Page 1

regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

prievidzsko.sk

PRIEVIDZSKO č. 13 / 28. marca 2014 / 18. ročník

týždenne do 35 000 domácností a firiem

3 2,3,5 3,11 5,8 3 2 9 7 9 6,7 6 10 7

6,7 12,14 8

PD 14-13 STRANA - 01


2 8

7

4 2 6 9 4 8 9 4

stalo sa

8 2 3

6

Právnik radí 9

6

7 1 2

1

7

8

7

Prevod nehnuteľnosti – bytu

Dobrý deň, na základe darovacej zmluvy som nadobudol v roku 2010 od starej mamy byt, ktorý prenajímam, avšak v súčasnosti mám záujem JuDr. Peter tento byt predať. Môžem Rokaš poprosiť o radu, či môžem

v prípade predaja bytu ukončiť nájomný vzťah, aké ďalšie otázky sú s predajom bytu spojené (napr. daň z prevodu bytu a pod.). Roman Vážený čitateľ, v súvislosti s Vami popisovaným prevodom bytu je vhodné a potrebné, okrem Vami spomenutej otázky týkajúcej sa ukončenia existujúceho nájomného vzťahu, poukázať aj na ďalšie právne a daňové dosahy takejto transakcie. Pokiaľ ide o existenciu nájomného vzťahu, budeme vychádzať z predpokladu, že nájomná zmluva medzi Vami ako vlastníkom a prenajímateľom a nájomcom bola uzatvorená platne a je účinná, tzn. že nájomná zmluva bola uzavretá

na Slovensku

Vyber si život

V dňoch 21. a 22. marca sa v rámci kampane „25. marec – Deň počatého dieťaťa“ v Rajeckých Tepliciach uskutočnila medzinárodná konferencia Vyber si život na tému Rodina a ľudské práva. Jeden z hlavných hostí konferencie, riaditeľ Európskeho centra pre právo a spravodlivosť Gregor Puppinck priblížil účastníkom činnosť Európskeho súdneho dvora v Štrasburgu. Podrobil kritike zmeny vo východiskách pre rozhodnutia, ktoré tento súd prijíma v posledných rokoch. Podľa neho súd pôvodne vychádzal z rodiny ako základnej jednotky spoločnosti, no v poslednom čase sa posunul do „východiska silne individualistického“. Kritériom pre rodinu sa stali citové väzby, ktoré doteraz právo nebralo do úvahy, keďže nie sú objektívne stanoviteľné. Ich akceptáciou sa tak objavujú ťažkosti napr. s polygamiou či viacpočetným rodičovstvom. Ako Puppinck uviedol, rozhodnutia súdov tým prekračujú svoje kompetencie, redefinujú realitu v zmysle trendu „právo chce byť realitou“.

Prví obžalovaní

Polícia uzavrela vyšetrovanie kauzy predaja platinových sít z roku 2011. Boli obvinení traja – predseda komisie na otvorenie a vyhodnotenie ponúk k elektronickej aukcii, člena komisie a znalca z odboru strojárstvo. Polícia ich obvinila zo zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, t.j. nenakladali s majetkom štátu s maximálnou hospodárnosťou. Hrozí im trest odňatia slobody na 10 až 15 rokov.

Borec je borec

V utorok už po druhýkrát prežil odvolávanie minister spravodlivosti, nominant Smeru, Tomáš Borec. Opozícia spolu s nezaradenými poslancami iniciovala vyslovenie nedôvery a odvolanie z funkcie ministra pre kauzu jeho mimoriadneho dovolania v prípade exposlanca Smeru Olejníka odsúdeného najvyšším súdom za korupciu na 5 rokov väzenia. Ministra, podľa očakávania, podržali všetci prítomní poslanci Smeru.

Venujme hodinu Zeme

V tomto roku sa zapojí do celosvetovej environmentálnej akcie Hodina Zeme až 154 krajín, medzi ktorými je aj Slovensko. V sobotu 29. marca medzi 20:30 a 21:30 zhasne verejné osvetlenie v niektorých mestách a obciach na Slovensku ako aj vo významných svetových metropolách, napríklad Londýne, Paríži alebo New Yorku.Cieľom je poukázať na rýchle míňanie prírodných zdrojov, následné klimatické zmeny a znečistenie. Pozor, kto chce si nechať voľbu prezidenta na večernú hodinu, aby trafil do volebnej miestnosti ;).

PD 14-13 STRANA - 02

v písomnej forme, resp. o jej obsahu bola vyhotovená zápisnica, a teda obsahuje zákonom predpísané náležitosti ako označenie predmetu nájmu, rozsahu užívania, výšku nájomného a výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu alebo spôsob ich určenia. V zmysle ust. § 680 ods. 3 Občianskeho zákonníka Ak dôjde ku zmene vlastníctva k nehnuteľnej veci, môže z tohto dôvodu vypovedať nájomnú zmluvu iba nájomca, a to aj vtedy, ak bola zmluva uzavretá na dobu určitú; výpoveď však musí podať v najbližšom výpovednom období, pokiaľ je zákonom alebo dopokračovanie na nasledujúcej strane


TÉMA TÝŽDŇA

DOM A BYT Úvodník

Ing. Mária Zemčíková Stavebné materiály

59-095-1, 2

3

Všetko pre Váš

PD 14-13 STRANA - 03

Konštrukčný systém rodinného domu tvoria zvislé nosné konštrukcie - steny prípadne stĺpy, stropné konštrukcie, strecha a základy. Výber stavebného materiálu ovplyvňuje viacero kritérií. Okrem štandardných – cena a dostupnosť nás zaujíma únosnoť nosných častí a teplotechnické vlastnosti obalu stavby. Každopádne konštrukčný systém by mal byť kompaktný stavebnicový systém pre celú hrubú stavbu domu vrátane prekladov, vencoviek, priečok prípadne stropov. Kritérium trvanlivosti rozhoduje v prípadoch, keď rodinný dom nestaviame iba pre jednu generáciu. Ak je to naša hlavná požiadavka pri výbere stavebnej sústavy volíme trvanlivé materiály. Vysokú trvanlivosť dosahujú klasické kusové stavivá napr. tehlové tvárnice alebo ľahčené produkty, či prvky na báze strateného debnenia s betónovou výplňou (Medmax, Durisol). Slovenský trh ponúka naozaj široký výber tehliarskych výrobkov – Porotherm, Matratherm, Britterm, Termobrik, alebo výrobkov z pórobetónu – najznámejšie stavebné systémyYtong a Porfix. Ak je hlavným kritériom flexibilita pôdorysného riešenia, prípadne rýchlosť výstavby, vyberáme si z montovaných systémov, ktoré sú zhotovené z prefabrikovaných prvkov či prvkov na báze dreva. Hrubá stavba panelových drevodomov s osadenými výplňami otvorov môže byť zmotovaná za jeden deň. Samozrejme, vopred zhotovená základová doska je podmienkou. Pri rekonštrukcii je dôležité, či ide o rodinný dom alebo o byt v bytovom dome. Starší dom s úspechom zrekonštruujeme s použitím klasických murovacích materiálov. Pri sadrokartóne treba brať do úvahy jeho špecifické vlastnosti a vybrať si materiál vhodný do daného prostredia, najmä ak ide o zvýšené vlhkostné zaťaženie. Rekonštrukcia vždy musí prihliadať na nosný systém objektu. Nemožno vybúrať otvory v nosných múroch bez staticky vyriešených prekladov. V bytoch obytných domov na zhotovenie priečok zásadne používajte ľahčené murovacie materiály alebo montované priečkové konštrukcie, aby ste zaťažením neprekročili únosnosť stropnej konštrukcie. Energeticky úsporný dom sa dá postaviť z masívnych materiálov, ale aj ako drevostavba. Okrem dosiahnutia potrebného tepelného odporu obalových konštrukcií je veľmi dôležité odstránennie tzv. tepelných mostov, ktoré môžu byť zdrojom tepelných strát. Ide o detalily, ako je napojenie zvislých nosných stien na základy, styk obvodovej steny so stropom či detaily osadenia okien a vchodových dverí. Nielen projektové riešenie týchto detailov, ale aj ich realizáciu prenechajme radšej odborníkom!


5 8 6 8 9 7

4

7

9 1 7

4

Právnik radí

9 6 5

hodou ustanovené. Pri zmene vlastníctva k hnuteľnej veci môže zmluvu vypovedať aj nadobúdateľ. Na základe vyššie uvedeného ust. § 680 ods. 3 Občianskeho zákonníka je zrejmé, že zmena vlastníckeho práva k predmetu nájmu nie je dôvodom na predčasné ukončenie nájomnej zmluvy zo strany prenajímateľa, tzn. vo Vašom prípade prevodom bytu nájomný vzťah automaticky nezaniká a prenajímateľ, či už Vy ako pôvodný alebo kupujúci ako nastupujúci prenajímateľ, z dôvodu zmeny vlastníckeho práva nemá právo na ukončenie nájomnej zmluvy.

9 1 2 6

5

1 1

pokračovanie

9

V súvislosti s nadobudnutím bytu darovaním v roku 2010 si dovoľujeme upozorniť, okrem vyššie uvedeného, aj na skutočnosť, že na základe darovacej zmluvy ste nadobudol byt bezodplatne, pričom v prípade predaja bytu tretej osobe ako predávajúci dosiahnete z predaja bytu príjem. Podľa ust. § 9 ods. 1 zákona o dani z príjmov je od dane je oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti až po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bol do obchodného majetku zaradený. Vzhľadom na skutočnosť, že ste byt nadobudol v roku 2010, v prípade prevodu bytu do piatich rokov odo dňa jeho na-

občianska

riadková inzercia

auto-moto/predaj 1 °Predám Fiat Stilo. T:0918 406 461 °Predám modrý, načip. skúter, zn. CPI. T:0905 581 223

auto-moto/iné

2

°Predám 4ks letné pneumatiky Michelin 205/55 R16-100€.T: 0905 738 750 °Predám navijak Tun 40+vzpera, medzikus, hriadeľka.T:0908 862 239 °Kúpim letné pneu 175x60, R15 aj nepárny počet gúm.T:0911 751 134

byty/predaj

3

°Predám 3,5-izb. byt na Dlhej ul. po rekonštrukcii. Cena 56 900€.T:0908 886 102 °Predám 1-izb. byt sídl. Zapotôčky, cena 53 900€.T:0918 549 352 °Predám 3-izbový byt v Handlovej - Vežička 91m2, čiastočne prerobený 30000€, dohoda možná. T:0918 474 967

byty/prenájom

4

°Dám do prenájmu 3-izb.byt v Handlovej pri Vežičke, prerobený, čiast. zariadený, cena: 320€/mes. vrátane energií. T:0908 774 591

domy/predaj

5

°Predám RD v Bojniciach, 800 m² pozemok, všetky IS, tiché miesto, cena 62000€. T:0907 989 214 °Predám murovanú podpivničenú chatu so záhradou v Sade 600-ročnice v PD. Cena dohodou. T:0904 488 714 °Predám v Oslanoch výhodne dvojgeneračný rodinný dom s prístavbou a záhradou, cena 62 000€.T:046 381 01 11 °Predám 2-izb RD v HÁ , Ul. Železničiarska č.25, cena dohodou. T:547 17 38, 0944 189 052 °Predám poldom pri centre mesta v Partizánskom. T: 0944 522 834

pozemky/predaj

6

°Predám stavebný pozemok v Lazanoch. Všetky IS.T:0905 320 353 °Predám záhradu s chatkou v PD pri Kalerábe. Cena dohodou .T: 0905 773 701

reality/iné

7

°Kúpim garsónku alebo 1-izb. byt v Handlovej. T:0944 513 804 °Predám chatu so záhradou v Handlovej, voda, elektrina. Volať po 15-tej.T:0904 575 563

stavba

8

°Kúpim Haki lešenie. T: 0904 066 203 °Predám staršiu tehlu zhruba 1 a pol pale‫﬚‬, treba vidieť. Cena 45 eur. T: 0904 529 912 °Predám

Chcete si podať inzerát? Návod nájdete na strane 5 dolu.

PD 14-13 STRANA - 04

dobudnutia tak, ako plánujete, bude príjem z prevodu bytu podliehať dani z príjmu. V danom prípade by v prípade prevodu bytu bola predmetom dane z príjmu celá kúpna cena bytu znížená o nadobúdaciu cenu (vo Vašom prípade -0,- €, keďže ste byt nadobudol na základe darovania bezodplatne) a o prípadné náklady súvisiace s technickým zhodnotením veci. Okrem uvedenej dane z príjmu prevod bytu, resp. príjem z takéhoto prevodu v posudzovanom prípade v súčasnosti nepodlieha žiadnej dani z prevodu nehnuteľnosti, príp. inej dani. JUDr. Peter Rokaš Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.


1. 4. 2014

06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:40 Chlapi neplačú 11:05 Komisár Rex 12:10 Odložený prípad 13:10 NCIS: Los Angeles 14:10 Monk 15:00 Krok za krokom 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Búrlivé víno 21:40 Rodinné prípady 22:40 Dva a pol chlapa 23:05 Krok za krokom 23:35 Monk 00:30 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:25 Odložený prípad 02:10 NCIS: Los Angeles MARKÍZA

07:25 TOP STAR 08:00 PANELÁK: Koniec vzťahu 09:00 SÚDNA SIEŇ: Čo zmôže dôchodca? 09:50 SÚDNA SIEŇ: Tablet 10:55 Najlepšie torty 4 12:00 NOVINY O 12:00 12:40 Kosti II. 20 13:40 OCHRANCOVIA: Letuška 14:40 Vtierka Castle II. 8 15:40 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 OCHRANCOVIA: Musíme sa ho zbaviť! 18:15 SÚDNA SIEŇ: Cvičme v rytme 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:30 NOVÝ PANELÁK: Vírus 21:30 Vtierka Castle VI. 1/23 22:30 VDOVA 11 23:30 16 blokov 01:55 C.S.I.: Kriminálka Miami VIII. 17 02:35 Vtierka Castle VI. 1/23 03:15 VDOVA 11 04:00 NOVÝ PANELÁK: Vírus 04:45 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ

06:25 McLeodove dcéry 07:10 Nash BridJEDNOTKA ges: Genezis 1 08:00 Správy RTVS „N“ 09:10 Extrémni experti 10:15 Galileo 10:45 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Taxík 14:20 Postav dom , zasaď strom 14:50 Bláznivo zamilovaní: Najlepšie roky nášho života 6:00 Správy RTVS 16:20 Galileo 16:50 Extrémni experti 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:20 Nikto nie je dokonalý 21:20 Grand hotel II: Návrat do minulosti 22:35 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka VIII.: Špinavé peniaze 23:20 Nash Bridges: Genezis 1 00:05 Grand hotel II: Návrat do minulosti 01:20 Dámsky klub 02:50 Sila lásky

JOJKA

Vtip: Učiteľ sa pýta: - Keby pred somára postavili jedno vedro s vodou a druhé s alkoholom, z ktorého by sa napil? - Z toho, v ktorom je voda! - Správne, a prečo? - Pretože je somár! François de La Rochefoucauld: „Sebadôvera je prameňom dôvery k ostatným.“

5

občianska

riadková inzercia vchod. plastové dvere. Nepasujú nám, lacno. T:0908 688 620

domácnosť

9

°Predám nepoužité sieťky na plast. okno, rozmer 552x1276mm, 560x 1276mm. T:0907 125 960 °Predám LED TV 80 až 127 cm uhl. po 10eur mes. A Notebooky Hp rôzne modely aj na splátky vhodné na hry, do školy aj na prácu ako darček Usb kľúč po 10€,mes.dovoz domov. T:0903 752 333 °Predám závesnú skriňu rustikal.T:0918 504 118

záhrada a zverinec 10 hobby a šport 11 °Kúpim známky ČSR 1918-1939. T.0911 457 112

deťom rôzne/predaj

12 13

°Lacno predám staré peniaze, známky, pohľadnice. Tel: 0907 606 992 °Predám stacionárne odvíjacie valce 1250mm.T:0905 581 223 °Predám keramickú pec, žiarobetón – šamot, vnútorné rozmery 60x60x74 oblúk, cena 700€, ďalej predám hrnčiarsky kruh, cena 500€, T:0905 337 788 °Predám 19 palcový monitor za 20 eur a video za 10 eur. T:0940 398 190

rôzne/iné hľadám prácu

14 15

°Hľad. prácu ako murár maliar aj iné lacno a kvalitne.T:0944 933 056

zoznamka Hotel Limbach penzión v okr. Pezinok, hľadá

smenového

KUCHÁRA/-ku

na TPP alebo dohodu, prax výhodou, ubytovanie a strava grátis Životopisy posielajte na e-mail:

recepcia@hotellimbach.sk info: 033/64 77 28

24-0084

TV program utorok

PD 14-13 STRANA - 05

16


1 3 2 4 8 8 2 5 7 6 6 5 2 3 4 1 2 5 5 7 6 1 7 3 8 8

Gazdinka radí

Umývame okná!

V sobotu nás čaká príjemné počasie, ako stvorené na umývanie okien. Viem, že túto aktivitu neradíme medzi obľúbené domáce práce, no s dobrými typmi nám to pôjde ľahšie. Okná začíname čistiť z vnútornej strany a od okenných rámov. Najskôr ich umyjeme čistou vodou. Odstránime tak hrubú nečistotu a odokryjeme tzv.“ špinu zažratú“. Tej musíme venovať väčšiu energiu. Na medzery a tesnenia je ideálne použiť malé kefky, aj zubné. K čisteniu rámov použite dobre vyžmýkanú handričku z mikrovlákna namočenú v čistej vode, alebo v prípravku na od-

mastňovanie. Na drevené a ani plastové rámy nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky prímesou piesku alebo rozpúšťadiel. Pri umývaní rámov nezabudnite na kľučku, jej okolie a parapetu. Sklá okien môžeme umývať s prípravkami s obsahom alkoholu. Nepoužívajte prípravky, s ktorými umývame riad. Tieto na skle nechávajú povlak. Ak tieto prípravky použijete, musíte sklo ešte raz umyť čistou vodou. Ideálne je použiť vodu s pridaním octu a čistého liehu. Prípravky, ktoré obsahujú alkohol dodávajú sklu vysoký lesk. Prípravky s obsahom čpavku super odstránia nečistoty. Vyžmýkanou handričkou z mikrovlákna, krúživými pohybmi nanesieme čistiaci prostriedok na sklo.

Nezabudnite na kúty. Tam sa najviac usadzuje prach a špina. Potom so stierkou, horizontálnym pohybom (z hora na dol) zotierame vodu. Tú z dola hneď zachytávame do druhej suchej handry. Na doleštenie okien je super použiť jelenicu, handričku z mikrovlákna ale aj dámske silónové pančuchy. Staré dobré noviny (ani naše) na leštenie už nepoužívajte. Zbytočne okná zašpiníte tlačiarenskou farbou. A ešte dôležité upozornenie! Umývanie okien si načasujte tak, aby ne neho nesvietilo priame slnko. Voda, aj čistiace prípravky rýchlo schnú a tým sa zbytočne sa vytvárajú nové čmuhy a predlžuje čas čistenia. gazdinka Evka

duchovné okienko

Martin Manuch

Nie je mi to jedno

75-59

52-0128

Mnohokrát je jednoduchšie mávnuť rukou, nezaujímať sa. Často vystupujeme ako ľudia, ktorí sú obeťami okolností, namiesto toho, aby sme sme boli tými, ktorí ovplyvňujú svoje okolie. Kresťan, ktorý neovplyvňuje svoje okolie, je takmer ako keby nebol. Je prázdny a márny, podobne ako viera bez skutkov. My ako kresťania máme byť kvasom a soľou, ktorá pridáva chuť a ovplyvňuje všetko v tomto svete. Sme povolaní meniť atmosféru a prostredie na miestach, kam nás povolal Otec. Boh chce, aby sme prekvasili tento svet. Ako jednotlivci to nedokážeme, potrebujeme sa v tomto úsili spojiť. Verím, že práve naša generácia je povolaná priniesť zmenu do tejto krajiny. V tomto čase sa v našej krajine rozhoduje o tom, kto bude jej hlavou a kto ju bude reprezentovať najbližších päť rokov. Pápež František vo svojej apoštolskej exhortácii Evangelii gaudium hovorí, že ako kresťania sa máme angažovať v politike a tým ovplyvňovať svoje okolie. Pápež tiež hovorí: „Nikto z nás nemôže povedať: ‚Ale ja s tým nemám nič do činenia, oni vládnu...‘ Nie, nie, ja som zodpovedný za ich vládu a musím robiť, čo sa len dá, aby oni vládli dobre. Musím mať účasť na politike najlepšie ako môžem, hovorí sociálna náuka Cirkvi. Je to jedna z najvyšších foriem činorodej lásky, pretože to znamená slúžiť spoločnému dobru. Nemôžem si umývať ruky. Všetci musíme niečím prispieť!“ Ak je Boží Duch v nás, nemôžeme ostať nečinní. Láska je činorodá a Duch Svätý spôsobuje, že sa v nás táto láska rozmnožuje. Duch Svätý podnecuje zmenu, tvorí nové veci a pre tých, ktorí ho nesú, je prirodzené, že ho svojimi skutkami a rozhodnutiami uvoľňujú. Niesť zodpovednosť je znakom zrelého kresťana. Zodpovedný správca rozmnožuje a zveľaďuje, čo mu bolo zverené. Tým, ktorí sú verní nad málom, bude zverené veľa. Každému z nás bol zverený jeden hlas, pre niekoho málo, ale pre mňa dosť na to, aby som s ním niečo urobil. Nie je mi to jedno.

75-38

od 2.000 do 70.000 EUR

do 48 h ∙ Ručenie nehnuteľnosťou - zostávate naďalej jej vlastníkom

0905 / 35 33 37 0911 / 46 66 55 0905 / 46 66 55 0948 / 46 66 55

Martin Manuch nové ponuky, pracujte ihneď

PD 14-13 STRANA - 06

Hľadáme obchodných zástupcov

41-0007

∙ Stačí prezvoniť a my vám zavoláme späť


06:25 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 07:25 TOP STAR 08:00 PANELÁK: Vírus 09:00 SÚDNA SIEŇ: 06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:40 Nedopraje vlastnému decku 09:50 SÚDNA SIEŇ: Koniec sveMARKÍZA Chlapi neplačú 11:05 Komisár Rex 12:10 Odlo- ta 10:55 Najlepšie torty 5 12:00 NOVINY O 12:00 12:40 Kosti žený prípad 13:10 NCIS: Los Angeles 14:10 Monk 15:00 Krok za 13:40 OCHRANCOVIA: Musíme sa ho zbaviť! 14:40 Vtierka Castle krokom 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšet- 15:40 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 rovací úrad 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE OCHRANCOVIA: Tri deti, žiadne prachy 18:15 SÚDNA SIEŇ: Sám NOVINY 20:30 HLAS ČESKO SLOVENSKA - VÝBER NASLEPO 21:50 doma 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:30 PANELÁK: Veľký omyl Arrow 22:50 Dva a pol chlapa 23:20 Krok za krokom 23:50 21:30 Kosti 22:30 C.S.I.: Kriminálka Miami 23:30 Vtierka Castle Monk 00:40 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:30 Odložený 00:30 Kosti 01:30 C.S.I.: Kriminálka Miami 02:20 Vtierka Castle 03:00 PANELÁK: Veľký omyl 03:45 PÁLI VÁM TO prípad 02:15 NCIS: Los Angeles 03:00 Monk

TV program streda

2. 4. 2014

JOJKA

06:35 McLeodove dcéry 07:15 Nash Bridges: JEDNOTKA Tvrdý úder 2 08:00 Správy RTVS „N“ 09:15 Extrémni experti 10:20 Galileo 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:50 Hurá do záhrady 14:15 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou: Zmysel rodiny 14:50 Bláznivo zamilovaní: Keď sa dvaja rozchádzajú 16:00 Správy RTVS 16:20 Galileo 16:50 Extrémni experti 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:20 Liga majstrov 22:45 Liga majstrov - zostrihy 23:25 Nash Bridges: Tvrdý úder 2 00:15 Reportéri 00:40 Remeslá pod Tatrami 01:20 Dámsky klub 02:45 Sila lásky 03:35 Bláznivo zamilovaní

Vtip: Na hodine zemepisu je 20 blondínok a učiteľ. Učiteľ vyzve jednu z nich: - Nikol, ukážte mi na mape Ameriku. Nikol ide k mape a ukáže Ameriku. Učiteľ hovorí: Výborne! Ďalšia otázka, kto objavil Ameriku? 19 blondínok zborovo odvetí: - Nikol! Stobaeus: „Sila pravdy ľahko predstihne každú ľudskú predstavu.“

stalo sa

7

v zahraničí

Ukrajina

Na Kryme sa už ako platidlo používa ruský rubeľ, referendom sa pričlenili k Rusku a na mapách v elektronickej podobe už tiež nájdeme Krym začlenený k Rusku. Rusko údajne rieši presun nadzvukových, strategických bombardérov Tupolev Tu-22M3, ako aj pozorovacích a protiponorkových lietadiel. V ostatnej časti Ukrajiny to stále vrie, no predstavitelia vyzývajú k pokojom. Parlament v utorok odvolal ministra obrany z radikálnej strany Sloboda Ihora Teňucha. On nariadil stiahnutie vojakov z polostrova, ktorý je teraz plne pod kontrolou ruskej armády.

Vatikán

Pápež František prijal rezignáciu nemeckého biskupa Franza Petra Tebartza-van Elsta, nahradí ho nahradí jeho kolega Manfred Grothe. Biskup Franz bol kritizovaný kvôli predraženej prestavbe biskupského komplexu v Limburgu. Podľa pôvodného rozpočtu mala renovácie sídla Tebartza-van Elsta stáť zhruba 5,5 milióna eur, konečná suma sa však vyšplhala na 31 miliónov eur. Hlava katolíckej cirkvi biskupovi pozastavila činnosť už vlani v októbri. Odvolaného biskupa čaká bližšie nešpecifikovaná nová práca.

'É06.(

=É.$=.29e.5$-ÿÌ56792

Aljaška

Obyvatelia polostrova Aljaška, ktorá patrí k USA, zbierajú potrebných 100 – tisíc petičných podpisov, aby prezident USA Barack Obama umožnil Aljaške vystúpiť z USA. Petícia s názvom „Aljaška späť do Ruska“ poukazuje na to, že Aljaška bola ruskou kolóniou do roku 1867. Potom ju ruský cár Alexander II predal Spojeným štátom za 7,2 milióna dolárov, čo v prepočte na hodnotu dnešného dolára činí sumu 120 miliónov dolárov.

75-65

KĽDR

Severná Kórea opäť v stredu provokovala. Do vzdušného priestoru vypustila dve balistické rakety stredného doletu, t.z. s dostrelom okolo 1 000 kilometrov. Washington aj Soul toto konanie odsúdil a označil ako provokáciu. Severná Kórea svojim „výstrelom“ porušila rezolúciu OSN.

59-096-1

USA

PD 14-13 STRANA - 07

Kto by si pomyslel, že raz zo 17-ročného mladého prisťahovalca z Iránu sa stane slávny podnikateľ v USA? Dnes je Isaac Larian miliardárom. Vďaka svojmu životnému mottu: šťastie praje odvážnym, sa dokázal presadiť vo výrobe hračiek. Vymenil prácu v kaviarni za hračkársku dielňu, kde sa zrodila postavička bábiky s veľkou hlavou. Pomenoval ju Bratz. Pre jej pekný vzhľad a vždy módne oblečenie razí si cestu po celom svete.


2

4 5 7 9 8 6 5 2 7 5 9 3 9 3 8 6 4 3 7 8 6

oporou. Vzťah dula a matka je založený na dôvere a porozumení, jemnej ženskej intuícii, viere v silu porodiť dieťa čo najprirodzenejDula je starogrécky názov, ktorý šie. V prítomnosti duly sa rodiaca mamička dokáže lepšie uvoľniť označuje špeciálne vyškolenú a nasleduje svoje telo. Dula povzbudzuje ženu, vytvára prostredie ženu poskytujúcu starostlivosť bezpečia, rozpúšťa strachy, posilňuje sebadôveru mamičky.Dula ženám počas tehotenstva, pô- poskytuje emocionálnu podporu a informácie o tehotenstve, pôrodu, šestonedelia a dojčenia. rode a šestonedelí. Kvalifikovaná dula má znalosti z medicíny a Dula je vyškolená žena, ktorá psychológie. Registrované duly sú viazané etickým kódexom. sprevádza budúcu mamičku Dula sa snaží poskytnúť rodičke nepretržitú fyzickú a psychickú počas tehotenstva a pôrodu, oporu. Ak je prítomný pri pôrode aj partner, jej starostlivosť sa je jej psychickou a fyzickou sčasti zameria aj na neho. Tesne po pôrode môže rodičke pomôcť s

hlavu hore!

dojčením a starostlivosťou o dieťa. Dula neposkytuje zdravotnícke služby, ani v žiadnom prípade nevstupuje do kompetencií zdravotníckeho personálu. Ak sa stane, že zdravotnícky personál má plné ruky práce s matkou alebo novorodencom, môže dula svojou prítomnosťou a upokojujúcimi slovami dodať rodičke aj jej partnerovi pocit bezpečia. Ak ide o viacrodičku a partner ostáva doma s deťmi, dula doprevádza rodičku pri pôrode. Dula môže poradiť ako sa uvolniť, pomôcť pri komunikácii. Pomáha vytvoriť atmosféru, pri ktorej by sa žena cítila bezpečne a mohla sa plne sústrediť na pôrod. Na všetky otázky rada odpovie certifikovaná Dula Ľudka mail. kontakt: lichtneckerova@gmail.com

Neplytvajme Nep ytvajme m vodou!

Prof. Ján Košturiak

Neslušná obsluha

GORODAL2000

Ako sa cítite, keď je v reštaurácii alebo v obchode neslušná obsluha? Prišli ste tam minúť vaše peniaze a oni si vás nevšímajú, správajú sa k vám arogantne a drzo. Ja obyčajne takýto podnik opustím a už sa tam nevrátim. Čím to je, že na Slovensku sa mi to stáva oveľa častejšie ako napríklad v Nemecku? Pýtali ste si už niekedy v zahraničí v reštaurácii alebo v hoteli pohár vody? Mne sa ešte nestalo, že by mi ho odmietli dať. Na Slovensku a v Čechách je to však bežné. Nedávno som si objednával obed v hoteli Moskva v Zlíne. Objednal som si pohár vody z vodovodu a čašníčka mi oznámila, že vedúci to zakázal. Nuž čo, povedal som si, hotel Moskva, asi ho vedie nejaký ruský komunista a správa sa ku mne ako k Ukrajincovi na Kryme. Zodvihol som sa a odišiel. A už tam nevkročím. A radím to aj vám, nechoďte do podnikov, kde odmietajú podať pocestnému pohár vody.

100%-ná účinnosť 85%-ná úspora vody a energie Nízka investícia Rýchla návratnosť Ľahká manipulácia Jednoduchá montáž Bezpečné používanie Nemecká kvalita

automatický zastavovač vody

Zoznam vybraných predajní vo Vašom meste nájdete na www.aquastop2000.sk

Obsluhovať alebo slúžiť – aké krásne slová. Je dobré slúžiť blížnemu, obsluhovať druhého človeka a cítiť jeho spokojnosť. Každý deň niekoho obsluhujeme a niekto obsluhuje nás. Ráno mi manželka s láskou mieša jogurtovo – zrnnú kašičku hatla-patla . Vyzerá to hrozne, ale chutí výborne. V kláštore Kinderalm som vždy k jedlu pristupoval s veľkou úctou, keď som videl s akou radosťou mi ho sestričky pripravovali. Raz som na v miske pred dverami cely našiel čerstvé čučoriedky – od mojej sestry Zuzky. Mal som veľkú radosť. Môj syn je kuchár a veľmi sa teší, keď ľuďom chutí. Aj Peter Ďurčo, fajn chlap a špičkový kuchár, mi často rozpráva, ako ho teší, keď majú jeho zákazníci pri jedle krásny zážitok. Spomínam si na kuchára Šerpu, ktorý nám v Himalájach varil úžasné jedlo a zdobil ho kvietkami vyrezanými zo zeleniny. Po namáhavom dni, v ťažkých podmienkach, so širokým úsmevom. Slúžil a mal z toho radosť.

59-139-1

6 5

radí certifikovaná Dula Kto je Dula

Jarný pobyt vo Vysokých Tatrách Teraz len za

176 €

54,90€

69%

1-izbový apartmán pre 2 osoby na 2 noci v luxusnom rezorte Tatragolf Mountain**** - 25% zľava do AquaCity Poprad - 20% zľava do masážneho salóna v rezorte - 20% zľava na vstup do VIP wellnessu

Pobyt v Ždiarskej doline Teraz len za

110€

59 €

46%

Pobyt pre 1 osobu na 2 noci v hoteli Magura + 2x polpenzia + 2x vstup do welnessromms + 1x masážne kreslo - 8 min + 30% zľava na klasickú masáž

www.megazlava.sk Čo je MegaZľava.sk? Webová služba alebo zľavový portál, kde si môžete kúpiť každý deň nový tovar alebo služby za výhodné ceny.

Prečo niektorí ľudia radšej vládnu, ako slúžia? A prečo sú takí neslušní a arogantní? Majú radi iba seba? Alebo skrývajú za svoju hrubosť zranenie, či strach? Niektorých si dokonca platíme zo (pokračovanie na ďalšej strane)

Zaujala Vás zľava? Chcete na MegaZľava.sk nakúpiť a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (PO – PIA OD 9.00 do 17.00 HOD.) a poradíme Vám, ako nakupovať.

PD 14-13 STRANA - 08


05:40 Sila lásky 06:35 McLeodove dcéry JEDNOTKA 07:20 Nash Bridges: Vlámačky 3 08:05 Správy RTVS „N“ 09:15 Extrémni experti 10:20 Galileo 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 14:00 Tajomstvo mojej kuchyne 14:45 Bláznivo zamilovaní: Vo vzduchu je láska 16:00 Správy RTVS 16:20 Galileo 16:50 Extrémni experti 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:20 Romanca na streche 21:50 Reportéri 22:20 Komplic 00:05 Nash Bridges: Vlámačky 3 00:50 Autosalón 01:15 Slovensko v obrazoch 01:35 Svet v obrazoch 02:00 Dámsky klub 03:35 Sila lásky 04:25 Bláznivo zamilovaní

Vtip: Sťažuje sa syn mame: - Mami, mne sa dnes nechce do školy. Učitelia ma tam nemajú radi, žiaci ma nemajú radi, ani ten školník ma nemá rád. - Nič sa nedá robiť, musíš ísť. - Ale ja fakt nechcem. - No ty musíš ísť, však si riaditeľ! Inayat Khan: „Šťastnými alebo nešťastnými sa nestávame životnými okolnosťami, ale svojím postojom k životu.“

9

hlavu hore!

Prof. Ján Košturiak

(pokračovanie z predošlej strany) svojich daní a oni nás na úradoch šikanujú a nadávajú nám. Mladá žena vydáva reklamný časopis. Podnikatelia jej platia za to, že sa dostane do každej domácnosti. A ona platí roznášačov, ktorí si zoberú peniaze a časopisy vyhodia. Vôbec sa nehanbia. Kde je ich úcta voči zamestnávateľovi, inzerentom a ostatným ľuďom?

kojných zákaz sp o ní

22

ák a

cia Garanity kval v sp

o ľ a h l i v ýc h s l u ž

ie

12-0045

ro

ko

z n íko m

v ko

na

bz

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 HLAS ČESKO SLOVENSKA 10:00 Chlapi neplačú 11:10 Komisár Rex 12:10 Odložený prípad 13:10 NCIS: Los Angeles 14:10 Monk 15:00 Krok za krokom 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:30 Búrlivé víno 21:40 Rodinné prípady 22:35 Dva a pol chlapa 23:05 Krok za krokom 23:30 Monk 00:25 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:25 Odložený prípad 02:10 NCIS: Los Angeles

06:30 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 07:25 TOP STAR 08:00 PANELÁK: Veľký omyl 09:00 SÚDNA SIEŇ: Nebudem žiť na stavenisku! 09:50 SÚDNA SIEŇ: Silvester 10:55 Najlepšie torty 6 12:00 NOVINY O 12:00 12:40 Kosti 13:40 OCHRANCOVIA: Tri deti, žiadne prachy 14:40 Vtierka Castle 15:40 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 OCHRANCOVIA: Nie som zlodejka 18:15 SÚDNA SIEŇ: Dcéra tyran 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:30 PANELÁK: Sadeničky 21:30 Profesionáli: Vence 22:30 Hoď svišťom: Poľovačka na hríby 23:15 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas 00:15 C.S.I.: Kriminálka New York 01:10 Hawaii 5.0 02:10 Dexter 03:00 Profesionáli JOJKA

i l ió

3. 4. 2014

1,4 m

TV program štvrtok

Prebiehajú voľby prezidenta. Niektorí kandidáti hovoria, že chcú slúžiť a uchádzajú sa o šancu. Jeden už je v službe pomerne dlho a správa sa ako drzý podnapitý čašník. Hlasno vykrikuje, ale obsluha mu nejde. Zákazníci stále čakajú na svoje objednávky a už im dochádza trpezlivosť. On má však silné reči, a keď má skladať účty, tak uteká zadným východom. Chváli sa vecami, na ktoré nemá vplyv – jedlom, ktoré uvaril kuchár alebo dobrým vínom, ktoré vyrobil miestny vinár. Jemu sa však jeho služba nedarí. Vystatuje sa svojimi skúsenosťami, ale sú to len samé frázy a prázdne reči, ktoré ho naučili v komunikačnom kurze. Je mi ho ľúto, sebavedomého čašníka, ktorý žije vo svojom virtuálnom svete. Vie sa obliecť, do saka si vždy vloží bielu vreckovku, ovláda naučené formulky, ale nemá rád svojich zákazníkov a slúži iným pánom. Po šichte zaspí a sníva sa mu sen. Chcel sa stať prezidentom čašníckej asociácie a už bol takmer v cieli. Zrazu však prišiel neznámy muž, ktorý chcel slúžiť. Volajú ho „dobrý anjel.“ A vyfúkol zlému čašníkovi vytúžené kreslo. Strašný sen! Spotený čašník sa prebudil do smutného rána. Hrôza. Treba vstať z postele a vrátiť sa do práce. Splniť objednávky, o ktorých už dávno vie, že sú nesplniteľné. A zákazníci strácajú trpezlivosť, hľadajú tajné dvere a SMER úniku.

(jk)

PD 14-13 STRANA - 09


2 4 7 7 6 5 9

9

7 5 2

Predstavujeme:

4 7 3 2 4 1 6 7

3

2 4

1

5 6

7

Kniha: Povolanie Publikácia je venovaná všetkým ľuďom, nielen mladým, ktorí hľadajú svoju vlastnú cestu a povolanie. Každý nemôže byť prorokom, úspešným športovcom, spisovateľom, vedcom alebo podnikateľom. Každý však môže prežiť pekný život, ktorým obohatí tento svet. Nejde o mo-

tivačnú knihu zaručených návodov na šťastie, ani manuál o tom, ako má človek podnikať a zbohatnúť. Neobsahuje ani rady, pretože autor je presvedčený, že každý si odpovede na svoje otázky musí nájsť sám. Čitateľom ponúka krátke texty na zamyslenie a otázky, ktoré im môžu pomôcť pri hľadaní vlastnej cesty a objavovaní svojho povolania. „Verím, že svet bude lepší - pre ľudí aj Zem, ktorú človek dostal do daru, aby ju zveľaďoval. Verím, že v tomto svete bude menej nenávisti a viac lásky, menej klamstva a viac pravdy, menej korupcie a viac dôvery a spravodlivosti. Nie je jednoduché objaviť svoje povolanie. Toto je kniha pre všetkých ľudí, pretože som presvedčený, že

na rovinu

s Erikou Horňákovou

Spomeniete si, akú najväčšiu vylomeninu ste svojim rodičom ako dieťa vyrobili? Pamätám si, že som raz ušla (smiech). A kam? Odišla som s jednou našou príbuznou a nikomu som nič nepovedala. Pamätáte si, aký trest ste za svoj „útek“ dostali? Keď sa všetko vysvetlilo, tvárila som sa ako neviniatko, takže trest som nedostala. Ale mamina mi to neskôr „vytmavila“. Chceli ste byť už ako dieťa spisovateľkou, alebo ste túžili aj po inom povolaní? Nechcela som byť spisovateľkou, ako malá som túžila stať sa vojačkou. Zrejme ma fascinovali uniformy. Nakoniec sa to však podarilo iba môjmu bratovi, ktorý je vojakom z povolania. Ak by ste si mohli vybrať, ktorou osobnosťou by ste sa aspoň na chvíľu mohli stať, kto by to bol a prečo? So svojím životom som spokojná, z histórie by som si asi nevybrala nikoho. Ale určite by bolo zaujímavé byť v koži Joanne Rowlingovej - úspešnej spisovateľky, autorky kníh o Harrym Potterovi. Koho považujete za najdôležitejšieho človeka vo svojom živote? Jednoznačne svojich rodičov, dali mi život a tomu sa nevyrovná žiadne priateľstvo, či iné vzťahy. Máte životné krédo, motto, ktorým sa riadite? Asi sa snažím vždy riadiť intuíciou. Ženská intuícia ma zatiaľ nikdy nesklamala. Zažili ste situáciu, kedy ste si povedali: Keby som radšej bola mužom... Zatiaľ nie, ale možno, keď raz budem rodiť, tak si to poviem... Dokázali by ste mužovi odpustiť neveru? Odpustiť áno, zabudnúť nie. Ublížili ste niekedy svojim klamstvom inému človeku? Asi ako každý som vo svojom živote občas zaklamala, ale nikdy nie tak, aby to niekomu ublížilo. Čo považujete za svoj doteraz najväčší životný úspech? Niekto by povedal, že napísanie knihy. Ale pre mňa je asi najväčším úspechom, že žijem svoj život tak, ako som si ho vysnila. Zora Kováčová, regionPRESS Foto: archív

PD 14-13 STRANA - 10

každý človek je podnikateľ so životom a talentom, ktoré dostal od Boha. Je to kniha o hľadaní povolania, v ktorom môžeme nájsť viac ako iba peniaze - slobodu, šťastie a pokoj.“ Ján Košturiak Jeden z najúžasnejších darov, ktoré sme v našom živote dostali, je schopnosť tvoriť. Spôsob, ako myslíme, aké emócie prežívame, vplýva aj na náš život. Pokiaľ si vieme predstaviť život vo vzájomnosti, tak taký život aj môžeme žiť. Táto kniha je ďalším dôkazom toho, že svet, ktorý je založený na vzájomnej spolupráci a láske, nie je utópia. Čítanie tejto knihy bolo pre mňa pohladením duše. Ďakujem, Janko. Zoltán Demján


TV program piatok

4. 4. 2014

06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:40 Chlapi neplačú 11:05 Komisár Rex 12:10 Odložený prípad 13:10 NCIS: Los Angeles 14:10 Monk 15:00 Krok za krokom 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:30 Búrlivé víno 21:40 Rodinné prípady 22:40 Svätý 01:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:50 Odložený prípad 02:35 NCIS: Los Angeles III. 18/24 03:15 Monk V. 2/16 04:00 Komisár Rex V. 2/15 MARKÍZA

05:40 TOP STAR 06:00 KRIMI 06:30 VEĽKÉ NO06:10 Sila lásky 07:00 McLeodove dcéry JEDNOTKA 07:45 Nash Bridges: Nočný vlak 4 08:30 VINY TV JOJ 07:30 TOP STAR 08:05 NOVÝ PANELÁK: Sadeničky 09:05 SÚDNA SIEŇ: Dovolenka 09:55 SÚDNA Správy RTVS „N“ 09:15 Extrémni experti 36/68 10:20 Galileo SIEŇ: Svadobný fotograf 10:55 Najlepšie torty 7 12:00 NOVINY 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky O 12:00 12:40 Kosti IV. 2 13:35 OCHRANCOVIA: Nie som zlodej- klub 14:05 Občan za dverami 14:45 Pošta pre teba 16:00 Spráka 14:35 Vtierka Castle II. 11 15:40 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR vy RTVS 16:20 Milujem Slovensko 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 OCHRANCOVIA: Maniodepresia 18:15 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie SÚDNA SIEŇ: Nič nedostaneš 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 20:20 Čo ja viem 21:40 Fetiše socializmu: Skrytý pôvab buŠPORT 20:20 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 SÚBOJ NÁRODOV 22:15 dovateľov 22:10 Čo robiť v Denveri, keď je človek mŕtvy 00:05 Cesta bojovníka 00:30 Zelené peklo 02:35 Cesta bojovníka Nikto nie je dokonalý 01:05 Nash Bridges: Nočný vlak 4 01:50 04:15 Rodinné záležitosti 2 Inšpektor Rocca: Oznámená smrť 03:25 Dámsky klub JOJKA

Vtip: Pani učiteľka vysvetľuje v triede: - Hovoríme, že krava sa otelila, mačka sa okotila. Povie niekto ďalší príklad? Móricko sa hlási: - Prosím, žralok sa ožral. Swift: „Ak sa na svete objaví génius, spoznáte ho aj podľa toho, že sa proti nemu spoja všetky hlúpe hlavy.“

11

POVEDALO SA

... v našich laviciach

Y ŠIE CEN

V Bangladéši používajú ošípané ako ťažnú silu.

viac, ako

200 riešení

Ľudovít Štúr bojoval za vzrušenie poddanstva.

pre Vašu strechu, ktorá

Včelia kráľovná znesie vajíčka, z ktorých sa vyliahnu Laury.

nikdy nevybledne

Poloostrov je ostrov z iného konca.

Kom om mbinác áciou 25 fa farebných ých odtieňov v matnom, ale le e b o g lazovano o m prev revede e ní a rozmanitých tvva varov škridiel, vyy tvorííte viac ako 200 možností, a ko pr prisp s ôsobiť iť Vašu šu u st strechu Vašim predstavám.. Platí to a ko pre vá p novostavby, tak aj pre rekonš onštrukcie e striech ech. Farebný povrch tvorený ec výp p a lom prr i 100 00 0 0°C 0 dáva istotu, že takáto škr kridla nikd kdy nevy evy vyyble bledne.

Čo je to spoločnosť? Sú to ľudia, ktorí majú k sebe blízko. Prvý rým sa veršuje s druhým. Teplota inverzie vzniká po druhej svetovej vojne.

STREŠNÉ CENTRUM

NItrianske Pravno, Nádražná 79/28, tel.: 046/544 77 63 mobil: 0905 547 091, pravno@stavmix-plus.sk, www.stavmix-plus.sk

15-0136

NAJLEP

U! N A T RH

Kto to bol a v ktorej dobe žil? (Horacio Nelson) Táto informácia sa v mojej databáze nenachádza. Chcem ísť pišať na miesto. V Žiline sa vyrábajú valivé palivá. MHD je politická strana. Hlavné mesto Argentíny je Brazília. Uveď príčiny vzniku 2. svetovej vojny. Hitler začal expandovať do EÚ. Motto (heslo) EÚ: Utopený vo vode. Určite majú doma sušičku na obočie. Aké podmienky musíme dodržiavať pri výrobe biopotravín? Musia prísť načas a musia mať rukavice. V koži je fosfor. Kartágincov viedol v púnskych vojnách Kanibal. Prídavné meno svieži sa skloňuje podľa vzoru neznámy. V Iraku je chov paprade morušovej. V tele človeka je srdce s pľúcami chránené žiabrami. Človek, ktorý pravidelne odovzdáva krv, sa nazýva odovzdávač krvi. Na rane sa vytvorí krvný koláč. Napíš názov hymny EÚ. Óda na krásu. Povedz príklad cicavca. Had. A povieš prečo? Lebo cicia krv. Kde bývali pravekí ľudia? V skalných prívesoch.

PD 14-13 STRANA - 11


6

2

3 9 1 8

3 8 7

2

9 1 2 5 6 8 1 5

9 7 3 8 7 5

9

Pánu učiteľovi Paradox- to je ako tá zubná pasta v reklame. Kto bol upálený v Kostnici r. 1415? Ján Hossa. Kde sa píše i? V pluráli singuláru. R patrí medzi mäkké spoluhlásky. Najvyšší predstaviteľ dediny Prezident. Koruna na erbe symbolizuje predsedu. Králi boli v staroveku opkropení SBS pružinou. Žiak napísal na tabuľu slovo uniforiem takto: - unyforiem.

Aký vzor má slovo záprah? Vzor pekný. Čo je zikkurat? Zikkurat je keramika. Kto zaviedol najstarší známy zákonník? Chumurapi. Čo robili panovníci v Egypte? Nič. Čo je sarkofág? Papier. Čím sa živí osa útočná? Osa útočná sa živí útočením. Učiteľ: „Vidím vás!“ Žiak: „Aj ja vás.“ Čo môžeme zistiť pozorovaním? Vôňu zápachu, farba a vzhľad.

Mám rada Tutanchameleóna. Zúfalé zvolanie žiačky, ktorá nerozumie učivu: „Pani učiteľka, ale však tam je sakra plus!“ Ryby znášajú vajíčka cez ústa. Kde sa stretávajú osvietenci? Na Eifellovej veži. „Angela Merkelová? To je tá čo hrá v kostiach?“ Litosferické dosky sa pohybujú pomocou vetra. Slovesá sa skloňujú. Štípe to, hryzie to a zuby to nemá. „Moja bab-

ka.“ (mráz) Vymenuj vývojové stupne človeka: Homo sapiens sapiens, homo sapiens, homo, homo, homo. Čo je to manufaktúra? Je firma, kde robia všetci rovnakú robotu. Abeceda skakaním. Čo je to homo habilis? Človek nenormálny. Koľko slov obsahuje jednoslovné pomenovanie? DVE Uveď príklad pravekého nástroja. Prsný klin.

viete, že?

... čo možno nevieme

viete, že? odrážadlo nie je výmy-

POSLEDNÉ VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA, REAGUJTE RÝCHLO!

ZAMESTNÁME KAŽDÉHO Z VÁS!! PREPLATÍME CESTU NA POHOVOR ! Ponúkame ubytovanie a dopravu do zamestnania zdarma Miesto výkonu práce Voderady pri Trnave a Galanta (Hľadáme operátorov výroby do elektrotechnického priemyslu.)

HĽADÁME VODIČOV MKD Najväčšia dopravná spoločnosť na Slovensku STD DONIVO a.s., pobočka Zvolen prijme do pracovného pomeru vodičov MKD

420 - 550 Euro (brutto) a vynálezca Štefan Banič (*1870 v Neštichu, + 1941 v Neštichu) sa spomína nielen v súvislosti s patentom na padák, ktorý vyskúšal sám keď zoskočil zo strechy 15-poschodovej budovy vo Washingtone, ale aj v súvislosti s jaskyňou. V roku 1930 spolu s bratom Jánom a súrodencami Vajsáblovcami a Valovcami objavil podzemné chodby a krásy jaskyne Driny pri Smoleniciach (Malé Karpaty). Vďaka nim sa dnes môžeme kochať jaskynnými útvarmi v jedinej jaskyni na Západnom Slovensku.

PONÚKAME:

02-0088

viete, že? slovenský konštruktér

Ponúkame: prácu na plný úväzok, sociálny program, dochádzkový výkonnostný bonus, pozičný príplatok, stravné lístky v sume 3€ Príplatky za prácu nadčas 25%, v noci 20%, príplatok za prácu v sobotu 50% a v nedeľu 100%. Ubytovanie zdarma, doprava do zamestanania zdarma. Výberové pohovory sú v Galante

viete, že?

od 1. apríla je väčšina jaskýň už otvorená pre návštevníkov? Ale pozor Demänovská ľadová, Dobšinská ľadová a Harmanecká jaskyňa je ešte zatvorená. Otváracie hodiny si môžete pozrieť na stránke: www. ssj.sk

viete, že?

na našej najväčšej vodnej nádrži Liptovská Mara má vyrásť do leta roku 2015 nové rekreačno- športové centrum Marina Liptov na západnom brehu Liptovskej Mary v blízkosti Bobrovníckej zátoky.

viete, že?

nič na človeku nie je zbytočné, ani slepé črevo? Nachádza sa na konci tenkého čreva – červovitý prívesok, latinsky appendix. Je dlhý 7 až 10 centimetrov, ktorý má obrannú funkciu a zachytáva choroboplodné zárodky. Posledné štúdie hovoria, že je zdrojom baktérii, ktoré sú potrebné na normálnu mikroflóru čriev, a tým je tvorcom imunity. Keď sme užívali antibiotiká, vďaka slepému črevu sa opäť rozmnožia baktérie do celého črevného systému. Ževraj nás môže ochrániť pred chrípkou, vraj aj vtáčou.

regionálne noviny

... nájdeš, čo

LUCENECKO VEĽKOKRTÍŠSKO-POLTÁRSKO

PD 14-13 STRANA - 12

™eaViZc‚k†`ZcYnk:×"dY(%")%:JG ™YdYg ^VkVc^ZkeaVicX]iZgb†cdk"egVk^YZacZ`'*#YĊjbZh^VXV ™oVeaViZc^ZkdY^ùh`‚]ddeg{kcZc^Vh`je^cn8 : ™oVeaViZc^Z`kVa^Ä`VùcZ_`VginkdY^ùV ™bd cdhĔcVYiVcYVgYc‚]do{gdW`j ™K>Eed^hiZc^ZhdhedgZc†begZgdY^cj ™)i YĊdkegVXdkcijgcjh ™hiVW^ac‚oVbZhicVc^Z ™bdYZgckdodkeVg`

egVXV5hiY#h`™lll#hiY#h`™ )'&.%-'-.*(.

02-0041

sel modernej doby? Už v roku 1816 zhotovil Karl von Drais drevené odrážadlo, ktoré po ňom aj pomenovali „drezina“. Bol to stroj poháňaný odrážaním sa jazdcových nôh od zeme. Neskôr škótsky kováč Kirkpatrick MacMillan pridal v roku 1840 pedálový mechanizmus, ktorý umožnil zdvihnúť jazdcove nohy od zeme počas jazdy. Aj k niektorým typom dnešných odrážadiel sa dá dokúpiť pedálový mechanizmus.


5.4. 2014

06:00 Čarodejnice 06:45 Legendy Chima. 07:05 Tom a Jerry 07:20 Scooby-Doo 07:45 Kung Fu Panda 08:10 Tučniaky z Madagaskaru 08:35 Zachráňte Willyho 4 (HD) 10:40 2 baby na mizine 11:10 Dva a pol chlapa 11:35 Kráska a zviera 12:35 Arrow 13:30 HLAS ČESKO SLOVENSKA 15:05 Harry Potter a Polovičný princ (HD) 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Skús ma rozosmiať 23:00 Na túto nemám (HD) 01:05 Harry Potter a Polovičný princ 03:30 Na túto nemám (HD) MARKÍZA

05:15 TOP STAR 05:40 KRIMI 06:05 TOP STAR 06:35 My Little Pony 07:05 Max Steel 07:30 Káčerovo 08:20 Denník ľadovej princeznej 10:30 Prekvapenie 5 11:30 Geissenovci - Ťažký život milionárov V. 10 12:40 SÚBOJ NÁRODOV 14:30 X FACTOR 15:55 Takmer vydaté 18:00 Profesionáli: Šmejdi 7 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:20 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Zrodenie Planéty opíc Americký akčný sci-fi triler.MN 12 2011 J. Franco, F. Pintová, J. Lithgow, B. Cox, A. Serkis, T. Felton, T. Labine, S. Bennetová, J. Harris, D. Oyelowo a ďalší. Rupert Wyatt 23:00 Kliatba múmie 01:00 Germinal 03:55 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 04:40 KRIMI JOJKA

07:25 Pingu 07:30 Požiarnik Sam 07:40 JEDNOTKA Franklin: Franklinov nový priateľ 07:55 Škaredé káčatko 08:15 Garfield 08:30 Trpaslíci 08:45 Fidlibumove rozprávky 09:10 Daj si čas 09:40 Krásna múdrosť 11:10 Berlin, Berlin: Na prvý pohľad 35 12:00 On air 12:30 Čo ja viem 13:55 Fetiše socializmu: Skrytý pôvab budovateľov 14:25 Milujem Slovensko 15:50 „A zase ta Lucie!“ 17:25 Postav dom , zasaď strom 17:55 Taxík 18:25 Nebíčko v papuľke 19:00 Správy RTVS 20:20 Pošta pre teba 21:20 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou 21:55 Krajina rebelov 23:35 Čo robiť v Denveri, keď je človek mŕtvy 01:30 Inšpektor Rocca: 03:00 Krajina rebelov

Vtip: Pani učiteľka vyvolala k tabuli Jakuba, a pýta sa ho: - Jakub, ako sa volajú zvieratá, ktoré žerú byliny? - Bylinožravce. - Výborne. A ako sa volajú tie, ktoré žerú mäso? - Mäsožravce. - Výborne. Ako tie, ktoré žerú všetko? - Pažravce. Richard Rohr: „Ježiš nachádza Boha vždy v tých bez zásluh.“

13

príbehy pre dušu

Bruno Ferrero

DIABLOV BAZÁR Diabol raz usporiadal bazár, na ktorom sa vystavovali a predávali jeho zbrane a najvynaliezavejšie nástroje určené na pokúšanie ľudí. Jeho sluhovia celé dni zariaďovali stánky, zapájali svetlá a lampy, rozprestierali koberce a čo najlákavejšie aranžovali diablove vynálezy. Boli tam mechanizmy a zariadenia pre všetky kategórie hriechov. Najmä pre sedem hlavných: luxusné súpravy na vzbudenie pýchy, lakomstva, maškrtnosti, hnevu, chlipnosti, závisti, ľahostajnosti. A spolu s nimi hory lesklých katalógov, videá, cédečká. A, samozrejme, všetky boli diabolsky vzrušujúce. Cenovky boli na viditeľných miestach, spolu so zľavou, ako to býva zvykom na každom bazári. No vo veľkom nádhernom stánku bola tajomná vitrínka. Bol v nej malý pozlátený kľúčik. Bol to jediný predmet, pri ktorom stála namiesto cenovky tabuľka s nápisom: „Nepredajné.“ Jeden z návštevníkov začal mávať zlatou platobnou kartou a chcel sa za každú cenu dozvedieť, na čo ten kľúčik slúži. Bol ochotný zaplatiť zaň akúkoľvek sumu. Personál, ktorý čelil jeho tvrdošijnému naliehaniu, zavolal šéfa. Po chvíli čakania sa dostavil Satan, sprevádzaný nezameniteľným pachom síry. So svojimi jemnými a falošne milými spôsobmi povedal viditeľne zvedavému zákazníkovi, že tento kľúč mu je obzvlášť drahý. Že je bezcenný, ale záleží mu na ňom preto, lebo mu umožňuje vstúpiť do duše kohokoľvek, či už laika, kňaza, duchovného, hoci aj biskupa alebo kardinála. Nech by boli jeho viera, stupeň svätosti, jeho vek akékoľvek, tento zázračný kľúč vždy fungoval. Zákazník veľmi naliehal a napokon Satan, napriek svojej prefíkanosti, neudržal tajomstvo a potichu priznal: „Tento kľúč sa volá malomyseľnosť.“

Kto je malomyseľný, umŕtvuje, nenávidí sám seba a ostatných, lebo kto je ranený, zraňuje. Malomyseľnosť je protikladom viery. „Ak je Boh za nás, kto je proti nám?“ (Rim 8, 31) 54-0066 TT13

TV program sobota

PD 14-13 STRANA - 13

Príbehy pre potešenie duše nájdete v kníhkupectve www.donbosco.sk


6

5 9 6

6

9

3 8 2

8 3 2 7 1 8 6 7 8 1

1 9 6 5

3 1

myslím si

Rado radí

Mgr. Radoslav Gloznek

579 200 je počet vytlačených vizitiek pre našich klientov. Malá doplnková služba, ktorú sme rozbehli pred dvoma rokmi, má dnes už svojich stálych a vracajúcich sa klientov. Cena kvalitnej vizitky za 0,033eur (1,-Sk) pri objednávke 1000 ks je veľmi dobrá. To, čo si ceníme na tejto službe najviac je technológia, ktorú pri tlači vizitiek používame. Na

rozdiel od väčšiny súčasne tlačených vizitiek nepoužívame technológiu digitálnej tlače. Tlačíme ich klasickým hárkovým offsetom. Jednoducho povedané, tlačíme ich tak, ako sa vyrábali v minulosti. Poctivo a kvalitne, technológiou, ktorou sa tlačia napríklad kvalitné prezentačné katalógy. Kopec dnešných vizitiek za lacné peniaze nemá očakávanú kvalitu. Často sa prehýbajú, presvitajú a farba sa na nich pri prvom dotyku s vodou, resp. pohybom prsta rozmazáva. Našim cieľom bolo poskytnúť klientom vizitku za lacné peniaze v offsetovej kvalite. Dnes môžeme povedať, že voľba bola správna. Raz som sedel s klientom a rozprával mu v akej kvalite a cene tlačíme vizitky a nezabudol som dodať podstatnú informáciu, že to robíme

Igor Matovič

Je rozhodnuté.

Ak čítate tento stĺpček, tak je už zrejme rozhodnuté kto sa stal prezidentom Slovenskej republiky. Ja ho však píšem v stredu, kedy do volieb zostávajú ešte tri dni. Jasné, mal som svojho favorita a budem rád, ak vyhrá on. Na druhej strane, vopred viem, že, ak nevyhrá, budem plne rešpektovať vôľu ľudí, ktorí si zvolili za prezidenta jeho súpera. O tom je demokracia – ľudia rozhodnú a napriek svojej vôli musíme niekedy rešpektovať aj toho, ktorého radi nemáme. S čím sa ale zmieriť nedokážem, je to, že v týchto voľbách sa opäť niekto zrejme pokúsi hromadne kupovať hlasy v rómskych osadách. Zneužívať chudobu chudobných je podlé. Lenže niektorí politici to robia stále a ja sa naozaj čudujem, že to tolerujeme. Neverím, že ak by niekto naozaj chcel, nedokáže zistiť tých, ktorí takto hrubo hrajú mimo pravidiel. Zrejme to niekomu veľmi veľmi vyhovuje. Dnes sme zverejnili informáciu, že po osadách sa vo veľkom pohybujú ľudia, ktorí do nich zvyčajne hlasy chodia kupovať. Upozornili sme tak políciu, aby kupovaniu hlasov zabránila. Uvidíme. Dôkazy budú úplne jasné. V prvom kole osadníci voliť neboli. Ak teraz zrazu voliť prídu a podľa našich informácií hlasy sa kupujú vo veľkom, krásne bude vidieť, ktorý kandidát „nakúpil“. Čo ma tiež veľmi mrzí, je to, že v celej kampani zaznelo príliš málo faktov. Naďalej mám pocit, že politici vlastne ani nemajú záujem, aby ľudia rozhodovali plne informovaní. Nepostrehol som žiadnu snahu vysvetľovať ľuďom, ako je pre Slovensko nebezpečné, keď politikom dovoľujeme, aby nás neustále zadlžovali. Takú diskusiu som očakával – aby sa jeden pýtal druhého, prečo to dopustil a druhý prvého, ako by to teda robil on, aby taká situácia nenastala. Zadĺženie Slovenska len od roku 2008 vzrástlo o viac ako 120% - z 19 miliard eur na 42 miliard eur, čo patrí k európskym rekordom! Politici zvyknú tvrdiť, že nič sa nedeje. Ale deje. A nie nič, je to veľmi vážne. O tomto však kampaň nebola. Bola o rôznych osobných útokoch, ale o faktoch nie. Miesto toho, aby sme kampaň využili na to, aby ľudia mali viac informácií dôležitých pre osud Slovenska (nás, našich detí a vnúčat), dozvedeli sme sa len kopu žvástov a sprostých výmyslov. Škoda. Igor Matovič

PD 14-13 STRANA - 14

pravidelne, každý pondelok. Jeho odpoveď bola pre mňa prekvapivá. Povedal: „Už len to, že túto službu poskytujete pravidelne, je pre mňa veľmi dôležitá informácia. Teraz vizitky nepotrebujem, ale keď budem, viem na koho sa mám obrátiť“ Vtedy som si ešte neuvedomoval, že úspech a obľúbenosť tohto malého projektu bude spočívať práve na tejto pravidelnosti. Offsetové vizitky sa totiž tlačia skôr na požiadanie klienta a nám sa z jej tlače podarilo spraviť pravidelnú aktivitu. Obrovskou výhodou je aj to, že dokážeme vytlačiť vizitku nech ste kdekoľvek na Slovensku. Stačí, keď sa skontaktujete s obchodným zástupcom vo vašom regióne. Vaše postrehy, námety, otázky posielajte na radoradi@regionpress.sk


Obyčajné noviny

Záhada odhalená Čo sa skrýva za záhadnými plagátmi pred Europarlamentom? Hľadajú sa europoslanci! S týmto textom a obrázkami súčasných poslancov Európskeho parlamentu obletela správa takmer všetky slovenské médiá. Na stĺpoch viseli ich fotky a mená. Čo sa skrýva za týmto záhadným odkazom? Slováci sa pred nedávnom zomkli a dali svoj hlas kremnickému 400-ročnému dubu. V celonárodnom hlasovaní získal viac než 10 tisíc hlasov. Slávnostné vyhlasovanie celoeurópskej ankety sa uskutočnilo práve v budove europarlamentu. V slovenskej delegácii bol aj súčasný poslanec NR SR za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Jozef Viskupič. Slovákom tlieskala Európa, europoslancov to nezaujímalo!

“Bol som z toho jednoducho rozčarovaný a smutný. Ani jeden zo súčasných 13-tich europoslancov si na túto slávnostnú príležitosť nenašiel čas. Slovenskému stromu pritom tlieskala celá Európa,” hovorí Viskupič. Jozef Viskupič teda musel reagovať a priamo pred hlavnou budovou Európskeho parlamentu rozvešal obrázky s europoslancami s textom Missinghľadá sa europoslanec. “Dokonca som sa na nich aj pýtal okoloidúcich. Márne. Obávam sa, že podobne by som pochodil aj na Slovensku. A to je zle!” vysvetľuje svoju recesistickú akciu Jozef Viskupič. Poslanci nič nevideli... “Nič také som tam v stredu nevidel,” vykrúcal sa smerácky poslanec Vladimír Maňka pre Nový Čas.

“To nie je chyba poslancov ale médií. Naša práca je riadne dokumentovaná na viacerých platformách,” dodáva pre ten istý denník Jaroslav Paška z SNS. Ľudia na to majú právo! Takáto reakcia sa podľa Viskupiča dala čakať. “Chcel som takto zábavne ukázať, že europoslanci nemôžu žiť vo svojich kanceláriách. Slováci svojich zástupcov v európskom parlamente jednoducho musia poznať a europoslanec zas musí vedieť o problémoch svojich ľudí doma,” domnieva sa Jozef Viskupič z hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a na záver dodáva: “Myslím, že je na čase to zmeniť, pretože v europarlamente sa momentálne rozhoduje o našej budúcnosti viac ako si myslíme. Ľudia majú právo na to byť informovaní!”

Jozef Viskupič “Slováci svojich zástupcov v európskom parlamente jednoducho musia poznať a europoslanec zas musí vedieť o problémoch svojich ľudí doma.”

Kandidátka OĽaNO do Europarlamentu točne postaviť bezpráviu a dovolil si upozorniť na tunelovanie, rodinkárstvo a korupciu v školstve. Za tento jeho záslužný čin sa dočkal odmeny takej slovenskej – z jeho školy ho vyrazili a dnes je bez práce. Držiteľ ocenenia za statočnosť Biela vrana.

1. Mgr. Jozef Viskupič Najaktívnejší poslanec NR SR v roku 2013. Jeden zo zakladateľov hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA. Venuje sa kultúre, médiám a európskym záležitostiam. Aktívne sa zapája do riešenia problémov aj na miestnej úrovni. S manželkou Romanou vychováva v Trnave 2 deti. 2. Mgr. art. Viera Dubačová Občianska aktivistka, režisérka, bojovníčka proti korupcii, držiteľka ocenení Euroobčan roka a Krištáľového krídla. 20 rokov sa venuje tým najslabším z najslabších. Založila Divadlo z pasáže, v ktorom hrajú ľudia s mentálnym postihnutím. 3. Mgr. Oto Žarnay: Učiteľ, ktorý sa nebál sta

4. Mgr. Branislav Škripek Evanjelizátor a poslanec NR SR. Záleží mu na tom, aby si ľudia na Slovensku uvedomili, že o svoju krajinu sa musia aktívne starať a rozhodovať o jej osude. Heslom jeho verejného pôsobenia je slušnosť, spravodlivosť a rešpekt voči Bohu. 5. PharmDr. ThLic. Mária Raučinová Publicistka, bývalá redaktorka katolíckych novín a pedagogička, ktorá sa špecializuje na tému ženy s jej špecifikami a vo vzťahu k mužovi. Vo výboru pre rodovú rovnosť zastáva nefeministické pozície.

7. Mgr. art. Veronika Remišová, M.A., ArtD. Odborníčka na Európsku úniu. Desať rokov práce v Bruseli. Občianska aktivistka, na Európe jej záleží a vie ju zmeniť. 8. Mgr. Stanislav Daniel Róm a špecialista na vzdelávanie Rómov. Viacero rokov v tejto oblasti pôsobí v zahraničí, ako napríklad v OBSE. 9. Prof. Ing. Vladimír Čaboun, CSc.: uznávaný vedec, pedagóg, lesnícky a krajinný ekológ hľadajúci rovnováhu pri ochrane životného prostredia. Držiteľ čierneho pásu v karate. 10. Mgr. Art. Jakub Nvota: popredný divadelný režisér v Radošinskom naivnom divadle, Divadle Jozefa Gregora Tajovského, Štúdiu L+S a mnohých ďalších. Zakladateľ Túlavého divadla.

6. Ing. Vladimír Sirotka, CSc. Malých a stredných podnikateľov zastúpi odborník naslovovzatý: prezident asociácie malých a stredných podnikov, ktorý sa dlhodobo špecializuje práve na rozvoj malého a stredného podnikania, dane, odvody a vzdelávanie. Autor rovnej dane a systému licencií pre živnostníkov.

PD 14-13 STRANA - 15

eurokandidatka.sk 11. Ing. Stanislav Trnovec, CSc. SE: predseda Klubu mnohodetných rodín. Otec 11 detí. Príklad toho, že pre výchovu detí nie je podstatný počet detí v rodine, ale prístup rodičov. Zaoberá sa hlavne problematikou podpory rodín. 12. Ing. Michal Kravčík, CSc.: autor unikátneho protipovodňového projektu, ktorý realizovala Radičovej vláda v 489 obciach. Držiteľ viacerých svetových environmentálnych ocenení. 13. Mgr. Maroš Paulini: tretina mladých ľudí sú nezamestnaní, dve tretiny chcú Slovensko opustiť. V tejto situácii buď ponúkneme mladým budúcnosť, alebo stratíme tú svoju. Talentovaný mladý právnik, dobrovoľník a aktivista.


PIESTANSKO PRIEVIDZSKO regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

týždenne do 35 000 domácností a firiem

Redakcia: tel/fax: e-mail:

Terézie Vansovej 28, Prievidza 046 / 542 16 13 prievidzsko@regionpress.sk vydáva: regionPRESS s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Páči sa vám zmena, ktorú sme s týmito Páči sa vám zmena, ktorú sme s týmito novinami urobili? Veríme, že áno a na zmenu upozorníte aj iných ľudí. Pridali sme kopu zaujímavých informácií, ktoré môžete využiť. Bezplatný právny servis, rady lekára, rôznych odborníkov, či názory známych ľudí. Všetko sú to informácie, ktoré v týchto novinách dlhodobo chýbali. Snažili sme sa noviny urobiť tak, aby si v nich našiel svoje okienko viac-menej každý čitateľ. Aj deti, cez poučné príbehy Bruna Ferrera, ktoré určite zaujmú aj nás dospelákov, ale aj

Pomôžme si navzájom

veriaci cez pravideľné duchovné okienko. Hore hlavu profesora Košturiaka, či zážitky profesora Krčméryho - hĺbavé a hodnotné slová, múdrych a vzácnych ľudí. Všetka naša snaha však bude márna, ak kolportér, ktorý dostane zaplatené za to, aby vám naše/vaše noviny dal do schránky, tak neurobí. Bohužiaľ, stáva sa to a často. Veľmi nás to mrzí, lebo takto vychádza navnivoč úsilie všetkých ľudí, ktorí sa na tvorbe našich novín podieľajú a vy prichádzate o možnosť opäť v nich zalistovať. Preto vás chceme poprosiť o malú-veľkú pomoc. Akú? V podstate je to jednoduché. Ak viete o mieste, kde sa tieto noviny nedostávajú každý

Inzercia: Helena Drexlerová 0903 526 250

0905 719 148

Simona Pellerová 0915 254 565

Distribúcia: (35.000 domácností/firiem) Každý týždeň: v Prievidzi, Bojniciach, Handlovej a Novákoch +v párnom týždni navyše: Bystričany, Cígeľ, Čavoj, Čereňany, Diviacka N.V., Diviaky n/N, Dlžín, D. Vestenice, Dubnica, Horná Ves, H. Vestenice, Kamenec p/V, Kocúrany, Kostolná Ves, Koš, Lehota p/V, Liešťany, N.Rudno, N.Sučany, Nitrica, Opatovce, Oslany, Radobica, Rudnianska Lehota, Sebedražie, Seč, Šútovce, Temeš, Valaská Belá a Zemianske Kostoľany + v nepárnom týždni navyše: Dubnica, Hradec, Chrenovec-Brusno, Chvojnica, Jalovec, Kanianka, Kľačno, Lazany, Lipník, M.Čausa, Malinová, M.Lehôtka, Morovno, NedožeryBrezany, N.Pravno, Nováky, Poluvsie, Poruba, Pravenec, Ráztočno, Tužina, V.Čausa a V.Lehôtka

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu: Západné Slovensko BV 53.500 Bratislavsko Východ BZ 63.000 Bratislavsko Západ DS 25.000 Dunajskostredsko GA 30.000 Galantsko+Šaliansko HC 26.750 Hlohovecko+Sereďsko KM 15.000 Komárňansko LV 30.000 Levicko MA 25.500 Malacko NR 50.000 Nitriansko NZ 35.000 Novozámocko PK 21.000 Pezinsko PN 32.500 Piešťansko+NM+MY SC 25.000 Senecko SE 31.000 Senicko+Skalicko TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN TN 52.000 Trenčiansko+IL TT 45.500 Trnavsko ZM 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko BB 50.000 Banskobystricko+BR KY 30.000 Kysucko=CA+KM LI 35.500 Liptovsko=LM+RK LC 30.000 Lučenecko+VK+PT MT 39.250 Martinsko+TR OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS PB 30.000 Považsko=PB+PU PD 35.000 Prievidzsko ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS ZA 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko BJ 27.500 Bardejovsko+SK+SP GE 25.000 Gemersko=RV+RS+RA HU 25.000 Humensko+VT+SV+ML KE 82.750 Košicko KS 22.250 Košicko okolie SL 12.000 Ľubovniansko MI 30.500 Michalovsko+TV+SO PP 35.000 Popradsko+KK PO 40.000 Prešovsko+SB SN 30.000 Spišsko+LE+GL

dosah na 1.500.000

domácností a firiem

PD 14-13 STRANA - 16

víkend priamo do schránok, dajte nám, prosíme, vedieť do redakcie (kontakt je uverejnený na zadnej stránke). Pomôžete mnohým ľuďom, verte. Pomôžete klientom, ktorí si platia inzerciu a tým vlastne platia aj všetky tieto nové informácie, o ktoré sme vaše noviny obohatili. Pomôžete ľuďom, ktorí si radi prečítajú niečo užitočné, či zaujímavé. V neposlednom rade veľmi pomôžete aj nám, ktorí sa na príprave týchto novín podielame. ... a keď chcete pomôcť ešte viac, existuje aj iná forma pomoci - povedzte vašim známym, že tieto noviny máte radi a radi by ste videli v nich aj ich reklamu, lebo bez nej nedokážeme dobré noviny robiť. ďakujeme, redakcia

Pd14 13 strana  
Pd14 13 strana  
Advertisement