Page 1

č. 49 / 6. december 2019 / 23. ROČNÍK

46)ϐ8%.8)7-

>%(2

POPRADSKO

786%29

DOSTOJEVSKÉHO 23 (VEDĽA UTÓPIE)

É VN SU RE O P VE D

OSTI EN

PORTAL

od marca 2020

Viac informácií NA STRANE č.

6

NAJVÝHODNEJŠÍ

BJ ENERGY s.r.o.

15 €

ZÁMOČNÍCTVO

ČO DOKÁŽE ZISTIŤ: tGVOLŘOPTƃBTUBWKFEOPUMJWâDIPSHÈOPW tQPWBIVBQSÓŘJOV7ÈÝIPPDIPSFOJB bolestí, alergií, skrytých chorôb tQSÓUPNOPTƃDVE[PSPEâDIPSHBOJ[NPW tPLBNäJUFSJFÝJ[ESBWPUOÏQSPCMÏNZ bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min

Brány, ploty, schodiská, nerez, oceľ

RENOVÁCIA VANÍ SMALTOM

Slovenčina naša Nie nechať pozdravovať, ale dať pozdravovať.

výmena vaní lištovanie a utes. vaní iné opravy (voda, odpad) zapojenie práčky priamo na odpad 99-0018-1

Čínska medicína MING

99-0007-x

Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať : 0905 655 392

REZANIE

SERVIS

- vodným lúčom (dlažba, plasty, mramor, sklo) - laserom (nerez, ocel, pozink, hliník)

OKIEN A DVERÍ Kancelária: Podtatranská 135/2 bl. Lipa, 058 01 Poprad www.oprava-servis-okien.sk

99-0020-8

Ponúkame kvalitnú opravu plastových okien a dverí. Výmena skla, tesnenia, nastavenie okien a dverí, výmena komponentov a iné. Obhliadka TERMOKAMEROU

PP19-49 strana-

99-0184

BIO meranie celého tela

99-0014

99-0224

99-0011-1

buc.peter1@gmail.com

DO VAŠEJ ZÁHRADY info: 052/ 776 39 40 0907 909 473

99-0017-3

SKLENNÍKY

AUTÁ, STROJE, NOVÉ aj OJAZDENÉ

Ing. Peter Buc, 0905 223 646

ZIMNÝ VÝPREDAJ POMNÍKOV so ZĽAVOU až 30% !!! 99-0030-2

LEASING alebo ÚVER

rod. domov, bytov, bytových jadier, a iné stavebné činnosti ...

Výživová poradňa

PREDAJ MLÁDOK

99-008-1

HS

a PREDAJ KRMÍV

46-0020

16

TM 77HI

ZATEPĽOVANIE info: 0902 60 73 75

0905 338 878

É ýN

SYSTÉM

VÝSTAVBA RD na kľúč REKONŠTRUKCIE

INZERCIA

Týždenne do 41 130 domácností

SKUS

RO

Najčítanejšie regionálne noviny

031190175

KEŽMARSKO

1


redakÄ?nĂŠ slovo / sluĹ˝by

Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava IÄŒO: 36252417 reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA

Mgr. Marcela PetrekovĂĄ 0905 338 878 Miroslav Imrich 0907 895 865 DistribĂşcia: KatarĂ­na FĂĄbryovĂĄ 0907 673 929 www.regionpress.sk www.facebook.com/regionpress.sk Ĺ ĂŠfredaktor: Ivan BroŞík DISTRIBĂšCIA (41.130 domĂĄcnostĂ­) KaĹždĂ˝ týŞdeĹˆ: Poprad, KeĹžmarok, AbrahĂĄmovce, Huncovce, Ä˝ubica, SpiĹĄskĂĄ BelĂĄ, VeÄžkĂĄ Lomnica, VlkovĂĄ, Vrbov, SpiĹĄskĂĄ Sobota, StrĂĄĹže pod Tatrami, Batizovce, GĂĄnovce, Hozelec, HĂ´rka, Hranovnica, JĂĄnovce, Kravany, LuÄ?ivnĂĄ, Mlynica, SpiĹĄskĂĄ Teplica, SpiĹĄskĂŠ BystrĂŠ, SpiĹĄskĂ˝ Ĺ tiavnik, Svit, Ĺ trba, Ĺ vĂĄbovce, VeÄžkĂ˝ Slavkov, Vikartovce, Ä˝ubica

Starå Ÿubovòa

3MĂŚUIZWS

Poprad

du a jeho svetom je loĹž. PrimitĂ­vna loĹž. Spolieha sa na vyvolanĂ˝ hnev z takejto arogancie, ale... Ak v hneve prekroÄ?Ă­me kontrolu rozumu, vystavujeme sa riziku mnoĹžstva chĂ˝b a omylov, ktorĂŠ spravĂ­me Ä?i sa ich dopustĂ­me. MnohĂŠ a mnohĂ­ nĂĄs Je nedeÄža pokĂĄnia. SvätĂ˝ FrantiĹĄek mĂ´Ĺžu nahnevaĹĽ, my sami sa vĹĄak oberĂĄtvrdĂ­, Ĺže „len keÄ? zabĂşdame na seba, me o vnĂştornĂ˝ pokoj a rozvahu, ak púťżanachĂĄdzame seba samĂ˝ch“. ÄŒasto narie- me takĂ˝to hnev mimo kontroly rozumu. kame nad slabosĹĽou svojho Ĺživota, Ä?i uĹž RieĹĄenie konfliktov spoÄ?Ă­va v rozumnom ide o krehkosĹĽ telesnĂş, lebo podliehame uvedomenĂ­ si zĂĄujmov druhej strany. SvätĂ˝ FrantiĹĄek SaleskĂ˝ mal veÄžmi rĂ´znym chorobĂĄm, ale i nad krehkosĹĽou morĂĄlnou, zĂşfame zo ĹĄpiny amorĂĄlnosti, inĹĄpiratĂ­vny prĂ­stup ku kaĹždodennĂ˝m arogancie a spupnosti, povýťenectva, nĂĄstrahĂĄm Ĺživota. „Treba vĹždy a vĹĄade najmä zo strany niektorĂ˝ch hluÄ?nĂ˝ch ĹžiĹĽ pokojne. Ak nĂĄs stihne súŞenie, Ä?i uĹž mocnĂ˝ch tohoto nĂĄĹĄho malĂŠho sloven- vnĂştornĂŠ alebo vonkajĹĄie, treba ho znĂĄskĂŠho sveta. Ale – Ä?asto robĂ­me to, Ä?o ĹĄaĹĽ pokojne. Ak ideme v Ăşstrety radosti, sami vzĂĄpätĂ­ odsudzujeme. SprĂĄvame treba ju prijaĹĽ pokojne, bez rozruĹĄenia. sa oÄ?ividne nenormĂĄlne a nemorĂĄlne. Treba utekaĹĽ pred zlom? Ă no, ale aj to v PlaÄ?eme nad biedou, v ktorej Ĺžijeme a ne- pokoji, nie v zmätku, pretoĹže inak by sme vieme Ä?i dokonca, Ä?o je najabsurdnejĹĄie, na Ăşteku mohli spadnúż a daĹĽ nepriateÄžonechceme si pomĂ´cĹĽ. vi moĹžnosĹĽ, aby nĂĄm vzal Ĺživot. Ak treba Potrebujeme pokoj. Bez pokoja ne- vykonaĹĽ dobro, mĂĄme k tomu pristupovaĹĽ preĹžijeme. Ĺ˝ivorĂ­me, no neĹžijeme. pokojne, aby sme v nĂĄhlivosti nenarobili HÄžadĂĄme pravdu? Chceme ju Ä?Ă­taĹĽ a zbytoÄ?ne chyby. Dokonca aj poÄ?uĹĽ? Alebo sa jej vyhĂ˝bame ako Ä?ert pokĂĄnie treba robiĹĽ s pokokrĂ­Ĺžu? BojĂ­me sa jej? NemĂĄme odvahu jom.“ sa s Ĺˆou zoznĂĄmiĹĽ? AkceptovaĹĽ ju takou, akou je a urobiĹĽ opatrenia na to, aby pravTakĹže – ĹželĂĄm vĂĄm podou zostala? ĂšprimnĂŠ hÄžadanie pravdy kojnĂş druhĂş, milĂ­ Ä?itaznamenĂĄ odloĹženie svojho subjektĂ­vne- telia! ho pohÄžadu a pripustiĹĽ nĂĄzory inĂ˝ch. Kto nemĂĄ o ne zĂĄujem, kto im dokonca zaÂť Ivan BROĹ˝Ă?K / ĹĄĂŠfredaktor braĹˆuje zaznieĹĽ, ten nemĂĄ zĂĄujem o prav-

PLECHOVÉ GARà ŽE

0905 20 70 59

VydavateÄž nezodpovedĂĄ za obsah a pravdivosĹĽ inzerĂĄtov. NepreĹĄlo jazykovou Ăşpravou.

www.plechovegarazesk.sk

59-0353

PLECHY, voliery pre psov

INZERCIA

0905 338 878

-/Çł!Ă -/Ă&#x;Ă (Č…"^%,

.0!-4,ŐżĂ?.-,3)7Ă?4Ă?ÄĄ0 Ă?+3Ć?'Ă? Ă?Ć?#,7Ă? Ă?PĂ RY Ă?+XB?Ă?MBĂ?Ă?BMĂ?Ă?#30

0800 500 091 - www.konstrukter.sk

85_0805

BajkalskĂĄ 3852/20 POPRAD popradsko@regionpress.sk

Partizanska 688/91 Poprad NEREZOVĂ? SPOJOVACĂ? MATERIĂ L, WWW.SPOJďšşMAT.SK METRICKÉ SKRUTKY, ZAVITOVÉ TYÄŒE, 0944 957 986 KOTVENIA Ä˝AHKÉ/ŤAĹ˝KÉ, KOTVIACE A SPOJOVACIE PRVKY PRE DREVENÉ KONĹ TRUKCIE, SKRUTKY TEX, KLINCE, OSTATNĂ? SPOJOVACĂ? MATERIĂ L

99-0197

VydavateÄž: REGIONPRESS, s.r.o.

„Prajem ti pokojnĂş prvĂş adventnĂşâ€œ – priĹĄlo mi minulĂş nedeÄžu rĂĄno Ĺželanie. PokojnĂş. NuĹž, ĹželĂĄm vĂĄm pokojnĂş druhĂş. S plnĂ˝m vedomĂ­m vzĂĄcnosti obsahu slova pokoj.

KEŽMARSKO

tepujeme

koberce a sedaÄ?ky SuchĂŠ do 1 hodiny!

www.proficleantatry.sk

0910 281 674

ORGANIZUJEME KURZ TEPOVANIA kobercov, sedaÄ?iek a ĂĄut

99-0140-10

Redakcia:

Druhå nedeĞa adventu – nedeĞa pokoja

POPRADSKO

NajÄ?Ă­tanejĹĄie regionĂĄlne noviny

R�CHLA A DOSTUPNà 1ŸÇ*ė," 13&,"Ç%²)0 ;".&45/"/&$ %Ÿ$)0%$" 4;ė0 ,0/"5&İTSP 01"5307"5&İ,"7;")3"/*ėœ

LETĂ KY

0948 126 350

8881053&#6+&.10;*$,64,

0905 338 878

99-0019-4

2

Prosba o pomoc: ProsĂ­me VĂĄs, v prĂ­pade, Ĺže viete o mieste, kam naĹĄe noviny nechodia, dajte nĂĄm, vedieĹĽ. ÄŽakujeme.

ZĂĄpadnĂŠ Slovensko BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

94.750 100.200 33.080 31.290 28.510 16.370 31.310 27.450 54.930 34.140 18.210 38.810 27.920 34.570 40.560 59.430 46.550 18.990

Bratislavsko VĂ˝chod Bratislavsko ZĂĄpad Dunajskostredsko Galantsko+Ĺ aliansko Hlohovecko+SereÄ?sko KomĂĄrĹˆansko Levicko Malacko Nitriansko NovozĂĄmocko Pezinsko PieĹĄĹĽansko+NM+MY Senecko Senicko+Skalicko TopoÄžÄ?iansko+PE+BN TrenÄ?iansko+DCA+IL Trnavsko Zlatomoravsko

StrednĂŠ Slovensko BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA

50.530 29.120 35.020 30.690 41.690 36.230 28.230 41.340 39.560 27.490 52.120

BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

33.870 28.710 26.640 83.740 20.730 12.970 29.620 41.130 42.845 32.750

Banskobystricko+BR Kysucko=CA+KM Liptovsko=LM+RK LuÄ?enecko+VK+PT Martinsko+TR Oravsko=DK+NO+TS PovaĹžsko=PB+PU Prievidsko Zvolensko+DT+KA Ĺ˝iarsko+ZC+BS Ĺ˝ilinsko+BY

TM

VýchodnÊ Slovensko

Bardejovsko+SK+SP Gemersko = RV+RS+RA Humensko=VT+SV+ML Koťicko Koťicko okolie Ľubovniansko Michalovsko+TV+SO Popradsko+KK Preťovsko+SB Spiťsko+LE+GL

79-0391

TM

PP19-49 strana-

2


bývanie

Popradsko

3

DESIGN, KTORÝ OSLOVÍ VIAC AKO 10 ROKOV SKÚSENOSTÍ Ponúkame pre Vás: t0#,-"%:%-"Ç#: t,Á1&ƥƪ07Å/«#:50, t4"/*56

WWW.OBKLAD.SK Naša spoločnosť sa zaoberá veľkopredajom a malopredajom obkladov, dlažieb, kompletného vybavenia kúpeľní, dlažieb do reprezentačných priestorov a kuchynských obkladov. Ponúkame široký sortiment rôznych značiek.

SŤAHUJEME SA! Firma Komplet-Poprad, s. r. o. BUDE PRESŤAHOVANÁ na Ul. Teplická 3862, 058 01 Poprad

Komplet - Poprad

(Areál Stavomontáži oproti Hagard Hal, Schüle Slovakia).

KOMPLET- POPRAD, s.r.o. Ul. Teplická 3862 , 058 01 Poprad

0915 966 912 info@obklad.sk

PP19-49 strana-

3

PO-PIA 08:30 - 17:30 SOB 08:00 - 12:00

99-0223

Tešíme sa na Vás v nových priestoroch dňa 16.12.2019.


zdravie / sluĹžby

4

03 BYTY / predaj 04 BYTY / prenĂĄjom 05 DOMY / predaj

Âť

06 POZEMKY / predaj 07 REALITY / inĂŠ 08 STAVBA

Âť KĂšPIM HAKI LEĹ ENIE, 0908 532 682

09 DOMà CNOSŤ 10 Zà HRADA A ZVERINEC 11 HOBBY A ŠPORT

Âť KĂşpim zlatĂŠ dukĂĄty z ÄŒSR, ÄŒSSR, R-U a inĂŠ zlatĂŠ a striebornĂŠ mince, ĹĄperky a hodinky t. 0915627285

12 DEŤOM 13 RôZNE / predaj 14 RôZNE / inÊ  Kúpim starý pred vojnový bicykel.Vojenskú výstroj a inÊ veci týkajúce sa 1- 2sv. vojny. 0905459533

15 HĽADà M PRà CU 16 ZOZNAMKA

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt?

t;BTLFOJFCBMLĂ˜OPW t#F[QFĹ˜OPTUOĂ?EWFSF t*OUFSJĂ?SPWĂ?EWFSF t1MBTUPWĂ?PLOĂˆ7DIPEPWĂ?EWFSF tÇBMĂž[JFTJFĆƒLZSPMFULZ%FĹľBOPD

MĂĄte plastovĂŠ oknĂĄ a prefukuje VĂĄm? Okno sa VĂĄm zasekĂĄva a nedoviera?

t1POĂžLBNFĂžESäCVBTFSWJTQMBTUPWâDIPLJFOWĂ?FULâDIUZQPW t0QSBWZBWâNFOVĹ˜BTUJLPWBOJB AK t1SFNB[BOJFBJNQSFHOĂˆDJVUFTOFOĂ“ 7Ă?FULP[BOBKMFQĂ?JFDFOZOBUSIV PO CIOV [BWPMBKUFOĂˆNBNZ7ĂˆNVSPCĂ“NFJOEJWJEVĂˆMOVQPOVLV t7âNFOVUFTOFOĂ“ NU Ă KA QPEĹąBWBĂ?JDIQSFETUĂˆW#&;,0/,63&/Ä—/²$&/: t0ETUSĂˆOFOJFQSFGVLPWBOJBPLJFO t0ECMPLPWBOJF[BTFLOVUĂ?IPLPWBOJB

Potrebujete stavebnÊ povolenie na výstavbu domu?

GARAN

ZavolĂĄme VĂĄm, staÄ?Ă­ prezvoniĹĽ:

A CI

Spätnou SMS vĂĄm potvrdĂ­me prijatie inzerĂĄtu a jeho cenu, ktorĂş vĂĄm vyĂşÄ?tuje vĂĄĹĄ mobilnĂ˝ operĂĄtor. Cena je 0,60 â‚Ź s DPH za kaĹždĂ˝ch zaÄ?atĂ˝ch 30 znakov textu vĂĄĹĄho inzerĂĄtu vrĂĄtane medzier. NiÄ? inĂŠ neĂşÄ?tujeme. TIP 1: Ak chcete inzerĂĄt na viac týŞdĹˆov, poĹĄlite rovnakĂş sms toÄžkokrĂĄt, v koÄžkĂ˝ch týŞdĹˆoch chcete inzerovaĹĽ. TIP 2: Ak chcete inzerĂĄt uverejniĹĽ v ÄžubovoÄžnĂ˝ch inĂ˝ch naĹĄich novinĂĄch, PP zameĹˆte za skratku novĂ­n, ktorĂş nĂĄjdete na 2. strane. SluĹžbu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpeÄ?uje ELET, s.r.o.

SERVIS OKIEN

ÄŽalej ponĂşkame

0950 276 839

OJ

K

PrĂ­klad: RP PP 12 PredĂĄm koÄ?Ă­k, 0987 654 321.

DiabetologiÄ?ka, odbornĂ­Ä?ka na poruchy metabolizmu a výŞivy

SPO

PoĹĄlite SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RP medzera PP medzera ÄŒĂ­slo rubriky medzera Text inzerĂĄtu

Âť MUDr. Adriana IlavskĂĄ, PhD., MBA, MPH

VybavĂ­me ho za VĂĄs.

N OST

PORADENSTVO A OBHLIADKA ZDARMAďż˝

BEZPEÄŒNOSTNÉ DVERE

HĽADà TE

ZAMESTNANCA?

NaĹĄe OCEÄ˝OVÉ DVERE so ZĂ RUBŇOU, CHRĂ NIA-ZATEPLIA-ODHLUÄŒNIA VĂĄĹĄ domov DUB MATNĂ?

ÄŒEREŠŇA MATNĂ

ORECH MATNĂ?

DUB vzor

ÄŒEREŠŇA vzor

BIELE vzor

AKCIA 250â‚Ź

SKĂšSTE TO

kovanie ZDARMA

INZERCIOU

zameranie ZDARMA

v naĹĄĂ­ch novinĂĄch

0907 887 332

v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE v ponuke aj hladkĂŠ dvere a odtieĹˆ Wenge vĹĄetky dvere SKLADOM www.ocelovedvere.sk odbornĂĄ montĂĄĹž s licenciou ocelovedvere@ocelovedvere.sk technickej sluĹžby od polĂ­cie SR

0905 468 802 KEŽMAROK, HlavnÊ nåmestie 78

PP19-49 strana-

4

0905 924 303

OtvorenÊ: Po-Pia: 9-17

99-0026-1

Âť KĂşpim motocykel: JAWA,CZ-125,175,250,350,500 skĂşter-MANET, TATRAN,STADION,JAWETA,PIONIER, prĂ­vesnĂ˝ vozĂ­k PĂ V 40-41,aj nepojazdnĂŠ-nekompletnĂŠ+ ND. 0905450533

diabetikom, ktorĂ˝ poznĂĄ moĹžnosti a vĂ˝hody lieÄ?by pre jeho zdravie. SchopnosĹĽ chorĂŠho spracovaĹĽ svoje ochorenie, vyrovnaĹĽ sa s chronickou diagnĂłzou, nielen s  cukrovkou, trvĂĄ u kaĹždĂŠho rĂ´zne dlho – niekto to dokĂĄĹže pomerne Äžahko a  veÄžmi skoro sa zaÄ?ne zaujĂ­maĹĽ, Ä?o mĂ´Ĺže aktĂ­vne zmeniĹĽ na zlepĹĄenie svojho zdravia a aj to realizovaĹĽ. Niekto sa s  ochorenĂ­m vyrovnĂĄva veÄžmi dlho a  niekto sa aj nevyrovnĂĄ a stĂĄle si kladie nerieĹĄiteÄžnĂŠ otĂĄzky typu „preÄ?o prĂĄve ja?“. ChronickĂŠ ochorenie, akĂ˝m cukrovka je, mĂ´Ĺžeme vnĂ­maĹĽ pesimisticky, poddaĹĽ sa mu, alebo ho ignorovaĹĽ. Prijatie ochorenia ale znamenĂĄ zaÄ?aĹĽ kroky k lieÄ?be a k lepĹĄĂ­m vĂ˝sledkom. Kompliancia je dĂ´leĹžitĂĄ k  dobrej metabolickej kompenzĂĄcii – k dobrej kontrole glykĂŠmiĂ­ a  k  predchĂĄdzaniu komplikĂĄciĂ­. SlabĂĄ motivĂĄcia zniĹžuje ĹĄancu na ĂşspeĹĄnĂş lieÄ?bu. Je nevĂ˝hodnĂĄ aj pre verejnĂŠ zdroje zo zdravotnĂŠho poistenia, lebo znamenĂĄ plytvanie prostriedkami na nespolupracujĂşceho pacienta na Ăşkor toho, ktorĂ˝ sa chce lieÄ?iĹĽ a zlepĹĄiĹĽ si svoje zdravie. KaĹždĂĄ snaha, aby sa diabetik stotoĹžnil s  lieÄ?bou, je vĂ­tanĂĄ a  mĂ´Ĺže zlepĹĄiĹĽ vĂ˝sledok spoloÄ?nej snahy lekĂĄr - pacient o  ĂşspeĹĄnĂş lieÄ?bu.

99-0003-13

02 AUTO-MOTO / inĂŠ

Diabetes mellitus je ochorenie, ktorĂŠ je neporovnateÄžnĂŠ s inĂ˝mi ochoreniami, samotnĂ˝ diabetik mĂ´Ĺže ovplyvniĹĽ jeho stav, priebeh, vĂ˝voj a prognĂłzu neuveriteÄžnĂ˝mi 75-85 percentami. Je to obrovskĂĄ vĂ˝hoda oproti pacientom s inĂ˝mi ochoreniami. AktĂ­vna ĂşÄ?asĹĽ na lieÄ?be znamenĂĄ dodrĹžiavanie reĹžimovĂ˝ch opatrenĂ­ - upravenie stravovacĂ­ch zvyklostĂ­ a zvýťenie fyzickej aktivity. A tu je kameĹˆ Ăşrazu. Aj keÄ? tĂĄto moĹžnosĹĽ je, nevyuŞívajĂş ju vĹĄetci. Prieskumy ukazujĂş, Ĺže spomedzi diabetikov aĹž - viac ako 75 percent sa stravuje nepravidelne, - viac ako 75 percent konzumuje nevhodnĂŠ potraviny, - viac ako 77 percent si nemeria hladiny cukru v krvi nepravidelne, - viac ako 58 percent si aplikuje zlĂş dĂĄvku inzulĂ­nu, - viac ako 45 percent nedodrĹžuje urÄ?enĂ˝ Ä?as a dĂĄvku predpĂ­sanĂŠho lieku PreÄ?o je to tak? - Kompliancia je miera spoluprĂĄce pri lieÄ?be ochorenia. Vyjadruje, ako sa pacient riadi radami, ktorĂŠ dostane od lekĂĄra, zdravotnej sestry, z dostupnej literatĂşry. PlatĂ­ to o dodrĹžiavanĂ­ diĂŠty, cviÄ?enĂ­, uŞívanĂ­ liekov, inzulĂ­nu, pravidelnosti kontrolnĂ˝ch vyĹĄetrenĂ­. DĂ´raz je kladenĂ˝ na ochotu spolupracovaĹĽ s  medicĂ­nskymi odporĂşÄ?aniami. Ăšspechom lieÄ?by je staĹĽ sa dobre informovanĂ˝m a motivovanĂ˝m

34-0005-1

01 AUTO-MOTO / predaj auto moto

AktĂ­vna ĂşÄ?asĹĽ diabetika na lieÄ?be

I

ObÄ?ianska riadkovĂĄ inzercia

NajÄ?Ă­tanejĹĄie regionĂĄlne noviny


POLITICKÁ INZERCIA / spomíname, služby

Popradsko

TATRANSKÉ VIANOCE

5

VHULiOSURJUDPRYYHQRYDQìFKQDMNUDMåtPVYLDWNRPURNDYR9\VRNìFK7DWUiFK

www.regiontatry.sk

13.12.2019 (piatok) o 16:00 h

 VRERWD R±K

Starý Smokovec – Vila Flóra

Tatranská Lomnica – pred hotelom Lomnica

VHUQLViåYêVWDY\]QiPHKRYêWYDUQtND JUD¿NDDU\WFD0DUWLQDýLQRYVNpKR VR]DPHUDQtPQDU\WHFNêSUHSLV SUtURGQêFKDUWHIDNWRYSURVWUHGLD V\VRNêFKTDWLHU

&HORGHQQêSURJUDPSUHPDOêFKLYHĐNêFK QiYãWHYQtNRYYLDQRþQêFKWUKRY.

02180(17ALIT$0,1,$TÚRY

 QHGHĐD RK Nový Smokovec – Kostol sv. Petra a Pavla

9,$12ÿ1ë&+5É029ë.ONCERT VLDQRþQpPHOyGLHYSRGDQt6ORYHQVNpKR VSHYiFNHKR]ERUX$'25(086

 VWUeda) o 16:00 h Tatranská Lomnica – Teniscentrum

DETSKÉ VIANOCE

.RPELQRYDQêYLDQRþQêSURJUDPYSRGDQtGHWt ]R]iNODGQêFKãN{OYTDWUDQVNHM/RPQLFL 'ROQRP6PRNRYFLDV\ãQêFK+iJRY-HKRV~þDVĢRX EXGHGHWVNêYLDQRþQêMDUPRNVSUHGDMRPSURGXNWRY VYLDQRþQRXWHPDWLNRXY\UREHQêFKWDWUDQVNêPLGHĢPL

 SLDWRN±QHGHĐD Tatranská Lomnica – pred Hotelom Lomnica

9,$12ÿ1e75+<

3UHGDMYêURENRYĐXGRYRXPHOHFNHMWYRUE\ DYLDQRþQêFKJDVWURQRPLFNêFKãSHFLDOtW

20.12.2019 (piatok) o 17:00 h Tatranská Lomnica – pred hotelom Lomnica

ANKA REPKOVÉ62=%2520

VLDQRþQêNRQFHUWWDOHQWRYDQHMVORYHQVNHMVSHYiþN\ $QN\5HSNRYHMVRVSHYiFN\P]ERURP 6SLHYDQLHQiVEDYt]%UDWLVODY\.

9,$12ÿ1ëÿ$69(6(/OSTI

±*852Ĺ6.208=<.$=%8-( .RQFHUWĐXGRYHMKXGE\'DQLHOD'DPHUD ±%(7/(+e0²5$'8-0(6$9(6(Ĺ0(6$ 'LYDGORSUHGHWLYSRGDQtEiENRYpKRV~ERUX %$%$'/2]3UHãRYD

±='(1.$32./(0%29É .RPRUQêNRQFHUWSRSRYHMVSHYiþN\]R6SLãD ±Ĺ+3(75$5É=*8 .RQFHUWĐXGRYHMKXGE\]GROQpKR/LSWRYD ±9,$12ÿ1É58æ$ 'LYDGHOQpSUHGVWDYHQLHSUHGHWLYSRGDQt GYRMLFHTRPD(OR

±+$/8ä.A .RQFHUWĐXGRYHMKXGE\]KRUQpKR/LSWRYD ±'82&+,//S .RPRUQêNRQFHUW3HWUD3DYOLþND D=X]DQ\*iOO\RYHM

 QHGHĐD RK Tatranská Lomnica – Retro Hotel MORAVA

9,$12ÿ1ë.21&(57(;&/86,9( 1DMNUDMãLHYLDQRþQpNROHG\YSRGDQt .DWN\.2âý29(-VNDSHORX

 VRERWD ±K Tatranská Lomnica – mestský park

3(5,1%$%.A V TA75É&+

&HOêGHĖEXG~NGLVSR]tFLLVWiQN\VSHþHQêP SUDVLDWNRPGRPiFLPLNROiþPLPHGRYQtþNDPL YSHUQtNRYHMFKDO~SNH1HEXGHFKêEDĢDQLIRWRN~WLN DVWUHOQLFD+HUFL]'LYDGHOQHMVSRORþQRVWL3ULHYLG]D UR]RKUDM~þDURYQêUR]SUiYNRYêSUtEHKQDPRWtY\ GLYDGHOQHMKU\ďXERPtUD)HOGHND 3UHPLpUDRKUHSUt]DRK

30.12.2019 (pondelok) o 19:00 h Nový Smokovec – Kúpele a.s., kongresová sála

.(Đ08æ,3/$ÿÔ

TULMHGQRDNWRYN\RGA.PýHFKRYDYSRGDQt 'LYDGOD&200(',$]3RSUDGX.RPpGLD SOQiJURWHVNQêFKVLWXiFLtSULãSLþNRYRP KHUHFNRPREVDGHQtMH]iUXNRXY\QLNDM~FHM ]iEDY\QDUR]O~þNXVRVWDUêPURNRP

9VWXSQDYåHWN\SRGXMDWLDYRĺQì

=PHQDSURJUDPXY\KUDGHQi

3RGXMDWLDV~UHDOL]RYDQpVÀQDQĀQRXSRGSRURX0LQLVWHUVWYDGRSUDY\DYìVWDYE\6ORYHQVNHMUHSXEOLN\.

99-0195

Partneri

PP19-49 strana-

5


viny

acn ACN / služby

6

Najčítanejšie regionálne noviny

Chceme žiť v našej krajine a pracovať na zlepšení života v nej

Modlite sa za nás, aj my sme kresťania

V rámci Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom nás navštívil pakistanský kňaz otec Emmanuel Yousaf. Spýtali sme sa ho na situáciu v jeho krajine aj na cestovanie po Slovensku.

studne a podobne. V 80. rokoch však prebrala správu krajiny armáda a islamské zákony šaría sa začali sprísňovať. Najviac nám robí starosti zákon o rúhaní, ktorý platí dodnes a extrémne často sa zneužíva.

Ako sa zneužíva? Zákon o rúhaní hovorí, že za znevažovanie proroka Mohameda či Koránu vás čaká trest. A jediným trestom v tomto prípade je smrť. Často ho však využívajú radikáli na to, aby riešili svoje osobné spory. Nielen s kresťanmi, ale aj s umier„Chceme žiť s bratmi moslimami v nenými moslimami, ktorých je väčšina. našej spoločnej krajine a pracovať Ak mám problém s kolegom či konkuna jej zlepšení, tak, ako Slováci rentom, obviním ho z rúhania. Kým sa pracujú na zlepšení Slovenska.“ z toho “vyseká”, dávno ho vyhodia z moslimami. Nemali sme žiadne rozpo- práce a ja mám pokoj. Dotyčný však trpí ry… Teda, mali sme ich veľa, ale boli to a môže sa stať, že ho odsúdia na smrť za klasické detské prekáračky (smiech). vymyslené obvinenie. Koniec-koncov, Náboženstvo nikdy nebolo témou. Môj to bol aj prípad Asie Bibi, ktorý je Slováotec pracoval v armáde a tiež mal viacero kom dobre známy. moslimských priateľov. Pamätám si, že Skúste ho napriek tomu priblížiť. na vianoce sme piekli koláče a roznášali ich po moslimských rodinách. A tie rodi- Asia Bibi bola obvinená z rúhania, ktoré nespáchala. Skutočným dôvodom bolo, ny robili to isté počas ich sviatkov. že jej moslimská kolegyňa nechcela, Kedy sa situácia kresťanov začala aby pila vodu z rovnakých pohárov ako oni. Asia Bibi to odmietla a o pár dní zhoršovať? Miestami bolo diskrimináciu cítiť aj prišlo toto vykonštruované obvinenie. vtedy, najmä v menších mestách a de- Trvalo niekoľko rokov, kým sa na Najdinách. Nemohli piť vodu z rovnakej vyššom súde podarilo rozsudok smrti Aké to bolo vyrastať v Pakistane ako dieťa kresťanských rodičov? V porovnaní s dneškom veľmi dobré. Študoval som na katolíckej škole, napriek tomu bola väčšina mojich spolužiakov

Otec Emmanuel zdôrazňuje, že napriek ťažkej situácii nemáme kresťanov v Pakistane ľutovať. „Modlite sa za nás,“ vraví. zvrátiť. Asia Bibi mala šťastie, viacerí ho však nemajú.

žiu prozreteľnosť. Ľudia od kresťanstva neodchádzajú, žijeme ako komunita.

Ako to myslíte? Asiu Bibi zatkla po obvinení polícia. To sa niekedy nestane a zakročí rozvášnený dav - tieto obvinenia totiž rozhlasujú cez mešity a dozvie sa o nich rýchlo celá komunita. Nie raz sa stalo, že dav takto obvineného človeka zlynčoval.

Cestovali ste po celom Slovensku. Čo bol váš hlavný odkaz? Kresťania, sme Pakistanci, sme kresťania. Chceme žiť s bratmi moslimami v našej spoločnej krajine a pracovať na jej zlepšení, tak, ako Slováci pracujú na zlepšení Slovenska. K tomu potrebujeme pomoc - aj finančnú, aj politickú, no najmä pomoc silnej modlitby. Modlite sa za nás, prosím.

Kresťania tvoria v Pakistane menšinu, len tri percentá populácie. Ako vyzerá ich viera, ich kresťanský život? Pán Boh nás požehnal a nemáme probViac informácií o Týždni pomoci prenalém s nedostatkom kňazov, čo sa často sledovaným kresťanom a o možnostiach stáva. V skutočnosti musíme zháňať pomoci nájdete na www.prenasledovani.sk prostriedky - napríklad od ACN - na výZdroj: Dominik Harman stavbu nových. V tomto cítim veľkú BoPápežská nadácia ACN – Slovensko

0,40 Pri predaji via c ako 30 ks koží

Kože vykupujeme vysušené, bez hláv a nožičiek. Cena koží sa môže meniť.

5kg KRMIVA

ZDARMA!

PREDAJ MLÁDOK od marca 2020

vždy v STREDU v týchto termínoch: 11.12. 2019 22.1. , 12.2. , 4.3. , 25.3. 2020

Čirč . . . . . . . . . . . . . . 9,00 hod. Ľubotín. . . . . . . . . . . 9,20 hod. Plaveč . . . . . . . . . . . . 9,35 hod. Orlov . . . . . . . . . . . . . 9,50 hod. Hromoš. . . . . . . . . . 10,15 hod. Plavnica-Coop. . . . . 10,40 hod. Údol-pohos. Zas . . . . 11,00 hod. Chmeľnica-MŠ . . . . 11,20 hod. Jakubany-p. zbroj.. . 11,45 hod. N. Ľubovňa-n. cen. . 12,00 hod. Kolačkov-pož. zbr. . . 12,20 hod. Litmanová . . . . . . . 12,55 hod.

Jarabina . . . . . . . . . Kamienka . . . . . . . Hniezdne-Coop . . . . Nižné Ružbachy. . . Podolinec-pošta . . . Spišská Belá-Coop . Ľubica . . . . . . . . . . . Huncovce . . . . . . . . Vrbov . . . . . . . . . . . Vlková. . . . . . . . . . . Abrahám.-kostol. . . Janovce. . . . . . . . . .

13,15 hod. 13,40 hod. 14,00 hod. 14,20 hod. 14,40 hod. 15,10 hod. 15,30 hod. 15,50 hod. 16,10 hod. 16,25 hod. 16,40 hod. 17,00 hod.

99-0137

32

králik s liečivom, nosnice, brojlery a kačice, bažant, ovce, kozy, ošípané, husi, morky, psy

>> Auto bude stáť na stanovišti alebo Obecným úradom 10 minút <<

46-0020

VOLAJTE 0907 893 351 • 0907 684 441 0915 252 372 • 0905 345 352

PP19-49 strana-

6


bývanie, služby

Popradsko

7

PLASTOVÉ OKNÁ, DVERE  KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ  PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK  ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU  GARÁŽOVÉ BRÁNY možnosť predaja aj na splátky

Kontaktná adresa Poprad: Hviezdoslavova 24 tel.: 0915 547 169 email.: poprad@dachmann.sk

www.dachmann.sk maxidachmann@gmail.com

83-0005

Kontaktná adresa Prešov: Levočská 2 Tel./fax: 051/7718 607 Mobil: 0903 634 202

99-0006-23

Slovenčina naša Nie byť k smiechu, ale byť na smiech. Už OD 4 eur

Viac ako 10 rokov skúseností na trhu ! ... najlepší pom er kvalita - cena ...

OKNÁ - DVERE ALPHALINE

GARÁŽOVÉ BRÁNY

vhodné aj do nízkoeneget. domov 40 mm

Izolačné 3 sklo U 0,6 W/m2 Termoizol. vložka - Polystyrén

2090 x 1460 mm

Slovenský v ý ro b o k

16s DP2H€

od

SIEŤKY PROTI HMYZU ŽALÚZIE

HORIZONTÁLNE VERTIKÁLNE ROLETY

586€

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV

PRENÁJOM LEŠENIA Partizánska 1849 (vedľa autosalónu PEUGEOT), POPRAD-ZÁPAD 0902 209 489 052/7764 353

PP19-49 strana-

7

99-0208

Príďte sa presvedčiť do našej vzorkovej predajne !!!


sluŽby, bývanie

8

Najčítanejšie regionálne noviny

LETISKOVÝ TRANSFER

Benefity: wifi pripojenie, káva/nápoj ZDARMA

POĎAKUJTíkEom

zn svojim záka rom ne t a obzacdohte.rapjšiau spr oluprácu erátom pekným inz o

ceny už

od 39 €

AJ Z VÁŠHO OKOLIA ZABEZPEČUJEME ODVOZ NA LETISKÁ Krakow | Katowice

na osobu

radsk

Vaše Pop

Nedostávate vaše obľúbené noviny do schránky?

viac info na

0948 51 51 51 info@unibuss.sk

Napíšte nám do redakcie popradsko@regionpress.sk

34-0221

online rezervácie www.unibuss.sk

Nové plastové a plast-hliníkové okno

Slovaktual OPTIM www.slovaktual.sk/optim

SVIT t

Hlavná 15/33 svit1@slovaktual.sk t tel.: 052/ 775 65 20

Hlavná 15, tel./fax : 052 / 775 65 20

SIKERS SVIT

s. r. o.

tLPNQMFYOÏTUBWFCOÏQSÈDF tTUBWCZOBLűÞŘtSFLPOÝUSVLDJF e-mail: sikerss

Brány a dvere od európskej jednotky nás presvedčili! Domové dvere bez bočného dielu od

1 530 €

Automatická garážová brána od

729 €

vit@sikerssvit

99-0089-1

.sk

PP19-49 strana-

8


POLITICKÁ INZERCIA, služby

ZVÝŠTE SI

www.kia.sk

KÚPNU SILU

SILNÉ PRÍBEHY NA DOSAH.

INZERCIOU

Výnimočná jesenná ponuka. TERAZ UŽ OD

18 490 €

ZIMNÉ PNEUMATIKY ZADARMO

9

0905 338 878

VÝKUPNÝ BONUS AŽ

1000€

WWW.REGIONPRESS.SK

VIZITKY

0905 338 878

HĽADÁTE

CEL S KÚ OS ST LO E T VE O V NINZ AŠ ER NSK ICH C I OU 09 05 NOVINOU Á 33 8 8 CH 78

ZAMESTNANCA?

SUV Kia Sportage - silné príbehy na dosah. Marek Hamšík sa z neznámeho chlapca vypracoval na oceňovaného hráča svetového futbalu. Rovnako tak spoločnosť Kia je dnes vďaka tvrdej práci a výnimočnej kvalite rešpektovaným lídrom v automobilovom priemysle. Spája nás silný príbeh a aj preto sa Marek Hamšík stal ambasádorom značky Kia na Slovensku. Získajte dokonalé SUV Kia Sportage teraz v limitovanej jesennej ponuke už od 18490 € so zimnými pneumatikami zadarmo. Pri výmene vášho starého auta získate aj dodatočný výkupný bonus až 1000 €

G A R A N C I A K VA L I T Y

Motor-Car Poprad, spol. s r.o., Partizánska 3800, 058 01 Poprad 052/ 789 56 01 | kia@motor-car-poprad.sk | www.motor-car-poprad.sk

Kombinovaná spotreba paliva: 6,0 – 9,0 l/100 km, emisie CO2 : 157 – 204 g/km /WLTP. *Záruka 7 rokov/150.000 km. Obrázok je ilustračný.

www.regionpress.sk

Populistické lacné bludy Fica či Kotlebu priniesli akurát tak to, že po 12 rokoch je zdravotníctvo v katastrofálnom stave. Reálne zmeníme fungovanie zdravotníctva v prospech občanov.

Richard Sulík

Hovorí sa, že pre človeka nie je nič horšie, ako keď pre zdravotné alebo sociálne dôvody ostane odkázaný na pomoc druhých. Starostlivosť o túto časť spoločnosti, najmä seniorov, je na Slovensku veľkým a dlhodobým problémom. Najhoršie na tom je, že sa táto zlá situácia bude zhoršovať. Slovensko čelí nepriaznivému demografickému trendu a počet ľudí odkázaných na sociálnu a zdravotnú dlhodobú starostlivosť bude v nasledujúcich rokoch významne rásť.

kolportérov

TLAČIAREŇ

· Stanovenie nároku. Nemôže byť všetko pre všetkých zadarmo, ale musíte vedieť, čo koľko stojí a čo za svoje peniaze dostanete. · Zdravotná starostlivosť včas a v garantovanej kvalite. · Pravidlá majú platiť pre všetkých rovnako. Pre chudobných bez známostí, aj pre bohatých s konexiami. · Keď sa staráte o svoje zdravie, štát sa vám odmení. · Prepojenie registrov, možnosť dobrovoľného objednávania na presný termín. · Uvoľnenie cesty pre nové lieky. · Investície do nemocníc formou projektového financovania. · Poisťovne nesmú mať dlhy voči lekárom a musia mať vytvorenú rezervu.

Máme program pre lepšie zdravotníctvo

1 300

VYDAVATEĽSTVO

Predstavili sme 138 riešení pre zdravotníctvo. Žiadne kozmetické zmeny, žiadne akože vylepšenia pre zalepenie očí, ale vážne, systematicky zoradené a premyslené kroky. Rozpracované do detailov, prekonzultované s odborníkmi priamo v ambulanciách, nemocniciach, lekárňach a poisťovniach. Na ich konci bude spokojný a správne liečený pacient. Zdá sa vám to utópia? Nám nie, pretože presne vieme, ako na to a nebojíme sa pomenovať veci, ktoré iní obchádzajú. Tu je pár zo 138 našich riešení:

Zdravý rozum je najlepší recept

www.regionpress.sk sieť

Čo prinesie reforma zdravotníctva? Pozitívny kvantový skok

predseda SaS

99-004-12

ROČNÁ ZÁRUKA

Pripravení prevziať zodpovednosť

Zdravotnícky program SaS prichádza s množstvom praktických, ale i systémových opatrení, ktoré by problémy dlhodobej starostlivosti u nás vyriešili. Napríklad, stanovíme jednu pravidelnú sociálno-zdravotnú podporu, ktorá pôjde na konkrétneho občana a ten sa sám rozhodne, komu za starostlivosť zaplatí. Umožníme aj rodine odkázaného byť prijímateľom peňazí určených na dlhodobú starostlivosť či zavedieme systém hodnotenia kvality zariadení. Opatrení, ktoré musíme na zlepšenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti spraviť je omnoho viac a detailnejšie ich riešime v našom programe. Ten, kto zažil, aké je to na Slovensku starať sa o blízkeho odkázaného na pomoc druhých, vie, že konať musíme veľmi rýchlo, lebo už dnes je situácia veľmi zlá.

DISTRIBÚCIA

Janka Cigániková

poslankyňa NR SR za SaS

PP19-49 strana-

9

03-00171 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Popradsko


politická inzercia / služby, relax

¥Ŕ òȍȶʽơȥɽȇʠ ˙ǫǿơ ʽˊʁơ ࠀ߿߿ ʋǫɽǭƃ ˙ǫơȥ࡫ ȇʋȶɭƢ ʽˊƃǠȶʽŖʽŔǿʡ ɽʽȶǿơ Ǝơʋǫ ɽŔȟƢ࡫ Źơ˖ ɢȶȟȶƃǫ ɢŔɭʋȥơɭŔ Ŕ ʽǫŔƃ Ŕȇȶ ࠁ߿ ʋǫɽǭƃ ȟʠ˙ȶʽ ʽ ɭȶʽȥŔȇơǿ ɽǫʋʠŖƃǫǫࡲ èȶƎǫƆȶȟ࡫ ȇʋȶɭˋ ˖ȶɽʋŔȍ ȥŔʽˋƃǠȶʽʠƎǫơʍŔʍŔɽŖȟ࡫ǿơŔǿ%ơŖʋŔࡲ¡ŔȟŔ ȟŔȍƢǠȶ ŔȇʠŹȇŔࡲ áɭŔƃȶʽŔȍŔ Ŕȇȶ ˖ƎɭŔʽȶʋȥŖ ɽơɽʋɭŔࡲ¡Ŕȥ˙ơȍǿʠȶɢʠɽʋǫȍɢȶƆŔɽʋơǠȶʋơȥɽʋʽŔࡲ áɭǫ˖ȥŔȍɽŔȇɢȶȟơɭʠɽǫȥȶʠ˙ơȥȶʠ࡫ȇʋȶɭŖʋǫơ˙ ƆŔȇŔȍŔǿơǠȶƎǫơʍŔࡲèȶ˖ʽǫơƎȍǫɽŔŔȥŔʽˋƃǠȶʽʠ ɽˊȥŔȶɽʋŔȍŔ%ơŖʋŔɽŔȟŔࡲŁɢɭơȥŔǿŔʋƢǠȶŹˊʋʠ ȶƎǫʁȍŔŹˋʽŔʍȇࢱɭȶƎǫƆȶȟࡲ¥ơȟŔȍŔȥŔʽˋŹơɭࡲŁ ɭȶƎǫƆȶʽɽȇƢǠȶɢɭǭɽɢơʽȇʠࠁࠁ߿ơʠɭŹˊɽǫȥơŹȶȍŔ ɽƃǠȶɢȥŖ ˖ŔŹơ˖ɢơƆǫʍ ƎȼɽʋȶǿȥƢ ŹˋʽŔȥǫơ Ŕȥǫ ˖ŖȇȍŔƎȥƢɢȶʋɭơŹˊɢɭơɽơŹŔŔƎǫơʍŔࡲ‘ơŹˊǿơǿ ȥơɢȶȟȶǠȍǫɭȶƎǫƆǫŔ࡫ȥơʽǫơȟɽǫɢɭơƎɽʋŔʽǫʍƆȶ ŹˊɽࢱȩȶʠŔŔȇʠŹȇȶȟŹȶȍȶࡲöʋŖʋȥơƃǠŔȍɭȶƎǫȥˊ ɽǿơƎȥˋȟɭȶƎǫƆȶȟʽʁʋǫƃǠʠࡲöʋˊɭǫ˖ƎơɽǫŔʋǫƃǠ ʋŔȇˋƃǠʋȶ ɭȶƎǭȥ ˙ǫǿʡ ȥŔ ǠɭŔȥǫƃǫ ƃǠʠƎȶŹˊࡲ 0ȶ ɽȟơ ʋȶ ˖Ŕ ɽȶƃǫŖȍȥˊ ʁʋŖʋ࡫ ȇʋȶɭˋ ȥơƃǠŖ ɽɢŔƎ࢚ ȥʡʍ Ǝȶ ƃǠʠƎȶŹˊ ȟŔʋȇʠ ɽ ȟŔȍˋȟǫ Ǝơʍȟǫࡲ òȶȟɢɭơɽʽơƎƆơȥŖ࡫˙ơʁʍŔɽʋȥʡȇɭŔǿǫȥʠʋʽȶɭǫŔ ʁʍŔɽʋȥƢɭȶƎǫȥˊ࡫Ŕɢɭơʋȶʽơȥʠǿơȟʽʁơʋȇʠɽʽȶ࢚ ǿʠ ɽȥŔǠʠ ˖ȍơɢʁơȥǫʠ ɢȶƎȟǫơȥȶȇ ɢɭơ ʽʁơʋȇˊ ɭȶƎǫȥˊ ȥŔ òȍȶʽơȥɽȇʠࡲ 0ǫ ʠ˙ ʋʡ ɭȶƎǫȥʠ ʋʽȶɭǫŔ ƎʽŔǿŔ ˖ȶƎɢȶʽơƎȥǭ ɭȶƎǫƆǫŔ ŔȍơŹȶ ǫŹŔ ǿơƎơȥࡲ 0ǫɽʡƎơʋǫŔɭȶƎǫƆǫŔʽɢȍȥơǿɽǫȍơ࡫ŔȍơŹȶŹȶǿʠǿʡ ɽȶ ˖ƎɭŔʽȶʋȥˋȟǫ ʍŔ˙ȇȶɽʍŔȟǫࡲ ¡ȶǿȶʠ ɽȥŔǠȶʠ ǿơ ɢɭǫȥǫơɽʍ ʋŔȇʡ ɭȶƎǫȥȥʡ ɢȶȍǫʋǫȇʠ࡫ ȇơƎˊ ʁʋŖʋ ȇŔ˙ƎơǿɭȶƎǫȥơ࡫ŔǿʽƎȶŹɭȶȟ࡫ŔǿʽࢱʍŔ˙ȇȶɽʋǫŔƃǠ࡫ ŹʠƎơȶɢȶɭȶʠࡲòʋɭŔȥŔòȟơɭɽŔɽǭƃơɽƃǠȶʽŖʽŔ ˖ŔɽȍȶnjŔȥࢧȶƃǠɭŖȥǫȟơɽȶƃǫŖȍȥˊʁʋŖʋࢨ࡫Ŕȍơ˖Ŕ ࠀࠁɭȶȇȶʽ࡫Ɔȶɽʡɢɭǫȟȶƃǫ࡫ɽŔǫȟʋȶȥơɢȶƎŔɭǫȍȶࡲ áɭơʋȶɢɭȶɽǭȟȶƎȼʽơɭʠȒʠƎǭ࡫ȇʋȶɭǭɽǫȥŔȟǫơɽʋȶ

ȍŔƃȥˋƃǠ ɢȶȍǫʋǫƃȇˋƃǠ ɽȍȶnjŔȥȶʽ ƃʋǫŔ ɢȶƃʋǫʽʡ ɢɭŖƃʠɢɭơȒʠƎǭࡲ ¥ŔʁơɭǫơʁơȥǫŔࡪ ŹʠƎơȟơnjŔɭŔȥʋȶʽŔʍȟǫơɽʋȶʽʁȇȼȍȇơŔȍơŹȶ ǿŔɽȍǫŔƃǠʽʁơʋȇˋȟƎơʍȶȟʠ˙ȶƎࠁɭȶȇȶʽ࡫ ˖ɭʠʁǭȟơƎʽȶǿʡɭȶʽȩȶʽƢʽˊɢȍŖƃŔȥǫơɭȶƎǫ࢚ ƆȶʽɽȇƢǠȶɢɭǭɽɢơʽȇʠȶƎࠁ߿ࠁ߿࡫ɢȶȥơƃǠŖȟơ ǿơƎȥʠɽŔƎ˖ŹʠŔʋȶʽˊʁʁǫʠࢗࠂࠆ߿ơʠɭ࡫ ˖ŔʽơƎǫơȟơ˫ơˉǫŹǫȍȥƢƆơɭɢŔȥǫơɭȶƎǫƆȶʽ࢚ ɽȇƢǠȶɢɭǭɽɢơʽȇʠࢗȶŹǿơȟɢơȩŔ˖ǭʽˊƆȍơȥơȥˋ ɢɭơɭȶƎǫȥʠŹʠƎơȟȶ˙ȥƢʽˊƆơɭɢŔʍ˖ŔȇɭŔʋʁǭ ƆŔɽŔȍơŹȶƎȶƎŔʋȶƆȥơƎȶࠀࠁɭȶȇʠƎǫơʍŔʍŔ ɢȶƎȒŔɢȶʋɭǫơŹɭȶƎǫȥˊ࡫ ȥŔʽɭǠȥơȟơʡɢɭŔʽʠɽˊɽʋƢȟʠɢȶƎɢȶɭˊɭȶ࢚ Ǝǫȥˊ࡫ȇʋȶɭŖʽƎȼɽȍơƎȇʠƎȍǠȶƎȶŹƢǠȶʽŖ˙ȥơǠȶ ȶƃǠȶɭơȥǫŔǿơƎȥƢǠȶ˖ƆȍơȥȶʽʠƃǠɭŖȥǫɭȶƎǫȥʠ ɢɭơƎɢɭơɢŔƎȥʠʋǭȟƎȶƃǠʠƎȶŹˊ࡫ ˖ŔŹơ˖ɢơƆǭȟơɽʋŔɭȶɽʋȍǫʽȶɽʍ ȶʁȇȶȍȶɢȶʽǫȥȥƢƎơʋǫɢȶƆŔɽɢɭŖ˖Ǝȥǫȥࢗ ƎơȥȥƢʋŖŹȶɭˊƎȶɽʋʠɢȥƢŔǿɢɭơ ȥǭ˖ȇȶɢɭǭǿȟȶʽƢɭȶƎǫȥˊ࡫ ˖ŔʽơƎǫơȟơɢɭǭɽɢơʽȶȇ ʽࢱȟŔʋơɭɽʋʽơɢɭơʁʋʠƎơȥʋȇˊ ƎɭʠǠƢǠȶŔʋɭơʋǫơǠȶɽʋʠɢȩŔ ʽˊɽȶȇȶʁȇȶȍɽȇƢǠȶʁʋʡƎǫŔ ŹʠƎơȟơɢɭơɽŔƎ˖ȶʽŔʍ ˫ơˉǫŹǫȍȥơǿʁǭ˖Ŗȇȶȥȥǭȇ ɢɭŖƃơɽȶǠȒŔƎȶȟȥŔ ˖ȶɽʡȍŔƎơȥǫơɭȶƎǫȥȥƢǠȶ ŔɢɭŔƃȶʽȥƢǠȶ˙ǫʽȶʋŔࡲ

LadaSpiš, s.r.o., Mlynská 8, 053 11 Smižany 0904 804 708 / 0915 943 498 / info@ladaspis.sk

www.ladaspis.sk

15

79-0390

      

Lada 4x4 Bronto

33-00039

áȶȟȼ˙ơȟơɭȶƎǫȥŖȟ

Objednávateľ: ZA ĽUDÍ, Jašíkova 4849/2, 82103 Bratislava, IČO: 52581675, Vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

  

 

Najčítanejšie regionálne noviny

79-0128

10

Untitled-1 1

4. 12. 2019 14:56:02

PP19-49 strana-

10


sluŞby, bývanie

Popradsko

11

VLDQRĂ?QÂż 381Ă&#x17D; 40%

LIMITOVANĂ EDĂ?CIA /DKRGQÂż9LDQRĂ?QÂżSXQĂ?SULSUDYHQÂż ]PDFHURYDQÂżFKSUÂŻURGQÂżFKNRUHQÂŻQ DNREDGLÂŁQYDQLONDNOLQĂ?HN\ VQÂŁG\FKRPUXPXDSRPDUDQĂ?D 1ÂŁÄŁ9LDQRĂ?QÂż3XQĂ?MHYKRGQÂżDNR QDSULDPXNRQ]XPÂŁFLXWDNDMQD SULGÂŁYDQLHGRĂ?DMÂŻND 3RPHUXĹ&#x20AC;QHFKÂŁPHQD9ÂŁV 

ObjednĂĄvky:

112,31 â&#x201A;Ź

92,10 â&#x201A;Ź

krby pece

AKCIA HANSA Basicjet SprchovĂĄ sĂşprava s tyÄ?ou 1-polohovĂĄ, 650 mm mydelniÄ?ka

72,31 â&#x201A;Ź

AKCIA HANSA Basicjet SprchovĂĄ sĂşprava s tyÄ?ou 3-polohovĂĄ, 720 mm mydelniÄ?ka

95,23 â&#x201A;Ź

41,75 â&#x201A;Ź

69,85 â&#x201A;Ź

UmĂ˝vadlo ROCA NEXO 100 x 50 cm 370,15 â&#x201A;Ź ZÄ˝AVA 73%

99,99 â&#x201A;Ź

HraniÄ?nĂĄ 5300, Poprad I BardejovskĂĄ 23, PreĹĄov

PP19-49 strana-

Ä?erpacia technika

DvojumĂ˝vadlo LAUFEN MIMO 100 x 50 cm 936,26 â&#x201A;Ź ZÄ˝AVA 89%

99,99 â&#x201A;Ź

www.mirad.sk

11

UvedenĂŠ ceny s DPH. PlatĂ­ do vypredania zĂĄsob. IIustraÄ?nĂŠ foto.

KLUDI LOGO NEO vaĹ&#x2C6;ovĂĄ batĂŠria 150 mm

plyn, voda kĂşrenie

84-0024

kĂşpeÄžĹ&#x2C6;ovĂŠ ĹĄtĂşdio

99-0046

0914 236 832 RÉ?FH#WDWUDYHDVN ZZZH[NOX]LYQHGHVWLODW\VN


charita / služby

12

Najčítanejšie regionálne noviny

Dobrý jarmok pre Zillu a Dávida „Dobročinnosť je výnimočný stav, keď sa z ľahostajného prúdu človečiny oddelí skutočná ľudskosť, aby pomohla trpiacemu.“ (Milan Rúfus, slovenský spisovateľ) Každoročne v tomto období ožíva dávny príbeh o Dievčatku so zápalkami. Hoci rozprávka, jedna z mnohých krásnych Andersenových, no aj tak prvá lekcia človečiny pre malého človeka – čitateľa v živote. A potom prichádzajú ďalšie a ďalšie. Nevyhýbajme sa im, byť ľudský nie je hanba, je to prejav vnútornej sily človeka a jeho viery v dobro. Aj keď Vianoce a všetko s nimi spojené, vrátane darčekov, sa nám zdá akoby čoraz viac poznamenané komerciou, hlukom, peniazmi, leskom, Vianoce pochádzajú z chudobnej maštale. Z priestoru pre otca, mamu, bábätko, tepla zo slamy a zopár zvieratiek. A potom múdrosti v podobe mudrcov. Teda – stále sú o emóciách, sú o kúzelnom nádychu, o niečom malom a predsa veľkom, čo sa viaže nielen na obdarúvaného, ale aj na darujúceho. Sú o vzájomnom vnímaní sa, o človečine a vo Veľkých Kapušanoch budú preto a práve preto aj o Dobrom jarmoku. Ten sa uskutoční dňa 18. 12. 2019 prvýkrát a organizuje ho OZ „Zodpovední občania mesta Veľké Kapušany“, pod záštitou primátora mesta, ÚPSVaR v Michalovciach a VŠZaSP sv. Alžbety. Darcom môže byť každý, kto sa

rozhodne navštíviť Dobrý jarmok pred Mestským úradom. Niekto vyrobí, iný napečie. Jeden vyrobí zo srdca, druhý kúpi od srdca. A výťažok poputuje deťom. Šesťročnej Zille a šestnásťročnému Dávidovi. Obe deti potrebujú financie na rehabilitáciu. Prispejete im na ňu tak, že si na Dobrom trhu kúpite, čo sa vám zapáči. A ani netušíte, koľko pozitívnej energie tam načerpáte. Jeden vyrobí, ďalší vymení za ľubovoľnú sumu, niekto získa originálny vianočný darček, ktorý nikde inde nebude možné kúpiť. A ktorý pod stromčekom bude hriať. „Charita je hlavnou cnosťou a najväčším putom, ktorým prichádza požehnanie k ľudstvu, je to moc, ktorá spája ľudí a inšpiruje ich k ušľachtilým snahám.“ (James Hilton, britský spisovateľ)

» Gabriela Fedičová Reprofoto – kresba: Diana Fedičová

Slovenčina naša Nie prádlo, ale bielizeň. Nie kotník, ale členok. Nie kojenec, ale dojča.

Slovenčina naša Nie dva deci, ale dve deci. Nie po čase, ale časom. Nie krajka, ale čipka.

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS bezrámové rámové

zimné záhrady

splátky od 49 €

VIANOČNÁ AKCIA www.balkona.eu

0918 477 323, 0948 787 777

prístrešky

splátky od 149 €

ZĽAVY AŽ DO 27%

zasklievanie terás

splátky od 101 €

Možnosť výhry 700 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

PP19-49 strana-

splátky od 98 €

12

63-0179

balkóny


Popradsko

recepty na RECEPTY NA vianoce VIANOCE

Najčítanejšie regionálne noviny

13

Vianočná polievka podľa chute, zemiakový šalát a ryba

Pripravujeme jedlá na štedrovečerný stôl To aké jedlá servírujeme na štedrovečerný stôl častokrát závisí od toho, z ktorej časti Slovenska pochádzame. Každý región má svoje špecifiká a dokonca i každá rodina má svoje obľúbené vianočné menu, ktoré sa dedí z matky na dcéru. Čo však na štedrovečernom stole zvyčajne nesmie chýbať sú oblátky s medom, kapustnica na rôzne spôsoby, ale aj šošovicová, hubová či rybacia polievka. Hlavným chodom sú prevažne rôzne druhy rýb a zemiakový šalát. Prinášame vám zopár receptov, necháte sa inšpirovať? Vianočná kapustnica

200 ml smotany na varenie, 1 cibuľa, 3 zemiaky, soľ, olej, sušený tymián, ocot (nemusí byť), chlieb

Postup: Sušené huby zalejeme horúcou vodou a necháme ich aspoň hodinku odstáť. Potom v hrnci rozhorúčime olej, pridáme najemno nasekanú cibuľu a opečieme dosklovita. Pridáme na kocky nakrájané zemiaky a huby. Všetko spolu krátko opražíme a zalejeme vodou, v ktorej sme namáčali huby a dolejeme ešte vodou do požadovaného objemu. Privedieme k varu a varíme asi 20 minút. Vmiešame smotanu a varíme, kým polievka trochu nezhustne. Potom časť húb odoberiem a zvyšok polievky rozmixujeme. Dochutíme soľou a podľa chuti aj octom. Hubovú polievku podávame s chlebom, ozdobenú odloženými hubami, lyžičkou smotany a bylinkami.

Suroviny: 400 g bravčového mäsa (môže byť pliecko), 150 g údeného mäsa, 2 klobásy, 1 cibuľa, 400 g kyslej kapusty, soľ, mleté čierne korenie, mletá červená paprika, sušené huby (hrsť), 4 sušené slivky, olej, šľahačková smo- Vianočná šošovicová polievka tana, chlieb Suroviny: 250 g suchej šošovice, 2 hrste sušených húb, 4 sušené slivky, 4 až 5 Postup: Na oleji speníme cibuľu, pri- zemiakov, 2 lístky bobkového listu, soľ, dáme papriku a na kocky pokrájané 250 ml smotany na varenie, 1 PL hladmäso. Popražíme, podlejeme vodou a kej múky, pochúťková smotana, ocot dusíme. Po 30 minútach pridáme kyslú podľa chuti (nemusí byť), chlieb kapustu, sušené huby, sušené slivky, celé klobásy a na kocky nakrájané úde- Postup: Sušené huby namočíme priné mäso. Soľ a korenie pridáme podľa bližne na hodinu do horúcej vody tak, chuti. Po uvarení kapustnice z nej vy- aby boli zaliate. Šošovicu v miske preberieme klobásy. Nakrájame ich na ko- pláchneme vodou, vložíme do hrnca lieska a vrátime do hotovej kapustnice, a zalejeme ju približne dvojnásobným ktorú ešte môžeme zjemniť šľahačko- množstvom vody. Pridáme namočevou smotanou. Kapustnicu podávame né huby, soľ, 2 bobkové listy a všets chlebom. ko dáme spolu variť. Keď je šošovica takmer mäkká, pridáme na malé kocky Náš tip: Niektoré gazdinky uvaria úde- nakrájané zemiaky a sušené slivky. Keď né mäso zvlášť, len v hrnci s vodou, keď je všetko uvarené domäkka, vyberieme je hotové, pokrájajú prípadne natrhajú z polievky bobkový list. Zo smotany na ho na kúsky a vložia do už uvarenej ka- varenie a hladkej múky si pripravíme zátrepku a vmiešame ju do polievky. pustnice. Miešame, kým polievka nezačne zľahka vrieť. Na záver polievku podľa potreVianočná krémová by dochutíme octom. Šošovicovú pohubová polievka Suroviny: Dve hrste sušených húb, lievku podávame s chlebom, ozdobenú

Vianočná hubová polievka. kopčekom pochúťkovej smotany.

Vianočný zemiakový šalát

Suroviny: 1 kg zemiakov (varný typ A), Vianočný kapor na cesnaku 3 vajcia, 1 cibuľa, 4 mrkvy, sterilizovaSuroviny: 1 kapor, 3 strúčiky cesnaný hrášok (konzerva), 6 sterilizovaných ku, 1 PL masla, 1 citrón, soľ, biele kouhoriek, 1 majonéza 225g, soľ, mleté renie, olej čierne korenie Postup: Očisteného kapra umyjeme Postup: Zemiaky umyjeme a varíme a nakrájame na podkovičky, osolíme, v šupke asi 20 minút, podľa veľkosti. okoreníme, potrieme roztlačeným cesKontrolujeme vidličkou, aby sa neroz- nakom. Na panvici zohrejeme olej a varili. Necháme mierne vychladnúť a kapra z oboch strán opražíme. Podlejeešte vlažné olúpeme. Vajíčka uvaríme me vodou a podusíme. Šťavu necháme natvrdo a po vychladnutí ošúpeme. vyvariť a kapra ešte opečieme. Pred Mrkvu očistíme, nakrájame na men- podávaním ho pokvapkáme citrónovou šie kocky a uvaríme v osolenej vode šťavou. do mäkka. Cibuľu nakrájame nadrobno. Hrášok scedíme, nálev nebudeme Pečený losos s bylinkami potrebovať. Do veľkej misky dáme vySuroviny: čerstvý losos, 1 lyžica rastchladnuté zemiaky, vajíčka a uhorky, linného oleja, soľ, kajenské korenie, všetko nakrájané na kocky. Pridáme mleté čierne korenie, tymian, citrónová mrkvu, cibuľu a hrášok. Osolíme, oko- šťava, papier na pečenie reníme a opatrne premiešame. Na záver zľahka vmiešame majonézu. Postup: Najskôr si pripravíme marinádu zmiešaním oleja, tymianu, štipky Náš tip: Ak chcete šalát odľahčiť, mô- soli a korenia. Lososa nakrájame na jedžete majonézu nahradiť kvalitným notlivé porcie, pokvapkáme citrónovou bielym jogurtom. Odskúšali sme, chutí šťavou, potrieme pripravenou marinávýborne. Ak nemáte na tento experi- dou a necháme chvíľku stáť pri izbovej ment odvahu, pripravte si ho len men- teplote. Lososa potom vložíme kožou šie množstvo na skúšku či degustáciu. nadol na rozohriatu panvicu. Opekáme Odoberte trochu šalátu do inej nádoby z každej strany približne 2 minúty a preešte pred pridaním majonézy, pridajte ložíme opäť kožou nadol na plech vylobiely jogurt a ochutnajte. žený papierom na pečenie a dáme na 10 minút piecť do rúry vyhriatej na 180° C.

Tradičný vianočný vyprážaný kapor

Pečený losos.

foto autor cattalin pixabay

foto autor Zozz pixabay oboch strán v dostatočnom množstve oleja.

Náš tip: Ak nemáte chuť na tradičSuroviny: 1 kapor, hladká múka, strú- ný vianočný zemiakový šalát, môžete hanka, olej, 1/2 dl mlieka, 2 vajcia, soľ pečeného lososa podávať s grilovanou zeleninou, prípadne so zeleninovým Postup: Kapra môžeme kúpiť už očis- šalátom preliatym zálievkou, ktorú teného. Pred prípravou ho osušíme, pripravíme zmiešaním dvoch lyžičiek nakrájame na podkovičky, posolíme a dijonskej horčice, jednej lyžičky trstinonecháme stáť 15 minút. Potom kapra vého cukru, troch lyžíc extra panenskéobalíme v múke, vo vajíčkach, ktoré ho olivového oleja, šťavy z jedného citsme rozšľahali v mlieku a napokon v róna, soli a mletého čierneho korenia. strúhanke. Kapra pomaly smažíme z Stranu pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

PP19-49 strana-

13


práca, služby

14

Najčítanejšie regionálne noviny

VICh:VYʣVIVY ɹúÁ›ÂƒÕ؛óƒ•ú¹‚ʍÕ؃‚‚Õ¼Â÷èó†úȹʍÕد‚ÁȕȹÁ›ÄÈóœ­È Üã‚óçú‚Á›Üãƒó‚㛾‚ʍ¹ãÈØ÷܂ú‚ÈŽ›Øƒó÷ØȎÈçÕ¼‚ÜãÈó÷­•¯›¼Èó

ěƗljŢƉbƉ™†)ˆUj

d.C0:t]dY:I=0]It

ʣÜÕèÞ䂯›‚óöձ‚¯›¼¯ÜÈóʍ‚Üã‚óÈ󂯛Ղ؂Á›ãØÈó¼¯ÜÈ󂯂 ʣÕȕÁ¯›Â¹È縛Õ؂õɷØȹóȕŽÈ؛ʍ]_óú•›¼‚¯›㛐­Â¯¹œ­È ÜÁ›Øç‚óȕ¯’ܹ÷Õ؛繂úܹʒ ʣƒÜãçÕƒÁú•‚ɿɶɶhYʘÁ›Ü¯‚

eUFeI)„)gƗljŏŀ

iYYt]dY:I=0]It ʣÕ؛ó›Âã±ó‚è•ØüŽ‚óÜã؛¹È¼¯Üçʍó÷Á›Â‚•¯›¼Èó ʣÕȕÁ¯›Â¹È縛óú•›¼‚¯›㛐­Â¯¹œ­Èʘ›¼›¹ãØÈ㛐­Â¯¹œ­È ÜÁ›Ø炼›ŽÈÕ؂õɷØȹ‚ȕŽÈ؃ÜÕÊÜȎ¯¼ÈÜäʣóö­¼ƒÞ¹‚ˮɸɷ ʣƒÜãçÕƒÁú•‚ɷɶɶɶhYʘÁ›Ü¯‚

POLYKARBONÁTOVÉ A TRAPÉZOVÉ DOSKY PRÍSLUŠENSTVO - PLEXISKLO

Prineste tento kupón na adresu: Rampová 4, 040 01 Košice

https://eshop.zenitsk.sk - 055 6254 006

33-0041

36-0001

t¯‚¯Â¨ÈØÁƒ¯±ʌɶɿɷɺɹɹɶɻɷɽ ÁʒÜ󂸕Èó‚˫¯Â•›õÂÈܼçÜʒܹ

721190324

a nakúpte nezľavnený tovar za cenu -20%. Akcia platí aj pri objednávke e-mailom kosice@zenitsk.sk, s heslom: jesen��.

68 32 3 ( 5 18 .$

PP19-49 strana-

14


práca

www.hilfe-in-wuerde.at office@hilfe-in-wuerde.at 0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12

AIW má zástupcov v rôznych mestách Slovenska! Zavolajte na bezplatné číslo 0800 24 24 44 a dohodnite si osobné stretnutie. Pracovať môžete už o pár dní! 32-0137

BLIŽŠIE INFORMÁCIE O TERMÍNE POHOVOROV V PRAC. DŇOCH OD 8:00 DO 15:00 HOD. NA TEL. Č.: 0903 635 278

Prijmeme Práca v Rakúsku! Hľadáme šikovných robotníkov na rôzne pozície

hľadá pracovníkov na stavbu do Nemecka

(zámočník/inštalatér/tesár)

Mzda od 11€/h. +diéty 20€/deň,

Pre viac info: 0948 732 714

Ponúkame: stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP hodinová mzda od 10€ netto/hod. ubytovanie ZADARMO nástup možný ihneď

Poď k nám pracovať do Nemecka!

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com

85_0810

Mahax Slovakia, s.r.o.

451190008-48

práca na rakúsku PZ, príspevok na ubytovanie a cestovné náklady.

Nutné ovládať nemecký jazyk!

79-0339

ZÁKLADNÁ MZDA PRI NÁSTUPE 3,10 EUR/HOD., PRÍPLATKY DO VÝŠKY 100 EUR, + VÝKONNOSTNÁ PRÉMIA OSOBNÝ POHOVOR NUTNÝ.

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Facebook: aiwsk

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a finančnú istotu, kontaktujte nás

PRIJME DO ZAMESTNANIA: ÿāðòþąýıúþąýðþñĂûĄ÷ĄŖăôÿþąðòıò÷Ăăāþùþą ąĈĄĝôýĢúāðùĝıāúĈ üôò÷ðýøúðŖøùðòıò÷Ăăāþùþą

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

www.aiw.sk

práce v Rakúsku už 15 rokov

POPRADSKÁ 224, HOZELEC

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť tmáme stále dostatok ponúk aj pre mužov tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Kritériá pre spoluprácu s AIW: · opatrovateľský kurz a prax · dobrá znalosť nemeckého jazyka · vek 25 až 60 rokov

Sprostredkovanie opatrovateľskej

FIRMA TATRA TEXTIL, s.r.o.

66-0084-1

AIW - Práca - Opatrovanie seniorov v Rakúsku!

15

34-0217

Popradsko

Vykanie ženám – správne: Podali by ste mi ten chlieb? Ukázali by ste mi tú knihu? Nesprávne: Podala by ste mi ten chlieb?

PRIDAJ SA k nám

PONÚKAME STABILNÚ A DLHODOBÚ PRÁCU V POPRADE

tZVÁRAČ

OBSADZUJEME POZÍCIE

- mzda v HPP od 4,49 €/Nhod., SZČO od 7,80 €/Nhod. + motivačná zložka do 2,30 €/Nhod. tMAJSTER - mzda v HPP 900€ a viac v závislosti od praxe a odborných skúseností

PONÚKAME adekvátne skúsenostiam a praxi, odmeny pri výročiach,

odmenu,

bonus za dochádzku mesačné prémie do 20 %, príspevok zamestnávateľa na DDP,

dvakrát ročne,

ďalších podujatí.

Tel.: 0918 735 710, 0918 735 724, e-mail: personal@tatravagonka.sk www.tatravagonka.sk | www.facebook.com/tatravagonka

PP19-49 strana-

15

99-0207

Slovenčina naša


zdravie / služby

16

Najčítanejšie regionálne noviny

NOVÉ TVÁRE V POLITIKE

,298-)3Ā%2346)(78%:-03/%2(-(„8/9 (3*)&69„63: ',4%60%1)282 ',:30-)&

7PSZIRWOS WXSN° RE OVMŁSZEXOI 6S^LSHYNI WE ÐM WOSRа Z VYO¤GL TEVXMI TSPMXMOSZ OXSV° VSO] ^RIYŁ°ZEN½ QSG RE VS^OV¤HERMI REĤMGL HER° 2IQ·ŁIQI QEĨ HSFV½ ^HVEZSXR½ WXEVSWXPMZSWĨ Z]ĤĤMI H·GLSHO] EPIFS HSOSRÐIR¬ HMEāRMGI TVIXSŁI TIRME^I VSO] QM^R½ Z WGLV¤ROSZÀGL ǽVQ¤GL RE ½ÐXSGL WTSR^SVSZ ZP¤HRIN OSEP°GMI .I TVEZHE ŁI RE DžMGLdž WXVERI W½ TIRME^I QSG SZP¤HEN½ W½H] TSP°GMY EN EVQ¤HY EPI RE REĤIN WXVERI NI TVEZHE E WTVEZSHPMZSWĨ 2E REĤIN WXVERI NI ZIāE TSGXMZÀGL E WPYĤRÀGL āYH° OXSV° W½

SGLSXR° FSNSZEĨ ^E WTVEZSHPMZSWĨ E ^E PITĤMI 7PSZIRWOS TVI R¤W ZĤIXOÀGL > XÀGLXS āYH° WQI Z]XZSVMPM EN REĤY OERHMH¤XOY 2E NIN ÐIPI W]QFSPMGO] WXSN° DžSF]ÐENR¤ ŁIRE ^ :ÀGLSHYdž OXSV¤ NI LPEWSQ XMW°GSZ āYH° OXSV° GLG½ PITĤMY FYH½GRSWĨ TVI WIFE TVI WZSNMGL FP°^O]GL E RENQ§ TVI WZSNI HIXM 0°HIV LRYXME NY XEOXS TVMZ°XEP RE OERHMH¤XOI LJ:°XEQ:¤WREREĤINOERHMH¤XOIETIZRIZIV°Q ŁIFYHIXIWXIPIWRIR°QXSLSW½FSNEW+SPM¤ĤSQ OXSVÀR¤WXYVSOSZZ]GMGMEZE:]GMGMEZER¤W ^S ŁMZSXSHEVRIN XIOYXMR] FIVMI R¤Q H·ZSH

GIP½OERHMH¤XOYWMQ·ŁIXITS^VMIĨRE[[[SF]GENRMPYHMEWO

REH·WXSNRÀŁMZSXVSF°^R¤WTSWOSOSZGLGI^ R¤WQEĨMFEQPÐMEGYZ§ÐĤMRYEXIHEEF]WSQ TSZIHEP S 1¤VMM ģSJVEROS NI XS HPLSVSÐR¤ TIHEKSKMÐOE OXSV¤ WE ZIRYNI Z^HIP¤ZERMY HIX°EQP¤HIŁI4S^R¤QNY\VSOSZEOSÐIWXR½ HSFV½ŁIRY2IREĤMIPWSQŁMEHRILSÐPSZIOE OXSVÀ F] NIN OIH]OSāZIO ÐSOSāZIO Z]XOSP E QEP ZSÐM RIN RINEO½ ^¤ĤĨ >¤VSZIċ OIÒ WSQ NY ZMHIP \OV¤X WSQ WM TSZIHEP ŁI X¤XS ŁIRE TEXV°HSTSPMXMO]EERMVE^WSQRIQEPSHZELY WE NIN XS STÀXEĨ 2IGLGIP WSQ NY Z]XVLR½Ĩ ^ XSLS HSFV¬LS ŁMZSXE EPIFS ^ XSLS ŁMZSXE Z OXSVSQ ŁMPE E TSQ¤LEPE HVYLÀQ āYÒSQ 2E HVYLIN WXVERI XMIXS ZSāF] W½ S XSQ ŁI FYHIQITSXVIFSZEĨHEĨHSOST]ZĤIXO]Ĥ°O]E ZĤIXO]WMP]EYVSFMĨRMIÐSÐSF]WQIMRSOIH] RIHSO¤^EPMYVSFMĨ4VIXSWSQENNEYVSFMPOVSO ŁIWSQSWPSZMPŁIRYOXSV½WSQVSOSZRIQEP SHZELYSWPSZMĨEF]HSTSPMXMO]ZWX½TMPEESXS VEHĤINWSQŁIXSXSTS^ZERMITVMNEPE/IÒWSQ XSXSMWX¬TSZIHEPTERMģSJVEROSTSZIHEPEQM ŁIÐEOEPEVSOSZOÀQNYSWPSZ°QIDž 2E ÒEPĤ°GL QMIWXEGL FYH½ OERHMHSZEĨ SHFSVR°O LRYXME RE SFVERY .EVSWPEZ 2EÒ FÀZEPÀ Ĥ¬J Z]ĤIXVSZEGMILS X°QY +SVMPE 0YO¤Ĥ /]WIPMGEFÀZEPÀXIRMWXE/EVSP/YÐIVE7½ÐEWR° TSWPERGMLRYXMEOERHMHYN½^OSRGEOERHMH¤XO] P°HIV LRYXME -KSV 1EXSZMÐ NI RE TSWPIHRSQ QMIWXI

1EXSZMÐHEP

1¤VMEģSJVEROS

SF]ÐENR¤ŁIRE^ZÀGLSHY 2EVSHMPEWSQWEZ/VSQTEGLSGL>¤OPEHR½EWXVIHR½TIHEKSKMGO½ ĤOSPY WSQ REZĤXIZSZEPE Z 0IZSÐM Z]WSO½ TIHEKSKMGO½ ĤOSPY WSQ YOSRÐMPEZ4VIĤSZI1SQIRX¤PRIŁMNIQZ7TMĤWOIN2SZIN:WM'IPÀWZSN TVSJIWMNRÀ ŁMZSX WSQ ^EWZ§XMPE HIĨSQ E QP¤HIŁM TVIXSŁI X½XS TV¤GY ^FSŁċYNIQ &SPE WSQ YÐMXIāOSY RE ^¤OPEHRIN M RE Z]WSOIN ĤOSPI 4·WSFMPEWSQEOSVMEHMXIāOEGIRXMIVZSāR¬LSÐEWYÐM^¤OPEHRINĤOSP]E TSWPIHR¬HZEVSO]WSQVMEHMXIāOSYOYPX½VRILS^EVMEHIRME (STSPMXMO]WSQWEVS^LSHPE°WĨTVIXSŁITVIHQIWMEGSQWEQMREVSHMP ZR½ÐMOEZ·FIGQMRMININIHRSZEOINOVENMRIFYHIQ·NZRYOZ]VEWXEĨ HS EOIN ĤOSP] FYHI GLSHMĨ EO¤ YÐMXIāOE LS FYHI YÐMĨ EPIFS EO¤ PIO¤VOEWEFYHISċLSWXEVEĨ4VIXSWSQWEVS^LSHPEZWX½TMĨHSTSPMXMO] :MIQŁINIXSZ¤ŁR]OVSOENERMIWSQTSPMXMÐOE7SQSF]ÐENR¤ŁIRE^ ZÀGLSHYOXSV¤GLGITVIREĤYOVENMRYYVSFMĨRMIÐSZMEGDž

3FNIHR¤ZEXIā3&=Ï%.2Ā9(-%ERI^¤ZMWP¬SWSFRSWXM 3Ā%23 23:%/VIWĨERWO¤½RME / >1)2%>(30%>¤QSGO¤&VEXMWPEZE-Ï3(SH¤ZEXIā'%14%-+27WVSģXIJERE1S]^IWE6YŁSQFIVSO-Ï3VIKMSR46)77WVSģXYHIRXWO¤8VREZE-Ï3

PP19-49 strana-

16

031190175

1.

: HMWOYWRIN VIP¤GMM 2E XIPS WE WXVIXSP -KSV 1EXSZMÐ W.YVENSQ &PER¤VSQ ,PEZRSY X¬QSY FSPS ^ZIVINRIRÀ VS^LSZSV .¤RE 4SÐMEXOE W ZXIHENĤ°Q KIRIV¤PR]QTVSOYV¤XSVSQ(SFVSWPEZSQ8VROSQ4SÐMEXIOZVS^LSZSVI VMIĤMP EOS MQ Q¤ 8VROE TSQ·GĨ ^EOEQYǾSZEĨ SHSWPERMI QMPM¶RSZ OSV½R ^S ĤX¤XRILS VS^TSÐXY WGLV¤ROSZIN ǽVQI Z OEY^I 8-437 E TSTVM XSQWXMLSPTSSFHMZSEĨEOSĤ¬J727HSO¤^EPYOVEHR½ĨHZIQMPMEVH]OSV½R ZOEY^IIQMWMI:HIFEXI1EXSZMÐTVMTSQIRYPŁITVIQM¬V*MGSQEPYŁ QIWMEGIZSTVIHSH7-7WTV¤ZYŁIWEGL]WX¤TSHZSHWIQMWMEQMEPIRMÐ RIYVSFMPEOSREPEŁZXIH]OIÒ^MWXMPŁI7PSXEWEWR°QRITSHIPMP LJ.IHMR¬ÐS 7QIV^EYN°QEPSFSPSŁIWE7PSXESXMIHZIQMPMEVH]W*MGSQRITSHIPMP 8SXSNILERFEXSXSNIZM^MXOEHZER¤WXMGLVSOSZEOSŁIWSGM¤PRILSĤX¤XY 7QIVY :] WE MHIXI ^ XSLXS Z]OPEQEĨ#Dž TÀXEP WE 1EXSZMÐ &PER¤V WE ^QSLSPPIRREOPEWMGO¬SHOE^SZERMIRESVK¤R]ÐMRR¬ZXVIWXRSQOSRER° OXSV¬ QEN½ GIP½ ZIG Z]ĤIXVMĨ E OSQIRXSZERMY *MGSZIN ^SHTSZIHRSWXM WEZ]LSP8SŁI&PER¤VSZÀQZÀLSZSVO¤QRIZIVMEYŁERMHMZ¤GMTSXZVHMP ZÀWPIHSO LPEWSZERME Z OXSVSQ WQIV¤GO] TSHTVIHWIHE YXVTIP HIFEOIP ETVILVEPZTSQIVI OY 

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

&PER¤VSZM/3

Profile for REGIONPRESS - Popradsko

Popradsko 19-49  

Regionálne inzertné noviny Popradsko Kežmarsko 19-49

Popradsko 19-49  

Regionálne inzertné noviny Popradsko Kežmarsko 19-49

Advertisement