Page 1

regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

prievidzsko.sk

PRIEVIDZSKO č. 24 / 13. júna 2014 / 18. ročník

týždenne do 35 000 domácností a firiem

Klamstvá a pravda o ...

3,9 8,9 3,5 3

nájdete na strane 15 Keďže Rado Procházka a jeho ľudia začali o mne šíriť rôzne klamstvá, rozhodol som sa na najčastejšie z nich verejne reagovať. Mrzí ma, že miesto toho, aby Rado splnil svoj verejný sľub a išiel na detektor lži, sa uchyľuje k šíreniu lží. Viem, že som ho a jeho „chlapcov“ svojim svedectvom dostal do nemilej situácie, ale napriek tomu si nemyslím,

že vyťahovať teraz rôzne výmysly, je správny chlapský prístup. Na druhej strane si myslím, že Radovi po tom, ako som ja prešiel cez detektor lži, ktorý zorganizovali novinári, neostáva nič iné, len priznať farbu.

2 9 12 11 10,12 5 4,5 8

10 10,12 14

PD 14-24 STRANA - 01


6 8 7 4 5 6 9

stalo sa

9

4 5 3 9 6 8

6 2 3 7

7 4

6

5

Právnik radí

použití sme však zistili, že montáž zakúpenej práčky bola vykonaná neodborne, nakoľko pri praní voda vytiekla a všetky novo nasadené parkety máme úplne zničené. Od koho môžeme žiadať náhradu vzniknutej škody? Čitateľ Tomáš.“ Vážený pán Tomáš, v predmetnej veci je možné vzniknutú škodu uspokojiť dvoma spôsobmi, a to jednak z titulu zodpovednosti predávajúceho za škodu spôsobenú porušením svojej zmluvnej povinnosti, alebo z titulu poistenia domácnosti, pričom k obom spôsobom Vám uvádzame nasledovné. Z Vami uvedených skutočností vyplýva, že predmetnú práčku ste zakúpili od predávajúceho na základe spotrebiteľskej,

Vytopenie bytu Otázka čitateľa Tomáša: „Dobrý deň, pred týždňom sa nám stala v byte nepríjemná udalosť. Kúpili sme si novú práčku, ktorú nám predávajúci následne dodal a súčasJUDr. ne bola predávajúcim na záTomáš klade dohody vykonaná i jej Pavlovič montáž. Hneď po jej prvom

2 8 3 4 9

OZNÁMENIE O DRAŽBE

na Slovensku

Miesto konania dražby: Veľký salónik na 1.poschodí, Grand Hotel, Palackého 3477, 911 01 Trenčín. Čas konania dražby: 15.07.2014 10:00 hod. Termíny obhliadok: 25.06.2014 o 14:15 hod., 11.07.2014 o 10:00 hod. Predmet dražby: Rodinný dom súp.č. 86, postavený na p. č. 191 a pozemky - parcely registra „C“ evidované na KM ako: p.č. 191 zastavané plochy a nádvoria 1406 m2, vedené na LV č. 517, k.ú. Horné Šútovce. Najnižšie podanie: 50 400,00 EUR Dražobná zábezpeka: 7 000,00 EUR

Nový

Očista tatranských chodníkov

Ďalšie chodníky po nedávnej veternej kalamite spriechodnili v týchto dňoch Štátne lesy TANAP-u na území Vysokých Tatier. Ležiace kmene už netvoria prekážku napríklad v úseku od Velického mosta po odbočku na Batizovské pleso, takže je už v celom úseku priechodný. Bez väčších problémov sa dá prechádzať aj po žlto značkovanom chodníku v úseku Štôla - Vyšné Hágy - Batizovské pleso. Ak by ste si naplánovali turistiku v najbližších dňoch, overte si priechodnosť chodníkov na Štátnych lesoch TANAP-u a do úvahy je potrebné brať aj sezónnu uzáveru turistických chodníkov vo vysokohorskom prostredí, ktorá platí do 15. júna vrátane.

DRAŽBA!!! Typ: Rodinný dom Obec: PRIEVIDZA, ul. Športová Okres: Prievidza Termín dražby: 18.06.2014 o 11:00 hod. Termíny obhliadok: 02.06.2014 o 12:00 hod. a 17.06.2014 o 12:00 hod. Najnižšie podanie: 111 600,- EUR Miesto dražby: Veľký salónik na 1.poschodí, Grand Hotel, Palackého 3477, 911 01 Trenčín Predmet dražby: Rodinný dom súp.č. 125-3 postavený na parc.č. 2345/1 a hosp. budova so súp.č. 1196-3 postavená na parc.č. 2345/2, spolu s pozemkami parc.č. 2345/1 a 2345/2 o celkovej výmere 556 m2, evidovaný na LV č. 296, kat. územie Prievidza, obec PRIEVIDZA. Poznámka: Rodinný dom prešiel v roku 2006 kompletnou rekonštrukciou. Kontaktná osoba: Martin Vaško 02/322 02 736

Dražobník: Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, Bratislava, tel.: 02 - 322 02 735, www.platitsaoplati.sk

viac info na www.platitsaoplati.sk

Dobrovoľná dražba

Lego

Od utorka sprístupnilo Novohradské múzeum a galéria v Lučenci výstavu s názvom Poskladajme si sen. Môžme si pozrieť modely automobilov, vlakov, lodí, lietadiel, domov, hradov, zámkov, sôch, vesmírnych plavidiel a robotov. Návštevníci tu nájdu aj model haličského zámku, lučeneckej synagógy a budovu Novohradského múzea a galérie. Výstava má nielen informatívny charakter, ale aj tvorivý - návštevníci môžu si postaviť svoj vlastný model. Výstava Poskladajme si sen potrvá do 1. augusta.

52-0343

Miesto konania dražby: Veľký salónik na 1.poschodí, Grand Hotel, Palackého 3477, 911 01 Trenčín Čas konania dražby: 07.07.2014 o 10:30 hod. Termíny obhliadok: 17.06.2014 o 11:00 hod., 02.07.2014 o 11:00 hod. Predmet dražby: Rodinný dom s.č. 1297 na parc.č. 4004/ 1, garáž s.č. 3924 na parc.č. 4004/ 2 a pozemky parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako parc.č. 4004/ 1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 429 m2, parc.č. 4004/ 2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, parc.č. 4005, záhrady o výmere 135 m2, parc.č. 4006, záhrady o výmere 367 m2, obec Handlová, k.ú. Handlová. Najnižšie podanie: 50 100,00 EUR - Licitátor dražobníka je oprávnený znížiť sumu najnižšieho podania. Dražobná zábezpeka: 15 000,00 EUR

52-0292

V utorok sa do parlamentu dostal opäť návrh zákona o ochrane oznamovateľov korupcie. Dôležitosť tohto zákona je nesmierna, pretože korupcia je rakovinou spoločnosti. Návrh predložili poslanci za KDH na čele s poslancom Pavlom Zajacom. Minulý rok sa právna norma dostala do druhého čítania, no pri záverečnom hlasovaní získala len 54 hlasov zo 132 prítomných. Iniciatívu KDH vtedy podporili viacerí poslanci z opozície.

OZNÁMENIE O DRAŽBE

Predmet dražby:

rodinný dom v Novákoch, súp. č. 339, parc. č. 287/1 o výmere 465 m2, garáž, súp. č. 339, parc. č. 287/2 o výmere 41 m2 (Zastavané plochy a nádvoria), zapísané na LV č. 1124, okres Prievidza, k.ú. Nováky, spoluvl. podiel: 1/1 Miesto konania dražby: Nám. Sv. Cyrila a Metoda 150/26, 078 01 Sečovce, 1. poschodie, miestnosť č. d. 205 Čas otvorenia dražby: 08.07.2014 o 12:30 hod. Najnižšie podanie: 28.800,00 EUR Minimálne prihodenie: 300,00 EUR Dražobná zábezpeka: 4.800,00 EUR Termíny obhliadok: 19.06.2014 o 15:00 hod., 20.06.2014 o 09:00 hod. Záujem o obhliadku je potrebné dohodnúť telefonicky aspoň 1 deň vopred. SÍDLO: OFFICE: Slovenská dražobná, spol. s r.o. Slovenská dražobná, spol. s r.o. Hlavná 18, 040 01 Košice Mojmírova 6, 040 01 Košice IČO: 47 036 478 tel.: 055/694 17 85 DIČ: 2023716233 mobil: +421 911 54 54 54

80-0090

Stop korupcii

Dražobník: Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, Bratislava, tel.: 02 - 322 02 731, 0903 404 713, www.platitsaoplati.sk

52-0306

V stredu sa dosluhujúci prezident Ivan Gašparovič rozlúčil s vládou. V nedeľu 15. júna sa bude konať slávnostná schôdza Národnej rady SR v bratislavskej Redute, kde napoludnie zloží nový prezident SR Andrej Kiska slávnostný sľub do rúk predsedníčky Ústavného súdu SR Ivetty Macejkovej. Nasledovať bude štátna hymna a čestné salvy, ktoré budú odpaľovať z Tyršovho nábrežia. Andrej Kiska sa vyjadril, že chce byť prezidentom, ktorý spája občanov, ktorý spojí našu krajinu. Nebude hájiť záujmy niektorých politických strán.

konkrétne kúpnej zmluvy, ktorej súčasťou bolo i výslovné dojednanie o inštalácii zakúpeného tovaru. Predávajúcemu tak okrem povinnosti riadne a včas odovzdať predmet kúpy vznikla i ďalšia povinnosť, a to konkrétne zakúpený tovar na určené miesto riadne nainštalovať. Samotnú inštaláciu zakúpeného tovaru by v mene predávajúceho mali vykonávať osoby, ktorých odbornosť zaručuje, že k inštalácii predmetu kúpy dôjde riadne v zmysle osobitných pravidiel, najmä návodu alebo technických predpisov. Za porušenie povinnosti predávajúceho vec riadne nainštalovať, pokračovanie na nasledujúcej strane

PD 14-24 STRANA - 02


TV program pondelok

16. 6. 2014

06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:40 Druhý dych 11:00 Komisár Rex 12:05 Odložený prípad 13:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 14:05 Monk 15:05 Mike a Molly 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:25 Reflex 17:55 Druhý dych 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:30 Búrlivé víno 21:40 Hriešny zoznam 23:30 Dva a pol chlapa 00:00 Mike a Molly 00:30 Monk 01:20 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 02:05 Odložený prípad MARKÍZA

05:55 DOBRÉ RÁNO 07:55 PANELÁK: Priateľská rada 09:00 SÚDNA SIEŇ: Masérka 09:50 SÚDNA SIEŇ: Postihnutý syn 10:50 Súdna sieň: Chorá láska 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti 13:25 Hawaii 5.0 14:25 VIP Nákupné maniačky 15:45 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SÚDNA SIEŇ: Profesor v akcii 18:15 SÚDNA SIEŇ: Pokrový hráč 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:30 PANELÁK: Som v ohrození 21:30 Agenti S.H.I.E.L.D. 22:30 DEDIČSTVO: Pravda z minulosti 23:35 Americký zločin 01:45 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas 02:35 Hawaii 5.0 03:20 DEDIČSTVO: Pravda z minulosti 04:10 PANELÁK: Som v ohrození 04:55 KRIMI JOJKA

05:00 Správy RTVS „N“ 06:10 Sila lásky JEDNOTKA 07:00 Doktorka Quinnová: Narodeniny 07:45 Nash Bridges: Pôvab auta 08:30 Správy RTVS „N“ 09:40 Fetiše socializmu: Tabu pod sukňou 10:10 Fetiše socializmu: ČSSR Soundsystem 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Čo ja viem 16:00 Správy RTVS 16:25 Galileo 17:00 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:20 Veľký sen 22:05 Peklo na kolesách 22:50 Peklo na kolesách 23:40 MS vo futbale 2014 02:00 Nash Bridges: Pôvab auta 02:45 Sila lásky 03:35 Doktorka Quinnová 04:20 Voda pre život

Vtip: Otec ide pre syna do škôlky a keď sa vráti, sťažuje sa žene: - Eva, náš syn celú cestu domov plakal. Prečo? - No možno preto, že to nie je náš syn. Anton Srholec: „Kto sa po celý život ženie len za korunou, hrozí mu, že skončí ako Judáš.“

3

duchovné okienko

Peter Nákačka

Recykluj! Stretnú sa dve kamarátky a jedna z nich povie: „My tri sme úžasná štvorica.“ Táto anekdota nám pomáha uvedomiť si: „Ľudské spoločenstvá sú často roztrieštené, pričom jedna z hlavných príčin nejednoty medzi ľuďmi je nejednota človeka so sebou samým. Človek túži naraz po vzájomne nezlučiteľných veciach, je vnútorne rozbitý, časť svojho ja obdivuje a časť odmieta... A rozbitý človek rozbíja. Nuž, takto to vyzerá s  ľuďmi: stretnú sa dvaja a zdá sa, akoby boli štyria.“ Kresťania si túto nedeľu na slávnosť Trojice budú môcť uvedomiť: „S Bohom to vyzerá presne naopak ako s človekom. V Bohu sa stretajú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý, no sú natoľko jednotné, že hoci sú tri, je to jeden Boh.“ Keďže Syn túži, aby ľudské spoločenstvá zrkadlili jednotu Božských osôb, pred ukrižovaním sa modlil: „Otče, prosím ťa,  aby všetci boli jedno, ako ty vo mne a ja v tebe“ (porov. Jn 20,20-21). Aby sme dokázali napĺňať túto Ježišovu túžbu, musí najskôr nastať jednota v našom vnútri, musíme odpustiť tomu, komu sa to robí najťažšie – sebe samému. Úspešná časť môjho ja musí objať neúspešnú. Pričom, pripomína A. Cencini, nemá ísť len o jednoduché sebaprijatie, ale o také, ktoré ma posunie ďalej. Ide o neustály proces, v ktorom vo svojej mysli zhromažďujem potlačené spomienky na temnú časť mojej minulosti a  pripisujem jej pozitívny zmysel. Pričom sa nepýtam, prečo sa to stalo, ale ako tomu, čo sa stalo, dať nový význam. Pre veriaceho nejestvuje nič také, čo by musel zo svojho životného príbehu vyhodiť ako zbytočné. Celý svoj „životný odpad“ môžem recyklovať. Napríklad moje zlyhania ma môžu obohatiť o trpezlivosť s chybami iných alebo o životnú skúsenosť. „Vďaka“ hriechu môžem zakúsiť Božie milosrdenstvo. Nuž nech nám aj takáto recyklácia pomôže prijať seba samých, získať schopnosť zjednocovať, a tak prispievať k tomu, aby ľudské spoločenstvá zrkadlili trojjediného Boha! Peter Nákačka, katolícky kňaz

PD 14-24 STRANA - 03


7 8 1

Právnik radí

8 7

3 6

8 6 7 4 9 3 4 5 8 1 8 7 5 3 4 9 1 6 7 4

pokračovanie

teda vec riadne uviesť do prevádzky, však zodpovedá priamo predávajúci. Predávajúcemu tak v prípade vzniku škody v dôsledku nesprávne vykonanej montáže vzniká povinnosť túto škodu kupujúcemu nahradiť. Súčasne je vhodné zvážiť, či ku škodovej udalosti neprišlo následkom vadnosti zakúpeného tovaru, nakoľko je potrebné odlíšiť nesprávne vykonanú montáž od prípadných vád tovaru. Ak by totiž príčinou vzniku škody boli vady predmetnej práčky a nie jej nesprávna inštalácia, predávajúcemu by

okrem zodpovednosti za škodu vznikla i zodpovednosť za vady, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim. V tomto prípade by ste mali právo na odstránenie predmetnej vady tovaru alebo na výmenu veci, prípadne právo na odstúpenie od zmluvy, a to vždy s ohľadom a to, či by sa jednalo o vadu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú. V prípade, ak máte uzavretú poistnú zmluvu na poistenie domácnosti alebo nehnuteľnosti, je možné vzniknutú škodu uspokojiť i  z  tohto poistenia. V  tomto prípade je však potrebné dôkladne sa oboznámiť so zmluvnými podmienkami a uistiť sa, či škodová udalosť je skutočne krytá Vaším

občianska

riadková inzercia

auto-moto/predaj 1 auto-moto/iné 2 °Predám HYUNDAI Accent zelená metalíza, bez korózie. STK+EK do 2016. Cena:700 Možná dohoda. T: 0917 080 888

byty/predaj

3

°Predám 4-izb. byt .T:0918 549 352 Predám 2-izbový byt na Dlhej ulici. Realitky nevolať. T 0910 509 278 °Predám 3,5 izb. byt v OV.T:0905 485 954 °Predám 3-izb.byt v Prievidzi na Starom sídl. zrekon. cena 50.000€. T.č.0915781466 °V Novákoch predám 3-izb.byt 100m po rek. vl.plyn.kur. Cena 58.000€.dohoda možná. Tel.0911030875

byty/prenájom

4

°Prenajmem 2-izb.prerobený,zariadený byt v Necpaloch.0905765734

domy/predaj

5

°Predám starší RD v Lehote pod Vtáčnikom horná časť, Ul.4. apríla .Celková plocha 218m2, všetky IS. Cena určená na mieste. T: 0905 744 297 °Predám rodinný dom v tichej časti centra Prievidze. Cena dohodou.T:0907 034 318 °Predáme RD v obci Malinová, cena dohodou.T:0907 320 454,0908 267 937 °Predám nový RD bungalov,hč. Z.Kostoľany ,550m2, pozemok, cena 79 500€.T:0905 320 353 °Predám rodinný dom vo Voznici, exkluzívny, za 49 tis.Eur. 0902744737 °Predám starší rodinný dom v Radobici. Cena dohodou. 0465494287 °Predám chalupu v Batovciach, okr. LV, vhodná na trvalé bývanie. 0917 175 772 °Predám 3 izbový rodinný dom v Morovne po vnútornej rekonštrukcii 50000 €. č. t 0905771703 °Slnečný poldom s garážou v PE si hľadá nového majiteľa. Tel. 0944522834 °Predám rod. dom so stavebným pozemkom pri ňom v Šútovciach. Tel.: 0948526009

reality/iné

7

°Vymením 8-árový pozemok s chatkou – Oponice, okr. TO za podobný v okr. Prievidza. T: 0908 515 067 °Dám do prenájmu 3-izbový rodinný dom po vnútornej rekonštrukcii 180€+energie 0905771703 °Predám garáž s jamou, po rekonštrukcii. Riečna ul. PD 0905 948 288

domácnosť

9

Predám nepoužité sieťky na plast.

Chcete si podať inzerát? Návod nájdete na strane 5 dolu.

PD 14-24 STRANA - 04

poistením. Na rozdiel od poistenia zodpovednosti za škodu, kde poisťovne uhrádzajú len skutočne vzniknutú škodu po prípadnom odpočítaní amortizácie, v prípade poistenia domácnosti by ste mali mať preplatené plnenie v nových cenách, t.j. poisťovňa by Vám mala preplatiť cenu, za ktorú ste parkety zakúpili. V  každom prípade odporúčame, aby ste sa pri realizácii týchto krokov poradili s Vaším právnikom, ktorý sa oboznámi s detailmi a navrhne Vám najvhodnejšie právne kroky. JUDr. Tomáš Pavlovič Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.


17. 6. 2014

06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:40 Druhý dych 11:05 Komisár Rex 12:05 Odložený prípad 13:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 14:05 Monk 15:05 Mike a Molly 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:25 Reflex 18:00 Druhý dych 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:30 Búrlivé víno 21:40 Hriešny zoznam 23:30 Dva a pol chlapa 00:00 Mike a Molly 00:30 Monk 01:20 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 02:05 Odložený prípad 02:50 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 03:35 Monk MARKÍZA

05:55 DOBRÉ RÁNO 07:55 PANELÁK: Som v ohrození 09:00 SÚDNA SIEŇ: Vychádzam ti v ústrety 09:50 SÚDNA SIEŇ: Tablet 10:55 Súdna sieň: Zbitý „fízel“ 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti 13:25 Biele goliere 14:20 VIP Nákupné maniačky 15:45 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SÚDNA SIEŇ: Tenista 18:15 SÚDNA SIEŇ: Veterinár 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:30 PANELÁK: Maslákov plán 21:30 Vtierka Castle 22:30 Dr. LUDSKY: Boh spánku 23:45 Ochrana svedkov 00:45 C.S.I.: Kriminálka Miami 01:45 Biele goliere III. 1/16 02:30 Vtierka Castle VI. 11 03:15 Dr. LUDSKY: Boh spánku 3 04:10 PANELÁK: Maslákov plán 04:55 KRIMI JOJKA

05:55 Sila lásky 06:45 Doktorka Quinnová: JEDNOTKA Skúška dospelosti 07:30 Nash Bridges: Špeciálna zásielka 08:15 Správy RTVS „N“ 09:20 Doktor z hôr - Nové osudy 10:15 Galileo 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Taxík 14:25 Postav dom , zasaď strom 14:55 Extrémni experti 16:00 Správy RTVS 16:25 Galileo 17:00 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:20 MS vo futbale 2014 23:30 MS vo futbale 2014 02:00 Nash Bridges: Špeciálna zásielka 52 02:45 Sila lásky VI. 99 03:35 Portréty Rómov : Jozef 03:55 Doktorka Quinnová: Skúška dospelosti 04:40 Správy RTVS „N“

Vtip: Učiteľka angličtiny hovorí deťom: - „Ak si nejaké slovo po anglicky desať alebo dvadsať krát zopakujete bude navždy vaše.“ Dievča v poslednej lavici si potichu vraví: „Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter...“ Carlos Slim Helú: „Vďaka chybe zistíte , čo funguje a čo nie. Chyby sú poučenie, nie zlyhanie.“

5

občianska

riadková inzercia okno, rozmer 552x1276mm, 560x 1276mm. T:0907 125 960 °Predám koženú sedačku 3+2+1 zelenú, zachovalú, 550€.T:0905 951 659 °Predám zánovnú chladničku 130 l. Cena dohodou. 0465491327 °Predám nový Notebok Hp štvorjadrový cpu,ati vga,Led 15,wifi,Webcam,nový nabúchaný hrací model 433€ aj na splátky po 10€ mesačne dovoz,ako aj Led TV a Plazmy od 80 až po120 uhl. po10eur mesačne ako aj Pc Athlon X4 -štvorjadrový herný Pc+19mon po 10eur a Smartfón+tablet po10mesačne,dovoz 0903752333

hobby a šport

11

°Predám nepoužitý, stacionárny bicykel na posilňovanie (magnetický rotoped) OLPRAN. Sníma pulz, čas, vzdialenosť, kalórie. 8 stupňov záťaže, nosnosť 100 kg. Pôvodná cena 160€, teraz 90€, T: 0949 456 102 °Lacno predám staré peniaze, známky, pohľadnice. 0907606992

rôzne/predaj

13

°Predám stacionárne odvíjacie valce 1250mm.T:0905 581 223 °Predám za symbolickú cenu 10€/ks, použité dvere do interiéru (WC a kúpelňa) povrchovo upravené, 1x pravé a 1x ľavé 70 cm, T: 0949 456 102 °Predám 2 reproduktory , platne, dózický zámok bezpečnostný.T:0907 635 951 °Predám veľký kuchynský robot 0917 051 870

hľadám prácu

15

°Hľadám. prácu ako murár, maliar aj iné lacno a kvalitne 0944933056 °Hľadám si prácu ako kuchárka, mám dlhoročnú prax. T:0949 686 356

zoznamka

Prečo sú bezpečnostné dvere

AKCIA

ná trieda

ečnost montáže* 2. bezp ne a tane zárub vrá

680 €

m

m

ná trieda

ečnost montáže* 3. bezp ne a tane zárub vrá

793 € y aj na splátk ia bez navýšen

Obchodné zastúpenie SHERLOCK: Prievidza, Nám. Slobody, OD Prior, 046/542 4251

*Akcia platí do 30. 6. 2014. Viac na www.sherlock.sk

PD 14-24 STRANA - 05

16

°Vdova 60 ročná hľadá partnera do 66 rokov. Len sms. Tel: 0908 407 781

15-0069

TV program utorok


8

8 1 4 6 5 8 2 4 2 9 6 9 1 7 1 5 4 7 4 6 1 6 7 2 9 4

Gazdinka radí

Grilovanie.

Dobrá A je to tu! Leto klope na dvere a záhradná sezóna je zahájená. Večerné či víkendové grilovanie s rodinou a priateľmi patrí medzi tie najpríjemnejšie letné aktivity. Ako si ich nepokaziť a užiť si prípravu chutného jedla v dobrej spoločnosti? Pre grilovanie na drevenom uhlí alebo briketách platia tieto zásady. Žeravá plocha musí byť vždy väčšia ako plocha grilovaného jedla. Uhlie nikdy nepodpaľujte liehom ani benzínom. Vždy použite iba tuhý alebo kvapalný podpaľovač. Drevené brikety ľahko zapálite aj kuchynským rastlinným

olejom (z hrubšieho servítku si spravte kornútok a nalejte do 1/3 olej, vložte medzi brikety a servítku zapáľte). Grilovať začnite až keď vyhasnú plamene a podpalovač celkom vyhorí. Ak chcete prekvapiť, použite pri grilovaní drevené piliny z čerešne, jablone či bieleho orecha. Mäsko nasaje vynikajúcu vôňu a  chuť. Piliny však najskôr namočte do vody a potom nimi posypte uhlie a začnite grilovať. Okolie a jedlo prevoňajú aj bylinky, ktoré hodíte na uhlie v priebehu grilovania. Vhodný je majorán, tymián, bazalka, šalvia alebo rozmarín. Mäso otáčajte vždy iba kliešťami. Nikdy nepichajte do jedla vidličku či nôž. Zbytočne tým spôso-

PD 14-24 STRANA - 06

bíte vytekanie šťavy do uhlia. Tá začne horieť a do mäsa sa dostanú karcinogénne látky. Ak sa predsa stane, že brikety začnú počas grilovania horieť, oheň uhaste vodou z rozprašovača. Keď ich priamo polejete vodou zlikvidujete nielen oheň ale aj pahrebu. A keď ste už grilovanie skončili pahrebu nechajte dohorieť samovoľne alebo ju zahaste pieskom. Nikdy ju nehaste vodou. Mohli by ste sa popáliť parou a prudká zmena teploty môže poškodiť gril. Nabudúce o grilovacích marinádach. gazdinka Evka


18. 6. 2014

06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:40 Druhý dych 11:05 Komisár Rex 12:05 Odložený prípad 13:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 14:05 Monk 15:05 Mike a Molly 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Druhý dych 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:30 HLAS ČESKO SLOVENSKA 23:25 Dva a pol chlapa 23:55 Mike a Molly 00:20 Monk 01:15 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 02:00 Odložený prípad 02:45 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad MARKÍZA

05:55 DOBRÉ RÁNO 07:55 PANELÁK: Maslákov plán 09:00 SÚDNA SIEŇ: Bojím sa o syna 09:50 SÚDNA SIEŇ: Sexi postavička 10:55 Súdna sieň: Rana istoty 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti 13:25 Biele goliere 14:20 VIP Nákupné maniačky 15:45 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SÚDNA SIEŇ: Jedovaté keksy 18:15 SÚDNA SIEŇ: Popoluška 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:30 PANELÁK: Zranené srdiečko 21:30 Kosti 23 22:30 Kravaťáci 23:30 C.S.I.: Kriminálka Miami 00:30 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas 01:30 Kosti 02:20 Kravaťáci 03:00 C.S.I.: Kriminálka Miami 03:45 PANELÁK: Zranené srdiečko 04:30 TOP STAR 04:55 KRIMI JOJKA

05:50 Sila lásky 06:40 Doktorka Quinnová: JEDNOTKA Hrdinovia 07:30 Nash Bridges: Zásah do čierneho 08:15 Správy RTVS „N“ 09:20 Doktor z hôr 10:15 Galileo 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:50 Nebíčko v papuľke: Trenčianske Teplice 14:20 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou 14:55 Extrémni experti 16:00 Správy RTVS 16:25 Galileo 17:00 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:20 MS vo futbale 2014 23:30 MS vo futbale 2014 02:00 Nash Bridges: Zásah do čierneho 02:45 Sila lásky 03:35 Doktorka Quinnová: Hrdinovia 04:20 Extrémni experti 68/68 04:55 Správy RTVS „N“

Vtip: - Kúpil som dcérke husle. Myslel som si, že ju to privedie k hudbe, ale nejako to nepomohlo. - To poznám. Tiež som raz svokre kúpil kufor... Anthony de Mello: „Jednou zo základných práv človeka je mať právo na chybu.“

stalo sa

7

v zahraničí

Brazília

Od štvrtka 12. júna až do 13. júla 2014 sa konajú majstrovstvá sveta vo futbale. Otvárací zápas MS 2014 sa konal v Sao Paule. Maskotom futbalových majstrovstiev sveta 2014 v Brazílii je pásavec Fuleco. V prírode má tento ohrozený druh živočícha svetlú hnedú farbu, no na majstrovstvách je vo farbách brazílskej zástavy. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) zverejnila pár zaujímavých čísel, z ktorých sme vybrali: najstarším hráčom v histórii šampionátov je 43ročný brankár Kolumbie Faryd Mondragon. Najmladším je 18-ročný Fabrice Olinga z Kamerunu.

India

Známy div sveta Tádž Mahal bude odetý do blatovej výzdoby. Nebude to po prvýkrát, čo biela mramorová hrobka bude mať blatovú „masku“. Blatová maska mramoru prinavráti lesk a odstráni škvrny.

Belgicko

V novozvolenom Európskom parlamente (EP) bude 371 „nováčikov“. Hneď po 1. júli, keď začne plynúť nové päťročné obdobie europarlamentu, čaká starších aj nových poslancov zaraďovanie do parlamentných výborov.

Skvelé tehly pre Váš dom

Vatikán

Stavajte s tými najlepšími!

V nedeľu večer sa konalo modlitbové stretnutie pápeža Františka, vtedajšieh izraelského prezidenta Šimona Peresa a lídra palestínskej samosprávy Mahmúda Abbása. Modlili sa spoločne za mier - čítali texty z Tóry, Nového zákona aj Koránu pojednávajúce o stvorení sveta, odpustení a mieri. Pápež František obom lídrom povedal, že „musia reagovať“ na túžby svojich národov po mieri na Blízkom východe a nájsť „silu vytrvať v nezlomnom dialógu“. Pápež vyzval aj ostatných ľudí, aby sa pridali v nedeľu k modlitbe za mier vo svete. Stretnutie malo splniť jeden cieľ, ako sa vyjadril predstavený rádu františkánov na Blízkom východe Pierbattista Pizzaballa, ktorý stretnutie organizoval: „Je to pozvánka politikom na pauzu, aby sa pozreli smerom k nebu.“

Nie je tehla ako tehla … HELUZ FAMILY s najlepšími ttepelnoizolačnými vlastnosťami na slovenskom trhu

Austrália

Kúpte si teraz materiál HELUZ na hrubú stavbu rodinného domu - získajte naviac  HELUZ - a ušetrite 

stavbe celého na st tavbe ce lého éh domu!

zákaznícka linka: 0800 106 206

PD 14-24 STRANA - 07

www.heluz.sk

94-250

TV program streda

Austrálske mesto Perth sa rozhodlo bojovať proti kriminálnikom a vandalom na železničných staniciach netradičným spôsobom - púšťaním klasickej hudby. Mesto sa rozhodlo pridať ku krajinám ako sú Veľká Británia či Kanada, kde sa táto metóda osvedčila. Kriminalita sa im znížila zhruba o tretinu. Symfónie od Mozarta, Bacha či Haydna majú odpudzujúci efekt na tínedžerov a kriminálnikov. Dnes si môžeme vypočuť symfónie na 30. rôznych londýnskych staniciach metra.


5 6 7

2 6

9 4 9 7 1 8

6 1 8 2

5

Ako sa opáliť, a nie spáliť.

lekár radí

K letu neodmysliteľne patrí i opaľovanie. Ochrana pred slnkom je veľmi dôležitá. Vybrať vhodný opaľovací krém nám pomôže, ak vieme aký máme typ kože. Typ kože závisí od množstva melanínu v koži. Melanín je kožný pigment, ktorý naše telo chráni pred UV žiarením. Čím

1

1 9 4 5 6 2

5

4

vyšší fototyp, tým vyššia odolnosť proti slnečnému žiareniu. Kožný fototyp I (keltský typ) – veľmi svetlá koža, ryšavé vlasy, pehy. Skoro vždy sa spáli, niekedy sa opáli do červena a nikdy nepigmentuje, vhodný faktor 30 (sem patria i deti). Kožný fototyp II (európsky svetlý typ) - svetlá koža, svetlé vlasy. Vždy sa opáli do červena a niekedy slabo pigmentuje, vhodný faktor 20. Kožný fototyp III (tmavý typ) stredne svetlá koža, tmavoplavé až tmavé vlasy. Niekedy sa opáli do červena, zriedkavo sa spáli, ale vždy pigmentuje, vhodný faktor 12 - 15. Kožný fototyp IV (stredomorský typ) – tmavá koža, tmavé vlasy. Nikdy sa nespáli a veľmi dobre pigmentuje, vhodný faktor 6 – 10. Aplikovať vhodný krém je dobré aspoň 30 minút pred slnením, krém

hlavu hore!

Prof. Ján Košturiak Doma

MADUX s.r.o.

- PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE - GARÁŽOVÉ BRÁNY - ZASKLIEVANIE BALKÓNOV

RÝCHLO - LACNO - KVALITNE

www.madux.sk

Už viac ako 100 000 spokojných zákazníkov. Do 30.06.2014 využite LETNÉ AKCIE! 240x150 240x1 x1

210x150 210 x1 1 189,90€

229,90€

124,90 €

120x150 120x150 0 104,90€

159,90€

64,90€

Rozmery pri oknách sú rozmery stavebných otvorov. Ceny sú s DPH.

180x150 180x15 5 179,90€

150x150 150x15 5

90x230 90x230 0 90x150 90x150 0

159,90€

114,90€

139,90€

89,90€

+

84,90€ € 49,90€

Ceny platia pri objednaní montáže.

Ku každému oknu MIKROVENTILÁCIA ZDARMA !!!

Aj na splátky

NOVINKA! Pro ofily fi y DECEUNINCK - INOUTIC v ponuke za AKCIOVÉ CENY! AKCIA na PROFIL: 80 mm alebo 85 mm hrúbka za cenu 70mm ZDARMA ! do 30.06.2 2014

AKCIA na KOVANIE: rakúske a nemecké kovanie MACO alebo SIEGENIA AUBI ZDARMA ! do 30.06.2014

AKCIA na DOPLNKY: - vnútorné PVC parapety za 1 € - okenné siete proti hmyzu za 1 € do 30.06.2 2014

AKCIA na SLUŽBY: - dovoz nových a odvoz starých okien za 1 € - demontáž starých do okien a montáž 30.06. doplnkov za 1 € 2014

odkú odk kúpi kú pi DARČEK + EXTRA ZĽAVA PRE KAŽDÉHO ZÁKAZNÍKA M A D U X od NAD 500 € - UDRŽIAVACIA SADA NA OKNÁ + 50€ extra zľava NAD 1000 € - MOBILNÝ TELEFÓN + 100€ extra zľava NAD 3000 € - DVD PREHRÁVAČ + 300€ extra zľava NAD 5000 € - DIGITÁLNY FOTOAPARÁT + 500€ extra zľava

ŠŠírka: 80 mm + 3-sklo = 20% úspora nákladov na vykurovanie

NOVINKA! hladký povrch dlhá životnosť

Veľké komory s oceľovou výstužou = výborné statické vlastnosti

Vaše Va še ssta taré éo ok kná kná

10,- € za KUUS

pri ri po podpi pod dpise zml zmluv luvy vyy

ŠŠírka: í 93 mm najširší 7 komorový systém na trhu, 3 dorazové tesnenia

Len MADUX Vám dá cenu, akú nikde inde nedostanete! ZDARMA:

- NAVYŠE ZĽAVA 5% pri platbe VOPRED !!! - ŠPECIÁLNE ZĽAVY PR PRE E RODINNÉ DOMY, ŠKOLY, BY BY TO TOV OV VÉ PO POD ODNIKY A INÉ.

Oknáá do 7 dní

Martin - 0948 340 670 A. Kmeca 13 (biznis centrum bývaý HOTEL Slovan) , Žilina- Farská 3, (oprti OC MIRAGE) 0948 340 672 ,Banská Bystrica - Janka Kráľa 1 (bývalá Mečiarova banka) 0948 340 671, MICHALOVCE Andeja Sládkoviča 5 (OC Karaka- oproti Kauflandu ), 0902 085 260 maduxmi@madux.sk, BARDEJOV Slovenská, 5/č.d.717,7.posch./ tel. fax: 054/4706972 mobil: 0911 915 333 e-mail: maduxbj@madux.sk, PREŠOV Hlavná 10, 0904 572 539 maduxpo@madux.sk, TRNAVA - Hlavná 24. 0948 340 117, maduxtt@madux.sk, BRATISLAVA - Obchodná 19 0948 340 119, 0948 340 118. maduxba@madux.sk, NITRA Štefánikova 59/A, 0948 080 997, maduxnr@madux.sk, NITRA Štefánikova 59/A, 0948 080 997, e-mail: maduxnr@madux. sk, KOŠICE Mlynská 17, 0910 370 312, maduxke@madux.sk, TRNAVA Hlavná 24, 0948 340 117, e-mail: maduxtt@madux.sk, , GIRALTOVCE Hviezdoslavova 726/29 (pri POŠTE), tel. 0907 341 507, Banská Bystrica - Janka Kráľa 1 (bývala Mečiarova banka) 0948 340 671,

59-095-1, 6, 7

Vždy keď sa vraciam z nejakej cesty domov, mám veľkú radosť. Pri vstupe do Žiliny, aj pri výstupe v smere na Varín a Terchovú ma vítajú brány s výhľadom na Malú Fatru a ja sa teším, že som už doma. Známe výhľady na prechodené cestičky, blízki ľudia a priatelia, vône a zvuky, ktoré človek dôverne pozná, miesta, kde sa cíti bezpečne. Návštevám niekedy hovoríme, nech sa cítia “ako doma.” Jedlám a nápojom dávame prívlastky “domáci” a všetci vieme, ako chutia koláče od babky, alebo fazuľa od mamy. Mnohí umelci denne píšu v cudzine ďalšie knihy a básne o domove a emigranti sa tam vracajú vo svojich snoch. Prešiel som veľa krajín. Všade som si pomerne rýchlo zvykol, našiel niečo krásne, snažil sa porozumieť miestnym zvyklostiam, ochutnať pokrmy a spoznať ľudí. Dávno som pochopil, že sa nemôžem pozerať na život Nepálca, Japonca, Rusa, Američana, Turka alebo Vietnamca našou optikou, ale obohatením je pokúsiť sa vidieť svet cez jeho kultúru, zvyklosti a názory. K.G. Chesterton písal o tom, že cestovanie do cudzích krajín mu prinášalo hlavne objavovanie krásy vlastného domova. Aj ja si pri cestovaní po svete, stále viac uvedomujem, aké je Slovensko úžasné. V stredu 4. júna som otvoril v Saigone noviny a na prvej strane ma zaujal titulok o našej krajine. Populárny sudca zo Slovenska, jeden z najvyšších, si tam sedel vedľa prezidenta Vietnamu a ponúkal mu, naše skúsenosti z budovania súdnictva. Vo Vietname mi veľa hovorili o korupcii, ktorá vraj odrádza investorov a podnikateľov. Slovenské skúsenosti ich v tomto smere určite obohatia a posunú ešte ďalej. Takto veselo začala streda vo Vietname. Prvá noc doma po návrate z Ázie. Človek zaspáva pri otvorenom okne bez klimatizácie a zobúdza ho vtáčí spev. Kúsok za domom je hora, ktorá vonia lepšie ako všetky obchody s voňavkami na letisku v Dohe a nad ňou kopec, z ktorého je západ slnka oveľa krajší ako pohľad na vysvietené Tokio či New York. A ako chutí voda zo studničky v doline Kúr alebo dobrý Limbašský silván! Nemáme Koloseum ani múzeá plné zlatých pokladov, ale nezabíjali sme otrokov a nedrancovali iné krajiny. Dnes máme možno pocit, že robíme otrokov vo vlastnej krajine. Môžeme to zmeniť - naučme svoje deti podnikať. (pokračovanie na ďalšej strane)

PD 14-24 STRANA - 08

aplikujeme v dostatočnom množstve, prípadne nanášanie krému opakujeme napr. po kúpaní. V súčasnosti sú na trhu i prípravky odolné voči vode a poteniu, ktoré netreba aplikovať tak často, vhodnejšie sú krémy s fyzikálnymi filtrami. Na citlivejšie partie používame krém s vyšším ochranným faktorom, nezabúdajte i na ochranu tváre. Oblečenie používame ľahké, z prírodných materiálov, používame slnečné okuliare. Deti do 3 rokov by sme nemali vystavovať priamemu slnku vôbec. Je vhodné vyhýbať sa priamemu slnečnému žiareniu cca od 11.00 do 15.00. Ak ste sa spálili, vhodná je aplikácia upokojujúcich prípravkov a pobyt v tieni nasledujúcich pár dní. Takže príjemný slnečný kúpeľ a neMUDr. Michaela zabúdajte na dostatočný pitný režim.


05:55 DOBRÉ RÁNO 07:55 PANELÁK: Zranené srdiečko 09:00 SÚDNA SIEŇ: Pani podnikaMARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek teľka 09:50 SÚDNA SIEŇ: Ten hajzel ide po mne 10:55 Súdna 09:40 Druhý dych 11:05 Komisár Rex 12:10 sieň: Brat sa postará 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti 13:25 Odložený prípad 13:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 14:05 Biele goliere 14:20 VIP Nákupné maniačky 15:45 PÁLI VÁM TO Monk 15:05 Mike a Molly 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SÚDNA SIEŇ: Nemáš - Námorný vyšetrovací úrad 17:25 Reflex 17:55 Druhý dych pochopenie! 18:15 SÚDNA SIEŇ: Chce ma iba vystrestať 19:00 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:30 Búrlivé víno 21:40 Hriešny VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:30 PANELÁK: Zúfalý krok 21:30 Profezoznam 23:30 Dva a pol chlapa 00:00 Mike a Molly 00:25 sionáli: Policajný čin roka 22:40 MIXÉR 23:30 C.S.I.: KriminálMonk 01:30 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 02:00 Odložený ka Miami 00:30 C.S.I.: Kriminálka New York 01:30 Hawaii 5.0 prípad 02:40 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 03:25 Monk 02:25 Dexter 03:20 Biele goliere 04:00 Profesionáli

TV program štvrtok

19. 6. 2014

JOJKA

05:55 Sila lásky 06:45 Doktorka Quinnová: JEDNOTKA Operácia 07:30 Nash Bridges: Rozhrešenie 08:15 Správy RTVS „N“ 09:20 Doktor z hôr 10:15 Galileo 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 14:05 Tajomstvo mojej kuchyne 14:50 Prefíkaná banda 1/6 16:00 Správy RTVS 16:25 Galileo 16:55 Doktor z hôr - Nové osudy III.: Zmarená nádej 16/16 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:20 MS vo futbale 2014 23:30 MS vo futbale 2014 02:00 Nash Bridges: Rozhrešenie 54 02:45 Prefíkaná banda 1/6 03:35 Sila lásky VI. 101 04:25 Doktorka Quinnová: Operácia

Vtip: Starší manželský pár pozerá televízor. Vtom žena hovorí: - Pozri, drahý, ako sa ten pán milo správa k svojej manželke. - No áno, ale koľko mu za to platia! Benny Hermansson: „Pokiaľ nerobíte chyby, pravdepodobne spíte.“

9

hlavu hore!

Prof. Ján Košturiak

250

Zateplená brána s pohonom na diaľkové ovládanie + zateplenie ▪ Predaj aj na splátky ▪ Dovoz a montáž po celej SR. ▪ Rôzne prevedenia, veľkosti a farby.

99,

PH

-

Sekčné garážové brány 0915 636 832 www.laporta.sk

75-135

LAPORTA, Šaštínska 477, 908 77 Borský Mikuláš

sD

0x

len 2050 za

63-0078

€5

(pokračovanie z predošlej strany) V každej hore máme nejakú studničku s krištáľovou vodou, nádherné a tiché zákutia, ktoré nie sú v cestovných príručkách. Máme nádherné hory, jaskyne, jazerá, termálne pramene, hrady, kostolíky, mestečká a dediny, aj ľudí, ktorí si síce občas závidia, ale ešte stále tvoria pevné rodiny, vedia si pomáhať v zlých časoch a tešiť sa z dobrého. Občas si síce niečo ukradneme, ale nemusia nás na každom rohu strážiť ozbrojení vojaci a policajti, nelietajú nám nad hlavami bojové lietadlá a nečakáme každý deň s obavami na správy o zemetraseniach, tsunami, hurikánoch alebo tornádach. Občas sa našou dedinou preženie šofér s niekoľkými promile v krvi, narazí do domu alebo zletí do potoka, ale nemáme tu šialencov, ktorí okolo seba strieľajú a odpaľujú bomby. Doma. Tu sa cítime dobre a bezpečne, tu je to miesto, ktorému rozumieme, obľúbené vône a chute, ľudia ktorých máme radi. Včera sme stáli nad hrobom našej starkej Anny Horeckej. Dožila by sa 100 rokov. Z Varínskeho cintorína bolo vidieť toľkokrát prechodenú Jedľovinu, hrebene Bielych skál a cestičky na Strážsku hoľu, Suchý alebo Malý Kriváň. Tu sme doma a máme tu viac pokladov ako väčšina iných národov sveta. Nadávaním na okolitý svet tieto dary nezveľadíme. Začnime tým, že si uvedomíme nádheru, v ktorej žijeme a buďme vďační za všetko to dobré, čo sme dostali. Svet ide rýchlo ďalej. Aj my sa musíme rýchlo učiť nové veci a odúčať staré zlozvyky, lepšie pochopiť svet okolo nás a príležitosti, ktoré prináša. Zároveň však musíme ochraňovať to, čo by sa nemalo meniť len tak podľa “módy” – kresťanské hodnoty, rodinu, slušnosť, úctu a rešpekt k ľuďom. Starajme sa o ľudí, studničky, pôdu a prírodu okolo nás. Aby sme nemuseli utekať, mali sa kam vracať z ciest a mohli sa nadýchnuť a šťastne povedať – konečne doma!

(jk)

Tatranský profil

PERODRÁŽKA 1tr. - 3,90€ 2tr. - 3,10€

Dokončovacie lišty

Dlážkovica, zrub 0915 863 227 0948 032 183

85-0210

DOVEZIEM O

PD 14-24 STRANA - 09


4 1 6

6 7 2 4 1 9 5 7 6 8 5 2 2

Predstavujeme: 8 1 6 2 7 6 1 5 7 2 1 9 8

Darček na Deň otcov (15. jún 2014) pálkou a spýtal som sa: „Ocko, zachytáš si so mnou?“ Aj napriek jeho únave sme si pár minút spolu zahrali. Nebolo to nič mimoriadne, Mužom a otcom bola to len nepodstatná drobnosť. Ale ostala vo mne až dodnes ... (Brian Caulfield) Tento príklad lásky je jadrom nádhernej knihy o otcovstve od Láska môjho otca k nám bola Briana Caulfielda. Brian je vynikajúcim editorom pútavej webozjavná najmä v množstve drob- vej stránky Fathers for Good a do tejto knihy prináša svoju múdností, ktoré pre nás robil. Naprí- rosť a skúsenosti. Zozbieral aj skúsenosti iných mužov z celej klad: Otec chodieval každý deň krajiny, aby sa podelili o svoje vlastné zážitky a pomohli mužom domov okolo piatej poobede. prevziať zodpovednosť a požehnanie otcovského povolania. … ja som stál pred domom so „Môj otec ma naučil, ako milovať prostredníctvom malých skutsvojou bejzbalovou rukavicou a kov lásky a obety, ktoré robil pre mňa a mojich súrodencov. Čita-

telia tejto knihy sa budú stretávať s týmto druhom lásky dobrých otcov a naučia sa, ako byť lepšími otcami. Z celého srdca odporúčam všetkým otcom – a tiež mamám- objaviť dary tejto knihy, a tak sa obohatiť vo svojich povolaniach otcov a matiek.“ Kardinál Timothy Michael Dolan, arcibiskup mesta New York V knihe Mužom a otcom od amerického autora Briana Caulfielda môžete nájsť úprimné a pravdivé rady o všetkom – od disciplíny po náboženskú výchovu, dokonca aj o sexe – podané jasne a láskavo od angažovaných a starostlivých katolíckych otcov. Knihu si môžete objednať v  internetovom kníhkupectve www.donbosco.sk alebo na telefónnom čísle 02/5557 2226.

MÁŠ DLHY, MÁM DLHY, VŠETCI MÁME DLHY...

na rovinu

s Františkom Fedorišinom

Ale čo keď už nemám na splácanie?

od 2.000 do 70.000 EUR

do 48 h ∙ Ručenie nehnuteľnosťou - zostávate naďalej jej vlastníkom ∙ Stačí prezvoniť a my vám zavoláme späť 0905 / 35 33 37 0911 / 46 66 55 0905 / 46 66 55 0948 / 46 66 55

Hľadáme obchodných zástupcov

volajte 0903 544 164

Je viac možností ako túto situáciu riešiť: 1. možnosť je nechať to tak, ono to nejako dopadne. To je tá najhoršia možnosť. Pred dlhmi sa neschováte. Končí sa to exekúciou všetkého, čo vlastníte a z malej pôžičky je niekoľkonásobne vyšší dlh. Jeden príklad za všetky. Pán Novák nezaplatil 10 pokút za jazdu načierno v MHD dlhšie ako 30 dní (10 x 65,- Eur). Jeho prípad sa dostal na súd. Pán Novák to žiadnym spôsobom neriešil a po troch rokoch ho našiel exekútor a dlh bol cca 1 500,eur a neustále narastal. Až v takejto fáze prípadu prišiel k nám, aby sme mu pomohli. I keď to bolo náročné a ťažké, napriek tomu sme mu vyšli v ústrety a začali jeho dlhy riešiť. 2. možnosť je „vybíjať klin klinom“. Požičiavať si na zaplatenie iných pôžičiek je samovražda. Máme plné kancelárie ľudí, ktorí si mysleli, že to zvládnu a nezvládli to. Ale aj týmto ľuďom vieme pomôcť. 3. možnosť je vyraziť do bánk a dohodnúť si zníženie splátok. Banky posielajú svojim klientom listy, e-maily a sms: „Pokiaľ sa dostanete do omeškania s jednou, druhou splátkou, s dôverou sa obráťte na pracovníkov banky, dohodnú Vám ich zníženie atď.“ Pokiaľ ste už v omeškaní s viacerými splátkami a nekomunikujete, tak nepochodíte alebo Vám navrhnú takú splátku, ktorá Vám tak či tak nič nerieši. Väčšina ľudí, ktorým pomáhame, si to vyskúšala na vlastnej koži. V našich kanceláriách potom farebne popisujú, ako dopadli. 4. možnosť je oddlženie súdnou cestou. V prvom rade si treba uvedomiť, že oddlženiu fyzickej osoby predchádza tzv. malý konkurz čiže konkurzné konanie, v ktorom sa speňažuje majetok, aby sa mohli uspokojiť pohľadávky prihlásených veriteľov. Až po „úspešnom konkurze“ je možné začať s konaním o oddlženie fyzickej osoby, kde však musíte spĺňať určité podmienky na to, aby k oddlženiu mohlo prísť. Potrebujete, aby Váš majetok bol v minimálnej hodnote 1.660 Eur, pravidelný príjem, všetky právne úkony týkajúce sa s „narábaním“ financií a majetku spadajú pod dohľad správcu. Počas skúšobného obdobia 3 rokov budete zo svojho ročného príjmu musieť platiť určenú výšku peňažných prostriedkov, ktorú určí súd správcovi (a to až do výšky 70% Vášho celkového čistého príjmu za rok). Avšak ani tieto všetky uvedené podmienky Vám nezaručia, že na konci skúšobného obdobia Vás súd oddlží. Jednoducho je mnoho faktorov, ktoré ovplyvňujú výsledok tohto zdĺhavého a náročného procesu. 5. možnosť je zveriť svoje dlhy odborníkom - certifikovaným správcom dlhov. Táto neštandardná metóda dostáva ľudí z dlhovej špirály späť do normálneho stavu. Metóda sa volá „riešenie dlhov“. Správcovia dlhov za Vás nezaplatia všetky dlhy jednorázovo, ale ich zoberú do spravovania. Postavia sa na Vašu stranu, začnú za Vás jednať s veriteľmi a riešiť Vaše dlhy až do úplného splatenia. Spoločnosť sa volá PRVÁ ODDLŽOVACIA, s. r. o. (www.prvaoddlzovacia.sk). Prvá oddlžovacia s.r.o. preskúma oprávnenosť nárokov veriteľov, rozhodcovských doložiek, prerozdeľovanie splátok všetkým Vašim veriteľom, atď. O všetkom ste informovaní v rámci internetového informačného systému. Nečakajte, až Vám exekútor zaklope na dvere, ihneď nás kontaktujte alebo zašlite SMS. Neviete kde máte hľadať správcu dlhov? Pokiaľ máte internet, vyplňte žiadosť na www.prvaoddlzovacia.sk alebo pošlite SMS v tvare: „priezvisko meno PSČ číslo mobilu“ na telefónne číslo 0948 90 45 90. Do 24 hodím sa Vám ozve Oblastný správca dlhov a navrhne Vám riešenie Vašich problémov.

47-83

(pokračovanie na ďalšej strane)

41-0007

Vieme, že spolu s manželkou Marcelkou vychovávate 3 deti. Okrem toho ste gréckokatolíckym kňazom. Ako sa to dá zladiť kňazstvo a rodina? Nie je to jednoduché, ale najdôležitejšie je rozdeliť si čas pre farnosť, aby mali pocit a istotu, že som tam pre nich. Potom pre manželstvo, snažíme sa mať pravidelný čas pre naše manželstvo, odkomunikovať spolu veci, ktoré nosíme v sebe, a ktoré je potrebné riešiť, tiež vybehnúť niekam s deťmi a načúvať ich potrebám. Toto zladiť je umenie a učíme sa tomu, aj po deviatich rokoch kňazstva a manželstva. Je to pre nás každodenná výzva, je to o tolerancii a neustálom prispôsobovaní si vzájomných programov v našich kalendároch. Je to úžasné dobrodružstvo, lebo Boh koná tak, ako sa nám ani nesníva. Čo si najviac vážite na svojej manželke? Jej lásku, obetavosť, zmysel pre rodinu. Je stále pri mne a podporuje ma. Čo si najviac vážite na svojich deťoch? Najviac si vážim to, že vedia vyjadriť to, čo prežívajú, chcú byť s nami, len tak sa pritúliť. Dávajú pozor jeden na druhého, pomáhajú si. Aj otcovstvu sa treba priučiť. Čo vás naučili deti? Deti ma naučili službe, citlivosti, zásadovosti a pravidelnosti. Taktiež ma naučili, teda donútili robiť palacinky, ževraj ich robím najlepšie na svete. Ukázali mi úžasnú jednoduchosť vo vzťahu k Bohu a radosť z maličkých vecí. Čo chcete svojím deťom dať do života ako otec? V prvom rade, aby boli ľudmi, žili z viery a spoznávali čím viac Boha, aby v dospelosti nestratili kontakt s Ježišom, aby si všímali potreby iných. Kto bol, poprípade boli vašimi najlepšími životnými učiteľmi? Tak prvými učiteľmi boli rodičia. U nich som videl manželský a rodinný život, oni mi dali základy viery, formovali môj charakter. Videl som, aký chcem, i aký nechcem byť. V puberte to boli kňazi, ktorí pôsobili v našej farnosti a aj oni prispeli k tomu, aký dnes som. Spomeniete nám aj nejakú vylomeninu z detstva, ktorej ste boli autorom vy? S mojim bratom sme toho porozbíjali povyše hlavy, ale jedna z čias, keď sme chodievali pásť kravy. Mali sme doma dosť veľké hospodárstvo. Z dlhej chvíle pri strážení kráv sme ich chytili za chvosty a oni nás ťahali po veľkej lúke a to pomerne veľkou rýchlosťou. Háčik bol v tom, že krava nás mohla kedykoľvek kopnúť a nemuselo to skončiť dobre. Ale vysvetlite to 10 ročnému chlapcovi?

PD 14-24 STRANA - 10


20. 6. 2014

06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:40 Druhý dych 11:05 Komisár Rex 12:05 Odložený prípad 13:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 14:05 Monk 15:05 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Druhý dych 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:30 Dědictví aneb Kurvahošigutntág 23:05 Honba za zlatým pokladom 01:10 NCIS Námorný vyšetrovací úrad 01:55 Odložený prípad 02:35 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 03:15 Monk 03:55 Komisár Rex MARKÍZA

05:30 KRIMI 05:55 DOBRÉ RÁNO 07:55 PANELÁK: Zúfalý krok 08:55 SÚDNA SIEŇ: Zničil si mi dom 09:45 SÚDNA SIEŇ: Koniec sveta 10:50 Súdna sieň: My sme dediči 12:00 NOVINY O 12:00 12:40 Kosti VI. 22 13:40 Biele goliere III. 4 14:40 Profesionáli: Policajný čin roka 19 15:40 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SÚDNA SIEŇ: Vrahyňa 18:15 SÚDNA SIEŇ: Zopár „výchovných“ 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 19:50 ŠPORT 20:00 KRIMI 20:25 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Čierny Blesk Ruský akčný dobrodružný sci-fi triler. MN 12 23:00 Znamenie beštie 2 01:05 127 hodín 02:50 Pikantných 10 04:20 Biele goliere III. 4 JOJKA

06:00 Sila lásky 06:50 Doktorka Quinnová: JEDNOTKA Portréty 07:35 Nash Bridges: Pád z výšky 08:20 Správy RTVS „N“ 09:25 Doktor z hôr 10:20 Galileo 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Občan za dverami 14:25 Slovensko v obrazoch 14:45 Pošta pre teba 16:00 Správy RTVS 16:20 Milujem Slovensko 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:20 Čo ja viem 21:40 Fetiše socializmu: Život pár sekúnd pozadu 22:10 Anatómia zla 23:40 MS vo futbale 2014 02:00 Nash Bridges: Pád z výšky 55 02:45 Anatómia zla 04:15 Sila lásky VI. 102

Vtip: Sudca k obžalovanému: „Chcete uviesť nejaké poľahčujúce okolnosti?“ „Áno, chcel by som povedať, že už som bol trikrát trestaný a vôbec to nepomohlo!“ Donald Trump: „Keď druhá strana čaká súboj, ponúknite partnerstvo alebo priateľstvo.“

11

na rovinu

s Františkom Fedorišinom (pokračovanie z predošlej strany)

12-0098

TV program piatok

Teraz sa trocha prenesieme do rozprávky a opýtame sa namiesto vášho otca: no synu môj, povedz mi, ako ľúbiš svojho otca? Tak ako len môže syn ľúbiť. Vyjadrujem mu to záujmom o neho, o jeho potreby. Tým, že sme vzdialení asi 450 km, tak tých stretnutí, nie je až tak veľa a skôr ten kontakt je cez telefón. Vrátime sa ešte k vášmu povolaniu kňaza. Kedy ste najviac pocítili zásah Boha vo vašom živote? Takým momentom bola smrť môjho dedka, ktorý zomrel mladý. Jas som mal vtedy 13 rokov a začal som viac premýšľať o svojom živote, o mojom vzťahu k Bohu a vtedy prišiel k nám do farsnosti zapálený kňaz-redemptorista, ktorého počúvajúc som pocítil, k čomu ma Boh volá. Paradoxom bolo, že som bol skôr uzavretý, nie nejaký výrečný, ale Boh ma chcel. Prečo? To je jeho tajomstvo, ale som mu za to veľmi vďačný. Vo východnej cirkvi majú muži slobodu v tom, či prijímu kňazstvo ako slobodní alebo ako ženatí. Mňa Boh povolal aj do manželstva a to kňazstvo nezasahuje len mňa, ale celú moju rodinu. Raz je to veľká radosť, inokedy kríž. Ale taký je život a to je na ňom pekné. Pri vašich aktivitách (organizujete zábavy, výlety, púte, učíte, …), si nájdete čas aj pre svoju rodinku. Ako spolu trávite spoločné chvíle? V poslednej dobe máme menej času, ale radi chodíme do prírody, chodíme spolu bicyklovať, alebo len tak na zmrzlinu. Ako relaxujete a aké máte záľuby? Rád si vypočujem dobrú gospelovú hudbu, pozriem si športový prenos a veľmi rád hrám futbal. Celkovo najradšej relaxujem pri kolektívnom športe. Čo vás v poslednej dobe veľmi potešilo? V nedeľu prijala naša najstaršia dcéra Sofia sviatosť prvej svätej spovede a cítil som veľkú radosť, že ja ako kňaz a zároveň aj otec môžem byť pri takom veľkom dni vlastnej dcéry. Za rozhovor ďakujeme manželovi, otcovi, kňazovi, jednoducho otcovi Františkovi.

Foto: archív FF

PD 14-24 STRANA - 11


2 4

3 5 1

6 5 7

3 4 7 6 5 2

1

4 8

6 8 3 7 1 2 6

7

Baza Ä?ierna

PrĂ­rodnĂĄ lekĂĄreĹˆ

Pre niektorĂ˝ch pliaga, ktorej sa nemoĹžno len tak Äžahko zbaviĹĽ, pre inĂ˝ch super ker. PouŞívajĂş sa kĂ´ra, kvety, plody a dreĹˆ = vĹĄetko. Baza Ä?ierna je 2 aĹž 8 metrov vysokĂ˝ ker. Kvitne od jĂşna do jĂşla. Koncom augusta mĂ´Ĺžeme zberaĹĽ Ä?ierne plody. Pozor na ĹĄĹĽavu – tĂş nevyperiete. Bazu mĂ´Ĺžeme pouĹžiĹĽ

1

ako lieÄ?ivo – plody obsahujĂş vitamĂ­ny A, B, C, ovocnĂŠ kyseliny. PomĂĄhajĂş pri zĂĄpale nervov, napr. trojklannĂŠho nervu, sedacieho nervu a pri vyskoÄ?enĂ­ medzistavcovej platniÄ?ky chrbtice. Pri vĹĄetkĂ˝ch tĂ˝chto bolestiach sa odporĂşÄ?a piĹĽ trikrĂĄt denne ĹĄĂĄlku odvaru alebo sirupu z bazovĂ˝ch plodov. BazovĂĄ ĹĄĹĽava, ale aj Ä?aj z kĂ´ry a kvetov sĂş osvedÄ?enĂŠ domĂĄce lieky proti nachladnutiu, Ä?i pri ĹĽaĹžkostiach so ĹžalĂşdkom. Farbivo atokyĂĄn, ktorĂŠ dodĂĄva farbu kvetom a plodom, pĂ´sobĂ­ ako antioxidant. ÉterickĂŠ oleje s ich aromakomplexom spĂ´sobujĂş mierne potenie a uvoÄžĹˆovanie hlienov. Pozor by sme si mali daĹĽ pri zbere a konzumĂĄcii bazy, pretoĹže v surovom stave je jedovatĂĄ. V zelenĂ˝ch Ä?astiach rastliny, v listoch,

v nezrelĂ˝ch plodoch, ako aj v semenĂĄch zrelĂ˝ch plodov sa nachĂĄdza jed sambunigrĂ­n, ktorĂ˝ varom zniÄ?Ă­me. Bazu mĂ´Ĺžeme pouĹžiĹĽ aj ako farbivo nielen na textĂ­lie, ale aj v potravinĂĄrskom priemysle. TakĹže bazu mĂ´Ĺžeme aj „zjesĹĽâ€œ nielen v podobe kompĂłtu, ale aj ako palacinku (kvet namoÄ?Ă­me do palacinkovĂŠho cesta a opraŞíme v oleji), zapiĹĽ mĂ´Ĺžeme vodou s bazovĂ˝m sirupom, Ä?i bazovĂ˝m Ä?ajom, pre labuĹžnĂ­kov aj vĂ˝bornĂ˝m sektom vyrobenĂ˝m z kvetov. Spomenieme aj lekvĂĄr a ĹželĂŠ z plodov, polievky, kaĹĄe, ‌ Ako ĹĄtudenti sme „drievko“ bazy pouŞívali ako rĂşÄ?ku na Ĺžiletku v biologickom laboratĂłriu. Super drĹžiak. Baza Ä?ierna rastie skoro vĹĄade ‌ a je to dobrĂŠ.

viete, Ĺže?

... Ä?o moĹžno nevieme

viete, Ĺže? lipa je nĂĄĹĄ nĂĄrodnĂ˝

PONUKA PRĂ CE 

    

  JADRĂ R  

( )*+, -*. ,/0 011 nabor@danox-group.eu

 !"#$%&'

85-0103

strom Slovenska? JemnĂş prenikavĂş sladkĂş vĂ´Ĺˆu mĂ´Ĺžeme dĂ˝chaĹĽ od jĂşna. DorastĂĄ do výťky 30 metrov a doŞíva sa aĹž 600 rokov. Lipe sa v stredoveku pripisovali sily potrebnĂŠ na vyhĂĄĹˆanie zlĂ˝ch duchov. LipovĂŠ drevo sa v latinÄ?ine oznaÄ?uje ako „lignum sanctum“(svätĂŠ drevo). SĂş z neho vyrezanĂŠ mnohĂŠ oltĂĄre, Ä?i hudobnĂŠ nĂĄstroje. EĹĄte teraz sa nĂĄjdu pĂ´vodnĂŠ lipy, ktorĂŠ posadili ĹĄtĂşrovci, keÄ? na protest odiĹĄli ĹĄtudovaĹĽ z Bratislavy do LevoÄ?e. Cestou sadili lipy. Kvet lipy sa pouŞíva nielen v medicĂ­ne, ale aj v kozmetike. LipovĂ˝ Ä?aj blahodĂĄrne pĂ´sobĂ­ na nervovĂ˝ systĂŠm (ĂşÄ?inok zvýťime v kombinĂĄcii s jeĹžibabou guÄžatohlavou), vyvolĂĄva potenie, zniĹžuje horĂşÄ?ku a lieÄ?i prieduĹĄky, zrieÄ?uje krv, Ä?Ă­m preventĂ­vne pĂ´sobĂ­ proti angĂ­ne, infarktu a zĂĄpalom Şíl. VyuŞíva sa pri chorobĂĄch obliÄ?iek, peÄ?ene, na povzbudenie vyluÄ?ovania ĹžlÄ?e, pri reume. PomĂĄha aj pri Ä?revnĂ˝ch ( plynatosĹĽ, koliky - aj u detĂ­) a ĹžalĂşdoÄ?nĂ˝ch (nechutenstvo) ĹĽaĹžkostiach, pri bolestiach hlavy a tieĹž sa vyuŞíva ako diuretikum (pĂ´sobĂ­ moÄ?opudne). Zvonka sa pouŞíva pri zĂĄpale Ăşstnej dutiny, pri neurotickĂ˝ch stavoch sa robia kĂşpele a taktieĹž sa vyuŞíva na obklady. Uhlie z lipovĂŠho dreva (Carbo tiliae) pĂ´sobĂ­ podobne ako ĹživoÄ?Ă­ĹĄne uhlie.

viete, Ĺže?

FrantiĹĄek HeÄ?ko (*1905 SuchĂĄ nad Parnou, †1960 Martin) pochĂĄdzal zo siedmych detĂ­? Hoc vyĹĄtudoval VinĂĄrsko-ovocinĂĄrsku strednĂş ĹĄkolu v Bratislave, HospodĂĄrsku ĹĄkolu v KoĹĄiciach a vyĹĄĹĄiu druĹžstevnĂş ĹĄkolu v Prahe, predsa mu umenie pera bolo bliŞťie a svoje vedomosti zúŞitkoval vo svojom najznĂĄmejĹĄom romĂĄne ÄŒervenĂŠ vĂ­no.

  

NAJÄ˝AHĹ IA PÔŽIÄŒKA DO 5 000 EUR MANĹ˝ELSKĂ PÔŽIÄŒKA DO 10 000 EUR HYPOPÔŽIÄŒKA DO 100 000 EUR PÔŽIÄŒKA NA BĂ?VANIE - HYPOMĂ?NUS DO 20 000 EUR Prievidza: OD VTĂ ÄŒNIK, 0905 935 646 HandlovĂĄ: NĂĄm. BanĂ­kov 13 (oproti aut. stanici), 0917 389 139 PartizĂĄnske: OD Prior, 0907 238 673 www.centralapoziciek.sk

PD 14-24 STRANA - 12

94-0035

v nĂĄrodnom parku VeÄžkĂĄ Fatra sa ukrĂ˝va najdlhĹĄia dolina Slovenska? Ä˝ubochnianska dolina sa mĂ´Ĺže pochvĂĄliĹĽ aj eurĂłpskou raritou a to elektriďŹ kovanou lesnou Ĺželeznicou, ktorĂĄ mala vlastnĂş hydroelektrĂĄreĹˆ. S vĂ˝stavbou komplexu Ĺželeznice a elektrĂĄrne sa zaÄ?alo v roku 1903 a v roku 1904 sa vydal na cestu prvĂ˝ elektrickĂ˝ vlĂĄÄ?ik. HydroelektrĂĄreĹˆ bola postavenĂĄ ako prvĂĄ v Hornom Uhorsku a elektrinou zĂĄsobovala tunajĹĄiu Ĺželeznicu, vtedajĹĄiu pĂ­lu i domĂĄcnosti v Ä˝ubochni. Skvie sa v plnej parĂĄde aĹž dodnes, no v novom ĹĄate. V tejto unikĂĄtnej nĂĄrodnej kultĂşrnej pamiatke je moĹžnĂŠ zoznĂĄmiĹĽ sa okrem pĂ´vodnĂŠho strojnĂŠho vybavenia aj s histĂłriou lesnej Ĺželeznice a osudom hydroelektrĂĄrne.

59-096-1

viete, Ĺže?


TV program nedeľa

22. 6. 2014

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Čarodejnice VI. 10/23 06:40 Zajac Bugs a káčer Duffy I. 07:00 Tom a Jerry 07:20 Bingo 09:10 Druhý dych 11:15 Cudzinec (HD) 13:30 FORMULA 1: Veľká cena Rakúska 16:10 Bezočiví tínedžeri 17:55 Druhý dych 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Pomsta hriešnice Dobrodružný film MN 15 (Nemecko) 2012 A. Neldelová, B. Tischendorf, J. Weigend, J. Krisch, E. Schweinsová. 23:00 Mattoni Koktejl Festival 2014 01:05 Pomsta hriešnice MARKÍZA

05:20 Film mojich snov 07:15 Gumkáči 08:15 Rozprávková jazda 09:05 Šéf v utajení II. 21 10:10 VARÍ VÁM TO 10:50 CENA JE SPRÁVNA 11:30 Stratené duše II. 16,17 13:35 Rok vtákov 15:45 Rodinka na výlete 18:00 NOVÉ BÝVANIE 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 19:50 ŠPORT 20:00 KRIMI 20:25 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Solomon Kane Francúzsko-česko-britský dobrodružný fantazijný thriller MN 15 2009 J. Purefoy, M. von Sydow, P. Postlethwaite, R. Hurd-Woodová, P. Hurd-Wood, A. Krigeová, L. Stone, I. Whyte, M. Crook, P. Winchester, M. Vašut a ďalší. 22:50 Prci, prci, prcičky: Pikantné pokušenie 01:10 Solomon Kane 03:10 Shadowboxer JOJKA

07:25 Pingu 07:30 Franklin 07:45 Máša a JEDNOTKA medveď 07:50 Požiarnik Sam: Záchrana morčaťa 08:00 Hrdinovia mýtov a legiend 08:25 Trpaslíci 08:40 Zázračný ateliér 09:10 60 zabijakov divočiny 09:40 Autosalón 10:10 Planéta Zem zhora 11:05 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami 13:35 Poirot: Stratená baňa 14:25 Poirot: Cornwolská záhada 15:15 Skalní v ofsajde 16:40 Nikto nie je dokonalý 17:45 Hurá do záhrady 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:20 Slovenka roka 2014 22:00 Láska sa nevyhráva 23:30 MS vo futbale 2014 02:00 Láska sa nevyhráva

Vtip: - ”Jožko, čo tam gumuješ?” - ”Prosím, pán učiteľ, veď ste mi povedali, aby som si tú päťku opravil.”

Dalajláma: „Moje náboženstvo je veľmi prosté, je ním láskavosť.“

13

myslím si

Mgr. Richard Vašečka

Buďme vďační! Mám dcéru v puberte. Je krásna, šikovná, veselá. Niekedy nám ale riadne naťahuje nervy. Ako správna puberťáčka. Frflanie, urážanie sa, dupanie, búchanie dverami. Keď je zasadnutie parlamentu, bývam v  Bratislave na týždňovkách. Volá mi každý večer. Aspoň pár viet. Čo sa deje, čo zažila, ako doma a v škole. Hoci som tomu rád, niekedy som už večer taký uťahaný, že sa mi príliš nechce. Minulý piatok som sa opäť po celom týždni vracal autom domov. Keď sme sa konečne vymotali z  Bratislavy (teda za Trnavou), vydýchol som si a  tešil sa na rodinu. Tesne pred Žilinou ma však prekvapila stojaca kolóna aut. Prudké brzdenie, blikačky a stáli sme. Vyše hodinu. Havária asi 500 metrov pred koncom diaľnice. Našťastie bez obetí na ľudských životoch. Pustili sme si rádio. A vtedy sme sa dozvedeli o havárii v opačnom smere. Autobus s trnavskými gymnazistami medzi Piešťanmi a Hlohovcom. Štyri osemnásťročné dievčatá prišli o život. Až ma zamrazilo. A  vtedy mi volala moja dcéra. S  akou radosťou som prijal hovor! Aký som bol vďačný, že môžem počuť jej hlas! A hneď som volal aj staršiemu synovi, ktorý sa práve v tom čase tiež presúval na trase Žilina-Trnava na festival Lumen. Našťastie vlakom. Rodina. Deti. Niekedy je to naozaj náročné a únavné. Postarať sa, vyjsť spolu, zladiť rôzne potreby a  záujmy. V  tejto hektickej dobe. Ako často sa sťažujeme a  ľutujeme. Keď sa však udeje takáto udalosť, ktorá náhle pretne životnú niť mladým ľuďom, deťom svojich rodičov, otrasie to celou spoločnosťou. Aspoň na chvíľu zmĺknu hádky a  sťažnosti. A  so slzami v  očiach ďakujeme Bohu, že to neboli naše deti, naši blízki. Vďačnosť je vraj pocit, ktorý zažívame, keď prijímame dobro, ktoré nepokladáme za samozrejmosť. A to že môžeme objať svojich blízkych, hovoriť s nimi a mať pred sebou ďalšie dni, nie je samozrejmosť. Vážme si to! A buďme vďační! V parlamente sme si uctili obete tragédie minútou ticha. Aj ja ako otec a učiteľ vyjadrujem hlboký súcit rodičom, učiteľom i  spolužiakom. Je mi to naozaj  ľúto. Richard Vašečka, predseda poslaneckého klubu OĽaNO

PD 14-24 STRANA - 13


6

2

3 9 1 8 2

3 8 7

9 1 2 5 6 8 1 5

9 7 3 8 7 5

9

TV program nedeľa

22. 6. 2014

08:30 Fotbal Brazilmania 08:45 Watts Magazín sportovních karambolů 09:00 Formule GP3 na Red Bull Ringu 09:30 Formule GP3 na Red Bull Ringu 10:00 Cestovní vozy 10:30 Motorky 11:30 Fotbal 11:45 Závody GT 12:30 Cestovní vozy 13:30 Cestovní vozy 14:30 Fotbal 14:45 Atletika 17:00 Formule 17:30 Fotbal 17:45 Motorky 18:45 Motorky 19:30 Motorky 20:30 Fotbal 21:00 Atletika 23:15 Motorsport 23:30 Fotbal 00:00 Stolní tenis 01:00 Watts 01:15 Motorsport 01:30 Závěr vysílání EUROSPORT

07:00 Ruženec 07:55 Klbko 08:15 Animované biblické príbehy 08:40 Slovo Božie podľa Jána 09:10 Katechéza 09:25 Luxáreň 10:00 Svätá omša 11:20 Peter medzi nami 11:40 Áno, beriem 12:00 Anjel Pána 12:15 Ruženec 12:50 U Nikodéma 14:15 Smer Velehrad 14:40 Aktuálne s kardinálom Tomkom 15:00 Božie milosrdenstvo 15:15 Ruženec z Lúrd 15:50 Merton 16:55 EFFETA 17:20 Poltón magazín 17:45 Animované biblické príbehy 18:10 Klbko 18:30 Rozprávočka 18:40 Ruženec z Lúrd 19:10 Katechéza 19:30 Vlastná cesta 20:25 Medzi nebom a zemou 21:10 Čaviareň 22:05 Večerná univerzita 23:00 Záver vysielania TV LUX

príbehy pre dušu

Bruno Ferrero

DEKA Malá biela prikrývka, ktorá ho ohrievala v kolíske, ho neopustila. Bola maličká, už trochu opotrebovaná, a sprevádzala ho všade. Keď sa predsa len musel od nej vzdialiť, trval na tom, že tento malý kúsok bielej látky musí byť na viditeľnom mieste. Poskladaná alebo zrolovaná prikrývka v aktovke s ním išla do školy. Táto malá deka bola ako jeho tieň. Keď ho mama po dlhom prehováraní presvedčila, že prikrývku treba oprať, chlapček nervózne čakal pred okienkom pračky, aby ju ani na okamih nestratil z očí. Trochu staršia sestra si z neho kvôli tomu uťahovala, no jemu to neprekážalo. Deka bola jeho talizman, jeho štít, jeho ochrana. Raz otec musel ísť na služobnú cestu lietadlom. Pre synčeka to bolo niečo nové. Večer pred odchodom zvieral v náručí svoju deku a nepokojne pozoroval všetky oteckove pohyby. S obavami sledoval, ako si pripravuje batožinu. „Ocko, lietadlá nikdy nepadajú?“ „Skoro nikdy…“ „To, ktorým letíš ty, je také velikánske lietadlo, však?“ „Pravdaže, najväčšie zo všetkých.“ „A zostane vo vzduchu, aj keď bude búrka?“ „Isteže.“ „Ale dávaj si pozor… A bude tam padák?“ „Iste, zlatko.“ Otec odcestoval a lietadlo pristálo podľa plánu. Ubytoval sa v hoteli, no keď otvoril kufor, zmeravel. Navrchu ležala milovaná biela deka jeho synčeka. Vyplašený okamžite telefonoval manželke: „Stala sa hrozná vec, neviem, ako je to možné, ale deka nášho dieťaťa je v mojom kufri! Čo teraz urobíme?“ „Upokoj sa. Pred chvíľou mi povedal: ,Nemaj strach, mami! Dal som ockovi svoju deku. Nič sa mu nestane.‘“ Kto miluje, chráni. Chrániť je najkrajšia z najmenších významových jednotiek slovesa milovať. Boh to myslí takto:

„Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neuderil nohu o kameň“ (Ž 91, 11 – 12).

Príbehy pre potešenie duše nájdete v kníhkupectve www.donbosco.sk

PD 14-24 STRANA - 14

05:30 Z metropole 06:00 Zajímavosti z regionů 06:40 Okouzlení 07:30 Florián 09:00 Polopatě 09:45 Kalendárium 10:00 Toulavá kamera 10:30 Objektiv 11:00 Hříchy pro diváky detektivek 12:00 Otázky Václava Moravce 13:05 O malíři Adamovi 14:05 Povídavá pohádka 14:30 Příběhy slavných 15:25 Poplach v oblacích 16:40 Arrowsmith 18:25 Kouzelné bylinky 19:00 Události 20:00 Setkání s hvězdou: Jana Hlaváčová 21:20 168 hodin 21:55 Kráska v nesnázích 23:45 Komisař Moulin 01:05 Manéž Bolka Polívky 02:20 Móda - Extravagance - Manýry 02:45 Kuchařská pohotovost 03:10 Bydlení je hra 03:30 Pod pokličkou CT1


Máme radi Slovensko týždenník hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

Klamstvá a pravdy o Matovičovi Keďže Rado Procházka a jeho ľudia začali o mne šíriť rôzne klamstvá, rozhodol som sa na najčastejšie z nich takto verejne reagovať: Klamstvo č.1 Tesne pred vstupom do politiky som prepísal majetok na manželku ako to robia všetci politici podvodníci. Pravda č. 1 V skutočnosti som svoj podiel previedol na Pavlínku v roku 2006, t.j. 4 roky pred tým, ako som vstúpil do politiky. Zvyčajne na Slovensku to funguje tak, že niekto narobí dlhy a rýchlo prepíše svoj majetok na niekoho blízkeho. Ja som podnikal od roku 1997 a nikdy som žiadne dlhy voči nikomu nemal. V jednej chvíli som sa ale rozhodol, že majetok považujem skôr za príťaž a už ma viac nemotivuje. Preto som sa ho rozhodol vzdať v prospech svojich detí a manželky a nikdy som to neoľutoval. Klamstvo č. 2 Len sa tvárim obyčajný a chudobný, ale v skutočnosti som milionár. Pravda č. 2 Opakovane som sa pre médiá vyjadril, že naša rodina 17 rokov podniká a vlastní firmu s 200 zamestnancami a 1600 brigádnikmi. Opakovane som povedal, že nie sme chudobná rodina a som veľmi rád, že naša rodina podporila dobrú vec – zafinancovala rozbeh politického projektu, ktorý umožňuje kandidovať nezávislým osobnostiam a postavil sa skorumpovaným politickým stranám zoči-voči. A obyčajnosť? Za obyčajného považujem človeka, ktorý sa nikdy nad iných ľudí nepovyšuje, bez ohľadu na to ako hlboko má do vrecka. Klamstvo č. 3 Určite beriem úplatky ako iní politici. Pravda č. 3 Nikdy som žiadny úplatok nepýtal a ani neprijal. Samozrejme, keďže na mňa iní politici nič nemajú, začali šíriť takéto reči a mysleli si, že ma s tým spochybnia. Preto som v roku 2012 bol z vlastnej iniciatívy na detektore lži (polygrafe) v Londýne priamo u šéfa Európskej asociácie detektorových spoločností - Dona Cargilla a úspešne som prešiel cez detektor s otázkou – či som niekedy pýtal alebo zobral úplatok. A tak by to mali pred voľbami robiť všetci politici povinne. Klamstvo č. 4 Kládol som si sám otázky na detektoroch, vedel som ich vopred a len preto som cez ne prešiel. Pravda č. 4 Testovanie na detektore lži nie je o náhlom zaskočení testovaného. Testovaný vždy musí poznať otázky vopred a presne chápať každé jedno slovo otázky, aby ich náhodou inak nepochopil. Detektor dokážu oklamať len profesionálni agenti tajných služieb, preto netreba testovaného zaskočiť, pravda sa ukáže tak či tak. Klamstvo č. 5 Podviedol som štát tým, že som rozobral rotačku a prepašoval som ju cez hranice bez zaplatenia cla. Pravda č. 5 Rotačka je tlačový stroj, ktorý tlačí aj tieto noviny. Je to stroj 32 metrov dlhý a váži 152 ton (toľko koľko 150 aút). Už z toho je každému súdnemu človeku zrejmé, že také niečo sa nedá prepraviť v jednom kuse. V roku 2002 sme kúpili rotačku v Nemecku, ktorá bola vyrobená v roku 1980, tlačíme na nej dodnes. V tom roku sme boli s Nemeckom v colnej únii, to znamená, že žiadne clo sa na dovoz čohokoľvek neúčtovalo. Rotačky sa vždy rozoberajú na stovky menších častí, prepravia sa a následne sa opäť zložia. Presne tak sme urobili aj my. Keď sme mali daňovú kontrolu, kontrolovali aj nákup a dovoz rotačky. Výsledok daňovej kontroly, postoj Ministerstva financií SR ako aj Daňového riaditeľstva SR je jednoznačný – všetko ohľadom rotačky bolo vykonané v súlade so všetkými príslušnými zákonmi. Klamstvo č. 6 V súvislosti s obvinením Procházku zo snahy podviesť štát, som si sám vybral detektor, na ktorý pôjdem. Pravda č. 6 Po tom, ako som zverejnil Procházkov podvod, vyzval som médiá, že nech zorganizujú nezávislé testovanie na detektore lži pre mňa aj pre Procházku, aby sa dokázalo, kto hovorí pravdu a kto klame. Chytil sa toho Nový čas, našli firmu, ktorá testovanie robí

a pozvala nás oboch. Procházka odmietol, ja nie. Išiel som, tak ako som sľúbil a prešiel som. Procházka miesto toho, aby chlapsky splnil svoj sľub, začal napádať firmu, ktorá test robila. Obviniť takto de facto Nový čas, ktorého majiteľ je švajčiarska renomovaná firma, že nie sú dosť nezávislí, je naozaj smiešne. Klamstvo č. 7 Neplatíme brigádnikov, ktorí tieto noviny roznášajú. Pravda č. 7 Za 17 rokov tieto noviny po celom Slovensku roznášali desiatky tisíc brigádnikov. Títo ľudia síce zarábajú skromné peniaze, ale nikdy sme im nič nezostali dlžní. Ak by to mala byť pravda, dávno by médiá boli plné stoviek svedectiev. Na druhej strane, nevyplatenie mzdy je trestný čin, takže dávno by zodpovední ľudia boli za taký čin odsúdení. Klamstvo č. 8 Som trónsky kôň Fica. Pravda č. 8 Do politiky som sa rozhodol vstúpiť preto, aby som z nej dostal HZDS a zlodejskú SNS. Oba ciele sa zatiaľ podarili. Robert Fico je podľa mňa rovnaký ako ľudia z týchto strán, len rafinovanejší a preto nebezpečnejší. Netúžim po žiadnej spolupráci s ním a verím, že raz dopadne ako Mečiar a Slota. A keď niekto pochybuje – stačí si pozrieť skutky – kto najviac brojil v prezidentskej kampani proti Ficovi? Ja. Ponuka 500 tisíc eur za jednu hodinu na detektore, ktorú som mu dal a ktorú odmietol, ho dostatočne zdiskreditovala a zneistila jeho voličov. Klamstvo č. 9 Som v politike len kvôli imunite a peniazom. Pravda č. 9 Zrušiť poslancom imunitu bol jeden z mojich hlavných cieľov pri vstupe do politiky. Našťastie sa nám to podarilo a poslanci už dva roky imunitu nemajú. A peniaze? Mimo politiky som zarábal mnohonásobne viac ako teraz. Peniaze ma už nemotivujú. Mám vyšší cieľ – z politiky vyhnať zlodejov, takže nekradnem a nikdy nebudem. Ani v malom, ani vo veľkom. Klamstvo č. 10 Za voľby som zarobil 5 miliónov. Pravda č. 10 Naše hnutie počas 4 rokov postupne dostane necelých 5 miliónov eur na svoju činnosť. Za posledné dva roky sme z tejto sumy zatiaľ minuli ani nie 10%, aj keď sme mohli minúť 5 krát viac ako to urobili ostatné strany. My však nerobíme žiadne zjazdy, žiadne mecheché, kde by sme míňali dane ľudí pre svoju potrebu. Naše hospodárenie kontroluje audítor a Ministerstvo financií. Nič z týchto peňazí sa nesmie zo zákona minúť na osobnú potrebu kohokoľvek, ani nás. Čiže – toto sú peniaze hnutia a ja som zodpovedný za ich čerpanie a stráženie a presne to robím. Klamstvo č. 11 O všetkom v hnutí rozhodujem len ja. Pravda č. 11 Hoci by som podľa našich stanov mohol, nerobím to. Hneď po voľbách 2012 som na prvom stretnutí nášho poslaneckého klubu našim poslancom oznámil, že chcem, aby o všetkých podstatných veciach de facto rozhodoval náš klub, zložený z ľudí, ktorým ľudia dali vo voľbách dôveru. A presne tak to aj odvtedy v našom hnutí funguje. Klamstvo č. 12 Robím konateľa firmy a konateľ je vo firme len naoko. Pravda č. 12 Firme, ktorú som pred 17 rokmi založil, som sa 5 rokov, kvôli politike vôbec nevenoval. V auguste minulého roka som našťastie precitol a uvedomil som si, že keď sa naďalej nebudem o svoje dieťa ani trochu zaujímať, môže sa veľmi rýchlo stať, že naša rodinná firma skrachuje, 200 ľudí zostane na ulici a spolu s nimi aj 1600 brigádnikov (zväčša študentov a dôchodcov) stratí možnosť si aspoň niečo privyrobiť. Odvtedy sa denne cca hodinu v priemere o našu firmu zaujímam a snažím sa poradiť v tom v čom viem. A samozrejme, budem to robiť aj naďalej, lebo si tých ľudí na svedomie nezoberiem, to nedokážem. Druhá vec – žiadny zákon takto neporušujem, lebo poslanec nesmie byť konateľom, živnostníkom a nesmie byť v riadiacich a kontrolných orgánoch firmy – z toho nič nie som. Tretia vec – ak by malo byť po mojom, hneď by som zmenil zákon tak, aby poslancom mohol byť len ten človek, ktorý aspoň dva dni v týždni podniká alebo je zamestnaný. Prečo? Lebo takto je parlament plný ľudí, ktorí nemajú absolútne žiadnu šajnu o tom, o čom je skutočný svet a len mudrujú bez akejkoľvek skúsenosti z praxe o veciach, ktorým nerozumejú. Toto sú najčastejšie výhrady. Verím, že vás rozsah odpovedí uspokojil a dúfam, že si dokážete urobiť vlastný úsudok. Igor Matovič

PD 14-24 STRANA - 15

Len spoločne vyhráme Už na začiatku volebného obdobia sme povedali, že nebudeme hľadieť na to, či návrhy a riešenia prichádzajú zľava alebo sprava, ale na to, či sú dobrým alebo zlým riešením pre Slovensko. Ukázalo sa, že strana Smer tento princíp neuznáva, vládne sama a chce si sprivatizovať tento štát. Dva roky vlády strany Smer znamenali pre Slovensko iba ďalšiu privatizáciu štátneho majetku, ďalšie rozdávanie štátnych zákaziek a ďalšie prijímanie zákonov šitých na mieru straníckym sponzorom. Pritom nezamestnanosť našich mladých ľudí je hrozivá, mnohé rodiny zápasia s chudobou a stratou viery v budúcnosť. Opozičné strany miesto toho, aby k sebe hľadali spoločnú cestu, sa trieštia, nevedia si sadnúť za spoločný stôl a nahrávajú tak Smeru. Keďže my skutočne máme radi Slovensko a záleží nám na ňom, rozhodli sme sa urobiť všetko preto, aby sme vládu jednej strany zastavili aj na úrovni samosprávy. Preto chceme v mestách aktívne podporiť spoločný postup stredopravých strán a hnutí v komunálnych voľbách. Rozhodli sme sa, že podporíme každú širokú opozičnú koalíciu, ktorá vznikne minimálne zo štyroch z týchto piatich opozičných strán a hnutí – KDH, SDKÚ, NOVA, MOST a SAS. To preto, aby našli k sebe cestu. Podpora nášho hnutia platí pre všetky mestá na Slovensku. V porovnaní s obcami je totiž v mestách z viacerých dôvodov odlišná situácia. V obciach býva v komunálnych voľbách takmer dvojnásobná účasť voličov, navyše ľudia kandidátov zväčša osobne poznajú, a podľa života a činov kandidáta sa vedia správne rozhodnúť. Mesto je anonymnejšie. Našim zásadným princípom je podpora nezávislosti v politike a podpora nezávislých kandidátov. Sme presvedčení, že v obciach nemá rozhodovať stranícke tričko, ale charakter človeka. Preto v obciach vyzývame čestných ľudí, aby kandidovali ako nezávislí kandidáti a rovnako vyzývame voličov, aby týchto kandidátov podporili. V mestách je situácia zložitejšia. Ľudia sa navzájom nepoznajú a ako navigačnú pomôcku častejšie využívajú stranícky kompas. Preto, aby opozičné strany na úrovni miest neviedli zbytočné stranícke vojničky, ale zviedli zásadný boj o budúcnosť Slovenska, rozhodli sme sa podporiť kandidátov stredopravých koalícii. Širokú dohodu aspoň štyroch strán považujeme za predpoklad toho, že kandidát bude „preklepnutý“ skutočne dôkladne. Samozrejme – zostávame verní nášmu DNA a preto miesta kandidátov na poslancov, ktoré na spoločnej kandidátke získame, poskytneme kvalitným nezávislým kandidátom, primárne z radov miestnych občianskych aktivistov požívajúcich dôveru ľudí. Ak prekonáme stranícku úzkoprsosť a zmeníme jednofarebnú volebnú mapu Slovenska, ak zvýšime počet charakterných nezávislých kandidátov v komunálnej politike, získame všetci nádej na lepšie Slovensko. Ľudia si zaslúžia nádej. hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

Vízia nášho hnutia (OĽaNO): Ľudské, rozumné a spravodlivé Slovensko Chceme Slovensko, ktoré už nebude žiť na úkor svojich detí. Chceme Slovensko, z ktorého už deti nebudú musieť utekať za prácou do sveta či hlavného mesta a nechávať doma opustených rodičov. Chceme Slovensko, ktoré si bude vážiť talent a snahu svojich ľudí. Slovensko, kde politici nebudú okrádať svojich voličov a ľudia si budú pred zákonom rovní. Slovensko efektívne, zdravé a sebavedomé, ktoré chráni svoju prírodu, hodnoty a kultúrne dedičstvo. Slovensko, ktoré pomáha svojim núdznym. Slovensko, kde sa budeme cítiť dobre ako doma.

Igor Matovič


PIESTANSKO PRIEVIDZSKO regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

týždenne do 35 000 domácností a firiem

Redakcia: tel/fax: e-mail:

Terézie Vansovej 28, Prievidza 046 / 542 16 13 prievidzsko@regionpress.sk vydáva: regionPRESS s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Páči sa vám zmena, ktorú sme s týmito Páči sa vám zmena, ktorú sme s týmito novinami urobili? Veríme, že áno a na zmenu upozorníte aj iných ľudí. Pridali sme kopu zaujímavých informácií, ktoré môžete využiť. Bezplatný právny servis, rady lekára, rôznych odborníkov, či názory známych ľudí. Všetko sú to informácie, ktoré v týchto novinách dlhodobo chýbali. Snažili sme sa noviny urobiť tak, aby si v nich našiel svoje okienko viac-menej každý čitateľ. Aj deti, cez poučné príbehy Bruna Ferrera, ktoré určite zaujmú aj nás dospelákov, ale aj

Pomôžme si navzájom

veriaci cez pravideľné duchovné okienko. Hore hlavu profesora Košturiaka, či zážitky profesora Krčméryho - hĺbavé a hodnotné slová, múdrych a vzácnych ľudí. Všetka naša snaha však bude márna, ak kolportér, ktorý dostane zaplatené za to, aby vám naše/vaše noviny dal do schránky, tak neurobí. Bohužiaľ, stáva sa to a často. Veľmi nás to mrzí, lebo takto vychádza navnivoč úsilie všetkých ľudí, ktorí sa na tvorbe našich novín podieľajú a vy prichádzate o možnosť opäť v nich zalistovať. Preto vás chceme poprosiť o malú-veľkú pomoc. Akú? V podstate je to jednoduché. Ak viete o mieste, kde sa tieto noviny nedostávajú každý

Inzercia: Helena Drexlerová 0903 526 250

0905 719 148 Simona Pellerová 0915 254 565

Distribúcia: (35.000 domácností/firiem) Každý týždeň: v Prievidzi, Bojniciach, Handlovej a Novákoch +v párnom týždni navyše: Bystričany, Cígeľ, Čavoj, Čereňany, Diviacka N.V., Diviaky n/N, Dlžín, D. Vestenice, Dubnica, Horná Ves, H. Vestenice, Kamenec p/V, Kocúrany, Kostolná Ves, Koš, Lehota p/V, Liešťany, N.Rudno, N.Sučany, Nitrica, Opatovce, Oslany, Radobica, Rudnianska Lehota, Sebedražie, Seč, Šútovce, Temeš, Valaská Belá a Zemianske Kostoľany + v nepárnom týždni navyše: Dubnica, Hradec, Chrenovec-Brusno, Chvojnica, Jalovec, Kanianka, Kľačno, Lazany, Lipník, M.Čausa, Malinová, M.Lehôtka, Morovno, NedožeryBrezany, N.Pravno, Nováky, Poluvsie, Poruba, Pravenec, Ráztočno, Tužina, V.Čausa a V.Lehôtka

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu: Západné Slovensko BV 53.500 Bratislavsko Východ BZ 63.000 Bratislavsko Západ DS 25.000 Dunajskostredsko GA 30.000 Galantsko+Šaliansko HC 26.750 Hlohovecko+Sereďsko KM 15.000 Komárňansko LV 30.000 Levicko MA 25.500 Malacko NR 50.000 Nitriansko NZ 35.000 Novozámocko PK 21.000 Pezinsko PN 32.500 Piešťansko+NM+MY SC 25.000 Senecko SE 31.000 Senicko+Skalicko TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN TN 52.000 Trenčiansko+IL TT 45.500 Trnavsko ZM 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko BB 50.000 Banskobystricko+BR KY 30.000 Kysucko=CA+KM LI 35.500 Liptovsko=LM+RK LC 30.000 Lučenecko+VK+PT MT 39.250 Martinsko+TR OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS PB 30.000 Považsko=PB+PU PD 35.000 Prievidzsko ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS ZA 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko BJ 27.500 Bardejovsko+SK+SP GE 25.000 Gemersko=RV+RS+RA HU 25.000 Humensko+VT+SV+ML KE 82.750 Košicko KS 22.250 Košicko okolie SL 12.000 Ľubovniansko MI 30.500 Michalovsko+TV+SO PP 35.000 Popradsko+KK PO 40.000 Prešovsko+SB SN 30.000 Spišsko+LE+GL

dosah na 1.500.000

domácností a firiem

PD 14-24 STRANA - 16

víkend priamo do schránok, dajte nám, prosíme, vedieť do redakcie (kontakt je uverejnený na zadnej stránke). Pomôžete mnohým ľuďom, verte. Pomôžete klientom, ktorí si platia inzerciu a tým vlastne platia aj všetky tieto nové informácie, o ktoré sme vaše noviny obohatili. Pomôžete ľuďom, ktorí si radi prečítajú niečo užitočné, či zaujímavé. V neposlednom rade veľmi pomôžete aj nám, ktorí sa na príprave týchto novín podielame. ... a keď chcete pomôcť ešte viac, existuje aj iná forma pomoci - povedzte vašim známym, že tieto noviny máte radi a radi by ste videli v nich aj ich reklamu, lebo bez nej nedokážeme dobré noviny robiť. ďakujeme, redakcia

Pd14 24 strana  
Pd14 24 strana  
Advertisement