Page 4

9

4 3 1 8 3 1

5

8 9

5 9 1 2

2

Dobrý deň, rád by som sa spýtal na informácie týkajúce sa rozšírenia predmetu podnikania v spoločnosti

JUDr. Maroš Prosman

6 4 3 1 9 6

s ručením obmedzeným o voľné živnosti ako i na možnosť podnikania fyzickej osoby v poľnohospodárstve. Aké kroky je potrebné vykonať za účelom rozšírenia predmetu podnikania? Na základe ktorej voľnej živnosti je možné začať podnikať v poľnohospodárstve? Ďakujem za odpoveď. Ladislav K. Vážený čitateľ, za účelom rozšírenia predmetu podnikania spoločnosti s ručením obmedzeným je potrebné získať pre vybrané voľné živnosti, o ktoré sa bude predmet podnikania rozširovať, živnostenské oprávnenie. Na prevádzkovanie novej voľnej živnosti musí záujemca (s.r.o.) získať osvedčenie o živnos-

Ohlásenie živnosti a podnikanie v poľnohospodárstve

tenskom oprávnení, ktoré vydáva miestne príslušný okresný úrad, odbor živnostenského podnikania. Na získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení musí žiadateľ uhradiť správy poplatok vo výške 5 € za každú voľnú živnosť. V prípade elektronického ohlásenia voľnej živnosti je ohlásenie bez poplatku. Pred ohlásením živnosti bude súčasne potrebné vydať buď rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným o rozšírení predmetu podnikania, alebo v prípade existencie viacerých spoločníkov v danej spoločnosti uznesepokračovanie na nasledujúcej strane

občianska

BD KRBY

riadková inzercia

6

reality

7

domácnosť

UPRATOVANIE

www.bd-krby.sk

TEPOVANIE - GAZDINKY Ing. Mária Podolská, portová 17, 903 01 SENEC

www.integra-fs.sk

e-mail: integra-fs@stonline.sk

KONT-BLESK  KRBY, PECE  KRBOKACHLE  SPORÁKY  NEREZ. KOMÍNY

MATEJ SALAY, Kostolná 13, 900 24 Veľký Biel

ODVOZ DOVOZ

Stavebných odpadov veľkokapacitnými kontajnermi Stavebného materiálu štrku, piesku,drte

Zabezpečujeme prevoz VZV, UNC, traktorbágrov, malých stavebných strojov e-mail: kontblesk@stonline.sk

tel./fax: 02/45 91 62 97 mob.: 0903 414 044

ZV Ý PO HOD NU NE K A NÁ !

0905 702 276

stavebná KG činnosť STAV

Cesta na Klanec 1 Bratislava - Lamač Tel.: 02/ 64 53 01 03

0910 919 345 www.krby-bratislava.sk

8

• Novostavby, stavebný dozor • Rekonštrukcie a prestavby RD a obchodných priestorov a bytových jednotiek • Realizácie aj na kľúč!

• Štrk, piesok • Odvoz stavebnej sute • Vykládka hydraulickou rukou • Kontajner 3

do 3m

0903 853 022, 0904 159 313

Klčovanie pozemkov a búracie práce 0905 936 488

9

Chcete si podať inzerát?

KOMPLETNÝ STAVEBNÝ MATERIÁL

u nás nakúpite jednoducho aj na splátky

VYSOKOTLAKOVÉ a MECHANICKÉ ČISTENIE ODTOKOV a KANALIZÁCIE ໠

KRTKOVANIE

- TV MONITORING POTRUBÍ - VÝVOZ ŽÚMP a SEPTIKOV - ČISTENIE DOMOVÝCH ČOV

0917 373 326 www.pemont.sk

Tureň, okres Senec 24-0049

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraSCmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP SC 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, SC zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

• Stavba teplovzdušných krbov a teplovzdušných rozvodov • Frézovanie komínov • Vložkovanie komínov • Rekonštrukcia starých komínov

kompletné upratovanie - rodinných domov - bytov - firiem - organizácií

49-0056

stavba

tel./fax: 02/4564 74 44 0905 586 111

02-0028

pozemky

integra-fs

49-0066

5

59-095-1, 2

domy

49-0007

D /predaj O °4i RD Lakš.N.Ves, nová fasáda, plast.okná, tichá lokalita, 9á pozemok, super cena 80.000 €.Tel. 0907778922 °V Oravskom Podzámku v blízkosti hradu predám hospodársku usadlosť/bývalý majer/ s obývateľným domom a hospodárskymi budovami, vhodné na rekreačné účely alebo podnikanie.Tel. 0908447091 °PREDÁM STARŠÍ RD SO ZÁHRADOU VO VRBOVOM.Tel. 0907227808 P /predaj O °Predám SP 534 m2 v Kaplne pri SENCI. Elektrina a vodovod na parcele. 19.000 e.Tel. 0902798448 R /iné E °Prenajmem garáž. Tel. 0911203549 °Dám do prenájmu garáž na Gagarinovej ulici.Voľný od 1.4.2014.Tel. 0917821534 °4 izb. rekonštruovaný byt v Senci so záhradkou lacno predám stav. pozemok so starším rod. domom vo Veľkom Grobe.Tel. 0905353284 S T °Predám sklolaminátovú žumpu o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov. Cena od 650 €. Doveziem, aj osadím.Tel. 0905925991 °Kúpim Haki lešenie.Tel. 0904066203 °Ponúkam staré tehly za rozobratie domu v Tomášove.Tel. 0903604837 °Darujem tehly z búračky v Senci.Tel. 0907747534 D O °Predám elektrický ETAgril 147. Cena 20,- Eur.Tel. 0907779010

15-0155

1

Právnik radí

24-0040

6

4 8

(areál bývalého PD)

SC 14-14 STRANA - 04

sk e-mail: bonamal@bonamal bonamal@bonamal.sk

0905 602 887

49-0061

3

6

Senecko 14-14  

Senecko 14-14

Advertisement