Page 16

SLUŽBY - RÔZNE Redakcia:

KeĹžmarskĂĄ 1, 058 01 Poprad tel.: 052/ 772 39 82 e-mail: popradsko@regionpress.sk

12-0186

POZOR! Inzercia:

Marika DilongovĂĄ - 0905 338 878 Zdenko TeplickĂ˝ - 0907 895 865

PRĂ?JMEME ROBOTNĂ?KOV

VydavateÄž:

regionPRESS, s.r.o., Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava IÄŒO: 36 252 417 RegistrovanĂŠ na MK SR pod Ä?Ă­slom EV 3676/09

0948 188 907 SESKO, s.r.o.

85-0417

NA PRĂ CU V MRAZIARENSKĂ?CH SKLADOCH V NEMECKU TEL.:

zmena v podåvaní riadkovej inzercie, bliŞťie informåcie vo vnútri novín

NĂĄklad:

35 000 vĂ˝tlaÄ?kov, (17. roÄ?nĂ­k vydania)

PĂ´sobnosĹĽ:

okresy Poprad, KeĹžmarok

DistribĂşcia:

zadarmo kolportĂŠrmi do domĂĄcnostĂ­

TýŞdenne:

v mestĂĄch: Poprad, Svit, KeĹžmarok, SpiĹĄskĂĄ BelĂĄ,

a obciach: GĂĄnovce, Hozelec, Ĺ vĂĄbovce, HĂ´rka, SpiĹĄskĂ˝ Ĺ tiavnik,

Monika BayerovĂĄ - ĂšÄ?tovnĂ­ctvo

Hranovnica, SpiĹĄskĂŠ BystrĂŠ, Kravany, Vikartovce, Ĺ uĹˆava, Ĺ trba,

Spracujem jednoduchĂŠ a podvojnĂŠ ĂşÄ?tovnĂ­ctvo,

TatranskĂĄ Ĺ trba, LuÄ?ivnĂĄ, Svit-Podskalka, Batizovce, SpiĹĄskĂĄ Teplica, V.Lomnica, Huncovce, Ä˝ubica, Vrbov, VlkovĂĄ, AbrahĂĄmovce, JĂĄnovce.

DPH, mzdy, daĹˆovĂŠ priznania.

V prĂ­pade nepravideÄžnĂŠho doruÄ?ovania, kontaktujte naĹĄu redakciu

Som ĂşÄ?tovnĂ­Ä?ka s 20 roÄ?nou praxou. PĂ´sobenie: KeĹžmarok. Tel.: 0944 065 051 E-mail: bayerovam@mail.t-com.sk

SĂşÄ?asĹĽ siete 39 regionĂĄlnych novĂ­n na Slovensku: 170.000 Bratislavsko = V+Z 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko + Ĺ aliansko 26.000 Hlohovecko + SereÄ?sko 15.000 KomĂĄrĹˆansko 30.000 Levicko 24.750 Malacko 50.000 Nitriansko + ZM 35.000 NovozĂĄmocko 21.000 Pezinsko 32.500 PieĹĄĹĽansko + NM+MY 24.500 Senecko 31.000 Senicko + Skalicko 38.000 TopoÄžÄ?iansko + PE+BN 52.000 TrenÄ?iansko + IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravsko

2 2

kompletnĂĄ cena za vĹĄetko na m

kompletnĂŠ renovĂĄcie budĂłv, domĂĄce renovĂĄcie

KarpatskĂŠ Brandy Ĺ peciĂĄl v kartĂłniku 40% 0,7l

Whisky Ballan la Ballantines 40% 0,7l

Soberano S 36% 0,7l

Vodka A Alternative vi viac druhov 38% 0,7l

â‚Ź 22

â‚Ź 12

â‚Ź 10

â‚Ź 10

99

19 9 â‚Ź1 1l=28,56â‚Ź

99

79

10 0 â‚Ź1 1l=14,99â‚Ź

49

Ăłn

up K

46

9 â‚Ź 1l=13,56â‚Ź

LETNĂ 3DF7=

Urob nĂĄkup nad 20â‚Ź a pripoj vystrihnutĂ˝ kupĂłn  & 'u na predajni pod ienky sĂşa e na

www.1day.sk

49

Banskobystricko + BR Kysusko = CA+KM Liptovsko = LM+RK LuÄ?enecko + VK+PT Martinsko + TR Oravsko = DK+TS+NA PovaĹžsko = PB+PU Prievidzsko Zvolensko + DT+KA Ĺ˝iarsko + ZC+BS Ĺ˝ilinsko + BytÄ?iansko

27.500 25.000 25.000 82.750 22.250 12.000 30.000 35.000 40.000 30.000

Bardejovsko + SK+SP Gemersko = RV+RS+RA Humensko + VT+SV+ML Koťicko Koťicko okolie Ľubovniansko Michalovsko + TV+SO Popradsko + KK Preťovsko + Sabinovsko Spiťsko + LE+GL

celkovĂ˝ dosah na

1.500.000

domĂĄcnostĂ­ SLOVENSKA

93-0276

(leĹĄenie, prĂĄca, zateplovacĂ­ materiĂĄl hrĂşbky 10 cm - proste vĹĄetko )

50.000 30.000 35.500 30.000 39.000 38.600 29.500 35.000 36.500 26.000 52.000

SpiĹĄ Original, viac druhov 40%, 0,5l

â‚Ź7

98

9 â‚Ź 1l=13,13â‚Ź

99

67=.5;>#65$7 > .7-?7 -?7

C B @A

> :;<

+84-797$7

98

6 â&#x201A;Ź 1l=13,98â&#x201A;Ź

19

$+-12341567-47

Becher Bec herovk ovka ka 38% 0,5l 0,5

â&#x201A;Ź6

VĂ­no J.P, Chenet Colombard-Sauvignon, Cabernet-Syrah 0,75l

â&#x201A;Ź3

59

5 â&#x201A;Ź 1l=10,98â&#x201A;Ź 49

â&#x201A;Ź

69

2 99

1l=3,99â&#x201A;Ź

Sllo Slo S lo ovensk ve ensko kko o 90g 90 9 0g 0g

â&#x201A;Ź2

34

1 â&#x201A;Ź 1kg=22,11â&#x201A;Ź 99

PRED PR P RE EDAJ ED DAJ AJNE A JN NE E

Poprad DostojevskĂŠho 39 (pri pizzerii UtĂłpia) V ";WX %'"

7Y 9#3'AZX   Y 6  .#7[\;X %Y 3  ? ";;WX ]Y 3"9'^ 1" #3#? '"%;X _`' Y12$5/-+.7cf7

*           !"#$%!&'! ! " #()"'  ' &#! '&+,- ./0#

PP 13-24 STRANA - 16

Popradsko 13-24  
Popradsko 13-24  

Inzertné noviny Popradsko - Kežmarsko čislo 24 /2013

Advertisement