Page 1

8 komôr v profile

a Vaše úspory opäť porastú

Odd vým výmeny meny ok okie okien ki n urči určite č te oča čite oočakávate čaká ča č kááva vate zvýšenie vate zvý výš ýš ýše šeni nie ie 8-komorový komfortu komfo ortu bbývania ývania ýv ia a ppredovšetkým redo re d všet všetkýým vý výh ýho hodn odn dnúú výhodnú návratnosť ávrattnoosť vloženej vložeene nejj investície. investície in ie.. Plastové Plaas Pl asto t vé okná okn knáá lovakktuaal PAS SIV - HHLprofil s 8-ko koomo komo moro r výýmzískate profifillovým pr ovvým ssys yys Slovaktual PASIV 8-komorovým profi syshranatý émom m so stredovým stred edov ovvým ým tes te neení ním, m,, iizo zola zo lačn la čnným ým témom tesnením, izolačným trojsklom rojskllom a teplým tepllým rámikom rám ámik i om m SGG SGGG SWISSPACER SSW WISS WI ISSSPA PACE CERR V stoja stojja exkluzívne len chole rebríčka reb ebríríčk čkaa vysokej vyyso vyso soke k j návratnosti návr vraatno vr atnoosttiv peňa peňa pe ňSlovaktuale! zíz vo vo forforfo r naa vrc vrchole peňazí me ušetrených uššetrených prostriedkov p ostrieedkov na vykurovanie. pr vykkuroova vy vani niie. nie. e.

tel.: 02/45922133, 0903 218 798 e-mail: senec@slovaktual.sk

ROVINKA

č. 72 tel.: 02/45647 148, 0911 910 080 e-mail: rovinka@slovaktual.sk

24-0093

8-koomorový hranatý 8-komorový týý profi ppro rofifil získate ro zíísskkat získ kat atee SENEC exkluzívne len v S lova lo vakt va ktu kt u ua a le l e ! Slovaktuale! Mierové nám. č. 5


TVPROGRAM

PONDELOK

5. november 2012

06:00 Teleráno 08:10 Bez servítky 09:05 Kobra 11 XI.: Na život a na smrť 11:15 FARMA 13:40 FARMA - DUEL 15:30 Dva a pol chlapa VIII. 7/16 16:00 Dr. House II. 15/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 FARMA 21:30 MASTERCHEF - Najväčšia 21:30 MASTERCHEF kuchárska show 22:50 Dva a pol chlapa IX. 7/24 - PREMIÉROVÁ SÉRIA 23:10 Nočné Televízne noviny 23:35 Dr. House II. 15/24 00:35 Eleventh Hour - nulová šanca 6/18 01:30 Hrozba z temnoty III. 12/16 02:20 Kobra 11 XI.: Na život a na smrť 03:50 Bez servítky 04:55 TELEVÍZNE NOVINY 06:20 KRIMI 06:55 NOVINY TV JOJ 07:55 Súdna sieň: Potrat za odpustenie 09:00 Súdna sieň: Traja čerti 10:00 Najkrajšie bývanie 9 11:00 Áno, šéfe USA IV. 7 12:00 NOVINY o 12:00 12:55 Takmer bez šance 15:00 Česko Slovensko má talent: PRVÝ VEĽKÝ TRESK 17:00 NOVINY o 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň: Syna si mi zabil 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 21:35 Dr. Dokonalý 19:59 ŠPORT 20:10 Recept na bohatstvo 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák: Výsluch 21:35 Dr. Dokonalý: Ilúzie 3 - Slovenský dramatický seriál (2012). Hrajú: T. Maštalír, E. Sakálová 22:30 Dom snov IV. 8 23:30 Hoď svišťom II.: Pôrod 10/10 00:25 Lokal TV: Hip-hop je mŕtvy I. 00:55 Mafstory: Debrecín Banka 01:35 Nebezpečné známosti 06:10 Ushuaia - expedície do prírody VII. 07:00 Správy STV 07:40 Práca pre teba 07:55 Vojna kuchárov 08:20 Duel 08:50 5 proti 5 09:40 Úsmev, prosím! 10:05 Dempsey a Makepeacová 10:55 Sila lásky IV. 188 11:50 Práca pre teba 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:30 Tajomstvo mojej kuchyne 14:10 Žena na úteku 15 15:05 Doktorka Quinnová 15:50 Práca pre teba 16:00 Správy 20:10 Život, alebo niečo také STV o 16.00 16:25 Sila lásky V. 272 17:15 Galileo 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy STV 20:10 Život, alebo niečo také - Romantická komédia, USA 2002. Účinkujú: Angelina Jolie, Edwards Burns 21:50 Reportéri 22:20 Hlavný podozrivý - newyorkské prípady 23:00 Nočné správy 23:25 Dempsey a Makepeacová 00:10 Doktorka Quinnová II.


47-0545

výživové doplnky

0948 14 79 14

Staňte sa členom

Klubu zdravia Walmark

Vymeňte svoj starý kotol bez rizika so ZSE Energia

Ak ste zateplili, vymenili okná, ale stále máte vysoké náklady na teplo v starom dome, akútnou príčinou bude zrejme opotrebovaný kotol volajúci po výmene. Úspora s moderným a efektívnejším kotlom nie je jediný dôvod na zmenu. Bezpečnosť je vždy na prvom mieste. „Našim klientom efektívne a bezplatne poradíme pri výmene kotla. Navyše im poskytujeme zľavu na plyn až do výšky 8 %. Zároveň od nás bezplatne získajú službu

ZSE_J_PR_RegioPress 148x136 Kotly.indd 1

Dajte si poradiť Skúsenosti ZSE Energia nasvedčujú, že zákazníci väčšinou siahnu po najlacnejšom kotle na trhu a toto rozhodnutie neskôr oľutujú. Výber správneho kotla totiž nie je len otázka ceny, ale aj kvality a vhodnosti použitia v konkrétnom dome. ZSE Energia ponúka bezplatné rady skúsených odborníkov a riešenia, ktoré myslia na všetko za vás. Nikto z nás predsa nemá čas študovať komplikované technické parametre.

Výhodné akciové ceny určené len pre členov Klubu zdravia Odmenu za každý nákup produktov Walmark Časopis Klub zdravia priamo do vašej schránky zadarmo Telefonickú a internetovú poradňu s lekárom Kvalitné výživové doplnky vyrábané v najvyššej farmaceutickej kvalite

Chcete vedieť viac? Volajte na našu bezplatnú telefonickú linku 0800 191 191

LEN TERAZ

- 10 %

ZĽAVA na prvý nákup prostredníctvom e-shopu www.klubzdravia.sk

Stačí sa zaregistrovať a pri prvej objednávke použiť zľavový kód:

„Návrhu správneho kotla treba venovať pozornosť. Výkon má byť dostatočný na krytie tepelných strát domu a ohrevu teplej vody. Kotol by mal mať optimálne nastavenie, aby sa investícia zákazníkovi čím skôr vrátila. Na veľkoplošné (podlahové) vykurovanie, ale aj na radiátorové vykurovanie odporúčam kondenzačné kotly,“ dodáva Karol Skočík, energetický poradca ZSE Energia.

Zľavu je možné použiť do 31.12.2012 a neplatí na už zvýhodnené balenia alebo akciové výrobky.

PRIHLÁŠKA Áno, chcem sa stať členom Klubu zdravia. Klubové informácie mi posielajte na adresu: Meno a priezvisko:

12.10.2012 14:03

Dátum narodenia:

Ulica a popisné číslo Mesto

PSČ

Telefónne číslo Súhlasím so zasielaním informácií na mailovú adresu Vyplnenú prihlášku pošlite na adresu:

Klub zdravia Walmark, s.r.o., P.O.BOX A-70, 010 90, Žilina.

Dátum

Podpis

Súhlas: Podľa zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov svojim podpisom udeľujem spoločnosti WALMARK, spol. s r.o. so sídlom Na stanicu 22, v Žiline (ďalej len „Walmark“) súhlas so spracúvaním osobných údajov, za ktoré sa považujú údaje uvedené v tejto prihláške. Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú správne. Súhlas udeľujem na spracúvanie osobných údajov za účelom zasielania ponúk produktov a služieb, ako aj zasielania informácií a propagačných materiálov. Súhlas so spracúvaním údaja o dátume narodenia (veku) udeľujem za účelom poskytovania výhod v rámci vernostného programu a zasielania ponúk na produkty a služby zamerané pre konkrétnu vekovú skupinu. Súhlas udeľujem na dobu neurčitú. Poučenie: Súhlas je dobrovoľný. Máte právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať alebo písomne požiadať o opravu neaktuálnych osobných údajov. Taktiež máte právo písomne žiadať informáciu o stave spracúvania osobných údajov.

47-0534

Prečo vymeniť kotol?

Energia asistuje – asistenčné služby v prípade havárií a porúch spotrebičov v domácnosti až  do výšky 150 eur. V rámci tejto služby zabezpečíme remeselníka, ktorý odstráni príčinu havárie a umožní normálne fungovanie domácnosti. V konečnom dôsledku si tak zabezpečia rýchlejšiu návratnosť vstupnej investície a, samozrejme, s tým spojené úspory na energiách,“ hovorí Ing. Tatiana Tilňaková, vedúca produktového manažmentu ZSE Energia, a.s.

Čo vám ponúkame?

02-0307

Investície do tepelnej pohody v dome nebývajú malé. Či už ide o zateplenie domu, výmenu okien alebo kotla, počítajú sa na stovky až tisíce eur. To však nezaručuje, že sa na konci vyplatia. Istotu úspory garantuje len dobrý výber technológií a rada odborníka, ktorá má cenu zlata. ZSE Energia svojim zákazníkom poskytuje najlepšie skúsenosti jej poradcov ZADARMO. Nie je to inak ani v prípade výmeny kotla.

a získajte množstvo výhod!


TVPROGRAM

UTOROK

6. november 2012

06:00 Teleráno 08:20 Bez servítky 09:15 Kobra 11 XI. 1/10 10:20 Otec na plný úväzok 12:25 V tieni zločinu II. 1/22 13:20 Mentalista III. 2/24 - Kriminálny seriál, USA, 2010-2011. Hrajú: S. Baker, R. Tunneyová 14:20 FARMA 15:30 Dva a pol chlapa VIII. 8/16 16:00 Dr. House II. 16/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX 18:00 Bez servítky 19:00 TELE13:20 Mentalista VÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 FARMA 21:40 HORÚCA KRV 23:00 Nočné Televízne noviny 23:25 Dr. House II. 16/24 00:20 Mentalista III. 2/24 01:15 Eleventh Hour - nulová šanca 7/18 02:10 Hrozba z temnoty III. 13/16 02:50 Kobra 11 XI. 1/10 04:55 TELEVÍZNE NOVINY 05:45 KRIMI 06:15 NOVINY TV JOJ 07:45 Súdna sieň: Hladujeme 08:50 Panelák: Príliš veľa bicyklov 10:00 Najkrajšie bývanie 10 11:00 Áno, šéfe USA IV. 8 12:00 NOVINY o 12:00 12:55 Súdna sieň: Syna si mi zabil 14:00 Panelák: Príliš veľa bicyklov 15:00 Najkrajšie bývanie 10 16:00 Dr. Dokonalý: Ilúzie 3 17:00 NOVINY o 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň: „Vydriduch“ 22:45 Najprísnejší rodičia na svete v sukni 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 Recept na bohatstvo 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák: Dáma z parku 21:30 Pod povrchom 26 22:45 Najprísnejší rodičia na svete 1/18 - Americká reality show (2009) 23:45 Farmár hľadá ženu 01:15 Mafstory: Neslušný návrh 02:20 Neporaziteľná Jane: Ťažko ju zabiť! 5 05:40 Dámsky klub 07:00 Správy STV 07:40 Práca pre teba 07:55 Vojna kuchárov 08:20 Duel 08:50 5 proti 5 09:40 Galileo 10:10 Dempsey a Makepeacová 11:00 Sila lásky IV. 189 11:50 Práca pre teba 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:35 Postav dom, zasaď strom 14:05 Žena na úteku 16 15:00 Doktorka Quinnová II. 15:50 Práca pre teba 16:00 Správy STV 20:10 Doktor z hôr - Nové osudy o 16.00 16:25 Sila lásky V. 273 17:15 Galileo 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Doktor z hôr - Nové osudy II.: V dobrých aj v zlých časoch 1/13 - Nové epizódy nemeckého seriálu, 2008 20:55 Otázka rešpektu II. 4/6 22:45 Nočné správy 23:05 Luther 4/6 00:00 Dempsey a Makepeacová


®

G a r á ž o v é b r á n y. M a r k í z y. P o h o n y.

tel.: +421(0)911 268 911 e-mail: info@mfheller.sk www.mfheller.sk

• garážové brány s montážou už od 600- € • markízy už od 190-€ • pohony vstupných brán • rolety • bezpeènostné mreže • pozáruèný servis • bezplatné poradenstvo Ceny sú uvedené bez DPH

53-0171

MFHeller


AUTOSERVICE TRNAVA

Ilustračné foto, info v predajni

..Váš predajca vozidiel Škoda

Najnovšia OCTAVIA

11 999,- EUR s DPH

v cene: KLIMATIZÁCIA, el. okná, el. zrkadlá, autorádio CD+MP3, palubný poèítaè, hmlovky, servo, ABS, EBV, MSR, ASR, MBA, 4 x AIRBAG, centr. zamykanie s DO, denné svietenie, isofix, imobilizér, výškovo nast. volant a sedadlo, lišty dverí a iné.

+ 4 zimné kolá ZDARMA

a autoservice@stonline.sk Po-Pia: 8-18, So: 9-13

41-001

Nitrianska cesta 15 TRNAVA (vedľa Vinárskych V závodov) tel: 033/55 45 730


Mrs.Sporty Senec klub 527 Pribinova 13

(vchod zo zadnej časti budovy)

D

903 01 Senec Tel.: 0902 594 404 club527@club.mrssporty.sk www.mrssporty.sk

Happy Birthday! Mrs.Sporty oslavuje 1. narodeniny.

orených dver otv í! eň

.2012 Pia: 9.11 d. od 8 do 18 ho 12 0 .2 1 .1 So: 10 17 hod. od 8 do Začn

i te tera

z!

* Pri podpise 12-mesačného členstva od 01.11.2012 do 30.11.2012 Vám bude poskytnutá zľava v hodnote 38,99 € vzťahujúca sa na prvý mesačný poplatok (potom poskytnutá cena bude len 1,00 € namiesto pravidelných 39,99 €).

06-0258

Oslavujeme narodeniny a chceli by sme srdečne pozvať Vás a Vaše priateľ ky na našu oslavu.


TVPROGRAM

ŠTVRTOK

8. november 2012

06:00 Teleráno 08:10 Bez servítky 09:05 Kobra 11 XI. 3/10 10:05 Prekliaty poklad 12:10 V tieni zločinu II. 2-3/22 14:05 Mentalista III. 4/24 15:00 Priatelia VIII. 9/24 15:30 Dva a pol chlapa VIII. 10/16 16:00 Dr. House II. 18/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 PO21:40 HORÚCA KRV ČASIE 20:20 FARMA 21:40 HORÚCA KRV - Rodinný dramatický seriál, SR, 2012. Hrajú: A. Bárta, Z. Kanócz 23:00 Nočné Televízne noviny 23:25 Dr. House II. 18/24 00:20 Mentalista III. 4/24 01:15 Eleventh Hour - nulová šanca 8/18 02:10 Hrozba z temnoty III. 15/16 02:50 Kobra 11 XI. 3/10 03:35 Bez servítky 04:55 TELEVÍZNE NOVINY 05:15 NOVINY TV JOJ 05:45 KRIMI 06:15 NOVINY TV JOJ 07:45 Súdna sieň: Chcem byť s bratom 08:55 Panelák: Nie je Milan ako Milan 10:00 Najkrajšie bývanie 12 11:00 Áno, šéfe USA IV. 10 12:00 NOVINY o 12:00 12:55 Súdna sieň: Rodinné bolesti 14:00 Panelák: Nie je Milan ako Milan 15:00 Najkrajšie bývanie 12 16:00 Kosti VII. 3 17:00 NOVINY o 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súd21:30 Pod povrchom na sieň: Nebezpečné potvory 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 Recept na bohatstvo 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák: Zasadací poriadok 21:30 Pod povrchom 27 - Slovenský seriál (2012). Hrajú: M. Igonda, L. Lapišáková 22:45 Najprísnejší rodičia na svete 2 23:45 Haló 00:30 Webmaster 01:25 Mafstory: Falošné peniaze 05:35 Dámsky klub 06:55 Správy STV 07:40 Práca pre teba 07:50 Vojna kuchárov 08:15 Duel 08:50 5 proti 5 09:35 Galileo 10:10 Dempsey a Makepeacová 11:00 Sila lásky IV. 191 11:50 Práca pre teba 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:35 Radosť zo života: Eva Kostolányiová 14:05 Žena na úteku 18 15:00 Doktorka Quinnová II. 15:50 Práca pre teba 16:00 23:05 Tonyho pomsta Správy STV o 16.00 16:25 Sila lásky VI. 1 17:15 Galileo 17:50 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Rossella 4/7 21:50 Prežiť! 22:40 Nočné správy 23:05 Tonyho pomsta 3/8 - Seriál, Francúzsko 2011. Účinkujú: Simon Abkarian, Soufiane Guerrab 23:55 Dempsey a Makepeacová 00:45 Doktorka Quinnová II.


TVPROGRAM

PIATOK

9. november 2012

06:00 Teleráno 08:15 Bez servítky 09:10 Kobra 11 XI. 4/10 10:10 Protokol - Komédia, USA, 1984. Hrajú: G. Hawnová, Ch. Sarandon 12:10 HORÚCA KRV 13:20 Mentalista III. 5/24 14:20 FARMA 15:30 Dva a pol chlapa VIII. 11/16 16:00 Dr. House II. 19/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX 18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPOR22:50 Modrý blesk TOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 FARMA 21:30 MASTERCHEF 22:50 AKČNÝ PIATOK: Modrý blesk - Akčná komédia, USA-Nemecko, 1999. Hrajú: M. Lawrence, L. Wilson 00:45 AKČNÝ PIATOK: Elitná jednotka 2 02:30 Kobra 11 XI. 4/10 03:15 Bez servítky 04:30 TELEVÍZNE NOVINY 05:00 C.S.I.: Kriminálka Miami IX. 5 05:50 KRIMI 06:20 NOVINY TV JOJ 07:50 Súdna sieň: Rozprávka so zlým koncom 08:50 Panelák: Tajné rande 10:00 Najkrajšie bývanie 13/13 11:00 Áno, šéfe USA IV. 11 12:00 NOVINY o 12:00 12:55 Súdna sieň: Nebezpečné potvory 14:00 Panelák: Tajné rande 15:00 Najkrajšie bývanie 13/13 16:00 Kosti VII. 4 17:00 NOVINY o 17:00 17:30 21:30 Kde bolo, tam bolo Riskni milión! 18:00 Súdna sieň: Hluční nájomníci 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 Recept na bohatstvo 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák: Záletníci 21:30 Kde bolo, tam bolo 5,6 - Americký rodinný fantazijný seriál (2011). Hrajú: J. Morrisonová, J. Gilmore 23:30 Dom snov IV. 9 00:30 Na ostrie noža 03:00 KRIMI 05:20 Dámsky klub 06:40 Správy STV 07:35 Práca pre teba 07:45 Vojna kuchárov 08:10 Duel 08:45 5 proti 5 09:30 Galileo 10:05 Dempsey a Makepeacová 11:00 Sila lásky IV. 192 11:50 Práca pre teba 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:35 Nebíčko v papuľke 14:10 Žena na úteku 19 15:00 Doktorka Quinnová II. 15:50 Práca pre teba 15:55 Práca pre teba - žrebovanie 16:00 22:25 Falošná identita Správy STV o 16.00 16:25 Sila lásky VI. 2 17:15 Galileo 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Legendy popu: Michal David 22:00 Nočné správy 22:25 Falošná identita - Kriminálny thriller, Francúzsko 2007. Účinkujú: Jean Dujardin, Laurent Lucas 23:45 Dempsey a Makepeacová 00:50 Doktorka Quinnová II.

zasklievanie balkónov i terás

hliníkový posuvný systém

.

VEĽKÝ VÝBER PREVEDENÍ

www.balkona.eu

63-0271

PREDVIANOČNÁ AKCIA 10% až 50%


VÝROBA A MONTÁŽ PLASTOVÝCH OBKLADOV

JHP Univerzum, spol. s r.o.

75-281

Hlavná 242, Jahodná 930 21 Tel./fax: 031/559 1125 Mobil: 0905 655 068 www.jhp.sk

53-0217

H¼ADÁME OBCHODNÉ ZASTÚPENIE A VE¼KOODBERATE¼OV

- Plastové ploty, brány a zábradlia - Roletové systémy - Plastové okenice - Sieky proti hmyzu - Betónové montované garáže

PUR penové tepelné izolácie ...až 50% úspora nákladov na kúrenie

www.luxim.sk

0905 853 676

63-0274

luxim@luxim.sk

• hhydroizolácie striech a stavieb • liliate epoxidové podlahy • aanhydritové potery

tel.: 0948 120 120

NOVINKA!

Milan Hubek e-mail: blastro@stonline.sk

41-278

LUXIM

S nami Vás rastúce ceny plynu už nebudú zaujímať !!!

Hliníkové posuvné systémy pre zimné ZĽAVY 5-49% záhrady, terasy, balkóny a zastrešenia Certifikovaný systém


TVPROGRAM

SOBOTA

10. november 2012

05:25 Čierny krásavec 06:55 Opičí agent - Rodinná komédia, USA-Nemecko, 2003. Hrajú: M. Modine, R. Downeyová 08:45 Priatelia VIII. 10/24 09:15 Škola zvádzania - Komédia, USA, 2006. Hrajú: B. B. Thornton, J. Heder 11:20 MASTERCHEF 13:50 Modrý blesk - Akčná komédia, USA-Nemecko, 1999. Hrajú: M. Lawrence, L. Wilson 15:50 Pán Včielka - Komédia, USA, 2007 23:00 8 MM 17:35 Partička - Záruka najlepšej zábavy 18:20 Smotánka - Nevšedný svet kľúčovou dierkou 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 FARMA - DUEL 22:15 Partička 23:00 8 MM - Triler, USA, 1999. Hrajú: N. Cage, J. Phoenix 01:25 Mníška 03:15 Elitná jednotka 2 05:50 KRIMI 06:15 NOVINY TV JOJ 06:45 Rýchla rota Chipa a Dala 07:15 Timon a Pumbaa 07:40 Gumkáči 08:10 Ninjago 08:40 Beyblade Metal Fusion 09:05 Bakugan 09:30 Na ostrie noža 12:00 Panelák: Záletníci 13:00 Dom snov IV. 9 14:00 Kde bolo, tam bolo 5,6 16:00 Česko Slovensko má talent: PRVÝ VEĽKÝ TRESK 18:00 Najlepšie torty 11 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY 20:20 Múmia: Hrob Dračieho cisára TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 KINOPREMIÉRA: Múmia: Hrob Dračieho cisára - Nemecko-kanadsko-americká dobrodružná sci-fi komédia (2008). Hrajú: J. Li, L. Ford 23:00 Farmár hľadá ženu 00:35 Veľký rešpekt 02:20 Časovaná bomba 03:50 Črepiny ! 04:25 Veľký rešpekt 05:15 Sila lásky VI. 2 06:05 Reportéri 06:30 Správy STV 07:20 Jurošík 07:30 Včielka Maja 07:55 Garfield II. 08:10 Fidlibumove rozprávky 08:35 Superchyty 09:10 Hádaj, kto nás pozval 09:40 Dom plný zvieratiek: Teror na detskom ihrisku 21/26 10:10 Bud Bindi: Vitajte v NATO 10:40 Legendy popu: Michal David 12:45 Autosalón 13:15 On Air 13:40 Rossella 4/7 15:25 Shane 17:30 21:15 Cesta k ľadu Postav dom, zasaď strom 17:55 Taxík 18:25 Nebíčko v papuľke 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Pošta pre teba 21:15 Cesta k ľadu - Dráma, Kanada, USA 2003. Účinkujú: Susan Sarandon, Kenneth Welsh 22:40 Góly - body sekundy 22:55 Druhá žena 00:35 On Air 00:55 Cesta k ľadu 02:20 Druhá žena


34-0176

Garážové brány

V ponuke už aj strešné okná za najlepšie ceny

www.madux.sk

PLASTOVÉ OKNÁ RÝCHLO - LACNO - KVALITNE !!!

210x150 210 150

240x150 240 150

0€

0€

9,9

4,9

13

120x150 1 20 150

17

,90

74

180x150 180 150

150x150 150 15 150 0

0€

9,9

12

Rozmery pri oknách sú rozmery stavebných otvorov. Ceny sú s DPH.

240 cm x 145 cm ..........od 199 eur 280 cm x 145 cm.......... od 299 eur 350 cm x 145 cm ..........od 399 eur 440 cm x 145 cm ..........od 499 eur 580 cm x 145 cm...........od 699 eur

90x230 90 0 230

0€

4,9

11

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A LODŽIÍ

,90

99

Ceny platia pri objednaní montáže.

AKCIA

Do 30.11.2012 zameranie a dovoz okien za 1€.

Do 30.11.2012 Vonkajšie parapety a montáž žalúzií za

1€.

AKCIA

AKCIA

Do 30.11.2012 vonkajšia farba alebo žalúzie za 1 €

Do 30.11.2012 Demontáž okien a odvoz starých okien za 1€.

Do 30.11.2012 50% zľava na vertikálne žalúzie

Pri predložení konkurenčnej ponuky Vám dáme nižšiu cenu.

Akcia do 31.11.2012

Odkúpime Vaše staré okná: 1 ks za 10 € v hotovosti pri podpise zmluvy. Platí pri objednávke s montážou.

KAŽDÝ NÁŠ ZÁKAZNÍK OD NÁS OBDRŽÍ DARČEK NAD 500 € - UDRŽIAVACIA SADA NA OKNÁ NAD 1000 € - MOBILNÝ TELEFÓN NAD 3000 € - DVD PREHRÁVAČ NAD 5000 € - DIGITÁLNY FOTOAPARÁT

V Ponuke profily: Avantgarde, Aluplast, Ovlo, Encore, Prime

10 ročná záruka

Do 30.11.2012 Zameranie a cenová ponuka ZDARMA !!!

Do 30.11.2012

dovoz za 1€

www.madux.sk

Okná do 7 dní

MIMORIADNE ZĽAVY 3 až 6%: bytové družstvá, obecné úrady, mestské úrady, školy a taktiež pre KAŽDÉHO zákazníka pri odbere 3 okien a viac

Aj na splátky Výmena balkónovej steny v cene 1.150€

od

Do 30.11.2012 ku každej objednávke mobilný telefón za 1€

Vstavané skrine

JEDINEČNÁ JESENNÁ AKCIA PRIPRAVENÁ PRE VÁS DO 30.11.2012. V ponuke 6-7-8 komorové okná s nemeckým kovaním.

9€

Ceny platia pri objednaní montáže.

REVOLUČNÁ NOVINKA! 6 - komorový profil stavebná hĺbka 80mm za uvádzacie ceny, namiesto 6 - komorového profilu stavebnej hĺbky 70mm.

AKCIA

už od 19

649,-€ ,

2x posuvné dvere 1500x2500 mm

299,-€

3x posuvné dvere 1x zrkadlo 2200x240 0mm

399,-€

4x posuvné posuvnédvere dvere 3200x2400mm 2x zrkadlo zrkadlo 3200x2400mm

AKC A KCIA

AKC A AKCIA KCIA

AKCIA AKC AKCIA

Do 30.11.2012

Do 30.11.2012

Do 30.11.2012

Zameranie ZDARMA!!!

Dovoz a montáž skríň za 1 €

K objednávke nad 500€ vysávač za 1€

NITRA Štefánikova 59/A, 0948 080 997, maduxnr@madux.sk TRNAVA - Hlavná 24. 0948 340 117, 0948 340 119. maduxtt@madux.sk BRATISLAVA - Obchodná 19 0948 340 119, 0948 340 118. maduxba@madux.sk

599,-€ 599,-

- Výroba vstavaných skríň, kancelárského nábytku, detských izieb na mieru !!! - Široká paleta farieb a materiálov - Bohatý výber doplnkov

GARANCIA NAJNIŽŠÍCH CIEN


TVPROGRAM

NEDEĽA

11. november 2012

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 05:55 Scooby Doo, kde si?! I. 06:15 Škola zvádzania 08:00 Perfektné skóre 09:55 Priatelia VIII. 1112/24 10:55 Pán Včielka 12:40 Zo zákulisia Markízy 13:00 Na telo - Horúce nedeľné kreslo pre politikov a známe osobnosti. 13:40 Lampáreň - Občiansko-právne problémy, ktoré nekončia na lampárni 14:20 Medzi vlkmi - Triler, USA-Kanada, 2011. 20:20 Parchanti Hrajú: Ch. Carpenterová, S. Spence 16:20 V mene kráľa 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 Parchanti (HD) - Akčný film, USA, 2010. Hrajú: J. D. Morgan, Ch. Evans 22:30 Utečenec 01:10 V mene kráľa 03:10 Parchanti (HD) 04:55 TELEVÍZNE NOVINY 05:45 NOVINY TV JOJ 06:05 Periskop hore a dole 08:00 Žraloky na súš(h)i 10:00 Najlepšie torty 11 11:00 Bez syna neodídem 5 12:00 Deväť životov 5 - Americký mysteriózny seriál (2011) Hrajú: S. Samuelsová, G. Phippsová 13:00 Recept na bohatstvo - Slovensko-česká kulinárska reality šou (2012) 14:30 Múmia: Hrob Dračieho cisára 17:00 TOP STAR 18:20 Nové bývanie 22:30 Bournov mýtus 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Česko Slovensko má talent: POSLEDNÝ VEĽKÝ TRESK 22:30 Bournov mýtus Americký špionážny akčný thriller (2004). Hrajú: M. Damon, F. Potenteová 01:00 Manipulátor 03:05 Bez syna neodídem 5 03:50 Manipulátor 06:10 Autosalón 06:35 Správy STV 07:30 Jurošík 07:35 Včielka Maja 08:00 Garfield II. 08:15 Maškrtníček 08:45 Góóól 09:15 S Jakubom na rybách 09:40 Dom plný zvieratiek 22/26 10:10 Ushuaia - expedície do prírody VII. 11:00 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Agatha Christie: Slečna Marpleová: Nevidieť pre oči 14:45 Film pre pamätní20:10 Assunta Spina kov - Profil A.Lettricha: Drevená dedina 16:25 Pošta pre teba 17:30 Kráľ vinár 2/13 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy STV 20:10 Assunta Spina 1, 2/2 - Romantická dráma, Taliansko 2006. Účinkujú: Bianca Guaccero, Sergio Assisi 23:35 Góly - body - sekundy 23:45 Odpískané 00:05 Agatha Christie: Slečna Marpleová: Nevidieť pre oči

Kapela Yelllowe, ktorá v aktuálnej zostave funguje od roku 2010, ponúka ako prvý singel z pripravovaného debutového albumu skladbu Dnes zdá sa. Pod hudbou sú podpisy všetkých členov skupiny a textom prispel Mário Hudák. Ako prezradil gitarista Jozef Dikun, verše ležali na stole v skúšobni dlhšie, pričom ich čas prichádzal postupne. „Mário vždy píše veci, ktoré zažil, alebo ho nejakým spôsobom „stretli“, ovplyvnili, zaujali, potešili, prípadne znechutili... Konkrétne tento text nechce nejako veľmi moralizovať, skôr konštatuje, že niektoré veci sa už jednoducho stali a nedá sa to nijako vrátiť späť,“ vysvetľoval J. Dikun a dodal, že aj v tomto prípade necháva M. Hudák priestor pre poslucháča, ktorý sa môže s interpretáciou piesne pohrať vo vlastnej réžii. V štúdiu vyberali Yelllowe z viacerých skladieb. Definitívnu voľbu však prenechali producentovi Vladovi „Randymu“ Gnepovi. „Randymu sme poslali niekoľko demonahrávok a tajne sme dúfali, že si vyberie práve Dnes zdá sa,“ poznamenal s úsmevom J. Dikun. V štúdiu sa partia talentovaných hudobníkov zdržala dva dni. Po mesiaci od nahrania všetkých liniek sa k nej Vlado „Randy“ Gnepa vrátil a domixoval ju do konečnej podoby. „Pre nás je samotným zážitkom už len práca v štúdiu. Keď nahrávame, vtedy pracuje kreativita každého z nás na plné obrátky, čo sa prejavilo tak, že sme nakoniec Randymu iba komplikovali život. Dúfame, že nás ešte do štúdia pustí (smiech). Radi by sme totiž dokončili všetky skladby a do konca roka ich vydali na regulárnom albume,“ dodal dobre naladený J. Dikun. facebook, youtube, bandzone: yelllowe web: www.yelllowe.sk

Imrich Makó, PR a produkčný manažér Zdroj: GRAND STUDIO, s.r.o.


Zarábajte doma!

Napr. 2 000 € písaním adries, lepením obálok, skladaním pier,hraiek, 1 000 € až 10 000 € rone reklamou na vašom dome, plote, p , aute at.

STROJE A MECHANIZMYa.s. Strojárska spoloènos so sídlom Vlèie hrdlo, 820 03 Bratislava

h¾adá spolupracovníkov na pozíciu: CNC Horizontkár - HEIDENHAIN 530 - prax aspoò 3 roky

03-0084

09 0918 918 9 18 154 98 982 910 408 357 0910 0918 918 154 983

02-0341

53-0243

ZVÁRAÈ so štátnymi skúškami:

- STN EN 287-1 141 T BW 4 S t 5 D 48 H-L 045 ss nb - STN EN 287-1 141 T BW 8 S t 5 D 48 H-L 045 ss nb Prax minimálne 2 roky Informácie na tel.: 0908 979 893, e-mail: darina.bulakova@samstroje.sk


=DVNOLHYDQLHEDONyQRYDORGçLt hliníkové posuvné systémy interiérové prieèky zimné záhrady

ZZZKSVPRQWVN Slovenský výrobok

52-0383

VÝCVIK PSOV V SENCI

Tel.: 0911 739 693

52-0402

fKurzy poslušnosti individuálne a skupinové fOdstraovanie problemového správania fV zlom poasí výcvik v hale

na strane obyčajných ľudí To bol zase týždeň. Keďže sa SaS dlhodobo nedarí získať dôveru ľudí, predložili do parlamentu návrh na registrované partnerstvá homosexuálov, bisexuálov, transvestitov a podobných XY sexuálov, s cieľom získať aspoň ich hlasy. Inak povedané, poslanci SaS by silou-mocou chceli, aby sa títo ľudia mohli de-facto sobášiť a hrať sa takto na manželov. Pre mňa je to asi tá najzvrátenejšia predstava z dielne tejto strany.

Ježiš homosexuálov?

ˆ—ˆ ˜ … ˆ • — ’ w –Œë‡‘ˆ– ’‡ë¡¡ªªë‡

ˆ˜• ’뤤¥ªªëˆ ê}’„„—ˆˆê‘„„ê… …ˆ“„— „ ‘>ê::B––’ê

0800 155 155

02-0296

Zátišie 1, 831 03 Bratislava tel.: 02/4445 43 61

Slovenský výrobca

za v m  ýr er  ob an  a ie 

HPS mont, spol. s r.o.

„Hrdina“ Poliačik, známy výrokom o neškodnosti čistého heroínu, bez mihnutia oka sa v rozprave zahral na proroka a vyhlásil, že podľa neho by Ježiš určite takúto zvrhlosť podporil. Bohorovnosť akou to vyhlásil nás nenechala chladných. Späť dostal to, čo si zaslúžil. Nicholsonová sa pridala do vulgáru a nás, ktorí sme hájili manželstvo ako zväzok muža a ženy, častovala tým, že sme vlastne skrytí homosexuáli. V mojom vystúpení som sa snažil upozorniť na to, že ak by sme túto zvrhlosť schválili, v najbližšej dobe prídu títo ľudia s návrhom, aby si mohli adoptovať deti, potom s tým, aby mohlo byť v takomto kvázimanželstve ľubovoľný počet ľudí, nie len dvaja, atď. Hovoril som im príklady krajín, ktoré už zakázali vo formulároch uvádzať mama a otec a miesto toho, si matky a otcovia MUSIA uvádzať rodič 1 a rodič 2, lebo čo ak má dieťa dvoch otcov či dve mamy? Aké zvrátené! Napriek tomu nezabralo a dokolečka SaSkári trepali svoje zvrhlosti. Potom sa do debaty zapojili aj liberáli z nášho klubu. Ich vystúpenia sa už dali počúvať a hlavne ani náznakom neboli tak vulgárne agresívne ako vystúpenia SaSkárov, napriek tomu mňa nepresvedčili. Každá spoločnosť má právo, aby si určila pravidlá, po splnení ktorých môže niekto vykonávať nejaké povolanie. Preto napríklad pekár nemôže operovať a slepý šoférovať. To zároveň neznamená, že pekár či slepý človek sú ľuďmi druhej kategórie, len jednoducho nesplnili podmienky. Presne tak isto ako žiadny pár homosexuálov, bisexuálov, transvestitov nesplní základnú podmienku na vstup do manželstva - schopnosť vytvoriť zdravé prostredie na zdravý vývoj dieťaťa. Z jednoduchého dôvodu na to, aby sa z muža stala matka si nestačí natrieť pery rúžom. Viem, že mnohí ľudia túžia, aby sme sa vo všetkom opičili po západe. Ja budem rád, ak to v tomto nikdy nespáchame. igor matovič

Senecko 12-44  

Senecko 12-44

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you