Page 1

52-0629

34-0001

odškodné za chorobu z povolania, pracovné úrazy a iné. Bezplatná pomoc. 0944 916 238. www.chorobazpovolania.sk

PRACOVNÉ ODEVY

a v zľa

% 5 -5

Funkčné tričko EMERTON

Mikina EMERTON

+

+

Zimná bunda TEREK

41-0341

nielen


PD 13-46 STRANA - 02


PD 13-46 STRANA - 03


PD 13-46 STRANA - 04


PD 13-46 STRANA - 05


LEXAN BALKÓNY

• • • • • •

balkónové striešky zastrešenie terás zimné záhrady hliníkové zasklenie roletový systém rekonštrukcie zábradlí

www.jm-pristresky.sk jozef.jm@gmail.com

... výhodná spolupráca pri rekonštrukcii bytových domov ...

45-0021

0908 427 957, 0908 427 124

PD 13-46 STRANA - 06


DÁMSKE

ZÁKAZKOVÉ KRAJČÍRSTVO

PD 13-46 STRANA - 07


volajte 0903 544 164

ručenie nehnuteľnosťou - zostávate naďalej jej vlastníkom

Poskytujem astrologické poradenstvo pre jednotlivcov aj firmy.

Stačí prezvoniť a my Vám zavoláme späť

H¼ADÁME OBCHODNÝCH ZÁSTUPCOV

41-0316

Vyriešte príčiny svojich problémov a objednajte sa.

Eva Kóňová

T: 0903 035 008

PD 13-46 STRANA - 08


PD 13-46 STRANA - 09


R21 • RÔZNE predaj Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP PD R21 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,40 € s DPH

R16 • MÓDA Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP PD R16 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,40 € s DPH

R17 • DROBNOCHOV Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP PD R17 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,40 € s DPH

R3 • AUTO-MOTO rôzne Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP PD R3 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,60 € s DPH

R8 • DOMY CHATY kúpa Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP PD R8 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,60 € s DPH

R23 • STAVBA

R18 • HOBBY - ZÁĽUBY R9 • DOMY CHATY predaj Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP PD R9 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,60 € s DPH

Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP PD R23 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,40 € s DPH

Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP PD R18 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,40 € s DPH

R24 • BÝVANIE Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP PD R24 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,40 € s DPH

R4 • BYTY kúpa Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP PD R4 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,60 € s DPH

R11 • POZEMKY ZÁHRADY predaj R5 • BYTY predaj Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP PD R5 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,60 € s DPH

Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP PD R11 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,60 € s DPH

R12 • POZEMKY ZÁHRADY kúpa Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP PD R12 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,60 € s DPH

R13 • VZDELÁVANIE Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP PD R13 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,60 € s DPH

R14 • HĽADÁM PRÁCU Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP PD R14 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,40 € s DPH

R15 • ELEKTRO - TECHNIKA

R7 • BYTY prenájom

Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP PD R15 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,40 € s DPH

Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP PD R7 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,60 € s DPH

PD 13-46 STRANA - 10


Ušetrite s ATTACKom • Splyňovacie kotly • Peletové kotly

• Kotly na pevné palivá • Kondenzačné kotly

• Nástenné kotly • Akumulačné nádrže

SPLYŇOVACIE KOTLY NA DREVO

6ZÁRUKA ROKOV

Ocenenie Racionergia Bratislava

Ocenenie For Therm Praha

Ocenenie Efficienza & Innovazione Milano

PELETOVÉ KOTLY ATTACK

NÁZOV MC s DPH ATTACK 25 DP PROFI 1 236,24 € ATTACK 25 DP STANDARD 1 143,22 € ATTACK 35 DP PROFI 1 430,86 € ATTACK 35 DP STANDARD 1 339,06 € ATTACK 45 DP PROFI 1 774,80 € ATTACK 45 DP STANDARD 1 681,78 € NÁZOV MC s DPH ATTACK 25 DPX STANDARD 1 417,77 € ATTACK 25 DPX PROFI 1 512,28 € ATTACK 25 DPX LAMBDA 2 615,24 € ATTACK 35 DPX STANDARD 1 619,26 € ATTACK 35 DPX PROFI 1 712,74 € ATTACK 35 DPX LAMBDA 2 834,43 € ATTACK 45 DPX STANDARD 2 051,76 € ATTACK 45 DPX PROFI 2 144,46 € ATTACK 45 DPX LAMBDA 3 288,63 € Kompletný sortiment a podrobnejšie informácie o všetkých výrobkoch a ich parametroch nájdete na našej webstránke www.attack.sk

09-257

ATTACK DP, DPX

NÁSTENNÉ KONDENZAČNÉ KOTLY

ATTACK PELLET

ÁC

IA

‫ٲ‬ ‫ٲ‬ ‫ٲ‬ ‫ٲ‬ ‫ٲ‬A V INO

Ocenenie SHK Brno

NÁZOV MC s DPH Príklad – zostava pre peletový kotol ATTACK PELLET 30 Automatic Plus Kotol na pelety ATTACK PELLET 30 Automatic 3 537,60 € Dopravník peliet ATTACK 1,5 m 397,20 € Zásobník na pelety – 450 l 274,80 €

LIATINOVÉ KOTLY NA DREVO, UHLIE A PELETY

ATTACK FD

5ZÁRUKA ROKOV

NÁZOV Plynový kondenzačný kotol ATTACK KST Plus Plynový kondenzačný kotol ATTACK KT Plus Plynový kondenzačný kotol ATTACK Small Plus Plynový kondenzačný kotol ATTACK KZT Plus Plynový kondenzačný kotol ATTACK COMPACT Plus STACIONÁRNE KONDENZAČNÉ KOTLY Plyn. kondenz. kotol stacion. ATTACK KZT SOLAR Plus

MC s DPH 1 308,00 € 1 149,60 € 1 018,80 € 1 668,00 € 1 774,80 € 3 504,00 €

PRÍSLUŠENSTVO PRE KOTOL ATTACK FD

ATTACK FD PELLET, FD BIOHEAT

on á na m oža určen um ová sad v ATTACK FD kotla b v a st Pre zky kotlo táž do enu prevád drevných ie j zm aľovanie ňuje tkých na sspp ko aj do vše ina a peliet,t akúpených otlov z už za ch k lovaný FD a U22. štalo ATTACK

NÁZOV N ÁZOV MC s DPH ATTACK A FD15 746,40 € ATTACK FD20 834,00 € A ATTACK A FD26 926,40 € ATTACK A FD32 1 016,40 € ATTACK FD36 1 107,60 € A ATTACK A FD42 1 208,40 €

Miesto konania dražby: Veľký salónik na 1.poschodí, Grand Hotel, Palackého 3477, 911 01 Trenčín Čas konania dražby: 12.12.2013 o 13:30 hod. Termíny obhliadok: 21.11.2013 o 11:00 hod., 05.12.2013 o 11:00 hod. Predmet dražby: rozostavaný rodinný dom bez súpisného čísla, postavený na parc.č. 370/ 4, 371/ 2 a pozemky parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako parc.č. 351/ 10, záhrady o výmere 891 m2, parc.č. 370/ 2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 241 m2, parc.č. 370/ 4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 144 m2, parc.č. 370/ 5, orná pôda o výmere 1199 m2, parc.č. 371/ 1, orná pôda o výmere 1612 m2, parc.č. 371/ 2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2, k.ú. Radobica, obec Radobica. Najnižšie podanie: 49 700,00 EUR Dražobná zábezpeka: 10 000,00 EUR Dražobník: Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, Bratislava, tel.: 02 - 322 02 735, www.platitsaoplati.sk.

95-034

DIZAJN

OZNÁMENIE O DRAŽBE

iment tlov ko tný sort Komple ndenzačných nke o k ebstrá ých w v j o n še a ly p na n .sk nájdete w w.attack w

52-0654

NOVÝ

ATTACK KST, KT, KZT Plus

VIANOÈNÁ Z¼AVA na bezpeènostné dvere

NÁZOV MC s DPH Horák ATTACK Pellet Burner Automatic 8 – 30 kW 1 390,00 € Horák ATTACK Burner BIOHEAT 6 – 25 kW 1 032,00 € KOMPLETNÉ ZOSTAVY S KOTLOM ATTACK FD A HORÁKOM Peletový kotol ATTACK FD26 PELLET 5-článkový 3 069,60 € Peletový kotol ATTACK FD26 BIOHEAT 5-článkový 2 713,20 € Kompletný sortiment príslušenstva ku kotlom ATTACK FD a zostáv horákov s kotlami nájdete na našej webstránke www.attack.sk

www.attack.sk Autorizované predajne nájdete v sekcii „predajná sieť“ na web stránke www.attack.sk: ATTACK PREDAJŇA, Priekopská 53, 036 08 Martin-Priekopa, tel. 043 / 428 87 94, e-mail: bakala@attack-predaj.sk

dvere, kovanie a vložka v 3. a 4. bezpečnostnej triede, vysoká ochrana proti vlámaniu

životnosť na celú generáciu otestovaná skúšobňou, min. 200 tisíc otvorení / zatvorení

43

protihluková ochrana otestovaná skúšobňou, garantovaná v certifikáte min. 43 decibelov

Obchodné zastúpenie SHERLOCK®: Prievidza, J.M. Hurbana 22, 0948 131 135 Prievidza, Nám. Slobody, OD Prior, 046/542 4251

Výrobca ATTACK, s.r.o. si vyhradzuje právo technických zmien výrobkov a zmien uvedených akcií bez predchádzajúceho upozornenia. Za chyby vzniknuté pri sadzbe a tlači neručíme. *Akcia platí do 20. 12. 2013, viac na www.sherlock.sk

PD 13-46 STRANA - 11

15-0107

Výrobca: ATTACK, s.r.o., Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky Tel.: 043 / 400 31 01, GSM brána: 0918 / 622 700, fax: 043 / 400 31 06, e-mail: kotle@attack.sk


www.cerva.com

OCHRANNÉ PRACOVNÉ POMÔCKY A ODEVY SET

Funkčné tričko EMERTON

Mikina EMERTON

+

Zimná bunda TEREK

+ -50%

27,38

54,80 €

Pánska bunda BROSSE

Dámska bunda BROSSE

Dámska softshell bunda DVINA

Pánska prešívaná zimná mná bunda severského strihu v atraktívnom traktívnom farebnom prevedení..

Dámska prešívaná aná zimná bunda severského strihu hu v atraktívnom farebnom prevedení. edení.

Materiál:

Materiál:

Dámska priedušná a vodeodolná softshellová bunda pohodlného strihu.

100%polyester pongee ee so záterom, zateplenie e 2 180g/m

100%polyester pongee so záterom, rom, zateplenie 2 180g/m

Módny hit

Dostupná v týchto 3 farbách:

Módny hit

-54%

-55%

-55%

45,90

44,90

99 €

+ k nákupu dá dámske á k trièko len za 0,90€

99 €

11,99

26,50 €

Zimné rukavice PUFFIN

Topánky BK TREKKING

Ponožky ARAE

Zimná pletená čiapka MASCOT

Zateplené pracovné rukavice s teplou podšívkou. Ideálne do nepriaznivého poèasia.

Kožená èlenková obuv bez bezpeènostnej špice s podrážkou EVA.

Špeciálne ponožky ožkyy vytvorené pre nároèné pracovné prostredie. stredie. Vysoký komfort ort i pri p dlhodobom nosení. Materiál: 70% % bavlna, 25% polypropylem, pylem, 5% elastan

Pletená èiapka z hrejivého materiálu. ¼ahký a nekrèivý materiál zároveò zaruèuje priedušnos, ktorá bráni poteniu hlavy. Materiál: 100% akryl

%

%

Cenový hit

Cenový tip

-21%

1,19 €

1,50 €

-40%

-34%

-35%

14,90 €

0,99 €

0,99 €

25 €

1,50 €

www.cerva.com

1,52 €

Ceny vrátane DPH. Platnos akcie do 20.12.2013, resp. do vypredania zásob.

PD 13-46 STRANA - 12


Pánska bunda RILLE

Dámska bunda RILLE

Nepremokavá zimná bunda s odopínate¾nou nate¾nou kapucòou. Kapucòa ucòa a zadný diel zateplené teplené p hrejivým mikroplyšom. plyšom. Lemovanie v prednej rednej èasti bundy.

Ne Nepremokavá zimná bunda s odopínate¾nou bu kapucòou. ka ou. Kapucòa a zzadný diel zateplené za né hrejivým mikroplyšom. m yšom. Lemovanie Le nie v prednej ej èasti bundy. b

%

%

Cenový hit

Cenový hit

-20%

-22%

39,90 €

Tričko s dlhým rukávom

Funkčná spodná bielizeň LOVELL Spod Spodná p bielizeò z prémiového ého prírodného materiálu MODAL. príro p AL. Materiál s výnimoènou schopnosou Mate pnosou p rýchlo rýchl ý odvádza pot od povrchu vrchu tela - výborný komfort nosenia. nia. Vïaka elastanu si zachováva Vïak va svoj tvar t a stálofarebnos.

-22%

Materiál: Mate

8,99

48% bavlna, 48% viskóza - modal, 4% spandex, sp 180g/m2 180g/

11,50 50 €

Spodky -31%

38,90 €

50 €

7,99 €

50 €

11,50 €

Camouflage softshell bunda EMERTON

Hyrax SET

Polo Poloholeňové zateplené PANDA STRONG DUCATO S3CI PAND

Zimná softshellová bunda moderného strihu s funkènými detailmi vhodná i do mínusových teplôt.

Zateplený montérkový ovýý set – nohavice s náprsenkou enkou ate¾nou a bunda s odopínate¾nou kapucòou.

Profes Profesionálna zateplená celokožená obuv s oce¾ovou bezpeènostnou bezpe špicou. špicou

Materiál:

100 % polyester, 150 g/m2 S-3XL

ZDARMA MA

-50%

DARČEK ČEK ZDARMA MA

zimná čiapka ka v h hodnote d 5€

BEST SE

Ve¾kosti:

Priedušnosť Vodný stĺpec 8.000 mm 800g/m2/24hod.

24,90

Obojstranná zimná čiapka CROKER Obojstranná pletená èiapka v atraktívnom športovom om diz dizajne.

Materiál:

100% polyakryl

-45%

-25%

23,90

50 €

LLER

23,90

43 €

€ 32 €

Multifunkčná šatka APLIN

Ponožky MELNICK

Zimné rukavice ATRA

Multifunkèná outdoorová šatka zateplená polar fleecom. Možno ju nosi ako èelenku, rolák alebo èiapku. Materiál: 100% polyester, zateplenie – polar po fleece

Špeciálne ponožky z MERINO vlny. Zaruèujú ideálny tepelný komfort a ochranu nohy i v extrémne nepriaznivom poèasí.

Zimné zateplené tepl p nepremokavé rukavice z Hi-Tec materiálov. mat

Materiál:

50% polypropylen silproX, 45% merino vlna, 5% elastan

Merino

-20%

-40%

1,99 €

2,69 €

2,50 €

4,50 €

-24%

-34% 34%

4,59€

6€

9,90 €

15 €

NÁJDETE NÁS V TÝCHTO MESTÁCH: Banská Bystrica, LEMI BB s.r.o., Zvolenská cesta 23, www.lemi.sk | Banská Bystrica, REMKO s.r.o., Medený Hámor 5, www.remko-cerva.sk | Brezno, HSQ SLOVAKIA, s.r.o., Fraňa Kráľa 10A, www.hsqslovakia.sk | Dolný BanskáMilan Bystrica, LEMI BB KAJO, s.r.o., Zvolenská cesta 23, 974 05, www.lemi.sk | Banská REMKO s.r.o., Medený Hámor 5, www.lemi.sk | Brezno, HSQHolubyho SLOVAKIA, s.r.o., Krá¾a 10A, 977 01, | Dolný Kubín, Milan Kurnota KAJO, M.R.Štefánika Kubín, Kurnota M.R.Štefánika 2270, www.kajo-dk.sk | Bystrica, Hlohovec, REMPPOL, Pribinova 15974 | 01, Košice, FEDORKO s.r.o., 12,Fraòa www.fedorko.sk | www.hsqslovakia.sk Krupina, CARMAT, Námestie SNP 128, www.carmat.sk | 2270, 026 MIPOL, 01, www.kajo-dk.sk Hlohovec, REMPPOL, Pribinova 920 01 | Košice, s.r.o., Holubyho 12, 040 www.fedorko.sk | Krupina, CARMAT, Námestie SNP 128, 963 01, www.carmat.sk | Levice, MIPOL, Mestský Majer 2, 934 01, www.mipolsk.sk Levice, Mestský|Majer 2, www.mipolsk.sk | 15, Lučenec, RETROFEDORKO LC s.r.o., Podjavorinskej 21,01,www.retrolc.sk | Martin, SCHIPRO SK s.r.o., Kuzmányho 20, www.schipro.sk | Michalovice, WINTEX s.r.o., Hollého| Lučenec, 60, RETRO LC s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01, www.retrolc.sk | Martin, SCHIPRO SK s.r.o., Kuzmányho 20, 036 01, www.schipro.sk | Michalovice, WINTEX s.r.o., Hollého 60, 071 01, www.wintex.sk | Nitra, MLZ plus, s.r.o., Coboriho 1, 949 01, www.mlz.sk | Nové Mesto n/V., EUROMARK www.wintex.sk | Nitra, MLZ plus, s.r.o., Coboriho 1, www.mlz.sk | Nové Mesto n/V., EUROMARK SAFELY, s.r.o., Holubyho 9, www.euromark.sk | Nové Zámky, DUAL BP s.r.o., Turecká 49, www.dualbp.sk | Poprad, SAFELY, s.r.o., Holubyho 9, 915 01, www.euromark.sk | Nové Zámky, DUAL BP s.r.o., Turecká 49, 940 01, www.dualbp.sk | Poprad, Karol Dudinský KADO, Suchoòova 4, 058 01, www.pracovneodevykado.sk | Prešov, PRO Safety SK, s.r.o., Tarasa Ševèenka 2/A, 080 01, Karol Dudinský KADO, Suchoňova 4, www.pracovneodevykado.sk | Prešov, PRO Safety SK, s.r.o., Tarasa Ševčenka 2/A, www.prosafety.sk | Prievidza, BVH, spol. s r.o., M.R.Štefánika 35, www.bvh.sk | Ružomberok, www.prosafety.sk | Prievidza, BVH, spol. s r.o., M.R.Štefánika 35, 971 01, www.bvh.sk | Ružomberok, KZLM - TILIA spol. s r.o., Bystrická cesta 49/182, 034 01, www.tilia.sk | Sabinov, GOLITEX OC DOMINO, Námestie slobody 42, 083 01, www.golitex.com | Spiš. Nová Ves, KZLM - TILIA spol. s r.o., Bystrická cesta 49/182, www.tilia.sk | Sabinov, GOLITEX OC DOMINO, Námestie slobody 42, www.golitex.com | Spišská Nová Ves, MAJSTER CENTRUM s.r.o., Zimná 87, www.majstercentrum.sk | MAJSTER CENTRUM s.r.o., Zimná 87, 052 01, www.majstercentrum.sk | Tvrdošín, REMESLO MJ, Pri TESCO, 027 44, www.rmj.sk | Zvolen, MOGER - Ondrej Gergel, T.G.Masaryka 325/2, 960 01, www.moger.sk | Žilina, CIBEX, s.r.o. ,Kamenná 11, 010 01, www.cibex.sk Tvrdošín, REMESLO MJ, Pri TESCO, www.rmj.sk | Zvolen, MOGER - Ondrej Gergel, T.G.Masaryka 325/2, www.moger.sk | Žilina, CIBEX, s.r.o., Kamenná 11, www.cibex.sk

www.cerva.com 41-0341

Ceny vrátane DPH. Platnos akcie do 20.12.2013, resp. do vypredania zásob.

PD 13-46 STRANA - 13


PD 13-46 STRANA - 14


12-0344

HÄ˝ADĂ ME VODIÄŒOV MKD NajväÄ?ĹĄia dopravnĂĄ spoloÄ?nosĹĽ na Slovensku STD DONIVO a.s., poboÄ?ka Zvolen prijme do pracovnĂŠho pomeru vodiÄ?ov MKD

™eaViZc‚k†`ZcYnk:×"dY(%")%:JG ™YdYg ^VkVc^ZkeaVicX]iZgb†cdk"egVk^YZacZ`'*#YĊjbZh^VXV ™oVeaViZc^ZkdY^Úh`‚]ddeg{kcZc^Vh`je^cn8 : ™oVeaViZc^Z`kVa^Ä`VÚcZ_`VginkdY^ÚV ™bd cdhĔcVYiVcYVgYc‚]do{gdW`j ™K>Eed^hiZc^ZhdhedgZc†begZgdY^cj ™)i YĊdkegVXdkcijgcjh ™hiVW^ac‚oVbZhicVc^Z ™bdYZgckdodkeVg`

egVXV5hiY#h`™lll#hiY#h`™ )'&.%-'-.*(.

ZateplenĂĄ brĂĄna s pohonom na diaÄžkovĂŠ ovlĂĄdanie + zateplenie Predaj aj na splĂĄtky Dovoz a montĂĄĹž po celej SR. RĂ´zne prevedenia, veÄžkosti a farby. LAPORTA, Ĺ aĹĄtĂ­nska 477, 908 77 BorskĂ˝ MikulĂĄĹĄ

â‚Ź59 sD

PH

SEKÄŒNÉ GARĂ Ĺ˝OVÉ BRĂ NY

205

za

0

9,-

0915 636 832 www.laporta.sk

KOŽE

59-108, 230, 234

0x

len

63-0316

250

02-0333

PONĂšKAME:

&  !%$#

PD 13-46 STRANA - 15

47-0561

34-0355

"             (oproti aut. stanici)   

94-0167

NAJÄ˝AHĹ IA PÔŽIÄŒKA DO 4 000 EUR MANĹ˝ELSKĂ PÔŽIÄŒKA DO 10 000 EUR HYPOPÔŽIÄŒKA DO 100 000 EUR PÔŽIÄŒKA NA BĂ?VANIE - HYPOMĂ?NUS DO 20 000 EUR


PD 13-46 STRANA - 16

Pd13 46 strana  
Pd13 46 strana  
Advertisement