Page 1

8 komôr v profile

a Vaše úspory opäť porastú

Odd vým výmeny men ok meny okie okien ki n ur urči určite č te ooča čite očakávate čaká ča č kááva vate zvýšenie vate zvý výš ýýšše šeni nie ie 8-komorový komfo ortu bbývania ývania a ppredovšetkým ýv redo re d všetkýým vý výh ýho hodn odn dnúú komfortu výhodnú návratnosť ávrattnoosť vloženej vložeene nejj investície. investície in ie.. Plastové Plaas Pl asto t vé okná okn knáá ifillovým lovakktuaté al PAS SIV - HHLprofil s 8-ko koomo komo moro r výýmzískate prrofi ovvým ssys yys Slovaktual PASIV 8-komorovým profi syshranatý émom m so stredovým stred edov ovvým ým ttes e neení ním, m,, iizo zola zo lačn la čnným ým témom tesnením, izolačným trojsklom rojskllom a teplým tepllým rrámikom ámik ám i om m SSGG GGG SSWISSPACER SW WISS WI ISSSPA PACE CERR V stoja stojja exkluzívne len chole rebríčka reb ebríríčk čkaa vysokej vyyso vyso soke k j návratnosti návr vraatno vr atnoosttiv peňa peňa pe ňSlovaktuale! zíz vo vo forforfo r naa vrc vrchole peňazí me ušetrených uššetrených prostriedkov p ostrieedkov na vykurovanie. pr vykkuroova vy vani niie. nie.

tel.: 02/45922133, 0903 218 798 e-mail: senec@slovaktual.sk

ROVINKA

č. 72 tel.: 02/45647 148, 0911 910 080 e-mail: rovinka@slovaktual.sk

24-0093

8-koomorovýý hranatý 8-komorový týý profi ppro rofifil získate ro zíísskkat získ kat atee SENEC len v SSlovaktuale! exkluzívne lova lo vakt va ktu kt u ua a le l e ! Mierové nám. č. 5


MediĂĄlny partner

;;TVMĂŞVĂŒRIbMZĂ„[M^MZ TVVM ĂŒ RIbMZĂ„ [M^MZ

>Ă„[XWbĂ ^IVI"

49-0256

  ! ! "  "  "  !      

IlustraÄ?nĂŠ foto, info v predajni

AUTOSERVICE TRNAVA

NaprĂ­klad:

..VĂĄĹĄ predajca vozidiel Ĺ koda

9.999,- EUR - 4.000,- EUR

OCTAVIA STARÉ V HOTOVOSTI NOVà OCTAVIA LEN ZA

5.999,- EUR

Zastavte sa pre svoj prĂ­klad !

OCTAVIA COMBI Tour 10.999,- â‚Ź s DPH

VĂ?CVIK PSOV V SENCI

fKurzy posluťnosti individuålne a skupinovÊ fOdstraovanie problemovÊho språvania fV zlom poasí výcvik v hale

a autoservice@stonline.sk Po-Pia: 8-18, So: 9-13

41-001

52-0402

Tel.: 0911 739 693

Nitrianska cesta 15 TRNAVA (vedÄža VinĂĄrskych V zĂĄvodov) tel: 033/55 45 730


®

G a r á ž o v é b r á n y. M a r k í z y. P o h o n y.

tel.: +421(0)911 268 911 e-mail: info@mfheller.sk www.mfheller.sk

• garážové brány s montážou už od 600- € • markízy už od 190-€ • pohony vstupných brán • rolety • bezpeènostné mreže • pozáruèný servis • bezplatné poradenstvo Ceny sú uvedené bez DPH

53-0171

MFHeller


• • • • •

okná - plastové, hliníkové dvere - plastové, hliníkové žalúzie, rolety, sieky zateplenie výstavby rodinných domov

0948 528 202

53-0244

encoregroupe@gmail.com


TEHLY PRE BUDÚCNOSŤ

HELUZ FAMILY 2in1 najlepšie tehly na trhu tepelný odpor až 9,06 m2K/W

KOMPLEXNÝ TEHLOVÝ SYSTÉM

ZĽAVY AŽ 50 % VYNIKAJÚCE SLUŽBY

www.heluz.sk

Skvelé tehly pre Váš dom

Stavebniny - sklad HELUZ Regionálny sklad komínov HELUZ Areál PD, Zohor (okr. Malacky) +421 915 897 897 stavebniny@promiprojekt.sk www.promiprojekt.sk

15-0387

TEHLY: 0800 106 206 KOMÍNY: 0800 118 192


91-0165


tel.: 0903 549 642

e-mail: zaluziesietky09@azet.sk

53-0242

•• žalúzie žalúzie K •• sieky sieky proti proti hmyzu hmyzu na up ó 10 z¾a n •• siekové siekové dvere dvere -2 vu 0% •• vonkajšie vonkajšie rolety rolety •• pozáruèný pozáruèný servis servis


www.pozicka.sk

zameranie-ponuka-dodávka-montáž

MIMOSEZÓNNA 

 PROTI 

-10%

www.nordia.sk 0905 550 611 0917 734 162 ASTROVA 8 BRATISLAVA

73-0079

0800 155 155

02-0296

ê}’„—ˆê‘„ê…ˆ“„—‘>ê:B–’ê


Stavebna fi rma s. r. o.

juvask@gmail.com

zasklievanie balkónov i terás

02-0008

JUVA SK

 hrubé stavby montáž plotov a zámkovej dlažby výstavba rodinných domov na kľúč montáž krovov +421 903 259 437 |

hliníkový posuvný systém

.

www.balkona.eu

63-0237

VEĽKÝ VÝBER PREVEDENÍ

34-0006

AKCIA NA OKTÓBER 12% až 52%


53-0234

0x

Najlepšia oprava strechy v najlepšej cene

oprava: eternitových plechových plochých

PH

9,-

0

SEKČNÉ GARÁŽOVÉ BRÁNY

0915 636 832 www.laporta.sk

0949 224 380, 0902 426 941 | info@semagroup.eu www.semagroup.eu É

HLINÍKOVÝ POSUVNÝ SYSTÉM: ZIMNÉ ZÁHRADY - TERASY RÔZNE ZASKLIEVACIE SYSTÉMY, ZASTREŠENIA (HLINÍK, OCEĽ, DREVO, LEXAN, SKLO)

BEZ DEMONTÁŽE

0904 207 597

NAJ - STRECHA s.r.o. Super akciové ceny do vypredania zásob! zameranie, odborné poradnestvo a Našou vizitkou je spokojnosť zákazníkov po celom Slovensku. cenová kalkulácia ZADARMO

sD

205

za

VÝRAZN ZĽAVY AŽ

49%

Výroba SK

ZASKLENIE od A po Z

41-0038

Pre dôchodcov špeciálna zľava!

Zateplená brána s pohonom na diaľkové ovládanie + zateplenie Predaj aj na splátky Dovoz a montáž po celej SR. Rôzne prevedenia, veľkosti a farby. LAPORTA, Šaštínska 477, 908 77 Borský Mikuláš

83-0108

materiál prvotriedna kvalita

€59

len

63-0239

250


STROJE A MECHANIZMYa.s. Strojárska spoloènos so sídlom Vlèie hrdlo, 820 03 Bratislava

h¾adá spolupracovníkov na pozíciu: CNC Horizontkár - HEIDENHAIN 530 - prax aspoò 3 roky

53-0243

ZVÁRAÈ so štátnymi skúškami:

- STN EN 287-1 141 T BW 4 S t 5 D 48 H-L 045 ss nb - STN EN 287-1 141 T BW 8 S t 5 D 48 H-L 045 ss nb Prax minimálne 2 roky Informácie na tel.: 0908 979 893, e-mail: darina.bulakova@samstroje.sk


Za účelom rozšírenia našej databázy účastníkov klinického skúšania

51-0431

HĽADÁME ZDRAVÉ ŽENY

Zarobte si doma napr. 2 000 €

0918 154 982 0910 408 357

02-0003

ƒ písaním adries ƒ lepením obálok ƒ skladaním pier ƒ hraèiek atï

Ponúkame brigádu !

Senec Kontakt: 0905 737 473

73-0187

Predaj zábavnej pyrotechniky na obdobie: november – december Miesto práce:

36-0189

vo veku 18-40 rokov, ktoré neužívajú hormonálnu antikoncepciu. Záujemkyne zaradené do databázy budú mať v budúcnosti možnosť zúčastniť sa na klinickej štúdii s finančnou odmenou. Bližšie informácie v pracovné dni od 8,00 - 15,00 hod. na: 0911 500 843, 033/6904 130, 033/6904 315


=DVNOLHYDQLHEDONyQRYDORGçLt hliníkové posuvné systémy interiérové prieèky zimné záhrady

ZZZKSVPRQWVN Slovenský výrobok

52-0383

Zátišie 1, 831 03 Bratislava tel.: 02/4445 43 61

Slovenský výrobca

za v m ýr er ob an a ie 

HPS mont, spol. s r.o.

na strane obyčajných ľudí Dva dni po voľbách (13. marca 2012) ministerstvo životného prostredia pod vedením ministra Nagya (MOST-HÍD) schválilo pridelenie 50 miliónov eur vybraným 41 súkromným firmám a obciam na zhodnocovanie odpadov. Z prvých štyroch najúspešnejších sú až tri súkromné firmy s dotáciami od 4,1 milióna eur po 6 miliónov eur!

Výzva premiérovi

Je zarážajúce, že ministerstvo vybralo projekty firiem, ktoré priamo v hodnotení majú doslova spomenuté, že nemajú zabezpečených dodávateľov, odberateľov ako ani potrebné skúsenosti v zhodnocovaní odpadov, napr. firma BLACK CYGNUS, s.r.o. z obce Kutníky v okrese Dunajská Streda. To však ministerstvu vôbec nebránilo v tom, aby firme pridelil 5,7 milióna eur dotácie z eurofondov. V projekte firma tiež uvádza, že vytvorí len 5 pracovných miest, ide teda o najväčšíu dotáciu na jedno novo vytvorené miesto (1,14 milióna eur). Ďalším príkladom je veľmi „úspešná“ obec Dolný Chotár. Táto obec mala pred pár rokmi len okolo 200 obyvateľov, potom však zázračne získala peniaze na výstavbu viac ako 90 rodinných domov! Teraz znovu, akoby zázrakom, získala vyše 2 milióny eur na výrobu biopeliet len pre vlastnú potrebu! Možno je to len náhoda, že dlhoročným starostom tejto obce je kandidát strany MOST-HÍD. V samotnom hodnotení projektu sa však uvádza, že nie je dostatočne preukázané, či dokážu kapacitu zariadenia využiť. To však vôbec nebránilo ministerstvu 2 milióny eur obci prideliť! Keďže aj v ostatných prípadoch ide o zjavne neefektívne a niekoľkonásobne predražené projekty, žiadame vládu Slovenskej republiky, aby našla cestu a dohodla sa s Európskou komisiou na tom, aby zrušila celú túto výzvu. Takýto spôsob plytvania s eurofondami kazí trh a morálku ostatným firmám a podnikateľom, keď na Slovensku nevyhráva ten najlepší, ale ten, ktorý má najvplyvnejších známych medzi politikmi. Ak máme rozdávať eurofondy rôznym pofidérnym firmám bez skúseností, tak sa pýtam, či nie je lepšie eurofondy využívať len na verejné služby. V čase, kedy nie sú vraj peniaze pre učiteľov či zdravotné sestry, sa nemôžeme tváriť, že pokiaľ nebol porušený zákon, tak je všetko v poriadku. Veď všetci vieme, že politici na Slovensku sú už dostatočne vycvičení na to, aby vedeli takéto podvody robiť zákonne. igor matovič

Senecko 12-40  

Senecko 12-40

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you