Page 1

regionálne noviny

Prečítajte si lepšie noviny.2

... nájdeš, čo hľadáš

SABINOVSKO č. 2 / 13. január 2017 / 21. ročník

UPRATOVANIE

$NDGHP\

bytov, domov, firiem

0905 186 136

AJ VÍKENDY

Prešov, Sabinov, Lipany

U VÁS DOMA strojom KARCHER. presovsko.sk

12-0002

KUCHYNE Ďakujeme našim zákazníkom za prejavenú dôveru v roku 2016 a tešíme sa s Vami na nový rok 2017 23-0001

PÔŽIČKA

Pracujem ako viazaný fin. agent pre spol. Profi Credit Slov. s.r.o.

12-0003

zamestnaným, dôchodcom, živnostníkom, s.r.o, opatrovateľkám

0905 967 987

1,5 4

ȠǵǾǻǷȫǼǻǺȁǷǭǷȁǾȆǻȂ ǨǭǨǓǷǭǰDZǹȅ ˭ǭǶȂǻȂǭɄǻǹǹDZǿȀDZ

ǨǭǨǭǷǭǰDZǹȅ˘ǿǷ ̙˂ˋˆˊˋˋˈˈ˅ˋ

1,3

LAHÔDKY MIROR Hlavná 63, Prešov

PONUKA: -obložené chlebíčky, šaláty, zákusky, káva, čaj, alko, nealko, víno

NAJLACNEJŠIA

ǠǻȂɊ Ǥǡǝ ǠǻȂɊ ǝǧǤǬ

-kakao, mlieko, rožok, maslo, džem, teplé párky s horčicou PRIJÍMAME OBJEDNÁVKY NA: OBLOŽENÉ CHLEBÍČKY, OBLOŽENÉ MISY, ZÁKUSKY

Nájdete u nás všetko na pečenie, rodinné oslavy, párty a rôzne darčekové predmety.

1,6

12-0006

23-0011

DOVOZ ZDARMA

4

23-0007

23-0001

1 1,6 6,7

12-0019

Jarková 73, Prešov (vedľa Ukrajinského divadla)

9D9

sedačiek, kobercov, áut

Bukové palivové drevo štiepané od 36 €

2,7

12-0002

TEPOVANIE

EXPEDIČNÝ SKLAD VEĽKÝ ŠARIŠ Staničná 3, Veľký Šariš mobil: 0948 287 440

12-0005

DREVO OBCHOD SK s.r.o.

3

týždenne do 40 000 domácností a firiem

23-0001

presovsko.sk

PRESOVSKO

1,4

PO 17-02 STRANA - 01

3


regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

presovsko.sk

PRESOVSKO PIESTANSKO

redakčné slovo

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO SABINOVSKO

týždenne do 40 000 domácností a firiem

Redakcia: tel/fax: e-mail:

Kúpeľná 3 Prešov 051 / 772 06 85, 772 06 86 presovsko@regionpress.sk

Ivan Brožík vydáva: regionPRESS s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Nečakajme na výzvy

celodennú prevádzku. U nás sme ešte len na začiatku otvárania našich duší. Vonku mrznú ľudia bez strechy nad hlavou Dobrý deň vážení naši čitatelia rovnako ako zvieratká v útulkoch či vo voľnej prírode. a  zároveň aj dobrý rok 2017! Nečakajme na výzvy charitatívnych organizácií, poupratujme Opäť sme tu s našimi a dúfa- si v domovoch i v srdciach a darujme to, čo môže ohriať, zame, že aj pre mnohých z  vás tepliť, pomôcť prežiť. Charitatívnym organizáciám, útulkom, – vašimi novinami. Keď sa tvo- živým tvorom v núdzi. Veď všetci sme „Božie deti“. rili, Slovensko zvierala ľadová Nečakajme v tomto roku ani na iné výzvy a aktívne sa povlna a ako sa zdá, riadna zima dieľajme na kontrole toho, ako sa u nás spravuje náš štát. bude ešte zopár týždňov trvať. Pretože nikomu inému, nech si niektorí jedinci myslia čokoľVatikán otvoril útulky pre vek, nepatrí. Štát nie je súkromné vlastníctvo práve tak, ako

Inzercia: Martina Leščáková 0905 719 145 Kvetoslava Korbová 0907 877 862

Distribúcia: (40.000 domácností/firiem) Každý týždeň: Sekčov 1, Sekčov 2, Sekčov 3, Sekčov 4, Šalgovík, Solivar 1, Solivar 2, Nižná Šebastová, Ľubotice, Fintice, Mesto 1, Mesto 1/A, Mesto 2, Mesto 3, Šindlovec, Sídlisko III./1, Sídlisko III./2, Sídlisko III./3, Sídlisko II., Malý Šariš, Veľký Šariš, Haniska, Záborské, Teriakovce, Petrovany, Močarmany, OC MAX + párny týždeň: Orkucany, Sabinov, Lipany 1, Lipany 2 a Švaby + nepárny týždeň: Kapušany, Fričovce, Chminianska Nova Ves, Víťaz, Široké, Sídlisko II./rodinné domy, Mesto 1/B, Kendice, Lada, Trnkov, Chmeľov, Hendrichovce, Tulčík, Demjata, Župčany, Svinia, Bzenov, Rokycany a Bajerov Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 27.000 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

dosah na 1.500.000

domácností a firiem

PO 17-02 STRANA - 02

naše zdravie či vzdelanie. Je čas na výmenu tých politikov, ktorí si to myslia a podľa toho tak vo výkone nami zverenej moci svojvoľne a arogantne konajú smejúc sa nám do tvárí. Nečakajme na výzvy, že to spraví niekto za nás. Bez našej aktivity možno zomrie niekoľko bezdomovcov, možno uhynie množstvo zvierat, ale bez nej rovnako chradne aj náš štát. Vždy ide o obrovskú tragédiu, za ktorú nesieme svoj diel zodpovednosti. Porobme si to upratovanie kým je čas. Inak sme už aj my zamrzli v objatí mrazivej apatie a neochoty žiť lepšie. Veľa šťastia! Ivan Brožík


Vtip: UÄ?iteÄž sa pĂ˝ta: „O zĂĄhrady sa starajĂş zĂĄhradnĂ­ci. Kto sa teda starĂĄ o sady?“ „Sadisti“- ozve sa Karolko.

ZHOTOVUJEME

BYTOVÉ JADRà , STIERKY,

23-0001

0915 544 431

Miroslav Schlesinger: „Nik z nĂĄs sĂ­ce nie je dokonalĂ˝, ale kaĹždĂ˝ je schopnĂ˝ ĹžiĹĽ ako skutoÄ?ne milujĂşci Ä?lovek.“

23-0003

PREBĂ?JANIE a PREÄŒISTENIE ODPADOVĂ?CH POTRUBĂ?

WC - UMĂ?VADIEL DAŽĎOVĂ?CH ZVODOV PISOĂ ROV GULIÄŒIEK

Prijmeme zamestnancov do potravinĂĄrskej vĂ˝roby priamo v PO. Pracuje sa na expedĂ­ciĂ­, prevaĹžne noÄ?nĂŠ zmeny. PotrebnĂŠ je maĹĽ ZP. Pre viac info volaĹĽ 0948 732 714. MAHAX Slovakia, s.r.o.

23-0010

51-0003

0918 999 814

87-0004

s moĹžnosĹĽou NONSTOP vyuĹžitia kamerovĂŠho systĂŠmu

GSK-spol. s r.o. prijme

࢒ ,!(ġ$ "‍(!܏‏ "$( ॽ !$߈( na debnenie DOKA,PERI. PrĂĄca na u zemi SR. Ć?Ć–Ć?ќņƓĆ?Ć’ƔќƑġ Ć?Ć–Ć?ƕņƖƔƕƔќќġĆ?Ć–Ć?ƓņќќĆ?Ć“Ć?Ńś ]vhvroŃ´ÄşvuoĹ ]l-bŃ´Äş1ol

85-0012, 85_0017

Prijmeme operĂĄtorov vĂ˝roby do automobilovĂŠho priemyslu na TPP v PreĹĄove. DobrĂŠ platovĂŠ podmienky! PrĂĄca na zmeny. NĂĄstup moĹžnĂ˝ ihneÄ?! Viac info 0948 732 714. MAHAX Slovakia, s.r.o.

23-0010

Ĺ? !+vru-Šo† ‍!ݽ‏$ Ĺ‘

TU

mohla byĹĽ VaĹĄa

REKLAMA

030001

23-0008

MAĽBY, REKONŠTRUKCIE BALKÓNOV

PO 17-02 STRANA - 03

Info: 0905 719 145

3


riadkovĂĄ inzercia

auto-moto/predaj 1

byty/predaj

3

° VeĞký 1-izb. byt, 47m2, 0918 590 912.

byty/prenĂĄjom domy/predaj

4 5

° Predåm dom v Podhoranoch, 0904 443 318.

pozemky/predaj reality/inĂŠ stavba domĂĄcnosĹĽ

6 7 8 9

° PredĂĄm aj na splĂĄtky (bez akontĂĄcie,od 10 â‚Ź/mesiac) novĂ˝ Notebook s krĂĄsnym dizajnom. Intel CPU,4 GB RAM,15 obrazovka,WIN10.Dovoz a inĹĄtalĂĄcia zdarma,zĂĄruka 2 roky. T. Ä?.: 0903 752 333.° PredĂĄm aj na splĂĄtky (bez akontĂĄcie,od 10 â‚Ź/mesiac) novĂ˝ Notebook s krĂĄsnym dizajnom. Intel CPU,4 GB RAM,15 obrazovka,WIN10. Dovoz a inĹĄtalĂĄcia zdarma,zĂĄruka 2 roky. T. Ä?.: 0903 752 333.° PredĂĄm aj na splĂĄtky (bez akontĂĄcie,od 10 â‚Ź/mesiac) novĂ˝ hernĂ˝ PC Athlon X4 (4-jadrovĂ˝) s prĂ­sluĹĄenstvom+monitor. Dovoz a inĹĄtalĂĄcia zdarma,zĂĄruka 2 roky. T. Ä?.: 0903 752 333.°PredĂĄm aj na splĂĄtky smartfĂłny- viac znaÄ?iek (bez akontĂĄcie,od 10 â‚Ź/mesiac). Dovoz a inĹĄtalĂĄcia zdarma,zĂĄruka 2 roky,darÄ?ek-USB kĞúÄ?. T. Ä?.: 0903 752 333.° PredĂĄm aj na splĂĄtky LED televĂ­zor, SMART TV-rĂ´zne znaÄ?ky (bez akontĂĄcie,od 10 â‚Ź/mesiac).Dovoz a inĹĄtalĂĄcia zdarma,zĂĄruka 2 roky,darÄ?ek-USB kĞúÄ?. T. Ä?.: 0903 752 333. ° PredĂĄm hernĂş konzolu XBOX ONE, Playstation 4 (bez akontĂĄcie,od 10 â‚Ź/ mesiac).Dovoz a inĹĄtalĂĄcia zdarma,zĂĄruka 2 roky,darÄ?ek-hra podÄža vĂ˝beru. T. Ä?.: 0903 752 333.

61-00029

(OC Passage) vedÄža MestskĂŠho Ăşradu

Kontakt: 0907 183 228

Termodiagnostika gn g nost no stika

UĹĄetrĂ­te na kĂşrenĂ­ e: tĂ­m TepelnĂŠ Ăşniky okolo okien, dverĂ­, balkĂłnov s i Z

PriemyselnĂ˝ areĂĄl Ĺ algovĂ­k

RosnÊ body, tepelnÊ mosty Chyby v izolåcii striech a fasåd Vyhodnotenie termosnímkov, nåvrh úsporných opatrení a moŞností odstrånenia zistených våd

NAJLACNEJŠIE VSTAVANÉ SKRINE

www.rjstavby.sk 0905 242 836

STAVEBNĂ ÄŒINNOSŤ PLYN VODA KĂšRENIE ELEKTRO REVĂ?ZIE ZATEPÄ˝OVANIE TERMODIAGNOSTIKA ENERGETICKÉ CERTIFIKĂ TY

A NĂ BYTOK NA MIERU.

0910 366 966

aja.presov.sro@gmail.com www.ajanabytok-presov.sk

 

Palifor Slovaquie s.r.o.

PRĂ?JME

hÄžadĂĄ VODIÄŒOV MKD

do zamestnania

TESà ROV ŽELEZIAROV MURà ROV ELEKTRIKà ROV

      

         

  !

AJA PreĹĄov, s.r.o.

na prepravu tovaru v krajinĂĄch EĂš (BE, FR, NL, LUX, D, GB)

PonĂşkanĂ˝ plat: 650â‚Ź + cestovnĂŠ nĂĄhrady 50 â‚Ź - 60 â‚Ź moĹžnosĹĽ voÄžby turnusov 3/1 alebo 6/2 Doprava do/zo zamestnania zabezpeÄ?enĂĄ

na stavby.

PrĂĄce na Slovensku a ÄŒR. BliŞťie informĂĄcie VĂĄm poskytneme na tel.Ä?.:

0901 701 422

ďż˝ vstavanĂŠ skrine ďż˝ ĹĄatnĂ­ky ďż˝ veĹĄiakovĂŠ steny ďż˝ botnĂ­ky ďż˝ kuchynskĂŠ linky ďż˝ komody ďż˝ kancelĂĄrsky nĂĄbytok ďż˝ stoly

23-0005

° PredĂĄm 2ks letnĂ˝ch pneu zn. Bridgestone Potenza RE050, rozmer 235/35 R19, vzorok cca 5mm, DOT 27/14. Cena za 2ks – 50 â‚Ź. T.Ä?.: 0905 423 331.° KĂşpim starĂŠ motorky ‍‏pu jawa. 0908 795 502. ° KĂşpim skĂşter CZ 175. Aj inĂŠ starĂŠ moto JAWA, CZ. 0904 527 918.

ZA V�HODNÉ CENY

Kontakt: 0918 364 358

030005-1

2

FORTUNA stĂĄvkovĂĄ kancelĂĄria otvorila novĂş poboÄ?ku FloriĂĄnova ul. Ä?. 2, PreĹĄov

23-0001

auto-moto/inĂŠ

66-02

ď Ź VĂ˝stavba rodinnĂ˝ch domov ď Ź ZatepÄžovanie domov a bytov ď Ź FasĂĄdy a omietky ď Ź BĂşranie a rekonĹĄtrukcia domov ď Ź Obklady a dlaĹžby ď Ź SadrokartonĂĄrske prĂĄce

obÄ?ianska

° PredĂĄm skriĹˆovĂş dodĂĄvku DUCATO po generĂĄlnej oprave lacno, tel.: 0904 942 533

Ponúkam výrobný program vhodný pre chrånenÊ dielne alebo sociålne podniky. Kontakt: 0903 535 002

28-0023

ProblÊmy s dlhmi rieťi 0905 638 627 Våť Mediåtor Ochrånca sluťných Ğudí

9 5 4 5 9 1 1 4 5 4 8 1 6 3 4 2

85_0002

6

4 2

5

66-10

3 8 9

3

61_0001

3

85_0026

2 6

PreĹĄov, LesĂ­k Delostrelcov 2, 051/381 02 82 KoĹĄice, Hlinkova 29, 055/671 14 02 KoĹĄice, PreĹĄovskĂĄ cesta,055/622 04 42, 0917 369 945 Vranov n.T., ÄŒemernianska 1126, 057/446 26 38 HumennĂŠ, Dom sluĹžieb, 0908 293 009

 

zĂĄhrada a zverinec 10

° PredĂĄm vlaĹĄskĂŠ orechy. 0908 040 682 .° Moly je roÄ?nĂĄ fenka mix

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt?

74-7

NĂĄvod nĂĄjdete na strane 3 dolu.

PO 17-02 STRANA - 04

94-002

jorkĹĄĂ­ra, je to bytovĂ˝ havko vhodnĂĄ ku aktĂ­vnej rodinke ktorĂĄ sa jej bude


PeMi Capital SE V SKLADE SO STAVEBNÝM DEBNENÍM

0915 961 078 alebo pemicapital@gmail.com

plat 4-4, ie hradí firma. dopravu ubytovan

85-0010

4 837 Tel.: 0907 94

Anton Srholec: „Najväčšie, ľudsky povedané -úspechy- sa dosahujú až za hranicami toho, čo je našou povinnosťou.“

myslím si

5

Igor Matovič

Len to naj

Po krátkej sviatočnej prestávke tieto novinky môžete opäť nájsť vo svojich schránkach. Prajem vám v novom roku všetko len to naj, zdravíčko, šťastíčko, lásku, múdrosť a pokoj v duši. Všetkým. Tým, ktorí ma radi máte, aj tým, ktorí ma z hĺbky duše nenávidíte.

Kaliňákova úradníčka

Vysoká štátna úradníčka na ministerstve vnútra, priama podriadená Kaliňáka vyhlásila, že Kaliňák by mal okamžite odstúpiť. Vraj ľudia na ministerstve sa hanbia robiť pod takým ministrom, ktorý je sám podozrivý z korupcie v kauze Bašternák.

Korupcia neexistuje

Kaliňák sa hneď po Novom roku nechal počuť, že korupcia na najvyšších miestach politiky vôbec neexistuje, preto niet koho stíhať a dať do chládku. Doteraz neprezradil, či to myslel ako novoročný vtip, ale ani ako vtip by taká hlúposť smiešna nebola.

Danko chrápal

Andrej Danko sa správal ako najväčší „sedlák“ priamo na udeľovaní najvýznamnejších štátnych vyznamenaní. Zrejme preto, že chcel ukázať, že nesúhlasí s niektorými ocenenými, teatrálne sa chytal za hlavu, zalamoval rukami a tváril sa, že spí. Dosť úbohé od druhého najvyššieho ústavného činiteľa.

RegioJet končí

Státisíce Slovákov si obľúbilo rýchle, čisté a relatívne lacné vlaky RegioJet. Avšak Danko sa rozhodol túto firmu zo Slovenska vyštvať a oni si povedali, že nedokážu už viac jeho hlúposti vzdorovať a definitívne končia na trati Košice - Bratislava. Hlupák dosiahol svoje.

Gajdoš prehovoril

Šéf vyšetrovacieho tímu Gorila prehovoril, ako mu Kaliňák hádzal polená pod nohy počas vyšetrovania. Elitný policajt tak Kaliňáka usvedčil z toho, že zasahoval do vyšetrovania, čo Kaliňák vždy odmietal. Tiež povedal, že Kaliňák mu nezdvíhal telefón a neodpovedal na sms správy. 79-0003

85-0014

0911 142 449

ROV Príjme50meuer/hoTEdSv Á čistom,

príjme záujemcov na prácu v ČR/Beroun

61-0015

ODSTÚPIM ZABEHNUTÚ REŠTAURÁCIU /PIZÉRIU V BARDEJOVE

Vtip: Na zastávke stojí autobus chystajúci sa na odchod. Beží za ním chlap, je celý spotený a kričí. „Pán vodič, zastavte, inak nestihnem prácu!“ Vodič chce odísť, ale cestujúci ho presvedčia, aby počkal. Chlapík dobehne k zadným dverám, naskočí si, dvere sa zatvoria a on si víťazoslávne oddýchne, potom vyberie odznak a povie: „Revízia cestovných lístkov.“

PO 17-02 STRANA - 05

igor matovič


8 5 3

občianska

riadková inzercia venovať. Je očkovaná, čipovaná a kastrovaná. Ma cca 6 kg. 0948 015 944. ° Darujeme Madowa, je mix zlatého retrívra je čiernej farby, ma cca 2 roky a je to aktívny psík vhodný ako rodinný havko na záhradu s teplou búdou ale kľudne aj do bytu. Vet.ošetrený. 0948 015 944, mail- presovskihavkaci@gmail.com° Darujeme Dina, je to mix belgic.ovčiaka, je to psík vhodný na dvor, vie dobre postrážiť a je hravý vhodný aj ku aktívnemu majiteľovi. Vet.ošetrený. 0948015944, mail - presovskihavkaci@gmail.com°Darujeme mix labradora, 3 mesiace starý , čiernej farby, vhodný do bytu aj na dvor s teplou búdou. Vet. ošetrený. Nie na REŤAZ ! 0948 015 944.

hobby a šport

11

° Predám cyklotrenažér zn. Insportline. Vhodný pre tých, ktorí chcú cvičiť doma. Tachometer. Merač času a pulzu. Nastaviteľná intezita záťaže. Top stav. K videniu v Prešove. Cena 180,-€, kontakt: 0902 799 966, borecex@gmail.com. ° Kúpim odznaky vzorných vojakov r. 1951-1960. 0907 910 755. ° Dvd XXX, 0902 194 004. ° NOVÝ CELOODPRUŽ. BICYKEL 6-9 r. 165 e 0915 953 729.°NOVÝ DÁMSKY ODPRUŽ. BICYKEL 175 e 0915 953 729.

deťom rôzne/predaj

12 13

rôzne/iné hľadám prácu zoznamka

14 15 16

www.indevel.sk

PÔŽIČKA

- ručenie nehnuteľnosťou - ručenie autom - splatnosť až 5 rokov

Spoločnosť s licenciou od NBS

5 306 Tel.: 0908 98

Spoločnosť Kuenz-SK s.r.o. je výrobcom žeriavov a zváraných častí elektrární

Rastúci strojársky závod firmy Kuenz – SK s.r.o. v Kechneci pri Košiciach príjme do TPP

40 strojárov

Deviataci, rozmýšľate o svojej budúcnosti ? Prečo nie naša škola?

Obsluha CNC frézy - znalosť výkresov , znalosť programovania v jazyku Heidenhain, skúsenosti s mechanickým obrábaním nadrozmerných výrobkov Termín nástupu: január 2017 – jún 2017 Ponúkame: prácu v stabilnej strojárskej spoločnosti s dlhodobou tradíciou a perspektívnym výrobným programom, zodpovedný prístup k zamestnancom, motivujúce finančné ohodnotenie

7661 M sociálno-výchovný pracovník

V prípade záujmu nás kontaktujte: tel.č.:055/7261572, e-mail: michaela.sopkova@kuenz.com

 štvorročný odbor, štúdium denné, ukončené maturitnou skúškou,  štvorročný odbor, štúdium denné, ukončené maturitnou skúškou,  obsahom je príprava žiakov na sociálno-výchovnú činnosť a prácu  obsahom je príprava žiakov na prácu s deťmi predškolského

a školského veku,

 žiaci majú možnosť kreatívne sa rozvíjať v odborných predmetoch

– v oblasti pedagogiky a psychológie, v oblasti hudobnej, výtvarnej, dramatickej, literárno-jazykovej a telesnej,  podmienkou prijatia žiaka na štúdium je: úspešné absolvovanie prijímacích talentových skúšok z hudobnej, výtvarnej a literárno-jazykovej výchovy, študijné výsledky na ZŠ.

Chcete vidieť priebeh talentových skúšok, chcete vedieť „Ako na to“? Pozývame Vás na Dni otvorených dverí, pre záujemcov o odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, ktoré sa uskutočnia v dňoch 13. – 15. 02. 2017. Ide o konzultácie za účelom eliminovania stresu.

s občanmi rôznej vekovej kategórie v orgánoch miestnej štátnej správy, samosprávy, v neštátnych subjektoch a zariadeniach sociálnych služieb,  žiaci majú možnosť rozvíjať sa v odborných predmetoch – v oblasti sociológie, sociálnej práce, sociálneho práva, psychológie i pedagogiky; počas štúdia absolvujú sociálno-psychologický výcvik,  podmienkou prijatia žiaka na štúdium je: úspešné zvládnutie prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry a z prírodopisu, študijné výsledky na ZŠ.

Žiaci PaSA môžu rozvíjať svoj talent a záujmy v rôznych záujmových krúžkoch, napr. v divadielku Abodka, v speváckom zbore Gaudeamus, v hudobno-literárnom krúžku Lingua et Musica, v krúžku Hra na hudobný nástroj (akordeón, husle, klavír, gitara), v športových krúžkoch, v krúžkoch cudzieho jazyka a v ďalších, podľa záujmu žiakov. Vďaka týmto krúžkom sa môžu žiaci zapájať do rôznych slovenských i medzinárodných súťaží (hudobné súťaže a vystúpenia, výtvarné súťaže, jazykové a recitačné súťaže, divadelné súťažné prehliadky, matematicko-logické online súťaže a i.) a ukázať svoje schopnosti na rôznych kultúrnych podujatiach.

Na konzultácie si treba priniesť: - hudobná výchova – zoznam aspoň 10 piesní (nie detských), - výtvarná výchova – 2 ks výkresov A3, ceruzu, gumu a farby– vodové (akvarelové) alebo temperové, nádobku na vodu, štetce vlasové, na akvarel guľaté, na temperu ploché (hrubší aj tenší), - literárno-jazyková výchova – text na prednes poézie alebo prózy.

Oboznámenie s náplňou sa uskutoční v budove školy a každá činnosť trvá 60 minút. 1. hod. 14.30 – 15.30 2. hod. 15.40 – 16.40 3. hod. 17.00 – 18.00

Prezentácia je 15 minút pred začiatkom činností. Ak máte o konzultácie záujem, prihláste svoje dieťa na tel. čísle 0903 057 539 do 10. 02. 2017.

Zámočník - základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1– CO2), znalosť výkresov, rovnanie plameňom Zvárač - základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1–CO2), certifikát zvárača pre proces 135

PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA AKADÉMIA v Prešove

7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Obsadzované pozície:

Pedagogická a sociálna akadémia je najlepšou voľbou pre tých, ktorí chcú pracovať s deťmi a dospelými ľuďmi vo výchovno-vzdelávacej a sociálnej oblasti. Bližšie informácie môžu žiaci získať aj prostredníctvom našej webovej stránky

www.pasapo.sk

° Predám protipožiarné byt. dvere, cena 70€, tel.: 0944 577 755.

° Hľadám milé dievča vo veku 2030r, štíhlej resp. plnoštíhlej postavy z PO na priateľstvo. Mobil:0911 619 194 (aj SMS).

Chcete si podať inzerát? Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraPOmedzeraRČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP PO R12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, PO zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Chcete si podať inzerát? Službu PlatbaMobilom.sk technicky Návod nájdete strane 4 dolu. zabezpečuje ELET,na s.r.o.

PO 17-02 STRANA - 06

87-0012

2 8

6 9 6 1 5 8

e TESÁROV Príjmepm ráca v ČR

“S nami to máte!”

61-0015

5

0905 464 371

3

23-0004

3

6

74-1

8 9 4 2 4 3 9 1

3 4 2


Vtip: Policajti pozorujú lietadlo. Jeden sa spýta: „Čo myslíte, je to súkromné alebo vládne lietadlo?“ „Ty si ale hlupák,“ odpovie mu veliteľ. „Veď keby bolo vládne, tak ho po stranách sprevádzajú motorky!“

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

NAŠE DVERE CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA VÁŠ DOMOV DUB vzor

JELŠA vzor

ČEREŠŇA vzor

BUK vzor

J. W. Goethe: „Niektorí ľudia nerobia chyby, lebo nikdy neskúsili robiť niečo čo stojí za to.“

OCEĽOVÉ DVERE SO ZÁRUBŇOU O

WENGE vzor

AKCIA na všetky

250 €

dvere

14 bodové zamykanie, 2 zámky + 2 sady kľúčov, protipožiarne, zateplené, vlastný zvonček, podsvietenie kľučky, hrúbka krídla 7 cm, odhlučnené, prah vo farbe zárubne

DUB hladký ký

ČEREŠŇA hladká

JELŠA hladká

S cert certifikátom tififikkátom m NNBU BU - iba u nás

BIELE vzor

www.ocelovedvere.sk

WENGE hladké

Odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

ZAMERANIE ZDARMA! VŠETKY DVERE SKLADOM

KOVANIE ZDARMA !!! K

Otvorené: Po - Pia: 9:00 - 17:00 74-05

celovedvvere ere@ocellooveddvere.sk vere sk 0917 56 36 12 - 0911 60 20 40 oocelovedvere@ocelovedvere.sk

PLASTOVÉ OKNÁ, DVERE

0948 283 110

Prostejovská 9, Prešov michnakstefan@gmail.com www.michnakzaluzie.sk

možnosť predaja aj na splátky

Kontaktná adresa Košice: Kováčska 63 Mobil: 0944 047 008

www.dachmann.sk maxidachmann@gmail.com

12-0004

Kontaktná adresa Prešov: Levočská 2 Tel./fax: 051/7718 607 Mobil: 0903 634 202

Michňák Žalúzie NOVOROČNÉ

 ŽALÚZIE  MARKÍZY  LÁTKOVÉ ROLETY  GARÁŽOVÉ BRÁNY  BALKÓNOVÉ ROLETY  SIETE PROTI HMYZU  ROLETY DEŇ / NOC  PLASTOVÉ LAMELOVÉ DVERE  PROTIPEĽOVÉ SIETE

ZĽAVY

23-0006

� KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ � PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK � ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU � GARÁŽOVÉ BRÁNY

STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ prijme

t¹mpˆÔ|~ˆo 

W`W\_]^X^Y W`X_]W^_`^ W`X^]\WWX_ W`W\^^\[]Z

Miesto výkonu práce : celé územie Slovenskej republiky BENEFITY: Ubytovanie, Stravné lístky v hodnote 3,40€/deň Zimné a letné pracovné oblečenie Kompletné ochranné pracovné prostriedky Najmodernejšie pracovné náradie09-10

zĎĂăĄÿø÷ýôġ 271170004-1

FEROMAT BJ - (agentúra práce) príjme pracovníkov do TPP pre Slovensko

-VODIČ VZV (PRAX VÍTANÁ) -MANIPULAČNÝ PRACOVNÍK Nástup možny po dohode. Tel:

0918 519223,

Bardejov, ul. 29.augusta 4, (DM) 3.podlažie č. 303 e-mail: femab@stonline.sk

61-0025

Ponúkame stabilnú prácu, pravidelné výplaty, bezplatné ubytovanie a dopravu, dovolenku, OPP, kvalitný pracovný servis, plat 600 – 900 € netto a iné benefity.

PRIJMEME PRACOVNÍKOV NA PRÁCU V ČR pracovníkov do TPP na pozície

-VODIČ VZV (PRAX VÍTANÁ) -MANIPULAČNÝ PRACOVNÍK

Ponúkame stabilnú prácu, pravidelné výplaty, bezplatné ubytovanie a dopravu, dovolenku, OPP, kvalitný pracovný servis, plat 16000 – 20000 Kč netto a iné benefity. Nástup možny po dohode. Tel:

0918 519223,

Bardejov, ul. 29.augusta 4, (DM) 3.podlažie č. 303 e-mail: femab@stonline.sk

PO 17-02 STRANA - 07

85--0032

PONÚKAME: MZDA: Od 5,00€/hod. za odborné práce (vyučený v stavebnom odbore) Od 6,00€/hod. za odborné práce (elektrikári, inštalatéri, zvárači)

_\EWWW[

€||EñāøöĎóð íøðóýôăôĂƊ

7


číslo 02 / 13. január 2017

zadarmo do poštových schránok v rámci celej SR

TOMÁŠ MATONOHA ∙ ĽUBOŠ KOSTELNÝ ∙ MARKO IGONDA

Milé maminky! e v chalupe kunu. m á m si A ! er p su Máme sa tu h sko ro zjedol. ic o k iš M a i m a zími bobk Sused ju plašil ko tko nám zho relo. še .V ie en ec bl o é k a nej P.S.: Pošlit e nám

V STREDU 18. JANUÁRA O 20:35 NA JOJKE 34-0001

PRAZDNINY.JOJ.SK | FB.COM/PRAZDNINYTVJOJ | INSTAGRAM.COM/TVJOJ

PO 17-02 STRANA - 08

Presovsko 2/2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you