Page 1

... nájdeš, čo hľadáš

č. 7 / 16. február 2018 / 22. ročník

týždenne do 35 000 domácností a firiem

PRIEVIDZSKO

11, 13 13-0750XX50

13-1180042

72-1180001

2,18 €/kg 13 13

2 1, 2

13-1180011

721180036

13-1180029

1, 13

72-118003

1

LIVSANE Zinok & Vitamín C šumivé tablety 20x - prichuť

3, 5

MAGNE B6 BALANCE 20 sáčkov -

prispieva k správnej funkcii psychiky ako je pamäť, koncentrácia a odolnosť voči stresu.

broskyňa-mučenka

3

7,37€

2,48€

6,26€

DORITHRICIN - 20 tvrdých SCHOLL kompletná súprava pre ošetrenie atletickej nohy- pero a sprej - pomáha zastaviť

svrbenie spôsobované mykózou nôh a zabraňuje opätovnej infekcii.

14,27€

7,14€ HEDELIX 0,8g/100ml sirup - používa sa na liečbu

zápalov dýchacích ciest sprevádzaných tvorbou hlienu a liečbu príznakov chronických zápalových ochorení dýchacích ciest.

9,16€

7,33€

PROSTAMOL UNO 60 mäkkých kapsúl -

7,14€

6,07€

fytofarmakum, urologikum, prejavy spojené s hyperpláziou prostaty

16,23€ rýchlo účinne a dlhodobo uvoľní nos pri nádche a prechladnutí. Navyše obsahuje éterické oleje z mäty a eukalyptu. Vhodný pre dospelých a deti od 6 rokov.

4,94€

4,40€

2

LA ROCHE POSAY LIPIKAR BAUME AP+ 400ml - relipidačný

18,03€

MUCONASAL PLUS -

1

pastiliek – pastilky proti zápalu a bolesti hrdla s obsahom antibiotika

balzám proti podráždeniu a svrbeniu pokožky.

BIODERMA ATODERM SOS sprej 50ml -

15,42€

upokojuje svrbenie počas 60 sekúnd so 6-hodinovou účinnosťou.

8,10€

13

19,42€

8, 9 42,38€

30,38€

PD18-07 strana- 01

VICHY DERMABLEND 3D make-up 30ml 1+1 - korekčný fluidný

make-up všetky odtiene + kabuki štetec.

131180019

prievidzsko.sk

regionálne noviny

4, 7


NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

týŞdenne do 35 000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

e-mail:

Ĺ umperskĂĄ 43 Prievidza 971 01 prievidzsko@regionpress.sk vydĂĄva: regionPRESS s.r.o. Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava IÄŒO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Ivan BroŞík

Nie, nepomĂ˝lili sme sa. To v astrolĂłgii starĂ˝ch ÄŒĂ­Ĺˆanov sa zaÄ?al novĂ˝ rok. Rok Psa. To, Ä?o sÄžubuje Äžudstvu je vĹĄak natoÄžko zaujĂ­mavĂŠ, Ĺže predsa len mu treba venovaĹĽ aspoĹˆ zopĂĄr myĹĄlienok. Vraj, milĂ­ Ä?itatelia, sa v

Inzercia:

13-1180014 725 118 0034

Prenåjom bytu – kancelårie

nåm. centrum PD s výhĞadom 120m² + 2 terasy. Kontakt: 0905 730 956

Prosba o pomoc: V prĂ­pade, Ĺže viete

o mieste, kam naĹĄe noviny nechodia, dajte nĂĄm, prosĂ­me, vedieĹĽ. ÄŽakujeme

BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

ZĂĄpadnĂŠ Slovensko 53.500 Bratislavsko VĂ˝chod 63.000 Bratislavsko ZĂĄpad 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Ĺ aliansko 27.000 Hlohovecko+SereÄ?sko 15.000 KomĂĄrĹˆansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 NovozĂĄmocko 21.000 Pezinsko 32.500 PieĹĄĹĽansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 TopoÄžÄ?iansko+PE+BN 52.000 TrenÄ?iansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko StrednĂŠ Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 LuÄ?enecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 PovaĹžsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Ĺ˝iarsko+ZC+BS 52.000 Ĺ˝ilinsko+BY VĂ˝chodnĂŠ Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 KoĹĄicko 22.250 KoĹĄicko okolie 12.000 Ä˝ubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 PreĹĄovsko+SB 30.000 SpiĹĄsko+LE+GL

dosah na 1.500.000

domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

13-1180030

V naĹĄej redakcii si mĂ´Ĺžete zadaĹĽ inzerciu do ÄžubovoÄžnĂŠho okresu: BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

Bolo by krĂĄsne oÄ?istiĹĽ svet o faloĹĄnosti, od faloĹĄnĂ˝ch priateÄžov i faloĹĄnĂ˝ch prorokov. Potrebujeme na to horoskop Ä?i Ä?osi eĹĄte viac? NestaÄ?Ă­me si my sami? Naozaj to vyzerĂĄ na rok veÄžkĂ˝ch zmien. Hoci je uĹž pol druha mesiaca z neho za nami, sme iba na zaÄ?iatku. Verme si, my vĹĄetci vzĂĄjomne, Ĺže ten rok a tie zmeny budĂş pre nĂĄs dobrĂŠ. Za celĂş redakciu a vĹĄetky jej poboÄ?ky vĂĄm ĹželĂĄm peknĂ˝ týŞdeĹˆ. PeknĂ˝, dobrĂ˝, pokojnĂ˝ i nĂĄdejnĂ˝. VeÄ? Ivan BroŞík sa zaÄ?al novĂ˝ rok. Rok Psa.

OtĂĄzka:

Simona PellerovĂĄ 0905 719 148 Anna SvĂ­tkovĂĄ 0915 780 751

DistribĂşcia: (35.000 domĂĄcnostĂ­/ďŹ riem) KaĹždĂ˝ týŞdeĹˆ: v Prievidzi, Bojniciach, Handlovej a NovĂĄkoch +v pĂĄrnom týŞdni navyĹĄe: BystriÄ?any, ÄŒavoj, ÄŒereĹˆany, Diviacka N.V., Diviaky n/N, DlŞín, D. Vestenice, Dubnica, HornĂĄ Ves, H. Vestenice, Kamenec p/V, KocĂşrany, KostolnĂĄ Ves, KoĹĄ, Lehota p/V, LieĹĄĹĽany, N.Rudno, N.SuÄ?any, Nitrica, Opatovce, Oslany, Radobica, Rudnianska Lehota, SeÄ?, Ĺ Ăştovce, TemeĹĄ, ValaskĂĄ BelĂĄ a Zemianske KostoÄžany + v nepĂĄrnom týŞdni navyĹĄe: Dubnica, CĂ­geÄž, Hradec, Chrenovec-Brusno, Chvojnica, Jalovec, Kanianka, KÄžaÄ?no, Lazany, LipnĂ­k, M.ÄŒausa, MalinovĂĄ, M.LehĂ´tka, Morovno, NedoĹžery-Brezany, N.Pravno, NovĂĄky, Poluvsie, Poruba, Pravenec, RĂĄztoÄ?no, SebedraĹžie, TuĹžina, V.ÄŒausa a V.LehĂ´tka VydavateÄž nezodpovedĂĄ za obsah a pravdivosĹĽ inzerĂĄtov. NepreĹĄlo jazykovou Ăşpravou.

tomto roku nauÄ?Ă­me povedaĹĽ Nie, keÄ? uĹž naozaj treba povedaĹĽ Nie. Vraj to bude rok mnohĂ˝ch pozitĂ­v, mal by nĂĄs zbaviĹĽ tĂ˝ch, ktorĂ­ podvĂĄdzajĂş, kradnĂş, klamĂş, mal by nĂĄs zbaviĹĽ bezprĂĄvia a sociĂĄlnej nespravodlivosti. NuĹž, je to iba „Ä?Ă­nsky horoskop“. Ale, znie pekne, treba uznaĹĽ. Dobre znie aj rada, Ĺže sa mĂĄme zbaviĹĽ faloĹĄnĂ˝ch priateÄžov. Rozhodne to spravte. O niÄ? a ani o nikoho neprĂ­dete. TĂ­ faloĹĄnĂ­ vĂĄs Ä?asom aj tak odkopnĂş! Zbavia sa vĂĄs ako obnosenej obuvi. Bez mihnutia oka s argumentom, Ĺže veÄ? aj oni majĂş prĂĄvo „ŞiĹĽâ€œ.

VoĞný priestor na prenåjom 1. posch. nåm. - centrum Prievidze 72 m². Kontakt: 0905 730 956

Som predvolanĂĄ vypovedaĹĽ na polĂ­cii, mĂ´j nĂĄzor je, Ĺže by sa malo konaĹĽ podÄža obÄ?ianskeho prĂĄva. Ale predmetom mojej otĂĄzky je, Ĺže ako majiteÄžka vozidla, ktorĂŠ je predmetom sporu, by som mala vypovedaĹĽ. AvĹĄak som tehotnĂĄ a nemyslĂ­m JUDr. Ing. Ä˝uboĹĄ si, Ĺže je to z tĂ˝chto dĂ´vodov Maxina, PhD. vhodnĂŠ. Chcem sa informovaĹĽ, ako mĂĄm poĹžiadaĹĽ o pĂ­somnĂ˝ vĂ˝sluch a ako by mal prebiehaĹĽ? Osoba, ktorĂĄ je na polĂ­cii poverenĂĄ vybavovanĂ­m nĂĄĹĄho prĂ­padu nalieha, Ĺže potrebuje, aby som sa na polĂ­ciu do Prievidze dostavila z Bratislavy, aj napriek mĂ´jmu tehotenstvu. ÄŽakujem za odpoveÄ?.

56#8'$011$%*1&0ž521.1è015Ċ MQORNGVPà TGCNK\à EKCUVCXGDP�EJRTà E UVCXDCTQFKPP�EJCD[VQX�EJFQOQX RQMNà FMC\à OMQXGLFNCÍD[ \CVGRąQXCPKGDWFQXEGTVKHKMQXCP�OKU[UVÉOCOK \GOPÉX�MQRQXÉRTà EG,%$ +# FQRTCXC6CVTC.KC\ #-% RTGPà LQOHCUà FPGJQNGzGPKC

-20%

tel.: GOCKNUVUUVCXD[@EGPVTWOUM

OdpoveÄ?: PokiaÄž mĂĄte bydlisko Ä?aleko od

StavebnĂĄ firma

miesta, kde sa prĂ­pad vyĹĄetruje, mĂ´Ĺžete poĹžiadaĹĽ o vypoÄ?utie v mieste svojho bydliska. VĂ˝sluch vĹĄak musĂ­ byĹĽ za VaĹĄej prĂ­tomnosti, pĂ­somnĂ˝ vĂ˝sluch prĂĄvny poriadok nepoznĂĄ. Tehotenstvo ako takĂŠ, nie je prekĂĄĹžkou uskutoÄ?nenia vĂ˝sluchu. PokiaÄž nie je komplikovanĂŠ a VĂĄĹĄ zdravotnĂ˝ stav VĂĄm dovoÄžuje sa vĂ˝sluchu zĂşÄ?astniĹĽ, musĂ­te predvolanie na vĂ˝sluch reĹĄpektovaĹĽ a dostaviĹĽ sa.

VĂĄĹženĂ­ Ä?itatelia, otĂĄzky alebo nĂĄmety tĂ˝kajĂşce sa prĂĄvneho poradenstva posielajte na adresu redakcie RP PRIEVIDZSKO, Ul. Ĺ umperskĂĄ 43, Prievidza. Nezabudnite napĂ­saĹĽ kontaktnĂş adresu, resp. telefĂłnne Ä?Ă­slo, na ktorĂŠ sa vĂĄm mĂ´Ĺžeme ozvaĹĽ, ak vĂĄĹĄ problĂŠm nebude moĹžnĂŠ, prĂ­p. vhodnĂŠ rieĹĄiĹĽ v naĹĄej rubrike. Samozrejme, vami zaslanĂŠ otĂĄzky budĂş v prĂ­pade uverejnenia rieĹĄenĂŠ ako anonymnĂŠ. TĂĄto rubrika slúŞi ako bezplatnĂŠ poradenstvo pre obÄ?anov.

D.K.D. - STAV s.r.o. Prievidza realizuje stavebnĂŠ prĂĄce vĹĄetkĂ˝ch druhov: zzatepÄžovanie RD a bytovĂ˝ch domov zrekonĹĄtrukcie RD a bytovĂ˝ch domov interiĂŠr aj exteriĂŠr zrekonĹĄtrukcie nebytovĂ˝ch priestorov zobklady zdlaĹžby zlepenie PVC a kobercov zzĂĄmkovĂŠ dlaĹžby zploty zsadrokartĂłny zomietky zmaliarske prĂĄce zbĂşracie prĂĄce zstavby RD na kĞúÄ? T: 0948 416 144, e-mail: dkdstav@gmail.com

Pozor zmena!!!

Redakcia PRIEVIDZSKO je od novĂŠho roku 2018 na novej adrese:

Ĺ umperskĂĄ 43, Prievidza

(oproti reĹĄtaurĂĄcii Woodstock)

0905 719 148 0915 780 751 PD18-07 strana- 02

131180073

Redakcia:

ZaÄ?al sa novĂ˝ rok...

725 118 0034

prievidzsko.sk

PIESTANSKO PRIEVIDZSKO

redakÄ?nĂŠ slovo

13-1180015

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

131180059

regionĂĄlne noviny


3 27.2.2018 o 16.00 h.

13-1180035

279Â&#x;5$92',ĂŠ6.§.85=<1$6.83,18262%1Âť$87202%,/$0272&<./(

Ako sprĂĄvne vybraĹĽ vysokĂş ĹĄkolu?

%8'29$*$/$17ÂŞ5,( 35,67$1,&,

%8'29$2'52=92SRVFKRGLH

3UĂ&#x17D;Ă˝VDSUHVYHGĂ°LÄ&#x2DC;ĂŹHVPHQDMOHS{Ă&#x17D; A- motocykle (AM, A1, A2, A)

KOŽE

VOLAJTE: 0904

481 220

VLNUâ&#x20AC;˘PAROĹ˝IEâ&#x20AC;˘PERIE

59-0016-4

DO 100% REĂ LNEJ PREDAJNEJ HODNOTY. Ă&#x161;ROK OD 0,99 %. T.Ä&#x152;. 0918 711 282

HOVĂ&#x201E;DZIE A ZAJAÄ&#x152;IE

KĂ&#x161;PIM:

131180017

SPROSTREDKUJEM HYPOTĂ&#x2030;KY

72 118 0041

,YDQ*UROPXV

ponĂşka murĂĄrske, bĂşraÄ?ske a vodĂĄrske prĂĄce, sĂĄdrokartĂłn, maÄžovanie, bytovĂŠ jadrĂĄ, elektrikĂĄrske prĂĄce. Zn. Lacno

131180086

1RYÂż$8',$2.0 T'LN

E+G STAV s.r.o.

VyhlĂĄsenie obchodnej verejnej súżaĹže Centrum voÄžnĂŠho Ä?asu, Ulica K. NovackĂŠho 14, Prievidza vyhlasuje

obchodnú verejnú súżaŞ

1. Predmet obchodnej verejnej súżaĹže: nebytovĂ˝ priestor v budove Centra voÄžnĂŠho Ä?asu v Prievidzi, sĂşpisnĂŠ Ä?Ă­slo 40501 na parcele Ä?Ă­slo 5293/1 a parcele 5294 v k. Ăş. Prievidza vedenej na LV 9041 vo vĂ˝mere 434,57 m2 vrĂĄtane zariadenia, na ĂşÄ?el prevĂĄdzkovania kuchyne a vĂ˝dajne teplej stravy. 2. Podmienky pre vĂ˝ber najvhodnejĹĄieho nĂĄvrhu na uzavretie nĂĄjomnej zmluvy: a) ĂşÄ?el vyuĹžitia â&#x20AC;&#x201C; prevĂĄdzkovanie kuchyne a vĂ˝dajne teplej stravy, b) nĂĄjomnĂŠ â&#x20AC;&#x201C; minimĂĄlne vo výťke 200 â&#x201A;Ź/ mesaÄ?ne, c) Ăşhrada nĂĄjomnĂŠho za 3 mesiace vopred, najneskĂ´r dĹ&#x2C6;om podpĂ­sania nĂĄjomnej zmluvy, d) Ăşhrada nĂĄjomnĂŠho: 1 x mesaÄ?ne prevodnĂ˝m prĂ­kazom, e) Ăşhrada nĂĄkladov za energie podÄža technickej dokumentĂĄcie zariadenĂ­ umiestnenĂ˝ch v prenajatĂ˝ch priestoroch, kĂşrenie a voda v zmysle kalkulaÄ?nĂŠho listu, f) doba nĂĄjmu 1.4.2018, na dobu 3 roky s trojmesaÄ?nou vĂ˝povednou lehotou, s moĹžnosĹĽou vĂ˝povede bez udania dĂ´vodu, g) platnĂŠ oprĂĄvnenie podnikaĹĽ v oblasti poskytovania stravovacĂ­ch sluĹžieb, 3. Obhliadka predmetnej nehnuteÄžnosti sa uskutoÄ?nĂ­ dĹ&#x2C6;a 19.2.2018 od 10:00 hod. do 11.00 hod. Stretnutie ĂşÄ?astnĂ­kov bude o 10:00 hod v riaditeÄžni Centra voÄžnĂŠho Ä?asu v Prievidzi, Ulica K. NovackĂŠho 14, 971 01 Prievidza. 4. SpĂ´sob podĂĄvania nĂĄvrhov a lehota na podanie nĂĄvrhu: nĂĄvrh na uzavretie nĂĄjomnej zmluvy musĂ­ byĹĽ podanĂ˝ v ĹĄtyroch vyhotoveniach, a to v pĂ­somnej forme, v slovenskom jazyku, podpĂ­sanĂ˝ fyzickou osobou oprĂĄvnenou na takĂ˝to prĂĄvny Ăşkon a doruÄ?enĂ˝ na adresu vyhlasovateÄža súżaĹže: Centrum voÄžnĂŠho Ä?asu Ulica K. NovackĂŠho 14 971 01 Prievidza doporuÄ?enou zĂĄsielkou alebo osobne, v zalepenej obĂĄlke s oznaÄ?enĂ­m â&#x20AC;&#x17E;SúżaĹž â&#x20AC;&#x201C; nĂĄjom nehnuteÄžnosti â&#x20AC;&#x201C; NEOTVĂ RAŤâ&#x20AC;&#x153; v termĂ­ne do 9.3.2018 do 12:00 hod. 5. NĂĄvrh nĂĄjomnej zmluvy musĂ­ obsahovaĹĽ najmä: a) potrebnĂŠ identifikaÄ?nĂŠ Ăşdaje â&#x20AC;&#x201C; u fyzickĂ˝ch osĂ´b meno, priezvisko, titul, rodnĂŠ meno, rodnĂŠ Ä?Ă­slo, dĂĄtum narodenia, adresu trvalĂŠho pobytu; u prĂĄvnickĂ˝ch osĂ´b nĂĄzov, prĂĄvnu formu, sĂ­dlo, adresu, meno osoby oprĂĄvnenej vystupovaĹĽ za prĂĄvnickĂş osobu, IÄ&#x152;O, bankovĂŠ spojenie; b) prĂĄvnickĂŠ osoby a fyzickĂŠ osoby â&#x20AC;&#x201C; ĹživnostnĂ­ci, k nĂĄvrhu zmluvy doloĹžia originĂĄl vĂ˝pisu z bchodnĂŠho alebo ĹživnostenskĂŠho registra, nie starĹĄĂ­ ako tri mesiace; c) v prĂ­pade, ak sa jednĂĄ o inĂ˝ spĂ´sob registrĂĄcie, je potrebnĂŠ doloĹžiĹĽ overenĂŠ plnĂş moc na zastupovanie prĂĄvnickej osoby; d) ĂşÄ?el vyuĹžitia predmetnej nehnuteÄžnosti, nĂĄjomnĂŠ; e) nĂĄleĹžitosti poĹžadovanĂŠ vĹĄeobecne zĂĄväznĂ˝mi prĂĄvnymi predpismi a Internou smernicou mesta Prievidza â&#x20AC;&#x201C; IS 80 ZĂĄsady hospodĂĄrenia s majetkom mesta Prievidza. 6. PredloĹženĂ˝ nĂĄvrh nemoĹžno odvolaĹĽ, meniĹĽ, opraviĹĽ a dopÄşĹ&#x2C6;aĹĽ po uplynutĂ­ lehoty urÄ?enej v podmienkach na predkladanie nĂĄvrhov. Od podmienok súżaĹže sa nĂĄvrh nemĂ´Ĺže odchĂ˝liĹĽ. 7. Do obchodnej verejnej súżaĹže nebudĂş zahrnutĂŠ nĂĄvrhy, ktorĂŠ budĂş doruÄ?enĂŠ po termĂ­ne vymedzenom v bode 5. VyhlĂĄsenia súżaĹže a nĂĄvrhy, ktorĂŠ nespÄşĹ&#x2C6;ajĂş poĹžiadavky uvedenĂŠ vo vyhlĂĄsenĂ­ súżaĹže (t. j. podmienky obchodnej verejnej súżaĹže) budĂş pri vyhodnocovanĂ­ obchodnej verejnej súżaĹže vylĂşÄ?enĂŠ. 8. NajvhodnejĹĄĂ­ nĂĄvrh bude vyhodnotenĂ˝ Mestskou radou v Prievidzi. VĂ˝sledok vĂ˝beru je zĂĄväznĂ˝. 9. Prijatie vybranĂŠho najvhodnejĹĄieho nĂĄvrhu bude navrhovateÄžovi pĂ­somne oznĂĄmenĂŠ v lehote do 20 pracovnĂ˝ch dnĂ­ odo dĹ&#x2C6;a vyhodnotenia. Pre splnenie tejto lehoty staÄ?Ă­, aby bolo oznĂĄmenie vyhlasovateÄžom odoslanĂŠ na poĹĄtovĂş prepravu. 10. Ă&#x161;Ä?astnĂ­ci súżaĹže nemajĂş nĂĄrok na nĂĄhradu spojenĂ˝ch s ĂşÄ?asĹĽou na obchodnej verejnej súżaĹži. 11. VyhlasovateÄž obchodnej verejnej súżaĹže si vyhradzuje prĂĄvo odmietnuĹĽ vĹĄetky doruÄ?enĂŠ nĂĄvrhy, ak to uznĂĄ za vhodnĂŠ. 12. VyhlasovateÄž obchodnej verejnej súżaĹže si vyhradzuje prĂĄvo po uverejnenĂ­ podmienky súżaĹže zmeniĹĽ alebo súżaĹž zruĹĄiĹĽ.

PD18-07 strana- 03

131180095

09-18

13-1180028

o najvhodnejĹĄĂ­ nĂĄvrh na uzavretie zmluvy na nĂĄjom nehnuteÄžnosti podÄža § 9a ods. 1 pĂ­sm. a) v spojitosti s § 9a ods. 9 zĂĄkona Ä?. 138/1991 Zb. o majetku obcĂ­ v znenĂ­ neskorĹĄĂ­ch predpisov a v zmysle uznesenia MestskĂŠho zastupiteÄžstva v Prievidzi Ä?. 64/18 zo dĹ&#x2C6;a 5.2.2018

721180039

T:0948 975 710

%8'29$$*52352'8.7DV

VĂ˝ber vysokej ĹĄkoly a fakulty je dĂ´leĹžitĂ˝m ĹživotnĂ˝m medznĂ­kom veÄžkej väÄ?ĹĄiny stredoĹĄkolĂĄkov. KaĹždĂ˝ rok sa ĹĄtudenti a absolventi strednĂ˝ch ĹĄkĂ´l rozhodujĂş, na ktorĂş vysokĂş ĹĄkolu a fakultu si podajĂş prihlĂĄĹĄky. ZĂĄujemcovia o ĹĄtĂşdium na vysokĂ˝ch ĹĄkolĂĄch v Slovenskej republike si mĂ´Ĺžu vybraĹĽ z 20 verejnĂ˝ch, 3 ĹĄtĂĄtnych, 12 sĂşkromnĂ˝ch a z 5 poboÄ?iek zahraniÄ?nĂ˝ch vysokĂ˝ch ĹĄkĂ´l, ktorĂŠ majĂş spolu 115 fakĂşlt (z toho sĂş 103 verejnĂŠ, 4 ĹĄtĂĄtne, 8 sĂşkromnĂŠ), 14 vysokĂ˝ch ĹĄkĂ´l nemĂĄ Ĺžiadnu fakultu. Pri vĂ˝bere vhodnej vysokej ĹĄkoly by ste mali prihliadaĹĽ na svoje zĂĄujmy, profesiu, ktorej by ste sa radi v budĂşcnosti venovali a na svoje uplatnenie na trhu prĂĄce po skonÄ?enĂ­ vysokoĹĄkolskĂŠho ĹĄtĂşdia. KritĂŠriami pre vĂ˝ber je aj prestĂ­Ĺž jednotlivĂ˝ch ĹĄkĂ´l a, samoreme, ďŹ nancie na ĹĄtĂşdium a ĹĄtudentskĂ˝ Ĺživot ako takĂ˝. Osoby s jasne vyhranenĂ˝mi zĂĄujmami majĂş väÄ?ĹĄinou v tejto otĂĄzke jasno, ale mnoho mladĂ˝ch ÄžudĂ­ po maturite nemĂĄ jasnĂş predstavu o svojom smerovanĂ­ a ani vysnĂ­vanom povolanĂ­. Ĺ tĂşdium v zahraniÄ?Ă­ je v dneĹĄnej dobe stĂĄle viac populĂĄrne. MĂ´Ĺže vĂĄm priniesĹĽ mnoho novĂ˝ch skĂşsenostĂ­, umoĹžnĂ­ vĂĄm zdokonaliĹĽ sa v cudzom jazyku, a v neposlednom rade ĹĄtĂşdium na zahraniÄ?nej univerzite zvýťi vaĹĄu cenu na trhu prĂĄce. TermĂ­ny na podanie prihlĂĄĹĄky na vysokĂş ĹĄkolu - prihlĂĄĹĄka musĂ­ byĹĽ doruÄ?enĂĄ v termĂ­ne urÄ?enom fakultou alebo vysokou ĹĄkolou. Na ĹĄkoly s talentovĂ˝mi skúťkami sa prihlĂĄĹĄky podĂĄvajĂş uĹž od mesiaca november. Na väÄ?ĹĄine vysokĂ˝ch ĹĄkĂ´l sa prihlĂĄĹĄka podĂĄva v ĹĄtandardnom termĂ­ne v mesiacoch februĂĄr aĹž mĂĄj. NiektorĂŠ fakulty prijĂ­maju prihlĂĄĹĄky eĹĄte dodatoÄ?ne v mesiacoch jĂşn aĹž september. PodrobnĂŠ informĂĄcie VĂĄm poskytnĂş ĹĄtudijnĂŠ oddelenia a internetovĂŠ strĂĄnky jednotlivĂ˝ch fakĂşlt a vysokĂ˝ch ĹĄkĂ´l. Na strĂĄnkach sĂş publikovanĂŠ pokyny k vypÄşĹ&#x2C6;aniu elektronickej a papierovej prihlĂĄĹĄky, akĂ˝ je poplatok za prijĂ­macie konanie, spĂ´sob dokladovania platby, poĹžadovanĂŠ prĂ­lohy prihlĂĄĹĄky a termĂ­ny prijĂ­macĂ­ch skúťok. (red)


5

7 4 9 1

8 9 2 5 3 8 1 9

2 8

7

2

8 5 3 7 9 2 1 4 7

Nevyrovnaný zåväzok a jeho plnenie

nanÄ?nĂŠ prostriedky, ktorĂŠ sĂşvisia s omeĹĄkanĂ­m dlĹžnĂ­ka. PokiaÄž dlĹžnĂ­k nesplnĂ­ svoj zĂĄväzok riadne a vÄ?as, dostĂĄva sa do omeĹĄkania. OmeĹĄkanie dlĹžnĂ­ka spĂ´sobuje zmenu zĂĄväzku, a to Ä?o do oprĂĄvnenĂ­ veriteÄža a poâ&#x20AC;&#x17E;ZamestnĂĄvateÄž ako podnikateÄž vinnostĂ­ dlĹžnĂ­ka tak, aby veriteÄž nebol omeĹĄkanĂ­m dlĹžnĂ­ka poĹĄkodenĂ˝. som vykonal pre svojho obchod- Pri peĹ&#x2C6;aĹžnĂ˝ch dlhoch mĂ´Ĺže veriteÄž okrem plnenia poĹžadovaĹĽ i  Ăşroky nĂŠho partnera sluĹžby, za ktorĂŠ z omeĹĄkania, ak nie je dlĹžnĂ­k podÄža zĂĄkona povinnĂ˝ platiĹĽ poplatky z mi nezaplatil vÄ?as a riadne. MĂĄm omeĹĄkania. Ă&#x161;roky z  omeĹĄkania predstavujĂş sankciu za omeĹĄkanie prĂĄvo si od svojho odberateÄža vy- s  platenĂ­m peĹ&#x2C6;aĹžnĂŠho dlhu (treba odliĹĄovaĹĽ od Ăşroku ako peĹ&#x2C6;aĹžnej JUDr. mĂĄhaĹĽ aj nejakĂŠ inĂŠ nĂĄroky ako odmeny za poskytnutie ďŹ nanÄ?nĂ˝ch prostriedkov). Barbora samotnĂş nezaplatenĂş sumu?â&#x20AC;&#x153; Ă&#x161;rok z omeĹĄkania je sankciou pre dlĹžnĂ­ka. PokiaÄž sa dlĹžnĂ­k dostane do omeĹĄKoncovĂĄ Ă no, mĂĄte nĂĄrok aj na Ä?alĹĄie ďŹ - kania, veriteÄžovi vznikĂĄ priamo zo zĂĄkona prĂĄvny nĂĄrok na zaplatenie Ăşroku

prĂĄvnik radĂ­

z omeĹĄkania ako prĂ­sluĹĄenstva k istine. Výťka zĂĄkonnĂ˝ch Ăşrokov z omeĹĄkania je o päż percentuĂĄlnych bodov vyĹĄĹĄia (v obchodnoprĂĄvnych vzĹĽahoch o osem percentuĂĄlnych bodov vyĹĄĹĄia) ako zĂĄkladnĂĄ ĂşrokovĂĄ sadzba EurĂłpskej centrĂĄlnej banky platnĂĄ k prvĂŠmu dĹ&#x2C6;u omeĹĄkania s plnenĂ­m peĹ&#x2C6;aĹžnĂŠho dlhu. PriÄ?om je nutnĂŠ poukĂĄzaĹĽ na skutoÄ?nosĹĽ, Ĺže výťku Ăşroku z omeĹĄkania v obÄ?ianskoprĂĄvnych vzĹĽahoch nemoĹžno modiďŹ kovaĹĽ. Naproti tomu v obchodnoprĂĄvnych vzĹĽahoch si zmluvnĂŠ strany mĂ´Ĺžu dohodnúż vyĹĄĹĄĂ­ Ăşrok z omeĹĄkania, tento vĹĄak nemĂ´Ĺže byĹĽ v rozpore s dobrĂ˝mi mravmi. Poplatok z  omeĹĄkania je akĂ˝msi ekvivalentom pre Ăşrok z  omeĹĄkania pri omeĹĄkanĂ­ s platenĂ­m nĂĄjomnĂŠho za uŞívanie bytu. Poplatok z omeĹĄkania je pokraÄ?ovanie na nasledujĂşcej strane

obÄ?ianska

riadkovĂĄ inzercia

auto-moto/predaj 1

auto-moto/inĂŠ

45-0053

° PredĂĄm Ford Escort Combi 1.6,16V Zetec R.V.97 ZimnĂŠ gumy+letnĂŠ na ôÝôúÄ&#x192;Ä Ĺ&#x201E;ýÞòáýÞÄ&#x2026;Ĺ­ Ă°ĂťÄ&#x192;Ă´Ä Ă˝Ä&#x17D;Ä&#x192;ĂžÄ  ZÄ ĂžÄ?Ă˝Ä&#x17D; ùðÄ&#x192;Ă´Ä ĂşĂ°Ä&#x201A;ÿÞĽðáÝøÄ&#x2026;ĢĂ°Ä&#x201E;Ä&#x192;Ăžòôýð]WW Ä&#x192;Ă´ĂťW`W^X^\ZW[

2

°Â&#x2014;Â&#x2020;EvmÂ&#x192;m{óúĹ?ÿøßyĂžÄ&#x192;ÞòÄ&#x2C6;úÝôRpøôÝÄ&#x2C6; Ep{t{pmuÂ&#x20AC;Â&#x2C6;Â&#x20AC;W`W_YW\\YX ° oÂ&#x2020; X^\ vmÂ&#x192;m `W vmÂ&#x192;m Y\W Z\W |uE {zuq~ y Â&#x20AC;mzs Â&#x20AC;mpu{z uy{z wĹ?ÿøßÄ&#x192;øôÄ&#x192;ĂžßÞÄ&#x192;ĂžÄ ĂşÄ&#x2C6;Â&#x20AC;W`X\YX\[W] °wĹ?ÿøßÄ&#x201A;Ä&#x192;Ă°Ä Ä˘ßÞÿôóÄ&#x2C6;ÚðÄ&#x2020;Ă°ùðùôÄ&#x192;Ă° ĂżĂ¸ĂžĂ˝Ă¸Ă´Ä Ä&#x201A;Ä&#x192;ðóøÞýĂ°ĂšóøôÝÄ&#x2C6;øáýôĥĂżÄ Ă¸Ă˛Ă´Ä&#x201A;E Ä&#x192;Ä&#x201E;ÚôßÄ&#x2030;ðÿÝðÄ&#x192;ĹßÂ&#x20AC;W`[`X\[WX^

.FHB;ÇĽBWBTL

OF[OJäVKUFTBLWZTPLâNDFOĂ&#x2C6;N

MilĂŠ dĂĄmy, predstavitelia strany SMER â&#x20AC;&#x201C; sociĂĄlna demokracia vĂĄs srdeÄ?ne pozĂ˝vajĂş na oslavu vĂĄĹĄho sviatku.

Za tajomstvami krvavej grĂłfky BĂĄthory Teraz len za

31.90 â&#x201A;Ź

23,90 â&#x201A;Ź

°wĹ?ÿøßÄ&#x201A;Ä&#x192;Ă°Ä Ĺ?ßÞÄ&#x192;ĂžÄ ĂşÄ&#x201E;óøôÝÄ&#x2C6;óÞúÝðE ĂłÄ&#x2C6;Â&#x20AC;W`[W`]`_[\

3

° |Ä Ă´ĂłÄ&#x17D;Ăź YøÄ&#x2030;Ăą ĂąÄ&#x2C6;Ä&#x192; Ä&#x2026; tðýóÝÞÄ&#x2026;Ă´Ăš W`W\ZXZ]X]~wýôÄ&#x2026;ÞÝðĹ&#x203A;

byty/prenĂĄjom

4

°pÄ&#x17D;ĂźóÞĂżÄ Ă´Ă˝Ä&#x17D;ÚßÄ&#x201E;ĂśĂ°Ä Ä&#x17D;ĹąýðsĂžÄ ĂşÄ˘E áÞ|pÂ&#x20AC;W`W^Y\\Y_[

Ă&#x161;Ä?inkujĂş:

POLUVSKĂ Â MUZIKA SAMUEL TOMEÄ&#x152;EK BAND PAVOL HAMMEL

domy/predaj

5

pozemky/predaj

6

PRIEVIDZA

reality/inĂŠ

7

MestskĂĄ ĹĄportovĂĄ hala Prievidza, Olympionikov 2

stavba

8

domĂĄcnosĹĽ

9

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt? PoĹĄlite SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RPmedzeraPDmedzeraÄ&#x152;Ă­sloRubriky medzeraTextInzerĂĄtu PrĂ­klad: RP PD 12 PredĂĄm koÄ?Ă­k, 0987 654 321. Spätnou sms vĂĄm potvrdĂ­me prijatie inzerĂĄtu a jeho cenu, ktorĂş vĂĄm vyĂşÄ?tuje vĂĄĹĄ mobilnĂ˝ operĂĄtor. Cena je 0,60 eur s DPH za kaĹždĂ˝ch zaÄ?atĂ˝ch 30 znakov textu vĂĄĹĄho inzerĂĄtu vrĂĄtane medzier. NiÄ? inĂŠ neĂşÄ?tujeme. Tip 1: Ak chcete inzerĂĄt na viac týŞdĹ&#x2C6;ov, poĹĄlite rovnakĂş sms toÄžkokrĂĄt, v koÄžkĂ˝ch týŞdĹ&#x2C6;och chcete inzerovaĹĽ. Tip 2: Ak chcete inzerĂĄt uverejniĹĽ v ÄžubovoÄžnĂ˝ch inĂ˝ch naĹĄich novinĂĄch, PD zameĹ&#x2C6;te za skratku novĂ­n, ktorĂş nĂĄjdete na zadnej strane vÄžavo dolu. SluĹžbu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpeÄ?uje ELET, s.r.o.

ZĂĄmok Mikulov a slĂĄvnosti mandlĂ­ a vĂ­na v HustopeÄ?e Teraz len za

27,90 â&#x201A;Ź

19,90 â&#x201A;Ź

Výstava veterånov Oldtimer Show 2018 s prehliadkou Budapeťti Teraz len za

29,90 â&#x201A;Ź

22,90 â&#x201A;Ź

VSTUP ZADARMO www.strana-smer.sk

www.facebook.com/smersd www.smertv.sk

29%

1-dĹ&#x2C6;ovĂ˝ poznĂĄvacĂ­ zĂĄjazd. PrechĂĄdzka po historickom centre Mikulova - SgrafitovĂ˝ dom U rytierov, DietrichsteinskĂĄ hrobka v bĂ˝valom kostole Sv. Anny na hlavnom nĂĄmestĂ­. Presun do mesta HustopeÄ?e, kde sa konajĂş slĂĄvnosti mandlĂ­ a vĂ­na. TermĂ­n: 24.03.2018

4. marca 2018 o 17.00 hod.

24%

1-dĹ&#x2C6;ovĂ˝ poznĂĄvacĂ­ zĂĄjazd. NĂĄvĹĄteva HistorickĂŠho parku ĹželeznĂ­c, najväÄ?ĹĄieho festivalu veterĂĄnov v strednej a vĂ˝chodnej EurĂłpe. Prehliadka mesta so sprievodcom â&#x20AC;&#x201C; hradnĂŠ nĂĄvrĹĄie, chrĂĄm krĂĄÄža Mateja, RybĂĄrska baĹĄa, Bazilika svätĂŠho Ĺ tefana, Parlament.

Výstava orchideí a tilandsií Teraz len za

25 â&#x201A;Ź

17,50 â&#x201A;Ź

30%

1-dĹ&#x2C6;ovĂ˝ zĂĄjazd do Viedne na medzinĂĄrodnĂş vĂ˝stavu orchideĂ­ a tilandsiĂ­ s CK Trip. Doprava: autobusovĂĄ TermĂ­n zĂĄjazdu: 24.02. 2018

www.megazlava.sk Ä&#x152;o je MegaZÄžava.sk? WebovĂĄ sluĹžba alebo zÄžavovĂ˝ portĂĄl, kde si mĂ´Ĺžete kĂşpiĹĽ kaĹždĂ˝ deĹ&#x2C6; novĂ˝ tovar alebo sluĹžby za vĂ˝hodnĂŠ ceny. Zaujala VĂĄs zÄžava? Chcete na MegaZÄžava.sk nakĂşpiĹĽ a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (Po â&#x20AC;&#x201C; Pia od 9.00 do 17.00 hod.) a poradĂ­me VĂĄm, ako nakupovaĹĽ.

131180080

°|Ä Ă´ĂłÄ&#x17D;Ăź\Ä&#x17D;Ä ĂžÄ&#x2026;Ĺ?Ä&#x2030;Ä&#x17D;ĂˇÄ Ă°ĂłĂşÄ&#x201E;Ä&#x201A;ßðÝÞÄ&#x201E; òáðÄ&#x192;úÞÄ&#x201E;Ä&#x2026;Â&#x20AC;Ä&#x201E;ŹøýôÂ&#x20AC;W`W_X]Z_ZW

26%

1-dĹ&#x2C6;ovĂ˝ poznĂĄvacĂ­ zĂĄjazd. NĂĄvĹĄteva zĂĄmku Deutschkreutz, hradu Lockenhaus (tento hrad je povaĹžovanĂ˝ za jeden z najkrajĹĄĂ­ch hradov v celom RakĂşsku). Presun do mesta SĂĄrvĂĄr, kde grĂłfka podÄža legendy zabila najviac svojich obetĂ­. TermĂ­n: 2.6.2018

131180092

byty/predaj

$FTUPWBOJF

PD18-07 strana-04


pokraÄ?ovanie

za kaĹždĂ˝ deĹ&#x2C6; omeĹĄkania 0,5 â&#x20AC;° (promile) dlĹžnej sumy, najmenej vĹĄak 0,83 eura za kaĹždĂ˝ i zaÄ?atĂ˝ mesiac omeĹĄkania. PauĹĄĂĄlna nĂĄhrada nĂĄkladov spojenĂ˝ch s uplatnenĂ­m pohÄžadĂĄvky je sankÄ?nĂ˝ inĹĄtitĂşt v obchodnoprĂĄvnych vzĹĽahoch. V prĂ­pade omeĹĄkania dlĹžnĂ­ka mĂĄ veriteÄž prĂĄvo poĹžadovaĹĽ pauĹĄĂĄlnu nĂĄhradu nĂĄkladov spojenĂ˝ch s uplatnenĂ­m pohÄžadĂĄvky vo výťke 40,00 EUR za kaĹždĂş jednu pohÄžadĂĄvku bez ohÄžadu na dĺŞku omeĹĄkania. PrĂ­klad: A) Na zĂĄklade zmluvy o pĂ´ĹžiÄ?ke zo dĹ&#x2C6;a 01.01.2017 Peter M. ako veriteÄž poĹžiÄ?al JĂĄnovi T. ako dlĹžnĂ­kovi ďŹ nanÄ?nĂŠ prostriedky vo výťke 1.200,00

EUR. ZmluvnĂŠ strany sa dohodli, Ĺže tĂĄto pĂ´ĹžiÄ?ka je bezĂşroÄ?nĂĄ a mĂĄ byĹĽ splatenĂĄ dĹ&#x2C6;a 31.12.2017. KeÄ?Ĺže dlĹžnĂ­k dĹ&#x2C6;a 31.12.2017 nesplatil svoj dlh dostal sa do omeĹĄkania. VeriteÄžovi vznikol nĂĄrok na Ăşrok z omeĹĄkania vo výťke 5,00% roÄ?ne zo sumy 1.200,00 EUR od 01.01.2018 do zaplatenia. DlĹžnĂ­k vyrovnal svoj dlh dĹ&#x2C6;a 31.10.2018 vo výťke 1249,97 EUR (1.200,00 EUR ako istina + 49,97 EUR ako zĂĄkonnĂ˝ Ăşrok z omeĹĄkania za 304 dnĂ­). PrĂ­klad: B) SpoloÄ?nosĹĽ STAVEBNINY s.r.o. ako dodĂĄvateÄž dodal spoloÄ?nosti KROVSTAV s.r.o. ako odberateÄžovi materiĂĄl na zĂĄklade Ä?oho vystavil dodĂĄvateÄž faktĂşru Ä?. FV-0001 zo dĹ&#x2C6;a 25.07.2017, splatnĂş dĹ&#x2C6;a 15.08.2017 v sume 3.850,00 EUR. Na zĂĄklade rĂĄmcovej kĂşpnej zmluvy bol pre prĂ­pad omeĹĄkania dlĹžnĂ­ka dohodnutĂ˝ zmluvnĂ˝ Ăşrok z omeĹĄkania vo výťke 13,00% roÄ?ne z dlĹž-

nej sumy. Po mimosĂşdnom rokovanĂ­ skrze inkasnĂş spoloÄ?nosĹĽ dlĹžnĂ­k dĹ&#x2C6;a 05.03.2018 uhradil veriteÄžovi sumu vo výťke 4.166,99 EUR (3.850,00 EUR ako istina + 40,00 EUR ako pauĹĄĂĄlna nĂĄhrada nĂĄkladov spojenĂ˝ch s uplatnenĂ­m pohÄžadĂĄvky + 276,99 EUR ako zmluvnĂ˝ Ăşrok z omeĹĄkania za 202 dnĂ­). ZĂĄkonnĂ˝ Ăşrok z omeĹĄkania, poplatok z omeĹĄkania ako i pauĹĄĂĄlna nĂĄhrada nĂĄkladov spojenĂ˝ch s uplatnenĂ­m pohÄžadĂĄvky plynĂş zo zĂĄkona pri omeĹĄkanĂ­ dlĹžnĂ­ka a stĂĄvajĂş sa vaĹĄĂ­m nĂĄrokom. V prĂ­pade Ä?alĹĄĂ­ch otĂĄzok je moĹžnĂŠ nĂĄs kontaktovaĹĽ mailom na: advokat@ zavaseprava.sk alebo telefonicky na Ä?Ă­sle 0918 803 803. JUDr. Barbora KoncovĂĄ advokĂĄt

Vtip: â&#x20AC;&#x17E;Ä&#x152;o robĂ­ vĂĄĹĄ manĹžel?â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;LeŞí v nemocnici.â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;A na Ä?o sa sĹĽaĹžuje?â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;Na nedostatok piva.â&#x20AC;&#x153; L. N. Tolstoj: â&#x20AC;&#x17E;Ĺ ĹĽastnĂ˝ je ten, kto naĹĄiel ĹĄĹĽastie v rodine.â&#x20AC;&#x153;

5

Vtip: IdĂş dva ÄžadovĂŠ medvede po púťti a jeden hovorĂ­: â&#x20AC;&#x17E;...cipĂĄna, ta tu sa muselo teda ĹĄmĂ˝kaĹĽ, keÄ? to tu je tak posypanĂŠ...â&#x20AC;&#x153; B. NemcovĂĄ: â&#x20AC;&#x17E;Ak budeĹĄ vernĂ˝ sĂĄm sebe, nemĂ´ĹžeĹĄ byĹĽ nevernĂ˝ Ĺžiadnemu Ä?loveku.â&#x20AC;&#x153;

obÄ?ianska

riadkovĂĄ inzercia

zĂĄhrada a zverinec 10 hobby a ĹĄport

11

deĹĽom

12

T|Ä Ă´ĂłÄ&#x17D;ĂźÜðÄ&#x201E;Ä?YĂşÄ Ă´Ä&#x201A;ÝðÂ&#x20AC;W`[`[`\ XZ\

131180076

PrĂĄvnik radĂ­

rĂ´zne/predaj

13

rĂ´zne/inĂŠ

14

°wĹ?ÿøßĂľÄ&#x201E;ýúÄ?ýĢÄ&#x2030;ðòáÞÄ&#x2026;ðÝĢÜðßðÄ&#x192;ĂşÄ&#x2C6; Â&#x20AC;W`W\^Z_^\W °wĹ?ÿøßÚôÝôýøôóðýøôÝøôĂżĂ°Ä ĂžĂˇÄ&#x2C6;Ă°Ä&#x192;Ä ĂžE þôÚôÂ&#x20AC;W`W[XZ[W_W °pĂ°Ä Ä&#x201E;ĂšÞóÿðóÚôóÝÞÂ&#x20AC;W`[WY\`^WW

hÄžadĂĄm prĂĄcu

15

zoznamka

16

°Ä&#x2C6;ßÿðÄ&#x192;øòúÄ&#x17D;\[Ä áĽðóÄ&#x17D;ĂżÄ Ă¸Ă°Ä&#x192;ôĽðýð Ä&#x2030;ĂžÄ&#x2030;Ă˝Ä&#x17D;ßôýøôÂ&#x20AC;W`[[^Y[X_X °xÄ&#x17D;Ä&#x201A;ĂşÄ&#x201E;ÿÞýĹ?úðߏôýôÂ&#x20AC;W`[WY\` ^WW

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt? PoĹĄlite SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RPmedzeraPDmedzeraÄ&#x152;Ă­sloRubriky medzeraTextInzerĂĄtu PrĂ­klad: RP PD 12 PredĂĄm koÄ?Ă­k, 0987 654 321. Spätnou sms vĂĄm potvrdĂ­me prijatie inzerĂĄtu a jeho cenu, ktorĂş vĂĄm vyĂşÄ?tuje vĂĄĹĄ mobilnĂ˝ operĂĄtor. Cena je 0,60 eur s DPH za kaĹždĂ˝ch zaÄ?atĂ˝ch 30 znakov textu vĂĄĹĄho inzerĂĄtu vrĂĄtane medzier. NiÄ? inĂŠ neĂşÄ?tujeme. Tip 1: Ak chcete inzerĂĄt na viac týŞdĹ&#x2C6;ov, poĹĄlite rovnakĂş sms toÄžkokrĂĄt, v koÄžkĂ˝ch týŞdĹ&#x2C6;och chcete inzerovaĹĽ. Tip 2: Ak chcete inzerĂĄt uverejniĹĽ v ÄžubovoÄžnĂ˝ch inĂ˝ch naĹĄich novinĂĄch, PD zameĹ&#x2C6;te za skratku novĂ­n, ktorĂş nĂĄjdete na zadnej strane vÄžavo dolu. SluĹžbu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpeÄ?uje ELET, s.r.o.

PD18-07 strana- 05


O holokauste sa vie vo všeobecnosti, že v rámci konečnej otázky riešil likvidáciu židovského etnika. Ale to asi nie je celá pravda. Slovo holokaust je všeobecne zaužívané na pomenovanie tzv. konečného riešenia židovskej otázky, ktoré nacistické Nemecko implantovalo do svojej každodennej existencie formou platného zákona. To, že jeho rasistický základ sa týkal aj potierania životných práv iných národov, etník, hendikepovaných členov ľudskej spoločnosti sa spomína spravidla v iných súvislostiach, ale žiadny seriózny akademik (či veciznalý odborník) to nikdy nikde nepoprel. Máte už úctyhodný vek, ako vnímate, že v parlamente sedia ľudia, ktorých viditeľná symbolika na verejnosti spája s nacizmom a fašizmom? To, že sa ľudia s extrémnymi „antihumánnymi“ názormi (fašisti, rasisti, xenofóbi) stali aj u nás viditeľnými (sedia napríklad v parlamente), je výsledkom demokratických princípov, ku ktorým sa Slovensko po r. 1989 prihlásilo, ale aj neriešených historických tabuizovaných tém z obdobia existencie Slovenskej republiky (1939-1945). Kombinácia týchto dvoch fenoménov v súčasnej globalizovanej Európe nie je len „vráskou“ na čele Slovenska, ale aj iných stredoeurópskych, postkomunistických krajín. red

Lukáško Trgiňa Rodičia a brat.

S láskou a úctou si spomíname na našich rodičov.

Ďakujeme za prejavy sústrasti.

náš Štefan Svítok

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 28.1.2018 vo veku 75 rokov nás opustila naša drahá mamička, starká a svatka pani

a dňa 19.06.2018 si pripomenieme 4. výročie, kedy nás opustila

Kristína BENEDIKOVÁ.

Dňa 12.02.2018 sme si pripomenuli 5. výročie, kedy nás opustil

131180088

Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí sa s nám prišli rozlúčiť na jeho poslednej ceste.

z Chrenovca-Brusna.

naša Mária Svítková Uloženie urny zosnulej bude dňa 26.2.2018 o 10,30 hodine v Kolumbáriu č.3/134 na cintoríne v Prievidzi.

Kto ste ich poznali, venujte im s nami tichú spomienku. Dcéry a synovia s rodinami.

Lúči sa smútiaca rodina.

72 118 0053

Aký máte názor na povinné návštevy školskej mládeže na pamätných miestach holokaustu? Navštevovať pamätné miesta holokaustu je chvályhodná aktivita, ale bez predchádzajúcej teoretickej prípravy detí a mladých ľudí môže byť takýto „výlet“ kontraproduktívny. Preto ja vždy navrhujem, aby na podobné miesta pedagógovia vodili len študentov, ktorí na to majú vek a potrebné znalosti.

Františkom Vážanom z Lazian.

Dňa 22.2.2018 a 11.4.2018 si pripomenieme 10. a 3. výročie úmrtia našich rodičov

Dňa 22.1.2018 sme si pripomenuli 5. výročie, kedy nás navždy opustil náš milovaný

pána Milana Budoviča a pani Viery Budovičovej

Ján Zimáni z Ráztočna. „Ten, kto ho poznal spomenie si, kto ho mal rád nezabudol.“ S láskou spomínajú manželka, deti a vnúčatá.

z Ráztočna. S láskou spomínajú deti s rodinami.

Nezabudli sme na teba, v našich srdciach zostaneš navždy. Dňa 13.2.2018 uplynul rok, čo nás navždy opustil vo veku 70 rokov náš milovaný manžel, otec, starký a prastarký

Len kyticu kvetov na hrob môžeme dať, tichú modlitbu odriekať a na teba spomínať. Dňa 13. decembra sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia

Vladimír Lacko z Bojníc.

Petra Píša z Poruby.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka Viera, dcéry Vierka, Zuzka, Zlatica a syn Vladko s rodinami.

723180040

Naša spoločnosť musí riešiť a vyriešiť veľmi vážnu otázku (ne)znášanlivosti, rasizmu a antisemitizmu. Kto by mal byť autoritou v takejto snahe? Neznášanlivosť, rasizmus a antisemitizmus sú postoje, ktoré sú viac-menej odolné voči akýmkoľvek argumentom. Preto sa treba snažiť, aby nemali živnú pôdu vôbec „vyklíčiť“ či „zakoreniť“. Aby sme to dosiahli, je to záležitosť výchovy už od raného detstva, a teda vecou každého rodiča. V tomto zmysle sa natíska odpoveď na vašu otázku – autoritou by mal byť každý čestný, spravodlivý, humanizmus vyznávajúci rodič.

Dňa 5.2.2018 sme sa navždy rozlúčili s našim drahým manželom, otcom, starým otcom, bratom a švagrom

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

PD18-07 strana- 06

Mama Emília a súrodenci s rodinami.

131180097

... s riaditeľom Múzea židovskej kultúry v Bratislave.

V neznámy svet odišiel si spať, zaplakal každý, kto ťa mal rád. Odišiel si od nás, ostali sme v žiali, no vždy budeš v našich srdciach, pretože sme ťa milovali. Dňa 13.2.2018 sme si pripomenuli 7. výročie, kedy nás navždy opustil

13 1180046

s prof. PhDr. Pavlom Mešťanom, DrSc.

Čo je podľa mňa veľmi dôležité, je uvedomiť si, že aj keby ste strávili tento deň sama, nemusíte sa cítiť osamelo. Taktiež to neznamená, že to tak bude navždy. Jediná istota je, že veci sa neustále menia a život beží , a  to bohužiaľ , alebo našťastie, preto zaujmite ten správny postoj, ktorý vám energiu dodá a nezoberie. Určite poznáte citát, že „dnes strávim večer v  tej najlepšej spoločnosti - sám so sebou.“ A okrem toho, pre mnoho ľudí ide o bežný deň v týždni, možno aj to môže byť pre vás jedna z možností. Mgr. Renáta Botková psychológ

72118 0023

na rovinu

723180040

7

3 1 4 2 9 1 1 8 2 5 9 4

Emócie a samota

že sa musíte cítiť osamelo. Skúste práve tento deň využiť vo svoj prospech. Na„Ako prežiť Valentína, po plánujte si nejaký príjemný program, urobte si radosť, prvý raz budem sama, doprajte si niečo, na čo ste už dlhú dobu nemali čas nechcem sa cítiť osame- a čo by vám prinieslo príjemné pocity. Nikde tiež nie je lo.“ napísané, že musíte byť sama. Stretnite sa so svojou Život nám prináša rôzne kamarátkou, vyrazte na kávu s  kolegyňou, navštívte situácie a nie vždy je mož- svoju maminu... , jednoducho skúste práve vy niekoho, né prežiť podobný sviatok na kom vám záleží, svojou spoločnosťou potešiť. Je to Mgr. Renáta po boku niekoho milova- na vás, možností je neúrekom, stačí si vybrať tú, ktorá Botková ného. To však neznamená, vám vyčarí dobrý pocit.

psychológ radí

131180094

2 1 3 7 9 9 7 5 3 4 8 9 2


charita

Maličká bojovníčka potrebuje pomoc

Dievčatko z Piešťan nemá ruky, zle počuje a trpí poruchou reči. Rodičia ju preto učia komunikovať pomocou očí. Percentá z daní od firiem i zamestnancov prispejú na nákup kom„Keď sa malá „Domča“ na- penzačnej pomôcky Tobii, ktorá bude Dominike pomáhať pri rodila, jej tatino písal svo- komunikácií. jim kolegom: „Je zdravá, je Špeciálny prístroj stojí 17 600 eur a mladá rodina má aj ďalšie krásna, nemá síce vyvinuté nemalé výdavky na rehabilitáciu svojej dcéry. Dvojročnej Domiručičky, ale to zvládneme, je nike po narodení diagnostikovali genetický syndróm Cornelia de Lange. Dievčatko má spomalený rast, oneskorený psychonaša prvá.“ S jeho súhlasom zverejňuje- motorický vývoj, poškodený sluch, poruchu reči a sťažené vnímanie okolia. Napriek tomu miluje hudbu i zvukové hračky. me nasledujúci text.

Špeciálny počítať Tobii, na ktorý je zbierka percent z daní určená, bude môcť Dominika ovládať pomocou zreničiek. Pomôcka zlepší jej kognitívne funkcie, učenie i mentálny vývoj. Zamestnanci môžu požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie do 15. februára, potom vyplniť tlačivo a poslať ho do 30. apríla na daňový úrad. Právnické a fyzické osoby môžu vyplniť údaje o prijímateľovi časti zo svojich daní v daňovom priznaní. Údaje o prijímateľovi: Úsmev pre druhých, občianske združenie. Pod Párovcami 7152/151, 921 01 Piešťany. IČO: 50 607 740. O syndróme Cornelia de Lange sa viac dočítate na genetickesyndromy.sk. red

Vtip: Policajti pri obchôdzke vidia, že pri lese je zle zaparkované auto. Podišli k autu a vodiča nikde. Nuž poobzerali sa a vidia, že neďaleko cesty za kríčkom čupí chlapík a tlačí. „Hej, občan a máte papiere? použil úradný tón jeden z policajtov.“ „Nemám, ale mne stačia lopúchy!“ P. Strauss: „Život je niekedy taký tragický, že sa musíme vedieť zasmiať, aby sme ho vydržali.“

zdravie

V minulom čísle v spomienke na Jurka Ondra z Bojníc, mal byť správne uverejnený dátum 13.2.2018.

MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA Strava nech je tvojim liekom

Kluby zdravia Prievidza Vás v spolupráci s mestom Prievidza pozývajú na prednášku...

PhDr. Marián Ondáš Touto cestou ďakujeme, všetkým priateľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť na poslednej ceste dňa 7.2.2018 na Bojnický cintorín. Zvlášť ďakujeme pani Elze Dadíkovej za organizovanie rozlúčky.

,

... špeciálneho hosta MUDr. Igora Bukovského, PhD. Vypočuť si môžete jednu z aktuálnych tém:

72 118 0058

„Potravinové senzitivity, intolerancie a alergie.“ Tešíme sa na Vás 20.2.2018 o 17:30 hod., v KaSS, Fraňa Madvu 11, Prievidza; tel. kontakt: 0905 763 903 vstupné: DOBROVOĽNÉ

72118 0060

Po skončení prednášky budete mať možnosť zakúpiť si literatúru MUDr. Bukovského, za zvýhodnené ceny.

UŽITE SI JARNÉ PRÁZDNINY VO VAŠOM REGIÓNE A OD 21. FEBRUÁRA SLEDUJTE

66-0026-1

Smútiaca manželka a synovia s rodinami.

7

PD18-07 strana- 07

(Hippokrates 6.st.p.n.l.) Úprava stravy dokáže predchádzať ochoreniam, vyliečiť z existujúcich zdravotných ťažkostí. Máme dostupné potraviny zo všetkých kútov sveta a v akomkoľvek množstve, môžeme si vyberať tie, ktoré sú najzdravšie. Dodržiavať stravovacie rady lekárov sa zdá ťažké, až nemožné. V ambulancii sa často stretávam s názorom, že iba „nezdravé“ je chutné. Nie je to tak. Tí, ktorí sa začali stravovať zdravšie, to opakovane potvrdzujú. Treba iba chcieť. Platí, že za posledných 30 rokov konzumujeme o 30 percent viac potravy, ako by sme mali. Narastá obezita. Navyše priemerne vydáme o 30 percent energie v každodennom živote menej ako naše telo vyžaduje. S obezitou, nedostatkom pohybu a stavom prostredia sa objavujú civilizačné ochorenia – choroby srdca, metabolické ochorenia, onkologické diagnózy. Moderná medicína vie liečiť veľa ochorení. Bežne ale pacienti s civilizačnými ochoreniami jedia 5-15 tabliet denne. Pýtajú sa, ktoré by sa dali zredukovať. Ak človek trpí vysokým krvným tlakom, vysokou hladinou cholesterolu, bolesťami na hrudníku, cukrovkou, bolesťami kĺbov, tak žiadne, ak nezmení svoje stravovanie. Takže veľa má každý vo svojich rukách. Až 80 percent všetkých chronických chorôb závisí od toho, čo človek skonzumuje. Platí, že telo nie je odpadkový kôš. Aké jedlo do seba prijíma, priamo ovplyvňuje kvalitu zdravia každého a vznik a rozvoj ochorení. Preto by sme mali poznať zloženie potravy. Človek nemusí byť biochemikom, aby vedel, že denne zjesť keksík alebo čokoládu je nesprávne. Ani mať klobásu každý deň na tanieri. Najjednoduchším ukazovateľom či je strava správna, je hmotnosť. Ak má človek nadváhu, alebo obezitu, stáva sa okamžite pacientom s rizikom mnohých ochorení. Každý však má v rukách nástroj, ako predísť civilizačným ochoreniam. Zmenu stravy sú ľudia ochotní zväčša dodržiavať iba na krátky čas, kým ustúpia najhlavnejšie príznaky, dlhodobo vydržať dokáže iba málo ľudí. V ambulancii mi často pacienti hovoria, že vždy odchádzajú z  vyšetrenia plní predsavzatí a  miera ich dodržiavania sa znižuje dobou uplynutou od návštevy. Znova začnú byť prísnejší až pred nasledujúcou kontrolou. A to je škoda. Správne spôsoby stravovania sú behy na dlhé trate, je to celoživotná snaha. Má byť dlhodobá, ešte lepšie trvalá. Má byť aj zábavou, z ktorej má byť človek radosť. Aj malé zlepšenie dokáže viesť k víťazstvám v podobe zdravia. MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA


Psom rastú pazúre rovnako ako ľuďom nechty. Niektoré psíky si pazúre obrusujú pri vychádzke, ale obrúsenie nemusí byť rovnomerné, niektoré si pazúre neobrusujú vôbec. Po zime, keď je menej behania vonku, najmä u

1 6 7 5 1 6 8

Zamýšľate sa niekedy nad tým, na čom je postavená dnešná spoločnosť? Prečo je syndróm vyhorenia takým častým javom a prečo hltáme tabletky na depresiu v kvantách? Jednou z hlavných príčin je stres vyvolaný neustálymi požiadavkami na podávanie výkonu. Výkonu v práci, doma ako partner/otec/matka, či v spoločenskej oblasti. Je to častokrát až neúnosný tlak, ktorý sa následne prejaví totálnym vyčerpaním, ba až fyzickými ťažkosťami. V súlade so sebou samým - Uvedomme si, že tu nie sme preto, aby sme plnili predstavy druhých, ale preto, aby sme naplnili náš potenciál. Aby činnosti, ktorým venujeme našu pozornosť neboli len bezhlavým plnením úloh alebo generátorom peňazí, ale aby nám prinášali spokojnosť a súlad so sebou samým. Pokiaľ ten chýba, nastáva stres, ktorý sa prejavuje psychickými i fyzickými ťažkosťami. Signály nadmerného stresu a vyhorenia: ° dlhodobo zlá nálada ° vyčerpanosť a únava ° strata radosti ° strata motivácie ° strata zmyslu života ° zanedbávanie rodiny a priateľov ° migrény °bolesti chrbtice Čo s tým? Šport - výborný spôsob ako vybiť negatívne emócie, vyčistiť myseľ a načerpať zdravú energiu. Navyše posilníte svoje telo a imunitu. Nie nadarmo sa vraví „V zdravom tele, zdravý duch“. Počúvajte sa a vyberte si šport, ktorý vám najviac vyhovuje. Niekto sa potrebuje z emócii „vytrieskať“, niekto vybehať, niekto naopak potrebuje pokojné a pomalé pohyby. Umenie - umenie v nás otvára emócie a necháva racionálnu zložku odpočívať. Meditácia - veľmi dobrý pomocník pri nervovom vypätí. Pokiaľ ste meditáciu ešte neskúsili alebo praktikujete len krátko, je normálne, že vám budú myšlienky „lietať“. Nenechajte sa odradiť a myšlienky nechajte sebou len preplávať, nezachytávajte ich. Pravidelným tréningom a kultiváciou mysli im prestanete prikladať takú veľkú váhu a budete ich lepšie kontrolovať. Pamätajte, vy ste pánom svojej mysle, nie ona vaším. „Hodinka pre mňa“ - aj keď máte povinností vyše hlavy, nezabúdajte na seba. Čas, ktorý si na seba vyhradíte je investíciou do vás samotných. Nájdite si pre seba aspoň hodinku času. Choďte na masáž, kaderníkovi, uvarte si dobré jedlo, stretnite sa s kamarátmi, kúpte si niečo pekné na seba, prečítajte si knihu, pozrite si dobrý film...alebo si len vyložte si nohy a doprajte si šlofíka. Máte otázky? Zastihnete ma na e-mailovej adrese alena@inspirativnezeny.sk. Teším sa na Vaše spätné väzby. Mgr. Alena Kručayová, koučka

VP skupiny C, ADR výhodou. Rozvoz po Slovensku.

T: 0907 728 064

so sídlom v Bratislave hľadá

Prijmeme zamestnanca na pozíciu

ZM Technik spol. s r.o.

Partizánska 251/74, Lehota pod Vtáčnikom

všeobecnú účtovníčku,

Pomocný manipulačný pracovník

výkon práce – Letisková 2B, Prievidza

Typ pracovného úväzku: plný úväzok Práca na 2 zmeny - nepretržitá prevádzka – 11,5 hod. Ponúkame: fyzicky nenáročnú prácu pre ženy v nepretržitej prevádzke - kompletovanie a balenie vo výrobe plastových výrobkov.

Požiadavky:

- Vzdelanie v odbore účtovníctva - Prax v odbore min.7 rokov - AJ – nevyhnutne slovom aj písmom - Účtovanie v SAP-e, modul FI CO - skúsenosť s účtovaním medzinárodných daní vítaná

Bližšie informácie ohľadne pracovného miesta pri osobnom pohovore.

HĽADÁ OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU

Prax: vhodné aj pre absolventov Miesto výkonu práce: Hasičská 4, Prievidza Požadujeme: ochotu pracovať Nástup: dohodou

na hlavný pracovný pomer

Kontakt: 0905 583 798 , mokra@jpplast.eu

Podmienky:

Svoje životopisy zasielajte na mailovú adresu:

michaela.hegliova@renesco.com, ako predmet uveďte „účtovníčka“ alebo osobne na adresu Letisková 2B v Prievidzi.

stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie technického zamerania ovládanie práce s PC – Word, Excel, internet, obchodná korešpondencia vodičský preukaz skupiny B s praxou znalosť cudzieho jazyka – angličtina, nemčina - výhodou

Platnosť ponuky práce je do 31.3.2018 Kontakt na zaslanie životopisu: mjurikova@zmtechnik.sk

Prijmem predavačku

Spoločnosť FEMS

do trafiky v Prievidzi najlepšie invalid.dôchodkyňu.

Skúsenosti z novin. stánku/trafiky vítané.

Bližšie info: 0907 738 814 volať po 15:30 h.

LEKÁREŇ ŽABNÍK hľadá na zastupovanie

z Dubnice nad Váhom prijme do TPP alebo na živnosť

ZÁMOČNÍKOV, ZVÁRAČOV a MONTÉROV. Tel. 0905 717 519 volať do 17:00 hod. e-mail: fems@stonline.sk

Mgr. farmácie

(pozícia vhodná aj pre dôchodcu).

Bližšie info na T: 0903 255 515, 0918 818 501

Hľadáme kolportérov

na roznos novín v celom okrese Prievidza (mesto Prievidza, Bojnice, Nováky, Handlová + Nitrianske Rudno, Rudnianska Lehota, Liešťany, Kostolná Ves, Seč, Diviaky nad Nitricou, Nitrianske Sučany, Horné Vestenice, Lehota pod Vtáčnikom, Horná Ves, Radobica, Oslany, Kamenec pod Vtáčnikom, Zemianske Kostoľany, Cigeľ, Poruba, Poluvsie, Pravenec, Malinová, Kľačno).

Podmienka: platný OP, zodpovedný prístup k práci.

Tel.: 0915 780 751

Požiadavka na vzdelanie: - Vodičské oprávnenie skupiny C, E - Karta tachografová - Kvalifikačná karta vodiča - Psychologické testy

Osobné predpoklady: - zodpovedný prístup, spoľahlivosť, bezúhonnosť, flexibilita - ochota a schopnosť pracovať v stresovom prostredí

Miesto výkonu práce: Sebedražie Termín: ihneď / dohodou Plat: dohodou pri osobnom pohovore Záujemcovia o pracovné miesto môžu zasielať svoje žiadosti a životopis: e-mailom na petovsky.r@mariuspedersen.sk na tel.č.: 0902 947 949 a na adrese: Marius Pedersen, a.s.,

Športová 475, 972 05 Sebedražie

PD18-07 strana- 08

131180091

Naučme sa oddychovať

Firma Renesco a.s.

Hľadáme vodiča

72-1180018

Vyveslovali pre Sýriu

72 118 0048

inšpiratívne ženy

72118 0050

9

Vo všeobecnosti je však lepšie psiu „manikúru“ prenechať na odborný personál veterinárnych ambulancií. Niektoré psíky majú totiž pazúre sfarbené tak, že laik ťažko odhadne, na akú vzdialenosť od konca je to iba mŕtva rohovina a kde sa už nachádza prekrvovaný nerv. Priveľmi odstrihnutý pazúr krváca a psa to bolí. Potom treba ranu ošetriť, dezinfikovať a zabrániť infekcii. Keď upravíte pazúriky na všetkých štyroch labkách, venujte ešte pozornosť takzvaným „vlčím pazúrom“, ak ich váš psík má. To sú tie vyrastajúce zboku, vyššie nad tlapkou. Aj tie red totiž treba skracovať.

131180075

6

1 5

4 5

psíkov, chovaných vo vnútorných priestoroch je vždy dobré venovať kontrolu a údržbe pazúrov nejakú tú hodinku – dve. Ak by ste im pazúre nestrihali, začnú sa skrucovať a môžu začať zarastať. To je pre zvieratko veľmi bolestivé a nepríjemné. Dlhé pazúre sa môžu tiež zlomiť a krvácať. To, že má psík dlhé pazúriky, spoznáte podľa toho, že pri chôdzi po dlaždiciach mu labky klepocú a často sa mu šmýka. Pre skúseného chovateľa, ktorý je vybavený kvalitnými špeciálnymi nožnicami, skrátenie pazúrikov nie je problém. A keď už sa venujete tejto činnosti, zbavte psiu tlapku ešte aj prerastených chlpov v medziprstovom priestore – tiež nožnicami.

131180083

1 8 7

4

Pozor na dĺžku pazúrikov

131180089

2 9

6

2

veterinár radí

131180049

8 9 1

9

72 118 0042

4


Jozef Miloslav Hurban Venujme, prosím, pozornosż niekoĞkým riadkom osobnosti, ktorå pråvom dominuje naťim dejinåm. Prvý predseda Slovenskej nårodnej rady, slovenský spisovateĞ, novinår, politik a organizåtor kultúrneho

Ĺživota slovenskĂŠho nĂĄrodnĂŠho hnutia, evanjelickĂ˝ kĹ&#x2C6;az a vedĂşca osobnosĹĽ slovenskĂŠho povstania 1848 â&#x20AC;&#x201C; 1849. PĂ´vodne stĂşpenec JĂĄna KollĂĄra, neskĂ´r Ä˝udovĂ­ta Ĺ tĂşra â&#x20AC;&#x201C; to vĹĄetko bol Jozef Miloslav Hurban. Narodil sa 19. marca 1817 v Beckove a zomrel 21. februĂĄra 1888 v Hlbokom. Na veÄ?nĂş pamiatku je po Ĺ&#x2C6;om pomenovanĂĄ planĂŠtka (3730) Hurban. Do nĂĄrodnobuditeÄžskej, literĂĄrnej a kultĂşrno-organizaÄ?nej Ä?innosti sa zapojil v roku 1835. Spolu s Ä˝udovĂ­tom Ĺ tĂşrom, ktorĂ˝ na neho osobne vplĂ˝val, sa stal najaktĂ­vnejĹĄĂ­m Ä?lenom SpoleÄ?nosti Ä?esko-slovanskej a neskĂ´r po jej zruĹĄenĂ­

Firma Wire Technologies s.r.o., zaoberajúca sa výrobou zuťĞachżovaných vedení, kåblových zväzkov a zabudovaných kåblových systÊmov, prijme do pracovnÊho pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu:

i Ă&#x161;stavu reÄ?i a literatĂşry Ä?eskoslovenskej. 24. aprĂ­la 1836 sa zĂşÄ?astnil stretnutia ĹĄtĂşrovskej mlĂĄdeĹže na DevĂ­ne, kde prijal slovanskĂŠ meno Miloslav. V rokoch 1837 â&#x20AC;&#x201C; 1840 bol aktĂ­vnym Ä?lenom tajnĂŠho spolku VzĂĄjomnosĹĽ. V roku 1837 vystĂşpil s tĂŠzou o kmeĹ&#x2C6;ovej svojbytnosti SlovĂĄkov, v roku 1839 podnikol cestu do Ä?eskĂ˝ch krajĂ­n. Za jeho pĂ´sobenia v Brezovej pod Bradlom a Hlbokom sa stal podjavorinskĂ˝ kraj centrom nĂĄrodnooslobodzovacieho hnutia a taktieĹž centrom jeho boja proti feudalizmu, Ăştlaku zo strany MaÄ?arov Ä?i boja za spoloÄ?enskĂş emancipĂĄciu SlovĂĄkov. red

Vtip: â&#x20AC;&#x17E;DĂ´verne vĂĄm prezradĂ­m, Ĺže idem naÄ?ierno,â&#x20AC;&#x153; zdĂ´veril sa nenĂĄpadne v elektriÄ?ke muĹž inĂŠmu - vedÄža sediacemu. â&#x20AC;&#x17E;DĂ´vera za dĂ´veru,â&#x20AC;&#x153; povie oslovenĂ˝, â&#x20AC;&#x17E;ja som revĂ­zor!â&#x20AC;&#x153; Amaru: â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝iĹĽ so Ĺženou, ktorĂş nemilujeĹĄ, znamenĂĄ byĹĽ ochudobnenĂ˝ o vĹĄetku ĹženskĂş krĂĄsu pod tĂ˝mto slnkom.â&#x20AC;&#x153;

prijmeme do zamestnania

Prof. JĂĄn KoĹĄturiak

VĂ­ĹĽazi?

PracovnĂĄ pozĂ­cia (majster HSV)

oblasĹĽ pĂ´sobenia: DopravnĂŠ stavby Prievidza poĹžiadavky: - ukonÄ?enĂŠ odbornĂŠ vzdelanie (SOU s maturitou, SPĹ stavebnĂĄ) - vodiÄ?skĂ˝ preukaz skupiny B - prax v odbore stavebnĂ­ctva min. 5 rokov - komunikatĂ­vnosĹĽ, samostatnosĹĽ, zodpovednosĹĽ, flexibilita, pracovitosĹĽ nĂĄstup: 1.3.2018 ponĂşkame: silnĂŠ zĂĄzemie ĂşspeĹĄnej spoloÄ?nosti s medzinĂĄrodnou

Zamestnanec striĹžne - obsluha strihacĂ­ch zariadenĂ­ PoĹžadujeme: Ä&#x201A;Ä&#x192;Ä Ă´ĂłĂžĹ&#x2013;úÞÝÄ&#x201A;úĢÄ&#x2026;Ä&#x2030;óôÝðýøôÄ&#x192;ôòáýøòúĢáÞÄ&#x201A;ĂźĂ´Ä Ä&#x201E; Ä&#x201A;òáÞÿýÞÄ&#x201A;Ĺ&#x203A;Ä?ÄąÄ&#x192;Ă°Ĺ&#x203A;Ä&#x192;ôòáýøòúĹ?óÞúÄ&#x201E;ßôýÄ&#x192;Ä&#x17D;òøÄ&#x201E; ĂżÄ Ă´Ä&#x201A;ýÞÄ&#x201A;Ĺ&#x203A;Ă°ßðýÄ&#x201E;Ä&#x17D;ÝýÄ&#x201E;Ä&#x2030;Ä Ä&#x201E;Ä?ýÞÄ&#x201A;Ĺ&#x203A; Ä&#x2030;Ä&#x17D;úÝðóÄ&#x2C6;ýôßôòúĢáÞÚðÄ&#x2030;Ä&#x2C6;úð

ĂşÄ?asĹĽou - 100% vlastnĂ­kom je rakĂşsky stavebnĂ˝ koncern STRABAG Societas Europaea

PracovnĂĄ nĂĄplĹ&#x2C6;: ÞùÄ&#x201A;ĂťÄ&#x201E;áðÄ&#x201A;Ä&#x192;Ä Ă¸ĂˇĂ°Ă˛ÄąĂ˛ĂˇÄ&#x2030;Ă°Ä Ă¸Ă°ĂłĂ´Ă˝Äą óôýýÄ&#x17D;Ĺ?ĂłÄ ĹąĂąĂ°Ä&#x2030;Ă°Ä Ă¸Ă°ĂłĂ´Ă˝Ă¸Ă° ýðÄ&#x201A;Ä&#x192;Ă°Ä&#x2026;ĂžÄ&#x2026;ðýøôĂżÄ ÄąĂżÄ Ă°Ä&#x2026;úÞÄ&#x2026;ðÿÝøúÄ&#x17D;Ä&#x192;ĂžÄ ĂžÄ&#x2026; ĂżÄ Ä&#x17D;òðÄ&#x201A;Ä&#x192;ôòáýøòúÞÄ&#x201E;óÞúÄ&#x201E;ßôýÄ&#x192;Ä&#x17D;òøÞÄ&#x201E; ĂłÄ&#x2026;ÞÚÄ&#x2030;ßôýýÄ&#x17D;ĂżÄ Ă´Ä&#x2026;Ä&#x17D;ĂłÄ&#x2030;úð5Ä Ă°Ă˝Ă˝Ä&#x17D;ýÞÄ?Ă˝Ä&#x17D;6

ZĂĄujemcovia mĂ´Ĺžu svoju ĹžiadosĹĽ spolu so ĹĄtrukturovanĂ˝m Ĺživotopisom osobne doniesĹĽ alebo poslaĹĽ na: Strabag s.r.o., ul. Pod banskou, 971 01 Prievidza. V prĂ­pade otĂĄzok na t.Ä?.: 0902 978 336 SpoloÄ?nosĹĽ LIMPID s. r. o. prijme do zamestnania pracovnĂ­kov na pozĂ­ciu:

131180069

íøðóÞÄ&#x201A;Ä&#x192;øÄ&#x201A;ĂžŹøÄ&#x2026;ĂžÄ&#x192;ÞÿøÄ&#x201A;ÞßÄ&#x2030;Ă°Ä&#x201A;øôÝðÚÄ&#x192;Ă´ýðĂ°ĂłÄ Ă´Ä&#x201A;Ä&#x201E;ĹˇÄ ĂźÄ&#x2C6;Â&#x192;Ă¸Ä Ă´Â&#x20AC;ôòáýÞÝÞÜøôÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ä Ăž PodjazdovĂĄ ulica 21, 971 01 PrievidzaĂżÄ ÄąĂżĂ°ĂłĂ˝Ă´Ä&#x2030;Ă°Ĺ&#x2013;ÝøÄ&#x192;Ă´ßðøÝÞßýðĂ°ĂłÄ Ă´Ä&#x201A;Ä&#x201E; jana.jezekova@wiretechnologies.sk    wÞýÄ&#x192;Ă°ĂşÄ&#x192;Ä&#x201E;ÚôßôøùðÄ&#x2026;Ä&#x2C6;ĂąÄ Ă°Ă˝Ĺ­Ă˛ĂˇÄ&#x201E;òáÄ&#x17D;ĂłÄ&#x2030;Ă°Ä?ĂžÄ&#x2026;

KontrolĂłr/kontrolĂłrka kvality

â&#x20AC;&#x201C; prĂĄca vhodnĂĄ pre Ĺženy, dvojzmennĂĄ prevĂĄdzka, kontrola gumenĂ˝ch vĂ˝robkov, fyzicky nenĂĄroÄ?nĂĄ prĂĄca

V odbore DopravnĂŠ staviteÄžstvo hÄžadĂĄme

Manipulant

StavebnĂŠho robotnĂ­ka pri poklĂĄdkovej Ä?ate â&#x20AC;&#x201C; strojnĂ­ka (valcistu)

â&#x20AC;&#x201C; vodiÄ? vysokozdviĹžnĂŠho vozĂ­ka

poĹžiadavky: NĂĄplĹ&#x2C6;ou prĂĄce je vykonĂĄvanie pomocnĂ˝ch prĂĄc pri poklĂĄdke asfaltovĂ˝ch obalenĂ˝ch zmesĂ­ a inĂ˝ch stavebnĂ˝ch prĂĄc vykonĂĄvanĂ˝ch podÄža prĂ­kazu nadriadenĂŠho pracovnĂ­ka na miestach v pĂ´sobnosti zamestnĂĄvateÄža na ĂşzemĂ­ SR, riadenie, obsluha a ĂşdrĹžba zverenĂŠho stavebnĂŠho pracovnĂŠho stroja a zariadenia, dodrĹžiavanie hospodĂĄrneho vyuŞívania pridelenĂ˝ch prevĂĄdzkovĂ˝ch prostriedkov a ĹĄetrenie materiĂĄlom. Na uvedenĂş pozĂ­ciu poĹžadujeme ukonÄ?enĂŠ odbornĂŠ vzdelanie (OU, SOU) technickĂŠ, platnĂ˝ doklad obsluhy stavebnĂ˝ch strojov skupina 15, vodiÄ?skĂ˝ preukaz skupiny C vĂ˝hodou

PonĂşkame: stabilnĂŠ zamestnanie, prĂ­platky za prĂĄcu na zmeny, prĂĄcu nadÄ?as, dochĂĄdzkovĂ˝ bonus, zabezpeÄ?enĂŠ zĂĄvodnĂŠ stravovanie.

KontaktnĂŠ Ăşdaje: tel. Ä?.: 0907 396 600, e-mail: limpid@limpid.sk

StavebnĂĄ firma ABC Trade HandlovĂĄ prĂ­jme

131180079

Chcete maĹĽ pravidelnĂ˝ a dobrĂ˝ plat, tak volajte

0905 792 833 nĂĄstup ihneÄ?

PD18-07 strana- 09

721180047

murĂĄrov, zatepÄžovaÄ?ov.

nĂĄstup: aprĂ­l 2018 ZĂĄujemcovia mĂ´Ĺžu svoju ĹžiadosĹĽ spolu so ĹĄtrukturovanĂ˝m Ĺživotopisom osobne doniesĹĽ alebo poslaĹĽ na: Strabag s.r.o., Ing. Eva HreusovĂĄ KragujevskĂĄ 17, 010 01 Ĺ˝ilina 1, Kontakt : 0902 978 339, VolaĹĽ v Ä?ase 7:00 â&#x20AC;&#x201C; 16:00 hod., eva.hreusova@strabag.com.

NĂĄstup moĹžnĂ˝ ihneÄ?

131180087

100â&#x201A;Ź nĂĄborovĂ˝ prĂ­spevok pri splnenĂ­ dohodnutĂ˝ch podmienok. PlatnosĹĽ ponuky do konca februĂĄra.

Miesto vĂ˝konu prĂĄce â&#x20AC;&#x201C; DolnĂŠ Vestenice

9

hlavu hore!

131180079

osobnosti regiĂłnov

ObÄ?as vidĂ­m v mediĂĄch ÄžudĂ­, ktorĂ­ sa hĂĄdajĂş a snaĹžia sa za kaĹždĂş cenu poraziĹĽ sĂşpera. NiektorĂŠ knihy o vedenĂ­ podniku sĂş pĂ­sanĂŠ ako prĂ­ruÄ?ky pre vojnovĂ˝ch dobyvateÄžov a niektorĂ­ manaŞÊri sa tak aj sprĂĄvajĂş. TlaÄ?ia dodĂĄvateÄžov k  mĂşru, zneuŞívajĂş svoje postavenie, chcĂş vĂ­ĹĽaziĹĽ za kaĹždĂş cenu. Automobilka podvĂĄdzala pri emisnĂ˝ch skúťkach. Zo ĹĄportu prenikajĂş sprĂĄvy o  dopingu. SvetovĂ­ â&#x20AC;&#x17E;ochrancovia demokracieâ&#x20AC;&#x153; v minulosti zneuŞívali chudobnĂŠ krajiny. PreÄ?o silnĂ­ utlĂĄÄ?ajĂş slabĂ˝ch, preÄ?o si bohatĂ­ myslia, Ĺže majĂş vĹĄetko dovolenĂŠ, preÄ?o chceme vĂ­ĹĽaziĹĽ v hĂĄdkach, bojoch a vojnĂĄch, keÄ? je celĂ˝ svet postavenĂ˝ na spoluprĂĄci? PreÄ?o chceme porĂĄĹžaĹĽ ÄžudĂ­, ktorĂ­ majĂş inĂ˝ nĂĄzor, jazyk alebo vierovyznanie? PreÄ?o v nich nevidĂ­me svojich bratov? CelĂ˝ svet je posiaty sochami vojvodcov a dobyvateÄžov, ktorĂ­ majĂş na rukĂĄch krv porazenĂ˝ch ale aj vlastnĂ˝ch vojakov. Nie je umenie prekriÄ?aĹĽ alebo umlÄ?aĹĽ svojho protivnĂ­ka. Umenie je, keÄ? zvĂ­ĹĽazia obe strany. Je Ğúto vĂ­ĹĽazov, ktorĂ­ porazili druhĂ˝ch, vlĂĄdnu im, ale nedokĂĄĹžu vlĂĄdnuĹĽ sami sebe. VĹĄĂ­mam si besedy na internete. SĂş to prestrelky, kde dominuje iba slovo JA a o skutoÄ?nĂş pravdu nikto nemĂĄ zĂĄujem. KaĹždĂ˝ chce upozorniĹĽ iba na seba. AkĂŠ krĂĄsne je byĹĽ skrytĂ˝ v tichu, niÄ? nekriÄ?aĹĽ a nikam sa nepchaĹĽ. ByĹĽ sĂĄm sebou, jednoducho byĹĽ a nechaĹĽ vĹĄetko plynúż. Starnutie je ako dozrievanie ovocia â&#x20AC;&#x201C; vĹĄetko sa spomaÄžuje a Ĺživot dostĂĄva tu skutoÄ?nĂş chuĹĽ a vĂ´Ĺ&#x2C6;u. UĹž nepotrebujeme vynikaĹĽ, zapĂĄÄ?iĹĽ sa niekomu, hovoriĹĽ to, Ä?o chcĂş druhĂ­ poÄ?uĹĽ, beĹžaĹĽ po rebrĂ­ku za kariĂŠrou. UĹž nepotrebujeme porĂĄĹžaĹĽ druhĂ˝ch. SkĂ´r zvlĂĄdnuĹĽ sĂĄm seba. Veru, najväÄ?ĹĄĂ­ vĂ­ĹĽazi nie sĂş tĂ­, Ä?o zrazia na kolenĂĄ svojho sĂşpera, ale tĂ­, ktorĂ­ zvĂ­ĹĽazia nad svojimi temnĂ˝mi strĂĄnkami, hriechmi a zlozvykmi. Radi posudzujeme a naprĂĄvame druhĂ˝ch, namiesto toho, aby sme sa venovali sebe. Ak hÄžadĂĄme sĂşperov, tak ich nosĂ­me v  sebe â&#x20AC;&#x201C; sĂş to naĹĄe kaĹždodennĂŠ pokuĹĄenia, vĂ˝buchy zlosti, pĂ˝cha, lenivosĹĽ, zĂĄvisĹĽ, nenĂĄvisĹĽ, túŞba na slĂĄve, moci, peniazoch a  inĂ˝ch nebezpeÄ?nĂ˝ch veciach. Odpúťżajme, prosme o  odpustenie, hÄžadajme zmierenie, zoberme si zrkadlo a  zmeĹ&#x2C6;me sĂşpera. jk


5

3

4 4 8

1 7 4

2

5 3

tip na výlet

9 8

5

9 1 3 8 4 2 7 9 5 1 4

8

Pozvánka do lužných lesov Najskôr učebnicové vysvetlenie - lužný les alebo luh je podmáčaný les s vysokou hladinou podzemnej vody a s pravidelným záplavovým cyklom. Tento kedysi bežný biotop žiaľ mizne s rastúcou regulovateľnosťou vodných

sociálna poradňa

zrušilo i akcie

Rodičia a ošetrovné detí Chrípková epidémia zatvára na Slovensku čoraz viac školských i predškolských zariadení. Veľké percento ich žiakov je choré, musí zostať v domácej opatere rodičov. V súvislosti s rozšíreným chrípkovým ochorením na Slovensku Sociálna poisťovňa pripomína rodičom, ktorí potrebujú zostať doma s chorým dieťaťom, ako treba postupovať pri žiadosti o dávku - ošetrovné. Vzhľadom na to, že ide o nemocenskú dávku, o ošetrovné žiada rodič, ktorému trvá nemocenské poistenie, príp. mu plynie ochranná lehota po jeho zániku (spravidla sedem dní). Urobí tak podaním I. dielu Žiadosti o ošetrovné, ktoré vystaví lekár-pediater. Tento I. diel žiadosti treba odoslať najlepšie ihneď po vystavení do Sociálnej poisťovne (zamestnanec v zásade podľa sídla zamestnávateľa, SZČO a dobrovoľne poistená osoba podľa miesta trvalého bydliska), a to buď priamo, alebo ak ide o zamestnanca, prostredníctvom svojho zamestnávateľa, ktorý ho pred odovzdaním potvrdí. Rovnako potvrdenie o skončení osobného a celodenného ošetrovania – II. diel tohto tlačiva – treba zaslať čo najskôr príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Nárok na ošetrovné trvá najviac 10 kalendárnych dní, samotná potreba ošetrovania (ale už bez nároku na dávku ošetrovné zo Sociálnej poisťovne) môže trvať aj dlhšie. Pri chorobe dieťaťa si nárok na ošetrovné môže uplatniť vždy len jeden rodič, rodičia sa nemôžu pri dieťati vystriedať. Všeobecne totiž platí, že nárok na ošetrovné vzniká v tom istom prípade (pri tej istej osobe a rovnakom ochorení) len raz a len jednému poistencovi. Ak dieťa vyzdravie a neskôr znovu ochorie, t.j. nepôjde o ten istý prípad, nárok na ošetrovné vznikne, aj keby to bolo v tom istom mesiaci. Zákon o sociálnom poistení neuvádza, koľko dní musí byť medzi jednotlivými dávkami ošetrovného a ani koľkokrát do mesiaca môže byť ošetrovné poskytnuté, avšak vždy musí ísť o nové ochorenie alebo o inú diagnózu. Ošetrovné sa vypláca od prvého dňa potreby ošetrovania, najdlhšie do desiateho dňa. Zdroj: SP

tokov. Na Slovensku sa lužné lesy nachádzajú pozdĺž riek Dunaj, Morava, Váh, Hron, Latorica či Bodrog. Nuž a práve v týchto lokalitách sa zo zeme začína v tomto období tlačiť medvedí cesnak. Takže cieľ pre rodinný výlet je daný, teraz si vysvetlime prečo práve medvedí cesnak. Je to jeden z úplne prvých zdrojov prírodných a ešte predjarných vitamínov a iných dôležitých látok v roku pre ľudský organizmus. Obvykle začína rásť skoro na jar, v niektorých prípadoch už vo februári. Následne rastie a kvitne až do konca mája. Po odkvete jeho listy a stonka zhnijú a stanú sa súčasťou pôdy.

Handlová: Ekodielničky v banskom múzeu ponúknu i tematický program Handlová 1. februára (TASR) - Banské múzeum v Handlovej pripravilo pre svojich návštevníkov v tomto mesiaci i tematický program. V ekodielničke, ktorá je súčasťou expozície uhoľného baníctva, si budú môcť záujemcovia vyrobiť valentínku zo slaného cesta, lapač snov či vyskúšať si smaltovanie, informovala TASR sprievodkyňa v múzeu Eva Bacigálová. „V ekodielničke hravo, tvorivo, akčne aj interaktívne nadviažeme na zážitok z expozície. Pripravili sme rôzne techniky pre deti každého veku. Pri výrobe v dielničke používame prírodný a recyklovaný materiál,“ povedala Bacigálová. Na tvorivé dielne vo februári podľa nej nadviaže i tematický program v marci, ktorý bude tentoraz zameraný na jar. „V rámci programu Vítanie jari sme pripravili interaktívnu hodinu Čože je to za vtáčika, Veľká noc v múzeu od 26. do 29. marca zase ponúkne zdobenie kraslíc a tvorbu veľkonočných medovníkových kraslíc, kuriatok a zajacov,“ priblížila. Múzeum uhoľného baníctva otvorili v máji 2015 ako prvé vysunuté pracovisko Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici. Expozícia na troch podlažiach približuje návštevníkom históriu i súčasnosť baníctva. V suteréne múzea nájdu podzemné banské diela, drevenú výdrevu z prvých rokoch ťažby uhlia začiatkom 20. storočia, dozvedia sa o grófovi Jánovi Pálffym, ktorý dal ako prvý vykonať geologický prieskum v Handlovej, význame Handlovej a jeho premene z obce na banícke mesto. Na prízemí je expozícia venovaná modernizácii dobývania uhlia a výstavbe ťažobných diel a štôlní, oddelenie geológie na poschodí zase ponúka fakty o uhlí, banských pracoviskách, nebezpečenstvách v nich, banských záchranároch a školstve.

Handlová: Chrípkové prázdniny majú všetky základné školy, CVČ

Handlová 9. februára (TASR) - Pre zvýšenú chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) a chrípku zatvorili v Handlovej všetky tri základné školy (ZŠ). Deti nastúpia do školy až 26. februára, keďže v týždni od 19. do 23. februára majú jarné prázdniny. Informovala TASR v piatok hovorkyňa Handlovej Jana Paulínyová. „Na ZŠ na Mierovom námestí, Školskej ulici a Morovnianskej ceste je prerušená i prevádzka školských klubov detí a školských jedální. Všetci stravníci budú zo stravy hromadne odhlásení. Rušia sa aj všetky termíny školských akcií,“ uviedla ďalej Paulínyová. Materská škola v Handlovej a jej elokované pracoviská podľa jej ďalších slov zaznamenali tiež úbytok detí, či už z dôvodu nárastu chrípkových ochorení alebo iných dôvodov, ale zatiaľ zostávajú v prevádzke. „Počas jarných prázdnin bude, tak ako po iné roky, v prevádzke jedno elokované pracovisko, a to na Morovnianskom sídlisku,“ doplnila. V meste je prerušené vyučovanie i na špeciálnej základnej škole a strednej odbornej škole, a to do tohto piatku. Gymnázium I. Bellu zatiaľ nenahlásilo prerušenie vyučovania. Plánované podujatia a krúžkovú činnosť zrušilo z dôvodu nárastu ochorení i centrum voľného času (CVČ). Konať sa tak nebude 15. februára Valentínska párty a 16. februára Detský karneval. „Program centra voľného času bude pokračovať aktivitami počas jarných prázdnin, a to v čase od 8.00 do 14.00 h. V tomto týždni plánuje CVČ realizovať aj zrušené podujatia,“ dodala hovorkyňa mesta.

Ide o zelenú prízemnú bylinu, väčšinou sa vyskytuje húfne a pokrýva veľké plochy v lese. Dosahuje výšku 10-45 cm. Široké zelené listy sú 10-12 cm dlhé a 2-5 cm široké. Má typickú cesnakovú vôňu. Staršie a väčšie listy cesnaku bývajú horké, preto sa pri zbere sústreďte na mladé lístky, ktoré sú bohatšie na vitamíny a chuťovo príťažlivejšie. Pri zbere cesnaku si treba dať pozor, aby ste si ho nepomýlili s jedovatou konvalinkou. Nepozornejší ľudia si často mýlia listy mladej konvalinky s medvedím cesnakom. Ak si nie ste istý, overte si rastlinku čuchom – typická vôňa vám zaručene pomôže pri jeho identifikácii. red

Pacientov na oddelení dlhodobo chorých podľa nej pribúda i v dôsledku dlhovekosti, ale aj pre nárast ťažkých zranení v súvislosti s pádmi seniorov, kedy vyžadujú nemocničnú starostlivosť po zlomenine krčka stehennej kosti a kraniocerebrálnych poraneniach. „Ďalšou častou príčinou hospitalizácií sú kardiovaskulárne ochorenia a ochorenia pľúc u bývalých baníkov, ale aj nárast počtu onkologických ochorení, keďže zabezpečujeme paliatívnu starostlivosť, pretože v našom okrese nie sú zariadenia typu hospic, len jeden, a to mobilný,“ doplnila. Oddelenie zabezpečuje i ošetrovanie rán a umelo vytvorených vývodov, ako sú tracheostómia, kolostómia, nefrostómia, perkutánna endoskopická gastrostómia. „Možnosti poskytovania tohto typu zdravotnej starostlivosti v sociálnych zariadeniach totiž bývajú obmedzené,“ podotkla Kvostková. Zdravotná starostlivosť na oddelení dlhodobo chorých je zameraná na komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť pacientom, ktorých stav si nevyžaduje intenzívne vyšetrovanie, vyžaduje si však liečbu, rehabilitáciu, ošetrovanie a nácvik bežných denných činností. „Hospitalizácia pacientov poväčšine súvisí so zhoršením klinického stavu, komplikáciami chronických ochorení, vznikom dekubitov v domácom prostredí,“ dodala Alžbeta Sivá, hovorkyňa AGEL SK, pod ktorej materskú firmu nemocnica v Handlovej patrí.

Polícia:Vodič z okresu Prievidza jazdil vo Valaskej Belej s takmer Zdravie: Handlovská troma promile nemocnica zaznamenaValaská Belá 26. januára (TASR) la nárast hospitalizácií - Obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky čelí 60-ročseniorov ný muž z okresu Prievidza. Vodič VW Handlová 12. februára (TASR) - Handlovská nemocnica zaznamenala v poslednom období nárast počtu hospitalizácií seniorov. Kapacita lôžkového fondu oddelenia dlhodobo chorých je tak naplnená na maximum. „Pod nárast hospitalizácií v poslednom období sa podpísalo viacero faktorov. Zvýšený nápor evidujeme následkom zrušených interných oddelení v okolitých okresoch. Na existujúcich, nezrušených oddeleniach je poskytovaná akútna zdravotná starostlivosť, pričom pokračovanie liečby na týchto lôžkach nie je možné z dôvodu veľkého tlaku na kapacitu lôžok,“ uviedla primárka oddelenia dlhodobo chorých Nemocnice Handlová Miriam Kvostková.

Pasat jazdil 24. januára popoludní vo Valaskej Belej pod vplyvom alkoholu, informoval v piatok TASR trenčiansky krajský policajný hovorca Pavol Kudlička. Obvineného na ceste II/574 vo Valaskej Belej zastavila a kontrolovala hliadka Obvodného oddelenia Policajného zboru z Nitrianskeho Rudna. „Pri kontrole sa podrobil aj dychovej skúške s výsledkom merania 1,35 mg/l (2,81 promile) alkoholu v dychu,“ uviedol Kudlička. Dodal, že nezodpovednému vodičovi hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody až na jeden rok.

Polícia: Obvinila Prievi-

džana, mal kradnúť v piatich zubných ambulanciách Prievidza 8. februára (TASR) - Po takmer troch rokoch objasnili prievidzskí policajti krádeže v zubných ambulanciách. Obvineniu zo zločinu krádeže a prečinu porušovania domovej slobody v tejto súvislosti čelí 29-ročný Prievidžan, ten mal ešte v roku 2015 kradnúť v piatich ambulanciách v Prievidzi. Informoval vo štvrtok TASR trenčiansky krajský policajný hovorca Pavol Kudlička. „Obvinený sa mal v marci 2015 dostať cez neuzamknuté vchodové dvere do výškovej budovy v Prievidzi, kde sa mal následne vlámať do zubnej ambulancie, poškodiť tam drevenú skrinku a odcudziť peniaze, pričom mal spôsobiť celkovú škodu vo výške 680 eur,“ uviedol Kudlička. Poškodením dverí do čakárne a zubnej ambulancie mal podľa neho muž spôsobiť ďalšiu škodu vo výške približne 630 eur. Ďalšie krádeže do zubných ambulancií v Prievidzi mal Prievidžan podľa polície vykonať v júli 2015. „Po vniknutí do uzamknutej budovy sa mal vlámať celkovo do štyroch zubných ambulancií, z ktorých mal odcudziť peniaze,“ pokračoval policajný hovorca. Zubárom v tomto prípade vznikla celková škoda 724 eur, škoda vo výške 50 eur bola na vchodových dverách do budovy. „V prípade dokázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody na tri až desať rokov,“ dodal Kudlička.

Lazany: V obci bola v minulosti nemocnica i protitrachómové ambulatórium Lazany 20. januára (TASR) - K pôvodným slovanským osídleniam na hornej Nitre patria Lazany. Obec v okrese Prievidza, ktorá bola v minulosti známa i štátnym protitrachómovým ambulatóriom, vyhľadávajú ľudia pre bývanie aj pre dobrú dostupnosť do okresného mesta. „Vznik Lazian môžeme predpokladať ešte pred 12. storočím, prvá písomná zmienka o našej obci bola v roku 1430, a to v listine, ktorou Noffryovci dostali bojnické panstvo,“ spomenula starostka Jana Matiašková. Pôvodní obyvatelia Lazian sa podľa nej zameriavali viac-menej na poľnohospodárstvo. V roku 1479 darovali Noffryovci osadu bojnickému oltárnictvu sv. Antona Pustovníka. Odvtedy sa lazianskym zemepánom stala fara v Bojniciach. Bojnický prepošt František Žilka dal v pokračovanie na strane: 12

PD18-07 strana-10


MĂĄlo reÄ?Ă­, veÄža Ä?inov

osobnej hygieny, ktorĂŠ bude slúŞiĹĽ na zabezpeÄ?enie nevyhnutnej osobnej hygieny pre ÄžudĂ­ bez prĂ­streĹĄia, ĹĽaĹžko VĂ˝stavba komunitnĂŠho zdravotne postihnutĂ˝ch a ÄžudĂ­ v dĂ´chodkovom veku. Jeho centra (KC) v michalovskej kapacita zatiaÄž nie je schvĂĄlenĂĄ, Ă&#x161;rad verejnĂŠho zdravotosade Angi mlyn je vo ďŹ nĂĄl- nĂ­ctva SR tak urobĂ­ po obhliadke budovy. Stavia sa s prednej fĂĄze. UkonÄ?enie staveb- pokladanou kapacitou do 30 klientov. nĂ˝ch prĂĄc predpokladajĂş uĹž V komunitnom centre budĂş pracovaĹĽ podÄža hovorkyne v tomto mesiaci. Informova- traja zamestnanci. PoskytovaĹĽ budĂş viacerĂŠ sluĹžby, medzi la o tom hovorkyĹ&#x2C6;a radnice ne patrĂ­ zĂĄkladnĂŠ sociĂĄlne poradenstvo, prevencia sociĂĄlIveta PaleÄ?kovĂĄ. no-patologickĂ˝ch javov, podpora zaÄ?leĹ&#x2C6;ovania klientov do SĂşÄ?asĹĽou KC je aj stredisko existujĂşcich sociĂĄlnych sietĂ­, ĹĄtruktĂşr, sluĹžieb a inĹĄtitĂşciĂ­ Ä?i

platenĂĄ inzercia

709ĚŠ&=3&Ë&#x201A;%231

KancelĂĄria prvĂŠho kontaktu VĂ Ĺ PRIMĂ TOR

5,&+$5'7$.Ă&#x2030;Ăż

G. Ĺ vĂŠniho 3H (1. poschodie, vstup z nĂĄdvoria), Prievidza, 971 01

UTOROK, Ĺ TVRTOK

Vtip: Na vojenÄ?ine pri cviÄ?nĂ˝ch streÄžbĂĄch sa kapitĂĄn pĂ˝ta vojaka: â&#x20AC;&#x17E;Vojak, Ä?Ă­m vy sa vlastne ĹživĂ­te v civile?â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;PreÄ?o sa pĂ˝tate, pĂĄn kapitĂĄn?â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;Ja niÄ?, len vĂĄs tak pozorujem, Ĺže vĹždy, keÄ? vystrelĂ­te, tak vytiahnete vreckovku a poutierate vĹĄetky otlaÄ?ky na zbrani!â&#x20AC;&#x153; DĂŠmokrtitos: â&#x20AC;&#x17E;PriateÄžstvo jednĂŠho mĂşdreho je lepĹĄie neĹž priateÄžstvo vĹĄetkĂ˝ch nerozumnĂ˝ch.â&#x20AC;&#x153;

tradĂ­cie

KancelĂĄria MHXĂĽRWYRUHQi 6RE\YDWHÄ?PLKRUQHM1LWU\DSUHGRYĂŁHWNĂŞPV3ULHYLGĂĽDQPLVDVWUHWiYDPGOKRGRER 2GNHG\ VRP RKOiVLO NDQGLGDW~UX QDSULPiWRUD3ULHYLG]H]YĂŞĂŁLOVD]iXMHP RE\YDWHÄ?RY R ULHĂŁHQLH SUREOpPRY PHVWD SULFKiG]DM~ V QiSDGPL SRGQHWPL SULSRPLHQNDPL $M SUHWR VRP VD UR]KRGRO ĂĽH SULDPR Y FHQWUH PHVWD ]ULDGLP NDQFHOiULX SUYpKRNRQWDNWX6RPWXSUHRE\YDWHÄ?RY 3ULHYLG]HNWRUtPDM~]iXMHPGHEDWRYDĢ QDU{]QHWpP\NWRUpLFKWUiSLD2WRP ĂžRVDULHĂŁLQDPHVWVNRP]DVWXSLWHÄ?VWYH ĂžLDNpWpP\SURMHNW\LPFKFHPSUHGVWDYLĢYQDMEOLĂĽĂŁtFKWĂŞĂĽGÄ&#x2013;RFKĂ&#x2019;UDGQpKRGLQ\NDQFHOiULHNWRU~VRPQD]YDOĂ&#x201E;6OXĂĽE\ REĂžDQRPÂł  V~ NDĂĽGĂŞ XWRURN D ĂŁWYUWRN RGKGRKDRGKGR  K 6RP WX SUH Ä?XGt UiG VL NDĂĽGpKRY\SRĂžXMHPUR]REHULHPHVSRORĂžQH SUREOpP\DEXGHPHVDVQDĂĽLĢQiMVĢULHĂŁHQLH =iXMHP Ä?XGt XĂĽ Y GHÄ&#x2013; RWYRUHQLD NDQFHOiULH XWRURN  IHEUXiU  SRWYUGLOĂĽHWiWRVOXĂĽEDSUH3ULHYLGĂĽDQRYPi ]P\VHO

PREDĂ M A DOVEZIEM

sliepky, mlådky 12-22 týŞ., brojlerovÊ kuriatka

1-14 dĹ&#x2C6;ovĂŠ alebo 1 - 2,5 kg,

jaÄ?meĹ&#x2C6;, kukuricu, ovos, pĹĄenicu, slneÄ?nicu, zmesky, ĹĄrot

0904 481 220

redakcia BRATISLAVSKO tel.: 02/ 446 37 644 02/ 446 37 645 fax: 02/ 446 37 646 BlatnĂ­cka 3 831 02 Bratislava

PD18-07 strana-11

13-1180020

husi, kaÄ?ky, husokaÄ?ky, morky, kalimero

59-0016

Orange: 0915 780 751 g3.bratislavsko@regionpress.sk

11

na Slovensku

Mali by sme sa postiĹĽ

13-1180012

9 - 12 h, 15 - 18 h

pomoc pri efektĂ­vnom rieĹĄenĂ­ sporov a konďŹ&#x201A;iktov v komunite. Ich pracovnou nĂĄplĹ&#x2C6;ou bude tieĹž podpora zĂĄujmovej Ä?innosti a zmysluplnĂŠho trĂĄvenia voÄžnĂŠho Ä?asu, vzdelĂĄvania detĂ­ a mlĂĄdeĹže, ale aj iniciatĂ­v obyvateÄžov v oblasti zdravĂŠho a Ä?istĂŠho ĹživotnĂŠho prostredia, tieĹž realizĂĄcia zdravotnej osvety Ä?i osvety v oblasti plĂĄnovanĂŠho rodiÄ?ovstva. PomĂĄhaĹĽ budĂş obyvateÄžom komunity v oblasti bĂ˝vania a zvyĹĄovania zodpovednosti zaĹ&#x2C6;, poskytovaĹĽ budĂş tieĹž sluĹžby podpory pre zvyĹĄovanie zamestnateÄžnosti a zamestnanosti, vrĂĄtane zĂĄkladnĂŠho poradenstva. TA SR + red

131180085

poÄ?in týŞdĹ&#x2C6;a

Popolcovou stredou, ktorĂĄ v roku 2018 pripadla na 14. februĂĄra, sa pre veriacich kresĹĽanov zaÄ?alo 40-dĹ&#x2C6;ovĂŠ obdobie pĂ´stu. PoÄ?as neho sa veriaci duchovne pripravujĂş na najväÄ?ĹĄĂ­ sviatok kresĹĽanskĂŠho cirkevnĂŠho roka - VeÄžkĂş noc. VeÄžkĂ˝ pĂ´st sa zaÄ?al pre rĂ­mskokatolĂ­cku aj evanjelickĂş cirkev. V rĂ­mskokatolĂ­ckej cirkvi je PopolcovĂĄ streda spojenĂĄ s prĂ­snym pĂ´stom a zdrĹžiavanĂ­m sa mäsitĂŠho pokrmu. Aj podÄža ÄžudovĂ˝ch tradĂ­ciĂ­ konzumĂĄcia bezmäsitĂ˝ch jedĂĄl v tento deĹ&#x2C6; mala zabezpeÄ?iĹĽ úŞitok v hospodĂĄrstve. BĂ˝valo zvykom jesĹĽ cestoviny, pirohy a pod. HlavnĂ˝m zmyslom Popolcovej stredy je pripomenúż ÄžuÄ?om dĂ´leĹžitosĹĽ pokĂĄnia, prehÄşbenia viery v Boha a lĂĄsky k blĂ­Ĺžnym. SĂşÄ?asĹĽou liturgie v katolĂ­ckych kostoloch je v tento deĹ&#x2C6; posvätenie popola a nĂĄsledne kĹ&#x2C6;azi a diakoni robia znak krĂ­Ĺža popolom na Ä?elĂĄ veriacich so slovami: â&#x20AC;&#x17E;Pamätaj, Ĺže prach si a na prach sa obrĂĄtiĹĄâ&#x20AC;&#x153;, alebo: â&#x20AC;&#x17E;Kajajte sa a verte v evanjeliumâ&#x20AC;&#x153;. Popol mĂĄ pripomenúż Ä?loveku jeho pĂ´vod zo zeme i skutoÄ?nosĹĽ, Ĺže sa do zeme vrĂĄti. Popol je aj symbolom oÄ?istenia a budĂşceho zmĹ&#x2022;tvychvstania. Obrad sypania popola na hlavu v prvĂ˝ deĹ&#x2C6; pĂ´stu sa praktizoval v cirkvi uĹž od 8. storoÄ?ia. PĂ´vodne to bol obrad vyhradenĂ˝ len pre veÄžkĂ˝ch a verejnĂ˝ch hrieĹĄnikov, ktorĂ­ v ten deĹ&#x2C6; zaÄ?Ă­nali svoju cestu pokĂĄnia. Vstupovali do chrĂĄmu bosĂ­, zaodetĂ­ vrecovinou a sypali si na hlavu popol. NeskĂ´r podobnĂ˝m spĂ´sobom zaÄ?Ă­nali svoje pokĂĄnie nielen verejnĂ­ kajĂşcnici, ale aj ostatnĂ­ veriaci a sypanie popola na hlavu sa stalo vĹĄeobecnĂ˝m symbolom rozhodnutia nastĂşpiĹĽ na cestu pokĂĄnia. V roku 1091 koncil v Benevente zaviedol tento obrad pre celĂş cirkev, priÄ?om sypanie popola na hlavu sa nahradilo znaÄ?enĂ­m krĂ­Ĺža popolom na Ä?elo. PĂ´stne obdobie v rĂ­mskokatolĂ­ckej cirkvi trvĂĄ od Popolcovej stredy do VeÄžkonoÄ?nej nedele, v tomto roku pripadla na 1. aprĂ­la. V grĂŠckokatolĂ­ckej cirkvi sa zaÄ?al VeÄžkĂ˝ pĂ´st (SvätĂĄ Ĺ tyridsiatnica) pred VeÄžkou nocou (Paschou) v pondelok12. februĂĄra. DeĹ&#x2C6; pred Popolcovou stredou sa skonÄ?ili faĹĄiangy, Ä?as zĂĄbav, plesov a karnevalov. V tomto roku faĹĄiangy trvali od 7. januĂĄra do 13. februĂĄra. red


7 5 3 5 1 8 2

8

2

1 8 5 2

8 2 1

4 6 7 5

svet knihy 3 6 2

7

ŠOI varuje Pozor na falošných kontrolórov Na Slovensku sme si zvykli už na kadečo, respektíve kadekoho. Zažili sme falošných odpočtárov plynu, falošných agentov vracajúcich záhadné preplatky na čomkoľvek, falošných príbuzných, okrádajúcich dôchodcov o ich pohotovostnú hotovosť. Zdá sa, že pribudli aj falošní kontrolóri Slovenskej obchodnej inšpekcie. Dá sa tak vyvodiť z varovania, ktoré SOI najnovšie adresovala podnikateľským subjektom. Vo varovaní sa uvádza: Kontrolu SOI, v zmysle platných právnych predpisov, môže vykonať len zamestnanec SOI, ktorému bol vydaný preukaz SOI, alebo oprávnenie na vykonanie kontroly, podpísané ústrednou riaditeľkou SOI (ďalej len „ÚR SOI“). Popis preukazu s platnosťou od 05.02.2018 Biely kriedový papier so zlatou potlačou. Na ľavej strane je farebne vyobrazený štátny znak SR, farebná fotografia zamestnanca, podpis zamestnanca a číslo preukazu. Na pravej strane je výňatok zo zákona č. 128/2002 Z. z., dátum vydania a podpis ÚR SOI. Na fotke a pri podpise ÚR SOI sú okrúhle pečiatky so štátnym znakom SR. Preukaz je uložený v čiernom koženom puzdre, na ktorom je zlatý štátny znak SR a názov Slovenská obchodná inšpekcia. Popis preukazu, ktorý je platný do 04.02.2018 Biely kriedový papier so svetlobéžovou potlačou. Na ľavej strane je znak SR, fotka zamestnanca, podpis zamestnanca a číslo preukazu. Na pravej strane je výňatok zo zákona č. 128/2002 Z. z., dátum vydania a podpis ÚR SOI. Na fotke a pri podpise ÚR SOI sú okrúhle pečiatky SOI. Preukaz je uložený v hnedom koženom puzdre so zlatým znakom SR. Aj preto, ak vám do prevádzky vojde človek či skupina ľudí, ktorí tvrdia, že sú kontrolóri SOI, máte plné právo pokojne a korektne požiadať o preukázanie sa takýmito dokladmi z ich strany. Pri akejkoľvek pochybnosti si možno „podozrivých“ kontrolórov preveriť aj telefonátom na SOI, na čo máte tiež právo. Ak sú vaše pochybnosti o ich pravosti závažné a ak sa kontrolóri dostatočne neverifikovali, pokojne sa môžete obrátiť na políciu. A to na známych číslach 112 či 158, v prípade mestskej polície na čísle 159. red

Esej najcitovanejšieho autora

toho, aby sa človek stal vrahom. O tom všetko sa v nej dočítate. Keď Camusovi vyšla jeho filozofická esej prvý raz, znamenala definitívny rozkol s J. P. Sartrom a jeho žiakmi a epigónmi z raAlbert Camus je meno milov- dov francúzskych ľavicových intelektuálov. Najviac ich pravdeníkov citátov. Albert Camus: podobne popudil Camusov pokus očistiť revoltu od krvavého Človek revoltujúci je názov tieňa, ktorý ju v dejinách vždy sprevádzal, pomocou kompromiúžasnej knižky, ktorú vo svojej su a hľadaním strednej cesty medzi extrémami. podstate tvorí jedna jediná Camusove dielo sa zaoberá cestou európskej civilizácie, ktorá viedla k dvom najvražednejším vojnám v histórii ľudstva Camusova esej z roku 1951. Ako sa búriť voči moci, ako a najtotalitnejším ideológiám, v ktorých masové vraždenie a revoltovať, ako meniť svet bez totálne zotročenie sa stali základnou dejinnou realitou. Celá

roku 1692 postaviť obecný chudobinec, z ktorého sa do konca 19. storočia vyvinula dobre zariadená malá nemocnica. „Netradičným v našej obci bolo protitrachómové laboratórium,“ podotkla Matiašková. Štátne ambulatórium v Lazanoch zriadili za prvej republiky, boj proti vtedy rozšírenej sociálnej chorobe hornej Nitry zabezpečovalo aj pre okolie. „Naša obec má v súčasnosti necelých 1700 obyvateľov, máme tu plne organizovanú základnú školu, kde chodí 200 detí, spoločný obvod máme aj so susednou obcou Poruba. Popri základnej škole máme materskú školu, kde chodí 40 detí,“ načrtla. Bývanie v Lazanoch zabezpečujú nájomné byty aj individuálna bytová výstavba. „Rozrastáme sa, takže môžeme povedať, že naša obec stále žije. Počula som informáciu, že sme sa stali lukratívnou obcou, skôr si myslím, že je to tým, že sme veľmi blízko Prievidze. Chcú sa sem sťahovať aj mladí ľudia z iných obcí a miest, ale chcú tu zostať bývať aj naši mladí, takže nie je to tak, že by sme mali len ľudí z okolitých obcí,“ ozrejmila starostka. Priemerný vek obyvateľov ku koncu minulého roka podľa nej bol len 40 rokov. „Nie sme až taká stará obec, ale môžeme sa pochváliť, že naša najstaršia občianka sa v januári tohto roka dožije krásnych 97 rokov. Okrem toho, že sa nám pekne deti rodia, tak sa nám obyvatelia dožívajú aj pekného veku,“ priblížila. Celoslovensky známymi sa Lazany možno stali i počas predošlých niekoľkých volieb. „Kedysi sa tu voľby začínali o 06.00 h. Stretávam sa s tým aj v súčasnosti, keď prvé, čo sa ma moji kolegovia opýtajú, je, o koľkej sa začínajú v Lazanoch voľby. Podľa mne známych informácií, ešte od môjho predchodcu, sme tu mali veľa občanov, ktorí chodievali rannými spojmi do práce. A keďže ako prvé si chceli splniť občiansku povinnosť a odvoliť, vybavili to pred odchodom autobusu. Už väčšinou chodia ľudia do práce autami a nespoliehajú sa na spoje, prispôsobili sme sa všetkým a začíname o 07.00 h,“ dodala starostka. Obec sa môže pochváliť i významnými osobnosťami, pôsobil tu farár Daniel Latyak, fráter Štefan Petic. Žil tu paralympionik Jakub Krako, ktorý má i čestné občianstvo obce. Družobným mestom Lazian je český Úsov.

Lazany: Zvonárike dom zrekonštruovali nadšenci zo Sielnice za pomoci miestnych Lazany 20. januára (TASR) - Uchovávať tradičnú ľudovú kultúru sa snaží

Folklórny súbor (FS) Sielnica z Lazian (okres Prievidza). Aj preto sa jeho členovia podujali zrekonštruovať starý rodinný dom, kde od polovice minulého roka zriadili malé dedinské múzeum. Nesie meno Zvonárike dom. Dom pri potoku bol postavený v roku 1853. Nesie meno po obecnom zvonárovi Štefanovi Buznovi, ktorý tam býval s rodinou. Ide o jeden z posledných domov postavených z nepálenej tehly. Lazany v roku 1820 zachvátil požiar, keď zhorela väčšia časť dediny spolu s kostolom. Bojnický zemepán potom povolil poddaným stavať domy z pevnejšieho materiálu, ktorým boli tehly a drevo. „Hlinu na výrobu tehál ťažili práve v Lazanoch, na kopci Prieložky, kopali ju ručne a spracovávali miesením nohami. Pridávali sa do nej plevy alebo posekaná slama, hmota sa vtláčala do drevených foriem. Tehly spracovávala celá rodina aj s priateľmi. Takéto domy sa nikdy nebúrali, iba sa rozširovali,“ načrtla Anna Jakubská z FS Sielnica. Zvonárike dom je podľa nej dvojmiestny, predná časť sa volá izba a zadná časť je kuchyňa. „Predná časť slúžila ako spálňa a stretávacia miestnosť. Zariadenie je také, ako bývalo voľakedy. Posteľ, stôl, maľované truhlice s vyrytým rokom, kedy sa vydávala nevesta, skrinka na dôležité dokumenty, skriňa na zavesovanie bielizne, krosná - tkáčsky stav, či hambálok, ktorý sa nachádza aj v kuchyni,“ vymenovala s tým, že zariadenie získal FS Sielnica od Lazančanov. Domček zrekonštruovali členovia Sielnice za pomoci miestnych remeselníkov, ktorí tak urobili bez nároku na honorár. Materiál na stavbu si folkloristi vyspievali. „My sme zrekonštruovali domček s tým, že nebude zamknutý, my chceme, aby domček žil, preto sme vonku vybudovali pódium, na ktorom sa stretávame pri rôznych spoločenských a kultúrnych udalostiach. Každý mesiac máme navyše naplánovanú jednu aktivitu, ktorú robíme pre verejnosť,“ ozrejmila Jakubská. S obecným zvonárom Buznom je spätá aj legenda. Ku koncu vojny boli Nemci v dedine a potrebovali z nej odísť, preto hľadali kočiša, ktorý by im odviezol veci do Nemeckého Pravna. „Jeden z dôstojníkov chodil po dedine a hľadal chlapa. Števko akurát išiel od zvonenia, po upozornení od jednej pani utekal k tomuto domu a vbehol cez medzierku do dvora. Keďže bol malý vzrastom, schoval sa do kurína, kde sedela kvočka na vajciach a ľahol si za ňu. Nemecký dôstojník ho cez kvočku nevidel. Nemci potom objavili iného paholka, ktorého po tom, čo im povoz odviezol, zastrelili. Kvočka tak Števkovi zachránila život,“ dodala Jakubská.

doterajšia história je históriou európskej pýchy. Základnou príčinou, prečo sa svet dostal tam kde je, je skutočnosť, že človek je jediné stvorenie, ktoré odmieta byť tým, čím je. Jeho dielo sa teda zaoberá revoltou ako odpoveďou človeka na skutočnosť, ktorá ho obklopuje, dusí a pohlcuje. Je to náčrt dejín a foriem revolty ako toho jediného a posledného, čo človeku ostáva v konfrontácii so skutočnosťou, ktorú nemôžeme prijať, zmeniť, ani sa s ňou zmieriť. V súčasnom období, keď je spoločnosť rečou vulkanológov v stave, keď nikto nevie, kedy dôjde k erupcii, je Camusova esej red mimoriadne zaujímavým čítaním.

Poluvsie: Súťažnou prehliadkou si folkloristi pripomenú Jozefa Strečanského Poluvsie 6. februára (TASR) - V Poluvsí v okrese Prievidza si folkloristi pripomenú svojho kolegu Jozefa Strečanského. Urobia tak na 18. ročníku súťažnej prehliadky interpretov ľudových piesní, ktorej dejiskom bude 17. februára miestny kultúrny dom. „Poslaním podujatia je uchovanie pamiatky folkloristu Jozefa Strečanského, vyhľadávanie talentov - spevákov, neprofesionálnych interpretov ľudových piesní a ich prezentácia pred verejnosťou,“ informovala TASR za organizátorov projektová manažérka Občianskeho združenia Hornonitrie Radka Kulaviaková. Prehliadku neprofesionálnych interpretov ľudovej piesne doplní vystúpenie Folklórnej skupiny Lubená z Poluvsia, hosťami pamätnice v tomto roku budú ženská spevácka skupina Marína zo Zvolena a Seniorský folklórny súbor Burinka z Bratislavy. Podujatie sa začne o 14.15 h pietnym aktom na miestnom cintoríne, po ktorom bude o 15.00 h nasledovať vystúpenie skupiny Lubená, prehliadka spevákov, vystúpenia hostí pamätnice a vyhodnotenie. Každý účastník prehliadky dostane od organizátorov účastnícku pamätnú plaketu pamätnice. „Odborná porota v prvej až štvrtej kategórii určí laureáta. Udeliť môže aj Mimoriadnu cenu poroty. Organizátori vyhlasujú aj Cenu diváka, ktorú bez ohľadu na kategorizáciu dostane interpret, ktorý získa najviac diváckych hlasov,“ dodala Kulaviaková. Pamätnica Jozefa Strečanského je súčasťou Zimných slávností Hornonitria. Už 15. ročník tradičného cyklu podujatí, ktorý je venovaný ľudovej kultúre, budú hostiť obce pravnianskej doliny v okrese Prievidza do 9. marca. Podujatie pripravili Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Občianske združenie Hornonitrie, obce pravnianskej doliny a Folklórna skupina Lubená z Poluvsia. Hlavným partnerom slávností je Fond na podporu umenia, ktorý ho i podporil z verejných zdrojov.

Chrenovec-Brusno:O Hájičku vzniká dokument Chrenovec-Brusno 17. januára (TASR)- Vianočnou pastorelou „Daj Boh šťastia tejto zemi“ je známa dedinská folklórna skupina Hájiček z Chrenovca-Brusna (okres Prievidza). Skladba, ktorá vznikla na základe vianočných

PD18-07 strana- 12

kolied a pastorel zo zbierky miestneho učiteľa Gašpara Drozda zo začiatku 19. storočia, odznie i v pripravovanom dokumente o súbore. Ten zostavuje Tibor Čičmanec, ktorý pôsobí ako starosta obce Chrenovec-Brusno. Dokument bude popri Hájičku, ktorý pôsobí v obci už vyše 37 rokov, prezentovať aj Michala Ondrejoviča. Ten vyrába rôzne predmety z dreva ako črpáky, píšťalky, ale aj trembity, na ktorých Hájičkári trúbia. „Aj keď Hájiček v minulosti ľudia nahrávali, bol v televízii a má vydané i CD, nie je o ňom dokument, ktorý by mapoval ich pôsobenie,“ povedal pre TASR Čičmanec. V dokumente, ktorý bude mapovať skupinu od jej zrodu, sa podľa neho objavia i záznamy ešte starých a už nežijúcich účastníkov, ktorí si zaslúžia, aby si na nich ďalšie generácie spomenuli. „Mám tiež dokumentárne výpovede súčasných aj minulých členov, vedúceho skupiny Emila Trgiňu, budú tam tiež ich diela, rôzne fotografie a záznamy z ich účinkovania,“ načrtol. Film o Hájičku symbolicky ukončí pieseň „Daj Boh šťastia tejto zemi“, ktorú súbor naspieval ako prvý a prezentoval ju na medzinárodnom ekumenickom festivale Dni kolied kresťanov Slovenska začiatkom januára tohto roku. Na tomto vystúpení boli členovia oblečení v nových častiach krojov, ktoré obec zakúpila z dotácie. Tú získala z projektu „Nákup krojov pre Folklórnu skupinu Hájiček“, ktorý podporil Trenčiansky samosprávny kraj. Dokument je zase financovaný z grantu Nápad pre folklór, ktorý autor získal z Nadácie Poštovej banky. Jeho skrátenú verziu uverejní na internete, celý vyjde na DVD. Dedinská folklórna skupina Hájiček vznikla oficiálne v roku 1979, ale vlastnou kultúrou sa začala zaoberať v roku 1983. Bol to rok, kedy sa na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve pripravoval program horná Nitra a Turiec, čiže to bola prvá príležitosť, aby Hájiček vystúpil na veľkom javisku pred početným obecenstvom. Originálnym na Slovensku sa súbor stal pre využívanie signálnych nástrojov - pastierskych trúb alebo trembít, ktoré si vďaka zručnosti svojich členov vyrába a zadovažuje sám. Hájiček ročne absolvuje okolo 150 vystúpení, v nich predstavuje svoj originálny repertoár, ktorý pred viac ako 30 rokmi začal tvoriť na základe výskumov vo vlastnej obci. Celkovo za svoju históriu absolvoval už viac ako 1000 predstavení na Slovensku i v zahraničí. Okrem vystúpení je skupina známa aj organizovaním rôznych folklórnych podujatí na hornej Nitre. Najznámejším je práve medzinárodný ekumenický festival vianočných piesní a tradícií v autorskom aj v ľudovom stvárnení „Dni kolied kresťanov Slovenska“, ktorý začal písať svoju históriu v roku 1991. TASR


EVIDZSKO

vody a viac peny, tým lepšie. Alebo použite suchú penu na koberce. Zaschnuté blato odstráňte gumovou alebo krepovou kefou. Kožené topánky a kožené vložky do topánok treba ošetrovať špeciálnym olejom určeným na tento druh topánok. Predídete lámavosti kože. V tomto prípade je však vhodná aj klasická indulona. Impregnácia je dôležitá na kožené aj semišové topánky. Impregnačný sprej použite pred prvým použitím. A aby nám čisté topánky nepáchli, tak ich raz za čas si vysypte kuchynskou soľou a nechajte ju tam celú noc. gazdinka Evka

Vtip: Vyjde vrana z krčmy, párkrát laxne zamáva krídlami a povie: „Kašlem na to, idem peši.“ H. Kung: „Láska k Bohu nechráni pred každou bolesťou, ale chráni v každej bolesti.“

spomienka

1,11

47-022

PRIEVIDZA

5,99

1,5 1,12

131180053

1,11 1,12 2 8,10

GLAZÚROVANIE 1,3 VANÍ 23

13-1180021

0905 983 602

1,3 1,5

08-03

8,9 8,10

PD 17-50 STRANA - 01

PD18-07 strana-13

94-0040

rokov „Už od firmy“ MOLNÁR

8,10 0903 405 588

13

Ivan Brožík

Bitka o Verdun

VEĽKÁ ZIMNÁ AKCIA 2

72-1180002

1.

Starostlivosť o obuv v zime ...

krém lepšie vsiakne do kože). Po 30 minútach ich vyleštite s mäkkou handričkou, prípadne nylonovými pančucháčmi. Ak chceme aby sa topánky leskli, tak ich môžeme pretrieť banáMokré topánky nedávame do skrine. Najprv ich vypcháme novou šupou (vnútornou stranou). Topánky z hladkej kože vynovinami a necháme vyschnúť pri izbovej teplote. Ideálne je čistíme tiež mäkkou vlhkou handričkou a neutrálnym mydlom. ich napnúť tzv. napínačmi z vnútra topánky. Nikdy nedávame Čistenie soľných máp - ak nepomôže vlhká handrička tak si topánky k tepelnému zdroju. Takto vyčistené topánky sa budú zarobte ocot s vodou (pomere 50:50). Mäkkou tkaninou nanášame octovú vodu a fľaky určite odstránime. Po vyschnutí lámať a stvrdnú. Pred každým čistením topánok treba najskôr odstrániť hrubú nezabudnite topánky poriadne nakrémovať. špinu a potom ich treba vyčistiť vlhkou handrou. Takto pripra- Semišové topánky sú na údržbu náročné. Škvrny sa ľahko ročník týždenne do 35hubkou 000 namočenou domácností a firiem do mydlovej vody. Čím menej vené topánky môžeme nakrémovať (keď sú topánky vlhké, odstránia

gazdinka radí

Naša spoločnosť, najmä jej generačne mladšia súčasť, si už len matne a útržkovito z toho, čo bola naučená v školách, spomína na to, že v Európe bola nejaká druhá svetová vojna. Nuž a o tej prvej sa hovorí už naozaj iba výnimočne. Ak sa však povie Verdun, kontrolky sa rozblikajú. Na Verdun sa nezabudlo, hoci na tie pôvodné súvislosti a fakty zrejme áno. Bitka o Verdun niekedy tiež označovaná ako Verdunský mlynček na mäso bola jedna z najkrvavejších bitiek prvej svetovej vojny na západnom fronte. Stáli v nej proti sebe nemecká a francúzska armáda. Bitka trvala od 21. februára do 18. decembra 1916 a bola najdlhšou v prvej svetovej vojne. Odohrala sa v okolí mesta Verdun vo Francúzsku. Vyžiadala si na oboch stranách životy asi 250 000 vojakov a pol milióna ranených. Verdun bol jednou z najdlhších a najkrvavejších bitiek prvej svetovej vojny a dejín vôbec. Pre Francúzsko aj Nemecko bitka znamenala stelesnenie všetkých hrôz vojny, podobne ako bitka na Somme pre Spojené kráľovstvo a Commonwealth. 21. februára 1916 začalo 1200 nemeckých kanónov deväťhodinovú delostreleckú prípravu, počas ktorej vypálili vyše milióna granátov, na fronte širokom len 40 km. Nasledoval útok nemeckého III., VII. a XVIII. armádneho zboru. Pri útoku boli po prvýkrát Nemcami použité aj plameňomety. Francúzska obrana Verdunu bola na začiatku bitky veľmi slabá. Za dva dni útoku sa Nemcom podarilo obsadiť Bois des Caures ale postúpili iba 5 km. Po tom, čo sa Nemcom nepodarilo obsadiť Verdun frontálne, obrátili svoju pozornosť na krídla. 21. októbra 1916 začali Francúzi pod vedením generála Nivellea protiofenzívu. Kombinovala ťažké delostrelecké ostreľovanie a prudké útoky pechoty. Pomocou 400 mm ťažkých diel, ktoré prepravili na po železnici ostreľovali pevnosť Douaumont, pričom ich paľbu korigovali z pozorovacích lietadiel. Pevnosť aj vďaka tomu získali naspäť už 24. októbra. 2. novembra vyrvali Nemcom z rúk aj pevnosť Vaux. Nasledujúca fáza ofenzívy, ktorá sa začala 11. decembra zatlačila Nemcov takmer do svojich pôvodných pozícií. red


1 4

9 3 8 7

7 4 5 3 9 8 3 1 7 9 2

4 7 2 5 9 1 7 4

MaĹĽ tak o koliesko viac

PodÄža Ăştlej kniĹžky o vynĂĄlezoch 20. storoÄ?ia od Ivana PopoviÄ?a, vydanej v roku 2001, vytvorili a nakrĂştili DĂĄvid a Ivan PopoviÄ?ovci v koprodukcii s RTVS 52-dielny animovanĂ˝ MĂşzeum mincĂ­ a medailĂ­ v seriĂĄl, ktorĂ˝ vznikal v rokoch 2002 aĹž 2015. Je to najrozKremnici pripravilo multi- siahlejĹĄie dielo v novodobĂ˝ch dejinĂĄch slovenskĂŠho animediĂĄlnu vĂ˝stavu otca a movanĂŠho ďŹ lmu. Projekt sa stal ĂşspeĹĄnĂ˝m aj v zahraniÄ?Ă­, syna Ivana a DĂĄvida Popo- okrem domĂĄcich ocenenĂ­ seriĂĄl bodoval na medzinĂĄrodviÄ?ovcov MaĹĽ tak o koliesko nĂ˝ch festivaloch v MnĂ­chove, Toronte, Soule a Amsterdaviac!, ktorĂĄ vznikla podÄža me. rovnomennĂŠho animovanĂŠ- â&#x20AC;&#x17E;VeselĂ˝ animovanĂ˝ seriĂĄl mapuje vĂĄĹžne vynĂĄlezy 20. stoho seriĂĄlu a knihy pre deti. roÄ?ia, ktorĂŠ pouŞívame s takou samozrejmosĹĽou, ako keby

svet mĂşzeĂ­

3

eko okienko

tu boli odjakĹživa. Patria k nim Ĺžiarovka, telefĂłn, guĞôÄ?kovĂŠ pero, vysĂĄvaÄ?, mrakodrap, padĂĄk, ale aj poÄ?Ă­taÄ?, platobnĂĄ karta Ä?i kalkulaÄ?ka a mnoho Ä?alĹĄĂ­ch. SeriĂĄl sa drŞí faktov, no nechĂ˝ba mu humor a nadhÄžad,â&#x20AC;&#x153; vysvetlila garantka vĂ˝stavy Janka KollĂĄrikovĂĄ. SĂşÄ?asĹĽou vĂ˝stavy je aj 13 dielov rovnomennĂŠho televĂ­zneho seriĂĄlu upravenĂ˝ch ĹĄpeciĂĄlne pre vĂ˝stavu do troch vysielacĂ­ch blokov. CelĂ˝ projekt je orientovanĂ˝ rodinne. ZĂĄmerom je, aby sa deti pĂ˝tali, a aby im rodiÄ?ia odpovedali. Aby okrem zĂĄbavy a pouÄ?enia aj spolu komunikovali. Ak si naplĂĄnujete vĂ˝let s deĹĽmi do Kremnice, zastavte sa! red

MESTO PRIEVIDZA INFORMUJE

EurĂłpa zĂĄhrad

PetĂ­ciu za budovanie obchvatu Prievidze podporilo 8100 ÄžudĂ­ PrimĂĄtorka Prievidze, KatarĂ­na MachĂĄÄ?kovĂĄ, odovzdala na Ăşrade vlĂĄdy petĂ­ciu za okamĹžitĂŠ budovanie obchvatu Prievidze, ktorĂş podporilo 8100 ÄžudĂ­ z hornej Nitry. SamosprĂĄva Ĺ&#x2C6;ou upozorĹ&#x2C6;uje na nesplnenĂŠ sÄžuby vlĂĄdy, podÄža ktorĂ˝ch mala zaÄ?aĹĽ vĂ˝stavba do konca roka 2015. Obchvat okresnĂŠho mesta povaĹžuje MachĂĄÄ?kovĂĄ za jeden z najdĂ´leĹžitejĹĄĂ­ch infraĹĄtruktĂşrnych projektov aj v sĂşvislosti s oÄ?akĂĄvanou transformĂĄciou hospodĂĄrstva hornej Nitry. Ministerstvo dopravy informovalo, Ĺže je reĂĄlne zaÄ?aĹĽ vĂ˝stavbu uĹž na budĂşci rok, ak vlĂĄdni politici na tento projekt uvoÄžnia eurofondy z inĂ˝ch operaÄ?nĂ˝ch programov. ���� podpisov Ani po vyĹĄe ĹĄtyroch rokoch od vĂ˝jazdovĂŠho zasadnutia vlĂĄdy v Handlovej sa nenaplnilo uznesenie, podÄža ktorĂŠho mal minister dopravy zabezpeÄ?iĹĽ zaÄ?atie vĂ˝stavby obchvatu Prievidze do konca roku 2015. Na tento nesplnenĂ˝ sÄžub vlĂĄdy upozorĹ&#x2C6;uje KatarĂ­na MachĂĄÄ?kovĂĄ, primĂĄtorka Prievidze, pri odovzdanĂ­ petĂ­cie za okamĹžitĂŠ budovanie obchvatu Prievidze na Ăşrade vlĂĄdy. PetĂ­ciu podporilo 8100 ÄžudĂ­, najmä obyvateÄžov hornej

Nitry. S vedením mesta ju organizovali poslanci mestskÊho zastupiteĞstva a dobrovoĞníci, zapojili sa aj starostovia okolitých obcí. DôleŞitý aj pre novÊho investora

Obchvat okresnĂŠho mesta Prievidza povaĹžuje MachĂĄÄ?kovĂĄ za jeden z najdĂ´leĹžitejĹĄĂ­ch infraĹĄtruktĂşrnych projektov aj v sĂşvislosti s oÄ?akĂĄvanou transformĂĄciou hospodĂĄrstva hornej Nitry. â&#x20AC;&#x17E;Do priemyselnĂŠho

parku v Prievidzi priĹĄiel v roku 2015 vĂ˝znamnĂ˝ investor, ktorĂ˝ mĂĄ veÄžkĂŠ rozvojovĂŠ plĂĄny. Bolo by veÄžmi zlĂŠ, keby narazil na to, Ĺže vlĂĄda obchvat iba sĞúbila, no nezrealizovala,â&#x20AC;&#x153; hovorĂ­. NovĂŠ sÄžuby vlĂĄdy NosnĂş dopravnĂş infraĹĄtruktĂşru prezentujĂş ako prioritu v rĂĄmci transformaÄ?nĂ˝ch projektov aj predstavitelia vlĂĄdy. V sĂşvislosti s obchvatom prezentujĂş novĂŠ sÄžuby. Podpredseda vlĂĄdy Peter Pellegrini informo-

val, Ĺže sa konÄ?Ă­ vyvlastĹ&#x2C6;ovanie pozemkov pod stavbu obchvatu a uĹž v roku 2019 by sa po ĂşspeĹĄnej súżaĹži dokonca mohol stavaĹĽ. â&#x20AC;&#x17E;Obchvat nĂĄm vlĂĄda sĞúbila uĹž v roku 2013. StĂĄle ho nestavajĂş. VĹĄetkĂ˝ch na hornej Nitre poteĹĄĂ­, ak sa vlĂĄda rozhĂ˝be. To, Ä?o hovorĂ­ podpredseda vlĂĄdy sĂş zatiaÄž opäż len sÄžuby. Ja im uverĂ­m, keÄ? sa s vĂ˝stavbou reĂĄlne zaÄ?ne. DĂĄ sa povedaĹĽ, Ĺže obchvat nĂĄm vlĂĄda pred voÄžbami vĹždy sĞúbi, ale nepostavĂ­,â&#x20AC;&#x153; upozorĹ&#x2C6;uje MachĂĄÄ?kovĂĄ.

7DNWRĂĽWiWSRNUDÄ&#x20AC;XMHYEXGRYDQt REFKYDWX3ULHYLG]H

URNRYVÄ&#x2022;XERY

2GRY]GDQLH HWDS\ VWDYE\

9ĂŹMD]GRYp URNRYDQLH 9OiG\65Y +DQGORYHM0DODVD ]DÄ&#x20AC;DĨ GRVWDYED HWDS\

PD18-07 strana- 14

0DODVD ]DÄ&#x20AC;DĨ VWDYDĨ HWDSD

1RYĂŹ VÄ&#x2022;~EHQĂŹ WHUPtQ 131180063

EurĂłpa zĂĄhrad je nĂĄzov hlavnej tĂŠmy X. roÄ?nĂ­ka kultĂşrno-vzdelĂĄvacieho a dobrovoÄžnĂ­ckeho podujatia VĂ­kend otvorenĂ˝ch parkov a zĂĄhrad, ktorĂŠ sa uskutoÄ?nĂ­ v dĹ&#x2C6;och 1. - 3.6.2018. HlavnĂ˝m cieÄžom uvedenĂŠho podujatia je zdĂ´razĹ&#x2C6;ovaĹĽ a atraktĂ­vnym spĂ´sobom sprĂ­stupĹ&#x2C6;ovaĹĽ jedineÄ?nĂŠ hodnoty slovenskĂ˝ch parkov a zĂĄhrad a zapĂĄjaĹĽ ÄžudĂ­ do ich aktĂ­vnej ochrany a ĂşdrĹžby. VĂ­kend otvorenĂ˝ch parkov a zĂĄhrad umoĹžĹ&#x2C6;uje ÄžuÄ?om spoznaĹĽ obĞúbenĂŠ miesta zĂĄhradnĂŠho umenia naĹĄej krajiny nentradiÄ?nĂ˝m spĂ´sobom, Ä?i nahliadnuĹĽ do beĹžne neprĂ­stupnĂ˝ch parkov a zĂĄhrad. Do konca aprĂ­la 2018 mĂ´Ĺžete do podujatia zapojiĹĽ aj vaĹĄe lokality! V desiatom roÄ?nĂ­ku podujatia sĂş vĂ­tanĂŠ vĹĄetky parky a zĂĄhrady na Slovensku, ktorĂŠ sa mĂ´Ĺžu pochvĂĄliĹĽ nieÄ?Ă­m zaujĂ­mavĂ˝m napr. kultĂşrno-historickĂ˝m vĂ˝znamom, prĂ­ĹĽaĹžlivĂ˝m dizajnom, netradiÄ?nou zĂĄhradnou architektĂşrou, ekologickĂ˝m prĂ­stupom Ä?i citlivĂ˝m vyuŞívanĂ­m, dendrologickĂ˝mi alebo botanickĂ˝mi zbierkami, zaujĂ­mavou histĂłriou Ä?i prĂ­behmi, ktorĂŠ sa k nim viaĹžu. OrganizĂĄtori podujatia uvĂ­tajĂş aj zapojenie sa Ä?alĹĄĂ­ch zaujĂ­mavĂ˝ch Ä?i vĂ˝znamnĂ˝ch plĂ´ch zelene â&#x20AC;&#x201C; ovocnĂŠ sady, komunitnĂŠ zĂĄhrady, prĂ­rodnĂŠ zĂĄhrady, nĂĄmestia s historickou zeleĹ&#x2C6;ou, historickĂŠ cintorĂ­ny, arborĂŠta, historickĂŠ stromoradia, botanickĂŠ zĂĄhrady ale i ĹĄkolskĂŠ zĂĄhrady Ä?i susedskĂŠ dvory. Podujatie je otvorenĂŠ pre verejnĂŠ i sĂşkromnĂŠ parky a zĂĄhrady a inĂŠ plochy zelene zo vĹĄetkĂ˝ch krajov Slovenska. Do podujatia sa kaĹždĂ˝ rok zapĂĄja Ä?oraz väÄ?ĹĄĂ­ poÄ?et verejnĂ˝ch i sĂşkromnĂ˝ch parkov a zĂĄhrad. V roku 2017 mali nĂĄvĹĄtevnĂ­ci moĹžnosĹĽ nahliadnuĹĽ do 73 parkov a zĂĄhrad Slovenska. Ak vĂĄs podujatie oslovilo a chceli by ste sa staĹĽ jeho sĂşÄ?asĹĽou, prihlĂĄste sa do 30.4.2018 cez strĂĄnku podujatia www.vopz.sk v Ä?asti â&#x20AC;&#x17E;Chcem sa prihlĂĄsiĹĽâ&#x20AC;&#x153; alebo nĂĄs kontaktujte na adrese kubikova@nt.sk. KonkrĂŠtny reĹžim sprĂ­stupnenia VaĹĄej zĂĄhrady (deĹ&#x2C6;, nĂĄvĹĄtevnĂŠ hodiny, max. poÄ?et nĂĄvĹĄtevnĂ­kov atÄ?.) dohodneme individuĂĄlne pre kaĹždĂş zapojenĂş lokalitu po prediskutovanĂ­ s jej vlastnĂ­kom Ä?i sprĂĄvcom. VĹĄetkĂ˝m prihlĂĄsenĂ˝m lokalitĂĄm poskytneme bezplatne metodiku organizovania podujatia na miestnej Ăşrovni a moĹžnosĹĽ vyuĹžitia medzinĂĄrodnĂŠho loga podujatia. ZĂĄroveĹ&#x2C6; zapojenĂ˝m lokalitĂĄm ponĂşkame moĹžnosĹĽ pomoci pri ich propagĂĄcii na nĂĄrodnej i medzinĂĄrodnej Ăşrovni. PodrobnejĹĄie informĂĄcie o podujatĂ­ a jeho minulĂ˝ch roÄ?nĂ­koch sa dozviete na strĂĄnke www.vopz.sk. red


rekreačný šport

Čo tak raz už konečne začať...

Dokonca, najmä tí mladší, mávnu rukou, „veď ja chodím do fitka“. Je to lepšie, ako sa nehýbať vôbec, ale... Z hľadiska komplexných účinkov, najmä na psychiku, je oveViacerí si povieme, že pohybu ľa príjemnejšie behať v lese alebo v parku ako vo fitnescenmáme naozaj dosť. Štveme tre. Športovanie vonku má úplne inú kvalitu. Prináša ľuďom sa do práce, z práce, uteká- väčšiu radosť, hlboké zážitky a rýchlejšie ubehne. me navlak, ponáhľame sa, v Chôdza či beh nám prospievajú preto, že ovplyvňujú kostrobote sa nachodíme a na- nú hmotu, pôsobia preventívne aj liečebne pri rednutí kostí, stojíme. Ibaže to nie je pohyb. osteoporóze. Takýto pohyb je najdôležitejší do puberty. MeTeda taký druh pohybu, ktorý chanické namáhanie kostí je stimulom k tomu, aby hustli nášmu organizmu prospeje. a pevneli. Deti, najmä dievčatá by si mali do obdobia do-

spelosti vybudovať pravidelným pohybom čo najkvalitnejšiu kostnú hmotu, aby sa v starobe, príp. po menopauze vyhli kritickému zhoršeniu pevnosti kostí. Bicyklovanie aj in-line korčuľovanie vo voľnej prírode je zas vhodnejšie pre dospelého človeka, ktorému už záleží na čo najdlhšie funkčných zdravých kĺboch. Nezaťažuje a neopotrebúva ich tak, ako pri behaní. Pre niekoho, kto má artrózu, je in-line korčuľovanie určite vhodnejšie ako chôdza. Starším ľuďom pravidelný pohyb zlepšuje motoriku, je vlastne tréningom proti niekedy nepochopiteľným pádom a red následným zlomeninám.

MESTO PRIEVIDZA INFORMUJE

Vtip: Blondínka stojí na autobusovej zastávke a prihovára sa jej okoloidúci pán: „Slečna, ale tento autobus chodí len cez sviatky.“ „Aké šťastie, že ja mám dnes narodeniny.“ L. Schidt: „Úsmev je svetlo, ktoré pri pohľade do očí naznačí, že srdce je doma.“

platená inzercia

15

za život

Mária Raučinová

Po čom túžime dov určených na dopravu, je pripravené tieto peniaze využiť aj na výstavbu prievidzského obchvatu,“ potvrdzuje Katarína Macháčková s tým, že je pripravená aj z pozície poslankyne NRSR takéto riešenie podporovať. „Rezort dopravy nám potvrdil aj to, že ak štúdia potvrdí opodstatnenosť tejto stavby, sú kompetentní pripravení stihnúť ďalšie potrebné procesy tak, aby sa s výstavbou obchvatu začalo v budúcom roku. Teším sa, že naša petícia, ktorá mala obrovskú verejnú podpoStále sa čaká na štúdiu Mesto Prievidza požiadalo o nové informácie o obchvate priamo Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Odbor komunikácie ministerstva na otázku, či sa plánujú naraz realizovať všetky zvyšné plánované etapy obchvatu v rámci jednej akcie ministerstvo dopravy mestu odpovedalo, že to závisí od výsledkov štúdie realizovateľnosti. Štúdia má preukázať opodstatnenosť stavby a jej ďalších etáp. Takisto má navrhnúť technicky, ekonomicky a environmentálne najvhodnejšie riešenie trasy. Zákazka dodania štúdie usku-

ru, kompetentných trochu rozhýbala a priniesla konkrétne návrhy riešení,“ dodáva. Primátorka ale upozorňuje, že bude potrebné zvládnuť mnohé pomerne zložité procesy. Napríklad zdôrazňuje, že štúdia sa obstaráva na celý ťah cesty prvej triedy od Žiliny až po Topoľčany. „Môže tam byť pri jej zhotovení množstvo komplikácií. Dúfam, že bude možné urýchliť dodanie tej časti štúdie, ktorá sa priamo týka Prievidze, aby sme na tomto zbytočne nestáli,“ uzatvára primátorka Prievidze.

točniteľnosti sa podľa rezortu dopravy momentálne nachádza na kontrole na Úrade pre verejné obstarávanie. Obstarávanie na štúdiu je už ukončené a pred podpisom zmluvy. Predbežné oznámenie o zákazke bolo uverejnené vo vestníku v júli 2016. To znamená, že procesy obstarávania štúdie už trvajú viac ako 18 mesiacov. Nádej dávajú nové eurofondy „Ministerstvo nám potvrdilo, že ak by sa zrealizovala realokácia peňazí z iných operačných programov do eurofon-

Vyhlásenie výberových konaní

VK č. 1/2018 na miesto riaditeľa MŠ Ul. V. Clementisa 251/12, Prievidza VK č. 2/2018 na miesto riaditeľa MŠ Nábrežie sv. Cyrila 360/28, Prievidza VK č. 3/2018 na miesto riaditeľa ZUŠ L. Stančeka, Rastislavova 745/13, Prievidza Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky: a) odborná a pedagogická spôsobilosť pre učiteľa MŠ a ZUŠ podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov b) prvá atestácia podľa § 27 ods. 5 alebo § 61 ods.7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov c) najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti d) predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja MŠ, ZUŠ ( max. 3 strany) e) bezúhonnosť preukázaná výpisom z registra trestov f) osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto

Zoznam požadovaných dokladov: a) žiadosť o účasť na výberovom konaní b) overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní c) potvrdenie o priamej pedagogickej činnosti d) profesijný životopis e) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace f) návrh koncepcie rozvoja (MŠ , ZUŠ - max. 3 strany) g) súhlas na použitie dokladov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Žiadosť o účasť vo výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) na adresu: Mesto Prievidza, Nám. slobody č. 14, odbor školstva a starostlivosti o občana, 971 01 Prievidza. Obálku označiť v ľavom hornom rohu heslom: ,,NEOTVÁRAŤ – VÝBEROVÉ KONANIE č. ..../2018“ . Dátum uzávierky prijímania žiadostí vo výberovom konaní je 8.3. 2018. Rozhodujúci je dátum na poštovej obálke. Dátum, miesto a čas VK oznámi prihláseným uchádzačom rada školy pri MŠ.

PD18-07 strana-15

131180063

Mesto Prievidza v y h l a s u j e v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, výberové konania (VK) na vymenovanie riaditeľov materskej školy (MŠ) a riaditeľa základnej umeleckej školy (ZUŠ)

Život sa odvíja v každodenných povinnostiach. Väčšinu z  neho venujeme splneniu termínov, v odosielaní platieb, v  organizovaní času. Striedame obdobie zdravia s chorobami, trápime sa s rodinou a blízkymi. Sme spoluúčastní na ich životoch. Občas si spestríme chvíle humorom, kultúrou a pobytom v prírode. Taká je realita ubiehania rokov. To, čo nás však naozaj motivuje, čo nám dáva dôvod na pokračovanie, na zmenu a pohyb k  lepšiemu, sú okamihy prežitého hlbokého šťastia. Niekedy sú to len omrvinky v  mori prevažujúcich bolestí. Lovíme ich z  minulosti blízkej či vzdialenej v  spomienkach. Premietajú sa nám ako svetlé body života. Cítime, že pre tieto kamienky šťastia má zmysel žiť. Nemyslím teraz blaho rozkoše – hoci aj tá je cestou k  hľadaniu skutočnej radosti. Pravé šťastie sa zapisuje do stredu bytosti a človek ho vníma v úplnom zjednotení bez prekážok výčitiek. Ba naopak, je motorom konať dobro, rozdávať sa, vyjsť k druhým, aby prežívali rovnaké šťastie. Vieme, že tento stav nie je trvalý. Príde a opäť zmizne. Dlho sa človek pri ňom neohreje. Dokonca akoby sa po ňom ešte priťažilo. Zvláštne, že za šťastie je potrebné „zaplatiť“. No napriek tomu zostáva nezmazateľnou túžbou, želaním zopakovať ho. Tajne prečkáva v komôrke srdca. Čo to znamená? Chce nás len prilákať, privábiť, aby nám znova uletelo a  zanechalo v  nás sklamanie? Zdalo by sa, že sa naň radšej nemáme viazať. Že si máme šťastie „zaobstarať“ sami. Ale tak to nefunguje. Môžeme sa zabezpečiť, zadovážiť si pohodlie, obmedziť utrpenie, ale to ešte neprináša šťastie. Ozajstný zdroj šťastia nepoznáme a nemáme nad ním kontrolu. Vieme len to, že v  šťastí by sme chceli žiť stále. Ráno s ním vstávať a večer zaspávať. Prečo táto túžba v nás existuje? Každý ju cíti a nikto ju nevie umlčať. Je dôvodom, zmyslom, pre ktorý sa oplatí kráčať ďalej – za šťastím. Mária Raučinová


číslo 7 / 16. február 2018

zadarmo do poštových schránok v rámci celej SR

MALIAR/LAKÝRNÍK,

CNC-SÚSTRUŽNÍK/FRÉZAR,

2018

ELEKTRIKÁR, MECHANIK,

2018

VODIČ KAMIÓNU, ZVÁRAČ,

2018

na zamestnanie v Nemecku

OPERÁTOR OPERÁTOR UB BYTOVANIE B YTOV YT TOV O AN NIE IE,, DOPR DOPR DO PRAV PRA AV AV VA, A ST A, STRA TRA RAVA AVA VA 09449 3300 094 09 00 345 45

INŠTALATÉR, ZÁMOČNÍK, VODIČ VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKA

61_0028

2018

Pracovná ponuka

OPERÁTOR/KY VÝROBY

1. Nemeckú pracovnú zmluvu na neurčitý čas vrátane nemeckého poistenia a pripoistenia 2. Pravidelnú výplatu mzdy vrátane možnosti záloh 3. Ubytovanie a pomoc s prekladmi na úradoch 4. Pomoc pri daňovom priznaní 5. Príspevky na Vianoce a na letnú dovolenku 6. Možnosť dlhodobej spolupráce 7. Nárok na nemecké prídavky 8. Nárok na pracovné oblečenie a obuv zadarmo 9. Dopravu do Nemecka hradíme 10. Nemocenský bonus až do výšky 600 € za rok

PRIJMEME PRACOVNÍKOV

�������������� (PRÁCA V ELEKTROVÝROBE)

ELEKTRIKÁROV ��������

Weiderer Personaldienste GmbH

www.weiderer-personal.de

bewerber@weiderer-personal.de

34-0046

Graflingerstr. 20 94469 Deggendorf

bewerber@weiderer-personal.de Tel.: +49 991 / 27 00 50 - 26

0905 867 172 0917 650 018

85_0092

TPP - brigáda ������������ 34-0028

JABLKOVÝ KVAS TERAZ V PREDAJI

DOVOZ VÁŠHO KVASU ZDARMA

platí nad 600 litrov v okrese Prievidza

objednávky sa prijímajú osobne alebo telefonicky tel. 0915 699 840, 0915 588 665

www.palenicakocurany.sk

PD18-07 strana-16

131180096

2018

2018

2018

2018

Pre našich zamestnancov ponúkame:

Prievidzsko 18-07  

Pd1807

Prievidzsko 18-07  

Pd1807

Advertisement