Page 1

regionĂĄlne noviny

VĹĄetko pre VĂĄĹĄ

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

DOM A BYT

Ä?. 10 / 7. Marec 2014 / 18. roÄ?nĂ­k

reality-senec.sk

Akcia Vaillant za NEUVERITEĽNÉ CENY!!!

94-0091

NAJV�HODNEJŠIE HYPOTÉKY - 0905 299 310

49-0059

PĂ´ĹžiÄ?ka na skúťku bez poplatkov

9UĂ€WLWHWRĂŹNRNRĂŹNRVWHVLSRÄœLĂ‹DOL

Tel.: 0910 383 330 www.fcw.sk

10

3HQLD]HXÄœGRKRGâQ

Vås pozýva na marcovÊ akcie:

Âť 30% zÄžava na vĹĄetky Ä?repnĂ­ky Âť 15% zÄžava na nĂĄkup ĹživĂ˝ch kvetov a rastlĂ­n v hodnote nad 20 â‚Ź + poukĂĄĹžka na zÄžavu 10% na Ä?alĹĄĂ­ nĂĄkup

10

Termín trvania akcie: 19. 2.–1. 4. 2014 3UDYLGOÀDNFLHQÀMGHWHQDZZZSURYLGHQWVN

0850 184 639

=DYRODMWHQĂ€PDbGR]YLHWHVDYLDF

11

030032

NĂĄjdete NĂĄs v OC KOCKA na Lichnerovej ulici

10-11

06-0016

LUCCY

OtvorenĂŠ: Po-Pia: 9:00 - 18:00, So: 8:00 - 14:00

AKCIA:

19-0004

0RÄœQRVĈYUĂ€WLĈSĂˇÄœLĂ‹NXGRbGQâ

NOVOOTVORENÉ KVETINà RSTVO

- voda do ostrekovaÄ?ov letnĂĄ zmes 3L zadarmo - 10% zÄžava na umytie zvonka zvnĂştra

10

8-9

objednajte sa na Ä?as - 0910 383 330 Pri kompletnom prezutĂ­

2

3

BEZ ÄŒAKANIA

www.p-k.sk

tel.: 0911 289 790, 02/444 600 89

Lichnerova 70 Senec

59-095-1, 2

06-0019

Pohreby uĹž od 400 â‚Ź

AKCIA:

Prevoz zosnulĂŠho v Senci a okolĂ­ + vybavenie matriÄ?nĂ˝ch dokladov ZDARMA PREVĂ DZKA: VA-SI, spol. s r.o., VajanskĂŠho 2/A, Senec www.pohrebnasluzba-vasi.sk

49-0059

02-49 10 30 40 TomĂĄĹĄikova 35 a 37, BA

0911 011 020 0904 898 269 0903 653 930

ODVOZ A LIKVIDĂ CIA ODPADU

5-7

www.

NON STOP SluĹžba

√ Odvoz a uskladnenie odpadov √ VĂ˝kup Ĺželeza a farebnĂ˝ch kovov √ AutorizovanĂ˝ zber a spracovanie autovrakov √ DemontĂĄĹž, rozpaÄžovanie technologickĂ˝ch zariadenĂ­ √ DemolaÄ?nĂŠ a bĂşracie prĂĄce √ Autodoprava, preprava VZV a UNC

4-7

navĹĄĂ­vte naĹĄu strĂĄnku:

Pohrebnå sluŞba v Senci Ľuboť Vårady Róbert Vårady Gejza Vårady

7-11

týŞdenne do 25 000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

VA-SI, spol. s r.o.

06-0052

PREZIDENTSKÉ VOBY 2014

7

8-9 11

AVIATOR

KATARĂ?NA PROCHĂ ZKOVĂ

SPOLU. PRE UDĂ?. ZA SLOVENSKO.

SC 14-10 STRANA - 01

49-0012

RADOSLAV PROCHĂ ZKA

030018

senecko.sk

SENECKO

2

12-15


VĹĄetko pre VĂĄĹĄ

TÉMA T�ŽDŇA

DOM A BYT

VstavanĂŠ skrine

ZÄžavy na vstavanĂŠ skrine do 30%.

Ing. MĂĄria ZemÄ?Ă­kovĂĄ

ZĂĄruka aĹž 5 rokov. VSTAVANÉ SKRINE Ĺ ATNĂ?KY LAMINĂ TOVÉ PODLAHY BEZPEÄŒNOSTNÉ A INTERIÉROVÉ DVERE SEDACIE VAKY TULI REKONĹ TRUKCIE BYTOV

BratislavskĂĄ 72, Pezinok

www.vstavaneskrine.com

0903/ 344 343

Na predajĹˆu je potrebnĂŠ sa telefonicky objednaĹĽ. OtvĂĄracie hodiny v Pezinku :

HolĂ­Ä?ska 7, Bratislava

Pondelok - Piatok : 10.00 - 16.00 h Sobota : zatvorenĂŠ

Living Style

49-0011

¡ kuchyne ¡ parkety ¡ vstavanÊ skrine ¡ Bona mop...

www.livingstyle.sk BratislavskĂĄ 49/A, Senec 0917 766 378

DREVO PLASTOVĂ M M PODLAHA 

CENYS$0( VR¸TANEPODKLADUAPRÄSLUsENSTVA

POMOCNICA V DOMĂ CNOSTI

0RIBYLINSK¸  "RATISLAVA TEL  PASKA MATEPBASK www.dr evo-plast.sk

Tel. 0905 968 650

91-0022

ŽehleniFt7Brenie UpSBtovBnie OpBtrovBnie detí, seniorov91-0011

DOMĂ CICH SPOTREBIÄŒOV 0903 21 22 27

NOVOOTVORENÉ ŠTÚDIO

06-0006

L

OPRAVA A SERVIS

02-0037

0948/ 442 444

CHLADNIÄŒIEK MRAZNIÄŒIEK p. TuĹĄĹĄ - 0905 402 546

06-0003

OPRAVA SERVIS

www.allsat.sk

SATELITNĂ TELEVĂ?ZIA 0903 807 833

39-0054 TT08

za najlepĹĄie ceny

51-0032

V sĂşÄ?asnosti veÄžmi obĞúbenĂŠ a zĂĄroveĹˆ praktickĂŠ rieĹĄenie predstavujĂş vstavanĂŠ skrine s posuvnĂ˝mi dverami. ZvyÄ?ajne sa vstavanĂŠ skrine umiestĹˆujĂş do chodieb a predsienĂ­, prĂ­padne rodiÄ?ovskĂ˝ch spĂĄlnĂ­ Ä?i pracovnĂ­, ale dajĂş sa vyuĹžiĹĽ aj na netradiÄ?nĂŠ rieĹĄenia. Za posuvnĂŠ dvere mĂ´Ĺžeme skryĹĽ pracovĹˆu – stolĂ­k s poÄ?Ă­taÄ?om a policami, prĂ­padne pri dostatoÄ?ne veÄžkej miestnosti oddelĂ­me jej Ä?asĹĽ a vytvorĂ­me samostatnĂ˝ ĹĄatnĂ­k Ä?i ĹĄpajzu. ÄŽalĹĄĂ­m vtipnĂ˝m nĂĄpadom je vyuĹžiĹĽ na skladovanie priestor pod schodiskom. VstavanĂŠ skrine sa najÄ?astejĹĄie zhotovujĂş na celĂş svetlĂş výťku miestnosti. V panelĂĄkovĂ˝ch domoch so ĹĄtandardnou výťkou podlaĹžia nemusĂ­ vzniknúż problĂŠm, ale pri starĹĄĂ­ch rodinnĂ˝ch domoch treba dĂĄvaĹĽ pozor na pomer ĹĄĂ­rky krĂ­dla a jeho výťky. Pri veÄžmi vysokĂ˝ch konĹĄtrukciĂĄch a Ăşzkych krĂ­dlach mĂ´Ĺže dĂ´jsĹĽ k balansu. Na predbeĹžnĂş kalkulĂĄciu nĂĄm postaÄ?Ă­ odmeraĹĽ zĂĄkladnĂŠ parametre budĂşcej skrine - ĹĄĂ­rku, výťku a hÄşbku, avĹĄak pre vĂ˝robu by to nestaÄ?ilo. RenomovanĂŠ ďŹ rmy prĂ­du k vĂĄm a presnĂŠ zameranie si urobia sami. Dokonca grĂĄtis. Ak ide o netradiÄ?nĂŠ rieĹĄenia, musĂ­ rozmery skrine navrhovaĹĽ odbornĂ­k. Dnes je k dispozĂ­cii naozaj ĹĄirokĂ˝ vĂ˝ber materiĂĄlov, a to nielen na krĂ­dla dverĂ­. Pri rĂĄmoch si v zĂĄsade vyberĂĄme medzi hlinĂ­kovĂ˝mi a oceÄžovĂ˝mi proďŹ lmi. HlinĂ­k je sĂ­ce drahĹĄĂ­, ale prakticky bezĂşdrĹžbovĂ˝. OceÄžovĂŠ konĹĄtrukcie sĂş lacnejĹĄie, no vyĹžadujĂş ĹĄpeciĂĄlnu povrchovĂş Ăşpravu. VĂ˝hodou mĂ´Ĺže byĹĽ väÄ?ĹĄĂ­ vĂ˝ber rĂ´znych farebnĂ˝ch prevedenĂ­: od kovovĂ˝ch vzhÄžadov vytvorenĂ˝ch eloxovanĂ­m aĹž po imitĂĄciu drevenĂ˝ch dekĂłrov vytvorenĂş fĂłliovanĂ­m. NevĂ˝hodou je ich opotrebiteÄžnosĹĽ pri intenzĂ­vnom pouŞívanĂ­. Dvere vstavanĂ˝ch skrĂ­Ĺˆ sa vyrĂĄbajĂş z drevotriesky s laminovanĂ˝m povrchom. ÄŽalej sĂş to tvrdenĂŠ sklĂĄ, od Ä?Ă­rych, pieskovanĂ˝ch aĹž po rĂ´zne farby, prĂ­padne zrkadlĂĄ. ÄŒo sa tĂ˝ka vzhÄžadu mĂ´Ĺžeme si vybraĹĽ od hladkĂ˝ch jednofarebnĂ˝ch rieĹĄenĂ­, matnĂ˝ch alebo lesklĂ˝ch, aĹž po ĹĄirokĂş ĹĄkĂĄlu drevenĂ˝ch dekĂłrov, prĂ­padne pestrĂ˝ch fototapiet. Kvalitu vĂ˝robcu charakterizuje aj dĺŞka zĂĄruÄ?nej doby. Pri vĂ˝bere povrchov sa rozhodujte skĂ´r nadÄ?asovo. Ak skriĹˆu nemĂĄ byĹĽ v miestnosti vidieĹĽ, voÄžte bielu, ktorĂĄ splynie s bielou stenou. DekĂłr skrine, ktorĂĄ je sĂşÄ?asĹĽou nĂĄbytku, musĂ­ farebne ladiĹĽ so zariadenĂ­m izby. ZrkadlovĂŠ povrchy sa dajĂş raďŹ novane vyuĹžiĹĽ na optickĂŠ zväÄ?ĹĄenie priestoru. A napokon fototapety, hoci sĂş na prvĂ˝ pohÄžad veÄžmi atraktĂ­vne, zvyÄ?ajne sa rĂ˝chlo zunujĂş. Aby sme boli s vĂ˝sledkom spokojnĂ­, riaÄ?me sa zĂĄsadou: Menej je niekedy viac!

2

SC 14-10 STRANA - 02


10. 3. 2014

06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 09:35 Chlapi neplačú 11:05 Kobra 11 13:10 NCIS: Los Angeles 14:10 Monk 15:00 Krok za krokom 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:30 Búrlivé víno 21:50 Prezidentské voľby - Kampaň 2014 23:00 Dva a pol chlapa 23:30 Krok za krokom 00:00 Monk 00:55 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:40 NCIS: Los Angeles 02:25 Monk 03:10 Kobra 11 MARKÍZA

06:50 TOP STAR 07:20 KRIMI 07:55 PANELÁK: Malá pomsta 08:55 SÚDNA SIEŇ: Dohoda 09:50 SÚDNA SIEŇ: Chce byť hviezdou 10:55 Už dosť, šéfe! 12:00 NOVINY O 12:00 12:40 Kosti 13:40 OCHRANCOVIA: Koľko stojí sloboda 14:40 Extrémne prípady: Cigánska svadba 15:40 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SÚDNA SIEŇ: Tá žena musí preč 18:00 OCHRANCOVIA: Rodinu si nevyberáš 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:20 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 PANELÁK: Nešťastnica 21:30 KUKÁTKO 22:30 DEDIČSTVO 23:30 Geissenovci - Ťažký život milionárov 00:35 Svedok vraždy 02:30 KRIMI 02:50 PANELÁK: Nešťastnica JOJKA

06:15 McLeodove dcéry 07:00 Helicops: MeJEDNOTKA dzi nebom a peklom 07:50 Správy RTVS „N“ 09:10 Galileo 09:40 Extrémni experti 10:45 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:50 Kolonáda 14:50 Bláznivo zamilovaní: Keby som tu mohol byť 16:00 Správy RTVS 16:20 Galileo 16:50 Extrémni experti 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:15 Prezidentské voľby 2014 - Diskusia kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky 21:25 Peklo na kolesách 22:55 Prežiť! 23:45 Helicops: Medzi nebom a peklom 00:30 Reportéri 01:00 Dámsky klub 02:30 Sila lásky 03:20 Bláznivo zamilovaní

Vtip: Právnik sa pýta ženy: Kedy vás váš muž prví krát oklamal? „Pred desiatimi rokmi keď mi pred oltárom povedal: Áno.“ Karel Čapek: „Len ten, kto vie niesť porážky, vie niesť aj úspechy.“

3

občianska

riadková inzercia A /predaj U °Predám Opel Astra rv 2001, 2.0 DTi, čierna metalíza, L+Z pneu na diskoch, taž. zar. vo výbave, cena 2000 Eur.Tel. 0911977357 °Predám Audi A3 1,9TDI r.v99, čierna metalíza, L+Z pneu na diskoch, STK+EK 8/14, cena 2000eur. Tel. 0918665992 °Predám Volvo XC90, r.v. 2007, full výbava.Tel. 0907839549 A /iné U °Predám-vymením elektróny 17 za 15 na ŠKODA RAPID.Tel. 0907438787 B /predaj Y °Predám 3 izb. byt prerobený na prízemí v centre Modry.Tel. 0905534314 °Predám 2i. byt v Senci, ul. Inovecká za 67 000 €.Tel. 0918544736 °Predám 4-izb nadštandardný byt s terasou,v SC, 220m2, kolaud.2008, 2xkúpelna s 2x WC, 2xšatník, kuchyňa na mieru spoj.s obývačkou, vírivka na terase, loggia a zimná záhrada, parkovacie miesto k bytu. Cena 149.000€, dohoda istá.Tel. 0907311358 °Predám 2-garz. V Alžbetinom Dvore tehl. Novostavba mala predzáhr. Priz. Pivnica cena 55000 Eur.Tel. 0915720148 °Predám atraktívny 3-izb. na Pezinskej ul. v Senci.Tel. 0915839125 °Predám 4 izb. RD Báhoň, 8 á poz., obývateľný ihneď. Tel. 0905548835 °Predám 2 izb. byt na Košickej ul. v Senci, kompletne zariadený.Tel. 0905353284 °Predám 3 izb. štýlový RD v Štefanovej, kompletne prerobený, 1584 m2.Tel. 0905353284 B /prenájom Y °Pren. 1iz byt v RD SC.Tel. 0903351080 °Dám do prenájmu 4 izbový byt v centre SC.Tel. 0902228848 °Dám do prenájmu 2 izb. v RD s kuchynkou v Novej Dedinke zo samostatným

auto-moto

1

auto-moto

2

byty

3

byty

4

Chcete si podať inzerát?

49-0053

TV program pondelok

SC 14-10 STRANA - 03

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraSCmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP SC 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, SC zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.


2 1 9 9 8 7 5

6

7

7

9 2

5 4

2

8

4

odborník radí

7

4 Mgr. Matúš Albert, fyzioterapeut

6 1 5 9 6 8

Chrípka Minulý pondelok ma po dlhej dobe skolila chrípka. Uložila ma na 3 dni do postele. Je to veľa alebo málo? Tri dni sú však na vyliečenie chrípky príliš krátky čas. Tri dni trvala iba horúčka. Slabý som bol ešte ďalšie štyri dni. Počas týchto štyroch dní som

sa doliečoval. Svoj organizmus som teda šetril tak, aby sa z choroby zotavil čo najskôr. Dajme si ruku na srdce, koľkí z nás si „doprajú oddych“ a poctivo chrípku vyležia v posteli?! Veď je také jednoduché poslúchnuť reklamu (prípadne šéfa) a nechať sa presvedčiť, že na chrípku nám pomôžu tabletky. Bohužiaľ, nepomôžu! Tabletka Vás môže zbaviť iba príznakov choroby. Vaša vôľa následne potlačí ďalšie príznaky a Vy budete pre seba a aj pre Vaše okolie vyzerať, akoby ste boli zdraví. To je však krutý omyl. Dosiahnete totiž to, že vystavíte riziku ochorenia aj Vaše okolie, ktoré následne nakazí chorobou ďalších ľudí. Vy sami sa vystavuje-

občianska

riadková inzercia vchodom.Tel. 0903460353 °Dám do prenájmu 2 izbový byt zariadený.Tel. 0918963719 °VEZMEM DO PRENÁJMU BYT-RD do 200,-€ sluš.nefaj.Tel. 0904889557 °Vezmem do prenájmu starší rod dom alebo 3i byt nezariadený. Senec a okolie.Tel. 0902339557 °V BA vezmem do prenájmu 2 alebo 1 izb. byt vzdialený od centra 30 min.ces‫﬚‬ autom.Tel. 0903354154 D /predaj O °Predám celoročne obývateľnú chatu, plyn, voda, kanalizácia, el., 2a, 90 m2, 3 podlažnú.Tel. 0903406070 °Predám 2 izb. RD pod lesom, el., voda, plyn, obec Píla, 68.000 €.Tel. 0905548835 P /predaj O °Predám pozemok v Kráľovej pri Senci.Tel. 0917104818 °Predám SP v obci Vlky so zákl. doskou a st. pov., výmera 300 m2, cena 30000€.Tel. 0944039545 °Predám pozemky vo Veľkom Bieli, ul. Poľovnícka, 801m2, 584m2, 610m2, 1995 m2, cena 55 €/ m2.Tel. 0918544736 °Predám menší pozemok vo Veľkom Grobe.Tel. 0905353284 R /iné E °Dám do prenájmu garáž v centre SC (pri Kocke), 70 Eur.Tel. 0949663926 °Predám krásnu chalupu, trám. stropy, 12 á pozemok v Dlhej okr. TT, 49.000 €.Tel. 0905548835 S T °Predám plastovú žumpu o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov. Cena od 650 €. Doveziem, aj osadím.Tel. 0905925991 D O °Predám elektrický ETAgril 147. Cena

domy

5

pozemky

6

reality

7

stavba

8

domácnosť

9

STAVEBNINY

te zvýšenému riziku vzniku tzv. superinfekcie, teda vzniku inej choroby, ktorá však môže mať oveľa horšie následky ako pôvodné vírusové ochorenie. Častou komplikáciou chrípky je totiž rozvoj ochorenia srdca. V krajnom prípade sa z Vás behom týždňa môže stať pacient čakajúci na transplantáciu. Spomeňte si na tieto riadky, keď budete mať najbližšie horúčku okolo 38°C. Skúste si uvedomiť, že nič nie je dôležitejšie ako Vaše zdravie. Krátkodobá absencia v práci Vás pripraví o časť príjmu. Dlhodobé ochorenie Vás odsúdi na to, že sa sami stanete závislí na okolí a pomoci druhých ľudí. Mgr. Matúš Albert absolvent Fakulty verejného zdravotníctva

PEZINSKÁ SENEC Tel.: 02 4592 4006 e-mail: profimat@stonline.sk

ODZÁKLADOV POSTRECHU VYBERÁME Z PONUKY STAVEBNÝCH LEPIDIEL C1

C2TE

C2TE S1

3,99 €

8,49 €

Chcete si podať inzerát?

9,49 €

5,99 €

AKCIOVÉ CENY NA HRUBÚ STAVBU

49-0052

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraSCmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP SC 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, SC zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

SC 14-10 STRANA - 04


TV program utorok

06:55 TOP STAR 07:25 KRIMI 07:55 NOVÝ PANELÁK: Nešťastnica 09:00 SÚDNA SIEŇ: Družka 09:50 SÚDNA SIEŇ: Mňa nevyhodíš 10:55 Už dosť, šéfe! 12:00 NOVINY O 12:00 12:35 Kosti 13:30 OCHRANCOVIA: Rodinu si nevyberáš 14:30 Extrémne prípady: Podnájomníci 15:40 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SÚDNA SIEŇ: Trucpodnik 18:00 OCHRANCOVIA: Prepadnutá v bráne 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:30 PANELÁK: Súkromné očko 21:30 VDOVA 8 22:40 LÁSKA NA CELÝ ŽIVOT 00:10 Profesionáli: Šmejdi 7 01:10 C.S.I.: Kriminálka Miami 02:10 Kosti II. 5 02:50 KRIMI 03:15 NOVÝ PANELÁK: Súkromné očko 04:00 LÁSKA NA CELÝ ŽIVOT JOJKA

11. 3. 2014

06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:40 Chlapi neplačú 11:05 Komisár Rex 13:10 NCIS: Los Angeles 14:10 Monk 15:00 Krok za krokom 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:30 Búrlivé víno 21:50 Prezidentské voľby - Kampaň 2014 23:00 Dva a pol chlapa 23:30 Krok za krokom 00:00 Monk 01:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:45 NCIS: Los Angeles 02:30 Monk 03:15 Komisár Rex MARKÍZA

BETONÁŽ POTEROV 0904 324 507, 0918 5528 223 už od

MADUX s.r.o.

BETÓN - PET profesionálna výroba betónových podláh v najvyššej kvalite

3,80 €/m

2

PPrevádzka: ád k ŠŠenkvická k i ká cesta, betonazpoterov@zoznam.sk

www.madux.sk

Do 15.03.2014 využite ZIMNÉ AKCIE a nakúpte OKNÁ za EXTRA NÍZKE CENY s montážou v JARI !!! 240x150

210x150

 HYDROIZOLÁCIE - 10 r. záruka  STAVEBNÉ KLAMPIARSTVO  ZATEPLENIE PLOCHÝCH STRIECH

,90

,90

120x150

9 15

0€

,9 64

180x150

,90

150x150

,90

4 11

90x230 90x150

,90

99

84

+ ,90

49

Ceny platia pri objednaní montáže.

Rozmery pri oknách sú rozmery stavebných otvorov. Ceny sú s DPH.

MIKROVENTILÁCIA ZDARMA !!!

AKCIA

ZĽAVA -10%

www.stresnaizolacia.sk 0918 827 961

4 12

Do 15.03.2014 dovoz okien za 1€ 91-0020

S TÝMTO INZERÁTOM

- PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE - GARÁŽOVÉ BRÁNY - ZASKLIEVANIE BALKÓNOV

RÝCHLO - LACNO - KVALITNE

51-0012

www.betonazpoterov.sk

06:25 McLeodove dcéry 07:10 Helicops: JonJEDNOTKA nyho posledná show 07:55 Správy RTVS „N“ 09:10 Galileo 09:45 Extrémni experti 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:50 Taxík 14:20 Postav dom , zasaď strom 14:50 Bláznivo zamilovaní: Diaľka 16:00 Správy RTVS 16:20 Galileo 16:50 Extrémni experti 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:15 Prezidentské voľby 2014 - Diskusia kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky 21:25 Grand hotel 22:45 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka 23:25 Helicops: Jonnyho posledná show 00:15 Grand hotel 01:30 Dámsky klub 03:00 Sila lásky

AKCIA

Do 15.03.2014 vonkajšie parapety za 1€

AKCIA

Do 15.03.2014 siete proti hmyzu za 1€

AKCIA

Do 15.03.2014 demontáž okien a odvoz starých za 1€

Ponúkame 6 komorový profil stavebnej hĺbky 80mm za cenu 5 komorového profilu 70mm DARČEK + EXTRA ZĽAVA PRE KAŽDÉHO ZÁKAZNÍKA M A D U X odkúpi NAD 500 € - UDRŽIAVACIA SADA NA OKNÁ + 50€ extra zľava NAD 1000 € - MOBILNÝ TELEFÓN + 100€ extra zľava NAD 3000 € - DVD PREHRÁVAČ + 300€ extra zľava NAD 5000 € - DIGITÁLNY FOTOAPARÁT + 500€ extra zľava

Šírka: 80 mm + 3-sklo = 20% úspora nákladov na vykurovanie

Vysoká tepelná a zvuková izolácia. Veľké komory s oceľovou výstužou = výborné statické vlastnosti

Vaše staré okná

10,- € za KUUS

pri pr ri po podp dpis ise zm ise zml mlu luvy vy

Šírka: 93 mm najširší 7 komorový systém na trhu, 3 dorazové tesnenia

Len L en M MADUX ADUX V Vám ám d dá á ccenu, enu a akú kú n nikde ikde iinde nde n nedostanete! edostanete! STAČÍ, KEĎ ZAVOLÁTE, MY PRÍDEME K VÁM !!!

Z D A R M A :

LEN U NÁS: - NAVYŠE ZĽAVA 5% pri platbe VOPRED !!! - TYPIZOVANÉ OKNÁ IHNEĎ K ODBERU !!! - NAKUPUJTE ZA VÝROBNÉ CENY !!!

Okná do 7 dní

BRATISLAVA - Obchodná 19 0948 340 119, 0948 340 118. maduxba@madux.sk NITRA Štefánikova 59/A, 0948 080 997, maduxnr@madux.sk TRNAVA - Hlavná 24. 0948 340 117, maduxtt@madux.sk

Jaroslav Kvaššay s.r.o.

Gilbert Adair: „Dôvera je rastlina, ktorá rastie pomaly.“

5

občianska

riadková inzercia 20,- Eur.Tel. 0907779010 °Predám novú Práčku, TV, Mobil, Tablet, Motorovú pílu, Sporák.Tel. 0915633438 Z a zverinec Á °Predám ošípané, očistené s v nútornosťami a krvou, dovoz zadarmo. Tel. 0905621560 °Predám domáce kurčatá oravky cena 1 eur kus, ruanské kačice 3.50 eur kus. Jedna sa o 3 dňovú hydinu. Po dohode aj staršiu.Tel. 0915799218 °Predám sadenice rýchlorastúceho energ. japonského topoľa (0,2 €/ks).Tel. 0915221018 °Ostrihám vaše ovce.Tel. 0907821481 H a šport O °Kúpim vyznamenania, odznaky, hodinky, mince, bankovky.Tel. 0905545874 D E R /predaj Ô °Predám videokameru Panasonic M10 na VHS kaze‫﬚‬. Cena 150,- Eur. Tel. 0907779010 °Predám objektív Sigma 55-200mm 1:4-5.6 DC pre Olympus spolu so slnečnou clonou a filtrom Hama. Objektív je používaný ale vo výbornom stave. Cena 100 eur. Tel. 0905915040 R /iné Ô H Ľ Z O °Do pozornosti babkám 63r. vdovec, nefaj. nealko. by sa rád prisťahoval bližšie k vnučkám do Tomášova, alebo jeho okolia, ktorá by ma chccela? Celý týždeň som tu, som mobilný, stretnutia napovedia.Tel. 0902136733

záhrada

10

hobby

11

deťom rôzne

12 13

rôzne hľadám prácu zoznamka

14 15 16

Chcete si podať inzerát?

už 20 rokov e pokrývam vaše domovy

Stolárske rezivo: dub, buk, agát Fošne: smrek, borovica, červený smrek

15-0039

Montáž krytín zaškolenými pracovníkmi Továrenská 5144, Malacky tel.: 034/774 11 57, mob: 0905 648 684 e-mail: kvassay@zoznam.sk, web: www.kvassay.sk

Dvaja policajti na autobusovej zastávke. „A pôjdeme busom alebo peši?“ „Podľa toho čo príde skôr.“

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraSCmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP SC 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, SC zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

Ponúkame práce: pokrývačské tesárske klampiarske murárske domy na kľúč rekonštrukcie nadstavby predaj stavebného materiálu

Vtip:

SC 14-10 STRANA - 05


9 1 3 5 7

9 4 3 9

6 1 4 9

4

lekár radí

kiahne spôsobuje herpetický vírus ( ktorý je zodpovedný i za pásový opar, či klasický herpes), šíri sa vzdušnou cestou alebo kontaktom s vyrážkami. Chorí sú infekční dva dni pred výsevom vyrážok a 4 – 5 dní po výseve posledných. Pre štanI keď sú ovčie kiahne „typic- dardný priebeh sú typické (okrem vyrážok) vysoké teploty do kým“ ochorením detí, tí, ktorí 39°C, celková únava a malátnosť. ich neprekonali v detstve, sa Komplikácie môžu nastať u ľudí s oslabeným imunitným nakaziť môžu. Po prekonaní systémom, vírus ovčích kiahní môže spôsobiť zápal mozgu, ochorenia vzniká doživotná pľúc, pečene, postihnutie svalov, sekundárnu kožnú infekciu. imunita. Opakovaná nákaza Obzvlášť nebezpečný je pre tehotné ženy, najmä v 13. – 20. je veľmi výnimočná. Ovčie týždni, keď dochádza k prenosu vírusu cez placentu a môže

Ovčie kiahne v dospelosti

6 7 3 2 6 7 9 4 1 6 9 1 2 5

spôsobiť postihnutie dieťatka (deformácia končatín, očí, nevyvinutie mozgu). Liečba u dospelých i detí spočíva v izolácii chorých, kľudový režim, podávanie liekov proti horúčke, tekutiny, lieky proti svrbeniu – antihistamíniká, lokálne na vyrážky jemné dezinficienciá. Sprchovanie je samozrejme dovolené, ale len krátko, nie príliš horúcou vodou, bez mydla, uterákom nedrhnúť, ale len „potľapkať“. Chrániť pred ovčími kiahňami sa dá jedine očkovaním, ktoré je u nás dobrovoľné. MUDr. Michaela

na rovinu

s Ladislavom Fančovičom

1. trieda - 4 € 2. trieda - 3 €

ďalej v ponuke: dlážkovica a zrubový obklad cena aj s dovozom do 3 dní 0905 808 616, 0907 885 834

KOMPLETNÝ STAVEBNÝ MATERIÁL

Tureň, okres Senec

u nás nakúpite jednoducho aj na splátky

e-mail: bonamal@bonamal bonamal@bonamal.sk sk

0905 602 887

(areál bývalého PD)

SLOVENSKÝ VÝROBOK

ZASKLÍME VŠETKO od Apo Z ZÁDVERIA

ZASTREŠENIA

ZIMNÉ ZÁHRADY

49-0054

Predám tatranský profil - brúsený

52-0009

TERASY

10

VÝPREDAJ SKLADOVÝCH ZÁSOB

ZĽAVY 15% až 65%

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV I TERÁS

BALKÓNY

TERASY

ZÁDVERIA

ROČNÁ ZÁRUKA

0949 224 380 www.semagroup.eu

41-0088

09-35

hliníkový posuvný systém ZIM. ZÁHRADY

REŠTAURÁCIE

AKCIA 337,- EUR

CENY OD

• Ku každej objednávke darček ZDARMA • 7-ročná záruka • Možnosť splátok s 0% úrokom

JARNÁ AKCIA 10% až 50%

SC 14-10 STRANA - 06

0948 787 777 www.balkona.eu

63-0047

Akú najväčšiu vylomeninu ste ako dieťa či žiak v škole vyviedli? Na toto by mal odpovedať niekto za mňa, s odstupom času sa aj tá najvačšia vylomenina z detských čias javí inak. V mojom prípade na vylomeniny v pravom zmysle slova nebol veľký priestor, veľa času som trávil pri klavíri, a mal som dosť zlý pocit už len z toho, ak som niečo nenacvičil tak ako som mal... Vždy ste chceli byť tým, čím ste alebo ste túžili po inom povolaní? Asi som mal to šťastie, že ma klavír pohltil už ako veľmi malé dieťa, a kým ostatní spolužiaci behali po vonku a stvárali vylomeniny, ja som sedel doma za klavírom a to dobrovoľne a rád. Jediné, čím som túto činnosť vystriedal, bolo modelovanie. Celé leto som trávil v otcovej garáži a lepil som drevené modely plachetníc. Dokonca som si ako dieťa urobil aj zmenšeninu Steinway klavíra, ale nestihol som na ňom dokončiť struny. Možno sa k nemu na dôchodku vrátim, ak ho ešte myši dovtedy nezjedia. V poslednom čase som sa však zamiloval do saxofónov a iných starých dychových nástrojov, ktoré sa snažím aj reštaurovať. Takže ak by som menil povolanie, tak možno opravár hudobných nástrojov, to ma už dlho láka. Spomeniete si na svoj prvý job, prvý zárobok? Nie celkom, ale určite to bolo počas študentských čias na konzervatóriu, keď prišla ponuka zahrať prvý honorovaný koncert, čo je prelomový moment v rámci vnímania toho, čomu sa od malička venujete a odrazu to začína prinášať efekt po viacerých stránkach. Ak by ste si mohli vybrať, ktorou osobnosťou (svetovou i slovenskou) by ste aspoň na chvíľu mohli byť, kto by to bol a prečo? Bolo by zaujímavé sa prevteliť do klaviristu a entertainera Thomasa „Fats“ Wallera na niektorom z jeho turné. Zažiť dobu 30. rokov min. storočia v jednej z najlepších jazzových kapiel na vlastnej koži a so všetkým, čo k tomu patrilo, by bolo naozaj veľmi zaujímavé. Ako najradšej oddychujete? Môj najväčší relax je behanie. Denne behám asi 15 km, takže to zaberá aj dosť veľa času. Vzhľadom na to, že som celý deň zahltený hudbou, tak u nás doma je vždy ticho. Mne beží neustále toľko hudby v hlave, že počúvať ju ako relax skutočne nemusím. Veľmi radi si s manželkou pozrieme kvalitný európsky film, ale najradšej zo všetkého máme nedeľné poobedia (pokračovanie na ďalšej strane)


05:00 VDOVA 05:55 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 06:55 TOP STAR 07:25 KRIMI 08:00 PANELÁK: 06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:40 Súkromné očko 09:00 SÚDNA SIEŇ: Nemôžeš ma vydediť! MARKÍZA Chlapi neplačú 11:05 Komisár Rex 13:10 NCIS: 09:50 SÚDNA SIEŇ: Vianočná pečienka 10:55 Už dosť, šéfe! Los Angeles 14:10 Monk 15:00 Krok za krokom 15:30 Dva a pol 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti 13:30 OCHRANCOVIA: Prepadchlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:00 PRVÉ nutá v bráne 14:30 Extrémne prípady: Cigánsky strik 15:45 PÁLI TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SÚDNA SIEŇ: TELEVÍZNE NOVINY 20:30 HLAS ČESKO SLOVENSKA 21:50 Prezi- Pečiatka 18:00 OCHRANCOVIA: Syn je ťuťmák 19:00 VEĽKÉ NOVIdentské voľby 23:00 Dva a pol chlapa 23:30 Krok za krokom NY TV JOJ 20:30 PANELÁK: Kamarátky 21:30 Kosti 22:30 X FAC00:00 Monk 00:55 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:40 TOR 23:30 C.S.I.: Kriminálka Miami 00:30 Kosti 01:30 Posledný Deň nezávislosti 03:05 C.S.I.: Kriminálka Miami NCIS: Los Angeles 02:20 Monk 03:00 Komisár Rex

P R E DA J Ň A

s Ladislavom Fančovičom

68-50

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A LODŽIÍ 51-0038

• BEZRÁMOVÝ otočný fínsky ®, švédsky AluVista ®, švédsky AluVerso ® • RÁMOVÝ švédsky AluPlus ®, švédsky AluCombi mbi ® • RÁMOVÝ a BEZRÁMOVÝ Thermalux ® 51-0126

stavebná KG činnosť STAV • Štrk, piesok • Odvoz stavebnej sute • Vykládka hydraulickou rukou • Kontajner 3

Množstevná zľava 3% pri objednávke 2 - 3 zaskl zasklení

Demontáž a odvoz starých rámov zdarma

Navštívte novýý E-shop

www.obuvacik.sk

UPRATOVACIE SLUŽBY 49-0025

24-0040

B.O.MAX BRATISLAVA s.r.o. autorizovaná montážna firma: 02/5293 1594, 0905 615 617, 0905 361 465, bomax@bomax.sk, www.bomax.sk

94-0061

Funkčné modely sú vystavené v obchodnej kancelárii na ul. 29. augusta 36/A (Po–Pia: 8.00–17.00, So: 9.00–13.00)

do 3m

UPRATOVANIE DOMÁCNOSTÍ A FIRIEM - umývanie podláh, okien, žalúzií - vysávanie, tepovanie kobercov - čistenie kúpelní - leštenie nábytku - vypratávanie pivníc, povál, ...

Tel.: 0904 555 561

0903 394 926

0,50 € / km

06-0047

06-0001

NON-STOP ODŤAHOVÁ SLUŽBA

KONT-BLESK

ODVOZ DOVOZ

Stavebných odpadov veľkokapacitnými kontajnermi Stavebného materiálu štrku, piesku,drte

49-0007

Zabezpečujeme prevoz VZV, UNC, traktorbágrov, malých stavebných strojov e-mail: kontblesk@stonline.sk

tel./fax: 02/45 91 62 97 mob.: 0903 414 044

(pokračovanie z predošlej strany) s detektívom Herculesom Poirotom. Tú dobu mám neskutočne rád pre jej pokoj, nonšalantnosť, módu, štýl a v neposlednom rade hudbu. A ten seriál je urobený naozaj krásne. S dobrým čajíkom alebo pohárikom sherry je to jeden z mála pokojných momentov v mojom živote. Chceli ste byť niekedy ženou? Nad týmto so sa nikdy nezamyslel, ale asi nie. Keď sme pri ženách, spomínate si na svoju prvú lásku? Samozrejme, to sú zážitky, ktoré sa zakódujú do hlavy na celý život. Pre umelca zvlášť sú tieto momenty inšpiratívne a ovplyvňujú všetko, čo robí, niekedy rozhodujúcim spôsobom ovplyvnia smer jeho cesty. Dokázali by ste odpustiť neveru? Hypotetické otázky tohto typu vôbec neriešim, pretože keď sa človek v podobných situáciách naozaj ocitne, nech si ich predstavoval akokoľvek, budú vždy úplne iné a on môže reagovať absolútne inak, než si kedy myslel. Ublížili ste niekedy svojim klamstvom inému človeku? Snažím sa byť k ľuďom fér a otvorený. Potom klamať nie je potrebné. V detstve alebo puberte som určite pár prešľapov tohto typu urobil, ale nikdy nie úmyselne. Ale od toho tu sme, aby sme sa zo svojich chýb poučili a už ich nerobili. Keď človek klame, znamená to, že urobil niečo, čím by druhému ublížil, keby o tom vedel. Tak keď vie, že mu to ublíži, nech to nerobí a je to. Trošku sa asi treba empaticky zamyslieť nad dôsledkami konania skôr než niečo vyparatíme. Byť trošku zodpovedný aj v širšom kontexte, nie len egoisticky – ale to je asi aj otázka priorít. Alebo ak máme pri sebe niekoho, komu ubližuje to, čo nám robí dobre, tak nad tým je asi tiež dobre sa zamyslieť, či by nebolo lepšie mať pri sebe niekoho, komu klamať jednoducho nebude treba. Zora Kováčová, regionPRESS Foto: archív LF

MATEJ SALAY, Kostolná 13, 900 24 Veľký Biel

09-39

0903 853 022, 0904 159 313

AKCIA na rok 2014 podľa výberu beru - sušiak na prádlo - kvetinový držiak - sieťka proti hmyzu

SC 14-10 STRANA - 07

49-0029

0903 168 625

0911 990 463

POKLÁDKA ZÁMKOVEJ DLAŽBY VÝSTAVBA PLOTOV k Rekonštrukcie bytov .s ec en www.jamas a bytových jadier 0903 201 288, 0911 593 029

91-0016

PLYN KÚRENIE VODA

PALIVOVÉ DREVO

7

na rovinu

49-0055

Senec, Boldocká 7 (areál PD)

06-0038

Tureň - areál PD (okr. Senec) - 0902 555 333 Záhorská Bystrica - 0914 113 117

51-0078

R. de la Rochefoucauld: „Žiadny človek nie je taký múdry, aby vedel o všetkom zle, ktoré koná.“

0903 726 182 www.adoxbeton.sk

www.piesok.sk

• Novostavby, stavebný dozor • Rekonštrukcie a prestavby RD a obchodných priestorov a bytových jednotiek • Realizácie aj na kľúč!

Opitý ekonóm vraví druhému: ,,Ešte deci investícií a je zo mňa nehnuteľnosť!“

 VYMÝVANÁ DLAŽBA  ZÁMKOVÁ DLAŽBA  VYMÝVANÉ KVETINÁČE  BETÓNOVÉ DREVO  BETÓNOVÉ PLOTY

PREDAJ A DOVOZ

0918 411 591

Vtip:

ADOX BETON s. r. o.

tÝUSLtQJFTPLtNBLBEBN tPLSBTOÏLBNFOF tPCLMBEtEMBäCB tTPMJUÏSZ

MABY STIERKY 7$3(7< IZOLÁCIE SADROKARTÓN

06:35 McLeodove dcéry 07:20 Helicops: KleJEDNOTKA opatrino zlato 08:10 Správy RTVS „N“ 09:10 Galileo 09:45 Extrémni experti 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Svet v obrazoch 14:20 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou: Boj o dieťa 14:50 Bláznivo zamilovaní: Nevinné výhovorky 16:00 Správy RTVS 16:20 Galileo 16:50 Extrémni experti 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:15 Prezidentské voľby 2014 21:25 Darkyňa 22:55 Dvere 00:35 Helicops: Kleopatrino zlato 01:25 Dámsky klub 03:00 Sila lásky 03:50 Bláznivo zamilovaní: Nevinné výhovorky 38/52 04:50 História zapísaná do kameňa

JOJKA

12. 3. 2014

16-0073

TV program streda


AUTOŠKOLA MADISON 06-0026

OSOBNÝ AUTOMOBIL

300,- €

VYCVIČÍM vášho PSA, profesionál ໄ0908 728 081

Spracuvávam účtovníctvo a dane Tel.: 0903 436 099

jazdy na: FORD, PEUGEOT z miesta bydliska, jazda aj v Bratislave

MOŽNOS PLATBY NA SPLÁTKY DO KONCA KURZU

Lichnerova 48, Senec (vedľa TatraBanky)

0904 579 585 0903 273 512

06-0028

BA okolie

PÔŽIČihKneďY 0905 306 998 0911 306 998

• zamestnanci • dôchodcovia Možnosť zvýhodneného úroku.

Hyundai i20, i30 a i40 Family edition

z䟏ruky bez obmedzenia kilometrov

Najlep䠺ie rodinn䟖 z䟏䡕itky za䟶䟚naj䟤 ,,Nehovor to“

0903 029 944, 0903 423 806 www.proficredit.sk

Za䟶nite tie va䠺e s Hyundai a dovezte si domov model, ktor䟧 sa k v䟏m hod䟚 najlep䠺ie: Hyundai i20 Family edition dostanete s LED denn䟧mi svetlami a s hlin䟚kov䟧mi diskami. Hyundai i30 Family edition pr䟚de do va䠺ej rodiny s 16‘‘ hlin䟚kov䟧mi diskami, so zadn䟧m parkovac䟚m senzorom a s vyhrievan䟧mi predn䟧mi sedadlami.

ČISTENIE

Hyundai i40 Family edition v䟏m priv䟏䡕a hlin䟚kov䟖 disky, tempomat s obmedzova䟶om r䟧chlosti, vyhrievan䟖 predn䟖 sedadl䟏, predn䟖 a zadn䟖 parkovacie senzory a v jeho bohatej v䟧bave je aj Bluetooth.

KANALIZÁCIE KRTKOVANIE

V䠺etky modely Hyundai Family edition v䟏m prin䟏䠺aj䟤 neprekonate䠠n䟖 benefity: financovanie na p䟒tiny, havarijn䟖 poistenie za p䟒tinu ceny a zimn䟖 pneumatiky navy䠺e. Samozrejmos䠾ou je 5 rokov z䟏ruky bez obmedzenia kilometrov, 5 rokov zv䟧hodnen䟧ch servisn䟧ch prehliadok a 5 rokov asisten䟶n䟧ch slu䡕ieb v cene vozidla.

TLAKOVÉ A MECHANICKÉ ČISTENIE DOMOVEJ A PRIEMYSELNEJ KANALIZÁCIE

www.hyundai.sk FINANCOVANIE NA P䞸TINY

HAVARIJN䞼 POISTENIE

ZIMN䞼 PNEUMATIKY

HyundaiSlovensko

Kombinovan䟏 spotreba: 3,8 l - 6,6 l/100 km, emisie CO 2: 99 - 150 g/km. Foto je ilustra䟶n䟖.

MONITORING

www.eupipe.sk

PORUCHOVÁ SLUŽBA

NON-STOP

0948 757 757

53-0005

Často sa stretám s myšlienkou v duchu „keď vyhrá, aspoň sa oslabí SMER“. Možno lákavá predstava, ale zradná. Opozícii takáto „pomoc“ nepomôže, len ju utvrdí v pocite dokonalosti. Potom nám zostáva už len jedna možnosť - urobiť všetko preto, aby nevyhral. Jasné, ak by sa to podarilo, bude zlý ako malý chlapec, čo nedostal hračku a ešte si ho užijeme. Napriek tomu sa na to teším. Vidieť, ako sa nám z nového Lenona stane pred našimi očami len taký malý lenonko po vzore svojho veľkého učiteľa, bude rozhodne stáť za to ... aj keď bude kopať a hrýzť. Prekážkou k úspechu sme aj my sami. Opozičný volič je vo všeobecnosti trošku viac náročný. Nestačí mu len podstrčiť ružičku k MDŽ. Musíte mu aj odpovedať na otázku - koľko ma tá ružička bude vlastne stáť? Respektíve, nekupuješ si moju náklonnosť len preto, lebo chceš zakryť nejaký ďalší špinavý kšeft s kamarátmi? No, a taký volič je ťažké sústo. Na každom kandidátovi vidí chyby. Verím, že opoziční voliči sa nakoniec masívne rozhodnú ísť voliť. Racionálno zvíťazí. Áno, nikto z kandidátov nie je dokonalý. Na každom sa dá niečo nájsť ľudsky nedokonalé. Fico svoj úspech postavil na neinformovanosti svojich vlastných voličov. Ani raz neurobil tlačovku, kde by ľuďom čestne povedal - dáme vám viac, ale v skutočnosti to zaplatia vaše deti a vnúčatá, lebo moja vláda nevie hospodáriť s tým, čo od ľudí a firiem vyberie. Takouto nezodpovednou politikou našim deťom zavesil na krk dlh 20 miliárd eur. Do vypľutia duše obhajoval miliardové lúpeže ako emisný, mýtny a nástenkový tender. Pri každej príležitosti sa pravidelne cmúľal s Harabinom a nehanbí sa zrazu tvrdiť, ako chce súdnictvo vyčistiť od škodnej. Dával premyslene meniť zákony tak, aby sa kamaráti mohli nabaliť (nezdanených 461 miliónov eur v Dôvere, 300 miliónov eur ročne na 15 rokov na fotovoltaiku Brhelovi a spol.). Ľudí nechával vedome lynčovať úžerou nebankoviek a honom exekútorov a kamarátom zároveň vo veľkom rozdával miliónové dotácie a eurofondy na úkor všetkých poctivých ľudí a podnikateľov. Takého prezidenta nechcem. Preto idem voliť. A vy?

kurzy vodičského opr. sk "B"

deťom pomôžu pochopiť, ako a kam sa majú nakláňať. V týchto prípadoch postačia aj ihličnaté halúzky alebo paličky. Tie postupne zapichujete za sebou do snehu a vytvárate nimi mierny oblúk (ide o vonkajšie ohraničenie oblúku). Zo začiatku postačí, ak vytvoríte iba jeden oblúk a neskôr k nemu pridáte oblúk aj do druhej strany. Základným cvikom, ktorý môžete opakovať s dieťaťom pokračovanie na nasledujúcej strane

52-0128

Igor Matovič

Z Lenona lenonko

Igor Matovič

Ján Šebo, lyžiarsky inštruktor

16-0046

myslím si

Pluhový oblúk môžete pozorovať u veľkej väčšiny detí a častokrát aj ako techniku lyžovania u dospelých. Základom je prenášanie váhy, ale pozor, vždy na správnu nohu. Ak to už v začiatkoch nenaučíte správne vaše deti, v budúcnosti sa z toho môže stať zlozvyk. Často si ľudia myslia, že ak chcú spraviť oblúk doprava, jednoducho sa postavia (zatlačia) na pravú nohu a naopak. Síce to znie logicky, ale opak je pravdou. Bojíte sa,

Tohtoročná zima lyžiarom vôbec nepraje. Podľa kalendára je mesiac marec, ale podľa počasia vonku, to vyzerá na úplne inú časť roka. Bohužiaľ to platí pre celé Slovensko.

06-0041

3 8 1 2 4 9 3 8 2 5 1 6

Učíme dieťa lyžovať - sa dozviete viac o oblúkoch. Konkrétne si rozoberieme z toho môže mať vaše dieťa. Pri každej výučbe detí sú veľmi dôležité pomôcky, ktoré pluhový oblúk. časť 5.

51-0106

5

1 8

V minulej časti sme si povedali niečo o pluhovaní a teraz že si to nezapamätáte? A teraz si predstavte, aký chaos

Odborník radí

49-0026

9 4

9 2 1 3 8 3 2 6 5

51-0007

5

SC 14-10 STRANA - 08


TV program štvrtok

06:55 TOP STAR 07:25 KRIMI 07:55 PANELÁK: Kamarátky 09:00 SÚDNA SIEŇ: Ohrdnutý milenec 09:50 SÚDNA SIEŇ: Hviezda 10:55 Už dosť, šéfe! 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti 13:30 OCHRANCOVIA: Syn je ťuťmák 14:25 Extrémne prípady: Cigánsky tanec 15:40 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SÚDNA SIEŇ: Útek zo Slovenska 18:00 OCHRANCOVIA: Naivka 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:20 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 PANELÁK: Klamárka 21:30 Profesionáli: José sa žení 22:30 Hoď svišťom 23:15 Mafstory 2012: Milanko guvernérom 00:00 Šokujúca zmena 01:00 CSI: Kriminálka Las Vegas 02:00 Kosti 02:45 Hawaii 5.0

06:50 Sila lásky 07:40 McLeodove dcéry JEDNOTKA 08:25 Helicops: Stratené deti 09:10 Galileo 09:45 Extrémni experti 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 14:05 Tajomstvo mojej kuchyne 14:50 Bláznivo zamilovaní: Biele Vianoce 16:00 Správy RTVS 16:20 Galileo 16:50 Extrémni experti 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:20 Nikto nie je dokonalý 21:20 Reportéri 21:50 Sherlock III.: Znamenie troch 2/3 23:15 Helicops: Stratené deti 00:05 Autosalón 00:30 Slovensko v obrazoch 00:50 Svet v obrazoch 01:15 Dámsky klub 02:50 Sila lásky 03:40 Bláznivo zamilovaní

JOJKA

13. 3. 2014

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 HLAS ČESKO SLOVENSKA 09:50 Chlapi neplačú 11:05 Komisár Rex 12:10 Kobra 11 13:10 NCIS: Los Angeles 14:10 Monk 15:00 Krok za krokom 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:30 Búrlivé víno 21:40 Rodinné prípady 22:35 Dva a pol chlapa 23:05 Krok za krokom 23:30 Monk 00:25 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:20 Kobra 11 02:10 NCIS: Los Angeles 02:55 Komisár Rex

Vtip: Prvý suspenzor bol v hokeji použitý už v roku 1874. Ale prvá helma až v roku 1974. Trvalo to sto rokov, kým mužom došlo, že i mozog je dôležitý. Eskimácke príslovie: „Nevieš, kto je tvojím priateľom, kým sa pod tebou neprelomí ľad.“

9

ako ušetriť

cenné papiere

47-089

Cenné papiere bez hodnoty

centrálne uzamykania parkovacie senzory tempomaty motoalarmy telefón sady cúvacie senzory audio systémy navigačné systémy

LPG

na montáž LPG systému do FABIA 1,2; 1,4

..Váš predajca vozidiel Škoda

CEED 1,4; 1,6

+ darček ľahké čistenie auta ZADARMO

predaj a montáž LPG systémov

PÔŽIČKY

+ ZDARMA 4 ks zimných kolies

0948 471 365

V cene: klimatizácia, palubný počítač, el. okná, centrálne zamykanie s DO, autorádio CD/MP3, servo, 4x airbag, ABS, MSR, Dual Rate, EBV a iné. Odkúpime aj havarované vozidlo aj od inej značky.

suché, 2-ročné vlhkosť 0902 0 902 182 18do 2 789 725% 89 s dovozom

0902 182 789

zamestnaní a podnikatelia

CITIGO 5 dv. Ambition s KLIMATIZÁCIOU 7 771 € s DPH

KRBOVÉ DREVO

41-0006

AKCIA

MATERIÁL SO ZĽAVOU

0903 703 974

KURZ OPATROVATESTVA

15. 3. 2014 www.sukromnaskola-modra.sk

0908 192 901 od 2.000 do 70.000 EUR

do 48 h ∙ Stačí prezvoniť a my vám zavoláme späť

podlahové kúrenie, servis kotlov-Úk

(vedľa Vinárskych závodov)

otvára v Modre

∙ Ručenie nehnuteľnosťou - zostávate naďalej jej vlastníkom

VODA, KÚRENIE, PLYN

Nitrianska cesta 15 TTRNAVA

VINIFERA spol. s r.o.

51-0125

Stačí len 1 572 € = 1/5 na pätiny

Vienna airport parking servis

0905 / 35 33 37 0911 / 46 66 55 0905 / 46 66 55 0948 / 46 66 55

SC 14-10 STRANA - 09

Hľadáme obchodných zástupcov

41-0007

Limuzin Servis

FABIA 7 860 € s DPH

LPG

24-0027

Tel.: 0910 331 330 www.fcw.sk

VYMEŇTE STARÉ ZA NOVÉ!

tel: 033/55 45 730 autoservice@stonline.sk SERVIS: 033 5545730 Po-Pia: 8-18, So: 9-13

aj na splátky

06-0056

AUTOSERVICE TRNAVA

AKCIA

49-0050

AUTOALARMY

mobil: 0904 430 003 0905 917 027

MONTÁŽ A SERVIS

51-0079

www.bb-autoelektro.sk

49-0039

AUTOELEKTRIKA

V roku 1992 sa veľká väčšina z nás zapojila do kupónovej privatizácie. Stali sme sa majiteľmi akcií slovenských podnikov. Časom mnohé z týchto cenných papierov stratili hodnotu. V zmysle zákona sú však tieto cenné papiere vedené na účtoch majiteľa v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. Vedenie účtov je spoplatnené, preto začiatkom roka posiela centrálny depozitár faktúry. Máme dve možnosti: cenné papiere si ponechať alebo - ak pre nás nemajú hodnotu - previesť ich bezodplatne na Fond národného majetku SR. Ako konkrétne postupovať vám radi poradíme. ° Ak dostanete faktúru za vedenie účtu, mali by ste ju uhradiť v stanovenom termíne. ° Následne si zistite trhovú hodnotu vašich cenných papierov. ° Trhovú hodnotu si môžete zistiť v dennej tlači, v banke, na internete, u obchodníkov s cennými papiermi, prípadne na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. ° Na hodnotu vašich cenných papierov sa môžete spýtať aj na telefonickej linke spoločnosti Dlhopis, o.c.p., a.s. 0800 124 784. ° Ak pre vás cenné papiere nemajú hodnotu, môžete ich bezodplatne previesť na Fond národného majetku SR. ° Prevody realizuje spoločnosť Dlhopis, o.c.p., a.s. prostredníctvom vybraných pobočiek Slovenskej pošty, a.s. ° Na prevod cenných papierov potrebujete občiansky preukaz, vhodné je priniesť si aj výpis z účtu majiteľa, ktorý ste dostali v obálke spoločne s faktúrou. ° Prevod cenných papierov na Fond národného majetku SR je bezplatný. Po prevode cenných papierov v roku 2014 za vás Fond národného majetku SR prevezme povinnosť uhradiť poplatok za vedenie účtu za rok, v ktorom ste vykonali prevod. ° Fond vám zároveň vráti uhradený poplatok za vedenie účtu aj za dva predchádzajúce roky, teda za roky 2012 a 2013. ° POZOR - prevod cenných papierov na FNM SR je možné urobiť už len do konca roka 2014! Kde môžete získať viac informácií? V súvislosti s fakturáciou zriadil Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. telefonickú linku 02/5939 5939. Odpovede na otázky môžu klienti nájsť aj na web stránkach: www.cdcp. sk v sekcii „Časté otázky“ a www.akciebezhodnoty.sk. Tak poďme šetriť.


Prof. JĂĄn KoĹĄturiak

Plytvanie a Ĺživot

Výhody kruhovÊho trÊningu

POÄ&#x17D;ME TO RIEĹ IŤ!

â&#x20AC;˘ staÄ?Ă­ 30 minĂşt â&#x20AC;˘ s trĂŠnerkou â&#x20AC;˘ bez objednania â&#x20AC;˘ pre kaĹždĂ˝ vek

DraĹžobnĂĄ a vymĂĄhacia kancelĂĄria, s.r.o.

Skúťobný trÊning ZADARMO, bez objednania termínu

02/446 455 89, 0904 11 11 22, 0911 44 45 09

www.facebook.com/ExpreskaSenec Pon-Pia: 7.00-21.00, Sob: 9.00-15.00, Ned: 15.00-19.00 hod.

MM GeodĂŠzia

Neviete, kde sa nachĂĄdza vĂĄĹĄ pozemok? My vĂĄm ho ĂşkĂĄĹžeme!

â&#x20AC;˘ geometrickĂŠ plĂĄny na pozemky a stavby â&#x20AC;˘ vytyÄ?ovanie â&#x20AC;˘ polohopisnĂŠ a výťkopisnĂŠ plĂĄny â&#x20AC;˘ sluĹžby inĹžinierskej geodĂŠzie â&#x20AC;˘ poradenstvo ZDARMA

mmgeo@mmgeo.sk, 034 7722456, www.mmgeo.sk

PreÄ?o tĂĄ pani robĂ­ prĂĄcu, ktorĂĄ ju nebavĂ­? Otravuje tak seba, hostĂ­, aj svoju zamestnĂĄvateÄžku. TrojnĂĄsobnĂŠ plytvanie. ZĂĄkaznĂ­k si mĂ´Ĺže vybraĹĽ inĂ˝ hotel, majiteÄžka inĂş zamestnankyĹ&#x2C6;u, ale Ä?o tĂĄ pani, ktorĂĄ plytvĂĄ svojim Ĺživotom?

- smrek - topoÄž - orech...

www.VymahameDlhy.sk

COOP Jednota Slovensko, spotrebnĂŠ druĹžstvo, prenajme kancelĂĄrske priestory v budove na Bajkalskej 25 v Bratislave.

0905 811 664, 0905 742 706

PriĹĄiel som nedĂĄvno na raĹ&#x2C6;ajky v hoteli. Ĺ˝iaden samoobsluĹžnĂ˝ stĂ´l, tak sedĂ­m a Ä?akĂĄm. Po Ä?ase sa objavĂ­ pani a pĂ˝ta sa ma, Ä?i chcem toast. â&#x20AC;&#x17E;Dal by som si vajĂ­Ä?kaâ&#x20AC;&#x153;, hovorĂ­m a ona sa otoÄ?Ă­ a bez slova zmizne. Ä&#x152;udnĂĄ obsluha, pomyslĂ­m si, ani sa nespĂ˝tala, Ä?i praĹženicu alebo volskĂŠ oko. Po chvĂ­li sa osĂ´bka objavĂ­ znova a pĂ˝ta sa ma: â&#x20AC;&#x17E;Tak chcete ten toast?â&#x20AC;&#x153; PozerĂĄm na Ĺ&#x2C6;u, Ä?i je v poriadku a opakujem svoju objednĂĄvku. â&#x20AC;&#x17E;Ak mi ukĂĄĹžete, ako sa zapĂ­na sporĂĄk, tak vĂĄm urobĂ­m aj vajĂ­Ä?ka,â&#x20AC;&#x153; hovorĂ­ mi a plynule prejde do nadĂĄvania na majiteÄžku hotela, ktorĂĄ ju nĂşti upratovaĹĽ aj pripravovaĹĽ raĹ&#x2C6;ajky. VedÄža pri stole sedĂ­ otec s dvoma synmi. Neprejavili dosĹĽ asertivity a pokúťajĂş sa dostaĹĽ do seba toasty. Nejde im to a odchĂĄdzajĂş. Pani za nimi kriÄ?Ă­, Ä?i to nechcĂş zabaliĹĽ. â&#x20AC;&#x17E;Nie, nie, Ä?akujeme,â&#x20AC;&#x153; reagujĂş so strachom v oÄ?iach.

VeĞkosż kancelårií jednotlivo po 14,50 a 22,00 m2. BliŞťie informåcie a podmienky Şiadajte na adrese: e-mail: igor.plavina@coop.sk, tel.: 02/582 33 400

Pozývame Vås do novootvorenÊho

RM pubu

na Ĺ tĂşrovej 2 v Senci denne od 7:00 do 22:00 75-38

GapÄ?o DuĹĄan

vyhotovenie kompletnĂ˝ch pomnĂ­kov krycie dosky - ohrady - zĂĄklady lampĂĄĹĄe a vĂĄzy parapety a schodiskovĂŠ stupne z umelĂŠho kameĹ&#x2C6;a betonĂĄĹž zĂĄkladov pod pomnĂ­ky

Vezmem do prenĂĄjmu ornĂş pĂ´du

NĂĄjdete nĂĄs: 3FDBt*HSBNĹ&#x2DC;(pri bytovke)

v okrese Pezinok, Senec

KAMENĂ RSTVO

problÊmových stromov

KompletnĂŠ pomnĂ­ky za rozumnĂş cenu

033/645 54 59, 0905 663 786 XXXLBNFOBSTUWPHBQDPTL 49-0004

drvenie drevnej hmoty 0905 143 806

Tel.: 0903 970 575

s vĂ˝uÄ?bou anglickĂŠho jazyka NĂĄĹĄ cieÄž: â&#x20AC;&#x17E;Ĺ ĹĽastnĂŠ deti a spokojnĂ­ rodiÄ?ia."

20.

vĂ˝roÄ?ie

ĹĄkoly

PreÄ?o mĂĄ naĹĄa SMĹ nĂĄzov DETSKĂ? SEN? V naĹĄej ĹĄkĂ´lke sa sny detĂ­ a ich rodiÄ?ov stĂĄvajĂş skutoÄ?nosĹĽou!!! FĂĄndlyho 21 02/45928007 www.detsky-sen.sk 903 01 Senec 0903 693 894 info@detsky-sen.sk

06-0039

VĂ?RUB a OREZ

49-0003

Ä?apujeme pivo Pilsner talianska kĂĄva Musetti

49-0058

"/(-*Ä&#x2014;5*/"t/&.Ä&#x2014;*/" t,63;:t4Ă ,30./²)0%*/:t t,0/7&3;ÂŤ$*&t%&5*t%041&-Âśt

www.jazykovkasenec.sk

0917 416 950

SC 14-10 STRANA - 10

92-0019

V priebeĹžnej dobe vĂ˝roby tvorĂ­ plytvanie niekedy aj viac ako 90%. InĂ˝mi slovami - iba 10% Ä?asu sa na vĂ˝robku pridĂĄvala hodnota. Ä&#x152;lovek vraj poÄ?as Ĺživota preĹžije 5 rokov Ä?akanĂ­m v rade, 4 roky upratovanĂ­m, 3 roky na schĂ´dzach, 2 roky telefonovanĂ­m a 1 rok hÄžadanĂ­m vecĂ­. PoÄ?Ă­tam najazdenĂŠ kilometre za svoj doterajĹĄĂ­ Ĺživot a vychĂĄdza mi, Ĺže som preĹžil jazdou v aute okolo 14 tisĂ­c hodĂ­n svojho Ĺživota a to nepoÄ?Ă­tam Ä?akanie v zĂĄpchach. To je vĹĄetko niÄ?. KoÄžko Ä?asu z nĂĄĹĄho Ĺživota (pokraÄ?ovanie na Ä?alĹĄej strane)

DLHUJĂ&#x161; VĂ M?

91-0014

Podniky sa snaĹžia odstraĹ&#x2C6;ovaĹĽ plytvanie â&#x20AC;&#x201C; Ä?innosti, ktorĂŠ nepridĂĄvajĂş hodnotu pri spracovanĂ­ poĹžiadavky zĂĄkaznĂ­ka. OÄ?akĂĄva sa pruĹžnosĹĽ, rĂ˝chlosĹĽ, nĂ­zke nĂĄklady a spokojnĂ˝ zĂĄkaznĂ­k. OtoÄ?me to. Ako by to fungovalo bez plytvania, keÄ? nemĂĄme zĂĄkaznĂ­ka alebo zĂĄkaznĂ­k nevie, Ä?o chce? Ako objaviĹĽ prĂ­leĹžitosĹĽ bez zbytoÄ?nĂ˝ch chĂ˝b a omylov? Ako daĹĽ skutoÄ?nĂ˝ úŞitok zĂĄkaznĂ­kovi bez toho, aby nĂĄm platil za nieÄ?o nadbytoÄ?nĂŠ? Ako objaviĹĽ oblasĹĽ, kde mĂ´Ĺžu Ä?lovek alebo ďŹ rma daĹĽ svetu to najlepĹĄie, Ä?o v nich je? Ako odstrĂĄniĹĽ plytvanie z nĂĄĹĄho Ĺživota? KtorĂŠ Ä?innosti nĂĄm berĂş Ä?as a nepridĂĄvajĂş hodnotu nĂĄĹĄmu Ĺživotu ani ÄžuÄ?om okolo nĂĄs?

Lichnerova 39, Senec tel.: 0905 449 698 www.expreska.sk

JĂĄn Ĺ ebo, lyĹžiarsky inĹĄtruktor

92-0031

Fitness pre Ĺženy

Prajem våm veĞa kråsnych chvíĞ stråvených s vaťimi deżmi.

19-0001

3

hlavu hore!

dou. VaĹĄe dieĹĽa sa hneÄ? od zaÄ?iatku uÄ?Ă­ prenĂĄĹĄaĹĽ vĂĄhu na sprĂĄvnu nohu, Ä?o je zĂĄkladnĂ˝ predpoklad k Ä?alĹĄiemu lyĹžiarskemu pokroku.

pokraÄ?ovanie

49-0051

9 1 4 3 9 6 5 9 6 5 2 6 7 9 4 2 9 3 1 5

Priebeh cviku: PostavĂ­te sa pribliĹžne do 5 metrovej vzdialenosti od prvej do nekoneÄ?na je â&#x20AC;&#x153;lietadloâ&#x20AC;&#x153;. zapichnutej halĂşzky. Nimi ste si vytĂ˝Ä?ili oblĂşk stĂĄÄ?ajĂşci Pri tomto cviku mĂĄ dieĹĽa sa do Äžavej strany. NezabĂşdajte, Ĺže ide o vonkajĹĄie ohrarozpaĹženĂŠ ruky, ktorĂŠ majĂş niÄ?enie oblĂşku, a preto lyĹžujete vĹždy z vnĂştornej strany. znĂĄzorĹ&#x2C6;ovaĹĽ krĂ­dla lietadla. Pred zaÄ?atĂ­m cviku upaŞíte ruky a znĂĄzorĹ&#x2C6;ujete lietadlo. CieÄžom cviku je, aby sa die- Pluhom sa pribliĹžujete k prvej halĂşzke a zaÄ?Ă­nate sa naĹĽa rukou priblĂ­Ĺžilo (dotklo) klĂĄnaĹĽ na pravĂş stranu (k halĂşzkam). Ä&#x152;Ă­m viac sa ich snazapichnutej halĂşzky a tĂ˝m Şíte dotknúż pravou rukou, tĂ˝m viac prenĂĄĹĄate vĂĄhu na pĂĄdom prenieslo vĂĄhu na pravĂş nohu (lyĹžu) a tĂĄ vedie vĂĄĹĄ oblĂşk do opaÄ?nej strany. Aj keÄ? to moĹžno teraz vyzerĂĄ na zloĹžitĂ˝ cvik, opak je pravsprĂĄvnu nohu.

OdbornĂ­k radĂ­

49-0023

1

3

16-0058

5

4

91-0017

7


SLNEÄ&#x152;NICA GARDEN

PREDAJ UMELĂ?CH HNOJĂ?V

XXXTMOFDOJDBHBSEFOTLttel.: 0948 855 591tTMOFDOJDBHBSEFO!HNBJMDPN

91-0018

SALĂ&#x201C;N ADRI

t'0500.-"%&/*&t-*&Ć&#x17D;#"",/²*1-13Âś4530+0. t3ÂŤ%*0'3&,7&/$*"t%*"."/507ÂŤ%&3."#3ÂŤ;*" t0%453ÂŤ/&/*&1*(.&/507Ă&#x2026;$)Ă&#x20AC;,7Ćą/ t1&3."/&/5/²0%453ÂŤ/&/*&$)Ƥ1,07*1-

VyĹĄetrenie bez vĂ˝mennĂŠho lĂ­stka OperĂĄcia bez Ä?akacej lehoty NadĹĄtandardnĂŠ sluĹžby ObedovĂŠ menu k operĂĄcii ZADARMO

91-0013

LekĂĄreĹ&#x2C6; SALVATOR

www.veni-vidi.sk

VĂĄs pozĂ˝va 13.3.2014 od 10:00 - 17:00 h. na prezentĂĄciu firmy VICHY a LA ROCHE PoÄ?as prezentĂĄcie individuĂĄlna diagnostika pleti a 20% zÄžava na celĂ˝ sortiment

Limuzin Servis

LPG

FAST CLEAN

Vienna airport parking servis

predaj a montĂĄĹž LPG systĂŠmov

TEPOVANIE UPRATOVANIE koberce, sedaÄ?ky, byty, domy, postele kancelĂĄrie Ĺ˝EHLENIE aj u nĂĄs - dovoz a odvoz zabezpeÄ?Ă­me

12.3.2014 prezentĂĄcia fy. WALMARK poÄ?as prezentĂĄcie 15% zÄžava na celĂ˝ sortiment

DobrĂŠ ceny u nĂĄs: t7*$):Ă&#x20AC;".1Âť/: 50% zÄžava t-"30$)&&''"$-"3(& [EBSNB t#*0%&3."##1-&Ƹ07Ă&#x2026;,3². 18,90 EUR 4,00 EUR t&6$&3*/):"-'*--&3$3. 24,80 EUR 19,80 EUR t0.30/5-",0.&3.$0.'035 85,00 EUR &63 t1305&5*,"%&54,ÂŤ0#67+"3VäWQSFEBKJ

Prijmeme pracovnĂ­kov do ruÄ?nej autoumyvĂĄrne.

TýŞdeĹ&#x2C6; zliav EUCERIN 10.3.2014 - 15.3.2014 celĂ˝ sortiment -20%

Pråca vhodnå najmä pre fyzicky zdatných, s pozitívnym a zodpovedným prístupom, so zåujmom o autå.

06-0029

KVALITNE, SPOĽAHLIVO

0904 372 489

HÄžadĂĄme opatrovateÄžky

Prijmeme SKLADNĂ?KOV do triediarne pouĹžitĂŠho textilu v Logistickom parku v Senci.

06-0016

Životopis zaťlite na info@fcw.sk alebo prineste osobne: F.C.W. s.r.o. Lichnerova 70, 903 01 Senec

HĞadåm mladých

BRIGĂ DNIKOV

do obcĂ­ Ä&#x152;ataj, Rovinka, Most pri BA a VeÄžkĂ˝ Biel

Výhodou vzdelanie v automobilovom priemysle.

po skonÄ?enĂ­ ĹĄtĂşdia na sezĂłnne zĂĄhradnĂ­cke prĂĄce

V mesiacoch marec - aprĂ­l prebieha

kurz opatrovania

06-0051

Pohovory sa konajĂş kaĹždĂ˝ deĹ&#x2C6; (Po-Pia) o 10:00 hod.

Info: 0910 991 686

225 hodĂ­n

Info: 0907 799 234 Prijmeme

SpoloÄ?nosĹĽ YOPUR BlatnĂŠ

STOLĂ ROV

administratĂ­vnu pracovnĂ­Ä?ku 15-0106

91-0023

SC 14-10 STRANA - 11

Tel.: 0905 868 058 www.codmaf.sk

(pokraÄ?ovanie z predoĹĄlej strany) preŞívame s naĹĄim deĹĽmi, partnermi a rodiÄ?mi? A koÄžko Ä?asu preŞívame s Otcom, ktorĂ˝ pozĂ˝va na cestu a uzdravuje? KoÄžko Ä?asu sme venovali ĹĄtĂşdiu, tvorivej prĂĄci a rozvoju seba? KoÄžko percent z nĂĄĹĄho Ä?asu Ĺživota je pokojnĂ˝ch, preĹžiarenĂ˝ch ĹĄĹĽastĂ­m a lĂĄskou, a koÄžko naplnenĂ˝ch hnevom a zlom? KoÄžko Ä?asu venujeme Ä?innostiam, ktorĂŠ nĂĄs nebavia a nevidĂ­me v nich Ĺžiaden zmysel, koÄžko Ä?asu preĹžijeme len tak â&#x20AC;&#x201C; bez pridanej hodnoty sebe alebo druhĂŠmu Ä?loveku. NadĂĄvame na tĂ˝ch hore, ktorĂ˝ch ani nepoznĂĄme, na ÄžuÄ?och okolo vidĂ­me samĂŠ chyby, hnevĂĄ nĂĄs poÄ?asie a mnoĹžstvo vecĂ­, ktorĂŠ nie sĂş takĂŠ, akĂŠ by sme chceli. Veci sĂş takĂŠ, akĂŠ majĂş byĹĽ a poÄ?asie si nosĂ­me sami v sebe. K tej istej situĂĄcii v Ĺživote mĂ´Ĺžeme pristupovaĹĽ dvoma spĂ´sobmi â&#x20AC;&#x201C; s tvrdĂ˝m odmietanĂ­m a agresivitou alebo s pochopenĂ­m a lĂĄskou. ZĂĄvisĂ­ to iba na nĂĄs, Ä?i pridĂĄme hodnotu svojmu Ĺživotu alebo ju uberieme. PĂĄpeĹž FrantiĹĄek hovoril o tom, Ĺže sĂş dva spĂ´soby, ako sa pozeraĹĽ na Ĺživot. PrvĂ˝ s dĂĄvkou tvrdosti, stavanĂ­m mĂşrov, ktorĂŠ zabraĹ&#x2C6;ujĂş komunikĂĄcii medzi ÄžuÄ?mi, aĹž po degenerĂĄciu nenĂĄvisĹĽou. DruhĂ˝, ktorĂ˝ stavia mosty porozumenia, a to aj po hĂĄdke, Ä?i spore, Ä?o predpokladĂĄ Ăşsilie o pokoru. Je ĹĄkoda plytvaĹĽ svojim Ĺživotom, kaziĹĽ ho sebe aj druhĂ˝m, len pre vlastnĂş pĂ˝chu. NiÄ? sa nedĂĄ zobraĹĽ späż, ale zajtra zaÄ?Ă­na novĂ˝ deĹ&#x2C6;. DokonÄ?ujem Ä?eskĂş kniĹžku, ktorĂş som pracovne nazval Vlastnou cestou a rozdelil som ju na tri Ä?asti, ktorĂŠ povaĹžujem za dĂ´leĹžitĂŠ pre budovanie ĂşspeĹĄnej ďŹ rmy â&#x20AC;&#x201C; vĂ˝konnosĹĽ (robiĹĽ dĂ´leĹžitĂŠ veci a nerobiĹĽ veci zbytoÄ?nĂŠ), vĂ˝nimoÄ?nosĹĽ (neuspokojiĹĽ sa s priemerom, usilovaĹĽ sa o inovĂĄcie a majstrovstvo) a vĂĄĹĄeĹ&#x2C6; (robiĹĽ veci s lĂĄskou a radosĹĽou, objavovaĹĽ v nich zmysel). Je dobrĂŠ radĹĄej sa usmiaĹĽ, ako byĹĽ zamraÄ?enĂ˝, radĹĄej stavaĹĽ mosty ako mĂşry. A niekedy staÄ?Ă­ pouĹžiĹĽ iba sprĂĄvne slovĂĄ, aby sa svet okolo nĂĄs viacej usmieval.

(jk)

vyuÄ?enĂ˝ch Pracovisko: Bratislava - RAÄ&#x152;A

na poloviÄ?nĂ˝ Ăşväzok

0907 756 593

V prĂ­pade zĂĄujmu volajte na tel. Ä?Ă­slo: 0915 775 250 Prijmeme ihneÄ? na TPP

prijme

V prĂ­pade zĂĄujmu kontaktujte:

15-0038

BezplatnĂĄ telefĂłnna linka 0800 105 555

06-0045Prof. JĂĄn KoĹĄturiak

OPERĂ CIA Ĺ EDĂ&#x2030;HO ZĂ KALU ZADARMO

ZA UVĂ DZACIE CENY

11

hlavu hore!

Klinika oÄ?nej mikrochirurgie

13Âś4530+07²0Ă&#x20AC;&53&/*" 57ÂŤ3&"5&-"

Ă&#x20AC;QPSUPWĂ&#x2C6; 4FOFD www.salonadri.sk

Ludwig Wittgenstein: â&#x20AC;&#x17E;Hranice mĂ´jho jazyka sĂş hranicami mĂ´jho sveta.â&#x20AC;&#x153;

49-0060

0905 936 488

Vtip: PrĂ­de mladĂ­k na ValentĂ­na do cukrĂĄrne a pĂ˝ta sa predavaÄ?ky: - MĂĄte pernĂ­kovĂŠ srdce s nĂĄpisom â&#x20AC;&#x17E;SI MOJA JEDINĂ â&#x20AC;&#x153;? - Ă no, mĂĄme. - Tak si vezmem päż kusov.

02-0062

objednaĹĽ sa mĂ´Ĺžete na tel.: 0944 133 708 www.masazeslavka.sk

91-0010

NĂĄrodnĂŠho oslobodenia 31 BernolĂĄkovo

KlÄ?ovanie pozemkov a bĂşracie prĂĄce

ď&#x161;ˇ Ă&#x20AC;UBSUPWBDJFBDFMPSPĹ&#x2DC;OĂ?IOPKJWĂ&#x2C6;OBUSĂ&#x2C6;WVBJOĂ?SBTUMJOZ ď&#x161;ˇ 0TJWĂ&#x2C6; DJCVMF LWFUZ PLSBTOĂ?BPWPDOĂ?TUSPNĹ&#x2DC;FLZ LSĂ&#x201C;LZ ď&#x161;ˇ "(30'Âť-*" KB[JFSLPWĂ&#x2C6;GĂ&#x2DC;MJB ULBOĂ&#x2C6;BOFULBOĂ&#x2C6;UFYUĂ&#x201C;MJB ď&#x161;ˇ0DISBOBSBTUMĂ&#x201C;Oď&#x161;ˇ 1PäJĹ&#x2DC;PWĹľB[Ă&#x2C6;ISBEOFKUFDIOJLZ Predaj SudovĂŠho vĂ­na ď&#x161;ˇ 1SFEBKLPTBĹ&#x2DC;JFL NPUPSPWĂ?FMFLUSJDLĂ?

49-0063

MASĂ Ĺ˝E (relaxaÄ?nĂŠ a lieÄ?ebnĂŠ)

VeÄžkĂ˝ Biel, BratislavskĂĄ ulica

49-0056

Slovcerit 50 kg - 37 â&#x201A;Ź 25 kg - 20 â&#x201A;Ź NPK 15-10-10 50 kg - 27 â&#x201A;Ź 25 kg - 15 â&#x201A;Ź Liadok 50 kg - 25 â&#x201A;Ź Rozvoz kaĹždĂş sobotu 0905 633 212 info@vinzapo.sk

05:50 Sila lĂĄsky 06:40 McLeodove dcĂŠry JEDNOTKA 07:20 Helicops: Sprisahanie 08:10 SprĂĄvy RTVS â&#x20AC;&#x17E;Nâ&#x20AC;&#x153; 08:55 GĂłly - body - sekundy 09:10 Galileo 09:45 ExtrĂŠmni experti 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 SprĂĄvy RTVS 12:20 DĂĄmsky klub 13:50 ObÄ?an za dverami 14:20 ReportĂŠri 14:45 BlĂĄznivo zamilovanĂ­: Bez strachu 16:00 SprĂĄvy RTVS 16:20 Galileo 16:50 ExtrĂŠmni experti 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 SprĂĄvy RTVS 19:50 GĂłly - body - sekundy 20:20 Miss Universe SR 22:00 VanilkovĂŠ nebo 00:15 Nikto nie je dokonalĂ˝ 01:15 Helicops: Sprisahanie 02:05 DĂĄmsky klub 03:30 Sila lĂĄsky 04:20 DriĹĄÄžakoviny: DriĹĄÄžak a plesovĂĄ sezĂłna

49-0062

JOJKA

14. 3. 2014

VĹĄetko pre VaĹĄu zĂĄhradu

05:10 Ĺ okujĂşca zmena 6/6 05:50 VEÄ˝KĂ&#x2030; NOVINY TV JOJ 06:50 TOP STAR 07:25 KRIMI 06:00 TelerĂĄno 08:30 BĂşrlivĂŠ vĂ­no 09:40 07:55 NOVĂ? PANELĂ K: KlamĂĄrka 09:00 SĂ&#x161;DNA SIEĹ&#x2021;: VrĂĄtilo MARKĂ?ZA Chlapi neplaÄ?Ăş 11:05 KomisĂĄr Rex 12:10 Kobra sa ti to 09:50 SĂ&#x161;DNA SIEĹ&#x2021;: StaroĹžitnĂ­k 10:55 UĹž dosĹĽ, ĹĄĂŠfe! VII. 11 13:10 NCIS: Los Angeles 14:10 Monk 15:00 Krok za krokom 1/15 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti II. 8 13:25 OCHRANCO15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ VIA: Naivka 14:25 ExtrĂŠmne prĂ­pady: TĂ˝ranĂ˝ Kevin 15:40 PĂ LI Ăşrad 17:00 PRVĂ&#x2030; TELEVĂ?ZNE NOVINY 17:25 ReďŹ&#x201A;ex 17:50 Chlapi VĂ M TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SĂ&#x161;DNA SIEĹ&#x2021;: neplaÄ?Ăş 19:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 20:00 Ĺ PORTOVĂ&#x2030; NOVINY ManĹželskĂŠ smeti 18:00 OCHRANCOVIA: DcĂŠra za majetok 19:00 20:15 POÄ&#x152;ASIE 20:30 BĂşrlivĂŠ vĂ­no 21:40 RodinnĂŠ prĂ­pady 22:35 VEÄ˝KĂ&#x2030; NOVINY TV JOJ 20:00 Ĺ PORT 20:20 NAJLEPĹ IE POÄ&#x152;ASIE OsamelĂ˝ zabijak 00:50 Kobra 11 01:40 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄet- 20:30 Pretty Woman 23:10 X FACTOR 00:35 X FACTOR 01:35 Bez identity 03:15 ZĂĄkon gangu IV. 6 03:55 Spiknutie rovacĂ­ Ăşrad 02:20 NCIS: Los Angeles 03:00 KomisĂĄr Rex

TV program piatok


5

7

Právnik radí

začiatku naše spolužitie nerobilo problémy, neskôr sa však vzťahy medzi nami podstatne zhoršili. Správanie mojej vnučky voči mne bolo čoraz viac agresívnejšie. Prednedávnom ma Dobrý deň, pred piatimi rokmi moja vnučka dokonca bezdôvodne fyzicky napadla. Poraďsom svojej vnučke na 18. na- te mi, prosím, je nejaká možnosť, ako by som mohla získať rodeniny darovala trojizbový vlastníctvo bytu späť? byt v domnienke, že jej týmto spôsobom pomôžem pri Vážená čitateľka, darovacou zmluvou darca na jednej strane JUDr. zabezpečení jej bývania. Byt niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému Maroš som jej darovala s výhradou, a obdarovaný na strane druhej tento dar alebo sľub prijíma. Prosman že v ňom môžem dožiť. Zo Nakoľko sa vždy jedná o bezplatný právny úkon, je možné

3 7 4 9 8 4 2 8 4 6 2 3 6 2 5 7 9 4 5 9 3 8 2 8

Vrátenie daru

predpokladať určitý morálny záväzok obdarovaného voči darcovi. Na tento morálny záväzok výslovne pamätá i súčasná právna úprava darovacej zmluvy, podľa ktorej v prípade, ak sa obdarovaný správa k darcovi alebo k členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy, môže sa darca domáhať vrátenia daru. Vrátenia daru sa darca môže domáhať bez ohľadu na skutočnosť, či bola predmetom daru hnuteľná vec alebo nehnuteľnosť, prípadne iné peniazmi oceniteľné plnenie, ako aj na skutočnosť, či porušenie dobrých mravov v čase žiadosti o vrátenie daru trvá alebo nie. pokračovanie na nasledujúcej strane

duchovné okienko

Jozef Kozák, katolícky kňaz

Poučme sa z Ukrajiny

únie v našom podaní aretné kúsky Európskej Príď te sa pozrieť na kab ová Richard Sulík hol Oravec Lucia Nic son V hlavných úlohách: Ján i podiskutujeme. Po kabarete si s vami rad

Kvalitné vizitky od

200 400 600 800 1000

ks ........ ks ........ ks ........ ks ........ ks ........

14 € / 0,070 € za ks 24 € / 0,060 € za ks 32 € / 0,053 € za ks 39 € / 0,049 € za ks 33 € / 0,033 € za ks

za ks* 0905 719 132

Uvedené ceny sú bez DPH.

Teraz len za

40%

- 2 noci pre 2 osoby v Hoteli Travertín Easy - 2 x polpenzia pre 2 osoby - neobmedzený vstupov do Aqua Thermall Wellness s krytým termálnym bazénom v Grand Hoteli Strand - 15% zľava na všetky procedúry

Tatragolf Mountain Resort**** Teraz len za

176 €

64,90 €

Avšak najdôležitejšie je za každú cenu vyhnúť sa vojne. Richard Sulík Predseda strany SaS

- VÝVOZ ŽÚMP a SEPTIKOV - ČISTENIE DOMOVÝCH ČOV

Wellness pobyt vo Vyšných Ružbachoch

99,90 €

KRTKOVANIE

Rusko. Keď píšem tieto riadky, nie je jasné, či sa Moskva uspokojí s Krymom, alebo sa ruské vojská pohnú ďalej a  z  Ukrajiny budú nakoniec dva štáty. Oba chudobné. Cez túto neprehľadnú zmes udalostí k nám však presvitá niekoľko poučení: Po prvé, žiadna menšina by nemala byť na Slovensku utláčaná. Po druhé, mali by sme mať aj iné dopravné cesty pre ropu a plyn ako tie, čo vedú cez Ukrajinu. Po tretie, žiaden politik by u nás nemal mať zaručenú beztrestnosť, akože ju zaručenú má. Po štvrté, mali by sme pokračovať v reformách. Na Slovensku i v celej Európskej únii.

- TV MONITORING POTRUBÍ

Technická špecifikácia: 300 g vizitkový papier, rozmer 9 x 5 cm, jednostranná plnofarebná tlač, tlač - hárkový offset, *cena platí pri odbere od 1000 ks vizitiek a je prepočítaná konverzným kurzom 1,- € / 30,1260 Sk.

164 €

VYSOKOTLAKOVÉ a MECHANICKÉ ČISTENIE ODTOKOV a KANALIZÁCIE

Politika ako umenie možného kompromisu na Ukrajine úplne zlyhala. Každý priložil do ohňa svoje polienko a teraz tu máme požiar. Prezident JanukoJ vyč so svojím okázalým bohatstvom bohat kašľal na milióny ľudí, ľud ktorí treli biedu. Opozícia Opoz sa len hašterila a premára p príle nila kopu príležitostí Ukrajin štát, urobiť z  Ukrajiny v ktorom by sa nemali dobre len boháči a mafiáni. Ekonomicky zbedačená a  politicky po hlboko ro rozdelená spol spoločnosť bola ľahkou korisťo korisťou pre

0917 373 326 www.pemont.sk

Forma na pečenie muffinovv

PALIVOVÉ DREVO

na pôvodná ce

17,98 €

BUK,1. trieda, kálané s dovozom

-50%

POZOR! AKCIOVÉ CENY!

Odteraz bude pečenie muffinov pre vás zábava s farebnými silikónovými formami na muffiny. Farby: zelená, oranžová, ružová - forma na 12 ks muffinov

Drevo je certifikované! Nie je z nelegálnej ťažby!

63% 0917 649 213

- ubytovanie v krásnych apartmánoch na 2 noci pre 2 osoby - 20% zľava do VIP wellnessu v rezorte - 20% zľava do masážneho salóna v rezorte* - 25% zľava do AquaCity Poprad

www.eurovolby2014.sk

nová cena

8,99 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

www.megazlava.sk Čo je MegaZľava.sk? Webová služba alebo zľavový portál, kde si môžete kúpiť každý deň nový tovar alebo služby za výhodné ceny.

Zaujala Vás zľava? Chcete na MegaZľava.sk nakúpiť a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (PO – PIA OD 9.00 do 17.00 HOD.) a poradíme Vám, ako nakupovať.

SC 14-10 STRANA - 12

Všetci za Brusel, my za vás! Záhradná hadica

na pôvodná ce

36,99 €

-56% Praktický pomocník pre Vašu záhradu 22 metrová XXL elastická záhradná hadica s nastaviteľnou pištoľou so siedmimi stupňami rozprašovania.

nová cena

16,50 € Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

03-0020

Všetci za Brusel, my za vás! eurovolby2014.sk

030023

Už niekoľko rokov mi Lenka kupuje rovnaký narodeninový dar. Kalendár od akademického maliara Ladislava Záborského. Rozbalím ho hneď, ale nikdy však neprelistujem. Otáčam si ho, až keď príde daný mesiac. Vždy sa chcem nechať prekvapiť, aký odkaz na daný mesiac mi pripravil maľbou pán Záborský. Maľba na mesiac marec ma názov: Pilát odsúdil Krista na ukrižovanie. Vpredu je Ježiš, ktorého odvádzajú zo „súdu“ a v pozadí lejú Pilátovi vodu na ruky. Vladárov pohľad však stále spočíva na odchádzajúcom Ježišovi. Akoby v ňom stále rezonovala nielen jeho otázka: „Čo je pravda?“, ale rovnako aj Ježišove slová, že on je tým, ktorý prišiel vydať svedectvo pravdy. Nielen Pilát, ale dnes aj my sa veľakrát pýtame na pravdu. Zdá sa nám, a žiaľ mnohokrát sa nemýlime, že to, čo sa nám ponúka, je neraz retušované alebo predstavené účelovo. Akoby niektorým vyhovovalo, že nepoznáme, či nevidíme pravdu takú, aká naozaj je. Kým však v jej hľadaní nebudeme poctivejší, kým nám bude postačovať umývanie si rúk spolu s Pilátom a budeme sa tváriť, že my nemáme nijaký podiel na tom, že sme boli oklamaní; dovtedy budú mať iní možnosť niekoľkými „výkrikmi“ ľahko poslať pravdu na smrť. Prichádza mi pritom na myseľ jedna myšlienka, ktorú som prednedávnom čítal. Bývalý americký prezident Thomas Jefferson raz povedal: „Človek, ktorý sa nikdy nepozrie do novín, je lepšie informovaný ako ten, ktorý ich číta. Pretože ten, ktorý nič nevie, je bližšie pravde ako ten, ktorého myseľ je naplnená lžou a klamstvom.“ Už vidím, ako niektorí z vás pri týchto slovách zahoreli spravodlivým hnevom. Chceli by ma poopraviť a nastaviť môj pohľad „správnym smerom“. Lenže už nie som malý chlapec, ktorý uverí všetkému. Mám svoju skúsenosť. Kalendár malieb pána Záborského ma sprevádza už niekoľko rokov a vždy v nich nachádzam myšlienku pre seba. Pár dní pred voľbami je pre mňa odkaz jasne čitateľný: „Daj si záležať na pravde, aby si svojim rozhodnutím neposlal na smrť nesprávneho.“

24-0008

Čo je pravda?

.00 hod. Senec 19. 3. 2004 od 19 o LABYRINT, Nám.1.mája Mestské kultúrne stredisk

16-0073

Jozef Kozák

Pánske mechanické hodinky na pôvodná ce

139 €

-75% Časomerný mechanizmus Winner SPORT Master stojí na Japonskom princípe oscilujúceho balančného koliečka. Materiál: nehrdzavejúca oceľ

nová cena

34,90 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk


TV program sobota

15. 3. 2014

06:00 Čarodejnice 06:45 Legendy Chima 07:05 Tom a Jerry 07:15 Kung Fu Panda 07:40 Tučniaky z Madagaskaru 08:00 Zachráňte Willyho 10:15 2 baby na mizine 10:45 Začarovaná Ella 12:45 HLAS ČESKO SLOVENSKA - VÝBER NASLEPO 14:10 Strašná haluz 15:30 Harry Potter a väzeň z Azkabanu 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Mechanik zabijak 22:00 Prezidentské voľby - Mimoriadna relácia 23:50 Uväznení 01:25 Mechanik zabijak 02:40 Uväznení MARKÍZA

05:25 TOP STAR 05:45 KRIMI 06:10 TOP STAR 06:45 My Little Pony 07:10 Max Steel 07:40 Káčerovo 08:35 Arthur a Maltazardova pomsta 10:45 Geissenovci - Ťažký život milionárov V. 7 11:45 Penelope 14:05 Slečna na stráženie 3: Dobrodružstvo v raji 16:00 X FACTOR 17:25 TOP STAR 18:00 Profesionáli: Kondičné testy 4 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:20 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Noc v múzeu 2 Americko-kanadská komédia. MN 7 2009 B. Stiller, A. Adamsová, O. Wilson, R. Williams, H. Azaria, Ch. Guest, A. Chabat, S. Coogan, J. Bernthal, E. Levy, M. Pecková a ďalší. 22:55 Američan 01:25 Penelope 03:15 Obeť únosu 04:45 KRIMI JOJKA

07:15 Ahoj, braček! 07:25 Pingu 07:40 PoJEDNOTKA žiarnik Sam: Samov veľký deň 07:50 Franklin: Franklin je neporiadny 08:05 Škaredé káčatko: Čínsky drak 08:30 Garfield 08:45 Fidlibum 09:15 Rozum nadovšetko 09:45 Arabela sa vracia 10:55 Berlin, Berlin 12:35 On air 13:05 Pošta pre teba 14:05 Dve deti, manželka a dcéra 15:45 Zlatý tuleň 17:25 Postav dom , zasaď strom 17:55 Taxík 18:25 Nebíčko v papuľke 19:00 Správy RTVS 20:20 Pošta pre teba 21:20 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou 21:55 Slovensko volí prezidenta - volebná noc 02:55 Dve deti, manželka a dcéra: 04:25 International Gypsy Fest 2011 04:55 Drišľakoviny

Vtip: Žena futbalového rozhodcu komentuje: -“Nechápem, prečo musíš chodiť každú nedeľu pískať na futbal! Tých pár po papuli môžeš dostať aj doma! Gottfried Benn: „Každé ústa, ktoré utíšia, sú ústa Kristove.“

stalo sa ...

P. Hrušovský: „Nesklamem vás!“

Ale svet ide dopredu, žijeme v ére počítačov a virtuálneho sveta. Či sa vám to páči alebo nie. Súhlasím, ale ak máme v sebe hodnotový systém pevne zakotvený, nemáme problém ani v on-line svete. Ani tá najlepšia reklama nám nezoberie presvedčenie, že otec a mama, manželka, deti, sú pre nás najdôležitejší ľudia, že je správne, ak dokážeme vnímať aj chorého priateľa či nezamestnanú matku, ktorá sama vychováva deti. Chýba nám spolupatričnosť, strácame vzájomnú úctu. Odmietame často tradičné veci aj v politike, chceme niečo nové. Súhlasíte? Áno, ale zatiaľ to nové v politike neprinieslo veľa

Rozhovor

... s Helenou Mezenskou

Vráťme ľudskosť do politiky a spoločnosti Aká je podľa vás úloha prezidenta? Prezident má byť predovšetkým nositeľom a ochrancom hodnôt na ktorých stojí spoločnosť, ktorá chce mať budúcnosť. Ako je ľudskosť, pravda, slušnosť, obrana slabších a bezmocných. Rovnako je jeho úlohou ochrana krajiny pred zištnými úmyslami politikov sprivatizovať si to, čo spoločne vytvárajú všetci občania. A do zahraničia je reprezentantom a tlmočníkom slobodných postojov našej krajiny, našich ľudí.

Akou prezidentkou budete vy? Prezidentkou pre ľudí, ktorá nie je závislá od politických strán. Prezidentkou, ktorá nemá prepojenie s finančnými skupinami ani slovenskými privatizačnými zbohatlíkmi. Prezidentkou, ktorá urobí všetko pre to, aby vrátila ľudom dôveru v našu krajinu a náš vlastný potenciál. Budúcnosť nás čaká taká, akú si ju zvolíme aj v týchto prezidentských voľbách.

Ako to chcete dosiahnuť? S ľuďmi. V prvom rade vytvorím tím odborníkov – prirodzených autorít a spoločne vypracujeme správu o skutočnom stave Slovenska, ktorú prednesiem v slovenskom parlamente a prostredníctvom médií aj ľuďom. Veľa skutočností je potrebné otvorene a správne pomenovať. Neustále tu prebieha systematické okrádanie nás všetkých privatizáciou štátneho majetku a tunelovaním štátneho rozpočtu. Stále sa o tom hovorí, ale nikde necítim skutočnú vôľu ani nevidím činy, ktoré by viedli k zmene. Róbert Fico bol proti privatizá-

na Slovensku

Manželstvo Smeru a KDH

dobrého. Marketing je dôležitá vec, vo verejnom om živote však môže byť cestou späť. Zvolíme si nových politikov, strany, preto, lebo mali výborný orný marketing vo voľbách. Veľa pekných bilboardov, dov, pekné heslá plné sľubov. A zrazu zistíme, že e to bolo pozlátko, faloš a klam. Odídu zo strany, y, za ktorú kandidovali, odídu z vlády, ktorú tvorili. orili. Sklamanie a dezilúzia ľudí je potom na mieste. ste. Toto všetko zhoršuje aj skutočnosť, že v politiolitike, v samospráve chýbajú prirodzené autority ority a vzory. Často ich nahrádzajú len narýchlo vymodelovaní kandidáti, ktorých tam niekto chce hce presadiť, alebo sami sú presvedčení o svojej dokonalosti. Preto odmietam takéto experimenty enty vo verejnom živote, lebo sú pre Slovensko nebezpečné. Aj tu treba overené riešenia, reálne álne sľuby a najmä reálne skutky. Prezidentská kampaň na Slovensku vrcholí. holí. Vieme, že doteraz vás zo zahraničia podporila rila aj nemecká kancelárka Angela Merkelová.. Veľmi som rád tejto podpore, osobne sa s ňou poznám. Podporili ma aj ďalší konzervatívni priatelia zo zahraničia. Tieto kontakty sú pre preziezidenta nenahraditeľné a majú veľký význam pri otváraní nových možností pre slovenské podniky a podnikateľov v zahraničí. Takisto otvárajú dvere pre prílev zahraničných investícii, čo pomáha zamestnanosti na Slovensku. ciám, ale dnes privatizuje SPP, Slovak Telecom i železničnú spoločnosť Cargo. Rozdáva štedré dotácie zo štátneho rozpočtu tým, ktorí ich nepotrebujú. Tieto peniaze budú chýbať na vyššie platy, dôchodky, alebo našim deťom na lepšie školy. Toto potrebujeme zastaviť. Ak zastavíme masívne prelievanie verejných zdrojov do vreciek pár zbohatlíkov spojených s politickými stranami, budú peniaze na to, aby sme sa všetci posúvali dopredu. Nie živorili z platov, ktoré výrazne zaostávajú za platmi v Európskej únii. Poznám ťažkú životnú situáciu našich ľudí. Pred vstupom do politiky som roky pracovala ako ochrankyňa práv spotrebiteľov. Pomáhala som ľuďom, ktorí boli oklamaní úžerníkmi, zlodejmi a klamármi. Pokiaľ si neurobíme doma poriadok, neupcháme diery, ktorými nám utekajú obrovské sumy peňazí, Slovensko sa nepohne dopredu, pretože to, čo milióny ľudí vytvorí, zmizne na účtoch pár zbohatlíkov a korupčných politikov.

A na záver prosím Vás povedzte jednou vetou, prečo by Vás mali ľudia voliť? Lebo ich nesklamem, ponúkam svoj životný príbeh založený na skutkoch, nie nenaplnených sľuboch.

Myslíte, že stačí správa o stave republiky? Nie, to je len začiatok. Od neho sa budú odvíjať všetky moje ďalšie aktivity. Účasť na všetkých rokovaniach vlády, kde sa bude rozhodovať o veciach, ktoré zasiahnu do života obyčajných ľudí, personálne zmeny v súdnictve, na ktoré budem mať ako prezident dosah, nevymenovanie navrhovaných členov vlády so slabým charakterom alebo nečistou minulosťou, otvorenie prezidentského paláca občanom. Oceňovanie statočných ľudí, ktorí prejavili odvahu v boji s korupciou. Všetky tieto kroky budú smerovať k obnove čestnosti, slušnosti a ľudskosti v krajine a k obnove dôvery občanov k sebe aj k zástupcom štátu.

Dokáže jeden prezident zmeniť Slovensko? Už teraz nie som sama. Pridáva sa ku mne stále väčšie množstvo uvedomelých, prebudených a činorodých ľudí, ktorí vnímajú súčasný zlý stav, pomenovávajú čo je zlé a sú pripravení aktívne sa zapojiť do nápravy nežiaduceho stavu spoločnosti. Prekonávajú obavy a strach, pretože vidia, že ak sa nepostavia na obranu hodnôt, spravodlivosti, ľudskosti a zodpovednosti, jedného dňa zistia, že ich vlasť im už nepatrí. Verím, že nás bude dosť, aby sme Slovensko zmenili na šťastnú a slobodnú krajinu. (zhováral sa Richard Pekár)

SC 14-10 STRANA - 13

92-0038

Ste známy ako človek, ktorý nemení svoje postoje a dokáže ich opakovať aj vo chvíli, keď to nie je veľmi populárne. Je pravdou, že žijeme v čase, kedy sa tradičné hodnoty neraz stávajú terčom kritiky okolia. Sme veľmi uponáhľaní, veľa tohto chceme stihnúť a ešte viac toho chceme vlastniť. Prestávame sa rozprávať, veľa telefonujeme a sedíme za počítačmi. Ja som známy tým, že som konzervatívny človek a nehanbím sa za to. Pre mňa je fungujúca rodina základ pre osobné šťastie ale aj pre slušné Slovensko.

13

Strany dvoch kandidátov, ktorí sa boja toho, aby v prezidetských voľbách neutŕžili hanbu, sa dohodli na vzájomnej podpore. Najprv 13 poslancov za KDH spolu s 10 poslancami hnutia OĽaNO a pár inými poslancami predložili návrh na doplnenie ústavy s tým, aby bolo manželstvo definované ako zväzok jedného muža a jednej ženy. Následne minister Maďarič vyhlásil, že ak KDH de facto podporí Fica v druhom kole (nebude bojovať za opozičného kandidáta), potom SMER prikáže svojim poslancom za spoločný návrh opozičných poslancov zahlasovať. Keď sa proti tejto verejnej ponuke na politickú prostitúciu zdvihla vlna kritiky, SMER zmenil taktiku. Zrazu vyhlásili, že aj oni teda predložia ústavný návrh na pár symbolických zmien v súdnictve a očakávajú podporu KDH. Netrvalo dlho a dlhoroční kamaráti Pavlovia - Paška a Hrušovský sa dohodli. Obaja získali - KDH získa podporu pod svoj návrh (ktorý akosi záhadne predložili až pred prezidentskými voľbami) a SMERu pomohli v tom, aby sa pár ľudí opäť nechalo oklamať - tentokrát tým, že SMERu zrazu záleží na očiste súdnictva od škodnej. Ak by sa predstavitelia SMERu pri každej príležitosti nebozkávali s Harabinom, možno by im to uverili aj masy. SMERu tiež pomohli v tom, že veriaci ľudia môžu mať zrazu dojem, že SMERu záleží na ochrane rodiny, hoci doteraz nikdy takéto snahy nepodporil.

Kuffa v kinách

Dokumentárny film o obetavej práci brata poslanca Štefana Kuffu, farára Mariána Kuffu zo Žakoviec sa pomaly a isto stáva najnavštevovanejším slovenským filmom v kinách v tomto roku. Už ho videlo vyše 12 tisíc divákov. Dokument realisticky mapuje mravenčiu prácu farára zo Žakoviec v rómskej osade, ktorú sa rozhodol postaviť na nohy. Kuffa založil pred 25 rokmi v Žakovciach domov pre bezdomovcov, drogovo závislých, alkoholikov a iných ľudí na okraji spoločnosti. Od každého člena spoločenstva vyžaduje disciplínu a prácu pre iných ľudí v spoločenstve. Postupne takto vybudovali sídlo pre 250 takýchto ľudí. Ďalšie stovky ľudí zariadenie počas doby svojej existencie zachránilo z ulice. Farár Kuffa týchto ľudí učí byť zodpovednými voči sebe samým a svojmu okoliu. Kuffa hovorí „Milujte ľudí takých, akí sú, čím menej si to zaslúžia, tým viac ich milujte. Nemilujte ich podľa veľkosti ich zásluh, ale podľa veľkosti ich potrieb.“ Ľudia, ktorí ho poznajú tvrdia, že raz bude určite svätý.


3

5

1

4 7 7 1

4 5 7 1 2 3 7 6

stalo sa ...

9 3

9 3 1 2

5 4

9

v zahraničí

Ukrajina

To, čo sa zdalo už nemožné, stalo sa opäť. Rusi so svojimi vojskami vtrhli na Ukrajinu, na poloostrov Krym. Ten svojho času práve Rusi darovali Ukrajine. Ako inak, ruská propaganda si vymyslela príbeh o zabitých ruských občanoch na Kryme a týmto vymysleným príbehom operoval aj prezident Putin pri žiadosti ruskej dume (parlamentu) o súhlas s útokom na Ukrajinu. Pravdou je, že žiadny ruský občan na Kryme o život neprišiel. Putin následne na tlačovej konferencii pred celosvetovými médiami tvrdil, že na Kryme nie sú žiadne ruské vojenské jednotky. Médiá ho okamžite vysmiali, lebo síce ruskí ruskí vojaci na Kryme si pre istotu strhli spoznávacie značky z uniforiem a odmietajú hovoriť, ale na všetkých ich vojenských autách ruské poznávacie značky akosi zabudli odstrániť. Chybička se vloudila a z Putinových klamstviev sa cez slzy smeje celý svet.

Právnik radí

pokračovanie

Na základe Vami uvedených skutočností je zrejmé, že fyzické napadnutie je možné v danom prípade kvalifikovať ako hrubé porušenie dobrých mravov. V predmetnej veci sa preto môžete domáhať vrátenia daru, a to výzvou na vrátenie daru, ktorú je potrebné adresovať obdarovanej. Z výzvy na vrátenie daru musí byť zrejmá Vaša vôľa, aby obdarovaná vec vrátila. V prípade, ak Vám Vaša vnučka odmietne byt dobrovoľne vrátiť a byť súčinná pri zmene vlastníckeho práva v katastri

nehnuteľností, je potrebné podať na príslušný súd žalobu na určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Súd je povinný v rámci konania vyhodnotiť, či boli splnené podmienky vrátenia daru, teda či správanie Vašej vnučky malo charakter hrubého porušenia dobrých mravov. Pokiaľ boli zákonné podmienky vrátenia daru splnené, súd určí, že ste v dôsledku žiadosti o vrátenie daru vlastníčkou nehnuteľnosti, pričom toto rozhodnutie bude tvoriť podklad pre zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť i na skutočnosť, že právo na vrátenie daru sa ako majetkové právo premlčuje vo

všeobecnej 3 ročnej premlčacej dobe, ktorá plynie odo dňa, kedy nastala skutočnosť, v dôsledku ktorej je možné domáhať sa vrátenia daru. V každom prípade odporúčame, aby ste sa pri realizácii týchto krokov poradili s právnikom, ktorý sa oboznámi s detailmi a navrhne najvhodnejšie právne kroky. JUDr. Maroš Prosman Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.

PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2014 Ľudia dnes majú pocit, akoby boli politici úplne odtrhnutí od reality, ako to chcete zmeniť? Samozrejme, že ľudia majú takýto pocit, keď politika vo svojom regióne stretnú len v čase pred voľbami. Opäť poviem to, k čomu som sa verejne zaviazal - kancelárie prezidenta v regiónoch nie sú na to, aby sa vykurovali. Časť prezidentskej administratívy presuniem do banskobystrickej a košickej kancelárie. Týždeň v každom mesiaci budem úradovať práve odtiaľto. Aký konkrétny úžitok prinesiete ľuďom, ak budete prezidentom práve Vy?

Dnes máme v úradoch ľudí, ktorí nás oficiálne reprezentujú - chodia v našom mene do zahraničia, na recepcie, pozerať sa na olympiádu, no okrem vlastných zážitkov nič hmatateľné naspäť domov nenosia. Potrebujeme prezidenta, ktorý bude naozaj prinášať zo zahraničia úžitok našim občanom. Túto cestu vidím v programe aktívnej ekonomickej diplomacie - v otváraní dverí našim podnikateľom na zahraničných trhoch tak, aby to prinášalo prácu pre ľudí tu doma. Svoju skúsenosť zo zahraničia venujem práve tomuto úsiliu.

Krym

KATARÍNA PROCHÁZKOVÁ

SPOLU. PRE ĽUDÍ. ZA SLOVENSKO.

91-0021

RADOSLAV PROCHÁZKA

33-0021

Do parlamentu na Kryme vtrhli ruskí ozbrojenci a so samopalmi v rukách prinútili krymských zákonodarcov, aby vyhlásili referendum o vyhlásení nezávislosti Krymu. Takto si zrejme v Rusku predstavujú slobodné vykonávanie mandátu poslanca. Asi je takto rozhodovanie poslancov rýchlejšie a predvídanejšie, ale určite nie slobodné.

NEDOVOLÍM ĎALŠIE

Rusko

Redaktorku sledovanej ruskej televízie RT poslal jej nadriadený na „študijnú cestu“ na Krym, aby sa vraj na vlastné oči presvedčila, aká je pravda. Stalo sa tak preto, lebo redaktorka si v priamom prenose dovolila vysloviť názor, že Rusko nemalo vojensky zaútočiť na Ukrajinu. Celkovo sa cenzurované ruské médiá snažia navodiť dojem, že na Ukrajine vládnu fašisti, zabíjajú ruských občanov a preto Rusko nemôže zostať nevšímavé a musí zasiahnuť ako ochranca demokracie na Ukrajine. K tomu ešte zosadený prezident Janukovič Rusom napísal „pozývací list“, aby prišli Ukrajinu zachrániť... ubehlo síce 45 rokov, ale akosi príliš sa to ponáša na august 1968.

ZADLŽOVANIE NAŠICH

RODÍN!

Viem, ako na to. Ponúkam konkrétne riešenia. Viac sa dozviete na mojom facebooku, alebo priamo na mojej webovej stránke.

USA

Spojené štáty vyhlásili, že v prípade, ak Rusko nestiahne svojich vojakov z Ukrajiny, uvalia USA sankcie voči Rusku. To znamená, že by Rusom zodpovedným za útok zakázali vstup na svoje územie, obmedzili by ekonomické a vojenské kontakty atď. Ako reagovali Rusi? Vraj s tým nemajú problém, ale USA musia počítať s tým, že Rusi skonfiškujú majetok všetkých amerických a európskych firiem na svojom území. Tak typicky rusky spravodlivé.

skk .sk skyy.sk sky gurrsk rnoogu ww w.janc arn

JÁN ČARNOGURSKÝ 92-0033

OBČ IAN SKY KAN DID ÁT

SC 14-10 STRANA - 14


05:10 TOP STAR 05:35 Slečna na stráženie 3: Dobrodružstvo v raji 07:25 Ultimate Spider05:45 Čarodejnice V. 6/23 06:30 FORMULA 1: man 08:20 Káčerovo 09:10 Šéf v utajení II. 4,5 11:20 LÁSKA NA MARKÍZA Veľká cena Austrálie 09:00 Dva a pol chla- CELÝ ŽIVOT 12:45 Môj život v ruinách 14:55 Noc v múzeu 2 17:30 pa II. 16/24 09:30 Krok za krokom 10:00 Prezidentské voľby CENA JE SPRÁVNA 18:00 NOVÉ BÝVANIE 19:00 VEĽKÉ NOVINY - Mimoriadna relácia 10:05 Harry Potter a väzeň z Azkabanu TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:20 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 X FACTOR 13:35 Legenda o Zorrovi 16:20 Iron Man 19:00 TELEVÍZNE NOVI- 22:00 Profesionáli: Mamachuana 3 22:55 Bláznivá jazda AusNY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Sherlock Holmes: Hra tie- trálsko-britská komédia. MN 18 2011 L. Brentová, X. Samuel, K. ňov Akčný dobrodružný film MN 12 (USA-VB) 2011 R. Downey Marshall, K. Bishop, T. Draxl, E. Debickiová, O. Newton-Johnová Jr., J. Law, N. Rapacová, S. Fry, K. Reillyová. 23:00 Po krk v extá- a ďalší.||Stephan Elliott 01:05 Môj život v ruinách 02:55 Nevesty pre milionára 04:20 Extrémne prípady: Podnájomníci ze 01:10 Sherlock Holmes: Hra tieňov 03:10 Po krk v extáze 16. 3. 2014

JOJKA

07:05 Ahoj,braček! 07:10 Pingu 07:25 PožiarJEDNOTKA nik Sam 07:35 Franklin 07:50 Škaredé káčatko 08:15 Garfield 08:30 Zázračný ateliér 09:00 Slovensko volí prezidenta - volebné štúdio 10:05 Čarovné miesta Zeme 11:00 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:10 Občan za dverami 13:50 Poirot: Vraždy podľa abecedy 15:35 Kosenie Jastrabej lúky 17:05 Nikto nie je dokonalý 18:20 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:20 Kolonáda 21:15 Princezná a Rebel 23:00 Komisárka: Kráľ podsvetia 23:50 Komisárka: Osamelý vlk 00:40 Poirot: Vraždy podľa abecedy 02:25 Princezná a Rebel

Vtip: Policajt hovorí vodičovi: „Ukážte mi vodičský preukaz“! Vodič mu na to hovorí:“ Pán policajt,vy ste ale zábudlivý, veď včera ste mi ho zobral.“ Ralph Waldo Emerson: „Priateľ - niekto, pred kým môžeme myslieť nahlas.“

15

viete, že?

... čo možno nevieme

viete, že?

najmenšia kniha na svete má rozmery 3,5 x 3,5 milimetrov, je ručne viazaná do koženého obalu zdobeného zlatými ornamentami. Je v nej preložená modlitba „Otče náš“ v siedmych svetových jazykoch. Ak by ste si ju chceli prečítať, museli by ste použiť špeciálnu lupu. Aj na Slovensku máme najmenšiu knihu. Má tvrdú väzbu a jej rozmery sú 35 x 45 x 14 milimetrov. Knižôčka pochádza zo súkromnej zbierky. Obsahuje niekoľko desiatok tlačí priesvitiek - vodoznakov pochádzajúcich z ručných papierní na Slovensku. Prvým je vodoznak Kremnice z roku 1604 a posledným priesvitka obce Visolaje z roku 1837. Knižka bola vydaná v roku 1978 v náklade 2-tisíc kusov. Podľa dostupných informácií je táto knižôčka jediná, ktorá sa z nákladu zachovala.

viete, že?

na dobré účinky plesne -penicilínu sa prišlo vďaka neporiadku jedného vedca? Stalo sa to po Flemingovom návrate z dovolenky 30. septembra 1928 . Na neumytých miskách s kultiváciami si všimol plesne. Jedna miska bola zaujímavá tým, že v okolí plesne sa baktérie nenachádzali. Táto skutočnosť ho inšpirovala k pokusom, vedúcich k izolovaniu protibakteriálnej látky, ktorú zjavne vylučovala pleseň. Nazval ju penicilín. V roku 1938 sa penicilínu začali venovať aj vedci Ernst Boris Chain a Howard Walter Florey. Nový liek sa začal v USA klinicky testovať na ľuďoch od roku 1941 a v roku 1944 sa začalo s jeho priemyselnou výrobou. Za objavenie penicilínu a jeho liečivého pôsobenia pri rôznych infekčných ochoreniach bola všetkým trom vedcom udelená Nobelova cena za fyziológiu a medicínu v roku 1945.

viete, že? najväčší európsky cica-

vec bol ešte v nedávnej minulosti na pokraji vyhubenia, no žije aj u nás? Zubor európsky patrí medzi najväčšie európske suchozemské cicavce. Samec môže vážiť vyše 1 000 kg a dosahovať výšku v kohútiku až 2 m. Zubry vytvárajú prevažne samičie stáda s mladými. Zaujímavá je gravidita samice, ktorá trvá až 265 dní. Národný park Poloniny je známy tým, že je to jediné územie na Slovensku, kde vo voľnej prírode žije zubor hrivnatý. Z celosvetového hľadiska je zubor hrivnatý v Červenom zozname ohrozených druhov IUCN od roku 2000 a od roku 2002 označený ako ohrozený živočích. V Európe je zubor chránený medzinárodnými dohovormi. V Topoľčiankach je Zubria zvernica, kde už dlhé roky chovajú zubry.

viete, že?

91-0021

TV program nedeľa

SC 14-10 STRANA - 15

Vlasy a nechty po smrti človeka ešte rastú? Je to optický klam. Po smrti sa nám z tela vyparuje voda, takže sa koža scvrkáva a nám sa zdá, že vlasy a nechty rastú.


PIESTANSKO SENECKO regionĂĄlne noviny

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

Rado radĂ­

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

týŞdenne do 25 000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

Redakcia: tel/fax: e-mail:

Lichnerova 72 Senec 02 / 45 92 64 03 senecko@regionpress.sk vydĂĄva: regionPRESS s.r.o.

Mgr. Radoslav Gloznek

Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava IÄ&#x152;O: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Raz ma v piatok pred zĂĄvereÄ?nou prepadol zĂĄkaznĂ­k, ktorĂ˝ si chcel podaĹĽ riadkovĂ˝ inzerĂĄt s poĹžiadavkou, aby bol uverejnenĂ˝ v raĹ&#x2C6;ajĹĄĂ­ch novinĂĄch. Darmo som mu vysvetÄžoval, Ĺže noviny sĂş vytlaÄ?enĂŠ a prĂĄve v tejto chvĂ­li sa pripravuje ich distribĂşcia. MĂĄrne. OdchĂĄdzal nahnevanĂ˝ s tĂ˝m, Ĺže ho nemĂĄm pouÄ?ovaĹĽ Ä?o sa dĂĄ a nedĂĄ, lebo on vĹĄetko vie najlepĹĄie.

PodÄža neho som bol iba neochotnĂ˝ mu pomĂ´cĹĽ a vyrieĹĄiĹĽ jeho problĂŠm. Na tomto prĂ­behu by som rĂĄd poukĂĄzal na nieÄ?o, Ä?o sa v poslednej dobe vytratilo z naĹĄich Ĺživotov a Ä?o niekedy v biznise prirodzene fungovalo. Je nĂ­m fenomĂŠn profesionalizĂĄcie a dĂ´very v ÄžudĂ­, ktorĂ­ si robia svoju prĂĄcu. Nie nadarmo sa hovorĂ­, najprv dĂ´veruj a aĹž potom preveruj. Dnes je to naopak. Sme odbornĂ­kmi na vĹĄetko a skĂ´r ako dĂ´verujeme do vĹĄetkĂŠho len mudrujeme. Toto je sprievodnĂ˝ jav dneĹĄnej preinformovanej spoloÄ?nosti. Je dobrĂŠ byĹĽ informovanĂ˝, ale nesmieme hÄžadaĹĽ skratky pri spracovanĂ­ informĂĄcii a vedieĹĽ si priznaĹĽ, Ĺže naĹĄa informovanosĹĽ mĂĄ aj svoje hranice. PreÄ?o to pĂ­ĹĄem? Lebo chcem pomĂ´cĹĽ naĹĄim obchodnĂ­kom a poradiĹĽ

klientom. Ak vĂĄm nĂĄĹĄ obchodnĂ­k vysvetÄžuje dĂ´vody, preÄ?o je raz urÄ?itĂĄ zÄžava maximĂĄlna a nie je moĹžnĂŠ vytvĂĄraĹĽ jej modiďŹ kĂĄcie, tak je to preto, Ĺže sa vĂĄm snaŞí ako odbornĂ­k vo svojom odbore vysvetliĹĽ podmienky udeÄžovania zliav. Alebo keÄ? sa vĂĄm snaŞí vysvetliĹĽ, Ĺže je lepĹĄie inzerovaĹĽ minimĂĄlne 5x po sebe nerobĂ­ to preto, Ĺže chce iba zarobiĹĽ. V prvom rade chce, aby sa vĂĄm investovanĂŠ peniaze do reklamy vrĂĄtili a jemu sa vrĂĄtil späż spokojnĂ˝ zĂĄkaznĂ­k. PrĂ­padne, ak vĂĄm nĂĄĹĄ graďŹ k povie, Ĺže pouĹžitie 6 druhov farieb, 5 obrĂĄzkov a 5 druhov fontov v inzerĂĄte o veÄžkosti vizitky nebude vhodnĂŠ rieĹĄenie na vytvorenie pĂştavĂŠho a adresnĂŠho inzerĂĄtu asi by ste mu mali tieĹž dĂ´verovaĹĽ. P.S.: Ak mĂĄte postreh, otĂĄzku, pĂ­ĹĄte na: radoradi@regionpress.sk

Inzercia: Karol Snoha 0907 779 010 Peter BukovinskĂ˝ 0905 915 040 Zora KovĂĄÄ?ovĂĄ 0905 719 132

NĂĄmestie 1. mĂĄja 9, Senec (oproti TureckĂŠmu Domu)

DistribĂşcia: (25.000 domĂĄcnostĂ­/ďŹ riem)

aj

ed ZaÄ?Ă­name vĂ˝pr

Prosba o pomoc: V prĂ­pade, Ĺže viete o mieste, kam naĹĄe noviny nechodia, dajte nĂĄm, prosĂ­me, vedieĹĽ. Ä&#x17D;akujeme

-30 %

-50 %

3,50 â&#x201A;Ź/ks

1,00 â&#x201A;Ź/ks

10.03. VeÄžkĂĄ ponuka detskĂŠho a bytovĂŠho textilu www.textilehouse.sk

dosah na 1.500.000

domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

UFM tXXXWQQTFOFDTLtFNBJMTFLSFUBSJBU!WQQTFOFDTL

VĂ?VOZ ODPADU VEÄ˝KOOBJEMOVĂ?MI KONTAJNERMI tOĂ&#x2C6;LMBEOBEPQSBWB CĂ&#x17E;SBDJFBWâLPQPWĂ?QSĂ&#x2C6;DF tWâSPCBQPEWP[LPWQPEĹ&#x2DC;MOZ LPOUBKOFSPWOBPEQBE t[Ă&#x2C6;NPĹ&#x2DC;OĂ&#x201C;DLFQSĂ&#x2C6;DF QMPUZ CSĂ&#x2C6;OZ

tĂ&#x17E;ESäCBBSFĂ&#x2C6;MPW MFUOĂ&#x2C6; [JNOĂ&#x2C6;

WQSBDPWOâDIEžPDI"+740#056

 02/ 45 92 47 04 0903 410 436, 0903 716 902

0CKFEOĂ&#x2C6;WLZ

KAMENĂ RSTVO PETROVIĂ&#x2C6;

, s.r.o.

ÂĽÂŞÂŞĂŤÂ&#x2C6;Â&#x2DC;Â&#x2022; ¤ ĂŤ Â&#x2019; Â&#x2021; ĂŤ ÂŞ Â&#x2019;Â&#x2021;ĂŤÂĄÂŞ

MyslenickĂĄ 23 902 01 Pezinok (Grinava) tel.: 033 / 640 5348 mobil: 0905 757 415 Po - Pia: 10.00-18.00

BratislavskĂĄ 1/B 903 01 Senec (areĂĄl cintorĂ­na) tel.: 02 / 4564 6488 mobil: 0905 100 134 Po - Pia: 09.00-16.00

ĂŞ}Â&#x2019;Â?Â&#x201E;Â&#x201E;Â?Â&#x2014;Â&#x2C6;Â&#x2C6;ĂŞÂ&#x2018;Â&#x201E;Â&#x201E;ĂŞÂ&#x2026; Â&#x2026;Â&#x2C6;Â?Â?Â&#x201C;Â?Â&#x201E;Â&#x2014; Â&#x201E; Â&#x2018;>ĂŞ::BÂ&#x2013;Â&#x2013;Â?Â&#x2019;ĂŞ

MOĹ˝NOSŤ KĂ&#x161;PY POMNĂ?KOV AJ NA SPLĂ TKY

www.kamenarstvo-petrovic.sk info@kamenarstvo-petrovic.sk

www.pozzick karen.s sk

SC 14-10 STRANA - 16

0800 155 155

02-0063

BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

VEREJNO - PROSPEĹ NĂ? PODNIK SENEC, a.s., Senec, FĂĄndlyho 3

49-0042

BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA

ZĂĄpadnĂŠ Slovensko 83.229 Bratislavsko VĂ˝chod 86.771 Bratislavsko ZĂĄpad 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Ĺ aliansko 26.750 Hlohovecko+SereÄ?sko 15.000 KomĂĄrĹ&#x2C6;ansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 50.000 Nitriansko 35.000 NovozĂĄmocko 21.000 Pezinsko 32.500 PieĹĄĹĽansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 TopoÄžÄ?iansko+PE+BN 52.000 TrenÄ?iansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko StrednĂŠ Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 LuÄ?enecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NA+TS 30.000 PovaĹžsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Ĺ˝iarsko+ZC+BS 52.000 Ĺ˝ilinsko+BY VĂ˝chodnĂŠ Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 KoĹĄicko 22.250 KoĹĄicko okolie 12.000 Ä˝ubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 PreĹĄovsko+SB 30.000 SpiĹĄsko+LE+GL

06-0053

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

06-0042

V naĹĄej redakcii si mĂ´Ĺžete zadaĹĽ inzerciu do ÄžubovoÄžnĂŠho okresu:

06-0051

52-0021

KaĹždĂ˝ týŞdeĹ&#x2C6;: Senec, BernolĂĄkovo, Most pri Bratislave, Ivanka pri Dunaji, Ä&#x152;ierna Voda, KaplnĂĄ, Igram, BlatnĂŠ, Ä&#x152;ataj, ChorvĂĄtsky Grob, Boldog, Reca, VeÄžkĂ˝ Biel, KrĂĄÄžovĂĄ pri Senci, TureĹ&#x2C6;, KostolnĂĄ pri Dunaji, NovĂĄ Dedinka, NovĂ˝ Svet, HrubĂĄ BorĹĄa, ZĂĄlesie, Malinovo, Vlky, Hurbanova Ves, TomĂĄĹĄov, Rovinka, Kalinkovo, Miloslavov, HrubĂ˝ Ĺ Ăşr, Hamuliakovo a DunajskĂĄ LuĹžnĂĄ

Senecko 14-10  
Senecko 14-10  

Senecko 14-10

Advertisement