Page 2

VĹĄetko pre VĂĄĹĄ

TÉMA T�ŽDŇA

DOM A BYT

ĂšvodnĂ­k

Jaroslav KvaĹĄĹĄay s.r.o.

LEXAN, ARLA

Ing. MĂĄria ZemÄ?Ă­kovĂĄ VĂ˝ber streĹĄnej krytiny

Tel.: 0907 172 806, sklad: FuÄ?Ă­kovĂĄ 8, Senec www.lexanzelensky.sk

PonĂşkame prĂĄce:

E EPĹ I NAJL 6,90 OD

• polykarbonåtových OL� dosiek na prístreťky, K O YV CEN ² s DPH balkóny a zim. zåhrady • hliník. profilov m / ₏ a prísluťenstva • plexiskla a plnÊho polykarbonåtu • predaj skleníkov

Globex Group, s.r.o., RĂĄzusova 73, 920 01 Hlohovec e-mail:JOGP!HMPCFYTLtfax: 033/743 43 98 mobil: 0917 352 889

06-0067

49-0052

OtvorenĂŠ: Pondelok - Piatok: 8:00 - 16:00 Predaj:

pokrĂ˝vaÄ?skĂŠ tesĂĄrske klampiarske murĂĄrske domy na kĞúÄ? rekonĹĄtrukcie nadstavby predaj stavebnĂŠho materiĂĄlu

AKCIA

TovĂĄrenskĂĄ 5144, Malacky tel.: 034/774 11 57, mob: 0905 648 684 e-mail: kvassay@zoznam.sk, web: www.kvassay.sk

Hranoly, foĹĄne, dosky, laty...

OL AJ TU , MOH , RAT ZE IN BYT VAS 2 13 9 71 05 09

VĂ?ROBA A MONTĂ Ĺ˝ PLASTOVĂ?CH OBKLADOV - PlastovĂŠ ploty, brĂĄny a zĂĄbradlia - RoletovĂŠ systĂŠmy - PlastovĂŠ okenice - SieĹĽky proti hmyzu - BetĂłnovĂŠ montovanĂŠ garĂĄĹže - TatranskĂ˝ profil, OSB dosky

^

HĽADà ME OBCHODNÉ ZASTÚPENIE A VEĽKOODBERATEĽOV

JHP Univerzum, spol. s r.o. HlavnĂĄ 242, JahodnĂĄ 930 21 Tel./fax: 031/559 1125 Mobil: 0905 655 068

49-0077

MIMORIADNE ZĽAVY NA MONTà Ž www.jhp.sk PLASTOV�CH OBKLADOV!

53-0051

- VlastnĂĄ pĂ­la - Rezanie aj na 1/2 metra, pre VĂĄs znamenĂĄ menĹĄĂ­ odpad - Morenie dreva proti plesni, hnilobe a ĹĄkodcom VlastnĂŠ moriace systĂŠmy - VĂ˝poÄ?et spotreby reziva a nĂĄvrh najlepĹĄieho rieĹĄenia pre VĂĄĹĄ krov - OdbornĂŠ stavebnĂŠ poradenstvo priamo na stavbe - VlastnĂĄ doprava - vyklĂĄdka s HR - ZDARMA!

15-0039

MontåŞ krytín zaťkolenými pracovníkmi

STAVEBNÉ REZIVO NA KROVY

NajlepĹĄie ceny a podmienky na trhu!

uŞ 20 rokov e pokrývam vaťe domovy

StolĂĄrske rezivo: dub, buk, agĂĄt FoĹĄne: smrek, borovica, Ä?ervenĂ˝ smrek

^

K A M E N A R N E.S K

SplĹˆte si svoje zĂĄhradnĂŠ sny UĹž 60 rokov vyrĂĄbame s vĂĄĹĄĹˆou, starostlivosĹĽou, ochotou inovovaĹĽ a s najvyĹĄĹĄĂ­mi nĂĄrokmi na dizajn a kvalitu naĹĄich vĂ˝robkov. V naĹĄej jarnej akcii nĂĄjdete vĂ˝ber naĹĄich najkrajĹĄĂ­ch dlaĹžobnĂ˝ch kameĹˆov, podlahovĂ˝ch dosiek, plotovĂ˝ch, mĂşrovĂ˝ch a Ä?repnĂ­kovĂ˝ch kameĹˆov. ZĂĄjdite na naĹĄu interentovĂş strĂĄnku, kde nĂĄjdete kompletnĂ˝ sortiment kameĹˆov na rieĹĄenie zĂĄhrady.

PREDAJNÉ MIESTA FRIEDL NA SLOVENSKU tĹ AÄ˝A: ADASTAV PLUS, DiakovskĂĄ cesta 14, 031/770 81 53, zolo@adastav.sk tTOPOÄ˝ÄŒANY: KABEX, s.r.o., PivovarnĂ­cka 4, 0949 494 000, info@hausegarden.sk RehĂĄk Paving, s.r.o., DopravnĂĄ 18, 038/ 532 73 25, obchod@exterier.sk tNITRA: KARTEL, s.r.o., Ĺ tĂşrova 155, 037/7417071, novotny@kartel.sk tTRENÄŒĂ?N: MPL STAVRO, RybĂĄrska 1, 0903 214 740, zahrada@mplstavro.sk

tĹ˝ILINA: Trans-stav KoÄ?iĹĄ, NovĂĄ 472/61, 0903 262 083, transstav@gmail.com tKOMĂ RNO: KOREKT, s.r.o. Ul. RoÄžnĂ­ckej ĹĄkoly 873, 0911 622 629, korekt@korekt.sk tSEREÄŽ: RK RECES, s.r.o. BratislavskĂĄ cesta 802, 0917 872 608, rkreces@gmail.com tBRATISLAVA: ZĂĄhradnĂŠ sny, BojnickĂĄ 3, 0908 210 493, zhradnesny@gmail.com tDUNAJSKĂ STREDA: Onlinestavba, s.r.o., KraÄ?anskĂĄ 38, 0915 494 731, horvath@onlinestavba.sk tMALINOVO: Stavebniny HorvĂĄth, s.r.o., BratislavskĂĄ 906, 0911 806 775, stavebninyhorvath@gmail.com

SC 14-14 STRANA - 02

92-0045-1

Pri rozhodovanĂ­ o druhu streĹĄnej krytiny vychĂĄdzame predovĹĄetkĂ˝m zo sklonu strechy. V zĂĄsade rozoznĂĄvame plochĂŠ strechy so sklonom do 10°, ĹĄikmĂŠ do 45° a strmĂŠ nad 45°. VĂ˝robcovia streĹĄnĂ˝ch krytĂ­n udĂĄvajĂş presnĂ˝ parameter, do ktorĂŠho sklonu je krytina vhodnĂĄ. ÄŽalĹĄĂ­m rozhodujĂşcim faktorom je nosnosĹĽ streĹĄnej konĹĄtrukcie. PĂĄlenĂĄ keramickĂĄ krytina predstavuje tradiÄ?nĂ˝ materiĂĄl, ktorĂ˝ mĂĄ svoje opodstatnenĂŠ kvality. ZĂĄkladnĂŠ vĂ˝robky tohto druhu sĂş ĹĽahanĂŠ ĹĄkridly – bobrovky, razenĂŠ ĹĄkridly alebo engoba – ĹĄkridly s farebnou Ăşpravou v Ä?repe, ktorĂĄ sa prejavĂ­ po vypĂĄlenĂ­. KeramickĂĄ krytina je veÄžmi trvanlivĂĄ, odolĂĄva agresĂ­vnemu prostrediu (kyslĂŠ daĹžde Ä?i vtĂĄÄ?Ă­ trus) a dosahuje dobrĂş odolnosĹĽ aj voÄ?i mechanickĂŠmu poĹĄkodeniu. S povrchovou Ăşpravou engoba mĂĄ tieĹž vynikajĂşcu farebnĂş stĂĄlosĹĽ. NajkvalitnejĹĄĂ­ spĂ´sob Ăşpravy povrchu ĹĄkridly je glazĂşra. BetĂłnovĂĄ ĹĄkridla je silnou konkurenciou pĂĄlenej streĹĄnej krytiny. VĂ˝hodou tĂ˝chto vĂ˝robkov je trvanlivosĹĽ, odolnosĹĽ voÄ?i mechanickĂŠmu poĹĄkodeniu a pestrĂĄ ĹĄkĂĄla farebnosti. NevĂ˝hodou je vyĹĄĹĄia hmotnosĹĽ. Pri novostavbe to zvyÄ?ajne nie je problĂŠm, no pri rekonĹĄtrukciĂĄch starĹĄĂ­ch objektov je treba jej pouĹžitie staticky posĂşdiĹĽ. Rovnako ako keramickĂŠ materiĂĄly sa aj betĂłnovĂĄ krytina vyrĂĄba v ucelenom systĂŠme so vĹĄetkĂ˝mi doplnkami. PlechovĂĄ strecha mĂĄ veÄžkĂş prednosĹĽ v rĂ˝chlosti montĂĄĹže. ÄŽalej oproti betĂłnovej a pĂĄlenej krytine mĂĄ oveÄža niŞťiu hmotnosĹĽ a svojĂ­m vzhÄžadom tĂ˝mto krytinĂĄm konkuruje. Ĺ ablĂłnami alebo tabuÄžami z plechu sa dĂĄ pokryĹĽ strecha akĂŠhokoÄžvek tvaru. Okrem pozinkovanĂŠho plechu, ktorĂ˝ mĂĄ ĹživotnosĹĽ aĹž 20 rokov, sa na pokrĂ˝vanie najmä historickĂ˝ch budov pouŞíva medenĂ˝ plech so ĹživotnosĹĽou do 90 rokov. DneĹĄnĂ­ vĂ˝robcovia ponĂşkajĂş aj ĹĄirokĂş ĹĄkĂĄlu farebnĂ˝ch krytĂ­n z hlinĂ­ka (ĹživotnosĹĽ 50 aĹž 70 rokov) alebo veÄžmi trvanlivĂş krytinu z titĂĄnzinku, ktorĂĄ dosahuje ĹživotnosĹĽ 40 aĹž 80 rokov. Krytina z bitumĂŠnov mĂĄ svoje uplatnenie najmä na plochĂ˝ch strechĂĄch. PouŞívajĂş sa naprĂ­klad modiďŹ kovanĂŠ asfaltovĂŠ pĂĄsy SBS na bĂĄze termoplastickĂ˝ch kauÄ?ukov. ModiďŹ kovanĂĄ asfaltovĂĄ hmota si dokĂĄĹže udrĹžaĹĽ svoju elasticitu aj pri mĂ­nusovĂ˝ch teplotĂĄch. BitumĂŠnovĂŠ ĹĄindle sa pouŞívajĂş na pokrĂ˝vanie ĹĄikmĂ˝ch striech a predstavujĂş kvalitnĂ˝, odolnĂ˝ materiĂĄl s pomerne nĂ­zkou hmotnosĹĽou. VrchnĂĄ vrstva ĹĄindÄžov je kvĂ´li zvýťeniu odolnosti voÄ?i poveternostnĂ˝m vplyvom upravenĂĄ hrubozrnĂ˝m posypom. Okrem kvality krytiny je veÄžmi dĂ´leĹžitĂĄ aj kvalitnĂĄ realizĂĄcia strechy, a to najmä v detailoch. Od toho zĂĄvisĂ­ ĹživotnosĹĽ celej stavby.

2

Senecko 14-14  

Senecko 14-14

Senecko 14-14  

Senecko 14-14

Advertisement