 53</5C(%W % 438L-.J6%2%5-)I)2-)5G1 6/),3 453&0E18 3<&),0- 61) ()6-%7/; 4-0372K', 453 .)/7399/735K',61)<%1)672%0-6739/;(397)(;123,3/5C72-/(; 2)<%1)672%2K', G139 4867-0- 61) 693.4313'2J 9K67%9&8 2C. 312K',(3139367%9-0-61)132739%2K',I/H045)9-%'%/3

 ()7F$%1)672%0-61)

675)(3I/306/K',5G16/;',%&6309)2739%/3 %6-67)27398V-7)U395)6%(-0631<1)28<C/32%3(C9/%',9,1372). 2J(<-/735K43(1-)Q8.)(C9/83(45%'39%2F1 ,3(F21)6%V2)9 5C1'-1%0K',3&)'2K',608L-)&V-(3&5393U2F'/;',45C' 2%(=".;1#'#')(%*($ )9;1)239%0 631 <P%0)/% 9I)7/3 3 53/3', 9;45%'39C9% 2-% 9I%/39%/K', /32')4'-- % 7)35)7-'/K', 5-)I)2F 73 1C03 2-) .) %03 &; 6% 853&-W %. 9-%' %0) &;53/5%'-% 2% 1-2-67)5679C', 2%W% ,8.) 45F45%98 <C/3239 9-%' %/3 631 45)(43/0%(%0 5)73 6% 434 5- 9;.)(2C9%2F 6J675)P8.)1 ,0%92) 2% 45%/7-'/E 4-0372E 453.)/T

%&; 61) 8/C<%0- % 45)69)(V-0- L) <1)2; 6J 13L2E % <C/0%() 9;,3(237)2-% 45)&-),%.J'-', 4-0372K', 453.)/739 9;45%'8.)1 2C 95,; <C/3239 % 5-)I)2F /735E -', 813L2-% 5)%0-<39%W 6;67E1393 % ')03403I2)45)(03LF1-',2%6',9C0)2-)(3C53(2).5%(; $( )(+%' =+,( )*$%26 '2.*!0 12$('(. $,-2%' 12$1 !*'" ' .8!*'8! -,(&,(! )(*,;(& 2.($.!&(,'#'71"*=((#46+*$" +("2%'($21'8!5&(. /30)+%1-%(J'31%8N316%62%LF1)2%( 67%9-W 6;67E1 7%/ %&; 6% / ,5%'F1 %8731%731 2)(367%0-U8(-%/735F6J45)8/C<%7)U2)5)+-6753 9%2F1)(<-(0L2F/1-?(ML-%I7C78(%2)43-672E 1%.J):)/J'-)2)40%7-%9KL-92E%9I)7'-43&)5% 7)0-%(C93/9,1372).2J(<-%<%5(2%039)26/8 2-VFL-93T123,K',U8(F%7-)L-',53(F2-',()7F )<95C7)2E%/6%9I)7'-6/0%(C1)2%4313'7K1 2%.',8(3&2).IF1 43(4358.)1) -', 9;40C'%2F1 63'-C02;',(C93/%32-7-)4)2-%<)2%4',%.J(3 ,5%'F', %8731%739 K173 2C95,31 <C/32% -1 <%&5C2-1)9,5%2F #",%"!*'4.2+-$*"9-#7 !5V-7) 6% 675)72)1) 6 2)9HU38 1%.-7)U39 ,)52F 45)73L) -() 3 -', <C53&3/ 2%9;I) &8(J <3( 439)(2F <% /32753039%2-) 402)2-% <C/32% 0) 45)9C(</39%7)0-% 43(2-/39 1%.J < %8731%739 2)1%0E<-6/;2-).)7)(%(H93(53&-W<2-',3&) 7)%34%/ <C/321C',5C2-W2%3<%.672E3&) 7) ,%<%5(8 <C9-60K', ,5CV39 ( <J*%0K', U8(F 1HL)1)-&%W%L/33V%/C9%W<3(439)(2E/53/; %9;I)-()34)2-%<)/735E(C9%1)<3630-(%5-T 7K12%.',8(3&2).IF1%&;6-13,0-<%&)<4)V-W<C/0%(2EL-9372E43 75)&;-)2%73%&;6-<2-',<9;I39%0-<-6/45)9C(</39%7)0-%,5%'F', %8731%7395)739)5F1L)7)2732C95,<C/32%2C.()I-53/J43(4358 2%45-)V')0K1430-7-'/K164)/7531%,0%92)1)58/)PL)&)<.),3 ,0%6391C52).)%/E/3U9)/2%I)62%L)2-) ="+(#4&5&(./&;6316%&C02)53&-0&;631/53/;/735E 53&F12).).)(23V-6%1H.2C95,(37/2)G1%%0)&3+%(L%.%,U% (C1645%93(0-936W%7C2)1C*%5&843/3L/;2-).)V-)52%2-).)&-)0% 7C.)0)2.)(2%)645%93(0-9E%&;63'-C02)(C9/;2)&30-<%(%513) )645%93(0-9E%&;61)<%&5C2-0-7318%&;63'-C02)(C9/;/32V-0-9 %8731%73',)&%67%45)737353&F1 *,*(%%2$! ),-6735-'/;459K5G16/;4360%2)' 30<930)2K<%,287-)S%)9;63/3I/306/K4)(%+G+%I4)'-%0-67% 2%63'-C028453&0)1%7-/8";5%67%0936%()%.)37'31IT53',()7F

!    .,#%%#& )3$%.)"$#& ","('6

-+,4"'(+,%)())-%"%6'-+,?+,8& =(&2)*+,.(.? "-%')5F6-9;(K',0-2)&306319K2-1/38)',')06319)U% 2)',')0 6319FW%<67932)',')06319I%/45),5%W5),5%03&;9)U%608I2K', U8(F/735F2)J2%92)%./)PV%673<8&%1-2)',7%1-L-9-%-()C0;645% 93(0-9367- 5)1)23 ,53<&; 45)4%(8 2% 6%1E (23 (H9)5;,3(2367- 64%(03")51)L)2)2C95%72) >-"+(#!("?'+7C03/736-89)(318.)L)5392%/K675%', <2)-673T1HL81%W%.68('39-%3.%6%3693.845C'84360%2-)/5)(-7 %L-%U1-28036W8/C<%0%L)<(5%9-)2-).)9K2-1/38%6/873V2E45F &),;7)5%<2-).)45-)67353'-6317318%<(%%2-2)9)5-0V%6WV0)239 J(2).5%(;9;6039-032C().L)<1)2%.)13L2C$%60JL-%6-43P%/39% 2-)%J'78/-',3(9%,)(1-)70-737-L43/5%V39%2-)A7)*%2%%5%&-2% 6%(((+(-%(+0&(%;1&30/735K3&1)(<8.)45-)67359)5-W L)645%93(0-936W2%431;6)02E1-6/;9C,43/0%(C73V37%14%75F +$*8.&,64&.8+%($!%+(.'"7'#*093&5%2'-%', C<753',/%2(-(C7392%43/322)9;&5%0%45)(6)(8%.9;II-),36J(8

'&'2,(L)A7)*%2%5%&-2/735K.)2)<%2)(&%7)U238V%6W389) 5).2367-92F1%2K%/3363&%/735C2%V)03.867F'-)<)7-'/E,343,U%(8 2)4%75F8L2)1HL)92%.&0-LI).93U&)34D7392)/%2(-(39%W (.9-#&1)(1",4.'-+)*2.-)*(='(.#)*+%(.'+$7#-+,4"- %/.)13L236W9;&5%W6-239E79C5)%13L23%.239E6;1&30;64C73631 -2K1%/3(37)5%<$367C9%9)5-WL)6%1)(<-68('%1-2C.()/%2(-(C7 /735K(3/CL)367%72K',V0)239J(2).5%(;45)69)(V-WL)6J(2813' ',')%186F(367%W2%')678<9;I39%2-%(H9)5;,3(2367-%2-)34%V2) 316--67KL)7%/FU8(-%?68('39-%2%039)26/8):-678.J :$-#& =%'(& 7'# *0 1 1()(.'7 +,,(='7 .(;- 9 7K',73 W%L/K', V%63', 2%I). 645%93(0-9367- 5)8/C<%0- <3(439)( 236W%9;8L-0-,-6735-'/J13L236W<1)2-W43,U%(9)5).2367-2%.867F'-8 /0)4I-)18%9;(%W6%2%')6783&239;(H9)5;)739I%/0)2<%V-%73/ 2)75)&%43U%939%W.867F'-8V%/C9)U%45C')%&;(3/C<%0%L).)7845) 3&V%239%L)6%2%Q81HL8643U%,2JW3145)69)(V)2KL)9I)7'- /735F1%.J<C8.)1&8(39%W45C92;I7C7<%03L)2K2%645%93(0-9367-&)< 3,U%(82%430-7-'/EV--2E/3584V2E45364)',C56793&;1%0-V0)231 J(2).5%(;/735F6%<%<1)28693.F13(9CL2;1,0%639%2F19;.%(5-0- 45).%9-WJ'78%L)0%W9;759%036W"*(7

SC 14-21 STRANA - 15

1)56U8&39%0<%45%'39%2-)45-43 1-)23/,287-%S%232%43/32 <C/32 3 2%(3&J(%2F 4H(; 45-.%0 &)<4375)&2K',<1-)2 (" 6, ,+' )* !%+(.'4& 4360%2'- 90C(2). 675%2; 795(-0- L) (3 <C/32% 3 2%(3&J(%2F 4H(; <%45%'8.J %. 2-)/735E (H0)L-7E 45-431-)2/; 3( 4360%2'39 ,287-% ' *,"' $( #R@ S! % 2)<C9-60E 363& *$%'"$#,!#)/3$%)+ 2367- 2%43/32 &303 9I)7/3 -2%/ $#& ""('6 3<1)Q39%'-)2C95,;<(-)02)S% 45-73113,0-45-64-)W/<0)4I)2-867%98%/86/9%0-72)2-8<C/32% /)PL)&;3&1)(<-0-I4)/80%2739V-<%&5C2-0-45)(%.84H(;(3<%,5%2-V-% 3&',C(<%2F173,73<C/32% &*')()(*"%'2.*!>/735K&;4313,30<%&5C2-WI4)/80%7F9 2;145)(%.314H(;95C7%2)7%/K',7345)(%.39(3'8(<-2;0)<%736%9 <C/32)3&.%9-0%43(1-)2/% 53V2E,3759%0E,343&;78%0)&36F(0%45) 363&;?2)43(2-/%7)U39943U23,3643(C5679)<3039)26/%-<3<%,5% 2-V-%-)I)2-)S%&303<43,U%(8<%&)<4)V)2-%2C53(2K',<C8.139 I7C78/9%0-7%7F92)0)4I-)%5-)I)2-)45-.%7E9<C/32).)643',;&2-7)U2E%. <43,U%(8)85G46/).0)+-60%7F9;)<%5CL%.J')%61872EL)45-7%/31 3&5396/31%4%5C7)%/K1(-64328.)90C(2;1)52%1-)673<0)4I)2-% <C/32%(3Q,3)I7)45-(%.J/327539)5<2E867%239)2-) *",(&)*2.'2.*!1"%'>*"6"%,7,(.$(&)%/'"45F4% ()%/&;45)(%.'%2%45432J/30I4)/80%7F92)9;63/J')28/735J<% 43<)13/2)(C%2-1-)672;V-5)+-32C02;43U23,3643(C5%2--2K43U23 ,3643(C52%039)26/87%/13L236W3(/J4)2-%7).734H(;&;(367%0% )I7)3&)'%0)&3I7C7?')<039)26/K43<)1/39K*32(L43731&; 13,3045)(%.'%432J/28W4H(8/318/3U9)/95C7%2)'8(<-2'399; 69)7U8.)4360%2)'%57-2)'/3 %2' +,*' '1)*(.% '" '2.*! > /735K 13,30 <%&5C 2-W%&;(58L679C%45C92-'/E363&;/735E90%672-%43U23,3643(C56/) 43(2-/; 13,0- 7-)73 43(2-/; 64308 6 43<)1/%1- 45)(%W 2%45 %. (3 <%,5%2-V-%&)<73,3%&;6%-',7K/%0<C/3232%(3&J(%2F4H(; %/73 6%3&1)(<)2-%45)(%.%&8(J7K/%W0)2O<-'/K',36H&%45C92-'/K', 36H&9<1;60)&V-%26/),3<C/322F/%%2-)%.45C92-'/K',36H&2%45 (58L67-)99<1;60)&',3(2E,3<C/322F/%/735E1%.J9DVIF437)2'-C0 45)(%.%4H(;%73939)U%9DVI3153<6%,8%/3&)L2FU8(-% )+2 $%#"/ (&'"#)" $%'/# ,.#" ",%." 2$ ( '0)"+!$%)##!$1+)+#""4!# !.

)#),5( #&#.!&'%) 4!$#+'#! #&0 #!)-843<352-02%P%0I-8 2)<5392%036W4360%2)'3<)*"-6/84-V

0,".2#"('6 &     ,')1)039)26/3/735E8L2)&8()L-W2%J/35693.-',()7F,')1) 039)26/3</735E,38L()7-2)&8(J186-)W87)/%W<%45C'38(369) 7%V-,0%92E,31)67%%2)',C9%W(31%34867)2K',53(-V39,')1) 039)26/3/735E6-&8()9CL-W7%0)27%62%,8693.-',U8(F %(.'+$(/()430-7-'-2)&8(J3/5C(%W693.-',930-V39%U8(-%6-&8(J45)( <C/32315392F039)26/3)*)/7F92)<(5%9E%6)&%9)(31E/735E',5C2- 693.845F53(8,3(23T%/807J52)()(-V6793039)26/3/735E431C,% 693.-12J(<2;1%(.'+$($+-&4,"?(*$((&

 %

03-0041

 " 

$# 

 %


PIESTANSKO SENECKO regionĂĄlne noviny

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

Rubriky

Rado radĂ­

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

týŞdenne do 25 000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

Redakcia: tel./fax: e-mail:

Lichnerova 72 Senec 02 / 45 92 64 03 senecko@regionpress.sk vydĂĄva: regionPRESS s.r.o.

Mgr. Radoslav Gloznek

Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava IÄ&#x152;O: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Koncom minulĂŠho roka sme zmenili dizajn novĂ­n. Na titulnej strane nĂĄjdete stabilnĂ˝ zoznam rubrĂ­k, ktorĂ˝ vĂĄm ma pomĂ´cĹĽ k rĂ˝chlejĹĄiemu hÄžadaniu informĂĄciĂ­ vo vnĂştri Ä?Ă­sla. Dokonca, aj keÄ? prĂĄve nemĂĄme v Ä?Ă­sle inzerĂĄt do danej rubriky, rubrika na titulke v zozname zostane. RobĂ­me to preto, aby mal kaĹždĂ˝ klient stĂĄle prĂ­leĹžitosĹĽ prĂ­sĹĽ do redakcie a tento stav zmeniĹĽ. Obsah naĹĄich novĂ­n tvorĂ­te spoloÄ?ne s nami aj vy. Aj vy mĂ´Ĺžete zaplniĹĽ prĂĄzdne miesto v rubrike, o ktorej ste mysleli, Ĺže nemĂĄ zmysel. VĂĄĹĄ inzerĂĄt sa v novinĂĄch uĹž nikdy nestratĂ­, ale bude maĹĽ vĹždy svoje miesto v prĂ­sluĹĄnej rubrike. P.S: Ak mĂĄte postreh, otĂĄzku, pĂ­ĹĄte na: radoradi@regionpress.sk

vĹĄak: â&#x20AC;&#x17E;moĹžno ich neÄ?Ă­tajĂş, ale urÄ?ite v nich hÄžadajĂş tie sprĂĄvne informĂĄcie. Na to sĂş naĹĄe noviny urÄ?enĂŠ. A to staÄ?Ă­.â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;VaĹĄe noviny nikto neÄ?Ă­ta, je v MaĹĽ 100% istotu, Ĺže vĂĄĹĄ Ä?itateÄž chce sledovaĹĽ iba reklamu je vĂ˝nich skoro sama reklamaâ&#x20AC;&#x153;: pove- hodou. Na niÄ? sa nemusĂ­te hraĹĽ, za niÄ? sa nemusĂ­te skrĂ˝vaĹĽ. NaĹĄa dal mi jeden klient. Ja som mu komunikĂĄcia smerom k Ä?itateÄžom je jasnĂĄ: chceĹĄ sledovaĹĽ reklamu, odpovedal: â&#x20AC;&#x17E;mĂĄte ĂşplnĂş prav- tak siahni po naĹĄich novinĂĄch. VeÄ? Ä?o je zlĂŠ na tom, keÄ? si chce du, ani ja si neviem predstaviĹĽ niekto doma vymeniĹĽ oknĂĄ, bezpeÄ?nostnĂŠ dvere, spraviĹĽ kurz autonormĂĄlneho Ä?loveka, ktorĂ˝ by ĹĄkoly, nĂĄjsĹĽ lepĹĄiu prĂĄcu, kĂşpiĹĽ, vymeniĹĽ byt, Ă­sĹĽ za zĂĄbavou, lepĹĄĂ­m si zobral naĹĄe noviny, spravil si vzdelanĂ­m, zariadiĹĽ novĂ˝ interiĂŠr alebo postaviĹĽ novĂ˝ dom? VĹĄetky rodinnĂş pohodu a zaÄ?al si Ä?Ă­taĹĽ potrebnĂŠ informĂĄcie k uspokojeniu spotrebiteÄžovĂ˝ch poĹžiadaviek inzerĂĄt po inzerĂĄteâ&#x20AC;&#x153;. Dodal som nĂĄjde Ä?itateÄž v naĹĄich novinĂĄch.

Inzercia: Karol Snoha 0907 779 010 Peter BukovinskĂ˝ 0905 915 040 Zora KovĂĄÄ?ovĂĄ 0905 719 132

DistribĂşcia: (25.000 domĂĄcnostĂ­/ďŹ riem) KaĹždĂ˝ týŞdeĹ&#x2C6;: Senec, BernolĂĄkovo, Most pri Bratislave, Ivanka pri Dunaji, Ä&#x152;ierna Voda, KaplnĂĄ, Igram, BlatnĂŠ, Ä&#x152;ataj, ChorvĂĄtsky Grob, Boldog, Reca, VeÄžkĂ˝ Biel, KrĂĄÄžovĂĄ pri Senci, TureĹ&#x2C6;, KostolnĂĄ pri Dunaji, NovĂĄ Dedinka, NovĂ˝ Svet, HrubĂĄ BorĹĄa, ZĂĄlesie, Malinovo, Vlky, Hurbanova Ves, TomĂĄĹĄov, Rovinka, Kalinkovo, Miloslavov, HrubĂ˝ Ĺ Ăşr, Hamuliakovo a DunajskĂĄ LuĹžnĂĄ 52-0021

461&3$&/:CB[Ă?OZ DIĂ?NJB mMUSĂ&#x2C6;DJF TPMĂ&#x2C6;SOFQMBDIUZ predajĹ&#x2C6;a: otvorenĂŠ: tel.: 0918 630 593 .BMPCJFMTLB 7FĹąLâ#JFM 1P4PPEEP

Prosba o pomoc: V prĂ­pade, Ĺže viete

BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

dosah na 1.500.000

domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

26.5.2014

06-0042

R egiĂłn: B

PREDAJ ZAÄ&#x152;Ă?NAME VĂ? Ĺž 50% 30% a

PoĹžiadavky: ĹživnostenskĂ˝ list, vlastnĂŠ proďŹ -nĂĄradie, vlastnĂŠ auto, chuĹĽ pracovaĹĽ, zmysel pre detaily a schopnosĹĽ komunikovaĹĽ zo zĂĄkaznĂ­kmi

BA okolie

TeĹĄĂ­me sa na VaĹĄu nĂĄvĹĄtevu

0905 306 998 0911 306 998

16-0046

PĂ&#x201D;Ĺ˝IÄ&#x152;ihKneÄ?Y

OtvĂĄracie hodiny:

Po - Pia: 09:00 â&#x20AC;&#x201C; 19:00 So: 09:00 â&#x20AC;&#x201C; 14:00

ratislavaaa okolie RegiĂłn: Senec okolie

Kontakt: Oresi Slovakia s.r.o. pĂĄn ChupĂĄÄ? TelefĂłn: 0914 327 602 | E-mail: kvalita@oresi.sk

POZVĂ NKA NA PRIJĂ?MACIE SKĂ&#x161;Ĺ KY DO ZUĹ  KU Ĺ K. ROKU 2014/2015 RiaditeÄžstvo ZĂĄkladnej umeleckej ĹĄkoly v Senci, FĂĄndlyho 20 VĂĄm oznamuje, Ĺže prijĂ­macie skúťky do hudobnĂŠho, taneÄ?nĂŠho, vĂ˝tvarnĂŠho a literĂĄrno-dramatickĂŠho odboru budĂş v dĹ&#x2C6;och

30.5.2014 od 14.00 do 18.00 hodiny v budove ĹĄkoly 31.5.2014 od 9,00 do 13,00 hodiny v budove ĹĄkoly HudobnĂ˝ odbor â&#x20AC;&#x201C; vyuÄ?uje sa spev, hra na akordeĂłne, klavĂ­ri, keyboarde, husliach, violonÄ?ele, kontrabase, gitare, basovej gitare, zobcovej ďŹ&#x201A;aute, prieÄ?nej ďŹ&#x201A;aute, klarinete, saxofĂłne, hra na bicie nĂĄstroje. LiterĂĄrno-dramatickĂ˝ odbor â&#x20AC;&#x201C; LDO â&#x20AC;&#x201C; na vyuÄ?ovanĂ­ si deti pripravujĂş krĂĄtke prĂ­behy zo Ĺživota, divadelnĂŠ predstavenia, recitujĂş bĂĄsne a prĂłzu, tvoria bĂĄsne a poviedky. VĂ˝tvarnĂ˝ odbor â&#x20AC;&#x201C; vyuÄ?ujĂş sa zĂĄkladnĂŠ techniky: kresba, maÄžba, modelovanie a graďŹ ka, z inĂ˝ch technĂ­k maÄžba na hodvĂĄb, na sklo a porcelĂĄn, batikovanie, svieÄ?ky, maÄžba voskom na textil, odlievanie reliĂŠfov, lĂ­hanĂŠ sklo a inĂŠ. Do vĂ˝tvarnĂŠho odboru prijĂ­mame deti aĹž po skonÄ?enĂ­ 1.roÄ?nĂ­ka ZĹ . TaneÄ?nĂ˝ odbor â&#x20AC;&#x201C; cieÄžom vyuÄ?ovacieho procesu je vĹĄestrannĂĄ plnokvaliďŹ kovanĂĄ zĂĄkladnĂĄ taneÄ?nĂĄ vĂ˝chova Ĺžiakov - klasickĂ˝ tanec, ÄžudovĂ˝ tanec, modernĂ˝ tanec, scĂŠnickĂ˝ tanec, show dance. Do taneÄ?nĂŠho odboru prijĂ­mame deti od 5 rokov. Mgr.art. Gabriel Ĺ krieÄ?ka, riaditeÄž ĹĄkoly

elektroinĹĄtalĂĄcie, bleskozvody, prĂ­pojky, revĂ­zie

rýchlo - lacno - kvalitne

0905 482 994

elektroille@gmail.com

NEDOSTĂ VATE SENECKO? VOLAJTE: 0918 706 490

SC 14-21 STRANA - 16

91-0043

BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA

DĂĄmska mĂłda, pĂĄnska mĂłda, detskĂŠ obleÄ?enie, topĂĄnky a kabelky, bytovĂ˝ textil, hraÄ?ky a veci dennej potreby.

06-0051

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

ZĂĄpadnĂŠ Slovensko 53.500 Bratislavsko VĂ˝chod 63.000 Bratislavsko ZĂĄpad 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Ĺ aliansko 26.750 Hlohovecko+SereÄ?sko 15.000 KomĂĄrĹ&#x2C6;ansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 50.000 Nitriansko 35.000 NovozĂĄmocko 21.000 Pezinsko 32.500 PieĹĄĹĽansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 TopoÄžÄ?iansko+PE+BN 52.000 TrenÄ?iansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko StrednĂŠ Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 LuÄ?enecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NA+TS 30.000 PovaĹžsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Ĺ˝iarsko+ZC+BS 52.000 Ĺ˝ilinsko+BY VĂ˝chodnĂŠ Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 KoĹĄicko 22.250 KoĹĄicko okolie 12.000 Ä˝ubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 PreĹĄovsko+SB 30.000 SpiĹĄsko+LE+GL

kuchynskĂ˝ch liniek a nĂĄbytku, pre dlhodobĂş spoluprĂĄcu v perspektĂ­vnej ďŹ rme. UprednostĹ&#x2C6;ujeme stolĂĄrov a montĂŠrov s praxou v danom obore.

NĂĄmestie 1. mĂĄja 9 Senec (oproti TureckĂŠmu domu)

06-0083

V naĹĄej redakcii si mĂ´Ĺžete zadaĹĽ inzerciu do ÄžubovoÄžnĂŠho okresu:

HÄ˝ADĂ ME HÄ˝ADĂ ME MONTĂ Ĺ˝NE PARTIE, MONTĂ Ĺ˝NE PARTIE, ALEBO DVOJICE MONTĂ&#x2030;ROV ALEBO DVOJICE MONTĂ&#x2030;ROV

34-0106

o mieste, kam naĹĄe noviny nechodia, dajte nĂĄm, prosĂ­me, vedieĹĽ. Ä&#x17D;akujeme

91-0031

tQSFEBK tTFSWJT tNPOUĂ&#x2C6;ä tQPSBEFOTUWP

Senecko 14-21  
Senecko 14-21  

Senecko 14-21

Advertisement