Page 1

regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

popradsko.sk

POPRADSKO KEŽMARSKO č. 20/18. máj 2018 / 22. ročník

týždenne do 35 000 domácností a firiem

Zahraničie nie je riešenie.

2-7

Poď praCOvať k nám! 2

99-0160

Hľadáme zvárača CO2 obnovíme ti preukaz ZM1 základná zložka mzdy (brutto): 4,2 EUR / hod. + variabilná zložka mzdy

tq

(prémie, príplatky za škodlivé prostredie, za prácu v noci, za poobednú zmenu, za 3-zmennú prevádzku, prácu v sobotu, dochádzkový bonus)

pracovníka

práce pri kompletizácii výrobku, obsluha montážnych zariadení, liniek, uťahovákov, baliacich zariadení. základná zložka mzdy (brutto): 3,45 EUR / hod. + variabilná zložka mzdy

99-0021-1

Príďte sa presvedčiť do našej vzorkovej predajne !!! Partizánska 1849 (vedľa autosalónu PEUGEOT), POPRAD-ZÁPAD Mobil: 0902 209 489 Tel.: 052/7764 353

PRIEMYSELNÝ AREÁL

6

Vzdelanie minimálne absolventov SOŠ resp. (SOU) bez maturity technického zamerania. Platové podmienky sú stanovené podľa Vašej zručnosti a šikovnosti. Prax v obore výhodou.

0915 893 966 ¦ 052/776 82 45 ¦ 0905 426 189 www.idstone.sk

Info: tq@tq.sk ¦ 052/71 27 300 ¦ všetko potrebné nájdete na našej webovej stránke: www.tq.sk

74-0121

+RGåRYD VPHUSUHGDMĖDâ.2'$D%D]iU$$$$872)

3,10 6 14 15 15 2-7 15

99-00946

OBSLUHA vysokotlakých liacích strojov, operátor výroby

príspevok na závodné stravovanie

kariera@tatramat.sk

POPRAD - VÝCHOD

PROCESNÝ KONTROLÓR

ÚDRŽBÁR strojov a zariadení

Informuj sa na t. č. 052 7127 225 alebo pošli svoj životopis na

KAMENÁRSTVO

8-9

Vzdelanie minimálne SOU, SOŠ elektrotechnické.

príspevok na dopravu firemné športové aktivity

I D S TO N E s . r. o .

HĽADÁME do trvalého pracovného pomeru ŠIKOVNÝCH PRACOVNÍKOV Vzdelanie minimálne absolventov SOS resp. (SOU) bez maturity technického zamerania.

(prémie, príplatky za zmennosť, dochádzkový bonus)

... najlepší pomer kvalita - cena ...

2-11

Zaoberáme sa výrobou hliníkových odliatkov pre medzinárodné spoločnosti. Cieľom našej firmy je zviditeľniť sa na trhu práce a poskytnúť Vám prijateľné podmienky a istotu práce.

99-0007-8

Hľadáme montážneho

TATRAMAT QUASAR a.s.

7

PP 18-20 STRANA - 01

8


Mgr. Marcela PetrekovĂĄ

0905 338 878

DistribĂşcia: ( 35.000 domĂĄcnostĂ­ )

KaĹždĂ˝ týŞdeĹˆ: v mestĂĄch: Poprad, Svit, KeĹžmarok, SpiĹĄskĂĄ BelĂĄ a obciach: GĂĄnovce, Hozelec, Ĺ vĂĄbovce, HĂ´rka, SpiĹĄskĂ˝ Ĺ tiavnik, Hranovnica, SpiĹĄskĂŠ BystrĂŠ, Kravany, Vikartovce, Ĺ trba, TatranskĂĄ Ĺ trba, LuÄ?ivnĂĄ, Svit-Podskalka, Batizovce, SpiĹĄskĂĄ Teplica, VeÄžkĂ˝ Slavkov, Mlynica, VeÄžkĂĄ Lomnica, Huncovce, Ä˝ubica, Vrbov, VlkovĂĄ, AbrahĂĄmovce, JĂĄnovce. VydavateÄž nezodpovedĂĄ za obsah a pravdivosĹĽ inzerĂĄtov. NepreĹĄlo jazykovou Ăşpravou.

Prosba o pomoc: V prĂ­pade, Ĺže viete

BEZPEÄŒNOSTNÉ DVERE

NAĹ E DVERE CHRĂ NIA-ZATEPLIA-ODHLUÄŒNIA VĂ Ĺ  DOMOV ÄŒEREŠŇA vzor

DUB vzor

JELĹ A vzor

BBUK v vzor

AKCIA na vĹĄetky

230 â‚Ź

V PONUKE UŽ AJ INTERIÉROVÉ DVERE!!! DUB hladký

- iba u nĂĄs

ÄŒEREŠŇA hladkĂĄ

JELĹ A hladkĂĄ

OdbornĂĄ montĂĄĹž s licenciou technickej sluĹžby od polĂ­cie SR

BIELE vzor

BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

!VWURMRYà ĆLVWHQLH zadechtovaných komínov

www.ocelovedvere.sk

> fasĂĄdne komĂ­ny

VĹ ETKY DVERE SKLADOM

!ĆLVWHQLHDNRQWUROD komínov

ZAMERANIE ZDARMA!

KOVANIE ZDARMA !!!OtvorenĂŠ: Po - Pia: 9:00 - 17:00 ocelovedvere@ocelovedvere.sk

PREDAJŇA: Priekopa 1804, 060 01 KeŞmarok, Tel.: 0905 468 802 OkamŞitý výkup nehnuteĞností v hotovosti - aj druŞstevných bytov tel. 0905 924 303 Kúpime ornú pôdu

REKOLDGND='$50$

.RQWDNWXMWHQšVYSUDFRYQĂ•FKGÄŒRFK

0LFKDO+XGšĆ

VĂ?STAVBA RD na kĞúÄ? REKONĹ TRUKCIE rod. domov, bytov, bytovĂ˝ch jadier, a inĂŠ stavebnĂŠ Ä?innosti ... ZATEPÄ˝OVANIE info: 0902 60 73 75

RENOVĂ CIA VANĂ? SMALTOM vĂ˝mena vanĂ­ liĹĄtovanie a utes. vanĂ­ inĂŠ opravy (voda, odpad) zapojenie prĂĄÄ?ky priamo na odpad 99-0038

99-0003-2

www.kominar-poprad.sk www.kominyfrezovanie.sk (ULPRQWVUR/XĆLYQš

SKLENNĂ?KY DO VAĹ EJ ZĂ HRADY info: 052/ 776 39 40 0907 909 473

RGKRGGRKRG

PRENĂ JOM ĂšÄŒTOVNĂ?CTVO LEĹ ENIA MZDY PORADENSTVO A STROPNÉHO DEBNENIA 0904 547 727 info: 0902 607 375 99-0120

BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA

dvere

14 bodovĂŠ zamykanie, 2 zĂĄmky + 2 sady kĞúÄ?ov, protipoĹžiarne, zateplenĂŠ, vlastnĂ˝ zvonÄ?ek, podsvietenie kÄžuÄ?ky, hrĂşbka krĂ­dla 7 cm, odhluÄ?nenĂŠ, prah vo farbe zĂĄrubne

V naĹĄej redakcii si mĂ´Ĺžete zadaĹĽ inzerciu do ÄžubovoÄžnĂŠho okresu:

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

.20ÂĽ129

> revĂ­zie komĂ­nov ku kolaudĂĄciĂĄm RD !IUĂ ]RYDQLHDYOR{NRYDQLH komĂ­nov

OCEĽOVÉ DVERE SO Zà RUBŇOU

o mieste, kam naĹĄe noviny nechodia, dajte nĂĄm, prosĂ­me, vedieĹĽ. ÄŽakujeme

ZĂĄpadnĂŠ Slovensko 53.500 Bratislavsko VĂ˝chod 63.000 Bratislavsko ZĂĄpad 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Ĺ aliansko 27.000 Hlohovecko+SereÄ?sko 15.000 KomĂĄrĹˆansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 NovozĂĄmocko 21.000 Pezinsko 32.500 PieĹĄĹĽansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 TopoÄžÄ?iansko+PE+BN 52.000 TrenÄ?iansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko StrednĂŠ Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 LuÄ?enecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 PovaĹžsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Ĺ˝iarsko+ZC+BS 52.000 Ĺ˝ilinsko+BY VĂ˝chodnĂŠ Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 KoĹĄicko 22.250 KoĹĄicko okolie 12.000 Ä˝ubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 PreĹĄovsko+SB 30.000 SpiĹĄsko+LE+GL

F R É ZO VA N I E a 9 / 2 n . 2 9$ 1 , (

74-0055

Inzercia:

Ivan BroŞík

99-0012-1

Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava IÄŒO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

99-0136

vydĂĄva: regionPRESS s.r.o.

ŽALÚZIE, SIEŤKY p r o t i h my z u rýchlo, lacno, kvalitne

0907 942 957 www.lacne-zaluzie.sk

99-0022-6

Redakcia: KeĹžmarskĂĄ 1, Poprad ( smer na StrĂĄĹže )

rok „nesĂşhlasĂ­m s tĂ˝m, Ä?o hovorĂ­ĹĄ, ale do poslednej kvapky krvi budem brĂĄniĹĽ tvoje prĂĄvo povedaĹĽ to“. Treba si ho asi oĹživiĹĽ. A treba to tĂ˝m cenzorom pripomĂ­naĹĽ. Ich Ä?as sa pominul pred tridsiatimi rokmi. Ak zaspali dobu, nie je to iba ich vec, je to problĂŠm nĂĄĹĄ vĹĄetkĂ˝ch. Ak ju vĹĄak vracajĂş pred tĂ˝ch tridsaĹĽ rokov vedome, ide o poruĹĄovanie zĂĄkonov a rĂşcanie zĂĄkladov krehkej demokracie na Slovensku, Ä?oraz viac dorĂĄĹˆanej zo vĹĄetkĂ˝ch moĹžnĂ˝ch i nemoĹžnĂ˝ch strĂĄn. VeÄža odvahy v presadzovanĂ­ vlastnĂ˝ch nĂĄzorov a veÄža ĹĄĹĽastia na ceste k demokracii – aj na Slovensku! Ivan BroŞík

NovĂŠ pĂ´ĹžiÄ?ky

pre podnikateÄžov, SZÄŒO, s.r.o. a opatrovateÄžky v RakĂşsku a Nemecku 99-0006-17

dosah na 1.500.000

domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

PP 18-20 STRANA - 02

výhodnÊ do 10.000 ₏ Viac info na: 0948 126 350

99-0137

e-mail: popradsko@regionpress.sk

A to je prĂĄvo na nĂĄzor. Hoci si to niektorĂ­ naĹĄi spoluobÄ?ania, bohĂĄÄ?i a politici nedokĂĄĹžu ani len pripustiĹĽ, kaĹždĂ˝ z nĂĄs mĂĄ prĂĄvo na Ăşplne vlastnĂ˝ nĂĄzor a ten nĂĄzor mĂĄ taktieĹž prĂĄvo vyslovovaĹĽ bez toho, aby ho v

tom ktokoÄžvek obmedzoval. S jedinou vĂ˝nimkou – a to je spravodajstvo. Tam je prĂ­pustnĂĄ iba informĂĄcia. AkonĂĄhle ide o komentĂĄr, poznĂĄmku, glosu, fejtĂłn, esej a inĂŠ Şånre, Ä?i uĹž v novinĂĄrskom svete, alebo aj v tom medziÄžudskom, je iba na kaĹždom z vĂĄs/nĂĄs, ako toto prĂĄvo vyuŞívame. Opäż sa vynĂĄrajĂş novĂ­ cenzori a kĂĄdrovĂĄci, ktorĂ­ by toto prĂĄvo chceli ÄžuÄ?om vziaĹĽ. A ak tĂ­ vzdorujĂş, potom stĂşpa agresivita tĂ˝chto umlÄ?iavateÄžov pravdy, nepripustia Ĺžiaden argument, sĂş presvedÄ?enĂ­, Ĺže jedine oni majĂş prĂĄvo na vĹĄeobecnĂş pravdu. Je to smutnĂŠ a je to zĂĄroveĹˆ varovnĂŠ. KaĹždĂ˝ aspoĹˆ troĹĄku demokraticky zmýťĞajĂşci Ä?lovek poznĂĄ Voltaireov vĂ˝-

99-0014

KEŽMARSKO

Jedno prĂĄvo mĂĄme vĹždy

99-0019-1

POPRADSKO

redakÄ?nĂŠ slovo

99-0009-4

regionĂĄlne noviny


prĂĄvnik radĂ­

UkonÄ?enie pracovnĂŠho pomeru poÄ?as PN

„DobrĂ˝ deĹˆ,  obraciam sa na vĂĄs s otĂĄzkou, Ä?i je moĹžnĂŠ daĹĽ vĂ˝poveÄ? zamestnĂĄvateÄžovi dohodou, za predpokladu, Ĺže JUDr. som momentĂĄlne prĂĄce Barbora neschopnå  a chcela by KoncovĂĄ som ju podaĹĽ poÄ?as PNky.

ZamestnanĂĄ som od. 1. 09.2017. V pracovnej zmluve mame uvedenĂş vĂ˝povednĂş dobu 1 mesiac do roka od podpisu pracovnej zmluvy a  3 mesiace po 1 roku. PracovnĂ˝ pomer by som ale chcela ukonÄ?iĹĽ Ä?o najskĂ´r, najradĹĄej dohodou.“ V  prvom rade je potrebnĂŠ ozrejmiĹĽ pojmy v  zmysle ZĂĄkonnĂ­ka prĂĄce. Neexistuje totiĹž pojem „vĂ˝poveÄ? dohodou“. ZĂĄkonnĂ­k prĂĄce poznĂĄ buÄ? vĂ˝poveÄ? alebo dohodu o skonÄ?enĂ­ pracovnĂŠho pomeru. VĂ˝poveÄ?ou mĂ´Ĺže skonÄ?iĹĽ pracovnĂ˝ pomer zamestnĂĄvateÄž aj zamestnanec. VĂ˝poveÄ? musĂ­ byĹĽ pĂ­somnĂĄ a doruÄ?enĂĄ, inak je

neplatnĂĄ. VĂ˝poveÄ? je jednostrannĂ˝ Ăşkon, ktorĂ˝ adresujeme druhej strane. PokiaÄž dĂĄva vĂ˝poveÄ? zamestnĂĄvateÄž, musĂ­ maĹĽ na to zĂĄkonnĂ˝ dĂ´vod. Zamestnanec mĂ´Ĺže daĹĽ vĂ˝poveÄ? aj bez udania dĂ´vodu. Pri podanĂ­ vĂ˝povede pracovnĂ˝ pomer skonÄ?Ă­ uplynutĂ­m vĂ˝povednej doby. Dohoda o skonÄ?enĂ­ pracovnĂŠho pomeru je dvojstrannĂ˝m prĂĄvnym Ăşkonom, uzavretĂ˝m medzi zamestnĂĄvateÄžom a zamestnancom. Ak sa zamestnĂĄvateÄž a zamestnanec dohodnĂş na skonÄ?enĂ­ pracovnĂŠho pomeru, pracovnĂ˝ pomer sa skonÄ?Ă­ dohodnutĂ˝m dĹˆom. pokraÄ?ovanie na nasledujĂşcej strane

Vtip: UÄ?iteÄžka sa pĂ˝ta Ĺžiakov na slovenÄ?ine: „Žiaci, som peknĂĄ. AkĂ˝ je to Ä?as?“ „MinulĂ˝!“ F. de la Rochefoucauld: „Viac krutosti ako zloba napĂĄcha sebeckosĹĽ.“

obÄ?ianska

0LORYDQÂŁ

riadkovĂĄ inzercia na ĹĄtvrtinky XĹ€RG

auto-moto/predaj 1

AUTO-MOTO/PREDAJ °Predåm Renault 0950620352

bË?

MegK

auto-moto/inĂŠ 2 AUTO-MOTO/INÉ °KĂşpim starĂŠ stabilĂĄky autĂĄ motorky jawa Ä?z manet stadion inĂŠ 0911617537

NRPSOHWQÂŤ SRLVWHQLH QDURN

byty/predaj BYTY/PREDAJ

3

B byty Y T Y/prenĂĄjom / P R E N Ă J O 4M Ddomy O M /predaj Y / P R E D A 5J °PredĂĄm stav.poz. so starĹĄĂ­m udrĹžiavanĂ˝m domom + ZĂĄhr. NR.okr. Ä?.t.0944230441

2EGLYRYDQÂż

pozemky/predaj POZEMKY/PREDAJ

6

reality/inÊ REALITY/INÉ

7

stavba 8 STAVBA °PredĂĄm sklolaminĂĄtovĂŠ Ĺžumpy o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a vodomernĂŠ plastovĂŠ ĹĄach‍‏. Cena od 650 â‚Ź. Doveziem, osadĂ­m, vykonĂĄm aj tlakovĂş skúťku. T.Ä?.: 0905 925 991 °KĂšPIM HAKI LEĹ ENIE, 0908 532 682 °PredĂĄm stavebnĂ˝ elektrickĂ˝ vratok KameĹˆ burkovce cca 20M3. Ĺ˝diarsky kameĹˆ 3M3. MieĹĄaÄ?ku 125. Janovce Cena dohodou. Kontakt. 0949495554

na ĹĄtvrtinky XĹ€RG

bË?

'&$#1"+%,'

Edícia pre vťetkých, ktorí milujú SUV 1DMSUHG£YDQHMģLH6899LWDUDDSRSXO£UQ\6;6&URVVSULFK£G]DMŸYbSRQXNHNWRU£Y£VXU�LWHFK\W¯]DVUGFH =DVWDYWHVDXbVYRMKRQDMEOLŀģLHKRSUHGDMFX6X]XNLHģWHGQHV

52-0068

3UL˸QDQFRYDQÂŻ6X]XNL9LWDUDFH]˸QDQĂ?QÂżOÂŻ]LQJVDNRQWÂŁFLRXDGßŀNRXWUYDQLD]POXY\PHVĂ?DOÄŁLHÄŁWYUWLQ\VÂźVSODWQÂŤYDPHVSRĂ?DVWUYDQLD]POXY\ĢWYUWLQRYÂŁVSOÂŁWND VKDYDULMQÂżPD3=3YĂŽ62%SRLVħRYQLMHË?/HDVLQJRY¿ŸURNMHVSUDFRYSRSODWRNMHË?DSRSODW]DSUHYRGYODVWQÂŻFWYDSULXNRQĂ?HQÂŻOÂŻ]LQJXMHË?5301 )LQDQFRYDQÂżREMHPMHË?&HONRYÂŁ]DSODWHQÂŁVXPDYUÂŁWDQHDNRQWÂŁFLHDSRLVWLHNEXGHË? 3UL˸QDQFRYDQÂŻ6X]XNL6;6&URVVFH]˸QDQĂ?QÂżOÂŻ]LQJVDNRQWÂŁFLRXDGßŀNRXWUYDQLD]POXY\PHVĂ?DOÄŁLHÄŁWYUWLQ\VÂźVSODWQÂŤYDPHVSRĂ?DVWUYDQLD]POXY\ĢWYUWLQRYÂŁ VSOÂŁWNDVKDYDULMQÂżPD3=3YĂŽ62%SRLVħRYQLMHË?/HDVLQJRY¿ŸURNMHVSUDFRYSRSODWRNMHË?DSRSODW]DSUHYRGYODVWQÂŻFWYDSULXNRQĂ?HQÂŻOÂŻ]LQJXMHË?5301 )LQDQFRYDQÂżREMHPMHË?&HONRYÂŁ]DSODWHQÂŁVXPDYUÂŁWDQHDNRQWÂŁFLHDSRLVWLHNEXGHË? 9ÄŁHWN\VXP\VÂźV'3+)LQDQFRYDQLHUHDOL]XMHĂŽ62%/HDVLQJDV $NFLDSODWÂŻGRY\SUHGDQLD]ÂŁVRE.XNDĹ€GÂŤPXPRGHOX68=8.,]ÂŻVNDWHURĂ?QÂź]ÂŁUXNXDDVLVWHQĂ?QÂŤVOXĹ€E\]GDUPD0RĹ€QRVħSUHGßŀHQLD]ÂŁUXN\DĹ€QDURNRY(PLVLH&2ĘŁJNP www.suzuki.sk NRPELQRYDQÂŁVSRWUHEDSDOLYDĘŁOQDNP,OXVWUDĂ?QÂŤIRWR

PP 18-20 STRANA - 03

#. '"0-& #

$"$ ' ' /-& #(%* ' )'"+%,'( + %,!#0-  )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" " (%! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# $"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 $"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 


3 6 4 5

6 7 5 2 8 2 6 1 4 5 4 1 8 4 8 3 5 7 8 1 6 2 7

PrĂĄvnik radĂ­

pokraÄ?ovanie

Ak by vĂĄm chcel daĹĽ zamestnĂĄvateÄž vĂ˝poveÄ?, musĂ­ reĹĄpektovaĹĽ ustanovenia ZĂĄkonnĂ­ka prĂĄce o zĂĄkaze vĂ˝povede. ZĂĄkaz vĂ˝povede sa vzĹĽahuje na rĂ´zne ĹživotnĂŠ situĂĄcie a skutoÄ?nosti, kedy sa zamestnanec nachĂĄdza v tzv. ochrannej dobe. Jednou z tĂ˝chto situĂĄcii je aj trvanie prĂĄceneschopnosti. ZĂĄkaz vĂ˝povede poÄ?as trvania PN sa vĹĄak nevzĹĽahuje na zamestnanca. Ak sa ten rozhodne podaĹĽ vĂ˝poveÄ? poÄ?as ochrannej doby, mĂ´Ĺže tak urobiĹĽ a uplynutĂ­m

vĂ˝povednej doby dĂ´jde ku skonÄ?eniu pracovnĂŠho pomeru. UvĂĄdzate, Ĺže by ste radĹĄej ukonÄ?ili pracovnĂ˝ pomer ihneÄ?. Rozhodnutie bude vĹĄak na vaĹĄom zamestnĂĄvateÄžovi, Ä?i bude sĂşhlasiĹĽ s takĂ˝mto postupom. K uzavretiu dohody totiĹž nemoĹžno ani jednu zo strĂĄn nĂştiĹĽ. PoĹžiadajte svojho zamestnĂĄvateÄža o uzavretie dohody o skonÄ?enĂ­ pracovnĂŠho pomeru k urÄ?itĂŠmu dĂĄtumu. Ak vyjadrĂ­ svoj nesĂşhlas, bude nutnĂŠ aby ste podali vĂ˝poveÄ?. Po podanĂ­ vĂ˝povede VĂĄm bude plynúż vĂ˝povednĂĄ doba. VĂ˝povednĂĄ doba zaÄ?ne plynúż prvĂ˝m dĹˆom

v mesiaci nasledujĂşci po mesiaci, v ktorom bola vĂ˝poveÄ? doruÄ?enĂĄ zamestnĂĄvateÄžovi. PokiaÄž by ste poÄ?as vĂ˝povednej doby nepriĹĄli do prĂĄce, za predpokladu, Ĺže mĂĄte v pracovnej zmluve tĂşto situĂĄciu oĹĄetrenĂş, mĂ´Ĺže od vĂĄs zamestnĂĄvateÄž ĹžiadaĹĽ peĹˆaĹžnĂş nĂĄhradu vo výťke priemernej mesaÄ?nej mzdy. V prĂ­pade Ä?alĹĄĂ­ch otĂĄzok je moĹžnĂŠ nĂĄs kontaktovaĹĽ mailom na: advokat@zavaseprava.sk alebo telefonicky na Ä?Ă­sle 0918 803 803. JUDr. Barbora KoncovĂĄ advokĂĄt

obÄ?ianska

riadkovĂĄ inzercia

domĂĄcnosĹĽ 9 DOMĂ CNOSŤ °PonĂşkam na predaj vo veÄžmi dobrom stave zachovalĂş kachÄžovĂş pec -funkÄ?nĂş (potreba vlastnĂŠho rozobratia)cena dohodou, kontakt: 0902140512 (do odvolania) °PREDĂ M SMARTFON SAMSUNG S9, HERNĂ? POÄŒĂ?TAÄŒ INTEL, NOVĂ? NOTEBOOK HP, SMART LED TV SAMSUNG, SPLĂ TKY OD 10e Mes. 0903752333 hobby a ĹĄport 11 HOBBY A Ĺ PORT °KĂşpim ÄŒesko-Slovenske 1,2,5,10 Dukå‍ ‏a inĂŠ zlatĂŠ a striebornĂŠ mince, hodinky, ĹĄperky a bankovky aj ĹĄilingy t.0915627285 deĹĽom DEŤOM

12

rôzne/predaj RÔZNE/PREDAJ

13

RrĂ´zne Ă” Z/inĂŠ N

SVITt HlavnĂĄ 15

10

N14É

E / I °KTO DARUJE DEŤOM SLADKOSTI A HRAÄŒKY NA DEŇ DETI ÄŽAKUJEM T.ÄŒ.00421948710036 HÄ˝ADĂ M PRĂ CU hÄžadĂĄm prĂĄcu

15

zoznamka ZOZNAMKA

16

tel.: 052/ 775 65 20 svit1@slovaktual.sk www.slovaktual.sk

HlavnĂĄ 15, tel./fax : 052 / 775 65 20

SIKERS SVIT

s. r. o.

t LPNQMFYOĂ?TUBWFCOĂ?QSĂˆDF tLPNQMFYOĂ?TUBWFCOĂ?QSĂˆDF ttTUBWCZOBLĹąĂžĹ˜tSFLPOĂ?USVLDJF TUBWCZOBLĹąĂžĹ˜t SFLPOĂ?USVLDJF e-mail: sikerssv

BrĂĄny a dvere od eurĂłpskej jednotky za vĂ˝hodnĂş cenu DomovĂŠ dvere bez boÄ?nĂŠho dielu od

1 399 â‚Ź

it@sikerssvit.s

k

od

869 â‚Ź *

AkciovĂŠ ponuky, ktorĂŠ s istotou presvedÄ?ia 99-0129

'&$#1"+%,'

Potrebujete rýchlo, kvalitne a lacno zatepliż alebo postaviż dom? Vykonåvame zatepĞovanie, murårske a inÊ stavebnÊ pråce od A po Z. PREDAJ STAVEBNÉHO A ZATEPĽOVACIEHO MATERIà LU mieťanie fasådnych farieb-exteriÊr,interiÊr

ZabezpeÄ?ujeme materiĂĄl, dopravu, odvoz odpadu, sĹĽahovcie sluĹžby - domy, byty, kancelĂĄrie, prenĂĄjom leĹĄenia. Cena dohodou po obhliadke. Kontakt: 0940 844 047, JMKSTAV.sro@gmail.com

Nà KLADNÉ TAXI autodoprava do 3,5 tony

79-0014

#. '"0-& #

$"$ ' ' /-& #(%* ' )'"+%,'( + %,!#0-  )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" " (%! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# $"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 $"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 

AutomatickĂĄ garĂĄĹžovĂĄ brĂĄna

PP 18-20 STRANA - 04

99-0149

zĂĄhrada a zverinec ZĂ HRADA A ZVERINEC

OknĂĄ pre Ĺživot.


5 PR O MO N T G L A SS s . r . o . PROMONT GLASS s.r.o.

Úvodník

TERASY− ZIMNÉ ZÁHRADY

Ing. Mária Zemčíková

Klimatizácia

RÁMOVÉ ZASKLENIE

glass.sk @p montg tgla s@pro ntglas promon promo

od ZÁK LAD OV až po STR ECH U

BALKÓNY

z hliníka, ocel ocele,, drev dreva

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

ˇ PRÍSTRESKY

21 rokov

481 220

79-0087

VOLAJTE: 0904

59-0016-20

KÚPIM:

0918 623 064 0915 085 335 HOVÄDZIE KOŽE A PAROŽIE

87-0012

www.promontglass.sk

99-0148

99-0118

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

PP 18-20 STRANA - 05

Počas horúcich letných dní sa už ani v našom zemepisnom pásme nedá zaobísť bez chladenia obytných miestností. Ak uvažujeme o kúpe klimatizácie, pre správny výber musíme brať do úvahy viacero faktorov. Trh ponúka množstvo chladiacich zariadení od najlacnejších mobilných ochladzovačov vzduchu až po zložité klimatizačné jednotky, schopné nielen chladiť, ale aj vykurovať. Aby sme sa rozhodli správne, najprv si treba uvedomiť, čo od tohto zariadenia očakávame. Výber klimatizácie ovplyvňuje v akom dome bývame, či ide o rodinný alebo bytový dom, či o výškovú viacposchodovú budovu, alebo iba nízky niekoľkopodlažný objekt. Ďalej nám musí byť jasné, ktorú miestnosť, prípadne viaceré priestory potrebujeme klimatizovať, či chceme pohodu v spálni alebo v obývačke. Výkon klimatizačnej jednotky sa navrhuje aj vzhľadom na podlahovú plochu a svetlú výšku miestnosti, jej orientáciu na svetové strany, veľkosť ochladzovaných plôch. Ďalej rozhoduje teplota, ktorú chceme v priestore udržiavať, ale aj počet ľudí, ktorí sa tam bežne zdržiava. Ak sme sa rozhodli pre klimatizáciu, nepomýľme si ju s ochladzovačom vzduchu. Klimatizácia má vlastný obeh s chladiacou kvapalinou, pri ochladzovačoch dochádza k znižovaniu teploty vzduchu odparovaním vody, následkom čoho sa zvyšuje vlhkosť vzduchu v miestnosti a efekt chladenia sa stráca. V princípe môžu byť klimatizačné jednotky mobilné alebo pevne namontované. Najmä pri dodatočnom zabudovaní pevných jednotiek vzniká čiastočný problém pri potrebe určitých stavebných úprav. Pevná klimatizácia môže byť inštalovaná centrálne – jedna pre všetky miestnosti, alebo do každej klimatizovanej miestnosti dáme samostatnú jednotku s menším výkonom. Druhý variant je drahší. Mobilná klimatizačná jednotka je síce lacnejšia, ale nedokáže ochladiť celú miestnosť, pretože odvádzané teplo miestnosť opäť ohrieva. Jej vypnutím sa účinok chladenia ihneď stratí. Pri rozhodovaní je veľmi dôležitá aj hlučnosť zariadenia, ktorá by nemala prekročiť 35dB. Pri 50dB sa už dostávame na úroveň umývačiek riadu, čo je pre spánok nevhodné. No a neposledným kritériom je spotreba energie, ktorú ovplyvňuje výkon chladenia, ale aj systém chodu. Klimatizačné jednotky zaradené do triedy A so systémom ON/OFF majú vyššiu spotrebu ako zariadenia s inverterom, u ktorých sa výkon kompresora dá plynule regulovať. Nevyberajme si ani podľa „zvučnej“ značky ani podľa ceny. Nechajme si poradiť od odborníka, ktorý nám navrhne pre naše potreby ten najvhodnejší model.


6

3 8

7

7

4 3 8 2 4 1 9 6

3 2 7

4 2 7 2

9 6 1 4 3 4 8

ProblĂŠmy nevlastnej matky

psycholĂłg radĂ­

jem zmenu sprĂĄvania voÄ?i mne zo strany malej. Neviem akĂ˝ postoj mĂĄm zachovaĹĽ?“ Je to veÄžmi nĂĄroÄ?nĂĄ situĂĄcia, ktorĂĄ si vyĹžaduje nemalĂş dĂĄvku reĹĄpektu a trpezlivosti, pretoĹže bez toho sa Ä?aleko pohnúż nedĂĄ. Rola matky je v Şivote kaĹždĂŠho z nĂĄs nesmierne dĂ´leĹžitĂĄ, nech uĹž je realita akĂĄkoÄžvek. Je veÄžmi dĂ´leĹžitĂŠ uvedomiĹĽ si, Ĺže rolu matky uĹž v Şivote partnerovej dcĂŠrky zastĂĄva niekto inĂ˝.  VaĹĄa rola v jej Ĺživote by mohla byĹĽ Ăşplne inĂĄ. MĂ´Ĺžete byĹĽ jej priateÄžkou, ktorej sa dĂĄ s Ä?Ă­mkoÄžvek zdĂ´veriĹĽ, spriaznenou duĹĄou, ktorĂĄ sa ju vĹždy snaŞí pochopiĹĽ, alebo „vychovĂĄvateÄžkou“, ktorĂĄ ju mĂ´Ĺže nauÄ?iĹĽ rĂ´znym veciam... Ak toto bude zrejmĂŠ vĹĄetkĂ˝m stranĂĄm,

„Dostala som sa do role nevlastnej matky. Partner mĂĄ 5 roÄ?nĂş dcĂŠrku, ktorĂş spolu vychovĂĄvame, keÄ?Ĺže Ĺžije s nami. VĹĄetko bolo v  poriadku,   aĹž kĂ˝m ma nezaÄ?ala jej biologickĂĄ Mgr. RenĂĄta matka pred malou ohovĂĄraĹĽ. Je BotkovĂĄ mi z toho ĹĽaĹžko, pretoĹže pociĹĽu-

verĂ­m, Ĺže to mĂ´Ĺže priniesĹĽ úĞavu od strachu, ktorĂŠho vnĂ­mam, Ĺže aktuĂĄlne je okolo vĂĄs mnoho. Strach mĂĄ totiĹž rĂ´zne podoby. MĂ´Ĺže byĹĽ ukrytĂ˝ aj za vaĹĄim hnevom, Ä?i sklamanĂ­m, ako aj za „útokom“ biologickej matky partnerovej dcĂŠrky. Aj reakcia samotnĂŠho dievÄ?atka v sebe odrĂĄĹža urÄ?itĂŠ pocity strachu, nakoÄžko mĂ´Ĺže napodobĹˆovaĹĽ reakcie svojej mamy. SituĂĄcii by mohlo dopomĂ´cĹĽ aj spoloÄ?nĂŠ stretnutie, kde by ste mali priestor, sa vĹĄetci otvorene porozprĂĄvaĹĽ o celej situĂĄcii, svojich pocitoch, postojoch a tĂ˝m celĂş situĂĄciu zmierniĹĽ. DcĂŠrka a jej Ä?alĹĄie fungovanie by jednoznaÄ?ne malo byĹĽ na prvom mieste. Prajem hlavne veÄža ĹĄĹĽastia a dĂĄvku trpezlivosti. Mgr. RenĂĄta BotkovĂĄ psycholĂłg

zdravie

MUDr. Adriana IlavskĂĄ, PhD., MBA PreÄ?o je dĂ´leĹžitĂ˝ obvod pĂĄsu

ă

Y K Ă› I Ĺ˝ PĂ” aj pre Ĺženy na MD ĹživnostnĂ­kov,

BEZ LATKOV dĂ´chodcov opatrovateÄžky POP (staÄ?Ă­ prezvoniĹĽ)

www.pozickyimpresia.sk

ƛƢ1

Ć?Ć‘Ć Ć•Ć›Ć?8ƞƛƗ

Ć? Ć›ƢÆĆ&#x;Ć ĆžĆ›Ć–Ć&#x; $$ ĆœĆ›Ć&#x;Ć Ć? ƚƞƕƑ¹ Ć˜Ć™Ć‘ĆšĆ‘Ć”$ƛƗƑƖ

ĆĄ Ä´ Éƙ Ć‘ Ćš Ć?mediĂĄlna Ć?ƚƕƑ1 podpora: ƗƛƞĴƥ ƛƢ Ć?Ć˜Ć‘Ć?Ć–Ć—ĆžĆ?Ć&#x;Ć›

94-0090

Ć ĆžÂşĆšĆ•ĆšĆ“ĆĽ804:=78 3UtÄ&#x2018;PHG]LQiV ĆĄĆ Ć&#x203A;Ć&#x17E;Ć&#x203A;Ć&#x2014;049=7304;=63 Ć&#x153;Ć&#x2022;Ć?Ć Ć&#x203A;Ć&#x2014;04:=6 3 0 <=33 www.mhc46.sk Ć&#x161;Ć&#x2018;Ć?Ć&#x2018; Ć? 0 ;=3

VVMKEM#VORYDQHWVN

Popradsko.sk 85_0036

ĆŁĆŁĆŁ1Ć&#x2122;Ć&#x201D;Ć?791Ć&#x;Ć&#x2014;

LYDQ#PKFVN

85_0277

ŕť&#x201E; 0903 625 926

24-0012

1$35('$-(;./8=Ă&#x2039;91( 52',11ĂŠ'20Âą+2=(/(& NXFK\Ä&#x2013;DL]LHEKRVSEXGRYDYĂŞPHUDSR]HPNXPĂ°

(85

7HOĂž

+Ä?$'Ă&#x2C6;0(SUHNOLHQWRY

DOHERL]ERYĂŞE\W Y3RSUDGH

(starĂ˝, novĂ˝ JUH alebo ZĂĄpad)

7HOĂž

www.savonareality.sk

kancelĂĄria: POPRAD, DostojevskĂŠho 23 (vedÄža UTĂ&#x201C;PIE)

PP 18-20 STRANA - 06

99-0159

Obvod pĂĄsu je Äžahko merateÄžnĂ˝ parameter. Je aj ukazovateÄž moĹžnosti srdcovocievnych ochorenĂ­. Ak sa tuk hromadĂ­ v oblasti brucha viac ako inde, je rizikom pre zdravie. StĂşpajĂşci obvod okolo brucha mĂ´Ĺže skrĂĄtiĹĽ Ĺživot aĹž o 20 rokov. Najprv je pozorovanĂŠ zhromaĹžÄ?ovanie tuku v podkoŞí, postupne vznikĂĄ okolo brucha â&#x20AC;&#x17E;pneumatikaâ&#x20AC;&#x153;, sĂşbeĹžne s Ĺ&#x2C6;ou sa hromadĂ­ tuk aj v útrobĂĄch â&#x20AC;&#x201C; okolo bruĹĄnĂ˝ch orgĂĄnov, dochĂĄdza k stukovateniu peÄ?ene â&#x20AC;&#x201C; steatĂłze, podĹžalĂşdkovej ŞĞazy, obliÄ?iek. Tukom obalenĂŠ orgĂĄny nedokĂĄĹžu sprĂĄvne pracovaĹĽ. Riziko je väÄ?ĹĄie, ako keÄ? je tuk v oblasti zadku, alebo stehien. Ă&#x161;trobnĂ˝ tuk je inĂ˝ ako podkoĹžnĂ˝. Je viac hormonĂĄlne aktĂ­vny. VyluÄ?uje mnohĂŠ lĂĄtky, ktorĂŠ sĂş ĹžiaÄž priamo spúťżaÄ?om srdcovĂ˝ch ochorenĂ­ OvplyvĹ&#x2C6;ujĂş hladinu tukov, cukru, inzulĂ­novĂş rezistenciu. Ä˝udia so ĹĄirĹĄĂ­m pĂĄsom, Ä?i hrubĹĄĂ­m driekom zomierajĂş ĹžiaÄž skĂ´r. Ako meraĹĽ pĂĄs? Meranie sa robĂ­ vo výťke prirodzenĂŠho pĂĄsu, ktorĂ˝ sa nachĂĄdza nad pupkom. Pri Ăşklonoch na stranu, zĂĄhyb, ktorĂ˝ sa vytvorĂ­, je prirodzenĂĄ lĂ­nia pĂĄsu. NĂĄjdite vrchol svojej bedrovej kosti a spodnej hrany rebier. NormĂĄlne dĂ˝chajte. KrajÄ?Ă­rsky centimeter umiestnite do stredu medzi tĂ˝mito bodmi a obtoÄ?te ho okolo pĂĄsu. Skontrolujte svoje meranie. ZistenĂŠ Ä?Ă­slo je obvod pĂĄsu. 80 cm je hornĂĄ hranica ideĂĄlneho obvodu pĂĄsu u Şien, 94 cm u muĹžov. S pribĂşdajĂşcimi centimetrami veÄžmi stĂşpa riziko vysokĂŠho krvnĂŠho tlaku, hladiny cholesterolu, kornatenia ciev a cukrovky. TĂĄto hodnota je bez ohÄžadu na výťku a vek. Riziko je vyĹĄĹĄie, keÄ? okrem väÄ?ĹĄieho obvodu v oblasti pĂĄsu, je v krvi zvýťenĂĄ hladina tukov, cholesterolu, ale aj triglyceridov. Obvod pĂĄsu nie je len na urÄ?enie konfekÄ?nej veÄžkosti obleÄ?enia, ale je Äžahko zistiteÄžnĂ˝ ukazovateÄž prognĂłzy. Preto, ak prekraÄ?ujete tieto hodnoty, treba sa pustiĹĽ do boja. NaprĂ­klad prejsĹĽ 10 000 krokov denne, alebo 3 krĂĄt 10 minĂşt rĂ˝chlej pohybovej aktivity ako jogging alebo beh. S rozhodnutĂ­m netreba vĂĄhaĹĽ, lebo vnĂştrobruĹĄnĂ˝ tuk metabolicky ĂştoÄ?Ă­ na prognĂłzu Ä?loveka. RacionĂĄlna strava je samozrejmou sĂşÄ?asĹĽou opatrenĂ­. Redukcia hmotnosti o 1 kg obyÄ?ajne znamenĂĄ aj zmenĹĄenie obvodu pĂĄsu o 1 cm. MUDr. Adriana IlavskĂĄ, PhD., MBA vaĹĄe otĂĄzky k tĂŠme â&#x20AC;&#x201C; zdravie@regionpress.sk


Móric Beňovský

gust Beňovský, sa narodil 20. septembra 1746 vo Vrbovom a zomrel 23. mája 1786 v Agoncy, v osade „Mauritania“ na Slovenský dobrodruh, Madagaskare. Bol to prvý Európan, ktorý sa plavil v severcestovateľ, objaviteľ, ko- nom Tichom oceáne (sedem rokov pred Jamesom Cookom lonizátor, spisovateľ, kráľ a de La Pérousom). Napísal spomienkové dielo Pamäti a Madagaskaru, plukovník cesty. francúzskej armády, veliteľ Beňovský bol typický predstaviteľ obdobia osvietenstva, poľskej armády a rakúsky rozvoja dopravy a obchodu a objavovania neznámych vojak, gróf Móric Beňovský, území. Bol cestovateľ, ktorý preskúmal západné pobrežie celým menom Matúš Móric Aljašky medzi ústím Yukonu a Kuskokwinu, pričom sa plavil Michal František Serafín Au- pozdĺž ostrova Unimak (Aleuty) a jeho cesta do Macaa bola

Prof. Ján Košturiak

TATRANSKÝ PROFIL, ZRUBOVÝ OBKLAD, =E™ñDHOB<:%M>K:LHOD:%EBðMR:ä<ARMDR

HĽADÁTE

ZAMESTNANCA?

DOVEZIEME

SKÚSTE TO 85_0336

0915 863 227 0911 168 982

INZERCIOU v naších novinách

0905 338 878

www.dachmann.sk maxidachmann@gmail.com

PREDÁM A DOVEZIEM

sliepky, mládky 19-24 týž., brojlerové kuriatka 1-14 dňové alebo 1-2,5 kg, husi, kačky, husokačky, morky, kalimero

jačmeň, kukuricu, ovos, pšenicu, zmesky, šrot

0904 481 220 Sada kuchynských nožov na pôvodná ce

19,99 €

-51% Sada 5 kvalitných kuchynských nožov značky SWITZNER, ktorých čepele sú vyrobené z nerezovej ocele. Nože majú ergonomickú a protišmykovú rukoväť pre bezpečnú manipuláciu.. vá cena

no

finančná ochrana 66-0001-7

68-03

99-0108

www.konsch.sk

0905 638 627

+421 907 115 223 +421 908 026 077

volajte

ZADARMO !!!

Dražba je PODVOD!

PROJEKT

? Ničia Vás banky aj nebankovky ?

66-0076-1

9,99 €

AKCIA

Bohatstvom k poctám a pýche

PP 18-20 STRANA - 07

23-0007

Kontaktná adresa Košice: Kováčska 63 Mobil: 0944 047 008

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

7

hlavu hore!

Kontaktná adresa Prešov: Levočská 2 Tel./fax: 051/7718 607 Mobil: 0903 634 202

www.perodrazka.sk

info@konsch.sk

A. P. Čechov: „Keď nedokážeš ovládnuť hnev, ovládne on teba.“

možnosť predaja aj na splátky

DREVENÉ OBKLADY

INTERIÉR Z MASÍVU ZÁHRADNÝ NÁBYTOK DREVOSTAVBY NA KĽÚČ TESÁRSKE KONŠTRUKCIE

Premiér na mítingu vraví občanom: „My chceme len vaše dobro!“ Občania: „Ale my si ho nedáme!“

� KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ � PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK � ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU � GARÁŽOVÉ BRÁNY 85_0328

montáž,demontáž,nájom, fasády, RD, kostoly - veže, premostenia. Tel.: 0904 124 644

Vtip:

PLASTOVÉ OKNÁ, DVERE

LEŠENÁRSKE PRÁCE,

61_019Ɛ

PEKNÁ STRECHA nátery striech nátery kostolov oprava komínov oprava a výmena striech lacno a kvalitne tel.: 0908 842 631

prvá známa cesta zo severozápadného pobrežia Ameriky na juhovýchodné pobrežie Ázie. Ako prvý Slovák navštívil štyri kontinenty (Európa, Ázia, Afrika, Amerika), ako prvý človek vôbec preskúmal Ostrov svätého Vavrinca. Narodil sa vo Vrbovom a strávil tam aj svoje detstvo. Svoju kariéru začal ako dôstojník rakúskej armády (Slovensko bolo vtedy súčasťou Uhorska, ktoré bolo časťou rakúskej monarchie) v sedemročnej vojne. Jeho názory na náboženstvo a vzťah k autoritám spôsobili, že bol nútený opustiť rakúsku monarchiu (teda aj Uhorsko). Odišiel do Poľska kde sa 20. apríla 1768 oženil s Anou Hönsch. red

59-0016-15

osobnosti regiónov

Vidím ich ako sa snažia. Začínajú už ako malé deti – zapáčiť sa pani učiteľke, správne odpovedať, dostať pochvalu alebo dobrú známku. Pekne sa obliekať, presvedčivo rozprávať a dosahovať ciele. Jezuita James Martin, popisuje rebrík, po ktorom nás od malička učia liezť: 1. Mať svoje individuálne ciele, sledovať svoje šťastie a dobro. 2. Potreba mať, vlastniť, konzumovať a kompenzovať si tým niekedy vlastnú neistotu a prázdnotu. 3. Postupovať v spoločenskom rebríčku smerom hore. 4. Preukazovať svoj status cez spoločenské symboly – funkcia, majetok, titul, oblečenie. 5. Zvnútornenie vonkajších statusov, pocit výnimočnosti a dôležitosti. 6. Delenie ľudí na „celebrity“, ktoré stoja na vrchole rebríčka a neschopných „chudákov,“ ktorí zostali dole. 7. Súťaž, ktorá ľudí ženie na rebríku smerom „hore“ a úspech druhých sa pre nich stáva ohrozením. 8. Presvedčenie, že hore je bezpečie a šťastie a dole neúspech a bieda, vtláčanie tohto spôsobu myslenia deťom a ďalším generáciám. 9. Vzniká pyramída, na ktorej sa bojuje o miesta na jednotlivých poschodiach, vedomé udržiavanie „tých dole“ v nevedomosti a závislosti na „tých hore.“ 10. Výsledkom tohto všetkého sú boje, nedôvera, strach, frustrácia a osamelosť. Sv. Ignác z  Loyoly hovorí o nepriateľovi človeka takto: „Najprv pokúša ľudí, aby chceli bohatstvá, ktoré následne vedú k márnej svetskej sláve. Tie často vedú k  prehnanej pýche, ktoré je bránou k  ostatným neprávostiam.“ Jezuiti túto deštrukciu človeka vyjadrujú jedinou vetou: „Bohatstvom k poctám a pýche.“ rebríček? Predstavte si cestu smerom dole. Nemám na mysli úpadok firmy, rozpad rodiny alebo osobnosti. Hovorím o oslobodení sa od majetku a všetkého, čo nás núti liezť niekam, bez jasného zmyslu. Aké krásne a oslobodzujúce je uvoľnene schádzať dole, a  stretávať tých, čo sa trápia šplhaním nahor. Zbavovať sa zbytočností, odkladať masky, pozície a tituly, hovoriť len to, čo je potrebné a  nie, čo chcú od nás počuť. To je tá správna cesta – zhora nadol. Od pýchy, moci a pôct ku skutočnému bohatstvu, v ktorom už nemusíme vlastniť vôbec nič. jk


9

7 4

6

2 4 3

7 9 8 2

5 3 7

2

5 2 9 3 6

Popradsko.sk

9 4 8 5 6 7

2

duchovné okienko

1. časť

Otvorený list predstaviteľov cirkví a židovskej obce predsedovi vlády Najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR napísali otvorený list predsedovi vlády SR Petrovi Pellegrinimu. „Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky!

Cirkvi a náboženské spoločnosti rešpektujú legitímne zvolených verejných predstaviteľov a vyzývajú všetkých, aby sa krízové situácie riešili s rozvahou a pokorou. Nevynášajme predčasné súdy a obvinenia, pretože aj krivé svedectvo je prestúpením Božích prikázaní. Slovensko je ohrozené stratou zmyslu pre mravné hodnoty. Prejavuje sa to neúctou k dôstojnosti ľudského života od počatia po prirodzenú smrť či ľahostajnosťou k manželstvu. Prejavom nedostatku mravnosti vo verejnom živote je aj korupcia, ktorá, žiaľ, je prítomná v mnohých sférach života spoločnosti. Tieto zlá nás ohrozujú, lebo sme sa vzdialili od Boha a nezachovávame Desatoro Božích prikázaní.

99-0041-x

www.ticketportal.sk

reklamní partneri:

Dôležité telefónne čísla

(platné na celom Slovensku)

Záchranná lekárska služba

155

Požiarna služba

150

4&%"Á,: POSTELE MATRACE

Polícia

158

Tiesňové telefónne číslo

112

7[PSLPW˜ slovenský QSFEBKôB ch výrobc ov nábytku

Platí do 31.5.2018

99-0157

Spoločnosť potrebuje novinárov, ktorí s odvahou hľadajú pravdu. Slobodná žurnalistika a kontrola verejnej moci médiami je dôležitým pilierom demokracie. Ďakujeme tým novinárom, ktorí vyváženým spôsobom pri zachovaní úcty ku každému človeku informujú verejnosť o svojich zisteniach.

predpredaj: kníhkupectvo ALTER EGO - Hviezdoslavova ul. 10, Kežmarok, tel.č. 052/4524021 * umelecká agentúra BELL CANTO Poprad - 0903 966 327* kníhkupectvo CHRISTIANA - Nám. sv. Egídia 108, Poprad, tel.č. 052/77 22 944

99-0155

Pozorne vnímame dianie v spoločnosti po vražde novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Pre zachovanie dôvery obyvateľov Slovenska v právny štát a v demokraciu je dôležité, aby táto úkladná vražda bola čím skôr vyšetrená a aby jej páchatelia boli potrestaní. Chceme oceniť úsilie všetkých vyšetrovateľov a policajtov, ktorí sa usilujú o naplnenie spravodlivosti.

PP 18-20 STRANA - 08


tip na výlet

Najkrajšia dolina Tatier

števníkov. Ak chcete zažiť ideálne podmienky na vysokohorskú turistiku, zavítajte práve na Roháče. Je tu možné podnikať jednoduPotulky po Roháčoch sa stali ché prechádzky dolinami ale aj náročné hrebeňové túry. Pri akoby nepísaným pravidlom troche šťastia môže pozorný turista vybavený ďalekohľadom pre každého milovníka tu- pozorovať už z priestoru Roháčskej doliny kamzíka, svišťa ristiky. Ide totiž o mimoriad- či orla skalného. Roháčska dolina je mimoriadne bohatá na ne nádherné, malebné a z výskyt chránených rastlinných a živočíšnych druhov. Aj preto turistického hľadiska dobre sú Roháčske plesá vyhlásené za prírodnú rezerváciu s vyšším prístupné prostredie, ktoré stupňom ochrany. Dolina je odvodňovaná Roháčskym potoláka každoročne tisíce náv- kom, ktorý má priemerný ročný prietok 3 700 litrov vody za

sekundu. Počas výdatných dažďov či jarného topenia snehu sa prietok zvyšuje až na päťnásobok. Značkovaný chodník vedie už zo Zuberca po Ťatliakovu chatu. Nástup na túru je ideálny od parkoviska rekreačného strediska Zverovka, kde sa nachádza aj najnižšie položené pleso v Tatrách – pleso pod Zverovkou (983 metrov nad morom). Ťatliakova chata leží na križovatke turistických trás, pri Ťatliakovom jazere. Cesty od chaty vedú na Roháčske plesá, Rákoň, Ostrý Roháč, Plačlivé či Volovec. Chata je ideálnym miestom, odkiaľ možno odštartovať túru po hrebeni Západných Tatier. Je tiež obľúbeným cieľom pre cyklistov či vozíčkarov. red

Vtip: „Oci, prečo všetci nadávajú tomu pánovi vedľa nás?“ „Pretože hodil po rozhodcovi kameň.“ „Ale veď ho netrafil.“ „Veď práve preto!“ L.N. Tolstoj: „Hoci vplyv minulosti na život je veľmi silný, človek ho silou svojho ducha môže zmeniť.“

9

duchovné okienko

2. časť

POPRAD

My všetci ľudia dobrej vôle - verejní predstavitelia i občianska spoločnosť - nesmieme ľutovať žiadne úsilie, aby korupcia zo slovenskej spoločnosti bola vytesnená. Predstavitelia cirkví a náboženských spoločností vyslovujú poďakovanie všetkým statočným a čestným ľuďom, ktorí na tieto problémy upozorňujú a chcú ich riešiť. Tí, ktorí sa korupcie dopúšťajú alebo vytvárajú pre ňu podmienky, sa prehrešujú voči Bohu i ľuďom.

0944 598 770 1. poschodie

WWW.ITALDESIGN.SK

ZDARMA ZAMERANIE 3D VIZUALIZÁCIA DOPRAVA MONTÁŽ

-40%

PP 18-20 STRANA - 09

Viacerí veriaci, kňazi aj cirkvi na Slovensku čelili počas komunizmu prenasledovaniu a na tento útlak nesmieme zabudnúť. Táto skúsenosť nás naučila vážiť si slobodu, rozoznať nové ideológie a brániť sa im. Veľmi dobre si uvedomujeme, že demokracia napriek ťažkostiam, je najlepším miestom na rozvíjanie náboženskej slobody i ostatných slobôd občanov. Odmietame korupciu v akejkoľvek podobe. Sme presvedčení, že budúcnosť obyvateľov Slovenska by mala byť vystavaná na vzájomnom rešpekte, dôvere, dobroprajnosti a úcte k nášmu duchovnému dedičstvu. Tieto hodnoty nám pomôžu prekonávať spoločenské krízy a upriamia náš duchovný zrak na Darcu života, pred ktorým sa každý z nás raz bude zodpovedať. 99-0158

KUCHYNSKÉ ŠTÚDIO

Korupcia, ktorá spôsobuje toľko nespravodlivosti, ohrozuje samotnú demokraciu. Strata dôvery v politický systém, ktorý nedokáže zabezpečiť spravodlivosť, vedie k rastu extrémizmu. Sme znepokojení atmosférou nenávisti, ktorá sa šíri v niektorých sociálnych skupinách. Máme právo i povinnosť zachovať si vlastné duchovné a kultúrne tradície a nekontrolovanú migráciu môžeme vnímať ako hrozbu. Ale ako ľudia - kresťania i nekresťania - sme povinní pomáhať ľuďom v núdzi bez ohľadu na farbu pleti a náboženstvo.

V Bratislave 23. apríla 2018


3 9 8 5 6

5 1 9 5

tradĂ­cie

2 1

2

4 8

charita 2 8 3 1 4 4 6

na Slovensku

Rozbehli sa nĂĄm po Slovensku hody Hody sa slĂĄvia ako pamiatka na poÄ?esĹĽ posviacky chrĂĄmu alebo pri prĂ­leĹžitosti sviatku patrĂłna chrĂĄmu â&#x20AC;&#x201C; svätca, ktorĂŠmu je kostol zasvätenĂ˝. TradĂ­cia hodov siaha aĹž do stredoveku, keÄ? sa spolu s rozvojom cirkevnej organizĂĄcie v Uhorsku dbalo aj na to, aby patrĂłni jednotlivĂ˝ch chrĂĄmov takpovediac Ä?asovo rovnomerne pokryli spoloÄ?ensky prijateÄžnĂŠ dĂĄtumy v priebehu celĂŠho roka. V minulosti bola totiĹž s hodmi spojenĂĄ nielen slĂĄvnostnĂĄ hostina, ale najmä veÄžkĂ˝, tzv. vĂ˝roÄ?nĂ˝ jarmok. PravdaĹže, na jarmok sa schĂĄdzali kupujĂşci a predĂĄvajĂşci zo ĹĄirokĂŠho okolia a stĂşpol aj poÄ?et hostĂ­ zblĂ­zka i zÄ?aleka. V priebehu 18. storoÄ?ia, keÄ? sa na Slovensku vplyvom rekatolizĂĄcie vĂ˝razne oĹživil mariĂĄnsky kult, stavali sa novĂŠ chrĂĄmy zasvätenĂŠ Panne MĂĄrii, znova sa zaÄ?alo putovaĹĽ do starĹĄĂ­ch i novĂ˝ch mariĂĄnskych pĂştnickĂ˝ch miest, a tak sa viacerĂŠ hodovĂŠ slĂĄvnosti presunuli prĂĄve na jesennĂŠ mesiace september a oktĂłber. Ä&#x152;iastoÄ?ne to sĂşviselo aj s cyklom hospodĂĄrskeho Ĺživota na vidieku â&#x20AC;&#x201C; uĹž bolo po Ĺžatve, väÄ?ĹĄina Ăşrody bola pod strechou, na hody sa chovali husi, ponĂşkalo sa mladĂŠ vĂ­no a burÄ?iak â&#x20AC;&#x201C; skrĂĄtka, bolo to obdobie hojnosti a dostatku potravĂ­n, takĹže hostĂ­ si bolo moĹžnĂŠ patriÄ?ne uctiĹĽ dostatkom jedla i vĂ­na. Treba vĹĄak pripomenúż, Ĺže dĂ´leĹžitĂĄ bola prĂĄve duchovnĂĄ Ä?asĹĽ hodov. Hody sa slĂĄvili viac dnĂ­, v minulosti tri a viac, priÄ?om najvĂ˝znamnejĹĄĂ­m Ä?asovĂ˝m Ăşsekom bola prĂĄve hodovĂĄ nedeÄža. Na zĂĄpadnom Slovensku sa ujal nĂĄzov hody, priÄ?om aj Slovania poznali slovo god, ktorĂŠ mĂ´Ĺžeme voÄžne preloĹžiĹĽ ako hostina â&#x20AC;&#x201C; Ä?iĹže hody sa spĂĄjali s hostinou a hodovanĂ­m. Hody, odpusty, kermeĹĄe sa konali â&#x20AC;&#x201C; podÄža sviatku svätca, ktorĂŠmu boli zasvätenĂŠ â&#x20AC;&#x201C; najmä na jar, v lete, na jeseĹ&#x2C6;. Asi najmenĹĄiu frekvenciu mali v zime. Na hody sa v minulosti chodievalo peĹĄi â&#x20AC;&#x201C; zĂĄroveĹ&#x2C6; to bolo spojenĂŠ s púżou na hlavnĂş hodovĂş svätĂş omĹĄu, do väÄ?ĹĄĂ­ch vzdialenostĂ­ sa dochĂĄzalo koÄ?om, vozom, vlakom, autobusom, neskĂ´r aj autom. Na hodovĂş slĂĄvnosĹĽ sa chystala celĂĄ dedina â&#x20AC;&#x201C; Ĺženy vyriadili, vyumĂ˝vali a vyzdobili kostol, ale aj svoje domĂĄcnosti, v jarnĂ˝ch a letnĂ˝ch mesiacoch sa vybielil interiĂŠr i exteriĂŠr domĂĄcnostĂ­, vĹĄetko sa ligotalo Ä?istotou. Zdroj: KatolĂ­cke noviny autorka je etnologiÄ?ka KatarĂ­na NĂĄdaskĂĄ (krĂĄtenĂŠ)

Ľudia pomohli Ondrejkovi na nohy!

ho portĂĄlu Ä˝udiaÄ˝uÄ?om.sk zĂ­skala vÄ?aka ĹĄtedrosti a dobroprajnosti darcov ďŹ nanÄ?nĂŠ prostriedky na prvĂş lieÄ?bu v Mexiku, nĂĄsledne i na druhĂş. VĂ˝sledkom je, Ondrejko sa narodil s Ĺže stojĂ­ na vlastnĂ˝ch nohĂĄch. rĂĄzĹĄtepom chrbtice a DvojroÄ?nĂ˝ Ondrejko poÄ?as prvĂ˝ch troch mesiacov hydrocefalom. LekĂĄri mu Ĺživota prekonal 11 operĂĄciĂ­. To, Ĺže bude maĹĽ rĂĄzĹĄtep nedĂĄvali veÄžkĂş nĂĄdej, no chrbtice a hydrocefalus sa jeho mama, pani Petra jeho rodina verila a roz- AlbrechtovĂĄ, dozvedela 2 dni pred pĂ´rodom. NĂĄsledhodla sa pre nĂĄkladnĂş kom råŞťtepu bola poĹĄkodenĂĄ miecha i nervy, veÄža lieÄ?bu v zahraniÄ?Ă­. Pros- detĂ­ s touto diagnĂłzou je Ăşplne ochrnutĂ˝ch. Rodine trednĂ­ctvom darcovskĂŠ- vliala nĂĄdej na Ondrejkove uzdravenie informĂĄcia o

lieÄ?be kmeĹ&#x2C6;ovĂ˝mi bunkami. KomplikĂĄciou v jej realizĂĄcii nebolo miesto jej vĂ˝konu, Mexiko, ale suma â&#x20AC;&#x201C; pre beĹžnĂş rodinu nepredstaviteÄžnĂ˝ch 20-tisĂ­c eur. ProstrednĂ­ctvom darcovskĂŠho portĂĄlu Ä˝udiaÄ˝uÄ?om. sk sa vĹĄak sen premenil na realitu â&#x20AC;&#x201C; za pribliĹžne 2 a pol týŞdĹ&#x2C6;a sa podarilo sumu zĂ­skaĹĽ a Ondrejko mohol lieÄ?bu podstĂşpiĹĽ. PriĹĄlo vĂ˝raznĂŠ zlepĹĄenie jeho stavu a Ä?alĹĄia ĹžiadosĹĽ o pomoc na portĂĄli Ä˝udiaÄ˝uÄ?om.sk. PotrebnĂ˝ch Ä?alĹĄĂ­ch 20-tisĂ­c sa vÄ?aka podpore verejnosti podarilo, za pribliĹžne 3 mesiace, zĂ­skaĹĽ opäż. red

FOREVER, s.r.o.

QDYĹ&#x20AC;G\9DÄŁDVSRNRMQRVħ

"65

* Ă&#x2021; 0 01

" Ä´ 7 Ä&#x2014;0 PrenĂĄjom prevoznĂ˝ch EÄ&#x152;

888 "6 50 '0 3&7&3 4,

Predaj zimných aj letných pneumatík

VeĞký výber alu a plechových diskov uŞ od 7 eur

t"VUPTFSWJT QOFVTFSWJT t1PäJĹ&#x2DC;PWĹľBĂ&#x2C6;VU QSĂ&#x201C;WFTOâDIWP[Ă&#x201C;LPWBTUSPKPW t1SĂ&#x201C;QSBWBBWZLPOBOJF45, &,B,0 t/0/4501PEĆ&#x192;BIPWĂ&#x2C6;TMVäCB t%PWP[ QSJIMĂ&#x2C6;TFOJFBSFHJTUSĂ&#x2C6;DJBĂ&#x2C6;VĆ&#x192;[&Ă B64" t1SFQSBWBPTĂ&#x2122;CBUPWBSV t1SPGFTJPOĂ&#x2C6;MOBFLPMPHJDLĂ&#x2C6;BVUPLP[NFUJLBBDIĂ?NJB .SK

. SK

LevoÄ?skĂĄ 13, 064 01 StarĂĄ Ä˝ubovĹ&#x2C6;a, tel.: 052 4324436, 0904 209 666

57-0064

9 6

PP 18-20 STRANA - 10


živnostník

Vždy je dobré sa dohodnúť V prípade, ak živnostníkovi vznikol alebo  narástol voči Sociálnej poisťovni dlh na poistnom, ktorý nie je schopný jednorazovo uhradiť, môže požiadať o splátkový kalendár. Od 1. januára 2018 sa

predĺžilo obdobie splátkového kalendára pri splácaní dlhu Sociálnej poisťovni z 18 mesiacov na 24 mesiacov. Novinkou v tomto roku je aj to, že Sociálna poisťovňa umožní splácať dlh postupne podľa dohodnutého splátkového kalendára aj tým dlžníkom, ktorí už nie sú aktívnymi odvádzateľmi poistného napríklad v prípade, že zamestnávateľ už nie je evidovaný v registri zamestnávateľov Sociálnej poisťovne, pretože nezamestnáva ani jedného zamestnanca, alebo ak SZČO zaniklo povinné poistenie. „O splátkový kalendár treba žiadať príslušnú pobočku

MÁJ

01.05. sviatok práce

Sociálnej poisťovne, v ktorej dlh na poistnom vznikol. Žiadosť je potrebné podať písomne, listom. Fyzická osoba ju podáva v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste svojho bydliska, právnická osoba-zamestnávateľ v mieste útvaru, ktorý vedie evidenciu miezd alebo v mieste svojho sídla. V žiadosti je potrebné uviesť identifikačné údaje fyzickej alebo právnickej osoby a dôvod, prečo dlh nie je možné vyrovnať jednorazovo,“ radí Peter Višváder, hovorca poisťovne. Sociálna poisťovňa vo zverejnenom zozname dlžníkov aktuálne eviduje vyše 135.000 dlžníkov. red

Vtip: Prečo musí obžalovaný stáť pri čítaní rozsudku? „Lebo potom bude dlho sedieť.“ A. Mickiewicz: „Keď ma chcete posudzovať, nebuďte so mnou, ale vo mne.“

za život

www.kia.com

Mária Raučinová

Dialóg, dialóg, dialóg

Krivky, ktoré chytia za srdce.

02.05. Žigmund 03.05. Galina 04.05. Florián 05.05. Lesana, Lesia 06.05. Hermína 07.05. Monika 08.05. Ingrida 09.05. Roland 10.05. Viktória 11.05. Blažena 12.05. Pankrác 13.05. Servác

15.05. Žofia 16.05. Svetozár 17.05. Gizela 18.05. Viola

Kia Rio. V as. Va e pravidl . Zamilova sa do auta nebolo e te nikdy tak jednoduch . Motor-Car Poprad, spol. s r.o., Partizánska 3800, 058 01 Poprad 052/ 789 56 01 | kia@motor-car-poprad.sk | www.motor-car-poprad.sk Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o.: *Bli

ie inform cie o ponuke sa dozviete u ka d ho autorizovan ho predajcu Kia.

Kombinovan spotreba paliva 3,8-6,1 l/100 km, emisie CO2 : 98-140 g/km. * Z ruka 7 rokov/150 000 km.

99-0002-7

14.05. Bonifác

Crossbody pánske tašky

19.05. Gertrúda 20.05. Bernard

na pôvodná ce

19,99 €

21.05. Zina

23.05. Želmíra 24.05. Ela 25.05. Urban 26.05. Dušan

-51% Typická pánska crossbody taška z pevnej nepremokavej polyesterovej tkaniny. Na výber 3 farebné prevedenia.

09-03

22.05. Júlia, Juliana

nová cena

9,99 €

HĽADÁTE

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

ZAMESTNANCA?

27.05. Iveta 79-0095

28.05. Viliam 29.05. Vilma 30.05. Ferdinand 31.05. Petronela, Petrana

80%

Inzercia u nás sa oplatí

11

regionpress.sk

distribú

inzerujte u nás

0905 338 878

c poprad ia: 35 000 dom sko@re gionpreácností ss.sk

PP 18-20 STRANA - 11

Každý z nás sa už stretol s človekom, ktorý mal celkom opačné názory a postoje. Nevieme sa dosť vynačudovať, ako niekto môže vidieť veci úplne z inej perspektívy. A pritom  tvrdiť, že len on má pravdu. Diskusia s takým človekom postupne naberá na intenzite. Jeho jednostrannosť doslova vytáča. Stačí málo a konflikt prerastie do osobných urážok. Sme toho svedkami denne nielen u politikov, ale často aj v rodine, medzi rovesníkmi, v  spoločenstvách. Nejde však len o  politické hádky, ide o súboj hodnôt, ktoré vyznávame. Ak nám naozaj záleží na pravde, mali by sme sa držať istých princípov. Po prvé, nenechajme sa vyviesť z  miery. Ak staviame na hlbokých ľudských hodnotách, oprime sa o  skúsenosť, ktorá nás sama povedie. Nesnažme sa presvedčiť argumentmi, vyrozprávajme príbeh, ktorý pomôže protivníkovi „vžiť sa“ do našej situácie. Chceme mu umožniť pochopenie. Vytvorme v  dialógu atmosféru bezpečia. Neútočme na druhého, nezneisťujme ho, pretože vyvoláme protireakciu. Oceňme jeho prítomnosť, staňme sa empatickými, buďme poslucháčmi, vytvorme „kultúru stretnutia“, nie „stret kultúr“. Svoje hodnoty nepopisujme, nedefinujme, ukážme na ne prostredníctvom ľudí, ktorí tak konajú a  ktorí prinášajú konkrétne dobro druhým. Aj v  najväčšom popieračovi hodnôt možno nájsť kúsok dobra, niečo, čomu môžeme povedať „áno“. Takto nebudeme v  dialógu pôsobiť negativisticky, ale staneme sa nositeľmi svetla a  optimizmu. Citlivé intímne otázky ochrany života, sexuality, choroby, umierania, viery a  postoje k  nim sú často formované prežitými minulými udalosťami a zraneniami. Ak o  nich nevieme, máme ich predpokladať. Správajme sa súcitne, snažme sa pochopiť hnev, bolesť, frustráciu. Niekedy je súcit najcennejším svedectvom vyznávania hodnôt. Nemajme túžbu zvíťaziť za každú cenu a  poraziť protivníka. Dialóg je udalosťou stretnutia v rovnocennosti a v  láske. Sme len bránou k  pravde, svedkami, nie pravdou samou. Prílišné sebavedomie a agresia v debate strháva pozornosť na ľudské „ego“ a zatieňuje samotnú silu pravdy. Nikdy dialóg nevzdávajme. Veď pravda nám stojí za tú trpezlivosť. Mária Raučinová, Fórum života


7

6

1

9 5

4

5 4 9 8 1 8 7 5 4 9 3 7 6 1 7 8 8 7 5 9 4 5

spomienka

Ivan Brožík

Pravde žil som, krivdu bil som

(verne národ môj ľúbil som) Básnik, spoluautor Memoranda slovenského národa, stál pri vzniku Matice slovenskej, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského romantizmu tvorca historickej epiky a historického spevu – Samo Chalupka. Narodil sa 27. februára 1812 Hornej Lehote a zomrel desiateho mája 1883 tiež v Hornej Lehote. Narodil sa v rodine evanjelického farára Adama Chalupku. Samo Chalupka pochádzal zo starej literátskej rodiny, o ktorej máme už správy zo 16. storočia. Bol mladším bratom dramatika Jána Chalupku ktorý bol prvým významným autorom veselohier, v ktorých zosmiešnil zaostalosť malomešťanov a odsúdil panštenie sa a odrodilstvo. Základné vzdelanie získaval u otca učiteľa a kazateľa, neskôr navštevoval od roku 1821 gymnázium v Gemerskej Teplici a od roku 1822 študoval na lýceu v Kežmarku. Tam naňho vplývali národne uvedomelí profesori Ján Benedikti a Matej Slavkovský, priatelia a spolupracovníci Jána Kollára. Od roku 1824 študoval v Rožňave, od roku 1827 študoval na evanjelickom lýceu v Bratislave filozofiu a teológiu. Samo Chalupka sa stal jedným zo zakladateľov študentského samovzdelávacieho spolku Společnost česko-slovanská (1829), v rokoch 1831-32 jej podpredsedom, kde začal prednášať výklad Kollárovej Slávy dcery. Členovia spoločnosti sa nevenovali len literatúre, ale zaujímali sa i o dejiny, osud národov a ich zápas za slobodu. Preto sa po vypuknutí povstania poľskej šľachty v roku 1830 proti cárskej nadvláde vydal do Poľska ako dobrovoľník, v nasledujúcom roku bol zranený v bojoch pri Haliči. Po rokoch v básni Všeslav nazval toto povstanie „nešťastnou vojnou“, záhubou slovanskej slobody, keď bojoval brat proti bratovi. V roku 1834 presvedčil listom Ľudovíta Štúra, ktorý pol roka pôsobil ako pisár v Uhrovci, aby sa neodkladne vrátil na lýceum. Celý tento pohyb súvisel s pohybom utláčaných národov v Európe a s bojom proti zvyškom feudálneho poriadku v Rakúskej ríši, s bojom za úplné zrušenie poddanstva, za občiansku rovnoprávnosť. A súvisel aj s maďarským národným hnutím, ktorého cieľom bolo zbaviť sa nadvlády Viedne a zabezpečiť v samotnom Uhorsku vedúcu úlohu maďarskému národu. A v tomto zápolení národov a národností chcel Samo Chalupka a po ňom celá štúrovská mládež literárnou, organizačnou a osvetovou činnosťou uplatňovať aj práva Slovákov. red

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:10 POLICAJTI V AKCII 09:25 SÚDNA SIEŇ 10:35 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:20 TOP STAR 12:45 INKOGNITO 14:00 Dr. House V. 14 14:55 POLICAJTI V AKCII 15:55 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 21:40 INKOGNITO 23:00 Najlepšie Haló 23:40 Spravodlivosť v krvi VII. 13 00:40 Myšlienky vraha III. 4 01:35 KRIMI 02:05 NOVINY TV JOJ 03:00 TOP STAR 03:15 POLICAJTI V AKCII 04:00 SÚDNA SIEŇ 04:50 NOVINY TV JOJ

06:10 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záhJEDNOTKA rady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné záhrady 09:00 Druhá šanca 09:55 Nash Bridges 10:40 HiSTORY 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Zajtrajšie noviny 15:10 HiSTORY 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné záhrady: Le Rayol, Francúzsko 16:55 Neskoro večer 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Fantomas sa hnevá 22:05 Občan za dverami 22:45 Kriminálka Staré Mesto 23:40 Zajtrajšie noviny 00:25 Fantomas sa hnevá 02:05 Občan za dverami 02:40 Dámsky klub

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:10 POLICAJTI V AKCII 09:25 SÚDNA SIEŇ 10:45 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:20 TOP STAR 12:45 INKOGNITO 14:00 Dr. House V. 15 14:55 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 ZA SKLOM II. Slovenský kriminálny seriál. MN 15 2017 22:00 HESLO Slovenská súťažno-zábavná šou. MN 12 2018 23:00 HESLO 23:55 Spravodlivosť v krvi VII. 14 00:55 Myšlienky vraha III. 5 01:50 KRIMI 02:25 NOVINY TV JOJ 03:10 POLICAJTI V AKCII 03:55 SÚDNA SIEŇ 04:45 NOVINY TV JOJ

05:45 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záhJEDNOTKA rady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné záhrady 09:00 Neskoro večer 09:55 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Zajtrajšie noviny 15:10 Test magazín 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné záhradyo 16:55 Druhá šanca 17:40 HiSTORY 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 „Četníci z Luhačovic“: „Baron Kafr“ 21:55 Skôr než zomrieme 23:50 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka 00:35 Skôr než zomrieme 02:35 Dámsky klub

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:10 POLICAJTI V AKCII 09:25 SÚDNA SIEŇ 10:35 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:20 TOP STAR 12:45 INKOGNITO 14:00 Dr. House V. 16 14:55 POLICAJTI V AKCII 15:55 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 ZA SKLOM II. 21:55 VEĽKÝ BALÍK 23:00 Skorumpovaní poliši I. 4 00:00 Spravodlivosť v krvi VII. 15 01:00 Myšlienky vraha III. 6 01:55 KRIMI 02:30 NOVINY TV JOJ 03:15 POLICAJTI V AKCII 03:55 SÚDNA SIEŇ 04:45 NOVINY TV JOJ

05:50 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záhJEDNOTKA rady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné záhrady 09:05 Druhá šanca 09:55 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Zajtrajšie noviny 15:10 Test magazín 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné záhrady 16:55 Druhá šanca 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 Krstný otec 23:15 Nash Bridges 00:00 Zajtrajšie noviny 00:45 Komisár Montalbano: Hlas huslí 02:30 Autosalón 02:55 Dámsky klub

06:15 RANNÉ NOVINY 08:10 POLICAJTI V AKCII 09:25 SÚDNA SIEŇ 10:35 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:20 TOP STAR 12:45 INKOGNITO 14:00 Dr. 06:00 Teleráno 08:30 Najväčší víťaz 10:00 MARKÍZA Oteckovia 11:00 Susedské prípady 12:00 House 15:00 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 Rodinné prípady 13:00 Monk III. 15:00 Susedské prípady MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NO16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 VINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 PO- INKOGNITO Slovenská súťažno-zábavná šou. MN 12 2018 ČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Horná Dolná 21:40 Zdena Studenková, Zuzana Šebová, Jozef Vajda, Michal Dobre vedieť! 23:55 Monk III. 01:40 Mama III. 13-14/22 02:15 Hudák, Marián Čekovský a ďalší 21:40 SEDEM 22:40 SILNÉ Kredenc 03:00 Najväčší víťaz 04:10 Rodinné prípady 04:50 REČI 23:10 Spravodlivosť v krvi 00:10 Myšlienky vraha 01:05 KRIMI 01:40 NOVINY TV JOJ 02:30 POLICAJTI V AKCII TELEVÍZNE NOVINY

05:45 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do JEDNOTKA záhrady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné záhrady 09:00 Druhá šanca 09:55 Profesionáli 10:45 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Zajtrajšie noviny 15:10 Test magazín 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné záhrady 16:55 Druhá šanca 17:40 HiSTORY 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Zlaté časy 21:45 Svadba nie je pre zbabelcov 23:15 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka 00:00 Zajtrajšie noviny 00:45 Obdobie zločinu 02:20 Postav dom, zasaď strom

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:10 POLICAJTI V AKCII 09:25 SÚDNA SIEŇ 10:35 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:20 TOP STAR 12:45 INKOGNITO 14:00 Dr. House V. 18 14:50 Ako Mike 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 VŠETKO ČO MÁM RÁD Hudobno-zábavná šou so Štefanom Skrúcaným, Kandráčovcami a veselými hosťami. MN 12 2018 22:30 VŠETKO ČO MÁ ANDER RÁD 23:00 Vojak 3 00:55 Za nepriateľskou líniou 2 03:00 NOVINY TV JOJ 03:35 TOP STAR 03:50 POLICAJTI V AKCII 04:30 SÚDNA SIEŇ

05:45 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záhJEDNOTKA rady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné záhrady 09:05 Druhá šanca 09:55 Profesionáli 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Zajtrajšie noviny 15:10 HiSTORY 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné záhrady 16:55 Druhá šanca 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Čo ja viem 21:55 Cestou necestou 22:25 Večerné správy RTVS 22:40 Sliedič 00:30 Neskoro večer 01:25 Cestou necestou 01:55 Zajtrajšie noviny 02:40 Sliedič 04:35 Dámsky klub

05:25 NOVINY TV JOJ 06:20 KRIMI 06:50 NOVINY TV JOJ 07:40 UHÁDNI MÔJ VEK 09:10 Gumkáči III. 6,7 10:00 NAŠI III. 24 10:35 Dovidenia, stará mama! 17,18 12:00 Vidiečania z Beverly Hills 14:00 Strážca 16:30 VŠETKO ČO MÁM RÁD 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Pelé: Zrodenie legendy Americký športový životopisný film. MN 12 2016 Kevin de Paula, Vincent D´Onofrio, Leonardo Lima Carvahlo, Seu Jorge, Mariana Nunesová, Colm Meaney, Rodrigo Santoro a ďalší. 23:05 Previnenie 01:30 Strašná haluz 03:05 NOVINY TV JOJ 03:45 UHÁDNI MÔJ VEK 04:35 NOVINY TV JOJ

07:00 Vtáčí ostrov 07:05 Veselá farma JEDNOTKA 07:10 Hádaj, ako veľmi ťa mám rád 07:25 Prasiatko Peppa 07:30 Calimero 07:45 Mickey Mouseov klub 08:10 Sofia Prvá 08:35 Fidlibum 09:00 Trpaslíci 09:30 Daj si čas 09:55 Robin Hood 10:40 Park 11:15 On air 11:35 Svetové dedičstvo UNESCO na Slovensku 12:05 Domovníkov syn 13:15 Svadba nie je pre zbabelcov 14:55 Čo ja viem 16:25 Posledný vlak z Gun Hillu 17:55 Cestou necestou 18:25 Postav dom, zasaď strom 19:00 Správy RTVS 20:30 Liga majstrov - finále 23:20 Posledný vlak z Gun Hillu 00:40 Komisár Montalbano 02:25 Domovníkov syn 03:40 Park

05:25 KRIMI 05:55 NOVINY TV JOJ 07:00 Ako Mike 09:05 Gumkáči III. 8/8 09:35 Gumká06:00 TELEVÍZNE NOVINY 07:00 Kung Fu či IV. 1/10 10:00 Geissenovci - Ťažký život milionárov VI. 18 MARKÍZA Panda III. 07:25 Scooby-Doo: Záhady, s. r. o. 11:10 X-Men 13:20 Dobrý ročník 15:50 NOVÁ ZÁHRADA 16:50 II. 07:45 Ona je on! 09:50 Policajt zo škôlky 2 11:50 CHART NA CHALUPE 17:55 NOVÉ BÝVANIE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY SHOW 14:10 Bezva ženská na krku 16:20 Kuchyňa 16:55 TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Most špiHorná Dolná 18:15 Susedia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ónov Americko-nemecký historický životopisný triler. MN 12 POČASIE 20:10 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:25 SUPERSTAR Kto sa 2015 Tom Hanks, Mark Rylance, Amy Ryanová, Alan Alda, stane ďalšou SuperStar? MN 12 23:00 SUPERSTAR - Roz- Andrew Stowell, Sebastian Koch, Billy Magnussen, Will hodnutie 23:30 Ona je on! Komédia MN 12 (USA) 2006 01:50 Rogers a ďalší. 00:05 Démoni minulosti 01:55 Vidiečania z Román pre ženy 03:30 Horná Dolná Beverly Hills 03:35 KRIMI 04:00 NA CHALUPE

06:45 Vtáčí ostrov 07:00 Hádaj, ako veľmi ťa mám rád 07:15 Prasiatko Peppa 07:20 Calimero 07:30 Mickey Mouseov klub 07:55 Sofia Prvá 08:20 Zázračný ateliér 08:50 Superhrdinovia 09:25 Autosalón 10:00 Highlands 11:00 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami 13:40 Test magazín 13:55 Poirot: Záhada španielskej truhlice 15:45 Most pri Remagene 17:45 Hurá do záhrady 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:30 Martino tajomstvo 23:30 Poirot: Záhada španielskej truhlice 00:25 Poirot: Krádež kráľovského rubínu. 01:10 O 5 minút 12

TV program pondelok

21. 5. 2018

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 09:50 Oteckovia 10:55 Susedské prípady 11:55 Rodinné prípady 12:55 Monk II. 14:55 Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Susedia 21:20 Kuchyňa 22:00 Kredenc 23:00 Sekerovci 23:40 Križovatka smrti 00:40 Monk 02:20 Mama 03:10 Zámena manželiek 04:10 Rodinné prípady MARKÍZA

TV program utorok

22. 5. 2018

06:00 Teleráno 08:30 Svokra 09:50 Oteckovia 10:50 Susedské prípady 11:50 Rodinné prípady 12:50 Monk II. 13:50 Monk III. 14:50 Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Najväčší víťaz 22:00 Rodinné prípady 00:15 Monk II. 01:10 Monk III. 02:10 Mama III. 9-10/22 02:50 Svokra 03:50 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

TV program streda

23. 5. 2018

06:00 Teleráno 08:30 Varte s nami 08:50 Zlaté manželky 09:50 Oteckovia 10:50 Susedské prípady 12:00 Rodinné prípady 13:00 Monk III. 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 CHART SHOW 22:35 Hviezdna párty 23:35 Monk III. 01:30 Mama III. 11-12/22 02:10 Zlaté manželky 02:50 Susedské prípady 03:35 Rodinné prípady 04:50 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

TV program štvrtok

24. 5. 2018

TV program piatok

25. 5. 2018

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Sladká výzva 08:40 Zámena manželiek 09:55 Oteckovia 10:55 Susedské prípady 11:55 Rodinné prípady 12:55 Monk III. 14:50 Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Milenky Štyri ženy. Štyri tváre lásky. Seriál MN 15 (SR) 2018 21:35 Ukradla mi bábätko 23:35 Monk III. 01:30 Mama III. 1516/22 02:25 Spy Game 04:20 Zámena manželiek

TV program sobota

26. 5. 2018

05:15 Rodinné prípady 06:00 TELEVÍZNE NOVINY 07:05 Kung Fu Panda III. 07:30 Scooby-Doo: Záhady, s. r. o. II. 08:00 Nádherné bytosti 10:20 SUPERSTAR 13:20 SUPERSTAR - Rozhodnutie 13:50 Kozmetička a zviera 16:10 Ona je on! 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Bezva ženská na krku 22:40 Román pre ženy 00:45 Ukradla mi bábätko 02:35 Bezva ženská na krku 04:25 Ukradla mi bábätko MARKÍZA

TV program nedeľa

27. 5. 2018

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

PP 18-20 STRANA - 12

JEDNOTKA


07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Gigi, Božia princeznička 08:55 Univerzita tretieho veku 10:20 Z prameňa 10:30 Svätá omša z Opátstva Jasov 12:25 Ruženec 12:55 Na ceste v rodine 13:30 V škole Ducha 14:00 Kulmenie 14:15 Slovo v obraze 14:25 vKontexte 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Katechéza 16:45 LUXáreň 17:30 Doma je doma 18:35 Gigi, Božia princeznička: Účes 19:05 Ruženec 19:35 Z prameňa 20:15 Pozvánka 20:30 V Samárii pri studni 21:55 Moja misia 23:00 Medzi nebom a zemou 23:45 Z prameňa 00:10 Krátke správy 00:25 Fundamenty 01:20 Univerzita tretieho veku

05:59 Studio 6 09:00 Otec Brown 09:55 168 hodin 10:30 Po stopách hvězd 11:00 Pošta pro tebe 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Kamarád z vojny 14:20 Na kolejích čeká vrah 15:55 To je vražda, napsala 16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 Případy 1. oddělení 21:05 Infiltrace 22:10 Kriminalista 23:10 Na stopě 23:35 Taggart 00:25 AZ-kvíz 00:50 Kalendárium 01:05 GEN - Galerie elity národa 01:55 Žiješ jenom 2x 02:25 Dobré ráno

07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Gigi, Božia princeznička 08:55 Hudobné pó05:00 Tenis 06:15 Cyklistika 07:15 Tenis dium 10:10 Z prameňa 10:30 Fatimské posolstvo 11:00 Doma EUROSPORT 08:30 Tenis 08:45 Šerm Grand Prix Series v je doma 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 12:55 Medzi nebom Šanghaji 09:45 Cyklistika Giro d‘Italia - 15. etapa 10:45 Ces- a zemou 13:40 Vaticano 14:35 Nová kvalita života 15:00 Hoditovní vozy SP v Zandvoortu - 3. závod 11:15 Fotbal MLS - 12. na milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Univerzita trekolo Chicago Fire - Houston Dynamo 12:30 Cyklistika 13:15 tieho veku 16:55 Slovo v obraze 17:05 Viera do vrecka 17:30 Cyklistika 17:30 Tenis 18:00 Tenis 20:00 Tenis 20:10 Zprávy Doma je doma 18:35 Gigi, Božia princeznička 19:05 Ruženec 20:15 Cyklistika 22:00 Jezdectví 22:25 Zprávy 22:30 Formule 19:35 Z prameňa 20:25 vKontexte 21:15 Spojení oceánom 23:30 Závody GT 00:30 Závody GT 00:45 Tenis 01:30 Cyklisti- 21:45 Na území Boha 22:15 LUXáreň 23:00 Chvály 23:45 Z praka 03:00 Tenis 03:00 Závěr vysílání 04:00 Cyklistika meňa 00:25 Doma je doma 01:20 Hudobné pódium

05:59 Studio 6 09:00 To je vražda, napsala 09:45 Kamarád z vojny 10:05 Dveře 10:45 Sázka pro dva 11:45 Černé ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Telegram 14:20 Zločin na poště 15:05 Doktor Martin V 15:55 To je vražda, napsala 16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 Vyprávěj 20:55 Hlídač č. 47 22:45 Případy detektiva Murdocha 23:30 Taggart 00:40 AZ-kvíz 01:20 Zajímavosti z regionů 01:50 Dobré ráno

07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Gigi, Božia princeznička 09:15 Z prameňa 09:30 Slovo v obraze 09:45 Generálna audiencia 11:00 Doma je doma 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 12:55 V Samárii pri studni 14:25 Vaticano 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Nová kvalita života 16:25 Spojení oceánom 17:00 EkoKlbko 17:30 Doma je doma 18:35 Gigi, Božia princeznička 19:05 Ruženec 19:35 Z prameňa 20:30 Kresťan v spoločnosti 21:30 Runiverz 21:50 Fatimské posolstvo 22:20 Viera do vrecka 23:15 LUXáreň 23:45 Z prameňa 00:25 Doma je doma 01:20 Moja misia 03:00 Hodina milosrdenstva

05:59 Studio 6 09:00 To je vražda, napsala 09:45 Manželská hra 10:00 Doktor Martin 10:45 Vyprávěj 11:45 Černé ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 V porodnici 14:15 Vondráčkovo pozdní odpoledne 15:10 Všechnopárty 15:55 To je vražda, napsala 16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 19:59 Losování Sportky a Šance 20:00 Clona: Únos 20:55 Zlatá mládež 21:40 Otisky doby 22:35 Taggart 23:55 Případy detektiva Murdocha 00:40 AZ-kvíz 01:05 Banánové rybičky 01:40 Na stopě

07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Ichtis 08:55 Viera do vrecka 09:10 Medzi nebom a zemou 10:10 Z prameňa 10:45 Prehľad katolíckych periodík 11:00 Doma je doma 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 12:55 Moja misia 14:10 Chvály 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Večera u Slováka 16:30 Kulmenie 17:00 Nová kvalita života 17:30 Doma je doma 18:35 Ichtis - antivírus pre deti 1 19:05 Ruženec 19:35 Z prameňa 20:20 Adorácia 21:10 Poltónklub 22:10 Na ceste v rodine 22:40 Vaticano 23:15 V škole Ducha 23:45 Z prameňa 00:25 Doma je doma 01:20 Viera do vrecka 01:35 Medzi nebom a zemou

05:59 Studio 6 09:00 To je vražda, napsala 09:55 Cirkus Humberto 10:45 Neobyčejné životy 11:45 Černé ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Výfuk 14:15 Šimek a Sobota 15:10 Doktor Martin 15:55 To je vražda, napsala 16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 Vyprávěj 20:55 Gejzír 21:25 Máte slovo s M. Jílkovou 22:25 Případy detektiva Murdocha 23:10 Kriminalista 00:10 AZkvíz 00:35 Otisky doby: Hrdinové nebo oběti? 01:30 Objektiv 01:55 Toulavá kamera 02:30 Dobré ráno

07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Ichtis 08:55 Moja misia 10:10 Z prameňa 10:25 Ruženec 11:00 Doma je doma 12:00 Anjel Pána 12:25 05:00 Tenis 06:15 Cyklistika 07:15 Tenis 08:30 EUROSPORT Tenis 08:45 Cyklistika Giro d‘Italia - 18. etapa Ruženec 12:55 Kresťan v spoločnosti 14:00 Univerzita tretie10:00 Cestovní vozy SP v Zandvoortu - 2. závod 10:30 Ces- ho veku 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd tovní vozy SP v Zandvoortu - 3. závod 11:00 Formule Formule 16:00 Na ceste v rodine 16:25 V škole Ducha 16:55 Teplička E v Berlíně 12:00 Cyklistika 13:00 Cyklistika Giro d‘Italia - 19. nad Váhom 17:30 Ostrov mníchov 18:35 Ichtis - antivírus pre etapa 17:30 Tenis French Open - kvalifikace 20:00 Tenis 20:15 deti 19:05 Ruženec 19:35 Z prameňa 20:30 Fatimské posolsTenis 21:10 Zprávy 21:15 Cyklistika 22:00 Tenis 23:10 Zprávy tvo 21:05 Chvály 21:55 Večera u Slováka 22:25 vKontexte 23:15 Cyklistika 00:30 Tenis 01:30 Cyklistika 03:00 Tenis 03:00 23:15 Na území Boha 23:45 Z prameňa 00:30 V Samárii pri studni 01:50 Večera u Slováka 02:20 Na ceste v rodine Závěr vysílání 04:00 Cyklistika

05:59 Studio 6 09:00 To je vražda, napsala 09:45 Doktor Martin 10:35 Výfuk 10:45 Vyprávěj 11:45 Černé ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Na stopě 14:30 Cestománie 15:00 Úsměvy Vladimíra Menšíka 15:40 Nespoutaný živel 16:35 Polopatě 17:30 AZ-kvíz 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 Četnické humoresky 21:35 Všechnopárty 22:30 Hercule Poirot 23:25 Případy detektiva Murdocha XI 00:10 AZ-kvíz 00:35 Zlatá mládež 01:15 Banánové rybičky 01:55 Žiješ jenom 2x 02:30 Dobré ráno

07:00 Ruženec 08:55 Univerzita tretieho veku 09:50 Slovo v obraze 10:00 vKontex05:00 Tenis 06:15 Cyklistika 07:15 Tenis te 10:30 Na území Boha 11:00 V škole Ducha 11:30 Fatimské EUROSPORT 08:30 Tenis 08:45 Cyklistika Giro d‘Italia - 19. posolstvo 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 12:55 Generálna etapa 10:00 Tenis WTA Tour v Norimberku - semifinále 11:00 audiencia 14:00 Akatist 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Tenis ATP Tour v Ženevě - semifinále 12:00 Cyklistika Giro Ruženec z Lúrd 16:00 Svätá omša z Manhattanu 16:45 Ved‘Italia - 19. etapa 13:00 Cyklistika Giro d‘Italia - 20. etapa černá univerzita 17:05 Nová kvalita života 17:30 LUXáreň 17:30 Tenis 18:45 Tenis 20:15 Tenis 20:25 Zprávy 20:30 Motor- 18:00 Večera u Slováka 18:35 EkoKlbko 18:50 Slovo v obraze ky 21:00 Cyklistika 22:00 Tenis 23:10 Zprávy 23:15 Cyklistika 19:05 Ruženec 19:40 Kulmenie 20:30 Dávid 22:05 Teplička 00:30 Tenis 01:30 Cyklistika 03:00 Závěr vysílání 03:00 Tenis nad Váhom 22:35 Spojení oceánom 23:05 Kresťan v spoločnosti 00:35 Poltónklub 01:25 Kresťan v spoločnosti 04:00 Cyklistika

05:00 Hobby naší doby 05:30 Události v regionech 06:00 Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli 06:30 Polopatě 07:25 Učedník čaroděje Čáryfuka 08:10 Gejzír 08:40 Otec Brown 09:30 Columbo 11:05 Všechnopárty 12:25 Hobby naší doby 12:50 Postřehy odjinud 13:00 Zprávy 13:05 O houslích krále snů 14:10 Pohádka z Kampy 14:45 Hledá se táta! 16:05 Zlatí úhoři 17:30 Hercule Poirot 18:25 Kluci v akci 19:00 Události 19:45 Branky, body, vteřiny 20:00 Četnické humoresky 21:45 Poloviční šance 23:35 Columbo 01:10 Infiltrace 02:15 Banánové rybičky 02:40 Sama doma 04:15 Přes nový práh

07:00 Ruženec 08:00 EkoKlbko 08:25 Večera u Slováka 08:55 LUXáreň 09:25 Viera do 05:00 Tenis 06:15 Cyklistika 07:15 Tenis vrecka 10:00 Svätá omša z Prešova 11:15 Nová kvalita života EUROSPORT 08:30 Tenis 08:45 Cyklistika Giro d‘Italia - 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 12:55 V Samárii pri studni 20. etapa 10:00 TenisFrench Open 2017 - souhrn 11:00 Tenis 14:25 Na území Boha 15:00 Hodina milosrdenstva 15:15 SloFrench Open 15:45 Cyklistika Giro d‘Italia - 21. etapa 19:00 vo v obraze 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Fatimské posolstvo TenisFrench Open 21:15 Tenis Game, Schett and Mats 21:40 16:30 Klinec po hlavičke 16:40 Dávid 18:15 Runiverz 18:35 Zprávy 21:45 Tenis Duel of the Day 22:30 Závody GT Porsche EkoKlbko 19:05 Ruženec 19:40 Katechéza 20:30 Duchovná Supercup v Monaku 23:00 Motorky MS supersportů v Do- poradňa 21:00 Quo vadis s Maxom Kašparů 21:45 Kulmeningtonu 23:30 Motorky 23:55 Zprávy 00:00 Fotbal 02:00 nie 22:05 Univerzita tretieho veku 23:05 Poltónklub 00:30 Doma je doma 01:30 Chvály 02:20 Spojení oceánom Cyklistika 03:00 Závěr vysílání

06:00 Zajímavosti z regionů 06:30 Po stopách hvězd 06:55 Hledá se táta! 08:15 Úsměvy Dalimila Klapky 08:55 Polopatě 09:45 Kalendárium 10:00 Toulavá kamera 10:30 Objektiv 11:05 Cirkus Humberto 12:00 Otázky Václava Moravce 13:00 Zprávy 13:05 Princové jsou na draka 14:05 Doktorská pohádka 14:50 Jak se Matěj učil čarodějem 15:40 Zdivočelá země 17:25 Pošta pro tebe 18:25 Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli 19:00 Události 20:00 GEN - Galerie elity národa 20:15 Dukla 61 21:40 168 hodin 22:10 Nahá pastýřka 23:45 Inspektor Banks 01:20 Bolkoviny 02:10 Žiješ jenom 2x

TV program pondelok

21. 5. 2018

05:00 Fotbal 06:15 Cyklistika 07:15 Fotbal 08:30 Cyklistika Giro d‘Italia - 15. etapa 09:00 Tenis Australian Open - souhrn 10:00 Tenis French Open - kvalifikace 12:00 Cestovní vozy SP v Zandvoortu - 2. závod 13:00 Tenis 16:30 Cestovní vozy 17:30 Tenis 20:00 Tenis 20:10 Zprávy 20:15 Cestovní vozy 21:00 Cyklistika 22:00 Fotbal 22:55 Zprávy 23:00 Fotbal 01:15 Watts 01:30 Cestovní vozy 02:15 Cestovní vozy 03:00 Tenis 03:00 Závěr vysílání 04:00 Cyklistika EUROSPORT

TV program utorok

TV program streda

22. 5. 2018

23. 5. 2018

05:00 Tenis 06:15 Cyklistika 07:15 Tenis 08:30 Tenis 08:45 Cyklistika Giro d‘Italia 16. etapa 10:00 Anatomy of Success 11:00 Cestovní vozy SP v Zandvoortu - 3. závod 11:45 Cyklistika 13:00 Cyklistika Giro d‘Italia - 17. etapa 17:30 Tenis ATP Tour v Ženevě - osmifinále 18:00 Tenis 20:00 Tenis 20:10 Zprávy 20:15 Cyklistika 22:00 Fotbal 22:30 Fotbal 23:00 Cestovní vozy 23:25 Zprávy 23:30 Cyklistika 00:30 Tenis 01:30 Cyklistika 03:00 Závěr vysílání 03:00 Tenis 04:00 Cyklistika EUROSPORT

TV program štvrtok

24. 5. 2018

EUROSPORT 05:00 Tenis 06:15 Cyklistika 07:15 Tenis 08:30 Tenis 08:45 Cyklistika 10:00 Formule Formule E v Berlíně 11:00 Cestovní vozy SP v Zandvoortu 11:30 Fotbal MLS Highlights 12:00 Cyklistika 13:00 Cyklistika 17:30 Tenis 18:00 Tenis 19:00 Tenis 20:00 Tenis 20:10 Zprávy 20:15 Cyklistika 22:00 Lands of Legends 22:30 Anatomy of Success 22:55 Zprávy 23:00 Watts 23:15 Cyklistika 00:30 Tenis 01:30 Cyklistika 03:00 Tenis 03:00 Závěr vysílání 04:00 Cyklistika

TV program piatok

TV program sobota

TV program nedeľa

25. 5. 2018

26. 5. 2018

27. 5. 2018

TV LUX

TV LUX

TV LUX

TV LUX

TV LUX

TV LUX

TV LUX

CT1

CT1

CT1

CT1

CT1

CT1

CT1

PP 18-20 STRANA - 13

Vtip: „Ocko, čo je toto za ovocie?“ „To sú čierne ríbezle.“ „A prečo sú červené?“ „No, lebo sú ešte zelené.“ M. Twain: „Nerozprávajte všetkým okolo seba, že vám svet dlží lepší život. Svet vám nedlží nič. Bol tu totiž skôr ako vy.“

reflexia

13

Ivan Brožík

Rovní a rovnejší Demokracia je okrem iného popri rovnosti povinností aj rovnosť práv. Ak nefunguje jedno alebo druhé, nejde o nič iné ako o anarchiu. Ak nám niekto ako politiku predvádza v priamom prenose anarchiu, potom nemá právo nielen fungovať v politike, ale ani beztrestne sa pohybovať vo verejnom občianskom priestore. Zdá sa, že ktosi má u nás – bez toho, aby mal na to nárok – absolútne voľný prístup k daňovému tajomstvu. Čo horšie, nielen že má prístup k tomu, k čomu by sa zo zákona dostať nemal, ale údaje, takto, v rozpore so zákonom získané, využíva ako prostriedok politického nátlaku. Mohlo by sa to považovať aj za vydieranie. Ale to možno nateraz odložiť bokom. Zostaňme pri fakte, že ktosi tu u nás používa ako pracovnú metódu zneužívanie daňového tajomstva. Z tých inštitúcií, ktoré by mali dohliadať na dodržiavanie zákona, nekoná žiadna. Nekoná z nevedomosti? To by bolo zlé. Nekoná z politickej náklonnosti? To by bolo ešte horšie. Nekoná preto, že je súčasťou politického boja? To by mohlo byť to úplne najhoršie. Ako je to teda so zákonnosťou a najmä dohľadom nad ňou u nás? Veľmi biedne. Má niekoľko prístupov. Najprv sa presvedčí, o koho by sa mala „obtrieť“ a až potom sa rozhodne, či a ako bude konať, ak vôbec bude konať. Starčeka bezdomovca, ktorý v obchode ukradne „čučo“ za 80 centov dostanú tieto zložky – od polície až po súd do dvoch týždňov do basy na niekoľko rokov. Ten, kto má na drahých právnikov, ten sa môže spravodlivosti vyhýbať aj šestnásť rokov, hoci pokradol neporovnateľne viac ako onen bezdomovec a žije si ako nejaké knieža. Obklopený majetkom, ktorý úplne samozrejme „nevlastní“. S daňovým tajomstvom môže tak isto ktokoľvek pracovať na tlačových konferenciách ako s agentúrnou informáciou, stačí aby mal politický vplyv a beztrestnosť je priam automatická. Rozumiete tomu? Podľa ústavy, teda základného zákona tohto štátu sme si pred zákonom všetci rovní. No zjavne sú si podaktorí rovnejší. Presne ako za režimu, ktorý sa mal oficiálne skončiť na prelome rokov 1989 až 1990. Lenže o čom je potom takáto podoba tej klasickej nedemokracie? Nie je to tak trošku fraška? Asi je najvyšší čas sa nad tým dobre zamyslieť. Jediná výnimka, ktorú treba akceptovať je imunita na výroky, prednesené v rokovacej sále Národnej rady Slovenskej republiky. Na výroky. Neplatí však na činy, ako je napríklad porušenie daňového tajomstva a podobne. To sú vo všeobecnosti trestné činy. V demokratických štátoch. ib


4 7 3 9 9

1

3

5 8

5

9

8 7

1 7

3

2

svet knihy

4

1 8 2

1

cykloturistika

pĂĄchateÄž zrady snĂ­va. A dobre, Ĺže to tak je, pretoĹže zrada si zaslúŞi ostrejĹĄiu reakciu, ako iba pokrÄ?enie ramenami. Na kniĹžnom trhu je dielo JudĂĄĹĄ autora Amosa Oza. Kniha VeÄža ÄžudĂ­ zaĹžilo zradu zĂ­skala uznanie, recenzenti naprĂ­klad z New York Review of a mnohĂ­ z nĂĄs majĂş svojich Books ju prijali s ovĂĄciami a titul sa dostal medzi ďŹ nalistov zradcov â&#x20AC;&#x201C; JudĂĄĹĄov. Zradca- prestĂ­Ĺžnej Man Bookerovej ceny. mi je pretkanĂ˝ prĂ­beh celej, Amos Oz je izraelskĂ˝ spisovateÄž a novinĂĄr. Je nositeÄžom vianielen kresĹĽanskej ĂŠry Äžud- cerĂ˝ch prestĂ­Ĺžnych literĂĄrnych ocenenĂ­ vrĂĄtane Bialikovej stva. A  ten nĂĄm odkazuje, ceny, Goetheho ceny a Ceny Franza Kafku. Ĺže zrada nevedie k ĹĄĹĽastiu PatrĂ­ medzi najznĂĄmejĹĄĂ­ch izraelskĂ˝ch autorov, jeho diela a spokojnosti, aj keÄ? o tom boli preloĹženĂŠ do vyĹĄe 30 jazykov. V slovenÄ?ine vyĹĄli jeho ro-

mĂĄny Ä&#x152;ierna skrinka, Panter v podzemĂ­ a VĂ´Ĺ&#x2C6;a Ĺženy. V JudĂĄĹĄovi mladĂŠho idealistickĂŠho ĹĄtudenta Ĺ muela zaujme rukou napĂ­sanĂ˝ inzerĂĄt na nĂĄstenke a zavedie ho do tajomnĂŠho domu, kde Ĺžije starĂ˝ invalid hÄžadajĂşci platenĂŠho intelektuĂĄlneho spoloÄ?nĂ­ka a tajomnĂĄ Ĺžena prenasledovanĂĄ prĂ­zrakmi minulosti. V prĂ­behu o omyle, túŞbe, neopätovanej lĂĄske a nezodpovedanej nĂĄboĹženskej otĂĄzke, ktorĂ˝ sa odohrĂĄva v rozdelenom Jeruzaleme na prelome rokov 1959 a 1960, sa autor vracia k poÄ?iatkom Ĺžidovsko-arabskĂŠho konďŹ&#x201A;iktu, k dejinĂĄm Jeruzalema a vzniku kresĹĽanstva a radikĂĄlne prehodnocuje zaĹžitĂş predstavu o zrade a zradcoch. red

Pri chove holubov je dĂ´leĹžitĂĄ starostlivosĹĽ a Ä?istota, tvrdĂ­ dlhoroÄ?nĂ˝ holubĂĄr

Z PodlavĂ­c na HuĹĄtĂĄk V Banskej Bystrici vznikne v dohÄžadnej dobe prvĂĄ reĂĄlna cyklotrasa. Po dlhĂ˝ch procesoch majetkovo-prĂĄvneho vysporiadania, vĂ˝kupu pozemkov, prĂ­pravy projektu, ĂşzemnĂŠho a stavebnĂŠho konania i verejnĂŠho obstarĂĄvania, zaÄ?alo pred niekoÄžkĂ˝mi dĹ&#x2C6;ami mesto s jej vĂ˝stavbou. Na realizĂĄciu asi dvojkilometrovej cyklocesty zĂ­skala samosprĂĄva nenĂĄvratnĂ˝ ďŹ nanÄ?nĂ˝ prĂ­spevok z IntegrovanĂŠho regionĂĄlneho operaÄ?nĂŠho programu vo výťke 857.870 eur. PovinnĂĄ päżpercentnĂĄ ďŹ nanÄ?nĂĄ spoluĂşÄ?asĹĽ mesta predstavuje 45.151 eur. PodÄža hovorkyne primĂĄtora Zdenky Marhefkovej mesto v  minulom obdobĂ­ vĂ˝stavbe cyklotrĂĄs nevenovalo veÄžkĂş pozornosĹĽ, o Ä?om svedÄ?Ă­ jedinĂ˝ 150-metrovĂ˝ Ăşsek cyklistickĂŠho chodnĂ­ka od nĂĄkupnĂŠho centra ESC po Ĺ tadiĂłn SNP. ReĹĄtart podÄža nej nastal v  roku 2016, keÄ? vedenie mesta vyÄ?lenilo rekordnĂş sumu 360.000 eur na prĂ­pravu projektovej dokumentĂĄcie a vĂ˝kupy pozemkov. â&#x20AC;&#x17E;PrvĂĄ cyklotrasa bude viesĹĽ z PodlavĂ­c na HuĹĄtĂĄk. Po napojenĂ­ na uĹž existujĂşci cyklochodnĂ­k bude maĹĽ dĺŞku pribliĹžne 2,5 kilometra. PrĂ­sÄžub od zhotoviteÄža je ukonÄ?iĹĽ celĂŠ dielo do konca roka,â&#x20AC;&#x153; oznĂĄmil primĂĄtor JĂĄn Nosko. â&#x20AC;&#x17E;PrvĂĄ etepa sa zaÄ?Ă­na pri ĹĄportovej hale Ĺ tiavniÄ?ky po hotel Dixon. DruhĂĄ vedie od hotela Dixon popri Tajovke aĹž do PodlavĂ­c. Cesta bude so ĹživiÄ?nĂ˝m asfaltovĂ˝m povrchom, krajnicami a  ochrannĂ˝mi zĂĄbradliami na miestach, kde dochĂĄdza k  styku s  potokom,â&#x20AC;&#x153; objasnil Peter KanĂĄt, stavebnĂ˝ dozor. V neÄ?alekom Zvolene zas otvorili centrum na predaj, poĹžiÄ?iavanie a servis elektrobicyklov. SpoloÄ?nosĹĽ ebajk ho otvorila pod PustĂ˝m hradom po Bratislave a KoĹĄiciach ako tretie na Slovensku. ZvolenskĂŠ centrum chce v regiĂłne pĂ´sobenia vytvĂĄraĹĽ aj komunitnĂŠ, súżaĹžnĂŠ Ä?i oddychovĂŠ aktivity. Okrem predajne, poĹžiÄ?ovne a servisu buduje v kraji aj sieĹĽ nabĂ­jacĂ­ch stanĂ­c. Len v okolĂ­ Zvolena je uĹž vytvorenĂ˝ch deväż nabĂ­jacĂ­ch stanĂ­c, pri Ä?om v tĂ˝chto dĹ&#x2C6;och pribudli Ä?alĹĄie dve. SamotnĂ­ cyklisti si pochvaÄžujĂş, Ĺže regiĂłn je priam stvorenĂ˝ na cykloturistiku. Jednak tam uĹž sedem rokov funguje cyklobus, uĹž druhĂ˝ rok sa tieĹž buduje sieĹĽ nabĂ­jacĂ­ch a servisnĂ˝ch stanĂ­c, ktorĂĄ prepĂĄja atraktivity v regiĂłne. red

Príbeh o zrade a zradcoch

ChovateÄžstvu holubov sa na Slovensku v sĂşÄ?asnosti venujĂş stovky nadĹĄencov. JednĂ˝m z nich je JĂĄn MlynĂĄr z podtatranskej obce GĂĄnovce, pre ktorĂŠho je starostlivosĹĽ o holuby uĹž takmer 50 rokov nielen zĂĄÄžubou, ale aj relaxom. DobrĂŠho chovateÄža podÄža neho reprezentujĂş zdravĂŠ jedince a Ä?istĂ˝ holubnĂ­k, Ä?o moĹžno dosiahnuĹĽ iba dĂ´kladnou starostlivosĹĽou. â&#x20AC;&#x17E;K chovateÄžstvu som mal blĂ­zko od detstva. Holubom sme sa zaÄ?ali venovaĹĽ ako chlapci na dedine, kedysi totiĹž chcel kaĹždĂ˝ nieÄ?o chovaĹĽ. KaĹždĂ˝ z nĂĄs mal inĂ˝ druh, ja som zaÄ?al s vysokoletĂşĹ&#x2C6;mi,â&#x20AC;&#x153; spomĂ­na holubĂĄr. ZaÄ?iatky boli podÄža neho nĂĄroÄ?nĂŠ, no stĂĄlo to za to. NeskorĹĄie preĹĄiel na chov poĹĄtovĂ˝ch holubov, pĂĄvikov, koĹĄoa, kalifornskĂ˝ch holubov Ä?i texanov, ktorĂ˝m sa venuje dodnes. â&#x20AC;&#x17E;Texany majĂş jednu zvlĂĄĹĄtnu vlastnosĹĽ - obidve pohlavia sa dajĂş rozlĂ­ĹĄiĹĽ podÄža farby operenia. Samce sĂş skoro biele, samice sĂş v rĂ´znych farbĂĄch. Pohlavie sa dĂĄ rozoznaĹĽ uĹž pri malĂ˝ch holĂşbätĂĄch,â&#x20AC;&#x153; spresnil. BeĹžnĂ˝ deĹ&#x2C6; chovateÄža holubov je z Ä?asti jednotvĂĄrny. RĂĄno treba skoro vstĂĄvaĹĽ, nakĹ&#x2022;miĹĽ ich a vypustiĹĽ von, aby si zalietali. â&#x20AC;&#x17E;NĂĄ-

sledne prichĂĄdza na rad Ä?istenie holubnĂ­ka a prĂ­prava holubov spojenĂĄ s prelieÄ?enĂ­m, pretoĹže je veÄžmi dĂ´leĹžitĂŠ, aby boli holuby zdravĂŠ. KaĹždĂ˝ z holubov si vyĹžaduje starostlivosĹĽ a o vĹĄetky sa treba staraĹĽ rovnako dĂ´sledne,â&#x20AC;&#x153; upozorĹ&#x2C6;uje chovateÄž. Asi najvĂĄĹžnejĹĄĂ­m nedostatkom tĂ˝kajĂşcim sa chovu holubov je nevyhovujĂşci holubnĂ­k. â&#x20AC;&#x17E;V takom holubnĂ­ku musĂ­te maĹĽ napĂĄjadlĂĄ aj sedaÄ?ky, aby kaĹždĂ˝ holub mal svoje miesto. S kĂşpou novĂ˝ch holubov je zakaĹždĂ˝m potrebnĂŠ holubnĂ­k upraviĹĽ alebo ho rozĹĄĂ­riĹĽ. Za Ĺživot som ho rozĹĄiroval uĹž nespoÄ?etne veÄžakrĂĄt,â&#x20AC;&#x153; priblĂ­Ĺžil holubĂĄr. Upozornil, Ĺže samozrejmosĹĽou mĂĄ byĹĽ aj pravidelnĂŠ Ä?istenie holubnĂ­ka. On sĂĄm ho Ä?istĂ­ kaĹždĂ˝ deĹ&#x2C6;. Pre tento druh vtĂĄka je dĂ´leĹžitĂ˝ neustĂĄly prĂ­sun ĹživĂ­n a vitamĂ­nov, aby nechorÄžaveli. ZdravotnĂ˝ stav sa totiĹž premietne aj na ich vĂ˝zore. Vizitkou kaĹždĂŠho dobrĂŠho chovateÄža je teda krĂĄsny holub. V Ä?ase rozmnoĹžovania si holuby vytvĂĄrajĂş podstielku sami. Pred samotnĂ˝m aktom bĂ˝vajĂş samce podrĂĄĹždenĂŠ a hrkĂştajĂş viac ako inokedy. â&#x20AC;&#x17E;Sami si nanosia podstielku, do ktorej samiÄ?ka znesie vajĂ­Ä?ka. NĂĄsledne

sa starajĂş o mladĂŠ. V tejto oblasti im netreba pomĂĄhaĹĽ. PĂĄriĹĽ sa dĂĄ väÄ?ĹĄinou aĹž v marci po Jozefovi, pretoĹže keby mali vajĂ­Ä?ka skĂ´r, pomrzli by,â&#x20AC;&#x153; dodal s tĂ˝m, Ĺže mladĂŠ sa liahnu po 19 aĹž 21 dĹ&#x2C6;och. Chovatelia holubov zo Slovenska sa mĂ´Ĺžu kaĹždoroÄ?ne zapojiĹĽ do mnoĹžstva vĂ˝stav Ä?i súżaŞí. Porota jedince posudzuje vo viacerĂ˝ch ohÄžadoch. â&#x20AC;&#x17E;NaprĂ­klad pri texanoch, ktorĂ˝ch chovu sa momentĂĄlne prioritne venujem, posudzujĂş hlavu, oko, krk, postavu, ale naprĂ­klad aj celĂş stavbu tela holuba,â&#x20AC;&#x153; vysvetlil dlhoroÄ?nĂ˝ chovateÄž. V sĂşÄ?asnosti mĂĄ holubĂĄr spod Tatier 40 kusov texanov, z nich ĹĄpiÄ?kovĂ˝ch vĂ˝stavnĂ˝ch je dvadsaĹĽ kusov. Na súżaĹžiach boli ohodnotenĂŠ aj 96 bodmi zo 100, Ä?o znamenĂĄ, Ĺže sĂş jedny z najlepĹĄĂ­ch na Slovensku. Na svete existuje niekoÄžko stoviek rĂ´znych plemien tĂ˝chto vtĂĄkov. Ich praotcom je holub skalnĂ˝, z ktorĂŠho vznikli vĹĄetky domĂĄce plemenĂĄ holubov. V minulosti mal holub v rĂ´znych kultĂşrach svoj mystickĂ˝ vĂ˝znam. V kresĹĽanskej ikonograďŹ i je symbol holubice dodnes tradiÄ?ne vyuŞívanĂ˝ na oznaÄ?enie Ducha SvätĂŠho. (TASR)

20. 2. / 19.00 POPRAD 23. 2. / 19.00 BARDEJOV

poprad arĂŠna ĹĄportovĂĄ hala mier

ĹĄportovĂĄ hala 27. 2. / 19.00 PREĹ OV mestskĂĄ arĂŠna 2. 3. / 19.00 MICHALOVCE chemkostav AUTORI HUDBY A TEXTOV

BENNY ANDERSSON a BJĂ&#x2013;RN ULVAEUS A NIEKTORĂ&#x2030; PIESNE SO STIGOM ANDERSONOM

Ă&#x201D;Ă&#x161; 1 JĂ&#x2022;Ă?

A AUTORKA LIBRETA

CATHERINE JOHNSON

NĂ MET

JUDY CRAYMER

www.novascena. sk www

S PODPOROU

MEDIĂ LNI PARTNERI

PARTNERI

030072

7 9

PP 18-20 STRANA - 14


kg cukru a šťavy z 3 citrónov. Ak ho v zime zmiešate so sirupom zo šalvie a s medom, máte super Nastalo obdobie kvitnutia bazy, dostupného a kloktadlo na boľavé hrdlo. Na boľavé hrdlo, ale aj lacného zdroju vitamínu C, silice, organických ky- maškrtenie sú super bazové cukríky. Do ich výroselín a glykozidov pre každú gazdinku. Kvety bazy by môžete zapojiť aj deti. Drobné kvietky z 10 ks a produkty z nej vyrobené sa používajú pri pre- kvetov bazy ostrihajte, namočte na celú noc do chladnutí, horúčkach a kŕčoch v tráviacom trakte. 1 dcl vody. Ak máte časté zápchy siahnite po zápare z bazy Ďalší deň vylejte zmes do hrnca, pridajte 200 g alebo vyprážaných kvetov. Čierna baza pomáha cukru a štipku citrodeka. Poriadne premiešajte a varte 15 min. Zmes je hotová vtedy, keď po poaj pri migrénach, je močopudná a potopudná. Základom je bazový sirup uvarený z 30 kvetov, 1,5 norení hrnca do studeného kúpeľa začne tuhnúť.

gazdinka radí

Bazová jar

Takto nachystanú cukríkovú hmotu nalejte na vopred vymastený plech, naolejujte si ruky a postupne tvarujte guľky. Hmota musí byť ešte teplá. Cukrík hneď po vytvarovaní obaľte v práškovom cukre (2PL) zmiešaným so solamilom (1ČL). Ku koncu leta sa zberajú výrazne sfarbené bobuľky. Z nich sa dá tiež robiť sirup a ideálne sú na výrobu lekváru. Pozor, plody bazy nekonzumujeme surové. Sú jedovaté. gazdinka Evka

Vtip: Ošetrovateľ vojde k bláznovi do izby a vidí, ako ten niečo usilovne píše na hárok papiera. „Čo to píšeš?“ prihovorí sa bláznovi. „List.“ „A komu ho píšeš?“ „Sebe.“ „A čo si tam píšeš?“ „Neviem, pošta príde až zajtra!“ F. Rabelais: „Zlosť je nebezpečná, človeka ponižuje.“

dobré správy

HĽADÁTE

vybral Ivan Brožík

ZAMESTNANCA, a nedarí sa Vám obsadiť voľné pracovné miesto? Skúste si zadať

Výstava ľudového odevu 87-0010

Hľadáš si stabilnú prácu v strojárskej spoločnosti? Táto ponuka je práve pre Teba. Pracuj v rakúskej spoločnosti v priemyselnom parku Kechnec (pri Košiciach)

INZERCIU v našich novinách

0905 338 878

Obsadzované pozície: Zámočník - základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1–CO2), znalosť výkresov, rovnanie plameňom

popradsko@ regionpress.sk

Zvárač - základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1–CO2), certifikát zvárača pre proces 135 Hodinová mzda: Pracovník na zaučenie:

Pracovník s odbornou praxou v našom odbore:

Hod. mzda bez príplatku: 3,50 eur

Hod. mzda bez príplatku: 5,00 eur

Hod. mzda s príplatkom: 5,33 eur

Hod. mzda s príplatkom: 7,13 eur

Arganový olej na vlasy a pleť

V prípade záujmu nás kontaktujte:

na pôvodná ce

17,90 €

e-mail: ludmila.revesova@kuenz.com ¦ michaela.sopkova@kuenz.com

PRIJMEME

OPERÁTOROV/KY VÝROBY 4 EUR/HOD BRUTTO

37-0035

www.kuenz.sk ¦ www.topzvarac.sk

-45% Má výborné liečebné, antibakteriálne, hydratačné a regeneračné účinky. Balenie má 100 ml.

nová cena

9,90 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

OBSLUHA CNC STROJOV 5EUR/HOD BRUTTO 73Ǘ/Ș,3ß!, 6EUR/HOD BRUTTO

ACQRMTLĞÐNPęQNCTMI ÐS@WRMT?LGC ÐRĞƢBCLLhÐXĖJMFW

0908 265 925 - 0911 485 358 r.katrinak@rkrecruitment.sk

BIO meranie celého tela

85_0333

tel.č.: 055/72 61 503, 055/72 61 572

ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:

Výživová poradňa

Čínska medicína MING

na pôvodná ce

8,99 €

Redakcia Popradsko 0905 338 878

Samoplniace vodné bomby pre super letnú zábavu. Balenie obsahuje: 111 vodných bômb, konektor pre pripojenie, redukciu na kohútik 3/4.

nová cena

4,99 €

99-0161

Ceny primátora za rok 2017 odovzdali na galavečere Osobnosť mesta Piešťany v sobotu 12. mája v Dome umenia. Primátor Miloš Tamajka odovzdal ocenenie osobnostiam v desiatich kategóriách. Za aktivity v sociálnej, humanitárnej a charitatívnej oblasti udelilo mesto ocenenie Jozefovi Mikušovi, ktorý poskytol domov opustenému chlapcovi a vychovával ho napriek tomu, že nebol v pokrvnom príbuzenstve. Osobnosťou za aktivity v environmentálnej oblasti sa stala Ľubomíra Báleková za prácu v regionálnom centre Slobody zvierat Piešťany, ktoré vedie už vyše desať rokov.

Príprava minizoo na leto

-45%

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

vizitky - kalendáriky - letáky - plagáty - katalógy - tabule - billboardy RÝCHLE DODANIE

99-0008-16

Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať : 0905 655 392

Vodné balóny

Do regiónov poputujú financie pre poskytovateľov sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Určené sú na rekonštrukciu existujúcich aj výstavbu nových objektov, investície do materiálno-technického vybavenia či zvýšenia energetickej hospodárnosti. Z fondov EÚ je vyčlenených viac ako 72 miliónov eur. MPRV SR vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni. Celkovo je z Integrovaného regionálneho operačného programu vyčlenených z fondov EÚ 72,36 milióna eur.

Osobnosti Piešťan

15 €

tGVOLŘOPTƃBTUBWKFEOPUMJWâDIPSHÈOPW tQPWBIVBQSÓŘJOV7ÈÝIPPDIPSFOJB bolestí, alergií, skrytých chorôb tQSÓUPNOPTƃDVE[PSPEâDIPSHBOJ[NPW tPLBNäJUFSJFÝJ[ESBWPUOÏQSPCMÏNZ bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min

VYSOKÁ KVALITA

V Záhorskom osvetovom stredisku v Senici sprístupnili výstavu Kroje Záhoria, ktorá mapuje lokálne formy sviatočného a obradového mužského a ženského odevu. Prostredníctvom kompletných odevov, textov a obrazového materiálu výstava oboznámi návštevníka so skalickým, holíčskym, šaštínskym, senickým, jablonickým, moravskosvätojánskym, malackým a plaveckým ľudovým odevom v  minulosti. Panelová časť výstavy priblíži druhy a lokálne formy ľudového odevu na Záhorí a ponúkne podrobnejšie informácie k vystaveným predmetom. Výstava potrvá do 30. mája.

Peniaze pre regióny

Ponúkame: prácu v stabilnej strojárskej spoločnosti s dlhodobou tradíciou a perspektívnym výrobným programom, zodpovedný prístup k zamestnancom, motivujúce finančné ohodnotenie

7/$þ 0905 338 878

15

DOBRÁ CENA

PP 18-20 STRANA - 15

Letná sezóna v sninskej minizoo je v  plnom prúde, rozbehli ju s  príchodom prvých teplých dní. Najväčšiu návštevnosť očakávajú počas prázdnin, kedy po štvrtý raz pripravujú detské tábory. Nielen tí najmenší si môžu v areáli Animoterapeticko-jazdeckého centra pozrieť nové zvieracie prírastky. Hlavná sezóna sa začne až v lete. Medzi hlavné činnosti, za účelom ktorých centrum vzniklo, patrí jazdenie na koni, ale aj hipoterapia, animoterapia a čiastočne aj kanisterapia. TA SR


Ä?Ă­slo 20 / 18. mĂĄj 2018

zadarmo do poťtových schrånok v råmci celej SR

Ĺ&#x2C6;ovĂ˝ 5-d tobusovĂ˝

AIW - PrĂĄca pre opatrovateÄžky v RakĂşsku

au zĂĄjazd za a balti KrĂĄsami Po

tSPLPWQPNĂ&#x2C6;IBNFPQBUSPWBUFÇĽPNW3BLĂ&#x17E;TLV tTNFQBSUOFSPNSBLĂ&#x17E;TLFIPĆ&#x17D;FSWFOĂ?IPLSĂ&#x201C;äB tEÇŞPWĂ?UVSOVTZ SBLĂ&#x17E;TLBäJWOPTǸ

 www.daka.sk

280 â&#x201A;Ź 159 â&#x201A;Ź

37-0032

EM

PRACOVN�K V SKLADE �������������������� ������������������������������ OPERà TOR V�ROBY �������������������� ELEKTRIKà R ��������������������� �������������������� ��������������������� OBSLUHA CNC ����������������� ���������������� ���������������������� �������������� ����������������������

������������������

ElektrikĂĄri,

PRIJM

���� E PRACOVN�KOV ���� ����� (PRà C A V EL � EKTRO V�ROB ���� E) ���� ���� ���� ����

TPP br ����� igåda ������ � 0905 867 1 72 0917 650 0 ������� 18 ������� ��

��� ������� ������ �����

�������

PP 18-20 STRANA - 16

ZvĂĄraÄ?i CO2 zĂĄmoÄ?nĂ­ci

pre dlhodobĂş prĂĄcu do Nemecka, celoroÄ?nĂĄ prĂĄca aj cez zimu

10 aĹž 14 â&#x201A;Ź/hod.

variabilnĂĄ zloĹžka + ohodnotenie mesaÄ?ne cca 200-220h 4 týŞdennĂŠ turnusy, ubytovanie a doprava hradenĂŠ firmou, týŞdennĂŠ zĂĄlohy 100â&#x201A;Ź

0904 516 707 sokolova@granila.eu

85_0332

www.konstrukter.sk ������������������������ info info in fo@k @kon @k o st on stru ruk ru kter kter kt er.s .sk k info@konstrukter.sk

85_0266

0940 309 411 p.hudak@protonmail.com

85_0268

KĂşpim / Prevezmem fungujĂşcu, zadĺŞenĂş spoloÄ?nosĹĽ s.r.o. / a.s. RĂ?CHLE & SOLĂ?DNE JEDNANIE

85_0309

Pre viac informĂĄcii alebo stretnutie volajte 0800 24 24 44 (bezplatnĂĄ infolinka)

32-0064

! NOVINKA ! KritÊriå AIW zåstupca je aj v Preťovskom pre spolupråcu s AIW: a Koťickom kraji. ¡ opatrovateĞský kurz a prax Ståle ste vítaní v Bratislave! Dohodnite si individuålne stretnutie ¡ dobrå znalosż nemeckÊho jazyka a pracujte v Rakúsku uŞ o pår dní. ¡ vek 25 aŞ 60 rokov www.aiw.sk

94-0072

-43%

HonorĂĄr brutto 70 â&#x201A;Ź, 80 â&#x201A;Ź,90 â&#x201A;Ź za 24 hod.

Dopravu hradĂ­ klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Popradsko 18-20  

Inzertné noviny Popradsko - Kežmarsko číslo 20/2018, reklama, noviny, spravodajstvo, marketing

Popradsko 18-20  

Inzertné noviny Popradsko - Kežmarsko číslo 20/2018, reklama, noviny, spravodajstvo, marketing

Advertisement