Page 1

č. 37 / 13. september 2019 / 23. ROČNÍK

POPRADSKO KEŽMARSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 41 130 domácností

ŽALÚZIE, SIEŤKY p r o t i h my z u

VÝSTAVBA RD na kľúč REKONŠTRUKCIE

rýchlo, lacno, kvalitne

ZATEPĽOVANIE

99-0076-1

0907 942 957 www.lacne-zaluzie.sk

info: 0902 60 73 75

99-0011-1

rod. domov, bytov, bytových jadier, a iné stavebné činnosti ...

I D STON E s . r. o .

KAMENÁRSTVO PRIEMYSELNÝ AREÁL

POPRAD - VÝCHOD 

+RGåRYD VPHUSUHGDMĖDâ.2'$D%D]iU$$$$872)

0915 893 966 ¦ 052/776 82 45 ¦ 0905 426 189 www.idstone.sk

N

AVU

PLATÍ DO 30.9.2019

TEPUJEME

SEDAČKY, KOBERCE AUTÁ...

0915 549 895

0910 281 674 www.proficleantatry.sk

,KQHë]DPHVWQ½PH(/(.75,.529 DSRPRFQÙFKHOHNWULN½URY

99-0030

99-0026-1

É ýN

16

SYSTÉM

TM 77HI

DOSTOJEVSKÉHO 23 (VEDĽA UTÓPIE)

57-0085

0905 924 303

DO VAŠEJ ZÁHRADY info: 052/ 776 39 40 0907 909 473

SKUS

RO

É VN SU RE O P VE D

HS

PORTAL

PP19-37 strana-

RENOVÁCIA VANÍ SMALTOM výmena vaní lištovanie a utes. vaní iné opravy (voda, odpad) zapojenie práčky priamo na odpad 99-008-1

lucia.vojtassakova@euromicron-deutschland.de

NAJVÄČŠÍ VÝBER POMNÍKOV NA SLOVENSKU

SKLENNÍKY

Vybavíme ho za Vás.

OSTI EN

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom

Potrebujete stavebné povolenie na výstavbu domu?

99-0017-3

- Nemecká pracová zmluva na dobu neurčitú - Turnusová práca: 3 týždne sa pracuje a týždeň máte voľno - Poskytujeme ubytovanie, služobné vozidlo, pracovné oblečenie a pracovné náradie - Mzda: 12-13€ na hodinu brutto + 8€ netto za odpracovaný deň

99-0015-6

Suché do 1 hodiny!

1

99-0018-1

DOPRAVA ZDARMA

KUPÓ

NA ZĽ

99-0140

JEDNOHROB 65 € DVOJHOROB 100 €

99-0014

ČISTENIE HROBOV


redakÄ?nĂŠ slovo / sluĹžby, bĂ˝vanie

INZERCIA

Mgr. Marcela PetrekovĂĄ 0905 338 878 Miroslav Imrich 0907 895 865 DistribĂşcia: KatarĂ­na FĂĄbryovĂĄ 0907 673 929 www.regionpress.sk www.facebook.com/regionpress.sk Ĺ ĂŠfredaktor: Ivan BroŞík DISTRIBĂšCIA (41.130 domĂĄcnostĂ­) KaĹždĂ˝ týŞdeĹˆ: Poprad, KeĹžmarok, AbrahĂĄmovce, Huncovce, Ä˝ubica, SpiĹĄskĂĄ BelĂĄ, VeÄžkĂĄ Lomnica, VlkovĂĄ, Vrbov, SpiĹĄskĂĄ Sobota, StrĂĄĹže pod Tatrami, Batizovce, GĂĄnovce, Hozelec, HĂ´rka, Hranovnica, JĂĄnovce, Kravany, LuÄ?ivnĂĄ, Mlynica, SpiĹĄskĂĄ Teplica, SpiĹĄskĂŠ BystrĂŠ, SpiĹĄskĂ˝ Ĺ tiavnik, Svit, Ĺ trba, Ĺ vĂĄbovce, VeÄžkĂ˝ Slavkov, Vikartovce, Ä˝ubica

Starå Ÿubovòa

3MĂŚUIZWS

Poprad

TEST ZDRAVIA

ZĂĄpadnĂŠ Slovensko BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

94.750 100.200 33.080 31.290 28.510 16.370 31.310 27.450 54.930 34.140 18.210 38.810 26.700 34.570 40.560 59.430 46.550 18.990

Bratislavsko VĂ˝chod Bratislavsko ZĂĄpad Dunajskostredsko Galantsko+Ĺ aliansko Hlohovecko+SereÄ?sko KomĂĄrĹˆansko Levicko Malacko Nitriansko NovozĂĄmocko Pezinsko PieĹĄĹĽansko+NM+MY Senecko Senicko+Skalicko TopoÄžÄ?iansko+PE+BN TrenÄ?iansko+DCA+IL Trnavsko Zlatomoravsko

StrednĂŠ Slovensko BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA

50.530 29.120 35.020 30.690 41.690 36.230 28.230 41.340 39.560 27.490 52.120

BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

33.870 28.710 26.640 83.740 20.730 12.970 29.620 41.130 42.845 32.750

Banskobystricko+BR Kysucko=CA+KM Liptovsko=LM+RK LuÄ?enecko+VK+PT Martinsko+TR Oravsko=DK+NO+TS PovaĹžsko=PB+PU Prievidsko Zvolensko+DT+KA Ĺ˝iarsko+ZC+BS Ĺ˝ilinsko+BY

Objednajte sa na:

0907 922 021

0905 20 70 59

www.plechovegarazesk.sk

KontaktnĂĄ adresa Poprad: Hviezdoslavova 24 tel.: 0915 547 169 email.: poprad@dachmann.sk

www.dachmann.sk maxidachmann@gmail.com

NĂ TERY

STRIECH KOSTOLOV

OPRAVA KOMĂ?NOV 0908 288 350

OCEÄ˝OVÉ KONĹ TRUKCIE PRĂ?STREĹ KY, OPLOTENIA, BRĂ NY, ZĂ BRADLIA, SCHODIĹ TIA. t,070%3&701PQSBE

BEZPEÄŒNOSTNÉ DVERE

popradsko.sk

NaĹĄe OCEÄ˝OVÉ DVERE so ZĂ RUBŇOU, CHRĂ NIA-ZATEPLIA-ODHLUÄŒNIA VĂĄĹĄ domov DUB MATNĂ?

ÄŒEREŠŇA MATNĂ

ORECH MATNĂ?

DUB vzor

ÄŒEREŠŇA vzor

BIELE vzor

AKCIA 230â‚Ź kovanie ZDARMA

AkadĂŠmia vzdelĂĄvania Tatry s.r.o.

zameranie ZDARMA

PSHBOJ[VKFSFLWBMJmLBĹ˜OĂ? kurzy

v ponuke aj

VýchodnÊ Slovensko

Bardejovsko+SK+SP Gemersko = RV+RS+RA Humensko=VT+SV+ML Koťicko Koťicko okolie Ľubovniansko Michalovsko+TV+SO Popradsko+KK Preťovsko+SB Spiťsko+LE+GL

KontaktnĂĄ adresa PreĹĄov: LevoÄ?skĂĄ 2 Tel./fax: 051/7718 607 Mobil: 0903 634 202

PLECHOVÉ GARà ŽE

t zisti povahu a prĂ­Ä?inu VĂĄĹĄho ochorenia t funkÄ?nosĹĽ a stav jednotlivĂ˝ch orgĂĄnov t Ä?o VĂĄĹĄ organizmus potrebuje t test patogĂŠnov, alergie, potravĂ­n t bezbolestnĂŠ a vhodnĂŠ aj pre deti t trvĂĄ 60-90 min. vĂ˝sledky ihneÄ?

EURODIAG, DrevĂĄrska 1, POPRAD

moĹžnosĹĽ predaja aj na splĂĄtky

99-0042

Prosba o pomoc: ProsĂ­me VĂĄs, v prĂ­pade, Ĺže viete o mieste, kam naĹĄe noviny nechodia, dajte nĂĄm, vedieĹĽ. ÄŽakujeme.

ď Ź KOMPLETNĂ STAVEBNĂ ÄŒINNOSŤ ď Ź PREDAJ PARAPETOVĂ?CH DOSĂ K ď Ź Ĺ˝ALĂšZIE A SIETE PROTI HMYZU ď Ź GARĂ Ĺ˝OVÉ BRĂ NY

99-0094-1

VydavateÄž nezodpovedĂĄ za obsah a pravdivosĹĽ inzerĂĄtov. NepreĹĄlo jazykovou Ăşpravou.

PLASTOVÉ OKNà , DVERE

PLECHY, voliery pre psov

BiorezonanÄ?nĂŠ vyĹĄetrenie celĂŠho tela 15 eur

61_0105

BiblickĂŠ podobenstvĂĄ sĂş stĂĄle aktuĂĄlne. PredstavujĂş nĂĄm trpezlivosĹĽ a dĂ´veru, ktorĂŠ pramenia z mĂşdrosti. ZĂĄroveĹˆ nĂĄm dokazujĂş, Ĺže tĂ­, Ä?o ĹžijĂş v Aby vĹĄak tĂĄto Ăşvaha dĂĄvala Ä?ita- mĂşdrosti a v lĂĄske, mĂ´Ĺžu hovoriĹĽ s moteÄžovi zmysel, treba sa vrĂĄtiĹĽ eĹĄte viac cou a istotou. KeÄ? sĂş ich slovĂĄ vyjadredo histĂłrie. KratĹĄia a starĹĄia sprĂĄva o nĂŠ s pokornou vierou, majĂş veÄžkĂş moc stvorenĂ­ (Gn 2,4b-25) pĂ­ĹĄe, Ĺže (stvoriteÄž) osloviĹĽ srdcia ÄžudĂ­. „vdĂ˝chol do jeho nozdier (AdamovĂ˝ch) Tak si zopakujme – s pokorou a viedych Ĺživota. Tak sa stal Ä?lovek Ĺživou bytosĹĽou. Z Ä?loveka robĂ­ odvtedy ĹživĂş rou. A vieru mĂ´Ĺžeme pokojne vnĂ­maĹĽ bytosĹĽ dych Ĺživota. Nie kultĂşra nenĂĄ- ako nĂĄdej, nielen ako slovo zo slovnĂ­visti. NenĂĄvisĹĽ je totiĹž nezluÄ?iteÄžnĂĄ so ka veriacich kresĹĽanov. Alebo nebodaj tĂ˝ch, ktorĂ­ nĂĄm hrajĂş divadlo, Ĺže nimi Ĺživotom. sĂş. DuĹĄe, preniknutĂŠ meÄ?om. MeÄ?om „Oroduj za nĂĄs, Matzloby, meÄ?om nadradenosti, meÄ?om pohĹ•dania, meÄ?om lĹživĂ˝ch slov. A do- ka sedembolestnĂĄ Panna stĂĄvame sa k Ä?alĹĄej MĂĄriinej bolesti. MĂĄria, aby sme sa stali Trpela, keÄ? musela s dieĹĽaĹĽom utekaĹĽ hodnĂ­...“ do Egypta pred Herodesom, ktorĂ˝ dal v KrĂĄsny sviatoÄ?strachu pred novĂ˝m krĂĄÄžom vyvraĹždiĹĽ v Betleheme a na okolĂ­ vĹĄetkĂ˝ch chlap- nĂ˝ vĂ­kend, milĂ­ cov mladĹĄĂ­ch ako dvojroÄ?nĂ˝ch. Trpela Ä?itatelia! bolesĹĽou, lebo stratila 12- roÄ?nĂŠho JeÂť Ivan BROĹ˝Ă?K / ĹĄĂŠfredaktor

83-0005

Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava IÄŒO: 36252417 reg. MKSR EV 3676/09

ĹžiĹĄa v jeruzalemskom chrĂĄme. KoÄžko slovenskĂ˝ch detĂ­ sa uĹž stratilo navĹždy v zahraniÄ?Ă­? KoÄžko sa ich uĹž nikdy nevrĂĄti k matkĂĄm Ä?i otcom, eĹĄte ĹživĂ˝m, alebo uĹž na cintorĂ­noch?

99-0111-1

VydavateÄž: REGIONPRESS, s.r.o.

Sedem je v biblickej reÄ?i symbolickĂŠ Ä?Ă­slo a znamenĂĄ plnosĹĽ. MariĂĄnski ctitelia vymenĂşvajĂş Ä?asto sedem najznĂĄmejĹĄĂ­ch bolestĂ­ BoĹžej Matky. Prvou z nich je proroctvo Simeona, ktorĂ˝ jej na 40. deĹˆ po narodenĂ­ JeĹžiĹĄa predpovedal ĹĽaĹžkĂş budĂşcnosĹĽ BoĹžieho Syna a aj to, Ĺže „jej vlastnĂş duĹĄu prenikne meÄ?“.

INTERIÉROVÉ DVERE www.ocelovedvere.sk ocelovedvere@ocelovedvere.sk

tĂ Ä—507/Âś, t413*&70%$"7$3

v ponuke aj hladkĂŠ dvere a odtieĹˆ Wenge vĹĄetky dvere SKLADOM

odbornĂĄ montĂĄĹž s licenciou technickej sluĹžby od polĂ­cie SR

0905 468 802 KEŽMAROK, HlavnÊ nåmestie 78

PP19-37 strana-

2

OtvorenÊ: Po-Pia: 9-17

Info: 0902 930 234

www.avtatry.sk/poprad

99-0033

BajkalskĂĄ 3852/20 POPRAD popradsko@regionpress.sk

PEKNà STRECHA nåtery striech nåtery kostolov oprava a výmena striech lacno a kvalitne tel.: 0908 842 631

46-04

Redakcia:

Sedem bolestĂ­

34-0005-1

KEŽMARSKO

59-0293

POPRADSKO

NajÄ?Ă­tanejĹĄie regionĂĄlne noviny

61_0175

2


Popradsko kežmarsko

POLITICKÁ INZERCIA / spomíname, služby

3

S W E N I SUZUK

d o h ý v é n Leto pl

U V S u zu k i S jú u il m rí to k , h c ý etk Sk velé správ y pre vš ��� ���� �������� POISTENIE NA ROK ��������� ������� �� ����� ������ ������� ��� ������������ �� ������ ��������������������� ������������ ��������� ��� ��� ���� ����� �� ��� ���������� ������� �� �� ����� �� ����� ������������ ������ ����� ����� ��������� ��� V CENE ������ �������� ����� � �� ��� ��� ��� �� �� ��� ����������������������

ZIMNÉ KOLESÁ

V CENE

na 100 km . treb a paliva 5,3 – 7,9 l g/k m, kombinovaná spo ������� ��� ���� ����� Emisie CO 2 120 – 179 ��� ��� ��� ����������������������� ����������������� ������

PP19-37 strana-

3


01 AUTO-MOTO / predaj auto moto » Predám Chevrolet Lacetti combi 2.0 diesel, 2009, 219 tis. km, slušná výbava, nové vstreky. Cena: 2200 Eur. 0907605755 02 AUTO-MOTO / iné 03 BYTY / predaj 04 BYTY / prenájom 05 DOMY / predaj 06 POZEMKY / predaj 07 REALITY / iné 08 STAVBA » KÚPIM HAKI LEŠENIE, 0908 532 682

09 DOMÁCNOSŤ 10 ZÁHRADA A ZVERINEC » Kúpim jelenie parožie za najlepšiu cenu! 0944132200

11 HOBBY A ŠPORT 12 DEŤOM 13 RôZNE / predaj 14 RôZNE / iné 15 HĽADÁM PRÁCU 16 ZOZNAMKA

Najčítanejšie regionálne noviny

Špecifiká diét pre cukrovkárov Je rozdiel, ak sa rozhodneme korigovať našu telesnú hmotnosť z estetických dôvodov a iné je, ak by sme to mali spraviť na radu lekára. Oboje je však pre nás zdravotne prospešné. Podstatou diét pre diabetikov je, že pri ich dodržiavaní zásad je dosiahnutá regulácia príjmu cukrov – či už zložených alebo jednoduchých, tak potrebných na pozitívne ovplyvnenie stravy a metabolizmu diabetikov. Množstvo cukrov spolu (jednoduchých aj zložených) je vtedy 225 gramov na deň. Na porovnanie: bežná racionálna strava obsahuje 320 g cukrov. Z toho vidieť, že diabetik si musí naozaj strážiť príjem cukrov v ich najrôznejších podobách – nejde iba o sladidlá. Denné zníženie tohto príjmu u diabetikov predstavuje približne 22 sacharidových jednotiek (SJ).

predstavuje stravu s obsahom 10 gramov cukrov, glykemický index je číslo na stupnici od 0 do 100 a jeho hodnota závisí od toho, ako rýchlo sa rovnaké množstvo v potrave vstrebáva a ako rýchlo ovplyvňuje hladinu krvného cukru v krvi. Čím je nižší GI, tým sa hladina cukru zvyšuje pomalšie, čo je veľmi dôležité práve u ľudí s poruchou metabolizmu cukrov. Naopak potraviny v vysokým GI veľmi rýchlo a významne zvyšujú hladinu cukru v krvi. Kým u zdravých ľudí dokáže podžalúdková žľaza vyprodukovať dostatočné množstvo inzulínu na zvládnutie takejto situácie, u diabetikov to tak nie je a hladina cukru v krvi sa zvyšuje.

Cukrovka je ideálnym príkladom, kedy dodržiavanie režimových opatrení dokáže priaznivo ovplyvniť hladinu krvného cukru, metabolickú kompenzáciu, dokonca až na úroveň až na 80 perCelkové množstvo sa ale môže me- cent. Takže diabetici niť podľa mnohých faktorov - hmotnosti môžu mať svoje ochodiabetika, fyzickej aktivity, pohlavia, renie vo svojich ruale hlavne aj podľa metabolických vý- kách. sledkov. U diabetikov je dôležité si vy- » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH berať potraviny aj podľa glykemického Diabetologička, odborníčka na poruchy indexu (GI). Jedna sacharidová jednotka metabolizmu a výživy

ODSTÚPIM ZABEHNUTÚ PREDAJŇU DROGÉRIE vo Veľkej Lomnici. Prevádzka sa odstupuje s tovarom a je plne zariadená. Viac informácií na tel. č. 0918 214 308.

Volať len v prípade vážneho záujmu!

BR

BR

LO

LO

RE

M

IP

SU

RE

M

99-0179

Občianska riadková inzercia

zdravie / služby, bývanie

AN

IP

SU

D

M

M

AN

D

99-0179

4

Chcete si podať inzerát? Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RP medzera PP medzera Číslo rubriky medzera Text inzerátu Príklad: RP PP 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. TIP 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, PP zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na 2. strane. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

TM

79-0291

TM

PP19-37 strana-

4


bývanie

5

POPRAD � D. Tatarku �� ���� ��� ��� poprad��slovaktual.sk

plastovĂŠ oknĂĄ KAHA ďż˝ TUAL

SERVIS OKIEN

KEŽMAROK � Martina Lånyiho � ���� ��� ��� kezmarok�slovaktual.sk

99-0084

Popradsko

ÄŽalej ponĂşkame

t;BTLFOJFCBMLĂ˜OPW t#F[QFĹ˜OPTUOĂ?EWFSF t*OUFSJĂ?SPWĂ?EWFSF t1MBTUPWĂ?PLOĂˆ7DIPEPWĂ?EWFSF tÇBMĂž[JFTJFĆƒLZSPMFULZ%FĹľBOPD

MĂĄte plastovĂŠ oknĂĄ a prefukuje VĂĄm? Okno sa VĂĄm zasekĂĄva a nedoviera?

t1POĂžLBNFĂžESäCVBTFSWJTQMBTUPWâDIPLJFOWĂ?FULâDIUZQPW t0QSBWZBWâNFOVĹ˜BTUJLPWBOJB AK t1SFNB[BOJFBJNQSFHOĂˆDJVUFTOFOĂ“ 7Ă?FULP[BOBKMFQĂ?JFDFOZOBUSIV PO CIOV [BWPMBKUFOĂˆNBNZ7ĂˆNVSPCĂ“NFJOEJWJEVĂˆMOVQPOVLV t7âNFOVUFTOFOĂ“ NU Ă KA QPEĹąBWBĂ?JDIQSFETUĂˆW#&;,0/,63&/Ä—/²$&/: t0ETUSĂˆOFOJFQSFGVLPWBOJBPLJFO t0ECMPLPWBOJF[BTFLOVUĂ?IPLPWBOJB A CI 99-0003-13

PORADENSTVO A OBHLIADKA ZDARMAďż˝

Ĺ UMNĂ STRECHA

CIA R E Z IN 878

-nĂĄtery striech -nĂĄtery kostolov -oprava komĂ­nov

8

33 0905

MICHAL

0908 337 893

NEJDE VĂ M BIZNIS?

KONTAKTUJ T

E NĂ S

99-0181

popradsko@regionpress.sk

PP19-37 strana-

5

0905 338 878

61_0092

N OST

I

OJ

K

0950 276 839

GARAN

SPO

ZavolĂĄme VĂĄm, staÄ?Ă­ prezvoniĹĽ:


6

právnik radí / bývanie

Najčítanejšie regionálne noviny

» Tím advokátskej kancelárie V4 Legal, s.r.o.

CIA R E Z IN 8 878 0905

BETÓNOVÉ PLOTY

33

AKCIA 1/2 DPH Dodatočná zľava -10%

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

Platí do odvolania

0918 217 665 Nedostávate vaše obľúbené noviny do schránky? Napíšte nám do redakcie popradsko@regionpress.sk

PP19-37 strana-

6

27-0017-51

nu týchto práv a povinností je zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov za podmienok, že rodičia spolupracujú a je to v najlepšom záujme dieťaťa, na ktorý sa vždy prvorado prihliada, alebo do osobnej starostlivosti jednému z rodičov, a zároveň sa určí rozsah vyživovacej povinnosti, prípadne aj úprava styku rodiča s  dieťaťom. Podmienkou, aby rodičia mohli vôbec vykonávať svoje rodičovské práva a povinnosti je, že musia mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Nakoľko rodičia maloletého dieťaťa nemôžu zastupovať toto dieťaťa v  súdnom konaní, v ktorom sú účastníkmi rodičia a zároveň taktiež dieťa, tak súd po preskúmaní podmienok konania ustanoví maloletému dieťaťu kolízneho opatrovníka, ktorý následne toto dieťa zastupuje pred súdom. Súd by pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov mal rešpektovať právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy by mal prihliadnuť na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom.

99-0006-19

Rodičovské práva a povinnosti, ich dodržiavanie a  výkon patria medzi dôležité faktory, ktoré priamo ovplyvňujú výchovu a vývin dieťaťa. Zákon o rodine zaraďuje do obsahu rodičovských práv a povinností najmä sústavnú a dôslednú starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývoj maloletého dieťaťa, zastupovanie maloletého dieťaťa a správu majetku maloletého dieťaťa. Rodičia sa stávajú nositeľmi rodičovských práv a povinností narodením ich dieťaťa. Potreba úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu nastáva v prípade, ak sa rodičia dieťaťa rozvedú, alebo ak sa dieťa narodí mimo manželstva. Úprava výkonu týchto práv je v  kompetencii súdu, ktorý ich na návrh jedného z  rodičov, resp. osoby, ktorá zabezpečuje starostlivosť o  dieťa rozhodnutím upraví. Pred samotným rozhodnutím súdu sa rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu kedykoľvek dohodnúť na úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Rodičovská dohoda však musí byť schválená súdom. Dohoda rodičov nie je vykonateľná, pokiaľ s  ňou nevysloví súhlas súd. Nakoľko ide o veľmi významný zásah do práv a povinností rodičov, súd uprednostňuje rodičovskú dohodu predpokladajúc, že rodičia dokážu najlepšie posúdiť potreby ich maloletého dieťaťa. Rozdielna situácia nastáva, ak rodičia nedospejú v  zásadných otázkach týkajúcich sa ich maloletého dieťaťa k vzájomnej dohode, v takom prípade rozhodne na návrh niektorého z nich súd. Súčasťou úpravy výko-

99-0156

Úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu


bývanie

Popradsko

7

AJ

SO ENÉ Viac ako 10 rokov skúseností na trhu BO ! ... najlepťí pom TU er kvalita - cena ...

OKNĂ - DVERE ALPHALINE

GARà ŽOVÉ BRà NY

vhodnĂŠ aj do nĂ­zkoeneget. domov 40 mm

OT V V OR

2090 x 1460 mm

IzolaÄ?nĂŠ 3 sklo U 0,6 W/m2 Termoizol. vloĹžka - PolystyrĂŠn

SlovenskĂ˝ v Ă˝ ro b o k

16s DP2Hâ‚Ź

od

SIEŤKY PROTI HMYZU ŽALÚZIE

586â‚Ź

ZASKLIEVANIE BALKĂ“NOV

HORIZONTĂ LNE VERTIKĂ LNE ROLETY

PRENĂ JOM LEĹ ENIA PartizĂĄnska 1849 (vedÄža autosalĂłnu PEUGEOT), POPRAD-ZĂ PAD 0902 209 489 052/7764 353 krby pece

Ä?erpacia technika

SK LAURIN

ZA SUPER V�HODNÚ CENU Minimalistický dizajn pre veĞkú show. S najlepťími energetickými hodnotami.

B/DXIHQBLQ]B[B6.BYLQGG

Vodovodnå batÊria umývadlovå 130 mm

130,93 â‚Ź

89,90 â‚Ź

VodovodnĂĄ batĂŠria vaĹˆovĂĄ nĂĄstennĂĄ

VodovodnĂĄ batĂŠria sprchovĂĄ nĂĄstennĂĄ

188,40 â‚Ź

152,40 â‚Ź

124,90 â‚Ź

99,90 â‚Ź

HraniÄ?nĂĄ 5300, Poprad I BardejovskĂĄ 23, PreĹĄov

PP19-37 strana-

www.mirad.sk

7

UvedenĂŠ ceny s DPH. PlatĂ­ do vypredania zĂĄsob. IIustraÄ?nĂŠ foto.

plyn, voda kĂşrenie

84-0024

kĂşpeÄžĹˆovĂŠ ĹĄtĂşdio

99-0041

PrĂ­Ä?te sa presvedÄ?iĹĽ do naĹĄej vzorkovej predajne !!!


zahraničie / služby

8

Najčítanejšie regionálne noviny

Predsudky a blahobyt verzus chudoba Diskrimináciu a predsudky si väčšina z nás vysvetľuje ako prítomný spoločenský jav. Tým isto je, ale majú aj veľmi nepriaznivý efekt. Nemálo (diskriminovaných, vylúčených) ľudí totiž dokáže za tri hodiny vytvoriť hodnoty, ktoré by iní nevytvorili za celý rok. Otázkou však je, či dostanú príležitosť. V Británii zaujíma zodpovedných, či ste schopní svoju prácu vykonávať a je im ukradnuté, či máte na hlave fez, turban alebo šiltovku. Áno, zriedkavo sa vyskytnú prípady, keď je na voľnú pozíciu prijatá žena v hijabe (zahaľuje vlasy, nie burka, ktorá zahaľuje celú tvar), miesto rovnako kvalifikovanej Britky, aby nedajbože nedošlo k obvineniu z intolerancie. Vždy je to vec šéfa, či sa vie k veci postaviť rozumne a stáť si za svojim výberom. Rasu či národnosť nezmeníte, náboženstvo v ktorom ste boli vychovaní, môžete, ale prečo by ste to mali robiť? A ak už, urobíte to ako svoje slobodné rozhodnutie. Cassius Clay, najslávnejší boxer histórie, si zmenil meno na Muhammad Ali pri prestupe na islam a povedal vetu, za ktorú si ho veľmi vážim: „Nijaký nátlak v otázkach viery!“ Úplne rovnaké je to s rasizmom. Istá madam skritizovala v Českej republike obchodný reťazec slovami „prečo sa vo vašich letákoch pre Českú republiku objavujú modeli negroidného typu?“ Tieto skvosty výrečnosti plodia spravidla ľudia, ktorí sú natoľko hlúpi, že si nevedia nájsť užitočnejšiu činnosť.

Ďalšou skupinou sú nezamestnaní, ktorí tvrdia, že im inoverci a príslušníci iných národnosti nadávajú, že im kradnú prácu, pritom sú len konfrontovaní s normálnou trhovou súťažou. Aký má prístup s predsudkami vplyv na ekonomiku? Zásadný! Ľudí s „iným“ pôvodom posiela automaticky na manuálne práce. Nie, že by neboli užitočné, ale nevyužíva sa potenciál tých, ktorí by mohli dať spoločnosti viac. Ak musia dnes a denne dokazovať, že nie sú „podluďmi“, dvihnú radšej kotvy a ponúknu svoj rozum tam, kde voči ním tieto predsudky mať nebudú. No a na našej rodnej hrude zostanú naozaj iba tí kopáči kanálov. Najhoršie je to, čo sa deje s ich deťmi. Rómske dieťa v osade je neraz odsúdené do špeciálnej školy. Doktor to formálne podpíše, rodičia sú radi, že si splnili povinnosť a ak zaváhajú, povie sa im „Myslíte, že by to tam zvládol? Máte na dochádzku? Viete, čo ho tam čaká?“ Málokto sa vzoprie. Týmto sejeme, hnojíme a zalievame semená, z ktorých vyklíčia a dozrejú výsledky našich predsudkov. Ekonomickým výsledkom týchto predsudkov sú státisíce poberateľov dávok a spoločenským prehlbujúca sa priepasť medzi „nami“ a „nimi“. Ak nezmeníme prístup a nebudeme pozerať len po ďalšie voľby, na dne tej priepasti skončí väčšina i menšina. Začať sa musí tým, že nebudeme podávať ruku zovretú v päsť. » Pre REGIONPRESS Ondrej Putra Veľká Británia

Tatranský Medveď degustačný bar

Aktuálne vydanie nájdete na:

Najlepšie ceny značkových rumov, whisky a ovocných destilátov v celom Poprade. Degustácie aj s odborným výkladom. 99-0046

www.exkluzivnedestilaty.sk | www.tatranskymedved.sk

Ludvíka Svobodu 34, Poprad - Starý Juh

www.regionpress.sk/ vydavatelstvo/aktualne-cislo/

PP19-37 strana-

8


Popradsko

POLITICKÁ INZERCIA / spomíname, služby

9

o tom, ako Slovensko vydal napospas mafii a prestal chrániť verejný záujem. Ako s pojazdným cirkusom prišiel na rokovanie so všetkými ministrami, aj keď veľmi dobre vedel, že nám vládni poslanci dodajú len 5 hlasov, čiže presne toľko, aby sa schôdza ani nemohla začať. Následne Pellegrini prišiel so zbabelým „argumentom“, že ak ho chceme odvolávať, tak my musíme zabezpečiť aj prítomnosť všetkých Beblavého či Kotlebových poslancov! Absurdné! Ako my môžeme zodpovedať za prítomnosť tých poslancov, ktorí nás pri zvolaní mimoriadnej schôdze nepodporili? Nijako. Nuž čo už. Máme premiéra zbabelca, ktorý sa bojí toho, že mu vykričím priamo do očí pred celým Slovenskom, že 19 rokov len poctivo slúžil mafii s názvom Smer - SD. Poslušne kryl 19 rokov každú jednu špinavosť, ktorú Smer spáchal proti ľuďom, poctivo kryl a obhajoval každý jeden podvod Kaliňáka, Počiatka či Fica. Tým sa stal spolupáchateľom, ktorý je priamo zodpovedný za systém, ktorý umožnil vyrásť netvorovi s menom Marián Kočner, ktorý si s pocitom boha dovolil rozhodovať o živote nevinných mladých ľudí.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

87-0012

Peter Pellegrini zlyhal v kľúčovej chvíli. V momente ako sa ukázalo, že Monike Jankovskej Národná kriminálna agentúra (NAKA) zhabala mobil pre závažné podozrenie, že za úplatky vybavovala Kočnerovi rozsudky „na želanie“ - mal Pellegrini okamžite konať a Jankovskú okamžite odvolať z najvyššieho poschodia ministerstva spravodlivosti. Odmietol to, zrejme len preto, lebo som ho o to žiadal ja. Uprednostnil svoje ego pred verejným záujmom a zlyhal v priamom prenose. Vzhľadom na to, že ani na opakované naše žiadosti a ani po siedmych dňoch protestov, ktoré sme zorganizovali pred ministerstvom spravodlivosti, Pellegrini konať odmietol, zozbierali sme potrebné podpisy, ako káže Ústava - a podali sme návrh na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády ... a Peter Pellegrini sa rozhodol našu Ústavu v priamom prenose zneuctiť tak, ako doteraz žiadny premiér. Právo odvolávať premiéra je de facto jediný spôsob, ako môže opozícia vyvodiť zodpovednosť voči vládnej moci. Na Slovensku a tak isto aj v celom demokratickom svete. Keď odvolávali Mečiara, strpel to. Keď Radičovú, strpela to. Len Peťko pustil do gatí, lebo by mu bolo veľmi nepríjemné počúvať hodiny

031190122 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Pellegrini zneuctil Ústavu

popradsko.sk

PP19-37 strana-

9


relax

Najčítanejšie regionálne noviny

79-0299

10

4. 9. 2019 13:41:56

ocmadaras_10rokov_A5.indd 1

4. 9. 2019 13:43:15

79-0300

ocmadaras_10rokov_A5.indd 1

PP19-37 strana-

10


relax

11

EXKLUZÍVNA KINOPREMIÉRA NOVEJ ČIERNEJ KOMÉDIE I B A V O VA Š O M M E S T E !

ROZPRÁVKA PRE DOSPELÝCH Nie je mŕtvy ako mŕtvy...

20. 9. | OC MAX POPRAD

17:00 | AUTOGRAMIÁDA S HERCAMI 18:00 | PREMIETANIE DVOCH ČASTÍ SERIÁLU 66-0158

Popradsko

PP19-37 strana-

11


tv program

12 PONDELOK 16.9.2019 UTOROK

17.9.2019

STREDA

Najčítanejšie regionálne noviny

18.9.2019

ŠTVRTOK

19.9.2019

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Digitálny svet 08:35 Zámena manželiek 09:45 Oteckovia 10:45 Rodinné prípady 11:45 Kobra 11 13:40 FARMA 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Lovci peňazí 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Susedia Sitkom MN 12 (SR) 2019 P. Marcin, A. Kraus, Z. Tlučková, V. Ráková, M. Sládečková, D. Richterová. 21:25 FARMA 22:40 Rodinné prípady 23:40 Kobra 11 01:40 FARMA 02:55 Zámena manželiek

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Svokra 09:40 Oteckovia 10:40 Rodinné prípady 11:35 Kobra 11 13:40 FARMA 15:00 Policajné prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Lovci peňazí 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Sestričky Seriál o hrdinkách s jedinečným poslaním MN 15 (SR) 2019 21:40 FARMA 22:55 Horná Dolná 00:00 Kobra 11 02:00 FARMA 03:00 Svokra 03:55 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Varte s nami 08:40 Zámena manželiek 09:45 Oteckovia 10:45 Rodinné prípady 11:45 Kobra 11 13:45 FARMA 15:00 Policajné prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Lovci peňazí 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Extrémne premeny Slovensko - Druhá šanca na život 22:15 FARMA 23:15 Susedia 00:10 Kobra 11 02:10 FARMA 03:00 Zámena manželiek 03:55 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Extrémne premeny Slovensko - Druhá šanca na život 10:00 Oteckovia 11:00 Rodinné prípady 11:55 Kobra 11 13:55 FARMA 15:00 Policajné prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Lovci peňazí 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Horná Dolná 21:40 FARMA 22:55 Sestričky II. 00:00 Kobra 11 02:00 FARMA 03:00 Extrémne premeny Slovensko - Druhá šanca na život

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:35 DIVOKÉ KONE 78 12:00 NOVINY O 12:00 12:45 TOP STAR 13:00 SÚDNA SIEŇ 14:00 SÚDNA SIEŇ 15:10 ZÁCHRANÁRI 16:10 NAŠI I. 21/21 16:50 NAŠI II. 1/40 17:30 NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 21:50 INKOGNITO 22:55 Myšlienky vraha IV. 9 23:55 Profesionáli II. 13 00:50 ZÁCHRANÁRI 01:50 NOVINY TV JOJ 02:40 TOP STAR

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:35 DIVOKÉ KONE 79 12:00 NOVINY O 12:00 12:45 TOP STAR 13:00 SÚDNA SIEŇ 14:00 SÚDNA SIEŇ 15:10 ZÁCHRANÁRI 16:00 NAŠI II. 2,3 17:30 NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 TRHLINA 1/2 22:00 MINISTRI II. 22:50 Myšlienky vraha IV. 10 23:45 Profesionáli II. 14 00:45 ZÁCHRANÁRI 01:40 KRIMI 02:10 NOVINY TV JOJ 02:55 DIVOKÉ KONE 79

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:35 DIVOKÉ KONE 80 12:00 NOVINY O 12:00 12:45 TOP STAR 13:00 SÚDNA SIEŇ 14:00 SÚDNA SIEŇ 15:10 ZÁCHRANÁRI 16:10 NAŠI II. 4,5 17:30 NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 DELUKSE 4 21:35 ČAU, LUJZA! 22:35 Extrémni žgrloši II. 23:20 Myšlienky vraha IV. 11 00:20 Profesionáli II. 15 01:15 ZÁCHRANÁRI 02:00 NOVINY TV JOJ 02:55 DIVOKÉ KONE

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:35 DIVOKÉ KONE 81 12:00 NOVINY O 12:00 12:45 TOP STAR 13:00 SÚDNA SIEŇ 14:00 SÚDNA SIEŇ 15:10 ZÁCHRANÁRI 16:10 NAŠI II. 6,7 17:30 NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 21:50 NA HRANE 22:20 SEDEM 23:20 Myšlienky vraha IV. 12 00:20 Profesionáli II. 16 01:20 ZÁCHRANÁRI 02:05 NOVINY TV JOJ 02:55 DIVOKÉ KONE 81

RTVS 05:45 Správy RTVS „N“ 07:00 Postav dom, zasaď strom 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Skryté Taliansko 09:10 Rodina doktora Kleista 10:00 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Druhá šanca 15:35 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Skryté Taliansko 16:55 Rodina doktora Kleista 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Víno nás spája 22:25 Reportéri 22:55 Rapl 23:55 Pán Selfridge 00:40 Druhá šanca: Nádej 01:25 Víno nás spája

RTVS 06:05 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záhrady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Zdravá maškrta 08:40 Skryté Taliansko 09:10 Rodina doktora Kleista 10:00 Nash Bridges 10:55 Duel 11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Druhá šanca 15:35 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Skryté Taliansko 16:55 Rodina doktora Kleista 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 S úsmevom po Slovensku 21:15 Mama klame 22:10 Ponorka 23:10 Ray Donovan 00:05 Druhá šanca

RTVS 05:45 Správy RTVS „N“ 07:05 Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Zdravá maškrta 08:40 Skryté Taliansko 09:10 Rodina doktora Kleista 10:00 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Druhá šanca 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Skryté Taliansko 16:55 Rodina doktora Kleista 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Dobrý, zlý a škaredý 23:05 Druhá šanca 23:50 Nash Bridges 00:35 Dobrý, zlý a škaredý 03:10 Dámsky klub

RTVS 06:05 Správy RTVS „N“ 07:05 Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Skryté Taliansko 09:10 Rodina doktora Kleista 09:55 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Druhá šanca 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Skryté Taliansko 16:55 Rodina doktora Kleista 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Zlaté časy 21:30 Cesta do života 23:00 Neskoro večer 23:55 Druhá šanca 00:35 Nash Bridges 01:20 Cesta do života

PIATOK

20.9.2019

SOBOTA

21.9.2019

NEDEĽA

22.9.2019

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Sladká výzva 08:40 Zámena manželiek 09:45 Oteckovia 10:45 Rodinné prípady 11:40 Kobra 11 13:45 FARMA 15:00 Policajné prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Lovci peňazí 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 FARMA Západ vs. Východ, kto z farmárov získa výhru 75 000 €? MN 12 22:45 Unesená v Istanbule Akčný triler MN 15 (Nemecko) 2016 01:25 Kobra 11 03:10 FARMA

MARKÍZA 05:10 Rodinné prípady 06:00 TELEVÍZNE NOVINY 07:00 Tom a Jerry 07:20 Muži v čiernom 2 09:00 Krotitelia duchov 11:10 Beethoven 4 13:20 Tvoja tvár znie povedome 16:20 Slečna nebezpečná 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 22 míľ Akčný film MN 15 (USA) 2018 M. Wahlberg, L. Cohanová, J. Malkovich, R. Rouseyová, I. Uwais. 22:35 Bad Boys 2 Akčný film MN 15 (USA) 2003 M. Lawrence, W. Smith, J. Mollá, G. Unionová, P. Stormare. 01:30 22 míľ 03:15 Bad Boys 2

MARKÍZA 06:00 TELEVÍZNE NOVINY 07:00 Zajac Bugs a priatelia 07:35 Tom a Jerry 08:20 Beethoven 4 10:25 Spider-Man 13:00 Na telo 13:30 Miss špeciálny agent 16:10 Horná Dolná 17:20 Susedia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Tvoja tvár znie povedome Šou, v ktorej môžete byť kýmkoľvek! Osem známych slovenských osobností v koži svetoznámych interpretov. Moderuje Martin Nikodým. MN 12 23:10 Slečna nebezpečná 01:20 Unesená v Istanbule

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:35 DIVOKÉ KONE 82 12:00 NOVINY O 12:00 12:45 TOP STAR 13:00 SÚDNA SIEŇ 14:00 SÚDNA SIEŇ 15:10 ZÁCHRANÁRI 16:10 NAŠI II. 8,9 17:30 NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Ja, zloduch 3 22:35 Plán úteku 2 00:50 Bublina 02:25 NOVINY TV JOJ 03:10 DIVOKÉ KONE 82 04:05 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA

TV JOJ 05:05 NOVINY TV JOJ 06:00 KRIMI 06:30 NOVINY TV JOJ 07:20 Rýchla rota Chipa a Dala 59,60,61/65 08:40 PRÁZDNINY 5,6 10:50 NAŠI III. 1,2 12:10 MILÁČIKOVO 12:45 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 14:20 Čierny Blesk 16:30 Diabol nosí Pradu 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT Slovensko-česká súťažno-zábavná šou. MN 12 2019 22:10 TAKE ME OUT 00:20 Na ulici po opici v žltých šatách 02:20 Nech vojde ten pravý 04:30 KRIMI

TV JOJ 05:00 NOVINY TV JOJ 05:50 KRIMI 06:20 NOVINY TV JOJ 07:10 Rýchla rota Chipa a Dala 62,63/65 08:00 Ja, zloduch 3 10:05 Knight Rider 1/17 11:00 Diabol nosí Pradu 13:35 Deň, keď sa zastavila Zem 15:50 NOVÁ ZÁHRADA 16:50 NA CHALUPE 17:50 NOVÉ BÝVANIE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Rýchlo a zbesilo 8 Americko-čínsko-japonský akčný dobrodružný triler. MN 12 2017 23:55 Oko v oblakoch 02:10 Nočný vlak do Lisabonu 04:20 KRIMI

RTVS 05:45 Správy RTVS „N“ 07:05 Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Skryté Taliansko 09:10 Rodina doktora Kleista 10:00 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Druhá šanca 15:30 Slovensko s Tiposom 16:25 Skryté Taliansko 16:55 Rodina doktora Kleista 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Milujem Slovensko 21:55 Cestou necestou 22:30 Hamilton 23:55 Druhá šanca 00:40 Nash Bridges 01:25 Hamilton

RTVS 05:35 Správy RTVS „N“ 06:55 Lexi a Lottie 07:35 Včielka Maja 07:45 Martinka 08:35 Fidlibum 09:05 Trpaslíci 09:30 Daj si čas 10:05 Merlin 10:45 Hore a dole po Hodvábnej ceste 12:00 Záhady tela 13:05 Milujem Slovensko 14:40 Grand hotel 15:55 Poirot: Rodský trojuholník 16:55 Fetiše socializmu 17:55 Cestou necestou 18:25 Postav dom, zasaď strom 19:00 Správy RTVS 20:30 Záhady tela 21:30 Neskoro večer 22:50 S úsmevom po Slovensku 23:35 Grand hotel 00:50 Poirot: Rodský trojuholník 01:45 Komisár Manara

RTVS 05:50 Správy RTVS „N“ 07:10 Včielka Maja 07:25 Martinka 07:40 Rodinka líšok a jazvecov 07:50 Levia stráž 08:15 Zázračný ateliér 08:40 Kriminálka 5.C 09:15 Autosalón 10:10 Otvorené nebo 11:00 Slovensko v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami 13:30 Poirot: Problém na mori 14:25 Poirot: Krížový kráľ 15:10 Zlaté časy 16:20 Boj o Moskvu 17:45 Hurá do záhrady 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:30 Dôverný nepriateľ 22:20 Eva Nová 00:05 Poirot: Problém na mori 00:55 Boj o Moskvu

PP19-37 strana-

12

TIP NA SOBOTNÝ VEČER

21.9.2019 20:30

22 MÍĽ


tv program

Popradsko

PONDELOK 16.9.2019 UTOROK

17.9.2019

STREDA

13 18.9.2019

ŠTVRTOK

19.9.2019

DOMA 05:15 Detektív z kuchyne: Vražda na dovolenke 06:50 Zločiny na mori 08:20 Krok za krokom 09:45 Dáždnik svätého Petra 11:55 Reflex 12:50 Rosamunde Pilcherová: Cesta za šťastím 14:35 Druhý dych 16:30 Šiesty zmysel IV. 2-3/13 18:25 Monk 20:15 Varte s nami 20:30 Sila ženy II. 66 21:30 Neželaná nevesta 22:30 Vymenené životy 135-136 00:25 Šiesty zmysel IV. 3/13 01:15 FBI: Prípady Sue Thomasovej II. 4/22 02:00 Smotánka 02:50 Adela show 03:40 Druhý dych

DOMA 05:15 Vymenené životy 135136 06:55 Zločiny na mori 08:25 Krok za krokom 09:55 Sila ženy II. 66 10:45 Neželaná nevesta 12:10 Reflex 13:00 Vymenené životy 135-136 14:55 Druhý dych 16:50 Šiesty zmysel IV. 4-5/13 18:35 Monk 20:30 Sila ženy Romantický seriál MN 12 (Turecko) 2018-2019 Ö. Özpirinçciová, C. Cindoruk, B. Yildirimlarová, S. Kayová, A. Erturanová. 21:30 Neželaná nevesta 22:30 Vymenené životy 137138 00:40 Šiesty zmysel IV. 4-5/13 02:10 Smotánka 02:40 Adela show 03:30 Druhý dych

DOMA 05:00 Vymenené životy 137138 06:55 Zločiny na mori 08:20 Krok za krokom 09:45 Sila ženy II. 67 10:35 Neželaná nevesta 11:25 Digitálny svet 12:00 Reflex 12:55 Vymenené životy 137-138 14:50 Druhý dych 16:45 Šiesty zmysel 18:25 Monk 20:30 Sila ženy Romantický seriál MN 12 (Turecko) 2018-2019 Ö. Özpirinçciová, C. Cindoruk, B. Yildirimlarová, S. Kayová, A. Erturanová. 21:25 Neželaná nevesta 22:25 Vymenené životy 139-140 00:25 Šiesty zmysel IV. 6-7/13 01:55 Smotánka 02:55 Adela show

DOMA 05:15 Vymenené životy 139140 06:55 Zločiny na mori 08:20 Krok za krokom 09:50 Sila ženy 10:40 Neželaná nevesta 12:05 Reflex 12:55 Vymenené životy 139-140 14:50 Druhý dych 16:45 Šiesty zmysel IV. 8-9/13 18:35 Monk 20:30 Sila ženy Romantický seriál MN 12 (Turecko) 2018-2019 Ö. Özpirinçciová, C. Cindoruk, B. Yildirimlarová, S. Kayová, A. Erturanová. 21:25 Neželaná nevesta 22:25 Vymenené životy 141142 00:40 Šiesty zmysel IV. 8-9/13 02:10 Smotánka 02:40 Adela show 03:30 Druhý dych

PLUS 05:10 DIVOKÉ KONE 78 06:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 07:55 Panelák 21,22 09:50 MacGyver 21,22 12:20 Fórky, vtipky XXVIII. 12:50 Simpsonovci XXI. 8,9 13:50 Panelák 23,24 15:20 Profesionáli II. 13 16:20 Simpsonovci XXI. 10,11,12 17:50 Knight Rider 19:40 ŽREBOVANIE 19:45 Fórky, vtipky XXVIII. 20:15 Mariňák 3: Obkľúčenie 22:05 OKTAGON 00:10 V divočine s Bearom Gryllsom 4 01:10 Homeland: V mene vlasti VI. 9 02:10 Walking Dead VIII. 9 03:05 Profesionáli II. 13 03:45 Panelák 23,24 04:45 SÚDNA SIEŇ

PLUS 05:30 DIVOKÉ KONE 79 07:10 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 08:15 Panelák 23,24 10:05 MacGyver 23,24 12:35 Fórky, vtipky XXVIII. 13:05 Simpsonovci XXI. 10,11 14:05 Panelák 25,26 15:40 Profesionáli II. 14 16:40 Simpsonovci XXI. 13,14 17:40 C.S.I.: Kriminálka New York VIII. 12, 13 19:30 ŽREBOVANIE 19:40 TIPOS INFO 19:45 Fórky, vtipky XXVIII. 20:15 Altamira 22:25 Láska stojí za všetko 00:35 Homeland: V mene vlasti VI. 10 01:40 Walking Dead VIII. 10 02:35 Profesionáli II. 14 03:15 Prvé oddelenie II. 03:40 Panelák

PLUS 05:30 DIVOKÉ KONE 80 07:10 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 08:10 Panelák 25,26 10:05 MacGyver 25,26 12:35 Fórky, vtipky XXVIII. 13:10 Simpsonovci XXI. 13,14 14:05 Panelák 27,28 15:40 Profesionáli II. 15 16:40 Simpsonovci XXI. 15,16 17:35 C.S.I.: Kriminálka New York VIII. 14, 15 19:35 ŽREBOVANIE 19:40 Fórky, vtipky XXVIII. 20:15 Vykúpenie z väznice Shawshank 23:10 Rande naslepo 01:40 Homeland: V mene vlasti VI. 11 02:30 Walking Dead VIII. 11 03:15 Profesionáli II. 15 03:55 Prvé oddelenie II. 04:20 KINOSÁLA

PLUS 05:35 DIVOKÉ KONE 81 07:15 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 08:15 Panelák 27,28 10:05 MacGyver 27,28 12:35 Fórky, vtipky XXVIII. 13:05 Simpsonovci XXI. 15,16 14:05 Panelák 29,30 15:40 Profesionáli II. 16 16:40 Simpsonovci XXI. 17,18 17:40 C.S.I.: Kriminálka New York VIII. 16, 17 19:35 ŽREBOVANIE 19:40 TIPOS INFO 19:45 Fórky, vtipky XXVIII. 20:15 Čierny Blesk 22:30 TAKE ME OUT 00:40 Homeland: V mene vlasti VI. 12/12 01:55 Walking Dead VIII. 12 02:40 Profesionáli 04:00 Prvé oddelenie II. 04:25 Panelák

RTVS 06:00 Telev: íkend 07:10 Lexi a Lottie 08:45 Regina 09:30 Tvárou v tvár 10:00 Baraky 11:30 Obedníček 12:30 Dom nádeje 13:00 Orientácie 13:25 Cesta 14:10 Generácia 14:50 Návrat dažďovníkov 15:20 Pieseň pre mamu 15:50 Záhady mozgu 16:20 Regina 17:50 Vínne cesty Slovenska 18:30 Obedníček 18:50 Kniha džunglí 19:05 Lexi a Lottie 19:50 Správy RTVS 20:10 Moja diagnóza 20:35 Silná zostava 21:30 Cesty medi 22:00 Správy a komentáre 22:25 Rodinný priateľ 00:05 Správy RTVS „N“ 00:55 Správy a komentáre

RTVS 06:00 Záhady mozgu 06:55 Kniha džunglí 07:10 Lexi a Lottie 08:45 Regina 09:30 Kvarteto 10:00 Prášky na spanie 11:30 Obedníček 11:55 Živá panoráma 12:30 Cesty medi 13:00 Okno do... 13:25 Druhý chlieb 14:25 VaT 14:50 Profily 15:50 Záhady mozgu 16:20 Regina 17:25 Ambulancia 17:50 Vínne cesty Slovenska 18:30 Večerníček 18:55 Kniha džunglí 19:05 Lexi a Lottie 19:50 Správy RTVS 20:10 GEN.sk 20:25 Volejbal - ME 2019 22:10 Večera s Havranom 23:15 Fotografi 23:45 Okno do... 00:10 Správy RTVS „N“

RTVS 06:00 Záhady mozgu 06:55 Kniha džunglí 07:10 Lexi a Lottie 08:00 Živá panoráma 08:45 Regina 10:00 Mačka domáca 11:30 Obedníček 12:00 Živá panoráma 12:30 Tajný život jazier 13:25 Premeny Oščadnice 14:15 Moja diagnóza 14:45 Maďarský magazín 15:20 Cykllistika 17:50 Volejbal - ME 2019 19:50 Správy RTVS 20:10 Tajný život jazier 21:05 Narušitelia endokrinného systému 22:00 Správy a komentáre 22:25 Kinorama 22:50 Umenie 23:20 Slovenský bigbít 3 00:00 Správy RTVS „N“

RTVS 06:00 Rýchle vody hôr 06:55 Kniha džunglí 07:10 Lexi a Lottie 08:45 Miestopis cechov a manufaktúr 09:30 Maďarský magazín 10:00 Hriech 11:35 Dimitri 12:35 Tajný život jazier 13:25 Narušitelia endokrinného systému 14:25 Umenie 14:55 Ladislav Ťažký 15:50 Majstri včiel 16:20 Regina 17:50 Vínne cesty Slovenska 18:30 Večerníček 18:50 Kniha džunglí 19:05 Lexi a Lottie 19:45 Správy RTVS 20:00 Experiment 20:30 Cyklistika 20:45 Futbal - Európska liga 23:05 Polícia 23:20 Noc v archíve 00:20 Správy RTVS „N“

PIATOK

20.9.2019

SOBOTA

21.9.2019

NEDEĽA

22.9.2019

DOMA 05:00 Vymenené životy 141142 06:55 Zločiny na mori 08:20 Krok za krokom 09:45 Sila ženy II. 69 10:35 Neželaná nevesta 11:25 Digitálny svet 12:00 Reflex 12:55 Vymenené životy 141-142 14:55 Druhý dych 16:45 Šiesty zmysel IV. 10-11/13 18:25 Monk 20:15 Sladká výzva 20:30 Tanec je moja vášeň 2 Tanečný film MN 12 (USA) 2016 C. Venturová, K. Wormald, D. Kaplanová, S. Mlambová, B. Lockwood. 22:30 Zámena manželiek 01:05 Smotánka 03:10 Adela show 04:10 Druhý dych

DOMA 05:40 Inga Lindströmová: Tajomstvo z minulosti 07:30 Smotánka 08:30 Prípady pre Lauru II. 3-4/16 11:15 FBI: Prípady Sue Thomasovej II. 5-6/22 13:30 Lekárka v Afrike 1 15:35 Tanec je moja vášeň 2 17:40 Leto pri Mazurských jazerách 20:00 Inga Lindströmová: Úžasná Elin Romantický film MN 12 (Nemecko) 2016 S. Hoeckeová, N. Rogner, F. von Thun, Ch. Mory, A. Radenkovič. 22:00 Rosamunde Pilcherová: Na vlnách lásky 00:05 Leto pri Mazurských jazerách 01:50 Inga Lindströmová: Úžasná Elin

PLUS 05:25 DIVOKÉ KONE 82 07:10 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 08:10 Panelák 29,30 10:05 MacGyver 29,30 12:35 Fórky, vtipky XXVIII. 13:05 Simpsonovci XXI. 17,18 14:05 Panelák 31,32 15:45 Profesionáli II. 18 16:40 Simpsonovci XXI. 19,20 17:40 C.S.I.: Kriminálka New York VIII. 18/18 18:40 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas VIII. 1/17 19:40 ŽREBOVANIE 19:45 Fórky, vtipky XXVIII. 20:15 Deň, keď sa zastavila Zem 22:25 Nočný vlak do Lisabonu 00:55 Očitý svedok 6 02:30 Profesionáli II. 18 03:10 Prvé oddelenie II.

PLUS 05:00 Súdna sieň 07:05 NOVÁ PLUS 06:00 Súdna sieň 08:30 ZÁHRADA 08:30 NA CHALUPE 09:50 NOVÉ BÝVA- Dobrodruh 10:55 Zrelé víno 13:20 DELUKSE 4 NIE 11:00 NOVÉ BÝVANIE 12:25 Mythica: Železná 14:20 ČAU, LUJZA! 2 15:35 Asterix: Sídlo bohov koruna 14:40 Dobrodruh 16:40 Hľadá sa dom pre 17:20 Šanca na lásku 19:30 ŽREBOVANIE 19:40 milionárov - New York VII. 6 17:40 Extrémni žgr- Fórky, vtipky XXVIII. 20:15 Druhý úžasný hotel loši II. 1,2,3/9 19:15 KINOSÁLA 19:30 ŽREBOVANIE Marigold Britsko-americká komédia. MN 12 2015 19:35 Fórky, vtipky XXVIII. 20:05 MINISTRI II. 20:45 Dev Patel, Tina Desaiová, Maggie Smithová, Judi Oko v oblakoch 22:55 Noc patrí nám 01:35 NE- Denchová, Bill Nighy, David Strathairn, Richard UVERITEĽNÉ! Záhady Crissa Angela IV. 2,3 02:25 Gere, Danny Mahoney a ďalší. 22:55 Zrelé víno Chameleón a strašidelný ostrov 03:55 KINOSÁLA 01:00 NEUVERITEĽNÉ! Záhady Crissa Angela IV. 4,5 02:00 Šanca na lásku 03:25 DELUKSE 4 04:10 NOVÁ ZÁHRADA 04:55 NOVÉ BÝVANIE

RTVS 06:00 Majstri včiel 07:10 Lexi a Lottie 08:45 Regina 10:00 Čudné dievča 11:00 Hudobné štúdio M 11:30 Obedníček 12:20 Tajný život jazier 13:15 Televízia po slovensky 14:25 Highlighty Európskej ligy 15:15 Tvárou v tvár 15:50 Televíkend 16:20 Regina 17:50 Vínne cesty Slovenska 18:30 Večerníček 18:50 Kniha džunglí 19:00 Lexi a Lottie 19:50 Správy RTVS 20:25 Família 20:50 Odysea. Zrod kinematografie 21:55 Cesta na Mesiac 22:10 Casablanca 23:50 Bratislavské jazzové dni 2018 00:40 Správy RTVS „N“

RTVS 06:00 Skryté svety 06:20 Tajný život jazier 07:10 Okno do... 07:40 Polícia 08:30 Televíkend 09:25 Retro noviny 09:50 Československý filmový týždenník 10:25 VaT 10:50 Robte, čo vás baví 11:00 Generácia 12:05 Kapura 13:00 Cykllistika 14:00 Farmárska revue 14:25 Na rybách 15:35 Európa v obrazoch 16:05 Televízia za dverami 16:45 Futbal - Fortuna liga 19:10 Večerníček 19:35 Kniha džunglí 19:50 Správy RTVS 20:10 Trochu inak s Adelou 21:10 Vyšší princíp 22:55 Unášaní búrkou 00:55 Správy RTVS „N“

DOMA 05:35 Katie Ffordová: Šťastie na dosah 07:25 Smotánka 08:20 Prípady pre Lauru II. 5-6/16 11:05 FBI: Prípady Sue Thomasovej 13:20 Leto pri Mazurských jazerách 15:25 Rosamunde Pilcherová: Na vlnách lásky 17:25 Sladká výzva 17:40 Inga Lindströmová: Úžasná Elin 20:00 Smrť cez internet Skutočný príbeh MN 15 (USA) 2012 G. Dillahunt, B. Eaton, A. Grace, L. San Giacomová, D. Seeley. 22:00 Beznádejne zamilovaná Lola 00:05 Tanec je moja vášeň 2 01:50 Lekárka v Afrike 1 03:15 Smrť cez internet

RTVS 05:45 Okno do... 07:05 Cyklopotulky 07:30 Televíkend 08:00 Živá panoráma 08:30 Slovenčina na slovíčko 08:34 Kapura 09:15 Farmárska revue 09:45 Na rybách - Petrov zdar 10:15 Test magazín 10:25 Drevený program 11:30 Família 12:00 Ionov sen 12:40 Motorizmus TCR Europe 2019 13:30 Orientácie 14:30 Cyklistika - MS 2019 16:45 Hokej - Tipsportliga 19:50 Správy RTVS 20:10 Fortuna liga - magazín 20:40 Slovenský deň kroja 22:30 Frida - Maľovať a milovať 00:50 Správy RTVS „N“ 01:40 Slovo

PP19-37 strana-

13

TIP NA SOBOTNÝ VEČER

21.9.2019 20:45

OKO V OBLAKOCH


zamestnanie, služby

Najčítanejšie regionálne noviny

Dôležité telefónne čísla

(platné na celom Slovensku)

Záchranná lekárska služba

155

Požiarna služba

150

Polícia

158

Tiesňové telefónne číslo

112

85_0232

14

www.regionpress.sk

Marcela Petreková popradsko@regionpress.sk

0905 338 878

VLHħUHJLRQ£OQ\FKQRY¯Q

www.regionpress.sk

PP19-37 strana-

14


zamestnanie

Popradsko

Sprostredkovanie opatrovateÄžskej

SpoloÄ?nosĹĽ z PO

prĂĄce v RakĂşsku uĹž 15 rokov

Prijmeme

PRIJME ĽUD� NA ROZVOZ A DISTRIBÚCIU KN�H.

Ak mĂĄte zĂĄujem o dlhodobĂş spoluprĂĄcu a finanÄ?nĂş istotu, kontaktujte nĂĄs

vedúcich zmeny na riadiacu pozíciu do výrobnÊho tímu vo VeĞkej Lomnici

PoŞadujeme vlastnÊ auto, ponúkame zårobok 200-250 ₏ týŞdenne.

0904 996 772

PracovnĂŠ Ăşlohy: zabezpeÄ?enie chodu vĂ˝roby, plnenie plĂĄnov, dodrĹžiavanie pracovnĂ˝ch postupov, BOZP, reportovanie

83-0328

66-0084

FIRMA TATRA TEXTIL, s.r.o. POPRADSKĂ 224, HOZELEC

PRIJME DO ZAMESTNANIA: |~mo{‚zw{‚zm{nx t Ԁq|{‚moot€~{v{‚ ‚… —qz�w~mv—~w… yqotmzuwmÔuvmoot€~{v{‚

Mahax Slovakia, s.r.o. StavebnĂĄ ďŹ rma HÄ˝ADĂ

www.regionpress.sk sieĹĽ

Zà KLADNà MZDA PRI Nà STUPE 3,10 EUR/HOD., PR�PLATKY DO V�ŠKY 100 EUR, + V�KONNOSTNà PRÉMIA OSOBN� POHOVOR NUTN�.

ŽELEZIAROV

1 300 kolportĂŠrov

79-0282

BLIŽŠIE INFORMĂ CIE O TERMĂ?NE POHOVOROV V PRAC. DŇOCH OD 8:00 DO 15:00 HOD. NA TEL. ÄŒ.: 0903 635 278

Pre viac info: 0948 732 714

popradsko.sk

VYDAVATEĽSTVO

TLAÄŒIAREŇ

45-0008

+ motivaÄ?nĂĄ zloĹžka mzdy, SL 4,20â‚Ź/ks

DISTRIBĂšCIA

do panelĂĄrne v Nemecku.

TPP, 2300â‚Ź/mes. netto

ZDARMA

doprava + ubytovanie ...........................

0907 736 115

45-0273

www.hilfe-in-wuerde.at office@hilfe-in-wuerde.at 0908 868 643 | +43 699 190 48 723

15

-,+2(Ă&#x;-/Ç—!ĂžĂ&#x;+Ă&#x;-,7Dz!&ĂžĂ&#x;3Ă&#x;Č˜/ OPERĂ TOR VĂ?ROBY 3,"&Č˜Ă&#x;373 73Ç—/Č˜Ă&#x;7* Ă&#x; -/Ç—!Ă&#x;0Ă&#x;-,Č˜Ç˛1Č˜,* (PRĂ?JEM TOVARU, Ĺ TĂ?TKOVANIE)

7,/Čš,3Č˜ Í Í Í Ă&#x;Í Í Ă&#x;Í 

Ăž7-)1+Ç—Ă&#x;&+#,)&+(Ă&#x;

tq

+Ç—'"Ăž*ĂžĂ&#x; PRĂ CU ^*2 (6Ă&#x; Ă&#x;ÇŠ" *2ÇŠ&Ă&#x; Ă&#x;-Ç—/6 ÇŠĂž+

85_0629

2 61,3+&ĂžĂ&#x;7 Ăž7-ĂžČ˜Ăž+^Ă&#x;Ě Ă&#x;*7"6Ă&#x;,"Ă&#x;Ă&#x;Ăž2/Ă&#x;+Ăž11,

TATRAMAT QUASAR a.s.

ZaoberĂĄme sa vĂ˝robou hlinĂ­kovĂ˝ch odliatkov pre medzinĂĄrodnĂŠ spoloÄ?nosti. CieÄžom naĹĄej firmy je zviditeÄžniĹĽ sa na trhu prĂĄce a poskytnúż VĂĄm prijateÄžnĂŠ podmienky a istotu prĂĄce.

HĽADà ME DO TRVALÉHO PRACOVNÉHO POMERU ŠIKOVN�CH PRACOVN�KOV tÚDRŽBà R strojov a zariadení Vzdelanie minimålne SOU, SOŠ elektrotechnickÊ. - zåkladnå zloŞka mzdy 3,5 EUR/hod. brutto + príplatky a prÊmie od 1,10 EUR/hod.

tOBSLUHA vysokotlakých liacích strojov, operåtor výroby

Vzdelanie minimĂĄlne absolventov SOĹ resp. (SOU) bez maturity technickĂŠho zamerania. - zĂĄkladnĂĄ zloĹžka mzdy 3,5 EUR/hod. brutto + prĂ­platky a prĂŠmie od 1,10 EUR/hod.

Info: tq@tq.sk ÂŚ 052/71 27 300 ÂŚ vĹĄetko potrebnĂŠ nĂĄjdete na naĹĄej webovej strĂĄnke: www.tq.sk

PP19-37 strana-

15

99-0015-6

PlatovĂŠ podmienky sĂş stanovenĂŠ podÄža VaĹĄej zruÄ?nosti a ĹĄikovnosti. Prax v obore vĂ˝hodou.


zdravie / služby

16

Najčítanejšie regionálne noviny

PRÁCA V ČR

PRACUJ U NÁS

MZDA OD 850 € DO 1300€

0800 500 091

85_0005

BEZPLATNÁ INFOLINKA

AIW - Práca pre opatrovateľky v Rakúsku - aj muži! t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB tmámestále dostatok ponúk trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

STAJAN SLOVAKIA PRIJME

�����������������

PRACOVNÍKOV:

� ELEKTROTECHNIK/ ELEKTROMONTÁŽNIK

na prácu

S VYHLÁŠKOU §21 (732€ + 50€ + 50€ + 15€ + stravné lístky + ubytovanie )

�������������������

� MUŽI/ŽENY DO VÝROBY

AK CI

�������������� ����������������������������� ��������������������������

�OBSLUHA LIS. ZARIADENIA, LISOVANIE GUMY�

( 520€/mesiac + 0,12€/hod. + 1,20€/ hod. + odmeny + ubytovanie )

��������Nemecky jazyk ��������������������� ������2200€ ���������������������� ���������0901 712 616 0948 632 588 �����������������������

131190333

do

Miesto práce: DOLNÉ VESTENICE

KONTAKT: 0918 493 960 mail: stajanslovakia@azet.sk

DUBOVÉ Y PODLityAwH ood.eu

spoločnosť pre prieskum trhu, médií a verejnej mienky

HĽADÁ

externých spolupracovníkov

www.trin

ANKETÁR/ANKETÁRKA

PRÁCA PRE KAŽDÉHO

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODM

facebook

Kremnická 6, 851 01 Bratislava V 02/208 508 14, e-mail: anketari@median.sk

ie hové kúren aj na podla 888 702ood.eu tel.: 0915 trinityw @ g p : il a m

PP19-37 strana-

16

85_0632

REGRUTÁTOR/KA (získavanie respondentov do rôznych projektov)

IENKY

CALL CENTRUM:

0905 552 537 0915 971 823

Balenie čokolády / ČR Vodič VZV a Retrák /Praha / ČR Výroba mopov/ ČR

schopných vykonávať aj náročnejšie projekty (rozhovory s respondentmi)

33-0032

0944 113 140

Miesto práce: NOVÉ MESTO N. VÁHOM

85_0617

30 A . 9 -2 .2 5% 01 9

������������������ ��������������������������� ��������������������� ������������������

PRAVA zabezpečené UBYTOVANIE a DO V, ŽENY aj PÁRY VHODNÉ PRE MUŽO

85_0626, 85_630

Facebook: aiwsk

32-0077

www.aiw.sk

85_0026

AIW má zástupcov Kritériá v rôznych mestách Slovenska! pre spoluprácu s AIW: Zavolajte na bezplatné číslo · opatrovateľský kurz a prax 0800 24 24 44 · dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie. · vek 25 až 60 rokov Pracovať môžete už o pár dní!

Profile for REGIONPRESS - Popradsko

Popradsko Kežmarsko 19-37  

Regionálne inzertné noviny Popradsko Kežmarsko 19-37

Popradsko Kežmarsko 19-37  

Regionálne inzertné noviny Popradsko Kežmarsko 19-37

Advertisement