Page 6

6 EDITORIÁL / SLUŽBY

HRUBÁ STAVBA STAVEBNÉ MATERIÁLY A ČINNOSTI

Téma týždňa

Hospodárite s vodou?

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzera PP medzera Číslo rubrikymedzera Text inzerátu Príklad: RP PP 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. TIP 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, PP zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

popradsko.sk

Opäť dobrý deň i týždeň, milí čitatelia. Tiež patríte medzi tých, ktorí sú presvedčení, že cez pákové batérie voda jednoducho nemôže unikať? Tak sa mýlite. Môže a dosť vo veľkých objemoch. Ak nemáme v poriadku naše domáce sanitárne zariadenia, medzi ktoré patrí napríklad bidet, pisoár, splachovacie wc, umývadlo, vaňa či sprchovací kút a prirátame k nim aj batériu nad kuchynským drezom, strata vody môže byť denne aj v objeme sto litrov na priemernú domácnosť. Nielen, že ide o ekologický hazard so vzácnou tekutinou, ale ide aj o domáci rozpočet. A hneď dvojnásobne. Tých sto litrov denne navyše platíte vodárňam a ak si dávate vyvážať žumpu, tak ich platíte aj v častejšom odvoze obsahu tejto zbernej nádrže. Úplne základným krokom by preto malo byť preveriť si, ako sme ošetrili prívod vody na vstupe do nášho domáceho systému. Akékoľvek drobné nečistoty v prívodnom potrubí – hoci aj malé šupinky hrdze zo starého rozvodu – dokážu totiž takmer znefunkčniť aj tie najmodernejšie pákové batérie. Tak isto stupeň tvrdosti vody rozhoduje o tom, do akej miery prestávajú byť hladké trecie plochy kartuší. A – samozrejme aj obsah vápnika vo vode. Vodný kameň je nepriateľ číslo jeden všetkých zariadení, fungujúcich na báze prietoku a ohrevu vody.

Oplatí sa teda investovať do takzvaných vstupných zariadení, ktoré vodu na prívode do domáceho rozvodu nielen dôkladne filtrujú, ale upravujú aj jej tvrdosť či vápenatosť. Hlavnou funkciou vodovodných batérii je samozrejme kontrola intenzity prietoku vody a jej teploty bez ohľadu na to, či ide o kuchynské drezové batérie, kúpeľné batérie na umývadlách alebo v sprche. Moderné vodovodné batérie majú aj prídavnú funkciu – dizajn. Značkové kuchynské batérie už nie sú len statickými vývodmi vody, ale sú plné prídavných funkcii ako je otočenie o 360 stupňov, výsuvná hadica na uľahčenie umývania objemných hrncov a nádob, ba majú dokonca bezdotykové ovládanie. Šetriť sa dá aj na funkčných a spoľahlivo pracujúcich zariadeniach. Ale musíte dlhšie čakať na teplú vodu alebo, naopak, na studenú, pri každom otočení kohútika zbytočne unikne osem až dvanásť litrov. Ak tento problém nevyriešite, využite vodu inak, napríklad na polievanie kvetov. Ak vodu práve nepoužívate, jednoducho ju zastavte, napríklad pri umývaní zubov či počas mydlenia pod sprchou. Za minútu zbytočného vypúšťania vody vyplytváte aj vyše 8 litrov. Rozdiel medzi napustenou vaňou a krátkou sprchou je viac ako 50 litrov.

PLASTOVÉ OKNÁ, DVERE  KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ  PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK  ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU  GARÁŽOVÉ BRÁNY možnosť predaja aj na splátky

Kontaktná adresa Prešov: Levočská 2 Tel./fax: 051/7718 607 Mobil: 0903 634 202 Kontaktná adresa Poprad: Hviezdoslavova 24 tel.: 0915 547 169 email.: poprad@dachmann.sk

www.dachmann.sk maxidachmann@gmail.com

83-0058

Chcete si podať inzerát?

» red

SKLENÍKY DO VAŠEJ ZÁHRADY

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

NAŠE DVERE CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA VÁŠ DOMOV OCEĽOVÉ DVERE SO ZÁRUBŇOU AKCIA na všetky

230 €

V PONUKE UŽ AJ INTERIÉROVÉ DVERE!!! DUB hladký

- iba u nás

ČEREŠŇA hladká

JELŠA hladká

BIELE vzor

dvere

14 bodové zamykanie, 2 zámky + 2 sady kľúčov, protipožiarne, zateplené, vlastný zvonček, podsvietenie kľučky, hrúbka krídla 7 cm, odhlučnené, prah vo farbe zárubne

KVALITA

www.ocelovedvere.sk

KOVANIE ZDARMA !!!

Otvorené: Po - Pia: 9:00 - 17:00 ocelovedvere@ocelovedvere.sk

PREDAJŇA: Priekopa 1804, 060 01 Kežmarok, Tel.: 0905 468 802

PP18-45 strana- 6

ODOLNOSŤ

Možnosť Výplň lexan* objednania nerozbitný na mieru ( nie sklo) cena 75 € / m2 * lexan 4,5 mm 2UV jednokomorový Profil pozinkovaný priehľadný, výborné možnosť výberu farby tepelnoizolačné Automatické otváranie okien 45 €

ZAMERANIE ZDARMA! VŠETKY DVERE SKLADOM

Odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

JEDNODUCHOSŤ

OBJEDNÁVAJTE NA: obchod@pr-mont.sk PR MONT - klampiarska výroba, s.r.o. Továrenská 2285/12, Poprad - Stráže telefón: 052/ 776 39 40, 0907 909 473

vlastnosti

99-0009-6

BBUK vzor v

ww w.p r-m on t.sk sklenik na mieru

JELŠA vzor

74-0006-3

ČEREŠŇA vzor

DUB vzor

Popradsko 18-45  

Regionálne inzertné noviny Popradsko-Kežmarsko 45.týždeň 2018

Popradsko 18-45  

Regionálne inzertné noviny Popradsko-Kežmarsko 45.týždeň 2018

Advertisement