Page 6

tLBODFMĂˆSTLFQPUSFCZ QPUUSFFCZ tUMBĹ˜JWĂˆ QFSĂˆ tLPQĂ“SPWBOJF EOOĂ“ tTFSWJTQPLMBEOĂ“ USJFELZ tĹ˜JTUJBDFQSPTUSJFELZ

KANALIZĂ CIE KRTKOVANIE TLAKOVÉ A MECHANICKÉ ÄŒISTENIE DOMOVEJ A PRIEMYSELNEJ KANALIZĂ CIE

PORUCHOVà SLUŽBA

0948 757 757

0918 411 591

www.kamenarstvo-petrovic.sk info@kamenarstvo-petrovic.sk

51-0078

www.eupipe.sk

NON-STOP

MOŽNOSŤ KÚPY POMN�KOV AJ NA SPLà TKY

5-"Ä&#x2014;*7ÂŤĂ&#x20AC;645&,3PCPUOĂ&#x201C;DLB" 4FOFD MABY STIERKY 7$3(7< IZOLĂ CIE SADROKARTĂ&#x201C;N

, s.r.o.

MyslenickĂĄ 23 902 01 Pezinok (Grinava) tel.: 033 / 640 5348 mobil: 0905 757 415 Po - Pia: 10.00-18.00

BratislavskĂĄ 1/B 903 01 Senec (areĂĄl cintorĂ­na) tel.: 02 / 4564 6488 mobil: 0905 100 134 Po - Pia: 09.00-16.00

UPWĂ?FULPMFOWQSFEBKOJ

MONITORING

ŕť&#x201E;0908 728 081

KAMENĂ RSTVO PETROVIĂ&#x2C6;

7Ă?FULPQSF7BĂ?VLBODFMĂ&#x2C6;SJV BMFJEPNPW

Ä&#x152;ISTENIE

P R E DA J Ĺ&#x2021; A tĂ?USLtQJFTPLtNBLBEBN tPLSBTOĂ?LBNFOF tPCLMBEtEMBäCB tTPMJUĂ?SZ PREDAJ A DOVOZ www.piesok.sk

TureĹ&#x2C6; - areĂĄl PD (okr. Senec) - 0902 555 333 ZĂĄhorskĂĄ Bystrica - 0914 113 117

06-0038

Nevyhadzuje peniaze von oknom, poĹžiÄ?ajte si

PLYN KĂ&#x161;RENIE VODA 0903 168 625

"NEOPLATĂ? SA VĂ M KĂ&#x161;PIŤ, POĹ˝IÄ&#x152;AJTE SI" RozĹĄĂ­rili sme pre VĂĄs sortiment nĂĄradia

T 51-0038

V lete pred dvoma rokmi sa zaÄ?ali Ăşvahy o tom, kto by mohol kandidovaĹĽ za prezidenta. VyzĂ˝val som politickĂŠ strany, aby tento post nechali pre Ä?isto obÄ?ianskeho nezĂĄvislĂŠho kandidĂĄta. VĹĄetci sa mi smiali. Vraj nech neblĂşznim, prezident musĂ­ byĹĽ politik - hovorili vĹĄetci - od FigeÄža po FreĹĄa, od BugĂĄra cez ProchĂĄzku po Fica. Bol som opäż za blĂĄzna. JasnĂŠ, Ĺže pokuĹĄeniu neodolali. Nanominovali si svojich horĂşcich kandidĂĄtov a ako dopadli, je nĂĄm dnes uĹž kaĹždĂŠmu jasnĂŠ. SpoloÄ?nĂ˝ kandidĂĄt slĂĄvnej Ä˝udovej platformy a Hlinu - HruĹĄovskĂ˝ zĂ­skal aĹž 3 percentĂĄ, Fico dostal nakladaÄ?ku. Ja som iĹĄiel svojou cestou, robil som Kiskovi kampaĹ&#x2C6;, volil som ho a aj vyhral. A som tomu Ăşprimne veÄžmi rĂĄd. Andrej Kiska svojim ĂşspeĹĄnĂ˝m Ăştokom na symbol politickej moci dokĂĄzal, Ĺže Äžudia majĂş plnĂŠ zuby ĹĄtandardnĂ˝ch politikov a ĹĄtandardnĂ˝ch politickĂ˝ch strĂĄn. DokĂĄzal, Ĺže Äžudia naozaj túŞia po prezidentovi, ktorĂŠmu bude len v prvom rade zĂĄleĹžaĹĽ na ÄžuÄ?och a ktorĂ˝ nebude len Ä?alĹĄou skorumpovanou bĂĄbkou v rukĂĄch stranĂ­ckych sponzorov. NezĂĄvislĂ˝ Kiska vtrhol do politiky napriek vĂ´li ĹĄtandardnĂ˝ch politickĂ˝ch strĂĄn, presne tak ako naĹĄe hnutie OÄ˝aNO. OpoziÄ?nĂŠ ĹĄtandardnĂŠ strany svojim Ăşspechom v prvom kole postavil pred hotovĂş vec, a ani si nepĂ˝tal dovolenie. Pokoril ich a prinĂştil ich podporiĹĽ nezĂĄvislosĹĽ, ktorou oni tak veÄžmi preveÄžmi opovrhujĂş a z ktorej sa im vlasy dupkom stavajĂş. A zrazu je tam ako drevenĂ˝ kĂ´Ĺ&#x2C6; v TrĂłji. HrdĂ˝, silnĂ˝ a mocnĂ˝. To je najkrajĹĄĂ­ fĂłr tĂ˝chto volieb - jeden podceĹ&#x2C6;ovanĂ˝ obyÄ?ajnĂ˝ nezĂĄvislĂ˝ Kiska, dnes stojĂ­ nad nimi a bude im kĂĄzaĹĽ. Im, ktorĂ­ predsa jedinĂ­ vedia, ako sa robĂ­ politika. Im bude zrazu kĂĄzaĹĽ ten, kto vziĹĄiel z ÄžudĂ­ a nie z nich jedinĂ˝ch pravovernĂ˝ch. Ă&#x161;boĹžiaci. Boj sa vĹĄak len zaÄ?Ă­na. Teraz Kiska musĂ­ vĹĄetkĂ˝m dokĂĄzaĹĽ, Ĺže to nebolo mĂĄrne. MusĂ­ dokĂĄzaĹĽ, Ĺže nezĂĄvislosĹĽ a ÄžudskosĹĽ do politiky patria a sĂş jej korenĂ­m. MusĂ­ dokĂĄzaĹĽ, Ĺže len skutoÄ?ne nezĂĄvislĂ˝ prezident dokĂĄĹže stĂĄĹĽ na strane vĹĄetkĂ˝ch sluĹĄnĂ˝ch ÄžudĂ­, bez rozdielu koho volili. KeÄ? to svojim rozvĂĄĹžnym a mĂşdrym prĂ­stupom dokĂĄĹže, bude tou najlepĹĄou a najviditeÄžnejĹĄou Ĺživou reklamou na nezĂĄvislosĹĽ a ÄžudskosĹĽ v politike. Preto mu veÄžmi veÄžmi drŞím palce. Igor MatoviÄ?

VYCVIÄ&#x152;Ă?M vĂĄĹĄho PSA, profesionĂĄl

51-0007

Igor MatoviÄ?

TrĂłjsky kĂ´Ĺ&#x2C6; Kiska

JUDr. MaroĹĄ Prosman Prosman a PavloviÄ? advokĂĄtska kancelĂĄria, s.r.o.

NEDOSTĂ VATE SENECKO? VOLAJTE: 0918 706 490

rim Trade s.r.o. â&#x20AC;&#x201C; poĹžiÄ?ovĹ&#x2C6;a nĂĄradia zaÄ?ala Ä?alĹĄiu sezĂłnu. VyuĹžite osvedÄ?enĂŠ stroje a zariadenia NaĹĄim zĂĄkaznĂ­kom, ktorĂ­ si potrpia na kvalitnĂŠ nĂĄradie, pomĂĄhame pri stavbe a rekonĹĄtrukcii.

Do zĂĄhrady o o o o o o

KosaÄ?ka trĂĄvy VertikutĂĄtor MulÄ?ovaÄ? konĂĄrov SejaÄ?ka trĂĄvy VysavaÄ? lĂ­stia StrihaÄ? plotov

Na stavbu o o o o o o o

BĂşracie, vĹ&#x2022;tacie kladivĂĄ HutnĂŠ dosky DiamantovĂĄ technika PonornĂŠ vibrĂĄtory ZemnĂ˝ vrtĂĄk ElektrocentrĂĄla VibraÄ?nĂĄ lata Minibager KUBOTA o Kope do hÄşbky 2,5 m o NajmenĹĄia ĹĄĂ­rka vĂ˝kopu Do domu alebo ryhy je 30cm o PriemyselnĂ˝ vysavaÄ? o MalĂ˝ bager na gumenĂ˝ch o TepovaÄ? pĂĄsoch je ĹĄetrnĂ˝ k VĂĄĹĄmu o KalovĂŠ Ä?erpadlo trĂĄvniku o OdvlhÄ?ovaÄ? stavby o DrobnĂŠ elektro nĂĄradie o Bager aj so strojnĂ­kom

PrĂ­Ä?te si poĹžiÄ?aĹĽ nĂĄradie a zĂ­skajte zÄžavu pri celodennom zapoĹžiÄ?anĂ­

49-0029

myslĂ­m si

nie formou zĂĄpisnice z valnĂŠho zhromaĹždenia. Ĺ˝ivnostenskĂ˝ Ăşrad vydĂĄ osvedÄ?enie o Ĺživnostenskom oprĂĄvnenĂ­ do troch pracovnĂ˝ch dnĂ­ odo dĹ&#x2C6;a, keÄ? mu ohlĂĄsenie Ĺživnosti bolo doruÄ?enĂŠ za predpokladu vĹĄetkĂ˝ch zĂĄkonnĂ˝ch podmienok. NĂĄsledne je nutnĂŠ podaĹĽ ĹžiadosĹĽ o zĂĄpis zmeny zapĂ­sanĂ˝ch Ăşdajov o spoloÄ?nosti s ruÄ?enĂ­m obmedzenĂ˝m do obchodnĂŠho registra. Poplatok za podanie nĂĄvrhu na zĂĄpis zmeny je 66,- Eur, v prĂ­pade nĂĄvrhu podanĂŠho v elektronickej podobe sa platĂ­ znĂ­ĹženĂ˝ poplatok vo výťke 33,- Eur.

mostatne hospodĂĄriaci roÄžnĂ­k vykonĂĄvaĹĽ poÄžnohospodĂĄrsku Ä?innosĹĽ. KonkrĂŠtnu Ä?innosĹĽ z oblasti poÄžnohospodĂĄrstva a lesnĂ­ctva je moĹžnĂŠ zapĂ­saĹĽ ako predmet Ä?innosti i pre prĂĄvnickĂş osobu, a to na zĂĄklade zakladateÄžskej listiny alebo spoloÄ?enskej zmluvy a nĂĄslednĂŠho nĂĄvrhu na zĂĄpis predmetu podnikania do obchodnĂŠho registra.

06-0053

6 4 2 7 6 4 1 6 7 1 5 2 2 4 2 6 9 5 1 8 5 8 7

Podnikanie fyzickĂ˝ch osĂ´b v poÄžnohospodĂĄrstve upravuje osobitnĂ˝ zĂĄkon o sĂşkromnom podnikanĂ­, priÄ?om v danej veci nejde o podnikanie na zĂĄklade ĹživnostenskĂŠho oprĂĄvnenia. PoÄžnohospodĂĄrsku vĂ˝robu vykonĂĄva podnikateÄž, ktorĂ˝ preukĂĄĹže, Ĺže je vlastnĂ­kom alebo nĂĄjomcom poÄžnohospodĂĄrskej pĂ´dy a ohlĂĄsi sa prĂ­sluĹĄnĂŠmu mestskĂŠmu Ăşradu, ktorĂ˝ zapĂ­ĹĄe tĂşto osobu do evidencie samostatne hospodĂĄriacich roÄžnĂ­kov. O zĂĄpise do evidencie vydĂĄ prĂ­sluĹĄnĂ˝ orgĂĄn samostatne hospodĂĄriacemu roÄžnĂ­kovi osvedÄ?enie. Po obdrĹžanĂ­ tohto osvedÄ?enia je potrebnĂŠ pĂ­somne poĹžiadaĹĽ ĹĄtatistickĂ˝ Ăşrad o pridelenie identiďŹ kaÄ?nĂŠho Ä?Ă­sla a nĂĄsledne mĂ´Ĺže sa-

pokraÄ?ovanie

TRIM TRADE s.r.o. RobotnĂ­cka 9 90301 Senec

SC 14-14 STRANA - 06

KupĂłn na 5% zÄžavu

Kontakt: 0917 581 539 info@trimtrade.eu www.trimtrade.eu

06-0066

1 9

PrĂĄvnik radĂ­

91-0026

1 6

49-0026

8

06-0001

4

Senecko 14-14  

Senecko 14-14

Advertisement