Page 1

regionĂĄlne noviny

PreÄ?Ă­tajte si lepĹĄie noviny.

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

popradsko.sk

POPRADSKO KEĹ˝MARSKO Ä?. 28/13. jĂşl 2018 / 22. roÄ?nĂ­k

2-5 2-6 2-7

týŞdenne do 35 000 domåcností a firiem

ŽALÚZIE, SIEŤKY p r o t i h my z u 0907 942 957

3 7 15

99-0009-4

DO VAĹ EJ ZĂ HRADY info: 052/ 776 39 40 0907 909 473

99-0160

SKLENNĂ?KY 99-0014

VĂ?STAVBA RD na kĞúÄ? REKONĹ TRUKCIE rod. domov, bytov, bytovĂ˝ch jadier, a inĂŠ stavebnĂŠ Ä?innosti ... ZATEPÄ˝OVANIE info: 0902 60 73 75

99-0148

27-0174

www.lacne-zaluzie.sk

99-0022-7

rýchlo, lacno, kvalitne

3,7

... najlepĹĄĂ­ pomer kvalita - cena ...

3

99-0021-1

PrĂ­Ä?te sa presvedÄ?iĹĽ do naĹĄej vzorkovej predajne !!! PartizĂĄnska 1849 (vedÄža autosalĂłnu PEUGEOT), POPRAD-ZĂ PAD Mobil: 0902 209 489 Tel.: 052/7764 353

WÄ„ĹśĆ?ĹŹÄ‚Ä‚Ä?ŚůĂƉēĞŜĆ?ĹŹÄ„žſĚĂ

Viac informĂĄciĂ­ na strane Ä?. 3

ϏϾϏϯϴϯϲϲϴϾ ϏϾϏώώϾϲϭώώ

Ĺ?ŜĨŽΛŽÄ?ĹŻÄžĹŹÇ‡Ć‰Ĺ˝Ć‰ĆŒÄ‚ÄšÍ˜Ć?ĹŹÍ•Ç Ç Ç Í˜Ĺ˝Ä?ĹŻÄžĹŹÇ‡Ć‰Ĺ˝Ć‰ĆŒÄ‚ÄšÍ˜Ć?ĹŹ

98-0021

99-0194

EÄ„ĹľĆ?ǀ͘Ĺ?Ĺ&#x;ÄšĹ?Ä‚Ϲϭ͏Ϲϲ ϏϹϴĎŹĎ­WĹ˝Ć‰ĆŒÄ‚Äš

OD 13.8.2018

46-0009

a PREDAJ KRMĂ?V

PREDAJ SLIEPOK

10

.DPEXGŸVPHURYDħWYRMHSUYNURN\SRģNROH"

Vykrocˇ za pråcou k nåm!

6PHWXXĹ€URNRYDVWÂŁOHQDSUHGXMHPH

+Ăż$'ƒ0( ˇ CO2 ZvĂĄracov

MontĂĄĹžnych pracovnĂ­kov

UXĂ?QÂŤ]YÂŁUDQLHREVOXKD ]YÂŁUDFÂŻFKVWURMRY YODVWQÂŻÄŁ=0 PLQ4,2 EUR/hod.*

SUHGPRQW£ŀQHSU£FHPRQW£ŀQH SU£FHQDNRQH�QHMPRQW£ŀLD PRQW£ŀQ\FKOLQN£FKWODNRY£ VNŸģNDY\SHĊRYDQLH29 PLQ3,45 EUR/hod.*

SOXVYDULDELOQÂŁ]ORĹ€NDP]G\ SUÂŤPLH]DSUÂŁFXYQRFL ]DSRREHGQÂź]PHQX]D]PHQQÂźSUHYÂŁG]NX SUÂŁFXYVRERWXGRFKÂŁG]NRYÂżERQXV

%2186<

11

prĂ­spevok na zĂĄvodnĂŠ stravovanie ]DEH]SHĂ?ÂŻPHWLSUHXND]=0

3

SUÂŻVSHYRNQDGRSUDYX Č´UHPQÂŤÄŁSRUWRYÂŤDNWLYLW\

15

3RÄŁOLQÂŁPVYRMĹ&#x20AC;LYRWRSLVQDkariera@tatramat.sk DOHER

99-0186

Ë&#x2021; vody, TATRAMATâ&#x20AC;&#x201C;ohrievace HlavnĂĄ 1, 058 01 Poprad.

PP 18-28 STRANA - 01

8-9


NOVOMESTSKO-MYJAVSKO KEZMARSKO

týždenne do 35 000 domácností a firiem

popradsko@regionpress.sk

Inzercia: Mgr. Marcela Petreková 0905 338 878

IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Distribúcia: (35.000 domácností/firiem) Každý týždeň: Poprad, Svit, Kežmarok, Spišská Belá a obce: Gánovce, Hozelec, Švábovce, Hôrka, Spišský Štiavnik, Hranovnica, Spišské Bystré, Kravany, Štrba, Tatranská Štrba, Lučivná, Svit-Podskalka, Batizovce, Spišská Teplica, Veľká Lomnica, Huncovce, Ľubica, Vrbov, Vlková, Abrahámovce, Jánovce, Veľký Slavkov, Mlynica, Vikartovce.

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Prosba o pomoc: V prípade, že viete

o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

NAŠE DVERE CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA VÁŠ DOMOV ČEREŠŇA vzor

DUB vzor

JELŠA vzor

BBUK v vzor

OCEĽOVÉ DVERE SO ZÁRUBŇOU AKCIA na všetky

230 €

V PONUKE UŽ AJ INTERIÉROVÉ DVERE!!! DUB hladký

- iba u nás

ČEREŠŇA hladká

BIELE vzor

JELŠA hladká

dvere

14 bodové zamykanie, 2 zámky + 2 sady kľúčov, protipožiarne, zateplené, vlastný zvonček, podsvietenie kľučky, hrúbka krídla 7 cm, odhlučnené, prah vo farbe zárubne

www.ocelovedvere.sk

ZAMERANIE ZDARMA! VŠETKY DVERE SKLADOM

Odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

KOVANIE ZDARMA !!!

Otvorené: Po - Pia: 9:00 - 17:00 ocelovedvere@ocelovedvere.sk

PREDAJŇA: Priekopa 1804, 060 01 Kežmarok, Tel.: 0905 468 802

volajte

Študentská 2, 917 01 Trnava

66-0001-9

Vydáva:

Ivan Brožík

to, aby sa veriaci a tí, ktorí sa k viere hlásia tak či onak, často najviac pred voľbami, zamysleli, čo robia zle, čo by mohli a mali napraviť, ako by sa mohli a mali aj cez svoju prácu a jej výsledky či život ako taký stať ešte lepšími. Nie je hriechom robiť chyby a dopúšťať sa omylov či robiť málo, keď je človek okolnosťami „uschopnený“ robiť viac? Hriechom je aj to, keď povýšenecky odmietneme tie slová kňazov, ktoré nám smerujú až do duše a prijmeme iba tie, ktoré nás chvália. Lebo kňazi sú takí, aj pochvália, ale aj naprávajú. A homílie sú tiež také. Iba ľudia na piedestáli moci sú niekedy nenapraviteľní. Ivan Brožík

0905 638 627

e-mail:

Kežmarská 1, Poprad

vala na cestu k čomusi, čo je v súlade s biblickým desatorom. Nenáleží ani politikom, ktorí si z  nejakého prapodivného dôTak to platilo odjakživa, kázeň vodu myslia, dokonca sú o tom presvedčení, že môžu všetko, sa nekomentuje, už vôbec aby kázne kňazov analyzovali ako politické prejavy. Homília je nehodnotí laikmi, kázeň sa v katolíckom obrade súčasťou prvej časti slávenia svätej omše jednoducho prijíma. Kázeň je – liturgie slova. Je predĺžením čítania svätého písma, ktoré vyna to, aby nám jej posolstvo svetľuje a objasňuje zhromaždeniu veriacich. Nesúhlas, najmä v podobe vyslovených myšlie- ten politický, so slovami homílie či dokonca jej kritika, je ako nok vstúpilo do svedomí. Je na stranícke uznesenie z čias, keď strana bola nad všetkým, aj nad to, aby veriacich robila lepšími tou časťou cirkvi, ktorú si podrobila. a laikov aby aspoň nasmero- Povinnosťou dobrého kňaza je v  homílii poukázať práve na

pred úžerou, podvodníkmi, dražbou, susedmi ...

Redakcia:

Kázeň sa prijíma

X]£YLHUNDÑDOģLHKRY\GDQLDMH18.7.2018

VLHħUHJLRQ£OQ\FKQRY¯Q

BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

dosah na 1.500.000

domácností a firiem

PEKNÁ STRECHA nátery striech nátery kostolov oprava a výmena striech lacno a kvalitne tel.: 0908 842 631

PP 18-28 STRANA - 02

99-0003-2

BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 27.000 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 52.500 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravsko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

99-0041-x

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

99-0170

V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

61_0ƑѵƖ

popradsko.sk

redakčné slovo

FINANČNÁ OCHRANA

... nájdeš, čo hľadáš

34-0157

regionálne noviny

POPRADSKO PIESTANSKO


â&#x20AC;&#x17E;V septembri idem na dovolenku a rada by som troĹĄku schudla. UĹž som to skúťala aj v minulosti, no nikdy som nevydrĹžala.â&#x20AC;&#x153; To najdĂ´leĹžitejĹĄie, Ä?o nĂĄs Ĺženie vpred, je naĹĄa motivĂĄMgr. RenĂĄta cia, teda to, preÄ?o je pre nĂĄs BotkovĂĄ dosiahnutie nĂĄĹĄho cieÄža dĂ´-

leĹžitĂŠ. Ak nie ste dostatoÄ?ne motivovanĂĄ, je veÄžmi ĹĽaĹžkĂŠ Ä?eliĹĽ krĂ­zam, Ä?i prvĂ˝m prekĂĄĹžkam. DĂ´vodov, preÄ?o mĂ´Ĺžeme zlyhĂĄvaĹĽ, je viac a moĹžno sa v nejakom nĂĄjdete aj vy. Ä&#x152;astokrĂĄt si stanovujeme prĂ­liĹĄ nereĂĄlne ciele, takĂŠ, ktorĂŠ presahujĂş naĹĄe moĹžnosti, Ä?i schopnosti a taktieĹž nie sme vo formulĂĄcii naĹĄich cieÄžov konkrĂŠtni. NestaÄ?Ă­ si povedaĹĽ len, chcem schudnúż, je to pre Ä?loveka totiĹž dosĹĽ neuchopiteÄžnĂŠ. SkĂşste si urÄ?iĹĽ poÄ?et kilogramov, alebo poÄ?et centimetrov, Ä?i partie na tele, na ktorĂ˝ch chcete zaÄ?aĹĽ pracovaĹĽ. TaktieĹž si urÄ?ite nejakĂ˝ termĂ­n, ktorĂ˝ by mal byĹĽ adekvĂĄtny vaĹĄim poĹžiadavkĂĄm. OdporuÄ?ila by som vĂĄm aj pouvaĹžovaĹĽ nad Ä?iastkovĂ˝mi

vĂ˝mena vanĂ­ liĹĄtovanie a utes. vanĂ­ inĂŠ opravy (voda, odpad) zapojenie prĂĄÄ?ky priamo na odpad 99-0038

VLADO

NĂ TERY STRIECH NĂ TERY VO VĂ?Ĺ KACH 85_04

=DSULMDWHÄ?Q~FHQX

riadkovĂĄ inzercia

auto-moto/predaj 1

AUTO-MOTO/PREDAJ ° PredĂĄm 4ks letnĂŠ pneumatiky FALKEN Sincera +hlinikovĂŠ disky DEZENT 165/70 F14 cena dohodou 0907 906 509 °PredĂĄm Fabiu 12 roÄ?nĂş 92 tisĂ­c km v dobrom stave za 830 eur 0908268425

!VWURMRYĂ Ä&#x2020;LVWHQLH zadechtovanĂ˝ch komĂ­nov > fasĂĄdne komĂ­ny !Ä&#x2020;LVWHQLHDNRQWUROD komĂ­nov

vŞdy v STREDU v týchto termínoch: 4.7. , 15.8. , 5.9. , 26.9. , 17.10. , 32 7.11. , 28.11. , 19.12. 2018 Jarabina . . . . . . . . . Kamienka . . . . . . . Hniezdne-Coop . . . . NiŞnÊ RuŞbachy. . . Podolinec-poťta . . . Spiťskå Belå-Coop . Ľubica. . . . . . . . . . . Huncovce . . . . . . . . Vrbov . . . . . . . . . . . Vlkovå. . . . . . . . . . . Abrahåm.-kostol. . . Janovce. . . . . . . . . .auto-moto/inĂŠ AUTO-MOTO/INĂ&#x2030;

2

.RQWDNWXMWHQšVYSUDFRYQĂ&#x2022;FKGÄ&#x152;RFK

byty/predaj BYTY/PREDAJ

3

REKOLDGND='$50$ RGKRGGRKRG

13,15 hod. 13,40 hod. 14,00 hod. 14,20 hod. 14,40 hod. 15,10 hod. 15,30 hod. 15,50 hod. 16,10 hod. 16,25 hod. 16,40 hod. 17,00 hod.

www.kominar-poprad.sk www.kominyfrezovanie.sk (ULPRQWVUR/XÄ&#x2020;LYQš 0LFKDO+XGšÄ&#x2020;

>> Auto bude ståż na stanoviťti alebo Obecným úradom 10 minút <<

0905 345 352 46-0009

popradsko.sk

3

obÄ?ianska

.20ÂĽ129

OD 13.8.2018

1$7,(5$ý6792 0$/,$56792

E. Kant: â&#x20AC;&#x17E;VĹždy je dobrĂ˝ nĂĄpad urobiĹĽ nieÄ?o relaxujĂşce pred tĂ˝m, neĹž spravĂ­te dĂ´leĹžitĂŠ ĹživotnĂŠ rozhodnutie.â&#x20AC;?

> revĂ­zie komĂ­nov ku kolaudĂĄciĂĄm RD !IUĂ ]RYDQLHDYOR{NRYDQLH komĂ­nov

PREDAJ SLIEPOK

Ä&#x152;irÄ? . . . . . . . . . . . . . . 9,00 hod. Ä˝ubotĂ­n. . . . . . . . . . . 9,20 hod. PlaveÄ? . . . . . . . . . . . . 9,35 hod. Orlov . . . . . . . . . . . . . 9,50 hod. HromoĹĄ. . . . . . . . . . 10,15 hod. Plavnica-Coop. . . . . 10,40 hod. Ă&#x161;dol-pohos. Zas . . . . 11,00 hod. ChmeÄžnica-MĹ . . . . 11,20 hod. Jakubany-p. zbroj.. . 11,45 hod. N. Ä˝ubovĹ&#x2C6;a-n. cen. . 12,00 hod. KolaÄ?kov-poĹž. zbr. . . 12,20 hod. LitmanovĂĄ . . . . . . . 12,55 hod.

Vtip: Otec kĂĄra syna, Ĺže je lenivĂ˝ a nepĂ­ĹĄe si Ăşlohy. â&#x20AC;&#x17E;A Ä?i vieĹĄ, Ä?o v tvojom veku robil Abraham Lincoln?â&#x20AC;? pĂ˝ta sa rozhorÄ?ene. â&#x20AC;&#x17E;To neviem,â&#x20AC;&#x153; odpovedĂĄ syn, ale v tvojom veku uĹž bol prezidentom SpojenĂ˝ch ĹĄtĂĄtov!â&#x20AC;&#x153;

F R Ă&#x2030; ZO VA N I E a 9 / 2 n . 2 9$ 1 , (

0,30

RENOVĂ CIA VANĂ? SMALTOM

mobil:0940 954 513

cieÄžmi, ktorĂŠ vĂĄm napomĂ´Ĺžu k vĂĄĹĄmu ďŹ nĂĄlnemu efektu (strava, typy cviÄ?enia,...) a taktieĹž majte v hlave aj zĂĄloĹžnĂ˝ plĂĄn. NemĂ´Ĺžete naprĂ­klad z rĂ´znych dĂ´vodov chodiĹĽ do posilĹ&#x2C6;ovne? Miesto toho naprĂ­klad zaÄ?nite s dlhĂ˝mi prechĂĄdzkami s vaĹĄim psom, Ä?i priateÄžkou a postupne pridĂĄvajte Ä?alĹĄie aktivity. Nie nĂĄhodou je dobrĂŠ, ak o  vaĹĄich pohnĂştkach vie aj vaĹĄe okolie, jednak vĂĄs mĂ´Ĺžu podporiĹĽ, ale taktieĹž popohnaĹĽ vĂĄs prĂĄve vo chvĂ­Äžach, keÄ? narazĂ­te na nejakĂŠ prekĂĄĹžky. Je dobrĂŠ maĹĽ mnoĹžstvo takĂ˝chto â&#x20AC;&#x17E;zĂĄchytnĂ˝ch bodovâ&#x20AC;&#x153;, o ktorĂŠ sa mĂ´Ĺžete kedykoÄžvek oprieĹĽ. Prajem vĂĄm ĂşspeĹĄnĂş cestu k vĂĄĹĄmu cieÄžu. Mgr. RenĂĄta BotkovĂĄ psycholĂłg

99-0012-1

PevnĂĄ vĂ´Äža

psycholĂłg radĂ­

byty/prenĂĄjom 4 BYTY/PRENAJOM ° HÄžadĂĄm byt na prenĂĄjom do 250â&#x201A;Ź Ä?iastoÄ?ne zariadenĂ˝, 0907632729 ° HÄžadĂĄm podnĂĄjom Ä?iastoÄ?ne zariadenĂ˝ do 250â&#x201A;Ź 0907632729 domy/predaj DOMY/PREDAJ

5

pozemky/predaj POZEMKY/PREDAJ

6

reality/inĂŠ REALITY/INĂ&#x2030;

7

STAVBA stavba

8

°PredĂĄm sklolaminĂĄtovĂŠ Ĺžumpy o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a vodomernĂŠ plastovĂŠ ĹĄachâ&#x20AC;ŤďŹ&#x161;â&#x20AC;Ź. Cena od 650 â&#x201A;Ź. Doveziem, osadĂ­m, vykonĂĄm aj tlakovĂş skúťku. T.Ä?.: 0905 925 991

'&$#1"+%,'

7/$Ăž 0905 338 878

vizitky - kalendĂĄriky - letĂĄky - plagĂĄty - katalĂłgy - tabule - billboardy VYSOKĂ KVALITA

RĂ?CHLE DODANIE

DOBRĂ CENA

PP 18-28 STRANA - 03

#. '"0-& #

$"$ ' ' /-& #(%* ' )'"+%,'( + %,!#0-  )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" " (%! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# $"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 $"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 


2 8 6 1 8 3 4 7 1 3

1 8 9 7 4 2

2

8

3 4 2 1

ďŹ nancie

9

8

6

Komunikovanie sÂ ďŹ nancmi bude jednoduchĹĄie

FinanÄ?nĂĄ sprĂĄva vychĂĄdza v Ăşstrety najmä novĂ˝m elektronicky komunikujĂşcim klientom â&#x20AC;&#x201C; fyzickĂ˝m osobĂĄm podnikateÄžom. UĹž minulĂ˝ týŞdeĹ&#x2C6; zaÄ?ala postupne nasadzovaĹĽ jednotlivĂŠ FinanÄ?nĂĄ sprĂĄva nasadzuje zmeny. Ako prvĂŠ zavedie zlĂşÄ?enie registrĂĄcie a autorizĂĄcie redizajn portĂĄlu, automa- pre fyzickĂŠ osoby podnikateÄžov do jednĂŠho kroku. tickĂş autorizĂĄciu a upra- V praxi to bude po novom fungovaĹĽ tak, Ĺže ak bude subjekt venĂŠ notiďŹ kaÄ?nĂŠ e-maily. konaĹĽ sĂĄm za seba, po dokonÄ?enĂ­ registrĂĄcie sa na zĂĄklade NasledovaĹĽ budĂş zmeny aj pouŞívateÄžom zadanĂ˝ch Ăşdajov systĂŠm PFS automaticky priamo v osobnej zĂłne da- pokĂşsi identiďŹ kovaĹĽ novĂŠho pouŞívateÄža v prostredĂ­ ďŹ nanÄ?nej sprĂĄvy, t.j. v jej registroch. Ak ho bude vedieĹĽ ďŹ nanÄ?nĂĄ Ĺ&#x2C6;ovnĂ­ka.

sprĂĄva identiďŹ kovaĹĽ, systĂŠm PFS vytvorĂ­ potrebnĂŠ väzby automaticky. O ĂşspeĹĄnosti/neĂşspeĹĄnosti automatickej autorizĂĄcie bude ďŹ nanÄ?nĂĄ sprĂĄva daĹ&#x2C6;ovĂ˝ subjekt informovaĹĽ prostrednĂ­ctvom notiďŹ kaÄ?nĂŠho e-mailu. V prĂ­pade neĂşspeĹĄnej identiďŹ kĂĄcie ho zĂĄroveĹ&#x2C6; e-mailom upozornĂ­ na to, ako mĂĄ Ä?alej postupovaĹĽ. FinanÄ?nĂĄ sprĂĄva upravila tieĹž textovĂŠ znenia notiďŹ kaÄ?nĂ˝ch e-mailov, ktorĂŠ sĂş zasielanĂŠ subjektom naprĂ­klad v aktivaÄ?nom e-maile pri registrĂĄcii, v sprĂĄve o prijatĂ­ podania, v sprĂĄve o odmietnutĂ­ podania a pod. tak, aby bol text sprĂĄvy jasnĂ˝, zrozumiteÄžnĂ˝ a informoval o Ä?alĹĄom postupe. red

obÄ?ianska

riadkovĂĄ inzercia

Pod Lomnický ťtít opäż zavíta Medzinårodný detský husĞový orchester

domĂĄcnosĹĽ 9 DOMĂ CNOSŤ °PonĂşkam na predaj vo veÄžmi dobrom stave zachovalĂş kachÄžovĂş pec -funkÄ?nĂş (potreba vlastnĂŠho rozobratia)cena dohodou, kontakt: 0902140512 10

hobby a ťport 11 HOBBY A ŠPORT ° Kúpim vreckovÊ hodinky, bodåky, ťable, voj. pracky, nemec.helmy, vyznamenania,mince triebor., zlatÊ-zuby 090716635 deżom DEŤOM rôzne/predaj

66-0076-1

zĂĄhrada a zverinec ZĂ HRADA A ZVERINEC

OBNOVA STRIECH

NAJLEPĹ IA t ETERNITOVĂ?CH t PLECHOVĂ?CH CENA t PLOCHĂ?CH t KANADSKĂ? Ĺ INDEÄ˝ NA TRHU RODINNĂ?CH DOMOV, PANELĂ KOV A BYTOVIEK

0944 720 9ka 32 t 20 ROÄ&#x152;NĂ ZĂ RUKA t NAJLEPĹ IA CENA t Ĺ˝IADNA ZĂ LOHA t PRVOTRIEDNA KVALITA

BEZ DEMONTà ŽE!

12

SO ZACHOVANĂ?M PĂ&#x201D;VODNEJ KRYTINY BITĂ&#x161;MENOVOU LEPENKOU

13

t zameranie t odbornĂŠ poradenstvo t cenovĂĄ kalkulĂĄcia na mieste ZADARMO !!!

RĂ&#x201D;ZNE/PREDAJ ° PredĂĄm Ä?esĂĄk na Ä?uÄ?oriedky novĂ˝ 0907964566

Dlhodobo na trhu NON STOP lin

obnova plochých striech technológiou COPERNIT min. zåruka 20 rokov

VYKONà VAME OPRAVY: KOM�NOV a ODKVAPOV�CH ŽĽABOV

RrĂ´zne Ă&#x201D; Z/inĂŠ N E / I N14Ă&#x2030;

hĞadåm pråcu HĽADà M PRà CU

15

zoznamka ZOZNAMKA

16

2

6 9

9 8

8

2 7

8 7

7 8 5 5 7 4 9

4 2 6 1 5 4

1 6

99-0006-19

'&$#1"+%,' #. '"0-& #

$"$ ' ' /-& #(%* ' )'"+%,'( + %,!#0-  )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" " (%! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# $"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 $"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 

www.regionpress.sk sieĹĽ region

1 300 kolportĂŠrov

VYDAVATEĽSTVO

TLAÄ&#x152;IAREĹ&#x2021;

DISTRIBĂ&#x161;CIA

PP 18-28 STRANA - 04

V poradĂ­ piate stretnutie mladĂ˝ch huslistov v TatrĂĄch, ktorĂŠ vystupuje pod nĂĄzvom MedzinĂĄrodnĂ˝ detskĂ˝ husÄžovĂ˝ orchester, vyvrcholĂ­ ĹĄpeciĂĄlnym koncertom pod ĹĄĂ­rim nebom na Skalnatom plese. OrganizĂĄtorka podujatia Tereza NovotnĂĄ informovala, Ĺže v sobotu (14.7.) sa pod LomnickĂ˝m ĹĄtĂ­tom predstavĂ­ 33 nadanĂ˝ch detĂ­ zo Slovenska, Ä&#x152;iech, Ruska, Kanady, Portugalska, Mexika a Hongkongu. MalĂ­ huslisti vystĂşpia pod vedenĂ­m huslistky a pedagogiÄ?ky Terezy Novotnej. â&#x20AC;&#x17E;KaĹždĂ˝ rok, odkedy to spolu s manĹželom organizujeme, sa snaŞíme, aby bol pobyt v TatrĂĄch pre deti zaujĂ­mavĂ˝ nielen po hudobnej strĂĄnke, ale aby si domov doniesli aj zĂĄĹžitok, na ktorĂ˝ budĂş dlho spomĂ­naĹĽ. V minulosti sme koncertovali v Belianskej jaskyni Ä?i na Hrebienku, ale tento rok to bude opäż v sobotu o 12. hodine na Skalnatom plese,â&#x20AC;&#x153; povedala NovotnĂĄ. Ako Ä?alej dodala, na naĹĄtudovanie si vyberĂĄ diela, ktorĂŠ deti nieÄ?Ă­m oslovia. NiektorĂŠ z nich v orchestroch nehrajĂş, takĹže je to pre nich vĂ˝znamnĂĄ zmena a aj v kolektĂ­ve sa im ÄžahĹĄie vĹĄetko ĹĄtuduje. â&#x20AC;&#x17E;StarĹĄĂ­ a skĂşsenejĹĄĂ­ pomĂĄhajĂş mladĹĄĂ­m, v hudbe nie je Ĺžiadna jazykovĂĄ bariĂŠra, v naĹĄom orchestri nie je cĂ­tiĹĽ Ĺžiadnu prestĂ­Ĺž, iba radosĹĽ z hrania. Okrem diel Mozarta, Bacha, Haydna, Vivaldiho Ä?i Ĺ ostakoviÄ?a som do repertoĂĄru zaradila aj modernejĹĄĂ­ch autorov â&#x20AC;&#x201C; Piazzolu a Cohena. Na svojom popradskom orchestri sondujem, ktorĂŠ skladby sa deĹĽom pĂĄÄ?ia a ktorĂŠ rady hrajĂş, a potom ich naĹĄtudujeme aj na tom medzinĂĄrodnom,â&#x20AC;&#x153; vysvetÄžuje NovotnĂĄ. Tento rok prĂ­du na SkalnatĂŠ pleso i uÄ?itelia, ktorĂ˝ch zaujĂ­ma, ako s toÄžkĂ˝mi deĹĽmi tĂĄto pedagogiÄ?ka pracuje. Koncerty v TatrĂĄch sĂş podÄža nej zĂĄĹžitkom nielen pre celĂ˝ orchester, ale aj pre nĂĄvĹĄtevnĂ­kov a celĂŠ publikum. â&#x20AC;&#x17E;PrĂ­roda je tou najkrajĹĄou hudobnou sĂĄlou a diela takĂ˝ch velikĂĄnov, akĂ˝mi sĂş Bach, Vivaldi Ä?i Mozart, si koncerty v prĂ­rode zaslúŞia,â&#x20AC;&#x153; konĹĄtatovala NovotnĂĄ, ktorĂĄ pĂ´sobila 15 rokov v Ĺ tĂĄtnom divadle a v Ĺ tĂĄtnej ďŹ lharmĂłnii v KoĹĄiciach ako hrĂĄÄ?ka prvĂ˝ch huslĂ­. Koncertuje a vedie husÄžovĂŠ kurzy aj v Mexiku a Taliansku, s viacerĂ˝mi hudobnĂ˝mi zoskupeniami precestovala takmer celĂ˝ svet. Aby mohla organizovaĹĽ husÄžovĂŠ stretnutia malĂ˝ch hudobnĂ­kov z celĂŠho sveta v slovenskĂ˝ch TatrĂĄch, zaloĹžila spolu s manĹželom obÄ?ianske zdruĹženie HusÄžovĂ˝ kĞúÄ?. Vstup na sobotĹ&#x2C6;ajĹĄĂ­ koncert MedzinĂĄrodnĂŠho detskĂŠho husÄžovĂŠho orchestra na terase reĹĄtaurĂĄcie na Skalnatom plese je bezplatnĂ˝. (TASR)


dobré rady

Skladujeme dary leta I Ideálne na dlhodobé skladovanie je jadrové ovocie ako jablká či hrušky, pretože nepodliehajú rýchlo skaze. Zberajte ich tesne pred dozretím a pred uskladnením ich preberte a vyraďte poškodené a deformované

plody. Otlačené a obité kusy by ľahko podľahli hnilobe. Stopku vždy nechávajte na plode — jabĺčka klaďte do debničiek stopkou hore, hrušky stopkou nadol. Na skladovanie využite nevykúrené priestory s vysokou vzdušnou vlhkosťou a stabilnou teplotou. Drobné ovocie ako jahody, maliny, ríbezle, černice alebo čučoriedky môžete v chladničke skladovať len krátkodobo, a to v plastovej alebo keramickej miske. Pred uskladnením ich nikdy neumývajte, robte tak až tesne pred konzumáciou. Ideálnou formou dlhodobého uskladnenia pri tomto ovocí je mrazenie, zaváranie alebo sušenie.

Najšetrnejším spôsobom konzervovania je práve mrazenie, pri ktorom si ovocie uchováva 80 až 90 percent pôvodného obsahu vitamínov. Ideálna teplota v mrazničke je od -18 °C do -30 °C. Na mrazenie sú vhodné aj slivky a višne, určite to neskúšajte s hroznom, jablkami a inými druhmi obsahujúcimi veľa vody. Drobné ovocie môžete v mrazničke skladovať aj presypané cukrom alebo preliate cukrovým nálevom (najmä pri kyslejších druhoch ovocia). Po rozmrazení ich potom môžete konzumovať v neupravenom stave alebo pridať na dosladenie pokrmov a ochutenie koláčov. Takto uskladnené ovocie spotrebujte do 18 mesiacov. red

Vtip: Otec kominár sedí za stolom so svojou malou dcérkou a tu sa ho ona pýta: „Ocko, keď budem aj ja veľká, môžem sa stať kominárkou?“ Otec na ňu vyjavene pozrie a odpovedá: „Zlatko, tak to nie. Kde si prosím ťa videla, že by žena priniesla šťastie?“ W. Blake: „Nekráčajte tam, kadiaľ vedie cesta. Vydajte sa tadiaľ, kam nič nevedie a nechajte za sebou vyšliapanú trasu.“

postreh

Nedostávate vaše obľúbené noviny do schránky?

HĽADÁME KOLPORTÉRA na roznos reklamných novín počas víkendov na dohodu

Štrba Ľubica min. 11,00 Eur brutto za 1 roznos min. 9,50 EUR brutto za 1 roznos

+ príplatky: väčší počet strán novín, roznos letákov, náročnosť rajónu

79-0115

www.regionpress.sk

VEDIEŤ U NÁS INZERUJTE

Inz erc

ia,

rá s

ZVÝŠTE POVEDOMIE O ZNAČKE

ao

pla

tí!

FÚKANÁ IZOLÁCIA 0911 313 632

ZVÝŠTE SI TRŽBY Z PREDAJA

CENOVÉ KALKULÁCIE A ODBORNÉ PORADENSTVO ZDARMA

STRIEKANÁ

KANADSKÁ IZOLÁCIA STRECHY VÄZNÍKOVÉ KROVY DUTÉ STROPY DREVODOMY AXA-PROPERTY s.r.o. Radlinského 17 (bývalý areál) 052 01 Spišská Nová Ves

info@axaproperty.sk www.axaproperty.sk www.kanadska-pena.sk

PP 18-28 STRANA - 05

79-0103 79-0114

· · · ·

distribucia.pp@regionpress.sk, 0907 673 929

PREZENTUJTE SVOJU MYŠLIENKU kto

Petra Tótha

Politici kontra mládežníci

Napíšte nám do redakcie popradsko@regionpress.sk

DAJTE O SEBE

5

Keď mládežníci s transparentom Za slušné Slovensko oznámili, že v  jesenných komunálnych voľbách budú podporovať niektorých nezávislých kandidátov na starostov a primátorov, vládny Smer, opozičné SaS, OĽaNO a mimoparlamentné KDH podráždene odpovedali, že Juraj Šeliga a spoločníci sa správajú ako politická strana. Problém nespočíva v tom, že by páni Sulík, Matovič, Fico a  Hlina nemali pravdu. Práve naopak, ale tým, že ju vyslovili nahlas, povýšili spolok Za slušné Slovensko na úroveň svojich partnerov, čo je školácka chyba. Čím ďalej ľudia žijú od sociálnej bubliny a ekonomického pohodlia hlavného mesta, tým menej sú náchylní podliehať preháňaniu médií. Treba si na rovinu povedať, že dorastenci, ktorí si tak trochu arogantne osobujú právo určovať, ako má vyzerať slušné Slovensko, by nemali bez nekritickej podpory novinárov žiadnu šancu mobilizovať masy. A zneužívať emócie, vyvolané vraždou Martiny Kušnírovej a Jána Kuciaka na destabilizáciu politického systému. Mimochodom, motív tohto nepochybne odsúdeniahodného činu dodnes nie je preukázaný, ale organizátori protestov bez ohľadu na to neváhajú pri každej príležitosti hovoriť, že novinár prišiel o život kvôli svojej práci. Žiadne fakty túto teóriu nepotvrdzujú a vydávať ju za pravdu je prosto lož, čo sa dozaista nezhoduje s  požiadavkou slušnosti vo verejnom živote. Médiá a predovšetkým opozícia veľmi dobre vedeli, že omladina na námestiach zavádza, ale kým konala v zhode s  ich predstavami a  záujmami, mala plnú podporu, tak novinárov, ako aj protivládnych politických lídrov. Bývalý premiér Robert Fico síce už vtedy poukazoval na to, že hnutie Za slušné Slovensko nemá náležitú politickú legitimitu, ale robil to tým najmenej vhodným spôsobom. A  pokračuje v  tom dodnes. Naopak, šéfovia opozičných strán postupne menia pozície nielen voči tomu, čo si hovorí Za slušné Slovensko, ale aj vo vzťahu k prezidentovi Andrejovi Kiskovi, ktorý oznámil, že po roku 2019, keď mu vyprší funkčné obdobie, sa bude v určitej forme angažovať v straníckej politike. Je pravdou, že strana vedená Andrejom Kiskom bude konkurenciou predovšetkým súčasnej opozícii a  čiastočne aj Smeru, a preto má iskrenie medzi týmito tromi tábormi jasnú politickú logiku. Juraj Šeliga, Kristína Farská a ďalší s odznakmi s nápisom Za slušné Slovensko však nie sú pre týchto hráčov žiadnymi partnermi. Lepšie povedané nemali by byť, avšak keď s nimi budú zvádzať na verejnosti slovné súboje, dostanú sa na jednu úroveň. A  s  nimi celá slovenská politika. pt


5

2

6

7 4 5 9 2 1 7 6 1 4 5

4 9

8

škola

Škola a extrémy

iných: odstrániť domáce úlohy, zrušiť predmety, neznámkovať , odstrániť memorovanie, elektronizovať vzdelávanie a iné. To Pracujem v školstve dlho. sú len útržky z trendov, ktoré sa objavujú v diskusiách. Často Som z generácie, ktorá za- od predstaviteľov, ktorí majú s regionálnym školstvom minižila 1989-ty, mám možnosť málnu skúsenosť a tí sa inšpirujú podobnými „reformátormi“. porovnávať „reformy“ školy. Na druhej strane sú pretrvávajúce zastarané spôsoby učenia: Nedávno som čítal článok učiteľský monológ, direktívnosť, štátne učebnice, diktovanie o nápade zrušiť školy. Teraz poznámok, ignorovanie multimédií, doslovné učenie poučiek nehľaďme na sociálne dô- a nielen to. Veľmi škodlivé je to, ak sa do riadiacich pozícií dosledky. Zamerajme sa na ex- stávajú ľudia, ktorí sa demagogicky prikláňajú k prvému či trémnosť tohto názoru. Alebo druhému prístupu. Žiaľ, školstvo je riadené politicky, často bez

zdravie

Potrebujete RÝCHLO, KVALITNE, LACNO ZATEPLIŤ alebo POSTAVIŤ DOM?

MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA Pomer obvodu pásu a telesnej výšky

Vykonávame zatepľovanie, murárske a iné stavebné práce od A po Z.

PREDAJ STAVEBNÉHO A ZATEPĽOVACIEHO MATERIÁLU miešanie fasádnych farieb-exteriér, interiér Zabezpečujeme materiál, dopravu, odvoz odpadu, sťahovacie služby domy, byty, kancelárie. Cena dohodou po obhliadke.

0940 844 047, JMKSTAV.sro@gmail.com 99-0169

NÁKLADNÉ TAXI

autodoprava do 3,5 tony

Okná pre život.

SVITt Hlavná 15

tel.: 052/ 775 65 20 svit1@slovaktual.sk www.slovaktual.sk

Hlavná 15, tel./fax : 052 / 775 65 20

SIKERS SVIT

s. r. o.

t LPNQMFYOÏTUBWFCOÏQSÈDF tLPNQMFYOÏTUBWFCOÏQSÈDF ttTUBWCZOBLűÞŘtSFLPOÝUSVLDJF TUBWCZOBLűÞŘt SFLPOÝUSVLDJF e-mail: sikerssv

Brány a dvere od európskej jednotky za výhodnú cenu Domové dvere bez bočného dielu od

1 399 €

it@sikerssvit.s

k

Automatická garážová brána od

869 € *

Akciové ponuky, ktoré s istotou presvedčia 99-0129

Všeobecne ako ukazovateľ obezity a rizikovosti srdcovo-cievnych ochorení sa používa okrem známeho BMI (body mass index) aj parameter WHtR, skratka z anglického waist-to-height ratio, teda pomer medzi obvodom pásu a výškou. Je to ukazovateľ množstva telesného tuku u človeka. Výpočet je jednoduchý. Namerané hodnoty obvodu pásu sú vydelené výškou postavy. Obe miery musia byť v  rovnakých jednotkách (v centimetroch alebo v metroch). Hodnota WHtR presahujúca 0,5 sa už berie ako kritická a hodnota nad 0,6 indikuje veľmi vysoké riziko pre cukrovku, ochorenia srdca a ciev, srdcový infarkt, mozgovú príhodu a úmrtnosť na tieto ochorenia. Bližšie upresnenie je možné podľa pohlavia a veku. U  žien je optimálna hodnota 0,42 až 0,48. Hodnota nad 0,49 znamená riziko nadváhy a hodnota nad 0,492 zvýšené riziko pre prítomnosť tuku uloženého v oblasti pásu a brucha nielen v podkoží, ale hlavne aj v útrobách brucha, medzi orgánmi. Stav sa nazýva abdominálna alebo aj brušná obezita. Pri posudzovaní BMI je žena už v pásme nadváhy a pri čísle viac ako 0,58 už v  pásme obezity ťažkého stupňa, nazývanej aj malígna alebo morbídna, čo hovorí samé za seba. Pre mužov je optimálna hodnota 0,43 až 0,52 a riziko je nad 0,53 a zvýšené riziko znamená viac ako 0,536, kedy je muž už v pásme nadváhy a ak je hodnota nad 0,63 ide o obezitu ťažkého stupňa. O zdravo štíhlych ľuďoch hovoríme, keď hodnoty môžu byť aj nižšie od 0,35 do 0,41 u žien a do 0,42 u mužov. Zväčša ide o mladých ľudí s vysokou pohybovou aktivitou. Pre deti do 15 rokov sú optimálne hodnoty 0,46 až 0,51. Dôležité je nielen vedieť svoju hmotnosť a porovnávať si ju, ale poznať aj obvod pásu. Teda okrem váhy, treba používať aj jednoduchý krajčírsky meter a  vedieť svoje údaje. Alebo vnímať, či a ako ľahko zapneme nohavice alebo sukňu. Všeobecne platí, že cielený pokles hmotnosti o 1-2 kg zmenšuje aj obvod pásu o 1 cm. MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA vaše otázky k téme – zdravie@regionpress.sk

odbornosti. Čo s tým? Nezostáva nič iné, ako hľadať strednú cestu medzi klasickým a liberálnym. V situácii, keď sa v školstve vyzná každý, kto dostal vysvedčenie, to bude veľmi zložité. Preto apelujem na všetkých, čo majú možnosť ovplyvňovať školstvo, aby ho konečne zmenili, no zachovali si objektívny prístup a počúvli skúsenosti reálnych učiteľov, nie kadejakých vizionárov či „expertov“. Ak sa k tomu nepristúpi, naše školstvo sa nedostane z marazmu, ktorý sa v ňom za posledných 20 rokov usadil. A vymeniť extrém za iný extrém v konečnom dôsledku pocíti celá spoločnosť. Ján Papuga

87-0098

8 9 7 7 4 9 5 2 8

PP 18-28 STRANA - 06


Ľudácka prevýchova

jednotná doktrína - tá postupne prechádzala školami, mládežníckymi organizáciami i pracovným prostredím. Bolo to v rokoch 1938 až Pôvodné pravidlá spoločnosti prestávali platiť. Miesto nich 1939, keď sa pomery v kra- pribúdali nové zákony, v ktorých hrala prím najmä svojvôľa jine začali výrazne meniť. V nadriadených - a kde na odsúdenie mnohokrát stačilo nájsť knihe Ľudácka prevýchova svoje meno v položke „prekážka budovania štátu.“ Slovenpíše autorka, historička Ma- sko sa pomaly pretváralo a s ním aj osudy jeho obyvateľov. rína Zavacká, že myšlienko- Mária Janšáková mala z ľudáckeho hľadiska priam vzorový pluralizmus mal na Slo- vý životopis. Bola Slovenka, katolíčka, starostlivá matka a vensku čoraz menší priestor. svoje nadpriemerné vzdelanie využívala na podporu manDo popredia sa dostávala želovej kariéry a pri sociálnej a osvetovej činnosti. Na jeseň

svet knihy

roku 1939 sa však ocitla na samotke v Ilave ako politická väzenkyňa. Na slamníku priamo na hlinenej dlážke, bez liekov, bez súdu, bez možnosti obhajoby, zbavená svojich práv. Dôvod jej zaistenia nepoznal ani policajný vyšetrovateľ. Odporučil jej len niečo priznať, aby mala nižší trest. Po prepustení sa na radu osvieteného lekára rozhodla z traumatizujúceho pobytu vo väzení vypísať. Tak vznikol vyše osemdesiatstranový text, ktorý v predkladanej knihe doplnila o poučený komentár historička Marína Zavacká, ktorá sa venuje dejinám propagandy a kontextu budovania totalitných režimov v 20. storočí. red

Vtip: „Kamoško, tá moja svokra je ako denná tlač!“ „Tiež má o všetkom prehľad?“ „Ale, čo by! Tiež k nám chodí denne!“ Emanuel Kant: „Jednou z najväčších a najčistejších radostí je oddych po práci.“

hlavu hore!

www.kia.com

Prof. Ján Košturiak

CROSSOVER HYBRID AUTOMAT

Ako hlboko sme klesli

JÚL 01.07. Diana 02.07. Berta 03.07. Miloslav 04.07. Prokop 05.07. Sviatok sv. Cyrila a Metoda 06.07. Patrik,Patrícia 07.07. Oliver

Nová Kia Niro prekvapivo priestranná, neskutočne úsporná.

08.07. Ivan

Nová Kia Niro miluje mesto aj prírodu. Prinášame nový hybridný crossover výhradne s automatickou prevodovkou, ktorý kombinuje veľký priestor, šetrnosť k prírode, úsporu paliva a zníženie emisií s dokonalým pôžitkom z jazdy v meste, ale aj mimo neho. Samozrejmosťou sú špičkové asistenčné technológie, ktoré vás chránia nech ste kdekoľvek a v akomkoľvek počasí. Neuveriteľná jazdná dynamika a množstvo inteligentných technológií z vašej jazdy urobí komfortný, no zároveň vzrušujúci zážitok pre všetky vaše zmysly.

09.07. Lujza 10.07. Amália 11.07. Milota

5 650 €

UŽ OD NA ŠTVRTINKY BEZ NAVÝŠENIA

12.07. Nina 13.07. Margita 14.07. Kamil 15.07. Henrich

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

16.07. Drahomír 17.07. Bohuslav

hľadá poskytovateľov odborných prehliadok plynových kotlov u zákazníkov SPP

18.07. Kamila 19.07. Dušana 20.07. Eliáš,Iľja

22.07. Magdaléna 52-0109

Bližšie informácie získate na www.spp.sk v časti Upozornenie alebo telefonicky na +421 2 62 62 42 56

Dôležité telefónne čísla 06/07/2018

Spravcovia kotlov 93x61.indd 1

(platné na celom Slovensku)

Redakcia Popradsko 0905 338 878

09-03

21.07. Daniel

24.07. Vladimír

Požiarna služba

28.07. Krištof

150

29.07. Marta

158

30.07. Libuša

112

31.07. Ignác

Tiesňové telefónne číslo

možnosť predaja aj na splátky

Anna,Hana

27.07. Božena

Polícia

� KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ � PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK � ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU � GARÁŽOVÉ BRÁNY

25.07. Jakub 11:07 26.07.

Záchranná lekárska služba

155

PLASTOVÉ OKNÁ, DVERE

23.07. Oľga,Libor

Kontaktná adresa Prešov: Levočská 2 Tel./fax: 051/7718 607 Mobil: 0903 634 202 Kontaktná adresa Poprad: Hviezdoslavova 24 tel.: 0915 547 169 email.: poprad@dachmann.sk

PP 18-28 STRANA - 07

www.dachmann.sk maxidachmann@gmail.com

83-0058

Motor-Car Poprad, spol. s r.o., Partizánska 3800, 058 01 Poprad 052/ 789 56 01 | kia@motor-car-poprad.sk | www.motor-car-poprad.sk

99-0002-8

1 /4

7

Politici sa chvália rastom HDP, ľudia viac zarábajú a môžu si kúpiť viac. Napriek materiálnemu vzostupu padáme stále hlbšie. A keď sa zdá, že sme na dne, príde ďalšia demonštrácia grobianstva. Hovorím o spôsobe, akým ľudia komunikujú na verejnosti, na internete a v médiách. Ľudia, ktorí sa nazývajú politikmi, intelektuálmi, ktorí majú privilégium vystupovať v médiách a pôsobiť tak aj na našu mládež. Voči svojim oponentom používajú slová ako psychopat, vyšinutý predátor, debilný veriaci, grázel, zlodej, gauner, pošahanec, idiot a podobne. Urážaním protivníka nebudú naše argumenty silnejšie a nepriblížime sa k pravde. Na dialóg ako keby nebol čas. Kto by sa dnes zdržiaval počúvaním toho druhého? Ľudia sa prekrikujú, každý chce na seba upútať. V hádke máme protivníka, ktorého chceme poraziť, alebo aspoň raniť, ponížiť, či zosmiešniť. V dialógu máme spojenca na ceste k pravde. Naučme sa pozerať na problém očami druhej strany, snažme sa pochopiť, až potom očakávajme pochopenie. Tomáš Akvinský napísal: „Pane, daj mi srdce pokojné, jasné ale bez povrchnosti, zrelé, ale bez chytráctva, horlivé, ale bez túžby robiť sa dôležitým...“  Nie je čas na platónske dialógy Tomáša Akvinského, ktorý vyzýval svojich protivníkov, aby hovorili. Od nich dostával pomoc pred jednostrannosťou, zjednodušovaním a subjektívnosťou. My chceme dnes našich protivníkov umlčať, skáčeme im do reči, nepočúvame, čo hovoria a ani nás to nezaujíma. Lásku k pravde sme vymenili za rýchle a zjednodušené skratky. Úctu k partnerovi sme nahradili bojom, v ktorom sa snaží každý prekričať a premôcť toho druhého. Výsledkom sú narušené vzťahy, nedostatok rešpektu, negatívne emócie, nervozita a vytváranie ďalších konfliktov. Máme oveľa rýchlejšie a dokonalejšie komunikačné systémy, ako naši predkovia. Ale zatvrdli nám srdcia a zhrubol jazyk. Máme prístup k takým informáciám a faktom, ako nikdy v histórii, ale obklopuje nás klamstvo a manipulácia. Bože, ako hlboko sme klesli. Koľko pýchy vidíme každý deň v priamom prenose. A pokora sa skrýva niekde v úzadí. jk


8 9

1 1

1 3 7 9 5 3 2 8 5

7 5

2

8 6

8 9

3 7 8 2

etiketa

Leto a reštaurácie I

gastronomický zážitok, poradíme vám základné pravidlá reštauračného bontónu. Čoraz častejšie využívame Prichádzame do reštaurácie - Ideálne je, ak si svoj stôl v reštaurácie na pravidel- reštaurácii rezervujete vopred. Máte tak istotu, že budete né obedy i na obchodné či mať voľné miesto v čase, keď to potrebujete a i kuchyňa je priateľské stretnutia. Počas pripravená na to, že bude mať hostí. Pochopiteľne, ak idete dovoleniek ešte viac. No na bežné obedové menu, rezervácia sa nevyžaduje. nie každý z nás má reštau- Jedným z najzákladnejších pravidiel je, že do reštaurácie račnú etiketu v malíčku. prvý vstupuje muž, ten i ženu privedie k voľnému stolu a Aby ste sa necítili nesvoji a odsunie stoličku na najlepšom mieste. Muž si sadá oproti mohli si v pokoji vychutnať žene, výnimkou sú blízki partneri, ktorí môžu sedieť vedľa

seba. Ženy iste poznajú problém, kam s kabelkou – tá rozhodne nepatrí na zem. Žena by pri stole mala sedieť iba na tretine stoličky, miesto na kabelku je za jej chrbtom. Ako vyberať z menu - V každej dobrej reštaurácii čašníci vedia, že menu – jedálny lístok – majú podať otvorený a najskôr dáme. Tá si ako prvá vyberá, ale objednávku vybavuje muž. Ak sa stane, že jedlá na jedálnom lístku nepoznáte, neriskujte, že si objednáte niečo, čo nebudete jesť. Nie je hanba spýtať sa obsluhy, aké jedlo sa skrýva pod neznámym menom. Nápoje – po porade so ženou – tiež objednáva muž. Zdroj: Internet

heslo dňa Naberajú odvahu

57-0090

V korupcii mali nateraz na Slovensku mnohí takpovediac na ružiach ustlané. Zdá sa, že časy sa trošičku menia. Národná kriminálna agentúra po zásahu minulú sobotu v Banskej Bystrici zadržala 20 osôb. Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky však obvinil celkom 21 osôb zo športovej korupcie. Na svojom profile na sociálnej sieti o tom informuje Polícia SR. Podarilo sa to aj vďaka dlhodobej súčinnosti so Slovenským futbalovým zväzom. Počas policajnej akcie zasahovalo 70 policajtov z NAKA a zo Strednej odbornej školy Policajného zboru v Pezinku v priestoroch, kde prebiehal seminár futbalových rozhodcov. „Prišli si pre 13 hlavných rozhodcov, asistentov rozhodcov, delegátov futbalových zápasov. Zadržali tiež sedem predstaviteľov futbalových klubov,“ informovala polícia. Akcia súvisela s rozhodovaním na futbalových zápasoch v pôsobnosti Stredoslovenského futbalového zväzu. „Hlavní rozhodcovia, asistenti rozhodcov a delegáti stretnutí si mali na osobných stretnutiach nechať sľúbiť a následne prijímať úplatky 200 až 1000 eur. Tie mali byť od predstaviteľov futbalových klubov za ovplyvňovanie výsledkov futbalových zápasov. Mali tak zabezpečiť výhry vybraným klubom,“ priblížila polícia. Za zločin hlavným rozhodcom, asistentom rozhodcov a delegátom hrozí trest odňatia slobody na štyri až desať rokov a za prečin predstaviteľom futbalových klubov na jeden až päť rokov. „Ako sme už viackrát deklarovali, naším prvoradým záujmom je, aby bol akýkoľvek relevantný podnet na manipuláciu futbalových stretnutí dôkladne vyšetrený, a aby zo záverov vyšetrovania boli vyvodené primerané dôsledky, či už v rovine civilnej, alebo športovej,“ uvádza SFZ v stanovisku na svojom webe. Podrobnejšie sa SFZ k aktuálnej kauze vyjadrí po prijatí oficiálnej správy od NAKA prostredníctvom svojej oficiálnej stránky www.futbalsfz.sk. Dovtedy sa k tomuto prípadu nebude vyjadrovať. Zostáva iba dúfať, že od maličkých rybičiek a takzvanej ľudovej, prízemnej korupcie sa raz zraky vyšetrovateľov dvihnú vyššie a  začne sa zametať na vysokých poschodiach. Lebo platí – špina sa zmetá zvrchu, nie zospodu. red

PP 18-28 STRANA - 08


4

Cesta do Praveku

múzea v Prešove. Pre návštevníkov archeoparku, ktorý je jediným svojho Archeopark v Hanušovciach druhu na Slovensku, sú pripravené autentické obydlia, nad Topľou pripravil pre pokusné políčka či výrobné dielne. „Čaká na nich množstvo širokú verejnosť prázdniny zaujímavých aktivít a na svoje si prídu aj rodiny s deťmi. v praveku. Návštevníci tak Veď raz zažiť je viac, ako dvakrát počuť a leto je ako stvobudú môcť prežiť 30 tisícročí rené na nové dobrodružstvá. A navyše sa hravou formou za pár chvíľ, a to každý štvr- dozvedia niečo nové o dávnej i menej dávnej histórii nášho tok od 12. júla počas letných krásneho regiónu,“ uviedol historik umenia a vedúci organimesiacov. Informoval o tom začnej jednotky v Hanušovciach nad Topľou Samuel Bruss. Rastislav Žitný z Krajského Vyskúšať si budú môcť lukostreľbu alebo remeselné čin-

ROKY TLAČTE BEZ STAROSTÍ

RÝHLA FAREBNÁ MULTIFUNKČNÁ TLAČIAREŇ S OBOJSTRANNOU TLAČOU HP PW 477DW ORIGINÁLNY SPOTREBNÝ MATERIÁL HP

INFO

SERVIS GRÁTIS POČAS CELEJ DOBY NÁJMU

0908 966 045

LEN

nosti charakteristické pre dané obdobie, ako je výroba šperkov z medeného drôtu v štýle doby bronzovej, štiepanie, vŕtanie a brúsenie kameňa, zhotovenie hlinených nádob v ruke či na kruhu alebo tkanie tkaníc na malých krosienkach. „Súčasťou programu je aj prehliadka kaštieľa a jeho nádherných expozícií - Príroda a história vranovského regiónu, dobovo zariadené interiéry, etnografická výstava Duch národa alebo expozícia Zabudnutý rod Dessewffy,“informoval Rastislav Žitný. Na prípadné otázky zvedavcov budú odpovedať odborní red pracovníci a lektori.

5

Vtip: „Mama, budem sa ženiť.“ „Koho si berieš, synak?“ „Susedovie Paľa.“ „Veď je to chlapec!“ „Akože chlapec, je to dospelý muž, však má už 30!“ L. N. Tolstoj: „Mravné úsilie a radosť z poznania života sú späté tak ako práca s radosťou z oddychu.“

,99 € /MESAČNE BEZ DPH

Manželstvo muža a ženy

Splátky prebiehajú formou ročných platieb. Po uplynutí 48 mesiacov sa stáva tlačiareň vaším majetkom za symbolické 1 €. V prípade, že klient má uzavretú zmluvu o inzercii so spoločnosťou REGIONPRESS, cena by bola 1,99 € bez DPH.

J A E IT LÚ Ž U VY SKVE ! VY NUKU PO RKA Í P KO ENER SK Č TLA 477DW PW

PP 18-28 STRANA - 09

9

duchovné okienko

57-0092

prázdniny

Manželstvo jedného muža a jednej ženy bude vždy najvhodnejším prostredím pre výchovu detí. Predkladanie iných foriem spolužitia ako rovnocenných alternatív je pomýlené a falošné. Nepodporuje sa tým spravodlivosť, ale neporiadok. Uviedli to biskupi Slovenska vo svojom stanovisku ku kauze Coman, ktoré prezentovali v Nitre v rámci zasadnutia Konferencie biskupov Slovenska. „Súdny dvor EÚ v Luxemburgu vo svojom rozsudku Coman prispel k  právnemu aj spoločenskému zmätku, keď skonštatoval, že pojem manžel je genderovo neutrálny. Podľa súdu sa daný pojem vzťahuje aj na osoby rovnakého pohlavia a členské štáty EÚ im majú povinnosť umožňovať pobyt na svojom území na základe tzv. homosexuálneho manželstva,“ uviedli biskupi. Pripomenuli, že doteraz zákony garantovali výhody ekonomického charakteru len prirodzenému manželstvu muža a ženy ako základnej bunke spoločnosti. „Štát tým dával najavo, že manželstvo má osobitné postavenie, pretože z neho vyrastajú nové generácie a investícia do rodiny je najlepšou investíciou do budúcnosti krajiny,“ píše sa v stanovisku. Podľa biskupov Slovenska uznanie homosexuálnych zväzkov za rovnocenné manželstvo muža a  ženy spôsobuje, že môžu prijímať výhody aj bez vkladov a práva bez povinností. „Tak sa vytvára priestor pre ďalšie prejavy svojvôle a  nespravodlivosti, napríklad obchodovanie s deťmi v rámci asistovanej reprodukcie a náhradného materstva,“ konštatujú biskupi. Zároveň uviedli, že sa obrátia na vládu SR, aby iniciovala zmenu právnych predpisov EÚ tak, aby štáty neboli povinné uznávať za manželstvo vzťahy osôb rovnakého pohlavia. Biskupi sa počas zasadnutia venovali aj Národnému stretnutiu mládeže P18, ktoré sa uskutoční koncom júla v Prešove ako príprava na Svetové dni mládeže v Paname v roku 2019.  Odzneli aj informácie ohľadom prípravy slávnosti blahorečenia Anny Kolesárovej, ktoré bude 1. septembra v  Košiciach. Biskupi tiež odobrili prípravu projektu vzdelávania nemocničných kaplánov a vyjadrili podporu pre pôsobenie nemocničných kaplánov v zdravotníckych zariadeniach.  Generálny sekretariát KBS informoval o výsledkoch celoslovenskej zbierky pre prenasledovaných kresťanov. Biskupstvá, okrem individuálnych darcov, vyzbierali 542.000 eur. Výnos zbierky bude použitý pre kresťanov v Sýrii, Iraku a Jordánsku, ale aj v Južnom Sudáne. Zdroj: KBS


POTULKY SVETOM

10

námety a reakcie darina.kvetanova@regionpress.sk

CESTOVATEĽSKÝ ZÁPISNÍK, časť 5.

Neuveriteľná sila pod zemou zrodila päť divov severovýchodného Islandu Hlavná islandská cesta Rte 1 nás už zaviedla k mohutným vodopádom, gejzírom, k  ľadovcom aj do národného parku. Teraz máme namierené na severovýchod. Je to oblasť, kde cítiť obrovskú silu podzemnej energie, a  to doslova na každom kroku.

V noci sme prekonali päťhodinovú cestu východnými fjordmi, na ktoré počas našej výpravy nezostal čas. Island na mnohých miestach vyzerá ako odľahlá planéta bez obyvateľov, kde niekto len tak položil asfaltovú cestu do skalnatej, tmavej krajiny. Akoby to sfarbenie navôkol signalizovalo, že po ľadovcoch a  machom obrastených horninách na juhovýchode príde opäť zmena.

geotermálnemu poľu, keď opäť zazrieme dymové signály. Čím sme bližšie, tým intenzívnejšie cítiť vo vzduchu síru. Počas prechádzky pomedzi zázraky podzemnej energie treba rátať s tým, že kus z geotermálneho poľa si návštevník odnesie na topánkach. Blato okrovej farby sa na ne okamžite lepí a každým krokom má topánka o niekoľko gramov viac. Zo zeme niekde bubloce bahno a o pár metrov ďalej z nej sipí do výšky horúca para. Toto je skutočná sila podzemnej energie. Sírové ložiská, gejzíry s vriacou vodou, do ktorých neradno padnúť a fajčiace prieduchy. Autentický zážitok pravého Islandu.

terén začne postupne praskať, zvlní sa, pôda sa prepadne a prichádza erupcia. Aj momentálne sa povrch na niektorých miestach dvíha, čo naznačuje, že na Krafle čoskoro opäť začnú rušné chvíle. K niektorým kráterom, ktoré už majú výbuchy lávy za sebou, môžu ľudia vyjsť peši a nazrieť do nich.

Pozitíva geotermálnej energie

Island je krajinou zelenej energie, pretože takmer 85 percent z celkovej spotreby pochádza z  obnoviteľných zdrojov. Energia, ktorá zásobuje celú východnú časť krajiny, vzniká

Vodopád Dettifoss

Na islandských názvoch si ide Slovák polámať jazyk. Veď skúste: Národný park Jökulsárgljúfur. Bez ohľadu na to, či si zapamätáte jeho meno, kto ho raz uvidí na vlastné oči, určite naňho nezabudne. Prechod parkom vedie tridsať kilometrovou roklinou, ktorú vykrojila mohutná a fascinujúca rieka Jökulsá a Fjöllum. A práve na nej vzniká vodopád, ktorý návštevníkom jednoducho otvorí ústa od úžasu. Každú sekundu sa jeho hranou prevalí neuveriteľných 193 kubíkov vody. Trieštivý oblak, ktorý pri tom vzniká, vidieť na kilometer ďaleko. Dettifoss je vodopád s najväčším prietokom vody v Európe a takto skutočne pôsobí. Turisti aj tu bojujú o neuveriteľné zábery, v prvom rade si však treba vychutnať ten neutíchajúci zvuk živlu, ktorý sa nedá zastaviť.

Geotermálne pole Hverír

Kľukatými cestami sa blížime ku

Vyhasnutý kráter Krafly naplnila ľadová voda. všetko vedia Islanďania využiť geotermálnu energiu. Povedali by ste, že aj na pestovanie zeleniny? Áno, je to skutočne tak, na viacerých miestach môžete naraziť na vysvietené skleníky, v ktorých rastú paradajky. V krajine, kde väčšinu roka slnečné žiarenie chýba, ľudia takéto možnosti skutočne vítajú.

že sa ocitol v prírodných kúpeľoch. Pravdou však je, že do jazierok prichádza odpadová voda z geotermálnej elektrárne, čo však neuberá na skutočnosti, že je nasýtená pre telo

Jazero Mývatn a termálne kúpalisko

Prieduchy na geotermálnom poli Hverír a sila podzemnej energie.

Sopka Krafla

Ešte stále aktívna vulkanická oblasť s menom Krafla je hora o  čosi vyššia ako Malé Karpaty. Rovnakým názvom volajú Islanďania aj sériu erupcií, ktoré vytvorili najdesivejšie lávové pole na Islande. Srdcom sopečnej činnosti je vulkán Krafla, ktorý leží uprostred oblasti. Sopečná aktivita sa tu prejavuje tak, že

takmer výhradne z pary. Cestou ku Krafle prechádzame popri geotermálnej elektrárni, ktorá funguje od roku 1975. Aj keď ju niekoľkokrát vyradila z prevádzky prebudená sopka, elektráreň má stále veľký význam pre túto lokalitu. Práve geotermálne elektrárne vyrábajú na Islande až 70 percent celkovej energie, krajina si tiež významne pomáha vodnými elektrárňami. Skúste uhádnuť, na čo

Pred desiatimi tisíckami rokov tu bol pevninský ľadovec. Zničili ho prudké sopečné výbuchy, ktoré vytvorili hory a najväčší klenot tohto regiónu - jazero Mývatn. Jeho panva leží presne na Stredoatlantickom chrbte a nepokojný geologický charakter regiónu sa podpisuje na farebnosti a pestrosti krajiny, akú nikde inde na Islande človek neuvidí. Čo každopádne uvidí, sú stovky útvarov lávového pôvodu, ktoré môže sledovať počas 36 kilometrovej cesty okolo jazera. Toho objavovania bolo na dnes dosť, a tak mierime do termálnych kúpeľov pri jazere. Voda je azúrová a výrazne nasýtená bielou farbou. Ľudia sa s  nadšením potierajú bahnom a človek by si pomyslel,

Azúrová voda pochádza z blízkej geotermálnej elektrárne a má pozitívne účinky pre pokožku. priaznivými látkami a tak lieči kožné choroby. V  budúcej časti ukončíme naše putovanie po Islande. Prejdeme na sever do mesta veľrýb, odľahlou časťou krajiny, kde žijú len trolovia až do hlavného mesta. TEXT A FOTO: DARINA KVETANOVÁ

Vodopád Dettifoss s najväčším prietokom vody v Európe.

PP 18-28 STRANA - 10


MVO

Mosty z generačnej chudoby Mosty z generačnej chudoby je názov novovzniknutej otvorenej neformálnej platformy neziskových organizácií z celého Slovenska, ktoré sa zaoberajú pomocou ľuďom zo sociálne znevýhodneného prostredia, čo

sú najčastejšie Rómovia. „Zakladatelia Mostov z generačnej chudoby sú presvedčení, že táto platforma vytvorí perspektívnu a udržateľnú cestu, ktorá umožní spojiť sily a dosiahnuť tak cieľ – sociálnu inklúziu najbiednejších skupín obyvateľstva na prospech nielen ich, ale celej spoločnosti. Zároveň má za cieľ presadzovať na tomto poli celoplošné riešenia, ktoré povedú k vytvoreniu podmienok pre dôstojný život každého obyvateľa tohto štátu,“ informovala Beáta Hybáčková z organizácie ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj. Na založení platformy sa zhodli zástupcovia 14 dlhodo-

bo v problematike proaktívnych neziskových organizácií koncom júna v Košiciach. Stretnutie zorganizovalo ETP Slovensko v rámci projektu Karpatská platforma občianskych organizácií. Zámerom tohto workshopu bolo zadefinovať najdôležitejšie oblasti práce na pomoc najchudobnejším spoluobčanom a posilnenie intenzívnejšej spolupráce neziskových organizácií. Platforma je otvorená aj ďalším organizáciám a jednotlivcom, ktorí sa venujú problematike generačnej chudoby. Kontaktom pre záujemcov je e-mailová adresa mosty@ ke.etp.sk. red

Poprad - Teplická 3876 (areál Pozemných stavieb) 0905 745 041 0915 992 891

KOMÍNY SCHIEDEL Komínová zostava STABIL 5m, priemer 20/45 537,50€ priemer 20/90 527,50€ Modul STABIL 1m 62€

HIROPRO spol. s r.o.

Štrba - Areál VTK Kamenec 0908 642 230 0907 702 538

Komínová zostava UNI ADVANCED 6m, priemer 20/45 824,50€

OBSAH KOMÍNOVEJ ZOSTAVY: STABIL Komínová tvárnica MSTP, šamotová vložka RRU, izolačná rohož nehorľavá MATP, nap. kom. dvierka PA, nap. na kom. Dymovod RAU, škárovacia hmota FM RAPID, krycua doska APIP, kónické vyústenie, podstavec s odvodom kondenzátu, komínové dvierka 12-25, uzáver komínových dvierok, vetraciaa mriežka ZLGP, čelná doska FPP. OBSAH KOMÍNOVEJ ZOSTAVY: UNI ADVANCED Prefabrikovaná komínová päta UNI ADV, komínová tvárnica UNI ADV, komín. profilovaná vložka UNI ADV, izolačná rohož nehorľavá MATP, napojenie na dymovod ADV 90°/45°, škárovacia hmota FM RAPID, tenkostenná murovacia zmes 5kg, krycia doska APIP+PS, súprava komínovej hlavy KPTP, súprava komínovej päty UNI ADV.

Platnosť akcie JÚL a AUGUST 2018 alebo do vypredania zásob. Všetky ceny sú vrátane DPH a platia pri platbe v hotovosti.

www.hiropro.sk

Lipt. Hrádok - Partizánska 93 (areál Lesostavu) 0915 790 763

Veľká Lomnica Popradská 504/27 (areál betonárky Prastavu) 0905 284 434 0905 823 074

o Máte čnuť k ponú mu svoj ? okoliu

Spišská Belá - SNP 8 (za čerpacou stanicou OMV) 0915 790 741 0905 823 075 Spišské Bystré - SNP 590 (areál PD) 0915 774 542 0907 702 539 Železiarstvo a krby Teplická 3379, Poprad 0915 791 093

Redakcia POPRADSKO 0905 338 878

Plútarchos: „Oddych je korením práce.“

Komunálne voľby 2018

o sebe e t j a D vediječíťtanejších v na álnych region ch. á novin

S nami oslovíte najviac voličov! 87-0121

Partner pre Vašu stavbu

Kandidujete v komunálnych voľbách?

Vtip: „Vidíš to okno na piatom poschodí vľavo?“ „Boli časy, keď som tam každý deň posielal tisíc bozkov.“ „A čo, rozišli ste sa?“ „Teraz, tam každý mesiac posielam dvesto eur!“

Pripravujeme špeciály k voľbám: jún / júl: Komunálny odpočet

september / október: Volebný seriál o komunálnych témach

október / november: Mimoriadne prílohy: Predstavujeme kandidátov

Prvé objednávky s EXTRA ZĽAVOU! POPRADSKO-KEŽMARSKO popradsko@regionpress.sk Mgr. Marcela Petreková, 0905 338 878

Projekt na podporu slovenského folklóru pokračuje muzikálom Kubo Do Vysokých Tatier sa v lete po roku opäť vráti folklór s profesionálnymi tanečníkmi i hercami. Po vlaňajšom úspešnom vystúpení „Lúčnica v Tatrách“ tento raz projekt na podporu a propagáciu slovenského folklóru v lete pokračuje predstavením „Kubo v Tatrách“. „Film Kubo je jedna zo slovenských filmových a divadelných klasík, plná čarovných momentov, ktoré postupom času zľudoveli a prenášajú sa z generácie na generáciu. Vďaka jeho folklórnemu pôvodu sme sa rozhodli priniesť tento tradičný muzikál do srdca Vysokých Tatier na Štrbské Pleso. Stane sa tak 4. augusta v prírodnom areáli pod skokanskými mostíkmi na Štrbskom Plese,“ uviedla producentka muzikálu Gabriela Urbanová. Vo Vysokých Tatrách predstavia nové česko-slovenské muzikálové spracovanie divadelnej hry Jozefa Hollého, ktoré je oslavou slovenského folklóru a zároveň vzdáva hold Jozefovi Kronerovi. Má za sebou už desať predstavení. Režisérom spracovania je Iva Blahút, o hudbu a ori-

ginálne piesne sa spoločne postarali Sima Martausová a Peter Uličný, šéfom choreografie je Martin Urban. Hlavnú postavu muzikálu, Kuba, stvárňuje Peter Brajerčík, ktorý povedal, že sa na predstavenie vo Vysokých Tatrách veľmi teší. „Pre mňa to bude životný zážitok, lebo sa mi nikdy nepošťastilo hrať v takomto prostredí, bude tu určite veľmi veľa ľudí, takže je to aj veľká zodpovednosť. Dúfam, že to celé vyjde,“ konštatoval Brajerčík, ktorého teší spolupráca v muzikálovom kolektíve a zároveň dodal, že postava Kuba sa mu veľmi dobre hrá. Okrem neho sa divákom predstaví aj Janko Jackuliak, Adelka Mojžišová, Silvia Holečková, či Milan Bahúl, Marta Potančoková, Judit Hansman, Tomáš Palonder a ďalší. Súčasťou programu sú ako aj vlani sólisti Lúčnice Anička a Michal Dudášovci. „Keď sme tu boli s Lúčnicou minulý rok, sme si povedali, že to už asi ťažko znova zažijeme a osud to chcel tak, že tu budeme znova. Veľmi sa na to tešíme, samozrejme s rešpektom,“ uviedol Michal Dudáš. Toto

vystúpenie bude pre oboch sólistov niečím novým, keďže ide o muzikál s fúziou moderného tanca a folklóru. „Je to predsa niečo iné, pevne verím, že sa to bude divákom páčiť rovnako, ako minulý rok Lúčnica,“ dodala Dudášová. Spoločne chodia do Vysokých i Nízkych Tatier veľmi často. „Špeciálne pre hostí v Tatrách sme si pripravili aj dva nové songy a tanečná zložka bude obohatená o dva ďalšie tanečné páry,“ zdôraznila producentka. Na Štrbskom Plese chystajú aj sprievodné akcie ako napr. spievanie okolo Štrbského plesa s folklórnymi skupinami a súbormi z regiónu, ako aj vystúpenia detských folklórnych súborov. Folklórnu fashion show zároveň v areáli pod skokanskými mostíkmi predstaví Adriena Adamíkova, ktorá je zároveň autorkou kostýmov muzikálu. „Budeme mať viacero vystúpení pod holým nebom, v lete napr. v Trnave v amfiteátri a na budúci rok sa chystáme aj na niekoľko festivalov,“ uzatvára Urbanová. (TASR)

HĽADÁTE

ZAMESTNANCA? SKÚSTE TO

INZERCIOU v naších novinách

0905 338 878

TU

mohla byť Vaša

REKLAMA

Info: 0905 338 878

PP 18-28 STRANA - 11

11


2

5

5

4

1 6 1 3 9

6 5 4 7

2

5

6

4 1

9 3 5 1 6 7 5 2

naša bezpečnosť

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:20 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 09:30 POLICAJTI V AKCII 10:35 Extrémna premena II. 2 11:30 Profesionáli VIII. 10 12:30 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 14:00 Kutyil s.r.o. 9,10 16:00 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:40 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 21:45 INKOGNITO 23:05 Extrémna premena II. 2 00:05 Spravodlivosť v krvi VIII. 22/22 01:05 Myšlienky vraha IV. 16 02:05 NOVINY TV JOJ 03:00 POLICAJTI V AKCII 03:45 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 04:50 NOVINY TV JOJ

05:40 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záJEDNOTKA hrady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Na cestách 09:05 Zajtrajšie noviny 10:00 Profesionáli 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Julie Lescautová 13:55 Hurá do záhrady 14:30 Zajtrajšie noviny 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:20 Na cestách 16:50 Na krok od neba 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:20 Počasie 20:30 Oscar 21:50 Prípady 1. oddelenia 22:55 Nesmrteľní 00:00 Profesionáli 00:50 Na krok od neba 01:45 Prípady 1. oddelenia 02:45 Svet v obrazoch 03:10 Julie Lescautová

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:20 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 09:30 POLICAJTI V AKCII 10:35 Extrémna premena II. 3 11:30 Profesionáli VIII. 11 12:30 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 14:00 Kutyil s.r.o. 11,12 16:00 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:40 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 NIKTO NIE JE DOKONALÝ 22:00 HESLO 23:00 Extrémna premena II. 3 23:55 Vraždiace páry V. 1/10 00:55 Myšlienky vraha IV. 17 01:55 NOVINY TV JOJ 02:50 POLICAJTI V AKCII 03:35 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 04:45 NOVINY TV JOJ

06:00 Správy RTVS „N“ 06:50 Počasie 07:00 JEDNOTKA Hurá do záhrady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Na cestách 09:00 Zajtrajšie noviny 09:55 Profesionáli 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Julie Lescautová 14:00 Hurá do záhrady 14:30 Zajtrajšie noviny 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Na cestách 16:55 Na krok od neba 17:50 Duel 18:15 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 „Četníci z Luhačovic“ 21:55 Nezvestná 23:35 Profesionáli 00:25 Na krok od neba 01:20 „Četníci z Luhačovic“ 02:45 Slovensko v obrazoch

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:20 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 09:30 POLICAJTI V AKCII 10:35 Extrémna premena II. 4 11:30 Profesionáli VIII. 12 12:25 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 14:00 Kutyil s.r.o. 13,14 16:00 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:25 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 PRÁZDNINY 6 21:55 VEĽKÝ BALÍK 22:55 Extrémna premena II. 4 23:55 Vraždiace páry V. 2 00:55 Myšlienky vraha IV. 18 01:55 NOVINY TV JOJ 02:50 POLICAJTI V AKCII 03:35 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 04:45 NOVINY TV JOJ

06:00 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záJEDNOTKA hrady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Na cestách 09:05 Zajtrajšie noviny 10:00 Profesionáli 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Julie Lescautová 14:00 Hurá do záhrady 14:30 Zajtrajšie noviny 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Na cestách 16:55 Na krok od neba 17:50 Duel 18:15 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 Medzi supmi 22:05 Informátorka 23:40 Profesionáli 00:25 Na krok od neba II.: Medzi oblakmi 6/16 01:20 Medzi supmi 02:55 Julie Lescautová

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:20 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 09:30 POLICAJTI V AKCII 10:40 Extrémna premena II. 5 11:35 Profesionáli VIII. 13 12:30 06:00 Teleráno 08:45 Rodinné prípady MARKÍZA 09:45 Dva a pol chlapa III. 12:00 Monk VIII. ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 14:00 Kutyil s.r.o. 15,16 16:00 13:50 Kobra 11 XII. 1/10 14:55 Susedské prípady 16:00 Rodin- POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:40 SKUTOČNÉ PRÍné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 BEHY 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 MACGYVER: NOVÉ ČASTI I.: Noticka 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dobre vedieť! 22:40 Rodinné 4 22:30 Extrémna premena II. 5 23:30 Vraždiace páry V. 3 prípady 23:40 Monk VIII. 01:30 Dobre vedieť! 02:20 Mama 00:30 Myšlienky vraha IV. 19 01:30 KRIMI 02:00 NOVINY TV II. 5-6/22 03:25 Susedské prípady 04:15 Rodinné prípady JOJ 02:55 POLICAJTI V AKCII 03:40 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 04:45 NOVINY TV JOJ 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

05:50 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záJEDNOTKA hrady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Na cestách 09:05 Zajtrajšie noviny 10:00 Profesionáli 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Julie Lescautová 14:05 Hurá do záhrady 14:35 Zajtrajšie noviny IV. 1/22 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Na cestách 16:55 Na krok od neba II.: Legenda o rybárovi 7/16 17:50 Duel 18:15 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 Sestry 1/6 22:15 Zázrak z Korutánska 23:45 Na krok od neba 00:40 Sestry 02:25 Julie Lescautová 04:25 Správy RTVS „N“

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:20 SUPERMAMA 09:30 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 10:50 Profesionáli 11:45 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 16:00 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:40 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:35 VŠETKO ČO MÁM RÁD Hudobno-zábavná šou so Štefanom Skrúcaným, Kandráčovcami a veselými hosťami. MN 12 2017 22:15 VŠETKO ČO MÁ ANDER RÁD Hudobno-zábavná šou so Štefanom Skrúcaným, Kandráčovcami a veselými hosťami. MN 12 2017 23:00 Zabite Bobbyho! 01:00 Zopár nenormálnych aktivít 02:40 KRIMI 03:15 POLICAJTI V AKCII

05:40 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záJEDNOTKA hrady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Na cestách 09:05 Zajtrajšie noviny 10:00 Profesionáli 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Julie Lescautová 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Zajtrajšie noviny 15:10 Slovenské hrady objektívom 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:45 Na krok od neba 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:30 Čo ja viem 22:05 Cestou necestou 22:35 James Bond 00:35 Na krok od neba 01:30 James Bond: Muž so zlatou zbraňou 03:30 Julie Lescautová

05:35 NOVINY TV JOJ 06:30 KRIMI 07:00 NOVINY TV JOJ 07:50 Levia hliadka I. 11:00 Dovidenia, stará mama! 20,21 12:10 Hoď svišťom II. 4 13:00 MACGYVER: NOVÉ ČASTI I.: Noticka 4 15:00 Môj manžel je chlpatý pes 17:10 Strašidelný dom 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Princ z Perzie: Piesky času Americký dobrodružný film. MN 12 2010 J. Gyllenhaal, G. Artertonová, B. Kingsley, A. Molina, T. DuPont, T. Kebbell, R. Ritchie, R. Coyle, R. Pickup, D. Shah a ďalší. 23:00 10 000 svätých 01:35 Pod palubou v Stredomorí 5,6 03:40 Prvých 20 miliónov je najťažších

06:40 Hádaj, ako veľmi ťa mám rád 06:50 JEDNOTKA Garfield 07:05 Prasiatko Peppa 07:10 Calimero 07:25 Mickey Mouseov klub 07:50 Bol raz jeden život 08:15 Fidlibum 08:45 Trpaslíci 09:15 Daj si čas 09:45 Škriatok 10:40 Modré kráľovstvo 11:20 Park 11:55 Čo ja viem 13:30 Záhady tela 14:30 Slečna Marpleová 16:15 Manželia z roku dva 17:55 Fetiše televízie 18:30 Postav dom, zasaď strom 19:00 Správy RTVS 20:30 Záhady tela 21:25 Neskoro večer 22:20 Facka 23:05 Slečna Marpleová 00:40 Manželia z roku dva 02:15 Facka 02:55 Fetiše televízie 03:25 Postav dom, zasaď strom 03:55 Park

05:25 KRIMI 05:55 NOVINY TV JOJ 06:50 Levia hliadka I. 09:00 PRÁZDNINY 6 10:10 Prázdniny pre psa 12:00 Let Fénixa 14:20 Princ z Perzie: Piesky času 16:50 NA CHALUPE 17:50 NOVÉ BÝVANIE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Kuriér 4 Francúzsko-čínsko-belgický akčný kriminálny triler. MN 12 2015 E. Skrein, R. Stevenson, L. Chabanolová, R. Bukvic, l. Kudrjawizki, Y. Kolokolnikov, G. Wrightová, N. Lenoirová, W. Yuová, T. Pajkovicová, S. Guesmi, A. Taubman, R. Nock a ďalší. 22:40 Štvanec 00:40 Šanghajský rebel 03:05 KRIMI 03:30 NOVINY TV JOJ 04:05 NA CHALUPE

06:10 Šmolkovia 06:20 Bola raz jedna planéta 06:45 Garfield 07:00 Prasiatko Peppa 07:05 Calimero 07:20 Mickey Mouseov klub 07:40 Bol raz jeden život 08:10 Zázračný ateliér 08:35 Superhrdinovia 09:10 Za mestskými múrmi 10:25 Pobrežie Austrálie 11:20 Slovensko v obrazoch 11:45 Svet v obrazoch 12:30 „Hříšní lidé města pražského“ 14:15 Poirot: Vražda na golfovom ihrisku 16:05 Päť lupičov a stará dáma 17:40 Hurá do záhrady 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:30 Ničivé plamene lásky 23:50 Poirot: Vražda na golfovom ihrisku 01:30 Ničivé plamene lásky 1/2

TV program pondelok

16. 7. 2018

06:00 Teleráno 08:45 Rodinné prípady 09:50 Dva a pol chlapa II. 12:00 Monk VII. 13:55 Kobra 11 XI. 9/10 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Zohan: Krycie meno kaderník 22:45 Smrtonosná zbraň 5-6/18 00:35 Monk VII. 02:15 Mama I. 21-22/22 03:25 Susedské prípady 04:10 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

TV program utorok

17. 7. 2018

06:00 Teleráno 08:45 Rodinné prípady 09:45 Dva a pol chlapa II. 11:55 Monk VIII. 13:45 Kobra 11 XI. 10/10 14:50 Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Zámena manželiek 23:10 Rodinné prípady 00:05 Monk VIII. 01:00 Kobra 11 XI. 10/10 01:55 Zámena manželiek 03:00 Mama II. 1-2/22 03:35 Susedské prípady 04:15 Rodinné prípady MARKÍZA

Kde je tvoj brat? Pápež František poďakoval humanitárnym skupinám za záchranu a starostlivosť o migrantov a, naopak, odsúdil „prázdne pokrytectvo“ tých, ktorí zatvárajú oči pred chudobnými hľadajúcimi bezpečnosť a dôstojný život. Informuje o tom agentúra AP. Pápež celebroval v rímskej Bazilike sv. Petra omšu venovanú migrantom a tým, ktorí sa o nich starajú. Vyzval na pozornosť o ich vážnu situáciu v čase, keď Európa, Spojené štáty a ďalšie krajiny pred nimi stále častejšie zatvárajú svoje dvere, prístavy i hranice. Špeciálna omša sa konala pri príležitosti piateho výročia Františkovej návštevy na talianskom ostrove Lampedusa, ktorý bol roky prvotnou destináciou pre migrantov pašovaných z Líbye do Európy. Počas tejto cesty, ktorá bola prvou cestou mimo Ríma po jeho zvolení v roku 2013, vtedy nový pápež odsúdil „globalizáciu ľahostajnosti“ sveta voči migrantom unikajúcim pred vojnou, chudobou a prírodnými katastrofami. Pápež František vo svojej kázni v piatok konkrétne nespomenul žiadnu krajinu, povedal však, že jedinou „rozumnou reakciou“ na globálny migračný fenomén dneška je preukázať solidaritu a milosrdenstvo. S odvolaním sa na Ježišovo podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi pápež odsúdil „pokrytectvo tých, ktorí si nechcú zašpiniť ruky“ starostlivosťou o najslabších a tých, ktorí sú na najvzdialenejšom okraji spoločnosti. Takéto pokušenie je podľa neho „silne prítomné“ v súčasnosti, keď svet zápasí s migračnými prúdmi. „(Toto pokušenie) nám začína zatvárať srdcia voči tým, ktorí - podobne ako my - majú právo na bezpečnosť a dôstojné životné podmienky. Buduje múry, skutočné i zdanlivé, namiesto mostov,“ upozornil František. Päť rokov po svojej návšteve ostrova Lampedusa pápež František zopakoval biblickú výzvu: „Kde je tvoj brat? Hlas jeho krvi volá až ku mne.“ Presné výročie historicky prvej cesty pápeža Františka mimo Vatikánu od jeho zvolenia na Petrov stolec si pripomenieme v nedeľu 8. júla. Eucharistiu slávil Svätý Otec pri Oltári Katedry v zadnej lodi baziliky v zelenej liturgickej farbe a s čítaniami z bežného dňa: z knihy proroka Amosa (Am 8,4-6.9-12) a z Matúšovho evanjelia, ktorý píše o svojom vlastnom povolaní Ježišom (Mt 9, 9-13). Medzi dvoma stovkami prítomných bolo aj 15 regionálnych koordinátorov spomenutej pápežskej sekcie, niekoľko členov Talianskej pobrežnej stráže, organizácií Lekári bez hraníc a Save the children, protagonisti dokumentárneho filmu „Anjeli mora“, desiatka obyvateľov azylového domu „Casa Scalabrini“, ktorý slúži v Ríme pre utečencov. red

TV program streda

18. 7. 2018

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Teleráno 08:45 Varte s nami 08:55 Rodinné prípady 10:00 Dva a pol chlapa II. 11:20 Dva a pol chlapa III. 11:50 Monk VIII. 12:45 Kobra 11 XII. 14:50 Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Zlodeji detí 22:35 Ňuchač I. 5-6/8 00:55 Zlodeji detí 02:30 Mama II. 3-4/22 03:25 Susedské prípady 04:05 Rodinné prípady MARKÍZA

TV program štvrtok

19. 7. 2018

TV program piatok

20. 7. 2018

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:45 Sladká výzva 08:55 Rodinné prípady 09:55 Dva a pol chlapa III. 12:05 Monk VIII. 13:55 Kobra 11 XII. 2/10 15:05 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Slunce, seno a pár facek 22:40 Doktor od jezera hrochů 01:15 Monk VIII. 02:45 Dobre vedieť! 03:35 Mama II. 7-8/22 04:20 Susedské prípady

TV program sobota

21. 7. 2018

05:10 Rodinné prípady 06:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:55 Tučniaky z Madagaskaru 07:40 Tom a Jerry 07:55 Olsen Twins: Zábavná cesta a sladkých šestnásť 09:45 Godzilla 12:30 Policajtom proti svojej vôli 14:15 Yes Man 16:20 Tisíc slov 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dospeláci 2 Komédia MN 15 (USA) 2013 A. Sandler, K. James, Ch. Rock, D. Spade, S. Hayeková. 22:35 Toto je raj 00:35 Dospeláci 2 02:30 Toto je raj 04:00 Tisíc slov MARKÍZA

TV program nedeľa

22. 7. 2018

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 07:00 Tučniaky z Madagaskaru 07:25 Scooby-Doo a kráľ škriatkov 08:45 Neuveriteľná cesta kapitána Drakea 10:35 Tisíc slov 12:20 Ňuchač I. 5-6/8 14:50 Hancock 16:50 Slunce, seno a pár facek 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Neľútostný pomstiteľ Akčný film MN 15 (USA) 2010 D. Johnson, B. B. Thornton, T. Berenger, O. Jackson-Cohen, C. Guginová. 22:35 Na odstrel 01:15 Neľútostný pomstiteľ 02:50 Na odstrel 04:55 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

PP 18-28 STRANA - 12

JEDNOTKA


07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Svätý František 08:55 Večerná univerzita 10:20 Z prameňa 10:35 Fundamenty 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 12:55 Duchovná poradňa 13:30 V škole Ducha 14:00 Kulmenie 14:15 Slovo v obraze 14:25 vKontexte 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Katechéza 16:45 LUXáreň 17:30 Doma je doma 18:35 Svätý František 19:05 Ruženec 19:35 Z prameňa 20:05 Sestra Oľga 20:15 Pozvánka 20:30 V Samárii pri studni 21:55 Doma je doma 23:00 Medzi nebom a zemou 23:45 Z prameňa 00:10 Sestra Oľga 00:25 Fundamenty 01:20 Večerná univerzita

06:00 Pod pokličkou 06:20 Slovácko sa nesúdí 06:59 Studio 6 09:00 Ježčí kůže 09:40 Za svědka půjde počítač 10:50 Zlá krev 12:00 Zprávy ve 12 12:20 Události v regionech plus 12:30 Horákovi 13:20 Arabela 13:50 Banánové rybičky 14:20 To je vražda, napsala 15:55 Jsou hvězdy, které nehasnou 17:00 Cestománie 17:30 AZ-kvíz 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 19:00 Události 20:00 Kriminálka Staré Město 20:55 Hrobník 22:25 Konec velkých prázdnin 23:30 Taggart 00:20 AZ-kvíz 00:45 Banánové rybičky 01:25 Z metropole 01:50 Kalendárium 02:05 GEN - Galerie elity národa

07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Svätý František 08:55 Poltónklub 10:10 Z 05:00 Formule 05:30 Cyklistika 06:00 Fot- prameňa 10:30 Krížové výpravy 11:00 Doma je doma 12:00 EUROSPORT bal MLS - LA FC - Portland Timbers 08:30 Anjel Pána 12:25 Ruženec 12:55 Medzi nebom a zemou 13:40 Cyklistika 09:00 Formule Formule E v New Yorku 10:30 Vaticano 14:35 Nová kvalita života 15:00 Hodina milosrdenCyklistika 12:55 Fotbal 13:00 Cyklistika Tour de France - 10. stva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Večerná univerzita 16:40 kolo 18:15 Cyklistika 18:45 Fotbal 19:15 Jezdectví 19:40 Zprávy Rehoľná abeceda 16:55 Slovo v obraze 17:05 Viera do vrecka 19:45 Atletika 20:45 Watts Magazín sportovních karambolů 17:30 Doma je doma 18:35 Svätý František 19:05 Ruženec 21:00 Cyklistika 22:00 Formule 23:00 Cestovní vozy 23:25 19:35 Z prameňa 20:30 vKontexte 21:15 Spojení oceánom Zprávy 23:30 Cyklistika 01:30 Cyklistika 03:00 Závěr vysílání 21:45 Svätci zo Skalky 22:15 LUXáreň 23:00 Chvály 23:45 Z 03:00 Cyklistika prameňa 00:25 Doma je doma 01:20 Poltónklub

06:00 Pod pokličkou 06:25 Slovácko sa nesúdí 06:59 Studio 6 09:00 To je vražda, napsala 09:45 To je vražda, napsala 10:40 Byl jednou jeden dům 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Horákovi 13:20 Arabela 13:50 Po stopách hvězd 14:20 To je vražda, napsala 15:55 Jsou hvězdy, které nehasnou 17:00 Cestománie 17:30 AZ-kvíz 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 Vyprávěj 20:55 Kolotoč 22:05 Tonoucí se stébla chytá 23:35 Soví hnízdo 00:40 AZ-kvíz 01:05 Kde bydlely princezny 01:25 Zajímavosti z regionů 01:55 Hobby naší doby 02:20 Dobré ráno

07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Svätý František 09:45 Túžba za večnými výšinami 10:45 Smerovanie k cieľu 11:00 Doma je doma 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 12:55 V Samárii pri studni 14:25 Vaticano 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Nová kvalita života 16:25 Spojení oceánom 17:00 EkoKlbko 17:30 Doma je doma 18:35 Svätý František 19:05 Ruženec 19:35 Z prameňa 20:05 Smerovanie k cieľu 20:30 Fundamenty 21:30 Runiverz 21:50 Krížové výpravy 22:20 Viera do vrecka 23:15 LUXáreň 23:45 Z prameňa 00:10 Smerovanie k cieľu 00:25 Doma je doma 01:20 Dokument

06:00 Velké sedlo 06:59 Studio 6 09:00 To je vražda, napsala 10:35 Po stopách hvězd 11:05 Vyprávěj 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Horákovi 13:20 Arabela 13:50 Úsměvy 14:30 To je vražda, napsala 15:15 To je vražda, napsala 16:00 Jsou hvězdy, které nehasnou 17:00 Cestománie 17:30 AZ-kvíz 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 Panoptikum Města pražského 21:10 Byl jednou jeden dům 22:40 Columbo 00:10 Taggart 01:20 AZ-kvíz 01:50 Banánové rybičky 02:15 Dobré ráno 04:45 Sváteční slovo místopředsedy Rady Církve bratrské Petra Rause

07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Svätý František 08:55 Viera do vrecka 09:10 Medzi nebom a zemou 10:10 Z prameňa 11:00 Doma je doma 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 12:55 Moja misia 14:10 Chvály 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Večera u Slováka 16:30 Kulmenie 17:00 Nová kvalita života 17:30 Doma je doma 18:35 Svätý František 19:05 Ruženec 19:35 Z prameňa 20:05 Tábor 20:10 Taizé 21:10 Poltónklub 22:10 Duchovná poradňa 22:40 Vaticano 23:15 V škole Ducha 23:45 Z prameňa 00:25 Doma je doma 01:20 Viera do vrecka 01:35 Medzi nebom a zemou 02:20 LUXáreň

06:00 O zakleté princezně 06:59 Studio 6 09:00 To je vražda, napsala 09:45 To je vražda, napsala 10:30 Soused 10:50 Panoptikum Města pražského 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Horákovi 13:20 Arabela 13:50 Švec z konce světa 14:25 To je vražda, napsala 15:10 To je vražda, napsala 16:00 Jsou hvězdy, které nehasnou 17:00 Cestománie 17:30 AZ-kvíz 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 Vyprávěj 20:55 Hercule Poirot 22:40 Velký bazar 00:10 AZ-kvíz 00:35 Objektiv 01:05 Toulavá kamera 01:35 Banánové rybičky 02:10 Dobré ráno 04:40 Toulavá kamera

07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Svätý František 08:55 Moja misia 10:00 Teória utópie 10:10 Z prameňa 10:25 Ruženec 11:00 Doma je doma 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 12:55 Fundamenty 14:00 Večerná univerzita 14:40 Rehoľná abeceda 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Duchovná poradňa 16:25 V škole Ducha 17:30 Doma je doma 18:35 Svätý František 19:05 Ruženec 19:35 Z prameňa 20:30 Krížové výpravy 21:05 Chvály 21:55 Večera u Slováka 22:25 vKontexte 23:15 Svätci zo Skalky 23:45 Z prameňa 00:30 V Samárii pri studni 01:50 Večera u Slováka 02:20 Duchovná poradňa

06:00 Královna Černá růže 06:59 Studio 6 09:00 To je vražda, napsala 10:35 Po stopách hvězd 11:05 Vyprávěj 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Horákovi 13:20 Arabela 13:50 Banánové rybičky 14:20 Na kus řeči 15:05 To byl Jiří Sovák 16:00 Jsou hvězdy, které nehasnou 17:00 Cestománie 17:30 AZ-kvíz 18:00 Události v regionech 18:25 Toulavá kamera 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 Princezna ze mlejna 2 21:55 Všechnopárty 22:49 Výsledky losování Šťastných 10 22:50 Galashow 60 00:00 Taggart: Truhla mrtvého muže 02:10 AZ-kvíz 02:35 Dobré ráno

07:00 Ruženec 08:00 EkoKlbko 08:25 Katechéza 08:40 Runiverz 08:55 Večerná uni05:00 Gymnastika 06:00 Cyklistika 07:00 verzita 09:35 Rehoľná abeceda 09:50 Slovo v obraze 10:00 EUROSPORT Závody GT 07:30 Formule Formule E v New vKontexte 10:30 Svätci zo Skalky 11:00 V škole Ducha 11:30 Yorku 08:30 Cyklistika Tour de France - 13. etapa 10:00 Atle- Krížové výpravy 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 12:55 Túžba tika 11:00 Rugby 11:30 Watts Magazín sportovních karambo- za večnými výšinami 14:00 Akatist 15:00 Hodina milosrdenlů 11:45 Cyklistika 13:00 Cyklistika Tour de France - 14. etapa stva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Dokument 16:45 Večerná 17:45 Skoky na lyžích 19:15 Cyklistika 19:55 Zprávy 20:00 univerzita 17:30 Hrady srdca Európy 18:00 Večera u Slováka Watts 20:45 Cyklistika 21:45 Fotbal 23:55 Zprávy 00:00 Ral- 18:35 EkoKlbko 18:50 Slovo v obraze 19:05 Ruženec 19:40 ly 00:30 Cyklistika 01:30 Skoky na lyžích 02:30 Rally 03:00 Kulmenie 20:30 Mária Magdaléna 22:35 Spojení oceánom 23:05 Fundamenty 00:35 Poltónklub 01:25 Fundamenty Cyklistika 03:00 Závěr vysílání

06:00 Po stopách hvězd 06:25 Berenika 07:15 Zelený ptáček 08:00 Slovácko sa nesúdí 08:30 Slovácko sa nesúdí 09:05 Toulavá kamera 09:35 Columbo 11:05 Všechnopárty 12:00 Týden v regionech 12:25 Hobby naší doby 12:50 Postřehy odjinud 13:00 Zprávy 13:05 Strach má velké oči 14:20 Královny kouzelného lesa 15:20 Sardinky, aneb život jedné rodinky 16:40 Hercule Poirot 18:25 Kluci v akci 19:00 Události 19:45 Branky, body, vteřiny 20:00 Zázraky přírody 21:10 Četník v New Yorku 22:50 Smrt přichází do Pemberley 00:20 Světáci 01:10 Banánové rybičky 01:40 Na forbíně TM 02:25 Bydlení je hra

07:00 Ruženec 08:00 EkoKlbko 08:25 Večera u Slováka 08:55 Hrady srdca Európy 09:25 Viera do vrecka 10:00 Svätá omša 11:15 Nová kvalita života 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 12:55 V Samárii pri studni 14:25 Svätci zo Skalky 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Krížové výpravy 16:40 Mária Magdaléna 18:15 Runiverz 18:35 EkoKlbko 19:05 Ruženec 19:40 Katechéza 20:30 Duchovná poradňa 21:00 Medzi nebom a zemou 21:45 Kulmenie 22:05 Večerná univerzita 22:45 Rehoľná abeceda 23:05 Poltónklub 00:30 Doma je doma 01:30 Chvály 02:20 Spojení oceánom

06:00 Zajímavosti z regionů 06:25 Soused 06:40 To byl Jiří Sovák 07:35 Píseň pro Rudolfa 09:05 Úsměvy Tatiany Vilhelmové 09:45 Kalendárium 10:00 Toulavá kamera 10:30 Objektiv 11:00 Velké sedlo 11:50 Dneska to konečně rozjedeme 13:00 Zprávy 13:05 Tajemná truhla 14:05 Letní pohádka 15:00 Spící princ 15:45 Zdivočelá země 17:40 Zlá krev 19:00 Události 19:45 Branky, body, vteřiny 20:00 GEN - Galerie elity národa 20:15 Chalupáři 21:50 Hříšní lidé města brněnského 23:00 Inspektor Banks 00:30 Bolkoviny 01:25 Na forbíně TM 02:05 Hobby naší doby 02:35 Žiješ jenom 2x 03:05 Pod pokličkou

TV program pondelok

16. 7. 2018

05:00 Formule 06:00 Cyklistika 07:00 Formule 08:30 Cyklistika 10:00 Cestovní vozy 10:30 Formule 11:00 Lands of Legends 11:30 Anatomy of Success 12:00 Atletika 13:00 Legends Live On 14:00 Fotbal 15:30 Cestovní vozy 16:15 Formule 17:00 Cyklistika 17:30 Fotbal 19:00 Cyklistika 19:30 Atletika 20:25 Zprávy 20:30 Cyklistika 21:00 Formule 22:30 Fotbal 23:25 Zprávy 23:30 Watts 23:45 Cyklistika 00:15 Atletika 01:15 Watts 01:30 Fotbal 03:00 Formule 03:00 Závěr vysílání 03:30 Cyklistika 04:00 Atletika EUROSPORT

TV program utorok

TV program streda

17. 7. 2018

18. 7. 2018

05:00 Cyklistika 06:00 Cyklistika 07:00 Formule 08:00 Cestovní vozy 08:30 Cyklistika Tour de France - 10. etapa 10:00 Formule 11:00 Atletika 12:00 Lands of Legends 12:30 Watts 12:45 Cyklistika 13:45 Cyklistika 17:45 Cestovní vozy 18:15 Fotbal 18:45 Watts 19:00 Cyklistika 19:55 Zprávy 20:00 Formule 21:00 Cyklistika 22:00 Cestovní vozy 22:30 Fotbal 23:00 Watts 23:25 Zprávy 23:30 Cyklistika 01:30 Formule 02:30 Fotbal 03:00 Závěr vysílání 03:00 Cyklistika EUROSPORT

TV program štvrtok

19. 7. 2018

EUROSPORT 05:00 Formule 06:00 Cyklistika 07:00 Cestovní vozy 07:30 Fotbal 08:00 Watts 08:30 Cyklistika Tour de France - 11. etapa 10:00 Cestovní vozy 10:30 Fotbal 11:00 Cyklistika 12:00 Cyklistika Tour de France - 12. etapa 18:15 Formule 19:15 Cyklistika 20:10 Zprávy 20:15 Watts 20:30 Cestovní vozy 21:00 Cyklistika 22:00 Fotbal 22:30 Cestovní vozy 23:00 Watts 23:25 Zprávy 23:30 Cyklistika 01:30 Fotbal 02:00 Cestovní vozy 02:30 Watts 03:00 Závěr vysílání 03:00 Cyklistika

TV program piatok

20. 7. 2018

EUROSPORT 05:00 Atletika 06:00 Cyklistika 07:00 Watts 07:30 Cestovní vozy 08:00 Fotbal 08:30 Cyklistika Tour de France - 12. etapa 10:00 Anatomy of Success 10:30 Lands of Legends 11:00 Gymnastika 12:00 Legends Live On 12:30 Cyklistika 13:30 Cyklistika 17:45 Watts 18:30 Cestovní vozy 19:00 Cyklistika 19:55 Zprávy 20:00 Atletika 21:00 Cyklistika 22:15 Watts 23:00 Rally 23:25 Zprávy 23:30 Cyklistika 01:30 Watts 02:00 Formule 03:00 Závěr vysílání 03:00 Cyklistika

TV program sobota

21. 7. 2018

TV program nedeľa

22. 7. 2018

05:00 Skoky na lyžích 06:00 Cyklistika 07:00 Rally ME - Rally di Roma - 1. etapa 07:30 Skoky na lyžích Letní GP ve Wisle - týmový závod 08:30 Cyklistika Tour de France - 14. etapa 09:30 Rugby 10:00 Šerm 12:00 Cyklistika 13:00 Cyklistika 18:00 Watts 18:30 Závody GT 19:00 Cyklistika 19:55 Zprávy 20:00 Fotbal 21:00 Cyklistika 22:00 Skoky na lyžích 22:55 Zprávy 23:00 Rally 23:30 Cyklistika 01:30 Skoky na lyžích 02:15 Rugby 03:15 Závěr vysílání EUROSPORT

TV LUX

TV LUX

TV LUX

TV LUX

TV LUX

TV LUX

TV LUX

CT1

CT1

CT1

CT1

CT1

CT1

CT1

PP 18-28 STRANA - 13

Vtip: Pred školou stojí muž s veľkým bruchom. Z okna sa vykloní mladá učiteľka a pýta sa: „Čakáte dieťa?“ A muž na to: „Nie, to je od piva!“ William Blake: „Náš život je úsilie a práca; dokonalý oddych nás očakáva až v hrobe.“

tradície

13

na Slovensku

Podpora našich za hranicami Nadácia SPP sa stane súčasťou projektu Vojvodina na podporu a rozvoj slovenských komunít žijúcich v zahraničí, najmä však vo Vojvodine, v Srbsku. Projekt plynule nadväzuje na úspešný televízny program RTVS Zem Spieva, pod vedením režiséra a producenta Petra Núňeza, ktorý je aj autorom nového projektu. Jeho cieľom je trvalo podporiť a udržiavať vo vysielaní RTVS a TV Folklorika zachovanie slovenského jazyka, kultúry a tradícií, ktoré boli a sú vlastné slovenským menšinám v zahraničí. Projekt je unikátny svojím obsahovým a mediálnym rozsahom a Nadácia SPP ho v súčasnosti podporí sumou 450 000€. Nadácia SPP, ktorá už 15 rokov podporuje v rámci svojich aktivít aj oblasť ochrany kultúrneho dedičstva, s nadšením zareagovala na možnosť zapojiť sa do tohto doteraz ojedinelého a inovátorského projektu, ktorého nápad vznikol pri realizácii úspešného televízneho programu RTVS Zem spieva. Keďže ťažiskovou časťou projektu je podpora vysielania TV Folklorika, správna rada nadácie požiadala o názor troch bývalých generálnych riaditeľov RTVS, ktorí majú s podobnými projektmi bohaté skúsenosti. Richard Rybníček, Václav Mika aj Štefan Nižňanský sa jednohlasne zhodli na tom, že projekt je kvalitný a vhodný na podporu. Projekt Vojvodina sa skladá z viacerých častí, v rámci ktorých tvorcovia projektu pripravujú a zabezpečujú okrem vysielania TV Folklorika aj folklórne vystúpenia, divadelné predstavenia, knižné publikácie, hudobné nosiče, výstavy slovenských umelcov vo Vojvodine a vojvodinských Slovákov na Slovensku a etnografický prieskum na uchovávanie artefaktov. Okrem toho sa už na jeseň počíta s rozšírením projektu aj do RTVS, kde sa bude každý týždeň vysielať špecializovaný program s názvom Folklorika. Ten bude mapovať všetky aktivity projektu Vojvodina a stane sa tak zdrojom informácií o aktuálnom dianí a pripravovaných podujatiach. Nadácia SPP je neziskovou organizáciou, ktorú v roku 2002 založil SPP na rozvoj občianskej spoločnosti a poskytovanie pomoci ľuďom v ťažkých životných situáciách. Nadácia SPP sa zaujíma o aktívnych ľudí, ktorí majú schopnosť meniť život okolo seba, ale aj o ľudí, ktorí sú znevýhodnení a potrebujú pomoc. red


7 5 4 3 7 9 1 3 6 7 1 3 6 5 9 6 8 3 8 7 6 5 4 4

reflexia

osobnosti regiónov

Maša Haľamová

vyššie školy navštevovala v Martine a v Bratislave, kde aj v roku 1925 zmaturovala. Po maturite pracovala ako úradníčSlovenská poetka a výni- ka vo Vysokých Tatrách, kde žila 30 rokov. Bola vynikajúca močná žena sa narodila lyžiarka a stala sa najmladšou rozhodkyňou na majstrov28. augusta 1908 v Blatnici stvách sveta na Štrbskom Plese v roku 1935. Vydala sa za a zomrela 17. júla 1995 v Bra- lekára Jána Pullmana a vo Vysokých Tatrách žila až do tislave. manželovej predčasnej smrti v roku 1956. Narodila sa v rodine ob- Už ako študentka uverejňovala preklady z ruskej poézie chodníka a vzdelanie zís- v Slovenskom denníku. Vlastnú tvorbu začala publikovať kavala v Martine, Starej v 2. polovici 20. rokov v literárnych časopisoch: Slovenské Pazove (Srbsko-Vojvodina), pohľady, Živena, Elán, tiež v periodikách Nový rod a Mladé

Slovensko. Je autorkou žensky krehkej lyriky, zachytávajúcej prostým, úprimným slovom vzruchy srdca: nenaplnený cit lásky, manželské šťastie, bolesť nad stratou manžela. Okrem ľúbostných motívov stvárňovala dojmy z tatranskej prírody, z cesty do Francúzska a sociálne námety pod vplyvom Jiřího Wolkra. Bola majstrom básnickej drobnokresby, nakoľko dokázala zachytiť v básňach i tie najmenšie záchvevy dievčenskej duše s čistotou a presnosťou, pričom nestrácajú nič zo svojej krehkosti a ľahkosti. Jej dielo bolo preložené do 9 cudzích jazykov. red

SVETOBEŽIK

Ivan Brožík

Kremácie nebožtíkov robia na verejnosti

Niektorým by sa návšteva naozaj zišla

Duša sa po smrti vráti cez oheň do vzduchu, zeme a vody, hovorí hinduizmus. Telo preto telo po smrti čaká kremácia. V najsvätejšom chráme Nepálu, v hlavnom meste Káthmandú, sa ich denne odohrá asi stovka, a to priamo pred očami všetkých ľudí, ktorí sa v chráme momentálne nachádzajú. Okolo tela nebožtíka sa rozostúpili pozostalí. Stoja na schodoch, ktoré siahajú k svätej rieke. Ženy by pri tomto rituáli nemali byť, no predsa jednu vidím. Nikto však ľútosť nevyjadruje plačom. Telo je zabalené v oranžovom rúchu, ľudia sa nad ním modlia, natierajú ho olejmi a do vody sypú oranžové kvety, ktoré sú pre hinduizmus symbolické a takto ho pripravujú na cestu za reinkarnáciou. Už o chvíľu ho pohltia plamene ohňa. Podľa tradície sa kremácie uskutočňujú v deň smrti a čaká sa s nimi len vo výnimočných prípadoch, napríklad vtedy, ak je niektorý z členov rodiny odcestovaný. Kremácie vykonáva vždy najstarší syn v rodine, obvykle na posvätnom mieste. Trinásť dní po kremácii dodržuje rodina pôst, jesť môžu len ryžu a zeleninu, obliekajú sa do vlneného oblečenia a do ich domu nechodia žiadne návštevy. Duši nebožtíka takto dávajú priestor na reinkarnáciu, aby v ďalšom živote mohla získať skúsenosti, ktoré ju jedného dňa privedú k oslobodeniu.

PLYNOVÉ TEPLOVODNÉ PRIETOKOVÉ KOTLY - v súlade s nariadením Európského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/426 - emisná trieda 5

Zastúpenie pre SR:

PLYNEX, Kátlovce 2, 919 55

www.plynex.sk plynex1@gmail.com Tel.: 033 5576143 - Mob.: 0905 908 867 DESTILA s.r.o. BRNO

www.destila.cz snaselova@destila.cz Tel.: +420 545 531 248 Mob.: +420 736 680 101

HĽADÁME KOLPORTÉRA na roznos reklamných novín počas víkendov na dohodu

Štrba Ľubica min. 11,00 Eur brutto za 1 roznos min. 9,50 EUR brutto za 1 roznos

+ príplatky: väčší počet strán novín, roznos letákov, náročnosť rajónu

www.regionpress.sk distribucia.pp@regionpress.sk, 0907 673 929

61_0277

Blíži sa výročie našej významnej osobnosti, generála Milana Rastislava Štefánika. Jeho meno (dúfajme) poznajú mnohí. Mnohí ho aj skloňujú pri najrôznejších príležitostiach. Podľa toho, ako sa im to asi najlepšie hodí. Súčasne bez akejkoľvek znalosti o diele generála, o  Štefánikových politických názoroch. Mŕtvy sa už brániť nemôže. A  tak jeho obraz na svojich politických zástavách nosia aj tí, ktorých by – ak by žil – vyzval na súboj pre urážku na cti. Aj preto je dobré, že od minulej soboty majú návštevníci Múzea Milana Rastislava Štefánika v Košariskách možnosť vzhliadnuť špeciálne scénické prehliadky s M. R. Štefánikom v jeho rodnom dome. Ide o prezentovanie celoživotného príbehu Štefánika od jeho narodenia až po jeho smrť. „Nápad viesť prehliadku interaktívnou a scénickou formou vznikol ešte počas noci múzeí a galérii, keď sme v múzeu prezentovali Štefánikov pobyt na Tahiti. Keď som si všimol, že mám podobu so Štefánikom, tak som sa rozhodol jeho život predostrieť netradičnou formou. Jeho život interpretujem, ako by ho hovoril on. Snažím sa vystihnúť jeho myšlienky, ktoré majú význam aj v tejto dobe. Uvidíme, ako sa ľudia postavia k tomu, ako im približujem jeho život,“ uviedol kustód a zároveň lektor prehliadky Marián Imriška. Návštevníci sa tak dozvedia o živote generála Štefánika pútavou formou, ako by im svoj život rozprával priamo on. Zistia tak nielen to, ako sa dokázal presadiť v Paríži, ale aj o jeho láskach či dobrodružných cestách po svete. V neposlednom rade si v jeho rodnom dome budú môcť pozrieť zbierku predmetov, ktoré získal počas svojich ciest. V Košariskách budú môcť návštevníci scénické prehliadky vidieť aj v ďalších termínoch. Najbližšie je scénická forma prehliadok naplánovaná na termíny 8. a 22. júla a 4., 5., 18. a 19. augusta. „V prípade, že bude záujem väčších skupín, nie je problém sa dohodnúť v múzeu aj cez pracovné dni,“ doplnil kustód výstavy. Kto si naozaj ctí odkaz generála, určite sa zájde poučiť a obohatiť poznaním o ňom. Kto jeho meno iba zneužíva na svoju bezmyšlienkovú politickú agendu, tomu takáto ponuka aj tak nič nepovie. red

HĽADÁTE ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU v naších novinách

0907 895 865 POPRADSKO@REGIONPRESS.SK

PP 18-28 STRANA - 14

Silná imunita Rituály nad telom sa pomaly končia. Synovia nebožtíkove telo nakladajú na nosidlá a dav ich sprevádza k miestu, kde sa uskutoční kremácia. Oheň sa rozhorel a telo horí v plameňoch. Pozostatky napokon skončia v posvätnej rieke, sú však prípady, kedy v nej plávajú neporušené telá. Po smrti sa podľa tradície nespaľujú telá kráv, svätých mužov a tehotných žien. Na záver ešte jedna zaujímavosť, ktorá potvrdzuje, aký je imunitný systém ľudí v rôznych častiach zeme rozdielny. V tejto svätej nepálskej rieke sa totiž bežne kúpu ľudia, niektorí z nej dokonca pijú. Nič vážne sa im pritom nestane, a to aj napriek tomu, že okrem ľudských pozostatkov je rieka znečistená aj odpadkami. TEXT A FOTO: DARINA KVETANOVÁ


tip na výlet

Nová ponuka pre turistov v Slovenskom raji

trasy pre tzv. nordic walking v Stratenskom kaňone a v Stratenskej Píle. „Je to veľmi zaujímavá a vyhľadávaná forma turizmu,“ konštatovala. Cez nový návštevný poriadok sa OOCR púšťa aj do V Slovenskom raji pripra- vyznačenia prvých 100 kilometrov konských trás, ktovili počas leta viacero no- ré budú na severnej i južnej strane Slovenského raja. viniek. Riaditeľka tamoj- OOCR preberá na seba práve značenie tratí v teréne. šej Oblastnej organizácie „Zdvojnásobili sme počet kilometrov cyklistických trás, cestovného ruchu Zuzana sprístupnila sa pre cyklistov napr. Glacká cesta, ktorá Záborská uviedla, že jed- doposiaľ nebola vyznačená. Cyklisti sa veľmi tešia, že nou z nich sú vyznačené majú legálnu možnosť pohybovať sa medzi južnou a

Dôležité telefónne čísla

(platné na celom Slovensku)

Záchranná lekárska služba

155

09-129

Požiarna služba

150

severnou časťou Slovenského raja,“ zdôraznila riaditeľka. Okrem toho v lete posilnili autobusové spoje zo Spišskej Novej Vsi do Slovenského raja, vďaka rekonštrukcii cesty cez Kopanecké sedlo aj smerom do Stratenej. „To je prvý predpoklad na to, aby sme mohli zjednodušiť prístup a prepojenie dvoch najdôležitejších stredísk cestovného ruchu v Slovenskom raji, a to je Podlesok a Dobšinská ľadová jaskyňa,“ dodala Zuzana Záborská. Vlani rokliny a chodníky v národnom parku blízko Spišskej Novej Vsi navštívilo približne 650.000 turistov. red

Vtip: Pán Novák otvára dvere, lebo ktosi zazvonil. Za dverami stojí jeho sused v pyžame. „Ale, pán sused,“ vraví Novák, „prišli ste v pyžame!“ „Prepáčte,“ ospravedlňuje sa sused, „myslel som si, že dnes máte nočnú.“ Emanuel Kant: „Niekedy tá najproduktívnejšia vec, ktorú dokážete urobiť, je oddychovanie.”

TU

spomienka

REKLAMA

158

Tiesňové telefónne číslo

112

Info: 0905 338 878

Pomocné práce v modernizovaných potravinárskych závodoch - Morava Dostanete za podobnú prácu toľko, čo dostanete u nás?

Priemerný zárobok cca 885-1040€ / 4 týždne či 663-780€ / 3 týždne (vrátane bonusov).

Viac na 0948 944 782 alebo víkendová linka: 0948 627 510

ZAŽIAR AKO PREDAVAČ/KA

08-0 TT27

Po zapracovaní možno stabilne pracovať aj na klasickú zmluvu (s ďalším navýšením platu). Práca v hodinovke (85-100Kč/hod). Výplata v hotovosti na mieste. Zálohy každý týždeň. Ubytovanie zdarma. Cesta autobusom zo Žiliny až na ubytovňu zdarma. Strava za symbolický príspevok. Zmeny 8 a 16 hodín. Nástup 19.7.2018 a každý ďalší týždeň. U nás vek nerozhoduje. Ideálna práca pre ženy, mužov aj páry. (zavoláme naspäť). Jobbees – Tradične dobré zárobky u tradičných partnerov

POKLADNÍK/ČKA V KEŽMARKU NA SKRÁTENÝ ÚVÄZOK NÁSTUPNÁ MZDA:

371 €  649 €* GARANTUJEME 4 ROKY NÁRAST MZDY

PP 18-28 STRANA - 15

02-0003-8

www.lidl.sk - sekcia Kariéra CœYî8Y±Á|Á´…±9¼bŒc|ÂÇ<ͅÁžÀÎ~½p|¹¼å桟

Ivan Brožík

Dobytie Bastily

mohla byť Vaša

Polícia

Popradsko.sk

15

Bastila (franc. Bastille) bola parížska pevnosť postavená v roku 1369 na obranu proti Angličanom v storočnej vojne, od 15. storočia používaná ako väznica. Skôr bola známa ako Bastille Saint-Antoine. Bastille znamená po francúzsky hrad alebo opevnenie. Dobytie Bastily 14. júla 1789 znamenalo začiatok Veľkej francúzskej revolúcie. Bastilu napadli a dobyli francúzski občania, najmä Parížania, ktorí si mysleli, že z Bastily sú na Paríž namierené delá, ktoré môžu byť použité. Vtedy však už táto pevnosť nemala ako politické väzenie žiadny význam, predstavovala len symbol „Starého režimu“. V posledných dňoch sídlili v nej len siedmi väzni: štyria falšovatelia (Jean de la Corrége, Jean Bechade, Bernard Laroche a Jean-Antonio Pujade), gróf zo Solages (ktorý bol obvinený z incestu) a zvyšní dvaja boli šialenci (jeden z nich bol Ír, známy ako major Whyte, ktorý vôbec nevedel kde je, ale jasajúci dav ho vyniesol von na pleciach). Dobytie Bastily sa oslavuje ako francúzsky národný sviatok (franc. Fête Nationale). Bastila, presnejšie Bastila sv. Antona, bola pôvodne pevnosťou na mieste súčasného Námestia Bastily v Paríži. Pevnosť slúžila ako posilnená obrana brány sv. Antona a hradieb vo východnej časti Paríža. Parížsky richtár Hugues Aubriot ju dal postaviť najskôr so štyrmi vežami, čo zodpovedalo dobovému budovaniu pevností. Výstavba počas vlády kráľa Karola V. trvala od roku 1370 do roku 1383. Samotná budova bola 66 metrov dlhá, 34 metrov široká a 24 metrov vysoká na úrovni veží. Okolo pevnosti sa tiahla priekopa, do ktorej napustili vodu zo Seiny. K štyrom vežiam dostavali ďalšie štyri. Bastila sa používala ako väzenie už za vlády kráľa Ľudovíta XI. (1461-1483), ale až kardinál Richelieu (prvý minister Ľudovíta XIII. v rokoch 1624-1642) ju zmenil na väznicu. Bolo to zariadenie pre pomerne dobre situovaných ľudí (šľachticov, vysokej buržoázie), ktorí v nej mali k dispozícii pomerne veľké priestory s vyberaným jedlom a sluhami. Počet väzňov nikdy nepresiahol 45. red


Ä?Ă­slo 28 / 13. jĂşl 2018

zadarmo do poťtových schrånok v råmci celej SR

PRIJMEME NA TPP NĂĄstup ihneÄ?

AIW - PrĂĄca pre opatrovateÄžky v RakĂşsku

PrĂĄca v Ä&#x152;R

tSPLPWQPNĂ&#x2C6;IBNFPQBUSPWBUFÇĽPNW3BLĂ&#x17E;TLV tTNFQBSUOFSPNSBLĂ&#x17E;TLFIPĆ&#x17D;FSWFOĂ?IPLSĂ&#x201C;äB tEÇŞPWĂ?UVSOVTZ SBLĂ&#x17E;TLBäJWOPTǸ tQPOVLZBKQSFNVäPWPQBUSPWBUFÇĽPW

-MonttĂĄĹžny y praco ovnĂ­k -ElekttrikĂĄr -ZvĂĄrraÄ?

BENEFITY a DOCHĂ DZKO OVĂ? BONUS

HonorĂĄr brutto 70 â&#x201A;Ź, 80 â&#x201A;Ź,90 â&#x201A;Ź za 24 hod.

Dopravu hradĂ­ klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

! NOVINKA ! KritÊriå AIW zåstupca je aj v Preťovskom pre spolupråcu s AIW: a Koťickom kraji. ¡ opatrovateĞský kurz a prax Ståle ste vítaní v Bratislave! ¡ dobrå znalosż nemeckÊho jazyka Dohodnite si individuålne stretnutie a pracujte v Rakúsku uŞ o pår dní. ¡ vek 25 aŞ 60 rokov www.aiw.sk

85_0482

0905 775 463 - 0905 867172 0918 607 897

0940 309 411 p.hudak@protonmail.com

37-0046

TEL.: ������������

85-0481

������������������������������ ELEKTRIKà R ��������������������� �������������������� ��������������������� �������������� ���������������������

Pre viac informĂĄcii alebo stretnutie volajte 0800 24 24 44 (bezplatnĂĄ infolinka)

32-0064

OPERà TOR V�ROBY �������������������� PRACOVN�K V SKLADE ��������������������

KĂşpim / Prevezmem fungujĂşcu, zadĺŞenĂş spoloÄ?nosĹĽ s.r.o. / a.s. RĂ?CHLE & SOLĂ?DNE JEDNANIE

�������������������������

RaiďŹ&#x20AC;eisen banka: Tatra banka, a. s., odĹĄtepnĂ˝ zĂĄvod RaiďŹ&#x20AC;eisen banka

AŽ TOĽKO ZA TAK Mà LO!

1000 â&#x201A;Ź

MĂ&#x201D;Ĺ˝ETE MAŤ AJ VY

PĂ&#x201D;Ĺ˝IÄ&#x152;KA

LEN ZA

15 â&#x201A;Ź MESAÄ&#x152;NE

, bez poplatkov , mĂĄme pre vĂĄs pĂ´ĹžiÄ?ky aĹž do výťky 30 000 â&#x201A;Ź

ZASTAVTE SA EĹ TE DNES V POBOÄ&#x152;KE VO VAĹ OM MESTE Viac informĂĄciĂ­ o podmienkach na www.raiďŹ&#x20AC;eisen.sk/1000za15 PrĂ­klad vĂ˝poÄ?tu roÄ?nej percentuĂĄlnej miery nĂĄkladov (RPMN): výťka pĂ´ĹžiÄ?ky: 1 000 â&#x201A;Ź, mesaÄ?nĂĄ splĂĄtka: 15 â&#x201A;Ź, poplatok za poskytnutie: 0 â&#x201A;Ź, poÄ?et splĂĄtok/doba splatnosti v mesiacoch: 96. Ĺ tandardnĂĄ ĂşrokovĂĄ sadzba: 9,53 % p. a., RPMN: 10,10 %, celkovĂĄ suma, ktorĂş zaplatĂ­te: 1 440 â&#x201A;Ź. 

Infolinka: 0850 850 555 | www.raiďŹ&#x20AC;eisen.sk

32- 0077

�������������������������

www.konstrukter.sk ������������������������ info@konstrukter.sk

PP 18-28 STRANA - 16

Popradsko 18-28  

Regionálne inzertné noviny Popradsko-Kežmarsko 28.týždeň 2018

Popradsko 18-28  

Regionálne inzertné noviny Popradsko-Kežmarsko 28.týždeň 2018

Advertisement