Page 1

regionálne noviny

Prečítajte si lepšie noviny.2

... nájdeš, čo hľadáš

SABINOVSKO č. 7 / 16. február 2018 / 22. ročník

3

týždenne do 40 000 domácností a firiem

*Akcia platí do vypredania zásob, maximálne však do 28.2.2018.

74-0004-6

3,5

TEPOVANIE

UPRATOVANIE bytov, domov, firiem

0905 186 136

AJ VÍKENDY

Prešov, Sabinov, Lipany

U VÁS DOMA strojom KARCHER.

23-0013

23-0030

sedačiek, kobercov, áut

6

Prijmeme skladníkov a operátorov výroby do automobilového priemyslu na TPP v Prešove. Dobré platové podmienky! Práca na zmeny. Nástup možný ihneď! Viac info 0948 732 714. MAHAX Slovakia, s.r.o.

23-0009

CENA 12 €

0907 922 021 | Prešov, Nám.mieru 1

SÚKROMNÁ BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA PRIJME PRACOVNÍKOV/ PRACOVNÍČKY NA INFORMAČNÉ SLUŽBY SO ZNALOSŤOU ANGLICKÉHO JAZYKA. PRAX VÍTANÁ. KONTAKT : 051 77 212 61, 0903 615 207, PAPSERVICE@PAPSERVICE.SK

ZIMNÁ AKCIA MARKÍZY

-30%

PERGOLY, MEDITERÁNY

-25%

4

STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ PRIJME:

Akcia platí do 29.3. 2018

presovsko.sk

PRÁCA V PREŠOVE. ZÁLOHY KAŽDÝ TÝŽDEŇ. VÝPLATY NAČAS.

Hľadáme pracovníkov na pozíciu expedienta v potravinárskom priemysle priamo v Prešove, na dohodu alebo TPP. Treba mať platný ZP. Nástup možný ihneď!

VOLAJTE: 0907 616 524

Viac info 0948 732 714. MAHAX Slovakia, s.r.o.

 TESÁR  MURÁR  ELEKTRIKÁR  VODÁR

PO 18-07 STRANA - 01

23-0004

Záruka 4 roky na všetky výrobky.

6

6,7

23-0005

22

Test ZDRAVIA

za cca 1 hodinu DIAGNOSTIKY/VYŠETRENIA všetkých Vaších orgánov 23-0005

Tel./fax: 051 7765 451, 0949 056 793 Otvorené: Po - Pia: 9.00 - 17.00, So 9.00 - 12.00

1

23-0140

Vzorková predajňa - Levočská 11, Prešov

23-0008

23-0019

1

23-0027

presovsko.sk

PRESOVSKO

2

2


NOVOMESTSKO-MYJAVSKO SABINOVSKO

Nie, nepomĂ˝lili sme sa. To v astrolĂłgii starĂ˝ch ÄŒĂ­Ĺˆanov sa zaÄ?al novĂ˝ rok. Rok Psa. To, Ä?o sÄžubuje Äžudstvu je vĹĄak natoÄžko zaujĂ­mavĂŠ, Ĺže predsa len mu treba venovaĹĽ aspoĹˆ zopĂĄr myĹĄlienok. Vraj, milĂ­ Ä?itatelia, sa v

týŞdenne do 40 000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

DistribĂşcia: (40.000 domĂĄcnostĂ­/ďŹ riem) KaĹždĂ˝ týŞdeĹˆ: PreĹĄov -SĂ­dlisko II, III, SekÄ?ov, Solivar, Ĺ algovĂ­k, Ĺ idlovec, Fintice, N. Ĺ ebastovĂĄ, MalĂ˝ Ĺ ariĹĄ, VeÄžky Ĺ ariĹĄ, Ä˝ubotice, Haniska, Teriakovce, ZĂĄborskĂŠ, Petrovany + pĂĄrny týŞdeĹˆ: SĂ­dlisko Ĺ vĂĄby, Sabinov, Orkucany, Lipany, Ĺ ariĹĄskĂŠ MichaÄžany, RaĹžĹˆany, PeÄ?ovskĂĄ NovĂĄ Ves + nepĂĄrny týŞdeĹˆ: SĂ­dlisko II - rodinnĂŠ domy, KapuĹĄany, ChminianskĂĄ N. V., Hendrichovce, FriÄ?ovce, VĂ­ĹĽaz, Ĺ irokĂŠ,Kendice, Lada, TulÄ?Ă­k, Demjata, Bzenov, Rokycany, Bajerov

PLASTOVÉ OKNà , DVERE

presovsko.sk

moĹžnosĹĽ predaja aj na splĂĄtky

KontaktnĂĄ adresa PreĹĄov: LevoÄ?skĂĄ 2 Tel./fax: 051/7718 607 Mobil: 0903 634 202

Prosba o pomoc: V prĂ­pade, Ĺže viete o mieste, kam naĹĄe noviny nechodia, dajte nĂĄm, prosĂ­me, vedieĹĽ. ÄŽakujeme

KontaktnĂĄ adresa KoĹĄice: KovĂĄÄ?ska 63 Mobil: 0944 047 008

www.dachmann.sk maxidachmann@gmail.com

V naĹĄej redakcii si mĂ´Ĺžete zadaĹĽ inzerciu do ÄžubovoÄžnĂŠho okresu:

BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

dosah na 1.500.000

ZĽAVY AŽ DO 40 %

ď Ž Ĺ˝ALĂšZIE ď Ž MARKĂ?ZY ď Ž LĂ TKOVÉ ROLETY ď Ž GARĂ Ĺ˝OVÉ BRĂ NY ď Ž BALKĂ“NOVÉ ROLETY ď Ž SIETE PROTI HMYZU ď Ž ROLETY DEŇ / NOC ď Ž PLASTOVÉ LAMELOVÉ DVERE ď Ž PROTIPEÄ˝OVÉ SIETE

Ľubomír Bizub - AUTODOPRAVA, Poprad

Vzduchovky Kandar B3

PRIJMEME VODIÄŒOV MKD

PONĂšKAME: tNPäOPTĹ€QSBDPWBĹ€OBUVSOVTQPEĸBEPIPEZ BMFCPLZEPNB tHBSBOUPWBOĂžEFOOĂžTBE[CVQMVTPENFOB[B QSFKEFOĂžW[EJBMFOPTĹ€TQPMVEPĹ?EFÄş 10Ç"%6+&.&QSBYSPL/ĂˆTUVQNPäOâJIOFÄ°

PriemyselnĂ˝ areĂĄl Ĺ algovĂ­k

NAJLACNEJĹ IE

,POUBLU 

VSTAVANÉ SKRINE

0910 366 966

aja.presov.sro@gmail.com www.ajanabytok-presov.sk

AJA PreĹĄov, s.r.o.

ďż˝ vstavanĂŠ skrine ďż˝ ĹĄatnĂ­ky ďż˝ veĹĄiakovĂŠ steny ďż˝ botnĂ­ky ďż˝ kuchynskĂŠ linky ďż˝ komody ďż˝ kancelĂĄrsky nĂĄbytok ďż˝ stoly

na pĂ´vodnĂĄ ce

89,- â‚Ź

-39%

ROJAM

A NĂ BYTOK NA MIERU.

Kaliber: 4,5mm a 5,5mm Úsżovå rýchlosż diaboly - 240 m/s (860 km/h) Hmotnosż: 3,3 kg

prenåjom stavebnÊho leťenia zateplenie rodinných domov komplet. stavebnÊ pråce - exteriÊr a interiÊr

23-0006

ZĂĄpadnĂŠ Slovensko 53.500 Bratislavsko VĂ˝chod 63.000 Bratislavsko ZĂĄpad 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Ĺ aliansko 27.000 Hlohovecko+SereÄ?sko 15.000 KomĂĄrĹˆansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 NovozĂĄmocko 21.000 Pezinsko 32.500 PieĹĄĹĽansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 TopoÄžÄ?iansko+PE+BN 52.000 TrenÄ?iansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko StrednĂŠ Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 LuÄ?enecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 PovaĹžsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Ĺ˝iarsko+ZC+BS 52.000 Ĺ˝ilinsko+BY VĂ˝chodnĂŠ Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 KoĹĄicko 22.250 KoĹĄicko okolie 12.000 Ä˝ubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 PreĹĄovsko+SB 30.000 SpiĹĄsko+LE+GL

MichĹˆĂĄk Ĺ˝alĂşzie

ProstejovskĂĄ 9, PreĹĄov michnakstefan@gmail.com www.michnakzaluzie.sk

ďż˝ KOMPLETNĂ STAVEBNĂ ÄŒINNOSŤ ďż˝ PREDAJ PARAPETOVĂ?CH DOSĂ K ďż˝ Ĺ˝ALĂšZIE A SIETE PROTI HMYZU ďż˝ GARĂ Ĺ˝OVÉ BRĂ NY

VydavateÄž nezodpovedĂĄ za obsah a pravdivosĹĽ inzerĂĄtov. NepreĹĄlo jazykovou Ăşpravou.

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

0948 283 110

23-0017

Martina LeĹĄÄ?ĂĄkovĂĄ 0905 719 145

Bolo by krĂĄsne oÄ?istiĹĽ svet o faloĹĄnosti, od faloĹĄnĂ˝ch priateÄžov i faloĹĄnĂ˝ch prorokov. Potrebujeme na to horoskop Ä?i Ä?osi eĹĄte viac? NestaÄ?Ă­me si my sami? Naozaj to vyzerĂĄ na rok veÄžkĂ˝ch zmien. Hoci je uĹž pol druha mesiaca z neho za nami, sme iba na zaÄ?iatku. Verme si, my vĹĄetci vzĂĄjomne, Ĺže ten rok a tie zmeny budĂş pre nĂĄs dobrĂŠ. Za celĂş redakciu a vĹĄetky jej poboÄ?ky vĂĄm ĹželĂĄm peknĂ˝ týŞdeĹˆ. PeknĂ˝, dobrĂ˝, pokojnĂ˝ i nĂĄdejnĂ˝. VeÄ? Ivan BroŞík sa zaÄ?al novĂ˝ rok. Rok Psa.

99-0057

Inzercia:

66-0001-3

Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava IÄŒO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

tomto roku nauÄ?Ă­me povedaĹĽ Nie, keÄ? uĹž naozaj treba povedaĹĽ Nie. Vraj to bude rok mnohĂ˝ch pozitĂ­v, mal by nĂĄs zbaviĹĽ tĂ˝ch, ktorĂ­ podvĂĄdzajĂş, kradnĂş, klamĂş, mal by nĂĄs zbaviĹĽ bezprĂĄvia a sociĂĄlnej nespravodlivosti. NuĹž, je to iba „Ä?Ă­nsky horoskop“. Ale, znie pekne, treba uznaĹĽ. Dobre znie aj rada, Ĺže sa mĂĄme zbaviĹĽ faloĹĄnĂ˝ch priateÄžov. Rozhodne to spravte. O niÄ? a ani o nikoho neprĂ­dete. TĂ­ faloĹĄnĂ­ vĂĄs Ä?asom aj tak odkopnĂş! Zbavia sa vĂĄs ako obnosenej obuvi. Bez mihnutia oka s argumentom, Ĺže veÄ? aj oni majĂş prĂĄvo „ŞiĹĽâ€œ.

47-049

Ivan BroŞík

vydĂĄva: regionPRESS s.r.o.

volajte 0905 638 627 finanÄ?nĂĄ ochrana www.LCU.sk

tel/fax: e-mail:

KĂşpeÄžnĂĄ 3 PreĹĄov 051 / 772 06 85, 772 06 86 presovsko@regionpress.sk

( nebankovky, banky, Ăşrady, exekĂşcie, draĹžby, podvodnĂ­ci, znalci, susedia, ... )

Redakcia:

? NIÄŒIA VĂĄs finanÄ?nĂŠ PROBLÉMY ?

presovsko.sk

ZaÄ?al sa novĂ˝ rok...

redakÄ?nĂŠ slovo

0904 622 135

novĂĄ cena

54,90 â‚Ź 61_0063

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

23-0007

regionĂĄlne noviny

PRESOVSKO PIESTANSKO

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

Strach z netopierov je zbytoÄ?nĂ˝ MigrĂĄcia eurĂłpskych druhov netopierov bola hlavnou tĂŠmou EurĂłpskej noci netopierov, do ktorej sa koĹĄickĂĄ ZOO zapojila. V spoluprĂĄci so SpoloÄ?nosĹĽou na ochranu netopierov. ĂšÄ?astnĂ­ci programu sa mohli teĹĄiĹĽ na monitoring nĂĄĹĄho jedinĂŠho

lietajĂşceho cicavca. Akciu pripravil ornitolĂłg a chiropterolĂłg, odbornĂ˝ pracovnĂ­k UVLaF, MVDr. Ä˝uboĹĄ KorytĂĄr, PhD. Noc netopierov pokraÄ?ovala presunom do areĂĄlu, kde sa ĂşÄ?astnĂ­ci pomocou odchytovĂ˝ch sietĂ­ a ultrazvukovĂŠho detektora dozvedeli, akĂŠ druhy netopierov ĹžijĂş v areĂĄli ZOO. Videli aj ako sa urÄ?uje pohlavie a kontroluje zdravotnĂ˝ stav. Akcia zameranĂĄ na ochranu netopierov bola sĂşÄ?asĹĽou kampane EurĂłpskej asociĂĄcie zoologickĂ˝ch zĂĄhrad a akvĂĄriĂ­ (EAZA) na ochranu eurĂłpskej fauny. PrvĂŠ dva roÄ?nĂ­ky akcie sa stretli s mimoriadnym

ohlasom verejnosti.   ZOO doteraz pritiahla zvedavcov na  program zameranĂ˝ na prevenciu a vyvracanie mĂ˝tov a predsudkov spojenĂ˝ch s netopiermi, tieĹž na druhy a ich ochranu. Noc netopierov sa konĂĄ vĹždy poslednĂ˝ augustovĂ˝ vĂ­kend od roku 1997. Vyhlasuje ju sekretariĂĄt Dohovoru o ochrane eurĂłpskych populĂĄciĂ­ netopierov EUROBATS (dohovor podpĂ­sanĂ˝ v roku 1994, sĂ­dlo v Bonne). KonĂĄ sa kaĹždoroÄ?ne vo viac ako 30-tich ĹĄtĂĄtoch s cieÄžom propagovaĹĽ ochranu netopierov. Na Slovensku tĂşto akciu zastreĹĄuje SpoloÄ?nosĹĽ na ochranu netopierov so sĂ­dlom v Bardejove. (red.upr) Zdroj: internet, www.zookosice.sk

domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

PO 18-07 STRANA - 02

CELOROÄŒNĂ PREVĂ DZKA od pondelka do nedele JanuĂĄr, FebruĂĄr, November, December  9:00 hod - 16:00 hod Marec, OktĂłber   9:00 hod - 17:00 hod AprĂ­l, MĂĄj, JĂşn, JĂşl, August, September   9:00 hod - 19:00 hod


Nevyrovnaný záväzok a jeho plnenie

nančné prostriedky, ktoré súvisia s omeškaním dlžníka. Pokiaľ dlžník nesplní svoj záväzok riadne a včas, dostáva sa do omeškania. Omeškanie dlžníka spôsobuje zmenu záväzku, a to čo do oprávnení veriteľa a po„Zamestnávateľ ako podnikateľ vinností dlžníka tak, aby veriteľ nebol omeškaním dlžníka poškodený. som vykonal pre svojho obchod- Pri peňažných dlhoch môže veriteľ okrem plnenia požadovať i  úroky ného partnera služby, za ktoré z omeškania, ak nie je dlžník podľa zákona povinný platiť poplatky z mi nezaplatil včas a riadne. Mám omeškania. Úroky z  omeškania predstavujú sankciu za omeškanie právo si od svojho odberateľa vy- s  platením peňažného dlhu (treba odlišovať od úroku ako peňažnej JUDr. máhať aj nejaké iné nároky ako odmeny za poskytnutie finančných prostriedkov). Barbora samotnú nezaplatenú sumu?“ Úrok z omeškania je sankciou pre dlžníka. Pokiaľ sa dlžník dostane do omešKoncová Áno, máte nárok aj na ďalšie fi- kania, veriteľovi vzniká priamo zo zákona právny nárok na zaplatenie úroku

právnik radí

z omeškania ako príslušenstva k istine. Výška zákonných úrokov z omeškania je o päť percentuálnych bodov vyššia (v obchodnoprávnych vzťahoch o osem percentuálnych bodov vyššia) ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. Pričom je nutné poukázať na skutočnosť, že výšku úroku z omeškania v občianskoprávnych vzťahoch nemožno modifikovať. Naproti tomu v obchodnoprávnych vzťahoch si zmluvné strany môžu dohodnúť vyšší úrok z omeškania, tento však nemôže byť v rozpore s dobrými mravmi. Poplatok z  omeškania je akýmsi ekvivalentom pre úrok z  omeškania pri omeškaní s platením nájomného za užívanie bytu. Poplatok z omeškania je pokračovanie na nasledujúcej strane

Vtip: „Čo robí váš manžel?“ „Leží v nemocnici.“ „A na čo sa sťažuje?“ „Na nedostatok piva.“ L. N. Tolstoj: „Šťastný je ten, kto našiel šťastie v rodine.“

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

občianska

riadková inzercia

NAŠE DVERE CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA VÁŠ DOMOV DUB vzor

ČEREŠŇA vzor

JELŠA vzor

BUK vzor

auto-moto/predaj 1

OCEĽOVÉ DVERE SO ZÁRUBŇOU O

WENGE vzor

°Predám 0904320392

AKCIA na všetky

250 €

dvere

- iba u nás

JELŠA hladká

N

BIELE vzor

www.ocelovedvere.sk

WENGE hladké

ZAMERANIE ZDARMA! VŠETKY DVERE SKLADOM

KOVANIE ZDARMA !!! K

Odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

Otvorené: Po - Pia: 9:00 - 17:00

celovedvvere ere@ocellooveddvere.sk vere sk 0917 56 36 12 - 0911 60 20 40 oocelovedvere@ocelovedvere.sk

Ingrid Marcinová

0949 478 185

Ing. Emanuel Marcin

info@tureality.sk

26,99 €

Mgr. Dušan Veber

0905 508 929

ID 27226

stavba

206 820 €

Kvetoslava Repková Nízkoenergetický RD

0905 702 643

Maskáčový zimný overal pre psa s kapucňou, zapínanie na cvoky. Veľkosti L, XL, XXL.

nová cena

Nízkoenergetický RD „BUNGALOV“, Prešov-Sídl. III, pozemok 626 m2, 0949 478 185, 0905 508 929

31 900 € ID 26003

3i byt, balkón, 60 m2, vyvýšené RD, Hubošovce, pozemok 1065 prízemie, Kračúnovce, m2, 0949 478 185 0949 305 750

175 000 € RD, s garážou a záhradou v Prešove,pozemok 2430m2, 0905 508 929

ID 27494

128 900 € ID 25970

mohla byť Vaša reklama

73 300 € ID 28511

Info: 0905 719 145

i tehlový byt, 60 m2, úplná rekonštrukcia, Levočská ul., Prešov, 0905 702 643

ID 26031

Firma EMARX, s.r.o ponúka prácu pre CHEMIKOV v Nemecku, v závode, v ktorom sa spracováva hliníkový prášok.

247 500 €

180 000 € ID 27391

Podmienka: prax alebo chemické resp. vysokoškolské vzdelanie tech. smeru XL?JMQƄÐLCKıGLWÐL?ÐĝPMTLęÐ KMƢLMQƄÐL?Bı?QMTÐNPĖACÐACXÐTęICLB ?ÐB?JơGCÐ@CLC˿RW

77 000 € ID 26178

Polyfunkčný RD, viacgeneračné Rodinný dom v obci Pušovce bývanie/podnikanie, Lemešany, na pozemku o výmere 3942 m2, 806 m2, 0905 508 929 0905 508 929

8

domácnosť 9 záhrada a zverinec 10

TU

RD/Polyfunkčný objekt, viacgeneračné bývanie a podnikaRodinný dom v obci Vajkovce na pozemku o výmere 1056 m2, nie, Prešov - Nižná Šebastová, 1149 m2, 0905 508 929 0905 508 929

155 000 €

RD /Polyfunkčný objekt, viac-generačné bývanie a podnikanie, Lipany, 1277 m2, 0905 508 929

Nízkoenergetický RD „KASKÁDA JUH“, Prešov-Sídl. III, pozemok 340 m2, 949 478 185, 0905 508 929

85 000 € ID 23465

ID 23501

ID 27245

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

09-03

ID 27244

4,99 €

163 640 €

hodinová mzda: 12,90€/ hod., PSLGBàȇFSLQLMFPVàPàCLQLàW>PFBI>ʉà na mail.: FKCLBJ>OU BR, tel.: 0919 215 979

PO 18-07 STRANA - 03

85_0127

Nízkoenergetický RD „KASKÁDA VÝCHOD“, Prešov-Sídl. III, pozemok 425 m2, 0949 478 185, 0905 508 929

199 674 €

59-0012-4

ID 27246

180 797 €

3 4 5 6 7

°Predám sklolaminátové žumpy o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šach‫﬚‬. Cena od 650 €. Doveziem, osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 925 991. °Kúpim haki lešenie, 0908 532 682.

-82%

„VILADOM“, Prešov-Sídl. III, pozemok 671 m2, 0949 478 185, 0905 508 929

2

°Predám chatku so záhradou v lukratívnej časti PO. Nie zahr. oblasť. č.t.0950429227 ° Predám peknú chalupu v Bachledovej doline, 0903767222

na pôvodná ce

0949 305 750

Masarykova 22 budova ODEVA PREŠOV

byty/predaj byty/prenájom domy/predaj pozemky/predaj reality/iné

Overal pre psa

www.tureality.sk

Kombi

° Kúpim Škoda GARDE, RAPID alebo 110R. 0904527918° ČZ-JAWA Kúpim takéto motorky aj nepojazdné alebo len diely. 0949505827 ° Predám 4ks letné pneumatiky FALKEN Sincera +hlinikové disky DEZENT 165/70 F14 cena 200€ spolu.č. t.:0907 906 509

74-0003-1

ČEREŠŇA hladká

AudiA6

auto-moto/iné

14 bodové zamykanie, 2 zámky + 2 sady kľúčov, protipožiarne, zateplené, vlastný zvonček, podsvietenie kľučky, hrúbka krídla 7 cm, odhlučnené, prah vo farbe zárubne

DUB hladký

3

° Predám odstavčatá - 1kg/3e t.č. 0911 376 595. °Našiel sa mix jazvečíka 30.11.2017 , čiernej farby na Solivare v Prešove. Je to dospelý pes, nekonfliktný. Hľadá sa majiteľ či nový domov. Prešov – 0948 015 944.°Našiel sa kríženec hnedej farby stredného vzrastu v Prešove. Hľadá sa majiteľ či nový domov. Pes ma okolo 15kg, je vhodný na dvor s teplou búdou. Nie na reťaz ! Prešov – 0948 015 944.°Našla sa mladá fena nemeckého ovčiaka v Prešove. Hľadáme majiteľa prípadne nový domov, na záhrade s teplou búdou a nie na reťaz či do koterca ! Fena pôjde do adopcie sterilizovaná. Prešov – 0948 015 944.°Domov hľadá dospelý veľký cca 4 kg kocúr Ivan. Je bielo šedý, naučený na mač.wc. Je očkovaný a kastrovaný. Len do vnútra. Prešov – 0948 015 944.

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 4 dolu.


5

7 4 9 1

8 9 2 5 3 8 1 9

2 8

7

2

8 5 3 7 9 2 1 4 7

PrĂĄvnik radĂ­

pokraÄ?ovanie

za kaĹždĂ˝ deĹˆ omeĹĄkania 0,5 ‰ (promile) dlĹžnej sumy, najmenej vĹĄak 0,83 eura za kaĹždĂ˝ i zaÄ?atĂ˝ mesiac omeĹĄkania. PauĹĄĂĄlna nĂĄhrada nĂĄkladov spojenĂ˝ch s uplatnenĂ­m pohÄžadĂĄvky je sankÄ?nĂ˝ inĹĄtitĂşt v obchodnoprĂĄvnych vzĹĽahoch. V prĂ­pade omeĹĄkania dlĹžnĂ­ka mĂĄ veriteÄž prĂĄvo poĹžadovaĹĽ pauĹĄĂĄlnu nĂĄhradu nĂĄkladov spojenĂ˝ch s uplatnenĂ­m pohÄžadĂĄvky vo výťke 40,00 EUR za kaĹždĂş jednu pohÄžadĂĄvku bez ohÄžadu na dĺŞku omeĹĄkania. PrĂ­klad: A) Na zĂĄklade zmluvy o pĂ´ĹžiÄ?ke zo dĹˆa 01.01.2017 Peter M. ako veriteÄž poĹžiÄ?al JĂĄnovi T. ako dlĹžnĂ­kovi ďŹ nanÄ?nĂŠ prostriedky vo výťke 1.200,00

EUR. ZmluvnĂŠ strany sa dohodli, Ĺže tĂĄto pĂ´ĹžiÄ?ka je bezĂşroÄ?nĂĄ a mĂĄ byĹĽ splatenĂĄ dĹˆa 31.12.2017. KeÄ?Ĺže dlĹžnĂ­k dĹˆa 31.12.2017 nesplatil svoj dlh dostal sa do omeĹĄkania. VeriteÄžovi vznikol nĂĄrok na Ăşrok z omeĹĄkania vo výťke 5,00% roÄ?ne zo sumy 1.200,00 EUR od 01.01.2018 do zaplatenia. DlĹžnĂ­k vyrovnal svoj dlh dĹˆa 31.10.2018 vo výťke 1249,97 EUR (1.200,00 EUR ako istina + 49,97 EUR ako zĂĄkonnĂ˝ Ăşrok z omeĹĄkania za 304 dnĂ­). PrĂ­klad: B) SpoloÄ?nosĹĽ STAVEBNINY s.r.o. ako dodĂĄvateÄž dodal spoloÄ?nosti KROVSTAV s.r.o. ako odberateÄžovi materiĂĄl na zĂĄklade Ä?oho vystavil dodĂĄvateÄž faktĂşru Ä?. FV-0001 zo dĹˆa 25.07.2017, splatnĂş dĹˆa 15.08.2017 v sume 3.850,00 EUR. Na zĂĄklade rĂĄmcovej kĂşpnej zmluvy bol pre prĂ­pad omeĹĄkania dlĹžnĂ­ka dohodnutĂ˝ zmluvnĂ˝ Ăşrok z omeĹĄkania vo výťke 13,00% roÄ?ne z dlĹž-

nej sumy. Po mimosĂşdnom rokovanĂ­ skrze inkasnĂş spoloÄ?nosĹĽ dlĹžnĂ­k dĹˆa 05.03.2018 uhradil veriteÄžovi sumu vo výťke 4.166,99 EUR (3.850,00 EUR ako istina + 40,00 EUR ako pauĹĄĂĄlna nĂĄhrada nĂĄkladov spojenĂ˝ch s uplatnenĂ­m pohÄžadĂĄvky + 276,99 EUR ako zmluvnĂ˝ Ăşrok z omeĹĄkania za 202 dnĂ­). ZĂĄkonnĂ˝ Ăşrok z omeĹĄkania, poplatok z omeĹĄkania ako i pauĹĄĂĄlna nĂĄhrada nĂĄkladov spojenĂ˝ch s uplatnenĂ­m pohÄžadĂĄvky plynĂş zo zĂĄkona pri omeĹĄkanĂ­ dlĹžnĂ­ka a stĂĄvajĂş sa vaĹĄĂ­m nĂĄrokom. V prĂ­pade Ä?alĹĄĂ­ch otĂĄzok je moĹžnĂŠ nĂĄs kontaktovaĹĽ mailom na: advokat@ zavaseprava.sk alebo telefonicky na Ä?Ă­sle 0918 803 803. JUDr. Barbora KoncovĂĄ advokĂĄt

obÄ?ianska

riadkovĂĄ inzercia

hobby a ĹĄport deĹĽom rĂ´zne/predaj

11 12 13

°PredĂĄm aj na splĂĄtky od 10 â‚Ź mesaÄ?ne novĂ˝ smartfĂłn Samsung Galaxy S8 ; novĂ˝ vĂ˝konnĂ˝ notebook HP s 15“ LED obrazovkou - vhodnĂ˝ na internet,do ĹĄkoly, aj na hry ; novĂ˝ hernĂ˝ stolovĂ˝ poÄ?Ă­taÄ? s procesorom Intel i5,grafickou kartou Nvdia 1050GTX,8Gb DDRAM3,1000Gb HDD - vhodnĂ˝ na internet,do ĹĄkoly, aj na hry ; novĂ˝ LED TV Smart Samsung – na vĹĄetky poloĹžky dovoz zdarma,prvĂĄ splĂĄtka aĹž po 4 týŞdĹˆoch od dodania, 2 roky zĂĄruka,darÄ?ek istĂ˝. T.Ä?. 0903 752 333.° PredĂĄm mĂĄlo nosenĂŠ pravĂŠ, dlhĂŠ, dĂĄmske koĹžuchy tmavohnedĂ˝ Ä?.44 a svetlohnedĂ˝ Ä?. 42. Cena za 1 ks 10 eur. Tel. 051 77 653 57.

rĂ´zne/inĂŠ

14

°HÄžadĂĄm pani na dĂ´chodku, ktorĂĄ by nĂĄm za odmenu opatrovala dieĹĽa v prĂ­pade choroby 0918469464 °KTO DARUJE RODINE V ŤAĹ˝KEJ FINANÄŒNEJ SITUĂ CII POTRAVINY A NEJAKÉ DROBNOSTI PRE DETI ÄŽAKUJEME T.ÄŒ.00421 948 710 036 ° KĂşpim obrazy, sochy, ĹĄable, medaile, hodinky, mince, paroĹžie, husle a inĂŠ staroĹžitnosti. Tel.: 0905 401 697 ° KĂşpim jelenie paroĹžie za cca 16-21â‚Ź/kg, 0944132200 ° PREDĂ M ODEVY NA LYĹ˝OVAÄŒKU, LACNO 0904803783

hÄžadĂĄm prĂĄcu zoznamka

15 16

° HÄžadĂĄm milĂŠ dievÄ?a vo veku 1929r. ĹĄtĂ­hlej resp. plnoĹĄtĂ­hlej postavy z PO na priateÄžstvo. NĂĄjdeme sa? Mobil:0940 575 627 (aj SMS).

4ŸžĂ‚)VSĂƒ OBOĂƒLVQZ 7ZISBKUFWNPEFSOFKĂ˜FK QSFEBKOJ,BVmBOE W1SFĂ˜PWF-FWPÇ’TLĂƒVMJDB

ÇˆĆŠĆŠY

Ä—ĆŠĆŒ %BS QPV Ç’FLPWĂƒ LĂƒĂ&#x;L %BSÇ’FLPWĂƒB QPVLĂƒĂ&#x;LBĂƒ FLPWĆŒ Ç’ S B % ĂƒĂ&#x;LB QPVL ĆŒ

   ĆŒ

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt? Č“PQSFUPUSFCBVSPCJÇł! PCJÇł! +FUPDFMLPNKFEOPEVDIĂŠ/BLĂ™QUFWǧUFSNĂŽOFPE EVDIĂŠ/BLĂ™QUFWǧUFSNĂŽOFPE EPWǧPCDIPEOPNEPNF,BVm WǧPCDIPEOPNEPNF,BVmBOE Wǧ1SFĂ˜PWFOB-FWPÇ’TLFKBLĂ?LPĆ˝WFLUPWBS TLFKBLĂ?LPĆ˝WFLUPWBS [BĆ˝VCPWPĆ˝OĂ™TVNVBǧ[BQPKUFTBEPTÙdzBĂ&#x;FPǧOĂƒLVQOĂŠ Bǧ[BQPKUFTBEPTÙdzBĂ&#x;FPǧOĂƒLVQOĂŠ QPVLĂƒĂ&#x;LZ/B[BEOĂ™TUSBOVQPLMBEOJÇ’OĂŠIPEPLMBEV Ă™TUSBOVQPLMBEOJÇ’OĂŠIPEPLMBEV LUOĂŠĂ™EBKFnNFOPQSJF[WJTLP VWFĆ‘UFTWPKFLPOUBLUOĂŠĂ™EBKFnNFOPQSJF[WJTLP BESFTVBǧUFMFGĂ“OOFÇ’ĂŽTMPBǧWIPĆ‘UFIPEPP[OBÇ’FOFK Ç’ĂŽTMPBǧWIPĆ‘UFIPEPP[OBÇ’FOFK Ă&#x;SFCPWBDFKVSOZĂ‚SFCPWBOJFQSFCFIOFOBKOFTLĂ”S FCPWBOJFQSFCFIOFOBKOFTLĂ”S EPQSBDPWOĂ?DIEOĂŽPEVLPOÇ’FOJBTÙdzBĂ&#x;FWǧTĂŽEMF OĂŽPEVLPOÇ’FOJBTÙdzBĂ&#x;FWǧTĂŽEMF VTQPSJBEBUFĆ˝B.FOĂƒWĂ˜FULĂ?DIWĂ?IFSDPWOĂƒKEFUF ĂƒWĂ˜FULĂ?DIWĂ?IFSDPWOĂƒKEFUF TLTVUB[QSFTPWBǧCVEĂ™UJFĂ&#x; OBXXXLBVmBOETLTVUB[QSFTPWBǧCVEĂ™UJFĂ&#x; LǧEJTQP[ĂŽDJJOB*OGPSNĂƒDJĂƒDIQSFEBKOFWǧ1SFĂ˜PWFOB NĂƒDJĂƒDIQSFEBKOFWǧ1SFĂ˜PWFOB -FWPÇ’TLFKBǧUPOBKOFTLĂ”SEPEOĂŽPEVLPOÇ’FOJBTÙdzBĂ&#x;F BKOFTLĂ”SEPEOĂŽPEVLPOÇ’FOJBTÙdzBĂ&#x;F ÂźQMOĂŠQSBWJEMĂƒTÙdzBĂ&#x;FOĂƒKEFUFQSJBNPQSJĂ&#x;SFCPWBDFKVSOF Ă&#x;FOĂƒKEFUFQSJBNPQSJĂ&#x;SFCPWBDFKVSOF OB*OGPSNĂƒDJĂƒDIBMFCPWǧTĂŽEMFVTQPSJBEBUFĆ˝B CPWǧTĂŽEMFVTQPSJBEBUFĆ˝B

02-0023

PoĹĄlite SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RPmedzeraPOmedzeraRÄŒĂ­sloRubriky medzeraTextInzerĂĄtu PrĂ­klad: RP PO R12 PredĂĄm koÄ?Ă­k, 0987 654 321. Spätnou sms vĂĄm potvrdĂ­me prijatie inzerĂĄtu a jeho cenu, ktorĂş vĂĄm vyĂşÄ?tuje vĂĄĹĄ mobilnĂ˝ operĂĄtor. Cena je 0,60 eur s DPH za kaĹždĂ˝ch zaÄ?atĂ˝ch 30 znakov textu vĂĄĹĄho inzerĂĄtu vrĂĄtane medzier. NiÄ? inĂŠ neĂşÄ?tujeme. Tip 1: Ak chcete inzerĂĄt na viac týŞdĹˆov, poĹĄlite rovnakĂş sms toÄžkokrĂĄt, v koÄžkĂ˝ch týŞdĹˆoch chcete inzerovaĹĽ. Tip 2: Ak chcete inzerĂĄt uverejniĹĽ v ÄžubovoÄžnĂ˝ch inĂ˝ch naĹĄich novinĂĄch, PO zameĹˆte za skratku novĂ­n, ktorĂş nĂĄjdete na zadnej strane vÄžavo dolu. Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt? SluĹžbu PlatbaMobilom.sk technicky NĂĄvod nĂĄjdete strane 4 dolu. zabezpeÄ?uje ELET,na s.r.o.

PO 18-07 STRANA - 04


Emócie a samota

že sa musíte cítiť osamelo. Skúste práve tento deň využiť vo svoj prospech. Na„Ako prežiť Valentína, po plánujte si nejaký príjemný program, urobte si radosť, prvý raz budem sama, doprajte si niečo, na čo ste už dlhú dobu nemali čas nechcem sa cítiť osame- a čo by vám prinieslo príjemné pocity. Nikde tiež nie je lo.“ napísané, že musíte byť sama. Stretnite sa so svojou Život nám prináša rôzne kamarátkou, vyrazte na kávu s  kolegyňou, navštívte situácie a nie vždy je mož- svoju maminu... , jednoducho skúste práve vy niekoho, né prežiť podobný sviatok na kom vám záleží, svojou spoločnosťou potešiť. Je to Mgr. Renáta po boku niekoho milova- na vás, možností je neúrekom, stačí si vybrať tú, ktorá Botková ného. To však neznamená, vám vyčarí dobrý pocit.

psychológ radí

Čo je podľa mňa veľmi dôležité, je uvedomiť si, že aj keby ste strávili tento deň sama, nemusíte sa cítiť osamelo. Taktiež to neznamená, že to tak bude navždy. Jediná istota je, že veci sa neustále menia a život beží , a  to bohužiaľ , alebo našťastie, preto zaujmite ten správny postoj, ktorý vám energiu dodá a nezoberie. Určite poznáte citát, že „dnes strávim večer v  tej najlepšej spoločnosti - sám so sebou.“ A okrem toho, pre mnoho ľudí ide o bežný deň v týždni, možno aj to môže byť pre vás jedna z možností. Mgr. Renáta Botková psychológ

Vtip: Policajti pri obchôdzke vidia, že pri lese je zle zaparkované auto. Podišli k autu a vodiča nikde. Nuž poobzerali sa a vidia, že neďaleko cesty za kríčkom čupí chlapík a tlačí. „Hej, občan a máte papiere? použil úradný tón jeden z policajtov.“ „Nemám, ale mne stačia lopúchy!“ P. Strauss: „Život je niekedy taký tragický, že sa musíme vedieť zasmiať, aby sme ho vydržali.“

Máte DLHY ? Vy m á h a n é ú ve spoločnosť

Bauerova 17 Košice - KVP

0 9 0 5 74 2 9 24 0908 984 1 47

na rovinu

s prof. PhDr. Pavlom Mešťanom, DrSc.

... s riaditeľom Múzea židovskej kultúry v Bratislave. Naša spoločnosť musí riešiť a vyriešiť veľmi vážnu otázku (ne)znášanlivosti, rasizmu a antisemitizmu. Kto by mal byť autoritou v takejto snahe? Neznášanlivosť, rasizmus a antisemitizmus sú postoje, ktoré sú viac-menej odolné voči akýmkoľvek argumentom. Preto sa treba snažiť, aby nemali živnú pôdu vôbec „vyklíčiť“ či „zakoreniť“. Aby sme to dosiahli, je to záležitosť výchovy už od raného detstva, a teda vecou každého rodiča. V tomto zmysle sa natíska odpoveď na vašu otázku – autoritou by mal byť každý čestný, spravodlivý, humanizmus vyznávajúci rodič.

POMÔŽEME Vám: právne poradenstvo

ZADARMO

Aký máte názor na povinné návštevy školskej mládeže na pamätných miestach holokaustu? Navštevovať pamätné miesta holokaustu je chvályhodná aktivita, ale bez predchádzajúcej teoretickej prípravy detí a mladých ľudí môže byť takýto „výlet“ kontraproduktívny. Preto ja vždy navrhujem, aby na podobné miesta pedagógovia vodili len študentov, ktorí na to majú vek a potrebné znalosti. 27-0047

Košická oddlžovacia

ry? Z rá ž ky z o m zd y ?

5

O holokauste sa vie vo všeobecnosti, že v rámci konečnej otázky riešil likvidáciu židovského etnika. Ale to asi nie je celá pravda. Slovo holokaust je všeobecne zaužívané na pomenovanie tzv. konečného riešenia židovskej otázky, ktoré nacistické Nemecko implantovalo do svojej každodennej existencie formou platného zákona. To, že jeho rasistický základ sa týkal aj potierania životných práv iných národov, etník, hendikepovaných členov ľudskej spoločnosti sa spomína spravidla v iných súvislostiach, ale žiadny seriózny akademik (či veciznalý odborník) to nikdy nikde nepoprel. Máte už úctyhodný vek, ako vnímate, že v parlamente sedia ľudia, ktorých viditeľná symbolika na verejnosti spája s nacizmom a fašizmom? To, že sa ľudia s extrémnymi „antihumánnymi“ názormi (fašisti, rasisti, xenofóbi) stali aj u nás viditeľnými (sedia napríklad v parlamente), je výsledkom demokratických princípov, ku ktorým sa Slovensko po r. 1989 prihlásilo, ale aj neriešených historických tabuizovaných tém z obdobia existencie Slovenskej republiky (1939-1945). Kombinácia týchto dvoch fenoménov v súčasnej globalizovanej Európe nie je len „vráskou“ na čele Slovenska, ale aj iných stredoeurópskych, postkomunistických krajín. red

PO 18-07 STRANA - 05


5

9

8 9 1 3 8 4 2 7 9 5 1 4

8

zdravie

MUDr. Adriana IlavskĂĄ, PhD., MBA Strava nech je tvojim liekom

(Hippokrates 6.st.p.n.l.) Ăšprava stravy dokĂĄĹže predchĂĄdzaĹĽ ochoreniam, vylieÄ?iĹĽ z existujĂşcich zdravotnĂ˝ch ĹĽaĹžkostĂ­. MĂĄme dostupnĂŠ potraviny zo vĹĄetkĂ˝ch kĂştov sveta a v akomkoÄžvek mnoĹžstve, mĂ´Ĺžeme si vyberaĹĽ tie, ktorĂŠ sĂş najzdravĹĄie. DodrĹžiavaĹĽ stravovacie rady lekĂĄrov sa zdĂĄ ĹĽaĹžkĂŠ, aĹž nemoĹžnĂŠ. V ambulancii sa Ä?asto stretĂĄvam s nĂĄzorom, Ĺže iba „nezdravĂŠâ€œ je chutnĂŠ. Nie je to tak. TĂ­, ktorĂ­ sa zaÄ?ali stravovaĹĽ zdravĹĄie, to opakovane potvrdzujĂş. Treba iba chcieĹĽ. PlatĂ­, Ĺže za poslednĂ˝ch 30 rokov konzumujeme o 30 percent viac potravy, ako by sme mali. NarastĂĄ obezita. NavyĹĄe priemerne vydĂĄme o 30 percent energie v kaĹždodennom Ĺživote menej ako naĹĄe telo vyĹžaduje. S obezitou, nedostatkom pohybu a stavom prostredia sa objavujĂş civilizaÄ?nĂŠ ochorenia – choroby srdca, metabolickĂŠ ochorenia, onkologickĂŠ diagnĂłzy. ModernĂĄ medicĂ­na vie lieÄ?iĹĽ veÄža ochorenĂ­. BeĹžne ale pacienti s civilizaÄ?nĂ˝mi ochoreniami jedia 5-15 tabliet denne. PĂ˝tajĂş sa, ktorĂŠ by sa dali zredukovaĹĽ. Ak Ä?lovek trpĂ­ vysokĂ˝m krvnĂ˝m tlakom, vysokou hladinou cholesterolu, bolesĹĽami na hrudnĂ­ku, cukrovkou, bolesĹĽami kÄşbov, tak Ĺžiadne, ak nezmenĂ­ svoje stravovanie. TakĹže veÄža mĂĄ kaĹždĂ˝ vo svojich rukĂĄch. AĹž 80 percent vĹĄetkĂ˝ch chronickĂ˝ch chorĂ´b zĂĄvisĂ­ od toho, Ä?o Ä?lovek skonzumuje. PlatĂ­, Ĺže telo nie je odpadkovĂ˝ kĂ´ĹĄ. AkĂŠ jedlo do seba prijĂ­ma, priamo ovplyvĹˆuje kvalitu zdravia kaĹždĂŠho a vznik a rozvoj ochorenĂ­. Preto by sme mali poznaĹĽ zloĹženie potravy. ÄŒlovek nemusĂ­ byĹĽ biochemikom, aby vedel, Ĺže denne zjesĹĽ keksĂ­k alebo Ä?okolĂĄdu je nesprĂĄvne. Ani maĹĽ klobĂĄsu kaĹždĂ˝ deĹˆ na tanieri. NajjednoduchĹĄĂ­m ukazovateÄžom Ä?i je strava sprĂĄvna, je hmotnosĹĽ. Ak mĂĄ Ä?lovek nadvĂĄhu, alebo obezitu, stĂĄva sa okamĹžite pacientom s rizikom mnohĂ˝ch ochorenĂ­. KaĹždĂ˝ vĹĄak mĂĄ v rukĂĄch nĂĄstroj, ako predĂ­sĹĽ civilizaÄ?nĂ˝m ochoreniam. Zmenu stravy sĂş Äžudia ochotnĂ­ zväÄ?ĹĄa dodrĹžiavaĹĽ iba na krĂĄtky Ä?as, kĂ˝m ustĂşpia najhlavnejĹĄie prĂ­znaky, dlhodobo vydrĹžaĹĽ dokĂĄĹže iba mĂĄlo ÄžudĂ­. V ambulancii mi Ä?asto pacienti hovoria, Ĺže vĹždy odchĂĄdzajĂş z  vyĹĄetrenia plnĂ­ predsavzatĂ­ a  miera ich dodrĹžiavania sa zniĹžuje dobou uplynutou od nĂĄvĹĄtevy. Znova zaÄ?nĂş byĹĽ prĂ­snejĹĄĂ­ aĹž pred nasledujĂşcou kontrolou. A to je ĹĄkoda. SprĂĄvne spĂ´soby stravovania sĂş behy na dlhĂŠ trate, je to celoĹživotnĂĄ snaha. MĂĄ byĹĽ dlhodobĂĄ, eĹĄte lepĹĄie trvalĂĄ. MĂĄ byĹĽ aj zĂĄbavou, z ktorej mĂĄ byĹĽ Ä?lovek radosĹĽ. Aj malĂŠ zlepĹĄenie dokĂĄĹže viesĹĽ k vĂ­ĹĽazstvĂĄm v podobe zdravia. MUDr. Adriana IlavskĂĄ, PhD., MBA

MaliÄ?kĂĄ bojovnĂ­Ä?ka potrebuje pomoc

DievÄ?atko z PieĹĄĹĽan nemĂĄ ruky, zle poÄ?uje a trpĂ­ poruchou reÄ?i. RodiÄ?ia ju preto uÄ?ia komunikovaĹĽ pomocou oÄ?Ă­. PercentĂĄ z danĂ­ od ďŹ riem i zamestnancov prispejĂş na nĂĄkup kom„KeÄ? sa malĂĄ „DomÄ?a“ na- penzaÄ?nej pomĂ´cky Tobii, ktorĂĄ bude Dominike pomĂĄhaĹĽ pri rodila, jej tatino pĂ­sal svo- komunikĂĄciĂ­. jim kolegom: „Je zdravĂĄ, je Ĺ peciĂĄlny prĂ­stroj stojĂ­ 17 600 eur a mladĂĄ rodina mĂĄ aj Ä?alĹĄie krĂĄsna, nemĂĄ sĂ­ce vyvinutĂŠ nemalĂŠ vĂ˝davky na rehabilitĂĄciu svojej dcĂŠry. DvojroÄ?nej DomiruÄ?iÄ?ky, ale to zvlĂĄdneme, je nike po narodenĂ­ diagnostikovali genetickĂ˝ syndrĂłm Cornelia de Lange. DievÄ?atko mĂĄ spomalenĂ˝ rast, oneskorenĂ˝ psychonaĹĄa prvĂĄ.“ S jeho sĂşhlasom zverejĹˆuje- motorickĂ˝ vĂ˝voj, poĹĄkodenĂ˝ sluch, poruchu reÄ?i a sĹĽaĹženĂŠ vnĂ­manie okolia. Napriek tomu miluje hudbu i zvukovĂŠ hraÄ?ky. me nasledujĂşci text.

Ĺ peciĂĄlny poÄ?Ă­taĹĽ Tobii, na ktorĂ˝ je zbierka percent z danĂ­ urÄ?enĂĄ, bude mĂ´cĹĽ Dominika ovlĂĄdaĹĽ pomocou zreniÄ?iek. PomĂ´cka zlepĹĄĂ­ jej kognitĂ­vne funkcie, uÄ?enie i mentĂĄlny vĂ˝voj. Zamestnanci mĂ´Ĺžu poĹžiadaĹĽ zamestnĂĄvateÄža o roÄ?nĂŠ zĂşÄ?tovanie do 15. februĂĄra, potom vyplniĹĽ tlaÄ?ivo a poslaĹĽ ho do 30. aprĂ­la na daĹˆovĂ˝ Ăşrad. PrĂĄvnickĂŠ a fyzickĂŠ osoby mĂ´Ĺžu vyplniĹĽ Ăşdaje o prijĂ­mateÄžovi Ä?asti zo svojich danĂ­ v daĹˆovom priznanĂ­. Ăšdaje o prijĂ­mateÄžovi: Ăšsmev pre druhĂ˝ch, obÄ?ianske zdruĹženie. Pod PĂĄrovcami 7152/151, 921 01 PieĹĄĹĽany. IÄŒO: 50 607 740. O syndrĂłme Cornelia de Lange sa viac doÄ?Ă­tate na genetickesyndromy.sk. red

s.r.o.

PRĂ?JME do zamestnania:

TESĂ ROV alebo tesĂĄrske partie.

ĹŻĹ?ÇŽĆ“Ĺ?ÄžĹ?ĹśÄ¨Ĺ˝ĆŒĹľÄ„Ä?Ĺ?ÄžŜĂĆšÄžĹŻÍ˜Ä“Í˜Í—0901 701 422, Ä‚ĹŻÄžÄ?Ĺ˝žƀǎĞƚĞĆ‰ĆŒĹ&#x;Ć?ƛŽĆ?Ĺ˝Ä?ŜĞĚŽĹŹÄ‚ĹśÄ?ÄžĹŻÄ„ĆŒĹ?Äž ŜĂ͗Duklianska 21, 085 01 Bardejov

DaĹˆovĂŠ priznania pre FO a PO 0948 03 06 05

Zà BORSKÉ (PREŠOV)

Pracovnå zmluva uŞ od nåstupu priamo so zamestnåvatežom

0915 790 778 www.studentservis.sk 34-0010-5

2

charita

Baterka a bejzbalka v jednom

KEÄŽ VĂ M NA OÄŒIACH ZĂ LEĹ˝Ă?

na pĂ´vodnĂĄ ce

tLPNQMFYOĂ?PÇ?OĂ?WZĂ?FUSFOJB tCF[CPMFTUOĂ?PQFSĂˆDJFTJWĂ?IP[ĂˆLBMV tPETUSĂˆOFOJFPLVMJBSPWQPULF tPÇ?OĂ?FTUFUJDLĂ?PQFSĂˆDJF tCF[WâNFOOĂ?IPMĂ“TULV

39,99 â‚Ź

-68% Hliníkovå LED POLICE baterka. Vodevzdornå, prachuvzdornå, energeticky úspornå so zabudovaným kompasom. Maximålny jas: 240 Lumenov.

OÄ?nĂĄ klinika NeoVĂ­zia/Neovize Poprad DlhĂŠ hony 9, OC KrivĂĄĹˆ, Poprad 5FM t&NBJMQPQSBE!OFPWJ[JBTL

www.neovizia.sk

PO 18-07 STRANA - 06

novĂĄ cena

12,99 â‚Ź 99-0005-5

1 7 4

5 3

85_0034

4 4 8

61_0075

5

3

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk


veterinár radí

Pozor na dĺžku pazúrikov Psom rastú pazúre rovnako ako ľuďom nechty. Niektoré psíky si pazúre obrusujú pri vychádzke, ale obrúsenie nemusí byť rovnomerné, niektoré si pazúre neobrusujú vôbec. Po zime, keď je menej behania vonku, najmä u

psíkov, chovaných vo vnútorných priestoroch je vždy dobré venovať kontrolu a údržbe pazúrov nejakú tú hodinku – dve. Ak by ste im pazúre nestrihali, začnú sa skrucovať a môžu začať zarastať. To je pre zvieratko veľmi bolestivé a nepríjemné. Dlhé pazúre sa môžu tiež zlomiť a krvácať. To, že má psík dlhé pazúriky, spoznáte podľa toho, že pri chôdzi po dlaždiciach mu labky klepocú a často sa mu šmýka. Pre skúseného chovateľa, ktorý je vybavený kvalitnými špeciálnymi nožnicami, skrátenie pazúrikov nie je problém. A keď už sa venujete tejto činnosti, zbavte psiu tlapku ešte aj prerastených chlpov v medziprstovom priestore – tiež nožnicami.

Vo všeobecnosti je však lepšie psiu „manikúru“ prenechať na odborný personál veterinárnych ambulancií. Niektoré psíky majú totiž pazúre sfarbené tak, že laik ťažko odhadne, na akú vzdialenosť od konca je to iba mŕtva rohovina a kde sa už nachádza prekrvovaný nerv. Priveľmi odstrihnutý pazúr krváca a psa to bolí. Potom treba ranu ošetriť, dezinfikovať a zabrániť infekcii. Keď upravíte pazúriky na všetkých štyroch labkách, venujte ešte pozornosť takzvaným „vlčím pazúrom“, ak ich váš psík má. To sú tie vyrastajúce zboku, vyššie nad tlapkou. Aj tie red totiž treba skracovať.

Vtip: „Dôverne vám prezradím, že idem načierno,“ zdôveril sa nenápadne v električke muž inému - vedľa sediacemu. „Dôvera za dôveru,“ povie oslovený, „ja som revízor!“ Amaru: „Žiť so ženou, ktorú nemiluješ, znamená byť ochudobnený o všetku ženskú krásu pod týmto slnkom.“

hlavu hore!

Práca v GASTRONÓMIÍ

Prof. Ján Košturiak

PRÁCE EU 2 000 - 3 000 € čistého

PROMONT GLASS s.r.o.

Svareč  Topenar Instalater  Elektrikar Sadrokartonar

TERASY− ZIMNÉ ZÁHRADY

RÁMOVÉ ZASKLENIE

Kontakt

0903 293 946

Víťazi?

PR O MO N T G L A SS s . r . o .

23-0036

glass.sk @p montg tgla s@pro ntglas promon promo

od ZÁK LAD OV až po STR ECH U

BALKÓNY

z hliníka, ocel ocele,, drev dreva

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

ˇ PRÍSTRESKY

21 rokov BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

www.promontglass.sk

0918 623 064 0915 085 335

PO 18-07 STRANA - 07

87-0012

61_0041

Nemecko - Mníchov

0948 019 016 - 0049 175 6650051

7

Občas vidím v mediách ľudí, ktorí sa hádajú a snažia sa za každú cenu poraziť súpera. Niektoré knihy o vedení podniku sú písané ako príručky pre vojnových dobyvateľov a niektorí manažéri sa tak aj správajú. Tlačia dodávateľov k  múru, zneužívajú svoje postavenie, chcú víťaziť za každú cenu. Automobilka podvádzala pri emisných skúškach. Zo športu prenikajú správy o  dopingu. Svetoví „ochrancovia demokracie“ v minulosti zneužívali chudobné krajiny. Prečo silní utláčajú slabých, prečo si bohatí myslia, že majú všetko dovolené, prečo chceme víťaziť v hádkach, bojoch a vojnách, keď je celý svet postavený na spolupráci? Prečo chceme porážať ľudí, ktorí majú iný názor, jazyk alebo vierovyznanie? Prečo v nich nevidíme svojich bratov? Celý svet je posiaty sochami vojvodcov a dobyvateľov, ktorí majú na rukách krv porazených ale aj vlastných vojakov. Nie je umenie prekričať alebo umlčať svojho protivníka. Umenie je, keď zvíťazia obe strany. Je ľúto víťazov, ktorí porazili druhých, vládnu im, ale nedokážu vládnuť sami sebe. Všímam si besedy na internete. Sú to prestrelky, kde dominuje iba slovo JA a o skutočnú pravdu nikto nemá záujem. Každý chce upozorniť iba na seba. Aké krásne je byť skrytý v tichu, nič nekričať a nikam sa nepchať. Byť sám sebou, jednoducho byť a nechať všetko plynúť. Starnutie je ako dozrievanie ovocia – všetko sa spomaľuje a život dostáva tu skutočnú chuť a vôňu. Už nepotrebujeme vynikať, zapáčiť sa niekomu, hovoriť to, čo chcú druhí počuť, bežať po rebríku za kariérou. Už nepotrebujeme porážať druhých. Skôr zvládnuť sám seba. Veru, najväčší víťazi nie sú tí, čo zrazia na kolená svojho súpera, ale tí, ktorí zvíťazia nad svojimi temnými stránkami, hriechmi a zlozvykmi. Radi posudzujeme a naprávame druhých, namiesto toho, aby sme sa venovali sebe. Ak hľadáme súperov, tak ich nosíme v  sebe – sú to naše každodenné pokušenia, výbuchy zlosti, pýcha, lenivosť, závisť, nenávisť, túžba na sláve, moci, peniazoch a  iných nebezpečných veciach. Odpúšťajme, prosme o  odpustenie, hľadajme zmierenie, zoberme si zrkadlo a  zmeňme súpera. jk


číslo 7 / 16. február 2018

zadarmo do poštových schránok v rámci celej SR

MALIAR/LAKÝRNÍK,

CNC-SÚSTRUŽNÍK/FRÉZAR,

UB BYTOVANIE B YTOV YT TOV O AN NIE IE,, DOPR DOPR DO PRAV PRA AV AV VA, A ST A, STRA TRA RAVA AVA VA

2018

ELEKTRIKÁR, MECHANIK,

OPERÁTOR OPERÁTOR

2018

VODIČ KAMIÓNU, ZVÁRAČ,

2018

na zamestnanie v Nemecku

09449 3300 094 09 00 345 45

INŠTALATÉR, ZÁMOČNÍK, VODIČ VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKA

61_0028

2018

Pracovná ponuka

OPERÁTOR/KY VÝROBY

1. Nemeckú pracovnú zmluvu na neurčitý čas vrátane nemeckého poistenia a pripoistenia 2. Pravidelnú výplatu mzdy vrátane možnosti záloh 3. Ubytovanie a pomoc s prekladmi na úradoch 4. Pomoc pri daňovom priznaní 5. Príspevky na Vianoce a na letnú dovolenku 6. Možnosť dlhodobej spolupráce 7. Nárok na nemecké prídavky 8. Nárok na pracovné oblečenie a obuv zadarmo 9. Dopravu do Nemecka hradíme 10. Nemocenský bonus až do výšky 600 € za rok

PRIJMEME PRACOVNÍKOV

�������������� (PRÁCA V ELEKTROVÝROBE)

ELEKTRIKÁROV ��������

Weiderer Personaldienste GmbH

www.weiderer-personal.de

bewerber@weiderer-personal.de

EMI

34-0046

Graflingerstr. 20 94469 Deggendorf

bewerber@weiderer-personal.de Tel.: +49 991 / 27 00 50 - 26

0905 867 172 0917 650 018

85_0092

TPP - brigáda ������������ 34-0028

®

od 1995

bytový textil

E

HM Tesco Volgogradská 7/A, Prešov Po-Ne: 900-2100| 0948 585 575

k i.s

m

:e

P

O

H -S

OC MAX-Sekčov Vihorlatská 2, Prešov Po-Ne: 900-2100| 051/381 09 27

27-0042

2018

2018

2018

2018

Pre našich zamestnancov ponúkame:

PO 18-07 STRANA - 08

Presovsko 07/2018  
Presovsko 07/2018  
Advertisement