Page 1

regionálne noviny

Prečítajte si lepšie noviny.2

... nájdeš, čo hľadáš

SABINOVSKO č. 32 / 10. august 2018 / 22. ročník

2,4

=K>O>G¡ OBKLADY

G-WOOD, spol. s r.o. Veľký Šariš tel. 0948 287 440

TATRANSKÝ PROFIL, ZRUBOVÝ OBKLAD, =E™ñDHOB<:%M>K:LHOD:%EBðMR:ä<ARMDR

=HO>SB>F>

UPRATOVANIE

VOLAJTE: 0907 616 524

83-0008

bytov, domov, firiem

83-0016

Súkromna spoločnosť hľadá w|uz{yuq€wm~{‚5ˆp~{‚{yuq€w…6 w|uz†m€q|x{‚m—{‚ ymxum~{‚y~ˆ~{‚mvmy{€m€zq 4,50eur |xm€n…zm—m|~ˆom‚|~qÔ{‚q

sedačiek, kobercov, áut

Prešov, Sabinov, Lipany

0915 863 227 0911 168 982

8,9

85_0505

DOVOZ ZDARMA

83-0003

84-0002

27-0191

od 38 €

TEPOVANIE

2,3

www.perodrazka.sk

Bukové palivové drevo

0905 186 136

2,11

týždenne do 40 000 domácností a firiem

7

5,6

AJ VÍKENDY

U VÁS DOMA strojom KARCHER.

83-0007

Dopravný podnik mesta Prešov akciová spoločnosť

Dopravný podnik mesta Prešov akciová spoločnosť

od 1.8.2018

od 1.8.2018

ponúka nákup predplatných cestovných lístkov na MHD

šetrí Váš čas

CEZ INTERNET z pohodlia Vášho domova

registráciou v internetovom obchode

eshop.ubian.sk zadaním SNR čísla Vašej dopravnej karty

13

84-0030

presovsko.sk

PRESOVSKO

1,2

PO 18-32 STRANA - 01


týždenne do 40 000 domácností a firiem

Redakcia: e-mail:

Kúpeľná 3 Prešov presovsko@regionpress.sk

Inzercia: Monika Janovčíková 0905 719 145 Radoslav Ruščák 0905 373 406

Vydáva: Študentská 2, 917 01 Trnava

Ivan Brožík

a jeho vyznávačov, naozaj akoby nebol. Lenže – Rabíndranáth Thákur bol. Žil, myslel, pracoval, písal. V Uprostred týždňa som jednom zo svojich diel nechal aj výzvu pre nasledujúce vďaka nejakej z množstva pokolenia: náhod narazil na texty „Neobetujte slabých silným, ak sa chcete sami zachráčloveka, ktorý mal zhodou niť.“ okolností neokrúhle výro- Slabých je okolo nás už toľko, že niet kam zrak odvráčie úmrtia, teda, vlastne, tiť. Starých, bezmocných, nevládnych, odkázaných, akoby ani nebol. Lebo, u chorých, biednych, opustených. Zúfalých, hladných, nás je, žiaľ, zvykom, že neoblečených, nezaopatrených. Indický filozof, mysliteľ, ten, kto nezaujme bulvár nositeľ Nobelovej ceny za literatúru nám pri príležitosti

u nás nepovšimnutého výročia svojho úmrtia odkázal, čo treba robiť, aby sme aj my – nateraz možno svieži, usmiati, sýti a spokojní raz nedopadli tak, že budeme potrebovať pomoc. Nechať si „silných“ robiť s ľuďmi čo sa im len zachce, nechať ich drancovať majetok, ktorý z veľkej časti patrí práve tým vyššie spomenutým, je sebazničujúci hazard. Občan musí využiť chvíľu, keď je ešte pri sile, lebo ako slabý už nikoho nezaujíma a s nikým nepohne. Nech sa vám to darí – nech sa nám všetkým toto podarí. Ivan Brožík

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

0948 283 110

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov

IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

ORECH MATNÝ

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

dosah na 1.500.000

domácností a firiem

ČEREŠŇA vzor

BIELE vzor

AKCIA 250€

zameranie ZDARMA v ponuke aj

www.ocelovedvere.sk ocelovedvere@ocelovedvere.sk

Sídlisko Sekčov (smer Šalgovník) Podnikateľské centrum PYRAMÍDA Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A)

STOLÁRSTVO NA MIERU

Priemyselný areál Šalgovík

INTERIÉR - EXTERIÉR

0944 937 521

NAJLACNEJŠIE VSTAVANÉ SKRINE

A NÁBYTOK NA MIERU.

0910 366 966

aja.presov.sro@gmail.com www.ajanabytok-presov.sk

AJA Prešov, s.r.o.

� vstavané skrine � šatníky � vešiakové steny � botníky � kuchynské linky � komody � kancelársky nábytok � stoly

Otvorené: Po-Pia: 9-17

66-0118

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

0917 56 36 12 0911 60 20 40

INTERIÉROVÉ DVERE

všetky dvere SKLADOM

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge

ZĽAVY AŽ DO 40 %

 ŽALÚZIE  MARKÍZY  LÁTKOVÉ ROLETY  GARÁŽOVÉ BRÁNY  BALKÓNOVÉ ROLETY  SIETE PROTI HMYZU  ROLETY DEŇ / NOC  PLASTOVÉ LAMELOVÉ DVERE  PROTIPEĽOVÉ SIETE

kovanie ZDARMA

V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu: Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 27.000 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

DUB vzor

PEKNÁ STRECHA nátery striech nátery kostolov oprava a výmena striech lacno a kvalitne tel.: 0908 842 631

85_0527

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme

ČEREŠŇA MATNÁ

ODSTÚPIM ZABEHNUTÝ BUTIK na námestí v BJ

0915 788 217 61_0297

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

DUB MATNÝ

Inzerujte v najčítanejších regionálnych novinách Kontaktujte svojho obchodného zástupcu:

0905 719 145

Vstavané skrine Prešov, Lesík Delostrelcov 2, 051/381 02 82 Košice, Hlinkova 29, 055/671 14 02 Košice, Prešovská cesta, 055/622 04 42, 0917 369 945 Humenné, Dom služieb, 0908 293 009 Vranov n.T., Čemernianska 1126, 057/446 26 38

PLASTOVÉ OKNÁ, DVERE

ZĽAVA do

� KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ � PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK � ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU � GARÁŽOVÉ BRÁNY možnosť predaja aj na splátky

45%

www.senatorskrine.sk PO 18-32 STRANA - 02

Kontaktná adresa Prešov: Levočská 2 Tel./fax: 051/7718 607 Mobil: 0903 634 202 74-0009-1

Distribúcia: (40.000 domácností/firiem) Každý týždeň: Prešov -Sídlisko II, III, Sekčov, Solivar, Šalgovík, Šidlovec, Fintice, N. Šebastová, Malý Šariš, Veľky Šariš, Ľubotice, Haniska, Teriakovce, Záborské, Petrovany + párny týždeň: Sídlisko Šváby, Sabinov, Orkucany, Lipany, Šarišské Michaľany, Ražňany, Pečovská Nová Ves + nepárny týždeň: Sídlisko II - rodinné domy, Kapušany, Chminianská N. V., Hendrichovce, Fričovce, Víťaz, Široké,Kendice, Lada, Tulčík, Demjata, Bzenov, Rokycany, Bajerov

Michňák Žalúzie

Prostejovská 9, Prešov michnakstefan@gmail.com www.michnakzaluzie.sk

23-0017

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO SABINOVSKO

Silný odkaz

23-0006

presovsko.sk

redakčné slovo

85_0582

... nájdeš, čo hľadáš

Kontaktná adresa Košice: Kováčska 63 Mobil: 0944 047 008

www.dachmann.sk maxidachmann@gmail.com

83-0058

regionálne noviny

PRESOVSKO PIESTANSKO


psychológ radí

Spoločný účet

„S mojim partnerom sme doposiaľ hospodárili každý so svojim príjmom samostatne. Povinné účty sme platili na polovicu. Teraz som na materskej a dohodli sme sa, že všetky potrebné veci na dieťa Mgr. Renáta platím ja. No stáva sa, že nie Botková vždy mi to vyjde a od part-

nera musím zvyšné peniaze doslova škemrať. Teraz navrhol, že môžeme mať spoločný účet, ale hospodáriť s ním bude on. Bojím sa, že budem od neho celkom závislá. Ja zbytočne nemíňam a príde mi to ponižujúce. Čo by bolo najsprávnejšie?“ Čo sa týka spoločného hospodárenia s peniazmi v rámci vzťahu, asi vám nedám univerzálny kľúč, ako by to malo fungovať. Malo by ísť predovšetkým o vašu spoločnú dohodu tak, aby vám to obom vyhovovalo. Určite sa s partnerom otvorene porozprávajte, tak, ako o čomkoľvek inom. Spoločné hospodárenie je podľa mňa dôležitá súčasť fungovania vo vzťahu. Kľudne debatu začnite. Ste to práve vy,

ktorej príchod dieťatka pozmenil finančnú otázku, preto by bolo dobré, keby ste partnerovi predostreli nejaký konkrétny návrh, ktorý môžete spoločne rozobrať. Dôležité je, aby rozumel, čo vám aktuálna situácia spôsobuje a ako ju vy sama vnímate. Možností je viacero, napríklad aj spoločný účet s dvoma rovnocennými kartami. Tiež by vám mohol pomôcť finančný poradca, ak by ste zistili, že vám hospodárenie nevychádza, alebo sa tiež porozprávať s priateľmi, ktorí by vás mohli inšpirovať k možnostiam, ktoré sami odskúšali a osvedčili sa im. Mgr. Renáta Botková psychológ

Vtip: Jožko podáva ockovi papier a povie: „Ocko nespravíš mi lietadielko?“ Ocko mu ho spraví a Jožko ho vyhodí von oknom. Zrazu sa ho otec pýta: „Ozaj, Jožko a kde máš vysvedčenie?“ A Jožko odpovie: „Práve vyletelo von oknom.“ Robert Byrne: „Sú dva druhy ľudí. Tí, ktorí dokončia to, čo začali a tí ostatní.“

občianska

OTVÁRACIA AKCIA DO 31.8.2018

riadková inzercia

auto-moto/predaj 1 auto-moto/iné 2

14 R UŽ NA OKOV TRH U

Ku každej podlahe PROFI tvrdená podložka hr. 3 mm

ZDARMA

3

°Kúpim staré motorky JAWA/ČZ, nepojazdné, nekompletné. T.č.: 0907 071 795

byty/predaj byty/prenájom domy/predaj pozemky/predaj

3 4 5 6

°Predám pozemok v tichej rovinatej oblasti VydumanecMalkovska o rozlohe 728m2, š 17.5 x d 43 m, na pozemku sa nachádza el.prípojka,mestská kanalizácia,studňa. V blízkosti MHD zastávka. Južná orientácia,slnečný pozemok, pekný výhľad.Nie som RK 0948254841 °Predám stavebné pozemky v obci Lada rozloha 1082m2 a 1210m2. Cena: 28€/m2. Kontakt: 0903738901

Dub COUNTRY

celodrevená veľkoplošná podlaha, rozmer dosky 1100x207 mm, hrúbka 14 mm, 3 lamela - parketa, click bez lepenia, finálna povrchová úprava 7 x UV lak , 1.trieda

18,80 EUR/m2 s DPH

reality/iné stavba

SOKLOVÁ LIŠTA

7 8

°Predám sklolaminátové žumpy o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šach‫﬚‬. Cena od 650 €. Doveziem, osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 925 991. °Kúpim haki lešenie, 0908 532 682.

k podlahe, dl. 2,5 m

0,98 EUR/bm s DPH

domácnosť záhrada a zverinec hobby a šport deťom rôzne/predaj

123PODLAHY.SK ŠIROKÝ VÝBER Z VIAC AKO 500 DRUHOV PODLÁH

°Predám aj na splátky od 10 € mesačne nový smartfón Samsung Galaxy S8 ; nový výkonný notebook HP s 15“ LED obrazovkou - vhodný na internet,do školy, aj na hry ; nový herný stolový počítač s procesorom Intel i5,grafickou kartou Nvdia 1050GTX,8Gb DDRAM3,1000Gb HDD - vhodný na internet,do školy, aj na hry ; nový LED TV Smart Samsung – na všetky položky dovoz zdarma,prvá splátka až po 4 týždňoch od dodania, 2 roky záruka,darček istý. T.č. 0903 752 333. °Predám aut.krmítko pre akv.rybky a žiarivky Apua Glo 120 cm zn. Lacno 0908639058

NOVOOTVORENÝ SHOWROOM PRI OC KAUFLAND

PO 18-32 STRANA - 03

84-0020

(SÍDLISKO III, PREŠOV)

Levočská 44, Prešov mobil: 0905 944 740, e-mail: predaj@spacewer.sk

9 10 11 12 13

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 4 dolu.


5 4 7

8 3

9 1 2

4

9 1 5

ĹĄkola

4 8 2

8 4 1 3 2 9

UÄ?iteÄž Ä?i manaŞÊr?

Pritom na personĂĄl peniaze nie sĂş, Ä?innosti sa kumulujĂş. Ä&#x152;asto ich vykonĂĄvajĂş uÄ?itelia, ktorĂ˝m sa tĂ˝m obmedzuje priestor na Za roky politickej devastĂĄcie vĂ˝chovno-vzdelĂĄvaciu Ä?innosĹĽ. Ako prĂ­klad uvediem nĂĄvrh, ĹĄkolstva sme si zvykli na to, ktorĂ˝ sa prĂ­leĹžitostne zjavuje v agende mĂŠdiĂ­ a politikov: MĂĄ Ĺže namiesto dobrĂ˝ch a zĂĄ- byĹĽ riaditeÄž ĹĄkoly uÄ?iteÄž Ä?i manaŞÊr? Pritom, ĹĄkola je ĹĄpeciďŹ ckĂĄ sadnĂ˝ch zmien kompetentnĂ­ inĹĄtitĂşcia, prĂĄve Ä?lovek z radov uÄ?iteÄžov jej komplexne rozumie. ponĂşkajĂş iba zlĂŠ, kozmetickĂŠ Nie iba jej ekonomike. V nĂĄpade dostaĹĽ manaŞÊra na riaditeÄža neoverenĂŠ rieĹĄenia. VäÄ?ĹĄi- skĂş pozĂ­ciu cĂ­tim Ăşmysel zvaliĹĽ rieĹĄenie krĂ­zy v ĹĄkolstve ĹĄkolĂĄm. nou nimi zaĹĽaĹžia ĹĄkoly, ktorĂŠ Ale ani ten najlepĹĄĂ­ manaŞÊr nedokĂĄĹže z ĂşbohĂŠho rozpoÄ?tu uĹž teraz majĂş agendu väÄ?ĹĄiu spraviĹĽ ekonomickĂ˝ zĂĄzrak a uĹž vĂ´bec nie napraviĹĽ stav ĹĄkolako ĂşspeĹĄnĂĄ ďŹ rma. stva, ktorĂ˝ uÄ?itelia nespĂ´sobili. NavyĹĄe, nebude rozumieĹĽ pod-

VzorkovĂĄ predajĹ&#x2C6;a - LevoÄ?skĂĄ 11, PreĹĄov

obÄ?ianska

Tel./fax: 051 7765 451, 0949 056 793 OtvorenĂŠ: Po - Pia: 9.00 - 17.00, So 9.00 - 12.00

riadkovĂĄ inzercia

22

14

° KTO DARUJE RODINE V ŤAĹ˝KEJ FINANÄ&#x152;NEJ SITUĂ CII OBLEÄ&#x152;ENIE OBUV Ĺ KOLSKĂ&#x2030; POMĂ&#x201D;CKY HRAÄ&#x152;KY DROGĂ&#x2030;RIU KOZMETIKU POTRAVINY Ä&#x17D;AKUJEM T.Ä&#x152;.00421948710036 ° PredĂĄm aut.krmitko pre akv. rybky a Ĺžiarivky Apua Glo 120 cm zn.lacno 0908639058 °KĂşpim starĂ˝ fotoap. 0908 896 736. ° KĂşpim jelenie paroĹžie za 16-20â&#x201A;Ź/kg, 0944132200° PredĂĄm mech oblecenia...veÄžkosĹĽ 42-46 RĂ´zne letnĂŠ aj zimnĂŠ veci. Cena: 40 eur t.Ä?.0917 218 573

hÄžadĂĄm prĂĄcu

Ă AKCIA LETNMAR KĂ?ZY -28%

Zåruka 4 roky na vťetky výrobky. Akcia platí do 31.8. 2018

ODPADOVĂ?CH POTRUBĂ?

WC - UMĂ?VADIEL DAĹ˝Ä&#x17D;OVĂ?CH ZVODOV PISOĂ ROV GULIÄ&#x152;IEK

ZĂ RUKA 20 rokov

s moĹžnosĹĽou NONSTOP vyuĹžitia kamerovĂŠho systĂŠmu

LETNĂ&#x2030; JE VĂ?PREDA 27-0193

16

-33%

VONKAJĹ IE Ĺ˝ALĂ&#x161;ZIE

PREBĂ?JANIE a PREÄ&#x152;ISTENIE

°Ako dôchodca (bývalý prac. údrŞby) hĞadåm pråcu na 4hod. denne 0915042284

zoznamka

SIETE PROTI HMYZU

34-0153

|

15

°Ozve sa dievÄ?a od 30r.na 0948058726 z PO? HÄžadĂĄm priateÄžku, kamarĂĄtku na posedenie. NĂĄjdeme sa? 0908253435 ° HÄ˝ADĂ M OD 65r. NEFAJ.NEALKO. ROZVED. ALEBO VDOVCA. SAMOTA JE ZLĂ . 0908253435 ° M. Rozve. po 50tke. HÄžadĂĄ priateÄžku 0944823001 ° HÄžadĂĄm priateÄža (vdovec) od60r-do65r Po a okolie 0905194175

-21%

www.odb-injektaz.sk

0908 580 291

87-0007

rĂ´zne/inĂŠ

state ĹĄkoly, Ä?o je novĂ˝ problĂŠm. RieĹĄenie je pritom jednoduchĂŠ. Hoci ďŹ nanÄ?ne nĂĄroÄ?nejĹĄie. Ale peniaze sĂş, len keby sa... Ako riaditeÄžovi by mi Ăşplne staÄ?ilo, aby som si zaplatil kvalitnĂŠho zĂĄstupcu, ekonĂłma, personalistu Ä?i projektovĂŠho koordinĂĄtora. Za tie sĂşÄ?asnĂŠ platy si ĹĄkola nemĂ´Ĺže vyberaĹĽ odbornĂ­kov, nedokĂĄĹže im ponĂşknuĹĽ dĂ´stojnĂ˝ plat, ktorĂ˝ by ich motivoval zachrĂĄniĹĽ ĹĄkolu. A nepomohol by ani manaŞÊr z Microsoftu. RieĹĄiĹĽ krĂ­zu necitlivĂ˝m zĂĄsahom zvonka eĹĄte niÄ? dobrĂŠ ĹĄkolstvu neprinieslo. A uĹž vĂ´bec nie znĂĄsobenie rozpoÄ?tu ĹĄkoly. Ale dobre sa tak vykazuje, Ĺže sa konĂĄ... JĂĄn Papuga, riadteÄž ZĹ s MĹ , RiazanskĂĄ 75, Bratislava

Nedoståvate vaťe obĞúbenÊ noviny do schrånky? Napíťte nåm do redakcie presovsko@regionpress.sk

Moyzesova 66, PreĹĄov, 0948 535 850, 0948 903 734 predajna@rekos-stone.sk

23-0027

7

2

   

  

www.rekos-stone.sk

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt?

PoÄ?iatoÄ?nĂ˝ stav vĂ˝roby pozostĂĄva z rezania veÄžkĂ˝ch masĂ­vnych ĹžulovĂ˝m blokov, ktorĂŠ sa reŞú na Vami poĹžadovanĂş hrĂşbku. Z tĂ˝chto ĹžulovĂ˝ch platnĂ­ sa potom tvarujĂş nĂĄhrobnĂŠ kamene, vytvĂĄrajĂş sa pomnĂ­kovĂŠ zostavy podÄža Ĺželania zĂĄkaznĂ­ka, ĹžulovĂŠ dosky a obklady na kuchynskĂŠ linky, kĂşpeÄžĹ&#x2C6;ovĂŠ zostavy, krbovĂŠ obloĹženia, dlaĹžby, schody, obklady do interiĂŠru a exteriĂŠru â&#x20AC;&#x201C; to vĹĄetko na mieru a vo farebnom vyhotovenĂ­ podÄža vlastnĂŠho vĂ˝beru s moĹžnosĹĽou osadenia. ZaoberĂĄme sa taktieĹž zĂĄhradnou architektĂşrou

83-0000

PoĹĄlite SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RPmedzeraPOmedzeraRÄ&#x152;Ă­sloRubriky medzeraTextInzerĂĄtu PrĂ­klad: RP PO R12 PredĂĄm koÄ?Ă­k, 0987 654 321. Spätnou sms vĂĄm potvrdĂ­me prijatie inzerĂĄtu a jeho cenu, ktorĂş vĂĄm vyĂşÄ?tuje vĂĄĹĄ mobilnĂ˝ operĂĄtor. Cena je 0,60 eur s DPH za kaĹždĂ˝ch zaÄ?atĂ˝ch 30 znakov textu vĂĄĹĄho inzerĂĄtu vrĂĄtane medzier. NiÄ? inĂŠ neĂşÄ?tujeme. Tip 1: Ak chcete inzerĂĄt na viac týŞdĹ&#x2C6;ov, poĹĄlite rovnakĂş sms toÄžkokrĂĄt, v koÄžkĂ˝ch týŞdĹ&#x2C6;och chcete inzerovaĹĽ. Tip 2: Ak chcete inzerĂĄt uverejniĹĽ v ÄžubovoÄžnĂ˝ch inĂ˝ch naĹĄich novinĂĄch, PO zameĹ&#x2C6;te za skratku novĂ­n, ktorĂş nĂĄjdete na zadnej strane vÄžavo dolu. Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt? SluĹžbu PlatbaMobilom.sk technicky NĂĄvod nĂĄjdete strane 4 dolu. zabezpeÄ?uje ELET,na s.r.o.

PO 18-32 STRANA - 04


etiketa

NevedomosĹĽ neospravedlĹ&#x2C6;uje hulvĂĄtstvo OsobnĂĄ zĂłna je vzdialenosĹĽ okolo Ä?loveka, do ktorej zĂĄsah cudzou osobou, teda inou neĹž rodinnĂ˝ prĂ­sluĹĄnĂ­k, priateÄž Ä?i partner, je danĂŠmu Ä?loveku neprĂ­jemnĂ˝.

Teraz si predstavte, Ĺže sedĂ­te v Ä?akĂĄrni u lekĂĄra a neposednĂĄ korpulentnejĹĄia dĂĄma sa postavĂ­ zadnou Ä?asĹĽou rovno pred vĂĄĹĄ nos â&#x20AC;&#x201C; tak na dvadsaĹĽ centimetrov. Proste, je to hulvĂĄt. KaĹždĂ˝ Ä?lovek mĂĄ okolo seba priestor, ktorĂ˝ sa dĂĄ rozÄ?leniĹĽ do niekoÄžkĂ˝ch zĂłn. OsobnĂŠ zĂłny pre Slovensko sĂş nasledovnĂŠ: 0 â&#x20AC;&#x201C; 15 cm: uzavretĂĄ intĂ­mna zĂłna 15 â&#x20AC;&#x201C; 46 cm: zĂłna intĂ­mneho priestoru 46 â&#x20AC;&#x201C; 120 cm: zĂłna osobnĂŠho priestoru 120 â&#x20AC;&#x201C; 360 cm: zĂłna spoloÄ?enskĂŠho priestoru

Vtip:

360 a viac cm: zĂłna verejnĂŠho priestoru IntĂ­mna zĂłna je priestor najintĂ­mnejĹĄĂ­, pretoĹže je to logicky priestor najtesnejĹĄie obklopujĂşci naĹĄu telesnĂş schrĂĄnku. Ide asi o pol metra vĂ´kol nĂĄs. Spredu, zboku, zozadu, prosto OKOLO nĂĄs. Je nevhodnĂŠ, priam neĹžiaduce vkroÄ?iĹĽ do tohto priestoru a zotrvĂĄvaĹĽ v Ĺ&#x2C6;om, ak s danou osobu neudrĹžiavate Ä?astĂ˝ kontakt a dĂ´vernĂ˝ vzĹĽah hocakĂŠho charakteru. Pri naruĹĄenĂ­ intĂ­mnej zĂłny Ä?loveka spĂ´sobujeme druhej osobe masĂ­vny diskomfort, priÄ?om jeho reakciou mĂ´Ĺže byĹĽ cĂşvanie, neprĂ­jemnĂŠ pohÄžady, vytlĂĄÄ?anie alebo aĹž fyzickĂ˝ Ăştok na naruĹĄiteÄža intĂ­mnej zĂłny. A to predsa nechceme! red

â&#x20AC;&#x17E;Denne chodĂ­ĹĄ domov opitĂ˝, vyÄ?Ă­ta Anka svojmu muĹžovi. A Ä?o ja a deti?!â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;Maj rozum, Ĺžena, predsa nebudeme slopaĹĽ vĹĄetci.â&#x20AC;&#x153; Benjamin Franklin: â&#x20AC;&#x17E;Ten, kto vie vymýťĞaĹĽ dobrĂŠ vĂ˝hovorky, zriedka vie robiĹĽ dobre aj nieÄ?o inĂŠ.â&#x20AC;&#x153;

postreh

  & ' 

DVERE PODLAHY

    

 & 

83-0060

# $ ( " ) * %!!! 

Ă­ at pl 018 cia .2 Ak 31.8 do

HlavnĂĄ 38 PreĹĄov

PRACOVNĂ&#x2030; TOPĂ NKY 01

9,99 â&#x201A;Ź s DPH

9,99 â&#x201A;Ź s DPH

PLà ŠŤ dåmsky + pånsky

12,99 â&#x201A;Ź s DPH 84-0001

NOHAVICE dĂĄmske + pĂĄnske

PO 18-32 STRANA - 05

Petra TĂłtha

Ă&#x161;nos zdravĂŠho rozumu

www.domo.sk

AKCIA PRE Ĺ TUDENTOV!

5

Slovensko Ĺžije novou kauzou. Ă&#x161;nos Vietnamca. Pre spoloÄ?nosĹĽ je sĂ­ce prospeĹĄnĂŠ, ak obÄ?ania pristupujĂş k vlĂĄde so zdravou skepsou, no v tomto prĂ­pade je namieste, aby sme pochybovali najmä o hodnovernosti mĂŠdiĂ­. A drĹžali emĂłcie na uzde, ako to prozreteÄžne odporĂşÄ?a generĂĄlny prokurĂĄtor JaromĂ­r Ä&#x152;iĹžnĂĄr. Na zĂĄklade mediĂĄlnych sprĂĄv je veÄžmi ĹĽaĹžkĂŠ urÄ?iĹĽ, Ä?o sĂş dĂ´kazy zhromaĹždenĂŠ nemeckĂ˝mi kriminalistami a Ä?o sĂş informĂĄcie pochĂĄdzajĂşce z tvorivĂ˝ch dielnĂ­ po senzĂĄciĂĄch baĹžiacich novinĂĄrov. IstĂĄ je len jedna vec: Vietnamec bol unesenĂ˝, skutok sa nestal na ĂşzemĂ­ Slovenska, ale doĹĄlo k nemu v BerlĂ­ne, rovno pod nosom KrajinskĂŠho kriminĂĄlneho Ăşradu a miestnej kontrarozviedky â&#x20AC;&#x201C; SpolkovĂŠho Ăşradu na ochranu Ăşstavy. Je moĹžnĂŠ, Ĺže Vietnamci unesenĂŠho Ä?loveka s faloĹĄnĂ˝mi diplomatickĂ˝mi dokladmi neskĂ´r prepaĹĄovali na palubu slovenskĂŠho ĹĄpeciĂĄlu, ktorĂ˝ im zapoĹžiÄ?ala naĹĄa vlĂĄda, ale o tom zatiaÄž neexistujĂş Ĺžiadne dĂ´kazy. Ani to nebrĂĄni novinĂĄrom, aby na zĂĄklade vyjadrenĂ­ anonymnĂ˝ch, a preto mĂĄlo dĂ´veryhodnĂ˝ch zdrojov obviĹ&#x2C6;ovali vtedajĹĄieho ministra vnĂştra, Ĺže sa na Ăşnose priamo podieÄžal. SituĂĄcia pripomĂ­na festival absurdĂ­t. Jeho vrcholnĂ˝m Ä?Ă­slom je prirovnĂĄvanie Ăşnosu Vietnamca k zavleÄ?eniu Michala KovĂĄÄ?a mladĹĄieho. MĂŠdiĂĄ nĂĄm vĹĄak nevysvetlili, akĂ˝ osoh by mal slovenskĂ˝ vlĂĄdny kabinet z ĂşÄ?asti na Ăşnose. MeÄ?iarova vlĂĄda mohla aspoĹ&#x2C6; dĂşfaĹĽ, Ĺže zo zavleÄ?enia prezidentovho syna vyĹĽaŞí propagandisticky, aj keÄ? napokon bola realita presne opaÄ?nĂĄ. Kabinet Roberta Fica jednoducho nemal na nieÄ?o takĂŠ motĂ­v, a to je v celej kauze podstatnĂĄ okolnosĹĽ. GenerĂĄlny prokurĂĄtor JaromĂ­r Ä&#x152;iĹžnĂĄr varuje pred tĂ˝m, aby bol pĂĄchateÄž oznaÄ?enĂ˝ skĂ´r, ako je zistenĂ˝ skutok. On aj jeho prvĂ˝ nĂĄmestnĂ­k Peter Ĺ uďŹ&#x201A;iarsky si oprĂĄvnene kladĂş otĂĄzku, preÄ?o sa v tajomnĂ˝ch svedkoch ozvalo svedomie aĹž rok po tom, Ä?o Ăşdajne videli dobitĂŠho Vietnamca nastupovaĹĽ do lietadla. TieĹž je na povĂĄĹženie, preÄ?o tĂ­to Äžudia nekontaktovali prokuratĂşru, ale mĂŠdiĂĄ. Iba procesne zdokumentovanĂĄ svedeckĂĄ vĂ˝poveÄ? mĂĄ totiĹž nĂĄleĹžitĂş hodnotu. Pravda, Ä?lovek v postavenĂ­ svedka nesmie klamaĹĽ, inak sa vystavuje hrozbe trestnĂŠho stĂ­hania. LenĹže z takej vĂ˝povede sa ĹĽaĹžko vyrĂĄba senzĂĄcia. A zrejme v tĂ˝chto nevyjasnenĂ˝ch okolnostiach je ukrytĂĄ odpoveÄ? na otĂĄzku, komu to vlastne prospelo. Aj opozĂ­cia prispela dúťkou k tomuto karnevalu. V priamom prenose Ĺžiadala uvalenie väzby na exministra vnĂştra a ĹĄĂŠfa ministerskĂŠho protokolu. Je to nielen v rozpore so zĂĄsadami prĂĄvneho ĹĄtĂĄtu, ale aj Ăşnos zdravĂŠho rozumu do moÄ?arĂ­sk hlbokĂŠho Ăşpadku. pt


5 1

9 3

7

3

2 3

6

9

7 3 5 1 4 5 9

dobré rady

Nákup tovaru alebo služieb plaťte kartou

niazom. Aj keď cestovné kancelárie sú zvyčajne poistené pre prípad úpadku, nie vždy musia peniaze z poistky stačiť na vyplatenie Opakuje sa to takmer kaž- celej sumy. Existuje však jednoduchý spôsob, ako sa možno dé leto. Po krachu cestovky ochrániť pred prípadnou finančnou stratou. Stačí dovolenku Slováci na dovolenku buď zaplatiť platobnou kartou. ani neodcestujú, alebo majú V rámci pravidiel kartových spoločností platí tzv. ochrana v problém sa vrátiť. Po vyrie- prípade nedodania zaplateného tovaru alebo neposkytnutia šení prvotných nepríjemnosti služby. Tá je účinnou pomocou najmä v prípadoch nákupov na treba vyriešiť ešte jednu – diaľku (napríklad cez internet, ale aj vtedy, keď kupujete doako sa dostať k svojim pe- volenku či čokoľvek iné, čo vám obchodník má dodať v budúc-

nosti). Ak si obchodník svoju povinnosť nesplní, môže klient svoju banku požiadať o sprostredkovanie vrátenia platby. Prvým krokom čo treba urobiť, je pokúsiť sa o reklamáciu priamo u obchodníka, teda v cestovnej kancelárii, v ktorej ste dovolenku zaplatili kartou. Ak neuspejete, obráťte sa na svoju banku a požiadajte o sprostredkovanie vrátenia platby z dôvodu nedodania služby zo strany obchodníka. K žiadosti priložte vašu dovtedajšiu komunikáciu s obchodníkom, ako aj doklady o kúpe zájazdu. Ideálne je, ak doklady obsahujú čo najpresnejšiu špecifikáciu toho, čo ste zaplatili a mali dostať. red

zdravie

MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA Najčastejšie zlozvyky v stravovaní I.

MK TRANS PREŠOV S.R.O PONÚKA NA PREDAJ:

NÁKLADNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO S HYDRAULICKOU RUKOU \[]ăøĂıòúüýðùðĉóôýĢÿāôóýĢÿýôĄýþąĢ śðűýĎýĎÿāðąðýþąĢÿýôĄĉóąı÷ðòøðýĎÿāðąðZWÿýôĄ ýþĂýþĂśąþĉøóûðXYăóļűúð÷ĈóāðĄûøòúôùāĄúĈ`ü Cena dohodou po obhliadke vozidla

KONTAKT: 0911200305, 0911277491

PO 18-32 STRANA - 06

84-0034

(Píše pre vás diabetologička, odborníčka na poruchy metabolizmu a výživy.) V odborných prieskumoch až polovica Slovákov priznáva nezdravé stravovanie. Iba necelých 8 percent z nás si myslí, že sa stravuje vždy zdravo a približne 42 percent sa domnieva, že sa stravuje väčšinou zdravo. Zdravé stravovanie predstavuje niekoľko konkrétnych jednoduchých odporučení: každý deň konzumovať ovocie a zeleninu, každý deň konzumovať mliečne výrobky, pravidelne niekoľkokrát do týždňa ryby a strukoviny, vyhýbať sa soleniu a údeným výrobkom, vyhýbať sa soleniu, vyhýbať sa konzumácii údenín, denne vypiť 1,5-2,5 litra nesladených tekutín. To sú zásady platné všade na svete. A ako to vyzerá u nás? Ovocie pravidelne každý deň konzumuje iba 38 percent ľudí , zeleninu dokonca iba 17 percent, a polovica nedostatočne, strukoviny vôbec alebo nedostatočne až jedna tretina, ryby vôbec alebo málo až polovica, solenie viac ako je zdravé denne praktizujú až tri štvrtiny, údeniny konzumuje denne až 20 percent ľudí. Výsledkom je, že priemerná dĺžka života u nás je kratšia ako priemer vo všetkých krajinách Európskej únie. V indikátore nazvanom „zdravá dĺžka života“, naši muži majú tretiu najhoršiu pozíciu od konca a ženy sú dokonca na tom najhoršie. Hippokrates, lekár antického Grécka, už 5. storočí p. n. l., vyhlásil: „Tvoja strava nech je tvojím liekom.“ Určite nepredpokladal, že jeho vyhlásenie bude do bodky platiť aj na začiatku 21.storočia. Skladba prijímanej potravy priamo ovplyvňuje vznik mnohých ochorení srdcovo-cievneho systému, nádorových ochorení, ochorení imunitného systému obezity a metabolických chorôb. V súčasnosti na Zemi trpí špatnou výživou asi 60-75 percent obyvateľstva v dôsledku ekonomického nedostatku. U nás je to väčšinou z malej ochoty zmeniť stravovacie zvyklosti, ktoré nás žiaľ radia na chvost Európy. A pritom je to jednoduché. Rady týkajúce sa stravovania začať dodržiavať. Platí, že nikdy nie je neskoro. Je to to, čo každý môže urobiť sám pre seba a svoje zdravie. A začať treba hneď. MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA vaše otázky k téme – zdravie@regionpress.sk

Dlhoročné skúsenosti

Nemusíte hľadať 2 alebo 3 firmy,

MY PONÚKAME VŠETKO, ČO POTREBUJETE !

� montter@montter.sk www.montter.sk

Zameranie a doprava ZDARMA

Materiály: HLINÍK, DREVO, OCEĽ

� 0919 370 730  0919 383 363

00-0141

2 4 9 5 1

PRÍSTREŠKY  TERASY  ZIMNÉ ZÁHRADY  TIENIACA TECHNIKA

7 6


Nájdete nás na týchto miestach: PREŠOV: Sídlo firmy, Konštantinova 7, 051/77 311 96 Podchod žel.stanice, Košická ulica, 051/77 240 82 ZOC Max, Vihorlatská 2A, 0915 933 315 Svätoplukova 2, 051/77 220 94 SABINOV: Nám. Slobody 27, 051/45 253 48 RASLAVICE: Hlavná ul. 325, 054/479 21 08 HANUŠOVCE n/TOPĽOU: Slovenská ulica 631, 057/445 02 85 VRANOV n/TOPĽOU: Nám. Slobody 1246, 057/442 60 65 HUMENNÉ: OD Laborec, 057/775 04 39 MICHALOVCE: OD DODO, 056/642 41 06 TREBIŠOV: M.R. Štefánika 22, 056/668 42 00 MOLDAVA n/BODVOU: Hlavná 15, 055/460 20 69 GELNICA: OC FRESH, Športová 46, 053/459 72 29 SNINA: OC PSO, Strojárska 4030, 057/28 610 10

V NORME sú aj ceny v NORME Otvorili sme pre Vás novú prevádzku v meste Snina, OC PSO NORMA - POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ

www.normappd.sk

-30% na prírodný keramický riad - rôzne veľkosti

stará cena 8,90 €

Etažérka dvojposchodová

Kancelársky kôš tyrkysovej farby

Džbán na studené nápoje 1,3L

2,29 €

3,69 € Wc kefa

6,99€

len 3,99 €

hrniec na zaváranie 32cm/15L s vložkou

Elektrický hrniec na zaváranie s časovačom a výpustným ventilom

89,00€ Pohár na zubné kefky

2,89 € 1,49 €

Sušiak na prádlo do kúpeľne alebo na balkón Pasírovač na ovocie a zeleninu

rôzne druhy

od 5,89 €

Bomba cena

8,90 €

Rýchlovarná kanvica, výkon: 2200W, objem : 1,7L

forma na nanuk rôzne druhy

od 1,69 €

6-dielna nerezová sada hrncov 18cm, 20cm a 22cm

vhodné na indukciu

39,90€

Metla s násadou rôzne druhy

cena od 2,79€

KOŠÍKY

VEĽKÝ VÝBER z rôznych druhov a farieb.

Dávkovač mydla

ilustračné foto výrobkov

PO 18-32 STRANA - 07

83-0080

29,90€

iba 7,49 €


presovsko.sk

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO SABINOVSKO 8

Redakcia: 7

týždenne do 40 000 domácností a firiem

4 53 Kúpeľná 9 1 7 4 Prešov e-mail: 6 5 presovsko@regionpress.sk 1 3 8 6 3 Inzercia: 3 719 7 145 Monika Janovčíková 0905 4 9 Radoslav Ruščák 0905 373 8 406

pozor (na) liek

Vydáva:

Ondrej Sukeľ

Študentská 2, 917 01 Trnava

36252417, reg. MKSREV3676/09 Pozor (na)IČO:liek...

Distribúcia: domácností/firiem) Hovorí sa, že(40.000 z rúk lekárnika je všetko Každý týždeň: Prešov -Sídlisko II, III, Sekčov, liekom. História toto konštatovanie Solivar, Šalgovík, Fintice, N. Šebaspotvrdzuje, nieŠidlovec, iba pri zásadných obtová, Malý Šariš,rôznych Veľky Šariš, Ľubotice, Ha-v javoch liečby chorôb, ale aj niska, Teriakovce, Záborské, Petrovany oveľa prozaickejších prípadoch. +Mladý párny lekárnik týždeň: Sídlisko Šváby,bez Sabinov, s menom, ktoOrkucany, Lipany, Šarišské Ražrého si pečenie dnes Michaľany, ani nevieme ňany, Pečovská Nová Ves predstaviť, v roku 1893 vynašiel prá+šoknepárny týždeň: II -ktorého rodinné do pečiva. InýSídlisko lekárnik, domy, HenmenoKapušany, preslávilaChminianská čokoláda, N.jeV.,autodrichovce, Fričovce, Víťaz, Široké,Kendice, rom prvého umelého dojčenského Lada, Tulčík, Demjata, Bzenov, Rokycany, mlieka. Mená Pemberton, Bradham Bajerov

a Blažek sú navždy spojené s najznámejšími colovýmizanápojmi nás. Vydavateľ nezodpovedá obsah a u pravdivosť inzerátov. Neprešlo Je horúce leto a poprijazykovou vode aúpravou. pive sa zrejme v týchto týždňoch vypije väčšina ich celoročnej Prosba o pomoc: Vspotreby prípade, –žezvlášť viete nápoja tajnej docenta Blao mieste, kamreceptúry naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme žeka,... Kolové nápoje sú sýtené oxidom uhličitým obsahujú kyselinu fosfoV našejaredakcii si môžete zadať rečnú, alebodokyselinu citrónovú. Tieto inzerciu ľubovoľného okresu: faktory sú predpokladom zníženia pH žalúdkaZápadné – tedaSlovensko zvýšenia jeho kyslosti. V žalúdku sa za normálnych BV 53.500 Bratislavsko Východ okolností kyselinaZápad chlorovodí63.000tvorí Bratislavsko BZ ková,25.000 dôležitá pre činnosť tráviacich Dunajskostredsko DS enzýmov rozkladajúcich potravu na 30.000 Galantsko+Šaliansko GA základné ktoré sa následne 27.000zložky, Hlohovecko+Sereďsko HC 15.000 Komárňansko KM vstrebávajú do krvného obehu a 30.000 LV zapájajú sa Levicko do činnosti jednotlivých 25.500 Malacko MA orgánových systémov. Problém naNR stáva,48.000 keď jeNitriansko kyseliny primálo – doNZ 35.000 Novozámocko chádza k nedostatočnému tráveniu, PK 21.000 Pezinsko alebo32.500 naopak priveľa – dochádza k Piešťansko+NM+MY PN prejavom pálenia záhy, refluxu 25.000tzv. Senecko SC a nezriedka k poškodeniu žalúdka a 31.000 Senicko+Skalicko SE pažeráka. na zníženie kyslosti 38.000Lieky Topoľčiansko+PE+BN TO 52.000 Trenčiansko+IL TN žalúdočného obsahu – nazývané aj 45.500 Trnavsko TT antacidá – patria medzi najčastejšie 18.000z nich Zlatomoravecko ZM a niektoré sú dokonca dostupStredné Slovensko né aj bez lekárskeho predpisu. 50.000 Banskobystricko+BR BB Je však potrebné si uvedomiť, že 30.000 Kysucko=CA+KM KY pravidelné užívanie antacíd môže 35.500 Liptovsko=LM+RK LI natoľko znížiť kyslosť žalúdočného 30.000 LC obsahu, žeLučenecko+VK+PT ovplyvní vstrebávanie MT 39.250 Martinsko+TR iných liekov. Napríklad lieky na liečOR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS bu kvasinkových infekcií môžu byť v 30.000 Považsko=PB+PU PB kombinácii antacidami až neúčin35.000sPrievidzsko PD né. Vtedy prichádzajú na scénu prá36.500 Zvolensko+DT+KA ZV ve kolové nápoje, ktorými je vhodné 26.500 Žiarsko+ZC+BS ZH ZA tieto 52.000 lieky Žilinsko+BY zapíjať a na potrebnú dobu tak zvýšiť kyslosťSlovensko žalúdočného Východné obsahu. 27.500 Bardejovsko+SK+SP BJ Ak teda dlhodobo užívate lieky na 25.000 Gemersko=RV+RS+RA GE 25.000 Humensko+VT+SV+ML HU zníženie tvorby žalúdočnej kyseliny, 82.750 Košicko KE nezabudnite sa svojho lekárnika 22.250 okolie problém KS opýtať, či toKošicko nespôsobuje SL iným 12.000 vašim Ľubovniansko liekom a či je kola rieMI 30.500 Michalovsko+TV+SO šením. Môžete tiež skúsiť aplikáciu PP 35.000 Popradsko+KK www.interakcieliekov.sk, 40.000 Prešovsko+SB v ktorej sa PO dozviete, akákoľvek kombinácia 30.000či Spišsko+LE+GL SN vašich liekov je dostatočne bezpečná a účinná. Ondrej Sukeľ domácností a firiem Prezident Slovenskej lekárnickej komory

dosah na 1.500.000

osobnosti regiónov

Ján Bosco Svätý Ján Bosco sa narodil 16. augusta 1815 v Becchi pri Turíne – a zomrel 31. januára 1888, v Turíne. Bol to kňaz a vychovávateľ, zakladateľ rádu saleziánov. V roku 1929 bol vyhlásený za blahoslaveného a roku 1934 bol vyhlásený za svätého. Sviatok má 31. januára.

OBNOVA STRIECH

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

Od dvoch rokov vyrastal ako sirota bez otca. Ako 11-ročný musel odísť z domu kvôli nevlastnému bratovi Antonovi. Pracoval u sedliakov, aby sa uživil, a po nedeliach sa venoval apoštolátu medzi chlapcami. Jeho nadanie si všimol starší kňaz don Calosso, ktorý mu chcel pomôcť ku kňazstvu. Ten však čoskoro náhle zomrel, a tak bol Bosco ponechaný sám na seba. Ako 16-ročný nastúpil na štúdia v Castelnuove. Popri štúdiu si zarábal rozličnými pomocnými prácami u remeselníkov, čo sa mu neskôr veľmi zišlo. V roku 1835 vstúpil do seminára a 5. júna 1841 bol vysvätený na kňaza a začal praktické kňazské účinkovanie medzi chudob-

NAJLEPŠIA CENA NA TRHU

Dlhodobo na trhu NON STOP lin

0944 720 9ka 32 t 20 ROČNÁ ZÁRUKA t NAJLEPŠIA CENA t ŽIADNA ZÁLOHA t PRVOTRIEDNA KVALITA

BEZ DEMONTÁŽE!

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY BITÚMENOVOU LEPENKOU t zameranie t odborné poradenstvo t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

obnova plochých striech technológiou COPERNIT min. záruka 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

63-0129

7

... nájdeš, čo hľadáš

03-005-160

3

regionálne noviny

PRESOVSKO 9 8 6 5 4 PIESTANSKO

PO 18-32 STRANA - 08

nými a opustenými chlapcami. Začínal s holými rukami, avšak s veľkou dôverou v Pannu Máriu, ktorú Bosco považoval ako katolícky kňaz za svoju Pomocnicu. Od roku 1846 sa natrvalo usadil na zlopovestnom turínskom predmestí Valdocco, kde vybudoval oratórium a neskôr aj baziliku. Svoju výchovnú prácu postavil na preventívnom systéme, ktorého hlavnými piliermi sú nábožnosť, rozum a láskavosť. V 1872 založil ženskú rehoľnú spoločnosť Dcéry Panny Márie Pomocnice, ktoré sa starajú o opustené a chudobné dievčatá. V jeho práci mu pomáhal široký okruh spolupracovníkov. Don Bosco zomrel 31. januára 1888. red

Inzerujte v najčítanejších regionálnych novinách Kontaktujte svojho obchodného zástupcu:

0905 719 145


svet knihy

Aha, prĂ­slovia! SkĂ´r by asi bolo vhodnĂŠ napĂ­saĹĽ ecce â&#x20AC;&#x201C; ajhÄža, prĂ­slovia, ale nechajme nĂĄzov kniĹžky v originĂĄli. PreÄ?Ă­tate si v nej tie najzaujĂ­mavejĹĄie a najkrajĹĄie slovenskĂŠ ÄžudovĂŠ prĂ­slovia o mladosti Ä?i starobe, ĹženĂĄch i muĹžoch, lĂĄske,

manĹželstve, ale aj o rodine a deĹĽoch, ktorĂŠ pre vĂĄs autori KompanĂ­k TomĂĄĹĄ a BobekovĂĄ KristĂ­na vybrali. â&#x20AC;&#x17E;Kam chlap nemĂ´Ĺže, dĂ´jde Ĺžena.â&#x20AC;&#x153; PrĂ­slovie je ustĂĄlenĂĄ vĂ˝poveÄ? s ucelenou myĹĄlienkou a obraznĂ˝m rĂĄzom, ktorĂĄ nĂĄm prinĂĄĹĄa pouÄ?enie. VĂ˝stiĹžne vyjadruje mĂşdrosĹĽ a dlhodobĂş ĹživotnĂş skĂşsenosĹĽ naĹĄich predkov. Na Slovensku sa prĂ­slovia medzi ÄžuÄ?mi ĹĄĂ­rili Ăşstne z generĂĄcie na generĂĄciu po celĂŠ stĂĄroÄ?ia. SkrĂ˝vajĂş v sebe mnoho vtipu, no predovĹĄetkĂ˝m veÄža Äžudovej mĂşdrosti a pouÄ?enia.

kĂşpeÄžĹ&#x2C6;ovĂŠ ĹĄtĂşdio

PrĂ­slovie je vyjadrenĂŠ sĂşvetĂ­m, konĹĄtrukciou vety- ktoten, akĂĄ- takĂĄ, vyjadruje ponauÄ?enie- Komu sa nelenĂ­, tomu sa zelenĂ­. Aj preto sĂş prĂ­slovia veÄžkĂ˝m obohatenĂ­m jazyka. KniĹžka Aha, prĂ­slovia ponĂşka teda nielen milĂş a prĂ­jemnĂş pouÄ?nĂş zĂĄbavu, ale aj podklad k tomu, aby sme sa opäż vrĂĄtili k dĂ´stojnĂŠmu vyjadrovaniu sa, formulovaniu myĹĄlienok do ucelenĂ˝ch viet, jednoducho, aby sme sa opäż zaÄ?ali uÄ?iĹĽ komunikovaĹĽ na Ăşrovni. MusĂ­me si totiĹž aj verejne priznaĹĽ, Ĺže novĂŠ generĂĄcie to uĹž akosi â&#x20AC;&#x17E;zabudliâ&#x20AC;&#x153;. red

plyn, voda kĂşrenie

krby pece

Vtip: Stretli sa po rokoch dve kamarĂĄtky, ktorĂŠ sa nevideli uĹž od strednej ĹĄkoly: â&#x20AC;&#x17E;Ako sa mĂĄĹĄ?â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;Som vydatĂĄ za nĂĄmornĂ­ka, 11 mesiacov sa plavĂ­ a na jeden mesiac chodĂ­ domov.â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;Tak to ĹĽa teda Äžutujem.â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;Nie je to aĹž takĂŠ hroznĂŠ, dva týŞdne z toho chodĂ­ na nĂĄvĹĄtevu k rodiÄ?om.â&#x20AC;&#x153; Ralph Waldo Emerson: â&#x20AC;&#x17E;Strach porĂĄĹža viac ÄžudĂ­, ako akĂĄkoÄžvek inĂĄ vec na svete.â&#x20AC;&#x153;

9

hlavu hore!

Ä?erpacia technika

Prof. JĂĄn KoĹĄturiak

Ă&#x161;radnĂ­ci sĂş nĂĄm v pätĂĄch

AKCIE a VĂ?PREDAJE

Komu sa zelenĂ­, tomu sa vyplatĂ­! Na naĹĄu webovĂş strĂĄnku pribudlo novĂŠ zelenĂŠ tlaÄ?idlo VĂ˝predaj. Kliknite naĹ&#x2C6; a dostanete sa k ponuke vĂ˝predajovĂŠho tovaru v KĂşpeÄžĹ&#x2C6;ovom ĹĄtĂşdiu. Nejde o Ĺžiaden poĹĄkodenĂ˝ tovar, ale o skladovĂŠ nadbytky produktov, ktorĂŠ sa uĹž nevyrĂĄbajĂş, lebo vĂ˝robcovia zaÄ?ali vĂ˝robu novĂ˝ch sĂŠriĂ­. NĂĄjdete tu dizajnovĂŠ kĂşsky ĹĄpiÄ?kovej kvality za neuveriteÄžnĂŠ ceny. ZatiaÄž aktualizĂĄcia VĂ˝predaja prebieha raz za týŞdeĹ&#x2C6;. Vyberajte Ä?Ă­m skĂ´r a prĂ­Ä?te si po krĂĄsny kĂşsok za super cenu!

ParnĂ˝ box LLR Âź kruh 100 x 100 cm

6sprchovĂĄ sada s dvojpolohovou masĂĄĹžnou ruÄ?nou sprchou 6+,)?" ) ,8.*,-0?&*)*( & 6-.,*+)8-+,#-).$&'&*0*/>+,0*/ a osvetlenĂ­m 6 7(/'.$!/)&C)9#,.*09?43 6. ,(*-..$&8.9,$,*# 6,8$*, +,*/&.*,0 ).$'8.*, 6-.$')9- '*+*'$C&,@'* 6-+,#*0:&>.4* (( 4+ C)*-.-&' 6&,3'8.*08-(*)*-)80)$C&-*-$!;)*( )*0*) )$ +,)9#*" ) ,8.*, 6-3-.9()*08+) )$ +,)9#* " ) ,8.*,

3 972 â&#x201A;Ź

1 599 â&#x201A;Ź

SPRCHOVĂ? KĂ&#x161;T RAVAK GLASLINE GSRV4

90x90 cm, rohovĂ˝ vstup, Ä?Ă­re sklo

RAVAK G-SET GSRV4 oblĂŠ kovanie

699 â&#x201A;Ź

3 538,80 â&#x201A;Ź

1 599 â&#x201A;Ź LOGIC SPRCHOVĂ VANIÄ&#x152;KA 90 x 90 cm 1/4 kruh R550

230,96 â&#x201A;Ź

100 â&#x201A;Ź

Primo WC sedadlo duroplast

ROCA D. SENZO zĂĄvesnĂ˝ bidet

ROLTECHNIK CDB 80 PEVNĂ STENA biela/chinchilla

2-dielna biela/Ä?Ă­re sklo

35,30 â&#x201A;Ź

19,90 â&#x201A;Ź 233 â&#x201A;Ź

Pri nĂĄkupe nad 100 â&#x201A;Ź dostanete od nĂĄs ako darÄ?ek Kartu zliav Mirad. Pri nĂĄkupe nad 333 â&#x201A;Ź mĂ´Ĺžete u nĂĄs vyhraĹĽ relaxaÄ?nĂ˝ pobyt v TatrĂĄch v hoteli WELLNESS HOTEL CHOPOK **** alebo dovolenku pri mori.

99 â&#x201A;Ź

158 â&#x201A;Ź

99 â&#x201A;Ź

UvedenĂŠ ceny s DPH. PlatĂ­ do vypredania zĂĄsob. IIutraÄ?nĂŠ foto.

1 295 â&#x201A;Ź

Kompletný prehĞad akcií a výpredajov nåjdete na www.mirad.sk | Bardejovskå 23, Preťov

PO 18-32 STRANA - 09

23-0021

ParnĂŠ boxy DLS 900 (L/P) 900 Ă&#x2014; 900 MontĂĄĹž zdarma!

Niekedy mĂĄm pocit, Ĺže jeden pracujĂşci Ä?lovek ĹživĂ­ zo svojich danĂ­ ĹĄtyroch ĂşradnĂ­kov. SĂş vĹĄade. MajĂş peÄ?iatky, formulĂĄre, vyhrĂĄĹžajĂş sa pokutami a sankciami. Viem, mali by chrĂĄniĹĽ naĹĄe zdravie, bezpeÄ?nosĹĽ a zĂĄujmy ĹĄtĂĄtu. Ale robia to? ZdĂĄ sa, Ĺže mĂĄme najlepĹĄie nemocnice na svete. NiektorĂŠ ĹĄtatistiky to ukazujĂş. Lebo sĂş nesprĂĄvne - nezachytĂĄvajĂş realitu a problĂŠmy sa zatajujĂş. MĂĄme v nich predraĹženĂŠ prĂ­stroje a provĂ­zie si rozdeÄžujĂş prĂ­ĹživnĂ­ci. A kde sĂş tĂ­ nekompromisnĂ­ ĂşradnĂ­ci, ktorĂ­ ĹĄikanujĂş obyÄ?ajnĂ˝ch ÄžudĂ­? RozprĂĄval mi farmĂĄr, ako kaĹždĂ˝ rok odvĂĄdzal percentĂĄ z dotĂĄciĂ­, na ktorĂŠ mal nĂĄrok. V agentĂşre, ktorĂĄ to mĂĄ kontrolovaĹĽ, mu povedali, Ĺže je to tak a nech je rĂĄd, Ĺže nieÄ?o dostane. SlovenskĂĄ bryndza sa dnes vyrĂĄba z dovĂĄĹžanĂŠho mlieka a ĂşradnĂ­ci pracujĂş na tom, aby zmizli z naĹĄej krajiny salaĹĄe, slovenskĂĄ ĹžinÄ?ica alebo syr. KontrolujĂş krĂ­vajĂşce ovce, ĹĄtĂ­tky na kravskĂ˝ch uĹĄiach, vtĂĄÄ?ie hniezda v maĹĄtaliach, moÄ? z jalovĂ­c a veÄža inĂ˝ch vecĂ­. Vraj sa na salaĹĄi nesmie vyrĂĄbaĹĽ syr ani ĹžinÄ?ica. EurĂłpsku Ăşniu a ĂşradnĂ­kov nezaujĂ­majĂş naĹĄe tradĂ­cie. Zavrime salaĹĄe, predajme ovce Poliakom, poÄ?me na pracovnĂ˝ Ăşrad a kupujme si dovezenĂŠ vĂ˝robky, v ktorĂ˝ch je menej ovÄ?ieho mlieka ako palmovĂŠho oleja. Komunisti brali ÄžuÄ?om kravy a obĹživu. NedĂĄvno spomĂ­nal sused mĂ´jho starĂŠho otca. Nahneval ho miestny sĂşdruh, ktorĂ˝ zobral jeho sesternici PavlĂ­ne kravu. Mala veÄža detĂ­ a krava bola pre nich zdrojom obĹživy. StarĂ˝ otec ĂşradnĂ­ka opil v krÄ?me a zosmieĹĄnil pred celou dedinou. Nebolo to asi sprĂĄvne, ale komunistova kariĂŠra skonÄ?ila. UĹž nemohol robiĹĽ zle. Nie som proti zĂĄkonom a ich dodrĹžiavaniu. ZĂĄkony vĹĄak majĂş slúŞiĹĽ ÄžuÄ?om. Keby si ĂşradnĂ­ci v Tirolsku alebo v Bavorsku dovoÄžovali voÄ?i farmĂĄrom a ĹživnostnĂ­kom to, Ä?o im robia na Slovensku, tak by mnohĂ­ skonÄ?ili na hnojisku s vidlami v zadku. Nie vĹĄetci sĂş zlĂ­, ale mnohĂ˝m chĂ˝ba srdce a zdravĂ˝ rozum. Ak budĂş takto pokraÄ?ovaĹĽ nebudĂş ĹživnostnĂ­ci ani farmĂĄri a nebudĂş ani ĂşradnĂ­ci. Ă&#x161;radnĂ­ci sĂş nĂĄm v pätĂĄch. Zastavme ich bratia, nech sa niekam stratia! jk


1

2 6

5 4

7 9 3 1 5

3

tradície

5

4 2 6

9 2

1 2 6

9

svet múzeí

3

5

na Slovensku

August je zvláštny Jeho možno najvýznamnejším sviatkom je Nanebovzatie Panny Márie 15. augusta. Je zo všetkých mariánskych sviatkov najstarší. Tradícia ho spomína už pred efezským snemom, ktorý bol v roku 431. Slávil sa aj v najstarších východných cirkvách – v arménskej i etiópskej. V južných oblastiach Slovenska si uctievajú sviatok Štefana. Deň kráľa Svätého Štefana (maď. Szent István király napja), ktorý pripadá na 20. august, je jedným z najstarších maďarských sviatkov. V tento deň si Maďari každoročne pripomínajú i založenie kresťanského uhorského štátu (maď. magyar államalapítás), ako aj tisícročnú existenciu Uhorska. Od 24. júla do 24. augusta plynuli takzvané psie dni. Názov je odvodený od súhvezdia psa a jeho hlavnej hviezdy Sírius, ktorá je najlepšie viditeľná v uvedenom období nad ránom. Podľa tradície sa táto hviezda nazýva psom strážiacim Slnko. Tieto psie dni sa podľa rímskeho označenia nazývali aj kanikuly a v prenesenom význame poukazovali na viaceré za sebou idúce slnečné letné dni. V zahraničí, konkrétne vo Francúzsku je mimoriadne obľúbený sviatok, počas ktorého možno imitovať prasatá. Na každoročnom francúzskom festivale (La Pourcailhade) sa okrem výstavy prasiat či prasacích pochúťok koná aj množstvo prasacích súťaží. Prasacie preteky, súťaž o najlepší prasací outfit či najrýchlejšieho jedáka bravčových párkov. Čerešničkou na torte je určite súťaž v prasacej imitácii. Kvílenie však nestačí. Súťažiaci sa musí správať ako prasa, jesť ako prasa a vyzerať ako prasa. Každá imitácia musí napodobňovať prasa v určitom období života - od narodenia až po smrť. V prípade ak súťažiaci zaujme porotu, vyhrá cenu vo výške 500 Eur. Ak sa vrátime na Slovensko, potom ešte nemožno zabudnúť na dožinkové tradície, presnejšie, tradície pri ukončení žatvy. Slávnosť môže zahŕňať odváženie posledného snopu z poľa, predanie dožinkového venca a prianie (vinšovanie) hospodárovi. Potom nasledovala hostina s hudbou a tancom, kde sa tí najbližší stretli pri jednom stole a hudbu hral miestny hudobník. Dožinkový veniec sa schovával v hospodárstve do Vianoc alebo až do nasledujúcej žatvy. red

Terchovské inšpirácie

Podľa kurátorky Moniky Válekovej pripravili výstavu pri príležitosti 130. výročia Benkovho narodenia. „Je zameraná na Vyše päť desiatok diel a jeho vzťah k Terchovej a k celej terchovskej doline. Bol naozaj predmetov zo Slovenského veľmi vnímavým človekom. Všímal si krajinu, ale zameriaval národného múzea - Múzea sa aj na skúmanie ľudovej kultúry. Nechal sa napríklad odMartina Benku v Martine fotografovať v terchovskom ľudovom odeve a túto fotograprezentuje výstava „Vrchy a fiu si môžu pozrieť návštevníci výstavy. Terchovská krajina ľudia. Terchovské inšpirácie na Benku veľmi silno zapôsobila a ponúkla mu množstvo v tvorbe Martina Benku“, inšpirácii. Dá sa povedať, že mu priniesla najvýznamnejšie ktorú sprístupnili v Terchov- ocenenie - striebornú medailu na svetovej výstave v Paríži skej galérii umenia. v roku 1937, ktorú získal práve za obraz Krajina z Terchovej,“

povedala Monika Váleková. Na Martina Benku silno zapôsobil i hudobný potenciál Terchovej, pretože sa od trinástich rokov učil hrať na husle. Túto záľubu rozvíjal po celý svoj život. V každom ateliéri vždy mal po ruke sláčikové kvarteto a pre priateľov organizoval koncerty. Okrem toho i sám konštruoval husle, čo je možno ďalšia spätosť s ľudovou výrobou nástrojov v Terchovej. Martin Benka celý život vyznával jánošíkovskú legendu. Na základe výskumov, ktorým venoval skoro poldruha roka, prišiel do osady Jánošovia a lokalizoval miesto, na ktorom stála rodná chalupa Juraja Jánošíka. TA SR

TLAČTE KVALITNE ZA NAJNIŽŠIE NÁKLADY

PRENÁJOM UŽ O

D 5,00 € MESAČ

NE

HP Laser Jet Pro M426fdn 36 mesiacov

HP Laser Jet Pro M402dw 36 mesiacov

DOBA PRENÁJMU

DOBA PRENÁJMU

A4 38 DU PLEX

A4 30 DU PLEX

str./1 min.

str./1 min.

u m j á n e r p y b armo počas do

servis zad

k s . s i v r e s m www.z

HP Page Wide Managed Color MFP P77940dn

HP Page Wide Managed Color P57750dw

DOBA PRENÁJMU

DOBA PRENÁJMU

A3 40 DU PLEX

A4 50 DU PLEX

48 mesiacov str./1 min.

Informácie: 0905/472 309

email.: riesenia@zmservis.sk

PO 18-32 STRANA - 10

36 mesiacov str./1 min.

Ceny sú bez DPH


V lete nehustite na maximum

Príliš prehustená pneumatika totiž popri vytváraní nepohodlia počas jazdy kopírovaním všetkých nerovností spôsobuje aj rôzne mechanické poškodenia podvozkových častí Najmä starší motoristi sú vozidla. Jazdíme pri vysokých rýchlostiach, ktoré samé o zvyknutý na rady z dávnych sebe spôsobujú zohrievanie pneumatík, ale aj po asfaltorokov, že v lete na dovolen- vých cestách, ktoré sú mimoriadne prehriate nielen slnkom, kové cesty a pri plnom ná- ale aj samotnou premávkou. Platí, že každých desať stupňov klade je treba pneumatiky teploty zvyšuje tlak v pneumatike o jednu desatinu. Takže ak „prihustiť. Odvtedy sa veľa nahustíte na maximum v garáži pri príjemných dvadsiatich okolností zmenilo a tak už sa stupňoch, na horúcom asfalte s teplotou aj do 60 stupňov neriaďte ani vy touto radou. sa tlak vo vašej pneumatike zvýši aj o štyri desatiny. To už

auto moto

je dosť na prípadnú explóziu v extrémne horúcom počasí na extrémne zlej ceste. U každého vozidla výrobca schvaľuje určitý tlak, ktorý treba rešpektovať. Štítok ukazujúci tlak je zvyčajne umiestnený vo vozidle: na otvore dverí (spodná časť stĺpika), na zadnej hrane dverí vodiča či na kryte palivovej nádrže alebo v inštruktážnej knižke k vozidlu. Tlak v pneumatikách odporúčaný v inštrukcii vozidla je práve tlak „studený“. To znamená, že by mal byť skontrolovaný ráno pred jazdou alebo pred zvýšením okolitej teploty, alebo pred prílišným výskytom slnečného žiarenia. red

Vtip: Cestujúci na lodi sa pýta kapitána kto je ten mávajúci človek na ostrove ? Kapitán: „Neviem, ale keď ideme okolo vždy sa takto teší.“ Walt Disney: „Keď o tom viete snívať, dokážete to aj urobiť.“

11

naša bezpečnosť

03-005-159

pre každého

Vnútorné PVC parapety 1 / kus

do 31.8.2018

Okenné siete proti hmyzu 1 / kus

STAČÍ, KEĎ ZAVOLÁTE,

MY PRÍDEME K VÁM

PRE ĎALŠIE INFORMÁCIE NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE NA T.Č. 0948 399 341

presovsko.sk

62-0007

zaujímavé zľavy

LEN ZA 1€ *

AKCIA platí

* Platí pri objednávke okien s kompletnou montážou

BONUS

98-0035

Kontaktujte svojho obchodného zástupcu: 0905 719 145

ZADARMO Cenová kalkulácia Technické poradenstvo

TU mohla byť Vaša REKLAMA

týždenne do 40 000 domácností a firiem

39 regionálnych týždenníkov po celej Slovenskej republike - dosah na 1 500 000 domácností a firiem

RÝCHLO LACNO KVALITNE

SABINOVSKO

regionálne noviny

PRESOVSKO

... nájdeš, čo hľadáš

V našej radakcii si môžete podať inzerciu do celej siete regionálnych novín

03-005-158

Na cestách jazdime ohľaduplne

presovsko.sk

PO 18-32 STRANA - 11

Info: 0905 373 406

Počas tohto roka zahynulo na slovenských cestách 12 motocyklistov. Odborníci sa zhodujú, že oproti vodičom sú zraniteľnejší. Pri páde im hrozia vážne zranenia či smrť. „Medzi zraneniami dominovali najčastejšie úrazy dolných a horných končatín, tiež úrazy hlavy. V porovnaní s inými dopravnými nehodami je u motorkárov o niečo viac úrazov hrudníka a brucha,“ informovala lekárka Eva Havlíková z Falck Záchranná. Ako prevenciu a ochranu pred úrazmi lekárka radí nepreceňovať svoje sily, rešpektovať pravidlá cestnej premávky, predvídať situáciu na ceste, sústrediť sa na jazdu, mať pri nej dostatočný priestor okolo motorky, plánovať trasu vopred, nosiť ochranný odev a prilbu s rukavicami, prípadne tzv. korytnačku na ochranu chrbtice, čo najviac reflexných prvkov na motorke, aj na odeve. Za dôležité tiež považuje poznať vlastnosti svojho vozidla. Zavinenie nehôd závisí podľa hovorkyne Prezídia Policajného zboru Denisy Baloghovej od rôznych okolností, ako napríklad miesto, terén, ale aj skúsenosť vodiča. „Vždy treba jazdiť podľa svojich schopností a zručností, prispôsobiť sa stavu cesty, počasiu i ďalším okolnostiam, ktoré možno predvídať,“ povedala Eva Havlíková. Policajti pripomínajú, že na cestách netreba zbytočne riskovať, pretože aj pomalšou jazdou sa dá dostať do plánovaného cieľa. Pred akýmkoľvek manévrom upozorňujú dopravní experti na predvídavosť. „Azda najdôležitejšie je sledovať spätné zrkadlá a situáciu okolo auta, pretože motorkári jazdia často vyššou ako povolenou rýchlosťou a je ich ľahké prehliadnuť,“ dodali. „Motorkári si musia uvedomiť obrovskú zodpovednosť. Síce je pocit voľnosti a eufórie počas jazdy na dvoch kolesách na nezaplatenie, no o to bolestivejšie a tragickejšie môžu byť následky pádu,“ uzatvorila policajná hovorkyňa. Počas tohto roka zahynulo na slovenských cestách celkovo 115 ľudí, z nich bolo 12 motocyklistov, 25 chodcov, osem cyklistov a 70 vodičov a ich spolujazdcov. Aj keď počet smrteľných dopravných nehôd oproti rovnakému obdobiu v porovnaní s minulým rokom klesol, zdravotnícki záchranári a policajti vyzývajú všetkých účastníkov cestnej premávky k mimoriadnej obozretnosti. TA SR


1

4 9 5 3 4 3 2

5

6 1 1

4

9

5 9

6 8

4

3

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:20 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 09:35 Varí vám to 11:10 Vtierka Castle II. 1/24 12:15 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 13:50 Stratené duše I. 5 14:50 SÚDNA SIEŇ 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO Slovenská súťažno-zábavná šou. MN 12 2018 21:45 INKOGNITO 23:00 Stratené duše I. 5 00:05 Vraždiace páry VII. 6 01:05 KRIMI 01:35 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 02:55 SÚDNA SIEŇ 03:40 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 04:45 NOVINY TV JOJ

06:10 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záJEDNOTKA hrady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:00 Zajtrajšie noviny 09:55 Profesionáli 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Julie Lescautová 14:05 Hurá do záhrady 14:35 Zajtrajšie noviny 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Svet z vtáčej perspektívy 16:50 Na krok od neba 17:50 Duel 18:15 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:30 Muž z Ria 22:20 Prípady 1. oddelenia 23:20 Nesmrteľní 00:50 Na krok od neba 01:45 Prípady 1. oddelenia 02:45 Svet v obrazoch

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:20 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 09:35 Varí vám to 11:10 Vtierka Castle II. 2 12:15 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 13:50 Stratené duše I. 6 14:50 SÚDNA SIEŇ 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Krajina zajtrajška Americko-španielsko-francúzsko-britský dobrodružný mysteriózny sci-fi film. MN 12 2015 23:15 Stratené duše 00:15 Vraždiace páry 01:15 KRIMI 01:45 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 03:15 Varí vám to 03:45 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT

06:05 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záJEDNOTKA hrady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:00 Dempsey a Makepeacová 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Julie Lescautová 14:00 Hurá do záhrady 14:30 Zajtrajšie noviny 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:20 Svet z vtáčej perspektívy 16:50 Na krok od neba 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 „Četníci z Luhačovic“ 21:55 Kapitán Cain 23:40 Dempsey a Makepeacová 01:15 „Četníci z Luhačovic“ 02:40 Slovensko v obrazoch 03:05 Julie Lescautová

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:20 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 09:35 06:00 Teleráno 08:45 Varte s nami 09:00 Varí vám to 11:10 Vtierka Castle II. 3 12:15 ČESKO SLOVENSKO MARKÍZA Rodinné prípady 10:05 Dva a pol chlapa VI. MÁ TALENT 13:50 Stratené duše I. 7 14:50 SÚDNA SIEŇ 17:00 11:55 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 13:50 Kobra 11 15:00 NOVINY O 17:00 17:30 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELE- 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Rodinné prípady 19:00 TELE- LEPŠIE POČASIE 20:35 PRÁZDNINY 10/10 21:55 VEĽKÝ BALÍK VÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Zábavno-súťažná relácia. MN 12 2018 23:00 Stratené duše Macocha 22:35 Ňuchač 01:00 NCIS - Námorný vyšetrovací I. 7 23:45 Vraždiace páry VII. 8 00:45 KRIMI 01:20 MOJA MAMA úrad 02:30 Mama 03:00 Dva a pol chlapa 03:30 Susedské VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 02:45 SÚDNA SIEŇ 03:30 ČESKO SLOprípady 04:10 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY VENSKO MÁ TALENT 04:45 NOVINY TV JOJ

06:00 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záJEDNOTKA hrady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:00 Zajtrajšie noviny 10:00 Dempsey a Makepeacová 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Julie Lescautová 14:00 Hurá do záhrady 14:30 Zajtrajšie noviny 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Svet z vtáčej perspektívy 16:50 Na krok od neba 17:50 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body sekundy 20:30 Honba za Kopijou osudu 22:25 Vraždy na Ile de Ré 00:00 Dempsey a Makepeacová 00:45 Honba za Kopijou osudu 02:40 Hurá do záhrady 03:10 Julie Lescautová

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:20 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 09:35 Varí vám to 11:10 Vtierka Castle II. 4 12:15 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 13:50 Stratené duše I. 8 14:50 SÚDNA SIEŇ 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO Slovenská súťažno-zábavná šou. MN 12 2016 22:00 „PÄŤKA“ 23:00 Stratené duše I. 8 23:55 Vraždiace páry VII. 9 00:55 KRIMI 01:25 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 02:50 SÚDNA SIEŇ 03:35 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 04:50 NOVINY TV JOJ

06:00 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do JEDNOTKA záhrady 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:05 Zajtrajšie noviny 10:00 Dempsey a Makepeacová 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Julie Lescautová 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Zajtrajšie noviny 15:10 Test magazín 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Svet z vtáčej perspektívy 16:50 Na krok od neba 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 Sestry 22:15 Doktor s vedľajšími účinkami 23:45 Dempsey a Makepeacová 00:35 Na krok od neba 01:30 Sestry 03:15 Julie Lescautová

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:20 SUPERMAMA 09:35 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 10:45 Vtierka Castle 11:40 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 15:50 SÚDNA SIEŇ 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:35 VŠETKO ČO MÁM RÁD Hudobno-zábavná šou so Štefanom Skrúcaným, Kandráčovcami a veselými hosťami. MN 12 2017 22:05 VŠETKO ČO MÁ ANDER RÁD Hudobno-zábavná šou so Štefanom Skrúcaným, Kandráčovcami a veselými hosťami. MN 12 2017 22:45 Terminátor 01:05 Zrodenie diabla 03:30 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 04:50 KRIMI

06:00 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do JEDNOTKA záhrady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:00 Zajtrajšie noviny 09:55 Dempsey a Makepeacová: Obete násilia 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Julie Lescautová 14:00 Hurá do záhrady 14:30 Zajtrajšie noviny 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Svet z vtáčej perspektívy 16:50 Na krok od neba 17:50 Duel 18:15 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Čo ja viem 21:55 Cestou necestou 22:30 James Bond: Chobotnička 00:35 Na krok od neba 01:30 James Bond: Chobotnička

05:15 NOVINY TV JOJ 06:15 Gumkáči II. 6,7,8/8 07:45 Gumkáči III. 1,2,3,4,5,6/8 10:40 05:10 Rodinné prípady 06:00 TELEVÍZNE Dovidenia, stará mama! II. 25 11:20 Hoď svišťom 5,6 12:50 MARKÍZA NOVINY 06:55 Tučniaky z Madagaskaru II. MACGYVER: NOVÉ ČASTI I. 10,11 14:50 Lúpež po anglicky 16:50 07:25 Olsen Twins: Slnečné prázdniny na Bahamách 09:25 Rok vtákov 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT Tajomstvo môjho úspechu 11:45 Svadobné vojny 13:50 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Rodinná lúpež Francúzska Honba za slobodou 16:10 Rozchod! 18:20 Smotánka 19:00 kriminálna komédia. MN 12 2017 Jean Reno, Famke JansTELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY senová, Reem Khericiová, Camille Chamouxová, Bruno 20:30 Ocko je doma Komédia MN 12 (USA) 2015 22:35 Späť Sanches, Pascqal Demolon a ďalší. 22:35 Dánske dievča do ringu 01:00 Ocko je doma 02:40 Babovřesky 04:40 Dva 01:20 Pod palubou v Stredomorí 03:20 Prezidentov muž 2 - Ground Zero 04:45 KRIMI a pol chlapa VI.

06:40 Šmolkovia 06:55 Garfield 07:05 JEDNOTKA Sammy a jeho priatelia 07:20 Calimero 07:35 Moji kamaráti Tiger a Macko Pú 08:00 Bol raz jeden život 08:25 Fidlibum 08:55 Trpaslíci 09:20 Daj si čas 09:55 Škriatok 10:25 Materské znamienko 11:00 Rozum nadovšetko 11:35 Park 12:10 Čo ja viem 13:40 Záhady tela 14:40 Slečna Marpleová 16:20 Škuľavý lev Clarence 18:00 Fetiše televízie 18:30 Postav dom, zasaď strom 19:00 Správy RTVS 20:30 Záhady tela 21:25 Neskoro večer 22:20 Facka 23:00 Slečna Marpleová 00:35 Škuľavý lev Clarence 02:05 Facka 02:45 Fetiše televízie 03:10 Postav dom, zasaď strom

05:10 NOVINY TV JOJ 06:10 Gumkáči III. 7,8/8 07:10 Gumkáči IV. 1,2,3,4/10 09:00 PRÁZDNI06:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:55 Tučniaky z NY 10/10 10:00 „Brácha za všechny peníze“ 12:00 Iron Man 2 MARKÍZA Madagaskaru II. 07:50 Scooby-Doo a piráti 14:40 Rodinná lúpež 16:45 NA CHALUPE 17:50 NOVÉ BÝVANIE 09:25 Honba za slobodou 11:40 Ňuchač II. 5-6/8 14:00 Ocko 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJje doma 16:10 Babovřesky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 LEPŠIE POČASIE 20:35 James Bond: Skyfall Britsko-americký POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 John Wick 2 Akčný akčný dobrodružný triler. MN 12 2012 D. Craig, J. Denchová, J. film MN 15 (USA-Hongkong) 2017 K. Reeves, R. Scamarcio, Bardem, R. Fiennes, B. Wishaw, N. Harrisová, H. McCroryová, I. McShane, R. Roseová, Common. 23:05 Everly Akčný triler B. Marloheová, A. Finney, R. Kinnear, O. Rapace, N. WoodeMN 18 (USA) 2014 S. Hayeková, H. Watanabe, L. Cepedová, T. son a ďalší. 23:45 Gangster KA 2: Afričan 02:00 Ťažko zamiIgawa, A. Kotabe. 01:00 John Wick 2 03:10 Everly lovaný 03:55 NA CHALUPE

06:45 Šmolkovia 06:55 Garfield 07:10 Sammy a jeho priatelia 07:25 Calimero 07:35 Moji kamaráti Tiger a Macko Pú 08:00 Bol raz jeden život 08:30 Zázračný ateliér 08:55 Leto s Katkou 09:20 Medulienka 10:25 Na strechách miest 11:15 Slovensko v obrazoch 11:45 Svet v obrazoch 12:10 „Hříšní lidé města pražského“ 13:05 Poirot: Tmavý Cyprus 14:40 Pomáda 16:35 Zlaté časy 17:45 Hurá do záhrady 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 Klan Lanzacovcov 23:40 Agatha Christie : Poirot: Tmavý Cyprus 01:15 Klan Lanzacovcov

TV program pondelok

13. 8. 2018

06:00 Teleráno 08:45 Rodinné prípady 09:50 Dva a pol chlapa 11:55 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 13:55 Kobra 11 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Pixels 22:35 Smrtonosná zbraň 00:30 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 02:20 Mama 02:55 Dva a pol chlapa VI. 03:35 Susedské prípady 04:15 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

5

2 3 6 9 8

duchovné okienko

TV program utorok

14. 8. 2018

06:00 Teleráno 08:45 Rodinné prípady 09:45 Dva a pol chlapa VI. 11:55 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 13:50 Kobra 11 XIII. 10/12 14:55 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Zámena manželiek 23:10 Rodinné prípady 00:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:55 Zámena manželiek 02:55 Mama 03:30 Susedské prípady 04:20 Rodinné prípady MARKÍZA

Pápež proti trestu smrti Pápež František zmenil cirkevnú náuku o treste smrti so slovami, že nikdy nemôže byť schválený, pretože útočí na základnú dôstojnosť všetkých ľudí. Vatikán oznámil, že František zmenil katechizmus katolíckej cirkvi - súhrn oficiálnej katolíckej náuky, teda výklad hlavných zložiek katolíckeho učenia. Predtým katechizmus uvádzal, že cirkev nevylučuje uchýlenie sa k trestu smrti, „ak je to jediný možný spôsob účinnej ochrany ľudských životov pred surovým agresorom“. V novej náuke sa podľa tlačovej agentúry AP uvádza, že predchádzajúci prístup cirkvi je zastaraný a že existujú iné spôsoby ochrany spoločnosti: „Preto cirkev učí, vo svetle evanjelia, že trest smrti je neprípustný, lebo je útokom na nedotknuteľnosť a dôstojnosť človeka. Cirkev sa odhodlane usiluje o jeho zrušenie na celom svete.“ Trest smrti je právoplatné zbavenie života, najčastejšie za obzvlášť závažné trestné činy. V Česko-Slovensku bol zrušený v roku 1990. Poslednou ženou, ktorá bola popravená na území Československa bola Olga Hepnarová. Poprava bola vykonaná v Prahe na Pankráci 12. marca 1975. Hepnarovú odsúdili na smrť za masovú vraždu, ktorú vykonala v lete 1973. Požičaným nákladným autom vrazila do čakajúcich ľudí na električkovej zastávke na Strossmayerovom námestí v pražských Holešoviciach. Zabila osem ľudí a mnohí boli zranení. Po Hepnarovej smrti boli popravovaní už iba muži. Posledným mužom, ktorý v Československu zomrel na šibenici (a teda posledným popraveným vôbec) bol Štefan Svitek, ktorý bol odsúdený za mimoriadne brutálne vyvraždenie svojej rodiny (tehotná manželka a dve dcéry). Popravený bol 8. júna 1989 v Bratislave. Na svete je takmer 100 krajín, ktoré úplne, teda de iure aj de facto odstránili trest smrti zo svojich právnych úprav pre všetky trestné činy. Trest smrti však dlhšie ako 10 rokov nepraktikovalo ďalších viac ako 30 krajín a v 9 krajinách je povolený len za zvláštnych okolností. V takmer 60 krajinách sveta sa trest smrti praktizuje. red

TV program streda

15. 8. 2018

TV program štvrtok

16. 8. 2018

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:45 Mi.Lu.Jem 09:00 Rodinné prípady 10:05 Dva a pol chlapa VI. 11:55 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 13:50 Kobra 11 14:55 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dobre vedieť! 22:40 Rodinné prípady 23:40 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:35 Dobre vedieť! 02:25 Dva a pol chlapa 03:20 Susedské prípady 04:05 Rodinné prípady

TV program piatok

17. 8. 2018

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:45 Sladká výzva 09:00 Rodinné prípady 10:05 Dva a pol chlapa VI. 11:55 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 5-6/24 13:50 Kobra 11 XIV. 1/14 14:55 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Babovřesky 23:15 Občanský průkaz 02:10 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 5-6/24 03:30 Dobre vedieť! 04:25 Susedské prípady

TV program sobota

TV program nedeľa

18. 8. 2018

19. 8. 2018

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

PO 18-32 STRANA - 12

JEDNOTKA


slovenskĂŠ potraviny Ako obmedziĹĽ plasty

plastovĂ˝ch vĂ˝robkov na ĹživotnĂŠ prostredie, predovĹĄetkĂ˝m na zneÄ?istenie morĂ­ a oceĂĄnov. CieÄžom je obmedziĹĽ alebo zakĂĄzaĹĽ 28. mĂĄja 2018 zverejnila Eu- pouŞívanie vybranĂ˝ch jednorazovĂ˝ch plastovĂ˝ch vĂ˝robkov rĂłpska komisia nĂĄvrh smer- a tak zabrĂĄniĹĽ zneÄ?isĹĽovaniu ĹživotnĂŠho prostredia. Ä&#x152;lenovia nice EurĂłpskeho parlamentu PotravinĂĄrskej komory Slovenska si uvedomujĂş svoju spoloa Rady o zniĹžovanĂ­ vplyvu Ä?enskĂş zodpovednosĹĽ a preberajĂş svoj diel zodpovednosti za urÄ?itĂ˝ch plastovĂ˝ch vĂ˝robkov vĂ˝robky i obaly ich vĂ˝robkov i po tom, Ä?o skonÄ?ia ĹživotnosĹĽ a na ĹživotnĂŠ prostredie. Ide o stanĂş sa odpadom. Medzi ich Ä?lenov sa radia spoloÄ?nosti, ktoprĂĄvnu normu, ktorej cieÄžom rĂŠ boli pri vzniku rozĹĄĂ­renej zodpovednosti vĂ˝robcov a vÄ?aka je znĂ­ĹžiĹĽ negatĂ­vne dopady nim sa v EurĂłpe rozvinul triedenĂ˝ zber odpadov a recyklĂĄcia. vybranĂ˝ch jednorazovĂ˝ch Dlhodobo podporujĂş inovĂĄcie v oblasti recyklĂĄcie a tieĹž po-

uŞívania recyklovaných materiålov, predchådzajú vzniku odpadu, tým Şe zniŞujú hmotnosż svojich obalov, ako i tým, Şe pouŞívajú na výrobu obalov materiåly, ktorÊ sú lepťie a efektívnejťie recyklovateĞnÊ. ZniŞujú tvorbu potravinovÊho odpadu, pretoŞe dåvajú priestor inovatívnym obalom, ktorÊ predlŞujú dobu spotreby potravín. Títo výrobcovia privítali prijatie Circular Economy Package. Prijali výzvu Európskej komisie s Európskej stratÊgie pre plasty a vypracovali a prijali veĞmi ambiciózne dobrovoĞnÊ zåväzky na obmedzenie negatívnych dopadov plastov na ŞivotnÊ prostredie. Zdroj: PKS

Vtip: Do ĹĄatne futbalovĂŠho muĹžstva vstĂşpi trĂŠner a hovorĂ­: â&#x20AC;&#x17E;Chlapi uĹž som priĹĄiel na to, Ä?o urobĂ­me, aby sme vyhrĂĄvali.â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;Ä&#x152;o trĂŠner?â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;SpravĂ­m z vĂĄs dychovku!â&#x20AC;&#x153; Lao Tzu: â&#x20AC;&#x17E;Ten, kto ovlĂĄda inĂ˝ch mĂ´Ĺže byĹĽ silnĂ˝, ale ten, kto zvlĂĄdol sĂĄm seba je mocnejĹĄĂ­.â&#x20AC;&#x153;

spomienka

s.r.o.

PrĂ­jmeme do zamestnania

TESĂ ROV alebo TESĂ RSKE PARTIE na prĂĄce v SR/Ä&#x152;R.

85_0543

HÄžadĂĄme do nĂĄĹĄho pracovnĂŠho tĂ­mu

zvĂĄraÄ?ov a zĂĄmoÄ?nĂ­kov SZÄ&#x152;O, do vĂ˝robnej haly v Lipanoch.

PotrebnĂŠ sĂş platnĂŠ certiďŹ kĂĄty a minimĂĄlne dva roky praxe. NĂĄstupnĂ˝ plat od 6 EUR/hod.

ď Ź ZATEPÄ˝OVAÄ&#x152;OV ď Ź MURĂ ROV PonĂşkame 10 eur brutto

BliŞťie info

Prijmeme skladnĂ­kov/Ä?ky

0908 561 469

do automobilovĂŠho priemyslu

na TPP v PreĹĄove. PrĂĄca na zmeny. Mzda 645â&#x201A;Ź/mes. NĂĄstup moĹžnĂ˝ ihneÄ?! MAHAX Slovakia, s.r.o.

ZATEPÄ˝OVAÄ&#x152;OV MURĂ ROV

PLAT: 5,50â&#x201A;Ź/hod. Brutto

tel.: 0917 393 957

85-0573

0948 732 714

PrĂ­jmeme na prĂĄcu v SR 45-0357

Pre viac info volaĹĽ

84-0000

VOLAJTE: 0907 616 524

83-0016

PRĂ CA V PREĹ OVE.

84-0036

BliŞťie informåcie 0915 896 640

THOMASO, s.r.o.

SĂşkromna spoloÄ?nosĹĽ hÄžadĂĄ

PrijĂ­meme dve ĹĄikovnĂŠ predavaÄ?ky do predajne textilu v Sabinove. Mzda 3 -,EUR/hod.

PrĂĄca v RakĂşsku! HÄ˝ADĂ ME Ĺ IKOVNĂ?CH ROBOTNĂ?KOV NA RĂ&#x201D;ZNE POZĂ?CIE

OPERĂ TOR VĂ?ROBY 3,"&Č´Ă 3730()"+Č&#x17D;( miesto vĂ˝konu prĂĄce:    VYCHODNE A ZĂ PADNĂ&#x2030; SLOVENSKO Svit OKR.POPRAD  

  Ä°?AFRGACĂ?MIP ,MThĂ?+CQRMĂ?    L?BĂ?4Ä&#x2013;FMKĂ?

Inzerujte v najÄ?Ă­tanejĹĄĂ­ch regionĂĄlnych novinĂĄch

S@WRMT?LGCĂ?X?@CXNCÄąCLhĂ??Ă?FP?BCLh Ă?

  

   RÄ&#x17E;ƢBCLLCĂ?XÄ&#x2013;JMFW Ă?KMƢLMQĆ&#x201E;Ă?RSPLSQMT     Orkucany - 4,39â&#x201A;Ź Lipany1 - 6,26â&#x201A;Ź Lipany 2 - 4,55â&#x201A;Ź Ĺ ariĹĄskĂŠ MichaÄžany - 5,2â&#x201A;Ź RaĹžĹ&#x2C6;any - 2,8â&#x201A;Ź PeÄ?ovskĂĄ NovĂĄ Ves - 2,8â&#x201A;Ź Petrovany - 4,66â&#x201A;Ź Ä˝ubotice - 5,05â&#x201A;Ź NiĹžnĂĄ Ĺ ebastovĂĄ - 5,05â&#x201A;Ź VeÄžkĂ˝ Ĺ ariĹĄ - 8,43â&#x201A;Ź Sabinov - 13,90â&#x201A;Ź Solivar - 4,90â&#x201A;Ź (Suma je za 1 roznos.)

PoĹĄli SMS na 0915 600 183 so svojim menom, tel. kontaktom a lokalitou ktorĂş by si rĂĄd roznĂĄĹĄal.

sabinovsko.sk

mzda na pracovnu zmluvu MBĂ? Ă? Ă?Ă?CSPĂ?TĂ?ÄąGQRMKĂ? JWA>Ă K>Ă Č&#x2021;FSKLPĘ&#x2030;Ă  MBĂ?Ă?CSPĂ? Ă?CSPĂ?TĂ?ÄąGQRMK

3F>@Ă FKCLĂ K>Ă QBI Ă  SR +421 948 259 552 CZ +420 776 868 133 email info@tonix.cz , web www.tonix.cz

Kontaktujte svojho obchodnĂŠho zĂĄstupcu:

0905 373 406 61_0232

SĂ­dlisko 2, rod. domy - 5,20 â&#x201A;Ź Ĺ algovĂ­k - 2,20â&#x201A;Ź Ĺ idlovec - 4,6â&#x201A;Ź KapuĹĄany - 4,60â&#x201A;Ź Hendrichovce - 2,20â&#x201A;Ź FriÄ?ovce - 2,50â&#x201A;Ź VĂ­ĹĽaz - 3,64â&#x201A;Ź Ĺ irokĂŠ - 4,66â&#x201A;Ź Kendice - 3,40â&#x201A;Ź TulÄ?Ă­k - 3,28â&#x201A;Ź Demjata - 2,5â&#x201A;Ź Rokycany - 1,96â&#x201A;Ź Bajerov - 2,10â&#x201A;Ź

Pre viac info volaĹĽ 0948/59 29 54, cv emailom: zapad@mahax.sk

DĂ´leĹžitĂŠ telefĂłnne Ä?Ă­sla

(platnĂŠ na celom Slovensku) ZĂĄchr. lekĂĄrka sluĹžba: 112, 16 155 PoĹžiarna a zĂĄchr. sluĹžba: 112, 150 PolĂ­cia: 112, 158

PO 18-32 STRANA - 13

Nedostávate vaše   obľúbené noviny  do schránky?   

NapĂ­ĹĄte nĂĄm do redakcie   presovsko@regionpress.sk

45-0357

(murĂĄr, maliar, inĹĄtalatĂŠr, a inĂŠ) ĂźÄ&#x2030;óðÞóXYRáCóøĢĆ&#x160;Y]RóôĹ&#x201A; ĂżrĂĄca na rakĂşsku PÂ&#x2020;ĂżÄ ÄąÄ&#x201A;ÿôvÞú na ubytĂžvðýøôĂ°cĂ´Ä&#x201A;Ä&#x192;ĂžvnĂŠ nĂĄklaĂły Â&#x2020;Ä&#x17D;úÝðóýĢÚðÄ&#x2030;Ä&#x2C6;úÞÄ&#x2026;ĢÄ&#x2030;ýðÝÞÄ&#x201A;Ä&#x192;øýôßÄ?øýÄ&#x2C6;Ä&#x201A;Ĺ? ÿÞÄ&#x192;Ä Ă´ĂąĂ˝Ä˘ĂżÄ Ă´óÞáÞÄ&#x2026;ĂžÄ Ă´Ă˝Ă¸Ă´Ä&#x201A;Ă°

PRĂ CA NA SLOVENSKU:

Chceť sa staż kolportÊrom reklamných novín Preťovsko?

Ivan BroŞík

Za úŞasným hercom...

Ubytovanie a pracovnĂĄ cesta hradenĂĄ firmou. PrĂ­jmeme do zamestnania PRACOVNĂ?KOV NA BĂ&#x161;RACIE PRĂ CE do Nemecka, znalosĹĽ nemÄ?iny vĂ˝hodou. Plat: 10â&#x201A;Ź/hod. brutto

ĹŻĹ?Ç&#x17D;Ć&#x201C;Ĺ?Ä&#x17E;Ĺ?ŜĨŽĆ&#x152;ĹľÄ&#x201E;Ä?Ĺ?Ä&#x17E;ĹśÄ&#x201A;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹŻÍ&#x2DC;Ä&#x201C;Í&#x2DC;Í&#x2014;0901 701 422, 0905 920 330 Ä&#x201A;ĹŻÄ&#x17E;Ä?ŽžĆ&#x20AC;Ç&#x17D;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x17E; Ć&#x2030;Ć&#x152;Ĺ&#x;Ć?Ć&#x203A;Ĺ˝Ć?Ĺ˝Ä?ĹśÄ&#x17E;Ä&#x161;ŽŏÄ&#x201A;ĹśÄ?Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x201E;Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;ĹśÄ&#x201A;Í&#x2014;Duklianska 21, 085 01 Bardejov

13

Vo veku 75 rokov zomrel herec Stano DanÄ?iak. Herec Stanislav si vÄ?aka svojmu komediĂĄlnemu talentu, pohotovej improvizĂĄcii a dynamickĂŠmu prejavu zĂ­skal priazeĹ&#x2C6; divadelnĂŠho i ďŹ lmovĂŠho publika a televĂ­znych divĂĄkov. Stano DanÄ?iak sa narodil 26. oktĂłbra 1942 v Bratislave v rodine kriminalistu. ZĂĄujem o dramatickĂŠ umenie prejavil uĹž na zĂĄkladnej ĹĄkole, ako chlapec ĂşÄ?inkoval v Detskej dramatickej rozhlasovej skupine. Okrem toho aktĂ­vne pestoval niekoÄžko ĹĄportov, venoval sa futbalu, hokeju aj behu. Zmaturoval na Strednej zdravotnĂ­ckej ĹĄkole v odbore zubnĂ˝ laborant. Herectvo vyĹĄtudoval na Vysokej ĹĄkole mĂşzickĂ˝ch umenĂ­ v Bratislave. Po absolutĂłriu ĂşÄ?inkoval jednu sezĂłnu v bratislavskom Slovenskom nĂĄrodnom. PoÄ?as dvojroÄ?nej zĂĄkladnej vojenskej sluĹžby pĂ´sobil vo Vojenskom umeleckom sĂşbore. NĂĄsledne sa vrĂĄtil do SND, kde dal aj s priateÄžmi vĂ˝poveÄ? a spolu zaloĹžili populĂĄrne Divadlo na Korze. V Ĺ&#x2C6;om ĂşÄ?inkoval od roku 1969 aĹž do jeho zatvorenia v roku 1971. Potom nastĂşpil do bratislavskĂŠho Divadla NovĂĄ scĂŠna, kde pĂ´sobil 20 rokov. Od roku 1990 pracoval v Ä&#x152;inohre SND. ObsadzovanĂ˝ herec si zĂ­skal priaznivcov nielen na divadelnĂ˝ch doskĂĄch, ale aj v mnoĹžstve ďŹ lmov. Z bohatej ďŹ lmograďŹ e Stana DanÄ?iaka moĹžno spomenúż rozprĂĄvku ZloÄ?in sleÄ?ny Bacilpýťky, historickĂş snĂ­mku SkrytĂ˝ prameĹ&#x2C6;, kultovĂş komĂŠdiu SebechlebskĂ­ hudci, ĹživotopisnĂş drĂĄmu SvÄ&#x203A;dek umĂ­rajĂ­cĂ­ho Ä?asu, ďŹ lm Rivers of Babylon alebo drĂĄmu DĂĄĹžÄ? padĂĄ na naĹĄe duĹĄe. Na televĂ­znych obrazovkĂĄch zaujal naprĂ­klad v tituloch JoĹžko PĂşÄ?ik a jeho kariĂŠra, VeÄžkĂĄ roĹĄĂĄda, Rozmar starej dĂĄmy, Pod vlĂĄdou Ĺženy aj na svitanĂ­ alebo KrĂĄÄžovskĂĄ hra. S MariĂĄnom ZednikoviÄ?om vytvoril nezabudnuteÄžnĂş dvojicu v minigroteskĂĄch Lord Norton a sluha James. Zahral si naprĂ­klad aj v znĂĄmych seriĂĄloch LekĂĄr umierajĂşceho Ä?asu a AlĹžbetin dvor. PredstaviteÄž desiatok divadelnĂ˝ch a ďŹ lmovĂ˝ch postĂĄv sa zapĂ­sal do pamäte divĂĄkov aj ako vĂ˝raznĂ˝ dabingovĂ˝ herec. Svoj charakteristickĂ˝ hlas prepoĹžiÄ?al inĹĄpektorovi Derrickovi z rovnomennĂŠho nemeckĂŠho seriĂĄlu, chlpĂĄÄ?ovi Alfovi z planĂŠty Melmak v populĂĄrnom americkom televĂ­znom seriĂĄli Alf a nahovoril aj animovanĂ˝ televĂ­zny seriĂĄl ZbojnĂ­k JuroĹĄĂ­k. Stano DanÄ?iak zĂ­skal cenu Zväzu slovenskĂ˝ch spisovateÄžov a dramatickĂ˝ch umelcov. Z rĂşk prezidenta Slovenskej republiky si v roku 2003 prevzal ĹĄtĂĄtne vyznamenanie Pribinov krĂ­Ĺž II. triedy. V roku 2011 bol uvedenĂ˝ do Siene slĂĄvy poÄ?as galaveÄ?era televĂ­znej divĂĄckej ankety OsobnosĹĽ televĂ­znej obrazovky. Ä&#x152;esĹĽ jeho pamiatke! red


4

1

6

prvá pomoc 1 4

6 5 8 7 1 6 3 3 8 4 2 6 2 8 3 4 7 1 4 3

za život

Mária Raučinová

Ťažká letná téma V médiách naplno beží letná uhorková sezóna a dominujú kultúrne či turistické správy. Kauzy vrážd a únosov ostali, našťastie, načas trochu v úzadí. Stojí za pozornosť však krátka takmer nebadaná správa s ťažkou témou. Trest smrti. Došlo totiž k zmene postoja Katolíckej cirkvi v otázke trestu smrti. Odmieta ho úplne a za každých okolností. Kým doteraz ho pripúšťala ako najnutnejší prostriedok v krajnej situácii. Pochopiteľne, nemusí to zaujímať neveriacich, no predsa to dáva pozitívny signál celej spoločnosti. Sme civilizáciou, ktorá si váži ľudský život a chce robiť všetko preto, aby sa človek (aj ten kriminálny) naladil na úctu k ľudskej dôstojnosti. Už dlhodobo sa viedli diskusie o paradoxe, prečo sa v cirkevnom učení zásadná otázka ochrany života a ľudskej dôstojnosti netýka prípadov ťažkých zločincov a ich potrestania odňatím života. Práve táto výnimka akosi škrípala a vyvracala tézu o absolútnej nedotknuteľnosti života (samozrejme okrem priamej obrany vlastného života pred útočníkom: život proti životu). Na potrestanie vinníka dnes existujú mnohé iné účinné metódy, ktoré mu navyše dávajú čas, aby nad svojím konaním uvažoval a mal možnosť sa zmeniť. Aj väzňom sa totiž priznávajú práva a dôstojnosť. Pri súčasnej radikalizácii spoločnosti v dôsledku neustálych konfliktov a napätí, lokálnych nepokojov s migrantmi a málo efektívneho politického riešenia, je to pozoruhodný čin terajšieho pápeža. Kým právnici a politici volajú po prísnych sankciách, Cirkev ide cestou rastúcej úcty ku každému bez výnimky (dalo by sa povedať až do krajného rizika). Nemyslím, že je to z jej strany pacifizmus, skôr dôslednosť myšlienky o „živote ako dare“, na ktorý nemá právo nikto siahnuť. Takýto postoj úplného rešpektovania života je konzistentný. Lebo ak existujú z etického pohľadu výnimky, len ťažko možno argumentovať posvätnosťou a nedotknuteľnosťou ľudskej bytosti. Sme civilizáciou, ktorá by mala hľadať spôsoby, ako zachrániť „nalomenú“ trstinu, nie ju „dolomiť“. Toto nech je krédom kultúrnej a vyspelej spoločnosti, skutočnou ochranou a rovnosťou ľudských práv. Mária Raučinová, Fórum života

Ošetrenie zlomenín

je bolestivé a citlivé na dotyk a poranený má obmedzený pohyb danou časťou tela. Pri zlomeninách sa Tento typ úrazu patrí v lete často mení tvar kosti a okolo je značný opuch. Niekedy medzi najčastejšie. Aj keď vznikajú otvorené zlomeniny, ktoré vieme identifikopôsobí zlomenina na prvý vať zrakom a sú sprevádzané krvácaním. Pri otvorenej pohľad veľmi bolestivo, pri zlomenine sa nesmú zatláčať úlomky späť do rany. správnej prvej pomoci je Otvorenú zlomeninu ošetríme najprv ako ranu a potom priebeh jej liečenia väčši- ako zlomeninu. Na miesto zlomeniny priložíme sterilnou rýchly a úspešný. ný obväz, ale netlačíme na trčiacu kosť a znehybníme Podozrenie na zlomeninu končatinu. Kým neošetríme a nepodoprieme poranenú môžeme mať, ak miesto časť, postihnutú osobu nepresúvame. Výnimkou je iba

ohrozenie života. Pri poraneniach vždy kontrolujte dôležité životné funkcie ako sú dýchanie a činnosť srdca. Pri zabezpečení prvej pomoci pri zlomeninách majme na pamäti znehybnenie zlomeniny podľa druhu kosti, ktorej sa poranenie týka a zabezpečenie prevozu do nemocnice. Ošetrenie robme veľmi citlivo, aby sme nadbytočnou bolesťou nespôsobovali ďalšie traumy poškodenému. Poskytnutie prvej pomoci pri zlomenine zaberie pár minút, ale neposkytnutie pomoci dokáže predĺžiť dobu liečenia z niekoľkých týždňov na niekoľko mesiacov. red

TLAČTE KVALITNE ZA NAJNIŽŠIE NÁKLADY

PRENÁJOM UŽ O

D 3,50 € MESAČ

NE

Kyocera ECOSYS P3045dn 36 mesiacov

Kyocera ECOSYS P2040dn

36 mesiacov

DOBA PRENÁJMU

DOBA PRENÁJMU

A4 45 DU PLEX

A4 40 DU PLEX

str./1 min.

str./1 min.

u m j á n e r p y b armo počas do

servis zad

k s . s i v r e s m www.z Kyocera TASKalfa 2552ci

Kyocera ECOSYS M2040dn

DOBA PRENÁJMU

DOBA PRENÁJMU

A3 25 DU PLEX

A4 40 DU PLEX

48 mesiacov str./1 min.

Informácie: 0905/472 309

email.: riesenia@zmservis.sk

PO 18-32 STRANA - 14

36 mesiacov str./1 min.

Ceny sú bez DPH


bezpečnosť na horách Bez poistenia na

hory ani nechoďte Na území Slovenska podľa platného ustanovenia Zákona o Horskej záchrannej službe, je osoba nachádzajúca sa v horskej oblasti povinná uhradiť horskej službe náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s

Čítanosť týždenníkov

11% 7% 6%

Život

5%

5% NČ pre Ženy

6% Báječná žena

Prvé objednávky s EXTRA ZĽAVOU!

v najčítanejších regionálnych novinách.

MY noviny

Pripravujeme špeciály k voľbám: jún/júl: Komunálny odpočet september/október: Volebný seriál o komunálnych témach október/november: Mimoriadne prílohy: Predstavujeme kandidátov

Dajte o sebe vedieť

PLUS 7dní

Máte čo ponúknuť svojmu okoliu?

S nami oslovíte najviac voličov!

PREŠOVSKO - SABINOVSKO presovsko@regionpress.sk

pomoci osobe v tiesni, prepravu k najbližšiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia, prípadne do zdravotníckeho zariadenia (napr. i vrtuľníkom) Poistenie do hôr je možné uzatvoriť aj pre osoby, ktoré vykonávajú rizikové športy alebo činnosti. Zoznam rizikových športov a činností sa nachádza vo Všeobecných poistných podmienkach. Poistenie na hory môžete uzavrieť krátkodobo, alebo na celý rok s možnosťou pripoistenia rizikových športov a povolaní. Poistenie na zásah HZS je platné vo všetkých horských oblastiach na Slovensku, kde vykonáva činnosť horská služba. red

Komunálne voľby 2018

REGIONPRESS

Kandidujete v komunálnych voľbách?

pátraním, ktoré sa jej týkajú (uvedená povinnosť sa nevzťahuje na fyzické osoby, ktoré nie sú plnoleté - deti a fyzické osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony). Informácie z prázdnin nám každodenné prinášajú príklady, kedy zásah záchranárov bol nutný. Neraz ide o veľmi drahú a finančne nákladnú operáciu. Pár eur vopred preto určite stojí za to, aby s človek zabezpečil pre prípad možných problémov. Poistenie na hory ponúkajú všetky naše poisťovne, dá sa uzavrieť aj on-line cez internet. Zahŕňa zväčša poistenie nákladov na záchrannú činnosť horskej služby, t.j. vyhľadávanie a vyslobodzovanie osoby v tiesni, poskytnutie prvej

Radoslav Ruščák 0905 373 406 Monika Janovčíková 0905 719 145

bezpečnosť na horách Nedali si pozor

„Lekárka bola na miesto nehody spustená pomocou lanovej techniky. Pacientka už bola pri vedomí, v spolupráci s Pri viacerých úrazoch za- pozemnými záchranármi bola ošetrená a s úrazom hlavy v sahovali leteckí záchranári stabilizovanom stave letecky prevezená do popradskej nez Popradu. Ich pomoc po- mocnice,“ informovala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej trebovala najskôr 62-ročná zdravotnej služby Air-Transport Europe Zuzana Hopjaková. cyklistka, ktorá v obci Ostur- Záchranári s vrtuľníkom následne smerovali do Vysokých Taňa spadla z bicykla a utrpela tier k Žabím plesám. Na turistickom chodníku spadol 38-ročvážny úraz hlavy. Zranenú ný turista, čím si spôsobil úraz dolnej končatiny a v zostupe ženu našli na mieste okoloi- už nedokázal pokračovať samostatne ďalej. „V transportnej dúci, ktorí jej zavolali pomoc. sedačke bol z miesta evakuovaný, počas medzipristátia mu

lekárka doplnila potrebnú liečbu a záchranársky vrtuľník s pacientom opäť smeroval do popradskej nemocnice,“ informovala Zuzana Hopjaková. Tretia požiadavka o pomoc prišla z najvyššieho vrchu Západných Tatier, z vrchu Bystrá, kde skupinku turistov zo Slovenska zasiahol blesk. „Štyridsaťdeväťročná žena ostala v bezvedomí, utrpela ľahšie popáleniny celého tela, úraz chrbtice a dolnej končatiny. Aj pri tomto zásahu použili leteckí záchranári techniku palubného navijaka, pomocou ktorého bola lekárka spolu s horským záchranárom z paluby vysadená priamo k zranenej,“ konštatovala hovorkyňa Hopjaková. TA SR

prázdniny

Učitelia sa učili

škôl a pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia. „Žiaci tak majú príležitosť, ako si upevniť učivo, rozvíjať zručnosNapriek tomu, že prázdniny sú ti, zahnať letnú nudu a nájsť si nových kamarátov,“ uviedol tím v plnom prúde, 19 účastníkov Teach for Slovakia. programu Teach for Slovakia Podľa ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny sa pripravuje na svoje nové Lubyovej absolventi tohto programu majú dosť zaujímavých a dvojročné učiteľské povolanie podnetných postrehov, ktoré na ministerstve neraz využívajú aj v Letnej škole. Tá je určená pre pri tvorbe legislatívy. „Veľmi pozitívne vnímame to, že mladí ľužiakov, ktorí v septembri 2018 dia, ktorí pôsobia v tomto programe, sa potom často uchádzajú nastupujú do druhého až de- aj o pozície, či už na ministerstve školstva, v organizáciách, ktoré viateho ročníka základných pôsobia v rezorte, či v iných verejných orgánoch na Slovensku,“

informovala na brífingu Lubyová. Zdôraznila, že keby po skúsenosti, ktoré program Teach for Slovakia ponúka, zaklopali jej absolventi „na dvere ministerstva, tie ostanú pre nich otvorené, či už formou zamestnania, alebo stáže“. Zakladateľ projektu Stanislav Boledovič pochválil už päťročnú spoluprácu s ministerstvom, a to aj napriek častej výmene ministrov. „Pod vedením ministerky Lubyovej sa tento rok navýšila aj finančná podpora programu,“ povedal. Ako výzvu vidí Boledovič možnosť rozšírenia na zapojenie sa ešte väčšieho počtu mladých ľudí z Teach for Slovakia do inštitútu ministerstva školstva. red

MVO

Prihláste sa o peniaze

vybavenie,“ uviedla vicepremiérka a šéfka agrorezortu Gabriela Matečná. Financie sú určené aj na obstaranie vybavenia a zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl. Oprávnenými žiadateľmi sú zriaďovatelia materských škôl, čiže organizácie štátnej správy, štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, obce, mestá, mestské časti, mimovládne a neziskové organizácie a tiež subjekty zo súkromného sektora. Uzávierka predkladania projektových zámerov je 27. septembra 2018. Výzva na projektové zámery nie je určená pre celé územie SR, ale iba pre územia, z ktorých je nevyčerpaná alokácia z predošlej výzvy. red

januári 2017. Médiá o tom v piatok informoval rezort. Ministerstvo zverejňuje Výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Jej O takmer 14 miliónov eur na zameraním je sprístupnenie služieb infraštruktúry materských zvýšenie kapacít materských škôl s cieľom zvýšenia zaškolenosti detí materských škôl a škôl sa opätovne môžu uchá- zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelania prispievadzať obce a mestá. Minister- júceho k zvládnutiu povinnej školskej dochádzky. „Ešte v minustvo pôdohospodárstva a lom roku sme evidovali približne 11.000 nevybavených žiadostí. rozvoja vidieka SR znovuo- Dobrou správou je, že toto číslo pomáhame výrazne znižovať. tvára možnosť získať financie Rodičia budú nielenže môcť umiestniť svoje najmenšie ratolesti pre tých, ktorí nestihli termín v do škôlok, ale deťom sa tiež skrášlia priestory a zlepší technické

PO 18-32 STRANA - 15

Vtip: „Hlavne žiadnu paniku“, upokojuje lekár pacienta. „Túto operáciu sme už robili najmenej tridsať krát. Raz sa musí podariť.“ Thomas Jefferson: „Neutrácajte svoje peniaze, kým ich nemáte.“

15

eko okienko Štátna ochrana prírody odmieta kritiku Štátna ochrana prírody SR odmieta tvrdenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako aj Štátnych lesov Tatranského národného parku o nezodpovednom konaní. Ako uvádza vo svojom stanovisku, spájanie bezzásahovosti s povodňou je nepodložené a nezmyselné. Žiadosti o odstránenie stromov z vodných tokov v štvrtom a piatom stupni ochrany prírody podľa nich posúdili odborní zamestnanci Štátnej ochrany prírody SR, Správy TANAP a pokiaľ boli oprávnené, odporučenie bolo udelené. „V mesiaci jún a júl obdržala Správa TANAP-u iba jedinú žiadosť. Konkrétne od Slovenského vodohospodárskeho podniku Správa povodia Dunajca a Popradu, 14. júna tohto roku. Vybavená bola kladne a následne aj zrealizovaná v teréne. Išlo o odstránenie 5 kusov stromov na ramene vodného toku Biela voda v katastrálnom území Tatranská Javorina, ktoré spôsobovali vybreženie toku. Ďalšiu žiadosť sme od žiadneho orgánu, či už ŠL – TANAP alebo SVP v danom období neobdržali,“ tvrdí riaditeľ Správy TANAP Pavol Majko. Štátna ochrana prírody SR a ani jednotlivé Správy národných parkov neplnia funkciu vodohospodára v území. „V prípade potreby iba umožňujeme vykonať zásahy do vodných tokov aj v územiach s vysokým stupňom ochrany. Kritika vznesená na orgány ochrany životného prostredia je v kontexte našich tvrdení neadekvátna,“ uvádza sa ďalej v stanovisku. Živý les, najmä v kombinácii s porastom machu, má podľa Štátnej ochrany prírody výrazne vyššiu vodozádržnú funkciu ako vyrúbaná holina. „Dokonca aj popadané stromy dokážu v pôde udržiavať vyššiu absorpčnú schopnosť ako plošný výrub. Čo sa podpisuje aj na skutočnosti, že lesy v bezzásahových zónach sa okamžite samé obnovujú. Na rozdiel od holín, pri ktorých pôda vyschne a zníži sa tak jej schopnosť vodu ďalej absorbovať,“ uviedol generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR Martin Lakanda. Podľa Štátnej ochrany prírody v prípade enormného množstva zrážok, aké nastali v oblasti Vysokých Tatier, nie je možné predísť prívalovým povodniam. Generálny tajomník služobného úradu MPRV SR Jaroslav Regec v piatok vyhlásil, že júlové záplavy v Tatrách boli priamym dôsledkom „bezprecedentnej nečinnosti“ orgánov ochrany prírody. Štátni lesníci podľa jeho slov v júni upozornili na kritický stav povodia vodných tokov v Tatranskej Javorine. Varovali Ministerstvo životného prostredia SR, Štátnu ochranu prírody i Správu Tatranského národného parku, že ak nedôjde k vyčisteniu tokov a k urýchlenému konaniu v bezzásahových zónach, hrozia rozsiahle materiálne škody. TA SR


Ä?Ă­slo 32 / 10. august 2018

zadarmo do poťtových schrånok v råmci celej SR

prijme do pracovnĂŠho pomeru:

OPERà TOR V�ROBY �������������������� PRACOVN�K V SKLADE ��������������������

! NOVINKA ! KritÊriå AIW zåstupca je aj v Preťovskom pre spolupråcu s AIW: a Koťickom kraji. ¡ opatrovateĞský kurz a prax Ståle ste vítaní v Bratislave! ¡ dobrå znalosż nemeckÊho jazyka Dohodnite si individuålne stretnutie a pracujte v Rakúsku uŞ o pår dní. ¡ vek 25 aŞ 60 rokov

������������������������������ ELEKTRIKà R ��������������������� �������������������� ��������������������� �������������� ����������

Pre viac informĂĄcii alebo stretnutie volajte 0800 24 24 44 (bezplatnĂĄ infolinka)

TEL.: ������������

pre dlhodobĂş prĂĄcu do Nemecka aj cez zimu

SkladovĂ˝ pracovnĂ­k

��������������������������������� ������������������������������ ���������������

- od 737 â&#x201A;Ź (brutto) + 110 â&#x201A;Ź (variabilnĂĄ zloĹžka) + Ä?alĹĄie prĂŠmie

0904 516 707

Potrebujete ubytovanie? â&#x20AC;&#x201C; zabezpeÄ?Ă­me!

�������������������

Miesto vĂ˝konu prĂĄce: DevĂ­nska NovĂĄ Ves â&#x20AC;&#x201C; BA

e-mail: praca@schnellecke.com tel.: 0800 144 140

������������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������

BARTEX JOB PrĂĄca na SR

Firma REMIREL s.r.o.

OPERĂ TOR VĂ?ROBY, (v automobilom priemysle Senica) hradenĂŠ

ubyovanie a inĂŠ beneďŹ ty,

ďż˝ MONTĂ Ĺ˝NY PRACOVNĂ?K ďż˝ ELEKTRIKĂ R ďż˝ZVĂ RAÄ&#x152; ďż˝ PLASTOVĂ VĂ?ROBA

plat: do 4â&#x201A;Ź/na hod. v Ä?istom TERMĂ?N NĂ STUPU: IHNEÄ&#x17D;

PONUKA PRĂ CE v okr ZlĂ­n

�ODBORNO�TECHNICKà KONTROLA + BALENIE�

PrĂĄca v Ä&#x152;eskej republike +421 918 607 897 +421 421 917 91 650 018

PONUKA PRà CE ����

������

SADROKARTĂ&#x201C;NISTA

�������������������������

�����������������������

mzda:

85_0569

Kontakt: 0948 159 559, 0948 075 894, bartexjob@gmail.com alebo navĹĄtĂ­vte naĹĄu strĂĄnku www.jobbers.sk

mzda:

��������������������������������������

+421 0918 395 458 +421 905 225 855 ������������������ �������t

PO 18-32 STRANA - 16

r y t o n a g e n c y������

85_571

32-0064

www.aiw.sk

- od 783 â&#x201A;Ź (brutto) + 160 â&#x201A;Ź (variabilnĂĄ zloĹžka) + Ä?alĹĄie prĂŠmie

85-0487

HonorĂĄr brutto 70 â&#x201A;Ź, 80 â&#x201A;Ź,90 â&#x201A;Ź za 24 hod.

Dopravu hradĂ­ klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

���������������� ����������

PracovnĂ­k montĂĄĹže

32-0123

tSPLPWQPNĂ&#x2C6;IBNFPQBUSPWBUFÇĽPNW3BLĂ&#x17E;TLV tTNFQBSUOFSPNSBLĂ&#x17E;TLFIPĆ&#x17D;FSWFOĂ?IPLSĂ&#x201C;äB tEÇŞPWĂ?UVSOVTZ SBLĂ&#x17E;TLBäJWOPTǸ tQPOVLZBKQSFNVäPWPQBUSPWBUFÇĽPW

85_0568

www.konstrukter.sk ������������������������ info@konstrukter.sk

61_0310

AIW - PrĂĄca pre opatrovateÄžky v RakĂşsku

Presovsko 32/2018  
Presovsko 32/2018  
Advertisement