Page 1

Ä?. 3 / 17. januĂĄr 2020 / 24. rOÄ?nĂ?K

PRIEVIDZSKO

dmienok tabuÄždanĂ˝ch po e podÄža Do sa urÄ?uj splnenĂ­ DĂ´chodkovĂ˝ vekvĹĄetk encom. Ă˝m poist starobe vek a Ĺžien, po sa zvyĹĄujĂş.dĂ´ch nie v odkovĂ˝ zabezpeÄ?e mĂĄcie. y muĹžov odkoch. Tie minim.ĂĄlne hmotnĂŠ potrebnĂŠ infor totiĹž urÄ?il te dĂ´ch rokov Ĺ tĂĄt ku na primeranĂŠ DĂ´chodk kĂĄch nĂĄjde nĂĄro zmeny v strop 64 li tabuÄž mĂĄ vznik V a . nasta

na ra izujĂş poÄ?et detĂ­ vek potrebnĂ˝ ÂŁUD Od januĂĄ aticky valor a, Ĺže zohÄžadĹˆuje RGMDQX Ĺ€HQDNWRUÂŁ ky, ktorĂĄ sa dostala zĂĄsad . DĂ´chodky sa autom DSODWQÂż Y\FKRYDOD YLDF Ĺ€HQDNWRUÂŁ HO\]ÂŁNRQ Ăšstavy SR ahnuĹĽ 64 rokov DOHER Y\FKRYDOD WL GHWÂŻ OHQHMQRY presi Ĺ€HQDNWRUÂŁ nesmie DOHERGH GÄ€DVFKYÂŁ NWRUÂŁ 53 rokov Y\FKRYDOD

RGX 9HNRGFK

HSR GRSHQ]L

61

1945

62 rokov

1947 1948

1953

62 rokov

1955

62 rokov

1956

62

1957 1958

a 6 mes. a 8 mes.

a 8 mes. a 10 mes.

62

a 2 mes.

63 rokov

a 6 mes.

63 rokov

62

10 mes. rokov a

63 rokov

a 4 mes.

63 rokov

a 8 mes.

a 8 mes.

a 4 mes.

63 rokov

a 6 mes.

63 rokov

a 6 mes.

a 1 mes.

5 mes. rokov a

62 rokov

a 3 mes.

a 9 mes.

63 rokov

60

61 rokov

a 6 mes.

63 rokov

a 6 mes.

62 rokov

63 rokov rokov

62

a 6 mes.

61 rokov

a 3 mes. 7 mes.

a 61 rokov 61 rokov

a 6 mes.

6 mes. rokov a

62 rokov

a 9 mes.

60 rokov

a 6 mes.

62 rokov

63 rokov

a 3 mes.

59 rokov

a 2 mes.

62 rokov

63 rokov

a 6 mes.

59 rokov

a 10 mes.

62 rokov

a 9 mes.

58 rokov

9 mes. rokov a

61 rokov

a 3 mes.

57 rokov

60 rokov

a 9 mes.

62 rokov

63 rokov

a 2 mes.

63 rokov

61 rokov

56 rokov 56 rokov

a 6 mes.

59 rokov

a 6 mes.

55 rokov

a 9 mes.

58 rokov

a 3 mes.

62 rokov

a 7 mes.

62 rokov

63 rokov 63 rokov

a 6 mes.

62 rokov

57 rokov

6 mes. rokov a

a 9 mes.

54 rokov

a 3 mes.

57 rokov

a 9 mes.

60 rokov

a 139 dnĂ­

62 rokov

56 rokov

53 rokov

6 mes.

a 6 mes.

a 11 mes.

62 rokov

a 3 mes.

62 rokov

a 6 mes.

62 rokov

a 6 mes

63 a 6 mes. X£UD 63 rokov WLħRGMDQ D�DODSOD DO DNWRU£] WRU¿Y\FKRY PXŀN HWL HO\]£NRQ DOHERYLDFG WL RGĀDQRY DOGH PXŀRYS WRU¿Y\FKRY a 6 mes. PXŀN 62 rokov œFKRGNX DOGLHħD RGXGRG a 6 mes. WRU¿Y\FKRY a 8 mes. 9HNRGFK 62 rokov PXŀN 62 rokov

YLDF

63 rokov

a 10 mes.

63 rokov

a 10 mes.

64 rokov

64 rokov

enia poiste rok narod

nca

62 rokov

a 8 mes.

62 rokov

a 10 mes.

62 rokov

a 6 mes.

s

>%(2Â?

031190175

BEZKONKURENÄŒNĂ CENA! Doprava v cene! PeÄ?enĂŠ prasiatka

T: 0908 13 11 99

131200033

131200011

721200004

786%29

ĹĄtiepanĂ˝ buk - odrezky dub

131200034

0910 598 927

T: 0904 526 108 0905 981 345

Obklady, dlaĹžby, podlahy IzolĂĄcie proti vode

T: 0915 118 163

721200017

MurĂĄrske prĂĄce

POSKYTUJEME PÔŽIÄŒKY 721190318

EXTRA

4 mes. rokov a

76 dnĂ­ rokov a

53 rokov

a 9 mes.

a 55 rokov

46)Ă?Â?8%.8)7-

od 200â‚Ź do 800â‚Ź

721200013

PD20-03 strana-

1

721200005

Partner WĂźstenrot 721190326

NauÄ?Ă­m, douÄ?Ă­m ANGLICKĂ? JAZYK, pripravĂ­m na maturity. T: 0905 209 747 VolaĹĽ po 17.00 hod.!

a 2 mes.

63 rokov

1965

D

Výroba drevårskych komponentov a zostavovanie finålnych produktov

T: 0905 702 189

62 rokov

59

a 3 mes.

62 rokov

a 6 mes.

62 rokov

a 10 mes.

63 rokov

1964

TýŞdenne do 41 340 domåcností

(komody, ĹĄatnĂ­ky, vstavanĂŠ skrine, kuchyne...) StrojovĂŠ hranenie ABS pĂĄskou.

a 8 mes.

62

139 dnĂ­ rokov a

63 rokov

63

61 rokov

54 rokov

a 3 mes.

58 rokov

53 rokov

54 rokov

58 rokov

6 mes.

53 rokov

54 rokov

a 6 mes.

57 rokov

a 9 mes.

a 60 rokov

a 76 dnĂ­

62 rokov

6 mes. rokov a

63 rokov

1963

rĂ­me prĂĄvomoci toto Slovensko riadiĹĽ, vlĂĄdnuĹĽ mu. Zodpovedne vybraĹĽ. Ono to zas aĹž tak ĹĽaĹžkĂŠ nie je, pretoĹže v nesluĹĄnosti sa priam topĂ­me. V predchĂĄdzajĂşcich volebnĂ˝ch obdobiach sme jej dali prĂ­liĹĄ veÄža priestoru na sebarealizĂĄciu a ona, tĂĄ nesluĹĄnosĹĽ, ale sĂşÄ?asne aj nespravodlivosĹĽ uĹž prerĂĄstla vĹĄetky predstavitelnĂŠ limity. Aj limity MyslĂ­m na sluĹĄnosĹĽ ako na prejav danĂŠ Ăšstavou Slovenskej republiky. postoja jedincov Ä?i celĂ˝ch skupĂ­n ÄžudĂ­ TĂĄ naprĂ­klad tvrdĂ­, Ĺže Slovensko je... k obÄ?ianskemu okoliu. MyslĂ­m na „zvrchovanĂ˝, demokratickĂ˝ a prĂĄvny sluĹĄnosĹĽ, zdvorilosĹĽ, akceptovateÄžnĂŠ ĹĄtĂĄt. NeviaĹže sa na nijakĂş ideolĂłgiu sprĂĄvanie sa, (slovo decentnĂ˝ pochĂĄ- ani nĂĄboĹženstvo. SlovenskĂĄ republidza z latinskĂŠho decentia), myslĂ­m na ka uznĂĄva a dodrĹžiava vĹĄeobecnĂŠ pramorĂĄlne kvality Ä?loveka a ÄžudĂ­ vĹĄe- vidlĂĄ medzinĂĄrodnĂŠho prĂĄva, medziobecne, tie, ktorĂŠ urÄ?ujĂş tolerovatelnĂş nĂĄrodnĂŠ zmluvy, ktorĂ˝mi je viazanĂĄ, mieru toho, Ä?o je sluĹĄnĂŠ a Ä?o uĹž nie. a svoje Ä?alĹĄie medzinĂĄrodnĂŠ zĂĄväzky. SluĹĄnosĹĽ nie je vrodenĂĄ, uÄ?Ă­me sa Ĺ tĂĄtna moc pochĂĄdza od obÄ?anov, jej poÄ?as celĂŠho Ĺživota. Od rodiÄ?ov, od ktorĂ­ ju vykonĂĄvajĂş prostrednĂ­ctvom uÄ?iteÄžov, od priateÄžov, od kolegov, ale svojich volenĂ˝ch zĂĄstupcov alebo aj od politikov, teda od tĂ˝ch, ktorĂ­ by priamo. Ĺ tĂĄtne orgĂĄny mĂ´Ĺžu konaĹĽ iba mali predstavovaĹĽ akĂşsi obÄ?iansku na zĂĄklade Ăşstavy, v jej medziach a v elitu. Mali. A keÄ?Ĺže to tak stĂĄle eĹĄte nie rozsahu a spĂ´sobom, ktorĂ˝ ustanovĂ­ je, potom do akej miery nĂĄs ovplyvnĂ­ zĂĄkon.“ alebo neovplyvnĂ­ vĹĄetko to nesluĹĄnĂŠ Ak si nedokĂĄĹžeme ctiĹĽ naĹĄu Ăşstaokolo nĂĄs, zĂĄleŞí aj na spomĂ­nanej vu ani v tĂ˝chto zĂĄkladvĂ˝chove, aj na naĹĄich povahovĂ˝ch nĂ˝ch bodoch, nemĂĄme vlastnostiach, aj na hodnotĂĄch, ktorĂŠ zĂĄujem o sluĹĄnosĹĽ, ani sĂş pre nĂĄs dĂ´leĹžitĂŠ. A ktorĂŠ sĂş predo- o ĹĄtĂĄtnosĹĽ, ani o spravĹĄetkĂ˝m spoloÄ?ensky akceptovateÄžnĂŠ. vodlivosĹĽ. A chceme ĹžiĹĽ v A je tu eĹĄte aj Ăşcta k Ä?loveku. takom Slovensku? SkuAk chceme ĹžiĹĽ na sluĹĄnom Sloven- toÄ?ne? sku a aspoĹˆ Ä?iastoÄ?ne sĂşhlasĂ­me s VĹĄetko dobrĂŠ vyĹĄĹĄie uvedenĂ˝mi konĹĄtatovaniami, potom si musĂ­me vyberaĹĽ, komu zveÂť Ivan BROĹ˝Ă?K / ĹĄĂŠfredaktor

62

a 139 dnĂ­

62 rokov

1959

62 rokov

a 76 dnĂ­

62 rokov

59 rokov

a 6 mes.

62 rokov

62 rokov

1954

a 3 mes.

53 rokov

54 rokov

a 9 mes.

56 rokov

59 rokov

62 rokov

62 rokov

55 rokov

53 rokov

54 rokov

55 rokov

a 6 mes.

58 rokov

a 9 mes.

61 rokov

62 rokov

VĂĄĹženĂ­, slovom sluĹĄnĂŠ teraz naozaj nemĂĄm na mysli podobnosĹĽ Ä?i dokonca rovnosĹĽ s istou iniciatĂ­vou. MyslĂ­m na sluĹĄnosĹĽ ako na zĂĄkladnĂş sĂşÄ?asĹĽ a podmienku spravodlivosti. SpravodlivosĹĽ totiĹž nemĂ´Ĺže byĹĽ nesluĹĄnĂĄ, to by prestala existovaĹĽ.

60 rokov

62 rokov

1951

57 rokov

60 rokov

62 rokov56

a 6 mes.

3 mes. rokov a

59

62 rokov

1949

1961

Chceme ĹžiĹĽ v sluĹĄnom Slovensku?

58 rokov

62 rokov

53 rokov

54 rokov

55 rokov

9 mes. rokov a

53 rokov

54 rokov

55 rokov

56 rokov

a 9 mes.

57 rokov

55 rokov

56 rokov

57 rokov

62 rokov

55 rokov

56 rokov

57 rokov

54 rokov

55 rokov

56 rokov

57 rokov

a 9 mes.

6 mes. rokov a

1946

GHWL

56 rokov 57 rokov

60 rokov 60 rokov

1944NajÄ?Ă­tanejĹĄie regionĂĄlne noviny

ŀHQD Y\FKRYDOD GLHħD

Ĺ€HQD

PXĹ€

enia rok narod poistenca PHQHM D


prĂĄvnik radĂ­ / reality, sluĹžby

2

NajÄ?Ă­tanejĹĄie regionĂĄlne noviny

PRIEVIDZSKO ZabezpeÄ?ovacie prostriedky

INZERCIA

Simona PellerovĂĄ 0905 719 148 Anna SvĂ­tkovĂĄ 0915 780 751 DistribĂşcia: Anna SvĂ­tkovĂĄ 0915 780 751 www.regionpress.sk www.facebook.com/regionpress.sk Ĺ ĂŠfredaktor: Ivan BroŞík DISTRIBĂšCIA (41.340 domĂĄcnostĂ­) pĂĄrny týŞdeĹˆ: HornĂŠ Vestenice, KoĹĄ, LieĹĄĹĽany, Rudnianska Lehota, SeÄ?, Prievidza, HandlovĂĄ, Bojnice, BystriÄ?any, ÄŒereĹˆany, Diviacka NovĂĄ Ves, DolnĂŠ Vestenice, HornĂĄ Ves, Kamenec pod VtĂĄÄ?nikom, Kocurany, KostolnĂĄ Ves, Lehota pod VtĂĄÄ?nikom, Nitrianske Rudno, Nitrianske SuÄ?any, Nitrica, NovĂĄky, Opatovce nad Nitrou, Oslany, Ĺ Ăştovce, Zemianske KostoÄžany nepĂĄrny týŞdeĹˆ: Prievidza, HandlovĂĄ, Bojnice, CigeÄž, Chrenovec - Brusno, Jalovec, Kanianka, KÄžaÄ?no, Lazany, LipnĂ­k, MalĂĄ ÄŒausa, MalinovĂĄ, NedoĹžery - Brezany, Nitrianske Pravno, NovĂĄky, Poluvsie, Poruba, Pravenec, Radobica, RĂĄztoÄ?no, SebedraĹžie, TuĹžina, VeÄžkĂĄ ÄŒausa, KÄžaÄ?no

zabezpeÄ?ovacie prostriedky. RuÄ?enie je prĂĄvnym vzĹĽahom medzi veriteÄžom a ruÄ?iteÄžom. RuÄ?enie vznikĂĄ jednostrannĂ˝m pĂ­somnĂ˝m vyhlĂĄsenĂ­m ruÄ?iteÄža, Ĺže uspokojĂ­ pohÄžadĂĄvku veriteÄža, ak tak neurobĂ­ sĂĄm dlĹžnĂ­k. ZĂĄkonnĂ­k prĂĄce umoĹžĹˆuje v prĂ­pade ruÄ?enia zabezpeÄ?iĹĽ vĹĄetky pohÄžadĂĄvky nielen zamestnĂĄvateÄža, ale i zamestnanca. RuÄ?iteÄž sa teda zaväzuje, Ĺže vo vzĹĽahu k veriteÄžovi, ktorĂ˝m mĂ´Ĺže byĹĽ tak zamestnĂĄvateÄž, ako i zamestnanec, uspokojĂ­ nĂĄrok veriteÄža, ak tak nevykonĂĄ dlĹžnĂ­k. RuÄ?iteÄž je osoba odliĹĄnĂĄ od dlĹžnĂ­ka a mĂ´Ĺže nĂ­m byĹĽ tak fyzickĂĄ ako aj prĂĄvnickĂĄ osoba. ZĂĄkonnĂ­k prĂĄce nevyluÄ?uje, aby ruÄ?iteÄžom bol aj spolupracovnĂ­k dlĹžnĂ­ka. ZriadenĂ­m zĂĄloĹžnĂŠho prĂĄva moĹžno zabezpeÄ?iĹĽ len relatĂ­vne Ăşzky okruh pohÄžadĂĄvok zamestnĂĄvateÄža, ktorĂ˝m sĂş nĂĄrok na nĂĄhradu ĹĄkody na zverenĂ˝ch hodnotĂĄch, ktorĂŠ je zamestnanec povinnĂ˝ vyĂşÄ?tovaĹĽ a nĂĄrok na nĂĄhradu ĹĄkody, ktorĂş zamestnanec spĂ´sobil zamestnĂĄvateÄžovi Ăşmyselne. ZĂĄloh sa obmedzuje vĂ˝luÄ?ne na nehnuteÄžnosti, ktorĂŠ zamestnanec vlastnĂ­ a obdobne ako v prĂ­pade ruÄ?enia, aj zmluva o zriadenĂ­ zĂĄloĹžnĂŠho prĂĄva sa musĂ­ uzatvoriĹĽ v pĂ­somnej forme.

geometrickĂŠ plĂĄny vecnĂŠ bremeno polohopisnĂŠ a výťkopisnĂŠ plĂĄny vytĂ˝Ä?enie hranĂ­c pozemkov, polohy budov a inĂŠ

131200007

Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava IÄŒO: 36252417 reg. MKSR EV 3676/09

Do prĂĄvnych vzĹĽahov, ktorĂ˝ch predmetom je urÄ?itĂ˝ zĂĄväzok vstupujĂş ich ĂşÄ?astnĂ­ci s oÄ?akĂĄvanĂ­m splnenia povinnosti druhou zmluvnou stranou. Realita je vĹĄak inĂĄ a Ä?astokrĂĄt nastĂĄva situĂĄcia, kedy druhĂĄ zmluvnĂĄ strana svoje povinnosti neplnĂ­ riadne ani vÄ?as. PrĂĄve z  tohto dĂ´vodu prĂĄvny poriadok upravuje konkrĂŠtne inĹĄtitĂşty, ktorĂŠ by mali v zmluvnom vzĹĽahu zvyĹĄovaĹĽ prĂĄvnu istotu strĂĄn. PrĂĄva a  povinnosti z  pracovnoprĂĄvnych vzĹĽahov moĹžno zabezpeÄ?iĹĽ prostriedkami, ktorĂ˝mi sĂş dohoda o  zrĂĄĹžkach zo mzdy, ruÄ?enie a zriadenie zĂĄloĹžnĂŠho prĂĄva. InĂŠ moĹžnosti zabezpeÄ?enia pracovnoprĂĄvnych vzĹĽahov ZĂĄkonnĂ­k prĂĄce neumoĹžĹˆuje. Dohoda o  zrĂĄĹžkach zo mzdy je najpouŞívanejĹĄĂ­m zabezpeÄ?ovacĂ­m prostriedkom v pracovnom prĂĄve. Dohodu o zrĂĄĹžkach zo mzdy moĹžno uzatvoriĹĽ iba na bĂĄze existujĂşceho pracovnoprĂĄvneho vzĹĽahu a  vĂ˝luÄ?ne medzi zamestnancom a zamestnĂĄvateÄžom. Dohodou o  zrĂĄĹžkach zo mzdy moĹžno zabezpeÄ?iĹĽ iba platnĂş pohÄžadĂĄvku, ktorĂĄ vĹĄak v  Ä?ase zabezpeÄ?enia nemusĂ­ byĹĽ splatnĂĄ. Obsahom dohody o  zrĂĄĹžkach zo mzdy je sĂşhlas zamestnanca, aby zamestnĂĄvateÄž jednostranne zrazil Ä?asĹĽ mzdy vo svoj prospech na uspokojenie svojej pohÄžadĂĄvky. Dohoda o  zrĂĄĹžkach zo mzdy sa musĂ­ uzatvoriĹĽ pĂ­somne, inak je neplatnĂĄ. RealizovaĹĽ zrĂĄĹžky zo mzdy je moĹžnĂŠ najskĂ´r v deĹˆ splatnosti pohÄžadĂĄvky. RuÄ?enie ako aj zĂĄloĹžnĂŠ prĂĄvo sĂş v praxi nie veÄžmi vyuŞívanĂŠ

OtĂĄzka: DobrĂ˝ deĹˆ, chcem sa opĂ˝taĹĽ,

Ä?i mĂĄ povinnosĹĽ ďŹ rma v ktorej pracujem, oznĂĄmiĹĽ sĂşdu (vo veci starostlivosti sudu o maloletĂŠ deti - výŞivnĂŠ) akĂş formu pracovnĂŠho vzĹĽahu mam uzavretĂş, pracovnĂş dobu a akĂ˝ dostĂĄvam prĂ­jem za urÄ?itĂŠ obdobie. Zo sĂşdu neuvĂĄdzajĂş Ĺžiaden zĂĄkon, nie je tam odĂ´vodnenie a ani nie som ĂşÄ?astnĂ­kom konania. Som druhova priateÄžka, ale Ĺžijeme v spoloÄ?nej domĂĄcnosti, mĂĄme spolu syna, ale nie sme manĹželia. MĂ´Ĺže ďŹ rma v ktorej pracujem okresnĂŠmu sĂşdu nezaslaĹĽ takĂŠto informĂĄcie?

OdpoveÄ?: DobrĂ˝ deĹˆ, sĂşd v tomto konanĂ­ zisĹĽuje VĂĄĹĄ prĂ­jem aj

uvedenĂŠ informĂĄcie prĂĄve z dĂ´vodu, Ĺže Ĺžijete s otcom dieĹĽaĹĽa v spoloÄ?nej domĂĄcnosti a tĂ˝m sa podieÄžate na spoloÄ?nĂ˝ch nĂĄkladoch. SĂşd mĂĄ zo zĂĄkona povinnosĹĽ zisĹĽovaĹĽ majetkovĂŠ pomery na strane povinnĂŠho rodiÄ?a (otca dieĹĽaĹĽa) a z dĂ´vodu, Ĺže s nĂ­m Ĺžijete v spoloÄ?nej domĂĄcnosti, musĂ­ sĂşd zistiĹĽ aj VaĹĄe zĂĄrobkovĂŠ pomery. SĂşd mĂĄ prĂĄvo poĹžadovaĹĽ od VĂĄĹĄho zamestnĂĄvateÄža zaslanie potvrdenia o VaĹĄom prĂ­jme. V zmysle prĂ­sluĹĄnĂ˝ch zĂĄkonnĂ˝ch ustanovenĂ­ mĂĄ kaĹždĂĄ osoba v rĂĄmci svojich moĹžnostĂ­ poskytnúż sĂşdu sĂşÄ?innosĹĽ v rĂĄmci sĂşdneho konania. Ak ďŹ rma v ktorej pracujete neposkytne potrebnĂŠ informĂĄcie, sĂşd si VĂĄĹĄ prĂ­jem dokĂĄĹže zistiĹĽ napr. cez sociĂĄlnu poisĹĽovĹˆu. SĂşd mĂ´Ĺže uloĹžiĹĽ fyzickej aj prĂĄvnickej osobe poriadkovĂş pokutu.

Âť TĂ­m advokĂĄtskej kancelĂĄrie V4 Legal, s.r.o. e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

VĂĄĹženĂ­ Ä?itatelia, otĂĄzky alebo nĂĄmety tĂ˝kajĂşce sa prĂĄvneho poradenstva posielajte na adresu redakcie RP PRIEVIDZSKO, Ul. Ĺ umperskĂĄ 43, Prievidza. Nezabudnite napĂ­saĹĽ kontaktnĂş adresu, resp. telefĂłnne Ä?Ă­slo, na ktorĂŠ sa vĂĄm mĂ´Ĺžeme ozvaĹĽ, ak vĂĄĹĄ problĂŠm nebude moĹžnĂŠ, prĂ­p. vhodnĂŠ rieĹĄiĹĽ v naĹĄej rubrike. Samozrejme, vami zaslanĂŠ otĂĄzky budĂş v prĂ­pade uverejnenia rieĹĄenĂŠ ako anonymnĂŠ. TĂĄto rubrika slúŞi ako bezplatnĂŠ poradenstvo pre obÄ?anov.

SLOVENSKĂ? ÄŒERVENĂ? KRĂ?Ĺ˝ v Prievidzi

VydavateÄž nezodpovedĂĄ za obsah a pravdivosĹĽ inzerĂĄtov. NepreĹĄlo jazykovou Ăşpravou.

94.750 100.200 33.080 31.290 28.510 16.370 31.310 27.450 54.930 34.140 18.210 38.810 27.920 34.570 40.560 59.430 46.550 18.990

Bratislavsko VĂ˝chod Bratislavsko ZĂĄpad Dunajskostredsko Galantsko+Ĺ aliansko Hlohovecko+SereÄ?sko KomĂĄrĹˆansko Levicko Malacko Nitriansko NovozĂĄmocko Pezinsko PieĹĄĹĽansko+NM+MY Senecko Senicko+Skalicko TopoÄžÄ?iansko+PE+BN TrenÄ?iansko+DCA+IL Trnavsko Zlatomoravsko

Prenajmem nebyt. priestor 24m2 ZapotĂ´Ä?ky PD, 150â‚Ź 0918 997 888

Cena za 226 hodinovĂ˝ kurz je od 300,00 â‚Ź

InformĂĄcie osobne na adrese:

SlovenskĂ˝ ÄŒervenĂ˝ krĂ­Ĺž StaniÄ?nĂĄ Ä?.2, Prievidza

721200010

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

KURZ OPATROVANIA pre dospelých, v termíne od 04.02. do 06.03.2020

tel: +421 46 542 28 19 | mobil: +421 903 558 925 e-mail: prievidza@redcross.sk, www.redcross.sk

PrenĂĄjom stĂĄnku centrum ZapotĂ´Ä?ky PD, 25m2 od 100â‚Ź 0918 997 888

statika a projekty stavieb odbornĂŠ stavebnĂŠ poradenstvo stavebnĂ˝ dozor ĂšPLNĂ? STAVEBNĂ? SERVIS - od zĂĄmeru cez projekt po realizĂĄciu stavby, Ăşkony s pozemkami ...

131200027

ZĂĄpadnĂŠ Slovensko

otvĂĄra

47-012

Prosba o pomoc: ProsĂ­me VĂĄs, v prĂ­pade, Ĺže viete o mieste, kam naĹĄe noviny nechodia, dajte nĂĄm, vedieĹĽ. ÄŽakujeme.

JUDr. Ing. Ľuboť Maxina, PhD.

131200013

VydavateÄž: REGIONPRESS, s.r.o.

podÄža ZĂĄkonnĂ­ka prĂĄce

131200027

Ĺ umperskĂĄ 43 PRIEVIDZA prievidzsko@regionpress.sk

131200010

Redakcia:

StrednĂŠ Slovensko

BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

33.870 28.710 26.640 83.740 20.730 12.970 29.620 41.130 45.115 32.750

Banskobystricko+BR Kysucko=CA+KM Liptovsko=LM+RK LuÄ?enecko+VK+PT Martinsko+TR Oravsko=DK+NO+TS PovaĹžsko=PB+PU Prievidsko Zvolensko+DT+KA Ĺ˝iarsko+ZC+BS Ĺ˝ilinsko+BY

VýchodnÊ Slovensko

Bardejovsko+SK+SP Gemersko = RV+RS+RA Humensko=VT+SV+ML Koťicko Koťicko okolie Ľubovniansko Michalovsko+TV+SO Popradsko+KK Preťovsko+SB Spiťsko+LE+GL

279¢5$92',ï6.ª.85=<1$6.83,18262%1ž$87202%,/$0272&<./(

BUDOVA GALANTĂ&#x2030;RIE PRI STANICI - 

21.1.2020 o 16.00 h.

%8'29$2'52=92SRVFKRGLH

3UĂ&#x17D;Ă˝VDSUHVYHGĂ°LÄ&#x2DC;ĂŹHVPHQDMOHS{Ă&#x17D;

GLAZĂ&#x161;ROVANIE VANĂ?

%8'29$$*52352'8.7DV25

rokov â&#x20AC;&#x17E;UĹž od ďŹ rmyâ&#x20AC;&#x153; MOLNĂ R

NOVINKA - V�CVIK AJ S AUTOMATOM - TO UŽ SPRAV� KAŽD� ! [$8',$7'LN:

,YDQ*UROPXV

PD20-03 strana-

2

0903 405 588 0905 983 602

94-0007

50.530 29.120 35.020 30.690 41.690 36.230 28.230 41.340 39.560 27.490 52.120

131200006

BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA


vzdelávanie, zdravie, služby

3

Trojuholník škola – rodič - žiak II Neviem, či uvediem niečo užitočné k téme výberu materskej školy (MŠ), keďže vďaka nepremyslenej politike sa zlikvidovali mnohé škôlky a rodičia skôr umiestnenie prijímajú, ako vyberajú. Ale aj v tejto situácii nie je správne zveriť deti hocikomu. MŠ nemajú spády, teda netreba sa orientovať na MŠ pri bydlisku. Prednostné prijatie majú predškoláci, tí musia byť prijatí, ak to kapacita dovoľuje. Pri výbere MŠ by bolo predvídavé uvažovať, na ktorú základnú školu (ZŠ) po MŠ dieťa zapíšete. MŠ bývajú spojené so ZŠ alebo sú v blízkosti ZŠ. Takéto predvídanie je o to ťažšie, že posudzujete dve školy, no obe môžete relatívne dlhý čas pozorovať, spoznávať ich personál. . Keďže škôlkam zverujeme malé deti, je veľmi dôležité, ako pôsobí z hľadiska vizuálu, či pôsobí priateľsky, čisto, prívetivo. Všímajte si okolie MŠ, možnosti na vychádzky, vybavenie ihriskom, blízkosť ciest, zeleň. Vo vnútri budovy pozeráme na poriadok, zdobenie tried, hygienickosť, bezbariérovosť, obsah informačných tabúľ, hracie prvky a hry. Treba zistiť, či nejde o rýchlo zriadenú MŠ v malej budove s minimálnym priestorom na vonkajší pobyt. Sterilné prostredie páchnuce po dezinfekcii takisto nepatrí do 21. storočia. Určite sa treba zaujímať o vzdeláva-

NOVÉ V PRIEVIDZI

cie a iné aktivity škôlky (napr. krúžky). Avšak neberte ako hlavné kritérium vyučovanie cudzieho jazyka či iného učebného predmetu. To ich neminie v ZŠ. Je predčasné dieťaťu vtĺkať do hlavy cudzí jazyk, ktorý sa určite naučí na ďalších školách. Existujú aj rôzne prevažne súkromné MŠ s alternatívnym spôsobom vyučovania. Je potrebné si naštudovať takúto alternatívu, lebo nie všetko môže vyhovovať požiadavkám rodičov a charakteru dieťaťa. A zároveň by bolo dobré nájsť ZŠ, ktorá vo zvolenej alternatíve bude pokračovať, aby sa ciele iného spôsobu vyučovania naplnili. Pri posudzovaní vzdelávacieho programu sa zaujímajte o rozvíjanie predškolskej prípravy, vzťahu k materine, kultúre, umeniu, k pohybu, k prírode, k ľuďom a hlavne na komplexnosť prípravy na základnú školu. V príleve mnohých vyučovacích trendov neraz rodičia vyvíjajú predčasný a neprimeraný tlak na deti. Často zabúdajú, že MŠ im nevychová budúcich finančníkov a nemá im ani nahrádzať ZŠ. Keďže je po takýchto spôsoboch výučby dopyt, MŠ ich, prirodzene, ponúkajú. V neposlednom rade ide aj o pedagogický kolektív. Ten spoznávame komunikáciou, pozorovaním alebo aj odpoveďami na vaše otázky. Otázkou je, či MŠ otvorí záujemcov svoje brány. Či áno, či nie, aj tým sa veľa dozvedáme o MŠ.

redaj ný

ný servis

www.toyotaprievidza.sk Letisková 2C, Prievidza

131200009

Kam na materskú školu?

721190327

prievidzsko

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

učiteľ ZŠ s MŠ

Hviezdoslavova 1, www.lekarenstm.sk Vichy zľava na single produkty -4€

BIODERMA ATODERM ZĽAVA –20% na single produkty

EUCERIN zľava na ELASTICITY HYALURON FILLER -4€

3,14€

1,57€ RECTOVENAL acute gel 50g -

MUCOPLANT Skorocelový roztok s echinaceou a vitamínom C 100ml - výživový doplnok

so sladidlami

IBALGIN krém 100g ATARALGIN 20 tbl - tlmí bolesť hlavy,

bolesť zubov a hlavy, menštruačné bolesti, znižuje horúčku

krčnej chrbtice, zubov a chrbta

5,64€

3,55€

3,38€

1,69€

3,79€

3,03€

OSCILLOCOCCINUM 6 dávok -

Dr. THEISS SCHWEDEN-BITTER 100ml - výživový doplnok, bylinný

chrípkové stavy (horúčka, prechladnutie, bolesti)

6,14€

3,07€

potláča bolesť, tlmí zápal a znižuje opuch

6,27€

1,78€ anorektálny gél na hemoroidy

VALETOL 24tbl -

prípravok, Angelika lekárska stimuluje trávenie, prispieva 4,52€ k činnosti tráviaceho traktu

7,54€

3,62€

6,03€

PD20-03 strana-

3

131200017

PANADOL FEMINA 10tbl - proti

menštruačným bolestiam a kŕčom


05 DOMY / 5predaj domy/predaj 06 POZEMKY /6predaj pozemky/predaj 07 REALITY reality/inĂŠ 7 / inĂŠ 08 STAVBA stavba 8 Âť KĂşpim haki leĹĄenie, 0908 532 682. domĂĄcnosĹĽ 9 09 DOMĂ CNOSŤ zĂĄhrada a zverinec 10 10 ZĂ HRADA A ZVERINEC hobby a ĹĄport 11 11 HOBBY A Ĺ PORT deĹĽom 12 12 DEŤOM rĂ´zne/predaj 13 RĂ&#x201D;ZNE / 13 predaj

14 RĂ&#x201D;ZNE14/ inĂŠ rĂ´zne/inĂŠ 15 HÄ˝ADĂ M hÄžadĂĄm prĂĄcuPRĂ CU 15 16 ZOZNAMKA zoznamka 16

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt? PoĹĄlite SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RPmedzera PD medzera Ä&#x152;Ă­slo rubrikymedzera Text inzerĂĄtu PrĂ­klad: RP PD 12 PredĂĄm koÄ?Ă­k, 0987 654 321. Spätnou SMS vĂĄm potvrdĂ­me prijatie inzerĂĄtu a jeho cenu, ktorĂş vĂĄm vyĂşÄ?tuje vĂĄĹĄ mobilnĂ˝ operĂĄtor. Cena je 0,60 â&#x201A;Ź s DPH za kaĹždĂ˝ch zaÄ?atĂ˝ch 30 znakov textu vĂĄĹĄho inzerĂĄtu vrĂĄtane medzier. NiÄ? inĂŠ neĂşÄ?tujeme. TIP 1: Ak chcete inzerĂĄt na viac týŞdĹ&#x2C6;ov, poĹĄlite rovnakĂş sms toÄžkokrĂĄt, v koÄžkĂ˝ch týŞdĹ&#x2C6;och chcete inzerovaĹĽ. TIP 2: Ak chcete inzerĂĄt uverejniĹĽ v ÄžubovoÄžnĂ˝ch inĂ˝ch naĹĄich novinĂĄch, PD zameĹ&#x2C6;te za skratku novĂ­n, ktorĂş nĂĄjdete na zadnej strane vÄžavo dolu. SluĹžbu PlatbaMobilom. sk technicky zabezpeÄ?uje ELET, s.r.o.

M. R. Ĺ tefĂĄnika 38, Prievidza (StarĂŠ sĂ­dlisko)

56#8'$011$%*1&0Â&#x17E;521.1è015Ä&#x160; MQORNGVPžTGCNK\žEKCUVCXGDPĂ&#x161;EJRTžE UVCXDCTQFKPPĂ&#x161;EJCD[VQXĂ&#x161;EJFQOQX RQMNžFMC\žOMQXGLFNCĂĽD[ \CVGRĂťQXCPKGDWFQXEGTVKHKMQXCPĂ&#x161;OKU[UVĂ&#x2020;OCOK \GOPĂ&#x2020;XĂ&#x161;MQRQXĂ&#x2020;RTžEG,%$ IA FQRTCXC6CVTC.KC\ AKC RTGPžLQOHCUžFPGJQNGwGPKC

Âť red

E+G STAV s.r.o.

ponĂşka murĂĄrske, bĂşraÄ?ske a vodĂĄrske prĂĄce, sĂĄdrokartĂłn, maÄžovanie, bytovĂŠ jadrĂĄ, elektrikĂĄrske prĂĄce. Zn. Lacno

T:0948 975 710

131200036

04 BYTY / prenĂĄjom byty/prenĂĄjom 4 Âť DĂĄm do prenĂĄjmu 2.izbovĂ˝ byt v PRIEVIDZI. Cena za mesiac 300 eur spolu aj s energiami. Tel. 0919 202 721 Âť Rodina v Prievidzi prijme do 3 izbovĂŠho bytu do spolu bĂ˝vania Ĺženu, ktorĂĄ dokĂĄĹže ĹžiĹĽ aby bol prĂ­jemnĂ˝ deĹ&#x2C6;. Vyrozumenie na sprĂĄvnom Ä?Ă­sle T: 0915 343 208 Âť DĂĄm do prenĂĄjmu 1.izb. byt v RD v PD Sever. zariadenĂ˝, peknĂŠ tichĂŠ prostr. 200 â&#x201A;Ź/ os. /mes. aj s energiami. Tel:0944 589 022

-20%

tel.: GOCKNUVUUVCXD[@EGPVTWOUM

131200038

03 BYTY /3predaj byty/predaj

TĂşto zeleninu si mĂ´Ĺžete dopestovaĹĽ na zĂĄhrade, ale aj v byte v kvetinĂĄÄ?i, nie je to niÄ? zloĹžitĂŠ. Ä&#x152;ierna reÄ?kovka obsahuje neuveriteÄžne veÄžkĂŠ mnoĹžstvo Ĺživotne dĂ´leĹžitĂ˝ch lĂĄtok. VitamĂ­nu C v nej za surova nĂĄjdeme viac ako v citrĂłnoch. Okrem neho obsahuje aj vysokĂŠ mnoĹžstvo vitamĂ­nu E, B1, B2, B6 a beta-karotĂŠnu, z minerĂĄlov je v nej vĂ˝znamne zastĂşpenĂŠ Ĺželezo, sĂ­ra, meÄ?, vĂĄpnik, horÄ?Ă­k, draslĂ­k a fosfor. VysokĂŠmu obsahu lĂĄtok zvanĂ˝ch fytoncĂ­dy vÄ?aÄ?Ă­ reÄ?kovka za svoje antibiotickĂŠ ĂşÄ?inky. DĂ´leĹžitou zloĹžkou sĂş i horÄ?iÄ?nĂŠ silice obsahujĂşce sĂ­ru. PrĂĄve im totiĹž reÄ?kovka vÄ?aÄ?Ă­ nielen za svoju nenapodobiteÄžnĂş ĹĄtipÄžavĂş chuĹĽ, ale aj za svoj blahodarnĂ˝ vplyv na naĹĄu peÄ?eĹ&#x2C6;. Tieto silice mĂ´Ĺžeme nĂĄjsĹĽ aj vo vĹĄetkĂ˝ch prĂ­buznĂ˝ch rastlinĂĄch vrĂĄtane znĂĄmych reÄ?koviek, Ä?ierna reÄ?kovka ich vĹĄak obsahuje najväÄ?ĹĄie mnoĹžstvo.

HÄžadĂĄme novĂ˝ch kolegov, ktorĂ­ majĂş zĂĄujem o prĂĄcu v dynamicky sa rozvĂ­jajĂşcej spoloÄ?nosti pĂ´sobiacej celosvetovo na tvorbu v programe CAD (lasery, frĂŠzy a robotickĂŠ zvĂĄranie). MzdovĂŠ ohodnotenie po zaĹĄkolenĂ­ od 850â&#x201A;Ź brutto. Kontakt: 0915 447 578, seifert.jan@unipas.sk UNIPAS spol. s r.o., Ĺ˝elezniÄ?nĂĄ 285/12, 972 41 KoĹĄ www.unipas.sk

PD20-03 strana-

4

SBS LAMA SK prĂ­jme strĂĄĹžnikov na obchodnĂŠ prevĂĄdzky

v Prievidzi 800 â&#x201A;Ź brutto/ mesiac + variabilnĂĄ zloĹžka NĂĄstup ihneÄ?!

Kontakt: 0948 109 195

36-0001

02 AUTO-MOTO auto-moto/inĂŠ 2 / inĂŠ Âť CZ 175, Jawa 250, 350, Pionier, Stadion,Mustang, SIimson .KĂşpim tieto motorky. T: 0915 215 406

Pestuje sa v celej EurĂłpe, v miernom pĂĄsme v Ă zii, v Severnej Amerike a v AustrĂĄlii. Je to jedna z najstarĹĄĂ­ch kultĂşrnych rastlĂ­n; slúŞi ako zelenina, olejnina, krmivo. BuÄžva obsahuje veÄža minerĂĄlnych lĂĄtok a vitamĂ­nov. ReÄ?kev sa pouŞíva aj ako lieÄ?ivĂĄ rastlina s antimikrobiĂĄlnym ĂşÄ?inkom. ReÄ?kev, reÄ?kovka, reÄ?kviÄ?ka - vĹĄetky pomenovania sĂş odvodenĂŠ od grĂŠckeho slova raphanos - reÄ?kev. ReÄ?kev Ä?ierna (Raphanus sativus), Ăşdajne pomĂĄhala uĹž pri stavbe pyramĂ­d. SpoloÄ?ne s cesnakom a cibuÄžou ju dostĂĄvali robotnĂ­ci, aby im pomohla udrĹžaĹĽ dobrĂ˝ zdravotnĂ˝ stav a silu. NachĂĄdzame ju vyobrazenĂş aj na nĂĄstennĂ˝ch maÄžbĂĄch starĂŠho Egypta z roku 2000 pred n. l. EgypĹĽanom vraj viac vynĂĄĹĄalo jej pestovanie ako siatie obilia. O jej vĂĄĹžnosti v staroveku sa dozvedĂĄme zo starej grĂŠckej povesti, podÄža ktorej bola vraj ApollĂłnovi v chrĂĄme v DelfĂĄch obetovanĂĄ reÄ?kev zo zlata, ĹĄalĂĄtovĂĄ repa zo striebra a kvaka z olova. ObÄžuboval ju rĂ­msky cisĂĄr Tiberius i krĂĄÄž Karol VeÄžkĂ˝. Ä&#x152;ierna reÄ?kovka mĂĄ veÄžmi rozsiahle pozitĂ­vne ĂşÄ?inky na celĂ˝ organizmus a prĂĄve preto by nemala chĂ˝baĹĽ na jedĂĄlnom stole. Ä&#x152;iernu reÄ?kovku je veÄžmi jednoduchĂŠ vypestovaĹĽ. MĂĄ rada slnko a teplo. NeznĂĄĹĄa vĹĄak prehnojenĂŠ pĂ´dy.

131190506

01 AUTO-MOTO /1 predaj auto-moto/predaj

NajÄ?Ă­tanejĹĄie regionĂĄlne noviny

NenĂĄpadnĂ˝ zĂĄzrak â&#x20AC;&#x201C; Ä?ierna reÄ?kev

131200012

ObÄ?ianska riadkovĂĄ inzercia

lekĂĄrniÄ?ka z prĂ­rody / zamestnanie, sluĹžby

131200003

4


prievidzsko

politická inzercia, služby, domácnosť

5

VEĽKÁ ZIMNÁ AKCIA

-25%

5,99

DODANIE DVERÍ UŽ DO TÝŽDŇA *

Využite ceny 2019

ku všetkým skladovým podlahám podložka a lišta len za 1 cent

Chcete

Individuálny prístup, dlhoročné skúsenosti, vlastné náradie.

Ceny po konzultácii na 0944 455 099

131190505

bežná údržba, kosenie, strihanie stromov, kríkov ...

PALIVOVÉ DREVO

sa ZBAVIŤ DLHOV zákonným spôsobom?

hurtis@advokathurtis.sk

7221200008

Postarám sa o Vašu záhradu

SLUŽBY

MÄKKÉ 30€/prm

TVRDÉ 40€/prm

0948 468 858

721190325

Výročia a udalosti členovia štvorice Beatles odmietli ponuku 30 miliónov dolárov za obnovenie skupiny.

19. januára 1976

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

131200008

131200016

do vypredania zásob

ZUZANA&,1*(ď29È%8'(.$1','29$ġ ZA+187,(62&,$/,67,6.

6SRFLWRPKUGRVWLYiPR]QDPXMHPåHV\PEROERMD]DVRFLiOQe práva QD6ORYHQVNXDMHGQD]QDMVWDWRþQHMãtFKåLHQDNpVRPNHG\SR]nal, SDQL=X]DQD&LQJHĐRYiSULMDODSRQXNXDEXGHNDQGLGRYDĢYQaMEOLåãtFK SDUODPHQWQêFKYRĐEiFK]DKQXWLH6RFLDOLVWLVN åHWiWRSDQLMHSULSUDYHQi]RPULHĢ³-HMSULDWHOLD REGLYRYDWHOLDLSUtYUåHQFLYãHWFLVPHMXFKRGLOLSURVLĢ åHMXSRWUHEXMHPHåLY~1DSRNRQKODGRYNXXNRQþLODDOHOHQ SUHWRDE\PRKODRWi]NXSRVWDYHQLDVORYHQVNêFKSUDFXM~FLFK WOPRþLĢQDPHG]LQiURGQHMVFpQH3ULMDOLMXY(XUySVNRP SDUODPHQWHY%UXVHOLY\VW~SLODQD(XUySVNRPVRFLiOQRP IyUHY/RQGêQHD $WpQDFK 'QHVåLMHSDQL&LQJHĐRYáYVNURPQêFKSRGPLHQNDFK QDVORYHQVNRPDćDUVNHMKUaQLFLEOt]NR6WUHG\QDG %RGURJRP-HMSUtE\WRNćDOHNR]DREFRXYORQHSUtURG\ QDRNUDMLQiURGQHMSUtURGQHM UH]HUYiFLHNGHåLM~NRU\WQDþN\ QDSUYêNUiWWDNPHUQHQiMGHWH'RWHUD]MXQDYãWHYXMHYHĐD REGLYRYDWHĐRvĐXGLDQDĖXQH]DEXGOL

åLYR]DXMtPDRYHUHMQpGLDQLHDMNHćåLMH]RVNURPQpKR RSRORYLFXQLåãLHKRG{FKRGNXDNRPRKODPDĢNHE\POþDOD DQHERMRYDOD]DSUiYDSUDFXM~FLFK 3ROLWLFNpVWUDQ\VDSUHGKiĖDM~YWRPDE\]tVNDOLQDVYRMX NDQGLGiWNXRVOĖXM~FHFHOHEULW\-DVRPQHVPLHUQHKUGê åHVDV~þDVĢRXQiãKRKQXWLDVWiYDåHQDNWRUiP{åHE\Ģ VYRMRXRGYDKRXDQH]ORPQRVĢRXY]RURPSUHYãHWNêFK SUDFXM~FLFKNWRUtGQHVRKêEDM~FKUEW\YQHĐXGVNêFK SRGPLHQNDFKDWYUGLDåHVRVYRMLPLåLYRWPLQHP{åX QLþURELĢ0\YiPRGND]XMHPHåHVDWRGiåHVL]DVYRMX SUiFX]DVO~åLWHYLDFDåHVDQLNG\QHY]GiPH

=X]DQD&LQJHĐRYiQLHMH RE\þDMQRXURERWQtþNRX&HOê åLYRWSRPiKDODĐXćRP-HMSULDWHOLDVSRPtQDM~åHUD]QDXOLFL QDãODSODþ~FHGLHYþDWNRSULKRYRULODVDMHMDNHć]LVWLOD åHMXDMVMHMPDPLþNRXY\KRGLOL]E\WXSULFKêOLODLFKDEêYDOL XQHMWDNPHUURN90ROGDYHQDG%RGYRX]DORåLODRFKRWQtFNH GLYDGORNWRUpVSiMDOR6ORYiNRv0DćDURYL5yPRv6WiOHVD

2EMHGQiYDWHĐ6RFLDOLVWLVN%DM]RYD%UDWLVODYD5XåLQRY,ý2'RGiYDWHĐ5(*,2135(66VURâWXGHQWVNDTUQDYD,ý2

PD20-03 strana-

5

(GXDUG&KPHOiU 3UHGVHGDVWUDQ\6RFLDOLVWLVN%êYDOiåHULDYQLþND866WHHO.RãLFH=X]DQD&LQJHĐRYi ]DþDODSUHGSlWQiVWLPLURNPLRGYiåQ\SURWHVW]DSUiYD SUDFXM~FLFKD]OHSãHQLHSUDFRYQêFKSRGPLHQRNYNRãLFNêFK åHOH]LDUĖDFK=DWRåHVDGRVORYDREHWRYDOD]DLQêFK VLY\WUSHODQHXYHULWHĐQpSUtNRULDY\KRGLOLMX]SUiFHY\KUiåDOL VDMHM]DVWUDãRYDOLMX2GYiåQDåHQDVDQHY]GDODDVSROX VRVYRMLPLSUtYUåHQFDPLVDY\GDODQDJiQGKLRYVNê NLORPHWURYGOKêSRFKRG]0ROGDY\QDG%RGYRX GR%UDWLVODY\.HćGRUD]LODGRKODYQpKRPHVWDSUHGÒUDGRP YOiG\VLUR]ORåLODVWDQD]DþDODKODGRYNXNWRUiWUYDODWDNPHU WULWêåGQH9WHG\VPHVDVSR]QDOL3tVDOVRPRQHMþOiQN\ QDYãWHYRYDOVRPMXDMVPRMLPLSULDWHĐPLDVSRORþQHVPH VDEiOLRMHMåLYRW9WHGDMãLD']XULQGRYDYOiGDMXLJQRURYDOD D~UDGYOiG\GRNRQFDDURJDQWQHRGPLHWROSRVN\WQ~ĢHOHNWULQX QDOHNiUVNHY\ãHWUHQLHNHćVDMHM]GUDYRWQêVWDYSUXGNR ]KRUãRYDO=X]DQD&LQJHĐRYiQHSUHUXãLODKODGRYNXDQLYWHG\ NHćMHM]RPUHODPDWNDÄ-HMXåQHSRP{åHPDWXERMXMHP ]DYãHWNêFK³SRYHGDOD]URQHQH3DPlWiPVDDNR VRFLRORJLþND=X]DQD.XViYWHG\]QHSRNRMHQHYDURYDOD YHUHMQRVĢÄ%H]DNpKRNRĐYHNSiWRVXYiPR]QDPXMHP

Eduard Chmelár


voÄžby / politickĂĄ inzercia, sluĹžby

Koho voliĹĽ?

MĂĄm rovnakĂş dilemu a dostaĹĽ sa z nej nie je ÄžahkĂŠ. NeÄ?akajte vĹĄak, prosĂ­m, Ĺže cez týŞdennĂ­k REGIONPRESS budeme robiĹĽ to, Ä?o beĹžne robia mnohĂŠ mĂŠdiĂĄ â&#x20AC;&#x201C; jednoducho â&#x20AC;&#x201C; nebudeme pretlĂĄÄ?aĹĽ vlastnĂ˝ch favoritov, nemĂ´Ĺžeme teda radiĹĽ, koho voliĹĽ. Ani nechceme. Napriek tomu si dovolĂ­m ponĂşknuĹĽ nasledujĂşci â&#x20AC;&#x17E;manuĂĄlâ&#x20AC;&#x153;. Koho nevoliĹĽ NevoÄžme tĂ˝ch, ktorĂ˝ch by nevolili naĹĄi predkovia, z ktorĂ˝ch si viacerĂ­ preĹĄli koncentraÄ?nĂ˝mi tĂĄbormi, z ktorĂ˝ch niekoÄžkĂ­ mali v minulosti takzvanĂ˝ â&#x20AC;&#x17E;berufsverbotâ&#x20AC;&#x153;, iba preto, Ĺže sa nezohli svojvĂ´li moci. SvojvĂ´Äža moci a nacizmus sa nĂĄm u nĂĄs totiĹž eĹĄte stĂĄle prejavuje v kaĹždodennom Ĺživote. PoÄ?me voliĹĽ, lebo urÄ?ite nechceme, aby nĂĄĹĄ hlas prepadol v prospech niekoho, koho si neĹželĂĄme ako sĂşÄ?asĹĽ budĂşcej moci. NaprĂ­klad v prospech tĂ˝ch z vyĹĄĹĄieho odstavca. NevoÄžme tĂ˝ch, ktorĂ­ sÄžubujĂş poriadok a zĂĄkonnosĹĽ a vo svojich radoch sami majĂş ÄžudĂ­, ktorĂ­ mali a majĂş problĂŠm so zĂĄkonom, prĂ­padne uĹž aj za sebou rozsudok.

   NevoÄžme tĂ˝ch, ktorĂ­ prezliekajĂş kaĹždĂŠ ĹĄtyri roky kabĂĄt, podÄža toho, kde majĂş prĂĄve vyĹĄĹĄiu ĹĄancu na zvolenie. NevoÄžme tĂ˝ch, ktorĂ­ sa handrkovali o miesta na kandidĂĄtkach ako o mrkvu na trhu. NevoÄžme tĂ˝ch, ktorĂ­ nĂĄm neponĂşkli Ĺžiaden rozumnĂ˝ a splniteÄžnĂ˝ program, iba takmer povinnosĹĽ, aby sme im pomohol dostaĹĽ sa k moci. NevoÄžme tĂ˝ch, ktorĂ­ nepoznajĂş zĂĄkladnĂŠ slovo z civilizovanĂŠho politickĂŠho slovnĂ­ka â&#x20AC;&#x201C; dialĂłg. NevoÄžme tĂ˝ch, ktorĂ­ si zjavne arogantne â&#x20AC;&#x17E;pomĂ˝liliâ&#x20AC;&#x153; pojmy ĹĄtĂĄtne, naĹĄe a ich. Ä&#x152;Ă­tate o nich a o tom, ako si ĹžijĂş, denne. Naozaj, vĂĄĹženĂ­ Ä?itatelia, v tejto chvĂ­li eĹĄte neviem, kto naprĂ­klad u mĹ&#x2C6;a vzĂ­de z toho vĂ˝beru. MusĂ­ to vĹĄak byĹĽ niekto pre mĹ&#x2C6;a morĂĄlne prijateÄžnĂ˝, hodnotovo definovateÄžnĂ˝ a demokraticky akceptovateÄžnĂ˝ a taktieĹž programovo ustĂĄlenĂ˝. No a hlavne nielen medzinĂĄrodne, ale aj Äžudsky a obÄ?iansky vĹĄestranne akceptovateÄžnĂ˝. VĂ˝raz â&#x20AC;&#x17E;obÄ?iansky vĹĄestranneâ&#x20AC;&#x153; je tu mimoriadne dĂ´leĹžitĂ˝. VoÄžba bude ĹĽaĹžkĂĄ, ale verĂ­m, Ĺže niekto takĂ˝ sa u nĂĄs na Slovensku nĂĄjde. MusĂ­me takĂŠho nĂĄjsĹĽ. Ä&#x152;as nĂĄs eĹĄte aĹž tak netlaÄ?Ă­, treba teda rozumne zvaĹžovaĹĽ. SledovaĹĽ dianie, poÄ?ĂşvaĹĽ vĂ˝roky a nezabĂşdaĹĽ.

ÄŞĆĄČ&#x2019;Č&#x2021;Ĺ&#x2013;Č&#x;Ë&#x2039;Ę&#x2039;ČĽĹ&#x201D;Č?ʥɢƥË&#x2122; Autodopravcov aj vĹĄetkĂ˝ch sluĹĄnĂ˝ch Č&#x2019;Ę Ć&#x17D;Ç­Ę&#x2039;É­Ĺ&#x2013;ɢǍČ&#x2021;Ĺ&#x201D;Ę Ë&#x2013;Ĺ&#x201D;ĆĄČ?ĆĄČ&#x2021;Ę&#x2039;ɭȜȼǍĆ&#x192;Č&#x2021;ƢǠȜČ&#x;Ë&#x2039;Ę&#x2039;Ĺ&#x201D;ŕ˘&#x203A;ɢȜŕ˘&#x203A; ɢČ?Ĺ&#x201D;Ę&#x2039;Č&#x2021;ȜʽॏČ&#x2021;Ę&#x2039;ȜɭƢɢČ?Ĺ&#x201D;Ę&#x2039;Ç­Č&#x;ĆĄË&#x2013;Ĺ&#x201D;Ę˝Ë&#x160;Ę Ë&#x2122;Ç­Ę˝Ĺ&#x201D;ČĽÇŤĆĄĆ&#x192;ÇŤĆĄÉ˝Ę&#x2039;ॳ Â?ĆĄ Ę&#x2039;Čś ȜɭÇ&#x152;Ĺ&#x201D;ČĽÇŤË&#x2013;ȜʽĹ&#x201D;ČĽĹ&#x2013; Č?ʥɢƥË&#x2122; ČĽĹ&#x201D; Ę Ę&#x2039;Ĺ&#x2013;Ę&#x2039;ƥॳ Ĺ Ĺ&#x201D; ŕ &#x20AC;ßż É­ČśČ&#x2021;Ȝʽ òČ?ȜʽƥȼɽČ&#x2021;Čś É˘É­ÇŤĘ Č?Čś Ȝࢳ ʽǍĹ&#x201D;Ć&#x192; ŕ &#x2020;ßżßż Č&#x;ÇŤČ?Ǎȡŕ˘&#x203A; ȼȜʽƥʠɭॳ ÂĄÇŤČ?ǍȡȼË&#x160;ॏ Č&#x2021;Ę&#x2039;ȜɭƢ Č&#x;Ĺ&#x201D;ǿʥ Ç­É˝Ę? ČĽĹ&#x201D; É˝Ę&#x2039;Ĺ&#x201D;ʽŚʠ Ĺ&#x201D;ࢳȜɢɭĹ&#x201D;ʽʠĆ&#x192;ÇŤĆĄÉ˝Ę&#x2039;Č&#x2021;ȜȼĆ&#x2020;ÇŤĹ&#x201D;ʽࢳɽĆ&#x192;Ç É­Ĺ&#x2013;ČĽČ&#x2021;ȜʽƥǿËŞÉ­Č&#x;ĆĄ ČĽĹ&#x201D;-Ë&#x160;ɢɭƥॳĹ Ĺ&#x201D;Ę&#x2039;ĆĄČĽĘ&#x2039;ČśĘ Č&#x2021;Ĺ&#x201D;ČĽĆ&#x17D;Ĺ&#x2013;Č?ǿƥČśĆ&#x17D;Ë&#x2013;Ĺ&#x201D;Ć&#x2020;ÇŤĹ&#x201D;Ę&#x2039;Č&#x2021;Ę  Ć&#x17D;ČśČ&#x2021;ȜȼĆ&#x192;Ĺ&#x201D;Ë&#x2013;ČśĆ&#x17D;ɢȜʽƥĆ&#x17D;ČĽĹ&#x2013;Č&#x;ÇŤČĽĘ Č?Ĺ&#x2013;Ę˝Č?Ĺ&#x2013;Ć&#x17D;Ĺ&#x201D;òČ&#x;ĆĄŕ˘&#x203A; ɭʠॏȜɽȜŚǍĘ&#x2039;ČĽĆĄĘ˝Ę&#x2039;ĆĄĆ&#x17D;Ĺ&#x201D;ÇżĘ Ç­Č&#x;ÇŤČĽÇŤÉ˝Ę&#x2039;ĆĄÉ­Ć&#x17D;ȜɢɭĹ&#x201D;Ę˝Ë&#x160;ɢĹ&#x2013;ČĽ ÄŞĹ&#x2013;Ë&#x2122;ČĽË&#x160;ॳĂĄĹ&#x2013;ČĽÄŞĹ&#x2013;Ë&#x2122;ČĽË&#x160;ॏČĽÇŤĆĄË&#x2122;ĆĄČĽÇŤĆĄǿƥË&#x2013;Ĺ&#x201D;Č&#x;Ë&#x2039;Ę&#x2039;ȜȼǍǿĹ&#x201D;ŕ˘&#x203A; Č&#x2021;ČśɢȜĘ&#x2039;É­ĆĄÉ˝Ę&#x2039;Ĺ&#x201D;ČĽË&#x2039;ॏȜȼǿƥČĽĹ&#x201D;ɢȜɢɭƥĆ&#x17D;ČĽČśČ&#x;Č&#x;ÇŤĆĄÉ˝ŕ˘&#x203A; Ę&#x2039;ĆĄČĽĹ&#x201D;Č&#x2021;Ĺ&#x201D;ČĽĆ&#x17D;ÇŤĆ&#x17D;Ĺ&#x2013;Ę&#x2039;Č&#x2021;ĆĄòČ&#x;ĆĄÉ­Ę ʽȜʽȜČ&#x2019;ĹšĹ&#x2013;Ć&#x192;ǠॏĹ&#x201D;ࢳĆ&#x17D;Čś ɢĹ&#x201D;É­Č?Ĺ&#x201D;Č&#x;ĆĄČĽĘ&#x2039;Ę É˝Ĺ&#x201D;Ę É­Ć&#x2020;ÇŤĘ&#x2039;ĆĄĆ&#x17D;ȜɽĘ&#x2039;Ĺ&#x201D;ȼƥॳÂ&#x2018;Ĺ&#x201D;Ë&#x2122;Ć&#x17D;Ë&#x2039;ॏČ&#x2021;Ę&#x2039;Čś ŚʠĆ&#x17D;ĆĄ Ç Ĺ&#x2013;Ć&#x17D;Ë&#x2013;Ĺ&#x201D;Ę? Ć&#x17D;Čś ʽȜČ?ƥŚȼƥǿ Ę É­ČĽË&#x160; Ç Č?Ĺ&#x201D;ɽȜʽĹ&#x201D;Ć&#x192;Ç­ Č?Ç­É˝Ę&#x2039;ČśČ&#x2021; É˝Ę&#x2039;É­Ĺ&#x201D;ČĽË&#x160; òČ&#x;ƥɭॏ ŚʠĆ&#x17D;ĆĄ Ë&#x2013;Ĺ&#x2013;ɭȜʽƥȊ ɢȜĆ&#x17D;ɢȜŕ˘&#x203A; ɭȜʽĹ&#x201D;Ę?Ć&#x2020;Č?ȜʽƥČ&#x2021;Ĺ&#x201D;Ë&#x2013;ČśĆ&#x17D;ɢȜʽƥĆ&#x17D;ȼƢǠȜË&#x2013;Ĺ&#x201D;Ę&#x2039;ĆĄČĽĘ&#x2039;ČśȜŚŕ˘&#x203A; ɭȜʽɽČ&#x2021;Ë&#x2039;Ę Č&#x2021;Ĺ&#x201D;ČĽĆ&#x17D;Ĺ&#x2013;Č?ॳ ÂĽĹ&#x201D;ÇżČ?ĆĄÉ˘Ę ÇŤĆĄĘ Č&#x2021;Ĺ&#x201D;Ë&#x2013;ʠǿƥĘ&#x2039;ĘĄĘ&#x2039;ČśȜŚɭȜʽɽČ&#x2021;ĘĄČ?ʥɢƥË&#x2122; ɢȜɭȜʽȼĹ&#x201D;ČĽÇŤĆĄɽࢳ0ĆĄÉ˝Č&#x2021;ȜʠɭƥɢʠŚČ?ÇŤČ&#x2021;ȜʠॏČ&#x2021;Ę&#x2039;ȜɭĹ&#x2013;Č&#x;Ĺ&#x2013; ɢȜɭȜʽȼĹ&#x201D;Ę&#x2039;ĆĄČ&#x2019;ČĽË&#x2039; É­ČśË&#x2013;É˝Ĺ&#x201D;Ç  ɽɢȜɢČ?Ĺ&#x201D;Ę&#x2039;ČĽĆĄČĽË&#x2039;Ć&#x192;Ç  Ć&#x192;ÇŤĆĄÉ˝Ę&#x2039; Ĺ&#x201D;Č&#x2021;ČśòČ?ȜʽƥȼɽČ&#x2021;Ȝॳ Ĺ Ĺ&#x201D; ɢȜĆ&#x2020;ÇŤĹ&#x201D;Ę&#x2039;ČśĆ&#x2020;ȼƢ ČĽĹ&#x2013;Č&#x2021;Č?Ĺ&#x201D;Ć&#x17D;Ë&#x160; ČĽĹ&#x201D; Ę˝Ë&#x2039;É˝Ę&#x2039;Ĺ&#x201D;ʽŚʠ É˝Ë&#x160;É˝Ę&#x2039;ƢČ&#x;Ę  òČ?ȜʽƥȼɽČ&#x2021;Čś Ë&#x2013;Ĺ&#x201D;ɢČ?Ĺ&#x201D;Ę&#x2039;ÇŤČ?Čś Ȝࢳ ŕ &#x20AC;ŕ &#x201E;ŕ  Č&#x;ÇŤČ?Ǎȡŕ˘&#x203A; ȼȜʽĆĄĘ É­ʽǍĹ&#x201D;Ć&#x192;ॏĹ&#x201D;Č&#x2021;Čś0èॳ òË&#x160;É˝Ę&#x2039;ƢČ&#x; ɭȜʽȼĹ&#x201D;Č&#x2021;Čś ɢȜɽĘ&#x2039;Ĺ&#x201D;ʽǍČ?Ĺ&#x201D; ɽʥČ&#x2021;É­ČśČ&#x;ČĽĹ&#x2013; ËŞÉ­Č&#x;Ĺ&#x201D;ॏ Ĺ&#x201D;Č?ĆĄ ʽࢳ 0ĆĄÉ˝Č&#x2021;Ę  É˝Ĺ&#x201D; ɢȜ Ć&#x17D;ČśČ&#x2021;ȜȼĆ&#x2020;ĆĄČĽÇ­ É˝Ę&#x2039;Ĺ&#x201D;Ę˝ŕ˘&#x203A; ĹšË&#x160; É˝Ę&#x2039;Ĺ&#x201D;Č? ǿƥǿ Č&#x;Ĺ&#x201D;ǿǍĘ&#x2039;ĆĄČ&#x2019;ČśČ&#x; Ę Ę&#x2039;Ĺ&#x2013;Ę&#x2039;ॏ ʠࢳ ČĽĹ&#x2013;É˝ Ç Čś É˝Ę&#x2039;Ĺ&#x2013;Č?ĆĄ Ę˝Č?Ĺ&#x201D;É˝Ę&#x2039;ČĽÇ­ɽʥČ&#x2021;É­ČśČ&#x;ČĽĹ&#x2013;ËŞÉ­Č&#x;Ĺ&#x201D;ॳ

 Ivan BroŞík

PD20-03 strana-

òČ?ȜʽƥȼɽČ&#x2021;ČśË&#x2013;Ĺ&#x201D;ɢČ?Ĺ&#x201D;Ę&#x2039;ÇŤČ?ČśɢɭƥʽĹ&#x2013;Ć&#x17D;Ë&#x2013;Č&#x2021;ȜʽĹ&#x201D;Ę&#x2039;ĆĄČ&#x2019;ȜʽǍ Č&#x;Ë&#x2039;Ę&#x2039;Ĺ&#x201D; Ć&#x17D;ʽȜǿȼĹ&#x2013;ɽȜŚȜČ&#x2021; Ę&#x2039;ČśÇ ČśŕĄŹ Č&#x2021;ČśČ&#x2019;Č&#x2021;Čś Ë&#x2013;Ĺ&#x201D;ɢČ?Ĺ&#x201D;Ę&#x2039;Ç­ 0èॳ Ĺ Ĺ&#x201D; ŕ &#x20AC;ßż É­ČśČ&#x2021;Ȝʽ ɢɭƥʽĹ&#x2013;Ć&#x17D;Ë&#x2013;Č&#x2021;Ë&#x160; É˝Ë&#x160;É˝Ę&#x2039;ƢČ&#x;Ę  Ę&#x2039;Ĺ&#x201D;Č&#x2021; òČ?ȜʽƥȼɽČ&#x2021;ČśÉ˘É­ÇŤĘ Č?ČśȜࢳŕ &#x2020;ßżßżČ&#x;ÇŤČ?ǍȡȼȜʽƥʠɭॏČ&#x2021;Ę&#x2039;ȜɭƢ ČĽĹ&#x201D;Č&#x;ÇŤĆĄÉ˝Ę&#x2039;ČśĘ&#x2039;ȜǠȜॏĹ&#x201D;ĹšË&#x160;É˝Ĺ&#x201D;ǍȼʽƥɽĘ&#x2039;ȜʽĹ&#x201D;Č?ÇŤĆ&#x17D;ČśȜɢɭĹ&#x201D;Ę˝Ë&#x160;Ć&#x192;ÇŤĆĄÉ˝Ę&#x2039;Ĺ&#x201D;ࢳʽË&#x2039;É˝Ę&#x2039;Ĺ&#x201D;ʽŚË&#x160;Ć&#x17D;ÇŤĹ&#x201D;Č&#x2019;ČĽÇŤĆ&#x192;ॏÇŤĆ&#x17D;ĘĄĆ&#x17D;ȜɽĆ&#x192;Ç É­Ĺ&#x2013;ČĽČ&#x2021;ȜʽƥǿËŞÉ­Č&#x;Ë&#x160;ČĽĹ&#x201D;-Ë&#x160;ɢɭʠɽॳ ÂĽĹ&#x201D;ÇżË&#x2013;ČĽĹ&#x2013;Č&#x;ĆĄÇżĘ Ç­ Č&#x;Ĺ&#x201D;ËŞĹ&#x2013;ČĽ Ĺ&#x201D;ࢳ Ç&#x152;Ĺ&#x201D;ČĽÇ&#x152;É˝Ę&#x2039;ĆĄÉ­ Č? -Ĺ&#x201D;ŕ˘&#x203A; ɢȜȼƥ ŚȜČ? ȜɢɭȜĘ&#x2039;ÇŤ ɢĹ&#x2013;ČĽČśČ&#x; Ë&#x2013;Čś òČ&#x;ĆĄÉ­Ę  ʥɢČ?ČĽË&#x2039; Ę&#x2039;É­ČśĆ&#x192;Ç Ĺ&#x2013;ɭॳ ĂĄČś ʽȜČ&#x2019;ĹšĹ&#x2013;Ć&#x192;Ç  ɽɢɭĹ&#x201D;ʽǭČ&#x;ĆĄ ɽࢳ Č&#x;Ë&#x2039;Ę&#x2039;ČśČ&#x; ɢȜɭǍĹ&#x201D;Ć&#x17D;ČśČ&#x2021; Ĺ&#x201D;ࢳ Ë&#x2013;Ĺ&#x201D;É˝Ę&#x2039;Ĺ&#x201D;ʽǭČ&#x;ĆĄ Ę&#x2039;ĘĄĘ&#x2039;Čś ȜŚɭȜʽɽČ&#x2021;ĘĄ Ë&#x2013;Č?Čśŕ˘&#x203A; Ć&#x17D;ƥǿǍȼʠॳĹ Ĺ&#x201D;ŕ &#x20AC;ŕ  É­ČśČ&#x2021;ȜʽĘ˝Č?Ĺ&#x2013;Ć&#x17D;Ë&#x160;ȜǠČ?ČśĆ&#x17D;Ĺ&#x201D;Č?ÇŤɢȜČ?ÇŤĘ&#x2039;ÇŤĆ&#x192;ÇŤ òČ&#x;ĆĄÉ­Ę òČ?ȜʽƥȼɽČ&#x2021;ČśĹ&#x201D;Ë&#x2122;ČĽĹ&#x201D;Č&#x2021;ȜɽĘ?Ĺ&#x201D;ࢳĆ&#x2018;Ĺ&#x201D;Č?Ę ÇŤĆĄĘ&#x2039;Ĺ&#x201D;Č&#x2021;ƢĘ&#x2039;Čś Č?ʥɢƥË&#x2122;ĆĄČĽĹ&#x201D;Ę Ĺ&#x201D;Ć&#x17D;É­Ĺ&#x201D;Ç Ĺ&#x2013;Ę˝Č?Ĺ&#x201D;É˝Ę?Ę Ë&#x2122;ČĽĆĄĘ˝Ë&#x160;Ć&#x17D;É­Ë&#x2122;ǭॳ ĂĄÉ­ĆĄĘ&#x2039;Čś Ę&#x2039;Čś Č&#x;ʠɽǭČ&#x;ĆĄ ʽȜ ʽȜČ&#x2019;ĹšĹ&#x2013;Ć&#x192;Ç  ŕ  ŕ &#x2C6;ॳ Ç&#x2030;ƥŚɭʠĹ&#x2013;É­Ĺ&#x201D; Ë&#x2013;Č&#x;ĆĄČĽÇŤĘ?ॳ

     

6

ObjednĂĄvateÄž: ZA Ä˝UDĂ?, JaĹĄĂ­kova 4849/2, 82103 Bratislava, IÄ&#x152;O: 52581675, VydavateÄž: REGIONPRESS, s.r.o. Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava, IÄ&#x152;O: 36252417

V poslednĂ˝ch týŞdĹ&#x2C6;och som dostal viacero mailov â&#x20AC;&#x201C; teda listov v podobe elektronickej poĹĄty, v ktorĂ˝ch sa ma naĹĄi Ä?itatelia pĂ˝tajĂş, koho by mali voliĹĽ. Ak dovolĂ­te, odpoviem na ne takto, hromadne.

NajÄ?Ă­tanejĹĄie regionĂĄlne noviny

33-00039

6


interiér

prievidzsko

7

interiér - exteriér - dekorácie

PODLAHY

BEZPEČNOSTNÉ DVERE s dovozom, montážou, demontážou starých dverí, odvozom odpadu

od 522,90 EUR

ŠTÝLOVÉ ROLETY PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ

VERTIKÁLNE ŽALÚZIE

www.inexdecor.sk e-mail:inexdecor@inexdecor.sk

0908 244 019

od 108€

aj so zárubňou a

OKNÁ A DVERE JAPONSKÉ STENY

INTERIÉROVÉ DVERE

Adresa:

Otvorené: Po-Pi 9.00-17.00 So 9.00-12.00

PD20-03 strana-

kľučkou

A.Sládkoviča 1, Prievidza

(prvá ulica vľavo od žel. stanice smerom na Bojnice, za predajňou Elko)

7

131200031

DEŇ A NOC

Interiérové dvere s doda už do dvoch týžd ním ňov


spomíname

8

Najčítanejšie regionálne noviny

„Tak rýchlo ten čas letí, tak rýchlo uteká, ale spomienka na teba v srdciach našich je hlboko vrytá. To, že sa rana zahojí, to je len klamné zdanie. V srdciach nám bolesť zostala a tiché spomínanie.“

„Slza smútku tíško stečie po tvári, bolesť v srdci zabolí, no pekná spomienka ako večný plameň v našich srdciach zahorí.“

Dňa 25.12.2019 uplynuli dva roky, čo nás navždy opustila naša mama a starká

Dňa 13.1.2020 sme si pripomenuli 5. rok od smrti nášho manžela, otca, starého a prastarého otca

OTÍLIA MIKUŠOVÁ

Jána Antola z Cígľa. S úctou a láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.

Dňa 8.1. 2020 sme si so slzami v očiach pripomenuli štvrté smutné výročie, kedy si Pán povolal k sebe nášho drahého syna, brata a švagra

Dňa 10.1.2020 sme si pripomenuli 11. výročie od úmrtia našej maminky, starkej a prastarkej pani Alžbety Ľahkej

pána Jozefa Beňadika

a dňa 23.1. 2020 prvé smutné výročie úmrtia nášho otecka, starkého a prastarkého

z Prievidze.

pána Ľudovíta Ľahkého V srdciach vašich milovaných stále žijete.

721200009

z Chrenovca - Brusna. 721200003

Vtedy dotĺklo srdce, ktoré sme milovali, tú bolesť nám už nikto a nikdy nezahojí. Spi sladko náš milovaný, my sme stále s tebou v modlitbách a ty s nami. „Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji, na veky vekov. Amen.“ S láskou spomína mama a sestra Silvia s rodinou.

131190023

721200001

z Cigľa. S láskou a úctou spomínajú dcéry Hela a Jana s rodinami.

„Na oblohe sa rozsvietila veľká hviezda, to si ty, ocko môj a pozeráš na mňa z neba. Tam, v raji nebeskom, pokoj večný maj, buď mojím anjelom, na zemi ma chráň. Hoci si odišiel, nie si medzi nami, navždy si zostal v srdciach tých, čo ťa vrúcne milovali.“

Dňa 28.12.2019 nás navždy opustila naša drahá mama a babka

Dňa 21. januára 2020 si pripomíname 6. výročie rozlúčky s mojím milovaným ockom

pani Ing. G. Postupová

Ferdinandom Dobiašom

vo veku 86 rokov, kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

S láskou spomína dcéra.

„Odišli tíško, už nie sú medzi nami, no v srdciach našich stále žijú spomienkami. Čas plynie, smútok zostáva, rana v srdci bolí a zabudnúť nám nedovolí.“

Dňa 6.1. 2020 sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia

6.1.2020 a 30.1.2020 si pripomíname 15. výročie úmrtia našich rodičov a starých rodičov

pani Lóry Kopanickej

Márie a Michala Važanových

z Prievidze.

z Prievidze.

Spomína manžel, synovia Ivan a Tibor s rodinami.

PD20-03 strana-

8

721200014

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. 131200021

Spomínajú dcéry Oľga, Anna a Mária s rodinami.

721200012

131200004

S láskou syn a dcéra s rodinou.

z Prievidze. Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku.


spomĂ­name, sluĹžby

9

â&#x20AC;&#x17E;Len kytiÄ?ku kvetov ti na hrob mĂ´Ĺžeme daĹĽ, pokojnĂ˝ veÄ?nĂ˝ spĂĄnok ti vrĂşcne priaĹĽ a s lĂĄskou v srdciach na teba spomĂ­naĹĽ.â&#x20AC;&#x153;

â&#x20AC;&#x17E;SpĂ­ĹĄ ticho, tichĂşÄ?ko, dosnĂ­val si Ĺživota sen a cestou bolesti odiĹĄiel si tam, kde je mier a lĂĄska len.â&#x20AC;&#x153;

DĹ&#x2C6;a 10. januĂĄra 2020 uplynulo 13 rokov, Ä?o nĂĄs navĹždy opustil manĹžel, otec, syn, brat, ĹĄvagor a zaĹĽ

DĹ&#x2C6;a 04. 01. 2020 sme si pripomenuli 3. vĂ˝roÄ?ie, Ä?o nĂĄs navĹždy opustil nĂĄĹĄ milovanĂ˝ manĹžel, otec a starkĂ˝

pĂĄn Ivan Martinka.

Emil Ä&#x152;Ă­k.

S lĂĄskou spomĂ­na manĹželka, dcĂŠry, zaĹĽ, vnuci a vnuÄ?ka.

131190023

S lĂĄskou v srdci spomĂ­na manĹželka s dcĂŠrou a ostatnĂĄ smĂştiaca rodina.

â&#x20AC;&#x17E;UĹž nikdy nepohladĂ­me tvoju tvĂĄr, uĹž nikdy ti nepovieme, Ĺže si to najvzĂĄcnejĹĄie, Ä?o nĂĄm osud vzal. Svoj veÄ?nĂ˝ spĂĄnok odiĹĄiel si spaĹĽ, no my ĹĽa budeme navĹždy ĞúbiĹĽ a s lĂĄskou na teba spomĂ­naĹĽ.â&#x20AC;&#x153;

721200012

prievidzsko

Ä&#x17D;akujeme vĹĄetkĂ˝m prĂ­buznĂ˝m, priateÄžom, susedom a znĂĄmym, ktorĂ­ sa dĹ&#x2C6;a 13.1. 2020 priĹĄli rozlĂşÄ?iĹĽ s naĹĄim drahĂ˝m zosnulĂ˝m

DĹ&#x2C6;a 8.1.2020 sme si pripomenuli 4. smutnĂŠ vĂ˝roÄ?ie, Ä?o nĂĄs navĹždy opustil nĂĄĹĄ drahĂ˝ zosnulĂ˝

Elemírom Koťeckým.

Miroslav Banetka. SmĂştiaca rodina.

721200018

S lĂĄskou spomĂ­na smĂştiaca rodina.

131200037

Ä&#x17D;akujeme za prejavy sĂşstrasti a kvetinovĂŠ dary.

P ĂŻ{ VYèĚÄ&#x2019;þÎĹ&#x152;Ă?UÄšÄ&#x2019;ĂľhĹ&#x2DC;ğĚĥPĂ&#x2039;çÎZÄšĂ?ÄŠYÄŽUÄš1ÄŠTĹ&#x201D;Ĺ&#x2122;ÄĄ VoÄ&#x2039;nĂŠ termĂ­ny: 20.1.-24.1.20 | 27.1.-31.1.20 | 3.2.-7.2.20 | 10.-2.-14.2.20 RezervĂĄcie: 0918 494 494 | recepcia@oravskahoraren.sk Penzion*** OravskĂĄ horĂĄrHÄ?OravskĂ˝ PodzĂĄmok 396, lokalita ZĂĄbava www.oravskahoraren.sk

PD20-03 strana-

9

27-0017

V ponuke aj pobyty cez RekreaÄ&#x20AC;nĂŠ poukazy, pre rodiny s deÄ&#x201C;mi i pre dĂ´chodcov s dotĂĄciou


legislatĂ­va

10

NajÄ?Ă­tanejĹĄie regionĂĄlne noviny

Dôchodky mužov a žien, po splnení daných podmienok #  "! $ # " !%&$ ' () ) !#") *(+ # ,#-($ ' %' . !  "# - ' "# //" "(  0 $!  ! "& )##/#

9HNRGFKRGXGRSHQ]LHSRGÄ&#x20AC;DVFKYÂŁOHQHMQRYHO\]ÂŁNRQDSODWQÂżRGMDQXÂŁUD Ĺ&#x20AC;HQDNWRUÂŁ Y\FKRYDOD GHWL

Ĺ&#x20AC;HQDNWRUÂŁ Y\FKRYDOD DOHERGHWL

Ĺ&#x20AC;HQDNWRUÂŁ Y\FKRYDOD GHWÂŻDOHERYLDF

PXĹ&#x20AC;

Ĺ&#x20AC;HQD

Ĺ&#x20AC;HQDNWRUÂŁ Y\FKRYDOD GLHħD

DPHQHM

60 rokov

57 rokov

56 rokov

55 rokov

54 rokov

53 rokov

1944

60 rokov a 9 mes.

57 rokov

56 rokov

55 rokov

54 rokov

53 rokov

1945

61 rokov a 6 mes.

57 rokov

56 rokov

55 rokov

54 rokov

53 rokov

1946

62 rokov

57 rokov

56 rokov

55 rokov

54 rokov

53 rokov

1947

62 rokov

57 rokov a 9 mes.

56 rokov

55 rokov

54 rokov

53 rokov

1948

62 rokov

58 rokov a 6 mes.

56 rokov a 9 mes.

55 rokov

54 rokov

53 rokov

1949

62 rokov

59 rokov a 3 mes.

57 rokov a 6 mes.

55 rokov a 9 mes.

54 rokov

53 rokov62 rokov

60 rokov

58 rokov a 3 mes.

56 rokov a 6 mes.

54 rokov a 9 mes.

53 rokov

1951

62 rokov

60 rokov a 9 mes.

59 rokov

57 rokov a 3 mes.

55 rokov a 6 mes.

53 rokov a 9 mes.62 rokov

61 rokov a 6 mes.

59 rokov a 9 mes.

58 rokov

56 rokov a 3 mes.

54 rokov a 6 mes.

1953

62 rokov

62 rokov

60 rokov a 6 mes.

58 rokov a 9 mes.

57 rokov

55 rokov a 3 mes.

1954

62 rokov

62 rokov

61 rokov a 3 mes.

59 rokov a 6 mes.

57 rokov a 9 mes.

56 rokov

1955

62 rokov a 76 dnĂ­

62 rokov a 76 dnĂ­

62 rokov a 76 dnĂ­

60 rokov a 3 mes.

58 rokov a 6 mes.

56 rokov a 9 mes.

1956

62 rokov a 139 dnĂ­

62 rokov a 139 dnĂ­

62 rokov a 139 dnĂ­

61 rokov

59 rokov a 3 mes.

57 rokov a 6 mes.

1957

62 rokov a 6 mes.

62 rokov a 6 mes.

62 rokov a 6 mes.

62 rokov a 9 mes.

60 rokov

58 rokov a 3 mes.

1958

62 rokov a 8 mes.

62 rokov a 8 mes.

62 rokov a 7 mes.

62 rokov a 1 mes.

60 rokov a 9 mes.

59 rokov

1959

62 rokov a 10 mes.

62 rokov a 10 mes.

62 rokov a 8 mes.

62 rokov a 5 mes.

61 rokov a 6 mes.

59 rokov a 9 mes.63 rokov

63 rokov

62 rokov a 10 mes.

62 rokov a 9 mes.

61 rokov a 10 mes.

60 rokov a 6 mes.

1961

63 rokov a 2 mes.

63 rokov a 2 mes.

63 rokov

63 rokov

62 rokov a 2 mes.

61 rokov a 3 mes.63 rokov a 4 mes.

63 rokov a 4 mes.

63 rokov a 2 mes.

63 rokov

62 rokov a 6 mes.

61 rokov a 7 mes.

1963

63 rokov a 6 mes.

63 rokov a 6 mes.

63 rokov a 4 mes.

63 rokov

62 rokov a 6 mes.

61 rokov a 11 mes.

1964

63 rokov a 8 mes.

63 rokov a 8 mes.

63 rokov a 6 mes.

63 rokov

62 rokov a 6 mes.

62 rokov a 3 mes.

1965

63 rokov a 10 mes.

63 rokov a 10 mes.

63 rokov a 6 mes.

63 rokov

62 rokov a 6 mes.

62 rokov a 6 mes.

64 rokov

64 rokov

63 rokov a 6 mes.

63 rokov

62 rokov a 6 mes.

62 rokov a 6 mes.

rok narodenia poistenca

DYLDF

9HNRGFKRGXGRGÂśFKRGNXPXĹ&#x20AC;RYSRGÄ&#x20AC;DQRYHO\]ÂŁNRQDNWRUÂŁ]DĂ?DODSODWLħRGMDQXÂŁUD rok narodenia poistenca

PXĹ&#x20AC;NWRUÂżY\FKRYDOGLHħD

PXĹ&#x20AC;NWRUÂżY\FKRYDOGHWL

PXĹ&#x20AC;NWRUÂżY\FKRYDO DOHERYLDFGHWL

1958

62 rokov a 8 mes.

62 rokov a 8 mes.

62 rokov a 6 mes.

1959

62 rokov a 10 mes.

62 rokov a 10 mes.

62 rokov a 6 mes.63 rokov

63 rokov

62 rokov a 6 mes.

1961

63 rokov a 2 mes.

63 rokov

62 rokov a 6 mes.63 rokov a 4 mes.

63 rokov

62 rokov a 6 mes.

63 rokov a 6 mes.

63 rokov

62 rokov a 6 mes.

DYLDF

PD20-03 strana-

10


spravodajstvo / politickĂĄ inzercia

 5E

ManĹželka â&#x20AC;&#x17E;niekohoâ&#x20AC;&#x153; No, hneÄ? na Ăşvod, pokojne mĂ´Ĺže byĹĽ aj manĹžel â&#x20AC;&#x17E;niekohoâ&#x20AC;&#x153;, keÄ? uĹž mĂĄme ten â&#x20AC;&#x17E;dĹženderâ&#x20AC;&#x153;. Alebo dcĂŠra Ä?i syn. Proste niekto, kto je â&#x20AC;&#x17E;niekohoâ&#x20AC;&#x153;. Caligula vraj spravil svojho koĹ&#x2C6;a konzulom. Ako pĂ­ĹĄe kronikĂĄr Cassius Dio, kĂ´Ĺ&#x2C6; Incitatus uĹž ako konzul starĂŠho RĂ­ma jedĂĄval ovos zmieĹĄanĂ˝ so zlatĂ˝mi vloÄ?kami. Ä&#x152;o pil, sa nedochovalo. Napokon, aj Caligula bol iba syn â&#x20AC;&#x17E;niekohoâ&#x20AC;&#x153; - veÄžkĂŠho vojvodcu Germanica a dostal sa prĂĄve preto na trĂłn uĹž ako 23-roÄ?nĂ˝. PredovĹĄetkĂ˝m vÄ?aka intrigĂĄm. VeÄ? ako inak... PriĹĄla, nasĹĽahovala sa do kancelĂĄrie, poupratovala pracovnĂ˝ stĂ´l, na ktorom mali vĹždy ĹĄĂŠfovia papiere s textami, pĂĄsy s nahrĂĄvkami a mnoĹžstvo inĂ˝ch artefaktov a zaÄ?ala ĹĄĂŠfovaĹĽ. ManĹželka â&#x20AC;&#x17E;niekohoâ&#x20AC;&#x153;. DvakrĂĄt denne porada s podriadenĂ˝mi a medzitĂ˝m obchĂĄdzky po rajĂłne, Ä?i je v celĂĄch (pardon, v kancelĂĄriĂĄch) vĹĄetko tak, ako mĂĄ byĹĽ a Ä?i sĂş tam vĹĄetci, ktorĂ­ tam majĂş byĹĽ. V duchu revoluÄ?nĂŠho hesla â&#x20AC;&#x17E;my to teraz robĂ­me inakâ&#x20AC;&#x153;. Ă&#x161;ĹžasnĂŠ bolo, keÄ? manĹželka â&#x20AC;&#x17E;niekohoâ&#x20AC;&#x153; z vedĂşcej pozĂ­cie zaÄ?ala rozdĂĄvaĹĽ

Ăşlohy. NaprĂ­klad zaznel nĂĄvrh â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;pĂĄn Albert Schweitzer mĂĄ narodeniny, stĂĄlo by to za medailĂłn.â&#x20AC;&#x153; Iba tak, no, na vysvetlenie, pĂ­sal sa rok 2002, moĹžno 2004, urÄ?ite vĹĄak toto tisĂ­croÄ?ie. ManĹželka niekoho sa hlboko zamyslela a vydala ĹĄĂŠfovskĂ˝ pokyn â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;hm, nepoznĂĄm toho pĂĄna, ale my to robĂ­me inak. TĂŠmu rozhodne treba posunúż, aby posluchĂĄÄ?ovi nieÄ?o dala. PreÄ?o iba medailĂłn? PĂĄn kolega, urobĂ­te s pĂĄnom Schweitzerom rozhovor, iba tak to pustĂ­m.â&#x20AC;&#x153; ManĹželky (a ako som uĹž vyĹĄĹĄie napĂ­sal, aj manĹželia) â&#x20AC;&#x17E;niekohoâ&#x20AC;&#x153; sĂş proste geniĂĄlne. Rozhovor s mĹ&#x2022;tvym je pre ne gombiÄ?ka prĂĄve tak, ako sedieĹĽ naprĂ­klad v dvestoĹĄtyridsiatich dozornĂ˝ch radĂĄch naraz. Alebo riadiĹĽ niekoÄžko stoviek â&#x20AC;&#x17E;vlastnĂ˝châ&#x20AC;&#x153; firiem. ManĹželky niekoho sĂş vtelenĂ­m slĂĄvneho Ä&#x152;apkovho Rossumâ&#x20AC;&#x2DC;s Universal Robots. Proste, sprĂĄvna maĹĄina na sprĂĄvnom fleku. V sprĂĄvnom Ä?ase, so sprĂĄvnymi konexiami. VeÄ? o niÄ? inĂŠ nikomu ani nejde, iba o ten â&#x20AC;&#x17E;flekâ&#x20AC;&#x153;. ZlatĂŠ naĹĄe â&#x20AC;&#x17E;niekohoâ&#x20AC;&#x153; zĂĄzraky.

- )*+!)$+*%!6 +"19"*&&>& %#&,%"+)'5)& #"&(+' %9! )*,%16&/(,&*%3*,98"*&#9# , /)'(+"+!7 $ &"%$ $+)#) '( % )=,#)*%8'(3&(> %%'(+! $/ '#)% ,8$ )*%$ , &>&$& ,&(3$ &/(,&*%3*,'( *&$1,$ '&(&,%*<%,<';/3"&%6 )+) ,&"&# *8"(! %1*(1!7),6",& ,("1&# (&,/(,&*%3"!$ () * $ (&"$ ) %*/),&!+ '& )=&,;+ 5,((/8$ '(1,%.$ 7> *&,%8$ "<+>"$ &# #$ # 4%&, /&/(,&*%2&'& )*% 0/&,&&, "*&(2<+ '#* 6*1*+% /& 6# & )(1%"&,8 ( $% .'(+)&%) % !!)%2> /% %&)*# '& #! 62&, $(+3&# ,*.'( $& %& %'( "*&$+%/) # "*&2(&,2#&,%)"&%,./(1 #& )$) ,6* $.)## 9))*8$%1+9 % >(& = !%*) $.)##9)'1# &"&%#8/#&> %&,:"&,19%.$<+ :&$$* ,&)* &# (&,)+"/+! 9*&*"% !6# )$)'5)&"& %*+&%7* =,(1* =#&,%)"+>)=';/3 / )* => *1*&"(*3,%7>*&,%1&'(1 %&#,)"+*&>%&)* !%,<"8'&,&

% %"#&)* '%=1"& '&% "% "1/#&)9%*%)*> #&&# =) $ #+(/ )"+$* ,&)* ))% 9 # +6*( =6*!%% #&,%)"& '( '(, # &:#6 ) *".$ # 4%&,+( -!/+.)!1,+ (%,+ *!/2 *"%**D*?.,-910,-+'0-/?-0 8% )! 2!*/ +,(/%( )%(%<*+1 !0-* *%$4 +.C*./10 *+1!&)+ !-*!&-!#%+*9(*!& *!)+*%! 2+(%3+ ,+1! *!,+/-!./*; )!,-!.1! D!*;A!!*/1!B)% +-!1! !(D+-+;-!/+2 )(,-+'0-/?-,-!.'?)CD% *!>(++,+ 1+  3%./%C'/+1>!/'+)(3/@$/+ +,!-9%;,-+.,!$! 3%*9-+ *: 12>!/-+1*%!)=A!,+/1- %CD%+( 1,+3 ;(!*6%-+'@(!+.+,! *%3! !(%(&.1! !*;))!-0 (& =/&#&,%)")"+*&>%2(&,7"( ! %++)*1=,<'(1=9"8&!&, ) %&!3$$'( '( ,%3'&)*, =)&# (&$!$  %>).'(, #1'#* # '(,6*"8 (&,%"&

&*&$"&)$'()*, # - 6>1" /1"&%%&$/% $& &# (&, ,/(,&*%3*,$2 1)%1$/># &/8,=<+ "*&(3#&&&+'&/&(;+!7

 Ivan BroŞík

VĂ˝roÄ?ia a udalosti sa Madeleine AlbrightovĂĄ stala prvou Ĺženou na poste ministra zahraniÄ?nĂ˝ch vecĂ­ USA.

23. januĂĄra 1997

  7

'(&($&,8#3("&#3 '()0&> %)"$&"( 

Ako sa v roku 2020 zvyĹĄujĂş dĂ´chodky â&#x20AC;&#x201C; struÄ?nĂ˝ prehÄžad PonĂşkame struÄ?nĂ˝ vĂ˝klad, komu, ako a za akĂ˝ch podmienok sa zvyĹĄujĂş dĂ´chodky. Ä&#x152;iastkovĂ˝ dĂ´chodok DĂ´chodok, ktorĂŠho suma bola urÄ?enĂĄ s prihliadnutĂ­m na obdobie poistenia zĂ­skanĂŠ v cudzine podÄža predpisov EurĂłpskej Ăşnie alebo podÄža medzinĂĄrodnej zmluvy, sa zvýťi o 2,9 percenta mesaÄ?nej sumy dĂ´chodku, najmenej vĹĄak o pomernĂş Ä?asĹĽ pevnej sumy zvýťenia, ktorĂĄ zodpovedĂĄ pomernej Ä?asti, v akej sa priznal Ä?iastkovĂ˝ dĂ´chodok podÄža prĂĄvnych predpisov Slovenskej republiky.

VĂ˝poÄ?et a suma minimĂĄlneho dĂ´chodku

NezvyĹĄujĂş sa VdovskĂŠ, vdoveckĂŠ a sirotskĂŠ dĂ´chodky vymeranĂŠ zo starobnĂŠho, predÄ?asnĂŠho starobnĂŠho alebo invalidnĂŠho dĂ´chodku, ktorĂ˝ v roku 2020 uĹž bol zvýťenĂ˝. Zvýťenie kaĹždĂŠho vyplĂĄcanĂŠho dĂ´chodku sa posudzuje samostatne. PevnĂĄ suma zvýťenia dĂ´chodku vyplĂĄcanĂŠho v sume jednej polovice nezodpovedĂĄ polovici pevnej sumy zvýťenia dĂ´chodku vyplĂĄcanĂŠho v plnej sume.

35

33 % PM + Äż0

355,40 â&#x201A;Ź

36

33 % PM + Äż0

359,60 â&#x201A;Ź

37

33 % PM + Äż0

363,80 â&#x201A;Ź

38

33 % PM + Äż0

368,00 â&#x201A;Ź

39

33 % PM + Äż0

372,20 â&#x201A;Ź

40

33 % PM + Äż0

378,50 â&#x201A;Ź

3RĂ?HWURNRY SRLVWHQLD

9ÂżSRĂ?HW PLQLPÂŁOQHKR GÂśFKRGNX

0LQLPÂŁOQ\ GÂśFKRGRN URN

30

33 % priemernej mzdy

334,30 â&#x201A;Ź

41

33 % PM + Äż0

384,80 â&#x201A;Ź

31

33 % PM + Äż0

338,50 â&#x201A;Ź

42

33 % PM + Äż0

391,10 â&#x201A;Ź

33 % PM + Äż0

342,70 â&#x201A;Ź

43

32

33 % PM + Äż0

397,40 â&#x201A;Ź

347,00 â&#x201A;Ź

44

33 % PM + Äż0

403,70 â&#x201A;Ź

33

33 % PM + Äż0 33 % PM + Äż0

45

351,20 â&#x201A;Ź

33 % PM + Äż0

410,00 â&#x201A;Ź

34

TabuÄžka - zdroj: SP

PD20-03 strana-

PM â&#x20AC;&#x201C; priemernĂĄ mzda, Ĺ˝M â&#x20AC;&#x201C; ĹživotnĂŠ minimum

11

ObjednĂĄvateÄž: SPOLU â&#x20AC;&#x201C; obÄ?ianska demokracia, Tallerova 10, 81102 BA, IÄ&#x152;O: 51313901, VydavateÄž: REGIONPRESS, s.r.o. Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava, IÄ&#x152;O: 36252417

Poviedka

11

33-0002

prievidzsko


12

zamestnanie, služby, domácnosť

Najčítanejšie regionálne noviny

PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS? - patríme medzi najčítanejšie týždenníky na Slovensku - pomôžeme Vám získať nových zákazníkov - poradíme Vám, ako byť krok pred Vašou konkurenciou

MY VIEME AKO, VY VIETE PREČO ...

PRIEVIDZSKO

Kontaktujte nás: 0905 719 148, 0915 780 751

PD20-03 strana-

12


politická inzercia, služby, kultúra

prievidzsko

13 Alternatíva existuje

Výročia a udalosti sa narodil Kevin Costner, americký filmový herec a režisér.

18. januára 1955

NEJDE VÁM BIZNIS? KON

Vox populi

TAKTUJTE N Á

„Volíme, aby parlament konečne reprezentoval národ, nie iba časť voličov.“ Ján Papuga, Bratislava

6 3 2 2 8

S U D6 O U S

8

O

7 4

K 5 U

1

5 3

6 9 2

D O

2 4

K U

5 5 1

U D

6

4 1

7 4

0905 719 148, 0915 780 751 U

1 2

8 3

prievidzsko@regionpress.sk

S

1

5 6

1 8 7 1

K

4

8 2 3 4 7 3 6 1 8 3 5 2 5 8 7 4 8 6 7 2 1 4 6 3 1 5

S 9 4

6

2 9 1 6

S

5

U9 D

7 6

6 8

4 9 O 5 6 7 1 4 1 1 2 9 K 8 2 9 7 9 8 5 2 U 6 7 7 5

PD20-03 strana-

13

Namiesto obedov zadarmo vyšší daňový bonus na dieťa. Namiesto vlakov zadarmo symbolické jednoeurové cestovné, ale aby platilo aj na autobusy. Namiesto čohokoľvek „zadarmo“ (lebo nič nie je zadarmo) viac peňazí v peňaženke. V sobotu sme predstavili náš nový program – Návod na lepšie Slovensko, 1144 konkrétnych riešení, aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť. Žiadne všeobímajúce frázy, žiadny svetový mier, ale odborne spracované a premyslené riešenia na mieru. Odstraňujú byrokraciu, korupciu, niektoré obe tieto veci naraz. 600 z nich je dokonca úplne bez nároku na štátny rozpočet, iné sa dajú aplikovať ihneď. Ak sa pýtate, prečo to doteraz nikto nezaviedol, odpoveď je jasná – vlády za posledných 12 rokov nemali záujem zlepšiť život občanom Slovenska. Mali záujem zlepšiť predovšetkým ten svoj život. My o váš lepší život záujem máme. Dôkazom je, že sme toľko energie a času venovali tvorbe riešení. Som presvedčený, že v prípade úspechu vo voľbách by sa väčšina opatrení z nášho programu dostala do programového vyhlásenia vlády. Nebudeme rušiť sociálne opatrenia, ale tie najväčšie hlúposti nahradíme rozumnými vecami. Opakujem, že si viem predstaviť spoluprácu so všetkými stranami okrem Smeru-SD, SNS a ĽSNS.

Richard Sulík predseda SaS

SaS ROZDÁVA DARČEKY AJ PO VIANOCIACH

Získajte kuchársku knižku Richarda Sulíka, ktorú pripravil so šéfkuchárom Marcelom Ihnačákom

48 prvotriednych receptov Napíšte krajskému predsedovi SaS Ladislavovi Matejkovi, číslo 27 na kandidátke SaS, na email lado.matejka@gmail.com a on Vám ju rád pošle.

Zdravý rozum je najlepší recept

03-0001 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

47-004

46-0192

Nebudeme rušiť sociálne opatrenia, len im pridáme logiku a spravodlivosť


opsa

14

Najčítanejšie regionálne noviny

��������������������������

TES SÁROV �� ���������

�������������������

TPP ��������������������������������

ß ß RUCNÁ AUTOUMYVÁREN

STAJAN Slovakia, s.r.o. spoločnosť pre prieskum trhu, médií a verejnej mienky

OPERÁTOR/KA VÝROBY:

Kremnická 6, 851 01 Bratislava V 02/208 508 14, e-mail: anketari@median.sk

T: 0905 069 579 (nad plavárňou - ul. Pstruhárska 5)

UMYMA

externých spolupracovníkov

ANKETÁR/ANKETÁRKA schopných vykonávať aj náročnejšie projekty (rozhovory s respondentmi)

������4/hod. (základ) + 1,33€/hod. �������������������������������� (výkon) + príplatky + stravné lístky ������������� ������

33-0006

33-0005

REGRUTÁTOR/KA

85_0042

UBYTOVANIE ZDARMA �������� ������������

(získavanie respondentov do rôznych projektov)

Strojové brúsenie/leštenie laku Ručné pastovanie a voskovanie laku/keramika 2-3 ročná Tepovanie Po-Ne 8.00-18.00 hod. UMYMA HANDLOVÁ

HĽADÁ

�������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������

721200019

��������������������������������

������������������������������������ 413 358 82, 090 04/88 81 418, tel: 0918/4 ����� in nfo fo@g @gsk sksrro.sk k

85_0033

85-0008

 ������������������� 

PD20-03 strana-

14


mesto prievidza

15 platená inzercia

PRIEVIDZA, PRIEVIDZA,

MÁME POSLEDNÚ ŠANCU VYHRAf!

+ґóÿÌب¤¨ÙÙ¨à¤ƌƎıƌı¤àƍƔıƍıƍƋƍƋ ‘ėÂóϑÌبÏï’óÙ¨À½ïǯóÏàìï¨óĊą̀بóúàı

ċċċıėÀ½‘¤À¨ÒÏàıóÏ

131200014

prievidzsko

PD20-03 strana-

15


16

zdravie / služby

Najčítanejšie regionálne noviny

Dajte svoj krúžok

JTFKPQOPCMQPEKMCPFKF½VM[

8JPWVÉ1ė#01PGO½PKMVQFQzKXQVPÅƃGM[! Ostávajú iba tí, ktorí si to odmakali. >ã`jۜşLÞ“?“i˜>Ž>˜`ˆ`?̎i˜œÛßV…ĈŽœÛ˜ßV…şÕ`‰]LœœÛ˜‰ŽœÛ«ÀœÌˆŽœÀÕ«Vˆˆ >“>wˆ° ?Û>“iˆ“«ÀˆiÃ̜À]>LÞâ>{ÀœŽÞՎ?â>ˆ]ãi«ÀiÛ?Ã`œŽ?ãÕÕÀœLˆŰ ŽÕëœV̈ÛiÀœLœÌÞ°0CwGUNQXQRNCVÉCCLVGTC\DWFÖXwGVEKUÖêCUPÉRQUNCPEK MCPFKFQXCĹ\|RQUNGFPÙEJOKGUVPCwGLMCPFKF½VM[ƂŽiŋÛi`iˆ]ãi«œ“iÈ>VœV… ÌÛÀ`i«À?ViLÕ`Ö˜>Žœ˜Vˆ]ۈ>ViÀ‰â˜ˆV…œ`œ>ˆ«œ˜ÕŽ?“‰ÃŰ`œˆ˜ßV…ÃÌÀ?˜]ŽÌœÀj ˆ“ÃşÕLœÛ>ˆˆÃÌjyiŽÞÛ«>À>“i˜Ìi°0GX[OGPKNKRTQURGEJ\CUXQLGUXGFQOKG PGRTG\NKGMNKMCD½VC\CVQUKKEJX½zKO6ÉVQĘWFKCUK\CUNÖzKCX½wMTÖzQM CXGTÉOzGRQUNGFPÉDWFÖRTXÙOK 5FÐXGTQW

DÁRSTVO

<QXwGVMÙEJUÉNDQLWLG\CHCTO½TQX …œ`‰«œ -œÛi˜ÃŽÕ>Li⫏>̘iÛâ`i?Û>v>À“?ÀœÛÛœL>Ã̈ â?Žœ˜œÛ > «œâi“ŽœÛßV… Ö«À>Û° œÃˆ>…œ â>Ûi`i˜ˆiÛßÏՅœÛßV…`žV…œ`ŽœÛ>«Ài“iÃÌÎßV… > œLiV˜ßV… «œˆV>ÌœÛ° i «ÀiÃÛi`ʼni˜ß ãi«À>VՍÖVˆşÕ`ˆ>]Èâ>ÏÖãˆ>i«Ä‰ãˆÛœÌ°

Natália MILANOVÁ KULTÚRA

%JT½PKUNQDQFWUNQXCMWNVÖTWCOÅFK½6ŋ>Ž> ˜iÃ>¹âi“˜ˆ>ºÕã>Ì>Ž˜iâ“ÞÃi˜?ÓiÀ?VŽ> ˜œÛi>̏>ʼnœÛj…œâ?Žœ˜>°1V…À?˜ˆ>Û>Äi«i˜ˆ>âi «Ài`“œã˜ß“ˆ«œ`ۜ`“ˆ«ÀˆÛßÀœLi>Õ`ˆœÛˆâÕ?˜ÞV… `ˆi° 6 «>À>“i˜Ìi «ÀiÃ>`âՍi À>`ˆŽ?˜Õ â“i˜Õ w˜>˜VœÛ>˜ˆ> œL˜œÛÞ ˜>ĈV… ŽÕÌÖÀ˜ÞV… «>“ˆ>̜Ž°

ZDRAVOTNÍC

TV

ŽIVOTNÉ PRO

BEZPEČNOSŤ

2QOQJQN wVWFGPVQO RT½XC JCUKêQO C P½O XwGVMÙO WwGVTKN RGPKC\G *ÀiÃ>`ˆ ÎÀ?Ìi˜ˆi Žœ˜Vˆ«ˆi˜ÌÎi «À>Ýi â «ˆ>̈V… ÀœŽœÛ ˜> ÌÀˆ° "V…À?˜ˆÛßÏՅœÛj`žV…œ`ŽÞLßÛ>ßV……>ÈʼnœÛ° *œœ`…>i˜‰Ž>ÕâÞÄÌ?̘ÞV…`œÌ?Vˆ‰˜>wŽÌ‰Û˜ÞV… LœLˆÃ̜Û œ`ÃÌÖ«ˆ ✠Ãۜi v՘ŽVˆi «Àiâˆ`i˜Ì …>ÈʼnÎj…œâLœÀÕ°

8GTÉ zG X[VTXCNQUĹ X DQLK \C RTCXFW C URTCXQFNKXQUĹ RTKP½wC XÙUNGFM[ *œ ÀœŽœV… Ø>…Þ Ã> “Õ «œ`>Àˆœ âÀÕĈŰ iʼnˆ>ÀœÛi >“˜iÃ̈i°

Öv>]ãi֘œÃVœÛˆ>>ÛÀ>…œÛˆ>]ŽÌœÀßV…>“˜iÃ̈iÀœŽÞV…À?˜ˆˆ]LÕ`Ö«œÃÌ>Ûi˜‰«Ài`ëÀ>ۜ`ˆÛœÃŰ° *ÀiÃ>`ˆ > â?Žœ˜ «ÀœÌˆ ÌâÛ° Lˆœ“>Ã>ŽÀÕ] ʼn‰“Ói뜏œʼn˜iâ>LÀ?˜ˆˆ˜ˆʼni˜ˆÕ˜>ĈV…iÜ۰

Miroslav SOPKO

Ján M A RO S Z DOPRAVA

ŠKOLSTVO

$QLWLG\CURQĘCJNKXÖFQRTCXWPC5NQXGPUMW

…Vi]>LÞۜ`ˆʼnˆ˜iÃÌ?ˆÛŽœ˜>V…>>LÞۏ>ŽÞ>â`ˆˆ˜>ʼn>ð-«œÕÃiÝ«iÀ̘ߓ̉“œ“«Àˆ«À>ۈŽœ“«iݘß«?˜뜺>…ˆÛi`œ«À>ÛÞ«Ài -œÛi˜ÃŽœ ­ÜÜܰ뜏>…ˆÛ>`œ«À>Û>°ÃŽ®° …œ`œLœœ`…>şÕiŽÄivÌÞÛ`œ«À>Ûi°*œi…œ̏>ŽÕ “ÕÃiˆœ`‰ÃŰÕã`Û>>Àˆ>`ˆÌiˆ>ãii☉V°

Eduard HEGER

Marek KRA JČÍ O

Ján BUDA JSTREDIE

8 RCTNCOGPVG \CUVWRWLG RT½XC WêKVGĘQX -˜>㉠Ã> ˆ“ œ`LÖÀ>Ű âLÞ̜ʼn˜Ö LÞÀœŽÀ>VˆÕ] ˜>«À‰Ž>`âÀÕÄi˜‰“«œÛˆ˜˜œÃ̈̏>ʼnˆŰiiŽÌÀœ˜ˆVŽÖ ÌÀˆi`˜Õ Ž˜ˆ…Õ° 6ŋ>Ž> i…œ «À?Vˆ âœÃÌ> `iۜ“ ÛϞŽ>V…«À‰Ã«iۜŽ˜>Ûâ`i?Û>˜ˆi°*œÕŽ>âœÛ> ˜> ˜iëÀ>ۜ`ˆÛœÃŰ Û œ`“iţœÛ>˜‰ ŽÕV…?ÀœŽ] Õ«À>̜Û>ʼnˆiŽ] Ϝ˜‰ŽœÛ > > Ûŋ>Ž> ̜“Õ “>Ö`˜iÃÛÞÄĈi«>ÌÞ°

Prečo si poslanci OĽANO zaslúžia váš krúžok:

FINANCIE

ᅛ ᅛ

.GM½T MVQTÙ \NGRwWLG \FTCXQVPÉEVXQ Po tom >Žœۏ?`>â`ۈ…>Vi˜ÞˆiŽœÛ«ÀiŰ>㎜V…œÀßV… «>Vˆi˜ÌœÛ] ÛÞLœœÛ>] >LÞ Vi˜Þ ÌßV…Ìœ ˆiŽœÛ œ«BŰŽiψ˜>«žÛœ`˜ÖÖÀœÛiţ°.Ì?̘>â`À>̘ۜ? «œˆÃۜÛţ>«œi…œœ`…>i˜‰]âÀÕĈ>˜iÛ߅œ`˜Ö â?Ž>âŽÕ]˜>`ˆ}ˆÌ>ˆâ?VˆÕi`œŽÕ“i˜ÌœÛ°6ŋ>Ž> >ÀiŽœÛiØ>…i“žãÕV…>ÀˆÌ>̉ۘiœÀ}>˜ˆâ?Vˆi `ˆÃÌÀˆL՜Û>Ű şÕŋœ“ Û ˜Ö`∠«œÌÀ>ۈ˜Þ ÌiØi «œ `?ÌՓi“ˆ˜ˆ“?˜iÌÀÛ>˜ˆÛœÃ̈°

%JT½PK PCwG URQNQêPÅ RGPKC\G C MQPVTQNWLG TQ\RQêGV*Àˆ«À>ۈ>«œ`ˆiş>Ã>˜>ÌۜÀLi£ÇÎ â?Žœ˜œÛ° <>LÀ?˜ˆ ۏ?`i âÛßĈŰ `… œ “ˆˆ>À`Þ iÕÀ] ŽÌœÀj LÞ «>̈ˆ >ã ˜>Ïi`ՍÖVi }i˜iÀ?Vˆi ˜> ֎œÀ ˆV… `žV…œ`ŽœÛ] â`À>̘ۜ‰VÌÛ> ʼnˆ ϜÃÌÛ>° *Àˆ«À>ۈ ÀiVi«Ì ˜> â`À>Ûj ÛiÀi˜j w˜>˜Vˆi > œ«>ÌÀi˜ˆ> ˜> «œ`«œÀÕ Àœ`ˆ˜˜i «œˆÌˆŽÞ] ŽÌœÀj ÃÖ ÃÖʼn>ÃۜÕ ˜?ąœ «Àœ}À>“Õ > «œ ۜşL?V…ˆV…ۈi“iÀßV…œÕۈiÃŰ`œãˆÛœÌ>°

6XTFQRTCEQXCNKEGNÅXQNGDPÅ QDFQDKGCD[X½UQRÀĹ RTGUXGFêKNK /CLÖEJCTCMVGT1UVCNKXJPWVÉ CLMGìXGFGNKzGRÐLFW\MQPEC MCPFKF½VM[ 8[RTCEQXCNKUCPCwRKêMQXÙEJ QFDQTPÉMQX

8;41<*1&7,'6'

HGDTW½TCOÐzGVG\CMTÖzMQXCĹ |MCPFKF½VQX

#/'&2Æ=!;'ěV‫·ޝ‬ç !2'AÆ=-9£Ì393#239ধlçmTT8'9Ģ!290ÆÚ2-!lÁmT  T Æ13$0Ƥ¥Šcˆ‹T¥ˆˆ‡ˆ8!ধ9£!=!T ‫ޝ‬V‹‰‰¥Œˆˆf3&Æ=!;'ěV 9W8W3WTࡪ;'(!2!3@A'9!ˆŒc‰‰T‡Š‹‡ˆ<৸31#'830T ‫ޝ‬V‹‡ˆ¤¤ˆc8'+-32 9W8W3WTࡪ;<&'2;90ƉTŽˆ‡ˆ82!=!T ‫ޝ‬VŠ¤‰Œ‰‹ˆ

PD20-03 strana-

16

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

PÔDOHOSPO

Gábor GRENDEL

031190175

Martin FECKO

Profile for prievidzsko prievidzsko

Prievidzsko20-03  

pd2003

Prievidzsko20-03  

pd2003

Advertisement