Page 6

O holokauste sa vie vo všeobecnosti, že v rámci konečnej otázky riešil likvidáciu židovského etnika. Ale to asi nie je celá pravda. Slovo holokaust je všeobecne zaužívané na pomenovanie tzv. konečného riešenia židovskej otázky, ktoré nacistické Nemecko implantovalo do svojej každodennej existencie formou platného zákona. To, že jeho rasistický základ sa týkal aj potierania životných práv iných národov, etník, hendikepovaných členov ľudskej spoločnosti sa spomína spravidla v iných súvislostiach, ale žiadny seriózny akademik (či veciznalý odborník) to nikdy nikde nepoprel. Máte už úctyhodný vek, ako vnímate, že v parlamente sedia ľudia, ktorých viditeľná symbolika na verejnosti spája s nacizmom a fašizmom? To, že sa ľudia s extrémnymi „antihumánnymi“ názormi (fašisti, rasisti, xenofóbi) stali aj u nás viditeľnými (sedia napríklad v parlamente), je výsledkom demokratických princípov, ku ktorým sa Slovensko po r. 1989 prihlásilo, ale aj neriešených historických tabuizovaných tém z obdobia existencie Slovenskej republiky (1939-1945). Kombinácia týchto dvoch fenoménov v súčasnej globalizovanej Európe nie je len „vráskou“ na čele Slovenska, ale aj iných stredoeurópskych, postkomunistických krajín. red

Lukáško Trgiňa Rodičia a brat.

S láskou a úctou si spomíname na našich rodičov.

Ďakujeme za prejavy sústrasti.

náš Štefan Svítok

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 28.1.2018 vo veku 75 rokov nás opustila naša drahá mamička, starká a svatka pani

a dňa 19.06.2018 si pripomenieme 4. výročie, kedy nás opustila

Kristína BENEDIKOVÁ.

Dňa 12.02.2018 sme si pripomenuli 5. výročie, kedy nás opustil

131180088

Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí sa s nám prišli rozlúčiť na jeho poslednej ceste.

z Chrenovca-Brusna.

naša Mária Svítková Uloženie urny zosnulej bude dňa 26.2.2018 o 10,30 hodine v Kolumbáriu č.3/134 na cintoríne v Prievidzi.

Kto ste ich poznali, venujte im s nami tichú spomienku. Dcéry a synovia s rodinami.

Lúči sa smútiaca rodina.

72 118 0053

Aký máte názor na povinné návštevy školskej mládeže na pamätných miestach holokaustu? Navštevovať pamätné miesta holokaustu je chvályhodná aktivita, ale bez predchádzajúcej teoretickej prípravy detí a mladých ľudí môže byť takýto „výlet“ kontraproduktívny. Preto ja vždy navrhujem, aby na podobné miesta pedagógovia vodili len študentov, ktorí na to majú vek a potrebné znalosti.

Františkom Vážanom z Lazian.

Dňa 22.2.2018 a 11.4.2018 si pripomenieme 10. a 3. výročie úmrtia našich rodičov

Dňa 22.1.2018 sme si pripomenuli 5. výročie, kedy nás navždy opustil náš milovaný

pána Milana Budoviča a pani Viery Budovičovej

Ján Zimáni z Ráztočna. „Ten, kto ho poznal spomenie si, kto ho mal rád nezabudol.“ S láskou spomínajú manželka, deti a vnúčatá.

z Ráztočna. S láskou spomínajú deti s rodinami.

Nezabudli sme na teba, v našich srdciach zostaneš navždy. Dňa 13.2.2018 uplynul rok, čo nás navždy opustil vo veku 70 rokov náš milovaný manžel, otec, starký a prastarký

Len kyticu kvetov na hrob môžeme dať, tichú modlitbu odriekať a na teba spomínať. Dňa 13. decembra sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia

Vladimír Lacko z Bojníc.

Petra Píša z Poruby.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka Viera, dcéry Vierka, Zuzka, Zlatica a syn Vladko s rodinami.

723180040

Naša spoločnosť musí riešiť a vyriešiť veľmi vážnu otázku (ne)znášanlivosti, rasizmu a antisemitizmu. Kto by mal byť autoritou v takejto snahe? Neznášanlivosť, rasizmus a antisemitizmus sú postoje, ktoré sú viac-menej odolné voči akýmkoľvek argumentom. Preto sa treba snažiť, aby nemali živnú pôdu vôbec „vyklíčiť“ či „zakoreniť“. Aby sme to dosiahli, je to záležitosť výchovy už od raného detstva, a teda vecou každého rodiča. V tomto zmysle sa natíska odpoveď na vašu otázku – autoritou by mal byť každý čestný, spravodlivý, humanizmus vyznávajúci rodič.

Dňa 5.2.2018 sme sa navždy rozlúčili s našim drahým manželom, otcom, starým otcom, bratom a švagrom

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

PD18-07 strana- 06

Mama Emília a súrodenci s rodinami.

131180097

... s riaditeľom Múzea židovskej kultúry v Bratislave.

V neznámy svet odišiel si spať, zaplakal každý, kto ťa mal rád. Odišiel si od nás, ostali sme v žiali, no vždy budeš v našich srdciach, pretože sme ťa milovali. Dňa 13.2.2018 sme si pripomenuli 7. výročie, kedy nás navždy opustil

13 1180046

s prof. PhDr. Pavlom Mešťanom, DrSc.

Čo je podľa mňa veľmi dôležité, je uvedomiť si, že aj keby ste strávili tento deň sama, nemusíte sa cítiť osamelo. Taktiež to neznamená, že to tak bude navždy. Jediná istota je, že veci sa neustále menia a život beží , a  to bohužiaľ , alebo našťastie, preto zaujmite ten správny postoj, ktorý vám energiu dodá a nezoberie. Určite poznáte citát, že „dnes strávim večer v  tej najlepšej spoločnosti - sám so sebou.“ A okrem toho, pre mnoho ľudí ide o bežný deň v týždni, možno aj to môže byť pre vás jedna z možností. Mgr. Renáta Botková psychológ

72118 0023

na rovinu

723180040

7

3 1 4 2 9 1 1 8 2 5 9 4

Emócie a samota

že sa musíte cítiť osamelo. Skúste práve tento deň využiť vo svoj prospech. Na„Ako prežiť Valentína, po plánujte si nejaký príjemný program, urobte si radosť, prvý raz budem sama, doprajte si niečo, na čo ste už dlhú dobu nemali čas nechcem sa cítiť osame- a čo by vám prinieslo príjemné pocity. Nikde tiež nie je lo.“ napísané, že musíte byť sama. Stretnite sa so svojou Život nám prináša rôzne kamarátkou, vyrazte na kávu s  kolegyňou, navštívte situácie a nie vždy je mož- svoju maminu... , jednoducho skúste práve vy niekoho, né prežiť podobný sviatok na kom vám záleží, svojou spoločnosťou potešiť. Je to Mgr. Renáta po boku niekoho milova- na vás, možností je neúrekom, stačí si vybrať tú, ktorá Botková ného. To však neznamená, vám vyčarí dobrý pocit.

psychológ radí

131180094

2 1 3 7 9 9 7 5 3 4 8 9 2

Prievidzsko 18-07  

Pd1807

Prievidzsko 18-07  

Pd1807

Advertisement