Page 1

èíslo 44 1. novembra 2013

Native British English Teacher Garry Challinor englishbyenglish@hotmail.co.uk

konverzĂĄcia - speaking pre zaÄ?iatoÄ?nĂ­kov, mierne pokroÄ?ilĂ˝ch, pokroÄ?ilĂ˝ch business angliÄ?tina, prĂ­prava na prijĂ­macĂ­ pohovor NemusĂ­te nikam chodiĹĽ! Lektor prĂ­de k VĂĄm ...

06-0295

0903 319 164

HÄ˝ADĂ ME KOLPORTÉROV (nĂĄhradnĂ­kov - doplĹˆujeme databĂĄzu)

na roznos novĂ­n - cez vĂ­kendy ÄŒIERNA VODA, CHORVĂ TSKY GROB, HAMULIAKOVO ÄŒATAJ, BOLDOG, HRUBĂ? Ĺ ĂšR, IVANKA p. Dunaji IGRAM, KAPLNĂ , KALINKOVO, MILOSLAVOV, MALINOVO, NOVĂ DEDINKA, RECA, TUREŇ VLKY, DUN. LUĹ˝NĂ , ZĂ LESIE tel.: 4592 64 03 e-mail: distribucia.sc@regionpress.sk

Železiarstvo - TUCEK s.r.o.

1. NOVEMBRA OTVĂ RAME

BiskupickĂĄ 13 / NĂĄkupnĂĄ 1, Bratislava / PodunajskĂŠ Biskupice Tel.: 02/455 22 172, 02/455 25 415, 0902 123 123 PonĂşkame:

/ĂˆSBEJFt4BOJUVt1PUSFCZQSFEPNĂˆDOPTĆƒ &MFLUSPt)VUOâNBUFSJĂˆMt1SBDPWOâPEFW %ZNPWĂ?SĂžSZBLPMFOĂˆWĂ?FULâDISP[NFSPW ,VDIZOTLĂ?QPUSFCZ

TEĹ Ă?ME SA NA NĂ VĹ TEVU

Lichnerova 16 (peĹĄia zĂłna), Senec

KaĹždĂĄ Sobota -10%

36-0278

V Senci na ulici Hviezdoslavova 2. (bývalý LUCULLUS)

VYSKÚŠAJTE NEROZBITNÉ VLASTNOSTI

v mesiaci November

S nami uĹĄetrĂ­te 2x

0UWPSFOĂ?1PO1JB 4PC

www.utuceka.sk

49-0278

TeĹĄĂ­me sa na VĂĄs.

TomaĹĄĂ­kova 35, BA

94-0003 03

02-49 10 30 40

'V skutoÄ?nosti nerozbitnĂŠ IdeĂĄlne pre aktĂ­vny ĹživotnĂ˝ ĹĄtĂ˝l

RĂ?CHLE PÔŽIÄŒKY

'OkuliarovÊ ťoťovky sú vyråbanÊ z recyklovateĞných materiålov

 0),= &!1'EUR

'IdeĂĄlne rieĹĄenie pre deti Myslite na bezpeÄ?nosĹĽ zraku svojich detĂ­

HYPOPÔŽIÄŒKY

&#:(,'%,,+" na ='#'<- #!&9

Objednajte sa na vyĹĄetrenie zraku:

VĹ ETKO VYBAVĂ?ME ZA VĂ S A BEZ POPLATKOV

  

...('0!#/,- )/*#

0905 433 944 94-0029

34-0239

HypoĹĄpecialista '$+8&8) #;, na peĹĄej zĂłne, Lichnerova 21

'Ultra-ÄžahkĂĄ okuliarovĂĄ ĹĄoĹĄovka pre maximĂĄlny komfort

SC 13-44 STRANA-01

www.optikmorvay.sk

49-0009

NOVĂ&#x161; REĹ TAURĂ CIU


VOĽBY / SLUŽBY

2. strana

LekĂĄreĹ&#x2C6; SALVATOR VĂĄs pozĂ˝va na mesiac zliav

POÄ&#x152;KAJTE SI NA VAÄ&#x152;Ĺ IU ZÄ˝AVU BIODERMA: 11.11. - 15.11.2013 20% zÄžava na vĹĄetky produkty dermokozmetiky BIODERMA WALMARK: 12.11.2013

na celĂ˝ sortiment a vianoÄ?nĂŠ balenia -10%, ku kaĹždĂŠmu nĂĄkupu darÄ?ek

VICHY a LA ROCHE: 18.11. - 20.11.2013 zÄžava 4,00 EURĂ na vĹĄetky produkty

StaÄ?Ă­ prezvoniĹĽ a my VĂĄm zavolĂĄme späż

HÂźADĂ ME OBCHODNĂ?CH ZĂ STUPCOV

(dokonÄ?enie rozhovoru z 1. strany)

SC 13-44 STRANA-02

... rozhovor

41-0316

ruÄ?enie nehnuteÄžnosĹĽou - zostĂĄvate naÄ?alej jej vlastnĂ­kom

06-0290

PorovnĂĄvajte ceny:

t&6$&3*/pleĹĽovĂŠ krĂŠmy -4,00 EUR t0.30/ tlakomer dobrĂĄ cena 42,00 EUR t*.6/0(-6,"/sirup 6,95 EUR 5,95 EUR t/&45-&BEBA mlieko 10,50 EUR 8,50 EUR t1305&5*," detskĂĄ zdravotnĂĄ zimnĂĄ obuv


SLUÂ&#x17D;BY

... keï nieèo hžadåť, nåjdeť

p. TuĹĄĹĄ - 0905 402 546

Pripojenie na pult centrĂĄlnej ochrany Kontakt: 0907 77 91 08 e-mail: obchod@vipbodyguard.sk

0905 606 386

poistenie555@gmail.com

24-0333

NONSTOP: 0917 373 326

CHLADNIÄ&#x152;IEK MRAZNIÄ&#x152;IEK

91-0056

VĂ?VOZ Ĺ˝Ă&#x161;MP a SEPTIKOV

24-0258

- TV MONITORING POTRUBĂ?

VykonĂĄvame montĂĄĹže: t[BCF[QFĹ&#x2DC;PWBDĂ&#x201C;DITZTUĂ?NPW &;4

tLBNFSPWâDITZTU�NPW $$57

tWJEFPWSĂ&#x2C6;UOJLPW 06-0019

VYSOKOTLAKOVĂ&#x2030; Ä&#x152;ISTENIE ŕť KRTKOVANIEŕť 

Poistenie PZP do 1300 cmď&#x2122;¤: Allianz SP: uĹž od 72 â&#x201A;Ź Uniqa : 86 â&#x201A;Ź Kooperativa: 74 â&#x201A;Ź

Potrebujete zabezpeÄ?iĹĽ dom alebo objekt?

OPRAVA SERVIS

91-0127

MĂ TE UPCHATĂ? ODTOK? KANALIZĂ CIA NEODTEKĂ ?

ODVOZ A LIKVIDĂ CIA ODPADU

â&#x2C6;&#x161; Odvoz a uskladnenie odpadov â&#x2C6;&#x161; VĂ˝kup Ĺželeza a farebnĂ˝ch kovov â&#x2C6;&#x161; AutorizovanĂ˝ zber a spracovanie autovrakov â&#x2C6;&#x161; DemontĂĄĹž, rozpaÄžovanie technologickĂ˝ch zariadenĂ­ â&#x2C6;&#x161; DemolaÄ?nĂŠ a bĂşracie prĂĄce â&#x2C6;&#x161; Autodoprava, preprava VZV a UNC

www.p-k.sk 19-0005

tel.: 0911 289 790, 0903 783 316, 033/640 82 95, 02/444 600 89

VEREJNO - PROSPEĹ NĂ? PODNIK SENEC, a.s., Senec, FĂĄndlyho 3 tel.: 02/4592 47 01, fax: 02/4592 45 80, www.vppsenec.sk, e-mail: sekretariat@vppsenec.sk

7Ă&#x2026;70;0%1"%67&Ä°,00#+&.07Ă&#x2026;.*,0/5"+/&3.* tOĂ&#x2C6;LMBEOBEPQSBWB CĂ&#x17E;SBDJFBWâLPQPWĂ?QSĂ&#x2C6;DF

(aj zaÄ?Ă­najĂşcich)

PONĂ&#x161;KĂ ME VĂ M:

od 900 â&#x201A;Ź do 33 000 â&#x201A;Ź Aj v prĂ­pade ĂşÄ?tovnej straty!!!

0948 471 365 integra-fs

www.proďŹ credit.sk

nikanie

Pre VaĹĄe pod

49-0284

Pracujem ako viazanĂ˝ ďŹ naÄ?nĂ˝ agent pre spoloÄ?nosĹĽ PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

Andrea MajerovskĂĄ

TureckĂĄ 6, Senec objednĂĄvky:

0905 321 878

â&#x20AC;˘ KomplexnĂ˝ program pri problĂŠmoch chrbtice, vrĂĄtane lieèebnej masĂĄÂ&#x17E;e, mäkkĂ˝ch a mobilizaènĂ˝ch technĂ­k, elektrolieèby, raĹĄelinovĂ˝ch zĂĄbalov, lieèebnej telesnej vĂ˝chovy a pilatesovĂ˝ch cvièenĂ­ zameranĂ˝ Tento program je vedenĂ˝ - na vyrovnanie svalovej rovnovĂĄhy individuĂĄlne v 50 min. - zlepĹĄenie kondĂ­cie a chybnĂŠho drÂ&#x17E;ania tela blokoch podža potreby pacienta - odstrĂĄnenie bolesti â&#x20AC;˘ LieèebnĂĄ telesnĂĄ vĂ˝chova po rĂ´znych Ăşrazoch, prihodĂĄch... KaÂ&#x17E;dĂş stredu prichĂĄdza na konzultĂĄcie odbornĂ˝ rehabilitaènĂ˝ lekĂĄr VĂ?KONY sa hradia formou priamej platby. OtvĂĄracie hodiny: Po., Uto.: 8.00 - 15.30, Str.: 12.00 - 18.00, Ĺ tv.: 8.00 - 15.30, Pia.: 8.00 - 15.30

49-0012

REHABILITĂ CIA

Ă&#x161;very pre podnikateÄžov a ĹživnostnĂ­kov

tel./fax: 02/4564 74 44 0905 586 111

UPRATOVANIE

kompletnĂŠ upratovanie - rodinnĂ˝ch domov - bytov - ďŹ riem - organizĂĄciĂ­

www.integra-fs.sk e-mail: integra-fs@stonline.sk

49-0003

TEPOVANIE - GAZDINKY

Ing. MĂĄria PodolskĂĄ, portovĂĄ 17, 903 01 SENEC

KATAR�NSKA BURZA LYŽ� 16. - 17. 11. 2013 DK - ROVINKA, Hlavnå ul. 76 www.bazarlyzi.sk

91-0134

10.00 - 18.00 hod.

SC 13-44 STRANA-03

WQSBDPWOâDIEĹľPDI"+740#056 0CKFEOĂ&#x2C6;WLZ

 02/ 45 92 47 04

 

49-0014

tQSĂ&#x2C6;DFTNPOUĂ&#x2C6;äOPVQMPĂ?JOPV"7*".1 tĂ&#x17E;ESäCBBSFĂ&#x2C6;MPW MFUOĂ&#x2C6; [JNOĂ&#x2C6;

tWâSPCBQPEWP[LPWQPEĹ&#x2DC;MOZ LPOUBKOFSPWOBPEQBE t[Ă&#x2C6;NPĹ&#x2DC;OĂ&#x201C;DLFQSĂ&#x2C6;DF QMPUZ CSĂ&#x2C6;OZ


VOĽBY

49-0259

4. strana

SC 13-44 STRANA-04


PALIVOVÉ DREVO

06-0234

0917 649 213

16-0122

BUK,1. tr., kálané s dovozom

POZOR! AKCIOVÉ CENY! DREVO JE CERTIFIKOVANÉ! NIE JE Z NELEGÁLNEJ ŤAŽBY!

www.DomacaZabijacka.sk 6,90 €/kg 6,90 €/kg 4,90 €/kg 3,90 €/kg 3,90 €/kg

Kvalitné vína z Rakúska

0948 775 996 www.vinozrakuska.sk

KOMPLETNÝ - miešanie farieb STAVEBNÝ - miešanie farebných omietok MATERIÁL - zateplovací systém

POZOR!!! VÝROBCOVIA ZDRAŽELI, MY EŠTE NIE!

VYUŽITE POSLEDNÚ ŠANCU

KLAMPIARI POZOR!!! OHÝBANIE PLECHU ZADARMO

NA NÁKUP ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU

ZA STARÉ CENY!

pracovná dĺžka 4100 mm

Tureň, okres Senec

0905 602 887

SC 13-44 STRANA-05

(areál bývalého PD)

e-mail: bonamal@bonamal.sk

49-0287

Pochúťková slanina ú. Prerastená slanina ú. Chrbtová slanina ú. Údené koleno Údené rebro

06-0283

5,50 €/kg 6,80 €/kg 3,70 €/kg 3,70 €/kg 4,50 €/kg

91-0133

0908 489 749

ka 3 € Donáš Klobása (nepikantná, jemne pik., pikantná) Presušená klobása Jaternice - ryžové Krvavničky - žemľové Tlačenka


VOĽBY

6. strana

Na post predsedu VÚC podporujeme Moniku Flašíkovú Beňovú Volebný obvod Senec - lacnejšia a lepšia starostlivosť o seniorov v domovoch sociálnych služieb a v domácom prostredí

Volebný obvod

Blatné, Boldog, Čataj, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Igram, Kaplna, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Nová Dedinka, Nový Svet, Reca, Tureň, Veľký Biel

- sociálny príspevok pre ľudí s najnižšími dôchodkami - zriadenie lekárskej služby prvej pomoci v Senci - projekty zamerané na pomoc zdravotne postihnutým ľuďom a dysfunkčným rodinám - programy pre mládež a deti

- podpora školstva a športových aktivít detí a mládeže - zlepšenie úrovne v školstve - vyriešenie dopravnej situácie v regióne - urýchlené dobudovanie diaľničných križovatiek na D1 v regióne

ohrozené sociálnym vylúčením.

JE ČAS NA EURÓPSKY SPOĽAHLIVÉ ZDRAVOTNÍCTVO

JE ČAS DAŤ NÁŠMU KRAJU EURÓPSKU ÚROVEŇ

1

č.

3

MUDr. EMESE DOBOŠOVÁ

JUDr. DUŠAN ŠEBOK

Volebný obvod

Volebný obvod

č.

KANDIDÁTKA NA POSLANKYŇU BSK

Bernolákovo, Chorvátsky Grob, Ivanka pri Dunaji, Malinovo, Zálesie

KANDIDÁT NA POSLANCA BSK

Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Kalinkovo, Miloslavov, Most pri Bratislave, Rovinka, Tomášov, Vlky - urýchlenie realizácie obchvatu R7, R1, a D4 , ktoré sú nevyhnutné pre celý región

- fungujúca cestná doprava

v rámci dopravy - vytvorenie dostatočnej kapacity

- sociálna starostlivosť pre odkázaných občanov - cyklotrasy a šport pre všetkých - viac financií z európskych fondov

a podmienok pre rozvoj školstva, vzdelávania a predškolskej výchovy - 100% využitie ponuky európskych fondov

www.poor.sk

na zveľaďovanie našich regiónov

JE ČAS VYBUDOVAŤ ŠKOLSTVO NA EURÓPSKEJ ÚROVNI

JE ĆAS VYRIEŠIŤ DOPRAVU NAŠÍCH REGIÓNOV NA EURÓPSKEJ ÚROVNI

4

3

č.

KANDIDÁT NA POSLANCA BSK

ŠTEFAN JURČÍK

KANDIDÁT NA POSLANCA BSK 49-0282

Ing. ĽUBOMÍR POÓR

č.

SC 13-44 STRANA-06


VOĽBY / SLUŽBY KLINIKA OČNEJ MIKROCHIRURGIE

Operácia šedého zákalu ZADARMO Vyšetrenie bez výmenného lístka Operácia bez čakacej lehoty Nadštandardné služby Obedové menu k operácii ZADARMO Bezplatná telefónna linka: Bratislava 0800 105 555 15-0445

www.veni-vidi.sk

A

K

SC 13-44 STRANA-07

VYCVIČÍM vášho PSA, profesionál 0908 728 081

51-0399

KOŽE

59-108, 230, 234

51-0586

09-250

C 1 už o IA 5 d 0 ,€


STAVIAME / SLUŽBY OPRAVA A SERVIS

SLNEČNICA GARDEN Veľký Biel, Bratislavská ulica

Všetko pre Vašu záhradu 49-0261

DOMÁCICH SPOTREBIČOV 0903 21 22 27

8. strana

 nové balové stromčeky, tuje, cyprušteky, kríky a iné  nové chryzantémy, vresy, cibuľoviny  záhradná technika, náradie - 10% zľava  požičovňa záhr. techniky a náradia (vertikutátor, krovinorez, ...)  jesenné hnojivá na trávnik a celú záhradu

 OVOCNÉ STROMČEKY A DROBNÉ OVOCIE UŽ V PREDAJI www.slnecnicagarden.sk

ODVOZ stav. dom. odpadu DOVOZ štrk, piesok, kameň, zem

Možnosť zvýhodneného úroku.

www.proficredit.sk

0911 990 463

34-0069

51-0452

16-0008

15-0022

Možnosť montáže

DOVOZ ZDARMA. 0903 388 031

16-0121

0903 029 944, 0903 423 806

PREDÁM KOMPLET ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

(polystyrén, sieka, hmoždinky, lepidlá)

02/4594 5185 0907 433 007

• zamestnanci • dôchodcovia

06-0002

0903 168 625

NOSIČ KONTAJNEROV

51-0015

Plyn kúrenie voda

slnecnicagarden@gmail.com

49-0235

Predaj Sudového vína

tel.: 0948 855 591

ZASKLIEVANIE ASKLIEV BALKÓ BALKÓNOV I TERÁS

hliníkový níkový posuvný systém .

J KU KAŽDE KE OBJEDNÁV ČEK MALÝ DAR

JESENNÁ AKCIA 10% až 50%

7-ROČNÁ Z Á RUK A M O Ž N O S Ť S PL ÁTO K S 0% ÚROKOM

www.balkona.eu

SC 13-44 STRANA-08

63-0308

AKCIA 7,- EUR CENY OD 33

www.senecko.sk vaše noviny na webe ... a vedia o vás všetci


AUTO-MOTO / SLUŽBY Fitness pre ženy

Nitrianska cesta 15 TRNAVA (vedľa Vinárskych závodov) V tel: 033/55 45 730

Autá si môžete zapožičať na adrese: Tureň č. 203

PNEUSERVIS Javor Kráľová pri Senci

MB Autoservis

- opravy motorov a prevodoviek - výmeny náplní automatických prevodoviek - opravy podvozkových častí - opravy bŕzd - diagnostika všetkých značiek vozidiel - výmena a oprava čelných skiel - odťahová služba - a iné

41-007

s.r.o.

Tehelná 685 (vedľa Austria Beton Werk)

POHREBNÁ SLUŽBA NÁDASKÝ

Predaj pneumatík a akumulátorov 3D geometria Plnenie autoklimatizácií Rýchloservis

NON STOP 0903 469 523 služba: 0904 186 530 20% zľava cena 600 €

tel. č.: 0948 525 567 e-mail: mbservis1@gmail.com

priemerná cena v Senci a okolí

Objednávky: 0905 389 088 49-0112

Garancia najnižšej ceny

Miroslav Bučan Poľná 15/A, 903 01 Senec

Auto Arno s.r.o., Boldocká 200, Senec tel.: +421 245 922 225 mob.: +421 948 602 244 www.autoarno.sk

Pon. - Pia.: 8.00 - 17.00 Sob.: 8.00 - 12.00

www.pneujavor.sk

AUTOSERVIS - PNEUSERVIS AKCIA:

z celého pohrebu

Už od 15,00 € / deň (DPH sa neúčtuje)

Pon-Pia: 7.00 - 21.00, Sob-Ned a sviatky: 9.00 - 20.00 hod.

Z ceny nového vozidla, alebo z tretiny, odrátame cenu Vášho jazdeného vozidla.

a autoservice@stonline.sk Po-Pia: 8-18, So: 9-13

Skúšobný tréning ZADARMO, bez objednania termínu

06-0292

Starým autom zaplatíte prvú tretinku 1/3 = 2 550 € o rok druhú tretinku 1/3 = 2 550 € o dva roky poslednú tretinku 1/3 = 2 550 €

0918 704 111

06-0274

celá Fabia 7 650 € s DPH

• stačí 30 minút • s trénerkou • bez objednania • pre každý vek

91-0007

VYMEŇTE STARÉ ZA NOVÉ

+ ZDARMA 4 ks zimných kolies

Otvorené: Pondelok - Piatok: 9.00 - 17.00 hod.

Výhody kruhového tréningu

• Kompletné prezutie pneu od 15,- EUR • Sezónne uskladnenie za zvýhodnenú cenu 10,- EUR • Prehliadka auta pred zimnou sezónou od 10,- EUR

06-0289

..Váš predajca vozidiel Škoda

49-0266

AUTOSERVICE TRNAVA

Lichnerova 39, Senec tel.: 0905 449 698 www.expreska.sk

AUTOALARMY www.bb-autoelektro.sk 0904 430 003 0905 917 027

49-0002

AUTOELEKTRIKA

AUTO - PNEU SERVIS

Radosť z priestoru

Uherčík Lukáš, 0917 823 641 Báhoň, Štúrova 33

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

53-0003

Call centrum: 0800 10 20 10 E-mail: info@impa.sk www.impa.sk

SC 13-44-STRANA-09

- individuálna výučba - všetky vekové kategórie - od začiatočníkov po pokročilých - kvalifikovaná lektorka - trpezlivý prístup - nízka cena ... a to všetko v Senci

Kontakt: 0907 224 560

www.jazykovaskolagold.webnode.sk

VÝUČBA A DOUČOVANIE ANGLICKÉHO JAZYKA

Otestujte si a vyhrajte na rok nový Rapid Spaceback počas testovacích týždňov u vášho predajcu ŠKODA. Vyskúšajte nový model ŠKODA Rapid Spaceback a už nebudete chcieť vystúpiť. Čisté línie vytvárajú dynamický dizajn a interiér poskytuje ešte viac priestoru pre radosť. Komfortnú jazdu spríjemní klimatizácia či elektrické ovládanie okien a o bezpečnosť sa postará 6 airbagov. Získajte svoj nový Rapid Spaceback už od 9 830 € pri využití značkového financovania. Každý, kto absolvuje testovaciu jazdu, bude automaticky zaradený do súťaže o nový model ŠKODA Rapid Spaceback na rok. www.skoda-auto.sk

IMPA Šamorín, s.r.o. Bratislavská cesta 75 031 01 Šamorín

16,-€

91-0118

kompletné prezutie od

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 pre model vozidla Rapid Spaceback: 3,8 – 5,8 l/100 km, 99 – 134 g/km. Ilustračné foto.

24-0361

- mechanické práce - výmena olejov - diagnostika - pneuservis - plnenie klimatizácií atizácií


STAVIAME

10. strana

Betonáž poterov www.betonazpoterov.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A LÓGII ROLETY, ŽALÚZIE, SIEŤKY PROTI HMYZU

BETÓN - PET

betonazpoterov@zoznam.sk

, a t i l a v ,k ť s o v i .. l . h a a ľ b o o d sp a i c a d do á k t á r k

• obklady • dlažby • parkety • • stierky • sadrokartón • maľby • elektro • voda • obhliadka a rozpočet • osadenie okien a dverí • montáž nábytku ARMO a zariadenia • doprava materiálu a odvoz odpadu ZAD

0% VpoAprin1edzerálotužení A Ľ Z

KONT-BLESK

MATEJ SALAY, Kostolná 13, 900 24 Veký Biel

ODVOZ DOVOZ

KB - Trade s.r.o., Michal na Ostrove č. 5, 930 35 Michal na Ostrove tel.: +421 31 554 34 28, mobil: +421 910 151 107 e -mail: info@kbtrade.sk, kbtrade@kbtrade.sk

Stavebných odpadov veľkokapacitnými kontajnermi Stavebného materiálu štrku, piesku,drte

w w w.kbtrade.sk

Zabezpečujeme prevoz VZV, UNC, traktorbágrov, malých stavebných strojov

Predám tatranský profil - brúsený

e-mail: kontblesk@stonline.sk

BD KRBY

MONTÁŽ A PREDAJ MATERIÁLU:

tTBESPLBSUØO QSÓTMVÝFOTUWP tUFQFMOÏB[WVLPWÏJ[PMÈDJF tGBTÈEOZ[BUFQűPWBDÓTZTUÏN

15-0169

FRÉZOVANIE KOMÍNOV VLOŽKOVANIE KOMÍNOV REKONŠTRUKCIA STARÝCH KOMÍNOV

0905 702 276

ďalej v ponuke: dlážkovica a zrubový obklad cena aj s dovozom do 3 dní 0905 808 616, 0907 885 834

ZNÍŽENÉ CENY PRE ROK 2013

www.bd-krby.sk

VLHNE VÁM DOM?

1. trieda - 4 € 2. trieda - 3 €

AREÁL PD, Boldocká 301, Senec tel./fax: 02/4592 5329, 0905 605 209

www.in-real.sk

e-mail: inreal@wmx.sk

SC 13-44 STRANA-10

49-0008

02/45 91 62 97 mob.: 0903 414 044

49-0011

tel./fax:

53-0295

0903 890 091 | mmstavebneprace@centrum.sk

• injektáž a podrezávanie • izolácia pivníc, základov aj proti tlakovej vode • omietky a rekonštrukcie RD

0902 416 560 0910 322 544

45-0432

STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE

vyrobené na slovensku

39-0103 TT34

0904 324 507, 0918 528 223

52-0017

06-0001

Prevádzka: Šenkvická cesta, cesta

51-0006

profesionálna výroba betónových podláh v najvyššej kvalite len u nás


SLUŽBY

... keï nieèo h¾adáš, nájdeš

Ušetrite s ATTACKom akciová ponuka 1. 9. – 15. 11. 2013 • Kotly na pevné palivá • Nástenné kotly • Kondenzačné kotly • Elektrokotly

• Splyňovacie kotly • Peletové kotly

• Zásobníky TÚV • Solárna technika

• Akumulačné nádrže • Príslušenstvo

SPLYŇOVACIE KOTLY NA DREVO

ATTACK AT TTACCK DP, DP, DPX DPX *

– 10 %

o kotla fi vacieh ro splyňo Standard, P upením ii k * Zakú /DPX vo verz koukoľvek a te a P s D a va ATTACK ambda spolu ATTACK® získ rž) d L u á o o n b rž ú ale ou nád mulačn mulačn 10 % na aku zľavu

6

ZÁRUKA 6 ROKOV

Ocenenie Efficienza & Innovazione Milano

Ocenenie Racionergia Bratislava

NÁZOV Splyňovací kotol ATTACK 25 DP PROFI Splyňovací kotol ATTACK 25 DP STANDARD Splyňovací kotol ATTACK 35 DP PROFI Splyňovací kotol ATTACK 35 DP STANDARD Splyňovací kotol ATTACK 45 DP PROFI Splyňovací kotol ATTACK 45 DP STANDARD

MC s DPH 1 236,24 € 1 143,22 € 1 430,86 € 1 339,06 € 1 774,80 € 1 681,78 €

NÁZOV MC s DPH Splyňovací kotol ATTACK 25 DPX STANDARD 1 417,77 € Splyňovací kotol ATTACK 25 DPX PROFI 1 512,28 € Splyňovací kotol ATTACK 25 DPX LAMBDA 2 615,24 € Splyňovací kotol ATTACK 35 DPX STANDARD 1 619,26 € Splyňovací kotol ATTACK 35 DPX PROFI 1 712,74 € Splyňovací kotol ATTACK 35 DPX LAMBDA 2 834,43 € Splyňovací kotol ATTACK 45 DPX STANDARD 2 051,76 € Splyňovací kotol ATTACK 45 DPX PROFI 2 144,46 € Splyňovací kotol ATTACK 45 DPX LAMBDA 3 288,63 € Kompletný sortiment a podrobnejšie informácie o všetkých výrobkoch a ich parametroch nájdete na našej webstránke www.attack.sk

PELETOVÉ KOTLY ATTACK

AKUMULAČNÉ NÁDRŽE ATTACK

ATTACK PELLET

ATTACK AK, AS

Ocenenie SHK Brno

IA

AS

TUV

TUVS S

ÁC

NOVÝ

DIZAJN ‫ٲ‬ ‫ٲ‬ ‫ٲ‬ ‫ٲ‬A‫ٲ‬ IN OV

AK

Jesenná akcia

NÁZOV MC s DPH Kotol na pelety ATTACK PELLET 30 Automatic 3 537,60 € Príklad – zostava pre peletový kotol ATTACK PELLET 30 Automatic Plus Kotol na pelety ATTACK PELLET 30 Automatic 3 537,60 € Dopravník peliet ATTACK 1,5 m 397,20 € Zásobník na pelety – 300 l 274,80 € SPOLU 4 209,60 €

3. sklo

zadarmo!

*

– 10 %

čnú kumula k oľvek a e a akúk í s akýmkoľv LLET n tí la va p zakúpen P, DPX, PE ená zľa ri ET, * Uved rž ATTACK® p a biomasu (D EAT, FD PELL nád ATTACK® n , FD BIOH NER) FD UR m B o T, k E T b L E L L ro E L P E vý OOD & EAT a P Plus, W orákmi BIOH h

PRÍKLAD ZĽAVY STAR STARÁ T RÁ CEN CENA NA NOVÁ V CENA CEN NA MC s DPH MC s DPH Názov Akumulačná nádrž ATTACK AK800 648,00 € 583,20 € Akumulačná nádrž ATTACK AK1000 784,80 € 706,32 € AKUMULAČNÉ NÁDRŽE S HADOM PRE PRIPOJENIE SOLÁRNEHO SYSTÉMU Akumulačná nádrž ATTACK AS800 853,20 € 767,88 € Akumulačná nádrž ATTACK AS1000 1 003,20 € 902,88 € Uvedená NOVÁ CENA je už po akciovej zľave.

LIATINOVÉ KOTLY NA DREVO A UHLI UHLIE IE

NÁSTENNÉ KONDENZAČNÉ KOTLY

ATTACK FD

ATTACK KST, KT, KZT Plus iment tlov ko tný sort Komple ndenzačných nke o k ch ebstrá ý plynov te na našej w k.sk nájde w w.attac w

NÁZOV Kotol na pevné palivá ATTACK FD15 Kotol na pevné palivá ATTACK FD20 Kotol na pevné palivá ATTACK FD26 Kotol na pevné palivá ATTACK FD32 Kotol na pevné palivá ATTACK FD36 Kotol na pevné palivá ATTACK FD42

MC s DPH 746,40 € 834,00 € 926,40 € 1 016,40 € 1 107,60 € 1 208,40 €

NÁZOV Plynový kondenzačný kotol ATTACK KST Plus Plynový kondenzačný kotol ATTACK KT Plus Plynový kondenzačný kotol ATTACK Small Plus Plynový kondenzačný kotol ATTACK KZT Plus Plynový kondenzačný kotol ATTACK COMPACT Plus STACIONÁRNE KONDENZAČNÉ KOTLY Plyn. kondenz. kotol stacion. ATTACK KZT SOLAR Plus

MC s DPH 1 308,00 € 1 149,60 € 1 018,80 € 1 668,00 € 1 774,80 € 3 504,00 €

www.attack.sk Výrobca: ATTACK, s.r.o., Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky Tel.: 043 / 400 31 01, GSM brána: 0918 / 622 700, fax: 043 / 400 31 06, e-mail: kotle@attack.sk Autorizované predajne nájdete v sekcii „predajná sieť“ na web stránke www.attack.sk: Objjed Objednajte dObjednajte najte e ssii u naši naš našich ch hsi zzmluvných mluvných mlu ml ných ých pre pr p predajcov dajc ovv n niektoré iekt ektoré ekt oré o ézp pr produktov oduk odu uktov tov pla plasto plas plastových tových tový ch okien okien kien a dverí d niektoré zajproduktov plastových okien andverí s trojskolom s trojsklom trojsklom trojsk lom trojs ojsklo o získajte získa získajte k e v cene cene dvojs ojskkkla ojs llaadvojskla tretie sklo skl klo o -vám váátretie m z ceny cenysklo od o odrátam á vám e. z ceny odrátame. a trojsklo - tretie odrátame. a trojsklo získate v dvojskla cene

META-GAS spol. s r. o., Prievozská 38, 871 05 Bratislava, tel. 02 / 5341 7088, e-mail: bratislava@metagas.sk Pavol Maráček – EMPIRIA, Vajnorská 127/B, 831 04 Bratislava, tel. 02 / 4910 8913, 15, e-mail: bratislava@empiriask.sk GIENGER spol. s r. o., Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, tel. 02 / 3211 1060, e-mail: gienger.ba@gienger.sk PTÁČEK – veľkoobchod, a. s., Pestovateľská 1, 821 04 Bratislava, tel. 02 / 4820 7800, e-mail: bratislava@ptacek.sk META-GAS spol. s r. o., Puškinova 1529/15, 924 01 Galanta, tel. 031 / 780 43 40, e-mail: galanta@metagas.sk

Akcia platí preaktual výrobky Pasiv HL, Pasiv OL, Standard Akcia plat Akcia pl atí pre výro výr bky Slovaktu Pasiv HL, HLSlovaktual Pas Pa iv O iv L, Standard ard d OL+, OL+, posuvn pos uvné plastové platí výrobky Slovaktual Pasiv OL, posuvné dvere HST OL+, a vvchodové chod odové ové plastové p tové plas ov dve dvere. e. plastové dvere HST a vchodové plastové dvere. posuvné

SENEC, Mierové nám. č. 5 tel.: 02/45922 133, 0903 218 798, SLO 0903 senec@slovaktual.sk SLOVAKTUAL SL OV VAKTU AKT590 A L s.685, r. o., o 972 97 7e-mail: 2 16 Pravenec Praa vene ven e c 272 27 2 2

bezplatná bezpl bezp latn ná linka linka 080 0800 0 80 00 115 1 115511 15 55 5511

www w w w slovaktual slovvakttual sk sl

te : 046/ tel 04 6/ 544 5 44 7432 7 432 32 544 5 4 4 7916 791 16

24-0022

Bliž n rmác áccie žiadajte žiadajte žiada jte u zmluvných z uvn zm zmluvn vnýc vn ých predajcov predajco pred ajcovv Slovaktual. Slo Slo ovak vakttual. Bližšie info informácie

Výrobca ATTACK, s.r.o. si vyhradzuje právo technických zmien výrobkov a zmien uvedených akcií bez predchádzajúceho upozornenia. Za chyby vzniknuté pri sadzbe a tlači neručíme.

SC 13-44 STRANA-11


RIADKOVÁ INZERCIA

12. strana TV PROGRAM

09:00 Sila lásky 09:50 Maigret: Maigret a sedem PONDELOK 4.11.13 krížikov 11:30 Duel 12:20 Dámsky klub 13:55 Taxík 14:25 Postav dom, zasaď strom 15:10 Asijina voľba 16:00 Správy 16:25 Destinácia svet 17:10 Podvodníci v akcii 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy 20:20 Falošná identita 21:40 Rossella 23:25 Profesionáli 00:20 Autosalón 00:40 Občan za dverami 01:10 Dámsky klub 13:10 FARMA 15:00 Krok za krokom 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS 17:25 Lampáreň 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TN 20:30 Búrlivé víno 21:40 FARMA 23:00 NCIS 00:00 Elitná jednotka 2 01:30 Chladnokrvný zabijak 03:00 FARMA 04:00 NCIS 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti 14:30 Vtierka Castle 15:35 Nakupuje vám to 15:50 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 17:50 SÚDNA SIEŇ 19:00 NOVINY 20:30 Panelák 21:45 DEDIČSTVO 23:10 Kuriér 00:20 Kosti 01:20 MOVE UP! 02:45 X FACTOR USA 09:00 Sila lásky 09:50 Asijina voľba 10:50 Duel UTOROK 5.11.13 11:15 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 14:30 Hurá do záhrady 15:15 Asijina voľba 16:25 Destinácia svet 17:10 Podvodníci v akcii 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy 20:20 Nikto nie je dokonalý 21:30 Sanitka 22:30 Najväčšie kriminálne prípady Slovenska 23:25 Profesionáli 00:15 O 5 minút 12 01:20 Dámsky klub 02:55 Sila lásky 12:45 Dr. House 13:45 Krok za krokom 14:10 FARMA 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS 17:25 REFLEX 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TN 20:30 Búrlivé víno 21:40 FARMA 23:00 NCIS 00:00 Mentalista 00:45 Dr. House 01:30 Adrenalín 03:00 FARMA 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti 14:30 Vtierka Castle 15:40 Nakupuje vám to 15:55 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 17:50 SÚDNA SIEŇ 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:30 Panelák 21:45 Geissenovci 22:50 Vyvolení 00:20 Kosti 01:20 C.S.I.: New York 09:00 Sila lásky 09:50 Asijina voľba 10:50 Duel STREDA 6.11.13 11:15 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 13:55 Postav dom, zasaď strom 14:25 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou 15:10 Asijina voľba 16:25 Destinácia svet 17:10 Podvodníci v akcii 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:20 Liga majstrov 00:10 Profesionáli 01:00 Reportéri 01:25 Dámsky klub 02:55 Sila lásky 11:50 Mentalista 12:45 Dr. House 13:45 Krok za krokom 14:10 FARMA 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS 17:25 REFLEX 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TN 20:30 Modré z neba 22:30 NCIS 23:30 Kobra 11 00:30 Mentalista 01:20 Dr. House 02:00 Krok za krokom 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti 14:30 Vtierka Castle 15:40 Nakupuje vám to 15:55 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 17:50 SÚDNA SIEŇ 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:30 Panelák 21:45 Kosti 22:50 Vtierka Castle 00:50 Kuriér 02:55 Zločin 09:00 Sila lásky 09:50 Asijina voľba 10:50 Duel ŠTVRTOK 7.11.13 11:15 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 14:20 Tajomstvo mojej kuchyne 15:10 Asijina voľba 16:25 Destinácia svet 17:15 Podvodníci v akcii 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:20 Kriminálka Staré Mesto 21:20 Wallander 22:50 Reportéri 23:20 Medicopter 117 00:05 Najväčšie kriminálne prípady Slovenska 12:40 Mentalista 13:35 Dr. House 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS 17:25 REFLEX 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TN 20:30 Búrlivé víno 21:40 FARMA 23:00 NCIS 00:00 Kobra 11 00:50 Mentalista 01:30 Dr. House 03:00 FARMA 04:00 Kobra 11 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti 14:30 Vtierka Castle 15:40 Nakupuje vám to 15:55 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 17:50 SÚDNA SIEŇ 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:30 Panelák 21:45 Geissenovci 22:50 Vyvolení 00:20 Gigolovia 01:30 Kosti

TV PROGRAM

07:05 Medicopter 117 08:05 Správy RTVS „N“ PIATOK 8.11.13 09:00 Sila lásky 09:50 Asijina voľba 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 13:55 Postav dom, zasaď strom 14:30 Nebíčko v papuľke 15:10 Asijina voľba 16:00 Správy 16:25 Destinácia svet 17:10 Podvodníci v akcii 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:20 Milujem Slovensko 21:40 Legendy popu 23:35 Nikto nie je dokonalý 00:50 Medicopter 117 01:35 Dámsky klub 03:05 Sila lásky 06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:35 Chlapi neplačú 10:45 Kobra 11 11:50 Bez stopy 12:45 Dr. House 13:45 Krok za krokom 14:10 FARMA 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:25 REFLEX 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:30 Búrlivé víno 21:40 FARMA 23:00 AKČNÝ PIATOK: Osamelý pomstiteľ 01:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:50 Kobra 11 02:30 Bez stopy 03:10 FARMA 07:05 Nakupuje vám to 07:20 Súdna sieň 09:30 Panelák 10:50 Pod povrchom 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti 14:30 Vtierka Castle 15:40 Nakupuje vám to 15:55 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 17:50 SÚDNA SIEŇ 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:30 Panelák 21:45 LÁSKA NA CELÝ ŽIVOT 23:15 Hellboy 2: Zlatá armáda 01:55 Votrelec vs. Predátor 07:50 Bol raz jeden život 08:15 Fidlibum 08:45 SOBOTA 9.11.13 Výprava nádeje 09:35 Megamozog 10:05 Berlin, Berlin 11:05 Milujem Slovensko 12:25 On air 12:55 Pošta pre teba 13:55 Moje dcéry 15:40 Chmeľové leto 17:15 Postav dom, zasaď strom 17:55 Taxík 18:25 Nebíčko v papuľke 19:00 Správy RTVS 20:20 Pošta pre teba 21:20 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou 22:00 Clarissino tajomstvo 23:25 Chmeľové leto 00:55 Moje dcéry 02:35 Clarissino tajomstvo 07:10 Kung Fu Panda 07:40 Tučniaky z Madagaskaru 08:00 Alf 08:30 Krok za krokom 08:55 Príbeh žraloka 10:35 Parťáci 11:00 Mr. Bean 11:25 Rodina Addamsovcov 13:20 Agent v sukni 15:30 Len trošku šťastia 17:35 Hurikán 18:20 Smotánka 19:00 TN 20:30 FARMA 22:15 Sex v meste 2 01:10 Osamelý pomstiteľ 02:50 Hrozba z temnoty 06:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 07:00 My Little Pony 07:25 Monsuno 07:50 Legenda o Tarzanovi 09:10 MOVE UP! 10:35 Čierna ovca rodiny 13:20 Hellboy 2: Zlatá armáda 16:10 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 17:55 Cena je správna 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:30 Tri dni k slobode 23:20 Vyvolení 01:25 Čierna ovca rodiny 03:45 C.S.I.: New York 07:05 Flipper a Lopaka 07:30 Včielka Maja NEDEĽA 10.11.13 07:45 Bol raz jeden život 08:10 My sme malí muzikanti 09:10 60 zabijakov divočiny 09:40 Autosalón 10:10 Čarovné miesta Zeme 11:05 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami 13:30 Poirot: Dolina 15:05 Pozor,ide Jozefína! 16:30 Nikto nie je dokonalý 17:45 Hurá do záhrady 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:20 Sokol a holubica 23:55 Maigret: Maigret a severná hviezda 01:25 Poirot: Dolina 02:20 Čarovné miesta Zeme 06:00 Hurikán 06:40 Zajac Bugs a priatelia 06:55 Scooby-Doo, ako sa máš? 07:20 Kung Fu Panda 07:45 Tučniaky z Madagaskaru 08:10 Len trošku šťastia 10:15 Agent v sukni 12:20 Žandár sa žení 14:10 Angelika, markíza anjelov 16:45 Zlatý kompas 19:00 TN 20:30 Bez súcitu 22:20 Ťažko ho zabiť 00:20 Bez súcitu 01:50 Hrozba z temnoty 06:15 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 07:10 Popoluška 3: Stratená v čase 08:50 Rozprávková jazda 10:05 Geissenovci 12:10 Divoké kočky 14:25 Tri dni k slobode 17:15 Nové bývanie 17:55 Cena je správna 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:20 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 23:10 Kráľ Škorpión 2: Návrat kráľa 01:35 Hra na skrývačku 03:40 Kráľ Škorpión 2

SC 13-44 STRANA-12


REALITY

... keï nieèo h¾adáš, nájdeš

Najlepšia adresa v Trnave? Rozhodne Arboria park Bytový komplex Arboria park sa prezentuje sloganom „Najlepšie adresa v Trnave“, a má pravdu. Potvrdzujú to aj obyvatelia, ktorí už bývajú v prvom dokončenom bytovom dome Arboria Veterná. Začiatkom júla 2013 zahájil luxemburský developer výstavbu a predaj druhej fázy, s poetickým názvom Arboria Slnečná. oceníte niekoľko výnimočných benefitov.

Či už ste “single”, mladý pár, alebo rodina s deťmi, svoje ideálne bývanie si tu nájde každý. K dispozícii sú 1 až 4-izbové byty. Na 1.poschodí zaujmú atraktívne byty so zelenými predzáhradkami, nasleduje široký výber prakticky riešených menších i väčších bytov s loggiami a balkónmi, a pre tých najnáročnejších sú tu na 6.poschodí luxusné byty s elegantnými terasami. Nech už si vyberiete ktorýkoľvek, určite

Na jednom mieste, v parku aj v meste V prvom rade je to lokalita. Okamžité napojenie na obchvat a následne na diaľnicu, plná občianska vybavenosť a len 15 minút chôdze do historického centra Trnavy. S bytovým domom vyrastie i ďalšia časť parku, ktorý na záver bude mať rozlohu až 30.000m2. Ideálne miesto na relax a hry pre najmenších. Ideálne bývanie pre rodiny Okrem rozsiahleho parku, môžu najmladší obyvatelia do sýtosti využívať aj detské ihriská tej najvyššej kvality od švédskeho

či dizajnové obklady Villeroy & Boch. Na vlastné oči sa o tom môžete presvedčiť nielen v rámci virtuálnej prehliadky na webe, ale aj vo vzorovom byte v Arboria park Veterná.

výrobcu HAGS. Ihriská sa nachádzajú v závetrí vnútrobloku jednotlivých domov. Bezpečnosť Pocit bezpečia v Arboria parku zaručí kamerový systém, monitorujúci dianie 24 hodín denne, 7 dní v týždni, ďalej špeciálne vchodové dvere, či vstup na parkovisko a do garáží cez rampu. To všetko pre bezpečnosť obyvateľov Arboria park.

Nízke náklady na bývanie Arboria Slnečná je energeticky úspornou stavbou, ktorá dosiahla certifikát B, čo znamená stovky ušetrených eur ročne. Navyše, na streche bytového domu sa budú nachádzať slnečné kolektory na doohrev teplej úžitkovej vody. Tým sa dopomôže k ďalšej úspore nákladov a nezanedbateľný je i pozitívny vplyv na životné prostredie.

Kvalitný bytový štandard Už na prvý pohľad je zrejmé, že hlavným kritériom pri výbere bytového štandardu je kvalita. Dôkazom je renomované značkové zariadenie ako okná REHAU,

Parkovanie v cene Ušetriť môžete aj na parkovaní. Väčšina bytov má garážové státie zahrnuté v cene, u tých väčších dokonca až dve. A do tretice môžete ušetriť aj pri samotnej kúpe bytu. Ak budete jedným z prvých 35 klientov, ktorí uzatvoria zmluvu, môžete získať bonus až do výšky 5.000€, podľa veľkosti vybraného bytu. Zarezervujte si svoj byt ešte počas výstavby a profitujte z nižšej ceny! Všetky potrebné informácie nájdete na www.arboria.sk.

Porovnanie výšky nákladov pre 2-izbový byt v Arboria parku Veterná so starším 2-izbovým bytom Starší byt vás stojí (inkaso, fond opráv) 120 Eur/mes. V Arboria parku zaplatíte za oboje len 77 Eur/mes. Rozdiel (120 - 77) vo výške 43 Eur. ušetríte! Informácie o cenách sme čerpali zo skúsenosti našich klientov.

Mesačne ušetríte 43 Eur

Ročne až 516 Eur

150 €

1 500 €

113 €

1 125 €

75 €

750 €

38 €

375 €

0€

Arboria Starší ROZDIEL park byt

0

Arboria Starší ROZDIEL park byt

Po 15 rokoch takmer 10 000 Eur* Čo s ušetrenými peniazmi? 10 000 € • Každý týždeň: 7 500 € Vyberte sa do kina s priateľmi • Každý mesiac: Natankujte si do auta nádrž benzínu 5 000 € • Každý rok: 2 500 € Doprajte si dovolenku pri mori 0€

*Sporte si na lepší dôchodok: Graf znázorňuje ušetrený rozdiel pri sporení na termínovanom účte s úrokom 3% p.a. počas 15 rokov. Nasporená suma vrátane úrokov je 9 597 Eur.

1

2

3

4

5

6

7

SC 13-44 STRANA-13

8

9 10 11 12 13 14 15


REALITY / KARIÉRA

02-0031

s možnosťou zamestnania Záujemcovia sa môžu prihlásiť na č. telefónu:

Spoločnosť Proact People Slovensko, spol. s r.o. hľadá záujemcov o prácu v Senci.

vaše noviny na webe ... a vedia o vás všetci

HĽADÁME KOLPORTÉROV

Hľadáme kandidátov, ktorí sa chcú uplatniť na trhu práce svojím prístupom, dochádzkou, pracovitosťou a chuťou vzdelávať sa.

(náhradníkov - doplňujeme databázu)

ČIERNA VODA, CHORVÁTSKY GROB, HAMULIAKOVO ČATAJ, BOLDOG, HRUBÝ ŠÚR, IVANKA p. Dunaji IGRAM, KAPLNÁ, KALINKOVO, MILOSLAVOV, MALINOVO, NOVÁ DEDINKA, RECA, TUREŇ VLKY, DUN. LUŽNÁ, ZÁLESIE tel.: 4592 64 03 e-mail: distribucia.sc@regionpress.sk

OZNÁMENIE O DRAŽBE Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť na prízemí, Penzión Lux, Nitrianska 16/1, 917 01 Trnava Čas konania dražby: 14.11.2013 o 10:00 hod. Termíny obhliadok: 25.10.2013 o 14:00, 11.11.2013 o 14:00 Predmet dražby: Rodinný dom s.č. 260 na parc.č. 910/50 a pozemky parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako parc.č. 910/49, záhrady o výmere 406 m2, parc.č. 910/50, zastavané plochy a nádvoria o výmere 421 m2, obec Čierna Voda, k.ú. Čierna Voda. Najnižšie podanie: 33 900,00 EUR - Licitátor dražobníka je oprávnený znížiť najnižšie podanie. Dražobná zábezpeka: 7 000,00 EUR

Dražobník: Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, Bratislava, tel.: 02 - 322 02 735, www.platitsaoplati.sk.

34-0347

49-0285

na roznos novín - cez víkendy

74-0341

Bližšie informácie vám poskytneme: e-mailom na: centrala@proactpeople.sk na bezplatnom telefónnom čísle: 0800 197 197 v čase od 8,00 hod. do 16,00 hod. v pracovných dňoch Neváhajte, už je čas využiť naše personálne služby.

www.senecko.sk

SC 13-44 STRANA-14

19-0001

Tel.: 0948 048 001

9 0905 71 9 010 0907 77 040 5 0905 91

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, prenajme kancelárske priestory v budove na Bajkalskej 25 v Bratislave. Veľkosť kancelárií jednotlivo po 14,50 a 22,00 m2. Bližšie informácie a podmienky žiadajte na adrese: e-mail: igor.plavina@coop.sk, tel.: 02/5823 3400

52-0573

na skrátený pracovný úväzok na rozvoz zamestnancov v okolí Senca. Nástup ihneď.

06-0297

(najlepšie starobného dôchodcu)

KURZ ODBORNEJ PRÍPRAVY PRE STRÁŽNU SLUŽBU 0905 880 127, 041/ 763 1208

OHOL AJ TU M ERÁT INZ BYŤ VÁŠ 132

VODIČA sk. “D“

Detektívna Informačná Služba s.r.o. usporiada v Bratislave v mesiaci November

74-0341

Prijmeme

Chcete pracovať v strážnej službe?

14. strana


bzzik

HÄžadĂĄĹĄ lepĹĄiu prĂĄcu? HÄžadĂĄĹĄ lepĹĄiu prĂĄcu?

www.bzzik.sk

NAJVYĹ Ĺ IE PROVĂ?ZIE PROVĂ?ZIE V OBLASTINAJVYĹ Ĺ IE FINANÄ&#x152;NĂ?CH PRODUKTOV V OBLASTI FINANÄ&#x152;NĂ?CH PRODUKTOV PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. prĂ­jme PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. prĂ­jme SPROSTREDKOVATEÄ˝OV FINANÄ&#x152;NĂ?CH PĂ&#x201D;Ĺ˝IÄ&#x152;IEK

SPROSTREDKOVATEÄ˝OV FINANÄ&#x152;NĂ?CH PĂ&#x201D;Ĺ˝IÄ&#x152;IEK PONĂ&#x161;KAME:

PONĂ&#x161;KAME: a dobre predajnĂ˝ kompletnĂŠ zaĹĄkolenie, Ĺ˝iadanĂ˝ aĹ˝iadanĂ˝ dobre predajnĂ˝ produkt,produkt, kompletnĂŠ zaĹĄkolenie, motivaÄ?nĂŠ programy, zĂĄzemie stabilnej a ĂşspeĹĄnej spoloÄ?nosti. motivaÄ?nĂŠ programy, zĂĄzemie stabilnej a ĂşspeĹĄnej spoloÄ?nosti.

     Viac informĂĄciĂ­ na:

0911 656 591

Spirit s.r.o.

STAJAN Slovakia s.r.o. Bardejov

ponĂşka brigĂĄdu!

0918 493 960

Predaj zĂĄbavnej pyrotechniky na obdobie: november â&#x20AC;&#x201C; december Miesto prĂĄce:

Senec Kontakt: 0905 737 473

HÄžadajte ÄžudĂ­ jednoduchĹĄie! 8 krokov k lepĹĄĂ­m zamestnancom 1

ChoÄ?te na bzzik.sk/registracia.

2

Vytvorte si svoj osobnĂ˝ ĂşÄ?et. VĂĄĹĄ osobnĂ˝ ĂşÄ?et je potrebnĂ˝ pre ĂşÄ?ely registrĂĄcie spoloÄ?nosti.

3

Pridajte svoju ďŹ rmu. VyplĹ&#x2C6;te zĂĄkladnĂŠ informĂĄcie o spoloÄ?nosti, doplĹ&#x2C6;te o logo a podrobnejĹĄiu charakteristiku.

4

Vytvorte prvĂş pracovnĂş ponuku. V pravom stÄşpci proďŹ lu vaĹĄej ďŹ rmy kliknite na tlaÄ?idlo â&#x20AC;&#x17E;PridaĹĽ pracovnĂş ponuku. VyplĹ&#x2C6;te jednoduchĂ˝ formulĂĄr. Sledujte stĂĄle indikĂĄtor vyplnenosti, bude vĂĄs viesĹĽ.

5

ZacieÄžte svoju ponuku presnejĹĄie pomocou kĞúÄ?ovĂ˝ch slov. Pridajte niekoÄžko vĂ˝razov, ktorĂŠ vystihujĂş podstatu prĂĄce a zvýťte tak ĹĄancu, Ĺže sa dostane do pozornosti tĂ˝ch sprĂĄvnych ÄžudĂ­. Ak napr. hÄžadĂĄte kuchĂĄra do pizzerie, mĂ´Ĺžete zadaĹĽ vĂ˝razy ako â&#x20AC;&#x17E;kuchĂĄrâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;pizzaâ&#x20AC;&#x153; alebo â&#x20AC;&#x17E;talianska kuchyĹ&#x2C6;aâ&#x20AC;&#x153;.

6

Zverejnite pracovnĂş ponuku. Ak ste so znenĂ­m ponuky spokojnĂ­, nazabudnite ju zverejniĹĽ. PrepĂ­naÄ? zverejnenia mĂ´Ĺžete nĂĄjsĹĽ v pravom stÄşpci ponuky.

7

HÄžadajte talenty. V sekcii Ä˝udia si mĂ´Ĺžete prezeraĹĽ proďŹ ly uchĂĄdzaÄ?ov. Ak vĂĄs nejakĂ˝ Ä?lovek zaujme, mĂ´Ĺžete ho priamo osloviĹĽ s pracovnou ponukou, alebo si ho pridaĹĽ do vĂ˝beru a prĂ­padne osloviĹĽ neskĂ´r.

8

VyuĹžite sociĂĄlne siete. Zvýťte svoje ĹĄance na zĂĄsah a zdieÄžajte proďŹ l vaĹĄej ďŹ rmy Ä?i pracovnej ponuky na sociĂĄlnych sieĹĽach ako je napr. Facebook, Twitter alebo LinkedIn.

Vyskúťajte nieÄ?o novĂŠ!

02-0352

BuÄ?te inĂ­. HÄžadajte zamestnancov jednoduchĹĄie

SC 13-43 STRANA-15

NezaĹĽaĹžujte svoju e-mailovĂş schrĂĄnku a komunikujte cez nĂĄĹĄ server bzzik.sk Ĺ etrite svoj Ä?as

73-0277

02-0352

( Heidenhain)

Miesto výkonu pråce: Žilina Ubytovanie hradí firma

93-0715, 85-0806

prĂ­jme pracovnĂ­kov na pozĂ­ciu:

obsluha CNC FRĂ&#x2030;ZY - Centrum

51-0569

stanislava.rybakova@proficredit.sk www.proficredit.sk


SLUŽBY Redakcia:

Lichnerova 72, SENEC tel.: 02/ 4592 64 03 e-mail: senecko@regionpress.sk â&#x20AC;˘ www.senecko.sk

Zmena v podåvaní riadkovej inzercie, bliŞťie info v novinåch Inzercia:

Karol Snoha - 0907 779 010 e-mail: snoha@regionpress.sk Peter Bukovinský - 0905 915 040 Zora Kovåèovå - 0905 719 132

52-0551

Redaktor: VydavateÄž:

Ponuka prĂĄc MINIBAGROM

,"/"-*;ÂŤ$*& ,35,07"/*&

24-0367

NON-STOP

0948 757 757

170.000 Bratislavsko 33.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko + Ĺ aliansko 26.750 Hlohovecko + SereÄ?sko 15.000 KomĂĄrĹ&#x2C6;ansko 38.500 Levicko 24.750 Malacko 50.000 Nitriansko 15.000 Zlatomoravsko 37.500 NovozĂĄmocko 22.500 Pezinsko 41.000 PieĹĄĹĽansko + NM+MY 24.500 Senecko 36.500 Senicko + Skalicko 50.000 Spravodaj Nitra 49.750 TopoÄžÄ?iansko + PE+BN 52.000 TrenÄ?iansko + IL 45.500 Trnavsko

49-0028

www.fabi.sk

LekĂĄreĹ&#x2C6;

Senec Lichnerova 41 (Helios 1)

Vås pozýva na prezentåciu kozmetiky

VA-SI, spol. s r.o.

AKCIA:

NON STOP SluĹžba 0911 011 020 0904 898 269 0903 653 930

IvanskĂĄ cesta 10, Bratislava www.stivsro.sk

stiv@stivsro.sk

PLASTOVĂ&#x2030; A HLINĂ?KOVĂ&#x2030; OKNĂ , DVERE

VĂ?ROBA A MONTĂ Ĺ˝ KuchynskĂŠ linky VstavanĂŠ skrine SklenenĂŠ zĂĄsteny Grafosklo Drezy -

IGLO 5 za atraktĂ­vne ceny s termĂ­nom dodania do 14 dnĂ­

GERMANY

â&#x20AC;˘ Ĺ˝alĂşzie â&#x20AC;˘ Rolety â&#x20AC;˘ SieĹĽky â&#x20AC;˘ MarkĂ­zy

AB

www.sima-mont.sk

AugustĂ­n, s.r.o.

STAVEBNĂ POĹ˝IÄ&#x152;OVĹ&#x2021;A 49-0289

tel.: 0905 750 029, 0905 235 802 e-mail: info@sima-mont.sk

ZĂĄroveĹ&#x2C6; VĂĄs pozĂ˝vame aj do lekĂĄrne â&#x20AC;&#x153;Olmedâ&#x20AC;? (pri MsĂ&#x161;) a lekĂĄrne â&#x20AC;&#x153;Na KrĂĄtkejâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x153;Na KrĂĄtkejâ&#x20AC;? kde VĂĄm ponĂşkame kolekciu jesennej a zimnej obuvi znaÄ?iek HĹ&#x152;GL, ARA, SCHOLL, LEGERO, SUPERFIT, PROTETIKA Akceptujeme karty vo vĹĄetkĂ˝ch prevĂĄdzkach Tel.: 0915 551 521, 0905 643 568

SIMA â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

V ponuke atraktĂ­vne vianoÄ?nĂŠ balĂ­Ä?ky uĹž od 13,90 â&#x201A;Ź

49-0025

PREVĂ DZKA: VA-SI, spol. s r.o., VajanskĂŠho 2/A, Senec www.pohrebnasluzba-vasi.sk

Avene rada Cleanance -4 EurĂĄ zÄžava A-derma na suchĂş atopickĂş pleĹĽ 1+1 zdarma Avene Trixera -4 EurĂĄ zÄžava v ponuke tlakomery OMRON uĹž od 48 Euro

Banskobystricko + BR Kysusko = CA+KM Liptovsko = LM+RK LuÄ?enecko + VK+PT Martinsko + TR Oravsko = DK+TS+NA PovaĹžsko = PB+PU Prievidzsko Zvolensko + DT+KA Ĺ˝iarsko + ZC+BS Ĺ˝ilinsko + BytÄ?iansko

27.500 28.000 29.250 82.750 29.500 12.100 35.000 35.000 42.000 31.000

Bardejovsko + SK+SP Gemersko = RV+RS+RA Humensko + VT+SV+ML Koťicko Koťicko okolie Ľubovniansko Michalovsko + TV+SO Popradsko + KK Preťovsko + Sabinovsko Spiťsko + LE+GL

celkovĂ˝ dosah na

1.500.000

domĂĄcnostĂ­ SLOVENSKA

MinulĂ˝ týŞdeĹ&#x2C6; sa mi prihovoril jeden dlhoroÄ?nĂ˝ parlamentnĂ˝ politik, takĂ˝ â&#x20AC;&#x17E;ĹĄtandardnĂ˝â&#x20AC;&#x153;. Ä&#x152;udoval som sa, lebo inokedy sa na mĹ&#x2C6;a ani nepozrie. ZaÄ?al mi prehovĂĄraĹĽ do duĹĄe, Ĺže by som nemal vyhlasovaĹĽ VUCky za zbytoÄ?nĂŠ, lebo vraj potom Äžudia neprĂ­du voliĹĽ. Vraj Äžudia sĂş uĹž aj tak dosĹĽ nezodpovednĂ­ a takĂŠto moje reÄ?i ich od volieb len odradia. Ja voliĹĽ pĂ´jdem, napriek tomu si myslĂ­m, Ĺže pri tĂ˝chto voÄžbĂĄch mĂ´Ĺžeme len veÄžmi ĹĽaĹžko niekomu vyÄ?Ă­taĹĽ, Ĺže voliĹĽ nepĂ´jde.

PoÄ?as celĂŠho dĹ&#x2C6;a: zÄžava -10% na produkty

MFĂ?FOJFtTUPKLZtWJCSBĹ&#x2DC;OĂ&#x2C6;EPTLBtQSĂ&#x201C;WFTOâWP[Ă&#x201C;L BVUPEPQSBWBWBMOĂ&#x201C;LEP UtFMFLUSPDFOUSĂ&#x2C6;MB NBOJQVMĂ&#x2C6;UPStNPUPSPWĂ&#x2C6;QMPĂ?JOB

Mob: 0904 333 339 www.abpozicovna.sk info@abpozicovna.sk

SC 13-44 STRANA-16

91-0124

Pohreby uĹž od 400 â&#x201A;Ź !!! SME NAJLACNEJĹ Ă? V OKOLĂ? !!!

06-0008

Prevoz zosnulĂŠho v Senci a okolĂ­ + vybavenie matriÄ?nĂ˝ch dokladov ZDARMA

11.11.2013 02.12.2013 s dermoporadkyĹ&#x2C6;ou

50.000 34.750 45.750 30.100 41.500 38.750 31.000 43.500 36.500 27.500 60.000

na strane obyÄ?ajnĂ˝ch ÄžudĂ­

a detskej kozmetiky

06-0248

TermĂ­ny:

Pohrebnå sluŞba Vårady Ľuboť Vårady Róbert Vårady Gejza Vårady

SĂşÄ?asĹĽ siete 39 regionĂĄlnych novĂ­n na Slovensku Redakcia nezodpovedĂĄ za obsah a pravdivosĹĽ inzerĂĄtov. NepreĹĄlo jazykovou Ăşpravou.

t5-",07²".&$)"/*$,² Ä&#x2014;*45&/*&%0.07&+ "13*&.,"/"-*;ÂŤ$*& t.0/*503*/( PORUCHOVĂ SLUĹ˝BA

Minibager pri svojej vĂĄhe 1600 kg prejdee otvorom ĹĄĂ­rky 1m

0903 319 828 28

06-0047

Ä&#x2014;*45&/*&

¡ vĂ˝kopovĂŠ prĂĄce: ĹĄĂ­rka 30 a 60 cm do hÄşbky 2,1 m svahovacia lyĹžica 100 cm ¡ Ăşpravy terĂŠnu ¡ obkopĂĄvanie zĂĄkladov pre izolĂĄcie ¡ rozbĂ­janie betĂłnu ¡ vĹ&#x2022;tanie dier do zeme do hÄşbkyy 1m

Zora KovåèovĂĄ, e-mail: kovacova@regionpress.sk regionPRESS, s.r.o., Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava IÄ&#x152;O: 36 252 417 RegistrovanĂŠ na MK SR pod Ä?Ă­slom EV 3676/09 NĂĄklad: 24 500 vĂ˝tlaÄ?kov, (17. roÄ?nĂ­k vydania) PĂ´sobnosĹĽ: okres Senec DistribĂşcia: zadarmo kolportĂŠrmi do domĂĄcnostĂ­ TýŞdenne: Senec, BernolĂĄkovo, Most pri Bratislave, Igram, Boldog, Ivanka pri Dunaji, Ă&#x2C6;ierna Voda, KaplnĂĄ, BlatnĂŠ, Ă&#x2C6;ataj, ChorvĂĄtsky Grob, Reca, VežkĂ˝ Biel, SvätĂ˝ Martin, KråžovĂĄ pri Senci, Tureò, ZĂĄlesie, Vlky, KostolnĂĄ pri Dunaji, NovĂĄ Dedinka, NovĂ˝ Svet, HrubĂĄ BorĹĄa, Malinovo, Hurbanova Ves, TomĂĄĹĄov, StudenĂŠ, Rovinka, Kalinkovo, Miloslavov, AlĹžbetin Dvor, HrubĂ˝ Ĺ Ăşr, Hamuliakovo, DunajskĂĄ LuÂ&#x17E;nĂĄ V prĂ­pade nepravideÄžnĂŠho doruÄ?ovania novĂ­n kontaktujte redakciu. V naĹĄej redakcii si mĂ´Â&#x17E;ete zadaÂ? inzerciu do žubovolnĂŠho okresu v SR

NezodpovednĂ­ Je vari nezodpovednĂŠ, ak niekto nechce Ă­sĹĽ voliĹĽ z dĂ´vodu, Ĺže vidĂ­, Ĺže jeho VUCka je rozkradnutĂĄ, zadĺŞenĂĄ a predala majetky (hlavne nemocnice) kamarĂĄtom pĂĄna Ĺžupana? Asi nie, skĂ´r pochopiteÄžnĂŠ. InĂ­ Äžudia nejdĂş voliĹĽ preto, lebo sa im vĂ˝ber zúŞil len na rozhodnutie medzi pravicovĂ˝m a ÄžavicovĂ˝m zlodejom(kou). ZĂşfalstvo a rezignĂĄcia takĂ˝ch ÄžudĂ­ sĂş tieĹž pochopiteÄžnĂŠ. Rovnako chĂĄpem ÄžudĂ­, ktorĂ­ odmietajĂş voliĹĽ toho akoĹže svojho, ho, ak vidia, Ĺže chce sedieĹĽ s jednou riĹĽou na dvoch stoliÄ?kĂĄch, braĹĽ dva platy a niÄ? nerobiĹĽ poriadne. KeÄ?, tak moĹžno dohadzovaĹĽ kĹĄefty sponzorom. om. TakĹže? Ste nezodpovednĂ­? vednĂ­? Nie, moĹžno sa len o veci viac zaujĂ­mate, ate, do hrnca viac preto vidĂ­te a uĹž donekoneÄ?na neÄ?na nevlĂĄdzete voliĹĽ len menĹĄie zlo. Odmietate etate byĹĽ bĂĄbkou. Napriek tomu, ak vĂĄm m to predsa len nedĂĄ a voliĹĽ pĂ´jdete, nebojte jte sa zveriĹĽ svoj hlas niekomu novĂŠmu. SnaĹžte aĹžte sa zistiĹĽ o Ĺ&#x2C6;om Ä?o moĹžno najviac a ak uznĂĄte, Ĺže je hodnĂ˝(ĂĄ) vaĹĄej dĂ´very, zvoÄžte ho(ju). A keÄ? neuspeje? NevadĂ­, vĂĄĹĄ pocit, t, Ĺže ste sa nenechali vydieraĹĽ modrĂ˝mi, Ä?i Ä?ervenĂ˝mi bude vaĹĄim osobnĂ˝m vĂ­ĹĽazstvom.. Ak si budete chcieĹĽ vybraĹĽ spomedzi nezĂĄvislĂ˝ch vislĂ˝ch - pozrite si naĹĄu strĂĄnku VolimLudi.sk - kde sme im dali priestor, aby vĂĄm o sebe prezradili Ä?o najviac. Prajem vĂĄm ĹĄĹĽastnĂŠ rozhodnutie a pokoj v duĹĄi vĂĄm aj lĂ˝m. (i) vaĹĄim drahĂ˝m zosnulĂ˝m.

Igor MatoviÄ?

Senecko 13-44  

Senecko 13-44

Advertisement