Page 1

regionálne noviny

Prečítajte si lepšie noviny.2

... nájdeš, čo hľadáš

SABINOVSKO č. 7 / 17. február 2017 / 21. ročník

2 3,5

týždenne do 40 000 domácností a firiem

TEPOVANIE

1

AJ VÍKENDY

U VÁS DOMA strojom KARCHER. 74-25

kachľ pecí a kachľových sporákov, rekonštrukcia starých.

0908 993 961

4,5

MADU TRANS

REALIZovýÁCchIA

VNÚTROŠTÁTNA a MEDZIŠTÁTNA PREPRAVA

nadrozmerného nákladu, ĸEőOých mechanizmov, preprava sypkých materiálov. 23-0021

+vankúše+periny 053/ 489 62 55 0904 747 016

0905 186 136 Prešov, Sabinov, Lipany

Odovoz a dovoz zabezpečíme

3

bytov, domov, firiem

12-0005

ČISTENIE PERIA šijeme paplóny

UPRATOVANIE

0917 976 140

madutrans.bj@gmail.com

5

61-0044

12-0002

sedačiek, kobercov, áut

1

23-0008

sabinovsko.sk

23-0007

23-0012

4,7

4 2 7

74/ 3 -1

presovsko.sk

PRESOVSKO

2

PO 17-07 STRANA - 01

6


regionĂĄlne noviny

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

Vyjaruje sa

redakÄ?nĂŠ slovo

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO SABINOVSKO

Redakcia: tel/fax: e-mail:

deĹˆ, vĂĄĹženĂ­ Ä?itatelia! Jar mĂĄme radi asi preto, Ĺže je symbolickĂ˝m a veÄ?nĂ˝m dĂ´kazom toho, Ĺže po zime bĂ˝va teplo, po tme svetlo a po zlom dobrĂŠ. Tak akosi je to na tom naĹĄom svete „zariadenĂŠâ€œ. Je iba na nĂĄs, aby sme boli schopnĂ­ vidieĹĽ Ä?i vnĂ­maĹĽ aj to teplo, svetlo a dobro. Lebo je tu prĂ­tomnĂŠ. Aj keÄ? sa to nie kaĹždĂŠmu musĂ­ prĂĄve teraz zdaĹĽ. MladĂ˝ chlapec „urobĂ­â€œ skúťku, uĹž druhĂş opravnĂş, pred maturitnou komisiou, inĂ˝ zĂ­ska prĂĄcu a koneÄ?ne si mĂ´Ĺže nakĂşpiĹĽ aj do zĂĄsoby, nielen zo dĹˆa na deĹˆ. Pacienta pustia z nemocnice domov do domĂĄceho lieÄ?enia, na zĂĄhrade sa

Neviem, Ä?i je to gramaticky korektnĂŠ slovo, ale prĂĄve v Ä?ase vzniku tohto redakÄ?nĂŠho slova svietilo slnko a  teplota vonku atakovala hranicu desaĹĽ stupĹˆov nad nulou. TakĹže peknĂ˝ Ä?alĹĄĂ­ a hĂĄdam uĹž koneÄ?ne vyjarenĂ˝ týŞ-

týŞdenne do 40 000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

KĂşpeÄžnĂĄ 3 PreĹĄov 051 / 772 06 85, 772 06 86 presovsko@regionpress.sk

Ivan BroŞík vydĂĄva: regionPRESS s.r.o. Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava IÄŒO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

zo zeme vytlaÄ?ili prvĂŠ sneĹžienky. NeznamenĂĄ to, Ĺže mĂĄme byĹĽ hluchĂ­ a slepĂ­ voÄ?i zlu, tme a chladu. Naopak, nesmieme si na ne nikdy zvyknúż. Aj v tomto naĹĄom vydanĂ­ vĂĄs naprĂ­klad inĹĄpirujeme, ako sa pridaĹĽ na stranu dobra, ako si naÄ?erpaĹĽ endorfĂ­ny, ako sa zbaviĹĽ adrenalĂ­nu – hoci aj v podobe MorĂŠny. Ako si polepĹĄiĹĽ. Ĺ˝ivot bez boja o dobro je iba vegetovanie. A Şivot bez trĂĄpenĂ­ je gĂ˝Ä?. Vyjaruje sa a verme, Ĺže tĂĄto jar bude viac dobrĂĄ, ako zlĂĄ! LenĹže, troĹĄku je to aj na nĂĄs samotnĂ˝ch. Ivan BroŞík

Inzercia: Martina LeĹĄÄ?ĂĄkovĂĄ 0905 719 145 Kvetoslava KorbovĂĄ 0907 877 862

TU

BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

dosah na 1.500.000

domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

cenovĂĄ ponuka ZADARMO

na pĂ´vodnĂĄ ce

26,99 â‚Ź

NAJLACNEJĹ IE

.FHB;ÇĽBWBTL

-92%

A NĂ BYTOK NA MIERU.

aja.presov.sro@gmail.com www.ajanabytok-presov.sk

AJA PreĹĄov, s.r.o.

ďż˝ vstavanĂŠ skrine ďż˝ ĹĄatnĂ­ky ďż˝ veĹĄiakovĂŠ steny ďż˝ botnĂ­ky ďż˝ kuchynskĂŠ linky ďż˝ komody ďż˝ kancelĂĄrsky nĂĄbytok ďż˝ stoly

TotĂĄlny vĂ˝predaj maskĂĄÄ?ovĂŠho overalu pre psa. VeÄžkosti L, XL, XXL. ZapĂ­nanie na cvoky.

novĂĄ cena

2,34 â‚Ź

23-0005

0910 366 966

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

ÄŒiapka uĹĄiarka

KOMPLETNĂ STAVEBNĂ ÄŒINNOSŤ

na pĂ´vodnĂĄ ce

14,99 â‚Ź

ď Ž Stavba rodinnĂ˝ch domov na kĞúÄ? ď Ž Kompletne rekonĹĄtrukcie bytov a stavba bytovĂ˝ch jadier ď Ž MoĹžnosĹĽ obhliadky dokonÄ?enĂ˝ch rekonĹĄtrukciĂ­ a stavieb RD a bytov ď Ž Garancia najniŞťej ceny - Ponuku od inĂ˝ch dodĂĄvateÄžov znĂ­Ĺžime od 5 aĹž 20%

-85%

AKCIA pri zazmluvnenĂ­ rodinnĂŠho domu na kĞúÄ? alebo kompletnej rekonĹĄtrukcie zÄžava.

TotĂĄlny vĂ˝predaj - modernĂĄ, veÄžmi teplĂĄ unisex Ä?iapka, vhodnĂĄ na dennĂŠ nosenie ale aj na lyĹžovanie.

novĂĄ cena

2,34 â‚Ź

12-0009

StrojÄ?ek na cestoviny

0905 967 987

Pracujem ako viazanĂ˝ ďŹ n. agent pre spol. ProďŹ Credit Slov. s.r.o.

0905 464 371

Royalty mechanickĂ˝ strojÄ?ek, v ktorom si len vyberiete hrĂşbku cesta a vĹĄetko je pripravenĂŠ! MateriĂĄl: kov

novĂĄ cena

22,90 â‚Ź

“S nami to mĂĄte!â€?

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

www.indevel.sk

PÔŽIÄŒKA SpoloÄ?nosĹĽ s licenciou od NBS

17,90 â‚Ź

- ruÄ?enie nehnuteÄžnosĹĽou - ruÄ?enie autom - splatnosĹĽ aĹž 5 rokov

11 â‚Ź

-79% ĂšÄ?inky: odstrĂĄnenie ĹĄkodlivĂ˝ch toxĂ­nov z organizmu, pocit zĂ­skania energie, uÄžahÄ?enie a zlepĹĄenie alergiĂ­, Ăşprava krvnĂŠho tlaku, úĞava pri artitĂ­de a bolesti kÄşbov, atÄ?. Balenie obsahuje novĂĄ cena 10 ks nĂĄplastĂ­.

2,34 â‚Ź

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

presovsko.sk

PO 17-07 STRANA - 02

50%

JednodĹˆovĂ˝ zĂĄjazd do rakĂşskeho Klosterneuburgu, nĂĄvĹĄteva najväÄ?ĹĄej vĂ˝stavy orchideĂ­, prehliadka mesteÄ?ka a monumentĂĄlneho klĂĄĹĄtora Klosterneuburg. TermĂ­n a nĂĄstupnĂŠ miesto: 11.03.2017 a 18.03.2017, Bratislava

Flora Olomouc

Teraz len za

35 â‚Ź

44%

PreĹžite najkrajĹĄĂ­ sviatok kvetĂ­n a prĂ­Ä?te na najväÄ?ĹĄiu a najstarĹĄiu zĂĄhradnĂ­cku vĂ˝stavu v ÄŒechĂĄch. TermĂ­n a nĂĄstupnĂŠ miesto: 22.04.2017, Bratislava

Tropicarium BudapeĹĄĹĽ Teraz len za

35,50 â‚Ź

19,90 â‚Ź

46%

JarnĂ˝ jednodĹˆovĂ˝ zĂĄjazd do BudapeĹĄti s nĂĄvĹĄtevou Tropicaria a Oceanaria. Cena zahĹ•Ĺˆa: preprava vozidlom znaÄ?ky Mercedes, prehliadka mesta BudapeĹĄĹĽ so sprievodcom. TermĂ­n a nĂĄstupnĂŠ miesto: 08.04.2017, Bratislava.

VeÄžkĂĄ noc vo Viedni

na pĂ´vodnĂĄ ce

-24%

0915 438 718 (staÄ?Ă­ prezvoniĹĽ)

35,50 â‚Ź

Teraz len za

26,50 â‚Ź

16,90 â‚Ź

aj pre Ĺženy na materskej, ĹživnostnĂ­kov, dĂ´chodcov a opatrovateÄžky

www.istapozicka.sk

DetoxikaÄ?nĂŠ nĂĄplaste 29,90 â‚Ź

Ă PÔŽIÄŒKA T IS PÔŽIÄŒKA do 15 000

zamestnaným, dôchodcom, Şivnostníkom, s.r.o, opatrovateĞkåm

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

na pĂ´vodnĂĄ ce

NAJLACNEJĹ IA

Výstava orchideí

19,90 â‚Ź

NAJVYŠŠIA KVALITA ZA NAJNIŽŠIU CENU

Kontakt: 0903 059 089

$FTUPWBOJF

Teraz len za

VSTAVANÉ SKRINE

24-0010

BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA

Info: 0905 719 145

PriemyselnĂ˝ areĂĄl Ĺ algovĂ­k

74-17

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

tel.: 0918 086 019 il.com e-mail:stafanszilasi86@gmail.com

OF[OJäVKUFTBLWZTPLâNDFOĂˆN

Prosba o pomoc: V prĂ­pade, Ĺže viete o mieste, kam naĹĄe noviny nechodia, dajte nĂĄm, prosĂ­me, vedieĹĽ. ÄŽakujeme

ZĂĄpadnĂŠ Slovensko 53.500 Bratislavsko VĂ˝chod 63.000 Bratislavsko ZĂĄpad 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Ĺ aliansko 27.000 Hlohovecko+SereÄ?sko 15.000 KomĂĄrĹˆansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 NovozĂĄmocko 21.000 Pezinsko 32.500 PieĹĄĹĽansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 TopoÄžÄ?iansko+PE+BN 52.000 TrenÄ?iansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko StrednĂŠ Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 LuÄ?enecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 PovaĹžsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Ĺ˝iarsko+ZC+BS 52.000 Ĺ˝ilinsko+BY VĂ˝chodnĂŠ Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 KoĹĄicko 22.250 KoĹĄicko okolie 12.000 Ä˝ubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 PreĹĄovsko+SB 30.000 SpiĹĄsko+LE+GL

mohla byĹĽ VaĹĄa reklama

Overal pre psa

VydavateÄž nezodpovedĂĄ za obsah a pravdivosĹĽ inzerĂĄtov. NepreĹĄlo jazykovou Ăşpravou.

V naĹĄej redakcii si mĂ´Ĺžete zadaĹĽ inzerciu do ÄžubovoÄžnĂŠho okresu:

LINDAB BLACH PROFIL 2 RUUKI

BRAMAC TONDACH TERRAN CREATON

37-14

85_0026

DistribĂşcia: (40.000 domĂĄcnostĂ­/ďŹ riem) KaĹždĂ˝ týŞdeĹˆ: SekÄ?ov 1, SekÄ?ov 2, SekÄ?ov 3, SekÄ?ov 4, Ĺ algovĂ­k, Solivar 1, Solivar 2, NiĹžnĂĄ Ĺ ebastovĂĄ, Ä˝ubotice, Fintice, Mesto 1, Mesto 1/A, Mesto 2, Mesto 3, Ĺ indlovec, SĂ­dlisko III./1, SĂ­dlisko III./2, SĂ­dlisko III./3, SĂ­dlisko II., MalĂ˝ Ĺ ariĹĄ, VeÄžkĂ˝ Ĺ ariĹĄ, Haniska, ZĂĄborskĂŠ, Teriakovce, Petrovany, MoÄ?armany, OC MAX + pĂĄrny týŞdeĹˆ: Orkucany, Sabinov, Lipany 1, Lipany 2 a Ĺ vaby + nepĂĄrny týŞdeĹˆ: KapuĹĄany, FriÄ?ovce, Chminianska Nova Ves, VĂ­ĹĽaz, Ĺ irokĂŠ, SĂ­dlisko II./rodinnĂŠ domy, Mesto 1/B, Kendice, Lada, Trnkov, ChmeÄžov, Hendrichovce, TulÄ?Ă­k, Demjata, Ĺ˝upÄ?any, Svinia, Bzenov, Rokycany a Bajerov

12-0003

presovsko.sk

PRESOVSKO PIESTANSKO

38%

NalaÄ?te sa snami na veÄžkonoÄ?nĂş nĂ´tu na 1-dĹˆovom zĂĄjazde na veÄžkonoÄ?nĂŠ trhy priamo v centre Viedne. TermĂ­n: 15.4.2017. NĂĄstupnĂŠ miesto: Bratislava.

www.megazlava.sk ÄŒo je MegaZÄžava.sk? WebovĂĄ sluĹžba alebo zÄžavovĂ˝ portĂĄl, kde si mĂ´Ĺžete kĂşpiĹĽ kaĹždĂ˝ deĹˆ novĂ˝ tovar alebo sluĹžby za vĂ˝hodnĂŠ ceny. Zaujala VĂĄs zÄžava? Chcete na MegaZÄžava.sk nakĂşpiĹĽ a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (Po – Pia od 9.00 do 17.00 hod.) a poradĂ­me VĂĄm, ako nakupovaĹĽ.


Za návštevu pohotovosti miniete desať eur

chce ministerstvo zdravotníctva predložiť na rokovanie vlády v marci. Do parlamentu by sa mal dostať v apríli. Medzi osoby, ktoré vôbec nebudú platiť poplatok, patria paMinisterský návrh je jasný cienti s ošetrením bezprostredne po vzniku úrazu, rovnako - poplatok za ústavnú po- ak ide o poskytnutú zdravotnú starostlivosť v rámci ústavnej hotovostnú službu bude 10 pohotovostnej služby v trvaní najmenej dve hodiny. eur, pričom doteraz bol 1,99 Ústavná pohotovostná služba - Ide vlastne o „urgentný príeura. Zvýši sa aj poplatok za jem“ nemocníc. Tam pacienta neuvážená neopodstatnená ambulantnú pohotovostnú návšteva príde najdrahšie. Problém je však v tom, že laik iba službu (LSPP) zo súčasných v minimálnej miere a dokonca aj lekár iba obmedzene vie 1,99 eura na dve eurá. Návrh vopred rozhodnúť, či stav pacienta si vyžaduje návštevu na

zdravie

urgentnom príjme. To sa zistí až po odborných vyšetreniach priamo tam. Ambulantná pohotovostná služba - Je to Lekárska služba prvej pomoci (LSPP). Ani tam by však pacienti nemali chodiť s tým, čo možno bežne cez deň vybaviť v ordinačných hodinách v ambulancii všeobecného lekára. RZP - V prípadoch, keď nie sme si istí, či privolanie rýchlej zdravotníckej pomoci (sanitky) je opodstatnené, zavoláme na dispečing RZP (112) a skonzultujeme stav postihnutého - opíšeme stav postihnutej osoby a dispečer rozhodne čo red ďalej.

Vtip: Pri truhle starého poľovníka plačú zvieratá. Srna povie: „Ten ujo bol dobrý človek.“ Zajac prisvedčí: „Veru hej, vystrelil na mňa šesťkrát, no ani raz ma netrafil.“

František Saleský: „Každý kríž, ktorý ťa nájde, znášaj trpezlivo a z lásky k Bohu. V tom je veľká, ale málo chápaná pravda o duchovnom živote.“

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

občianska

riadková inzercia

NAŠE DVERE CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA VÁŠ DOMOV DUB vzor

JELŠA vzor

ČEREŠŇA vzor

BUK vzor

auto-moto/predaj 1 auto-moto/iné 2

OCEĽOVÉ DVERE SO ZÁRUBŇOU O

WENGE vzor

AKCIA na všetky

250 €

dvere

° Kúpim Škoda 110R, Garde alebo Rapid. Aj bez papierov nepojazdné. 0904 527 918. ° Kúpim staré motorky ‫﬚‬pu jawa 0908 795 502. °KÚPIM STARÝ TRAKTOR 0950 685 078.

14 bodové zamykanie, 2 zámky + 2 sady kľúčov, protipožiarne, zateplené, vlastný zvonček, podsvietenie kľučky, hrúbka krídla 7 cm, odhlučnené, prah vo farbe zárubne

DUB hladký ký

ČEREŠŇA hladká

JELŠA hladká

S cert certifikátom tififikkátom m NNBU BU - iba u nás

BIELE vzor

www.ocelovedvere.sk

WENGE hladké

byty/predaj

ZAMERANIE ZDARMA! VŠETKY DVERE SKLADOM

Otvorené: Po - Pia: 9:00 - 17:00

celovedvvere ere@ocellooveddvere.sk vere sk 0917 56 36 12 - 0911 60 20 40 oocelovedvere@ocelovedvere.sk

74-05

byty/prenájom domy/predaj pozemky/predaj reality/iné stavba

ZĽAVY

maxidachmann@gmail.com

12-0004

23-0006

www.dachmann.sk

Vzorková predajňa - Levočská 11, Prešov

09-10

Tel./fax: 051 7765 451, 0918 771 987 Otvorené: Po - Pia: 9.00 - 17.00, So 9.00 - 12.00

23-0019

22 ZIMNÁ AKCIA Markízy

° Predám lacno válendy, skriňu, skrinky, práčku, televízor, chladničku a iné, tel: 0904 318 153. ° PONÚKAM PRE SERIOZ ĽUDÍ FUNKČNÝ TELEVÍZOR, 53 cen, UHLOPRIEČKA , 0908 253 435. .° Predám aj na splátky (bez akontácie,od 10 €/mesiac) nový Notebook s krásnym dizajnom. Intel CPU,4 GB RAM,15 obrazovka,WIN10.Dovoz a inštalácia zdarma,záruka 2 roky. T. č.: 0903 752 333.° Predám aj na splátky (bez akontácie,od 10 €/mesiac) nový herný PC Athlon X4 (4-jadrový) s príslušenstvom+monitor. Dovoz a inštalácia zdarma,záruka 2 roky. T. č.: 0903 752 333.°Predám aj na splátky smartfóny- viac značiek (bez akontácie,od 10 €/mesiac). Dovoz a inštalácia zdarma,záruka 2 roky,darček-USB kľúč. T. č.: 0903 752 333.° Predám aj na splátky LED televízor, SMART TV-rôzne značky (bez akontácie,od 10 €/mesiac).Dovoz a inštalácia zdarma,záruka 2 roky,darček-USB kľúč. T. č.: 0903 752 333. ° Predám hernú konzolu XBOX ONE, Playstation 4 (bez akontácie,od 10 €/mesiac).Dovoz a inštalácia zdarma,záruka 2 roky,darček-hra podľa výberu. T. č.: 0903 752 333.

záhrada a zverinec 10

–30%

Záruka 4 roky na všetky výrobky!

Kompletná akcia je na www.dason.sk, platí do 31. 3. 2017

9

° Predám vlašské orechy. 0908 040 682 . ° Predám 400l akvárium, aj s rybkami, 250€, alebo ako terárium, 150€, tel: 0908 639 058.

PO 17-07 STRANA - 03

Chcete si podať inzerát? 37-92

Info: 0907 877 862

Kontaktná adresa Košice: Kováčska 63 Mobil: 0944 047 008

12-0011

mohla byť Vaša reklama

možnosť predaja aj na splátky

Kontaktná adresa Prešov: Levočská 2 Tel./fax: 051/7718 607 Mobil: 0903 634 202

0915 20 55 79

TU

domácnosť

� KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ � PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK � ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU � GARÁŽOVÉ BRÁNY

NOVOROČNÉ

 ŽALÚZIE  MARKÍZY  LÁTKOVÉ ROLETY  GARÁŽOVÉ BRÁNY  BALKÓNOVÉ ROLETY  SIETE PROTI HMYZU  ROLETY DEŇ / NOC  PLASTOVÉ LAMELOVÉ DVERE  PROTIPEĽOVÉ SIETE

ČISTENIE UPRATOVANIE POMOCNÉ PRÁCE EXTERIÉR/ INTERIÉR !!!KEDYKOĽVEK!!!

PLASTOVÉ OKNÁ, DVERE

Michňák Žalúzie

Prostejovská 9, Prešov michnakstefan@gmail.com www.michnakzaluzie.sk

4 5 6 7 8

° Predám sklolaminátové žumpy o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šach‫﬚‬. Cena od 650 €. Doveziem, osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 925 991.

68-05

0948 283 110

3

° Predám 3-izbový byt - Sekčov, veraikonam@gmail.com, 0908 975 396.

KOVANIE ZDARMA !!! K

Odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

3

Návod nájdete na strane 3 dolu.


7 1 6 2

6

4 5 8 2 6 4 9

1

osobnosti regiĂłnov

7 5

1 2 6 4 1 5 2 4 1 7

JonĂĄĹĄ ZĂĄborskĂ˝ zo ZĂĄboria

Na svet priĹĄiel 3. februĂĄra 1812 v ZĂĄborĂ­ v  okrese Martin a zomrel 23. januĂĄra 1876 v ŽupÄ?anoch na vĂ˝chode (dneĹĄnĂŠho) Slovenska. Tento mesiac akosi potichu JonĂĄĹĄ ZĂĄborskĂ˝ pochĂĄdzal zo slovenskej zemianskej rodiny uplynulo naozaj celkom ZĂĄborskĂ˝ch. NavĹĄtevoval evanjelickĂŠ lĂ˝ceum v KeĹžmarku a okrĂşhle vĂ˝roÄ?ie narodenia napokon svoje vzdelĂĄvanie ukonÄ?il v roku 1834 na evanjelicslovenskĂŠho bĂĄsnika, pro- kom teologickom kolĂŠgiu v PreĹĄove. zaika, dramatika, historika, PĂ´sobil ako kaplĂĄn v PozdiĹĄovciach, v rokoch 1839 – 1840 ĹĄtunovinĂĄra, evanjelickĂŠho a ne- doval na univerzite v Halle, v roku 1840 bol chvĂ­Äžu kaplĂĄnom u skĂ´r rĂ­mskokatolĂ­ckeho kĹˆaza M. M. HodĹžu v Liptovskom MikulĂĄĹĄi, no eĹĄte koncom roka prijal a teolĂłga JonĂĄĹĄa ZĂĄborskĂŠho. miesto farĂĄra v Rankovciach. Je autorom klasicistickĂ˝ch bĂĄsnic-

obÄ?ianska

#$#" # "'%& 

riadkovĂĄ inzercia * -0% :"-: 0" ):0-$(.&C

3'DD2+*=.3J64*3RD043,+6+3).9D" !G%D$%D  48+1D"#D 456'*D:D*O4)-D

D@D

D,+(69J6'D 

° Darujeme Madowa, je mix zlatÊho

F;+F867L;OF89';+(4P.5F5(0+19:F):'=7 &: retrĂ­vra je Ä?iernej farby, ma cca 2 roky ).F*53UF0'15F>L12'*F675F0+0/).F67+;+49/;4PFV*7E(:F a je to aktĂ­vny psĂ­k vhodnĂ˝ ako rodin&:0:)":/='$ :4 '$"*1=: &0'/:./1 )@:

nĂ˝ havko na zĂĄhradu s teplou bĂşdou 53F*53+F4/+2+4F67+F867L;)5; ale kÄžudne aj do bytu. Vet.oĹĄetrenĂ˝.

:.:-:*: 0948 015 944, mail- presovskihavkaF85,9;N7:F67/F867L;+F(:*5;F #./$:.:-:* ci@gmail.com° Darujeme Dina, je to 3=F mix belgic.ovÄ?iaka, je to psĂ­k vhodnĂ˝ )@:3/*1?:-09./1*:-# na dvor, vie dobre postrĂĄĹžiĹĽ a je hravĂ˝ >53F?'4'EN7F867L;=F(:*5;AF ::<:'*1&$:.:-:* vhodnĂ˝ aj ku aktĂ­vnemu majiteÄžovi. L>1=F*/81:8/'FVM'894P15;F Vet.oĹĄetrenĂ˝. 0948015944, mail - presovskihavkaci@gmail.com 

hobby a ĹĄport

11

+4/'F867L;)5;F'F:EP;'9+H5;F4+.4:9+H4589P

,+"74:6/&/+07 &*&./#-./17"+,-13771<./1 37

deĹĽom rĂ´zne/predaj

12 13

° PREDà M OBRAZ MAĽOVAN� NA

PLĂ TNE, CENA DOHODOV 0902 073 215.

rĂ´zne/inĂŠ

14

° KĂşpim starĂ˝ fotoap. 0908 896 736. °Spev. zbor v PKO prijme Ĺženy i muĹžov. Netreba ovlĂĄdaĹĽ noâ&#x20AC;ŤďŹ&#x161;â&#x20AC;Ź. 0907 349 154.

hÄžadĂĄm prĂĄcu

15

zoznamka

16

+34D'D56.+=:.704 J=4:D75414K3478.

17.,+)0,-:!&

*6+7' HDDHD DDDH 8+1DKM714

.+7/1# *+0 $(0)/+077+6&!#

.+7/1# *+07$(0)/+07 97-%

.+7/1# *+07$(0)/+07 5 77./-1

+E2'.1 3)'&#&6%&)13)3%3"&%(%!!3.86)*%73$%&,!* +34D'D56.+=:.704D8.891DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD+34D'D56.+=:.704D8.891DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

:.7,+4<1';7*7(+*$#-#*!&0

° PredĂĄm cyklotrenaŞÊr zn. Insport( ):+-*"-(0:13#- )= line. VhodnĂ˝ pre tĂ˝ch, ktorĂ­ chcĂş cviÄ?iĹĽ doma. Tachometer. MeraÄ? Ä?asu a  pulzu. NastaviteÄžnĂĄ intezita zĂĄĹĽaĹže. Top stav. K videniu v PreĹĄove. Cena 180,-â&#x201A;Ź, kontakt: 0902 799 966, borecex@gmail.com. for Professionals

kĂ˝ch skladieb, satirickĂ˝ch prĂłz, didaktickĂ˝ch humoresiek, autobiograďŹ ckĂ˝ch prĂłz, historickĂ˝ch poviedok a mnohĂ˝ch drĂĄm. Nie je to tak dĂĄvno, Ä?o sa objavilo aj jeho dielko SlovĂĄci: PreÄ?o sa ten slovenskĂ˝ Äžud kaĹždĂŠho tak bojĂ­? Doja si ho sĹĽa kraviÄ?ku a on ticho stojĂ­! Ä˝udia idĂş ako ovce, kam ich baran vedie, a ku stolu chodia vtedy, keÄ? je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkĂĄĹžu, a keÄ? majĂş raz ruky voÄžnĂŠ, sami si ich zaviaĹžu. Ä&#x152;i to tak mĂĄ byĹĽ naveky? Niet SlovĂĄkom rady? Kto si sĂĄm nevie byĹĽ pĂĄnom, nedoÄ?kĂĄ sa vlĂĄdy! red

+34D'D56.+=:.704D8.891DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD +34D'D56.+=:.704D8.891DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 6+-1'79/+2+DC+D2J2+D=J9/+2 ?DD*13)386)*%7"&$3"&%(%!D@D54K+8D47Q(D;DRK'783M)0<D5451'840

D

%6#%3DRK'783M)0<D5451'840D Dâ&#x201A;ŹD6#%3DRK'783M)0<D5451'840D Dâ&#x201A;ŹD&'DK1+3'D7'D54:'C9/+D 8+3D0846SD2JD56+*D043,+6+3).49D9-6'*+3LDK1+370LD56+D640D DIK'783M)0<D5451'840D='-6O9/+D4(K+678:+3.+D @D)4,,++D(6+'0D54K'7D)+1+/D043,+6+3).+D ;D4(+*DA8:6840D ;D6'98D'D75414K+370SD:+K+6D=(463M0D56+*3JA40D =D043,+6+3).+D3'D

:D792+D      Dâ&#x201A;Ź

?D(/+*3J:'2+D7.D*#6%93.&(%7"D@D Dâ&#x201A;Ź07D

:D792+D      Dâ&#x201A;Ź

?D(/+*3J:'2+D7.D+6%!+3/4 30D@D Dâ&#x201A;Ź07D

:D792+D      Dâ&#x201A;Ź

?DD-*&,%!D/+*345478+F4:LD.=(<D3++;.789/RD.33%&!

*:+86.D474(<D:D*:4/E864/5478+F4:+/D.=(+D"8'3*'6*D Dâ&#x201A;Ź474('D'1+(4D 6+2.92D Dâ&#x201A;Ź474(' /+*3'D474('D7'2'D:D*:4/5478+F4:+/D.=(+D"8'3*'6*DDDâ&#x201A;Ź474(' /+*3'D474('D7'2'D:D*:4/5478+F4:+/D.=(+D 6+2.92Dâ&#x201A;Ź474('D :D792+D      Dâ&#x201A;Ź

D

5(+).(:7777+6&!# 4.0* 4.0*.(71+! 1+!.( 2224.0*.( 222/4 ,+-/).(.,-18 0"+1

 7 7 

$'/#$!)&'($'!)"%$ '$!

#"&$ D      Dâ&#x201A;ŹD

'D=J01'*+D56.-1JA0<D%J2D(9*+D='71'3JD,'08R6'D0846RD/+D3983LD9-6'*.BD56+*D043,+6+3).49D%D56ME 5'*+DC+D7'D043,+6+3).+D3+=RK'783M8+D5451'840D7'D3+:6').'D 6.DR-6'*+D5647M2+D:<513.BD:'6.'(.13SD 7<2(41D67)#&3"*8(-D'D:D69(6.0+D"56J:'D56+D56./M2'8+F'D%&33'(!.,!)"&386)*%7"%5.&,3 )'&#&6%&)*! IK'783M04:D0846MD3+2'/RD=J9/+2D4D9(<84:'3.+D'1+(4D2'/RD.3LD!%!,!+5#%3'&2!,"-3 '(&)7$3& #5)!13*!*&3$!#&$3%3()+ 3.)+% .)+%)"3#&3%3$&!# 3 33 3 33

O'D           D D

D 4*5.7

23-0020

9

° DouÄ?Ă­m slovenskĂ˝ a francĂşzsky jazyk, dejepis na prijĂ­maÄ?ky pre SĹ a maturiâ&#x20AC;ŤďŹ&#x161;â&#x20AC;Ź, 0915 304 855. ° Vdova z PreĹĄova, hÄžadĂĄ inteligent. priateÄža nealkoholika, od 54-60 rokov, nad 174 cm. Mobil 0940 110 114.° 41R BY SA RĂ D ZOZ. A HÄ˝ADĂ DĂ MU, Ĺ˝ENU NA PEKNĂ&#x2030; DIS. STRETKĂ SMS 0907 661 294.

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt?

Akcia trvĂĄ

len do 19. februĂĄra

52-0023

PoĹĄlite SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RPmedzeraPOmedzeraRÄ&#x152;Ă­sloRubriky medzeraTextInzerĂĄtu PrĂ­klad: RP PO R12 PredĂĄm koÄ?Ă­k, 0987 654 321. Spätnou sms vĂĄm potvrdĂ­me prijatie inzerĂĄtu a jeho cenu, ktorĂş vĂĄm vyĂşÄ?tuje vĂĄĹĄ mobilnĂ˝ operĂĄtor. Cena je 0,60 eur s DPH za kaĹždĂ˝ch zaÄ?atĂ˝ch 30 znakov textu vĂĄĹĄho inzerĂĄtu vrĂĄtane medzier. NiÄ? inĂŠ neĂşÄ?tujeme. Tip 1: Ak chcete inzerĂĄt na viac týŞdĹ&#x2C6;ov, poĹĄlite rovnakĂş sms toÄžkokrĂĄt, v koÄžkĂ˝ch týŞdĹ&#x2C6;och chcete inzerovaĹĽ. Tip 2: Ak chcete inzerĂĄt uverejniĹĽ v ÄžubovoÄžnĂ˝ch inĂ˝ch naĹĄich novinĂĄch, PO zameĹ&#x2C6;te za skratku novĂ­n, ktorĂş nĂĄjdete na zadnej strane vÄžavo dolu. Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt? SluĹžbu PlatbaMobilom.sk technicky NĂĄvod nĂĄjdete strane 4 dolu. zabezpeÄ?uje ELET,na s.r.o.

PO 17-07 STRANA - 04


Utiekol som z Osvienčimu

tiach Európy. Jedna z nich sa nachádza v Poľsku a dodnes ju „zdobí“ perverzný nápis umiestnený nad vstupnou bránou. Je to miesto, kde sa zviera hrdlo hoci len v úlohe „turistu“ aj za Nedávno bolo výročie. Ne- jasného počasia. Pre toto miesto je charakteristické a (ani nie dávno padlo na jeho adresu príliš) zvláštne to, že napriek tak veľkému množstvu návštevpár slov. Lenže nedávno už níkov je tam ticho. bolo dávno, hoci to nie je ani Knižka utiekol som z Osvienčimu autora Rudolfa Vrbu je príbehom jeho a jehospoluväzňa Alfreda Wetzlera a ich úteku z mesiac. Pred viac ako polstoročím Osvienčimu. Ich zámerom bolo upozorniť celý svet na to, čo sa existovalo peklo s pobočkami v skutočnosti deje so Židmi, ktorých natlačia do „dobytčákov“ roztrúsenými po rôznych čas- a vypravia ich z rôznych kútov Európy do koncentračných tá-

svet knihy

vytvorenie jednoduchej web stránky

borov vtedy v Nemecku vládnucej NSDAP. Je dobré takúto knihu si prečítať. Je to lepšie, ako počúvať politikov ako sa hádajú, koľko hodín dejepisu treba pridať do učebných osnov či koľko autobusov treba vypraviť tam a tam. Je dobré po prečítaní tejto knihy si sadnúť s deťmi alebo žiakmi a rozprávať sa. O tom, čo je ľudskosť, čo je neľudskosť, čo je fanatizmus, čo je rasizmus a extrémizmus. Za niekoľko večerov bez sledovania stupídnych a dennodenne navlas rovnakých televíznych programov to určite stojí. „Národ, ktorý zabudol na svoju minulosť, nemá budúcnosť“ ib – tak nejak to vravia v Poľsku. Ale platí to aj u nás.

Vtip: Myš sa vráti z laboratória do svojej klietky a hovorí svojej kamarátke: „Tak som si toho doktora pekne vycvičila.“ „Naozaj?“ „No jasné, vždy, keď stlačím to tlačidlo, tak mi prinesie jedlo.“ Antoine de Saint-Exupéry: „Miluješ, pretože miluješ. Pre lásku niet dôvodu.“

myslím si

už od

50 €

Predseda vlády neváhal v zúfalom boji za svoju obhajobu pri podvode pri cenách energií vytiahnuť na tlačovke úmyselne sfalšovaný graf. Snažil sa ním navodiť dojem, že ceny elektriny za Radičovej vlády boli o viac ako dvojnásobok vyššie ako dnes. V skutočnosti je rozdiel cien minimálny. Samozrejme, tiež nepovedal to, že ceny za Radičovej narástli preto, lebo Fico rozdal licencie na postavenie slnečných elektrární svojim kamarátom. A práve v roku 2011 za Radičovej boli tieto elektrárne pripájané do siete a podľa Ficovho zákona do ceny elektriny sa preniesol doplatok, ktorý všetci platíme Ficovým kamarátom za elektinu, ktorú vyrobia v tých slenečných elektrárňach. A ten nie je zanedbateľný 300 miliónov eur ročne!!! Obludné.

pre prehliadače, kľúčových slov

facebook vizitka s aktualizáciou

0911 202 121

web

LAHÔDKY MIROR

EŇ D Ý D Ž A

Hlavná 63, Prešov

PONUKA: -obložené chlebíčky, šaláty, zákusky, káva, čaj, alko, nealko, víno

99-0036

info:

K A I KC

Danko zakryl podvod

-kakao, mlieko, rožok, maslo, džem, teplé párky s horčicou

PRIJÍMAME OBJEDNÁVKY NA: OBLOŽENÉ CHLEBÍČKY, OBLOŽENÉ MISY, ZÁKUSKY

Predseda parlamentu, ktorý tak rád káže so zopätými rukami o morálke, urobil veľmi amorálny čin. Zatajil, že za neho podvodne hlasoval podpredseda parlamentu Glváč. Niečo neslýchané! Priamo dvaja najvyšší predstavitelia parlamentu, ktorí by mali strážiť zákonnosť porušia zákon a navzájom svoj podvod zakryjú!

12-0006

Milión za nadávku

Už ma prestalo baviť, ako ma mimoriadne vulgárny politik Béla Bugár stále krivo obviňuje, že vulgárne hreším. Nikdy, podotýkam nikdy som z úst nevypustil slová ako ko..., pi.., je... či ku... NIKDY! Neviem prečo, jedoducho ich ani nedokážem vysloviť. Naproti tomu, Bugára som mimo kamier ešte ani nepočul povedať vetu bez niektorej z nich. Bežne rozpráva ako ten posledný kočiš, až mi je to odporné. Na dôkaz toho, kto tu je teda ten mimoriadne vulgárny, som dal verejnú ponuku na 1 milión eur tomu, kto zverejní nahrávku môjho hlasu (aj nelegálnu), kde použijem niektoré z týchto Bugárom obľúbených slov. No a teraz sa ukáže. Je to až zvrátené, ako vulgárny Bugár dokáže krivo obviňovať toho, kto nikdy nehreší. 79-0003

J U A Z

A Á V A ÍM

Igor Matovič

Ficov falošný graf

základné SEO v rozsahu optimalizácie webu

najlepšie ceny v regióne

5

PO 17-07 STRANA - 05

igor matovič


6

7

7 5 2 3

3 9 1 5

3 9 6

8 5

inšpirácie

9 7 6 2 5

8 7

6

Adoptuj si nechceného!

pokračuje v jeho nazeraní na podoby ľudskosti aj tým, že prednedávnom prišlo s iniciatívou – adoptuj si človeka, ktorého už nikto nechce. Týka sa to všetkých útulkov pre bezMožno zvažujete či čítať ďa- domovcov, všetkých sociálnych zariadení, v ktorých dožívajú lej. Nie, nejde o  zvieratká, ľudia za okrajom záujmu spoločnosti hoci aj tie mnohé potrebujú „Viac ako materiálnym nedostatkom trpia mnohí ľudia bez lásku človeka, adopciu a do- domova osamelosťou a sociálnym vylúčením. Je dobré, keď darujeme oblečenie, jedlo a možno aj trochu peňazí, čím zamov, ktorý im po nej dá. Zariadenie RESOTY, ktorého bezpečíme ich vitálne funkcie... Prvou adoptívnou „sestrou“, otcom v pravom slova zmys- ktorá navštívila svojho adoptovaného „brata“, sa stala naša le bol don António Srholec, podporovateľka, Lucia Hablovičová.

„Chcel by som povedať, že nás to prekvapilo, ľudia pracujúci s krásou v oblasti modelingu väčšinou ťažko zvládajú špecifický pach, hygienu a prostredie útulkov. Ukázala sa však ako človek s otvoreným srdcom pre ľudí v núdzi s chuťou nezištne pomáhať, za čo ďakujeme.“ Napísal za RESOTY M. Oláh. Nie, nie sme proti tomu, aby ľudia pomáhali útulkom a zvieratkám v nich. Naozaj. Ale všetkými desiatimi aj za náš týždenník podporujeme iniciatívu, ktorá vzišla zo sociálneho zariadenia pána Srholca. Pomôžte túto aktivitu šíriť do všetkých kútov Slovenska! Navštívte občas niekoho, ktorý nikoho, ani už len tú nádej ne má. ib

duchovné okienko

Ján Buc

„Mičuríni“,

zbystrite pozornosť!

Kto je môj pastier?

Ján Buc, katolícky kňaz

Sadenie, štepenie, jarný, letný rez a pod. Tieto pojmy sú isto známe všetkým milovníkom záhradkárčenia i rekreačným ovocinárom. (Nielen) pre nich pripravil Prešov v spolupráci s profesionálnymi arboristami odborný kurz v reze ovocných stromov. O tom, aké dôležité je orezať strom v správnom čase a na správnom mieste, prídu porozprávať všetkým záhradkárom odborní lektori, v  spolupráci s  ktorými mesto pripravilo bezplatné školenie. „V  správnom čase a  správnym strihom dokážeme u  ovocných stromov vytvoriť správny pomer medzi rastom a rodivosťou,“ hovorí odborník Peter Švidroň. Pre záujemcov o  bezplatné školenie budú pripravené aj praktické ukážky orezov s  odborným výkladom i  možnosť všetko hneď aplikovať v  praxi prostredníctvom pripravených vzoriek, na ktorých bude možné si všetko hneď vyskúšať. Bezplatné školenie pre všetkých záujemcov sa uskutoční 18. februára 2017 so začiatkom o  10:0 h v areáli EkoParku Holá Hora. Ide o prvý z  cyklu školení počas roka, ktoré budú zamerané na nielen ovocné, ale aj okrasné dreviny v  závislosti od vegetačného obdobia počas roka, kedy je vhodné daný rez realizovať. (red.upr) zdroj: (tb) www.presov.sk

Ocenili najlepších športovcov

09.03.2017 - HUMENNÉ 10.03.2017 - BARDEJOV 11.03.2017 - RUŽOMBEROK športová hala - od 18,00h

športová hala - od 18,00h

športová hala

KONIAREÒ - od 18,00h

MEDIÁLNI PARTNERI

REKLAMNÍ PARTNERI Kúpelná 3, 080 01 Prešov

Kúpelná 3, 080 01 Prešov

www.gmtprojekt.sk

GMTservis

development

GMT

spol,s.r.o.

spol,s.r.o.

VSTUPENKY V PREDAJI V SIETI: 01.01.2017 SOFTWARE www.tmservis.sk

pre po¾nohospodárov a samosprávy

TM Servis

13. 5. 2017

KOŠICE

vstupenky: www.ticketportal.sk

85_0140

GENERÁLNI REKLAMNÍ PARTNERI

PO 17-07 STRANA - 06

Už po 16-ty krát vyhlásili najúspešnejších športovcov Prešovského samosprávneho kraja. Odborná komisia na základe výsledkov za rok 2016 určila desať najúspešnejších športovcov PSK - jednotlivcov v kategórii dospelých bez určenia poradia, tri najúspešnejšie športové  kolektívy v kategórii dospelých a tri v mládežníckej kategórii. Ocenení boli aj najúspešnejší študenti stredných škôl, najúspešnejšia stredná škola, hendikepovaný športovec, víťaz internetového hlasovania a udelená bola aj Cena predsedu PSK. „Medzi mládežníckymi kolektívmi prvé miesto získali mladí volejbalisti z VK Slávia Svidník. Mládežnícke kolektívy VK Slávia Svidník v minulej sezóne ovládli všetky mládežnícke vekové kategórie na Slovensku od mladších žiakov, žiakov, cez kadetov až po juniorov. Na druhú priečku sa z tretieho miesta posunuli kickboxeri z Kickboxing Club Panter Prešov. Pomyselný bronz si odniesol Tanečno-športový klub Grimmy Prešov. Jedenásťnásobní majstri Slovenska, päťnásobní majstri Európy a víťazi Svetového pohára za rok 2016 získali v hodnotenom roku spolu až 193 medailí. Ako najlepšia stredná škola bolo vyhodnotené Gymnázium v Stropkove. Najúspešnejším športovým kolektívom dospelých sa opäť stali prešovskí hádzanári, V kategórii najúspešnejší športovec v Prešovskom kraji sa stali deblkanoisti bratranci Ladislav a Peter Škantárovci, rodáci zo Spišskej Starej Vsi, ktorí získali v uplynulom roku najcennejší športový úlovok zlatú olympijskú medailu.  Zdroj: (tb) www.e-dukla.sk

Steel Aréna 37-10

Kto by sa nechcel mať lepšie! Pravdepodobne všetci by sme vedeli vymenovať veci, ktoré by sme potrebovali, aby sa nám lepšie, jednoduchšie, spokojnejšie žilo. Naše potreby môžu byť rôzne. Čo ale s tými potrebami robíme? Kráľ Dávid napísal mnohé žalmy. Jeden z  tých známejších je 23. žalm. Začína slovami: „Pán je môj pastier, nič mi nechýba“. Myslím, že to nebola len jeho vypovedaná túžba, ale skutočnosť - že reálne zažíval dostatok v tom, čo potreboval pre svoj život. Akoby predpokladom na to, aby mu nič nechýbalo, bolo, že Pán je jeho pastier. Obraz pastiera nesymbolizoval len ochranu, ale potvrdzuje aj autoritu vládcu. Pán bol jeho vládcom, žil pod jeho vedením. Nebol vždy a vo všetkom 100 percentný, ale aj po pádoch vstal a hľadal Boha celým srdcom. A to je možno tá otázka pre nás. Nakoľko my hľadáme Pána? Naše hľadanie mohlo niečo prerušiť. Necítili sme sa dosť dobrí, dosť dostatoční byť pri Ňom. Prestali sme sa modliť, lebo sme žili v presvedčení, že sme hriešni a Boh nás aj tak nevypočuje. Naše myšlienky valcovali klamstvá o  prísnom a  nemilosrdnom Bohu, ktorý na nás aj tak kašle. Lenže, ak ON nie je našim Pastierom, tak kto potom? Keby sme otočili text tohto žalmu do negatívneho vyjadrenia, znelo by to asi takto: „Pán nie je môj pastier, všetko mi chýba“. Možno je to pritiahnuté za vlasy, ale niečo pravdy na tom je. Nikto nepozná naše srdce tak ako Boh sám. Na jeho obraz sme boli stvorení. (porov. Gn 1,26). On má vlasy na našich hlavách spočítané (porov. Mt 10, 30) a  pozná každé zákutie nášho srdca (porov. Jer 12,3). On je ten, ktorý rozdal talenty (porov. 25,14n). On nás pozval žiť v tomto čase a na tomto mieste. Ak ho urobíme naším pastierom, verím, že si začneme uvedomovať jeho starostlivosť. Uchopiteľnú zmenu, budeme môcť vidieť v našom srdci, kde sa rozleje pokoj, aký nám svet nevie ani len ponúknuť (porov. Jn 14, 27). On je Knieža pokoja (porov. Iz 9,5). Jeho kráľovstvo je kráľovstvom pokoja, radosti a spravodlivosti (porov. Rim 14,17). Každý z nás si môže vybrať, kto bude jeho pastierom. Ale len jediný Pastier vie dať to, čo potrebujeme, aby sme boli šťastní. A to chceme, či?


Bez sĂşhlasu ĹĄtĂĄtu nesmiete pomĂĄhaĹĽ nikomu! MladĂ˝ Ä?lovek, podnikateÄž. Nie takĂ˝, ktorĂ˝ okrĂĄda a podvĂĄdza, lebo slovo podnikateÄž na Slovensku sa vÄ?aka pohrobkom boĞťevickĂŠho reĹžimu, stranĂ­ckym zlodejom spoloÄ?nĂŠho majetku stalo

Jeho uŞívanie mĂĄ detoxikaÄ?nĂŠ, regeneraÄ?nĂŠ a vyĹživnĂŠ ĂşÄ?inky, ktorĂŠ pomĂĄhajĂş efektĂ­vne bojovaĹĽ s mnohĂ˝mi zdravotnĂ˝mi neduhmi. Balenie obsahuje novĂĄ cena 200 g jaÄ?meĹ&#x2C6;a.

Chia semienka sú ideålnym zdrojom proteínov, vlåkniny, kvalitných sacharidov a zdravých tukov. Balenie obsahuje 1kg Chia semienok.

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

6,90 â&#x201A;Ź

novĂĄ cena

5,99 â&#x201A;Ź

Kopa reÄ?Ă­ o obchvate Predseda PreĹĄovskĂŠho samosprĂĄvneho kraja nesĂşhlasĂ­ so spochybĹ&#x2C6;ovanĂ­m vĂ˝stavby diaÄžniÄ?nĂŠho Ăşseku D1 PreĹĄov zĂĄpad â&#x20AC;&#x201C; PreĹĄov juh, ktorĂ˝ spojĂ­ diaÄžnicu medzi Bratislavou a KoĹĄicami. PodÄža nĂĄvrhu analytikov z ministerstva financiĂ­ zĂĄpadnĂ˝ obchvat PreĹĄova by mal nahradiĹĽ vĂ˝chodnĂ˝ obchvat a Ăşsek cesty I/68, Ä?o by Ăşdajne uĹĄetrilo 400 miliĂłnov eur. ChudĂ­k takĂŠto rieĹĄenie odmieta. VyhlĂĄsil, Ĺže sa tĂ˝m nespojĂ­ diaÄžnica. PodÄža jeho slov tento nĂĄvrh analytici nekonzultovali s odbornĂ­kmi na cestnĂş dopravu. Ich vĂ˝stupy povaĹžuje len za â&#x20AC;&#x17E;Ä?arbanie prstom po mapeâ&#x20AC;&#x153;.

0905 867 172 0918 607 897 0917 650 018 0905 775 463 1iVWXSLKQHÄ&#x2018; 733EULJiGD ĂŚLDGQHWHVW\ +Ä&#x2018;DGiPHDM

(/(.75,.Ă&#x2030;5=9Ă&#x2030;5$Ăž

Prijmeme operĂĄtorov vĂ˝roby a skladnĂ­kov do automobilovĂŠho priemyslu na TPP v PreĹĄove. DobrĂŠ platovĂŠ podmienky! PrĂĄca na zmeny. NĂĄstup moĹžnĂ˝ ihneÄ?! Viac info 0948 732 714. MAHAX Slovakia, s.r.o.

OPATROVATEĽKY

v RakĂşsku (ViedeĹ&#x2C6; a okolie), s praxou v opatrovanĂ­. PotrebnĂĄ znalosĹĽ nemeckĂŠho jazyka. Pre bliŞťie info volajte na tel.:

0902 087 243 a 0915 333 579

STAVEBNĂ FIRMA

PONĂ&#x161;KA prĂĄcu na TPP alebo ĹživnosĹĽ pre

PRĂ?JME

0902 998 866

do zamestnania

MURĂ ROV TESĂ ROV Ĺ˝ELEZIAROV ELEKTRIKĂ ROV MONTĂ&#x2030;ROV

0902 998 823

nĂĄstup moĹžnĂ˝ ihneÄ?, prĂĄca v KoĹĄiciach, PreĹĄove, Humennom a okolĂ­

ď&#x20AC;Ş

ď&#x20AC;§ 057 775 7747

praca@reinter.sk

Stavby prebiehajĂş na Slovensku a v Ä&#x152;eskej republike PrĂĄca je na pracovnĂ˝ pomer alebo ĹživnosĹĽ BliŞťie informĂĄcie VĂĄm poskytneme na tel.Ä?.:

0901 701 422

'   & Pozývame Ťa na školenie !  %   $ $"  !  #   

PO 17-07 STRANA - 07

Ivan BroŞík

NaĹĄe VysokĂŠ Tatry sĂş pre mnohĂ˝ch SlovĂĄkov, ale aj turistov zo zahraniÄ?ia predovĹĄetkĂ˝m svätostĂĄnkom prĂ­rody. Ale na niektorĂ˝ch miestach, naprĂ­klad na Sliezskom dome, si s úctou spomenieme aj na svätca, svätĂŠho otca JĂĄna Pavla II., ktorĂ˝ tieto veÄžhory miloval prĂĄve tak, ako SlovĂĄkov Ä?i Poliakov, ktorĂ­ z  oboch strĂĄn pod nimi ĹžijĂş. Aj preto zaujala informĂĄcia, ktorĂĄ sa zaÄ?ala ĹĄĂ­riĹĽ po naĹĄej krajine. Mesto Poprad privĂ­ta tento rok multimediĂĄlne dielo, ktorĂŠ uĹž prilĂĄkalo tisĂ­cky divĂĄkov. Ide o ĹĄpeciĂĄlny viac neĹž dvojhodinovĂ˝ koncert o prvom slovanskom pĂĄpeĹžovi JĂĄnovi Pavlovi II. JedineÄ?nĂĄ spomienka na svätca, ktorĂ­ pred vyĹĄe dvomi desaĹĽroÄ?iami navĹĄtĂ­vil aj LevoÄ?skĂş púż, bude spojenĂĄ s originĂĄlnym vystĂşpenĂ­m vyĹĄe 130 umelcov. Bude to 56 Ä?lenov orchestra opery Ĺ tĂĄtneho divadla KoĹĄice, 40 Ä?lenov spevĂĄckeho zboru, 30-Ä?lennĂŠho detskĂŠho zboru a ĹĄtyria sĂłlisti. PontiďŹ kĂĄt JĂĄna Pavla II. je neodmysliteÄžne spojenĂ˝ aj so Slovenskom. NaĹĄu krajinu navĹĄtĂ­vil trikrĂĄt. â&#x20AC;&#x17E;Miloval Slovensko, miloval slovenskĂ˝ Äžud,â&#x20AC;&#x153; hovorĂ­ Igor Havrila, hlavnĂ˝ organizĂĄtor, ktorĂ˝ priĹĄiel s myĹĄlienkou pripraviĹĽ toto dielo. ScenĂĄr ku koncertu pripravili kĹ&#x2C6;az Jozef LeĹĄÄ?inskĂ˝ spolu s riaditeÄžom Ĺ tĂĄtneho divadla KoĹĄice Petrom HimiÄ?om. ReĹžisĂŠrom akcie je JĂĄn Sabol, hudobnĂş dramaturgiu pripravuje dirigent Igor DohoviÄ?. MultimediĂĄlne dielo, ktorĂŠ svojĂ­m nĂĄmetom a spracovanĂ­m oĹživĂ­ nĂĄvĹĄtevu pĂĄpeĹža z roku 1995 na LevoÄ?skej pĂşti, sa uskutoÄ?nĂ­ 28. jĂşna 2017 o 18:00 h na Zimnom ĹĄtadiĂłne v Poprade. Bude zloĹženĂŠ z dvoch Ä?astĂ­. V prvej predstavia organizĂĄtori pĂĄpeĹžov Ĺživot, rodinu, ĹĄkolu, zĂĄujmy, vojnu a prvĂŠ kĹ&#x2C6;azskĂŠ roky. DruhĂĄ Ä?asĹĽ bude venovanĂĄ sluĹžbe a posolstvu. Diela svetovĂ˝ch skladateÄžov popretkĂĄvajĂş televĂ­zne zĂĄbery, fotograďŹ e Ä?i reportĂĄĹže zo Ĺživota sv. JĂĄna Pavla II. Zaznie hudba Verdiho, Mozarta, Pucciniho Ä?i Schuberta, ako aj obĞúbenĂĄ pieseĹ&#x2C6; svätca v podanĂ­ 30-Ä?lennĂŠho detskĂŠho zboru opery Ĺ tĂĄtneho divadla KoĹĄice â&#x20AC;&#x17E;PĂĄn zastavil sa na brehuâ&#x20AC;&#x153;. ib

Zdroj: Michal Lipiak, KomunikaÄ?nĂ˝ tĂ­m koncertu

   ! "     " 

7

Pod Tatrami privĂ­tame dielo o JĂĄnovi Pavlovi II.

PonĂşkame prĂĄcu pre

931170014

-77%

+Äš$'Ă&#x2030;ä 35Ă&#x2030;&8"

66-32

25,99 â&#x201A;Ź

61/101

na pĂ´vodnĂĄ ce

52-0015

-73%

Oscar Wilde: â&#x20AC;&#x17E;SprĂĄvaj sa ku kaĹždej Ĺžene, ako by si bol do nej zamilovanĂ˝ a ku kaĹždĂŠmu muĹžovi, ako by ti bol nadradenĂ˝! Skoro si zĂ­skaĹĄ povesĹĽ dokonalĂŠho gentlemana.â&#x20AC;&#x153;

reďŹ&#x201A;exia

23-0010

24,90 â&#x201A;Ź

Vtip: MalĂ˝ chlapec hovorĂ­ mame: â&#x20AC;&#x17E;Mami, povedz mi pravdu. V ĹĄkole nĂĄs uÄ?ia, Ĺže deti sa rodia ĹženĂĄm a mne kaĹždĂ˝ hovorĂ­, Ĺže som otcovi z oka vypadol.â&#x20AC;&#x153;

Chia semienka

85_0004

na pĂ´vodnĂĄ ce

ko reĹĄtaurĂĄciĂ­. KaĹždĂ˝ jeden deĹ&#x2C6; o druhej hodine popoludnĂ­ tak zaÄ?ali nosiĹĽ hladnĂ˝m obedy. Tri týŞdne vÄ?aka dobrĂ˝m ÄžuÄ?om dokĂĄzal rozdĂĄvaĹĽ jedlo nielen bezdomovcom, ale i matkĂĄm s deĹĽmi, ako aj ÄžuÄ?om, ktorĂ­ nemajĂş za Ä?o jesĹĽ. AĹž kĂ˝m sa to nedozvedeli Ăşrady, ktorĂŠ zaÄ?ali pĂ˝taĹĽ povolenie, zdravotnĂş kartu, to a tamto a eĹĄte ono. Tie istĂŠ Ăşrady, ktorĂ˝m doteraz vĂ´bec neprekĂĄĹžalo, Ĺže bezdomovci si vyberali uĹž pohnitĂŠ zvyĹĄky jedĂĄl z kontajnerov, aby vĂ´bec preĹžili. Vtedy zdravotnĂŠ karty a povolenia ĹĄtĂĄt neĹžiadal od nikoho predloĹžiĹĽ. NaÄ?o je nĂĄm takĂ˝ ĹĄtĂĄt? ib

85_0115

MladĂ˝ BIO zelenĂ˝ jaÄ?meĹ&#x2C6;

veÄžmi rĂ˝chlo nadĂĄvkou. Toto je prĂ­beh o podnikateÄžovi s Ğudskou nielen tvĂĄrou. A o ťtĂĄte s tvĂĄrou neÄžudskou. O ťtĂĄte â&#x20AC;&#x17E;bumĂĄĹžokâ&#x20AC;&#x153;, peÄ?iatok povolenĂ­ a najmä zĂĄkazov. O ťtĂĄte nemysliacich a necĂ­tiacich ĂşradnĂ­kov. Do tretice â&#x20AC;&#x201C; o ťtĂĄte, plnom veÄžkoĂşstych vyhlĂĄsenĂ­ a sÄžubov o tom, ako mu je v popredĂ­ Ä?lovek. Teda, vraj ten najobyÄ?ajnejĹĄĂ­ Ä?lovek. MariĂĄn MarkoviÄ? z KomĂĄrna sa snaĹžil takmer mesiac pomĂĄhaĹĽ ÄžuÄ?om bez domova. Bezdomovcom a rodinĂĄm s deĹĽmi prinĂĄĹĄal teplĂŠ jedlo, za ktorĂŠ nepĂ˝tal ani cent. V pomoci najbiednejĹĄĂ­m sa dokonca spojil s kamarĂĄtmi, ktorĂ­ majĂş niekoÄž-

66-30

obÄ?an


PRIJMEME NA PRĂ CU V Ä&#x152;R a SR pracovnĂ­kov do TPP na pozĂ­cie:

mĂĄ protizĂĄpalovĂŠ ĂşÄ?inky,niÄ?Ă­ vĂ­rusy, plesne aj baktĂŠrie, pomĂĄha pri psoriĂĄze, ekzĂŠmoch, aknĂŠ, hemoroidoch. PosilĹ&#x2C6;uje imunitnĂ˝ systĂŠm a regenerĂĄciu, detoxikuje organizmus, pomĂĄha pri problĂŠmoch trĂĄviacej sĂşstavy a inĂŠ...

VODIÄ&#x152; VZV (s praxou)

MANIPULAÄ&#x152;NĂ? PRACOVNĂ?K PonĂşkame stabilnĂş prĂĄcu, pravidelnĂŠ vĂ˝platy, bezplatnĂŠ ubytovanie a dopravu, OPP, kvalitnĂ˝ pracovnĂ˝ servis, plat 110 - 140 KÄ?/hod, resp. 4,0 - 4,50 â&#x201A;Ź netto a ine beneďŹ ty. NĂĄstup moĹžnĂ˝ ihned alebo dohodou. e-mail:

femab@stonline.sk

16,60 EUR!!!

www.naturonline.sk

34_0000

0918 519223

85_0000

Tel:

Teraz len za

OPERĂ TOR VĂ?ROBY

Liberec ��������������������

61_0000

e-shop: www.dukra.sk

SK - 0948 517 540��� CZ +420 775 270 072 alebo �������������

ObjednĂĄvajte zlavadna.ssk sk naa zlavadna.sk

 VhodnĂĄ aj pre kojencov.

LEN

â&#x201A;Ź

str

ĂĄn

Ĺ˝ENY CH CĂ&#x161;

ZĂ ZRAÄ&#x152;NĂ PLANĂ&#x2030;TA AK MILĂ?CH CH HL LA

  

str. tr. 10 0

POV

BICYKEL, KTO RĂ? NESPADNE

#10 Ä&#x152;Ă­slo 08/201 0166 | Dec Dec 2016

�������������������������������������

OB JAVT

E SV ET OK OL O

NĂ S

O DOPADLA

��������������������� ������������������������� ���������������������

��������� ��� ����� ������ ������������ ������� ������ ��� ������ ������� ��� ������� �� ���������� ������������ �������� ������� �� �������� ������� ���� ���� ������� ���- �������� �������� ������ ���� ������� ������ ���������������������- ������� ��� ��������� ������������� ��� ����� �� ����������� �������� ��������� �������� ������ �������� ����� ������� ������� ������������ �������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������

PRĂ?RODA

PRĂ?Ĺ ERY Z HLBĂ?N

       str.

54

VESMĂ?R

pramenbystrina.sk

Doprajte svojmu srdcu viac

85_0000

www.

8 vydanĂ­ len za 12,90 â&#x201A;Ź

Cover_ZP_

8_2016.ind

d 1

1285

FAK TOV

PREÄ&#x152;O Ĺ KODĂ? CUKONĂ M R?

V TOMTO Ä&#x152;Ă?SLE Ä&#x17D;ALE

25 Ă&#x161;Ĺ˝ASNĂ?CH ZĂ BEROV

����������+

     Â  Â Â? Â Â  str. 70

- JJan 2017

+LieÄ?ili EgypĹĽania +UŞívali Äžudia infekcie plesĹ&#x2C6;ou? drogy +Ä&#x152;o je najdrahĹĄĂ­aj v minulosti? materiĂĄl na svete?

HITLEROVA RODINA

+ Hitparåda najkrajťích vesmírnych výjavov

PRĂ?RODA

Ä&#x152;LOVEK

Â? Â?   Â?  Â?

str. 40

J NĂ JDETE...

ZVIER ATKĂ TO VIDIA INAK

Ä&#x152;LOVEK

5 ZBYTOÄ&#x152;NĂ?CH Ä&#x152;ASTĂ? TELA

+ NaĹĄi domĂĄci milĂĄÄ?ikovia a ich vycibrenĂŠ zmysly

���� ��������+��� ����������+ ������������� ���� �������+����� ��������+�� � �����

+ Ĺ˝lÄ?nĂ­k aj mandle sĂş nahraditeÄžnĂŠ

���������� ������

��������

������������ ����� DEC 2016 JAN2017 �������

9 772453

653003

08

7

PreĹĄovÄ?ania platia dane, postavte nĂĄm obchvat za ne !

����������������������� ������������������� ������������������������� �����������������

PO 17-07 STRANA - 08

85-00

www.lepsipresov.sk 61_0000

��������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������

1,99

80

85_0000

ECO DOG TOILET

VlasovĂĄ kozmetika, pomĂ´cky a zariadenia pre kadernĂ­ctva

85_0000

BARDEJOV, SlovenskĂĄ, 5/Ä?.d.717, 7.posch./ tel.fax: 054/4706972, mobil: 0911 915 333, e-mail: maduxbj@madux.sk GIRALTOVCE, Hviezdoslavova 726/29 (pri POĹ TE), tel. 0907 341 507, e-mail: manox.style@gmail.com PREĹ OV HlavnĂĄ 10, 0948 340 116 maduxpo@madux.sk, KOĹ ICE MlynskĂĄ 17, 0948 399 341, maduxke@madux.sk MICHALOVCE, Andreja SlĂĄdkoviÄ?a 5 (OC Karaka - oproti KauďŹ&#x201A;andu ), 0948 101 822, maduxmi@madux.sk

61_0000

ubytovanie zdarma dochådzkový bonus 1500�� ��������������������������� dotovanÊ stravovanie

Presovsko 7/2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you