Page 8

AKCIOVÁ PONUKA DROGÉRIE

U nás nájdete širokú ponuku:

• kozmetické a èistiace prostriedky • drevené uhlie • sáèky do koša • jednorázový kuchynský ko riad viac a oložiek 0p • hraèky 4.0s0ortimentu • metly

Trak toro vá

Hraniè ná

Trakt orov á

Tatraglobal

Hraniè ná

P

Par tizá nsk a

Dettol dezinfekèné mydlo 100g

0,83

1l=62,25€

PP 13-24 STRANA - 08

Popradsko 13-24  
Popradsko 13-24  

Inzertné noviny Popradsko - Kežmarsko čislo 24 /2013

Advertisement